Крок 3 - Медицина 2013 осінь (буклет)

1 / 200
У жінки 50-ти років раптово виник напад серцебиття, що супроводжувався загальною слабкістю. На ЕКГ: ритм правильний, ЧСС- 170/хв., QRS- 0,10 с. Після масажу в ділянці каротидного синуса зменшилась ЧСС до 75/хв. Яке порушення ритму було зареєстроване у хворого? A 50-year-old woman suddenly had a heart attack accompanied by general weakness. On the ECG: the rhythm is correct, heart rate - 170/min., QRS - 0, 10 s. After the massage in the area of ​​the carotid sinus, the heart rate decreased to 75/min. What rhythm disturbance was registered in the patient?

Надшлуночкова пароксизмальна тахікардія Supraventricular paroxysmal tachycardia

Шлуночкова пароксизмальна тахікардія Ventricular paroxysmal tachycardia

Шлуночкова екстрасистолiя Ventricular extrasystole

Надшлуночкова екстрасистолiя Supraventricular extrasystole

Пароксизм миготливої аритмії Paroxysm of atrial fibrillation

2 / 200
Хворого 35-ти років доставлено бригадою швидкої медичної допомоги до приймального відділення стаціонару. Скарги на різкий головний біль, що виник раптово та супроводжується нудотою та блюванням. Об’єктивно: Ps- 60/хв., напружений. АТ- 190/120 мм рт.ст., шкіра гіпере-мована, свідомість сплутана. Позитивні симптоми Керніга, Брудзинського з обох сторін. Ліквор кров’янистий, цитоз 220/3. Який з діагнозів найбільш імовірний? A 35-year-old patient was brought by the emergency medical team to the hospital's reception department. Complaints of a sharp headache that appeared suddenly and was accompanied by nausea and vomiting. Objectively : Ps- 60/min., tense. Blood pressure- 190/120 mm Hg, skin is hyperemic, consciousness is confused. Positive symptoms of Kernig, Brudzinsky on both sides. Cerebrospinal fluid is bloody, cytosis 220/3. Which of diagnoses most likely?

Субарахноїдальний крововилив Subarachnoid hemorrhage

Менінгококовий менінгіт Meningococcal meningitis

Гостра гіпертонічна енцефалопатія Acute hypertensive encephalopathy

Геморагічний інсульт Hemorrhagic stroke

Симпато-адреналовий криз Sympatho-adrenal crisis

3 / 200
Чоловік 28-ми років після ДТП доставлений до хірургічного стаціонару. Попередній діагноз: розрив печінки, внутрішня кровотеча. Для уточнення діагнозу необхідно: A 28-year-old man was taken to a surgical hospital after a road accident. Preliminary diagnosis: rupture of the liver, internal bleeding. To clarify the diagnosis, it is necessary:

Лапароцентез Laparocentesis

Іригоскопія Irigoscopy

Фіброгастродуоденоскопія Fibrogastroduodenoscopy

Колоноскопія Colonoscopy

Оглядова рентгенографія органів черевної порожнини Overview x-ray of abdominal organs

4 / 200
У вагітної 27-ми років з анемією після введення ферум-леку внутрішньовенно з’явилась висипка на шкірі, ядуха, тахікардія і гіпотензія. Який імовірний діагноз? A 27-year-old pregnant woman with anemia developed skin rash, dysentery, tachycardia, and hypotension after intravenous administration of ferrum drug. What is the probable diagnosis?

Анафілактична реакція Anaphylactic reaction

Неврастенічний синдром Neurasthenic syndrome

Гостра дихальна недостатність Acute respiratory failure

Синдром нижньої порожнистої вени Inferior vena cava syndrome

Гостра серцева недостатність Acute heart failure

5 / 200
Реанімаційна бригада швидкої медичної допомоги прибула на виклик до опі-атного наркомана 23-х років. Об’єктивно: свідомість відсутня, ціаноз, брадипное, брадикардія. Що терміново показано хворому? The resuscitation team of emergency medical care arrived on call to a 23-year-old opiate addict. Objectively: unconsciousness, cyanosis, bradypnea, bradycardia. What is urgent shown to the patient?

Штучна вентиляція легень Artificial lung ventilation

Форсований діурез Forced diuresis

Оксигенотерапія через маску Oxygenotherapy through a mask

Призначення налорфіну Nalorphine Prescription

Інфузійна терапія Infusion therapy

6 / 200
Хвора 38-ми років знаходиться на стаціонарному лікуванні з приводу декомпенсованого стенозу воротаря виразкового генезу. Під час повторного введення одногрупної нативної плазми вона раптово відчула дискомфорт, виник страх смерті. Відмічалися блювання, бухикання, різка загальна слабкість, свербіж шкіри, стискаючий біль за грудниною. Який з наведених препаратів треба ввести хворій в першу чергу? A 38-year-old patient is undergoing inpatient treatment for decompensated stenosis of the gatekeeper of ulcer genesis. During repeated administration of monogroup native plasma, she suddenly felt discomfort, fear of death arose. Vomiting, belching, sharp general weakness, skin itching, squeezing pain behind the sternum were noted. Which of the following drugs should be administered to the patient first?

Адреналіну гідрохлорид Adrenaline hydrochloride

Димедрол Diphenhydramine

Кальцію хлорид Calcium chloride

Альбумін Albumin

Глюкоза Glucose

7 / 200
На стаціонарному лікуванні перебуває вагітна жінка 33-х років. Строк вагітності 34 тижні. Впродовж останніх 2-х діб висуває скарги на головний біль, запаморочення, відчуття тяжкості в ділянці потилиці, зорові розлади. Мають місце набряки. АТ- 160/120 мм рт.ст., ЧСС- 88/хв. В сечі: протягом доби зростаюча проте-їнурія до 3,2 г/л. Діурез знижений. Яка найбільш імовірна патологія, яка обумовила цю симптоматику? A 33-year-old pregnant woman is undergoing inpatient treatment. She is 34 weeks pregnant. During the last 2 days, she complains of headache, dizziness, a feeling of heaviness in in the back of the head, visual disturbances. Swelling occurs. Blood pressure - 160/120 mm Hg, heart rate - 88/min. In the urine: increasing proteinuria up to 3.2 g/l during the day. Diuresis is reduced. Which is the most likely the pathology that caused this symptomatology?

Тяжка прееклампсія Severe preeclampsia

Гіпертонічний криз Hypertensive crisis

Прееклампсія середньої тяжкості Preeclampsia of moderate severity

Гостре порушення мозкового кровообігу Acute cerebrovascular accident

Еклампсія Eclampsia

8 / 200
Дівчинка 13-ти років доставлена до лікарні непритомна. Хворіє на цукровий діабет. Отримує вранці 52 ОД інсуліну короткої дії і 32 ОД - пролонгованого. В 13.00 раптово знепритомніла. Шкіра волога. Судоми м’язів рук і ніг. Зіниці нормальної величини. Ps- 86 /хв., ритмічний. АТ-100/60 мм рт.ст. З яких препаратів слід почати лікування хворої? A 13-year-old girl was brought to the hospital unconscious. She has diabetes. She receives 52 units of short-acting insulin and 32 units of long-acting insulin in the morning. At 1:00 p.m., she suddenly fainted. The skin is moist. Cramps of the muscles of the arms and legs. Pupils of normal size. Ps- 86/min., rhythmic. BP-100/60 mm Hg. What drugs should be used to treat the patient?

40% розчин глюкози 40% glucose solution

Преднізолон Prednisone

Інсулін подовженої дії Long-acting insulin

5% розчин глюкози 5% glucose solution

Інсулін короткої дії Short-acting insulin

9 / 200
На тлі ГРВІ вночі у дитини 3-х років з’явилося шумне стридорозне дихання, задишка інспіраторного типу з втягнен-ням грудних і міжреберних проміжків. Кашель грубий, 'гавкаючий', голос оси-плий. У легенях дихання ослаблене. Дитина збуджена і метушиться на руках у матері. Яке ускладнення ГРВІ розвинулося у дитини? On the background of ARVI, a 3-year-old child developed noisy stridorous breathing at night, inspiratory type dyspnea with involvement of the thoracic and intercostal spaces. A rough cough, ' barking', the voice of a wasp-pliy. Breathing is weakened in the lungs. The child is excited and fidgeting in the mother's arms. What complication of ARVI has developed in the child?

Гострий стенозуючий ларинготрахеїт Acute stenosing laryngotracheitis

Гострий фарингіт Acute pharyngitis

Гострий бронхіт Acute bronchitis

Гострий аденоїдит Acute adenoiditis

Гострий епіглотит Acute epiglottitis

10 / 200
Чоловік 46-ти років з iмплантованим електрокардіостимулятором під час ремонту настільної лампи отримав легку травму електрострумом, після чого він впродовж декількох хвилин був непритомний. Об’єктивно: ціаноз шкіри, АТ-60/0 мм рт.ст., ЧСС25 /хв. Найбільш імовірною причиною неефективності кровообігу є : A 46-year-old man with an implanted pacemaker received a slight electric shock during the repair of a table lamp, after which he was unconscious for several minutes. Objectively: cyanosis of the skin , BP-60/0 mm Hg, heart rate 25/min. The most probable cause of inefficiency of blood circulation is :

Атріовентрикулярна блокада Atrioventricular block

Ішемічний інсульт Ischemic stroke

Тромбоемболія легеневої артерії Thromboembolism of the pulmonary artery

Травматичний шок Traumatic shock

Електромеханічна дисоціація Electromechanical dissociation

11 / 200
У хворого 38-ми років, що страждає на виразкову хворобу, з’явилося блювання 'кавовою гущею', слабкість, пітливість, вологість шкіри, зниження артеріального тиску. Лікар запідозрив шлунково-кишкову кровотечу. За допомогою якого дослідження можна встановити джерело кровотечі? A 38-year-old patient suffering from peptic ulcer developed vomiting of 'coffee grounds', weakness, sweating, moist skin, and a drop in blood pressure. The doctor suspected gastrointestinal bleeding. Which test can be used to determine the source of the bleeding?

Езофагодуоденоскопія Esophagoduodenoscopy

Колоноскопія Colonoscopy

Ультразвукове дослідження органів черевної порожнини Ultrasound examination of abdominal organs

Рентгенологічне дослідження ШКТ X-ray examination of the gastrointestinal tract

Ректороманоскопія Rectoromanoscopy

12 / 200
До приймального покою лікарні доставлений чоловік 28-ми років, що страждає на епілепсію. По дорозі на роботу у нього в тролейбусі виник тоніко-клонічний судомний напад. Об’єктивно: напади наступають один за одним з проміжками 10-15 хвилин. Між нападами хворий до тями не приходить, зіниці розширені, фотореакції ослаблені. АТ120/80 мм рт.ст., ЧСС- 82/хв. Який препарат необхідно ввести невідкладно? A 28-year-old man suffering from epilepsy was brought to the hospital's waiting room. On the way to work, he had a tonic-clonic seizure in the trolleybus. About' objectively: attacks occur one after the other with an interval of 10-15 minutes. Between attacks, the patient does not regain consciousness, pupils are dilated, photoreactions are weakened. Blood pressure 120/80 mm Hg, heart rate 82/min. What drug should be administered immediately?

Діазепам Diazepam

Фінлепсін Finlepsin

Дифенін Difenin

Фуросемід Furosemide

Фенобарбітал Phenobarbital

13 / 200
Хворий 55-ти років висловлює скарги на домішку крові у вигляді згустків неправильної форми. При сонографії: у сечовому міхурі по правій бічній стінці наявне додаткове утворення до 1,2х1,1 см. У сечі: питома вага - 1010, реакція кисла, білок 0,13 г/л, лейк.10-15 у п/з., ер.- все п/з. Який метод діагностики дозволить найбільш точно визначити причину даної клінічної картини? A 55-year-old patient complains of blood admixture in the form of irregularly shaped clots. On sonography: an additional formation up to 1.2x1 is present in the bladder on the right side wall ,1 cm. In urine: specific gravity - 1010, acid reaction, protein 0.13 g/l, leuk. of this clinical picture?

Цистоскопія Cystoscopy

Урофлоуметрія Uroflowmetry

Екскреторна урографія Excretory urography

Реносцинтіграфія Renoscintigraphy

Цистографія Cystography

14 / 200
Дитина 6-ти років госпіталізована до дитячого відділення з бронхопневмонією. Страждає на атопічний дерматит. Після внутрішньом’язового введення ампіциліну з’явилися відчуття стиснення у грудях, запаморочення, різка блідість, ціаноз, холодний піт, прискорене шумне дихання. Який із перелічених препаратів слід увести в маніпуляційній негайно? A 6-year-old child was hospitalized in the children's ward with bronchopneumonia. He suffers from atopic dermatitis. After intramuscular administration of ampicillin, chest tightness, dizziness, sharp pallor, cyanosis, cold sweat, accelerated noisy breathing. Which of the listed drugs should be administered in the operating room immediately?

Розчин адреналіну підшкірно Solution of adrenaline subcutaneously

Розчин строфантину внутрішньовенно Strophanthine intravenous solution

Розчин тавегілу внутрішньовенно Tavegil intravenous solution

Розчин еуфіліну внутрішньовенно Euphilin intravenous solution

Розчин преднізолону внутрішньовенно Prednisone intravenous solution

15 / 200
У дівчинки 8-ми років, що страждає на цукровий діабет, діагностовано гіперо-смолярну кому. Глюкоза крові більше 50 ммоль/л, рівні NaCl та бікарбонатів підвищені, осмолярність сироватки крові -380 мосмоль/л. Які головні моменти в лікуванні гіперосмолярної коми? An 8-year-old girl suffering from diabetes was diagnosed with hyperosmolar coma. Blood glucose is more than 50 mmol/l, NaCl and bicarbonate levels are elevated, serum osmolarity -380 mosmol/l. What are the main points in the treatment of hyperosmolar coma?

Внутрішньовенне введення 0,45% розчину NaCl, калію Intravenous administration of 0.45% NaCl solution, potassium

Внутрішньовенне введення гіпертонічного 40% розчину глюкози, калію Intravenous administration of hypertonic 40% solution of glucose, potassium

Внутрішньовенне введення ізотонічного розчину NaCl, калію Intravenous administration of an isotonic solution of NaCl, potassium

Внутрішньовенне введення гідрокарбонату натрію 4% розчину, калію Intravenous administration of sodium bicarbonate 4% solution, potassium

Внутрішньовенне введення 5% розчину глюкози, калію Intravenous administration of 5% glucose solution, potassium

16 / 200
У хворого 35-ти років з інфекційним ендокардитом з ураженням аортального клапану виник інтенсивний біль у попереку, зліва та справа, який був розцінений як інфаркт нирок. Протягом доби у хворого посилились загальна слабкість, апатія, тахікардія, артеріальний тиск знизився до 60/0 мм рт.ст., з’явилися блювання, пронос, холодний липкий піт, олігурія. Чим ускладнився перебіг захворювання? A 35-year-old patient with infective endocarditis with damage to the aortic valve developed intense pain in the lower back, on the left and right, which was regarded as a kidney infarction. During the day in the patient's general weakness, apathy, tachycardia increased, blood pressure decreased to 60/0 mm Hg, vomiting, diarrhea, cold sticky sweat, oliguria appeared. What complicated the course of the disease?

Гостра надниркова недостатність внаслідок крововиливу у наднирники Acute adrenal insufficiency due to adrenal hemorrhage

Гостра ниркова недостатність внаслідок інфаркту нирки Acute renal failure due to renal infarction

Інфаркт мозку Cerebral infarction

Інфаркт селезінки Splenic infarction

Гостра серцева недостатність Acute heart failure

17 / 200
Дівчинка 8-ми місяців перебуває на лікуванні у стаціонарі. Раптово у неї вини- кла зупинка дихання. Розпочато штучне дихання за методом 'рот до рота'. Що є показником правильності технїки проведення штучного дихання? An 8-month-old girl is being treated in a hospital. She suddenly stopped breathing. Mouth-to-mouth artificial respiration was started. What is an indicator of the correctness of the artificial respiration technique?

Екскурсії грудної клітки хворого Excursions of the patient's chest

Зміна забарвлення шкіри Change in skin color

Зменшення проявів гіпоксії Reduction of manifestations of hypoxia

Дихальні шуми при аускультації легень Breath sounds during lung auscultation

Відновлення самостійного дихання Restoration of independent breathing

18 / 200
Чоловік 36-ти років скаржиться на інтенсивний біль у епігастральній ділянці, багаторазове блювання, яке не приносить полегшення, виражену загальну слабкість. Об’єктивно: загальний стан важкий, шкіра та видимі слизові - бліді, з поодинокими фіолетовими плямами. Ps- 100/хв., АТ- 100/60 мм рт.ст. Під час пальпації живота визначається ригідність черевної стінки та різка болючість у епігастральній ділянці на 6 см вище пупка та у лівому реберно-хребетному куті. Пульсація аорти у епігастральній ділянці не визначається. Який найбільш імовірний діагноз? A 36-year-old man complains of intense pain in the epigastric area, repeated vomiting that does not bring relief, marked general weakness. Objectively: the general condition is severe, skin and visible mucous membranes - pale, with single purple spots. Ps- 100/min., BP- 100/60 mm Hg. During palpation of the abdomen, rigidity of the abdominal wall and sharp pain in the epigastric area 6 cm above the navel and in in the left costo-spinal angle. Pulsation of the aorta in the epigastric area is not determined. What is the most likely diagnosis?

Гострий панкреатит Acute pancreatitis

Гострий апендицит Acute appendicitis

Гострий холецистит Acute cholecystitis

Розшаровуюча аневризма аорти Dissecting aortic aneurysm

Перфоративна виразка Perforating ulcer

19 / 200
Різнороб котельні 37-ми років госпіталізований із скаргами на інтенсивний головний біль, запаморочення, зорові галюцинації, шум у вухах, задишку в спокої, біль у грудній клітці, нудоту, значну м’язову слабкість. Стан виник під час гасіння пожежі. Шкіра обличчя малинового кольору, анізокорія. АТ- 80/40 мм рт.ст., Ps- 54/хв., to- 35, 5oC. Ригідність м’язів потилиці. Тонічні судоми м’язів кінцівок. У крові - позитивна проба на карбоксигемоглобін. Який антидот слід застосувати? A 37-year-old boilermaker was hospitalized with complaints of intense headache, dizziness, visual hallucinations, tinnitus, shortness of breath at rest, chest pain, nausea , significant muscle weakness. The condition arose during firefighting. The skin of the face is crimson, anisocoria. BP- 80/40 mm Hg, Ps- 54/min, to- 35, 5oC. Rigidity of the occiput muscles . Tonic spasms of the muscles of the limbs. In the blood - a positive test for carboxyhemoglobin. What antidote should be used?

Хромосмон Chromosmon

Атропіну сульфат Atropine sulfate

Пентацин Pentacin

Дипіроксим Dipiroxime

Унітіол Unithiol

20 / 200
На 4-й день після операції з приводу резекції шлунка за Більрот-1 у хворої 64-х років виникли різка слабкість, сонливість, нудота, судоми, тупий біль у попереку, здуття живота, зменшення діурезу до 200 мл/добу. У крові: ер.- 3,0 • 1012/л, креатинін - 370 мкмоль/л, сечовина - 10,0 ммоль/л. Яке післяопераційне ускладнення розвинулось у хворої? On the 4th day after the operation for gastric resection for Billrot-1, a 64-year-old patient developed sharp weakness, drowsiness, nausea, convulsions, dull pain in the lower back, abdominal distension, decrease in diuresis to 200 ml/day. In the blood: erythritol - 3.0 • 1012/l, creatinine - 370 μmol/l, urea - 10.0 mmol/l. What postoperative complication developed in the patient ?

Гостра ниркова недостатність Acute renal failure

Хронічна ниркова недостатність Chronic renal failure

Синдром Бадда-Кіарі Budd-Chiari Syndrome

Ішемічний інсульт Ischemic stroke

Тромбоз ворітної вени Portal vein thrombosis

21 / 200
Чоловік 56-ти років госпіталізований до кардіологічного відділення зі скаргами на пекучий, стискаючий біль за грудниною, з іррадіацією в ліве плече, що не усувається нітрогліцерином, наростаючу задишку. Об’єктивно: шкіра бліда, Ps-112/хв., ритмічний, слабкого наповнення. АТ- 70/50 мм рт.ст., тони серця глухі. Дихання везикулярне. Живіт м’який, не болючий. ЕКГ: ритм синусовий, зниження вольтажу зубця R, різкий підйом ST над ізолінією та негативний Т у відведеннях I, II, aVL, V1-4. Яке ускладнення виникло? A 56-year-old man was hospitalized in the cardiology department with complaints of burning, squeezing pain behind the sternum, with radiation to the left shoulder, which is not relieved by nitroglycerin, increasing shortness of breath. Objectively: the skin is pale, Ps-112/min., rhythmic, weak filling. BP- 70/50 mm Hg, heart sounds are dull. Breathing is vesicular. Abdomen is soft, not painful. ECG: sinus rhythm, a decrease in the voltage of the R wave, a sharp rise of ST above the isoline and a negative T in leads I, II, aVL, V1-4. What complication occurred?

Кардіогенний шок Cardiogenic shock

Гостра лівошлуночкова недостатність Acute left ventricular failure

Колапс Collapse

Аневризма серця Heart aneurysm

Розрив міжшлуночкової перегородки Rupture of the interventricular septum

22 / 200
Жінка 55-ти років впродовж 5 років страждає на стенокардію напруги. Відмічає задишку, раптовий інтенсивний пекучий біль за грудниною, що триває 2,5 години. На ЕКГ: ритм синусовий, правильний, ЧСС- 100/хв, у V3-5 сегмент ST на 8 мм вище ізолінії. Тони серця послаблені. АТ- 100/60 мм рт.ст. Які заходи невідкладної допомоги слід вжити першочергово? A 55-year-old woman has been suffering from angina pectoris for 5 years. She notes shortness of breath, sudden intense burning pain behind the sternum lasting 2.5 hours. On the ECG: the rhythm is sinus, regular, heart rate - 100/min, in V3-5 the ST segment is 8 mm above the isoline. Heart sounds are weakened. BP - 100/60 mm Hg. What emergency measures should be taken as a priority?

Тромболітична терапія Thrombolytic therapy

Електрокардіостимуляція Electronic cardiostimulation

Інфузія гепарину Heparin infusion

Інфузія допаміну Dopamine infusion

Інгаляція кисню Oxygen inhalation

23 / 200
У лікарні перебуває дівчина 20-ти років, яка прооперована з приводу дифузного токсичного зобу III ст. Після операції у неї виникли скарги на серцебиття, пітливість, почуття страху, пронос. Шкіра волога, гаряча на дотик, to- 40oC. Набряки відсутні. Ps160 /хв., напружений, аритмічний, миготлива аритмія. АТ- 170/60 мм рт.ст. Тони серця звучні. Яке ускладнення розвинулось у хворої? A 20-year-old girl is in the hospital, who was operated on for a diffuse toxic goiter of the III stage. After the operation, she complained of palpitations, sweating, a feeling of fear, diarrhea. The skin is moist, hot to the touch, to- 40oC. There is no edema. Ps160/min., strained, arrhythmic, pulsatile arrhythmia. BP- 170/60 mm Hg. Heart sounds are sonorous. What complication developed in the patient?

Тиреотоксичний криз Thyrotoxic crisis

Гіпертонічний криз Hypertensive crisis

Гостра респіраторна вірусна інфекція Acute respiratory viral infection

Гіпотиреоїдна кома Hypothyroid coma

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

24 / 200
З перших годин життя у новонародженого відзначено задишку і ціаноз. Ліва половина грудної клітки відстає в акті дихання, міжреберні проміжки розширені. Живіт човноподібної форми, м’який. На рентгенограмі: множинні просвітлення у лівій плевральній порожнині у вигля- ді 'коміркової сітки'. Який діагноз найбільш імовірний? From the first hours of life, the newborn has shortness of breath and cyanosis. The left half of the chest lags behind in the act of breathing, the intercostal spaces are widened. The abdomen is boat-shaped, soft. On x-ray: multiple translucencies in the left pleural cavity in the appearance of a 'cellular grid'. What is the most likely diagnosis?

