Крок 3 - Стоматологія 2017 весна (буклет)

1 / 200
Пацієнтка 47-ми років скаржиться на болі, що виникають під час прийому їжі та зміні температури. Періодично впродовж 2-х тижнів виникали самочинні болі в ділянці правої верхньої щелепи. Об’єктивно: в 16 зубі глибока каріозна порожнина, після видалення залишків їжі та пухкого дентину виявлено кровоточиву пульпу. Зондування різко болісне. Короткочасний біль від холодного. Перкусія неприємна. Який найбільш імовірний діагноз? A 47-year-old female patient complains of pains that occur during eating and temperature changes. Spontaneous pains in the area of ​​the right upper jaw appeared periodically for 2 weeks . Objectively: a deep carious cavity in the 16th tooth, after removal of food residues and loose dentin, a bleeding pulp was found. Probing is sharply painful. Short-term cold pain. Percussion is unpleasant. What is the most likely diagnosis?

Хронічний фіброзний пульпіт Chronic fibrous pulpitis

Гострий обмежений пульпіт Acute limited pulpitis

Хронічний гангренозний пульпіт Chronic gangrenous pulpitis

Хронічний конкрементозний пульпіт Chronic calcifying pulpitis

Глибокий хронічний карієс Deep chronic caries

2 / 200
Пацієнту 30-ти років надавалося ендо-донтичне лікування 34 зуба з приводу гострого обмеженого пульпіту. Проведено пломбування каналу гутаперчею і епоксидним сілером і контрольна рентгенограма. Назвіть основний критерій якості пломбування: A 30-year-old patient underwent endodontic treatment of 34 teeth due to acute limited pulpitis. The canal was sealed with gutta-percha and epoxy sealer and a control radiograph. Name the main quality criterion filling:

Коренева пломба щільно заповнює весь канал і розташована на рівні фізіологічної верхівки The root filling tightly fills the entire canal and is located at the level of the physiological apex

Коренева пломба щільно заповнює весь канал і розташована на рівні анатомічної верхівки The root filling tightly fills the entire canal and is located at the level of the anatomical apex

Коренева пломба з незначним надлишком виведена за апікальний отвір The root filling with a slight excess is removed beyond the apical opening

Коренева пломба розташована на рівні фізіологічної верхівки The root filling is located at the level of the physiological apex

Коренева пломба розташована на рівні 2 мм не доходячи до рентгенологічної верхівки кореня The root seal is located at the level of 2 mm not reaching the x-ray apex of the root

3 / 200
Чоловік 27-ми років звернувся зі скаргами на біль і кровоточивість ясен, що посилюється при вживанні їжі, загальну слабкість, нездужання. Тиждень тому переніс ГРВІ. Об’єктивно: ясна гіперемовані, різко набряклі, ясенні сосочки пухкі, кровоточать при незначному дотику. На язиковій поверхні фронтальних нижніх зубів визначається значне відкладення над’ясенного зубного каменю та м’якого зубного нальоту. Підщелепні лімфовузли збільшені, болючі при пальпації. Який найбільш імовірний діагноз? A 27-year-old man complained of pain and bleeding of the gums, which worsens when eating, general weakness, malaise. A week ago, he suffered SARS. Objectively : the gums are hyperemic, sharply swollen, the gingival papillae are loose, they bleed at the slightest touch. On the lingual surface of the lower front teeth, there is a significant deposit of supragingival calculus and soft plaque. The submandibular lymph nodes are enlarged, painful on palpation. What is the most likely diagnosis?

Загострення хронічного катарального гінгівіту Exacerbation of chronic catarrhal gingivitis

Гіпертрофічний гінгівіт, набрякова форма Hypertrophic gingivitis, edematous form

Гострий виразковий гінгівіт Acute ulcerative gingivitis

Гострий катаральний гінгівіт Acute catarrhal gingivitis

Гіпертрофічний гінгівіт, фіброзна форма Hypertrophic gingivitis, fibrous form

4 / 200
Хворий 39-ти років скаржиться на кровоточивість ясен, неприємний запах з рота, рухомість зубів, утруднене вживання їжі. Об’єктивно: ясна синюшно-червоного кольору, пародонтальні кишені 3-4 мм, зуби рухомі II ст., значні відкладення над- і підя- сенного зубного каменю, ІГ- 3 бали, травматична оклюзія. Який найбільш імовірний діагноз? A 39-year-old patient complains of bleeding gums, bad breath, tooth mobility, difficulty eating. Objectively: bluish-red gums, periodontal pockets 3-4 mm, mobile teeth of the II stage, significant deposits of supragingival and subgingival calculus, IG-3 points, traumatic occlusion. What is the most likely diagnosis?

Генералізований пародонтит, II ступінь, хронічний перебіг Generalized periodontitis, II degree, chronic course

Гістіоцитоз-Х Histiocytosis-X

Генералізований пародонтит, I ступінь, загострений перебіг Generalized periodontitis, I degree, acute course

Генералізований пародонтит, II ступінь, загострений перебіг Generalized periodontitis, II degree, acute course

Хронічний катаральний гінгівіт Chronic catarrhal gingivitis

5 / 200
В результаті ускладненого карієсу у дівчинки 6-ти років були видалені 74,75, 84,85 зуби. Були виготовлені знімні замісні протези. Через який час необхідно проводити корекцію протезів? As a result of complicated caries, 74.75, 84.85 teeth were removed from a 6-year-old girl. Removable replacement prostheses were made. After how long should the correction be carried out prostheses?

Через 1 рік In 1 year

Через 2,5 роки In 2.5 years

Через 1,5 року In 1.5 years

Через півроку After six months

Через 2 роки In 2 years

6 / 200
Хворий 48-ми років скаржиться на відчуття сухості у порожнині рота, печіння слизової оболонки. Об’єктивно: на слизовій оболонці твердого піднебіння, на межі із м’яким піднебінням відмічається зроговіння епітелію у вигляді сірувато-білої ме-режевоподібної, опалесцюючої поверхні з червоними вкрапленнями. Який найбільш імовірний діагноз? A 48-year-old patient complains of a feeling of dryness in the oral cavity, burning of the mucous membrane. Objectively: on the mucous membrane of the hard palate, on the border with the soft on the palate, keratinization of the epithelium is noted in the form of a grayish-white reticular, opalescent surface with red inclusions. What is the most likely diagnosis?

Лейкоплакія Таппейнера Tuppeiner leukoplakia

М’яка лейкоплакія Mild leukoplakia

Червоний плескатий лишай Red lichen planus

Кандидозний стоматит Thrush

Червоний вовчак Lupus erythematosus

7 / 200
Хвора 27-ми років скаржиться на різкий біль у лівій привушній області. Об’єктивно: температура тіла - 37,8oC. Відзначається невелика асиметрія обличчя за рахунок припухлості м’яких тканин перед ко-зелком лівого вуха. Звужений слуховий прохід. Відкривання рота обмежене до 2,0 см. Зуби інтактні, нижня щелепа незначно зміщена вправо. Слизова оболонка порожнини рота блідо-рожевого кольору. Який найбільш імовірний діагноз? A 27-year-old patient complains of sharp pain in the left parotid region. Objectively: body temperature - 37.8oC. There is a slight asymmetry of the face due to swelling of the 'what kind of tissues in front of the turbinate of the left ear. The auditory canal is narrowed. Mouth opening is limited to 2.0 cm. The teeth are intact, the lower jaw is slightly shifted to the right. The mucous membrane of the oral cavity is pale pink in color. What is the most likely diagnosis?

Артрит лівого скронево- нижньощелепного суглоба Arthritis of the left temporomandibular joint

Флегмона привушно-жувальної ділянки Phlegmon of the parotid-chewing area

Перелом суглобового відростка нижньої щелепи Fracture of the articular process of the lower jaw

Лівосторонній отит Left-sided otitis

Артоз лівого скронево- нижньощелепного суглоба Arthrosis of the left temporomandibular joint

8 / 200
Пацієнтка 56-ти років скаржиться на наявність каріозної порожнини в 26 зубі. Об’єктивно: на жувальній поверхні 26 зуба каріозна порожнина, що не сполучається з порожниною зуба. Зондування і термічна реакція безболісні. На рентгенограмі визначається нерівномірне розширення пе-ріодонтальной щілини. Який остаточний діагноз? A 56-year-old patient complains about the presence of a carious cavity in the 26th tooth. Objectively: there is a carious cavity on the chewing surface of the 26th tooth that does not connect with the tooth cavity. Probing and thermal reaction are painless. An uneven expansion of the periodontal gap is determined on the X-ray. What is the final diagnosis?

Хронічний фіброзний періодонтит Chronic fibrous periodontitis

Хронічний глибокий карієс Chronic deep caries

Хронічний фіброзний пульпіт Chronic fibrous pulpitis

Хронічний гранулюючий періодонтит Chronic granulating periodontitis

Хронічний грануломатозний періодон-тит Chronic granulomatous periodontitis

9 / 200
У пацієнтки 47-ми років діагностовано генералізований пародонтит III ступеня. На рентгенографічному знімку деструкція кісткової тканини до 2/3 довжини кореня. Який метод хірургічного лікування пародонтиту дозволить стабілізувати висоту міжальвеолярних перегородок у даному випадку? A 47-year-old female patient was diagnosed with generalized periodontitis of the III degree. On the radiographic image, the destruction of bone tissue up to 2/3 of the length of the root. What method of surgical treatment of periodontitis will stabilize the height interalveolar septa in this case?

Остеопластика Osteoplasty

Вестибулопластика Vestibuloplasty

Гінгівопластика Gingivoplasty

Клаптева операція Patch Operation

Кюретаж Curettage

10 / 200
Хвора 18-ти років звернулася зі скаргами на косметичний дефект внаслідок зміни кольору коронок зубів. Проживає в регіоні з вмістом фтору в питній воді 1,1 мг/л. Страждає соматичною патологією, часто хворіє. Об’єктивно: виявлена білувата змінена емаль у пришийковій зоні всіх зубів, зондування безболісне. При вітальному фарбуванні 2% розчином метиленової сині колір зберігається. Який остаточний діагноз? An 18-year-old patient complained of a cosmetic defect due to a change in the color of tooth crowns. She lives in a region with a fluoride content in drinking water of 1.1 mg/l. Suffers from a somatic pathology, is often sick. Objectively: whitish altered enamel is detected in the cervical area of ​​all teeth, probing is painless. During congratulatory staining with a 2% methylene blue solution, the color is preserved. What is the final diagnosis?

Гострий початковий карієс Acute initial caries

Системна гіпоплазія емалі Systemic enamel hypoplasia

Незавершений амелогенез Incomplete amelogenesis

Флюороз, плямиста форма Fluorosis, mellow form

Гострий поверхневий карієс Acute surface caries

11 / 200
Пацієнт 23-х років скаржиться на кровоточивість ясен, яка з’явилась рік тому. До лікаря не звертався. Об’єктивно: слизова оболонка ясен застійно-гіперемована, ціа-нотична, пастозна, кровоточить при зондуванні. На язиковій поверхні нижніх фронтальних зубів виявляється над’ясеневий зубний камінь. Зуби нерухомі. На рентгенограмі зміни не визначаються. Який остаточний діагноз? A 23-year-old patient complains of bleeding gums that appeared a year ago. He did not consult a doctor. Objectively: the mucous membrane of the gums is congested and hyperemic, cyanotic, pasty, bleeds on probing. Supragingival calculus is found on the lingual surface of the lower front teeth. The teeth are motionless. No changes are detected on the X-ray. What is the final diagnosis?

Хронічний катаральний гінгівіт Chronic catarrhal gingivitis

Гіпертрофічний гінгівіт Hypertrophic gingivitis

Загострення хронічного генералізовано-го пародонтиту Exacerbation of chronic generalized periodontitis

Хронічний генералізований пародонтит Chronic generalized periodontitis

Загострення хронічного катарального гінгівіту Exacerbation of chronic catarrhal gingivitis

12 / 200
Дитині 5,5 років. При профілактичному огляді визначено відсутність фізіологічних діастем, трем та уступу Цилінського, горбики молочних молярів добре виражені. Лінощі жування. Вкажіть вірні дії ортодон- та: The child is 5.5 years old. During the preventive examination, the absence of physiological diastemas, trems, and Tsilinsky ledge was determined, the tubercles of the milk molars are well defined. Laziness of chewing. Indicate the correct actions of the orthodontic and:

Взяти на диспансерний облік до 2 групи Take up to 2 groups for dispensary registration

Втручання ортодонта не потрібне Orthodontist intervention is not required

Здійснити повторний огляд після прорізування перших постійних молярів Perform a re-examination after eruption of the first permanent molars

Взяти на диспансерний облік до 1 групи Take up to 1 group for dispensary registration

Необхідно здійснювати апаратурне лікування It is necessary to carry out hardware treatment

13 / 200
При проведенні санітарно-просвітницької роботи серед вагітних жінок стоматолог дав рекомендації відносно гігієни ротової порожнини, раціонального харчування та необхідної кількості мікроелементів та вітамінів в їх щоденному раціоні. Яка оптимальна кількість кальцію необхідна вагітній жінці для формування резистентних до карієсу зубів у майбутньої дитини? When carrying out sanitary and educational work among pregnant women, the dentist gave recommendations regarding oral hygiene, rational nutrition and the necessary amount of trace elements and vitamins in their daily diet. What is the optimal amount does a pregnant woman need calcium for the formation of caries-resistant teeth in the future child?

1,5 г 1,5 г

3,0 г 3.0 г

2,5 г 2,5 г

3,5 г 3,5 г

2,0 г 2,0 г

14 / 200
Під час огляду у дитини 7-ми років виявлені матові плями у пришийкових ділянках 12,11,21,22 та фісурах 36 та 46 зубів. Емаль у ділянках плям шорстка, без блиску, забарвлюється розчином метиленового синього. З анамнезу: дитина знаходилася на стаціонарному лікуванні з приводу пневмонії. Які екзогенні профілактичні заходи доцільно призначити пацієнту? During the examination of a 7-year-old child, frosted spots were found in cervical areas 12, 11, 21, 22 and fissures of teeth 36 and 46. Enamel in areas of spots rough, without shine, stained with a solution of methylene blue. From the anamnesis: the child was hospitalized for pneumonia. What exogenous preventive measures should be prescribed to the patient?

Електрофорез препаратів кальцію Electrophoresis of calcium preparations

Аплікації фосфорвмісних препаратів Applications of phosphorus-containing preparations

Аплікації фторвмісних гелів Applications of fluoride gels

Полоскання фторвмісними розчинами Rinsing with fluorine-containing solutions

Нанесення фторвмісних лаків Application of fluorine-containing varnishes

15 / 200
Дівчинка 10-ти років скаржиться на свербіж верхньої губи та шкіри прирото-вої ділянки. Об’єктивно: гіперемія та набряк червоної облямівки верхньої губи у ділянці, що прилягає до шкіри, еритема і набряк шкіри над верхньою губою та в ділянці кута рота розміром приблизно 1х1 см з нечіткими краями. Який найбільш імовірний діагноз? A 10-year-old girl complains of itching of the upper lip and the skin of the pre-oral area. Objectively: hyperemia and swelling of the red border of the upper lip in the adjacent area to the skin, erythema and swelling of the skin over the upper lip and in the area of ​​the corner of the mouth measuring approximately 1x1 cm with indistinct edges. What is the most likely diagnosis?

Атопічний хейліт Atopic cheilitis

Актинічний хейліт Actinic cheilite

Суха форма ексфоліативного хейліту Dry form of exfoliative cheilitis

Екзематозний хейліт Eczematous cheilitis

Метеорологічний хейліт Meteorological cheilitis

16 / 200
Хвора 58-ми років, яка хворіє на гіпертонічну хворобу, скаржиться на самочинний постійний біль у верхній щелепі зліва, припухлість, підвищення температури тіла до 38,0оС. Об’єктивно: 26 зуб зруйнований, корені роз’єднані, перкусія болюча, перехідна складка згладжена, болюча у ділянці 25, 26 та 27 зубів. Яка послідовність лікування хворої? A 58-year-old patient with hypertension complains of self-inflicted constant pain in the upper jaw on the left, swelling, an increase in body temperature up to 38.0°C. 'objectively: the 26th tooth is destroyed, the roots are separated, percussion is painful, the transitional fold is smoothed, painful in the area of ​​teeth 25, 26 and 27. What is the sequence of treatment of the patient?

Розтин субперіостального абсцесу, видалення коренів 26 зуба, гіпотензивні препарати Dissection of subperiosteal abscess, root removal of tooth 26, hypotensive drugs

Видалення корешв 26 зуба, протизапальна терапія, гіпотензивні препарати Removal of caries of tooth 26, anti-inflammatory therapy, hypotensive drugs

Розтин субперіостального абсцесу, гіпотензивні препарати Dissection of subperiosteal abscess, hypotensive drugs

Протизапальна, антигістамінна терапія, гіпотензивні препарати Anti-inflammatory, antihistamine therapy, hypotensive drugs

Видалення коренів 26 зуба, розтин абсцесу, гіпотензивні препарати Removal of the roots of the 26th tooth, dissection of an abscess, hypotensive drugs

17 / 200
Вагітна жінка 20-ти років скаржиться на розростання ясен, кровоточивість та болючість при вживанні їжі та чищенні зубів. Об’єктивно: ясенні сосочки на верхній та нижній щелепах гіперемовані, вкривають коронки зубів на 1/3 висоти, кровоточиві, болючі. Зубоясенне прикріплення не порушене. Який найбільш імовірний діагноз? A 20-year-old pregnant woman complains of growing gums, bleeding and pain when eating and brushing her teeth. Objectively: the gingival papillae on the upper and lower jaws are hyperemic , cover the crowns of the teeth for 1/3 of the height, bleeding, painful. Dentoalveolar attachment is not disturbed. What is the most likely diagnosis?

Гіпертрофічний гінгівіт Hypertrophic gingivitis

Локалізований пародонтит Localized periodontitis

Катаральний гінгівіт Catarrhal gingivitis

Хронічний пародонтит Chronic periodontitis

Виразковий гінгівіт Ulcerative gingivitis

18 / 200
У чоловіка 40-ка років, що перебуває на диспансерному обліку з приводу хронічного генералізованого пародонтиту I ступеня, виявили у зубі 14 пломбу з амальгами, яка глибоко заходить в міжзубний проміжок. Що може бути найбільш поширеним наслідком даного стану? In a 40-year-old man, who is under medical records for chronic generalized periodontitis of the 1st degree, an amalgam filling was found in tooth 14, which goes deep into the interdental interval. What could be the most common consequence of this condition?

Утворення пародонтальної кишені Formation of periodontal pocket

Утворення зубних відкладень Formation of dental deposits

Утворення кісткової кишені Bone pocket formation

Розвиток травматичної оклюзії Development of traumatic occlusion

Загострення генералізованого пародон-титу Exacerbation of generalized periodontitis

19 / 200
Хлопчику 13-ти років для проведення діагностики зубощелепних аномалій виготовлені контрольно-діагностичні моделі. Які вимірювальні точки на премолярах верхньої щелепи для визначення ширини зубного ряду? For a 13-year-old boy, control and diagnostic models were made for the diagnosis of dento-maxillary abnormalities. What are the measuring points on the premolars of the upper jaw to determine the width of the tooth row?

Середина міжгорбикової фігури перших премолярів The middle of the intercuspid figure of the first premolars

Вершина щічного горбика других премо-лярів Top of buccal tubercle of second premolars

Контактна точка між першим та другим премолярами Contact point between first and second premolars

Середина міжгорбикової фігури других премолярів The middle of the intercuspid figure of the second premolars

Вершина щічного горбика перших пре-молярів Top of the buccal tubercle of the first premolars

20 / 200
У дитини 9-ти років під час профілактичного огляду виявлено: виступаюче підборіддя, діастема і треми між нижніми різцями та іклами, що перекривають верхні на 2/3 висоти коронки. Співвідношення перших постійних молярів за III класом Енгля. Сагітальна щілина - 2 мм. Яка тактика лікаря? In a 9-year-old child, a preventive examination revealed: a protruding chin, a diastema and cracks between the lower incisors and canines, overlapping the upper ones by 2/3 of the height of the crown . Ratio of the first permanent molars according to Engel's III class. Sagittal gap - 2 mm. What are the doctor's tactics?

Застосувати апарат Брюкля Apply Brukl's apparatus

Застосувати капу Шварца Apply Schwartz kappa

Призначити комплекс міогімнастики Prescribe a complex of myogymnastics

Застосувати капу Биніна Apply Binin cap

Застосувати ковзаючий апарат Енгля Apply Engle sliding apparatus

21 / 200
Хвора 30-ти років скаржиться на печіння і неприємні відчуття у язиці, зміну смаку, що з’явилися півроку тому. З анамнезу відомо, що вона впродовж 10-ти років страждає на гіпоацидний гастрит. Об’єктивно: слизова оболонка порожнини рота анемічна, на язиці виявлені зміни, характерні для гіпоацидного гастриту. Після обстеження був встановлений діагноз: симптоматичний глосит. Які зміни язика характерні для гіпоацидного гастриту? A 30-year-old patient complains of burning and unpleasant sensations in the tongue, a change in taste, which appeared six months ago. From the anamnesis, it is known that for 10- you have been suffering from hypoacidic gastritis for years. Objectively: the mucous membrane of the oral cavity is anemic, changes characteristic of hypoacidic gastritis were detected on the tongue. After the examination, the diagnosis was made: symptomatic glossitis. What changes in the tongue are characteristic of hypoacidic gastritis?

Атрофія язика і згладженість сосочків язика Atrophy of the tongue and flattening of the papillae of the tongue

Ерозії на бічних поверхнях язика Erosions on the lateral surfaces of the tongue

Гіпертрофія сосочків і набряклість язика Hypertrophy of the papillae and swelling of the tongue

Гіпертрофія сосочків і обкладеність язика Hypertrophy of the papillae and coating of the tongue

Гіпертрофія сосочків і вогнищева десквамація епітелію Hypertrophy of the papillae and focal desquamation of the epithelium

22 / 200
Пацієнт 28-ми років скаржиться на загальну слабкість, утруднений прийом їжі, підвищення температури тіла до 38°С. Об’єктивно: ясенні сосочки на верхній і нижній щелепах звиразковані, вкриті брудно-сірим некротичним нальотом, після видалення якого оголюються кровоточиві та болісні поверхні. Після ретельного обстеження лікарстоматолог встановив попередній діагноз: виразково-некротичний гінгівіт Венсана. Які додаткові методи обстеження дозволять встановити остаточний діагноз? A 28-year-old patient complains of general weakness, difficulty in eating, an increase in body temperature up to 38°C. Objectively: gingival papillae on the upper and lower jaws ulcerated, covered with a dirty-gray necrotic plaque, after removal of which bleeding and painful surfaces are exposed. After a thorough examination, the dentist made a preliminary diagnosis: ulcerative-necrotic gingivitis of Vincent. What additional methods of examination will allow establishing the final diagnosis?

