Тепер Ви можете повідомити нас про будь-яку помилку в тесті, натиснувши кнопку
Гарячі клавіші Відкрити/закрити список тестів: Space Гортати тести: ← → Перекласти тест: Shift
Понято
0.0%
1 / 200
Пацієнтка 47-ми років скаржиться на біль, що виникає під час прийому їжі та зміні температури. Періодично впродовж 2-х тижнів виникали самочинні болі в ділянці правої верхньої щелепи. Об’єктивно: в 16 зубі глибока каріозна порожнина, після видалення залишків їжі та пухкого дентину виявлено кровоточиву пульпу. Зондування різко болісне. Короткочасний біль від холодного. Перкусія неприємна. Який найбільш імовірний діагноз? A 47-year-old patient complains of pain that occurs during eating and changes in temperature. Spontaneous pains in the area of ​​the right upper jaw periodically occurred for 2 weeks . Objectively: a deep carious cavity in the 16th tooth, after removal of food residues and loose dentin, a bleeding pulp was found. Probing is sharply painful. Short-term cold pain. Percussion is unpleasant. What is the most likely diagnosis?

Хронічний конкрементозний пульпіт Chronic calcifying pulpitis

Хронічний гангренозний пульпіт Chronic gangrenous pulpitis

Глибокий хронічний карієс Deep chronic caries

Гострий обмежений пульпіт Acute limited pulpitis

Хронічний фіброзний пульпіт Chronic fibrous pulpitis

2 / 200
Хвора 27-ми років скаржиться на різкий біль у лівій привушній області. Об’єктивно: температура тіла - 37,8oC. Відзначається невелика асиметрія обличчя за рахунок припухлості м’яких тканин перед ко-зелком лівого вуха. Звужений слуховий прохід. Відкривання рота обмежене до 2,0 см. Зуби інтактні, нижня щелепа незначно зміщена вправо. Слизова оболонка порожнини рота блідо-рожевого кольору. Який найбільш імовірний діагноз? A 27-year-old patient complains of sharp pain in the left parotid region. Objectively: body temperature - 37.8oC. There is a slight asymmetry of the face due to swelling of the 'what kind of tissues in front of the turbinate of the left ear. The auditory canal is narrowed. Mouth opening is limited to 2.0 cm. The teeth are intact, the lower jaw is slightly shifted to the right. The mucous membrane of the oral cavity is pale pink in color. What is the most likely diagnosis?

Артроз лівого скронево-нижньощелепного суглоба Arthrosis of the left temporomandibular joint

Загострення хронічного артриту лівого скронево-нижньощелепного суглоба Exacerbation of chronic arthritis of the left temporomandibular joint

Флегмона привушно-жувальної ділянки Phlegmon of the parotid-chewing area

Перелом суглобового відростка нижньої щелепи Fracture of the articular process of the lower jaw

Лівобічний отит Left-sided otitis

3 / 200
Пацієнтка 56-ти років скаржиться на наявність каріозної порожнини в 26 зубі. Об’єктивно: на жувальній поверхні 26 зуба каріозна порожнина, що не сполучається з порожниною зуба. Зондування і термічна реакція безболісні. На рентгенограмі визначається нерівномірне розширення пері-одонтальної щілини. Який остаточний діагноз? A 56-year-old patient complains about the presence of a carious cavity in the 26th tooth. Objectively: there is a carious cavity on the chewing surface of the 26th tooth that does not connect with the tooth cavity. Probing and thermal reaction are painless. An uneven expansion of the peri-odontal gap is determined on the radiograph. What is the final diagnosis?

Хронічний фіброзний періодонтит Chronic fibrous periodontitis

Хронічний грануляційний періодонтит Chronic granulation periodontitis

Хронічний глибокий карієс Chronic deep caries

Хронічний гранулематозний періодонтит Chronic granulomatous periodontitis

Хронічний фіброзний пульпіт Chronic fibrous pulpitis

4 / 200
Хвора 30-ти років звернулася в клініку зі скаргами на біль в 26 і кровоточивість під час їжі. Зуб раніше не лікувався. Об’єктивно: на жувальній поверхні 26 глибока каріозна порожнина, що сполучається з порожниною зуба, заповнена м’якою тканиною червоного кольору. При зондуванні спостерігаються болючість і кровоточивість. Був поставлений діагноз: хронічний гіпертрофічний пульпіт 26. Що буде визначатися на рентгенограмі в цьому випадку? A 30-year-old patient came to the clinic with complaints of pain in 26 and bleeding while eating. The tooth had not been treated before. Objectively: on the chewing surface 26 a deep carious cavity connecting with the tooth cavity is filled with red soft tissue. Pain and bleeding are observed during probing. The diagnosis was made: chronic hypertrophic pulpitis 26. What will be determined on the X-ray in this case?

Деструкція міжзубної перегородки на 1/3 Destruction of the interdental septum by 1/3

Гіперцементоз верхівки кореня зуба Hypercementosis of the apex of the tooth root

Остеосклероз кісткової тканини Osteosclerosis of bone tissue

Зміни в періапікальних тканинах відсутні There are no changes in periapical tissues

Остеопороз кісткової тканини Osteoporosis of bone tissue

5 / 200
Пацієнт 37-ми років скаржиться на біль, набряк нижньої губи. Хворіє близько року. Раніше непокоїли сухість губ, тріщини. Лікувався самостійно. Протягом останніх двох тижнів стан різко погіршився. Об’єктивно: нижня губа набрякла, вкрита товстими кірками жовтувато-зеленого кольору. Протоки слинних залоз в зоні Клейна розширені, з каламутним ексудатом. На червоній облямівці - тріщини. Порожнина рота не санована. Який найбільш імовірний діагноз? A 37-year-old patient complains of pain, swelling of the lower lip. He has been sick for about a year. Previously, he was worried about dry lips, cracks. He was treated independently. Over the past two weeks, the condition has sharply has worsened. Objectively: the lower lip is swollen, covered with thick yellowish-green crusts. The ducts of the salivary glands in Klein's zone are enlarged, with cloudy exudate. There are cracks on the red border. The oral cavity is not cleaned. What is the most likely diagnosis?

Гландулярний хейліт Glandular cheilitis

Екзематозний хейліт Eczematous cheilitis

Ексфоліативний хейліт Exfoliative cheilitis

Атопічний хейліт Atopic cheilitis

Актинічний хейліт Actinic cheilite

6 / 200
Хвора 18-ти років звернулася зі скаргами на косметичний дефект внаслідок зміни кольору коронок зубів. Проживає в регіоні з вмістом фтору в питній воді 1,1 мг/л. Страждає соматичною патологією, часто хворіє. Об’єктивно: виявлена білувата змінена емаль у пришийковій зоні всіх зубів, зондування безболісне. При вітальному фарбуванні 2% розчином метиленового синього елементи ураження забарвлюються. Який остаточний діагноз? An 18-year-old patient complained of a cosmetic defect due to a change in the color of tooth crowns. She lives in a region with a fluoride content in drinking water of 1.1 mg/l. Suffers from somatic pathology, often gets sick. Objectively: whitish, changed enamel is detected in the cervical area of ​​all teeth, probing is painless. During congratulatory staining with a 2% methylene blue solution, the lesion elements are colored. What is the final diagnosis?

Флюороз, плямиста форма Fluorosis, spotted form

Гострий поверхневий карієс Acute surface caries

Незавершений амелогенез Incomplete amelogenesis

Гострий початковий карієс Acute initial caries

Системна гіпоплазія емалі Systemic enamel hypoplasia

7 / 200
Пацієнт 23-х років скаржиться на біль в яснах, що підсилюється при прийомі їжі, неприємний запах із рота, погане самопочуття. Занедужав 2 дні тому після переохолодження. Об’єктивно: слизова оболонка ясен гіперемійована, набрякла, легко кровоточить при зондуванні. По ясеневому краю в області зруйнованих 36, 37 і 38 зубів виразки, покриті брудно-сірим некротичним нальотом. Значні назубні відкладення. У мазку - фузоспірилярна флора. Який остаточний діагноз? A 23-year-old patient complains of pain in the gums that worsens when eating, bad breath, bad health. He fell ill 2 days ago after hypothermia. About objectively: the mucous membrane of the gums is hyperemic, swollen, easily bleeds during probing. On the gum edge in the area of ​​destroyed teeth 36, 37 and 38, ulcers are covered with a dirty-gray necrotic plaque. Significant dental deposits. Fusospirillary flora in the smear. What is the final diagnosis?

Десквамативний гінгівіт Desquamative gingivitis

Катаральний гінгівіт Catarrhal gingivitis

Виразковий гінгівіт Ulcerative gingivitis

Гіпертрофічний гінгівіт Hypertrophic gingivitis

Атрофічний гінгівіт Atrophic gingivitis

8 / 200
Пацієнт 58-ми років скаржиться на порушення функції жування. Користувався частковими знімними пластинковими протезами, які потребують переробки. Об’єктивно: слизова оболонка стоншена по всій поверхні протезного ложа, атрофована. Альвеолярний відросток рівномірно атрофований, склепіння піднє6іння невисоке. Який спосіб одержання функціонального відбитку буде показаним? A 58-year-old patient complains of impaired masticatory function. He used partial removable lamellar prostheses that need to be reworked. Objectively: the mucous membrane is thinned over the entire surface of the prosthetic bed , atrophied. The alveolar process is uniformly atrophied, the vault of elevation is low. What method of obtaining a functional impression will be shown?

Під силою власного жувального тиску Under the force of own chewing pressure

Під силою довільного тиску Under the force of arbitrary pressure

Розвантажувальний Unloading

Комбінований Combined

Компресійний Compression

9 / 200
При проведенні санітарно-просвітницької роботи серед вагітних жінок стоматолог дав рекомендації відносно гігієни ротової порожнини, раціонального харчування та необхідної кількості мікроелементів та вітамінів у їх щоденному раціоні. Яка оптимальна кількість кальцію необхідна вагітній жінці для формування резистентних до карієсу зубів у майбутньої дитини? When carrying out sanitary and educational work among pregnant women, the dentist gave recommendations regarding oral hygiene, healthy nutrition and the necessary amount of trace elements and vitamins in their daily diet. What is the optimal amount does a pregnant woman need calcium for the formation of caries-resistant teeth in the future child?

2,0 г 2.0 g

2,5 г 2.5 g

1,5 г 1.5 g

3,5 г 3.5 g

3,0 г 3.0 g

10 / 200
Під час огляду ротової порожнини у хворого 32-х років стоматолог виявив наступне: язик набряклий, гіперемований, вкритий білим нальотом, який легко знімається шпателем. Лікар з’ясував, що пацієнт тривалий час лікувався антибіотиками. Який попередній діагноз? During an examination of the oral cavity of a 32-year-old patient, the dentist found the following: the tongue is swollen, hyperemic, covered with a white plaque that is easily removed with a spatula. The doctor found out , that the patient has been treated with antibiotics for a long time. What is the previous diagnosis?

Кандидозний стоматит Candida stomatitis

Рецидивний афтозний стоматит Recurrent aphthous stomatitis

Лейкоплакія Leukoplakia

Виразковий стоматит Ulcerative stomatitis

Хейліт Haylit

11 / 200
Чоловік 49-ти років звернувся до терапевта-стоматолога з метою санації порожнини рота перед протезуванням. Об’єктивно: в 15 на дистальній поверхні каріозна порожнина. Зондування, перкусія безболісні. На рентгенограмі 15 помітне розширення періодонтальної щілини в ділянці апексу. До якої межі у даному випадку доцільно запломбувати кореневі канали? A 49-year-old man turned to a dental therapist for the purpose of sanating the oral cavity before prosthetics. Objectively: at 15, a carious cavity on the distal surface. Probing, percussion painless. On radiograph 15, the expansion of the periodontal gap in the area of ​​the apex is visible. To what extent is it advisable to seal the root canals in this case?

До анатомічної верхівки To the anatomical apex

До фізіологічної верхівки To the physiological peak

Вивести матеріал за верхівку Put material past the top

До рентгенологічної верхівки To the x-ray apex

Не доводити матеріал до верхівки Do not bring the material to the top

12 / 200
Під час профілактичного огляду порожнини рота дитини на оральних поверхнях 16, 26, 36, 46 виявлені потовщення емалі у вигляді крапель, які за кольором не відрізняються від емалі зуба. Вкажіть назву цієї нозологічної форми: During a preventive examination of the child's oral cavity on oral surfaces 16, 26, 36, 46, enamel thickening in the form of drops, which do not differ in color from tooth enamel, was found. Specify the name of this nosological form:

Гіперплазія Hyperplasia

Дисплазія Dysplasia

Аплазія Aplasia

Гіпоплазія Hypoplasia

Флюороз Fluorosis

13 / 200
Хворий 25-ти років звернувся до стоматолога з метою санації. При огляді на контактних поверхнях зубів багато каріозних уражень. Контакти між зубами дуже щільні. Який гігієнічний захід Ви порадите для кращого очищення міжзубних проміжків? A 25-year-old patient went to the dentist for rehabilitation. When examining the contact surfaces of the teeth, there are many carious lesions. The contacts between the teeth are very tight. What hygiene measures would you recommend for better interdental cleaning?

Іригатори Irrigators

Електричні зубні щітки Electric toothbrushes

Зубочистки Toothpicks

Флоси-зубні нитки Dental floss

Жувальна гумка Chewing gum

14 / 200
У хворого 18-ти років клінічно виявлено сіаліт в передній ділянці позазалозистого відділу протоки лівої піднижньощелепної залози. Який метод лікування показано в даному випадку? An 18-year-old patient was clinically diagnosed with sialitis in the anterior part of the extraglandular duct of the left submandibular gland. What treatment method is indicated in this case?

Розтин протоки та видалення сіаліту Dissection of duct and removal of sialitis

Екстирпація піднижньощелепної залози Extirpation of the submandibular gland

Консервативне лікування Conservative treatment

Фізіотерапевтичне лікування Physiotherapy treatment

Розтин протоки з одномоментним формуванням штучного устя і видалення сіаліту Dissection of the duct with simultaneous formation of an artificial mouth and removal of sialitis

15 / 200
Жінка 25-ти років скаржиться на зміну кольору 13 зуба, естетичний недолік. В анамнезі лікування даного зуба із приводу ускладненого карієсу, алергія на пластмасу. Об’єктивно: 13 зуб має темно-сірий колір, дефект відновлений пломбою. На рентгенограмі канал кореня запломбований до верхівки. Яка з перерахованих штучних коронок показана для даної хворої? A 25-year-old woman complains about a change in the color of tooth 13, an aesthetic defect. She has a history of treatment of this tooth for complicated caries, an allergy to plastic. Objectively: The 13th tooth has a dark gray color, the defect has been restored with a filling. On the radiograph, the root canal is sealed to the apex. Which of the listed artificial crowns is shown for this patient?

Штампована Stamped

Лита Lita

Пластмасова Plastic

Металопластмасова Metal-plastic

Металокерамічна Ceramic

16 / 200
Лікар виготовляє двощелепну дротяну шину із зачіпними петлями для іммобілізації відламків нижньої щелепи в ділянці кута справа зі зміщенням. В ділянці яких зубів мають бути вигнуті зачіпні гачки? The doctor makes a double-jaw wire splint with hooks to immobilize fragments of the lower jaw in the area of ​​the right corner with displacement. In which area of ​​teeth should the hooks be curved?

На обох щелепах в ділянці парних зубів (другого, четвертого і шостого) On both jaws in the area of ​​paired teeth (second, fourth and sixth)

На обох щелепах в ділянці непарних зубів (першого, третього, п’ятого і сьомого) On both jaws in the area of ​​odd teeth (first, third, fifth and seventh)

На нижній щелепі в ділянці парних зубів, на верхній щелепі в ділянці непарних зубів On the lower jaw in the area of ​​even teeth, on the upper jaw in the area of ​​odd teeth

На верхній щелепі в ділянці парних зубів, на нижній щелепі в ділянці непарних зубів On the upper jaw in the area of ​​even teeth, on the lower jaw in the area of ​​odd teeth

На обох щелепах в ділянці кожного зуба On both jaws in the area of ​​each tooth

17 / 200
Хвора 36-ти років скаржиться на різкий біль, клацання в правому СНЩС, печіння в ділянці правого зовнішнього слухового проходу. Рухи нижньої щелепи східцепо-дібні, з короткочасними блокуючими мо- ментами в суглобі і гострим болем. В анамнезі гострий стрес. Об’єктивно: обличчя симетричне. Прикус ортогнатичний, при внутрішньоротовій пальпації латеральних крилоподібних м’язів відчувається біль справа. На томограмах контури кісткових структур суглобових поверхонь без змін. Який найбільш імовірний діагноз? A 36-year-old patient complains of sharp pain, clicking in the right TMJ, burning in the area of ​​the right external auditory canal. Movements of the lower jaw are stair-like, with short-term blocking moments in the joint and acute pain. History of acute stress. Objectively: the face is symmetrical. The bite is orthognathic, during intraoral palpation of the lateral pterygoid muscles, pain is felt on the right. On the tomograms, the contours of the bone structures of the articular surfaces are unchanged. What is the most likely diagnosis ?

Деформуючий артроз СНЩС Deforming arthrosis of TMJ

Ревматичний артрит СНЩС Rheumatic arthritis of TMJ

Нейромускулярний синдром СНЩС Neuromuscular TMJ syndrome

Анкілоз СНЩС Ankylosis TMJ

Гострий післятравматичний артрит СН-ЩС Acute post-traumatic arthritis CH-ShS

18 / 200
У хворого діагностовано хронічний одонтогенний гайморит. Яке лікування слід провести? The patient is diagnosed with chronic odontogenic sinusitis. What treatment should be performed?

Видалення причинного зуба, гайморото-мія Removal of the causative tooth, maxillary sinus

Пункція гайморової пазухи, медикаментозне лікування Puncture of the maxillary sinus, medical treatment

Фізіотерапевтичне та медикаментозне лікування Physiotherapy and drug treatment

Гайморотомія, фізіотерапевтичне лікування Chimorotomy, physiotherapy treatment

Медикаментозне лікування Medical treatment

19 / 200
Хворого 32-х років турбує зміна кольору зуба та неприємні відчуття, що виникають під час розжовування твердої їжі. Об’єктивно: у 45 зубі каріозна порожнина, яка сполучається з порожниною зуба; зондування дна каріозної порожнини безболісне та реакція на термічні подразники відсутня. Вертикальна перкусія слабкобо-лісна. Слизова оболонка ясен біля зуба пастозна, ціанотична, є нориця з гнійним відділенням. Регіональний лімфаденіт. Складіть план лікування: A 32-year-old patient is concerned about tooth discoloration and unpleasant sensations when chewing solid food. Objectively: tooth 45 has a carious cavity that connects with the cavity of the tooth; probing the bottom of the carious cavity is painless and there is no reaction to thermal stimuli. Vertical percussion is mildly painful. The mucous membrane of the gums near the tooth is pasty, cyanotic, there is a fistula with purulent discharge. Regional lymphadenitis. Make a treatment plan:

Рентгенологічне дослідження 45 зуба, одночасна медикаментозна та механічна обробка кореневих каналів з наступним пломбуванням кореневих каналів X-ray examination of 45 teeth, simultaneous medicinal and mechanical treatment of root canals followed by filling of root canals

Видалити зуб, призначити антимікробну терапію Remove tooth, prescribe antimicrobial therapy

Розкрити зуб, видалити путридні маси, дати відтік ексудату Open the tooth, remove the putrid mass, drain the exudate

- -

Провести періостеотомію, призначити антимікробну терапію Conduct periosteotomy, prescribe antimicrobial therapy

20 / 200
У хворого на вестибулярній поверхні в пришийковій ділянці 11 зуба - крейдоподі-бна пляма, що з’явилась після прорізування зуба. При зондуванні поверхня плями гладенька, безболісна. Які додаткові дослідження необхідно зробити для постановки діагнозу? The patient has a chalk-like spot on the vestibular surface in the cervical region of the 11th tooth that appeared after the eruption of the tooth. When probed, the surface of the spot is smooth and painless. What additional research is necessary to make a diagnosis?

Мікробіологічне дослідження Microbiological research

Цитологічне Cytological

Вітальне фарбування Welcome painting

Рентгенологічне X-ray

Біопсія Biopsy

21 / 200
Пацієнту з захворюванням ендокринної системи був поставлений діагноз: гострий глибокий карієс у 4 зубах. Які властивості повинна мати лікувальна прокладка для пломбування цих порожнин? A patient with a disease of the endocrine system was diagnosed with acute deep caries in 4 teeth. What properties should a medical pad have to fill these cavities?

Ізоляційні Isolation

Протизапальні, дентиногенез-стимулювальні Anti-inflammatory, dentinogenesis-stimulating

Антимікробні Antimicrobial

Бути рентгеноконтрастною To be radiopaque

Кровозупинні Hemostatic

22 / 200
Хворий 26-ти років, педагог, звернувся до стоматолога зі скаргами на відсутність зубів у фронтальній ділянці на верхній щелепі, фонетичний дефект. Зуби видалені в результаті травми. Об’єктивно: 11, 21, 22 відсутні, 12 - депульпований, стійкий, перкусія безболісна, 23 - інтактний, стійкий. Прикус ортогнатичний. Оберіть оптимальну конструкцію протезу : A 26-year-old patient, a teacher, turned to the dentist with complaints about the absence of teeth in the frontal area of ​​the upper jaw, a phonetic defect. The teeth were removed as a result of an injury. About objectively: 11, 21, 22 are missing, 12 - depulped, stable, percussion is painless, 23 - intact, stable. Orthognathic bite. Choose the optimal design of the prosthesis :

Суцільнолитий мостоподібний протез One-piece bridge prosthesis

Частковий знімний протез Partial removable prosthesis

Мостоподібний протез з металокераміки Metal-ceramic bridge-like prosthesis

Мостоподібний протез з комбінованою проміжною частиною Bridge-like prosthesis with combined intermediate part

Мостоподібний протез з пластмаси Plastic bridge prosthesis

23 / 200
Хворий 37-ми років скаржиться на ерозії на язиці. Об’єктивно: на дорсальній поверхні язика зліва є безболісна ерозія овальної форми розміром до 1 см. Краї рівні, з хрящеподібним при пальпації інфільтратом. Дно м’ясо-червоного кольору з ”сальним” нальотом. Лімфовузли зліва збільшені, безболісні. Який найбільш імовірний діагноз? A 37-year-old patient complains of erosion on the tongue. Objectively: there is a painless oval-shaped erosion up to 1 cm in size on the dorsal surface of the tongue on the left. The edges are smooth, with a cartilage-like infiltrate on palpation. The bottom is flesh-red in color with a 'sebaceous' coating. The lymph nodes on the left are enlarged, painless. What is the most likely diagnosis?