Вроджена діафрагмальна грижа Congenital diaphragmatic hernia

Вроджена лобарна емфізема Congenital lobar emphysema

Ателектаз легені Atelectasis of the lung

Вроджена напружена кіста легені Congenital tense lung cyst

Спонтанний пневмоторакс Spontaneous pneumothorax

25 / 200
У хворої 67-ми років, що знаходиться на лікуванні з приводу загострення хронічного тромбофлебіту глибоких вен правої гомілки, раптово з’явилася різка слабкість у лівій половині грудної клітки, задишка до 40/хв., кашель, загальна слабкість. На ЕКГ: ритм синусовий, відхилення електричної вісі серця вправо, неповна блокада правої ніжки пучка Гіса. Який попередній діагноз? A 67-year-old patient, who is being treated for an exacerbation of chronic thrombophlebitis of the deep veins of the right leg, suddenly developed a sharp weakness in the left half of the chest, shortness of breath up to 40/min., cough, general weakness. On the ECG: sinus rhythm, deviation of the electrical axis of the heart to the right, incomplete blockade of the right leg of the bundle of His. What is the previous diagnosis?

Тромбоемболія легеневої артерії Thromboembolism of the pulmonary artery

Гострий інфаркт міокарда Acute myocardial infarction

Закритий пневмоторакс Closed pneumothorax

Гостра плевропневмонія Acute pleuropneumonia

Лівобічна міжреберна невралгія Left sided intercostal neuralgia

26 / 200
Чоловіку 48-ми років проведена екскреторна урографія. Через 10 хвилин після внутрішньовенного введення контрастної речовини стан хворого різко погіршився. Непритомний. АТ- 50/20 мм рт.ст., Ps- 120/хв., ритмічний. В анамнезі - медикаментозна алергія. З метою лікування необхідно ввести: A 48-year-old man underwent excretory urography. 10 minutes after the intravenous administration of a contrast agent, the patient's condition deteriorated sharply. He is unconscious. Blood pressure - 50/20 mm Hg ., Ps- 120/min., rhythmic. In the anamnesis - drug allergy. For the purpose of treatment, it is necessary to enter:

Адреналін внутрішньовенно, швидка інфузія кристалоїдів Adrenaline IV, rapid infusion of crystalloids

Внутрішньом’язово димедрол, преднізолон Intramuscular diphenhydramine, prednisolone

Внутрішньовенно преднізолон, інфузія кристалоїдів Intravenous prednisolone, crystalloid infusion

Внутрішньовенно еуфілін Intravenous euphilin

Адреналін підшкірно, димедрол внутрішньовенно Adrenaline subcutaneously, diphenhydramine intravenously

27 / 200
Лікар працював в осередку в складі групи щодо ліквідації наслідків аварії на хімічно небезпечному об’єкті. Індивідуальні засоби захисту не використовував. Незабаром погіршився зір, з’явилися головний біль, запаморочення, ядуха. Евакуйований до лікарні. Скаржиться на загальну слабкість, задуху. Об’єктивно: слизові ціанотичні, періодичні фібриляр-ні посіпування м’язів обличчя. Дихання утруднене, поверхневе. З боку серцевосудинної системи - виражена тахікардія, артеріальний тиск підвищений. Активність холінестерази крові пригнічена на 70%. Ураження отруйними речовинами (ОР) якої групи найбільш імовірне? The doctor worked in a cell as a part of a group dealing with the liquidation of the consequences of an accident at a chemically hazardous facility. He did not use personal protective equipment. Soon his vision deteriorated, headaches appeared , dizziness, nausea. Evacuated to the hospital. He complains of general weakness, shortness of breath. Objectively: mucous cyanotic, periodic fibrillar twitching of the facial muscles. Breathing is difficult, shallow. From the cardiovascular system - marked tachycardia, blood pressure is increased. The activity of blood cholinesterase is suppressed by 70%. Which group is most likely to be affected by toxic substances (OR)?

ОР нервово-паралітичної дії OR of nerve-paralytic action

ОР задушливої дії OR of suffocating action

ОР подразливої дії OR of irritable action

ОР шкірно-резорбтивної дії OR of skin resorptive action

ОР загальноотруйної дії Generally toxic OR

28 / 200
Студент 19-ти років звернувся по медичну допомогу до приймального відділення міської лікарні зі скаргами на нудоту, неодноразове блювання, діарею. З анамнезу відомо, що одну добу тому назад з’їв тістечко з білковим кремом. Об’єктивно: АТ- 90/60 мм рт.ст., Ps112 /хв. Тургор шкіри знижений, діурез 600 мл на добу. Якими будуть лабораторні показники? A 19-year-old student sought medical help at the reception department of a city hospital with complaints of nausea, repeated vomiting, diarrhea. From the anamnesis it is known that one day ago ate a cake with protein cream. Objectively: blood pressure - 90/60 mm Hg, Ps112/min. Skin turgor is reduced, diuresis 600 ml per day. What will the laboratory parameters be?

Поліцитемія Polycythemia

Агранулоцитоз Agranulocytosis

Гіперглікемія Hyperglycemia

Тромбоцитопенія Thrombocytopenia

Анемія Anemia

29 / 200
У дівчинки 9-ти місяців з тетрадою Фалло виник напад збудження, задишки, ціанозу з епізодичною втратою свідомості. Об’єктивно: спостерігається центральний ціаноз, над легенями - пуериль-не дихання, перкуторно - розміри серця в межах норми. Аускультативно - грубий систолічний шум у другому міжребір’ї зліва від груднини, печінка виступає з-під ребра на 2 см. Яким має бути першочерговий крок лікаря поряд з проведенням оксигенотерапії? A 9-month-old girl with tetrad of Fallot had an attack of excitement, shortness of breath, cyanosis with episodic loss of consciousness. Objectively: central cyanosis is observed, puerile over the lungs - no breathing, percussion - heart size within normal range. Auscultation - rough systolic noise in the second intercostal space to the left of the sternum, the liver protrudes from under the rib by 2 cm. What should be the first step of the doctor along with oxygen therapy?

Призначення морфіну Morpine Prescription

Призначення дигоксину Digoxin Prescription

Призначення адреналіну Adrenaline Prescription

Призначення сальбутамолу Prescription of salbutamol

Призначення гідрокарбонату натрію Purpose of sodium bicarbonate

30 / 200
Чоловіка 40-ка років доставлено до приймального відділення. Відзначається запах алкоголю з рота, відкривання очей та мовні відповіді відсутні, нецілеспрямо-ваний рух на біль. Об’єктивно: дихання часте (>40/хв), поверхневе, АТ- 90/40 мм рт.ст., Ps- 112/хв. Що треба зробити в першу чергу? A 40-year-old man was brought to the reception department. The smell of alcohol from the mouth is noted, there are no eye opening and speech responses, non-targeted movement due to pain. Objectively : breathing is frequent (>40/min), shallow, BP - 90/40 mm Hg, Ps - 112/min. What should be done first of all?

Інтубація трахеї Tracheal intubation

Зондове промивання шлунка Gastric tube lavage

Позаниркові методи детоксикації (гемодіаліз, гемосорбція) Extrarenal detoxification methods (hemodialysis, hemosorption)

Форсований діурез Forced diuresis

Внутрішньовенно бемегрід Intravenous bemegrid

31 / 200
Під час ГРВІ у дівчинки 3-х років з проявами лімфатикогіпопластичної аномалії конституції розвинулася паралітична форма колапсу (тахікардія, ниткоподібний пульс, зниження систолічного і діастолічного артеріального тиску). Яку невідкладну допомогу необхідно надати дитині? During SARS, a 3-year-old girl with manifestations of a lymphatic hypoplastic anomaly of the constitution developed a paralytic form of collapse (tachycardia, threadlike pulse, decrease in systolic and diastolic blood pressure). What Is it necessary to provide emergency help to the child?

Внутрішньовенно ввести 3% розчин преднізолону в дозі 2 мг/кг маси Intravenously introduce a 3% solution of prednisolone at a dose of 2 mg/kg of weight

Внутрішньом’язово 1% розчин мезато-ну в дозі 0,1 мл/рік життя Intramuscular 1% solution of mezaton in a dose of 0.1 ml/year of life

Підшкірно ввести кордіамін в дозі 0,1 мл/рік життя Inject cordiamine subcutaneously at a dose of 0.1 ml/year of life

Підшкірно ввести 10% розчин кофеїну в дозі 0,1 мл/рік життя Inject 10% caffeine solution subcutaneously at a dose of 0.1 ml/year of life

Покласти дитину горизонтально з припіднятими ногами Put the child horizontally with the legs raised

32 / 200
У новонародженої дитини діагностовано клініку атрезії стравоходу. Назвіть найбільш вірне положення хворого з атрезією стравоходу з нижньою трахео-стравохідною норицею під час транспортування: A newborn child was diagnosed with esophageal atresia clinic. Name the most accurate position of a patient with esophageal atresia with a lower tracheoesophageal fistula during transportation:

Вертикальне Vertical

З припіднятим тазовим кінцем With raised pelvic end

На правому боці On the right side

Горизонтальне Horizontal

Положення не має значення The position does not matter

33 / 200
Дитина 5-ти років захворіла гостро to-39oC, з’явився кашель, нежить, кон’юнктивіт, світлобоязнь, млявість. Впродовж 3-х днів катаральні явища посилювались. Вранці на 4-й день температура знизилась. На обличчі, шиї та верхній частині тулуба з’явився макулопапульозний висип, розташований на незміненій шкірі. Який найбільш імовірний діагноз? A 5-year-old child became acutely ill at -39oC, cough, runny nose, conjunctivitis, photophobia, lethargy appeared. For 3 days, catarrhal symptoms worsened. On the morning of the 4th day, the temperature decreased. A maculopapular rash appeared on the face, neck and upper body, located on unchanged skin. What is the most likely diagnosis?

Кір Measles

Краснуха Krasnukha

Менінгококцемія Meningococcemia

Псевдотуберкульоз Pseudotuberculosis

Ентеровірусна екзантема Enterovirus exanthema

34 / 200
Ветеринар 47-ми років працює на тваринницькій фермі. Доставлений до приймального відділення зі скаргами на зміну кольору сечі, зменшення діурезу, підвищення температури тіла до 39oC, біль у м’язах. Хворіє протягом 5-ти днів: раптово підвищилася температура тіла, з’явився сильний біль у литках, головний біль. Потім - висипка на шкірі, крововиливи у склери, червоний колір сечі. Ps- 56/хв., АТ- 90/60 мм рт.ст. У сечі: білок 0,99 г/л, ер.- 25-30 у полі зору, циліндри гіаліно-ві - 8-10 у полі зору. Сечовина крові 20, 5 ммоль/л. Який діагноз найбільш імовірний? A 47-year-old veterinarian works on a livestock farm. He was brought to the reception department with complaints of a change in the color of urine, a decrease in diuresis, an increase in body temperature to 39oC, pain in the m 'yazakh. He has been sick for 5 days: the body temperature suddenly rose, severe pain in the calves appeared, a headache. Then - a rash on the skin, hemorrhages in the sclera, red color of the urine. Ps - 56/min., BP - 90 /60 mm Hg. In urine: protein 0.99 g/l, ER - 25-30 in the field of vision, hyaline cylinders - 8-10 in the field of vision. Blood urea 20.5 mmol/l. What the most likely diagnosis?

Лептоспіроз Leptospirosis

Гострий гломерулонефрит Acute glomerulonephritis

Сечокам’яна хвороба Urolithiasis

Рак сечового міхура Bladder Cancer

Геморагічний васкуліт Hemorrhagic vasculitis

35 / 200
Яка найбільш раціональна методика евакуації сечі з сечового міхура при гострій затримці сечовипускання внаслідок гострого паренхіматозного простатиту? What is the most rational method of evacuating urine from the bladder in acute urinary retention due to acute parenchymal prostatitis?

Надлонна капілярна пункція сечового міхура Suprapalm capillary puncture of the bladder

Катетеризація сечового міхура металевим катетером Catheterization of the urinary bladder with a metal catheter

Троакарна цистостомія Trocar cystostomy

Епіцистостомія Epicystostomy

Катетеризація сечового міхура еластичним катетером Catheterization of the urinary bladder with an elastic catheter

36 / 200
Пацієнт 45-ти років поступив до приймального відділення психлікарні. Зловживає алкоголем 15 років, неодноразово лікувався. Останній запій тривав 2 місяці. Вже 3 дні не вживав алкоголю, став збудженим, непосидючим, вночі не спав. Об’єктивно: шкірні покриви вологі, гіперемія обличчя, виражений тремор, оглядається, під ліжком бачить 'щурів та павуків', намагається їх спіймати. Дезорієнтований у місці та часі. Який найбільш імовірний діагноз? A 45-year-old patient was admitted to the reception department of a psychiatric hospital. He has been abusing alcohol for 15 years, he has been treated several times. The last binge lasted 2 months. He has not consumed alcohol for 3 days, he became excited, restless, did not sleep at night. Objectively: wet skin, facial hyperemia, pronounced tremors, looks around, sees 'rats and spiders' under the bed, tries to catch them. Disoriented in place and time. What is the most likely diagnosis?

Алкогольний делірій Alcoholic delirium

Епілепсія Epilepsy

Депресія Depression

Манія Mania

Ускладнення після грипу Complications after the flu

37 / 200
Хворого 75-ти років доставлено до приймального відділення лікарні зі скаргами на інтенсивний біль у попереку, відсутність сечі впродовж доби. Об’єктивно: АТ- 170/90 мм рт.ст., притуплення перку-торного звуку в надлобковій ділянці. Металевим катетером виведено 750 мл сечі. У сечі: сліди білку, лейк.-10-12 у п/з, ер.- 35 у п/з. Вміст сечовини у крові 7,8 ммоль/л, креатиніну 0,11 ммоль/л. Назвіть причину відсутності сечі: A 75-year-old patient was brought to the reception department of the hospital with complaints of intense pain in the lower back, absence of urine during the day. Objectively: BP- 170/90 mm mercury, dulling of percussive sound in the suprapubic area. 750 ml of urine was removed with a metal catheter. In the urine: traces of protein, leuk.-10-12 in p/z, er.- 35 in p/z. Urea content in blood 7.8 mmol/l, creatinine 0.11 mmol/l. Name the reason for the absence of urine:

Гостра затримка сечі внаслідок обструкції сечівника Acute urinary retention due to ureteral obstruction

Сечокам’яна хвороба Urolithiasis

Гострий гломерулонефрит Acute glomerulonephritis

Гостра ниркова недостатність Acute renal failure

Хронічна ниркова недостатність Chronic renal failure

38 / 200
Чоловік 42-х років тривалий час хворіє на епілепсію. Вранці виникли часті великі судомні напади, в перервах між якими він залишався непритомним. На доторкання і больові подразники не реагує. Зіниці вузькі, реакція на світло квола. Тонус м’язів знижений. Наявні ознаки порушення дихання. З яких заходів необхідно розпочати надання невідкладної допомоги? A 42-year-old man has been suffering from epilepsy for a long time. In the morning, he had frequent large convulsive attacks, in between which he remained unconscious. He does not respond to touch and painful stimuli Pupils are narrow, the reaction to light is weak. Muscle tone is reduced. There are signs of respiratory failure. What measures should be taken to provide emergency care?

Відновлення прохідності дихальних шляхів Restoration of airway patency

Проведення протисудомної терапії Conducting anticonvulsant therapy

Проведення люмбальної пункції Lumbar puncture

Проведення дегідратаційної терапії Carrying out dehydration therapy

Попередження травматизації голови Head injury prevention

39 / 200
Потерпілого 35-ти років доставлено до приймального відділення без свідомості. Брав участь у ліквідації аварії на хімічному виробництві, пов’язаному з гало-генованими вуглеводнями. Об’єктивно: зіниці розширені, на світло не реагують, дихання Кусмауля, ригідність м’язів потилиці та кінцівок, позитивні рефлекси Ба-бінського, Гордона, Жуковського. Різко виражена жовтяниця, петехіальна висипка. Температура тіла 37,6oC. Що зумовило розвиток вказаного стану в хворого? The 35-year-old victim was brought to the reception department unconscious. He participated in the liquidation of an accident at a chemical plant related to halogenated hydrocarbons. Objectively : pupils are dilated, do not react to light, Kussmaul breathing, stiffness of the muscles of the back of the head and limbs, positive reflexes of Babinsky, Gordon, Zhukovsky. Severe jaundice, petechial rash. Body temperature 37.6oC. What caused the development of the indicated condition in the patient ?

Гостра печінкова недостатність Acute liver failure

Геморагічна лихоманка Hemorrhagic fever

Гостра ниркова недостатність Acute renal failure

Гостра надниркова недостатність Acute adrenal insufficiency

Гостре порушення мозкового кровообігу Acute cerebrovascular accident

40 / 200
У дитини 14-ти років на 3-й тиждень захворювання на черевний тиф з’явилися слабкість, блідість, похолодання і ціаноз кінцівок, рідкі випорожнення чорного кольору. Об’єктивно: АТ- 70/30 мм рт.ст., Ps- 140/хв. Живіт м’який, болючий під час пальпації, метеоризм. Про що можна думати? In the 3rd week of typhoid fever, a 14-year-old child developed weakness, pallor, coldness and cyanosis of the extremities, black loose stools. About objectively: blood pressure - 70/30 mm Hg, Ps - 140/min. The abdomen is soft, painful during palpation, flatulence. What can you think about?

Кишкова кровотеча Intestinal bleeding

Кишкова непрохідність Intestinal obstruction

Гострий апендицит Acute appendicitis

Перфорація кишки Intestinal perforation

Рецидив захворювання Disease recurrence

41 / 200
Після прийому жирної їжі у жінки 52-х років виникли скарги на біль у правому підребер’ї, нудоту, блювання. З анамнезу відомо, що подібний напад вже не вперше. Об’єктивно: живіт напружений, різко болючий в правому підребер’ї. Підозрюється гострий холецистит. Яка лікувальна тактика? After eating fatty food, a 52-year-old woman complained of pain in the right hypochondrium, nausea, vomiting. From the anamnesis, it is known that such an attack no longer for the first time. Objectively: the abdomen is tense, sharply painful in the right hypochondrium. Acute cholecystitis is suspected. What are the treatment tactics?

Термінова госпіталізація до хірургічного стаціонару Urgent hospitalization in a surgical hospital

Амбулаторне спостереження до наступного нападу болю Outpatient observation until the next pain attack

Термінова госпіталізація до терапевтичного стаціонару Urgent hospitalization in a therapeutic hospital

Лікування в домашніх умовах Treatment at home

Направити хвору на прийом до хірурга поліклініки Send the patient to the clinic surgeon

42 / 200
Хворого 38-ми років доставлено до приймального покою урологічної лікарні зі скаргами на затримку сечопуску, яка триває більше 12 годин. Хворий неспокійний, вказує на різкий біль у попереку і над лобком. В анамнезі - СКХ, напередодні тряска їзда на мотоциклі. Які лікувальні заходи необхідно здійснити в першу чергу? A 38-year-old patient was brought to the reception room of a urological hospital with complaints of urinary retention lasting more than 12 hours. The patient is restless, indicates sharp pain in the lower back and above the pubis. In the anamnesis - SCH, the day before riding a motorcycle was shaky. What medical measures should be carried out in the first place?

Катетеризація сечового міхура м’яким катетером, при неефективності - епіцистотомія Catheterization of the urinary bladder with a soft catheter, if ineffective - epicystotomy

Дати сечогінні препарати Give diuretics

Ввести спазмолітики Enter antispasmodics

Провести катетеризацію сечового міхура Perform bladder catheterization

Дати заспокійливі препарати Give sedatives

43 / 200
Вантажник 36-ти років був притиснутий бортом автомобіля до стіни у ділянці грудної клітки. Скарги на загальну слабкість, задишку, біль і відчуття тяжкості в грудній клітці на боці ураження. Об’єктивно: блідість шкіри, тахікардія, пульс слабкого наповнення, артеріальний тиск знижений, симптоми недостатності дихання. Вкажіть обсяг первинної лікарської допомоги: A 36-year-old truck driver was pressed by the side of the car against the wall in the chest area. Complaints of general weakness, shortness of breath, pain and a feeling of heaviness in the chest on the affected side . Objectively: pallor of the skin, tachycardia, weak pulse, decreased blood pressure, symptoms of respiratory failure. Specify the amount of primary medical care:

Напівсидяче положення, анальгетики, інгаляція кисню Semi-sitting position, analgesics, oxygen inhalation

Катетеризація центральної вени, інфу-зійна терапія Central venous catheterization, infusion therapy

Серцеві глікозиди, дихальні аналептики Cardiac glycosides, respiratory analeptics

Негайна госпіталізація до травматологічного відділення Immediate hospitalization in the trauma department

Плевральна пункція у VII міжребір’ї Pleural puncture in the VII intercostal space

44 / 200
Під час ДТП юнак 16-ти років отримав травму. Свідомість була відсутня впродовж 2 хвилин. Після цього скарги на головний біль, запаморочення, нудоту, блювання. Не пам’ятає, що було під час ДТП. Брадикардія. Гіпотензія. Шкіра бліда. Анізокорія. Сухожильні рефлекси дещо знижені. Який найбільш імовірний діагноз? During a road accident, a 16-year-old boy was injured. He lost consciousness for 2 minutes. After that, he complained of headache, dizziness, nausea, vomiting. I don't remember 'remembers what happened during the car accident. Bradycardia. Hypotension. Pale skin. Anisocoria. Tendon reflexes are slightly reduced. What is the most likely diagnosis?

Струс головного мозку Concussion

Крововилив в головний мозок Hemorrhage in the brain

Забій головного мозку Brain stroke

Внутрішня кровотеча Internal bleeding

Закритий перелом черепа Closed skull fracture

45 / 200
У породіллі 20-ти років ранній післяпологовий період ускладнився масивною гіпотонічною кровотечею. На фоні проведення інтенсивної терапії гострої крововтрати, клінічно і лабораторно діагностований ДВЗ-синдром II стадії. Який з нижче перерахованих препаратів доцільно використати з метою лікування коагу-лопатії? In a 20-year-old woman in labor, the early postpartum period was complicated by massive hypotonic bleeding. Against the background of intensive therapy for acute blood loss, stage II CVD syndrome was clinically and laboratory diagnosed. What which of the drugs listed below should be used for the treatment of coagulopathy?

Свіжозаморожена плазма Fresh-frozen plasma

Еритроцитарна маса Erythrocyte mass

Суха плазма Dry plasma

Нативна плазма Native plasma

Антистафілококова плазма Antistaphylococcal plasma

46 / 200
У чоловіка 53-х років, хворого на цукровий діабет II типу, розвинулась кома. Глікемія - 36 ммоль/л, калій - 4,4 ммоль/л, натрій - 160 ммоль/л, рН крові -7,24, стандартний бікарбонат - 20 ммоль/л, зсув буферних основ - 4 ммоль/л, сечовина -16 ммоль/л. Який найбільш імовірний діагноз? A 53-year-old man with type II diabetes developed a coma. Glycemia - 36 mmol/l, potassium - 4.4 mmol/l, sodium - 160 mmol/l, blood pH -7.24, standard bicarbonate - 20 mmol/l, buffer base shift - 4 mmol/l, urea -16 mmol/l. What is the most likely diagnosis?

Гіперосмолярна кома Hyperosmolar coma

Дiабетичний кетоацидоз Diabetic ketoacidosis

Гiперлактацидемiчна кома Hyperlactacidemic coma

Гiпоглiкемiчна кома Hypoglycemic coma

Гостра серцева недостатність Acute heart failure

47 / 200
В терапевтичному відділєнні знаходиться хвора 74-х років з приводу гострої пневмонії. В анамнезі перенесена тотальна резекція щитоподібної залози. На 2 тиждень перебування стан хворої різко погіршав: наросли симптоми сонливості, адинамії, загальмованості, потьмарення свідомості. Об’єктивно: свідомість затьмарена, шкіра суха, холодна, набрякла, з ділянками лущення; обличчя набрякле, амімічне. Зниження сухожилко-вих рефлексів, дихання поверхневе, тони серця глухі, ритмічні, АТ-115/95 мм рт.ст., Ps- 50/хв. Глікемія 5,6 ммоль/л., температура тіла 35,6oC. Який найбільш імовірний діагноз? A 74-year-old patient is in the therapeutic department with acute pneumonia. She has a history of total resection of the thyroid gland. During the 2nd week of her stay, the patient's condition worsened sharply: symptoms increased drowsiness, adynamia, slowness, dimming of consciousness. Objectively: consciousness is dimmed, the skin is dry, cold, swollen, with areas of peeling; the face is swollen, amemic. Decreased tendon reflexes, shallow breathing, heart tones are dull, rhythmic, AT-115 /95 mm Hg, Ps- 50/min. Glycemia 5.6 mmol/l, body temperature 35.6oC. What is the most likely diagnosis?