Мікробіологічне дослідження Microbiological research

Мікробіологічне дослідження і реопаро-донтографія Microbiological research and rheoparodontography

Клінічний аналіз крові та люмінесцентне дослідження Clinical blood analysis and luminescence study

Реакція адсорбції мікроорганізмів і полярографія The adsorption reaction of microorganisms and polarography

Цитологічне дослідження і біохімічний аналіз крові Cytological examination and biochemical blood analysis

23 / 200
Хворий скаржиться на рухливість 26,27, 28 зубів, періодичний біль, відчуття важкості у відповідній половині верхньої щелепи, геморагічні виділення з лівої половини носа. Хворіє 4 місяці. Впродовж останнього місяця біль збільшилась, з’явилася загальна слабкість. У порожнині рота рухливість 26, 27, 28 зубів II ступеня. Під час пальпації горба верхньої щелепи явище відсутності кісткової стінки. На рентгенограмі гомогенне затемнення гайморової пазухи з відсутністю чітких контурів кісткових структур у вигляді цукру, що розтанув. Який найбільш імовірний діагноз? The patient complains about the mobility of 26, 27, 28 teeth, periodic pain, a feeling of heaviness in the corresponding half of the upper jaw, hemorrhagic discharge from the left half of the nose. He has been ill for 4 months. During the last month, the pain increased, general weakness appeared. In the oral cavity, the mobility of 26, 27, 28 teeth of the II degree. During palpation of the hump of the upper jaw, the phenomenon of the absence of a bone wall. On the radiograph, homogeneous darkening of the maxillary sinus with the absence of clear contours of bone structures in the form sugar that has melted. What is the most likely diagnosis?

Рак верхньої щелепи Cancer of the upper jaw

Хронічний одонтогенний гайморит Chronic odontogenic sinusitis

Адамантинома верхньої щелепи Adamantinoma of the upper jaw

Остеобластокластома верхньої щелепи Osteoblastoclastoma of the upper jaw

Саркома верхньої щелепи Sarcoma of the upper jaw

24 / 200
Мама 3-х місячної дитини скаржиться, що під час годування грудьми дитина ’’клацає” язиком, неспокійна, погано набирає вагу. Об’єктивно: нижній край вуздечки язика прикріплюється біля ясенного валика, рухи язика обмежені, вуздечка тонка, прозора. Яка операція показана дитині у даному віці? The mother of a 3-month-old child complains that during breastfeeding the child 'clicks' with the tongue, is restless, does not gain weight. Objectively: the lower edge of the bridle the tongue is attached to the gingival ridge, the movements of the tongue are limited, the frenulum is thin, transparent. What operation is indicated for a child at this age?

Френулотомія вуздечки язика Frenulotomy of tongue frenulum

V-подібне висічення вуздечки язика V-shaped excision of the frenulum of the tongue

Пластика вуздечки язика трикутними клаптями за Лімбергом Language bridle plastic with triangular flaps according to Limberg

Кріодеструкція вуздечки язика Cryodestruction of tongue frenulum

Френулоектомія показана у віці 7-9 років Frenulectomy is indicated at the age of 7-9

25 / 200
Хворий 32-х років звернувся зі скаргами на виникнення сильного болю у порожнині рота при прийомі їжі, розмові, неприємний запах з рота, захриплість. Об’єктивно: наявність міхурів і їх залишків із серозним вмістом, що мають тонку плівку, локалізуються на слизовій оболонці щік, губ, язика, особливо в ретромолярній ділянці. Розміри ерозій різні, яскраво-червоного кольору, округлої форми. При видаленні плівки міхура відбувається відшарування плівки епітелію на видимо незміненій слизовій оболонці. Який найбільш імовірний діагноз? A 32-year-old patient complained of severe pain in the oral cavity when eating, talking, bad breath, hoarseness. Objectively: presence cysts and their remnants with serous contents, which have a thin film, are localized on the mucous membrane of the cheeks, lips, and tongue, especially in the retromolar area. The sizes of the erosions are different, bright red in color, and round in shape. When the cyst film is removed, the epithelial film peels off visibly unchanged mucous membrane. What is the most likely diagnosis?

Пухирчатка Puffy

Пемфігоїд Pemphigoid

Герпетиформний дерматит Дюрінга Dühring's herpetiform dermatitis

Багатоформна ексудативна еритема Multiform exudative erythema

Бульозна форма червоного плоского лишаю Bullous form of red lichen planus

26 / 200
Лікар виготовляє двощелепну дротяну шину із зачіпними петлями для іммобілізації відламків нижньої щелепи в ділянці кута справа зі зміщенням. В ділянці яких зубів мають бути вигнуті зачіпні гачки? The doctor makes a double-jaw wire splint with hooks to immobilize fragments of the lower jaw in the area of ​​the right corner with displacement. In which area of ​​teeth should the hooks be curved?

На обох щелепах в ділянці парних зубів (другого, четвертого і шостого) On both jaws in the area of ​​paired teeth (second, fourth and sixth)

На обох щелепах в ділянці кожного зуба On both jaws in the area of ​​each tooth

На верхній щелепі в ділянці парних зубів, на нижній щелепі в ділянці непарних зубів On the upper jaw in the area of ​​even teeth, on the lower jaw in the area of ​​odd teeth

На обох щелепах в ділянці непарних зубів (першого, третього, п’ятого і сьомого) On both jaws in the area of ​​odd teeth (first, third, fifth and seventh)

На нижній щелепі в ділянці парних зубів, на верхній щелепі в ділянці непарних зубів On the lower jaw in the area of ​​even teeth, on the upper jaw in the area of ​​odd teeth

27 / 200
Хвора 36-ти років скаржиться на різкий біль, цокання в правому СНЩС, печіння в ділянці правого зовнішнього слухового проходу. Рухи нижньої щелепи східцеподі-бні, з короткочасними блокуючими моментами в суглобі і гострим болем. В анамнезі гострий стрес. Об’єктивно: лице симетричне. Прикус ортогнатичний, при внутрі-шньоротовій пальпації латеральних кри- лоподібних м’язів відчувається біль справа. На томограмах контури кісткових структур суглобових поверхонь без змін. Який найбільш імовірний діагноз? A 36-year-old patient complains of sharp pain, throbbing in the right TMJ, burning in the area of ​​the right external auditory canal. Movements of the lower jaw are stair-like, with short-term blocking moments in the joint and acute pain. There is acute stress in the anamnesis. Objectively: the face is symmetrical. The bite is orthognathic, pain is felt on the right during intra-oral palpation of the lateral pterygoid muscles. On the tomograms, the contours of the bone structures of the articular surfaces are unchanged. Which is the most probable diagnosis?

Нейромускулярний синдром СНЩС Neuromuscular TMJ Syndrome

Анкілоз СНЩС Ankylosis TMJ

Деформуючий артроз СНЩС Deforming arthrosis of TMJ

Гострий післятравматичний артрит СН-ЩС Acute post-traumatic arthritis CH-ShS

Ревматичний артрит СНЩС Rheumatoid arthritis TMJ

28 / 200
Хвора 48-ми років скаржиться на біль правої половини голови, обмеження рухів нижньої щелепи, цокання, періодичний спазм жувальної мускулатури. Об’єктивно: обличчя симетричне, відкривання рота обмежене. При пальпації в правому скроневонижньощелепному суглобі відмічається хрускіт під час рухів нижньої щелепи. При огляді порожнини рота виявлений дефект зубного ряду справа II класу за Ке-неді. Який діагноз найбільш імовірний? A 48-year-old patient complains of pain in the right half of the head, limitation of lower jaw movements, throbbing, periodic spasm of the masticatory muscles. Objectively: the face is symmetrical, the mouth opens limited. During palpation in the right temporomandibular joint, a crunch is noted during the movements of the lower jaw. During the examination of the oral cavity, a defect of the right dentition of class II according to Kennedy was revealed. What is the most likely diagnosis?

Больова дисфункція правого скронево-нижньощелепного суглоба Painful dysfunction of the right temporomandibular joint

Контрактура правого скронево-нижньощелепного суглоба Contracture of the right temporomandibular joint

Гострий артрит Host arthritis

Осифікуючий міозит Myositis ossificans

Артрозо-артрит правого скронево-нижньощелепного суглоба Arthrozo-arthritis of the right temporomandibular joint

29 / 200
У дитини 9-ти років при огляді ротової порожнини на верхніх різцях виявлено білі плями з гладкою блискучою поверхнею. Скарги відсутні. З анамнезу: мама у останні місяці вагітності хворіла. Який попередній діагноз? In a 9-year-old child, during an oral examination, white spots with a smooth, shiny surface were found on the upper incisors. There are no complaints. From the anamnesis: the mother was ill in the last months of pregnancy . What is the previous diagnosis?

Гіпоплазія емалі Enamel hypoplasia

Некроз емалі Enamel necrosis

Ерозія емалі Enamel erosion

Флюороз зубів Dental fluorosis

Початковий карієс Initial caries

30 / 200
Хвора 25-ти років звернулася у відділення терапевтичної стоматології. Після збору анамнезу і клінічного обстеження встановлений діагноз: пульпіт, ускладнений перодонтитом. Який найбільш раціональний метод лікування у даному випадку? A 25-year-old patient applied to the department of therapeutic dentistry. After taking an anamnesis and clinical examination, a diagnosis was made: pulpitis complicated by periodontitis. What is the most rational method of treatment in this case ?

Вітальна екстирпація Vital extirpation

Девітальна екстирпація Devital extirpation

Вітальна ампутація Vital amputation

Біологічний метод Biological method

Девітальна ампутація Devital amputation

31 / 200
Жінка 25-ти років звернулася зі скаргами на гострий напад мимовільного болю тривалістю 15-20 хвилин, що виник 2 години тому в 25. Об’єктивно: на жувальній поверхні 25 глибока каріозна порожнина, не з’єднана з порожниною зуба; реакція на холодовий подразник - больовий напад. Який найбільш імовірний діагноз? A 25-year-old woman complained of an acute attack of involuntary pain lasting 15-20 minutes, which occurred 2 hours ago at 25. Objectively: on the chewing surface 25 deep carious cavity, not connected to the cavity of the tooth; reaction to a cold stimulus - pain attack. What is the most likely diagnosis?

Гострий обмежений пульпіт Acute limited pulpitis

Гострий глибокий карієс Acute deep caries

Гострий гнійний пульпіт Acute purulent pulpitis

Гіпєрємія пульпи Pulp hyperemia

Гострий дифузний пульпіт Acute diffuse pulpitis

32 / 200
Хвора 47-ми років звернулась зі скаргами на рухомість передніх зубів. Об’єктивно: зубні ряди неперервні, 31, 32, 33, 43, 42, 41 зуби мають рухомість I-II ступеня. Іммобілізацію рухомих зубів планується провести шиною Мамлока. Яку стабілізацію дозволить провести дана шина? A 47-year-old patient complained about the mobility of her front teeth. Objectively: the dental rows are continuous, 31, 32, 33, 43, 42, 41 teeth have mobility of the I-II degree. It is planned to immobilize the movable teeth with a Mamlok splint. What stabilization will this splint allow?

Фронтальна Frontal

Фронто-сагітальна Fronto-sagittal

Поперечна Transverse

Колова Колова

Сагітальна Sagittal

33 / 200
До стоматолога звернулась дівчина 16-ти років у зв’язку з косметичним дефектом зубів. Емаль на всіх поверхнях зуба має матовий відтінок, і на цьому тлі розташовані добре окреслені пігментовані плями. Емаль зубів жовтуватого кольору, з численними плямами, крапками, на деяких зубах виявляються незначні її дефекти. В ділянці жувальних зубів спостерігається швидке стирання емалі з оголенням пігментованого дентину темнокоричневого кольору. Який найбільш імовірний діагноз? A 16-year-old girl went to the dentist due to a cosmetic defect in her teeth. The enamel on all surfaces of the tooth has a matte shade, and on this background there are well-defined pigmented spots. The enamel of the teeth is yellowish, with numerous spots, dots, minor defects are found on some teeth. In the area of ​​the chewing teeth, there is a rapid erosion of the enamel with the exposure of pigmented dentine of dark brown color. What is the most likely diagnosis?

Крейдоподібно-крапчаста форма флюорозу Chalk-spotted form of fluorosis

Гіпоплазія емалі Enamel hypoplasia

Гострий початковий карієс Acute initial caries

Некроз емалі Enamel necrosis

Ерозія емалі Enamel erosion

34 / 200
Хвора 24-х років звернулася з метою санації порожнини рота. Був встановлений діагноз: хронічний середній карієс 17. При пломбуванні порожнини V класу у пацієнтки виникла кровоточивість ясни. Яку тактику обрати? A 24-year-old patient applied for the purpose of oral cavity rehabilitation. The diagnosis was established: chronic medium caries 17. During the filling of the V class cavity, the patient developed bleeding from the spleen. What choose a tactic?

Встановити тимчасову пломбу і закінчити лікування у друге відвідування Install a temporary seal and finish the treatment in the second visit

Коагулювати ясну, запломбувати порожнину Coagulate clear, seal cavity

Зупинити кровотечу, запломбувати порожнину без застосування матриці Stop the bleeding, seal the cavity without using a matrix

Зупинити кровотечу, запломбувати порожнину із застосуванням матриці Stop the bleeding, seal the cavity using the matrix

Порожнину обробити антисептиком і запломбувати Treat the cavity with an antiseptic and seal

35 / 200
Хворий 28-ми років поступив на стаціонарне лікування. При рентгенографії гайморової пазухи у горизонтальному положенні виявлено рівномірне зниження прозорості останньої з чіткими контурами синусу. При якому патологічному стані це можливо? A 28-year-old patient was admitted to inpatient treatment. An x-ray of the maxillary sinus in a horizontal position revealed a uniform decrease in the transparency of the latter with clear contours of the sinus. In which pathological condition is this possible ?

Гострий гайморит Hostry Sinusitis

Рак слизової гайморової пазухи Cancer of the mucosa of the maxillary sinus

Проростанні кісти у гайморову пазуху Growing cysts in the maxillary sinus

Хронічний поліпозний гайморит Chronic polyposis sinusitis

Хронічний гіперпластичний гайморит Chronic hyperplastic sinusitis

36 / 200
Пацієнт 38-ми років страждає на цукровий діабет 1 типу. Перед відвідуванням лікарястоматолога інсулін не вводив. Діагноз: гострий пульпіт 13 зуба. Через 5 хвилин після проведення інфраорбітальної анестезії лідокаїном з адреналіном хворий раптово зблід і знепритомнів. Об’єктивно: сухість шкіри, реакція на больові подразники відсутня, зіничний, рогівковий рефлекси різко знижені, дихання ледь помітне, тони серця приглушені. Яка патологія розвинулася у даного пацієнта? A 38-year-old patient suffers from type 1 diabetes. He did not inject insulin before visiting the dentist. Diagnosis: acute pulpitis of tooth 13. 5 minutes after infraorbital anesthesia with lidocaine and adrenaline, the patient suddenly turned pale and fainted. Objectively: dry skin, reaction to painful stimuli is absent, pupillary and corneal reflexes are sharply reduced, breathing is barely noticeable, heart sounds are muffled. What pathology has developed in this patient?

Гіперглікемічна кома Hyperglycemic coma

Клінічна смерть Clinical death

Інтоксикація анестетиком Anesthetic intoxication

Гіпоглікемічна кома Hypoglycemic coma

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

37 / 200
Хвора 48-ми років звернулася зі скаргами на нездужання, припухлість обличчя, біль у зубі на нижній щелепі. Зуб турбує протягом 5-ти днів. Об’єктивно: у правій навколовушножувальній області щільний, болісний інфільтрат. Шкіра трохи гіпере-мована. 38 зуб зруйнований, зондування гирл кореневих каналів безболісне, перкусія - різко болісна, ясна і слизова оболонка щоки дещо гіперемовані, набряклі. Відкривання рота різко обмежене. З вивідних протоків виділяється чиста слина, гирла протоків не змінені. Який остаточний діагноз? A 48-year-old patient complained of malaise, swelling of the face, toothache on the lower jaw. The tooth has been bothering her for 5 days. Objectively: in the right auricular area, a dense, painful infiltrate. The skin is slightly hyperemic. 38th tooth is destroyed, probing the mouths of the root canals is painless, percussion is sharply painful, the gums and mucous membrane of the cheeks are slightly hyperemic, swollen. Opening the mouth is sharply limited. Clear discharge is released from the excretory ducts saliva, the mouth of the ducts are not changed. What is the final diagnosis?

Флегмона навколовушно-жувальної ділянки Phlegmon of the auricular-chewing area

Гострий гнійний паротит Acute purulent parotitis

Загострення хронічного періодонтиту 38 зуба Aggravation of chronic periodontitis of tooth 38

Гострий гнійний періостит нижньої щелепи Acute purulent periostitis of the lower jaw

Флегмона щоки Phlegmon of the cheeks

38 / 200
На прийом до лікаря звернувся хворий 53-х років зі скаргами на біль в лівій піднижньощелепній ділянці, пов’язаний з прийомом їжі, що помітив уперше кілька років тому. Відмічає періодичні загострення. При обстеженні ліва піднижньощеле-пна слинна залоза збільшена, щільна. З вивідної протоки при масуванні виділяється незначна кількість слини. Ro-логічно: визначається камінь у товщі слинної залози до 1,5 см у діаметрі. Яку тактику лікування слід обрати? A 53-year-old patient came to the doctor with complaints of pain in the left submandibular area associated with eating, which he noticed for the first time several years ago. He notes periodic exacerbations. During the examination of the left submandibular salivary gland, it is enlarged and dense. A small amount of saliva is released from the excretory duct during massage. Ro-logical: a stone is determined in the thickness of the salivary gland up to 1.5 cm in diameter. What treatment tactics should be chosen?

Екстирпація залози Extirpation of the gland

Консервативне лікування Conservative treatment

Видалення конкременту Removal of calculus

Бужування протоки Bouging channel

Розсічення протоки Dissection of duct

39 / 200
Хворий 25-ти років звернувся до стома- толога зі скаргами на короткочасний біль у зубі на нижній щелепі справа при вживанні солодкого, гарячого, холодного. Об’єктивно: в 36 зубі на контактній поверхні каріозна порожнина, що не сполучається з порожниною зуба, дентин розм’якшений. Зондування дна каріозної порожнини болісне, перкусія безболісна. ЕОД- 16 мкА. Який остаточний діагноз? A 25-year-old patient turned to a dentist with complaints of short-term pain in a tooth on the right lower jaw when eating sweet, hot, or cold foods. Objectively: in tooth 36, there is a carious cavity on the contact surface that does not connect with the tooth cavity, the dentin is softened. Probing the bottom of the carious cavity is painful, percussion is painless. EOD - 16 μA. What is the final diagnosis?

Гострий глибокий карієс Acute deep caries

Хронічний фіброзний пульпіт Chronic fibrous pulpitis

Гіперемія пульпи Pulp hyperemia

Хронічний фіброзний періодонтит Chronic fibrous periodontitis

Гострий середній карієс Acute medium caries

40 / 200
Жінка 28-ми років звернулась в стоматологічну клініку зі скаргами на наявність каріозної порожнини в 36 зубі. Зуб раніше лікувався з приводу карієсу. Кілька місяців тому пломба випала. Об’єктивно: на жувальній поверхні 36 зуба - каріозна порожнина в межах навколопульпарного дентину, дно та стінки щільні, пігментовані, їх зондування безболісне. Реакція на холодовий подразник - безболісна. Перкусія 36 зуба безболісна. ЕОД- 8 мкА. Який остаточний діагноз? A 28-year-old woman applied to the dental clinic with complaints about the presence of a carious cavity in tooth 36. The tooth was previously treated for caries. A few months ago, the filling fell out. About objectively: on the chewing surface of tooth 36 there is a carious cavity within the peripulpal dentine, the bottom and walls are dense, pigmented, their probing is painless. The reaction to a cold stimulus is painless. Percussion of tooth 36 is painless. EOD - 8 μA. What is the final diagnosis?

Хронічний глибокий карієс Chronic deep caries

Хронічний середній карієс Chronic middle caries

Хронічний періодонтит Chronic periodontitis

Хронічний гангренозний пульпіт Chronic gangrenous pulpitis

Гострий глибокий карієс Acute deep caries

41 / 200
Визначте вид прикусу, якщо верхня губа западає, нижня губа випукла, фронтальні зуби у зворотному прикусі, мезіально-щічні горби верхніх перших молярів контактують зі щічними горбами нижніх других молярів: Determine the type of bite, if the upper lip is sunken, the lower lip is convex, the front teeth are in a reverse bite, the mesial-buccal ridges of the upper first molars are in contact with the buccal ridges of the lower second molars :

Прогенічний мезіальний прикус Progenic mesial bite

Прогнатичний дистальний прикус Prognathic distal bite

Прогенічний нейтральний прикус Progenic neutral bite

Фізіологічна прогенія Physiological progeny

Прогенічний мезіальний глибокий прикус Progenic mesial deep bite

42 / 200
Пацієнт звернувся зі скаргами на біль в лівій половині обличчя, що іррадіює до шиї, сухість та печіння слизової оболонки порожнини рота, зниження слуху. Об’єктивно: відкривання рота болісне, має місце зміщення нижньої щелепи в правий бік. При обстеженні скронево-нижньощелепного суглоба крізь зовнішній слуховий прохід визначається хрускіт та східчастість рухів суглобових голівок. Слизова оболонка без патології, маються дефекти зубних рядів. Який найбільш імовірний діагноз? The patient complained of pain in the left half of the face radiating to the neck, dryness and burning of the mucous membrane of the oral cavity, decreased hearing. Objectively: opening the mouth painful, there is a displacement of the lower jaw to the right side. During the examination of the temporomandibular joint through the external auditory canal, a crunch and step-like movements of the articular heads are determined. The mucous membrane is free of pathology, there are defects in the dentition. What is the most likely diagnosis?

Синдром Костена Costen Syndrome

Контрактура нижньої щелепи Contracture of the lower jaw

Артрит скронево-нижньощелепного суглоба Arthritis of the temporomandibular joint

Остеомієліт гілки верхньої щелепи Osteomyelitis of the branch of the upper jaw

Вивих нижньої щелепи Dislocation of the lower jaw

43 / 200
Хворий 17-ти років скаржиться на біль і припухлість в лівій піднижньощелепній ділянці, загальну слабкість, підвищену температуру. Два тижні тому лікувався з приводу стоматиту. Зі слів хворого, 5 днів тому з’явилися болі і припухлість величиною з квасолю, яка швидко збільшувалась. Об’єктивно: в лівій піднижньощелепній ділянці обмежена припухлість розміром 3х4 см. Шкіра гіперемована. Пальпація різко болісна. Який з перерахованих діагнозів найбільш імовірний у хворого? A 17-year-old patient complains of pain and swelling in the left mandibular area, general weakness, high temperature. He was treated for stomatitis two weeks ago. According to the patient, 5 days ago, pain and swelling the size of a bean appeared, which quickly increased. Objectively: in the left submandibular area there is a limited swelling of 3x4 cm in size. The skin is hyperemic. Palpation is sharply painful. Which of the listed diagnoses is the most likely in the patient?

Гострий гнійний лімфаденіт Acute purulent lymphadenitis

Туберкульозний лімфаденіт Tuberculous lymphadenitis

Хронічний неспецифічний лімфаденіт Chronic nonspecific lymphadenitis

Лімфангіома Lymphangioma

Актиномікоз Actinomycosis

44 / 200
Мати дитини 7-ми років скаржиться на незвичайний вигляд передніх зубів. Об’єктивно: вогнища гіпоплазії на емалі, що локалізуються на ріжучих краях всіх центральних різців, ікол та горбах перших молярів, а також латеральних різцях нижньої щелепи. В якому віці дитини відбулось порушення мінералізації? The mother of a 7-year-old child complains about the unusual appearance of the front teeth. Objectively: foci of hypoplasia on the enamel, localized on the cutting edges of all central incisors, canines and the humps of the first molars, as well as the lateral incisors of the lower jaw. At what age did the child's mineralization disorder occur?

