Крок 3 - Медицина 2015 весна (буклет)

1 / 200
Учасник АТО віком 27-ми років під час обстрілу військ системою 'Град' отримав закриту черепно-мозкову травму. Перебуваючи у військовому госпіталі раптово змінився в поведінці: став збудженим, повністю дезорієнтованим, висловлює маячні ідеї переслідування. Який медикаментозний засіб необхідно застосувати для усунення гострого травматичного психозу? A 27-year-old anti-terrorist operation participant received a closed brain injury during the shelling of troops with the Grad system. While in a military hospital, he suddenly changed his behavior: he became excited , completely disoriented, expresses delusional ideas of persecution. What medication should be used to eliminate acute traumatic psychosis?

Галоперидол Haloperidol

Діазепам Diazepam

Амітриптилін Amitriptyline

Ноотропіл Nootropil

Ламотриджин Lamotrigine

2 / 200
У хворого з’явився різкий біль у правій половині грудної клітки, задуха, яка наростає. При огляді - ціаноз губ, акроціаноз, ЧД- 60/хв. При перкусії грудної клітки -справа тимпаніт, дихання не прослуховує-ться. Яка необхідна невідкладна медична допомога? The patient developed a sharp pain in the right half of the chest, shortness of breath, which is increasing. On examination - cyanosis of the lips, acrocyanosis, heart rate - 60/min. Percussion of the chest is a case of tympanitis, breathing is not heard. What is the need for emergency medical help?

Пункція плевральної порожнини Puncture of the pleural cavity

Введення знеболюючих препаратів Introduction of painkillers

Введення серцевих препаратів Introduction of cardiac drugs

Оперативне втручання Operative intervention

Транспортування хворого в лікарню Transportation of the patient to the hospital

3 / 200
Під час бою солдата відкинуто вибухом на спину. Турбує задишка, біль у грудях. Р8-120/хв., АТ- 100/70 мм рт.ст. ЧД- 14/хв. При огляді по середньо-ключичній лінії справа, на рівні III ребра, рвана рана 2х4 см, з якої виділяється цівкою яскраво-червона кров. Яку першу лікарську допомогу слід надати пораненому? During the battle, the soldier was thrown on his back by an explosion. Shortness of breath, chest pain bothers him. P8-120/min., BP- 100/70 mmHg. ChD- 14/min. When examining along the mid-clavicular line on the right, at the level of the III rib, there is a lacerated wound 2x4 cm, from which a stream of bright red blood is released. What first medical aid should be given to the injured?

Тампонада рани Wound tamponade

Проведення гемостатичної терапії Hemostatic therapy

Пальцеве притискання рани Finger compression of the wound

Проведення ПХО рани Carrying out of wound PPE

Невідкладна торакотомія Urgent thoracotomy

4 / 200
Медична рота 14 механізованої бригади прибула в район населеного пункту для розгортання, з метою прийняття з поля бою поранених і хворих. Після прибуття розгорнуто сортувально-евакуаційне та операційно-перев’язувальне відділення. Які відділення необхідно розгорнути в другу чергу? The medical company of the 14th mechanized brigade arrived in the area of ​​the settlement for deployment, in order to receive the wounded and sick from the battlefield. 'jamming department. Which departments need to be deployed in the second turn?

Госпітальне, відділення спеціальної обробки, підрозділи забезпечення Hospital, special treatment department, support units

Відділення анестезіології та реанімації, відділення спеціальної обробки, аптека Department of anesthesiology and resuscitation, department of special processing, pharmacy

Сортувальний пост, відділення анестезіології та реанімації, відділення госпіталізації та лікування Sorting station, department of anesthesiology and resuscitation, department of hospitalization and treatment

Медичний пост, відділення швидкоповер-нутих санітарних втрат, аптека Medical post, department of quickly returned sanitary casualties, pharmacy

Сортувально-евакуаційне відділення, дезінфекційне відділення, відділення анестезіології та реанімації, ізолятори, аптека Sorting and evacuation department, disinfection department, anesthesiology and resuscitation department, isolation rooms, pharmacy

5 / 200
Військовослужбовець отримав вогне- пальне поранення стегна з пошкодженням стегнової кістки. На догоспітальному етапі проведено знеболювання, зупинена кровотеча, кінцівка іммобілізована. Під час транспортування з’явився біль у грудній клітці, задишка, тахікардія. Що стало причиною погіршення стану пораненого? The serviceman received a gunshot wound to the thigh with damage to the femur. At the pre-hospital stage, anesthesia was administered, the bleeding was stopped, and the limb was immobilized. During transportation, chest pain appeared cages, shortness of breath, tachycardia. What caused the deterioration of the injured person's condition?

Жирова емболія Fat embolism

Тромбоемболія гілок легеневої артерії Thromboembolism of the branches of the pulmonary artery

Напад бронхіальної астми Bronchial asthma attack

Інфаркт міокарда Myocardial infarction

Набряк легенів Pulmonary edema

6 / 200
Постраждалий 40-ка років отримав травму внаслідок артилерійського обстрілу. Стан хворого задовільний. Р8- 74/хв., АТ-120/80 мм рт.ст. В ділянці лівої гомілки припухлість м’яких тканин та деформація в середній третині, рвано-забійна рана довжиною до 5 см в середній третині. В рану виступають кісткові відламки. Яку першу медичну допомогу необхідно надати в такому випадку? A 40-year-old victim was injured as a result of artillery shelling. The patient's condition is satisfactory. P8-74/min., BP-120/80 mmHg. B in the area of ​​the left lower leg, swelling of soft tissues and deformation in the middle third, laceration wound up to 5 cm long in the middle third. Bone fragments protrude into the wound. What first medical aid should be provided in such a case?

Знеболювання, асептична пов’язка, іммобілізація Anesthesia, aseptic dressing, immobilization

Первинна хірургічна обробка рани, іммобілізація Primary surgical wound treatment, immobilization

Іммобілізація, транспортування в стаціонар Immobilization, transportation to a hospital

Накладання гіпсової пов’язки Applying plaster cast

Анестезія місця перелому, асептична пов’язка Anesthesia of fracture site, aseptic dressing

7 / 200
Дитина народжена в терміні 42 тижні ге-стації. Навколоплідні води з домішками меконію. Через 2 хвилини після народження з’явилися ознаки вторинної асфіксії, тахі-пное, парадоксальне дихання. При аускультації в легенях - велика кількість вологих хрипів. Рентгенологічна картина характеризується зливними вогнищами ущільнення легеневої тканини. Який імовірний діагноз? The child was born at 42 weeks of gestation. Amniotic fluid with meconium impurities. 2 minutes after birth, signs of secondary asphyxia appeared, tachy-pnea, paradoxical breathing. Upon auscultation in the lungs, there is a large number of wet rales. The X-ray picture is characterized by confluent foci of pulmonary tissue compaction. What is the probable diagnosis?

Аспіраційний синдром Aspiration syndrome

Вроджена пневмонія Congenital pneumonia

Хвороба гіалінових мембран Disease of hyaline membranes

Ателектаз легенів Atelectasis of the lungs

Дистресс-синдром Distress syndrome

8 / 200
До приймального відділення військового госпіталю доставлено військовослужбовця з вогнепальним пораненням в ділянку черевної порожнини. Шкіра бліда, АТ- 90/60 мм рт.ст., PS- 100/хв. Симптоми подразнення очеревини сумнівні. Яке дослідження треба виконати для уточнення діагнозу? A serviceman with a gunshot wound in the abdominal cavity was brought to the reception department of the military hospital. The skin is pale, blood pressure - 90/60 mm Hg, PS - 100/ min. Symptoms of peritoneal irritation are doubtful. What research should be performed to clarify the diagnosis?

УЗД органів черевної порожнини Ultrasound of abdominal organs

Комп’ютерна томографія органів черевної порожнини Computer tomography of abdominal organs

Оглядова рентгеноскопія органів черевної порожнини Rentoscopy of abdominal organs

Фіброгастродуоденоскопія Fibrogastroduodenoscopy

Лапаротомія Laparotomy

9 / 200
Військовослужбовець отримав осколко- ве поранення м’яких тканин стегна. Після первинної обробки рани стан погіршився: на 4-ту добу з’явилися набряк у ділянці рани, біль, підвищилася температура тіла до 38, 5°С. Констатовано нагноєння рани. Хворому показано проведення вторинної хірургічної обробки. В чому полягає суть вторинної хірургічної обробки рани? The serviceman received a shrapnel injury to the soft tissues of the thigh. After the initial treatment of the wound, the condition worsened: on the 4th day, swelling appeared in the wound area, pain , the body temperature rose to 38.5°C. The suppuration of the wound was established. The patient was shown secondary surgical treatment. What is the essence of secondary surgical treatment of the wound?

Хірургічне втручання з метою видалення нежиттєздатних тканин Surgery to remove nonviable tissues

Шкірна пластика з метою закриття рани Skin plastic surgery to close the wound

Друге за рахунком хірургічне втручання Second surgical intervention

Накладення вторинних швів (раннього та пізнього) Applying secondary sutures (early and late)

Відновна операція (шов судини, нерва, остеосинтез кісток при вогнепальному переломі) Reconstructive operation (suture of a vessel, nerve, osteosynthesis of bones in case of gunshot fracture)

10 / 200
До медичної роти доставлено постра-ждалого з тяжким вогнепальним пораненням нижньої третини правого стегна. Кістка роздроблена. Магістральні судини пошкоджені. Кінцівка висить на клапті м’яких тканин. До якого виду медичної допомоги відноситься проведення відсікання кінцівки, яка висить на клапті м’яких тканин? A casualty with a severe gunshot wound to the lower third of the right thigh was brought to the medical unit. The bone is crushed. The trunk vessels are damaged. The limb hangs on a flap of soft tissue. To What type of medical care does amputation of a limb that hangs on a flap of soft tissue refer to?

Першої лікарської допомоги First aid

Першої медичної допомоги First aid

Спеціалізованої медичної допомоги Specialized medical care

Долікарської (фельдшерської) медичної допомоги Paramedic (paramedic) medical care

Кваліфікованої медичної допомоги Qualified medical care

11 / 200
Під час ядерного вибуху військовослужбовець отримав опіки шкіри ІІІ-Б ст., 5%. Під час проведення дозиметричного контролю доза опромінення становить 3 Гр. Який найбільш імовірний діагноз? During the nuclear explosion, the serviceman received skin burns of the III-B degree, 5%. During the dosimetric control, the radiation dose is 3 Gy. What is the most likely diagnosis?

Комбінована радіаційно-термічна травма Combined radiation-thermal injury

Гостра променева хвороба Acute radiation sickness

Політравма Polytrauma

Травматична хвороба Traumatic disease

Опікова хвороба Burning disease

12 / 200
Хвора 50-ти років поступила в клініку зі скаргами на напади сильного головного болю, запаморочення, відчуття пульсації в голові, пітливість, м’язову слабкість. Під час нападу підвищується артеріальний тиск до 280/170 мм рт.ст. Напади тривають до 30 хвилин. Останнім часом почастішали. За даними УЗД - визначається об’ємне утворення правого наднирника. Який препарат найбільш показаний хворій? A 50-year-old patient was admitted to the clinic with complaints of attacks of severe headache, dizziness, a feeling of pulsation in the head, sweating, muscle weakness. During the attack blood pressure rises to 280/170 mm Hg. Attacks last up to 30 minutes. Recently, they have become more frequent. According to ultrasound, a volume formation of the right adrenal gland is determined. What drug is most indicated for the patient?

Фентоламін в/в Phentolamine IV

Дибазол в/в Dibazol IV

Фуросемід в/в Furosemide IV

Пентамін в/в Pentamine IV

Папаверин в/в Papaverine IV

13 / 200
Хворому під час бойових дій куля потрапила в бронежилет в ділянці лівого підребер’я. Через деякий час хворий відчув слабкість, запаморочення, біль у животі. При огляді хворий блідий, АТ- 80/40 мм рт.ст, р8- 110/хв. Який найбільш імовірний діагноз? During the hostilities, a bullet hit the patient's body armor in the area of ​​the left hypochondrium. After some time, the patient felt weakness, dizziness, pain in the stomach. On examination, the patient was pale , BP - 80/40 mm Hg, p8 - 110/min. What is the most likely diagnosis?

Пошкодження селезінки Spleen damage

Перелом ребер зліва Left rib fracture

Травматичний шок Traumatic shock

Психогенна реакція на травму Psychogenic reaction to trauma

Забій черевної стінки Abdominal wall bruise

14 / 200
У пацієнта з симптомами відсутності кровообігу на ЕКГ встановлена асистолія. Першочерговим терапевтичним заходом має бути: A patient with symptoms of lack of blood circulation on the ECG has asystole. The first therapeutic measure should be:

Введення адреналіну Injection of adrenaline

Електрична дефібриляція Electrical defibrillation

Введення лідокаїну Lidocaine administration

Введення хлориду кальцію Introduction of calcium chloride

Введення атропіну Atropine administration

15 / 200
В приймальне відділення батько доставив дитину 3,5 років у термінальному стані: дитина без свідомості, шкіра блідо-ціанотична, м’язова гіпотонія. Не дихає. Тони серця ледве прослуховуються, тахікардія. Що із перерахованого є невідкладною і першочерговою дією? The father brought a 3.5-year-old child to the reception department in a terminal condition: the child is unconscious, the skin is pale-cyanotic, muscle hypotonia. Not breathing. Heart sounds are barely audible, tachycardia. Which of the following is an urgent and priority action?

Відновлення прохідності дихальних шляхів Restoration of airway patency

Штучне дихання 'з рота в рот 'та 'з рота в рот і ніс' Mouth-to-mouth and 'mouth-to-mouth-nose' artificial respiration

Введення адреналіну 0,1% - 0,01 мг/кг Injection of epinephrine 0.1% - 0.01 mg/kg

В/в введення 4% розчину НаНСС3 IV administration of 4% solution of NaHCS3

Дихальні аналептики Respiratory analeptics

16 / 200
У хворого 44-х років, що лікується з приводу гострого абсцесу середньої частки правої легені виник біль у правій половині грудної клітки, задишка, стан різко погіршився. Об’єктивно: ЧД- 28/хв., ціаноз, асиметрія грудної клітки. Над правою легенею визначається притуплення перкуторного звуку в нижніх відділах та тимпаніт у верхніх відділах. Аускультативно: різко ослаблене везикулярне дихання. Яке найбільш імовірне ускладнення виникло у хворого? A 44-year-old patient being treated for an acute abscess of the middle lobe of the right lung developed pain in the right half of the chest, shortness of breath, and his condition worsened sharply. Ob' objectively: BH- 28/min., cyanosis, chest asymmetry. Dullness of percussion sound in the lower parts and tympanitis in the upper parts is determined over the right lung. Auscultatively: sharply weakened vesicular breathing. What is the most likely complication that the patient has developed?

Правобічний тотальний піопневмоторакс Right-sided total pyopneumothorax

Правобічна емпієма плеври Right-sided pleural empyema

Правобічний гемопневмоторакс Right-sided hemopneumothorax

Правобічний ексудативний плеврит Right-sided exudative pleurisy

Правобічний обмежений піопневмото-ракс Right-sided limited pyopneumoto-rax

17 / 200
Травмований мотоцикліст лежить на проїжджій частині дороги. Ліве стегно його деформоване в нижній третині, через зовнішню рану фонтанує кров. Де і який кровоспинний джгут необхідно застосувати? The injured motorcyclist is lying on the road. His left thigh is deformed in the lower third, blood is pouring out of the external wound. Where and what kind of tourniquet should be applied?

Артеріальний джгут безпосередньо над раною стегна Arterial tourniquet directly above thigh wound

Венозний джгут безпосередньо над раною Venous tourniquet directly above the wound

Венозний джгут на верхню третину гомілки Venous tourniquet on the upper third of the lower leg

Артеріальний джгут в верхній третині стегна Arterial tourniquet in the upper third of the thigh

Артеріальний джгут в середній третині стегна Arterial tourniquet in the middle third of the thigh

18 / 200
Реанімаційна бригада швидкої медичної допомоги прибула на виклик до опіатного наркомана 23-х років. Об’єктивно: свідомість відсутня, ціаноз, брадипное, брадикардія. Що терміново показано хворому? The resuscitation team of emergency medical aid arrived on call to a 23-year-old opiate addict. Objectively: unconsciousness, cyanosis, bradypnea, bradycardia. What is urgently shown to the patient ?

Штучна вентиляція легень Artificial lung ventilation

Оксигенотерапія через маску Oxygenotherapy through a mask

Форсований діурез Forced diuresis

Інфузійна терапія Infusion therapy

Призначення налорфіну Nalorphine Prescription

19 / 200
У хворого на фоні епістатуса виникла зупинка дихання та кровообігу. Родичі допомоги не надавали, бригада швидкої допомоги прибула через 25 хвилин. При огляді хворого дихання відсутнє, пульс на магістральних судинах відсутній, зіниці широкі, шкіра сірого кольору. Який діагноз? The patient had respiratory and circulatory arrest against the background of epistatus. Relatives did not provide help, the ambulance arrived 25 minutes later. When examining the patient, there is no breathing, the pulse is on the main there are no blood vessels, the pupils are wide, the skin is gray. What is the diagnosis?

Біологічна смерть Biological death

Декортикація Decortication

Клінічна смерть Clinical death

Сопор Sopor

Кома Comma

20 / 200
Хвора 43-х років оглянута на місці пожежі у лісі бригадою швидкої медичної допомоги. Встановлено: відсутність свідомості, опіки І ступеню 15% поверхні тіла. АТ- 70/40 мм рт.ст., Р8- 128/хв., дихання часте, поверхневе. Аускультативно: жорстке дихання, послаблене в нижньобокових відділах, хрипів немає. Який попередній діагноз? A 43-year-old female patient was examined at the scene of a forest fire by an ambulance team. It was established: unconsciousness, first-degree burns on 15% of the body surface. AT-70/ 40 mm Hg, P8-128/min., breathing is frequent, shallow. Auscultation: hard breathing, weakened in the lower lateral regions, no wheezing. What is the previous diagnosis?

Отруєння чадним газом Monoxide poisoning

Гіповолемічний шок Hypovolemic shock

Отруєння фосфорорганічними речовинами Poisoning with organophosphorus substances

Отруєння продуктами горіння пластмаси Poisoning by products of burning plastic

Опіковий шок Burn shock

21 / 200
У хворого, який знаходиться в гіпер-глікемічній комі, через 4 години після початку інсулінотерапії раптово розвинулась тахікардія, м’язова гіпотонія; АТ- 80/40 мм рт.ст. На ЕКГ: подовження інтервалу QT, зниження 5 — Т, розширення і сплощення Т. Який найбільш імовірний діагноз? In a patient who is in a hyperglycemic coma, 4 hours after the start of insulin therapy, tachycardia and muscular hypotension suddenly developed; blood pressure - 80/40 mm Hg On the ECG: prolongation of the QT interval, reduction of 5 — T, expansion and flattening of T. What is the most probable diagnosis?

Гіпокаліємія Hypokalemia

Гіперкаліємія Hyperkalemia

Гіповолемія Hypovolemia

Гіперглікемія Hyperglycemia

Гіпоглікемія Hypoglycemia

22 / 200
Вночі у хворого з’явилися задуха, ка- шель з рясним харкотинням рожевого кольору. З анамнезу: страждає на гіпертонічну хворобу, варикозне розширення вен обох кінцівок, 2 роки тому переніс інфаркт міокарда. Об’єктивно: неспокійний, положення ортопное, акроціаноз, ЧДР- 40/хв. АТ- 220/110 мм рт.ст. У легенях - різнокаліберні середньо- і великопухирчасті хрипи. Який найбільш імовірний діагноз? At night, the patient developed shortness of breath, cough with profuse sputum of pink color. History: suffers from hypertension, varicose veins of both extremities, 2 years that's why he suffered a myocardial infarction. Objectively: restless, orthopneic position, acrocyanosis, heart rate - 40/min. BP - 220/110 mmHg. In the lungs - medium- and large-caliber rales. What is the most likely diagnosis?

Гостра лівошлуночкова недостатність Acute left ventricular failure

Астматичний статус Asthmatic status

Легенева кровотеча Pulmonary hemorrhage

Крупозна пневмонія Croup pneumonia

Тромбоемболія легеневої артерії Thromboembolism of the pulmonary artery

23 / 200
Чоловік 46-ти років з імплантованим електрокардіостимулятором під час ремонту настільної лампи отримав легку травму електрострумом, після чого він впродовж декількох хвилин був непритомний. Об’єктивно: ціаноз шкіри, АТ- 60/0 мм рт.ст., ЧСС25 /хв. Найбільш імовірною причиною неефективності кровообігу є : A 46-year-old man with an implanted pacemaker received a slight electric shock during the repair of a table lamp, after which he was unconscious for several minutes. Objectively: cyanosis of the skin , blood pressure - 60/0 mm Hg, heart rate 25/min. The most likely cause of inefficiency of blood circulation is:

Атріовентрикулярна блокада Atrioventricular block

Електромеханічна дисоціація Electromechanical dissociation

Ішемічний інсульт Ischemic stroke

Травматичний шок Traumatic shock

Тромбоемболія легеневої артерії Thromboembolism of the pulmonary artery

24 / 200
Хвора 74-х років хворіє на цукровий діабет другого типу, приймає манініл. Протягом двох тижнів приймає по 2 таблетки гіпотіазиду. Об’єктивно: свідомість сплутана, шкірні покриви сухі, теплі, тургор м’язів знижений, температура тіла - 3800, Р8-120/хв., АТ- 60/40 мм рт.ст., дихання поверхневе, язик сухий, запах ацетону відсутній. Ілюкоза крові - 34 ммоль/л, ацетон в сечі - слабкопозитивний, N0+ сироватки - 162 ммоль/л, К + - 3,0 ммоль/л. Який розчин показаний для застосування в першу чергу? A 74-year-old patient suffers from type 2 diabetes, takes Maninil. She takes 2 hypothiazide tablets for two weeks. Objectively: consciousness is confused, skin dry, warm, muscle turgor is reduced, body temperature - 3800, P8-120/min., blood pressure - 60/40 mm Hg, shallow breathing, dry tongue, no smell of acetone. Blood leukosis - 34 mmol/l , acetone in urine - weakly positive, serum N0+ - 162 mmol/l, K + - 3.0 mmol/l. What solution is indicated for use in the first place?

Гіпотонічний розчин N001 Hypotonic solution N001

Поляризуюча суміш Polarizing mixture

5% розчин глюкози 5% glucose solution

Фізіологічний розчин N001 Saline solution N001

Розчин Рінгера Ringer's solution

25 / 200
У пацієнта 40-ка років, котрий впродовж 17-ти років хворіє на неспецифічний виразковий коліт, при останньому ендоскопічному дослідженні виявлено множинні запальні псевдополіпи у всіх відділах товстої кишки. Результати біопсії показали наявність в поліпах дисплазії ІІ-ІІІ ст. Яке лікування необхідно застосувати в даного хворого? In a 40-year-old patient who has been suffering from non-specific ulcerative colitis for 17 years, the last endoscopic examination revealed multiple inflammatory pseudopolyps in all sections of the colon. The results of the biopsy showed the presence of grade II-III dysplasia in the polyps. What treatment should be applied to this patient?