Гіпотиреоїдна кома Hypothyroid coma

Гіперосмолярна кома Hyperosmolar coma

Уремічна кома Uremic coma

Мозкова кома Cerebral Coma

Ішемічний інсульт Ischemic stroke

48 / 200
У дівчини 23-х років раптово з’явились набряки шкіри і підшкірної клітковини в ділянці обличчя. Шкіра на обличчі спочатку була ціанотична, потім зблідла. Незначний свербіж. Об’єктивно: на шкірі тулуба поодинокі пухирчасті, сверблячі висипання. Голос сиплий, сухий надсадний кашель. В ділянці живота незначна болючість. В анамнезі аналогічні стани різного ступеню інтенсивності, які самовільно щезали. Який найбільш імовірний діагноз? A 23-year-old girl suddenly developed swelling of the skin and subcutaneous tissue in the area of ​​the face. The skin on the face was cyanotic at first, then turned pale. Slight itching. About 'objectively: isolated bubbly, itchy rashes on the skin of the body. The voice is hoarse, dry cough. There is slight pain in the abdomen. There are similar conditions of varying intensity in the anamnesis, which disappeared spontaneously. What is the most likely diagnosis?

Набряк Квінке Quincke edema

Бронхіальна астма Bronchial asthma

Синдром Мішера Mischer syndrome

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Гострий живіт Acute stomach

49 / 200
Чоловік 40-ка років скаржиться на нудоту, 'кинджальний'біль у епігастрії, слабкість. Блювання та випорожнень сьогодні не було. Об’єктивно: шкіра волога, холодна, бліда. Серцеві тони ослаблені, з частотою 120/хв, ритмічні. АТ-85/50 мм рт.ст. Живіт болючий, напружений під час пальпації. Першочерговим діагностичним заходом є: A 40-year-old man complains of nausea, stabbing pain in the epigastrium, weakness. There was no vomiting or bowel movements today. Objectively: the skin is moist, cold , pale. Heart tones are weakened, with a frequency of 120/min, rhythmic. Blood pressure-85/50 mm Hg. The abdomen is painful, tense during palpation. The primary diagnostic measure is:

Зняття електрокардіограми Taking an electrocardiogram

Визначення гемоглобіну, гематокриту Determination of hemoglobin, hematocrit

Проведення фіброгастродуоденоскопії Fibrogastroduodenoscopy

Визначення вмісту цукру в крові Determination of blood sugar

Проведення пальцевого дослідження прямої кишки Rectal digital examination

50 / 200
У хлопчика 9-ти років скарги на загальну слабкість, підвищення температури до 37,8oC, висипання на шкірі. Об’єктивно: на шкірі еритема, набряк, множинні бульозні елементи. В анамнезі контакт з рослинами після дощу. Яке лікування необхідно призначити? A 9-year-old boy complains of general weakness, an increase in temperature up to 37.8oC, rash on the skin. Objectively: the skin has erythema, swelling, multiple bullous elements. History of contact with plants after rain. What treatment should be prescribed?

Глюкокортикоїди Glucocorticoids

Сечогінні Diuretics

Антибіотики Antibiotics

Антигістамінні Antihistamines

Ентеросорбенти Enterosorbents

51 / 200
До приймального відділення лікарні швидкої медичної допомоги доставлено хвору 26-ти років з приводу гострої ниркової недостатності. У приймальному покої виникла зупинка серця. Яке метаболічне порушення є найбільш імовірною причиною цього? A 26-year-old patient with acute kidney failure was brought to the emergency department of the hospital. Cardiac arrest occurred in the waiting room. What metabolic disorder is the most likely cause this?

Гіперкаліємія Hyperkalemia

Уремія Uremia

Гіпокаліємія Hypokalemia

Ацидоз Acidosis

Гіперфосфатемія Hyperphosphatemia

52 / 200
Після трьох нападів еклампсії у пологовий будинок доставлена вагітна 22-х років без свідомості. Термін вагітності 32 тижні. Об’єктивно: стан дуже тяжкий, АТ- 180/120 мм рт.ст., анурія. Серцебиття плоду глухе, 142/хв. Шийка матки сформована, канал шийки матки закритий. Тактика ведення вагітної? After three attacks of eclampsia, a 22-year-old pregnant woman was brought to the maternity hospital unconscious. The gestation period is 32 weeks. Objectively: the condition is very serious, AT-180/ 120 mm Hg, anuria. The fetal heartbeat is deaf, 142/min. The cervix is ​​formed, the cervical canal is closed. Tactics of managing a pregnant woman?

Розродження шляхом кесаревого розтину в екстреному порядку Emergency cesarean delivery

Передопераційна підготовка з ШВЛ протягом декількох годин, потім оперативне розродження Preoperative preparation with ventilator for several hours, then operative delivery

Створення глюкозо-вітаміно-гормонально-кальцієвого фону у сукупності з комплексною інтенсивною терапією Creation of a glucose-vitamin-hormonal-calcium background in combination with complex intensive therapy

Комплексна терапія гестозу протягом доби, потім розродження Complex therapy of gestosis during the day, then delivery

Інтенсивна терапія протягом декількох годин, потім кесарів розтин Intensive therapy for several hours, then cesarean section

53 / 200
Дівчинка 11-ти років скаржиться на спрагу, часті сечовиділення, блювання, нудоту. Об’єктивно: шкіра жовтувата, АТ- 150/90 мм рт.ст. У сечі: питома вага -1002, білок - сліди. У крові: ер.- 2, 5 • 1012/л, Hb- 85 г/л, креатинін - 335 мкмоль/л, сечовина - 11,5 ммоль/л, глюкоза - 3,5 ммоль/л; АсАТ- 0,5 мкмоль/л, АлАТ- 0,3 ммоль/л. Який найбільш імовірний діагноз? An 11-year-old girl complains of thirst, frequent urination, vomiting, nausea. Objectively: the skin is yellowish, blood pressure - 150/90 mm Hg. In urine: specific gravity - 1002, protein - traces. In blood: er. - 2.5 • 1012/l, Hb - 85 g/l, creatinine - 335 μmol/l, urea - 11.5 mmol/l, glucose - 3.5 mmol/l; AsAT - 0.5 μmol/l, AlAT - 0.3 mmol/l. What is the most likely diagnosis?

Хронічна ниркова недостатність Chronic renal failure

Гострий пієлонефрит Acute pyelonephritis

Гострий гломерулонефрит Acute glomerulonephritis

Хронічний шєлонефрит Chronic cheelonephritis

Гостра ниркова недостатшсть Acute renal failure

54 / 200
Мати дитини 10-ти місяців, що постійно вигодовувалась коров’ячим молоком, звернулася зі скаргами на виражений систолічний шум на верхівці серця та акро-ціаноз у дитини. Сонографічно вади серця не виявлено. У крові: Hb- 38 г/л, КП-0,7 Якою буде першочергова терапія? The mother of a 10-month-old child who was constantly fed cow's milk complained of a pronounced systolic murmur at the apex of the heart and acrocyanosis in the child. Sonographically no heart defects were detected. In the blood: Hb- 38 g/l, KP-0.7 What will be the primary therapy?

Трансфузія еритроцитарної маси Transfusion of erythrocyte mass

Введення рекормону Recormon input

Ентеральне введення препаратів заліза Enteral administration of iron preparations

Серцеві глікозиди по швидкій схемі насичення Cardiac glycosides according to the fast saturation scheme

Трансфузія цільної крові Whole blood transfusion

55 / 200
Чоловік 68-ми років з гострим коронарним синдромом раптово знепритомнів. Черговим лікарем при огляді хворого констатовано відсутність пульсації на a.carotis та тонів серця; зіниці вузькі, рідке поверхневе дихання. З чого в даному випадку необхідно починати реанімаційні заходи? A 68-year-old man with an acute coronary syndrome suddenly fainted. During the patient's examination, the doctor on duty found the absence of pulsation on the a. carotid artery and heart sounds; the pupils were narrow, the surface fluid was thin breathing. What should resuscitation measures be started in this case?

Удар кулаком в нижню третину груднини A punch to the lower third of the sternum

Інтубація та проведення ШВЛ Intubation and ventilation

В/в введення атропіну IV administration of atropine

Імплантація штучного водія ритму Implantation of an artificial pacemaker

В/в введення адреналіну IV administration of epinephrine

56 / 200
Дитина 13-ти років, яка впродовж 3-х років хворіє на цукровий діабет, доставлена у відділення інтенсивної терапії. Після перенесеного грипу протягом 2-х тижнів з’явилися спрага, поліурія, втрата ваги. Поступово збільшувалася слабкість, з’явилася сонливість. Під час госпіталізації цукор крові - 20 ммоль/л, цукор сечі - 4%, кетонові тіла в сечі ++++. Діагностовано діабетичну (гіперглікемічну кетоацидотичну) прекому. Розпочата регідратаційна терапія ізотонічним розчином хлориду натрію. Яка початкова доза інсуліну має бути призначена? A 13-year-old child, who has been suffering from diabetes for 3 years, was taken to the intensive care unit. After having the flu for 2 weeks with thirst, polyuria, weight loss appeared. Weakness gradually increased, drowsiness appeared. During hospitalization, blood sugar - 20 mmol/l, urine sugar - 4%, ketone bodies in the urine ++++. Diabetic (hyperglycemic ketoacidotic) precoma was diagnosed . Rehydration therapy with an isotonic sodium chloride solution has been started. What initial dose of insulin should be prescribed?

0,05-0,1 ОД/кг/годину 0.05-0.1 U/kg/hour

1-1,5 ОД/кг/добу 1-1.5 units/kg/day

1 ОД/кг/годину 1 UT/kg/hour

0,5-1,0 ОД/годину 0.5-1.0 units/hour

0,5 ОД/кг/годину 0.5 U/kg/hour

57 / 200
Хлопчик 6-ти років щеплений з порушенням графіку вакцинації. Хворів на ангіну з помірними плівчастими нальотами. Через 2 тижні почав поперхуватися під час їжі. Рідка їжа виливається через ніс, голос став гугнявий. Який діагноз найбільш імовірний? A 6-year-old boy was vaccinated with a violation of the vaccination schedule. He had tonsillitis with moderate membranous plaques. After 2 weeks, he began to cough while eating. Liquid food comes out of the nose , the voice became hoarse. What is the most likely diagnosis?

Дифтерія Diphtheria

Паратонзиліт Paratonsillitis

Ботулізм Botulism

Ентеровірусна інфекція Enterovirus infection

Поліомієліт Polio

58 / 200
Хвора 46-ти років, що хворіє на цукровий діабет протягом 20-ти років, потрапила до хірургічного відділення зі скаргами на біль у животі, нудоту, блювання. Об’єктивно: загальний стан тяжкий, свідомість сплутана, тахікардія, гіпертензія, дихання Кусмауля, гіперглікемія, ацето-нурія. Хворій має бути проведене термінове оперативне втручання з приводу перфоративної виразки шлунка. Яку особливість слід врахувати анестезіологу? A 46-year-old patient who has been suffering from diabetes for 20 years was admitted to the surgical department with complaints of abdominal pain, nausea, and vomiting. About 'objectively: the general condition is severe, consciousness is confused, tachycardia, hypertension, Kussmaul's breathing, hyperglycemia, acetonuria. The patient should undergo urgent surgical intervention for a perforated stomach ulcer. What feature should the anesthesiologist take into account?

Ендокринна відповідь на гіпоглікемію знижується при анестезії Endocrine response to hypoglycemia is reduced during anesthesia

II типу завжди необхідно периопера-тивне введення інсуліну Type II always requires perioperative administration of insulin

Дози препаратів для премедикації треба знижувати Doses of drugs for premedication should be reduced

^-блокатори не роблять анестезію більш небезпечною ^-blockers do not make anesthesia more dangerous

Асистолія зустрічається не частіше, ніж у пацієнтів, що не страждають на діабет Asystole occurs no more often than in non-diabetic patients

59 / 200
У хворої 52-х років, що надійшла із клінікою шоку, діагностовано дифузний зоб з явищами гіпертиреозу. Яке саме небезпечне ускладнення тиреотоксичного кризу? A 52-year-old patient who came with a shock clinic was diagnosed with a diffuse goiter with symptoms of hyperthyroidism. What is the most dangerous complication of a thyrotoxic crisis?

Гостра серцево-судинна недостатність Acute cardiovascular failure

Анемічний криз Anemic crisis

Гостра печінкова недостатність Acute liver failure

Геморагії Hemorrhages

Гостре порушення мозкового кровообігу Acute cerebrovascular accident

60 / 200
Студентка 18-ти років захворіла 2 доби тому гостро з підвищення температури тіла до 37, 5 °C. Скарги на погіршення апетиту та важкість у правому підребер’ї. Місяць тому була в контакті з хворими на вірусний гепатит 2 days ago, an 18-year-old female student became acutely ill with an increase in body temperature to 37.5 °C. Complaints of loss of appetite and heaviness in the right hypochondrium. A month ago, she was in contact with patients with viral hepatitis

Аланінамінотрансфераза, тимолова проба 6- Загальний білірубін та його фракції Alanine aminotransferase, thymol test 6- Total bilirubin and its fractions

Об’єктивно: жовтяниці немає, печінка збільшена на 2 см. Сеча темна. Які біохімічні показники необхідно визначити для підтвердження безжовтяничної форми гепатиту? Objectively: there is no jaundice, the liver is enlarged by 2 cm. The urine is dark. What biochemical indicators should be determined to confirm the non-icteric form of hepatitis?

Електроліти K та Na K and Na electrolytes

Холестерин Cholesterol

Кисла та лужна фосфатази Acid and alkaline phosphatases

61 / 200
Жінка 28-ми років в ургентному порядку надійшла до гінекологічного стаціонару зі скаргами на сильні кров’яні ви- ділення з піхви, біль внизу живота переймоподібного характеру. Пацієнтка перебувала на о6ліку в жіночій консультації з приводу вагітності строком 11 тижнів. Вищевказані симптоми виникли після психоемоціонального напруження вдома. Який діагноз можна виставити? A 28-year-old woman urgently came to the gynecological hospital with complaints of heavy bleeding from the vagina, pain in the lower abdomen of a cramp-like nature. The patient was on the record in a women's consultation regarding pregnancy for 11 weeks. The above-mentioned symptoms occurred after psycho-emotional stress at home. What diagnosis can be made?

Розпочатий викидень Started miscarriage

Позаматкова вагітність Ectopic pregnancy

Апоплексія яєчника Ovarian apoplexy

Перекрут кісти яєчника Ovarian cyst torsion

Гострий цистит Acute cystitis

62 / 200
У хлопчика 4-х років протягом останніх 2-х діб спостерігались млявість, зниження апетиту, нудота. Випорожнення водянисті 5-6 разів на добу, без патологічних домішок. Маса тіла знижена на 4%. Який метод регідратаційної терапії слід призначити? For the last 2 days, a 4-year-old boy has experienced lethargy, decreased appetite, and nausea. Watery stools 5-6 times a day, without pathological impurities. Body weight is reduced by 4%. What method of rehydration therapy should be prescribed?

Оральний Oral

Внутрішньокістковий крапельний Intraosseous drip

Підшкірний крапельний Subcutaneous drip

Внутрішньовенний струминний Intravenous jet

Внутрішньовенний крапельний Intravenous drip

63 / 200
Дитині 6-ти років, оперованій з приводу розлитого перитоніту, у процесі забезпечення анестезіологічного засобу, проводиться штучна вентиляція легень у режимі помірної гіпервентиляції. На яких цифрах необхідно підтримувати рівень pC02 у КЛС-грамі? A 6-year-old child operated on for spilled peritonitis, in the process of providing an anesthetic agent, artificial lung ventilation is performed in the mode of moderate hyperventilation. At what numbers should the level be maintained pC02 in KLS-gram?

30-35 мм рт.ст. 30-35 mm Hg

20-25 мм рт.ст. 20-25 mm Hg

35-40 мм рт.ст. 35-40 mm Hg

40-45 мм рт.ст. 40-45 mm Hg

50-55 мм рт.ст. 50-55 mm Hg

64 / 200
Хлопчик 6-ти років, який впродовж року хворіє на цукровий діабет, у важкому стані госпіталізований до стаціонару. Важкість стану обумовлена розвитком гіперглікемічної коми. Яку дозу інсуліну необхідно ввести в першу годину надання невідкладної допомоги? A 6-year-old boy who has been suffering from diabetes for a year is hospitalized in a serious condition. The severity of the condition is due to the development of a hyperglycemic coma. What dose of insulin should be administered in the first hour of emergency care?

0,1 ОД/кг 0.1 U/kg

0,25 ОД/кг 0.25 units/kg

0,2 ОД/кг 0.2 U/kg

0,5 ОД/кг 0.5 units/kg

1,0 ОД/кг 1.0 U/kg

65 / 200
Пацієнтка 33-х років скаржиться на періодичне раптове підвищення артеріального тиску до 280/180 мм рт.ст., що супроводжується пітливістю, тремтінням всього тіла, почуттям страху смерті. Після гіпертонічного кризу спостерігається поліурія, різка слабкість. У періодах між кризами артеріальний тиск 120/80 мм рт.ст. Які додаткові дослідження потрібно провести для встановлення діагнозу? A 33-year-old female patient complains of a periodic sudden increase in blood pressure up to 280/180 mm Hg, which is accompanied by sweating, trembling of the whole body, a feeling of fear of death . After a hypertensive crisis, there is polyuria, sharp weakness. In the periods between crises, the blood pressure is 120/80 mm Hg. What additional studies need to be conducted to establish a diagnosis?

Дослідження вмісту катехоламінів крові та сечі (бажано під час, або одразу ж після кризи) Study of blood and urine catecholamine content (preferably during or immediately after a crisis)

Дослідження вмісту АКТГ та кортизо-лу Study of ACTH and cortisol content

Дослідження вмісту трийодтироніну та тироксину Triiodothyronine and thyroxine content research

Дослідження осмолярності крові Blood osmolarity study

Дослідження вмісту ацетону в сечі Research of acetone content in urine

66 / 200
Фельдшер селищного ФАПу за 3 доби зареєстрував 6 випадків захворювання на холеру. Як показали епідеміологічні обстеження і лабораторні дослідження, джерелом ураження холерою була питна вода. При проведенні профілактичних заходів які контингенти населення підлягають першочерговому лабораторному обстеженню? The paramedic of the village FAP registered 6 cases of cholera in 3 days. As shown by epidemiological examinations and laboratory studies, the source of cholera was drinking water. During the implementation of preventive measures which population contingents are subject to priority laboratory examination?

З дисфункцією шлунково-кишкового тракту With gastrointestinal tract dysfunction

Доросле населення Adult population

Ті, хто спілкувався з хворими Those who communicated with the sick

Ті, хто вживав сиру воду Those who used raw water

Дитяче населення Child population

67 / 200
У спекотну погоду юнак 14-ти років відпочивав на пляжі. Через 6 годин вдома поскаржився на загальну слабкість, головний біль, запаморочення, нудоту й блювання. Об’єктивно: гіперемія шкіри обличчя та голови, одутлість обличчя. Шкірні покриви вологі. ЧД- 19/хв., АТ-125/80 мм рт.ст., ЧСС=Р8=104/хв. Який найбільш імовірний діагноз? In hot weather, a 14-year-old boy rested on the beach. After 6 hours at home, he complained of general weakness, headache, dizziness, nausea and vomiting. Objectively : hyperemia of the skin of the face and head, puffiness of the face. The skin is moist. BH-19/min., BP-125/80 mm Hg, HR=P8=104/min. What is the most likely diagnosis?

Сонячний удар Sunstroke

Тепловий удар легкого ступеня Mild heat stroke

Тепловий удар середнього ступеня Moderate heat stroke

Тепловий удар важкого ступеня Severe heat stroke

Нейроциркуляторна дистонія Neurocirculatory dystonia

68 / 200
Хворий 45-ти років прооперований з приводу дифузного токсичного зобу. Через місяць у нього почалися періодичні судомні скорочення м’язів кінцівок, оніміння обличчя. З боку внутрішніх органів та в ділянці шиї - без особливостей. У крові: НЬ-112 г/л, лейк.- 4,8 ■ 109 /л, ШЗЕ-10 мм/год, калій - 4,2 ммоль/л, кальцій -1,9 ммоль/л, глюкоза - 4,1 ммоль/л. Що слід застосувати для усунення нападу судом? A 45-year-old patient was operated on for diffuse toxic goiter. A month later, he began to have periodic convulsive contractions of the muscles of the limbs, numbness of the face. From the internal organs and in the neck area - without features. In the blood: Hb-112 g/l, leuk.- 4.8 ■ 109 /l, SZE-10 mm/h, potassium - 4.2 mmol/l, calcium -1.9 mmol /l, glucose - 4.1 mmol/l. What should be used to eliminate a seizure?

Кальцію хлорид в/в Calcium chloride IV

Діазепам в/в або в/м Diazepam IV or IM

Ніфедипін сублінгвально Nifedipine sublingual

Поляризуюча суміш в/в Polarizing IV mixture

Магнію сульфат в/в Magnesium sulfate IV

69 / 200
Хвора 46-ти років скаржиться на появу протягом двох тижнів випорожнень кров’ю більш за 12 разів на добу, болю в животі, суглобах; болючі висипки у поро- жнині рота та нижніх кінцівках, набряк колінних та гомілковостопних суглобів, слабкість, підвищення температури тіла понад 39oC, втрату ваги тіла. Який метод обстеження є найбільш інформативним? A 46-year-old patient complains of the occurrence of bloody bowel movements more than 12 times a day, pain in the abdomen, joints; painful rashes in the pores mouth and lower limbs, swelling of knee and ankle joints, weakness, increase in body temperature above 39oC, loss of body weight. Which examination method is the most informative?

Ендоскопічне дослідження Endoscopy examination

Рентгенологічне дослідження кишечнику X-ray examination of intestines

Рентгенографія суглобів X-ray of joints

Загальний аналіз крові General blood test

Біопсія кишечнику та шкіри Intestinal and skin biopsy

70 / 200
Жінка 23-х років звернулась до лікаря зі скаргами на незначні кров’янисті виділення з піхви протягом доби, болі в низу живота. Остання нормальна менструація 2 місяці тому. Об’єктивно загальний стан не порушений. Живіт при пальпації м’який, болючий в нижніх відділах. Виділення кров’янисті незначні. Яке додаткове обстеження є доцільним? A 23-year-old woman consulted a doctor with complaints of minor vaginal bleeding during the day, pain in the lower abdomen. The last normal menstruation was 2 months ago. Objectively, the general condition is not disturbed. The abdomen is soft on palpation, painful in the lower parts. Blood discharge is insignificant. What additional examination is appropriate?

Ультразвукове обстеження Ultrasound examination

Пункція заднього склепіння піхви Puncture of the posterior vault of the vagina

Рентгенологічне обстеження X-ray examination

Імунологічний тест на вагітність Immunological pregnancy test

Лапароскопічне обстеження Laparoscopic examination

71 / 200
Чоловіка 39-ти років доставлено до лікарні з ножовим пораненням у живіт. Об’єктивно: шкіра звичайного кольору, Ps- 112/хв., ритмічний, АТ-120/90 мм рт.ст. На передній черевній стінці рана 1,5х2,5 см в правому підребер’ї. Живіт при пальпації помірно болючий в ділянці рани, перистальтика вислуховується, симптомів подразнення очеревини немає. Яка подальша тактика? A 39-year-old man was brought to the hospital with a stab wound to the abdomen. Objectively: normal-colored skin, Ps- 112/min., rhythmic, BP- 120/90 mm Hg. There is a 1.5x2.5 cm wound in the right hypochondrium on the front abdominal wall. The abdomen is moderately painful on palpation in the area of ​​the wound, peristalsis is heard, there are no symptoms of peritoneal irritation. What are the next tactics?