З 6 місяців до 1 року From 6 months to 1 year

З 1 до 3-4 років From 1 to 3-4 years

6-й місяць внутрішньоутробного розвитку 6th month of fetal development

5-8 місяці внутрішньоутробного розвитку 5-8 months of intrauterine development

1-3 місяці життя 1-3 months of life

45 / 200
Хвора 64-х років скаржиться на різкий нападоподібний пекучий біль в ділянці кута рота зліва, що поширюється на нижні відділи лівої щоки та іррадіює у вухо та завушну ділянку. Напади болю виникають спонтанно та від доторкання до шкіри нижньої губи рукою. Страждає на гіпертонічну хворобу II ступеня. Який найбільш імовірний діагноз? A 64-year-old patient complains of a sharp, attack-like burning pain in the area of ​​the corner of the mouth on the left, which spreads to the lower parts of the left cheek and radiates to the ear and the area behind the ear. Attacks pain occurs spontaneously and from touching the skin of the lower lip with the hand. He suffers from hypertension of the II degree. What is the most likely diagnosis?

Невралгія III гілки трійчастого нерва Neuralgia of the III branch of the trigeminal nerve

Неврит лицевого нерва Neuritis of the facial nerve

Неврит II гілки трійчастого нерва Neuritis of the II branch of the trigeminal nerve

Парез лицевого нерва Facial Paresis

Неврит I гілки трійчастого нерва Neuritis of the I branch of the trigeminal nerve

46 / 200
На якому етапі медичної евакуації надається перша медична допомога? At what stage of medical evacuation is first medical aid provided?

МПП МПП

МПБ МПБ

МПР МПР

- -

ОМедБ ОМедБ

47 / 200
Друга гілка трійчастого нерва n.maxillaris виходить з: The second branch of the trigeminal nerve n.maxillaris comes from:

Foramen rotundum Round hole

Canalis incisivus Incisive Channel

Sulcus infraorbitalis Sulcus infraorbitalis

- -

Foramen ovale Foramen ovale

48 / 200
Хвора 30-ти років, з обтяженим алергічним анамнезом, при вході в стоматологічний кабінет, поскаржилась на неприємний спєцифічний запах в кабінеті. Через декілька хвилин у хворої почались виділення з носа, сухий кашель, шкірний зуд, з’явились ознаки ядухи, дихання шумне, утруднене в фазі видиху. В диханні брала участь дихальна мускулатура. Який найбільш імовірний діагноз? A 30-year-old female patient with a heavy allergic history, upon entering the dental office, complained of an unpleasant specific smell in the office. After a few minutes, the patient began to discharge nose, dry cough, skin itching, signs of dysentery appeared, breathing is noisy, difficult in the exhalation phase. Respiratory muscles were involved in breathing. What is the most likely diagnosis?

Приступ бронхіальної астми Bronchial asthma attack

Інфаркт міокарда Myocardial infarction

Гіпертонічний криз Hypertensive crisis

Приступ кардіальної астми Cardiac asthma attack

Печінкова кома Hepatic coma

49 / 200
Дівчині 17-ти років встановлений діагноз хронічний гранулюючий періодонтит 24 зуба. Після відкриття порожнини зуба лікар визначив кровоточивість і різкий біль під час зондування. Яку тактику лікування потрібно застосувати? A 17-year-old girl was diagnosed with chronic granulating periodontitis of 24 teeth. After opening the tooth cavity, the doctor detected bleeding and sharp pain during probing. What treatment tactics should be used?'

Провести діатермокоагуляцію і пломбувати Perform diathermocoagulation and sealing

Застосувати муміфікуючу пасту Apply mummifying paste

Залишити зуб відкритим і призначити полоскання Leave tooth open and prescribe rinsing

Провести операцію резекції верхівки кореня Perform root tip resection

Видалити зуб, тому що в подальшому грануляційна тканина резорбує дентин Remove the tooth, because in the future the granulation tissue resorbs the dentin

50 / 200
Чоловік 45-ти років, скаржиться на деформацію нижньої щелепи зліва. Об’єктивно: обличчя асиметричне за рахунок потовщення нижньої щелепи на рівні 36,37, 38 зубів. Слизова оболонка не змінена, під час пальпації визначається податливість витонченої кісткової стінки з пергаментним хрускотом. Рентгенологічно: в області тіла нижньої щелепи зліва визначається вогнище прояснення напівовальної форми розмірами 2,5х3,0 см. Який найбільш імовірний діагноз? A 45-year-old man complains of deformation of the lower jaw on the left. Objectively: the face is asymmetrical due to the thickening of the lower jaw at the level of 36, 37, 38 teeth. The mucous membrane is not changed, during palpation the pliability of the thin bone wall with a parchment crunch is determined. X-ray: in the area of ​​the body of the lower jaw on the left, a focus of clearing of a semi-oval shape measuring 2.5x3.0 cm is determined. What is the most likely diagnosis?

Радикулярна кіста верхньої щелепи Radicular cyst of the upper jaw

М ’яка одонтома верхньої щелепи Soft odontoma of the upper jaw

Амелобластома верхньої щелепи Ameloblastoma of the upper jaw

Остеобластокластома верхньої щелепи Osteoblastoclastoma of the upper jaw

Хронічний остеомієліт верхньої щелепи Chronic osteomyelitis of the upper jaw

51 / 200
До клініки звернулася мати зі скаргами на наявність у дитини вродженого дефекту м’яких тканин верхньої губи, який розташований по всій її висоті і захоплює нижній відділ носового отвору. Який найбільш імовірний діагноз? The mother came to the clinic with complaints about the presence of a congenital defect of the soft tissues of the upper lip in the child, which is located along its entire height and occupies the lower part of the nasal opening. What the most likely diagnosis?

Повне незрощення верхньої губи Complete non-union of the upper lip

Скрите незрощення верхньої губи Hidden nonunion of the upper lip

Неповне (часткове) незрощення верхньої губи Incomplete (partial) non-union of the upper lip

Комбіноване незрощення Combined non-split

Ізольоване незрощення Isolated non-splice

52 / 200
На слизовій оболонці лівої щоки визначається безболісне, еластичної консистенції новоутворення, розташоване на вузькій м’якій ніжці, розміром 1х1 см, поверхня його нерівна, сосочкова. Слизова оболонка, що покриває новоутворення, у кольорі не змінена. Який діагноз можна припустити? On the mucous membrane of the left cheek, a painless, elastic neoplasm is detected, located on a narrow soft stalk, 1x1 cm in size, its surface is uneven, papillary. The mucous membrane, that covers the neoplasm, the color has not changed. What diagnosis can be assumed?

Папілома Papilloma

Аденома Adenoma

Рак Рак

Аденокістозна карцинома Adenocystic carcinoma

Хидрома Hydroma

53 / 200
У хворого 49-ти років, завзятого курця, в правому куті рота на слизовій оболонці наявна виразка з кратероподібними щільними краями, білого кольору. Мікроскопічно при забарвленні еозином визначаються тяжі атипового багатошарового епітелію, що вростають у прилеглі тканини й утворюють гніздні скупчення. У центрі гніздних скупчень - округлої форми рожеві концентричні утворення. Який найбільш імовірний діагноз? A 49-year-old patient, a heavy smoker, has an ulcer with crater-like dense edges, white in color, in the right corner of the mouth on the mucous membrane. Microscopically, when stained with eosin, masses are determined of atypical multi-layered epithelium growing into adjacent tissues and forming nest clusters. In the center of the nest clusters - pink concentric formations of round shape. What is the most likely diagnosis?

Плоскоклітинний рак з ороговінням Squamous cell carcinoma with keratinization

Лейкоплакія Leukoplakia

Аденокарцинома Adenocarcinoma

Базальноклітинний рак Basal cell carcinoma

Хвороба Боуена Bowen's disease

54 / 200
Хвора 52-х років звернулася до стоматолога зі скаргами на обмеженість рухів нижньої щелепи, особливо зранку. Об’єктивно: обличчя симетричне, під час відкривання рота нижня щелепа рухається поштовхоподібно. При введені пальців у зовнішні слухові проходи пацієнта лікар відчуває клацання в обох СНЩС під час відкривання рота. Який найбільш імовірний діагноз? A 52-year-old patient turned to the dentist with complaints of limited movements of the lower jaw, especially in the morning. Objectively: the face is symmetrical, when opening the mouth, the lower jaw moves shock-like. When inserting fingers into the patient's external auditory canals, the doctor feels a click in both TMJs when opening the mouth. What is the most likely diagnosis?

Артроз обох СНЩС Arthritis of both TMJ

Хронічний артрит обох СНЩС Chronic arthritis of both TMJ

Гострий інфекційний артрит обох СНЩС Acute infectious arthritis of both TMJ

Хронічний сіалоаденіт Chronic sialoadenitis

Нейро-васкулярний синдром Neurovascular Syndrome

55 / 200
12 місяців тому хвора 54-х років перенесла інфаркт міокарда. Прийшла на прийом до стоматолога з приводу гострого пульпіту 45. Якому анестетику слід надати перевагу при проведенні знеболювання для лікування пульпіту? 12 months ago, a 54-year-old patient suffered a myocardial infarction. She came to see a dentist for acute pulpitis 45. Which anesthetic should be preferred when administering analgesia for treatment pulpitis?

Артикаїн SVC Artikain SVC

Тримекаїн Trimecain

Новокаїн Novocaine

Ультракаїн DS форте Ultracaine DS Forte

Скандонест Н Scandonest N

56 / 200
Хворий 5-ти років страждає на загострення хронічного пульпіту 55. Який анестетик обрати для знеболювання? A 5-year-old patient suffers from an exacerbation of chronic pulpitis 55. What anesthetic should be chosen for pain relief?

Мепівакаїн Mepivacaine

Лідокаїн Lidocaine

Тримекаїн Trimecaine

Ультракаїн Ultracain

Новокаїн Novocaine

57 / 200
Хворий 58-ми років проходить курс комплексної терапії з приводу хронічного генералізованого пародонтиту III ступеня, 31, 32, 41, 42 зуби II ступеня рухомості, 33, 44 I ступеня. 35, 36, 46, 47 відсутні. Яку шину доцільніше обрати? A 58-year-old patient undergoes a course of complex therapy for chronic generalized periodontitis of the III degree, 31, 32, 41, 42 teeth of the II degree of mobility, 33, 44 I degrees. 35, 36, 46, 47 are missing. Which tire is more appropriate to choose?

Бюгельний протез з шинуючими кламе-рами Bugel prosthesis with splinting clamps

З самотвердіючої пластмаси From self-hardening plastic

Композитна Composite

Лігатурна проволочна Wire Ligature

Зв’язування поліамідною ниткою Bonding with polyamide thread

58 / 200
Потерпілий 33-х років під час падіння отримав поранення обличчя гострим предметом. При огляді виявлена рана до 1 см, з нерівними краями, з ділянками крововиливів навколо рани. Зонд легко проходить на глибину до 5 см. Який найбільш імовірний діагноз? A 33-year-old victim suffered a facial injury with a sharp object during a fall. Upon examination, a wound of up to 1 cm was found, with uneven edges, with areas of hemorrhage around the wound. Probe easily passes to a depth of 5 cm. What is the most likely diagnosis?

Колота рана обличчя Puncture wound of the face

Забита рана обличчя Closed facial wound

Різана рана обличчя Cut facial wound

Рубана рана обличчя Cut facial wound

Покусана рана обличчя Bite wound on face

59 / 200
Хворий скаржиться на біль у верхній щелепі, порушення прикусу, кровотечу з носа. Об’єктивно: відкритий прикус, мануально визначається рухомість верхньої щелепи з костями носа. Рентгенологічно: лінія перелому по вилице-максилярним швам та внутрішнім стінкам очних ямок. Який найбільш імовірний діагноз? The patient complains of pain in the upper jaw, violation of the bite, bleeding from the nose. Objectively: open bite, the mobility of the upper jaw with the nasal bones is determined manually. X-ray: fracture line along the maxillary-maxillary sutures and the inner walls of the eye sockets. What is the most likely diagnosis?

Перелом верхньої щелепи по Le Fort II Le Fort II fracture of the upper jaw

Перелом кісток носа Fracture of nasal bones

Перелом альвеолярного відростка Fracture of the alveolar process

Перелом виличної кістки Fracture of zygomatic bone

Перелом верхньої щелепи по Le Fort III Le Fort III maxillary fracture

60 / 200
Хворий 64 роки. На червоній облямівці губи наявна ерозія овальної форми розміром 0,5-1 см, з рівним, червоного кольору дном, безболісна. Поверхня покрита кров’янистою плівкою, по краям ерозії епітелій припіднятий у вигляді валу. Який найбільш імовірний діагноз? The patient is 64 years old. On the red border of the lip, there is an oval-shaped erosion of 0.5-1 cm in size, with a flat, red bottom, painless. The surface is covered with blood' a clear film, at the edges of the erosion, the epithelium is raised in the form of a shaft. What is the most likely diagnosis?

Абразивний передраковий хейліт Ман-ганотті Manganotti abrasive precancerous cheilitis

Ерозивно-виразкова форма червоного плескатого лишаю Erosive-ulcerative form of red lichen planus

Ерозивна лейкоплакія Erosive leukoplakia

Рак слизової нижньої губи Cancer of the mucosa of the lower lip

Справжня пухирчатка True Pemphigus

61 / 200
У хворої 72-х років на шкірі обличчя має місце ураження у вигляді бляшки неправильної форми, покритої серозно-кров’янистою кіркою. Бляшка чітко обмежена від здорових тканин, одночасно має ділянки гіперкератозу, ерозії, поверхневої атрофії. Який найбільш імовірний діагноз? A 72-year-old patient has a lesion on her face in the form of an irregularly shaped plaque covered with a serous-bloody crust. The plaque is clearly demarcated from healthy tissues, simultaneously has areas of hyperkeratosis, erosion, surface atrophy. What is the most likely diagnosis?

Хвороба Боуена (внутрішньоепідер-мальний рак) Bowen's disease (intraepidermal carcinoma)

Екзема Eczema

Плоскоклітинний ороговілий рак Squamous keratinocyte carcinoma

Кератопапілома Keratopapilloma

Невус Nevus

62 / 200
У грудної дитини на межі твердого і м’якого піднебіння спостерігаються ерозії овальної форми, оточені запальним обідком, вкриті жовтим нальотом, легко кровоточать. Слизова м’якого піднебіння набрякла. Який найбільш імовірний діагноз? An infant has oval-shaped erosions on the border of the hard and soft palate, surrounded by an inflammatory rim, covered with a yellow coating, and bleeding easily. The mucous membrane of the soft palate is swollen . What is the most likely diagnosis?

Афти Беднара Afti Bednara

Хронічний рецидивуючий афтозний стоматит Chronic recurrent aphthous stomatitis

Кандидоз ротової порожнини Candidiasis of the oral cavity

Синдром Бехчета Behçet's Syndrome

Афти Сеттона Afty Setton

63 / 200
Чоловік 35-ти років звернувся до лікаря-стоматолога для видалення 26 зуба. Під час проведення туберальної анестезії з’явилося швидке наростання набряку тканин і обмеження відкривання рота. Чим викликаний такий стан хворого? A 35-year-old man consulted a dentist for the extraction of the 26th tooth. During tuberal anesthesia, a rapid increase in tissue swelling and restriction of mouth opening appeared. What caused this condition of the patient?

Травма судин Vascular injury

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Непереносимість хворим анестетику Intolerance of anesthetics

Травма м’язів під час проведення анестезії Muscle injury during anesthesia

Травма нервових закінчень Injury of nerve endings

64 / 200
Чоловіку 42-х років виготовляється бюгельний протез для нижньої щелепи з опорноутримувальними кламерами. На якій частині поверхні опорного зуба потрібно розташувати жорстку частину плеча кламера першого типу фірми НЕЯ? A 42-year-old man is being made a mandibular prosthesis with support-retaining clasps. On which part of the surface of the supporting tooth should the hard part of the arm of the first type of clasp of the NEYA firm be placed?

Вище від межової лінії Above the boundary line

По анатомічному поясу зуба By the anatomical tooth belt

Під анатомічним поясом зуба Under the anatomical belt of the tooth

По межовій лінії On the boundary line

Нижче від межової лінії Below the boundary line

65 / 200
Пацієнт 42-х років звернулася з скаргами на кровотечу з ясен, набряк, гіперемію. Який метод функціональної діагностики застосовується для визначення стану судин пародонта? A 42-year-old patient complained of bleeding from the gums, swelling, hyperemia. What method of functional diagnostics is used to determine the state of periodontal vessels?

Реопародонтографія Reoperiodontography

Мастикаціографія Mastication

Рентгенографія X-ray

Гальванометрія Galvanometry

Міографія Myography

66 / 200
Хворій 45-ти років під провідниковою анестезією було видалено зуб. Через 30 хвилин з’явився утруднений вдих i видих, набряк і ціаноз обличчя, шиї, кашель, оси-плість голосу. Стан хворої погіршується дуже швидко. Який найбільш імовірний діагноз? A 45-year-old patient had a tooth removed under general anesthesia. After 30 minutes, he developed difficulty inhaling and exhaling, swelling and cyanosis of the face, neck, cough, hives - vocal fold. The patient's condition is deteriorating very quickly. What is the most likely diagnosis?

Набряк Квінке Quincke edema

Колапс Collapse

Гіпотонічний криз Hypotonic crisis

Набряк гортані Swelling of the larynx

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

67 / 200
У хворого 27-ми років скарги на біль в ділянці 48 зуба, який частково прорізується. Утруднене відкривання рота, біль під час ковтання, підвищення температури до 37,4oC. При огляді: коронка 48 зуба вкрита гіперемованою набряклою слизовою оболонкою, з-під якої виділяється гній. Який найбільш імовірний діагноз? A 27-year-old patient complains of pain in the area of ​​the 48th tooth, which is partially erupting. Difficulty opening the mouth, pain during swallowing, temperature rise to 37.4oC . During examination: the crown of tooth 48 is covered with a hyperemic, swollen mucous membrane, from which pus is secreted. What is the most likely diagnosis?

Перикоронарит Pericoronitis

Остеомієліт Osteomyelitis

Пародонтальний абсцес Periodontal abscess

Періостит Periostitis

Альвеоліт Alveolitis

68 / 200
У хворого на стоматологічному прийомі розвинулася обтураційна асфіксія стороннім тілом (марлева кулька), стороннє тіло вилучити не вдалося, гіпоксія наростає, хворий непритомний. Яку маніпуляцію необхідно провести у першу чергу при даному стані? At a dental appointment, the patient developed obturation asphyxia with a foreign body (gauze ball), the foreign body could not be removed, hypoxia is increasing, the patient is unconscious. What manipulation should be performed in the first queue at this state?

Конікотомія Conicotomy

Оксигенотерапія Oxygenotherapy

Інтубація трахеї Tracheal intubation

Штучне дихання і непрямий масаж серця Artificial respiration and indirect heart massage

Висунути щелепу хворого максимально допереду і повернути голову вбік Put the patient's jaw as far forward as possible and turn the head to the side

69 / 200
Дитина 12-ти років скаржиться на наявність болісних виразок у порожнині рота, підвищення температури тіла до 38,7oC, слабкість. Об’єктивно: на набряклій, гіперемованій слизовій оболонці губ, щік і на дні ротової порожнини виявлено значні ерозивні поверхні, вкриті сірувато-білим нальотом з уривками оболонок пухирів по їх краям. Симптом Нікольського негативний. На червоній облямівці губ спостерігаються масивні кров’янисті нашарування і тріщини, що кровоточать. В анамнезі -фолікулярна ангіна, прийом антибіотиків. Визначте попередній діагноз: A 12-year-old child complains of painful ulcers in the oral cavity, an increase in body temperature to 38.7oC, weakness. Objectively: on a swollen, hyperemic mucous membrane the membranes of the lips, cheeks, and the bottom of the oral cavity revealed significant erosive surfaces covered with a grayish-white coating with fragments of blister membranes along their edges. Nikolsky's symptom is negative. On the red border of the lips, massive bloody layers and bleeding cracks are observed. In the anamnesis - follicular angina, taking antibiotics. Determine the previous diagnosis:

Багатоформна ексудативна еритема Multiform exudative erythema

Гострий герпетичний стоматит Acute herpetic stomatitis

Рецидивуючий герпетичний стоматит Recurrent herpetic stomatitis

Синдром Стівенса-Джонсона Stevens-Johnson syndrome

Хронічний рецидивуючий афтозний стоматит Chronic recurrent aphthous stomatitis

70 / 200
Хворий 14-ти років скаржиться на інтенсивний, рвучий, пульсуючий біль в ділянці 16 зуба, котрий з’явився вперше і продовжується 2-гу добу. Перкусія різко болісна в будьякому напрямку, зуб рухомий, слизова оболонка в ділянці 16 зуба гіперемована, набрякла, пальпація перехідної складки в проекції верхівки коренів болісна. Який найбільш імовірний діагноз? A 14-year-old patient complains of intense, tearing, throbbing pain in the area of ​​the 16th tooth, which appeared for the first time and continues for the 2nd day. Percussion is sharply painful in any direction, the tooth is mobile, the mucous membrane in the area of ​​tooth 16 is hyperemic, swollen, palpation of the transition fold in the projection of the apex of the roots is painful. What is the most likely diagnosis?

Гострий гнійний періодонтит Acute purulent periodontitis

Загострення хронічного періодонтиту Exacerbation of chronic periodontitis

Гострий гнійний пульпіт Acute purulent pulpitis

Гострий серозний періодонтит Acute serous periodontitis

Гострий локалізований пародонтит Acute localized periodontitis

71 / 200
Хворий 31-го року скаржиться на від-лам коронки 26 зуба. Об’єктивно: коронка зруйнована, корінь виступає над рівнем ясни на 1 мм. Тканини кореня тверді. На рентгенограмі канал запломбований до верхівки. Яка конструкція найбільш раціональна? A 31-year-old patient complains of a fractured crown of tooth 26. Objectively: the crown is destroyed, the root protrudes above the gum level by 1 mm. The root tissues are hard . On the X-ray, the canal is sealed to the top. Which construction is the most rational?

Розбірна куксова вкладка з послідуючим протезуванням Demountable stump tab with subsequent prosthetics

Штампована коронка Stamped Crown

Металопластмасова коронка Reinforced Plastic Crown

Металокерамічна коронка Ceramic metal crown

Пластмасова коронка Resin Crown

72 / 200
Хворий 28-ми років скаржиться на наявність порожнини у зубі на нижній щелепі зліва. Об’єктивно: у 47 зубі на жувальній поверхні каріозна порожнина середніх розмірів, виповнена щільним пігментованим дентином. Зондування дна і стінок каріозної порожнини безболісне, реакція на холодне відсутня. Перкусія безболісна. Встановлений діагноз: хронічний середній карієс 36. Лікар вирішив у якості постійного пломбувального матеріалу використати амальгаму. Який інструмент необхідний для виконання вірної маніпуляції? A 28-year-old patient complains about the presence of a cavity in a tooth on the lower jaw on the left. Objectively: in the 47th tooth on the chewing surface, there is a medium-sized carious cavity filled with dense pigmented dentin. Probing the bottom and walls of the carious cavity is painless, there is no reaction to cold. Percussion is painless. The diagnosis is established: chronic medium caries 36. The doctor decided to use amalgam as a permanent filling material. What tool is necessary to perform the correct manipulation?

