Крок 3 - Медицина 2017 весна (буклет)

1 / 200
До відділення невідкладної медичної допомоги надійшов 35-річний чоловік, який порізав палець іржавим ножем під час роботи на присадибній ділянці. Поріз глибокий, але дружина потерпілого одразу наклала тугу пов’язку, щоб зупинити кровотечу. Стан імунізації невідомий. Востаннє пацієнт звертався до лікаря близько 10 років тому; пригадати, чи були йому зроблені у дитинстві всі щеплення, не може. На долонній стороні середнього пальця на правій руці спостерігається глибока рвана рана. Розпочато очищення рани та інші необхідні заходи для її обробки. Що буде оптимальним наступним кроком у догляді за цим пацієнтом? A 35-year-old man came to the emergency department after cutting his finger with a rusty knife while working in the yard. The cut was deep, but the victim's wife immediately put on a bandage to stop the bleeding. Immunization status unknown. Patient last seen doctor about 10 years ago; can't remember if he had all vaccinations as a child. There is a deep laceration on the palm side of the middle finger on the right hand. Cleanup has begun wound and other necessary steps to treat it. What would be the optimal next step in the care of this patient?

Ввести протиправцевий імуноглобулін та правцевий анатоксин Inject tetanus immunoglobulin and tetanus toxoid

Відправити пацієнта додому; імунізація не потрібна Send patient home; no immunization required

Ввести лише протиправцевий імуноглобулін Enter only tetanus immunoglobulin

- -

Ввести лише правцевий анатоксин Enter only tetanus toxoid

2 / 200
До лікарні невідкладної медичної допомоги надійшла 70-річна жінка в зв’язку з раптовим виникненням задишки. Раніше в неї подібних симптомів не спостерігалося. Хрипів під час дихання, болю в грудях, набряку ніг, пришвидшеного серцебиття чи втрати свідомості у пацієнтки не спостерігається. До її інших медичних проблем належать гіпертонія, цукровий діабет 2 типу, гіперхолестеринемія та бронхіальна астма, набута в дитячому віці. Наразі пацієнтка приймає лізиноприл, метформін та симвастатин. Її було госпіталізовано лише один раз, 2 місяці тому, коли їй було здійснено артродез хребців через проблеми з попереком. Вона не палить та не вживає алкоголь чи наркотики. Сімейний анамнез не містить важливої інформації. Температура тіла становить 36,1oC, АТ- 210/105 мм рт.ст., Ps- 92/хв., ЧД- 34/хв. Пульсова оксиметрія -81% при диханні кімнатним повітрям. Фізикальне обстеження виявило дифузні хрипи над легеневими полями. Результати лабораторного дослідження: гемоглобін -114 г/л (норма: для чоловіків -135-175 г/л, для жінок -120-160 г/л), тромбоцити - 180 • 109/л (норма - 150-400 • 109/л), лейкоцити - 8• 109/л (норма - 4,5-11,0• 109/л). Пацієнтці дають кисень. Що є найдоцільнішим наступним кроком у веденні даної пацієнтки? A 70-year-old woman was admitted to the emergency room due to sudden onset of shortness of breath. She had never had similar symptoms before. Wheezing during breathing, chest pain, swelling of the legs, rapid heartbeat or loss of consciousness are not observed in the patient. Her other medical problems include hypertension, type 2 diabetes, hypercholesterolemia and childhood asthma. The patient is currently taking lisinopril, metformin, and simvastatin. She has only been hospitalized once, 2 months ago, when she had a vertebral arthrodesis for lower back problems. She does not smoke or use alcohol or drugs. Family history does not contain important information. Body temperature is 36.1oC, blood pressure - 210/105 mm Hg, Ps - 92/min, BH - 34/min. Pulse oximetry -81% when breathing room air. Physical examination revealed diffuse rales over the lung fields. Laboratory test results: hemoglobin -114 g/l (norm: for men -135-175 g/l, for women -120-160 g/l), platelets - 180 • 109/l (norm - 150-400 • 109/ l), leukocytes - 8• 109/l (normal - 4.5-11.0• 109/l). The patient is given oxygen. What is the most appropriate next step in the management of this patient?

Фуросемід внутрішньовенно Furosemide IV

Гепарин внутрішньовенно Heparin intravenously

Метопролол внутрішньовенно Metoprolol IV

Альбутерол за допомогою небулайзера Albuterol via Nebulizer

Морфін внутрішньовенно Morphine IV

3 / 200
До лікарні невідкладної медичної допомоги надійшов 32-річний чоловік в зв’язку з появою за грудниною дискомфорту, який не іррадіює, триває 6 годин та виник через 2 години після вечері. Біль в грудній клітці то наростає, то вщухає, але її інтенсивність не змінюється. Про інші медичні проблеми пацієнта невідомо. Батько пацієнта помер від інфаркту міокарда у віці 59-ти років. Температура тіла становить 37,2oC, АТ- 130/85 мм рт.ст., Ps- 110/хв., ЧД- 16/хв. Аускультація грудної клітки виявила везикулярне дихання, без шумів. На електрокардіограмі спостерігається синусова тахікардія. Рентгенограма грудної клітки в нормі. Додатково до аспірину пацієнту дали 2 таблетки нітрогліцерину сублінгвально з інтервалом у 5 хвилин, що допомогло зменшити дискомфорт. Що є оптимальним наступним кроком у веденні даного пацієнта? A 32-year-old man was admitted to the emergency medical hospital due to the appearance of discomfort behind the sternum, which does not radiate, lasts 6 hours and occurred 2 hours after dinner. The pain in the chest increases and then subsides, but its intensity does not change. It is not known about the patient's other medical problems. The patient's father died of a myocardial infarction at the age of 59. Body temperature is 37.2oC, BP ​​- 130/85 mmHg, Ps- 110/min, BH- 16/min. Auscultation of the chest revealed vesicular breathing, without noises. Sinus tachycardia is observed on the electrocardiogram. X-ray of the chest is normal. In addition to aspirin, the patient was given 2 tablets of nitroglycerin sublingually with an interval of 5 minutes, which helped to reduce the discomfort.What is the optimal next step in the management of this patient?

Вимірювання серцевих біомаркерів Measurement of cardiac biomarkers

Ковтання барію Barium ingestion

Проба з дозованим фізичним навантаженням (бігова доріжка) Test with measured physical load (treadmill)

Комп’ютерна томографічна ангіограма грудної клітки Computed tomography angiogram of the chest

Заспокоєння пацієнта та амбулаторне лікування Patient Reassurance and Outpatient Treatment

4 / 200
До лікарні невідкладної медичної допомоги доставили 47-річного чоловіка, якого вдарило блискавкою. Він грав у теніс, коли раптом знялася гроза. Чоловіка вдарив грозовий розряд між хмарою та землею, силою удару його відкинуло на 1,5-2 м. Свідки цього випадку розпочали масаж грудної клітки потерпілого. Коли через 5 хвилин прибула бригада невідкладної медичної допомоги, у пацієнта спостерігалася зупинка серця. В ході обстеження: зіниці розширені та не реагують на світло. Електричний ритм асистолічний. Що є найдоцільнішим наступним кроком? A 47-year-old man was taken to the emergency room after being struck by lightning. He was playing tennis when a thunderstorm suddenly broke out. The man was struck by lightning discharge between the cloud and the ground , he was thrown 1.5-2 m by the force of the impact. Witnesses of this case started massaging the victim's chest. When the emergency medical team arrived 5 minutes later, the patient was in cardiac arrest. During the examination: the pupils are dilated and do not respond to light. The electrical rhythm is asystolic. What is the most appropriate next step?

Продовжити масаж грудної клітки Continue chest massage

Спробувати виконати дефібриляцію Try defibrillation

Дати пацієнтові аміодарон Give the patient amiodarone

Припинити реанімаційні заходи Stop resuscitation measures

Дати пацієнтові атропін Give the patient atropine

5 / 200
Чоловік надійшов до лікарні невідкладної медичної допомоги зі скаргами на біль в грудній клітці та запаморочення. Холодним зимовим днем він чистив сніг, як раптом відчув стискання за грудниною. Біль був постійним, іррадіював до лівої щелепи, не вщух після відпочинку та застосування нітрогліцеринового спрею, який пацієнтові дали у машині швидкої допомоги. В анамнезі у пацієнта гіпертонія, яка коригується ліками. Час від часу пацієнт палить, особливо у вихідні, але алкоголь не вживає. Температура тіла становить 36,2oC, АТ- 85/50 мм рт.ст., Ps- 34/хв., ЧД- 16/хв. Венозний тиск на яремній вені в нормі. Обстеження виявило хрипи в основах обох легень та нормальні перший та другий тони серця. Електрокардіограма показує синусову брадикардію з підвищенням сегменту ST на 3 мм у відведеннях II, III та AVI. Який захід слід вжити у першу чергу в процесі ведення даного пацієнта? A man came to the emergency room with complaints of chest pain and dizziness. He was shoveling snow on a cold winter day when he suddenly felt a tightness behind his sternum. The pain was constant, radiating to the left jaw, and did not subside after rest and nitroglycerin spray, which the patient was given in the ambulance. The patient has a history of hypertension that is controlled by medication. The patient smokes occasionally, especially on weekends, but does not drink alcohol Body temperature is 36.2oC, blood pressure - 85/50 mm Hg, Ps - 34/min, BH - 16/min. Venous pressure on the jugular vein is normal. Examination revealed wheezing at the bases of both lungs and normal first and second heart sounds The electrocardiogram shows sinus bradycardia with 3 mm ST elevation in leads II, III, and AVI.What measure should be taken first in the process of managing this patient?

Атропіну сульфат внутрішньовенно Atropine sulfate intravenously

Імплантація постійного кардіостимулятора Permanent pacemaker implantation

Добутамін внутрішньовенно Dobutamine IV

Фізіологічний розчин внутрішньовенно Physiological solution intravenously

Синхронізована кардіоверсія Synchronized cardio version

6 / 200
Жінка надійшла до лікарні невідкладної медичної допомоги із серцебиттям. Пароксизмальна фібриляція передсердь спостерігалася протягом останніх 6 місяців. Вона пройшла численні дослідження, покликані з’ясувати першопричину, в тому числі ехокардіографію та вимірювання функції щитоподібної залози, результати яких були нормальними. 6 тижнів тому кардіолог призначив пацієнтці аміодарон, і донині вона почувала себе добре. Зміна ваги або непереносимість холоду чи тепла не спостерігалися. Пацієнтка також приймає аспірин у невеликій дозировці та атенолол. Під час фізикального обстеження пацієнтка не виказує дискомфорту. АТ- 130/80 мм рт.ст., Ps112 /хв., нерівномірний. Лабораторні дослідження показують нормальний клінічний аналіз крові та обмін речовин. На ЕКГ фібриляція передсердь, тахісистолічна форма. Маркери функції щитоподібної залози є наступними: тиреотропін - 4,5 мОд/л (норма - 0,35-5,0 мОд/л), загальний Т4 - 15,6 мкг/дл (норма - 4-11 мкг/дл), загальний Т3 - 75 нг/дл (норма - 80-180 нг/дл). Чим найімовірніше пояснюються такі результати вимірювання функції щитоподібної залози? The woman came to the emergency room with palpitations. Paroxysmal atrial fibrillation was observed during the last 6 months. She underwent numerous tests to determine the root cause, including an echocardiogram and thyroid function tests, all of which were normal. The patient was prescribed amiodarone by a cardiologist 6 weeks ago and has been doing well to date. No weight change or intolerance to cold or heat was observed. The patient also takes low-dose aspirin and atenolol. During the physical examination, the patient does not show any discomfort. Blood pressure - 130/80 mm Hg, Ps112/min, uneven. Laboratory studies show a normal clinical blood count and metabolism. On the ECG, atrial fibrillation, tachysystolic form. Thyroid function markers are as follows: thyrotropin - 4.5 mU/l (normal - 0.35-5.0 mU/l), total T4 - 15.6 μg/dL (normal - 4-11 μg/dL), total T3 - 75 ng/dL (normal - 80-180 ng/dL). What is the most likely explanation for these thyroid function measurement results?

Вплив аміодарону на метаболізм гормону щитовидної залози Effect of amiodarone on thyroid hormone metabolism

Вплив аспірину на метаболізм гормону щитовидної залози Effect of aspirin on thyroid hormone metabolism

Вплив атенололу на метаболізм гормону щитовидної залози Effect of atenolol on thyroid hormone metabolism

Хвороба Грейвса Graves' disease

Синдром еутиреоїдної слабкості Syndrome of euthyroid weakness

7 / 200
Хлопчик надійшов до лікарні невідкладної медичної допомоги зі скаргами на нудоту, блювання та біль у животі. Протягом останнього місяця він відчував все сильнішу втому, нудота та біль у животі тривають останні 2 дні. Температура тіла становить 36,7oC, АТ- 90/55 мм рт.ст., Ps-134/хв., ЧД- 24/хв. Під час фізикального обстеження пацієнт втомлений, але іде на контакт, слизові оболонки сухі. На аускультації легені чисті. Живіт м’який, без здуття, дещо болісний в усіх квадрантах. Кишкові шуми нормальні. Напруженості м’язів чи симптому Блюмберга не спостерігається. Результати лабораторних досліджень наступні: Клінічний аналіз крові: гемоглобін -130 г/л (норма: для чоловіків -135-175 г/л, для жінок -120-160 г/л), гематокрит - 39% (норма: для чоловіків -41-53%, для жінок - 36-46%), тромбоцити - 240 • 109/л (норма - 150-400 • 109/л), лейкоцити - 9,0 • 109/л (норма - 4,5-11,0 • 109/л). Біохімічний аналіз сироватки крові: натрій - 140 ммоль/л (норма - 136-145 ммоль/л), калій - 5,8 ммоль/л (норма - 3,5-5,0 ммоль/л),хлорид - 90 ммоль/л (норма - 95-105 ммоль/л),азот сечовини крові - 9 ммоль/л (норма -2,5-6,4 ммоль/л),креатинін - 70 мкмоль/л (норма 53-106 мкмоль/л ). Дослідження газового складу венозної крові: pH - 7 (норма - 7,35-7,45),бікарбонат - 4 ммоль/л (норма - 22-28 ммоль/л). Аналіз сечі: питома вага - 1030, кетонурія, глюкозурія. Болюс фізіологічного розчину обсягом 10 мл/кг було введено внутрішньовенно протягом години. Після цього була поставлена інсулінова крапельниця. Що є найдоцільнішим наступним кроком у веденні даного пацієнта? The boy came to the emergency room with complaints of nausea, vomiting and abdominal pain. For the past month, he has been experiencing increasing fatigue, nausea and abdominal pain for the past 2 days. Body temperature is 36.7oC, blood pressure - 90/55 mm Hg, Ps - 134/min, BH - 24/min. During the physical examination, the patient is tired, but makes contact, the mucous membranes are dry. On auscultation, the lungs are clean. The abdomen is soft, without distension, somewhat painful in all quadrants. Bowel sounds are normal. There is no muscle tension or Blumberg's sign. The results of laboratory tests are as follows: Clinical blood analysis: hemoglobin -130 g/l (norm: for men -135-175 g/l, for women -120-160 g/l), hematocrit - 39% (norm: for men -41 -53%, for women - 36-46%), platelets - 240 • 109/l (norm - 150-400 • 109/l), leukocytes - 9.0 • 109/l (norm - 4.5-11, 0 • 109/l). Biochemical analysis of blood serum: sodium - 140 mmol/l (normal - 136-145 mmol/l), potassium - 5.8 mmol/l (normal - 3.5-5.0 mmol/l), chloride - 90 mmol/ l (normal - 95-105 mmol/l), blood urea nitrogen - 9 mmol/l (normal -2.5-6.4 mmol/l), creatinine - 70 μmol/l (normal 53-106 μmol/l) . Examination of the gaseous composition of venous blood: pH - 7 (normal - 7.35-7.45), bicarbonate - 4 mmol/l (normal - 22-28 mmol/l). Urine analysis: specific gravity - 1030, ketonuria, glucosuria. A bolus of physiological solution in the volume of 10 ml/kg was administered intravenously within an hour. After that, an insulin dropper was placed. What is the most appropriate next step in the management of this patient?

Госпіталізація до реанімаційного відділення Hospitalization to the intensive care unit

Визначення сироваткової ліпази та комп’ютерна томографія органів черевної порожнини Determination of serum lipase and computer tomography of abdominal organs

Додавання бікарбонату до рідин, що вводяться внутрішньовенно Addition of bicarbonate to intravenous fluids

Терапія антибіотиками Antibiotic therapy

Виділення культури крові та сечі Isolation of blood and urine culture

8 / 200
Чоловік надійшов до лікарні невідкладної медичної допомоги зі скаргами на головний біль, пришвидшене серцебиття та дратівливість. Його доставили зі спортивного клубу, який він розпочав відвідувати кілька тижнів тому. Пацієнт стверджує, що після кожної вечірньої сесії тренування, перед прийомом їжі, у нього з’являються подібні симптоми, які пом’якшуються, якщо він вживає сухий сніданок ”Гранола” у батончиках. Вісім років тому у пацієнта був діагностований цукровий діабет 1 типу. Перед сніданком та вечерею він вводить НПХ-інсулін та регулярний інсулін. Пацієнт стверджує, що він суворо дотримується режиму харчування та вчасно вживає інсулін. Інших симптомів чи хронічних ускладнень, пов’язаних з діабетом, він не має. АТ- 110/80 мм рт.ст., Ps- 100/хв., температура тіла становить 36,7oC, ЧД- 14/хв. Пацієнт дещо спітнілий, але не сонний та у ясній свідомості. При неврологічному обстеженні вогнищеві симптоми не виявлені. Результати інших обстежень - в межах норми. Що з перерахованого є найдоцільнішим заходом для запобігання подальшому розвиткові нападів гіпоглікемії у даного пацієнта? The man was admitted to the emergency room with complaints of headache, rapid heartbeat and irritability. He was delivered from a sports club he had started attending a few weeks ago. The patient claims that after each evening exercise session, before eating, he has similar symptoms, which are alleviated if he eats a granola bar. Eight years ago, the patient was diagnosed with type 1 diabetes. He injects NPH insulin and regular insulin before breakfast and in the evening. The patient claims that he strictly receives the diet and uses insulin in a timely manner. He has no other symptoms or chronic complications associated with diabetes. Blood pressure - 110/80 mm Hg, Ps - 100/min., body temperature is 36.7oC, BH - 14/min. The patient is somewhat sweaty, but not drowsy and clearly conscious. No focal symptoms were detected during the neurological examination. The results of other examinations are within normal limits. Which of the following is the most appropriate measure to prevent the further development of hypoglycemic attacks in this patient?

Зменшити дозу НПХ-інсуліну вранці Reduce dose of NPH insulin in the morning

Зменшити дозу регулярного інсуліну перед вечерею Reduce dose of regular insulin before dinner

Розпочати вживати перорально гіпоглікемічний препарат, оскільки для цього пацієнта інсулін неефективний Start an oral hypoglycemic drug because insulin is ineffective for this patient

Зменшити дозу регулярного інсуліну вранці Reduce the dose of regular insulin in the morning

Припинити приймати НПХ-інсулін вранці Stop taking NPH insulin in the morning

9 / 200
Чоловіка зі скаргами на потьмарений стан свідомості та сонливість дочка доставила у лікарню невідкладної медичної допомоги. Вона стверджує, що її батько живе сам і хворіє на цукровий діабет 2 типу та гіпертонію. Він приймає аспірин, еналаприл та гліпізид. Гарячки не має. АТ- 95/60 мм рт.ст., Ps- 132/хв., ЧД- 22/хв. Пацієнт має сонний вигляд та ледве здатен спілкуватися. Обстеження виявило сухі слизові оболонкі, відсутність розширення яремної вени, чисті легеневі поля та нормальні тони серця. Живіт м’який, неболю-чий, без здуття. Неврологічне обстеження виявило дезорієнтацію у часі та просторі. Пацієнт може рухати всіма кінцівками, менінгеальних симптомів не спостерігається. Результати лабораторних досліджень: Клінічний аналіз крові: гемоглобін -160 г/л (норма: для чоловіків -135-175 г/л, для жінок -120-160 г/л), середній об’єм еритроцитів - 90 фл (норма-80-100 фл), тромбоцити - 300 • 109/л (норма - 150-400 • 109/л), лейкоцити - 10 • 109/л (норма - 4,5-11,0 • 109 /л), нейтрофіли - 70% (норма - 54-62%), лімфоцити - 22% (норма - 25-33%), моноцити - 8% ( норма - 3-7% ). Біохімічний аналіз:натрій сироватки крові - 151 ммоль/л (норма -136-145 ммоль/л),калій сироватки крові - 6,1 ммоль/л (норма - 3,5-5,0 ммоль/л), хлорид - 121 ммоль/л (норма 95-105 ммоль/л), бікарбонат - 18 ммоль/л (норма - 22-28 ммоль/л), азот сечовини крові - 15 ммоль/л (норма -2,5-6,4 ммоль/л), креатинін сироватки крові - 141 мкмоль/л (норма 53-106 мкмоль/л), кальцій - 2,5 ммоль/л (норма - 2,1-2,55ммоль/л), глюкоза крові - 43, 9 ммоль/л (норма - 3,86,1 ммоль/л). Кетони сироватки - результат негативний. На електрокардіограмі помітна фібриляція передсердь, тахісистолічна форма. Наявні неспецифічні зміни Т-хвилі. Що з наведеного слід зробити в першу чергу під час ведення даного пацієнта? The daughter brought the husband to the emergency medical hospital with complaints of a clouded state of consciousness and drowsiness. She claims that her father lives alone and has type 2 diabetes and hypertension. He takes aspirin, enalapril and glipizide. He has no fever. Blood pressure - 95/60 mm Hg, Ps - 132/min., ChD - 22/min. The patient has a sleepy appearance and is barely able to communicate. Examination revealed dry mucous membranes, no dilatation of the jugular vein, clear lung fields, and normal heart sounds. The abdomen is soft, painless, without bloating. Neurological examination revealed disorientation in time and space. The patient can move all limbs, meningeal symptoms are not observed. Results of laboratory tests: Clinical blood analysis: hemoglobin -160 g/l (norm: for men -135-175 g/l, for women -120-160 g/l), average volume of erythrocytes - 90 fl (norm-80 -100 fl), platelets - 300 • 109/l (normal - 150-400 • 109/l), leukocytes - 10 • 109/l (normal - 4.5-11.0 • 109 /l), neutrophils - 70 % (normal - 54-62%), lymphocytes - 22% (normal - 25-33%), monocytes - 8% (normal - 3-7%). Biochemical analysis: blood serum sodium - 151 mmol/l (normal - 136-145 mmol/l), blood serum potassium - 6.1 mmol/l (normal - 3.5-5.0 mmol/l), chloride - 121 mmol/l (normal 95-105 mmol/l), bicarbonate - 18 mmol/l (normal - 22-28 mmol/l), blood urea nitrogen - 15 mmol/l (normal -2.5-6.4 mmol/ l), serum creatinine - 141 μmol/l (normal 53-106 μmol/l), calcium - 2.5 mmol/l (normal - 2.1-2.55 mmol/l), blood glucose - 43.9 mmol /l (norm - 3.86.1 mmol/l). Serum ketones - the result is negative. Atrial fibrillation, tachysystolic form is visible on the electrocardiogram. There are non-specific T-wave changes. Which of the following should be done first of all during the management of this patient?

Відновлення обсягу рідини Restoration of liquid volume

Терапія інсуліном у великій дозировці High dose insulin therapy

Регулювання ритму фібриляції передсердь Rhythm regulation of atrial fibrillation

Регулювання швидкості фібриляції передсердь Regulation of atrial fibrillation rate

Корекція гіперкалемії Correction of hyperkalemia

10 / 200
Після вуличної бійки друзі принесли 24-річного чоловіка до лікарні невідкладної медичної допомоги. Під час бійки пацієнта вдарили ножем у голову, після чого ніж міцно застряг у черепі. АТ-106/70 мм рт.ст., Ps- 118/хв., ЧД- 14/хв. Пульсова оксиметрія -96% при диханні кімнатним повітрям. Важкість коми за шкалою Глазго дорівнює 8. Від больових відчуттів пацієнт розплющує очі, говорить нерозбірливо. Пацієнт відсмикує руку, якщо натиснути на нігтьове ложе. Приблизна довжина ножа - 14 см, у череп проникли 3 см. Інших травм на тілі немає. Що необхідно зробити в першу чергу? After a street fight, friends brought a 24-year-old man to the emergency room. During the fight, the patient was stabbed in the head, after which the knife was firmly stuck in the skull. AT -106/70 mm Hg, Ps- 118/min., BH- 14/min. Pulse oximetry -96% when breathing room air. Severity of coma according to the Glasgow scale is 8. From pain, the patient opens his eyes, speaks unintelligibly . The patient pulls back his hand if he presses on the nail bed. The approximate length of the knife is 14 cm, 3 cm penetrated the skull. There are no other injuries on the body. What should be done first of all?

Здійснити інтубацію пацієнта Intubate the patient

Доставити пацієнта у радіологічне відділення для комп’ютерної томограми голови Deliver the patient to the radiology department for a CT scan of the head

Вийняти ніж з черепа під місцевою анестезією Remove the knife from the skull under local anesthesia

Провести іригацію черепної рани фізіологічним розчином Irrigate the cranial wound with saline

- -

11 / 200
Юнак надійшов до лікарні невідкладної медичної допомоги зі скаргами на підвищену температуру, дисфагію, слинотечу та погану координацію рухів. Симптоми з’явилися протягом останнього тижня й супроводжуються невеликим підвищенням температури, болем у горлі та загалом поганим самопочуттям. Він може вживати їжу, але пити боїться, оскільки відчуває, як у нього ’’перехоплює горло” Пацієнт є студентомантропологом, 2 місяці тому він їздив в експедицію, під час якої обстежував декілька печер. Він вжив кілька знеболювальних засобів з тих, що відпускаються без рецепту, але полегшення не настало. Пацієнт не пригадує, щоб він контактував із тваринами, зазнавав укусів чи подряпин. У нього є всі належні щеплення, жодних ліків він не приймає. Стан фебрильний, тахікардія. Обстеження виявляє дегідрацію, летаргічний стан, атаксію. В роті накопичується надлишок слини. Фа-рингеальної еритеми чи ексудату не спостерігається. Який діагноз є найімовірнішим? The young man came to the emergency hospital with complaints of high temperature, dysphagia, drooling and poor coordination of movements. The symptoms started within the last week and are accompanied by a slight fever, sore throat and general malaise. He can eat, but he is afraid to drink, because he feels that his throat is 'catching'. The patient is a student anthropologist, 2 months ago he went on an expedition, during which he examined several caves. He tried several over-the-counter pain relievers, but there was no relief. The patient does not recall being in contact with animals, being bitten or scratched. He has all the proper vaccinations and does not take any medications. The condition is febrile, tachycardia. Examination reveals dehydration, lethargy, ataxia. Excess saliva accumulates in the mouth. Pharyngeal erythema or exudate is not observed. What is the most likely diagnosis?

Сказ Rabies

Правець Tetanus

Коклюш Whooping cough

Гістоплазмоз Histoplasmosis

Епіглотит Epiglottitis

12 / 200
річного юнака доставили до відділення невідкладної медичної допомоги з генералізованим висипом, що з’явився один день тому. Протягом останнього тижня пацієнт мав невисоку температуру та був надзвичайно виснаженим. Батько пацієнта нещодавно переніс респіраторне захворювання, й у нього залишився антибіотик, декілька таблеток якого він дав синові, щоб полегшити симптоми. Висип з’явився через день після того, як пацієнт прийняв антибіотик. Значних захворювань в анамнезі немає, інших ліків пацієнт не приймає. Він не палить та не вживає алкоголь чи наркотики. Живе статевим життям з однією дівчиною, для захисту використовує презервативи. Температура тіла становить 37,8oC, АТ-110/75 мм рт.ст., Ps- 88/хв., ЧД- 16/хв. Фізикальне обстеження виявило безболісний еритематозний плямисто-пухирчастий висип на тулубі, грудях, животі та кінцівках. Мигдалики набряклі, вкриті ексудатом. Задні шийні лімфовузли збільшені та болючі. Під час пальпації помітна невелика спленомегалія. Який найімовірніший механізм виникнення висипу у даного пацієнта? A young man was brought to the emergency department with a generalized rash that had appeared one day earlier. During the past week, the patient had a low-grade fever and was extremely fatigued. The patient's father had recently suffered a respiratory illness and had an antibiotic left over, which he gave his son a few tablets to relieve his symptoms. The rash appeared a day after the patient took the antibiotic. There are no significant diseases in the anamnesis, the patient does not take other medications. He does not smoke or use alcohol or drugs. Lives a sexual life with one girl, uses condoms for protection. Body temperature is 37.8oC, BP-110/75 mm Hg, Ps- 88/min., ChD- 16/min. Physical examination revealed a painless erythematous maculopapular rash on the trunk, chest, abdomen, and extremities. Tonsils are swollen, covered with exudate. Posterior cervical lymph nodes are enlarged and painful. During palpation, a small splenomegaly is noticeable. What is the most likely mechanism for the rash in this patient?