Ревізія та первинна хірургічна обробка рани Revision and primary surgical treatment of the wound

Діагностична лапаротомія Diagnostic laparotomy

Лапароцентез Laparocentesis

Оглядова рентгенографія органів черевної порожнини Overview x-ray of abdominal organs

Лапароскопія Laparoscopy

72 / 200
До хлопчика 7-ми років викликана бригада швидкої допомоги. Свідомість та дихання відсутні, пульс на сонній артерії та артеріальний тиск не визначаються, зіниці широкі, на світло не реагують. Після звільнення дихальних шляхів, проведення штучного дихання і відновлення циркуляції крові першочергово слід провести інфузію розчину: An ambulance was called to a 7-year-old boy. He is unconscious and breathing, the pulse on the carotid artery and blood pressure are not determined, the pupils are wide, they do not react to light After releasing the airways, carrying out artificial respiration and restoring blood circulation, the first priority should be infusion of the solution:

Адреналіну гідрохлориду Adrenaline Hydrochloride

Атропіну сульфату Atropine sulfate

Кальцію хлориду Calcium chloride

Натрію гідрокарбонату Sodium bicarbonate

Глюкози Glucose

73 / 200
Хворий 48-ми років надійшов до стаціонару із клінікою печінкової недостатно- сті. При огляді виявлено незначні неврологічні зрушення. Втрата ваги незначна. Наявний асцит легко піддається лікуванню. У крові: білірубін в сироватці крові - 3,0 мг/%, рівень альбуміну - 3,2 мг/%, протромбіновий індекс - 75%. До якої групи печінково-клітинної недостатності можна віднести дані зрушення згідно з класифікацією печінкової дисфункції за Чайлд-П’ю? A 48-year-old patient was admitted to a hospital with a liver failure clinic. Examination revealed minor neurological changes. Weight loss is minor. Existing ascites is easily treatable. In blood: bilirubin in blood serum - 3.0 mg/%, albumin level - 3.2 mg/%, prothrombin index - 75%. To which group of hepatocellular insufficiency can these shifts be attributed according to the classification of liver dysfunction according to Child-P 'Yu?

2 2

1 б 1 b

1 а 1 a

3 3

1 1

74 / 200
Чоловік 38-ми років, мисливець, захворів гостро: з’явились різкі болі в правій пахвинній ділянці, які призвели до вимушеного положення руки, температура 39, 5oC. На наступний день викликав дільничного лікаря, який поставив діагноз лімфаденіт і машиною швидкої допомоги направив хворого до чергового хірургічного стаціонару. Хірург при огляді виявив дерев’янистої щільності конгломерат лімфатичних вузлів та багряно-синюшний колір шкіри над ним. Який найбільш імовірний діагноз? A 38-year-old man, a hunter, became acutely ill: sharp pains appeared in the right groin area, which led to a forced hand position, temperature 39.5oC. The next day, he called the district doctor, who made a diagnosis of lymphadenitis and sent the patient by ambulance to the next surgical hospital. During the examination, the surgeon found a woody density conglomerate of lymph nodes and a purplish-bluish color of the skin above it. What is the most likely diagnosis?

Чума, бубонна форма Plague, bubonic form

Гнійний лімфаденіт Suppurative lymphadenitis

Тромбоз стегнової артерії Femoral artery thrombosis

Туляремія, бубонна форма Tularemia, bubonic form

Сепсис, гнійний лімфаденіт Sepsis, purulent lymphadenitis

75 / 200
Дитину 11-ти місяців на 3-й день хвороби госпіталізовано до інфекційного стаціонару з підвищенням температури тіла до 38oC, багаторазовим блюванням і частими водянистими випорожненнями. Маса тіла знижена на 6%. Який метод регідра-тації треба призначити? On the 3rd day of illness, an 11-month-old child was hospitalized in an infectious disease hospital with an increase in body temperature to 38oC, repeated vomiting and frequent watery stools. Body weight decreased by 6%. What method of rehydration should be prescribed?

Внутрішньовенний крапельний Intravenous drip

Оральна регідратація Oral rehydration

Введення рідини ендогастрально Endogastric liquid administration

Внутрішньовенний струминний Intravenous jet

Введення рідини підшкірно крапельно Subcutaneous drip

76 / 200
У дівчинки 5-ти років, на фоні нормальної температури тіла, періодично спостерігаються напади клоніко-тонічних судом, які супроводжуються хриплим диханням, мимовільним сечовиділенням, дефекацією, прикушуванням язика, втратою свідомості. Який діагноз найбільш імовірний? A 5-year-old girl, against the background of a normal body temperature, periodically has attacks of clonic-tonic convulsions, which are accompanied by hoarse breathing, involuntary urination, defecation, tongue biting , loss of consciousness. What is the most likely diagnosis?

Епілепсія Epilepsy

Спазмофілія Spasmophilia

Енцефаліт Encephalitis

Менінгіт Meningitis

Пухлина мозку Brain tumor

77 / 200
На місці ДТП лікар ШМД оглядає дівчинку 12-ти років. Виявлено ознаки порушеної перфузії: мармуровість шкірних покривів, уповільнена перфузія нігтьових лож, ціаноз носо-губного трикутника, ЧСС- 140/хв, систолічний тиск 40 мм рт.ст. Який метод є оптимальним для корекції гемодинамічних розладів? At the scene of the accident, a medical examiner examines a 12-year-old girl. Signs of impaired perfusion are revealed: marbling of the skin, slowed perfusion of the nail beds, cyanosis of the nasolabial triangle, heart rate - 140/min, systolic pressure 40 mm Hg. Which method is optimal for correcting hemodynamic disorders?

Ефузія сольових розчинів Effusion of salt solutions

Призначення атропіну Prescription of atropine

Призначення спазмолітичних препаратів Prescription of antispasmodic drugs

Синхронізована кардіоверсія Synchronized cardioversion

ефузія добутаміну dobutamine effusion

78 / 200
У вагітної 26-ти років другі пологи закінчилися народженням дитини в гіпоксії тяжкого ступеня. У пологовій залі проведені реанімаційні заходи і дитина заін-тубована та взята на штучну вентиляцію легень. Де краще проводити лікування цієї дитині? A 26-year-old pregnant woman's second delivery ended with the birth of a child in severe hypoxia. In the delivery room, resuscitation measures were carried out and the child was intubated and put on artificial ventilation Where is the best place to treat this child?

У відділенні реанімації спеціалізованої дитячої лікарні In the intensive care unit of a specialized children's hospital

У відділенні новонароджених In the neonatal unit

У хірургічному відділенні In the surgical department

У нейрохірургічному відділенні In the neurosurgery department

У неврологічному відділенні In the neurology department

79 / 200
У дитини 5-ти років після вживання апельсинів виникла кропив’янка у важкій формі. Яку невідкладну терапію необхідно провести у першу чергу? A 5-year-old child developed severe urticaria after eating oranges. What emergency therapy should be carried out first?

Ілюкокортикоїди в/в або в/м Ilucocorticoids IV or IM

Антигістамінні препарати Antihistamines

Пити морс з журавлини Drink cranberry juice

Сечогінні Diuretics

Препарати кальцію внутрішньо Calcium preparations internally

80 / 200
На стаціонарному лікуванні в терапевтичному відділенні з приводу гіпертонічної хвороби перебуває пацієнтка 58-ми років. Хвора раптово знепритомніла. Черговий лікар діагностував зупинку серцевої діяльності та дихання. Після забезпечення прохідності дихальних шляхів необхідно здійснити наступні заходи: A 58-year-old female patient is undergoing inpatient treatment in the therapeutic department for hypertension. The patient suddenly fainted. The doctor on duty diagnosed cardiac and respiratory arrest. After ensuring patency respiratory tract, the following measures should be taken:

Штучна вентиляція легень, зовнішній масаж серця Artificial lung ventilation, external heart massage

Ввести внутрішньосерцево атропін Enter atropine intracardiacally

Ввести внутрішньосерцево норадрена-лін Inject noradrenaline intracardiacally

Ввести внутрішньовенно лідокаїн Inject lidocaine intravenously

Ввести внутрішньосерцево адреналін Inject adrenaline intracardiacally

81 / 200
У дівчинки 2-х років раптово з’явилося шумне дихання з утрудненим вдихом, задишка, грубий 'гавкаючий'кашель. Об’єктивно: дитина занепокоєна, метушиться, температура тіла 37, 5°C, ЧД-46/хв., ЧСС- 122/хв., задишка з втягнен-ням підключичних і яремних ямок, розду- ванням крил носа. Відзначається періо-ральний ціаноз. Який попередній діагноз? A 2-year-old girl suddenly developed noisy breathing with difficulty breathing, shortness of breath, a rough 'barking' cough. Objectively: the child is anxious, fussing, body temperature 37.5°C, blood pressure 46/min., heart rate 122/min., shortness of breath with involvement of the subclavian and jugular fossae, swelling of the wings of the nose. Perioral cyanosis is noted. What is the previous diagnosis?

Іострий стенозуючий ларинготрахеїт (круп) Acute stenosing laryngotracheitis (croup)

Дифтерійний круп Diphtheria croup

Епіглотит Epiglottitis

Стороннє тіло дихальних шляхів Foreign body of respiratory tract

Обструктивне утруднення дихання уві сні Obstructive obstructive sleep apnea

82 / 200
До приймального відділення доставлено чоловіка 30-ти років після втоплення у прісній воді, яке відбулося близько 40 хвилин тому і супроводжувалося клінічною смертю та успішною реанімацією. Чоловік у свідомості, при аускультації у легенях вислуховуються хрипи над всіма легеневими полями. Основний напрямок подальшої терапії: A 30-year-old man was brought to the emergency department after drowning in fresh water, which occurred about 40 minutes ago and was accompanied by clinical death and successful resuscitation. The man is conscious, upon auscultation in the lungs, rales are heard over all lung fields. The main direction of further therapy:

Дегідратація Dehydration

Введення інгібіторів протеолізу Introduction of proteolysis inhibitors

Киснетерапія Oxygen therapy

Введення глюкокортикоїдів Introduction of glucocorticoids

Відновлення ОЦК Recovery of BCC

83 / 200
Чоловік 38-ми років доставлений до приймального покою в алкогольній комі. Після проведення дезінтоксикації прийшов до тями, однак у подальшому стан почав погіршуватися: з’явились задишка, психомоторне збудження, тахікардія, гіпертензія. У крові: лейкоцитоз із пали-чкоядерним зсувом. Яке обстеження необхідно зробити у першу чергу для з’ясування причини погіршання стану? A 38-year-old man was brought to the waiting room in an alcoholic coma. After detoxification, he regained consciousness, but later his condition began to deteriorate: shortness of breath, psychomotor excitement, tachycardia, hypertension. In the blood: leukocytosis with a rod-nuclear shift. What examination should be done first of all to find out the cause of the worsening condition?

Рентгенографія органів черевної порожнини X-ray of abdominal organs

Люмбальна пункція Lumbar puncture

Визначення вмісту глюкози у крові Determination of blood glucose

Загальний аналіз сечі General urinalysis

Рентгенографія кісток черепа X-ray of skull bones

84 / 200
Постраждалому в ДТП 35-ти років діагностований перелом обох стегнових кісток і перелом кісток тазу. Об’єктивно: притомний, збуджений, АТ- 60/0 мм рт.ст., ЧСС- 120/хв. Прерогативним напрямком інфузійної терапії є: A 35-year-old accident victim was diagnosed with a fracture of both femurs and a fracture of the pelvis. Objectively: unconscious, excited, blood pressure - 60/0 mm Hg. art., heart rate - 120/min. The prerogative direction of infusion therapy is:

Відновлення ОЦК Recovery of BCC

Ліквідація гіпоальбумінемії Elimination of hypoalbuminemia

Ліквідація анемії Elimination of anemia

Ліквідація дефіциту факторів згортання Elimination of deficiency of coagulation factors

Нормалізація кислотно-лужної рівноваги Normalization of acid-base balance

85 / 200
У роділлі 35-ти років відбулися треті термінові нормальні пологи. Загальна крововтрата склала 400 мл, через 1 годину з піхви з’явилося 100 мл кров’янистих виділень із згортками. Які діагностичні заходи необхідно провести для уточнення діагнозу? A 35-year-old woman gave birth to a third urgent normal delivery. The total blood loss was 400 ml, after 1 hour 100 ml of bloody discharge appeared from the vagina coils. What diagnostic measures should be carried out to clarify the diagnosis?

Огляд шийки матки в дзеркалах Examination of the cervix in mirrors

Зондування порожнини матки Probing of the uterine cavity

Загальний аналiз крові General blood analysis

Кюретаж порожнини матки Curettage of the uterine cavity

Визначення висоти стояння дна матки Determination of the standing height of the uterine fundus

86 / 200
У стані алкогольного сп’яніння до стаціонару без свідомості доставлений чоловік 39-ти років. Після госпіталізації та переведення до палати медсестра звернула увагу на синюшність шкіри і слизових оболонок. Самостійне дихання утруднене. Моніторинг не проводився у зв’язку з відсутністю апаратури спостереження. Яка найбільш імовірна причина ускладнення, що виникло? A 39-year-old man was brought to the hospital unconscious in a state of alcohol intoxication. After hospitalization and transfer to the ward, the nurse noticed the blueness of the skin and mucous membranes. Independent breathing is difficult. Monitoring was not carried out due to the lack of monitoring equipment. What is the most likely cause of the complication that occurred?

Аспіраційний синдром Aspiration syndrome

Зупинка серця Cardiac arrest

Гостре порушення мозкового кровообігу Acute cerebrovascular accident

Тромбоемболія легеневої артерії Thromboembolism of the pulmonary artery

Порушення рухливості грудної клітки Thoracic mobility disorder

87 / 200
Хворий 63-х років скаржиться на біль, набряк, гіперемію, печіння в ділянці лівої гомілки, утруднення під час ходи, підвищення температури тіла до 38, 5°C. Чотири дні тому незначно травмував шкіру гомілки. Локально: ліва гомілка збільшена в об’ємі, різко гіперемована, зона гіперемії неправильної форми, з чіткими контурами, 17х8 см. Місцева гіпертермія. Який найбільш імовірний діагноз? A 63-year-old patient complains of pain, swelling, hyperemia, burning in the area of ​​the left lower leg, difficulty walking, an increase in body temperature to 38.5°C . Four days ago, he slightly injured the skin of the leg. Locally: the left leg is enlarged in volume, sharply hyperemic, the zone of hyperemia is irregular in shape, with clear contours, 17x8 cm. Local hyperthermia. What is the most likely diagnosis?

Бешиха лівої гомілки Left shin rash

Лімфангоїт лівої гомілки Lymphangitis of the left leg

Тромбофлебіт лівої гомілки Thrombophlebitis of the left leg

Лімфостаз лівої гомілки Lymphostasis of the left lower leg

Флегмона лівої гомілки Phlegmon of the left leg

88 / 200
Жінка 47-ми років госпіталізована зі скаргами на слабкість, жовтяницю, свербіж шкіри. Захворіла 2,5 місяці тому, гостро, з явищами ознобу та підвищенням температури до 39 °C; через 2 тижні виникла наростаюча жовтяниця. Об’єктивно: значна жовтяниця, печінка не пальпується, жовчний міхур збільшений, не болючий. Білірубін крові - 190 мкмоль/л, за рахунок прямого. Кал ахолічний. Яка ймовірна причина жовтяниці у хворої? A 47-year-old woman was hospitalized with complaints of weakness, jaundice, itchy skin. She fell ill 2.5 months ago, acutely, with chills and a temperature rise to 39 °C; after 2 weeks, increasing jaundice appeared. Objectively: significant jaundice, the liver is not palpable, the gallbladder is enlarged, not painful. Blood bilirubin - 190 μmol/l, due to direct. Acholic stools. What is the probable cause of jaundice in the patient?

Механічна жовтяниця Mechanical jaundice

Гемолітична жовтяниця Hemolytic Jaundice

Синдром Каролі Caroli Syndrome

Хвороба Жильбера Gilbert's disease

Паренхіматозна жовтяниця Parenchymal jaundice

89 / 200
Після введення першого прикорму у 5-ти місячного хлопчика виникли гострий переймоподібний біль у животі, блювання, затримка випорожнень. При ректальному досліджені виявлено наявність крові кольору 'стиглої вишні'. Який найбільш імовірний діагноз? After the introduction of the first complementary food, a 5-month-old boy developed acute spasm-like pain in the abdomen, vomiting, delayed bowel movements. A rectal examination revealed the presence of blood the color of 'ripe cherry' . What is the most likely diagnosis?

Кишкова інвагінація Intestinal intussusception

Пухлина черевної порожнини Abdominal tumor

Глистяна інвазія Worm infestation

Внутрішня грижа Internal hernia

Гострий холецистит Acute cholecystitis

90 / 200
Хлопець 16-ти років скаржиться на значний пекучий біль, свербіж шкіри та парестезії в ділянці пальців обох ступнів. 3 доби тому він потрапив у снігову хуртовину, добирався пішки 3 години до домівки при морозі —20°C. Об’єктивно: в ділянці пальців нижніх кінцівок має місце помірний набряк, ціаноз, непоодинокі напружені пухирі, які заповнені прозорою рідиною жовтого кольору. Порушення чутливості шкіри. Який попередній діагноз? A 16-year-old boy complains of severe burning pain, itching of the skin, and paresthesias in the area of ​​the toes of both feet. 3 days ago, he was caught in a snowstorm, he was walking 3 hours to get home in a frost of -20°C. Objectively: in the area of ​​the fingers of the lower limbs, there is moderate swelling, cyanosis, isolated tense blisters that are filled with a transparent yellow liquid. Violation of skin sensitivity. What is the previous diagnosis?

Відмороження II ступеня Defrosting of the II degree

Краш-синдром Crash Syndrome

Відмороження III ступеня Defrosting of the III degree

Відмороження I ступеня I degree frostbite

Відмороження VI ступеня Defrosting of the VI degree

91 / 200
Хлопчик 6-ти місяців надійшов до клініки дитячої хірургії у важкому стані через 36 годин після початку захворювання з клінікою інвагінації кишечнику. В сім’ї дитини дідусь та батько хворіють на гемофілію. Дитині показане негайне оперативне втручання. Яка передопераційна підготовка повинна проводитися хворому? A 6-month-old boy was admitted to the pediatric surgery clinic in serious condition 36 hours after the onset of the disease with intestinal intussusception. In the child's family, the grandfather and father are ill for hemophilia. Immediate surgical intervention is indicated for the child. What preoperative preparation should be carried out for the patient?

Переливання препаратів крові та крио-преципітату Transfusion of blood products and cryoprecipitate

Гемостатична терапія під час втручання Hemostatic therapy during intervention

Інфузійна терапія сольовими розчинами Infusion therapy with saline solutions

Інфузійна терапія з використанням колоїдних розчинів Infusion therapy using colloid solutions

Переливання плазми після оперативного втручання Plasma transfusion after surgery

92 / 200
У хворого 49-ти років діагностовано ішемічний інсульт. Прийнято рішення про початок тромболізісної терапії. В які строки від початку захворювання терапія буде максимально ефективною? A 49-year-old patient was diagnosed with an ischemic stroke. A decision was made to start thrombolysis therapy. At what time from the onset of the disease will the therapy be maximally effective?

До 3-х годин Up to 3 hours

В діапазоні 6-12 годин In the range of 6-12 hours

До 1-ї години Until the 1st hour

До 6-ти годин Up to 6 hours

До 1-ї доби Until the 1st day

93 / 200
На прийомі у сімейного лікаря жінка 47-ми років знепритомніла. Об’єктивно: свідомість відсутня, пульс на сонних артеріях не визначається, дихання поверхневе. Розпочато реанімаційні заходи. Як слід розташувати долоні при проведенні зовнішнього масажу серця? During an appointment with a family doctor, a 47-year-old woman fainted. Objectively: consciousness is absent, the pulse on the carotid arteries is not determined, breathing is shallow. Resuscitation measures have been initiated. How should the palms be positioned when conducting an external heart massage?

На межі середньої і нижньої третин груднини On the border of the middle and lower thirds of the sternum

На мєжі верхньої i середньої третин груднини On the border of the upper and middle thirds of the sternum

На верхній третині груднини On the upper third of the sternum

На рукоятці груднини On the handle of the sternum

На мечоподібному відростку On the xiphoid process

94 / 200
Селективні а-адреноміметики недоцільно застосовувати для поновлення серцевої діяльності внаслідок: Selective α-adrenomimetics should not be used to restore cardiac activity due to:

Нездібності підвищувати діастолічний артеріальний тиск Inability to raise diastolic blood pressure

Значного підвищення потреби міокарду у кисні Significant increase in myocardial oxygen demand

Здібності підвищувати систолічний артеріальний тиск Ability to increase systolic blood pressure

Вираженого аритмогенного ефекту Pronounced arrhythmogenic effect

Відсутності позитивного ефекту на міокард Absence of a positive effect on the myocardium

95 / 200
Чоловік віком приблизно 50-ти років лежить на тротуарі вулиці у непритомному стані. Об’єктивно: свідомість пригнічена за типом коми, шкірні покриви блідо-рожевого кольору, вологі, зіниці розширені, реагують на світло, тонус м’язів високий, поодинокі судомні напади, дихання глибоке, ЧД- 20/хв., пульс ритмічний 89/хв., АТ- 140/80 мм рт.ст. У кишені хворого знайдено таблетки глібенкламі-ду. Яка найбільш імовірна патологія, що зумовлює таку картину? A man of approximately 50 years of age is lying on the sidewalk in an unconscious state. Objectively: consciousness is depressed by the type of coma, the skin is pale pink, moist , pupils are dilated, react to light, muscle tone is high, isolated convulsive attacks, deep breathing, heart rate - 20/min., pulse rhythmic 89/min., BP - 140/80 mm Hg. Pills were found in the patient's pocket glibenclami-do. What is the most likely pathology causing such a picture?

Гіпоглікемічна кома Hypoglycemic coma

Гіперосмолярна кома Hyperosmolar coma

Уремічна кома Uremic coma

Печінкова кома Hepatic coma

Колапс Collapse

96 / 200
В Одеський порт прибув пароплав із Заїру. За даними командира екіпажу на борту знаходяться 4 хворих із підозрою на гарячку Ебола. Вкажіть термін спостереження за особами, що спілкувалися із хворими: A steamship from Zaire arrived in Odesa port. According to the crew commander, there are 4 patients with suspected Ebola fever on board. Specify the period of observation of persons who communicated with the patients :

21 доба 21 days

5 діб 5 days

10 діб 10 days

15 діб 15 days

6 діб 6 days

97 / 200
Дівчина 26-ти років, з метою суїциду, прийняла 50 таблеток снодійного. Стан вкрай важкий: непритомна, зіниці широкі без реакції на світло. Дихання хрипле, 10/хв., за участю допоміжних м’язів, ціаноз. В легенях численні вологі хрипи. Ps-124/хв., поверхневий, АТ- 90/40 мм рт.ст. В чому буде полягати невідкладна допомога? A 26-year-old girl, with the intention of committing suicide, took 50 sleeping tablets. The condition is extremely serious: unconscious, pupils are wide without reaction to light. Breathing is hoarse, 10/ min., with the participation of auxiliary muscles, cyanosis. There are numerous moist rales in the lungs. Ps-124/min., superficial, BP- 90/40 mm Hg. What will emergency care consist of?