Ракова виразка Cancer ulcer

Сифіліс Syphilis

Травматична виразка Traumatic ulcer

Хронічний рецидивний афтозний стоматит Chronic recurrent aphthous stomatitis

Герпетичний стоматит Herpetic stomatitis

24 / 200
Жінка 25-ти років перебуває на лікуванні з приводу ВІЛ-інфекції. Яка пухлина найчастіше ускладнює перебіг ВІЛ-інфекції? A 25-year-old woman is being treated for HIV infection. Which tumor most often complicates the course of HIV infection?

Гемангіома Hemangioma

Лімфангіома Lymphangioma

Саркома Капоші Kaposi's sarcoma

Саркома Юїнга Ewing's sarcoma

Аденолімфома Adenolymphoma

25 / 200
Пацієнт 38-ми років страждає на цукровий діабет 1 типу. Перед відвідуванням лікарястоматолога інсулін не вводив. Діагноз: гострий пульпіт 13 зуба. Через 5 хвилин після проведення інфраорбітальної анестезії лідокаїном з адреналіном хворий раптово зблід і знепритомнів. Об’єктивно: сухість шкіри, реакція на больові подразники відсутня, зіничний, рогівковий рефлекси різко знижені, дихання ледь помітне, тони серця приглушені. Яка патологія розвинулася у даного пацієнта? A 38-year-old patient suffers from type 1 diabetes. He did not inject insulin before visiting the dentist. Diagnosis: acute pulpitis of tooth 13. 5 minutes after infraorbital anesthesia with lidocaine and adrenaline, the patient suddenly turned pale and fainted. Objectively: dry skin, reaction to painful stimuli is absent, pupillary and corneal reflexes are sharply reduced, breathing is barely noticeable, heart sounds are muffled. What pathology has developed in this patient?

Гіпоглікемічна кома Hypoglycemic coma

Інтоксикація анестетиком Anesthetic intoxication

Гiперглiкемiчна кома Hyperglycemic coma

Клінічна смерть Clinical death

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

26 / 200
Юнак 17-ти років звернувся до лікаря зі скаргами на наявність плям коричневого кольору на зубах обох щелеп, які з часом в розмірі не змінюються. Діагностовано ендемічний флюороз. Які методи профілактики даної патології? A 17-year-old boy turned to the doctor with complaints about the presence of brown spots on the teeth of both jaws, which do not change in size over time. Endemic fluorosis was diagnosed. What methods of prevention of this pathology?

Гігієнічний догляд за порожниною рота, прийом препаратів фтору Hygienic care of the oral cavity, taking fluoride preparations

Призначення препаратів кальцію, фтору Prescription of calcium, fluoride preparations

Гігієнічний догляд за порожниною рота, своєчасна санація молочних зубів Hygienic care of the oral cavity, timely sanitation of milk teeth

Попередження захворювань вагітних та дітей раннього дитячого віку Prevention of diseases of pregnant women and children of early childhood

Дефторування питної води та прийом препаратів кальцію Drinking water defluoridation and calcium supplements

27 / 200
Хворий 25-ти років звернувся до стоматолога зі скаргами на короткочасний біль у зубі на нижній щелепі справа при вживанні солодкого, гарячого, холодного. Об’єктивно: в 36 зубі на контактній поверхні каріозна порожнина, що не сполучається з порожниною зуба, дентин розм’якшений. Зондування дна каріозної порожнини болісне, перкусія безболісна. ЕОД- 16 мкА. Який остаточний діагноз? A 25-year-old patient turned to the dentist with complaints of a short-term toothache on the right lower jaw when eating sweet, hot, cold. Objectively: in 36 the tooth has a carious cavity on the contact surface that does not communicate with the tooth cavity, the dentin is softened. Probing the bottom of the carious cavity is painful, percussion is painless. EOD- 16 μA. What is the final diagnosis?

Хронічний фіброзний періодонтит Chronic fibrous periodontitis

Хронічний фіброзний пульпіт Chronic fibrous pulpitis

Гострий глибокий карієс Acute deep caries

Гострий середній карієс Acute medium caries

Гіперемія пульпи Pulp hyperemia

28 / 200
Дитина 10-ти років скаржиться на косметичні дефекти у вигляді білих плям в ділянці верхніх фронтальних зубів, які з’явилися давно і з часом не збільшуються. Об’єктивно: білі плями біля різальних країв на вестибулярних поверхнях 11,12,13,21, 22, 23 зубів. Під час зондування поверхня плям гладенька, безболісна, не забарвлюється барвниками. Який найбільш імовірний діагноз? A 10-year-old child complains of cosmetic defects in the form of white spots in the area of ​​the upper front teeth, which appeared a long time ago and do not increase over time. Objectively : white spots near the incisal edges on the vestibular surfaces of teeth 11, 12, 13, 21, 22, 23. During probing, the surface of the spots is smooth, painless, and not stained with dyes. What is the most likely diagnosis?

Системна гіпоплазія емалі Systemic enamel hypoplasia

Місцева гіпоплазія емалі Local enamel hypoplasia

Ендемічний флюороз Endemic fluorosis

Гострий початковий карієс Acute initial caries

Ерозія емалі Enamel erosion

29 / 200
Визначте вид прикусу, якщо верхня губа западає, нижня губа випинається, фронтальні зуби у зворотному прикусі, мезіально-щічні горби верхніх перших молярів контактують зі щічними горбами нижніх других молярів: Determine the type of bite, if the upper lip sinks, the lower lip protrudes, the front teeth are in a reverse bite, the mesial-buccal ridges of the upper first molars contact the buccal ridges of the lower second molars :

Прогенічний мезіальний глибокий прикус Progenic mesial deep bite

Прогенічний мезіальний прикус Progenic mesial bite

Прогенічний нейтральний прикус Progenic neutral bite

Прогнатичний дистальний прикус Prognathic distal bite

Фізіологічна прогенія Physiological progeny

30 / 200
Пацієнт 65-ти років скаржиться на гострий біль в ділянці суглобів, який набув затяжного характеру з періодичними загостреннями найчастіше весною та восени. Захворювання пов’язує з грипом, що переніс раніше. На рентгенограмі скронево-нижньощелепного суглоба: деструктивні та реактивні зміни, часткова резорбція суглобової голівки та деформація суглобового горбика. Який найбільш імовірний діагноз? A 65-year-old patient complains of acute pain in the joints, which has acquired a protracted character with periodic exacerbations, most often in spring and autumn. The disease is associated with the flu, which transferred earlier. On the radiograph of the temporomandibular joint: destructive and reactive changes, partial resorption of the articular head and deformation of the articular tubercle. What is the most likely diagnosis?

Синдром Костена Kosten Syndrome

Артрито-артроз скронево- нижньощелепного суглоба Arthritis-arthrosis of the temporomandibular joint

Анкілоз скронево-нижньощелепного суглоба Ankylosis of the temporomandibular joint

Гострий артрит Acute arthritis

Хронічний травматичний артрит Chronic traumatic arthritis

31 / 200
Хвора 25-ти років скаржиться на розриваючий біль в ділянці нижньої щелепи справа, підвищену температуру тіла до 39oC, загальну слабкість. Об’єктивно: обличчя асиметричне за рахунок набряку в підщелепній ділянці справа, лімфовузли збільшені, болісні. При внутрішньо-ротовому огляді 46 зруйнований, раніше болів, але хвора до лікаря не зверталася. Перкусія 45, 46, 47 різко болюча, відмічається рухомість. Набряк та гіперемія альвеолярного відростку з двох сторін. Який найбільш імовірний діагноз? A 25-year-old patient complains of excruciating pain in the area of ​​the lower jaw on the right, elevated body temperature up to 39oC, general weakness. Objectively: the face is asymmetrical due to swelling in the submandibular area on the right, the lymph nodes are enlarged, painful. During intra-oral examination, 46 is destroyed, it was painful before, but the patient did not consult a doctor. Percussion 45, 46, 47 is sharply painful, mobility is noted. Swelling and hyperemia of the alveolar process on both sides. What the most likely diagnosis?

Гострий одонтогенний остеомієліт нижньої щелепи від 46 зуба Acute odontogenic osteomyelitis of the lower jaw from tooth 46

Гострий гнійний періостит Acute purulent periostitis

Хронічний періодонтит 46 в стадії загострення Chronic periodontitis 46 in the acute stage

Хронічний остеомієліт нижньої щелепи Chronic osteomyelitis of the lower jaw

Флегмона піднижньощелепної ділянки Phlegmon of the submandibular area

32 / 200
Хворий 33-х років звернувся в клініку зі скаргами на періодичне порушення носового дихання. Відчуття важкості в лівій половині голови. При риноскопії виявлена гіпертрофія нижньої носової раковини, синюшність. При огляді порожнини рота виявлений зруйнований 26 зуб, який періодично турбує хворого. На рентгенограмі верхньощелепної пазухи спостерігається пристінкове затемнення, особливо в ділянці дна. Який діагноз можна припустити? A 33-year-old patient came to the clinic with complaints of periodic disruption of nasal breathing. A feeling of heaviness in the left half of the head. Rhinoscopy revealed hypertrophy of the lower concha, bluishness. During the examination of the oral cavity, a destroyed 26th tooth was found, which periodically bothers the patient. On the x-ray of the maxillary sinus, wall darkening is observed, especially in the area of ​​the bottom. What diagnosis can be assumed?

Хронічний одонтогенний поліпозно-гнійний гайморит Chronic odontogenic polyps-purulent sinusitis

Прикоренева кіста Prinal cyst

Хронічний одонтогенний катаральний гайморит Chronic odontogenic catarrhal sinusitis

Гострий одонтогенний гайморит Acute odontogenic sinusitis

Інтерстиціальна кіста верхньощелепної пазухи Interstitial cyst of the maxillary sinus

33 / 200
Дитині 9 років. Мати скаржиться на змі- ну кольору коронок усіх тимчасових зубів. Об’єктивно: зуби жовтувато-коричневі, дентин прозорий, горби кутніх та різальний край різців стерті. Емаль постійних молярів сірого кольору, матова, у фісурах спостерігається оголення дентину. Зі слів матері, батько дитини має такі самі зуби. Встановіть діагноз: The child is 9 years old. The mother complains about a change in the color of the crowns of all temporary teeth. Objectively: the teeth are yellowish-brown, the dentin is transparent, the angular humps and the incisal edge the incisors are erased. The enamel of the permanent molars is gray, matte, dentin is exposed in the fissures. According to the mother, the child's father has the same teeth. Establish a diagnosis:

Деструктивна форма флюорозу Destructive form of fluorosis

”Тетрациклінові” зуби Tetracycline teeth

Системна гіпоплазія емалі Systemic enamel hypoplasia

Синдром Стейнтона-Капдепона Stainton-Capdepon syndrome

Некомпенсована форма карієсу Uncompensated form of caries

34 / 200
У жінки 25-ти років в анамнезі епілепсія. Під час огляду: ясна гіперемовані, набряклі, кровоточать під час зондування, визначається велика кількість над- і під’ясен-ного зубного каменю. Діагностовано хронічний генералізований пародонтит ІІ ступеня, загострений перебіг. Визначте метод проведення професійної гігієни, при вказаній супутній патології: A 25-year-old woman has a history of epilepsy. During the examination: the gums are hyperemic, swollen, bleed during probing, a large number of supra- and subgingiva is determined of tartar. Chronic generalized periodontitis of the II degree, aggravated course, is diagnosed. Determine the method of conducting professional hygiene, with the indicated accompanying pathology:

Комбінований Combined

Ультразвуковий Ultrasonic

Медикаментозний Medical

Хімічний Chemical

Інструментальний Instrumental

35 / 200
Пацієнт 35-ти років звернувся до стоматолога з метою санації порожнини рота. Об’єктивно: на вестибулярній поверхні 44 зуба в пришийковій ділянці наявна порожнина в межах плащового дентину, дентин щільний, темного кольору. Зондування, холодова реакція, перкусія безболісні. Який остаточний діагноз? A 35-year-old patient consulted a dentist for oral cavity rehabilitation. Objectively: on the vestibular surface of tooth 44 in the cervical region, there is a cavity within the mantle dentin, dentin is dense, dark in color. Probing, cold reaction, percussion are painless. What is the final diagnosis?

Клиноподібний дефект Wedge-shaped defect

Кислотний некроз твердих тканин Acid necrosis of solid tissues

Хронічний поверхневий карієс Chronic surface caries

Ерозія емалі Enamel erosion

Хронічний середній карієс Chronic middle caries

36 / 200
У хворого 49-ти років, завзятого курця, в правому куті рота на слизовій оболонці наявна виразка з кратероподібними щільними краями, білого кольору. Мікроскопічно при забарвленні еозином визначаються тяжі атипового багатошарового епітелію, що вростають у прилеглі тканини й утворюють гніздні скупчення. У центрі гніздних скупчень - округлої форми рожеві концентричні утворення. Який найбільш імовірний діагноз? A 49-year-old patient, a heavy smoker, has an ulcer with crater-like dense edges, white in color, in the right corner of the mouth on the mucous membrane. Microscopically, when stained with eosin, masses are determined of atypical multi-layered epithelium growing into adjacent tissues and forming nest clusters. In the center of the nest clusters - pink concentric formations of round shape. What is the most likely diagnosis?

Хвороба Боуена Bowen's disease

Аденокарцинома Adenocarcinoma

Базальноклітинний рак Basal cell carcinoma

Пласкоклітинний рак з ороговінням Squamous cell carcinoma with keratinization

Лейкоплакія Leukoplakia

37 / 200
Хвора 33-х років скаржиться на свербіння та набряк верхньої губи. Об’єктивно: парез лицевого нерва зліва, верхня губа збільшена, при пальпації - набрякла, м’якої консистенції, без інфільтрату в глибині ураження. Поставте діагноз: A 33-year-old patient complains of itching and swelling of the upper lip. Objectively: paresis of the facial nerve on the left, the upper lip is enlarged, swollen on palpation, m' of what consistency, without infiltrate in the depth of the lesion. Make a diagnosis:

Лімфангіома Lymphangioma

Трофедема Мейжа Meige's trophy

Набряк Квінке Quincke edema

Синдром Мелькерсона-Розенталя Melkersson-Rosenthal syndrome

Макрохейліт Мішера Mischer macrocheilite

38 / 200
Хворий 44-х років скаржиться на наявність на нижній губі безболісної ділянки білуватого кольору. Об’єктивно: на червоній облямівці нижньої губи справа ближче до центра визначається різко обмежена ділянка полігональної форми розміром 0,5х1,0 см. Поверхня вогнища ураження має сірувато-білий колір, вкрита щільноси-дячими дрібними лусочками. Навколишні тканини не змінені. Пальпація зміненої ділянки безболісна. Який найбільш імовірний діагноз? A 44-year-old patient complains of the presence of a painless whitish area on the lower lip. Objectively: a sharply limited area is defined on the red border of the lower lip on the right closer to the center of a polygonal shape measuring 0.5x1.0 cm. The surface of the lesion is grayish-white in color, covered with small dense scales. The surrounding tissues are not changed. Palpation of the changed area is painless. What is the most likely diagnosis?

Червоний плескатий лишай Red lichen planus

Кандидозний хейліт Candida cheilitis

Червоний вовчак Lupus erythematosus

Лейкоплакія, плоска форма Leukoplakia, flat form

Обмежений передраковий гіперкератоз Limited precancerous hyperkeratosis

39 / 200
Потерпілий 33-х років під час падіння отримав поранення обличчя гострим предметом. При огляді виявлена рана до 1 см, з нерівними краями, з ділянками крововиливів навколо рани. Зонд легко проходить на глибину до 5 см. Який найбільш імовірний діагноз? A 33-year-old victim suffered a facial injury with a sharp object during a fall. Upon examination, a wound of up to 1 cm was found, with uneven edges, with areas of hemorrhage around the wound. Probe easily passes to a depth of 5 cm. What is the most likely diagnosis?

Кусана рана обличчя Bite wound on the face

Забита рана обличчя Closed facial wound

Рубана рана обличчя Cut facial wound

Колота рана обличчя Puncture wound of the face

Різана рана обличчя Cut facial wound

40 / 200
У хворої 57-ми років на слизовій ретро-молярної ямки мають місце ділянки плескатої лейкоплакії. Останнім часом на уражених ділянках з’явились осередки сіро-білого кольору, які виступають над поверхнею слизової оболонки з різко вираженим зроговінням та гіперплазією, безболісні. Який найбільш імовірний діагноз? A 57-year-old patient has areas of flattened leukoplakia on the mucosa of the retro-molar fossa. Recently, gray-white cells appeared on the affected areas, which protrude above the surface of the mucous membrane with marked keratinization and hyperplasia, painless. What is the most likely diagnosis?

Лейкоплакія верукозна Leukoplakia verrucous

Червоний плескатий лишай Red lichen planus

Ерітроплазія Кейра Erythroplasia of Keir

Лейкоплакія ерозивно-виразкова Erosive-ulcerative leukoplakia

Хронічний афтозно-виразковий стоматит Chronic aphthous-ulcerative stomatitis

41 / 200
Захворюванню притаманна тріада сим- птомів: афтозно-виразкові елементи на СОРП і глотки, папульозні і везикулярні висипання на зовнішніх статевих органах, що швидко трансформуються в ерозії і виразки, та ураження очей-гіпопіон, атрофія зорового нерва, кератит, кон’юнктивіт. Частіше хворіють чоловіки. Всі симптоми можуть виникати одночасно або з проміжком в декілька місяців, років. Є рецидиви впродовж багатьох років. Попередній діагноз: The disease is characterized by a triad of symptoms: aphthous-ulcerative elements on the SORP and pharynx, papular and vesicular rashes on the external genitalia, which quickly transform into erosions and ulcers, and eye damage - hypopyon, atrophy of the optic nerve, keratitis, conjunctivitis. Men are more often affected. All symptoms can occur simultaneously or with an interval of several months, years. There are relapses over many years. Preliminary diagnosis:

Хронічний рецидивний афтозний стоматит Chronic recurrent aphthous stomatitis

Стоматит Сеттона Setton's stomatitis

Синдром Стівенса-Джонсона Stevens-Johnson syndrome

Гіповітаміноз А Hypovitaminosis A

Синдром Бехчета Behcet syndrome

42 / 200
У грудної дитини на межі твердого і м’якого піднебіння спостерігаються ерозії овальної форми, оточені запальним обідком, вкриті жовтим нальотом, легко кровоточать. Слизова м’якого піднебіння набрякла. Який найбільш імовірний діагноз? An infant has oval-shaped erosions on the border of the hard and soft palate, surrounded by an inflammatory rim, covered with a yellow coating, and bleeding easily. The mucous membrane of the soft palate is swollen . What is the most likely diagnosis?

Афти Сеттона Setton Canker sores

Афти Беднара Afty Bednar

Синдром Бехчета Behcet syndrome

Хронічний рецидивний афтозний стоматит Chronic recurrent aphthous stomatitis

Кандидоз ротової порожнини Candidiasis of the oral cavity

43 / 200
До обласної клінічної лікарні, на щелепно-лицевий травмпункт звернувся чоловік 50-ти років зі скаргами на наявність гострого, ріжучого, нападоподібного лицевого болю, який з’являється під час розмови, вмивання, прийому їжі, гоління. Під час нападу спостерігаються гіперемія обличчя, сльозотеча та рінорея. З’являються гіперкінези м’язів обличчя. Встановіть діагноз: A 50-year-old man applied to the regional clinical hospital, to the maxillofacial trauma center with complaints of sharp, cutting, attack-like facial pain, which appears under time of talking, washing, eating, shaving. During an attack, facial hyperemia, lacrimation and rhinorrhea are observed. Hyperkinesis of facial muscles appears. Make a diagnosis:

- -

Неврит другої гілки трійчастого нерва Neuritis of the second branch of the trigeminal nerve

Невралгія другої гілки трійчастого нерва Neuralgia of the second branch of the trigeminal nerve

Неврит лицевого нерва Facial neuritis

Прозопалгії Prosopalgia

44 / 200
Хворому 35-ти років було проведено дослідження жувальних рухів нижньої щелепи. Як цей метод дослідження називається? A 35-year-old patient was examined for chewing movements of the lower jaw. What is the name of this research method?

Жувальна проба за Гельманом Chewing test according to Gelman

Мастикографія Masticography

Жувальна проба за Рубіновим Rubinov chewing test

Одонтопародонтограма Odontoparodontogram

Міографія Myography

45 / 200
Хвору 39-ти років госпіталізовано з переломом верхньої щелепи за типом Ле-Фор II. Оберіть апарат для лікування цієї хворої: A 39-year-old patient was hospitalized with a Le Fort II fracture of the upper jaw. Select the device for the treatment of this patient:

Пена-Брауна Pena-Brown

Кулагіна Kulagina

Ядрової Nuclear

Збаржа Barge

Рудько Rudko

46 / 200
Хворому 45-ти років в амбулаторних умовах після клінічного та рентгенологічного дослідження встановлено діагноз: гострий одонтогений остеомієліт нижньої щелепи, хронічний періодонтит 45, 46, 47 зубів. Ваша тактика: A 45-year-old patient was diagnosed in an outpatient setting after a clinical and X-ray examination: acute odontogenic osteomyelitis of the lower jaw, chronic periodontitis of 45, 46, 47 teeth. Your tactics :

Направлення хворого на стаціонарне лікування Referral of the patient to inpatient treatment

Видалення зубів Removal of teeth

Терапевтичне лікування зубів Therapeutic dental treatment

Протизапальна терапія Anti-inflammatory therapy

Періостотомія Periostomy

47 / 200
До травмпункту щелепно-лицьового стаціонару звернувся хворий 23-х років зі скаргами на біль в ділянці верхньої щелепи, порушення прикусу, нудоту, запаморочення. Побитий невідомими близько 4-х годин тому. При огляді визначається рухливість кісток носа, ’’сходинка” за нижньоочним краєм. Рентгенографічно лінія перелому проходить через корінь носа, нижньоочну щілину, вилично-максилярний шов по обидва боки. Який тип перелому верхньої щелепи в даного хворого? A 23-year-old patient came to the trauma center of the maxillofacial hospital with complaints of pain in the upper jaw, malocclusion, nausea, dizziness. He was beaten by unknown persons about 4- x hours ago. During the examination, the mobility of the bones of the nose, a 'step' behind the lower eye edge is determined. Radiographically, the fracture line passes through the root of the nose, the lower eye slit, the zygomatic-maxillary suture on both sides. What type of fracture of the upper jaw does this patient have?