Циркуляція імунних комплексів Circulation of immune complexes

Гіперчутливість сповільненого типу Delayed type hypersensitivity

Спадкова схильність Hereditary tendency

Вірусна екзантема Viral exanthema

Гіперчутливість негайного типу Immediate Hypersensitivity

13 / 200
Чоловік надійшов до відділення невідкладної медичної допомоги зі скаргами на сильну лихоманку, остуду, міалгію та висип на шкірі, які виникли в той самий день, коли пацієнта було госпіталізовано. У нього також спостерігалися нудота та три випадки діареї з великою кількістю водянистих випорожнень, наразі пацієнт відчуває запаморочення. Два дні тому він переніс операцію з корекції неправильно сформованої носової перегородки; інших захворювань в анамнезі немає. Останнім часом пацієнт не подорожував та не контактував з хворими. Наркотики не вживає. Температура тіла становить 39,4oC, АТ- 85/50 мм рт.ст., Ps- 116/хв. Насичення гемоглобіну киснем - 98% при диханні кімнатним повітрям. Перебуває у апатичному стані, але вогнещевої слабкості та напруженості шиї не спостерігається. При обстеженні виявлено чисті легеневі поля, тахікардію, нормальні перший та другий тони серця. Живіт м’який та безболісний. Тампонада носа в обох ніздрях. При огляді шкіри виявлено розлитий, червоний, плямистий висип, який поширюється на долоні та підошви. Результати лабораторних досліджень: Клінічний аналіз крові:тромбоцити - 105 • 109/л (норма - 150-400 • 109/л),лейкоцити - 13 • 109/л (норма - 4,5-11,0 • 109/л),нейтрофіли - 90% (норма - 54-62%), паличкоядерні - 5% ( норма - 3-5% ). Біохімічний аналіз сироватки крові: азот сечовини крові - 13,6 ммоль/л (норма -2,5-6,4 ммоль/л),креатинін - 167,8 мкмоль/л (норма - 53-106 мкмоль/л).Дослідження функції печінки: аспартат-амінотрансфераза (глутамат-оксалоацетат-трансаміназа сироватки крові) - 87 Од/л (норма - 8-20 Од/л), аланін-амінотрансфераза (глутамат-піруваттрансаміназа сироватки крові) - 99 Од/л (норма - 8-20 Од/л). Зроблено посів крові. Що є першочерговим заходом у лікуванні цього пацієнта? A man presented to the emergency department with complaints of high fever, chills, myalgia, and a skin rash that occurred on the same day the patient was admitted. He also had nausea and three episodes of diarrhea with copious watery stools, and the patient is currently experiencing dizziness. Two days ago, he underwent surgery to correct a malformed nasal septum; there are no other diseases in the anamnesis. Recently, the patient has not traveled and has not been in contact with sick people. He does not use drugs. Body temperature is 39.4oC, blood pressure - 85/50 mm Hg, Ps - 116/min. Hemoglobin saturation with oxygen is 98% when breathing room air. He is in an apathetic state, but there is no burning weakness and tension in the neck. The examination revealed clear lung fields, tachycardia, and normal first and second heart sounds. The abdomen is soft and painless. Nasal tamponade in both nostrils. Examination of the skin reveals a diffuse, red, patchy rash that spreads to the palms and soles. Results of laboratory tests: Clinical blood analysis: platelets - 105 • 109/l (normal - 150-400 • 109/l), leukocytes - 13 • 109/l (normal - 4.5-11.0 • 109/l), neutrophils - 90% (normal - 54-62%), rods - 5% (normal - 3-5%). Biochemical analysis of blood serum: blood urea nitrogen - 13.6 mmol/l (normal -2.5-6.4 mmol/l), creatinine - 167.8 μmol/l (normal - 53-106 μmol/l). Research liver functions: aspartate aminotransferase (serum glutamate-oxaloacetate transaminase) - 87 U/l (norm - 8-20 U/l), alanine aminotransferase (serum glutamate-pyruvate transaminase) - 99 U/l (norm - 8 -20 units/l). A blood culture was done. What is the first step in the treatment of this patient?

Внутрішньовенна інфузія рідини та анти-біотикотерапія Intravenous fluid infusion and anti-biotic therapy

Ін’єкцію поліклонального імуноглобулі-ну людини Injection of human polyclonal immunoglobulin

Внутрішньовенна інфузія рідини та кортикостероїди у великих дозах Intravenous fluid infusion and high-dose corticosteroids

Ін’єкція адреналіну та антигістаміни Injection of epinephrine and antihistamine

Інфузія добутаміну Dobutamine infusion

14 / 200
Чоловік 29-ти років звернувся до відділення невідкладної медичної допомоги зі скаргами на численні рвані рани, отримані внаслідок нападу собаки. Він стверджує, що бігав підтюпцем через поле, коли до нього підбігла тварина та почала його дряпати та кусати за нижні кінцівки, поваливши на землю. За словами власника собаки, тварину нещодавно було щеплено від сказу, але вона стала агресивною після народження щенят минулого тижня. Собаку забрала служба нагляду за тваринами для обстеження. В ході фізикального обстеження потерпілого були виявлені чотири рани від укусів на лівій литці та численні рвані рани на обох литках. Рани від укусів становлять приблизно 2 см завдовжки, кровоточиві, до них потрапила земля та фрагменти рослин. Чоловік не пам’ятає точно, які щеплення він отримав у дитинстві, каже: 'Пройшло щонайменше 15 років, відколи я востаннє робив щеплення.' Що слід зробити, після того, як рани будуть очищені? A 29-year-old man turned to the emergency department with complaints of multiple lacerations received as a result of a dog attack. He claims he was jogging across a field when an animal ran up to him and began scratching and biting him on the lower limbs, knocking him to the ground. According to the dog's owner, the animal was recently vaccinated against rabies, but became aggressive after giving birth to puppies last week. The dog was taken by animal control for examination. During the physical examination of the victim, four bite wounds were found on the left calf and numerous lacerations on both calves. Wounds from bites are about 2 cm long, bleeding, soil and fragments of plants got into them. The man doesn't remember exactly what vaccinations he received as a child, says: 'It's been at least 15 years since I last had a vaccination.' What should be done after the wounds are cleaned?

Ввести правцевий анатоксин і протиправцевий імуноглобулін та призначити амоксицилін/клавуланат Inject tetanus toxoid and anti-tetanus immunoglobulin and prescribe amoxicillin/clavulanate

Ввести правцевий анатоксин Enter tetanus toxoid

Ввести правцевий анатоксин та призначити амоксицилін/клавуланат Inject tetanus toxoid and prescribe amoxicillin/clavulanate

Ввести протиправцевий імуноглобулін Enter tetanus immunoglobulin

Ввести правцевий анатоксин і протиправцевий імуноглобулін Enter tetanus toxoid and anti-tetanus immunoglobulin

15 / 200
Чоловік у супроводі своєї дівчини прийшов до лікаря зі скаргами на повторювані головні болі, запаморочення та втомлюваність, які тривають вже кілька тижнів. Він також страждає від безсоння та має проблеми із зосередженням уваги. Дівчина стверджує, що він дратівливий, сперечається, є надто чутливим до шуму. 6 тижнів тому пацієнт під час бійки зазнав удару по голові та на кілька хвилин втратив свідомість. За словами дівчини, на вихідних він вживає міцні напої, але рідко випиває ’’надміру” АТ- 130/80 мм рт.ст., Ps-76/хв. Результати серцево-легеневого обстеження в нормі. М’язова сила - збережена з обох сторін у верхніх та нижніх кінцівках, чутливість неушкоджена, рефлекси повсюди 2+. Пацієнт нормально орієнтується, розладів пам’яті не має, але перебуває у стривоженому стані. Рівень гемоглобіну -142 г/л, (норма: для чоловіків -135-175 г/л, для жінок - 120-160 г/л), креатинін - 70 мкмоль/л, (норма - 53-106 мкмоль/л), дослідження функції печінки - в межах норми. Магнітно-резонансна томографія голови в нормі. Хіміко-токсикологічний аналіз сечі на канабіноїди позитивний, на кокаїн та опіоїди - негативний. Який діагноз є найімовірнішим? A man accompanied by his girlfriend came to the doctor with complaints of recurring headaches, dizziness and fatigue that have been going on for several weeks. He also suffers from insomnia and has trouble concentrating. The girl claims that he is annoying, argues, is too sensitive to noise. 6 weeks ago, the patient was hit on the head during a fight and lost consciousness for a few minutes. According to the girl, he drinks strong drinks on weekends, but rarely drinks 'excessively' blood pressure - 130/80 mmHg, Ps-76/min. The results of cardiopulmonary examination are normal. Muscle strength - preserved on both sides in the upper and lower extremities, sensitivity intact, reflexes everywhere 2+. The patient is oriented normally, has no memory disorders, but is in an anxious state. Hemoglobin level -142 g/l, (norm: for men -135-175 g/l, for women - 120-160 g/l), creatinine - 70 μmol/l, (norm - 53-106 μmol/l), liver function tests are within normal limits. Magnetic resonance imaging of the head is normal. Chemical and toxicological analysis of urine for cannabinoids is positive, for cocaine and opioids - negative. What is the most likely diagnosis?

Постконтузійний синдром Post-concussive syndrome

Абстинентний синдром після вживання канабісу Withdrawal syndrome after using cannabis

Посттравматичний стрес Post-traumatic stress

Генералізований тривожний розлад Generalized Anxiety Disorder

Алкоголізм Alcoholism

16 / 200
...-місячний хлопчик надійшов до відділення невідкладної медичної допомоги після того, як у нього відбулася одинична генералізована тоніко-клонічна судома, яка тривала 3 хвилини. Раніше у нього судом не було. Останні два дні спостерігалися підвищена температура, кашель та нежить. В анамнезі життя немає захворювань, які можуть бути з цим пов’язані; ліків не приймає. Розвиток дитини: добре ходить, незграбно бігає, може їсти виделкою, вимовляє вісім слів. Температура тіла становить 38,7oC, АТ-100/65 мм рт.ст., Ps- 116/хв., ЧД-28/хв. На вигляд хлопчик здоровий, спокійно грається іграшками. Результати неврологічного обстеження в нормі. Який наступний захід, на вашу думку, буде найкращим для даного пацієнта? A boy presented to the emergency department after a single generalized tonic-clonic seizure lasting 3 minutes. He had no prior seizures was. Fever, cough and runny nose were observed for the last two days. There is no medical history that could be related to this; he does not take medication. The child's development: walks well, runs clumsily, can eat with a fork, says eight words. Temperature body temperature is 38.7oC, BP-100/65 mm Hg, Ps- 116/min, BH-28/min. The boy looks healthy, plays calmly with toys. The results of the neurological examination are normal. What is the next measure, on in your opinion, will be the best for this patient?

Заспокоїти Relax

Зробити люмбальну пункцію Make a lumbar puncture

Зробити електроенцефалограму Make an electroencephalogram

Госпіталізувати та почати вводити антибіотики внутрішньовенно Hospitalize and start intravenous antibiotics

Ввести протисудомні препарати Enter anticonvulsants

17 / 200
Хлопчик з гемофілією А надійшов до лікарні невідкладної медичної допомоги після того, як уся родина потрапила в автомобільну аварію. Дитину було пристебнуто ременями безпеки на задньому сидінні зі сторони пасажира, в той час як машина зазнала удару зі сторони водія. Спрацювала повітряна подушка і хлопчик втратив свідомість приблизно на 15 секунд. Пацієнт потерпає від головного болю, але нудоти чи блювання не спостерігається. Температура тіла становить 36,7oC, АТ- 115/65 мм рт.ст., Ps- 88/хв., ЧД- 16/хв. Фізикальне обстеження виявило гематому розміром 2 см на лобі з правого боку. Інших ознак травми не видно. Результати неврологічного обстеження в межах норми. Що слід зробити далі в ході лікування даного пацієнта? A 1-year-old boy with hemophilia A presented to the emergency department after his family was involved in a car accident. The child was wearing a seat belt in the back seat from the side passenger while the car was struck on the driver's side. The airbag deployed and the boy lost consciousness for about 15 seconds. The patient has a headache but no nausea or vomiting. Body temperature is 36.7oC, BP ​​115/65 mmHg, Ps- 88/min, BH- 16/min. Physical examination revealed a 2 cm hematoma on the right side of the forehead. No other signs of trauma are visible. Neurological examination results are within normal limits. What should be done next in during the treatment of this patient?

Безконтрастна комп’ютерна томографія голови Non-contrast computed tomography of the head

Спостереження за дитиною протягом 4-6 годин Monitoring the child for 4-6 hours

Відпустити додому, відвідати лікаря первинної ланки на наступний день Let go home, see primary care doctor the next day

Контрастна комп’ютерна томографія голови Contrast computed tomography of the head

Оглядова рентгенограма черепа Overview radiograph of the skull

18 / 200
Італієць у супроводі своєї дівчини звернувся до лікарні невідкладної медичної допомоги зі скаргами на утруднене дихання. Протягом останніх двох місяців перебуває з дівчиною в Україні. Задишка у пацієнта розпочалася 4 дні тому і поступово погіршується. Під час бесіди з лікарем йому кілька разів доводилося замовкати, щоб звести дух. Дівчина каже, що 2 тижні тому він переніс гастроентерит, який супроводжувався домішками крові у випорожненнях. Діарея припинилася раптово, але після цього він почувався дуже втомленим і виснаженим. Через тиждень по тому пацієнт почав відчувати поколювання у ступнях та пальцях ніг. Ще через три дні він почувався настільки слабким, що не міг підвестися з ліжка, його дихання стало утрудненим. Цього ранку проблеми з диханням стали ще серйознішими, і він вирішив звернутися до відділення невідкладної медичної допомоги. Анамнез життя та сімейний анамнез не фіксують значних захворювань. Пацієнт стверджує, що ніколи не вживав наркотики внутрішньовенно, не палить, не вживає алкоголь та не наражається на інші ризики ВІЛ-захворювання. Температура тіла становить 37,6°C, АТ- 140/60 мм рт.ст., ЧД-28/хв., Ps- 96/хв. Результати обстеження легень та серцево-судинної системи в нормі. Неврологічне обстеження виявило атонічний параліч обох нижніх кінцівок. Глибокі сухожилкові рефлекси також відсутні з обох боків. Інші результати неврологічного обстеження, в тому числі ретельне обстеження черепних нервів, перебувають в межах норми. Якою буде наступна дія у веденні даного пацієнта? The Italian, accompanied by his girlfriend, turned to the hospital for emergency medical care with complaints of difficulty breathing. He has been in Ukraine with his girlfriend for the past two months. The patient's shortness of breath began 4 days ago and is gradually worsening. During the conversation with the doctor, he had to pause several times to catch his breath. The girl says that 2 weeks ago he had gastroenteritis, which was accompanied by blood impurities in the stools. The diarrhea stopped suddenly, but afterwards he felt very tired and exhausted. A week later, the patient began to experience tingling in his feet and toes. Three more days later, he felt so weak that he could not get out of bed, his breathing became difficult. This morning, his breathing problems became even more severe, and he decided to go to the emergency room. Life history and family history do not record significant diseases. The patient states that he has never used intravenous drugs, does not smoke, does not drink alcohol, and is not exposed to other risks of HIV disease. Body temperature is 37.6°C, blood pressure - 140/60 mm Hg, blood pressure - 28/min, Ps - 96/min. The results of the examination of the lungs and cardiovascular system are normal. Neurological examination revealed atonic paralysis of both lower limbs. Deep tendon reflexes are also absent on both sides. Other results of a neurological examination, including a thorough examination of the cranial nerves, are within normal limits. What will be the next action in the management of this patient?

Забезпечити допоміжну штучну вентиляцію легень Provide assisted ventilation

Дати ботулінічний антитоксин Give botulinum antitoxin

Надіслати культури крові на аналiз Send blood cultures for analysis

Провести негайний хімічний аналiз сироватки крові та виміряти рівень електроліту Perform immediate chemical analysis of blood serum and measure electrolyte level

Почати давати антибіотики внутрішньовенно Start intravenous antibiotics

19 / 200
Жінка надійшла до лікарні невідкладної медичної допомоги зі скаргами на сильний біль у спині, який поступово наростає, та утруднену ходу протягом останніх 2-х тижнів. Біль відчувається в середній частині грудного відділу та має оперізувальний характер на рівні верхньої частини живота. Пацієнтка також скаржиться на слабкість, втрату чутливості та поколювання в обох нижніх кінцівках. Порушень в роботі кишківника чи сечового міхура не спостерігала. 8 місяців тому пройшла лікування неходжкінської лімфоми хіміо- та радіотерапією. Фізикальне обстеження: температура тіла становить 36,7oC, АТ- 110/80 мм рт.ст., Ps- 94/хв. Неврологічне обстеження: м’язова сила - 3/5 в обох нижніх кінцівках. Колінний та ахіллів рефлекси тттвид-кі, рефлекс Бабинського спостерігається з обох боків. Що слід зробити далі? A woman came to the emergency room with complaints of severe back pain, which is gradually increasing, and difficulty walking for the past 2 weeks. The pain is felt in the middle part of the chest and has a girdling character at the level of the upper part of the abdomen. The patient also complains of weakness, loss of sensitivity and tingling in both lower limbs. She did not observe any disturbances in the work of the intestines or bladder. 8 months ago she was treated for non-Hodgkin's lymphoma with chemotherapy by radiotherapy. Physical examination: body temperature is 36.7oC, BP ​​- 110/80 mm Hg, Ps - 94/min. Neurological examination: muscle strength - 3/5 in both lower extremities. Knee and Achilles reflexes tttvid -ki, the Babinsky reflex is observed on both sides. What should be done next?

Кортикостероїди у великій дозі, магнітно-резонансна томографія хребта High-dose corticosteroids, magnetic resonance imaging of the spine

Антибіотики внутрішньовенно, магнітно-резонансна томографія хребта Antibiotics intravenously, magnetic resonance imaging of the spine

Кортикостероїди у великій дозі, люм-бальна пункція для аналізу спинномозкової рідини High-dose corticosteroids, lumbar puncture for CSF analysis

Магнітно-резонансна томографія хребта, консультація хірурга Magnetic resonance imaging of the spine, surgeon's consultation

Антибіотики внутрішньовенно, консультація хірурга Antibiotics intravenously, surgeon consultation

20 / 200
До лікарні невідкладної медичної допомоги доставили 8-річного хлопчика. Було повідомлено, що приблизно 4 години тому він випадково випив ’’антифриз” у гаражі, переплутавши його з прохолоджувальним напоєм. Який фізичний симптом підтвердить, що пацієнт випив ”антифриз”? An 8-year-old boy was taken to the emergency room. It was reported that about 4 hours ago he accidentally drank 'antifreeze' in the garage, mistaking it for coolant drink. What physical symptom will confirm that the patient drank 'antifreeze'?

Пришвидшене глибоке дихання Accelerated deep breathing

Сухість шкіри та слизових оболонок Dry skin and mucous membranes

Розширені зіниці Dilated Pupils

Нерегулярний пульс Irregular pulse

Надмірне слиновиділення Excessive salivation

21 / 200
Мати привела свого 4-річного сина до відділення невідкладної медичної допомоги. Вона розповідає: ”Він деякий час грався надворі, коли він повернувся додому, то виглядав дуже хворим... він сказав, що у нього болить живіт, болять м’язи, він сильно спітнів, у нього текла слина та сльозилися очі. Він здавався дуже дезорієнтованим. Я ніколи його таким не бачила” Одразу після повернення у хлопчика була сильна діарея. Дитина спітніла та виглядає дуже хворою. Зіниці звужені, спостерігається сильна слинотеча. Дихає зі свистом; тахіпное помірно-го ступеню. М’язова сила обмежена в усіх кінцівках, наявні ознаки фасцикуляції. Що слід застосувати проти таких симптомів? A mother brought her 4-year-old son to the emergency room. She says, 'He had been playing outside for a while and when he came home he looked very sick. .. he said his stomach hurt, his muscles hurt, he was sweating profusely, he was drooling and his eyes were watering. He seemed very disoriented. I've never seen him like this.' Immediately after his return, the boy had severe diarrhea. The child sweaty and looks very ill. Pupils constricted, profuse salivation observed. Breathing wheezing; tachypnea moderate. Muscular strength limited in all limbs, signs of fasciculation present. What should be used against such symptoms?

Атропін та пралідоксим Atropine and pralidoxime

Флумазеніл Flumazenil

Налоксон Naloxone

N-ацетилцистеїн N-acetylcysteine

Піридоксин Pyridoxine

22 / 200
Напередодні Нового року до лікарні невідкладної медичної допомоги доставили літнього чоловіка, вік якого точно невідомий. Коли його знайшли, він лежав на вулиці і майже ні на що не реагував. У відділенні виміряли його життєві показники: внутрішня температура тіла становить 29oC, АТ-70/30 мм рт.ст., Ps- 40/хв., ЧД- 6/хв., дихання поверхневе. Насичення гемоглобіну киснем - 90% при подачі кисню 5 л/хв. В ході обстеження: пацієнт не реагує на вербальні подразники, у диханні відчутно запах алкоголю. Зіниці в нормі, симетричні, але уповільнено реагують на світло. Обстеження легень виявило хрипи з обох сторін. Обстеження серцево-судинної системи виявило брадикардію та нерегулярний пульс. Неврологічне обстеження було складно провести, але в процесі спостерігалася явна гіпорефлексія. Початкова ЕКГ показала синусову брадикардію, часто спостерігаються передчасні шлуночкові комплекси. Рівень глюкози в капілярній крові 17,1 ммоль/л, (норма - 3,8-6,1 ммоль/л). У швидкій розпочали інфузію підігрітого фізіологічного розчину крізь периферичний катетер розміру 16G. Пацієнт також отримав одну дозу тіаміну внутрішньовенно. Якими будуть наступні дії в процесі ведення даного пацієнта? On New Year's Eve, an elderly man, whose exact age is unknown, was brought to the hospital for emergency medical care. When he was found, he was lying on the street and almost did not respond to anything. In the department, his vital signs were measured: internal body temperature is 29oC, BP-70/30 mm Hg, Ps- 40/min., BH-6/min., shallow breathing. Hemoglobin saturation with oxygen - 90% with an oxygen supply of 5 l/min. During the examination: the patient does not respond to verbal stimuli, the smell of alcohol is noticeable in the breath. Pupils are normal, symmetrical, but slow to react to light. Pulmonary examination revealed rales on both sides. Cardiovascular examination revealed bradycardia and an irregular pulse. It was difficult to perform a neurological examination, but in the process clear hyporeflexia was observed. Initial ECG showed sinus bradycardia, premature ventricular complexes are often observed. The level of glucose in capillary blood is 17.1 mmol/l (normal - 3.8-6.1 mmol/l). In the emergency room, an infusion of warmed saline was started through a 16G peripheral catheter. The patient also received one dose of thiamine intravenously. What will be the next steps in the process of managing this patient?

Ендотрахеальна інтубація Endotracheal intubation

Фуросемід внутрішньовенно Furosemide IV

Інфузія інсуліну Insulin infusion

Ін’єкція атропіну Atropine injection

Введення центрального катетеру до підключичної вени Introduction of a central catheter into the subclavian vein

23 / 200
Машина швидкої допомоги доставила до відділення невідкладної медичної допомоги 55річного чоловіка, після того, як він у спекотний літній день втратив свідомість на полі для гри в гольф. Він вже кілька годин грав у гольф зі своїми друзями, коли відчув запаморочення та дезорієнтацію. Температура тіла становить 41,2oC, АТ- 110/68 мм рт.ст., Ps- 104/хв., ЧД- 25/хв. Наразі пацієнт непритомний. Його шкіра гаряча, суха та почервоніла. Що слід зробити в першу чергу, якщо пацієнт у такому стані? A 55-year-old man was taken to the emergency room by ambulance after he passed out on the golf course on a hot summer day. He had been several was playing golf with his friends for hours when he felt dizzy and disorientated. Body temperature is 41.2oC, BP- 110/68 mm Hg, Ps- 104/min, BH- 25/min. The patient is currently unconscious. His the skin is hot, dry and red. What should be done first if the patient is in this condition?

Посприяти охолодженню шляхом випаровування Promote evaporative cooling

Виконати промивання шлунку та прямої кишки крижаною водою Perform gastric and rectal lavage with ice water

Дати ацетамїнофен Give acetaminophen

Дати фенілефрин Give Phenylephrine

Обтерти губкою, просякнутою спиртом Wipe with a sponge soaked in alcohol

24 / 200
Після автомобільної аварії до відділення невідкладної медичної допомоги надійшла 18річна дівчина. Після прибуття її реакція на подразники мінімальна, наявнi ознаки кровотечі на голові з правого боку. Основні показники стану організму: температура тіла - 37,6oC, АТ-180/100 мм рт.ст., Ps- 52/хв., ЧД- 6/хв. Насичення гемоглобіну киснем -96% при подачі кисню 2 л/хв. У її диханні відчувається запах алкоголю. В ході фізикального обстеження виявлено, що права зіниця має 7 мм в діаметрі, реакція на світло мінімальна. Ліва зіниця - 3 мм, реакція на світло нормальна. Праве око зміщене назовні та вниз. Офтальмоскопія виявила двосторонній набряк диску зорового нерва. Під час перебування у відділенні невідкладної медичної допомоги з пацієнткою відбувся напад, що характеризувався генералізованим витяганням всього тіла, з притисканням верхніх кінцівок вздовж тіла, долонями донизу. Ознак ушкодження грудної клітки чи органів черевної порожнини немає. Якими будуть наступні дії'? An 18-year-old girl came to the emergency department after a car accident. After arrival, her reaction to stimuli is minimal, there are signs of bleeding on the right side of the head. The main indicators of the body's condition: body temperature - 37.6oC, BP - 180/100 mm Hg, Ps - 52/min., ChD - 6/min. Hemoglobin saturation with oxygen -96% at an oxygen supply of 2 l/min. Her breath smells of alcohol. During the physical examination, it was found that the right pupil has a diameter of 7 mm, the reaction to light is minimal. The left pupil is 3 mm, the reaction to light is normal. The right eye is displaced outward and downward. Ophthalmoscopy revealed bilateral swelling of the optic disc. During her stay in the emergency department, the patient had a seizure, characterized by a generalized stretching of the whole body, with upper limbs pressed along the body, palms down. There are no signs of damage to the chest or abdominal organs. What will be the next steps?

Ендотрахеальна інтубація Endotracheal intubation

Манітол внутрішньовенно Mannitol IV

Тіамін внутрішньовенно Thiamine IV

Комп’ютерна томографія мозку Computed tomography of the brain

Гіпервентиляція, щоб парціальний тиск CO2 (PaCO2) досяг 25-30 мм рт.ст. Hyperventilation so that the partial pressure of CO2 (PaCO2) reaches 25-30 mm Hg.

25 / 200
Чоловік надійшов до відділення невідкладної медичної допомоги зі скаргами на раптове виникнення задишки. 10 днів тому в нього скінчилися ліки від астми. Протягом останніх 6 місяців його доводилося інтубувати двічі через сильні загострення астми. Дані фізикального обстеження: температура тіла становить 37,2°C, АТ- 140/65 мм рт.ст., Ps110 /хв., ЧД- 28/хв. Насичення гемоглобіну киснем - 84% при диханні кімнатним повітрям, поліпшується до 94% при диханні крізь кисневу маску з клапаном видиху. Пацієнт притомний, але має дихальну недостатність, задіяні допоміжні дихальні м’язи. При обстеженні легень спостерігається рівномірний двосторонній вхід повітря у легені та дифузний свист в обох полях. Максимальна швидкість видиху, яку він демонстрував, під час попередніх госпіталізацій, становить 60%. Який наступний захід буде найдоцільнішим у веденні даного пацієнта? A man presented to the emergency department with complaints of sudden onset of shortness of breath. He ran out of asthma medication 10 days ago. He has been intubated for the past 6 months twice due to severe exacerbations of asthma. Physical examination data: body temperature is 37.2°C, blood pressure - 140/65 mm Hg, Ps110/min., BH - 28/min. Hemoglobin saturation with oxygen - 84% when breathing at room temperature by air, improves to 94% when breathing through an oxygen mask with an exhalation valve. The patient is conscious, but has respiratory failure, accessory respiratory muscles are involved. On examination of the lungs, there is even bilateral air entry into the lungs and a diffuse wheeze in both fields. Maximum expiratory velocity , which he demonstrated during previous hospitalizations, is 60%.What next measure would be most appropriate in the management of this patient?

Розпочати агресивну терапію інгаляціями бета-2-адреноміметиків Start aggressive therapy with inhaled beta-2-adrenomimetics

Призначити пацієнтові альбутерол в інгаляторі та стероїди перорально і виписати його Prescribe patient albuterol inhaler and oral steroids and discharge

Почати давати теофілін внутрішньовенно у відділенні невідкладної медичної допомоги Start intravenous theophylline in the emergency department

Ввести одиничну дозу магнію сульфату - 2 г внутрішньовенно Enter a single dose of magnesium sulfate - 2 g intravenously

Почати давати кортикостероїди внутрішньовенно та перевести до відділення загальнотерапевтичного профілю Start intravenous corticosteroids and transfer to general therapeutic profile

26 / 200
Чоловіка знайшли непритомним на місці автомобільної аварії. Бригада швидкої провела на місці інтубацію потерпілого та доставила його до відділення невідкладної медичної допомоги. На вербальні та тактильні подразники не реагує. З роту відчутно запах алкоголю. Основні показники стану організму: температура тіла -36,7°C, АТ- 95/55 мм рт.ст., Ps- і10/хв. Насичення гемоглобіну киснем - 88% при диханні 80%-м киснем. При фізикальному обстеженні виявлено недостатнє розширення грудної клітки зліва, звуки дихання з лівого боку значно послаблені. Серцеві тони в нормі, без шумів. Глибина ендотрахеальної трубки - 28 см. Якими будуть наступні дії в процесі ведення даного пацієнта? A man was found unconscious at the scene of a car accident. The ambulance team intubated the victim on the spot and took him to the emergency department. He does not respond to verbal and tactile stimuli The smell of alcohol is noticeable from the mouth. The main indicators of the body's condition: body temperature -36.7°C, blood pressure - 95/55 mm Hg, Ps - 10/min. Hemoglobin saturation with oxygen - 88% with breathing 80% with oxygen. Physical examination revealed insufficient expansion of the chest on the left side, breath sounds on the left side are significantly weakened. Heart sounds are normal, without murmurs. The depth of the endotracheal tube is 28 cm. What will be the next steps in the management of this patient?