Інтубація трахеї Tracheal intubation

Туалет трахеобронхіального дерева Toilet of tracheobronchial tree

Допоміжне дихання респіратором 'Ам-бу' Assisted breathing with an 'Am-boo' respirator

Стимуляція діурезу і компенсація пла-змозамінниками Stimulation of diuresis and compensation with plasma substitutes

Гіпербарична оксигенація Hyperbaric oxygenation

98 / 200
З приводу артеріальної гіпертензії підліток 13-ти років знаходиться на диспансерному обліку. Після емоційного стресу у хворого виник гіпертензивний криз. АТ-170/100 мм рт.ст., ЧСС- 50/хв. Який медикаментозний засіб слід призначити? A 13-year-old teenager is on medical records due to arterial hypertension. After emotional stress, the patient developed a hypertensive crisis. BP-170/100 mm Hg. , heart rate - 50/min. What medication should be prescribed?

Каптоприл Captopril

Дигоксин Digoxin

Панангін Panangin

Корвітол Corvitol

Кордіамін Cordiamine

99 / 200
Чоловік 34-х років, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, під час їжі ковтнув занадто великий шматок м’яса, після чого посинів, перестав дихати. Ау-скультативно дихання відсутнє. Який хірургічний захід найбільш доцільно зробити? A 34-year-old man, being under the influence of alcohol, swallowed too large a piece of meat while eating, then turned blue and stopped breathing. Ouch - there is no artificial respiration. What surgical measure is the most appropriate to perform?

Конікотомія Conicotomy

Трахеостомія Tracheostomy

Інтубація Intubation

Штучне дихання Artificial respiration

Пункція трахеї Trache puncture

100 / 200
Військовослужбовець 20-ти років потрапив у осередок дії ОР Евакуйований до МПБ, введено підшкірно 4 мл 0,1% розчину атропіну. Скарги на загальну слабкість, спрагу, сухість у горлі, охриплість голосу, збудження, дратівливість. Шкіра обличчя гіперемована, зіниці розширені. В легенях жорстке дихання. Ps-112/хв, АТ- 140/90 мм рт.ст. Що стало причиною зазначеної картини? A 20-year-old military man got into the center of action of the OR. He was evacuated to the emergency room, 4 ml of 0.1% atropine solution was injected subcutaneously. Complaints of general weakness, thirst, dryness in the throat, hoarseness of the voice, excitement, irritability. The skin of the face is hyperemic, the pupils are dilated. Breathing is hard in the lungs. Ps-112/min, BP- 140/90 mm Hg. What caused the indicated picture?

Атропінізація організму Atropinization of the body

Передозування реактиваторів холіне-стерази Overdose of cholinesterase reactivators

Ураження зоманом Infected by soman

Ураження зарином Sarin exposure

Ураження дифосгеном Diphosgene exposure

101 / 200
Потерпілого 33-х років через 3 години після землетрусу доставлено до клініки. Об’єктивно: відірвана верхня права кінцівка, кукса під джгутом. АТ- 60/30 мм рт.ст., ЧСС140 /хв. Який ступінь шоку? A 33-year-old victim was brought to the clinic 3 hours after the earthquake. Objectively: the upper right limb was torn off, the stump was under a harness. BP- 60/30 mm Hg, heart rate 140/min. What is the degree of shock?

ІІІ I II

ІІ II

IV IV

І And

V V

102 / 200
У дитини 3-х днів блювання з домі- шками крові, кал чорного кольору. Лабораторно: подовжений час згортання крові, гіпопротромбінемія, нормативна кількість тромбоцитів. Дiагностовано геморагічну хворобу новонароджених. Який препарат оптимально використати в цій ситуації? The child has been vomiting for 3 days with blood impurities, black stool. Laboratory: prolonged blood clotting time, hypoprothrombinemia, normal platelet count. Diagnosed with hemorrhagic disease newborns. What drug is optimal to use in this situation?

Вікасол Vikasol

Ілюконат кальцiю Calcium Iluconate

Етамзилат натрiю Etamsylate sodium

Аскорбінова кислота Ascorbic acid

Фібриноген Fibrinogen

103 / 200
Роділля 24-х років, термін вагітності 38-39 тижнів. Під час пологів, після від-ходження близько 2 літрів навколоплідних вод, раптово виникли задишка, холодний піт, серцебиття. Через 2 хвилини жінка знепритомніла. Стан роділлі важкий, непритомна, спостерігається ціаноз верхньої половини тулуба, дихання утруднене, на губах рожева піна. Яке ускладнення виникло у роділлі? 24-year-old woman in labor, pregnancy period 38-39 weeks. During childbirth, after leaving about 2 liters of amniotic fluid, shortness of breath, cold sweat suddenly appeared , heartbeat. After 2 minutes, the woman fainted. The condition of the parturient is difficult, she is unconscious, cyanosis of the upper half of the body is observed, breathing is difficult, pink foam on the lips. What complication occurred during the parturition?

Емболія навколоплідними водами Amniotic fluid embolism

Гострий інфаркт міокарда Acute myocardial infarction

Епілептичний напад Epileptic attack

Передчасне відшарування плаценти Premature placental abruption

Тромбоемболія легеневої артерії Thromboembolism of the pulmonary artery

104 / 200
Школяр 7-ми років хворіє третій день: підвищення температури тіла, біль у горлі, яскрава гіперемія слизової зіву, на гіперемованій шкірі - крапчаста пурпурно-червона висипка, шкіра суха з нестійким білим дермографізмом. Який найбільш імовірний діагноз? A 7-year-old schoolboy has been ill for the third day: fever, sore throat, bright hyperemia of the mucous membrane of the pharynx, on the hyperemic skin - a dotted purple-red rash, skin dry with unstable white dermographism. What is the most likely diagnosis?

Скарлатина Scarlatina

Кір Measles

Інфекційна еритема Erythema infectiosum

Псевдотуберкульоз Pseudotuberculosis

Краснуха Krasnukha

105 / 200
У чоловіка 37-ми років після фізичного навантаження раптово виникає виражений біль у правому підребер’ї, нудота та блювання. Біль триває 5 хвилин та знов повторюється через 1 годину. Симптом Мерфі позитивний. Який попередній діагноз? A 37-year-old man suddenly develops severe pain in the right hypochondrium, nausea and vomiting after physical exertion. The pain lasts 5 minutes and recurs after 1 hour . Murphy's symptom is positive. What is the previous diagnosis?

Жовчна колька Biliary colic

Гострий гепатит Acute hepatitis

Гострий апендицит Acute appendicitis

Гострий панкреатит Acute pancreatitis

Хронічний холецистит Chronic cholecystitis

106 / 200
У дитини 5-ти років, що хвора на грип, спостерігається втрата свідомості. При люмбальній пункції спинномозкова рідина витікала частими краплями, цитоз - 5 клітин. Про що в першу чергу треба думати? A 5-year-old child with flu has lost consciousness. During a lumbar puncture, cerebrospinal fluid leaked out in frequent drops, cytosis - 5 cells. What about first of all, do you have to think?

Нейротоксикоз Neurotoxicosis

Епілепсія Epilepsy

Менінгіт Meningitis

Колапс Collapse

Непритомність Fainting

107 / 200
До приймального відділення бригадою лікарів швидкої допомоги у супроводі батьків доставлено юнака 15-ти років без свідомості. Хворий потребує негайної допомоги і госпіталізації до відділення ВРІТ. Чи потрібно лікарю отримати згоду на медичне втручання? An unconscious 15-year-old boy was brought to the reception department by a team of emergency doctors, accompanied by his parents. The patient needs immediate help and hospitalization in the ICU department. Does the doctor need to get consent to medical intervention?

В даному випадку згода не потрібна Consent is not required in this case

Медичне втручання особам від 15 до 18 років проводиться за їх згодою Medical intervention for persons aged 15 to 18 is carried out with their consent

Лікар зобов’язаний пояснити пацієнтові в доступній формі методи і об’єм медичного втручання The doctor is obliged to explain to the patient in an accessible form the methods and scope of medical intervention

Батьки мають право вибору методів медичного втручання Parents have the right to choose methods of medical intervention

Батьки можуть відмовитись від надання допомоги Parents can refuse assistance

108 / 200
Чоловік 57-ми років звернувся до лікаря із скаргами на пожовтіння шкірних покривів, свербіж. Пожовтів 4 дні тому після перенесеного больового нападу. Об’єктивно: шкірні покриви і склери жовтушні. На тілі наявні численні розчухи. У крові: білірубін - 218 мкмоль/л., пряма фракція -182 мкмоль/л, лужна фосфатаза - 4,2 мкмоль/год мл, білок - 68 г/л, АсАТ - 0,716, АлАТ - 0,813. Який провідний клінічний синдром у хворого? A 57-year-old man consulted a doctor with complaints of yellowing of the skin, itching. He turned yellow 4 days ago after suffering a painful attack. Objectively: the skin and the sclera is yellow. There are numerous lacerations on the body. In the blood: bilirubin - 218 μmol/l, direct fraction - 182 μmol/l, alkaline phosphatase - 4.2 μmol/h ml, protein - 68 g/l, AsAT - 0.716, AlAT - 0.813. What is the leading clinical syndrome in the patient?

Холестазу Cholestasis

Печінково-клітинної недостатності Hepatocellular failure

Портальної гіпертензії Portal hypertension

Астено-невротичний Astheno-neurotic

Мезенхімально-запальний Mesenchymal-inflammatory

109 / 200
Народився хлопчик від другої ускладненої вагітності (загроза переривання), других пологів, у терміні гестації 37 тижнів. Маса тіла 2400 г, довжина 50 см. Оцінка за шкалою Апгар 7-9 балів. Після першого прикладання до грудей у дитини з’явилося блювання та пінисті виділення з рота. Шлунковий зонд поставити не вдалось. Який попередній діагноз у дитини? A boy was born from the second complicated pregnancy (threat of termination), the second delivery, at a gestation period of 37 weeks. Body weight 2400 g, length 50 cm. Apgar score 7-9 points. After the first application to the breast, the child vomited and foamy discharge from the mouth. It was not possible to place the gastric tube. What is the child's previous diagnosis?

Вроджена атрезія стравоходу Congenital esophageal atresia

Вроджена кишкова непрохідність Congenital intestinal obstruction

Синдром аспірації амніотичної рідини Amniotic fluid aspiration syndrome

Ахалазія стравоходу Esophageal achalasia

Вроджена пневмонія Congenital pneumonia

110 / 200
У чоловіка 48-ми років, учасника ліквідації наслідків аварії на АЕС, діагностована гостра променева хвороба. Який гематологічний показник є найбільш інформативним як критерій ступеня тяжкості? A 48-year-old man, a participant in the liquidation of the consequences of an accident at a nuclear power plant, was diagnosed with acute radiation sickness. Which hematological indicator is the most informative as a criterion for severity?

Кількість лімфоцитів Number of lymphocytes

Кількість еритроцитів Number of red blood cells

Кількість тромбоцитів Number of platelets

Кількість моноцитів Number of monocytes

Кількість нейтрофілів Number of neutrophils

111 / 200
Робітник 28-ми років лакофарбного виробництва при аварійній ситуації під час розвантаження фосгену відчув специфічний запах прілого сіна внаслідок несправності протигазу. Під наглядом 6 годин. Скарг, окрім відрази до тютюну, не пред’являє, тому від подальшого спостереження категорично відмовляється. Об’єктивно: шкіра та слизові оболонки рожевого кольору, ЧД- 22/хв., ЧСС- 60/хв. У крові: без патологічних змін. Вкажіть необхідний термін перебування постра-ждалого під наглядом лікаря: The 28-year-old worker of the paint industry during an emergency situation during the unloading of phosgene felt a specific smell of stale hay due to a malfunction of the gas mask. Under supervision for 6 hours. Complaints, except for disgust to tobacco, does not present, therefore further observation is categorically refused. Objectively: skin and mucous membranes are pink in color, blood pressure - 22/min., heart rate - 60/min. In the blood: no pathological changes. Indicate the required duration of fasting - waiting under the supervision of a doctor:

24 години 24 hours

18-36 годин 18-36 hours

12-18 годин 12-18 hours

4-6 годин 4-6 hours

6-12 годин 6-12 hours

112 / 200
У постраждалого 42-х років, внаслідок тривалого впливу високих концентрацій чадного газу, діагностовано тяжкий ступінь отруєння. Назвіть найбільш ефективну схему проведення кисневої терапії: A 42-year-old victim was diagnosed with severe poisoning due to long-term exposure to high concentrations of carbon monoxide. Name the most effective scheme for oxygen therapy:

Гіпербарична оксигенація Hyperbaric oxygenation

100% кисень впродовж 1 години 100% oxygen for 1 hour

80% киснево-повітряна суміш впродовж 2 годин 80% oxygen-air mixture for 2 hours

40% киснево-повітряна суміш впродовж 6 годин 40% oxygen-air mixture for 6 hours

60% киснево-повітряна суміш впродовж 4 годин 60% oxygen-air mixture for 4 hours

113 / 200
Хлопчик 2-х років хворий на гемофілію. Через годину після травми з’явився гострий біль у колінному суглобі. Уражений суглоб збільшився в об’ємі, шкіра над ним блискуча, гаряча на дотик. Яка тактика лікаря загальної практики? A 2-year-old boy has hemophilia. An hour after the injury, acute pain appeared in the knee joint. The affected joint increased in volume, the skin over it shiny, hot to the touch. What is the general practitioner's tactic?

Госпіталізація дитини у спеціалізоване гематологічне відділення Hospitalization of a child in a specialized hematology department

Одержати консультацію кваліфікованого спеціаліста Get advice from a qualified specialist

Нагляд за станом дитини в амбулаторних умовах Supervision of the child's condition in outpatient settings

Госпіталізація дитини у травматологічне відділення Hospitalization of a child in a trauma department

Госпіталізація дитини у хірургічне відділення Hospitalization of a child in the surgical department

114 / 200
Дівчинка 3-х років захворіла гостро. Раптово підвищилася температура тіла до 39,8oC, з’явився сильний головний біль, повторне блювання, озноб, клоніко-тонічні судоми, втрата свідомості. На шкірі обличчя герпетичні виси- пання навколо носа, згладженість носогу-бної складки зліва. Який препарат необхідно призначити першочергово? A 3-year-old girl became acutely ill. The body temperature suddenly rose to 39.8oC, severe headache, repeated vomiting, chills, clonic-tonic convulsions appeared , loss of consciousness. On the skin of the face, herpetic rashes around the nose, smoothing of the nasolabial fold on the left. What drug should be prescribed first?

Ацикловір Acyclovir

Цефтріаксон Ceftriaxone

Пеніцилін Penicillin

Еритроміцин Erythromycin

Гентаміцин Gentamicin

115 / 200
Чоловіку 33-х років із зупинкою серця протягом 40 хвилин проводиться закритий масаж серця та штучне дихання. Який показник найбільш імовірно свідчить про ефективність реанімаційних заходів? A 33-year-old man with cardiac arrest is subjected to closed heart massage and artificial respiration for 40 minutes. Which indicator most likely indicates the effectiveness of resuscitation measures?

Звуження зіниць Pupillary Constriction

Артеріальний тиск Blood pressure

Поява самостійного дихання Emergence of independent breathing

Наявність пульсу на периферичних артеріях Presence of pulse on peripheral arteries

Аускультативно прослуховуються серцеві тони Heart tones are auscultated

116 / 200
У хворого 36-ти років була проведена корекція анемії трансфузією 350 мл еритроцитарної маси. Через 25 хвилин після переливання з’явились скарги на задишку, нудоту, пропасницю, біль за грудниною та в поперековій ділянці. Об’єктивно: стан тяжкий, збуджений, задишка. АТ-90/70 мм рт.ст. ЧСС- 112/хв. Тони приглушені, ритмічні. В сечі через 2 години виявлені жовчні пігменти. Яке ускладнення трансфузійної терапії виникло? A 36-year-old patient underwent correction of anemia by transfusion of 350 ml of erythrocyte mass. 25 minutes after the transfusion, complaints of shortness of breath, nausea, dyspnea, pain appeared behind the sternum and in the lumbar region. Objectively: the condition is severe, excited, shortness of breath. Blood pressure-90/70 mm Hg. Heart rate- 112/min. Tones are muffled, rhythmic. Bile pigments were found in the urine after 2 hours. What complication transfusion therapy occurred?

Гостра гемолітична реакція Acute hemolytic reaction

Цитратна інтоксикація Citrate intoxication

Пірогенна реакція Pyrogenic reaction

Інфекційні ускладнення Infectious complications

Анафілактична реакція Anaphylactic reaction

117 / 200
Дівчина 18-ти років скупалася в холодній воді. Через добу після цього у неї з’явився гострий біль у надлобковій ділянці та часті позиви до сечовиділення. Сечовиділення відбувається малими порціями, супроводжується болем. При пальпації надлобкової ділянки - виражена болючість. У сечі: білок - 0,3 г/л; лейкоцити -на все поле зору; еритроцити незмінені -10-15 в полі зору, бактерії - 3-4 в полі зору. Який діагноз найбільш імовірний? An 18-year-old girl bathed in cold water. A day later, she developed acute pain in the suprapubic area and frequent urges to urinate. Urination occurs in small in portions, accompanied by pain. When palpating the suprapubic area, there is marked tenderness. In the urine: protein - 0.3 g/l; leukocytes - in the entire field of vision; erythrocytes unchanged - 10-15 in the field of vision, bacteria - 3-4 in the field of vision What is the most likely diagnosis?

Гострий цистит Acute cystitis

Геморой Hemorrhoids

Вагініт Vaginitis

Анальна тріщина Anal fissure

Запалення бартолінієвих залоз Inflammation of Bartholin's glands

118 / 200
76- річного хворого на нестабільну стенокардію з серцевою недостатність ІІ А ст. госпіталізовано до відділення інтенсивної терапії. Об’єктивно: набряки нижніх кінцівок, АТ- 140/90 мм рт.ст., ЧСС- 98/хв. Яку дозу пропранололу доцільно призначити хворому? A 76-year-old patient with unstable angina pectoris with II A stage heart failure was hospitalized in the intensive care unit. Objectively: swelling of the lower extremities, blood pressure 140/90 mm Hg, heart rate - 98/min. What dose of propranolol should be prescribed to the patient?

20 мг на прийом 20 mg per dose

120 мг на прийом 120 mg per dose

1 мг на прийом 1 mg per dose

60 мг на прийом 60 mg per dose

100 мг на прийом 100 mg per dose

119 / 200
Хворому 84-х років з декомпенсованою формою серцево-легеневої недостатності після падіння на правий 6ік встановлено дiагноз: перелом шийки правої стегнової кістки. Яке лікування слід запропонувати? An 84-year-old patient with a decompensated form of cardiopulmonary failure after a fall on the right knee was diagnosed with a fracture of the neck of the right femur. What treatment should be offered?

Консервативне (деротаційний 'чобі-ток'та симптоматична терапія) Conservative (derotational 'chobi-talk' and symptomatic therapy)

Оперативне (остеосинтез шийки куто-подібною пластинкою із гвинтами) Operative (osteosynthesis of the neck with an angular plate with screws)

Оперативне (остеосинтез шийки спон-гіозними гвинтами) Operative (neck osteosynthesis with spongy screws)

Скелетним витягом By skeletal extract

Ендопротезування кульшового суглоба Hip arthroplasty

120 / 200
Хворому 39-ти років необхідне переливання еритроцитарноїмаси. При визначенні групової належності крові пацієнта за системою еритроцитарних антигенів АВ0 аглютинація спостерігалась в краплях з сироватками 0 (I) та В (III). Кров якої групи потрібно перелити пацієнту? A 39-year-old patient needs a transfusion of erythrocyte mass. When determining the patient's blood group according to the erythrocyte antigen system AB0, agglutination was observed in drops with sera 0 (I) and B ( III). Blood of which group should be transfused to the patient?

А (II) A (II)

В (III) In (III)

АВ (IV) AB (IV)

0 (I ) 0 (I )

- -

121 / 200
Бригада швидкої допомоги була викликана батьками дитини 3-х років, яку вони знайшли дома непритомною біля упаковки з невідомими ліками. Об’єктивно: дихання рідке, поверхневе, пульс не визначається. Відразу розпочато дитині СЛР З якою частотою під час реанімації потрібно натискати на груднину у дітей молодшого віку? The ambulance was called by the parents of a 3-year-old child who they found unconscious at home near a package with unknown drugs. Objectively: breathing is thin, shallow, pulse not determined. CPR was immediately started on the child. At what frequency during resuscitation is it necessary to press on the sternum in young children?

100-120/хв. 100-120/min.

80 /хв. 80 /min.

160 /хв. 160 /min.

90 /хв. 90 /min.

60 /хв. 60 /min.

122 / 200
Пацієнту виконано ін’єкцію бензо-гексонію. При вставанні з ліжка відчув запаморочення та нудоту. Об’єктивно: шкірні покриви бліді, теплі. АТ- 70/30 мм рт.ст., пульс слабкого наповнення, тахікардія більше 120/хв. Тони серця значно приглушені. Тахіпное. Живіт м’який, не болючий. В якому положенні хворого слід надавати невідкладну допомогу? The patient was injected with benzohexonium. When he got out of bed, he felt dizzy and nauseous. Objectively: the skin is pale, warm. AT- 70/30 mm Hg, weakly filling pulse, tachycardia more than 120/min. Heart sounds are significantly muffled. Tachypnea. Abdomen is soft, not painful. In what position of the patient should emergency help be provided?

У положенні Тренделенбурга In Trendelenburg position

У горизонтальному положенні на животі In a horizontal position on the stomach

У тому положенні, у якому знаходиться хворий In the position in which the patient is

У горизонтальному положенні на правому боці In a horizontal position on the right side

У положенні Фовлера In Fowler position

123 / 200
Жінка 48-ми років близько 15-ти років страждає на варикозну хворобу нижніх кінцівок. За останні 2 роки тричі госпіталізована з приводу тромбоембо-лії дрібних гілок легеневої артерії. При проведенні УЗД виявлений флотуючий тромб у системі нижньої порожнистої вени. Якою має бути лікувальна тактика у даному випадку? A 48-year-old woman has been suffering from varicose veins of the lower extremities for about 15 years. Over the past 2 years, she has been hospitalized three times for thromboembolism of small branches of the pulmonary artery. During ultrasound, a floating thrombus was detected in the inferior vena cava system. What should be the treatment tactics in this case?

Шплантація кава-фільтру Coffee filter transplant

Місцеве лікування Local Treatment

Симптоматична терапія Symptomatic therapy

Консервативне лікування Conservative treatment

Спостереження Observations

124 / 200
Дівчинка 13-ти років доставлена до гінекологічного відділення із рясною кровотечею зі статевих шляхів впродовж 24-х годин. Об’єктивно: блідість шкіри та слизових оболонок. При гінекологічному обстеженні підтверджено наявність маткової кровотечі, матка дещо збільшена, щільна. Додатки не визначаються, їх ділянка безболісна. У крові: Hb- 70 г/л. Яка тактика лікаря? A 13-year-old girl was brought to the gynecological department with profuse bleeding from the genital tract for 24 hours. Objectively: pallor of the skin and mucous membranes. At the gynecological the examination confirmed the presence of uterine bleeding, the uterus is somewhat enlarged, dense. The appendages are not identified, their area is painless. In the blood: Hb - 70 g/l. What are the doctor's tactics?

Гормональний гемостаз та антианемі-чна терапія Hormonal hemostasis and anti-anemic therapy

Протизапальна терапія Anti-inflammatory therapy

Оперативне лікування Operative treatment

Знеболююча терапія Pain therapy

Антианемічна терапія Antianemic therapy

125 / 200
У вагітної 21-го року вагітність 20 тижнів. Скарги на постійний головний біль, слабкість, стомлюваність, напади непритомності. Шкіра і слизові оболонки бліді. Ps- 96/хв, АТ- 90/60 мм рт.ст. У крові: Hb-70 г/л. Який найбільш імовірний діагноз? A 21-year-old pregnant woman is 20 weeks pregnant. Complaints of constant headache, weakness, fatigue, fainting attacks. Skin and mucous membranes are pale. Ps- 96/ min, blood pressure - 90/60 mm Hg. Blood: Hb - 70 g/l. What is the most likely diagnosis?

