Крок 3 - Стоматологія 2020 осінь (буклет)

1 / 130
За направленням лікаря- педіатра в дитячу стоматологічну поліклініку звернулись батьки з дитиною 4-х років зі скаргами на підвищення температури тіла до 38°С, біль при ковтанні. При об’єктивному огляді відзначається гіперемія слизо-вої піднебінних дужок, мигдаликів, сухість порожнини рота. Язик вкритий білим нашаруванням, сухий, на бічних поверхнях помітні відбитки зубів, передня третина його - яскраво-червоного кольору, грибоподібні сосочки значно збільшені. Підщелепні лімфатичні вузли збільшені, болючі при пальпації. Визначте попередній діагноз: On the referral of a pediatrician to the children's dental clinic, parents with a 4-year-old child complained of an increase in body temperature to 38°C, pain when swallowing. an objective examination shows hyperemia of the mucous-palatine arches, tonsils, dryness of the oral cavity. The tongue is covered with a white coating, dry, teeth marks are visible on the lateral surfaces, the front third of it is bright red, the mushroom-like papillae are significantly enlarged. The submandibular lymph nodes are enlarged , painful on palpation. Determine the preliminary diagnosis:

Скарлатина Scarlatina

Краснуха Krasnukha

Кір Measles

Інфекційний мононуклеоз Infectious mononucleosis

Дифтерія Diphtheria

2 / 130
Хвора 40-ка років звернулась до стоматолога зі скаргами на болісні відчуття в 12 та 22 зубах. Перебуває на обліку в ендокринолога з приводу гіперфункції щитовидної залози. Об’єктивно: на вестибулярній поверхні 12 та 22 зубів овальні дефекти емалі. Дно гладке, блискуче, щільне. Не забарвлюються метиленовим синім. Назвіть найбільш імовірний діагноз: A 40-year-old patient turned to the dentist with complaints of painful sensations in 12 and 22 teeth. She is being registered with an endocrinologist for hyperfunction of the thyroid gland. Objectively : oval enamel defects on the vestibular surface of teeth 12 and 22. The bottom is smooth, shiny, dense. They do not stain with methylene blue. Name the most likely diagnosis:

Ерозія твердих тканин 12 та 22 зубів Erosion of hard tissues of 12 and 22 teeth

Ерозивна форма флюорозу 12 та 22 зубів Erosive form of fluorosis of 12 and 22 teeth

Ібстрий середній карієс 12 та 22 зубів Severe average caries of 12 and 22 teeth

Клиноподібний дефект 12 та 22 зубів Wedge-shaped defect of 12 and 22 teeth

Хронічний поверхневий карієс 12 та 22 зубів Chronic surface caries of 12 and 22 teeth

3 / 130
Хворий 42-х років звернувся до хірурга-стоматолога зі скаргами на припухлість і біль, що іррадіює у підщелепну слинну залозу справа, відчуття збільшення залози, яке з’являється під час вживання їжі. Об’єктивно: підщелепна слинна залоза збільшена, болюча при пальпації, вивідна протока пальпується як тяж. Слина з протоки залози не виділяється. Для якого захворювання характерна така симптоматика? A 42-year-old patient turned to a dental surgeon with complaints of swelling and pain radiating to the submandibular salivary gland on the right, a feeling of gland enlargement that appears while eating. Objectively: the submandibular salivary gland is enlarged, painful on palpation, the excretory duct is palpated as a mass. Saliva is not secreted from the duct of the gland. What disease is characterized by such symptoms?

Калькульозний сіалоаденіт Calculous sialoadenitis

Склерозуючий сіалоаденіт Sclerosing sialoadenitis

Ібстрий сіалоаденіт Ibsterous sialoadenitis

Кіста слинної залози Salivary gland cyst

Сіалоз Sialosis

4 / 130
Хвора 50-ти років скаржиться на обмеженість рухів нижньої щелепи, яка зменшується надвечір, періодичний хрускіт в лівому скронево- нижньощелепному суглобі, обмежене відкривання рота. Рентгенологічно суглобова голівка деформована внаслідок шилоподібних розростань. Поставте діагноз: A 50-year-old patient complains of limited movement of the lower jaw, which decreases in the evening, periodic crunching in the left temporomandibular joint, limited opening of the mouth. Radiologically, the articular head is deformed due to needle-like growths. Make a diagnosis:

Артроз лівого скронево-нижньощелепного суглоба Arthrosis of the left temporomandibular joint

- -

Анкілоз лівого скронево-нижньощелепного суглоба Ankylosis of the left temporomandibular joint

Хронічний артрит лівого скронево- нижньощелепного суглоба Chronic arthritis of the left temporomandibular joint

Артрозо-артрит лівого скронево- нижньощелепного суглоба Arthrozo-arthritis of the left temporomandibular joint

5 / 130
Чоловік 32-х років звернувся зі скаргами на почервоніння, біль, печіння ясен. Хворіє 3 місяці. Об’єктивно: ясна яскраво-червоного кольору з ділянками десквамації епітелію. Гігієнічний індекс за Федоровим- Володкіною - 2,0. Ілюкоза крові - 6,8 ммоль/л. Еритроцити - 4,0• 1012/л, КП- 0,96, лейкоцити -4,9- 109/л, ШОЕ- 13 мм/год. Яка імовірна причина гінгівіту? A 32-year-old man complained of redness, pain, burning gums. He has been sick for 3 months. Objectively: the gums are bright red with areas of epithelial desquamation Hygienic index according to Fedorov-Volodkina - 2.0. Blood leukosis - 6.8 mmol/l. Erythrocytes - 4.0• 1012/l, CP - 0.96, leukocytes -4.9- 109/l, ESR - 13 mm/h. What is the likely cause of gingivitis?

Ендокринні порушення Endocrine disorders

Захворювання крові Blood disease

Недостатній рівень гігієни Insufficient level of hygiene

Ювенільні зміни Juvenile changes

Захворювання ШКТ GIT disease

6 / 130
У хворої 68-ми років протягом року з’явилась тугорухомість у лівому скронево-нижньощелепному суглобі. Біль у суглобі посилюється наприкінці доби, після переохолодження, або після довгої розмови. Інколи з’являється хрускіт у суглобі. Поставте попередній діагноз: A 68-year-old patient developed stiffness in the left temporomandibular joint during the year. The pain in the joint worsens at the end of the day, after hypothermia, or after a long conversation . Sometimes there is a crunch in the joint. Make a preliminary diagnosis:

Хронічний артрит Chronic arthritis

Ібстрий артрит Severe arthritis

Больова дисфункція суглоба Painful joint dysfunction

Артроз Arthritis

Кістковий анкілоз Bone ankylosis

7 / 130
У хворого діагностовано верукозну лейкоплакію слизової оболонки порожнини рота. Які лікувальні заходи найбільш ефективні в даному випадку? The patient was diagnosed with verrucous leukoplakia of the mucous membrane of the oral cavity. What medical measures are most effective in this case?

Хірургічне видалення осередку ураження Surgical removal of the lesion

Променева терапія Radiotherapy

Призначення кератопластичних препаратів Prescription of keratoplasty drugs

Склерозуюча терапія Sclerosis therapy

Антибактеріальна терапія Antibacterial therapy

8 / 130
У хворого 28-ми років в анамнезі цукровий діабет. Під час прийому у стоматолога раптово з’явились відчуття голоду, слабкість, рясний піт. Через 10 хвилин з’явились клонічні та тонічні судороги. AT - 120/80 мм рт.ст., пульс - 82/хв. Дихання почищене, поверхневе. Встановіть діагноз: A 28-year-old patient has a history of diabetes. During an appointment with the dentist, he suddenly felt hungry, weak, and sweated profusely. After 10 minutes, clonic and tonic convulsions appeared. AT - 120/80 mm Hg, pulse - 82/min. Breathing is clean, shallow. Make a diagnosis:

Гіпоглікемічна кома Hypoglycemic coma

Колапс Collapse

Гіпертонічний криз Hypertensive crisis

Гіперглікемічна кома Hyperglycemic coma

Напад стенокардії Attack of angina pectoris

9 / 130
Розповсюдженість або загальна площа опіків визначає потребу в переливанні рідини та дозах лікувальних препаратів. У хворого 35-ти років визначаються термічні опіки шкіри голови та шиї. Визначте площу опіку: The prevalence or total area of ​​burns determines the need for fluid transfusion and doses of medical drugs. A 35-year-old patient is diagnosed with thermal burns of the scalp and neck. Determine the area of ​​the burn:

9% 9%

4% 4%

18% 18%

20% 20%

15% 15%

10 / 130
Пацієнту 30-ти років був поставлений діагноз: гострий гнійний пульпіт 16 зуба. Після знеболення стоматолог виконав розкриття порожнини 16 зуба. На дні пульпової камери лікар побачив чотири устя кореневих каналів. Який корінь першого моляра верхньої щелепи найчастіше має два кореневих канали? A 30-year-old patient was diagnosed with acute purulent pulpitis of tooth 16. After anesthesia, the dentist opened the cavity of tooth 16. At the bottom of the pulp chamber, the doctor saw four mouths of roots canals. Which root of the first molar of the upper jaw most often has two root canals?

Щічно-медіальний Buccal-medial

Медіально-язиковий Medial-linguistic

Щічно-дистальний Buccal-distal

- -

Піднебінний Palate

11 / 130
Хворому 25-ти років проведена обробка операційного поля йодинолом перед видаленням ліпоми в ділянці лоба. Через 40 хвилин пацієнт відчув, що у нього набрякають повіки, набряк став ’’опускатися” на щічну частину підочної ділянки, губи. З’явився свербіж в ділянці набряку. Обличчя набрякло. Шкіра в ділянці набряку в кольорі не змінена, та має склоподібний характер. При надавлюванні на ділянку набряку вдавлень не залишається. Який найбільш імовірний діагноз? A 25-year-old patient underwent treatment of the operative field with iodinol before removing a lipoma in the forehead area. After 40 minutes, the patient felt that his eyelids were swelling, the swelling became '' fall' on the buccal part of the undereye area, lips. An itch appeared in the area of ​​swelling. The face is swollen. The skin in the area of ​​edema has not changed in color, but has a vitreous nature. When pressing on the area of ​​edema, there are no indentations. What is the most likely diagnosis?

Набряк Квінке Quincke edema

Кропивниця Hives

Опік обличчя Face burn

Тромбофлебіт лицевих вен Thrombophlebitis of facial veins

Бешиха Beshikha

12 / 130
У хворого 56-ти років потовщення тіла нижньої щелепи в ділянці 36, 37 інтактних зубів. Шкіра звичайного кольору, лімфовузли не збільшені. На рентгенограмі біля коренів зубів новоутворення 1,0x3,0 см, яке відповідає щільності кістки, оточене прозорою смугою. Поставте попередній діагноз: A 56-year-old patient has thickening of the body of the lower jaw in the area of ​​36, 37 intact teeth. The skin is of normal color, the lymph nodes are not enlarged. On the X-ray, there is a neoplasm near the roots of the teeth 1 ,0x3.0 cm, which corresponds to the density of the bone, surrounded by a transparent band. Make a preliminary diagnosis:

Цементома Cementoma

Амелобластома Ameloblastoma

Остеома Osteoma

Остеоїд-остеома Osteoid-osteoma

Хондрома Chondroma

13 / 130
У дитини 12-ти років під час прийому у стоматолога ватна турунда потрапила в дихальні шляхи: з’явилося шумне дихання зі свистом, різка задишка, виникла блідість в поєднанні з вираженим ціанозом, пітливість. Який невідкладний стан виник у даного пацієнта? A 12-year-old child got a cotton ball in the respiratory tract during a dental appointment: noisy breathing with whistling, sharp shortness of breath, pallor appeared in combination with marked cyanosis, sweating. What emergency condition did this patient have?

Обтураційна асфіксія Obstructive asphyxia

Клапанна асфіксія Valvular asphyxia

Дислокаційна асфіксія Dislocation asphyxia

Стенотична асфіксія Stenotic asphyxia

Колапс Collapse

14 / 130
У хворого односторонній лінійний перелом в ділянці кута нижньої щелепи. Зроблена іммобілізація з накладенням двощелепної назубної дротяної шини із зачіпними петлями і між- щелепним еластичним витягуванням. Загоєння перебігало без ускладнень. Який оптимальний термін для зняття шини? The patient has a one-sided linear fracture in the area of ​​the angle of the lower jaw. Immobilization was performed with the application of a double-jaw dental wire splint with hook loops and interjaw elastic traction. Healing proceeded without complications What is the optimal term for removing the tire?

Через 3 тижні In 3 weeks

Через 2 тижні In 2 weeks

Через 1 місяць In 1 month

Через 10 днів In 10 days

Через тиждень In a week

15 / 130
У хворої 18-ти років при профілактичному огляді виявлено в приший- ковій ділянці на вестибулярній поверхні 34 зуба крейдоподібну пляму При зондуванні поверхня плями гладка, безболісна. При вітальному зафарбовуванні пляма не фарбується. Назвіть імовірний діагноз: In an 18-year-old patient, during a preventive examination, a chalk-like spot was found in the cervical area on the vestibular surface of tooth 34. When probing, the surface of the spot is smooth and painless. During the welcome painting the stain does not stain. Name the probable diagnosis:

Місцева гіпоплазія емалі Local enamel hypoplasia

Ібстрий початковий карієс Severe initial caries

Ібстрий поверхневий карієс Severe superficial caries

Системна гіпоплазія емалі Systemic enamel hypoplasia

Плямиста форма флюорозу Spotted form of fluorosis

16 / 130
При огляді дитини 8-ми років на вестибулярній поверхні 11, 12, 21, 22 зубів виявлені крейдоподібні тоненькі смужки, що розташовані в підпо- верхневому шарі, майже непомітні, виявляються при висушуванні емалі. Безболісні при зондуванні. Дитина до 5-ти років мешкала у зоні де вміст фтору у питній воді становив 2,2 мг/л. Про яке некаріозне ураження йде мова? During an examination of an 8-year-old child, chalk-like thin strips were found on the vestibular surface of teeth 11, 12, 21, 22, located in the subsurface layer, almost imperceptible , are detected when the enamel is dried. Painless during probing. A child under the age of 5 lived in an area where the fluoride content in drinking water was 2.2 mg/l. What kind of non-carious lesion are we talking about?

Штрихова форма флюорозу Linear form of fluorosis

Ерозивна форма флюорозу Erosive form of fluorosis

Місцева гіпоплазія Local hypoplasia

Системна гіпоплазія Systemic hypoplasia

Плямиста форма флюорозу Spotted form of fluorosis

17 / 130
Батьки дитини 8-ми років, яка приймала антибіотики з приводу пневмонії, звернулися до стоматолога зі скаргами на зміни слизової оболонки в порожнині рота у дитини. Лікар встановив діагноз: гострий кандидо- зний стоматит. Яким препаратом необхідно обробляти СОПР в даному випадку для етіотропного лікування? The parents of an 8-year-old child who was taking antibiotics for pneumonia turned to the dentist with complaints about changes in the mucous membrane in the child's oral cavity. The doctor made a diagnosis: acute candidal stomatitis. What drug should be used to treat the SOPR in this case for etiotropic treatment?