Перевірити розміщення ендотрахеальної трубки Check endotracheal tube placement

Розпочати механічну вентиляцію легень з великим дихальним об’ємом Start mechanical ventilation with a large tidal volume

Виконати голкову декомпресію з лівого боку грудної клітки Perform needle decompression on the left side of the chest

Виконати комп’ютерну томографію грудної клітки Perform chest CT scan

Ввести плевральну дренажну трубку справа Insert right pleural drainage tube

27 / 200
Після транспортної аварії парамедики доставили до відділення невідкладної медичної допомоги 40-річну жінку, білу. Пацієнтка - водій, була пристебнута ременем безпеки. В її автомобіль врізався інший, з протилежного від неї боку, після чого машина потерпілої злетіла з дороги та врізалася в дерево на узбіччі. Коли медики прибули на місце аварії, жінка була притомною, в ясній свідомості, скаржилася на невеликий біль у грудях та задишку. У відділенні невідкладної медичної допомоги вона сказала, що протягом останнього тижня в неї спостерігався сухий кашель, проте заперечує наявність будь-яких супутніх симптомів: лихоманку, остуду, утруднене дихання чи відхаркування мокротиння. Не палить та не вживає алкогольних напоїв. Температура тіла - 36,7°C, АТ- 125/80 мм рт.ст., ЧД-22/хв., Ps- 106/хв. Фізикальне обстеження виявило болючу ділянку над лівою стінкою грудної клітки, там де був розташований ремінь безпеки. Обстеження легень виявило зменшення дихальних шумів зліва. На початковій ЕКГ помітна синусова тахікардія. Рентгенограма грудної клітки показала двосторонню гомогенну тінь у верхніх зонах легень, більш виражену зліва. Який діагноз найімовірніший, виходячи з симптомів? After a traffic accident, paramedics took a 40-year-old white woman to the emergency department. The patient is a driver, she was wearing a seat belt. Another car crashed into her car from the opposite side, after which the victim's car flew off the road and crashed into a tree on the side of the road. When the medics arrived at the scene of the accident, the woman was conscious, clearly conscious, complaining of slight chest pain and shortness of breath. In the emergency department, she said she had a dry cough for the past week, but denied any accompanying symptoms: fever, chills, difficulty breathing, or expectoration. Does not smoke or drink alcoholic beverages. Body temperature - 36.7°C, blood pressure - 125/80 mm Hg, blood pressure - 22/min, Ps - 106/min. Physical examination revealed a painful area over the left chest wall where the seat belt was located. Examination of the lungs revealed a decrease in respiratory sounds on the left. Sinus tachycardia is visible on the initial ECG. X-ray of the chest showed a bilateral homogeneous shadow in the upper zones of the lungs, more pronounced on the left. Based on the symptoms, what is the most likely diagnosis?

Контузія легень Lung contusion

Пневмонія Pneumonia

Випіт у плевральній порожнині Effusion in the pleural cavity

Набряк легень Pulmonary edema

Інфаркт легень Pulmonary infarction

28 / 200
Жінка з ожирінням надійшла до відділення невідкладної медичної допомоги зі скаргами на раптове виникнення болю у грудній клітці зліва та задишку. В анамнезі у неї жовчнокам’яна хвороба, гіпертонія, гіпотиреоз та гіперліпідемія. Вона приймає гідрохлортіазид, амлодипін, аспірин та левотироксин. За рік вона палила 35 пачок цигарок і зараз продовжує палити по пачці в день. Попередній огляд у відділенні невідкладної медичної допомоги виявив у неї обширну емболію легеневих судин зліва, інфаркт нижньої частки лівої легені та тромбоз правої підколінної вени. Жінку госпіталізовано, їй почали вводити еноксапа-рин та варфарин підшкірно. На третій день перебування в лікарні у пацієнтки розвинулися слабкість та запаморочення, її знудило 500 мл блювотиння у вигляді ’’кавових зерен’.’ Дані фізикального обстеження : температура тіла - 36,7oC, Ps- 110/хв., АТ- 98/54 мм рт.ст., ЧД- 26/хв. Рівень гемоглобіну 98 г/л [при надходженні - 126 г/л], (норма: для чоловіків - 135-175 г/л, для жінок - 120-160 г/л),тромбоцити - 320 • 109/л [при надходженні -210*109/л], (норма -150-400• 109/л). Ендоскопія верхніх відділів шлунково-кишкового тракту виявила численні виразки шлунку та ерозії. Їй почали давати пантопразол у великій дозировці. Що слід зробити далі? An obese woman came to the emergency department with complaints of sudden left chest pain and shortness of breath. She has a history of gallstone disease, hypertension, hypothyroidism, and hyperlipidemia. She is taking hydrochlorothiazide, amlodipine, aspirin, and levothyroxine. She has smoked 35 packs of cigarettes in a year and now continues to smoke a pack a day. Initial evaluation in the emergency department revealed a massive left pulmonary embolism, a lower lobes of the left lung and thrombosis of the right popliteal vein. The woman was hospitalized and started on enoxaparin and warfarin subcutaneously. On the third day in the hospital, the patient developed weakness and dizziness, and she vomited 500 ml of 'coffee bean' vomit.' Physical examination data: body temperature - 36.7oC, Ps - 110/min., BP - 98/54 mm Hg, BH - 26/min. Hemoglobin level 98 g/l [on admission - 126 g/l], (norm: for men - 135-175 g/l, for women - 120-160 g/l), platelets - 320 • 109/l [on admission -210*109/l], (norm -150-400• 109/l). Endoscopy of the upper parts of the gastrointestinal tract revealed numerous gastric ulcers and erosions. She was started on pantoprazole in a large dosage. What should be done next?'; She was started on pantoprazole in a large dosage. What should be done next?'; She was started on pantoprazole in a large dosage. What should be done next?

Припинити давати обидва препарати та поставити кава-фільтр в нижню порожнисту вену Stop giving both drugs and put a coffee filter in the inferior vena cava

Продовжити давати обидва препарати Continue giving both drugs

Продовжити вводити варфарин, припинити давати еноксапарин Continue warfarin, stop enoxaparin

Припинити давати обидва препарати та почати давати аспірин Stop giving both drugs and start giving aspirin

Продовжити вводити еноксапарин, припинити давати варфарин Continue enoxaparin, stop warfarin

29 / 200
Чоловік надійшов до відділення невідкладної медичної допомоги зі скаргами на сильний біль у животі та нездатність до сечовипускання, яка виникла у нього напередодні. Анамнез не містить значних захворювань, пацієнт наразі ліків не приймає. Ані травм, ані лихоманки останнім часом не спостерігалося. Пацієнт схвильований, помірний ступінь виснаження. Фізикальне обстеження виявило помірну болючість при пальпації надлобкової ділянки, в ході ректального обстеження простата збільшена у розмірах, гладенька. Лабораторні дослідження:креатинін - 256 мкмоль/л (норма - 53-106 мкмоль/л),азот сечовини крові - 20,4 ммоль/л (норма -2.5- 6,4 ммоль/л),гематокрит - 51% ( норма: для чоловіків -41-53%, для жінок - 36-46%), гемоглобін - 138 г/л (норма: для чоловіків -135-175 г/л, для жінок - 120-160 г/л). Яким буде наступний крок у веденні даного пацієнта? A man came to the emergency department with complaints of severe abdominal pain and inability to urinate, which occurred the day before. The medical history does not contain significant diseases, the patient is currently taking no medication. No recent injuries or fever have been observed. The patient is agitated, with a moderate degree of exhaustion. Physical examination revealed moderate tenderness on palpation of the suprapubic area, during rectal examination the prostate is enlarged, smooth. Laboratory tests: creatinine - 256 μmol/l (normal - 53-106 μmol/l), blood urea nitrogen - 20.4 mmol/l (normal -2.5-6.4 mmol/l), hematocrit - 51% (normal: for men -41-53 %, for women - 36-46%), hemoglobin - 138 g/l (norm: for men -135-175 g/l, for women - 120-160 g/l).What will be the next step in the management of this patient?

Негайна уретральна катетеризація Immediate urethral catheterization

Негайна надлобкова катетеризація Immediate suprapubic catheterization

Негайна консультація у відділі урології та нефрології Immediate consultation in the department of urology and nephrology

Надлобкова катетеризація після випорожнення сечового міхура Suprapubic catheterization after bladder emptying

Негайне вимірювання рівня простат-специфічного антигену Prostate-specific antigen immediate measurement

30 / 200
Чоловік надійшов до відділення невідкладної медичної допомоги зі скаргами на нудоту, блювання та здуття живота, які тривають протягом 2-х днів. Болю у животі немає. Пацієнт хворіє на гіпертонію, гіперхолестеринемію, захворювання коронарної артерії та застійну серцеву недостатність. Також він страждає від хронічного болю у спині, який розвинувся внаслідок компресійного перелому 6 місяців тому. Пацієнт приймає аспірин, оксикодон, фуросемід, лозартан, вітамін D, кальція глюконат та симвастатин. Температура тіла - 36,7oC, АТ-130/70 мм рт.ст., Ps- 92/хв. Живіт здутий, але м’який та безболісний. Напруженості м’язів живота чи симптому Блюмберга не спостерігається. Кишкові шуми приглушені. Периферійний набряк +1. Результати лабораторних досліджень наступні: гемоглобін -130 г/л (норма: для чоловіків -135-175 г/л, для жінок -120-160 г/л), тромбоцити - 300 • 109/л (норма - 150-400 • 109/л), лейкоцити - 9• 109/л (норма - 4,5-11,0• 109/л), натрій сироватки крові - 132 ммоль/л (норма - 136-145 ммоль/л),калій сироватки крові - 2,7 ммоль/л (норма - 3,5-5,0 ммоль/л), хлорид - 104 ммоль/л (норма - 95-105 ммоль/л), бікарбонат - 24 ммоль/л (норма - 22-28 ммоль/л), азот сечовини крові -11,4 ммоль/л (норма -2.5- 6,4 ммоль/л), креатинін сироватки крові - 97 мкмоль/л (норма - 53-106 мкмоль/л ). На ЕКГ спостерігається нормальний синусовий ритм. Рентгенограма органів черевної порожнини показує здуття кишківника, газ в ободовій та прямій кишках. Найдоцільнішим наступним кроком є: A man came to the emergency department with complaints of nausea, vomiting and abdominal distension, which lasted for 2 days. There is no pain in the stomach. The patient has hypertension, hypercholesterolemia, coronary artery disease and congestive heart failure. He also suffers from chronic back pain that developed as a result of a compression fracture 6 months ago. The patient is taking aspirin, oxycodone, furosemide, losartan, vitamin D, calcium gluconate, and simvastatin. Body temperature - 36.7oC, blood pressure - 130/70 mm Hg, Ps - 92/min. The abdomen is swollen, but soft and painless. Abdominal muscle tension or Blumberg's symptom is not observed. Bowel sounds are muffled. Peripheral edema +1. The results of laboratory tests are as follows: hemoglobin -130 g/l (norm: for men -135-175 g/l, for women -120-160 g/l), platelets - 300 • 109/l (norm - 150-400 • 109 /l), leukocytes - 9• 109/l (normal - 4.5-11.0• 109/l), blood serum sodium - 132 mmol/l (normal - 136-145 mmol/l), blood serum potassium - 2.7 mmol/l (normal - 3.5-5.0 mmol/l), chloride - 104 mmol/l (normal - 95-105 mmol/l), bicarbonate - 24 mmol/l (normal - 22-28 mmol/l), blood urea nitrogen -11.4 mmol/l (normal -2.5-6.4 mmol/l), blood serum creatinine - 97 μmol/l (normal - 53-106 μmol/l). A normal sinus rhythm is observed on the ECG. An X-ray of the abdominal organs shows intestinal swelling, gas in the colon and rectum. The most appropriate next step is:

Калій внутрішньовенно Intravenous potassium

Антибіотики внутрішньовенно Antibiotics intravenously

Метилналтрексон Methylnaltrexone

Спіронолактон Spironolactone

Негайна комп’ютерна томографія черевної порожнини Immediate computed tomography of the abdominal cavity

31 / 200
До приймального відділення військового госпіталю доставлено військовослужбовця з вогнепальним пораненням в ділянку черевної порожнини. Шкіра бліда, АТ- 90/60 мм рт.ст., Ps- 100/хв. Симптоми подразнення очеревини сумнівні. Яке дослідження треба виконати для уточнення діагнозу? A serviceman with a gunshot wound in the abdominal cavity was brought to the reception department of the military hospital. The skin is pale, blood pressure - 90/60 mm Hg, Ps - 100/ min. Symptoms of peritoneal irritation are doubtful. What research should be performed to clarify the diagnosis?

УЗД органів черевної порожнини Ultrasound of abdominal organs

Лапаротомія Laparotomy

Фіброгастродуоденоскопія Fibrogastroduodenoscopy

Оглядова рентгеноскопія органів черевної порожнини Rentoscopy of abdominal organs

Комп’ютерна томографія органів черевної порожнини Computer tomography of abdominal organs

32 / 200
У пацієнта з симптомами відсутності кровообігу на ЕКГ встановлена асистолія. Першочерговим терапевтичним заходом має бути: A patient with symptoms of lack of blood circulation on the ECG has asystole. The first therapeutic measure should be:

Введення адреналіну Injection of adrenaline

Введення лідокаїну Lidocaine administration

Введення атропіну Atropine administration

Електрична дефібриляція Electrical defibrillation

Введення хлориду кальцію Introduction of calcium chloride

33 / 200
У хворого 54-х років через 30 хвилин після правобічної пульмонектомії з’явилась тахікардія - 140/хв. Пульс слабкого наповнення. АТ зменшився до 60/20 мм рт.ст. При перкусії правої половини грудної клітки визначалось притуплення в пологих місцях грудної клітки справа. Яке найбільш імовірне ускладнення виникло у хворого? A 54-year-old patient developed tachycardia 30 minutes after right-sided pulmonectomy - 140/min. The pulse is weakly filling. BP decreased to 60/20 mm Hg Art. When percussing the right half of the chest, dullness was detected in the soft parts of the chest on the right. What is the most likely complication that the patient has?

Правобічний гемоторакс Right-sided hemothorax

Інфаркт міокарда Myocardial infarction

Правобічний гемопневмоторакс Right-sided hemopneumothorax

Правобічний гідроторакс Right-sided hydrothorax

Кардіопульмональний шок Cardiopulmonary shock

34 / 200
У першовагітної 27-ми років вагітність 39-40 тижнів положення плоду поздовжнє, голівка притиснута до площини входу в малий таз. Розміри тазу 23-26-29-18. Перейми болючі, тривалість 10 годин, навколоплідні води відійшли 2 години тому, роділля неспокійна. Серцебиття плоду ритмічне 160/хв. При зовнішньому акушерському обстеженні встановлено: контракційне кільце розташоване косо, знаходиться вище пупа, ознака Вастена позитивна, матка в нижньому сегменті різко болюча, круглі зв’язки матки напружені. Про яку патологію слід думати? In a 27-year-old primiparous woman, 39-40 weeks pregnant, the position of the fetus is longitudinal, the head is pressed against the plane of the entrance to the small pelvis. The dimensions of the pelvis are 23-26-29-18 . Painful contractions, duration 10 hours, amniotic fluid left 2 hours ago, labor is restless. Fetal heartbeat is rhythmic 160/min. During external obstetric examination, it was established: the contraction ring is located obliquely, it is above the navel, Vasten's sign is positive, the uterus is sharply painful in the lower segment , the round ligaments of the uterus are tense. What pathology should we think about?

Загроза розриву матки Threat of uterine rupture

Розрив матки, що відбувся Uterine rupture occurred

Дискоординована пологова діяльність Discoordinated birth activity

Передчасне відшарування плаценти Premature placental abruption

Слабкість пологової діяльності Weak labor activity

35 / 200
На стаціонарному лікуванні перебуває вагітна жінка 33-х років. Строк вагітності 34 тижні. Впродовж останніх 2-х діб скаржиться на головний біль, запаморочення, відчуття тяжкості в ділянці потилиці, зорові розлади. Мають місце набряки. АТ-160/120 мм рт.ст., ЧСС- 88/хв. В сечі: протягом доби зростаюча протеїнурія до 3,2 г/л. Діурез знижений. Яка найбільш імовірна патологія зумовила цю симптоматику? A 33-year-old pregnant woman is undergoing inpatient treatment. She is 34 weeks pregnant. For the past 2 days, she has been complaining of a headache, dizziness, and a feeling of heaviness in the area occiput, visual disturbances. Swelling occurs. Blood pressure - 160/120 mm Hg, heart rate - 88/min. In urine: increasing proteinuria up to 3.2 g/l during the day. Diuresis is reduced. What is the most probable pathology that caused this symptoms?

Тяжка прееклампсія Severe preeclampsia

Прееклампсія середньої тяжкості Preeclampsia of moderate severity

Гіпертонічний криз Hypertensive crisis

Еклампсія Eclampsia

Гостре порушення мозкового кровообігу Acute cerebrovascular accident

36 / 200
У хворого, який перебуває в гіпергліке-мічній комі, через 4 години після початку інсулінотерапії раптово розвинулися тахікардія, м’язова гіпотонія; АТ- 80/40 мм рт.ст. На ЕКГ: подовження інтервалу QT, зниження S — T, розширення і сплощення T. Який найбільш імовірний діагноз? In a patient who is in a hyperglycemic coma, 4 hours after the start of insulin therapy, tachycardia and muscular hypotension suddenly developed; blood pressure - 80/40 mm Hg On the ECG: prolongation of the QT interval, reduction of S — T, expansion and flattening of T. What is the most probable diagnosis?

Гіпокаліємія Hypokalemia

Гіповолемія Hypovolemia

Гіперглікемія Hyperglycemia

Гіпоглікемія Hypoglycemia

Гіперкаліємія Hyperkalemia

37 / 200
Постраждалий 42-х років, виявлений на місці ДТП, скаржиться на біль у ділянці таза та правого стегна. Об’єктивно: загальмований, стогне, шкіра бліда, язик сухий. ЧДР- 28/хв. Праве стегно деформоване, набрякле, у верхній його третині патологічна рухливість, крепітація кісткових уламків. Великий крововилив, набряк та біль під час пальпації в правих пахвинній, здухвинній та сідничній ділянках. Ps- 112/хв., АТ- 80/45 мм рт.ст. Якому ступеню травматичного шоку відповідає стан потерпілого? A 42-year-old victim found at the scene of an accident complains of pain in the pelvis and right thigh. Objectively: slowed down, moaning, pale skin, tongue dry. ChDR- 28/min. The right thigh is deformed, swollen, pathological mobility in its upper third, crepitation of bone fragments. Large hemorrhage, swelling and pain during palpation in the right inguinal, pubic and buttock areas. Ps- 112/min. Blood pressure - 80/45 mm Hg. To what degree of traumatic shock does the victim's condition correspond?

ІІ II

І And

IV IV

ІІІ ІІІ

- -

38 / 200
Дитина 6-ти років госпіталізована до дитячого відділення з бронхопневмонією. Страждає на атопічний дерматит. Після внутрішньом’язового введення ампіциліну з’явилися відчуття стиснення у грудях, запаморочення, різка блідість, ціаноз, холодний піт, прискорене шумне дихання. Який з перерахованих препаратів слід ввести в маніпуляційній негайно? A 6-year-old child was hospitalized in the children's ward with bronchopneumonia. He suffers from atopic dermatitis. After intramuscular administration of ampicillin, chest tightness, dizziness, sharp pallor, cyanosis, cold sweat, accelerated noisy breathing. Which of the listed drugs should be administered in the manipulation room immediately?

Розчин адреналіну підшкірно Solution of adrenaline subcutaneously

Розчин преднізолону внутрішньовенно Prednisone intravenous solution

Розчин строфантину внутрішньовенно Strophanthine intravenous solution

Розчин тавегілу внутрішньовенно Tavegil intravenous solution

Розчин еуфіліну внутрішньовенно Euphilin intravenous solution

39 / 200
Хворий 50-ти років після аварії на виробництві був госпіталізований зі скаргами на металевий присмак та печіння у роті, нудоту, слинотечу, багаторазове блювання, пронос з домішками слизу та крові, біль у епігастральній та поперековій ділянках. Об’єктивно: стан важкий, виразковий стоматит, гінгівіт, некроз слизової оболонки носа, набряк гортані. АТ- 150/100 мм рт.ст., Р8- 48/хв., тони серця глухі. Поліурія, гіпостенурія, альбумінурія, гематурія. Який антидот слід ввести хворому? A 50-year-old patient was hospitalized after an industrial accident with complaints of a metallic taste and burning in the mouth, nausea, drooling, repeated vomiting, diarrhea with mucus impurities and of blood, pain in the epigastric and lumbar areas. Objectively: the condition is severe, ulcerative stomatitis, gingivitis, necrosis of the nasal mucosa, swelling of the larynx. BP - 150/100 mm Hg, P8 - 48/min, heart sounds are dull Polyuria, hyposthenuria, albuminuria, hematuria. What antidote should be administered to the patient?

Унітіол Unithiol

Хромосмон Chromosmon

Атропіну сульфат Atropine sulfate

Антарсин Antarsyn

Дієтиоксим Dietioxime

40 / 200
Хвора 25-ти років оперована з приводу кортикостероми. Через 2 дні у хворої з’явилися нудота, блювання, холодний липкий піт, тахікардія, АТ знизився до 50/0 мм рт.ст. Який найімовірніший діагноз? A 25-year-old patient was operated on for corticosteroma. After 2 days, the patient developed nausea, vomiting, cold sticky sweat, tachycardia, blood pressure dropped to 50/ 0 mm Hg. What is the most likely diagnosis?

Гостра недостатність кори наднирників Acute adrenal insufficiency

Тромбоемболія Thromboembolism

Післяопераційна кровотеча Postoperative bleeding

Інфаркт міокарда Myocardial infarction

Гостра серцева недостатність Acute heart failure

41 / 200
У дитини 1-го року 4 доби спостерігається підвищення температури тіла до 39oC. Дитина відмовляється від їжі, стала вередлива. Останні 2 доби на фоні лікування погіршилось спочатку дихання носом, а потім ротом. У горизонтальному положенні дитина дихає особливо важко. При пальцевому дослідженні в ділянці випинання визначається флюктуація. Яке ускладнення виникло? A 1-year-old child has had an increase in body temperature up to 39oC for 4 days. The child refuses to eat, has become cranky. In the last 2 days, on the background of treatment, breathing through the nose has worsened , and then through the mouth. In a horizontal position, the child breathes especially hard. During a finger examination, a fluctuation is detected in the area of ​​the protrusion. What complication occurred?

Абсцес глотки Pharyngeal abscess

Етмоїдит Ethmoidite

Фарингіт Pharyngitis

Гайморит Sinusitis

Тонзиліт Tonsillitis

42 / 200
У хлопчика 2-х місяців спостерігаються жовтушність шкіри, склер, лихоманка. Дитина загальмована, задишка, тахікардія. Печінка +2,5 см. Сеча темна, кал світлий. З анамнезу: дитина у ранньому неонатальному віці перенесла гемолітичну хворобу новонароджених, операцію замінного переливання крові. Яка найбільш імовірна причина, що обумовила стан дитини? A 2-month-old boy has jaundice of the skin, sclera, fever. The child is retarded, short of breath, tachycardia. Liver +2.5 cm. Urine is dark, stool is light . From the anamnesis: the child in the early neonatal age underwent hemolytic disease of newborns, an operation for replacement blood transfusion. What is the most likely reason that caused the child's condition?

Гепатит Hepatitis

Тирозинемія Tyrosinemia

Атрезія жовчних ходів Biliary atresia

Синдром ’’жовчної пробки” Bile plug syndrome

Гемолітична хвороба Hemolytic disease

43 / 200
Жінка 19-ти років у терміні вагітності 89 тижнів. 2 тижні тому з’явились нудота та блювання до 25 разів на добу. Жінка схудла на 10 кг, з’явилась різка слабкість. Стан тяжкий, Ps- 120/хв., АТ- 100/50 мм рт.ст., у сечі реакція на ацетон позитивна (++++). Який найбільш імовірний діагноз? A 19-year-old woman is 89 weeks pregnant. 2 weeks ago, nausea and vomiting appeared up to 25 times a day. The woman lost 10 kg, with 'a sudden weakness appeared. The condition is severe, Ps- 120/min., BP- 100/50 mm Hg, the reaction to acetone in the urine is positive (++++). What is the most likely diagnosis?

Блювання вагітних важкого ступеня Severe pregnant vomiting

Гострий гастрит Acute gastritis

Гострий холецистит Acute cholecystitis

Гострий панкреатит Acute pancreatitis

Харчова токсикоінфекція Food poisoning

44 / 200
Хвора 22-х років поступила в гінекологічне відділення зі скаргами на біль внизу живота з іррадіацією у пряму кишку. В анамнезі затримка менструації на 3 місяці. Об’єктивно: живіт напружений, різко болючий під час пальпації. Позитивний симптом ЩоткінаБлюмберга. При біману-альному обстеженні відмічається пухлина у місці лівих придатків матки з різким болем під час пальпації. Заднє склепіння матки різко болісне та напружене. Виділення темно-кров’янисті. Встановіть діагноз: A 22-year-old patient was admitted to the gynecology department with complaints of pain in the lower abdomen with radiation to the rectum. She has a history of delayed menstruation for 3 months. Objectively: the abdomen is tense, sharply painful during palpation. Positive symptom of Schottkin-Blumberg. During bimanual examination, a tumor is noted in the place of the left appendages of the uterus with sharp pain during palpation. The posterior vault of the uterus is sharply painful and tense. Discharge of dark blood. Make a diagnosis:

Порушена позаматкова вагітність Disrupted ectopic pregnancy

Перекрут ніжки кісти яєчника Ovarian cyst pedicle torsion

Позалікарняний аборт Out-of-hospital abortion

Апоплексія яєчника Ovarian apoplexy

Аднексит Adnexitis

45 / 200
Хлопчикові 9 років. Із анамнезу відомо, що у старшого брата, дідуся по материнській лінії підвищена кровоточивість. Масивні гематоми у хлопчика вперше з’явилися у віці 1,5 років. У 3 роки вперше стався крововилив у правий колінний суглоб. При госпіталізації в стаціонарі - правий колінний суглоб збільшений, функція його порушена, шкіра над суглобом гаряча на дотик. Встановіть попередній діагноз: The boy is 9 years old. It is known from the anamnesis that his older brother, maternal grandfather, has increased bleeding. Massive hematomas first appeared in the boy at the age of 1.5 years. Hemorrhage occurred in the right knee joint for the first time at the age of 3. During hospitalization, the right knee joint was enlarged, its function was impaired, the skin over the joint was hot to the touch. Establish a preliminary diagnosis:

Гемофілія Hemophilia

ЮРА JURA

Поліомієліт Polio

Ідіопатична тромбоцитарна пурпура Idiopathic platelet purpura

Геморагічний васкуліт Hemorrhagic vasculitis

46 / 200
На другу добу після субтотальної резекції щитоподібної залози з приводу дифузного токсичного зобу у хворої з’явилися тонічні судоми пальців (”рука акушера”), позитивні симптоми Хвостека, Вейса, Труссо. Яке ускладнення операції виникло? On the second day after subtotal resection of the thyroid gland due to diffuse toxic goiter, the patient developed tonic spasms of the fingers ('hand of the obstetrician'), positive symptoms of Khvostek, Weiss , Trousseau. What complication of the operation occurred?

Гіпопаратиреоз Hypoparathyroidism

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Інфаркт міокарда Myocardial infarction

Асфіксія Asphyxia

Тиреотоксичний криз Thyrotoxic crisis

47 / 200
У жінки у 38 тижнів вагітності, різко підвищився АТ, з’явились болі в животі, потім кров’янисті виділення з піхви, рухів плоду не відчуває. Хворіє на гіпертонічну хворобу Об’єктивно: матка в гіпертонусі, в ділянці дна пальпується болісне випинання. Серцебиття плоду не вислуховується. На УЗД визначається ретроплацентарна гематома, вїдсутнїсть серцебиття плоду. Яка причина кровотечї у вагітної'? A woman at 38 weeks of pregnancy has a sharp increase in blood pressure, pains in the abdomen, then bloody discharge from the vagina, she does not feel the movements of the fetus. She is sick with hypertensive disease Objectively: the uterus is hypertensive, a painful protrusion is palpated in the area of ​​the fundus. The fetal heartbeat is not heard. A retroplacental hematoma is detected on ultrasound, the fetal heartbeat is absent. What is the cause of bleeding in a pregnant woman?

Вїдшарування плаценти Detachment of the placenta

Передлежання плаценти Placenta previa

Розрив судин пуповини Rupture of umbilical cord vessels

Розрив піхви Rupture of vagina

Розрив матки Rupture of uterus

48 / 200
Жінка з першим типом цукрового діабету народила дитину масою 3856 г в 38 тижнів гестації. Вагітність була ускладнена поганим контролем за перебігом діабету Пологи тривали 4 години. Оцінка дитини по шкалі Апгар на 1 хв. - 5 балів, на 5 хв. - 6 балів. Яке найбільш доцільне дослідження крові плода через 30 хвилин після народження? A woman with type 1 diabetes gave birth to a child weighing 3856 g at 38 weeks of gestation. The pregnancy was complicated by poor control over the course of diabetes. The delivery lasted 4 hours. Evaluation of the child on the Apgar scale for 1 minute - 5 points, for 5 minutes - 6 points. What is the most appropriate examination of fetal blood 30 minutes after birth?

