Крок 3 Медицина - весна 2018 (буклет)

1 / 200
Хвора 50-ти рокiв надiйшла в клiнiку зi скаргами на напади сильного головного болю, запаморочення, вiдчуття пульсацiї в головi, пiтливiсть, м’язову слабкiсть. Пiд час нападу пiдвищується артерiальний тиск до 280/170 мм рт.ст. Напади тривають до 30 хвилин. Останнiм часом почастiшали. За даними УЗД - визначається об’ємне утворення правого наднирника. Який препарат найбiльш показаний хворiй?

A. Папаверин в/в

B. Фентоламiн в/в

C. Пентамiн в/в

D. Дибазол в/в

E. Фуросемiд в/в

2 / 200
У першовагiтної 27-ми рокiв вагiтнiсть 39-40 тижнiв, положення плоду поздовжнє, голiвка притиснута до площини входу в малий таз. Розмiри тазу 23-26-29-18. Перейми болючi, тривалiсть 10 годин, навколоплiднi води вiдiйшли 2 години тому, родiлля неспокiйна. Серцебиття плоду ритмiчне, 160/хв. В ходi зовнiшнього акушерського обстеження встановлено: контракцiйне кiльце розташоване косо, розташоване вище пупа, ознака Вастена позитивна, матка в нижньому сегментi рiзко болюча, круглi зв’язки матки напруженi. Яку патологiю можна припустити?

A. Загроза розриву матки

B. Розрив матки, що вiдбувся

C. Слабкiсть пологової дiяльностi

D. Дискоординована пологова дiяльнiсть

E. Передчасне вiдшарування плаценти

3 / 200
Потерпiлого знайдено непритомним на вулицi пiд час зливи з грозою. На потилицi рвана рана розмiром 4х2 см. Чiтких даних щодо враження електричним струмом або блискавкою, через неможливiсть провести детальний огляд, не виявлено. До якого вiддiлення проводиться госпiталiзацiя?

A. Хiрургiчного

B. Полiтравми

C. Неврологiчного

D. Реанiмацiйного

E. Нейрохiрургiчного

4 / 200
Хворий 48-ми рокiв скаржиться на задишку, що раптово посилилася, слабкiсть. Перебуваєу кардiологiчному вiддiленнi впродовж 12-ти годин, отримуєгепарин, аспiрин, стрептокiназу. Збуджений, шкiра холодна, волога, цiаноз. Пульс слабкого наповнення, ритмiчний, 135/хв., артерiальний тиск - 60/40 мм рт.ст. У нижнiх вiддiлах легень вологi хрипи. На ЕКГ у вiдведеннях V 3 - V 6 комплекс QRS типу QS, пiдйом сегменту ST вище iзолiнiї, позитивний зубець T. З якого препарату необхiдно починати невiдкладну терапiю?

A. Фуросемiд

B. Дигоксин

C. Верапамiл

D. Дофамiн

E. Альбумiн

5 / 200
У хлопчика 10-ти рокiв через 5 хвилин пiсля iн’єкцiї бiцилiну-5 з’явилися млявiсть, бiль за грудиною i в дiлянцi серця, утруднене дихання, судоми з наступною втратою свiдомостi. Дихання аритмiчне, тони серця глухi, пульс - 130/хв., слабкого наповнення, артерiальний тиск - 80/40 мм рт.ст. З чого треба почати невiдкладну допомогу?

A. Внутрiшньом’язово ввести антигiстамiннi препарати

B. Почати оксигенотерапiю

C. Обколоти мiсце iн’єкцiї адреналiном

D. Внутрiшньовенно ввести глюкокортикоїди

E. Внутрiшньовенно ввести серцевi глiкозиди

6 / 200
Хворий 43-х рокiв доставлений швидкою медичною допомогою у приймальний покiй ЦРЛ зi скаргами на слабкiсть, що виникла раптово, запаморочення, мерехтiння ”мушок” перед очима, одноразовi ряснi рiдкi випорожнення дьогтеподiбної консистенцiї. Об’єктивно: блiдий, пульс - 100/хв., пальпацiя черевної порожнини безболiсна, симптоми подразнення очеревини негативнi. Який метод дiагностики необхiдно провести хворому в першочерговому порядку?

A. Рентгенографiя шлунку i дванадцятипалої кишки

B. УЗД органiв черевної порожнини

C. Спостереження хiрурга у палатi невiдкладної терапiї

D. Аналiз калу на приховану кров

E. Фiброгастродуоденоскопiя

7 / 200
Хворого доставили у стацiонар з клiнiчною картиною загального переохолодження: сопор, шкiрнi покриви мармуровоцiанотичнi, ректальна температура - 32oC, брадикардiя 48 /хв., артерiальна гiпотензiя - 80/30 мм рт.ст. Який захiд з перерахованих необхiдний в першу чергу?

A. Негайне занурення потерпiлого в гарячу ванну (t - 45oC)

B. Обкласти хворого грiлками з температурою 40oC

C. Внутрiшньовенна iнфузiя кристалоїдiв нагрiтих до температури 37oC

D. Розтерти шкiрнi покриви спиртом

E. Дати хворому випити алкоголю

8 / 200
В приймальне вiддiлення доставили дитину 7-ми рокiв. Стан свiдомостi - сопор. На шкiрi тулуба та кiнцiвок спостерiгаються геморагiчнi зiрчастi висипи, що зливаються мiж собою та мають в центрi дiлянки некрозу. Менiнгеальнi ознаки рiзко позитивнi. Дихання часте, поверхневе, артерiальний тиск - 50/0 мм рт.ст., частота серцевих скорочень - 132/хв. Що з перерахованого необхiдно застосувати для корекцiї гемодинамiки в першу чергу? Крок 3 Загальна лiкарська пiдготовка (україномовний варiант) 2018 рiк, весна 2

A. Колоїди + Глюкокортикоїди

B. Антигiстамiннi препарати + Адреномiметики

C. Глюкокортикоїди + Антибiотик

D. Адреномiметики + Колоїди

E. Кристалоїди + Антибiотик

9 / 200
У хворого 32-х рокiв з’явилися загальна слабкiсть, пiтливiсть, вiдчуття печiння та м’язовi посмикування в правiй стопi, яка була травмована за три днi до цього пiд час прогулянки в лiсi. При надходженнi до стацiонару температура тiла - 37,1oC, куточки рота вiдтягнутi догори, очнi щiлини звуженi, дрiбнi зморшки в куточках очей та на лобi. Права стопа набрякла, гiперемована, на пiдошвi колота рана. Тонус м’язiв рук i нiг, за винятком кистей i стоп, тулуба значно пiдвищений. Пiд час огляду з’явилися генералiзованi судоми. Яку невiдкладну допомогу потрiбно надати хворому?

A. Застосування хлоралгiдрату, нейролептаналгезiя та введення лiкувальної сироватки

B. Введення пенiцилiну

C. Введення лiкувальної сироватки та первинна хiрургiчна обробка рани

D. Первинна хiрургiчна обробка та введення спазмолiтикiв

E. Застосування мiорелаксантiв та переведення на штучну вентиляцiю легень (ШВЛ)

10 / 200
У хворої протягом 2-х годин спостерiгаються дуже частi напади, пiд час яких вона перебуваєв одному положеннi, погляд її спрямований в одну точку, а в окремих м’язах обличчя i рук постiйно виникають короткочаснi мимовiльнi посмикування. Свiдомiсть у хворої весь час порушена. Ваша тактика:

A. Призначення амбулаторного лiкування

B. Госпiталiзацiя в психiатричне вiддiлення

C. Госпiталiзацiя в неврологiчне вiддiлення

D. Госпiталiзацiя в реанiмацiйне вiддiлення

E. Призначення консультацiї лiкаряепiлептолога

11 / 200
В приймальне вiддiлення доставлений 6ти рiчний хлопчик, у якого через 30 хвилин пiсля введення ампiцилiну внутрiшньом’язово з’явилися блiдiсть, слабкiсть, вiдчуття стискання за грудиною та нестачi повiтря, утруднене дихання. Артерiальний тиск - 70/40 мм рт.ст. Черговий лiкар припускаєанафiлактичний шок. Що треба виконати в першу чергу?

A. Димедрол

B. Ввести адреналiн

C. Атропiн

D. Кортикостероїди

E. Серцевi глiкозиди

12 / 200
Через 7 годин пiсля вживання тiстечка дитина 12-ти рокiв захворiла з нудотою, повторним блюванням, болем в животi, температурою тiла, пiдвищеною до 38,5oC, млявiстю. Вiдомо, що в цiй родинi ще двi особи захворiли з аналогiчною клiнiчною картиною. Дитина надiйшла до iнфекцiйного вiддiлення. Якою буде невiдкладна першочергова допомога?

A. Ввести в/м церукал

B. Термiново промити шлунок та кишкiвник

C. Ввести в/м левомiцетин

D. Ввести в/м пенiцилiн

E. Дати смекту для внутрiшнього прийому

13 / 200
Хворий 50-ти рокiв скаржиться на погiршення зору, головний бiль, загальну слабiсть, вiдчуття нестачi повiтря. Цi явища виникли через 1,5-2 години пiсля роботи на городi з iнсектицидними препаратами. Об’єктивно: цiаноз слизових, фiбрилярнi посмикування окремих м’язiв обличчя. В легенях жорстке дихання, незвучнi сухi свистячi хрипи. Спостерiгаються брадикардiя, зниження артерiального тиску до 90/60 мм рт.ст. З метою антидотної терапiї даному хворому рекомендується призначити:

A. 10% розчину етилового спирту на 5% розчинi глюкози довенно

B. 0,1% розчину атропiну пiдшкiрно

C. 3% розчину нiтриту натрiю довенно

D. 5% розчину унiтiолу дом’язово

E. 30% розчину етилового спирту всередину

14 / 200
Хворий 31-го року госпiталiзований з приводу кетоацидотичної коми. Проведенi невiдкладнi заходи. Однак, незважаючи на покращення лабораторних показникiв ( глiкемiя - 8,6 ммоль/л, на момент надходження - 32,0 ммоль/л, K+ - 3,6 ммоль/л, на момент надходження - 2,8 ммоль/л), хворий перебуваєв станi глибокої коми. Яка найбiльш iмовiрна причина непритомного стану?

A. Крововилив у головний мозок

B. Набряк мозку

C. Гiпоглiкемiчний стан

D. Тромбоз мозкових судин

E. Гiпокалiємiя

15 / 200
Хворий 60-ти рокiв скаржиться на бiль в лiвiй половинi грудної клiтки, який пiдсилюється при поворотах тiла. Застосування нiтроглiцерину не дало ефекту. Бiль зменшився пiсля застосування диклофенаку. Аускультативна картина легенiв та серця, ЕКГ без патологiї. Поставте дiагноз:

A. Iнфаркт мiокарда

B. Мiжреберна невралгiя

C. Плеврит

D. Пневмонiя

E. Стенокардiя напруги

16 / 200
Хвора 35-ти рокiв, що страждаєна закрепи, скаржиться на сильний, довготривалий бiль пiсля дефекацiї, наявнiсть ”смужки” кровi в калi. Через бiль обмежила вживання їжi. Поставте попереднiй дiагноз:

A. Гострий парапроктит

B. Гострий тромбоз гемороїдальних вузлiв

C. Анальна трiщина

D. Неповна параректальна нориця

E. Анакуприковий больовий синдром

17 / 200
Дiвчинка 12-ти рокiв скаржиться на поКрок 3 Загальна лiкарська пiдготовка ( україномовний варiант) 2018 рiк, весна 3 яву червоного кольору сечi, лихоманку до 38,0oC, висип на кiнцiвках. При оглядi стан важкий, на кiнцiвках, сiдницях симетрично розташований геморагiчний висип. В загальному аналiзi кровi: еритроцити - 3, 2 • 1012/л, тромбоцити - 180 • 109/л. В загальному аналiзi сечi: еритроцити вкривають все поле зору, лейкоцити - одиночнi в препаратi. Поставте дiагноз:

A. Геморагiчний васкулiт

B. Iдiопатична тромбоцитопенiчна пурпура

C. Кiр

D. Алергiчна реакцiя

E. Краснуха

18 / 200
Юнак одержав травму пiд час дорожньотранспортної пригоди (ДТП). Свiдомiсть була вiдсутня протягом 2 хвилин. Пiсля цього скарги на головний бiль, запаморочення, нудоту, блювання. Не пам’ятає, що було пiд час дорожньо-транспортної пригоди (ДТП). Брадикардiя. Гiпотензiя. Шкiра блiда. Анiзокорiя. Сухожильнi рефлекси трохи зниженi. Поставте дiагноз:

A. Закритий перелом черепу

B. Струс головного мозку

C. Внутрiшня кровотеча

D. Забiй головного мозку

E. Крововилив в головний мозок

19 / 200
У 25-рiчного хворого на цукровий дiабет I типу через 1 годину пiсля чергової iн’єкцiї виникли слабкiсть, вiдчуття голоду, пiтливiсть. Через 10 хвилин виникли судоми, втрата свiдомостi. Пiд час огляду: непритомний, тонiчнi та клонiчнi судоми м’язiв. Шкiра волога. Артерiальний тиск - 140/80 мм рт.ст., пульс - 90/хв., ритмiчний. Запаху ацетону у повiтрi, що видихається, немає. Необхiдна перша допомога:

A. В/в струменево 40% р-н глюкози 60,0 з 6 ОД iнсулiну

B. В/в струменево 40% р-н глюкози 500,0

C. В/в струменево 40% р-н глюкози 60,0

D. В/в крапельно 5% р-н глюкози 500,0

E. В/в крапельно 20% р-н глюкози 60,0 з 10 ОД iнсулiну

20 / 200
Дитина 5-ти рокiв захворiла, гостре пiдвищення to до 38-39oC, явища нежитю, посилений головний бiль, супроводжений нудотою i блюванням. Об’єктивно: загальна гiперестезiя, ригiднiсть м’язiв шиї, симптоми Кернiга, Брудзинського. В областi стегон геморагiчний висип. Який з методiв обстеження необхiдно провести для уточнення дiагнозу?

A. Променева дiагностика придаткових пазух носа

B. Комп’ютерна томографiя головного мозку

C. Люмбальна пункцiя

D. МРТ головного мозку

E. Загальний аналiз кровi

21 / 200
Хвора 48-ми рокiв оперована з приводу багатовузлового еутиреоїдного зоба IV ступеня. Операцiя на погляд хiрурга пройшла без суттєвих ускладнень. Але у хворої з’явилася захриплiсть голосу, яка не зникла i при подальшому спостереженнi пiд час перебування її в стацiонарi. Яке пiсляоперацiйне ускладнення настало у хворої?

A. Гематома загрудинного простору

B. Пошкодження одного зворотного нерва

C. Пошкодження трахеї

D. Пошкодження блукаючого нерву

E. Пошкодження обох зворотних нервiв

22 / 200
У хворого явища гострої дихальної недостатностi. При аускультацiї ослаблене дихання лiворуч. Рентгенологiчно: ексудативний плеврит лiворуч до III ребра. З чого варто розпочати лiкувальнi заходи?

A. Антибактерiальна + дегiдратацiйна терапiя, за неефективностi - пункцiя i дренування плевральної порожнини

B. Симптоматична + антибактерiальна терапiя

C. Дренування лiвої плевральної порожнини в V-VI мiжребер’ї по середнiй пахвовiй лiнiї

D. Пункцiя плевральної порожнини в VIIVIII мiжребер’ї по заднiй аксилярнiй лiнiї

E. Пункцiя плевральної порожнини в II мiжребер’ї по середньоключичнiй лiнiї

23 / 200
У дитини захворювання почалося з пiдвищення температури до 38,0oC та появи висипу. Спочатку висип мав вигляд плям, потiм з’явилися пухирцi. Пiд час огляду на шкiрi обличчя, тулуба, кiнцiвок i на волосянiй частинi голови спостерiгається рясний висип: папули, везикули, кiрочки. Дiагноз: вiтряна вiспа. Протягом якого перiоду дитина має бути iзольована?

A. Iзоляцiї не потребує

B. До появи останнiх висипiв

C. 14 днiв

D. До 5-го дня пiсля появи останнiх висипiв

E. 21 день

24 / 200
У дитини 9-ти рокiв, хворої на черевний тиф, на 18-ту добу хвороби з’явилися слабкiсть, блiдiсть шкiри та слизових оболонок, холодний пiт, тахiкардiя, артерiальний тиск 80/20 мм рт.ст. Через 12 годин з’явилися чорнi випорожнення. З чим може бути пов’язане погiршення стану?