За Вассмундом 1 According to Wassmund 1

Ле Фор за середнім типом Le Faure according to the average type

За Вассмундом 2 According to Wassmund 2

Ле Фор за верхнім типом Le Fort by upper type

Ле Фор за нижнім типом Le Faure according to the lower type

48 / 200
Пацієнт 54-х років скаржиться на свербіння і болісні відчуття в порожнині рота. Об’єктивно: на слизовій оболонці щік - ерозії, які місцями зливаються, утворюючи яскраво-червону ерозивну поверхню. Симптом Нікольського позитивний, гіпер-салівація. Язик набряклий, на бічних поверхнях - відбитки зубів. Яке додаткове дослідження буде найбільш інформативним для встановлення діагнозу? A 54-year-old patient complains of itching and painful sensations in the oral cavity. Objectively: there are erosions on the mucous membrane of the cheeks, which merge in places, forming bright a red erosive surface. Nikolsky's symptom is positive, hyper-salivation. The tongue is swollen, on the lateral surfaces - imprints of the teeth. What additional research will be most informative for establishing the diagnosis?

Бактеріоскопія Bacterioscopy

Люмінесцентне Fluorescent

Цитологічне Cytological

Серологічні реакції Serological reactions

Загальний аналіз крові General blood test

49 / 200
Дівчинка 12-ти років звернулася до лікаря зі скаргами на біль і припухлість в ділянці лівого скронево-нижньощелепного суглобу. Із анамнезу відомо, що 2 дні тому вона дуже широко відкрила рот під час їжі та відчула сильний біль в ділянці суглобу. Об’єктивно: в ділянці лівого суглобу припухлість, пальпація болюча, відкривання рота дещо обмежене та болісне. Назвіть найбільш імовірний діагноз: A 12-year-old girl went to the doctor complaining of pain and swelling in the area of ​​the left temporomandibular joint. It is known from the anamnesis that 2 days ago she was very opened her mouth while eating and felt severe pain in the joint area. Objectively: swelling in the left joint area, painful palpation, mouth opening is somewhat limited and painful. Name the most likely diagnosis:

Хронічний артрит лівого СНЩС Chronic arthritis of the left TMJ

Артроз лівого СНЩС Arthrosis of the left TMJ

Юнацька дисфункція лівого СНЩС Juvenile left TMJ dysfunction

Анкілоз лівого СНЩС Ankylosis of the left TMJ

Гострий артрит лівого СНЩС Acute arthritis of the left TMJ

50 / 200
Жінка 25-ти років скаржиться на різке збільшення губ, свербіння, відчуття напруги. Свій стан хвора пов’язує з використанням нової губної помади. При огляді: губи дуже збільшені, напружені, при пальпації цупкі, еластичної консистенції, безболісні, регіональні лімфовузли не змінені. Встановіть попередній діагноз: A 25-year-old woman complains of sudden enlargement of her lips, itching, feeling of tension. The patient attributes her condition to the use of a new lipstick. On examination: her lips are very enlarged, tense, tender, elastic consistency, painless, regional lymph nodes are unchanged on palpation. Establish a preliminary diagnosis:

Актинічний хейліт Actinic cheilite

Контактний алергічний хейліт Contact allergic cheilitis

Гландулярний хейліт Glandular cheilitis

Метеорологічний хейліт Meteorological cheilitis

Ексфоліативний хейліт Exfoliative cheilitis

51 / 200
Дитина 12-ти років скаржиться на наявність болісних виразок у порожнині рота, підвищення температури тіла до 38,7oC, слабкість. Об’єктивно: на набряклій, гіперемованій слизовій оболонці губ, щік і на дні ротової порожнини виявлено значні ерозивні поверхні, вкриті сірувато-білим нальотом з уривками оболонок пухирів по їх краям. Симптом Нікольського негативний. На червоній облямівці губ спостерігаються масивні кров’янисті нашарування і тріщини, що кровоточать. В анамнезі -фолікулярна ангіна, прийом антибіотиків. Визначте попередній діагноз: A 12-year-old child complains of painful ulcers in the oral cavity, an increase in body temperature to 38.7oC, weakness. Objectively: on a swollen, hyperemic mucous membrane the membranes of the lips, cheeks, and the bottom of the oral cavity revealed significant erosive surfaces covered with a grayish-white coating with fragments of blister membranes along their edges. Nikolsky's symptom is negative. On the red border of the lips, massive bloody layers and bleeding cracks are observed. In the anamnesis - follicular angina, taking antibiotics. Determine the previous diagnosis:

Рецидивуючий герпетичний стоматит Recurrent herpetic stomatitis

Багатоформна ексудативна еритема Multiform exudative erythema

Гострий герпетичний стоматит Acute herpetic stomatitis

Хронічний рецидивуючий афтозний стоматит Chronic recurrent aphthous stomatitis

Синдром Стівенса-Джонсона Stevens-Johnson Syndrome

52 / 200
До клініки звернувся пацієнт 33-х років зі скаргами на рухливість 22 зуба. В анамнезі травма зуба 2 роки тому. Об’єктивно: зуб раніше не лікували, рухливість 3 ступеня, перкусія слабкоболісна. На знімку -резорбція кореня на 1/3. Найбільш доцільно буде: A 33-year-old patient came to the clinic with complaints about the mobility of tooth 22. He has a history of tooth trauma 2 years ago. Objectively: the tooth had not been treated before, mobility 3rd degree, mildly painful percussion. In the photo, 1/3 of the root is resorbed. The most appropriate would be:

Провести ендодонтичне лікування і шинувати зуб Carry out endodontic treatment and splint the tooth

Провести резекцію кореня зуба з підсадженням кісткової тканини Perform tooth root resection with bone tissue grafting

Видалити зуб Remove tooth

Провести фізіотерапевтичне лікування Conduct physiotherapy treatment

Спостереження Observations

53 / 200
Хвора 18-ти років звернулася до стоматолога зі скаргами на біль у дистальних відділах нижньої щелепи справа під час ковтання, відкривання рота та їжі. Вважає себе хворою вже 3 дні. Діагностовано утруднене прорізування 48 зуба, ускладнене пе-рикоронаритом. Які невідкладні маніпуляції потрібні даній пацієнтці? An 18-year-old patient turned to the dentist with complaints of pain in the distal parts of the lower jaw on the right during swallowing, opening the mouth and eating. She considers herself sick for 3 days 'Difficult eruption of tooth 48, complicated by pericoronaritis, was diagnosed. What urgent manipulations does this patient need?

Динамічне спостереження хворої Dynamic monitoring of the patient

Операція перикоронаротомії, протизапальна терапія Pericoronarotomy operation, anti-inflammatory therapy

Операція перикоронаректомії, протизапальна терапія Pericoronarectomy operation, anti-inflammatory therapy

Консультація ЛОР-спеціаліста Consultation of ENT specialist

Масивна антибіотикотерапія, госпіталізація Massive antibiotic therapy, hospitalization

54 / 200
Хвора 15-ти років звернулася з батьками до хірурга-стоматолога зі скаргами на голосне клацання в суглобі під час широкого відкривання рота. Хвора правильної статури, розвинена відповідно до її віку, зріст близько 165 см, вага - 45 кг. Об’єктивно: під час максимально широкого відкривання рота (7-8 см) можна почути та пальпа-торно відчути голосне клацання у СНЩС справа. Прикус ортогнатичний. Що можна порадити даній пацієнтці? A 15-year-old patient turned to a dental surgeon with her parents with complaints of a loud clicking in the joint when opening her mouth wide. The patient has a correct physique, developed according to her age, height about 165 cm, weight - 45 kg. Objectively: when opening the mouth as wide as possible (7-8 cm), you can hear and palpate a loud click in the TMJ on the right. The bite is orthognathic. What can you advise this patient?

Розпочати ортодонтичне лікування для корекції прикусу Start orthodontic treatment for bite correction

Направити до ендокринолога для корекції процесів обміну в організмі Send to an endocrinologist to correct metabolic processes in the body

Нічого не робити, з віком це виправиться Do nothing, it will get better with age

Обмежити ступінь відкривання рота до норми впродовж 2-4-х місяців Restrict mouth opening to normal within 2-4 months

Виконати двощелепне шинування з еластичними тягами Perform double jaw splinting with elastic ties

55 / 200
До хірурга-стоматолога звернувся хворий на другий день після тривалого перебування на повітрі за низької температури (-25oC) зі скаргами на пекучий біль і заніміння шкіри обличчя. Об’єктивно: шкіра обличчя синюшно-червона, набрякла. На щоках і підборідді декілька пухирів діаметром 1,0-3,0 см. Чутливість шкіри знижена. Визначте ступінь обмороження: The patient turned to the dental surgeon on the second day after a long stay in the air at a low temperature (-25oC) with complaints of burning pain and numbness of the facial skin. About' objectively: the skin of the face is bluish-red, swollen. On the cheeks and chin there are several blisters with a diameter of 1.0-3.0 cm. The sensitivity of the skin is reduced. Determine the degree of frostbite:

Перший ступінь First degree

Третій-четвертий ступінь Third-fourth degree

Четвертий ступінь Fourth Degree

Третій ступінь Third degree

Другий ступінь Second degree

56 / 200
У дитини 3-х років рідина з порожнини рота попадає в носові ходи. Мова гугнява. При огляді піднебіння відмічається щілиноподібний дефект який не доходить до альвеолярного гребня. Який найбільш імовірний діагноз? In a 3-year-old child, liquid from the oral cavity enters the nasal passages. The tongue is slurred. When examining the palate, a slit-like defect is noted that does not reach the alveolar ridge. Which is the most probable diagnosis?

Параліч м’якого піднебіння Paralysis of the soft palate

- -

Перенесена травма піднебіння Suffered palate injury

Неповне незрощення піднебіння Incomplete nonunion of the palate

Повне незрощення піднебіння Complete non-union of the palate

57 / 200
Хвора 32-х років скаржиться на шурхотіння, хрускіт у скронево-нижньощелепних суглобах, обмеженість рухів нижньої щелепи зранку, біль під час жування твердої їжі. Об’єктивно: рухи нижньої щелепи вниз S-подібні. Відкривання рота в повному обсязі. На томограмі: склероз кортикальних пластинок суглобових голівок та звуження суглобових щілин обох суглобів. Який діагноз найбільш імовірний? A 32-year-old patient complains of rustling, crunching in the temporomandibular joints, limited movements of the lower jaw in the morning, pain when chewing solid food. Objectively: downward movements of the lower jaw are S-shaped. Opening the mouth in full. On the tomogram: sclerosis of the cortical plates of the articular heads and narrowing of the joint spaces of both joints. What is the most likely diagnosis?

Деформівний двобічний артроз скронево-нижньощелепних суглобів Deformative bilateral arthrosis of the temporomandibular joints

Хронічний ревматичний двобічний артрит скронево-нижньощелепних суглобів Chronic rheumatic bilateral arthritis of the temporomandibular joints

Фіброзний двобічний анкілоз скронево-нижньощелепних суглобів Fibrous bilateral ankylosis of the temporomandibular joints

Склерозувальний двобічний артроз скронево-нижньощелепних суглобів Bilateral sclerosing arthrosis of the temporomandibular joints

Больова м’язово-скронева дисфункція скронево-нижньощелепних суглобів Painful muscle-temporal dysfunction of the temporomandibular joints

58 / 200
Батьки дівчинки 11-ти років звернулися зі скаргами на косметичний дефект. Об’єктивно: вкорочена висота нижньої третини обличчя, глибока супраментальна згортка. Співвідношення перших молярів за першим класом Енгля, верхні різці перекривають нижні на всю висоту коронок, різальні краї нижніх різців контактують зі слизовою оболонкою піднебіння. Встановіть діагноз: The parents of an 11-year-old girl complained about a cosmetic defect. Objectively: the height of the lower third of the face is shortened, a deep supramental fold. The ratio of the first molars according to the first class Angle, the upper incisors cover the lower incisors to the full height of the crowns, the cutting edges of the lower incisors are in contact with the mucous membrane of the palate. Establish a diagnosis:

Ілибокий нейтральний прикус Any neutral bite

Мезіальний прикус Mesial bite

Дистальний прикус Distal bite

Ілибокий дистальний прикус Any distal bite

Глибоке перекриття Deep overlap

59 / 200
До лікаря звернулися батьки 2-річної дівчинки зі скаргами на наявність каріозних порожнин на всіх верхніх передніх зубах. Порожнини розміщуються в приший-кових ділянках і охоплюють всю шийку зуба. При об’єктивному обстеженні встановлено діагноз: циркулярний середній карієс 52, 51,61,62 зубів. Ваша лікарська тактика: The parents of a 2-year-old girl went to the doctor with complaints about the presence of carious cavities on all upper front teeth. The cavities are located in the cervical areas and cover the entire neck of the tooth. During an objective examination, a diagnosis was established: circular middle caries of 52, 51, 61, 62 teeth. Your medical tactics:

Призначення електрофорезу з препаратами фтору Prescription of electrophoresis with fluoride preparations

Імпрегнація 20%-ним розчином нітрату срібла Impregnation with 20% silver nitrate solution

Пломбування каріозних порожнин Filling carious cavities

Антисептична обробка каріозних порожнин Antiseptic treatment of carious cavities

Призначення електрофорезу з препаратами кальцію Prescription of electrophoresis with calcium preparations

60 / 200
Батьки дівчинки 11-ти років звернулися зі скаргами на наявність пухлиноподібного новоутворення на нижній щелепі справа. При об’єктивному обстеженні виявлено набряк слизової в ділянці 43, 44, 45 зубів. Відмічається симптом Дюпюітрена. На рентгенограмі: дефект кісткової тканини на нижній щелепі справа, овальної форми, з чіткими краями, в якому фолікул 44 зуба. Поставте діагноз: The parents of an 11-year-old girl complained about the presence of a tumor-like neoplasm on the lower jaw on the right. An objective examination revealed swelling of the mucous membrane in the area 43, 44, 45 teeth. Dupuytren's symptom is noted. On the radiograph: a bone tissue defect on the lower jaw on the right, oval in shape, with clear edges, in which the follicle of the 44th tooth. Make a diagnosis:

Одонтома Odontoma

Фолікулярна кіста Follicular cyst

Хронічний остеомієліт нижньої щелепи Chronic osteomyelitis of the lower jaw

Остеобластокластома Osteoblastoclastoma

Радикулярна кіста Radicular cyst

61 / 200
Пацієнтка 40-ка років скаржиться на різкий біль від дії температурних та хімічних подразників. На вестибулярній поверхні 14 та 24 зубів в ділянці шийки наявні дефекти в межах емалі у вигляді щілин, болючі під час дотику. Ретракція ясен в ділянці уражених зубів на 1/3 кореня зуба. Який найбільш імовірний діагноз? A 40-year-old patient complains of sharp pain from the effects of temperature and chemical irritants. On the vestibular surface of 14 and 24 teeth in the neck area, there are defects within the enamel in the form of fissures, painful when touched. Retraction of the gums in the area of ​​the affected teeth on 1/3 of the root of the tooth. What is the most likely diagnosis?

Комп’ютерний некроз Computer necrosis

Ерозія емалі Enamel erosion

Променевий некроз Radiation necrosis

Клиноподібний дефект Wedge-shaped defect

Пришийковий карієс Cervical caries

62 / 200
Пацієнту 52-х років лікар-пародонтолог провів курс комплексного лікування хронічного генералізованого пародонтиту ІІІ ступеня важкості. Пацієнт поставлений на диспансерний облік. Через який час лікар-пародонтолог повинен призначити пацієнтові проведення повторного лікувального курсу? A 52-year-old patient was treated by a periodontist with a course of complex treatment of chronic generalized periodontitis of the III degree of severity. The patient is registered at the dispensary. After what time should the periodontist prescribe conducting a repeated treatment course for the patient?

Через 1 рік After 1 year

Через 6 місяців After 6 months

Через 1,5 роки After 1.5 years

Через 3 місяці After 3 months

Через 1 місяць In 1 month

63 / 200
Хвора 43-х років скаржиться на відчуття печіння на кінчику язика, яке зникає під час їжі та посилюється вночі, сухість у порожнині рота, порушення смакових відчуттів. Вперше подібні відчуття з’явилися 1,5 роки тому. Хвора страждає на гастрит. Об’єктивно: язик блідо-рожевого кольору, спинка вкрита незначною кількістю нальоту. Порожнина рота санована. Ілотко-вий рефлекс знижений. В зішкрібі з язика -клітини епітелію, бактеріоскопічне обстеження показало наявність банальної флори. Який остаточний діагноз? A 43-year-old patient complains of a burning sensation on the tip of the tongue, which disappears while eating and worsens at night, dryness in the oral cavity, impaired taste sensations. For the first time, similar sensations appeared 1.5 years ago. The patient suffers from gastritis. Objectively: the tongue is pale pink in color, the back is covered with a small amount of plaque. The oral cavity is cleaned. The islet reflex is reduced. In the scraping from the tongue - epithelial cells, bacterioscopic the examination showed the presence of banal flora. What is the final diagnosis?

Кандидозний глосит Candida glossitis

Ілосодинія Ilosodynia

Глосит Гентера-Меллера Henter-Meller Glossit

Катаральний глосит Catarral glossitis

Десквамативний глосит Desquamative glossitis

64 / 200
Хлопчику 13 років. Скарги на косметичний дефект. Об’єктивно: діастема між верхніми центральними різцями 2 мм, співвідношення перших молярів за першим класом Енгля. Було поставлено діагноз: ді-астема на верхній щелепі. Оберіть апарат для лікування даної патології: The boy is 13 years old. Complaints about a cosmetic defect. Objectively: a diastema between the upper central incisors of 2 mm, the ratio of the first molars according to the first class of Engle. The diagnosis was made: di-asthema on the upper jaw. Choose the device for the treatment of this pathology:

Піднебінна пластинка з похилою площиною Palate plate with an inclined plane

Піднебінна пластинка з рукоподібними кламерами Palate plate with hand-shaped clasps

Піднебінна розширювальна пластинка Palate expansion plate

Апарат Андрезена-Іойпля Andresen-Joiple Apparatus

Апарат Осадчого Osadchyo apparatus

65 / 200
У дитини 14-ти років діагностовано остеобластокластому (кістозна форма). На рентгенограмі правої половини ни- жньої щелепи: вогнище резорбції кісткової тканини із зоною склерозу навколо. У вогнищі ураження виявляються множинні дрі6ні порожнини, горизонтальна резорбція коренів зубів, що розташовані в зоні пухлини. Яке лікування показане хворому? A 14-year-old child was diagnosed with osteoblastoclastoma (cystic form). On the radiograph of the right half of the lower jaw: a focus of bone tissue resorption with a zone of sclerosis around it. In the focus the lesion reveals multiple small cavities, horizontal resorption of the roots of the teeth located in the area of ​​the tumor. What treatment is indicated for the patient?

Хірургічне Surgical

Симптоматичне Symptomatic

Комбіноване Combined

Променева терапія Radiotherapy

Хіміотерапія Chemotherapy

66 / 200
До лікаря-стоматолога звернувся пацієнт 60-ти років зі скаргами на наявність новоутворення на слизовій оболонці язика. Об’єктивно: на слизовій оболонці язика ближче до кінчика виявлено новоутворення на тонкій ніжці. Після ретельного обстеження був поставлений діагноз ’’папілома” Який найбільш ефективний фізичний метод лікування? A 60-year-old patient approached the dentist with complaints about the presence of a neoplasm on the mucous membrane of the tongue. Objectively: a neoplasm was detected on the mucous membrane of the tongue closer to the tip on a thin leg. After a thorough examination, a diagnosis of 'papilloma' was made. What is the most effective physical method of treatment?

Електрофорез Electrophoresis

Кріотерапія Cryotherapy

Кріодеструкція Cryodestruction

Мікрохвильова терапія Microwave therapy

УВЧ-терапія UHF therapy

67 / 200
У хворого 42-х років в передньому відділі піднебіння є випинання, яке повільно збільшувалося протягом 5 років. Слизова над ним в кольорі не змінена. 12,11, 21, 22 зуби інтактні, стійкі. На внутрішньорото-вій рентгенограмі альвеолярного відростка верхньої щелепи спостерігається осередок деструкції кісткової тканини з чіткими межами розміром 1,5х1,5 см в ділянці піднебінного шва. Періодонтальні щілини 12, 11, 21, 22 зубів добре визначаються. Який найбільш імовірний діагноз? A 42-year-old patient has a protrusion in the front part of the palate, which has slowly increased over the course of 5 years. The mucosa above it has not changed in color. 12,11, 21 , 22 teeth are intact, stable. On the intraoral radiograph of the alveolar process of the upper jaw, a focus of destruction of bone tissue with clear boundaries measuring 1.5x1.5 cm in the area of ​​the palatal suture is observed. The periodontal fissures of teeth 12, 11, 21, 22 are well defined. Which the most likely diagnosis?

Хронічний гранулематозний періодонтит 12, 11, 21, 22 Chronic granulomatous periodontitis 12, 11, 21, 22

Фолікулярна кіста 11,21 зубів Follicular cyst 11.21 teeth

Хронічний грануляційний періодонтит 12, 11, 21, 11 зубів Chronic granulation periodontitis of 12, 11, 21, 11 teeth

Радикулярна кіста 11,21 зубів Radicular cyst of 11.21 teeth

Кіста носо-піднебінного каналу Cyst of the nasopharyngeal canal

68 / 200
Хвора 26-ти років під час відпочинку за кордоном біля моря звернула увагу на появу печіння в губах, виникнення болю в роті під час прийому їжі. Після повернення протягом декількох днів поступово з’явилися біль у суглобах, в ділянці серця, нирок, висипання на шкірі. Об’єктивно: на губах, слизовій оболонці щік яскраво-червоні бляшки з облямівкою, поодинокі пухирі з кров’янистим вмістом, ерозії, які епітелізуються з утворенням ділянок атрофії. Знайдені LE-клітини, антитіла до на-тивної ДНК. Який найбільш імовірний діагноз? A 26-year-old patient while vacationing abroad near the sea drew attention to the appearance of burning lips, pain in the mouth while eating. After returning for several days, pain in the joints, in the area of ​​the heart, kidneys, skin rashes gradually appeared. Objectively: on the lips, the mucous membrane of the cheeks, bright red plaques with a border, single blisters with bloody contents, erosions, which epithelize with the formation areas of atrophy. Found LE-cells, antibodies to native DNA. What is the most likely diagnosis?

Системний червоний вовчак Systemic lupus erythematosus

Актиномікоз Actinomycosis

Бешиха Beshikha

Туберкульоз Tuberculosis

Сифіліс Syphilis

69 / 200
У дитини 9-ти років під час огляду порожнини рота на вестибулярній поверхні 21 зуба виявили ділянку тьмяної емалі білого кольору, поверхня гладка, безболісна і щільна. З анамнезу відомо, що пляма з’явилася близько місяця тому. Встановіть діагноз: During oral examination of a 9-year-old child, an area of ​​dull white enamel was found on the vestibular surface of 21 teeth, the surface is smooth, painless and dense. It is known from the anamnesis , that the spot appeared about a month ago. Make a diagnosis:

Середній карієс Average caries

Місцева гіпоплазія Local hypoplasia

Початковий карієс Initial caries

Поверхневий карієс Surface caries

Осередкова гіпоплазія Focal hypoplasia

70 / 200
Дитині 8-ми років, при проведенні планової санації та огляді порожнини рота на вестибулярній поверхні 21 зуба виявили ділянку тьмяної емалі білого кольору, поверхня гладка, безболісна і щільна. Після проведення прижиттєвого фарбування 2% водяним розчином метиленового синього ділянка емалі зафарбувалася. Був поставлений діагноз: початковий карієс. Яке необхідно провести лікування? In an 8-year-old child, during planned sanitation and examination of the oral cavity, an area of ​​dull white enamel was found on the vestibular surface of 21 teeth, the surface is smooth, painless and dense. After carrying out intravital staining with a 2% aqueous solution of methylene blue, the enamel area was stained. The diagnosis was made: initial caries. What treatment should be carried out?