Дослідження рівня глюкози в сироватці крові Serum glucose test

Визначення групи крові та резус-фактору Determination of blood group and Rh factor

Визначення pH крові плода Determination of fetal blood pH

Дослідження рівня білірубіну в сироватці крові Study of bilirubin level in blood serum

Визначення гематокриту Determination of hematocrit

49 / 200
У жінки 44-х років після переохолодження з’явилася млявість, сонливість, важкість у лівій половині грудної клітки. Брадикардія - 44/хв., АТ-100/60 мм рт.ст., to тіла - 35oC. Яким заходам треба віддати перевагу для боротьби з гіпотермією? A 44-year-old woman developed lethargy, drowsiness, heaviness in the left half of the chest after hypothermia. Bradycardia - 44/min., BP-100/ 60 mm Hg, body temperature - 35oC. What measures should be preferred to combat hypothermia?

Помістити хвору в палату з to повітря 25oC Put the patient in a ward with 25oC air

Призначити пірогенал Assign pyrogenal

Дати гарячий чай Give hot tea

Загальне зігрівання за допомогою джерела тепла General heating with heat source

Помістити в гарячу ванну Put in hot tub

50 / 200
Дівчинка 1,5 років доставлена до стаціонару на 4-й день захворювання. В’яла, адинамічна, відмовляється від пиття. Тургор тканин знижений, шкірна складка розправляється поволі. Шкіра холодна, бліда, мармурова, акроціаноз. Нав’язливе блювання, випорожнення 2-3 рази на добу, олігурія. Очікувані лабораторні дані, КРІМ: A 1.5-year-old girl was brought to the hospital on the 4th day of the disease. She is lethargic, adynamic, refuses to drink. Tissue turgor is reduced, the skin fold is spreading slowly . The skin is cold, pale, marbled, acrocyanosis. Obsessive vomiting, bowel movements 2-3 times a day, oliguria. Expected laboratory data, EXCEPT:

Гіпернатріємія Hypernatremia

Гіпокаліємія Hypokalemia

Метаболічний ацидоз Metabolic acidosis

Гіпонатріємія Hyponatremia

Підвищення гематокриту, кількості еритроцитів та лейкоцитів крові Increase in hematocrit, the number of red blood cells and white blood cells

51 / 200
Хвора 74-х років знаходиться в терапевтичному відділенні з приводу гострої пневмонії. В анамнезі: перенесена тотальна резекція щитоподібної залози. На 2-й тиждень перебування стан хворої різко погіршився, наросли симптоми сонливості, адинамії загальмованості, затьмарення свідомості. Об’єктивно: свідомість затьмарена, шкіра суха, холодна, набрякла, з ділянками лущення, лице набрякле, амімічне. Зниження сухожилкових рефлексів, дихання поверхневе, тони серця глухі, ритмічні, АТ-115/95 мм рт.ст., Ps- 50/хв. Глікемія - 5,6 ммоль/л. Температура тіла - 35,6oC. Який найбільш імовірний діагноз? A 74-year-old patient is in the therapeutic department for acute pneumonia. History: a total resection of the thyroid gland has been performed. In the 2nd week of her stay, the patient's condition worsened sharply , symptoms of drowsiness, adynamia, inhibition, clouding of consciousness have increased. Objectively: consciousness is clouded, the skin is dry, cold, swollen, with areas of peeling, the face is swollen, amemic. Decreased tendon reflexes, shallow breathing, heart tones are dull, rhythmic, AT-115 /95 mm Hg, Ps- 50/min. Glycemia - 5.6 mmol/l. Body temperature - 35.6oC. What is the most likely diagnosis?

Гіпотиреодна кома Hypothyroid coma

Уремічна кома Uremic coma

Ішемічний інсульт Ischemic stroke

Гіперосмолярна кома Hyperosmolar coma

Мозкова кома Cerebral Coma

52 / 200
Хворий 10-ти років страждає на бронхіальну астму впродовж 5-ти років. Під час прийому сімейним лікарем у поліклініці у хворого розвився приступ ядухи. Який препарат слід використовувати для надання невідкладної допомоги? A 10-year-old patient has been suffering from bronchial asthma for 5 years. During an appointment with a family doctor in a polyclinic, the patient developed an attack of asthma. What drug should be used for providing emergency care?

Сальбутамол Salbutamol

Кеналог-40 Kenalog-40

Атровент Н Atrovent H

Фликсотид Flixotide

Но-шпа No-shpa

53 / 200
У дитини, яка впродовж 5-ти років хворіє на цукровий діабет 1 типу, після виснажливого тренування у спортзалі виникли різке почуття голоду, неспокій, тремтіння кінцівок, з’явився холодний піт, серцебиття. Через 10 хвилин дитина знепритомніла. Було викликано КШД. Визначений цукор крові становить 1,7 ммоль/л. Кетонові тіла у сечі відсутні. Яка тактика лікаря у наданні невідкладної допомоги? A child who has been suffering from type 1 diabetes for 5 years, after exhausting training in the gym, developed a sharp feeling of hunger, restlessness, trembling of the limbs, with' a cold sweat appeared, palpitations. After 10 minutes, the child fainted. KSHD was caused. The determined blood sugar is 1.7 mmol/l. There are no ketone bodies in the urine. What are the doctor's tactics in providing emergency care?

Внутрішньовенне струминне введення 40% розчину глюкози Intravenous jet injection of 40% glucose solution

Внутрішньовенне струминне введення 20% розчину глюкози Intravenous jet injection of 20% glucose solution

Внутрішньовенне крапельне введення 40% розчину глюкози Intravenous drip of 40% glucose solution

- -

Введення інсуліну швидкої дії 0,1 Од/кг ваги тіла Introduction of rapid-acting insulin 0.1 units/kg of body weight

54 / 200
Пацієнт 47-ми років після захворювання ангіною став скаржитись на набряки обличчя, грудної клітки, кінцівок, зростання артеріального тиску до 170/100 мм рт.ст., зменшення кількості сечі, зміну її кольору (червоний). В сечі: протеїнурія - 1,2 г/л, гематурія - 30-40 екз. в полі зору. В крові: лейкоцитоз - 9, 7 • 109/л, ШОЕ- 30 мм/год. Якому захворюванню найбільш властиві ці симптоми? A 47-year-old patient after angina began to complain of swelling of the face, chest, limbs, an increase in blood pressure to 170/100 mm Hg, a decrease amount of urine, change in its color (red). In urine: proteinuria - 1.2 g/l, hematuria - 30-40 units in the field of vision. In blood: leukocytosis - 9.7 • 109/l, ESR - 30 mm /h. Which disease is most characteristic of these symptoms?

Гострий гломерулонефрит Acute glomerulonephritis

Гострий цистит Acute cystitis

Пухлина нирок Kidney tumor

Гострий пієлонефрит Acute pyelonephritis

Амілоїдоз нирок Kidney amyloidosis

55 / 200
Після ДТП стан чоловіка важкий, скарги на розлитий біль по всьому животі. Шкіра бліда. АТ- 80/60 мм рт.ст., Ps- 98/хв. Участь живота у диханні обмежена більше зліва. Живіт напружений, болісний, позитивні симптоми подразнення очеревини. Сечовипускання мізерне. Сеча світла. Який найбільш імовірний діагноз? After the road accident, the man's condition is serious, he complains of diffuse pain all over the abdomen. The skin is pale. Blood pressure - 80/60 mm Hg, Ps - 98/min The participation of the abdomen in breathing is limited more on the left side. The abdomen is tense, painful, positive symptoms of peritoneal irritation. Urine output is scanty. Urine is light. What is the most likely diagnosis?

Тупа травма живота, розрив селезінки, кровотеча Blunt abdominal trauma, spleen rupture, bleeding

Закрита травма грудної клітки, розрив легенів, гемоторакс Closed chest injury, lung rupture, hemothorax

Закрита черепно-мозкова травма Closed brain injury

Тупа травма живота, розрив сечового міхура Blunt abdominal trauma, bladder rupture

Тупа травма живота, розрив печінки, кровотеча Blunt abdominal injury, liver rupture, bleeding

56 / 200
У хворого через 4 дні після повернення з сільської місцевості Північного Казахстану підвищилась температура тіла до 39oC, з’явився біль у паху зліва. На 3-й день хвороби to - 39,5oC, хворий лежить із напівзігнутою лівою ногою. В лівій пахвинній ділянці спостерігається болючий конгломерат 3х5 см, шкіра над ним синюшно-червона. Ps-120/хв., АТ- 100/50 мм рт.ст. Який антибактеріальний препарат слід призначити хворому? Four days after returning from the countryside of Northern Kazakhstan, the patient's body temperature rose to 39oC, pain appeared in the left groin. On the 3rd day of the illness, - 39.5oC, the patient lies with a half-bent left leg. A painful conglomerate 3x5 cm is observed in the left inguinal area, the skin above it is bluish-red. Ps-120/min., BP- 100/50 mmHg. What antibacterial drug should be used appoint to the patient?

Стрептоміцин Streptomycin

Кларитроміцин Clarithromycin

Ампіокс Ampiox

Триметоприм-сульфометаксазол Trimethoprim Sulfomethaxazole

Пеніцилін Penicillin

57 / 200
Дитина 1-го року доставлена до лікарні з діагнозом: гостра ниркова недостатність, стадія олігоанурії. У хворого спостерігаються м’язова слабкість, аритмія, зміни на ЕКГ ( розширення інтервалів PQ та QRS, високі, вузькі та симетричні зубці T). Які біохімічні зміни викликають ці порушення? A 1-year-old child was brought to the hospital with a diagnosis of acute renal failure, the stage of oligoanuria. The patient has muscle weakness, arrhythmia, changes in the ECG (extension PQ and QRS intervals, tall, narrow and symmetrical T-waves). What biochemical changes cause these disturbances?

Гіперкаліємія Hyperkalemia

Ацидоз Acidosis

Гіперкальціємія Hypercalcemia

Гіпокальціємія Hypocalcemia

Гіпокаліємія Hypokalemia

58 / 200
Хворий 30 років. Після приїзду з Туреччини захворів гостро. Поступив зі скаргами на профузний пронос у вигляді рисового відвару. Шкіра суха, тургор знижений, to -36,4oC, АТ- 70/40 мм рт.ст. За добу втратив 3 кг ваги. Діурез знижений. Діагноз - холера. Яка екстрена допомога? The patient is 30 years old. He became acutely ill after arriving from Turkey. He was admitted with complaints of profuse diarrhea in the form of rice broth. The skin is dry, the turgor is reduced, to -36.4oC , blood pressure - 70/40 mm Hg. I lost 3 kg of weight in a day. Diuresis is reduced. The diagnosis is cholera. What is the emergency help?

Інфузійна терапія Infusion therapy

Ввести велику кількість колоїдних розчинів Enter a large amount of colloidal solutions

Ввести великі дози антибіотиків Inject large doses of antibiotics

Ввести препарати, які викликають закрепи Enter drugs that cause constipation

Зробити сифонну клізму Make a siphon enema

59 / 200
У дівчини 19-ти років після зґвалтування виникли постійна плаксивість, тривога, настрій став пригніченим, знизилася працездатність, рухи загальмовані, з’явилися думки про недоцільність життя. Визначте психопатологічний стан: After the rape, a 19-year-old girl developed constant tearfulness, anxiety, her mood became depressed, her work capacity decreased, her movements were inhibited, and thoughts about the futility of life appeared. Define psychopathological condition:

Реактивна депресія Reactive Depression

Тривожна депресія Anxious Depression

Інволюційна депресія Involutional depression

Ендогенна депресія Endogenous depression

Судинна депресія Vascular depression

60 / 200
Чоловік 58-ми років, що перебував одну добу в палаті інтенсивної терапії з приводу інфаркту міокарда, раптово знепритомнів. Об’єктивно: шкіра бліда, пульс на A 58-year-old man, who spent one day in the intensive care unit due to a myocardial infarction, suddenly fainted. Objectively: the skin is pale, the pulse is low

Електроімпульсну терапію Electropulse therapy

carotis відсутній, на ЕКГ - фібриляція шлуночків. Які заходи найбільш доцільно провести? carotid absent, ventricular fibrillation on EKG. What measures are most appropriate?

Вагусні проби Vagus tests

Введення внутрішньосерцево адреналіну Intracardiac adrenaline injection

Черезстравохідну кардіостимуляцію 6- Введення внутрішньовенно лідокаїну Transesophageal cardiac stimulation 6- Intravenous administration of lidocaine

61 / 200
Постраждала 25-ти років, доставлена в хірургічне відділення через 2 години після ДТП з закритою травмою живота з ознаками внутрішньоочеревинної кровотечі. Взята в операційну. Під час ревізії в черевній порожнині знайдено до 1,5 л рідкої крові. Селезінка пошкоджена в декількох місцях. Інших пошкоджень не виявлено. Який вид трансфузії слід застосувати? A 25-year-old victim was brought to the surgical department 2 hours after the road accident with a closed abdominal injury with signs of intraperitoneal bleeding. She was taken to the operating room. During an abdominal revision up to 1.5 liters of liquid blood was found in the cavity. The spleen was damaged in several places. No other damage was detected. What type of transfusion should be used?

Реінфузія крові Blood reinfusion

Трансфузія еритроцитарної маси Transfusion of erythrocyte mass

Пряма гемотрансфузія Direct blood transfusion

Замінне переливання Replacement Transfusion

Трансфузія замороженої плазми Transfusion of frozen plasma

62 / 200
Жінка 20-ти років, поступила в приймальне відділення з болем в правій здухвинній ділянці постійного характеру. З анамнезу відомо, що спочатку біль виник в епігастральній ділянці, потім змістився в праву здухвинну ділянку. У крові: НЬ- 120 г/л, ер.- 3, 5• 1012 г/л, лейк.-15 • 109 г/л. Сформулюйте попередній діагноз: A 20-year-old woman was admitted to the reception department with pain in the right iliac region of a constant nature. It is known from the anamnesis that the pain first arose in the epigastric region, then shifted in the right sinus area. In the blood: Hb- 120 g/l, er.- 3, 5 • 1012 g/l, leuk.-15 • 109 g/l. Formulate a preliminary diagnosis:

Гострий апендицит Acute appendicitis

Гострий панкреатит Acute pancreatitis

Гострий холецистит Acute cholecystitis

Гострий гастрит Acute gastritis

Виразкова хвороба шлунка Gastric ulcer disease

63 / 200
У дитини 10-ти років зупинена артеріальна кровотеча (плечова артерія) через 10 хвилин після травми. При надходженні АТ- 90/50 мм рт.ст., еритроцити - 2, 5 • 1012/л, НЬ- 60 г/л. Раніше при переливанні цільної крові була анафілактоїдна реакція. Який препарат крові найбільш безпечний для корекції крововтрати? A 10-year-old child has stopped arterial bleeding (brachial artery) 10 minutes after the injury. On admission, blood pressure is 90/50 mm Hg, erythrocytes - 2, 5 • 1012/l, Hb- 60 g/l. Previously, there was an anaphylactoid reaction during transfusion of whole blood. Which blood preparation is the safest for blood loss correction?

Відмиті еритроцити Washed erythrocytes

Лейкоконцентрат Leukoconcentrate

Еритроцитарна маса Erythrocyte mass

Свіжозаморожена плазма Fresh-frozen plasma

Цільна кров Whole blood

64 / 200
Хворий 66-ти років скаржиться на серцебиття, біль у серці, слабкість. Симптоми з’явилися раптово, після фізичного навантаження. На ЕКГ: комплекси QRS поширені до 0,12 секунд, зубець P перед шлуно-чковим комплексом відсутній, ЧСС- 200/хв. Який препарат є препаратом вибору в цьому випадку? A 66-year-old patient complains of palpitations, heart pain, weakness. The symptoms appeared suddenly, after physical exertion. On the ECG: QRS complexes spread to 0 ,12 seconds, the P wave before the ventricular complex is absent, the heart rate is 200/min. What drug is the drug of choice in this case?

Лідокаїн Lidocaine

Верапаміл Verapamil

Дигоксин Digoxin

Хінідин Quinidine

Обзидан Obzydan

65 / 200
В приймальне відділення поступила жінка з доношеною вагітністю з переймами, недавно звільнена з місць позбавлення волі, з активною формою туберкульозу. Куди належить госпіталізувати пацієнтку? A full-term pregnant woman with cramps, recently released from prison, with an active form of tuberculosis was admitted to the reception department. Where should the patient be hospitalized?

Боксована палата обсерваційного відділення Boxing ward of the observation department

Інфекційна лікарня Infectious Disease Hospital

Фізіологічне пологове відділення Physiological delivery department

Протитуберкульозний диспансер Anti-tuberculosis dispensary

Обсерваційне пологове відділення Observation maternity ward

66 / 200
Хворий 64-х років доставлений до інфарктного відділення зі скаргами на інтенсивний біль за грудниною стискаючого характеру з іррадіацією в ліву руку, лопатку. Виражене відчуття страху смерті. Шкіра вкрита липким потом із ціанотичним відтінком. АТ- 60/20 мм рт.ст., Ps- 130/хв. Діурез менше 20 мл/год. Яке із обстежень необхідно провести для встановлення діагнозу? A 64-year-old patient was brought to the infarct department with complaints of intense pain behind the sternum of a squeezing character with radiation to the left arm, shoulder blade. A pronounced feeling of fear of death. The skin is covered sticky sweat with a cyanotic shade. Blood pressure - 60/20 mm Hg, Ps - 130/min. Diuresis less than 20 ml/h. Which of the examinations should be carried out to establish the diagnosis?

Електрокардіограма Electrocardiogram

Коагулограма Coagulogram

Ультразвукове дослідження серця Ultrasound examination of the heart

Рентгенологічне дослідження органів грудної клітки X-ray examination of chest organs

Клінічний аналіз крові Clinical blood test

67 / 200
Хворий 71-го року, що страждає близько 30-ти років на виразкову хворобу 12-палої кишки, звернувся до сімейного лікаря зі скаргами на часте блювання, що не приносить полегшення, гикавку тухлим, прогресуюче схуднення. Діагностований декомпенсований органічний пілоробульбарний стеноз. Якою повинна бути тактика ведення хворого? A 71-year-old patient, suffering from duodenal ulcer for about 30 years, turned to the family doctor with complaints of frequent vomiting, which brings relief, hiccups are rotten, progressive weight loss. Diagnosed decompensated organic pylorobulbar stenosis. What should be the tactics of managing the patient?

Направити хворого в хірургічне відділення Send the patient to the surgical department

Призначення променевої терапії Radiotherapy appointment

Направити хворого в гастроентерологічне відділення Send the patient to the gastroenterology department

Парентеральне введення квамателу Quamatel parenteral administration

Призначення антибактеріальних засобів Prescribing antibacterial agents

68 / 200
До стаціонару надійшов хворий на неспецифічний виразковий коліт із скаргами на гострий біль у животі, здуття, криваву діарею, підвищення температури тіла до 39°C. На другу добу перебування у стаціонарі на тлі зростання симптомів інтоксикації частота випорожнень значно зменшилась. На оглядовій рентгенограмі: збільшення товстої кишки понад 6 см, переміжні острівці виразок слизової оболонки. Яке ускладнення зумовило погіршення стану хворого? A patient with nonspecific ulcerative colitis was admitted to the hospital with complaints of acute abdominal pain, bloating, bloody diarrhea, an increase in body temperature to 39°C. On the second day of stay in the hospital, against the background of increasing symptoms of intoxication, the frequency of bowel movements decreased significantly. On the X-ray examination: an increase in the colon of more than 6 cm, intermediate islands of ulcers of the mucous membrane. What complication caused the deterioration of the patient's condition?

Токсична дилатація товстої кишки Toxic colon dilatation

Тромбоз мезентеріальних артерій Mesenteric artery thrombosis

Перфорація товстої кишки Perforation of the colon

Рак кишечника Intestinal cancer

Стриктура товстої кишки Colon stricture

69 / 200
Чоловік 43-х років висловлює скарги на болі у суглобах, які знімаються прийомом однієї таблетки еритроміцину впродовж 10 хвилин. Цей стан зв’язує з тим, що жінка добавляє в їжу білий порошок. Цей стан можливо кваліфікувати як: A 43-year-old man complains of joint pain, which is relieved by taking one tablet of erythromycin for 10 minutes. This condition is associated with the fact that the woman adds white powder in food. This condition can be qualified as:

Психотичний розлад Psychotic disorder

Аномальна поведінка Abnormal behavior

Ревматоїдний артрит Rheumatoid arthritis

Алергічна реакція Allergic reaction

Кримінальна акція Criminal Action

70 / 200
Жінка 32-х років постраждала в ДТП. Об’єктивно: шкірні покрови та видимі слизові різко бліді, зупинка ефективного дихання та кровообігу. Що потрібно зробити у першу чергу? A 32-year-old woman was injured in a road accident. Objectively: the skin and visible mucous membranes are sharply pale, effective breathing and blood circulation have stopped. What should be done first ?

Серцево-легенева реанімація Cardiopulmonary resuscitation

Негайне транспортування у найближчу лікарню Immediate transport to nearest hospital

Зняття ЕКГ Removal of ECG

Введення наркотичних анальгетиків Introduction of narcotic analgesics

Введення преднізолону Prednisone administration

71 / 200
У хворої 24-х років захворювання почалося гостро з появи нудоти, багаторазового блювання, ознобу, болю у верхніх відділах живота. Практично одночасно з’явилися рідкі водянисті випорожнення без патологічних домішок 2 рази. Об’єктивно: стан середньої важкості, температура - 37,6°C, Ps-86/хв., АТ-100/60 мм рт.ст., шкіра бліда, тургор збережений, язик незначно обкладений білим нальотом, живіт м’який, чутливий в епігастрії. Яку терапію слід провести у першу чергу? In a 24-year-old patient, the disease began acutely with the onset of nausea, repeated vomiting, chills, pain in the upper abdomen. Almost simultaneously, liquid watery stools appeared without pathological impurities 2 times. Objectively: a condition of medium severity, temperature - 37.6°C, Ps-86/min., BP-100/60 mm Hg, skin is pale, turgor is preserved, the tongue is slightly covered with a white coating , the abdomen is soft, sensitive in the epigastrium. What therapy should be carried out in the first place?

Промивання шлунка Gastric lavage

Регідрон Regidron

Лоперамід Loperamide

Призначення сольового послаблюючого Prescription of saline laxative

5% розчин глюкози 5% glucose solution

72 / 200
Дівчинка 10-ти років під час шкільної лінійки знепритомніла. При огляді шкіра бліда, кінцівки холодні. Тони серця послаблені. ЧСС- 62/хв., АТ- 90/50 мм рт.ст. З чого необхідно розпочати надання допомоги на догоспітальному етапі? A 10-year-old girl fainted during the school lineup. On examination, the skin is pale, the extremities are cold. Heart tones are weakened. Heart rate - 62/min., BP - 90 /50 mm Hg What is the need to start providing care at the pre-hospital stage?

Покласти дитину на спину з припіднятими ногами Put the child on his back with his legs up

Забезпечити доступ свіжого повітря Ensure access to fresh air

Покласти теплу грілку до ніг Put a warm heating pad on your feet

Дати теплий чай Give warm tea

Звільнити від стискаючого одягу Release from compression garments

73 / 200
У чоловіка 30-ти років в ході огляду в поліклініці терапевтом виявлено ножове поранення правої половини живота. Живіт м’який, біль відсутній. В крові: Hb- 140 г/л, лейк.- 6,8 • 109/л. Яку тактику слід обрати лікарю? A 30-year-old man was examined at the polyclinic by a therapist who found a stab wound to the right half of the abdomen. The abdomen is soft, there is no pain. In the blood: Hb- 140 g/l, leuk.- 6.8 • 109/l. What tactics should the doctor choose?

Направити постраждалого до хірургічного стаціонару Send the victim to a surgical hospital

Амбулаторне лікування Outpatient treatment

Призначити рентгенографію органів черевної порожнини Prescribe X-ray of abdominal organs

Направити на планове лікування до хірургічного відділення Send for scheduled treatment to the surgical department

Призначити УЗД органів черевної порожнини Prescribe abdominal ultrasound

74 / 200
Дівчинку 7-ми років доставлено до відділення дитячої та підліткової гінекології зі скаргами на біль у ділянці статевих органів і кров’янисті виділення. Зі слів матері дівчинку знайшли в городі без свідомості. Лікарі швидкої допомоги надали первинну допомогу та доставили пацієнтку у лікарню. Зі слів дівчинки ”її бив дядя та зняв труси” далі вона нічого не пам’ятає. Ваш діагноз? A 7-year-old girl was taken to the department of pediatric and adolescent gynecology with complaints of pain in the genital area and bleeding. According to the mother, the girl was found in the garden unconscious. Emergency doctors provided first aid and took the patient to the hospital. According to the girl, 'her uncle beat her and took off her panties' and she does not remember anything after that. Your diagnosis?

Сексуальне зґвалтування Sexual rape

Ранній початок менструації Early onset of menstruation

Пухлина промежини Perineal tumor

Психічні розлади Mental disorders

Невротичні розлади Neurotic disorders

75 / 200
Хворий 48-ми років багато років зловживає алкоголем. Скарги на безсоння, нудоту, блювання, страх. Дезорієнтований в місці і часі. Неспокійний, зривається з місця, ховається під ліжко, бачить навколо чорних жуків, топче їх ногами. Яке лікування є найбільш доцільне? A 48-year-old patient has been abusing alcohol for many years. Complaints of insomnia, nausea, vomiting, fear. Disoriented in place and time. Restless, jumps out of place, hides under the bed, sees black bugs around, stomps on them. What treatment is most appropriate?

Седуксен + детоксикація Seduxen + detoxification

Анксіолітики + психотерапія Anxiolytics + psychotherapy

Антидепресанти + препарати літію Antidepressants + lithium drugs

Галоперідол + коректори Haloperidol + correctors

Електроконвульсивна терапія Electroconvulsive therapy

76 / 200
Педіатр виставив діагноз ”менінгоко-кцемія” хлопчику 2-х років, який не відвідував дитячий дошкільний заклад. У сім’ї ще троє осіб: мати вчитель, батько військовослужбовець, брат - школяр. Вкажіть обмежувально-ізоляційні заходи щодо джерела інфекції: The pediatrician diagnosed a 2-year-old boy who did not attend preschool with 'meningococcytemia'. There are three more people in the family: mother, teacher, father military serviceman, brother - a schoolboy. Specify restrictive and isolation measures regarding the source of infection:

Госпіталізація обов’язкова Hospitalization is mandatory

Ізоляція вдома та встановлення медичного нагляду Isolation at home and establishment of medical supervision

Ізоляція вдома Isolation at home

Госпіталізація не обов’язкова Hospitalization is optional

Встановлення медичного нагляду Setting medical supervision

77 / 200
У загальноосвітній школі № 10 міста К. зареєстровано спалах кору. Які дії щодо створення несприйнятливості у осіб, які спілкувалися з хворими, не хворіли і не щеплені проти кору? An outbreak of measles was registered in secondary school No. 10 of the city of K. What actions are taken to create immunity in persons who communicated with sick people, were not sick and were not vaccinated against measles?

Вакцинація не пізніше 72 годин з моменту виявлення першого хворого на кір Vaccination no later than 72 hours after the detection of the first measles patient

Введення імуноглобуліну через 72 години Injection of immunoglobulin after 72 hours

Введення інтерферону негайно Introduction of interferon immediately

Негайна вакцинація незалежно від імунного статусу Immediate vaccination regardless of immune status

Щоденний медичний огляд Daily medical examination

78 / 200
Хворий на цукровий діабет у коматозному стані поступив у лікарню швидкої медичної допомоги. При лабораторному обстеженні виявлено: глюкоза - 68 ммоль/л, рН крові 7,35, осмолярність крові - 395 мо-см/кг, K + - 2,2 ммоль/л, ацетон -12 ммоль/л. Яке найбільш імовірне метаболічне порушення є причиною коми хворого? A patient with diabetes in a comatose state was admitted to the emergency hospital. Laboratory examination revealed: glucose - 68 mmol/l, blood pH 7.35, osmolarity blood - 395 mo-cm/kg, K + - 2.2 mmol/l, acetone -12 mmol/l. What is the most likely metabolic disorder that is the cause of the patient's coma?

Гіперосмолярність Hyperosmolarity

Гіпокаліємія Hypokalemia

Ацидоз Acidosis

Гіперкаліємія Hyperkalemia

Кетонемія Ketonemia

79 / 200
Через три дні після травми правої стопи (автомобільна аварія) у хворого на цукровий діабет ІІ тип, середньої важкості, виникли болі та потемніння пальців стопи. Цукор крові 10 ммоль/л, лейкоцитоз -10 • 109/л, температура тіла - 37,1oC. Права стопа незначно набрякла, болісна під час пальпації, 1 та 3 пальці різко набряклі з ціанотичними плямами по передній поверхні, рухи в повному об’ємі. Пульсація на периферичних артеріях правої стопи незначно ослаблена, на підколінній задовільна. Які додаткові обстеження необхідно провести для вирішення тактики лікування? Three days after an injury to the right foot (car accident), a patient with type II diabetes, of moderate severity, developed pain and darkening of the toes. Blood sugar 10 mmol /l, leukocytosis -10 • 109/l, body temperature - 37.1oC. The right foot is slightly swollen, painful during palpation, the 1st and 3rd toes are sharply swollen with cyanotic spots on the front surface, movements in full volume. Pulsation on in the peripheral arteries of the right foot it is slightly weakened, in the popliteal artery it is satisfactory. What additional examinations should be carried out to decide the tactics of treatment?