A. Перитонiтом

B. Кишковою кровотечею

C. Кишечною суперiнфекцiєю

D. Гострим апендицитом

E. Перфорацiєю кишечнику

25 / 200
Пацiєнт 64-х рокiв, що перебуває у стацiонарi з приводу гострого iнфаркту мiокарда, раптово знепритомнiв. При оглядi дiагностованi зупинка серцевої дiяльностi i подиху, розпочато легенево-серцеву реанiмацiю. На ЕКГ шлуночкова тахiкардiя. Далi необхiдно: Крок 3 Загальна лiкарська пiдготовка (україномовний варiант) 2018 рiк, весна 4

A. Ввести внутрiшньосерцево атропiн

B. Дефiбриляцiя

C. Ввести внутрiшньовенно магнiю сульфат

D. Ввести внутрiшньосерцево адреналiн

E. Ввести внутрiшньовенно кальцiю хлорид

26 / 200
Хвора 42-х рокiв доставлена у сопорозному станi до лiкарнi машиною швидкої допомоги. З анамнезу, що зiбраний зi слiв рiдних, вiдомо, що хвора страждаєна Аддiсонову хворобу. Напередоднi вiдзначалося неодноразове блювання. Пiд час огляду: риси обличчя загостренi, гiперпiгментацiя шкiри, артерiальний тиск - 50/30 мм рт.ст. У додаткових дослiдженнях: цукор кровi - 3,5 ммоль/л, аглюкозурiя, вiдсутнiсть ацетону в сечi, осмолярнiсть кровi - 295 мосмоль/л. Який дiагноз найбiльш iмовiрний?

A. Аддiсонова криза

B. Гiперкетонемiчна прекома

C. Гiперацидотична кома

D. Гiпопiтуїтарна кома

E. Гiперлактацидемiчна кома

27 / 200
Хворий на алкоголiзм на третiй день пiсля проведеної резекцiї шлунка вночi став збудженим: робив спроби вставати з лiжка, кричав, що ”по ньому бiгають щурi, повзають змiї; струшував їх iз себе”. Дезорiєнтований в навколишньому середовищi. Артерiальний тиск - 90/60 мм рт.ст. З якого препарату необхiдно розпочати надання невiдкладної допомоги?

A. Димедрол

B. Амiтриптилiн

C. Амiназин

D. Ноотропiл

E. Дiазепам

28 / 200
Хвора 45-ти рокiв скаржиться на появу протягом двох тижнiв випорожнень кров’ю бiльш нiж 12 разiв на добу, болю в животi, суглобах; болючi висипи у порожнинi рота та нижнiх кiнцiвках, набряк колiнних та гомiлковостопних суглобiв, слабкiсть, пiдвищення температури тiла понад 39oC, втрату ваги тiла. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Гемороїдальна кровотеча

B. Рак прямої кишки

C. Неспецифiчний виразковий колiт

D. Ревматоїдний артрит

E. Хвороба Бехчета

29 / 200
Чоловiк 58-ми рокiв, що перебував одну добу в палатi iнтенсивної терапiї з приводу iнфаркту мiокарда, раптово знепритомнiв. Об’єктивно: шкiра блiда, пульс на

A. сarotis вiдсутнiй, на ЕКГ - фiбриляцiя шлуночкiв. Яких заходiв буде найбiльш доцiльно вжити?

B. Електроiмпульсну терапiю

C. Введення внутрiшньовенно лiдокаїну

D. Введення внутрiшньосерцево адреналiну

E. Через стравохiдну кардiостимуляцiю 6- Вагуснi проби

30 / 200
Студент 2 днi тому прилетiв з Iндiї. Його госпiталiзовано в тяжкому станi: голос беззвучний, акроцiаноз, загостренi риси обличчя, ”руки прачки”, язик сухий, склери тьмянi. Живiт втягнутий. Генералiзованi судоми м’язiв. Пульс ниткоподiбний, артерiальний тиск не визначається. Яка невiдкладна допомога необхiдна хворому?

A. Ентеросорбцiя

B. Внутрiшньовенна регiдратацiя

C. Оральна регiдратацiя

D. Дезiнтоксикацiйна терапiя

E. Дегiдратацiйна терапiя

31 / 200
Хворий 58-ми рокiв скаржиться на безсоння, неспокiй, кровоточивiсть ясен, збiльшення живота. Хворiє10 рокiв на цироз печiнки. Об’єктивно: хворий збуджений, шкiра жовтушна, множиннi петехiї та судиннi зiрочки, ”печiнковий” запах з рота. Рiвень сечовини кровi - 138 мкмоль/л, загальний бiлок - 54 г/л, альбумiни - 22 г/л, холестерин 2,3 ммоль/л, бiлiрубiн - 48,5 мкмоль/л, протромб. iндекс - 61%, фiбриноген - 1,7 г/л. Чим ускладнилося захворювання?

A. Портальною гiпертензiєю

B. Гострою нирковою недостатнiстю

C. Астено-невротичним синдромом

D. Кровотечею з варикозно розширених вен стравоходу

E. Гепатоцелюлярною недостатнiстю

32 / 200
Пiд час виконання сiльськогосподарських робiт молодий тракторист отримав вiдкритий перелом стегна в його нижнiй третинi. Вiдзначається деформацiя стегна, патологiчна рухомiсть, крепiтацiя кiсткових уламкiв. З рани фонтануєкров. На якому рiвнi потрiбно застосувати кровоспинний джгут?

A. Венозний джгут на верхню третину гомiлки

B. Артерiальний джгут безпосередньо над раною стегна

C. Артерiальний джгут в верхнiй третинi стегна

D. Венозний джгут безпосередньо над раною стегна

E. Артерiальний джгут в середнiй третинi стегна

33 / 200
До стацiонару надiйшов хворий на неспецифiчний виразковий колiт зi скаргами на гострий бiль у животi, здуття, криваву дiарею, пiдвищення температури тiла до 39oС На другу добу перебування у стацiонарi на тлi зростання симптомiв iнтоксикацiї частота випорожнень значно зменшилась. На оглядовiй рентгенограмi: збiльшення товстої кишки понад 6 см, перемiжнi острiвцi виразок слизової оболонки. Яке ускладнення зумовило погiршення стану хворого?

A. Рак кишечника

B. Токсична дилатацiя товстої кишки

C. Стриктура товстої кишки

D. Тромбоз мезентерiальних артерiй

E. Перфорацiя товстої кишки

34 / 200
У дитини з гострою кишковою iнфекцiєю розвинулася клiнiка парезу кишечника Крок 3 Загальна лiкарська пiдготовка (україномовний варiант) 2018 рiк, весна 5 живiт здутий, гази вiдходять погано, кишковi шуми ледве прослуховуються. Введення якого препарату маєпершочергове значення?

A. Цефазолiн

B. Неогемодез

C. Хлорид калiю

D. Глюкоза

E. Альбумiн

35 / 200
Через годину пiсля пологiв у породiллi почалася рясна кровотеча, яка склала 1 100 мл та продовжувалася, артерiальний тиск 80/60 мм рт.ст., пульс до 120/хв., центральний венозний тиск - 60 мм вод.ст. В аналiзi кровi: тромбоцитопенiя, анемiя. Дiагноз: геморагiчний шок. Якi показники необхiдно визначити щодо встановлення його ступеня?

A. Загальний аналiз сечi

B. Коагулограма

C. ЕКГ

D. Загальний аналiз кровi

E. Шоковий iндекс

36 / 200
Рядовий 19-ти рокiв помилково зробив 2 ковтки антифризу, пiсля чого з’явилися запаморочення, слабкiсть, похитування при ходi. Викликав блювання, випив розчин питної соди. У ПМП промили шлунок. Об’єктивно: стан задовiльний, свiдомiсть не порушена, обличчя гiперемоване, iн’єкцiя склер. Пальценосову пробу виконуєневпевнено. У легенях подих везикулярний. Межi серця не змiненi, дiяльнiсть серця ритмiчна, тони збереженi. Частота серцевих скорочень - 90/хв., артерiальний тиск - 100/60 мм рт.ст. Живiт м’який, трохи болючий у епiгастрiї. Печiнка бiля краю реберної дуги. Набрякiв нема. Дiурез - 500 мл/добу. Який обсяг допомоги в ОМедБ?

A. Атропiн, фуросемiд

B. Строфантин в/в

C. Етиловий спирт в/в, фуросемiд в/в

D. Преднiзолон в/м

E. Сольове проносне, етаперазин в/м

37 / 200
Вагiтна у термiнi 34 тижнi доставлена своїм транспортом зi скаргами на сильний головний бiль, погiршення зору, слуху, нудоту, бiль в епiгастрiї. Об’єктивно: анасарка, акроцiаноз, артерiальний тиск - 190/100 мм рт.ст., пульс - 78/хв., ригiднiсть м’язiв потилицi. Яка тактика ведення вагiтної на даному етапi?

A. Термiновий кесарський розтин

B. Протисудомна терапiя

C. Утеротонiчна терапiя

D. Сечогiннi препарати

E. Гiпотензивна терапiя

38 / 200
Хвора 25-ти рокiв вiдчула себе погано в примiщеннi аптеки. Стоїть, спираючись на пiдвiконня з фiксованим плечовим поясом. Об’єктивно: обличчя одутле, вдих короткий, видих подовжений, частота дихання - 22/хв., частота серцевих скорочень - 100/хв., артерiальний тиск - 100/70 мм рт.ст., над легенями при перкусiї коробковий вiдтiнок перкуторного звуку. При аускультацiї - дихання везикулярне, жорстке, сухi, свистячi хрипи, бiльше на видиху. Cor - акцент II тону над легеневою артерiєю. Живiт без особливостей. Попереднiй дiагноз:

A. Трахеобронхiальна дискiнезiя

B. Гострий ларинготрахеїт

C. ХОЗЛ

D. Тромбоемболiя легеневої артерiї

E. Бронхiальна астма

39 / 200
Дiвчинка 10-ти рокiв пiд час шкiльної лiнiйки знепритомнiла. Пiд час огляду шкiра блiда, кiнцiвки холоднi. Тони серця послабленi. Частота серцевих скорочень - 62/хв., артерiальний тиск - 90/50 мм рт.ст. З чого необхiдно розпочати надання допомоги на догоспiтальному етапi?

A. Дати теплий чай

B. Покласти дитину на спину з припiднятими ногами

C. Забезпечити доступ свiжого повiтря

D. Звiльнити вiд стискаючого одягу

E. Покласти теплу грiлку до нiг

40 / 200
Лiкарем швидкої медичної допомоги у хворого констатованi ознаки клiнiчної смертi, розпочато реанiмацiйнi заходи. Для введення лiкарських засобiв обрана пункцiя крiкотиреоїдної зв’язки та ендотрахеальне введення. Як змiнюється доза препаратiв для цього шляху введення?

A. Зменшує ться в 2 рази

B. Збiльшується в 6 разiв

C. Збiльшується в 4 рази

D. Збiльшується в 2 рази

E. Залишається незмiнною

41 / 200
Жiнка 49-ти рокiв на прийомi у сiмейного лiкаря втратила свiдомiсть. Пiд час огляду непритомна, пульс на сонних артерiях не визначається, дихання поверхневе. Розпочато реанiмацiйнi процедури. Як слiд розташувати долонi пiд час проведення зовнiшнього масажу серця?

A. На межi верхньої та середньої третин груднини

B. На межi середньої та нижньої третин груднини

C. На верхнiй третинi груднини

D. На рукiв’ї груднини

E. На мечоподiбному вiдростку

42 / 200
У 19-ти рiчної жiнки у III перiодi пологiв проведене ручне вiдокремлення та видалення послiду в зв’язку з iнтимним прирощенням плаценти. Одразу пiсля пологiв з’явився гострий плевральний бiль, занепокоєння, лихоманка, кашель. Шкiрнi покриви блiдi, температура - 38,9oC, частота пульсу - 98/хв., артерiальний тиск - 100/70; 90/60 мм рт.ст., розпочалась маткова кровотеча, проте матка контурується. На ЕКГ - синусова тахiкардiя, гостре легеневе серце [SIQ III; P pulmonale], парцiальний тиск O2 становить 64 мм рт.ст., тиск CO2 - 18 мм рт.ст. Встановiть дiагноз: Крок 3 Загальна лiкарська пiдготовка ( україномовний варiант) 2018 рiк, весна 6

A. Повiтряна емболiя

B. Емболiя амнiотичною рiдиною

C. Iнфаркт мiокарду

D. Синдром Мендельсона

E. Тромбоемболiя легеневої артерiї

43 / 200
Хвора 19-ти рокiв надiйшла на 4-й день хвороби. У пацiєнтки блювання, рiзка слабкiсть, сонливiсть, виражена жовтяниця. Через добу хвора не орiєнтується в часi, свiдомiсть потьмарена, перiодичне психомоторне збудження. Зменшилися розмiри печiнки. Яке ускладнення зумовило таку клiнiчну картину?

A. Гостра печiнкова колька

B. Гостра надниркова недостатнiсть

C. Гiповолемiчний шок

D. Механiчна жовтяниця

E. Гостра печiнкова недостатнiсть

44 / 200
До порту прибуваєтеплохiд iз Заїру, за даними командира екiпажу на борту перебувають 4 хворих з пiдозрою на гарячку Ебола. Вкажiть термiн спостереження за особами, що спiлкувалися iз хворими:

A. 5 дiб

B. 6 дiб

C. 21 доба

D. 10 дiб

E. 15 дiб

45 / 200
Хворий iз серцево-судинною патологiєю потрапив в реанiмацiйне вiддiлення з пiдозрою на iнфаркт нирки. У нього пiдвищена температура - 39,5oC, гострий бiль у попереку та гематурiя. Артерiальний тиск - 180/110 мм рт.ст. Зроблено загальний аналiз кровi, сечi, та бiохiмiчне дослiдження кровi. Вкажiть найбiльш характернi ознаки iнфаркту нирки iз перерахованих:

A. Пiдвищена швидкiсть осiдання еритроцитiв

B. Цилiндрурiя

C. Лейкоцитурiя

D. Бiль i гематурiя

E. Протеїнурiя

46 / 200
У 44-рiчного чоловiка пiсля вживання сурогатiв алкоголю виникло багаторазове блювання шлунковим вмiстом та дворазове блювання малозмiненою кров’ю. Пульс 100/хв. Артерiальний тиск - 100/70 мм рт.ст. Гемоглобiн - 110 Г/л. При ендоскопiчному обстеженнi у кардiальному вiддiлi шлунка виявлена лiнiйна трiщина слизової оболонки. Який дiагноз можна встановити на основi клiнiки й ендоскопiчних даних?

A. Гостра виразка шлунка, кровотеча

B. Синдром Меллорi-Вейса

C. Варикозне розширення вен кардiального вiддiлу шлунка, кровотеча

D. Грижа стравохiдного отвору дiафрагми

E. Ерозивний гастрит, ускладнений кровотечею

47 / 200
Пiдлiток 14-ти рокiв перебуваєна диспансерному облiку з приводу артерiальної гiпертензiї. Пiсля емоцiйного стресу у хворого розвинулася гiпертензивна криза. Артерiальний тиск - 170/100 мм рт.ст., частота серцевих скорочень - 50/хв. Який медикаментозний засiб Ви призначите?

A. Корвiтол

B. Каптоприл

C. Панангiн

D. Кордiамiн

E. Дигоксин

48 / 200
Чоловiк 20-ти рокiв опинився пiд завалом. Протягом 6 годин гомiлки були пiд фрагментом стiни. Стан потерпiлого важкий. Свiдомiсть вiдсутня, артерiальний тиск - 80/50 мм рт.ст. Яку невiдкладну допомогу треба надати хворому?

A. Дезiнтоксикацiйна терапiя

B. Накласти джгут на стегна, iммобiлiзувати нижнi кiнцiвки шинами Крамера

C. Знеболення

D. Iммобiлiзацiя кiнцiвок

E. Накласти джгут на стегна, iммобiлiзувати нижнi кiнцiвки шинами Крамера, ввести знеболювальнi, iнфузiйна терапiя

49 / 200
Учасник лiквiдацiї аварiї на АЕС направлений у стацiонар з дiагнозом ”променева хвороба”. Протягом 8 днiв перебування в стацiонарi не знайдено нiяких суттєвих вiдхилень вiд норми. Чи можна очiкувати прояви гострого радiацiйного ураження у майбутньому?

