Тепер Ви можете повідомити нас про будь-яку помилку в тесті, натиснувши кнопку
Гарячі клавіші Відкрити/закрити список тестів: Space Гортати тести: ← → Перекласти тест: Shift
Понято
0.0%
1 / 200
Жінка 69ти років схопилась за груди і раптово впала. Свідомість, дихання та серцева діяльність відсутні. Який імовірний діагноз? A 69-year-old woman clutched her chest and suddenly fell down. Consciousness, breathing and heart activity are absent. What is the probable diagnosis?

Раптова коронарна смерть Sudden coronary death

Кардіологічний шок Cardiac shock

Колапс Collapse

Набряк легень Pulmonary edema

Гіпертонічний криз Hypertensive crisis

2 / 200
Хворому в палаті зненацька стало погано. При огляді: хворий без свідомості, зовнішнє дихання відсутнє, пульс не визначається. З чого треба починати невідкладну допомогу? The patient suddenly became ill in the ward. On examination: the patient is unconscious, there is no external breathing, the pulse is not determined. Where should emergency care be started?

Проведення зовнішнього масажу серця External cardiac massage

Відновлення прохідності дихальних шляхів Restoration of airway patency

Введення атропіну Atropine administration

Введення адреналіну Injection of adrenaline

Перикардіальний удар Pericardial attack

3 / 200
У дитини 11-ти місяців на тлі гострої респіраторної інфекції виник генералізований судомний напад тривалістю до 4 хвилини. При огляді шкіра гіперемована, гаряча, суха на дотик, температура тіла - 39.9С. Вогнищевої неврологічної симптоматики не відмічається, ЕЕГ - варіант норми. В крові: Hb - 129 г/л, Са - 2.4 ммоль/л, глюкоза - 6,0 ммоль/л. Який найбільш ймовірний діагноз? An 11-month-old child developed a generalized convulsive attack lasting up to 4 minutes against the background of an acute respiratory infection. On examination, the skin is hyperemic, hot, dry to the touch, body temperature - 39.9C. There are no focal neurological symptoms, the EEG is normal. In the blood: Hb - 129 g/l, Ca - 2.4 mmol/l, glucose - 6.0 mmol/l. What is the most likely diagnosis?

Фебрильні судоми Febrile convulsions

Епілепсія Epilepsy

Спазмофілія Spasmophilia

Менінгіт Meningitis

Гіпоглікемія Hypoglycemia

4 / 200
Породілля 2 доби після ускладнених хоріоамніонітом пологів отримує антибактеріальну терапію (цефазолін 3 г на добу). Раптом загальний стан стрімко погіршився, з'явилися лихоманка з підвищенням температури до 39,0oC, частота серцевих скорочень до 120/хв., частота дихальних рухів до 26/хв. та зниженням артеріального тиску до 80/40 мм рт.ст. Встановіть діагноз: 2 days after childbirth complicated by chorioamnionitis, the woman in labor receives antibacterial therapy (cefazolin 3 g per day). Suddenly, the general condition worsened rapidly, a fever appeared with an increase in temperature to 39 ,0oC, heart rate up to 120/min, respiratory rate up to 26/min, and blood pressure drop to 80/40 mm Hg. Establish a diagnosis:

Септичний шок Septic shock

Напад бронхіальної астми Bronchial asthma attack

Ортостатичний колапс Orthostatic collapse

Гіпотонія Hypotonia

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

5 / 200
У п’ятимісячного хлопчика після першого введення прикорму з’явився гострий переймоподібний біль у животі, блювота, затримка випорожнень. При ректальному досліджені – кров „стигла вишня”. Ваш діагноз? A five-month-old boy developed acute spasm-like abdominal pain, vomiting, delayed bowel movements after the first introduction of complementary foods. During rectal examination, blood was 'ripe cherry.' Your diagnosis?

Глистна інвазія Worm infestation

Гострий холецистит Acute cholecystitis

Внутрішня грижа Internal hernia

Кишкова інвагінація Intestinal intussusception

Пухлина черевної порожнини Abdominal tumor

6 / 200
Які трансфузійні середовища виявляють оптимальний гемостатичний ефект при гіпокоагуляційній кровотечі у потерпілих в аваріях і катастрофах? Which transfusion media show the optimal hemostatic effect in hypocoagulable bleeding in victims of accidents and catastrophes?

Фібриноген Fibrinogen

Свіжозаморожена плазма Fresh-frozen plasma

Еритроцитарна маса Erythrocyte mass

Нативна плазма Native plasma

Кріопреципітат Cryoprecipitate

7 / 200
У пораненого, доставленого до медичної роти, є вогнепальні упамкові поранення кінцівок і тазу з пошкодженням уретри. Яке невідкладнен втручання необхідно провести на даному етапі? The injured person brought to the medical company has multiple gunshot wounds to the limbs and pelvis with damage to the urethra. What urgent intervention should be performed at this stage?

Ушивання уретри Suturing of the urethra

Первинна хірурнічна обробка вогнепальної рани Primary surgical treatment of gunshot wound

Введення постіного катетера Indwelling catheter

Надлобкова пункція сечового міхура Suprapubic bladder puncture

Епіцистостомія Epicystostomy

8 / 200
У хлопчика 2-х років, після вживання в їжу морської риби, вночі раптово з’явилися виражений набряк обличчя та язика, інспіраторна задишка, сиплість голосу, дифузний ціаноз, стридорозне дихання, яке періодично змінюється апное. Якими будуть першочергові невідкладні заходи? In a 2-year-old boy, after eating sea fish, severe swelling of the face and tongue suddenly appeared at night, inspiratory shortness of breath, hoarseness of voice, diffuse cyanosis , stridorous breathing, which periodically alternates with apnea. What will be the first priority emergency measures?

Конікотомія Conicotomy

Дегідратуюча терапія Dehydrating therapy

Оксигенотерапія через носові катетери Oxygen therapy through nasal catheters

Промивання шлунка Gastric lavage

Введення глюкокортикостероїдів Introduction of glucocorticosteroids

9 / 200
На підприємстві з вироюництва ртутних термометрів один з працівників порушив правила техніки безпеки, внаслідок чого відбувся витік парів ртуті у великому об'ємі. Усі потерпілі працівники були негайно доставлені до приймального відділення найближчої лікарні з дігнозом гостре отруєння парами ртуті. Який антидотний засіб використав лікар для невідкладної допомоги? At the enterprise for the development of mercury thermometers, one of the workers violated the safety rules, as a result of which there was a leak of mercury vapor in a large volume. All the injured workers were immediately taken to the reception department of the nearest hospital with a diagnosis of acute mercury vapor poisoning. What antidote did the doctor use for emergency care?

Налоксон Naloxone

Унітіол Unithiol

пілокарпін pilocarpine

Дипіридоксим Dipyridoxime

Прозерин Prozerin

10 / 200
Чоловік 54 роки, знайдений зимою вранці на вулиці. Відчувається сильний запах алкоголю з роту, хворий поводить себе не зовсім адекватно. Скаржиться на пекучий біль, свербіння і “розпирання” пальців ніг. При огляді: ступні набряклі, на фоні побілілої шкіри є червоно-фіолетові плями, декілька пухирів, наповнених світлою рідиною. Установіть діагноз. A 54-year-old man was found on the street in the morning in winter. There is a strong smell of alcohol from his mouth, the patient does not behave quite adequately. He complains of burning pain, itching and 'distension ” of the toes. On examination: the feet are swollen, against the background of whitened skin there are red-purple spots, several blisters filled with light liquid. Make a diagnosis.

Відмороження ІІІст Thaw of the III century

Відмороження ІІст Thaw of IIst

Відмороження Іст East Thaw

Синдром позиційного здавлення ступні Positional foot compression syndrome

Гострий тромбоз підколінної артерії. Acute thrombosis of popliteal artery.

