Всі тести з Крок 1 - Стоматологія
1 / 3399
Досліджуються клітини червоного кісткового мозку людини, які відносяться до клітинного комплексу, що постійно поновлюється. Яким чином у нормі утворюються ці клітини?

Бінарний поділ

Амітоз

Мейоз

Шизогонія

Мітоз

2 / 3399
У здорового подружжя народилась дитина з розщілинами губи та піднебіння, аномаліями великих пальців кисті та мікроцефалією. Каріотип дитини: 47,18+. Який тип мутації спричинив цю спадкову хворобу?

Моносомія за аутосомою

Моносомія за Х-хромосомою

Поліплоїдія

Трисомія за аутосомою

Нулісомія

3 / 3399
У жінки, яка під час вагітності вживала алкогольні напої, народилася глуха дитина із розщілинами верхньої губи і піднебіння. Ці ознаки нагадують прояв деяких хромосомних аномалій. Який процес призвів до таких наслідків?

Філогенез

Онтогенез

Мутагенез

Тератогенез

Канцерогенез

4 / 3399
У чоловіка, його сина та дочки відсутні малі корінні зуби. Така аномалія спостерігалася також у дідуся по батьківській лінії. Який найбільш імовірний тип успадкування цієї аномалії?

Рецесивний, зчеплений з Х-хромосомою

Аутосомно-рецесивний

Аутосомно-домінантний

Домінантний, зчеплений з Х-хромосомою

Зчеплений з Y-хромосомою

5 / 3399
Під час мікроскопії харкотиння хворого на пневмонію випадково виявлені личинки. У крові - еозинофілія. Який гельмінтоз найбільш імовірно наявний у хворого?

Аскаридоз

Парагонімоз

Трихоцефальоз

Опісторхоз

Ентеробіоз

6 / 3399
До лікаря звернувся юнак 16 років зі скаргами на свербіння між пальцями рук і на животі, яке посилюється вночі. Під час огляду на шкірі виявлені тоненькі смужки сірого кольору і дрібнокрапковий висип. Який збудник найбільш імовірно спричинив це захворювання?

Ixodes persulcatus

Ixodes ricinus

Ornithidorus papillipes

Sarcoptes scabiei

Dermacentor pictus

7 / 3399
У 50-річної жінки на місці видаленого зуба регенерувала нова тканина. Які органели клітин, виходячи з їх функції, найбільш активні при відновленні тканини?

Гладка ЕПС

Постлізосоми

Лізосоми

Центросоми

Рибосоми

8 / 3399
У пацієнта спостерігаються лихоманка і поява везикул, розташованих на межі шкіри і слизових оболонок. За допомогою яких методів дослідження можна підтвердити наявність в організмі хворого вірусу простого герпесу?

Вірусологічне і серологічне

Мікроскопічне і біологічне

Вірусологічне і біологічне

Серологічне і біологічне

Мікроскопічне і алергічне

9 / 3399
Через певний час після огляду вимушено забитої корови у ветеринарного лікаря на щоці з’явився карбункул чорного кольору. Під час мікроскопічного дослідження його вмісту виявлені грампозитивні, великі, розташовані ланцюжками палички з обрубаними кінцями, що нагадують бамбукову палицю. Для якого збудника характерні вказані морфологічні та тинкторіальні властивості?

Proteus vulgaris

Clostridium perfringens

Francisella tularensis

Yersinia pestis

Bacillus anthracis

10 / 3399
При очікуванні екстракції зуба у пацієнта виникло сильне відчуття боязні. Який лікарський препарат йому слід ввести для усунення цих відчуттів?

Карбамазепін

Анальгін

Діазепам

Аміназин

Етимізол

11 / 3399
Після операції у хворого знижена чутливість шкіри передньої та латеральної поверхні шиї. Який нерв було пошкоджено під час операції?

N. phrenicus

N. auricularis magnus

N. transversus colli

N. occipitalis minos

Nn. supraclaviculares

12 / 3399
Хворий 56 років страждає на фіброзно-кавернозний туберкульоз легень. Протягом останніх 3 тижнів посилилися кашель, слабкість, збільшилася кількість гнійно-слизового харкотиння з прожилками крові. Яка причина вентиляційної недостатності, що виникла в даному випадку?

Порушення рухливості грудної клітки

Зменшення кількості функціонуючих альвеол

Порушення прохідності повітроно-сних шляхів

Порушення функції нервово-м’язового апарату

Порушення функції дихального центру

13 / 3399
У хворого зниження хвилинного викиду серця зумовлене зниженням іно-тропної функції міокарда. Яка з перелічених речовин підвищує цю функцію в результаті прямої дії на міокард?

Еналаприл

Анаприлін

Строфантин

Дроперидол

Фуросемід

14 / 3399
Який нейромедіатор у тканині мозку може бути синтезований з продукту переамінування альфа-кетоглутарової кислоти?

Триптамін

Норадреналін

ГАМК

Дофамін

Серотонін

15 / 3399
Серед студентів однієї групи присутні представники різних рас. Один з студентів має пряме чорне волосся та нависаючу шкірну складку верхньої повіки - епікантус. Представником якої раси найвірогідніше є цей студент?

Монголоїдна

Негроїдна

Австралоїдна

Ефіопська

Європеоїдна

16 / 3399
В результаті інтоксикації в епітеліальній клітині слизової оболонки порожнини рота не синтезуються ферменти, що забезпечують сплайсинг. Яка причина припинення біосинтезу білку у цьому випадку?

Порушено транспорт амінокислот

Не синтезується АТФ

Не активуються амінокислоти

Не утворюється р-РНК

Не утворюється зріла і-РНК

17 / 3399
У хворої 43 років, яка була прооперована з приводу 'гострого живота', сеча набула коричневого кольору, кількість індикану в крові різко підвищилася. Про що може свідчити цей показник?

Посилення гниття білків в кишечнику

Інгібування глюконеогенезу

Зниження інтенсивності орнітиново-го циклу

Зниження швидкості клубочкової фільтрації у нирках

Посилення дезамінування амінокислот

18 / 3399
Під час розтину трупа новонародженого хлопчика виявлено: полідактилія, мікроцефалія, незарощення верхньої губи та верхнього піднебіння, а також гіпертрофія паренхіматозних органів. Сукупність вказаних вад відповідає синдрому Патау. Яке порушення у генетичному апараті є причиною даної патології?

Нерозходження статевих хромосом

Трисомія 13-ої хромосоми

Часткова моносомія

Трисомія 18-ої хромосоми

Трисомія 21-ої хромосоми

19 / 3399
До гастроентерологічного відділення надійшов хворий із запаленням жовчних шляхів. У порціях жовчі виявлені рухомі найпростіші грушоподібної форми, двоядерні, з опорним стрижнем-аксостилем. Яке протозойне захворювання діагностується у хворо- го?

Лямбліоз

Амебна дизєнтєрія

Балантидіаз кишковий

Трихомоноз

Амебіаз кишковий

20 / 3399
У результаті травми у хворого був ушкоджений відвідний нерв. Який з пе-рєлічєних симптомів спостерігатиметься у такого хворого?

Параліч медіального прямого м’яза очного яблука

Параліч латерального прямого м’яза очного яблука

Стійке розширення зіниці

Порушення сльозовиділення

Розлад акомодації

21 / 3399
До травмпункту надійшов хворий, який не може розігнути руку в ліктьовому суглобі. Який м’яз ушкоджено?

Плечовий м’яз

Плечо-променевий м’яз

Триголовий м’яз плеча

Двоголовий м’яз плеча

Дзьобо-плечовий м’яз

22 / 3399
У хворого на хронічне запалення субмаксилярної слинної залози спостерігається гіпосалівація. Порушення інкреції якої речовини спостерігається при цьому?

Кальцитонін

Паратирін

Соматостатин

Паротин

Глюкагон

23 / 3399
Хворий 43 років звернувся до лікаря зі скаргою на пухлиноподібне утворення на корені язика. Хірург-стоматолог встановив, що це злоякісна пухлина. Плануючи операцію, він вирішив перев’язати артерію, яка проходить у трикутнику Пирогова. Що це за артерія?

А. palatina ascendens

А. profunda lrnguae

А. palatina desсendens

А. lrnguahs

А. sublrnguahs

24 / 3399
У медико-генетичній консультації 14-річній дівчинці встановлено діагноз: синдром Шерешевського - Тернера. Який каріотип дитини?

46, ХУ

46, ХХ

47, ХХУ

45, Х0

47, трисомія за 13-ою парою

25 / 3399
На практичному занятті студенти вивчали забарвлений мазок крові миші, у якому було виявлено фагоцито-вані лейкоцитами бактерії. Які органе-ли клітини завершують перетравлення цих бактерій?

Гранулярна ендоплазматична сітка

Мітохондрії

Лізосоми

Рибосоми

Апарат Гольджі

26 / 3399
До хірурга-стоматолога потрапив чоловік 28 років з вуличною травмою. Лікар виявив ушкодження луски скроневої кістки та субдуральну гематому, яка виникла внаслідок цього. Ушкодження якої артерії найбільш імовірно спричинило утворення гематоми?

A. maxtilaris

A. menrngea media

A. carotis rnterna

A. sphenopalatina

A. ophthalmia

27 / 3399
Хворий надійшов до відділення щелепно-лицьової хірургії з вивихом скроневонижньощелепного суглоба з пошкодженням основної його зв’язки. Назвіть цю зв’язку.

Медіальна

Латеральна

Нижньощелепна

Шило-нижньощелепна

Крило-нижньощелепна

28 / 3399
При артритах спостерігається порушення ковзання суглобових поверхонь. Яка тканина ушкоджується?

Ретикулярна

Пухка сполучна

Колагеново-волокниста хрящова

Гіалінова хрящова

Кісткова

29 / 3399
Під час рентгеноскопічного дослідження органів грудної клітки у хворого відзначена нерухомість діафрагми з правого боку. Який нерв пошкоджено з правого боку?

Додатковий нерв

Блукаючий нерв

Шийна петля

Діафрагмальний нерв

Симпатичний стовбур

30 / 3399
Гнійні вогнища на о6личчі вище ротової порожнини небезпечні можливістю поширення інфекції у порожнину черепа. Наявністю яких анастомозів вен обличчя це зумовлено?

З потиличною веною

З середньою і глибокими скроневими венами

З крилоподібним сплетенням

З очними венами

З передніми вушними венами

31 / 3399
Відомо, що накопичення аміаку є основною причиною мозкової коми при печінковій недостатності. Яка вільна амінокислота відіграє першочергову роль в утилізації аміаку в мозку?

Глютамінова кислота

Цистеїн

Триптофан

Аланін

Гістидин

32 / 3399
Хворій потрібно зробити пункцію прямокишково-маткової заглибини (Дугласового простору). Через яку частину склепіння піхви її здійснюють?

Будь-яка

Бічна ліва

Передня

Задня

Бічна права

33 / 3399
До хірурга-стоматолога привели хворого з вуличною травмою в ділянці піднижньощелепного трикутника. Обробляючи рану, лікар побачив, що травмована артерія, яка іде до м’якого піднебіння. Яку артерію пошкоджено?

A. sphenopalatina

A. pharingea ascendens

A. palatina ascendens

A. fatiatis

A. palatina descendens

34 / 3399
Хворий на застудне захворюванням страждає від безперервного кашлю з харкотинням, що погано відділяється. Який з перелічених препаратів поліпшить відділення харкотиння?

Кодеїну фосфат

Ілауцину гідрохлорид

Лібексин

Фалімінт

Настій трави термопсису

35 / 3399
У постраждалого у ДТП лівобічний перелом середньої третини нижньої щелепи. Які судини можуть бути травмовані?

Щелепно-під’язикові артерія і вена

Язикові артерія і вена

Нижні альвеолярні артерія і вена

Верхньощелепна артерія і крилоподібне сплетення

Верхні альвеолярні артерія і вена

36 / 3399
На розтині тіла померлого від ниркової недостатності, який протягом останніх 5 років хворів на бронхое-ктатичну хворобу, виявлені збільшені у розмірах нирки щільної консистенції з потовщеним кірковим шаром білого кольору та сальним блиском. Яке захворювання нирок у хворого?

Некротичний нефроз

Вторинний амілоїдоз

Хронічний пієлонефрит

Гломерулонефрит

37 / 3399
У новонародженої дитини під час смоктання молоко потрапляє до носової порожнини. Про яку ваду розвитку свідчить цей факт?

Незарощення піднебіння

Атрезія стравоходу

Звуження стравоходу

Дивертикул стравоходу

Заяча губа

38 / 3399
У 37-річної хворої в аналізі крові: Нв - 60 г/л, ер. - 3,0 * 1012/л, КП - 0,6. Лейкоцитарна формула без змін, тромбоцити - 200 * 109/л, ретикулоцити - 0,3 %, ШОЕ - 18 мм/год. Мікроцитоз, пой-кілоцитоз. Вкажіть найбільш імовірний тип анемії за механізмом розвитку:

Залізодефіцитна

Гіпопластична

В12-фолієводефіцитна

Гостра постгеморагічна

Гемолітична

39 / 3399
Під час обстеження пацієнта ЛОР-лікар діагностував запалення верхньощелепних пазух. У якому носовому ході під час риноскопії було виявлено гній?

Найвищий

Верхній

Середній

Нижній

Загальний

40 / 3399
До хірургічного відділення доставлено чоловіка 35 років з гнійною раною на шиї попереду трахеї (в ділянці передвісцерального простору). Куди може поширитися інфекція, якщо хворому терміново не зробити операцію?

У середнє середостіння

У заднє середостіння

У переднє середостіння

У ретровісцеральний простір

У надгрудинний міжапоневротичний простір

41 / 3399
Внаслідок інсульту (крововилив у головний мозок) у хворого відсутні активні рухи м’язів голови і шиї. Обстеження головного мозку за допомогою ЯМР показало, що гематома знаходиться в коліні внутрішньої капсули. Який провідний шлях пошкоджено у хворого?

Tr.cortico-spinalis.

Tr.thalamo-corticalis.

Тr.cortico-thalamicus.

Tr.cortico-nuclearis.

Tr.cortico-fronto-pontinus.

42 / 3399
До лікаря звернувся пацієнт зі скаргами на підвищену больову чутливість шкіри вушної раковини та зовнішнього слухового проходу. Пальпація позаду грудинно-ключичнососковидного м’язу болюча. Подразнення якого нерва може дати таку клінічну картину?

N. auricularis magnus

N. occipitalis minor

Nn. supraclaviculares

N. vagus

N. transversus colli

43 / 3399
Чоловік 43 років скаржиться на кровоточивість ясен, рухомість нижніх фронтальних зубів. Під час огляду виявлено: гіперемія і набряк слизової оболонки ясни нижньої щелепи. Різці та ікла нижньої щелепи рухомі, шийки цих зубів оголені. При натискуванні пінцетом з-під слизової ясни виділяється гній. Для якого захворювання найбільш характерні наведені симптоми?

Парадонтит

Остеомієліт

Стоматит

Гінгівіт

Періодонтит

44 / 3399
Позазародковий орган на ранніх етапах ембріогенезу має одношаровий плоский епітелій, який з третього місяця набуває призматичної і кубічної форми, бере участь у виробленні навколоплідних вод. Назвіть цей орган:

Жовтковий мішок

Пуповина

Алантоїс

Амніон

Плацента

45 / 3399
Хворому з порушенням функції зовнішнього дихання необхідно зробити трахеостомію. При цьому слід пам’ятати про розташування перешийку щитоподібної залози. На рівні яких хрящових кілець трахеї він знаходиться частіше за все?

V-VI

II- IV

I-II

III-IV

IV-V

46 / 3399
У здорової людини визначають абсолютні пороги смакової чутливості до різних речовин. До якої з наведених речовин поріг буде найменшим?

Лимонна кислота

Глюкоза

Хлорид натрію

Хінін

47 / 3399
Перед екстракцією зуба хворому місцево ввели знеболюючий препарат із групи заміщених амідів (похідних анілі-ду). Визначте цей препарат.

Лідокаїн

Новокаїн

Дикаїн

Анестезин

Танін

48 / 3399
Зуб, видалений у пацієнта, має два корені. Що це за зуб?

!кло

Верхній великий кутній

Верхній різець

Нижній малий кутній

Нижній великий кутній

49 / 3399
При обстеженні пацієнта 15 років виявлено, що після перенесеної щелепно-лицевої травми він не може опустити нижню щелепу. Пошкодження якого м’язу може бути причиною вказаного порушення?

Жувальний

Підборідно-під’язиковий

Медіальний крилоподібний

Скроневий

Латеральний крилоподібний

50 / 3399
У хворого запалення середнього вуха (отит). При цьому він скаржиться на розлад відчуття смаку в передній частині язика. Який з нервів ушкоджено?

N. vagus

N. trigemmus

N. vestibulo-cochlearis

N. fatiaUs

N. glossopharyngeus

51 / 3399
До лікаря звернулися декілька пацієнтів з подібними скаргами: слабкість, болі в животі, діарея. Після дослідження фекалій виявилось, що терміновій госпіталізації підлягає один з пацієнтів, у якого були виявлені цисти з чотирма ядрами. Для якого найпростішого характерні такі цисти?

Лямблія

Дизентерійна амеба

Трихомонада

Кишкова амеба

Балантидія

52 / 3399
Пролонгована дія ряду антибіотиків та сульфаніламідів зумовлена тим, що вони циркулюють у крові тривалий час у комплексі з:

Трансферином

Альбуміном

Іаптоглобіном

Гемоглобіном

Іемопексином

53 / 3399
Після вживання м’ясних консервів у хворого з’явилося двоіння в очах, сильний головний біль, порушення ковтання, ускладнення дихання, м’язова слабкість. Встановлено діагноз: ботулізм. З яким фактором патогенності пов’язані клінічні прояви цього захворювання?

Ендотоксин

Іемолізин

Плазмокоагулаза

Фібринолізин

Екзотоксин

54 / 3399
У хворого утруднене щільне змикання щелеп при жуванні. Відзначається часткова атрофія жувальних м’язів, що розташовані нижче скулової дуги. Гілки якого нерва інервують вказані м’язи?

N. maxUlaris

N. alveolaris inferior

Nn. alveolares superiores

N. infraorbitalis

N. mandtoularis

55 / 3399
У робітника, який працював улітку в щільному костюмі, різко підвищилася температура тіла, з’явилися задишка, тахікардія, нудота, судоми, непритомність. Що найбільш імовірно стало причиною розвитку згаданих симптомів?

Зниження тепловіддачі

Зниження теплопродукції

Підвищення теплопродукції

Підвищення тепловіддачі

Рівність тепловіддачі та теплопродукції

56 / 3399
У гістологічному препараті виявляються судини, що починаються сліпо, мають вигляд сплющених ендотеліаль-них трубок, не містять базальної мембрани і перицитів, ендотелій цих судин фіксований стропними філаментами до колагенових волокон сполучної тканини. Які це судини?

Лімфокапіляри

Артеріоли

Артеріо-венозні анастомози

Венули

Іемокапіляри

57 / 3399
При онкологічному захворюванні одного з органів грудної порожнини пухлина метастазує дуже швидко, оскільки лімфа від цього органу частіше за все відтікає одразу до грудної лімфатичної протоки. Який це орган?

Стравохід

Серце

Легеня

Вилочкова залоза

Трахея

58 / 3399
У хворої жінкі 47 років при обстеженні виявлено рефлюкс (зворотній закид сечі). У якій частині нирки розташовані гладенькі м’язи, порушення функції яких може бути причиною ре-флюкса?

Calyx renalis minor

Calyx renalis major

Capsula glomeruli

Pelvis renalis

Ductuli papillares

59 / 3399
У гістологічному препараті судини добре виражені внутрішня та зовнішня еластичні мембрани, у середній оболонці багато міоцитів. До якого типу відноситься ця судина?

Артерія м’язового типу

Екстраорганна лімфатична судина

Артерія еластичного типу

Артерія змішаного типу

Вена з сильним розвитком м’язів

60 / 3399
Внаслідок перенесеної хвороби у хворого порушено розширення голосової щілини. Який м’яз пошкоджено?

Голосовий

Бічний персне-черпакуватий

Щито-черпакуватий

Задній персне-черпакуватий

Персне-щитоподібний

61 / 3399
До лікарні надійшов хворий з пошкодженням щоки. Протока якої слинної залози може бути ушкоджена?

Піднижньощелепна

Кутня

Щічна

Під’язикова

Привушна

62 / 3399
У дітей, хворих на квашіоркор, поряд з іншими ознаками виявлені порушення процесу утворення зубів. В основі цього явища лежить недостатнє надходження до організму:

Білків

Вітаміну С

Жирів

Вітаміну В1

Вуглеводів

63 / 3399
Хворому проведена субтотальна субфасціальна резекція щитоподібної залози. У післяопераційному періоді тривалий час зберігається охриплість голосу. Який нерв ушкоджено в ході операції?

Зворотний гортанний

Верхній гортанний

Язиковий

Під’язиковий

Нижньощелепний

64 / 3399
У гістологічному препараті видно м’язове утворення ротової порожнини, яке складається з двох відділів: шкірного і слизового, у якому розрізняють верхню, проміжну і нижню зони. У проміжній зоні слизового відділу епітелій багатошаровий плоский зроговілий. Яке утворення представлено у препараті?

Губа

Ясна

Щока

Язик

Тверде піднебіння

65 / 3399
Тривалий вплив на організм токсичних речовин призвів до значного зниження синтезу білків у гепатоцитах. Які органели постраждали від інтоксикації найбільше?

Гранулярна ендоплазматична сітка

Лізосоми

Мітохондрії

Мікротрубочки

Комплекс Гольджі

66 / 3399
У хворого після психічної травми відзначаються підвищена збудливість, дратівливість, безсоння, тривога. Який лікарський засіб доцільно призначити?

Феназепам

Кофеїн

Пірацетам

Бемегрид

Імізин

67 / 3399
У хворого на цукровий діабет після ін’єкції інсуліну спостерігалися непритомність, судоми. Який результат біохімічного аналізу крові на вміст глюкози найбільш імовірний?

10 ммоль/л

5,5 ммоль/л

3,3 ммоль/л

2,5 ммоль/л

8,0 ммоль/л

68 / 3399
Лікар-бактеріолог виділив у хворої дитини збудника дизентерії Флекснера - тип 2, Зонне - тип І та етеропатогенну кишкову паличку - О55/В5. Як зветься тип інфекції у цієї дитини?

Носійство патогенних бактерій

Змішана інфекція

Вторинна інфекція

Реінфекція

Суперінфекція

69 / 3399
В результаті травми голови у чоловіка 32 роки ушкодженні ампули півко-лових каналів. Сприйняття яких подразнень буде порушено внаслідок цього?

Вібрація

Гравітація

Кутове прискорення

Вібрація та гравітація

Лінійне прискорення

70 / 3399
У хворого на хронічний ентероколіт виявлено порушення травлення та всмоктування білків у тонкій кишці внаслідок недостатньої кількості дипептидаз у кишковому соці. У яких клітинах порушено синтез цих ферментів?

Келихоподібні

Клітини Панета

Ендокриноцити

Стовпчасті з облямівкою

Стовпчасті без облямівки

71 / 3399
Під час розтину тіла жінки 38 років виявлені нирки розміром 18хі6х8 см, що нагадують виноградні грона, на розрізі складаються з численних порожнин від 0,5 см до 3 см у діаметрі, заповнених серозною рідиною або колоїдними масами. Паренхіма нирки між порожнинами різко стоншена до 0,1 см. На яке захворювання страждала померла?

Нефролітіаз

Хронічний пієлонефрит

Дисплазія нирок

Полікістоз нирок

Гострий пієлонефрит

72 / 3399
Після перенесеного хімічного опіку стравоходу відбулося локальне його звуження внаслідок утворення рубця. Які клітини пухкої сполучної тканини беруть участь в утворенні рубців?

Фіброкласти

Фіброцити

Зрілі спеціалізовані фібробласти

Юні малоспеціалізовані фібробласти

Міофібробласти

73 / 3399
У жінки має місце гіперемія яєчника, підвищення проникності гемато-фолікулярного бар’єру з послідовним розвитком набряку, інфільтрація стінки фолікула сегментоядерними лейкоци- тами. Об’єм фолікула великий, стінка його потоншена. Якому періоду статевого циклу відповідає описана картина?

Період відносного спокою

Менструальний період

Овуляція

Предовуляторна стадія

Постменструальний період

74 / 3399
З ектодермального епітелію вистил-ки верхньої частини ротової ямки зародка людини формується кишеня Ра-тке, яка направляється до основи майбутнього головного мозку. Що розвивається з даного ембріонального зачатка?

Аденогіпофіз

Нейрогіпофіз

Гіпофізарна ніжка

Передній гіпоталамус

Медіальне підвищення

75 / 3399
У приміщенні відзначається підвищений вміст вуглекислого газу. Як зміниться дихання (глибина і частота) у людини, яка увійшла до цього приміщення?

Збільшиться частота

Збільшиться глибина і частота

Збільшиться глибина

Зменшиться глибина

Зменшиться частота

76 / 3399
У хлопчика перелом плечової кістки. За рахунок якої структури відбуватиметься репаративна регенерація кістки?

Шар внутрішніх генеральних пластинок

Окістя

Шар зовнішніх генеральних пластинок

Епіфіз

Діафіз

77 / 3399
У новонародженої дитини вивих кришталика, довгі й тонкі кінцівки з дуже довгими і тонкими пальцями, аневризма аорти, виділення із сечею окремих амінокислот. Для якого захворювання характерні дані ознаки?

Фенілкетонурія

Фруктозурія

Галактоземія

Гіпофосфатемія

Синдром Марфана

78 / 3399
До лікарні надійшов пацієнт у непритомному стані. Шкіра холодна, зіниці звужену дихання за типом Чейн-Стокса, артеріальний тиск знижений, сечовий міхур переповнений. Попередній діагноз: отруєння наркотиками. Який препарат необхідно застосувати як антагоніст?

Тіосульфат натрію

Бемегрид

Унітіол

Цититон

Налоксон

79 / 3399
Під час мікроскопічного дослідження у препараті виявлений орган нервової системи, що складається з псевдоу-ніполярних нейронів, тіла яких вкриті гліальною і сполучнотканинною оболонками. Визначте цей орган.

Кора великих півкуль

Мозочок

Спинномозковий вузол

Вегетативний ганглій

Спинний мозок

80 / 3399
Під час гістологічного дослідження біоптату шкіри людини виявляється лише щільна неоформлена сполучна тканина. Який шар даного органу було представлено для вивчення?

Епідерміс

Гіподерма

Сітчастий шар дерми

Сосочковий шар дерми

М’язова пластинка

81 / 3399
В експерименті тварині нанесена травма рогівки. За рахунок чого буде відбуватися регенерація її багатошарового епітелію?

Власна речовина рогівки

Клітини базального шару епітелію

Остистий шар епітелію рогівки

Плоскі клітини

Базальна мембрана

82 / 3399
На електронній мікрофотографії представлені структури у вигляді відкритих міхурців, внутрішня поверхня яких вистелена одношаровим епітелієм, який утворений респіраторними та секреторними клітинами. Які структури представлені на мікрофотографії?

Термінальні бронхи

Ацинуси

Альвеоли

Альвеолярні ходи

Бронхіоли

83 / 3399
Під час емоційного збудження частота серцевих скорочень (ЧСС) у людини 30 років досягла 112 за хвилину. Зміна стану якої структури провідної системи серця є причиною збільшення ЧСС?

Атріовентрикулярний вузол

Пучок Гіса

Волокна Пуркін’є

Синоатріальний вузол

Ніжки пучка Гіса

84 / 3399
У новонародженої дитини недорозвинений тимус. Який вид гемопоезу буде порушений?

Лімфопоез

Моноцитопоез

Еритропоез

Гранулоцитопоез

Мегакаріоцитопоез

85 / 3399
В ембріогенезі ротової порожнини відбулося порушення розвитку емалі зубів. Яке джерело розвитку зубів було пошкоджено?

Зубний сосочок

Мезенхіма

Зубний мішечок

Мезодерма

Епітелій

86 / 3399
У мазку крові людини, що страждає на алергію, можна бачити велику кількість клітин округлої форми з сегмен-тованим ядром і великими яскраво - рожевими гранулами в цитоплазмі. Які це клітини?

Базофільні гранулоцити

Лімфоцити

Еритроцити

Нейтрофільні гранулоцити

Еозинофільні гранулоцити

87 / 3399
На електронній мікрофотографії фрагменту нирки представлена прино-сна артеріола, у якій під ендотелієм видно великі клітини, що містять секреторні гранули. Назвіть цей вид клітин.

Юкстагломерулярні

Мезангіальні

Інтерстиціальні

Юкставаскулярні

Іладеньком’язеві

88 / 3399
У хворого з алкогольним цирозом печінки скарги на загальну слабкість, задишку. Встановлено зниження артеріального тиску, асцит, розширення поверхневих вен передньої стінки живота, спленомегалія. Яке порушення гемоди-наміки спостерігається у хворого?

Колапс

Тотальна серцева недостатність

Недостатність лівого шлуночка серця

Недостатність правого шлуночка серця

Синдром портальної гіпертензії

89 / 3399
Під час кружіння на каруселі у жінки 25 років з’явилися нудота, блювання, посилення потовиділення. Активація яких рецепторів зумовила рефлекторний розвиток цих симптомів?

Зорові

Вестибулярні отолітові

Вестибулярні півколових каналів

Пропріорецептори скелетних м’язів

Кортієвого органу

90 / 3399
У людей похилого віку швидкість поширення пульсової хвилі вища, ніж у молодих. Причиною цього є зменшення з віком:

Величини серцевого викиду

Лінійної швидкості кровотоку

Об’ ємної швидкості кровотоку

Частоти серцевих скорочень

Еластичності судинної стінки

91 / 3399
У людини через 10 хвилин після початку інтенсивної фізичної роботи кількість еритроцитів у крові збільшилася з 4,0 * 1012/л до 4,5 * 1012/л. Що є основною причою цього?

Втрата води організмом

Пригнічення руйнування еритроцитів

Активація еритропоезу

Вихід еритроцитів з депо

Збільшення хвилинного об’єму крові

92 / 3399
У дитини спостерігається затримка росту, психічного розвитку і формування зубів, запізніла поява точок окості-ніння, зниження основного обміну. Гіпофункція якої ендокринної залози (залоз) є причиною такого стану?

Статеві

Наднирники

Підшлункова

Щитовидна

Нейрогіпофіз

93 / 3399
Піддослідній тварині через зонд у порожнину шлунку ввели 150 мл м’ясного бульйону. Вміст якої речовини швидко збільшиться у крові?

Гастрин

Соматостатин

Глюкагон

Інсулін

Нейротензин

94 / 3399
У хворого, який протягом тривалого часу приймав глюкокортикоїди, в результаті відміни препарату виникло загострення хвороби, зниження артеріального тиску, слабкість. З чим можна пов’язати ці явища?

Гіперпродукція кортикотропного гормону

Звикання до препарату

Кумуляція

Сенсибілізація

Недостатність кори наднирників

95 / 3399
У хворої з набряками у сечі велика кількість білку. Про порушення функції якого відділу нефрону це свідчить?

Дистальний звитий каналець

Нисхідна частина петлі Іенле

Ниркове тільце

Висхідна частина петлі Іенле

Проксимальний звитий каналець

96 / 3399
Під час обстеження пацієнта виникла необхідність визначити силу жувальних м’язів. Який метод дослідження треба використати?

Міоартрографія

Мастікаціографія

Електроодонтодіагностика

Електроміографія

Гнатодинамометрія

97 / 3399
Студент перед іспитом скаржився на гострий зубний біль, під час складання іспиту біль послабився. Розвитком якого виду гальмування у корі головного мозку зумовлене зменшення больових відчуттів?

Запізніле

Зовнішнє

Позамежне

Диференціювальне

Згасаюче

98 / 3399
При аналiзi електрокардіограми встановлено, що тривалість серцевого циклу у людини дорівнює 1 сек. Якою у неї є частота серцевих скорочень за хвилину?

50

80

100

60

70

99 / 3399
У людини внаслідок хронічного захворювання пєчінки суттєво порушена її білковосинтезуюча функція. До зменшення якого параметру гомеостазу це призведе?

рН

Щільність крові

Осмотичний тиск

Гематокрит

Онкотичний тиск плазми крові

100 / 3399
Експериментальній тварини перерізали передні корінці п’яти сегментів спинного мозку. Які зміни відбудуться у зоні інервації?

Втрата температурної чутливості

Втрата дотикової чутливості

Втрата пропріоцептивної чутливості

Гіперчутливість

Втрата рухів

101 / 3399
У пацієнта порушена координація рухів, їх амплітуда і спрямованість; рухи розмашисті, непропорційні; хода 'півняча', 'п’яна'. Який відділ мозку пошкоджено?

Гіпоталамус

Довгастий мозок

Мозочок

Спинний мозок

Таламус

102 / 3399
В експерименті на ізольованій збудливій клітині необхідно отримати збільшення мембранного потенціалу спокою (гіперполяризацію). Які іонні канали слід активувати для цього?

Натрієві

Калієві

Натрієві та кальцієві

Калієві та натрієві

Кальцієві

103 / 3399
Студентка 18 років має масу тіла 50 кг. Робочий (загальний) обмін її складає 11 000 кДж/д. Якою повинна бути калорійність харчового раціону студентки, якщо вона хоче збільшити масу тіла?

8 000 - 9 000 кДж/д

10 500 - 11 500 кДж/д

9 000 - 10 000 кДж/д

12 000 - 13 000 кДж/д

10 000 - 11 000 кДж/д

104 / 3399
У хворого крововилив у задню центральну звивину. До порушення якого виду чутливості з протилежного боку це призведе?

Шкірна та пропріоцептивна

Слухова

Слухова і зорова

Зорова

Нюхова і смакова

105 / 3399
В експерименті електричними імпульсами подразнюють нерв, що призводить до виділення малої кількості густої в’язкої слини підщелепною та під’язиковою залозами. Який нерв стимулюють?

N. vagus

N. trigemrnus

N. facialis

N. sympaticus

N. glossopharyngeus

106 / 3399
Внаслідок ураження патологічним процесом провідних шляхів спинного мозку у людини порушена больова чутливість шкіри та м’язів. Які шляхи уражені?

Латеральні спинно-кортикальні

Передні спинно-мозочкові

Спинно-таламічні

Медіальні спинно-кортикальні

Задні спинно-мозочкові

107 / 3399
У людини визначили величину енерговитрат. У якому стані знаходилася людина, якщо її енерговитрати виявилися меншими за основний обмін?

Сон

Спокій

Легка робота

Нервове напруження

Відпочинок

108 / 3399
На слизовій оболонці лівої щоки визначається безболісне, еластичної консистенції новоутворення, розташоване на вузькій, м’якій ніжці, розміром 1х1см, нерухоме, поверхня його нерівна, сосочкова. Слизова оболонка, що вкриває новоутворення, у кольорі не змінена. Для якого захворювання найбільше характерні такі зміни?

Аденокистозна карцинома

Аденома

Рак

Поліп

Папілома

109 / 3399
У хворого спостерігається збільшення проникності стінок кровоносних судин із розвитком підвищеної кровоточивості ясен, виникнення дрібнокра-пчастих крововиливів на шкірі, випадіння зубів. Яким порушенням вітамінного обміну пояснюються ці симптоми?

Гіпервітаміноз D

Гіповітаміноз С

Гіповітаміноз D

Гіпервітаміноз С

Гіповітаміноз А

110 / 3399
У хворого спостерігаються дерматит, діарея, деменція. В анамнезу відомо, що основним продуктом харчування хворого є кукурудза. З нестачею якого вітаміну пов’язані ці порушення?

B1

РР

В8

B2

В9

111 / 3399
Хвора 58 років надійшла у важкому стані: свідомість затьмарена, шкіра суха, очі запалі, ціаноз, запах гнилих яблук з рота. Глюкоза крові 15,1 ммоль/л, в сечі 3,5% глюкози. Що є причиною такого стану?

Гіповолемічна кома

Гіпоглікемічна кома

Уремічна кома

Анафілактичний шок

Гіперглікемічна кома

112 / 3399
У дитини грудного віку спостерігається потемніння склер, слизових обо- лонок, вушних раковин, виділена сеча темніє на повітрі. У крові та сечі виявлено гомогентизинову кислоту. Яке захворювання у дитини?

Порфірія

Алкаптонурія

Цистинурія

Гемолітична анемія

Альбінізм

113 / 3399
До лікарні надійшов 9-річний хлопчик з відставанням у розумовому і фізичному розвитку. Під час біохімічного аналізу крові виявлено підвищену кількість фенілаланіну. Блокування якого фермента може призвести до такого стану?

Оксидаза гомогентизинової кислоти

Фенілаланін-4-монооксигеназа

Глутаматдекарбоксилаза

Аспартатамінотрансфераза

Глутамінтрансаміназа

114 / 3399
Хворому на хронічний гепатит для оцінки знешкоджуючої функції печінки було проведено пробу з навантаженням бензоатом натрію. Виділення якої кислоти з сечею характеризуватиме знешкоджуючу функцію печінки?

Фенілоцтова

Лимонна

Щавлева

Гіпурова

Валеріанова

115 / 3399
У експериментальної тварини, що знаходиться на безбілковому раціоні, розвинулася жирова інфільтрація печінки внаслідок дефіциту метилюючих агентів. Утворення якого метаболіту порушено у піддослідної тварини?

Ацетоацетат

ДОФА

Холін

Холестерин

Лінолева кислота

116 / 3399
До відділення травматології надійшов хворий з розчавлюванням м’язової тканини. Який біохімічний показник сечі при цьому буде збільшений?

Сечова кислота

Загальні ліпіди

Глюкоза

Мінеральні солі

Креатинін

117 / 3399
При хронічному панкреатиті спо- стерігається зменшення синтезу і секреції трипсину. Розщеплення яких речовин буде порушене?

Білки

Ліпіди

Вуглеводи

Нуклеїнові кислоти

Білки і вуглеводи

118 / 3399
У хворого, що страждає на цингу, порушено процеси утворення сполучної тканини, що призводить до розхитування і випадіння зубів. Порушення активності якого ферменту зумовлює ці симптоми?

Еластаза

Проколагенпептидаза N-кінцевого пептиду

Лізилгідроксилаза

Проколагенпептидаза С-кінцевого пептиду

Глікозилтрансфераза

119 / 3399
При вживанні печива, цукерок у змішаній слині тимчасово зростає рівень лактату. Активація якого біохімічного процесу призводить до цього?

Тканинне дихання

Анаеробний гліколіз

Ілюконеогенез

Аеробний гліколіз

Мікросомальне окислення

120 / 3399
Підвищена ламкість судин, руйнування емалі і дентину у хворих на цингу здебільшого зумовлено порушенням дозрівання колагену. Який етап модифікації проколагену порушено при цьому авітамінозі?

Видалення з проколагену С-кінцевого пептиду

Ілікозилювання гідроксилізинових залишків

Гідроксилювання проліну

Відщеплення N-кінцевого пептиду

Утворення поліпептидних ланцюгів

121 / 3399
У хворого після переливання крові спостерігається жовтуватість шкіри та слизових оболонок, в крові підвищено рівень загального та непрямого білірубіну, у сечі підвищено рівень уробіліну, у калі - стеркобіліну. Який вид жовтяниці у хворого?