УЗД судин правої кінцівки та рентгенографія правої стопи в 2-х проекціях Ultrasound of vessels of the right limb and X-ray of the right foot in 2 projections

Рентгенографія правої стопи в 2-х проекціях X-ray of the right foot in 2 projections

УЗД судин правої нижньої кінцівки Ultrasound of vessels of the right lower limb

Реовазографія 1-3 пальців правої стопи Rheovasography of 1-3 toes of the right foot

Біохімічні обстеження крові Biochemical blood tests

80 / 200
При променевому ураженні шкіри у хворого 33-х років спостерігається вологий дерматит, пухирі малі, ненапружені, займають менш ніж 50% поля. Така клінічна картина виникає при дозі опромінення: In case of radiation damage to the skin, a 33-year-old patient has moist dermatitis, the blisters are small, non-tense, occupying less than 50% of the field. This clinical picture occurs with a dose of radiation :

15-20 Гр 15-20 Gy

7-13 Гр 7-13 Gy

20-30 Гр 20-30 Gy

5-8 Гр 5-8 Gy

10-15 Гр 10-15 Gy

81 / 200
Дитина 15-ти років доставлена непритомною до приймального відділення бригадою швидкої допомоги у супроводі батьків. Хворий потребує негайної допомоги і госпіталізації у ВРІТ. Чи потрібно лікарю отримати згоду на медичне втручання? A 15-year-old child was brought unconscious to the reception department by an ambulance team accompanied by his parents. The patient needs immediate help and hospitalization in the intensive care unit. Does the doctor need to obtain medical consent intervention?

В даному випадку згода не потрібна Consent is not required in this case

Батьки мають право вибору методів медичного втручання Parents have the right to choose methods of medical intervention

Медичне втручання особам від 15 до 18 років проводиться за їх згодою Medical intervention for persons aged 15 to 18 is carried out with their consent

Лікар зобов’язаний пояснити пацієнтові в доступній формі методи i об’єм медичного втручання The doctor is obliged to explain to the patient in an accessible form the methods and scope of medical intervention

Батьки можуть відмовитись від надання допомоги Parents can refuse assistance

82 / 200
При падінні з дерева отриманий відкритий, забруднений землею, перелом стегна. Через три дні загальний стан різко погіршився. ЧСС- 120/хв., температура тіла -31,5°С. Скарги на розпираючий, сильний біль, наростання набряку стегна, з рани випинають м’язи сірого кольору без запаху та гною, під час пальпації визначається підшкірна крепітація, тимпаніт під час перкусії стегна, при натисканні з країв рани виділяться дрібні бульбашки газу. Який найбільш імовірний діагноз? Falling from a tree resulted in an open hip fracture contaminated with earth. Three days later, the general condition deteriorated sharply. Heart rate - 120/min., body temperature -31, 5° C. Complaints of excruciating, severe pain, increasing swelling of the thigh, odorless gray muscles and pus protrude from the wound, subcutaneous crepitation is detected during palpation, tympanitis during percussion of the thigh, small gas bubbles are released from the edges of the wound when pressed . What is the most likely diagnosis?

Газова гангрена Gas gangrene

Правець Tetanus

Сказ Rabies

Сепсис Sepsis

Гнилісна інфекція Put infection

83 / 200
Пацієнт під час ковтання цукерки захрипів, схопився за шию, посинів і через 3 хвилини знепритомнів. Об’єктивно: свідомість відсутня, обличчя і шия ціанотичні, нерегулярні та непродуктивні рухи грудної клітки. На сонних артеріях - слабка пульсація. При пальцевій ревізії ротоглотки визначається округле стороннє тіло, змістити яке не вдається. Спроба змістити його при перекиданні пацієнта через коліно - невдала. Які подальші дії? While swallowing a candy, the patient snored, grabbed his neck, turned blue and fainted after 3 minutes. Objectively: consciousness is absent, the face and neck are cyanotic, irregular and unproductive movements of the chest. There is a weak pulsation on the carotid arteries. During a finger inspection of the oropharynx, a rounded foreign body is identified, which cannot be dislodged. An attempt to dislodge it while rolling the patient over the knee is unsuccessful. What are the further actions?

Крікотиреотомія Cricothyrotomy

Транспортування до стаціонару Transportation to hospital

Верхня трахеотомія Upper tracheotomy

Нижня трахеотомія Lower tracheotomy

Пункція трахеї Trache puncture

84 / 200
Хворий 30-ти років, працівник акумуляторного заводу, скаржиться на інтенсивні колькоподібні болі у животі, відсутність випорожнення та відходження газів впродовж тижня, слабкість. Стан задовільний. Шкіра бліда. Живіт втягнутий. Симптоми подразнення очеревини негативні. Анемія. При оглядовій рентгенографії черевної порожнини дрібні ”чаші Клойбера” в проекції брижі тонкої кишки. Який діагноз найбільш імовірний? A 30-year-old patient, a worker at a battery plant, complains of intense colicky pains in the abdomen, no bowel movement and passing gas for a week, weakness. The condition is satisfactory. The skin is pale . Abdomen is retracted. Symptoms of peritoneal irritation are negative. Anemia. On X-ray examination of the abdominal cavity, small 'Kloiber bowls' are seen in the projection of the mesentery of the small intestine. What is the most likely diagnosis?

Спастична кишкова непрохідність, свинцева колька Spastic intestinal obstruction, lead colic

Рак сигмоподібної кишки Sigmoid colon cancer

Странгуляційна кишкова непрохідність Strangulation intestinal obstruction

Обтураційна кишкова непрохідність Obstructive intestinal obstruction

Паралітична кишкова непрохідність Paralytic intestinal obstruction

85 / 200
У хворого 44-х років скарги на загальну слабкість, гіпертермію до 39°C, свербіння шкіри, висип, болісність і припухлість суглобів. Об’єктивно: АТ- 70/40 мм рт.ст., папульозномакульозний висип, генералізоване збільшення лімфовузлів, припухлість суглобів, збільшення селезінки. 7 днів тому у травмпункті провели первинну хірургічну обробку рани стопи та ввели протиправцеву сироватку. Вкажіть причину розвитку даного стану: A 44-year-old patient complains of general weakness, hyperthermia up to 39°C, skin itching, rash, joint pain and swelling. Objectively: AT- 70/40 mmHg, papulo-macular rash, generalized enlargement of lymph nodes, swelling of joints, enlargement of the spleen. 7 days ago, primary surgical treatment of the foot wound was performed in the trauma center and anti-tetanus serum was administered. Specify the reason for the development of this condition:

Сироваткова хвороба Serum sickness

Геморагічний васкуліт Hemorrhagic vasculitis

Менінгіт Meningitis

Сепсис Sepsis

Анафілактична реакція Anaphylactic reaction

86 / 200
У потерпілого 36-ти років, що переніс закриту черепно-мозкову травму, в процесі проведення ехо-енцефалоскопії виявлено зміщення серединного еха на 5 мм. Про що це свідчить? In a 36-year-old victim who suffered a closed craniocerebral injury, during the echo-encephaloscopy, a 5 mm shift of the median echo was found. What does this indicate ?

Наявність підоболонкової гематоми Presence of submucosal hematoma

Тріщина кісток склепіння черепа Crack of the bones of the vault of the skull

Травматичний субарахноїдальний крововилив Traumatic subarachnoid hemorrhage

Ехо-ЕС патології не виявила Echo-ES did not detect pathology

Перелом основи черепа Skull base fracture

87 / 200
Хвора 28-ми років скаржиться на сильний постійний біль у животі, більше навколо пупка, метеоризм, затримку стула, блювання. Біль спочатку мав переймистий характер. Об’єктивно: температура тіла - 38,2°C. Живіт під час пальпації болючий, петлі кишечника роздуті, при аускультації ослаблені звуки кишкової перистальтики. В крові нейтрофільний лейкоцитоз. Яка найбільш імовірна патологія, що зумовлює таку картину? A 28-year-old patient complains of severe constant pain in the abdomen, more around the navel, flatulence, stool retention, vomiting. At first, the pain had a throbbing character. Objectively : body temperature - 38.2°C. Abdomen is painful during palpation, intestinal loops are distended, during auscultation the sounds of intestinal peristalsis are weakened. Neutrophilic leukocytosis in the blood. What is the most likely pathology causing such a picture?

Кишкова непрохідність Intestinal obstruction

Гострий холецистит Acute cholecystitis

Гострий апендицит Acute appendicitis

Гострий панкреатит Acute pancreatitis

Напад ниркової кольки Attack of renal colic

88 / 200
У раніше здорової дитини 6 місяців на грудному вигодовуванні на 2-й день після вживання молочної каші температура тіла - 39°C, випорожнення щогодини, розріджені, зі слизом, зеленого кольору з домішкою свіжої крові. В цьому випадку перш за все слід запідозрити: A previously healthy 6-month-old breastfed child on the 2nd day after eating milk porridge has a body temperature of 39°C, bowel movements every hour, loose, with mucus, green color with an admixture of fresh blood. In this case, first of all, one should suspect:

Сальмонельоз Salmonellosis

Лямбліоз кишковий Intestinal giardiasis

Ротавірусну інфекцію Rotavirus infection

Харчову алергію Food allergy

Синдром подразненої кишки Irritable bowel syndrome

89 / 200
Дитина 5-ти років страждає на закрепи. Останнє випорожнення кишечника 4 дні тому. Скаржиться на біль у животі і тазовій ділянці. При огляді дитина бліда, живіт здутий, напружений, шкіра над промежиною не змінена. Яку допомогу необхідно надати дитині? A 5-year-old child suffers from constipation. The last bowel movement was 4 days ago. He complains of pain in the abdomen and pelvic area. On examination, the child is pale, the abdomen is distended, tense, the skin over the perineum is not changed. What help should be given to the child?

Сифонна клізма Siphon enema

Газовідвідна трубка Gas outlet tube

Послаблюючі ліки Relaxing drugs

Послаблююча свічка Weakening candle

Лікувальна клізма Medicinal enema

90 / 200
На місці дорожньо-транспортної пригоди знайдено дитину в напівнепритомному стані з кровотечею із лівого стегна. Периферичний пульс слабкий. АТ знижений, ЧСС- 120/хв. В якому положенні слід транспортувати потерпілого до спеціалізованого стаціонару? A child was found at the scene of a traffic accident in a semi-conscious state with bleeding from the left thigh. Peripheral pulse is weak. Blood pressure is low, heart rate is 120/min. In what position should the victim be transported to a specialized hospital?

Положення Тренделенбурга Trendelenburg Regulation

Напівсидяче положення Semi-sitting position

Накласти комір Шанца Apply Shantz collar

Укласти потерпілого на дошку і зафіксувати на ній Place the victim on the board and fix it

Положення на правому боці Position on right side

91 / 200
У новонародженої доношеної дитини віком 2 дні розвинулося багаторазове блювання з домішками жовчі, наростає здуття живота. Меконіальний стілець відсутній від народження, гази не відходять. Об’єктивно: живіт різко здутий, виражена венозна сітка на передній черевній стінці, контуруються роздуті петлі кишечника, після очисної клізми стул та гази не відходять. Рентгенологічно виявляються розширені та заповнені газом петлі товстої кишки. Який найбільш імовірний діагноз? A 2-day-old newborn full-term child developed multiple vomiting with bilious impurities, abdominal distension is increasing. Meconium stool is absent from birth, gases do not pass. Objectively: abdomen sharply distended, a marked venous network on the anterior abdominal wall, swollen loops of intestines are contoured, stools and gases do not pass after a cleansing enema. X-rays show enlarged and gas-filled loops of the colon. What is the most likely diagnosis?

Вроджена низька непрохідність кишок Congenital low intestinal obstruction

Вроджена висока непрохідність кишок Congenital high intestinal obstruction

Перитоніт новонароджених Neonatal peritonitis

Виразково-некротичний ентероколіт новонародженого Necrotic ulcerative enterocolitis of a newborn

Адрено-генітальний синдром Adreno-genital syndrome

92 / 200
У хворого 52-х років через 20 хвилин після гемотрансфузії одногрупної крові з’явилися загальний дискомфорт, біль в м’язах кінцівок, біль у попереку, головний біль, підвищення температури тіла до 37°C. Які лікарські засоби необхідно ввести в першу чергу? A 52-year-old patient developed general discomfort, pain in the muscles of the limbs, lower back pain, headache, 20 minutes after hemotransfusion of the same blood group an increase in body temperature up to 37°C. What medicines should be administered first?

Внутрішньовенне введення ізотонічного розчину натрію хлориду Intravenous administration of isotonic sodium chloride solution

Антибіотики Antibiotics

Анальгін Analgin

Сульфаніламід Sulphanilamide

Нестероїдні протизапальні препарати Nonsteroidal anti-inflammatory drugs

93 / 200
Вагітна з терміном 32 тижні страждає на міастенію. З’явилися розлади дихання, тахікардія, психомоторне збудження, яке чергується з млявістю, апатією, парезом кишечнику та сфінктерів. Першочергові заходи невідкладної допомоги: A 32-week pregnant woman suffers from myasthenia gravis. Breathing disorders, tachycardia, psychomotor excitement, which alternates with lethargy, apathy, paresis of the intestines and sphincters appeared. Primary emergency measures:

Призначення прозерину Proserin appointment

Профілактика гіпоксії плоду Prevention of fetal hypoxia

ШВЛ с застосуванням міорелаксантів курареподібної дії Ventilator with the use of curare-like muscle relaxants

Термінове розродження Urgent delivery

Введення транквілізаторів Introduction of tranquilizers

94 / 200
Хворий 38-ми років протягом тривалого часу відчував зубний біль. Згодом з’явилися біль голови і ока, загальна слабкість, підвищилася температура тіла. Об’єктивно: хемоз кон’юнктиви, застійна ін’єкція очного яблука, екзофтальм, обмеження рухів очного яблука. В крові: лейкоцитоз, ШОЕ-24 мм/год. На рентгенограмі орбіт патології не виявлено. Який найбільш імовірний діагноз? A 38-year-old patient had a toothache for a long time. Later, headache and eye pain appeared, general weakness, body temperature rose. Objectively: chemosis conjunctivae, congestive injection of the eyeball, exophthalmos, restriction of eyeball movements. In the blood: leukocytosis, ESR-24 mm/h. No pathology was detected on the x-ray of the orbits. What is the most likely diagnosis?

Флегмона орбіти Phlegmon of the orbit

Запальний псевдотумор орбіти Inflammatory pseudotumor of the orbit

Ретробульбарний крововилив Retrobulbar hemorrhage

Целюліт орбіти Cellulitis of the orbit

Теноніт Tenonite

95 / 200
Мати залишила здорового сина 2,5 років із старшою дочкою, хворою на ГРВІ. Через 3 години повернення додому, вона помітила у сина частий кашель. На другий день стан його погіршився, температура тіла - 38°C, ЧД- 42/хв., ЧСС- 132/хв., ціаноз шкіри. Перкуторно справа нижче кута лопатки вкорочення звуку, аускультативно - в цьому місці різке ослаблення дихання. На Rо ОГК ателектаз правих сегментів S4 і S5, тінь органів середостіння зміщена вправо. Яка імовірна причина такого стану дитини? A mother left a healthy 2.5-year-old son with an older daughter who was sick with ARVI. 3 hours after returning home, she noticed a frequent cough in her son. On the second day, the condition it worsened, body temperature - 38°C, heart rate - 42/min., heart rate - 132/min., cyanosis of the skin. Percussion on the right below the angle of the scapula, shortening of the sound, auscultation - a sharp weakening of breathing in this place. On Ro OGK, atelectasis of the right segments S4 and S5, the shadow of the mediastinal organs is shifted to the right. What is the probable cause of this condition of the child?

Стороннє тіло бронхів Bronchi foreign body

Напружений пневмоторакс Tension pneumothorax

ГРВІ ARV

Гостра пневмонія Acute pneumonia

Гострий обструктивний бронхіт Acute obstructive bronchitis

96 / 200
До дільничого гінеколога звернулась жінка зі скаргами на незначні кров’янисті виділення з піхви, болі внизу живота. Остання нормальна менструація 2 місяці тому. Імунологічний тест на вагітність позитивний. Об’єктивно: живіт під час пальпації м’який, болючий в нижніх відділах. Виділення кров’янисті незначні. Яке додаткове обстеження необхідне для підтвердження діагнозу? A woman came to the district gynecologist with complaints of minor vaginal bleeding, pain in the lower abdomen. The last normal menstruation was 2 months ago. The immunological pregnancy test is positive. Objectively: the abdomen during palpation is soft, painful in the lower parts. Blood discharge is insignificant. What additional examination is necessary to confirm the diagnosis?

Ультразвукове обстеження Ultrasound examination

Лапароскопічне обстеження Laparoscopic examination

Рентгенологічне обстеження X-ray examination

Пункція заднього склепіння піхви Puncture of the posterior vault of the vagina

Загальний аналіз крові General blood test

97 / 200
Хворий 50-ти років поступив до приймального відділення лікарні зі скаргами на різкий головний біль, запаморочення, миготіння ”мушок” перед очима, відчуття жару та тремтіння в усьому тілі, слабкість правих руки та ноги. Об’єктивно: Ps- 92/хв., АТ- 180/100 мм рт.ст., акцент II тону над аортою. У сечі під час кризу: білок - 0,033 г/л, ер.- 4-8 в полі зору. Який патологічний стан розвинувся у хворого? A 50-year-old patient was admitted to the hospital's reception department with complaints of a sharp headache, dizziness, flickering 'flies' in front of his eyes, a feeling of heat and trembling in the whole body , weakness of the right arm and leg. Objectively: Ps- 92/min., BP- 180/100 mm Hg, emphasis of the II tone over the aorta. In the urine during the crisis: protein - 0.033 g/l, er. - 4-8 in the field of vision. What pathological condition has developed in the patient?

Ускладнений гіпертонічний криз Complicated hypertensive crisis

Неускладнений гіпертонічний криз Uncomplicated hypertensive crisis

Тиреотоксичний криз Thyrotoxic crisis

Епілептиформний криз Epileptiform crisis

Адісонічний криз Addisonian Crisis

98 / 200
Під час бойових дій супротивником була застосована хімічна зброя. У постраждалих військових ейфорія або дисфорія, зорові та тактильні галюцинації, позитивні та негативні емоційні реакції. Уражені не виконують наказів, дивно поводяться. Виникла паніка. В потерпілих визначаються тахікардія та гіпертермія. Яка група бойових хімічних речовин була використана супротивником? During hostilities, chemical weapons were used by the enemy. Affected soldiers experience euphoria or dysphoria, visual and tactile hallucinations, positive and negative emotional reactions. Those affected do not follow orders, behave strangely. Panic has arisen. Tachycardia and hyperthermia are detected in the victims. What group of chemical warfare agents was used by the enemy?

Психотодіслептичної дії Psychotodysleptic effects

Нервово-паралітичної дії Nerve-paralytic effect

Подразнюючої дії Irritating action

Пульмотоксичної дії Pulmotoxic effect

Загальноотруйної дії Generally poisonous

99 / 200
Під час хуліганської бійки постраждалий отримав ножове поранення у епігастральну область. Зовнішніх ознак кровотечі з рани немає. Постраждалий збудженний, більш якісно оглянути себе не дозволяє. Наполягає на тому, щоб йти додому. Яка тактика ведення постраждалого найбільш вірна? During a hooligan fight, the victim was stabbed in the epigastric area. There are no external signs of bleeding from the wound. The victim is agitated, and does not allow a better examination of himself. He insists that to go home. Which tactic of managing the victim is the most correct?

Госпіталізувати у хірургічний стаціонар Hospitalize in a surgical hospital

Відпустити додому Let go home

Направити до поліклініки Send to clinic

З хворого взяти розписку про відмову Take a refusal receipt from the patient

Рекомендувати звернутися до стаціонару Recommend to go to a hospital

100 / 200
Пацієнт 50-ти років, що перебуває у інфарктному відділенні з трансмуральним інфарктом, раптово знепритомнів. Об’єктивно: зупинка серцевої діяльності та дихання, електромеханічна дисоціація. Розпочато серцево-легеневу реанімацію. Які наступні дії? A 50-year-old patient in the infarct department with a transmural infarct suddenly fainted. Objectively: cardiac and respiratory arrest, electromechanical dissociation. Cardiopulmonary resuscitation was initiated -pulmonary resuscitation. What are the next actions?

Внутрішньосерцеве введення адреналіну Intracardiac administration of epinephrine

Дефібриляція Defibrillation

Внутрішньовенне введення строфантину Intravenous Strophanthin

Внутрішньовенне введення новокаїнаміду Intravenous administration of novocaine

Внутрішньовенне введення лідокаїну Intravenous administration of lidocaine

101 / 200
Хвора 42-х років надійшла в урологічне відділення зі скаргами на часті приступи гострих болів у правій поперековій області, домішка крові в сечі. Уперше занедужала 3 місяці тому, коли після фізичного навантаження вперше з’явилися вищеописані скарги. З анамнезу відомо, що вже впродовж 2-х років із сечею періодично відходить велика кількість піску. На момент огляду симптом Пастернацького негативний із двох сторін. Який метод дослідження варто застосувати в першу чергу з метою уточнення діагнозу? A 42-year-old patient came to the urology department with complaints of frequent attacks of acute pain in the right lumbar region, blood in the urine. She first fell ill 3 months ago, when after physical exertion, the above-described complaints appeared for the first time. From the anamnesis, it is known that a large amount of sand has periodically been excreted in the urine for 2 years. At the time of examination, Pasternacki's symptom is negative on both sides. What research method should be used first in order to clarify diagnosis?

УЗД нирок, сечоводів, сечового міхура Ultrasound of kidneys, ureters, bladder

Комп’ютерна томографія Computed tomography

Антеградна пієлографія Antegrade pyelography

Екскреторна урографія Excretory urography

Цистоскопія Cystoscopy

102 / 200
У хворого 72-х років раптово розвинулось блювання кров’ю з крововтратою до 1,0 л. Об’єктивно: АТ- 70/40 мм рт.ст., ЧСС-112/хв. ЦВТ- 0. Які інфузійні середовища першочергово треба застосувати для лікування? A 72-year-old patient suddenly developed vomiting of blood with blood loss up to 1.0 L. Objectively: blood pressure - 70/40 mm Hg ., heart rate-112/min. CVT- 0. What infusion media should be used primarily for treatment?

Кристалоїдні розчини Crystalloid solutions

Жирові емульсії Fat emulsions

Розчини глюкози Glucose solutions

Колоїдні розчини Colloidal solutions

Свіжозаморожена плазма Fresh-frozen plasma

103 / 200
Жінку 77-ми років доставлено до лікарні непритомною. Неврологічний статус: лівобічна параплегія. Протромбін за Квіком становить 108%. На КТ-сканах відзначається: у правій півкулі головного мозку ділянка з нерівномірним зниженням оптичної щільності. Який патологічний стан розвинувся у пацієнтки? A 77-year-old woman was brought to the hospital unconscious. Neurological status: left-sided paraplegia. Quick's prothrombin is 108%. CT scans show: in the right hemisphere of the head an area of ​​the brain with an uneven decrease in optical density. What pathological condition has developed in the patient?

Ішемічний інсульт Ischemic stroke

Менінгоенцефаліт Meningoencephalitis

Метастази у головний мозок Metastases in the brain

Геморагічний інсульт Hemorrhagic stroke

Субарахноїдальний крововилив Subarachnoid hemorrhage

104 / 200
При аварії на військових сховищах виник викид отруйного газу. Під його впливом у постраждалих упродовж декількох хвилин з’явилися задуха, бронхорея, гіперсалівація, клонікотонічні судоми. Який препарат необхідно використати у якості антидота? During the accident at the military warehouses, there was a release of poisonous gas. Under its influence, the victims developed suffocation, bronchorrhoea, hypersalivation, clonicotonic convulsions within a few minutes. What drug is needed use as an antidote?

Атропін внутрішньовенно Atropine IV

Аскорбінова кислота внутрішньовенно Ascorbic acid intravenously

Глюконат кальцію повільно внутрішньовенно Calcium gluconate slowly intravenously

Адреналін внутрішньовенно Adrenaline intravenously

Лідокаїн внутрішньовенно Lidocaine IV

105 / 200
Пацієнт 59-ти років проходить курс реабілітаційного лікування після перенесеного інфаркту міокарда. Гемодинамічні показники стабільні. Фракція викиду 50%. Які засоби профілактики раптової серцевої смерті потрібно застосувати у даного пацієнта? A 59-year-old patient is undergoing rehabilitation treatment after a myocardial infarction. Hemodynamic parameters are stable. Ejection fraction is 50%. What means of prevention of sudden cardiac death should be used in this patient the patient?

бета-адреноблокатори, іАПФ, статини beta blockers, ACE inhibitors, statins

Діуретики, іАПФ, статини Diuretics, ACE inhibitors, statins

Хірургічна корекція Surgical correction

Аміодарон, а-адреноблокатори Amiodarone, α-adrenoblockers

Антагоністи кальцію, іАПФ, статини Calcium antagonists, ACE inhibitors, statins

106 / 200
До приймального відділення доставлено двох підлітків у важкому стані. Скарги на інтенсивний біль голови, кількаразове блювання, порушення зору. Дані скарги виникли після вживання сумнівного алкоголю. Діагностоване отруєння метанолом. Який антидот необхідно використати в даному випадку? Two teenagers were brought to the reception department in serious condition. Complaints of intense headache, repeated vomiting, impaired vision. These complaints arose after drinking dubious alcohol. Diagnosed methanol poisoning What antidote should be used in this case?

Етиловий спирт Ethyl alcohol

Метиленовий синій Methylene blue

Тіосульфат натрію Sodium thiosulfate

Унітіол Unithiol

Атропіну сульфат Atropine sulfate

107 / 200
Хворий з опіками обох гомілок 10% поверхні тіла, стадія 2-А, опіковий шок середньої важкості. Яку невідкладну допомогу необхідно надати? Patient with burns on both legs of 10% of the body surface, stage 2-A, burn shock of moderate severity. What emergency care should be provided?

Знеболювання та введення розчину Рінгер-лактату Anesthesia and injection of Ringer's lactate solution

Введення діуретиків та асептична пов’язка на раневу поверхню Introduction of diuretics and aseptic dressing on the wound surface

Введення антибіотиків та охолодження гомілок Introduction of antibiotics and cooling of lower legs

Введення колоідних розчинів Introduction of colloidal solutions

Знеболювання та введення кортизону Analgesia and cortisone

108 / 200
Хворого 47-ми років доставлено в токсикологічне відділення в тяжкому стані. Об’єктивно: свідомість за типом оглушення, АТ- 75/40 мм рт.ст., ЧСС- 40/хв. З анамнезу: 1 годину тому прийняв 3 таблетки клофеліну з суїцидальною метою. Діагноз: отруєння клофеліном. Яка тактика лікаря? A 47-year-old patient was brought to the toxicology department in serious condition. Objectively: consciousness according to the type of stunning, blood pressure - 75/40 mm Hg, Heart rate - 40/min. From the anamnesis: 1 hour ago, he took 3 tablets of clofelin with suicidal intent. Diagnosis: clofelin poisoning. What are the doctor's tactics?

Інфузійна терапія, атропіну сульфат в/в, промивання шлунка Infusion therapy, atropine sulfate IV, gastric lavage

Промивання шлунка, спостереження Gastric lavage, observation

Преднізолон в/в, інфузійна терапія, промивання шлунка Prednisolone IV, infusion therapy, gastric lavage

Кордіамін в/в, інфузійна терапія Cordiamine IV, infusion therapy

Інфузійна терапія, промивання шлунка Infusion therapy, gastric lavage

109 / 200
В гінекологічне відділення поступила хвора із значною кровотечею із статевих шляхів, болями внизу живота. В анамнезі: стоїть на обліку в ж/к з вагітністю 12 тижнів. Об’єктивно: хвора бліда, АТ- 100/60 мм рт.ст., Ps- 90-100/хв. Із статевих шляхів значні кров’янисті виділення. Який найбільш імовірний діагноз? A patient was admitted to the gynecology department with significant bleeding from the genital tract, pain in the lower abdomen. History: she is registered in the hospital with a pregnancy of 12 weeks. About' objectively: the patient is pale, blood pressure - 100/60 mm Hg, Ps - 90-100/min. There is significant bloody discharge from the genital tract. What is the most likely diagnosis?

Спонтанний аборт. Геморагічний шок І ступеня Spontaneous abortion. Hemorrhagic shock of the 1st degree

Загроза переривання вагітності Threat of abortion

Самовільний аборт, що починається Spontaneous abortion starting

Кровотеча із вагіни Bleeding from the vagina

Неповний аборт Incomplete abortion

110 / 200
Пішохід 34-х років збитий автомашиною, впав на спину та вдарився шиєю при падінні об бордюр тротуару. Стан середньої важкості. Є загальна загальмованість при збереженій свідомості та орієнтуванні, гіперемія обличчя, локалізований біль у шиї на боці удару. Відмічається тахікардія, підвищення артеріального тиску. Утруднення дихання не відмічається. Можна думати про пошкодження шийного відділу хребта. Який засіб транспортної іммобілізації слід використати? A 34-year-old pedestrian was hit by a car, fell on his back and hit his neck when falling on the curb of the sidewalk. The condition is of moderate severity. There is general retardation with preserved consciousness and orientation, hyperemia of the face, localized pain in the neck on the side of the impact. Tachycardia, increased blood pressure is noted. Difficulty breathing is not noted. It is possible to think about damage to the cervical spine. What means of transport immobilization should be used?

