Крок 3 - Медицина 2021 весна 2 день (буклет)

1 / 150
У дитини 1,5 років із діагнозом сепсис спостерігаються потьмарення свідомості, контактний сопор, фотирефлекси збережені, акроціаноз, пульс слабкого наповнення, артеріальний тиск -60/15 мм рт. ст. Якій стадії термінального стану відповідає ця клінічна картина? A 1.5-year-old child with a diagnosis of sepsis has loss of consciousness, contact sopor, photoreflexes are preserved, acrocyanosis, weak pulse, blood pressure -60/15 mm Hg What stage of the terminal condition does this clinical picture correspond to?

Передагонія Peredagonia

Клінічна смерть Clinical death

Агонія Agony

Біологічна смерть Biological death

Соціальна смерть Social Death

2 / 150
Хворий чоловік 37 років перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, під час їжі ковтнув занадто великий шматок м’яса, після чого посинів, перестав дихати. Аускультативно дихання відсутнє. Який хірургічний захід найбільш доцільно зробити? A sick 37-year-old man, being in a state of alcoholic intoxication, swallowed too large a piece of meat while eating, after which he turned blue, stopped breathing. Auscultatory breathing is absent . What surgical measure is the most appropriate to perform?

Конікотомія Conicotomy

Пункція трахеї Trache puncture

Штучне дихання Artificial respiration

Трахеостомія Tracheostomy

Інтубація Intubation

3 / 150
У хворого чоловіка 45 років п’ятнадцятирічний анамнез виразкової хвороби дванадцятипалої кишки. Протягом 7 днів спостерігалося багаторазове блювання вмістом шлунка, загальна слабкість. Пульс - 100/хв.. артеріальний тиск - 90/50 мм рт. ст., тургор шкіри знижений. пальпаторно живіт дещо болючий в епігастрії. На рентгенограмі велика кількість рідини у шлунку. Який імовірний діагноз? A 45-year-old male patient has a fifteen-year history of duodenal ulcer disease. For 7 days, repeated vomiting of stomach contents, general weakness was observed. Pulse - 100/min.. blood pressure - 90/50 mm Hg, skin turgor is reduced. Abdominal palpation is somewhat painful in the epigastrium. X-ray shows a large amount of fluid in the stomach. What is the probable diagnosis?

Стеноз виходу зі шлунка Stenosis of the exit from the stomach

Гостре розширення шлунка Acute gastric dilatation

Шлунково-кишкова кровотеча Gastrointestinal bleeding

Загострення виразкової хвороби дванадцятипалої кишки Exacerbation of duodenal ulcer

Гостра кишкова непрохідність Acute intestinal obstruction

4 / 150
Хвора жінка 28 років Скарги на біль у животі, який супроводжується кривавим блюванням, лихоманкою, дрібними висипаннями на ногах, болем у суглобах. Об’єктивно встановлено: петехії різної інтенсивності на кінцівках, живіт м'який, здутий, болючий вздовж кишечника. Гомілкові суглоби припухни, гарячі на дотик, лейкоцити - 10, 2 • 109/л, ЦІК - 249 у. о., тромбоцити - 258 • 109/л. Який імовірний діагноз? Sick woman, 28 years old. Complains of abdominal pain accompanied by bloody vomiting, fever, small rashes on the legs, pain in the joints. Objectively established: petechiae of various intensities on the limbs, the abdomen is soft, swollen, painful along the intestines. The ankle joints are swollen, hot to the touch, white blood cells - 10, 2 • 109/l, CIC - 249 units, platelets - 258 • 109/l. What probable diagnosis?

Геморагічний васкуліт Hemorrhagic vasculitis

Тромбоцитопенічна пурпура Thrombocytopenic purpura

Портальна гіпертензія Portal hypertension

Виразкова хвороба шлунка Gastric ulcer disease

Неспецифічпий виразковий коліт Nonspecific ulcerative colitis

5 / 150
До медичної роти доставлено пораненого з наскрізним осколковим пораненням м'яких тканин середньої третини правого стегна. Асептична пов’язка на стегні просякнута кров’ю, під пораненим калюжа крови. AT - 90/60 мм рт. ст. та прогресивно знижується. Яка послідовність лікувальних заходів показана цьому пораненому? A wounded man was brought to the medical company with a through shrapnel injury to the soft tissues of the middle third of the right thigh. The aseptic bandage on the thigh is soaked in blood, there is a pool of blood under the wounded man . AT - 90/60 mm Hg and progressively decreases. What sequence of medical measures is indicated for this injured person?

Накладання джгута, уведення знеболюючих, антибіотиків, фізіологічного розчину Applying a tourniquet, administration of painkillers, antibiotics, physiological solution

Іммобілізація праної нижньої кінцівки гіпсовою пов'язкою Immobilization of the washed lower limb with a plaster bandage

Знеболення, іммобілізація правої нижньої кінцівки шинами Крамера Anesthesia, immobilization of the right lower limb with Kramer splints

Уведення фізіологічного розчину внутрішньовенно, знеболений Introduction of saline intravenously, anesthetized

Уведення фізіологічного розчину внутрішньовенно Introduction of saline solution intravenously

6 / 150
Хвора жінка 25 років надійшла до гінекологічного відділення зі скаргами на ниючий біль унизу живота та попереку, кров’янисті виділення зі статевих шляхів. Під час бімануального дослідження встановлено: шийка матки спрямована дозаду, щільна, довжиною до 2 см, ц/канал закритий, тіло матки збільшене до 12 тижнів вагітності, м'якої консистенції. Який найбільш імовірний діагноз? A 25-year-old sick woman came to the gynecology department with complaints of aching pain in the lower abdomen and lower back, bloody discharge from the genital tract. During a bimanual examination, it was found: cervix the uterus is directed backward, dense, up to 2 cm long, c/channel is closed, the body of the uterus is enlarged up to 12 weeks of pregnancy, soft consistency. What is the most likely diagnosis?

Загрозливий викидень Threatened miscarriage

Початковий викидень Initial Miscarriage

Фіброміома матки Uterine fibromyoma

Аборт в процесі Abortion in progress

Неповний викидень Incomplete miscarriage

7 / 150
Ветеринар 29 років скаржиться на загальну слабкість, гарячку та набряк лівої руки. 4 дні тому помітила на лівій кисті 'пухирець' із геморагічним вмістом, який швидко збільшувався, навколо з’явився набряк. Па третій день на місці пухирця утворилась виразка, піднялась температура тіла до 39,8°С, посилилась загальна слабкість. Під час огляду виявлено: на лівій кисті - глибока, але не болюча виразка до 5 см у діаметрі з підритими, яскраво червоними краями і чорним дном. Навколо неї виражений, але неболючий набряк без чітких контурів. Лейкоцити крові - 18,3 • 109/л, ШОЕ -40 мм/год Який клінічний діагноз найбільш вірогідний? A 29-year-old veterinarian complains of general weakness, fever, and swelling of the left arm. 4 days ago, she noticed a 'blister' on the left hand with rapidly expanding hemorrhagic contents around edema appeared. On the third day, an ulcer formed at the site of the blister, the body temperature rose to 39.8°C, general weakness increased. During the examination, it was found: on the left hand - a deep, but not painful ulcer up to 5 cm in diameter with pitted , with bright red edges and a black bottom. Around it there is pronounced, but painless edema without clear contours. Blood leukocytes - 18.3 • 109/l, ESR -40 mm/h. What is the most likely clinical diagnosis?

Сибірка, шкірна форма Anthrax, cutaneous form

Стафілококовий карбункул Staphylococcal carbuncle

Хвороба Лайма Lyme disease

Стрепіобацильоз Strepiobacillosis

Бешиха Beshikha

8 / 150
Хворий чоловік 58 років раптово відчув задишку, різкий білі, у грудній клітці, кровохаркання, запаморочення. В анамнезі вказаний тромбофлебіт. Об’єктивно встановлено; дифузний ціаноз, артеріальний тиск - 80/60 мм рт. ст., акцент II на легеневій артерії, сухі розсіяні хрипи в нижніх відділах легень. ЕКГ показала: високий Р у 11 та ПІ, глибокий S в 1. патологічний О в III, негативний Т в II та 111. елевація сегмента ST На Ro спостерігається клиновидне затемнення в середніх відділах праворуч. Який імовірний діагноз? A 58-year-old male patient suddenly experienced shortness of breath, sharp pallor in the chest, hemoptysis, dizziness. Thrombophlebitis is indicated in the anamnesis. Objectively established; diffuse cyanosis, arterial pressure - 80/60 mm Hg, accent II on the pulmonary artery, dry diffuse wheezing in the lower parts of the lungs. ECG showed: high P in 11 and PI, deep S in 1. pathological O in III, negative T in II and 111. ST segment elevation On Ro, a wedge-shaped darkening is observed in the middle regions on the right. What is the probable diagnosis?

Тромбоемболія легеневої артерії Thromboembolism of the pulmonary artery

Кардіогснний шок Cardiovascular shock

Спонтанний пневмоторакс Spontaneous pneumothorax

Інфаркт легені Pulmonary infarction

Q-інфаркт міокарда по задній стінці лівого шлуночка Q-myocardial infarction along the back wall of the left ventricle

9 / 150
Хворий чоловік 83 років, який перебуває в палаті інтенсивної терапії з приводу загострення ішемічної хвороби серця, раптом втратив свідомість. Укажіть максимальну тривалість визначення наявності пульсу: An 83-year-old man, who is in the intensive care unit due to an exacerbation of coronary heart disease, suddenly lost consciousness. Specify the maximum duration of pulse detection:

10 секунд 10 seconds

20 секунд 20 seconds

15 секунд 15 seconds

5 секунд 5 seconds

1 хвилина 1 minute

10 / 150
Солдат унаслідок підриву на 'розтяжці' отримав пошкодження; множинні 'скальповані' рани верхніх, нижніх кінцівок, струс мозку, закритий перелом діафіза плечової кістки, множинні переломи ребер, гемо-пневмоторакс. Які пошкодження погребують найпершої уваги? The soldier received damage as a result of the explosion on the 'stretch'; multiple 'scalped' wounds of the upper and lower limbs, concussion, closed fracture of the diaphysis of the humerus, multiple rib fractures, hemo-pneumothorax. What injuries warrant the first attention?

Множинні переломи ребер, гемопневмоторакс Multiple rib fractures, hemopneumothorax

Струс мозку Concussion

Закритий перелом діафіза плечової кістки Closed fracture of the diaphysis of the humerus

'Скальповані' рани верхніх, нижніх кінцівок 'Scalped' wounds of upper, lower limbs

Пошкодження еквівалентні Damages are equivalent

11 / 150
У чоловіка 23 років під час участі у бойових діях унаслідок виключно сильного психологічного стресу виникла гостра стресова реакція. Які лікувальні заходи найдоцільніші? A 23-year-old man developed an acute stress reaction as a result of exceptionally strong psychological stress during combat operations. What are the most appropriate treatment measures?

Транквілізатори та психотерапія Tranquilizers and psychotherapy

Нейролептики та ноотропи Neuroleptics and nootropics

Антихолінсстсразні препарати та нейролептики Anticholinergic drugs and neuroleptics

Нейролептики та психотерапія Neuroleptics and psychotherapy

Судинні препарати та нейролептики Vascular drugs and neuroleptics

12 / 150
Дитина віком 6 років під час огляду непритомна. Шкіра та слизові оболонки блідо-ціанотичні. Екскурсія грудної клітки відсутня. Зіниці розширені. Пульсу на магістральних артеріях немає. Оберіть оптимальну тактику поведінки: A 6-year-old child is unconscious during the examination. The skin and mucous membranes are pale-cyanotic. There is no chest excursion. The pupils are dilated. There is no pulse on the main arteries. Choose the optimal behavior tactics:

Розпочати серцево-легеневу реанімацію Start CPR

Почати внутрішньовенні введення ліків Start IV administration

Констатувати смерть та викликати поліцію Declare death and call police

Покликати на допомогу Call for help

Викликати швидку Call an ambulance

13 / 150
Пацієнт 36 років доставлений до медпункту вокзалу через неадекватну поведінку. Під час огляду непосидючий, тривожний, непослідовно розповідає, що всі пасажири у нагоні обговорювали план його вбивства, по-особливому на нього дивилися. Повідомив, що 2 доби не спав, відчував страх, внутрішню напругу, стало нестерпно перебувати у вагоні, тому вийшов на найближчій станції, а речі та документи залишив у купе Такий стан є підставою для: A 36-year-old patient was taken to the station medical center due to inappropriate behavior. During the examination, the restless, anxious, inconsistently tells that all the passengers in the rush discussed the plan to kill him, He reported that he had not slept for 2 days, felt fear, internal tension, it became unbearable to be in the carriage, so he got off at the nearest station, and left his things and documents in the compartment. Such a state is the basis for:

Госпіталізація до психіатричного стаціонару Hospitalization to a psychiatric hospital

Психотерапевтичної допомоги Psychotherapeutic assistance

Нетрадиційних методів лікування Unconventional methods of treatment

Того, щоб самостійно відправи дододому One to send home yourself

Госпіталізації до наркологічного стаціонару Hospitalization to a drug addiction hospital

14 / 150
Хворий чолонік 40 років звернувся до лікаря після весілля брата зі скаргами на раптовий біль у лівому гомілково-стопному суглобі, який з’явився раптово в ночі. Попередній діагноз - гострий подагричний артрит. Який показник доцільно визначити в крові хворого з метою уточнення діагнозу? A 40-year-old male patient consulted a doctor after his brother's wedding with complaints of sudden pain in the left ankle-foot joint, which appeared suddenly at night. Preliminary diagnosis - acute gouty arthritis. What indicator should be determined in the patient's blood in order to clarify the diagnosis?

Рівень сечової кислоти Uric acid level

Рівень антинуклеарних антитіл Level of antinuclear antibodies

Рівень креатиніну Creatinine level

Титр антистрептолізину Antistreptolysin Titer

Рівень ревматоїдного фактору Rheumatoid factor level

15 / 150
У хворого чоловіка після проведеного оперативного втручання раптово розвинулися тетанічні судоми дистальних відділів кінцівок ('рука акушера'), спостерігаються явища брохоспазму. Яка невідкладна терапія необхідна? The sick man suddenly developed tetanic convulsions of the distal parts of the limbs ('hand of the obstetrician') after the surgical intervention, brochospasm phenomena are observed. What urgent therapy is necessary?

Уведення розчину кальцію хлориду Introduction of calcium chloride solution

Уведення розчину калію хлориду Introduction of potassium chloride solution

Уведення розчину сульфату магнію Introduction of magnesium sulfate solution

Уведення сибазону Sibazone input

Уведення розчину фуросеміду Introduction of furosemide solution

16 / 150
Хворий чоловік 47 років після ураження електричним струмом утратив свідомість. Під час огляду встановлено: шкіра бліда, ціаноз, дихання відсутнє, пульс на периферійних артеріях не пальпується, тони серця не прослуховуються. Яка невідкладна допомога? A 47-year-old man lost consciousness after being electrocuted. During the examination, it was found that the skin was pale, cyanosis, there was no breathing, the pulse on the peripheral arteries was not palpable, heart sounds are not listened to. What is emergency care?

Перший етап реанімаційних заходів The first stage of resuscitation measures

Уведення знеболюючих засобів внутрішньовенно Introduction of painkillers intravenously

Електродефібриляція Electrodefibrillation

Уведення еуфіліну внутрішньовенно Introduction of euphilin intravenously

Уведення атропіну сульфату внутрішньовенно Administration of atropine sulfate intravenously

17 / 150
Потерпілого доставлено до госпіталю у тяжкому стані з поля бойових дій. Свідомість сплутана. Із анамнезу відомо, що чоловік тривалий час перебував на морозі при температурі повітря - 20°С. Об'єктивно встановлено: температура тіла - 32,5°С, частота дихальних рухів - 19/хв., ЧСС - 138/хв. Іони серця аритмічні. Больова чутливість у кінцівках відсутня. Яку допомогу слід надати потерпілому? The victim was taken to the hospital in serious condition from the battlefield. His consciousness is confused. From the anamnesis it is known that the man was in the cold for a long time at an air temperature of -20°C . Objectively established: body temperature - 32.5°С, frequency of respiratory movements - 19/min., heart rate - 138/min. Heart rhythms are arrhythmic. There is no pain sensitivity in the limbs. What help should be given to the victim?

Реанімаційні заходи, поступове зігрівання хворого Resuscitation measures, gradual warming of the patient

Внутрішньовенне уведення атропіну Intravenous administration of atropine

Застосування низькомолекулярних гепаринів Use of low molecular weight heparins

Крікоконікотомія Cricoconicotomy

Призначення глюкокортикостероїдів Prescription of glucocorticosteroids

18 / 150
Чоловік 52 років під час погрузки вантажівки отримав травму важким металевим уламком у ділянці хребта. Після цього, зі слів ураженого, він ”не відчуває” нижніх кінцівок. Назвіть найбільш інформативні методи діагностики у цьому разі: A 52-year-old man was injured by a heavy metal fragment in his spine while loading a truck. After that, according to the victim, he 'doesn't feel' his lower limbs. Name the most informative diagnostic methods in this case:

Рентгенографію ураженого відділу хребта у двох проекціях, КТ хребта, ЯМРТ спинного мозку X-ray of the affected part of the spine in two projections, CT of the spine, NMR of the spinal cord

Рентгеноскопію пораженого відділу хребта X-ray examination of the affected spine

ЯМРТ спинного мозку Spinal cord MRI

Рентгенографію пораженого відділу хребта у двох проекціях X-ray of the affected spine in two projections

КТ хребта CT spine

19 / 150
Хворий чоловік 44 років потрапив до реанімаційного відділення з приводу мітрально-аортальної вади. У нього після фізичного навантаження розвинулась гостра лівошлуночкова недостатність. Об'єктивно встановлено: пульс - 120/хв., ЧД - 32/хв., AT - 160/60 мм рт. ст. Дихання везикулярне ослаблене, у нижніх відділах - вологі хрипи. З якого препарату найбільш доцільно розпочати лікування? A 44-year-old sick man was admitted to the intensive care unit due to a mitral-aortic defect. He developed acute left ventricular failure after physical exertion. Objectively established: pulse - 120 /min., BH - 32/min., AT - 160/60 mm Hg. Vesicular breathing is weakened, in the lower parts - moist rales. Which drug is the most appropriate to start treatment with?

Преднізолону Prednisolone

Еуфіліну Euphilina

Морфіну Morphine

Строфантину Strophantin

Дофаміну Dopamine

20 / 150
У 7-річної дівчинки за 4 години після споживання торту в літньому кафе розвинулись гарячка до 39,5°С, загальна слабість, нудота, повторні блювання, відмова від їжі. Під час огляду етап тяжкий через ендотоксикоз. живіт під час пальпації болючий в епігастральній ділянці. симптомів подразнення очеревини немає. Яку першу лікарську допомогу потрібно надати? A 7-year-old girl developed fever up to 39.5°C, general weakness, nausea, repeated vomiting, refusal to eat 4 hours after eating a cake in a summer cafe food. During the examination, the stage is severe due to endotoxicosis. the abdomen is painful during palpation in the epigastric region. there are no symptoms of peritoneal irritation. What first medical aid should be provided?