11 / 200
Лаборант 40-ка рокiв, який в портовому мiстi при дослiдженнi матерiалу вiд померлих внаслiдок епiзоотiї щурiв виявив короткi палички овоїдної форми з бiполярним забарвленням, поступив до iнфекцiйної лiкарнi зi скаргами на рiжучий бiль у грудях, пiдвищення температури тiла до 40oC, ядуху, кашель з видiленням спочатку слизового, а потiм кров’янистого харкотиння. При оглядi стан хворого дуже тяжкий. Виражена блiдiсть шкiрних покровiв. Акроцiаноз. Аускультативно: ослаблення дихання в легенях з обох сторiн. Сатурацiя 65%. Яка найбiльш ймовiрна етiологiя гострої дихальної недостатностi у хворого? A 40-year-old laboratory technician, who in a port city, while examining material from dead rats as a result of an epizootic, found short ovoid rods with a bipolar color, went to the infectious disease hospital with complaints for cutting pain in the chest, an increase in body temperature up to 40oC, dysentery, cough with the secretion of mucous at first, and then bloody sputum. On examination, the patient's condition is very serious. Pronounced paleness of the skin. Acrocyanosis. Auscultation: weakening of breathing in the lungs on both sides . Saturation 65%. What is the most likely etiology of acute respiratory failure in the patient?

Yersinia pestis Yersinia pestis

Bacillus anthracis Bacillus anthracis

Streptococcus pneumoniaе Streptococcus pneumoniae

Yersinia pseudotuberculosis Yersinia pseudotuberculosis

Francisella tularensis Francisella tularensis

12 / 200
Дитина народилася в термін 39 тижнів гестації з масою 3700 г, у стані важкої асфіксії у зв'язку з тугим обвиттям пуповини. Який стан дитини буде показанням для проведення ШВЛ: The child was born at 39 weeks of gestation with a weight of 3700 g, in a state of severe asphyxia due to a tight entanglement of the umbilical cord. What condition of the child would be an indication for ventilation :

Брадикардія менше 100 серцевих скорочень за 1 хвилину Bradycardia less than 100 heartbeats in 1 minute

Тахікардія більше 180 серцевих скорочень за 1 хвилину Tachycardia more than 180 heartbeats in 1 minute

Наявність судом відразу після народження Presence of seizures immediately after birth

Частита дихання більше 60 ха 1 хвилину Frequency of breathing is more than 60 x 1 minute

Периоральний ціаноз Perioral cyanosis

13 / 200
Під час проведення профілактичних заходів на одному з блоків АЕС один із співробітників з необережності порушив техніку безпеки, внаслідок чого він 35 хвилин перебував у зоні радіоактивного опромінення. Показники індивідуального дозиметра 1,0 Гр. Скарг не пред'являє. Шкірні покриви та видимі слизові оболонки зберіТерапевтичнийпрофіль 5 гають свій звичайний колір. Пульс 84/хв., артеріальний тиск 138/82 мм рт.ст. Живіт при пальпації м'який, неболючий. Яких лікувально-профілактичних заходів слід вжити стосовно цього співробітника? During preventive measures at one of the units of the NPP, one of the employees negligently violated safety regulations, as a result of which he was in the zone of radioactive exposure for 35 minutes. Indicators of an individual dosimeter 1.0 Gy. No complaints. The skin and visible mucous membranes of the collection. Therapeutic profile 5 change their usual color. Pulse 84/min., blood pressure 138/82 mm Hg. The abdomen is soft, painless on palpation. What should medical and preventive measures be taken in relation to this employee?

Призначити цистамін Prescribe cystamine

Призначити антибактеріальну терапію Prescribe antibacterial therapy

Профілактичного лікування не потребує Does not require preventive treatment

Призначити препарати йоду Prescribe iodine preparations

Призначити унітіол Assign unitiol

14 / 200
Дитині 10 місяців. Скарги на температуру 38°С, повторне блювання, пронос, відсутність апетиту. Дитина млява, виражена спрага. Шкіра бліда, еластичність знижена. Слизова оболонка рота волога. Піднебінні дужки гіперемовані. Носове дихання утруднене, незначні слизові виділення. Живіт здутий, помірна болючість, бурчання. Випорожнення 10 разів за добу, рясні, водянисті, жовто-зеленкуваті, без патологічних домішок. Незначна олігурія. Поставте діагноз: The child is 10 months old. Complaints of a temperature of 38°C, repeated vomiting, diarrhea, lack of appetite. The child is lethargic, thirsty. The skin is pale, elasticity is reduced. The mucous membrane The mouth is wet. The palatal arches are hyperemic. Nasal breathing is difficult, slight mucous secretions. The abdomen is swollen, moderate pain, grumbling. Defecation 10 times a day, copious, watery, yellow-greenish, without pathological impurities. Slight oliguria. Make a diagnosis:

Ротавірусна інфекція, типова середньо-тяжка форма Rotavirus infection, typical moderate-severe form

Шигельоз, типова середньотяжка форма Shigelosis, typical moderate form

Холера Cholera

Ешерихіоз ентеропатогенний, типова середньотяжка форма Escherichia enteropathogenic, typical moderate form

Сальмонельоз, гастроентероколітична середньотяжка форма Salmonellosis, gastroenterocolitic moderate form

15 / 200
Хвора 48-ми рокiв оперована з приводу багатовузлового еутиреоїдного зоба IV ступеня. Операцiя на погляд хiрурга пройшла без суттєвих ускладнень. Але у хворої з’явилася захриплiсть голосу, яка не зникла i при подальшому спостереженнi пiд час перебування її в стацiонарi. Яке пiсляоперацiйне ускладнення настало у хворої? A 48-year-old patient was operated on for multinodular euthyroid goiter of the IV degree. In the surgeon's view, the operation went without significant complications. But the patient developed hoarseness, which did not disappear even during further observation during her stay in the hospital. What postoperative complications did the patient experience?

Пошкодження одного зворотного нерва Damage of one recurrent nerve

Пошкодження блукаючого нерву Damage of the vagus nerve

Гематома загрудинного простору Hematoma of the retrosternal space

Пошкодження обох зворотних нервiв Damage of both back nerves

Пошкодження трахеї Damage to the trachea

16 / 200
У 12-річної дівчинки після вживання двох таблеток аспірину через 4-5 годин температура тіла підвищилася до 39 — 400С. Скаржиться на загальне нездужання, запаморочення, раптову появу червоних плям на шкірі з утворенням пухирів або відшаровуванням епідермісу, з ерозуванням поверхні. Ураження на шкірі нагадували опіки другого ступеня. Позитивний симптом Ні-кольського. Який найбільш вірогідний діагноз? A 12-year-old girl, after taking two aspirin tablets, after 4-5 hours, the body temperature rose to 39 — 400C. She complains of general malaise, dizziness, sudden appearance of red spots on the skin with the formation of blisters or peeling of the epidermis, with erosion of the surface. The lesions on the skin resembled second-degree burns. A positive symptom of Nikolsky. What is the most likely diagnosis?

Гострий епідермальний некроліз Acute epidermal necrolysis

Герпетиформний дерматит Дюринга Dühring's herpetiform dermatitis

Пухирчатка вульгарна Vulgar pemphigus

Бульозний дерматит Bullous dermatitis

Поліморфна ексудативна еритема Polymorphic exudative erythema

17 / 200
У медичну роту 14 ОМБР, яка розгорнута в районі населеного пункту Широкіне з I механізованого батальйону та добровольчого батальйону ”Айдар” надійшло 16 пораненихвогнепальною зброєю та 8 хворих. Який вид медичної допомоги буде наданий пораненим та хворим в функціональнихпідрозділахмедичної роти бригади? In the medical company 14 of the OMBR, which is deployed in the area of ​​the settlement of Shirokine, from the 1st mechanized battalion and the volunteer battalion 'Aidar' received 16 wounded by firearms and 8 patients. What kind will medical aid be provided to the wounded and sick in the functional units of the medical company of the brigade?