Хірургічне Surgical

Трансендоскопічне видалення поліпів Transendoscopic removal of polyps

Рентгенотерапія X-ray therapy

Медикаментозне Medical

Хіміотерапія Chemotherapy

26 / 200
У новонародженого на 2 добу життя виникла шлункова кровотеча, діагностована геморагічна хвороба. Найбільш ефектив- ним препаратом для внутрішньовенного введення є: A newborn had gastric bleeding on the 2nd day of life, hemorrhagic disease was diagnosed. The most effective drug for intravenous administration is:

Свіжозаморожена плазма Fresh-frozen plasma

Нативна плазма Native plasma

Адроксон Adroxon

Альбумін Albumin

Дицинон Dizinon

27 / 200
Постраждалий 42-х років, виявлений на місці ДТП, скаржиться на біль у ділянці таза та правого стегна. Об’єктивно: загальмований, стогне, шкіра бліда, язик сухий. ЧДР- 28/хв. Праве стегно деформоване, набрякле, у верхній його третині патологічна рухливість, крепітація кісткових уламків. Великий крововилив, набряк та біль під час пальпації в правих пахвинній, здухвинній та сідничній ділянках. Р8- 112/хв, АТ- 80/45 мм рт.ст. Якому ступеню травматичного шоку відповідає стан потерпілого? A 42-year-old victim found at the scene of an accident complains of pain in the pelvis and right thigh. Objectively: slowed down, moaning, pale skin, tongue dry. ChDR- 28/min. The right thigh is deformed, swollen, in its upper third there is pathological mobility, crepitation of bone fragments. Large hemorrhage, swelling and pain during palpation in the right inguinal, pubic and buttock areas. P8- 112/min, AT - 80/45 mm Hg What degree of traumatic shock does the victim's condition correspond to?

II II

IV IV

- -

I I

III III

28 / 200
У дівчини 13-ти років при тривалому перебуванні в задушливому приміщенні з’явилися скарги на запаморочення, слабкість. Різко зблідла, тіло вкрилося холодним потом, шкіра набула 'мармурового'малюнку, з’явилися ціаноз губ, сопорозна свідомість, часте поверхневе дихання, тахікардія. Тони серця послаблені, АТ- 50/І0 мм рт.ст. Який найбільш імовірний діагноз? A 13-year-old girl complained of dizziness and weakness after being in a stuffy room for a long time. She turned pale sharply, her body became covered in cold sweat, her skin became 'marble 'picture, cyanosis of the lips, sedated consciousness, frequent shallow breathing, tachycardia appeared. Heart tones are weakened, blood pressure - 50/10 mm Hg. What is the most likely diagnosis?

Колапс Collapse

Задушливо-ціанотичний напад Suffocating-cyanotic attack

Мігрень Migraine

- -

Гостра серцева недостатність Acute heart failure

29 / 200
У перші години після субтотальної резекції щитоподібної залози з приводу тиреотоксикозу у хворої з’явилося виражене психічне і рухове збудження. Різка гіперемія 0 обличчя, шиї, верхніх і нижніх кінцівок. Температура тіла 41 С, підвищена пітливість. Стрімко зростає тахікардія до 140-200/хв., миготлива аритмія. Яке ускладнення розвивається у хворої? In the first hours after subtotal resection of the thyroid gland due to thyrotoxicosis, the patient developed pronounced mental and motor agitation. Sharp hyperemia of the face, neck, upper and lower limbs . Body temperature 41 C, increased sweating. Tachycardia rapidly increases to 140-200/min., pulsatile arrhythmia. What complication develops in the patient?

Тиреотоксичний криз Thyrotoxic crisis

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Гіпопаратиреоз Hypoparathyroidism

Інфаркт міокарда Myocardial infarction

Асфіксія Asphyxia

30 / 200
У дівчини 19-ти років запідозрена недостатність наднирників (хвороба Аддісона). Що з нижчеперерахованого може допомогти під час диференційної діагностики даної патології? A 19-year-old girl is suspected of having adrenal insufficiency (Addison's disease). Which of the following can help in the differential diagnosis of this pathology?

Гіпонатріємія Hyponatremia

Артеріальна гіпертензія Hypertension

Гіперглікемія Hyperglycemia

Гіпокаліємія Hypokalemia

Гіпотермія Hypothermia

31 / 200
Студент 19-ти років скаржиться на сухий кашель, дряпання в горлі, підвищення температури тіла до 38,10С. За порадою друга приймав ампіцилін. Через 2 дні після початку захворювання з’явилася висипка по всьому тілу, рожевого кольору, 1 см у діаметрі, дещо припіднята. Який НАЙМЕНШ імовірний діагноз? A 19-year-old student complains of a dry cough, a scratchy throat, an increase in body temperature to 38.10C. He took ampicillin on the advice of a friend. 2 days after the start disease, a rash appeared all over the body, pink in color, 1 cm in diameter, slightly raised. What is the LEAST likely diagnosis?

Менінгококцемія Meningococcemia

Мононуклеоз Mononucleosis

- -

Медикаментозний дерматит Drug dermatitis

Кір Measles

32 / 200
Дитина трьох років, на фоні тривалого підвищення температури, 'бачила велику муху', ковдру сприймала як змію, закривалась від неї руками, був виражений афект страху, неспокій, не впізнавала рідних. Який найбільш імовірний діагноз? A three-year-old child, against the background of a prolonged increase in temperature, 'saw a big fly', perceived the blanket as a snake, closed himself from it with his hands, there was a pronounced affect of fear, restlessness, did not recognize relatives. What is the most likely diagnosis?

!нфекційний делірій !nfectious delirium

Шизофренія Schizophrenia

Алкогольний делірій Alcoholic delirium

Маніакально-депресивний психоз Manic-depressive psychosis

Ранній дитячий аутизм Канера Caner early childhood autism

33 / 200
У хворого з інфекційним ендокардитом з ураженням аортального клапану виник інтенсивний біль у попереку, зліва та справа, який був розцінений як інфаркт нирок. Протягом доби у хворого посилились загальна слабкість, апатія, тахікардія, артеріальний тиск знизився до 60/0 мм рт.ст., з’явилися блювання, пронос, холодний липкий піт, олігурія. Чим ускладнився перебіг захворювання? A patient with infectious endocarditis with damage to the aortic valve developed intense pain in the lower back, left and right, which was regarded as a kidney infarction. Over the course of a day, the patient's general weakness worsened , apathy, tachycardia, blood pressure decreased to 60/0 mm Hg, vomiting, diarrhea, cold sticky sweat, oliguria appeared. What complicated the course of the disease?

Гостра надниркова недостатність внаслідок крововиливу у наднирники Acute adrenal insufficiency due to adrenal hemorrhage

Інфаркт мозку Cerebral infarction

Інфаркт селезінки Splenic infarction

Гостра серцева недостатність Acute heart failure

Гостра ниркова недостатність внаслідок інфаркту нирки Acute renal failure due to renal infarction

34 / 200
Хворий 41-го року поступив зі скаргами на утруднене дихання, кашель, підвищення температури тіла до 37,80С, болі під час ковтання, слабкість. Вважає себе хворим впродовж 3-х днів. Об’єктивно: інфільтрація та гіперемія слизової надгортанника, гортані, вхід у гортань частково звужений, дихання стенотичне. Яке захворювання викликало описану клінічну симптоматику? A 41-year-old patient came in with complaints of difficulty breathing, cough, an increase in body temperature to 37.80C, pain when swallowing, weakness. He considers himself sick for 3 days. Objectively: infiltration and hyperemia of the mucous membrane of the epiglottis, larynx, the entrance to the larynx is partially narrowed, breathing is stenotic. What disease caused the described clinical symptoms?

Набряк гортані Swelling of the larynx

Склерома гортані Scleroma of the larynx

Стороннє тіло гортані Laryngeal foreign body

Пухлина гортані Laryngeal tumor

Гематома гортані Hematoma of the larynx

35 / 200
Дівчинка 4-х років скаржиться на загальну слабкість, кашель. Вночі раптово підвищилася температура до 39,8°С, хвора стала неспокійною. Гавкаючий кашель, шумне свистяче дихання з втягуванням над- та підключичних западин, міжреберних проміжків, шкіра бліда. Контактувала з хворими на ГРВІ сестрами. Що необхідно призначити дитині в першу чергу? A 4-year-old girl complains of general weakness, cough. At night, the temperature suddenly rose to 39.8°C, the patient became restless. Barking cough, noisy whistling with retraction of supraclavicular and subclavian hollows, intercostal spaces, pale skin. Contacted nurses with SARS. What should be prescribed to the child first of all?

Преднізолон, гарячі ніжні ванни Prednisone, hot gentle baths

Антибіотики, димедрол Antibiotics, diphenhydramine

Папаверин, вітамін С Papaverine, vitamin C

Астмопент, діазолін Astmopent, diazolin

Дибазол, еуфілін Dibazol, Euphilin

36 / 200
У хворого виявлені тахікардія, пітливість, гіперемія шкіри обличчя, збільшена печінка, температура тіла 38°С. У крові: лейкоцитоз, ШЗЕ- 26 мм/год. Аллопсихі-чна дезорієнтація. Зорові галюцинації зоологічного змісту. Маячні ідеї переслідування. Психомоторне збудження. Який попередній діагноз? The patient has tachycardia, sweating, hyperemia of the skin of the face, an enlarged liver, body temperature of 38°С. In the blood: leukocytosis, SZE - 26 mm/h. Allopsychics -mental disorientation. Visual hallucinations of a zoological content. Delusional ideas of persecution. Psychomotor agitation. What is the preliminary diagnosis?

Алкогольний делірій Alcoholic delirium

Абстинентний синдром Withdrawal syndrome

Інфекційний гепатит Infectious hepatitis

Інфекційний психоз Infectious psychosis

Енцефалопатія Гайє-Верніке Gaye-Wernicke encephalopathy

37 / 200
Чоловік 36-ти років скаржиться на інтенсивний біль у епігастральній ділянці, багаторазове блювання, яке не приносить полегшення, виражену загальну слабкість. Об’єктивно: загальний стан важкий, шкіра та видимі слизові - бліді, з поодинокими фіолетовими плямами. Р8- 100/хв., АТ-100/60 мм рт.ст. Під час пальпації живота визначається ригідність черевної стінки та різка болючість у епігастральній ділянці на 6 см вище пупка та у лівому реберно-хребетному куті. Пульсація аорти у епігастральній ділянці не визначається. Який найбільш імовірний діагноз? A 36-year-old man complains of intense pain in the epigastric area, repeated vomiting that does not bring relief, marked general weakness. Objectively: the general condition is severe, skin and visible mucous membranes - pale, with single purple spots. P8- 100/min., BP-100/60 mm Hg. During palpation of the abdomen, rigidity of the abdominal wall and sharp pain in the epigastric area 6 cm above the navel and in in the left costo-spinal angle. Pulsation of the aorta in the epigastric area is not determined. What is the most likely diagnosis?

Гострий панкреатит Acute pancreatitis

Гострий апендицит Acute appendicitis

Розшаровуюча аневризма аорти Dissecting aortic aneurysm

Гострий холецистит Acute cholecystitis

Перфоративна виразка Perforating ulcer

38 / 200
У вагітної 29-ти років у приймальному відділенні виникли біль у епігастральній ділянці, нудота, блювання, мерехтіння 'му-шок'перед очима. АТ- 170/100 мм рт.ст. на обох руках; визначаються генералізовані набряки. Який найбільш імовірний діагноз? A 29-year-old pregnant woman in the reception department developed pain in the epigastric area, nausea, vomiting, 'mu-shock' flickering before her eyes. Blood pressure - 170/100 mm Hg on both hands; generalized edema is detected. What is the most likely diagnosis?

Прееклампсія важкого ступеня Severe preeclampsia

Еклампсія Eclampsia

Загроза крововиливу в мозок Threat of cerebral hemorrhage

Відшарування сітківки ока Retinal detachment

Прееклампсія середнього ступеня Preeclampsia of moderate degree

39 / 200
До приймального відділення доставлений потерпілий з опіком полум’ям ІІІА-Б - IV ст. обличчя, шиї, передньої поверхні грудної клітки. Волосся у ніздрях обгорі- ло, слизова губ та язик сіро-білого кольору. Голос хриплий, дихання часте, поверхневе, 'трубний кашель', що супроводжується виділенням харкотиння з домішками кіптяви. Під час транспортування у відділення інтенсивної терапії почали наростати явища дихальної недостатності. Яка невідкладна допомога? A victim with ІІІА-Б - IV degree flame burns of the face, neck, front surface of the chest was brought to the reception department. The hair in the nostrils was burnt, the mucous membrane of the lips and tongue is gray-white in color. The voice is hoarse, the breathing is frequent, shallow, 'pipe cough' accompanied by sputum discharge with impurities of soot. During transportation to the intensive care unit, the symptoms of respiratory failure began to increase. What is the emergency help?

Трахеостомія та ШВЛ Tracheostomy and ventilator

Введення бронхолітиків Introduction of bronchodilators

Введення дихальних аналептиків Introduction of respiratory analeptics

Інгаляція зволоженого кисню Inhalation of humidified oxygen

Інтубація трахеї та ШВЛ Tracheal intubation and ventilator

40 / 200
Хворий 50-ти років після аварії на виробництві був госпіталізований із скаргами на металевий присмак та печіння у роті, нудоту, слинотечу, багаторазове блювання, пронос з домішками слизу та крові, біль у епігастральній та поперековій ділянках. Об’єктивно: стан важкий, виразковий стоматит, гінгівіт, некроз слизової оболонки носа, набряк гортані. АТ- 150/100 мм рт.ст., Р8- 48/хв, тони серця глухі. Поліурія, гіпо-стенурія, альбумінурія, гематурія. Який антидот слід ввести хворому? A 50-year-old patient was hospitalized after an industrial accident with complaints of a metallic taste and burning in the mouth, nausea, drooling, repeated vomiting, diarrhea with mucus impurities and of blood, pain in the epigastric and lumbar areas. Objectively: the condition is severe, ulcerative stomatitis, gingivitis, necrosis of the nasal mucosa, swelling of the larynx. BP - 150/100 mm Hg, P8 - 48/min, heart sounds are dull. Polyuria, hypo-stenuria, albuminuria, hematuria. What antidote should be administered to the patient?

Унітіол Unithiol

Хромосмон Chromosmon

Атропіну сульфат Atropine sulfate

Дієтиоксим Dietioxime

Антарсин Antarsyn

41 / 200
Хвора 32-х років перенесла крупозну пневмонію. На даний час скаржиться на озноб, задишку в спокої, загальну слабкість, головний біль, підвищення г° до 39, 5°С, пітливість. Об’єктивно: зміщення назовні лівої межі серця, тони серця значно ослаблені, систолічний шум на верхівці, АТ- 80/50 мм рт.ст. У крові: лейк.-10, 5 • 109/л, е- 8%, ШзЕ- 45 мм/год. У сечі: білок - 0,066 г/л, ер.-15-20 у п/з, гіалінові циліндри - 4-5 в п/з. Яке ускладнення виникло у хворої? A 32-year-old patient suffered from croup pneumonia. Currently, she complains of chills, shortness of breath at rest, general weakness, headache, an increase in g° to 39.5 °C, sweating. Objectively: displacement of the left border of the heart, heart sounds significantly weakened, systolic murmur at the apex, blood pressure - 80/50 mm Hg. In the blood: leuk.-10, 5 • 109/l, e - 8%, ShzE - 45 mm/h. In urine: protein - 0.066 g/l, er.-15-20 in p/z, hyaline cylinders - 4-5 in p/z. What complication occurred in the patient?

Інфекційно-токсичний шок Infectious-toxic shock

Інфаркт міокарда Myocardial infarction

Кардіоміопатія Cardiomyopathy

Перикардит Pericarditis

Тромбоемболія легеневої артерії Thromboembolism of the pulmonary artery

42 / 200
У хворого 43-х років, ветеринара, 2-й день хвороби. Виражений поширений набряк шкіри лівої половини обличчя, бульо-зні елементи з геморагічною рідиною, біль у зоні ураження відсутній, ?°- 39, 8°С. Який попередній діагноз? A 43-year-old patient, a veterinarian, on the 2nd day of illness. Pronounced widespread swelling of the skin of the left half of the face, bullous elements with hemorrhagic fluid, pain in the affected area is absent, ?°- 39.8°С. What is the previous diagnosis?

Сибірка Anthrax

Бешиха Beshikha

Флегмона обличчя Phlegmon of the face

Еризипелоїд Erysipeloid

Натуральна віспа Smallpox

43 / 200
До реанімаційного відділення доставлена хвора 48-ми років без свідомості. Шкіра холодна, бліда, суха, акроціаноз. Щільний набряк обличчя, тіла, гомілок, температура тіла 33°С. Сухожильні рефлекси мляві. Р8- 50/хв., малий, ритмічний. АТ- 90/60 мм рт.ст. Тони серця різко послаблені. Дихання рідке, глибоке. У крові: гіпохромна анемія, гіперхолестерінемія, високий рівень ТТГ крові. Який препарат необхідно призначити в першу чергу? A 48-year-old unconscious patient was brought to the intensive care unit. The skin is cold, pale, dry, acrocyanosis. Dense swelling of the face, body, legs, body temperature 33° C. Tendon reflexes are sluggish. P8 - 50/min, small, rhythmic. BP - 90/60 mm Hg. Heart sounds are sharply weakened. Breathing is rare, deep. Blood: hypochromic anemia, hypercholesterolemia, high blood TSH level. What drug should be prescribed first?

Трийодтиронін Triiodothyronine

Преднізолон Prednisone

Глюкоза Glucose

Анаприлін Anaprilin

Мерказоліл Mercazolil

44 / 200
У хворої 42-х років гострий лівобічний пієлонефрит ускладнився бактеріальним шоком та гострою нирковою недостатністю. Дві доби тому настала поліурична стадія. Які зміни в організмі слід попередити в першу чергу? In a 42-year-old patient, acute left-sided pyelonephritis was complicated by bacterial shock and acute renal failure. Two days ago, the polyuric stage began. What changes in the body should be prevented first of all ?

Гіпокаліємія Hypokalemia

Гіпоальбумінемія Hypoalbuminemia

Набряковий синдром Oedema syndrome

Анемія Anemia

Гіперазотемія Hyperazotemia

45 / 200
У породіллі 34-х років на 6-ту добу після пологів раптово з’явився тупий біль розпираючого характеру в крижово-поперековій ділянці, нижніх відділах живота та правому стегні. Поступово став наростати набряк правої ноги у ділянці стегна та гомілки, ціаноз шкіри. Температура підвищилася до 38, 5°С. Яке ускладнення виникло в хворої? On the 6th day after giving birth, a 34-year-old woman in labor suddenly developed a dull, distending pain in the sacro-lumbar area, lower abdomen and right thigh Swelling of the right leg in the area of ​​the thigh and lower leg gradually increased, cyanosis of the skin. The temperature rose to 38.5°C. What complication did the patient experience?

Гострий ілеофеморальний флеботромбоз Acute iliofemoral phlebothrombosis

Гострий тромбофлебіт тазових вен Acute thrombophlebitis of pelvic veins

Гострий післяпологовий параметрит Acute postpartum parametritis

Біла флегмазія White phlegmasia

Синя флегмазія Blue Phlegmasia

46 / 200
Хворий 30-ти років знаходиться на лікуванні у відділенні реанімації з діагнозом: отруєння невідомою отрутою важкого ступеня. Кома. З анамнезу: знайдений вдома у непритомному стані. На АКТ головного мозку - без патології. Дані біохімічних досліджень крові: білірубін загальний - 120 мкмоль/л, глюкоза - 5 ммоль/л, ПТІ - 36%, загальний білок - 40 г/л, альбумін - 30%. Який найбільш імовірний діагноз? A 30-year-old patient is being treated in the intensive care unit with a diagnosis of severe poisoning by an unknown poison. Coma. From the history: found at home in an unconscious state. On CT scan brain - without pathology. Data of biochemical blood tests: total bilirubin - 120 μmol/l, glucose - 5 mmol/l, PTI - 36%, total protein - 40 g/l, albumin - 30%. What is the most likely diagnosis?

Отруєння дихлоретаном Dichloroethane poisoning

Отруєння ФОІ FOI poisoning

Отруєння серцевими глікозидами Cardiac glycoside poisoning

Отруєння протитуберкульозними препаратами Poisoning with antituberculosis drugs

Отруєння атропіном Atropine poisoning

47 / 200
Хворому 52-х років виконана екскреторна урографія. Через 10 хвилин після внутрішньовенного введення контрастної речовини стан хворого різко погіршився. Непритомний. АТ- 50/20 мм рт.ст., Р8- 120/хв., ритмічний. В анамнезі - медикаментозна алергія. З метою лікування необхідно ввести: A 52-year-old patient underwent excretory urography. 10 minutes after the intravenous administration of contrast material, the patient's condition worsened sharply. He is unconscious. Blood pressure - 50/20 mm Hg ., P8- 120/min., rhythmic. In the anamnesis - drug allergy. For the purpose of treatment, it is necessary to enter:

Адреналін внутрішньовенно, швидка інфузія кристалоїдів Adrenaline IV, rapid infusion of crystalloids

Адреналін підшкірно, димедрол внутрішньовенно Adrenaline subcutaneously, diphenhydramine intravenously

Внутрішньовенно преднізолон, інфузія кристалоїдів Intravenous prednisolone, crystalloid infusion

Внутрішньовенно еуфілін Intravenous euphilin

Внутрішньом’язово димедрол, преднізолон Intramuscular diphenhydramine, prednisolone

48 / 200
З вогнища хімічного ураження, утвореного зарином, до МПП доставлено ураженого. Відзначаються напади ядухи за типом бронхіальної астми, фібрилярні посмикування жувальних м’язів. Який антидот необхідно ввести ураженому разом з атропіном на даному етапі медичної евакуації? From the focus of chemical damage caused by sarin, the affected person was brought to the MPP. There are attacks of dyspnoea according to the type of bronchial asthma, fibrillary twitching of the masticatory muscles. What antidote should be administered to the affected person along with atropine at this stage of medical evacuation?

Дипіроксим Dipiroxime

Унітіол Unithiol

Антиціан Antician

Амілнітрит Amyl nitrite

Тіосульфат натрію Sodium thiosulfate

49 / 200
Чоловік 78-ми років викликав швидку допомогу з приводу блювання, здуття живота, наявності болючого грижового випинання у паху, яке не вправляється у черевну порожнину зі вчорашнього дня. Під час огляду лікарем швидкої допомоги грижове випинання вправилося, біль пройшов. Які дії лікаря? A 78-year-old man called an ambulance due to vomiting, abdominal distension, the presence of a painful hernial protrusion in the groin, which has not been inserted into the abdominal cavity since yesterday. Under during the examination by the emergency doctor, the hernial protrusion was relieved, the pain went away. What actions did the doctor take?

Доставити хворого до стаціонару Deliver the patient to the hospital

Призначити амбулаторне обстеження Schedule outpatient examination

Протягом години спостерігати за динамікою клінічної картини Over the course of an hour, observe the dynamics of the clinical picture

Рекомендувати хірургічне лікування у плановому порядку Recommend surgical treatment as planned

Призначити дієту і холод на живіт Prescribe a diet and a cold on the stomach

50 / 200
Потерпілий був збитий автомашиною. У верхній третині лівого стегна рана 4х10 см, з якої виступає уламок кістки, значна варусна деформація стегна. Виберіть оптимальний метод іммобілізації: The victim was hit by a car. There is a 4x10 cm wound in the upper third of the left thigh, from which a bone fragment protrudes, significant varus deformation of the thigh. Choose the optimal method of immobilization:

Три драбинчасті шини Three ladder tires

Шина Томаса Thomas Tire

Шини Дітеріхса та Крамера Tires of Dieterichs and Kramer

Дві драбинчасті шини Two ladder tires

Шина Дітеріхса Dieterichs tire

51 / 200
У новонародженого хлопчика з вродженою вадою серця (тетрада Фалло) гостро розвинувся задушливо-ціанотичний напад. Який препарат слід ввести негайно разом з оксигенотерапією? A newborn boy with a congenital heart defect (tetrad of Fallot) acutely developed a suffocating-cyanotic attack. What drug should be administered immediately along with oxygen therapy?