Промивання шлунку, оральна регідратація, вугільний сорбент Gastric lavage, oral rehydration, carbon sorbent

Мотиліум, карболен всередину, водно-чайна пауза 12 годин Motilium, carbolene inside, water-tea break 12 hours

Сифонна клізма, парацетамол, панкреатин per os, нагляд дільничного педіатра Siphon enema, paracetamol, pancreatin per os, supervision of a district pediatrician

Оральна регідратація, вугільний сорбент, жарознижувальне та спазмолітики Oral rehydration, charcoal sorbent, antipyretic and antispasmodic

Фуразолідон, панкреатин, лінекс всередину Furazolidone, pancreatin, linex inside

21 / 150
До медичного пункту окремої військової частини доставлено військовослужбовця з вогнепальним пораненням живота та явними ознаками внутрішньої кровотечі. Загальний стан важкий. Блідість шкіри та слизових оболонок. Пульс - 130/хв. Систолічний артеріальний тиск - 70/40 мм рт. сі. Язик сухий. Біль під час пальпації живо та. симптоми подразнення очеревини пози і явні. Притуплення перкуторного звуку в пологих місцях черевної порожнини В якому положенні необхідно евакуювати пораненого на наступний етап медичної евакуації? A serviceman with a gunshot wound to the abdomen and obvious signs of internal bleeding was brought to the medical center of a separate military unit. The general condition is serious. Paleness of the skin and mucous membranes. Pulse - 130/min Systolic blood pressure - 70/40 mm Hg. Dry tongue. Pain during palpation is vivid and obvious. Symptoms of peritoneal irritation are obvious. Dull percussive sound in soft places of the abdominal cavity. In what position should the injured be evacuated to the next stage of medical evacuation?

У положенні лежачи In the lying position

У положенні лежачи на спині з піднятим головним кінцем носилок In a supine position with the head end of the stretcher raised

У положенні лежачи на щиті Lying on the shield

У положенні СТОЯЧИ STANDING

У положенні сидячи In a sitting position

22 / 150
У новонародженого хлопчика після проведення операції замінного переливання крові цитратною кров’ю з'явились неспокій, різкий крик, напади ціанозу, тоніко-клонічні судоми. Уміст натрію в сироватці крові 142 ммоль/л, магнію - 0,9 ммоль/л, кальцію - 1,6 ммоль/л. калію 4,8 ммоль/л. Який препарат треба вводити для профілактики електролітних розладів під час трансфузії цитратною кров'ю? A newborn boy developed restlessness, a sharp cry, attacks of cyanosis, and tonic-clonic convulsions after a blood replacement transfusion with citrated blood. Serum sodium content blood 142 mmol/l, magnesium - 0.9 mmol/l, calcium - 1.6 mmol/l, potassium 4.8 mmol/l. What drug should be administered to prevent electrolyte disorders during transfusion with citrated blood?

10% -й р-н глюконату кальцію 10% calcium gluconate

75% -й р-н хлориду натрію 75% of sodium chloride

10% -й р-н хлориду натрію 10% of sodium chloride

25% -й р-н сульфату магнію 25% magnesium sulfate

0.9% -й р-н хлориду натрію 0.9% sodium chloride

23 / 150
У вагітної жінки 32 років (вагітність 36 тижнів) виникло блювання, яке не зупиняється ніякими методами, став різко падати зір, що супроводжується різким головним болем. Під час комп'ютерної томографії виявлено об’ємне утворення у головному мозку. Який імовірний діагноз? A 32-year-old pregnant woman (pregnancy 36 weeks) developed vomiting, which does not stop with any methods, her vision began to drop sharply, accompanied by a sharp headache. During the computer 'Computer tomography revealed a volume formation in the brain. What is the probable diagnosis?

Пухлина мозку Brain tumor

Арахноїдит Arachnoiditis

Набряк мозку Brain edema

Інсульт Stroke

Прееклампсія Preeclampsia

24 / 150
Бригада ШМД була викликана до дитини 2 років серед ночі. Під час огляду встановлено; дитина збуджена, турбує грубий, ”лаючий” кашель, інспіратор-на задишка з втягненням яремної ямки. голос осиплий. спостерігаються блідість шкіри і слизових оболонок. Напередодні була оглянута сімейним лікарем. Діагноз: ГРВІ, гострий фарингіт. Яке ускладнення у дитини має місце? SMD brigade was called to a 2-year-old child in the middle of the night. During the examination, it was found that the child is excited, disturbed by a rough, 'barking' cough, inspiratory dyspnea with inhalation of the jugular fossa. The voice is hoarse. Pale skin and mucous membranes are observed. She was examined by a family doctor the day before. Diagnosis: SARS, acute pharyngitis. What complication does the child have?

Гострий стенозуючий ларинготрахеїт Acute stenosing laryngotracheitis

Дифтерійний круп Diphtheria croup

Ангіоневротичний набряк гортані Angioedema of the larynx

Вроджений стридор Congenital stridor

Епиглотит Epiglottitis

25 / 150
У хворого чоловіка 58 років, який переніс О-інфаркт міокарда, з’явилися напади серцебиття, що супроводжуються задишкою, болем за грудниною, загальною слабкістю. Об’єктивно встановлено: акроціаноз, пульс - 160/хв., ритмічний, артеріальний тиск - 105/65 ми рт. ст., тони серця ослаблені. ЕКГ показала: зубці Р відсутні, ORS - деформовані. розширені - 0,14 с, зубці Т направлені у протилежний бік під QRS. Яке порушення ритму розвинулося у хворого? A 58-year-old male patient who suffered an O-myocardial infarction developed palpitations accompanied by shortness of breath, chest pain, and general weakness. Objectively established: acrocyanosis, pulse - 160/min., rhythmic, blood pressure - 105/65 mm Hg, heart sounds weakened. ECG showed: P waves absent, ORS - deformed. dilated - 0.14 s, T waves directed in the opposite direction under the QRS. What rhythm disturbance has developed in the patient?

Пароксизмальна шлуночкова тахікардія Paroxysmal ventricular tachycardia

Пароксизмальна надшлуночкова тахікардія Paroxysmal supraventricular tachycardia

Синусова тахікардія Sinus tachycardia

Пароксизмальна форма фібриляції передсердь Paroxysmal form of atrial fibrillation

Фібриляція шлуночків Ventricular fibrillation

26 / 150
Хворий чоловік 35 років, перебуваючи в нетверезому стані, випав із балкону 3-го поверху, унаслідок чого з'явилися різкий біль у лівому стегні, неможливість стати на ноги. Об’єктивно встановлено: у середній третині лівого стегна спостерігається набряк, патологічна рухомість лівої кінцівки, 'прилипання' лівої п'ятки. Яку невідкладну допомогу треба надати пацієнту? A 35-year-old sick man, while intoxicated, fell from the balcony of the 3rd floor, as a result of which there was a sharp pain in the left thigh, the inability to stand . It was objectively established: swelling is observed in the middle third of the left thigh, pathological mobility of the left limb, 'sticking' of the left heel. What emergency care should be provided to the patient?

Накласти шину Дітеріхса, увести знеболювальне Apply a Dieterichs bandage, administer an anesthetic

Накласти еластичний бинт, увести знеболювальне Apply an elastic bandage, administer an anesthetic

Накласти давлячу пов'язку, увести знеболювальне Apply pressure bandage, administer painkiller

Прикласти холод Apply cold

Накласти шину Крамера Apply Kramer tire

27 / 150
Хворий чоловік 40 років, який працює на бензозаправні, скаржиться на сильний головний біль, загальну слабкість, страх. неспокій, слинотечу, блювання, зниження пам’яті, порушення сну, повзання 'мурашок' тілом, відчуття волосся в роті. Об’єктивно встановлено: пульс - 52/хв., артеріальний тиск - 90/60 мм рт. ст. Температура тіла - 35,6°С. Тремор пальців рук, нестійкість у позі Ромберга, атактична хода, підвищення сухожилкових рефлексів, ністагм, дизартрія. Який Ваш попередній діагноз? A sick 40-year-old man who works at a gas station complains of a severe headache, general weakness, fear. restlessness, drooling, vomiting, decreased memory, impaired of sleep, 'tingles' crawling over the body, feeling of hair in the mouth. Objectively established: pulse - 52/min., blood pressure - 90/60 mm Hg. Body temperature - 35.6°C. Tremor of fingers, instability in the Romberg position, ataxic gait, increased tendon reflexes, nystagmus, dysarthria. What is your previous diagnosis?

Інтоксикація тетраетилсвинцем Tetraethyl lead intoxication

Інтоксикація фосфорорганічними сполуками Intoxication by organophosphorus compounds

Інтоксикація ртутьорганічними сполуками Intoxication with organomercury compounds

Інтоксикація свинцем Lead intoxication

Інтоксикація хлорорганічними сполуками Intoxication by organochlorine compounds

28 / 150
Хворий чоловік 45 років страждає па хронічну надниркову недостатність унаслідок туберкульозу наднирників. Під час відпочинку в Криму після тривалого перебування на сонці у нього посилилася загальна слабкість, тахікардія досягла 150/хв., артеріальний тиск знизився до 70/20 мм рт. ст., з'явилися олігурія, адинамія, нудота, блювання, біль у животі, депресія. Який діагноз найбільш імовірний у цього хворого? A 45-year-old sick man suffers from chronic adrenal insufficiency as a result of adrenal tuberculosis. While on vacation in the Crimea, after a long stay in the sun, his general weakness increased, his tachycardia reached 150/ min., blood pressure decreased to 70/20 mm Hg, oliguria, adynamia, nausea, vomiting, abdominal pain, depression appeared. What is the most likely diagnosis for this patient?

Гостра надниркова недостатність Acute adrenal insufficiency

Гостра ниркова недостатність Acute renal failure

Гостра печінкова недостатність Acute liver failure

Гостра серцева недостатність Acute heart failure

Сонячний удар Sunstroke

29 / 150
Що є провідним у передопераційній підготовці новонародженого з пілоростенозом? What is leading in the preoperative preparation of a newborn with pylorostenosis?

Корекція порушень водноелектролітного обміну Correction of water-electrolyte metabolism disorders

Ультразвукове дослідження органів черевної порожнини Ultrasound examination of abdominal organs

Уведення М-холіноблокаторів Introduction of M-cholinergic blockers

Інтубація трахеї та постановка шлункового зонда Intubation of the trachea and placement of a gastric tube

Уведення блокаторів Н2-рецепторів Introduction of H2-receptor blockers

30 / 150
Хворому чоловіку 25 років під час обстеження у нефрологічному відділенні з приводу хронічного пієлонефриту була проведена екскреторна урографія. Після цього у хворого з'явились скарги на загальну слабкість, нудоту. Діурез знизився до 90 мл на добу. Об'єктивно встановлено: шкіра бліда, суха. AT - 154/90 мм рт. ст. пульс - 98/хв. Тони серця приглушені. Результат аналізу крові: НЬ - 124 г/л, еритроцити -4,7- 1012/л, ШОЕ -22 мм/год., креатинів - 950 мкмоль/л, К - 6,2 ммоль/л. Який імовірний діагноз? A 25-year-old male patient underwent an excretory urography during an examination in the nephrology department for chronic pyelonephritis. After that, the patient complained of general weakness and nausea. Diuresis has decreased to 90 ml per day. Objectively established: the skin is pale, dry. AT - 154/90 mm Hg, pulse - 98/min. Heart sounds are muffled. Blood analysis result: Hb - 124 g/l, erythrocytes -4.7- 1012/l, ESR -22 mm/h, creatinine - 950 μmol/l, K - 6.2 mmol/l. What is the probable diagnosis?

Гостра ниркова недостатність Acute renal failure

Гіпертонічний криз Hypertensive crisis

Гострий гломерулонефрит Acute glomerulonephritis

Хронічна ниркова недостатність Chronic renal failure

Нефротичний криз Nephrotic crisis

31 / 150
Потерпілого чоловіка 48 років було витягнуто з-під уламків будівлі. Об’єктивно встановлено: слабкість, тахікардія, різкий біль під час пальпації кісток тазу, неможливість відірвати кінцівки від підлоги. Попередній діагноз: перелом кісток таза. Який вид транспортування потрібний? A 48-year-old male victim was pulled out from under the debris of the building. Objectively established: weakness, tachycardia, sharp pain during palpation of the pelvic bones, inability to detach the limbs from floors. Preliminary diagnosis: pelvic fracture. What type of transportation is required?

На щиті у положенні Волковича On the shield in Volkovich's position

На щиті з підведеними ногами On a shield with raised legs

На ношах на животі On the stretcher on the stomach

Лежачи на ношах Lying on a stretcher

У сидячому положенні In a sitting position

32 / 150
Жінка 32 років на 24-й день післяпологового періоду звернулась зі скаргами на появу болю у правій молочній залозі, почервоніння шкірних покривів, підвищення температури до 38,7°С вчора звечора. Під час огляду встановлено: залоза дифузним напружена, з окремими осередками інфільтрації, флуктуації на виявлено. Яке дослідження доцільно призначити насамперед для уточнення діагнозу і визначення тактики лікування? On the 24th day of the postpartum period, a 32-year-old woman complained of pain in the right mammary gland, redness of the skin, and a temperature rise to 38.7°C yesterday evening. During the examination, it was found: the gland is diffusely tense, with separate foci of infiltration, fluctuations are not detected. What research should be prescribed first of all to clarify the diagnosis and determine treatment tactics?

Клінічний аналіз крові, бактеріологічне дослідження молока Clinical blood analysis, bacteriological examination of milk

Термографію молочної залози Breast thermography

Комп’ютерну томографію молочної залози Computed tomography of the breast

Ультразвукове дослідження молочної залози Ultrasound examination of the mammary gland

Мамографію Mammography

33 / 150
У сержанта 30 років після вибуху авіабомби ліва гомілка була притиснута бетонною стіною до землі. Звільнення від стиснення гомілки відбулося за 3 години, потерпілого доставлено до госпіталю. Шкіра гомілки блідо-ціанотична, холодна на дотик, набрякла. Тони серця приглушені, артеріальний тиск - 80/50 мм рт. ст., пульс слабкого наповнення, 120/хв. У сечі: міоглобін, протеїнурія та циліндрурія, колір - бурий. Яким найбільш імовірний діагноз? 30 years after the explosion of an aerial bomb, the sergeant's left leg was pressed against the ground by a concrete wall. The leg was released from compression in 3 hours, the victim was taken to the hospital. The skin of the leg is pale -cyanotic, cold to the touch, edematous. Heart sounds are muffled, blood pressure - 80/50 mm Hg, weak pulse, 120/min. In urine: myoglobin, proteinuria and cylinduria, color - brown. What is the most likely diagnosis ?

Синдром тривалого стиснення, ранній період Prolonged compression syndrome, early period

Гострий венозний тромбоз Acute venous thrombosis

Синдром тривалого стиснення, проміжний період Prolonged compression syndrome, intermediate period

Гострий гломерулонефрит Acute glomerulonephritis

Гостра печінкова недостатність Acute liver failure

34 / 150
Хвора жінка 42 років прооперована з приводу дифузного токсичного зоба. За місяць у неї почалися періодичні судомні скорочення м'язів кінцівок, які супроводжувались онімінням обличчя. З боку внутрішніх органів та в ділянці шиї- без особливостей. Результати аналізу крові: НЬ - 112 г/л, лейкоцити - 4,8 ІО-'/л, ШОЕ - 10 мм/год, калій - 4,2 ммоль/л. загальний кальцій -1,7 ммоль/л, глюкоза - 4,1 ммоль/л. Що Ви запропонуєте для переривання приступу судом? A 42-year-old sick woman was operated on for diffuse toxic goiter. Over the course of a month, she began to have periodic convulsive contractions of the muscles of the limbs, which were accompanied by facial numbness. From the side of the internal organs and in the neck area - without features. Blood test results: Hb - 112 g/l, leukocytes - 4.8 IO-'/l, ESR - 10 mm/h, potassium - 4.2 mmol/l, total calcium -1 .7 mmol/l, glucose - 4.1 mmol/l. What would you suggest to stop a seizure?

Кальцію хлорид в/в Calcium chloride IV

Ніфедипін сублінгвально Nifedipine sublingual

'Поляризуючу суміш' в/в 'Polarizing mixture' IV

Діазспам п/п або в/м Diazspam p/p or p/m

Магнію сульфат в/в Magnesium sulfate IV

35 / 150
У новонародженої дитини відсутнє дихання. Дитину перенесли під джерело променевого тепла, відсмоктали слиз із порожнини рота і носа, обсушили, провели тактильну стимуляцію. Після тактильної стимуляції з'явилось спонтанне дихання, але ЧСС - 90/хв. Ваші наступні дії? The newborn child is not breathing. The child was moved under a source of radiant heat, mucus was sucked from the mouth and nose, dried, and tactile stimulation was performed. After tactile stimulation, a spontaneous breathing, but heart rate - 90/min. What are your next actions?

Проводити ШВЛ за допомогою мішка та маски Perform ventilation with bag and mask

Розпочати введення адреналіну Start adrenaline

Спостерігати, кисень не потрібен Observe, no oxygen needed

Проводити непрямий масаж серця Perform indirect heart massage

Дати струмінь 100%-го кисню і чекати збільшення ЧСС Give a stream of 100% oxygen and wait for an increase in heart rate

36 / 150
До реанімаційного відділення доставлено хворого чоловіка 54 років, без свідомості, із проявами клонічних судом. Відсутня екскурсія грудної клітки, відсутня пульсація на магістральних судинах, зіниці помірно розширені, на світло не реагують. На кардіомоніторі електрична активність серця збережена, а серцеві скорочення різко послаблені. Який із наведених заходів буде малоефективним? A sick 54-year-old man was brought to the intensive care unit, unconscious, with manifestations of clonic convulsions. There is no chest excursion, there is no pulsation on the main vessels, the pupils are moderately dilated, on the light does not respond. On the cardiac monitor, the electrical activity of the heart is preserved, and the heart contractions are sharply weakened. Which of the following measures will be ineffective?

Електрична дефібриляція Electrical defibrillation

Штучна вентиляція легень Artificial lung ventilation

Забезпечення прохідності дихальних шляхів Ensuring airway patency

Внутрішньовенне струменеве введення адреналіну Intravenous adrenaline jet

Непрямий масаж серця Indirect heart massage

37 / 150
Під час падіння хворого чоловіка на металеву арматуру утворилася рана правої половини грудної клітки в IV міжребер’ї 3 на 3 см, через яку під час дихання вільно переміщується повітря. Стан хворого важкий, шкірні покриви бліді, ціаноз губ. Частота дихання -24/хв. Тони серця глухі, тахікардія, АТ-80/50 мм рт. ст. Яка перша допомога? During the fall of the sick man on the metal reinforcement, a 3 by 3 cm wound was formed in the right half of the chest in the IV intercostal space, through which air moves freely during breathing. The patient's condition is serious, the skin is pale, cyanosis of the lips. Respiratory rate - 24/min. Heart sounds are dull, tachycardia, BP-80/50 mm Hg. What is the first aid?