Перша медична та перша лікарська допомога First medical and first medical aid

Перша лікарська допомога та невідкладні заходи кваліфікованої медичної допомоги First medical aid and emergency measures of qualified medical aid

Долікарська допомога та невідкладні заходи кваліфікованої медичної допомоги Medical care and emergency measures of qualified medical care

Всі види медичної допомоги All types of medical care

Перша медична та перша лікарська медична допомога First medical and first medical care

18 / 200
При огляді роділлі встановлено: пологова діяльність активна, положення плода поперечне, перша позиція. При піхвовому обстеженні: відкриття шийки матки 8-9см, випадіння ручки плода, плід у матці нерухомий, серцебиття плода відсутє. Який метод пологорозрішення? During the examination of the delivery room, it was established: labor is active, the position of the fetus is transverse, the first position. During the vaginal examination: the opening of the cervix is ​​8-9 cm, the handle of the fetus has fallen out, the fetus in the uterus is motionless, the fetus's heartbeat is absent. What is the method of delivery?

Кесарів розтин Caesarean section

Через природні родові шляхи Through natural birth paths

Накладання акушерських лещат Applying obstetric vises

Вакуум-екстракція Vacuum extraction

Плодоруйнівна операція Fruit destruction operation

19 / 200
У 25-річного хворого на цукровий діабет I типу через 1 годину після чергової ін’єкції виникли слабкість, відчуття голоду, пітливість. Через 10 хвилин виникли судоми, втрата свідомості. Під час огляду: непритомний, тонічні та клонічні судоми м’язів. Шкіра волога. Артеріальний тиск -140/80 мм рт.ст., пульс - 90/хв., ритмічний. Запаху ацетону у повітрі, що видихається, немає. Необхідна перша допомога: A 25-year-old patient with type I diabetes developed weakness, hunger, and sweating 1 hour after the next injection. After 10 minutes, convulsions occurred, loss consciousness. During the examination: unconscious, tonic and clonic muscle spasms. The skin is moist. Blood pressure - 140/80 mm Hg, pulse - 90/min, rhythmic. There is no smell of acetone in exhaled air. First aid is required:

В/в струменево 40% р-н глюкози 60,0 IV jet 40% solution of glucose 60.0

В/в струменево 40% р-н глюкози 60,0 з 6 ОД інсуліну IV jet 40% solution of glucose 60.0 with 6 units of insulin

В/в крапельно 5% р-н глюкози 500,0 In/in drip 5% solution of glucose 500.0

В/в крапельно 20% р-н глюкози 60,0 з 10 ОД інсуліну IV drip of 20% solution of glucose 60.0 with 10 units of insulin

В/в струменево 40% р-н глюкози 500,0 IV jet 40% glucose solution 500.0

20 / 200
Хлопчик 6.5 місяців при госпіталізації кволий, шкіра та слизові оболонки сухі, тургор тканин збережений, температура тіла 37.5*С, частота серцевих скорочень - 140/хв, итони серця приглушені, живіт здутий, виропожнення рідкі, водянисті, жовтого кольору, діурез знижений, дефіцит маси тіла від початкової 4%. Гематокрит 44%, К+ - 3.7 ммоль/л, Na+ 140 ммоль/л. Який пергочерговий етап лікування? A 6.5-month-old boy is frail when hospitalized, skin and mucous membranes are dry, tissue turgor is preserved, body temperature is 37.5*С, heart rate is 140/min, heart rhythms muffled, the abdomen is distended, the stools are liquid, watery, yellow in color, the diuresis is reduced, the body weight deficit is from the initial 4%. Hematocrit 44%, K+ - 3.7 mmol/l, Na+ 140 mmol/l. What is the immediate stage of treatment?

Антибактеріальна терапія Antibacterial therapy

Жарознижувальна терапія Antipyretic therapy

Регідратаційна терапія Rehydration therapy

- -

Призначення ентеросорбентів Prescription of enterosorbents

21 / 200
Хвора 29-ти років скаржиться на різкий біль у лівій половині грудної клітки, задтишку. Відомо, що годину тому назад, підірвавшись на міні, отримав закриту травму грудної клітки. При аускультації зліва дихання різко ослаблне, вислуховуться перистальтичні шуми. При рентгенологічному дослідженні визначається наявність рівнів рідини та повітря в плевральній порожнині зліва. Який діагноз найбільщ імовірний? A 29-year-old patient complains of sharp pain in the left half of the chest, shortness of breath. It is known that an hour ago, when a mine blew up, he received a closed chest injury . During auscultation on the left side, breathing is sharply weakened, peristaltic noises are heard. X-ray examination reveals the presence of fluid and air levels in the pleural cavity on the left side. What is the most likely diagnosis?

Розрив лівого купола діафрагми, зміщення кишечника у ліву плевральну порожнину. Rupture of the left dome of the diaphragm, displacement of the intestine into the left pleural cavity.

Посттравматичний перикардит. Забій лівої легені. Гематома лівої легені. Post-traumatic pericarditis. Left lung contusion. Left lung hematoma.

Лівобічна емпієма плеври. Забій лівої легені. Left-sided empyema of the pleura. Contusion of the left lung.

Лівобічний гемоторакс. Розрив лівого купола діафрагми Left-sided hemothorax. Rupture of the left dome of the diaphragm

Лівобічний пневмоторакс. Розрив лівого купола діафрагми. Left-sided pneumothorax. Rupture of the left dome of the diaphragm.

22 / 200
Хворий 50 р. На 2-й день гострого інфаркту міокарда раптово в палаті знепритомнів. АТ не визначається. На ЕКГ осциляції різної висоти і ширини, неоднакової форми, проведено дефібриляцію; на ЕКГ – поодинокі розширені комплекси. Ваша тактика? A 50-year-old patient. On the 2nd day of an acute myocardial infarction, he suddenly fainted in the ward. Blood pressure is not determined. On the ECG, oscillations of different heights and widths, of different shapes, were defibrillation; on the ECG - single extended complexes. Your tactics?

Прекардіальний удар, штучна вентиляція легень і непрямий масаж серця Precardial shock, artificial lung ventilation and indirect heart massage

Провести електричну дефібриляцію, і при необхідності ще раз Perform electrical defibrillation, and again if necessary

Ввести лідокаїн і провести дефібриляцію Inject lidocaine and perform defibrillation

Проведення непрямого масажу серця, штучної вентиляції легень і введення адреналіну в/в Performance of indirect heart massage, artificial ventilation of the lungs and administration of IV adrenaline

Ввести адреналін внутрішньо серцево і провести дефібриляцію Inject epinephrine intracardiacally and conduct defibrillation

23 / 200
На хімічному підприємстві відбувся викид отруйного газу. У всіх працівників, що були в приміщенні, де відбувся викид, через 2-3 хвилини виникли наступні симптоми: задуха змішаного характеру, ронхоспазм, гіперсалівація, біль у животі, нудота. Пісзніше виникли тоніко-клонічні судоми та порушення свідомості аж до коматозного стану. Яку антидотну терапію слід негайно застосувати для надання допомоги потерпілим? A poisonous gas was released at a chemical plant. All workers who were in the room where the release occurred developed the following symptoms after 2-3 minutes: suffocation of a mixed nature , rhonchospasm, hypersalivation, abdominal pain, nausea. Later, there were tonic-clonic convulsions and impaired consciousness up to a comatose state. What antidote therapy should be applied immediately to help the victims?

Глюконат кальцію Calcium gluconate

Налоксон Naloxone

Адреналін Adrenaline

Атропін Atropine

Етиловий спирт Ethyl alcohol

24 / 200
Прапорщик 38 років звернувся в медичний пункт з приводу колотої рани стопи, в минулому двічі вакцинований і ревакцинований у плановому порядку проти правцю 10 років тому. Вкажіть тактику щодо специфічної профілактики правцю? A 38-year-old ensign came to the medical center for a puncture wound on the foot, was vaccinated twice in the past and was revaccinated against tetanus 10 years ago. Specify tactics for specific prevention tetanus?

Ввести АП-анатоксин. Enter AP toxoid.

Ввести АДП – м анатоксин. Enter ADP - m toxoid.