Анемія вагітних Anemia of pregnancy

Ендокринопатія Endocrinopathy

Інсульт Stroke

Гестоз Preeclampsia

Нейроциркуляторна дистонія Neurocirculatory dystonia

126 / 200
У потерпілого 36-ти років, що переніс закриту черепно-мозкову травму, в процесі проведення ехо-енцефалоскопії виявлено зміщення серединного еха на 5 мм. Про що це свідчить? In a 36-year-old victim who suffered a closed craniocerebral injury, during the echo-encephaloscopy, a 5 mm shift of the median echo was found. What does this indicate ?

Наявність підоболонкової гематоми Presence of submucosal hematoma

Перелом основи черепа Skull base fracture

Ехо-ЕС патології не виявила Echo-ES did not detect pathology

Тріщина кісток склепіння черепа Crack of the bones of the vault of the skull

Травматичний субарахноїдальний крововилив Traumatic subarachnoid hemorrhage

127 / 200
Хворий 77-ми років знаходиться у палаті інтенсивної терапії у ранньому післяопераційному періоді з приводу кишкової непрохідності. Хворому необхідно проводити інфузійну терапію, парентеральне харчування. Поверхнева венозна сітка погано розвинута. Яка тактика в плані забезпечення венозного доступу? A 77-year-old patient is in the intensive care unit in the early postoperative period due to intestinal obstruction. The patient needs infusion therapy, parenteral nutrition. The superficial venous network is poorly developed . What are the tactics in terms of ensuring venous access?

Пункція та катетеризація підключичної вени Puncture and catheterization of the subclavian vein

Вводити ліки підшкірно Inject medication subcutaneously

Катетеризація порожнини серця Catheterization of the heart cavity

Відмінити інфузійну терапію та парентеральне харчування Cancel infusion therapy and parenteral nutrition

Відновити ентеральне харчування Restore enteral nutrition

128 / 200
Батько хлопчика 12-ти років хворіє на легеневу форму чуми. Дитина контактує з батьком. Якими препаратами слід провести дитині профілактичне лікування? The father of a 12-year-old boy is sick with the pneumonic form of the plague. The child is in contact with the father. What drugs should be given to the child for preventive treatment?

Стрептоміцин або доксициклін Streptomycin or doxycycline

Пеніцилін або цефотаксим Penicillin or cefotaxime

Імуноглобулін або анатоксин Immunoglobulin or toxoid

Бісептол або сульфадимезин Biseptol or sulfadimesin

Іентаміцин або нетроміцин Ientamycin or netromycin

129 / 200
У пацієнта 47-ми років під час операції під загальним знеболенням на органах черевної порожнини відбулася зупинка кровообігу. В даній ситуації: A 47-year-old patient suffered a circulatory arrest in the organs of the abdominal cavity during an operation under general anesthesia. In this situation:

Необхідне проведення прямого масажу серця через діафрагму Direct heart massage through the diaphragm is necessary

Необхідне проведення непрямого масажу серця Indirect cardiac massage is required

Необхідний розтин грудної клітки і проведення прямого масажу серця Thoracotomy and direct cardiac massage are necessary

Масаж серця не проводиться, достатньо обмежитися штучною вентиляцією легень Heart massage is not performed, it is enough to limit yourself to artificial lung ventilation

- -

130 / 200
У пацієнта 52-х років з інкурабельною онкологічною патологією діагностована клінічна смерть. Який обсяг екстреної допомоги має бути наданий? A 52-year-old patient with incurable oncological pathology was diagnosed with clinical death. What amount of emergency care should be provided?

Допомога не надається No help

Штучна вентиляція легень Artificial lung ventilation

Забезпечити прохідність дихальних шляхів Ensure patency of respiratory tract

Дефібриляція Defibrillation

Непрямий масаж серця Indirect heart massage

131 / 200
В результаті ДТП постраждалий 27-ми років травмував грудну клітку. Об’єктивно: задишка, дисфагія, тахікардія, на- бухання шийних вен. Перкуторно: розширення меж абсолютної і відносної серцевої тупості. Тони серця глухі. АТ- 100/70 мм рт.ст. На ЕКГ: ЧСС- 100/хв, зниження вольтажу QRS, електрична альтерація. Який найбільш імовірний діагноз? As a result of a road accident, a 27-year-old victim injured his chest. Objectively: shortness of breath, dysphagia, tachycardia, swelling of the neck veins. Percussively: expansion of absolute limits and relative cardiac dullness. Heart sounds are deaf. BP- 100/70 mm Hg. On ECG: heart rate- 100/min, decrease in QRS voltage, electrical alteration. What is the most likely diagnosis?

Тампонада серця Cardiac tamponade

Набряк легень Pulmonary edema

Бронхіальна астма Bronchial asthma

Спонтанний пневмоторакс Spontaneous pneumothorax

Тромбоемболія легеневої артерії Thromboembolism of the pulmonary artery

132 / 200
До ОМСБ доставлено військовослужбовця 21-го року після враження вибуховою хвилею. Об’єктивно: загальний стан постраждалого важкий, непритомний, шкіра та слизові оболонки бліді. Ps-140/хв. АТ- 70/40 мм рт.ст. Під час пальпації: живіт м’який, симетричний. При перкусії: у відлогих місцях - притуплення звуку. Який попередній діагноз? A serviceman of the 21st year was brought to the OMSB after being hit by an explosive wave. Objectively: the general condition of the victim is serious, unconscious, the skin and mucous membranes are pale. Ps-140 /min. Blood pressure - 70/40 mm Hg. During palpation: the abdomen is soft, symmetrical. When percussion: in cold places - dullness of sound. What is the preliminary diagnosis?

Внутрішньочеревна кровотеча Intra-abdominal bleeding

Заочеревинна гематома Retroperitoneal hematoma

Розрив стегнової артерії Femoral artery rupture

Черепно-мозкова травма, забій мозку Traumatic brain injury, brain contusion

Больовий шок Pain shock

133 / 200
Жінка 63-х років 8 годин тому прийняла 10 мг фенобарбіталу. На тлі коми розвинувся короткочасний судомний напад, після чого міоз змінився мідріазом, з’явилися менінгеальні знаки, гіпертермія до 39oC. Визначити причину судомного нападу: A 63-year-old woman took 10 mg of phenobarbital 8 hours ago. On the background of a coma, a short-term seizure developed, after which miosis was replaced by mydriasis, meningeal signs appeared, hyperthermia up to 39oC. Determine the cause of the convulsive attack:

Гіпоксія і набряк головного мозку Hypoxia and cerebral edema

Субарахноїдальний крововилив Subarachnoid hemorrhage

Епілептичний напад Epileptic attack

Інфаркт мозку Cerebral infarction

Менінгіт Meningitis

134 / 200
Під час зимової риболовлі один з рибалок провалився під лід. Рятувальники протягом 20 хвилин витягли потерпілого. Самостійне дихання і свідомість відсутні. Пульс на сонних артеріях не визначається, зіниці розширені, мармуровість шкірних покривів. Як слід розцінити стан потерпілого і доцільність реанімаційних заходів? During winter fishing, one of the fishermen fell under the ice. The rescuers pulled out the victim within 20 minutes. There is no independent breathing and consciousness. The pulse on the carotid arteries is not determined, the pupils are dilated , marbling of the skin. How should the condition of the victim and the feasibility of resuscitation measures be assessed?

Клінічна смерть, реанімаційні заходи необхідні Clinical death, resuscitation measures are necessary

Соціальна смерть, реанімаційні заходи не показані Social death, resuscitation measures not shown

Зупинка кровообігу, реанімаційні заходи необхідні Closing stop, resuscitation measures are necessary

Біологічна смерть, реанімаційні заходи не показані Biological death, resuscitation measures not shown

Смерть мозку, реанімаційні заходи не показані Brain death, resuscitation measures not shown

135 / 200
До приймального покою доставлена жінка 35-ти років зі скаргами на біль у низу живота, рясні кров’янисті виділення зі статевих органів. З анамнезу відомо про зґвалтування. Об’єктивно: to-36,8oC, Ps- 98/хв., АТ- 100/60 мм рт.ст. Жінка тремтить. При піхвовому дослідженні: розрив задньої злуки, у задньому склепінні - сперма. Останні місячні 13 днів тому. Яка первинна лікувальна тактика? A 35-year-old woman was brought to the waiting room with complaints of pain in the lower abdomen, profuse bloody discharge from the genitals. From the anamnesis, it is known about rape. About objectively: to-36.8oC, Ps- 98/min., BP- 100/60 mm Hg. The woman is trembling. During vaginal examination: rupture of the posterior sphincter, sperm in the posterior vault. The last menstrual period was 13 days ago. What primary treatment tactics?

Термінове ушивання розриву. Призначення антибактеріальних засобів та невідкладної контрацепції Urgent suturing of the rupture. Prescribing antibacterial agents and emergency contraception

Термінове ушивання розриву. Обстеження на СНІД Urgent suturing of a tear. Examination for AIDS

Призначення антибактеріальних засобів Prescribing antibacterial agents

Ретельне спостереження впродовж доби Careful observation during the day

Термінове ушивання розриву. Призначення знеболюючих засобів Urgent suturing of a tear. Prescribing painkillers

136 / 200
В пологовій залі новонароджений в стані апное з ціанозом. Після відновлення прохідності дихальних шляхів та проведення стимуляції і вентиляції під позитивним тиском протягом 30 секунд самостійне дихання не з’явилося. На 60 секунді ЧСС становить 45/хв. Які подальші лікувальні дії? In the delivery room, the newborn is in a state of apnea with cyanosis. After restoring the patency of the respiratory tract and carrying out stimulation and ventilation under positive pressure for 30 seconds, independent breathing did not appear. At 60 seconds, the heart rate is 45/min. What are the further treatment actions?

Розпочати непрямий масаж серця та продовжувати вентиляцію під позитивним тиском Start indirect cardiac massage and continue positive pressure ventilation

Продовжувати вентиляцію під позитивним тиском Continue positive pressure ventilation

Розпочати введення адреналіну Start adrenaline

Розпочати непрямий масаж серця Start indirect heart massage

Подальше спостереження за станом Further monitoring of the condition

137 / 200
До відділення реанімації госпіталізовано хлопчика 12-ти років з діагнозом геморагічний шок. Яке з досліджень необхідно провести першочергово? A 12-year-old boy with a diagnosis of hemorrhagic shock was hospitalized in the intensive care unit. Which of the studies should be conducted as a priority?

Кількість еритроцитів, гемоглобін, гематокрит Number of erythrocytes, hemoglobin, hematocrit

Загальний білок, електроліти, глюкоза Total protein, electrolytes, glucose

Кислотно-лужний стан Acid-alkaline state

УЗД органів черевної порожнини Ultrasound of abdominal organs

ЕКГ ECG

138 / 200
У хворого 26-ти років, що лікується в гастроентерологічному відділенні з приводу пептичної виразки 12-палої кишки, годину тому з’явились гострий біль у животі, блювання. Об’єктивно: живіт до-шкоподібний, різко болючий у верхніх відділах. Яке дослідження доцільно провести хворому для встановлення причини ускладнення хвороби? A 26-year-old patient, who is being treated in the gastroenterology department for a peptic ulcer of the duodenum, developed acute abdominal pain and vomiting an hour ago. Objectively: the stomach is dove-shaped, sharply painful in the upper parts. What kind of research should be conducted on the patient to establish the cause of the complication of the disease?

Оглядова рентгеноскопія живота в положенні стоячи Rentoscopy of the abdomen in the standing position

Рентгеноскопія шлунково-кишкового тракту з барієм X-ray of the gastrointestinal tract with barium

Іригоскопія Irigoscopy

Аналіз крові клінічний Clinical blood analysis

Ультразвукове дослідження органів черевної порожнини Ultrasound examination of abdominal organs

139 / 200
У породіллі 24-х років народився живий доношений хлопчик, масою 3300 г, довжиною 52 см, з тугим обвиттям пуповини навколо шиї. Навколоплідні води без домішок меконію. Нормальне дихання протягом першої хвилини після народження не встановлюється, ЧСС110 /хв., тонус м’язів помірно знижений, незначна відповідь на подразнення. Якою має бути тактика лікаря? A 24-year-old woman gave birth to a live full-term boy, weighing 3300 g, 52 cm long, with a tight umbilical cord wrapped around the neck. Amniotic fluid without meconium impurities. Normal breathing during the first minute after birth is not established, heart rate 110/min., muscle tone is moderately reduced, slight response to irritation. What should be the doctor's tactics?

Надати первинну реанімацію новонародженому Give primary resuscitation to a newborn

Облити дитину холодною водою Pour the child with cold water

Дати струмінь кисню на обличчя Give a jet of oxygen to the face

Вдарити по сідницях Kick the buttocks

Стиснути грудну клітину Compress chest

140 / 200
Шкільна лаборантка хімічного кабінету 22-х років при роботі з хімічними реактивами облила руку концентрованим лужним розчином. Яку першу допомогу необхідно надати хворій на дошпиталь-ному етапі? A 22-year-old school laboratory assistant in the chemistry lab poured a concentrated alkaline solution on her hand while working with chemical reagents. What first aid should be given to the patient at the pre-hospital stage?

Промити проточною водою впродовж не менше 10-15 хвилин, а потім обробити 1% розчином оцтової кислоти Rinse with running water for at least 10-15 minutes, and then treat with a 1% solution of acetic acid

Накласти стерильну волого-висихаючу пов’язку з розчином антисептика або антибіотика Apply a sterile wet-drying bandage with an antiseptic or antibiotic solution

Промити під проточною водою впродовж 1 години, а потім накласти мазеву пов’язку Wash under running water for 1 hour, then apply an ointment bandage

Обробити уражену ділянку 4% розчином гідрокарбонату натрію, а потім промити водою Treat the affected area with a 4% solution of sodium bicarbonate, and then rinse with water

Уражену ділянку промивають етиловим спиртом та обробляють поверхню перманганатом калію The affected area is washed with ethyl alcohol and the surface is treated with potassium permanganate

141 / 200
У новонародженої дитини на третю добу життя з’явилися ознаки шлунково-кишкової кровотечі (блювання з домішками крові, мелена), постгеморагічної анемії. З якого розчину слід розпочати парентеральне лікування геморагічного синдрому у дитини? On the third day of life, a newborn child showed signs of gastrointestinal bleeding (vomiting with blood impurities, melena), posthemorrhagic anemia. From which solution should parenteral treatment of hemorrhagic syndrome in a child?

Свіжозаморожена плазма Fresh-frozen plasma

Глюкозо-сольовий розчин Glucose-saline solution

Реополіглюкін Rheopoliglyukin

Тромбоцитарна маса Platelet mass

Амінокапронова кислота Aminocaproic acid

142 / 200
У роділлі 25-ти років із вродженою вадою серця в І періоді пологів з’явив- ся кашель, задишка, харкотиння, болі за грудниною, тахікардія. АТ- 90/60 мм рт.ст., to- 36,8oC. Роділля займає вимушене сидяче положення. Який найбільш імовірний діагноз? A 25-year-old woman in labor with a congenital heart defect developed cough, shortness of breath, sputum, chest pain, tachycardia in the first period of labor. AT- 90/60 mm Hg, to- 36.8oC. The woman in labor takes a forced sitting position. What is the most likely diagnosis?

Набряк легень Pulmonary edema

Емболія навколоплідними водами Amniotic fluid embolism

Приступ бронхіальної астми Bronchial asthma attack

Інфаркт міокарда Myocardial infarction

Розрив матки Rupture of uterus

143 / 200
У чоловіка 34-х років після роботи в зоні витоку азотної кислоти розвинувся токсичний набряк легень. Яка першочергова допомога? A 34-year-old man developed toxic pulmonary edema after working in a nitric acid leak area. What is the first aid?

Оксигенотерапія з інгаляцією етилового спирту Oxygen therapy with inhalation of ethyl alcohol

Штучна вентиляція легень Artificial lung ventilation

В/в 400 мл реосорбілакту IV 400 ml of reosorbilact

В/в 400 мл 5% глюкози IV 400 ml of 5% glucose

В/в 400 мл фізіологічного розчину IV 400 ml of physiological solution

144 / 200
Бригада швидкої медичної допомоги викликана до хворого 40-ка років. Об’єктивно: свідомість затьмарена, блідий, вкритий холодним потом. ЧДР- 28/хв, АТ-80/50 мм рт.ст., тони серця приглушені, живіт при пальпації болісний у епігастрії. Було блювання 'кавовою гущею'. Який стан розвинувся у хворого? The emergency medical team was called to a 40-year-old patient. Objectively: consciousness is clouded, pale, covered with cold sweat. ChDR- 28/min, AT- 80/50 mm Hg, the heart sounds are muffled, the abdomen is painful on palpation in the epigastrium. There was vomiting of 'coffee grounds'. What condition has developed in the patient?

Геморагічний шок Hemorrhagic shock

Травматичний шок Traumatic shock

Гіповолемічний шок Hypovolemic shock

Больовий шок Pain shock

Септичний шок Septic shock

145 / 200
В наслідок ДТП водій 40-ка років вдарився грудною клітиною об кермо автомобіля. Протягом 1 години наростали задишка, загальна слабкість. При аускультації легень зліва - дихання відсутнє, справа - везикулярне. Ps- 110/хв., ритмічний. АТ-110/70 мм рт.ст. Яке ускладнення розвинулось у пацієнта? As a result of a road accident, a 40-year-old driver hit his chest on the steering wheel of a car. Over the course of 1 hour, shortness of breath and general weakness increased. When auscultating the lungs on the left, there is no breathing, on the right - vesicular. Ps- 110/min., rhythmic. BP-110/70 mm Hg. What complication developed in the patient?

Лівобічний закритий пневмоторакс Left-sided closed pneumothorax

Перелом ребер зліва Left rib fracture

Лівобічний гемоторакс Left sided hemothorax

Забій грудної клітки зліва Left chest bruise

Плевропульмональний шок Pleuropulmonary shock

146 / 200
Хворому 67-ми років виконана резекція шлунка. Через 2 години після операції по назогастральному зонду поступає кров із культі шлунка. Темп крововтрати близько 500 мл за годину. Проводиться гемостатична та замісна терапія. При відсутності її ефекту необхідно: A 67-year-old patient underwent gastric resection. 2 hours after the operation, blood flows from the stomach stump through a nasogastric tube. The rate of blood loss is about 500 ml per hour. Hemostatic and replacement therapy. In the absence of its effect, it is necessary:

Ургентне оперативне втручання Urgent operative intervention

Збільшити темпи вливання кровозамінників Increase the rate of infusion of blood substitutes

Провести ургентну гастроскопію з метою гемостазу Perform urgent gastroscopy for the purpose of hemostasis

Продовжити місцеву гемостатичну терапію Continue local hemostatic therapy

Перелити препарати фібрину Transfuse fibrin preparations

147 / 200
Дівчинка 13-ти років впала на живіт. Скаржиться на біль у надлобковій ділянці, часті позиви на сечовипускання, під час яких сеча майже не виділяється, а виділяються краплі крові. Об’єктивно: набряк в надлобковій ділянці та напруження передньої стінки живота під час пальпації. Який стан потрібно запідозрити у першу чергу? A 13-year-old girl fell on her stomach. She complains of pain in the suprapubic area, frequent urges to urinate, during which urine is almost not released, but drops of blood are released . Objectively: swelling in the suprapubic area and tension of the anterior abdominal wall during palpation. What condition should be suspected first of all?

Розрив сечового міхура Bladder rupture

Геморагічний діатез Hemorrhagic diathesis

Гострий геморагічний цистит Acute hemorrhagic cystitis

Геморагічний вульвовагініт Hemorrhagic vulvovaginitis

Гострий гломерулонефрит Acute glomerulonephritis

148 / 200
Під час техногенної аварії на заводі розірвалась цистерна з білим фосфором. 10 працівників отримали опіки. Яку допомогу необхідно надати постраждалим негайно? During a man-made accident at the plant, a tank with white phosphorus burst. 10 workers received burns. What assistance should be provided to the victims immediately?

Промивання опіків розчином мідного купоросу Washing of burns with a solution of copper sulphate

Промивання опіків спиртом Washing burns with alcohol

Промивання опіків водою Washing burns with water

Промивання опіків фізрозчином Washing burns with saline

Промивання опіків кислотою Washing burns with acid

149 / 200
З вогнища радіаційної катастрофи до медичного пункту полку доставлено 15 потерпілих. Через 20-25 хвилин після вибуху стали відчувати різку слабкість, запаморочення, нудоту, з’явилось невгамовне блювання. Стан хворих тяжкий. Кволі, апатичні, на запитання відповідають з великою затримкою. ЧСС- 120/хв. з частими екстрасистолами, АТ- 70/30 мм рт.ст., ЧД- 28/хв. За даними індивідуального дозиметра доза отриманого випромінювання склала 8 Гр. Який найбільш імовірний діагноз? 15 victims were taken from the site of the radiation disaster to the regiment's medical center. 20-25 minutes after the explosion, they began to feel sharp weakness, dizziness, nausea, uncontrollable vomiting appeared The condition of the patients is serious. Weak, apathetic, they answer questions with a long delay. Heart rate - 120/min. with frequent extrasystoles, BP - 70/30 mmHg, BP - 28/min. According to the data of the individual dosimeter, the dose of radiation received was 8 Gy. What is the most likely diagnosis?

Гостра променева хвороба IV ст. Acute radiation sickness of the IV century.

Гостра променева хвороба I ст. Acute radiation sickness of the 1st century

Гостра променева хвороба V ст. Acute radiation sickness of the 5th century.

Гостра променева хвороба II ст. Acute radiation sickness of the II century.

Гостра променева хвороба III ст. Acute radiation sickness of the III century.

150 / 200
В якому положенні хворого доцільно проводити заходи серцево-легеневої реанімації? In what position of the patient is it advisable to perform cardiopulmonary resuscitation?

На спині в горизонтальному положенні On the back in a horizontal position

В положенні Тределенбурга In Tredelenburg position

В положенні на 6оці In the 6-eye position

Положення хворого не має суттєвого значення The position of the patient is not important

На спині з піднесеним головним кінцєм On the back with the head end raised

151 / 200
Дитині 7-ми років у реанімаційному відділенні надаються реанімаційні заходи у зв’язку з зупинкою серця. Після проведення інтубації та ШВЛ почервоніли шкірні покриви, з’явився пульс на великих судинах, ЧСС- 40/хв., АТ- 50/30 мм рт.ст. Яка подальша тактика? A 7-year-old child is receiving resuscitation measures in the intensive care unit due to cardiac arrest. After intubation and mechanical ventilation, the skin turned red, a pulse appeared on large vessels, heart rate - 40/min., blood pressure - 50/30 mm Hg. What is the next strategy?

Введення 0,1% розчину атропіну Introduction of 0.1% atropine solution

Введення глюкокортикоїдів Introduction of glucocorticoids

Введення сольових розчинів Introduction of saline solutions

Введення розчину допаміну Injection of dopamine solution

Введення серцевих глікозидів Introduction of cardiac glycosides

152 / 200
Хворий 32-х років скаржиться на переймоподібний біль у животі, випорожнення з домішками крові та слизу до 15 разів на добу, підвищення температури тіла до 37,3°C, зниження апетиту, роздратованість. Хворіє впродовж 3-х тижнів. Результати повторних бактеріологічних посівів калу негативні. Ректороманоско-пія: дифузне запалення слизової з геморагіями та виразковими ділянками. Для верифікації діагнозу необхідно провести: A 32-year-old patient complains of spasm-like pain in the abdomen, defecation with impurities of blood and mucus up to 15 times a day, an increase in body temperature to 37.3°C , decreased appetite, irritability. He has been sick for 3 weeks. The results of repeated bacteriological cultures of feces are negative. Rectomanoscopy: diffuse inflammation of the mucous membrane with hemorrhages and ulcerated areas. To verify the diagnosis, it is necessary to conduct:

Морфологічне дослідження біоптатів Morphological study of biopsies

УЗД органів черевної порожнини Ultrasound of abdominal organs

Загальний аналіз крові General blood test

Печінкові проби Liver tests

Копрограма Coprogram

153 / 200
У тяжкому стані до лікарні госпіталізована дитина 13-ти років із сплутаною свідомістю та гіпертермією. Об’єктивно: невиразна мова, обличчя гіперемоване, одутле, ін’єкція судин склер. Язик 'крейдяний'. У пахвинній ділянці зліва виявлений різко болючий, щільний бубон 5 см в діаметрі, що спаяний з прилеглими тканинами, а на ногах - сліди від укусів блох. Який діагноз є найбільш імовірним? A 13-year-old child was hospitalized in serious condition with confused consciousness and hyperthermia. Objectively: slurred speech, hyperemic, swollen face, vascular injection sclera. The tongue is 'chalky'. In the groin area on the left, a sharply painful, dense drum of 5 cm in diameter was found, which was welded to the adjacent tissues, and there were traces of flea bites on the legs. What diagnosis is the most likely?