A. Так, протягом двох мiсяцiв

B. Не очiкується

C. Так, протягом пiвроку

D. Так, протягом першого мiсяця

E. Так, протягом року

50 / 200
У потерпiлого внаслiдок тривалого впливу високих концентрацiй чадного газу дiагностовано тяжкий ступiнь отруєння. Назвiть найбiльш ефективну схему проведення кисневої терапiї:

A. 100% кисень протягом 1 години

B. 80% киснево-повiтряна сумiш протягом 2 годин

C. 60% киснево-повiтряна сумiш протягом 4 годин

D. Гiпербарична оксигенацiя

E. 40% киснево-повiтряна сумiш протягом 6 годин

51 / 200
У жiнки 32-х рокiв стан пiсля операцiї кесаревого розтину. На третю добу вiдзначено збiльшення в об’ємi лiвої нижньої кiнцiвки, поява болю за ходом глибоких вен гомiлки i гiперемiя шкiри. Температура тiла - 37,8oC. Яких заходiв необхiдно вжити пiсля операцiї для профiлактики глибокого венозного тромбозу? Крок 3 Загальна лiкарська пiдготовка ( україномовний варiант) 2018 рiк, весна 7

A. Лiкування антибiотиками

B. Лiкування цитостатиками

C. Лiкування утеротонiчними препаратами

D. Введення фраксипарину

E. Озонотерапiя

52 / 200
У дитини 12-ти рокiв на тлi неревматичного кардиту з’явилися занепокоєння, акроцiаноз, експiраторна задишка, бiль за грудниною, кiнцiвки холоднi, вологi, артерiальна гiпотонiя. Якi заходи необхiднi пiд час транспортування?

A. Положення на правому боцi

B. Ортопное

C. Горизонтальне положення з пiднятим головним кiнцем

D. Горизонтальне положення з опущеним головним кiнцем

E. Положення на лiвому боцi

53 / 200
У лiкарню доставлена група потерпiлих у результатi бiйки iз застосуванням холодної i вогнепальної зброї. Якi поранення найбiльш несприятливi для прогнозу розвитку iнфекцiйних ускладнень?

A. Рвано-рiзанi

B. Колото-рiзанi

C. Проникнi

D. Вогнепальнi

E. Рiзанi

54 / 200
У гуртожитку виявлено хворого з пiдозрою на чуму. 2 днi назад вiн повернувся з Iндiї. Яких профiлактичних заходiв треба вжити щодо контактних осiб?

A. Екстрена профiлактика тетрациклiном, iзоляцiя

B. Лабораторне обстеження

C. Вакцинацiя

D. Термометрiя

E. Спостереження на дому 6 днiв

55 / 200
Хворий 67-ми рокiв впродовж 15-ти рокiв страждаєна гiпертонiчну хворобу. Пiд час фiзичної роботи раптово з’явився сильний бiль у епiгастрiї, нудота, непритомнiсть, артерiальний тиск - 190/90 мм рт.ст., пульс 110/хв. При пальпацiї в епiгастрiї визначається болюче утворення, що пульсує. Який дiагноз єнайбiльш iмовiрний?

A. Розшарувальна аневризма черевного вiддiлу аорти

B. Лiмфогранулематоз з ураженням черевних лiмфовузлiв

C. Ракова пухлина шлунка

D. Iнфаркт мiокарда, гастралгiчна форма

E. Пiдпечiнковий абсцес

56 / 200
Хворий надiйшов у лiкарню на третiй день захворювання з t - 39oC, головним болем, остудою. Захворювання почалося з появи папули у пахвиннiй дiлянцi. Наступного дня з’явився пухирець iз темним вмiстом, що потiм розкрився з утворенням болючої ранки з жовтуватим дном й болючим синьочервоним iнфiльтратом в пахвиннiй дiлянцi розмiром 4 х4 см. Яких заходiв необхiдно вжити в першу чергу?

A. Введення протиправцевої сироватки

B. Накласти пов’язку на рану

C. Введення жарознижувальних препаратiв

D. Iзоляцiя хворого з протиепiдемiчними заходами

E. Первинна хiрургiчна обробка рани

57 / 200
Бригадою швидкої медичної допомоги (ШМД) транспортується потерпiлий з черепномозковою травмою: свiдомiсть вiдсутня, зiницi рiвномiрно звуженi, артерiальний тиск 100/60 мм рт.ст., дихання самостiйне, ефективне. Яке положення слiд надати потерпiлому пiд час транспортування до лiкувального закладу?

A. На правому боцi з опущеним головним кiнцем

B. Горизонтальне на спинi з опущеним головним кiнцем

C. Горизонтальне на спинi

D. Горизонтальне на спинi з припiднятим головним кiнцем на 30o

E. Горизонтальне на спинi з пiднятими ногами на 70o

58 / 200
У хлопчика 2-х рокiв на 5-й день дiареї (E.coli) та субфебрильної лихоманки з’явився поширений петехiальний висип, дiурез 50 мл на добу. Загальний аналiз кровi: гемоглобiн - 70 г/л, КП- 0,85, фрагментованi еритроцити, тромбоцити - 55 Г/л. Креатинiн - 240 мкМ/л. Найiмовiрнiшою причиною ниркової недостатностi є:

A. Гемолiтико-уремiчний синдром

B. Гiповолемiя

C. Геморагiчний васкулiт

D. Iнтерстицiальний нефрит

E. Гломерулонефрит

59 / 200
Хвора 57-ми рокiв на пляжi вiдчула рiзкий головний бiль, виникло блювання. Хвора знепритомнiла. Об’єктивно: шкiра рiзко гiперемована. Артерiальний тиск - 200/130 мм рт.ст. Пульс - 98/хв., напружений. Дихання за типом Чейн-Стокса. Симптом ”вiтрила” справа. Права стопа ротована назовнi. Глибокi рефлекси не викликаються. Який симптом необхiдно перевiрити у хворої в непритомному станi для визначення сторони ураженої пiвкулi?

A. Холодову пробу

B. Хиткiсть у позi Ромберга

C. Адiадохокiнез

D. Ширину зiниць

E. Орального автоматизму

60 / 200
Водiй, якого доставлено у приймальне вiддiлення пiсля автодорожньої катастрофи, у рентгенологiчному кабiнетi знепритомнiв. Шкiра обличчя та шиї цiанотична, серцевi тони не вислуховуються, артерiальний тиск не визначається, пiдшкiрнi вени шиї розширенi. На оглядовiй рентгенограмi ОГК легеневi поля не змiненi, серцева тiнь маєкулясту форму. Вкажiть найбiльш iмовiрну причину зупинки кровообiгу: Крок 3 Загальна лiкарська пiдготовка (україномовний варiант) 2018 рiк, весна 8

A. Напружена емфiзема середостiння

B. Гемомедiастинум

C. Тампонада серця

D. Тромбоемболiя легеневої артерiї

E. Геморагiчний шок

61 / 200
У пiдлiтка 16-ти рокiв 4 мiсяцi тому дiагностовано туберкульоз легенiв. Пiсля лiкування впродовж 2-х мiсяцiв дитина самостiйно перервала прийом протитуберкульозних препаратiв. У зв’язку з погiршенням стану було повторно призначене лiкування. Через 2 тижнi з’явились втрата рiвноваги, зниження слуху, дзвiн у вухах. Прийом якого препарату зумовив появу таких симптомiв i потребуєвiдмiни?

A. Рiфампiцин

B. Пiразiнамiд

C. Iзонiазiд

D. Етамбутол

E. Стрептомiцин

62 / 200
14- рiчний хлопчик на тлi високої температури тiла раптом починаєповодитися неадекватно, спостерiгається агресивна поведiнка, викрикуєнецензурнi слова. З’являються епiзоди клонiко-тонiчних судом. Яка причина такого стану єнайбiльш iмовiрною?

A. Енцефалiт

B. Афективно-респiраторнi напади

C. Iстерична реакцiя

D. Пневмонiя

E. Фебрильнi судоми

63 / 200
Хворий 40-ка рокiв загальмований, часом агресивний, на питання вiдповiдаєнеадекватно. Вiдомо, що тривалий час зловживаєалкоголем. Шкiра та слизовi оболонки жовтi. Живiт збiльшений у розмiрi, на переднiй черевнiй стiнцi розширенi вени у виглядi голови медузи. Печiнка +4 см, край щiльний, болючий, гладенький. Перкуторно: збiльшення меж селезiнки та притуплення у спадистих мiсцях. Назвiть найбiльш iнформативний метод для дiагностики печiнкової недостатностi:

A. Сонографiя

B. Бiохiмiчнi дослiдження кровi

C. Комп’ютерна томографiя

D. Гастроскопiя

E. Загальний аналiз кровi

64 / 200
Хворому 22-х рокiв з полiтравмою в реанiмацiйнiй залi проводиться серцеволегеневомозкова реанiмацiя. Який критерiй ефективностi закритого масажу серця має найбiльшу прогностичну цiннiсть?

A. Наявнiсть пульсацiї на соннiй артерiї

B. Вiдновлення самостiйного дихання

C. Звуження зiниць

D. Наявнiсть пульсу на променевiй артерiї

E. Аускультативно вислуховуються тони серця

65 / 200
У хворого 32-х рокiв пiсля перебування у лiсi та контакту з мурахами з’явилися набряк суглобiв рук, блювання, бiль у шлунку, остуда, утруднене дихання, загальна слабкiсть. При оглядi хворого вiдзначено набряк обличчя, шкiрнi покриви гiперемованi. Над легенями вислуховуються жорстке дихання, сухi свистячi хрипи. Тахiкардiя. Артерiальний тиск - 70/40 мм рт.ст. Якi заходи невiдкладної допомоги необхiдно провести хворому?

A. Призначення сорбентiв

B. Введення кордiамiну

C. Введення антигiстамiнних препаратiв

D. Введення серцевих глiкозидiв

E. Введення адреналiну

66 / 200
Солдат 20-ти рокiв на полi бою отримав ураження у виглядi термiчного опiку обох кистей. Об’єктивно: загальний стан задовiльний частота дихальних рухiв - 16/хв., дихання везикулярне. Частота серцевих скорочень - 78/хв. Дiяльнiсть серця ритмiчна. На тильнiй поверхнi долонь пухирi з блiдорожевим вмiстом. З чого необхiдно розпочати невiдкладну допомогу?

A. Промити перекисом водню

B. Ввести антигiстамiннi препарати

C. Ввести знеболювальнi препарати

D. Накласти асептичну пов’язку

E. Промити холодною водою

67 / 200
Хворий 40-ка рокiв доставлений швидкою медичною допомогою, свiдомiсть потьмарена, блiдий, вкритий холодним потом. Частота дихальних рухiв - 28/хв., артерiальний тиск 80 /50 мм рт.ст., тони серця приглушенi, живiт при пальпацiї болiсний в епiгастрiї, в анамнезi блювання кавовою гущею. Якi першочерговi заходи невiдкладної допомоги?

A. Введення довенно кристалоїдних розчинiв

B. Введення довенно адреналiну

C. Введення довенно розчину глюкози

D. Введення довенно атропiну

E. Введення довенно гепарину

68 / 200
Жiнка 30-ти рокiв швидкою допомогою доставлена у непритомному станi з мiсця автоаварiї. Об’єктивно: свiдомiсть вiдсутня, на больовi подразники або спонтанно з’являється тонiчне напруження м’язiв з випростуванням рук i нiг та закиданням голови назад, двостороннi стопнi патологiчнi рефлекси. Дихання Чейн-Стокса, пульс - 120/хв., артерiальний тиск - 140/90 мм рт.ст., температура - 37,9o

A. Забiй головного мозку важкого ступеня

B. Аневризма судин головного мозку

C. Назвiть найбiльш iмовiрний дiагноз:

D. Внутрiшньочерепна гематома F. Менiнгiт

E. Гостре порушення мозкового кровообiгу

69 / 200
У чоловiка 26-ти рокiв в нижнiй третинi лiвого стегна єрана 7х3 см неправильної форми з рваними краями та помiрною кровотечею. Близько 20-ти хвилин тому хворого вкусив бродячий пес. Якою буде перша Крок 3 Загальна лiкарська пiдготовка (україномовний варiант) 2018 рiк, весна 9 допомога?

A. Накладання стискальної пов’язки. Рану не зашивати. Госпiталiзацiя в хiрургiчний стацiонар для проведення антирабiчної профiлактики

B. ПХО. Рану зашити. Госпiталiзацiя в хiрургiчний стацiонар для проведення антирабiчної профiлактики

C. ПХО. Рану зашити. Амбулаторне спостереження хiрурга та рабiолога

D. -

E. ПХО. Рану не зашивати. Амбулаторне спостереження хiрурга та рабiолога

70 / 200
Хвора 72-х рокiв скаржиться на запаморочення з нудотою i блюванням. В ходi неврологiчного дослiдження виявленi горизонтальний нiстагм влiво, лiвобiчна гемiатаксiя, зниження тонусу лiвих кiнцiвок. Яка локалiзацiя патологiчного процесу?

A. Потилична частка

B. Стовбур головного мозку

C. Лобова частка

D. Мозочок

E. Скронева частка

71 / 200
У хворого 33-х рокiв пiсля введення анальгiну з’явилась слабкiсть, шум у вухах, почуття страху, серцебиття. На шкiрi обличчя - уртикарнi висипання. Шкiра вкрита холодним, липким потом. Артерiальний тиск - 50/20 мм рт.ст. Пульс слабкий, ниткоподiбний, його не можливо пiдрахувати. Через 15 хвилин з’явилися здуття живота, тиск у епiгастральнiй областi, нудота, блювання. Який найбiльш iмовiрний дiагноз у даного хворого?

A. Гострий панкреатит

B. Геморагiчний шок

C. Гостра кишкова непрохiднiсть

D. Анафiлактичний шок

E. Прободна виразка шлунка

72 / 200
Хвора 40-ка рокiв, iнженер, маєскарги на пароксизми гострого болю в лiвiй половинi обличчя, тривалiстю 1-2 хвилини. Частота нападiв до 10 разiв на добу. Провокуються напади болю вмиванням, вживанням їжi, розмовами, дотиком до лiвої щоки (”куркова зона”). Хворобливiсть при пальпацiї супраорбiтальної точки злiва. Сформулюйте клiнiчний дiагноз:

A. Невралгiя трiйчастого нерва

B. Невралгiя великого потиличного нерву

C. Пухлина головного мозку

D. Лицева симпаталгiя

E. Неврит лицевого нерву

73 / 200
У дитини 1,5 року з ознаками гострої респiраторної iнфекцiї ввечерi з’явилася iнспiраторна задишка, ”гавкаючий” кашель, захриплiсть голосу. При оглядi: дихання стенотичне, iнспiраторна задуха з участю допомiжної дихальної мускулатури, втягування поступливих дiлянок грудної клiтки. При аускультацiї дихання у легенях дифузно послаблене. Тахiкардiя, випадання пульсової хвилi на вдиху. Поставте дiагноз:

A. Дифтерiйний круп

B. Стороннєтiло дихальних шляхiв

C. Обструктивний бронхiт

D. Пневмонiя

E. Вiрусний круп

74 / 200
Хворий 48-ми рокiв, працiвник хiмiчної лабораторiї, доставлений в лiкарню зi скаргами на загальну слабкiсть, запаморочення, головний бiль, заплiтання язика при розмовi, блювання, кашель, дертя в горлi, кровотечу з носа, часте болюче сечовипускання. Об’єктивно: шкiра сiро-синього кольору, судоми м’язiв. Кров шоколадно-бура, вмiст MtHb у кровi - 60%, еритроцити з тiльцями ГейнцаЕрлiха - 25%. В сечi: протеїнурiя, макрогематурiя. Ваш попереднiй дiагноз:

A. Iнтоксикацiя амiносполуками бензолу

B. Iнтоксикацiя марганцем

C. Iнтоксикацiя тетраетилсвинцем

D. Iнтоксикацiя ртуттю

E. Iнтоксикацiя сiрковуглецем

75 / 200
Хвора 36-ти рокiв працюєна хiмiчному заводi. Пiсля грубого порушення правил технiки безпеки та виникнення аварiйної ситуацiї, була госпiталiзована в стацiонар зi скаргами на пiдвищення температури тiла до 38oC, бiль у груднiй клiтцi, кашель з видiленням слизовогнiйного харкотиння з домiшками кровi, задишку. Об’єктивно: в нижнiх вiддiлах легень ослаблене везикулярне дихання, вислуховуються дрiбномiхурцевi вологi хрипи та крепiтацiя. Рентгенологiчно: вогнищево-iнфiльтративнi змiни в нижнiх вiддiлах легень. Поставте попереднiй дiагноз:

A. Гострий токсичний ларингiт

B. Гострий токсичний набряк легень

C. Гострий токсичний фарингiт

D. Гострий токсичний бронхiт

E. Гострий токсичний пневмонiт

76 / 200
До iнфекцiйної лiкарнi лiкарем сiльської амбулаторiї направлений хворий 17-ти рокiв, який три днi тому був укушений коровою за кисть руки. При оглядi на мiсцi укусу визначається пухирець з кратероподiбним поглибленням. Навколо пустули - круглий вiнчик з пухирцiв iз серозно-кров’янистим вмiстом та регiональний лiмфаденiт. Що необхiдно зробити для уточнення дiагнозу?