Ввести АКДП вакцину. Enter AKDP vaccine.

Ввести протиправцевий імуноглобулін. Enter tetanus immunoglobulin.

Ввести протидифтерійний анатоксин. Enter diphtheria toxoid.

25 / 200
Дівчинка 10-ти років надійшла до педіатричного відділення в стані крайного психомоторного збудження з бехладними руховими розладами, бажанням кудись бігти. З анамнезу відомо, що дівчинку під час прогулнки в парку раптово налякав великий пес. Визначте діагноз. A 10-year-old girl came to the pediatric department in a state of extreme psychomotor excitement with careless movement disorders, a desire to run somewhere. From the anamnesis, it is known that the girl during a walk in the park was suddenly frightened by a large dog. Determine the diagnosis.

Маніакально-депресивний психоз Manic-depressive psychosis

Неврозоподібний стану Neurosis-like state

- -

Гострий реактивний психоз Acute reactive psychosis

Шихофренія Schizophrenia

26 / 200
Дільничний лікар викликаний до хворої 56-ти років, яка скаржиться на озноб, нудоту, одноразове блювання, підвищення Т до 390С. При огляді у хворої на шкірі в нижній третині лівої гомілки виявлено болісну, гарячу на дотик еритему, з чітким нерівним контуром. Ймовірний діагноз? The district doctor was called to a 56-year-old patient who complained of chills, nausea, one-time vomiting, an increase in T to 390C. When examining the patient's skin in the lower a painful erythema, hot to the touch, with a clear uneven contour was found on the third of the left lower leg. Probable diagnosis?

Бешиха. Beshikha.

Тромбофлебіт. Thrombophlebitis.

Флегмона лівої гомілки. Phlegmon of the left leg.

Еризипелоїд. Erysipeloid.

Раптова екзантема. Sudden rash.

27 / 200
Працівник АЕС зі стажем роботи 15 років звернувся до лікаря із скаргами на загальну слабість, підвищену втомлюваність, біль голови, поганий сон, поганий апетит. При обстеженні: анізорефлексія сухожилкових та черевних рефлексів, незначна атаксія при пробі Ромберга; напади пароксизмальної тахікардії з підвищенням температури та похолоданням кінцівок. На ЕКГ – знижений вольтаж зубців Р і Т, АТ знижений. В крові: кількість лейкоцитів 1,5 Г/л, нейтропенія, лімфоцитопенія. ШКТ – кислотність шлункового вмісту знижена, спостерігаються диспепсичні розлади. Який можливий попередній діагноз в даного хворого ? An NPP worker with 15 years of experience consulted a doctor with complaints of general weakness, increased fatigue, headache, poor sleep, poor appetite. During examination: tendon anisoreflexia and abdominal reflexes, slight ataxia during the Romberg test; attacks of paroxysmal tachycardia with increased temperature and cooling of the extremities. On the ECG, the voltage of the P and T waves is reduced, BP is reduced. In the blood: the number of leukocytes is 1.5 G/L, neutropenia, lymphocytopenia. GIT - the acidity of gastric contents is reduced, dyspeptic disorders are observed. What is the possible preliminary diagnosis for this patient?

Астенічний синдром Asthenic syndrome

Хронічна променева хвороба Chronic radiation sickness

Гостра променева хвороба тяжкого ступеня Severe acute radiation sickness

Синдром зронічної втоми Chronic fatigue syndrome

Нейроциркуляторна дистонія Neurocirculatory dystonia

28 / 200
Вагітна у 37 тижнів доставлена своїм транспортом із скаргами на сильний головний біль, погіршення зору, слуху. Об’єктивно: анасарка, АТ- 200/120 мм рт.ст., білок сечі - 6,6 г/л, Hb 90 г/л. У приймальному покої з’явились посмикування м’язів обличчя, тонічні та клонічні судоми, знепритомніла. У свідомість прийшла через 2 хвилини. Який дыагноз у вагітної? A 37-week pregnant woman was delivered by her own transport with complaints of a severe headache, impaired vision, hearing. Objectively: anasarca, blood pressure - 200/120 mm Hg. century, urine protein - 6.6 g/l, Hb 90 g/l. In the waiting room, facial muscle twitching, tonic and clonic convulsions appeared, she fainted. She regained consciousness after 2 minutes. What is the diagnosis of the pregnant woman?

Прееклампсія тяжкого ступеня Severe preeclampsia

Еклампсія Eclampsia

Гестаційна гіпертензія Gestational hypertension

Уремічна кома Uremic coma

Епілептичний напад Epileptic seizure

29 / 200
годин тому у хворого з’явився біль в пахвовій западині, підвищилась температура до 39 °С. Об’єктивно: язик сухуватий, пульс частий, хитка хода. В пахвовій западині виявляється болісний, погано контурований лімфовузол, шкіра над ним гіперемована, блищить. Які лабораторні методи необхідно використати для постановки діагнозу? an hour ago, the patient developed pain in the armpit, the temperature rose to 39 °C. Objectively: the tongue is dry, the pulse is frequent, the gait is shaky. In a painful, poorly contoured lymph node is found in the armpit, the skin above it is hyperemic, shiny. What laboratory methods should be used to make a diagnosis?

Бактеріологічні Bacteriological

Паразитологічні Parasitological

Вірусологічні та біохімічні Virological and biochemical

Імунологічні Immunological

Радіонуклідні Radionuclides

30 / 200
При наданні першої медичної допомоги хворому 20-ти років фельдшер виявив, що з глибини рани нанесеної ножем, на лівому плечі виділяється кров пульсуючим струменем яскраво-червоного кольору. Яка це кровотеча та які методи її тимчасової зупинки повинен використати медпрацівник? While providing first aid to a 20-year-old patient, the paramedic discovered that from the depth of the knife wound on the left shoulder, a pulsating stream of bright red blood was coming out. What is it bleeding and what methods should a medical worker use to temporarily stop it?

Кровотеча артеріальна, стискаюча асептична пов'язка на рану Arterial bleeding, compressing aseptic wound dressing

Артеріальна кровотеча, накладання джгута проксимальніше рани Arterial bleeding, applying a tourniquet proximal to the wound

Венозна кровотеча, накладання пов'язки проксимальніше рани Venous bleeding, dressing proximal to the wound

Кровотеча венозна, стискаюча асептична пов'язка на рану з метою зупинки кровотечі Venous bleeding, compressing aseptic wound dressing to stop bleeding

Артеріальна кровотеча, пальцеве натискання плечової артерії проксимальніше рани Arterial bleeding, finger pressure of the brachial artery proximal to the wound

31 / 200
Хвора 50-ти років, яка хворіє більше 10-ти років на гіпертонічну хворобу, доставлена в лікарнб зі скаргами на головний біль, важкість в потиличній ділянці, нудоту, підйом артеріального тиску до 210/100мм рт.ст, тупий біль в ділянці серця. На ЕКГ - синусова тахікардія, ознаки ріпертрофії лівого шлуночка. Ваш попередній діагноз: A 50-year-old patient who has been suffering from hypertension for more than 10 years was brought to the hospital with complaints of headache, heaviness in the back of the head, nausea, rise in blood pressure to 210/100 mm Hg, dull pain in the heart area. On the ECG - sinus tachycardia, signs of left ventricular repertrophy. Your previous diagnosis:

Неускладнений гіпертензивний криз Uncomplicated hypertensive crisis

Симпато-адреналовий криз Sympatho-adrenal crisis

Тиреотоксичний криз Thyrotoxic crisis

Гостра гіпертензивна енцефалопатія Acute hypertensive encephalopathy

Ускладнений гіпертензивний криз Complicated hypertensive crisis

32 / 200
Зворий 30-ти років під час військової операції одержав удар в голову. Знепритомнів на 10 хвилин. Була нудота. При огляді в лікувальному закладі: заторможений, в'ялий, свідомість порушена - сопор. Задишка. Була одноразова блювота. Анізокорія. Ваш діагноз: Zvory, 30 years old, received a blow to the head during a military operation. He fainted for 10 minutes. There was nausea. When examined in a medical institution: slowed down, lethargic , consciousness is disturbed - sopor. Shortness of breath. There was a single vomiting. Anisocoria. Your diagnosis:

Епідуральна гематома Epidural hematoma

Струс головного мозку Concussion

Перелом основи черепа Skull base fracture

Гіпертонічний криз Hypertensive crisis

Перелом ІІ-го шийного хребця Fracture of the 2nd cervical vertebra

33 / 200
Чоловік 40 років звернувся до сімейного лікаря зі скаргами на частий рідкий рясний стілець, сильну слабкість, спрагу. Постійно виникає бажання з’їсти соленого. При огляді відмічається сповільнення мовлення, суха та бліда шкіра з пігментацією в області складок, АТ 90/50 мм. рт. ст., підвищення калію та зниження натрію плазми крові. В анамнезі - туберкульоз легень. Вірогідний діагноз? A 40-year-old man went to the family doctor with complaints of frequent loose stools, severe weakness, thirst. There is a constant desire to eat salty food. During the examination, a slowing of speech is noted , dry and pale skin with pigmentation in the folds, blood pressure 90/50 mm Hg, increased potassium and decreased sodium in blood plasma. History of pulmonary tuberculosis. Probable diagnosis?

Гостра надниркова недостатність Acute adrenal insufficiency

Гострий гастроентерит. Acute gastroenteritis.

Синдром роздратованого кишечнику Irritable bowel syndrome

Холера. Cholera.

Туберкульозний ілеотифліт Tuberculous ileotyphlitis

34 / 200
На 5-ту добу після проведення штучного аборту в терміні 8-9 тижнів вагітності у жінки з'явився озноб, біль внизу живота, підвищення температури тіла до 39*С, гнійні виділення з піхви. Яку ускладнення проведеної операції можна припустити? On the 5th day after an artificial abortion at 8-9 weeks of pregnancy, a woman developed chills, pain in the lower abdomen, an increase in body temperature up to 39* C, purulent discharge from the vagina. What complication of the performed operation can be assumed?

Ендометрит Endometritis

Сальпінгоофорит Salpingoophoritis

Гематометра Hematometer

Кольпіт Colpit

Субінволюція матки Subinvolution of uterus

35 / 200
У хворої 25-ти років через 40 хвилин після прийому оксациліну з'явились захриплість голосу, ”гавкаючий” кашель, утрудненість дихання із задишкою інспіраторного характеру, задуха. Об'єктивно: хвора неспокійна, метушлива. Дихання шумне, стридорозне. Обличчя ціанотичне. Аускультативно: розсіяні сухі свистячі хрипи. Ваш діагноз: 40 minutes after taking oxacillin, a 25-year-old patient developed a hoarse voice, a 'barking' cough, difficulty breathing with inspiratory shortness of breath, and suffocation. About 'objectively: the patient is restless, fussy. Breathing is noisy, stridorous. The face is cyanotic. Auscultatively: scattered dry whistling rales. Your diagnosis:

Гострий набряк Квінке Acute Quincke's edema

Приступ бронхіальної астми Bronchial asthma attack

Стороннє тіло трахеї Foreign body of the trachea

Паратонзилярний абсцес Paratonsillar abscess

Гострий фарингіт Acute pharyngitis

36 / 200
Після завершення бою виявлено, що внаслідок підриву будов після обвалу бетонних конструкцій боєць 59-ти років пролежав,завалений бетонним перекриттям на ліву нижню кінцівку, 8 годин. При огляді в госпіталі виявлено: різкий набряк обох ніг, множинні переломи лівоно стегна і гомілки. Пульсація в дистальних відділах лівої нижньої кінцівки не визначається, сеча червоного кольору. Ваша тактика: After the end of the battle, it was found that as a result of the explosion of the buildings after the collapse of the concrete structures, the 59-year-old soldier lay buried by a concrete slab on his left lower limb for 8 hours. During the examination in the hospital it was found: sharp swelling of both legs, multiple fractures of the left hip and lower leg. Pulsation in the distal parts of the left lower limb is not determined, the urine is red. Your tactics:

Металоостеосинтез стрижневими апаратами лівого стегна та гомілки Metal-osteosynthesis by rod devices of the left hip and lower leg

Ампутація лівої кінцівки в в/3 стегна Amputation of the left limb in v/3 of the thigh

Лампасні розтини стегна і гомілки Flame dissections of the hip and lower leg

Відновлення проохідності магістральних судин Restoration of patency of main vessels

Лікування переломів методом скелетного витягання Treatment of fractures by skeletal traction

37 / 200
У дитини 1,5 років із септичним шоком виникла кровотеча з місць ін’єкцій, по шлунковому зонду надходить 'кавова гуща'. При визначені показників гемостазу збільшено МНС, АЧТЧ, рівень D-димеру, знижений фібриноген, тромбоцити - 30 • 10*9/л. Яку патологію запідозрив лікар-куратор? A 1.5-year-old child with septic shock has bleeding from injection sites, 'coffee grounds' are coming through the stomach probe. With the determined indicators of hemostasis, the MNS is increased, APT, D-dimer level, reduced fibrinogen, platelets - 30 • 10*9/l. What pathology did the attending physician suspect?

Ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура Idiopathic thrombocytopenic purpura

Тромботична тромбоцитопенічна пурпура Thrombotic thrombocytopenic purpura

Хвороба Віллебранда Willebrand's disease

Синдром ДВЗ DVZ syndrome

Дефіцит вітаміну К Vitamin K deficiency

38 / 200
На виробництві по виготовленню пластмасових контейнерів відбулась аварія. Через 1 годину після цього працівник звернувся до медичного пункту зі скаргами на шум у вухах, головний біль, запаморочення, загальну слабкість, підвищення температури тіла до фебрильної, слинотечу та пронос, сірий відтінок шкірних покривів. Через півтори години звернулись ще 6 працівників зі схожою клінікою. У всіх постраждалих в крові було виявлено метгемоглобінемію. Яка речовина найбільш ймовірно викликала таке отруєння? There was an accident at the plastic container production plant. 1 hour later, the worker went to the medical center with complaints of tinnitus, headache, dizziness, general weakness , an increase in body temperature to febrile, drooling and diarrhea, a gray shade of the skin. An hour and a half later, 6 more workers contacted a similar clinic. Methemoglobinemia was detected in the blood of all the victims. What substance most likely caused such poisoning?

Синильна кислота Pranic acid

Монооксид вуглецю Carbon monoxide

Похідні фенолу Phenol derivatives

Аміак Ammonia

Сірководень Sulfur

39 / 200
Хвора 38-ми років скаржиться на сильний біль внизу живота. Остання нормальна менструація 2 тижні тому. Місячні з 14-ти років, регулярні, через 28 днів. Шкіра бліда. Пульс 96/хв, ритмічний, артеріальний тиск 100/70 мм.рт.ст. Живіт бере участь в акті дихання. Симптом Щоткіна слабко позитивний в нижніх відділах живота. Під час піхвового дослідження: матка не збільшена, додатки з правого боку - визначається збільшений 6х6 см яєчний, різко болісний, ліворуч - не збільшений. Який попередній діагноз? A 38-year-old patient complains of severe pain in the lower abdomen. The last normal menstruation was 2 weeks ago. Monthly since the age of 14, regular, every 28 days. Skin pale. Pulse 96/min, rhythmic, blood pressure 100/70 mmHg. Abdomen participates in the act of breathing. Shotkin's symptom is weakly positive in the lower abdomen. During vaginal examination: the uterus is not enlarged, the appendages on the right side - an enlarged 6x6 cm egg is determined, sharply painful, on the left - not enlarged. What is the previous diagnosis?