Канестен Kanesten

Бонафтон Bonafton

Солкосерил Solcoseryl

Метрогіл дента Metrogil denta

Зовіракс Zovirax

18 / 130
У хворої 57-ми років діагностовано хронічний генералізований пародонтит II ступеня. Об’єктивно: травматична оклюзія 16, 17, 12, 11, 22, 26 зубів та нашарування зубного каменя. Вестибулярний нахил фронтальних зубів на обох щелепах. Рухомість 31,32,33,41,16 зубів - II ступеня, в цій ділянці слизова оболонка гіперемова- на, набрякла. Яка першочергова послідовність ортопедичних втручань? A 57-year-old patient was diagnosed with chronic generalized periodontitis of the II degree. Objectively: traumatic occlusion of 16, 17, 12, 11, 22, 26 teeth and layering tartar. Vestibular inclination of the front teeth on both jaws. Mobility of 31,32,33,41,16 teeth - II degree, in this area the mucous membrane is hyperemic, swollen. What is the priority sequence of orthopedic interventions?

Тимчасове шинування, вибіркове пришліфовування Temporary splinting, selective grinding

Тимчасове шинування, постійне шинування Temporary busing, permanent busing

Вибіркове пришліфовування, постійне шинування Selective grinding, permanent tire

- -

Вибіркове пришліфовування, тимчасове шинування Selective polishing, temporary splinting

19 / 130
При обстеженні пацієнта 52-х років стоматолог проводить зондування пародонтальних кишень та заносить дані в ортопантомограму. Для зондування застосовується пародон- тальний зонд. На якому рівні розташована маркувальна частина зонду за рекомендаціями В О 03? During the examination of a 52-year-old patient, the dentist probes the periodontal pockets and enters the data into the orthopantomogram. A periodontal probe is used for probing. At what level is the marking part of the probe located according to the recommendations of V O 03?

3,5-5,5 мм 3.5-5.5 mm

2,5-3,5 мм 2.5-3.5 mm

1,5-2,5 мм 1.5-2.5 mm

1,0-2,0 мм 1.0-2.0 mm

0,5-3,5 мм 0.5-3.5 mm

20 / 130
Недостатній вміст фтору в питній воді є одним з карієсогенних чинників. Яка концентрація фтору в питній воді є оптимальною? Insufficient fluoride content in drinking water is one of the cariogenic factors. What concentration of fluoride in drinking water is optimal?

0,8-1,2 мг/л 0.8-1.2 mg/l

1,5-2,0 мг/л 1.5-2.0 mg/l

2-4 мг/л 2-4 mg/l

0,3-0,7 мг/л 0.3-0.7 mg/l

- -

21 / 130
У пацієнтки 39-ти років одразу після видалення 26 зуба за ортопедичними показаннями, діагностовано сполучення порожнини рота з інтактною гайморовою пазухою. Яка тактика лікаря? A 39-year-old female patient, immediately after the removal of the 26th tooth according to orthopedic indications, was diagnosed with a connection of the oral cavity with an intact maxillary sinus. What are the doctor's tactics?

Провести пластичне закриття ороантрального сполучення Perform plastic closure of the oroantral junction

Заповнити лунку гемостатичною губкою Fill the hole with hemostatic sponge

- -

Призначити протизапальне лікування Prescribe anti-inflammatory treatment

Заповнити лунку йодоформним тампоном Fill the hole with an iodoform swab

22 / 130
Чоловік 69-ти років скаржиться на свербіння в яснах, відчуття заніміння, підвищену чутливість зубів до температурних подразників. Зазначає появу рухливості нижніх фронтальних зубів. Об’єктивно: на верхній і нижній щелепі ясна щільні, бліді, при пальпації не кровоточать. Корені зубів оголені більш ніж на 1/2. Ясенна борозна глибиною до 2 мм. Рентгенологічно: горизонтальна атрофія міжаль- веолярних перетинок на 2/3 довжини коренів, вогнищевий остеосклероз і остеопороз. Який найбільш імовірний діагноз? A 69-year-old man complains of itching in the gums, a feeling of numbness, increased sensitivity of the teeth to temperature stimuli. He notes the appearance of mobility of the lower front teeth. Objectively: on upper and lower jaw gums are dense, pale, do not bleed during palpation. More than 1/2 of tooth roots are exposed. Gingival furrow up to 2 mm deep. X-ray: horizontal atrophy of interalveolar membranes for 2/3 of root length, focal osteosclerosis and osteoporosis . What is the most likely diagnosis?

Пародонтоз, III ступінь тяжкості Periodontosis, III degree of severity

Пародонтоз, І ступінь тяжкості Periodontosis, I degree of severity

Хронічний генералізований пародонтит, III ступінь тяжкості Chronic generalized periodontitis, III degree of severity

Пародонтоз, II ступінь тяжкості Periodontosis, II degree of severity

Атрофічний гінгівіт Atrophic gingivitis

23 / 130
Мати звернулася до лікаря з двомісячним хлопчиком, в якого спостерігається втягнутість шкіри в проекції лівої колонки верхньої губи з западиною на червоній облямівці. Який діагноз є найбільш імовірним? The mother went to the doctor with a two-month-old boy, who has skin indentation in the projection of the left column of the upper lip with a depression on the red border. What is the most likely diagnosis?

Вроджена прихована лівобічна щілина верхньої губи Congenital hidden left-sided upper lip cleft

Колобома Coloboma

Посттравматичний рубець верхньої губи Post-traumatic upper lip scar

Вроджена наскрізна лівобічна щілина верхньої губи Congenital through left cleft of the upper lip

Вроджена часткова лівобічна щілина верхньої губи Congenital partial left upper lip cleft

24 / 130
Пацієнтка 30-ти років скаржиться на біль біля вуха праворуч, що з’явився вперше 3 доби тому. Інколи виникає хрускіт у суглобі. Об’єктивно: гіперемія, набряк привушної ділянки праворуч, відкривання рота обмежене до 2,5 см, різко болісне. Температура тіла - 37,5ОС*. На томограмі: кісткові структури без змін, суглобова щілина розширена праворуч. Який остаточний діагноз? A 30-year-old female patient complains of pain near her right ear, which first appeared 3 days ago. Sometimes there is a crunch in the joint. Objectively: hyperemia, swelling of the parotid area on the right, opening of the mouth is limited to 2.5 cm, sharply painful. Body temperature - 37.5 ОС*. On the tomogram: bone structures are unchanged, the joint space is widened on the right. What is the final diagnosis?

Ібстрий артрит Severe arthritis

Анкілоз Ankylosis

Артроз Arthritis

Хронічний артрит в стадії загострення Chronic arthritis in the stage of exacerbation

Больова дисфункція в стадії загострення Pain dysfunction in the acute stage

25 / 130
Хвора 25-ти років звернулась в клініку ортопедичної стоматології з метою протезування. Об’єктивно: на верхній щелепі відсутні 25, 26 зуби. Лікарем вирішено виготовити металокерамічний мостоподібний протез з опорами на 23, 24, 27 зуби. З якого матеріалу необхідно виготовити провізорні коронки? A 25-year-old patient applied to the orthopedic dentistry clinic for prosthetics. Objectively: 25, 26 teeth are missing on the upper jaw. The doctor decided to make a metal-ceramic bridge prosthesis with supports for 23, 24, 27 teeth. From what material should temporary crowns be made?

Protemp Protemp

Relyx temp Relyx temp

Speedex Speedex

Panasil Panasil

Artglass Artglass

26 / 130
Хлопчик 12-ти років годину тому під час гри в футбол отримав травму. Скаржиться на біль, рухомість верхніх передніх різців, біль при накушуванні. Об’єктивно: відзначається рухомість 11, 21 зубів II ступеня, коронки зубів інтактні, зміщені в оральну сторону. На рентгенограмі визначається розширення періодонтальної щілини 11,21 зубів. Встановіть діагноз: A 12-year-old boy was injured an hour ago while playing football. He complains of pain, mobility of the upper front incisors, pain when biting. Objectively: noted mobility of 11, 21 teeth of the II degree, the crowns of the teeth are intact, shifted to the oral side. The radiograph shows the expansion of the periodontal gap of 11, 21 teeth. Establish a diagnosis:

Неповний вивих 11, 21 зубів Incomplete dislocation of 11, 21 teeth

Інтрузивний вивих 11,21 зубів Intrusive dislocation of 11.21 teeth

Відлам верхівки кореня 11, 21 зубів Fragment of the apex of the root of 11, 21 teeth

Ібризонтальний перелом кореня 11, 21 зубів в середній частині Ihorizontal root fracture of 11, 21 teeth in the middle part

Травматичний періодонтит 11, 21 зубів Traumatic periodontitis 11, 21 teeth

27 / 130
Хвора 68-ми років звернулася в стоматологічне відділення з діагнозом: перелом нижньої щелепи справа в ділянці кута зі зміщенням відламків. Об’єктивно: асиметрія обличчя за рахунок посттравматичного набряку, при пальпації відзначається ру-хомість уламків в ділянці перелому, біль. Кількість зубів на щелепах та їх якість достатня для консервативного лікування. В анамнезі: епілепсія з народження. Епілептичні напади щомісяця. Який метод лікування запропонуєте? A 68-year-old patient came to the dental department with a diagnosis: fracture of the lower jaw on the right in the area of ​​the corner with displacement of the fragments. Objectively: asymmetry of the face due to post-traumatic edema , during palpation there is movement of fragments in the area of ​​the fracture, pain. The number of teeth on the jaws and their quality is sufficient for conservative treatment. History: epilepsy since birth. Epileptic seizures every month. What treatment method would you suggest?

Остеосинтез Osteosynthesis

Іммобілізація шиною Порта Immobilization by Port bus

Іммобілізація щелеп шинами Тігер- штедта Immobilization of jaws with Tigerstedt splints

Іммобілізація шиною Ванкевича Immobilization with Vankevych splint

Іммобілізація щелеп шинами Васильєва Immobilization of jaws with Vasiliev splints

28 / 130
Чоловік 42-х років звернувся 2 тижні тому до пародонтолога. Встановлений діагноз: генералізований пародонтит, II ступінь, загострений перебіг. Після усунення ушкоджувальних факторів та проведення протизапальної терапії ясна набули звичного блідо-рожевого кольору, проте залишилися поодинокі пародонтальні ки-шені в ділянці 24, 25 зубів глибинною 4-5 мм із незначною кількістю виділень. Який метод ліквідації пародон- тальних кишень слід обрати в даному випадку? A 42-year-old man consulted a periodontist 2 weeks ago. The diagnosis was established: generalized periodontitis, II degree, acute course. After eliminating damaging factors and carrying out anti-inflammatory gum therapy acquired the usual pale pink color, but there remained single periodontal pockets in the area of ​​24, 25 teeth 4-5 mm deep with a small amount of discharge. What method of periodontal pocket elimination should be chosen in this case?

Закритий кюретаж Closed curettage

Ілибоку склерозивну терапію Any sclerosing therapy

Поверхневу склерозивну терапію Superficial sclerotherapy

Гінгівектомію Gingivectomy

Клаптеву операцію Patch operation

29 / 130
Хворій 32-х років з діагнозом хронічний фіброзний періодонтит 22-го зуба для пломбування кореневого каналу застосували метод вертикальної конденсації гарячої гутаперчі. За допомогою якого ендодонтичного інструмента стоматолог провів пломбування? A 32-year-old patient with a diagnosis of chronic fibrous periodontitis of the 22nd tooth used the method of vertical condensation of hot gutta-percha to fill the root canal. With which endodontic tool did the dentist perform the filling ?

Плагер Plager

К-файл K-file

Н-файл H-file

Каналонаповнювач Channel Filler

Спредер Spreader

30 / 130
При профілактичному огляді у хворого 33-х років в 34 зубі виявлена каріозна порожнина в межах плащового дентину. Дно і стінки пігментовані, щільні, зондування безболісне, зуб на подразники не реагує. Який попередній діагноз? During a preventive examination of a 33-year-old patient, a carious cavity was detected in the 34th tooth within the mantle dentin. The bottom and walls are pigmented, dense, probing is painless, the tooth is sensitive to irritants does not respond. What is the previous diagnosis?

Хронічний середній карієс Chronic middle caries

Хронічний глибокий карієс Chronic deep caries

Ібстрий глибокий карієс Severe deep caries

Ібстрий середній карієс Severe middle caries

Хронічний поверхневий карієс Chronic surface caries

31 / 130
У пацієнта 33-х років визначено сагітальний суглобовий шлях. Який другий елемент використовується для утворення кута сагітального суглобового шляху? A 33-year-old patient has a sagittal joint path determined. What second element is used to form the angle of the sagittal joint path?

Оклюзійна площина Occlusal plane

Вертикальна площина Vertical plane

Лінія зіниць Pupil line

Лінія ікол Line of needles

Сагітальна площина Sagittal plane

32 / 130
Пацієнт 48-х років звернувся зі скаргами на підвищену чутливість шийок зубів під час чищення і при вживанні солодкої їжі. Об’єктивно: слизова оболонка ясен анемічна, тонка; відзначається оголення коренів зубів до 1/3 довжини. Зондування шийок зубів викликає різкий біль. Був встановлений діагноз пародонтоз, II ступеня тяжкості. Яке некаріозне ураження притаманне пародонтозу? A 48-year-old patient complained of increased sensitivity of the necks of the teeth during brushing and when eating sweet food. Objectively: the mucous membrane of the gums is anemic, thin; exposure of the roots of the teeth up to 1/3 of the length is noted. Probing the necks of the teeth causes sharp pain. A diagnosis of periodontitis, II degree of severity was made. What non-carious lesion is characteristic of periodontitis?

Клиноподібний дефект Wedge-shaped defect

Місцева гіпоплазія Local hypoplasia

Флюороз (плямиста форма) Fluorosis (spotted form)

Системна гіпоплазія Systemic hypoplasia

Хімічний некроз Chemical necrosis

33 / 130
Пацієнтка 52-х років звернулася зі скаргами на наявність виразкового дефекту на слизовій оболонці нижньої губи, який розташовується ближче до її середини. Впро-довж 3-х років пацієнтка спостерігає самостійне загоювання та виникнення виразкового дефекту. Об’єктивно: на червоній облямівці нижньої губи ерозія подовженої форми з гладкою, полірованої поверхнею, яскраво-червоного кольору. Запальний інфільтрат виражений дуже слабо. Пальпація дещо болісна. Який найбільш імовірний діагноз? A 52-year-old patient complained about the presence of an ulcerative defect on the mucous membrane of the lower lip, which is located closer to its middle. For 3 years, the patient observes self-healing and the appearance of an ulcer defect. Objectively: on the red border of the lower lip, there is an elongated erosion with a smooth, polished surface, bright red in color. The inflammatory infiltrate is very weak. Palpation is somewhat painful. What is the most likely diagnosis?

Абразивний преканцерозний хей- літ Манганотті Abrasive precancerous cheilitis Manganotti

Червоний плескатий лишай, ерозивна форма Red lichen planus, erosive form

Хвороба Боуена Bowen's disease

Лейкоплакія, ерозивна форма Leukoplakia, erosive form

Ексфоліативний хейліт Exfoliative cheilitis

34 / 130
У дитини 10-ти років прорізалися перші премоляри на верхній та нижній щелепах, на горбках яких виявляються симетрично розташовані білі плями. Поверхня емалі матова, гладенька, реакція на температурні подразники відсутня. Який найбільш імовірний діагноз? In a 10-year-old child, the first premolars erupted on the upper and lower jaws, on the tubercles of which there are symmetrically located white spots. The surface of the enamel is matte, smooth, the reaction to temperature there are no irritants. What is the most likely diagnosis?