A. Мiкроскопiя видiлень з рани

B. Рентгенолологiчне дослiдження кистi

C. Бактерiологiчне дослiдження вмiсту рани

D. Бактерiологiчне дослiдження кровi хворого

E. Загальний аналiз кровi

77 / 200
У реанiмацiйне вiддiлення доставлений хлопчик 10-ти рокiв з гострим отруєнням свинцем. Млявий, шкiра блiда, артерiальний тиск - 110/55 мм рт.ст., ендогенний креатинiн - 1,098 ммоль/л, сечовина - 20,8 ммоль/л, калiй плазми - 7,9 ммоль/л, дiурез 200 мл/добу. Що слiд призначити першочергово? Крок 3 Загальна лiкарська пiдготовка ( україномовний варiант) 2018 рiк, весна 10

A. Хелатоутворювачi

B. Лазикс

C. Ентеросгель

D. Плазмаферез

E. Активоване вугiлля

78 / 200
Мати залишила здорового сина 2,5 рокiв iз старшою дочкою, хворою на гостру респiраторну вiрусну iнфекцiю (ГРВI). Вона через 3 години повернулася додому i помiтила у сина частий кашель. На другий день стан його погiршився, температура тiла 38 oC, частота дихання - 42/хв., частота серцевих скорочень - 132/хв., цiаноз шкiри. Перкуторно: справа нижче кута лопатки вкорочення звуку, аускультативно в цьому мiсцi рiзке ослаблення дихання. На Rо ОГК ателектаз правих сегментiв S4 i S5, тiнь органiв середостiння змiщена вправо. Яка iмовiрна причина такого стану дитини?

A. Гостра пневмонiя

B. Гострий обструктивний бронхiт

C. Стороннєтiло бронхiв

D. Напружений пневмоторакс

E. Гостра респiраторна вiрусна iнфекцiя

79 / 200
28- рiчна жiнка скаржиться на переймоподiбний бiль у нижнiх вiддiлах живота, кров’янистi видiлення з пiхви. Хвора блiда, пульс - 78/хв., артерiальний тиск - 110/70 мм рт.ст., температура - 36,6o. Пiд час бiмануального дослiдження: матка збiльшена до 6-7 тижнiв вагiтностi, болюча, плiдне яйце в цервiкальному каналi, видiлення з пiхви кров’янистi. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Неповний аборт

B. Позаматкова вагiтнiсть

C. Апоплексiя яєчника

D. Загроза викидня

E. Аборт в ходу

80 / 200
Вагiтна в термiнi 30 тижнiв надiйшла до пологового будинку у важкому станi. Скарги на головний бiль, блювання, мерехтiння мушок перед очима. Об’єктивно: анасарка, артерiальний тиск - 180/120 мм рт.ст., з’явилися фiбрилярнi посмикування м’язiв обличчя, тонiчнi судоми, дихання припинилося. Через 2 хвилини дихання вiдновилося. Амнезiя. Поставте дiагноз:

A. Черепно-мозкова травма

B. Епiлепсiя

C. Гiпертонiчний криз

D. Еклампсiя

E. Пухлина мозку

81 / 200
Хвора 62-х рокiв скаржиться на виражену слабкiсть, втомлюванiсть, набряки обличчя i нiг. Погiршення стану наростало протягом останнього року. У 55 рокiв перенесла субтотальну тиреоїдектомiю, 2 роки тому - iнфаркт мiокарда, з того часу зберiгається миготлива аритмiя. Змiна якого лабораторного показника вказуєна причину погiршення стану хворої?

A. КФК - 250 од/л

B. Креатинiн - 95,3 мкмоль/л

C. ТТГ - 12,0 мМЕ/л

D. Протеїнурiя - 0,03 г/л

E. Загальний холестерин - 8,7 ммоль/л

82 / 200
До лiкаря психотерапевта звернулися батьки 14-рiчної дiвчинки у зв’язку з рiзкою змiною поведiнки доньки протягом останнiх 10-ти днiв. Вона стала замкненою, не хоче ходити до школи, увесь час сидить у своїй кiмнатi. Пiд час огляду дiвчинки лiкар звернув увагу на наявнiсть старих синцiв на руках, ногах, садна, що загоюються, на внутрiшнiй поверхнi стегон. Найбiльш можлива причина змiни поведiнки дiвчинки?

A. Зґвалтування

B. Конфлiкт з батьками

C. Проблеми у школi

D. Нервова анорексiя

E. Проблеми у особистих стосунках

83 / 200
Хвора 49-ти рокiв протягом останнього тижня пiсля стоматологiчної операцiї в зв’язку з остеомiєлiтом нижньої челюстi стала тривожною, плаксивою, порушився сон. Виказуєiдеї поганого до неї ставлення з боку близьких, мовляв, її засуджують, звинувачують у матерiальних негараздах сiм’ї. У вiддiленнi весь час ходить по палатi, заламує руки, голосить, ”краще б убили одразу”, ”так жити не хочу”. Який препарат слiд призначити в першу чергу хворiй?

A. Iмiзин

B. Амiназин

C. Дiазепам

D. Амiтриптилiн

E. Галоперидол

84 / 200
Хвора 16-ти рокiв скаржиться на iнтенсивний бiль у горлi злiва, що вiддаєу вухо, рiзке утруднення ковтання та вiдкриття рота, пiдвищення температури тiла до 39,2o. Хворiєтретю добу, за тиждень до початку скарг лiкувалася у дiльничного лiкаря з приводу ангiни. Вiдкриття рота значно утруднене (тризм жувальних м’язiв), асиметрiя зiву за рахунок випинання лiвого мигдалика, пiднебiнно-язикова дужка рiзко гiперемована, iнфiльтрована, набрякла. За кутом нижньої щелепи визначаються збiльшенi та болючi лiмфовузли. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Хронiчний тонзилiт

B. Дифтерiя

C. Ангiна

D. Фарингiт

E. Паратонзилярний абсцес

85 / 200
Граючись на будiвельному майданчику, хлопчик 10-ти рокiв впав з висоти на бетонне покриття. Пiд час огляду дитина непритомна, дихальна екскурсiя грудної клiтки вiдсутня, пульс на соннiй артерiї не визначається, зiницi рiзко розширенi, у дитини наявний вiдкритий перелом кiсток гомiлки, численнi садна на видимих дiлянках шкiри, на губах свiжi слiди кровi. Яких заходiв невiдкладної Крок 3 Загальна лiкарська пiдготовка ( україномовний варiант) 2018 рiк, весна 11 допомоги потребуєпотерпiлий у першу чергу?

A. Транспортування потерпiлого до найближчого лiкувального закладу

B. Вiдновлення прохiдностi дихальних шляхiв та проведення серцево-легеневої реанiмацiї

C. Накладання пов’язки та первинна iммобiлiзацiя нижньої кiнцiвки

D. Введення протишокових засобiв

E. Загальний огляд потерпiлого з пальпацiєю з метою визначення провiдного ушкодження

86 / 200
В хiрургiчний стацiонар направлений хворий з явищами кишкової кровотечi та iмовiрною пухлиною селезiнкового кута ободової кишки. Який метод дослiдження матиме вирiшальне значення для встановлення i пiдтвердження дiагнозу?

A. Оглядова рентгенограма черевної порожнини

B. Колоноскопiя з бiопсiєю

C. Анамнез та фiзикальнi методи дослiдження

D. Iригоскопiя

E. Ректороманоскопiя

87 / 200
Хвора 70-ти рокiв звернулася до лiкаря зi скаргами на блювання з домiшками жовчi, затримку випорожнень та газiв. П’ять рокiв тому оперована з приводу перфорацiйної виразки 12-палої кишки. Живiт здутий. Спостерiгаються шум плескоту та симптом Валя. Поставте дiагноз:

A. Гостра непрохiднiсть кишечника

B. Гострий холецистит

C. Гострий панкреатит

D. Гострий апендицит

E. Загострення виразкової хвороби 12-палої кишки

88 / 200
У 70-рiчного пацiєнта скарги на бiль в правiй поперековiй дiлянцi з iррадiацiєю в статевi органи, часте болюче сечовипускання, пiдвищення температури тiла до 38,3oC, лихоманку, блювання. Аналiз сечi: реакцiя кисла, лейкоцитiв бiльше 110, еритроцитiв - 48 в полi зору, сеча каламутна, бурого кольору. Ультрасонографiчно виявлено нерiвномiрно вираженi змiни паренхiми, значне розширення миски правої нирки. Попереднiй дiагноз:

A. Сосочковий некроз

B. Карбункул нирки. Гострий гнiйний паранефрит

C. Сечокам’яна хвороба

D. Сечо-сольовий дiатез. Абсцес нирки

E. Загострення хронiчного пiєлонефриту

89 / 200
У хлопчика 5-ти рокiв вночi стався напад ядухи, який характеризувався: сухим кашлем, експiраторною задишкою, вiдчуттям стиснення у грудях. В актi дихання бере участь допомiжна мускулатура. В анамнезi - напади ядухи 1-2 рази на мiсяць протягом 3-х рокiв, атопiчний дерматит з 2-х рокiв. Препаратом вибору для надання першої допомоги на догоспiтальному етапi є:

A. Бета-2-агонiсти короткої дiї

B. Пролонгованi бета-2-агонiсти

C. Iнгаляцiйнi глюкокортикостероїди

D. Iнгаляцiйнi холiнолiтики

E. Метилксантини

90 / 200
У дитини 10-ти мiсяцiв, яка хворiєна гостру респiраторну iнфекцiю, погiршився стан за рахунок пiдвищення температури до 39,8o. Дитина притомна. Шкiра блiда, акроцiаноз, кiнцiвки холоднi, позитивний симптом ”бiлої плями”. Тахiкардiя, задишка, судомна готовнiсть. Яку терапiю слiд призначити?

A. Жарознижувальнi + преднiзолон

B. Фiзичний метод охолодження

C. Жарознижувальнi + судинорозширювальнi препарати

D. Жарознижувальнi + протисудомнi препарати

E. Жарознижувальнi + кардiотонiчнi препарати

91 / 200
Хворий маєопiки обох гомiлок, 10% поверхнi тiла, стадiя 2-А, опiковий шок середньої важкостi. Яку невiдкладну допомогу необхiдно надати?

A. Знеболювання та введення розчину Рiнгер-лактату

B. Введення дiуретикiв та асептична пов’язка на раневу поверхню

C. Введення колоїдних розчинiв

D. Введення антибiотикiв та охолодження гомiлок

E. Знеболювання та введення кортизону

92 / 200
Хворий 63-х рокiв з трансмуральним задньодiафрагмальним iнфарктом мiокарда на 21 добу втратив свiдомiсть. Об’єктивно: пульс на периферичних судинах не визначається. На ЕКГ: частота серцевих скорочень 180/хв., зубцi Р вiдсутнi, шлуночковi комплекси розширенi, деформованi, ширина QRS бiльше 0,14 с; QS тип шлуночкового комплексу у V 6 . Яке ускладнення виникло у хворого?

A. Пароксизмальна шлуночкова тахiкардiя

B. Трiпотiння шлуночкiв

C. Фiбриляцiя шлуночкiв

D. Миготлива аритмiя

E. Пароксизм суправентрикулярної тахiкардiї

93 / 200
До гiнекологiчного вiддiлення надiйшла хвора зi значною кровотечею зi статевих шляхiв, болем внизу живота. В анамнезi: стоїть на облiку в ж/к з вагiтнiстю 12 тижнiв. Об’єктивно: хвора блiда, артерiальний тиск - 100/60 мм рт.ст., пульс - 90-100/хв. Зi статевих шляхiв значнi кров’янистi видiлення. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Кровотеча з вагiни

B. Спонтанний аборт. Геморагiчний шок I ступеня

C. Неповний аборт Крок 3 Загальна лiкарська пiдготовка (україномовний варiант) 2018 рiк, весна 12

D. Загроза переривання вагiтностi

E. Самовiльний аборт, що починається

94 / 200
У хворого 73-х рокiв у приймальному вiддiленнi раптово виникла асистолiя. Що з перерахованого, слiд враховувати лiкарю приймального вiддiлення, який проводить реанiмацiйнi заходи до прибуття бригади анестезiологiв, в зв’язку з вiком хворого?

A. Зменшити ЧСС при непрямому масажi серця

B. Вiдмовитися вiд використання дефiбрилятора

C. Силу натискання при непрямому масажi серця

D. Змiнити тривалiсть реанiмацiйних заходiв

E. Зменшити частоту дихання при ШВЛ

95 / 200
У хворого 30-ти рокiв пiд час сильного кашлю виникли рiзка задишка та гострий бiль в правiй половинi грудної клiтки, який посилюється при диханнi. Хворiє на бронхiт другу добу. Об’єктивно: артерiальний тиск 110/70 мм рт.ст., частота серцевих скорочень - 80/хв. Аускультативно: над легенями праворуч дихання не прослуховується. Який метод дослiдження найбiльш iнформативний в цьому випадку?

A. ЕКГ

B. Рентгеноскопiя ОГК

C. Клiнiчний аналiз кровi

D. УЗД серця

E. УЗД органiв черевної порожнини

96 / 200
Хворого 32-х рокiв, який страждаєна епiлепсiю з частими тонiко-клонiчними судомними нападами, пiсля самовiльного припинення вживання антиконвульсантiв, доставлено бригадою швидкої медичної допомоги у епiлептичному статусi. З яких препаратiв доцiльно починати невiдкладну допомогу?

A. Тiопентал-натрiю 1 мл 10% розчину на 10 кг маси хворого внутрiшньовенно

B. Сибазон внутрiшньовенно 20 мг на 20 мл 40% розчину глюкози або фiзiологiчного розчину

C. Лазикс 2,0 мл внутрiшньом’язово

D. Кавiнтон 2,0 мл внутрiшньовенно на 250,0 мл фiзiологiчного розчину

E. 10,0 мл 25% розчину магнiю сульфату внутрiшньовенно

97 / 200
Хвора 52-х рокiв скаржиться на набряк та посинiння правої гомiлки, бiль, що розпирає та зменшується при пiднятому положеннi гомiлки. При пальпацiї гомiлки больова реакцiя посилюється. Яким буде дiагноз?

A. Тромбофлебiт вен правого клубовостегнового сегменту

B. Тромбофлебiт вен таза

C. Тромбофлебiт глибоких вен правої гомiлки

D. Тромбофлебiт поверхневих вен в колiннiй дiлянцi правої нижньої кiнцiвки

E. Тромбофлебiт нижньої порожнистої вени

98 / 200
На мiстi дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) з пошкодженої автiвки вилучено дитину 10- ти рокiв з численними забоями та вiдкритим переломом гомiлки. При оглядi спостерiгаються задуха, цiаноз шкiри. Права половина грудної клiтини не бере участi у диханнi. Перкуторно над нею визначається високий тимпанiт, аускультативно дихання не прослуховується, межi серцевої тупостi змiщено влiво. Тони серця глухi, прискоренi. Ви дiагностували напружений правобiчний пневмоторакс. Якими будуть Вашi дiї?

A. Призначити оксигенотерапiю

B. Розпочати штучну вентиляцiю легень (ШВЛ)

C. Призначити кордiамiн пiдшкiрно

D. Негайна декомпресiя правої плевральної порожнини

E. Негайно транспортувати постраждалу дитину до лiкарнi

99 / 200
Потерпiлий доставлений у МедР з вогнища через добу пiсля застосування хiмiчної зброї. Скаржиться на сильний бiль в очах, свiтлобоязнь, сльозотечу, запаморочення, слабкiсть, нудоту, блювання. Зi слiв постраждалого, краплi отруйної речовини (ОР) потрапили на шкiру обличчя й в очi. Через кiлька хвилин з’явилися вiдчуття пiску в очах, свiтлобоязнь, сльозотеча, якi неухильно наростали. При оглядi трохи загальмований, млявий, адинамiчний. Блефароспазм, виражений набряк i гiперемiя повiк, еритематознi вогнища на шкiрi обличчя. Пульс - 60/хв., ритмiчний, тони серця ослабленi, артерiальний тиск 90 /60 мм рт.ст. Дихання жорстке. Якими властивостями володiє отруйна речовина?