Перекрут кісттоми яєчника Ovarian cystoma torsion

Трубна вагітність, яка перервалася Aborted tubal pregnancy

Гострий апендицит Acute appendicitis

Гострий калькульозний пієлонефрит Acute calculous pyelonephritis

Апоплексія яєчника Ovarian apoplexy

40 / 200
У хворого, що перебуває в стані септичного шоку, який виник на тлі менінгококової інфекції, проведене дослідження біохімічних показників плазми крові. Який х показників свідчить про наявність тяжкої тканиної гіпоперфізії? In a patient who is in a state of septic shock, which arose against the background of a meningococcal infection, a study of biochemical indicators of blood plasma was carried out. Which x indicators indicate the presence of severe tissue hypoperfusion ?

Загальний протеїн плазми крові 52 г/л Total protein of blood plasma 52 g/l

Глюкоза плазми крові 13,4 ммоль/л Blood plasma glucose 13.4 mmol/l

Сечовина плазми крові 16,1 ммоль/л Blood plasma urea 16.1 mmol/l

Лактат плазми крові 5,7ммоль/л Blood plasma lactate 5.7 mmol/l

Іонізований калій плазми крові 2,8 ммоль/л Ionized blood plasma potassium 2.8 mmol/l

41 / 200
Населення, яке одержало радіаційне ураження власлідок бойових дій вонізуючим випромінюванням в районі ядерного вибуху та в зонах радіаційного зараження відносяться до: The population that received radiation damage from the effects of hostilities by ionizing radiation in the area of ​​the nuclear explosion and in the zones of radiation contamination belong to:

Санітарних втрат Sanitary losses

Бовойих втрат Combat casualties

Массових втрат Mass losses

- -

Радіаційних втрат Radiation losses

42 / 200
Батьки звернулися до лікарні зі скаргами на утруднений подих у дитини 3-х років, який розпочався раптово ввечері після гри з мозаїкою. Об'єктивно: дитина занепокоєна, перелякана, нападоподібний малопродуктивний кашель, експіраторна задишка. Лікарем запідозрене стороннє тіло бронхів. Яка подальша тактика ведення дитини? Parents went to the hospital with complaints of difficulty breathing in a 3-year-old child, which started suddenly in the evening after playing with a mosaic. Objectively: the child is worried, scared , paroxysmal low-productive cough, expiratory shortness of breath. The doctor suspects a foreign body in the bronchi. What are the further tactics of managing the child?

Екстрена бронхоскопія. Emergency bronchoscopy.

Спостереження. Observations.

Призначити протикашльові препарати. Prescribe antitussives.

Призначити муколітики. Prescribe mucolytics.

Пальцеве видалення стороннього тіла наосліп. Blind finger removal of a foreign body.

43 / 200
У новонародженої дитини наприкінці 1-ї доби життя спостерігається іктерічність шкірних покривів, збільшення розмірів печінки та селезінки, загальна кволість. Рівень білірубіну в крові – 190 ммоль/л, в основному за рахунок вільної фракції, погодинний приріст його 5,8 ммоль/л. Рівень гемоглобіну 120 г/л, ретикулоцити 5%. Ваша подальша тактика? At the end of the 1st day of life, a newborn baby has jaundice of the skin, an increase in the size of the liver and spleen, general weakness. The level of bilirubin in the blood is 190 mmol/l, mainly due to the free fraction, its hourly increase is 5.8 mmol/l. Hemoglobin level 120 g/l, reticulocytes 5%. Your further tactics?

Інфузійна терапія. Infusion therapy.

Фототерапія. Phototherapy.

Ентеросорбенти. Enterosorbents.

Призначення фенобарбіталу. Prescription of Phenobarbital.

Замінне переливання крові. Replacement blood transfusion.

44 / 200
Дитина 10-ти місяців госпіталізована зі скаргами на іктеричність шкіри, занепокоєння, відсутність сечовипускання протягом доби. За тиждень до появи цих скарг дитина хворіла на інфекційний гастроентероколіт. Hb- 50 г/л, еритроцити 2,1*10*12/л, тромбоцити 33*10*9 /л, у аутокоагуляційному тесты - ознаки гіперкоагуляції, зниження рівня фібриногену до 1 г/л, креатинін крові - 700 мкмоль/л, сечовина крові 11,8 ммоль/л, загальний білірубін - 115 мкмоль/л, непрямий білірубін - 88 ммоль/л. Ваш діагноз: A 10-month-old child was hospitalized with complaints of icteric skin, anxiety, lack of urination during the day. A week before the appearance of these complaints, the child had infectious gastroenterocolitis. Hb- 50 g/l, erythrocytes 2.1*10*12/l, platelets 33*10*9/l, in the autocoagulation test - signs of hypercoagulation, decrease in fibrinogen level to 1 g/l, blood creatinine - 700 μmol/l, urea blood 11.8 mmol/l, total bilirubin - 115 μmol/l, indirect bilirubin - 88 mmol/l. Your diagnosis:

Гемолітична анемія Hemolytic anemia

Тромбоцитопенічна пурпура Thrombocytopenic purpura

ДВЗ-синдром DVZ-syndrome

Гостра ниркова недостатність Acute renal failure

Гемолітико-уремічний синдром Hemolytic uremic syndrome

45 / 200
У вагітної 40 тижнів під час запису ЕКГ раптово виникло відчуття задухи, головокружіння, блідість, миготіння 'мушок' перед очима, артеріальний тиск - 70/40 мм ри.ст. На ЕКГ - синусова брадикардія. Ваші першочергові дії: A 40-week pregnant woman suddenly felt suffocation, dizziness, paleness, flickering 'flies' in front of her eyes, blood pressure - 70/40 mm Hg during the ECG recording. Art. On the ECG - sinus bradycardia. Your primary actions:

Забезпечити інгаляцію 100% кисню через носо-лицеву маску Ensure inhalation of 100% oxygen through a nose-face mask

Дати вдихати пари аміачного спирту Let ammonia vapors be inhaled

- -

Катетеризувати вену і почати інфузію допаміну з швидкістю 10 мкг/хв Catheterize a vein and start a dopamine infusion at a rate of 10 mcg/min

Повернути хворого на лівий бік Turn the patient to the left side

46 / 200
-ми річну жінку з терміном вагітності 23-24 тижні було доставлено у відділення інтенсивної терапії пологового будинку. Пацієнтка в стані геморагічного шоку через вагінальну кровотечу, зумовлену передчасним відшаруванням плаценти. Анамнез зібрати не вдається через важкість стану. Зі слів родичів вагітність перша, до цього моменту протікала без особливостей. Однак вагітна страждає на артеріальну гіпертензію II ст. Об'єктивно: свідомість відсутня, пульс ниткоподібний, артеріальний тиск виміряти не вдається. Через 2 хвилини після поступлення на кардіомоніторі зафіксовано фібриляцію шлуночків. Негайно розпочато компресії грудної клітки. Подальші першочергові дії лікаря: a one-year-old woman with a gestation period of 23-24 weeks was delivered to the intensive care unit of the maternity hospital. The patient is in a state of hemorrhagic shock due to vaginal bleeding caused by premature detachment of the placenta . It is not possible to collect an anamnesis due to the severity of the condition. According to the relatives, this is the first pregnancy, until this moment it was uneventful. However, the pregnant woman suffers from arterial hypertension of the II stage. Objectively: consciousness is absent, the pulse is threadlike, blood pressure cannot be measured. After 2 minutes after admission, ventricular fibrillation was detected on the cardiomonitor. Chest compressions were immediately started. Further primary actions of the doctor:

Проведення медикаментозної кардіоверсії Performance of medical cardioversion

Введення окситоцину, електрична дефібриляція Oxytocin administration, electrical defibrillation

Введення адреналіну, дефібриляція протипоказана Injection of epinephrine, defibrillation is contraindicated

Переливання резус-сумісної крові Transfusion of Rh-compatible blood

Проведення електричної дефібриляції Performing electrical defibrillation

47 / 200
Дитина від третьої вагітності, перших стрімких пологів, в терміні гестації 34 тижні, масою тіла 2250 г., довжиною 48см. При огляді тахіпное, періодичне апное, центральний ціаноз, вияжіння податливих місць грудної клітки. Запідозрено синдром дихальних роздалів ( СДР). За якою шкалою оцінити важкість СДР? A child from the third pregnancy, the first rapid delivery, at a gestation period of 34 weeks, body weight 2250 g, length 48 cm. On examination, tachypnea, periodic apnea, central cyanosis , swelling of the pliable places of the chest. Respiratory space syndrome (SDR) is suspected. What scale should be used to assess the severity of SDR?