Бубонна форма чуми Bubonic form of plague

Бешиха Beshikha

Фурункул Furnish

Бубона форма туляремії Bubonic form of tularemia

Шкірна форма сибірки Cutaneous form of anthrax

154 / 200
До приймального відділення інфекційної лікарні доставлена група дітей з вираженими явищами ексикозу (загальна слабкість, часті рідкі випорожнення та блювання). Захворіли гостро. Випорожнення водянисті, рясні, 15-20 разів, з плаваючими пластівцями, мають вигляд 'рисового відвару'. Діти доставлені з вогнища епідемічного спалаху кишкової інфекції (холера?). Який метод лаборатор- ного обстеження є найбільш інформативним? A group of children with pronounced symptoms of exycosis (general weakness, frequent liquid stools and vomiting) were brought to the reception department of the infectious disease hospital. They became acutely ill. The stools are watery, abundant, 15- 20 times, with floating flakes, have the appearance of 'rice broth'. The children were delivered from the epicenter of an epidemic outbreak of an intestinal infection (cholera?). Which method of laboratory examination is the most informative?

Бактеріологічний метод Bacteriological method

Діагностика методом ультразвукового дослідження Ultrasonic diagnosis

Мікроскопія тонкого мазку та товстої краплі крові Microscopy of a thin smear and a thick drop of blood

Серологічний метод виявлення зростання титру специфічних антитіл Serological method of detecting an increase in the titer of specific antibodies

Біохімічний метод Biochemical method

155 / 200
Вагітна 27-ми років у терміні 33 тижні звернулася до лікаря із скаргами на відсутність рухів плоду. Об’єктивно: матка збільшена до 32-33 тижнів вагітності, в нормотонусі, передлежить голівка, серцебиття плоду не вислуховується. Яке ускладнення виникло? A 27-year-old pregnant woman at the 33rd week of pregnancy turned to the doctor with complaints about the lack of fetal movements. Objectively: the uterus was enlarged to 32-33 weeks of pregnancy, in normotonus, the head is presented, the heartbeat of the fetus cannot be heard. What complication occurred?

Антенатальна загибель плоду Antenatal death of the fetus

Інтранатальна загибель плоду Intranatal death of the fetus

Синдром затримки розвитку плоду Fetal retardation syndrome

Передчасні пологи Premature birth

Вроджена вада розвитку плоду Congenital fetal malformation

156 / 200
Чоловік 62-х років скаржиться на інтенсивний стискаючий біль у ділянці серця, загальну слабість, запаморочення, нудоту, задишку в спокої. Об’єктивно: загальний стан важкий, шкірні покриви бліді, акроціаноз. АТ- 70/20 мм рт.ст., Ps-110/хв. Який препарат слід використати в першу чергу для корекції артеріального тиску? A 62-year-old man complains of intense squeezing pain in the heart area, general weakness, dizziness, nausea, shortness of breath at rest. Objectively: the general condition is severe, the skin is pale, acrocyanosis. Blood pressure - 70/20 mm Hg, Ps - 110/min. What drug should be used first of all to correct blood pressure?

Допамін Dopamine

Строфантин Strophantin

Сульфокамфокаїн Sulfocamphocaine

Кофеїн Caffeine

Адреналін Adrenaline

157 / 200
Жінка 60-ти років перенесла холеци-стектомію з приводу деструктивного холециститу. Впродовж 15-ти днів у комплексному лікуванні отримувала гентаміцин по 400 мг 3 рази на день. В анамнезі - патології нирок немає, проте у пацієнтки наявні симптоми гострої ниркової недостатності. Добовий діурез 1,5 л, креатинін 0,63 ммоль/л, питома густина сечі 1004. Артеріальний тиск у межах норми. При ультрасонографії черевної порожнини патологічних змін не виявлено. Яка причина ниркової недостатності? A 60-year-old woman underwent a cholecystectomy due to destructive cholecystitis. For 15 days, she received gentamicin 400 mg 3 times a day in complex treatment. anamnesis - there is no kidney pathology, but the patient has symptoms of acute renal failure. Daily diuresis 1.5 L, creatinine 0.63 mmol/L, specific gravity of urine 1004. Blood pressure within the normal range. Abdominal ultrasonography revealed no pathological changes. What is the cause of kidney failure?

Нефротоксичність гентаміцину Gentamicin nephrotoxicity

Інтраопераційне пошкодження уретри Intraoperative damage to the urethra

Правобічний обструктивний уролітіаз Right-sided obstructive urolithiasis

Нефротичний синдром Nephrotic syndrome

Гострий гломерулонефрит Acute glomerulonephritis

158 / 200
Жінка 47-ми років, яка хвора на цукровий діабет 1 типу, госпіталізована зі скаргами на блювання, що тривало протягом 2-х днів, біль у животі, апатію. Іа- зометричне дослідження крові вказувало на метаболічний ацидоз. Глюкоза крові -34 ммоль/л, кєтонємія та кєтонурія. Чим викликаний важкий стан пацієнта? A 47-year-old woman with type 1 diabetes was hospitalized with complaints of vomiting that lasted for 2 days, abdominal pain, apathy . An isometric blood test indicated metabolic acidosis. Blood glucose -34 mmol/l, ketonemia and ketonuria. What is the cause of the patient's severe condition?

Діабетичний кетоацидоз Diabetic ketoacidosis

Гіпоглікемічна кома Hypoglycemic coma

Хвороба Аддісона Addison's disease

Інсульт Stroke

Інфаркт міокарда Myocardial infarction

159 / 200
У роділлі 24-х років у пологах раптом погіршилося серцебиття плоду, матка в постійному гіпертонусі, з’явилися значні кров’янисті виділення з піхви. Роділля зблідла, Ps- 130/хв., АТ- 80/50 мм рт.ст. Який найбільш імовірний діагноз? In a 24-year-old woman during childbirth, the fetal heartbeat suddenly worsened, the uterus was in constant hypertonicity, significant vaginal discharge appeared. The woman in labor turned pale, Ps - 130/min., BP - 80/50 mm Hg. What is the most likely diagnosis?

Передчасне відшарування плаценти Premature placental abruption

Розрив матки Rupture of uterus

Клінічно вузький таз Clinically narrow pelvis

Розрив шийки матки Rupture of the cervix

Гострий апендицит Acute appendicitis

160 / 200
Хворій 47-ми років проведено стоматологічну операцію в зв’язку з остеомієлітом нижньої щелепи. Останній тиждень стала тривожною, плаксивою, порушився сон. Виказує ідеї поганого до неї відношення з боку близьких, які її засуджують, обвинувачують в матеріальних недоліках сім’ї. У відділенні весь час ходить по палаті, заламує руки, голосить, 'краще б вбили відразу', 'так жити не хочу'. Який препарат слід призначити в першу чергу хворій? A 47-year-old patient underwent dental surgery due to osteomyelitis of the lower jaw. In the last week, she became anxious, tearful, sleep was disturbed. She expresses ideas of a bad attitude towards her on the part of her relatives, who condemn her, they accuse her of the family's financial shortcomings. In the department, she walks around the ward all the time, wrings her hands, wails, ``I'd better kill her right away,'' ``I don't want to live like this.'' Which drug should be prescribed in the first place sick?

Амітриптилін Amitriptyline

Галоперидол Haloperidol

Сибазон Sibazone

Імізин Imisin

Аміназин Aminazine

161 / 200
Хворий 36-ти років добу тому назад був госпіталізований з діагнозом токси-кодермія. Вранці погіршився загальний стан хворого, підвищилась температура до 40°C, на тулубі та кінцівках з’явились в’ялі міхури. Симптом Нікольського позитивний. Яка подальша тактика щодо хворого? A 36-year-old patient was hospitalized a day ago with a diagnosis of toxic coderma. In the morning, the patient's general condition worsened, the temperature rose to 40°C, on the trunk and limbs flaccid bubbles appeared. Nikolsky's symptom is positive. What is the next strategy for the patient?

Перевести до реанімаційного відділення Transfer to intensive care unit

Проводити симптоматичну терапію Conduct symptomatic therapy

Посилити прийом антигістамінних препаратів Strengthen antihistamines

Додати місцеву терапію Add local therapy

Продовжити попередній нагляд за хворим Continue preliminary supervision of the patient

162 / 200
Під час ДТП відбулося пряме зіткнення автомобілів. Постраждалий чоловік 37-ми років. Скаржиться на біль у міжлопатковій ділянці, болісність рухів тулубом. Під час огляду: збільшений кі- фоз грудного відділу хребта. Яка повинна бути транспортна іммобілізація хворого? During the road accident, there was a direct collision of cars. The victim is a 37-year-old man. He complains of pain in the interscapular region, painful movements of the trunk. During examination: increased foz of the thoracic spine. What should be the transport immobilization of the patient?

На дерев’яному щиті з м’яким валиком в поперековому та шийному відділах хребта On a wooden board with a soft ridge in the lumbar and cervical parts of the spine

На медичних ношах On a medical stretcher

Комір Шанса Chance Collar

Шина Бєлера Behler tire

Сидячи Sitting

163 / 200
Робітник АЕС 44-х років скаржиться на багаторазове блювання, що з’явилось через 30 хвилин після опромінення внаслідок аварії, біль у животі, озноб, високу температуру - 38 — 39°C, зниження артеріального тиску. На 2-й день з’явився пронос. Доза загального опромінення 20 Гр. Яка форма гострої променевої хвороби розвинулась? A 44-year-old NPP worker complains of repeated vomiting, which appeared 30 minutes after exposure due to the accident, abdominal pain, chills, high temperature - 38 — 39°C, decrease in blood pressure. Diarrhea appeared on the 2nd day. The total radiation dose was 20 Gy. What form of acute radiation sickness developed?

Кишкова форма Intestinal form

Це прояви не променевої хвороби This is not a manifestation of radiation sickness

Кишково-мозкова форма Intestinal form

Токсемічна форма Toxemic form

Церебральна форма Cerebral form

164 / 200
Після фізичного навантаження чоловік 53-х років раптово знепритомнів. Доставлений до приймального відділення лікарні. Об’єктивно: стан важкий, кома I ст., дихання та гемодинаміка не порушені. АТ- 180/100 мм рт.ст., Ps- 80/хв. Неврологічно: правобічна геміплегія, зіниці D>S, позитивний симптом Бабінського справа. Який з методів інструментально-лабораторного дослідження необхідно виконати в першу чергу? After physical exertion, a 53-year-old man suddenly fainted. He was taken to the hospital's reception department. Objectively: the condition is serious, coma of the 1st degree, breathing and hemodynamics are not disturbed. Blood pressure - 180/100 mm Hg, Ps - 80/min. Neurologically: right-sided hemiplegia, pupils D>S, positive Babinsky symptom on the right. Which of the methods of instrumental and laboratory research should be performed first of all?

Комп’ютерна томографія головного мозку Computed tomography of the brain

Коагулограма Coagulogram

Електроенцефалографія Electroencephalography

Електрокардіографія Electrocardiography

Рентгенографія черепа в прямій проекції X-ray of skull in direct projection

165 / 200
У вагітної 27-ми років у терміні 38 тижнів, що лежить на спині, раптово з’явилися утруднене дихання, блідість шкірних покривів, холодний липкий піт, знизився артеріальний тиск. Встановіть діагноз невідкладного стану: A 27-year-old pregnant woman at 38 weeks lying on her back suddenly had difficulty breathing, pallor of the skin, cold sticky sweat, decreased blood pressure pressure. Diagnose an emergency:

Синдром стиснення нижньої порожнистої вени Inferior vena cava compression syndrome

Пізній гестоз Late gestosis

Емболія навколоплідними водами Amniotic fluid embolism

Відшарування плаценти Detachment of the placenta

Розрив матки Rupture of uterus

166 / 200
Бригада СМП прибула на місце ДТП. На узбіччі лежить пішохід. При попередньому огляді у нього діагностований перелом стегна. Який з перерахованих заходів необхідно провести у першу чергу? The EMS brigade arrived at the scene of the accident. A pedestrian is lying on the side of the road. During the preliminary examination, he was diagnosed with a hip fracture. Which of the listed measures should be carried out first?

Забезпечення венозного доступу Ensure venous access

Знеболювання Analgesia

Проведення допоміжної ШВЛ Carrying out auxiliary ventilation

Інфузійна терапія Infusion therapy

Транспортна іммобілізація Transport immobilization

167 / 200
У хлопчика 15-ти років після перенесеної щойно вітряної віспи з’явився різкий біль у лівій нозі. Нижня кінцівка збільшилась у об’ємі, підвищилась температура тіла до 37,8°C. На лівій нозі шкіра з внутрішньої поверхні червона, вздовж судин при пальпації відмічається різкий біль та ущільнення тканин. Обвід гомілки та стегна зліва більший на 2 см порівняно з аналогічними частинами тіла справа. Які потрібно зробити додаткові діагностичні інструментальні дослідження? A 15-year-old boy developed a sharp pain in his left leg after recently having chicken pox. The lower limb increased in size, the body temperature rose to 37 .8°C. On the left leg, the skin from the inner surface is red, along the vessels during palpation, sharp pain and compaction of tissues are noted. The circumference of the lower leg and thigh on the left is 2 cm larger compared to similar parts of the body on the right. What additional diagnostic instrumental studies should be performed?

Ультразвукова доплерографія Ultrasound dopplerography

Аускультація Auscultation

Ангіографія Angiography

Томографія Tomography

Рентгенографія X-ray

168 / 200
У вагітної 27-ми років, 20 тижнів вагітності, після невпевненої ходи та слабкості в лівих руці та нозі наступила втрата свідомості. Через 50 секунд свідомість відновилась. Скарги на загальну слабкість, головний біль та судоми у лівій нозі. Ps- 68/хв, слабкий. Тони серця ослаблені, ритмічні. АТ- 80/60 мм рт.ст. Дихання поверхове. Живіт збільшений за рахунок вагітної матки. Положення плоду поздовжнє. Передлежить голівка. Серцебиття плоду ясне, ритмічне, 150/хв. Які інструментальні методи діагностики показані в даній ситуації першочергово? A 27-year-old pregnant woman, 20 weeks pregnant, lost consciousness after unsteady gait and weakness in the left arm and leg. After 50 seconds, consciousness was restored. Complaints on general weakness, headache and cramps in the left leg. Ps- 68/min, weak. Heart sounds are weakened, rhythmic. BP- 80/60 mm Hg. Breathing shallow. Abdomen enlarged due to the pregnant uterus. The position of the fetus is longitudinal. head. The fetal heartbeat is clear, rhythmic, 150/min. What instrumental diagnostic methods are indicated in this situation as a priority?

Магнітно-резонансна томографія голови Magnetic resonance imaging of the head

Контрастна вентрикулографія Contrast ventriculography

Рентгенографія X-ray

Ангіографія Angiography

Електроенцефалографія Electroencephalography

169 / 200
Жінка 37-ми років, з 16-ти років страждає на генералізовані судомні напади, з 21-го року епізоди психомоторного збудження із дезорієнтацією і люттю, прогресує зниження пам’яті, вибу-хливість. Тридцять хвилин тому напад тоніко-клонічних судом із нетриманням сечі. Після нього була дезорієнтована, намагалася бігти. Десять хвилин тому повторний напад. Під час огляду лежить нерухома, не реагує на навкілля, слабка мімічна реакція на біль. Які заходи необхідно вжити для попередження розвитку епілептичного статусу? A 37-year-old woman has been suffering from generalized seizures since the age of 16, and episodes of psychomotor agitation with disorientation and rage since the age of 21, progressive memory loss 'yati, explosiveness. Thirty minutes ago, an attack of tonic-clonic convulsions with urinary incontinence. After it, she was disoriented, tried to run. Ten minutes ago, a repeated attack. During the examination, she lies motionless, does not respond to the environment, weak facial response to pain. What measures should be taken to prevent the development of status epilepticus?

Внутрішньовенно ввести діазепам Intravenous diazepam

Внутрішньовенно ввести натрію окси-бутират Enter sodium oxybutyrate intravenously

Внутрішньом’язово ввести магнію сульфат Intramuscularly inject magnesium sulfate

Внутрішньом’язово ввести натрію тіопентал Intramuscularly inject sodium thiopental

Ввести в клізмі хлоралгідрат Enter chloral hydrate in an enema

170 / 200
Чоловіка 55-ти років доставлено до відділення реанімації. З анамнезу: хворіє на цукровий діабет понад 10 років. Об’єктивно: непритомний, шкіра та слизові оболонки сухі, дихання поверхневе, часте, арефлексія. ЧСС- 132/хв., АТ- 80/40 мм рт.ст., Hb- 160 г/л, лейк.- 10,2 • 109 /л, Ht- 0,64, цукор крові - 45,5 ммоль/л, K-6,2 ммоль/л, Na- 162 ммоль/л. Ацетон в сечі не виявлений. Тиждень тому в зв’язку з загостренням панкреатиту та вираженим болем у животі зменшив кількість їжі та удвічі зменшив дозу інсуліну. Який аналіз необхідно зробити, щоб уточнити діагноз? A 55-year-old man was brought to the intensive care unit. From the anamnesis: he has been suffering from diabetes for more than 10 years. Objectively: he is unconscious, the skin and mucous membranes are dry, shallow breathing, frequent, areflexia, heart rate - 132/min, blood pressure - 80/40 mm Hg, Hb - 160 g/l, leuk. - 10.2 • 109 /l, Ht - 0.64, sugar blood - 45.5 mmol/l, K-6.2 mmol/l, Na- 162 mmol/l. Acetone was not detected in the urine. A week ago, due to exacerbation of pancreatitis and severe abdominal pain, he reduced the amount of food and halved reduced the dose of insulin. What analysis should be done to clarify the diagnosis?

Визначення осмолярності плазми Determination of plasma osmolarity

Креатинін, сечовина крові Creatinine, blood urea

рН крові blood pH

Аналіз сечі на добову глюкозурію Urine analysis for daily glucosuria

Аналіз сечі на добову протеїнурію Urine analysis for daily proteinuria

171 / 200
Хвора 67-ми років з діагнозом: закритий перелом нижньої третини правої стегнової кістки із зміщенням відламків доставлена бригадою швидкої допомоги без транспортної іммобілізації. Загроза виникнення якого ускладнення найбільш імовірна у даної хворої? A 67-year-old patient with a diagnosis of a closed fracture of the lower third of the right femur with displacement of fragments was delivered by an ambulance without transport immobilization. The risk of which complication is most likely in this patient?

Пошкодження судинно-нервового пучка Damage of vascular-nerve bundle

Перфорація шкіри Skin Perforation

Компартмент-синдром Compartment syndrome

Незрощення перелому Nonunion of fracture

Гострий тромбоз судин нижньої кінцівки Acute thrombosis of vessels of the lower limb

172 / 200
Дитина народилася від матері, яка хвора на цукровий діабет. Навколоплідні води були меконіальними. Дихання у дитини відсутнє, гіпотонія м’язів. Хлопчик поміщений під лампу променевого тепла, забезпечене правильне положення голови, проведено відсмоктування слизу з верхніх дихальних шляхів, дитина заінту-бована. Які подальші дії реаніматолога? A child was born to a diabetic mother. The amniotic fluid was meconium. The child was not breathing, hypotonia of the muscles. The boy was placed under a radiant heat lamp, the correct position of the head is ensured, suction of mucus from the upper respiratory tract is performed, the child is intubated. What are the further actions of the intensivist?

Відсмоктування меконію трубкою, обсушування, ШВЛ Meconium suction with a tube, drying, ventilator

Оксигенотерапія вільним потоком Free Flow Oxygen Therapy

Введення адреналіну ендотрахеально Introduction of epinephrine endotracheally

ШВЛ через інтубаційну трубку Ventilation through an intubation tube

Непрямий масаж серця Indirect heart massage

173 / 200
Жінка 75-ти років під час сварки з родичами раптово зблідла, схопилася за ділянку серця, через 5 хвилин впала непритомна. Оглянута лікарем швидкої допомоги через 25 хвилин пульс i тиск не визначаються. Відомо, що впродовж останніх 20-ти років лікувалася з приводу стенокардії. Які мають бути дії бригади швидкої допомоги? During a quarrel with her relatives, a 75-year-old woman suddenly turned pale, clutched at the area of ​​the heart, fell unconscious after 5 minutes. After being examined by an emergency doctor 25 minutes later, the pulse i pressure is not determined. It is known that during the last 20 years she was treated for angina pectoris. What should be the actions of the ambulance team?

Провести комплекс реанімаційних заходів Conduct a set of resuscitation measures

Не проводити ніяких заходів і зафіксувати смерть Do not take any action and record death

Терміново госпіталізувати в кардіологічне відділення Urgent hospitalization in the cardiology department

Зробити закритий масаж серця Make a closed heart massage

Зробити ЕКГ Make an ECG

174 / 200
Хворий 27-ми років скаржиться на підвищення температури тіла до 39°C, кашель з виділенням слизового харкотиння, біль у грудній клітці справа. Протягом тижня отримував антибіотики - без ефекту. Об’єктивно: притуплення перкуторного звуку між лопатками, там же нечисленні вологі дрібнопухирчасті хрипи. На рентгенограмі органів грудної клітки на всьому протязі легень, але більше у верхніх відділах, вогнища малої інтенсивності з нечіткими контурами і просвітленнями в центрі. У крові: лейк.- 11,2 • 109 /л, ШЗЕ-30 мм/год. Про яке захворювання слід подумати? A 27-year-old patient complains of an increase in body temperature to 39°C, a cough with mucous sputum, pain in the chest on the right. He received antibiotics for a week - without effect. Objectively: dulling of the percussion sound between the shoulder blades, there are also a few wet fine-bubble rales. On the X-ray of the chest organs, throughout the lungs, but more in the upper parts, foci of low intensity with vague contours and lightening in the center. In the blood: leuk .- 11.2 • 109 /l, SZE-30 mm/h. What disease should we think about?

Дисемінований туберкульоз легень Disseminated pulmonary tuberculosis

Міліарний туберкульоз Miliary tuberculosis

Міліарний карциноматоз Miliary carcinomatosis

Рак легень Lung cancer

Пневмонія Pneumonia

175 / 200
Чоловік 22-х років був доставлений машиною швидкої допомоги до ургентної клініки. Зі слів друзів, вони разом дивились футбольний матч і пили пиво з фісташками. Раптово потерпілий закашлявся, вхопився за горло, посинів і впав без свідомості. Об’єктивно: шкірні покриви і слизові оболонки бліді, ціано-тичні. Обличчя вкрите дрібною петехіальною висипкою. Дихання поверхневе і часте. Тони серця глухі. Ps- 115/хв, АТ-170/95 мм рт.ст. З чого слід почати невідкладну допомогу? A 22-year-old man was taken by ambulance to the emergency clinic. According to friends, they were watching a football match together and drinking beer with pistachios. Suddenly the victim coughed, grabbed his throat, turned blue and fell unconscious. Objectively: the skin and mucous membranes are pale, cyanotic. The face is covered with a small petechial rash. Breathing is shallow and frequent. Heart sounds are dull. Ps- 115/min, AT-170/ 95 mm Hg. Where should emergency care be started?