Жовтяниця новонароджених

Спадкова

Паренхіматозна

Обтураційна

Гемолітична

122 / 3399
У дитини на протязі перших трьох місяців після народження розвинулася важка форма гіпоксії, що проявлялася задухою та синюшністю шкіри. Причиною цього є порушеня заміни фетального гемоглобіну на:

Гемоглобін А

Гемоглобін S

Гемоглобін М

Метгемоглобін

Ілікозильований гемоглобін

123 / 3399
При дефіциті якого вітаміну спостерігається одночасне порушення репродуктивної функції і дистрофія скелетної мускулатури?

Вітамін Д

Вітамін Е

Вітамін К

Вітамін В1

Вітамін А

124 / 3399
У нормі рН слини складає 6,4 - 7,8. До яких змін емалі призводить зсув рН слини у кислий бік (менше 6,2)?

Кальцифікація

Підвищення стійкості

Мінералізація

Флюороз

Демінералізація

125 / 3399
При обстеженні хворого похилого віку був встановлений супутній діагноз “блукаюча нирка' Зміни в яких структурах нирки призвели до цього стану?

ffilus renaUs

Fascia renaUs

Corpus a^posum pararenale

Ureter

Smus renaUs

126 / 3399
Під час дослідження плазми крові пацієнта через 4 години після приймання ним жирної їжі встановлено, що вона є каламутною. Найбільш ймовірною причиною даного стану є підвищення концентрації в плазмі:

Фосфоліпідів

Холестерину

Хіломікронів

ЛПНГ

ЛПВГ

127 / 3399
У хворого 43 років з хронічним атрофічним гастритом і мегалобла-стною гіперхромною анемiєю підвищене виділення метилмалонової кислоти з сечею. Недостатністю якого вітаміну обумовлене виникнення зазначеного симптомокомплексу?

В12

B з

В 6

B 2

В 5

128 / 3399
Внаслідок тривалого голодування в органiзмi людини швидко зникають резерви вуглеводів. Який з процегів метаболізму поновлює вміст глюкози у крові?

Глюконеогенез

Анаеробний гліколіз

Пентозофосфатний шлях

Аеробний гліколіз

Глікогеноліз

129 / 3399
При гістологічному дослідженні щитовидної залози хворого, який помер від серцевої недостатності при явищах гіпотіреозу, виявлено дифузну інфільтрацію залози лімфоцитами і пла-змоцитами, атрофію паренхіми і розростання сполучної тканини. Який найбільш імовірний діагноз?

Аденома щитовидної залози

Гнійний тиреоїдит

Зоб тиреотоксичний

Аутоімунний тиреоїдит Хашимото

130 / 3399
У цитоплазмі міоцитів розчинена велика кількість метаболітів окислення глюкози. Назвіть один з них, що безпосередньо перетворюється на лактат.

Оксалоацетат

Піруват

Глюкозо-6-фосфат

Гліцерофосфат

Фруктозо-6-фосфат

131 / 3399
Вагітна жінка вживала алкоголь, що призвело до порушення закладки ектодерми ембріону. У яких похідних цього листка розвинуться вади?

Нервова трубка

Надниркові залози

Нирки

Епітелій кишечника

Статеві залози

132 / 3399
У хворого з опіками 40% поверхні тіла розвинувся опіковий шок. Який механізм розвитку шоку домінує на його початку?

Больовий

Аутоімунізація

Зневоднення

Порушення білкового обміну

Порушення мінерального обміну

133 / 3399
На ранній стадії цукрового діабету у хворих спостерігається поліурія. Чим вона зумовлена?

Кетонемія

Гіперглікемія

Гіпохолестеринемія

Гіперкаліемія

Гіперхолестеринемія

134 / 3399
При аналізі спірограми хворого встановлено зменшення частоти і глибини дихання. До зменшення якого показника це призведе?

Життєва ємність легень

Резервний об’єм видиху

Хвилинний об’єм дихання

Залишковий об’єм

Резервний об’єм вдиху

135 / 3399
Постраждалому у ДТП наклали кровозупинюючий джгут на верхню третину стегна на 3 години. Після зняття джгута у хворого виник різкий набряк тканин стегна, частий пульс, холодний піт, виражена гіпотонія. Який патологічний процес розвинувся у хворого?

Токсемічний шок

Кардіогенний шок

Колапс

Геморагічний шок

Анафілактичний шок

136 / 3399
У хворого після важкої травми грудної клітки розвинувся шок та з’явилися ознаки гострої ниркової недостатності [ГНН]. Що є провідним механізмом розвитку ГНН у даному випадку?

Зменшення онкотичного тиску крові

Порушення відтоку сечі

Підвищення тиску в капсулі клубочка

Падіння артеріального тиску

Підвищення тиску в ниркових артеріях

137 / 3399
У хворого на променеву хворобу з’явилися ознаки геморагічного синдрому. Який механізм має найбільше значення у патогенезі цього синдрому?

Лімфопєнія

Нейтропенія

Тромбоцитопенія

Еритропенія

Еозинопенія

138 / 3399
Хворий 68 років переніс інфаркт мiокарда. Під час ЕКГ-обстеження відзначається прогресуюче збільшення тривалості інтервалу PQ аж до випадіння комплексу QRS, після чого інтервал PQ відновлюється. З порушенням якої функції серця пов’язане таке порушення серцевого ритму?

Збудливість

Скоротливість

Автоматизм

Провідність

139 / 3399
У хворого 37 років після отруєння невідомим лікарським препаратом відзначаються швидкі самодовільні стереотипні скорочення м’язів обличчя, що імітують мигання і примружування. До якої форми розладів рухової функції нервової системи слід віднести ці пору-шенн?

Акінезія

Атаксія

Гіперкінез

Гіпокінез

140 / 3399
У хворої ушкодження задньої долі гіпофізу призвело до збільшення добового діурезу до 10-15 л. Що є головним механізмом у розвитку поліурії?

Надлишок альдостерону

Надлишок вазопресину

Дефіцит кортикотропіну

Надлишок натрійуретичного фактора

Дефіцит вазопресину

141 / 3399
Після вживання меду у підлітка з’явилася кропив’янка, що супроводжувалася лейкоцитозом. Який вид лейкоцитозу виник у даному випадку?

Нейтрофілія

Еозинофілія

Моноцитоз

Базофілія

Лімфоцитоз

142 / 3399
Пацієнт 16 років, що страждає на хворобу Іценка-Кушінга, звернувся з приводу надлишкової маси тіла. Під час опитування виявилося, що енергетична цінність їжї, що вживається, складає 1700-1900 ккал/добу. Яка провідна причина ожиріння у цьому випадку?

Нестача інсуліну

Надлишок глюкокортикоїдів

Нестача глюкокортикоїдів

Гіподинамія

Надлишок інсуліну

143 / 3399
У людини, яку покусали бджоли, розвинувся набряк верхніх кінцівок та обличчя. Який основний патогенетичний механізм розвитку цього набряку?

Зменшення онкотичного тиску крові

Збільшення гідростатичного тиску в капілярах

Підвищення проникності стінки судин

Збільшення онкотичного тиску тканин

Зменшення гідростатичного тиску тканин

144 / 3399
У хворого на пневмосклероз розвинулася легенева гіпертензія та пра-вошлуночкова серцева недостатність з асцитом та набряками. Який основний патогенетичний механізм розвитку набряків у цього хворого?

Зменшення онкотичного тиску крові

Збільшення проникності стінок судин

Збільшення гідростатичного тиску крові у венах

Зменшення осмотичного тиску крові

Збільшення онкотичного тиску міжклітинної рідини

145 / 3399
Через декілька годин після опіку в ділянці гіперемії та набряку шкіри у хворого з’явилось вогнище некрозу. Який головний механізм забезпечує посилення руйнівних явищ в осередку запалення?

Проліферація фібробластів

Вторинна альтерація

Еміграція лімфоцитів

Діапедез еритроцитів

Первинна альтерація

146 / 3399
У хворого на аденому клубочкової зони кори наднирників (хвороба Кон-на) спостерігаються артеріальна гіпертензія, напади судом, поліурія. Що є головною ланкою в патогенезі цих порушень?

Гіперсекреція альдостерону

Гіперсекреція глюкокортикоїдів

Гіпосекреція глюкокортикоїдів

Гіпосекреція альдостерону

Гіперсекреція катехоламінів

147 / 3399
У дитини 5 років через 2 тижні після перенесеної ангіни виник гострий дифузний гломерулонефрит, що характеризувався олігурією, протеїнурією, гематурією, гіперазотемією. Порушення якого процесу у нирках найбільш суттєве для виникнення цих змін?

Клубочкова фільтрація

Сечовиведення

Канальцева секреція

Канальцева реабсорбція

Секреція гормонів

148 / 3399
У хворого на хронічний мієлолейкоз виявлено ознаки анемії - зменшення кількості еритроцитів і вмісту гемоглобіну, оксифільні і поліхроматофіль-ні нормоцити, мікроцити. Який патогенетичний механізм є провідним у розвитку цієї анемії?

Внутрішньосудинний гемоліз еритроцитів

Хронічна кровотрата

Зменшення синтезу еритропоетину

Заміщення еритроцитарного ростка

Дефіцит вітаміну В12

149 / 3399
Під час плевральної пункції було отримано гнійний ексудат. При мікроскопічному дослідженні ексудату знайдено багато гнійних тілець. У результаті руйнування яких клітин крові вони утворюються?

Лімфоцити

Еозинофіли

Нейтрофіли

Базофіли

Еритроцити

150 / 3399
Дитина 3 років мала множинні порушення розвитку кісток лицевого відділу черепа. Загинула від сепсису, який розвинувся на фоні бронхопневмонії. У крові вміст імуноглобулінів в межах норми. Під час розтину встановлена відсутність тимуса. Яка головна причина страждань дитини?

Вторинний імунодефіцит

Гострий лімфолейкоз

Хронічна інтоксикація

Недостатність клітинного імунітету

Комбінований імунодефіцит

151 / 3399
Під час розтину тіла померлого від набряку легень у міокарді знайдено велике вогнище жовто-сірого кольору, а в коронарній артерії - свіжий тромб. Який найбільш імовірний діагноз?

Кардіосклероз

Кардіоміопатія

Амілоїдоз

Міокардит

!нфаркт міокарда

152 / 3399
Хвора 45 років скаржиться на біль і кровотечу з каріозної порожнини 36 під час їжі. Раніше спостерігався непро-вокований біль. Під час огляду 36 - на жувальній поверхні глибока каріозна порожнина, виповнена тканиною червоного кольору, під час зондування відмічається біль і кровотеча. Яка тканина розрослася у каріозну порожнину?

Жирова

Епітеліальна

М’язова

Фіброзна

Грануляційна

153 / 3399
Під час розтину тіла померлого від серцевої недостатності виявлено серозний менінгіт, некроз і крововиливи в наднирниках, пролежні. Мікроскопічно: деструктивнопроліферативний ендотромбоваскуліт (гранульоми Попова) у довгастому мозку, інтерстиці-альний міокардит. Яке захворювання було у померлого?

Скарлатина

Кір

Грип

Висипний тиф

Черевний тиф

154 / 3399
Жінка 38 років захворіла гостро з підвищенням температури тіла до 40оС. На другому тижні хвороби на шкірі живота з’явилися розеоли. На 18-й день хвороби виявлені ознаки “гострого живота' діагностовано перитоніт, від якого хвора померла. На аутопсії у клубовій кишці виявлені глибокі виразки у ділянці групових фолікулів, одна з яких перфорувала, у черевній порожнині -фібринозно-гнійний ексудат. Який найбільш імовірний діагноз?

Черевний тиф

Кампілобактерійний ентероколіт

Дизентерія

Лямбліоз

Амебіаз

155 / 3399
У хворого на хронічний періодон-тит рентгенологічно виявлено кісту кореня зуба. Мікроскопово в операційному матерiалi виявлено, що порожнина кісти вистелена багатошаровим плоским єпітєлієм, стінка кісти утворена грануляційною тканиною різного ступеня зрілості з дифузним запальним інфільтратом. Який найбільш імовірний діагноз?

Примордіальна кіста

Амелобластома

Радикулярна кіста

Фолікулярна кіста

156 / 3399
Під час розтину тіла виявлено, що вся права легеня збільшена, щільна, на плеврі нашарування фібрину, на розрізі тканина сірого кольору, з якої стікає каламутна рідина. Для якого захворювання легенів характерна така картина?

!нтерстиціальна пневмонія

Фіброзуючий альвеоліт

Гангрена легені

Крупозна пневмонія

Вогнищева пневмонія

157 / 3399
Під час аутопсії у потиличній долі головного мозку виявлена порожнина 2,5х1,5 см, заповнена прозорою рідиною, стінка її гладенька, буроватого кольору. Який процес розвинувся у головному мозку?

Сіре розм’якшення мозку

Абсцес мозку

Кіста на місці сірого розм’якшення мозку

Киста на місці крововиливу

Вада розвитку мозку

158 / 3399
На слизовій оболонці мигдаликів та м’якого піднебіння виявляються білувато-сірого кольору плівки, які щільно з’єднані з підлеглою тканиною, при спробі зняти плівку на її місці виникає глибокий дефект тканини. Який вид запалення виник на слизовій оболонці мигдаликів та м’якого піднебіння?

Серозне

Гнійне

Змішане

Крупозне

Дифтеритичне

159 / 3399
Під час дослідження коронарних артерій виявлені атеросклеротичні бляшки з кальцинозом, що закривають просвіт на 1/3. У м’язі дрібні множинні білуваті прошарки сполучної тканини. Який процес виявлено у міокарді?

Інфаркт міокарда

Тигрове серце

Дифузний кардіосклероз

Міокардит

Післяінфарктний кардіосклероз

160 / 3399
У чоловіка 43 років, який тривалий час хворів на туберкульоз, розвинулася легенева кровотеча, що призвело до смерті. Під час розтину тіла у легенях виявлено декілька порожнин овальної або округлої форми, стінка яких утворена некротичними масами та тканиною легень. Для якої форми туберкульозу легень характерні такі зміни?

Фіброзно-кавернозний

Гострий вогнищевий

Казеозна пневмонія

Туберкулома

Гострий кавернозний

161 / 3399
Хворий помер від серцевої недостатності, в анамнезі - пульмонектомія з приводу кісти правої легені. Під час розтину виявлено збільшену у розмірах ліву легеню. Назвіть патологічний процес у лівій легені.

Дисциркуляторна атрофія

Нейротична атрофія

Вікарна гіпертрофія

Нейрогуморальна гіпертрофія

Дисфункціональна атрофія

162 / 3399
Хворий захворів гостро, скаржився на озноб, підвищення температури тіла до 40оС, головний біль, кашель, задишку. На 5-й день захворювання помер. Під час розтину: легені збільшені в об’ємі, пістрявого вигляду - 'велика пістрява легеня'. Для якого захворювання характерна така патологоанато-мічна картина?

Аденовірусна інфекція

Бронхоектатична хвороба

Грип

Крупозна пневмонія

Респіраторно-синцитіальна інфекція

163 / 3399
Під час розтину тіла жінки 45 років, що померла від хронічної ниркової недостатності, знайдено: склероз та гі-аліноз дерми, великовогнищеві некрози кортикального шару нирок та нефросклероз, великовогнищевий кардіосклероз та базальний пневмосклероз. Який найбільш імовірний діагноз?

Системний червоний вовчак

Дерматоміозит

Ревматизм

Системна склеродермія

Вузликовий периартеріїт

164 / 3399
Під час гістологічного дослідження легень померлого від серцевої недостатності виявлені вогнища запалення з заповненням альвеол рідиною, забарвленою у блідо-рожевий колір, місцями з наявністю тонких рожевих ниток, які утворюють дрібнопетлисту сітку з невеликою кількістю лімфоцитів. Який характер ексудата у легенях?

Фібринозний

Серозно-фібринозний

Гнійний

Геморагічний

Серозний

165 / 3399
Під час розтину тіла померлого через тиждень від початку профузної діареї, виявлено різко виражений ексікоз, кров густа. Під час бактеріологічного дослідження вмісту тонкої кишки, що нагадує рисовий відвар, знайдені вібріони. Яке захворювання призвело до смерті хворого?

Харчова токсикоінфекція

Дизентерія

Черевний тиф

Холера

Сальмонельоз

166 / 3399
Експериментальній тварині після попередньої сенсибілізації підшкірно введено дозу антигену. У місці ін’єкції розвинулося фібринозне запалення з альтерацією стінок судин, основної речовини та волокнистих структур сполучної тканини у вигляді мукоїдного на фібриноїдного набухання, фібрино-їдного некрозу. Яка імунологічна реакція розвинулася у тварини?

Гіперчутливість сповільненого типу

Реакція трансплантаційного імунітету

Гранульоматоз

Гіперчутливість негайного типу

Нормергічна реакція

167 / 3399
Вміст везикул зі слизової оболонки хворого на натуральну віспу направлений до вірусологічної лабораторії. Що з наведеного буде виявлено при мікроскопії мазків?

Тільця Пашена

Тільця Бабеша-Негрі

Тільця Іуарнієрі

Тільця Бабеша-Ернста

Синцитій

168 / 3399
Хвора 27 років скаржиться на сухість губ, появу лусочок, котрі вона зкушує. Об’єктивно: губи сухі, на межі червоної кайми та слизової оболонки губ наявність сірих прозорих лусочок, краї яких дещо виступають над поверхнею слизової. Після зняття лусочок ерозій немає, відмічається гіперемія. Який найбільш імовірний діагноз?

Лейкоплакія

Ексфоліативний хейліт

Метеорологічний хейліт

Кандидозний хейліт

Червоний вовчак

169 / 3399
У хворого хлопчика 5 років на п’ятий день після початку захворювання з слизової носоглотки і мигдаликів виділений збудник поліомієліту. Яку реакцію слід використати для встановлення серотипу збудника?

Реакція вірусної нейтралізації цито-патичної дії

Реакція зв’язування комплементу

Реакція гальмування гемаглютинації

Реакція гальмування гемадсорбції

Реакція непрямої гемаглютинації

170 / 3399
При гістологічному дослідженні слизової оболонки матки знайдені звивисті залози, пилко- та штопороподібні, подовжені розростанням строми з проліферацією її клітин. Який найбільш імовірний діагноз?

Плацентарний поліп

Лейоміома

Гострий ендометрит

Залозиста гіперплазія ендометрія

Пухирний занос

171 / 3399
Лікарю-пародонтологу необхідно оцінити у пацієнтки фактори неспецифічної резистентності слини і видільного слизової оболонки ротової порожнини. Який фактор неспецифічної резистентності слід вивчити у досліджуваному матеріалі у першу чергу?

Лізоцим

Секреторний IgA

Пропердин

Комплемент

Інтерферон

172 / 3399
До відділення хірургічної стоматології надійшов пацієнт з відкритим переломом нижньої щелепи. Який препарат слід застосувати з метою активної імунізації проти правцю?

Протиправцева сироватка

Правцевий анатоксин

Коклюшно-дифтерійна-правцева вакцина

Іаммаглобулін з крові донорів, імунізованих проти правцю

Протиправцевий імуноглобулін

173 / 3399
У відділенні щелепно-лицьової хірургії у хворого виникло гнійне ускладнення. Під час бактеріологічного дослідження матеріалу із рани виділено культуру, що утворювала пігмент синьо-зеленого кольору. Який мікроорганізм найімовірніше є збудником інфекції?

Klebsiella pneumornae

Batillus subtihs

Proteus vulgaris

Pseudomonas aerugmosa

Staphylococcus epidermidis

174 / 3399
У пацієнта після тривалого вживання антибіотиків розвинувся дизба-ктеріоз кишечника. Які препарати слід призначити для відновлення нормальної мікрофлори?

Сульфаніламіди

Еубіотики (пробіотики)

Протигрибкові препарати

Інтерферон

Нітрофурани

175 / 3399
У пацієнта в результаті активації власних мікроорганізмів, що входять до складу мікрофлори слизової оболонки рота, виник гнійно-запальний процес тканин пародонту. До якої форми інфекції належить захворювання?

Екзогенна інфекція

Аутоінфекція

Рецидив

Реінфекція

Суперінфекція

176 / 3399
У хворого виділено чисту культуру коринебактерій дифтерії. Яку імунологічну реакцію слід використати для виявлення токсигенності бактерій?

Непрямої гемаглютинації

Аглютинації

Преципітації в агарі

Іальмування гемаглютинації

Зв’язування комплементу

177 / 3399
Дитина 1 року часто хворіє на вірусно-бактеріальні інфекції, які погано піддаються терапії. Під час проведення дослідження імунологічного статусу виявлено відсутність у крові лімфоцитів, що забезпечують клітинний імунітет. Який імунодефіцит і за якою системою виявлений у цієї дитини?

Первинний за макрофагальною системою

Первинний за В-системою

Первинний за мікрофагами

Первинний за Т-системою

Вторинний за Т-системою

178 / 3399
Пацієнт одужав після перенесеної дизентерії Зонне і повторно заразився цим же збудником. Як називається така форма інфекції?

Суперінфекція

Хронічна інфекція

Персистуюча інфекція

Рецидив

Реінфекція

179 / 3399
Хворому на інсулінзалежний цукровий діабет було введено інсулін. Через деякий час у хворого з’явилися слабкість, дратівливість, посилення потовиділення. Який основний патогенетичний механізм розвитку гіпоглікемічної коми, що виникла?

Посилення глікогенолізу

Зменшення глюконеогенезу

Посилення кетогенезу

Посилення ліпогенезу

Вуглеводне голодування головного мозку

180 / 3399
Людині внутрішньовенно ввели розчин, що спричинило збільшення частоти та сили серцевих скорочень. Які складові розчину зумовили ці зміни?

Іони натрію

Ілюкоза

Іони кальцію

Іони калію

Іони хлору

181 / 3399
Для лікування стоматиту дитині 10 місяців призначено антисептичний препарат в розчині для змазування слизової оболонки рота. Що з наведеного призначено дитині?

Водний розчин метиленового синього

Спиртовий розчин дiамантового зеленого

Водний розчин фенолу

Спиртовий розчин етакридину лактату

Водний розчин саліцилової кислоти

182 / 3399
Хворий із серцевою недостатністю приймає дигоксин. Який ефект диго-ксину зумовлює доцільність його застосування при цій патології?

Збільшення сили серцевих скорочень

Зменшення переднавантаження на серце

Зменшення потреби міокарду в кисні

Збільшення частоти серцевих скорочень

Зменшення постнавантаження на серце

183 / 3399
У клітинах людини під дією ультрафіолетового випромінювання відбулося пошкодження молекули ДНК. Реалізувалася система відновлення пошкодженої ділянки молекули ДНК по непошкодженому ланцюгу за допомогою специфічного ферменту. Як називається це явище?

Термінація

Дуплікація

Репарація

Ініціація

Реплікація

184 / 3399
Для лікування ксеростомії хворому було призначено пілокарпіну гідрохло-рид в краплях всередину. Хворий порушував режим лікування: у нього виникли брадикардія, бронхоспазм, болісне посилення перистальтики, різке потовиділення, слинотеча, звуження зініць і спазм акомодації. Для усунення симптоматики був призначений атропіну сульфат. Який вид взаємодії існує між зазначеними препаратами?

Кумуляція

Антагонізм

Синергізм

Звикання

Тахіфілаксія

185 / 3399
Для лікування пародонтиту в комплекс препаратів був включений лікарський засіб з групи водорозчинних вітамінів, похідне біофлавоноїдів, який призначають разом з кислотою аскор- біновою. Препарат має антиоксидантні властивості, зменшує кровоточивість ясен. Який це препарат?

Рутин

Кальцію пангамат

Кальцію пантотенат

Ціанокобаламін

Кислота фолієва

186 / 3399
Хірург використав 70% розчин спирту етилового для обробки рук перед оперативним втручанням. Який основний механізм антисептичної дії препарату на мікроорганізми?

Взаємодія з гідроксильними групами ферментів

Дегідратація білків протоплазми

Окислення органічних компонентів протоплазми

Взаємодія з аміногрупами білків протоплазми

Блокада сульфгідрильних груп ферментних систем

187 / 3399
У наркологічному відділенні психоневрологічної лікарні хворому призначено тетурам. Яке захворювання може бути показанням для його застосування?

Гостре отруєння морфіном

Алкогольний психоз

Гостре отруєння спиртом етиловим

Наркоманія

Алкоголізм

188 / 3399
Хворий з феохромоцитомою страждає від підвищеного артеріального тиску, який переростає в гіпертонічні кризи. Препарати якої групи допоможуть хворому?

о-адреноблокатори

Гангліоблокатори

^-адреноблокатори

Блокатори кальцієвих каналів

Симпатолітики

189 / 3399
У хворого, що тривало хворіє на туберкульоз, виявлене внутрішньоклітинне розташування мікобактерій. Який препарат обов’язково має бути включений до комплексної терапії туберкульозу?

Етіонамід

Ізоніазид

Етамбутол

Натрію парааміносаліцилат

Рифампіцин

190 / 3399
Хворому було призначено препарат. Через декілька діб дія препарату значно знизилась i для отримання початкового ефекту стало необхідним збільшити дозу. За яким типом змінилася дія лiкарської речовини?

Звикання

Лікарська залежність

Тахіфілаксія

Ідіосинкразія

Кумуляція

191 / 3399
Назвіть групу препаратів, що зменшують потребу міокарду в кисні, зменшують силу серцевих скорочень та гальмують ліполіз:

Альфа-адреноблокатори

Альфа-адреноміметики

Бета-адреноблокатори

Симпатолітики

Селективні бета-адреноміметики

192 / 3399
Чоловік під час епідемії грипу звернувся до лікаря з приводу профілактики та раннього лікування цього захворювання. Який препарат можна призначити?

Метисазон

Ацикловір

!нтерферон

Адамантан

Бонафтон

193 / 3399
Хворий 25 років звернувся до лікаря із скаргами на нежить та головний біль протягом 4 днів. Після обстеження йому встановлено діагноз фронтит. Через який носовий хід інфекція потрапила до лобної пазухи?

Носоглотковий

Середній

Загальний

Верхній

Нижній

194 / 3399
У пацієнта після переохолодження у ділянці крил носа та верхньої губи з’явились герпетичні висипання. Для лікування була застосована мазь. Який противірусний засіб містить ця мазь?

Дексаметазон

Азидотимідин

Інтерферон

Індометацин

Ацикловір

195 / 3399
У хворого перелом кістки повільно загоюється. Який засіб можна вико- ристати для пришвидшення загоєння її сполучнотканинної матриці?

Циклофосфан

Метотрексат

Циклоспорин

Преднізолон

Метилурацил

196 / 3399
Хворому 50 років з ішемічною хворобою серця лікар призначив лікарський засіб, який має антиагрегантну дію. Хворий почав приймати засіб у дозах більших, ніж було призначено, внаслідок чого виникли нудота, блювання, біль натщесерце у животі. Який засіб було призначено хворому?

Діпіридамол

Пармідин

Пентоксифілін

Тиклід

Ацетилсаліцилова кислота

197 / 3399
Хворому 60 років було встановлено діагноз цироз печінки, причиною якого було токсичне ураження алкоголем. Який препарат краще за все призначити хворому?

Ессенціале

Кислота глютамінова

Аскорбінова кислота

Рибоксин

Вітамін Е

198 / 3399
У хворого на гострий міокардит з’явилися клінічні ознаки кардіогенно-го шоку. Який патогенетичний механізм є провідним у розвитку шоку?

Зниження діастолічного притоку крові до серця

Депонування крові у венах

Порушення насосної функції серця

Збільшення судинного тонусу

Зниження судинного тонусу

199 / 3399
Який препарат, що має протигли-стну дію, застосовують для стимуляції імунної системи організму при хронічному генералізованому парадонтиті?

Насіння гарбуза

Левамізол

Хлоксил

Піперидину адипінат

Пірантел

200 / 3399
Хвора 50 років страждає на безсоння. Протягом 3 місяців вона приймала різні снодійні засоби: етамінал натрію, фенобарбітал, барбаміл. Після відміни препаратів хвора стала дратівливою, відновилось безсоння, з‘явилися агресивність, втрата апетиту, тремор кінцівок. Яке ускладнення фармакотерапії виникло у хворої?

Фізична і психічна залежність

Сенсибілізація

Тахіфілаксія

Функціональна кумуляція

Звикання до препаратів

201 / 3399
Хвора на ішемічну хворобу серця приймала антиангінальний препарат, який має наступні властивості розширює вінцєві артерії, периферичні судини (артерiальнi та венозні), зменшує потребу міокарда в кисні, покращує ен-докардіальний кровообіг. Вкажіть цей засіб:

Нітрогліцерин

Папаверин

Еуфілін

Валідол

Дібазол

202 / 3399
Під час обстеження хлопчика 2-х місяців педіатр звернув увагу на те, що плач дитини схожий на котяче нявкання; мають місце мікроцефалія та вада серця. За допомогою цитогенетичного методу було встановлено каріотип - 46 XY, 5р-. На якій стадії мітозу дослідили каріотип хворого?

Анафаза

Метафаза

Прометафаза

Телофаза

Профаза

203 / 3399
У 50-річної жінки на місці видаленого зуба регенерувала нова тканина. Які з наведених кліткових органел найбільш активні при відновленні тканини?

Гладка ЕПС

Центросоми

Постлізосоми

Рибосоми

Лізосоми

204 / 3399
У хворого встановлено попередній діагноз - токсоплазмоз. Який матеріал було використано для діагностики цієї хвороби?

Фекалії

Сеча

Харкотиння

Кров

Дуоденальний вміст

205 / 3399
У червоподібному відростку виявлено гельмінта білого кольору, завдовжки 40 мм з тонким ниткоподібним переднім кінцем. У фекаліях знайдені яйця овальної форми з пробками на полюсах. Визначте вид гельмінта:

Гострик

Вугриця кишкова

Волосоголовець

Кривоголовка

Аскарида

206 / 3399
Після операції у хворого знижена чутливість шкіри передньої та латеральної поверхні шиї. Який нерв ушкоджено?

N.occipitalis minos

Nn.supraclaviculares

N.auricularis magnus

N.transversus colli

N.phrenicus

207 / 3399
Надмірна волосатість вушних раковин (гіпертрихоз) визначається геном, локалізованим у Y-хромосомі. Цю ознаку має батько. Яка вірогідність народження хлопчика з такою аномалією?

35%

25%

0%

100%

75%

208 / 3399
Дитина скаржиться на свербіж потиличної та скроневих ділянок голови. Під час огляду голови мати виявила поверхневі виразки внаслідок розчухів та гниди білого кольору на волоссі. Вкажіть збудника цього патологічного стану:

Воша головна

Воша лобкова

Муха вольфартова

Воша платяна

Блоха людська

209 / 3399
Студенти під час вивчення особливостей генетичного коду з’ясували, що є амінокислоти, яким відповідають по 6 кодонів, 5 амінокислот - 4 різні кодони. Інші амінокислоти кодуються трьома або двома кодонами і тільки дві амінокислоти - одним кодоном. Вкажіть, яку властивість генетичного коду виявили студенти?

Однонаправленість

Універсальність

Колінеарність

Надлишковість

Триплетність

210 / 3399
Дівчина 16 років звернулася до стоматолога з приводу темної емалі зубів. При вивченні родоводу встановлено, що вказана патологія передається від батька всім дівчаткам, а від матері -50% хлопчиків. Для якого типу успадкування характерні ці особливості?

Рецесивний, зчеплений з Y- хромосомою

Рецесивний, зчеплений з Х- хромосомою

Аутосомно-домінантний

Домінантний, зчеплений з Х- хромосомою

Аутосомно-рецесивний

211 / 3399
До клініки надійшла дитина віком 1,5 роки. Під час обстеження було відзначено недоумкуватість, розлади регуляції рухових функцій, слабка пігментація шкіри, у крові високий вміст фенілаланіну. Який найбільш вірогідний діагноз?

Муковісцидоз

Тирозиноз

Фенілкетонурія

Іалактоземія

Синдром Дауна

212 / 3399
У батька та матері широка щілина між різцями є домінантною ознакою. Обидва гомозиготні. Яка генетична закономірність проявиться у їх дітей?

Незчеплене успадкування

Розщеплення гібридів за фенотипом

Незалежне успадкування ознаки

Одноманітність гібридів першого покоління

Зчеплене успадкування

213 / 3399
На ринку батько купив свинину. Якою хворобою можуть заразитися члени сім’ї, якщо це м’ясо не пройшло ветеринарний контроль?

Теніаринхоз

Ехінококоз

Фасціольоз

Гіменолепідоз

Теніоз

214 / 3399
У хворого на гепатоцеребральну дегенерацію під час обстеження виявлено дефект синтезу білка - церулоплазмі-ну. З якими органелами пов’язаний цей дефект?

Лізосоми

Мітохондрії

Комплекс Іольджі

Гранулярна ендоплазматична сітка

Агранулярна ендоплазматична сітка

215 / 3399
Під час постсинтетичного періоду мітотичного циклу було порушено синтез білків - тубулінів, які беруть участь у побудові веретена поділу. Це може призвести до порушення:

Спіралізації хромосом

Тривалості мітозу

Цитокінезу

Деспіралізації хромосом

Розходження хромосом

216 / 3399
У немовляти виявлено мікроцефалію. Лікарі вважають, що це пов’язано із застосуванням жінкою під час вагітності актиноміцину Д. На який зародковий листок подіяв цей тератоген?

Ентодерма та мезодерма

Ентодерма

Усі листки

Ектодерма

Мезодерма

217 / 3399
Інтенсивність пігментації шкіри в людини контролюють кілька незалежних домінантних генів. Встановлено, що при збільшенні кількості цих генів пігментація стає інтенсивнішою. Який тип взаємодії між цими генами?

Комплементарність

Полімерія

Епістаз

Кодомінування

Плейотропія

218 / 3399
Хворий надійшов до відділення щелепно-лицьової хірургії з вивихом скроневонижньощелепного суглоба та пошкодженням основної його зв’язки. Назвіть цю зв’язку:

Шило-нижньощелепна

Нижньощелепна

Крило-нижньощелепна

Медіальна

Латеральна

219 / 3399
В ендокринологічному відділенні знаходиться хлопчик 9 років, у котрого вже декілька разів були переломи кінцівок, пов’язані з крихкістю кісток. Функція яких ендокринних залоз (залози) порушена?

Вилочкова

Паращитоподібні

Епіфіз

Щитоподібна

Наднирковозалозні

220 / 3399
Лікар-стоматолог під час огляду ро- тової порожнини пацієнта відмітив незначне перекриття зубів нижньої щелепи різцями верхньої щелепи. До якого прикусу відноситься таке розміщення зубів?

Закритий прикус

Прямий прикус

Біпрогнатія

Ортогнатія

Прогенія

221 / 3399
У хворого скарги на порушення сечовипускання. Діагностовано гіпертрофію передміхурової залози. Пошкодження якої частини залози призводить до порушення сечовипускання?

Ліва частка

Верхівка

Права частка

Середня частка

Основа

222 / 3399
Хворому для виготовлення функціонального повноцінного протеза необхідно видалити ліве верхнє ікло. Після інфраорбітальної анестезії у хворого з’явилася гематома в передній ділянці обличчя, яка швидко збільшувалася. Встановлено, що травмовано артерію, яка є гілкою:

A.labialis superior

A.alveolaris inferior

A.ophthalmica

A .temporalis superf icialis

A.maxillaris

223 / 3399
До хірурга-стоматолога звернувся чоловік з травмою в ділянці піднижньо-щелепного трикутника. Обробляючи рану, лікар побачив, що травмована артерія, яка іде до м’якого піднебіння. Яку артерію пошкоджено?

A.palatina descendens

A.facialis

A.pharingea ascendens

A.sphenopalatina

A.palatina ascendens

224 / 3399
Під час видалення у хворого ліпоми біля крила носа, хірург-стоматолог пошкодив судину, що призвело до утворення підшкірної гематоми. Яку судину пошкоджено?

A .facialis

A.supraorbitalis

A.angularis

A .maxillaris

A.infraorbitalis

225 / 3399
У хворого поранення у праву бічну ділянку живота. Яка частина товстої кишки найвірогідніше може бути пошкоджена?

Сигмоподібна ободова

Висхідна ободова

Поперечна ободова

Низхідна ободова

Пряма

226 / 3399
У хворого 28 років діагностовано гострий запальний процес слизової оболонки нососльозової протоки. З анамнезу відомо, що після перенесеного грипу протягом 10-ти днів були виділення із носа. З якого відділу носової порожнини інфекція могла надійти у нососльозову протоку?

Нижній носовий хід

Присінок носа

Середній носовий хід

Лобова пазуха

Верхній носовий хід

227 / 3399
Дитина 3 років надійшла до лікарні зі стороннім тілом у бронхах. У який бронх найвірогідніше потрапило стороннє тіло?

Лівий сегментарний

Часточковий

Правий сегментарний

Лівий головний

Правий головний

228 / 3399
До лікаря звернулася мати з дитиною віком 1 рік, у якої прорізалося шість зубів. Яку кількість зубів повинна мати дитина даного віку?

12

6

7

10

8

229 / 3399
Хронічна нежить ускладнилася запаленням лобової пазухи. Через який носовий хід потрапила інфекція до цього синуса?

Носоглотковий

Нижній

Середній

Загальний

Верхній

230 / 3399
У постраждалого в ДТП з правого боку відзначається відрив ділянки кута нижньої щелепи, зміщення відламка назад та вверх. Яка зв’язка сприяє цьо- му зміщенню?

Крилоподiбно-нижньощелепна

Клиноподiбно-нижньощелепна

Внутрішньосуглобова

Латеральна

Шило-нижньощелепна

231 / 3399
Хірург планує взяти у хворого лімфу з грудної протоки в місці її впадіння до венозного русла. Куди слід провести катетер з цією метою?

Правий венозний кут

Місце утворення верхньої порожнистої вени

Місце утворення ворітної вени

Місце утворення нижньої порожнистої вени

Лівий венозний кут

232 / 3399
Рентгенологічно встановлено скупчення гною у верхньощелепному синусі. У який носовий хід виділяється гній?

Загальний носовий

Носоглотковий

Середній носовий

Нижній носовий

Верхній носовий

233 / 3399
У хворого спостерігається асиметрія обличчя, особливо при спробах виконати активне скорочення його м’язів. Пошкодження якого нерва можна запідозрити?

Трійчастий, II гілка

Лицевий (рухова частина)

Трійчастий, I гілка

Трійчастий, III гілка

Під’язиковий

234 / 3399
Дитина 5 років надійшла до ЛОР-відділення з діагнозом гнійне запалення середнього вуха (тимпаніт). Захворювання розпочалося із запалення носоглотки. Через який канал скроневої кістки інфекція потрапила до барабанної порожнини?

Каналець барабанної струни

Барабанний каналець

Сонно-барабанні канальці

М’язово-трубний канал

Сонний канал

235 / 3399
Хворий втратив здатність впізнавати предмети за характерними для них звуками (годинник, дзвін, музика). Яка частина мозку, найбільш вірогідно, ушкоджена?

Insula

Lobus temporalis

Lobus parietalis

Lobus occipitalis

Lobus frontalis

236 / 3399
У хворого запалення середнього вуха (отит). При цьому він скаржиться на розлад відчуття смаку в передній частині язика. Який з нервів ушкоджено?