Обзидан Obzydan

Кордіамін Cordiamine

Строфантин Strophantin

Допамін Dopamine

Сульфокамфокаїн Sulfocamphocaine

52 / 200
У хлопчика 2-х місяців відмічається жовтяничність шкіри, склер, лихоманка. Дитина загальмована, задишка, тахікардія. Печінка +2,5 см. Сеча темна, кал світлий. З анамнезу: дитина у ранньому неонатальному віці перенесла гемолітичну хворобу новонароджених, операцію замінного переливання крові. Яка найбільш імовірна причина, що обумовила стан дитини? A 2-month-old boy has jaundice of the skin, sclera, fever. The child is retarded, short of breath, tachycardia. Liver +2.5 cm. Urine is dark, stool is light . From the anamnesis: the child in the early neonatal age underwent hemolytic disease of newborns, an operation for replacement blood transfusion. What is the most likely reason that caused the child's condition?

Гепатит Hepatitis

Тирозинемія Tyrosinemia

Синдром ’’жовчної пробки” Bile plug syndrome

Атрезія жовчних ходів Biliary atresia

Гемолітична хвороба Hemolytic disease

53 / 200
Чоловіка 40-ка років доставлено до приймального відділення. Відзначається запах алкоголю з рота, відкривання очей та мовні відповіді відсутні, нецілеспрямований рух на біль. Об’єктивно: дихання часте (>40/хв), поверхневе, АТ- 90/40 мм рт.ст., Р8- 112/хв. Що треба зробити в першу чергу? A 40-year-old man was brought to the reception department. The smell of alcohol from the mouth is noted, there is no opening of the eyes and speech responses, no purposeful movement due to pain. Objectively: breathing frequent (>40/min), superficial, blood pressure - 90/40 mm Hg, P8 - 112/min. What should be done first of all?

Інтубація трахеї Tracheal intubation

Позаниркові методи детоксикації (гемодіаліз, гемосорбція) Extrarenal detoxification methods (hemodialysis, hemosorption)

Зондове промивання шлунка Gastric tube lavage

Форсований діурез Forced diuresis

Внутрішньовенно бемегрід Intravenous bemegrid

54 / 200
Після використання інсектициду у хворої 45-ти років з’явився головний біль, загальна слабкість, погіршення зору, напади задухи, болі в ділянці серця. Хвора у вимушеному положенні, плечовий пояс фіксований, шкіра та слизові ціанотичні, фібри-лярні посмикування м’язів обличчя, міоз. В легенях жорстке дихання, множинні сухі свистячі хрипи, брадикардія, зниження АТ до 90/60 мм рт.ст. Яка початкова доза введення 0,1% рну атропіну? After using an insecticide, a 45-year-old patient developed a headache, general weakness, impaired vision, attacks of suffocation, pain in the heart area. The patient is in a forced position , the shoulder girdle is fixed, the skin and mucous membranes are cyanotic, fibrillar twitching of the facial muscles, miosis. In the lungs, hard breathing, multiple dry whistling wheezing, bradycardia, a decrease in blood pressure to 90/60 mm Hg. What is the initial dose of administration 0, 1% of atropine?

2-4 мл 2-4 ml

4-8 мл 4-8 ml

6-8 мл 6-8 ml

1-2 мл 1-2 ml

8-10 мл 8-10 ml

55 / 200
Хворий 42-х років доставлений у стаціонар. Раптово виникло блювання малозміне-ною кров’ю. В анамнезі 8 років тому хворів на вірусний гепатит При огляді на животі виявляється значна венозна сітка у вигляді 'голови медузи', пальпується збільшена селезінка і щільний край печінки на рівні реберної дуги. Р8- И5/хв. АТ- 100/50 мм рт.ст. Який найбільш імовірний діагноз? A 42-year-old patient was taken to a hospital. He suddenly started vomiting with little-changed blood. He had a history of viral hepatitis 8 years ago. An examination of the abdomen reveals a significant venous net in the form of a 'jellyfish head', an enlarged spleen and a dense edge of the liver are palpable at the level of the costal arch. P8- I5/min. BP- 100/50 mm Hg. What is the most likely diagnosis?

Кровотеча з варикозно змінених вен стравоходу Bleeding from varicose veins of the esophagus

Легенева кровотеча Pulmonary hemorrhage

Іострокровоточива дуоденальна виразка Iostrohemorrhagic duodenal ulcer

Синдром Мелорі-Вейса Mallory-Weiss syndrome

Кровотеча з пухлини шлунку Bleeding from a stomach tumor

56 / 200
Яка найбільш раціональна методика евакуації сечі з сечового міхура при гострій затримці сечовипускання внаслідок гострого паренхіматозного простатиту? What is the most rational method of evacuating urine from the bladder in acute urinary retention due to acute parenchymal prostatitis?

Надлонна капілярна пункція сечового міхура Suprapalm capillary puncture of the bladder

Троакарна цистостомія Trocar cystostomy

Катетеризація сечового міхура металевим катетером Catheterization of the urinary bladder with a metal catheter

Катетеризація сечового міхура еластичним катетером Catheterization of the urinary bladder with an elastic catheter

Епіцистостомія Epicystostomy

57 / 200
Хвора 80-ти років одержувала серцеві глікозиди і діуретики з приводу застійної серцевої недостатності. Періодично напади фібриляції шлуночків. Рівень калію - 2,5 ммоль/л. Яка безпосередня причина нападів фібриляції шлуночків? An 80-year-old patient received cardiac glycosides and diuretics for congestive heart failure. Periodically attacks of ventricular fibrillation. Potassium level - 2.5 mmol/l. What is the immediate the cause of ventricular fibrillation attacks?

Гіпокаліємія Hypokalemia

Серцеві глікозиди Cardiac glycosides

Фібриляція передсердь Atrial fibrillation

Діуретики Diuretics

Напади Морганьї-Едемса-Стокса Morganhi-Edems-Stokes attacks

58 / 200
Після субтотальної резекції щитоподібної залози у хворої почала наростати слабкість, сонливість, втомлюваність, з’явився набряк повік. Запідозрено гіпотиреоз. Для підтвердження діагнозу необхідно визначення: After subtotal resection of the thyroid gland, the patient began to develop weakness, drowsiness, fatigue, eyelid swelling appeared. Hypothyroidism is suspected. To confirm the diagnosis, a definition is required:

Рівня тиреотропного гормону (ТТГ) крові Thyroid-stimulating hormone (TSH) blood level

Рівня Т4 Level T4

Рівня Т3 Level T3

Рівня антитиреоїдних антитіл Antithyroid antibody level

Рівня поглинання радіоактивного йоду Radioactive iodine absorption level

59 / 200
Хворий 53-х років скаржаться на біль у ділянці прямої кишки при дефекації, яскравочервону кров на калових масах, яка з’являється на початку акту дефекації, закрепи. Загальний стан задовільний. Тони серця ритмічні, ЧСС- 74/хв. Живіт м’який, не болючий. Яке інструментальне дослідження найбільш інформативне для встановлення остаточного діагнозу? A 53-year-old patient complains of pain in the region of the rectum during defecation, bright red blood in the stool, which appears at the beginning of the act of defecation, constipation. General the condition is satisfactory. The heart sounds are rhythmic, the heart rate is 74/min. The abdomen is soft, not painful. What instrumental examination is the most informative for establishing the final diagnosis?

Ректоскопія Rectoscopy

Копрограма Coprogram

Фіброколоноскопія Fibrocolonoscopy

Іригоскопія Irigoscopy

Пальцеве дослідження прямої кишки Digital rectal examination

60 / 200
Дитина 8-ми років захворіла раптово: підвищилась температура тіла до 39 — 40°С, турбує головний біль дифузного характеру, який посилюється при повороті голови, значних світлових і звукових подразниках, блювання без нудоти. Дитина сонлива, лежить на боці з відкинутою головою і приведеними до живота колінами. Виражена ригідність потиличних м’язів. Яке захворювання найімовірніше у дитини? An 8-year-old child fell ill suddenly: the body temperature rose to 39 — 40°C, a headache of a diffuse nature, which worsens when turning the head, significant light and to sound stimuli, vomiting without nausea. The child is sleepy, lies on his side with his head thrown back and his knees bent to his stomach. There is marked rigidity of the occipital muscles. What disease is most likely in the child?

Менінгіт Meningitis

Струс головного мозку Concussion

Енцефаліт Encephalitis

Крововилив в головний мозок Hemorrhage in the brain

Пухлина мозку Brain tumor

61 / 200
Потерпілого 35-ти років доставлено до приймального відділення без свідомості. Брав участь у ліквідації аварії на хімічному виробництві, пов’язаному з галогено-ваними вуглеводнями. Об’єктивно: зіниці розширені, на світло не реагують, дихання Кусмауля, ригідність м’язів потилиці та кінцівок, позитивні рефлекси Бабінсько-го, Гордона, Жуковського. Різко виражена жовтяниця, петехіальна висипка. Температура тіла 37,60С. Що зумовило розвиток вказаного стану в хворого? The 35-year-old victim was brought to the reception department unconscious. He participated in the liquidation of an accident at a chemical plant related to halogenated hydrocarbons. Objectively : pupils are dilated, do not react to light, Kussmaul breathing, stiffness of the muscles of the back of the head and limbs, positive Babinsky, Gordon, Zhukovsky reflexes. Severe jaundice, petechial rash. Body temperature 37.60C. What caused the development of the indicated condition in the patient ?

Гостра печінкова недостатність Acute liver failure

Гостре порушення мозкового кровообігу Acute cerebrovascular accident

Гостра ниркова недостатність Acute renal failure

Геморагічна лихоманка Hemorrhagic fever

Гостра надниркова недостатність Acute adrenal insufficiency

62 / 200
В консультацію звернулась жінка зі скаргами на біль у нижній частині живота, який виник раптово на 17-й день менструального циклу. Біль супроводжувався відчуттям тиску на пряму кишку. Об’єктивно: температура тіла 36,90С, Р8- 89/хв., АТ-110/65 мм рт.ст. Вагінально: матка щільна, безболісна, рухома, нормальних розмірів. Додатки з лівої сторони помірно збільшені, болісні. При пункції черевної порожнини через задне склепіння отримано 15 мл серозно-геморагічної рідини. Який найбільш імовірний діагноз? A woman came to the consultation with complaints of pain in the lower abdomen, which appeared suddenly on the 17th day of the menstrual cycle. The pain was accompanied by a feeling of pressure on the rectum. About Objectively: body temperature 36.90C, P8-89/min., BP-110/65 mm Hg. Vaginal: uterus is dense, painless, mobile, of normal size. Appendages on the left side are moderately enlarged, painful. During abdominal puncture 15 ml of serous-hemorrhagic fluid was obtained from the cavity through the posterior vault. What is the most likely diagnosis?

Апоплексія яєчника Ovarian apoplexy

Позаматкова вагітність Ectopic pregnancy

Перекрут ніжки кісти яєчника Ovarian cyst pedicle torsion

Гострий апендицит Acute appendicitis

Розрив кісти яєчника Rupture of an ovarian cyst

63 / 200
Чоловік молодого віку у непритомному стані був знайдений перехожим вночі на вулиці. При обстеженні лікарем швидкої медичної допомоги очевидних зовнішніх ушкоджень не визначається, кома II, анізокорія. Рв- 62/хв., АТ- 50/0 мм рт.ст. В яке відділення треба як найшвидше госпіталізувати хворого? A young man in an unconscious state was found by a passer-by on the street at night. When examined by an emergency medical doctor, no obvious external injuries were detected, coma II, anisocoria. Rv- 62 /min., blood pressure - 50/0 mm Hg. In which department should the patient be hospitalized as soon as possible?

Інтенсивної терапії Intensive therapy

Терапевтичне Therapeutic

Неврологічне Neurological

Нейрохірургічне Neurosurgical

Токсикологічне Toxicological

64 / 200
Хвора 28-ми років, вагітність 30 тижнів, знаходилася вдома. Мала набряки гомілок 1 ступеня. Раптово поскаржилася на головний біль та втратила свідомість. На момент огляду констатовано опістотонус, голова закинута, зіниці розширені, дихання відсутнє, язика прикушено, пульс визначити важко. Яка стадія еклампсії у хворої? A 28-year-old patient, 30 weeks pregnant, was at home. She had swelling of the lower legs of the 1st degree. She suddenly complained of a headache and lost consciousness. At the time of the examination, opisthotonus was diagnosed , the head is thrown back, the pupils are dilated, there is no breathing, the tongue is bitten, it is difficult to determine the pulse. What is the patient's stage of eclampsia?

Період тонічних судом Period of tonic seizures

Передсудомний період Pretrial period

Позасудомний період Non-seizure period

Прееклампсія Preeclampsia

Період розрішення нападу Period of attack resolution

65 / 200
У дитини 9-ти років, яка хворіє на цукровий діабет, на тлі кишкової інфекції виникли і наростають неврологічні симптоми: порушення орієнтації, галюцинації, фокальні судоми. Наявні ознаки дегідратації III ступеня, дихальних порушень немає, запах ацетону відсутній. Який попередній діагноз? A 9-year-old child with diabetes developed and is increasing neurological symptoms against the background of an intestinal infection: disorientation, hallucinations, focal convulsions. Present signs dehydration of the III degree, there are no respiratory disorders, there is no smell of acetone. What is the previous diagnosis?

Гіперосмолярна кома Hyperosmolar coma

Гіпоглікемічна кома Hypoglycemic coma

Пухлина головного мозку Brain tumor

Енцефаліт Encephalitis

Діабетична кетоацидотична кома Diabetic ketoacidotic coma

66 / 200
Хворий 60-ти років скаржиться на сильний біль у правій гомілці розпираючого характеру, підвищення температури тіла до 380С. Об’єктивно: шкіра гомілки набрякла, гіперемована, під час пальпації різко болісна у ділянці гомілкових м’язів. Захворювання прогресує протягом 5 діб. Який найбільш імовірний діагноз? A 60-year-old patient complains of severe pain in the right shin of a distending nature, an increase in body temperature to 380C. Objectively: the skin of the shin is swollen, hyperemic, during palpation is sharply painful in the area of ​​the calf muscles. The disease progresses over 5 days. What is the most likely diagnosis?

Гострий флеботромбоз глибоких вен правої гомілки Acute phlebothrombosis of the deep veins of the right leg

Післятромбофлебітичний синдром Postthrombophlebitic syndrome

Тромбофлебіт підшкірних вен правої гомілки Thrombophlebitis of the subcutaneous veins of the right leg

Бешихове запалення правої гомілки Beshich's inflammation of the right leg

Облітеруючий атеросклероз судин правої нижньої кінцівки Obliterating atherosclerosis of vessels of the right lower limb

67 / 200
Хворий 37-ми років раптово знепритомнів, посинів, з’явилися судоми. Пульс і артеріальний тиск не визначаються. Дихання відсутнє. Зіниці широкі. Тони серця не вислухуються. На ЕКГ: замість звичайних шлуночкових комплексів фіксується велика кількість безладних, різної величини і форми хвиль, що реєструються одна за одною, майже без інтервалів. Яку невідкладну терапію слід призначити? A 37-year-old patient suddenly fainted, turned blue, had convulsions. The pulse and blood pressure are not determined. There is no breathing. Pupils are wide. Heart sounds are not heard. On the ECG: instead of normal ventricular complexes, a large number of irregular waves of different sizes and shapes are recorded, which are recorded one after the other, almost without intervals. What urgent therapy should be prescribed?

Ургентна електрична дефібриляція Urgent electrical defibrillation

Введення преднізолону Prednisolone administration

Введення атропіну Atropine administration

Введення кордарону Entering Cordaron

Введення строфантину Introduction of strophanthin

68 / 200
Хворий 30-ти років працює 8 років фасувальником анілінових барвників. Останню зміну працював у приміщенні, де вийшла з ладу вентиляція. Доставлений зі скаргами на головний біль, запаморочення, сонливість, різку загальну слабкість, пітливість. Об’єктивно: сірувато-синє забарвлення шкірних покривів, тони серця приглушені, Рв105 /хв., АТ- 95/60 мм рт.ст., дихання поверхневе, ЧД- 25/хв. Печінка +2 см, чутлива. У крові: 10% еритроцитів з тільцями Гейнца-Ерліха, лейк.- 8, 5 • 109/л, ШЗЕ- 2 мм/год. Які дослідження слід призначити для верифікації діагнозу? A 30-year-old patient has been working as a packer of aniline dyes for 8 years. He worked the last shift in a room where the ventilation failed. He was brought with complaints of headache, dizziness, drowsiness, sharp general weakness, sweating. Objectively: grayish-blue color of the skin, muffled heart sounds, Pv105/min., BP- 95/60 mm Hg, shallow breathing, BH- 25/min. Liver + 2 cm, sensitive. In the blood: 10% of erythrocytes with Heinz-Ehrlich bodies, leuk.- 8.5 • 109/l, SZE- 2 mm/h. What studies should be prescribed to verify the diagnosis?

Аналіз крові на метгемоглобін Methemoglobin blood analysis

Аналіз сечі на порфірини Analysis of urine for porphyrins

Аналіз крові на карбоксигемоглобін Blood analysis for carboxyhemoglobin

Аналіз сечі на свинець Urine analysis for lead

Аналіз сечі на метгемоглобін Urine analysis for methemoglobin

69 / 200
Грудна клітка потерпілої 38-ми років була притиснута бортом вантажівки до стіни. Скарги на загальну слабкість, задишку, біль і відчуття тяжкості в грудній клітці на стороні ураження. Об’єктивно: блідість шкіри, тахікардія, пульс слабкого наповнення, артеріальний тиск знижений, симптоми недостатності дихання. Вкажіть обсяг первинної лікарської допомоги: The chest of the 38-year-old victim was pressed against the wall by the side of the truck. Complaints of general weakness, shortness of breath, pain and a feeling of heaviness in the chest on the affected side. About Objectively: pale skin, tachycardia, weak pulse, low blood pressure, symptoms of respiratory failure. Specify the amount of primary medical care:

Напівсидяче положення, анальгетики, інгаляція кисню Semi-sitting position, analgesics, oxygen inhalation

Серцеві глікозиди, дихальні аналептики Cardiac glycosides, respiratory analeptics

Катетеризація центральної вени, інфузій-на терапія Central venous catheterization, infusion therapy

Негайна госпіталізація до травматологічного відділення Immediate hospitalization in the trauma department

Плевральна пункція у VII міжребір’ї Pleural puncture in the VII intercostal space

70 / 200
Вагітна 25-ти років у терміні 32 тижні страждає на міастенію. З’явились розлади дихання, тахікардія, психомоторне збудження, яке змінюється в’ялістю, парезом кишечнику та сфінктерів. Які першочергові засоби невідкладної допомоги? A 25-year-old pregnant woman at 32 weeks of age suffers from myasthenia gravis. Respiratory disorders, tachycardia, psychomotor excitement, which is replaced by lethargy, intestinal paresis and sphincters. What are the first aid measures?

Призначення прозерину Proserin appointment

Штучна вентиляція легень Artificial lung ventilation

Застосування міорелаксантів Use of muscle relaxants

Профілактика гіпоксії плоду Prevention of fetal hypoxia

Термінове розродження Urgent delivery

71 / 200
Хвора звернулась зі скаргами на розширення вен правої нижньої кінцівки, наявність пігментації шкіри, набряку м’яких тканин правої гомілки. Права гомілка набрякла, шкіра гіперпігментована, багряносинюшного кольору, гаряча на дотик. Яка подальша тактика? The patient complained of varicose veins of the right lower limb, the presence of skin pigmentation, swelling of the soft tissues of the right leg. The right leg is swollen, the skin is hyperpigmented, purplish-blue in color, hot to the touch. What are the next tactics?

Консультація судинного хірурга Vascular surgeon consultation

Туге бинтування кінцівки Tight bandaging of the limb

Призначення гепаринотерапії Prescription of heparin therapy

Консультація дерматолога Dermatologist consultation

Призначення венорутона Venoruton appointment

72 / 200
Дитина народилася в машині швидкої допомоги на шляху до пологового будинку. У новонародженого відсутнє спонтанне дихання після поглажування шкіри уздовж хребта. Які подальші дії? The baby was born in the ambulance on the way to the maternity hospital. The newborn is not breathing spontaneously after stroking the skin along the spine. What are the next steps?

Почати штучну вентиляцію легень Start CPR

Дати кисень Give oxygen

Поплескати по п’яті Pat your heel

Поплескати по сідницях Slap on the buttocks

Повторювати поглажування Repeat stroking

73 / 200
У хворої на цукровий діабет II типу розвинулась кома. Глікемія - 45 ммоль/л, калій - 4,4 ммоль/л, натрій -158 ммоль/л, рН крові - 7,24, стандартний бікарбонат - 20 ммоль/л, зсув буферних основ - 4 ммоль/л, сечовина -12 ммоль/л. Які засоби необхідно використати для регідратаційної терапії? A patient with type II diabetes developed a coma. Glycemia - 45 mmol/l, potassium - 4.4 mmol/l, sodium - 158 mmol/l, Blood pH - 7.24, standard bicarbonate - 20 mmol/l, shift of buffer bases - 4 mmol/l, urea -12 mmol/l. What means should be used for rehydration therapy?

0,45% розчин натрію хлориду 0.45% sodium chloride solution

0,9% розчин натрію хлориду 0.9% sodium chloride solution

4% розчин натрію гідрокарбонату 4% sodium bicarbonate solution

5% розчин глюкози 5% glucose solution

2,5% розчин глюкози 2.5% glucose solution

74 / 200
Після вживання м’яса свині, яка була зарізана у зв’язку з хворобою, яку лікували пеніциліном, у хворого на атопічну екзему розвинулись: сильний свербіж шкіри, набряк обличчя, уртикарні висипання по тулубу, верхнім кінцівкам. Який найбільш імовірний діагноз? After eating the meat of a pig that was slaughtered for a disease treated with penicillin, a patient with atopic eczema developed: severe skin itching, swelling face, urticarial rashes on the trunk, upper limbs. What is the most likely diagnosis?

Медикаментозна токсикодермія Medicinal toxicoderma

Гостра екзема Acute eczema

Атопічний дерматит Atopic dermatitis

Гостра кропив’янка Acute urticaria

Харчова токсикодермія Food toxicoderma

75 / 200
Хворий 35-ти років доставлений в клініку зі скаргами на різкий біль і похолодання правої нижньої кінцівки, а також відсутність активних рухів через різкий біль. Біль з’явився раптово під час ходьби 20 хвилин тому. 3 роки тому переніс інфаркт міокарда. Об’єктивно: шкіра гомілки і стегна бліда, холодна на дотик, поверхневі вени не наповнені. Відсутня пульсація на артеріях ступні та підколінній артерії, на стегновій -пульсація збережена. Тактильна і больова чутливість різко знижені, глибока збережена. Який найбільш імовірний діагноз? A 35-year-old patient was brought to the clinic with complaints of sharp pain and coldness of the right lower limb, as well as the absence of active movements due to sharp pain. The pain appeared suddenly while walking 20 minutes ago. Suffered a myocardial infarction 3 years ago. Objectively: the skin of the lower leg and thigh is pale, cold to the touch, the superficial veins are not filled. There is no pulsation in the arteries of the foot and popliteal artery, the pulsation is preserved in the femoral artery. Tactile and pain sensitivity is sharply reduced, deep is preserved. What is the most likely diagnosis?