Уведення серцевих глікозидів Introduction of cardiac glycosides

Уведення еуфіліну Introduction of Euphilin

Штучна вентиляція легенів Artificial lung ventilation

Накладення оклюзійної пов'язки Applying an occlusive bandage

Термінове транспортування хворого до найближчої лікувального закладу Urgent transportation of the patient to the nearest medical facility

38 / 150
Чоловік 38 років під час фізичних навантажень раптово втратив свідомість. Об’єктивно встановлено: обличчя блідо-сірого кольору, пульс на магістральних судинах відсутній, зіниці розширені, реакція зіниць на світло відсутня. На ЕКГ видно часті, 200 - 500/хв нерегулярні хаотичні хвилі, що відрізняються між собою формою і амплітудою. Яка найперша тактика? A 38-year-old man suddenly lost consciousness during physical exertion. Objectively established: the face is pale gray, there is no pulse on the main vessels, the pupils are dilated, the reaction of the pupils there is no light. The ECG shows frequent, 200 - 500/min irregular chaotic waves that differ in shape and amplitude. What is the first tactic?

Внутрішньовенне введення вазопресорів Intravenous administration of vasopressors

Внутрішньовенне введення аміодарону Intravenous administration of amiodarone

Оксигенотерапія Oxygenotherapy

Термінова дефібриляція Urgent defibrillation

Покласти льод на голову Put ice on your head

39 / 150
Жінка 54 років на вулиці втратила свідомість. Дихання відсутнє, серцева діяльність не реєструється. Якщо реаніматолог один, то в якому співвідношенні необхідно проводити штучне дихання та непрямий масаж серця? A 54-year-old woman lost consciousness on the street. There is no breathing, no heart activity is registered. If there is only one resuscitator, in what ratio should artificial respiration and indirect heart massage be performed?

3О компрссій грудної клітки та 2 вдохи 3 chest compressions and 2 breaths

50 компрссій грудної клітки та 2 вдохи 50 chest compressions and 2 breaths

5 компрссій грудної клітки та 2 вдохи 5 chest compressions and 2 breaths

10 компресів грудної клітки та 2 вдохи 10 chest compressions and 2 breaths

40 компресів грудної клітки та 2 вдохи 40 chest compressions and 2 breaths

40 / 150
Хвора чоловік 36 років без свідомості. Зі слів родичів після перенесеного гострого пієлонефриту з’явилася спрага, загальна слабкість, знизився апетит. Об’єктивно встановлено: шкіра суха, язик сухий, червоний із коричневим нашаруванням, очні яблука м'які, тонус м’язів та сухожилкові рефлекси знижені, менінгеальні симптоми відсутні. Дихання глибоке, шумне, 22/хв., запах ацетону з рота, глікемія - 24 ммоль/л. IS -120/хв., слабкого наповнення. АГ - 90/60 мм рт. ст, Який імовірний діагноз? The patient is a 36-year-old man who is unconscious. According to relatives, after suffering from acute pyelonephritis, thirst, general weakness, and decreased appetite appeared. Objectively it was established: the skin is dry, the tongue is dry, red with a brown coating, the eyeballs are soft, the muscle tone and tendon reflexes are reduced, there are no meningeal symptoms. Breathing is deep, noisy, 22/min., the smell of acetone from the mouth, glycemia - 24 mmol/l. IS -120/min., weak filling. Blood pressure - 90/60 mm Hg. What is the probable diagnosis?

Кетоацидотична кома Ketoacidotic coma

Гіпоглікемічна кома Hypoglycemic coma

Гіперосмолярна кома Hyperosmolar coma

Молочнокисла кома Lactic coma

Гостра ниркова недостатність Acute renal failure

41 / 150
У дівчинки 11 місяців спостерігаються адинамія, фебрильна температура, кашель, ціаноз, дистантні хрипи. Частота дихання - 90/хв. Фізикальні дані: перкуторно - коробковий звук, аускультативно - жорстке дихання, тотальні дрібноміхурцеві хрипи. 20 хвилин проводилась інсуфляція 100%-го кисню через маску. Рентгенологічно - ознаки емфіземи. В артеріальній крові виявлено РаО2 - 55 мм рт. ст., pH - 7,2. З чого доцільно розпочати терапію? An 11-month-old girl has adynamia, febrile temperature, cough, cyanosis, distant wheezing. Respiratory rate - 90/min. Physical data: percussion - box sound, auscultation - hard breathing, total microvesicular wheezes. Insufflation of 100% oxygen through a mask was carried out for 20 minutes. X-ray - signs of emphysema. PaO2 - 55 mm Hg, pH - 7.2 was found in the arterial blood. What is the best way to start therapy?

Штучна вентиляція легень Artificial lung ventilation

Киснева маска з інфузією глюкокортикоїдів Oxygen mask with glucocorticoid infusion

Інгаляційна інфузія глюкокортикоїдів і амброксолу Inhalation infusion of glucocorticoids and ambroxol

Гіпербарична окенгенація Hyperbaric oxygenation

Киснева палатка з інгаляфею амброксолу Oxygen tent with ambroxol inhalation

42 / 150
У хворої жінки 40 років слабкість, сильний біль у горлі, різко утруднене ковтання. Загальний стан важкий, субіктеричність еклер, температура тіла - 40°С, Ps - 97/хв. Об’єктивно встановлено: помірна гіперемія мигдаликів, що покриті некротичними нашаруваннями. Регіонарні лімфовузли не збільшені. Результати аналізу крові: лейкоцити - 1,2 • 109/л, с - 1%, п/я - 1%, с/я - 12%, л - 56%, м - 30%, ШОЕ - 37 мм/год. Який імовірний діагноз? A 40-year-old sick woman has weakness, severe pain in the throat, severe difficulty in swallowing. General condition is severe, subicteric eclair, body temperature - 40°С, Ps - 97 /min. Objectively established: moderate hyperemia of tonsils covered with necrotic layers. Regional lymph nodes are not enlarged. Results of blood analysis: leukocytes - 1.2 • 109/l, s - 1%, p/y - 1%, s/ i - 12%, l - 56%, m - 30%, ESR - 37 mm/h. What is the probable diagnosis?

Агранулоцитарна ангіна Agranulocytic angina

Скарлатинозна ангіна Scarlatinous sore throat

Інфекційний мононуклеоз Infectious mononucleosis

Токсична дифтерія ротоглотки Toxic oropharyngeal diphtheria

Лакунарна ангіна Lacunar angina

43 / 150
У пацієнта 76 років хворого на ботулізм під час проведення внутрішньо-шкірної проби на чутливість до сироватки розвинувся анафілактичний шок з набряком легень. Спрогнозуйте стан хворого: A 76-year-old patient with botulism developed anaphylactic shock with pulmonary edema during an intradermal serum sensitivity test. Predict the patient's condition:

Несприятливий Unfavorable

Сприятливий Favorable

Повне одужання Full recovery

Сумнівний Doubtful

Інвалідизація Disability

44 / 150
Дитина віком 4 років випила 10 таблеток парацетамолу, після чого з'явилися нудота, шум у вухах, порушення зору, слабкість, ціаноз. Який препарат лікар має можливість призначити у цьому разі? A 4-year-old child drank 10 paracetamol tablets, after which nausea, tinnitus, visual disturbances, weakness, cyanosis appeared. What drug can the doctor prescribe in this case?

Ацетилцистеїн Acetylcysteine

Тіотриазолін Thiotriazoline

Адреналіну гідрохлорид Adrenaline hydrochloride

Активоване вугілля Activated carbon

Кордіамін Cordiamine

45 / 150
Чоловік 47 років протягом 8 днів щоденно вживав слабоалкогольні напої та пиво (4-5 літрів на добу) госпіталізований до травматологічного відділення через забиття грудної клітки та переломом ребер. На 2-й день стаціонарного лікування вночі не міг заснути, став тривожним, скаржиться, що бачить 'змію під ліжком' чує крики з вулиці, з погрозами вбити його, вважає, що він перебуває 'у райвідділі поліції'. Який імовірний діагноз у хворого? A 47-year-old man consumed soft drinks and beer daily for 8 days (4-5 liters per day) and was hospitalized in the trauma department due to chest congestion and rib fractures. On the 2nd day of inpatient treatment, he could not sleep at night, became anxious, complains that he sees a 'snake under the bed,' hears screams from the street, threats to kill him, believes that he is 'in the district police station.' What is the patient's probable diagnosis?

Алкогольний делірій Alcoholic delirium

Алкогольний галлюциноз Alcoholic hallucinosis

Струс мозку Concussion

Соматогенний психоз Somatogenic psychosis

Гостра реакція на стрес Acute reaction to stress

46 / 150
У пацієнта на 5-ту добу після операції розвинулася клінічна картина тромбоемболії легеневої артерії, настала раптова коронарна смерть. Який препарат необхідно було призначити для профілактики цього ускладнення? On the 5th day after surgery, the patient developed a clinical picture of pulmonary embolism, sudden coronary death occurred. What drug should be prescribed to prevent this complication?

Еноксапарин Enoxaparin

Аспірин Aspirin

Курантил Curantyl

Трентал Trental

Реополіглюкін Rheopoliglyukin

47 / 150
Хлопчик 10 років надійшов до відділення інтенсивної терапії і реанімації з діагнозом політравма, геморагічний шок 3-го ступеня. Який із судинних доступів є найбільш показаним для таких задач: 1) Масивна інфузійна та гемотрансфузійна терапія; 2) Тривале парентеральне харчування; 3) Вимірювання центрального венозного тиску (ЦВТ)? A 10-year-old boy was admitted to the intensive care unit with a diagnosis of polytrauma, hemorrhagic shock of the 3rd degree. Which of the vascular accesses is most indicated for the following problems: 1 ) Massive infusion and hemotransfusion therapy; 2) Long-term parenteral nutrition; 3) Measurement of central venous pressure (CVT)?

Черезшкірна катетеризація центральної вени Percutaneous central venous catheterization

Венепункція Venepuncture

Пункція променевої артерії Puncture of radial artery

Пункція і катетеризація периферичної вени Peripheral vein puncture and catheterization

48 / 150
Хворий чоловік 70 років скаржиться на гострий біль у правій гомілці і стопі. Захворів гостро, явної причини не зазначає. Під час огляду встановлено: шкіра гомілки і стопи бліда, холодна на дотик, тактильна і больова чутливість збережені. Пульсація на стегновій артерії правої кінцівки збережена, на підколінній і судинах стоп - не відзначається. Який імовірний діагноз? A sick 70-year-old man complains of sharp pain in his right lower leg and foot. He fell ill acutely, he does not specify an obvious cause. During the examination, it was found that the skin of the lower leg and foot is pale, cold to the touch, tactile and pain sensitivity are preserved. Pulsation on the femoral artery of the right limb is preserved, on the popliteal and foot vessels - it is not noted. What is the probable diagnosis?

Тромбоемболія артерії правої нижньої кінцівки Thromboembolism of the artery of the right lower limb

Гострий тромбофлебіт Acute thrombophlebitis

Артрит гомілковостопного суглоба Ankle arthritis

Глибокий флеботромбоз Deep phlebothrombosis

Бешиха Beshikha

49 / 150
Жінка 27 років вагітна, тиждень тому приїхала із Венесуели. Протягом 5 днів була лихоманка, міалгії, головний біль, гіперемія обличчя. Сьогодні - температура тіла до 40°С, з’явилася жовтяниця, крововиливи на склерах, носова кровотеча, біль у животі, гепатомегалія, синці на шкірі, олігурія, пульс - 40/хв. Куди потрібно госпіталізувати хвору? A 27-year-old woman is pregnant, came from Venezuela a week ago. For 5 days she had fever, myalgias, headache, facial hyperemia. Today - body temperature up to 40°C , jaundice appeared, hemorrhages on the sclera, epistaxis, abdominal pain, hepatomegaly, bruises on the skin, oliguria, pulse - 40/min. Where should the patient be hospitalized?

Інфекційний стаціонар Infectious hospital

Акушерський стаціонар Obstetric hospital

Терапевтичний стаціонар Therapeutic hospital

Хірургічний стаціонар Surgical hospital

Гематологічне відділення Hematology Department

50 / 150
Пацієнт середнього віку надійшов до приймального відділення. У нього збережена реакція на больові подразники у вигляді цілеспрямованих захисних рухів, очі розплющує самостійно, на запитання не відповідає, видає нерозбірливі звуки, дихання самостійне. Такий стан можна розцінити, як: A middle-aged patient was admitted to the reception department. He has a preserved reaction to painful stimuli in the form of purposeful defensive movements, opens his eyes independently, does not answer questions, makes indecipherable sounds , breathing is independent. Such a state can be considered as:

Глибоке оглушення Deep Stun

Сопор Sopor

Помірне оглушення Moderate Stun

Кому To

Ступор Stupor

51 / 150
Ви стали свідком події: під час обіду чоловік 30 років на фоні повного здоров’я під час розмови різко почав кашляти, обхопив шию обома руками, посинів. Ваші невідкладні дії: You witnessed an event: during lunch, a 30-year-old man in perfect health suddenly began to cough during a conversation, wrapped his arms around his neck, turned blue. Your urgent actions:

Використати прийом Геймліха Use Heimlich method

Надати хворому горизонтальне положення і заспокоїти Give the patient a horizontal position and calm down

Розпочати масаж серця Start heart massage

Конікотомія Conicotomy

Розпочати штучне дихання Start artificial respiration

52 / 150
Хворий чоловік 39 років поступив в інфекційний стаціонар зі скаргами на підвищення температури тіла до 39°С, багаторазове блювання, частий водянистий стілець. У палаті після дефекації хворий поскаржився на слабкість, шум у вухах і за декілька хвилин втратив свідомість. Об’єктивно встановлено: хворий блідий, укритий холодним липким потом, тургор тканин задовільний, шкірна складка розправляється, AT - 90/60 мм пт. ст., ЧСС - 114/хв., температура тіла -38.9°С. Що потрібно призначити хворому насамперед? A 39-year-old sick man was admitted to an infectious disease hospital with complaints of an increase in body temperature to 39°C, repeated vomiting, frequent watery stools. In the ward after defecation, the patient complained of weakness, tinnitus and after a few minutes lost consciousness. Objectively established: the patient is pale, covered with cold, sticky sweat, tissue turgor is satisfactory, the skin fold is straightening, AT - 90/60 mm pt., heart rate - 114/min. , body temperature -38.9°C. What should be prescribed to the patient first of all?

Фізрозчин 500 мл довенно Physical solution 500 ml daily

Еуфілін 5,0 мл 2,4% розчину довенно Euphilin 5.0 ml of 2.4% solution daily

Глюкоза 20,0 мл 40% розчину довенно Glucose 20.0 ml of 40% solution daily

Корглікон 1,0 мл 0.06% розчину довенно Corglykon 1.0 ml of 0.06% solution daily

Мезатон 0,3 мл 1 % розчину довенно Mesaton 0.3 ml of 1% solution daily

53 / 150
Хворий чоловік 70 років доставлений до стаціонару після втрати свідомості до 1 хв. Судоми очевидці заперечують. Сліди прикуса язика та мимовільного сечопуску відсутні. Пацієнт скаржиться на виражену слабкість, хиткість під час ходи. Об’єктивно встановлено шкірні покриви та видимі слизові оболонки бліді, артеріальний тиск та пульс у межах нормальних значень. ЕКГ без патології. Результати аналізу кроні: лейкоцити - 7,5 • 109/л, ШОЕ - 20 мм/год,, НЬ - 95 г/л, цукор крові - 6,5 ммоль/л. З найбільшою вірогідністю пацієнт до-ставлений після: A sick 70-year-old man was brought to the hospital after losing consciousness for up to 1 minute. Eyewitnesses deny convulsions. There are no signs of biting the tongue and involuntary urination. The patient complains of pronounced weakness, unsteadiness while walking. Objectively, the skin and visible mucous membranes are pale, blood pressure and pulse within normal values. ECG without pathology. Results of crown analysis: leukocytes - 7.5 • 109/l, ESR - 20 mm/h, , Hb - 95 g/l, blood sugar - 6.5 mmol/l. With the greatest probability, the patient was delivered after:

Простого синкопального стану Simple syncopal state

Медикаментозного отруєння Medicine poisoning

Симпато-адреналового кризу Sympatho-adrenal crisis

Епілептичного нападу Epileptic attack

Гіпоглікемії Hypoglycemia

54 / 150
Хворий чоловік 32 років скаржиться на проноси до 6 - 8 разів на добу з домішками слизу та крові. Раптово після фізичного навантаження відчув біль вздовж кишечника, з'явилася кривава діарея’,’ слабкість, запаморочення, серцебиття. Під час додаткових досліджень встановлено: дефіцит ОЦК - ЗО - 40%, гематокрит - 0,25. Які лікувальні заходи потрібно провести невідкладно? A sick 32-year-old man complains of diarrhea up to 6-8 times a day with impurities of mucus and blood. Suddenly, after physical exertion, he felt pain along the intestines, bloody diarrhea',' weakness, dizziness, palpitations. During additional studies, it was established: deficiency of BCC - ZO - 40%, hematocrit - 0.25. What medical measures should be carried out urgently?

Призначення кровозамінників га глюкокортикостероїдів Prescription of blood substitutes and glucocorticosteroids

Призначення протизапальних засобів Prescription of anti-inflammatory drugs

Призначення імуносупрссорів Prescribing immunosuppressors

Призначення антисекреторних засобів Prescription of antisecretory drugs

Призначення антибактеріальних засобів Prescribing antibacterial agents

55 / 150
Дитині 3 роки. Вага 18 кг. Скарги на блювання (1 раз), водянисті випорожнення 5-6 разів на добу. Доволі активна, апетит помірно знижений, температура тіла - 37,1-37,3°С, ознак зневоднення немає. Для лікування обрано оральну регідратацію. Яким буде об’єм розчинів для підтримуючої регідратації? The child is 3 years old. Weight 18 kg. Complaints of vomiting (1 time), watery stools 5-6 times a day. Quite active, appetite moderately reduced, temperature body temperature - 37.1-37.3°С, there are no signs of dehydration. Oral rehydration is chosen for treatment. What will be the volume of solutions for maintenance rehydration?