Пломбування дефекту склоіономерним цементом Filling of the defect with glass ionomer cement

Покриття плями фторлаком Stain coating with fluorovarnish

Ремінералізуюча терапія Remineralizing therapy

Дворазове покриття плями фторлаком Double coating of the stain with fluorovarnish

Пломбування дефекту хімічним композитом Filling of the defect with a chemical composite

71 / 200
Пацієнт 15-ти років завершив лікування скупченості зубів II ступеня за допомогою брекет-техніки без видалення окремих зубів. Визначте термін подальшого диспансерного спостереження: A 15-year-old patient completed the treatment of crowding of teeth of the II degree with the help of the bracket technique without removing individual teeth. Determine the term of further dispensary observation:

До прорізування других молярів Before eruption of second molars

До прорізування третіх молярів Before eruption of third molars

Протягом усього життя Lifetime

Протягом 2-х років Within 2 years

Спостереження не потрібне No observation required

72 / 200
Хворому 12-ти років при санації ротової порожнини встановлено діагноз ’хронічний середній карієс 11-го зуба V класу за Блеком” Який пломбувальний матеріал слід застосувати? A 12-year-old patient was diagnosed with 'chronic middle caries of the 11th tooth, class V according to Black' during oral cavity rehabilitation. What filling material should be used?

Амальгама Amalgam

Силідонт Silidont

Фосфат цемент Phosphate cement

Евікрол Evicrol

Склоіономер Glass ionomer

73 / 200
При огляді стану зубів у хворого 15-ти років встановлено на перших молярах з обох боків наявність молочно-білих гладеньких, блискучих плям з дефектами емалі. Про ще свідчить? When examining the state of the teeth of a 15-year-old patient, the presence of milky-white, smooth, shiny spots with enamel defects was established on the first molars on both sides. What else does this indicate?

Гіперплазія зубів Hyperplasia of teeth

Гіпоплазія зубів Hypoplasia of teeth

Флюороз Fluorosis

Гіперкальцинація зубів Hypercalcification of teeth

Дискальцинація зубів Dyscalcification of teeth

74 / 200
Хворий 16-ти років продовжує лікування гострого серозного періодонтиту 11-го зуба, коронка якого зруйнована менше, ніж на 1/3. Які матеріали слід обрати для постійного пломбування в цьому випадку? A 16-year-old patient continues treatment for acute serous periodontitis of the 11th tooth, the crown of which is destroyed by less than 1/3. What materials should be chosen for permanent filling in this case?

Еодент, композит Eodent, composite

Скловолоконний штифт, композит Fiberglass pin, composite

Філер гутаперча, композит Gutta-percha filler, composite

Металевий штифт, композит Metal pin, composite

Форедент, композит Foredent, Composite

75 / 200
Хворий звернувся до стоматолога зі скаргами на відкол коронки 31-го зуба в результаті травми. Об’єктивно: медіальний кут 31-го зуба відсутній, дентин оголений, в одній крапці просвічується чутлива при зондуванні пульпа. Зондування в цій крапці болісне, перкусія безболісна. ЕОД- 25 мкА. Поставте діагноз: The patient turned to the dentist with complaints about the chipping of the crown of the 31st tooth as a result of an injury. Objectively: the medial corner of the 31st tooth is missing, the dentin is exposed, in at one point, the sensitive pulp shines through during probing. Probing at this point is painful, percussion is painless. EOD - 25 μA. Make a diagnosis:

Гострий обмежений пульпіт Acute limited pulpitis

Гіперемія пульпи Pulp hyperemia

Гострий глибокий карієс Acute deep caries

Хронічний фіброзний пульпіт Chronic fibrous pulpitis

Гострий травматичний пульпіт Acute traumatic pulpitis

76 / 200
У пацієнтки 18-ти років спостерігаються плями білуватого кольору на 11,21,16, 26, 36 та 46 зубах. Загальних захворювань не має. Проживала до 4 років у місцевості із підвищеним рівнем фтору в питній воді. Турбує косметичний дефект. Поставте діагноз: An 18-year-old patient has whitish spots on teeth 11, 21, 16, 26, 36 and 46. She has no general diseases. She lived up to 4 years in an area with a high level of fluoride in drinking water. A cosmetic defect is of concern. Make a diagnosis:

Ерозія емалі Enamel erosion

Флюороз Fluorosis

Гіпоплазія емалі Enamel hypoplasia

Карієс Caries

Тетрациклінові зуби Tetracycline teeth

77 / 200
Хвора звернулася до лікаря стоматолога зі скаргами на неможливість закрити рота, утруднену мову. Об’єктивно: порожнина рота напіввідкрита, з порожнини рота тече слина, центральна лінія зміщена праворуч. Ліворуч перед ”козелком” вуха є западина, а під вилицевою дугою - випинання. Який найбільш імовірний діагноз? The patient turned to the dentist with complaints about the inability to close the mouth, difficulty speaking. Objectively: the oral cavity is half-open, saliva flows from the oral cavity, the central line is shifted to the right . There is a depression to the left in front of the 'trace' of the ear, and a protrusion under the facial arch. What is the most likely diagnosis?

Однобічний передній вивих н/щ зліва Unilateral anterior dislocation of the left shoulder

Однобічний задній вивих н/щ справа Unilateral posterior dislocation on the right

Однобічний передній вивих н/щ справа Unilateral anterior dislocation of the right side

Двобічний передній вивих Bilateral anterior dislocation

Однобічний задній вивих н/щ зліва Unilateral posterior sprain on the left

78 / 200
На клінічному етапі перевірки каркаса бюгельного протеза в ротовій порожнині виявлено нерівномірне відставання його дуги від слизової оболонки твердого піднебіння та коміркового відростка у межах 0,9 мм до контакту. Яким способом можна усунути наявний недолік? At the clinical stage of checking the framework of the brace prosthesis in the oral cavity, an uneven lag of its arch from the mucous membrane of the hard palate and the cellular process within 0.9 mm before the contact was found. method can eliminate the existing deficiency?

Вирівняти каркас за допомогою крам-понних щипців Align frame with crampons

Вирівняти каркас шляхом напаювання металу Align frame by soldering metal

Виготовити новий каркас бюгельного протеза Make a new frame of a brace prosthesis

Вирівняти каркас за допомогою повторного розігрівання металу Align frame by reheating metal

Наведений недолік не потребує виправлення This defect does not require correction

79 / 200
Дитина 8-ми років під час падіння отримала травматичне ушкодження коронок 11 та 21 зубів з частковим оголенням рога пульпи. Травма отримана годину тому. Яка лікарська тактика буде раціональною в даному випадку? An 8-year-old child suffered a traumatic injury to the crowns of 11 and 21 teeth during a fall with partial exposure of the pulp horn. The injury was received an hour ago. What medical tactics would be rational in in this case?

Пломбування зубів склоіономерними цементами Teeth filling with glass ionomer cements

Видалення зубів Removal of teeth

Проведення вітальної ампутації пульпи Conducting welcome pulp amputation

Проведення девіталізації Executing devitalization

Пломбування зубів фотополімерними матеріалами Tooth filling with photopolymer materials

80 / 200
Дитина 7-ми років скаржиться на біль при доторканні до 11 та 21 зубів, неможливість прийняття їжі. Зубі були травмовані під час падіння три дні тому. При огляді травматичне ушкодження коронок 11 та 21 зубів з частковим оголенням рога пульпи. Яка лікарська тактика буде раціональною в даному випадку? A 7-year-old child complains of pain when touching teeth 11 and 21, inability to eat. The teeth were injured during a fall three days ago. On examination, the traumatic damage to the crowns of 11 and 21 teeth with partial exposure of the pulp horn. What medical tactics would be rational in this case?

Пломбування зубів фотополімерними матеріалами Tooth filling with photopolymer materials

Видалення 11 та 22 зубів Removal of teeth 11 and 22

Проведення вітальної екстирпації пульпи Conducting congratulatory pulp extirpation

Пломбування зубів склоіономерними цементами Teeth filling with glass ionomer cements

- -

81 / 200
У відділення щелепно-лицевої хірургії госпіталізовано хворого з вогнепальним пораненням голови, яке відбулось внаслідок вистрілу з рушниці на полюванні. Після з’ясування анамнезу, огляду хворого та проведення додаткових методів обстеження встановлено локалізацію кулі у привушно-жувальній ділянці справа. Визначте вид ушкодження: A patient with a gunshot wound to the head, which occurred as a result of a shot from a rifle while hunting, was hospitalized in the department of maxillofacial surgery. After finding out the anamnesis, examining the patient and conducting additional examination methods revealed the localization of the bullet in the parotid-chewing area on the right. Determine the type of damage:

Множинне ізольоване ушкодження Multiple isolated damage

Поодиноке ізольоване ушкодження Single isolated damage

Комбіноване ушкодження Combined damage

Множинне поєднане ушкодження Multiple combined damage

Поодиноке поєднане ушкодження Single combined damage

82 / 200
Хвора 64-х років скаржиться на нездужання, підвищення температури тіла до 38,2oC, нападоподібний біль і висипання на шкірі та слизовій оболонці порожнини рота, справа за ходом гілки трійчастого нерва виявлені численні пухирці. Регіонарні лімфатичні вузли збільшені. Який найімовір- ніший діагноз? A 64-year-old patient complains of malaise, an increase in body temperature up to 38.2oC, paroxysmal pain and a rash on the skin and mucous membrane of the oral cavity, right behind the course of the branch numerous bubbles were found in the trigeminal nerve. Regional lymph nodes were enlarged. What is the most likely diagnosis?

Оперізувальний лишай Zingles

Герпетиформний дерматит Дюрінга Dühring's herpetiform dermatitis

Звичайна пухирчатка Ordinary pemphigus

Бульозний пємфігоїд Bullous pemphigoid

Хронічний рецидивний герпес Chronic recurrent herpes

83 / 200
В дитини 6-ти років спостерігається асиметрія обличчя за рахунок недорозвинення правої половини нижньої щелепи, різке обмеження відкривання рота, неможливість нормального вживання їжі. В анамнезі: травма, перенесена під час пологів. На ортопантомограмі визначається різка деформація правого суглобового відростка, суглобова щілина не проявляється. Кут щелепи деформований, визначається ”шпора” Яким буде діагноз? A 6-year-old child has facial asymmetry due to the underdevelopment of the right half of the lower jaw, a sharp limitation in mouth opening, the inability to eat normally. History: trauma, during childbirth. On the orthopantomogram, a sharp deformation of the right articular process is detected, the joint gap is not visible. The angle of the jaw is deformed, a 'spur' is defined. What will be the diagnosis?

Хронічний артрит правого СНЩС Chronic arthritis of the right TMJ

Фіброзний анкілоз правого СНЩС Fibrous ankylosis of the right TMJ

Артрозо-артрит правого СНЩС Arthrozo-arthritis of the right TMJ

Кістковий анкілоз правого СНЩС Bone ankylosis of the right TMJ

Деформівний артроз правого СНЩС Deformative arthrosis of the right TMJ

84 / 200
Дівчинка 15-ти років скаржиться на біль в нижній губі під час прийому їжі. Наявна шкідлива звичка закушувати нижню губу. Об’єктивно: на червоній облямівці нижньої губи в центрі тріщина глибиною 2,5 мм, яка не переходить на шкіру, болюча при зондуванні. Слизова оболонка порожнини рота без патологічних змін. Ваш діагноз: A 15-year-old girl complains of pain in the lower lip while eating. There is a bad habit of biting the lower lip. Objectively: on the red border of the lower lip in in the center, there is a crack 2.5 mm deep, which does not extend to the skin, painful on probing. The mucous membrane of the oral cavity without pathological changes. Your diagnosis:

Атопічний хейліт Atopic cheilitis

Мікотична заїда Mycotic infection

Хронічна тріщина нижньої губи Chronic fissure of the lower lip

Контактний алергічний хейліт Contact allergic cheilitis

Хронічний кандидозний хейліт Chronic candidal cheilitis

85 / 200
Хворому видалено 34 зуб з приводу загострення хронічного періодонтиту. Через три доби він повторно звернувся до лікаря зі скаргами на постійний, ниючий, наростаючий біль у ділянці видаленого зуба. Об’єктивно: слизова оболонка альвеолярного паростка в ділянці видаленого зуба різко гіперемована, болюча. Комірка видаленого 34 зуба вкрита сіруватим нальотом. З рота неприємний запах. Реґіонарні лімфатичні вузли збільшені, болючі під час пальпації. Встановіть діагноз: The patient had his 34th tooth removed due to an exacerbation of chronic periodontitis. Three days later, he returned to the doctor complaining of constant, aching, increasing pain in the area of ​​the removed tooth. About objectively: the mucous membrane of the alveolar bud in the area of ​​the removed tooth is sharply hyperemic, painful. The cell of the removed tooth 34 is covered with grayish plaque. The mouth has an unpleasant odor. The regional lymph nodes are enlarged, painful during palpation. Make a diagnosis:

Гострий періостит Acute periostitis

Перикоронарит Pericoronaritis

Альвеоліт Alveolitis

Гострий лімфаденіт Acute lymphadenitis

Гострий остеомієліт нижньої щелепи Acute osteomyelitis of the lower jaw

86 / 200
Хвора 32-х років скаржиться на незначну болючість під час їжі в ділянці 36 зуба, кровоточивість ясен. При огляді в 36 зубі на дистальній поверхні пломба, контактний пункт між 37 та 36 зубами відсутній, міжзубний ясневий сосочок атрофований, глибина пародонтальної кишені 4 мм. На R-мі резорбція верхівки міжальвеолярної перегородки між 37 та 36 зубами, явища остеопорозу, в інших ділянках змін немає. Що є першопричиною даного захворювання? A 32-year-old patient complains of slight pain while eating in the area of ​​the 36th tooth, bleeding gums. When examining the 36th tooth on the distal surface of the filling, the contact point between 37 and 36 teeth are absent, the interdental gingival papilla is atrophied, the depth of the periodontal pocket is 4 mm. On the R-th, resorption of the apex of the interalveolar septum between teeth 37 and 36, the phenomenon of osteoporosis, there are no changes in other areas. What is the root cause of this disease?

Нераціональне пломбування Irrational sealing

Травматична оклюзія Traumatic occlusion

Недостатня гігієна Insufficient hygiene

Вірулентна мікрофлора Virulent microflora

Зниження місцевої резистентності Decreasing local resistance

87 / 200
Пацієнту 49-ти років виготовляється штифтовий зуб. Об’єктивно: коронка 34 зуба повністю зруйнована, корінь стійкий, виступає на 2 мм над ясеневим краєм. Який з перерахованих штифтових зубів краще забезпечить герметичність і додаткову фіксацію? A 49-year-old patient is being made a pin tooth. Objectively: the crown of tooth 34 is completely destroyed, the root is stable, it protrudes 2 mm above the gingival margin. Which of the following pin teeth will better provide tightness and additional fixation?

За Дювалем By Duval

За Річмондом By Richmond

За Логаном According to Logan

За Девісом By Davis

За Цитриним By Lemon

88 / 200
Хвора звернулася із скаргами на дефект фронтального відділу. Об’єктивно: при змиканні зубів утворюється щілеподібний отвір між щелепами розміром до 4 мм. Фронтальні зуби мають ознаки гіпоплазії. Надмірний розвиток альвеолярних відростків у бокових відділах. Порушена функція жування. Встановіть діагноз: The patient complained of a defect in the frontal department. Objectively: when closing the teeth, a slit-like opening between the jaws up to 4 mm in size is formed. The frontal teeth show signs of hypoplasia. Excessive the development of alveolar processes in the lateral departments. The masticatory function is impaired. Establish a diagnosis:

Опістогнатія Opistognathia

Повне незрощення верхньої щелепи Complete non-union of the upper jaw

Макрогенія Macrogenia

Відкритий прикус Open Bite

Двобічне незрощення верхньої щелепи Bilateral maxillary nonunion

89 / 200
Пацієнт скаржиться на головний біль, біль в скронево-нижньощелеповому суглобі, клацання в СНЩС, відчуття закладе-ності та шум у вусі, скреготання та стиснення зубів під час сну, відчуття зведення щелеп після сну, посмикування м’язів під оком. Для якого захворювання СНЩС такі скарги характерні? The patient complains of a headache, pain in the temporomandibular joint, clicking in the TMJ, a feeling of congestion and noise in the ear, grinding and clenching of the teeth during sleep , a feeling of clenching the jaws after sleep, twitching of the muscles under the eye. For which TMJ disease are such complaints typical?

Больова дисфункція СНЩС Painful TMJ dysfunction

Артроз СНЩС Arthritis of TMJ

Хронічний артрит СНЩС Chronic TMJ arthritis

Загострення хронічного артриту СНЩС Exacerbation of chronic TMJ arthritis

Гострий артрит СНЩС Acute TMJ arthritis

90 / 200
Дитина 4-х років перекинула чашку з окропом на обличчя. Батьки дитини звернулися до стоматолога через годину. Під час огляду в ділянці правої щоки визначається гіперемія шкіри. Встановлено діагноз: термічний опік правої щоки I ступеню. Яку допомогу необхідно надати дитині? A 4-year-old child spilled a cup of boiling water on his face. The child's parents went to the dentist an hour later. During the examination, hyperemia of the skin was determined in the area of ​​the right cheek. The diagnosis was established : thermal burn of the right cheek of the 1st degree. What help should be given to the child?

Трансплантація шкіри Skin transplant

Обробка шкіри розчинами антисептиків Skin treatment with antiseptic solutions

Обробка шкіри ферментами Skin treatment with enzymes

Обробка шкіри мазями, що адсорбують ексудат Skin treatment with ointments that adsorb exudate

Застосування аерозолів з антиоксидантами Use of aerosols with antioxidants

91 / 200
При плановому стоматологічному огляді у 12-річної дитини КПВ = 8, карієс має ознаки активного перебігу. Як часто треба оглядати та санувати дітей цієї диспансерної стоматологічної групи? During a routine dental examination of a 12-year-old child with a CPV = 8, caries shows signs of an active course. How often should the children of this dispensary dental group be examined and cleaned?

5 разів на рік 5 times a year

Жодного разу Never

4 рази на рік 4 times a year

2 рази на рік 2 times a year

3 рази на рік 3 times a year

92 / 200
Пацієнту 54-х років виготовляються повні знімні протези на верхню та нижню щелепи. При перевірці постановки штучних зубів визначається випинання верхньої губи. На якому етапі лікування виникло це ускладнення? A 54-year-old patient is being made complete removable prostheses for the upper and lower jaws. When checking the placement of artificial teeth, a protrusion of the upper lip is determined. At what stage of treatment did this complication occur?'

Формування протетичної площини Formation of prosthetic plane

Фіксація центрального співвідношення Fix central ratio

Формування вестибулярної поверхні прикусного валику Formation of the vestibular surface of the bite roller

Формування оклюзійної поверхні Formation of the occlusal surface

Фіксація висоти прикусу Bite height fixation

93 / 200
Пацієнт 46-ти років звернувся зі скаргами на біль під час користування бюгельним протезом на верхній щелепі. Об’єктивно: на слизовій оболонці твердого піднебіння у зоні розташування дуги бюгельного протезу визначається виразковий пролежень. Яка імовірна причина даного ускладнення? A 46-year-old patient complained of pain while using a maxillary denture. Objectively: on the mucous membrane of the hard palate in the area of ​​the arch of the maxilla an ulcer is determined on the prosthesis. What is the likely cause of this complication?

Завищена висота прикусу Overbite height

Помірна піддатливість слизової оболонки Moderate flexibility of the mucous membrane

Приймання твердої їжі Eating solid food

Щільне прилягання дуги протезу до слизової оболонки Dense fit of the prosthesis arch to the mucous membrane

Постійне користування протезом Constant use of prosthesis

94 / 200
Хвора 25-ти років страждає на гіпертрофічний гінгівіт фіброзної форми важкого ступеня. Після проведення хірургічного лікування була поставлена на диспансерний облік. Яка кількість спостережень протягом року з необхідними оздоровчими заходами потрібна даній хворій, відповідно до протоколів надання стоматологічної допомоги? A 25-year-old patient suffers from severe hypertrophic gingivitis of fibrous form. After surgical treatment, she was placed on the dispensary register. What is the number of observations during the year with the necessary health measures does this patient need, in accordance with the protocols for providing dental care?

6 6

2 2

1 1

3 3

4 4

95 / 200
До стоматолога звернувся хворий 33-х років для видалення 48 зуба. Екстракція зуба була травматична, ускладнена фра- ктурою кореня, після видалення якого виникла кровотеча навколо комірки. Яка тактика лікаря в даній ситуації? A 33-year-old patient turned to the dentist for the extraction of tooth 48. The extraction of the tooth was traumatic, complicated by a fracture of the root, after its removal bleeding occurred around the cell. What doctor's tactics in this situation?

Обробка комірки насиченим р-м перманганату калію Treatment of the cell with saturated solution of potassium permanganate

Обробка рани 3% р-н перекису водню Treatment of the wound with 3% solution of hydrogen peroxide

Введення в рану гемостатичної губки Introduction of hemostatic sponge into the wound

Компресія кортикальної пластинки Cortical plate compression

Ушивання комірки Stitching a cell

96 / 200
У хворого 28-ми років в ділянці правої щоки лікар-стоматолог діагностував фурункул та вирішив провести консервативне лікування. Через два дні в правій підочній ділянці визначається синюшність і ущільнення у вигляді тяжу, що поширюється до кута ока. Загальний стан середньої важкості, температура тіла - 38,5oC. Яке ускладнення виникло у даного хворого? In a 28-year-old patient, a dentist diagnosed a furuncle in the area of ​​the right cheek and decided to carry out conservative treatment. Two days later, blueness and thickening in the right undereye area were determined in the form of a stroke extending to the corner of the eye. The general condition is of medium severity, body temperature is 38.5oC. What complication did this patient have?