Емболія стегново-підколінного сегменту стегнової артерії Embolism of the femoral-popliteal segment of the femoral artery

Гострий венозний ілеофеморальний тромбоз Acute venous iliofemoral thrombosis

Гострий тромбоз підколінної вени Acute thrombosis of popliteal vein

Гострий тромбоз підколінної артерії Acute thrombosis of popliteal artery

Гострий артеріальний тромбоз стегново-підколінного сегменту Acute arterial thrombosis of the femoral-popliteal segment

76 / 200
Хворий 56-ти років хворіє на виразкову хворобу 12-палої кишки більше 12-ти років. Приблизно 2 місяці тому з’явилося періодичне блювання після прийому їжі, які за останній тиждень почастішали і турбують майже кожного дня. Встановлений попередній діагноз: стеноз вихідного відділу шлунку. Яким методом дослідження можна встановити ступінь компенсації? A 56-year-old patient has been suffering from duodenal ulcer disease for more than 12 years. About 2 months ago, periodic vomiting appeared after eating, which have become more frequent over the past week and bother almost every day. A preliminary diagnosis has been made: stenosis of the gastric outlet. What research method can be used to determine the degree of compensation?

Рентгенологічний X-ray

Оглядова рентгенографія органів черевної порожнини Overview x-ray of abdominal organs

Діагностична лапароскопія Diagnostic laparoscopy

Фіброгастроскопічний Fibrogastroscopic

УЗД Ultrasound

77 / 200
Дівчинку 14-ти років доставлено в стаціонар без свідомості. При огляді педіатр відмітив запах ацетону в повітрі, сухість шкіри, знижений тонус очних яблук, дихання Кусмауля. Рівень глюкози в крові становив 19,2 ммоль/л, кетонових тіл - 500 мкмоль/л. У сечі позитивна реакція на ацетон, цукор - 5%. Яка із ком має місце у дитини? A 14-year-old girl was brought to the hospital unconscious. During the examination, the pediatrician noted the smell of acetone in the air, dry skin, reduced tone of the eyeballs, Kussmaul breathing. Glucose level in the blood was 19.2 mmol/l, ketone bodies - 500 μmol/l. In the urine, a positive reaction to acetone, sugar - 5%. Which of the following conditions occurs in a child?

Кетоацидотична Ketoacidotic

Гіперосмолярна Hyperosmolar

Гіперлактацидемічна Hyperlactacidemic

Гіпоосмолярна Hyposmolar

Гіпоглікемічна Hypoglycemic

78 / 200
Жінка 27-ми років доставлена до приймального відділення після автокатастрофи. Виражена задишка (60/хв.), дихальні шуми значно послаблені справа. Першим кроком в лікуванні повинно бути: A 27-year-old woman was brought to the emergency department after a car accident. She has pronounced shortness of breath (60/min), breath sounds are significantly reduced on the right. The first step in treatment should be :

Пункція правої плевральної порожнини Puncture of the right pleural cavity

Інфузійна терапія Infusion therapy

Виконання перикардіоцентезу Pericardiocentesis

Інтубація трахеї Tracheal intubation

Трахеостомія Tracheostomy

79 / 200
У дитини 4-х років блювання до 10 разів на добу після того, як вона поїла копченої риби. Скаржиться на значну спрагу, порушення зору у вигляді подвоєння. При огляді: мідріаз, горизонтальний ністагм, птоз, поперхування. Який найбільш імовірний діагноз? A 4-year-old child vomits up to 10 times a day after eating smoked fish. He complains of great thirst, impaired vision in the form of doubling. examination: mydriasis, horizontal nystagmus, ptosis, dander. What is the most likely diagnosis?

Ботулізм Botulism

Сказ Rabies

Дифтерія Diphtheria

Ангіна Angina

Правець Tetanus

80 / 200
У дитини 10-ти років після тотальної струмектомії з приводу фолікулярного раку щитовидної залози з’явилися симптоми гіпопаратиреозу у вигляді судомного синдрому: клоніко-тонічні судоми кінцівок, тулуба. Яке лікування слід призначити? A 10-year-old child developed symptoms of hypoparathyroidism in the form of a convulsive syndrome after total strumectomy for follicular thyroid cancer: clonic-tonic convulsions of the limbs and trunk. What treatment should be prescribed?

Розчин хлориду кальцію 10% внутрішньовенно струминно Calcium chloride solution 10% intravenous jet

Гіпертонічний розчин хлориду натрію внутрішньовенно струминно Hypertonic solution of sodium chloride intravenously

L-тироксин 50 мкг/добу L-thyroxine 50 mcg/day

Розчин хлориду калію 4% внутрішньовенно струминно Potassium chloride solution 4% intravenous jet

Препарати вітаміну D Vitamin D drugs

81 / 200
Черговий лікар припустив розвиток у хворого гіперосмолярної діабетичної коми. Почато інтенсивну терапію з використанням великих доз інсуліну. Назвіть недолік лікування діабетичної коми уведенням великих доз інсуліну: The doctor on duty suspected the development of hyperosmolar diabetic coma in the patient. Intensive therapy with the use of large doses of insulin was started. Name the disadvantage of treating diabetic coma with the introduction of large doses of insulin:

Гіпоглікемія Hypoglycemia

Гіпертонія Hypertension

Гіперлейкоцитоз Hyperleukocytosis

Гіпокаліємія Hypokalemia

Гіпотонія Hypotonia

82 / 200
В ході оперативного втручання з приводу резекції легені пацієнту 53-х років, під час гемотрансфузії 200 мл еритроцитар-ної маси виникла артеріальна гіпотензія до 50/10 мм рт.ст., по сечовому катетеру - бу- ра сеча в зниженому об’ємі. Діагностовано ускладнення - гемотрансфузія крові іншої групи. Який провідний клінічний синдром може привести до смерті хворого протягом 2-7 діб від розвитку даного ускладнення? During surgery for lung resection, a 53-year-old patient developed arterial hypotension up to 50/10 mm Hg during hemotransfusion of 200 ml of erythrocyte mass. art., through the urinary catheter - brown urine in a reduced volume. A complication was diagnosed - hemotransfusion of blood of another group. What leading clinical syndrome can lead to the death of the patient within 2-7 days from the development of this complication?

Гостра ниркова недостатність Acute renal failure

Тромбоемболія легеневої артерії Thromboembolism of the pulmonary artery

Гемолітична анемія Hemolytic anemia

Набряк легенів Pulmonary edema

Пірогенна реакція Pyrogenic reaction

83 / 200
Дитина 1-го року доставлена до лікарні з діагнозом: гостра ниркова недостатність, стадія олігоанурії. У хворого відзначається м’язова слабкість, аритмія, зміни на ЕКГ ( розширення інтервалів PQ та QRS, високі, вузькі та симетричні зубці Т). Які біохімічні зміни викликають ці порушення? A 1-year-old child was brought to the hospital with a diagnosis of acute renal failure, stage of oligoanuria. The patient has muscle weakness, arrhythmia, changes in the ECG (extension PQ and QRS intervals, tall, narrow and symmetrical T-waves). What biochemical changes cause these disturbances?

Гіперкаліємія Hyperkalemia

Гіпокальціємія Hypocalcemia

Гіперкальціємія Hypercalcemia

Ацидоз Acidosis

Гіпокаліємія Hypokalemia

84 / 200
Будівельник 27-ми років під час виконання робіт був притиснутий до стіни будинку бортом автомобіля. Скаржиться на біль у ділянці таза, неможливість підняти прямі нижні кінцівки, слабкість, запаморочення. Який додатковий метод діагностики є оптимальним? A 27-year-old builder was pressed against the wall of a house by the side of a car during work. He complains of pain in the pelvis, inability to raise straight lower limbs, weakness, dizziness . What additional diagnostic method is optimal?

Оглядова рентгенографія таза Comprehensive radiography of the pelvis

Рентгеноскопія таза X-ray pelvis

КТ таза CT pelvis

ЯМРТ, КТ, оглядова рентгенографія таза NMR, CT, X-ray of the pelvis

ЯМРТ таза MRI pelvis

85 / 200
Хвора 60-ти років доставлена в приймальне відділення без свідомості, з гіпоре-флексією, зниженим артеріальним тиском, брадикардією, брадипное. Рік тому перенесла субтотальну резекцію щитоподібної залози. Замісну терапію не отримувала. Для якого стану характерні наведені ознаки? A 60-year-old patient was brought to the emergency room unconscious, with hyporeflexia, low blood pressure, bradycardia, bradypnea. A year ago, she underwent a subtotal resection of the thyroid gland. She did not receive replacement therapy. For which condition are the given symptoms typical?

Мікседематозна кома Myxedema coma

Тиреотоксичний криз Thyrotoxic crisis

Отруєння невідомою отрутою Poisoning with an unknown poison

Геморагічний шок Hemorrhagic shock

Гіпопаратиреоїдизм Hypoparathyroidism

86 / 200
У хворого протягом декількох годин спостерігаються часті судомні напади, впродовж яких він знаходиться в одному положенні, погляд спрямований в одну точку, свідомість весь час порушена. Яка тактика? The patient has frequent convulsive attacks for several hours, during which he is in one position, his gaze is directed at one point, consciousness is disturbed all the time. What are the tactics?

Госпіталізація до реанімаційного відділення Hospitalization to the intensive care unit

Призначення амбулаторного лікування Appointment of outpatient treatment

Госпіталізація до психіатричного відділення Hospitalization to a psychiatric ward

Госпіталізація до неврологічного відділення Hospitalization to the neurological department

Призначення консультації епілептолога Epileptologist consultation appointment

87 / 200
Хвора 46-ти років скаржиться на появу протягом двох тижнів випорожнень кров’ю більш за 12 разів на добу, болю в животі, суглобах; болючі висипки у порожнині рота та нижніх кінцівках, набряк колінних та гомілковостопних суглобів, слабкість, підвищення температури тіла понад 39°С, втрату ваги тіла. Який метод обстеження є найбільш інформативним? A 46-year-old patient complains of the appearance of bloody stools more than 12 times a day, pain in the abdomen, joints, painful rashes in the oral cavity for two weeks and lower limbs, swelling of knee and ankle joints, weakness, increase in body temperature over 39°C, loss of body weight. Which examination method is the most informative?

Ендоскопічне дослідження Endoscopy examination

Рентгенологічне дослідження кишечнику X-ray examination of intestines

Загальний аналіз крові General blood test

Рентгенографія суглобів X-ray of joints

Біопсія кишечнику та шкіри Intestinal and skin biopsy

88 / 200
Хворий 45-ти років рік тому переніс операцію по розкриттю гострого парапроктиту Протягом 3-х місяців відзначає біль у промежині при дефекації, підвищення температури тіла до 37, 5°С та гнійні виділення з отвору, що знаходиться на 4 см від заднього проходу. Який найбільш імовірний діагноз? A 45-year-old patient underwent an operation to open acute paraproctitis a year ago. For 3 months, he notes pain in the perineum during defecation, an increase in body temperature to 37.5° C and purulent discharge from an opening located 4 cm from the anus. What is the most likely diagnosis?

Аноректальна нориця Anorectal fistula

Епітеліальний куприковий хід Epithelial coccyx

Защемлений геморой Pinched Hemorrhoid

Тріщина прямої кишки Fissure of the rectum

Випадіння прямої кишки Rectal prolapse

89 / 200
У постраждалого внаслідок дії іонізуючого випромінювання виникли симптоми первинної реакції гострої променевої хвороби. Госпіталізований до стаціонару через 2 доби. Які з показників периферичної крові мають найбільше діагностичне значення у цей період? As a result of the action of ionizing radiation, the victim developed symptoms of the primary reaction of acute radiation sickness. He was hospitalized after 2 days. Which of the indicators of peripheral blood have the greatest diagnostic value during this period ?

Лімфоцити Lymphocytes

ШЗЕ ШЭ

Еритроцити Erythrocytes

Нейтрофіли Neutrophils

Тромбоцити Platelets

90 / 200
Вранці мама знайшла 5-місячного хлопчика в ліжечку вже мертвим з трупними плямами, обличчям донизу. Перед цим дитина була здоровою. Яка найбільш імовірна причина смерті дитини? In the morning, the mother found a 5-month-old boy in the crib already dead with corpse stains, face down. Before that, the child was healthy. What is the most likely cause of the child's death?

Синдром раптової смерті Sudden Death Syndrome

Епілептичний статус Status epilepticus

Кардіогенний шок Cardiogenic shock

Аспірація блювотними масами Aspiration of vomitus

Менінгоенцефаліт Meningoencephalitis

91 / 200
У вагітної в 37 тижнів вагітності виникла кровотеча із статевих шляхів, наступила втрата свідомості. Що потрібно запідо- зрити? A pregnant woman at 37 weeks of pregnancy started bleeding from the genital tract, lost consciousness. What should be suspected?

Геморагічний шок Hemorrhagic shock

Рак шийки матки Cervical cancer

Відшарування плаценти Detachment of the placenta

Септичний шок Septic shock

Центральне передлежання плаценти Central placenta previa

92 / 200
Хворий 48-ми років надійшов до стаціонару із клінікою печінкової недостатності. При огляді виявлено незначні неврологічні зрушення. Втрата ваги незначна. Наявний асцит легко піддається лікуванню. У крові: білірубін в сироватці крові - 3,0 мг/%, рівень альбуміну - 3,2 мг/%, протромбіно-вий індекс - 75%. До якої групи печінково-клітинної недостатності можна віднести дані зрушення згідно з класифікацією печінкової дисфункції за Чайлд-П’ю? A 48-year-old patient was admitted to a hospital with a liver failure clinic. Examination revealed minor neurological changes. Weight loss is minor. Existing ascites is easily treatable. In the blood: bilirubin in blood serum - 3.0 mg/%, albumin level - 3.2 mg/%, prothrombin index - 75%. To which group of hepatocellular insufficiency can these shifts be attributed according to the classification of liver dysfunction according to Child-P 'Yu?

2 2

3 3

1 б 1 b

1 1

1 а 1 a

93 / 200
Хвора 62-х років звернулась до лікаря зі скаргами на головний біль, біль у лівому оці, нудоту, блювання та біль у животі. Об’єктивно: гіперемія ока, набряк рогівки, розширена овальна зіниця, мілка передня камера. Очне яблуко тверде під час пальпації. Який найбільш імовірний діагноз? A 62-year-old patient turned to the doctor with complaints of headache, pain in the left eye, nausea, vomiting, and abdominal pain. Objectively: hyperemia of the eye , corneal edema, dilated oval pupil, shallow anterior chamber. The eyeball is firm to palpation. What is the most likely diagnosis?

Гострий напад глаукоми Acute attack of glaucoma

Менінгіт Meningitis

Субарахноїдальний крововилив Subarachnoid hemorrhage

Харчове отруєння Food poisoning

Гострий живіт Acute stomach

94 / 200
У чоловіка 36-ти років раптово з’явився біль у епігастральній ділянці 3 години тому. Пульс 60/хв. Живіт напружений, різко болючий у всіх відділах, позитивний симптом Щоткіна-Блюмберга. Який найбільш імовірний діагноз? A 36-year-old man suddenly developed pain in the epigastric region 3 hours ago. Pulse 60/min. Abdomen tense, sharply painful in all departments, positive Schottkin-Blumberg symptom. What is the most likely diagnosis?

Перфоративна гастродуоденальна виразка Perforative gastroduodenal ulcer

Гострий панкреатит Acute pancreatitis

Гостра кишкова непрохідність Acute intestinal obstruction

Гострий холецистит Acute cholecystitis

Гострий апендицит Acute appendicitis

95 / 200
Під час діагностичної ендоскопії у хворого 45-ти років виникла асистолія, яка діагностована електрокардіографічно. З яких заходів слід негайно розпочати лікування? During a diagnostic endoscopy, a 45-year-old patient developed asystole, which was diagnosed electrocardiographically. What measures should be taken to treat it immediately?

Масаж серця, ШВЛ, адреналін Heart massage, ventilator, adrenaline

Інфузія гідрокарбонату натрію Sodium bicarbonate infusion

Електрокардіостимуляція Electronic cardiostimulation

Дефібриляція Defibrillation

Введення атропіну Atropine administration

96 / 200
Хворий похилого віку доставлений з приводу повної атріо-вентрикулярної блокади. Після призначення лікування (фуро-семид, атропіну сульфат, нітросорбід, пре- днізолон, мілдронат) у хворого виникла гостра затримка сечі. Який препарат призвів до даного ускладнення? An elderly patient was brought in due to complete atrio-ventricular block. After prescribing treatment (furo-semide, atropine sulfate, nitrosorbide, prednisolone, mildronate) in the patient acute urinary retention occurred. What drug led to this complication?

Атропіну сульфат Atropine sulfate

Преднізолон Prednisone

Мілдронат Mildronate

Нітросорбід Nitrosorbide

Фуросемід Furosemide

97 / 200
Хлопчик 5-ти років доставлений у лікарню з раптовим епілептичним нападом. Через декілька хвилин виник новий напад. Дитина в 2 і 3 роки життя перенесла атипові фебрильні напади. Від призначеного на той час лікування батьки відмовились. Визначити препарат вибору для ургентної допомоги: A 5-year-old boy was brought to the hospital with a sudden epileptic seizure. A few minutes later, a new seizure occurred. The child at 2 and 3 years of age suffered atypical febrile seizures. From the parents refused the treatment prescribed at that time. Determine the drug of choice for urgent care:

Внутрішньовенне чи ректальне введення діазепаму (сибазону) Intravenous or rectal administration of diazepam (sibazone)

Плазмаферез Plasmapheresis

Внутрішньовенне введення тіопенталу натрію - барбітуровий наркоз Intravenous administration of sodium thiopental - barbiturate anesthesia

Внутрішньом’язове введення розчину сірчанокислої магнезії Intramuscular injection of magnesium sulfate solution

Внутрішньовенне введення дексаметазо- ну Intravenous administration of dexamethasone

98 / 200
Хворий 45-ти років поступив у відділення зі скаргами на пекучий біль, сильне розпирання тканин пальців обох стоп. Об’єктивно: пухирі, наповнені геморагічною рідиною; після зняття пухирів видно некроти-зовану шкіру, котра нечутлива і неболюча. Який найбільш імовірний діагноз? A 45-year-old patient was admitted to the department with complaints of burning pain, severe swelling of the tissues of the fingers of both feet. Objectively: blisters filled with hemorrhagic fluid; after removal blisters show necrotic skin, which is insensitive and painless. What is the most likely diagnosis?

Відмороження III ступеня Defrosting of the III degree

Термічний опік II ступеня II degree thermal burn

Термічний опік III А ступеня Thermal burn III A degree

Відмороження I ступеня I degree frostbite

Відмороження II ступеня Defrosting of the II degree

99 / 200
У хворого із вкрай важким ступенем кіс-тковомозкової форми гострої променевої хвороби у початковому періоді з’явилися: лихоманка, сильний головний біль, адинамія, біль у м’язах і суглобах. Який синдром гострої променевої хвороби у хворого? A patient with an extremely severe bone marrow form of acute radiation sickness in the initial period developed: fever, severe headache, adynamia, muscle pain and joints. What is the patient's syndrome of acute radiation sickness?

Синдром загальної токсемії Syndrome of general toxemia

Гастроінтестинальний синдром Gastrointestinal syndrome

Синдром ураження нервової системи Syndrome of damage to the nervous system

Геморагічний синдром Hemorrhagic syndrome

Синдром інфекційних ускладнень Syndrome of infectious complications

100 / 200
До приймального відділення доставлено чоловіка 30-ти років після втоплен-ня у прісній воді, яке відбулося близько 40 хвилин тому і супроводжувалося клінічною смертю та успішною реанімацією. Чоловік у свідомості, при аускультації у легенях вислуховуються хрипи над всіма легеневими полями. Основний напрямок подальшої терапії: A 30-year-old man was brought to the reception department after drowning in fresh water, which occurred about 40 minutes ago and was accompanied by clinical death and successful resuscitation. The man in consciousness, when auscultating the lungs, rales are heard over all lung fields. The main direction of further therapy:

Дегідратація Dehydration

Відновлення ОЦК Recovery of BCC

Введення глюкокортикоїдів Introduction of glucocorticoids

Введення інгібіторів протеолізу Introduction of proteolysis inhibitors

Киснетерапія Oxygen therapy

101 / 200
До відділення реанімації поступила дитина 6-ти місяців зі скаргами на наявність судом. Об’єктивно: температура 36,6°С, шкірні покриви блідо-рожевого кольору, теплі на дотик, вологі. Голова деформована, потилиця пласка, без волосся, лобні горби. Аускультативно: дихання пуериль-не, симетричне; ритм правильний, тони гучні, ЧСС- 134/хв. У крові: гіпохромна анемія I ступеню, анізоцитоз, пойкілоцитоз, гіпопротеїнемія, Аа - 145, К - 4,2, Са - 1,1. У відділенні реанімації судоми повторилися, з’явилися задишка інспіраторного характеру, сиплий голос, 'гавкаючий'кашель, апное. Діагностовано рахіт, гіпокальціємія. Яка тактика лікаря? A 6-month-old child was admitted to the intensive care unit with complaints of convulsions. Objectively: temperature 36.6°C, pale pink skin, warm to the touch, moist. The head is deformed, the back of the head is flat, without hair, frontal humps. Auscultation: breathing is not puerile, symmetrical; the rhythm is correct, loud tones, heart rate - 134/min. In the blood: hypochromic anemia of the 1st degree, anisocytosis, poikilocytosis , hypoproteinemia, Aa - 145, K - 4.2, Ca - 1.1. In the intensive care unit, convulsions recurred, inspiratory dyspnea, hoarse voice, 'barking' cough, apnea appeared. Rickets, hypocalcemia were diagnosed. What are the doctor's tactics ?

10% кальцій хлорид 10% calcium chloride

Вітамін Б Vitamin B

Сибазон Sibazone

ГОМК HOMK

Фенобарбітал Phenobarbital

102 / 200
У хворої 24-х років захворювання почалося гостро з появи нудоти, багаторазового блювання, ознобу, болю у верхніх відділах живота. Практично одночасно з’явилися рідкі водянисті випорожнення без патологічних домішок 2 рази. Об’єктивно: стан середньої важкості, температура 37,6°С, Р8- 86/хв., АТ-100/60 мм рт.ст., шкіра бліда, тургор збережений, язик незначно обкладений білим нальотом, живіт м’який, чутливий в епігастрії. Яку терапію слід провести у першу чергу? In a 24-year-old patient, the disease began acutely with the onset of nausea, repeated vomiting, chills, pain in the upper abdomen. Almost simultaneously, liquid watery stools appeared without pathological impurities 2 times. Objectively: the condition is of medium severity, temperature 37.6°C, P8-86/min., BP-100/60 mm Hg, skin is pale, turgor is preserved, the tongue is slightly covered with a white coating, the abdomen is soft, sensitive in the epigastrium. What therapy should be carried out first?

Промивання шлунка Gastric lavage

Лоперамід Loperamide

5% розчин глюкози 5% glucose solution

Регідрон Regidron

Призначення сольового послаблюючого Prescription of saline laxative

103 / 200
Жінка 47-ми років госпіталізована зі скаргами на слабкість, жовтяницю, свербіж шкіри. Захворіла 2,5 місяці тому, гостро, з явищами ознобу та підвищенням температури до 39 °С; через 2 тижні виникла наростаюча жовтяниця. Об’єктивно: значна жовтяниця, печінка не пальпується, жовчний міхур збільшений, не болючий. Білірубін крові - 190 мкмоль/л, за рахунок прямого. Кал ахолічний. Яка ймовірна причина жовтяниці у хворої? A 47-year-old woman was hospitalized with complaints of weakness, jaundice, itchy skin. She fell ill 2.5 months ago, acutely, with chills and a temperature rise to 39 °С; after 2 weeks, increasing jaundice appeared. Objectively: significant jaundice, the liver is not palpable, the gallbladder is enlarged, not painful. Blood bilirubin - 190 μmol/l, due to direct. Acholic stools. What is the probable cause of jaundice in the patient?