Амальгамтрегер Amalgam Trager

Екскаватор Excavator

Штопфер-гладилка Stopper

Двобічна гладилка Binary floater

Штопфер Plugfer

73 / 200
Жінка 35-ти років звернулася до лікаря зі скаргами на наявність дефектів у при-шийковій ділянці іклів, чутливість зубів до кислого. Під час огляду виявлені гладенькі дефекти біля шийок 13 та 23 зубів трикутної форми, які не фарбуються 2% р-ном метиленового синього. Який найбільш вірогідний діагноз? A 35-year-old woman turned to the doctor with complaints about the presence of defects in the cervical region of the canines, the sensitivity of the teeth to acid. During the examination, smooth defects were found near the necks 13 and 23 triangular-shaped teeth that do not stain with 2% methylene blue solution. What is the most likely diagnosis?

Клиноподібний дефект Wedge-shaped defect

Ерозія твердих тканин зуба Erosion of hard tooth tissues

Травматичне ушкодження зубів Traumatic tooth damage

Патологічне стирання зубів Pathological attrition of teeth

Некроз твердих тканин зуба Necrosis of hard tooth tissues

74 / 200
Пацієнт 24-х років звернувся до стоматолога зі скаргами на темну пляму на зубі, яку побачив після видалення сусіднього. При обстеженні 25 зуба в центрі медіальної поверхні виявлена коричнева пляма 2 мм у діаметрі, матова при висушуванні, зонд не затримується. При просвічуванні зуба FOTI (фототрансілюмінація) контури дефекту визначаються в підповерхневому шарі емалі. Який найбільш імовірний діагноз? A 24-year-old patient turned to the dentist with complaints about a dark spot on the tooth, which he saw after the removal of the adjacent one. During the examination of the 25th tooth, a brown spot was found in the center of the medial surface 2 mm in diameter, matte when dry, the probe does not linger. When the tooth is illuminated by FOTI (phototransillumination), the contours of the defect are determined in the subsurface layer of the enamel. What is the most likely diagnosis?

Хронічний початковий карієс Chronic initial caries

Гострий початковий карієс Acute initial caries

Хронічний поверхневий карієс Chronic surface caries

Гострий поверхневий карієс Acute surface caries

Хронічний середній карієс Chronic middle caries

75 / 200
У хворого 45-ти років у результаті спортивної травми відбувся незначний відкол медіального кута 21 зуба. Після проведення обстеження був поставлений діагноз: травматичний перелом коронки 21 зуба. ЕОМ- 8 мкА. Яка тактика лікаря на даному етапі? A 45-year-old patient suffered a slight chipping of the medial corner of tooth 21 as a result of a sports injury. After the examination, a diagnosis was made: traumatic fracture of the crown of tooth 21. Computer- 8 μA. What are the doctor's tactics at this stage?

Фізіотерапевтичне лікування 21 зуба Physiotherapy treatment of 21 teeth

Розтин в ділянці перехідної складки біля 21 зуба Dissection in the area of ​​the transitional fold near tooth 21

Видалення 21 зуба Removal of 21 teeth

Ендодонтичне лікування 21 зуба Endodontic treatment of 21 teeth

Ін’єкція антибіотика по перехідній складці біля 21 зуба Antibiotic injection along the transitional fold near tooth 21

76 / 200
Постраждалий після вибуху газу, який викликав пожежу на виробництві, доставлений в опіковий центр з площею опіку більше 40%. Констатовано розвиток опікової хвороби. Постраждалий загальмований, не реагує на оточуючих, апатичний. Неуражені шкірні покриви бліді, риси обличчя загострені, слизові оболонки синюшні. Визначається тахікардія, АТ-70/40 мм рт.ст. Визначте період опікової хвороби і фазу розвитку опікового шоку: The victim after a gas explosion, which caused a fire at the factory, was taken to the burn center with a burn area of ​​more than 40%. The development of burn disease was detected. The victim is retarded, does not respond to surrounding, apathetic. Unaffected skin is pale, facial features are sharp, mucous membranes are bluish. Tachycardia is detected, BP-70/40 mm Hg. Determine the period of burn disease and the phase of development of burn shock:

I період опікової хвороби, торпідна фаза опікового шоку I period of burn disease, torpid phase of burn shock

III період опікової хвороби, торпідна фаза опікового шоку III period of burn disease, torpid phase of burn shock

II період опікової хвороби, еректильна фаза опікового шоку II period of burn disease, erectile phase of burn shock

I період опікової хвороби, еректильна фаза опікового шоку I period of burn disease, erectile phase of burn shock

II період опікової хвороби, торпідна фаза опікового шоку II period of burn disease, torpid phase of burn shock

77 / 200
У жінки 60-ти років утворилася виразка на бічній поверхні середньої третини язика зліва, що переходить на дно порожнини рота. Виразка неправильної форми 3 нерівними підритими крами. Дно виразки вкрите брудно-сірим нальотом. Навколишні тканини ущільнені, хрящеподібної консистенції. Піднижньощелепні лімфовузли збільшені, щільні, обмеженої рухливості. Який найбільш імовірний діагноз? A 60-year-old woman developed an ulcer on the lateral surface of the middle third of the tongue on the left, which extends to the floor of the oral cavity. The ulcer has an irregular shape with 3 uneven undercut folds. The bottom of the ulcer covered with a dirty-gray plaque. The surrounding tissues are compacted, cartilaginous in consistency. The submandibular lymph nodes are enlarged, dense, with limited mobility. What is the most likely diagnosis?

Рак язика Tongue cancer

Сифілітична виразка язика Syphilitic tongue ulcer

Виразково-некротичний стоматит Ulcerous-necrotic stomatitis

Актиномікоз язика Actinomycosis of the tongue

Туберкульозна виразка язика Tuberculous tongue ulcer

78 / 200
Дитина 6-ти років скаржиться на біль у зубі під час їди. Об’єктивно: у 85 на жувальній поверхні глибока каріозна порожнина, дентин розм’якшений, порожнина зуба розкрита, під час зондування пульпи кро-вить, болісна. Реакція на холодовий подразник болісна, перкусія - безболісна. Який найбільш імовірний діагноз? A 6-year-old child complains of toothache while eating. Objectively: at 85, there is a deep carious cavity on the chewing surface, the dentin is softened, the cavity the tooth is opened, it bleeds during probing the pulp, it is painful. The reaction to a cold stimulus is painful, percussion is painless. What is the most likely diagnosis?

Хронічний гіпертрофічний пульпіт Chronic hypertrophic pulpitis

Гострий серозний пульпіт Acute serous pulpitis

Гострий гнійний пульпіт Acute purulent pulpitis

Хронічний фіброзний пульпіт Chronic fibrous pulpitis

Хронічний гангренозний пульпіт Chronic gangrenous pulpitis

79 / 200
Хворий 50-ти років на другий тиждень після здачі часткового знімного протеза на нижню щелепу, з’явився зі скаргами на ураження слизової, що не загоюється тривалий час. Численні корекції базису протезу безуспішні. Під час огляду в ділянці дна порожнини рота виявлено круглу виразку, вкриту брудно-сірим нальотом. Під виразкою пальпується щільно-еластичний інфільтрат. Регіонарні лімфатичні вузли збільшені. Яку тактику слід обрати? A 50-year-old patient, on the second week after a partial removable prosthesis on the lower jaw, appeared with complaints of mucosal damage that does not heal for a long time. Numerous corrections of the base of the prosthesis are unsuccessful. During the examination, a round ulcer covered with a dirty-gray coating was found in the area of ​​the floor of the mouth. A dense elastic infiltrate is palpable under the ulcer. The regional lymph nodes are enlarged. What tactics should be chosen?

Провести бактеріологічне дослідження Conduct bacteriological examination

Провести чергову корекцію базису Perform another base correction

Взяти біопсію Take biopsy

Виготовити новий протез Make a new prosthesis

Провести алергічні проби Conduct allergy tests

80 / 200
У хворого 29-ти років з пошкодженням щелепно-лицевої ділянки зліва пальпатор-но визначається: порушення рельєфу нижнього краю орбіти, бічного краю орбіти, порушення вилично-альвеолярного паростка. Який попередній діагноз? In a 29-year-old patient with damage to the maxillofacial area on the left, palpation is determined: a violation of the relief of the lower edge of the orbit, the lateral edge of the orbit, a violation of the zygomatic-alveolar bud . What is the previous diagnosis?

Пошкодження виличної кістки Damage of the zygomatic bone

Пошкодження кісток носа Damage to the bones of the nose

Пошкодження гілки нижньої щелепи Damage of the branch of the lower jaw

Пошкодження верхньої щелепи Injury of the upper jaw

Пошкодження виличної дуги Damage of the zygomatic arch

81 / 200
Хвора 26-ти років скаржиться на підвищення температури до 38,3oC та біль під час вживання їжі. У ділянці губ, щік - дрібні пухирці з прозорою рідиною та ерозії яскравочервоного кольору, з фестончастими обрисами, які вкриті нальотом. Регі-онарні лімфовузли болючі. Який найбільш імовірний діагноз? A 26-year-old patient complains of an increase in temperature up to 38.3oC and pain during eating. In the area of ​​the lips and cheeks, there are small blisters with a clear liquid and erosions bright red in color, with scalloped outlines that are covered with plaque. The regional lymph nodes are painful. What is the most likely diagnosis?

Герпетичний стоматит Herpetic stomatitis

Ерозивний стоматит Erosive Stomatitis

Оперізувальний лишай Zingles

Багатоформна ексудативна еритема Multiform exudative erythema

Злоякісна пухирчатка Malignant pemphigus

82 / 200
Дівчина 10-ти років скаржиться на утруднене жування. Об’єктивно: у фронтальній ділянці ріжучі поверхні нижніх різців доходять до слизової оболонки піднебіння, верхні фронтальні зуби перекривають нижні на всю висоту коронок. Який найбільш імовірний діагноз? A 10-year-old girl complains of difficulty chewing. Objectively: in the frontal area, the cutting surfaces of the lower incisors reach the mucous membrane of the palate, the upper front teeth overlap the lower the entire height of the crowns. What is the most likely diagnosis?

Глибокий прикус Deep Bite

Ортогнатичний прикус Orthognathic bite

Перехресний прикус Cross bite

Відкритий прикус Open Bite

Прямий прикус Direct bite

83 / 200
Жінка 26-ти років, лікар, скаржиться на естетичний нєдолік у фронтальній ділянці верхньої щелепи. В анамнезі: відлом коронкової частини 21 внаслідок травми, місяць тому. Об’єктивно: лінія перелому на рівні ясен, корінь 21 нерухомий, перкусія негативна. На рентгенограмі канал запломбовано до верхівки. Патологічні зміни у періапікальній ділянці відсутні. Прикус ортогнатичний. Яка конструкція доцільна? A 26-year-old woman, a doctor, complains of an aesthetic defect in the frontal area of ​​the upper jaw. In the anamnesis: a fracture of the crown part of 21 due to trauma, a month ago. About' objectively: fracture line at the level of the gums, root 21 is immobile, percussion is negative. On the radiograph, the canal is sealed to the apex. There are no pathological changes in the periapical area. The bite is orthognathic. What construction is appropriate?

Куксова штифтова вкладка та металокерамічна коронка Cooks pin insert and metal-ceramic crown

Фарфорова вкладка Porcelain Inlay

Адгезивний мостоподібий протез із фотополімеру Photopolymer adhesive bridge prosthesis

Комбінована коронка за Куриленко чи Бородюком Combined crown according to Kurylenko or Borodyuk

Штифтовий зуб за Річмондом чи Катцом Richmond or Katz pin tooth

84 / 200
Хвора 30-ти років, скаржиться на біль у скронево-нижньощелепному суглобі праворуч, яка з’явилась 3 тижні тому після грипу. Спочатку з’явився лускіт у суглобі, після біль. Об’єктивно: гіперемія, набряк в ділянці суглоба праворуч. Регіональні лімфовузли збільшені, болісні. Відкривання рота обмежене до 2,5 см, болісне. Температура тіла 37,5oC. На томограмі: кісткові структури без змін, суглобова щілина праворуч розширена. Який діагноз найбільш імовірний? A 30-year-old patient complains of pain in the temporomandibular joint on the right, which appeared 3 weeks ago after the flu. At first, a scaly joint appeared , after pain. Objectively: hyperemia, swelling in the joint area on the right. Regional lymph nodes are enlarged, painful. Opening of the mouth is limited to 2.5 cm, painful. Body temperature is 37.5oC. On the tomogram: bone structures without changes, joint gap on the right extended. What is the most likely diagnosis?

Гострий неспецифічний артрит правого скронево-нижньощелепного суглоба Acute non-specific arthritis of the right temporomandibular joint

Хронічний ревматоїдний артрит правого скронево-нижньощелепного суглоба в стадії загострення Chronic rheumatoid arthritis of the right temporomandibular joint in the exacerbation stage

Больова м’язово-скронева дисфункція правого скронево-нижньощелепного суглоба в стадії загострення Painful muscle-temporal dysfunction of the right temporomandibular joint in the exacerbation stage

Склерозуючий артроз правого скронево-нижньощелепного суглоба Sclerosing arthrosis of the right temporomandibular joint

Гемартрит правого скронево-нижньощелепного суглоба Hemarthritis of the right temporomandibular joint

85 / 200
На прийомі у стоматолога у хворого виник гострий біль за грудиною, іррадіюючий у ліву руку і плече, відчуття нестачі повітря, страх. Яка з запропонованих речовин найбільш адекватна в цьому випадку? At the dentist's appointment, the patient developed a sharp pain behind the sternum, radiating to the left arm and shoulder, a feeling of lack of air, fear. Which of the proposed substances is the most adequate in this case?

Нітрогліцерин Nitroglycerin

Парацетамол Paracetamol

Діазепам Diazepam

Анальгін Analgin

Нітросорбід Nitrosorbide

86 / 200
Дитина 15-ти років. Скарги на косметичний недолік. Об’єктивно: 13 і 23 зуби розміщені вестибулярно і в супрапозиції, відстань між 14 і 12 - 2 мм, між 22 і 24 - 3 мм, співвідношення бокових зубів правильне. Призначте план лікування даної патології: A 15-year-old child. Complaints about a cosmetic defect. Objectively: 13 and 23 teeth are placed vestibularly and in superposition, the distance between 14 and 12 is 2 mm , between 22 and 24 - 3 mm, the ratio of the lateral teeth is correct. Assign a treatment plan for this pathology:

Видалення 14, 24 зубів, переміщення 13, 23 у зубний ряд Removing 14, 24 teeth, moving 13, 23 to the tooth row

Піднебінна пластинка з сектором у фронтальній ділянці Palate plate with a sector in the frontal area

Дисталізація кутніх зубів, переміщення 13, 23 у зубний ряд Distalization of angular teeth, moving 13, 23 to the tooth row

Послідовне видалення зубів за методом Хотца Sequential tooth extraction by the Hotz method

Розширення верхнього зубного ряду за допомогою піднебінної пластинки Expansion of the upper dentition using a palatal plate

87 / 200
Батьки дитини 9-річного віку звернулися зі скаргами на відсутність 21 зуба. Об’єктивно: на вестибулярній поверхні альвеолярного паростка незначне вибухання. На прицільній рентгенограмі виявлено гомогенну тінь високої інтенсивності з чіткими краями, на фоні якої множинні, різної форми зубоподібні утворення. Який найбільш імовірний діагноз? Parents of a 9-year-old child complained about the absence of 21 teeth. Objectively: there is a slight bulge on the vestibular surface of the alveolar bud. A homogenous shadow of high intensity with clear edges, against the background of which there are multiple tooth-like formations of different shapes. What is the most likely diagnosis?

Одонтома Odontoma

Радикулярна кіста Radicular cyst

Фолікулярна кіста Follicular cyst

Міксома Myxoma

Остеома Osteoma

88 / 200
Під час стоматологічного втручання пацієнт 58-ми років поскаржився на сильний головний біль, шум в вухах, порушення зору у вигляді появи сітки перед очима, нестачу кисню, нудоту. Об’єктивно: свідомість порушена, шкірні покриви вологі, тремтіння рук, АТ- 240/120 мм рт.ст., Ps-96/хв. Який стан розвинувся? During a dental intervention, a 58-year-old patient complained of a severe headache, tinnitus, vision impairment in the form of a mesh in front of the eyes, lack of oxygen, nausea. Objectively: consciousness is impaired, the skin is wet, hands tremble, blood pressure - 240/120 mm Hg, Ps - 96/min. What condition has developed?

Гіпертонічна криза Hypertensive crisis

Колапс Collapse

Гостра серцево-судинна недостатність Acute cardiovascular failure

Інфаркт міокарда Myocardial infarction

Непритомність Fainting

89 / 200
Хворий 44-х років скаржиться на наявність асиметрії обличчя, збільшення лімфатичних вузлів шиї. Хворіє протягом кількох місяців. Об’єктивно: асиметрія обличчя внаслідок інфільтрації тканин підочної ділянки праворуч, де вона має синюшний відтінок. У товщі інфільтрату -’’холодні” гнійники. Відзначається дефект слизової оболонки присінку рота, оголена лицьова стінка гайморової пазухи. Є явища казеозного розпаду стінок гайморової пазухи. Підщелепні лімфатичні вузли - пло-тні, спаяні. Який найбільш імовірний діагноз? A 44-year-old patient complains of facial asymmetry, an increase in lymph nodes in the neck. He has been ill for several months. Objectively: facial asymmetry due to tissue infiltration of the right eye area , where it has a bluish tint. In the thickness of the infiltrate - 'cold' abscesses. There is a defect in the mucous membrane of the mouth, the front wall of the maxillary sinus is exposed. There are cases of caseous disintegration of the walls of the maxillary sinus. The submandibular lymph nodes are dense, fused. Which is the most probable diagnosis?

Туберкульоз верхньої щелепи Tuberculosis of the upper jaw

Остеомієліт верхньої щелепи Osteomyelitis of the upper jaw

Актиномікотичне ураження верхньої щелепи Actinomycotic lesion of the upper jaw

Сифілітичне ураження верхньої щелепи Syphilitic lesion of the upper jaw

Саркома верхньої щелепи Sarcoma of the upper jaw

90 / 200
Жінці 26-ти років проводиться відновлення дистально-апроксимальної порожнини 36 зуба методом відкритого сан-двiча. В якості основи під фотокомпо-зит ’’Charisma” лікар вирішив використати склоіономер ’’Уіїгетег” На якому рівні повинна знаходитись межа переходу склоі-ономера в композит в даному випадку? A 26-year-old woman is undergoing restoration of the distal-proximal cavity of the 36th tooth by the open san-dvich method. As a basis for the Charisma photocomposite, the doctor decided to use glass ionomer 'Uiigeteg' At what level should be the transition limit of glass ionomer to composite in this case?

Нижче контактного пункту зуба Below the contact point of the tooth

Вище контактного пункту зуба Above the contact point of the tooth

На рівні контактного пункту зуба At the level of the contact point of the tooth

Нижче рівня ясенного краю Below the gum line

На будь-якому рівні At any level

91 / 200
Дитина 10-ти років знаходиться на консультації у лікаря-ортодонта. Об’єктивно: глибина присінку 3,5 мм. В ділянці 41, 31 визначається рецесія ясенного краю, відмічається скупчене положення 42, 41, 31, 32 та хронічний катаральний гінгівіт в ділянці нижніх фронтальних зубів. В анамнезі -ротове дихання. Що із запропонованих лікувальних заходів слід застосувати в першу чергу? A 10-year-old child is being consulted by an orthodontist. Objectively: the depth of the crown is 3.5 mm. In the area 41, 31, recession of the gingival margin is determined , there is a crowded position 42, 41, 31, 32 and chronic catarrhal gingivitis in the area of ​​the lower front teeth. There is a history of mouth breathing. Which of the proposed treatment measures should be applied first?

Пластика присінку порожнини рота Plastic lining of the oral cavity

Пальцевий масаж Finger massage

Міогімнастика Myogymnastics

Вестибулярна пластинка Vestibular plate

Лікування гінгівіту Treatment of gingivitis

92 / 200
Хвора 27-ми років скаржиться на тривалі приступи болю впродовж 3-х днів в зубах на нижній щелепі зліва, що посилюються від різних подразників. Мимовільні нічні болі, що іррадіюють в ліве вухо. ’Світлі” проміжки між приступами 20-30 хв. Об’єктивно: у 37 зубі глибока каріозна порожнина, виповнена розм’якшеним дентином, яка не сполучається з зубною порожниною. Зондування по дну болісне, холодна вода викликає різкий тривалий біль, перкусія безболісна. Який найбільш імовірний діагноз? A 27-year-old patient complains of long-lasting attacks of pain for 3 days in the teeth on the lower jaw on the left, which are aggravated by various irritants. Involuntary night pains that radiate into the left ear. 'Light' intervals between attacks of 20-30 minutes. Objectively: in tooth 37, there is a deep carious cavity filled with softened dentin, which does not communicate with the tooth cavity. Probing the bottom is painful, cold water causes a sharp, prolonged pain, percussion is painless. What is the most likely diagnosis?

Гострий дифузний пульпіт 37 Acute diffuse pulpitis 37

Гострий апікальний періодонтит 37 Acute apical periodontitis 37

Гострий обмежений пульпіт 37 Acute limited pulpitis 37

Гострий гнійний пульпіт 37 Acute purulent pulpitis 37

Загострення хронічного фіброзного пульпіту 37 Exacerbation of chronic fibrous pulpitis 37

93 / 200
Хворий після ДТП доставлений у ЩЛВ. Дихання утруднене. Рот відкрити не може, спостерігається зведення щелеп, зміщення підборіддя дозаду, порушення контакту між молярами-антагоністами внаслідок того, що нижні різці упираються в слизову оболонку твердого піднебіння. Пальпатор-но головки СНЩС-ів не визначаються при передній і задній пальпації. Який найбільш імовірний діагноз? The patient was taken to the hospital after a road accident. Breathing is difficult. He cannot open his mouth, jaws are closed, the chin is moved back, the contact between the opposing molars is broken due to the fact that the lower incisors rest on the mucous membrane of the hard palate. Palpator, but the heads of TMJs are not determined during anterior and posterior palpation. What is the most likely diagnosis?

Задній травматичний двобічний вивих СНЩС Posterior traumatic bilateral TMJ dislocation

Передній травматичний лівосторонній вивих СНЩС Anterior traumatic left TMJ dislocation

Травматичний перелом головок СНЩС Traumatic fracture of TMJ heads

Передній травматичний правосторонній вивих СНЩС Anterior traumatic right TMJ dislocation

Передній двобічний травматичний вивих СНЩС Anterior bilateral traumatic TMJ dislocation

94 / 200
Під час планової санації в дитячому садку, при огляді порожнини рота дитини 5-ти років, встановлено діагноз: початковий карієс 61,71 зубів. Який метод лікування слід обрати? During the scheduled remediation in the kindergarten, when examining the oral cavity of a 5-year-old child, a diagnosis was made: initial caries of 61.71 teeth. What treatment method should be chosen ?