Гострий правобічний гайморит Acute right-sided sinusitis

Карбункул щоки Cheek carbuncle

Флегмона щоки Phlegmon of the cheek

Тромбофлебіт лицевої вени Thrombophlebitis of the facial vein

Абсцес щоки Cheek abscess

97 / 200
До стоматологічної поліклініки звернувся хворий 42-х років зі скаргами на біль в ділянці 22 зуба. Після обстеження був встановлений діагноз: загострення хронічного періодонтиту. Показана операція: видалення зуба. Після проведення інфра-орбітальної анестезії у хворого з’явилися явища диплопії. Яка найбільш доцільна тактика лікаря в даній ситуації? A 42-year-old patient came to the dental polyclinic with complaints of pain in the area of ​​the 22nd tooth. After the examination, a diagnosis was established: exacerbation of chronic periodontitis. Surgery was indicated: tooth extraction . After infra-orbital anesthesia, the patient developed diplopia. What is the most appropriate doctor's tactic in this situation?

B екстреному порядку провести консультацію окуліста Consult an ophthalmologist urgently

Госпіталізувати хворого в щелепно-лицеве відділення Hospitalize the patient in the maxillofacial department

Відкласти операцію видалення зуба Postpone tooth extraction

Госпіталізувати хворого в очне відділення Hospitalize the patient in the eye department

Не потрібно спеціальних консультацій і лікування No need for special consultations and treatment

98 / 200
Хворий 36-ти років звернувся по допомогу з приводу загострення хронічного періодонтиту 22 зуба. Слизова оболонка в ділянці причинного зуба набрякла, флюкту-ює. Лікар поставив діагноз ’’гострий одон-тогенний гнійний періостит”. Яка анестезія необхідна для видалення причинного зуба та періостотомії у даному випадку? A 36-year-old patient sought help for an exacerbation of chronic periodontitis of tooth 22. The mucous membrane in the area of ​​the causative tooth is swollen and fluctuating. The doctor made a diagnosis of '' acute odontogenic purulent periostitis'. What anesthesia is necessary for the removal of the causative tooth and periostotomy in this case?

Інфільтраційна та різцева Infiltration and cutting

Позаротова інфраорбітальна та палати-нальна Extraoral infraorbital and palatal

- -

Позаротова інфраорбітальна та різцева Extraoral infraorbital and incisor

Внутрішньоротова інфраорбітальна та різцева Intraoral infraorbital and incisor

99 / 200
Дитина 14-ти років в результаті падіння отримала травму 21 зуба. Скаржиться на біль при накушуванні. Об’єктивно: зуб інтактний, перкусія болюча. Яким буде попередній діагноз? A 14-year-old child injured 21 teeth as a result of a fall. He complains of pain when biting. Objectively: the tooth is intact, percussion is painful. What will be the preliminary diagnosis ?

Загострення хронічного періодонтиту Exacerbation of chronic periodontitis

Гострий травматичний періодонтит Acute traumatic periodontitis

- -

Пульпіт, ускладнений періодонтитом Pulpitis complicated by periodontitis

Гострий дифузний пульпіт Acute diffuse pulpitis

100 / 200
Хворий звернувся зі скаргами на пу-хлиноподі6нє утворення в привушній ділянці зліва округлої форми до 3,0 см, яке підвищується над рівнем шкіри, поверхня його горбиста, коричневого кольору. При натисканні колір не змінюється. Утворення хворий виявив давно, росту не спостерігав. Який найбільш імовірний діагноз? The patient complained of a tumor-like formation in the parotid area on the left of a rounded shape up to 3.0 cm, which rises above the skin level, its surface is bumpy, brown in color . When pressed, the color does not change. The patient discovered the formation a long time ago, did not observe growth. What is the most likely diagnosis?

Меланома Melanoma

Бородавчастий невус Warty nevus

Фіброма Fibroma

Лімфангіома Lymphangioma

Гемангіома Hemangioma

101 / 200
Хвора 30-ти років звернулася зі скаргами на короткочасний біль у 25 зубі, який виникає від хімічних подразників (холодного, гарячого та солодкого). Об’єктивно: в 25 зубі на контактній поверхні дефекти у межах емалі, поверхня шорстка. Краї емалі крихкі, білого кольору. Перкусія безболісна, зондування викликає біль. ЕОД- 8 мкА. Встановіть діагноз: A 30-year-old patient complained of short-term pain in the 25th tooth caused by chemical irritants (cold, hot, and sweet). Objectively: in 25 teeth on the contact surface have defects within the enamel, the surface is rough. The edges of the enamel are fragile, white in color. Percussion is painless, probing causes pain. EOD- 8 μA. Establish a diagnosis:

Ерозія емалі Enamel erosion

Флюороз ерозивна форма Fluorosis erosive form

Гіпоплазія емалі Enamel hypoplasia

Гострий середній карієс Acute medium caries

Гострий поверхневий карієс Acute surface caries

102 / 200
Чоловік 28-ми років звернувся з приводу протезування дефекту коронки зуба. Об’єктивно: 44 зруйнований 1 мм над рівнем ясен. На Rtg-грамі кореневий канал запломбований до верхівки. Перкусія безболісна. Заплановано виготовлення куксо-вої вкладки і металокерамічної коронки. Які методи виготовлення куксових вкладок Ви знаєте? A 28-year-old man applied for prosthetics of a tooth crown defect. Objectively: 44 is destroyed 1 mm above the gum level. On the X-ray, the root canal is sealed to tops. Percussion is painless. It is planned to manufacture a stump insert and ceramic crown metal. What methods of manufacturing stump inserts do you know?

Обернений Inverted

Непрямий і обернений Indirect and inverse

Прямий і обернений Direct and inverse

Прямий Direct

Прямий і непрямий Direct and indirect

103 / 200
До лікаря-стоматолога звернулася мама з дитиною 6,5 років на профілактичний огляд. При огляді у дитини виявлено пігментовану фісуру, феномен ”застряган-ня зонда”’ Гі добрий. Яка тактика лікаря-стоматолога? A mother with a 6.5-year-old child went to the dentist for a preventive examination. During the examination, the child was found to have a pigmented fissure, the phenomenon of 'stuck probe'' Gi good. What are the tactics of the dentist?

Професійна гігієна ротової порожнини, призначення фторвмісної пасти Professional oral hygiene, prescription of fluoride paste

Пломбування каріозної порожнини, герметизація усієї фісури герметиком Filling the carious cavity, sealing the entire fissure with a sealant

Покриття зубів фторлаком, проводити спостереження Covering teeth with fluorovarnish, observe

Розкриття фісури у межах емалі, герметизація фісури Fissure opening within the enamel, fissure sealing

Профілактична герметизація фісур і сліпих ямок Prophylactic sealing of fissures and blind holes

104 / 200
У хворої 30-ти років різана рана бокової поверхні язика внаслідок травми сепараційним диском. Через попадання крові в дихальні шляхи виникла асфіксія. Вкажіть вид асфіксії: A 30-year-old patient has a cut wound on the lateral surface of the tongue as a result of an injury with a separation disc. Asphyxiation occurred due to blood entering the respiratory tract. Specify the type of asphyxia:

Стенотична Stenotic

Обтураційна Obstructive

Клапанна Valve

Дислокаційна Dislocation

Аспіраційна Aspirational

105 / 200
У дитини 6-ти років на жувальній поверхні 74 зуба виявлено каріозну порожнину в межах навколопульпарного дентину, яка з’єднується з пульповою камерою. Глибоке зондування пульпи в ділянці гирла кореневих каналів болюче. Зуб змінений у кольорі. Який імовірний діагноз? In a 6-year-old child, a carious cavity was found on the chewing surface of tooth 74 within the peripulpal dentin, which connects to the pulp chamber. Deep probing of the pulp in the mouth area root canals are painful. The tooth is discolored. What is the probable diagnosis?

Хронічний фіброзний пульпіт Chronic fibrous pulpitis

Хронічний конкрементозний пульпіт Chronic calcifying pulpitis

Хронічний гангренозний пульпіт Chronic gangrenous pulpitis

Хронічний грануляційний періодонтит Chronic granulation periodontitis

Хронічний гіпертрофічний пульпіт Chronic hypertrophic pulpitis

106 / 200
Хворий 54-х років скаржиться на сухість, відчуття гіркоти в роті, порушення смаку. Об’єктивно: язик набряклий. Спостерігаються явища атрофії ниткоподібних сосочків, десквамації епітелію, наявність борозенок на спинці. Піднебіння має жовтувате забарвлення. При якому захворюванні можуть спостерігатися такі прояви на слизовій оболонці порожнини рота? A 54-year-old patient complains of dryness, a feeling of bitterness in the mouth, impaired taste. Objectively: the tongue is swollen. There are phenomena of atrophy of filiform papillae, desquamation of the epithelium, the presence of grooves on the back. The palate has a yellowish color. In which disease can such manifestations be observed on the mucous membrane of the oral cavity?

Серцево-судинна недостатність Cardiovascular failure

Хронічний гепатит Chronic hepatitis

Цукровий діабет Diabetes

Гіпоацидний гастрит Hypoacid gastritis

Виразкова хвороба шлунка Gastric ulcer disease

107 / 200
У хворого проведена анестезія біля різцевого отвору внутрішньоротовим методом. При виведенні голки з м’яких тканин виникла кровотеча. Що треба зробити для зупинки кровотечі? The patient was anesthetized near the incisal opening using the intraoral method. Bleeding occurred when the needle was removed from the soft tissues. What should be done to stop the bleeding?

Ввести 0,1% розчин адреналіну внутрі-шньом’язово Inject 0.1% adrenaline solution intramuscularly

Пальцем перетиснути зовнішню сонну артерію Pinch the external carotid artery with your finger

Притиснути пальцем місце вколу голки Press the place where the needle was inserted with your finger

Ввести внутрішньом’язово розчин вікасолу Inject vikasol solution intramuscularly

Ввести 5% розчин амінокапронової кислоти Enter a 5% solution of aminocaproic acid

108 / 200
У чоловіка 40-ка років близько 6-ти місяців тому після видалення 26 з’явилося сполучення між порожниною рота та гайморовою пазухою. Яке хірургічне лікування необхідно провести? A 40-year-old man developed a communication between the oral cavity and maxillary sinus about 6 months ago after the removal of 26. What surgical treatment should be performed?

Остеотомія альвеолярного відростка Osteotomy of the alveolar process

Ушивання нориці Fistula suturing

Гайморотомія з одночасною пластикою нориці Chimorotomy with simultaneous plastic fistula

Гайморотомія за Колдуелом-Люком Caldwell-Luke Hymorotomy

Тампонада нориці йодоформною турун-дою Tamponade of fistula with iodoform turundo

109 / 200
У пацієнтки 27-ми років після проведення місцевої анестезії з’явилися почервоніння та свербіння шкіри, набряк язика, задишка, прискорене серцебиття, знизився артеріальний тиск до 75/40 мм рт.ст. Яке ускладнення виникло у хворої? A 27-year-old female patient developed redness and itching of the skin, swelling of the tongue, shortness of breath, rapid heartbeat, blood pressure decreased to 75/40 after local anesthesia mm Hg. What complication did the patient experience?

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Кропив’янка Hives

Зомління Grinding

Колапс Collapse

Больовий шок Pain shock

110 / 200
Хвора 38-ми років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на різкий, стріляючий біль в комірці видаленного три дні тому 35 зуба, підвищення температури тіла до 38,4°С, загальну слабкість. Об’єктивно: неприємний запах з ротової порожнини, комірка 35 зуба заповнена сірими некротичними масами, слизова оболонка навколо гіперемована, набрякла, пальпація болісна. Який метод лікування слід застосувати? A 38-year-old patient turned to a dentist with complaints of a sharp, shooting pain in the socket of the 35th tooth removed three days ago, an increase in body temperature to 38.4 °С, general weakness. Objectively: unpleasant smell from the oral cavity, cell 35 of the tooth is filled with gray necrotic masses, the surrounding mucous membrane is hyperemic, swollen, palpation is painful. What treatment method should be used?

Електрофорез препаратами йоду Electrophoresis with iodine preparations

Кюретаж комірки Cell curettage

УВЧ-терапія UHF therapy

Тампонада комірки гемостатичною губкою Cell tamponade with hemostatic sponge

Полоскання ротової порожнини антисептичними розчинами Rinsing the oral cavity with antiseptic solutions

111 / 200
Згідно з законодавством України ступінь процентної втрати працездатності хворих та групу інвалідності визначає: According to the legislation of Ukraine, the degree of percentage loss of working capacity of patients and the group of disability is determined by:

Лікар-куратор Supervisor

Завідувач відділення Department Head

МСЕК MSEK

Головний лікар Chief physician

ЛКК ЛКК

112 / 200
Батьки з 9-річною дівчинкою звернулися з метою санації. Під час огляду встановлено, що КПВ + кп = 10, гігієна ротової порожнини незадовільна. На вестибулярній поверхні 21, 11, 12, 22 зубів, у приший-ковій ділянці, виявлено білі плями, що зафарбовуються 2% метиленовим синім. До якої диспансерної групи належить дитина? Parents with a 9-year-old girl applied for the purpose of rehabilitation. During the examination, it was found that the CPV + CP = 10, the hygiene of the oral cavity is unsatisfactory. On the vestibular surface, 21, 11, 12, 22 teeth, in the cervical area, white spots were found, which are stained with 2% methylene blue. To which dispensary group does the child belong?

II II

V V

IV IV

I I

III III

113 / 200
З метою гігієнічного виховання у школі продемонстровано фільм ’’Засоби і методи догляду за ротовою порожниною”. Яка це форма санітарно-просвітньої роботи? For the purpose of hygiene education, the film 'Means and methods of oral cavity care' was shown at the school. What is this form of sanitary and educational work?

Пасивна Passive

Індивідуальна Individual

Централізована Centralized

Активна Active

Поєднання активної та пасивної Combination of active and passive

114 / 200
Для запобігання виникнення больових відчуттів під час препарування вітальних 12, 13 зубів під штучні коронки пацієнту 28-ми років була зроблена інфільтраційна анестезія 1 мл 4% розчину артикаїну. Через хвилину після введення препарату хворий відчув утруднення при вдиханні. Спостерігалось збільшення розмірів верхньої губи, носа, м’якого піднебіння з відчуттям оніміння та розпирання в цих ділянках, оси-плість голосу. Яке ускладнення виникло у хворого? To prevent the occurrence of pain during the preparation of vital 12, 13 teeth for artificial crowns, a 28-year-old patient was given infiltration anesthesia with 1 ml of 4% articaine solution. Through a minute after the administration of the drug, the patient felt difficulty inhaling. There was an increase in the size of the upper lip, nose, soft palate with a feeling of numbness and distending in these areas, the vocal cords. What complication did the patient experience?

Колапс Collapse

Гіпертонічний криз Hypertensive crisis

Кома Comma

Набряк Квінке Quincke edema

Шок Shock

115 / 200
Пацієнтка, 66-ти років звернулася з метою виготовлення мостоподібних протезів на нижню щелепу. В анамнезі: червоний плескатий лишай. На слизової оболонці щік виявлені безболісні білуваті па-вутиноподібні лінії та смуги. Яка тактика лікаря-ортопеда в даному випадку? A 66-year-old patient applied for the manufacture of bridge-like prostheses on the lower jaw. History: lichen planus. On the mucous membrane of the cheeks, painless whitish pustules were found lines and stripes. What are the orthopedic doctor's tactics in this case?

Призначити курс антибіотикотерапії. Ортопедичне лікування можливе після ліквідації патологічного процесу Prescribe a course of antibiotic therapy. Orthopedic treatment is possible after elimination of the pathological process

Мостоподібний протез протипоказаний. Виготовити знімний пластинковий протез A bridge-like prosthesis is contraindicated. Make a removable lamellar prosthesis

Пацієнт потребує спеціальної хірургічної підготовки порожнини рота до протезування The patient needs special surgical preparation of the oral cavity for prosthetics

Не використовувати різнорідні метали при виготовленні мостоподібних протезів. Диспансерне спостереження хворого Do not use dissimilar metals in the manufacture of bridge-like prostheses. Dispensary observation of the patient

Червоний плескатий лишай - це абсолютне протипоказання до ортопедичного лікування Red lichen planus is an absolute contraindication to orthopedic treatment

116 / 200
Жінка 37-ми років звернулася з метою санації. При огляді у пришийковій ділянці 12, 11, 21, 22 зубів виявлені порожнини з шорстким дном. Термодіагностика, зондування, перкусія безболісні. Який спосіб місцевого лікування доцільно застосувати? A 37-year-old woman applied for rehabilitation. During the examination in the cervical area of ​​12, 11, 21, 22 teeth, cavities with a rough bottom were found. Thermodiagnostics, sounding, percussion is painless. What method of local treatment should be used?

Ви6ірковє шлiфування Selective grinding

Професійне чищення Professional cleaning

Ремiнералiзуючу терапію Remineralizing therapy

Пломбування композитними матеріалами Filling with composite materials

Іригацію порожнини рота Oral irrigation

117 / 200
Дитина 11-ти років скаржиться на 6іль в порожнині рота, особливо при вживанні їжі, неприємний запах з рота. Об’єктивно: температура тіла - 38,6oC, стан середньої тяжкості. Шкіра обличчя та слизова оболонка порожнини рота бліді. На тлі незначної гіперемії і набряку спостерігається некроз ясенних сосочків, маргінального краю ясен у фронтальній ділянці нижньої щелепи. Регіональні лімфатичні вузли збільшені, спаяні з підлеглими тканинами. Консультація якого фахівця необхідна? An 11-year-old child complains of swelling in the mouth, especially when eating, bad breath. Objectively: body temperature - 38.6oC, the condition is of moderate severity. The skin of the face and the mucous membrane of the oral cavity are pale. Against the background of slight hyperemia and edema, there is necrosis of the gingival papillae, the marginal edge of the gums in the frontal area of ​​the lower jaw. The regional lymph nodes are enlarged, fused with the underlying tissues. What specialist consultation is necessary?

Психоневролога Psychoneurologist

Імунолога Immunologist

Ендокринолога Endocrinologist

Гематолога Hematologist

Дерматолога Dermatologist

118 / 200
Пацієнт звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на незначний біль у зубі на верхній щелепі зліва, який виникає під час вживання їжі. Зуб 25 запломбований фотокомпозитом два дні тому з приводу хронічного глибокого карієсу. Перкусія безболісна, ЕОД- 8 мкА. Яка тактика лікаря-стоматолога у даному випадку? The patient came to the dentist with complaints of slight pain in the tooth on the left upper jaw, which occurs when eating. Tooth 25 was filled with photocomposite two days ago with cause of chronic deep caries. Percussion is painless, EOD - 8 μA. What are the dentist's tactics in this case?

Провести ендодонтичне лікування зуба Perform endodontic treatment of a tooth

Провести інфільтраційне знеболення Perform infiltration analgesia

Корекція композитної пломби Composite seal correction

Видалити композитну пломбу, поставити ізоляційну прокладку та відновити зуб Remove the composite filling, put an isolation pad and restore the tooth

Видалити композитну пломбу, запломбувати склоіономерним цементом Remove composite filling, fill with glass ionomer cement

119 / 200
Хворий 68-ми років звернувся в клініку з дефектом носа, отриманим у результаті вогнепального поранення. Об’єктивно: спинка носа збережена, відсутній кінчик носа і ніздрі. З якого матеріалу слід виготовити ектопротез даному хворому? A 68-year-old patient came to the clinic with a nasal defect resulting from a gunshot wound. Objectively: the back of the nose is preserved, the tip of the nose and nostrils are missing. With what material should an ectoprosthesis be made for this patient?

Редонт Redon

ПМ-01 PM-01

Синма Synma

Фторакс Ftorax

Ортопласт Orthoplast

120 / 200
Хвора 49-ти років, яка перебуває на санації у лікаря стоматолога, після протезування звернулася зі скаргами на металевий присмак, гіперсалівацію, біль та печіння у бокових ділянках язика. Об’єктивно: наявні паяні мостоподібні протези. Язик набряклий, гіперемований. Який імовірний діагноз? A 49-year-old patient, who is undergoing rehabilitation at a dentist, complained of a metallic taste, hypersalivation, pain and burning in the lateral parts of the tongue after prosthetics. Objectively: there are soldered bridge prostheses. The tongue is swollen, hyperemic. What is the probable diagnosis?

Гальваноз Galvanization

Кандидоз Candida

Механічна травма Mechanical injury

- -

Хімічна травма Chemical injury

121 / 200
Хворому встановлена металокерамічна коронка на тимчасовий цемент. Через тиждень на повторному відвідувані виявлено почервоніння ясеневого сосочка поряд з коронкою. Яка тактика лікаря? The patient was fitted with a metal-ceramic crown on temporary cement. A week later, reddening of the ash papilla near the crown was detected at the second visit. What are the doctor's tactics?

Призначити хворому полоскання йодно-сольовим розчином Appoint the patient to rinse with an iodine-saline solution

Зняти коронку, провести її корекцію, знову зафіксувати на тимчасовий цемент Remove the crown, correct it, fix it again on temporary cement

Призначити хворому полоскання відваром ромашки Appoint the patient to rinse with chamomile decoction

Виготовити іншу коронку Make another crown

Відправити металокерамічну коронку на корекцію до лабораторії Send the metal-ceramic crown to the laboratory for correction

122 / 200
Дівчинка 7-ми років скаржиться на біль в лівій під’язиковій ділянці, який посилюється під час ковтання та рухів язика. Об’єктивно: вільне відкривання рота. У середньому відділі під язиком зліва на рівні ікла, різця та премоляра пальпується щільний, різко болючий інфільтрат. Слизова оболонка над язиковим валиком гіперемо-вана та набрякла. Інфільтрат поширюється на альвеолярний відросток нижньої щелепи. Визначається регіонарний лімфаденіт. Який найбільш імовірний діагноз? A 7-year-old girl complains of pain in the left sublingual area, which increases during swallowing and tongue movements. Objectively: free opening of the mouth. In in the middle part under the tongue on the left at the level of the canine, incisor and premolar, a dense, sharply painful infiltrate is palpated. The mucous membrane above the tongue ridge is hyperemic and swollen. The infiltrate extends to the alveolar process of the lower jaw. Regional lymphadenitis is detected. What is the most likely diagnosis?

Загострення калькульозного сіалоадені-ту Aggravation of calculous sialoadeny

Абсцес лівого під’язикового валика Abscess of the left hyoid ridge

Травма під’язикового валика Injury of the hyoid ridge

Нагноєння ранули Suppuration of ranula

Флегмона дна порожнини рота Phlegmon of the floor of the mouth

123 / 200
Пацієнт 35-ти років звернувся з метою санації порожнини рота. Скарг не висловлює. Об’єктивно: на жувальній поверхні 37 зуба визначається каріозна порожнина середньої глибини, заповнена щільним пігментованим дентином. Зондування, реакція на холод, перкусія зуба безболісні. Встановлено попередній діагноз: хронічний середній карієс 37 зуба. З якими захворюваннями необхідно провести дифе-ренційну діагностику в першу чергу? A 35-year-old patient applied for oral cavity rehabilitation. He has no complaints. Objectively: a carious cavity of medium depth filled with dense pigmented dentin. Probing, reaction to cold, percussion of the tooth are painless. A preliminary diagnosis was established: chronic medium caries of tooth 37. What diseases should be differentially diagnosed in the first place?