Системна гіпоплазія Systemic hypoplasia

Карієс в стадії плями Caries in the spot stage

Флюороз Fluorosis

Вогнищева гіпоплазія Focal hypoplasia

Місцева гіпоплазія Local hypoplasia

35 / 130
Мати дитини 1,8 років звернулася зі скаргами на ’’відсутність” центральних зубів у дитини. Дитина 4 години тому впала на прогулянці. Об’єктивно: ріжучі краї 51, 61 зубів на рівні маргінального краю ясен; ясна гіперемовані, набряклі, різко болісні при пальпації. Попередній діагноз: The mother of a 1.8-year-old child complained about the child's 'absence' of central teeth. The child fell 4 hours ago on a walk. Objectively: cutting edges 51, 61 teeth at the level of the marginal edge of the gums; the gums are hyperemic, swollen, sharply painful on palpation. Preliminary diagnosis:

Вколочений вивих 51, 61 зубів Impacted dislocation of 51, 61 teeth

Повний вивих 51, 61 зубів Complete dislocation of 51, 61 teeth

Перелом коренів 51, 61 зубів Fracture of roots of 51, 61 teeth

Забиття 51, 61 зубів Killing 51, 61 teeth

Перелом коронок 51, 61 зубів Fracture of crowns 51, 61 teeth

36 / 130
При профілактичному огляді дитини 4-х років встановлено: тимчасові зуби інтактні, слизова оболонка порожнини рота без патологічних змін. Дитина здорова. Яка абразив- ність (RDA) зубної пасти має бути для щоденного догляду за зубами даної дитини? During a preventive examination of a 4-year-old child, it was established: the temporary teeth are intact, the mucous membrane of the oral cavity is free of pathological changes. The child is healthy. What is the abrasiveness (RDA) of the dental should the paste be for the daily care of the teeth of this child?

RDA 30-50 RDA 30-50

RDA більш 200 RDA is more than 200

RDA 100-120 RDA 100-120

RDA 60-100 RDA 60-100

RDA 120-200 RDA 120-200

37 / 130
Пацієнтці 25-ти років, вагітній, у межах планової санації рекомендовано видалення коренів 36 зуба. У які строки вагітності небажано проводити хірургічні маніпуляції? A 25-year-old, pregnant patient is recommended to remove the roots of tooth 36 as part of planned rehabilitation. At what time of pregnancy is it undesirable to perform surgical manipulations?

У 1-12 та 28-38 тижні In weeks 1-12 and 28-38

- -

У 16-27 тижні At 16-27 weeks

У 1-8 та 16-27 тижні In weeks 1-8 and 16-27

У 16-24 та 32-38 тижні At 16-24 and 32-38 weeks

38 / 130
Пацієнт 37-ми років скаржиться на рухливість 11 зуба, болісні відчуття при накушуванні. При конусно-променевому томографічному обстеженні виявлена поздовжня фрактура кореня 11 зуба. Який метод лікування обрати? A 37-year-old patient complains about the mobility of the 11th tooth, painful sensations when biting. A cone-beam tomographic examination revealed a longitudinal fracture of the root of the 11th tooth. What treatment method should be chosen ?

Видалення зуба Tooth removal

- -

Ендодонтичне лікування, пломбування МТА Endodontic treatment, MTA filling

Резекція верхівки кореня Resection of root apex

Ендодонто-ендоосальна імплантація Endodonto-endoosal implantation

39 / 130
Хворий 45-ти років скаржиться на нерухомість половини обличчя, яка з’явилася після переохолодження. Обличчя перекошене у ’’здорови-й” бік, на боці ураження око повністю не заплющується, кут рота опущений, мімічна мускулатура на стороні ураження не функціонує. Який імовірний діагноз? A 45-year-old patient complains of the immobility of half of the face, which appeared after hypothermia. The face is skewed to the 'healthy' side, on the affected side the eye does not close completely, the corner of the mouth is lowered, facial muscles on the side of the lesion do not function. What is the probable diagnosis?

Неврит лицевого нерва Facial neuritis

Неврит трійчастого нерва Trigeminal neuritis

Невралгія трійчастого нерва Trigeminal neuralgia

Гангліоніт війкового вузла Ciliary node ganglionitis

Ійміатрофія обличчя Facial Iymiatrophy

40 / 130
Хвора 43-х років скаржиться на оголення шийок зубів верхньої та нижньої щелеп. Об’єктивно: зубні ряди інтактні, шийки зубів оголені. Виявлені передчасні контакти зубів. Проводиться вибіркове пришліфування. Який метод слід застосувати для його контролю? A 43-year-old patient complains of exposure of the necks of the teeth of the upper and lower jaws. Objectively: the tooth rows are intact, the necks of the teeth are exposed. Premature contact of the teeth is detected. Conducted selective grinding. What method should be used to control it?

Оклюзіографія Occlusiography

Жувальна проба Chewing sample

Рентгенографія X-ray

Мастикаціографія Mastication

Гнатодинамометрія Gnath dynamometry

41 / 130
Чоловік 52-х років звернувся до відділення щелепно-лицевої хірургії зі скаргами на підвищення температури тіла до 39°С*, почервоніння шкіри обличчя. При огляді виявлено чітко обмежену набряклу ділянку почервоніння на шкірі щоки, на дотик шкіра гаряча. На шкірі щоки виявлено подряпину. Який імовірний діагноз? A 52-year-old man applied to the department of maxillofacial surgery with complaints of an increase in body temperature up to 39°C*, redness of the skin of the face. During the examination, a clearly limited a swollen area of ​​redness on the skin of the cheek, the skin is hot to the touch. A scratch was found on the skin of the cheek. What is the probable diagnosis?

Бешиха Beshikha

Карбункул Carbuncle

Туберкульоз Tuberculosis

Актиномікоз Actinomycosis

Тромбофлебіт лицевої вени Thrombophlebitis of the facial vein

42 / 130
У хлопчика 14-ти років ортодонтом діагностовано мезіальний прикус. На діагностичній моделі верхньої щелепи лікарю необхідно виміряти ширину зубного ряду за методом Нона. Між якими точками в ділянці перших премолярів верхньої щелепи слід проводити вимірювання? A 14-year-old boy was diagnosed with a mesial bite by an orthodontist. On the diagnostic model of the upper jaw, the doctor needs to measure the width of the tooth row according to Nona's method. Between which points in the area of ​​the first premolars the upper jaw should be measured?

Між точками всередині міжгорбко- вої фісури Between points inside the intertuberous fissure

Між медіальними контактними точками на скаті щічних горбків Between the medial contact points on the slope of the buccal cusps

Між вершинами піднебінних горбків Between the tops of the palatine tubercles

Між вершинами щічних горбків Between the tops of the buccal tubercles

Між дистальними контактними точками на скаті щічних горбків Between the distal contact points on the slope of the buccal tubercles

43 / 130
Дитина 14-ти років після падіння з висоти отримала травму верхньої щелепи. Об’єктивно: повний вивих 21 зуба, рухомість 11 і 12 зубів. Прийнято рішення про проведення реплантації 21 зуба після попереднього його ендо- донтичного лікування. Поява якого ускладнення найбільш імовірна через деякий час після лікування? A 14-year-old child suffered an upper jaw injury after falling from a height. Objectively: complete dislocation of 21 teeth, mobility of 11 and 12 teeth. A decision was made to carry out replantation of 21 teeth after its previous endodontic treatment. Which complication is most likely to occur some time after treatment?

Резорбція кореня 21 зуба Root resorption of tooth 21

Радикулярна кіста від 21 зуба Radicular cyst from tooth 21

Анкілоз 21 зуба Ankylosis of 21 teeth

Деформація альвеолярного відростка Deformation of the alveolar process

Інфраоклюзія 21 зуба Infraocclusion of 21 teeth

44 / 130
Хвора 63-х років звернулась зі скаргами на гострий нападоподібний біль у підочній та щічній ділянці верхньої щелепи праворуч, який виникає при розмові та прийманні їжі і продовжується близько ЗО сек. Під час нападу шкіра цієї ділянки червоніє, виникає сльозоточивість. Який діагноз найбільш імовірний? A 63-year-old patient complained of acute paroxysmal pain in the suborbital and buccal region of the upper jaw on the right, which occurs when talking and eating and lasts for about 30 seconds During an attack, the skin of this area turns red, lacrimation occurs. What is the most likely diagnosis?

Невралгія другої гілки трійчастого нерва Neuralgia of the second branch of the trigeminal nerve

Гангліоніт війкового вузла Ciliary node ganglionitis

Неврит лицевого нерва Facial neuritis

Невралгія третьої гілки трійчастого нерва Neuralgia of the third branch of the trigeminal nerve

Неврит альвеолярного нерва Alveolar nerve neuritis

45 / 130
Хворому поставили діагноз: хронічний фіброзний пульпіт 34 зуба. Виконані препарування, екстирпація пульпи, механічна та медикаментозна обробка кореневих каналів. Як необхідно провести пломбування каналів? The patient was diagnosed with chronic fibrous pulpitis of tooth 34. Preparations, extirpation of the pulp, mechanical and medical treatment of the root canals were performed. How should the canals be sealed?

До фізіологічної верхівки кореня To the physiological tip of the root

До рентгенологічної верхівки кореня To the x-ray apex of the root

- -

Вивести невелику кількість матеріалу за верхівку кореня Extract a small amount of material beyond the tip of the root

До анатомічної верхівки кореня To the anatomical apex of the root

46 / 130
У 12-річної дівчинки температура тіла 38,5°С*, припухлість під нижньою щелепою справа. Хворіє 12 днів. Спочатку з’явився нежить, кашель, невелика рухома кулька під нижньою щелепою справа. Об’єктивно: загальний стан дитини середньої важкості. Обличчя асиметричне за рахунок припухлості в правій підще-лепній ділянці. Шкіра гіперемована, блищить, розлитий інфільтрат в правій підщелепній ділянці, який поширюється в верхні відділи шиї справа, болісний, щільний, шкіра в складку не береться. Який найбільш імовірний діагноз? A 12-year-old girl has a body temperature of 38.5°С*, swelling under the lower jaw on the right. She has been ill for 12 days. At first, a runny nose, cough, a small moving ball under the lower jaw on the right. Objectively: the general condition of the child is of medium severity. The face is asymmetrical due to swelling in the right submandibular area. The skin is hyperemic, shiny, diffuse infiltrate in the right submandibular area, which spreads to the upper parts of the neck on the right, painful , dense, the skin in the fold is not taken. What is the most likely diagnosis?

Аденофлегмона правої підщелепної ділянки Adenophlegmon of the right submandibular area

Хронічний остеомієліт нижньої щелепи справа Chronic osteomyelitis of the lower jaw on the right

Ібстрий піднижньощелепний лімфаденіт справа Severe submandibular lymphadenitis on the right

Ібстрий остеомієліт нижньої щелепи справа Fibrous osteomyelitis of the lower jaw on the right

Ібстрий сіалоаденіт правої підни- жньощелепної слинної залози Fibrous sialoadenitis of the right submandibular salivary gland

47 / 130
У хлопчика 6-ти років діагностовано гострий одонтогенний періостит верхньої щелепи від 64 зуба. Назвіть, які зміни будуть виявлені в крові дитини: A 6-year-old boy was diagnosed with acute odontogenic periostitis of the upper jaw from tooth 64. Name what changes will be detected in the child's blood:

Лейкоцитоз, нейтрофільний зсув вліво, лімфопенія, збільшення ШОЕ Leukocytosis, neutrophil shift to the left, lymphopenia, increased ESR

Лейкопенія, еозинофілія, лімфопенія, моноцитоз Leukopenia, eosinophilia, lymphopenia, monocytosis

Лейкопенія, еозинопенія, лімфоцитоз, базофілія Leukopenia, eosinopenia, lymphocytosis, basophilia

Лейкоцитоз, нейтрофільний зсув вправо, лімфоцитоз, збільшення ШОЕ Leukocytosis, neutrophil shift to the right, lymphocytosis, increased ESR

Змін немає No changes

48 / 130
У чоловіка 45-ти років хронічний фіброзний періодонтит 36 зуба. Кореневі канали 36 зуба добре проліковані та запломбовані в обох коренях. В ділянці біфуркації велика перфорація. Який консервативно-хірургічний метод лікування треба використати? A 45-year-old man has chronic fibrous periodontitis of tooth 36. The root canals of tooth 36 are well treated and sealed in both roots. There is a large perforation in the bifurcation area. What conservative should a surgical method of treatment be used?

Коронорадикулярна сепарація Coronoradicular separation

Реплантація зуба Tooth replantation

Ампутація кореня Amputation of the root

Ібмісекція Ibmisection

Резекція верхівки кореня Resection of root apex

49 / 130
Батьки 1,5-річної дівчинки звернулись зі скаргами на наявність порожнин у пришийковій ділянці фронтальних зубів верхньої щелепи. Після обстеження поставлено діагноз: гострий поверхневий карієс 51, 52, 61, 62 зубів. Проведено курс лікування методом сріблення. Через який термін повторюють курс імпрегнації? The parents of a 1.5-year-old girl complained about the presence of cavities in the cervical area of ​​the front teeth of the upper jaw. After the examination, the diagnosis was made: acute superficial caries 51, 52, 61, 62 teeth. A course of treatment by the silvering method was carried out. After what period is the course of impregnation repeated?

Кожні 4 місяці Every 4 months

Коли з’являється біль When pain appears

Кожні 6 місяців Every 6 months

Не повторюють Do not repeat

1 раз на рік Once a year

50 / 130
Батьки дівчинки 6-ти років звернулися з метою профілактичного обстеження ротової порожнини дитини. Об’єктивно: 16, 26, 36, 46 зуби інтактні, з глибокими вузькими фісурами, прорізались 4 місяці тому. Який метод профілактики карієсу постійних зубів доцільно використати? The parents of a 6-year-old girl applied for a preventive examination of the child's oral cavity. Objectively: 16, 26, 36, 46 teeth are intact, with deep, narrow fissures , erupted 4 months ago. What method of caries prevention of permanent teeth should be used?

Ібрметизація фісур зубів Ibrmetization of tooth fissures

Аплікація 10% розчину глюконату кальцію Application of 10% calcium gluconate solution

Таблетки фториду натрію Sodium fluoride tablets

Електрофорез з 10% розчином глюконату кальцію Electrophoresis with 10% calcium gluconate solution

Покриття фтористим лаком Covering with fluoride varnish

51 / 130
Батьки 5-річної дитини скаржаться на руйнування у неї бічних зубів нижньої щелепи. Об’єктивно на жувальних поверхнях 74 і 75 зубів було виявлено каріозні порожнини у межах плащового дентину. Який стоматологічний цемент доцільно використати для постійного пломбування тимчасових зубів у даному випадку? Parents of a 5-year-old child complain about the destruction of her lateral teeth of the lower jaw. Objectively, carious cavities within the mantle dentin were found on the chewing surfaces of teeth 74 and 75 . What dental cement should be used for permanent filling of temporary teeth in this case?

Склоіономерний Glass ionomer

Силікофосфатний Silicophosphate

Цинк-фосфатний Zinc phosphate

Полікарбоксилатний Polycarboxylate

Силікатний Silicate

52 / 130
Зі скаргами на естетичний дефект звернувся хворий 19-ти років. Об’єктивно: наявність плям крейдоподі- бного кольору у пришийковій ділянці фронтальний зубів, блиск емалі втрачений. Скарги на чутливість при вживанні солодкого. Встановлено попередній діагноз: гострий початковий карієс. Який з перерахованих методів обстеження підтвердить діагноз? A 19-year-old patient complained of an aesthetic defect. Objectively: the presence of chalk-like spots in the cervical region of the frontal teeth, the shine of the enamel is lost. Complaints on sensitivity when consuming sweets. A preliminary diagnosis has been established: acute initial caries. Which of the listed examination methods will confirm the diagnosis?