N.facialis

N.glossopharyngeus

N.vestibulo — cochlearis

N.vagus

N.trigeminus

237 / 3399
Після вживання м’ясних консервів у хворого з’явилося двоїння в очах, сильний головний біль, порушення ковтання, ускладнене дихання, м’язова слабкість. Встановлено діагноз ботулізм. З яким фактором патогенності пов’язані клінічні прояви цього захворювання?

Гемолізин

Екзотоксин

Фібринолізин

Ендотоксин

Плазмокоагулаза

238 / 3399
Хворий скаржиться на біль в яснах та зубах верхньої щелепи. Про запалення якого нерва йде мова?

III гілка V пари

II гілка V пари

Під’язиковий

I гілка V пари

Додатковий

239 / 3399
У боксера, що отримав удар у ділянку скронево-нижньощелепного суглоба, відбувся травматичний вивих нижньої щелепи. Зміщення яких суглобових поверхонь вийде за межі фізіологічної норми?

Вінцевий відросток та піднижньоще-лепна ямка

Шийка нижньої щелепи та підни-жньощелепна ямка

Голівка нижньої щелепи та нижньощелепна ямка

Голівка нижньої щелепи та підни-жньощелепна ямка

Вінцевий відросток та крилоподібна ямка

240 / 3399
У хворого сечокам’яна хвороба ускладнилася виходом конкремента з нирки. На якому рівні сечоводу, найві- рогідніше, він зупиниться?

У лоханці

У середній черевній частиш

На 2 см вище впадіння в сечовий міхур

На 5 см вище тазової частини

На межі черевної та тазової частин

241 / 3399
Під час огляду порожнини рота стоматолог виявив каріозну порожнину на поверхні коронки другого малого кутнього зуба, зверненого до першого моляра. Назвіть уражену поверхню коронки:

Facies lingualis

Facies occlusalis

Facies mesialis

Facies distalis

Facies vestibularis

242 / 3399
До лікарні госпіталізовано жінку в важкому стані з діагнозом геморагічний інсульт у ділянці лобної частки правої півкулі головного мозку. Ушкодження якої артерії, найбільш вірогідно, призвело до цього стану?

A.cerebri media

A.communicans anterior

A.cerebri anterior

A .communicans posterior

A.cerebri posterior

243 / 3399
У хворого на рак спинки язика виникла сильна кровотеча внаслідок ураження пухлиною дорсальної артерії язика. Яку судину слід перев’язати лікарю для зупинки кровотечі?

Дорсальна артерія язика

Язикова артерія

Висхідна артерія глотки

Глибока артерія язика

Лицева артерія

244 / 3399
У хворої виявлено ексудативний плеврит. На якому рівні необхідно провести плевральну пункцію по задній пахвовій лінії?

XI міжреберний простір

IX міжреберний простір

VI міжреберний простір

VII міжреберний простір

VIII міжреберний простір

245 / 3399
Студентка 17 років видавила гній-ничок у медіальному куті ока. Через 2 дні вона надійшла до інституту нейрохірургії з діагнозом тромбоз печеристого синуса. Через яку вену інфекція потра- пила до цього синуса?

V.diploicae frontalis

V.angularis

V.profunda faciei

V.maxillaris

V.transversa faciei

246 / 3399
Перед прорізуванням зубів на їх корені формується тверда тканина, що має характер грубоволокнистої кістки. Як вона називається?

Емаль

Щільна волокниста сполучна

Пухка волокниста сполучна

Цемент

Дентин

247 / 3399
У хворого внаслідок травми ушкоджені передні корінці спинного мозку. Вкажіть, які структури при цьому постраждали:

Периферійні відростки нейронів спинномозкових вузлів

Аксони нейронів бокових рогів

Центральні відростки нейронів спинномозкових вузлів

Аксони мотонейронів та нейронів бокових рогів

Аксони мотонейронів

248 / 3399
При травмі скелетних м’язів процес їх регенерації відбувається повільно. Які елементи скелетного м’язового волокна беруть участь у цьому процесі?

Гладкі міоцити

Міофібробласти

Міобласти

Міосателітоцити

Міоепітеліальні клітини

249 / 3399
Хворий 46 років потрапив до гематологічного відділення лікарні. У нього виявлено порушення процесів грануло-цитопоезу та тромбоцитогенезу. В якому з наведених органів має місце патологічний процес?

Червоний кістковий мозок

Піднебінний мигдалик

Вилочкова залоза

Лімфатичний вузол

Селезінка

250 / 3399
У хворого з гострим ринітом виявлена гіперемія та підвищене утворення слизу в носовій порожнині. Активність яких клітин епітелію слизової оболонки підвищена?

Келихоподібні

Базальні

Мікроворсинчасті

Війчасті

Ендокринні

251 / 3399
В експерименті, у тварини шляхом звуження ниркової артерії, отримано стійке підвищення кров’яного тиску. Підвищення функції яких клітин нирок зумовлює цей ефект?

Інтерстиційні клітини

Подоцити

Клітини щільної плями

ЮГА-клітини

Ендотеліоцити

252 / 3399
У гістологічному препараті трубчастої кістки, на місці зламу виявлені ознаки регенераторного процесу (мозоля). Яка тканина формує цю структуру?

Ретикулярна

Пластинчаста кісткова

Епітеліальна

Пухка сполучна

Грубоволокниста кісткова

253 / 3399
Після хімічного опіку стравоходу відбулося локальне його звуження внаслідок утворення рубця. Які клітини пухкої сполучної тканини беруть участь в утворенні рубців?

Фіброкласти

Фіброцити

Юні малоспеціалізовані фібробласти

Зрілі спеціалізовані фібробласти

Міофібробласти

254 / 3399
У жінки має місце гіперемія яєчника, підвищення проникності гемато-фолікулярного бар’єру з розвитком набряку, інфільтрація стінки фолікула се-гментоядерними лейкоцитами. Об’єм фолікула великий, стінка його потоншена. Якому періоду статевого циклу відповідає описана картина?

Предовуляторна стадія

Постменструальний період

Менструальний період

Період відносного спокою

Овуляція

255 / 3399
У гістологічному препараті визначаються кінцеві відділи залоз, утворені клітинами з центрально розташованим круглим ядром та базофільною цитоплазмою. Визначте вид кінцевих відділів:

Сальні

Серозні

Серомукозні

Змішані

Слизові

256 / 3399
Під час дослідження мікропрепара-ту шкіри пальця дитини встановлено, що епідерміс має ознаки недостатнього розвитку. Який ембріональний листок був пошкоджений у процесі розвитку?

Мезодерма

Ентодерма

Ектодерма

Мезенхіма

Ектомезенхіма

257 / 3399
У препараті, забарвленому за методом імпрегнації сріблом, виявляються клітини грушоподібної форми з добре вираженими 2-3 дендритами. Назвіть структуру, що досліджується:

Спинномозковий вузол

Кора головного мозку

Сітківка ока

Спіральний орган внутрішнього вуха

Кора мозочка

258 / 3399
Під час експериментального дослідження хондрогістогенезу було ушкоджено склеротом. До порушення диференціювання яких клітин це призведе?

Міобласти

Епідермоцити

Гладенькі міоцити

Хондробласти

Фібробласти

259 / 3399
При нестачі вітаміну А у людини відбувається порушення сутінкового зору. Яким клітинам притаманна фо-торецепторна функція?

Колбочкові нейросенсорні клітини

Паличкові нейросенсорні клітини

Горизонтальні нейроцити

Біполярні нейрони

Гангліонарні нервові клітини

260 / 3399
В ембріогенезі ротової порожнини відбулося порушення розвитку емалі зубів. Яке джерело розвитку зубів було пошкоджено?

Зубний сосочок

Зубний мішечок

Епітелій

Мезенхіма

Мезодерма

261 / 3399
Під час розвитку зуба у складі емалевого органу з’являються клітини призматичної форми, які мають шести-кутовий перетин; ядро розташоване у центральні частиш клітини. Що це за клітини?

Клітини пульпи емалевого органа

Преодонтобласти

Преенамелобласти

Камбіальні клітини

Зовнішні енамелобласти

262 / 3399
В ембріогенезі відбулася затримка зростання верхньо- та нижньощелепних відростків. Які аномалії розвитку слід очікувати у цьому випадку?

Вовча паща

Мікростомія

Розщілина верхньої губи

Готичне піднебіння

Макростомія

263 / 3399
Одужання організму від інфекційної хвороби супроводжується нейтралізацією антигенів специфічними антитілами. Якими клітинами вони продукуються?

Т-лімфоцити

Плазмоцити

Фібробласти

Тканинні базофіли

Еозинофіли

264 / 3399
У гістологічному препараті кори на-днирника спостерігаються дрібні полігональні клітини, які утворюють округлі скупчення та містять невелику кількість ліпідних включень. Яку частину наднирника представлено у гістологічному препараті?

Пучкова зона

Клубочкова зона

Сітчаста зона

Проміжна зона

265 / 3399
Хворий 20 років скаржиться на сильну спрагу та збільшене сечовиділення (до 10 л на добу). Рівень глюкози в крові нормальний, у сечі глюкоза відсутня. Дефіцит якого гормону може викликати такі зміни?

Вазопресин

Кортизол

Окситоцин

Інсулін

Трийодтиронін

266 / 3399
Людина довільно затримала дихання впродовж 60 c. Після цього хвилинний об’єм дихання (ХОД) збільшився до 12 л. Яка зміна у крові є головною причиною збільшення ХОД?

Зниження р С02

Підвищення р СС>2

Підвищення pH

Підвищення р О 2

Зниження р О2

267 / 3399
У хворого із зниженою видільною функцією нирок відзначається неприємний запах з рота. Збільшення екскреції слинними залозами якої речовини є причиною цього?

Фосфатаза

Альфа-амілаза

Муцин

Сечовина

Лізоцим

268 / 3399
У людини з захворюванням нирок збільшений артеріальний тиск, особливо діастолічний. Посилена секреція якої біологічно активної речовини спричиняє підвищення тиску у хворого?

Адреналін

Ренін

Норадреналін

Вазопресин

Катехоламіни

269 / 3399
У гострому експерименті у тварини здійснювали електричне подразнення chorda tympani, внаслідок чого з протоки привушної слинної залози виділялося:

Слина не виділялася

Мало в’язкої слини

Багато в’язкої слини

Мало рідкої слини

Багато рідкої слини

270 / 3399
Людина постійно живе високо в горах. Яку зміну показників крові можна виявити у неї?

Зменшення колірного показника

Поява в крові еритробластів

Зниження показників вмісту гемоглобіну

Збільшення кількості еритроцитів

Зниження кількості ретикулоцитів

271 / 3399
У хворого, який протягом тривалого часу приймав глюкокортикоїди, в результаті відміни препарату виникло загострення хвороби, зниження артеріального тиску, слабкість. З чим можна пов’язати ці явища?

Звикання до препарату

Виникнення недостатності надниркових залоз

Гіперпродукція кортикотропного гормону

Сенсибілізація

Кумуляція

272 / 3399
Обстежено спортсмена після інтенсивного фізичного навантаження. Виявлено порушення координації рухів при збереженні сили скорочення м’язів. Причиною цього може бути зменшення швидкості проведення збудження:

Провідними шляхами

Еферентними нервами

Аферентними нервами

Через нервово-м’язові синапси

Через центральні синапси

273 / 3399
У хворого поперечний розрив спинного мозку нижче VI грудного сегмента. Як внаслідок цього зміниться дихання?

Суттєво не зміниться

Припиниться

Стане більш глибоким

Стане більш частим

Стане більш рідким

274 / 3399
Людина вживає суху їжу. Які слинні залози при цьому секретують найбільше?

Привушні

Під’язикові

Підщелепні

Щічні

Піднебінні

275 / 3399
Під час підготовки пацієнта до операції на серці, проведено вимірювання артеріального тиску в камерах серця. В одній з них тиск протягом серцевого циклу змінювався від 0 до 120 мм рт.ст. Назвіть цю камеру серця:

Праве передсердя

Лівий шлуночок

Правий шлуночок

Ліве передсердя

276 / 3399
У хворого різко знизився вміст Са2+ у крові. До збільшення секреції якого гормону це призведе?

Соматотропний

Альдостерон

Вазопресин

Тирокальцитонін

Паратгормон

277 / 3399
У пацієнта після крововиливу в стовбур мозку відсутній рефлекс звуження зіниці у відповідь на збільшення освітлення. Ураження якої структури є причиною цього?

Латеральні ретикулярні ядра

Червоні ядра

Чорна речовина

Медіальні ретикулярні ядра

Вегетативні ядра окорухових нервів

278 / 3399
Під час реєстрації фонокардіограми встановлено, що тривалість першого тону серця вдвічі перевищує норму. Найбільш правильним є висновок про те, що у досліджуваного уражені:

Мітральні клапани

Кардіоміоцити шлуночків

Атріовентрикулярні клапани

Півмісяцеві клапани

Кардіоміоцити передсердь

279 / 3399
В експерименті електричними імпульсами подразнюють нерв, що призводить до виділення малої кількості густої в’язкої слини підщелепною та під’язиковою залозами. Який нерв стимулюють?

N.sympathicus

N.glossopharyngeus

N.facialis

N.vagus

N.trigeminus

280 / 3399
Охолодження тіла людини у воді виникає значно швидше, ніж на повітрі. За рахунок якого шляху тепловіддачі це відбувається?

Теплопроведення

Конвекція

Тепловипромінювання

Випаровування поту

281 / 3399
У людини порушено всмоктування продуктів гідролізу жирів. Дефіцит яких компонентів у порожнині тонкої кишки може бути причиною цього?

Іони натрію

Жовчні пігменти

Ліполітичні ферменти

Жиророзчинні вітаміни

Жовчні кислоти

282 / 3399
Людина вийшла з кондиційоновано-го приміщення на вулицю, де температура повітря дорівнює +40оС, вологість повітря - 60%. За рахунок якого механізму переважно здійснюватиметься віддача тепла за цих умов?

Випаровування поту

Проведення

Радіація

Конвекція

283 / 3399
У тварини під час експерименту перерізали задні корінці спинного мозку. Які зміни відбуватимуться в зоні іннервації?

Зниження тонусу м’язів

Втрата рухових функцій

Підвищення тонусу м’язів

Втрата чутливості

Втрата чутливості та рухових функцій

284 / 3399
Припинення кровотечі після пологів пов’язано з дією окситоцину на стінку матки. Яка оболонка органа реагує на дію цього гормону?

Параметрій

Периметрій

Міометрій

Ендометрій

Підслизова

285 / 3399
У хворого на хронічний гломерулонефрит порушується інкреторна функція нирок. До дефіциту яких формених елементів крові це призведе?

Лейкоцити

Лейкоцити та тромбоцити

Тромбоцити

Еритроцити

Еритроцити та лейкоцити

286 / 3399
У хворого з порушенням мозкового кровотоку порушений акт ковтання. Який відділ мозку постраждав?

Середній мозок

Шийний відділ спинного мозку

Проміжний мозок

Стовбур мозку

Передній мозок

287 / 3399
У хворого із запаленням легень ШЗЕ дорівнює 48 мм/год. Що призвело до подібних змін?

Гіпергаммаглобулінемія

Гіперальбумінемія

Еритроцитоз

Гіпопротеїнемія

Гіпогаммаглобулінемія

288 / 3399
Під час огляду дитини, що не отримувала протягом зими свіжих овочів та фруктів, виявлені множинні підшкірні крововиливи, запалення ясен, каріозні порожнини у зубах. Комбінацію яких вітамінів слід призначити дитині?

Тіамін та піридоксин

Фолієва кислота та кобаламін

Кальциферол та аскорбінова кислота

Рибофлавін та нікотинамід

Аскорбінова кислота та рутин

289 / 3399
До лікаря звернувся пацієнт з приводу сильного свербежу шкіри, особливо між пальцями рук, у пахвових западинах, нижній частині живота. Під час огляду шкіри хворого помічені звивисті ходи брудно-білуватого кольору з кра-пинками на кінцях. Для якого захворювання характерні такі клінічні ознаки?

Скабієс

Педикульоз

Дерматотропний лейшманіоз

Міаз

Демодекоз

290 / 3399
У дитини першого року життя спостерігається збільшення розмірів голови та живота, запізніле прорізування зубів, порушення структури емалі. Наслідком якого гіповітамінозу є ці зміни?

Гіповітаміноз В2

Гіповітаміноз А

Гіповітаміноз С

Гіповітаміноз В1

Гіповітаміноз D

291 / 3399
Якій сумарній кількості молекул АТФ еквівалентне повне окиснення глюкози та спряження його з фосфо-рилюванням?

38

12

52

58

8

292 / 3399
У пацієнтки з постійною гіпоглікемією після введення адреналіну аналіз крові суттєво не змінився. Лікар запідо- зрив патологію печінки. Про зміну якої функції пєчінки може йти мова?

Глікогендепонуюча

Гліколітична

Холестеринутворююча

Екскреторна

Кетогенна

293 / 3399
Хворому на хронічний гепатит для оцінки знешкоджуючої функції печінки було проведено пробу з навантаженням бензоатом натрію. Виділення якої кислоти з сечею характеризуватиме знешкоджуючу функцію печінки?

Фенілоцтова

Лимонна

Щавлева

Валеріанова

Гіпурова

294 / 3399
У хворого 57 років, який страждає на цукровий діабет, розвинувся кето-ацидоз. Біохімічною основою цього стану є зменшення ступеня утилізації ацетил-КоА. Нестачею якої сполуки в клітинах це обумовлено?

Оксалоацетат

Ілутамат

Аспартат

2-оксоглутарат

Сукцинат

295 / 3399
У хворого виявлена болісність по ходу крупних нервових стовбурів та підвищений вміст пірувату в крові. Нестача якого вітаміну може викликати такі зміни?

B1

Пантотенова кислота

B2

Біотин

РР

296 / 3399
Після бігу на коротку дистанцію у нетренованих людей спостерігається м’язова крепатура внаслідок накопичення лактату. З посиленням якого біохімічного процесу в організмі це може бути пов’язано?

Гліколіз

Ілюконеогенез

Ліпогенез

Глікогенез

Пентозофосфатний цикл

297 / 3399
Зниження співвідношення аденіло-вих нуклеотидів АТФ/АДФ призводить до посилення гліколізу в тканинах па- родонту в умовах гіпоксії. Яка реакція при цьому активується?

Альдолазна

Енолазна

Фосфофруктокіназна

Тріозофосфатізомеразна

Лактатдегідрогеназна

298 / 3399
Для підвищення результатів спортсмену рекомендували застосовувати препарат, що містить карнітин. Який процес у найбільшому ступені активізується карнітином?

Синтез ліпідів

Синтез стероїдних гормонів

Синтез кетонових тіл

Тканинне дихання

Транспорт жирних кислот у мітохон- дрії

299 / 3399
У пацієнта цироз печінки. Дослідження якої з перелічених речовин, що екскретуються з сечею, може характеризувати стан антитоксичної функції печінки?

Сечова кислота

Креатинін

Амонійні солі

Амінокислоти

Ппурова кислота

300 / 3399
При дефіциті якого вітаміну спостерігається одночасне порушення репродуктивної функції та дистрофія скелетної мускулатури?

Вітамін А

Вітамін D

Вітамін В1

Вітамін К

Вітамін Е

301 / 3399
Хворий госпіталізований до клініки з попереднім діагнозом прогресуюча м’язова дистрофія. Збільшення вмісту якої речовини у сечі може підтвердити цей діагноз?

Карнозин

Креатин

Пдроксипролін

Тропонін

Піруват

302 / 3399
У хворого на системну склеродермію посилений розпад колагену. Посилення екскреції з сечею якої амінокислоти буде віддзеркалювати процеси деструкції колагену?

Аланін

Фенілаланін

Триптофан

Серин

Оксипролін

303 / 3399
Яка речовина надає слині в’язкий, слизовий характер, виконує захисну роль, у тому числі від механічного пошкодження слизової рота?

Лізоцим

Амілаза

Муцин

Глюкоза

Калікреїн

304 / 3399
У вагітної 28 років, досліджували ферменти в клітинах амніотичної рідини. При цьому виявилася недостатня активність ^-глюкуронідази. Який патологічний процес спостерігається?

Глікогеноз

Мукополісахародоз

Колагеноз

Аглікогеноз

Ліпідоз

305 / 3399
Молодий чоловік після імплантації серцевого клапана систематично отримує непрямі антикоагулянти. Його стан ускладнився кровотечею. Із зменшенням у крові якої речовини це пов’язане?

Церулоплазмін

Гепарин

Креатин

Протромбін

Гаптоглобін

306 / 3399
Під час гістологічного дослідження щитоподібної залози хворого, який помер від серцевої недостатності при явищах гіпотиреозу, виявлено дифузну інфільтрацію залози лімфоцитами та плазмоцитами, атрофію паренхіми та розростання сполучної тканини. Визначте діагноз:

Зоб тиреотоксичний

Аутоімунний тиреоїдит Хашимото

Гнійний тиреоїдит

Аденома щитоподібної залози

307 / 3399
У цитоплазмі міоцитів розчинена велика кількість метаболітів окиснен-ня глюкози. Назвіть один з них, що безпосередньо перетворюється на лактат:

Оксалоацетат

Гліцерофосфат

Глюкозо-6-фосфат

Фруктозо-6-фосфат

Піруват

308 / 3399
При хронічному передозуванні глюкокортикоїдів у хворого розвивається гіперглікемія. Який процес вуглеводного обміну зумовлює це?

Аеробний гліколіз

Глікогеноліз

Глікогенез

Пентозофосфатний цикл

Глюконеогенез

309 / 3399
Хворі на пігментну ксеродерму характеризуються аномально високою чутливістю до ультрафіолетових променів, результатом чого є рак шкіри внаслідок нездатності ферментних систем відновлювати ушкодження спадкового апарату клітин. З порушенням якого процесу пов’язана ця патологія?

Генна комплементація

Рекомбінація ДНК

Репарація ДНК

Редуплікація ДНК

Генна конверсія

310 / 3399
За клінічними ознаками хвороби людині призначено піридоксальфо-сфат. Для корекції яких процесів рекомендовано цей препарат?

Дезамінування пуринових нуклеоти-дів

Трансамінування та декарбоксилю-вання амінокислот

Синтез білка

Окисне декарбоксилювання кетокислот

Синтез пуринових та піримідинових основ

311 / 3399
У чоловіка 35 років через 15 хвилин після автомобільної аварії виявлена масивна травма нижніх кінцівок без значної зовнішньої крововтрати. Постраждалий перебуває у збудженому стані. Який компонент патогенезу травматичного шоку є провідним та потребує негайної корекції?

Біль

Гостра ниркова недостатність

Внутрішня плазмовтрата

Порушення функції серця

Інтоксикація

312 / 3399
У хворого виявлено порушення прохідності дихальних шляхів на рівні дрібних та середніх бронхів. Які зміни кислотно-основної рівноваги (КОР) можуть розвинутися у нього?

Метаболічний алкалоз

КОР не зміниться

Метаболічний ацидоз

Респіраторний ацидоз

Респіраторний алкалоз

313 / 3399
У хворого на інфекційне захворювання температура тіла через добу підвищується до 39,5 — 40,50С та тримається на цьому рівні близько години, а потім повертається до вихідної. Який тип лихоманки має місце у даному випадку?

Атипова

Виснажуюча

Переміжна

Постійна

Послаблююча

314 / 3399
Хворий 23 років надійшов до лікарні у важкому стані з черепно-мозковою травмою. Дихання характеризується судомним тривалим вдихом, який переривається коротким видихом. Для якого типу дихання це характерно?

Чейн-Стокса

Апнейстичне

Гаспінг

Біота

Куссмауля

315 / 3399
У хворого на 2 добу після розвитку інфаркту міокарда різко знизився систолічний АТ до 60 мм рт.ст., виникли тахікардія до 140/хв, задишка; хворий знепритомнів. Який механізм є провідним у патогенезі шоку, що розвинувся?

Пароксизмальна тахікардія

Інтоксикація

Зменшення ударного об’єму крові

Анафілактична реакція

Зниження об’єму циркулюючої крові

316 / 3399
У пацієнта 48 років після психоемоційного навантаження раптово з’явився гострий біль у ділянці серця з іррадіацією у ліву руку. Нітрогліцерин зняв напад болю через 10 хвилин. Який патогенетичний механізм є провідним у розвитку болю?

Закупорка коронарних судин

Підвищення потреби міокарда у кисні

Спазм коронарних судин

Стиснення коронарних судин

Розширення периферійних судин

317 / 3399
Чоловік 40 років, що брав участь у ліквідації наслідків аварії на АЕС, захворів на пародонтит. Який етіологічний фактор є найбільш важливим у розвитку цієї патології?

Дефіцит заліза

Неповноцінне харчування

Стрептококи

Емоційний стрес

Підвищене навантаження зубощеле-пного апарата

318 / 3399
У жінки після пологів зменшилася маса тіла на 20 кг, випадають зуби та волосся, спостерігається атрофія м’язів (гіпофізарна кахексія). З порушенням синтезу якого гормону гіпофіза це пов’язано?

Соматотропний

Кортикотропний

Пролактин

Тиреотропний

Гонадотропний

319 / 3399
Після вживання меду у підлітка з’явилася кропив’янка, що супроводжується лейкоцитозом. Який вид лейкоцитозу виник у даному випадку?

Лімфоцитоз

Базофілія

Нейтрофілія

Еозинофілія

Моноцитоз

320 / 3399
Під час підйому в гори, на висоті 5000 метрів, у альпіністів з’явилися скарги на задишку, прискорення серцебиття, головний біль, запаморочення, дзвін у вухах. Який патогенетичний фактор визначає розвиток вказаних явищ?

Лактацидемія

Гіпокаліємія

Гіпоксемія

Гіпернатріємія

Зниження кисневої ємності крові

321 / 3399
У хворого на пневмосклероз розвинулася легенева гіпертензія та пра-вошлуночкова серцева недостатність з асцитом та набряками. Який основний патогенетичний механізм розвитку набряків у цього хворого?

Збільшення гідростатичного тиску крові у венах

Збільшення проникності стінок судин

Збільшення онкотичного тиску міжклітинної рідини

Зменшення осмотичного тиску крові

Зменшення онкотичного тиску крові

322 / 3399
У результаті пошкодження одного з реакторів АЕС відбулося витікання радіоактивних продуктів. Люди, які знаходилися в зоні підвищеної радіації, орієнтовно отримали по 250-300 Р Їх негайно госпіталізовано. Які зміни у крові будуть характерні у цей період?

Нейтропенія

Анемія

Лімфопенія

Лейкопенія

Тромбоцитопенія

323 / 3399
Дистрофічні зміни серцевого м’яза супроводжуються розширенням порожнин серця, зниженням сили серцевих скорочень, збільшенням об’єму крові, що залишається під час систоли в порожнині серця; переповнюються вени. Якому стану відповідає описана картина?

Міогенна дилатація

Стадія кардіосклерозу

Аварійна стадія гіпертрофії міокарда

Тампонада серця

Тоногенна дилатація

324 / 3399
У хворого 37 років після отруєння невідомим лікарським препаратом відзначаються стереотипні скорочення м’язів обличчя, що імітують кліпання та примружування. До якої форми розладів рухової функції нервової системи слід віднести описане порушення?

Гіперкінезія

Атаксія

Акінезія

Гіпокінезія

325 / 3399
У хворого на аденому клубочкової зони кори наднирників (хвороба Кон-на) спостерігаються артеріальна гіпертензія, напади судом, поліурія. Що є головною ланкою в патогенезі цих порушень?

Гіперсекреція альдостерону

Гіперсекреція катехоламінів

Гіпосекреція глюкокортикоїдів

Гіпосекреція альдостерону

Гіперсекреція глюкокортикоїдів

326 / 3399
У ліквідатора наслідків аварії на АЕС, під час гострої променевої хвороби, виник геморагічний синдром. Що має найбільше значення в патогенезі цього синдрому?

Підвищення активності протизсі-дальної системи крові

Зменшення активності зсідальної системи крові

Підвищення активності факторів фібринолізу

Порушення структури стінки судин

Тромбоцитопенія

327 / 3399
Після тривалої і тяжкої хвороби у хворого знизився АТ до 60/40 мм рт.ст.; спостерігається тахікардія, задишка, затьмарення свідомості. Як можна визначити цей стан?

Агонія

Преагонія

Клінічна смерть

Шок

328 / 3399
Чоловік 56 років надійшов до клініки зі скаргами на загальну слабкість, біль та печіння в області язика, відчуття оніміння в кінцівках. У минулому переніс резекцію кардіального відділу шлунка. У крові: Hb- 80 г/л; ер.-2,0 * 1012/л; колір. показн.- 1,2; лейк.-3,5 * 109/л. Який вид анемії в даного хворого?

Залізодефіцитна

Апластична

Гемолітична

В12-фолієво-дефіцитна

Постгеморагічна

329 / 3399
Хворий після перенесеного епідемічного паротиту почав худнути, постійно відчував спрагу, пив багато води, відмічалося часте сечовиділення, підвищений апетит. В даний час скаржиться на шкірний свербіж, слабкість, фурункульоз. У крові: глюкоза- 16 ммоль/л, кетонові тіла - 100 мкмоль/л; глюкозурія. Яке захворювання розвинулося у пацієнта?

Стероїдний діабет

Нецукровий діабет

Цукровий діабет недостатнього харчування

Інсулінонезалежний цукровий діабет

Інсулінозалежний цукровий діабет

330 / 3399
Хворому поставлено діагноз ниркової артеріальної гіпертензії. Назвіть ініціальний патогенетичний фактор розвитку артеріальної гіпертензії в даному випадку?

Гіпернатріємія

!шемія нирок

Гіперальдостеронізм

Збільшення синтезу ангіотензину

Збільшення синтезу реніну

331 / 3399
Дитина 7 років захворіла гостро. Під час огляду педіатр відзначив, що слизова оболонка зіву гіперемована, набрякла, вкрита великою кількістю слизу. На слизовій оболонці щік білуваті плями. На наступну добу у дитини з’явилася великоплямиста висипка на шкірі обличчя, шиї, тулуба. Про яке захворювання можна думати?

Скарлатина

Дифтерія

Алергічний дерматит

Кір

Менінгококемія

332 / 3399
Дитина 10 років мешкає в місцевості, де вміст фтору в воді перевищує припустиму норму. Під час обстеження лікарем-стоматологом виявлено пошкодження зубів у вигляді крейдяно-подібних, а також пігментних плям та смуг. Який діагноз є найбільш вірогідним?

Ерозія зубів

Флюороз

Кислотний некроз твердих тканин зубів

Клиноподібні дефекти

Середній карієс

333 / 3399
До лікаря звернувся хворий 53 років зі скаргами на наявність білої бля-тттки на слизовій оболонці язика. Бляшка здіймається над слизовою оболонкою, її поверхня вкрита тріщинами. Мікроскопічно визначається потовщення багатошарового епітелію, паракератоз та акантоз. Який найбільш вірогідний діагноз?

Лейкоплакія

Ромбоподібний глосит

Папілома

Географічний язик

Плоскоклітинний рак

334 / 3399
Під час мікроскопічного дослідження бронхобіопсії виявлена пухлина, яка побудована з гніздних скупчень атипових клітин багатошарового плоского епітелію, місцями із характерними “перлинами' Який найбільш вірогідний діагноз?

Слизовий рак

Плоскоклітинний рак без ороговіння

Скір

Солідний рак

Плоскоклітинний рак із ороговінням

335 / 3399
Гістологічно в усіх шарах апендикса знайдені поліморфноядерні лейкоцити в значній кількості; повнокров’я, стази. Якому захворюванню притаманна така картина?

Поверхневий апендицит

Флегмонозний апендицит

Хронічний апендицит

Гангренозний апендицит

Простий апендицит

336 / 3399
При мікроскопічному дослідженні в препараті виявлено орган нервової системи, який складається з псевдоу-ніполярних нейронів, тіла яких вкриті гліальною та сполучнотканинною оболонками. Визначте даний орган:

Спинномозковий вузол

Кора великих півкуль

Вегетативний ганглій

Мозочок

Спинний мозок

337 / 3399
Під час макроскопічного дослідження судин основи головного мозку хворого, що помер від ішемічного інсульту, виявлено, що інтима судин головного мозку нерівна з помірною кількістю жовтих плям та жовтувато-білуватих бляшок, що звужують просвіт. Який найбільш вірогідний діагноз?

Гіпертонічна хвороба

Атеросклероз

Цукровий діабет

Ревматизм

Вузликовий періартеріїт

338 / 3399
При розтині тіла дитини 5 років, м’які мозкові оболонки різко повнокровні, каламутні, у вигляді жовтувато- зеленуватого «чепчика». Мікроскопічно: м’яка мозкова оболонка різко потовщена, повнокровна, просякнута гнійним ексудатом з наявністю фібрину. Про яке захворювання слід думати?

Туберкульоз

Сибірка

Кір

Грип

Менінгококова інфекція

339 / 3399
У біоптаті дужок м’якого піднебіння, взятого з приводу підозри на пухлину (макроскопічно визначалася виразка з щільним дном), виявлений некроз слизової оболонки з інфільтрацією підслизового шару лімфоцитами, епіте-ліоїдними клітинами, плазматичними клітинами, поодинокими нейтрофілами. Звертає увагу наявність вираженого ендо- та периваскуліту. Для якого захворювання властиві зазначені зміни?

Афтозний стоматит

Виразковий стоматит

Первинний сифіліс

Дифтерія зіва

Виразково-некротичний стоматит Венсана

340 / 3399
Під час морфологічного дослідження дна каріозної порожнини зуба чітко диференціюються три зони: розм’якшеного дентину, прозорого дентину, замісного дентину. Для якої стадії карієсу властиві ці зміни?

Глибокий карієс

Поверхневий карієс

Стадія плями

Середній карієс

Хронічний карієс

341 / 3399
Хвора 65 років раптово померла. Страждала на тромбофлебіт глибоких вен гомілки. На автопсії: у загальному стовбурі та біфуркації легеневої артерії вільно лежать червоні пухкі маси з тьмяною гофрованою поверхнею. Який патологічний процес у легеневій артерії виявив патологоанатом?

Тромбоемболія

Тканинна емболія

Тромбоз

Жирова емболія

Емболія сторонніми тілами

342 / 3399
При мікроскопічному дослідженні біоптату шкіри хворого виявляються гранульоми, які складаються з епітелі-оїдних клітин, оточених у більшості Т- лімфоцитами. Серед епітеліоїдних клітин розташовані поодинокі гігантські багатоядерні клітини типу Пирогова-Лангханса. В центрі деяких гранульом виявляються ділянки казеозного некрозу. Кровоносні судини відсутні. Для якого захворювання характерні описані гранульоми?

Сифіліс

Лепра

Туберкульоз

Риносклерома

Сап

343 / 3399
Під час розтину тіла жінки, яка померла внаслідок пухлинної дисемінації муцинозної цистаденокарциноми та тривалий час мала вимушене положення в ліжку, були знайдені великі ділянки некрозу шкіри та підлеглих м’яких тканин крижової ділянки. Яка форма некрозу має місце у даному випадку?

Сирнистий некроз

Інфаркт

Воскоподібний (ценкеровський) некроз

Секвестр

Пролежень

344 / 3399
Під час електронно-мікроскопічного дослідження слинної залози виявлені фрагменти клітини, які оточені мембраною, містять конденсовані часточки ядерної речовини та окремі орга-нели; запальна реакція, безпосередньо навколо цих клітин, відсутня. Про який процес іде мова?

Каріолізис

Каріопікноз

Каріорексис

Апоптоз

Коагуляційний некроз

345 / 3399
На розтині тіла померлого від черевного тифу, виявлені виразки розташовані вздовж клубової кишки з рівними краями, чистим дном, утвореним м’язовим шаром або навіть серозною оболонкою кишки. Якій стадії хвороби відповідає зазначена картина?

Загоєння виразок

Некрозу

Мозкоподібного набухання

“Брудних” виразок

“Чистих” виразок

346 / 3399
Хворий захворів гостро, скаржився на озноб, підвищення температури тіла до 40оС, головний біль, кашель, за- дишку. На 5-й день захворювання помер. Під час розтину: легені збільшені в об’єму пістрявого вигляду - 'велика пістрява легеня'. Для якого захворювання характерна така патологоанато-мічна картина?

Бронхоектатична хвороба

Респіраторно-синцитіальна інфекція

Грип

Аденовірусна інфекція

Крупозна пневмонія

347 / 3399
У жінки 22 років виявлені збільшені лімфатичні вузли. Гістологічне дослідження вузла виявило лімфоцити, гі-стіоцити, ретикулярні клітини, малі та великі клітини Ходжкіна, багатоядерні клітини Березовського-Штернберга, поодинокі осередки казеозного некрозу. Для якого захворювання характерні такі зміни?

Метастаз рака

Лімфогранулематоз

Гострий лейкоз

Лімфосаркома

Хронічний лейкоз

348 / 3399
На автопсії померлого від отруєння етиленгліколем, нирки дещо збільшені у розмірах, набряклі; їх капсула знімається дуже легко. Кіркова речовина -широка, блідо-сіра. Мозкова речовина - темно-червона. Яка патологія нирок розвинулася у хворого?

Гострий гломерулонефрит

Некротичний нефроз

Гострий пієлонефрит

Ліпоїдний нефроз

Гострий тубуло-інтерстиціальний нефрит

349 / 3399
Під час гістологічного дослідження легень померлого від серцевої недостатності, виявлені вогнища запалення з заповненням альвеол рідиною, забарвленою у блідорожевий колір, місцями з наявністю тонких рожевих ниток, які утворюють дрібнопетлисту сітку з невеликою кількістю лімфоцитів. Який характер ексудату в легенях?

Серозний

Фібринозний

Серозно-фібринозний

Геморагічний

Гнійний

350 / 3399
Дитина 7 років надійшла до інфекційного відділення зі скаргами на різкий біль у горлі при ковтанні, підви- щення температури тіла до 390С, набряк шиї. Об’єктивно: мигдалики збільшені, їх слизова оболонка повнокровна, вкрита великою кількістю плівок білуватожовтого кольору, які щільно прилягають до слизової оболонки. При спробі зняти плівку залишається глибокий дефект, що кровоточить. Який вид запалення має місце?

Серозне

Гнійне

Крупозне

Дифтеритичне

Геморагічне

351 / 3399
Дитині 4-х років зроблено реакцію Манту. Через 60 годин після введення у шкіру туберкуліну з’явилося вогнищеве затвердіння та почервоніння шкіри діаметром 15 мм, що було розцінено як позитивний тест. Який вид реакції гі-перчутливості лежить в основі цього тесту?

Комплімент-опосередкована цитотоксична гіперчутливість

Імунокомплекс-опосередкована гіперчутливість

Гіперчутливість сповільненого типу

Гіперчутливість негайного типу

352 / 3399
На розтині тіла хлопчика 8 років, що хворів на дифтерію зіва та мигдаликів і помер на другий тиждень від початку захворювання, виявлено зміни в міокарді у вигляді дрібновогнищевих некрозів міокардиоцитів, набряку строми з незначною лімфоцитарною інфільтрацією. Діагностуйте вид міокардиту:

Вогнищево-проміжний, ексудативний

Інтерстиціальний

Септичний

Альтеративний

Гранулематозний

353 / 3399
Вміст везикул зі слизової оболонки хворого на натуральну віспу направлений до вірусологічної лабораторії. Що з наведеного буде виявлено під час мікроскопії мазків?