Метод імпрегнації Method of impregnation

Метод ремінералізуючої терапії за Боровським-Леусом Method of remineralizing therapy according to Borovsky-Leus

Препарування та постановка пломби із склоіономерного цементу Preparation and placement of a glass ionomer cement filling

Покриття уражень фтористим лаком Covering lesions with fluoride varnish

Будь-який із перелічених Any of the above

95 / 200
До ортодонта звернулася дівчина 17-ти років зі скаргами на незвичний вигляд фронтальних зубів. При обстеженні 12, 22 відсутні. На рентгенограмі цих зубів немає. У матері дівчинки латеральні різці відсутні. Який імовірний діагноз? A 17-year-old girl came to the orthodontist with complaints about the unusual appearance of her front teeth. During the examination, 12, 22 are missing. These teeth are not on the X-ray. The girl's mother has lateral incisors are missing. What is the likely diagnosis?

Спадкова адентія Hereditary adentia

Гіпердонтія Hyperdontia

Рахіт Rickets

Травматичне ураження Traumatic lesion

Видалення зубів Removal of teeth

96 / 200
У ортодонта на диспансерному обліку перебуває дитина 5,5 років із ’ледачим жуванням”’ у якої відсутні проміжки між передніми зубами, ознаки стирання горбків жувальних поверхонь молярів. Оберіть профілактичний захід: The orthodontist has a 5.5-year-old child with 'lazy chewing' who has no gaps between the front teeth and signs of abrasion of the bumps on the chewing surfaces of the molars. Choose preventive measure:

Фізіологічне навантаження Physiological load

Пальцевий масаж Finger massage

Дихальна гімнастика Breathing gymnastics

Гімнастика мімічних м’язів Gymnastics of facial muscles

Гімнастика жувальних м’язів Gymnastics of masticatory muscles

97 / 200
В клініку ортопедичної стоматології звернувся хворий 72-х років, якому 10 днів тому були виготовлені повні знімні протези, із скаргами на погану фіксацію протезів під час відкушування їжі. Об’єктивно: зуби верхнього протеза перекривають зуби нижнього протеза більше ніж на 1/3. Яка помилка була допущена? A 72-year-old patient, who had full removable dentures made 10 days ago, came to the clinic of orthopedic dentistry with complaints about poor fixation of the dentures when biting food. About 'objective: the teeth of the upper denture overlap the teeth of the lower denture by more than 1/3. What mistake was made?

Невірна постановка передніх зубів Incorrect placement of front teeth

Невірно проведена постановка бічних зубів Positioning of lateral teeth

Невірно проведена припасовка індивідуальної ложки Incorrect fitting of an individual spoon

Невірно визначена висота центральної оклюзії Incorrectly defined central occlusion height

Невірно визначена центральна оклюзія Incorrectly defined central occlusion

98 / 200
Жінка 44-х років звернулась до лікаря- стоматолога з приводу періодичних мимовільних болів у зубі При огляді зуб 16 інтактний, термодiагностика безболісна, перкусія горизонтальна та вертикальна викликають мимовільні 6олі. На рентгенограмi в порожнині зуба виявлений вільно розташований дентикль. При проведенні ендодонтичного лікування лікарем зроблена перфорація дна порожнини зуба. Який матеріал необхідно застосувати для усунення дефекту? A 44-year-old woman consulted a dentist about periodic involuntary pain in a tooth. On examination, tooth 16 is intact, thermodiagnosis is painless, horizontal and vertical percussion cause involuntary pain A freely located denticle was detected in the tooth cavity on the radiograph. During the endodontic treatment, the doctor made a perforation of the bottom of the tooth cavity. What material should be used to eliminate the defect?

Прорут Прорут

Фосфат-цемент Phosphate-cement

Трікредент Tricredent

Цеміон Cemion

Вієдент Viedent

99 / 200
Під час проведення сріблення кореневих каналів з приводу лікування хронічного гранулюючого періодонтиту 16 у пацієнта 32-х років, розчин нітрату срібла випадково потрапив на слизову оболонку щоки хворого. Який розчин необхідно застосувати для обробки слизової оболонки для надання невідкладної допомоги при даному ускладненні? During silvering of root canals for the treatment of chronic granulating periodontitis 16 in a 32-year-old patient, silver nitrate solution accidentally got on the mucous membrane of the patient's cheek. What solution should it be used to treat the mucous membrane to provide emergency care for this complication?

3% розчин натрію хлориду 3% sodium chloride solution

0,02% розчин хлоргексидину 0.02% chlorhexidine solution

50% етиловий спирт 50% ethyl alcohol

0,5% розчин лимонної кислоти 0.5% solution of citric acid

1% розчин гідрокарбонату натрію 1% sodium bicarbonate solution

100 / 200
Пацієнтка 41-го року, звернулася в клініку ортопедичної стоматології з метою протезування. Об’єктивно: на оклюзійній поверхні 14 зуба - композитна пломба, ІРОПЗ65, зуб змінений у кольорі, перкусія, зондування негативне. На рентгенограмі: кореневі канали запломбовані до верхівки, періапікальних змін не виявлено. Лікарем вирішено виготовити суцільноли-ту коронку з композитним облицюванням. Який матеріал слід використати для облицювання? A 41-year-old female patient applied to the orthopedic dentistry clinic for the purpose of prosthetics. Objectively: on the occlusal surface of tooth 14 - a composite filling, IROPZ65, the tooth was changed in colors, percussion, probing are negative. On the X-ray: the root canals are sealed to the apex, no periapical changes are detected. The doctor has decided to make an all-cast crown with a composite veneer. What material should be used for the veneer?

Артглас Артглас

Ultropalme Ultropalme

Синма Синма

Синма-М Sinma-M

Дуцерам Duceram

101 / 200
Жінка 20-ти років звернулася зі скаргами на постійний, ниючий біль в ділянці видаленого зуба, неприємний запах з рота. 3 доби тому було видалено 36 з приводу загострення хронічного періодонтиту. Об’єктивно: комірка видаленого зуба виповнена згустком сірого кольору. Слизова оболонка набрякла, гіперемована. Який найбільш імовірний діагноз? A 20-year-old woman complained of constant, aching pain in the area of ​​the extracted tooth, bad breath. 3 days ago, 36 was removed due to exacerbation of chronic periodontitis. Objectively: the cell of the removed tooth is filled with a gray clot. The mucous membrane is swollen, hyperemic. What is the most likely diagnosis?

Альвеоліт комірки Cell alveolitis

Гострий остеомієліт Acute osteomyelitis

Хронічний остеомієліт Chronic osteomyelitis

Неврит альвеолярного нерва Neuritis of the alveolar nerve

Гострий періостит Acute periostitis

102 / 200
Хворий 45-ти років після падіння на скло звернувся зі значним травматичним ушкодженням лівої щоки, кровотечею. При огляді виявлена лінійна рана з рівними краями, помірною глибиною до 1 см. Який імовірний діагноз? A 45-year-old patient presented with a significant traumatic injury to the left cheek, bleeding after falling on the glass. On examination, a linear wound with even edges, moderate depth of up to 1 cm was found What is the likely diagnosis?

Різана рана обличчя Cut facial wound

Забита рана обличчя Closed facial wound

Колота рана обличчя Puncture facial wound

Розтрощена рана обличчя Crushed facial wound

Покусана рана обличчя Bite wound on face

103 / 200
Хворий звернувся зі скаргами на біль, що виникає в 14-му зубі при дії солодкого, холодного, кислого. Біль минає після припинення дії подразника. Об’єктивно: на жувальній поверхні зуба виявлена каріозна порожнина в межах плащового дентину, що виконана залишками їжі й розм’якшеним дентином, спостерігаються навислі краї емалі крейдоподібного кольору. Який найбільш імовірний діагноз? The patient complained about the pain that occurs in the 14th tooth under the influence of sweet, cold, sour. The pain disappears after the cessation of the stimulus. Objectively: on the chewing surface of the tooth, a carious cavity was found within the mantle dentin, which was filled with food residues and softened dentin, overhanging edges of chalk-like enamel were observed. What is the most likely diagnosis?

Гострий середній карієс Acute medium caries

Гострий глибокий карієс Acute deep caries

Хронічний середній карієс Chronic middle caries

Хронічний глибокий карієс Chronic deep caries

Гострий поверхневий карієс Acute surface caries

104 / 200
Хворий 44-х років з діагнозом: хронічний генералізований пародонтит, направлений на ортопедичне лікування. Об’єктивно: зубні ряди неперервні, 42,41,31,32, зуби мають рухомість І ступеня. Яка шина найбільш естетична для цієї групи зубів? A 44-year-old patient with a diagnosis of chronic generalized periodontitis, referred for orthopedic treatment. Objectively: tooth rows are continuous, 42,41,31,32, the teeth have mobility of the first degree. Which splint is the most aesthetic for this group of teeth?

Шинування фронтальної групи зубів ниткою Glass Span Glass Span splinting of the front group of teeth

Кільцева шина Ring tire

Капова шина Bullet Tire

Шина зі спаяних комбінованих коронок Tyre from soldered combined crowns

Ковпачкова шина Cap tire

105 / 200
Хворій 29-ти років після травми встановлено діагноз: перелом лівої виличної дуги. При якій рентгенологічній укладці найбільш чітко виявляється перелом виличної дуги? A 29-year-old patient after an injury was diagnosed with a fracture of the left zygomatic arch. In which X-ray arrangement is the zygomatic arch fracture most clearly detected?

Носо-підборідкова Naso-chin

За Генешом For Geneshom

За Пордесом Beyond Pordes

Носолобна Nose brow

Бічній Side

106 / 200
Хвора 40-ка років скаржиться на шурхотіння, лускіт у лівому скронево-нижньощелепному суглобі, обмеженість рухів нижньої щелепи зранку, біль при жуванні твердої їжі. Об’єктивно: рухи нижньої щелепи донизу S-подібні з девіацією праворуч. Відкривання рота в повному обсязі. На томограмі: суглобова ямка лівого скронево-нижньощелепного суглоба пласка, шийка суглобового відростку вкорочена, на поверхні суглобової голівки наявні екзостози. Який найбільш імовірний діагноз? A 40-year-old patient complains of rustling, flaking in the left temporomandibular joint, limited movements of the lower jaw in the morning, pain when chewing solid food. Objectively: downward movements of the lower jaw are S-shaped with a deviation to the right. Mouth opening in full. On the tomogram: the articular fossa of the left temporomandibular joint is flat, the neck of the articular process is shortened, there are exostoses on the surface of the articular head. What is the most likely diagnosis?

Деформуючий артроз лівого скронево-нижньощелепного суглоба Deforming arthrosis of the left temporomandibular joint

Хронічний ревматичний артрит лівого скронево-нижньощелепного суглоба Chronic rheumatic arthritis of the left temporomandibular joint

Больова м’язово-скронева дисфункція лівого скронево-нижньощелепного суглоба Painful muscle-temporal dysfunction of the left temporomandibular joint

Фі6розний анкілоз лівого скронево-нижньощелепного суглоба Physical ankylosis of the left temporomandibular joint

Склерозуючий артроз лівого скронево-нижньощелепного суглоба Sclerosing arthrosis of the left temporomandibular joint

107 / 200
На клінічному етапі перевірки каркаса бюгельного протеза в ротовій порожнині виявлено нерівномірне відставання його дуги від слизової оболонки твердого піднебіння та коміркового відростка у межах 0,9 мм до контакту. Яким способом можна усунути наявний недолік? At the clinical stage of checking the framework of the brace prosthesis in the oral cavity, an uneven lag of its arch from the mucous membrane of the hard palate and the cellular process within 0.9 mm before the contact was found. method can eliminate the existing deficiency?

Виготовити новий каркас бюгельного протеза Make a new frame of a brace prosthesis

Вирівняти каркас за допомогою повторного розігрівання металу Align frame by reheating metal

Вирівняти каркас за допомогою крам-понних щипців Align frame with crampons

Наведений недолік не потребує виправлення This defect does not require correction

Вирівняти каркас шляхом напаювання металу Align frame by soldering metal

108 / 200
Дитина 8-ми років під час падіння отримала травматичне ушкодження коронок 11 та 21 зубів з частковим оголенням рога пульпи. Травма отримана годину тому. Яка лікарська тактика буде раціональною в даному випадку? An 8-year-old child suffered a traumatic injury to the crowns of 11 and 21 teeth during a fall with partial exposure of the pulp horn. The injury was received an hour ago. What medical tactics would be rational in in this case?

Проведення вітальної ампутації пульпи Conducting welcome pulp amputation

Пломбування зубів склоіономерними цементами Teeth filling with glass ionomer cements

Видалення зубів Removal of teeth

Пломбування зубів фотополімерними матеріалами Tooth filling with photopolymer materials

Проведення девіталізації Executing devitalization

109 / 200
При якій кількості лікарів-ортопедів вводиться 1,0 ставка завідуючого ортопедичним відділенням згідно з Наказом №33 МОЗ України? At what number of orthopedic doctors is the 1.0 rate of the head of the orthopedic department introduced according to Order No. 33 of the Ministry of Health of Ukraine?

При кількості вказаних посад більше 6,0 When the number of specified positions is more than 6.0

- -

При кількості лікарів більше 3,0 When the number of doctors is more than 3.0

При кількості лікарів 3,5-6,0 When the number of doctors is 3.5-6.0

При кількості лікарів більше 4,0 When the number of doctors is more than 4.0

110 / 200
Хворого госпіталізовано із зони радіаційного ураження, визначено отриману дозу опромінення - 3 Гр. Пацієнт скаржиться на сухість та металевий присмак у порожнині рота. Об’єктивно: загальна слабкість, головний біль, нудота, підвищення температури тіла, спостерігалась кровотеча з носа, слизова оболонка порожнини рота гіперемована, набрякла, на щоках та губах точкові крововиливи. Яке захворю- вання виникло у постраждалого? The patient was hospitalized from the zone of radiation damage, the radiation dose received was determined to be 3 Gy. The patient complains of dryness and a metallic taste in the oral cavity. Objectively: general weakness, headache, nausea, increased body temperature, there was bleeding from the nose, the mucous membrane of the oral cavity was hyperemic, swollen, there were spot hemorrhages on the cheeks and lips. What disease did the victim develop?

Гостра променева хвороба Acute radiation sickness

Геморагічний синдром Hemorrhagic syndrome

Гальванізм Galvanism

Гострий катаральний стоматит Acute catarrhal stomatitis

Хронічна променева хвороба Chronic radiation sickness

111 / 200
Жінка 24-х років скаржиться на короткочасні болі від кислого в 23. Об’єктивно: на вестибулярній поверхні в пришийковій ділянці 23 наявна білувата пляма розмірами 0,2х0,3 см. При зондуванні - шорохува-тість і болісність. Від холодної води біль не виникає. Інші зуби інтактні. Який діагноз найбільш імовірний? A 24-year-old woman complains of short-term pain from acid in 23. Objectively: a whitish spot measuring 0.2x0 is present on the vestibular surface in the cervical region of 23. 3 cm. On probing - roughness and pain. Cold water does not cause pain. Other teeth are intact. What is the most likely diagnosis?

Гострий поверхневий карієс Acute surface caries

Хронічний початковий карієс Chronic initial caries

Локальна гіпоплазія Local hypoplasia

Хімічний некроз емалі Chemical enamel necrosis

Гострий середній карієс Acute medium caries

112 / 200
Чоловік 48-ми років, фермер, скаржиться на невелику болючість, сухість та лущення губ. Такий стан відзначає протягом 2-х років. Виникає він пізньої осені та ранньою весною. Об’єктивно: червона облямівка губ гіперемована, покрита дрібними лусочками і тріщинами. При пальпації ущільнення у основи не визначається. Який найбільш імовірний діагноз? A 48-year-old man, a farmer, complains of slight soreness, dryness and peeling of the lips. He has noted this condition for 2 years. It occurs in late autumn and early in the spring. Objectively: the red border of the lips is hyperemic, covered with small scales and cracks. During palpation, there is no thickening at the base. What is the most likely diagnosis?

Метеорологічний хейліт Meteorological cheilitis

Хронічний екзематозний хейліт Chronic eczematous cheilitis

Ексфоліативний хейліт Exfoliative cheilitis

Іландулярний хейліт Ilandular cheilite

Актинічний хейліт Actinic cheilite

113 / 200
Хворий 50-ти років скаржиться на відчуття стороннього тіла на язиці, тяжкість при розмові, сухість у порожнині рота. Об’єктивно: на спинці язика - подовжені до 5 мм темного кольору ниткоподібні сосочки. Який найбільш імовірний діагноз? A 50-year-old patient complains of a feeling of a foreign body on the tongue, difficulty speaking, dryness in the oral cavity. Objectively: on the back of the tongue - elongated up to 5 mm dark-colored filiform papillae. What is the most likely diagnosis?

Волосатий язик Hairy tongue

Десквамативний глосит Desquamative Glossitis

Складчастий язик Compound language

Парадонтит Periodontitis

Виразковий гінгівіт Ulcerative gingivitis

114 / 200
У дівчинки 7-ми років КПВ+кп = 6, гігієнічний індекс задовільний. При огляді фісури постійних молярів відкриті. Який метод профілактики є доцільним? In a 7-year-old girl, KPV+kp = 6, the hygienic index is satisfactory. On examination, the fissures of the permanent molars are open. What method of prevention is appropriate?

Неінвазивна герметизація Non-invasive sealing

Інвазивна герметизація Invasive sealing

Сріблення фісур Fissure silvering

Аплікація 10% розчину глюконату кальцію Application of 10% calcium gluconate solution

Аплікація фторлаку Fluor varnish application

115 / 200
У хворого остеомієліт нижньої щелепи. З анамнезу: 2 місяці тому лікувався в стаціонарі з приводу перелому нижньої щелепи. На рентгенограмі в ділянці 48 - вогнище деструкції, секвестри. Яке лікування показано? The patient has osteomyelitis of the lower jaw. From the anamnesis: 2 months ago he was treated in a hospital for a fracture of the lower jaw. On the radiograph in area 48 - a focus of destruction, sequestration. Which treatment indicated?

Секвестректомія, видалення 48 зуба Sequestrectomy, removal of tooth 48

Видалення 48 Delete 48

Подальше спостереження Follow-up

Висічення нориці Excision of fistula

Антибіотикотерапія Antibiotic therapy

116 / 200
Згідно якої первинної о6лікової форми роботи лiкаря-стоматолога заповнюється контрольна карта диспансерного нагляду (№30/0)? According to which primary medical form of work of a dentist is the control card of dispensary supervision (№30/0) filled out?

Медична карта стоматологічного хворого №043/0 Medical card of dental patient #043/0

Талон для реєстрації заключних діагнозів №025-2/0 Coupon for registration of final diagnoses #025-2/0

Листок щоденного о6ліку роботи лікаря-стоматолога №37/0 Dentist's daily record sheet #37/0

Щоденник обліку роботи лікаря-стоматолога №039-2/0 Dentist's work accounting diary #039-2/0

Медична довідка №086/0 Medical certificate #086/0

117 / 200
Дитині 13-ти років при профілактичному огляді був поставлений діагноз: хронічний поверхневий карієс 41 зуба. При об’єктивному огляді КПВ = 9. Дитина знаходиться на диспансерному обліку у окуліста. Скільки разів у рік необхідно проводити лікувальнопрофілактичні заходи? During a preventive examination, a 13-year-old child was diagnosed with: chronic surface caries of 41 teeth. During an objective examination, the CPV = 9. The child is registered in a dispensary ophthalmologist. How many times a year should medical and preventive measures be carried out?

3 рази на рік 3 times a year

2 рази на рік 2 times a year

4 рази на рік 4 times a year

5 разів на рік 5 times a year

Не треба проводити Do not spend

118 / 200
Пацієнт 33-х років скаржиться на біль при накушуванні в зубі на нижній щелепі. З анамнезу: місяць тому лікувався з приводу хронічного періодонтиту 37 зуба. Рентгенологічно: у 37 зубі в дистальному корені визначається інструмент, виведений на 0,2 мм за верхівку кореня. Який метод лікування найбільш ефективний у даному випадку? A 33-year-old patient complains of pain when biting in a tooth on the lower jaw. From anamnesis: a month ago he was treated for chronic periodontitis of tooth 37. X-ray: at 37 the tooth in the distal root is determined by the instrument brought out 0.2 mm beyond the apex of the root. What treatment method is the most effective in this case?

Гемісекція Hemisection

Ампутація кореня Amputation of the root

Коронаро-радикулярна сепарація Coronary-radicular separation

Резекція верхівки дистального кореня Resection of distal root tip

Видалення зуба Tooth removal

119 / 200
Пацієнту 54-х років виготовляються повні знімні протези на верхню та нижню щелепи. При перевірці постановки штучних зубів визначається випинання верхньої губи. На якому етапі лікування виникло це ускладнення? A 54-year-old patient is being made complete removable prostheses for the upper and lower jaws. When checking the placement of artificial teeth, a protrusion of the upper lip is determined. At what stage of treatment did this complication occur?'

Формування вестибулярної поверхні прикусного валику Formation of the vestibular surface of the bite roller

Фіксація центрального співвідношення Fix central ratio

Формування протетичної площини Formation of prosthetic plane

Фіксація висоти прикусу Bite height fixation

Формування оклюзійної поверхні Formation of occlusal surface

120 / 200
У хворого 28-ми років в ділянці правої щоки лікар-стоматолог діагностував фу- рункул та вирішив провести консервативне лікування. Через два дні в правій підочній ділянці визначається синюшність і ущільнення у вигляді тяжу, що поширюється до кута ока. Загальний стан середньої важкості, температура тіла - 38,5oC. Яке ускладнення виникло у даного хворого? In a 28-year-old patient, a dentist diagnosed a furuncle in the area of ​​the right cheek and decided to carry out conservative treatment. Two days later, blueness and compaction in the form of a beam extending to the corner of the eye. The general condition is of medium severity, the body temperature is 38.5oC. What complication did this patient have?

Тромбофлебіт лицевої вени Thrombophlebitis of the facial vein

Карбункул щоки Cheek carbuncle

Гострий правосторонній гайморит Acute right-sided sinusitis

Абсцес щоки Cheek abscess

Флегмона щоки Phlegmon of the cheeks

121 / 200
Хворий 33-х років звернувся по допомогу з приводу загострення хронічного періодонтиту 38 зуба. Відкривання рота обмежено, слизова оболонка в ділянці причинного зуба і крилощелепної складки набрякла, з виразкою. Яку анестезію слід обрати для видалення 38 зуба в даному випадку? A 33-year-old patient sought help for an exacerbation of chronic periodontitis of tooth 38. Mouth opening is limited, the mucous membrane in the area of ​​the causative tooth and the pterygoid fold is swollen, with an ulcer What anesthesia should be chosen for the removal of the 38th tooth in this case?

Позаротова мандибулярна Postoral mandibular

Туберальна анестезія Tuberal anesthesia

Торусальна Torusal

Внутрішньоротова мандибулярна Intraoral mandibular

Анестезія біля ментального отвору Anesthesia near mental foramen

122 / 200
З метою отримання державної соціальної допомоги, згідно з наказом №454/471/516, до лікаря-стоматолога для отримання консультативного висновку звернулись батьки з дитиною-інвалідом I групи. До якої групи здоров’я належить дитина? In order to receive state social assistance, in accordance with order No. 454/471/516, parents with a disabled child of the I group turned to a dentist for an advisory opinion What health group does the child belong to?