A. Ураження ОР подразливої дiї

B. Ураження рiдкою ОР нервовопаралiтичної дiї

C. Отруєння ароматичними вуглеводнями

D. Ураження пароподiбним iпритом важкого ступеня

E. Ураження рiдкою ОР шкiрно-наривної дiї

100 / 200
Чоловiк 34-х рокiв, чабан, захворiв раптово. Об’єктивно: стан тяжкий, задуха, домiшки кровi в харкотиннi, t - 40oC, явища кон’юнктивiту, вираженi катаральнi явища, цiаноз, пульс - 140/хв., артерiальний тиск 80/40 мм рт.ст., над легенями притуплення перкуторного звуку, вислуховуються сухi та вологi хрипи. З епiданамнезу вiдомо про масову загибель овець. Поставте попереднiй дiагноз:

A. Сибiрка, легенева форма

B. Легiонельоз

C. Туляремiя, легенева форма

D. Крупозна пневмонiя

E. Чума, легенева форма

101 / 200
У хворого з ангiною раптово на рiзних дiлянках шкiри з’явилися схильнi до злиття пухирi. Їх поява супроводжувалася нестерпним свербiнням, пiдвищенням температури тiла до 37,2o. У аналiзi кровi: еозiнофiлiя. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Синдром Лайєлла

B. Вiтряна вiспа

C. Пухирчатка

D. Синдром Стiвена-Джонса

E. Кропивниця

102 / 200
Пацiєнт 40-ка рокiв раптово, виходячи з тролейбуса, падаєна землю. У нього вiдсутнєсамостiйне дихання, та пульсацiя на магiстральних артерiях, розширенi зiницi. Ваш дiагноз:

A. Клiнiчна смерть

B. Гострий iнфаркт мiокарда

C. Ортостатичний колапс

D. Запаморочення

E. Тромбоемболiя легеневої артерiї

103 / 200
Хворий 50-ти рокiв був збитий автомобiлем в результатi чого отримав вiдкритий перелом лiвого стегна в середнiй третинi з кутовим та поздовжнiм змiщенням уламкiв. Який оптимальний метод транспортної iммобiлiзацiї слiд застосувати?

A. Три драбинчастi шини

B. Шину Дiтерiхса та Крамера

C. Двi драбинчастi шини

D. Шину Томаса

E. Шину Дiтерiхса

104 / 200
Чоловiк 72-х рокiв звернувся до лiкаря полiклiнiки зi скаргами на вiдсутнiсть видiлення сечi протягом 8 годин. Страждаєна аденому передмiхурової залози. При пальцевому ректальному дослiдженнi встановлено: передмiхурова залоза до 7 см в дiаметрi, безболiсна тугоеластична, мiжчасткова борозенка згладжена, слизова оболонка прямої кишки над нею рухома. Який метод дiагностики найбiльш iнформативний для визначення розмiрiв передмiхурової залози та об’єму залишкової сечi?

A. Ультразвукова сонографiя

B. Уретероцистоскопiя

C. Урофлоуметрiя

D. Низхiдна цистографiя

E. Екскреторна урографiя

105 / 200
Хворий 83-х рокiв надiйшов до приймально-дiагностичного вiддiлення з попереднiм дiагнозом: защемлена пупкова кила. Пiд час обстеження раптово зблiд, втратив свiдомiсть. Дихання вiдсутнє. Пульсацiя на магiстральних артерiях припинилася 30 секунд тому. Зiницi розширенi, на свiтло не реагують. З чого треба розпочати реанiмацiйнi заходи?

A. Штучне дихання

B. Прекардiальний удар

C. Електродефiбриляцiя

D. Медикаментозна терапiя

E. Закритий масаж серця

106 / 200
У новонародженої дитини вiд матерiносiя поверхневого антигену гепатиту В (НВsAg), стан задовiльний. Активна, дихальних розладiв нема. Печiнка на 2 см нижче реберної дуги. Сеча свiтла, меконiй вiдходить. Якi профiлактичнi заходи треба призначити дитинi?

A. Скринiнг дитини на НВsAg

B. Iзоляцiя дитини щоб уникнути поширення iнфекцiї

C. Скринiнг матерi на антиген гепатиту В

D. Вакцинацiя проти гепатиту В на I добi життя

E. Очiкувальна тактика

107 / 200
7- рiчному хлопчику з дифузним гнiйним перитонiтом в пiсляоперацiйному перiодi для компенсацiї iснуючого дефiциту калiю протягом доби потрiбно ввести 25 мл 7,5% розчину калiю хлориду. Яким чином потрiбно вводити калiю хлорид?

A. Внутрiшньовенно, крапельно, швидко

B. Внутрiшньовенно, струменево, швидко

C. Внутрiшньом’язово

D. Внутрiшньовенно, струменево, повiльно

E. Внутрiшньовенно, крапельно, повiльно

108 / 200
Потерпiлий 32-х рокiв був водiєм легкового автомобiля, що перевернувся i зайнявся. Спостерiгалася короткочасна втрата свiдомостi. Об’єктивно: анiзокорiя. Тахiпное до 30 /хв. Крепiтацiя 6-10 ребер злiва по переднiй пахвовiй лiнiї. Артерiальний тиск - 90/60 мм рт.ст. Деформацiя правого передплiччя в нижнiй третинi за типом ”багнета”, гематома. Маємiсце опiкова рана грудей, тулуба та стегон, площею 36% з наявнiстю великої кiлькостi епiдермальних пухирiв що прорвалися. Який вид травми у хворого?

A. Комбiнована

B. Полiфокальна

C. Монолокальна

D. Множинна

E. Поєднана

109 / 200
Хвора 32-х рокiв страждаєна виразкову хворобу дванадцятипалої кишки протягом 6-ти рокiв. Годину назад пiсля їжi з’явився раптово рiзкий бiль в епiгастральнiй областi. Загальний стан важкий, стогне вiд болю в животi. Живiт рiзко напружений, болiсний у всiх вiддiлах, черевна стiнка вiдстає в актi дихання. При пальпацiї печiнка на 1 см нижче реберної дуги. При перкусiї визначається вiдсутнiсть печiнкової тупостi. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Гострий холецистит

B. Гострий панкреатит

C. Перфоративна виразка

D. Гостра кишкова непрохiднiсть

E. Цироз печiнки

110 / 200
Хворий 63-х рокiв надiйшов до хiрургiчного вiддiлення з кровотечею з хронiчної виразки правої гомiлки. Туге бинтування виразки неефективне. Якою буде тактика лiкування? Крок 3 Загальна лiкарська пiдготовка (україномовний варiант) 2018 рiк, весна 14

A. Тампонування виразки

B. Прошивання судини, що кровоточить

C. Венектомiя в термiновому порядку

D. Венектомiя в плановому порядку

E. Склерозувальна терапiя

111 / 200
Пiсля падiння з опором на праве плече, потерпiлий скаржиться на бiль, обмеження рухiв, деформацiю в дiлянцi плечового суглоба. Якi заходи на даному етапi надання допомоги необхiдно провести?

A. Блокада мiсця перелому

B. Накладення шини Крамера вiд пальцiв до плечового суглоба

C. Накладення гiпсової пов’язки

D. Накладення шини Дiтерiхса

E. Транспортна iммобiлiзацiя, знеболення

112 / 200
До вiддiлення травматологiї надiйшов чоловiк 25-ти рокiв iз переломом кiсток тазу (ДТП). Через кiлька годин почав скаржитися на вiдсутнiсть сечовипускання при наявностi бажання це зробити та бiль у надлобковiй зонi. При оглядi хворого привернув до себе увагу повний сечовий мiхур, при ректальному обстеженнi у хворого виявилася змiщена вверх, високо ”посаджена” простата. Який метод обстеження необхiдний для остаточного дiагнозу?

A. Внутрiшньовенна урографiя

B. Ретроградна уретрографiя

C. УЗД органiв малого тазу

D. Уретроскопiя

E. Екскреторна урографiя

113 / 200
Народилася недоношена дитина, гестацiйний вiк 32 тижнi, з вагою 1700 г, рiвень глюкози кровi становить 2,1 ммоль/л. У дитини спостерiгається порушення стану, судомна готовнiсть. Оберiть першочергову допомогу для дитини:

A. 10% розчин натрiю хлориду, 4 мл/кг

B. Фенобарбiтал, 20 мг/кг

C. 25% розчин MgSO4, 1 мл/кг

D. 0,9% розчин натрiю хлориду, 10 мл/кг

E. 10% розчин глюкози, 2 мл/кг

114 / 200
У вагiтної в 34 тижнi пiд час доплерографiчного ультразвукового обстеження виявили стiйкий реверсивний дiастолiчний кровоплин у судинах плода й провели кесарiв розтин. У новонародженого вiдсутнi дихання i м’язовий тонус. Вентиляцiя мiшком i маскою не забезпечуєадекватнi рухи грудної клiтки, i пiсля наступних 30 секунд вентиляцiї частота серцевих скорочень не збiльшується. Який наступний етап реанiмацiї?

A. Припинити надавати допомогу

B. Уведення натрiю бiкарбонату

C. Введення адреналiну

D. Введення атропiну

E. Iнтубацiя трахеї немовляти

115 / 200
Дiвчинка 8-ми рокiв вже другий тиждень хворiєна кашлюк. Вранцi дитина самостiйно випила увесь флакон сиропу вiд кашлю, в якому мiстився кодеїн. Спочатку дiвчинка була неспокiйною, згодом стала сонливою, мати двiчi спостерiгала судоми. Який антидот необхiдно ввести при цьому отруєннi?

A. Цистамiн

B. Амiтриптилiн

C. Атропiн

D. Налоксону гiдрохлорид

E. Тарен

116 / 200
Жiнка 46-ти рокiв виведена з вогнища пожежi. Бригада екстреної медичної допомоги дiагностувала термiчнi опiки верхнiх дихальних шляхiв. З чого необхiдно розпочати невiдкладну допомогу?

A. Iнгаляцiї 100% киснем через лицьову маску

B. Серцево-легеневої реанiмацiї

C. Аналгезiї наркотичними аналгетиками

D. Iнгаляцiї сальбутамолу (вентолiну)

E. Довенного введення 2,4% розчину еуфiлiну

117 / 200
Дитину 5-ти рокiв на п’ятий день гострої кишкової iнфекцiї доставлено в стацiонар у зв’язку з погiршенням загального стану. При надходженнi свiдомiсть вiдсутня, виражений ексикоз, гiпертермiя, напади судом, афазiя. Виявленi гiперглiкемiя - 50 ммоль/л, осмолярнiсть плазми (360 мОсм/л), нормальний рiвень кетонових тiл в кровi, вiдсутнiсть ацетону в сечi. Вiдомо, що з трьох рокiв хворiє на цукровий дiабет 1-го типу. З якого препарату треба починати невiдкладну iнфузiйну терапiю?

A. 4% розчин натрiю гiдрокарбонату

B. 5% розчин глюкози

C. 10% розчин натрiю гiдрокарбонату

D. 10% розчин глюкози

E. 0,45% розчин натрiю хлориду

118 / 200
У постраждалого в дорожньотранспортнiй пригодi (ДТП) чоловiка 31-го року лiкар швидкої медичної допомоги дiагностував закритий перелом правого стегна, травматичний шок 2 ступеня. В комплексi протишокової терапiї почав швидку в/в iнфузiю кристалоїдiв. Через 10 хвилин систолiчний артерiальний тиск стабiлiзовано на 90 мм рт.ст. Яка подальша iнфузiйна терапiя потрiбна потерпiлому?

A. Крапельне введення еритроцитарної маси

B. Крапельне введення розчину крохмалю

C. Швидке введення альбумiну

D. Швидке введення розчину низькомолекулярних декстранiв

E. Повiльне крапельне введення кристалоїдiв

119 / 200
Хворого 39-ти рокiв госпiталiзовано пiсля дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) з дiагнозом ”Забiй грудної клiтки”. Скаржиться на бiль у лiвiй половинi грудної клiтки, задишку. Об’єктивно: блiдий, акроцiаноз, артерiальний тиск - 100/60 мм рт.ст., пульс 110 /хв. При глибокому диханнi вiдзначається значне вiдставання лiвої половини грудної клiтки, аускультативно - вiдсутнiсть дихальКрок 3 Загальна лiкарська пiдготовка ( україномовний варiант) 2018 рiк, весна 15 них шумiв злiва. Поставте попереднiй дiагноз :

A. Закрита травма живота

B. Вiдкритий пневмоторакс

C. Закритий пневмоторакс справа

D. Закритий пневмоторакс злiва

E. Перелом ребер

120 / 200
У родiллi 36-ти рокiв, яка перебуваєв кiнцi I перiоду пологiв з великим плодом, з’явилися потуги при високому розташуваннi голiвки плода, вiдсутнiсть поступального руху голiвки, позитивний симптом ГенкеляВастена, симптоми вдавлення сечового мiхура. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Анатомiчно вузький таз

B. Клiнiчно вузький таз

C. Фiзiологiчний I перiод пологiв

D. Дискоординована пологова дiяльнiсть

E. Слабкiсть пологової дiяльностi

121 / 200
Хворий 32-х рокiв перебуваєв збудженому станi, напружений, вiд чогось вiдмахується. Показує на вiкно i говорить, що йому хтось погрожує, викликає його. Стверджує, що в кiмнатi повно щурiв, ногою на них замахується. Рiк тому отримав ЧМТз втратою свiдомостi. З’ясувалось, що хворий зловживаєалкоголем, останнiй тиждень п’єзапоєм. Третю нiч не спить, боїться виходити з дому. Не хоче їхати в лiкарню. Яким буде дiагноз та якої допомоги потребуєхворий?

A. Сутiнковий стан свiдомостi. Слiд надати медичну допомогу на дому

B. Алкогольний делiрiй. Пiдлягаєгоспiталiзацiї в психiатричну лiкарню

C. Соматогенний психоз. Лiкування в терапевтичному вiддiленнi

D. Патологiчне сп’янiння. Дати снодiйне

E. Посттравматичний психоз. Лiкування в неврологiчному вiддiленнi

122 / 200
На дорожньо-транспортну пригоду була викликана бригада швидкої медичної допомоги (ШМД). Постраждалий непритомний, у нього дiагностовано вiдкритий перелом правої стегнової кiстки, артерiальний тиск 80/40 мм рт.ст. Якими будуть дiї лiкаря швидкої допомоги?

A. Iммобiлiзацiя, транспортування в лiкарню

B. Iммобiлiзацiя шинами Крамера, введення вазопресорiв, блокада мiсця перелому

C. Iммобiлiзацiя, крапельне введення плазмозамiнних розчинiв, асептична пов’язка

D. Негайно транспортувати в спецiалiзоване вiддiлення

E. Знеболювання, асептична пов’язка, iммобiлiзацiя шиною Дiтерiхса, iнфузiйна терапiя

123 / 200
Потерпiлого було витягнуто з автомобiля пiсля дорожньо-транспортної пригоди (ДТП). Скаржиться на бiль в шийному вiддiлi хребта, який посилюється при рухах головою. Вкажiть, який метод транспортної iммобiлiзацiї потрiбен при даному пошкодженнi:

A. Положення хворого на жорстких ношах з валиком пiд шиєю

B. Положення хворого на животi на жорстких ношах

C. Положення хворого на спинi з валиком пiд головою

D. Iммобiлiзацiя жорстким головоутримувачем

E. Iммобiлiзацiя шиною Крамера вiд потилицi до поперекового вiддiлу хребта

124 / 200
Хворого 72-х рокiв доставлено до лiкарнi машиною швидкої допомоги у станi непритомностi. При оглядi: шкiра блiда, суха зi зниженим тургором, тонус очних яблук знижений, арефлексiя, пульс частий, м’який, артерiальний тиск - 70/40 мм рт.ст. У додаткових дослiдженнях: виявлена глюкоза в сечi, цукор кровi - 28,5 ммоль/л, гiпернатрiємiя, осмолярнiсть плазми - 430 мосм/л. Розвиток якого стану можна припустити?

A. Гiпотиреоїдної коми

B. Кетоацидотичної коми

C. Гiперосмолярної коми

D. Гострої надниркової недостатностi

E. Гiперлактацидемiчної коми

125 / 200
Хворий 18-ти рокiв пiд час пiрнання потонув. Пiсля проведення заходiв реанiмацiї близькими потерпiлого було вiдновлено самостiйне дихання. На час прибуття бригади швидкої допомоги на мiсце подiї хворий самостiйно дихає, свiдомiсть не порушена. Спостерiгається легкий стан алкогольного сп’янiння. Частота дихання - 20/хв., артерiальний тиск - 140/70 мм рт.ст., пульс - 100/хв. Скаржиться на слабкiсть, при частому кашлi вiдхаркуєбiлувату пiну. Яка подальша тактика ведення такого потерпiлого?