Тільця Гуарнієрі

Тільця Бабеша-Негрі

Синцитій

Тільця Пашена

Тільця Бабеша-Ернста

354 / 3399
Під час гістологічного дослідження слизової оболонки матки знайдені звивисті залози, пилко- та штопоропо- дібні, подовжені розростанням строми з проліферацією її клітин. Який діагноз?

Лейоміома

Плацентарний поліп

Гострий ендометрит

Пухирний занос

Залозиста гіперплазія ендометрію

355 / 3399
До лабораторії надійшов матеріал (витяжка тваринницької сировини) з району, де відзначаються випадки сибірки серед тварин. Яку серологічну реакцію необхідно застосувати для виявлення антигенів збудника в досліджуваному матеріалі?

Преципітації в агарі

Радіоімунний аналіз

Зв’язування комплементу

Непрямої гемаглютинації

Термопреципітації

356 / 3399
У бактеріологічній лабораторії необхідно простерилізувати поживні середовища, що містять речовини, які змінюються при температурі вище 100оС (сечовина, вуглеводи). Який спосіб стерилізації має обрати лаборант?

Текучою парою, дрібно

Кип’ятіння

Тиндалізація

Пастеризація

Парою під тиском у автоклаві

357 / 3399
Хворий був доставлений до лікарні зі скаргами на головний біль, підвищену температуру, часті випорожнення, біль у животі з тенезмами. Лікар встановив клінічний діагноз дизентерія та направив досліджуваний матеріал (випорожнення) до баклабораторії. Яким методом діагностики лікар-лаборант має підтвердити або відхилити клінічний діагноз?

Алергічний

Бактеріологічний

Біологічний

Бактеріоскопічний

Серологічний

358 / 3399
У пацієнта з бронхіальною астмою за допомогою шкірних алергічних проб встановлено сенсибілізацію алергеном тополиного пуху. Який фактор імунної системи відіграє вирішальну роль у розвитку цього імунопатологічного стану?

IgD

IgE

IgM

Сенсибілізовані Т-лімфоцити

359 / 3399
У баклабораторії, під час мікроскопії мазків з харкотиння хворого на хронічне легеневе захворювання, забарвлених за Цілем-Нільсоном, виявлені червоні палички. Яка властивість мікобактерії туберкульозу виявлена при цьому?

Спиртостійкість

Капсулоутворення

Лугостійкість

Спороутворення

Кислотостійкість

360 / 3399
Хворий на сифіліс пройшов курс антибіотикотерапії та повністю вилікувався. Через деякий час він знову був інфікований Treponema pallidum. Як називається така форма інфекції?

Вторинна інфекція

Рецидив

Реінфекція

Ускладнення

Суперінфекція

361 / 3399
До інфекційної клініки надійшла дівчинка 7 років з високою температурою, скаргами на біль у горлі, загальну слабкість. Лікар запідозрив дифтерію. Що із перерахованого є вирішальним для підтвердження діагнозу після виділення чистої культури збудника?

Виявлення у збудника волютинових зерен

Проба на токсигенність

Проба на цистиназу

Гемолітична здатність збудника

Фаголізабельність

362 / 3399
Збудниками багатьох гнійно-запальних процесів ротової порожнини є анаероби. Яке з перерахованих поживних середовищ можна використати для контролю контамінації перев’язувального матеріалу анаеробами?

Ру

Сабуро

Кітта-Тароцці

Плоскірєва

Ендо

363 / 3399
Під час мікроскопічного дослідження біоптату з ураженої ділянки слизової оболонки ротової порожнини виявлені палички, розташовані у вигляді скупчень, що нагадують пачку цигарок. За Цілем-Нільсеном фарбуються в червоний колір. Який вид збудника, найбільш вірогідно, виявлений у біо-птаті?

M.tuberculosis

A.bovis

A.israilii

M.leprae

M.avium

364 / 3399
З гнійного ексудату хворого з одонтогенною флегмоною виділена чиста культура грампозитивних мікробів кулястої форми, що має лецитина-зну активність, коагулює плазму кроля, розщеплює маніт в анаеробних умовах. Який з вказаних мікроорганізмів міг сприяти виникненню гнійного ускладнення?

S.mutans

S.pyogenes

S.viridans

S.epidermidis

S.aureus

365 / 3399
У хворого виділено чисту культуру коринебактерій дифтерії. Яку імунологічну реакцію слід використати для виявлення токсигенності бактерій?

Преципітації в агарі

Гальмування гемаглютинації

Зв’язування комплементу

Непрямої гемаглютинації

Аглютинації

366 / 3399
До інфекційної лікарні надійшов ветеринарний лікар з підозрою на бруцельоз. За допомогою якого серологічного тесту можна підтвердити діагноз?

Реакція аглютинації Вейгля

Реакція аглютинації Відаля

Реакція аглютинації Райта

Реакція преципітації Асколі

Реакція зв’язування комплементу Васермана

367 / 3399
Хворому на інсулінзалежний цукровий діабет було введено інсулін. Через деякий час у нього з’явилися слабкість, дратівливість, посилення потовиділення. Яка основна причина розвитку цих розладів?

Посилення ліпогенезу

Вуглеводне голодування головного мозку

Посилення кетогенезу

Зменшення глюконеогенезу

Посилення глікогенолізу

368 / 3399
З віком знижується активність нав-коловушних слинних залоз. Активність якого ферменту буде зменшуватися в слині?

Лізоцим

Гексокіназа

Амілаза

Мальтаза

Фосфатаза

369 / 3399
У збудливій клітині заблокували іонні канали. Це не змінило суттєво величину потенціалу спокою, але клітина втратила здатність до генерації ПД. Які канали заблокували?

Калієві

Натрієві

Кальцієві

Хлорні

Натрієві та калієві

370 / 3399
У хворого 25 років у стоматологічному кабінеті раптово розвинувся напад бронхіальної астми. Лікар дав хворому сальбутамол у вигляді інгаляції. Який механізм дії цього препарату?

Блокує фосфодіестеразу

Блокує Н !-гістамінорецептори

Блокує М-холінорецептори

Стимулює ^2-адренорецептори

Стимулює а-адренорецептори

371 / 3399
У хворого 30 років, який потрапив до клініки з діагнозом гострий гломерулонефрит, спостерігається протеїнурія. Яке порушення спричинило це явище?

Підвищення гідростатичного тиску крові у капілярах

Затримка виведення продуктів азотистого обміну

Зменшення кількості функціонуючих нефронів

Зниження онкотичного тиску плазми крові

Підвищення проникності ниркового фільтра

372 / 3399
У пацієнта в стоматологічному кабінеті розвинувся напад бронхіальної астми, який вдалося усунути сальбута-молом. До якої групи лікарських засобів належить цей препарат?

вгв2-адреноміметики

в2-адреноміметики

Симпатолітики

а-в-адреноміметики

а-адреноміметики

373 / 3399
У пацієнта, після застосування новокаїну для проведення провідникової анестезії, розвинувся анафілактичний шок. Який із наведених препаратів є препаратом вибору для його усунення?

Адреналіну гідрохлорид

Дімедрол

Кордіамін

Норадреналіну гідротартрат

Атропіну сульфат

374 / 3399
Хворому на стоматит призначили препарат з групи сульфаніламідів. Який механізм його антибактеріальної дії?

Коагуляція білка

Порушення синтезу білків клітинної стінки

Конкурентний антагонізм з ПАБК

Пригнічення сульфгідрильних груп тіолових ферментів

Зменшення проникності мембран

375 / 3399
Під час огляду ротової порожнини пацієнта лікар-стоматолог визначив сухість слизової оболонки, численні ерозії. Недостатність якого вітаміну спричинила ці явища?

Вітамін Н

Вітамін РР

Вітамін Р

Вітамін А

Вітамін К

376 / 3399
Хворому з гінгівітом після використання аплікацій призначили полоскання з препаратом, антисептичні властивості якого забезпечуються атомарним киснем, що відщеплюється в присутності органічних речовин. Виявляє також дезодоруючу, в’яжучу (протизапальну), а в більших концентраціях - припікаючу дію. Водні розчини використовуються для промивання ран, полоскання рота, а в більш високих концентраціях - для лікування опіків. Застосовується для промивання шлунка при отруєннях. Визначте препарат:

Калію перманганат

Хлоргексидину біглюконат

Спирт етиловий

Перекис водню

Натрію гідрокарбонат

377 / 3399
Для лікування пародонтиту в комплекс препаратів був включений лікарський засіб з групи водорозчинних вітамінів, похідне біофлавоноїдів, який призначають разом з кислотою аскорбіновою. Препарат має антиоксидантні властивості, зменшує кровоточивість ясен. Який це препарат?

Кислота фолієва

Кальцію пангамат

Кальцію пантотенат

Рутин

Ціанокобаламін

378 / 3399
У стоматологічному кабінеті в хворого розвинувся напад бронхіальної астми. Лікар застосував препарат з групи в-адреноміметиків. Який препарат був застосований?

Еуфілін

Сальбутамол

Адреналіну гідрохлорид

Атропіну сульфат

Ефедрину гідрохлорид

379 / 3399
Хворий з діагнозом вогнищевий туберкульоз верхньої частки правої легені в складі комбінованої терапії отримує ізоніазид. Через деякий час пацієнт почав скаржитися на м’язову слабкість, зниження шкірної чутливості, порушення зору, координації рухів. Який вітамінний препарат доцільно використати для усунення даних явищ?

Вітамін А

Вітамін C

Вітамін В12

Вітамін D

Вітамін В6

380 / 3399
У хворого після довготривалого застосування препарату, призначеного для лікування гострого респіраторного захворювання, з’явилися головний біль, запаморочення, шум у вухах, нудота, біль в епігастральній області. Який препарат міг викликати подібну клінічну картину?

Мідантан

Вітамін С

Нафтизин

Ацетилсаліцилова кислота

Бромгексин

381 / 3399
У клітині відбулася мутація першого екзону структурного гена. В ньому зменшилася кількість пар нуклеотидів - замість 290 пар стало 250. Визначте тип мутації:

Дуплікація

Делеція

Нонсенс-мутація

Інверсія

Транслокація

382 / 3399
Хворий тривало хворіє на туберкульоз. Який препарат обов’язково має бути включений до комплексної терапії туберкульозу?

Ізоніазид

Рифампіцин

Етіонамід

Натрію парааміносаліцилат

Етамбутол

383 / 3399
У пацієнтки 46 років на фоні миготливої аритмії почався набряк легень. Який сечогінний препарат необхідно ввести в першу чергу для виведення хворої з важкого стану?

Тріамтерен

Амілорид

Верошпірон

Фуросемід

Еуфілін

384 / 3399
Хворому з неоперабельним раком шлунка призначили промедол для зняття вираженого больового синдрому. З часом хворий відзначив зменшення знеболюючого ефекту та тривалості дії препарату, різке посилення болю у всьому тілі. Яким є механізм зниження ефективності промедола?

Зменшення реабсорбції промедолу в канальцях нирок

Психічна залежність

Тахіфілаксія

Кумуляція

Звикання

385 / 3399
У хворого після екстракції зуба виникла кровотеча. Який із запропонованих засобів доцільно використати у цьому випадку?

Вікасол орально

Адреналін місцево

Неодикумарин орально

Фібриноген ін’єкційно

Тромбін ін’єкційно

386 / 3399
Хворому, який лікується тетрацикліном, лікар порадив не вживати молочні продукти. Чому лікар дав таку рекомендацію?

Сповільнюється всмоктування антибіотика

Збільшується ризик дисбактеріозу

Порушується процес перетравлення їжі

Зростає токсичність антибіотика

Не засвоюються молочні продукти

387 / 3399
Хворому 50 років з ішемічною хворобою серця лікар призначив лікарський засіб, який має антиагрегантну дію. Хворий почав приймати засіб у дозах, що перевищують призначені. У нього розвилися нудота, блювання, біль у животі натщесерце. Який засіб було призначено хворому?

Тиклід

Пентоксифілін

Дипіридамол

Пармідин

Ацетилсаліцилова кислота

388 / 3399
Собаці в експерименті подразнювали на шиї периферичний відрізок перерізаного блукаючого нерва. При цьому спостерігали таку зміну серцевої діяльності:

Збільшення швидкості проведення збудження по міокарду

Збільшення сили скорочень

Зменшення частоти скорочень

Збільшення частоти та сили скорочень

Збільшення збудливості міокарда

389 / 3399
Відомо, що у людей з генетично обумовленою недостатністю глюкозо-6- фосфатдегідрогенази еритроцитів, у відповідь на призначення деяких протималярійних препаратів може розвиватися гемоліз еритроцитів. Як називається цей тип реакції на лікарські засоби?

Алергія

Сенсибілізація

Толерантність

Тахіфілаксія

Ідіосинкразія

390 / 3399
Під час огляду ротової порожнини стоматолог виявив появу у дитини перших великих нижніх кутніх зу6ів. Який вік дитини?

6-7 років

12-13 років

8-9 років

10-11 років

4-5 років

391 / 3399
У хворого після оперативного втручання розвинувся парез кишечнику. Який засіб із групи антихолінестера-зних слід йому призначити?

Ацетилхолін

Ацеклідин

Пілокарпін

Прозерин

Карбахолін

392 / 3399
При гострому тромбозі показана антикоагулянтна терапія. Який антикоагулянт прямої дії застосовується при загрозі тромбозу?

Гепарин

Натрію цитрат

Пентоксифілін

Дипіридамол

Фенілін

393 / 3399
Під час огляду учнів першого класу стоматолог виявив, що у однієї дитини зуби жовтокоричневого кольору, два зуба надщерблені. До цього хлопчик лікувався від пневмонії, назву таблеток згадати не може. Який препарат міг так негативно вплинути на зуби?

Доксициклін

Оксацилін

Еритроміцин

Бісептол

Ампіцилін

394 / 3399
У хворого повільно загоюється перелом кістки. Який засіб можна використати для прискорення утворення її сполучнотканинної матриці?

Метотрексат

Циклоспорин

Метилурацил

Циклофосфан

Преднізолон

395 / 3399
У хворого на гострий міокардит з’явилися клінічні ознаки кардіогенно-го шоку. Який із вказаних нижче патогенетичних механізмів є провідним у розвитку шоку?

Зниження діастолічного притоку крові до серця

Порушення насосної функції серця

Депонування крові у венах

Збільшення судинного тонусу

Зниження судинного тонусу

396 / 3399
Каретою швидкої допомоги до лікарні доставлено хворого, який у стані важкої депресії намагався покінчити життя самогубством. Які фармакологічні засоби необхідно призначити хворому?

Солі літію

Нейролептики

Транквілізатори

Седативні

Антидепресанти

397 / 3399
У хворого на гіпертонічну хворобу розвинулася гостра серцева недостатність. Який з наведених засобів найбільш доцільно використати в даному випадку?

Дігоксин

Кордіамін

Кофеїн

Кардіовален

Корглікон

398 / 3399
До стоматолога звернулася мати дитини 2-х років, яка під час вагітності, у зв’язку з інфекційним захворюванням, безсистемно приймала антибіотики. Під час огляду у дитини відзначається руйнування різців, емаль жовтого кольору, у шийки зубів коричнева облямівка. Який з препаратів приймала мати під час вагітності?

Фуросемід

Доксициклін

Ксантинола нікотинат

Ампіокс

Октадин

399 / 3399
У хворого відзначається різка болючість шкіри в ділянці обличчя. Який нерв уражено?

Окоруховий

Блукаючий

Трійчастий

Язикоглотковий

Лицевий

400 / 3399
У хворого на запалення трійчастого нерва, останніми роками прогресує пародонтит. Який фактор є головним у розвитку пародонтиту?

Пвдвищення тонусу блукаючого нерва

Зменшення активності лейкоцитарної еластази

Зниження активносгі калiкреїн-кінінової системи

Нейродистрофічні порушення

Послаблення утворення імуногло6у-лінів

401 / 3399
Під час мікроскопії клітин серцевого м’яза людини знайдеш органели овальної форми, оболонка яких утворена двома мембранами: зовнішня - гладенька, а внутрішня утворює кристи. Біохімічно встановлена наявність ферменту АТФ-синтетази. Які органели досліджувалися?

Лізосоми

Ендоплазматичний ретикулюм

Мітохондрії

Центросоми

Рибосоми

402 / 3399
При медичному огляді юнаків у деяких під пахвами були виявлені комахи розміром 1,0-1,5 мм сірого кольору, з коротким широким тілом, що вкрито волосками. Які комахи були виявлені?

Блоха

Постільна блошиця

Лобкова воша

Головна воша

Коростяний кліщ

403 / 3399
Відомі трисомна, транслокаційна та мозаїчна форми синдрому Дауна. За допомогою якого методу генетики людини можна диференціювати названі форми синдрому Дауна?

Популяційно-статистичний

Генеалогічний

Цитогенетичний

Близнюковий

Біохімічний

404 / 3399
Дуже крупні зуби - ознака, зчеплена з Y-хромосомою. У матері зуби нормальної величини, а у її сина - дуже крупні. Вірогідність наявності дуже крупних зубів у батька складає:

75%

50%

100%

12,5%

25%

405 / 3399
У дитини 8-ми місяців виявлено неза-рощення піднебіння, цілий ряд дефектів з боку очей, мікроцефалія, порушення серцево-судинної системи. Цитогенети-чні дослідження виявили 47 хромосом з наявністю додаткової 13-ої хромосоми. Який діагноз можна встановити на підставі клінічних спостережень і цито-генетичних досліджень?

Синдром Дауна

Синдром Клайнфельтера

Синдром Патау

Синдром Едвардса

Синдром 'котячого крику'

406 / 3399
До хірургічного відділення лікарні надійшов хворий з підозрою на абсцес печінки. Хворий тривалий час знаходився у відрядженні в одній з африканських країн і неодноразово хворів на гострі шлунково-кишкові розлади. Яке протозойне захворювання може бути в хворого?

Лейшманіоз

Токсоплазмоз

Амебіаз

Малярія

Трипаносомоз

407 / 3399
Під час обстеження дитини 7-ми років виявлено наступні ознаки: низький зріст, широке округле обличчя, близько розміщені очі із вузькими очними щілинами, напіввідкритий рот. Діагностовано також ваду серця. Ці клінічні ознаки найбільш характерні для хвороби Дауна. Вкажіть причину даної патології:

Часткова моносомія

Трисомія за Х-хромосомою

Нерозходження статевих хромосом

Трисомія 21-ої хромосоми

Трисомія 13-ої хромосоми

408 / 3399
Серед студентів однієї групи присутні представники різних рас. Один з студентів має пряме чорне волосся та нависаючу шкірну складку верхньої повіки - епікантус. Представником якої раси, найвірогідніше, є цей студент?

Австралоїдна

Монголоїдна

Європеоїдна

Ефіопська

Негроїдна

409 / 3399
У вагітної жінки, яка вживала алкоголь, порушилася закладка ектодерми в ембріональний період. В яких похідних цього листка розвинулися вади?

Епітелій кишечнику

Нервова трубка

Статеві залози

Нирки

Печінка

410 / 3399
У генетичній лабораторії під час роботи з молекулами ДНК білих щурів лінії Вістар замінили один нуклеотид на інший. При цьому отримали заміну лише однієї амінокислоти у пептиді. Такий результат буде наслідком наступної мутації:

Делеція

Трансверсія

Транслокація

Зміщення рамки зчитування

Дуплікація

411 / 3399
На ринку батько купив свинину. Якою хворобою можуть заразитися члени сім’ї, якщо це м’ясо не пройшло ветеринарний контроль?

Теніоз

Фасціольоз

Гіменолепідоз

Ехінококоз

Теніаринхоз

412 / 3399
У немовляти виявлено мікроцефалію. Лікарі вважають, що це пов’язано із застосуванням жінкою під час вагітності актиноміцину Д. На який зародковий листок подіяв цей тератоген?

Ентодерма та мезодерма

Мезодерма

Усі листки

Ентодерма

Ектодерма

413 / 3399
При обстеженні лікарями санітарно-епідеміологічної станції працівників сфери громадського харчування нерідко виявляється безсимптомне паразитоносійство, коли клінічно здорова людина є джерелом цист, які за-ражують інших людей. Для паразитування якого збудника неможливе таке явище?

Дерматотропні лейшманії

Малярійний плазмодій

Дизентерійна амеба

Вісцеротропні лейшманії

Кишкова трихомонада

414 / 3399
Відомо, що інформацію про послідовність амінокислот у молекулі білка записано у вигляді послідовності чотирьох видів нуклеотидів у молекулі ДНК, причому різні амінокислоти кодуються різною кількістю триплетів -від одного до шести. Як називається така особливість генетичного коду?

Специфічність

Триплетність

Універсальність

Неперекривність

Виродженість

415 / 3399
У клітинах усіх організмів присутні безмембранні органели, що складаються з двох неоднакових за розміром частинок. Вони мають мікроскопічний розмір та беруть участь у синтезі білків. Як називаються ці органели?

Лізосоми

Мітохондрії

Клітинний центр

Комплекс Гольджі

Рибосоми

416 / 3399
57-ми річна хвора на гіпертонію звернулася до лікаря з скаргою на біль великого пальця руки. При огляді лікар констатував зниження пульсації, блідість шкіри та зниження температури у цій ділянці. Яка з артерій верхньої кінцівки найвірогідніше ушкоджена?

A.princeps pollicis

A.ulnaris

A.perforans

A.digitalis communis

A.digitalis propria

417 / 3399
Під час виконання вагосимпати-чної блокади за Вишневським вводять розчин новокаїну по задньому краю груднино-ключично-соскоподібного м’яза вище місця перетинання її з зовнішньою яремною веною. У межах якого трикутника шиї виконують блокаду?

Трикутник Пирогова

Піднижньощелепний

Ключично-лопатковий

Сонний

Лопатково-трапецієподібний

418 / 3399
Під час підходу до щитоподібної залози з поперечного (коміроподібно-го) доступу розтинається клітковинний надгруднинний простір. Пошкодження якого анатомічного утворення, що знаходиться в даному просторі, є небезпечним?

Лімфатичні вузли

Підключична артерія

Венозна яремна дуга

Сонна артерія

Внутрішня яремна вена

419 / 3399
Під час огляду ротової порожнини у пацієнта спостерігається невелика щі- лина між верхніми та нижніми різцями. Контакту між передніми зубами немає. Якому прикусу притаманне зазначене розміщення зубів?

Прогенія

Закритий прикус

Прямий прикус

Відкритий прикус

Ортогнатія

420 / 3399
Хворий 24-х років звернувся до лікаря зі скаргою на біль під нижньою щелепою з правого боку. Хірург-стоматолог виявив камінь у піднижньо-щелепній залозі. Видаляючи його, він запобігав кровотечі з артерії:

A.labialis inferior

A.alveolaris inferior

A.submentalis

A.lingualis

A.facialis

421 / 3399
Чоловік 28-ми років з різаною раною шкіри лобової ділянки був доставлений до лікарні. Для зупинки кровотечі перев’язана судина, яка кровопоста-чає цю ділянку. Яка судина була перев’язана?

A.dorsalis nasi

A.infraorbitalis

A.angularis

A.supraorbitalis

A.temporalis superf icialis

422 / 3399
Хворий скаржиться на головний біль, утруднене дихання. Рентген підтвердив діагноз - фронтит. В якому носовому ході при огляді порожнини носа можуть спостерігатися гнійні виділення?

Верхній

Середній

Загальний

Нижній

Над верхньою носовою раковиною

423 / 3399
У хворого 28-ми років діагностовано гострий запальний процес слизової оболонки нососльозової протоки. З анамнезу відомо, що після перенесеного грипу протягом 10-ти днів були виділення із носа. З якого відділу носової порожнини інфекція могла потрапити до нососльозової протоки?

Верхній носовий хід

Лобова пазуха

Середній носовий хід

Присінок носа

Нижній носовий хід

424 / 3399
Після травми ока виникло нагноєння м’яких тканин орбіти. Через який анатомічний утвір гнійний процес може поширитися у середню черепну ямку?

Через передній решітчастий отвір

Через нижню очноямкову щілину

Через вилично-очноямковий отвір

Через верхню очноямкову щілину

Через задній решітчастий отвір

425 / 3399
У хворого під час висування язика спостерігається відхилення його кінчика ліворуч. Рухова іннервація якого черепного нерва порушена в цьому випадку?

N.trigeminus sinister

N.vagus dexter

N.facialis sinister

N.glossopharyngeus dexter

N.hypoglossus dexter

426 / 3399
При травмі потиличної ділянки визначається тріщина в ділянці поперечного синуса. Яка частина потиличної кістки пошкоджена?

Ліва бокова

Виросток

Основна

Права бокова

Луска

427 / 3399
Хірург планує взяти у хворого лімфу з грудної протоки в місці її впадіння до венозного русла. Куди слід провести катетер з цією метою?

Місце утворення ворітної вени

Місце утворення верхньої порожнистої вени

Місце утворення нижньої порожнистої вени

Правий венозний кут

Лівий венозний кут

428 / 3399
У хворого 69-ти років при гнійній інфекції носової порожнини виник абсцес лобової частки мозку. Через яке анатомічне утворення поширилася інфекція?

Foramen rotundum

Foraminae cribrosae

Foramen ovale

Foramen sphenopalatinum

Foramen ethmoidalae posterior

429 / 3399
У наслідок травми в ділянці вінцевого відростка нижньої щелепи в хворого спостерігається порушення зміщення нижньої щелепи назад. Пошкодження якого м’яза найбільш вірогідно?

M.pterygoideus lateralis

M.pterygoideus medialis

M.masseter

M.levator anguli oris

M.temporalis

430 / 3399
У хворого після простудного захворювання виникло порушення виділення сльози. Який вегетативний вузол найбільше при цьому постраждав?

Війчастий

Крилопіднебінний

Піднижньощелепний

Вушний

Під’язиковий

431 / 3399
Жінці 58-ми років проведено повне видалення матки з придатками, після чого виділення сечі припинилося. При цистоскопії: міхур сечі не містить, з устій сечоводів сеча не надходить. Який відділ сечовидільної системи було ушкоджено під час операції?

Ureter

Pelvis renalis

V esica urinaria

Uretra

Ren

432 / 3399
При огляді хворого 32-х років відзначається диспропорційний ріст скелету, збільшення надбрівних дуг, носа, губ, язика, щелепних кісток, стоп. Функція якої залози порушена?

Щитоподібна

Підшлункова

Епіфіз

Гіпофіз

Надниркова

433 / 3399
У хворого запалення середнього вуха (отит). При цьому він скаржиться на розлад відчуття смаку в передній частині язика. Який з нервів ушкоджено?

N.vagus

N.glossopharyngeus

N.trigeminus

N.facialis

N.vestibulo — cochlearis

434 / 3399
Під час оперативного втручання у черевну порожнину хірургу необхідно проникнути до чепцевої сумки. Як може проникнути хірург до цієї частини порожнини очеревини, не порушуючи цілісність малого чіпця?

Через ліву біляободову борозну

Через чепцевий отвір

Через лівий брижовий синус

Через праву біляободову борозну

Через правий брижовий синус

435 / 3399
Дитина 5-ти років страждає на деформацію шиї. При клінічному обстеженні виявлено такі симптоми: виражений нахил голови вліво, обличчя повернене праворуч, пасивні рухи голови в правий бік обмежені. Порушення розвитку якого м’яза мало місце при цій патології?

Трапецієподібний

Груднино-ключично-соскоподібний

Ремінний м’яз голови

Груднино-під’язиковий

Довгий м’яз голови

436 / 3399
У хворого утруднене щільне змикання щелеп під час жування. Відзначається часткова атрофія жувальних м’язів, що розташовані нижче виличної дуги. Гілки якого нерва іннервують вказані м’язи?

N.alveolaris inferior

Nn.alveolares superiores

N.maxillaris

N.mandibularis

N.infraorbitalis

437 / 3399
У боксера, що отримав удар у ділянку скронево-нижньощелепного суглоба, відбувся травматичний вивих нижньої щелепи. Зміщення яких суглобових поверхонь вийде за межі фізіологічної норми?

Голівка нижньої щелепи та підни-жньощелепна ямка

Вінцєвий відросток та піднижньоще-лепна ямка

Вінцевий відросток та крилоподібна ямка

Голівка нижньої щелепи та нижньощелепна ямка

Шийка нижньої щелепи та підни-жньощелепна ямка

438 / 3399
У хворого запалення середнього вуха ускладнилося мастоїдитом. Виникла загроза гнійного тромбозу найближчої венозної пазухи. Якої саме?

Пряма

Верхня сагітальна

Поперечна

Нижня кам’яниста

Сигмоподібна

439 / 3399
У постраждалого в дорожній пригоді лікар виявив перелом лівої ключиці та порушення кровообігу в кінцівці (немає пульсації променевої артерії). Яка з причин порушення кровообігу в кінцівці найбільш вірогідна?

Стиснення пахвової вени

Стиснення пахвової артерії

Стиснення підключичної вени

Стиснення хребтової артерії

Стиснення підключичної артерії

440 / 3399
Хворому 60-ти років важко формувати та рухати харчову грудку, це порушує процес їжі. При цьому язик нерухомий, мова стала неможливою. Який нерв при цьому пошкоджено?

V

IX

XI

VII

XII

441 / 3399
До лікарні госпіталізовано жінку в важкому стані з діагнозом геморагічний інсульт у ділянці лобної частки правої півкулі головного мозку. Утттко-дження якої артерії, найбільш вірогідно, призвело до цього стану?

A.cerebri posterior

A.cerebri anterior

A .communicans posterior

A.cerebri media

A.communicans anterior

442 / 3399
Хворий 35-ти років звернувся до приймального покою зі скаргами на біль та набряк у ділянці дна ротової порожнини. Після огляду діагностовано запальний процес у ділянці вивідної протоки піднижньощелепної слинної залози. Куди відкривається ця протока?

Plica fimbriata

Recesus gingivalis

Foramen caecum linguae

Caruncula sublingualis

Vestibulum oris

443 / 3399
При обстеженні хворого, який зазнав дії іонізуючого випромінювання, виявлено пошкодження білої пульпи селезінки. Які клітини білої пульпи зазнають патологічних змін?

Моноцити

Базофільні лейкоцити

Нейтрофільні лейкоцити

Тканинні базофіли

Лімфоцити

444 / 3399
У хворого внаслідок травми ушкоджені передні корінці спинного мозку. Вкажіть, які структури при цьому постраждали:

Центральні відростки нейронів спинномозкових вузлів

Периферійні відростки нейронів спинномозкових вузлів

Аксони мотонейронів

Аксони мотонейронів та нейронів бокових рогів

Аксони нейронів бокових рогів

445 / 3399
В результаті травми голови у чоловіка 32-х років ушкодженні ампули півколових каналів. Сприйняття яких подразнень буде порушено внаслідок цього?

Вібрація

Кутове прискорення

Гравітація

Вібрація та гравітація

Лінійне прискорення

446 / 3399
Під час морфологічного дослідження в гістопрепараті біопсійного матеріалу визначається судина неправильної форми, середня оболонка якої утворена пучками гладеньких міоцитів та прошарками сполучної тканини. Вкажіть вид цієї судини:

Артеріола

Лімфатична судина

Вена м’язового типу

Венула

Артерія м’язового типу

447 / 3399
На електронній мікрофотографії представлена клітина, в якій відсутні ядерця та ядерна оболонка. Хромосоми вільно розміщені, центріоли мігрують до полюсів. У якій фазі клітинного циклу знаходиться клітина?

Метафаза

Телофаза

Анафаза

Профаза

!нтерфаза

448 / 3399
У гістологічному препараті трубчастої кістки, на місці зламу виявлені ознаки регенераторного процесу (мозоля). Яка тканина формує цю структуру?

Грубоволокниста кісткова

Пластинчаста кісткова

Епітеліальна

Пухка сполучна

Ретикулярна

449 / 3399
Після перенесеного хімічного опіку стравоходу відбулося локальне його звуження внаслідок утворення рубця. Які клітини пухкої сполучної тканини беруть участь в утворенні рубців?

Фіброцити

Юні малоспеціалізовані фібробласти

Міофібробласти

Зрілі спеціалізовані фібробласти

Фіброкласти

450 / 3399
У жінки має місце гіперемія яєчника, підвищення проникності гематофо-лікулярного бар’єру з послідовним розвитком набряку, інфільтрація стінки фолікула сегментоядерними лейкоцитами. Об’єм фолікула великий, стінка його потоншена. Якому періоду статевого циклу відповідає зазначена картина?

Постменструальний період

Предовуляторна стадія

Менструальний період

Період відносного спокою

Овуляція

451 / 3399
У недоношених дітей розвивається синдром дихальної недостатності. Недостатність якого компоненту аероге-матичного бар’єру лежить в основі цієї патології?

Альвеолоцити

Сурфактант

Базальна мембрана ендотелію

Ендотелій капілярів

Базальна мембрана альвеолоцитів

452 / 3399
В стінці фолікулів та у міжфоліку-лярних прошарках сполучної тканини щитоподібної залози розміщуються великі ендокриноцити, секреторні гранули яких осміо- і аргірофільні. Назвіть ці клітини:

Паратироцити

Пінеалоцити

Тироцити

Пітуїцити

Кальцитоніноцити

453 / 3399
Під час гістологічного дослідження в ділянці шийки власної залози шлунка виявляються дрібні клітини, що мають високе ядерно-плазматичне відношення та базофільну цитоплазму. Вкажіть функцію даних клітин:

Секреція пепсиногену

Секреція іонів хлору

Ендокринна

Регенерація залозистого епітелію

Захисна

454 / 3399
При гістологічному дослідженні поперечного шліфу емалі виявлена лінійна посмугованість у вигляді концентричних кругів, яка направлена під кутом до дентиноемалевого з’єднання. Назвіть ці структури:

Лінії Ретціуса

Емалеві пластини

Емалеві веретена

Емалеві пучки

Смуги Іунтера-Шрегера

455 / 3399
Для вирішення питання ретроспективної діагностики перенесеної бактеріальної дизентерії було призначене серологічне дослідження сироватки крові з метою встановлення титру антитіл до шигел. Яку з перерахованих реакцій доцільно використати для цього?

Преципітації

Гемолізу

Пасивної гемаглютинації

Бактеріолізу

Зв’язування комплементу

456 / 3399
На мікропрепараті шкіри пальця дитини спостерігаємо, що епідерміс має ознаки недостатнього розвитку. Який ембріональний листок був пошкодже- ний у процесі розвитку?

Ектодерма

Мезодерма

Ектомезенхiма

Ентодерма

Мезенхiма

457 / 3399
Досліджується гістологічний препарат слинних залоз, в якому окрім білкових та змішаних кінцевих відділів визначаються слизові. Яка слинна залоза досліджується?

Підщелепна

Привушна

Іубна

Щічна

Під’язикова

458 / 3399
При дії на організм несприятливих факторів у тимусі має місце перебудова органу, що супроводжується масовою загибеллю тимоцитів, виселенням їх у периферійні органи, проліферація епітеліоретикулоцитів. Як зветься таке явище?

Вікова інволюція тимуса

Гіпотрофія тимуса

Дистрофія тимуса

Акцидентальна інволюція тимуса

Атрофія тимуса

459 / 3399
В гістологічному препараті органу ротової порожнини видно, що передня поверхня вистелена багатошаровим плоским незроговілим епітелієм, а задня поверхня - багаторядним війчастим епітелієм. Що це за орган?

Тверде піднебіння

М’яке піднебіння

Іуба

Щока

Ясна

460 / 3399
У пацієнта 42-х років, що страждає на парадонтоз, у коронковій частині пульпи виявлені округлі звапновані утворення діаметром 2-3 мм. Назвіть ці структури:

Інтертубулярний дентин

Мертвий дентин

Дентиклі

Інтерглобулярні простори

Склерозований (прозорий) дентин

461 / 3399
На електронній мікрофотографії фрагменту нирки представлена прино-сна артеріола, в якій під ендотелієм видно великі клітини, що містять секре- торні гранули. Назвіть цей вид клітин:

Юкставаскулярні

Інтерстиціальні

Іладеньком’язові

Мезангіальні

Юкстагломерулярні

462 / 3399
Дитина пошкодила бокову поверхню язика. Які сосочки язика при цьому пошкоджені найвірогідніше?

Грибоподібні

Ниткоподібні

Жолобуваті

Конічні

Листоподібні

463 / 3399
Продукуючи ряд гормонів, плацента відіграє роль тимчасової ендокринної залози. Якій гормон може бути визначений у крові жінки вже на третю-четверту добу після початку імплантації, що використовується в медичній практиці для раннього діагностування вагітності?

Соматостатин

Окситоцин

Хоріонічний гонадотропін

Вазопресин

Прогестерон

464 / 3399
Процес імплантації відбувається в два етапи: адгезія та інвазія. Морфологічним проявом процесу адгезії бластоцисти є:

Руйнування сполучної тканини ендо-метрію

Прикріплення бластоцисти до ендо-метрію

Формування лакун

Руйнування судин ендометрію

Руйнування епітелію ендометрію

465 / 3399
У жінки 24-х років під час очікування на видалення зубу збільшився тонус симпатичного відділу автономної нервової системи. Що з наведеного буде спостерігатися у пацієнтки?

Підсилення перистальтики

Звуження бронхів

Звуження зіниць

Збільшення частоти серцевих скорочень

Підсилення секреції травних соків

466 / 3399
У чоловіка 47-ми років за медичними показаннями була видалена одна із слинних залоз, після чого різко зменшилася активність амілази у слині. Яка залоза була видалена?

Щічна

Ясенева

Підщелепна

Під’язикова.

Привушна

467 / 3399
У альпініста при тривалому перебуванні в горах відбувається збільшення кількості еритроцитів з 5,0 • 1012/л до 6,0 • 1012/ л. Завдяки чому відбулася стимуляція еритропоезу?

Збільшення р О2 в артеріальній крові

Збільшення р О2 у венозній крові

Зменшення р О2 в артеріальній крові

Збільшення р О2 у клітинах

Зменшення р О2 у венозній крові

468 / 3399
Експериментатор хоче виробити у собаки слиновидільний умовний рефлекс. Що з наведеного доцільно використати як умовний подразник?

М’ясо

Електричний струм

Звук помірної гучності

Дуже гучний звук

Сухарі

469 / 3399
У людини травматичне пошкодження великого грудного м’яза. До зменшення величини якого показника це призведе?

Залишковий об’єм

Дихальний об’єм

Функціональна залишкова ємність легенів

Резервний об’єм видиху

Резервний об’єм вдиху

470 / 3399
У чоловіка 60-ти років крововилив у головний мозок спричинив тривалий сон. Пошкодження якої структури найвірогідніше призвело до цього стану?

Чотиригорбикова структура

Ретикулярна формація

Кора великих півкуль

Чорна субстанція

Гіпокамп

471 / 3399
У кроля через місяць після хірургічного звуження ниркової артерії зареєстровано суттєве підвищення системного артеріального тиску. Який з наведених механізмів регуляції спричинив зміну тиску у тварини?