Механічна жовтяниця Mechanical jaundice

Гемолітична жовтяниця Hemolytic Jaundice

Хвороба Жильбера Gilbert's disease

Паренхіматозна жовтяниця Parenchymal jaundice

Синдром Каролі Caroli Syndrome

104 / 200
Жінці 22-х років, що оперована з приводу позаматкової вагітності, із замісною метою в післяопераційному періоді пере- ливалася еритроцитарна маса. Під час проведення гемотрансфузії в неї виникла різка слабкість, запаморочення, лихоманка, сильний біль за грудниною та в поперековій ділянці, одноразове блювання. Тахікардія до 110/хв. Артеріальний тиск знизився до 80/60 мм рт.ст. Яке імовірне ускладнення має місце? A 22-year-old woman, who was operated on for an ectopic pregnancy, was transfused with erythrocyte mass in the postoperative period with a substitute purpose. During the blood transfusion, she developed a sharp weakness, dizziness, fever, severe pain behind the sternum and in the lumbar region, one-time vomiting. Tachycardia up to 110/min. Blood pressure has decreased to 80/60 mm Hg. What is the likely complication?

Іемотрансфузійний шок Hemotransfusion shock

Цитратний шок Citrate shock

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Іостра ниркова недостатність Acute renal failure

Гостра серцево-судинна недостатність Acute cardiovascular failure

105 / 200
Хворий 7-ми років лікувався з приводу неревматичного кардиту серцевими глікозидами. При обстеженні: брадикардія, шлуночкова екстрасистолія, передсердно-шлуночкова блокада, миготлива аритмія, знижений апетит, блювання, адинамія, головний біль, депресія, порушення зору. Яке ускладнення у дитини? A 7-year-old patient was treated for non-rheumatic carditis with cardiac glycosides. During examination: bradycardia, ventricular extrasystole, atrioventricular block, atrial fibrillation, reduced appetite, vomiting , adynamia, headache, depression, visual impairment. What complications does the child have?

Інтоксикація серцевими глікозидами Cardiac glycoside intoxication

Кардіогений шок Cardiogenic shock

Кардіоміопатія Cardiomyopathy

Іостра судинна недостатність Acute vascular insufficiency

Синдром Морганії-Адамса-Стокса Morgania-Adams-Stokes Syndrome

106 / 200
У хворого 49-ти років діагностовано ішемічний інсульт. Прийнято рішення про початок тромболізісної терапії. В які строки від початку захворювання терапія буде максимально ефективною? A 49-year-old patient was diagnosed with an ischemic stroke. A decision was made to start thrombolysis therapy. At what time from the onset of the disease will the therapy be maximally effective?

До 3-х годин Up to 3 hours

До 6-ти годин Up to 6 hours

До 1-ї години Until the 1st hour

В діапазоні 6-12 годин In the range of 6-12 hours

До 1-ї доби Until the 1st day

107 / 200
У хворого 35-ти років під час прийому їжі почався різкий переймоподібний кашель, посилилась задишка. Під час огляду шкіра бліда, акроціаноз, ЧД- 30/хв. При аускультації вислуховується хлопок над дихальними шляхами, дихання стридорозне. Яке дослідження найбільш доцільне при ди-ференційній діагностиці цього стану? A 35-year-old patient developed a sharp paroxysmal cough during a meal, increased shortness of breath. During the examination, the skin is pale, acrocyanosis, BH - 30/min. on auscultation, a clap is heard over the respiratory tract, breathing is stridorous. What research is most appropriate in the differential diagnosis of this condition?

Фібробронхоскопія Fibrobronchoscopy

Комп’ютерна томографія органів грудної порожнини Computer tomography of the chest cavity

Бронхографія Bronchography

Спірографія Spirography

Оглядова рентгенографія органів грудної порожнини Overview x-ray of chest cavity

108 / 200
Група рибалок-аматорів із 6 чоловік під час зимового лову риби потрапила до води внаслідок руйнування криги. Через 1020 хвилин були витягнуті на берег та власним транспортом доставлені до лікарні. Які методи відігрівання можна використати? A group of amateur fishermen of 6 people fell into the water during winter fishing due to the destruction of the ice. After 1020 minutes, they were pulled ashore and taken to the hospital by their own transport. What methods of warming can be used?

Інфузія теплих розчинів Infusion of warm solutions

Алкоголь всередину Alcohol inside

Обкладання грілками Covering with heating pads

Інфрачервоне опромінювання Infrared radiation

Зігрівання в ванні Warming in the bath

109 / 200
Хвора 60-ти років скаржиться на різку м’язову слабкість, утруднене дихання, біль в очах, зниження зору. Шкіра бліда, волога. Виражений ціаноз губ. Слиновиділення підвищене. З рота - специфічний запах ФОС. Дихання почащене, клокочуче. АТ- 80/40 мм рт.ст. Р848 /хв. У біохімічних аналізах крові пригнічення активності холінестераз - справжньої ХЕ і псевдо-Х. Яка тактика ведення хворого? A patient in her 60s complains of sharp muscle weakness, difficulty breathing, pain in the eyes, decreased vision. The skin is pale, moist. Pronounced cyanosis of the lips. Salivation increased. From the mouth - a specific smell of FOS. Breathing is rapid, gurgling. Blood pressure - 80/40 mm Hg. P848 / min. In biochemical blood tests, inhibition of cholinesterase activity - true XE and pseudo-X. What are the tactics of managing the patient?

Атропін, дипіроксим Atropine, dipiroxime

Налорфін або налоксон Nalorphine or naloxone

Метиленовий синій Methylene Blue

Цитохром С, дибунол Cytochrome C, dibunol

Унітіол або тетацин кальцію Unithiol or thetacin calcium

110 / 200
У робочого, що працює на виробництві ртутних термометрів, після вдихання в закритому приміщенні повітря з парами розлитої ртуті виникли металевий присмак у роті, слинотеча, біль у животі, кривавий пронос. Який препарат найбільш показаний у даному випадку? A worker working in the production of mercury thermometers developed a metallic taste in the mouth, drooling, abdominal pain, bloody diarrhea. Which drug is most indicated in this case?

Унітіол Unithiol

Преднізолон Prednisone

Активоване вугілля Activated carbon

Левоміцетин Levomycetin

Альмагель Almagel

111 / 200
У хворого після важкої скелетної травми на другу добу раптово виникло зниження артеріального тиску, порушення свідомості та самостійного дихання, дрібното-чкові крововиливи на шкірі. Який найбільш імовірний діагноз? On the second day after a severe skeletal injury, the patient suddenly experienced a decrease in blood pressure, impaired consciousness and independent breathing, and small-point hemorrhages on the skin. What is the most likely diagnosis?'

Жирова емболія Fat embolism

Септичний шок Septic shock

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Синдром тривалого стиснення Prolonged compression syndrome

Травматичний шок Traumatic shock

112 / 200
В медичну роту механізованої бригади поступили з поля бою 10 легкопора-нених, 15 поранених середньої важкості і 20 тяжкопоранених. Якими принципами та вимогами керується медичний персонал, який виконує сортування поранених в приймальносортувальному відділенні медичної роти? The medical company of the mechanized brigade received 10 lightly wounded, 15 moderately wounded, and 20 seriously wounded from the battlefield. What are the principles and requirements of the medical personnel performing triage? wounded in the receiving and sorting department of the medical company?

Єдина класифікація хвороб і травм та єдині вимоги до методики сортування Unified classification of diseases and injuries and unified requirements for sorting methods

Сортування поранених за принципом 'Пироговських рядів' Sorting of the wounded according to the principle of 'Pirogov rows'

За потребою якнайшвидшої евакуації поранених до наступного етапу медичної евакуації For the need of the earliest possible evacuation of the wounded to the next stage of medical evacuation

За потребою місця надання медичної допомоги пораненим As required by the location of providing medical assistance to the wounded

За потребою розподілу та по важкості стану поранених By the need for distribution and by the severity of the condition of the wounded

113 / 200
У дитячій дошкільній установі серед 120 дітей зареєстровано спалах дизентерії Зонне. На 2-3 добу із середнім ступенем важкості та важкими клінічними формами було госпіталізовано 35 дітей та 4 працівника дитячої установи із різних груп. Вкажіть найбільш імовірний тип спалаху: An outbreak of Zonne's dysentery was registered among 120 children in a children's preschool institution. For 2-3 days, 35 children and 4 children's workers were hospitalized with moderate and severe clinical forms institutions from different groups.Indicate the most likely type of outbreak:

Харчовий Food

Контактний Contact

Контактно-побутовий Contact-domestic

Фекально-оральний Fecal-oral

Водний Water

114 / 200
Дівчина 26-ти років, з метою суїци-ду, прийняла 50 таблеток снодійного. Стан вкрай важкий: непритомна, зіниці широкі без реакції на світло. Дихання хрипле, 10/хв., за участю допоміжних м’язів, ціаноз. В легенях численні вологі хрипи. Ps-124/хв., поверхневий, АТ- 90/40 мм рт.ст. В чому буде полягати невідкладна допомога? A 26-year-old girl took 50 sleeping tablets with the intention of committing suicide. The condition is extremely serious: she is unconscious, her pupils are wide without reaction to light. Her breathing is hoarse, 10/min., with the participation of auxiliary muscles, cyanosis. There are numerous wet rales in the lungs. Ps-124/min., superficial, BP- 90/40 mm Hg. What will emergency care consist of?

Інтубація трахеї Tracheal intubation

Стимуляція діурезу і компенсація плазмо-замінниками Stimulation of diuresis and compensation with plasma substitutes

Гіпербарична оксигенація Hyperbaric oxygenation

Туалет трахеобронхіального дерева Toilet of tracheobronchial tree

Допоміжне дихання респіратором 'Ам-бу' Assisted breathing with an 'Am-boo' respirator

115 / 200
Військовослужбовець 20-ти років потрапив у осередок дії ОР Евакуйований до МПБ, введено підшкірно 4 мл 0,1% розчину атропіну. Скарги на загальну слабкість, спрагу, сухість у горлі, охриплість голосу, збудження, дратівливість. Шкіра обличчя гіперемована, зіниці розширені. В легенях жорстке дихання. Ps- 112/хв, АТ- 140/90 мм рт.ст. Що стало причиною зазначеної картини? A 20-year-old military man got into the center of action of the OR. He was evacuated to the emergency room, 4 ml of 0.1% atropine solution was injected subcutaneously. Complaints of general weakness, thirst, dryness in the throat, hoarseness of the voice, excitement, irritability. The skin of the face is hyperemic, the pupils are dilated. Breathing is hard in the lungs. Ps- 112/min, BP- 140/90 mm Hg. What caused the indicated picture?

Атропінізація організму Atropinization of the body

Передозування реактиваторів холінесте-рази Overdose of cholinesterase reactivators

Ураження зарином Sarin exposure

Ураження зоманом Infected by soman

Ураження дифосгеном Diphosgene exposure

116 / 200
Потерпілого 33-х років через 3 години після землетрусу доставлено до клініки. Об’єктивно: відірвана верхня права кінцівка, кукса під джгутом. АТ- 60/30 мм рт.ст., ЧСС140 /хв. Який ступінь шоку? A 33-year-old victim was brought to the clinic 3 hours after the earthquake. Objectively: the upper right limb was torn off, the stump was under a harness. BP- 60/30 mm Hg, heart rate 140/min. What is the degree of shock?

III III

V V

I I

IV IV

II II

117 / 200
При променевому ураженні шкіри у хворого 33-х років спостерігається вологий дерматит, пухирі малі, ненапружені, займають менш ніж 50% поля. Така клінічна картина виникає при дозі опромінення: In case of radiation damage to the skin, a 33-year-old patient has moist dermatitis, the blisters are small, non-tense, occupying less than 50% of the field. This clinical picture occurs with a dose of radiation :

15-20 Гр 15-20 Gy

20-30 Гр 20-30 Gy

7-13 Гр 7-13 Gy

10-15 Гр 10-15 Gy

5-8 Гр 5-8 Gy

118 / 200
Вагітна 40 тижнів з бурхливою пологовою діяльністю, клінічно вузьким тазом. Під час індукції наркозу виникло блювання. Після інтубації проведена санація дихальних шляхів та ротової порожнини. В подальшому розвинувся ціаноз, підвищився центральний венозний тиск, над легенями різнокаліберні вологі хрипи, підвищення тиску на вдиху. При контролі газів крові - значна гіпоксемія. Яка причина цього стану? 40 weeks pregnant with violent labor, clinically narrow pelvis. Vomiting occurred during the induction of anesthesia. After intubation, sanitation of the respiratory tract and oral cavity was carried out. Subsequently, cyanosis developed , increased central venous pressure, moist rales of various caliber over the lungs, increased pressure on inspiration. When blood gases are controlled, there is significant hypoxemia. What is the cause of this condition?

Синдром Мендельсона Mendelssohn syndrome

Ендотоксичний шок Endotoxic shock

Інфаркт міокарда Myocardial infarction

Набряк легенів Pulmonary edema

Емболія навколоплідними водами Amniotic fluid embolism

119 / 200
Жінка, 30 тижнів вагітності, доставлена в інфекційну лікарню з діагнозом гострий гепатит В та зі скаргами на різку слабкість, повторне блювання, виражену жовтяницю. При перкусії над печінкою тимпаніт. Яке дослідження треба терміново виконати разом з печінковими пробами? A woman, 30 weeks pregnant, was brought to an infectious disease hospital with a diagnosis of acute hepatitis B and with complaints of sharp weakness, repeated vomiting, pronounced jaundice. On percussion over the liver, tympanitis . What research should be urgently performed along with liver tests?

Протромбіновий індекс Prothrombin index

Посів блювотних мас Sowing vomit

ПЛР HBV HBV PCR

HBsAg, аНВс HBsAg

НВеА^ аНВе НВеА^ аНВе

120 / 200
У чоловіка 37-ми років після фізичного навантаження раптово виникає виражений біль у правому підребер’ї, нудота та блювання. Біль триває 5 хвилин та знов повторюється через 1 годину. Симптом Мерфі позитивний. Який попередній діагноз? A 37-year-old man suddenly develops severe pain in the right hypochondrium, nausea and vomiting after physical exertion. The pain lasts 5 minutes and recurs after 1 hour . Murphy's symptom is positive. What is the previous diagnosis?

Жовчна колька Biliary colic

Гострий панкреатит Acute pancreatitis

Хронічний холецистит Chronic cholecystitis

Гострий гепатит Acute hepatitis

Гострий апендицит Acute appendicitis

121 / 200
Хворий 59-ти років звернувся до лікаря із скаргами на пожовтіння шкірних покривів, свербіж. Пожовтів 4 дні тому після перенесеного больового нападу. Об’єктивно: шкірні покриви і склери жовтушні. На тілі наявні численні розчухи. У крові: білірубін - 218 мкмоль/л., пряма фракція -182 мкмоль/л, лужна фосфатаза - 4,2 мкмоль/год мл, білок - 68 г/л, АсАТ - 0,716, АлАТ - 0,813. Який провідний клінічний синдром у хворого? A 59-year-old patient turned to the doctor with complaints of yellowing of the skin, itching. He turned yellow 4 days ago after suffering a painful attack. Objectively: the skin and the sclera is yellow. There are numerous lacerations on the body. In the blood: bilirubin - 218 μmol/l, direct fraction - 182 μmol/l, alkaline phosphatase - 4.2 μmol/h ml, protein - 68 g/l, AsAT - 0.716, AlAT - 0.813. What is the leading clinical syndrome in the patient?

Холестазу Cholestasis

Портальної гіпертензії Portal hypertension

Астено-невротичний Astheno-neurotic

Печінково-клітинної недостатності Hepatocellular failure

Мезенхімально-запальний Mesenchymal-inflammatory

122 / 200
У хворого 45-ти років розвинувся гострий біль за грудниною тривалістю 15 хвилин. На ЕКГ: зубець Q I, aVL, V4 — V6; елевація ST в I, V4 — V5. Який із зазначених показників є основним для діагностики захворювання в перші 1-3 години? A 45-year-old patient developed acute chest pain lasting 15 minutes. On the ECG: wave QI, aVL, V4 — V6; ST elevation in I, V4 — V5. Which of the indicated indicators is the main one for diagnosing the disease in the first 1-3 hours?

Вміст тропоніну - Т Troponin content - T

Лейкоцитоз Leukocytosis

Підвищення фібриногену Fibrinogen increase

Лімфоцитопенія Lymphocytopenia

Підвищення активності АлАТ, АсАТ Increase in the activity of AlAT, AsAT

123 / 200
У хворого 37-ми років, що вживав напередодні копчену рибу власного виробництва, поступово розвинулись м’язова слабкість, неможливість читати газетний текст, на другий день - порушення ковтання. Об’єктивно: стан тяжкий, ціаноз шкіри, страбі-зм, ЧД- 50/хв., Ps- 120/хв. Голос гугнявий, парез зіниць, метеоризм 2 ступеня. Випорожнення відсутні 2 доби. Який лікувальний захід показаний у першу чергу? A 37-year-old patient, who had consumed smoked fish of his own production the day before, gradually developed muscle weakness, the inability to read a newspaper text, and on the second day - a swallowing disorder Objectively: the condition is severe, cyanosis of the skin, strabismus, BH - 50/min., Ps - 120/min. Voice hoarse, paresis of the pupils, flatulence of the 2nd degree. No bowel movements for 2 days. What treatment measure is indicated in the first place ?

Штучна вентиляція легень Artificial lung ventilation

Штучне дихання 'рот у рот' Mouth-to-mouth artificial respiration

Трахеостомія Tracheostomy

Введення діуретиків Introduction of diuretics

Призначення прозерину Destination of proserin

124 / 200
Дитина 6-ти років захворіла 3 дні тому назад, коли вперше з’явилося жовтяничне забарвлення шкіри та слизових, потемнішала сеча. У крові підвищення рівнів трансаміназ, у 15 разів, АлАТ більше ніж АсАТ, білірубіну як прямого так і непрямого в 10 разів вище верхньої межі норми. При огляді дитина спить, після пробудження важко вступає в контакт, після припинення спілкування засинає знову. Якою має бути тактика лікаря сільської лікарської амбулаторії? A 6-year-old child fell ill 3 days ago, when a jaundiced coloration of the skin and mucous membranes first appeared, the urine darkened. Transaminase levels increased in the blood, at 15 times, ALT is more than AST, both direct and indirect bilirubin is 10 times higher than the upper limit of normal. During the examination, the child is asleep, after waking up it is difficult to make contact, after stopping communication, he falls asleep again. What should be the tactics of the doctor of the rural outpatient clinic?

Дитина потребує негайного переведення до лікарні, де є реанімаційне відділення The child needs immediate transfer to a hospital with an intensive care unit

Дитина може продовжувати лікуватися на рівні сільської лікарської амбулаторії The child can continue to be treated at the level of the rural medical clinic

Дитина може бути виписана додому під нагляд дільничного лікаря The child can be discharged home under the supervision of a district doctor

Дитина потребує негайного проведення екстракорпоральної детоксикації The child needs immediate extracorporeal detoxification

Дитина потребує застосування гепато-протекторів The child needs hepatoprotectors

125 / 200
Хворому 39-ти років необхідне переливання еритроцитарної маси. При визначенні групової належності крові пацієнта за системою еритроцитарних антигенів АВ0 аглютинація спостерігалась в краплях з сироватками 0 (I) та В (III). Кров якої групи потрібно перелити пацієнту? A 39-year-old patient needs an erythrocyte mass transfusion. When determining the patient's blood group according to the erythrocyte antigen system AB0, agglutination was observed in drops with sera 0 (I) and B (III). Blood of which group should be transfused to the patient?

А (II) A (II)

0 (I ) 0 (I )

В (III) In (III)

АВ (IV) AB (IV)

- -

126 / 200
У пацієнтки психомоторне збудження, виразні афективні і вегетативні розлади. Відповіді на питання звучать у вигляді нерозбірливих звуків. Відмічаються су-їцидальні тенденції. В соматичному статусі серцебиття, сухість у роті, пітливість, тремтіння кінцівок, глибоке судомне дихання. Симптоми паніки зникли після призначення 5 мг діазепаму та проведення психотерапевтичної бесіди, під час якої пацієнтка уривчасто повідомила про насильницький інтимно-неприємний епізод. Який найбільш імовірний діагноз? The patient has psychomotor agitation, pronounced affective and autonomic disorders. Answers to questions sound in the form of unintelligible sounds. Suicidal tendencies are noted. In the somatic status, palpitations, dryness in mouth, sweating, tremors of the limbs, deep convulsive breathing. Panic symptoms disappeared after the appointment of 5 mg of diazepam and a psychotherapeutic interview, during which the patient briefly reported a violent intimate-unpleasant episode. What is the most likely diagnosis?

Психогенне збудження внаслідок сексуального насильства Psychogenic arousal due to sexual violence

Харчове отруєння Food poisoning

Гостра респіраторна вірусна інфекція Acute respiratory viral infection

Опійна інтоксикація Opium intoxication

Алкогольна інтоксикація Alcohol intoxication

127 / 200
Чоловік 39-ти років під час бійки отримав удар по шиї ребром долоні. Внаслідок травми знепритомнів, дихання різко утруднене, із утрудненим вдихом, шкіра обличчя та рук сіросинього кольору. Що треба терміново зробити хворому? During a fight, a 39-year-old man was hit on the neck with the edge of a palm. As a result of the injury, he fainted, breathing was difficult, with difficulty breathing, the skin of his face and hands was gray-blue What should be done urgently to the patient?

Конікотомія Conicotomy

Трахеостомія Tracheostomy

Інтубація, трахеостомія Intubation, tracheostomy

Трахеотомія Tracheotomy

Інтубація трахеї Tracheal intubation

128 / 200
Хворий на варикозну хворобу нижніх кінцівок 5 днів знаходився у ліжку з приводу важкого грипу. При спробі встати раптом відчув запаморочення, виражену задишку, біль у правій половині грудної клітки, серцебиття, з’явилося харкотиння з домішками крові. Об’єктивно: ціаноз обличчя, здуття шийних вен, ЧСС- 120/хв, акцент 2 тону над легеневою артерією, АТ- 90/60 мм рт.ст. Який найбільш імовірний діагноз? A patient with varicose veins of the lower extremities was in bed for 5 days due to a severe flu. When he tried to get up, he suddenly felt dizzy, severe shortness of breath, pain in the right half of the chest, heartbeat, sputum appeared with blood impurities. Objectively: cyanosis of the face, swollen neck veins, heart rate - 120/min, accent of 2 tones over the pulmonary artery, blood pressure - 90/60 mm Hg. What is the most likely diagnosis?

Тромбоемболія легеневої артерії Thromboembolism of the pulmonary artery

Правобічна пневмонія Right-sided pneumonia

Набряк легенів Pulmonary edema

Правобічний спонтанний пневмоторакс Right-sided spontaneous pneumothorax

Гостре порушення мозкового кровообігу Acute cerebrovascular accident

129 / 200
У хворого 45-ти років через 2 дні після повернення з Непалу, де він вивчав популяції диких гризунів, раптово підвищилася температура тіла до 40°C, виник озноб, біль голови, блювання, біль у грудній клітці, кашель з харкотинням кривавого характеру. Об’єктивно: гіперемія шкірних покривів, ін’єкція судин склер, поверхневе дихання, збудження, язик густо обкладений білим нальотом, мова нечітка, порушена координація рухів, вологі хрипи над легенями. Який попередній діагноз? 2 days after returning from Nepal, where he studied wild rodent populations, a 45-year-old patient suddenly had a body temperature of 40°C, chills, headache, vomiting, chest pain, cough with bloody sputum Objectively: hyperemia of the skin, injection of scleral vessels, shallow breathing, excitement, tongue thickly covered with a white coating, speech is unclear, impaired coordination of movements, wet wheezing above the lungs. What is the previous diagnosis?