30 мл/кг/добу 30 ml/kg/day

580 мл на добу 580 ml per day

1800 мл на добу 1800 ml per day

180 мл після кожного випорожнення 180 ml after each bowel movement

75 мл/кг/добу 75 ml/kg/day

56 / 150
Бойовиками було застосовано зброю масового ураження. У мирних мешканців села, що потрапило під хімічну атаку, спостерігаються неспокій, паніка, порушення зору, звуження зіниць, біль в очах, сльозотеча, слинотеча, брадикардія, утруднене дихання, нудота блювота, пронос. Який антидот застосовується у цьому разі? Militants used weapons of mass destruction. Peaceful residents of a village that came under a chemical attack have restlessness, panic, visual disturbances, narrowing of the pupils, pain in the eyes, lacrimation, salivation, bradycardia, difficulty breathing, nausea, vomiting, diarrhea. What antidote is used in this case?

Атропін Atropine

Етиловий спирт Ethyl alcohol

Антиціаи Antitsiai

Активоване вугілля Activated carbon

Аміностигмін Aminostigmine

57 / 150
У хворого, який страждає на епілепсію. після алкоголізації та відмови від протисудомних препаратів виникла серія генералізованих судом із частотою до 20/год. без відновлення свідомості між нападами. Препарат вибору для переривання епістатусу на догоспитальному етапі: A patient suffering from epilepsy. After alcoholism and withdrawal from anticonvulsant drugs, a series of generalized seizures occurred with a frequency of up to 20/hour without regaining consciousness between attacks. selection for interruption of epistatus at the pre-hospital stage:

Діазепам Diazepam

Сульфат магнію Magnesium sulfate

Дроперидол Droperidol

Аміназін Aminazine

Преднізолон Prednisone

58 / 150
Потерпілий 34 роки поступив до хірургічного відділення за 2,5 години після отримання опіку електричним струмом. Об’єктивно встановлено: шкіра правої кислі та пальців вкрила щільним струпом чорного кольору з ділянками обвуглювання. Визначте ступінь опіку: A 34-year-old victim was admitted to the surgical department 2.5 hours after receiving an electric shock. It was objectively established: the skin of the right palm and fingers was covered with a dense black scab with areas of charring. Determine the degree of burn:

IV IV

IIIБ IIIB

II II

I I

IIIA IIIA

59 / 150
До лікаря жіночої консультації звернулась вагітна 20 років зі Скаргами на головні болі, мерехтіння ’’мушок перед очима. Об’єктивно встановлено: А Г - 190/110 мм рт. ст., протеїнурія - 5,0 г/л, генералізовані набряки. Термін вагітності - 32 тижні. Який найбільш вірогідний діагноз? A 20-year-old pregnant woman came to the doctor's office with complaints of headaches, flickering flies in front of her eyes. Objectively established: A D - 190/110 mm Hg, proteinuria - 5.0 g/l, generalized edema. Pregnancy period - 32 weeks. What is the most likely diagnosis?

Прееклампсія тяжкого ступеню Severe preeclampsia

Еклампсія Eclampsia

Прееклампсія легкого ступеню Mild preeclampsia

Поєднаний гестоз Combined preeclampsia

Гіпертонічна хвороба Hypertensive disease

60 / 150
Потерпіла жінка 28 років упала на вулиці з опорою на руку. Під час огляду виявляється деформація на рівні середньої третини передпліччя, біль у разі навантаження уздовж вісі та пальпації, патологічна рухомість. Розладів магістрального кровообігу не виявлено, але скаржиться на парестезію у ділянці кисті. Яке положення передпліччя під час транспортної іммобілізації є оптимальним? The victim, a 28-year-old woman, fell on the street while leaning on her arm. During the examination, a deformity is found at the level of the middle third of the forearm, pain when loading along the axis and palpation, pathological mobility. No disorders of main blood circulation were detected, but he complains of paresthesia in the area of ​​the hand. What is the optimal position of the forearm during transport immobilization?

Середнє між пронацією та супінацією Average between pronation and supination

Максимальна пронація Maximum pronation

Максимальна супінація Maximum supination

Пронація 45о від максимальної Pronation 45o from maximum

Супінація 45о від максимальної Supination 45o from maximum

61 / 150
Хворий чоловік 52 років госпіталізований до відділення інтенсивної терапії зі скаргами на інтенсивний біль за грудиною, виражену задишку, загальну слабкість, серцебиття. Свідомість потьмарена. Шкірні покрови бліді, вологі, холодні. Артеріальний тиск - 60/40 мм рт. ст., пульс - 116/хв. Олігурія. ЕКГ: елевація сегменту ST I, II, avL, V2-V5, OS V2-V5. Який медикаментозний препарат у разі такого ускладнення найбільш доцільно ввести хворому? A sick man, 52 years old, was hospitalized in the intensive care unit with complaints of intense pain behind the sternum, pronounced shortness of breath, general weakness, palpitations. Consciousness is dimmed. The skin is pale, moist , cold. Blood pressure - 60/40 mm Hg, pulse - 116/min. Oliguria. ECG: elevation of the ST segment I, II, avL, V2-V5, OS V2-V5. What medication in case of such a complication is it most expedient to introduce to the patient?

Добутамін Dobutamine

Бісопролол Bisoprolol

Фуросемід Furosemide

Ніфедипін Nifedipine

Аміодарон Amiodarone

62 / 150
У роділлі 25 років другі термінові пологи. Перейми по 20 - 25 сек. через 5-6 хвилин. Положення плода поздовжнє, передлежить голівка. притиснута до входу в малий таз. Який період родів? A 25-year-old mother is having her second emergency delivery. Take 20-25 seconds after 5-6 minutes. The position of the fetus is longitudinal, the head is forward. It is pressed against the entrance to the small pelvis. What is the period of labor?

Перший період First period

Прелімінарний Preliminary

Післяродовий Postpartum

Третій період Third Period

Другий період Second period

63 / 150
Чоловік 49 років працює на рисових полях. Скаржиться на болі в ступнях, синюшне забарвлення шкіри з мармуровим відтінком. Має постійне зволоження ніг. Об’єктивно встановлено: шкіра дистальних відділів ступнів і гомілки за типом дерматиту багряно-синюшного кольору. Який імовірний діагноз? A 49-year-old man works in the rice fields. He complains of pain in his feet, bluish color of the skin with a marble shade. He has constant moisturizing of the feet. Objectively established: the skin of the distal parts of the feet and lower leg according to the type of purplish-bluish dermatitis. What is the probable diagnosis?

'Озноблення' нижніх кінцівок 'Destruction' of the lower limbs

Синдром Рейно Raynaud's syndrome

Відмороження І ст. Defrosting of the 1st century

Бешихове запалення Beshikov inflammation

Облітеруючий ендартериїт 5Дерматит Endarteritis obliterans 5 Dermatitis

64 / 150
До медичного пункту окремої військової частини доставлено військовослужбовця з пораненням грудної клітки та пошкодженням легенів. Після надання першої лікарської допомоги загальний стан пораненого середньої тяжкості. Систолічний AT - 110 мм рт. ст. Пульс - 90/хв. У якому положенні слід евакуювати пораненого на наступний етап медичної евакуації? A serviceman with a chest wound and lung damage was brought to the medical center of a separate military unit. After providing first aid, the general condition of the injured person is moderate. Systolic AT - 110 mm Hg Art. Pulse - 90/min. In what position should the wounded be evacuated to the next stage of medical evacuation?

У положенні напівсидячи In a semi-sitting position

У положенні лежачи In a lying position

У положенні лежачи на спині з піднятим головним кінцем нош In the position lying on the back with the head end of the nosh raised

У положенні лежачи на боку In the side lying position

У положенні лежачи на щиті з валиком піл колінними ямками Lying on a shield with a pile of saws in the knee sockets

65 / 150
У дівчинки 1 року у кабінеті щеплень за 20 хв. після проведення вакцинації КПК з’явилися ознаки набряку Квінке у ділянці обличчя. Артеріальний тиск - 80/50 мм рт. ст. Який препарат Ви використаєте для надання дитині невідкладної допомоги? A 1-year-old girl showed signs of Quincke's edema in the face in the vaccination room 20 minutes after the PDA vaccination. Blood pressure - 80/50 mm Hg Art. What drug will you use to provide emergency care to a child?

Преднізолон та адреналін Prednisone and adrenaline

Сірчанокисла магнезія Magnesium sulfate

Норадреналін Noradrenaline

Парацетамол Paracetamol

Седуксен Seduxen

66 / 150
У хворого чоловіка 27.12.20 під час апендектомії сталася зупинка серця. Кровообіг відновлено. 28.12.20 - повна арефлексія, брадиаритмія, зупинка серця (17:00). Реанімація 40 хв., відновлена серцева діяльність. Наступні 3 дні кома, атонія, арефлексія, регульована гемодинаміка й дихання. 31.12.20 о 23:40 зупинка серця. Реанімація 55 хв. Неефективна. Коли хворий чоловік помер? On 12/27/2020, a sick man had cardiac arrest during appendectomy. Blood circulation was restored. 12/28/20 - complete areflexia, bradyarrhythmia, cardiac arrest (17:00). Resuscitation 40 min., cardiac activity restored. The next 3 days coma, atony, areflexia, regulated hemodynamics and breathing. 12/31/20 at 11:40 p.m. cardiac arrest. Resuscitation 55 min. Ineffective. When did the sick man die?

01.01.21 о 0 01.01.21 at 0

31.12.20 о 23 31.12.20 at 23

28.12.20 о 17 28.12.20 at 17

27.12.20 12/27/20

28.12.20 о 17 28.12.20 at 17

67 / 150
Під час ДТП було травмовано пішохода. У нього свідомість відсутня, AT -80/50 мм рт. ст. та прогресивно знижується. грудна клітка парадоксально здіймається, права нижня кінцівка у стегні ротована назовні. Яку невідкладну допомогу треба надати постраждалому? During the road accident, a pedestrian was injured. He is unconscious, AT -80/50 mm Hg and progressively decreasing. chest rises paradoxically, right lower the limb in the thigh is rotated outwards. What emergency care should be given to the victim?

Розпочати штучне дихання та протишокові заходи, іммобілізувати праву нижню кінцівку 3 шинами Крамера Start artificial respiration and anti-shock measures, immobilize the right lower extremity with 3 Kramer splints

Іммобілізувати праву нижню кінцівку З шинами Крамера, знеболити, провести штучне дихання Immobilize the right lower limb with Kramer splints, anesthetize, perform artificial respiration

Іммобілізувати праву нижню кінцівку З шинами Крамера, знеболити, під’єднати систему для інфузійної терапії Immobilize the right lower extremity with Kramer splints, anesthetize, connect the system for infusion therapy

Провести штучне дихання, під’єднати систему для інфузійної терапії Perform artificial respiration, connect the system for infusion therapy

68 / 150
Хворий чоловік 23 років скаржиться на інтенсивний біль у правому колінному суглобі. Об'єктивно встановлено: лівий колінний суглоб збільшений в об’ємі, шкіра над ним гіперемована, під час пальпації болючий. Результат загального аналізу кроні: еритроцити - 3,8 Т/л НЬ - 122 г/л, лейкоцити - 7,4 Г/л: с-37, б - 1 %, п/я - 4%, с/я - 64%, л - 26%. м -2%, тромбоцити - 183 Г/л. Час кровотечі за Дюке - 4 хв., час згортання кроні за Лі-Уайтом - 128 хв. АЧТЧ - 89 с. Який імовірний діагноз? A 23-year-old male patient complains of intense pain in the right knee joint. Objectively established: the left knee joint is enlarged, the skin over it is hyperemic, under the time of palpation is painful. The result of the general analysis of the crown: erythrocytes - 3.8 T/l Hb - 122 g/l, leukocytes - 7.4 G/l: c-37, b - 1%, p/y - 4%, c /i - 64%, l - 26%. m -2%, platelets - 183 G/l. Duque bleeding time - 4 min., crown coagulation time according to Lee-White - 128 min. AChT - 89 s. What is the probable diagnosis?

Гемофілія Hemophilia

Хвороба Верльгофа Werlhof's disease

Ангіогемофілія Angiohemophilia

Тромбоцитопатія Thrombocytopathy

Геморагічний васкуліт, суглобова форма Hemorrhagic vasculitis, articular form

69 / 150
У хворого чоловіка 79 років раптово виник біль у нижній частині живота. Хворий страждає на атеросклеротичну енцефалопатію II - III ступеня, контакт із ним утруднений. Об Об’єктивно встановлено: артеріальний тиск -160/90 мм рт. ст., пульс - 78/хв. Язик вологий Живіт м’який, болючий у нижніх відділах, де пальпується об’ємне еластичне утворення. Діурез відсутній. Яких заходів необхідно вжити на етапі приймального відділення? A sick 79-year-old man suddenly developed pain in the lower part of the abdomen. The patient suffers from atherosclerotic encephalopathy of the II - III degree, contact with him is difficult. About Objectively established : blood pressure -160/90 mm Hg, pulse - 78/min. Tongue wet. Abdomen is soft, painful in the lower parts, where a voluminous elastic formation is palpable. Diuresis is absent. What measures should be taken at the stage of the reception department ?

Виведення сечі м'яким катетером Urine removal with a soft catheter

Консультація невропатолога, ЕКГ, ЕЕГ Neurologist consultation, ECG, EEG

Комп’ютерна томографія Computed tomography

Цистоскопія Cystoscopy

Пункція сечового міхура Bladder puncture

70 / 150
Яка необхідна екскурсія грудної клітини у разі непрямого масажу серця? What is the necessary excursion of the chest in case of indirect heart massage?

4 - 6 см 4 - 6 cm

10-12 см 10-12 cm

2 - 3 см 2 - 3 cm

1 - 2 см 1 - 2 cm

8 -10 см 8 -10 cm

71 / 150
Пацієнт 15 років доставлений зі скаргами на головний біль, запаморочення, блювання, а також появу множинних синців на шкірі, асиметрію очних щілин, згладженість лівої носової складки, девіацію язика вправо. Спостерігається позитивний симптом Керніга зліва. Результат аналізу крові на cito: тромбоцити - 55,5 • 109/л. Яке ускладнення тромбоцитопенічної пурпури має місце? A 15-year-old patient was brought in with complaints of headache, dizziness, vomiting, as well as the appearance of multiple bruises on the skin, asymmetry of the eye slits, smoothing of the left nasal fold, deviation of the tongue to the right. A positive Kernig sign is observed on the left. The result of a blood test for cito: platelets - 55.5 • 109/l. What complication of thrombocytopenic purpura occurs?

Геморагічний інсульт Hemorrhagic stroke

Геморагічний шок Hemorrhagic shock

Ішемічний інсульт Ischemic stroke

Мікроангіотромбоз Microangiothrombosis

Тромбоемболія Thromboembolism

72 / 150
Мисливець на тарабаганів захворів гостро за 3 доби після повернення з полювання. У правій паховій ділянці - нерухоме пухлиноподібне утворення щільної консистенції з нечіткими контурами. різко болюче, розміром 5 см у діаметрі. Шкіра над ним стоншена, лискуча, синюшна. Який попередній діагноз? A tarabagan hunter became acutely ill 3 days after returning from hunting. In the right groin area - a stationary tumor-like formation of a dense consistency with indistinct contours. sharply painful, 5 cm in size in diameter. The skin over it is thinned, shiny, bluish. What is the previous diagnosis?

Туляремія, бубонна форма Tularemia, bubonic form

Венеричний лімфогранулематоз Venereal lymphogranulomatosis

Чума, бубонна форма Plague, bubonic form

Гнійний регіонарний лімфаденіт Suppurative regional lymphadenitis

Сибірка, шкірна форма Anthrax, cutaneous form

73 / 150
Вагітна жінка у 41 тиждень вагітності готується до екстреного оперативного втручання під загальним знеболенням. Під час інтубації трахеї виникло блювання. Після інтубації проведена санація дихальних шляхів, але надалі виник ціаноз, підвищився центральний венозний тиск, з’явились вологі хрипи. Яка причина такого стану? A pregnant woman at 41 weeks of pregnancy is being prepared for emergency surgery under general anesthesia. Vomiting occurred during intubation of the trachea. After intubation, the airways were rehabilitated, but later cyanosis occurred , increased central venous pressure, wet wheezes appeared. What is the cause of this condition?

Аспірація кислого шлункового вмісту Aspiration of acidic stomach contents

Емболія навколоплідними водами Amniotic fluid embolism

Інфаркт міокарду Myocardial infarction

Шок Shock

Набряк легенів Pulmonary edema

74 / 150
У підлітка 17 років після фізичних вправ раптово з'явився різкий біль у поперековій ділянці, що іррадіює в пахвинну ділянку, супроводжується нудотою, блювотою, зменшенням сечовиділення. Сеча червоного кольору. Об'єктивно встановлено: AT - 140/80 мм рт. ст., пульс - 88/хв. Симптом Пастернацького - позитивний справа. В аналізі сечі - гематурія. Яке дослідження найбільш інформативне у цьому випадку? A 17-year-old teenager suddenly developed a sharp pain in the lumbar region after exercise, radiating to the inguinal region, accompanied by nausea, vomiting, and decreased urination. Red urine color. Objectively established: AT - 140/80 mm Hg, pulse - 88/min. Pasternacki's symptom - positive right. Urinalysis - hematuria. Which study is most informative in this case?

Ультразвукове дослідження нирок Ultrasound study of kidneys

Ретроградна цистоскопія Retrograde cystoscopy

Цистоскопія Cystoscopy

Лапароскопія Laparoscopy

Внутрішньовенна урографія Intravenous urography

75 / 150
Хлопець 16 років, який стояв на зупинці поряд із лікарнею раптом зблід, утратив свідомість. Зіниці розширились. Пульс на магістральних артеріях відсутній. Доставлений до приймального відділення. Черговим терапевтом розпочато реанімаційні заходи. Під час підключення кардіомонітору - ізолінія. Які заходи треба вжити невідкладно? A 16-year-old boy who was standing at a bus stop near the hospital suddenly turned pale, lost consciousness. The pupils were dilated. There was no pulse on the main arteries. He was taken to the reception department. The on-duty therapist resuscitation measures have been started. When connecting the cardiomonitor - an isoline. What measures should be taken immediately?

Розпочати непрямий масаж серця. Забезпечити прохідність дихальних шляхів та штучне дихання Start indirect heart massage. Ensure airway patency and artificial respiration

Внутрішньовенно ввести хлорид кальцію Enter calcium chloride intravenously

Забезпечити прохідність дихальних шляхів та штучне дихання Ensure patency of airways and artificial respiration

Внутрішньосердечно ввести адреналін Intracardially inject adrenaline

Провести дефібриляцію Perform defibrillation

76 / 150
Під час прогулянки в парку до жінки підбігло кошеня, яке вкусило її за передпліччя, коли вона намагалася взяти тварину на руки. У тварини спостерігалася слинотеча. Жінка звернувся по допомогу до лікаря. Чим провести первинну обробку рани? During a walk in the park, a kitten ran up to a woman and bit her on the forearm when she tried to take the animal in her arms. The animal was drooling. The woman asked for help to the doctor. How to treat the wound first?