Адреналін

Серотонін

Ангіотензин-II

Норадреналін

Вазопресин

472 / 3399
На ізольованому серці вивчалася швидкість проведення збудження в різних його ділянках. Де була виявлена найменша швидкість?

У міокарді шлуночків

У міокарді передсердь

У атріовентрикулярному вузлі

У пучку Гіса

У волокнах Пуркін’є

473 / 3399
У студента під час складання іспиту сохне в роті. Причиною цього є реалізація таких рефлексів:

Умовних та безумовних симпатичних

Умовних симпатичних

Безумовних парасимпатичних

Умовних парасимпатичних

Безумовних симпатичних та парасимпатичних

474 / 3399
Обстежено спортсмена після інтенсивного фізичного навантаження. Виявлено порушення координації рухів при збереженні сили скорочення м’язів. Причиною цього може бути зменшення швидкості проведення збудження:

Провідними шляхами

Аферентними нервами

Через нервово-м’язові синапси

Еферентними нервами

Через центральні синапси

475 / 3399
Після крововиливу в мозок у пацієнта виникло значне погіршення смакової чутливості. Яка структура мозку найбільш вірогідно пошкоджена?

гіпокамп

постцентральна звивина

гіпоталамус

мигдалик

чорна речовина

476 / 3399
Пацієнт скаржиться на часті кровотечі з ясен. При аналізі крові виявлено дефіцит II фактора зсідання крові (протромбіну). Яка фаза зсідання крові порушена у людини, перш за все?

Ретракція згустку

Утворення тромбіну

Фібриноліз

Утворення протромбінази

Утворення фібрину

477 / 3399
Людина знепритомніла у салоні автомобіля, де тривалий час очікувала приятеля при ввімкнєному двигуні. Яку сполуку гемоглобіну можна виявити у крові постраждалого?

Карбгемоглобін

Оксигемоглобін

Карбоксигемоглобін

Дезоксигемоглобін

Метгемоглобін

478 / 3399
У хворого різко знизився вміст Ca2+ у крові. До збільшення секреції якого гормону це призведе?

Соматотропний

Тирокальцитонін

Вазопресин

Паратгормон

Альдостерон

479 / 3399
В експерименті на ізольованій збудливій клітині необхідно отримати збільшення мембранного потенціалу спокою (гіперполяризацію). Які іонні канали слід активувати для цього?

Калієві та натрієві

Натрієві та кальцієві

Калієві

Натрієві

Кальцієві

480 / 3399
У людини суттєво порушено перетравлення білків, жирів та вуглеводів. Знижена секреція якого травного соку, найвірогідніше, є причиною цього?

Шлунковий

Слина

Кишковий

Підшлунковий

Жовч

481 / 3399
У хворого виявлено гіперкаліємію та гіпонатріємію. Знижена секреція якого гормону може спричинити такі зміни?

Альдостерон

Натрійуретичний

Кортизол

Вазопресин

Паратгормон

482 / 3399
У людини вимірюють енерговитра-ти натщесерце, лежачи, в умовах фізичного та психічного спокою, при температурі комфорту. В який час енерго-витрати будуть найменшими?

17 - 18 годин вечора

14 -16 годин дня

3-4 години ранку

7-8 годин ранку

10-12 годин дня

483 / 3399
Пацієнт скаржиться на швидку втомлюваність. Об’єктивно: у положенні стоячи з заплющеними очима похитується, втрачає рівновагу. Тонус скелетних м’язів знижений. Яка структура мозку найбільш вірогідно вражена у цієї людини?

Базальні ганглії

Мозочок

Прецентральна звивина кори великих півкуль

Гіпоталамус

Таламус

484 / 3399
У хворого на хронічний гломерулонефрит порушується інкреторна функція нирок. До дефіциту яких формених елементів крові це призведе?

Еритроцити та лейкоцити

Тромбоцити

Еритроцити

Лейкоцити

Лейкоцити та тромбоцити

485 / 3399
У тварини в експерименті подразнювали на шиї периферичний відрізок блукаючого нерву, при цьому спостерігали такі зміни серцевої діяльності:

Збільшення частоти та сили скорочень

Збільшення збудливості міокарда

Зменшення частоти скорочень

Збільшення сили скорочень

Збільшення проведення збудження по міокарду

486 / 3399
У хворого камінь загальної жовчної протоки перекрив надходження жовчі до кишечнику. Порушення якого з процесів, перш за все, при цьому спостерігається?

Всмоктування вуглеводів

Перетравлення жирів

Перетравлення білків

Перетравлення вуглеводів

Всмоктування білків

487 / 3399
У пацієнта виявлено гіпокальціє-мію. Дефіцит якого гормону може бути причиною цього?

Кортикотропін

Альдостерон

Паратгормон

Тирокальцитонін

Кортиколі6єрин

488 / 3399
Під час огляду дитини, що не отримувала протягом зими свіжих овочів та фруктів, виявлені множинні підшкірні крововиливи, запалення ясен, каріозні порожнини в зубах. Комбінацію яких вітамінів слід призначити дитині?

Аскорбінова кислота та рутин

Фолієва кислота та кобаламін

Тіамін та піридоксин

Рибофлавін та нікотинамід

Кальциферол та аскорбінова кислота

489 / 3399
У хворого спостерігається збільшення проникності стінок кровоносних судин із розвитком підвищеної кровоточивості ясен, виникнення дрібнокра-пчастих крововиливів на шкірі, випадіння зубів. Яким порушенням вітамінного обміну пояснюються ці симптоми?

Гіповітаміноз D

Гіповітаміноз C

Гіпервітаміноз D

Гіпервітаміноз C

Гіповітаміноз A

490 / 3399
У хворого на цукровий діабет після ін’єкції інсуліну настала втрата свідомості, судоми. Який результат дав біохімічний аналіз крові на вміст глюкози?

2,5 ммоль/л

10 ммоль/л

5,5 ммоль/л

8,0 ммоль/л

3,3 ммоль/л

491 / 3399
У жінки 46-ти років, що страждає на жовчнокам’яну хворобу, розвинулася жовтяниця. При цьому сеча стала темно-жовтого кольору, а кал - знебарвлений. Вкажіть, концентрація якої речовини у сироватці крові зросте в найбільшій мірі?

Мезобілірубін

Вільний білірубін

Кон’югований білірубін

Уробіліноген

Білівердин

492 / 3399
У хворого 27-ми років виявлено патологічні зміни печінки та головного мозку. У плазмі крові виявлено різке зниження, а в сечі підвищення вмісту міді. Поставлено діагноз - хвороба Вільсона. Активність якого ферменту в сироватці крові необхідно дослідити для підтвердження діагнозу?

Лейцинамінопептидаза

Алкогольдегідрогеназа

Церулоплазмін

Ксантиноксидаза

Карбоангідраза

493 / 3399
У немовляти на 6-й день життя в сечі виявлено надлишок фенілпірувату та фенілацетату. Обмін якої амінокислоти порушено в організмі дитини?

Гістидин

Метіонін

Фенілаланін

Триптофан

Аргінін

494 / 3399
У хворого, що страждає на цингу, порушено процеси утворення сполучної тканини, що призводить до розхитування та випадіння зубів. Порушення активності якого ферменту викликає ці симптоми?

Ілікозилтрансфераза

Еластаза

Проколагенпептидаза С-кінцевого пептиду

Проколагенпептидаза N-кінцевого пептиду

Лізилгідроксилаза

495 / 3399
У пацієнта, що страждає на хронічну ниркову недостатність, розвинувся остеопороз. Порушення синтезу в нирках якого регулятора мінерального обміну є основною причиною остеопо-розу?

Гідроксилювання проліну

Гідроксилювання лізину

Утворення 1, 25(OH)2D3

Гідроксилювання кортизолу

Карбоксилювання глутамату

496 / 3399
При отруєнні ціанідами настає миттєва смерть. В чому полягає механізм дії ціанідів на молекулярному рівні?

Інгібують цитохромоксидазу

Інактивують кисень

Інгібують цитохром В

Зв’язують субстрати ЦТК

Блокують сукцинатдегідрогеназу

497 / 3399
У хворого відмічені такі зміни: порушення зору в сутінках, підсихання кон’юнктиви та рогової оболонки. Такі порушення можуть бути при нестачі віта- міну:

Вітамін D

Вітамін C

Вітамін A

Вітамін B12

Вітамін B

498 / 3399
При дефіциті якого вітаміну спостерігається одночасне порушення репродуктивної функції та дистрофія скелетної мускулатури?

Вітамін A

Вітамін D

Вітамін K

Вітамін E

Вітамін B1

499 / 3399
Пацієнтці з високим ступенем ожиріння в якості харчової добавки рекомендований карнітин для покращення 'спалювання'жиру. Яку безпосередню участь бере карнітин у процесі оки-снення жирів?

Транспорт ВЖК з цитозолю до мітохондрій

Активація внутрішньоклітинного ліполізу

Бере участь у одній з реакцій бета-окиснення ВЖК

Транспорт ВЖК з жирових депо до тканин

Активація ВЖК

500 / 3399
У дитини має місце порушення формування емалі та дентину через знижений вміст іонів кальцію в крові. Дефіцит якого гормону може викликати такі зміни?

Соматотропний гормон

Паратгормон

Тироксин

Тиреокальцитонін

Трийодтиронін

501 / 3399
У дитини встановлена гостра ниркова недостатність. Якими біохімічними показниками слини це можна підтвердити?

Зменшення рівня фосфату

Збільшення імуноглобуліну А

Збільшення альфа-амілази

Зниження лужної фосфатази

Підвищення рівня залишкового азоту

502 / 3399
У дитини спостерігається порушення процесів окостеніння та 'крапчастість емалі'. Обмін якого мікроелементу при цьому порушений?

Фтор

Мідь

Хром

Залізо

Цинк

503 / 3399
Пародонтит супроводжується активацією протеолізу в тканинах па-родонту. Підвищення якого компоненту ротової рідини свідчить про активацію протеолізу?

Біогенні аміни

Органічні кислоти

Холестерол

Амінокислоти

Глюкоза

504 / 3399
У хворої дитини в крові встановлено гіперліпопротеїнемію, що передалася у спадок. Генетичний дефект синтезу якого ферменту обумовлює це явище?

Глікозидаза

Гемсинтетаза

Ліпопротеїнліпаза

Протеїназа

Фенілаланінгідроксилаза

505 / 3399
В ендокринологічному відділенні з діагнозом цукровий діабет лікується жінка 42-х років зі скаргами на спрагу, підвищений апетит. Які патологічні компоненти виявлені при лабораторному дослідженні сечі пацієнтки?

Білок, креатин

Білок, амінокислоти

Кров

Білірубін, уробілін

Глюкоза, кетонові тіла

506 / 3399
Під час огляду дитини у віці 11-ти місяців педіатр виявив викривлення кісток нижніх кінцівок та затримку мінералізації кісток черепа. Нестача якого вітаміну призводить до цієї патології?

Холекальциферол

Пантотенова кислота

Рибофлавін

Тіамін

Біофлавоноїди

507 / 3399
У хворого в крові підвищений вміст сечової кислоти, що клінічно проявляється больовим синдромом внаслідок відкладення уратів у суглобах. У результаті якого процесу утворюється ця кислота?

Катаболізм гему

Розпад піримідинових нуклеотидів

Реутилізація пуринових основ

Розпад пуринових нуклеотидів

Розщеплення білків

508 / 3399
У хворого в результаті неповноцінного харчування з’явилися діарея, деменція та дерматит. Нестачею якого вітаміну викликаний цей стан?

Вітамін C

Вітамін PP

Вітамін Б1

Вітамін Б2

Вітамін Б12

509 / 3399
Під час бігу на короткі дистанції у нетренованої людини виникає м’язова гіпоксія. До накопичення якого метаболіту в м’язах це призводить?

Лактат

Оксалоацетат

Кетонові тіла

Ілюкозо-6-фосфат

510 / 3399
У цитоплазмі міоцитів розчинена велика кількість метаболітів окиснен-ня глюкози. Назвіть один з них, що безпосередньо перетворюється на лактат:

Ілюкозо-6-фосфат

Гліцерофосфат

Оксалоацетат

Фруктозо-6-фосфат

Піруват

511 / 3399
У хворого діагностована алкапто-нурія. Вкажіть фермент, дефект якого є причиною цієї патології:

Піруватдегідрогеназа

Ілутаматдегідрогеназа

Фенілаланінгідроксилаза

Оксидаза гомогентизинової кислоти

дОФА-декарбоксилаза

512 / 3399
У дитини 2-х років кишечний дисбактеріоз, на фоні якого виник геморагічний синдром. Найбільш вірогідною причиною геморагій у цієї дитини є:

Дефіцит фібриногену

Гіповітаміноз РР

Активація тромбопластину тканин

Нестача вітаміну К

Гіпокальціємія

513 / 3399
У щура відтворено токсичний набряк легень за допомогою розчину хлориду амонію. Який провідний патогенетичний фактор цього набряку?

Посилення лімфовідтоку

Підвищення проникності капілярів

Розлади нервової та гуморальної регуляції

Підвищення венозного тиску

Зниження колоїдно-осмотичного тиску

514 / 3399
До неврологічного відділення з приводу мозкового крововиливу надійшов хворий 62-х років у важкому стані. Об’єктивно: спостерігається наростання глибини та частоти дихання, а потім його зменшення до апное, після чого цикл дихальних рухів відновлюється. Який тип дихання виник у хворого?

Апнейстичне

Кусмауля

Іаспінг-дихання

Чейн-Стокса

Біота

515 / 3399
У тварини штучно спровокували карієс. Який компенсаторний механізм є найважливішим при розвитку цього захворювання?

Пригнічення фагоцитозу

Гіперфункція паращитоподібних залоз

Утворення одонтобластами вторинного дентину

Гіпотрофія слинних залоз

Новоутворення емалі

516 / 3399
У чоловіка 35-ти років через 30 хвилин після автомобільної аварії виявлена масивна травма нижніх кінцівок без значної зовнішньої крововтрати. Постраждалий знаходиться в збудженому стані. Який компонент патогенезу травматичного шоку є в пацієнта провідним та потребує негайного коригування?

Порушення функції органів

Біль

Внутрішня крововтрата

Інтоксикація

Внутрішня плазмовтрата

517 / 3399
У жінки після пологів зменшилася маса тіла на 20 кг, випадають зуби та волосся, спостерігається атрофія м’язів (гіпофізарна кахексія). З порушенням синтезу якого гормону гіпофіза це пов’язано?

Тиреотропний

Пролактин

Кортикотропний

Гонадотропний

Соматотропний

518 / 3399
У хворого внаслідок отруєння сулемою розвинулася гостра ниркова недостатність, пєрє6іг якої включав 4 стадії: перша - початкова, друга - олігоану-рії, четверта - одужання. Як називається третя стадiя гострої ниркової недостатності?

Метаболічна

Ішемічна

Поліурична

Гемодинамічна

Патохiмiчна

519 / 3399
У хворого на пневмосклероз розвинулася легенева гіпєртєнзія та пра-вошлуночкова серцева недостатність з асцитом та набряками. Який основний патогенетичний механізм розвитку набряків у цього хворого?

Збільшення гідростатичного тиску крові у венах

Зменшення онкотичного тиску крові

Збільшення онкотичного тиску міжклітинної рідини

Зменшення осмотичного тиску крові

Збільшення проникності стінок судин

520 / 3399
Через рік після субтотальної резекції шлунка з приводу виразки малої кривини виявлені зміни в крові - анемія, лейко- та тромбоцитопенія, КП-1,3, наявність мегалобластів та мегало-цитів. Дефіцит якого фактору обумовив розвиток цієї патології?

Пепсин

Фактор Касла

Гастрин

Муцин

Хлороводнева кислота

521 / 3399
Постраждалий 45-ти років доставлений бригадою швидкої допомоги з тяжкою травмою черепа в стані шоку. Об’єктивно: непритомний, шкіра бліда, t° тіла - 35,00С, м’язовий тонус знижений, рефлекси відсутні, пульс частий та слабкий, АТ- 50/30 мм рт.ст. У якій клінічній стадії шоку знаходиться людина?

Торпідна

Еректильна

Термінальна

Збудження

Гальмування

522 / 3399
Після травматичного видалення зуба хворий скаржиться на тупий сильний біль у ясні без чіткої локалізації, підвищення температури тіла до 37,50С. Діагностований альвеоліт. Який вид болю в даного хворого?

Відображений

Фантомний

Епікритичний

Вісцеральний

Протопатичний

523 / 3399
Хлопчик 12-ти років повернувся зі школи та почав скаржитися на головний біль, нудоту, озноб, періодичний біль у м’язах, втрату апетиту, кволість. Для якого періоду хвороби характерні такі симптоми?

Закінчення хвороби

Інкубаційний

Розпал захворювання

Продромальний

Латентний

524 / 3399
Кролів годували їжею з додаванням холестерину. Через 5 місяців виявлені атеросклеротичні зміни в аорті. Назвіть головну причину атерогенезу в даному випадку:

Переїдання

Ендогенна гіперхолестеринемія

Екзогенна гіперхолестеринемія

Гіподинамія

525 / 3399
У хворого на первинний нефроти-чний синдром встановлений вміст загального білку крові 40 г/л. Яка причина обумовила гіпопротеїнемію?

Протеїнурія

Зниження синтезу білку в печінці

Порушення всмоктування білку в кишечнику

Підвищений протеоліз

Вихід білку з судин у тканини

526 / 3399
У експериментальних щурів, що тривалий час отримували лише вуглеводну їжу, спостерігалося накопичення води в тканинах. Який патогенетичний механізм є головним у розвитку набряку в даному випадку?

Гіперосмолярний

Мембраногенний

Лімфогенний

Дисрегуляторний

Гіпоонкотичний

527 / 3399
У хворого на аденому клубочкової зони кори наднирників (хвороба Кон-на) спостерiгаються артерiальна гіпер-тєнзія, напади судом, поліурія. Що є головною ланкою в патогенезі цих порушень?

Гіперсекреція катехоламінів

Гіперсекреція глюкокортикоїдів

Гіпосекреція глюкокортикоїдів

Гіперсекреція альдостерону

Гіпосекреція альдостерону

528 / 3399
Чоловік 30-ти років отримав опромінювання дозою біля 3 Гр. Яка зміна в крові буде через 8 годин після опромінювання?

Лімфопенія

Анемія

Гранулоцитопенія

Тромбоцитопенія

Лейкопенія

529 / 3399
Хворий 43-х років чотири місяці тому переніс травматичну ампутацію лівої нижньої кінцівки. Зараз він скаржиться на відчуття наявності ампутованої кінцівки та постійний сильний, іноді нестерпний біль у ній. Який вид болю в хворого?

Рефлекторний

Каузалгія

Фантомний

Таламічний

Невралгія

530 / 3399
У дитини 14-ти років, хворого на дифтерію, у період кризи, під час різкого падіння температури на фоні тахікардії, АТ- 70/50 мм рт.ст. До якої форми порушення судинного тонусу відноситься дане явище?

Хронічна гіпотензія

Вегето-судинна дистонія

Гостра гіпотензія

Гіпотонічна хвороба

531 / 3399
У хворого на жовтяницю у крові підвищений вміст прямого білірубіну, жовчних кислот, у сечі відсутній стер-кобіліноген. При якому виді жовтяниці можлива наявність цих ознак?

Гемолітична

Печінкова

Паренхіматозна

Надпечінкова

Механічна

532 / 3399
У новонародженої дитини з піло-ростенозом спостерігається блювання, що часто повторюється, супроводжується апатією, слабкістю, підвищенням тонусу м’язів, іноді судомами. Яка форма порушення кислотно-лужного стану розвинулася в хворого?

Видільний ацидоз

Негазовий алкалоз

Метаболічний ацидоз

Газовий ацидоз

Газовий алкалоз

533 / 3399
У хворого 19-ти років виявлена хронічна набута гемолітична анемія. Що є провідним патогенетичним механізмом розвитку цієї патології?

Аутоімунний гемоліз

Внутрішньоклітинний гемоліз

Осмотичний гемоліз

Гіпоосмолярність плазми

Токсичний гемоліз

534 / 3399
Хворий взимку впав у ополонку, замерз на вітрі, захворів. Температура тіла піднялася до 39, 70С та коливалася від 39,00С до 39,80С. Назвіть тип температурної кривої в хворого:

Febris continua

Febris remittens

Febris recurrens

Febris hectica

Febris intermittens

535 / 3399
У хворого на хронічний мієлолейкоз виявлено ознаки анемії - зменшення кількості еритроцитів і вмісту гемоглобіну, оксифільні та поліхромато-фільні нормоцити, мікроцити. Який патогенетичний механізм є провідним у розвитку цієї анемії?

Зменшення синтезу еритропоетину

Хронічна крововтрата

Внутрішньосудинний гемоліз еритроцитів

Дефіцит вітаміну В12

Заміщення еритроцитарного ростка

536 / 3399
У водолаза, що тривалий час перебував на глибині 40 м, при декомпресії розвинулася кесонна хвороба. Основною патогенетичною ланкою стала емболія:

Газова

Парадоксальна

Повітряна

Жирова

Тканинна

537 / 3399
У померлої з атеросклерозом судин головного мозку на автопсії в лівій півкулі головного мозку виявлено вогнище, яке представлене в’ялою, безструктурною сірувато-жовтуватою тканиною з нечіткими краями. Про наявність якого патологічного процесу йдеться?

Мультифокальний ріст пухлини з кістозним перетворенням

Безліч вогнищ свіжих та старих крововиливів у мозок

Ішемічний інсульт

Стареча енцефалопатія

Вогнищевий енцефаліт

538 / 3399
Гістологічно в усіх шарах апендикса знайдені поліморфноядерні лейкоцити в значній кількості, повнокров’я, стази. Якому захворюванню притаманна така картина?

Флегмонозний апендицит

Простий апендицит

Хронічний апендицит

Поверхневий апендицит

Гангренозний апендицит

539 / 3399
Чоловік віком 55-ти років тривалий час хворів на хронічний гломерулонефрит. Помер при явищах хронічної ниркової недостатності. На поверхні епікарда та перикарда виявляються сірувато-білуваті ворсинчасті нашарування. Який патологічний процес мав місце в перикарді?

Проліферативне запалення

Геморагічне запалення

Фібринозне запалення

Артеріальне повнокров’я

Організація

540 / 3399
На розтині в хворого в черевній порожнині виявлено близько 2,0 л. гнійної рідини. Очеревина тьмяна, з сіруватим відтінком, на серозній оболонці кишок сіруватого кольору нашарування, що легко знімаються. Найвірогідніше це:

Туберкульозний перитоніт

Серозний перитоніт

Фібринозно-гнійний перитоніт

Геморагічний перитоніт

541 / 3399
У біоптаті дужок м’якого піднебіння, взятого з приводу підозри на пухлину (макроскопічно визначалася виразка з щільним дном), виявлений некроз слизової оболонки з інфільтрацією підслизового шару лімфоцитами, епіте-ліоїдними клітинами, плазматичними клітинами, поодинокими нейтрофілами. Звертає увагу наявність вираженого ендо- та периваскуліту. Для якого захворювання властиві зазначені зміни?

Первинний сифіліс

Виразково-некротичний стоматит Венсана

Афтозний стоматит

Дифтерія зіва

Виразковий стоматит

542 / 3399
Під час гістологічного дослідження щитоподібної залози померлого від серцевої недостатності при явищах гіпотиреозу виявлено дифузну інфільтрацію залози лімфоцитами та плазмо-цитами, з утворенням лімфоїдних фолікулів, атрофію паренхіми і розростання сполучної тканини. Який найбільш вірогідний діагноз?

Гнійний тиреоїдит

Аутоімунний тиреоїдит Хашімото

Аденома щитоподібної залози

Зоб тиреотоксичний

543 / 3399
Під час патологоанатомічного дослідження тіла хлопчика 5-ти років, померлого від гострої легенево-серцевої недостатності, було знайдено: серозно-геморагічний трахеобронхіт з ділянками некрозу слизової оболонки, у легенях - множинні вогнища геморагічної пневмонії. Про яке захворювання йдеться?

Грип

Скарлатина

Кір

Крупозна пневмонія

Дифтерія

544 / 3399
Під час макроскопічного дослідження тканини легені виявлені ділянки підвищеної повітряності з наявністю дрібних пухирів, а гістологічно - стоншення та розрив альвеолярних перетинок з утворенням великих порожнин різної форми. Яке захворювання виявлене в легені?

Бронхоектатична хвороба

Хронічний бронхіт

Емфізема легень

Фі6розуючий альвеоліт

Кавернозний туберкульоз

545 / 3399
Під час дослідження коронарних артерій виявлені атеросклеротичні бляшки з кальцинозом, що закривають просвіт на 1/3. У м’язі дрібні множинні білуваті прошарки сполучної тканини. Який процес виявлено в міокарді?

Післяінфарктний кардіосклероз

Тигрове серце

Дифузний кардіосклероз

Міокардит

Інфаркт міокарда

546 / 3399
У дитини після перенесеного кору, при огляді в м’яких тканинах щік та промежини виявлено нечітко відмежовані, набряклі, червоно-чорного кольору ділянки, які злегка флуктують. Яке ускладнення розвинулося у дитини?

Трофічна виразка

Газова гангрена

Волога гангрена

Суха гангрена

Пролежень

547 / 3399
У хворого, що тривалий час страждає на ревматизм, виявлений стеноз мітрального отвору, смерть настала від серцево-легеневої недостатності. Під час розтину виявлена бура індурація легень. При якому виді порушення кровообігу виникають подібні зміни в легенях?

Гостра лівошлуночкова недостатність

Гостра правошлуночкова недостатність

Хронічна лівошлуночкова недостатність

Хронічна правошлуночкова недостатність

Портальна гіпертензія

548 / 3399
У дитини 12-ти років, що лікувалася в інфекційному відділенні з приводу грипу, на 5-ту добу захворювання з’явилися сильний головний біль, нудота, запаморочення, менінгеальні знаки. Смерть настала через добу від наростаючого набряку мозку. Під час розтину черепу м’які мозкові оболонки набряклі, повнокровні, дифузно просякнуті рідиною яскраво-червоного кольору. Звивини та борозни згладжені. Про яке ускладнення грипу слід думати?

Геморагічний менінгіт

Серозний менінгіт

Гнійний лептоменінгіт

Венозна гіперемія оболонок мозку

Крововилив у мозок

549 / 3399
Чоловік 42-х років, що протягом 8-ми років страждав на хронічний гра-нулематозний періодонтит, хронічний гнійний остеомієліт нижньої щелепи, помер при явищах хронічної ниркової недостатності. Яке ускладнення гнійного остеомієліту розвинулося в нирках?

Жирова дистрофія

Гіаліноз

Амілоїдоз

Атрофія

Некроз епітелію звивистих канальців

550 / 3399
Під час морфологічного дослідження дна каріозної порожнини зуба чітко диференціюються три зони: розм’якшеного дентину, прозорого дентину, замісного дентину. Вкажіть, для якої стадії карієсу характерні ці зміни?

Стадія плями

Хронічний карієс

Глибокий карієс

Поверхневий карієс

Середній карієс

551 / 3399
На слизовій оболонці правого піднебінного мигдалика спостерігається безболісна виразка з гладеньким лакованим дном та рівними хрящоподібної консистенції краями. Мікроскопічно: запальний інфільтрат, що складається з лімфоцитів, плазмоцитів, невеликої кількості нейтрофілів та епітеліоїдних клітин та наявність ендо- та периваскуліту. Про яке захворювання йдеться?

Виразково-некротична ангіна Венса-на

Дифтерія зіву

Актиномікоз

Сифіліс

Туберкульоз

552 / 3399
У хворої 57-ми років з’явилися маткові кровотечі, що виникають періодично. З діагностичною метою проведено вишкрібання матки. В отриманому матеріалі серед елементів крові спостерігаються залозисті комплекси різних розмірів та форми, утворені атиповими клітинами з гіперхромними ядрами з численними мітозами (у тому числі патологічними). Який найбільш вірогідний діагноз?

Аденокарцинома

Залозиста гіперплазія ендометрію

Фіброміома матки

Хоріонепітеліома

Ендометрит

553 / 3399
Під час розтину померлого, що страждав на гіпертонічну хворобу, у речовині головного мозку виявлена порожнина, стінки якої мають іржавий колір. Що передувало виникненню даних змін?

Плазморагії

Гематома

Абсцес

Немічний інфаркт

Діапедезні крововиливи

554 / 3399
Під час гістологічного дослідження легень померлого від серцевої недостатності, виявлені вогнища запалення з заповненням альвеол рідиною, забарвленою в блідорожевий колір, місцями з наявністю тонких рожевих ниток, які утворюють дрібнопетлисту сітку з невеликою кількістю лімфоцитів. Який характер ексудату в легенях?

Гнійний

Серозний

Геморагічний

Фібринозний

Серозно-фібринозний

555 / 3399
Хвора 38-ми років померла під час нападу бронхіальної астми, який не вдавалося купірувати. Під час гістологічного дослідження у просвіті бронхів виявлені накопичення слизу, у стінці бронхів багато тучних клітин (лабро-цитів), багато з них у стані дегрануляції, а також багато еозинофілів. Який патогенез цих змін у бронхах?

Цитотоксична, цитолітична дія антитіл

Атопія, анафілаксія

!мунокомплексний механізм

Клітинно обумовлений цитоліз

Гранулематоз

556 / 3399
Під час розтину тіла дитини 9-ти років у слизовій оболонці прямої кишки виявлені численні неправильної форми дефекти різної глибини з нерівними краями, а також сіробілі плівки, що щільно спаяні з підлеглими тканинами. Про яке захворювання слід думати?

Дизентерія

Амебіаз

Сальмонельоз

Черевний тиф

Холера

557 / 3399
Під час ендоскопії шлунка взято бі- оптат слизової оболонки. Його гістологічне дослідження виявило: слизова оболонка збережена, стовщена, набрякла, гіперемована, з дрібнокрапельни-ми крововиливами, щільно вкрита слизом. Визначити форму гострого гастриту:

Некротичний

Гнійний

Катаральний

Ерозивний

Фібринозний

558 / 3399
Хворий був доставлений до лікарні зі скаргами на головний біль, підвищену температуру, часті випорожнення, біль у животі з тенезмами. Лікар встановив клінічний діагноз дизентерія та направив досліджуваний матеріал (випорожнення) до баклабораторії. Яким методом діагностики лікар-лаборант має підтвердити або відхилити клінічний діагноз?

Бактеріологічний

Біологічний

Бактеріоскопічний

Алергічний

Серологічний

559 / 3399
Бактеріологічне дослідження гнійних виділень з уретри з’ясувало присутність бактерій, які за Грамом фарбувалися негативно, нагадували кавові зернини, розкладали глюкозу та мальтозу до кислоти. Розташовувалися в лейкоцитах. До збудників якої хвороби їх віднести?

Гонорея

Венеричний лімфогранулематоз

М ’який шанкр

Сифіліс

Меліоїдоз

560 / 3399
У відділенні щелепно-лицевої хірургії в хворого виникло гнійне ускладнення. Під час бактеріологічного дослідження матеріалу із рани виділено культуру, що утворювала пігмент синьо-зеленого кольору. Який мікроорганізм найвірогідніше є збудником інфекції?

Proteus vulgaris

Bacillus subtilis

Klebsiella pneumoniae

Staphylococcus epidermidis

Pseudomonas aeruginosa

561 / 3399
До інфекційної клініки надійшла дівчинка 7-ми років з високою температурою, скаргами на біль у горлі, загальну слабкість. Лікар запідозрив дифтерію. Що із перерахованого є вирішальним для підтвердження діагнозу після виділення чистої культури збудника?

Виявлення у збудника волютинових зерен

Проба на цистиназу

Фаголізабельність

Гемолітична здатність збудника

Проба на токсигенність

562 / 3399
В сироватці крові під час постановки імуноферментної реакції був визначений HBsантиген. При якому захворюванні зустрічається даний антиген?

Вірусний гепатит А

Вірусний гепатит В

Сифіліс

Туберкульоз

СНЩ

563 / 3399
Для серологічної діагностики поліомієліту досліджують парні сироватки хворого. Що слід використати як антиген в реакції нейтралізації цитопато-генної дії?

Комплементзв’язуючі антигени вірусу

Антигени, інактивовані формаліном

Антигени з капсидних білків вірусу

Антигени-гемаглютиніни

Живі віруси трьох типів

564 / 3399
Спеціалісти-стоматологи є групою ризику щодо професійного зараження гепатитом В. Вкажіть ефективний засіб для специфічної активної профілактики цієї хвороби серед лікарів-стоматологів:

Введення інтерфероногенів

Надійна стерилізація медичного інструментарію

Виконання робіт в гумових рукавичках

Введення специфічного імуноглобу-ліну

Вакцинація рекомбінантною вакциною

565 / 3399
У пацієнта із виразки, яка роз- ташована на слизовій оболонці ротової порожнини, при забарвленні за Романовським-Гімза, виявлені тонкі спіралеподібної форми мікроорганізми блідо-рожевого кольору із 12-14 завитками та загостреними кінцями. Збуднику якого захворювання властиві такі ознаки?

Сифіліс

Содоку

Поворотний тиф

Кампілобактеріоз

Лептоспіроз

566 / 3399
У хворого з клінічними ознаками первинного імунодефіциту виявлено порушення функції антигенпрезентації імунокомпетентним клітинам. Дефект структур яких клітин є можливим?

Фібробласти

0-лімфоцити

В-лімфоцити

Т-лімфоцити

Макрофаги, моноцити

567 / 3399
Після обстеження хворого на реци-дивуючий афтозний стоматит з супутнім кандидозом лікар вирішив виключити ВШ-інфекцію. Яке дослідження допоможе прояснити ситуацію та встановити попередній діагноз?

Фазово-контрастна мікроскопія

Реакція гемаглютинації

Реакція преципітації у гелі

Реакція гальмування гемаглютинації

!муноферментний аналіз

568 / 3399
На території певної місцевості була зареєстрована масова загибель гризунів. Виникло припущення, що причиною може бути збудник чуми. Яку серологічну реакцію слід використати для швидкого встановлення збудника цієї епізоотії?

Аглютинації

Зв’язування комплементу

Преципітації

Пасивної гемаглютинації

Нейтралізації

569 / 3399
У дитини 10-ти років поставлено пробу Манту (з туберкуліном). Через 48 годин на місці введення туберкуліну з’явилася папула розміром до 8 мм у діаметрі. Який тип реакції гіперчутливості виник після введення туберкуліну?

Реакщя гіперчутливості II типа

Реакція гіперчутливості IV типа

Реакція типа сироваткової хвороби

Атопічна реакщя

Реакція типа феномен Артюса

570 / 3399
При багатьох інфекційних хворобах у крові хворого можна виявити антигени збудника. Яку реакцію слід застосувати, враховуючи, що рівень ан-тигенемії низький?

Реакція непрямої гемаглютинації

Твердофазний !ФА

Реакція аглютинації

Реакція латекс-аглютинації

Імуноелектрофорез

571 / 3399
Хвору 58-ми років готували до операції холецистектомії. В комплекс засобів премедикації наркозу було введено бензогексоній. Яка роль цього фарма-копрепарату в наркозі?

Функціональна блокада вісцеральних рефлексів

Розслаблення гладенької мускулатури

Підсилення ретроградної амнезії

Редукція фази збудження

Розслаблення скелетної мускулатури

572 / 3399
У хворого 30-ти років, який потрапив до клініки з діагнозом гострий гломерулонефрит, спостерігається проте-їнурія. Яке порушення спричинило це явище?

Підвищення гідростатичного тиску крові у капілярах

Зменшення кількості функціонуючих нефронів

Зниження онкотичного тиску плазми крові

Затримка виведення продуктів азотистого обміну

Підвищення проникності ниркового фільтра

573 / 3399
Під час ефірного наркозу в хворого виникла виражена брадикардія з погрозою зупинки серця. Який із перелічених препаратів треба застосувати для прискорення серцевих скорочень в умовах наркозу, що повинен продовжуватися?

Кофеїн

Ізадрін

Камфора

Атропін

Адреналін

574 / 3399
Хворий з простудним захворюван- ням страждає від нестерпного кашлю з харкотинням, що погано виділяється. Який з перелічених препаратів поліпшує відходження харкотиння?

Ілауцину гідрохлорид

Лібексін

Кодеїну фосфат

Настій трави термопсису

Фалімінт

575 / 3399
Хворому на стоматит призначили препарат з групи сульфаніламідів. Який механізм його антибактеріальної дії?

Конкурентний антагонізм з ПАБК

Порушення синтезу білків клітинної стінки

Коагуляція білка

Пригнічення сульфгідрильних груп тіолових ферментів

Зменшення проникності мембран

576 / 3399
Хворому з інфарктом міокарда була проведена нейролептаналгезія. Який препарат з групи наркотичних анальгетиків найчастіше застосовується спільно з дроперидолом?

Фентаніл

Пентазоцин

Промедол

Морфін

Омнопон

577 / 3399
До приймального відділення надійшов хворий у непритомному стані. Об’єктивно: шкіра холодна, зіниці звужені, дихання з утрудненням, відзначається періодичність за типом Чейн-Стокса, артеріальний тиск знижений, сечовий міхур переповнений. Чим відбулося отруєння?

Ненаркотичні аналгетики

Наркотичні аналгетики

М-холіноблокатори

Транквілізатори

578 / 3399
Хворий 30-ти років звернувся до лікаря зі скаргами на пронос та біль у животі протягом 5 днів, підвищення температури тіла до 37,50С з ознобами. Напередодні хворий був у лісі, де випив води з відкритого водоймища. Встановлено бактеріологічно підтверджений діагноз: амебна дизентерія. Вкажіть препарат вибору для лікування цього захворювання:

Еметина гідрохлорид

Метронідазол

Фуразолідон

Фталазол

Левоміцетин

579 / 3399
Хірург використав 70% розчин спирту етилового для обробки рук перед оперативним втручанням. Який основний механізм антисептичної дії препарату на мікроорганізми?

Взаємодія з аміногрупами білків протоплазми

Взаємодія з гідроксильними групами ферментів

Окиснення органічних компонентів протоплазми

Дегідратація білків протоплазми

Блокада сульфгідрильних груп ферментних систем

580 / 3399
Для дезінфекції неметалічного інструментарію у хірургічному відділенні використали розчин формальдегіду. До якої групи за хімічною будовою відноситься даний антисептичний препарат?

Спирти

Іалогенвмісні сполуки

Засоби ароматичного ряду

Детергенти

Засоби аліфатичного ряду

581 / 3399
Хворій 39-ти років для зняття гіпертонічної кризи ввели розчин пента-міну. Який механізм дії препарату?

Стимуляція M-холінорецепторів

Стимуляція M-, Н-холінорецепторів

Стимуляція Н-холінорецепторів

Пригнічення М-холінорецепторів

Пригнічення Н-холінорецепторів

582 / 3399
Багато видів патології (запалення, набряк легень, шок різного походження) супроводжуються підвищенням проникності судин. Яку з перелічених речовин можна використовувати для протидії цьому при будь-якому з названих видів патології?