Вітальне фарбування Welcome painting

Зондування Probing

Термодіагностика Thermodiagnostics

Рентгенографія X-ray

Електроодонтодіагностика Electroodontodiagnostics

53 / 130
58-річному хворому на гіпертонію (AT - 180/100 мм рт.ст.) хірург-стоматолог провів туберальну анестезію 4% р-ном ультракаїну-форте - 1,7 мл. Через деякий час після анестезії у пацієнта з’явилось оніміння правих кінцівок та парез лівого лице-вого нерву, порушилась мова. Назвіть можливе ускладнення: To a 58-year-old patient with hypertension (AT - 180/100 mm Hg), a dental surgeon performed tuberal anesthesia with 4% ultracaine-forte solution - 1.7 ml. Some time after anesthesia, the patient developed numbness of the right limbs and paresis of the left facial nerve, speech was impaired. Name a possible complication:

Інсульт Stroke

Інфаркт міокарда Myocardial infarction

Больовий шок Pain shock

Колапс Collapse

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

54 / 130
До стоматолога-хірурга звернувся пацієнт 45-ти років. Після обстеження лікар встановив діагноз - гострий гнійний періостит в ділянці 44, 45, 46 зубів. Під час хірургічного втручання хворому стало зле, шкіра зблідла, вкрилась холодним потом. Відбулося різке падіння AT (60/40 мм рт.ст). Хворий в свідомості але не реагує на подразники. Який невідкладний стан розвинувся у пацієнта? A 45-year-old patient consulted a dentist-surgeon. After the examination, the doctor diagnosed acute purulent periostitis in the area of ​​teeth 44, 45, 46. During the surgical intervention the patient became ill, the skin became pale, covered with cold sweat. There was a sharp drop in AT (60/40 mm Hg). The patient is conscious but does not react to stimuli. What emergency condition has developed in the patient?

Колапс Collapse

Напад бронхіальної астми Bronchial asthma attack

Непритомність Fainting

Епілептичний напад Epileptic seizure

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

55 / 130
Хвора 31-го року звернулася зі скаргами на короткочасний біль у зубі при вживанні холодної, гарячої та солодкої їжі, який минає після усунення подразника. Об’єктивно: у 26 зубі на жувальній поверхні каріозна порожнина, яка не сполучається з порожниною зуба. Дентин дна і стінок розм’якшений. Зондування дна каріозної порожнини болісне, перкусія безболісна. Який найбільш імовірний ді-агноз? A 31-year-old patient complained of short-term toothache when eating cold, hot, and sweet food, which disappears after the stimulus is removed. Objectively: in 26 tooth has a carious cavity on the chewing surface, which does not connect with the tooth cavity. The dentin of the bottom and walls is softened. Probing the bottom of the carious cavity is painful, percussion is painless. What is the most likely diagnosis?

Ібстрий глибокий карієс Severe deep caries

Хронічний фіброзний пульпіт Chronic fibrous pulpitis

Хронічний фіброзний періодонтит Chronic fibrous periodontitis

Ібстрий середній карієс Severe middle caries

Гіперемія пульпи Pulp hyperemia

56 / 130
У пацієнтки 23-х років, вагітної, при профілактичному огляді виявлено наявність крейдоподібних, при зондуванні шорстких плям в приший- ковій ділянці на 37, 36, 35, 34, 44, 45, 46,47 зубах, що забарвлюються метиленовим синім. Встановіть найбільш імовірний діагноз: A 23-year-old, pregnant patient, during a preventive examination, the presence of chalk-like, rough spots in the cervical area on probing was detected at 37, 36, 35, 34 , 44, 45, 46,47 teeth stained with methylene blue. Establish the most likely diagnosis:

Ібстрий початковий карієс Severe initial caries

Флюороз Fluorosis

Ібстрий поверхневий карієс Severe superficial caries

Ерозія емалі Enamel erosion

Системна гіпоплазія емалі Systemic enamel hypoplasia

57 / 130
Хворій 25-ти років, яка звернулась до лікаря-стоматолога зі скаргами на неприємний запах з порожнини рота, був поставлений діагноз: виразково-некротичний гінгівіт. Лікарем був складений план місцевого комплексного лікування. Яку групу препаратів слід застосувати на останньому етапі лікування в даному випадку? A 25-year-old patient who turned to a dentist complaining of bad breath was diagnosed with ulcerative necrotizing gingivitis. The doctor made plan of local complex treatment. Which group of drugs should be used at the last stage of treatment in this case?

Кератопластики Keratoplasty

Сорбенти Sorbents

Анальгетики Analgesics

Антибіотики Antibiotics

Антисептики Antiseptics

58 / 130
Хворий 50-ти років скаржиться на больові відчуття кінчика язика, які з’явились 1,5 роки тому після психічної травми. На фоні цих постійних відчуттів виникають напади особливо пекучого болю з іррадіацією у щоку. Спостерігається набряк язика, сухість у ротовій порожнині, порушення смакових відчуттів. Хворий страждає на канцерофобію. Для якого захворювання характерні такі скарги? A 50-year-old patient complains of painful sensations at the tip of the tongue, which appeared 1.5 years ago after a mental trauma. Against the background of these constant sensations, attacks occur especially burning pain with radiation in the cheek. Swelling of the tongue, dryness in the oral cavity, impaired taste sensations are observed. The patient suffers from cancerophobia. What disease is characterized by such complaints?

Ілосодинія Ilosodynia

Ілосит Гюнтера-Міллера Ilosite Gunter-Miller

Неврит язикового нерва Lingual nerve neuritis

Десквамативний глосит Desquamative glossitis

Хронічний атрофічний кандидоз Chronic atrophic candidiasis

59 / 130
Пацієнт 28-ми років, звернувся зі скаргами на біль від термічних подразників, що швидко минає в ділянці 35, 36 зубів. Об’єктивно: жувальні поверхні 35, 36 зубів інтактні, апрокси- мальні поверхні обстежити не вдалося внаслідок щільного розташування зубів. Який додатковий метод обстеження повинен провести лікар в даній клінічній ситуації? A 28-year-old patient complained of pain from thermal stimuli, which quickly passes in the area of ​​35, 36 teeth. Objectively: chewing surfaces 35, 36 teeth are intact, the proximal surfaces could not be examined due to the dense arrangement of the teeth. What additional method of examination should the doctor conduct in this clinical situation?

Рентгенографія X-ray

Електроодонтометрія Electroodontometry

Вітальне фарбування Welcome painting

Термодіагностика Thermodiagnostics

- -

60 / 130
Тривалість нанесення травильного гелю на зуб перед пломбуванням фотополімерним композитним матеріалом становить ЗО секунд. Визначте послідовність нанесення гелю: The duration of applying the etching gel to the tooth before filling with photopolymer composite material is 30 seconds. Determine the sequence of applying the gel:

Спершу на емаль на 15 секунд, потім на дентин на 15 секунд First on enamel for 15 seconds, then on dentin for 15 seconds

Одночасно на емаль і дентин на ЗО секунд At the same time on enamel and dentin for 30 seconds

- -

Спершу на дентин на 15 секунд, потім на емаль на 15 секунд First on dentin for 15 seconds, then on enamel for 15 seconds

Послідовність нанесення не має значення Sequence of application does not matter

61 / 130
При проведенні профілактичного огляду пацієнту 26-ти років поставлений діагноз: хронічний гранулюючий періодонтит 35 зуба. Об’єктивно: кореневий канал 35 зуба запломбований на 2/3 довжини і відновлений композитною пломбою. Слизова оболонка в ділянці проекції верхівки кореня 35 зуба блідо-рожевого кольору. В перше відвідування було проведене розпломбування, інструментальна і медикаментозна обробка кореневого каналу з тимчасовою обтурацією пастою на основі гідроксиду кальцію. На наступний день з’явився біль при накушуванні на 35 зуб, який став поступово наростати. Вкажіть імовірну причину загострення хронічного період онтиту: During a preventive examination, a 26-year-old patient was diagnosed with chronic granulating periodontitis of tooth 35. Objectively: the root canal of tooth 35 was sealed for 2/3 of its length and restored with a composite filling. The mucous membrane in the area of ​​the projection of the tip of the root of tooth 35 is pale pink in color. In the first visit, the filling was performed, and the root canal was treated instrumentally and medically with temporary obturation with a paste based on calcium hydroxide. The next day, pain appeared when biting on 35 tooth, which began to grow gradually. Specify the probable cause of exacerbation of the chronic period of ontitis:

Проштовхування інфікованого дентинного дебрису в періодонт Pushing infected dentinal debris into the periodontium

Недостатня інструментальна обробка кореневого каналу Insufficient root canal instrumentation

Виведення пломбувального матеріалу у нижньощелепний канал Removal of filling material into the mandibular canal

Недостатня медикаментозна обробка кореневого каналу Insufficient medical root canal treatment

Індивідуальна реакція на матеріал Individual reaction to the material

62 / 130
В ортогнатичному прикусі в положенні центральної оклюзїї майже всі зуби верхньої та нижньої щелепи мають по два антагоніста. Назвіть, які зуби є ВИНЯТКОМ, оскільки мають по одному антагоністу: In an orthognathic bite in the position of central occlusion, almost all teeth in the upper and lower jaw have two antagonists each. Name which teeth are EXCEPTION because they have one antagonist each:

Верхні треті моляри і нижні центральні різці Upper third molars and lower central incisors

Нижні треті моляри і нижні центральні різці Lower third molars and lower central incisors

Нижні бокові і центральні різці Lower lateral and central incisors

Нижні треті моляри і верхні центральні різці Lower third molars and upper central incisors

Верхні треті моляри і верхні центральні різці Upper third molars and upper central incisors

63 / 130
До стоматолога терапевта звернулася дівчина 25-ти років зі скаргами на наявність каріозної порожнини в зубі на верхній щелепі справа, за- стрягання їжі. При огляді виявлена глибока каріозна порожнина в 14 зубі з широким вхідним отвором. Дентин дна та стінок порожнини щільний, пігментований. ЕОД- 4 мкА. Під час лікування відбулося випадкове розкриття рогу пульпи. Якою повинна бути тактика лікаря в цій ситуації? A 25-year-old girl came to the dentist with complaints about the presence of a carious cavity in the tooth on the upper jaw on the right, food getting stuck. During the examination, a deep carious cavity was found in the 14th tooth with a wide entrance hole. The dentin of the bottom and walls of the cavity is dense, pigmented. EOD - 4 μA. During the treatment, the pulp horn was accidentally opened. What should be the doctor's tactics in this situation?

Накласти одонтотропну пасту Apply odontotropic paste

Накласти муміфікуючу пасту Apply mummifying paste

Провести вітальну екстирпацію пульпи Perform congratulatory pulp extirpation

Провести вітальну ампутацію пульпи Perform congratulatory pulp amputation

Провести девітальну екстирпацію пульпи Perform devital pulp extirpation

64 / 130
Після проведення обстеження хворого 6-ти місяців йому був встановлений діагноз: повне незрощення верхньої губи. Яку пластичну операцію усунення дефекту слід провести в даному випадку? After examining the patient for 6 months, he was diagnosed with complete non-union of the upper lip. What plastic surgery should be performed to eliminate the defect in this case?

Хейлопластика Hailoplasty

Уранопластика Uranoplasty

Френулотомія Frenulotomy

Ураностафілопластика Uranostaphyloplasty

Френулоектомія Frenulectomy

65 / 130
Хворому 28 років. Об’єктивно: відсутні 14, 15, 16, 17 та 24, 25, 26, 27 зуби. Коронкові частини 18,13, 23, 28 зубів високі, екватори виражені. Яку конструкцію протеза функціонально найдоцільніше використати в даному випадку? The patient is 28 years old. Objectively: teeth 14, 15, 16, 17 and 24, 25, 26, 27 are missing. Crown parts 18, 13, 23 , 28 teeth are high, the equators are pronounced. What design of the prosthesis is functionally most expedient to use in this case?

Бюгельний протез Bügel prosthesis

Адгезивні мостоподібні протези Adhesive bridge prostheses

Штамповано-паяні мостоподібні протези Stamped-soldered bridge prostheses

Металокерамічні мостоподібні протези Metal ceramic bridge prostheses

Частковий пластинковий протез Partial plate prosthesis

66 / 130
До стоматолога звернулись батьки 8-річної дитини зі скаргами на появу білих плям на верхніх постійних різцях. Об’єктивно: у пришийковій ділянці 11, 12, 21, 22 зубів наявна значна кількість м’якого зубного нальоту, після видалення якого на по-верхні емалі визначаються білі матові крейдоподібні плями. Після гігієнічного навчання лікар призначив курс ремінералізуючої терапії. Який з нижченаведених препаратів НЕ МОЖЕ бути використаний з метою рем- терапії? The parents of an 8-year-old child turned to the dentist with complaints about the appearance of white spots on the upper permanent incisors. Objectively: in the cervical region 11, 12, 21, 22 there is a significant amount of soft dental plaque on the teeth, after its removal, white matte chalk-like spots are determined on the upper enamel. After hygienic training, the doctor prescribed a course of remineralization therapy. Which of the following drugs CANNOT be used for the purpose of rem-therapy?

ICON ICON

Tooth Mousse Tooth Mousse

R.O.C.S, medical minerals ROCS, medical minerals

Емаль-герметизуючий ліквід Enamel sealing liquid

Fluor Protector Fluor Protector

67 / 130
Під час профілактичного огляду у дитини 4-х років виявлено каріозну порожнину у 85 зубі. При зондуванні визначається безболісне сполучення каріозної порожнини з порожниною зуба. Термопроба негативна, вертикальна перкусія слабко позитивна. На внутрішньоротовій рентгенограмі 85 зуба - вогнище деструкції з не-чіткими контурами в ділянці медіального кореня. Кортикальна пластинка навколо 45 зуба збережена. Який пломбувальний матеріал для постійної обтурацїї кореневих каналів буде оптимальним в даній клінічній ситуації? During a preventive examination, a 4-year-old child was found to have a carious cavity in the 85th tooth. During probing, a painless connection of the carious cavity with the tooth cavity is determined. Thermal test is negative, vertical percussion weakly positive. On the intraoral radiograph of tooth 85, there is a focus of destruction with unclear contours in the area of ​​the medial root. The cortical plate around tooth 45 is preserved. What filling material for permanent obturation of root canals would be optimal in this clinical situation?

Цинкоксид-евгенолова паста Zinc oxide-eugenol paste

Склоіономерний цемент Glass ionomer cement

Резорцин-формалінова паста Resorcin-formalin paste

Йодоформна паста Iodoform paste

Гідроксидкальційвмісна паста Calcium hydroxide paste

68 / 130
Хворий 68-ми років користується повним знімним протезом протягом 5 років. За цей час фіксація протеза повільно погіршувалась. Об’єктивно: протез майже повністю не прилягає до слизової оболонки по перехідній клапанній зоні. Відсутня повноцінна фіксація та стабілізація протеза. Як можна використати цей протез? A 68-year-old patient has been using a complete removable prosthesis for 5 years. During this time, the fixation of the prosthesis slowly deteriorated. Objectively: the prosthesis almost completely does not adhere to the mucous membrane along the transitional valve zone. There is no full fixation and stabilization of the prosthesis. How can this prosthesis be used?