Промити мильним розчином і обробити йодним розчином Wash with soap solution and treat with iodine solution

Промити розчином перманганату калію Wash with a solution of potassium permanganate

Обробити брильянтовим зеленим і перев'язати Diamond green and bind

Промити перекисом водню і обколоти рану антибіотиками Wash with hydrogen peroxide and bandage the wound with antibiotics

Промити фурациліном і накласти шви Wash with furacilin and suture

77 / 150
У пацієнта 39 років виникли скарги на пожовтіння очей та шкіри, відсутність апетиту, нудоту. Хворіє 2 тижні після перенесеної застуди (лікувався вдома, приймав парацетамол 5 г/добу). В анамнезі вказано зловживання алкоголем. Об'єктивно встановлено: хворий збуджений, шкіра іктерична, на тілі синці. У крові: глюкоза - 3,2 ммоль/л, загальний білірубін - 300 мкмоль/л, прямий- 170 мкмоль/л, АЛТ- 890 Од/л, протромбіновий індекс - 55%. Який найбільш ймовірний діагноз? A 39-year-old patient complained of yellowing of the eyes and skin, lack of appetite, nausea. He has been sick for 2 weeks after a cold (was treated at home, took paracetamol 5 g/day ). Alcohol abuse is indicated in the anamnesis. Objectively established: the patient is excited, the skin is icteric, bruises on the body. In the blood: glucose - 3.2 mmol/l, total bilirubin - 300 μmol/l, direct - 170 μmol/l, ALT - 890 U/L, prothrombin index - 55%. What is the most likely diagnosis?

Гостра печінкова недостатність Acute liver failure

Хвороба Вільсона-Коновалова Wilson-Konovalov disease

Синдром Жильбера Gilbert syndrome

Дисфункція сфінктеру Одді Sphincter of Oddi Dysfunction

Гострий холангіт Acute cholangitis

78 / 150
У хворого чоловіка 53 років із діагнозом перелом верхньої треті правого стегна, що попередньо тривалий час приймав трициклічні антидепресанти, сталася зупинка кровообігу внаслідок асистолії. Які медикаментозні засоби, крім адреналіну, слід використовувати для медикаментозного забезпечення реанімаційних заходів? A 53-year-old male patient with a diagnosis of a fracture of the upper third of the right thigh, who had previously been taking tricyclic antidepressants for a long time, had a circulatory arrest due to asystole. What medications, apart from adrenaline , should be used for medical provision of resuscitation measures?

Дофамін Dopamine

Натрію гідрокарбонат Sodium bicarbonate

Нітрогліцерин Nitroglycerin

Атропін Atropine

Кордарон Cordaron

79 / 150
Потерпілий доставлений до медичної роти за 2 години після ядерного вибуху. Скаржиться на загальну слабкість, запаморочення, нудоту За 1 годину після опромінення спостерігалася повторна блювота. Перебуваючи у вогнищі, прийняв 2 таблетки етаперазину. Під час огляду був у свідомості, спостерігається незначна гіперемія обличчя. Пульс - 94/хв., задовільного наповнення. тони серця звучні, AT - 105/80 мм рт. ст., дихання везикулярне. Показники індивідуального дозиметру - 2,7 Гр. Який імовірний діагноз? The victim was taken to the medical company 2 hours after the nuclear explosion. He complains of general weakness, dizziness, nausea. Repeated vomiting was observed 1 hour after the exposure. While in the hearth, took 2 tablets of etaperazin. During the examination, he was conscious, slight facial hyperemia was observed. Pulse - 94/min., satisfactory filling. Heart sounds are sonorous, AT - 105/80 mm Hg, breathing is vesicular. Indicators of the individual dosimeter - 2 ,7 Gr. What is the probable diagnosis?

Гостра променева хвороба, кістково-мозкова форма, ІІ ступінь важкості Acute radiation sickness, bone-brain form, II degree of severity

Гостра променева хвороба, кишкова форма Acute radiation sickness, intestinal form

Гостра променева хвороба, кістково-мозкова форма, І ступінь важкості Acute radiation sickness, bone-brain form, I degree of severity

Гостра променева реакція Acute radiation reaction

Гостра променева хвороба, кістково-мозкова форма, ІІІ ступінь важкості Acute radiation sickness, bone-brain form, III degree of severity

80 / 150
Чоловік під час бійки отримав сильний удар у живіт, за ЗО хвилин був доставлений до лікарні. Стан тяжкий, легке запаморочення. Шкіряні покриви бліді, акроціаноз, тахіпное - 26/хв. Живіт напружений. AT - 70/40 мм рт. ст., пульс - 120/хв. Який найбільш вірогідний діагноз? During the fight, the man received a strong blow to the stomach, in 30 minutes he was taken to the hospital. The condition is serious, light dizziness. The skin is pale, acrocyanosis, tachypnea - 26 /min. The abdomen is tense. AT - 70/40 mm Hg, pulse - 120/min. What is the most likely diagnosis?

Внутрішньочеревна кровотеча Intra-abdominal bleeding

Розрив сечового міхура Bladder rupture

Розрив діафрагми Aperture rupture

Мезентеріотромбоз Mesenteriothrombosis

Розрив кишковика Intestinal rupture

81 / 150
Молода дівчина 19 років, що два дні точу зазнала сексуального насильства, на прийомі у лікаря перебуває у припиненому стані, неохоче відповідає на запитання. Під час розмови повідомила, що боїться сама виходити з дому, відчуває себе безпорадною, уночі не спить, втратила апетит, заявила, що не хоче жити. Профілактика якої ситуації найбільш значуща? A young 19-year-old girl, who was sexually assaulted two days ago, is in a suspended state at the doctor's appointment, reluctant to answer questions. During the conversation, she said that she is afraid to leave the house alone, feels helpless, does not sleep at night, has lost her appetite, said that she does not want to live. Prevention of which situation is most significant?

Суїцид Suicide

Порушення поведінки Behavior violation

Аутизм Autism

Анорсксія Anorexia

Деперсоналізація Depersonalization

82 / 150
Які трансфузійні середовища виявляють оптимальний гемостатичний ефект у разі гіпокоагуляційної кровотечі у потерпілих в аваріях і катастрофах? Which transfusion media show the optimal hemostatic effect in case of hypocoagulable bleeding in victims of accidents and catastrophes?

Свіжозаморожена плазма Fresh-frozen plasma

Нативна плазма Native plasma

Фібриноген Fibrinogen

Еритроциіарна маса Erythrocyte mass

Кріопреципітат Cryoprecipitate

83 / 150
В акушерському відділенні після кесарева розтину пацієнтці (21 рік. група крові III (В), резус-фактор позитивний), унаслідок недбалості медичного персоналу проведено трансфузію 250 мл еритроцитарної маси II (A) Rh (+) групи. Вираженість якого з наведених симптомів буде корелювати з тяжкістю ускладнення та свідчити про прогноз? In the obstetrics department, after a cesarean section, a patient (21 years old, blood group III (B), Rh positive) was transfused with 250 ml of erythrocyte mass II (A) Rh (+) group. The expression of which of the following symptoms will correlate with the severity of the complication and indicate the prognosis?

Рівень гемолізу та ниркової недостатності Level of hemolysis and renal failure

Концентрація метгемоглобіну в плазмі крові та натрію Methemoglobin concentration in blood plasma and sodium

Вираженість дзвону у вухах та тахікардія Expression of ringing in the ears and tachycardia

Інтенсивність болю в попереку та запаморочення Low back pain intensity and dizziness

Показники центрального венозного тиску та шкіряні висипання Indicators of central venous pressure and skin rashes

84 / 150
Юнак 19 років упав зі скутера. Лікарем ШМД установлений діагноз - закритий перелом кісток лівої гомілки в середній тре тині, і зроблена транспортна іммобілізація шинами Крамера. Який вибрано рівень іммобілізації? A 19-year-old man fell from a scooter. The doctor of ShMD established a diagnosis of a closed fracture of the bones of the left tibia in the middle third, and transport immobilization with Kramer tires was performed. What level of immobilization was selected ?

Від кінчиків пальців ступні до верхньої третини стегна From the tips of the toes to the upper third of the thigh

Від кінчиків пальців ступні до середньої третини стегна From the tips of the toes to the middle third of the thigh

Від кінчиків пальців ступні до колінного суглоба From the tips of the feet to the knee joint

Від гомілковостопного суглоба до верхньої третини стегна From the ankle joint to the upper third of the thigh

Від кінчиків пальців ступні до пахвової западини From the tips of the feet to the armpit

85 / 150
Хворий чоловік 23 років під час внутрішньовенної ін’єкції антибіотику з приводу пневмонії раптом заскаржився на різку слабкість, нудоту, нестачу повітря. Шкіра бліда, ціаноз губ, пульс частий, ниткоподібний. Артеріальний тиск не визначається. Тони серця глухі. Частота дихань - 26/хв. Аускультативно встановлено в легенях вологі хрипи. Явища серцево-легеневої недостатності швидко наростають. Який імовірний діагноз? A 23-year-old male patient suddenly complained of sudden weakness, nausea, and shortness of breath during an intravenous injection of an antibiotic for pneumonia. The skin is pale, the lips are cyanotic, the pulse is frequent , thread-like. Arterial pressure is not determined. Heart sounds are dull. Respiration rate - 26/min. Auscultation revealed moist rales in the lungs. The phenomena of cardiopulmonary insufficiency are rapidly increasing. What is the probable diagnosis?

Повітряна емболія Air embolism

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Істероїдний напад Hysteroid attack

Тромбоемболія легеневої артерії Thromboembolism of the pulmonary artery

Спонтанний пневмоторакс Spontaneous pneumothorax

86 / 150
У жінки 60 років уперше виник напад генералізованих судом. В анамнезі зазначено: неконтрольована артеріальна гіпертензія, постійна форма фібриляції передсердь. Що є найбільш імовірною причиною судом? A 60-year-old woman had her first attack of generalized convulsions. The anamnesis indicated: uncontrolled arterial hypertension, permanent form of atrial fibrillation. What is the most likely cause of the convulsions?

Гостре порушення мозкового кровообігу (ГПМК) Acute cerebrovascular accident (CAC)

Остеопороз Osteoporosis

Істерія Hysteria

Епілепсія Epilepsy

Тромбоемболія легеневих судин Thromboembolism of pulmonary vessels

87 / 150
Чоловік ,35 років, який страждає на діабет і отримує інсулін, захворів на грип у важкій формі. На 4-й день захворювання доставлений родичами до лікарні в коматозному стані. Спостерігається сухість шкіри та слизових, глибоке і шумне дихання, артеріальний тиск -90/50 мм рт. ст., частота серцевих скорочень - 98/хв., діурез відсутній протягом останньої доби. У цій ситуації інфузійну терапію необхідно розпочати із введення: A 35-year-old man suffering from diabetes and receiving insulin fell ill with the flu in a severe form. On the 4th day of the illness, his relatives brought him to the hospital in a comatose state . There is dryness of the skin and mucous membranes, deep and noisy breathing, blood pressure -90/50 mm Hg, heart rate - 98/min, no diuresis during the last day. In this situation, infusion therapy must be started with the introduction of:

Фізіологічного розчину Saline

Розчинів глюкози Glucose solutions

Розчину соди Soda solution

Розчинів колоїдів Colloid solutions

Поляризуючої суміші Polarizing mixture

88 / 150
Лаборант 40 років, який у портовому місті під час дослідження матеріалу від померлих унаслідок епізоотії щурів виявив короткі палички овоїдної форми з біполярним забарвленням, поступив до інфекційної лікарні зі скаргами на ріжучий біль у грудях, підвищення температури тіла до 40°С, ядуху, кашель із виділенням спочатку слизового. а потім кров’янистого харкотиння. Під час огляду стан хворого дуже тяжкий. Виражена блідість шкірних покровів. Акроціаноз. Аускультативно встановлено: ослаблення дихання в легенях з обох боків. Сатурація 65%. Яка найбільш ймовірна етіологія гострої дихальної недостатності у хворого? A 40-year-old laboratory technician, who in a port city during the study of material from dead rats as a result of an epizootic found short ovoid rods with bipolar coloration, was admitted to an infectious disease hospital with complaints of cutting pain in the chest, an increase in body temperature up to 40°C, dysentery, cough with secretion of mucous at first, and then bloody sputum. During the examination, the patient's condition is very serious. Pronounced paleness of the skin. Acrocyanosis. Auscultatively established: weakening of breathing in the lungs on both sides. Saturation 65%. What is the most probable etiology of acute respiratory failure in the patient?

Yersinia pestis Yersinia pestis

Streptococcus pneumoniae Streptococcus pneumoniae

Francisella tularensis Francisella tularensis

Bacillus anthracis Bacillus anthracis

Yersinia pseudotuberculosis Yersinia pseudotuberculosis

89 / 150
Хлопчик 2 років захворів гостро. Захворювання почалося з підвищення температури тіла до 38.3°С, спостерігаються кашель і нежить. Уночі з'явилося шумне дихання з участю допоміжної мускулатури в диханні, осиплість голосу. Кашель набув гавкаючого характеру, дитина стала неспокійною. Шкірні покриви бліді, спостерігаються тахікардія і периоральиий ціаноз, що посилюється під час нападу кашлю. Якою буде лікарська так тика у цьому разі? A 2-year-old boy became acutely ill. The illness began with an increase in body temperature to 38.3°С, cough and runny nose are observed. At night, noisy breathing appeared with the involvement of auxiliary muscles in breathing, hoarseness of the voice. The cough became barking, the child became restless. The skin is pale, there is tachycardia and perioral cyanosis, which intensifies during a coughing attack. What will be the medical treatment in this case?

Обов’язкова госпіталізація до інфекційного відділення Mandatory hospitalization in the infectious department

Лікування під наглядом дільничного педіатра Treatment under the supervision of a district pediatrician

Спостереження за подальшим розвитком захворювання Monitoring the further development of the disease

Лікування в денному стаціонарі Treatment in a day hospital

Обов’язкова госпіталізація для лікування до ЛОР-відділення Mandatory hospitalization for treatment in the ENT department

90 / 150
Чоловік 40 років унаслідок ДТП отримав перелом тазу та обох стегнових кісток. Під час огляду пацієнт був у свідомості, збуджений. AT - 60/0 мм рт. ст., ЧСС- 120/хв. Прерогативним напрямом інфузійної терапії є: A 40-year-old man suffered a fracture of the pelvis and both femurs as a result of a road accident. During the examination, the patient was conscious and agitated. AT - 60/0 mmHg. , heart rate - 120/min. The prerogative direction of infusion therapy is:

Компенсація дефіциту ОЦК BCC deficit compensation

Ліквідація гіпоальбумінемії Elimination of hypoalbuminemia

Ліквідація анемії Elimination of anemia

Нормалізація кислотно-лужної рівноваги Normalization of acid-base balance

Ліквідація дефіциту факторій згортання Elimination of the shortage of coagulation factors

91 / 150
Чоловік 34 років упав із висоти, перелізаючи огорожу. Свідомість і дихання відсутні, пульс на сонних артеріях не пальпується. Свідки стверджують, що постраждалий надав головою вниз. Видимих пошкоджень черепа немає. Під час виконання первинних реанімаційних заходів необхідно: A 34-year-old man fell from a height while climbing over a fence. He is unconscious and breathing, the pulse on the carotid arteries is not palpable. Witnesses claim that the victim was head down. Visible injuries there is no skull. When performing primary resuscitation measures, it is necessary:

Забезпечити прохідність дихальних шляхів шляхом відкриття рота і висування нижньої щелепи Ensure the patency of the respiratory tract by opening the mouth and extending the lower jaw

Виконати прекардіальний удар, та провести електричну дефібриляцію Perform a precardiac shock and perform electrical defibrillation

Не чіпати хворого до приїзду бригади швидкої медичної допомоги Do not touch the patient until the arrival of the ambulance team

Підняти ноги потерпілого догори Lift the victim's legs up

Забезпечити прохідність дихальних шляхів шляхом виконання потрійного прийому Сафара Ensure the patency of the respiratory tract by performing the triple reception of Safar

92 / 150
Дитина від третьої вагітності, перших стрімких пологів v терміні гестації 34 тижні, масою тіла 1250 г, довжиною 48 см. Під час огляду встановлено: тахіпное, періодичне апное, центральний ціаноз, втяжіння податливих місці, грудної клітки Запідозрено синдром дихальних розладів (СДР). За якою шкалою оцінити важкість СДР? A child from the third pregnancy, the first rapid delivery at a gestation period of 34 weeks, body weight 1250 g, length 48 cm. During the examination, the following were found: tachypnea, periodic apnea, central cyanosis, retractions of the thoracic ducts. Respiratory distress syndrome (RDS) is suspected. What scale should be used to assess the severity of RDS?

Сільвермана Silverman

SCORAD SCORAD

SNAPS SNAPS

Апгар Apgar

Глазго Glasgow

93 / 150
Під час грози розряд блискавки влучив у дерево, під яким був пастух 48 років. У нього спостерігалися збудження, дезорієнтація, періодичні судоми. Артеріальний тиск - 140/90 мм рт. ст., пульс -120/хв., дихання аритмічне. Які медикаменти необхідно призначити негайно? During a thunderstorm, lightning struck a tree under which a 48-year-old shepherd was. He had agitation, disorientation, periodic seizures. Blood pressure - 140/90 mm Hg, pulse -120/min, breathing is arrhythmic. What medications should be prescribed immediately?

Седативні Sedatives

Адреналін Adrenaline

Серцеві глюкозиди Cardiac glycosides

Глюкокортикоїди Glucocorticoids

Теофілін Theophylline

94 / 150
Жінка 25 років скаржиться на плаксивість, різкі зміни настрою, прискорене серцебиття, що зв'язує із втомою -місяць тому народила близнюків. З ранку відчула ’’зупинки” серцевої діяльності. AT - 130/70 мм рт. ст., ЧСС - 115/хв., часті екстрасистоли, ЧД - 17/хв. Щитовидна залоза збільшена до другого ступеня, безболісна. Лікар діагностував післяпологовий тиреоїдит. Які лікарські засоби найбільш доцільно призначити спочатку? A 25-year-old woman complains of tearfulness, sudden changes in mood, rapid heartbeat, which is associated with fatigue - a month ago she gave birth to twins. She felt 'stops' from the morning cardiac activity. AT - 130/70 mm Hg, heart rate - 115/min, frequent extrasystoles, BH - 17/min. The thyroid gland is enlarged to the second degree, painless. The doctor diagnosed postpartum thyroiditis. What drugs are most appropriate to prescribe first?