До 5 групи здоров’я Up to 5 health groups

До 4 групи здоров’я Up to 4 health groups

До 3 групи здоров’я Up to 3 health groups

До 2 групи здоров’я Up to 2 health groups

До 1 групи здоров’я Up to 1 health group

123 / 200
Чоловік 38-ми років отримав травму 21 зуба 2 дні тому. Скаржиться на естетичний дефект. Об’єктивно: в 21 зубі наявний дефект, індекс ІРОПЗ- 0,3. Виберіть матеріал для відновлення коронки: A 38-year-old man suffered an injury to 21 teeth 2 days ago. He complains of an aesthetic defect. Objectively: there is a defect in 21 teeth, the IROPZ index is 0, 3. Select the material for crown restoration:

Наногібридний композит Nanohybrid composite

Гібридний СІЦ Hybrid SIC

Вкладка Tab

Металокерамічна коронка Ceramic metal crown

СІЦ СІЦ

124 / 200
Під час огляду у дитини 8-ми років в пришийковій ділянці 12,11,21,22 виявлено крейдоподібні плями. Плями - без блиску, з поверхнею, яка забарвлюється метиленовим синім. Холодовий подразник реакції уражених зубів не викликає. Встановіть діагноз: During the examination of an 8-year-old child, chalk-like spots were found in the cervical area 12,11,21,22. Spots - without shine, with a surface that becomes colored with methylene blue. The cold stimulus does not cause a reaction of the affected teeth. Establish a diagnosis:

Карієс в стадії плями Caries in the spot stage

Осередкова гіпоплазія Focal hypoplasia

Поверхневий карієс Surface caries

Флюороз Fluorosis

Системна гіпоплазія Systemic hypoplasia

125 / 200
Хворий 25-ти років звернувся у клініку терапевтичної стоматології з метою санації ротової порожнини. При огляді лікар встановив діагноз: гострий глибокий карієс 16 зуба. З якого матеріалу слід покласти лікувальну пасту? A 25-year-old patient applied to the clinic of therapeutic dentistry for the purpose of oral cavity rehabilitation. During the examination, the doctor made a diagnosis: acute deep caries of 16 teeth. What material should be placed medical paste?

Кальцієвмісна паста Calcium paste

Цинкфосфатний цемент Zinc phosphate cement

Силікатний цемент Silicate cement

Композитний матеріал Composite Material

Амальгама Amalgam

126 / 200
До стоматолога звернувся працівник хімічного заводу зі скаргами на відчуття злипання зубів при змиканні та біль від температурних та хімічних подразників. Об’єктивно: емаль різців та ікол сірого кольору без блиску, коронкова частина стерта на 1/3 висоти, ріжучий край овальної форми. Який діагноз найбільш імовірний? An employee of a chemical plant came to the dentist with complaints of a feeling of teeth sticking together when clenching and pain from temperature and chemical irritants. Objectively: the enamel of the incisors and canines is gray without shine, the crown part is erased on 1/3 of the height, the cutting edge is oval. What is the most likely diagnosis?

Кислотний некроз зубів Acid necrosis of teeth

Променевий некроз зубів Radiation necrosis of teeth

Недосконалий амелогенез Amelogenesis imperfecta

Патологічне стирання зубів Pathological attrition of teeth

Комп’ютерний некроз зубів Computer necrosis of teeth

127 / 200
У пацієнта 52-х років встановлено діагноз: генералізоване патологічне стирання зубів на 1 /3 висоти коронки зуба. Нижній відділ обличчя зменшений, прикус знижений. Який метод лікування найбільш раціональний? A 52-year-old patient was diagnosed with: generalized pathological wear of teeth on 1/3 of the height of the crown of the tooth. The lower part of the face is reduced, the bite is reduced. What treatment method is the most rational?

Відновлення висоти прикусу ортопедичним методом лікування Restoration of bite height by orthopedic treatment

Відновлення анатомічної форми зубів пломбувальними матеріалами Restoration of the anatomical shape of teeth with filling materials

Відновлення висоти прикусу за допомогою внутрішньоканальних анкерів з подальшим пломбуванням Restoration of bite height using intracanal anchors followed by sealing

Фізіотерапевтичне лікування Physiotherapy treatment

Відновлення коронок зубів парапуль-парними штифтами та композитними матеріалами Restoration of tooth crowns with parapull-pair pins and composite materials

128 / 200
Батьки 2-річної дівчинки звернулись зі скаргами на наявність порожнин у приший-ковій ділянці фронтальних зубів нижньої щелепи. Після обстеження поставлено діагноз: гострий поверхневий карієс 71, 72, 81, 82 зубів. Проведено курс лікування методом сріблення. Через який термін повторюють курс імпрегнації? The parents of a 2-year-old girl complained about the presence of cavities in the precervical area of ​​the front teeth of the lower jaw. After the examination, the diagnosis was made: acute superficial caries 71, 72, 81, 82 teeth. A course of treatment by the silvering method was carried out. After what period is the course of impregnation repeated?

Кожні 4 місяці Every 4 months

Кожні 6 місяців Every 6 months

1 раз на рік Once a year

Не повторюють Do not repeat

Коли з’являється біль When pain appears

129 / 200
Під час профілактичного огляду 4-річної дівчинки з компенсованою формою карієсу з’ясовано, що для індивідуальної гігієни щоденно вона застосовує зубну щітку відповідно до віку та фторвмісну зубну пасту. Який з допоміжних засобів гігієни їй необхідно рекомендувати? During the preventive examination of a 4-year-old girl with a compensated form of caries, it was found that for individual hygiene she uses a toothbrush according to her age and fluoride-containing toothpaste every day. Which of the hygiene aids should be recommended to her?

Допоміжні засоби не потрібні No utilities required

Йоршик Йоршик

Флос Флос

Ополіскувач Rinseizer

Зубочистка Toothpick

130 / 200
Під час профілактичного огляду 9-річної дівчинки виявлено незадовільну гігієну ротової порожнини. Зі слів матері, дитина регулярно чистить зуби двічі на день. Після навчання методиці чищення зубів та підбору засобів гігієни дівчині рекомендовано контролювати якість чищення зубів. Який з засобів для цього доцільно використовувати в домашніх умовах? During the preventive examination of a 9-year-old girl, unsatisfactory oral hygiene was revealed. According to the mother, the child regularly brushes her teeth twice a day. After learning the technique of brushing her teeth and selecting of hygiene products, the girl is recommended to control the quality of brushing her teeth. Which of the products should be used for this purpose at home?

Еритрозин у таблетках Erythrosin tablets

1% р-н хлоргексидину 1% solution of chlorhexidine

3% р-н перекису водню 3% hydrogen peroxide solution

NaF у таблетках NaF in pills

5% р-н йоду 5% iodine solution

131 / 200
До хірурга-стоматолога звернувся хворий для санації порожнини рота. Місяць тому він лікувався в кардіологічному відділенні з приводу інфаркту міокарда. Який анестетик показано застосувати такому пацієнту? A patient turned to a dental surgeon for rehabilitation of the oral cavity. A month ago, he was treated in the cardiology department for a myocardial infarction. What anesthetic is indicated for such a patient?

Анестетик без вазоконстриктора Anesthetic without vasoconstrictor

Бупівакаїн 0,5% Bupivacaine 0.5%

Ультракаін ДС Ultracain DS

Убістезін форте Ubistezin forte

Септанест 4% Septanest 4%

132 / 200
Хворий 37-ми років під час бойових дій отримав вогнепальну рану в ділянці кута рота зліва. Обличчя асиметричне за рахунок набряку кута рота зліва, рана зіяє, з ротової порожнини витікає слина, спостерігається мацерація шкіри. Мовлення змінене, вживання їжі утруднене. Який метод попередження розвитку раневої інфекції повинен вибрати лікар хірург-стоматолог у даного пацієнта з вогнепальним пошкодженням? A 37-year-old patient received a gunshot wound in the area of ​​the corner of the mouth on the left during hostilities. The face is asymmetrical due to swelling of the corner of the mouth on the left, the wound is gaping from the oral cavity saliva oozes, skin maceration is observed. Speech is altered, eating is difficult. What method of prevention of wound infection should a dental surgeon choose for this patient with a gunshot wound?

Первинна хірургічна обробка Primary surgical treatment

Застосування гормональних препаратів Use of hormonal drugs

Місцеве застосування антисептичних розчинів Local application of antiseptic solutions

Застосування протеолітичних ферментів Application of proteolytic enzymes

Призначення антимікробних препаратів Prescription of antimicrobial drugs

133 / 200
Хворому 73-х років в клініці виготовляється ектопротез вуха. Об’єктивно: відсутня права вушна раковина, кукса вуха збережена. Яким з перерахованих матеріалів слід зняти відбиток даному хворому? A 73-year-old patient is being made an ear ectoprosthesis in the clinic. Objectively: the right auricle is missing, the ear stump is preserved. Which of the listed materials should be used to take an impression of this patient ?

Спідекс Spidex

Кромопан Kromopan

Гіпс Гіпс

Стенс Стенс

Ортокор Ортокор

134 / 200
На прийомі у ортодонта пацієнт 19-ти років знаходиться на етапі ортодонтично-го лікування за допомогою брекет-системи (техніки прямої дуги) з приводу звуження зубних рядів, аномалії окремих зубів. Які види переміщення зу6ів забезпечуються брекетсистемою? At the orthodontist's appointment, a 19-year-old patient is undergoing orthodontic treatment with the help of a bracket system (straight arch technique) due to narrowing of the tooth rows, anomalies individual teeth. What types of tooth movement are provided by the brace system?

Корпусне та похило-обертальне переміщення Body and tilt-rotation

Корпусне переміщення зубів Body movement of teeth

Вестибулярне чи оральне переміщення зубів Vestibular or oral tooth movement

Дистальне чи медіальне переміщення зубів Distal or medial displacement of teeth

Зубоальвеолярне подовження та вкорочення Dental alveolar lengthening and shortening

135 / 200
При проведенні уроку гігієни в старшій групі дитячого садочку лікар-стоматолог в ігровій формі із залученням дітей розповів та продемонстрував методику чистки зубів. Який це метод санітарно-просвітницької роботи? During the hygiene lesson in the senior group of the kindergarten, the dentist told and demonstrated the method of brushing teeth in a playful manner with the involvement of children. What is this method of sanitary and educational work?

Активний Active

Пасивний Passive

Державний State

Соціальний Social

Індивідуальний Individual

136 / 200
На профілактичному огляді у жінки 26-ти років лікар виявив на середині нижньої губи безболісне новоутворення полігональної форми розміром до 1 см, яке дещо запале, оточене тоненьким білястим валиком. Поверхня утворення вкрита лусочками сіруватокоричневого кольору. Лікар встановив попередній діагноз: обмежений гіперкератоз червоної облямівки нижньої губи. Яке дослідження є найбільш інформативним для постановки остаточного діагнозу? During a preventive examination of a 26-year-old woman, the doctor found a painless polygonal neoplasm up to 1 cm in size in the middle of the lower lip, which was slightly inflamed and surrounded by a thin whitish ridge. The surface of the formation is covered with scales of grayish-brown color. The doctor made a preliminary diagnosis: limited hyperkeratosis of the red border of the lower lip. Which study is the most informative for making the final diagnosis?

Біопсія Biopsy

Біохімічний аналіз крові Biochemical blood analysis

Мазок-відбиток Smear-imprint

Пункція Puncture

Дослідження лусочок Scale Research

137 / 200
Пацієнт звернувся до стоматолога зі скаргами на періодично виникаючий біль у 36 зубі на нижній щелепі. Об’єктивно: 36 зуб змінений у кольорі, на жувальній поверхні глибока каріозна порожнина, сполучена з пульповою камерою, перкусія зуба - слабоболісна. Який метод дослідження стоматолог повинен застосувати в першу чергу? The patient turned to the dentist with complaints of intermittent pain in the 36th tooth on the lower jaw. Objectively: the 36th tooth is discolored, the chewing surface has a deep carious cavity , connected to the pulp chamber, percussion of the tooth is mildly painful. What research method should the dentist use in the first place?

Рентгенологічне дослідження X-ray examination

Імунологічне дослідження Immunological study

Клінічний та біохімічний аналіз сечі Clinical and biochemical analysis of urine

Електроодонтометрія Electroodontometry

Клінічний аналіз крові Clinical blood test

138 / 200
Дівчинка 8-ми років скаржиться на обмежене відкривання рота, асиметрію обличчя, що з’явилось 2 роки тому. Об’є- ктивно: контрактура нижньої щелепи II ступеня, рухи в лівому суглобі відсутні. Підборіддя та кінчик носа зміщені вліво. На томограмі суглобова щілина ліворуч не виявляється, відмічається кісткове зрощення нижньої щелепи зі скроневою та виличною кістками, ліва гілка нижньої щелепи вкорочена. Який найбільш імовірний діагноз? An 8-year-old girl complains of limited opening of the mouth, asymmetry of the face, which appeared 2 years ago. Objectively: contracture of the lower jaw of the II degree , there are no movements in the left joint. The chin and the tip of the nose are shifted to the left. The joint space on the left is not revealed on the tomogram, the bony fusion of the lower jaw with the temporal and zygomatic bones is noted, the left branch of the lower jaw is shortened. What is the most likely diagnosis?

Кістковий анкілоз лівого скронево- нижньощелепного суглоба Bone ankylosis of the left temporomandibular joint

Хронічний артрит лівого скронево- нижньощелепного суглоба Chronic arthritis of the left temporomandibular joint

Склерозуючий артроз лівого скронево-нижньощелепного суглоба Sclerosing arthrosis of the left temporomandibular joint

Деформуючий артроз лівого скронево-нижньощелепного суглоба Deforming arthrosis of the left temporomandibular joint

Фіброзний анкілоз лівого скронево- нижньощелепного суглоба Fibrous ankylosis of the left temporomandibular joint

139 / 200
У хлопчика 11-ти років в ділянці 24 зуба виникає біль при прийомі солодкої і холодної їжі. Вперше біль виник три тижні тому. Об’єктивно: на жувальній поверхні 24 каріозна порожнина середньої глибини, виповнена світлим, розм’якшеним дентином. Зондування емалево-дентинного сполучення болісне, від холодового подразника - короткочасний біль. Перкусія 24 - безболісна. Який пломбувальний цемент найбільш доцільний для постійної пломби? An 11-year-old boy has pain in the area of ​​tooth 24 when eating sweet and cold food. The pain first appeared three weeks ago. Objectively: on the chewing surface 24 is a carious cavity of medium depth, filled with light, softened dentin. Probing the enamel-dentin connection is painful, from a cold stimulus - short-term pain. Percussion 24 is painless. What filling cement is most appropriate for a permanent filling?

Склоіономерний Glass ionomer

Полікарбоксилатний Polycarboxylate

Силікофосфатний Silicophosphate

Силікатний Silicate

Фенолятний Phenolate

140 / 200
При лікуванні гострого карієсу 36 зуба у хворої 20-ти років при знятті шару демінералізованного дентину екскаватором із дна порожнини на жувальній поверхні (вище екватору) з’явилася оголена пульпа яскраво-червоного кольору, ЕОД- 6 мкА. Який метод лікування обрати? During the treatment of acute caries of 36 teeth in a 20-year-old patient, when a layer of demineralized dentin was removed with an excavator from the bottom of the cavity on the chewing surface (above the equator), exposed pulp appeared bright red color, EOD - 6 μA. What method of treatment should be chosen?

Біологічний метод лікування пульпи Biological method of pulp treatment

Вітальна ампутація пульпи Vital amputation of the pulp

Девітальна ампутація пульпи Devital amputation of the pulp

Девітальна екстирпація пульпи Devital pulp extirpation

Вітальна екстирпація пульпи Vital extirpation of the pulp

141 / 200
Жінка 63-х років на етапі протезування повним знімним протезом на верхню щелепу. Під час отримання повного анатомічного відбитку з верхньої щелепи альгі-натною масою у пацієнтки виникла різка задишка, блідість шкірних покривів, підвищена пітливість, ціаноз, свистяче дихання. Який невідкладний стан розвинувся? A 63-year-old woman at the stage of prosthetics with a complete removable prosthesis on the upper jaw. During the taking of a full anatomical impression of the upper jaw with alginate mass, the patient developed shortness of breath , pallor of the skin, increased sweating, cyanosis, wheezing. What emergency condition has developed?

Аспіраційна асфіксія Aspiration asphyxia

Підвищений блювотний рефлекс Increased vomiting reflex

Гострий бронхіт Acute bronchitis

Приступ бронхіальної астми Bronchial asthma attack

Трахеїт Tracheitis

142 / 200
При обстеженні пацієнтки 20-ти років, що з’явилася з метою профогляду, кінчик зонда стоматолога затримався у фісурі 48 зуба. Краї дефекту емалi тємні, поверхня шорстка, порожнина з широкими краями. При просвiчуваннi зуба FOTI (трансілю-мінація) контури дефекту визначаються в межах емаль Який найбільш імовірний дiа-гноз? During the examination of a 20-year-old female patient who came for a professional examination, the tip of the dentist's probe got stuck in the fissure of tooth 48. The edges of the enamel defect are dark, the surface is rough, a cavity with wide edges. When the tooth is illuminated by FOTI (transillumination), the contours of the defect are determined within the enamel. What is the most likely diagnosis?

Хронічний поверхневий карієс Chronic surface caries

Гострий поверхневий карієс Acute surface caries

Гострий середній карієс Acute medium caries

Хронічний початковий карієс Chronic initial caries

Ерозія емалі Enamel erosion

143 / 200
Чоловік 40-ка років звернувся зі скаргами на утруднене вживання їжі, деформацію прикуса. В анамнезі: перелом нижньої щелепи 2,5 місяці тому. Об’єктивно: дефект нижньої щелепи у фронтальній ділянці 19 мм (несправжній суглоб). По обидва фрагмента нижньої щелепи є 3 стійких зуба, перкусія безболісна. Яку конструкцію протеза слід використовувати у даному випадку? A 40-year-old man complained of difficulty eating, bite deformity. History: fracture of the lower jaw 2.5 months ago. Objectively: defect of the lower jaw in the frontal area is 19 mm (false joint). There are 3 stable teeth on both sides of the lower jaw fragment, percussion is painless. What design of the prosthesis should be used in this case?

Шарнірний протез незнімної конструкції за Оксманом Hinged prosthesis of fixed construction according to Oxman

Протез з кульково-амортизаційним кла-мером за Курляндським Prosthesis with ball-damping clasp according to Courland

Безшарнірний знімний протез Hingedless removable prosthesis

Протез з шарніром за Оксманом з двосу-глобним зчленуванням Prosthesis with Oxman hinge with two-joint articulation

Протез з шарніром за Оксманом з одно-суглобним зчленуванням Prosthesis with Oxman hinge with one-joint articulation

144 / 200
Дитина 6-ти років прикусила язик, внаслідок чого утворилася рана з кровотечею. Батько дитини звернувся до стоматолога через півгодини. Під час огляду в ділянці кінчика язика визначається рана, з нерівними краями, розміром до 0,8 см. Встановлено діагноз: укушена рана язика. Яку допомогу необхідно надати дитині першочергово? A 6-year-old child bit his tongue, resulting in a bleeding wound. The child's father went to the dentist half an hour later. During the examination, a wound was found on the tip of the tongue, with uneven edges, up to 0.8 cm in size. The diagnosis was established: a bitten wound on the tongue. What kind of help should be given to the child as a priority?

Первинна хірургічна обробка рани Primary surgical treatment of the wound

Антисептична обробка пошкодженої ділянки Antiseptic treatment of the damaged area

Призначення антибіотиків широкого спектру дії Prescription of broad-spectrum antibiotics

Введення протиправцевої сироватки Tetanus serum administration

Холод у перші 2 доби, а далі - теплові процедури Cold in the first 2 days, then heat procedures

145 / 200
У хворого 46-ти років під час місцевої анестезії лідокаїном з’явилося запаморочення, шум у вухах, неприємні відчуття за грудиною. АТ- 60/40 мм рт.ст., Ps-120/хв., ритмічний. При аускультації легень на всьому протязі спастичні хрипи. З чим пов’язане погіршення стану? A 46-year-old patient developed dizziness, tinnitus, and unpleasant sensations behind the sternum during local anesthesia with lidocaine. Blood pressure - 60/40 mm Hg. art., Ps-120/min., rhythmic. During auscultation of the lungs, spastic rales throughout. What is the reason for the deterioration of the condition?

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Інфекційний шок Infectious shock

Колапс Collapse

Інфекційно-токсичний шок Infectious-toxic shock

Тромбоемболія легеневої артерії Thromboembolism of the pulmonary artery

146 / 200
Мати дівчинки 1 місяця звернулася до щелепно-лицевого хірурга зі скаргами на наявність у дитини дефекту тканин верхньої губи, неможливість смоктати грудь і природно харчуватися. Під час огляду дитини визначається лівобічний дефект верхньої губи, який розповсюджується на 2/3 висоти губи, з порушенням цілісності лінії Купідона та колового м’яза, комірковий відросток верхньої губи та піднебіння клінічно не змінені. Який діагноз можна поставити в цьому випадку? The mother of a 1-month-old girl turned to a maxillofacial surgeon with complaints that the child has a defect in the tissues of the upper lip, the inability to suckle the breast and eat naturally. During the examination of the child, it is determined left-sided defect of the upper lip, which extends to 2/3 of the height of the lip, with a violation of the integrity of the Cupid's line and the orbicularis oculi muscle, the cellular process of the upper lip and the palate are clinically unchanged. What diagnosis can be made in this case?

Вроджена неповна ізольована лівобічна щілина верхньої губи Congenital incomplete isolated left-sided upper lip cleft

Вроджена прихована лівобічна щілина верхньої губи Congenital hidden left-sided upper lip cleft

Вроджена повна ізольована лівобічна щілина верхньої губи Congenital complete isolated left cleft lip

Вроджена неповна ізольована правобічна щілина верхньої губи Congenital incomplete isolated right-sided cleft of the upper lip

Вроджена наскрізна лівобічна щілина верхньої губи Congenital through left cleft of the upper lip

147 / 200
До клініки дитячої хірургічної стоматології звернулися батьки дитини, в якої є вроджена вада верхньої губи. Об’єктивно: повний дефект верхньої губи зліва, ліве крило носа сплющене, комірковий відросток та піднебіння ціле. Маса дитини при народженні 3,500 кг, соматично здорова. В якому віці дитині слід виконати первинну хейлопластику? Parents of a child with a congenital defect of the upper lip turned to the clinic of children's surgical dentistry. Objectively: a complete defect of the upper lip on the left, the left wing of the nose is flattened, cellular the appendage and palate are intact. The child's birth weight is 3,500 kg, somatically healthy. At what age should the child undergo primary cheiloplasty?

3-6 місяців 3-6 months

6,5-7 місяців 6.5-7 months

На першому місяці життя In the first month of life

1,5-2 місяці 1.5-2 months

1 рік 1 year

148 / 200
На прийом до хірурга-стоматолога звернулася хвора 23-х років із приводу хронічного гранулюючого періодонтиту 24 зуба, який лікувався раніше. З анамнезу - у хворої є дитина на грудному вигодовуванні. Після обстеження лікар визначив показання для видалення 24 зуба. Яку тактику ведення хворої слід обрати? A 23-year-old female patient came to see a dental surgeon for chronic granulating periodontitis of 24 teeth, which was previously treated. From the anamnesis, the patient has a breastfed child feeding. After the examination, the doctor determined the indications for the removal of the 24th tooth. What tactics of patient management should be chosen?