Комір Шанца Schantz Collar

Шина Пирогова Shina Pirogov

Комір Крамера Cramer Collar

Шина Дезо Deso tire

Комір Еланського Elansky collar

111 / 200
Пішохід 62-х років під час ожеледиці послизнувся та впав на руку на бордюр тротуару. Є локалізований біль у ділянці верхньої третини лівого передпліччя. Спостерігаються тахікардія, підвищення артеріального тиску, припухлість, деформація, синець та крепітація в ділянці верхньої третини лівого передпліччя, рухи кінцівки неможливі. Можна припустити пошкодження верхньої третини лівого передпліччя. Як ви будете транспортувати хворого? A 62-year-old pedestrian slipped and fell on his hand on the curb of the sidewalk during the ice. There is localized pain in the upper third of the left forearm. Tachycardia, increased blood pressure are observed , swelling, deformation, bruising and crepitus in the area of ​​the upper third of the left forearm, movements of the limb are impossible. Damage to the upper third of the left forearm can be assumed. How will you transport the patient?

Наклавши шину Крамера від верхньої третини плеча до п’ястно-фалангових суглобів Putting a Kramer splint from the upper third of the shoulder to the carpo-phalangeal joints

Наклавши пов’язку Дезо з валиком в пахвовій ділянці Having applied a Deso bandage with a roller in the armpit

Наклавши шину Крамера з фіксацією плечового, ліктьового, променевозап’ясткового суглобів Having applied Kramer's splint with fixation of shoulder, elbow, radiocarpal joints

В напівсидячому положенні з палкою в ліктьових згинах In a semi-sitting position with a stick in the elbows

Прибинтувавши праву верхню кінцівку до грудної клітини та здорової кінцівки Bandaging the right upper limb to the chest and healthy limb

112 / 200
У хворого після автомобільної аварії з’явилися скарги на різку задишку, кашель з кров’ю. Об’єктивно: шкіра бліда, ціанотична. Підшкірна емфізема в ділянці грудної клітки, живота, шиї справа. Аускультативно: справа дихання не вислуховується. Ps-130/хв., АТ95 /60 мм рт.ст., Ht- 0,25, Hb- 88 г/л. Які першочергові заходи лікаря на до-госпітальному етапі? After a car accident, the patient complained of shortness of breath, coughing up blood. Objectively: the skin is pale, cyanotic. Subcutaneous emphysema in the chest area chest, abdomen, neck on the right side. Auscultation: breathing is not heard on the right side. Ps-130/min., АТ95 /60 mm Hg, Ht- 0.25, Hb- 88 g/l. What are the primary measures of the doctor to hospital stage?

Активна аспірація повітря справа Active air aspiration on the right

Негайна штучна вентиляція легень Immediate CPR

Трансфузія еритромаси відповідно до групової і резусної належності Erythromass transfusion according to group and rhesus affiliation

Колоїди, еритроцитарна маса, кристалоїди Colloids, erythrocyte mass, crystalloids

Дофамін 2-5 мкг/кг/хв., інфузія колоїдних розчинів Dopamine 2-5 μg/kg/min, infusion of colloidal solutions

113 / 200
Хвора 24-х років страждає на розсіяний склероз з демієлінізуючим процесом у спинному мозку. Виникла гостра затримка сечі. Який найбільш імовірний рівень локалізації ураження? A 24-year-old patient suffers from multiple sclerosis with a demyelinating process in the spinal cord. Acute urinary retention has occurred. What is the most probable level of localization of the lesion?

Надкрижовий Suprasacral

Крижовий Kryzhovy

Шийний Cervical

Церебральний Cerebral

Грудний Breast

114 / 200
У приймальне відділення через 2 години після травми грудей доставили потерпілого віком 37 років. Діагноз чергового лікаря: субтотальний лівобічний гемоторакс. Розпочато комплекс протишокових заходів. У зв’язку з затримкою хірургів, за невідкладними показаннями лікарем виконано пункцію плевральної порожнини в VII міжребер’ї і констатовано, що отримана кров формується у згусток. Свідченням чого є дана проба? 2 hours after a chest injury, a 37-year-old victim was brought to the reception department. The doctor on duty's diagnosis: subtotal left-sided hemothorax. A complex of anti-shock measures was initiated. In connection with due to the delay of the surgeons, according to urgent indications, the doctor performed a puncture of the pleural cavity in the VII intercostal space and found that the resulting blood forms a clot. What does this sample prove?

Кровотеча, що триває Ongoing bleeding

Початок дисемінованого внутрішньосу-динного згортання крові Onset of disseminated intravascular coagulation

Загроза набряку легень Threat of pulmonary edema

Тампонада серця Cardiac tamponade

Наявність гнійного процесу в плевральній порожнині Presence of a purulent process in the pleural cavity

115 / 200
Хворого 28-ми років екстрено доставлено до операційної з приводу профузної шлунковокишкової кровотечі. Загальний стан тяжкий, свідомість - оглушення, АТ-80/40 мм рт.ст., ЧСС- 110/хв., олігурія. Вкажіть об’єм крововтрати: A 28-year-old patient was urgently taken to the operating room due to profuse gastrointestinal bleeding. The general condition is serious, consciousness - stupor, blood pressure 80/40 mm Hg. , heart rate - 110/min., oliguria. Specify the volume of blood loss:

30-40% дефіциту ОЦК (>1750 мл) 30-40% BCC deficiency (>1750 ml)

15% дефіциту ОЦК (750-1250 мл ) 15% deficit of BCC (750-1250 ml)

Крововтрати немає No blood loss

20-25% дефіциту ОЦК (1250-1750 мл ) 20-25% deficit of BCC (1250-1750 ml)

>40% дефіциту ОЦК (>2000 мл ) >40% BCC deficiency (>2000 ml)

116 / 200
У дитини 12-ти років з нервово-артритичним діатезом після вживання в їжу значної кількості м’яса з кетчупом раптово виник гострий переймоподібний біль у животі та попереку, який іррадіює у статеві органи. При сечовипусканні отримано каламутну сечу з домішками крові. Найбільш імовірна причина гематурії? A 12-year-old child with neuro-arthritic diathesis, after eating a large amount of meat with ketchup, suddenly developed acute spasm-like pain in the abdomen and lower back, which radiates to the genitals. When urinating, cloudy urine with blood impurities was obtained. The most likely cause of hematuria?

Ниркова колька Renal colic

Травматичне ушкодження сечовивідних шляхів Traumatic injury of the urinary tract

Гострий гломерулонефрит Acute glomerulonephritis

Нефритичний синдром Nephritic syndrome

Геморагічний цистит Hemorrhagic cystitis

117 / 200
Рядовий під час вибуху відкинутий вибуховою хвилею і при падінні вдарився головою об землю. Встановлено діагноз: вибухова травма. Закрита черепно-мозкова травма. Забій головного мозку важкого ступеня. Перелом кісток склепіння черепа. Підшкірна гематома лівої скроневої ділянки. Стиснення головного мозку внутрішньочерепною гематомою. Травматична кома. Після надання першої лікарської допомоги евакуація буде здійснена: During the explosion, the private was thrown by the blast wave and hit his head on the ground when he fell. The diagnosis was established: blast injury. Closed cranial brain injury. Severe brain contusion. Fracture of the bones of the vault of the skull. Subcutaneous hematoma of the left temporal area. Compression of the brain by an intracranial hematoma. Traumatic coma. After providing first aid, evacuation will be carried out:

У першу чергу лежачи в фіксованому положенні на боку Primarily lying in a fixed position on the side

Не буде здійснюватись Will not be implemented

У першу чергу лежачи в фіксованому положенні на спині Primarily lying in a fixed position on the back

У першу чергу лежачи в фіксованому положенні на животі Primarily lying in a fixed position on the stomach

У другу чергу лежачи в фіксованому положенні на боку Secondly lying in a fixed position on the side

118 / 200
Хвора 37-ми років звернулася за медичною допомогою зі скаргами на наявність ділянки почервоніння шкіри овальної форми в ділянці лівого стегна, субфебрилітет. Хворіє 3 тижні. В анамнезі - укус кліща. Об’єктивно: на внутрішній поверхні стегна - пляма розміром 10х15 см з чіткими контурами, не болюча. Центральна частина - вишневого кольору, середня - блідо-рожевого, по периферії - яскраво-червона. Який найбільш імовірний діагноз? A 37-year-old patient sought medical help with complaints of the presence of an oval-shaped area of ​​skin redness in the area of ​​the left thigh, low-grade fever. She has been ill for 3 weeks. She has a history of a bite mite. Objectively: on the inner surface of the thigh - a spot measuring 10x15 cm with clear contours, not painful. The central part is cherry-colored, the middle - pale pink, on the periphery - bright red. What is the most likely diagnosis?

Лайм-бореліоз Lyme borreliosis

Вузлова еритема Erythema nodosa

Бешиха стегна Bishema hip

Алергічний дерматит Allergic dermatitis

Багатоформна ексудативна еритема Multiform exudative erythema

119 / 200
Хворий 29-ти років захворів гостро 18 годин тому: після вживання заливної риби з’явилися нудота, повторне блювання, часті пінисті рідкі зеленуваті випорожнення, підвищення температури до 39°C. Об’єктивно: стан важкий, блідий, млявий, тургор шкіри різко знижений, сухість слизової оболонки рота, АТ- 80/40 мм рт.ст., пульс слабкого наповнення, Ps- 112/хв., живіт болючий в епігастрії, біляпупковій та ілеоцекальній ділянках, зменшення виділення сечі. Які невідкладні терапевтичні заходи? A 29-year-old patient became acutely ill 18 hours ago: nausea, repeated vomiting, frequent frothy liquid greenish stools, temperature rise to 39 ° C. Objectively: the condition is severe, pale, lethargic, skin turgor is sharply reduced, dryness of the oral mucosa, blood pressure - 80/40 mm Hg, weak pulse, Ps - 112/min, abdominal pain in the epigastrium , near-umbilical and ileocecal areas, decrease in urine output. What are the urgent therapeutic measures?

Внутрішньовенне введення сольових розчинів Intravenous administration of saline solutions

Внутрішньовенне введення реополіглю-кіну Intravenous administration of rheopolyglucin

Внутрішньовенне введення розчину глюкози Intravenous administration of glucose solution

Парентеральне введення антибіотиків Parenteral administration of antibiotics

Введення глюкокортикостероїдів Introduction of glucocorticosteroids

120 / 200
Хворий надійшов у лікарню на третій день захворювання з t° - 39°C, головним болем, ознобом. Захворювання почалося з появи папули у пахвинній області. Наступного дня з’явився пухирець із темним вмістом, що потім розкрився з утворенням болючої ранки з жовтуватим дном й болючим синьо-червоним інфільтратом в пахвинній області розміром 4 х4 см. Які заходи необхідно провести в першу чергу? The patient came to the hospital on the third day of the disease with t° - 39°C, headache, chills. The disease began with the appearance of a papule in the inguinal region. The next day from 'a blister with dark contents appeared, which then opened with the formation of a painful wound with a yellowish bottom and a painful blue-red infiltrate in the inguinal area measuring 4 x 4 cm. What measures should be taken first?

Ізоляція хворого з протиепідемічними заходами Isolation of the patient with anti-epidemic measures

Введення протиправцевої сироватки Tetanus serum administration

Введення жарознижуючих препаратів Introduction of antipyretic drugs

Накласти пов’язку на рану Put a bandage on the wound

Первинна хірургічна обробка рани Primary surgical treatment of the wound

121 / 200
Хлопчик 10-ти місяців бригадою швидкої допомоги доставлений у реанімаційне відділення. Під час проведення серцево-легеневої реанімації на електрокардіограмі реєструється шлуночкова брадикардія. Якому з наведених медикаментозних заходів необхідно надати перевагу? A 10-month-old boy was brought to the intensive care unit by the ambulance crew. During cardiopulmonary resuscitation, ventricular bradycardia was registered on the electrocardiogram. Which of the following medical measures should be given to preference?

Внутрішньовенне введення атропіну 0,01 мг/кг Intravenous administration of atropine 0.01 mg/kg

Електрична дєфі6риляція серця Electrical defibrillation of the heart

Внутрішньовенне введення мезатону Intravenous administration of mesatone

Внутрішньовенне введення 4% NaHCO3 - 2 мг/кг Intravenous administration of 4% NaHCO3 - 2 mg/kg

Електрична дєфі6риляція серця + введення адреналіну Electric defibrillation of the heart + injection of adrenaline

122 / 200
Новонароджена дитина народилась в стані асфіксії. За шкалою Апгар 4-5 балів. ЧСС110 /хв. Яка частота серцевих скорочень є показанням для штучної вентиляції легенів у новонароджених? A newborn baby was born in a state of asphyxia. On the Apgar scale, 4-5 points. Heart rate 110/min. What heart rate is an indication for artificial ventilation of the lungs in newborns?

Менше 100 скорочень за 1 хвилину Less than 100 cuts in 1 minute

130 скорочень за 1 хвилину 130 cuts in 1 minute

110 скорочень за 1 хвилину 110 cuts in 1 minute

140 скорочень за 1 хвилину 140 cuts in 1 minute

120 скорочень за 1 хвилину 120 cuts in 1 minute

123 / 200
Жінка 63-х років впала в відкритий люк глибиною 5 м. Під час огляду лікарем збуджена, праве стегно збільшене в розмірах, деформоване, шкіра напружена, з синцями. Ступня ротована зовні. Навантаження на кістки тазу безболісне. АТ- 90/60 мм рт.ст., Ps- 120/хв. Який попередній діагноз можна поставити? A 63-year-old woman fell into an open hatch with a depth of 5 m. During the examination by the doctor, she was agitated, her right thigh was enlarged, deformed, the skin was tense, with bruises. The foot is externally rotated. The load on the pelvic bones is painless. BP - 90/60 mm Hg, Ps - 120/min. What preliminary diagnosis can be made?

Закритий перелом правої стегнової кістки, травматичний шок Closed fracture of the right femur, traumatic shock

Закритий перелом кісток тазу, травматичний шок Closed pelvic fracture, traumatic shock

Забій правого стегна, геморагічний шок Right thigh bruise, hemorrhagic shock

Забій правого стегна, травматичний шок Contusion of the right hip, traumatic shock

Закритий перелом лівої стегнової кістки, геморагічний шок Closed fracture of the left femur, hemorrhagic shock

124 / 200
Потерпілий 30-ти років одержав травму в автомобілі, що перевернувся і зайнявся. Об’єктивно: психомоторне збудження, контакту недоступний. Анізокорія. АТ-60/20 мм рт.ст. Пульс тільки на магістральних артеріях, 60/хв., ритмічний, ниткоподібний. Тахіпное до 30/хв. При пальпації грудної клітки: крепітація VI-IX ребер зліва по передній пахвовій лінії. Деформація правого передпліччя в нижній третині типу ’’багнета” Опік полум’ям грудної клітки, живота і стегон 2 ступеня площею 36% поверхні тіла. З чого треба почати протишокові заходи? A 30-year-old victim was injured in a car that overturned and started. Objectively: psychomotor excitement, contact unavailable. Anisocoria. AT-60/20 mm Hg. Pulse only on main arteries, 60/min., rhythmic, filamentous. Tachypnea up to 30/min. When palpating the chest: crepitation of the VI-IX ribs on the left along the front axillary line. Deformation of the right forearm in the lower third of the type ''' bayonet' Flame burn of the chest, abdomen and thighs of the 2nd degree with an area of ​​36% of the body surface. Where should anti-shock measures be started?

Інтенсивна інфузійна терапія Intensive infusion therapy

Футлярна анестезія ушкодженого передпліччя Case anesthesia of the injured forearm

Інтубація трахеї Tracheal intubation

Введення наркотичних анальгетиків Introduction of narcotic analgesics

Транспортна іммобілізація передпліччя Transport immobilization of the forearm

125 / 200
Хворий 70-ти років скаржиться на стискаючі болі в гомілкових м’язах, що з’являються після ходьби на відстань до 100 м. Після короткочасного відпочинку біль проходить, продовження ходьби знову дає ті ж болі. Працював малярем, палить впродовж останніх 40 років. Хворіє на гіпертонічну хворобу останні 15 років. Який найбільш імовірний діагноз? A 70-year-old patient complains of cramping pains in the calf muscles that appear after walking a distance of up to 100 m. After a short rest, the pain goes away, continuing to walk gives the same pains again. Worked as a painter, smokes for the last 40 years. Suffers from hypertension for the last 15 years. What is the most likely diagnosis?

Облітеруючий атеросклероз судин нижніх кінцівок Obliterating atherosclerosis of vessels of the lower extremities

Плоскостопість Flat feet

Хвороба Рейно Raynaud's disease

Ішіорадикуліт Sciatica

Деформуючий поліартрит Deforming polyarthritis

126 / 200
У хворої 34-х років через 2 тижні після пологів з’явився біль в лівій нижній кінцівці. Ліве стегно і гомілка різко збільшилися в об’ємі за рахунок набряку. Відмічена синюшність шкірних покривів. Пульсація на стегновій і підколінній артеріях збережена. Який найбільш імовірний діагноз? A 34-year-old patient developed pain in the left lower limb 2 weeks after giving birth. The left thigh and lower leg increased dramatically in volume due to swelling . Bluishness of the skin is noted. Pulsation on the femoral and popliteal arteries is preserved. What is the most likely diagnosis?

Ілеофеморальний тромбоз Ileofemoral thrombosis

Гострий артеріальний тромбоз Acute arterial thrombosis

Гострий тромбофлебіт поверхневих вен Acute thrombophlebitis of superficial veins

Облітеруючий ендартеріїт Endarteritis obliterans

Попереково-крижовий радикуліт Lumbosacral sciatica

127 / 200
Породілля 23-х років, на другий день після пологів відчула наростаючий біль в правій нозі, важкість. Об’єктивно: стан хворої середньої важкості. Ps- 100/хв., температура 37,3oC, тони серця приглушені, ритм синусовий, в легенях дихання везикулярне, 18-20/хв. Ліва нога на всьому протязі набрякла, синюшна, порівняно з правою температура знижена. Пульсація артерій лівої ноги на всьому протязі пальпується, ослаблена. Який найбільш імовірний діагноз? A 23-year-old woman in labor, on the second day after giving birth, felt increasing pain in her right leg, heaviness. Objectively: the condition of the patient is of medium severity. Ps- 100/ min., temperature 37.3oC, heart sounds are muffled, sinus rhythm, vesicular breathing in the lungs, 18-20/min. The left leg is swollen throughout, bluish, compared to the right, the temperature is lower. Pulsation of the arteries of the left leg is palpable throughout, weakened. What is the most likely diagnosis?

Гострий клубово-стегновий флеботромбоз Acute iliac-femoral phlebothrombosis

Гострий тромбофлебіт вен правої нижньої кінцівки Acute thrombophlebitis of the veins of the right lower limb

Тромбоемболія клубової артерії Thromboembolism of the iliac artery

Тромбоемболія стегнової артерії Thromboembolism of the femoral artery

Тромбофлебіт глибоких вен правої нижньої кінцівки, післяпологовий сепсис Thrombophlebitis of the deep veins of the right lower limb, postpartum sepsis

128 / 200
Пацієнтка 32-х років скаржиться на гострі болі внизу живота, що виникли раптово після coitus на 14-й день менструального циклу. Турбує слабість, запаморочення, сухість у роті. У наступну годину стан погіршився, жінка знепритомніла. Який можливий діагноз? A 32-year-old female patient complains of sharp pains in the lower abdomen that appeared suddenly after coitus on the 14th day of the menstrual cycle. She is concerned about weakness, dizziness, dry mouth . In the next hour, the condition worsened, the woman fainted. What is the possible diagnosis?

Апоплексія яєчника Ovarian apoplexy

Параметрит Parameter

Апендицит Appendicitis

Аднексит Adnexitis

Коліт Colitis

129 / 200
При проведенні закритого масажу серця людини 76-ти років, що знаходиться у стані клінічної смерті, необхідно здійснювати компресії з частотою: When performing a closed heart massage of a 76-year-old person who is in a state of clinical death, it is necessary to perform compressions with the frequency:

Не менше 100 на 1 хвилину At least 100 for 1 minute

Не менше 80 на 1 хвилину At least 80 for 1 minute

Не менше 120 на 1 хвилину At least 120 for 1 minute

Не менше 40 на 1 хвилину At least 40 for 1 minute

Не менше 60 на 1 хвилину At least 60 for 1 minute

130 / 200
У дитини 2-х років з тетрадою Фалло на фоні плачу почався задишечно-ціанотичний напад. Об’єктивно: шкірні покриви i видимі слизові ціанотичні, тахіпное - 60/хв., ЧСС140 /хв. Який першочерговий захід при купіруванні нападу? A 2-year-old child with tetrad of Fallot had a dyspnoea-cyanotic attack against the background of crying. Objectively: the skin and visible mucous membranes are cyanotic, tachypnea - 60/ min., heart rate 140/min. What is the primary measure for stopping an attack?

Положення з притиснутими до грудей колінами Position with knees pressed to the chest

Застосування серцевих глікозидів Use of cardiac glycosides

Застосування адреноміметиків Use of adrenomimetics

Накладання шунта між легеневою і підключичною артеріями Putting a shunt between the pulmonary and subclavian arteries

Застосування в-адреноблокаторів Use of v-adrenoblockers

131 / 200
Дитина 1-річного віку госпіталізована до інфекційного відділення зі скаргами на багаторазове нестримне блювання, профузні рідкі випорожнення. Об’єктивно: риси обличчя загострені, очі запавші, тургор тканин різко знижений, спостерігається акроціаноз, адинамія. АТ- 55/35 мм рт.ст. Анурія. Який невідкладний стан виник у дитини? A 1-year-old child was hospitalized in the infectious department with complaints of repeated uncontrollable vomiting, profuse liquid stools. Objectively: facial features are sharpened, eyes are sunken, tissue turgor sharply decreased, acrocyanosis, adynamia are observed. Blood pressure - 55/35 mm Hg. Anuria. What emergency condition did the child have?

Гіповолемічний шок Hypovolemic shock

Гостра серцева недостатність Acute heart failure

Гостра надниркова недостатність Acute adrenal insufficiency

Гостра судинна недостатність Acute vascular insufficiency

Гостра печінкова недостатність Acute liver failure

132 / 200
У хворого 63-х років, який зловживав алкоголем впродовж останніх 20-ти років, на фоні хронічної печінкової недостатності у вигляді цирозу печінки та асциту розвинулась масивна кровотеча з варикозно розширених вен стравоходу. На фоні геморагічного шоку у хворого виникла зупинка серцевої діяльності (асистолія) та дихання. Які особливості лікувальної тактики в цьому випадку? A 63-year-old patient who had been abusing alcohol for the past 20 years, against the background of chronic liver failure in the form of liver cirrhosis and ascites, developed massive bleeding with varicose dilated veins of the esophagus. Against the background of hemorrhagic shock, the patient has stopped cardiac activity (asystole) and breathing. What are the peculiarities of treatment tactics in this case?

Проведення комплексу серцево-легеневої реанімації та встановлення зонда Блекмора Performance of complex cardiopulmonary resuscitation and installation of a Blackmore probe

Ендоскопічна зупинка кровотечі Endoscopic stop of bleeding

Проведення комплексу серцево-легеневої реанімації та гемостатичної терапії Performance of complex cardiopulmonary resuscitation and hemostatic therapy

Проведення комплексу серцево-легеневої реанімації та встановлення шлункового зонду Cardio-pulmonary resuscitation complex and gastric tube installation

Електрична дефібриляція Electrical defibrillation

133 / 200
У чоловіка 34-х років, після укусу бджоли виник різкий свербіж, почервоніння шкіри в місці укусу. Через 20 хвилин з’явився різкий біль у животі, блювання, позиви до дефекації. Об’єктивно: шкіра бліда, АТ- 60/20 мм рт.ст., Ps- 100/хв. Який найбільш імовірний діагноз? A 34-year-old man, after a bee sting, developed a sharp itch, reddening of the skin at the site of the bite. After 20 minutes, a sharp pain in the abdomen, vomiting, urges to defecate. Objectively: pale skin, blood pressure - 60/20 mm Hg, Ps - 100/min. What is the most likely diagnosis?

Анафілактичний шок, абдомінальна форма Anaphylactic shock, abdominal form

Гострий апендицит Acute appendicitis

Кетоацидотична кома, абдомінальна форма Ketoacidotic coma, abdominal form

Гіповолемічний шок Hypovolemic shock

Інфаркт міокарда, абдомінальна форма Myocardial infarction, abdominal form

134 / 200
Попутнім транспортом в лікарню доставлена людина. to тіла дорівнює to навколишнього середовища, трупні плями на плечах, спині, сідницях, трупне задубіння, склери підсохлі, фотореакція відсутня. На ЕКГ асистолія. За свідченням супроводжуючих 90 хвилин тому людина знепритомніла і перестала подавати ознаки життя. Чи потрібно проводити реанімаційні заходи? A person was taken to the hospital by the accompanying transport. to of the body is equal to to of the environment, cadaveric spots on the shoulders, back, buttocks, cadaveric browning, scleras are dry, there is no photoreaction. ECG asystole. According to the attendants, the person fainted 90 minutes ago and stopped showing signs of life. Is it necessary to carry out resuscitation measures?

Не проводити Do not spend

Проводити із дотриманням всіх правил реанімації Carry out resuscitation in compliance with all rules

Проводити 40 хвилин Spend 40 minutes

Проводити тільки 5-10 хвилин Only spend 5-10 minutes

Проводити до відновлення серцевої діяльності Conduct until recovery of cardiac activity

135 / 200
Хворий 21-го року під час дорожньо-транспортної пригоди отримав переломи кісток тазу. Яким чином необхідно хворого транспортувати в лікарню? The patient of the 21st year suffered pelvic fractures during a traffic accident. How should the patient be transported to the hospital?

На твердій поверхні в положенні ’’жабки” On a hard surface in a frog position

На твердій поверхні на шині On a hard surface on a tire

На твердій поверхні на животі On a hard surface on your stomach

На боці на твердій поверхні On the side on a hard surface

На ношах On a stretcher

136 / 200
У вагітної на операційному столі виникла задуха. Стан поліпшився після того, як роділлю повернули на бік. Який невідкладний стан виник у жінки? A pregnant woman had suffocation on the operating table. The condition improved after the woman in labor was turned on her side. What emergency condition did the woman have?

Синдром нижньої порожнистої вени Inferior vena cava syndrome

ТЕЛА BODIES

Розрив матки Rupture of uterus

Ортостатичний колапс Orthostatic collapse

Емболія навколоплідними водами Amniotic fluid embolism

137 / 200
Лікар швидкої допомоги, приїхавши на місце ДТП, діагностував закритий перелом правого стегна в середній третині. Яким повинен бути обсяг допомоги? The ambulance doctor, having arrived at the scene of the accident, diagnosed a closed fracture of the right hip in the middle third. What should be the amount of assistance?

Знеболення, іммобілізація шиною Діте-ріхса, інфузійна терапія Anesthesia, immobilization with Dithe-richs splint, infusion therapy

Іммобілізація трьома шинами Крамера до кульшового суглоба Immobilization with three Kramer splints to the hip joint

Знеболення наркотичними препаратами, фіксація пошкодженої кінцівки до здорової Anesthesia with narcotic drugs, fixation of a damaged limb to a healthy one

Знеболення введенням в місце перелому 1% р-ну новокаїну, іммобілізація шиною Дітеріхса, внутрішньовенне введення розчинів Anesthesia by injecting 1% novocaine solution into the fracture site, immobilization with Dieterichs bandage, intravenous injection of solutions

Іммобілізація трьома шинами Крамера до пахвинної ділянки Immobilization with three Kramer splints to the groin

138 / 200
З місця ураження радіоактивними речовинами після виконання бойової задачі повернувся особистий склад розвідної роти, загальне зараження якої зафіксували до 1 Гр. Яка спеціальна обробка військових повинна бути проведена в першу чергу? The personal composition of the reconnaissance company returned from the place of damage by radioactive substances after completing the combat mission, the total contamination of which was recorded up to 1 Gy. What special treatment of the military should be carried out first of all ?

Дезактивація Deactivation

Дегазація Degassing

Повна спещальна обробка Full Special Processing

Дезінфекція Disinfection

Часткова спещальна обробка Partial Special Processing

139 / 200
Дівчинка 6-ти років доставлена в лікарню у зв’язку з гострим розвитком поширених висипань на шкірі обличчя, тулуба, кінцівок, що супроводжуються сильним свербежем. З слів мами напередодні вона приймала в їжу багато шоколадних цукерок, даний стан розвинувся вперше. Об’єктивно: патологічний процес носить поширений характер. Висипання представлені гострозапальними набряклими яскраво-червоними елементами овальної і поліциклічної форми, що підвищуються над поверхнею шкіри. Який попередній діагноз? A 6-year-old girl was taken to the hospital due to the acute development of widespread rashes on the skin of the face, trunk, limbs, accompanied by severe itching. According to the mother the day before, she ate a lot of chocolates, this condition developed for the first time. Objectively: the pathological process is widespread. Rashes are represented by acute inflammatory, swollen, bright red elements of an oval and polycyclic shape, rising above the surface of the skin. What is the previous diagnosis?

Гостра кропив’янка Acute urticaria

Хронічна кропив’янка Chronic urticaria

Мастоцитоз Mastocytosis

Токсико-алергічний дерматит Toxic-allergic dermatitis

Набряк Квінке Quincke edema

140 / 200
Чоловік змушений тимчасово залишатися на забрудненій радіоактивними речовинами місцевості. Які заходи необхідно йому вжити? A man is forced to stay temporarily in an area contaminated with radioactive substances. What measures should he take?

Провести герметизацію приміщення та дезактивацію внутрішніх поверхонь Conduct room sealing and decontamination of internal surfaces

Самостійно виконати евакуацію Evacuate yourself

Одягнути чоботи, рукавички та комбінезон Put on boots, gloves and overalls

Не виконувати жодних дій до проведення масової евакуації Do not take any action until mass evacuation

Негайно одягнути респіратор та провітрити приміщення Immediately wear a respirator and ventilate the room

141 / 200
У жінки 35-ти років шляхом вживання забруднених харчових продуктів в організм потрапила значна кількість радіоактивного йоду-131. Які заходи необхідно провести в першу чергу? A 35-year-old woman ingested a significant amount of radioactive iodine-131 by consuming contaminated food products. What measures should be taken first?