Тиреостатики Thyrostatics

Піюкокортикоїди Piukocorticoids

Бета-адреноблокатори Beta blockers

Нестероідні протизапальні препарати Non-steroidal anti-inflammatory drugs

Препарати йоду Iodine preparations

95 / 150
Породілля 2 доби після ускладнених хоріоамніонітом пологів отримує антибактеріальну терапію (цефазолін 3 гна добу). Раптом загальний стан стрімко погіршився. З‘явилися лихоманка з підвищенням температури до 39,0°С, частота серцевих скорочень до 120/хв., частота дихальних рухів до 26/хв. та зниженням артеріального тиску до 80/40 мм рт. ст.. Який імовірний діагноз? 2 days after childbirth complicated by chorioamnionitis, the woman in labor receives antibacterial therapy (cefazolin 3 times a day). Suddenly, the general condition worsened rapidly. Fever appeared with a temperature rise to 39, 0°C, heart rate up to 120/min, respiratory rate up to 26/min and blood pressure drop to 80/40 mm Hg. What is the probable diagnosis?

Септичний шок Septic shock

Напад бронхіальної астми Bronchial asthma attack

Ортостатичний колапс Orthostatic collapse

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Гіпотонія Hypotonia

96 / 150
Хвора жінка 76 років поступила зі скаргами на сильні різкі болі у черевній порожнині, що виникли раптово, а також здуття живота, затримку відходження газів та калу. Відомо, що страждає па миготливу аритмію Живіт дещо піддутий, м’який та різко болісний під час пальпації. Перистальтика відсутня. Перкуторно - у всіх відділах тимпаніт. Per rectum: ампула порожня, на рукавиці - залишки кале малинового кольору. Лейкоцитоз - 28 109/л. Який найбільш імовірний діагноз? A 76-year-old sick woman came in with complaints of severe, sharp pains in the abdominal cavity that appeared suddenly, as well as abdominal distension, gas and stool retention. It is known that suffers from a pulsatile arrhythmia. The abdomen is slightly inflated, soft and sharply painful during palpation. Peristalsis is absent. Percussion - in all departments of tympanitis. Per rectum: the ampoule is empty, on the glove there are remnants of crimson-colored feces. Leukocytosis - 28 109/l. What the most likely diagnosis?

Мезентеріальний тромбоз Mesenteric thrombosis

Інфаркт міокарда, абдомінальна форма Myocardial infarction, abdominal form

Обтураційна кишкова непрохідність Obstructive intestinal obstruction

Перфоративна виразка Perforating ulcer

Гострий панкреатит Acute pancreatitis

97 / 150
Хворий чоловік 58 років, який страждає на гіпертонічну хворобу протягом 15 років, після фізичного перевантаження почав скаржиться на головний біль, запаморочення, болі в грудній клітинці. почуття нестачі повітря. Об’єктивно встановлено: задишка, лабільність пульсу, стійкий червоний дермографізм. AT - 220/110 мм рт. ст. ЕКГ показала: негативний зубець Т в 1, II і avL відведеннях. У чому полягає тактика лікаря? A sick man, 58 years old, who has been suffering from hypertension for 15 years, after physical overload began to complain of headache, dizziness, pain in the chest. feeling of lack of air . Objectively established: shortness of breath, pulse lability, persistent red dermographism. AT - 220/110 mm Hg. ECG showed: negative T wave in 1, II and avL leads. What are the doctor's tactics?

Госпіталізація до кардіологічного відділення Hospitalization to the cardiology department

Лікування в амбулаторних умовах Outpatient treatment

Спостереження лікарем на дому Observation by a doctor at home

Госпіталізація до неврологічного відділення Hospitalization to the neurological department

Лікування в денному стаціонарі Treatment in a day hospital

98 / 150
До приймально-діагностичного відділення доставлений 10-річний хлопчик, який нещодавно впав із гойдалки. Дитина скаржиться на біль у правій половині живота. Блідий, вкритий холодним потом, дихання поверхневе, пульс частий, нитковидний, AT - 60/40 мм рт. ст. Інфузійну терапію слід розпочинати із введення: A 10-year-old boy who recently fell from a swing was brought to the reception and diagnostic department. The child complains of pain in the right half of the abdomen. Pale, covered with cold sweat, breathing superficial, the pulse is frequent, filiform, AT - 60/40 mm Hg. Infusion therapy should be started with the introduction of:

0,9% -го розчину NaCl 0.9% NaCl solution

Кріоплазми Cryoplasmas

Еритроцитарної маси Erythrocyte mass

10% -го розчину глюкози 10% glucose solution

5% -го розчину глюкози 5% glucose solution

99 / 150
Хворого чоловіка 35 років доставлено до клініки з колото-різаною раною живота. Об’єктивно встановлено: стан важкий, шкірні покриви бліді, артеріальний тиск - 80/60 мм рт. ст., пульс -100/хв. Яке з досліджень доцільно провести для уточнення діагнозу? A sick 35-year-old man was brought to the clinic with a stab wound to the abdomen. Objectively established: the condition is severe, the skin is pale, blood pressure - 80/60 mm Hg, pulse -100/min. Which of the studies should be conducted to clarify the diagnosis?

УЗД органів черепної порожнини Ultrasound of the organs of the cranial cavity

Коагулограму Coagulogram

Лапароскопію Laparoscopy

Лапароцентез та діагностичний перітонеальний лаваж Laparocentesis and diagnostic peritoneal lavage

Комп’ютерну томографію органів черевної порожнини Computer tomography of abdominal organs

100 / 150
Хворий чоловік 28 років скаржиться на порушення зору (двоїння в очах), мерехтіння 'мушок' перед очима, утруднене ковтання, сухість у роті, стиснення за грудиною, закреп. Свідомість ясна, температура тіла - 36,5°С. З анамнезу відомо, що 2 дні тому вживав консервовані опеньки домашнього приготування. Який імовірний діагноз? A 28-year-old male patient complains of impaired vision (double vision), flickering of 'flies' before the eyes, difficulty swallowing, dry mouth, tightness behind the sternum, constipation . Consciousness is clear, body temperature is 36.5°C. It is known from the anamnesis that 2 days ago he used home-made canned mushrooms. What is the probable diagnosis?

Ботулізм Botulism

Субарохноїдальний крововилив Subarachnoid hemorrhage

Правець Tetanus

Отруєння грибами Mushroom poisoning

Гіпертонічний криз Hypertensive crisis

101 / 150
До приймального відділення доставлено хворого чоловіка 54 років, якому 12 тижнів тому встановлено діагноз цукрового діабету. Від медикаментозної корекції рівня глікемії категорично відмовився На час надходження до стаціонару стан тяжкий, свідомість відсутня, анурія. АГ - 60/20 мм рт. ст., Ps - 124/хв. Результати аналізів: глюкоза крові - 572 ммоль/л, осмолярність - 350 мосм/л; pH крові - 7,36, ВЕ= -1 ммоль/л. Який діагноз найбільш вірогідний? A sick 54-year-old man was brought to the admission department, who was diagnosed with diabetes 12 weeks ago. He categorically refused medical correction of blood glucose level. At the time of admission to the hospital, his condition was serious, unconsciousness, anuria. Blood pressure - 60/20 mm Hg, Ps - 124/min. Test results: blood glucose - 572 mmol/l, osmolality - 350 mosm/l, blood pH - 7.36, VE= - 1 mmol/l. What is the most likely diagnosis?

Гіперосмолярна кома Hyperosmolar coma

Печінкова кома Hepatic coma

Уремічна кома Uremic coma

Гіпоглікемічна кома Hypoglycemic coma

Кетоацидотнчна кома Ketoacidotic coma

102 / 150
У хворого чоловіка 30 років після введення сироватки виникли гіперемія та шкіряні висипи на місці ін’єкції. За 7 діб температура тіла підвищилася до 38 - 39°С, спостерігаються поліморфна висипка на шкірі, скутість у суглобах, ураження судин із тромбоутворенням. Загальний аналіз крові: лейкоцити -2,0 - 109/л, еозинофіли -14%, лімфоцити - 50%, ШОЕ - 50 мм/год. Який імовірний діагноз? A 30-year-old male patient developed hyperemia and skin rashes at the injection site after serum injection. In 7 days, the body temperature rose to 38-39°C, observed polymorphic rash on the skin, stiffness in the joints, damage to blood vessels with thrombus formation. General blood test: leukocytes -2.0 - 109/l, eosinophils -14%, lymphocytes - 50%, ESR - 50 mm/h. What is the probable diagnosis?

Сивороткова хвороба Serum sickness

Лікарський дерматит Medical dermatitis

Синдром Лайєла Lyell syndrome

Токсикодермія Toxicoderma

Кропивниця Hives

103 / 150
У роділлі з багатоводдям під час положення па спині раптово з'явилися запаморочення, загальна слабкість, миготіння мушок перед очима, задишка. Спостерігається зниження АТ до 90/40 мм рт. ст. Ваші невідкладні дії: Dizziness, general weakness, flickering of flies in front of the eyes, shortness of breath suddenly appeared in a parturient with polyhydramnios during the supine position. There was a drop in blood pressure to 90/40 mm rt. art. Your immediate actions:

Повернути роділлю на лівий бік під кутом 15о Turn the birth canal to the left side at an angle of 15o

Підняти головний кінець тулуба Raise the head end of the body

Перевернути на живіт Flip on stomach

Підняти ножний кінець тулуба Raise leg end of trunk

Повернути роділлю на праний бік під кутом 15о Turn the birthing pad to the washed side at an angle of 15o

104 / 150
Хвора жінка 63 років госпіталізована в непритомному стані. Хворіє на цукровий діабет. 5 днів тому після діареї стан погіршився - з’явилися спрага, поліурія. Об'єктивно встановлено: шкіра суха, тургор знижений, дегідратація. Ps - 116/хв., аритмічний. AT - 105/65 мм рт. ст. Глікемія - 40,5 ммоль/л, глюкозурія. Лга крові - 190 ммоль/л, осмолярність сироватки - 388 мосмоль/л. Яка найперша тактика лікування? A 63-year-old sick woman was hospitalized in an unconscious state. She has diabetes. 5 days ago, after diarrhea, her condition worsened - thirst, polyuria appeared. Objectively established : dry skin, reduced turgor, dehydration. Ps - 116/min., arrhythmic. AT - 105/65 mm Hg. Glycemia - 40.5 mmol/l, glucosuria. Blood glucose - 190 mmol/l, serum osmolarity - 388 mosmol/l. What is the first treatment tactic?

0.45% розчин хлориду натрію в/в краплинно, інсулін короткої дії 0,1 - 0,2 ОД/кг/год в/в краплинно 0.45% sodium chloride solution IV drip, short-acting insulin 0.1 - 0.2 units/kg/h IV drip

0,9% -й розчин хлориду натрію, інсулін короткої дії 1 - 2 ОД/кг/год 0.9% sodium chloride solution, short-acting insulin 1 - 2 units/kg/h

10 мл 10% -го розчину хлориду калію 10 ml of 10% potassium chloride solution

5% -й розчин глюкози, інсулін короткої дії 0,1 - 0,2 ОД/кг/год 5% glucose solution, short-acting insulin 0.1 - 0.2 units/kg/h

6 - 8 ОД інсуліну короткої дії за годину в/м’язово 6 - 8 units of short-acting insulin per hour intramuscularly

105 / 150
Під час бою солдат отримав кульове поранення лівої полонини грудної клітини. Турбує біль, задишка. Пульс -120/хв., артеріальний тиск - 90/70 мм р і. ст., частота дихання - 22/хв. Періодично спльовує кров. По середньо-ключичній лінії ліворуч, на рівні 11 ребра - рана 1x1 см, з якої під час дихання виділяється піниста кров. Який імовірний діагноз? During the battle, the soldier received a bullet wound in the left part of the chest. He is worried about pain, shortness of breath. Pulse - 120/min., blood pressure - 90/70 mm r and . century, respiratory rate - 22/min. Periodically spits up blood. Along the mid-clavicular line on the left, at the level of the 11th rib, there is a 1x1 cm wound, from which foamy blood is released during breathing. What is the probable diagnosis?

Проникаюче поранення грудної клітки Penetrating chest wound

Тампонада серця Cardiac tamponade

Закрила травма органів грудної клітки Closed injury of chest organs

Перелом II ребра зліва Fracture of II rib on the left

Клапанний пневмоторакс Valvular pneumothorax

106 / 150
До медичної роти з місця літніх польових навчань із гарматної стрільби доставлено екіпаж танка у складі чотирьох танкістів з однотипними скаргами та схожою клінічною картиною: запаморочення, головний біль у скронях, нудота. В одного з танкістів спостерігалося одноразове блювання. Об’єктивно встановлено: рясний піт, підвищення температури тіла до 38°С, тахікардія. В одного потерпілого відзначаються порушення координації рухів. Якою мас бути тактика ведення потерпілих? A tank crew consisting of four tankers was brought to the medical company from the site of the summer field artillery exercises with similar complaints and a similar clinical picture: dizziness, headache in the temples, nausea. One of the tankers was observed vomiting once. Objectively established: profuse sweat, increase in body temperature up to 38°С, tachycardia. In one victim, movement coordination disorders were noted. What should be the tactics of managing the victims?

Розміщення потерпілих у прохолодному місці Placing victims in a cool place

Госпіталізація до опікового відділення Hospitalization to the burn department

Потерпілі не потребують допомоги Victims do not need help

Госпіталізація до відділення інтенсивної терапії Hospitalization to the intensive care unit

Проведення реанімаційних заходів Carrying out resuscitation measures

107 / 150
Вагітна жінка 35 років (термін вагітності 40 тижнів). надійшла в коматозному стані після нападу судом, у першому періоді пологів. Набряки кінцівок та обличчя. Білок сечі - 3 грами. Артеріальний тиск - 170/100 мм рт. с., пульс -90/хв. Серцебиття плода-155/хв. Яким буде найімовірніший діагноз? Pregnant woman 35 years old (pregnancy period 40 weeks). She arrived in a comatose state after a seizure, in the first period of labor. Swelling of the limbs and face. Urine protein - 3 grams. Blood pressure - 170/100 mm Hg, pulse - 90/min. Fetal heartbeat - 155/min. What will be the most likely diagnosis?

Екламптична кома Eclamptic Coma

Гіпоглікемічна кома Hypoglycemic coma

Прееклампсія тяжкого ступеня Severe preeclampsia

Сепсис Sepsis

Дистрес плода Fetal distress

108 / 150
Унаслідок застосування ворогом зброї, що містить білий фосфор, необхідним найпершим заходом у разі виникнення опікового пошкодження шкіри є: As a result of the enemy's use of weapons containing white phosphorus, the first necessary measure in the event of a burn injury to the skin is:

Промивання рани водою Wound washing with water

Використання індивідуального протихімічного пакету Using individual anti-chemical package

Припинення доступу кисню до рани Stopping access to oxygen to the wound

Знеболення наркотичними засобами Narcotic analgesia

Обробка рани антисептиком Wound treatment with antiseptic

109 / 150
Хворого чоловіка доставлено в стаціонар із діагнозом: перекрут яєчка. Наявні різкі, кинджальні болі у правій половині калитки, які не купуються прийомом ненаркотичних анальгетиків. Оберіть оптимальний метод лікування цього хворого: A sick man was brought to the hospital with a diagnosis of testicular torsion. There are sharp, stabbing pains in the right half of the scrotum, which are not relieved by taking non-narcotic analgesics. Choose the optimal method of treatment for this patient:

Негайне оперативне втручання Immediate operative intervention

Повторне призначення ненаркотичних анальгетиків Re-prescribing non-narcotic analgesics

Очікувальна тактика Waiting tactics

Призначення наркотичних анальгетиків Prescription of narcotic analgesics

Антибіотикотерапія Antibiotic therapy

110 / 150
Дівчинка 15 років жаліється на біль V ділянці шиї, яка з’явилася 2 дні тому. Під час огляду виявлено одностороннє збільшення шийного лімфатичного вузла болючого у разі пальпації, щільноеластичної консистенції. Температура тіла — 37,5оС, на руці, з боку збільшеного лімфовузла, подряпини. Дівчинка пояснює, що тиждень тому батьки подарували молоду кішечку, яка її і подряпала. Який найбільш імовірний діагноз? A 15-year-old girl complains of pain in the V area of ​​the neck, which appeared 2 days ago. During the examination, a unilateral enlargement of the cervical lymph node, painful on palpation, dense and elastic consistency. The body temperature is 37.5°C, there is a scratch on the hand, from the side of the enlarged lymph node. The girl explains that a week ago her parents gave her a young cat, which scratched her. What is the most likely diagnosis?

Феліноз (хвороба котячих подряпин) Felinosis (cat scratch disease)

Лімфогранулематоз Lymphogranulomatosis

Інфекційний мононуклеоз Infectious mononucleosis

Гострий лейкоз Acute leukemia

Реактивний лімфаденіт Reactive lymphadenitis

111 / 150
Для якого класу отруйних речовин характерно таке: не мають певного механізму дії, їх токсична дія полягає и інгібуванні певних ферментів та впливі на обмін речовин, симптомами отруєння є задишка, судоми, параліч? Which class of poisonous substances is characterized by the following: they do not have a certain mechanism of action, their toxic action consists in inhibiting certain enzymes and influencing the metabolism, the symptoms of poisoning are shortness of breath, convulsions, paralysis?

Загальноотруйної дії Generally toxic

Психохімічної дії Psychochemical action

Шкірнонаривної дії Skin-abrasive action

Подразнювальної дії Irritating action

Задушливої дії Suffocating action

112 / 150
Майор унаслідок вибухової хвилі вдарився грудьми об кам'яну брилу. У постраждалого ціаноз обличчя, акроціаноз, тахіпное до 40/хв., роздуті шийні вени, AT - 65/40 мм рт. сі., іони серця глухі. Яким буде найбільш імовірний діагноз? As a result of the blast wave, the major hit a stone block with his chest. The victim has facial cyanosis, acrocyanosis, tachypnea up to 40/min., swollen neck veins, AT - 65 /40 mm Hg, cardiac ions are deaf. What will be the most likely diagnosis?

Тампонада серця Cardiac tamponade

Напружений пневмоторакс Tension pneumothorax

Гострий респіраторний дистрес-синдром Acute respiratory distress syndrome

Тромбоемболія легеневої артерії Thromboembolism of the pulmonary artery

Гемоторакс Hemothorax

113 / 150
У 14-річного хлопця зі скаргами на періодичний біль у животі, який зменшується після прийому їжі, відрижку, слабкість, періодично спостерігається наявність випорожнень чорного кольору. Запідозрено виразкову хворобу. Яке дослідження є найбільш інформативним у верифікації діагнозу? A 14-year-old boy with complaints of periodic abdominal pain that subsides after eating, belching, weakness, periodically observes the presence of black stools. Ulcer disease is suspected . Which study is the most informative in verifying the diagnosis?