Чума, легенева форма Plague, pneumonic form

Крупозна пневмонія Croup pneumonia

Туберкульоз Tuberculosis

Пташиний грип Bird Flu

Сибірка, легенева форма Anthrax, pulmonary form

130 / 200
Чоловікові близько 60-ти років. Стрибав у воду з причалу. Стан після втоплен-ня. На березі йому розпочинають серцево-легеневу реанімацію. Які особливості техніки реанімації у даному випадку? The man is about 60 years old. He jumped into the water from the pier. His condition after drowning. On the shore, cardiopulmonary resuscitation is started on him. What are the features of resuscitation techniques in in this case?

Не виконують закидання голови Don't perform head tossing

Завжди виконують прийом Іеймліха Always perform the Ieimlich technique

Непрямий масаж серця розпочинають раніше, ніж штучну вентиляцію легень Indirect cardiac massage is started earlier than artificial lung ventilation

Не виконують виведення нижньої щелепи The mandible is not removed

Штучна вентиляція легень проводиться подвійним дихальним об’ємом Artificial lung ventilation is performed with a double respiratory volume

131 / 200
Хвора 45-ти років отримала термічний опік передньої поверхні грудної клітки внаслідок дії рідини високої температури та парою. Об’єктивно: загальний стан не порушений. Визначається гіперемія та набряк шкіри, окремі пухирі різної величини, які наповнені прозорою рідиною жовтого кольору, визначається виражена гіперестезія. Надайте першу медичну допомогу: A 45-year-old patient received a thermal burn of the front surface of the chest as a result of the action of high-temperature liquid and steam. Objectively: the general condition is not disturbed. Hyperemia and edema are detected of the skin, separate blisters of different sizes, which are filled with a transparent yellow liquid, pronounced hyperesthesia is determined. Provide first aid:

Накласти на уражену ділянку стерильну суху пов’язку Put a sterile dry bandage on the affected area

Зчистити з опікової поверхні фіксовані сторонні тіла, шматки одягу Clean fixed foreign bodies, pieces of clothing from the burn surface

Розкрити пухирі Open blisters

Застосувати лід для місцевого охолодження Apply ice for local cooling

Накласти на рану мазеву або ватну пов’язку Put an ointment or a cotton bandage on the wound

132 / 200
У 34 тижні вагітності в жінки з хронічною артеріальною гіпертензією середнього ступеня тяжкості, плацентарною недостатністю, затримкою розвитку плоду III ступеня, з’явився раптовий біль у матці. Об’єктивно: Р8- 120/хв, АТ- 70/40 мм рт.ст. Матка в гіпертонусі. Серцебиття плоду -відсутнє. Із піхви помірні кров’янисті виділення. Яка причина антенатальної загибелі плоду? In the 34th week of pregnancy, a woman with chronic arterial hypertension of moderate severity, placental insufficiency, fetal growth retardation of the III degree, developed sudden pain in the uterus. Ob' objectively: P8- 120/min, BP- 70/40 mm Hg. The uterus is hypertonic. The fetal heartbeat is absent. There is moderate bloody discharge from the vagina. What is the cause of antenatal death of the fetus?

Передчасне відшарування плаценти, тяжка форма Premature placental abruption, severe form

Передчасне відшарування плаценти, легка форма Premature placental abruption, mild form

Плацентарна недостатність Placental insufficiency

Гіпертонічна хвороба Hypertensive disease

Затримка внутрішньоутробного розвитку Intrauterine developmental delay

133 / 200
У 15-річного хлопчика діагностовано бубонну форму чуми. Які антибактеріальні препарати слід призначити дитині? A 15-year-old boy was diagnosed with bubonic plague. What antibacterial drugs should be prescribed to the child?

Стрептоміцин або хлорамфенікол Streptomycin or Chloramphenicol

Бісептол або сульфален Biseptol or sulfalen

Пеніцилін або цефотаксим Penicillin or cefotaxime

Тетрациклін або доксициклін Tetracycline or doxycycline

Гентаміцин або нетроміцин Gentamicin or Netromycin

134 / 200
Хворий 43-х років викликав швидку медичну допомогу. Скаржиться на різкий біль у лівій половині живота з іррадіацією в ліву ногу. В анамнезі сечокам’яна хвороба. Об’єктивно: шкіра бліда, Р8- 100/хв., АТ-160/90 мм рт.ст. Симптом Пастернацького різко позитивний зліва. Почати лікування найбільш доцільно із призначення: A 43-year-old patient called an ambulance. He complains of sharp pain in the left half of the abdomen with radiation to the left leg. He has a history of urolithiasis. Ob' objectively: pale skin, P8-100/min., blood pressure-160/90 mm Hg. Pasternacki's symptom is sharply positive on the left. It is most appropriate to start treatment with the appointment:

Баралгін в/в Baralgin v/v

Уролесан перорально Urolesan oral

Спазмалгон перорально Spazmalgon orally

Анальгін в/м Analgin v/m

Морфін в/в Morphine IV

135 / 200
Хлопчик 8-ми років, катаючись на ковзанах на річці, несподівано провалився під лід. Після вилучення з води: шкіра ціаноти-чна, холодна, не дихає, Р8- 36/хв. Які першочергові заходи необхідно провести? An 8-year-old boy, while skating on the river, unexpectedly fell under the ice. After being removed from the water: the skin is cyanotic, cold, not breathing, P8 - 36/min. What priority measures should be taken?

Штучне дихання Artificial respiration

Непрямий масаж серця Indirect heart massage

Загальне зігрівання General warming

Транспортування до лікарні Transportation to Hospital

Вливання до рота гарячого напою Pouring a hot drink into the mouth

136 / 200
У хворого 26-ти років, що лікується в гастроентерологічному відділенні з приводу пептичної виразки 12-палої кишки, годину тому з’явились гострий біль у животі, блювання. Об’єктивно: живіт дошкопо-дібний, різко болючий у верхніх відділах. Яке дослідження доцільно провести хворому для встановлення причини ускладнення хвороби? A 26-year-old patient, who is being treated in the gastroenterology department for a peptic ulcer of the duodenum, developed acute abdominal pain and vomiting an hour ago. Objectively: the abdomen is ulcer-like, sharply painful in the upper parts. What research should be conducted on the patient to establish the cause of the complication of the disease?

Оглядова рентгеноскопія живота в положенні стоячи Rentoscopy of the abdomen in the standing position

Аналіз крові клінічний Clinical blood analysis

Рентгеноскопія шлунково-кишкового тракту з барієм X-ray of the gastrointestinal tract with barium

Іригоскопія Irigoscopy

Ультразвукове дослідження органів черевної порожнини Ultrasound examination of abdominal organs

137 / 200
У хлопчика, хворого на лакунарну ангіну, на 3-й день з’явився гавкаючий кашель, голос став хриплим, а потім - беззвучним. Дитина неспокійна, бліда, акроціаноз. На мигдаликах - біло-сірі щільні нашарування. Тахікардія. Дихання утруднене, супроводжується втягуванням міжреберних проміжків. Чим обумовлена дихальна недостатність? A boy with lacunar angina developed a barking cough on the 3rd day, his voice became hoarse, and then silent. The child is restless, pale, acrocyanosis. On the tonsils - white-gray dense layering. Tachycardia. Breathing is difficult, accompanied by retraction of the intercostal spaces. What causes respiratory failure?

Дифтерія, комбінована форма (мигдаликів і ларингеальна) Diphtheria, combined form (tonsillar and laryngeal)

Інфекційний мононуклеоз Infectious mononucleosis

Стороннє тіло Foreign body

Парагрип. Несправжній круп Parainfluenza. False croup

Кашлюк Whooping cough

138 / 200
У чоловіка 21-го року, що страждає на цукровий діабет типу 1, раптово після швидкої ходи розвинулися різка слабкість, тремор, пітливість, психомоторне збудження, дисфазія. Об’єктивно: шкіра волога, пе-ріостальні рефлекси підвищені, симптом Бабинського (+). Які дії лікаря? A 21-year-old man suffering from type 1 diabetes suddenly developed sudden weakness, tremors, sweating, psychomotor agitation, dysphasia after brisk walking. Objectively: moist skin, increased periosteal reflexes, Babinsky's symptom (+). What are the doctor's actions?

Дати випити 200 мл соку або з’їсти 2-4 цукерки Let drink 200 ml of juice or eat 2-4 candies

Седативні засоби Sedatives

Внутрішньом’язово ввести 1 мг глюкагону Intramuscularly inject 1 mg of glucagon

Викликати бригаду швидкої допомоги Call an ambulance

Дати вдихнути пари нашатирного спирту Inhale ammonia fumes

139 / 200
Дівчинка 16-ти років поступила з ювенільною кровотечею. В анамнезі - переливання резус-позитивної крові І (0) групи, без ускладнень. НЬ- 60 г/л. Розпочата трансфузія резус-позитивної крові І (0) групи. З’явився озноб, біль у ділянці нирок, задишка, втрата свідомості. АТ- 80/60 мм рт.ст. Сеча темно-бурого кольору. При повторній перевірці з’ясовано, що у хворої кров резус-негативна. Який найбільш імовірний діагноз? A 16-year-old girl was admitted with juvenile bleeding. In the anamnesis - a transfusion of rhesus-positive blood of the I (0) group, without complications. НБ- 60 g/l . Transfusion of rhesus-positive blood of group I (0) began. Chills, pain in the kidney area, shortness of breath, loss of consciousness appeared. Blood pressure - 80/60 mm Hg. Urine is dark brown. Upon re-examination, it was found , that the patient's blood is Rh-negative. What is the most likely diagnosis?

Ювенільна кровотеча. Анемія III ст. Переливання несумісної крові Juvenile bleeding. Anemia III stage. Transfusion of incompatible blood

Менорагія. Анемія II ст. Іломерулоне-фрит Menorrhagia. Anemia II stage. Ilomerulone-frit

Порушення менструального циклу. Анемія III ст. Disruption of the menstrual cycle. Anemia of the 3rd grade.

Менорагія. Переливання несумісної крові. Гломерулонефрит Menorrhagia. Transfusion of incompatible blood. Glomerulonephritis

Порушення менструального циклу. Анемія I ст. Гломерулонефрит Disruption of the menstrual cycle. Anemia of the 1st grade. Glomerulonephritis

140 / 200
На заводі розірвалась ємність з білим фосфором, в результаті чого 10 працівників одержали опіки. Яку допомогу необхідно надати постраждалим негайно? At the plant, a container with white phosphorus burst, as a result of which 10 workers received burns. What help should be provided to the victims immediately?

Промивання опіків розчином мідного купоросу Washing of burns with a solution of copper sulphate

Промивання опіків кислотою Acid burn wash

Промивання опіків фізрозчином Washing burns with saline

Промивання опіків спиртом Washing burns with alcohol

Промивання опіків водою Washing burns with water

141 / 200
З вогнища радіаційної катастрофи до медичного пункту полку доставлено 15 потерпілих. Через 20-25 хвилин після вибуху потерпілі стали відчувати різку слабкість, запаморочення, нудоту, з’явилось невпинне блювання. Стан хворих тяжкий. Кволі, апатичні, на запитання відповідають з великою затримкою. ЧСС- 120/хв. з частими екстра-систолами, АТ- 70/30 мм рт.ст., ЧД- 28/хв. За даними індивідуального дозиметра доза отриманого випромінювання склала 8 Г р. Якій стадії гострої променевої хвороби відповідає наведена симптоматика? 15 victims were brought from the site of the radiation disaster to the regimental medical center. 20-25 minutes after the explosion, the victims began to feel sharp weakness, dizziness, nausea, there was an incessant vomiting. The condition of the patients is serious. Weak, apathetic, they answer questions with a long delay. Heart rate - 120/min. with frequent extra-systoles, BP - 70/30 mm Hg, BP - 28/min. According to the data of the individual dosimeter the dose of radiation received was 8 g. What stage of acute radiation sickness corresponds to the given symptomatology?

IV IV

II II

V V

I I

III III

142 / 200
Хвору 23-х років доставлено з вулиці в реанімаційне відділення з нападами Морган’їАдамса-Стокса. Об’єктивно: ЧСС- 36/хв., ЧД- 18/хв., АТ- 80/40 мм рт.ст. З анамнезу стало відомо, що приймає про-пранолол в добовій дозі 160 мг. Яка тактика ведення хворої? A 23-year-old patient was brought from the street to the intensive care unit with Morgania Adams-Stokes seizures. Objectively: heart rate - 36/min., HR - 18 /min., blood pressure - 80/40 mm Hg. From the anamnesis it became known that she takes pro-pranolol in a daily dose of 160 mg. What are the tactics of managing the patient?

Негайна відміна пропранололу, атропін п/к Immediate withdrawal of propranolol, atropine p/c

^фузійна терапія ^fusion therapy

Адреналін в/в Adrenaline IV

Дексаметазон в/в Dexamethasone IV

Плазмаферез Plasmapheresis

143 / 200
Дитина 5-ти років скаржиться на лихоманку, пронос, блювання та запаморочення. У крові: Ш- 0,55, №+- 118 ммоль/л, К+- 5,9 ммоль/л. Які розлади водно-електролітного балансу спостерігаються? A 5-year-old child complains of fever, diarrhea, vomiting and dizziness. In the blood: Ш- 0.55, №+- 118 mmol/l, K +- 5.9 mmol/l. What disorders of the water-electrolyte balance are observed?

Гіпотонічна дегідратація, гіперкаліємія Hypotonic dehydration, hyperkalemia

Розладів водно-електролітного балансу немає There are no water-electrolyte balance disorders

Гіперкаліємія Hyperkalemia

Гіпотонічна дегідратація, гіпокаліємія Hypotonic dehydration, hypokalemia

Ьотонічна дегідратація, гіперкаліємія Iotonic dehydration, hyperkalemia

144 / 200
На 5-й день лікування гепарином з приводу шкірно-суглобової форми хвороби ШенляйнІеноха у хлопчика посилилась геморагічна висипка, з’явились м’язові гематоми, гемоптое, мелена. Активований парціальний тромбопластиновий час - 4 хвилини. Який препарат доцільно призначити хлопчику? On the 5th day of treatment with heparin for the skin-articular form of Schönlein-Ienoch's disease, the boy developed a hemorrhagic rash, muscle hematomas, hemoptysis, and melena appeared. Activated partial thromboplastin time - 4 minutes. What drug should be prescribed to the boy?

Протаміну сульфат Protamine sulfate

Активоване вугілля Activated carbon

Строфантин Strophantin

Натрію гідрокарбонат Sodium bicarbonate

Ілюконат кальцію Calcium Iluconate

145 / 200
У дворічного хлопчика сплутана свідомість, невпинне блювання кров’ю, мелена, глибоке шумне дихання, печінка +6 см з-під краю реберної дуги. З’явились судоми. Стан погіршився декілька годин тому. В анамнезі - з приводу застуди впродовж трьох днів дитина отримувала по дві таблетки ліків на день. Який лікарський засіб міг викликати такі побічні явища? A two-year-old boy has confused consciousness, incessant vomiting of blood, grinding, deep noisy breathing, liver +6 cm from the edge of the costal arch. Convulsions appeared The condition worsened a few hours ago. In the anamnesis, the child received two tablets of medicine a day for a cold for three days. What medicine could cause such side effects?

Аспірин Aspirin

Бісептол Biseptol

Парацетамол Paracetamol

Анальгін Analgin

Ампіцилін Ampicillin

146 / 200
У лікарню швидкої медичної допомоги звернулась жінка зі скаргами на періодичні, незначні кров’янисті виділення з піхви, болі внизу живота протягом доби. Остання нормальна менструація 2 місяці тому. Живіт при пальпації м’який, болючий в нижніх відділах, матка збільшена на 6 тижнів вагітності. Виділення з піхви кров’янисті, незначні. Яке обстеження необхідно провести для встановлення діагнозу? A woman came to the emergency hospital with complaints of periodic, minor bleeding from the vagina, pain in the lower abdomen during the day. The last normal menstruation was 2 months ago. The abdomen is soft on palpation, painful in the lower parts, the uterus is enlarged for 6 weeks of pregnancy. Vaginal discharge is bloody, insignificant. What examination should be performed to establish a diagnosis?

Ультразвукове обстеження Ultrasound examination

Рентгенологічне обстеження X-ray examination

Лапароскопічне обстеження Laparoscopic examination

Загальний аналіз крові General blood test

Імунологічний тест на вагітність Immunological pregnancy test

147 / 200
6- ти річна дитина госпіталізована у важкому стані. Шкіра та видимі слизові різко бліді, дрібноточкові геморагічні висипання, кровотеча з ясен. До 2-3 см збільшені шийні, підщелепові, аксилярні лімфовузли (щільні, рухомі, неболючі). Печінка +5 см з-під правої реберної дуги, селезінка +2 см з-під лівої реберної дуги. У крові: лейк.-2,6 • 109/л, ер.2,01 • 1012/л, НЬ- 53 г/л, КП-0,79, тромб.- 12 • 109/л., пал.-1%, сегм.- 3%, мон.- 3%, лімф.80%, еоз.- 1%, баз.- 0%, бласти -12%. ШЗЕ- 39 мм/год. Попередній діагноз : A 6-year-old child is hospitalized in serious condition. The skin and visible mucous membranes are sharply pale, small-point hemorrhagic rashes, bleeding from the gums. Cervical tumors are enlarged up to 2-3 cm, submandibular, axillary lymph nodes (dense, mobile, painless). Liver +5 cm from the right costal arch, spleen +2 cm from the left costal arch. In the blood: leuk.-2.6 • 109/l, er. 2.01 • 1012/l, Hb- 53 g/l, KP-0.79, thromb.- 12 • 109/l., pal.-1%, segm.- 3%, mon.- 3%, lymph .80%, eoz.- 1%, base.- 0%, blasts -12%. SZE- 39 mm/h. Preliminary diagnosis :

Гостра лейкемія Acute leukemia

Інфекційний мононуклеоз Infectious mononucleosis

Цитомегаловірусна інфекція Cytomegalovirus infection

Імунна тромбоцитопенічна пурпура Immune thrombocytopenic purpura

Реактивний лімфаденіт шийних, підщеле-пових та аксилярних лімфовузлів Reactive lymphadenitis of cervical, submandibular and axillary lymph nodes

148 / 200
Хворий 51-го року доставлений у відділення кардіореанімації (інтенсивної терапії), скаржиться на тривалий пекучий за-груднинний біль, який виник 40 хвилин тому, задишку. Об’єктивно: в легенях - дихання з жорстким відтінком, тони серця різко ослаблені, АТ- 110/70 мм рт.ст. На ЕКГ виявлено підйом сегменту БТ на 5 мм над ізолінією у відведеннях І, V1 — V4 та депресію сегмента БТ у відведеннях III і aV A 51-year-old patient was brought to the cardioresuscitation (intensive care) department, complaining of long-lasting burning pain behind the sternum that started 40 minutes ago, shortness of breath. About' objectively: in the lungs - breathing with a harsh tone, heart sounds are sharply weakened, BP - 110/70 mm Hg. On the ECG, an elevation of the BT segment by 5 mm above the isoline in leads I, V1 — V4 and depression of the BT segment in leads III was revealed and aV

Альтеплаза Alteplase

Який препарат потрібно застосувати у даній ситуації? Which drug should be used in this situation?

Добутамін F. Нітрогліцерин Dobutamine F. Nitroglycerin

Аміодарон Amiodarone

Метопролол Metoprolol

149 / 200
У дитини 7-ми років внаслідок падіння з турніка виник біль у лівому підребер’ї. При ультразвуковому дослідженні є підозра на розрив селезінки у воріт та кровотечу. Який метод лікування показаний? A 7-year-old child developed pain in the left hypochondrium as a result of falling from a horizontal bar. An ultrasound examination shows a suspicion of rupture of the spleen in the portal vein and bleeding. What method is treatment indicated?

Спленектомія Splenectomy

Лапароцентез, страхувальний дренаж Laparocentesis, insurance drainage

Лапаротомія, перев’язка артерії селезінки Laparotomy, splenic artery ligation

Переливання еритроцитарної маси Transfusion of erythrocyte mass

Динамічне спостереження за хворим Dynamic monitoring of the patient

150 / 200
Військовослужбовець доставлений на МПП після хімічного ураження. Лікар встановив діагноз отруєння синильною кислотою. На попередніх етапах антидот не вводився. Яка перша лікарська допомога потрібна хворому? A military serviceman was brought to the hospital after a chemical injury. The doctor made a diagnosis of hydrocyanic acid poisoning. In the previous stages, no antidote was administered. What first medical aid does the patient need?

Антиціан внутрішньовенно Anticyanin intravenously

Будаксим внутрішньом’язово Budaxim intramuscularly

Атропін підшкірно Atropine subcutaneously

Унітіол внутрішньовенно Unithiol IV

Амілнітрит інгаляційно Amyl nitrite inhalation

151 / 200
В дитяче відділення була доставлена дівчинка 7-ми років з гострою гематурією. Тиждень тому перенесла ГРВІ. На розгинальних поверхнях кінцівок - дрібнопапу-льозна геморагічна висипка. Помірно виражені болі в животі. Сеча темно-бурого кольору. Який найбільш імовірний діагноз? A 7-year-old girl was brought to the children's department with acute hematuria. She had ARVI a week ago. On the extensor surfaces of the limbs - a small papular hemorrhagic rash. Moderate pain in the abdomen. Urine is dark brown in color. What is the most likely diagnosis?

Геморагічний васкуліт Hemorrhagic vasculitis

Гострий гломерулонефрит Acute glomerulonephritis

Запалення сечового міхура Inflammation of the urinary bladder

Дисметаболічна нефропатія Dysmetabolic nephropathy

Синдром Альпорта Alport syndrome

152 / 200
У постраждалого в ДТП лікар швидкої допомоги виявив деформацію та патологічну рухливість у середній третині правого стегна та його вкорочення. Після проведення знеболювання проведена транспортна іммобілізація. Чим оптимально проводити транспортну іммобілізацію при подібних пошкодженнях? In a road accident victim, an ambulance doctor found deformation and pathological mobility in the middle third of the right thigh and its shortening. After anesthesia, transport immobilization was carried out. What is the best way to carry out transport immobilization with similar damage?

Шина Дітеріхса Tire of Dieterichs

Гіпсова лонгета Gypsum slab

Укладання на щит Stack on shield

Підручні засоби Helps

Дві шини Крамера Kramer's Two Tires

153 / 200
Жінку 77-ми років доставлено в лікарню без свідомості. Неврологічний статус: лівобічна параплегія. Протромбін за Кві-ком становить 108%. На КТ-сканах відзначається: у правій півкулі головного мозку ділянка з нерівномірним зниженням оптичної щільності. Який патологічний стан розвинувся у пацієнтки? A 77-year-old woman was brought to the hospital unconscious. Neurological status: left-sided paraplegia. Qui-com prothrombin is 108%. CT scans show: in in the right hemisphere of the brain, there is an area with an uneven decrease in optical density. What pathological condition has developed in the patient?

Ішемічний інсульт Ischemic stroke

Метастази у головний мозок Metastases in the brain

Менінгоенцефаліт Meningoencephalitis

Геморагічний інсульт Hemorrhagic stroke

Субарахноїдальний крововилив Subarachnoid hemorrhage

154 / 200
Чоловік 40-ка років скаржиться на багаторазове блювання, що з’явилось через 30 хвилин після опромінення на АЕС, біль у животі, озноб, високу температуру - 38 — 39oC, зниження артеріального ти- ску. Пізніше, на 2-й день спостерігається пронос. Доза загального опромінення 20 Гр. Яка форма гострої променевої хвороби розвинулась? A 40-year-old man complains of repeated vomiting, which appeared 30 minutes after exposure to the nuclear power plant, abdominal pain, chills, high temperature - 38 — 39oC, a decrease in blood pressure. Later, on the 2nd day, diarrhea is observed. The total radiation dose is 20 Gy. What form of acute radiation sickness developed?