Якнайшвидше розпочати йодну профілактику Start iodine prophylaxis as soon as possible

Провести антибіотикотерапію для профілактики вторинної інфекції на фоні пригнічення імунітету Conduct antibiotic therapy to prevent secondary infection against the background of immunosuppression

Негайно промити шлунок Immediately flush the stomach

Негайно провести евакуацію жінки Evacuate the woman immediately

Ретельно зібрати харчові продукти в закриту тару для подальшого аналізу Carefully collect food products in closed containers for further analysis

142 / 200
Хворий 83-х років, що перебуває в палаті інтенсивної терапії з приводу загострення ішемічної хвороби серця, раптом втратив свідомість. Зафіксовано клінічну смерть. Вкажіть цільові значення сатурації киснем артеріальної крові (SpO2) постраждалого після повернення спонтанного кровообігу: An 83-year-old patient in the intensive care unit due to an exacerbation of coronary heart disease suddenly lost consciousness. Clinical death was recorded. Specify the target values ​​of arterial oxygen saturation blood (SpO2) of the victim after the return of spontaneous blood circulation:

96-98% 96-98%

91-93% 91-93%

100% 100%

85% 85%

86-90% 86-90%

143 / 200
Хворий 40 років. Поступив вранці у стаціонар з діагнозом цирозу печінки змішаної етіології (вірусний гепатит С та алкоголь), ст. декомпенсації. Вчора вживав алкоголь. Ввечері з’явилось психомоторне збудження, збільшився у розмірах живіт. Об’єктивно: зіниці розширені, симетричні, реакція на світло збережена. Даних за шлунково-кишкову кровотечу немає. Причини погіршення стану: The patient is 40 years old. He was admitted to the hospital in the morning with a diagnosis of cirrhosis of the liver of mixed etiology (viral hepatitis C and alcohol), stage of decompensation. He drank alcohol yesterday. In the evening with there was psychomotor excitement, the size of the abdomen increased. Objectively: the pupils are dilated, symmetrical, the reaction to light is preserved. There are no data on gastrointestinal bleeding. Reasons for the worsening of the condition:

Прогресування печінкової енцефалопатії Progression of hepatic encephalopathy

Шизоафективний розлад на тлі основного захворювання (ЦП) Schizoaffective disorder on the background of the underlying disease (CP)

Гостре порушення мозкового кровообігу Acute cerebrovascular accident

Енцефалопатія складного ґенезу, вести-булоатаксичний синдром, епіеквіваленти з порушенням свідомості Encephalopathy of complex genesis, vestibuloataxic syndrome, epiequivalents with impaired consciousness

Алкогольна інтоксикація Alcohol intoxication

144 / 200
У чоловіка 46-ти років, який тривалий час перебував у шахті, скарги на подразливий кашель, головний біль, нудоту, печіння в очах, світлобоязнь. Об’єктивно: шкіра ціанотична, склери гіперемовані. Діагностовано отруєння сірководнем. Які першочергові заходи слід провести у даному випадку? A 46-year-old man who has been in a mine for a long time complains of an irritating cough, headache, nausea, burning eyes, photophobia. Objectively : the skin is cyanotic, the sclerae are hyperemic. Hydrogen sulfide poisoning is diagnosed. What primary measures should be taken in this case?

Інгаляція кисню Oxygen inhalation

Введення антибіотиків Introduction of antibiotics

Вдихання амілнітриту Amyl nitrite inhalation

Введення кордіаміну Introduction of Cordiamine

Промивання очей водою, закапування дикаїну Washing eyes with water, instillation of dicain

145 / 200
Через годину після аварії на підприємстві з виробництва пластмас співробітник скаржиться на головний біль, шум у вухах, слинотечу, пронос, підвищення температури тіла до 38°С. Діагностовано отруєння похідними фенолу. Вміст якої речовини у крові підвищується при отруєнні фенолом? An hour after the accident at the plastics manufacturing enterprise, the employee complains of a headache, tinnitus, drooling, diarrhea, an increase in body temperature up to 38°C. Poisoning is diagnosed by phenol derivatives. The content of which substance in the blood increases with phenol poisoning?

Метгемоглобін Methemoglobin

Креатинін та сечовина Creatinine and urea

Калій Potassium

Карбоксигемоглобін Carboxyhemoglobin

Карбгемоглобін Carbhemoglobin

146 / 200
Військовослужбовець 20-ти років скаржиться на різкий біль в правій половині грудної клітки, задишку. З анамнезу відомо, що дві години тому отримав закриту травму грудної клітки. При рентгенологічному дослідженні визначається наявність рідини, що займає до 1 /2 плевральної порожнини. При пункції плевральної порожнини отримано кров. При проведенні проби Рувілуа-Грегуара кров у пробірці згортається. Про що свідчать результати проведеної проби? A 20-year-old military serviceman complains of sharp pain in the right half of the chest, shortness of breath. From the anamnesis, it is known that he received a closed chest injury two hours ago. At X-ray the examination determines the presence of fluid occupying up to 1/2 of the pleural cavity. Blood was obtained during a puncture of the pleural cavity. During the Rouvilois-Gregoir test, the blood in the test tube coagulates. What do the results of the test indicate?

Гемоторакс, кровотеча, що триває Hemothorax, ongoing bleeding

Хілоторакс Chylothorax

Гемоторакс, зупинена кровотеча Hemothorax, stopped bleeding

Серозно-геморагічний плеврит Serous-hemorrhagic pleurisy

Пневмоторакс Pneumothorax

147 / 200
До військового пересувного хірургічного госпіталю пересувної госпітальної бази доставлений солдат 29-ти років. Скаржиться на болі в правій половині грудної клітки, що посилюються при диханні та кашлі. Шкіра грудної клітки не пошкоджена, при пальпації визначається болючість та крепітація в проекції 7 та 8 ребер праворуч. Які інструментальні дослідження необхідно виконати для уточнення діагнозу? A 29-year-old soldier was brought to the military mobile surgical hospital of the mobile hospital base. He complains of pain in the right half of the chest, which worsens when breathing and coughing. The skin of the chest the cage is not damaged, during palpation, soreness and crepitus are determined in the projection of the 7th and 8th ribs on the right. What instrumental studies must be performed to clarify the diagnosis?

Рентгенографія органів грудної клітки X-ray of chest organs

УЗД органів черевної порожнини, КТ головного мозку Ultrasound of abdominal organs, CT brain

КТ головного мозку CT brain

УЗД внутрішніх органів Ultrasound of internal organs

КТ органів грудної клітки та черевної порожнини CT of chest and abdominal organs

148 / 200
До медичної роти доставлений постраждалий з тупою травмою живота та ознаками внутрішньої кровотечі. Систолічний АТ- 70 мм рт.ст., Ps- 140/хв. Який вид медичної допомоги передбачає кінцеву зупинку внутрішньої кровотечі? A victim with a blunt abdominal injury and signs of internal bleeding was brought to the medical department. Systolic blood pressure - 70 mm Hg, Ps - 140/min. What type of medical does the help provide for the final stoppage of internal bleeding?

Кваліфікована медична допомога Qualified medical care

Перша медична допомога First aid

Перша лікарська допомога First medical aid

Долікарська (фельдшерська) допомога Paramedic (paramedic) assistance

Спеціалізована медична допомога Specialized medical care

149 / 200
У сортувально-евакуаційному відділенні медичної роти лікар проводить медичне сортування поранених, що прибули з медичного пункту батальйону. Які організаційні питання вирішує лікар при внутрішньопун-ктовому медичному сортуванні? In the triage-evacuation department of the medical company, a doctor conducts medical triage of the wounded who arrived from the battalion's medical post. What organizational issues does the doctor solve during intra-point medical triage?

В яке відділення медичної роти направити пораненого, в яку чергу та в якому положенні To which department of the medical company should the wounded be sent, to which queue and in which position

В яке відділення медичної роти та в якому положенні проводити евакуацію пораненого To which department of the medical company and in which position to evacuate the wounded

Заповнення евакуаційної відомості та введення знеболюючих Filling in evacuation information and administering painkillers

В яке відділення медичної роти та з яким діагнозом направити пораненого To which department of the medical company and with what diagnosis should the wounded be sent

Оформлення первинної медичної документації та евакуаційного конверту Issue of primary medical documentation and evacuation envelope

150 / 200
Пацієнт 42-х років, оглянутий лікарем-психіатром, перебуває в стані оглушення, що періодично змінюється тривогою, відчаєм, афективними спалахами, гіперактивністю. На запитання не реагує. Відомо, що стан виник через декілька хвилин після бойових дій та триває 2 години. Який імовірний діагноз? A 42-year-old patient examined by a psychiatrist is in a state of stupor, which periodically alternates with anxiety, despair, affective outbursts, hyperactivity. He does not respond to questions. It is known that the condition arose a few minutes after the hostilities and lasted for 2 hours. What is the probable diagnosis?

Гостра реакція на стрес Acute reaction to stress

Іпохондричний невроз Hypochondriac neurosis

Конверсійна реакція Conversion response

Параноїдна реакція Paranoid reaction

Тривожна реакція Anxious reaction

151 / 200
В приймальному відділенні пологового будинку вагітна в терміні гестації 35 тижнів поскаржилась на сильний головний біль, порушення зору. Об’єктивно: шкіра бліда, набряки кінцівок та обличчя. АТ- 180/110 мм рт.ст. та 200/120 мм рт.ст. Під час вимірювання артеріального тиску з’явились фібрилярні посмикування м’язів. Яку терапію слід застосувати першочергово? In the reception department of the maternity hospital, a pregnant woman at 35 weeks' gestation complained of a severe headache, impaired vision. Objectively: pale skin, swelling of the limbs and face. AT - 180/110 mm Hg and 200/120 mm Hg. Fibrillary muscle twitches appeared during blood pressure measurement. What therapy should be applied first?

Магнезіальна терапія Magnesium therapy

Введення заспокійливих Introduction of sedatives

Ніфедипін Nifedipine

Клофелін Clofelin

Допегіт Dopegit

152 / 200
У вагітної в 35 тижнів після падіння на льоду з’явився біль в животі. При об’єктивному обстеженні лікарем швидкої допомоги виявлено: матка в гіпертонусі, вагітна занепокоєна і вказує на локальний біль біля пупка, шкіра бліда, АТ- 85/50 мм рт.ст., Ps- 110/хв., частота дихання 22/хв. В якому положенні слід проводити інфузійну терапію під час транспортування до стаціонару? A 35-week-old pregnant woman developed abdominal pain after falling on ice. An objective examination by an emergency physician revealed: the uterus is hypertensive, the pregnant woman is anxious and indicates local pain near the navel, pale skin, blood pressure - 85/50 mm Hg, Ps - 110/min, respiratory rate 22/min. In what position should infusion therapy be carried out during transportation to the hospital?

Положення на лівому боці з припідняти-ми ногами Position on the left side with the legs raised

Положення не має значення The position does not matter

На спині з припіднятими ногами On the back with raised legs

З припіднятим головним кінцем With raised head end

З опущеним головним кінцем With leading end omitted

153 / 200
При обстеженні населення, мешканців району, що постраждали внаслідок радіонуклідного забруднення, виявлено підвищений вміст в організмі радіонукліду стронцію-90. Який препарат можна рекомендувати пацієнтам для зменшення накопичення та прискорення видалення цього радіонукліду? During the survey of the population, residents of the district affected by radionuclide contamination, an increased content of the radionuclide strontium-90 in the body was found. What drug can be recommended to patients to reduce accumulation and accelerate removal of this radionuclide?

Адсобар Adsobar

Пентацин Pentacin

Калію йодид Potassium iodide

Унітіол Unithiol

Фероцин Ferrocin

154 / 200
Хворий на алкоголізм другої стадії вночі після виникнення гострого інфаркту міокарда заявив, що знаходиться ”в міському зоопарку, в клітці у тигра, який зараз його проковтне'. Блідий, тривожний, підозрілий. Температура тіла - 39,9°C, АТ- 90/60 мм рт.ст. Визначте вид делірію: A patient with alcoholism of the second stage, at night after the occurrence of an acute myocardial infarction, declared that he was 'in the city zoo, in a cage with a tiger who will now swallow him'. Pale, anxious, suspicious. Body temperature - 39.9°C, blood pressure - 90/60 mm Hg. Determine the type of delirium:

Алкогольний Alcoholic

Інфекційний Infectious

Травматичний Traumatic

Реактивний Reactive

Судинний Vascular

155 / 200
Хвора 20-ти років скаржиться на охриплість голосу, експіраторну задишку, різку слабкість, головний біль. Стан погіршився через 30 хв. після в/м введення диклофенаку. Об’єктивно: стан важкий, шкіра бліда, акроціаноз, Ps- 100/хв., слабкого наповнення, АТ75 /30 мм рт.ст. Який препарат слід призначити в першу чергу? A 20-year-old patient complains of a hoarse voice, expiratory shortness of breath, severe weakness, headache. The condition worsened 30 minutes after intravenous administration of diclofenac. About 'objectively: the condition is severe, the skin is pale, acrocyanosis, Ps- 100/min., weak filling, BP75 /30 mm Hg. What drug should be prescribed in the first place?

Адреналін Adrenaline

Гідрокортизон Hydrocortisone

Сальбутамол Salbutamol

Допамін Dopamine

Димедрол Diphenhydramine

156 / 200
Хвора 30-ти років доставлена до лікарні без свідомості. Відомо, що хворіє на цукровий діабет впродовж 6-ти років. Інсулін вводила регулярно. Не снідала. О 10 годині раптово знепритомніла. Об’єктивно: шкіра волога, тонус м’язів підвищений, клонічні та тонічні судоми, зіниці розширені, менінгеальних симптомів немає, запаху ацетону з рота немає. Ps- 86/хв., АТ- 120/75 мм рт.ст. Вкажіть найбільш імовірний діагноз: A 30-year-old patient was brought to the hospital unconscious. It is known that she has diabetes for 6 years. She injected insulin regularly. She did not eat breakfast. At 10 o'clock suddenly fainted. Objectively: moist skin, increased muscle tone, clonic and tonic convulsions, dilated pupils, no meningeal symptoms, no smell of acetone from the mouth. Ps - 86/min., BP - 120/75 mm Hg. Art. Specify the most probable diagnosis:

Гіпоглікемічна кома Hypoglycemic coma

Молочнокисла кома Lactic coma

Гостра ниркова недостатність Acute renal failure

Гіперосмолярна кома Hyperosmolar coma

Кетоацидотична кома Ketoacidotic coma

157 / 200
Футболіст 22-х років звернувся до лікаря через 15 хвилин після футбольного матчу зі скаргами на погіршення самопочуття, запаморочення, прискорене серцебиття, болі в лівому плечі. Під час огляду чоловік раптово знепритомнів, дихання аритмічне поверхневе. Пульс на сонних артеріях відсутній. На ЕКГ - фібриляція шлуночків. Що зумовлює таку картину? A 22-year-old football player turned to the doctor 15 minutes after a football match with complaints of worsening health, dizziness, rapid heartbeat, pain in the left shoulder. During the examination the man suddenly fainted, the breathing is arrhythmic superficial. There is no pulse on the carotid arteries. On the ECG - ventricular fibrillation. What causes this picture?

Раптова коронарна смерть Sudden coronary death

Шок інфекційно-токсичний Infectious-toxic shock

Кома Comma

Інфаркт нирки Kidney infarction

Колапс Collapse

158 / 200
Чоловік 42-х років звернувся до лікаря зі скаргами на біль в ділянці серця, що віддає у ліву руку та ліву лопатку, біль виник 1,5 години тому, інтенсивність болю прогресивно збільшується. ЕКГ: ознаки повної блокади лівої ніжки пучка Гіса. ЕКГ для порівняння в динаміці відсутня. Яке із додаткових обстежень слід застосувати для підтвердження основного діагнозу? A 42-year-old man turned to the doctor complaining of pain in the area of ​​the heart that radiates to the left arm and left shoulder blade, the pain started 1.5 hours ago, the intensity of pain progressively increases. ECG: signs of complete blockade of the left leg of the bundle of His. There is no ECG for comparison in dynamics. Which of the additional examinations should be used to confirm the main diagnosis?

Визначення серцевого тропоніну Determining cardiac troponin

Визначення лактатдегідрогенази Determination of lactate dehydrogenase

Визначення аланінамінотрансферези Determination of alanine aminotransferase

Визначення аспартатамінотрансферази Aspartate aminotransferase determination

Визначення ревмопроб Definition of rheumatic tests

159 / 200
Жінка 45-ти років після конфліктної ситуації на роботі відчула інтенсивний головний біль, була нудота та неодноразові блювання. До цього вважала себе здоровою. Об’єктивно: свідомість ясна, АТ-160/100 мм рт.ст., ЧСС- 70/хв., серцева діяльність ритмічна, загальна гіперестезія, фото-фонофобія, ригідність м’язів потилиці. Парезів та інших неврологічних розладів не виявлено. Найбільш імовірний діагноз: After a conflict situation at work, a 45-year-old woman experienced an intense headache, nausea and repeated vomiting. Before that, she considered herself healthy. Objectively: consciousness is clear , BP-160/100 mmHg, heart rate-70/min, cardiac activity is rhythmic, general hyperesthesia, photo-phonophobia, rigidity of the muscles of the back of the head. No paresis and other neurological disorders were detected. The most likely diagnosis:

Субарахноїдальний крововилив Subarachnoid hemorrhage

Ішемічний інсульт Ischemic stroke

Істеричний невроз Hysterical neurosis

Гостра гіпертонічна енцефалопатія Acute hypertensive encephalopathy

Менінгіт Meningitis

160 / 200
Хвора 38-ми років. Прооперована з приводу дифузного токсичного зобу. Після операції стан хворої погіршився, підвищилась температура тіла, з’явилось серцебиття, задишка, пітливість, пронос, почуття страху. Об’єктивно: хвора збуджена. Шкіра волога, гаряча на дотик. Температура тіла - 38,6oC. Ps- 160/хв., ритмічний. АТ- 85/40 мм рт.ст. Тони серця ритмічні, послаблені. Дихання везикулярне, в нижніх відділах вологі, незвучні середньо- і дрібноміхурчасті хрипи. Який найбільш імовірний діагноз? The patient is 38 years old. She was operated on for a diffuse toxic goiter. After the operation, the patient's condition worsened, the body temperature rose, palpitations, shortness of breath, sweating, diarrhea appeared , a feeling of fear. Objectively: the patient is excited. The skin is moist, hot to the touch. Body temperature - 38.6oC. Ps - 160/min., rhythmic. BP - 85/40 mm Hg. Heart sounds are rhythmic, weakened. Breathing is vesicular, in the lower parts moist, voiceless medium and small vesicular rales. What is the most likely diagnosis?

Тиреотоксична криза Thyrotoxic crisis

Двобічна нижньочасткова пневмонія Bilateral lower lobe pneumonia

Гостра лівошлуночкова недостатність Acute left ventricular failure

Інфаркт міокарда Myocardial infarction

Гостра надниркова недостатність Acute adrenal insufficiency

161 / 200
Роділля народила дитину вагою 4 кг. Пологи пройшли без ускладнень. Пологи перші. Дитяче місце відшарувалось самостійно, через 15 хвилин. Одразу після відділення посліду почалась кровотеча одночасно 400 мл і продовжується, яскраво-червоною кров’ю. При зовнішньому масажі матки - матка періодично розслаблюється. При огляді посліду всі часточки в наявності. Який найбільш імовірний діагноз? The woman in labor gave birth to a child weighing 4 kg. The delivery was without complications. The first delivery. The placenta peeled off on its own, after 15 minutes. Immediately after the separation of the litter, bleeding began at the same time 400 ml and continues, with bright red blood. With external massage of the uterus - the uterus periodically relaxes. When examining the litter, all particles are present. What is the most likely diagnosis?

Гіпотонічна кровотеча Hypotonic bleeding

Травма пологових шляхів Injury of the birth canal

Дефект оболонок посліду Defect of litter shells

Розрив шийки матки Rupture of the cervix

ДВЗ-синдром DVZ-syndrome

162 / 200
В пологовий будинок звернулась вагітна 37-ми років, зі скаргами на відсутність відчуття рухів плоду впродовж 2-х діб. Вагітність 2, 2 пологи. Термін вагітності 40 тижнів. Пологової діяльності немає. При вислуховуванні серцебиття плоду - відсутнє. Який найбільш імовірний діагноз? A 37-year-old pregnant woman came to the maternity hospital with complaints about the lack of fetal movement for 2 days. Pregnancy 2, 2 deliveries. Pregnancy period 40 weeks . There is no labor activity. When listening to the heartbeat of the fetus - absent. What is the most likely diagnosis?

Антенатальна асфіксія плода Antenatal fetal asphyxia

Сумнівний стан плода Doubtful fetal condition

Інтранатальна асфіксія плода Intranatal fetal asphyxia

Нормальний перебіг вагітності Normal course of pregnancy

Муміфікований плід Mummified fruit

163 / 200
У підлітка 15-ти років під час забору крові відзначалася раптова короткочасна втрата свідомості зі спонтанним відновленням стану. При огляді помірна блідість шкірних покривів, виражений гіпергідроз кінцівок, ЧД- 20/хв., тони серця звучні, ритмічні, ЧСС100 /хв., АТ- 90/60 мм рт.ст. Який невідкладний стан розвився у дитини? A 15-year-old teenager had a sudden short-term loss of consciousness during blood sampling with spontaneous recovery. On examination, moderate pallor of the skin, pronounced hyperhidrosis of the extremities, BH- 20/min., heart sounds are sonorous, rhythmic, heart rate 100/min., blood pressure - 90/60 mm Hg. What emergency condition has developed in the child?

Синкопе Syncope

Психогенна атака Psychogenic attack

Колаптоїдний стан Colaptoid state

Епілептичний напад Epileptic attack

Гіпоглікємічний стан Hypoglycemic state

164 / 200
У дитини 3-х місяців, яка знаходиться вдома ввечері, мати помітила, що шкіра має червоний колір, волога. При вимірюванні температури тіла зафіксовано 39oC. З якого препарату потрібно розпочати надання невідкладної допомоги? In a 3-month-old child, who is at home in the evening, the mother noticed that the skin is red, wet. When measuring the body temperature, 39oC was recorded. From which drug do you need to start providing emergency care?

Парацетамол Paracetamol

Німесулід Nimesulide

Анальгін Analgin

Аспірин Aspirin

Папаверин Papaverine

165 / 200
У хворого з сальмонельозом розвинулась клініка преренальної ниркової недостатності. Що в лікуванні є найбільш важливим на першому етапі? A patient with salmonellosis has developed prerenal kidney failure. What is the most important thing in treatment at the first stage?

Стабілізація гемодинаміки і об’єму циркулюючої крові Stabilization of hemodynamics and volume of circulating blood

Серцево-судинні препарати Cardiovascular drugs

Антибактеріальна терапія Antibacterial therapy

Корекція гіперкаліємії Correction of hyperkalemia

Фуросемід Furosemide

166 / 200
Інженер 25-ти років звернувся за медичною допомогою зі скаргами на загальну слабкість, підвищення температури тіла до 38,2oC, переймоподібні болі внизу живота, часті позиви, не кожен з яких завершувався дефекацією. Виникнення захворювання пов’язує із вживанням домашнього сиру, придбаного на стихійному ринку. Об’єктивно: шкіра бліда, язик вологий, обкладений білим нальотом. Живіт при пальпації болючий в лівій здухвинній та надлобковій ділянках. Випорожнення 8-10 разів на добу в незначній кількості з домішками слизу та крові. Встановіть попередній діагноз: A 25-year-old engineer sought medical help with complaints of general weakness, an increase in body temperature to 38.2oC, spasm-like pains in the lower abdomen, frequent urges, not everyone of which ended with defecation. The onset of the disease is associated with the consumption of homemade cheese purchased at the spontaneous market. Objectively: the skin is pale, the tongue is moist, covered with a white coating. The abdomen is painful on palpation in the left pubic and suprapubic areas. Defecation 8-10 times per day in a small amount with impurities of mucus and blood. Establish a preliminary diagnosis:

Шигельоз Shigelosis

Вірусний гепатит А Viral hepatitis A

Холера Cholera

Реактивний панкреатит Reactive pancreatitis

Сальмонельоз Salmonellosis

167 / 200
Хворий 66-ти років знаходиться на землі під багатоповерхівкою. Випав з балкона. Скаржиться на сильний біль у правій нозі. Об’єктивно: блідий, праве стегно і гомілка деформовані, патологічна рухомість і крепітація кісткових уламків у верхній третині правого стегна і гомілки. Яку транспортну іммобілізацію застосуєте? A 66-year-old patient is on the ground under a high-rise building. He fell from a balcony. He complains of severe pain in his right leg. Objectively: pale, right thigh and lower leg deformed, pathological mobility and crepitation of bone fragments in the upper third of the right thigh and lower leg. What kind of transport immobilization will you use?

Шину Дітеріхса на праву ногу Dieterichs splint on right leg

Підручну дерев’яну планку на праву ногу Handy wooden bar for right leg

Дві шини Крамера на праву ногу Two Kramer splints on right leg

Прибинтувати ліву і праву ноги разом Bandage left and right legs together

Шину Крамера на праву ногу Kramer's right leg splint

168 / 200
У поліклініці під час прийому у кабінеті лікаря-терапевта раптово знепритомнів чоловік 62- х років. Лікар діагностував клінічну смерть. Розпочато реанімаційні заходи. Співвідношення компресій грудної клітини та вдихів в даному випадку має дорівнювати: A 62-year-old man suddenly fainted in the polyclinic during an appointment in the therapist's office. The doctor diagnosed clinical death. Resuscitation measures were started. The ratio of chest compressions and breaths in this case should be equal to:

30:2 30:2

15:1 15:1

20:1 20:1

5:1 5:1

15:2 15:2

169 / 200
Під час бойових дій була застосована хімічна рідина, олійної консистенції, із запахом, що нагадує часник або гірчицю. У бійців, що постраждали, відмічається безболісна еритема, яка зудить. Через деякий час з’явилися пухирці на межі почервоніння, що нагадували намисто. Яка речовина найімовірніше була застосована? During the hostilities, a chemical liquid was used, with an oily consistency, with an odor reminiscent of garlic or mustard. Affected fighters have a painless, itchy erythema . After a while, blisters on the verge of redness appeared, resembling a necklace. What substance was most likely used?

Іприт Mustard

Азотна кислота Nitric acid

Аміак Ammonia

Хлор Chlorine

Синильна кислота Pranic acid

170 / 200
75Чоловік поступив в клініку з порушенням сечовипускання. Добовий діурез - 160 мл. АТ- 180/90 мм рт.ст. Сечовина - 22 ммоль/л, креатинін - 364 мкмоль/л. Відносна щільність сечі - 1020, білок, кетонові тіла, еритроцити, лейкоцити не виявлені. На екскреторній урограмі - розширення ЧМС, множинні конкременти обох нирок. Який попередній діагноз? A 75-year-old man was admitted to the clinic with urination disorders. Daily diuresis - 160 ml. Blood pressure - 180/90 mm Hg. Urea - 22 mmol/l , creatinine - 364 μmol/l. The relative density of urine - 1020, protein, ketone bodies, erythrocytes, leukocytes are not detected. On the excretory urogram - expansion of the CSF, multiple calculi of both kidneys. What is the previous diagnosis?

Обструктивна уропатія. Гостра затримка сечі Obstructive uropathy. Acute urinary retention

Гострий тубулярний некроз Acute tubular necrosis

Хронічна неспецифічна ниркова недостатність Chronic non-specific renal failure

Інтерстиційний нефрит Interstitial jade

Гострий гломерулонефрит Acute glomerulonephritis

171 / 200
Дівчинка 8 місяців захворіла гостро, 6 годин тому стала різко неспокійною. Періоди неспокою (3-5 хв.) супроводжувалися блюванням та раптово припинялися на 2030 хв. Спочатку випорожнення мали каловий характер, пізніше - вигляд ’’малинового желе'. При поступленні: стан хворої важкий. Ps- 120/хв. Живіт під час пальпації болючий, напруження м’язів черевної стінки немає. В черевній порожнині пальпується пухлиноподібний утвір у вигляді м’якого, еластичного, помірно рухомого валика. Діагноз: інвагінація кишечника. Яка тактика? An 8-month-old girl became acutely ill, 6 hours ago she became extremely restless. Periods of restlessness (3-5 min.) were accompanied by vomiting and suddenly stopped at 2030 min. At first, defecation had a fecal character, later - the appearance of 'raspberry jelly'. Upon admission: the patient's condition is severe. Ps- 120/min. The abdomen is painful during palpation, there is no tension in the muscles of the abdominal wall. A tumor-like mass in the form of a muscle is palpated in the abdominal cavity what, elastic, moderately mobile roller. Diagnosis: intestinal intussusception. What are the tactics?

Консервативна дезінвагінація Conservative disinvasion

Динамічне спостереження Dynamic Observation

Планове оперативне втручання Planned surgery

Передопераційна підготовка, оперативне втручання Preoperative preparation, operative intervention

Термінове оперативне втручання Urgent operative intervention

172 / 200
Хворий 30-ти років після перенесеної ангіни відмітив зниження сечовиділення до 50 мл на добу, появу нудоти, блювання, різку слабкість, сонливість. З’явилися набряки обличчя. В анамнезі хронічний гломерулонефрит. Об’єктивно: шкіра суха із слідами розчухів. Креатинін крові - 820 мкм/л, клубочкова фільтрація - 10 мл/хв. Яким заходам слід віддати перевагу? A 30-year-old patient, after suffering angina, noted a decrease in urine output to 50 ml per day, the onset of nausea, vomiting, severe weakness, drowsiness. Facial swelling appeared. There is a history of chronic glomerulonephritis. Objectively: the skin is dry with traces of scratching. Blood creatinine - 820 µm/l, glomerular filtration - 10 ml/min. What measures should be preferred?