Ендоскопічне дослідження Endoscopy examination

УЗД черевної порожнини Ultrasound of the abdominal cavity

Фракційне шлункове зондування Fractional gastric sounding

Кал на приховану кров Stool for hidden blood

Рентгенологічне дослідження X-ray examination

114 / 150
У хворого чоловіка 68 років виникла зупинка серця. Після інтубації та зовнішнього масажу серця у хворого з'явився пульс, артеріальний тиск - 40/0 мм рт. ст. Яке лікування буде оптимальним? A 68-year-old man suffered cardiac arrest. After intubation and external heart massage, the patient developed a pulse, blood pressure - 40/0 mm Hg. What treatment would be optimal?

Інфузія допаміну Dopamine infusion

Призначення альбуміну Appointment of albumin

Призначення еуфіліну Appointment of euphilin

Серцеві глікозиди Cardiac glycosides

Інфузія сольових розчинів Saline infusion

115 / 150
У пацієнта з артеріальною гіпертензією раптово знизився зір на пране око. Гострота зору 0.05 не коригується. На очному дні у центрі молочно-білий набряк сітківки, симптом 'розчавленого помідора'. Вени розширені, штопороподібно звиті, уздовж вен - геморагії. Який імовірний діагноз? In a patient with arterial hypertension, the vision in the washed eye suddenly decreased. Visual acuity 0.05 is not corrected. On the fundus, in the center, there is a milky-white swelling of the retina, a symptom of a 'crushed tomato' '. The veins are dilated, corkscrew-shaped, along the veins there are hemorrhages. What is the probable diagnosis?

Тромбоз центральної вени сітківки Central retinal vein thrombosis

Емболія центральної артерії сітківки Central retinal artery embolism

Меланобластома хоріоідеї Melanoblastoma of the choroid

Відшарування сітківки Retinal detachment

Центральний хоріоретиніт Central chorioretinitis

116 / 150
Військовослужбовець 30 років отримав одноразову дозу випромінювання 15 Гр. на радіоактивно забрудненій території. З’явились скарги на стискаючий головний біль, підвищення температури тіла, нудота, дворазове блювання. Клініка якої форми гострої променевої хвороби розвивається у цієї людини? A 30-year-old military man received a single radiation dose of 15 Gy in a radioactively contaminated area. Complaints of a throbbing headache, increased body temperature, nausea, and two bouts of vomiting appeared. Clinic of what form of acute radiation sickness is developing in this person?

Кишкової Kishkova

Кістково-мозкової, середнього ступеня тяжкості Bone brain, medium severity

Кістково-мозкової, дуже тяжкого ступеня Bone brain, very severe

Церебральної Cerebral

Токсемічної Toxemic

117 / 150
У хворого чоловіка 30 років, якого за ногу вкусила бродяча кішка, на місці укусу за 2 тижні з'явились неприємні відчуття. Хворий скаржиться на безсоння. наявність галюцинацій, підвищену пітливість. Який найбільш імовірний діагноз? A sick 30-year-old man, who was bitten on the leg by a stray cat, developed unpleasant sensations at the site of the bite in 2 weeks. The patient complains of insomnia. the presence of hallucinations, increased sweating. What is the most likely diagnosis?

Сказ Rabies

Феліноз (хвороба котячих подряпин) Felinosis (cat scratch disease)

Правець Tetanus

Отруєння неїстівними грибами Poisoning with inedible mushrooms

Енцефаліт Encephalitis

118 / 150
Хлопець 24 років стрибнув з вишки в воду та більше не з'явився над поверхнею води. Час перебування під водою приблизно 2 хв. Після вийняття з води шкірні покрови бліді, постраждалий намагається робити вдихи. Транспортується бригадою швидкої медичної допомоги до лікарні. Яке положення треба надати постраждалому під час транспортування? A 24-year-old man jumped from a tower into the water and did not appear above the surface of the water again. The time he spent under water was about 2 minutes. After he was removed from the water, his skin was pale , the victim tries to take breaths. He is transported by an ambulance to the hospital. What position should be given to the victim during transportation?

Із захистом шийного відділу хребта With cervical spine protection

На правому боці On the right side

В сидячому положенні In a sitting position

На лівому боці On the left side

Положення Тренделенбурга Trendelenburg Regulation

119 / 150
Хворому чоловіку 47 років необхідне переливання еритроцитарної маси. Під час визначення групової належності крові пацієнта за системою еритроцитарних антигенів АВО аглютинація спостерігалась у краплях із сироватками 0 (1) та А (11). Кров якої групи потрібно перелити пацієнту? A 47-year-old male patient requires transfusion of erythrocyte mass. During determination of the patient's blood group according to the ABO erythrocyte antigen system, agglutination was observed in drops with sera 0 (1) and A (11). What type of blood should be transfused to the patient?

В (Ш) В (В)

0(1) 0(1)

АВ (IV) AB (IV)

А (II) A (II)

120 / 150
Хворий чоловік 46 років після надмірного психоемоційного перенапруження тричі втрачав свідомість. Скаржиться на сонливість, нездужання, порушення нам’яті, слуху, зору. Об'єктивно встановлено: обличчя одутлувате. шкірні покриви сухі, бліді. Брадикардія. Тони ослаблені. AT - 75/40 мм пт. ст. ЕКГ - знижений вольтаж зубців. Лабораторно виявлено: основний обмін 40%, зниження ТЗ, Т4. Який імовірний діагноз? A 46-year-old sick man lost consciousness three times after excessive psycho-emotional stress. He complains of drowsiness, malaise, impaired vision, hearing, and vision. Objectively established: face bloated. the skin is dry, pale. Bradycardia. Tones are weakened. AT - 75/40 mm pt. art. ECG - reduced voltage of the teeth. Laboratory revealed: basic exchange 40%, decrease of TK, T4. What is the probable diagnosis?

Недостатність тироїдних гормонів Insufficiency of thyroid hormones

Непритомність Fainting

Гостра надниркова недостатність Acute adrenal insufficiency

Гостре порушення мозкового кровообігу Acute cerebrovascular accident

Тиреотоксикоз Thyrotoxicosis

121 / 150
У хворого юнака із високою кишковою непрохідністю розвинулася клініка дегідратації з гіповолемічним шоком із падінням артеріального тиску до 70/40 мм рт. ст. Під час дослідження концентрації електролітів у плазмі крові концентрація іонів натрію становить 120 ммоль/л, а іонів калію - 2,8 ммоль/л. Яким видом дегідратації визвано формування гіповолемічного шоку? A sick young man with high intestinal obstruction developed a clinic of dehydration with hypovolemic shock with a drop in blood pressure to 70/40 mm Hg. During the study of the concentration of electrolytes in the plasma the concentration of sodium ions in the blood is 120 mmol/l, and potassium ions - 2.8 mmol/l. What type of dehydration caused the formation of hypovolemic shock?

Гіпотонічна дегідратація Hypotonic dehydration

Гіпертонічна дегідратація Hypertonic dehydration

Клітинна дегідратація Cellular dehydration

Ізотонічна дегідратація Isotonic dehydration

Тотальна дегідратація Total dehydration

122 / 150
У потерпілої після отримання дози опромінення розвинулися симптоми первинної реакції: нудота, блювання, оніміння шкіри правої половини тулуба. За 2 тижні відзначалися множинні пухирцеві ураження па шкірі дрібноточкові крововиливи, ерозії, епіляція, втрата миси тіла. У периферичній крові хворого наявний нейтрофільний лейкоцитоз. виражена лімфопенія. За даними дозиметрії потерпіла отримала середню дозу гамма-нейтронного опромінення -6,4 Зв, середньотканинна доза для правої половини тіла становила 7,9 Зв, а для лівої - 2,4 Зв Який попередній діагноз? After receiving a dose of radiation, the victim developed symptoms of a primary reaction: nausea, vomiting, numbness of the skin of the right half of the body. In 2 weeks, multiple blistering lesions on the skin, small point hemorrhages, erosions, epilation, loss of the head of the body. Neutrophilic leukocytosis is present in the peripheral blood of the patient. Pronounced lymphopenia. According to dosimetry data, the victim received an average dose of gamma-neutron radiation of -6.4 Sv, the average tissue dose for the right half of the body was 7.9 Sv, and for left - 2.4 Sv What was the previous diagnosis?

Гостра променева хвороба від зовнішнього нерівномірного гамма-нейтронного опромінення Acute radiation sickness from external uneven gamma-neutron irradiation

ВСД за гіпотонічним типом VSD by hypotonic type

Нейроциркуляторна дистонія Neurocirculatory dystonia

Гостра променева хвороба легкого ступеня тяжкості Acute radiation sickness of mild severity

Хронічна променева хвороба від зовнішнього опромінення, II ступінь важкості Chronic radiation sickness from external exposure, II degree of severity

123 / 150
У хворого чоловіка 56 років, який страждає на гіпертонічну хворобу, раптово виник дзвін у вухах, який супроводжувався нудотою, блюванням, 'миготінням мушок' і потемнінням в очах. AT – 210/100 мм рт ст. Пульс - 62/хв. Був поставлений діагноз 'неускладнений гіпертонічний криз'. Який препарат з наведених показані для зняття кризу? A 56-year-old male patient suffering from hypertension suddenly developed ringing in the ears, accompanied by nausea, vomiting, 'flickering' and darkening of the eyes. AT - 210/100 mm Hg. Pulse - 62/min. A diagnosis of 'uncomplicated hypertensive crisis' was made. Which of the following drugs is indicated for crisis relief?

Метопролол Metoprolol

Всрапаміл, дилтіазем Vsrapamil, diltiazem

Резерпін, дигоксин Reserpine, digoxin

Аміодарон Amiodarone

Еналаприлат Enalaprilat

124 / 150
Хвора жінка 54 років упала послизнувшись на льоді на спину, ударившись різко головою об тротуар. Під час обстеження виявлено набряк та болючість під час пальпації в ділянці 6-го шийного хребця, крепітація. Лікар швидкої допомоги вирішив провести транспортну іммобілізацію накладанням ватно-марлевого коміра. Які правила його накладання для фіксації шиї? A 54-year-old sick woman slipped on the ice and fell on her back, hitting her head sharply on the pavement. During the examination, swelling and tenderness during palpation in the area of ​​the 6th cervical vertebra, crepitation. The emergency doctor decided to carry out transport immobilization by applying a cotton-gauze collar. What are the rules for applying it to fix the neck?

Навколо шиї обертають товстий шар вати від потиличного бугра до грудної клітки і фіксують його кількома круговими турами широкого бинта (10-12 см) A thick layer of cotton wool is wrapped around the neck from the occipital mound to the chest and fixed with several circular rounds of a wide bandage (10-12 cm)

Навколо шиї обертають тонкий шар вати від потиличного до грудної клітки і фіксують його кількома круговими турами вузького бинта (8-10 см) A thin layer of cotton wool is wrapped around the neck from the occiput to the chest and fixed with several circular rounds of a narrow bandage (8-10 cm)

Навколо шиї обертають товстий шар вати від потилиці до грудної клітки і фіксують його кількома круговими турами вузького бинта (8-10 см) A thick layer of cotton wool is wrapped around the neck from the back of the head to the chest and fixed with several circular rounds of a narrow bandage (8-10 cm)

Навколо шиї обертають тонкий шар вати від потилиці до грудини і фіксують його кільеома круговими турами широкого бинта (10-12 см) A thin layer of cotton wool is wrapped around the neck from the nape of the neck to the sternum and fixed with circular rounds of a wide bandage (10-12 cm)

Навколо шиї обертають товстий шар вати від потиличного бугра до грудної клітки і фіксують його кількома круговими турами вузького бинта (8-10 см) A thick layer of cotton wool is wrapped around the neck from the occipital mound to the chest and fixed with several circular rounds of a narrow bandage (8-10 cm)

125 / 150
До медичної роти бригади з військового польового госпіталю прибув санітарний транспорт за пораненими. Як називається такий спосіб медичної евакуації, що організовується вищого рівня начальником медичної служби та здійснюється підлеглими йому транспортними засобами? A medical transport for the wounded arrived at the medical company of the brigade from the military field hospital. What is the name of this method of medical evacuation, which is organized by a higher-level chief of the medical service and carried out by subordinate transport means?

Евакуацією 'на себе' Evacuation 'on myself'

Евакуацією 'через себе' By evacuation 'because of itself'

Евакуацією 'від себе' By evacuation 'from itself'

Евакуацією 'на сусіда' By evacuation 'to the neighbor'

Евакуацією 'за собою' Evacuate 'by yourself'

126 / 150
Фельдшер БШМД надавав допомогу ураженим, евакуйованим із вогнища радіаційного ураження. Працював без індивідуальних засобів захисту. За 40 хв. у нього почалися нудота, багаторазова блювота, головний біль, лихоманка, пронос. Об’єктивно встановлено: загальний стан середньої важкості. Шкіра китиць рук та обличчя гіперемовані. Температура тіла - 38,8°С. Пульс - 110/хв., AT - 130/90 мм рт. ст. Які засоби з аптечки індивідуальної (АІ) найдоцільніше застосувати з метою лікування фази первинної загальної реакції гострої променевої хвороби? BSHMD paramedic provided assistance to the injured, evacuated from the focus of radiation damage. He worked without personal protective equipment. In 40 minutes, he began to feel nausea, repeated vomiting, headache, fever, diarrhea. Objectively established: general condition of medium severity. The skin of the hands and face is hyperemic. Body temperature - 38.8°C. Pulse - 110/min., AT - 130/90 mm Hg. What remedies is it most expedient to use individual first-aid kits (AI) for the purpose of treating the phase of the primary general reaction of acute radiation sickness?

Етаперазин Etaperazin

Будаксим Budaksim

Доксицикліну гідрохлорид Doxycycline hydrochloride

Вібраміцин Vibramycin

Цистамін Cystamine

127 / 150
Хворий хлопець 15 років доставлений до реанімаційного відділення. Під час огляду встановлено: глибока кома, зіниці різко розширені, дихальні рухи грудної клітки відсутні, пульс на магістральних судинах слабкий, 120/хв. Хворому негайно показано: A sick 15-year-old boy was taken to the intensive care unit. During the examination, it was found that he was in a deep coma, the pupils were sharply dilated, there were no respiratory movements of the chest, the pulse on the main vessels was weak, 120/min. The patient is immediately shown:

Інтубація трахеї з переводом на ШВЛ Tracheal intubation with transfer to ventilator

Конікотомія Conicotomy

Увести мезатон Enter mesaton

Трахеотомія Tracheotomy

Трахеостомія Tracheostomy

128 / 150
У дівчинки 5 років за 2 години після вживання в їжу полуниці підвищилась температура тіла, з'явились блювання. біль у животі, папульозна висипка і свербіння на шкірі тулуба, виражений набряк обличчя. Визначте пріоритет у наданні невідкладної допомоги на догоспітальному стані: 2 hours after eating strawberries, a 5-year-old girl's body temperature rose, vomiting appeared, abdominal pain, a papular rash and itching on the skin of the body, marked swelling of the face. Determine the priority in the provision of emergency care in the pre-hospital state:

Уведення глюкокортикоїдів Introduction of glucocorticoids

Промивання шлунку Gastric lavage

Уведення препаратів кальція Introduction of calcium preparations

Промивання кишечника Bowel lavage

Уведення антигістамінних препаратів Administration of antihistamines

129 / 150
У недоношеного новонародженого к на першу добу життя з'явились дихальні розлади у вигляді гаси, рефракцій, тахіпное. Розпочато диференційну діагностику причини дихальної недостатності. Який найбільш інформативний метод слід використати для установлення діагнозу? On the first day of life, a premature newborn k developed respiratory disorders in the form of kerosene, refractions, tachypnea. A differential diagnosis of the cause of respiratory failure was initiated. What is the most informative method to follow use to establish a diagnosis?

Рентгенограма органів грудної клітки Rentgenogram of chest organs

Проведення пінного тесту Conducting foam test

Визначення співвідношення лецитин/сфінгомієлін Determination of lecithin/sphingomyelin ratio

Рівень фосфатидилгліцеролу в амніотичній рідині Level of phosphatidylglycerol in amniotic fluid

УЗД органів грудної клітки Ultrasound of chest organs

130 / 150
Хвора жінка 57 років скаржиться на виражену загальну слабкість, біль у горлі, підвищення температури. Хворіє на дифузний токсичним зоб із тяжким перебігом, з приводу чого тиждень тому їй призначено 20 мг мерказолілу. Об’єктивно встановлено: шкіра нормального кольору, волога. Зів: мигдалики збільшені, гіперемовані. Тони серця аритмічні, миготлива аритмія. Нижній край печінки на 3 см нижче реберної дуги. Результати аналізу крові: НЬ - 128 г/л, лейкоцити - 0.5 • 109/л, тромбоцити - 180 • 109/л, лейкоцитарна формула - поодинокі лімфоцити, моноцити. Чим обумовлені таки зміни у загальному аналізі крові? A 57-year-old sick woman complains of severe general weakness, sore throat, and fever. She has diffuse toxic goiter with a severe course, for which a week ago she was prescribed 20 mg mercazolil. Objectively established: skin of normal color, moist. Throat: tonsils enlarged, hyperemic. Heart sounds arrhythmic, atrial fibrillation. The lower edge of the liver 3 cm below the costal arch. Blood test results: Hb - 128 g/l, leukocytes - 0.5 • 109/l, platelets - 180 • 109/l, leukocyte formula - single lymphocytes, monocytes. What are the reasons for the changes in the general blood test?

Медикаментозний агранулоцитоз Drug-induced agranulocytosis

Ангіна Angina

Гострий лейкоз Acute leukemia

Гостра респіраторна вірусна інфекція Acute respiratory viral infection

Гострий гепатит Acute hepatitis

131 / 150
Хворий чоловік 36 років близько З годин тому отримав проникне ножове поранення лівої половини грудної клітки. Доставлений у тяжкому стані: ейфорія, шкірні покриви бліді, тони серця глухі, тахікардія - 130/хв., артеріальний тиск - 80/70 мм рт. ст. Пульс на зап'ястку ледь визначається. Рана грудної клітки - 2 см. розташована зліва по парастернальній лінії на рівні ІІІ міжреберного проміжку. Дихання над лівою легенею ослаблене, у задньо-нижніх відділах укорочений перкуторний звук. Які лікувальні заходи найбільш доцільні? Sick man, 36 years old. About 2 hours ago, he received a penetrating stab wound to the left half of the chest. He was brought in a serious condition: euphoria, pale skin, dull heart sounds, tachycardia - 130/min., blood pressure - 80/70 mm Hg. The pulse on the wrist is barely detectable. The chest wound - 2 cm is located on the left along the parasternal line at the level of the III intercostal space. Breathing over the left lung is weakened, in there is a shortened percussion sound in the back and lower parts. What medical measures are most appropriate?