A. Спостереження за хворим протягом 30 хвилин, за вiдсутностi погiршення стану амбулаторний нагляд

B. Хворий не потребуєподальшого спостереження та лiкування

C. Хворому мають бути призначенi заспокiйливi засоби (настойки валерiани чи пiвонiї), рекомендовано вiдмовитися вiд вживання алкогольних напоїв

D. Госпiталiзацiя для подальшого спостереження та обстеження

E. Вiдвiдування районної лiкарнi пiсля зникнення ознак сп’янiння

126 / 200
Хворий 56-ти рокiв звернувся зi скаргами на бiль та набряк лiвої гомiлки. Об’єктивно: лiва гомiлка збiльшена в дiаметрi (+5 см у порiвняннi з правою), тепла на дотик. Болючiсть та напружений набряк гомiлки при пальпацiї. Для уточнення дiагнозу першочергово необхiдно виконати:

A. Доплерографiю вен нижнiх кiнцiвок

B. Плетизмографiю нижнiх кiнцiвок

C. Рентгенографiю нижнiх кiнцiвок

D. Коагулограму

E. Флебографiю нижнiх кiнцiвок

127 / 200
Хворий 24-х рокiв лiкується у вiддiленнi iнтенсивної терапiї з приводу синдроКрок 3 Загальна лiкарська пiдготовка (україномовний варiант) 2018 рiк, весна 16 му тривалого стиснення, гострої ниркової недостатностi. При лабораторному обстеженнi: сечовина 28,4 ммоль/л; креатинiн 820 мкмоль/л; К - 8,4 ммоль/л; гемоглобiн 76 г/л; гематокрит 0,26 л/л; еритроцити 2, 4 • 1012/л. Яке ускладнення може безпосередньо загрожувати життю хворого?

A. Респiраторний дистрес-синдром

B. Гiперкалiємiчна зупинка серця

C. Анемiя

D. Гемiчна гiпоксiя

E. ДВЗ-синдром

128 / 200
Дитинi 10 мiсяцiв. Скарги на to - 38oC, повторне блювання, пронос, вiдсутнiсть апетиту. Дитина млява, виражена спрага. Шкiра блiда, еластичнiсть знижена. Слизова рота волога. Пiднебiннi дужки гiперемованi. Носове дихання утруднене, мiзернi слизовi видiлення. Живiт здутий, помiрна болючiсть, бурчання. Випорожнення за добу 10 разiв, ряснi, водянистi, жовто-зеленкуватi, без патологiчних домiшок. Незначна олiгоурiя. Поставте дiагноз:

A. Холера

B. Шигельоз, типова середньотяжка форма

C. Ешерихiоз ентеропатогенний, типова середньотяжка форма

D. Сальмонельоз, гастроентероколiтична середньотяжка форма

E. Ротавiрусна iнфекцiя, типова середньотяжка форма

129 / 200
Дитина народилася вiд 2 вагiтностi, 2 пологiв в термiнi 34-35 тижнiв, з оцiнкою за шкалою Апгар 1/3 балiв, на початку другої доби спостерiгається зригування кров’янистим вмiстом, мелена. Нb- 165 г/л, еритроцити - 4, 8 • 1012/л, тромбоцити - 192 • 109/л. Назвiть основнi принципи лiкування:

A. Введення вiтамiну K1, плазмотрансфузiя

B. Внутрiшньовенне болюсне введення 10% розчину альбумiну

C. Iнфузiя 5% розчину амiнокапронової кислоти

D. Iнфузiя 10% глюконату кальцiю

E. Термiнове переливання одногрупної кровi

130 / 200
У жiнки 35-ти рокiв через вживання забруднених харчових продуктiв в органiзм потрапила значна кiлькiсть радiоактивного йоду-131. Якi заходи необхiднi в першу чергу?

A. Якнайшвидше розпочати йодну профiлактику

B. Ретельно зiбрати харчовi продукти в закриту тару для подальшого аналiзу

C. Негайно промити шлунок

D. Негайно провести евакуацiю жiнки

E. Провести антибiотикотерапiю для профiлактики вторинної iнфекцiї на тлi пригнiчення iмунiтету

131 / 200
Пацiєнта 19-ти рокiв доставлено з мiсця дорожньо-транспортної пригоди (ДТП), лiва нижня кiнцiвка iммобiлiзована шиною Дiтерiхса. Свiдомiсть потьмарена, шкiрнi покриви блiдi, з синюшним вiдтiнком. Пульс 130/хв., артерiальний тиск - 70/0 мм рт.ст. Дихання поверхневе, часте. Спостерiгаються гiпорефлексiя, м’язова гiпотонiя. Який патофiзiологiчний стан супроводжуєдане пошкодження?

A. Кома глибока

B. Кома помiрна

C. Травматичний шок III ступеня

D. Травматичний шок II ступеня

E. Травматичний шок I ступеня

132 / 200
Чоловiк 26-ти рокiв неадекватно себе поводив, звернувся до вiддiлку мiлiцiї з вимогами, щоб його передали до суду, оскiльки вiн вiдчуваєсебе винним за розповсюдження зла та насильства у свiтi. Спiвробiтникам мiлiцiї вдалося встановити особу чоловiка, зв’язатися з його родичами, якi повiдомили, що за останнi 5 рокiв хворий неодноразово лiкувався у психiатричних закладах. При оглядi збуджений, легко стаєрозлюченим, пiдозрiлим. Стверджує, що голос всерединi голови говорить: ”я заслуговую на смерть”. Який тип психомоторного збудження у хворого?

A. Депресивне

B. Кататонiчне

C. Галюцинаторно-параноїдне

D. Манiакальне

E. Психопатичне

133 / 200
У вагiтної пiд час стрiмких пологiв з’явилися вiдчуття задухи, цiаноз, падiння артерiального тиску. Через деякий час кров, що надходила з пiхви, перестала згортатися. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Емболiя навколоплiдними водами

B. Бронхiальна астма

C. Анафiлактичний шок

D. Гiпотонiчна маткова кровотеча

E. Серцева недостатнiсть

134 / 200
У дитини вiком 2 тижнi спостерiгається раптове блювання фонтаном пiсля їжi. Пiсля блювання стан дещо покращується, але наступний прийом їжi закiнчується так само. Вiд призначення спазмолiтикiв ефекту немає. Поставте попереднiй дiагноз:

A. Гастроентерит

B. Кишкова непрохiднiсть

C. Пiлороспазм

D. Iнвагiнацiя

E. Пiлоростеноз

135 / 200
Солдат перебуваєу вiйськовому польовому пересувному госпiталi з кульовим пораненням середньої третини правого стегна. Стан важкий, шкiра блiда, температура тiла - 37,8oC, пульс - 106/хв., артерiальний тиск 90/70 мм рт.ст. Останнi 3 днi турбуєкашель з харкотинням. При аускультацiї у нижнiй частцi лiвої легенi вологi хрипи. З чим пов’язане погiршення стану? Крок 3 Загальна лiкарська пiдготовка (україномовний варiант) 2018 рiк, весна 17

A. Приєднання пневмонiї

B. Набряк легень

C. Плеврит

D. Гостра респiраторна вiрусна iнфекцiя (ГРВI)

E. Пневмоторакс

136 / 200
Вiйськовослужбовець опинився в осередку хiмiчного ураження. За даними хiмiчної розвiдки супротивник застосував зарин. У потерпiлого швидко погiршився зiр, з’явилися слинотеча, вiдчуття стиснення за грудниною. Який антидот маєввести собi потерпiлий?

A. Амiлнiтрит

B. Будаксим

C. Антидоту немає

D. Дипiроксим

E. Унiтiол

137 / 200
Пiсля опромiнення до госпiталю доставлений юнак 26-ти рокiв. Показник iндивiдуального дозиметра 5 Гр. Скарги на рiзку загальну слабкiсть, головний бiль, нудоту, повторне блювання. Об’єктивно: на шкiрi обличчя еритема, пульс - 100/хв., артерiальний тиск 90 /60 мм рт.ст., блювання продовжується. В якому клiнiчному перiодi гострої променевої хвороби перебуваєхворий?

A. Перiод первинної реакцiї

B. Перiод запалення

C. Перiод розпалу

D. Перiод вторинної реакцiї

E. Перiод виражених клiнiчних проявiв

138 / 200
В результатi проведення антитерористичної операцiї боєць на полi бою внаслiдок дiї ударної хвилi отримав тупу травму живота. При оглядi, через 30 хвилин, солдат блiдий, артерiальний тиск - 80/50 мм рт.ст., пульс - 110/хв., частота дихальних рухiв - 18/хв., живiт помiрно болючий у всiх вiддiлах. Яке iмовiрне ускладнення виникло у хворого?

A. Гемоперитонеум

B. Гемопневмоторакс

C. Пневмоперитонеум

D. Гемоторакс

E. Пневмоторакс

139 / 200
Хворого 47-ми рокiв госпiталiзовано у терапевтичне вiддiлення. Скарги на зниження апетиту, багаторазовий пронос, кровоточивiсть ясен, бiль при ковтаннi, пiдвищену пiтливiсть, якi виникли пiсля опромiнювання. Об’єктивно: хворий загальмований, крововиливи у пахвиннiй дiлянцi. Температура тiла - 38,7o. Пульс - 90/хв., артерiальний тиск - 140/95 мм рт.ст. Вiдзначається значне розширення площi вiдносної серцевої тупостi вправо. Тони серця приглушенi, ритмiчнi, систолiчний шум над верхiвкою. Встановлено дiагноз гострої променевої хвороби. Який перiод гострої променевої хвороби найбiльш iмовiрний у потерпiлого?

A. Перiод розпалу

B. Латентний перiод

C. Початковий перiод

D. Перiод вiддалених наслiдкiв

E. Перiод виходiв

140 / 200
Через годину пiсля аварiї на пiдприємствi з виробництва пластмас спiвробiтник скаржиться на головний бiль, шум у вухах, слинотечу, пронос, пiдвищення температури тiла до 38o. Дiагностовано отруєння похiдними фенолу. Вмiст якої речовини у кровi пiдвищується при отруєннi фенолом?

A. Карбгемоглобiн

B. Метгемоглобiн

C. Креатинiн та сечовина

D. Карбоксигемоглобiн

E. Калiй

141 / 200
Потерпiлого 36-ти рокiв переведено до хiрургiчного вiддiлення вiйськового госпiталю через 4 доби лiкування в районнiй лiкарнi. Дiагноз: уламкове слiпе множинне поранення лiвої кiнцiвки. У пацiєнта пiдвищилася температура тiла, рана почервонiла, набрякла. Який вид хiрургiчної допомоги слiд надати потерпiлому?

A. Рання первинна хiрургiчна обробка рани

B. Вiдкладена первинна хiрургiчна обробка рани

C. Вторинна хiрургiчна обробка рани

D. Пiзня первинна хiрургiчна обробка рани

E. Ампутацiя кiнцiвки

142 / 200
До медичного пункту окремої вiйськової частини доставлено вiйськовослужбовця з вогнепальним пораненням живота та явними ознаками внутрiшньої кровотечi. Загальний стан важкий. Блiдiсть шкiри та слизових оболонок. Пульс - 130/хв. Систолiчний артерiальний тиск - 70/40 мм рт.ст. Язик сухий. Бiль при пальпацiї живота, симптоми подразнення очеревини позитивнi. Притуплення перкуторного звуку в пологих мiсцях черевної порожнини. В якому положеннi необхiдно евакуювати пораненого на наступний етап медичної евакуацiї?

A. У положеннi лежачи

B. У положеннi лежачи на спинi з пiднятим головним кiнцем носилок

C. У положеннi сидячи

D. У положеннi стоячи

E. У положеннi лежачи на щитi

143 / 200
Рядовий був притиснутий уламками зруйнованого будинку протягом 7 годин. Хворий збуджений, погано орiєнтується у навколишньому середовищi. Пульс - 92/хв., слабкого наповнення i напруження, набряк всiєї правої нижньої кiнцiвки, на зовнiшнiй поверхнi стегна та гомiлки шкiра маєсиньо-багряний колiр. Рухи в колiнному та гомiлковоступневому суглобах вiдсутнi. Протягом доби поранений не мочився. Поставте дiагноз: Крок 3 Загальна лiкарська пiдготовка (україномовний варiант) 2018 рiк, весна 18

A. Синдром тривалого розчавлення легкого ступеня

B. Синдром тривалого розчавлення

C. Синдром тривалого розчавлення тяжкого ступеня, II стадiя

D. Травматичний шок тяжкого ступеня, торпiдна фаза

E. Травматичний шок середнього ступеня, еректильна фаза

144 / 200
У хворого 57-ми рокiв, пiд час трансфузiї еритроцитарної маси виникли занепокоєння, задишка. При оглядi: почервонiння обличчя, цiаноз, пульс - 110/хв., артерiальний тиск 70 /40 мм рт.ст., сеча червонуватого кольору. Який дiагноз найбiльш iмовiрний?

A. Переливання свiжоцитратної кровi

B. Гостра серцева недостатнiсть

C. Переливання несумiсної еритромаси

D. Гостра ниркова недостатнiсть

E. Анафiлактичний шок

145 / 200
Хворий 28-ми рокiв скаржиться на слабкiсть, мерехтiння в очах, запаморочення, випорожнення темного кольору. Протягом 10ти рокiв хворiєна виразку. При оглядi: шкiра та слизовi оболонки блiдi, пульс - 112/хв., артерiальний тиск - 90/60 мм рт.ст. Hb- 86 г/л. До якого вiддiлення слiд направити хворого?

A. До терапевтичного вiддiлення

B. До хiрургiчного вiддiлення

C. До проктологiчного вiддiлення

D. До вiддiлення iнтенсивної терапiї

E. До гастроентерологiчного вiддiлення

146 / 200
Пацiєнт 74-х рокiв протягом останнiх 5ти рокiв страждаєна доброякiсну гiперплазiю простати. 4 доби тому, пiсля вживання алкоголю, виникла гостра затримка сечовипускання. На догоспiтальному етапi двiчi на добу катетеризували сечовий мiхур металевим катетером. Пiд час огляду: придаток правого яєчка збiльшений, ущiльнений, болючий, єгнiйнi видiлення з уретри. Який вид невiдкладної допомоги слiд обрати?

A. Трансуретральна резекцiя

B. Мiкрохвильова термотерапiя простати

C. Встановлення iнтрапростатичного стенту

D. Встановлення постiйного уретрального катетера

E. Епiцистостомiя в ургентному порядку

147 / 200
У хворої 52-х рокiв з наявним трансфузiологiчним анамнезом одразу пiсля початку внутрiшньовенного введення свiжозамороженої плазми виникли непродуктивний кашель, бронхоспазм, задуха, нудота, бiль у животi, гiпотонiя, пiсля чого наступила втрата свiдомостi. Якi найбiльш правильнi лiкувальнi заходи?

A. Джгут вище мiсця введення, обколювання розчином адреналiну, гiдрокортизон в/в

B. В/в введення еуфiлiну, гiдрокортизону, iнфузiйна терапiя, iнгаляцiя кисню

C. Негайна зупинка iнфузiї, iнтубацiя трахеї, штучна вентиляцiя легень (ШВЛ)

D. Продовження iнфузiї, введення адреностимуляторiв, глюкокортикостероїдiв

E. Негайна зупинка iнфузiї, в/в введення адреналiну, преднiзолону, еуфiлiну, iнгаляцiя кисню

148 / 200
Хворий 70-ти рокiв надiйшов зi скаргами на лихоманку до 39oC, тупий, ниючий бiль в поперековiй дiлянцi справа. В анамнезi: гематурiя з черв’якоподiбними згустками кровi. Об’єктивно: в поперековiй дiлянцi справа пальпується утворення еластичної консистенцiї розмiром з кулак, малорухливе, дещо болiсне. Припущено новоутворення нирки. Яка перша ознака злоякiсних новоутворень нирок?

A. Втрата маси тiла

B. Гарячка

C. Болiсне утворення у фланках

D. Гематурiя

E. Протеїнурiя

149 / 200
Хвора 39-ти рокiв скаржиться на раптову появу задишки, болю в груднiй клiтцi, серцебиття пiсля пробiжки в парку. В анамнезi: тривалий прийом оральних контрацептивiв, палiння. Об’єктивно: стан важкий, дифузний цiаноз. Частота дихання 36 /хв., пульс - 124/хв., малого наповнення, ритмiчний. Артерiальний тиск - 80/40 мм рт.ст. ЕКГ: блокада правої нiжки пучка Гiса, глибокий зубець QIII, глибокi зубцi S I, aVL, високий загострений зубець РII. Визначте серологiчний маркер даного невiдкладного стану:

A. Антинуклеарнi антитiла

B. Креатинфосфокiназа

C. Тропонiн

D. Аспартатамiнотрансфераза

E. Д-димер в кровi

150 / 200
Хворий 36-ти рокiв госпiталiзований у коматозному станi. Пiсля грипу з’явилися спрага, головний бiль. Напередоднi виник бiль у животi, блювання та втрата свiдомостi. Об’єктивно: запах ацетону з рота, шкiра та язик сухi, дихання глибоке, шумне, 23/хв. Артерiальний тиск - 90/60 мм рт.ст. Пульс 110/хв., малого наповнення. Живiт м’який. Печiнка збiльшена. Глiкемiя - 25,6 ммоль/л. В аналiзi сечi: глюкоза та ацетон. Поставте дiагноз:

A. Гiпоглiкемiчна кома

B. Кетоацидотична кома

C. Молочнокисла кома

D. Харчова токсикоiнфекцiя

E. Гiперосмолярна кома

151 / 200
Бригада екстреної медичної допомоги (ЕМД) викликана у дитячий садок, де хлопчик 4-х рокiв випадково проковтнув iграшкову кульку. При оглядi: iнспiраторна задишка, судоми, мiдрiаз. Якi невiдкладнi заходи Крок 3 Загальна лiкарська пiдготовка (україномовний варiант) 2018 рiк, весна 19 необхiдно негайно провести в даному випадку?