Гемодіаліз Hemodialysis

Гемосорбція Hemosorption

Лімфоцитоферез Lymphocytopheresis

Плазмаферез Plasmapheresis

Гемотрансфузія Hemotransfusion

173 / 200
Постраждалий виявлений через 10 хвилин після артобстрілу. Об’єктивно: положення лежачи на лівому боці, свідомість сплутана, дихання спонтанне, Ps- 82/хв., мають місце ознаки осколкового поранення в області правої нижньої частини живота. Яке положення тіла потерпілого є адекватним для надання першої допомоги? The victim was discovered 10 minutes after the shelling. Objectively: the position lying on the left side, consciousness is confused, breathing is spontaneous, Ps- 82/min., take place signs of a shrapnel injury in the area of ​​the right lower part of the abdomen. What position of the victim's body is adequate for providing first aid?

На спині із зігнутими в колінах ногами On the back with legs bent at the knees

На спині з піднятим головним кінцем On the back with the head end raised

На правому боці з прямими ногами On the right side with straight legs

На лівому боці з прямими ногами On the left side with straight legs

На животі з прямими ногами On stomach with straight legs

174 / 200
Під час артилерійського обстрілу підрозділу ППО виникло розливання окислювача ракетного палива. У військових з’явились сильний кашель, тахіпное, брадикардія. Шийні вени набряклі, ціаноз обличчя, виділення пінистого харкотиння рожевого кольору, вислуховуються численні вологі та сухі хрипи. Який препарат доцільно використати у якості антидоту? During the artillery shelling of the anti-aircraft unit, a rocket fuel oxidizer was spilled. The military personnel developed a strong cough, tachypnea, and bradycardia. Swollen neck veins, cyanosis of the face, foamy discharge sputum is pink in color, numerous wet and dry rales are heard. What drug should be used as an antidote?

Піридоксину гідрохлорид Pyridoxine hydrochloride

Атропіну сульфат Atropine sulfate

Тіаміну бромід Thiamine Bromide

Калію аспарагінат Potassium asparaginate

Адреналіну гідрохлорид Adrenaline hydrochloride

175 / 200
У рядового 24-х років після вибуху в машині БМП нижні кінцівки були притиснуті. Звільнення від стиснення кінцівок через три доби. Доставлений у госпіталь, скаржиться на слабкість, блювання. Шкіра кінцівок набрякла, синюшна, некротична, холодна на дотик, трофічні виразки. Підвищення температури до 39,5oC. Тони серця приглушені, АТ70/45 мм рт.ст., пульс слабкого наповнення 130/хв. Азотемія, гіперкаліємія. У сечі: колір бурий, мікрогематурія, міоглобінурія, протеїнурія, циліндрурія. Який найбільш імовірний діагноз? A 24-year-old private had his lower limbs compressed after the explosion in the BMP car. Relief from compression of the limbs after three days. He was taken to the hospital, complaining of weakness, vomiting The skin of the limbs is swollen, bluish, necrotic, cold to the touch, trophic ulcers. Temperature rises to 39.5oC. Heart sounds are muffled, blood pressure 70/45 mm Hg, pulse of weak filling 130/min. Azotemia, hyperkalemia. In the urine: brown color, microhematuria, myoglobinuria, proteinuria, cylindruria. What is the most likely diagnosis?

Синдром тривалого стиснення, пізній період Prolonged compression syndrome, late period

Гострий венозний тромбоз Acute venous thrombosis

Посттромбофлебітичний синдром Postthrombophlebitic syndrome

Гострий гломерулонефрит Acute glomerulonephritis

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

176 / 200
Військовослужбовцю в зоні бойових дій поставлений діагноз: закрита черепно-мозкова травма. Забій мозку. Кома II. До якої сортувальної категорії буде віднесений постраждалий? A military serviceman in a combat zone was diagnosed with a closed craniocerebral injury. Cerebral contusion. Coma II. To what triage category will the victim be classified?

I (червоний колір) I (red color)

II (жовтий колір) II (yellow color)

III (зелений колір) III (green color)

V (синій) V (blue)

IV (темно-фіолетовий колір) IV (dark purple color)

177 / 200
На АЕС сталася аварія з пожежею та радіаційним рівномірним гама-опромінюванням. Постраждало 12 працівників (комбіноване ураження). Долікарська та перша лікарська допомога надана персоналом МСЧ радіаційно небезпечного об’єкта. У потерпілих діагностовані множинні опіки, визначена доза зовнішнього рівномірного опромінення від 8 Гр до 12 Гр. Де у подальшому повинні лікуватися хворі? There was an accident at the nuclear power plant with a fire and uniform radiation gamma irradiation. 12 workers were injured (combined damage). Pre-medical and first aid was provided by the staff of the Ministry of Radiologically Hazardous Environment' The victims were diagnosed with multiple burns, the dose of uniform external radiation was determined from 8 Gy to 12 Gy. Where should the patients be treated in the future?

Спеціальному відділенні Центру радіаційної медицини Special Department of the Center for Radiation Medicine

Дерматологічному відділенні шкірно-венерологічного диспансеру Dermatology Department of the Skin and Venereological Dispensary

Кардіологічному відділенні ЦРЛ Cardiology department of the Central Hospital

Комбустіологічному відділенні обласної лікарні Combustion department of the regional hospital

Терапевтичному відділенні місцевої ЦРЛ Therapeutic department of the local Central Hospital

178 / 200
До приймального відділення доставлено потерпілого внаслідок ДТП. Стан важкий, без свідомості, наявна анізокорія. АТ-110/70 мм рт.ст., Ps- 96/хв., ритмічний. Під час транспортування у відділення реанімації з’явився акроціаноз, брадіпное із включенням допоміжної мускулатури, падіння показників сатурації до 84 об.%. Який першочерговий захід слід провести в палаті інтенсивної терапії? A victim of a traffic accident was brought to the reception department. The condition is serious, unconscious, anisocoria is present. BP-110/70 mm Hg, Ps- 96/min ., rhythmic. During transportation to the intensive care unit, acrocyanosis, bradypnea with the involvement of accessory muscles, a drop in saturation indicators to 84 vol.% appeared. What primary measure should be carried out in the intensive care unit?

Інтубація трахеї та апаратна ШВЛ Tracheal intubation and mechanical ventilation

Уведення повітроводу Introduction of duct

Внутрішньовенне введення розчину соди Intravenous administration of soda solution

В/в уведення дихальних аналептиків IV administration of respiratory analeptics

Проведення оксигенотерапії за допомогою носових канюль Oxygen therapy with nasal cannulas

179 / 200
У хворої 62-х років з діагнозом холе-дохолітіаз, механічна жовтяниця, що попередньо тривалий час приймала препарати з групи блокаторів кальцієвих каналів, наступила зупинка кровообігу внаслідок асистолії. Які медикаментозні засоби, крім адреналіну, необхідно використовувати для медикаментозного забезпечення реанімаційних заходів? A 62-year-old patient with a diagnosis of choledocholithiasis, mechanical jaundice, who previously took drugs from the group of calcium channel blockers for a long time, stopped blood circulation due to asystole. What medicinal products, in addition to adrenaline, should be used for medical support of resuscitation measures?

Кальцію хлорид Calcium chloride

Кордарон Cordaron

Строфантин Strophantin

Еуфілін Euphilin

Дофамін Dopamine

180 / 200
Пацієнтка 30-ти років тривалий час страждає на епілепсію. Випила 100 г вина, через день з’явились постійні великі судомні напади з тонічними та клонічними судомами, між якими хвора залишається непритомною. Об’єктивно: на дотик та больові подразники не реагує, зіниці вузькі, реакція на світло квола. Тонус м’язів знижений. Яка тактика лікаря? A 30-year-old female patient has been suffering from epilepsy for a long time. She drank 100 g of wine, after a day she had constant large seizures with tonic and clonic seizures, between which the patient remains unconscious. Objectively: does not react to touch and painful stimuli, pupils are narrow, reaction to light is weak. Muscle tone is reduced. What are the doctor's tactics?

Направити хвору в відділення інтенсивної терапії Send the patient to the intensive care unit

Направити хвору в неврологічне відділення Send the patient to the neurological department

Призначити консультацію лікаря-епілептолога Appoint a consultation with an epileptologist

Проводити амбулаторне лікування Conduct outpatient treatment

Направити хвору у психіатричне відділення Send the patient to a psychiatric ward

181 / 200
Хвору 21-го року, доставлено до лікарні машиною швидкої медичної допомоги без свідомості. Об’єктивно: запах ацетону у повітрі, що видихається, шкіра суха. Язик обкладений коричневим нальотом, сухий. Тонус очних яблук знижений. Дихання типу Куссмауля. У додаткових дослідженнях: цукор крові - 27,4 ммоль/л, ацетон сечі ++, осмолярність крові - 280 мосмоль/л. Які невідкладні заходи потрібно вжити? A 21-year-old patient was brought to the hospital by ambulance unconscious. Objectively: the smell of acetone in the exhaled air, the skin is dry. The tongue is coated with a brown coating, dry. The tone of the eyeballs is reduced. Kussmaul-type breathing. In additional studies: blood sugar - 27.4 mmol/l, urine acetone ++, blood osmolarity - 280 mosmol/l. What urgent measures should be taken?

Проведення регідратації, дробне введення малих доз інсуліну Rehydration, fractional administration of small doses of insulin

Внутрішньовенне струминне введення 40% розчину глюкози Intravenous jet injection of 40% glucose solution

Внутрішньовенне краплинне введення 2,5% розчину бікарбонату натрію Intravenous drip of 2.5% sodium bicarbonate solution

Внутрішньом’язове уведення 1% розчину глюкагону Intramuscular administration of 1% glucagon solution

Внутрішньовенне краплинне введення 5% розчину глюкози Intravenous drip of 5% glucose solution

182 / 200
У хлопчика 5-ти років через 8-10 хвилин після укусу бджоли з’явилися занепокоєння, гіперемія і свербіж шкіри обличчя, нудота, захриплість голосу, свистяче дихання, сплутаність свідомості, блідість, пітливість. АТ- 55/30 мм рт.ст. Вкажіть найбільш імовірний діагноз: In a 5-year-old boy, 8-10 minutes after a bee bite, anxiety, hyperemia and itching of the skin of the face appeared, nausea, hoarseness of voice, wheezing, confusion, pallor, sweating. Blood pressure - 55/30 mm Hg. Specify the most likely diagnosis:

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Набряк Квінке Quincke edema

Інфекційно-токсичний шок Infectious-toxic shock

Гострий стенозуючий ларингіт Acute stenosing laryngitis

Кропив’янка Hives

183 / 200
Пацієнтка 33-х років, яка хворіє на червоний вовчак, одержувала великі дози стероїдів, помітила ознаки гірсутизму, самочинно різко припинила їх вживання. З клінікою адісонічного кризу доставлена в лікарню. АТ- 50/20 мм рт.ст., Ps- 56/хв. Для збереження життя та стабілізації стану хворої показане невідкладне в/в введення: A 33-year-old patient suffering from lupus erythematosus received large doses of steroids, noticed signs of hirsutism, spontaneously abruptly stopped using them. She was brought to the Addisonian crisis clinic hospital. Blood pressure - 50/20 mm Hg, Ps - 56/min. To save life and stabilize the patient's condition, urgent intravenous administration is indicated:

Глюкокортикоїдів Glucocorticoids

Кріоплазми Cryoplasmas

Атропіну Atropine

Еритроцитарної маси Erythrocyte mass

Рибоксину Riboxin

184 / 200
У пацієнтки 8 місяців назад відбулися ІІ термінові пологи, без ускладнень. З метою контрацепції використовує метод лактаційної аменореї. Менструацій після пологів не було. Останні дні зауважила збільшення об’єму живота, відчуття ’’переливів” у череві. Який імовірний діагноз? 8 months ago, the patient had her second emergency delivery, without complications. For contraception, she uses the method of lactational amenorrhea. There were no periods after childbirth. In recent days, she noticed an increase in he has a stomachache, a feeling of 'overflow' in the abdomen. What is the probable diagnosis?

Повторна маткова вагітність Repeated uterine pregnancy

Позаматкова вагітність Ectopic pregnancy

Пухлина молочної залози з метастазами у черевну порожнину Mammary gland tumor with metastases in the abdominal cavity

Пухлина черевної порожнини Abdominal tumor

Асцит нез’ясованої етіології Ascites of unknown etiology

185 / 200
У новонародженої дитини на другу добу життя з’явились блювання кавовою гущею, мелена. Мати відмовилась від введення вітаміну K в перші години життя дитини. Імовірно розвинулась геморагічна хвороба. Які дії лікаря? On the second day of life, a newborn child vomited coffee grounds, ground. The mother refused to administer vitamin K in the first hours of the child's life. Hemorrhagic disease probably developed. What are the doctor's actions?

Введення вітаміну K і переливання сві-жозамороженої плазми Vitamin K administration and fresh-frozen plasma transfusion

Переливання еритроцитарної маси Transfusion of erythrocyte mass

Переливання тромбоцитарної маси і відмитих еритроцитів Transfusion of platelet mass and washed erythrocytes

Переливання свіжозамороженої плазми і відмитих еритроцитів Transfusion of fresh frozen plasma and washed erythrocytes

Переливання тромбоцитарної маси Platelet mass transfusion

186 / 200
Дівчинка народилася від 2 вагітності, перебіг якої ускладнювався хронічною фетоплацентарною недостатністю, ІІ пологів в терміні 34-35 тижнів, з оцінкою за шкалою Апгар 1/3 бали. На другу добу життя спостерігається зригування кров’янистим вмістом, мелена. НЬ- 165 г/л, еритроцити - 4, 8 * 1012/л, тромбоцити - 192 * 109/л. Який патологічний стан найбільш імовірний в дитини? The girl was born from the 2nd pregnancy, the course of which was complicated by chronic fetoplacental insufficiency, the second delivery at 34-35 weeks, with an Apgar score of 1/3 points. on the second day of life, there is vomiting of bloody contents, melena. Hb - 165 g/l, erythrocytes - 4.8 * 1012/l, platelets - 192 * 109/l. What pathological condition is most likely in the child?

Геморагічна хвороба новонародженого Hemorrhagic disease of the newborn

Гемофілія А Hemophilia A

Тромбоцитопенія Thrombocytopenia

Гемолітична хвороба новонародженого Hemolytic disease of the newborn

Гемофілія В Hemophilia B

187 / 200
Хлопчик 10-ти років годину тому отримав травму носа під час занять з фізичного виховання. Свідомості не втрачав. Об’єктивно: виражений набряк м’яких тканин носа. Носове дихання утруднене. Риноскопічно: рясна носова кровотеча з передніх відділів носа, виявляється значний набряк слизової оболонки. На рентгенограмах в прямій та бічних проекціях перелому кісток носа не виявлено. Які першочергові заходи слід провести? A 10-year-old boy suffered a nose injury an hour ago during physical education classes. He did not lose consciousness. Objectively: severe swelling of the soft tissues of the nose. Nasal breathing is difficult. Rhinoscopically: profuse epistaxis from the front parts of the nose, a significant swelling of the mucous membrane is revealed. No fractures of the nasal bones were detected on X-rays in direct and lateral projections. What primary measures should be taken?

Передня тампонада носа Anterior nasal tamponade

Задня і передня тампонада Back and front tamponade

Перев’язка загальної сонної артерії Ligation of common carotid artery

Призначення гемостатичної терапії та антибіотиків Prescription of hemostatic therapy and antibiotics

Задня тампонада Rear tamponade

188 / 200
Хлопчик 11-ти років поступив зі скаргами на гострий біль в животі, нудоту, багаторазове блювання з домішком жовчі. З анамнезу: два дні тому дитина отримала удар в живіт під час бійки з однолітками. Об’єктивно: шкіра та слизові бліді, Ps- 86/хв., АТ- 90/60 мм рт.ст. Пальпаторно - біль та напруження передньої черевної стінки в епігастрії. Кишкова перистальтика ослаблена. Жовчний міхур не пальпується. Позитивні симптоми Воскресенського та Мейо-Робсона. Який попередній діагноз? An 11-year-old boy was admitted with complaints of acute abdominal pain, nausea, repeated vomiting with bile. From the anamnesis: two days ago the child received a blow to the stomach during a fight with peers. Objectively: the skin and mucous membranes are pale, Ps- 86/min., BP- 90/60 mm Hg. Palpation - pain and tension of the anterior abdominal wall in the epigastrium. Intestinal peristalsis is weakened. The gall bladder is not palpable. Positive symptoms of Voskresensky and Mayo-Robson. What is the previous diagnosis?

Гострий панкреатит Acute pancreatitis

Гостра токсикоінфекція Acute toxic infection

Гостра кишкова непрохідність Acute intestinal obstruction

Перитоніт Peritonitis

Гострий холецистит Acute cholecystitis

189 / 200
Дівчинка 15-ти років госпіталізована зі скаргами на блювання ’’кавовою гущею” жовтушність шкіри, носові кровотечі, лихоманку. Об’єктивно: дихання уповільнене, шкіра іктерична, ЧСС- 110/хв., АТ- 80/50 мм рт.ст. В біохімічному аналізі крові: АлАт-2,2 мкмоль/год-л; АсАт- 3,0 мкмоль/год-л; загальний білірубін - 160 мкмоль/л, протромбіновий індекс - 30%, фібриноген -1,1 г/л. Із анамнезу: дитина страждає на хворобу Вільсона-Коновалова. Яке ускладнення виникло у дитини? A 15-year-old girl was hospitalized with complaints of vomiting 'coffee grounds', yellow skin, nosebleeds, fever. Objectively: breathing is slowed down, skin is icteric, Heart rate - 110/min., BP - 80/50 mm Hg. In biochemical blood analysis: AlAt-2.2 μmol/h-l; AsAt- 3.0 μmol/h-l; total bilirubin - 160 μmol/ l, prothrombin index - 30%, fibrinogen -1.1 g/l. From the anamnesis: the child suffers from Wilson-Konovalov disease. What complications did the child have?

Гостра печінкова недостатність Acute liver failure

Гостра наднирникова недостатність Acute adrenal insufficiency

Гостра ниркова недостатність Acute renal failure

Інфекційно-токсичний шок Infectious-toxic shock

Гемолітичний криз Hemolytic crisis

190 / 200
У дитини 9-ти місяців з менінгококцемією, що проявилася генералізованою геморагічною висипкою на шкірі з некрозом її елементів, різко погіршився стан: дифузний ціаноз, холодні кінцівки, виражені тахікардія та тахіпное, тони серця гучні, ритмічні, АТ- 40/0 мм рт.ст., олігурія, температура - 36,2°C. Яке ускладнення менінгококової інфекції виникло у дитини? A 9-month-old child with meningococcemia, manifested by a generalized hemorrhagic rash on the skin with necrosis of its elements, has sharply deteriorated: diffuse cyanosis, cold extremities, pronounced tachycardia and tachypnea, heart sounds are loud, rhythmic, blood pressure - 40/0 mm Hg, oliguria, temperature - 36.2°C. What complication of meningococcal infection occurred in the child?

Інфекційно-токсичний шок Infectious-toxic shock

Гостра ниркова недостатність Acute renal failure

Ексикоз Exykosis

Кардіогенний шок Cardiogenic shock

Набряк головного мозку Cerebral edema

191 / 200
У 4-річної дитини на 5-ту добу після прийому парацетамолу, що перевищував максимально допустиму дозу в 4 рази, з’явились порушення свідомості, збудження змінювалось сонливістю, втрата свідомості, носові кровотечі, тремор та гіперкінези верхніх кінцівок. Об’єктивно: t° - 38,2°C, Ps- 110/хв., ЧД- 32/хв., з рота ’печінковий запах” Склери та шкіра жовтушні, зірчасті ангіоми на верхній половині тулубу. Печінка - не збільшена, селезінка +1 см. В крові: K - 2,8 ммоль/л, Na - 100 ммоль/л, підвищення аміаку. Який найбільш імовірний діагноз? On the 5th day after taking paracetamol, which exceeded the maximum permissible dose by 4 times, a 4-year-old child had disturbances of consciousness, excitement was replaced by drowsiness, loss of consciousness, nosebleeds, tremors and hyperkinesis of the upper limbs. Objectively: t° - 38.2°C, Ps- 110/min., BH- 32/min., 'liver smell' from the mouth, sclera and skin are yellowish, stellate angiomas on the upper half of the body. The liver is not enlarged, the spleen +1 cm. In the blood: K - 2.8 mmol/l, Na - 100 mmol/l, increased ammonia. What is the most likely diagnosis?

Гостра печінкова недостатність Acute liver failure

Гостра ниркова недостатність Acute renal failure

Менінгококцемія Meningococcemia

Вірусний енцефаліт Viral encephalitis

ДВЗ-синдром DVZ-syndrome

192 / 200
До медичного пункту батальйону доставлений солдат 19-ти років. Доза опромінення 2,5 Гр. 15 годин тому під час ядерного вибуху знаходився в самохідній установці, продовжував виконувати свої обов’язки. Через 12 годин відчув нездужання, розбитість, сонливість, спрагу, сухість у роті. Було одноразове блювання. Діагностовано гостру променеву хворобу середнього ступеня важкості. Який основний лікувально-евакуаційний захід на даному етапі медичної допомоги? A 19-year-old soldier was brought to the battalion medical center. Radiation dose 2.5 Gy. 15 hours ago, during a nuclear explosion, he was in a self-propelled installation, continued to perform his responsibilities. After 12 hours, I felt unwell, tired, sleepy, thirsty, dry mouth. There was a single vomiting. Acute radiation sickness of medium severity was diagnosed. What is the main treatment and evacuation measure at this stage of medical care?

Направити до медичної роти Send to medical company

Направити в ізолятор Send to isolation ward

Залишити на МПБ Leave on MPB

Провести санітарну обробку Perform sanitation

Направити на сортувальний майданчик Send to sorting area

193 / 200
Медична рота бригади прибула на нове місце розміщення. Вкажіть, які функціональні підрозділи розгортаються в першу чергу: The brigade's medical company has arrived at a new location. Specify which functional units are deployed first:

Сортувально-евакуаційне та операційно-перев’язочне відділення Sorting-evacuation and operational-bandaging department

Сортувально-евакуаційне та госпітальне відділення Sorting-evacuation and hospital department

Операційно-перев’язочне та госпітальне відділення Operational dressing and hospital department

Сортувально-евакуаційне відділення та аптека Sorting and evacuation department and pharmacy

Сортувально-евакуаційне відділення та відділення спеціальної обробки Sorting and evacuation department and special processing department

194 / 200
Хворий 44-х років звернувся зі скаргами на зниження гостроти зору, нежить з рясним рідким виділенням, слинотечу, утруднення дихання, самовільні посмикування м’язів, тахікардію, підвищення АТ. Об’єктивно: хворий збуджений, температура тіла - 37,5°C. Ps126 /хв., АТ- 180/90 мм рт.ст., зіниці різко звужені. При аускультації в легенях поодинокі хрипи. Отруєння речовиною якої дії найбільш імовірно у даному випадку? A 44-year-old patient complained of reduced visual acuity, runny nose with abundant liquid discharge, drooling, difficulty breathing, involuntary muscle twitches, tachycardia, increased Blood pressure. Objectively: the patient is excited, body temperature - 37.5°C. Ps126/min., blood pressure - 180/90 mmHg, pupils are sharply narrowed. When auscultating the lungs, single wheezes. Poisoning by which substance is the most effective probably in this case?

Нервово-паралітичної Nerve-paralytic

Задушливої Suffocating

Шкірно-наривної Skin abscess

Сльозогінної Teardrop

Загальноотруйної Generally poisonous

195 / 200
Госпіталізовано чоловіка 33-х років зі скаргами на біль в порожнині рота та стравоході, нудоту, блювання, відчуття спраги. З анамнезу - має місце пероральний прийом оцтової кислоти. Який першочерговий захід є найбільш ефективним для запобігання ускладнень? A 33-year-old man was hospitalized with complaints of pain in the mouth and esophagus, nausea, vomiting, and thirst. From the anamnesis, there is an oral intake of acetic acid. What is the most effective first-line measure to prevent complications?

Промивання шлунка товстим зондом Gastric lavage with a thick probe

Введення поліглюкіну Polyglukin introduction

Оксигенотерапія Oxygenotherapy

Промивання очей проточною водою Eye wash with running water

Введення нітратів Introduction of nitrates

196 / 200
На сортувальну площадку медичної роти бригади доставлено військовослужбовця з проникаючим пораненням грудної клітки справа з ознаками відкритого пневмотораксу АТ- 90/50 мм рт.ст., Ps- 140/хв., ниткоподібний. До якого підрозділу медичної роти потрібно направити пораненого для надання кваліфікованої хірургічної допомоги? A serviceman with a penetrating wound of the chest on the right with signs of an open pneumothorax was brought to the triage area of ​​the medical company of the brigade, blood pressure - 90/50 mm Hg, Ps - 140/ min., filamentous. To which unit of the medical company should the wounded person be sent to provide qualified surgical care?

Операційно-перев’язувальне відділення Operational dressing department

Ізолятор Isolator

Відділення спеціальної обробки Special Processing Department

Госпітальне відділення Hospital department

Евакуаційна палатка Evacuation tent

197 / 200
В мобільному госпіталі знаходиться пацієнт із зони АТО, якого прооперовано з приводу кульового поранення стегна і якому призначена антибіотикотерапія - цефалоспорин 2 г на добу внутрішньовенно. Через 12 годин після уведення препарату у пацієнта з’явилась висипка по всьому тілу, більше на тулубі і кінцівках, у вигляді рожевих пухирів, місцями зливного характеру, які супроводжуються нестерпним свербежем. АТ- 110/70 мм рт.ст. Який стан розвинувся у хворого? In the mobile hospital there is a patient from the anti-terrorist operation zone, who was operated on for a bullet wound to the thigh and who is prescribed antibiotic therapy - cephalosporin 2 g per day intravenously. 12 hours after administration drug, the patient developed a rash all over the body, mostly on the trunk and limbs, in the form of pink blisters, in places of a drainage nature, which are accompanied by unbearable itching. Blood pressure - 110/70 mm Hg. What condition has developed in the patient?

Медикаментозна алергія Drug allergy

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Бешихове запалення Beshikov inflammation

Сепсис Sepsis

Сироваткова хвороба Serum sickness

198 / 200
У військовослужбовця 45-ти років після вибуху виникла кровотеча із розірваного варикозно розширеного вузла на лівій гомілці. В чому заключається домедична допомога? A 45-year-old serviceman had bleeding from a ruptured varicose node on his left leg after the explosion. What is the first aid?

Стискаюча пов’язка, підвищене положення пораненої кінцівки Compressive bandage, elevated position of the injured limb

Підвищене положення пораненої кінцівки, знеболювання Elevated position of the injured limb, analgesia

Тампонада судини в рані, знеболювання Vessel tamponade in the wound, analgesia

Накладання джгута, ушивання судини в рані Applying a tourniquet, suturing a vessel in a wound

Ушивання судини в рані, стискаюча пов’язка Suturing a vessel in a wound, compression bandage

199 / 200
У військовослужбовця 19-ти років після падіння внаслідок вибухової хвилі виник забій передньої черевної стінки, після чого хворий не може помочитися. Стан середньої тяжкості. Скарги на біль в гіпогастрії, неможливість сечовипускання. Сечовий міхур пальпаторно не визначається. Зовнішні статеві органи без змін. При введенні еластичного катетера в сечовий міхур сеча кривава. Проведення проби Зельдовича позитивна. Який діагноз має місце? A 19-year-old serviceman suffered a contusion of the front abdominal wall after a fall due to an explosive wave, after which the patient cannot urinate. The condition is of moderate severity. Complaints of pain in the hypogastrium , impossibility of urinating. The bladder cannot be determined by palpation. The external genitalia are unchanged. When an elastic catheter is inserted into the bladder, the urine is bloody. The Zeldovich test is positive. What is the diagnosis?

Внутрішньочеревне ушкодження сечового міхура Intra-abdominal bladder injury

Гостра ниркова недостатність Acute renal failure

Гостра затримка сечі Acute urinary retention

Позачеревне ушкодження сечового міхура Extra-abdominal bladder injury

Травма промежинного відділу уретри Injury of the perineal part of the urethra

200 / 200
Демобілізований 34-х років звернувся до психотерапевта через 6 місяців після того, як він брав участь у тривалій бойовій операції. Скаржиться на появу нав’язливих спогадів та уявлень пережитого жаху під час бомбування. Спостерігається емоційна відчуженість, періодично поганий настрій, частота флеш-беків до 2-3 на добу в денний час, уникання хворим стимулів, що могли б викликати спогади про психотравму. Який найбільш імовірний діагноз? A 34-year-old demobilized man referred to a psychotherapist 6 months after he participated in a long combat operation. He complains of the appearance of intrusive memories and representations of the past terror during the bombing. There is emotional alienation, periodic bad mood, the frequency of flashbacks up to 2-3 per day during the day, the patient's avoidance of stimuli that could trigger memories of psychotrauma. What is the most likely diagnosis?

Посттравматичний стресовий розлад Post-traumatic stress disorder

Депресивний синдром Depressive syndrome

Дисоціативний розлад особистості Dissociative personality disorder

Тривожний синдром Anxiety syndrome

Розлад свідомості Disorder of consciousness