Невідкладна торакотомія Urgent thoracotomy

Комплекс реанімаційних заходів Complex of resuscitation measures

Пункція перикарду Pericard puncture

Переливання крові Blood transfusion

Плевральна пункція Pleural puncture

132 / 150
Хвора дівчина 25 років скаржиться на напади, що супроводжуються вираженим головним болем переважно в правій половині, болем у правому очному яблуці, нудотою, блюванням. Напади провокуються яскравим світлом, гучними звуками, перебуванням у задушливому приміщенні. Тривалість нападів становить близько 24 години. Зір не порушено. Аналогічні стани спостерігаються у рідної сестри. Який найбільш імовірний діагноз? A 25-year-old sick girl complains of attacks accompanied by severe headache mainly in the right half, pain in the right eyeball, nausea, vomiting. Attacks are provoked by bright light, loud noises, staying in a stuffy room. The duration of the attacks is about 24 hours. Vision is not impaired. Similar conditions are observed in a sister. What is the most likely diagnosis?

Мігрень Migraine

Минуще порушення мозкового кровообігу Transient violation of cerebral circulation

Гострий напад глаукоми правого ока Acute attack of glaucoma of the right eye

Гіпертонічний криз Hypertensive crisis

133 / 150
Хворий чоловік 23 років хворіє на цукровий діабет І типу. На прийомі у лікаря раптово втратив свідомість. Об’єктивно встановлено: шкіра бліда, волога; зіниці розширені, тонічні судоми, тахікардія, AT -120/60 мм рт. ст. Які невідкладні засоби лікарняної допомоги слід використати насамперед? A 23-year-old male patient suffers from type 1 diabetes. He suddenly lost consciousness at the doctor's appointment. Objectively established: the skin is pale, moist; the pupils are dilated, tonic convulsions, tachycardia, AT -120/60 mm Hg. What emergency means of hospital care should be used first?

Уведення внутрішньовенно 40% розчину глюкози Intravenous administration of 40% glucose solution

Призначення строфантину Strophanthine appointment

Уведення інсуліну Insulin administration

Внутрішньовенне введення електролітів Intravenous administration of electrolytes

Уведення гідрокортизону сукцинату Hydrocortisone succinate administration

134 / 150
Під час огляду роділлі встановлено: пологова діяльність активна, положення плода поперечне, перша позиція. Під час піхвового обстеження встановлено відкриття шийки матки 8 - 9 см, випадіння ручки плода, плід у матці нерухомий. Серцебиття плода відсутнє. Який метод пологорозрішення? During the examination of the delivery room, it was found: labor is active, the position of the fetus is transverse, the first position. During the vaginal examination, the opening of the cervix was found to be 8 - 9 cm, the fall of the fetal handle , the fetus in the uterus is motionless. There is no heartbeat of the fetus. What is the method of delivery?

Плодоруйнівна операція Fruit destruction operation

Кесарів розтин Caesarean section

Накладання акушерських лещат Applying obstetric vises

Вакуум-екстракція Vacuum extraction

135 / 150
Хворий чоловік 30 років скаржиться на інтенсивні 'кинжальні' болі в епігастрїї, слабкість. Захворів гостро 2 години тому. Виразкового анамнезу немає. Загальний стан середнього ступеню. Температура не підвищена. Пульс -110/хв., AT - 100/70 мм рт. ст. Живіт в акті дихання участі не приймає, напружений. 'Печінкова тупість' не визначається. Симптом Щоткіна-Блюмберга позитивний у всіх відділах. Який імовірний діагноз? A sick 30-year-old man complains of intense 'dagger' pains in the epigastrium, weakness. He became acutely ill 2 hours ago. There is no history of ulceration. The general condition is moderate. The temperature is not increased. Pulse - 110/min., AT - 100/70 mm Hg. Abdomen does not take part in the act of breathing, it is tense. 'Hepatic dullness' is not determined. The Shtokkin-Blumberg symptom is positive in all departments. What is the probable diagnosis?

Перфорація полого органа. Больовий синдром Perforation of a hollow organ. Pain syndrome

Розповсюджений перитоніт Disseminated peritonitis

Загострення виразкової хвороби Exacerbation of ulcer disease

Гострий панкреатит. Асцит-перитоніт Acute pancreatitis. Ascites-peritonitis

Розрив аневризми аорти. Геморагічний шок Rupture of aortic aneurysm. Hemorrhagic shock

136 / 150
Дитина 6 років захворіла гостро: підвищилась температура тіла до 38,5°С, з'явився сухий кашель, кон'юнктивіт, набряк повік. На 5-ту добу на шкірі обличчя, шиї, за вухами з'явився висип плямисто-папульозного характеру, який наступної доби поширився на тулуб. Який найбільш імовірний діагноз? A 6-year-old child became acutely ill: the body temperature rose to 38.5°C, a dry cough, conjunctivitis, and eyelid swelling appeared. On the 5th a day on the skin of the face, neck, behind the ears, a spotty-papular rash appeared, which spread to the body the next day. What is the most likely diagnosis?

Кір Measles

Аденовірусна інфекція Adenovirus infection

Краснуха Krasnukha

Скарлатина Scarlatina

Вітряна віспа Chicken Pox

137 / 150
У дитини 7 років за 2 місяці після проведення щеплення проти туберкульозу розвинувся виражений регіональний лімфаденіт. Дайте оцінку стану дитини і оберіть подальшу тактику щодо проведення наступних щеплень проти туберкульозу? A 7-year-old child developed pronounced regional lymphadenitis 2 months after vaccination against tuberculosis. Give an assessment of the child's condition and choose further tactics for the next vaccination against tuberculosis?

У дитини виникло ускладнення, подальші щеплення проти туберкульозу припинити The child has a complication, stop further vaccinations against tuberculosis

У дитини виникло ускладнення, щеплення проти туберкульозу продовжити Е. У дитини виникла реакція, щеплення проти туберкульозу продовжити The child had a complication, continue the vaccination against tuberculosis E. The child had a reaction, continue the vaccination against tuberculosis

У дитини виникла реакція, подальші щеплення проти туберкульозу припинити The child had a reaction, stop further vaccinations against tuberculosis

Дитина здорова, щеплення проти туберкульозу продовжити The child is healthy, continue the vaccination against tuberculosis

138 / 150
Хворий чоловік 68 років, який перебуває на стаціонарному лікуванні з діагнозом гострий інфаркт міокарда, раптово втратив свідомість. Об’єктивно встановлено: пульс та AT не визначаються. ЕКГ виявлено: часті нерегулярні хвилі різної форми та амплітуди. Яке ускладнення розвинулось у хворого? A sick 68-year-old man, who is in hospital treatment with a diagnosis of acute myocardial infarction, suddenly lost consciousness. It was objectively established: the pulse and AT are not determined. The ECG was found : frequent irregular waves of various shapes and amplitudes. What complication developed in the patient?

Фібриляція шлуночків Ventricular fibrillation

Тромбоемболія легеневої артерії Thromboembolism of the pulmonary artery

Асистолія Asystole

Гостра серцева недостатність Acute heart failure

Пароксизмальна шлуночкова тахікардія Paroxysmal ventricular tachycardia

139 / 150
Під час ремонту в квартирі жінці в праве око потрапив розчин гашеного вапна. В оці з'явився сильний біль, спостерігається світлобоязнь, сльозотеча, знизився зір. Гострота зору правого ока - 0,2 н/к У правому оці очна щілина рефлекторно звужена, світлобоязнь, сльозотеча. Кон'юнктива повік гіперемована, місцями бліда, набрякла. Змішана ін’єкція кон'юнктиви очного яблука. Рогівка сірого кольору, набрякла. Зіниця звужена, глибокі середовища ока дослідити неможливо через виражену світлобоязню. Яку допомогу необхідно надати невідкладно? During repairs in the apartment, a solution of slaked lime got into the woman's right eye. She experienced severe pain in the eye, photophobia, lacrimation, decreased vision. The visual acuity of the right eye - 0.2 n/c In the right eye, the eye slit is reflexively narrowed, photophobia, lacrimation. The conjunctiva of the eyelids is hyperemic, in places pale, swollen. Mixed injection of the conjunctiva of the eyeball. The cornea is gray, swollen. The pupil is narrowed, it is impossible to examine the deep environments of the eye due to pronounced photophobia. What help should be provided urgently?

Рясно промити кон’юнктивальну порожнину водою протягом 15 - 20 хвилин Wash the conjunctival cavity thoroughly with water for 15-20 minutes

Закласти гормональну мазь Lay hormonal ointment

Закласти 1%-ну тетрациклінову мазь Lay 1% tetracycline ointment

Закапати дезинфікуючі розчини (0,25%-й розчин левоміцетину чи 20%-й розчин сульфацил натрію) Instill disinfectant solutions (0.25% solution of chloramphenicol or 20% solution of sulphacil sodium)

Промити кон’юнктивальний мішок фізіологічним розчином Wash the conjunctival sac with saline

140 / 150
Пацієнт 34 років скаржиться на загальну слабкість, запаморочення, відсутність апетиту. Захворів гостро 2 дні тому на тлі лікування туберкульозу легень. Об’єктивно встановлено: на питання відповідає із затримкою, визначається тремор рук, жовтяниця, гепатомегалія. У крові: загальний білірубін - 170 мкмоль/л. непрямий - 90 мкмоль/л, АЛТ - 340 Од/л. Який препарат не слід призначати хворому? A 34-year-old patient complains of general weakness, dizziness, lack of appetite. He became acutely ill 2 days ago while being treated for pulmonary tuberculosis. Objectively established: the question is answered by delay, hand tremors, jaundice, hepatomegaly are determined. In the blood: total bilirubin - 170 μmol/l, indirect - 90 μmol/l, ALT - 340 U/l. Which drug should not be prescribed to the patient?

Ізоніазид Isoniazid

Лактулоза Lactulose

L-орнітину-L-аспартат L-ornithine-L-aspartate

Преднізолон Prednisone

Глутамінова кислота Glutamic acid

141 / 150
Потерпілий 37 років доставлений до лікарні без свідомості, шкіра із синюшним відтінком, на шиї і грудній клітці - садна, дихання поверхневе з частотою 32/хв. У легенях вислуховується жорстке дихання та крепітація у нижніх відділах. Пульс - 110/хв., AT -160/90 мм рт. ст. Як повинне проводиться транспортування хворого? A 37-year-old victim was brought to the hospital unconscious, the skin has a bluish tint, the neck and chest are dry, the breathing is shallow with a rate of 32/min. The lungs are heard hard breathing and crepitation in the lower parts. Pulse - 110/min., AT -160/90 mm Hg. How should the patient be transported?

Лежачи з піднятим ніжним кінцем Lying with raised tender end

Лежачи з опущеним головним кінцем Lying with head down

Сидячи Sitting

Лежачи горизонтально Lying horizontally

Лежачи на боку з піднятим головним кінцем Lying on the side with the head end raised

142 / 150
У дитини 5 років після гемотрансфузії різко погіршився стан: з'явилася виражена блідність, виступає піт, дихання утруднене, А і - низький. мимовільне сечовипускання (сеча бурого кольору). Чим визнане погіршення стану дитини? A 5-year-old child's condition worsened sharply after hemotransfusion: pronounced pallor appeared, sweat appeared, breathing was difficult, A and - low. involuntary urination (brown urine ). How is the deterioration of the child's condition recognized?

Гемолітичний шок Hemolytic shock

Алергічна реакція Allergic reaction

Ниркова недостатність Kidney failure

Вегетативний криз Vegetative crisis

Серцева недостатність Heart failure

143 / 150
У хворого хлопця 14 років із гострим інфекційним ендокардитом під час перебування у лікарні виник інтенсивний біль у поперековій ділянці зліва, слабкість, нудота, здуття живота, кров'яниста сеча. Больовий синдром був із труднощами знятий спазмолітиками та наркотичними анальгетиками. Яка причина гострої гематурії? A sick 14-year-old boy with acute infectious endocarditis developed intense pain in the lumbar region on the left, weakness, nausea, abdominal distension, bloody urine during his stay in the hospital The pain syndrome was with difficulty relieved by antispasmodics and narcotic analgesics. What is the cause of acute hematuria?

Інфаркт лівої нирки Infarction of the left kidney

Ниркова колька Renal colic

Гострий пієлонефрит Acute pyelonephritis

Гострий гломерулонефрит Acute glomerulonephritis

Кровотеча з сечового міхура Bladder bleeding

144 / 150
Солдата після вибухової травми доставлено до військово- польового пересувного госпіталю. Турбує задишка, біль у грудях. Пульс - 120/хв. AT -110/70 мм рт. ст. ЧД - 24/хв. Під час огляду встановлено: акроціаноз, підшкірна емфізема, голка Дюфо у II міжребер’ї праворуч. Яку кваліфіковану лікарську допомогу слід надати пораненому? The soldier was taken to the military field mobile hospital after an explosive injury. He is concerned about shortness of breath, chest pain. Pulse - 120/min. AT -110/70 mm Hg. Art. ChD - 24/min. During the examination, the following were found: acrocyanosis, subcutaneous emphysema, a Dufo needle in the II intercostal space on the right. What qualified medical assistance should be provided to the injured?

Невідкладна торакотомія із дренуванням плевральної порожнини Urgent thoracotomy with drainage of the pleural cavity

Накладання оклюзіиної пов'язки за Банайтісом Applying an occlusive bandage according to Banaitis

Виконання шийної ваго-симпагичної блокади за Вишневським Performance of cervical vago-sympathetic blockade according to Vishnevsky

Виконання торакоцентезу із дренуванням плевральної порожнини Performance of thoracentesis with drainage of the pleural cavity

Проведення бронхоскопії з аспірацією вмісту та бронхографії Carrying out bronchoscopy with aspiration of contents and bronchography

145 / 150
Під час проведення профілактичних заходів на одному з блоків АЕС один із співробітників через необережність порушив техніку безпеки, унаслідок чого він 35 хв. перебував у зоні радіоактивного опромінення. Показники індивідуального дозиметра - 1.0 Гр. Скарг не пред'являє. Шкірні покриви та видимі слизові оболонки зберігають свій звичайний колір. Пульс-84/хв., артеріальний тиск - 138/82 мм рт. ст. Живіт під час пальпації м’який, неболючий. Яких лікувальпо-профілактичних заходів слід нжити стосовно цього працівника? During preventive measures at one of the units of the NPP, one of the employees carelessly violated safety regulations, as a result of which he was in the zone of radioactive exposure for 35 minutes. Indicators of individual dosimeter - 1.0 Gy. No complaints. The skin and visible mucous membranes retain their normal color. Pulse - 84/min., blood pressure - 138/82 mm Hg. Abdomen during palpation is soft, painless. What medical and preventive measures should be taken in relation to this employee?

Призначити цистамін Prescribe cystamine

Призначити препарати йоду Prescribe iodine preparations

Призначити антибактеріальну терапію Prescribe antibacterial therapy

Профілактичного лікування не потребує Does not require preventive treatment

Призначити унітіол Assign unitiol

146 / 150
Потерпілий хлопець 28 років доставлений до хірургічного відділення з місця дорожньо-транспортної пригоди із закритою травмою грудної клітки та множинними переломами ребер справа Діагностований напружений правобічний пневмоторакс. Хворому терміново показано: A 28-year-old male victim was brought to the surgical department from the scene of a traffic accident with a closed chest injury and multiple fractures of the ribs on the right side. A tension right-sided pneumothorax was diagnosed. The patient was urgently shown:

Торакоцентез Thoracentesis

Відеоторакоскопія Video Thoracoscopy

Трахеостомія Tracheostomy

Інтубація трахеї Tracheal intubation

Торакотомія Thoracotomy

147 / 150
Бригаду швидкої допомоги викликали до чоловіка 43 років, стан якого різко погіршився після прийому алкоголю. Прийом баралгіну етапу не поліпшив. Скаржиться на виражений біль у верхній частині живота, нудоту, неодноразову блювоту. Об’єктивно встановлено: болючість і напруження м’язів в епігастрії. Який діагноз найбільш імовірний? The ambulance crew was called to a 43-year-old man, whose condition worsened sharply after drinking alcohol. Taking baralgin did not improve the stage. He complains of severe pain in the upper abdomen, nausea , repeated vomiting. Objectively established: soreness and muscle tension in the epigastrium. What diagnosis is most likely?

Гострий панкреатит Acute pancreatitis

Гострий холецистит Acute cholecystitis

Гострий гепатит Acute hepatitis

Гострий апендицит Acute appendicitis

Хронічний панкреатит Chronic pancreatitis

148 / 150
Хвора жінка 30 років скаржиться на головний біль, марення. Об'єктивні) встановлено: температура тіла - 39°С, збуджена, обличчя гіперемоване, позитивний симптом Говорова-Годельє, петехіальний висип на тулубі, кінцівках, частота серцевих скорочень - 92/хв., артеріальний тиск - 90/60 мм рт. ст., гепатоспленомегалія. Уживає алкоголь, ін’єкційні наркотики, живе в приміщенні підвального типу. Який імовірний діагноз? A 30-year-old sick woman complains of headache, delirium. Objective) established: body temperature - 39°C, excited, hyperemic face, positive symptom Govorov- Godelier, petechial rash on the trunk, limbs, heart rate - 92/min, blood pressure - 90/60 mm Hg, hepatosplenomegaly. Uses alcohol, injecting drugs, lives in a basement-type room. What is the likely diagnosis?

Висипний тиф Typhoid

Лептоспіроз Leptospirosis

Грип Flu

ВІЛ-інфекція HIV infection

Алкогольний психоз Alcoholic psychosis

149 / 150
Новонароджена дитина у пологовому залі після пологів має центральний ціаноз, адекватне самостійне дихання -34/хв., ЧСС- 100/хв. Які профілактичні заходи треба викопати для поліпшення прогнозу етапу дитини? A newborn child in the delivery room after delivery has central cyanosis, adequate independent breathing -34/min, heart rate - 100/min. What preventive measures should be dug up to improve prognosis of the child's stage?

Призначення оксигенотерапії Appointment of oxygen therapy

Спонтанне дихання під постійним тиском Spontaneous breathing under constant pressure

Санація трахеї Rehabilitation of the trachea

Штучна вентиляція легень Artificial lung ventilation

Інтубація трахеї Tracheal intubation

150 / 150
Хворого чоловіка 48 років доставлено до лікарні за 4 години після помилкового вживання бензину. На 3-тю добу у хворого розвинулось прогресуюче порушення функції легень, печінки та нирок. В аналізі добової сечі рівень свинцю перевищує 150 мг, що свідчить про тяжкий ступінь інтоксикації. Який препарат потрібно призначити для зв'язування тетраетилсвинцю з метою профілактики поліорганної недостатності? A sick 48-year-old man was taken to the hospital 4 hours after accidentally consuming gasoline. On the 3rd day, the patient developed a progressive impairment of lung, liver, and kidney function. In in daily urine analysis, the level of lead exceeds 150 mg, which indicates a severe degree of intoxication. What drug should be prescribed to bind tetraethyl lead in order to prevent multiple organ failure?

Розчин унітолу Unitol Solution

Розчин антиліюзиту (димеркапрол) Solution of antileucite (dimercaprol)

Розчин маніту Mannit Solution

Розчин патрію тіосульфату Solution of sodium thiosulfate

Розчин батилолу Batilol solution