Глазго Glasgow

Апгар Apgar

Сільвермана Silverman

SCORAD SCORAD

SNAPS SNAPS

48 / 200
Мати хворої дитини віком 9 місяців скаржиться на підвищення температури тіла до 39*С, кашель, утруднення дихання протягом 3-х діб. Об'єктивно: блідість шкіри та слизових оболонок, ціаноз носогубного трикутника. Над легенями з обох боків вислуховується дрібнопухирчасті хрипи. Яке найбільш інформативне інструментальне обстеження слід призначити хворому? The mother of a sick 9-month-old child complains of an increase in body temperature up to 39*C, cough, difficulty breathing for 3 days. Objectively: pale skin and mucous membranes, cyanosis of the nasolabial triangle. Fine bubbling rales are heard above the lungs on both sides. What is the most informative instrumental examination to be prescribed to the patient?

Гострофазові показники Acute phase indicators

Бактеріологічне дослідження харкотиння Bacteriological examination of sputum

Рентгенографія органів грудної клітки X-ray of chest organs

Протеїнограма Proteinogram

Клінічний аналіз крові Clinical blood test

49 / 200
F. Рентгенографія органів грудної клітки* 49. Жiнка 52-х рокiв впала на вулицi. Свiдомiсть та серцева дiяльнiсть вiдсутнi. Реанiмацiю почали з непрямого масажу серця. Яка ознака свiдчить про його ефективнiсть? F. X-ray of chest organs* 49. A 52-year-old woman collapsed on the street. Consciousness and cardiac activity are absent. Resuscitation was started with indirect heart massage. What is the sign testifies to its effectiveness?

Розширення зiниць Pupil Dilation

Поява пульсацiї на сонних артерiях Appearance of pulsation on the carotid arteries

Посмикування кiнцiвок Twitching limbs

Роздування живота Abdominal bloating

Пiдняття грудної клiтки Chest lift

50 / 200
Чоловік 35-ти років, що страждає на діабет і отримує інсулін, захворів на грип у важкій формі. На 4-й день захворюванн доставлений родичами в приймальний покій в коматозному стані. Відзначається сухість шкіри та слизових, глибоке і шумне дихання, артеріальний тиск - 90/50 мм рт.ст., частота серцевих скорочень 98/хв, діурез відсутній протягом останньох доби. У цій ситуації інфузійну терапію необхідно розпочати з введення: A 35-year-old man suffering from diabetes and receiving insulin fell ill with the flu in a severe form. On the 4th day of the illness, his relatives took him to the waiting room in in a comatose state. There is dryness of the skin and mucous membranes, deep and noisy breathing, blood pressure - 90/50 mm Hg, heart rate 98/min, no diuresis during the last day. In this situation, infusion therapy must be started with the introduction of:

Розчину соди Soda solution

Поляризуючої суміші Polarizing mixture

Розчинів колоїдів Colloid solutions

Розчинів глюкози Glucose solutions

Фізіологічного розчину Saline

51 / 200
Хворий 26-ти років звернувся в поліклініку зі скаргами на наявність крові у випорожненнях. Хворіє протягом останніх кількох років, регулярно не лікувався. 3 роки тому під час амбулаторного обстеження виконане Ro товстої кишки. На рентгенограмі виявлено звуження низхідного відділу товстої кишки (симптом 'струни') з розширенням передньої ділянки. Про яке захворювання йдеться? A 26-year-old patient came to the polyclinic with complaints about the presence of blood in the stools. He has been ill for the past several years, he was not treated regularly. 3 years ago during an outpatient examination performed Ro of the colon. The X-ray showed a narrowing of the descending part of the colon ('string' symptom) with an expansion of the anterior part. What disease is it about?

Ішемічний інсульт Ischemic stroke

Вторинний ентероколіт Secondary enterocolitis

Неспецифічний виразковий коліт Nonspecific ulcerative colitis

Хворобу Крона Crohn's disease

Синдром подразненої товстої кишки Irritable colon syndrome

52 / 200
Чоловік 47-ми років хворіє на ІХС: післяінфарктний кардіосклероз, систолічна дисфункція лівого шлуночка, СН І ст. Інфаркт міокарда був півроку тому. Працює у конструкторському бюро. На роботі раптово виникло запаморочення, через 3 хвилини втратив свідомість. Відзначалися поодинокі м'язові судоми. Один зі співробітників проводив непрямий масаж серця. Швидка медична допомога на місці була за 15хвилин. Лікар константував біологічну смерть. У даному випадку довідку про смерть видає? A 47-year-old man suffers from coronary heart disease: post-infarction cardiosclerosis, left ventricular systolic dysfunction, HF first stage. Myocardial infarction was six months ago. He works in a design office. On the worker suddenly felt dizzy, after 3 minutes he lost consciousness. Isolated muscle spasms were noted. One of the employees performed indirect heart massage. Emergency medical assistance was on the spot in 15 minutes. The doctor confirmed biological death. In this case, will a death certificate be issued?

Патологоанатомічне відділення лікарні де лікувався хворий з приводу інфаркту міокарда (після розтину) Pathology department of the hospital where a patient was treated for myocardial infarction (after autopsy)

Патологоанатомічне відділення лікарні за місцем проживання померлого (після розтину) Pathological-anatomical department of the hospital at the place of residence of the deceased (after autopsy)

Поліклініка за місцем проживання хворого Polyclinic at the patient's place of residence

Поліклініка за місцем роботи померлого Polyclinic at the place of work of the deceased

Судовий медичний експерт (після розтину) Forensic medical examiner (after autopsy)

53 / 200
У дівчинки 11-ти місяців спостерігаються адинамія, фебрильна температура, кашель, ціаноз, дистантні хрипи. Частота дихання - 90/хв. Фізикальні дані: перкуторно коробковий звук, аускультативно - жорстке дихання, тотальні дрібноміхурцеві хрипи. 20 хвилин проводилась дача 100% кисню через маску. Ренгенологічно - ознаки емфіземи. рО2 - 55 мм рт.ст., рН- 7,2. З чого доцільно розпочати терапію? An 11-month-old girl has adynamia, febrile temperature, cough, cyanosis, distant wheezing. Respiratory rate - 90/min. Physical data: percussive box sound, by auscultation - harsh breathing, total fine-vesicular rales. 100% oxygen was given through a mask for 20 minutes. X-ray - signs of emphysema. pO2 - 55 mm Hg, pH - 7.2. What is the appropriate starting point for therapy?

Киснева палатка з інгаляцією амброксолу Oxygen tent with ambroxol inhalation

Гіпербарична оксигенація Hyperbaric oxygenation

Інгаляція і інфузія глюкокортикоїдів і амброксолу Inhalation and infusion of glucocorticoids and ambroxol

Киснева маска з інфузією глюкокортикоїдів Oxygen mask with glucocorticoid infusion

Штучна вентиляція легень Artificial lung ventilation

54 / 200
Потерпіла 28-ми років впала на вулиці з опорою на руку. При огляді проявляється деформація на рівні середньої третини передпліччя, біль при навантаженні уздовж вісі та пальпації, патологічна рухомість. Роздалів магістрального кровообігу не виявлено але скаржиться на парестезію у ділянці кисті. Яке положення передпліччя при транспортній іммобілізації є оптимальним? The 28-year-old victim fell on the street while leaning on her arm. The examination revealed a deformity at the level of the middle third of the forearm, pain during loading along the axis and palpation, pathological mobility . The distribution of main blood circulation was not detected, but he complains of paresthesia in the area of ​​the hand. What is the optimal position of the forearm during transport immobilization?