Використати протез у якості індивідуальної ложки Use the prosthesis as an individual spoon

Залишити старі штучні зуби лише замінивши базис протеза Leave old artificial teeth only by replacing the base of the prosthesis

Залишити старий базис, замінивши штучні зуби Leave the old basis by replacing artificial teeth

Залишити старий протез після виконання перебазування Leave the old prosthesis after rebasing

Використати старий протез при визначенні висоти центральної оклюзїї Use the old prosthesis when determining the height of the central occlusion

69 / 130
Хвора 30-ти років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на біль, набряк та кровоточивість слизової оборонки ротової порожнини та ясен на фоні поганого самопочуття, різкого підвищення температури тіла до 39°С, біль в горлі. Об’єктивно: мигдалики вкриті щільним фібринозним нальотом у вигляді плівки сірувато- білого кольору з гладенькою та блискучою поверхнею. Наліт спаяний з підлеглими тканинами, який, знімаючись, оголює кровоточиву ерозивну поверхню. Який попередній діагноз? A 30-year-old patient turned to a dentist with complaints of pain, swelling and bleeding of the mucous membrane of the oral cavity and gums against the background of poor health, a sharp increase in body temperature up to 39°С, sore throat. Objectively: the tonsils are covered with a dense fibrinous plaque in the form of a grayish-white film with a smooth and shiny surface. The plaque is welded to the underlying tissues, which, when removed, exposes a bleeding erosive surface. What is the preliminary diagnosis?

Дифтерія Diphtheria

Кір Measles

Ерозивно-виразковий гінгівостоматит Венсана Vencin's erosive-ulcerative gingivostomatitis

Інфекційний мононуклеоз Infectious mononucleosis

Скарлатина Scarlatina

70 / 130
Пацієнту 40-ка років виготовляється металокерамічна коронка на 36 зуб. На етапі зняття відбитків лікар вирішив використати А-силіконову відбиткову масу. Яка з наведених від- биткових мас є А-силіконовою? A 40-year-old patient is being made a metal-ceramic crown for 36 teeth. At the stage of taking impressions, the doctor decided to use A-silicone impression material. Which of the following impression materials is A-silicone?

Panasil Panasil

Speedex Speedex

Еластик плюс Elastic Plus

Lastic Extra Lastic Extra

Кромопан Chromopan

71 / 130
Які основні побічні ефекти можуть виникати у пацієнтів при тривалому застосуванні 0,05% розчину хлоргексидину для полоскання порожнини рота? What are the main side effects that can occur in patients with long-term use of 0.05% chlorhexidine mouthwash?

Фарбування емалі зубів, порушення смакової чутливості, відкладення зубного каменю Staining of tooth enamel, impaired taste sensitivity, tartar deposition

Галітоз. підвищена чутливість зубів, оніміння язика Halitosis. increased sensitivity of the teeth, numbness of the tongue

Ерозивні ураження і кровоточивість слизової оболонки порожнини рота Erosive lesions and bleeding of the mucous membrane of the oral cavity

Гіперемія слизової оболонки порожнини рота, збільшення ниткоподібних сосочків язика Hyperemia of the mucous membrane of the oral cavity, increase in filiform papillae of the tongue

Демінералізація емалі зубів, посилене слиновиділення Demineralization of tooth enamel, increased salivation

72 / 130
Хворий 48-ми років звернувся зі скаргами на наявність у ділянці тіла нижньої щелепи болючого під час пальпації утворення. Зуби, які розташовані у межах пухлини, рухомі. Визначається симптом Венсана. Слизова оболонка в ділянці патологічного вогнища гіперемована, набрякла. На рентгенограмі вогнище деструкції кісткової тканини з нечіткими межами. Виявлені спікули. Яке новоутво-рення відповідає такому опису? A 48-year-old patient complained about the presence of a painful formation in the area of ​​the body of the lower jaw during palpation. The teeth located within the tumor are mobile. The symptom is determined Vincent. The mucous membrane in the area of ​​the pathological focus is hyperemic, swollen. On the X-ray, there is a focus of destruction of bone tissue with unclear boundaries. Spicules are detected. What neoplasm corresponds to this description?

Остеосаркома Osteosarcoma

Остеобластокластома Osteoblastoclastoma

Остеома Osteoma

Остеоїд-остеома Osteoid-osteoma

Остеобластома Osteoblastoma

73 / 130
Учням 3 класу рік тому було проведено комплекс первинної профілактики карієсу. За яким показником слід проводити оцінку первинної профілактики через рік після її проведення? A year ago, a complex of primary caries prevention was carried out for 3rd grade students. By what indicator should primary prevention be evaluated a year after it was carried out?

Приріст карієсу Increase in caries

Розповсюдженість карієсу Prevalence of caries

Кількість ускладненого карієсу Number of complicated caries

Інтенсивність карієсу Caries intensity

Розповсюдженість захворювань пародонта Prevalence of periodontal diseases

74 / 130
Лікар-стоматолог під час проведення анестезії пацієнту проколов палець руки голкою, контамінованою кров’ю хворого. За результатами лабораторних досліджень у лікаря немає імунітету проти гепатиту В, а в крові хворого виявляється HBsAg та HBeAg. Які заходи будуть першочерговими для специфічної профілактики гепатиту В у лікаря-стоматолога? During anesthesia, the dentist pierced the patient's finger with a needle contaminated with the patient's blood. According to the results of laboratory tests, the doctor has no immunity against hepatitis B, and in HBsAg and HBeAg are detected in the patient's blood. What measures will be of primary importance for the specific prevention of hepatitis B in a dentist?

Введення імуноглобуліну проти гепатиту В Injection of immunoglobulin against hepatitis B

Застосування індукторів ендогенного інтерферону Use of endogenous interferon inducers

Застосування пегільованих інтерферонів Use of pegylated interferons

Застосування противірусних препаратів Use of antiviral drugs

Щеплення вакциною проти гепатиту В Hepatitis B vaccination

75 / 130
Мати 33-х років звернулася до лікаря з тримісячним хлопчиком масою тіла 3400 г (під час народження 2850 г), у якого спостерігається роздвоєння верхньої губи. Комірковий відросток та піднебіння збережені. Дитина народилася від другої вагітності. Пологи були затяжними, накладалися акушерські щипці. У родини чо-ловіка були подібні вади. Назвіть можливу причину народження хворого хлопчика: A 33-year-old mother consulted a doctor with a three-month-old boy with a body weight of 3400 g (2850 g at birth), who has a bifurcation of the upper lip. Cellular process and the palate is preserved. The child was born from the second pregnancy. The delivery was prolonged, obstetric forceps were applied. The man's family had similar defects. Name a possible reason for the birth of a sick boy:

Спадковість Inheritance

Друга вагітність Second pregnancy

Вік матері Mother's age

Гіпотрофія новонародженого Neonatal hypotrophy

Травма під час пологів Injury during childbirth

76 / 130
У хворого 27-ми років скарги на біль в яснах. Об’єктивно: набряк та гіперемія маргінальної частини ясен на всій їх протяжності. В ділянці 14,15 та 43, 33 зубів пародонтальні кишені глибиною до 4 мм з серозно-гнійним ексудатом, підясенний зубний камінь. Рухомість зубів І ступеня. Рентгенологічно: вогнища остеопорозу та резорбція міжзубних перегородок до 1/3 їх висоти. Ваш діагноз: A 27-year-old patient complains of pain in the gums. Objectively: swelling and hyperemia of the marginal part of the gums along their entire length. In the area 14, 15 and 43, 33 teeth have periodontal pockets up to 4 mm deep with serous-purulent exudate, subgingival calculus. First-degree tooth mobility. X-ray: foci of osteoporosis and resorption of interdental septa up to 1/3 of their height. Your diagnosis:

Ійнералізований пародонтит І ступеня, загострений перебіг Generalized periodontitis of the 1st degree, acute course

Ійнералізований пародонтит, початковий ступінь Generalized periodontitis, initial degree

Ійнералізований пародонтит І ступеня, хронічний перебіг Generalized periodontitis of the 1st degree, chronic course

Ійнералізований пародонтит II ступеня, загострений перебіг Generalized periodontitis II degree, acute course

Хронічний катаральний гінгівіт Chronic catarrhal gingivitis

77 / 130
Після травми хвора скаржиться на обмежене відкривання рота, носову кровотечу, заніміння тканини підочної ділянки. Об’єктивно: деформація обличчя за рахунок западання виличної ділянки праворуч, симптом ’’сходинки” нижнього краю орбіти праворуч. Який попередній діагноз? After the injury, the patient complains of limited opening of the mouth, nosebleeds, numbness of the tissue of the suborbital area. Objectively: deformation of the face due to depression of the zygomatic area to the right, symptom ' steps' of the lower edge of the orbit on the right. What is the previous diagnosis?

Перелом виличної кістки зі зміщенням уламків Fracture of zygomatic bone with displacement of fragments

Перелом верхньої щелепи за Ле Фор 1 Fracture of the upper jaw by Le Fort 1

Перелом виличної дуги Fracture of the zygomatic arch

Перелом верхньої щелепи за Ле Фор 2 Fracture of the upper jaw by Le Fort 2

Перелом виличної кістки без зміщення уламків Fracture of zygomatic bone without displacement of fragments

78 / 130
Пацієнтка 45-ти років скаржиться на сухість в порожнині рота, печіння, яке посилюється під час вживання їжі. Нещодавно проходила курс хіміотерапії з приводу злоякісного новоутворення молочної залози. Об’єктивно: слизова оболонка порожнини рота, язик полум’яно-червоного кольору, сухі, вкриті білим нальотом, який легко знімається шпателем. Який попередній діагноз? A 45-year-old female patient complains of dryness in the oral cavity, a burning sensation that worsens when eating. She recently underwent chemotherapy for a malignant neoplasm of the mammary gland. About objectively: the mucous membrane of the oral cavity, the tongue is fiery red, dry, covered with a white plaque that is easily removed with a spatula. What is the previous diagnosis?

Кандидозний стоматит Candida stomatitis

Хронічний рецидивуючий афто- зний стоматит Chronic recurrent aphthous stomatitis

Виразковий стоматит Ulcerative stomatitis

Атонічний хейліт Atonic cheilitis

Лейкоплакія Leukoplakia

79 / 130
Чоловік 30-ти років був побитий 4 години тому. Звернувся до хірурга- стоматолога зі скаргами на біль під час відкривання рота. Об’єктивно: асиметрія обличчя через припухлість підщелепної ділянки ліворуч. Паль- паторно: симптом ’’сходинки” в ділянці тіла нижньої щелепи ліворуч по її нижньому краю. Який попередній діагноз? A 30-year-old man was beaten 4 hours ago. He turned to a dental surgeon complaining of pain when opening his mouth. Objectively: facial asymmetry due to swelling of the submandibular area on the left. Palpatory: the symptom of a 'step' in the area of ​​the body of the lower jaw on the left along its lower edge. What is the previous diagnosis?

Перелом нижньої щелепи зліва Fracture of lower jaw on the left

Забій м’яких тканин нижньої щелепи зліва Left mandibular soft tissue bruise

Вивих нижньої щелепи Dislocation of the lower jaw

Перелом суглобового відростку ліворуч Fracture of the articular process on the left

Травматичний артрит СНЩС Traumatic TMJ arthritis

80 / 130
Батьки дитини 5-ти років скаржаться на наявність у неї утворення в правій білявушній ділянці, яке поступово безболісно збільшується. Шкіра в даній ділянці не змінена, але при нахилі голови донизу пухлина збільшується в розмірах і шкіра набуває синюшного кольору. Симптом спустошення позитивний. Який попередній діагноз? Parents of a 5-year-old child complain about the presence of a lump in the right ear area, which gradually increases painlessly. The skin in this area is not changed, but when the head is tilted downwards, the tumor increases in size and the skin acquires a bluish color. The symptom of devastation is positive. What is the preliminary diagnosis?

Іймангіома Imangioma

Фіброма Fibroma

Міксома Myxoma

Ліпома Lipoma

Дермоїдна кіста Dermoid cyst

81 / 130
Хлопець 15-ти років скаржиться на погане самопочуття, головний біль, біль в горлі. Два тижні тому переніс ГРВІ, приймав антибіотики. Об’єктивно загальний стан середньої важкості, температура 39,5°С, підщелепні, потиличні, шийні, пахвинні лімфатичні вузли збільшені, безболісні при пальпації, рухливі. Печінка та селезінка збільшені, слабко болісні. На слизовій піднебіння, корені язика, піднебінних мигдаликах відкладення білувато-жовтого кольору, які легко знімаються. Мигдалики, язичок, задня стінка глотки набряклі, гіперемо- вані. Який попередній діагноз? A 15-year-old boy complains of feeling unwell, a headache, a sore throat. Two weeks ago he suffered from SARS, took antibiotics. Objectively, the general condition is of medium severity , temperature 39.5°C, submaxillary, occipital, cervical, inguinal lymph nodes enlarged, painless on palpation, mobile. Liver and spleen enlarged, mildly painful. Whitish-yellow deposits on the mucous membrane of the palate, root of the tongue, palatine tonsils, which are easily are removed. The tonsils, tongue, back wall of the pharynx are swollen, hyperemic. What is the previous diagnosis?

Інфекційний мононуклеоз Infectious mononucleosis

Лакунарна ангіна Lacunar angina

Алергічний стоматит Allergic stomatitis

Дифтерія Diphtheria

Ібстрий кандидоз Severe candidiasis

82 / 130
При виготовленні мостоподібних протезів зі сплавів золота та срібно- паладієвого сплаву в якості припою використовується сплав золота 750-ї проби. Який компонент вводиться до цього сплаву для зниження температури плавлення? In the manufacture of bridge prostheses from alloys of gold and silver-palladium alloy, a gold alloy of 750 proof is used as a solder. What component is introduced into this alloy to lower the melting point ?

Кадмій Cadmium

Цинк Zinc

Мідь Copper

Платина Platinum

Срібло Silver

83 / 130
Хлопчику 9-ти років після збору анамнезу та проведеного об’єктивного обстеження встановлено остаточний діагноз: загострення хронічного фіброзного пульпіту 55 зуба. Оберіть оптимальний метод лікування: A 9-year-old boy, after taking an anamnesis and conducting an objective examination, was given the final diagnosis: exacerbation of chronic fibrous pulpitis of tooth 55. Choose the optimal method of treatment:

Вітальна ампутація Vital amputation

Вітальна екстирпація Vital extirpation

Біологічний метод Biological method

Девітальна екстирпація Devital extirpation

- -

84 / 130
Пацієнтці 39-ти років проводиться етап фіксації металокерамічного мо- стоподібного протеза із кобальтохро- мового сплаву з опорами на 24, 26 зуби. На який матеріал показана фіксація виготовленої конструкції? A 39-year-old patient undergoes the stage of fixation of a metal-ceramic bridge-like prosthesis made of a cobalt-chromium alloy with supports for 24, 26 teeth. What material is shown for fixation of the manufactured structure ?

Склоіономерний цемент Glass ionomer cement

Цинк-фосфатний цемент Zinc phosphate cement

Композитний цемент Composite cement

Полікарбоксилатний цемент Polycarboxylate cement

Силікатний цемент Silicate cement

85 / 130
Хворий 54-х років звернувся в клініку ортопедичної стоматології з приводу перелому базису повного знімного протеза на в/щ. Протез виготовлений 6 місяців тому, задовільної якості. Яку пластмасу потрібно використати з метою починки протеза? A 54-year-old patient applied to the clinic of orthopedic dentistry regarding a fracture of the base of a complete removable prosthesis on a joint. The prosthesis was made 6 months ago, of satisfactory quality. What plastic should be used for the purpose of repairing the prosthesis?