A. Прийом Селiка

B. Прекардiальний удар

C. Прийом Хеймлiха (Геймлiха)

D. ШВЛ ”рот до рота”

E. Потрiйний прийом Сафара

152 / 200
У хворого 54-х рокiв з приводу вiдсутностi пульсу на сонних артерiях i дихання вже протягом 10 хвилин бригадою екстреної медичної допомоги (ЕМД) проводяться реанiмацiйнi заходи: зовнiшнiй масаж серця, штучне дихання мiшком Амбу, введення адреналiну, дефiбриляцiя. Стан залишається без змiн. З якою частотою i на яку глибину маєздiйснюватися компресiя грудної клiтки?

A. 90-100 /хв. та 4-5 см

B. 60-80 /хв. та 4-5 см

C. 140 /хв. та 4-5 см

D. 100-120/хв. та 5-6 см

E. 100-120 /хв. та 3-4 см

153 / 200
Жiнка 52-х рокiв впала на вулицi. Свiдомiсть та серцева дiяльнiсть вiдсутнi. Реанiмацiю почали з непрямого масажу серця. Яка ознака свiдчить про його ефективнiсть?

A. Роздування живота

B. Посмикування кiнцiвок

C. Пiдняття грудної клiтки

D. Розширення зiниць

E. Поява пульсацiї на сонних артерiях

154 / 200
Жiнка 45-ти рокiв пiсля конфлiктної ситуацiї на роботi вiдчула iнтенсивний головний бiль, була нудота та неодноразове блювання. До цього вважала себе здоровою. Об’єктивно: свiдомiсть ясна, артерiальний тиск - 160/100 мм рт.ст., частота серцевих скорочень 70 /хв., серцева дiяльнiсть ритмiчна, загальна гiперестезiя, фото-фонофобiя, ригiднiсть м’язiв потилицi. Парезiв та iнших неврологiчних розладiв не виявлено. Найбiльш iмовiрний дiагноз:

A. Субарахноїдальний крововилив

B. Менiнгiт

C. Гостра гiпертонiчна енцефалопатiя

D. Iшемiчний iнсульт

E. Iстеричний невроз

155 / 200
До шпиталю доставлений вiйськовий, який був в 1 км вiд епiцентру ядерного вибуху. З анамнезу вiдомо, що пацiєнт пив воду з рiчки, через 6 годин пiсля чого з’явилися нудота, болi за ходом кишкiвника, блювання, рiдкi випорожнення. Об’єктивно: шкiра звичайного забарвлення, язик сухий, обкладений бiлим нальотом. Живiт м’який, болiсний в епiгастрiї. Артерiальний тиск - 110/60 мм рт.ст. Пульс ритмiчний, 84/хв. Поставте дiагноз:

A. Гостре респiраторне захворювання

B. Гострий геморагiчний гастрит

C. Радiацiйне ураження вiд внутрiшнього зараження радiонуклiдами

D. Гострий гастроентероколiт

E. Гостра кишкова непрохiднiсть

156 / 200
Хворий з цирозом печiнки, портальною гiпертензiєю III ступеня скаржиться на виражену слабкiсть, запаморочення, втрату свiдомостi, серцебиття, нудоту, блювання кров’ю, чорний рiдкий кал. Означенi симптоми наростають протягом доби. Шкiра i слизовi блiдi, iктеричнi, холоднi, липкi. Пульс - 100/хв., артерiальний тиск - 90/60 мм рт.ст. Живiт м’який, безболiсний. Аналiз кровi: еритроцити - 1, 8 • 1012/л, гемоглобiн - 60 г/л, КП- 1,0, лейкоцити - 8 • 109/л. Яке ускладнення виникло у хворого?

A. Перфорацiя виразки

B. Печiнкова кома

C. Гемолiтичний криз

D. Iнфаркт кишки

E. Гостра кровотеча

157 / 200
Хворий 42-х рокiв доставлений в iнфекцiйне вiддiлення на третiй день хвороби зi скаргами на головний бiль, загальну слабкiсть, сухiсть у ротi, двоїння в очах, утруднення при ковтаннi, вiдсутнiсть випорожнень. Напередоднi захворювання їв в’ялену рибу. Об’єктивно: гугнявий голос, птоз, мiдрiаз, анiзокорiя. Язик сухий, живiт здутий. Найефективнiшим лiкуванням хворого є:

A. Гiпербарична оксигенацiя

B. Антибiотики

C. Колоїднi розчини

D. Протиботулiнiчна антитоксична сироватка

E. Сольовi розчини

158 / 200
Хворий 43-х рокiв, будiвельник, скаржиться на напруження i болючiсть жувальних м’язiв, утруднення при вiдкриваннi рота. Хвороба розпочалась 4 днi тому з появи тягнучого болю в дiлянцi рани на лiвiй кистi, поранення сталось 2 тижнi тому пiд час роботи. При оглядi вiдкривання рота утруднене через тонiчне напруження м’язiв. М’язи живота напруженi, болiснi. Температура 38,8o Вкажiть iмовiрний дiагноз:

A. Енцефалiт

B. Паратонзилярний абсцес

C. Сказ

D. Полiомiєлiт

E. Правець

159 / 200
Хворий 18-ти рокiв захворiв гостро з пiдвищенням температури до 39oC, катаральними явищами, головним болем, свiтлобоязню. На 5-й день з’явився рясний плямистопапульозний висип на обличчi та тулубi. Об’єктивно: iн’єкцiя судин склер, гiперемiя обличчя, слизова зiву гiперемована, енантема. На шкiрi обличчя та тулуба яскравий плямисто-папульозний висип. Над легенями жорстке дихання. Назвiть найбiльш iмовiрний дiагноз: Крок 3 Загальна лiкарська пiдготовка (україномовний варiант) 2018 рiк, весна 20

A. Вiтряна вiспа

B. Iнфекцiйний мононуклеоз

C. Кропив’янка

D. Скарлатина

E. Кiр

160 / 200
Жiнка 25-ти рокiв скаржиться на плаксивiсть, рiзкi змiни настрою, прискорене серцебиття, що пов’язуєз втомою - мiсяць тому народила близнюкiв. З ранку вiдчула ”зупинки” серцевої дiяльностi. При оглядi з боку внутрiшнiх органiв патологiї не встановлено. Артерiальний тиск - 130/70 мм рт.ст., частота серцевих скорочень - 115/хв., частi екстрасистоли, частота дихання - 17/хв. Щитоподiбна залоза збiльшена до другого ступеня, безболiсна. Який найбiльш iмовiрний попереднiй дiагноз?

A. Гострий вiрусний тиреоїдит, гiпотиреоз

B. Пiдгострий вiрусний тиреоїдит, гiпертиреоз

C. Пiсляпологовий тиреоїдит, гiпотиреоз

D. Пiсляпологовий тиреоїдит, гiпертиреоз

E. Гострий вiрусний тиреоїдит, гiпертиреоз

161 / 200
Дитина 1 року 6 мiсяцiв доставлена у лiкарню швидкою допомогою зi скаргами батькiв на часте дихання. Пiд час бесiди стало вiдомо, що дитина була на кухнi, де мати розбирала рiзнi крупи та залишилася на деякий час без нагляду. При оглядi: задишка мiшаного характеру за участю допомiжної мускулатури. Частота дихання - 60/хв. Частота серцевих скорочень - 120/хв. Який з iнструментальних методiв треба застосувати?

A. Бронхоскопiю

B. МРТ

C. Спiрометрiю

D. Рентгеноскопiю

E. Доплерехокардiографiю

162 / 200
У пiдлiтка 15-ти рокiв пiд час забору кровi спостерiгалася раптова короткочасна втрата свiдомостi зi спонтанним вiдновленням стану. Пiд час огляду помiрна блiдiсть шкiрних покривiв, виражений гiпергiдроз кiнцiвок, частота дихання - 20/хв., тони серця звучнi, ритмiчнi, частота серцевих скорочень - 100/хв., артерiальний тиск - 90/60 мм рт.ст. Який невiдкладний стан розвинувся у дитини?

A. Психогенна атака

B. Епiлептичний напад

C. Повна AV-блокада

D. Синкопе

E. Гiпоглiкемiчний стан

163 / 200
У дитини 3-х рокiв, яка перебуваєу стацiонарi, на тлi гострої респiраторної iнфекцiї 3 рази було блювання, непокоїть гострий бiль у животi. Температура тiла - 38,5oC. Шкiра блiда, суха. Дихання глибоке, частота серцевих скорочень - 130/хв. Цукор кровi 4,0 ммоль/л. Який з дiагнозiв найбiльш iмовiрний?

A. Гострий апендицит

B. Цукровий дiабет

C. Гострий гастроентерит

D. Дiабетична кома

E. Ацетонемiчний стан

164 / 200
У жiнки 29-ти рокiв вдома вiдбулися стрiмкi II пологи у термiнi 36 тижнiв вагiтностi. Народився живий хлопчик масою 2300,0 г. Лiкар швидкої допомоги, який був викликаний, при оглядi породiллi вiдмiтив, що послiд не видiлився (пiсля народження дитини пройшло 40 хвилин). Ознак кровотечi немає. Яку допомогу повинен надати лiкар швидкої допомоги?

A. Провести ручне вiддiлення послiду

B. Негайно транспортувати жiнку до пологового вiддiлення III рiвня

C. Негайно транспортувати жiнку i дитину до найближчого пологового вiддiлення

D. Ввести в/в 10 ОД окситоцину i дочекатися видiлення послiду

E. Негайно транспортувати жiнку до пологового вiддiлення II рiвня

165 / 200
Дитина 1,5 рокiв хворiєтретю добу: пiдвищення температури тiла, частi рiдкi випорожнення з зеленим вiдтiнком. Тургор тканин дещо знижений. Бiохiмiчнi показники: Ht- 0,52; K- 5,2 ммоль/л, N a- 154 ммоль/л. Призначте стартовий розчин для iнфузiйної терапiї:

A. 5% розчин глюкози

B. Розчин Рiнгера

C. Неогемодез

D. Реополiглюкiн

E. Реосорбiлакт

166 / 200
До iнфекцiйного вiддiлення надiйшов хлопчик 4-х мiсяцiв у важкому станi. Дитина млява, гiподинамiчна. Вогнищевої симптоматики не виявлено. Велике тiм’ячко запале, 1,5х1,5 см. Шкiра суха, блiда. Тургор тканин знижений. Тахiпное - 60/хв., тахiкардiя 170/хв. З анамнезу: хворiв протягом тижня, коли виникло блювання пiсля кожного годування. Лабораторно: гемоглобiн - 146 г/л, гематокрит - 0,58, калiй плазми - 3,6 ммоль/л, натрiй плазми - 148 ммоль/л, глюкоза кровi - 3,6 ммоль/, сечовина - 13 ммоль/л. Який стартовий iнфузiйний розчин необхiдно призначити?

A. Iнфузiйна терапiя не показана

B. Реосорбiлакт

C. 5% розчин альбумiну

D. Розчин Рiнгер-лактату

E. 10% розчин глюкози

167 / 200
Пiд час роботи в шахтi чоловiк 37-ми рокiв пошкодив кабель високої напруги, та був уражений струмом. Об’єктивно: стан вкрай тяжкий, дихання - 9/хв., частота серцевих скорочень - 56/хв. Яких лiкувальних заходiв треба негайно вжити? Крок 3 Загальна лiкарська пiдготовка (україномовний варiант) 2018 рiк, весна 21

A. Електродефiбриляцiя

B. Введення атропiну сульфату

C. Введення дихальних аналептикiв

D. Введення адреналiну гiдрохлориду

E. Штучна вентиляцiя легенiв

168 / 200
Чоловiк 54-х рокiв пiд час фiзичного навантаження три доби тому вiдчув гострий бiль у лiвiй нозi, швидко з’явилися набряк та посинiння ноги. Встановлено дiагноз: ”Гострий iлiофеморальний флеботромбоз злiва”. На УЗД вен нижнiх кiнцiвок виявлено оклюзiйний тромбоз загальної клубової вени. Якою буде лiкувальна тактика?

A. Системна антикоагуляцiя та протизапальнi засоби

B. Хiрургiчна венозна тромбектомiя

C. Системна антикоагуляцiя

D. Системна антикоагуляцiя та дiуретики

E. Тромболiтична терапiя

169 / 200
Хворий 62-х рокiв, що перебував на стацiонарному лiкуваннi з приводу мiокардиту раптово знепритомнiв, спостерiгались короткотривалi тонiчнi судоми скелетних м’язiв. Пiд час огляду: свiдомiсть вiдсутня, дихання поверхневе, рiдке, пульс на сонних артерiях вiдсутнiй, артерiальний тиск не визначається. При надходженнi на ЕКГ були перiодичнi випадiння комплексiв QRST без наростання iнтервалу Q-T. Яке ускладнення виникло у хворого?

A. Напад епiлепсiї

B. Синдром Морганьї-Адамса-Стокса

C. Динамiчне порушення мозкового кровообiгу

D. Гострий коронарний синдром

E. Гiпоглiкемiчна кома

170 / 200
Дiвчинка 10-ти рокiв протягом 3-х рокiв хворiєна цукровий дiабет. Отримуєiнсулiнотерапiю. Пiд час тривалої прогулянки пiшки дiвчинка раптово втратила свiдомiсть. Шкiрнi покриви вкрилися рясним потом, спостерiгається гiпертонус очних яблук, судоми. Яке ускладнення виникло у дитини?

A. Кетоацидотична кома

B. Гiпоглiкемiчна кома

C. Синдром Морганьї-Адамса-Стокса

D. Молочнокисла кома

E. Дiабетична нейропатiя

171 / 200
В жiночу консультацiю звернулася вагiтна в термiнi 37 тижнiв, яка протягом останнiх 3-х дiб не вiдчуваєворушiння плода. Якi дослiдження необхiдно провести для встановлення дiагнозу?

A. Клiнiчний аналiз сечi

B. УЗД

C. Клiнiчний аналiз кровi

D. Кардiотокографiя

E. Амнiоскопiя

172 / 200
У пацiєнта 35-ти рокiв пiсля надмiрного вживання алкоголю i калорiйної їжi з’явилися гострий бiль у верхнiй частинi живота, блювання без домiшок жовчi, здуття, температура - 38oC. Поступово наростав метеоризм, розвинулася затримка газiв i випорожнень. При аускультацiї кишковi шуми не вислуховуються. Поставте дiагноз:

A. Перфорацiя виразки

B. Панкреонекроз

C. Гостра кишкова непрохiднiсть

D. Гострий панкреатит з явищами парезу кишечника

E. Гострий холецистит

173 / 200
Хвора 30-ти рокiв скаржиться на головний бiль, марення. Об’єктивно: температура тiла 39 oC, збуджена, обличчя гiперемоване, позитивний симптом Говорова-Годелье, петехiальний висип на тулубi, кiнцiвках, частота серцевих скорочень - 92/хв., артерiальний тиск - 90/60 мм рт.ст., гепатоспленомегалiя. Вживаєалкоголь, iн’єкцiйнi наркотики, живе в примiщеннi пiдвального типу. Поставте попереднiй дiагноз:

A. Алкогольний психоз

B. Лептоспiроз

C. BIЛ-iнфекцiя

D. Висипний тиф

E. Грип

174 / 200
У хворого 45-ти рокiв на 1 добу пiсля субтотальної резекцiї щитоподiбної залози з приводу дифузного токсичного зоба виникли психомоторне збудження, профузна пiтливiсть, тремор рук, гiперемiя обличчя, гiпертермiя - 40oC, частота серцевих скорочень - 140/хв., артерiальний тиск - 90/60 мм рт.ст. Яке ускладнення виникло у даного пацiєнта?

A. Тиреотоксичний криз тяжкого ступеня

B. Пневмоторакс

C. Гострий гiпопаратиреоз

D. Гострий iнфаркт мiокарда

E. Гiпотиреоз

175 / 200
Хвора 27-ми рокiв звернулася до лiкаря зi скаргами на бiль внизу живота, пiдвищення температури до 38,7oC, слабкiсть. Об’єктивно: артерiальний тиск - 120/80 мм рт.ст., пульс - 100/хв. Симптом ЩоткiнаБлюмберга позитивний в гiпогастральнiй областi. Вагiнальне дослiдження: матка та додатки не визначаються через напруження передньої очеревинної стiнки. Заднєсклепiння нависає, рiзко болюче. Яким буде дiагноз?