Після видалення пропустити годування Skip feeding after deletion

Видалення відкласти до закінчення лактації Delay deletion until the end of lactation

Спрямувати хвору на консультацію до педіатра Send the patient to consult a pediatrician

Провести видалення без будь-яких особливостей Delete without any special features

Видалення зуба під загальним знеболюванням Tooth removal under general anesthesia

149 / 200
Хворому віком 43-х років хірург-стоматолог видалив 26 зуб з приводу загострення хронічного періодонтиту. Після проведення туберальної анестезії у даного хворого з’явилися ознаки гематоми. Яка тактика лікаря в цьому випадку? A 43-year-old patient, a dental surgeon removed the 26th tooth due to an exacerbation of chronic periodontitis. After tuberal anesthesia, this patient developed signs of a hematoma. What is the tactic doctor in this case?

Пальцеве притиснення, пов’язка, що тисне Finger pressure, pressure bandage

Розкриття гематоми, медикаментозне лікування Disclosure of hematoma, medical treatment

Перев’язка зовнішньої сонної артерії, медикаментозне лікування Ligation of the external carotid artery, medical treatment

Медикаментозне і фізіотерапевтичне лікування Drug and physiotherapy treatment

Перев’язка судини, фізіотерапевтичне лікування Vessel ligation, physiotherapy treatment

150 / 200
Хворому 19-ти років було видалено 24 зуба. Через тиждень хворий звернувся повторно, лікар встановив діагноз: альвеоліт комірки видаленого зуба. Які види знеболювання необхідні для проведення кюре-тажу комірки у даного хворого? A 19-year-old patient had 24 teeth removed. A week later, the patient came back again, the doctor made a diagnosis: alveolitis of the cell of the removed tooth. What types of anesthesia are necessary for curettage do I have cells from this patient?

Інфраорбітальна і палатинальна Infraorbital and palatal

Інфраорбітальна і різцева Infraorbital and incisal

Туберальна і різцева Tuberal and incisor

Туберальна і палатинальна Tuberal and palatal

Туберальна і інфраорбітальна Tuberal and infraorbital

151 / 200
Хворий 25-ти років скаржиться на біль в зубі на верхній щелепі при накушуванні. Три тижні тому 12 зуб лікувався з приводу хронічного періодонтиту. На рентгенограмі: канал запломбований на всю довжину, на верхівці кореня вогнище деструкції округлої форми розміром 2 мм. Призначені антибіотикотерапія і фізіотерапія ефекту не дали. Який метод лікування найбільш ефективний в даному випадку? A 25-year-old patient complains of tooth pain in the upper jaw when biting. Three weeks ago, the 12th tooth was treated for chronic periodontitis. On the X-ray: the canal is sealed on the entire length, at the top of the root is a 2 mm round-shaped focus of destruction. Prescribed antibiotic therapy and physical therapy did not work. What treatment method is the most effective in this case?

Резекція верхівки кореня Resection of root apex

Депофорез Depophoresis

Ампутація кореня Amputation of the root

Призначення гормонів Prescription of hormones

Видалення зуба Tooth removal

152 / 200
Батьки 1,5-річної дитини звернулися до лікаря-стоматолога з метою профілактичного огляду. Зубну щітку якої жорсткості необхідно використовувати дитині в даному віці? The parents of a 1.5-year-old child went to the dentist for a preventive examination. What hardness of toothbrush should be used for a child at this age?

Дуже м’яка Very soft

Середньої жорсткості Medium hardness

Дуже жорстка Very hard

М’яка М'яка

Жорстка Hard

153 / 200
У хворого 58-ми років діагностовано генералізований пародонтит II ступеня важкості. Виготовляють незнімні шини-протези. Який матеріал для зняття відбитків необхідно застосувати у даному випадку? A 58-year-old patient was diagnosed with generalized periodontitis of the II degree of severity. Non-removable splints-prostheses are manufactured. What material for removing impressions should be used in this case?

Упін Упін

Гіпс Гіпс

Сіеласт-69 Cielast-69

Протакрил-М Protacryl-M

Стенс Стенс

154 / 200
Пацієнту було встановлено діагноз: гострий глибокий карієс 35 зуба, II класу за Блеком. Під час препарування лікар випадково травмував пульпу. Пацієнт перебуває на обліку в ендокринолога, хворіє на цукровий діабет. Яка подальша тактика лікаря? The patient was diagnosed with acute deep caries of tooth 35, Class II according to Black. During the preparation, the doctor accidentally injured the pulp. The patient is under the care of an endocrinologist, suffering from diabetes. What are the doctor's next tactics?

Провести ендодонтичне лікування Perform endodontic treatment

Са-вмісна прокладка + СЩ + композит Ca-Internal Gasket + SS + Composite

СЩ + композит US + composite

Пломбування гібридним СЩ Filling with hybrid US

Са-вмісна прокладка + композит Ca-Internal Gasket + Composite

155 / 200
У хірургічний кабінет звернувся пацієнт 30-ти років з метою видалення 14 зуба. Під час проведення екстракції відбулося потрапляння щічного кореня 14 зуба в гайморову пазуху. Спроба повної екстракції зуба була неможлива. Яка подальша тактика лікаря? A 30-year-old patient came to the surgical room with the aim of extracting the 14th tooth. During the extraction, the buccal root of the 14th tooth entered the maxillary sinus. An attempt at a complete tooth extraction was impossible. What are the doctor's next tactics?

Направлення пацієнта в хірургічне відділення Referral of the patient to the surgical department

Яо-контроль, спостереження Yao control, observation

Тампонада стерильним матеріалом, спостереження Tamponation with sterile material, observation

Виповнення перфорації йодоформним марлевим тампоном Filling of perforation with iodoform gauze swab

Ушивання комірки та спостереження Cell stitching and observation

156 / 200
Пацієнт 67-ми років скаржиться на погану фіксацію повного знімного пластинкового протезу на нижню щелепу. Протез було виготовлено 6 років тому. Об’єктивно: погана фіксація повного знімного пластинкового протезу на нижню щелепу та його балансування. Назвіть причину незадовільної фіксації протезу: A 67-year-old patient complains of poor fixation of a complete removable plate prosthesis on the lower jaw. The prosthesis was made 6 years ago. Objectively: poor fixation of a complete removable plate prosthesis prosthesis on the lower jaw and its balancing. Name the reason for the unsatisfactory fixation of the prosthesis:

Атрофія протезного ложа на нижній щелепі Atrophy of the prosthetic bed on the lower jaw

Атрофія протезного ложа на верхній щелепі Atrophy of the prosthetic bed on the upper jaw

Втрата окремих зубів-антагоністів на верхній щелепі Loss of individual antagonistic teeth on the upper jaw

Нерівномірне стирання штучних зубів верхньої щелепи Uneven wear of artificial teeth of the upper jaw

Поганий гігієнічний стан зубного протезу Poor hygienic condition of the denture

157 / 200
Хлопчик 5 років. Діагноз: хронічний гранулюючий періодонтит 84 зуба. Рентгенологічно: запальний процес поширюється до фолікула постійного зуба. Яка лікарська тактика? The boy is 5 years old. Diagnosis: chronic granulating periodontitis of tooth 84. X-ray: the inflammatory process spreads to the follicle of the permanent tooth. What is the medical strategy?

Видалення зуба Tooth removal

Пломбування кореневих каналів цинк-евгеноловою пастою Root canal filling with zinc-eugenol paste

Пломбування кореневих каналів резорцин-формаліновою пастою Root canal sealing with resorcin-formalin paste

Срі6лєння каріозної порожнини Thinking of the carious cavity

Залишити зуб відкритим до його зміни на постійний Leave the tooth open until it is changed to permanent

158 / 200
Для проведення первинної профілактики стоматологічних захворювань рекомендовано провести фторування води. Яка середня концентрація фтору повинна бути у штучно фторованій воді в умовах помірного клімату? For the primary prevention of dental diseases, water fluoridation is recommended. What should be the average fluoride concentration in artificially fluoridated water in a temperate climate?

0,8-1,2 мг/л 0,8-1,2 мг/л

1,5-2,0 мг/л 1.5-2.0 mg/l

0,1-0,3 мг/л 0,1-0,3 мг/л

1,1-1,5 мг/л 1.1-1.5 mg/l

2,0-6,0 мг/л 2.0-6.0 mg/L

159 / 200
До лікаря-ортопеда на прийом звернулась пацієнтка 33-х років зі скаргами на відсутність 14, 15 зубів та естетичний дефект. Об’єктивно: клінічні коронки 13, 16 зубів оптимальної висоти, стійкі, зміни в періапікальних тканинах на рентгенограмі відсутні. Запропоновано виготовлення металокерамічного мостоподібного протезу з опорами на 13, 16 зуби. Які відбитки повинен отримати лікар у даної хворої? A 33-year-old patient came to the orthopedic doctor for an appointment with complaints about the absence of 14, 15 teeth and an aesthetic defect. Objectively: clinical crowns 13, 16 teeth of optimal height, stable, there are no changes in the periapical tissues on the radiograph. It is proposed to make a metal-ceramic bridge prosthesis with supports for 13, 16 teeth. What impressions should the doctor take from this patient?

Двошаровий робочий відбиток з верхньої щелепи, анатомічний допоміжний відбиток з нижньої щелепи Double-layer working impression from the upper jaw, anatomical auxiliary impression from the lower jaw

Робочі відбитки з верхньої та нижньої щелеп Working impressions from upper and lower jaws

Анатомічний робочий та допоміжний відбиток з обох щелеп Anatomical working and auxiliary impression from both jaws

Часткові відбитки з обох щелеп Partial impressions from both jaws

Повний робочий відбиток з верхньої щелепи, частковий відбиток з нижньої щелепи Full working impression from the upper jaw, partial impression from the lower jaw

160 / 200
У хворого 35-ти років скарги на озноб, нудоту, підвищення температури тіла до 39oC. При огляді на шкірі щік, носа визначається різко гіперемований інфільтрат у вигляді метелика. Діагноз: бешиха шкіри обличчя. Куди необхідно направити хворого на лікування? A 35-year-old patient complains of chills, nausea, an increase in body temperature up to 39oC. When examining the skin of the cheeks and nose, a sharply hyperemic infiltrate in the form of a butterfly is determined. Diagnosis: erysipelas of the skin of the face. Where should the patient be referred for treatment?

Інфекційне відділення Infectious disease department

Шкірно-венерологічний диспансер Skin-Venereological Dispensary

Щелепно-лицеве відділення Maxillofacial Department

Призначити хворому лікування в стоматологічній поліклініці Appoint the patient treatment in the dental clinic

Призначити хворому лікування вдома Prescribe the patient treatment at home

161 / 200
Внаслідок пухлинного процесу хворому 63-х років видалено праве вухо. Було прийнято рішення виготовити протез вушної раковини. За рахунок якого анатомічного утворення буде здійснено фіксацію протеза? Due to a tumor process, the right ear of a 63-year-old patient was removed. It was decided to manufacture a pinna prosthesis. At the expense of which anatomical formation will the prosthesis be fixed?

Зовнішній отвір слухового проходу External opening of the ear canal

Протилежне вухо Opposite ear

Верхня вийна лінія Upper winding line

Соскоподібний відросток скроневої кістки Mammoid process of temporal bone

Ніс Nose

162 / 200
У хворої 28-ми років після видалення коренів 27, 37 зубів, виникли судоми. Дихання утруднене, АТ- 100/60 мм рт.ст., аритмічний пульс, з порожнини роти витікає піна. Який стан розвинувся у хворої? A 28-year-old patient developed convulsions after the removal of the roots of 27, 37 teeth. Difficulty breathing, blood pressure 100/60 mmHg, arrhythmic pulse , foam flows from the mouth. What condition has developed in the patient?

Епілептичний напад Epileptic seizure

Непритомність Fainting

Істеричний напад Hysterical attack

Гіпоглікемічна кома Hypoglycemic coma

Гіпертонічний криз Hypertensive crisis

163 / 200
Пацієнт 57-ми років під час проведення мандибулярної анестезії Sol. Scandonesti 3% - 0,8 мл для видалення 38 зуба поскаржився на головний біль, знепритомнів. Шкіра обличчя вкрита липким потом, ціа-нотична, дихання часте, АТ- 70/45 мм рт.ст., Ps- 40/хв. Лікарем діагностовано судинний колапс. Яку невідкладну допомогу необхідно надати хворому? A 57-year-old patient during mandibular anesthesia Sol. Scandonesti 3% - 0.8 ml for the removal of 38 teeth complained of a headache, fainted. Facial skin covered with sticky sweat, cyanotic, breathing frequently, blood pressure - 70/45 mm Hg, Ps - 40/min. The doctor diagnosed vascular collapse. What emergency care should be given to the patient?

Кофеїн, кордіамін Caffeine, Cordiamine

Лазикс, реланіум Lasix, Relanium

Мезатон, анальгін Mesatone, analgin

Дибазол, папаверин Dibazole, papaverine

Еуфілін, лазикс Euphilin, Lasix

164 / 200
Пацієнт 45-ти років після падіння отримав травму вилиці зліва. Спостерігається носова кровотеча, утруднене відкривання рота, обмежені бічні рухи нижньої щелепи. Встановлено діагноз: перелом виличної кістки та дуги зліва. Яку першу допомогу повинен надати лікар хірург-стоматолог? A 45-year-old patient suffered an injury to the cheekbone on the left after a fall. There was nosebleed, difficulty opening the mouth, limited lateral movements of the lower jaw. The diagnosis was established: fracture of the zygomatic bone and arches on the left. What first aid should a dental surgeon provide?

Знеболюючі, седативні, зупинка кровотечі Painkillers, sedatives, stop bleeding

Знеболюючі, седативні препарати Painkillers, sedative drugs

Пальцеве вправлення фрагментів виличної кістки Digital reduction of zygomatic fragments

Тампонада лівої верхньощелепної пазухи Tamponade of the left maxillary sinus

Тільки стаціонарне лікування Inpatient treatment only

165 / 200
У пацієнта 67-ми років висота відносного фізіологічного спокою нижньої щелепи дорівнює 47 мм. Чому дорівнює висота центральної оклюзії? In a 67-year-old patient, the height of the relative physiological rest of the lower jaw is 47 mm. What is the height of the central occlusion?

45 мм 45 мм

53 мм 53 мм

47 мм 47 мм

49 мм 49 mm

51 мм 51 мм

166 / 200
У пацієнта 33-х років зафіксовано трансверзальний суглобовий шлях. Який другий елемент використовується для утворення кута трансверзального суглобового шляху? A 33-year-old patient has a transverse articular path fixed. What second element is used to form the angle of the transverse articular path?

Сагітальна площина Sagittal plane

Протетична площина Prosthetic plane

Трансверзальна площина Transverse plane

Носо-вушна лінія Nose-ear line

Франкфуртська горизонталь Frankfurt horizontal

167 / 200
На обстеженні у ортодонта пацієнт 19-ти років. Позаротової патології не має, ортогнатичний прикус. При проведенні функціональних проб відхилень від норми не зафіксовано. Чому дорівнює різцева відстань при максимальному відкритті рота? A 19-year-old patient was examined by an orthodontist. He has no extraoral pathology, an orthognathic bite. During the functional tests, no deviations from the norm were recorded. Why is the incisal distance equal to the maximum opening of the mouth?

40-50 мм 40-50 мм

30-40 мм 30-40 мм

20-30 мм 20-30 мм

50-60 мм 50-60 мм

60-70 мм 60-70 mm

168 / 200
У ортодонта на диспансерному обліку перебуває дитина 5-ти років після уранопластики. Протягом якого часу діти з вродженими незрощеннями піднебіння знаходяться під наглядом ортодонта? The orthodontist has a 5-year-old child after uranoplasty. How long are children with congenital non-unions of the palate under the orthodontist's care?

До 15 років Up to 15 years

До 18 років Under 18

До 9 років (період зміни передніх зубів) Up to 9 years (period of change of front teeth)

До формування тимчасового прикусу Before the formation of a temporary bite

Все життя All life

169 / 200
Хворий 32-х років отримав хімічний опік шкіри обличчя соляною кислотою. Чим треба проводити медичну обробку враженої поверхні шкіри? A 32-year-old patient received a chemical burn of the skin of the face with hydrochloric acid. How should the affected skin be treated?

2-3% розчином гідрокарбонату натрію 2-3% sodium bicarbonate solution

5% розчином тіосульфату натрію 5% solution of sodium thiosulfate

Гліцерином Glycerin

20% розчином цукру 20% sugar solution

5% розчином сульфату міді 5% copper sulfate solution

170 / 200
Пацієнт 14-ти років з’явився з метою санації. Раніше скаржився на біль в ділянці ’’передніх” зубів верхньої щелепи, яка з часом зникла. Об’єктивно: в зубі 21 на проксимальній поверхні велика каріозна порожнина, що сполучається з порожниною зуба. Зондування, перкусія безболісні. На рентгенограмі в ділянці верхівки 21 -вогнище розрідження з чіткими контурами. Який найбільш імовірний діагноз? A 14-year-old patient appeared for the purpose of rehabilitation. Earlier he complained of pain in the area of ​​the 'front' teeth of the upper jaw, which disappeared over time. About' objectively: in tooth 21 on the proximal surface there is a large carious cavity that communicates with the cavity of the tooth. Probing, percussion are painless. On the radiograph in the area of ​​the apex of 21, there is a focus of rarefaction with clear contours. What is the most likely diagnosis?

Хронічний грануломатозний періодон-тит Chronic granulomatous periodontitis

Хронічний гранулюючий періодонтит Chronic granulating periodontitis

Хронічний гангренозний пульпіт Chronic gangrenous pulpitis

Хронічний фіброзний періодонтит Chronic fibrous periodontitis

Загострення хронічного грануломато-зного періодонтиту Exacerbation of chronic granulomatous periodontitis

171 / 200
До стоматолога звернувся чоловік, який працює на виробництві акумуляторів: з’явився металевий присмак в роті, синювато-червона смужка по ясенному краю, навкруги шийок фронтальних зубів з вестибулярного боку. Розвинувся хронічний катаральний гінгівіт. З’явилися чорно-сині плями на щоках, губах, язиці, піднебінні. Який імовірний діагноз? A man who works at a battery factory consulted a dentist: a metallic taste appeared in his mouth, a bluish-red stripe along the gum line, around the necks of the front teeth from the vestibular side. Chronic catarrhal gingivitis developed. Black-blue spots appeared on the cheeks, lips, tongue, palate. What is the probable diagnosis?

Свинцевий стоматит Lead stomatitis

Екзематозний хейліт Eczematous cheilitis

Синдром Стівена-Джонсона Steven Johnson Syndrome

Вісмутовий стоматит Bismuth stomatitis

Ртутний стоматит Mercury stomatitis

172 / 200
До лікаря-стоматолога звернулись батьки 3-х річного хлопчика з метою підбору зубної пасти для дитини. При об’єктивному обстеженні у хлопчика захворювань зубів, тканин пародонту та слизової оболонки порожнини рота не виявлено. Яку зубну пасту можна порекомендувати дитині? Parents of a 3-year-old boy turned to the dentist with the aim of choosing toothpaste for the child. During an objective examination of the boy's teeth, periodontal tissues and mucous membranes the lining of the oral cavity was not detected. What toothpaste can be recommended for a child?

Зубна паста без фтору Toothpaste without fluoride

Зубна паста із мінеральними солями Toothpaste with mineral salts

Зубна паста із вмістом ферментів Toothpaste with enzymes

Зубна паста із низьким вмістом фтору Low fluoride toothpaste

Зубна паста із середнім вмістом фтору Medium fluoride toothpaste

173 / 200
Після проведення знеболювання для виконання маніпуляцій вітальної екстирпації 27 зуба у пацієнта 36-ти років, швидко розвинулася асиметрія обличчя через припухання м’яких тканин в підскроневій ділянці. Наслідком чого є така клінічна картина? After analgesia for the manipulation of the vital extirpation of tooth 27 in a 36-year-old patient, facial asymmetry quickly developed due to swelling of soft tissues in the subtemporal area. As a result, is there such a clinical picture?

Травмування судинно-нервового сплетіння Injury of the neurovascular plexus

Травмування внутрішньої щелепної вени Internal maxillary vein injury

Травмування верхньощелепної вени Injury of the maxillary vein

Травмування венозного сплетіння Injury of the venous plexus

Травмування верхньощелепної артерії Injury of the maxillary artery

174 / 200
Провівши огляд первинного хворого 14-ти років, лікар-ортодонт зробив запис у медичну карту (ф.043/0), в якому були зазначені дані анамнезу, фізичних обстежень, програма запланованої діагностики та лікування. Скільки часу, згідно з класифікатором процедур в ортодонтії, мав витратити лікар на проведення цієї роботи? After conducting an examination of the 14-year-old primary patient, the orthodontist made an entry in the medical record (f.043/0) in which the anamnesis, physical examinations, a program of planned diagnostics and treatment. How much time, according to the classifier of procedures in orthodontics, should the doctor have spent on this work?

20 хвилин 20 minutes

30 хвилин 30 minutes

25 хвилин 25 minutes

5 хвилин 5 minutes

10 хвилин 10 minutes

175 / 200
Хворий 35-ти років звернувся зі скаргами на біль у СНЩС праворуч, обмеження відкривання рота. Хворіє 1 рік. Об’єктивно: відкривання рота на 0,5 см, рухливість у суглобі відсутня, прикус ортогна-тичний, на рентгенограмі суглоба щілина звужена, розмита. Який діагноз найбільш імовірний? A 35-year-old patient complained of pain in the TMJ on the right, restriction of mouth opening. He has been ill for 1 year. Objectively: mouth opening by 0.5 cm , there is no mobility in the joint, the bite is orthognathic, on the radiograph of the joint, the gap is narrowed and blurred. What is the most likely diagnosis?

Фіброзний анкілоз Fibrous ankylosis

Больова дисфункція суглоба Painful joint dysfunction

Склерозуючий анкілоз Sclerosing ankylosis

Деформуючий анкілоз Deforming ankylosis

Кістковий анкілоз Bone ankylosis

176 / 200
Пацієнт 24-х років скаржиться на відчуття оскомини у зубах верхньої щелепи впродовж 2х тижнів. Об’єктивно: у при-шийковій ділянці 12, 11 зу6ів виявлєні білі плями з матовим відтінком і нечіткими контурами, що інтенсивно сприймають барвники. Яка тактика лікування 12,11 зубів? A 24-year-old patient complains of a feeling of numbness in the teeth of the upper jaw for 2 weeks. Objectively: white spots are detected in the cervical area of ​​12, 11 teeth with a matte shade and indistinct contours that intensively perceive dyes. What is the treatment strategy for 12.11 teeth?

Ремінералізуюча терапія Remineralizing therapy

Зішліфовування плям Spot Polishing

Імпрегнація нітратом срібла Silver nitrate impregnation

Препарування і пломбування Preparation and sealing

Не потребує лікування Does not require treatment

177 / 200
У хлопчика 8-ми років спостерігається виступаюче вперед підборіддя та нижня губа, згладжена супраментальна борозна, зворотнє перекриття фронтальної групи зубів, співвідношення перших постійних молярів та тимчасових ікол мезіальне. До якої диспансерної групи має бути зарахована дитина? An 8-year-old boy has a forward-protruding chin and lower lip, a smoothed supramental groove, reverse overlap of the frontal group of teeth, the ratio of the first permanent molars and temporary canines is mesial. To which dispensary group should the child be enrolled?