Протакрил-М Protacryl-M

Карбопласт Carboplast

Евікрол Evicrol

Фторакс Ftorax

Етакрил Ethacryl

86 / 130
Хлопець 24-х років скаржиться на біль та накушування слизової оболонки щоки на нижній щелепі. Об’єктивно: зуб 38 повністю прорізався та має положення поза зубною дугою. Який метод профілактики необхідно застосувати для попередження ускладнень? A 24-year-old man complains of pain and biting of the mucous membrane of the cheek on the lower jaw. Objectively: tooth 38 has completely erupted and is outside the dental arch. Which the method of prevention must be used to prevent complications?

Видалення 38 зуба Removal of 38th tooth

Пришліфовка горбів 38 зуба Grinding of humps of tooth 38

Лікування у лікаря-ортодонта Treatment at an orthodontist

Ендодонтичне лікування 38 зуба Endodontic treatment of tooth 38

Фізіотерапевтичне лікування 38 зуба Physiotherapy treatment of tooth 38

87 / 130
Хворий 68-ми років звернувся до стоматолога зі скаргами на наявність утворення на губі. Об’єктивно: на не- зміненій червоній облямівці нижньої губи міститься утворення напівкуля- стої форми, яке виступає над поверхнею, розміром 5x5 мм, вкрите щільно прикріпленими сірими лусочками. Який найбільш імовірний діагноз? A 68-year-old patient turned to the dentist with complaints about the presence of a formation on the lip. Objectively: there is a hemispherical formation on the unchanged red border of the lower lip of a form that protrudes above the surface, measuring 5x5 mm, covered with densely attached gray scales. What is the most likely diagnosis?

Бородавчастий передрак Warty precancer

Папілома Papilloma

Обмежений передраковий гіперке- ратоз Limited precancerous hyperkeratosis

Кератоакантома Keratoacanthoma

Абразивний преканцерозний хей- літ Манганотті Abrasive precancerous cheilitis Manganotti

88 / 130
Стоматолог-терапевт направив хворого до ортопеда з метою відновлення коронкової частини 46 зуба. Об’єктивно: коронкова частина 46 відсутня, корені 46 стійкі, запломбовані до верхівок. Продольні осі кореневих каналів непаралельні. Оберіть конструкцію для заміщення дефекту твердих тканин: The dentist-therapist referred the patient to an orthopedist in order to restore the crown part of tooth 46. Objectively: the crown part of 46 is missing, the roots of 46 are stable, sealed to the tips. Longitudinal the axes of the root canals are not parallel. Choose a structure to replace the defect of hard tissues:

Розбірна суцільнолита куксова вкладка та штучна коронка Detachable solid cast inlay and artificial crown

Скловолоконний штифт та фото- композиційний матеріал Fiberglass pin and photo composite material

Анкерний штифт та фотокомпози- ційний матеріал Anchor pin and photo composition material

Штифтовий зуб за Логаном Logan's pin tooth

Суцільнолита куксова вкладка та штучна коронка Solid cast inlay and artificial crown

89 / 130
Під час огляду хлопчика 8,5 років на вестибулярній поверхні різців верхньої щелепи виявлені білі плями 2 мм в пришийковій ділянці. Після проведення диференційної діагностики був встановлений діагноз гострий початковий карієс 12, 11, 21, 22 зубів. Яка тактика лікаря? During the examination of an 8.5-year-old boy, white spots of 2 mm were found on the vestibular surface of the incisors of the upper jaw in the cervical area. After differential diagnosis, a diagnosis of acute initial caries was established 12, 11, 21, 22 teeth. What are the doctor's tactics?

Ремінералізуюча терапія Remineralizing therapy

Імпрегнаційний метод Impregnation method

Диспансерний нагляд Dispensary supervision

Зішліфовування плям Spot polishing

Лікування карієсу 12, 11, 21 та 22 зубів ART методом Treatment of caries of 12, 11, 21 and 22 teeth by the ART method

90 / 130
Чоловік 42-х років на другий день після видалення зуба звернувся до хірурга-стоматолога зі скаргами на біль у білявушно-жувальній ділянці справа, відчуття, що зуби не змикаються на цій стороні. Під час огляду: підборіддя зміщене вліво, рот напів- відкритий, прикус порушений, обмеження бічних рухів нижньої щелепи. Спереду від козелка правого вуха - западання м’яких тканин. Який мо-жливий діагноз? On the second day after tooth extraction, a 42-year-old man turned to a dental surgeon with complaints of pain in the near-auricular-chewing area on the right, a feeling that the teeth do not close on this side. During the examination: the chin is shifted to the left, the mouth is half-open, the bite is disturbed, the restriction of the lateral movements of the lower jaw. In front of the right ear, there is a depression of soft tissues. What is the possible diagnosis?

Правобічний передній вивих нижньої щелепи Right-sided anterior dislocation of the lower jaw

Двосторонній вивих нижньої щелепи Bilateral dislocation of the lower jaw

Перелом тіла нижньої щелепи праворуч Fracture of the body of the lower jaw on the right

Ібстрий артрит правого СНЩС Severe arthritis of the right TMJ

Правобічний задній вивих нижньої щелепи Right-sided posterior dislocation of the lower jaw

91 / 130
Потерпілу доставлено в лікарню у важкому стані. При опитуванні свідків встановлено, що годину тому вона отримала травму щелепно-лицевої ділянки балкою, яка впала з висоти. Втрата свідомості супроводжувалася блювотою, зазначалася також кровотеча з носа і порожнини рота. Під час огляду встановлено: припухлість м’яких тканин середньої третини обличчя, ’’симптом окулярів” з обох сторін, порушення прикусу, рухливість і опущення верхньої щелепи. Проведена проба з носовою хусткою, яка після висихання залишилася м’якою. Який попередній діагноз? The victim was taken to the hospital in serious condition. When interviewing witnesses, it was established that an hour ago she was injured in the maxillofacial area by a beam that fell from a height. Loss of consciousness was accompanied by vomiting, bleeding from the nose and oral cavity was also noted. During the examination, it was found: swelling of the soft tissues of the middle third of the face, the 'glasses symptom' on both sides, violation of the bite, mobility and drooping of the upper jaw. A test was carried out with a handkerchief, which after drying it remained soft. What is the previous diagnosis?

Перелом кісток основи черепа Fracture of the base of the skull

Перелом кісток носа Fracture of nasal bones

Перелом тільки верхньої щелепи Fracture of upper jaw only

Перелом кісток решітчастого лабіринту Fracture of the bones of the lattice labyrinth

Перелом орбіт Orbit fracture

92 / 130
Хворий 59-ти років звернувся зі скаргами на постійний біль в ділянці нижньої щелепи, що іррадіює у вухо, припухлість м’яких тканин, підвищення температури тіла до 39,0°С. Об’єктивно: припухлість в підщелепній ділянці, шкіра в кольорі не змінена. Слизова альвеолярного відростка в ділянці 35,36 зубів гіперемована і набрякла з оральної і вестибулярної сторони. Коронки 35,36 зубів зруйновані повністю, рухомі. Симптом Венсана. Поставте попередній діагноз: A 59-year-old patient complained of constant pain in the area of ​​the lower jaw radiating to the ear, swelling of soft tissues, an increase in body temperature to 39, 0°C. Objectively: swelling in the submandibular area, the color of the skin has not changed. The mucosa of the alveolar process in the area of ​​teeth 35, 36 is hyperemic and swollen from the oral and vestibular side. The crowns of teeth 35, 36 are completely destroyed, mobile. Vincent's symptom. Make a preliminary diagnosis:

Ібстрий остеомієліт нижньої щелепи Fibrous osteomyelitis of the lower jaw

Загострення хронічного остеомієліту нижньої щелепи Exacerbation of chronic osteomyelitis of the lower jaw

Флегмона підщелепної ділянки Phlegmon of the submaxillary area

Ібстрий серозний періостит нижньої щелепи Fibrous serous periostitis of the lower jaw

Ібстрий гнійний періостит нижньої щелепи Fibrous purulent periostitis of the lower jaw

93 / 130
Жінка 35-ти років перебуває на лікуванні з приводу наявної у неї ВІЛ- інфекцїї. Яка пухлина найчастіше ускладнює перебіг ВІЛ-інфекції? A 35-year-old woman is being treated for HIV infection. Which tumor most often complicates the course of HIV infection?

Саркома Капоші Kaposi's sarcoma

Аденолімфома Adenolymphoma

Саркома Юїнга Ewing's sarcoma

Ібмангіома Ibmangioma

Лімфангіома Lymphangioma

94 / 130
Хвора звернулась зі скаргами на біль і важкість у лівій половині обличчя, виділення з носа. Під час огляду встановлено: набряк лівої щоки, зруйнований 26 зуб. Перкусія його різко болюча. На рентгенограмі визначається затемнення лівої гайморової пазухи. Якому захворюванню відповідає такий клінічний перебіг? The patient complained of pain and heaviness in the left half of the face, discharge from the nose. During the examination, it was found: swelling of the left cheek, the destroyed 26th tooth. Percussion of it sharply painful. Darkening of the left maxillary sinus is determined on the X-ray. What disease corresponds to such a clinical course?

Ібстрий одонтогенний гайморит Ibstric odontogenic sinusitis

Ібстрий риногенний гайморит Ibstric rhinogenic sinusitis

Ібстрий етмоїдит Ibstric ethmoiditis

Хронічний одонтогенний гайморит Chronic odontogenic sinusitis

Кіста правої верхньощелепної пазухи Cyst of the right maxillary sinus

95 / 130
Жінка 53-х років звернулась до лікаря-стоматолога зі скаргами на біль при ковтанні, обмежене відкривання рота, погіршення загального стану, підвищення температури тіла до 38°С*. Три дні тому почав турбувати зруйнований 37 зуб, на наступний день з’явився біль при ковтанні, через день з’явилося обмеження від-кривання рота. Об’єктивно: невелика м’яка припухлість в лівій підщелепній ділянці. Пальпується збільшений лімфатичний вузол. Рот відкривається на 1,5 см. Спостерігається набряк лівої піднебінної дужки і бічної стінки глотки. 37 зуб зруйнований, слизова оболонка навколо зуба набрякла, перкусія слабко болюча. Поставте попередній діагноз: A 53-year-old woman turned to a dentist with complaints of pain when swallowing, limited opening of the mouth, deterioration of the general condition, an increase in body temperature up to 38°С* . Three days ago, the destroyed 37th tooth began to bother him, the next day there was pain when swallowing, a day later there was a limitation in opening the mouth. Objectively: a small soft swelling in the left submandibular area. An enlarged lymph node was palpated. The mouth opens 1.5 cm. Swelling of the left palatine arch and the side wall of the pharynx is observed. 37th tooth is destroyed, the mucous membrane around the tooth is swollen, percussion is slightly painful. Make a preliminary diagnosis:

Одонтогенна навкологлоткова флегмона Odontogenic peripharyngeal phlegmon

Одонтогенна крилощелепна флегмона Odontogenic pterygoid phlegmon

Перитонзилярний абсцес Peritonsillar abscess

Ібстрий підщелепний лімфаденіт Ibstric submandibular lymphadenitis

Одонтогенна піднижньощелепна флегмона Odontogenic mandibular phlegmon

96 / 130
Жінка 52-х років скаржиться на наявність пухлини на нижній губі, яка з’явилася 2 тижні тому, збільшується в розмірі, заважає під час приймання їжі. Об’єктивно: в товщі нижньої губи справа - обмежене, округлої форми, еластичне пухлиноподібне новоутворення, рухоме, безболісне. Слизова губи над ним стоншена, при пальпації визначається флюктуація. Регіонарні лімфовузли не збільшені. Поставте діагноз: A 52-year-old woman complains of a tumor on her lower lip that appeared 2 weeks ago, is increasing in size, and interferes with eating. About' objectively: in the thickness of the lower lip on the right - a limited, rounded, elastic tumor-like neoplasm, mobile, painless. The mucous membrane of the lip above it is thinned, during palpation, fluctuation is determined. Regional lymph nodes are not enlarged. Make a diagnosis:

Ретенційна кіста Retention cyst

Абсцес Abscess

Папілома Papilloma

Ліпома Lipoma

Фіброма Fibroma

97 / 130
Пацієнтці 36-ти років проводиться протезування дефекту коронкової частини 45 зуба металопластмасовою штучною коронкою. Яким чином забезпечується з’єднання металевого каркасу та пластмасового облицювання коронки? A 36-year-old patient undergoes prosthetics of the defect of the crown part of the 45th tooth with a metal-plastic artificial crown. How is the connection between the metal frame and the plastic lining of the crown ensured?

Використання ретенційних перлів при моделюванні каркасу коронки Using retention pearls when modeling crown framework

Спаювання пластмаси та металу Soldering plastic and metal

- -

Використання крампонів Using crampons

Хімічне з’єднання металевого каркасу та пластмасового облицювання Chemical connection of metal frame and plastic cladding

98 / 130
До ортодонта звернулися батьки дитини 8-ми років зі скаргами на випинання нижньої щелепи дитини вперед. Встановлено діагноз: мезіальний прикус. Який апарат доцільно запропонувати в даному випадку? The parents of an 8-year-old child came to the orthodontist with complaints about the child's lower jaw protruding forward. The diagnosis was made: mesial bite. What device should be offered in this case?

Регулятор функції Френкеля III типу Type III Frenkel function regulator

Регулятор функції Френкеля І типу Type I Frenkel function regulator

Регулятор функції Френкеля II типу Type II Frenkel function regulator

Брекет-система Bracket system

Регулятор функції Френкеля IV типу Type IV Frenkel function regulator

99 / 130
Пацієнтка 19-ти років скаржиться на кровоточивість ясен, яка виникла 2 дні тому після переохолодження. Об’єктивно: маргінальний край ясен та міжзубні сосочки червоного кольору, набряклі. При дотику кровоточать. Пародонтальні кишені не виявлені. Рентгенологічно кісткова тканина альвеолярного відростка без змін. Поставте попередній діагноз: A 19-year-old female patient complains of bleeding gums that occurred 2 days ago after hypothermia. Objectively: the marginal edge of the gums and interdental papillae are red, swollen. Bleeding when touched. Periodontal pockets are not detected. X-ray bone tissue of the alveolar process is unchanged. Make a preliminary diagnosis:

Ібстрий катаральний гінгівіт Severe catarrhal gingivitis

Гіпертрофічний гінгівіт Hypertrophic gingivitis

Пародонтальний абсцес Periodontal abscess

Десквамативний гінгівіт Desquamative gingivitis

Локалізований пародонтит Localized periodontitis

100 / 130
Пацієнтці 35-ти років проводиться отримання відбитків для протезування штучними коронками з опорою на дентальні імплантати. Який елемент імплантаційної системи використовується для передачі в лабораторію інформації про точне положення імплантати в порожнині рота? A 35-year-old patient receives impressions for prosthetics with artificial crowns supported by dental implants. What element of the implant system is used to transmit to the laboratory information about the exact position of the implant in oral cavity?