Індометацин

Димедрол

Преднізолон

Беклометазон

Ацетилсаліцилова кислота

583 / 3399
До стаціонару надійшов хворий з діагнозом виразкова хвороба 12-палої кишки у фазі загострення. Аналіз шлункового соку показав підвищення секреторної та кислотоутворю- ючої функції шлунка. Оберіть препарат, який знизить секреторну функцію залоз шлунка за рахунок блокади H2-рецепторів:

Ранітидин

Метацин

Платифілін

Екстракт красавки сухий

Атропін

584 / 3399
При огляді школярів першого класу стоматолог виявив, що у одної дитини зуби жовтокоричньового кольору, два з них надщерблені. До цього школяра лікували з приводу пневмонії 'якимись таблетками'. Який препарат міг так негативно вплинути на зуби?

Ампіцилін

Еритроміцин

Оксацилін

Доксициклін

Бісептол

585 / 3399
Собаці в експерименті подразнювали на шиї периферичний відрізок перерізаного блукаючого нерва. При цьому спостерігали таку зміну серцевої діяльності:

Збільшення швидкості проведення збудження по міокарду

Збільшення збудливості міокарда

Збільшення сили скорочень

Зменшення частоти скорочень

Збільшення частоти та сили скорочень

586 / 3399
Назвіть групу препаратів, що зменшують потребу міокарду в кисні, зменшують силу серцевих скорочень та гальмують ліполіз:

а-адреноміметики

Симпатолітики

а-адреноблокатори

Селективні ^-адреноміметики

^-адреноблокатори

587 / 3399
Хворому на тиреотоксикоз було призначено препарат, який пригнічує ферментні системи, що беруть участь у синтезі гормонів щитоподібної залози. Вкажіть цей препарат:

Дийодтирозин

Радіоактивний йод

Тиреоїдин

Мерказоліл

Калію йодид

588 / 3399
Хворому на туберкульоз в компле- ксній терапії призначено препарат - похідне гідразиду ізонікотинової кислоти. Визначить цей препарат:

Цефалоридін

Канаміцин

Стрептоміцину сульфат

Рифампіцин

Ізоніазид

589 / 3399
Вагітна жінка страждає від печії. Який засіб є оптимальним в даному випадку?

Альмагель

Натрію гідрокарбонат

Ранітидин

Омепразол

Вісмуту субнітрат

590 / 3399
Хворому при вилученні стороннього тіла з ока необхідно провести місцеву анестезію лідокаїном. Який механізм дії цього препарату?

Порушує проходження Na+ крізь мембрану

Знижує вихід нейромедіаторів

Пригнічує активність цитохромокси-даз

Знижує активність дегідрогеназ

Блокує проходження оксиду азоту

591 / 3399
Для купірування больового синдрому пацієнту з інфарктом міокарда лікар призначив аналгетичний засіб. Стан хворого поліпшився, але згодом, у зв’язку з передозуванням з’явилася сонливість, міоз, лікар відзначив пригнічення дихання. Який лікарський засіб було призначено?

Морфін

Баралгін

Парацетамол

Ібупрофен

Седалгін

592 / 3399
Хворому при різкому підвищенні артеріального тиску призначений кло-фелін парентерально. Який його механізм дії?

Блокує а1-адренорецептори

Блокує аі та а2-адренорецептори

Стимулює центральні а2-адренорецептори

Блокує Н-холінорецептори гангліїв

Стимулює центральні імідазолові1-рецептори

593 / 3399
Який препарат, що має протиглисну дію, застосовують для стимуляції імунної системи організму при хронічному генералізованому пародонтиті?

Левамізол

Хлоксил

Насіння гарбуза

Пірантел

Піперидину адипінат

594 / 3399
У хворого на гіпертонічну хворобу розвинулася гостра серцева недостатність. Який з наведених засобів найбільш доцільно використати в даному випадку?

Кордіамін

Кофеїн

Корглікон

Кардіовален

Дігоксин

595 / 3399
Хворому була проведена операція з приводу поранення в живіт із застосуванням тубокурарину. В кінці операції, коли дихання відновилося, хворому ввели гентаміцин. Несподівано настали зупинка дихання та довгочасне розслаблення скелетних м’язів. Який ефект лежить в основі цього явища?

Кумуляція

Сенсибілізація

Потенціювання

Антагонізм

Звикання

596 / 3399
У хворого відзначається різка болючість шкіри в ділянці обличчя. Який нерв уражено?

Лицевий

Трійчастий

Язикоглотковий

Окоруховий

Блукаючий

597 / 3399
Дитина 3-х років надійшла до клініки з діагнозом отит. Є вірогідність поширення гною із барабанної порожнини. Куди може потрапити гній?

В задню черепну ямку

У внутрішнє вухо

В соскоподібну печеру

В слухову трубу

В зовнішній слуховий прохід

598 / 3399
У хворого видалений зуб, у якого язикова поверхня менша за щічну. Жувальна поверхня у формі овалу. Глибока поперечна борозна розділяє щічний та язиковий горбики. Корінь сильно стиснений у мезіо-дистальному напрямку з поздовжніми борознами на апроксимальних поверхнях та розщеплений. Визначте, який зуб видалений:

Нижнє ікло

Верхнє ікло

Перший верхній малий кутній зуб

Перший нижній малий кутній зуб

Другий верхній малий кутній зуб

599 / 3399
Під час огляду хлопчика 16-ти років були знайдені збільшені підщелепні та шийні лімфатичні вузли. Була проведена біопсія. Мікроскопічно в лімфатичних вузлах було знайдено: типова будова стерта, клітинна популяція гетерогенна, присутні великі клітини з багатолопасним ядром, множинні одно-ядерні клітини великого розміру, еозинофільні та нейтрофільні лейкоцити, лімфоцити, окрім того знайдені ділян- ки некрозу та вогнища склерозу. Який найбільш вірогідний діагноз?

Лімфогранулематоз

Неходжкінська лімфома

Гіперплазія лімфатичного вузла

Гнійний лімфаденіт

Гранулематозний лімфаденіт

600 / 3399
Хворому із стрептококовою інфекцією ясен було призначено препарат, що містить у своїй структурі бета-лактамне кільце. Який препарат відноситься до цієї групи?

Стрептоміцину сульфат

Левоміцетин

Бензилпеніцилін

Рифампіцин

Еритроміцин

601 / 3399
При дегельмінтизації з фекаліями виділився гельмінт довжиною до 2 м. Тіло сегментоване, з маленькою голівкою, на якій є чотири присоски і гачки. Визначте вид гельмінта:

Неозброєний ціп’як

Озброєний ціп’як

Ехінокок

Стьожак широкий

Карликовий ціп’як

602 / 3399
У чоловіка виявлено протозойне захворювання, при якому вражений головний мозок і спостерігається втрата зору. При аналізі крові знайдені одноклітинні організми півмісяцевої форми з загостреним кінцем. Збудником цього захворювання є:

Амеба

Токсоплазма

Лейшманія

Лямблія

Трихомонада

603 / 3399
Серед студентів однієї групи присутні представники різних рас. Один з студентів має пряме чорне волосся та нависаючу шкірну складку верхньої повіки - епікантус. Представником якої раси, найвірогідніше, є цей студент?

Монголоїдна

Австралоїдна

Європеоїдна

Ефіопська

Негроїдна

604 / 3399
Вживання тетрациклінів в першій половині вагітності призводить до виникнення аномалій органів і систем плода, в тому числі до гіпоплазії зубів, зміни їх кольору. До якого виду мінливості належить захворювання дитини?

Рекомбінантна

Комбінативна

Мутаційна

Модифікаційна

Спадкова

605 / 3399
Дівчина 16-ти років звернулася до стоматолога з приводу темної емалі зубів. При вивченні родоводу встановлено, що вказана патологія передається від батька всім дівчаткам, а від матері -50% хлопчиків. Для якого типу успадкування характерні ці особливості?

Аутосомно-домінантний

Рецесивний, зчеплений з Y- хромосомою

Аутосомно-рецесивний

Домінантний, зчеплений з Х- хромосомою

Рецесивний, зчеплений з Х- хромосомою

606 / 3399
При мікроскопіюванні виділень з ясен хворого, який хворіє на парадонтоз, виявлені найпростіші грушоподібної форми, з довжиною тіла 6-13 мкм. У паразита одне ядро, на передньому кінці розташовані 4 джгутики, є унду-лююча мембрана. Яких найпростіших виявили в хворого?

Балантидій

Лейшманія

Трихомонада

Лямблія

Амеба

607 / 3399
При обстеженні лікарями санітарно-епідеміологічної станції працівників сфери громадського харчування нерідко виявляється безсимптомне парази-тоносійство, коли клінічно здорова людина є джерелом цист, які заражують інших людей. Для паразитування якого збудника неможливе таке явище?

Дизентерійна амеба

Малярійний плазмодій

Дерматотропні лейшманії

Вісцеротропні лейшманії

Кишкова трихомонада

608 / 3399
У пацієнта після обширного опіку залишився дефект шкіри. Для закриття дефекту на це місце хірурги перемістили шкірний клапоть з іншої частини тіла цього ж хворого. Який вид трансплантації було здійснено?

Експлантація

Аутотрансплантація

Ксенотрансплантація

Гомотрансплантація

Алотрансплантація

609 / 3399
Відомо, що інформацію про послідовність амінокислот у молекулі білку записано у вигляді послідовності чотирьох видів нуклеотидів у молекулі ДНК, причому різні амінокислоти кодуються різною кількістю триплетів -від одного до шести. Як називається така особливість генетичного коду?

Виродженість

Неперекриваність

Триплетність

Універсальність

Специфічність

610 / 3399
При дослідженні гельмінтологічними методами фекалій хворого виявлено яйця овальної форми, коричневі, з горбкуватою зовнішньою оболонкою. Встановіть вид гельмінта:

Волосоголовець

Аскарида

Стьожак широкий

Гострик

Ціп ’як карликовий

611 / 3399
В ендокринологічному відділенні знаходиться хлопчик 9-ти років, у якого вже декілька разів були переломи кінцівок, пов’язані з крихкістю кісток. Функція яких ендокринних залоз (залози) порушена?

Вилочкова

Епіфіз

Наднирковозалозні

Щитоподібна

Паращитоподібні

612 / 3399
Під час виконання вагосимпати-чної блокади за Вишневським вводять розчин новокаїну по задньому краю груднино-ключично-соскоподібного м’яза вище місця перетинання її з зовнішньою яремною веною. У межах якого трикутника шиї виконують блокаду?

Піднижньощелепний

Лопатково-трапецієподібний

Трикутник Пирогова

Сонний

Ключично-лопатковий

613 / 3399
Під час підходу до щитоподібної залози з поперечного (коміроподібно-го) доступу розтинається клітковинний надгруднинний простір. Пошкодження якого анатомічного утворення, що знаходиться в даному просторі, є небезпечним?

Внутрішня яремна вена

Підключична артерія

Венозна яремна дуга

Лімфатичні вузли

Сонна артерія

614 / 3399
У хворого 28-ми років діагностовано гострий запальний процес слизової оболонки нососльозової протоки. З анамнезу відомо, що після перенесено- го грипу протягом 10-ти днів були виділення із носа. З якого відділу носової порожнини інфекція могла потрапити до нососльозової протоки?

Лобова пазуха

Присінок носа

Верхній носовий хід

Нижній носовий хід

Середній носовий хід

615 / 3399
У потерпілого відзначається правобічний перелом і крововилив у ділянці передньої третини нижньої щелепи, втрата шкірної чутливості в ділянці підборіддя. Який нерв травмований?

Нижній альвеолярний нерв

Щелепно-під’язикові нерви

Щічний нерв

Верхні альвеолярні нерви

Підборідний нерв

616 / 3399
При розкритті глибокого абсцесу щоки був виконаний вертикальний розріз, після чого спостерігається парез (порушення функції) м’язів на боці операції. Гілки якого нерва були перерізані?

Під’язиковий

Блукаючий

Нижньощелепний

Верхньощелепний

Лицевий

617 / 3399
У постраждалого травма верхньої щелепи з пошкодженням підочноям-кового отвору. Яка поверхня щелепи ушкоджена?

Носова

Очна

Передня

Підскронева

618 / 3399
Хірург планує взяти у хворого лімфу з грудної протоки в місці її впадіння до венозного русла. Куди слід провести катетер з цією метою?

Лівий венозний кут

Правий венозний кут

Місце утворення ворітної вени

Місце утворення верхньої порожнистої вени

Місце утворення нижньої порожнистої вени

619 / 3399
У хворого після простудного захворювання виникло порушення виділення сльози. Який вегетативний вузол най- більше при цьому постраждав?

Піднижньощелепний

Війчастий

Під’язиковий

Вушний

Крилопіднебінний

620 / 3399
У хворого порушилася робота жувальних м’язів. Який нерв пошкоджений?

Вушно-скроневий

Язиковий

Щічний

Верхньощелепний

Нижньощелепний

621 / 3399
Під час ДТП водій отримав численні ушкодження бічної поверхні голови, серед яких був перелом виличної дуги. Функція якого з м’язів буде страждати?

M.orbicularis oris

M.masseter

M.buccinator

M.procerus

M.risorius

622 / 3399
Внаслідок травми у постраждалого відбувся перелом у зовнішній нижній третині правої гомілки. У якій кістці відбувся перелом?

Таранна

П’яткова

Великогомілкова

Стегнова

Малогомілкова

623 / 3399
Під час оперативного втручання у жінки виникла необхідність перев’язати маткову артерію. Яке з утворень може бути випадково перев’язаним разом з нею?

Маткова труба

Кругла зв’язка матки

Сечівник

Внутрішня клубова вена

Сечовід

624 / 3399
В результаті точкового крововиливу в сітківку ока хворий втратив здатність бачити предмети в центрі поля зору. В якому місці сітківки стався крововилив?

Циліарна частина сітківки

Сліпа пляма

Жовта пляма

Судинна оболонка

Райдужна частина сітківки

625 / 3399
Хворій 35-ти років з діагнозом безпліддя в гінекологічному відділенні зроблено діагностичну біопсію ендоме-трію. При мікроскопічному дослідженні з’ясувалося, що слизова оболонка з явищами набряку, маткові залози звивисті, заповнені густим секретом. Надлишок якого гормону обумовлюють такі зміни в ендометрії?

Тестостерон

Соматотропін

Прогестерон

АКТГ

Естрогени

626 / 3399
У гістологічному препараті трубчастої кістки, на місці зламу виявлені ознаки регенераторного процесу (мозоля). Яка тканина формує цю структуру?

Епітеліальна

Пластинчаста кісткова

Грубоволокниста кісткова

Ретикулярна

Пухка сполучна

627 / 3399
Мозкова речовина часточки кровотворного органа на гістологічному препараті має світліше забарвлення і містить епітеліальні тільця. Якому органу належать дані морфологічні ознаки?

Тимус

Лімфатичний вузол

Печінка

Нирка

Селезінка

628 / 3399
Під час гістологічного дослідження в ділянці шийки власної залози шлунка виявляються дрібні клітини, що мають високе ядерно-плазматичне відношення та базофільну цитоплазму. Вкажіть функцію даних клітин:

Регенерація залозистого епітелію

Секреція іонів хлору

Ендокринна

Секреція пепсиногену

Захисна

629 / 3399
У мазку крові хворого після перенесеного грипу виявлено 10% округлих клітин розмірами 4,5-7 мкм, які мають велике кулясте ядро, базофільно забарвлену цитоплазму у вигляді вузької облямівки навколо ядра. Який стан крові вони характеризують?

Тромбопенія

Моноцитопенія

Лімфоцитопенія

Лімфоцитоз

Лейкопенія

630 / 3399
У пацієнта 42-х років, що страждає на парадонтоз, у коронковій частині пульпи виявлені округлі звапновані утворення діаметром 2-3 мм. Назвіть ці структури:

Мертвий дентин

Склерозований (прозорий) дентин

!нтертубулярний дентин

!нтерглобулярні простори

Дентиклі

631 / 3399
Одужання організму від інфекційної хвороби супроводжується нейтралізацією антигенів специфічними антитілами. Якими клітинами вони продукуються?

Тканинні базофіли

Фібробласти

Плазмоцити

Еозинофіли

Т-лімфоцити

632 / 3399
В процесі ембріогенезу із трофо-бласта формується зачаток органа, який має ендокринну функцію. Вкажіть, який це зачаток:

Ворсинчастий хоріон

Жовтковий мішок

Амніон

Пуповина

Алантоїс

633 / 3399
Людина стоїть у кімнаті в легкому одязі; температура повітря +140Е. Вікна і двері зачинені. Яким шляхом вона віддає найбільше тепла?

Теплопроведення

Випаровування

Конвекція

Перспірація

Теплорадіація

634 / 3399
На ізольованому серці вивчалася швидкість проведення збудження в різних його ділянках. Де була виявлена найменша швидкість?

У пучку Гіса

У волокнах Пуркін’є

У міокарді шлуночків

У міокарді передсердь

У атріовентрикулярному вузлі

635 / 3399
Хворий 20-ти років скаржиться на виснажливу спрагу і підвищене сечовиділення (до 10 літрів на добу). Концентрація глюкози крові в межах норми, в сечі глюкоза відсутня. Нестача якого гормону може викликати таку клінічну картину?

!нсулін

Кортизол

Вазопресин

Окситоцин

Трийодтиронін

636 / 3399
У студента під час складання іспиту сохне в роті. Причиною цього є реалізація таких рефлексів:

Умовних парасимпатичних

Безумовних симпатичних та парасимпатичних

Безумовних парасимпатичних

Умовних та безумовних симпатичних

Умовних симпатичних

637 / 3399
У стоматологічній практиці широко використовується місцеве знеболення, коли до розчину анестетика додають адреналін. Яка мета такого методу?

Місцеве звуження судин

Покращення мікроциркуляції

Зниження артеріального тиску

Місцеве розширення судин

Місцеве зниження опору судин

638 / 3399
Хворий після травми черепа втратив зір. Яка ділянка кори великих півкуль мозку ушкоджена?

Тім’яна та скронева

Потилична

Тім’яна

Скронева

Фронтальна

639 / 3399
При захворюваннях печінки, що супроводжуються недостатнім надходженням жовчі в кишечник, спостерігається погіршення гемокоагуляції. Чим можна пояснити це явище?

Еритропенія

Дефіцит заліза

Дефіцит вітаміну К

Лейкопенія

Тромбоцитопенія

640 / 3399
У хворого відзначаються збільшення окремих частин тіла (щелепи, носа, вух, язика, стоп, кистей) при збереженні пропорцій тіла. Зі збільшеною секрецією якого гормону це може бути пов’язане?

Соматостатин

Соматотропін

Тетрайодтиронін

Кортизол

Трийодтиронін

641 / 3399
У людини суттєво порушено перетравлення 6ілків, жирів та вуглеводнів. Знижена секреція якого травного соку, найвірогідніше, є причиною цього?

Підшлунковий

Кишковий

Слина

Шлунковий

Жовч

642 / 3399
В експерименті електричними імпульсами подразнюють нерв, що призводить до виділення малої кількості густої в’язкої слини підщелепною та під’язиковою залозами. Який нерв стимулюють?

N.vagus

N.sympathicus

N.facialis

N.glossopharyngeus

N.trigeminus

643 / 3399
У хворого в результаті травми порушене ковтання. Ураження якого з перерахованих відділів ЦНС є найбільш вірогідною причиною цього порушення?

Спинний мозок, C V-VI

Спинний мозок, Th II-IV

Довгастий мозок

Гіпоталамус

Середній мозок

644 / 3399
При визначенні енерговитрат організму людини методом непрямої калориметрії встановлено, що за одну хвилину споживається 1000 мл кисню і виділяється 800 мл вуглекислого газу. Яким є дихальний коефіцієнт у досліджуваної людини?

0,9

1,0

0,8

1,25

0,84

645 / 3399
У хворого на хронічний гломерулонефрит порушується інкреторна функція нирок. До дефіциту яких формених елементів крові це призведе?

Лейкоцити

Тромбоцити

Еритроцити

Еритроцити та лейкоцити

Лейкоцити та тромбоцити

646 / 3399
Після бігу на коротку дистанцію у нетренованих людей спостерігається м’язова крепатура внаслідок накопичення лактату. З посиленням якого біохімічного процесу в організмі це може бути пов’язано?

Глюконеогенез

Пентозофосфатний цикл

Глікогенез

Гліколіз

Ліпогенез

647 / 3399
У пацієнта, що страждає на хронічну ниркову недостатність, розвинувся остеопороз. Порушення синтезу в нирках якого регулятора мінерального обміну є основною причиною остеопо-розу?

Гідроксилювання проліну

Гідроксилювання лізину

Карбоксилювання глутамату

Гідроксилювання кортизолу

Утворення 1,25(OH)2D3

648 / 3399
У крові хворих на цукровий діабет спостерігається підвищення вмісту вільних жирних кислот (ВЖК). Причиною цього може бути:

Активація синтезу аполіпопротеїнів А-1, А-2, А-4

Накопичення в цитозолі пальмітоїл-КоА

Зниження активності фосф атидилхолін-холестеїн-ацилтрансферази плазми крові

Активація утилізації кетонових тіл

Підвищення активності тригліцери-дліпази адипоцитів

649 / 3399
Причиною захворювання на пелагру може бути переважне харчування кукурудзою та зниження у раціоні продуктів тваринного походження. Відсутність у раціоні якої амінокислоти призводить до даної патології?

Триптофан

Ізолейцин

Гістидин

Метіонін

Фенілаланін

650 / 3399
У хворого на системну склеродермію посилений розпад колагену. По- силення екскреції з сечею якої амінокислоти буде віддзеркалювати процеси деструкції колагену?

Триптофан

Аланін

Фенілаланін

Оксипролін

Серин

651 / 3399
Яка речовина надає слині в’язкий, слизовий характер, виконує захисну роль, у тому числі від механічного пошкодження слизової рота?

Калікреїн

Муцин

Амілаза

Лізоцим

Глюкоза

652 / 3399
Пародонтит супроводжується активацією протеолізу в тканинах пародон-ту. Підвищення якого компоненту ротової рідини свідчить про активацію протеолізу?

Глюкоза

Амінокислоти

Холестерол

Біогенні аміни

Органічні кислоти

653 / 3399
До неврологічного відділення з приводу мозкового крововиливу надійшов хворий 62-х років у важкому стані. Об’єктивно: спостерігається наростання глибини та частоти дихання, а потім його зменшення до апное, після чого цикл дихальних рухів відновлюється. Який тип дихання виник у хворого?

Біота

Гаспінг-дихання

Чейн-Стокса

Апнейстичне

Кусмауля

654 / 3399
Чоловік 52-х років. 3 роки тому назад переніс операцію видалення шлунка. В крові: 2,0 • 1012/л, Hb- 85 г/л, КП-1,27 Порушення засвоєння якого вітаміну викликало такі зміни?

B12

P

C

B6

A

655 / 3399
Під час роботи з радіоактивними речовинами працівник внаслідок аварії отримав дозу загального опромінення 4 Гр. Скаржиться на головний біль, нудоту, запаморочення. Які зміни в складі крові можна очікувати в хворого через 10 годин після опромінення?

Нейтрофільний лейкоцитоз

Нейтропенія

Лейкопенія

Агранулоцитоз

Лімфоцитоз

656 / 3399
Після введення місцевого анестетика у пацієнта розвинувся анафілактичний шок. Який механізм порушення кровообігу є провідним при цьому?

Активація симпато-адреналової системи

Зменшення тонусу судин

Біль

Гіперволемія

Зниження скоротливої функції серця

657 / 3399
У хворого на аденому клубочкової зони кори наднирників (хвороба Кон-на) спостерігаються артеріальна гіпертензія, напади судом, поліурія. Що є головною ланкою в патогенезі цих порушень?

Гіперсекреція альдостерону

Гіпосекреція глюкокортикоїдів

Гіперсекреція катехоламінів

Гіпосекреція альдостерону

Гіперсекреція глюкокортикоїдів

658 / 3399
Чоловік 30-ти років отримав опромінювання дозою близько 3 Гр. Яка зміна у крові буде через 8 годин після опромінювання?

Гранулоцитопенія

Лейкопенія

Анемія

Тромбоцитопенія

Лімфопенія

659 / 3399
Хворий взимку впав у ополонку, замерз на вітрі, захворів. Температура тіла піднялася до 39, 70C та коливалася від 39,00C до 39,80C. Назвіть тип температурної кривої в хворого:

Febris remittens

Febris continua

Febris hectica

Febris recurrens

Febris intermittens

660 / 3399
На розтині померлого 34-х років від ревматизму т-поверхня епікарду ворсиста, вкрита плівками сірого кольору, що легко відділяються. Після їх відокремлення визначається набрякла повнокровна поверхня. Який найбільш вірогідний діагноз?

Проліферативний перикардит

Фі6ринозний перикардит

Гнійний перикардит

Катаральний перикардит

Геморагічний перикардит

661 / 3399
У дівчинки 5-ти років спостерігаються висока температура і біль у горлі. Об’єктивно: набряк м’якого піднебіння, на мигдаликах сірі плівки, які важко відокремлюються, залишаючи глибокі кровоточиві дефекти тканини. Яке захворювання найбільш вірогідне?

Інфекційний мононуклеоз

Ангіна Симановського-Венсана

Лакунарна ангіна

Некротична ангіна

Дифтерія зіву

662 / 3399
У хворої людини деформовані кістки щелеп. Гістологічно виявлено розростання на місці кісток клітинно-волокнистої пухлиноподібної тканини з примітивним остеогенезом без чітких меж. Для якого захворювання характерна така картина?

Фіброзна дисплазія

Остеосаркома

Амелобластома

Паратиреоїдна остеодистрофія

Еозинофільна гранульома

663 / 3399
У біоптаті дужок м’якого піднебіння, взятого з приводу підозри на пухлину (макроскопічно визначалася виразка з щільним дном), виявлений некроз слизової оболонки з інфільтрацією підслизового шару лімфоцитами, епіте-ліоїдними клітинами, плазматичними клітинами, поодинокими нейтрофілами. Звертає увагу наявність вираженого ендо- та периваскуліту. Для якого захворювання властиві зазначені зміни?

Афтозний стоматит

Виразковий стоматит

Виразково-некротичний стоматит Венсана

Дифтерія зіву

Первинний сифіліс

664 / 3399
Під час морфологічного дослідження дна каріозної порожнини зуба чітко диференціюються три зони: розм’якшеного дентину, прозорого дентину, замісного дентину. Для якої стадії карієсу властиві ці зміни?

Середній карієс

Глибокий карієс

Хронічний карієс

Стадія плями

Поверхневий карієс

665 / 3399
Під час макроскопічного дослідження тканини легені виявлені ділянки підвищеної повітряності з наявністю дрібних пухирів, а гістологічно - стоншення та розрив альвеолярних перетинок з утворенням великих порожнин різної форми. Яке захворювання виявлене в легені?

Емфізема легень

Кавернозний туберкульоз

Бронхоектатична хвороба

Фіброзуючий альвеоліт

Хронічний бронхіт

666 / 3399
Чоловік 42-х років, що протягом 8-ми років хворів на хронічний грануле-матозний періодонтит, хронічний гнійний остеомієліт нижньої щелепи, помер при явищах хронічної ниркової недостатності. Яке ускладнення гнійного остеомієліту розвинулося в нирках?

Амілоїдоз

Гіаліноз

Некроз епітелію звивистих канальців

Атрофія

Жирова дистрофія

667 / 3399
У дитини 5-ти років підвищилася температура до 400C, виник різкий головний біль, блювання, неспокій, озноб. Через 4 дні з’явився геморагічний висип на шкірі, олігурія та надниркова недостатність, що і стало причиною смерті. Під час бактеріологічного дослідження мазків з глотки виявлений менінгокок. Яка форма менінгококової інфекції була в хворого?

Менінгоенцефаліт

Менінгококовий назофарингіт

Менінгококцемія

Менінгококовий менінгіт

668 / 3399
Після проведення туберкулінової проби (проба Манту) у дитини через 48 годин на місці введення туберкуліну утворилася папула розміром до 10 мм у діаметрі. Який механізм гіперчутливо-сті полягає в основі зазначених змін?

Гранулематоз

Анафілаксія

Антитілозалежна цитотоксичність

Імунокомплексна цитотоксичність

Клітинна цитотоксичність

669 / 3399
У хворого на слизовій оболонці порожнини рота з’явилося вогнище сірувато-білого кольору, щільне, яке виступає над слизовою оболонкою. Гістологічно в цій ділянці виявлений гіперкератоз, паракератоз та акантоз епітелію. Який патологічний процес розвинувся в слизовій оболонці?

Лейкодерма

Гіаліноз

Локальний пухлинний амілоїдоз

Осередковий іхтіоз

Лейкоплакія

670 / 3399
До інфекційної клініки надійшла дівчинка 7-ми років з високою температурою, скаргами на біль у горлі, загальну слабкість. Лікар запідозрив дифтерію. Що із перерахованого є вирішальним для підтвердження діагнозу після виділення чистої культури збудника?

Гемолітична здатність збудника

Проба на цистиназу

Фаголізабельність

Проба на токсигенність

Виявлення у збудника волютинових зерен

671 / 3399
В сироватці крові під час постановки імуноферментної реакції був визначений HBsантиген. При якому захворюванні зустрічається даний антиген?

Вірусний гепатит А

Туберкульоз

Сифіліс

Вірусний гепатит В

СНІД

672 / 3399
В першому класі було проведене медичне обстеження учнів з метою відбору дітей для ревакцинації проти туберкульозу. Яку з наведених нижче проб при цьому використали?

Нашкірна проба з тулярином

Проба Шика

Проба з антраксином

Проба Манту

Проба Бюрне

673 / 3399
Для вакцинації використовують токсин, знешкоджений формальдегідом (0,4%) при 37 — 400C протягом чотирьох тижнів. Вперше такий препарат застосував для профілактики дифтерії Рамон. Що це за препарат?

Анатоксин

Імуноглобулін

Вбита вакцина

Ад’ювант

Антитоксична сироватка

674 / 3399
При багатьох інфекційних хворобах у крові хворого можна виявити антигени збудника. Яку реакцію слід застосувати, враховуючи, що рівень антигене-мії низький?

Реакція аглютинації

Твердофазний ІФА

Реакція латекс-аглютинації

Реакція непрямої гемаглютинації

Імуноелектрофорез

675 / 3399
У хворого 30-ти років, який потрапив до клініки з діагнозом гострий гломерулонефрит, спостерігається проте-їнурія. Яке порушення спричинило це явище?

Зменшення кількості функціонуючих нефронів

Підвищення гідростатичного тиску крові у капілярах

Підвищення проникності ниркового фільтра

Зниження онкотичного тиску плазми крові

Затримка виведення продуктів азотистого обміну

676 / 3399
Для дезінфекції неметалічного інструментарію в хірургічному відділенні використали розчин формальдегіду. До якої групи за хімічною будовою відноситься даний антисептичний препарат?

Засоби ароматичного ряду

Засоби аліфатичного ряду

Спирти

Галогеновмісні сполуки

Детергенти

677 / 3399
Усі нестероїдні протизапальні засоби можуть пошкоджувати слизову шлунка. Для пошуку речовин, що не викликають цього ускладнення, необхідно знати, з чим воно пов’язане. Вплив на який молекулярний субстрат слід зменшити, щоб послабити вираженість цього ускладнення?

Циклооксигеназа 2

Лізосомальні ферменти

Аденілатциклаза

Калікреїн

Циклооксигеназа 1

678 / 3399
До стаціонару надійшов хворий з діагнозом виразкова хвороба 12-ти па-лої кишки у фазi загострення. Аналіз шлункового соку показав підвищення секреторної та кислотоутворюю-чої функції шлунка. Оберіть препарат, який знизить секреторну функцію залоз шлунка за рахунок блокади H2-рецепторів:

Атропін

Платифілін

Ранітидин

Екстракт красавки сухий

Метацин

679 / 3399
У хворого після оперативного втручання розвинувся парез кишечнику. Який засіб із групи антихолінестера-зних слід йому призначити?

Прозерин

Карбахолін

Пілокарпін

Ацеклідин

Ацетилхолін

680 / 3399
При лікуванні шкірних захворювань з вираженим запальним компонентом у щелепнолицевій ділянці в стоматологічній практиці використовують глю-кокортикоїди місцевого застосування. Які з нижче перерахованих препаратів мають найменшу резорбтивну дію?

Флуметазона півалат

Дексаметазон

Преднізолон

Гідрокортизон

Триамцинолон

681 / 3399
Каретою швидкої допомоги до лікарні доставлено хворого, який у стані важкої депресії намагався покінчити життя самогубством. Які фармакологічні засоби необхідно призначити хворому?

Нейролептики

Солі літію

Транквілізатори

Антидепресанти

Седативні

682 / 3399
У хворого на гіпертонічну хворобу розвинулася гостра серцева недостатність. Який з наведених засобів най- більш доцільно використати в даному випадку?

Кордіамін

Дігоксин

Кардіовален

Корглікон

Кофеїн

683 / 3399
Хворому призначено препарат з вираженими ліпофільними властивостями. Яким буде головний механізм його всмоктування?

Пасивна дифузія

Піноцитоз

Фільтрація

Зв’язування з транспортними білками

Активний транспорт

684 / 3399
Пародонтоз уражує у всьому світі до 50% населення віком після 30-ти років. Вирішальну роль в патогенезі даного захворювання відіграє:

Нервово-дистрофічний фактор

Пошкодження пародонту активними факторами лейкоцитів

Утворення зубного каменю мікрофлорою

Імунні пошкодження тканин

Пошкодження калікреїном тканин пародонту

685 / 3399
У 40-ка річного чоловіка із стенозу-ючим (без метастазів) раком стравоходу виявляються наступні зміни: атрофія скелетних м’язів та жирової клітковини. Шкіра землистокоричневого забарвлення, епідерміс потоншений, серце зменшене за розмірами. Міокард та печінка бурого кольору. Який найбільш вірогідний діагноз?

Бура атрофія

Хвороба Аддісона

Аліментарна кахексія

Ракова кахексія

Міастенія

686 / 3399
Хворий надійшов до клініки з пораненням в ділянці шиї. При обстеженні виявлено пошкоджений нерв, розташований попереду переднього драбинчастого м’яза. Який нерв ушкоджено?

Язикоглотковий

Блукаючий

Діафрагмальний

Шийний відділ симпатичного стовбуру

Під’язиковий

687 / 3399
До лікарні надійшов 9-ти річний хлопчик, розумово і фізично відсталий. При біохімічному аналізі крові виявлено підвищений вміст фенілаланіну. Блокування якого ферменту може призвести до такого стану?

Аспартатамінотрансфераза

Ілутаматдекарбоксилаза

Фенілаланін-4-монооксигеназа

Оксидаза гомогентизинової кислоти

Ілутамінтрансаміназа

688 / 3399
Хворому з закритим переломом плечової кістки накладена гіпсова пов’язка. Наступного дня з’явилися припухлість, синюшність і похолодання кисті травмованої руки. Про який розлад периферичного кровообігу свідчать ці ознаки?

Венозна гіперемія

Ішемія

Артеріальна гіперемія

Емболія

Тромбоз

689 / 3399
У дитини 2-х років з катаральними явищами та висипкою на шкірі лікар запідозрив скарлатину. Внутрішньо-шкірно дитині було введено невелику кількість сироватки до еритрогенного токсину стрептокока, на місці ін’єкції висип зник. Що означають результати реакції?

Клінічний діагноз підтвердився

Захворювання викликав негемоліти-чний стрептокок

Імунна система дитини дуже ослаблена

У дитини підвищена чутливість до еритрогенного токсину

Всю дозу сироватки можна вводити внутрішньовенно

690 / 3399
До лікаря звернулася вагітна жінка зі скаргами, характерними для токсоплазмозу. Для підтвердження клінічного діагнозу в неї взято кров. Яку серологічну реакцію необхідно поставити в цьому випадку?

Реакція Відаля

Реакція преципітації

Реакція Васермана

Реакція нейтралізації

Реакція зв’язування комплементу

691 / 3399
На електронній мікрофотографії представлена клітина, в якій відсутні ядерця та ядерна оболонка. Хромосоми вільно розміщені, центріолі мігру- ють до полюсів. В якій фазі клітинного циклу знаходиться клітина?

Анафаза

Інтерфаза

Профаза

Метафаза

Телофаза

692 / 3399
До лікаря-генетика звернувся юнак 18-ти років астенічної тілобудови: вузькі плечі, широкий таз, високий зріст, нерясна рослинність на обличчі. Виражена розумова відсталість. Було встановлено попередній діагноз: синдром Клайнфельтера. Який метод медичної генетики дозволить підтвердити даний діагноз?

Іенеалогічний

Популяційно-статистичний

Близнюковий

Дерматогліфіка

Цитогенетичний

693 / 3399
На електронній мікрофотографії представлена клітина нейрального походження, що знаходиться у складі епітелію слизової оболонки. Дистальна частина периферичного відростка клітини має булавоподібне потовщення, від якого відходять 10-12 війок. Що це за клітина?

Паличкова зорова клітина

Біполярний нейрон спинномозкового вузла

Сенсорні епітеліоцити органа смаку

Колбочкова зорова клітина

Нюхова клітина

694 / 3399
До лікаря звернувся пацієнт із скаргами на підвищену больову чутливість шкіри позаду вушної раковини та зовнішнього слухового проходу. Об’єктивно: пальпація позаду груднинно-ключично-соскоподібного м’язу болісна. Подразнення якого з нервів може дати таку клінічну картину?

N.transversus colli

N.occipitalis minor

Nn.supraclaviculares

N.vagus

N.auricularis magnus

695 / 3399
У чоловіка 50-ти років раптово виникло сильне серцебиття, біль у серці, різка слабкість, підвищення артеріального тиску; пульс неправильний з дефіцитом. На ЕКГ: відсутність зубця P і різні інтервали R — R. Яке порушення серцевого ритму в хворого?

Синусова екстрасистолiя

Миготлива аритмія

Пароксизмальна тахікардія

Дихальна аритмія

Поперечна блокада серця

696 / 3399
При електронно-мікроскопічному вивченні клітини виявлені кулясті пухирці, які обмежені мембраною i містять безліч різноманітних гідролітичних ферментів. Відомо, що ці органе-ли забезпечують внутрішньоклітинне травлення, захисні реакції клітини. Ці елементи:

Ендоплазматична сітка

Рибосоми

Центросоми

Лізосоми

Мітохондрії

697 / 3399
У хворої дитини з підозрою на дифтерію було взято на дослідження виділення ураженої слизової оболонки зіву. Приготовлений і забарвлений мазок. Під час мікроскопії виявлені жовті палички з темно-синіми потовщеннями на кінцях. Який структурний елемент мікробної клітини визначається у виявлених мікроорганізмів?

Зерна волютину

Капсула

Плазміди

Джгутики

Спори

698 / 3399
У хворого на 2-гу добу після розвитку інфаркту міокарда відбулося різке падіння систолічного артеріального тиску до 60 мм рт.ст. з тахікардією до 140/хв, задишкою, непритомністю. Який механізм є провідним у патогенезі шоку, що розвинувся?