III диспансерна група III dispensary group

Не потребує диспансеризації Does not require dispensation

IV диспансерна група Dispensary Group IV

II диспансерна група II dispensary group

I диспансерна група I dispensary group

178 / 200
Хворому 10-ти років при лікуванні гострого серозного періодонтиту 12 зуба в перше та друге відвідування була проведена інструментальна обробка та медикаментозне лікування кореневого каналу. Під час третього відвідування скарг немає, перкусія та пальпація в ділянці 12 зуба безболісні. Який матеріал застосувати для пломбування кореневого каналу? In the treatment of acute serous periodontitis of tooth 12, a 10-year-old patient underwent instrumental processing and medical treatment of the root canal during the first and second visit. During the third visit, there were no complaints , percussion and palpation in the area of ​​tooth 12 are painless. What material should be used for filling the root canal?

Силери з гідроксидом кальцію Syler with calcium hydroxide

Форфенан Forfenan

Ендогерметик Ан+ EndoSealant An+

Форедент Foredent

Ендометазон Endomethasone

179 / 200
Мати 7-річної дитини звернулася з метою контролю результатів герметизації фісур постійних молярів, що була проведена 6 місяців тому. Герметик зберігся в 36, 46 зубах, а в 16 і 26 відсутній. Яка подальша тактика лікаря? The mother of a 7-year-old child came to check the results of permanent molar fissure sealing, which was performed 6 months ago. The sealant remained in 36, 46 teeth, and in 16 and 26 is missing. What is the doctor's further tactics?

Повторна герметизація фісур Resealing fissures

Диспансерне спостереження Dispensary observation

Профілактичне пломбування Preventive sealing

Аплікації фторвмісним лаком Fluorine varnish applications

Аплікації розчином ремодент Remodent solution applications

180 / 200
У пацієнтки 40-ка років діагностовано патологічне стирання зубів. Об’єктивно: на змикальній поверхні зубів утворились гладкі, блискучі поверхні стирання, оточені виступаючими гострими краями емалі. Що повинен зробити лікар для виключення травм слизової оболонки губ, щік, язика? A 40-year-old female patient was diagnosed with pathological tooth wear. Objectively: smooth, shiny wear surfaces were formed on the occlusal surface of the teeth, surrounded by protruding sharp enamel edges. What should a doctor do to rule out injuries to the mucous membrane of the lips, cheeks, and tongue?

Пришліфування Grinding

Виготовлення коронок Making crowns

Пломбування Sealing

Виготовлення вкладок Making Tabs

Виготовлення капи Manufacturing cap

181 / 200
До лікаря звернулись батьки хлопчика 2-річного віку із скаргами на наявність каріозних порожнин на всіх верхніх передніх зубах. Порожнини розміщуються в пришийкових ділянках і охоплюють всю шийку зуба. При об’єктивному обстеженні встановлено діагноз: циркулярний середній карієс 52, 51, 61, 62 зубів. Яка лікарська тактика? The parents of a 2-year-old boy went to the doctor with complaints about the presence of carious cavities on all the upper front teeth. The cavities are located in the cervical areas and cover the entire neck of the tooth. an objective examination established a diagnosis: circular medium caries of 52, 51, 61, 62 teeth. What is the medical strategy?

Імпрегнація 4%-ним розчином нітрату срібла Impregnation with 4% silver nitrate solution

Антисептична обробка каріозних порожнин Antiseptic treatment of carious cavities

Пломбування каріозних порожнин Filling carious cavities

Призначення електрофорезу з препаратами кальцію Prescription of electrophoresis with calcium preparations

Призначення електрофорезу з препаратами фтору Prescription of electrophoresis with fluoride preparations

182 / 200
До стоматолога звернулися батьки з 4,5-річним хлопчиком. При огляді виявлено зруйновані на 2/3 коронки верхніх фронтальних зубів. Пульпова камера вказаних зубів відкрита, зондування та термопроба безболісні, перкусія болюча. На гіперемо-ваній слизовій оболонці в ділянці проекції верхівок коренів спостерігаються нориці, з яких при пальпації виділяється гнійний ексудат. Визначте найбільш імовірний діагноз: Parents with a 4.5-year-old boy turned to the dentist. During the examination, 2/3 of the crowns of the upper front teeth were revealed. The pulp chamber of the specified teeth is open, probing and thermal probe is painless, percussion is painful. Fistulas are observed on the hyperemo-vated mucous membrane in the area of ​​the projection of the root tips, from which purulent exudate is released during palpation. Determine the most likely diagnosis:

Загострення хронічного гранулюючого періодонтиту Exacerbation of chronic granulating periodontitis

Загострення хронічного фіброзного періодонтиту Exacerbation of chronic fibrous periodontitis

Хронічний гранулематозний періодонтит Chronic granulomatous periodontitis

Гострий серозний періодонтит Acute serous periodontitis

Загострення хронічного фіброзного пульпіту Exacerbation of chronic fibrous pulpitis

183 / 200
Хвора 38-ми років звернулась до лікаря-стоматолога зі скаргами на різкий, стріляючий біль в комірці видаленного три дні тому 35 зуба, підвищення температури тіла до 38,4°С, загальну слабкість. Об’єктивно: неприємний запах з ротової порожнини, комірка 35 зуба заповнена сірими некротичними масами, слизова оболонка навколо гіперемована, набрякла, пальпація болісна. Визначте тактику лікування: A 38-year-old patient turned to a dentist with complaints of a sharp, shooting pain in the socket of the 35th tooth removed three days ago, an increase in body temperature to 38.4 °С, general weakness. Objectively: unpleasant smell from the oral cavity, cell 35 of the tooth is filled with gray necrotic masses, the surrounding mucous membrane is hyperemic, swollen, palpation is painful. Determine the tactics of treatment:

Кюретаж комірки Cell curettage

Немає показань до лікування There are no indications for treatment

Ополіскування ротової порожнини антисептичними розчинами Rinsing the oral cavity with antiseptic solutions

Електрофорез препаратами йоду Electrophoresis with iodine preparations

Тампонада комірки гемостатичною губкою Cell tamponade with hemostatic sponge

184 / 200
Жінка 34-х років звернувся зі скаргами на підвищену чутливість зубів до хімі- чних і температурних подразників. Ясна щільні, в нижніх фронтальних зубах виявлені клиноподібні дефекти. На рентгенограмі: горизонтальна деструкція міжзубних перегородок на 1/3 довжини. Проба Писарєва-Шиллера негативна. Який діагноз найбільш імовірний у даного хворого? A 34-year-old woman complained about the increased sensitivity of her teeth to chemical and temperature irritants. The gums are dense, and wedge-shaped defects were detected in the lower front teeth. On the X-ray : horizontal destruction of the interdental septa for 1/3 of the length. The Pisarev-Schiller test is negative. What is the most likely diagnosis for this patient?

Пародонтоз I ступеня тяжкості Periodontosis of the first degree of severity

Пародонтоз II ступеня тяжкості Severe periodontitis II

Пародонтит II ступеня тяжкості Severe periodontitis II

Пародонтоз III ступеня тяжкості Periodontosis of the III degree of severity

Пародонтит I ступеня тяжкості Periodontitis of the first degree of severity

185 / 200
Дитині 7 років. Батьки звернулися до стоматолога на консультацію зі скаргами на естетичний недолік. Об’єктивно: на вестибулярних поверхнях 11, 21, 31, 41 і на горбах 16, 26, 36, 46 зубів виявлені плями темного кольору. З анамнезу: зуби прорізалися ураженими. Дитина народилася і проживала у місцевості, де вміст фтору у воді складає 2,5 мг/л. Визначте найбільш імовірний діагноз : The child is 7 years old. The parents went to the dentist for a consultation with complaints about an aesthetic defect. Objectively: on the vestibular surfaces 11, 21, 31, 41 and on the humps dark spots were found on 16, 26, 36, 46 teeth. From the anamnesis: the teeth erupted with the affected ones. The child was born and lived in an area where the fluoride content in the water is 2.5 mg/l. Determine the most likely diagnosis :

Флюороз зубів Dental fluorosis

Гострий початковий карієс Acute initial caries

Недосконалий одонтогенез Imperfect odontogenesis

Недосконалий амелогенез Amelogenesis imperfecta

Гіпоплазія емалі Enamel hypoplasia

186 / 200
Пацієнти III групи диспансерного обліку (з субкомпенсованою формою карієсу) підлягають спостереженню: Patients of the III group of dispensary records (with a subcompensated form of caries) are subject to observation:

3-4 рази на рік 3-4 times a year

Щомісячно Monthly

6 раз на рік 6 times a year

1 раз на рік Once a year

2-3 рази на рік 2-3 times a year

187 / 200
Хвора 55-ти років звернулася до лікаря хірурга-стоматолога зі скаргами на неможливість закривання рота, біль у суглобах. Об’єктивно: рот відкритий, витікання слини з рота, невиразна мова. Встановлений діагноз: гострий передній двобічний вивих нижньої щелепи. Яка невідкладна допомога необхідна хворій? A 55-year-old patient turned to a dental surgeon with complaints about the inability to close her mouth, pain in the joints. Objectively: her mouth is open, saliva flows from her mouth , slurred speech. The diagnosis was established: acute anterior bilateral dislocation of the lower jaw. What emergency care does the patient need?

Вправлення вивиху. Накладання праще-подібної пов’язки. Механічно-щадна дієта Management of dislocation. Application of a sling-like bandage. Mechanically gentle diet

Направити хвору в щелепно-лицьовий стаціонар Send the patient to the maxillofacial hospital

Протизапальні препарати, пращеподібна пов’язка Anti-inflammatory drugs, sling-like bandage

Знеболюючі препарати, пращеподібна пов’язка Painkillers, sling-like bandage

Пращеподібна пов’язка, фізіопроцедури Strap-like bandage, physical procedures

188 / 200
У хворої 56-ти років при виготовленні повних знімних протезів на верхню і нижню щелепи під час виведення воскових шаблонів із зафіксованою центральною оклюзією виник різкий біль з характерним коротким хрустом в ділянці СНЩС. Об’єктивно: рот відкритий, наростання болі при закриванні рота, нижня щелепа висунута вперед, надмірне слиновиділення, мова неможлива. Яке ускладнення виникло? A 56-year-old patient experienced a sharp pain with a characteristic short crunch in the manufacture of complete removable prostheses for the upper and lower jaw during the removal of wax templates with a fixed central occlusion TMJ area. Objectively: the mouth is open, increasing pain when closing the mouth, the lower jaw is pushed forward, excessive salivation, speech is impossible. What complication occurred?

Двосторонній простий передній вивих нижньої щелепи Bilateral simple anterior dislocation of the lower jaw

Двосторонній задній вивих нижньої щелепи Bilateral posterior dislocation of the lower jaw

Розрив зв’язок Disconnected

Односторонній вивих нижньої щелепи Unilateral dislocation of the lower jaw

Перелом нижньої щелепи Fracture of lower jaw

189 / 200
Хворий 36-ти років знаходиться на амбулаторному лікуванні з приводу гострого гнійного періоститу в ділянці 11, 12, 13 зубів. На 3 добу пацієнт відчув погіршення загального стану. Температура тіла - 40oC. Набряк обличчя збільшився. Яка подальша тактика лікаря? A 36-year-old patient is undergoing outpatient treatment for acute purulent periostitis in the area of ​​teeth 11, 12, 13. On the 3rd day, the patient felt a worsening of his general condition. Temperature body - 40oC. Facial swelling has increased. What are the doctor's next tactics?

Госпіталізація в щелепно-лицевий стаціонар Hospitalization in maxillofacial hospital

Проведення додаткових методів дослідження Conducting additional research methods

Консультація сімейного лікаря за місцем проживання Family doctor's consultation at the place of residence

Додатковий розтин в ділянці набряку Additional dissection in the area of ​​swelling

Продовження амбулаторного лікування Continuation of outpatient treatment

190 / 200
На амбулаторний стоматологічний прийом звернувся пацієнт 52-х років. Під час видалення зуба хворий відчув слабкість та втратив свідомість. Шкіра бліда, вкрилась холодним потом. АТ знизився до 100/70 мм рт.ст. Реакція зіниць на світло слабка. Який невідкладний стан розвинувся у пацієнта? A 52-year-old patient applied for an outpatient dental appointment. During the extraction of a tooth, the patient felt weak and lost consciousness. The skin was pale, covered with cold sweat. Blood pressure dropped to 100 /70 mm Hg. Pupil reaction to light is weak. What emergency condition has developed in the patient?

Непритомність Fainting

Зупинка дихання Respiratory arrest

Зупинка серця Cardiac arrest

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Колапс Collapse

191 / 200
Хворий 30-ти років звернувся зі скаргою на часті поломки пластмасових коронок на 21 та 11 зубах. Об’єктивно: прикус глибокий, відпрепаровані 21 та 11 зуби торкаються зубівантагоністів. Яка ймовірна причина поломки пластмасових коронок? A 30-year-old patient complained about the frequent breakage of plastic crowns on 21 and 11 teeth. Objectively: the bite is deep, the prepared 21 and 11 teeth touch the opposing teeth . What is the probable reason for the failure of plastic crowns?

Невірний вибір конструкції Incorrect design selection

Неправильний підбір конструктивного матеріалу Incorrect selection of structural material

Недостатнє препарування зубів Insufficient tooth preparation

Зуби відпрепаровані без уступу Teeth prepared without a margin

Неправильне визначення центральної оклюзії Incorrect definition of central occlusion

192 / 200
Пацієнту 58-ми років в клініці ортопедичної стоматології 8 днів тому виготовили бюгельний протез на верхню щелепу, яким хворий не може користуватись через біль в ділянці твердого піднебіння. Об’єктивно: слизова оболонка у ділянці розташування дуги бюгельного протезу набрякла та гіпе-ремована. Дуга щільно прилягає до твердого піднебіння, в місці прилягання - виразка. Яка причина даного ускладнення? 8 days ago, a 58-year-old patient was made an upper jaw prosthesis in the orthopedic dentistry clinic, which the patient cannot use due to pain in the hard palate area. About' objectively: the mucous membrane in the area where the arch of the Bügel prosthesis is located is swollen and hyper-removed. The arch is tightly attached to the hard palate, there is an ulcer in the place of attachment. What is the cause of this complication?

Неправильне розташування дуги відносно піднебіння Incorrect position of the arch relative to the palate

Поганий гігієнічний догляд за протезом Poor hygienic care of the prosthesis

Неправильний режим користування бюгельним протезом Incorrect mode of using the brace prosthesis

Пережовування твердої їжі Chewing solid food

Нєякіснє полiрування бюгельного протезу Poor quality polishing of the brace prosthesis

193 / 200
Чоловік 44-х років скаржиться на відчуття печіння та незвичайний вигляд язика. При огляді на язиці виявлені ділянки десквамації епітелію, що мають вигляд гнізд червонуватого кольору. Навколо осередку ураження - незначний кератоз. Зі слів хворого, часто турбують болі в шлунку. До якого спеціаліста необхідно направити пацієнта для подальшого лікування? A 44-year-old man complains of a burning sensation and an unusual appearance of the tongue. During examination, areas of epithelial desquamation were found on the tongue, which have the appearance of reddish nests. Around the focus of the lesion - slight keratosis. According to the patient, pain in the stomach often bothers him. To which specialist should the patient be referred for further treatment?

Гастроентеролога Gastroenterologist

Кардіолога Cardiologist

Хірурга Surgeon

Гематолога Hematologist

Травматолога Traumatologist

194 / 200
Хворий 44-х років звернувся в клініку ортопедичної стоматології для протезування. Об’єктивно: відсутній 21. На 11 зафіксований консольний мостоподібний протез, стан якого незадовільний (опорна коронка коротка). Хворому вибрана конструкція металокерамічного мостоподібного протеза з опорою на 11,22. Яка форма проміжної частини найбільш доцільна? A 44-year-old patient applied to the clinic of orthopedic dentistry for prosthetics. Objectively: 21 is missing. On 11, a cantilever bridge-like prosthesis is fixed, the condition of which is unsatisfactory (supporting crown short). The design of a metal-ceramic bridge-like prosthesis with a support of 11.22 is chosen for the patient. What form of the intermediate part is most appropriate?

Дотична Дотична

На приточці On the riverside

Дугоподібна Arc

Комбінована Combined

Сідлоподібна Saddle

195 / 200
Жінка 40-ка років звернулась зі скаргами на біль під час дотику до зуба, що підсилюється при накушуванні. 3 дні тому зуб було запломбовано з приводу глибокого карієсу. Об’єктивно: в 36 на жувальній поверхні пломба, вертикальна перкусія болісна. Слизова оболонка в проекції верхівок коренів 36 гіперемована, ЕОД- 120 мкА. На рентгенограмі: тканини періодонта не змінені. Був поставлений діагноз гострий гнійний періодонтит 36. Що повинен зробити лікар-стоматолог в першу чергу? A 40-year-old woman complained of pain when touching a tooth, which worsens when biting. 3 days ago, the tooth was filled due to deep caries. About objectively: in 36, there is a filling on the chewing surface, vertical percussion is painful. The mucous membrane in the projection of the root tips of 36 is hyperemic, EOD- 120 μA. On the radiograph: the periodontal tissues are not changed. A diagnosis of acute purulent periodontitis was made 36. What should the dentist do first of all?

Створити відтік ексудату Create exudate outflow

Направити на фізіотерапевтичне лікування Send for physiotherapy treatment

Видалити зуб Remove tooth

Спостереження Observations

Провести резекцію кореня зуба Perform tooth root resection

196 / 200
Хвора 39-ти років скаржиться на неприємне відчуття розпирання в 34 зубі. Біль повільно виникає під впливом прийому гарячої їжі і триває недовго. Об’єктивно: глибока каріозна порожнина, що сполучається з порожниною зуба, яка за- повнена темною тканиною з неприємним запахом. Глибоке зондування спричиняє сильний біль, який швидко минає. Електрозбудливість пульпи знижена до 90 мкА. На рентгенограмі виявляється розширення періодонтальної щілини. Який найбільш імовірний діагноз? A 39-year-old patient complains of an unpleasant feeling of distension in the 34th tooth. The pain occurs slowly under the influence of hot food and does not last long. Objectively: a deep carious cavity , which communicates with the cavity of the tooth, which is filled with dark tissue with an unpleasant smell. Deep probing causes severe pain, which quickly passes. The electrical excitability of the pulp is reduced to 90 μA. The radiograph shows the expansion of the periodontal gap. What is the most likely diagnosis?

Хронічний гангренозний пульпіт Chronic gangrenous pulpitis

Хронічний гранулюючий періодонтит Chronic granulating periodontitis

Хронічний гранулематозний періодонтит Chronic granulomatous periodontitis

Хронічний гіпертрофічний пульпіт Chronic hypertrophic pulpitis

Хронічний фіброзний пульпіт Chronic fibrous pulpitis

197 / 200
Хворий 40-ка років скаржиться на спонтанний біль, який виник уперше добу тому. Напади болю короткочасні, тривають 1-2 хвилини, інтермісії - до 12-24 годин. Об’єктивно: глибока каріозна порожнина, стінки і дно якої виповнені слабкопігмен-тованим розм’якшеним дентином. Зондування болісне по всьому дну каріозної порожнини. Від холодної води виникає біль, що триває 1-2 хвилини після припинення дії подразника. Перкусія зуба безболісна. Який найбільш імовірний діагноз? A 40-year-old patient complains of spontaneous pain that first appeared a day ago. Pain attacks are short-lived, lasting 1-2 minutes, intermissions - up to 12-24 hours . Objectively: a deep carious cavity, the walls and bottom of which are filled with weakly pigmented, softened dentin. Probing is painful throughout the bottom of the carious cavity. Cold water causes pain that lasts 1-2 minutes after the stimulus ceases. Percussion of the tooth is painless . What is the most likely diagnosis?

Гіперемія пульпи Pulp hyperemia

Гострий дифузний серозний пульпіт Acute diffuse serous pulpitis

Гострий глибокий карієс Acute deep caries

Гострий обмежений пульпіт Acute limited pulpitis

Гострий гнійний пульпіт Acute purulent pulpitis

198 / 200
Хворий 45-ти років скаржиться на утворення на червоній облямівці нижньої губи сірочервоного вузлика. При обстеженні спостерігається пухлина розміром (2,5х1 см), яка протягом 1 місяця досягла максимального розміру, з кратероподібним заглибленням у центрі, виповнена роговими масами. Який найбільш імовірний діагноз? A 45-year-old patient complains of the formation of a gray-red nodule on the red border of the lower lip. During the examination, a tumor of size (2.5x1 cm) is observed, which within 1 month has reached maximum size, with a crater-like depression in the center, filled with horny masses. What is the most likely diagnosis?

Кератоакантома Keratoacanthoma

Шкірний ріг Skin horn

Абразивний преканцерозний хейліт Манганотті Manganotti abrasive precancerous cheilitis

Бородавчастий передрак Warty Brawl

Бородавчаста форма лейкоплакії Warty form of leukoplakia

199 / 200
Хворий 50-ти років скаржиться на відчуття оскоми і оніміння, відсутність ріжучого краю в 21, 22, 11, 12 зубах. Емаль на вестибулярній поверхні 21, 22, 11, 12 зубів матова, ріжучий край овальної форми. Хворий працює на підприємстві з виробництва соляної кислоти. Після обстеження був поставлений діагноз: кислотний некроз емалі. В чому полягає тактика первинної профілактики кислотного некрозу? A 50-year-old patient complains of tingling and numbness, the absence of a cutting edge in teeth 21, 22, 11, 12. Enamel on the vestibular surface of 21, 22, 11, 12 teeth are matte, the cutting edge is oval. The patient works at a hydrochloric acid production company. After the examination, the diagnosis was made: acid necrosis of the enamel. What are the tactics of primary prevention of acid necrosis?

Заходи захисту на виробництві, лужні полоскання Safety measures at work, alkaline rinsing

Ремiнералiзуюча терапія препаратами кальцію Remineralizing therapy with calcium preparations

Обробка твердих тканин препаратами для зниження чутливості Treatment of hard tissues with drugs to reduce sensitivity

Пломбування дефектів Sealing defects

Заборона пращ на підприємстві з виробництва соляної кислоти Sling ban at the hydrochloric acid production enterprise

200 / 200
До стоматолога звернулась жінка з дитиною 14-ти років з приводу травми 11 зуба 4 години тому. Об’єктивно: відкол коронки на 1/3, перкусія безболісна, зонду- вання слабоболісне. Коротка болісна реакція на температурні подразники. При Яо-дослідженні патологічних змін немає. Які дії лікаря? A woman with a 14-year-old child went to the dentist about an injury to the 11th tooth 4 hours ago. Objectively: the crown is chipped by 1/3, percussion is painless, probing is mildly painful. A short painful reaction to temperature stimuli. There are no pathological changes in the Yao examination. What are the doctor's actions?

Відновлення зуба, диспансерний нагляд Tooth restoration, dispensary supervision

Девітальна екстирпація з наступним відновленням коронки Devital extirpation followed by restoration of the crown

Вітальна екстирпація, з наступним відновленням коронки Vital extirpation, followed by restoration of the crown

Вітальна ампутація, з наступною реставрацією зуба Vital amputation, followed by tooth restoration

Диспансерний нагляд Dispensary Viewer