Хронічний гангренозний пульпіт Chronic gangrenous pulpitis

Хронічний глибокий карієс Chronic deep caries

Хронічний фіброзний пульпіт Chronic fibrous pulpitis

Гострий глибокий карієс Acute deep caries

Хронічний періодонтит Chronic periodontitis

124 / 200
Пацієнт 50-ти років скаржиться на самовільний нападоподібний біль від температурних подразників в 17 зубі. Тиждень тому зуб лікували з приводу пульпіту. Об’єктивно: 17 зуб запломбований, перкусія чутлива, реакція на температурний подразник - тривала біль, яка поступово посилюється. На рентгенограмі: піднебінний ка- нал запломбований на 1/3, в щічних каналах матеріал не простежується. Що з перерахованого є імовірною причиною ускладнення? A 50-year-old patient complains of spontaneous paroxysmal pain from temperature stimuli in tooth 17. A week ago, the tooth was treated for pulpitis. Objectively: tooth 17 is sealed, percussion is sensitive, the reaction to a temperature stimulus is long-lasting pain, which gradually worsens. On the radiograph: the palatal canal is sealed by 1/3, the material is not visible in the buccal canals. Which of the following is a possible cause of the complication?

Розвиток інфекції внаслідок поганої антисептичної обробки кореневих каналів Development of infection due to poor antiseptic treatment of root canals

Неадекватне пломбування каналів Inadequate sealing of channels

Неповна екстирпація пульпи Incomplete pulp extirpation

Розвиток запалення в періодонті Development of inflammation in the periodontium

Травма при проведенні попередніх маніпуляцій Injury during previous manipulations

125 / 200
Дівчинка 16-ти років скаржиться на кровоточивість ясен під час чищення зубів. Дитина перебуває на диспансерному обліку у лікаря-гастроентеролога. Об’єктивно: ясеневі сосочки, ясеневий край помірно гі-перемовані, ціанотичні, з вираженою набряклістю. Вершини сосочків згладжені. Встановіть попередній діагноз: A 16-year-old girl complains of bleeding gums while brushing her teeth. The child is registered with a gastroenterologist. Objectively: gingival papillae, gingival margin moderately hy-retched, cyanotic, with pronounced swelling. The tops of the papillae are smoothed. Make a preliminary diagnosis:

Хронічний десквамативний гінгівіт Chronic desquamative gingivitis

Хронічний гіпертрофічний гінгівіт Chronic hypertrophic gingivitis

Виразково-некротичний гінгівіт Ulcerous-necrotic gingivitis

Хронічний катаральний гінгівіт в стадії загострення Chronic catarrhal gingivitis in the exacerbation stage

Хронічний катаральний гінгівіт Chronic catarrhal gingivitis

126 / 200
Дитина 12-ти років хворіє другий день, температура тіла підвищена до 38°С, при обстежені порожнини рота на слизовій оболонці щік в ділянці постійних верхніх молярів визначаються плями Філатова-Копліка-Бельського, які тампоном не знімаються. Ознакою якого захворювання є ці плями? A 12-year-old child has been ill for the second day, the body temperature has risen to 38°С, when the oral cavity is examined, Filatov's spots are detected on the mucous membrane of the cheeks in the area of ​​the permanent upper molars - Koplik-Belsky, which cannot be removed with a tampon. What disease are these spots?

Вітряна віспа Chicken Pox

Інфекційний мононуклеоз Infectious mononucleosis

Стоматит Сеттона Setton's stomatitis

Кір Measles

Синдром Бехчета Behcet syndrome

127 / 200
Чоловік 54-х років звернувся до клініки у зв’язку з високою чутливістю зубів до температурних подразників. З часом з’явилося посилення болю від хімічного та механічного подразників. Під час огляду виявлено зменшення висоти коронок зубів. При цьому відсутня емаль на жувальній поверхні. Поставте діагноз: A 54-year-old man came to the clinic due to high sensitivity of his teeth to temperature stimuli. Over time, pain from chemical and mechanical stimuli increased. During the examination, a decrease in the height of the crowns of the teeth was found. At the same time, there is no enamel on the chewing surface. Make a diagnosis:

Гіпоплазія емалі Enamel hypoplasia

Хімічний некроз емалі Chemical enamel necrosis

Спадкові аномалії Hereditary anomalies

Патологічне стирання зубів Pathological attrition of teeth

Тотальне каріозне порушення Total carious violation

128 / 200
Пацієнтка 22-х років перебуває на ор-тодонтичному лікуванні із застосуванням брекетсистеми в комбінації зі швидким розширювачем піднебіння. Об’єктивно: вестибулярні горби верхніх молярів перекривають вестибулярні горби нижніх, наявна діастема на верхній щелепі шириною 3 мм. Чи є вказана діастема фізіологічною? A 22-year-old female patient is undergoing orthodontic treatment using a brace system in combination with a rapid palate expander. Objectively: the vestibular ridges of the upper molars overlap the vestibular ridges of the lower , there is a diastema on the upper jaw with a width of 3 mm. Is the indicated diastema physiological?

Так - це єдиний вид діастеми, яку можна назвати фізіологічною Yes - this is the only type of diastema that can be called physiological

Так - це різновид фізіологічної діастеми Yes - this is a type of physiological diastema

Ні - у лікуванні допущена помилка No - an error was made in the treatment

Ні - апарат активовано надмірно No - the device is activated excessively

Ні - ця діастема виникла в результаті успішного розкриття піднебінного шва No - this diastema resulted from successful opening of the palatal suture

129 / 200
Хворий 53-х років звернувся до стоматологічної клініки з метою проведення операції з видалення зуба. Під час збору анамнезу було встановлено, що у пацієнта виражена серцева недостатність. В якому положенні треба проводити хірургічні маніпуляції у даного пацієнта? A 53-year-old patient applied to the dental clinic for a tooth extraction operation. During the anamnesis, it was established that the patient had severe heart failure. In which should surgical manipulations be performed on this patient?

Напівгоризонтальному Semi-horizontal

Вертикальному Vertical

Горизонтальному Horizontal

На лівому боці On the left side

На правому боці On the right side

130 / 200
У хворої 28-ми років під час видалення зуба виникли запаморочення, різка загальна слабкість, в’ялість. Свідомість збережена. Шкіра бліда, холодна на дотик, волога. Дихання поверхневе, тахікардія, АТ-80/55 мм рт.ст. Якою повинна бути тактика лікарястоматолога? During tooth extraction, a 28-year-old patient developed dizziness, severe general weakness, lethargy. Consciousness is preserved. The skin is pale, cold to the touch, moist. Breathing is shallow, tachycardia, BP-80/55 mm Hg. What should be the tactics of the dentist?

Вкласти пацієнтку на правий бік Put the patient on the right side

Надати пацієнтці положення ортопное Give the patient an orthopneic position

Вкласти пацієнтку на лівий бік Put the patient on the left side

Надати пацієнтці горизонтальне положення Give the patient a horizontal position

Надати пацієнтці колінно-ліктьове положення Give the patient knee-elbow position

131 / 200
При обстеженні пацієнтки 20-ти років, що з’явилася з метою профогляду, кінчик зонда стоматолога затримався у фісурі 48 зуба. Краї дефекту емалі темні, поверхня шорстка, порожнина з широкими краями. При просвічуванні зуба FOTI (трансілю-мінація) контури дефекту визначаються в межах емалі. Який найбільш імовірний діагноз? During the examination of a 20-year-old female patient who came for a professional examination, the tip of the dentist's probe got stuck in the fissure of tooth 48. The edges of the enamel defect are dark, the surface is rough, a cavity with wide edges. When the tooth is illuminated by FOTI (transillumination), the contours of the defect are determined within the enamel. What is the most likely diagnosis?

Ерозія емалі Enamel erosion

Хронічний початковий карієс Chronic initial caries

Гострий середній карієс Acute medium caries

Гострий поверхневий карієс Acute surface caries

Хронічний поверхневий карієс Chronic surface caries

132 / 200
У хворого діагноз ”Рак язика, II стадія”. Який метод лікування Ви рекомендуєте такому хворому? The patient has a diagnosis of 'Cancer of the tongue, stage II'. What treatment method do you recommend for such a patient?

Променева терапія Radiotherapy

- -

Хірургічний: половинна резекція язика Surgical: half tongue resection

Комбінований: передопераційна променева терапія та половинна резекція язика Combined: preoperative radiation therapy and half tongue resection

Комбінований: променева терапія та хіміотерапія Combined: radiation therapy and chemotherapy

133 / 200
Пацієнт звернувся зі скаргами на клацання у скронево-нижньощелепних суглобах. При об’єктивному обстеженні паці- єнта відзначається зниження нижньої третини обличчя, стертість штучних зубів у протезах, якими користується протягом 10-ти років. Природні зуби не мають пар-антагонiстiв. На рентгенограмі: деструктивні зміни у скроневонижньощелепних суглобах. Яка причина даного ускладнення? The patient complained of clicking in the temporomandibular joints. An objective examination of the patient revealed a decrease in the lower third of the face, wear of artificial teeth in prostheses, which has been using for 10 years. Natural teeth do not have pair antagonists. X-ray: destructive changes in the temporomandibular joints. What is the cause of this complication?

Артрит СНЩС Arthritis TMJ

Артроз СНЩС Arthritis of TMJ

Вік хворого Age of the patient

Часткова відсутність зубів Partial absence of teeth

Зниження міжальвеолярної висоти внаслідок тривалого користування частковими знімними протезами Reduction of interalveolar height due to long-term use of partial removable prostheses

134 / 200
Лікар-стоматолог, підсумовуючи за день роботу, має заповнити ’’Щоденник обліку роботи’.’ Назвіть номер цієї форми первинної облікової документації: The dentist, summing up the day's work, should fill in the ``Work Record Diary.'' Name the number of this form of primary accounting documentation:

039 - 3/ 0 039 - 3/ 0

037 - 2/ 0 037 - 2/ 0

037 -1 / 0 037 -1 / 0

039 - 4/ 0 039 - 4/ 0

039 - 2/0 039 - 2/0

135 / 200
Мати звернулася до лікаря з двомісячним хлопчиком, в якого спостерігається втягнутість шкіри в проекції лівої колонки верхньої губи з западиною на червоній облямівці. Який діагноз є найбільш імовірним? The mother went to the doctor with a two-month-old boy, who has skin indentation in the projection of the left column of the upper lip with a depression on the red border. What is the most likely diagnosis?

Посттравматичний рубець верхньої губи Post-traumatic upper lip scar

Колобома Coloboma

Вроджена прихована лівобічна щілина верхньої губи Congenital hidden left-sided upper lip cleft

Вроджена наскрізна лівобічна щілина верхньої губи Congenital through left cleft of the upper lip

Вроджена часткова лівобічна щілина верхньої губи Congenital partial left upper lip cleft

136 / 200
До стоматолога зі скаргами на гострий зубний біль звернувся пацієнт 63-х років, що страждає на гіпертонічну хворобу 2 ступеня важкості. Пацієнт постійно приймає гіпотензивні препарати. Був встановлений діагноз: гострий гнійний пульпіт 44 зуба. Лікар вирішив виконати вітальну екстирпацію пульпи. Який засіб знеболення слід обрати в даному клінічному випадку? A 63-year-old patient suffering from hypertensive disease of the 2nd degree of severity turned to the dentist with complaints of acute toothache. The patient constantly takes antihypertensive drugs. The diagnosis was made : acute purulent pulpitis of tooth 44. The doctor decided to perform a welcome extirpation of the pulp. What anesthetic should be chosen in this clinical case?

Плексуальна анестезія. Анестетик з вазоконстриктором Plexual anesthesia. Anesthetic with vasoconstrictor

Плексуальна анестезія. Анестетик без вазоконстриктора Plexual anesthesia. Anesthetic without vasoconstrictor

Ментальна анестезія. Анестетик з вазо-констриктором Mental anesthesia. Anesthetic with vasoconstrictor

Ментальна анестезія. Анестетик без вазоконстриктора Mental anesthesia. Anesthetic without vasoconstrictor

Торусальна анестезія. Анестетик з вазо-констриктором Torusal anesthesia. Anesthetic with vasoconstrictor

137 / 200
Пацієнтка 19-ти років пройшла хірургічне і медикаментозне лікування гіпертрофічного гінгівіту, проте гіпертрофію ясен повністю усунути не вдалося. Яку фізіотерапевтичну процедуру доцільно призначити цій хворій? A 19-year-old female patient underwent surgical and medical treatment of hypertrophic gingivitis, but gum hypertrophy could not be completely eliminated. What physiotherapeutic procedure should be prescribed for this patient?

Електрофорез 10% розчину хлориду кальцію Electrophoresis of 10% calcium chloride solution

УФО UFO

УВЧ UHF

Ультрафонофорез із 5% бутадіоновою маззю Ultraphonophoresis with 5% butadione ointment

Лазеротерапію Laser therapy

138 / 200
Пацієнту 25-ти років було знято відбитки під керамічні вініри на 12, 11, 21, 22 зуби. На цемент якої групи буде проведена фіксація в наступне відвідування? A 25-year-old patient had impressions taken for ceramic veneers on 12, 11, 21, 22 teeth. What group of cement will be fixed on the next visit?

Полікарбоксилатний Polycarboxylate

Фосфатний Phosphate

Склоіономерний Glass ionomer

Силікатний Silicate

Композитний Composite

139 / 200
Хвора 27-ми років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на біль в ділянці видаленого 2 дні тому зуба. Об’єктивно: обличчя симетричне, рот відкриває в повному обсязі. Лунка видаленого 27 зуба заповнена сіруватим згустком. Краї лунки гіперемовані, болючі при пальпації. Яку лікувальну тактику слід обрати в даному випадку? A 27-year-old patient turned to a dentist complaining of pain in the area of ​​a tooth removed 2 days ago. Objectively: the face is symmetrical, the mouth opens fully volume. The socket of the removed 27th tooth is filled with a grayish clot. The edges of the socket are hyperemic, painful on palpation. What treatment tactics should be chosen in this case?

Некректомія, туга тампонада, ушивання лунки Necrectomy, tight tamponade, suturing of the hole

Кюретаж, пухка тампонада лунки, накладання швів Curettage, loose tamponade of the hole, suturing

Кюретаж, некректомія, туга тампонада лунки Curettage, necrotomy, tight tamponade of the hole

Кюретаж, промивання, туга тампонада лунки Curettage, washing, tight tamponade of the hole

Кюретаж, промивання, пухка тампонада лунки Curettage, washing, loose tamponade of the hole

140 / 200
Після клінічного і рентгенологічного обстеження хворому віком 19-ти років вставлено діагноз: співустя порожнини рота з гайморовою пазухою, яке утворилося після видалення 16- го зуба. Який спосіб закриття сполучення порожнини рота з верхньощелепною пазухою буде оптимальним для даного хворого? After a clinical and X-ray examination, a 19-year-old patient was diagnosed with a conjuncture of the oral cavity with the maxillary sinus, which was formed after the removal of the 16th tooth. What is the method of closure? will the connection of the oral cavity with the maxillary sinus be optimal for this patient?

Філатовська стеблина зі слизової оболонки щоки та вестибулярної поверхні альвеолярного відростка Filatov stem from the mucous membrane of the cheek and the vestibular surface of the alveolar process

Вільна пересадка слизової оболонки щоки та вестибулярної поверхні альвеолярного відростка Free transplant of the mucous membrane of the cheek and the vestibular surface of the alveolar process

Клапті зі слизової оболонки щоки та піднебіння Flaps from the mucosa of the cheek and palate

Клапоть зі слизової оболонки щоки та вестибулярної поверхні альвеолярного відростка Flap from the mucous membrane of the cheek and the vestibular surface of the alveolar process

Клапоть зі слизової оболонки верхньої губи та щоки Flap from the mucosa of the upper lip and cheek

141 / 200
Пацієнтка 64-х років скаржиться на неприємний запах з рота, кровоточивість ясен під час чищення зубів, рухливість зубів. Об’єктивно: слизова оболонка ясен гіперемована, набрякла, велика кількість над- та під’ясенних відкладень, пародон-тальні кишені. Який додатковий метод дослідження слід призначити даній хворій для встановлення остаточного діагнозу? A 64-year-old female patient complains of bad breath, bleeding gums during brushing, tooth mobility. Objectively: the mucous membrane of the gums is hyperemic, swollen, a large number of supra- and subgingival deposits, periodontal pockets. What additional research method should be assigned to this patient to establish the final diagnosis?

Реопародонтографію Rheoparodontography

Капіляроскопію Capillaroscopy

Полярографію Polarography

Рентгенографічний X-ray

Загальний аналіз крові General blood test

142 / 200
Пацієнт 59-ти років скаржиться на неприємний запах з рота, кровоточивість та болісність ясен, що посилюються під час прийому їжі. Об’єктивно: ясна гіперемо-вані, набряклі, кровоточать при пальпації, рясні відкладення зубного каменю та нальоту, пародонтальні кишені глибиною 3-4 мм з помірною кількістю серозно-гнійного ексудату. Які першочергові заходи у даній клінічній ситуації? A 59-year-old patient complains of bad breath, bleeding and painful gums, which worsen during eating. Objectively: the gums are hyperemotional, swollen, bleeding during palpation, abundant deposits of tartar and plaque, periodontal pockets 3-4 mm deep with a moderate amount of serous-purulent exudate. What are the primary measures in this clinical situation?

Тимчасове шинування Temporary tire

Кюретаж пародонтальних кишень Curetage of periodontal pockets

Клаптева операція Patch Operation

Видалення зубних відкладень Dental plaque removal

Вибіркове зішліфування Selective sanding

143 / 200
Пацієнт 45-ти років скаржиться на кровоточивість та болючість ясен, що посилюються під час чищення, рухливість зубів. Об’єктивно: ясна гіперемовані, набряклі, кровоточать при пальпації, рясні відкладення зубного каменю та нальоту, паро-донтальні кишені глибиною 5-7 мм з помірною кількістю серозно-гнійного ексудату. Яке лікування слід призначити даному пацієнту після усунення явищ гінгівіту? A 45-year-old patient complains of bleeding and painful gums, which increase during brushing, tooth mobility. Objectively: the gums are hyperemic, swollen, bleed during palpation , abundant deposits of tartar and plaque, periodontal pockets 5-7 mm deep with a moderate amount of serous-purulent exudate. What treatment should be prescribed to this patient after the elimination of gingivitis?

Кюретаж пародонтальних кишень Curetage of periodontal pockets

Гінгівотомію Gingivotomy

Клаптеву операцію Patch operation

Тимчасове шинування Temporary tire

Вибіркове зішліфування Selective sanding

144 / 200
До лікаря-стоматолога з’явилися батьки 7-місячної дитини з метою профілактичного огляду. Лікар оглянув дитину та дав рекомендації з догляду за порожниною рота. Який засіб індивідуальної гігієни необхідно використовувати для очищення зубів дитини до 1-го року? The parents of a 7-month-old child came to the dentist for a preventive examination. The doctor examined the child and gave recommendations for oral care. What a means of individual hygiene must be used to clean the teeth of a child under the age of 1?

Дитячу зубну щітку та гігієнічну зубну пасту Children's toothbrush and hygienic toothpaste

Ватний тампон з гігієнічною пастою Cotton swab with hygienic paste

М’яку гумову щітку-напальцівник Soft rubber finger brush

Дитячу зубну щітку та кальцієвмісну зубну пасту Children's toothbrush and calcium toothpaste

Дитячу зубну щітку та фторвмісну зубну пасту Children's toothbrush and fluoride toothpaste

145 / 200
Пацієнт 73-х років звернувся до стоматологічної поліклініки зі скаргами на повну відсутність зубів на верхній щелепі. Об’єктивно: спостерігається виражена атрофія коміркового відростка та горбів верхньої щелепи. Верхньощелепні горби відсутні, перехідна складка розміщена в одній горизонтальній площині із твердим піднебінням, склепіння твердого піднебіння пласке. До якого класу належить ступінь атрофії верхньої щелепи? A 73-year-old patient turned to the dental polyclinic with complaints about the complete absence of teeth on the upper jaw. Objectively: there is marked atrophy of the cellular process and humps of the upper jaw. There are no maxillary humps, the transitional fold is located in the same horizontal plane as the hard palate, the vault of the hard palate is flat. To what class does the degree of atrophy of the upper jaw belong?

I клас за Шредером I class according to Schroeder

II тип за Оксманом Type II according to Oxman

II клас за Шредером Class II according to Schroeder

III клас за Шредером Class III according to Schroeder

III клас за Келлером III class according to Keller

146 / 200
Чоловік 66-ти років звернувся зі скаргами на відсутність усіх зубів верхньої щелепи. Об’єктивно: альвеолярний відросток верхньої щелепи незначно атрофований, слизова оболонка помірно піддатлива. Планується виготовлення повного знімного протеза з пластмасовим базисом. Оберіть пластмасу для базису даного протеза: A 66-year-old man complained about the absence of all the teeth of the upper jaw. Objectively: the alveolar process of the upper jaw is slightly atrophied, the mucous membrane is moderately flexible. It is planned to make of a complete removable prosthesis with a plastic base. Choose the plastic for the base of this prosthesis:

Стадонт Student

Карбопласт Carboplast

Синма Synma

Норакрил Noracryl

Фторакс Ftorax

147 / 200
Жінка віком 40 років, скаржиться на підвищену чутливість зубів до термічних подразників. Об’єктивно: ясна бліді та щільні, пародонтальні кишені відсутні, шийки зубів оголені на 1-1,5 мм, зуби нерухомі. На рентгенограмі спостерігається рівномірне зниження висоти міжкомірко-вих перегородок у межах 1/3 їх висоти. Який найбільш імовірний діагноз? A 40-year-old woman complains of increased sensitivity of her teeth to thermal stimuli. Objectively: the gums are pale and dense, there are no periodontal pockets, the necks of the teeth are exposed at 1- 1.5 mm, the teeth are immobile. The radiograph shows a uniform decrease in the height of the intercellular partitions within 1/3 of their height. What is the most likely diagnosis?

Пародонтоз, II ступінь Periodontosis, II degree

Генералізований пародонтит, II ступінь, хронічний перебіг Generalized periodontitis, II degree, chronic course

Атрофічний гінгівіт Atrophic gingivitis

Пародонтоз, I ступінь Periodontosis, I degree

Генералізований пародонтит, I ступінь, хронічний перебіг Generalized periodontitis, I degree, chronic course

148 / 200
Хворий 50-ти років скаржиться на підвищену чутливість оголених шийок зубів, зміщення зубів, свербіння у яснах, біль у 43, 42, 41, 31, 32, 33 зубах від дії хімічних і термічних подразників. Об’єктивно: ясна щільні, анемічні. Шийки зубів оголені на 5-7 мм, пародонтальні кишені відсутні, патологічна рухомість зубів I ступеня. На рентгенограмі виявлена рівномірна атрофія міжкоміркових перегородок до 2/3 їх висоти. Який найбільш імовірний діагноз? A 50-year-old patient complains of increased sensitivity of exposed tooth necks, tooth displacement, itching in the gums, pain in 43, 42, 41, 31, 32, 33 teeth from the action of chemical and thermal irritants. Objectively: the gums are dense, anemic. The necks of the teeth are exposed by 5-7 mm, there are no periodontal pockets, pathological mobility of the teeth of the first degree. The radiograph revealed a uniform atrophy of the intercellular partitions up to 2/3 of their height. What is the most likely diagnosis?