A. Гострий ендометрит

B. Гострий сальпiнгоофорит

C. Позаматкова вагiтнiсть

D. Апоплексiя яєчника

E. Пельвiоперитонiт

176 / 200
У хворого через 48 годин пiсля застiлля, де вiн їв в’ялену рибу, з’явилися слабкiсть у м’язах, порушення зору, сухiсть у ротi, порушення дихання. Куди треба госпiталiзувати хворого? Крок 3 Загальна лiкарська пiдготовка (україномовний варiант) 2018 рiк, весна 22

A. Ревматологiчне вiддiлення

B. Терапевтичне вiддiлення

C. Очне вiддiлення

D. ВРIТ iнфекцiйної лiкарнi

E. Неврологiчне вiддiлення

177 / 200
При оглядi кардiологом хворий 11-ти рокiв, який страждаєна вроджену ваду серця, раптово знепритомнiв. Шкiра та слизовi оболонки блiдо-цiанотичнi. Дихання агональне. Пульс на магiстральних артерiях не визначається. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Зупинка серцевої дiяльностi

B. Простий синкопальний стан

C. Колапс

D. Кома

E. Запаморочення

178 / 200
До Вас звернулися батьки з дитиною 8-ми рокiв, покусаною вуличним собакою, який пiсля нападу зник. Рани розташованi у дiлянцi передплiччя та кистi. Оберiть оптимальний комплекс лiкувальних заходiв:

A. Промити рану мильним розчином, обробити шкiру антисептиком, та якнайшвидше провести антирабiчне щеплення

B. Призначити антибiотики та якнайшвидше провести антирабiчне щеплення

C. Промити рану мильним розчином, обробити шкiру антисептиком

D. Промити рану мильним розчином, обробити шкiру антисептиком, призначити антибiотики та якнайшвидше провести антирабiчне щеплення

E. Якнайшвидше провести антирабiчне щеплення

179 / 200
Хвора 53-х рокiв, яка протягом 2-х мiсяцiв перебувала в зонi бойових дiй, скаржиться на бiль в дiлянцi серця, напади серцебиття, диcфункцiю кишково-шлункового тракту, безсоння, нiчнi кошмари, тривогу, вiдчуття страху, яке посилюється, коли хвора чуєзвуки, якi нагадують пострiли чи вибухи. Артерiальний тиск - 130/80 мм рт.ст., тахiкардiя. Куди треба госпiталiзувати хвору?

A. В гастроентерологiчне вiддiлення

B. В кардiологiчне вiддiлення

C. В хiрургiчне вiддiлення

D. В iнфекцiйне вiддiлення

E. В психiатричне вiддiлення

180 / 200
Розривом мiни бiйця вiдкинуло лiвим боком на кам’яну брилу, пiсля чого вiн тимчасово втратив свiдомiсть. Пiд час огляду блiдий, постiйно поривається сiсти. Порушення цiлiсностi ребер та кiсток не виявлено. Живiт болючий в лiвому пiдребер’ї, притуплення перкуторного звуку в бокових вiддiлах. Артерiальний тиск - 80/60 мм рт.ст. Пульс 120/хв. Який попереднiй дiагноз?

A. Тупа травма живота, розрив аневризми черевної частини аорти, геморагiчний шок

B. Тупа травма живота без пошкодження внутрiшнiх органiв

C. Закрита травма живота, розрив тонкої кишки, геморагiчний шок

D. Тупа травма живота, розрив печiнки, травматичний шок

E. Закрита травма живота, розрив селезiнки, геморагiчний шок

181 / 200
Чоловiк 54-х рокiв на вулицi раптово втратив свiдомiсть. По прибуттi лiкарем бригади швидкої медичної допомоги встановлено ознаки клiнiчної смертi. Проводились реанiмацiйнi заходи. На ЕКГ визначена фiбриляцiя шлуночкiв. Тричi проведено дефiбриляцiю. Медикаментозне лiкування слiд розпочати з:

A. Амiодарону

B. Новокаїнамiду

C. Анальгiну

D. Магнiю сульфату

E. Натрiю гiдрокарбонату

182 / 200
Хворий 49-ти рокiв надiйшов зi скаргами на бiль за грудниною стискального характеру, який з’явився пiсля фiзичного навантаження, iррадiюєв лiве плече. Пацiєнт самостiйно приймав нiтроглiцерин, проте стан суттєво не змiнився (за 30 хвилин). Об’єктивно: частота серцевих скорочень - 94/хв., пульс ритмiчний, артерiальний тиск - 115/70 мм рт.ст. На ЕКГ: пiдйом сегменту ST у лiвих вiдведеннях. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Розшарувальна аневризма аорти

B. Гострий коронарний синдром

C. Спонтанний пневмоторакс

D. Гострий мiокардит

E. Тромбоемболiя легеневої артерiї

183 / 200
Жiнка 38-ми рокiв скаржиться на напади головного болю одностороннього характеру. Головний бiль iнтенсивний, локалiзується в лобно-скроневiй областi, починається раптово, триваєвiд 3 до 10 годин. Перед нападом вiдзначається ”затуманення” зору. Мiж нападами головного болю - стан задовiльний. Неврологiчний статус без особливостей. Якi з наведених продуктiв можуть спровокувати напад?

A. Смажена картопля

B. Шоколад

C. Бiлий хлiб

D. Молочнокислi продукти

E. Ананас

184 / 200
Юнак надiйшов до стацiонару на 7-й день хвороби, що розпочалася гостро з остуди, пiдвищення температури тiла до 39,5oC, болю у м’язах, головного болю. Тиждень тому повернувся з Пiвденної Америки. Свiдомiсть на рiвнi сопору, шкiра та склери жовтяничнi. На тулубi та кiнцiвках рясний геморагiчний висип. Температура тiла - 38,8o. Пульс 110/хв., артерiальний тиск - 90/60 мм рт.ст. Гепатоспленомегалiя. Олiгурiя. В кровi: проКрок 3 Загальна лiкарська пiдготовка (україномовний варiант) 2018 рiк, весна 23 тромбiновий iндекс - 45%, сечовина - 24,8 ммоль/л. Дiагностовано жовту гарячку. Чим зумовлена тяжкiсть стану хворого?

A. Гiповолемiчним шоком

B. Гострою печiнково-нирковою недостатнiстю

C. Iнфекцiйно-токсичним шоком

D. Гострою асфiксiєю

E. Гострою затримкою сечi

185 / 200
До сiмейного лiкаря звернулася хвора 54-х рокiв, зi скаргами на ”стартовий”, ”блокадний” бiль в колiнних та кульшових суглобах, рухи обмеженi, болючi. Хвора працює кухарем, пiдвищеного живлення. З анамнезу вiдомо, що мати хворої теж мала подiбнi скарги. Який метод дiагностики євизначальним для встановлення дiагнозу?

A. Бiохiмiчне визначення рiвня сечовини

B. Артроскопiя

C. Загальний аналiз сечi

D. Загальний аналiз кровi

E. Рентгенографiя

186 / 200
Хворий 33-х рокiв, приїхав з Ефiопiї, де перебував у туристичнiй поїздцi. На другу добу виникла профузна дiарея, блювання фонтаном до 7-8 разiв на добу, сухiсть в ротi, загальна слабкiсть. Об’єктивно: хворий блiдий, акроцiаноз. Шкiра суха, холодна на дотик. Пiд очима темнi кола, живiт запалий, температура - 35,8oC, артерiальний тиск 80/40 мм рт.ст., пульс - 105/хв., слабкого наповнення. Судоми литкових м’язiв. Яке невiдкладне лiкування необхiдно призначити хворому?

A. Глюкоза з iнсулiном

B. Кортикостероїди

C. Кристалоїднi сольовi розчини

D. Парентеральне харчування

E. Реополiглюкiн

187 / 200
У дитини 3,5 рокiв iз тетрадою Фалло раптово виникли задуха, збудження, дифузний цiаноз i тахiкардiя. Пiсля призначення пропранололу стан дитини нормалiзувався. Яка причина цього епiзоду задухи?

A. Гостра лiвошлуночкова недостатнiсть

B. Задишково-цiанотичний криз

C. Стенозувальний ларингiт

D. Гостра дихальна недостатнiсть

E. Тромбоемболiя легеневої артерiї

188 / 200
Дiвчинка 15-ти рокiв госпiталiзована зi скаргами на блювання ”кавовою гущею”, жовтушнiсть шкiри, носовi кровотечi, лихоманку. Об’єктивно: дихання уповiльнене, шкiра iктерична, частота серцевих скорочень - 110/хв., артерiальний тиск - 80/50 мм рт.ст. В бiохiмiчному аналiзi кровi: АлАт220 ОД•л; АсАт- 300 ОД•л; загальний бiлiрубiн - 160 мкмоль/л, протромбiновий iндекс 30%, фiбриноген - 1,1 г/л. З анамнезу: дитина страждаєна хворобу Вiльсона-Коновалова. Яке ускладнення виникло у дитини?

A. Iнфекцiйно-токсичний шок

B. Гостра надниркова недостатнiсть

C. Гемолiтичний криз

D. Гостра ниркова недостатнiсть

E. Гостра печiнкова недостатнiсть

189 / 200
Поранений з мiнно-вибуховою травмою доставлений з поля бою в мобiльний госпiталь у станi шоку. Пульс на променевiй артерiї не визначається. Артерiальний тиск - 50/0 мм рт.ст. Якi першочерговi заходи мають бути здiйсненi на цьому етапi?

A. Швидке внутрiшньовенне введення колоїдно-кристалоїдних розчинiв

B. Внутрiшньом’язово ввести 1 мл адреналiну. Повторити через 5 хвилин при неефективностi

C. Внутрiшньовенна iнфузiя мезатону до вiдновлення пульсу на променевiй артерiї

D. Крапельна iнфузiя 0,9% розчину N aCl у межах подвоєної добової потреби в рiдинi

E. Ультразвукове дослiдження черевної та плевральних порожнин для виключення кровотечi

190 / 200
Поранений з травматичною ампутацiєю правої верхньої кiнцiвки доставлений з поля бою в мобiльний госпiталь у станi шоку. Артерiальний тиск - 50/0 мм рт.ст. На травмованiй кiнцiвцi - турнiкет. Якi першочерговi заходи мають бути здiйсненi на цьому етапi?

A. Розпочати краплинну iнфузiю 0,9% розчину натрiю хлориду у межах подвоєної добової потреби в рiдинi

B. Розпочати внутрiшньовенну iнфузiю мезатону i норадреналiну

C. Внутрiшньовенно ввести 1 мл адреналiну. Повторювати кожнi 5 хвилин для пiдтримки адекватного артерiального тиску

D. Швидке вiдновлення ОЦК, адекватне знеболювання

E. Послабити турнiкет. Якщо вiдновилась кровотеча, то ввести гемостатичнi препарати i розпочати iнфузiю кристалоїдiв

191 / 200
У пораненого в дiлянку черепа спостерiгається бiль у грудях, кровохаркання, кашель, задишка. Температура тiла - 37,0o. При обстеженнi: дихання в легенях ослаблено, хрипiв немає. При рентгенологiчному дослiдженнi виявляються множиннi дрiбнi тiнi в обох легенях. Яка причина виявлених змiн?

A. Аспiрацiйна пневмонiя

B. Пневмоторакс

C. Крововилив у легенi

D. Гемоторакс

E. Гемоперикард

192 / 200
В хiрургiчне вiддiлення вiйськового шпиталю доставлений поранений iз зони бойових дiй, з проникним вогнепальним ураженням черевної порожнини. При обстеженнi встановлено наявнiсть пошкодження 0,5 см нижньої третини лiвого сечоводу на вiдстанi 3 см вiд сечового мiхура, що поєднане з пошкодженням прямої кишки. Якою буде тактика лiкування? Крок 3 Загальна лiкарська пiдготовка (україномовний варiант) 2018 рiк, весна 24

A. Колостомiя, уретерокутанеостомiя

B. Ушивання прямої кишки, уретерокутанеостомiя

C. Ушивання дефектiв прямої кишки, сечоводу

D. Iмплантацiя сечоводу в пряму кишку

E. Колостомiя, первинний анастомоз сечоводу

193 / 200
Вiйськовослужбовець потрапив пiд бомбардування, отримав закриту черепномозкову травму; при оглядi спостерiгаються змiни в неврологiчному статусi та психiцi. До якого госпiталю направити хворого?

A. Вiйськово-польового терапевтичного госпiталю

B. Вiйськово-польового неврологiчного госпiталю

C. Вiйськово-польового хiрургiчного госпiталю

D. Вiйськово-польового травматологiчного госпiталю

E. Вiйськово-польового iнфекцiйного госпiталю

194 / 200
Хворий 44-х рокiв звернувся зi скаргами на зниження гостроти зору, нежить з рясними рiдкими видiленнями, слинотечу, утруднення дихання, мимовiльнi посмикування м’язiв, тахiкардiю, пiдвищення артерiального тиску. Об’єктивно: хворий збуджений, температура тiла - 37,5o. Пульс - 126/хв., артерiальний тиск - 180/90 мм рт.ст., зiницi рiзко звуженi. При аускультацiї в легенях поодинокi хрипи. Отруєння речовиною якої дiї найбiльш iмовiрно у даному випадку?

A. Нервово-паралiтичної

B. Задушливої

C. Загальноотруйної

D. Сльозогiнної

E. Шкiрно-наривної

195 / 200
До медичної роти бригади доставлено вiйськовослужбовцiв з ознаками iнфекцiйного кишкового захворювання (гiпертермiя, дiарея). До якої сортувальної групи необхiдно зарахувати цих хворих при проведеннi медичного сортування?

A. Небезпечнi для оточуючих

B. Тi, що потребують надання медичної допомоги на даному етапi медичної евакуацiї в першу чергу

C. Тi, що пiдлягають поверненню до своїх пiдроздiлiв пiсля надання їм медичної допомоги

D. Тi, що потребують надання медичної допомоги на даному етапi медичної евакуацiї в другу чергу

E. Тi, що пiдлягають подальшiй евакуацiї без надання їм медичної допомоги

196 / 200
Пiд час патрулювання вiйськовослужбовець отримав мiнно-вибухову травму. Об’єктивно: лiва стопа вiдсутня, iз рани гомiлки спостерiгається виражена кровотеча. Шкiра блiда, пульс на променевiй артерiї вiдсутнiй, на соннiй артерiї - 112/хв. В чому полягаєалгоритм надання домедичної допомоги?

A. Знеболення, накладання кровоспинного джгута, накладання асептичної пов’язки

B. Знеболення, накладання кровоспинного джгута та негайна евакуацiя на наступний етап

C. Накладання асептичної пов’язки, у разi неможливостi зупинки кровотечi накладання кровоспинного джгута

D. Накладання джгута та асептичної пов’язки, транспортна iммобiлiзацiя, знеболення

E. Знеболення та негайна евакуацiя на наступний етап

197 / 200
Яких заходiв домедичної допомоги необхiдно вжити при клапанному пневмотораксi?

A. Плевральна пункцiя

B. Герметична пов’язка на рану

C. Дренування плевральної порожнини за Бюлау

D. Штучна вентиляцiя легенiв

E. Торакотомiя та бронхотомiя

198 / 200
Полковника 39-ти рокiв поранено у лiве стегно. Спостерiгається пульсуюча кровотеча з рани, кров яскраво-червоного кольору. Скарги пораненого на слабкiсть, серцебиття, запаморочення, бiль в ураженiй кiнцiвцi. Тони серця ритмiчнi. Пульс - 104/хв. Артерiальний тиск - 110/65 мм рт.ст. Живiт м’який, безболiсний. Що дозволить попередити розвиток геморагiчного шоку?

A. Накладання пов’язки типу ”Дамуазо”

B. Накладання пов’язки типу ”Дезо”

C. Накладання шини Дiтерiхса

D. Накладання джгута нижче мiсця поранення

E. Накладання джгута вище мiсця поранення

199 / 200
Пацiєнт 25-ти рокiв демобiлiзований та госпiталiзований на 3-ю добу пiсля сильного обстрiлу пiд час бою. Скаржиться на тривогу, вiдстороненiсть, вiдсутнiсть апетиту, слабкiсть, швидку змiну настрою. Симптоми швидко припинилися пiсля дiї стресового фактору через 48 годин. Поставте дiагноз:

A. Гостра реакцiя на стрес

B. Тривожний синдром

C. Дисоцiативний розлад особистостi

D. Розлад свiдомостi

E. Депресивний синдром

200 / 200
Солдат активний, рухливий, метушливий. Чинить опiр обстеженню. Говорить швидко, голосно. Вислови спонтаннi, непослiдовнi. Поставте дiагноз:

A. Аменцiя

B. Психомоторне збудження

C. Ейфорiя

D. Делiрiй

E. Кататонiчне збудження