Зменшення ударного об’єму крові

Інтоксикація продуктами некротичного розпаду

Зниження об’єму циркулюючої крові

Анафілактична реакція на міокарді-альні білки

Пароксизмальна тахікардія

699 / 3399
У хворого 42-х років скарги на біль в епігастральній ділянці, блювання; блювотні маси кольору 'кавової гущі', мелена. В анамнезі виразкова хвороба шлунка. У крові: ер.- 2,8 • 1012/л, лейк.-8 • 109/л, Hb- 90 г/л. Вкажіть найбільш вірогідне ускладнення, яке виникло у хворого:

Кровотеча

Пенетрація

Перфорація

Пілоростеноз

Пререродження в рак

700 / 3399
До лікарні звернулася хвора 38-ми років із скаргами на те, що після перенесеного гострого вірусного респіраторного захворювання вона втратила відчуття дотику їжі до передніх 2/3 язика, а також відчуття болю та температури (попекла язик гарячим чаєм). Вкажіть, яка з гілок якого нерва при цьому була ушкоджена?

Верхній гортанний нерв блукаючого нерва

Язиковий нерв нижньощелепної гілки трійчастого нерва

Язикові гілки язикоглоткового нерва

Язикові гілки під’язикового нерва

Барабанна струна лицевого нерва

701 / 3399
Хворий страждає брадиаритмією на фоні гіпертонічної хвороби. Який з лікарських засобів йому доцільно призначити?

Клофелін

Метилдофа

Платифіліну гідротартрат

Папаверину гідрохлорид

Резерпін

702 / 3399
У хворого спостерігається дерматит, діарея, деменція. При зборі анамнезу виявлено, що основним продуктом харчування хворого є кукурудза. З нестачею якого вітаміну пов’язані дані порушення?

Вітамін В9

Вітамін В8

Вітамін B1

Вітамін В2

Вітамін PP

703 / 3399
Зареєстровано спалах харчового отруєння, пов’язаний з використанням кондитерських виробів, що зберігались при кімнатній температурі та при виготовлені яких використовували качині яйця. Який мікроорганізм міг зумовити це захворювання?

Стафілокок

Кишкова паличка

Сальмонела

Холерний вібріон

Легіонела

704 / 3399
Хворий 20-ти років скаржиться на загальну слабкість, запаморочення, швидку втомлюваність. При обстеженні виявлено: гемоглобін крові 80 г/л, мікроскопічно - еритроцити зміненої форми. Причиною цього може бути:

Гостра переміжна порфірія

Паренхіматозна жовтяниця

Хвороба Аддісона

Серпоподібноклітинна анемія

Обтураційна жовтяниця

705 / 3399
Лікар записав в історії хвороби, що у хворого дихання поверхневе (знижена глибина дихання). Це означає, що зменшеним є такий показник зовнішнього дихання:

Функціональна залишкова ємність

Дихальний об’єм

Життєва ємність легень

Ємність вдиху

Хвилинний об’єм дихання

706 / 3399
На електронній мікрофотографії фрагменту кіркової речовини нирки виявляються клітини щільної плями та юкстагломерулярні клітини з великими секреторними гранулами. Яка структура нирки представлена на мікрофотографії?

Ниркове тільце

Судинний клубочок

Простагландиновий апарат

Юкстагломерулярний апарат

Фільтраційний бар’єр

707 / 3399
У людини визначили частоту серцевих скорочень за пульсом. Вона дорівнює 120 за хвилину. Яка при цьому тривалість серцевого циклу?

0,9 с

1,0 с

0,8 с

0,5 с

0,7 с

708 / 3399
Пацієнта на дачі вжалила бджола. Під час огляду: кисть лівої руки гаряча, рожева, набрякла, у місці укусу бджоли великий червоний пухир. Який з механізмів є провідним у розвитку набряку?

Підвищення проникливості судин

Зниження онкотичного тиску тканини

Зниження кровонаповнення судин

Зниження осмотичного тиску тканини

Пошкодження судин під час вжален-ня

709 / 3399
До травмпункту доставлено пацієнта із кровотечею з рваної рани в ділянці кута рота. Цілісність якої артерії порушена?

Язикова

Підочноямкова

Верхньощелепна

Лицева

Передня верхньокоміркова

710 / 3399
Під час проведення хірургічних маніпуляцій було використано новокаїн з метою знеболення. Через 10 хвилин у хворого з’явилися блідість шкірних покривів, задишка, гіпотензія. Алергічна реакція якого типу розвинулася в хворого?

Імунокомплексна

Стимулююча

Анафілактична

Цитотоксична

Клітинно-опосередкована

711 / 3399
Після операційного втручання експериментальна тварина загинула від сильних судом. Які ендокринні залози було видалено?

Яєчка

Яєчники

Надниркові

Щитоподібна

Прищитоподібні

712 / 3399
До лікаря звернувся пацієнт зі скаргами на запаморочення, погіршення пам’яті, періодичні судоми. Встановлено, що причиною таких змін є продукт декарбоксилювання глутамінової кислоти. Назвіть його:

ПАЛФ

ТГФК

АТФ

ГАМК

ТДФ

713 / 3399
До лікарні надійшов хворий зі скаргами на здуття живота, діарею, метеоризм після вживання білкової їжі, що свідчить про порушення травлення білків та їх посиленого гниття. Яка з пере- рахованих речовин є продуктом цього процесу в кишечнику?

Агматин

Бїлїрубїн

Путресцин

Кадаверин

!ндол

714 / 3399
До лікаря звернувся студент з проханням призначити препарат для лікування алергічного риніту, який виник у нього під час цвітіння липи. Який засіб можна застосувати?

Амброксол

Анаприлін

Норадреналіну гідротартрат

Лоратадин

Лозартан

715 / 3399
Спортсмену необхідно підвищити спортивні результати. Для цього йому рекомендовано вживати препарат, який містить карнітин. Який процес в найбільшому ступені активується цією сполукою?

Транспорт іонів кальцію

Транспорт глюкози

Транспорт амінокислот

Транспорт жирних кислот

Транспорт вітаміну К

716 / 3399
У зародка порушено процес сегментації дорзальної мезодерми й утворення сомітів. В якій частині шкіри можливі порушення розвитку?

Дерма

Волосся

Епідерміс

Сальні залози

Потові залози

717 / 3399
Жінка під час пологів втратила близько 800 мл крові. Відзначаються тахікардія, АТ100/70 мм рт.ст., тахі-пное до 28/хв. Який тип гіпоксії первинно розвивається при такій клінічній ситуації?

Змішана

Серцево-судинна

Тканинна

Дихальна

Кров’яна

718 / 3399
При лабораторному обстеженні дитини виявлено підвищений вміст у крові та сечі лейцину, валіну, ізолейцину та їх кетопохідних. Сеча мала характерний запах кленового сиропу. Недо- статність якого ферменту зумовила це захворювання?

Ілюкозо-6-фосфатаза

Фосфофруктомутаза

Дегідрогеназа розгалужених амінокислот

Фосфофруктокіназа

Амінотрансфераза

719 / 3399
Хворий звернувся з приводу карбункула на обличчі. Об’єктивно: нещільний, без болю набряк підшкірної клітковини, у центрі карбункулу чорний струп, по периферії везикулярні висипання навколо карбункула. Бактеріологічне дослідження з’ясувало наявність нерухомих стрептобацил, які здатні утворювати капсули. Які мікроорганізми є збудниками даної хвороби?

Bacillus megaterium

Bacillus antracis

Bacillus subtilis

Staphylococcus aureus

Bacillus anthracoides

720 / 3399
Хворий звернувся до лікарні із скаргами на шум та больові відчуття в вусі. Об’єктивно: у хворого гостре респіраторне захворювання, риніт. Крізь який отвір глотки інфекція потрапила до барабанної порожнини та викликала її запалення?

Ілотковий отвір слухової труби

Зів

Хоани

Барабанний отвір слухової труби

Вхід до гортані

721 / 3399
У тримісячного немовляти з’явився білий наліт на слизовій оболонці рота, язика та губ. Лікар запідозрив канди-доз. На яке поживне середовище необхідно зробити посів досліджуваного матеріалу для підтвердження діагнозу?

Левенштейна-Йєнсена

Ру

Сабуро

Клауберга

Ендо

722 / 3399
У процесі розвитку зуба в пері-одонті зберігаються залишки ембріональної кореневої піхви Іертвіга, що носять назву епітеліальних острівців Малассе. Вони можуть бути джерелом розвитку кіст або пухлин у ділянці кореня зуба. Якими клітинами утворена піхва Іертвіга?

Пульпоцити

Мезенхімні клітини

Цементобласти

Одонтобласти

Клітини емалевого органу

723 / 3399
На об’єктах зовнішнього середовища i харчових продуктах антигени ттти-гел Зонне виявляють у реакції з використанням діагностичної тест-системи, в набір якої входить полістероловий планшет з адсорбованими специфічними антитілами. Назвіть цю реакцію:

РПГА

РІФ

РЗПГА

Реакція імуноелектрофорезу

ІФА

724 / 3399
Інозитолтрифосфати в тканинах організму утворюються в результаті гідролізу фосфатидилінозитолдифосфа-тів і відіграють роль вторинних посередників (месенджерів) в механізмі дії гормонів. На що направлена їх дія у клітині?

Гальмування фосфодіестерази

Активація аденілатциклази

Гальмування протеїнкінази С

Вивільнення іонів кальцію з клітинних депо

Активація протеїнкінази А

725 / 3399
Синильна кислота та ціаніди належать до найсильніших отрут. Залежно від дози смерть наступає через декілька секунд чи хвилин. Пригнічення активності якого ферменту є причиною смерті?

Метгемоглобінредуктаза

АТФ-синтетаза

Каталаза

Цитохромоксидаза

Ацетилхолінестераза

726 / 3399
На препараті печінки внутрішньо-часточкові капіляри мають широкий просвіт, нерівномірний по всій довжині. Базальна мембрана у більшій частині капіляра відсутня. До якого типу відносяться такі капіляри?

Прекапіляри

Синусоїдного типу

Соматичного типу

Посткапіляри

Вісцерального типу

727 / 3399
У хворого з порушенням згортання кровї виявлений тромбоз однієї з гілок нижньої брижової артерії. Який відділ кишечнику вражений?

Colon ascendens

Caecum

Colon sigmoideum

Colon transversum

Ileum

728 / 3399
При ферментативних жовтяницях має місце порушення активності ферменту УДФглюкуронілтрасферази. Яка сполука накопичується в сироватці крові при цих патологіях?

Білівердин

Прямий білірубін

Мезобілірубін

Непрямий білірубін

Вердоглобін

729 / 3399
Хворий госпіталізований з приводу небезпеки поширення запального процесу з потиличної ділянки в порожнину черепа. Крізь яке анатомічне утворення можливе це поширення?

Виростковий канал

Круглий отвір

Овальний отвір

Остистий отвір

Тім ’яний отвір

730 / 3399
У хворого спостерігається алергічна реакція, яка супроводжується свербежем, набряками та почервонінням шкіри. Концентрація якого біогенного аміну підвищилась у тканинах?

Дофамін

Триптамін

Серотонін

Гістамін

Гамааміномасляна кислота

731 / 3399
Клінічне обстеження хворого дозволило встановити попередній діагноз: рак шлунка. В шлунковому соці виявлено молочну кислоту. Який тип катаболізму глюкози має місце в ракових клітинах?

Глюкозо-аланіловий цикл

Глюконеогенез

Аеробний гліколіз

Пентозофосфатний цикл

Анаеробний гліколіз

732 / 3399
Характерними ознаками холери є втрата організмом великої кількості води та іонів натрію. Який механізм лежить в основі виникнення діареї при цьому?

Гальмування синтезу вазопресину в гіпоталамусі

Посилення синтезу кортикотропіну

Посилення секреції реніну клітинами ниркових артеріол

Активація аденілатциклази ентеро-цитів

Окислення альдостерону в корі на-днирників

733 / 3399
У хворого на цукровий діабет після оперативного втручання (розтин абсцесу в задній ділянці шиї) загоєння рани відбувалося протягом 1,5 місяців, з рани постійно виділявся гнійний вміст. Після загоєння рани на її місці утворився грубий рубець. У який спосіб загоювалася рана?

Вторинний

Змішаний

Первинний

Під струпом

Епітелізація

734 / 3399
У хворого з черепно-мозковою травмою спостерігається зупинка дихання. Пошкодження якого відділу мозку є найбільш вірогідним?

Кінцевий мозок

Мозочок

Довгастий мозок

Середній мозок

Проміжний мозок

735 / 3399
В експерименті на тварині зруйнували середню частину завитки. Це призвело до порушення сприйняття звукових коливань такої частоти:

Високої

Середньої

Низької

Високої та середньої

Низької та середньої

736 / 3399
У людини збільшена частота серцевих скорочень, розширені зіниці, сухість у роті. Це є наслідком активації в організмі такої системи регуляції функцій:

Ваго-інсулярна

Гипоталамо-гіпофізарно-надниркова

Симпатична

Парасимпатична

Метасимпатична

737 / 3399
Пацієнт, що хворіє на хронічний бронхіт, приймає синтетичний муколі-тичний препарат, який сприяє розрі- джуванню харкотиння. Назвіть цей препарат:

Еналаприл

Діазепам

Фуросемід

Гепарин

Ацетилцистеїн

738 / 3399
У хворого, що знаходиться у опіковому відділенні, виникло гнійне ускладнення. Гній, що виділяється, має синьо-зелений відтінок, що вказує на інфекцію, зумовлену Pseudomonas aeruginosa. Яка ознака характерна для цього збудника?

Утворення міцелію

Розташування клітин парами

Наявність спор

Кокова форма

Негативне забарвлення за Грамом

739 / 3399
У дитини 10-ти років на альвеолярному відростку нижньої щелепи виявлене нерухливе пухлиноподібне утворення 1,5 см у діаметрі, що закриває коронку премолярів з вестибулярного боку. Слизова оболонка на його поверхні червоно-бура, кровоточить при незначній механічній дії. Дані біопсії: утворення складається з судин дрібного калібру, розділених тонкими прошарками сполучної тканини, інфільтрованими плазмоцитами, слизова оболонка на деяких ділянках звиразкована. Який найбільш вірогідний діагноз?

Гіпертрофічний гінгівіт

Фіброзна форма епулісу

Фіброматоз ясен

Ангіоматозна форма епулісу

Гігантоклітинна форма епулісу

740 / 3399
Після закривання рота і стискання зубів відбувається його рефлекторне відкривання. З яких рецепторів починається зазначений рефлекс?

Рецептори періодонту

Пропріорецептори м’язів, що піднімають нижню щелепу

Смакові рецептори

Механорецептори слизової ротової порожнини

Пропріорецептори м’язів, що опускають нижню щелепу

741 / 3399
До медико-генетичної консультації звернулось подружжя з питанням про вірогідність народження у них дітей з X-зчепленою формою рахіту (домінантна ознака). Батько здоровий, мати ге- терозиготна і страждає на це захворювання. На вітаміностійкий рахіт можуть захворіти:

Половина дочок i синів

Тільки дочки

Всі діти будуть здорові

Тільки сини

Всі діти

742 / 3399
У хворого на ентерит, що супроводжувався значною діареєю, спостерігається зменшення кількості води в позаклітинному просторі, збільшення її всередині клітин та зниження осмолярності крові. Як називають таке порушення водно-електролітного обміну?

Гіпоосмолярна гіпогідратація

Гіперосмолярна гіпогідратація

Гіперосмолярна гіпергідратація

Осмолярна гіпогідратація

Гіпоосмолярна гіпергідратація

743 / 3399
У хворого для обробки опікової поверхні шкіри був використаний препарат, антисептичні властивості якого забезпечуються вільним киснем, що виділяється в присутності органічних речовин. Оберіть правильну відповідь:

Хлоргексидин

Фурацилін

Натрію гідрокарбонат

Розчин йоду спиртовий

Калію перманганат

744 / 3399
Хворому 30-ти років бактеріологічно підтверджений діагноз амебної дизентерії. Вкажіть препарат вибору для лікування цього захворювання:

Мебендазол

Метронідазол

Фурацилін

Ацикловір

!траконазол

745 / 3399
Хворому чоловіку 75-ти років, в якого частота серцевих скорочень була 40/хв, імплантували серцевий електростимулятор. Після цього ЧСС зросла до 70/хв. Функцію якого відділу серця взяв на себе електростимулятор?

Волокон Пуркін’є

Ніжки Гіса

Атріовентрикулярного вузла

Синоатрільного вузла

Волокон пучка Гіса

746 / 3399
Людина, що тривалий час знаходилася у задушливому приміщенні, зне- притомніла. Свідомість відновилася після вдихання парів нашатирного спирту. З прямим впливом на які структури пов’язана дія цієї речовини?

Ємкісні судини

Рецептори верхніх дихальних шляхів

Резистивні судини

Дихальний центр

Судиноруховий центр

747 / 3399
У хворого 40-а років в результаті щелепно-лицьової травми порушилася функція під’язикової і підщелепної залоз зліва - залози почали секретувати невелику кількість густої слини. Функція якого нерва порушена?

Язикоглотковий

Блукаючий

Під’язиковий

Трійчастий

Лицьовий

748 / 3399
При огляді порожнини рота дитини педіатр знайшла 8 різців. Розвиток дитини відповідає віковій нормі. Визначте вік дитини:

10-12 місяців

6-7 місяців

16-20 місяців

12-15 місяців

7-8 місяців

749 / 3399
У хворого на жовтяницю у крові виявлено збільшення загального білірубіну за рахунок непрямої його фракції. Сеча і кал інтенсивно забарвлені. Який найбільш вірогідний механізм вказаних порушень?

Порушення перетворення уробіліно-гену в печінці

Підвищений гемоліз еритроцитів

Порушення утворення прямого білірубіну

Утруднення відтоку жовчі з печінки

Пошкодження паренхіми печінки

750 / 3399
У потерпілого артеріальна кровотеча з різаної рани в ділянці переднього краю жувального м’яза. Яку судину потрібно перев’язати?

A.lingualis

Aa.labiales inferiores

A.mentalis

A.maxillaris

A.facialis

751 / 3399
В стоматологічному кабінеті необхідно терміново провести дезинфе- кцію обладнання. Оберіть препарат з відсутністю неприємного запаху і фарбувальних властивостей:

Хлорне вапно

Етакридину лактат

Розчин карболової кислоти

Формалін

Хлоргексидину біглюконат

752 / 3399
Хворий проходив чергове обстеження, в результаті якого у нього виявлено гіперглікемію, кетонурію, поліурію, глюкозурію. Яка форма КОС має місце за наявності цих явищ?

Метаболічний алкалоз

Негазовий ацидоз

Газовий алкалоз

Газовий ацидоз

Метаболічний ацидоз

753 / 3399
Після перенесеної стафілококової інфекції у хворої з’явився набряковий синдром (анасарка). У сечі виявлена масивна протеїнурія. У крові: гіпопро-теїнемія, гіперліпідемія. Яку патологію можна припустити?

Нефротичний синдром

Пієлонефрит

ХНН

Сечокам’яна хвороба

Гломерулонефрит

754 / 3399
На прийомі у лікаря-стоматолога в хворого стався напад стенокардії. Який лікарський засіб, що відноситься до групи нітратів, доцільно використати в даному випадку?

Нітрогліцерин

Талінолол

Ментол

Ериніт

Валідол

755 / 3399
Хворий звернувся до поліклініки зі скаргами на утруднення під час сечовиділення. Після огляду виявлена гіпертрофія органу, який охоплює проксимальний відділ уретри. Що це за орган?

Бульбо-уретральна залоза

Цибулина статевого члена

Придаток яєчка

Передміхурова залоза

Сім’яні міхурці

756 / 3399
При обстеженні дитини виявлено: розростання глоткового мигдалика, що утруднює вихід повітря із носової порожнини. Які отвори носової порожнини перекриваються при цьому захворюванні?

Хоани

Грушоподібний

Крило-піднебінний

Ніздрі

Гайморова щілина

757 / 3399
У новонародженого виявляється гиперемія, набряк на слизовій рота, невеликі ерозії з в’язкими слизово-гнійними виділеннями. У мазках з виділень виявляється велика кількість лейкоцитів, що містять грамнегативні диплококи. Такі ж мікроорганізми розташовуються і поза лейкоцитами. Який діагноз можна припустити?

Токсоплазмоз

Бленорея

Вроджений сифіліс

Гонококовий стоматит

Стафілококовий стоматит

758 / 3399
Під час розтину трупа чоловіка 70-ти років, який тривало хворів на атеросклероз і помер при явищах серцево-судинної недостатності, в черевному відділі аорти при макроскопічному дослідженні спостерігаються щільні, овальної форми фіброзні бляшки з відкладенням вапна у вигляді щільних, ламких пластин. Вкажіть стадію морфогенезу атеросклерозу:

Атероматоз

Звиразкування

Ліпосклероз

Ліпоїдоз

Атерокальциноз

759 / 3399
У хворого діагностовано кореневу кісту, яка проросла у носову порожнину. Який зуб найбільш вірогідно уражений?

Верхній перший премоляр

Верхній перший моляр

Верхнє ікло

Верхній медіальний різець

Верхній латеральний різець

760 / 3399
Хворий, який протягом багатьох років страждає на захворювання нирок, помер при явищах уремії. На розтині: нирки різко зменшені за розміром, щільні, дрібнозернисті, світло-сірого кольору. Як називаються нирки з такими змінами?

Вторинно зморщені

Первинно зморщені

Сальні

Строкаті

761 / 3399
З метою профілактики запалення ясен та покращення регенерації епітеліальних клітин пародонту до зубних паст додають один з наступних вітамінів:

Філохінон

Тіамін

Біотин

Ретинол

Кальциферол

762 / 3399
Після закладки молочних зубів на початку 5-го місяця ембріогенезу певними чинниками пошкоджено ростову властивість зубної пластинки позаду вказаних закладок. Який можливий важкий наслідок?

Не відбудеться закладка постійних зубів

Порушиться утворення піхви Іертвіга

Постраждає процес утворення при-сінку ротової порожнини

Не руйнуватиметься шийка емалевого органа

Не відбудеться утворення дентину молочних зубів

763 / 3399
При дослідженні трубчастого органу встановлено, що його середня оболонка складається із гіалінових суцільних кілець. Який епітелій вистилає слизову оболонку цього органа?

Одношаровий призматичний залозистий

Одношаровий кубічний

Багатошаровий плоский незрогові-лий

Багаторядний призматичний війчастий

Одношаровий призматичний з облямівкою

764 / 3399
Новонароджена дитина погано набирає вагу, в сечі виявлено підвищений вміст оротової кислоти, що свідчить про порушення синтезу піримідинових нуклеотидів. Який метаболіт необхідно використати для нормалізації метаболізму?

Уридин

Тимідин

Іуанозин

Аденозин

Гістидин

765 / 3399
При гістологічному дослідженні періапікальної тканини, видаленої у хворого, що тривалий час хворів на хронічний періодонтит, було виявлено грануляційну тканину, пронизану тяжами плоского епітелію, оточену фіброзною капсулою. Який найбільш вірогідний діагноз?

Складна гранульома

Кістогранульома

Проста гранульома

Абсцедуючий періодонтит

Гранулюючий періодонтит

766 / 3399
На мікропрепараті, зробленому з невідомого органа, виявлені ацинуси, які містять 10-15 клітин конічної форми з базофільною цитоплазмою, круглим ядром і добре розвиненою гранулярною ендоплазматичною сіткою. Аци-нус оточений базальною мембраною, в розщепленні якої локалізуються мі-оепітеліальні клітини. З якого органа зроблено зріз?

Привушна слинна залоза

Печінка

Під’язикова залоза

Підшлункова залоза

Легені

767 / 3399
Під час операції з приводу гранульоми в ділянці правого верхнього різця виникла кровотеча, яку вдалося зупинити тільки через 3 години. В анамнезі хворого хронічний лімфолейкоз. Що найбільш вірогідно стало причиною кровотечі?

Лейкопенія

Тромбоцитопатія

Еозинофілія

Тромбоцитопенія

Лімфоцитоз

768 / 3399
У дитини 5-ти років спостерігається покреслені жовтувато-коричневими смугами емаль і дентин, оголення дентину, множинний карієс. Відомо, що під час вагітності мати приймала антибіотики. Який препарат міг спричинити таку побічну дію?

Ністатин

Лінкоміцин

Тетрациклін

Стрептоцид

Ампіцилін

769 / 3399
При вивченні шліфу зуба чоловіка 40-а років на дентино-емалевій межі визначені оптично щільні лінійні структури довжиною до 1/3 товщі емалі веретеноподібної форми. Що за структури визначив дослідник?

Дентиклі

'Мертві'шляхи

Каріозне ушкодження

Емалеві пучки

Емалеві веретена

770 / 3399
Емаль характеризується високою стійкістю до дії різних механічних та хімічних факторів. Синтез якого компоненту забезпечує таку резистентність?

Хлорапатит

Фторапатит

Гідроксиапатит

Колаген

Карбонатний апатит

771 / 3399
Лікар-стоматолог знайшов неглибоку порожнину з ураженням емалі між двома верхніми центральними різцями. Діагноз: карієс. На якій поверхні коронки лікар пломбує зуб?

Facies occlusialis

Facies labialis

Facies contactus distalis

Facies lingualis

Facies contactus mesialis

772 / 3399
Зроблено мікропрепарат м’якого піднебіння, на якому визначаються ротова і носова поверхня. На ротовій поверхні виявлено пошкодження епітелію. Який епітелій пошкоджено?

Багатошаровий кубічний незрогові-лий

Багатошаровий призматичний незро-говілий

Багаторядний миготливий

Багатошаровий плоский зроговілий

Багатошаровий плоский незрогові-лий

773 / 3399
При регенерації епітелію слизової оболонки порожнини рота (розмноження клітин) відбулася реплікація (авторепродукція) ДНК за напівконсерва-тивним механізмом. При цьому нукле-отиди нової нитки ДНК є комплемен- тарними до:

Змістовних кодонів

Інтронних ділянок гену

Ферменту РНК-полімерази

Ферменту ДНК-полімерази

Материнської нитки

774 / 3399
У лабораторії група дослідників експериментально отримала без’ядер-цеві мутантні клітини. Синтез яких сполук буде в них порушений у першу чергу?

Рибосомна РНК

Ліпіди

Полісахариди

Транспортна РНК

Моносахариди

775 / 3399
У хворого з синдромом Іценко-Кушінга спостерігаються стійка гіперглікемія та глюкозурія, гіпертензія, остеопороз, ожиріння. Синтез та секреція якого гормону збільшується в даному випадку?

Глюкагон

Альдостерон

Тироксин

Адреналін

Кортизол

776 / 3399
У хворого, що тривалий час лікувався в клініці нервових хвороб седативним засобом, виникло ускладнення: кашель, нежить, сльозотеча. Який препарат призвів до таких порушень?

Резерпін

Натрію бромід

Діазепам

Феназепам

Валеріана

777 / 3399
У хворого інфаркт міокарда задньої стінки правого шлуночка. Гілки якої артерії тромбовані?

Ліва коронарна артерія

Ліва підключична артерія

Права підключична артерія

Ліва та права коронарна артерія

Права коронарна артерія

778 / 3399
При тривалому перебуванні у погано вентильованому приміщені у студента збільшилась частота дихання. Які рецептори найшвидше відреагували на збільшення концентрації вуглекислого газу в повітрі?

Хеморецептори судин

Юкстагломерулярні

Іритантні рецептори

Центральні хеморецептори

Нюхові

779 / 3399
Проводять дослідження на ізольованому м’язовому волокні. Встановлено, що поріг сили подразнення клітини суттєво зменшився. Що з вказаного може бути причиною цього?

Блокада енергоутворення у клітині

Активація натрієвих каналів мембрани

Інактивація натрієвих каналів мембрани

Інактивація кальцієвих каналів мембрани

Активація калієвих каналів мембрани

780 / 3399
При диспансерному обстеженні хлопчику 7-ми років встановлено діагноз - синдром ЛешаНайхана (хворіють тільки хлопчики). Батьки здорові, але у дідуся за материнською лінією таке ж захворювання. Який тип успадкування захворювання?

Рецесивний, зчеплений із статтю

Домінантний, зчеплений із статтю

Автосомно-домінантний

Автосомно-рецесивний

Неповне домінування

781 / 3399
В кардіологічному відділенні в хворого виникла аритмія. Лікар призначив аміодарон. Який основний механізм протиаритмічної дії аміодарону?

Змінює чутливість міокарду до ацетилхоліну

Пригнічує холінорецептори

Активує серотонінові рецептори

Стимулює гістамінові рецептори

Переважно блокує калієві канали

782 / 3399
При переливанні крові у пацієнта почав розвиватися внутрішньосудин-ний гемоліз еритроцитів. Гіперчутли-вість якого типу розвинулась у пацієнта?

Гіперчутливість IV типу (клітинна цитотоксичність)

Гіперчутливість І типу (анафілактична)

Гіперчутливість V типу (гранулема-тоз)

Гіперчутливість II типу (антитілоза-лежна)

Гіперчутливість III типу (імуноком-плексна)

783 / 3399
В результаті експресії окремих компонентів геному клітини зародка набувають характерних для них морфологічних, біохімічних та функціональних особливостей. Яку назву має цей процес?

Рецепція

Диференціювання

Капацитація

Адукція

Детермінація

784 / 3399
До приймального відділення лікарні доставлено людину з гострим отруєнням морфіном. Який специфічний антагоніст наркотичних аналгетиків необхідно застосувати в цьому випадку?

Налоксон

Дігоксин

Парацетамол

Метацин

Унітіол

785 / 3399
Хворому з набряками призначено К+-зберігаючий діуретик - антагоніст альдостерону. Визначте цей препарат:

Алопуринол

Новокаїнамід

Клофелін

Спіронолактон

Дігоксин

786 / 3399
Для зниження температури тіла при лихоманці і зменшення зубного болю хворому призначили парацетамол. Який механізм дії цього препарату?

Блокування циклооксигенази

Блокування фосфодіестерази

Блокування ліпооксигенази

Блокування холінестерази

Блокування моноамінооксидази

787 / 3399
При втручанні з метою лікування вивиху нижньої щелепи, лікар повинен пам’ятати про дію м’яза, задні пучки якого тягнуть назад висунуту нижню щелепу. Про який з м’язів йдеться?

M.pterygoideus lateralis

M.pterygoideus medialis

M.mylohyoideus

M.masseter

M.temporalis

788 / 3399
У хворого при обстеженні було виявлено зміну секреторної функції привушної слинної залози, що пов’язане з порушенням її вегетативної іннервації. Який з вузлів вегетативної нервової системи віддає післявузлові парасимпатичні волокна для неї?

Ganglion pterygopalatinum

Ganglion submandibulare

Ganglion oticum

Ganglion sublinguale

Ganglion ciliare

789 / 3399
Під час огляду зуба у його коронці виявлена велика порожнина, дном якої є вузький шар розм’якшеного дентину, що відділяє цю порожнину від пульпи. Який найбільш вірогідний діагноз?

Середній карієс

Періодонтит

Поверхневий карієс

Пульпіт

Глибокий карієс

790 / 3399
Стоматолог, оглядаючи хворого, звернув увагу на надмірне слиновиділення. Лікар застосував препарат, що спричиняє сухість в ротовій порожнині. Вкажіть цей препарат:

Пілокарпіну гідрохлорид

Галантамін

Атропіну сульфат

Фентоламін

Прозерин

791 / 3399
При мікроскопічному дослідженні інфільтрату, котрий був видалений із піднижньощелепної ділянки шкіри хворого 30-ти років, виявлено: осередки гнійного розплавлення, які оточені дозріваючими грануляціями та зрілою сполучною тканиною, в гної - друзи, які складаються з численних коротких паличкоподібних елементів, прикріплених одним кінцем до гомогенного центру. Визначте, яке захворювання в хворого?

Актиномікоз

Кандидоз

Сифіліс

Туберкульоз

792 / 3399
При мікроскопічному дослідженні операційного матеріалу (частина губи з виразкою), біля країв і під дном виразкового дефекту в сполучній тканині слизової оболонки, виявлено епітеліальні комплекси з атипового багатошарового епітелію, з фігурами патологічного мітозу. В центрі комплексів накопичення яскраво-рожевих концентричних утворів. Яка патологія розвинулася?

Базальноклітинний рак

Плоскоклітинний рак без ороговіння

Папілома

Плоскоклітинний рак з ороговінням

Перехідноклітинний рак

793 / 3399
Хвора на рак нижньої щелепи 52-х років пройшла курс променевої терапії. Розмір пухлини зменшився. Який з наведених механізмів ушкодження клітини найбільш обумовлює ефективність променевої терапії?

Гіпертермія

Тромбоз судин

Утворення вільних радикалів

Лізис NK-клітинами

Мутагенез

794 / 3399
Лікарю необхідно знеболити передній відділ слизової оболонки твердого піднебіння. Блокаду яких нервів йому потрібно зробити?

Нижні коміркові нерви

Виличні нерви

Глоткові нерви

Носо-піднебінні нерви

Підочноямкові нерви

795 / 3399
Під час рентгенологічного дослідження у хворого виявлена кіста у ділянці премоляра, у порожнині якої міститься зуб. Мікроскопічно: стінка кісти представлена сполучною тканиною і вистелена багатошаровим плоским епітелієм. Який найбільш вірогідний діагноз?

Радикулярна кіста

Епуліс

Фолікулярна кіста

Примордіальна кіста

Еозинофільна гранульома

796 / 3399
При обстеженні хворого встановлено, що причиною гіпоплазії зубів є гіповітаміноз А та D. Ці вітаміни призначили перорально, проте лікувального ефекту не досягли. Яка можлива причина порушення засвоєння вітамі- нів?

Ахілія

Ахлоргідрія

Гіпєрхлоргідрія

Гіпохлоргідрія

Нестача жовчних кислот

797 / 3399
Під час розтину жінки 35-ти років поряд із збільшенням багатьох лімфатичних вузлів була виявлена збільшена селезінка вагою 600,0; на розрізі неоднорідна, темно-червоного кольору, щільна, з ділянками некрозу сірувато-жовтуватого кольору, в діаметрі до 1 см (порфірова селезінка). Про яке захворювання можна думати?

Метастази раку

Лімфогранулематоз

Хронічний лімфоїдний лейкоз

Хронічний мієлоїдний лейкоз

Лімфосаркома

798 / 3399
У дитини 9-ти років після тривалого прийому антибіотиків з приводу бронхопневмонії з’явилися біль та печіння в ділянці слизової оболонки губ та язика. Об’єктивно: на слизовій оболонці губ, язика сирнисті нальоти та сірі бляшки, які легко знімаються шпателем, залишаючи на своєму місці осередки гіперемії. При мікроскопічному досліджені нальоту виявлено міцелій. Який найбільш вірогідний діагноз?

Ексфоліативний хейліт

Лейкоплакія

Кандидозний хейліт

Контактний алергічний хейліт

Хейліт Манганотті

799 / 3399
У пацієнта герпетичний стоматит на фоні імунодепресії. Який препарат, що застосовують внутрішньовенно, всередину і місцево, забезпечить противірусну та імуностимулюю-чу дію?

Левамізол

Амоксицилін

Ацикловір

Метисазон

Ремантадин

800 / 3399
При огляді порожнини рота чоловіка 60-ти років виявлені наступні зміни: 26 і 27 зуби вкриті металічними коронками, які глибоко заходять під ясна. Між ними пародонтальна кишеня глибиною 0,7 см з незначною кількістю гною. Ясенні сосочки цих зубів гіперемовані, набряклі, з ціанотичним відтінком, при дотику зондом кровоточать. На рентгенограмі - резорбція міжзубних перегородок на 1/2 довжини кореня. Який найбільш вірогідний діагноз?

Локальний пародонтит

Хронічний катаральний гінгівіт

Генералізований пародонтит

Гіпертрофічний гінгівіт

801 / 3399
У чоловіка виявлено протозойне захворювання, при якому вражений головний мозок i спостерiгається втрата зору. При аналiзi крові знайдеш одноклітинні організми півмісяцєвої форми з загостреним кінцем. Збудником цього захворювання є:

Трихомонада

Амеба

Токсоплазма

Лямблія

Лейшманія

802 / 3399
У медико-генетичну консультацію звернулося подружжя у зв’язку з народженням дитини з багатьма вадами розвитку (мікроцефалія, ідіотія, тощо). Жінка під час вагітності хворіла, але мутагенів та тератогенів не вживала. Каріотип батьків і дитини нормальний. Під час збору анамнезу з’ясовано, що сім’я у квартирі тримає кота. Яке захворювання матері під час вагітності, найбільш вірогідно стало причиною вад розвитку у дитини?

Лейшманіоз

Балантидіаз

Дизентерія

Токсоплазмоз

Трихомоноз

803 / 3399
У хворого має місце розумова відсталість, низький зріст, короткопалі руки та ноги, монголоїдний розріз очей. Вивчення каріотипу показало наявність трисомії за 21-ою парою хромосом. Як називається ця хромосомна аномалія?

Специфічна фетопатія

Синдром Тернера

Хвороба Дауна

Трисомія за X-хромосомою

Синдром Клайнфельтера

804 / 3399
У хворої симптоми запального процесу сечостатевих шляхів. У мазку із слизової оболонки піхви виявлено великі одноклітинні організми грушоподібної форми з загостреним шипом на задньому кінці тіла, великим ядром та ундулюючою мембраною. Які найпростіші знайдені в мазку?

Trypanosoma gambiense

Trichomonas buccalis

Lamblia intestinalis

Trichomonas hominis

Trichomonas vaginalis

805 / 3399
Під час дослідження електронограми у клітині виявлено деструкцію мітохондрій. Які клітинні процеси можуть бути порушені внаслідок цього?

Кросинговер

Дроблення

Окиснення органічних речовин

Поділ ядра

806 / 3399
Експериментально (дією мутагенних факторів) у клітині порушено формування субодиниць рибосом. На якому метаболічному процесі це позначиться?

Фотосинтез

Біосинтез білка

Синтез АТФ

Біологічне окиснення

Біосинтез вуглеводів

807 / 3399
При обстеженні лікарями СЕС працівників сфери громадського харчування нерідко виявляється безсимптомне паразитоносійство, коли клінічно здорова людина є джерелом цист, які за-ражують інших людей. Для паразитування якого збудника неможливе таке явище?

Вісцеротропні лейшманії

Кишкова трихомонада

Дизентерійна амеба

Дерматотропні лейшманії

Малярійний плазмодій

808 / 3399
Відомо, що інформацію про послідовність амінокислот у молекулі білка записано у вигляді послідовності чотирьох видів нуклеотидів у молекулі ДНК, причому різні амінокислоти кодуються різною кількістю триплетів -від одного до шести. Як називається така особливість генетичного коду?

Виродженість

Неперекривність

Специфічність

Триплетність

Універсальність

809 / 3399
У хворого з карієсом нижнього лівого премоляра з’явилася припухлість шиї вище під’язикової кістки. Підвищилася температура, з’явилася слинотеча, скорочення жувальних м’язів; хворий з утрудненням відкриває рот. Встановлено діагноз - флегмона дна ротової порожнини. Які м’язи будуть залучені у процес?

Двочеревцевий і під’язиково-шилоподібний

Щелепно-під’язиковий i підборідно-під’язиковий

Щитопід’язиковий і груднино-під’язиковий

Під’язиково-щічний і шилоязиковий

Підшкірний і шилопід’язиковий

810 / 3399
Під час виконання вагосимпати-чної блокади за Вишневським вводять розчин новокаїну по задньому краю груднино-ключично-соскоподібного м’яза вище місця перетинання його з зовнішньою яремною веною. У межах якого трикутника шиї виконують блокаду?