Пародонтоз, II ступінь Periodontosis, II degree

Атрофічний гінгівіт Atrophic gingivitis

Хронічний катаральний гінгівіт Chronic catarrhal gingivitis

Генералізований пародонтит, II ступінь, хронічний перебіг Generalized periodontitis, II degree, chronic course

Пародонтоз, III ступінь Periodontosis, III degree

149 / 200
Пацієнтка 23-х років звернулася до стоматолога зі скаргами на жовті плями на різцях верхньої щелепи. В анамнезi частий прийом цитрусових соків. Об’єктивно: на вестибулярній поверхні різців верхньої щелепи виявлено ураження жовтого кольору, округлої форми, дно гладеньке, блискуче, щільне при зондуванні. Який найбільш імовірний діагноз? A 23-year-old female patient turned to the dentist with complaints of yellow spots on the incisors of the upper jaw. She has a history of frequent intake of citrus juices. Objectively: on the vestibular surface of the incisors in the upper jaw, a yellow, rounded lesion was detected, the bottom is smooth, shiny, dense when probed. What is the most likely diagnosis?

- -

Ерозія емалі Enamel erosion

Клиноподібний дефект Wedge-shaped defect

Поверхневий карієс Surface caries

Гіпоплазія емалі Enamel hypoplasia

150 / 200
Хворий 23-х років звернувся зі скаргами на біль у ділянці 38 зуба, що прорізався неповністю, утруднене відкривання рота та ковтання. За даними анамнезу протягом місяця хворого двічі непокоїли гострі тривалі напади болю у ділянці 38 зуба. Який попередній діагноз? A 23-year-old patient complained of pain in the area of ​​incompletely erupted tooth 38, difficulty opening the mouth and swallowing. According to the anamnesis, the patient was disturbed twice during the month acute long-lasting attacks of pain in the area of ​​tooth 38. What is the previous diagnosis?

Дистопія 38 зуба Dystopia 38 tooth

Перикоронарит 38 зуба Pericoronaritis of tooth 38

Абсцес Abscess

Загострення хронічного періодонтиту 38 зуба Aggravation of chronic periodontitis of tooth 38

- -

151 / 200
Дівчина 28-ми років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на блискавичний біль в зубі, який з’явився напередодні. Об’єктивно: глибока каріозна порожнина в 15 зубі, дно вкрите розм’якшеним дентином, після його зняття просвічується пульпа червоного кольору, зондування болісне в одній точці. Який найбільш імовірний діагноз? A 28-year-old girl turned to a dentist complaining of a sudden toothache that appeared the day before. Objectively: a deep carious cavity in 15 teeth, the bottom is covered with softened dentin, after its removal, red pulp is visible, probing is painful in one point. What is the most likely diagnosis?

Гіпертрофія пульпи Hypertrophy of the pulp

Гострий частковий пульпіт Acute partial pulpitis

Гіперемія пульпи Pulp hyperemia

Гострий гнійний пульпіт Acute purulent pulpitis

Гострий загальний пульпіт Acute general pulpitis

152 / 200
Пацієнт 45-ти років після падіння отримав травму вилиці зліва. Спостерігається носова кровотеча, утруднене відкривання рота, обмежені бічні рухи нижньої щелепи. Встановлено діагноз: перелом виличної кістки та дуги зліва. Яку першу допомогу повинен надати лікар хірург-стоматолог? A 45-year-old patient suffered an injury to the cheekbone on the left after a fall. There was nosebleed, difficulty opening the mouth, limited lateral movements of the lower jaw. The diagnosis was established: fracture of the zygomatic bone and arches on the left. What first aid should a dental surgeon provide?

Тільки стаціонарне лікування Inpatient treatment only

Знеболювальні, седативні препарати Painkillers, sedative drugs

Тампонада лівої верхньощелепної пазухи Tamponade of the left maxillary sinus

Знеболювальні, седативні, зупинка кровотечі Painkillers, sedatives, stop bleeding

Пальцеве вправлення фрагментів виличної кістки Digital reduction of zygomatic fragments

153 / 200
У пацієнта 67-ми років висота відносного фізіологічного спокою нижньої щелепи дорівнює 47 мм. Чому дорівнює висота центральної оклюзії? In a 67-year-old patient, the height of the relative physiological rest of the lower jaw is 47 mm. What is the height of the central occlusion?

47 мм 47 mm

45 мм 45 mm

49 мм 49 mm

53 мм 53 mm

51 мм 51 mm

154 / 200
У пацієнта 33-х років визначено сагітальний суглобовий шлях. Який другий елемент використовується для утворення кута сагітального суглобового шляху? A 33-year-old patient has a sagittal joint path determined. What second element is used to form the angle of the sagittal joint path?

Вертикальна площина Vertical plane

Лінія зіниць Pupil line

Оклюзійна площина Occlusal plane

Лінія ікол Line of needles

Сагітальна площина Sagittal plane

155 / 200
Дитина 12-ти років скаржиться на самовільний нападоподібний біль у нічний час в ділянці нижніх зубів зліва. Під час об’єктивного огляду на жувальній поверхні 36 зуба глибока каріозна порожнина, заповнена залишками їжі та розм’якшеним дентином, порожнина розміщена в межах парапульпарного дентину. Зондування дна каріозної порожнини різко болісне, термо-проба - різко позитивна, перкусія безболісна. З анамнезу: алергія на анестетики. Оберіть найдоцільніший метод лікування: A 12-year-old child complains of spontaneous paroxysmal pain at night in the area of ​​the lower teeth on the left. During an objective examination on the chewing surface of tooth 36, a deep carious cavity , filled with remnants of food and softened dentin, the cavity is located within the parapulpal dentin. Probing the bottom of the carious cavity is sharply painful, the thermal test is sharply positive, percussion is painless. From the anamnesis: allergy to anesthetics. Choose the most appropriate method of treatment:

Вітальна екстирпація Vital extirpation

Девітальна екстирпація Devital extirpation

Біологічний метод Biological method

Девітальна ампутація Devital amputation

Вітальна ампутація Vital amputation

156 / 200
Пацієнту 9-ти років з декомпенсованою формою карієсу та хронічним катаральним гінгівітом складається індивідуальна програма профілактики: на які захворювання найчастіше може бути направлена первинна профілактика в дитячій стоматології? A 9-year-old patient with a decompensated form of caries and chronic catarrhal gingivitis is given an individual prevention program: which diseases can most often be directed to primary prevention in children's dentistry?

Карієс і пародонтит Caries and periodontitis

Карієс і пульпіт Caries and pulpitis

Хронічні форми гінгівіту Chronic forms of gingivitis

Гінгівіт і пародонтит Gingivitis and periodontitis

Карієс і гінгівіт Caries and gingivitis

157 / 200
Хворий 42-х років, звернувся із скаргами на кровоточивість ясен під час чищення зубів, наявність зубних відкладень. Об’єктивно: ясна в області зубів верхньої і нижньої щелеп ціанотичні, глибина пародон-тальних кишень - 3 мм, рухомість зубів -I ступеня. Індекс PMA - 25%, кровоточивість сосочків -1 ступеня. На рентгенограмі - резорбція міжальвеолярних перетинок на 1/3 їх висоти. Який найбільш імовірний діагноз? A 42-year-old patient complained of bleeding gums while brushing his teeth, the presence of dental deposits. Objectively: gums in the area of ​​the teeth of the upper and lower jaws cyanotic, periodontal pocket depth - 3 mm, tooth mobility - I degree. PMA index - 25%, bleeding papillae - 1 degree. On the radiograph - resorption of the interalveolar membranes by 1/3 of their height. What is the most likely diagnosis?

Генералiзований пародонтит I ступеня тяжкості, стадiя стабiлiзацiї Generalized periodontitis of the first degree of severity, stabilization stage

Генералізований пародонтит I ступеня тяжкості, хронічний перебіг Generalized periodontitis of the first degree of severity, chronic course

Генералізований пародонтит II ступеня тяжкості, стадія загострення Generalized periodontitis II degree of severity, stage of exacerbation

Локалізований пародонтит I ступеня тяжкості, хронічний перебіг Localized periodontitis of the first degree of severity, chronic course

Генералізований пародонтит III ступеня тяжкості, хронічний перебіг Generalized periodontitis of the III degree of severity, chronic course

158 / 200
Під час огляду порожнини рота дівчинки віком 2,5 роки, виявлено КП = 4. Дитина часто хворіє на застуду. Який засіб індивідуальної гігієни порожнини рота слід призначити після санації? During the examination of the oral cavity of a 2.5-year-old girl, KP = 4 was found. The child often suffers from colds. What means of individual oral hygiene should be prescribed after sanitation ?

Гелева паста з фтором Gel paste with fluoride

Зубна паста з фтором Toothpaste with fluoride

Гелева паста без фтору Gel paste without fluoride

Протикарієсний ополіскувач Anti-caries rinse

Зубна паста з кальцієм Toothpaste with calcium

159 / 200
При визначенні характеру контактів між зубами та протезом в положенні центральної оклюзії хворому наклали на зуби розігрітий віск і декілька разів дали накуси-ти. В окремих місцях віск був прокушений до дірок. Що було внаслідок цього встановлено? When determining the nature of the contact between the teeth and the prosthesis in the position of central occlusion, heated wax was applied to the patient's teeth and allowed to bite several times. In some places, the wax was bitten to holes. What was established as a result?

Точки передчасного контакту Premature Contact Points

Завищення прикусу в місцях прокусуван-ня Overbite in bite areas

Зміщення нижньої щелепи під час обстеження Displacement of the lower jaw during examination

- -

Нормальне співвідношення контактів зубів Normal tooth contact ratio

160 / 200
Немовля віком 1 тиждень не може повноцінно ссати груди. При огляді має місце вітрилоподібний тяж від внутрішньої поверхні альвеолярного відростка до кінчика язика. Рухомість язика обмежена. Якою буде тактика лікаря? A 1-week-old baby cannot fully suck the breast. On examination, there is a sail-like stretch from the inner surface of the alveolar process to the tip of the tongue. The mobility of the tongue is limited. What will be the doctor's tactics ?

Відкласти пластику до 1-го року Put plastic until the 1st year

Відкласти пластику до 3-х років Put off plastic until 3 years

- -

Френотомія Frenotomy

Френопластика трикутними клаптями Phrenoplasty with triangular flaps

161 / 200
Хворий 25-ти років скаржиться на випадіння пломби в 44 зубі. При огляді на апроксимально-жувальній поверхні наявна порожнина. Зондування, перкусія і реакція на термічні подразники безболісні. Рентгенологічно: периапікальне вогнище деструкції кісткової тканини округлої форми з чіткими краями. Яким буде діагноз? A 25-year-old patient complains about the loss of filling in tooth 44. On examination, a cavity is present on the proximal chewing surface. Probing, percussion and reaction to thermal stimuli are painless. X-ray: a periapical focus of destruction of bone tissue of a rounded shape with clear edges. What will be the diagnosis?

Хронічний гангренозний пульпіт Chronic gangrenous pulpitis

Хронічний фіброзний періодонтит Chronic fibrous periodontitis

Хронічний гранулематозний періодон-тит Chronic granulomatous periodontitis

Хронічний глибокий карієс Chronic deep caries

Хронічний грануляційний періодонтит Chronic granulation periodontitis

162 / 200
Пацієнт 30-ти років звернувся зі скаргами на періодичну кровоточивість ясен під час чищення зубів. Об’єктивно: ясна дещо набряклі, кровоточать при зондуванні за ВОР I ступінь, наявний у великій кількості надясенний зубний камінь. Глибина зондування 1-3 мм. На ортопантомограмі: резорбція верхівок міжзубних перегородок. Вкажіть імовірний діагноз: A 30-year-old patient complained of periodic bleeding of the gums while brushing his teeth. Objectively: the gums are slightly swollen, they bleed when probed for VOR I degree, there is a large amount of supragingival calculus. The depth of probing is 1-3 mm. On the orthopantomogram: resorption of the tops of the interdental partitions. Specify the probable diagnosis:

Хронічний генералізований пародонтит середнього ступеню тяжкості Chronic generalized periodontitis of moderate severity

Генералізований пародонтит I ступеня тяжкості Generalized periodontitis of the first degree of severity

Катаральний гінгівіт Catarrhal gingivitis

Генералізований пародонтит початкового ступеня, хронічний перебіг Generalized periodontitis of the initial degree, chronic course

Генералізований пародонтит III ступеня тяжкості Generalized periodontitis of the III degree of severity

163 / 200
До клініки звернулася пацієнтка 40-ка років зі скаргами на патологічне стирання твердих тканин зубів. Під час огляду виявлено наявність ортогнатичного прикусу, стирання піднебінних поверхонь верхніх передніх зубів і вестибулярних поверхонь нижніх передніх зубів. Яка форма патологічної стертості твердих тканин зубів спостерігається у пацієнтки? A 40-year-old patient came to the clinic with complaints of pathological wear of the hard tissues of the teeth. During the examination, the presence of an orthognathic bite, wear of the palatal surfaces of the upper front teeth and vestibular surfaces of the lower front teeth. What form of pathological abrasion of the hard tissues of the teeth is observed in the patient?

Горизонтальна форма Horizontal form

Жувальна форма Chewing form

Компенсована форма Compensated form

Вертикальна форма Vertical form

Змішана форма Mixed form

164 / 200
Хворий 46-ти років з’явився для видалення 36, 37 зубів, коронки яких повністю зруйновані до рівня ясен. Яку анестезію слід застосувати хірургу-стоматологу для хірургічного втручання? A 46-year-old patient appeared for the removal of 36, 37 teeth, the crowns of which are completely destroyed to the level of the gums. What anesthesia should be used by a dental surgeon for surgical intervention ?

Мандибулярна анестезія Mandibular anesthesia

Анестезія біля круглого отвору Anesthesia near the round hole

Інфільтраційна в перехідну складку Infiltration into the transitional fold

Ментальна анестезія Mental anesthesia

Торусальна анестезія Torusal anesthesia

165 / 200
Підліток 16-ти років 2 тижні тому внаслідок падіння одержав травму переднього зуба. Об’єктивно: 21 зуб змінений у кольорі, перкусія різко болісна, ЕОМ- 100 мкА. Встановлений діагноз: гострий серозний травматичний періодонтит 21 зуба. Яка тактика лікаря в даному випадку? 2 weeks ago, a 16-year-old teenager suffered an injury to a front tooth as a result of a fall. Objectively: 21 teeth are discolored, percussion is sharply painful, EOM- 100 μA The diagnosis was established: acute serous traumatic periodontitis of 21 teeth. What are the doctor's tactics in this case?

Ендодонтичне лікування 21 зуба Endodontic treatment of 21 teeth

Розтин у ділянці перехідної складки 21 зуба Dissection in the area of ​​the transitional fold of tooth 21

Фізіотерапевтичне лікування 21 зуба Physiotherapy treatment of 21 teeth

Видалення 21 зуба Removal of 21 teeth

Резекція верхівки кореня 21 зуба Resection of the apex of the root of tooth 21

166 / 200
Жінка 55-ти років приймала бісмове-рол. Звернулася до стоматолога зі скаргами на сморід з рота, набряклість слизової оболонки, її болючість та кровоточивість, утруднене пережовування їжі. Розвинувся гінгівостоматит, слиновиділення підвищилося, лімфатичні вузли збільшені у розмірах, неболючі. У сечі сліди вісмуту. Що можна діагностувати? A 55-year-old woman took bismove-roll. She turned to the dentist with complaints of bad breath, swelling of the mucous membrane, its pain and bleeding, difficulty in chewing food. Gingivostomatitis developed, salivation increased, lymph nodes increased in size, painless. There are traces of bismuth in the urine. What can be diagnosed?

Синдром Мелькерсона-Розенталя Melkerson-Rosenthal syndrome

Ртутний стоматит Mercury stomatitis

Свинцевий стоматит Lead stomatitis

Синдром Стівена-Джонса Steven-Jones syndrome

Вісмутовий стоматит Bismuth stomatitis

167 / 200
У хворого 51-го року на профогля-ді стоматолог відзначив бліді ясна з дещо тьмяним епітелієм, сосочки ясен у фронтальній ділянці мають притуплені верхівки. Під час пальпації ясна щільні, безболісні, не кровоточать при подразненні. Незначне оголення шийок в межах часток міліметра. Пародонтальні кишені відсутні. Супутні захворювання: атеросклероз. Яке дослідження необхідно провести для встановлення діагнозу? In a 51-year-old patient, the dentist noted pale gums with somewhat dull epithelium, the gingival papillae in the frontal area have blunt tips. During palpation, the gums are dense , painless, do not bleed when irritated. Insignificant exposure of the necks within fractions of a millimeter. Periodontal pockets are absent. Associated diseases: atherosclerosis. What research should be done to establish the diagnosis?

Цитологія Cytology

Ехоостеометрія Echoosteometry

Рентгендіагностика X-ray diagnostics

Проба Шіллера-Писарева Shiller-Pysarev test

Мікробіологічне дослідження Microbiological research

168 / 200
У хворого 23-х років слизова оболонка ретромолярної ділянки набрякла, гіпе-ремована, 38 зуб вкритий каптуром, з-під якого під час пальпації виділяється гній, температура тіла 37,5oC. Яка невідкладна допомога показана в цьому випадку? In a 23-year-old patient, the mucous membrane of the retromolar area is swollen, hyper-removed, the 38th tooth is covered with a hood, from which pus is released during palpation, body temperature 37.5oC. What emergency care is indicated in this case?

Розтин каптура і знеболення Dissection of the hood and anesthesia

Видалення 38 зуба Removal of 38th tooth

Антибіотикотерапія і знеболення Antibiotic therapy and analgesia

- -

Розтин каптура і антибактеріальна терапія Capture dissection and antibacterial therapy

169 / 200
Пацієнту 16-ти років для видалення 15 зуба з ортодонтичних показань лікар зробив всі необхідні анестезії, з метою отримання повноцінного знеболення. Через декілька хвилин після їх проведення хворий поскаржився на двоїння в очах. Яка анестезія призвела до такого ускладнення? For the removal of 15 teeth for orthodontic indications, the doctor administered all the necessary anesthesia to a 16-year-old patient in order to obtain full anesthesia. A few minutes after the procedure, the patient complained of double vision. What kind of anesthesia led to this complication?

Палатинальна Palatine

Туберальна Tuberalna

Інфільтраційна Infiltration

Різцева Riztseva

!нфраорбітальна !nfraorbital

170 / 200
При проведенні процедури сріблення молочних зубів у дитини на слизову оболонку ясен потрапив розчин нітрату срібла. Яким засобом його можна нейтралізувати? During the procedure of silvering milk teeth, a solution of silver nitrate got on the mucous membrane of the gums of a child. How can it be neutralized?

Мильна вода Soapy water

0,5% р-н лимонної кислоти 0.5% citric acid solution

50% етиловий спирт 50% ethyl alcohol

2-3% р-н натрію хлориду 2-3% solution of sodium chloride

Касторове масло Castor oil

171 / 200
Лікар-стоматолог проводить лікуван- ня 15 зуба з приводу гострого глибокого карієсу в одне відвідування. Для постійної пломби обрано композитний матеріал. Який гібридний склоіономерний цемент краще використати для ізоляційної прокладки? The dentist treats 15 teeth for acute deep caries in one visit. A composite material is chosen for the permanent filling. Which hybrid glass ionomer cement is better to use for insulating gaskets?

”Vitremer” ”Vitremer”

”Vitrebond” ”Vitrebond”

”Cavalite” ”Cavalite”

”Ionoseal” ”Ionoseal”

”Fuji plus” ”Fuji plus”

172 / 200
У хворого 50-ти років у привушно-жувальній ділянці пальпаторно виявляється слабкоболісний інфільтрат, твердий, дерев’янистий, шкіра синюшного кольору з двома норицями. Який діагноз найбільш імовірний? A 50-year-old patient has palpable mildly painful infiltrate in the parotid-chewing area, hard, woody, bluish skin with two fistulas. What is the most likely diagnosis ?

Флегмона привушно-жувальної ділянки Phlegmon of the parotid-chewing area

Несправжній паротит Герценберга Herzenberg's false mumps

Одонтогенна гранульома обличчя Odontogenic granuloma of the face

Хронічний паротит Chronic mumps

Актиномікоз привушно-жувальної ділянки Actinomycosis of parotid-chewing area

173 / 200
Хворий 18-ти років звернувся зі скаргами на біль та асиметрію обличчя, носову кровотечу, внаслідок травми. Запаморочення не було. Об’єктивно: асиметрія обличчя за рахунок набряку та гематоми біля очної області ліворуч. Відкривання рота утруднено, прикус не порушений. Симптом ’’сходинки” та деформація в області латерального краю лівої орбіти. Парестезія верхньої губи ліворуч. Який діагноз найбільш імовірний? An 18-year-old patient complained of pain and facial asymmetry, nosebleeds, as a result of an injury. There was no dizziness. Objectively: facial asymmetry due to swelling and hematomas near the eye area on the left. Opening the mouth is difficult, the bite is not disturbed. The symptom of 'stairs' and deformation in the area of ​​the lateral edge of the left orbit. Paresthesia of the upper lip on the left. What is the most likely diagnosis?

Перелом скулової кістки ліворуч Fracture of the zygomatic bone on the left

Перелом кістки носа Fracture of the nasal bone

Перелом вилицевої дуги Facial arch fracture

Перелом верхньої щелепи Ле Фор 11 Fracture of upper jaw of Le Faure 11

Перелом верхньої щелепи Ле Фор 111 (верхній тип) Fracture of upper jaw Le Fort 111 (upper type)

174 / 200
У дівчинки 10-ти років спостерігається збільшення нижньої третини обличчя, губи змикаються з напруженням, в стані спокою рот відкритий. Співвідношення перших постійних молярів та тимчасових ікол горби-кове, вертикальна щілина у фронтальній ділянці - 3 мм. 2 роки назад проведена аде-ноїдектомія. До якої диспансерної групи має бути зарахована дитина? In a 10-year-old girl, there is an increase in the lower third of the face, the lips are closed with tension, the mouth is open at rest. The ratio of the first permanent molars and temporary canines is hump-like , a vertical gap in the frontal area - 3 mm. An adenoidectomy was performed 2 years ago. To which dispensary group should the child be enrolled?