Кишкова форма Intestinal form

Церебральна форма Cerebral form

Кишково-мозкова форма Intestinal form

Токсемічна форма Toxemic form

Це прояви не променевої хвороби These are not manifestations of radiation sickness

155 / 200
У хворого 83-х років, що відчуває часте сечовиділення малими порціями, та отримує лікування з приводу аденоми передміхурової залози, раптово виникла гостра затримка сечі. Під час пальпації живота у надлобковій ділянці пальпується сечовий міхур. Які заходи невідкладної допомоги необхідно виконати? An 83-year-old patient experiencing frequent urination in small portions and receiving treatment for prostate adenoma suddenly developed acute urinary retention. During abdominal palpation the bladder is palpated in the suprapubic area. What emergency measures should be performed?

Провести катетеризацію сечового міхура гнучким катетером Catheterize the bladder with a flexible catheter

Збільшити дозу препарату, що приймається Increase the dose of the drug being taken

Провести катетеризацію сечового міхура ригідним катетером Catheterize the urinary bladder with a rigid catheter

Накласти цистостому Apply a cystostomy

Призначити спазмолітики Prescribe antispasmodics

156 / 200
Вагітна з центральним передлежанням плаценти розроджена в 37 тижнів гестації шляхом корпорального кесарева розтину. Операція була ускладнена гіпотонією матки, яка ліквідувалася після введення уте-ротоніків. Загальний об’єм крововтрати становив 900 мл. Через декілька хвилин, вже під час ушивання передньої черевної стінки, матка знову розслаблюється, тонус не відновлюється. Які подальші дії операційної бригади? A pregnant woman with central placental abruption was delivered at 37 weeks of gestation by corporal cesarean section. The operation was complicated by hypotonia of the uterus, which was eliminated after the introduction of uterotonics. Total volume blood loss was 900 ml. A few minutes later, already during suturing of the anterior abdominal wall, the uterus relaxes again, the tone is not restored. What are the further actions of the operating team?

Хірургічна зупинка кровотечі Surgical stoppage of bleeding

Введення препарату новоссевен Introduction of drug novosseven

Ретельний облік об’єму крововтрати Careful accounting of the volume of blood loss

Масаж матки на кулаці Massage of the uterus on the fist

Посилення інфузійної терапії Intensification of infusion therapy

157 / 200
Роділля 28-ми років у пологах раптово поскаржилась на локальну болючість в дні матки. З’явилися біль за грудниною, занепокоєння, ціаноз, різка гіпотонія. Пологи завершилися операцією кесарського розтину з приводу дистресу плоду на фоні передчасного відшарування нормально розташованої плаценти. Є підозра на емболію навколоплідними водами. Об’єм операції розширено до гістеректомії з матковими трубами. Яке найбільш імовірне ускладнення слід очікувати у пацієнтки? A 28-year-old woman in labor suddenly complained of local pain in the bottom of the uterus. She developed pain behind the sternum, anxiety, cyanosis, and severe hypotension. The delivery ended with an operation cesarean section due to fetal distress on the background of premature detachment of a normally located placenta. Amniotic fluid embolism is suspected. The scope of the operation has been expanded to hysterectomy with fallopian tubes. What is the most likely complication to be expected in the patient?

Коагулопатія Coagulopathy

Судоми Convulsions

Портальна гіпертензія Portal hypertension

Аритмогенний шок Arrhythmogenic shock

Асфіксія Asphyxia

158 / 200
У постраждалого на тлі гострого отруєння фосгеном розвинулася клініка дихальної та серцево-судинної недостатності. Який показник є несприятливим симптомом щодо прогнозу перебігу отруєння? A victim of acute phosgene poisoning developed a clinic of respiratory and cardiovascular insufficiency. Which indicator is an unfavorable symptom regarding the prognosis of the course of poisoning?

Згущення крові Blood clotting

Загальна слабкість General weakness

Підвищення температури тіла до 37, 5oC Increase in body temperature to 37.5oC

Тахікардія до 120/хв. Tachycardia up to 120/min.

Зниження артеріального тиску до 100 мм рт.ст. Blood pressure drop to 100 mm Hg

159 / 200
Потерпілий 30-ти років одержав одноразову дозу зовнішнього опромінення в 3 Гр, доставлений на I етап медичної евакуації з вогнища радіаційного зараження зі скаргами на нудоту, блювання, постійний головний біль, слабкість, біль в кістках. Об’єктивно: свідомість ясна, збуджений. Температура тіла 37,8o The 30-year-old victim received a single dose of external radiation of 3 Gy, was delivered to the first stage of medical evacuation from the focus of radiation contamination with complaints of nausea, vomiting, constant headache pain, weakness, bone pain. Objectively: consciousness is clear, excited. Body temperature 37.8o

Гостра променева хвороба, кістково- мозкова форма, період первинної реакції Acute radiation sickness, bone marrow form, period of primary reaction

Гостра променева хвороба, церебральна форма, період відновлення Acute radiation sickness, cerebral form, recovery period

Гостра променева хвороба, судинно- токсемічна форма, латентний період F. Гостра променева хвороба, кишкова форма, період відновлення Acute radiation sickness, vascular-toxemic form, latent period F. Acute radiation sickness, intestinal form, recovery period

Спостерігається ін’єкція склер, гіперемія шкірних покривів. АТ- 90/60 мм рт.ст., ЧСС- 100/хв. Який найбільш імовірний діагноз? Scleral injection, skin hyperemia is observed. Blood pressure - 90/60 mmHg, heart rate - 100/min. What is the most likely diagnosis?

Гостра променева хвороба, кишкова форма, період розпалу захворювання Acute radiation sickness, intestinal form, period of exacerbation of the disease

160 / 200
Під час проведення регламентних робіт на АЕС трапилась аварія з викидом радіоактивних речовин. 32 працівника чергової зміни отримали різні дози зовнішнього опромінення. Яка доза опромінення зумовлює гостру променеву хворобу легкого ступеня? During routine work at the NPP, an accident occurred with the release of radioactive substances. 32 workers on the regular shift received various doses of external radiation. What dose of radiation causes mild acute radiation sickness ?

1-2 Гр 1-2 Gy

8-10 Гр 8-10 Gy

12-15 Гр 12-15 Gy

0,25-0,5 Гр 0.25-0.5 Gy

4-6 Гр 4-6 Gy

161 / 200
Вагітна 35-ти років надійшла на пологи з доношеною вагітністю. Протягом останніх 2 діб не відчуває рухи плоду. Вагітність VI, пологів III, та II штучних аборти без ускладнень. Об’єктивно: загальний стан задовільний, Ps- 94/хв., температура тіла - 36,6oC, АТ-110/70 мм рт.ст. Положення плоду поздовжнє, передлежить голівка, притиснута до входу в малий таз. Серцебиття плоду не прослуховується. Який найбільш імовірний діагноз? A 35-year-old pregnant woman went into labor with a full-term pregnancy. During the last 2 days, she does not feel the movements of the fetus. Pregnancy VI, childbirth III, and II artificial abortions without complications Objectively: the general condition is satisfactory, Ps - 94/min., body temperature - 36.6oC, BP ​​- 110/70 mm Hg. The position of the fetus is longitudinal, the head is present, pressed against the entrance to the small pelvis. The fetal heartbeat is not is listened to. What is the most likely diagnosis?

Вагітність 40 тижнів. Антенатальна загибель плоду Pregnancy 40 weeks. Antenatal death of the fetus

Вагітність 40 тижнів. Інтранатальна загибель плоду Pregnancy 40 weeks. Intranatal death of the fetus

Вагітність 40 тижнів. Пізня неонатальна загибель плоду Pregnancy 40 weeks. Late neonatal death of the fetus

Вагітність 40 тижнів. Рання неонатальна загибель плоду Pregnancy 40 weeks. Early neonatal death of the fetus

Вагітність 40 тижнів. Постнатальна загибель плоду Pregnancy 40 weeks. Postnatal death of the fetus

162 / 200
Хворий поступив у клініку у вкрай важкому стані: кінцівки холодні, акроціаноз, шкіра і слизові сухі, темні кола навколо очей, повторне блювання, живіт безболісний, АТ- 40/0 мм рт.ст., багаторазові водянисті випорожнення без домішок. Діагноз: холера. Вкажіть ступінь зневоднення: The patient was admitted to the clinic in an extremely serious condition: cold extremities, acrocyanosis, dry skin and mucous membranes, dark circles around the eyes, repeated vomiting, pain-free abdomen, blood pressure 40 /0 mm Hg, multiple watery stools without impurities. Diagnosis: cholera. Specify the degree of dehydration:

IV IV

І And

ІІІ ІІІ

II II

V V

163 / 200
Хворий, моряк закордонного плавання, звернувся зі скаргами на підвищення температури до 40оС, кашель з пінистим іржавим харкотинням. Об’єктивно: блідий, ціаноз слизових, ЧД- 30/хв., тахікардія. Дихання в легенях ослаблене, поодинокі вологі хрипи, крепітація. Попередній діагноз: чума, первинно-легенева форма. Які методи специфічної діагностики? The patient, a sailor on a foreign voyage, complained of an increase in temperature to 40°C, a cough with frothy rusty sputum. Objectively: pale, cyanosis of the mucous membranes, ChD- 30 /min., tachycardia. Breathing in the lungs is weakened, isolated wet wheezing, crepitation. Preliminary diagnosis: plague, primary pulmonary form. What are the methods of specific diagnosis?

Посів на кров’яний агар Sowing on blood agar

Посів не потрібен No seeding required

Шкірно-алергічна проба Skin allergy test

Посів на анаеробні середовища Sowing on anaerobic media

Використання вірусологічного метода Using a virological method

164 / 200
Хворого 47-ми років доставлено в токсикологічне відділення в тяжкому стані. Об’єктивно: свідомість за типом оглушення, АТ- 75/40 мм рт.ст., ЧСС- 40/хв. Із анамнезу: 1 годину тому прийняв 3 таблетки клофеліну із суїцидальною метою. Діагноз: отруєння клофеліном. Яка тактика лікаря? A 47-year-old patient was brought to the toxicology department in serious condition. Objectively: consciousness according to the type of stunning, blood pressure - 75/40 mm Hg, Heart rate - 40/min. From the anamnesis: 1 hour ago, he took 3 tablets of clofeline with suicidal intent. Diagnosis: clofeline poisoning. What are the doctor's tactics?

Інфузійна терапія, атропіну сульфат в/в, промивання шлунка Infusion therapy, atropine sulfate IV, gastric lavage

Інфузійна терапія, промивання шлунка Infusion therapy, gastric lavage

Промивання шлунка, спостереження Gastric lavage, observation

Преднізолон в/в, інфузійна терапія, промивання шлунка Prednisolone IV, infusion therapy, gastric lavage

Кордіамін в/в, інфузійна терапія Cordiamine IV, infusion therapy

165 / 200
На 4-ту добу після переливання несумісної по групі крові, у хворого різко зменшився діурез, розвинулася анурія, різко погіршився загальний стан, підвищився артеріальний тиск. При лабораторних дослідженнях: креатинін плазми - 680 мкмоль/л, сечовина плазми - 24 мкмоль/л. Про яке захворювання і про яку його стадію слід думати в першу чергу? On the 4th day after the transfusion of incompatible blood group, the patient's diuresis decreased sharply, anuria developed, the general condition deteriorated sharply, blood pressure increased. During laboratory tests : plasma creatinine - 680 μmol/l, plasma urea - 24 μmol/l. Which disease and which stage should we think about first?

Гемотрансфузійна гостра ниркова недостатність, анурія Hemotransfusion acute renal failure, anuria

Гемотрансфузійний шок, постренальна гостра ниркова недостатність, анурія Hemotransfusion shock, postrenal acute renal failure, anuria

Гострий інтерстиціальний нефрит, обту-раційна анурія Acute interstitial nephritis, obturational anuria

Анафілактичний шок, гостра ниркова недостатність, анурія Anaphylactic shock, acute renal failure, anuria

Постгеморагічна гостра ниркова недостатність, анурія Posthemorrhagic acute renal failure, anuria

166 / 200
У дитини 5-ти років, що зазнала падіння з висоти, діагностований перелом стегна та проводиться зупинка середньотяж-кої зовнішньої кровотечі. Свідомість затьмарена, дихання поверхневе, часте, пульс слабкий, артеріальна гіпотензія, Ра02 80 мм рт.ст. Підозрюючи травматичний шок, слід: A 5-year-old child who fell from a height is diagnosed with a hip fracture and moderate external bleeding is stopped. Consciousness is clouded, breathing is shallow, frequent, the pulse is weak, arterial hypotension, Pa02 80 mm Hg Suspecting traumatic shock, you should:

Призначити знеболюючі та в/в інфузію кристалоїдів Prescribe painkillers and IV infusion of crystalloids

Проводити оральну гідратацію Perform oral hydration

Призначити оксигенотерапію Prescribe oxygen therapy

Госпіталізувати до хірургічного стаціонару Hospitalize to a surgical hospital

Проконсультуватись з невропатологом Consult with a neurologist

167 / 200
Хворий 48-ми років доставлений в клініку через 3 години після розвитку гострого інфаркту міокарда. Під час транспортування в машині швидкої допомоги хворий декілька разів непритомнів на 5-10 секунд. Цей стан супроводжувався судомами. Стан хворого тяжкий, в свідомості, адекватний. АТ- 80/50 мм рт.ст., ЧСС- 34/хв. На ЕКГ: повна АУблокада, елевація сегменту БТ в II, III, аУГ. Які з невідкладних заходів потрібно проводити в стаціонарі в першу чергу? A 48-year-old patient was brought to the clinic 3 hours after the development of an acute myocardial infarction. During transportation in an ambulance, the patient fainted several times for 5-10 seconds This condition was accompanied by convulsions. The patient's condition is serious, conscious, adequate. Blood pressure - 80/50 mm Hg, heart rate - 34/min. On the ECG: complete AV block, elevation of the BT segment in II, III, aUG. Which of the following should emergency measures be carried out in a hospital in the first place?

Проведення електрокардіостимуляції Performing electrocardiogram

Призначення сечогінних препаратів Prescription of diuretics

Електроімпульсна терапія Electropulse therapy

Призначення адреналіну Adrenaline Prescription

Призначення добутаміну Prescription of dobutamine

168 / 200
Дитина 11-ти років грала у футбол та під час падіння отримала травму. Встановлено попередній діагноз: закритий вивих правого передпліччя. Який обсяг допомоги повинен надати лікар на місці пригоди? An 11-year-old child was playing football and was injured during a fall. The preliminary diagnosis was established: closed dislocation of the right forearm. What amount of help should the doctor provide at the scene of the accident ?

Знеболювання, транспортна іммобілізація шиною Anesthesia, transport immobilization with a splint

Знеболювання, транспортна іммобілізація косинкою Anesthesia, transport immobilization with a scarf

Знеболювання, спроба вправлення вивиху Anesthesia, attempt to repair dislocation

Восьмиподібна пов’язка на правий ліктьовий суглоб Eight-shaped bandage on the right elbow joint

Косинкова пов’язка на праву верхню кінцівку Handkerchief bandage on the right upper limb

169 / 200
Пішохід 62-х років під час ожеледиці послизнувся та впав на руку на бордюр тротуару. Є локалізований біль у ділянці верхньої третини лівого передпліччя. Відмічається тахікардія, підвищення артеріального тиску, припухлість, деформація, синець та крепітація в ділянці верхньої третини лівого передпліччя, рухи в кінцівці неможливі. Можна думати про пошкодження верхньої третини лівого передпліччя. Як ви будете транспортувати хворого? A 62-year-old pedestrian slipped and fell on his hand on the curb of the sidewalk during the ice. There is localized pain in the upper third of the left forearm. Tachycardia, increased blood pressure are noted , swelling, deformation, bruising and crepitus in the area of ​​the upper third of the left forearm, movements in the limb are impossible. You can think about damage to the upper third of the left forearm. How will you transport the patient?

Наклавши шину Крамера від верхньої третини плеча до п’ястно-фалангових суглобів Putting a Kramer splint from the upper third of the shoulder to the carpo-phalangeal joints

В напівсидячому положенні з палкою в ліктьових згинах In a semi-sitting position with a stick in the elbows

Наклавши пов’язку Дезо з валиком в пахвовій ділянці Having applied a Deso bandage with a roller in the armpit

Наклавши шину Крамера з фіксацією плечового, ліктьового, променевозап’ясткового суглобів Putting on a Kramer splint with fixation of the shoulder, elbow, radiocarpal joints

Прибинтувавши праву верхню кінцівку до грудної клітини та здорової кінцівки Bandaging the right upper limb to the chest and healthy limb

170 / 200
Чоловік 49-ти років потрапив у ДТП. Об’єктивно: стан важкий, міжреберні проміжки згладжені, ліва половина грудної клітки відстає при диханні. Над лівим легеневим полем тимпаніт. Аускультативно: дихання зліва не проводиться, ЧДР- 32/хв. Інші пошкодження відсутні. Як транспортувати потерпілого? A 49-year-old man was involved in a road accident. Objectively: the condition is severe, the intercostal spaces are flattened, the left half of the chest lags behind during breathing. Tympanitis over the left lung field . Auscultation: no breathing from the left side, CHDR- 32/min. There are no other injuries. How to transport the victim?

В напівсидячому чи напівлежачому положенні In a semi-sitting or semi-lying position

На правому боці лежачи Lying on the right side

В положенні Волковича на щиті In the position of Volkovich on the shield

Грудна клітина фіксується шинами Крамера до щита The chest is fixed with Kramer's tires to the shield

На лівому боці лежачи Lying on the left side

171 / 200
У хворого після автомобільної аварії з’явились скарги на різку задишку, кашель з кров’ю. Об’єктивно: шкіра бліда, ціаноти-чна. Підшкірна емфізема в ділянці грудної клітки, живота, шиї справа. Аускультативно: справа дихання не вислуховується. Р8-130/хв., АТ95 /60 мм рт.ст., Нї- 0,25, НЬ- 88 г/л. Які першочергові заходи лікаря на до-госпітальному етапі? After a car accident, the patient complained of shortness of breath, coughing up blood. Objectively: pale, cyanotic skin. Subcutaneous emphysema in in the area of ​​the chest, abdomen, and neck on the right side. Auscultation: breathing is not heard on the right side. P8-130/min., BP95/60 mm Hg, Ni- 0.25, Nb- 88 g/l. What are the doctor's primary measures for pre-hospital stage?

Активна аспірація повітря справа Active air aspiration on the right

Негайна штучна вентиляція легень Immediate CPR

Дофамін 2-5 мкг/кг/хв., інфузія колоїдних розчинів Dopamine 2-5 μg/kg/min, infusion of colloidal solutions

Трансфузія еритромаси відповідно до групової і резусної належності Erythromass transfusion according to group and rhesus affiliation

Колоїди, еритроцитарна маса, кристалоїди Colloids, erythrocyte mass, crystalloids

172 / 200
Хворий 56-ти років при падінні у відкритий каналізаційний люк дістав закритий вивих правого плеча. Який вид транспортної іммобілізації слід використати? A 56-year-old patient suffered a closed dislocation of the right shoulder when falling into an open sewer hatch. What type of transport immobilization should be used?

Драбинчаста шина від променевозап’яс-ткового суглоба до кута здорової лопатки Ladder splint from the radiocarpal joint to the angle of the healthy scapula

Іммобілізація підручними засобами Immobilization by improvised means

Косинкова іммобілізація Kosyn immobilization

М ’яка пов’язка Дезо і Вельпо Deso and Velpo soft bandage

Фіксація верхньої кінцівки до тулуба Fixation of the upper limb to the trunk

173 / 200
Хвору 69-ти років доставлено до при-ймального відділення з діагнозом гостре порушення мозкового кровообігу в лівій гемісфері, правостороння геміплегія. Хвора контактна, але дезорієнтована, спонтанно розплющує очі, виконує інструкції. Який рівень свідомості за шкалою ком Глазго? A 69-year-old patient was brought to the receiving department with a diagnosis of acute cerebral blood flow disorder in the left hemisphere, right-sided hemiplegia. The patient is in contact, but disoriented, opens her eyes spontaneously , follows instructions. What is the level of consciousness according to the Glasgow coma scale?

Оглушення (13-14 балів) Stun (13-14 points)

Сопор (9-12 балів) Sopor (9-12 points)

Кома (4-8 балів) Comma (4-8 points)

Ясна свідомість (15 балів) Clear consciousness (15 points)

Смерть мозку (3 бали) Brain death (3 points)

174 / 200
Очікувана доза опромінення населення, що мешкає на забрудненій радіонуклідами території, за перший рік становить 500 мЗв. Яких заходів захисту потребує це населення? The expected radiation dose of the population living in the territory contaminated with radionuclides for the first year is 500 mSv. What protection measures does this population need?

За даних умов потрібне переселення або евакуація населення Under these conditions, resettlement or evacuation of the population is required

Потрібно провести йодну профілактику It is necessary to carry out iodine prophylaxis

Ніяку, тому що дози х-опромінення не перевищують допустимі рівні None, because x-radiation doses do not exceed permissible levels

Використовуються укриття та засоби захисту органів дихання та шкірного покриву Shelter and means of respiratory and skin protection are used

Обмежити вживання забруднених радіонуклідами харчових продуктів та питної води Limit consumption of food and drinking water contaminated with radionuclides

175 / 200
Хворого госпіталізовано в інфекційний стаціонар на 5-й день хвороби з макуловезикульозною висипкою на шкірі обличчя, шиї і тулуба. Хворий зазначає, що на 5-й день на шкірі з’явилися плямки, які з часом перетворилися в щільні міхурці, окрім цього з появою висипки покращилося самопочуття - знизилася температура тіла, зник біль голови. При досліджені вмісту везикул методом світлової мікроскопії виявлено великі клітини з включеннями Гварніє-рі. Який найбільш імовірний діагноз? The patient was hospitalized in an infectious disease hospital on the 5th day of the illness with a maculovesicular rash on the skin of the face, neck and trunk. The patient notes that on the 5th day on the skin specks appeared, which eventually turned into dense vesicles, in addition, with the appearance of the rash, the well-being improved - the body temperature decreased, the headache disappeared. When the contents of the vesicles were examined by light microscopy, large cells with Guarnieri inclusions were found. What is the most likely diagnosis?

Натуральна віспа Natural smallpox

Оперізувальний герпес Herpes zoster

Контагіозний молюск Mollus contagion

Сибірка Anthrax

Ящур FMD

176 / 200
У хворого 28-ми років субфебрильна температура, біль у животі, рідкі випорожнення з домішками слизу до 3-4 разів на добу. Хворіє протягом 3-х діб. Язик вологий, обкладений білим нальотом. Живіт м’який, болючий в лівій здухвинній ділянці, сигмоподібна кишка спазмована, болюча. Який метод дослідження буде найбільш інформативним для постановки діагнозу? A 28-year-old patient has low-grade fever, abdominal pain, loose stools with mucus up to 3-4 times a day. He has been ill for 3 days. The tongue is moist, coated with a white coating. The abdomen is soft, painful in the left pubic region, the sigmoid colon is spasmodic, painful. What research method will be the most informative for making a diagnosis?

Копрокультура Coproculture

Копроцитограма Coprocytogram

Загальний аналіз крові General blood test

Загальний аналіз сечі General urinalysis

РНГА RNHA

177 / 200
В інфекційний стаціонар госпіталізовано хворого 26-ти років на 2-й день хвороби з підвищенням температури до 38°C, багато- разовим блюванням і частими водянистими випорожненнями. Маса тіла знижена на 6%. Який метод регідратації показаний? A 26-year-old patient was hospitalized in an infectious disease hospital on the 2nd day of illness with a temperature rise to 38°C, repeated vomiting and frequent watery stools. Mass of the body is reduced by 6%. What method of rehydration is indicated?