Огляд і забезпечення прохідності дихальних шляхів Inspection and ensuring the patency of the respiratory tract

ШВЛ VENTILATOR

Закритий масаж серця Closed heart massage

Введення глюкокортикоїдів Introduction of glucocorticoids

Введення 10 мл 20% натрію оксибути-рату Injection of 10 ml of 20% sodium oxybutyrate

176 / 200
Новонародженій дитині проводиться комплекс серцево-легеневої реанімації. Забезпечено прохідність дихальних шляхів, проводиться своєчасна і ефективна вентиляція 100% киснем, непрямий ма- саж серця, а також медикаментозна терапія. Серцева діяльність відсутня впродовж 10 хвилин. Якими будуть наступні кроки? The newborn child is undergoing complex cardiopulmonary resuscitation. The patency of the respiratory tract is ensured, timely and effective ventilation with 100% oxygen, indirect heart massage, and drug therapy are carried out . No cardiac activity for 10 minutes. What are the next steps?

Припинити реанімацію Stop resuscitation

Продовжувати реанімаційні заходи до 40 хвилин Continue resuscitation measures up to 40 minutes

Подумати про інші можливі причини незадовільної реакції немовляти на реанімацію, такі як аномалії дихальних шляхів, пневмоторакс, діафрагмальна грижа або природжена хвороба серця і продовжувати реанімаційні заходи Consider other possible causes of the infant's unsatisfactory response to resuscitation, such as airway abnormalities, pneumothorax, diaphragmatic hernia, or congenital heart disease, and continue resuscitation

Перевірити правильність виконання основних реанімаційних процедур і продовжити реанімаційні заходи Check the correctness of basic resuscitation procedures and continue resuscitation measures

Продовжувати реанімаційні заходи щонайменше 30 хвилин Continue resuscitation for at least 30 minutes

177 / 200
Дитина 11-ти років грала у футбол та під час падіння отримала травму. Встановлено попередній діагноз: закритий вивих правого передпліччя. Який обсяг допомоги повинен надати лікар на місці пригоди? An 11-year-old child was playing football and was injured during a fall. The preliminary diagnosis was established: closed dislocation of the right forearm. What amount of help should the doctor provide at the scene of the accident ?

Знеболювання, транспортна іммобілізація шиною Anesthesia, transport immobilization with a splint

Восьмиподібна пов’язка на правий ліктьовий суглоб Eight-shaped bandage on the right elbow joint

Знеболювання, транспортна іммобілізація косинкою Anesthesia, transport immobilization with a scarf

Косинкова пов’язка на праву верхню кінцівку Handkerchief bandage on the right upper limb

Знеболювання, спроба вправлення вивиху Anesthesia, attempt to repair dislocation

178 / 200
Внаслідок аварії на ядерному реакторі відбувся викид у навколишнє середовище значної кількості радіоізотопів йоду. Який препарат є препаратом вибору в профілактиці ураження щитоподібної залози? As a result of an accident at a nuclear reactor, a significant amount of radioisotopes of iodine was released into the environment. Which drug is the drug of choice in the prevention of thyroid damage?

Йодид калію Potassium iodide

Йодомарин Iodomarin

Розчин Люголю Lugol's solution

Антиструмін Anticurrent

5% спиртовий розчин йоду 5% alcohol solution of iodine

179 / 200
При аварії на ядерному реакторі відбувся викид в навколишнє середовище значної кількості радіоізотопів йоду. Яка тривалість прийому препаратів стабільного йоду для профілактики ураження щитоподібної залози? During the accident at the nuclear reactor, a significant amount of radioisotopes of iodine was released into the environment. What is the duration of taking stable iodine preparations for the prevention of thyroid damage?

До зникнення загрози потрапляння в організм радіоактивних ізотопів йоду Until the disappearance of the threat of radioactive iodine isotopes entering the body

14 днів 14 days

30 днів 30 days

10 днів 10 days

7 днів 7 days

180 / 200
Жінка 36-ти років підслизнулася на льоду та підвернула ногу. Об’єктивно: набряк, болючість під час пальпації в ділянці правого гомілково-ступневого суглоба, крепітація. Лікар швидкої допомоги вирішив провести транспортну іммобілізацію шиною Крамера. Який вид пов’язки застосовується для фіксації шини? A 36-year-old woman slipped on the ice and sprained her leg. Objectively: swelling, pain during palpation in the area of ​​the right ankle-foot joint, crepitus. Doctor the ambulance decided to carry out transport immobilization with a Kramer splint. What type of bandage is used to fix the splint?

Спіральна Spiral

Дельбе Delbe

Дезо Deso

Вельпо Welpo

Косинкова Kosynkova

181 / 200
В приймальне відділення доставлено вагітну 22-х років з судомним нападом. Строк вагітності 40 тижнів. В чому полягає перша лікарська допомога при еклампсії поза судомним нападом? A 22-year-old pregnant woman with a convulsive attack was brought to the emergency department. The pregnancy period is 40 weeks. What is the first medical aid for eclampsia without a convulsive attack?

Внутрішньовенне введення 4 г 25% MgSO4 Intravenous administration of 4 g of 25% MgSO4

Негайне транспортування до пологової зали Immediate transport to delivery room

Внутрішньом’язове введення седативних, наркотичних і антигіпертензивних засобів Intramuscular administration of sedative, narcotic and antihypertensive drugs

Негайне пологорозрішення шляхом кесарського розтину Immediate delivery by caesarean section

Негайне пологорозрішення через природні родові шляхи Immediate delivery through natural birth canals

182 / 200
Пацієнту 38-ми років із кровотечею з 12-ти палої кишки в хірургічному відділенні впродовж 5-ти годин перелито біля 1 л еритроцитарної маси (взята 3 доби тому), яка сумісна за групою та резус-фактором. Біологічна проба - проведена. Після цього у хворого виникли тремор, судоми, прискорення пульсу, аритмія, знизився артеріальний тиск. У хворого діагностовано цитратна інтоксикація. Що необхідно зробити для її попередження? A 38-year-old patient with bleeding from the duodenum was transfused in the surgical department for 5 hours with about 1 liter of erythrocyte mass (taken 3 days ago) , which is compatible by group and Rh factor. A biological test was carried out. After that, the patient developed tremors, convulsions, increased pulse, arrhythmia, and decreased blood pressure. The patient was diagnosed with citrate intoxication. What should be done to prevent it?

На кожні 500 мл консервованої крові вводити 5 мл 10% кальцію хлориду For every 500 ml of canned blood, inject 5 ml of 10% calcium chloride

На кожні 200 мл консервованої крові вводити 5 мл 10% кальцію хлориду For every 200 ml of canned blood, inject 5 ml of 10% calcium chloride

На кожні 100 мл консервованої крові вводити 5 мл 10% кальцію хлориду For every 100 ml of preserved blood, inject 5 ml of 10% calcium chloride

На кожні 500 мл консервованої крові вводити 5 мл 1% кальцію хлориду For every 500 ml of canned blood, inject 5 ml of 1% calcium chloride

На кожні 500 мл консервованої крові вводити 10 мл 10% кальцію хлориду For every 500 ml of canned blood, inject 10 ml of 10% calcium chloride

183 / 200
Чоловік 49-ти років потрапив у ДТП. Об’єктивно: стан важкий, міжреберні проміжки згладжені, ліва половина грудної клітки відстає при диханні. Над лівим легеневим полем тимпаніт. Аускуль-тативно: дихання зліва не проводиться, ЧДР- 32/хв. Інші пошкодження відсутні. Як транспортувати потерпілого? A 49-year-old man was involved in a road accident. Objectively: the condition is severe, the intercostal spaces are flattened, the left half of the chest lags behind during breathing. Tympanitis over the left lung field Auscultatively: there is no breathing on the left, ChDR- 32/min. There are no other injuries. How to transport the victim?

В напівсидячому чи напівлежачому положенні In a semi-sitting or semi-lying position

В положенні Волковича на щиті In the position of Volkovich on the shield

На лівому боці лежачи Left side lying

На правому боці лежачи Lying on the right side

Грудна клітина фіксується шинами Крамера до щита The chest is fixed with Kramer's tires to the shield

184 / 200
Жінка 32-х років у терміні вагітності 38 тижнів доставлена до пологового відділення із скаргами на відсутність рухів плоду протягом трьох днів та переймоподібні болі в низу живота, що розпочались 6 годин тому назад. Розміри тазу 26-28-3121 см., серцебиття плоду не визначається. Передлежання головне. Активна пологова діяльність, розкриття шийки матки майже повне. Яка тактика лікаря? A 32-year-old woman, 38 weeks pregnant, was brought to the maternity ward with complaints of the absence of fetal movements for three days and spasm-like pains in the lower abdomen that began on 6 hours ago. The dimensions of the pelvis are 26-28-3121 cm., the heartbeat of the fetus is not determined. Presentation is the main thing. Active labor, the opening of the cervix is ​​almost complete. What are the doctor's tactics?

Плодоруйнівна операція (краніотомія) Fetal destruction operation (craniotomy)

Очікувальна тактика Waiting tactics

Плодоруйнівна операція (декапітація) Fruit destruction operation (decapitation)

Кесарів розтин Caesarean section

Вакуум-екстракція плоду Vacuum fruit extraction

185 / 200
Після аварії на АЕС група військовослужбовців тривалий час перебувала під впливом іонізуючого випромінювання. Які першочергові заходи потрібно застосувати для зменшення впливу на людей іонізуючого випромінювання? After the accident at the nuclear power plant, a group of military personnel was exposed to ionizing radiation for a long time. What primary measures should be taken to reduce the exposure of people to ionizing radiation?

Прийняти демиткарб Accept demitkarb

Провітрити приміщення Ventilate the room

Переодягти верхній одяг Change outerwear

Надіти протигаз Put on a gas mask

Не вживати ніяких дій Take no action

186 / 200
Із зони застосування хімічної зброї було евакуйовано групу постраждалих. Відомо, що усі вони використали протигази, але у двох з групи відмічалося постійне моторне збудження, нерозбірливе бормотання. Зіниці звужені, фібриляція та посмикування м’язів обличчя, ЧДР-32/хв, видих утруднений. Який вид хімічної зброї був застосований? A group of victims was evacuated from the area where chemical weapons were used. It is known that all of them used gas masks, but two of the group had constant motor excitement, unintelligible mumbling. The pupils were narrowed , fibrillation and twitching of facial muscles, CHDR-32/min, exhalation is difficult. What type of chemical weapon was used?

Нервово-паралітичної дії Nerve-paralytic effect

Загальної дії General

Задушливої дії Suffocating action

Шкірно-наривної дії Skin-abscess action

Подразливої та сльозоточивої дії Irritable and lachrymatory action

187 / 200
На лікуванні в стаціонарі перебуває хворий 49-ти років із діагнозом: карбункул правої нирки. Раптово загальний стан погіршився: температура тіла 39oC, шкіра холодна, волога, свідомість затьмарена, виражена задишка. Дихання глибоке, шумне, ЧДР- 28/хв., Ps- 112/хв., АТ- 95/60 мм рт.ст., олігурія. У крові: лейк.-18109/л, паличкоядерні - 14%. Яке ускладнення виникло у хворого? A 49-year-old patient with a diagnosis of carbuncle of the right kidney is being treated in a hospital. Suddenly, the general condition worsened: body temperature is 39oC, skin is cold, moist, consciousness is clouded , pronounced shortness of breath. Breathing is deep, noisy, ChDR- 28/min., Ps- 112/min., BP- 95/60 mm Hg, oliguria. In the blood: leuk.-18109/l, rod nuclear - 14% What complication did the patient have?

Інфекційно-токсичний шок Infectious-toxic shock

Ортостатичний колапс Orthostatic collapse

Епілєпсія Epilepsy

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Вегето-судинна дистонія Vegeto-vascular dystonia

188 / 200
Хвора 43-х років перебуває у реанімаційному відділенні. Раптово її стан погіршився: свідомість відсутня, зупинка дихання. На ЕКГ - ізолінія. Який з перелічених нижче заходів ПРОТИПОКАЗАНИЙ у даному випадку? A 43-year-old patient is in the intensive care unit. Suddenly, her condition worsened: she lost consciousness, stopped breathing. There is an isoline on the ECG. Which of the following measures is CONTRAINDICATED in in this case?

Електрична дефібриляція Electrical defibrillation

Введення атропіну Atropine administration

Інтубація трахеї та ШВЛ Tracheal intubation and ventilator

Введення адреналіну Adrenaline injection

Непрямий масаж серця Indirect heart massage

189 / 200
Хворий 26-ти років екстрено госпіталізований до хірургічного стаціонару з приводу профузної шлунково-кишкової кровотечі. Загальний стан тяжкий, свідомість - оглушення, АТ- 80/40 мм рт.ст., ЧСС- 110/хв., олігурія. Вкажіть обсяг крововтрати: A 26-year-old patient was urgently hospitalized in a surgical hospital due to profuse gastrointestinal bleeding. The general condition is severe, consciousness - stupor, blood pressure - 80/40 mm Hg .st., heart rate - 110/min., oliguria. Specify the amount of blood loss:

30-40% дефіциту ОЦК (>1750 мл) 30-40% BCC deficiency (>1750 ml)

Крововтрати немає No blood loss

20-25% дефіциту ОЦК (1250-1750 мл ) 20-25% deficit of BCC (1250-1750 ml)

>40% дефіциту ОЦК (>2000 мл ) >40% BCC deficiency (>2000 ml)

15% дефіциту ОЦК (750-1250 мл ) 15% deficit of BCC (750-1250 ml)

190 / 200
У дитини 12-ти років з нервово-артритичним діатезом після вживання в їжу значної кількості м’яса із кетчупом раптово виник гострий переймоподібний біль у животі та попереку, який іррадіює у статеві органи. При сечовипусканні отримано каламутну сечу із домішками крові. Найбільш імовірна причина гематурії? A 12-year-old child with neuro-arthritic diathesis, after eating a large amount of meat with ketchup, suddenly developed acute spasm-like pain in the abdomen and lower back, which radiates to the genitals. When urinating, cloudy urine with blood impurities was obtained. The most likely cause of hematuria?

Ниркова колька Renal colic

Гострий гломерулонефрит Acute glomerulonephritis

Нефритичний синдром Nephritic syndrome

Геморагічний цистит Hemorrhagic cystitis

Травматичне ушкодження сечовивідних шляхів Traumatic injury of the urinary tract

191 / 200
Відбулася аварія на АЕС. Очікувана доза опромінення всього тіла за перші 10 діб становить 50 мЗв. Які заходи захисту слід вжити? There was an accident at the nuclear power plant. The expected dose of exposure to the whole body for the first 10 days is 50 mSv. What protective measures should be taken?

Використання укриттів та засобів захисту органів дихання та шкірного покриву Use of shelters and means of respiratory and skin protection

Проведення йодної профілактики Carrying out iodine prophylaxis

Евакуація населення із зони радіоактивного забруднення Evacuation of the population from the zone of radioactive contamination

Ніяких, тому що дози опромінення не перевищують допустимі рівні None, because radiation doses do not exceed permissible levels

Обмеження вживання забруднених радіонуклідами харчових продуктів та питної води Restriction of consumption of food products and drinking water contaminated with radionuclides

192 / 200
На військовому полігоні після авіа- ційного нападу був знайдений непритомний чоловік 20- ти років, що лежить на землі на відстані 2-3 м від обірваного еле-ктродроту. Є підозра на черепно-мозкову травму та ураження електричним струмом. До якого відділення слід госпіталізувати потерпілого? At the military training ground after the air attack, an unconscious man in his 20s was found lying on the ground at a distance of 2-3 m from the severed electric wire. There is a suspicion of craniocerebral injury and electric shock. To which department should the victim be hospitalized?

Реанімаційне Resuscitation

Хірургічне Surgical

Неврологічне Neurological

Політравми Polytrauma

Нейрохірургічне Neurosurgical

193 / 200
Військовослужбовець 19-ти років доставлений у медичну роту в непритомному стані. Відомо, що приблизно півгодини тому випив 20-30 мл безбарвної рідини з ароматичним запахом. Відразу ж з’явилися болі в епігастрії, запаморочення, атаксія, рідкі випорожнення. Потім знепритомнів. Об’єктивно: непритомний, виражена мармуровість шкіри, зіниці розширені. Ps- 110/хв., тони серця глухі, І тон на верхівці ослаблений, АТ85 /40 мм рт.ст. Язик обкладений сірим нальотом, живіт м’який, болючий у епігастрії. Який найбільш імовірний діагноз? A 19-year-old military serviceman was brought to the medical company in an unconscious state. It is known that about half an hour ago he drank 20-30 ml of a colorless liquid with an aromatic smell. Immediately from pains in the epigastrium, dizziness, ataxia, loose stools appeared. Then he fainted. Objectively: unconscious, pronounced marbling of the skin, dilated pupils. Ps- 110/min., heart sounds are dull, and the tone at the apex is weakened, AT85 /40 mm Hg. The tongue is coated with a gray coating, the abdomen is soft, painful in the epigastrium. What is the most likely diagnosis?

Отруєння дихлоретаном важкого ступеня, екзотоксичний шок Severe dichloroethane poisoning, exotoxic shock

Отруєння етиленгліколем важкого ступеня Severe ethylene glycol poisoning

Інгаляційне отруєнням хлорованими вуглеводнями, екзотоксичний шок Inhalation poisoning with chlorinated hydrocarbons, exotoxic shock

Отруєння ароматичними вуглеводнями середнього ступеня Moderate aromatic hydrocarbon poisoning

Пероральне отруєння тетраетилсвин-цем важкого ступеня, екзотоксичний шок Severe oral tetraethyl lead poisoning, exotoxic shock

194 / 200
Під час вибуху військовослужбовця було відкинуто ударною хвилею. Попередній діагноз: вибухова травма правої половини грудей з множинними подвійними переломами III-VIII ребер та пошкодження легені. Правобічний передньобо-ковий реберний клапан. Правобічний ге-мопневмоторакс. Гостра крововтрата. Гостра дихальна недостатність III ступеня. Травматичний шок II ступеня. Що потрібно зробити, щоб зменшити гостру дихальну недостатність? During the explosion, the serviceman was thrown back by the shock wave. Preliminary diagnosis: explosive injury of the right half of the chest with multiple double fractures of III-VIII ribs and lung damage. Right anterolateral costal valve. Right-sided hemopneumothorax. Acute blood loss. Acute respiratory failure III degree. Traumatic shock II degree. What should be done to reduce acute respiratory failure?

Покласти постраждалого на бік пошкодження Put the casualty on the damage side

Накласти стискаючу пов’язку на груди Apply compression bandage on chest

Надати положення сидячи Give sitting position

Провести сегментарну блокаду справа Perform segmental blockade on the right

Покласти постраждалого на бік, протилежний пошкодженню Put the victim on the side opposite to the damage

195 / 200
Хворий 26-ти років знаходиться у реанімаційному відділенні. Захворів 3 дні тому. Непокоїть слабкість, запаморочення, погіршання зору, двоїння предметів, носовий відтінок голосу; рідка їжа вили- вається через ніс. На 3-й день приєдналося відчуття нестачі повітря. Який найбільш імовірний діагноз? A 26-year-old patient is in the intensive care unit. He fell ill 3 days ago. He is concerned about weakness, dizziness, impaired vision, double vision, nasal tone of voice; liquid food vomited - blowing through the nose. On the 3rd day, a feeling of lack of air joined. What is the most likely diagnosis?

Ботулізм Botulism

Кліщовий енцефаліт Tick-borne encephalitis

Сказ Rabies

Лімфоцитарний хоріоменінгіт Lymphocytic choriomeningitis

Правець Tetanus

196 / 200
У хворого 28-ми років субфебрильна температура, біль у животі, рідкі випорожнення з домішками слизу до 3-4 разів на добу. Хворіє протягом 3-х діб. Язик вологий, обкладений білим нальотом. Живіт м’який, болючий в лівій здухвинній ділянці, сигмоподібна кишка спазмована, болюча. Який метод дослідження буде найбільш інформативним для постановки діагнозу? A 28-year-old patient has low-grade fever, abdominal pain, loose stools with mucus up to 3-4 times a day. He has been ill for 3 days. The tongue is moist, coated with a white coating. The abdomen is soft, painful in the left pubic region, the sigmoid colon is spasmodic, painful. What research method will be the most informative for making a diagnosis?

Копрокультура Coproculture

Копроцитограма Coprocytogram

Загальний аналіз сечі General urinalysis

РНГА RNHA

Загальний аналіз крові General blood test

197 / 200
Дівчина 24-х років доставлена до лікарні з приводу раптової появи у неї, на тлі дифтерії, явищ ціанозу, глибокого шумного дихання 30/хв., здуття грудної клітки, глухості серцевих тонів. Вкажіть першочерговий захід в терапії даної хворої: A 24-year-old girl was taken to the hospital due to the sudden onset of diphtheria, cyanosis, deep noisy breathing 30/min, chest swelling , deafness of heart sounds. Specify the primary measure in the therapy of this patient:

Забезпечення прохідності дихальних шляхів Ensuring airway patency

Дефібриляція Defibrillation

Пункція плевральної порожнини Puncture of the pleural cavity

Введення еуфіліну Introducing Euphilin

Введення глюкокортикоїдів Introduction of glucocorticoids

198 / 200
Хворий 54-х років занедужав гостро: підвищилась температура тіла до 38°С, з’явився кашель з харкотинням, біль у лівій половині грудної клітки. Об’єктивно: стан середньої важкості, ЧДР- 22/хв. Зліва в нижньобокових відділах ділянка дрібнопухирцевих вологих хрипів. Ps-100/хв., ритмічний, АТ- 140/90 мм рт.ст. Які діагностичні методи обстеження є першочерговими у даному випадку? A 54-year-old patient became acutely ill: body temperature rose to 38°C, cough with sputum appeared, pain in the left half of the chest. Objectively : moderate condition, ChDR- 22/min. On the left in the lower flanks, a section of small-vesicular wet rales. Ps-100/min., rhythmic, BP- 140/90 mmHg. What diagnostic methods of examination are of primary importance in this case?

R-графія органів грудної клітки R-graph of chest organs

Обстеження газового складу крові Examination of blood gas composition

Мікробіологічне дослідження харкотиння Microbiological study of sputum

ЕКГ ECG

Спірографія Spirography

199 / 200
На фоні гіпертермії та сильного головного болю в дитини 5-ти років виникли зорові галюцинації жахливого змісту, марення, дезорієнтація. Шкіра гіпе-ремована, з дрібною висипкою, рожевого кольору. Шкіра носогубного трикутника бліда, ознаки напруження м’язів потилиці, симптоми Керніга, Брудзинського, пожвавлення рефлексів без різниці між сторонами. Який діагноз можна припустити? Against the background of hyperthermia and a severe headache, a 5-year-old child developed visual hallucinations of terrible content, delirium, disorientation. The skin is hyper-removed, with a small rash, pink color. The skin of the nasolabial triangle is pale, there are signs of tension in the muscles of the back of the head, symptoms of Kernig, Brudzinsky, invigoration of reflexes without difference between the sides. What diagnosis can be assumed?

Коревий менінгіт із деліріозним синдромом Measles meningitis with delirious syndrome

Деліріозний синдром при алергічному захворюванні Delirious syndrome in allergic disease

Деліріозний синдром при черепно-мозковій травмі Delirious syndrome in brain injury

Менінгококовий менінгіт з деліріозним синдромом Meningococcal meningitis with delirious syndrome

Деліріозний синдром при отруєнні їжею Delirious syndrome with food poisoning

200 / 200
На борту літака, який прибув з центральноафриканської країни перебуває хворий з підозрою на карантинне захворювання. Які протиепідемічні заходи є першочерговими з боку санітарно-епідеміологічної служби аеропорту? There is a patient suspected of having a quarantine disease on board the plane that arrived from a Central African country. What anti-epidemic measures are the priority of the airport's sanitary-epidemiological service?

Відведення літака на спеціальний санітарний майданчик та ізоляція хворого в мельцерівський бокс Removal of the plane to a special sanitary area and isolation of the patient in the Meltzer box

Ізоляція екіпажу та пасажирів літака на 23 дні Isolation of the crew and passengers of the plane for 23 days

Залишити усіх прибулих у літаку до встановлення діагнозу Keep all arrivals on the plane until diagnosis

Пасажирам та екіпажу розпочати неспецифічну профілактику імовірного захворювання Passengers and crew to start non-specific prophylaxis of suspected disease

Лабораторне обстеження усіх прибулих літаком на попередньо діагностовану карантинну інфекцію Laboratory examination of all arrivals by plane for pre-diagnosed quarantine infection