III диспансерна група III dispensary group

IV диспансерна група IV dispensary group

I диспансерна група I dispensary group

V диспансерна група V dispensary group

II диспансерна група II dispensary group

175 / 200
Хворий 28-ми років скаржиться на косметичну ваду - відсутність 11-го зуба, втраченого внаслідок травми. Прийнято рішення про виготовлення металокерамічної коронки з опорою на внутрішньокістковий імплантат. Після проведення імплантації встановлено, що поздовжні вісі імплантату та сусідніх зубів не співпадають. Який вид абатмента слід використати? A 28-year-old patient complains of a cosmetic defect - the absence of the 11th tooth lost as a result of an injury. A decision was made to make a metal-ceramic crown supported by an intraosseous implant. After during implantation, it was established that the longitudinal axes of the implant and the adjacent teeth do not coincide. What type of abutment should be used?

Абатмент з уступом Abutment with ledge

Сферичний Spherical

Кутовий Angular

Прямий конічний Direct Conic

Циліндричний Cylindrical

176 / 200
Хворий 70-ти років скаржиться на стирання зубів, естетичний недолік, порушення жування, біль у скронево-нижньощелепних суглобах. Об’єктивно: зубні ряди інтактні, генералізоване стирання зубів обох щелеп до альвеолярного відростка. Міжальвеолярна висота знижена на 12 мм. В анамнезі інфаркт міокарда. Який протез доцільно виготовити хворому? A 70-year-old patient complains of tooth wear, an aesthetic defect, chewing disorders, pain in the temporomandibular joints. Objectively: the dentition is intact, generalized wear teeth of both jaws to the alveolar process. The interalveolar height is reduced by 12 mm. There is a history of myocardial infarction. What kind of prosthesis should be made for the patient?

Покривний Cover

Лікування неможливе Treatment is not possible

Частковий знімний з металевим базисом Partial removable with metal base

Суцільнолитий Solid

Бюгельний Bugelny

177 / 200
Хворий 49-ти років звернувся з метою зубного протезування. Об’єктивно: відсутні 36,37 зуби; 26 та 27 зуби висунуті на 2,53 мм, депульповані раніше за показаннями. Який метод усунення деформації зубного ряду верхньої щелепи є найдоцільнішим? A 49-year-old patient applied for dental prosthetics. Objectively: 36.37 teeth are missing; 26 and 27 teeth are protruded by 2.53 mm, depulped earlier according to the indications. What method of eliminating the deformation of the dentition of the upper jaw is the most appropriate?

Видалення висунутих зубів Removal of protruding teeth

Використання тимчасового мостоподі-бного протезу Using a temporary bridge prosthesis

Використання вибіркового пришліфу-вання Using selective polishing

Проведення кортикотомії Performance of corticotomy

Ортодонтичне пересування висунутих зубів Orthodontic movement of protruding teeth

178 / 200
Хворий 32-х років звернувся з двобічним збільшенням привушних слинних залоз ( пальпація слинних залоз безболісна, на УЗД патології не виявлено). З анамнезу відомо, що пацієнт хворів на ГРВІ 10 днів тому. Який діагноз можна встановити? A 32-year-old patient presented with bilateral enlargement of the parotid salivary glands (palpation of the salivary glands is painless, no pathology was detected on ultrasound). It is known from the anamnesis that the patient had ARVI 10 days ago. What diagnosis can be made?

Привушний лімфаденіт Parotid lymphadenitis

Кісти привушних ділянок Cysts of parotid areas

Хронічний паренхіматозний паротит Chronic parenchymal parotitis

Постгрипозний вірусний паротит Postinfluenza viral parotitis

Хронічний інтерстиціальний паротит Chronic interstitial parotitis

179 / 200
При проведенні ендодонтичного лікування 32 зуба лікарем було сформовано уступ у стінці кореневого каналу. Продовжити обробку каналу минаючи уступ не вдалося. Яка тактика лікаря? During the endodontic treatment of tooth 32, the doctor formed a ledge in the wall of the root canal. It was not possible to continue processing the canal bypassing the ledge. What are the doctor's tactics?

Пломбування кореневого каналу до уступа Root canal filling to ledge

Видалення зуба Tooth removal

Депофорез або імпрегнаційний метод обробки кореневого каналу Depophoresis or impregnation method of root canal treatment

Призначення протизапальних засобів Prescription of anti-inflammatory drugs

Пломбування кореневого каналу тільки силером Root canal filling with sealer only

180 / 200
Хворий звернувся зі скаргами на біль в 35, довготривалий гострий біль з короткими безболісними інтервалами. Три дні тому при обстеженні 35 зуба був встановлений діагноз ’’гострий обмежений пульпіт”’ при лікуванні якого була накладена тимчасова пломба з пастою на основі гідроксиду кальцію. Ваші подальші дії: The patient complained of pain in 35, long-term acute pain with short pain-free intervals. Three days ago, during the examination of tooth 35, a diagnosis of 'acute limited pulpitis' was established ' in the treatment of which a temporary filling was applied with a paste based on calcium hydroxide. Your further actions:

Заміна тимчасової пломби на постійну Replacing a temporary seal with a permanent one

Заміна тимчасової пломби Temporary seal replacement

Подальше лікування методом девіталь-ної ампутації Further treatment by devital amputation

Подальше лікування методом вітальної ампутації Further treatment by the method of welcome amputation

Подальше лікування методом вітальної екстирпації Further treatment by the method of congratulatory extirpation

181 / 200
У хлопчика 6-ти років діагностовано гострий одонтогенний періостит верхньої щелепи від 64 зуба. Назвіть, які зміни будуть виявлені в крові дитини : A 6-year-old boy was diagnosed with acute odontogenic periostitis of the upper jaw from tooth 64. Name what changes will be detected in the child's blood :

Лейкопенія, еозинофілія, лімфопенія, моноцитоз Leukopenia, eosinophilia, lymphopenia, monocytosis

Лейкоцитоз, нейтрофільний зсув вправо, лімфоцитоз, збільшення ШОЕ Leukocytosis, neutrophil shift to the right, lymphocytosis, increased ESR

Змін немає No changes

Лейкопенія, еозинопенія, лімфоцитоз, базофілія Leukopenia, eosinopenia, lymphocytosis, basophilia

Лейкоцитоз, нейтрофільний зсув вліво, лімфопенія, збільшення ШОЕ Leukocytosis, neutrophil shift to the left, lymphopenia, increased ESR

182 / 200
Батьки привели дитину 3-х років до стоматолога на консультацію. Об’єктивно: зуби верхньої та нижньої щелеп прорізалися вчасно, інтактні. Ясна блідо-рожевого кольору, без патологічних змін. Який засіб доцільно рекомендувати для догляду за ротовою порожниною в даному випадку? Parents brought a 3-year-old child to the dentist for a consultation. Objectively: the teeth of the upper and lower jaw erupted on time, intact. The gums are pale pink in color, without pathological changes. What remedy should be recommended for the care of the oral cavity in this case?

Фторвмісні ополіскувачі Fluoride rinses

Кальцієвмісні зубні пасти Calcium toothpastes

Гігієнічні дитячі зубні пасти Hygienic children's toothpaste

Фторвмісні зубні пасти Fluoride toothpastes

Зубний порошок Toothpowder

183 / 200
Хвора 25-ти років скаржиться на напа-доподібний біль, що триває 10-15 хвилин в нічний час, виникає кожні 2-3 години. Один з нападів був спровокований холодним термічним подразником. Об’єктивно: на жувальній поверхні 36-го зуба велика каріозна порожнина з розм’якшеним пігментованим дентином. Який попередній діагноз? A 25-year-old patient complains of attack-like pain that lasts 10-15 minutes at night, occurs every 2-3 hours. One of the attacks was provoked by a cold thermal stimulus. Objectively: on the chewing surface of the 36th tooth, there is a large carious cavity with softened pigmented dentin. What is the preliminary diagnosis?

Хронічний грануляційний періодонтит Chronic granulation periodontitis

Гострий обмежений пульпіт Acute limited pulpitis

Хронічний гранулематозний перюдонтит Chronic granulomatous periodontitis

Гострий дифузний пульпіт Acute diffuse pulpitis

Гострий глибокий карієс Acute deep caries

184 / 200
У пацієнта 48-ми років з супутнім захворюванням бронхіальною астмою під час стоматологічного втручання виникло гостре порушення дихання. Який препарат слід застосувати першочергово? A 48-year-old patient with a concomitant disease of bronchial asthma developed acute respiratory failure during a dental procedure. What drug should be used first?

Р -н преднізолону 50 мг, в/м P -n prednisolone 50 mg, IV

Р -н мезатону 1%, 1 мл, в/м P -n mesatone 1%, 1 ml, v/m

Р-н корглікону 0,06%, 1 мл, в/м Corglycon pH 0.06%, 1 ml, v/m

Р-н еуфіліну 2,4%, 10 мл, в/в Euphilin pH 2.4%, 10 ml, IV

Р-н супрастину 2%, 2 мл, в/м P-n suprastin 2%, 2 ml, v/m

185 / 200
Пацієнт 30-ти років звернувся з метою протезування 11, 21 зубів металокерамічною конструкцією. Який матеріал потрібно використати лікарю-стоматологу для отримання відбитка? A 30-year-old patient applied for prosthetics of 11, 21 teeth with a metal-ceramic structure. What material should the dentist use to obtain an impression?

Стенс Stens

Сіеласт Sielast

Стомальгін Stomalgin

Репін Repin

Ортокор Ortokor

186 / 200
У хлопчика 11-ти років прорізалися малі кутні зуби верхньої щелепи справа з дефектами емалі у вигляді борозен. Які ураження емалі у дитини? In an 11-year-old boy, the small corner teeth of the upper jaw on the right erupted with enamel defects in the form of furrows. What are the enamel lesions in the child?

Зуби Тюрнера Turner's Teeth

Ерозія емалі Enamel erosion

Зуби Фурн’є Fournier teeth

Зуби Пфлюгера Pfluger's Teeth

Зуби Гетчінсона Hutchinson's Teeth

187 / 200
Під час профілактичного огляду 8-річної дівчинки з компенсованою формою карієсу з’ясовано, що для індивідуальної гігієни щоденно вона застосовує зубну щітку відповідно до віку та фторвмісну зубну пасту. Який з допоміжних засобів гігієни їй необхідно рекомендувати? During the preventive examination of an 8-year-old girl with a compensated form of caries, it was found that for individual hygiene, she uses a toothbrush according to her age and fluoride-containing toothpaste every day. Which of the hygiene aids should be recommended to her?

Йоршик Yorshik

Флос Floss

Зубочистка Toothpick

Допоміжні засоби не потрібні No utilities required

Ополіскувач Rinseizer

188 / 200
До стоматолога звернулася пацієнтка віком 11-ти років зі скаргами на біль наростаючого, пульсуючого, розриваючого характеру в ділянці зубів верхньої щелепи справа. Хвора зазначає, що біль іррадіює у вухо та посилюється від гарячого. При об’єктивному обстеженні у 17 зубі виявлено каріозну порожнину, що розташована в межах навколопульпарного дентину. При зондуванні 17 зуба дно порожнини перфорувалося та виділився гній. Перкусія 17 зуба дещо позитивна. Яким буде діагноз? An 11-year-old patient came to the dentist with complaints of increasing, throbbing, tearing pain in the area of ​​the teeth of the upper jaw on the right. The patient notes that the pain radiates to ear and is aggravated by heat. An objective examination revealed a carious cavity in tooth 17 located within the peripulpal dentin. When probing tooth 17, the bottom of the cavity was perforated and pus was released. Percussion of tooth 17 is somewhat positive. What will be the diagnosis?

Хронічний гангренозний пульпіт Chronic gangrenous pulpitis

Гострий гнійний пульпіт Acute purulent pulpitis

Гіперемія пульпи Pulp hyperemia

Гострий обмежений пульпіт Acute limited pulpitis

Гострий дифузний пульпіт Acute diffuse pulpitis

189 / 200
До лікаря стоматолога звернувся хворий 21-го року з метою санації. При обстеженні у 16 зубі виявлена глибока каріозна порожнина на жувальній поверхні, виповнена пігментованим дентином. Під час препарування дна випадково розкритий ріг пульпи. Зондування розкритої точки різко болюче. Оберіть метод лікування: A 21st-year-old patient approached the dentist for the purpose of rehabilitation. During the examination, a deep carious cavity on the chewing surface, filled with pigmented dentine, was found in the 16th tooth. During preparation bottom, the corner of the pulp was accidentally opened. Probing the opened point is sharply painful. Choose a treatment method:

Вітальна екстирпація Vital extirpation

Девітальна ампутація Devital amputation

Вітальна ампутація Vital amputation

Видалення 16 зуба Removal of 16th tooth

Біологічний метод Biological method

190 / 200
Пацієнти II групи диспансерного обліку (з компенсованою формою карієсу, що мають фактори ризику захворювань твердих тканин зубів, пародонта та зубощеле-пні аномалії) підлягають спостереженню: Patients of the II group of dispensary records (with a compensated form of caries, who have risk factors for diseases of the hard tissues of the teeth, periodontal disease, and maxillofacial anomalies) are subject to observation:

6 разів на рік 6 times a year

2-3 рази на рік 2-3 times a year

3-4 рази на рік 3-4 times a year

Щомісячно Monthly

1 раз на рік Once a year

191 / 200
Пацієнти IV групи диспансерного обліку (з декомпенсованою формою карієсу та особи з субкомпенсованою формою цього захворювання з обтяженим анамнезом, патологією межевого пародонту, гострим перебігом каріозного процесу) підлягають спостереженню: Patients of the IV group of dispensary records (with a decompensated form of caries and persons with a subcompensated form of this disease with a burdensome history, borderline periodontal pathology, acute carious process) are subject to observation:

Щомісячно, або 6 разів на рік Monthly, or 6 times a year

1 раз на рік Once a year

1 рази на 2 роки 1 time in 2 years

2-3 рази на рік 2-3 times a year

3-4 рази на рік 3-4 times a year

192 / 200
Хворий 35-ти років скаржиться на набряк, постійний гострий, пульсуючий біль, який локалізується в ділянці підпідборіддя, температура тіла - 38,2°С. Об’єктивно: відзначається болючий щільний інфільтрат підпідборідної ділянки, шкіра гіперемова-на, напружена, в складку не береться. Відкривання рота дещо обмежене. Коронка 42 зуба зруйнована, перкусія його болісна. Поставте діагноз: A 35-year-old patient complains of swelling, constant sharp, throbbing pain localized in the area under the chin, body temperature - 38.2°C. Objectively : there is a painful dense infiltrate in the submental area, the skin is hyperemic, tense, the crease is not taken. Mouth opening is somewhat limited. The crown of tooth 42 is destroyed, its percussion is painful. Make a diagnosis:

Абсцес підпідборідної ділянки Abscess of submental area

Одонтогенна флегмона підпідборідної ділянки Odontogenic phlegmon of the submental area

Гострий серозний лімфаденіт підпідборі-дної ділянки Acute serous lymphadenitis of the submental area

Гострий гнійний періостит нижньої щелепи Acute purulent periostitis of the lower jaw

Хронічний лімфаденіт підпідборідної ділянки Chronic submental lymphadenitis

193 / 200
Пацієнтці 67-ми років були виготовлені повні знімні протези на верхню та нижню щелепи. Звернувшись зі скаргами на відчуття печіння, почервоніння та набряк в порожнині рота, хвора повідомила, що протези були їй видані 6 днів тому. Під час обстеження був поставлений діагноз: гострий протезний стоматит. Які маніпуляції необхідно здійснити? A 67-year-old patient had complete removable prostheses made for the upper and lower jaws. After complaining of a burning sensation, redness and swelling in the oral cavity, the patient reported that the prostheses were issued to her 6 days ago. During the examination, a diagnosis was made: acute prosthetic stomatitis. What manipulations should be performed?

Виготовити нові протези на обидві щелепи з металевими базисами Make new prostheses for both jaws with metal bases

Призначити внутрішньо- гіпосенсибілізувальну терапію і накласти виготовлені протези Prescribe intra-hyposensitizing therapy and apply manufactured prostheses

Зняти протези, провести алергологічні проби Remove dentures, conduct allergy tests

Провести перебазування виготовлених протезів м’якою пластмасою Rebase the manufactured prostheses with soft plastic

Призначити місцево кортикостероїди і накласти виготовлені протези Prescribe topical corticosteroids and apply artificial prostheses

194 / 200
Пацієнтка 62-х років звернулася зі скаргами на металевий присмак та печіння в порожнині рота, які з’явилися 2 місяці тому, після фіксації мостоподібного протезу на нижній щелепі. Об’єктивно: на нижній щелепі штамповано-паяний мосто-подібний протез з опорою на 43 та 46, на верхній щелепі суцільнолитий мостоподі-бний протез з опорою на 24 та 27 Слизова оболонка порожнини рота та язика гіпе-ремована, набрякла. Яка причина даного ускладнення? A 62-year-old female patient complained of a metallic taste and burning sensation in the mouth, which appeared 2 months ago, after fixing a bridge-like prosthesis on the lower jaw. Objectively: on the lower jaw, a stamped-soldered bridge-like prosthesis with support on 43 and 46, on the upper jaw a one-piece bridge-like prosthesis with support on 24 and 27 complication?

Токсична реакція на конструктивні матеріали Toxic reaction to construction materials

Різнорідність конструктивних матеріалів протезів Variety of constructive materials of prostheses

Інфекційні захворювання слизової оболонки порожнини рота Infectious diseases of the mucous membrane of the oral cavity

Алергічна реакція на конструктивні матеріали Allergic reaction to construction materials

Супутні соматичні захворювання Concomitant somatic diseases

195 / 200
Хворий 34-х років звернувся до стоматолога-ортопеда. Під час препарування у хворого раптом виникли судоми. Шкіра обличчя синюшного кольору, ускладнене дихання, зниження артеріального тиску, піна з порожнини рота, аритмічний пульс. Який стан виник у даного хворого? A 34-year-old patient turned to an orthopedic dentist. During the preparation, the patient suddenly had convulsions. Bluish facial skin, difficulty breathing, decreased blood pressure, foam from the oral cavity, arrhythmic pulse. What condition did this patient have?

Зомління Grinding

Епілептичний напад Epileptic seizure

Гіпертонічний криз Hypertensive crisis

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Астматичний статус Asthmatic status

196 / 200
При огляді пацієнта 7-ми років виявлена передчасна втрата 85 зуба. З анамнезу з’ясовано, що зуб був видалений з приводу ускладненого карієсу 2 місяці тому. Який ортодонтичний апарат слід застосувати для профілактики виникнення зубощелепної аномалії у даному випадку? During the examination of a 7-year-old patient, premature loss of tooth 85 was detected. From the anamnesis, it was found that the tooth was removed due to complicated caries 2 months ago. What orthodontic should the device be used to prevent the occurrence of maxillofacial anomaly in this case?

Розпірка міжзубна Interdental spacer

Активатор Андрезена-Гойпля Andresen-Goepl Activator

Апарат з гвинтом Apparatus with screw

Апарат Брюкля Brukl apparatus

Міофункціональний трейнер Myofunctional trainer

197 / 200
Хворий 50-ти років скаржиться на відчуття оскоми і оніміння, відсутність різального краю в 21, 22, 11, 12 зубах. Емаль на вестибулярній поверхні 21, 22, 11, 12 зубів матова, різальний край овальної форми. Хворий працює на підприємстві з виробництва соляної кислоти. Яке ураження твердих тканин фронтальних зубів виникло в даному випадку? A 50-year-old patient complains of tingling and numbness, the absence of a cutting edge in teeth 21, 22, 11, 12. Enamel on the vestibular surface of 21, 22, 11, 12 teeth are matte, the cutting edge is oval. The patient works at a hydrochloric acid production company. What damage to the hard tissues of the front teeth occurred in this case?

Кислотний некроз емалі Enamel acid necrosis

Карієс в стадії плями Caries in the spot stage

Ерозія емалі Enamel erosion

Клиноподібний дефект Wedge-shaped defect

Комп’ютерний некроз емалі Computer enamel necrosis

198 / 200
До стоматолога звернулась жінка з дитиною 14-ти років з приводу травми 11 зуба 4 години тому. Об’єктивно: відкол коронки на 1/3, перкусія безболісна, зондування слабоболісне. Коротка болісна реакція на температурні подразники. При Rg-ому дослідженні патологічних змін немає. Дії лікаря? A woman with a 14-year-old child went to the dentist about an injury to the 11th tooth 4 hours ago. Objectively: the crown is chipped by 1/3, percussion is painless, the probing is mildly painful. A short painful reaction to temperature stimuli. There are no pathological changes during the Rg examination. The doctor's action?

Вітальна ампутація, з наступною реставрацією зуба Vital amputation, followed by tooth restoration

Вітальна екстирпація, з наступним відновленням коронки Vital extirpation, followed by restoration of the crown

Відновлення зуба, диспансерний нагляд Tooth restoration, dispensary supervision

Девітальна екстирпація з наступним відновленням коронки Devital extirpation followed by restoration of the crown

Диспансерний нагляд Dispensary supervision

199 / 200
Хворому 55-ти років, в анамнезі якого гіпертонічна хвороба, проведене препарування каріозної порожнини. Після цього хворий зомлів у кріслі, голова його схилилася набік, права рука звисла з підлокотни-ка. На запитання намагався відповідати, але мова стала нерозбірлива. АТ- 220/140 мм рт.ст., пульс - 72/хв., ритмічний напружений. Поставте діагноз: A 55-year-old patient with a history of hypertensive disease underwent a carious cavity preparation. After that, the patient slumped in a chair, his head tilted to one side, his right arm hung from armrests. He tried to answer the questions, but his speech became unintelligible. Blood pressure - 220/140 mm Hg, pulse - 72/min, rhythmic tense. Make a diagnosis:

Гострий інфаркт міокарда Acute myocardial infarction

Інсульт Stroke

Гіпертонічний криз Hypertensive crisis

Гіпоглікемічна кома Hypoglycemic coma

Непритомність Fainting

200 / 200
На прийомі в стоматолога жінка 33-х років після видалення верхнього зуба поскаржилася на запаморочення, слабкість, погане самопочуття й протягом 20 секунд знепритомніла, виникли судоми. При огляді: шкірні покриви бліді, слизові оболонки блідо-рожевого кольору. АТ- 115/80 мм рт.ст. Що трапилося із хворою? During an appointment with a dentist, a 33-year-old woman complained of dizziness, weakness, malaise after the removal of her upper tooth, and within 20 seconds she fainted and had convulsions. During the examination: the skin is pale, the mucous membranes are pale pink in color. Blood pressure - 115/80 mm Hg. What happened to the patient?

Синдром ”Сикстинської капели” Sistine Chapel syndrome

Непритомність Fainting

Колапс Collapse

Гіпертонічний криз Hypertensive crisis

Бронхоспазм Bronchospasm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

Завершити тест