Трикутник Пирогова

Піднижньощелепний

Сонний

Лопатково-трапецієподібний

Ключично-лопатковий

811 / 3399
Під час підходу до щитоподібної залози з поперечного (коміроподібно-го) доступу розтинається клітковинний надгруднинний простір. Пошкодження якого анатомічного утворення, що знаходиться в даному просторі, є небезпечним?

Венозна яремна дуга

Підключична артерія

Лімфатичні вузли

Сонна артерія

Внутрішня яремна вена

812 / 3399
Хвора з діагнозом пієлонефрит надійшла до урологічного відділення. Після проведення обстеження відмічено приєднання інфекції, що супроводжувалося пієловенозним рефлюксом. Ураження якої структури призвело до виникнення ускладнення?

Прямі трубочки

Форнікальний апарат нирки

Ниркові канальці

Екскреторні шляхи нирки

Ниркове тільце

813 / 3399
Хворий 27-ми років звернувся до лікаря зі скаргою на наявність твердої пухлини попереду від козелка вушної раковини. Хірург-стоматолог, видаляючи пухлину, виявив вену. Яка вена проходить у даній ділянці?

V jugularis interna

V jugularis externa

V facialis

V retromandibularis

V auricularis posterior

814 / 3399
Хворий 24-х років звернувся до лікаря зі скаргою на біль під нижньою щелепою з правого боку. Хірург-стоматолог виявив камінь у піднижньо-щелепній залозі. Видаляючи його, він запобігав кровотечі з артерії:

A. alveolaris inferior

A. facialis

A. labialis inferior

A. submentalis

A. lingualis

815 / 3399
При обстеженні міміки хворого виявлено, що він не може свистіти, скласти губи трубочкою; під час сміху кутки рота не піднімаються догори, ротова щілина розтягується в боки (поперечна посмішка). На атрофію якого м’яза вказують дані симптоми?

Коловий м’яз рота

М’яз сміху

Великий виличний м’яз

Жувальний м’яз

Шийний м’яз

816 / 3399
При огляді травмованого у дорожній пригоді лікар встановив ураження зовнішньої стінки очної ямки. Потерпілий втратив можливість відведення очного яблука на травмованому боці. Який нерв міг бути ураженим у даному випадку?

N. oculomotorius

N. abducens

N. trochlearis

N. ophthalmicus

N. infraorbitalis

817 / 3399
Після видалення другого великого кутнього зуба верхньої щелепи у хворого відмічається кровотеча з альвеолярної комірки. З системи якої артерії спостерігається кровотеча?

Лицева

Верхньощелепна

Висхідна глоткова

Нижня альвеолярна

Щелепно-під’язикова

818 / 3399
Спортсмен-баскетболіст скаржиться на біль вище п’яти, що підсилюється під час ходіння. Сухожилок якого м’язу ушкоджено?

M. tibialis posterior

M. fibularis longus

M. triceps surae

M. fibularis brevis

M. flexor digitorum longus

819 / 3399
Випадково вдарившись ліктем об край стола, студент відчув печіння і поколювання на внутрішній поверхні пе-рєдпліччя. Який нерв був травмований в цьому випадку?

N. ulnaris

N. musculocutaneus

N. axillaris

N. medianus

N. radialis

820 / 3399
У цитоплазмі клітин підшлункової залози в процесі секреторного циклу в апікальній частині з’являються і зникають гранули секрету. До яких структурних елементів можна віднести ці гранули?

Мікрофіламенти

Включення

Лізосоми

Екзоцитозні вакуолі

Гранулярна ендоплазматична сітка

821 / 3399
Хворій 35-ти років з діагнозом безпліддя в гінекологічному відділенні зроблено діагностичну біопсію ендоме-трію. При мікроскопічному дослідженні з’ясувалося, що слизова оболонка з явищами набряку, маткові залози звивисті, заповнені густим секретом. Надлишок якого гормону обумовлюють такі зміни в ендометрії?

АКТГ

Соматотропін

Тестостерон

Прогестерон

Естрогени

822 / 3399
При дії на організм несприятливих факторів у тимусі має місце перебудова органу, що супроводжується масовою загибеллю тимоцитів, виселенням їх у периферійні органи, проліферацією епітеліоретикулоцитів. Як зветься таке явище?

Дистрофія тимуса

Гіпотрофія тимуса

Атрофія тимуса

Вікова інволюція тимуса

Акцидентальна інволюція тимуса

823 / 3399
При обстеженні пацієнта було вияв- лено аномалію розвитку емалі. З пошкодженням яких структурних компонентів зубного зачатка це пов’язано?

Зовнішній емалевий епітелій емалевого органа

Шийка зубного емалевого органа

Проміжний шар емалевого органа

Пульпа емалевого органа

Внутрішній емалевий епітелій емалевого органа

824 / 3399
В гістологічному препараті органу ротової порожнини видно, що передня поверхня вистелена багатошаровим плоским незроговілим епітелієм, а задня поверхня - багаторядним війчастим епітелієм. Що це за орган?

Тверде піднебіння

Щока

Ясна

М’яке піднебіння

Іуба

825 / 3399
У порожнині матки було виявлене плідне яйце, не прикріплене до ендо-метрію. Якій стадії розвитку відповідає зародок?

Гаструла

Зигота

Морула

Бластоциста

Нейрула

826 / 3399
У альпініста при тривалому перебуванні в горах відбувається збільшення кількості еритроцитів з 5,0 • 1012/л до 6, 0 • 1012 /л. Завдяки чому відбулася стимуляція еритропоезу?

Зменшення pO2 у венозній крові

Збільшення pO2 в артеріальній крові

Зменшення pO2 в артеріальній крові

Збільшення pO2 у венозній крові

Збільшення pO2 у клітинах

827 / 3399
Що з наведеного може бути причиною збільшення енерговитрат організму людини на 100%?

Споживання білкової їжі

Споживання вуглеводної їжі

Підвищення зовнішньої температури

Зниження зовнішньої температури

Споживання жирної їжі

828 / 3399
Європеєць 40-ка років працює в одній з країн Південно-Східної Азії. Скаржиться, що йому важко переносити високу температуру при високій відносній вологості повітря. Причиною цього є утруднення віддачі організмом тепла шляхом:

Конвекції та теплопроведення

Випромінювання

Конвекції

Теплопроведення

Випаровування

829 / 3399
У хворого після захворювання печінки виявлено зниження вмісту протромбіну в крові. Це призведе, перш за все, до порушення:

Судинно-тромбоцитарного гемостазу

Антикоагулянтних властивостей крові

Першої фази коагуляційного гемостазу

Фібринолізу

Другої фази коагуляційного гемостазу

830 / 3399
На ізольованому серці вивчалася швидкість проведення збудження в різних його ділянках. Де була виявлена найменша швидкість?

У атріовентрикулярному вузлі

У волокнах Пуркін’є

У міокарді передсердь

У пучку Гіса

У міокарді шлуночків

831 / 3399
Людина, що приймає блокатор мембранних циторецепторів синапсів еферентних провідників автономної нервової системи, скаржиться на сухість у роті. Які з рецепторів у неї заблоковані?

Н-холінорецептори

M-холінорецептори

в-адренорецептори

а-адренорецептори

Н2-рецептори

832 / 3399
У людини опік кінчика язика. Сприйняття яких смакових подразників у неї буде порушено найбільше?

Кислих

Кислих та солоних

Гірких

Солоних

Солодких

833 / 3399
У студента під час складання іспиту сохне в роті. Причиною цього є реалізація таких рефлексів:

Умовних та безумовних симпатичних

Безумовних парасимпатичних

Умовних симпатичних

Умовних парасимпатичних

Безумовних симпатичних та парасимпатичних

834 / 3399
У дитини наявне порушення формування емалі та дентину зубів через знижений вміст іонів кальцію в крові. Дефіцит якого гормону може спричинити такі порушення?

Трийодтиронін

Тироксин

Соматотропний гормон

Тирокальцитонін

Паратгормон

835 / 3399
У хворого на ЕКГ виявлено, що інтервал RR дорівнює 1,5 с, частота серцевих скорочень - 40/хв. Що є водієм ритму серця?

Пучок Гіса

Права ніжка пучка Гіса

Атріовентрикулярний вузол

Ліва ніжка пучка Гіса

Синусовий вузол

836 / 3399
У хворого виявлено гіперкаліємію та гіпонатріємію. Знижена секреція якого гормону може спричинити такі зміни?

Альдостерон

Паратгормон

Кортизол

Вазопресин

Натрійуретичний

837 / 3399
На тканину діють електричним імпульсом катодного напрямку, амплітуда якого дорівнює 70% порогу. Які зміни мембранного потенціалу це викличе?

Змін не буде

Потенціал дії

Часткова деполяризація

Гіперполяризація

838 / 3399
У слині пацієнта виявлено підвищений вміст лактату. Активація якого процесу є основною причиною підвищення лактату?

Розпад глікогену

Глюкозо-лактатний цикл

Анаеробний розпад глюкози

Гідроліз вуглеводів

Аеробний розпад глюкози

839 / 3399
У хворого з діагнозом злоякісного карціноїду різко підвищений вміст серотоніну в крові. Оберіть амінокислоту, з якої може утворюватися даний біогенний амін:

Лейцин

Триптофан

Метіонін

Треонін

Аланін

840 / 3399
У немовляти внаслідок неправильного годування виникла виражена діарея. Одним з основних наслідків діареї є екскреція великої кількості бікарбонату натрію. Яка форма порушення кислотно-лужного балансу має місце у цьому випадку?

Метаболічний алкалоз

Видільний ацидоз

Не буде порушень кислотно-лужного балансу

Респіраторний ацидоз

Респіраторний алкалоз

841 / 3399
У пацієнта, що страждає на хронічну ниркову недостатність, розвинувся остеопороз. Порушення синтезу в нирках якого регулятора мінерального обміну є основною причиною остеопо-розу?

Гідроксилювання лізину

Карбоксилювання глутамату

Гідроксилювання кортизолу

Гідроксилювання проліну

Утворення 1,25(ОН)2 D3

842 / 3399
В процесі лікування парадонтозу застосовують антиоксиданти. Вкажіть, яка з наведених природних сполук використовується в якості антиоксидантного засобу:

Тіамін

Піридоксин

Холін

Глюконат кальцію

Токоферол

843 / 3399
У хворого відмічається підвищена чутливість шкіри до сонячного світла. При відстоюванні сеча набуває темно-червоного кольору. Яка найбільш імовірна причина такого стану?

Гемолітична жовтяниця

Алкаптонурія

Порфірія

Альбінізм

Пелагра

844 / 3399
Пародонтит супроводжується активацією протеолізу в тканинах пародон-ту. Підвищення якого компоненту ротової рідини свідчить про активацію протеолізу?

Органічні кислоти

Амінокислоти

Біогенні аміни

Холестерол

Глюкоза

845 / 3399
У хворого діагностована алкаптонурія. Вкажіть фермент, дефект якого є причиною цієї патології:

Фенілаланінгідроксилаза

Піруватдегідрогеназа

дОФА-декарбоксилаза

Ілутаматдегідрогеназа

Оксидаза гомогентизинової кислоти

846 / 3399
Піддослідному щуру внутрішньоо-черевинно введено 10 мл 40% розчину глюкози. Через 60 хвилин у щура розвинувся коматозний стан внаслідок дегідратації. Який механізм розвитку цього стану?

Порушення кислотно-основного стану

Зменшення секреції вазопресину

Збільшення осмотичного тиску позаклітинної рідини

Втрата води та солей

Збільшення онкотичного тиску позаклітинної рідини

847 / 3399
До неврологічного відділення з приводу мозкового крововиливу надійшов хворий 62-х років у важкому стані. Об’єктивно: спостерігається наростання глибини та частоти дихання, а потім його зменшення до апное, після чого цикл дихальних рухів відновлюється. Який тип дихання виник у хворого?

Чейн-Стокса

Апнейстичне

Іаспінг-дихання

Кусмауля

Біота

848 / 3399
У хворих на поворотний тиф виникає лихоманка, яка характеризується кількаденними періодами високої гарячки, що чергується з періодами нормальної температури. Така температурна крива називається:

Febris intermittens

Febris hectica

Febris atypica

Febris continua

Febris recurrens

849 / 3399
У хворого внаслідок отруєння сулемою розвинулася гостра ниркова недостатність, пєрє6іг якої включав 4 стадії: перша - початкова, друга - олігоанурії, четверта - одужання. Як називається третя стадія гострої ниркової недостатності?

Іемодинамічна

Патохімічна

Метаболічна

Ішемічна

Поліурична

850 / 3399
Чоловік 48-ми років надійшов до лікарні із загостренням хронічного гломерулонефриту. Обстеження виявило наявність у хворого хронічної недостатності нирок. Чим пояснюється гіпера-зотемія при хронічній нирковій недостатності?

Порушення водно-електролітного обміну

Зниження канальцевої екскреції

Порушення білкового обміну

Зниження клубочкової фільтрації

Зниження канальцевої реабсорбції

851 / 3399
У експериментальних щурів, що тривалий час отримували лише вуглеводну їжу, спостерігалося накопичення води в тканинах. Який патогенетичний механізм є головним у розвитку набряку в даному випадку?

Гіперосмолярний

Гіпоонкотичний

Дисрегуляторний

Лімфогенний

Мембраногенний

852 / 3399
У хворого через добу після апен-дектомії в крові виявили нейтрофіль-ний лейкоцитоз з регенеративним зсувом. Який найбільш вірогідний механізм розвитку абсолютного лейкоцитозу в периферичній крові хворого?

Зменшення руйнування лейкоцитів

Активація імунітету

Перерозподіл лейкоцитів в організмі

Посилення лейкопоезу

Уповільнення еміграції лейкоцитів у тканини

853 / 3399
У хворого на хронічний мієлолей- коз виявлено ознаки анемії - зменшення кількості еритроцитів і вмісту гемоглобіну, оксифільні та поліхромато-фільні нормоцити, мікроцити. Який патогенетичний механізм є провідним у розвитку цієї анемії?

Дефіцит вітаміну B12

Заміщення еритроцитарного ростка

Хронічна крововтрата

Зменшення синтезу еритропоетину

Внутрішньосудинний гемоліз еритроцитів

854 / 3399
Під час розтину померлого м’які мозкові оболонки тьмяні, на їх поверхні наявні нашарування зеленувато-жовтого кольору, що захоплюють практично усю конвекситальну поверхню півкуль головного мозку. При гістологічному дослідженні спостерігається різке повнокров’я оболонок мозку з дифузною лейкоцитарною інфільтрацією. Яке з нижче перерахованих захворювань найбільш вірогідне?

Кір

Сибірка

Менінгококова інфекція

Туберкульоз

Грип

855 / 3399
У пункційному біоптаті встановлена дистрофія гепатоцитів, їх некроз, склероз з порушенням балочної і часточкової будови з утворенням несправжніх часточок, регенераторних вузлів. Який найбільш імовірний діагноз?

Прогресуючий масивний некроз печінки

Хронічний гепатоз

Цироз печінки

Хронічний гепатит

Гострий гепатит

856 / 3399
У дитини 6-ти років, госпіталізованої в зв’язку з коревою пневмонією, стоматолог виявив на слизовій оболонці щоки ділянку брудно-сірого кольору розмірами 2х2,5 см без чітких меж. М’які тканини набряклі, тьмяні, з неприємним запахом. Який найбільш вірогідний діагноз встановлений стоматологом?

Гангренозний стоматит

Виразковий стоматит

Пустульозний стоматит

Нома

Флегмонозний стоматит

857 / 3399
У хворої людини деформовані кістки щелеп. Гістологічно виявлено розростання на місці кісток клітинно-волокнистої пухлиноподібної тканини з примітивним остеогенезом без чітких меж. Для якого захворювання характерна така картина?

Еозинофільна гранульома

Паратиреоїдна остеодистрофія

Остеосаркома

Амелобластома

Фіброзна дисплазія

858 / 3399
Чоловік 55-ти років хворів на хронічний гломерулонефрит. Смерть настала при явищах хронічної ниркової недостатності. Макроскопічно: на поверхні епікарда і перикарда сірувато-білуваті ворсинчасті нашарування, після зняття яких добре видно різко розширені і переповнені кров’ю судини. Який процес мав місце в перикарді?

Фібринозне запалення

Організація

Проліферативне запалення

Артеріальне повнокров’я

Геморагічне запалення

859 / 3399
У померлого від хронічної серцевої недостатності у віці 68-ми років на розтині виявлені деформовані, потовщені стулки мітрального клапану, що зрослися між собою, по краю змикання клапанів визначаються дрібні (1-2 мм) тромби. Який ендокардит був причиною розвитку хронічної серцевої недостатності?

Зворотньо-бородавчастий

Гострий бородавчастий

Дифузний

Фібропластичний

Поліпозно-виразковий

860 / 3399
Чоловік 42-х років, що протягом 8-ми років страждав на хронічний гра-нулематозний періодонтит, хронічний гнійний остеомієліт нижньої щелепи, помер при явищах хронічної ниркової недостатності. Яке ускладнення гнійного остеомієліту розвинулося в нирках?

Некроз епітелію звивистих канальців

Атрофія

Амілоїдоз

Гіаліноз

Жирова дистрофія

861 / 3399
У дитини 5-ти років підвищилася температура до 40oC, виникли різкий головний біль, блювання, неспокій, озноб. Через 4 дні з’явився геморагічний висип на шкірі, олігурія та наднир- кова недостатність, що і стало причиною смерті. Під час бактеріологічного дослідження мазків з глотки виявлений менінгокок. Яка форма менінгококової інфекції була в хворого?

Менінгококемія

Менінгококовий менінгіт

Менінгоенцефаліт

Менінгококовий назофарингіт

862 / 3399
Хворий 75-ти років звернувся до хірурга зі скаргами на виразку гомілки буруватого кольору, що довго не загоюється. При біопсійному дослідженні: дифузне розростання поліморфних атипових клітин, в цитоплазмі яких знаходиться бурий пігмент. Реакція Перлса негативна. Багато патологічних міто-зів та осередків некрозу тканини. Який найбільш імовірний діагноз?

Місцевий гемосидероз

Рак шкіри

Внутрішньодермальний невус

Трофічна виразка

Меланома

863 / 3399
Під час розтину померлого, що страждав на гіпертонічну хворобу, у речовині головного мозку виявлена порожнина, стінки якої мають іржавий колір. Що передувало виникненню даних змін?

Ішемічний інфаркт

Абсцес

Діапедезні крововиливи

Плазморагії

Гематома

864 / 3399
Під час медичного обстеження учнів 1 класу поставлена проба Манту. З 35 учнів у 15 проба Манту була негативною. Що необхідно зробити дітям з негативною пробою Манту?

Дослідити сироватку крові

Ввести вакцину антирабічну

Ввести вакцину БЦЖ

Ввести антитоксичну сироватку

Зробити повторну пробу

865 / 3399
На території певної місцевості була зареєстрована масова загибель гризунів. Виникло припущення, що причиною може бути збудник чуми. Яку серологічну реакцію слід використати для швидкого встановлення збудника цієї епізоотії?

Нейтралізації

Зв’язування комплементу

Преципітації

Пасивної гемаглютинації

Аглютинації

866 / 3399
У дитини 10-ти років поставлено пробу Манту (з туберкуліном). Через 48 годин на місці введення туберкуліну з’явилаcя папула розміром до 8 мм у діаметрі. Який тип реакції гіперчутливості виник після введення туберкуліну?

Реакція гіперчутливості IV типу

Реакція типу феномен Артюса

Атопічна реакція

Реакція гіперчутливості II типу

Реакція типу сироваткової хвороби

867 / 3399
Хвору 58-ми років готували до операції холецистектомії. В комплекс засобів премедикації наркозу було введено бензогексоній. Яка роль цього фарма-копрепарату в наркозі?

Розслаблення скелетної мускулатури

Розслаблення гладенької мускулатури

Редукція фази збудження

Функціональна блокада вісцеральних рефлексів

Підсилення ретроградної амнезії

868 / 3399
У пацієнта в стоматологічному кабінеті розвинувся напад бронхіальної астми, який вдалося усунути сальбута-молом. До якої групи лікувальних засобів належить цей препарат?

а-адреноміметики

ві-в2-адреноміметики

а-в-адреноміметики

Симпатолітики

-адреноміметики

869 / 3399
До стаціонару надійшов хворий з діагнозом виразкова хвороба 12-ти па-лої кишки у фазі загострення. Аналіз шлункового соку показав підвищення секреторної та кислотоутворюю-чої функції шлунка. Оберіть препарат, який знизить секреторну функцію залоз шлунка за рахунок блокади H2-рецепторів:

Екстракт беладони сухий

Платифілін

Атропін

Ранітидин

Метацин

870 / 3399
Хворому при різкому підвищенні артеріального тиску призначений клофе- лін парентерально. Який його механізм дії?

Блокує аі та а2-адренорецептори

Блокує H-холінорецептори гангліїв

Стимулює центральні а2- адренорецептори

Блокує а1 -адренорецептори

Стимулює центральні імідазоловіі-рецептори

871 / 3399
Хворому призначено препарат з вираженими ліпофільними властивостями. Яким буде головний механізм його всмоктування?

Зв’язування з транспортними білками

Пасивна дифузія

Піноцитоз

Активний транспорт

Фільтрація

872 / 3399
Хворий, відчувши передвісники нападу бронхіальної астми, прийняв без контролю лікаря кілька таблеток всередину через короткі проміжки часу. Проте нетривале поліпшення стану відмітив тільки після вживання перших двох таблеток. Наступні прийоми препарату не покращили його стану. Яким явищем обумовлене зниження ефекту препарату?

Залежність

Ідіосинкразія

Кумуляція

Звикання

Тахіфілаксія

873 / 3399
Хворому із стрептококовою інфекцією ясен було призначено препарат, що містить у своїй структурі бета-лактамне кільце. Який препарат відноситься до цієї групи?

Стрептоміцину сульфат

Еритроміцин

Левоміцетин

Бензилпеніциліну натрієва сіль

Рифампіцин

874 / 3399
У здорової людини визначають абсолютні пороги смакової чутливості до різних речових. До якої з наведених речовин поріг буде найменшим?

Лимонна кислота

Сахароза

Глюкоза

Хінін

Хлорид натрію

875 / 3399
Хворий надійшов до клініки з пора- ненням в ділянці шиї. При обстеженні виявлено пошкоджений нерв, розташований попереду переднього драбинчастого м’яза. Який нерв ушкоджено?

Діафрагмальний

Шийний відділ симпатичного стовбуру

Під’язиковий

Язикоглотковий

Блукаючий

876 / 3399
У хворої 38-ми років після прийому аспірину і сульфаніламідів спостерігається посилений гемоліз еритроцитів, який викликаний недостатністю глюкозо-6-фосфатдегідрогенази. Порушенням утворення якого коферменту зумовлена ця патологія?

ФМН - Н2

Убіхінон

НАДФ - Н

ФАД - Н2

Піридокеальфоефат

877 / 3399
Після ДТП у водія відзначається деформація у середній третині лівої гомілки, сильний біль, особливо при спробі рухати лівою гомілкою. З рани виступають кінці кістки тригранного січення, велика крововтрата. Яка кістка може бути пошкоджена?

Стегнова

Великогомілкова

Надп’яткова

Надколінок

Малогомілкова

878 / 3399
В гистопрепараті представлена тканина, що містить клітини, які позбавлені відростків, і мають кожна декілька десятків ядер, а одна з поверхонь клітки має гофровану зону, через яку відбувається секреція гідролітичних ферментів. Яка тканина представлена в препараті?

Хрящова

Нервова

Кісткова

М’язова

Епітеліальна

879 / 3399
Ціанід калію, що є отрутою, потрапив до організму пацієнта і викликав смерть через декілька хвилин. Найбільш вірогідною причиною його токсичної дії було порушення активності:

Цитохромоксидази

Синтезу гемоглобіну

НАДФ-Н-дегідрогенази

АТФ-синтетази

Каталази

880 / 3399
Внаслідок порушення розходження хромосом при мейозі утворилися: яйцеклітина тільки з 22 аутосомами і полярне тільце з 24 хромосомами. Який синдром можливий у дитини при заплідненні такої яйцеклітини нормальним сперматозооном (22 + X)?

Синдром Шерешевського-Тернера

Синдром Едвардса

Трисомія Х

Синдром Дауна

Синдром Клайнфельтера

881 / 3399
У хворої проведена операція кесарського розтину, при цьому була розрізана на значній ділянці стінка матки і вилучений плід. Яким чином відбудеться загоєння у ділянці ушитого ендо-метрію?

Формування поперечносмугастих м’язових волокон

Проліферація міосателітоцитів

Утворення гладенької м’язової тканини

Формування сполучнотканинного рубця

Гіпертрофія гладеньких міоцитів

882 / 3399
У студента 18-ти років під час фізичного навантаження реографічно зареєстровано перерозподіл кровотоку між органами. У судинах яких органів кро-вотік підвищився найбільшою мірою?

Шлунково-кишковий тракт

Головний мозок

Печінка

Скелетні м’язи

Нирки

883 / 3399
Під час мікроскопії мазку ексудату, отриманого від щура з асептичним перитонітом, з додаванням в ексудат пташиних еритроцитів, виявлені макрофаги, оточені чужорідними еритроцитами. Якій стадії фагоцитозу відповідає описана картина?

Занурення

Внутрішньоклітинного перетравлювання

Наближення

Незавершеного фагоцитозу

Прилипання

884 / 3399
У хворого на 2-гу добу після розвитку інфаркту міокарда відбулося різке падiння систолічного артеріального тиску до 60 мм рт.ст. з тахiкардiєю до 140/хв, задишкою, нєпритомністю. Який механізм є провідним у патогенезі шоку, що розвинувся?

Інтоксикація продуктами некротичного розпаду

Анафілактична реакція на міокарді-альні білки

Зниження об’єму циркулюючої крові

Зменшення ударного об’єму крові

Пароксизмальна тахікардія

885 / 3399
Хворий 35-ти років висловлює скарги на постійну спрагу, знижений апетит. За добу випиває 9 л води. Добовий діурез збільшений, сеча знебарвлена, відносна густина - 1,005. Найбільш вірогідною причиною розвитку даної патології в хворого є пошкодження:

Аденогіпофізу

Базальної мембрани капілярів клубочків

Епіфізу

Гіпоталамічних ядер

Епітелію ниркових канальців

886 / 3399
Хворому з порушенням функції зовнішнього дихання необхідно зробити трахеостомію. На рівні яких хрящових кілець трахеї частіше за все може знаходитися перешийок щитоподібної залози?

IV-V

V-VI

I-II

II-IV

III-IV

887 / 3399
У людини під час активної фізичної праці підвищується концентрація вуглекислоти в крові. Це призводить до поглиблення та прискорення дихання, унаслідок чого в крові зменшується концентрація вуглекислоти та іонів водню. Завдяки цьому підтримується:

імунітет

онтогенез

анабіоз

ортабіоз

гомеостаз

888 / 3399
При гнійному запаленні середнього вуха в патологічний процес втягнена артерія, яка розташована на передній стінці барабанної порожнини. Що це за артерія?

A. carotis interna

A. meningea media

A. carotis externa

A. temporalis superficialis

A. auricularis posterior

889 / 3399
Хворий 34-х років звернувся з приводу карбункулу на обличчі. Об’єктивно: нещільний, безболісний набряк підшкірної клітковини, у центрі карбункулу чорний струп, по периферії везикулярні висипання навколо карбункулу. Мікробіологічне дослідження з’ясувало наявність нерухомих стрептобацил, які здатні утворювати капсули. Які мікроорганізми є збудником даної хвороби?

Bacillus antracis

Bacillus subtilis

Bacillus megaterium

Staphylococcus aureus

Bacillus anthracoides

890 / 3399
До лікарні звернулася хвора 38-ми років із скаргами на те, що після перенесеного гострого вірусного респіраторного захворювання вона втратила відчуття дотику їжі до передніх 2/3 язика, а також відчуття болю та температури, внаслідок чого, попекла язик гарячим чаєм. Вкажіть, яка з гілок якого нерва при цьому була ушкоджена?

Язиковий нерв нижньощелепної гілки трійчастого нерва

Верхній гортанний нерв блукаючого нерва

Язикові гілки під’язикового нерва

Барабанна струна лицевого нерва

Язикові гілки язикоглоткового нерва

891 / 3399
Під час мікроскопічного дослідження коронарної артерії у померлого 53-х років виявлено звуження просвіту судини за рахунок фіброзної бляшки з до-мішком ліпідів. Найвірогідніша форма атеросклерозу:

Атероматоз

Виразкування

Ліпоїдоз

Ліпосклероз

Доліпідна

892 / 3399
У вагітної жінки визначили групу крові. Реакція аглютинації еритроцитів відбулася зі стандартними сироватками груп 0а, в(I), Ba(III), та не відбулася з сироваткою Ав(II). Досліджувана кров належить до групи:

AB (IV)

Ав(II)

0а,в(І)

Ba(III)

893 / 3399
Хворій на гострий бронхіт, яка скаржиться на утруднене дихання та кашель з густим в’язким харкотинням, призначено муколітик, стимулятор синтезу сурфактанту. Який муколітик призначено?

Морфіну гідрохлорид

Натрію гідрокарбонат

Ілауцин

Амброксол

Теофілін

894 / 3399
При копрологічному дослідженні у фекаліях хворої знайдено яйця дрібних розмірів із кришечкою. З анамнезу відомо, що жінка часто вживає рибні страви. Який сисун паразитує в організмі?

Кров’яний

Котячий

Ланцетоподібний

Легеневий

Печінковий

895 / 3399
Під час клінічного обстеження пацієнтки виявлено зниження основного обміну на 40%, збільшення маси тіла, зниження температури тіла, одутлість обличчя, порушення статевих функцій, млявість і апатія, зниження інтелекту. Яке порушення функції і якої залози внутрішньої секреції призводить до появи даних симптомів?

Гіпофункція паращитоподібних залоз

Гіперфункція гіпофізу

Гіпофункція щитоподібної залози

Гіперфункція щитоподібної залози

Гіпофункція епіфізу

896 / 3399
У людини під час нейрохірургічної операції подразнюють потиличні частки кори великих півкуль головного мозку. Які відчуття це викликатиме у хворого?

Зорові

Нюхові

Слухові

Дотикові

Смакові

897 / 3399
При мікроскопічному дослідженні ендокринної залози з’ясувалося, що її паренхіма складається з фолікулярних структур, стінка яких утворена одношаровим кубічним епітелієм, а порожнина заповнена оксифільною речовиною. Який гормон секретує ця залоза?

тироксин

кортизол

окситоцин

паратирин

альдостерон

898 / 3399
Під час голодування нормальний рівень глюкози підтримується за рахунок активації глюконеогенезу. Назвіть речовину яка може використовуватись як субстрат для цього процесу:

Амоніак

Гуанін

Аденін

Аланін

Сечовина

899 / 3399
Які зміни з боку ізольованого серця можна очікувати після введення до пер-фузійного розчину адреналіну?

Збільшення частоти скорочень

Збільшення сили скорочень

Зупинка серця в діастолі

Зменшення сили скорочень

Збільшення частоти і сили скорочень

900 / 3399
Спортсмену необхідно підвищити спортивні результати. Для цього йому рекомендовано вживати препарат, який містить карнітин. Який процес в найбільшому ступені активується цією сполукою?

Транспорт амінокислот

Транспорт вітаміну K

Транспорт жирних кислот

Транспорт іонів кальцію

Транспорт глюкози

901 / 3399
Пацієнт звернувся зі скаргами на гострий біль у правому підребер’ї. При огляді лікар звернув увагу на те, що склери хворого пожовтішали. Лабораторні аналізи показали підвищену активність АЛТ та негативну реакцію на стеркобілін у калі. Для якого захворювання характерні такі симптоми?

Жовчнокам’яна хвороба

Гемолітична жовтяниця

Хронічний гастрит

Хронічний коліт

Гепатит

902 / 3399
Хворому, який надійшов до лікарні з отруєнням неякісною їжею, було про- мито шлунок розчином калію перманганату. Який механізм дії цього засобу?

Вивільнення атомарного кисню

Порушення синтезу ферментів дихального ланцюга

Вившьнення йоду

Вивільнення хлору

Руйнування мембран бактерій

903 / 3399
Хворий звернувся до лікарні із скаргами на шум та больові відчуття в вусі Об’єктивно: у хворого гостре респіраторне захворювання, риніт. Крізь який отвір глотки інфекція потрапила до барабанної порожнини та викликала її запалення?

Вхід до гортані

Зів

Хоани

Глотковий отвір слухової труби

Барабанний отвір слухової труби

904 / 3399
У тримісячного немовляти з’явився білий наліт на слизовій оболонці рота, язика та губ. Лікар запідозрив канди-доз. На яке поживне середовище необхідно зробити посів досліджуваного матеріалу для підтвердження діагнозу?

Ру

Ендо

Левенштейна-Йєнсена

Сабуро

Клауберга

905 / 3399
З метою специфічної профілактики використана вакцина, яка містить в своєму складі мікроорганізми і знешкоджений формаліном екзотоксин. До яких вакцин вона належить?

Жива

Генно-інженерна

Хімічна

Асоційована

Анатоксин

906 / 3399
У хворого 70-ти років із серцевою недостатністю внаслідок безконтрольного прийому дигоксину виникли екстрасистолія, блювання, погіршення зору, тривожність, порушення сну, зменшення діурезу. Застосування препаратів якої групи є патогенетично виправданим у даному випадку?

Стимулятори ^і-адренорецепторів

Блокатори рецепторів ангіотензину II

Донатори сульфгідрильних груп

Донатори оксиду азоту

Блокатори калієвих каналів

907 / 3399
У хворого на гепатоцеребральну дистрофію в сироватці крові знижений вміст церулоплазміну. Накопичення якого елемента в печінці, мозку та нирках спостерігається у хворого?

Калій

Кальцій

Мідь

Залізо

Натрій

908 / 3399
При електронній мікроскопії в кірковій речовині нирки визначаються структури, що вистелені призматичним епітелієм, для якого характерна щіто-чкова облямівка та глибокі складки плазмолеми у базальній частині. Між складками розташована велика кількість мітохондрій. До якого відділу не-фрона належать описані структури?

Звивистий дистальний каналець

Петля Генле

Ниркове тільце

Прямий дистальний каналець

Проксимальний каналець

909 / 3399
На препараті печінки внутрішньо-часточкові капіляри мають широкий просвіт, нерівномірний по всій довжині. Базальна мембрана у більшій частині капіляра відсутня. До якого типу відносяться такі капіляри?

Соматичного типу

Посткапіляри

Вісцерального типу

Синусоїдного типу

Прекапіляри

910 / 3399
Для прискорення загоєння опікової рани необхідно призначити засіб, який сприяє епітелізації шкіри та слизових оболонок. Визначте цей препарат:

Ергокальциферол

Ретинолу ацетат

Аскорбінова кислота

Токоферолу ацетат

Нікотинова кислота

911 / 3399
До кардіологічного відділення надійшов хворий з шлуночковою аритмією. Який препарат доцільно призначити?

Амлодипін

Дротаверин

Аміназин

Аміодарон

Прозерин

912 / 3399
Після відновлення кровообігу в ушкодженій тканині припиняється накопичення лактату та зменшується швидкість споживання глюкози. Активацією якого процесу зумовлені ці метаболічні зміни?

Ліполіз

Ілюконеогенез

Біосинтез глікогену

Анаеробний гліколіз

Аеробний гліколіз

913 / 3399
Дослідженнями останніх десятиріч встановлено, що безпосередніми 'виконавцями'апоптозу в клітині є особливі ферменти - каспази. В утворенні одного з них бере участь цитохром С. Вкажіть його функцію в нормальній клітині:

Фермент бета-окиснення жирних кислот

Компонент піруватдегідрогеназної системи

Фермент ЦТК

Фермент дихального ланцюга переносу електронів

Компонент H+-АТФазной системи

914 / 3399
До кардіологічного відділення надійшов хворий з гіпертонічною хворобою. Для зниження артеріального тиску лікар призначив лікарський засіб, що блокує ві та /32- адренорецептори. Назвіть цей лікарський засіб:

Преднізолон

Целекоксиб

Прозерин

Індометацин

Анаприлін

915 / 3399
До відділення реанімації був доставлений хворий з інфарктом міокарда. Який препарат необхідно ввести хворому для профілактики больового шоку?

Целекоксиб

Промедол

Анальгін

Налоксон

Парацетамол

916 / 3399
До відділення реанімації надійшов хворий з інфарктом міокарда. Який препарат необхідно ввести хворому для профілактики тромбоутворення?

Тироксин

Бісептол-480

Димедрол

Хінгамін

Іепарин

917 / 3399
До гінеколога звернулася жінка 28-ми років з приводу безпліддя. При обстеженні знайдено: недорозвинені яєчники і матка, нерегулярний менструальний цикл. При дослідженні статевого хроматину у більшості соматичних клітин виявлено 2 тільця Бара. Яка хромосомна хвороба найбільш вірогідна у жінки?

Синдром трипло-Х

Синдром Патау

Синдром Шерешевського-Тернера

Синдром Едвардса

Синдром Клайнфельтера

918 / 3399
При лікуванні багатьох захворювань використовується фармацевтичний препарат кокарбоксилаза (тіамін-пірофосфат) для забезпечення клітин енергією. Вкажіть, який метаболічний процес при цьому активується?

Детоксикація шкідливих речовин у печінці

Декарбоксилювання біогенних амінів

Дезамінування глутамату

Окисне декарбоксилювання пірувату

Декарбоксилювання амінокислот

919 / 3399
До клініки надійшов хворий з яскраво вираженою жовтяничністю шкіри, склер, слизових оболонок. Сеча кольору темного пива, аналіз показав наявність у ній прямого білірубіну. Вміст жовчних пігментів в калі знижений. Який тип жовтяниці спостерігається в хворого?

Абсорбційна

Кон’югаційна

Обтураційна

Паренхіматозна

Іемолітична

920 / 3399
У хворого хронічна лівошлуночко-ва недостатність. Який з перерахованих препаратів доцільно призначити хворому?

Бемегрид

Вінпоцетин

Дигоксин

Етимізол

Пірацетам

921 / 3399
У дитяче відділєння швидкою допомогою доставлена дівчинка 2-х років. Об’єктивно: дитина квола, апатична. Печінка збільшена, у її біоптаті -значний надлишок глікогену. Концентрація глюкози в крові нижча від норми. Найбільш вірогідною причиною гіпоглікемії є:

Знижена активність глюкозо-6-фосфатази

Знижена активність глікогенсинтази

Знижена активність глікогенфосфо-рилази

Знижена активність глюкозо-1-фосфатуридинтрансферази

Підвищена активність глюкокінази

922 / 3399
У 22-річної жінки внаслідок довготривалого вживання сульфаніламідних препаратів з’явилися ознаки гемолітичної анемії, що зумовлюється спадковим порушенням синтезу ферменту пентозофосфатного циклу глюкозо-6-фосфатдегідрогенази, який забезпечує утворення в організмі:

НАДФ - Н2

НАД

ФАД

ФМН