Відбитковий трансфер Imprint transfer

Динамометричний ключ Torque wrench

Формувач ясен Gum shaper

Аналог імплантата Implant analog

Лицева дуга Face arc

101 / 130
Хлопчик 13-ти років скаржиться на гострий нападоподібний біль у ділянці верхніх бічних зубів справа, що виник напередодні. Об’єктивно: на жувальній поверхні 16 зуба каріозна порожнина в межах навколопульпар- ного дентину Зондування різко болісне по всьому дну каріозної порожнини. Реакція на холодну воду болісна, тривала. Перкусія зуба слабко болісна. Виберіть найбільш імовірний діагноз: A 13-year-old boy complains of a sharp attack-like pain in the area of ​​the upper lateral teeth on the right, which occurred the day before. Objectively: on the chewing surface of the 16th tooth, a carious cavity in within the limits of peripulpal dentine Probing is sharply painful throughout the bottom of the carious cavity. The reaction to cold water is painful, long. Percussion of the tooth is mildly painful. Choose the most likely diagnosis:

Ібстрий дифузний пульпіт Diffuse fibrotic pulpitis

Ібстрий гнійний пульпіт Suppurative purulent pulpitis

Ібстрий гнійний періодонтит Severe purulent periodontitis

Ібстрий обмежений пульпіт Ibstria limited pulpitis

Ібстрий серозний періодонтит Serous serous periodontitis

102 / 130
Хлопчик 14-ти років скаржиться на підвищення температури тіла до 38°С*, слабкість, біль та наявність ’’виразок” в роті. Захворювання почалося гостро три дні тому. Хлопчик переніс пневмонію, отримував антибіотики. Об’єктивно: слизова оболонка порожнини рота гіперемована, набрякла. На слизовій оболонці губ, язика, щік спостерігається велика кількість ерозій, які вкриті жовто-сірим фібринозним нальотом. Червона облямівка губ вкрита товстими бурими кірками. На ділянці ліктьових суглобів - папули з двоконтурним забарвленням. Який діагноз є найбільш імовірним? A 14-year-old boy complains of an increase in body temperature up to 38°С*, weakness, pain, and the presence of 'ulcers' in the mouth. The disease began acutely for three days ago. The boy had pneumonia and received antibiotics. Objectively: the mucous membrane of the oral cavity is hyperemic, swollen. A large number of erosions are observed on the mucous membrane of the lips, tongue, and cheeks, which are covered with a yellow-gray fibrinous plaque. The red border of the lips is covered with thick brown crusts. On the area of ​​the elbow joints, there are papules with double-contour color. What diagnosis is the most probable?

Багатоформна ексудативна еритема Multiform exudative erythema

Ібстрий герпетичний стоматит Acute herpetic stomatitis

Синдром Стівенса-Джонсона Stevens-Johnson syndrome

Хронічний рецидивуючий афто- зний стоматит Chronic recurrent aphthous stomatitis

Ібстрий кандидозний стоматит Severe candidal stomatitis

103 / 130
Батьки 3-річної дитини звернулись до лікаря-стоматолога зі скаргами на наявність каріозної порожнини в зубі верхньої щелепи ліворуч. Об’єктивно: на жувальній поверхні 65 зуба каріозна порожнина в межах плащового дентину. Дентин розм’якшений, світлий. Дитина неспокійна, плаче, від препарування категорично відмовляється, кп=2. Який метод лікування карієсу доцільно застосувати в даному випадку? The parents of a 3-year-old child turned to a dentist with complaints about the presence of a carious cavity in the tooth of the upper jaw on the left. Objectively: there is a carious cavity on the chewing surface of tooth 65 within the mantle dentin. The dentin is softened, bright. The child is restless, cries, categorically refuses preparation, kp=2. What method of caries treatment should be used in this case?

Застосування ART-методики Application of ART methodology

Пломбування СІЦ без препарування Sealing of SIC without preparation

- -

Диспансерне спостереження Dispensary observation

Місцеве знеболення та препарування порожнини Local anesthesia and cavity preparation

104 / 130
Хворий 29-ти років через 6 місяців після проведеного лікування виразково-некротичного гінгівіту Венсана з’явився на повторний огляд. Які профілактичні заходи необхідно провести хворому під час прийому? A 29-year-old patient came for a follow-up examination 6 months after the treatment of ulcerative-necrotic gingivitis of Vincent. What preventive measures should be taken by the patient during the reception ?

Зняття зубних відкладень Removal of dental deposits

Цитологічне дослідження Cytological examination

Рентгенологічне дослідження X-ray examination

Капіляроскопія Capillaroscopy

Міографія Myography

105 / 130
Пацієнту 72-х років 3 дні тому виготовили повний знімний протез на верхню щелепу. Причиною повторного звернення стали скарги на різкий біль у ділянці перехідної складки, який посилюється під час жування. Об’єктивно: у бокових ділянках верхньої щелепи слизова оболонка перехідної складки гіперемована, при пальпації болісна. Які подальші дії лікаря? 3 days ago, a 72-year-old patient had a complete removable prosthesis made on the upper jaw. The reason for the repeated visit was complaints of sharp pain in the area of ​​the transitional fold, which worsens during chewing. Objectively: in the lateral areas of the upper jaw, the mucous membrane of the transitional fold is hyperemic, painful upon palpation. What are the doctor's next actions?

Провести корекцію країв базису знімного протезу Correct the edges of the base of the removable prosthesis

Провести корекцію жувальної поверхні штучних зубів Correct chewing surface of artificial teeth

Провести перебазування протезу клінічним методом Rebase prosthesis by clinical method

Провести перебазування протезу лабораторним методом Rebase prosthesis by laboratory method

Виготовити новий повний знімний протез Make a new complete removable prosthesis

106 / 130
На етапі здачі повного знімного протеза на верхню щелепу хворому 64-х років лікар-ортопед визначив наявність кульок повітря в товщі базису протеза. Яка технологічна помилка призвела до виникнення даного недоліки? At the stage of handing over a complete removable prosthesis for the upper jaw of a 64-year-old patient, an orthopedic doctor determined the presence of air bubbles in the thickness of the base of the prosthesis. What technological error led to the occurrence of this disadvantages?

Різке підвищення температури під час полімеризації пластмасового базису A sharp increase in temperature during the polymerization of the plastic base

Значний тиск при пресуванні пластмаси Significant pressure when pressing plastic

Порушення співвідношення мономеру і полімеру при замішуванні пластмасового тіста Violation of the ratio of monomer and polymer when kneading plastic dough

Використання пластмаси із закінченим терміном придатності Using expired plastic

Формування пластмаси у резинопо- дібній стадії Formation of plastic in the rubbery stage

107 / 130
Пацієнту 35-ти років планується виготовлення металокерамічної коронки на 36 зуб. Висота кукси зуба після препарування 5 мм. Конусність 25 градусів. Уступ сформовано на рівні з яснами. Який наслідок такого препарування? A 35-year-old patient is scheduled to make a metal-ceramic crown for the 36th tooth. The height of the stump of the tooth after preparation is 5 mm. The taper is 25 degrees. The ledge is formed at the level of the gums. What the consequence of such preparation?

Погіршення фіксації коронки Deterioration of crown fixation

Утруднене накладання коронки Difficult crowning

Зниження жувальної ефективності Decrease in chewing efficiency

Неестетичний вигляд коронки Unsightly appearance of the crown

Травма пародонта Periodontal injury

108 / 130
Жінка 44-х років звернулась зі скаргами на осиплість голосу, висипи на СОПЕ При огляді на слизовій оболонці присінка порожнини рота та ретромолярного простору виявлені ерозії розміром 4x5 мм на незмі- неному тлі. Симптом Нікольського позитивний. При повторному відвідуванні у цитограмі з осередку ураження виявлені клітини Тцанка. Вкажіть найбільш імовірний діагноз: A 44-year-old woman complained of hoarseness of voice, rashes on SOPE. Upon examination of the mucous membrane of the oral cavity and retromolar space, erosions measuring 4x5 mm were found on the - no background. Nikolsky's symptom is positive. Ttsanka cells were detected in the cytogram from the lesion site at a repeat visit. Specify the most likely diagnosis:

Пухирчатка Vebulosis

Синдром Бехчета Behcet syndrome

Гсріїстичний стоматит Hsriistic stomatitis

Синдром Стівенса-Джонсона Stevens-Johnson Syndrome

Червоний вовчак Lupus erythematosus

109 / 130
Хворий 37-ми років звернувся до лікаря зі скаргами на наявність болючої виразки на слизовій оболонці порожнини рота, яка ускладнює приймання їжі. Об’єктивно: на слизовій оболонці м’якого піднебіння виявлена болюча виразка з підритими м’якими краями, діаметром 0,5 см. Дно виразки вкрите сіро-жовтим на-льотом. При цитологічному дослідженні виявлені клітини Пирогова- Лангханса. Консультацію якого спеціаліста необхідно призначити в першу чергу? A 37-year-old patient turned to the doctor with complaints about the presence of a painful ulcer on the mucous membrane of the oral cavity, which makes it difficult to eat. Objectively: on the mucous membrane of 'on which palate is a painful ulcer with undercut soft edges, 0.5 cm in diameter. The bottom of the ulcer is covered with a gray-yellow coating. Cytological examination revealed Pirogov-Langhans cells. Which specialist should be consulted first?

Фтизіатра Phthysiatrist

Дерматолога Dermatologist

Ійматолога Imatologist

Ендокринолога Endocrinologist

Інфекціоніста Infectious

110 / 130
Хвора 35-ти років звернулась зі скаргами на зміну кольору 27 зуба. Раніше зуб лікували з приводу ускладненого карієсу, пломба випала 6 місяців тому. Об’єктивно: на жувальній поверхні 27 зуба каріозна порожнина, яка сполучається з порожниною зуба, при ревізії кореневих каналів - залишки кореневої пломби. Перкусія 27 зуба безболісна, змін на слизовій оболонці в проекції верхівок коренів не виявлено. Встановлено попередній діагноз: хронічний фіброзний періо- донтит 27 зуба. Які рентгенологічні зміни підтвердять діагноз? A 35-year-old patient complained about the discoloration of tooth 27. Previously, the tooth was treated for complicated caries, the filling fell out 6 months ago. Objectively: on the chewing surface of tooth 27 has a carious cavity that connects with the cavity of the tooth, during the revision of the root canals - the remains of a root filling. Percussion of tooth 27 is painless, no changes were detected on the mucous membrane in the projection of the root tips. A preliminary diagnosis was established: chronic fibrous periodontitis of tooth 27. What X-ray changes will confirm the diagnosis?

Періодонтальна щілина нерівномірно розширена The periodontal gap is unevenly widened

Вогнище деструкції кісткової тканини від 7 до 10 мм Focus of destruction of bone tissue from 7 to 10 mm

В ділянці верхівки кореня вогнище деструкції кісткової тканини, що нагадує язики полум’я In the area of ​​the top of the root, there is a focus of destruction of bone tissue, resembling tongues of flame

Невелике просвітлення в ділянці апексу в діаметрі до 5 мм круглястої або овальної форми A small lightening in the area of ​​the apex with a diameter of up to 5 mm and a round or oval shape

Періодонтальна щілина має вигляд рівномірної світлої смужки The periodontal gap has the appearance of a uniform light strip

111 / 130
До ортодонта звернувся пацієнт 20-ти років зі скаргами на естетичний недолік. Був встановлений попередній діагноз: дистальний прикус. Яку пробу доцільно провести для визначення клінічного різновиду дистального прикусу? A 20-year-old patient approached an orthodontist with complaints of an aesthetic defect. A preliminary diagnosis was made: distal bite. What test should be performed to determine the clinical variety of distal bite?

Проба Ешлера-Бітнера Eschler-Bitner test

Проба за Рубіновим Rubinov test

Проба Штанге Stange test

Проба за Ільїною-Маркосян Test according to Ilyina-Markosyan

Проба з ковтком води Test with a sip of water

112 / 130
У ортодонта на лікуванні перебуває 8-річна дитина з приводу абсолютної макродентїї. Лікування проводять за методом Хотца. У чому суть цього методу лікування? An 8-year-old child is being treated by an orthodontist for absolute macrodentia. The treatment is carried out according to the Hotz method. What is the essence of this treatment method?

Серійне послідовне видалення зубів Serial sequential teeth removal

Застосування ефективних методів масажу Application of effective massage methods

Диспансерне спостереження до завершення формування постійного прикусу Dispensary observation until the completion of permanent bite formation

Зменшення розмірів зубів шляхом вибіркової сепарації Reducing the size of teeth by selective separation

Збільшення розмірів зубних рядів Increasing the size of tooth rows

113 / 130
Пацієнт 8-ми років користується знімним пластинковим апаратом на верхню щелепу з петлями Рудольфа. Для лікування якого виду прикусу застосовують цей апарат? An 8-year-old patient uses a removable plate appliance for the upper jaw with Rudolph hinges. What type of bite is this appliance used to treat?

Відкритого Open

Прогнатії Prognathies

Прогенії Progeny

Перехресного Cross

Глибокого Deep

114 / 130
Чоловік 56-ти років скаржиться на сухість і припухлість губ, появу болю, ерозій, кірок на губах. Хворіє декілька років, відзначає таке захворювання у батька. Об’єктивно: губи сухі, гіперемовані, помірно набряклі, при пальпації їх поверхня горбкувата, в зоні Клейна - розширення вустів слинних залоз, з яких виділяється рі-дина у вигляді роси. Встановіть імовірний діагноз: A 56-year-old man complains of dryness and swelling of the lips, the appearance of pain, erosions, crusts on the lips. He has been ill for several years, and notes that his father has this disease. Ob' objectively: the lips are dry, hyperemic, moderately swollen, their surface is bumpy upon palpation, in Klein's zone - enlargement of the mouths of the salivary glands, from which liquid is secreted in the form of dew. Establish a probable diagnosis:

Іландулярний хейліт Ilandular cheilite

Гранулематозний хейліт Мішера Miescher's granulomatous cheilitis

Ексфоліативний хейліт Exfoliative cheilitis

Атонічний хейліт Atonic cheilitis

Екзематозний хейліт Eczematous cheilitis

115 / 130
Хлопець 25-ти років звернувся зі скаргами на кровоточивість і болючість нижньої губи в холодну пору протягом останніх 3-х років. При огляді у хворого виявлена звичка облизувати губи. Об’єктивно: у середній частині червоної облямівки нижньої губи глибокий лінійний дефект розміром 0,2x1,5 см, розташований поперечно, вкритий коричневою кірочкою, кровоточить, болючий при пальпації, краї дефекту розширені, прилегла слизова оболонка застійно гіперемована. Регіонарні лімфовузли без патологічних змін. Встановіть імовірний діагноз: A 25-year-old man complained of bleeding and soreness of the lower lip in the cold season during the last 3 years. During the examination, the patient had a habit of licking his lips. Objectively: in the middle part of the red border of the lower lip, a deep linear defect measuring 0.2x1.5 cm, located transversely, covered with a brown crust, bleeding, painful on palpation, the edges of the defect are widened, the adjacent mucous membrane is congestively hyperemic. Regional lymph nodes without pathological changes Establish a probable diagnosis:

Хронічна тріщина губи Chronic cleft lip

Актинічний хейліт Actinic cheilite

Ексфоліативний хейліт Exfoliative cheilitis

Екзематозний хейліт Eczematous cheilitis

Метеорологічний хейліт Meteorological cheilitis

116 / 130
Хвора 55-ти років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на відчуття стягнутості у роті, висипи на шкірі живота. Під час огляду на слизовій оболонці щік по лінії змикання зубів виявлені білуваті папули, які місцями зливаються одна з одною, утворюючи мереживний малюнок, трохи здіймаються над рівнем слизової оболонки, не знімаються шпателем. Встановіть попередній діагноз: A 55-year-old patient turned to a dentist with complaints of tightness in the mouth, rashes on the skin of the abdomen. During the examination of the mucous membrane of the cheek along the line of closure whitish papules were detected on the teeth, which in places merge with each other, forming a lacy pattern, slightly rise above the level of the mucous membrane, cannot be removed with a spatula. Establish a preliminary diagnosis:

Типова форма червоного плескатого лишаю Typical form of red lichen planus

- -

Хронічний гіперпластичний кандидоз Chronic hyperplastic candidiasis

Проста форма лейкоплакії Simple form of leukoplakia

Ібстрий псевдомембранозний кандидоз Ibsterous pseudomembranous candidiasis

117 / 130
Хвора 31-го року скаржиться на наявність виразки на язиці. Об’єктивно: на бічній поверхні язика ліворуч виразка блюдцеподібної форми 1,5 см в діаметрі, з піднятими краями, з щільним інфільтратом навколо, при пальпації безболісна. Лімфовузли на боці ураження збільшені, щільні, безболісні. Який діагноз найбільш імовірний? A 31-year-old patient complains of an ulcer on the tongue. Objectively: on the lateral surface of the tongue on the left, a saucer-shaped ulcer 1.5 cm in diameter, with raised edges, with a dense infiltrate around, painless on palpation. Lymph nodes on the side of the lesion are enlarged, dense, painless. What is the most likely diagnosis?