Внутрішньовенний крапельний Intravenous drip

Введення рідини підшкірно крапельно Subcutaneous drip

Оральна регідратація Oral rehydration

Внутрішньоартеріальний Intra-arterial

Введення рідини ендогастрально Endogastric fluid administration

178 / 200
На фоні гіпертермії та сильного головного болю в дитини 5-ти років виникли зорові галюцинації жахливого змісту, марення, дезорієнтація. Шкіра гіперемова-на, з дрібною висипкою, рожевого кольору. Шкіра носогубного трикутника бліда, ознаки напруження м’язів потилиці, симптоми Керніга, Брудзинського, пожвавлення рефлексів без різниці між сторонами. Який діагноз можна припустити? Against the background of hyperthermia and a severe headache, a 5-year-old child developed visual hallucinations of terrible content, delirium, disorientation. The skin is hyperemic, with a small rash, pink color. The skin of the nasolabial triangle is pale, there are signs of tension in the muscles of the back of the head, symptoms of Kernig, Brudzinsky, invigoration of reflexes without difference between the sides. What diagnosis can be assumed?

Коровий менінгіт із деліріозним синдромом Bovine meningitis with delirious syndrome

Деліріозний синдром при отруєнні їжею Delirious syndrome with food poisoning

Менінгококовий менінгіт з деліріозним синдромом Meningococcal meningitis with delirious syndrome

Деліріозний синдром при черепно-мозковій травмі Delirious syndrome in brain injury

Деліріозний синдром при алергічному захворюванні Delirious syndrome in allergic disease

179 / 200
Санітар 38-ми років захворів раптово 5 днів тому: озноб, гарячка, сильний головний біль, виражена слабкість, безсоння. Об’єктивно: температура - 40,2oС Збуджений, гіперемія обличчя, ін’єкція судин склер з крововиливами, рясний розеольозно-петехіальний висип на тілі, тремор язика, тахікардія, гепатосплено-мегалія. Виявлено педикульоз. Яке дослідження підтвердить діагноз? A 38-year-old paramedic suddenly fell ill 5 days ago: chills, fever, severe headache, pronounced weakness, insomnia. Objectively: temperature - 40.2oC Excited, facial hyperemia, injection of scleral vessels with hemorrhages, abundant roseolous-petechial rash on the body, tremor of the tongue, tachycardia, hepatosplenomegaly. Pediculosis is detected. What research will confirm the diagnosis?

РЗК і РА рикетсій Провачека RZK and RA of Provacek's rickettsiae

Мікроскопія товстої краплі крові Microscopy of thick drop of blood

Реакція Райта і Хеддльсона Wright and Heddleson reaction

Реакція аглютинації Відаля Vidal agglutination reaction

Посів крові на жовчний бульйон Blood culture on bile broth

180 / 200
Жінці 35-ти років з приводу пневмонії був призначений ампіцилін. Через 30 хвилин після внутрішньом’язової ін’єкції препарату хвора відчула різку слабкість, свербіж шкіри обличчя та рук, нудоту; з’явилися кашель, задишка, біль у грудній клітці. Об’єктивно: ціаноз, набряк повік та обличчя з червоними висипаннями. Ps- 120/хв, АТ-70/20 мм рт.ст. Тони серця глухі, дихання часте, поверхневе, з різнокаліберними сухими хрипами. Варикозне розширення вен на правій гомілці. Яка найбільш імовірна причина раптового погіршення стану хворої? A 35-year-old woman was prescribed ampicillin for pneumonia. 30 minutes after the intramuscular injection of the drug, the patient felt sharp weakness, itching of the skin of the face and hands , nausea; cough, shortness of breath, chest pain appeared. Objectively: cyanosis, swelling of the eyelids and face with red rashes. Ps- 120/min, BP-70/20 mm Hg. Heart sounds dull, breathing frequent, superficial, with dry rales of various calibers. Varicose veins on the right lower leg. What is the most likely reason for the sudden deterioration of the patient's condition?

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Кропивниця Hives

Набряк Квінке Quincke edema

Астматичний напад Asthma attack

Тромбоемболія гілок легеневої артерії Thromboembolism of the branches of the pulmonary artery

181 / 200
У чоловіка 28-ми років на фоні бронхо- пневмонії розвинулася кома. Об’єктивно: ЧСС122 /хв, екстрасистолія. АТ- 80/45 мм рт.ст. Шкіра суха, тургор знижений. Дихання глибоке, шумне, рідке. Різкий запах ацетону. Печінка +5 см. Глікемія - 32 ммоль/л; рН крові - 7,0. Який розчин буде найбільш ефективним для нормалізації дихання? A 28-year-old man developed a coma due to bronchopneumonia. Objectively: heart rate 122/min, extrasystole. Blood pressure 80/45 mm Hg . The skin is dry, turgor is reduced. Breathing is deep, noisy, thin. Sharp smell of acetone. Liver +5 cm. Glycemia - 32 mmol/l; blood pH - 7.0. Which solution will be most effective for normalizing breathing?

4,2% розчин натрію бікарбонату 4.2% sodium bicarbonate solution

Реополіглюкін Rheopoliglyukin

1% розчин калію хлориду 1% potassium chloride solution

0,9% розчин натрію хлориду 0.9% sodium chloride solution

5% розчин глюкози 5% glucose solution

182 / 200
Хлопчик 10-ти місяців бригадою швидкої допомоги доставлений у реанімаційне відділення. Під час проведення серцево-легеневої реанімації на електрокардіограмі реєструється шлуночкова брадикардія. Якому із наведених медикаментозних заходів необхідно надати перевагу? A 10-month-old boy was brought to the intensive care unit by the ambulance crew. During cardiopulmonary resuscitation, ventricular bradycardia was registered on the electrocardiogram. Which of the following medical measures should be given to preference?

Внутрішньовенне введення атропіну 0,01 мг/кг Intravenous administration of atropine 0.01 mg/kg

Електрична дефібриляція серця Electrical defibrillation of the heart

Внутрішньовенне введення 4% NaHCO3 - 2 мг/кг Intravenous administration of 4% NaHCO3 - 2 mg/kg

Електрична дефібриляція серця + введення адреналіну Electric heart defibrillation + adrenaline injection

Внутрішньовенне введення мезатону Intravenous administration of mesatone

183 / 200
Вагітна 35-ти років поступила з діагнозом: вагітність III, 19 тижнів, обтяжений акушерський анамнез, загроза переривання вагітності. Істмікоцервікальна недостатність. В анамнезі 2 мимовільних аборти в 12 та 16 тижнів вагітності. При піхвовому дослідженні: шийка матки скорочена до 1,5 см, зовнішнє вічко пропускає кінчик пальця. Яка допомога потрібна вагітній? A 35-year-old pregnant woman was admitted with a diagnosis: pregnancy III, 19 weeks, complicated obstetric history, threat of abortion. Isthmic cervical insufficiency. History of 2 spontaneous abortions in 12 and 16 weeks of pregnancy. During a vaginal examination: the cervix is ​​shortened to 1.5 cm, the external eye passes a fingertip. What help does a pregnant woman need?

Накладання циркулярного шва на шийку матки Applying a circular suture on the cervix

Лікування не потребує Does not require treatment

Гормональна терапія Hormonal therapy

Спазмолітична терапія Spasmolytic therapy

Переривання вагітності Termination of pregnancy

184 / 200
Хворий 24-х років захворів гостро з підвищення температури тіла до 39°C, сильного головного болю, слабкості. Через 5 годин від початку захворювання, на кінцівках, тулубі, сідницях з’явився геморагічний висип, який швидко розповсюджувався у вигляді екхімозів із некрозом у центрі. Хворий загальмований. Дихання везикулярне, ЧД- 40/хв. Тони серця приглушені, Ps- 120/хв. АТ- 90/40 мм рт.ст. Олігурія. Про розвиток якого ускладнення слід думати? A 24-year-old patient became acutely ill with an increase in body temperature to 39°C, severe headache, weakness. 5 hours after the onset of the disease, on the limbs, trunk , a hemorrhagic rash appeared on the buttocks, which quickly spread in the form of ecchymoses with necrosis in the center. The patient is depressed. Breathing is vesicular, BH - 40/min. Heart sounds are muffled, Ps - 120/min. BP - 90/40 mm Hg Oliguria. What complication should be considered?

Інфекційно-токсичний шок Infectious-toxic shock

Геморагічний шок Hemorrhagic shock

Гостра ниркова недостатність Acute renal failure

Гіповолемічний шок Hypovolemic shock

Респіраторний дистрес-синдром Respiratory distress syndrome

185 / 200
Дівчинку 5-ти років на вулиці вкусила кішка. При огляді рани виявлено незначне пошкодження шкірних покривів. Першо- чергові дії лікаря? A 5-year-old girl was bitten by a cat on the street. Examination of the wound revealed minor damage to the skin. First-line actions of the doctor?

Промити рану антисептиком, накласти пов’язку Wash the wound with an antiseptic, apply a bandage

Госпіталізація Hospitalization

Промити рану стерильним ізотонічним розчином Wash the wound with a sterile isotonic solution

Обробити рану розчином йоду Treat the wound with iodine solution

Вакцинація проти сказу і правця Vaccination against rabies and tetanus

186 / 200
У приймальне відділення лікарні доставлено вагітну жінку (38 тижнів) з клінікою гострого ілеофеморального тромбозу. Який із вказаних симптомів найбільше відповідає даному захворюванню? A pregnant woman (38 weeks) with a clinic of acute iliofemoral thrombosis was brought to the reception department of the hospital. Which of the indicated symptoms best corresponds to this disease?

Набряк стегна і гомілки Swelling of the hip and lower leg

Напади нудоти та блювання Attacks of nausea and vomiting

Набряк гомілки Swelling of the leg

Біль у пахвинній ділянці Pain in groin area

Іектична лихоманка Iectic fever

187 / 200
Робітник попав під дію електричного струму декілька хвилин тому. Втратив свідомість. Мали місце судоми. Дія струму була припинена. Хворий лежить, дихання відсутнє, пульс не визначається, шкіра ці-анотична, зіниці широкі, на світло не реагують. Яку першочергову допомогу слід надати? The worker was exposed to electric current a few minutes ago. He lost consciousness. Convulsions occurred. The current was stopped. The patient is lying down, there is no breathing, the pulse is not detected, the skin these are anotic, the pupils are wide, they do not react to light. What first aid should be given?

Закритий масаж серця і штучна вентиляція легень Closed heart massage and artificial lung ventilation

Внутрішньовенне введення реополіглю-кіну Intravenous administration of rheopolyglucin

Введення протисудомних препаратів Introduction of anticonvulsants

Внутрішньовенно ввести атропіну сульфат Enter atropine sulfate intravenously

Внутрішньовенне введення дихальних аналептиків Intravenous administration of respiratory analeptics

188 / 200
Під час оперативного втручання з приводу апендициту в хворого на хронічний гепатит В його кров потрапила на пошкоджену шкіру правої кисті хірурга, який не щеплений проти гепатиту During an operation for appendicitis in a patient with chronic hepatitis B, his blood got on the damaged skin of the right hand of a surgeon who is not vaccinated against hepatitis

Щеплення вакциною проти гепатиту В за схемою 0, 7, 21 день з ревакцинацією через 12 місяців і одночасне введення специфічного імуноглобуліну Vaccination with hepatitis B vaccine according to the schedule 0, 7, 21 days with revaccination after 12 months and simultaneous administration of specific immunoglobulin

Які дії щодо термінової постконтактної профілактики гепатиту В? What are the actions regarding urgent post-contact prevention of hepatitis B?

Щеплення вакциною проти гепатиту В за схемою 1-й день, 1 місяць, 6 місяців з ревакцинацією через 12 місяців і одночасне введення специфічного імуноглобуліну проти гепатиту В Vaccination with hepatitis B vaccine according to the scheme 1st day, 1 month, 6 months with revaccination after 12 months and simultaneous administration of specific immunoglobulin against hepatitis B

Щеплення вакциною проти гепатиту В за схемою 1, 2, 5 місяців і одночасне введення специфічного імуноглобуліну Vaccination with hepatitis B vaccine according to the schedule of 1, 2, 5 months and simultaneous administration of specific immunoglobulin

Щеплення вакциною проти гепатиту В за схемою 1, 3, 6 місяців з ревакцинацією через 12 місяців Vaccination with hepatitis B vaccine according to the schedule of 1, 3, 6 months with revaccination after 12 months

189 / 200
F. Термінової постконтактної профілактики гепатиту В не існує 189. Дитина 15-ти років у тяжкому стані доставлена в клініку. При огляді скаржи- ться на зростаючу слабкість, сухість у роті, запаморочення, ниючий біль у епігастрії. Об’єктивно: шкіра бліда, тонус м’язів знижений, Р8- 120/хв., ниткоподібний, значне напруження передньої черевної стінки. АТ-70/40 мм рт.ст. В блювотних масах кров. Що зумовило цей невідкладний стан? F. Urgent post-contact prevention of hepatitis B does not exist 189. A 15-year-old child was brought to the clinic in serious condition. During the examination, he complained of increasing weakness, dryness in the mouth, dizziness, aching pain in the epigastrium. Objectively: the skin is pale, muscle tone is reduced, P8- 120/min., filamentous, significant tension of the anterior abdominal wall. BP-70/40 mm Hg. In vomiting masses of blood. What caused this emergency?

Шлункова кровотеча Gastric bleeding

Гостра надниркова недостатність Acute adrenal insufficiency

Гострий апендицит Acute appendicitis

Кардіогений шок Cardiogenic shock

Іостре отруєння Acute poisoning

190 / 200
Пацієнт 37-ми років страждає на хронічний алкоголізм (II стадія), 3 роки назад переніс алкогольний делірій. Після 5-денного запою був госпіталізований для лікування абстинентного синдрому у наркологічне відділення. На 11-й день лікування зберігається порушення сну. Що призначити хворому? A 37-year-old patient suffers from chronic alcoholism (stage II), suffered alcoholic delirium 3 years ago. After a 5-day binge, he was hospitalized for the treatment of withdrawal syndrome in narcological department. On the 11th day of treatment, the sleep disturbance persists. What should be prescribed to the patient?

Транквілізатори Tranquilizers

Групова психотерапія Group psychotherapy

Сенсибілізуюча терапія Sensitizing therapy

Валеріана Valeriana

Дезінтоксикаційна терапія Detoxification therapy

191 / 200
Чоловік 45-ти років впав з висоти на правій бік. Лікарем швидкої медичної допомоги діагностовано перелом тазових кісток. Як слід транспортувати хворого до лікарні? A 45-year-old man fell from a height onto his right side. The emergency medical doctor diagnosed a fracture of the pelvic bones. How should the patient be transported to the hospital?

На твердих ношах з валиком під колінами On a hard stretcher with a roller under the knees

На твердих ношах в положенні на боку із зігнутими колінами On a hard load in a side position with bent knees

Накласти шини Дітеріхса на нижні кінцівки Put Dieterichs splints on the lower limbs

На м’яких ношах з валиком під колінами On a soft litter with a roller under the knees

На твердих ношах в положенні на животі On hard litters in the prone position

192 / 200
Хворий 34-х років скаржиться на біль та скутість у грудному та поперековому відділах хребта після довготривалого сидіння та в нічний час. Об’єктивно: невелика сутулість, ходіння скутне, позитивні симптоми Томаєра і Шобера, ознаки правобічного іридоцикліту. Рентгенографія кісток тазу: крижово-здухвинні з’єднання нерівні, нечіткі, ділянки остеосклерозу, їх щілини з обох боків нерівномірно звужені. Який попередній діагноз? A 34-year-old patient complains of pain and stiffness in the thoracic and lumbar regions of the spine after sitting for a long time and at night. Objectively: slight stooping, stiff gait , positive Tomayer and Schober symptoms, signs of right-sided iridocyclitis. X-ray of pelvic bones: sacro-joint joints are uneven, indistinct, areas of osteosclerosis, their slits on both sides are unevenly narrowed. What is the previous diagnosis?

Анкілозуючий спондилоартрит Ankylosing spondylitis

Хвороба Рейтера, сакроілеїт Reiter's disease, sacroiliitis

Псоріатичний артрит, сакроілеїт Psoriatic arthritis, sacroiliitis

Остеоартроз із ураженням хребта Osteoarthrosis with spinal damage

Туберкульозне ураження хребта Tuberculosis of the spine

193 / 200
З місця ДТП доставлений чоловік 40-ка років із відкритими переломами кісток гомілки і великими, забрудненими землею та обривками одягу, рваними ранами нижніх кінцівок. Про профілактику яких інфекційних ускладнень необхідно думати в першу чергу? A man in his 40s was brought from the scene of the accident with open fractures of the bones of the lower leg and large, contaminated with soil and scraps of clothing, torn wounds of the lower extremities. About the prevention of infectious complications is it necessary to think first?

Профілактика газової гангрени та правця Prevention of gas gangrene and tetanus

Профілактика аеробної інфекції Prevention of aerobic infection

Профілактика правця Tetanus prevention

Профілактика анаеробної інфекції Prevention of anaerobic infection

Профілактика газової гангрени Gas Gangrene Prevention

194 / 200
Хвору 30-ти років впродовж 10-12 років турбує періодично виникаючий (1-2 рази на місяць) однобічний, різкий, пульсуючий головний біль, що супроводжується фотопсіями, 'пеленою'перед очима, нудотою та блюванням, загальною гіперестезією. Провокується напад болю перевтомленням, менструацією, емоційно-стресовими ситуаціями, уживанням сиру, шоколаду або червоного вина. З анамнезу відомо, що у матері хворої спостерігалися подібні приступи головного болю. Який найбільш імовірний діагноз? A 30-year-old patient for 10-12 years has been troubled by periodically occurring (1-2 times a month) unilateral, sharp, throbbing headache accompanied by photopsia, 'diaper' in front of the eyes, nausea and vomiting, general hyperesthesia. An attack of pain is provoked by overwork, menstruation, emotional and stressful situations, consumption of cheese, chocolate or red wine. It is known from the anamnesis that the patient's mother had similar attacks of headache. What is the most likely diagnosis?

Класична офтальмічна мігрень Classic ophthalmic migraine

Бактеріальній менінгіт Bacterial meningitis

Транзиторна ішемічна атака Transient ischemic attack

Субарахноїдальний крововилив Subarachnoid hemorrhage

Головний біль напруження Tension headache

195 / 200
У хлопчика 10-ти років після вжалення бджоли виникли біль у животі, задишка, запаморочення, на шкірі з’явились уртикарні елементи висипки. АТ- 60/10 мм рт.ст. ЧСС-140/хв. Які першочергові лікувальні заходи? A 10-year-old boy developed abdominal pain, shortness of breath, dizziness after a bee sting, urticarial elements of a rash appeared on the skin. Blood pressure - 60/10 mm HRC-140/min. What are the primary treatment measures?

Ввести адреналін 1:10000 підшкірно Inject epinephrine 1:10000 subcutaneously

Ввести в/м глюконат кальцію Enter intravenous calcium gluconate

Призначити антигістамінні засоби всередину Prescribe antihistamines orally

Ввести кордіамін підшкірно Inject cordiamine subcutaneously

Дати вдихнути випари нашатирного спирту Inhale ammonia fumes

196 / 200
У дитини 8-ми років, яка під час поїздки на дачу з’їла багато полуниць, раптово з’явилась рожева папульозна та пухирчаста висипка на обличчі та тулубі. Висипка супроводжується значним свербежем. Назвіть найбільш імовірний діагноз: An 8-year-old child, who ate a lot of strawberries during a trip to the country, suddenly developed a pink papular and vesicular rash on the face and body. The rash is accompanied by significant itching. Name the most likely diagnosis:

Кропив’янка Hives

Інфекційна еритема Erythema infectiosum

Кір Measles

Реакція на укуси комарів Reaction to mosquito bites

Раптова екзантема Sudden rash

197 / 200
Хворий 70-ти років поступив до карді-ореанімації в тяжкому стані. Об’єктивно: шкіра бліда, пульс ниткоподібний 120/хв., АТ- 60/20 мм рт.ст. Діагностовано вогнищевий інфаркт міокарда. Який провідний синдром? A 70-year-old patient was admitted to cardioresuscitation in critical condition. Objectively: pale skin, threadlike pulse 120/min., BP 60/20 mm Hg. A focal myocardial infarction was diagnosed. What is the leading syndrome?

Зниження скорочувальної функції міокарда Decreased contractile function of the myocardium

Гіповолемічний Hypovolemic

Ендогенної інтоксикації Endogenous intoxication

Системної запальної реакції Systemic inflammatory reaction

Больовий Painful

198 / 200
Хворий 76-ти років звернувся до лікаря зі скаргами на наявність безболісних нерухливих утворень в пахвинних ділянках, розмірами до 2-3 см в діаметрі. З анамнезу: останнім часом погіршився апетит, втратив вагу, у випорожненнях періодично відмічає свіжу кров. Яке дослідження для встановлення діагнозу необхідно провести першочергово? A 76-year-old patient turned to the doctor with complaints about the presence of painless, immobile formations in the groin, up to 2-3 cm in diameter. From the history: recently his appetite has worsened, he has lost weight, he periodically notices fresh blood in his stools. What research should be carried out first to establish a diagnosis?

Пальцеве дослідження прямої кишки Digital rectal examination

Іригографія Irrigography

Комп’ютерна томографія Computed tomography

Ультразвукове дослідження пахвинної ділянки Ultrasound examination of the groin area

Ультразвукове дослідження лімфовузлів пахвинної ділянки Ultrasound examination of lymph nodes in the groin area

199 / 200
У хворої 56-ти років, яка знаходиться на лікуванні в терапевтичному відділенні з приводу хронічного бронхіту, раптово з’явився різкий біль у лівій половині грудної клітки, задишка, біль у ділянці серця, серцебиття, сухий надсадний кашель. Об’єктивно: виражений акроціаноз, розширення міжреберних проміжків та різке обмеження дихальної екскурсії. Перкуторно - зліва тимпаніт. Аускультативно - різке ослаблення дихання. Яку невідкладну допомогу слід надати хворій? A 56-year-old patient, who is being treated in the therapeutic department for chronic bronchitis, suddenly developed a sharp pain in the left half of the chest, shortness of breath, pain in the area of ​​the heart, palpitations, dry cough. Objectively: marked acrocyanosis, widening of the intercostal spaces and a sharp limitation of the respiratory excursion. Percussion - left tympanitis. Auscultation - a sharp weakening of breathing. What emergency help should be given to the patient?

Пункція плевральної порожнини Puncture of the pleural cavity

Введення еуфіліну Introducing Euphilin

Введення анальгетиків Introduction of analgesics

Забезпечити доступ кисню Ensure access to oxygen

Терміново транспортувати до відділення торакальної хірургії Urgent transport to the department of thoracic surgery

200 / 200
У хворого періодично виникають напади клонічних судом у лівій руці, які іноді розповсюджуються на ліву половину обличчя. Напад триває 5 хвилин, після чого відмічається слабкість у лівій руці, яка поступово зникає впродовж 2-3 годин. Який варіант судомного синдрому наведено? The patient periodically has attacks of clonic convulsions in the left hand, which sometimes spread to the left half of the face. The attack lasts 5 minutes, after which there is weakness in the left hand, which gradually disappears within 2-3 hours. What variant of the convulsive syndrome is given?

Напад Джексоновської епілепсії Attack of Jacksonian epilepsy

Генералізований епілептичний напад Generalized epileptic seizure

Малий епілептичний напад Minor seizure

Напад Кожевніковської епілепсії Attack of Kozhevnikov's epilepsy

Напад скроневої епілепсії Attack of temporal lobe epilepsy