Первинний сифіліс Primary syphilis

Декубітальна виразка Decubitus ulcer

Афта Сеттона Afta Setton

Ракова виразка Cancer ulcer

Міліарно-виразковий туберкульоз Miliary-ulcerative tuberculosis

118 / 130
Пацієнтка 42-х років скаржиться на періодичне виникнення ’’виразок” у роті протягом 3-х років. Рецидиви повторюються 3-4 рази на рік. ’’Виразки” загоюються через 7-8 днів. В анамнезі виявляється контакт пацієнтки з побутовою хімією. Об’єктивно: по перехідній складці верхньої щелепи у фронтальній ділянці визначає-ться елемент ураження округлої форми 0,5 см в діаметрі з чіткими рівними краями, вкритий сіруватим нальотом, оточений гіперемованою смужкою, різко болючий при дотику. Встановіть діагноз: A 42-year-old female patient complains of periodic occurrence of 'ulcers' in her mouth for 3 years. Recurrences occur 3-4 times a year. 'Ulcers 'heals after 7-8 days. The patient's anamnesis reveals contact with household chemicals. Objectively: a rounded lesion 0.5 cm in diameter with clear even edges, covered with a grayish coating, is determined in the transitional fold of the upper jaw in the frontal area , surrounded by a hyperemic strip, sharply painful to the touch. Make a diagnosis:

Хронічний рецидивний афтозний стоматит Chronic recurrent aphthous stomatitis

Стоматит Сеттона Setton's stomatitis

Синдром Бехчета Behcet syndrome

Декубітальна виразка Decubitus ulcer

Рецидивуючий герпес Recurrent herpes

119 / 130
Пацієнтка 49-ти років звернулася зі скаргами на кровоточивість ясен та неприємний запах із порожнини рота. Об’єктивно: на дистальній поверхні 24 зуба і на медіальній поверхні 25 зуба пломба, яка має нависаючий край, розташований на міжзубному ясенному сосочку При зондуванні - пародон- тальна кишеня в ділянці 24, 25 зубів з незначними серозними виділеннями. На рентгенограмі: резорбція міжзубної перегородки між 24, 25 зубами. Кісткова тканина альвеолярного від-ростка в інших ділянках не змінена. Встановіть діагноз: A 49-year-old patient complained of bleeding gums and bad breath. Objectively: on the distal surface of tooth 24 and on the medial surface of tooth 25 the filling, which has an overhanging edge, is located on the interdental gingival papilla During probing, there is a periodontal pocket in the area of ​​teeth 24, 25 with slight serous secretions. On the radiograph: resorption of the interdental septum between teeth 24, 25. Bone tissue of the alveolar process in other areas are not changed. Establish a diagnosis:

Локалізований пародонтит Localized periodontitis

Гіпертрофічний гінгівіт Hypertrophic gingivitis

Папіліт Papilit

Катаральний гінгівіт Catarrhal gingivitis

Ібнералізований пародонтит Ibneralized periodontitis

120 / 130
Пацієнт 50-ти років, працівник хімічного виробництва органічних кислот, скаржиться на підвищену чутливість зубів до подразників, відчуття ’’злипання” зубів при їх змиканні. Об’єктивно: коронки фронтальних зубів укорочені на 1/3, емаль матова, сіра, жорстка. Який найбільш імовірний діагноз? A 50-year-old patient, an employee of the chemical production of organic acids, complains of increased sensitivity of the teeth to irritants, a feeling of 'sticking together' of the teeth when closing them. Objectively : the crowns of the front teeth are shortened by 1/3, the enamel is dull, gray, hard. What is the most likely diagnosis?

Кислотний некроз емалі Enamel acid necrosis

Гіперестезія твердих тканин Hyperesthesia of hard tissues

Ерозія твердих тканин Hard tissue erosion

Системний карієс System caries

Патологічне стирання зубів Pathological attrition of teeth

121 / 130
Хворий 30-ти років звернувся до стоматолога зі скаргами на гострий біль впродовж доби в зубі нижньої щелепи справа, що посилюється при змиканні щелеп. Об’єктивно: у 44 зубі глибока каріозна порожнина, що не сполучається з порожниною зуба. Зуб з сіруватим відтінком, перкусія різко болісна. ЕОД- 100 мкА. На рентгенограмі змін у періапікальних тканинах 44 зуба не виявлено. Який найбільш імовірний діагноз? A 30-year-old patient turned to the dentist with complaints of sharp pain in the tooth of the lower jaw on the right for a day, which worsens when closing the jaws. Objectively: at 44 the tooth has a deep carious cavity that does not connect with the tooth cavity. The tooth has a grayish tint, percussion is sharply painful. EOD - 100 μA. No changes in the periapical tissues of tooth 44 were detected on the radiograph. What is the most likely diagnosis?

Ібстрий серозний періодонтит Severe serous periodontitis

Ібстрий гнійний періодонтит Severe purulent periodontitis

Ібстрий обмежений пульпіт Extreme limited pulpitis

Ібстрий дифузний пульпіт Diffuse fibrotic pulpitis

Загострення хронічного періодон- титу Exacerbation of chronic periodontitis

122 / 130
Жінка 35-ти років скаржиться на гострий самовільний біль на верхній щелепі ліворуч, який пульсує, постійно наростає та віддає в скроню. Хворіє 5 добу. На жувальній поверхні 26 зуба велика пломба, слизова оболонка в ділянці зуба гіперемована, набрякла. Перкусія 26 зуба різко болюча. На рентгенограмі змін у періапікальних тканинах 26 зуба немає. Який найбільш імовірний діагноз? A 35-year-old woman complains of acute spontaneous pain in the upper jaw on the left, which pulsates, constantly increases and radiates to the temple. She has been ill for 5 days. On the chewing surface 26 the tooth has a large filling, the mucous membrane in the area of ​​the tooth is hyperemic, swollen. Percussion of tooth 26 is sharply painful. On the radiograph, there are no changes in the periapical tissues of tooth 26. What is the most likely diagnosis?

Ібстрий гнійний періодонтит Suppurative purulent periodontitis

Ібстрий гнійний пульпіт Suppurative purulent pulpitis

Загострення хронічного пульпіту Exacerbation of chronic pulpitis

Загострення хронічного періодон- титу Exacerbation of chronic periodontitis

Ібстрий серозний періодонтит Serous serous periodontitis

123 / 130
Хвора 40-ка років скаржиться на локалізований гострий нападоподі- бний, спонтанний біль на верхній щелепі ліворуч, що триває ЗО хвилин. Проміжки між нападами болю тривають 3 години. Після обстеження був поставлений попередній діагноз: гострий обмежений пульпіт 15 зуба. Який допоміжний метод обстеження може бути використаний для постановки остаточного діагнозу? A 40-year-old patient complains of localized, acute, paroxysmal, spontaneous pain on the upper jaw on the left, lasting 30 minutes. The intervals between pain attacks last 3 hours. After the examination, a preliminary diagnosis was made: acute limited pulpitis of tooth 15. What auxiliary method of examination can be used to make a final diagnosis?

Електроодонтодіагностика Electroodontodiagnostics

Комп’ютерна томографія Computed tomography

Рентгенографія X-ray

Електроміографія Electromyography

Телерентгенографія Telerentgenography

124 / 130
До стоматолога звернулися батьки дівчинки 7-ми років з приводу косметичного недоліку. У дитини нижня щелепа виступає вперед, а ікла нижньої щелепи перекривають ікла верхньої щелепи. Лікарем- ортодонтом зішліфовані горбики тимчасових ікол. Для профілактики якого прикусу це було здійснено? The parents of a 7-year-old girl approached the dentist about a cosmetic defect. The child's lower jaw protrudes forward, and the canines of the lower jaw overlap the canines of the upper jaw. By an orthodontist polished tubercles of temporary canines. To prevent which bite was this done?

Вимушеного прогенічного прикусу Forced progenic bite

Прогнатичного прикусу Prognathic Bite

Відкритого прикусу Open bite

Ілибокого прикусу Any bite

Косого прикусу Slant bite

125 / 130
Батьки 13-річного хлопчика звернулися до лікаря-стоматолога зі скаргами на кровоточивість ясен, гнилісний запах з рота, погане самопочуття, підвищення температури тіла у дитини до 37,8ОС*. Хворіє другий день. В анамнезі - переохолодження. Об’єктивно: ясна гіперемовані, набряклі, ясенні сосочки вкриті брудно- сірим нальотом. Пальпація різко болісна. Зуби вкриті значним шаром м’якого зубного нальоту. Визначте збудника даного захворювання: Parents of a 13-year-old boy turned to a dentist with complaints of bleeding gums, putrid smell from the mouth, poor health, an increase in the child's body temperature to 37.8ºC *. He has been ill for the second day. The anamnesis is hypothermia. Objectively: the gums are hyperemic, swollen, the gingival papillae are covered with a dirty-gray plaque. Palpation is sharply painful. The teeth are covered with a significant layer of soft plaque. Determine the causative agent of this disease:

Фузоспірилярний симбіоз Fusospiral symbiosis

- -

Вірус Еппггейна-Барр Eppghein-Barr virus

Вірус простого герпесу Herpes simplex virus

Дріжджеподібні гриби Yeast-like fungi

126 / 130
Хворому 67-ми років тиждень тому виготовлені повні знімні протези на верхню на нижню щелепи. Повторне звернення до клініки ортопедичної стоматології пов’язане зі скаргами на стукіт зубів під час функції і стомлення жувальних м’язів. Якої помилки припустився лікар? A 67-year-old patient had full removable prostheses made on the upper and lower jaws a week ago. The repeated visit to the orthopedic dentistry clinic is associated with complaints of teeth chattering during functions and fatigue of the masticatory muscles. What mistake did the doctor make?

Завищена міжальвеолярна висота Overestimated interalveolar height

Зафіксована бічна оклюзія Fixed lateral occlusion

Неправильне визначення меж протезів Incorrect definition of prosthesis boundaries

Неправильна постановка зубів Incorrect set of teeth

Зниження міжальвеолярної висоти Reduction of interalveolar height

127 / 130
Пацієнтка 49-ти років звернулася зі скаргами на незручність та біль у ділянці твердого піднебіння під час користування бюгельним протезом. Об’єктивно: в ділянці розташування бюгельного протеза виразковий пролежень слизової оболонки. Найбільш імовірна причина даного ускладнення: A 49-year-old patient complained of discomfort and pain in the area of ​​the hard palate while using a brace prosthesis. Objectively: in the area where the brace prosthesis is located, there is an ulcer mucous membrane. The most likely cause of this complication:

Щільне прилягання дуги до слизової оболонки Dense adhesion of the arch to the mucous membrane

Індивідуальні анатомічні особливості слизової оболонки Individual anatomical features of the mucous membrane

Вживання твердої їжі Eating solid food

Індивідуальні анатомічні особливості твердого піднебіння Individual anatomical features of the hard palate

Постійне користування протезом Constant use of prosthesis

128 / 130
Пацієнт 18-ти років на прийомі у стоматолога скаржиться на наявність множинних проміжків між зубами. Об’єктивно: співвідношення перших молярів за І класом Енгля, треми та діастеми на обох щелепах. На бічних поверхнях язика спостерігаються відбитки зубів, незначна протрузія фронтальної групи зубів, контакти з антагоністами збережені. Яка найбільш імовірна причина виникнення трем та діастем? An 18-year-old patient at the dentist's appointment complains about the presence of multiple gaps between the teeth. Objectively: ratio of first molars according to Engle's I class, three and diastema on both jaws. There are tooth impressions on the lateral surfaces of the tongue, slight protrusion of the frontal group of teeth, contacts with antagonists are preserved. What is the most likely cause of trem and diastema?

Макроглосія Macroglossia

Диспропорція розмірів зубів та щелеп Disproportion of teeth and jaws

Шкідлива звичка прокладання язика між зубами Harmful habit of sticking the tongue between the teeth

- -

Ротове дихання Mouth breathing

129 / 130
У дівчинки 12-ти років в ділянці 46 зуба виникає тривалий біль від гарячої їжі. Об’єктивно: коронка 46 зуба брудно-сірого кольору, глибока каріозна порожнина виповнена розм’якшеним дентином. Є сполучення з пульповою камерою, глибоке зондування болюче. Тепловий подразник викликає біль, який повільно стихає. Перкусія 46 зуба безболісна. Був встановлений діагноз - хронічний гангренозний пульпіт. Який метод лікування доцільно застосувати? A 12-year-old girl has long-term pain from hot food in the area of ​​tooth 46. Objectively: the crown of tooth 46 is dirty gray, the deep carious cavity is filled softened dentin. There is a connection with the pulp chamber, deep probing is painful. A thermal stimulus causes pain that slowly subsides. Percussion of tooth 46 is painless. A diagnosis of chronic gangrenous pulpitis was made. What treatment method should be used?

Вітальну екстирпацію Welcome extirpation

Екстракцію зуба Tooth extraction

Девітальну ампутацію Devital amputation

Вітальну ампутацію Vital amputation

Біологічний метод Biological method

130 / 130
Хлопчик 13-ти років звернувся до лікаря-стоматолога з метою санації. Раніше скаржився на біль в ділянці ’’передніх” зубів верхньої щелепи, який з часом зник. Об’єктивно: в 21 зубі на апроксимальній поверхні глибока каріозна порожнина, що сполучається з порожниною зуба. Зондування, перкусія безболісні. На рент-генограмі в ділянці верхівки 21 зуба вогнище деструкції кісткової тканини з чіткими контурами 0,3 см в діаметрі. Встановіть діагноз: A 13-year-old boy turned to a dentist for the purpose of rehabilitation. Earlier he complained of pain in the area of ​​the 'front' teeth of the upper jaw, which disappeared over time. Objectively: in tooth 21, on the proximal surface, there is a deep carious cavity that communicates with the cavity of the tooth. Probing, percussion are painless. On the x-ray genogram in the area of ​​the apex of tooth 21, there is a focus of bone tissue destruction with clear contours 0.3 cm in diameter. Establish a diagnosis :

Хронічний гранулематозний періодонтит Chronic granulomatous periodontitis

Хронічний фіброзний періодонтит Chronic fibrous periodontitis

Хронічний гранулюючий періодонтит Chronic granulating periodontitis

Загострення хронічного пульпіту Exacerbation of chronic pulpitis

Хронічний гангренозний пульпіт Chronic gangrenous pulpitis