Пронація на 45 градусів від максималної Pronation 45 degrees from maximum

Супінація на 45 градусів від максимальної Supination 45 degrees from maximum

Середнє між пропнацією та супінацією Average between propnation and supination

Максимальна супінація Maximum supination

Максимальна пронація Maximum pronation

55 / 200
Хвора, біля 72 років, доставлена в клініку бригадою ШМД. Встановлено, що вона страждає гіпертонічною хворобою протягом 18 років. Об'єктивно: обличчя плеторичне, дихання шумне. АТ – 240/140 мм рт.ст., Ps–110 за хв., напружений. Свідомість відсутня. Опущений правий кут рота, щока парусить. Геміплегія справа. Ліквор прозорий. Який метод діагностики необхідно застосувати для верифікації діагнозу? The patient, about 72 years old, was brought to the clinic by the medical team. It was established that she has been suffering from hypertension for 18 years. Objectively: her face is plethoric, her breathing is noisy. Blood pressure – 240/140 mm Hg, Ps–110 per minute, strained. Consciousness is absent. The right corner of the mouth is lowered, the cheek is swollen. Hemiplegia on the right. The cerebrospinal fluid is transparent. What diagnostic method should be used to verify the diagnosis?

Реоенцефалографія Rheoencephalography

Електроенцефалографія Electroencephalography

Комп`ютерна томографія Computer tomography

Викликані потенціали мозку Evoked potentials of the brain

Електронейроміографія Electroneuromyography

56 / 200
У хворого 14-ти років з гострим інфекційним ендокардитом під час перебування у лікарні виник інтенсивний біль в поперековій ділянці зліва, слабкість, нудота, здуття живота, кров'яниста сеча. Больовий синдром був з труднощами знятий спазмолітиками та наркотичними анальгетиками. Яка причина гострої гематурії? A 14-year-old patient with acute infectious endocarditis developed intense pain in the lumbar region on the left, weakness, nausea, abdominal distension, bloody urine. The pain syndrome was with difficulty relieved by antispasmodics and narcotic analgesics. What is the cause of acute hematuria?

Кровотеча з сечового міхура Bladder bleeding

Ниркова колька Renal colic

Інфаркт лівої нирки Infarction of the left kidney

Гострий гломерулонефрит Acute glomerulonephritis

Гострий пієлонефрит Acute pyelonephritis

57 / 200
До сімейного лікаря звернувся хворий 27-ми років зі скаргами на загальну слабкість, нудоту, серцебиття, появу рідкого чорного стільця. Анамнез: впродовж 2-х тижнів турбували біль в животі, переважно надще вночі, печія, закрепи. Упродовж останніх 3-х днів інтенсивність болю зменшилася, проте стали наростати зазначені скарги. Яке обстеження має бути першочерговим? A 27-year-old patient came to the family doctor with complaints of general weakness, nausea, palpitations, the appearance of liquid black stools. History: for 2 weeks, he was bothered by pain in the abdomen, mainly at night, heartburn, constipation. Over the past 3 days, the intensity of pain has decreased, but the mentioned complaints have begun to increase. What examination should be the first priority?

С-реактивний тест C-reactive test

Копрограма Coprogram

Оглядова рентгенографія ОЧП Surveillance X-ray radiography

Ультразвукове отстеження ОЧП Ultrasonic tracking of OCP

Ендоскопічне обстеження Endoscopic examination

58 / 200
В приймальне відділення доставлено хворого 45-ти років з двобічний запаленням легень. Стан важкий: без свідомості, пульс не визначається, на ЕКГ - фібриляція шлуночків. Ваші першочергові дії: A 45-year-old patient with bilateral pneumonia was brought to the reception department. The condition is serious: unconscious, the pulse is not determined, on the ECG - ventricular fibrillation. Your priority actions :

Введення адреналіну гідрохлориду Injection of adrenaline hydrochloride

Введення гідрокарбонату натрію Introduction of sodium bicarbonate

Введення хлориду кальцію Introduction of calcium chloride

Електрична дефібриляція Electrical defibrillation

Введення лідокаїну Lidocaine administration

59 / 200
У хворого 73-х років у приймальному відділенні раптово виникла асистолія. Що з перерахованого слід враховувати лікарю приймального відділення, який вживає реанімаційних заходів до прибуття бригади анестезіологів, у зв’язку з віком хворого? A 73-year-old patient suddenly developed asystole in the admission department. Which of the following should be taken into account by the admissions department doctor, who takes resuscitation measures before the arrival of the anesthesiologist team, in 'related to the patient's age?

Силу натискання при непрямому масажі серця Pressing force during indirect heart massage

Відмовитися від використання дефібрилятора Refuse to use defibrillator

Зменшити частоту серцевих скорочень (ЧСС) при непрямому масажі серця Reduce heart rate (HR) during indirect heart massage

Зменшити частоту дихання при штучній вентиляції легень (ШВЛ) Reduce respiratory rate during mechanical ventilation

Змінити тривалість реанімаційних заходів Change duration of resuscitation measures

60 / 200
В сім'ї з трьох осіб захворіли на кір дитина, що відвідує дитячий садок, підготовчу групу. БАтьки дитни на кір не хворіли та не були вакциновані проти кору. Якою буде тактика сімейного лікаря щодо профілактики кору в батьків хворох дитини? In a family of three, a child who attends kindergarten, preparatory group, fell ill with measles. The child's parents did not have measles and were not vaccinated against measles. What will be the tactics of the family doctor regarding the prevention of measles in the parents of a sick child?

Призначити курс антибіотикотерапії Prescribe a course of antibiotic therapy

Призначити антигістамінні препарати Prescribe antihistamines

Ввести одноразово імуноглобулін Inject immunoglobulin once

Призначити противірусні препарати Prescribe antiviral drugs

Призначити полівітаміни Prescribe multivitamins

61 / 200
В опіковий центр доставлено дитину 5-ти років з термічним опіком ІІІ ст., 12% поверні тіла. Стан тяжкий, шкіра блідо-сірого кольору, тахікардія, тахіпное, артеріальний тиск - 60 /30 мм. рт. ст., знижений діурез. Які показники треба контролювати під час транспортування дитини? A 5-year-old child was brought to the burn center with thermal burns of the 3rd degree, 12% of the body rotatory. The condition is serious, the skin is pale gray, tachycardia, tachypnea , blood pressure - 60/30 mmHg, reduced diuresis. What indicators should be monitored during the transportation of the child?

ЧСС, ЧД, АТ, діурез, електроліти крові HR, BH, BP, diuresis, blood electrolytes

Імунограма, ЧСС, ЧД, АТ, діурез Immunogram, HR, BH, BP, diuresis

SpO12, ЧСС, ЧД, АТ, дыурез SpO12, HR, BP, BP, diuresis

Коагулограма, ЧСС, ЧД, АТ, діурез Coagulogram, heart rate, blood pressure, blood pressure, diuresis

Печінкові проби, ЧСС, ЧД, АТ, діурез Liver tests, heart rate, blood pressure, blood pressure, diuresis

62 / 200
Чоловік 39-ти років скаржиться на підвищення температури тіла до 39*С, озноб, профузне потовиділення. Тижден тому було переохолодження. Симптом Пастернацького різко позитивний з обох сторінк. Дані УЗД: збільшені розміри обох нирок. Анадіх крові: лейкоцити - 12*10^9/л, ШОЕ - 25 мм/год, е - 2, п-15, с-45, л -30, м-8. Аналіз сечі: питома вага 1015, білок 0,035 г/л, лейкоцити - вкривають все п/х, еритроцити 8-10 в п/з, слиз +++, бактерії +++. Поставте діагноз : A 39-year-old man complains of an increase in body temperature to 39*C, chills, profuse sweating. A week ago he had hypothermia. Pasternacki's symptom is sharply positive on both sides. Ultrasound data: both kidneys are enlarged. Blood count: leukocytes - 12*10^9/l, ESR - 25 mm/h, e - 2, p-15, c-45, l -30, m-8. Urine analysis : specific gravity 1015, protein 0.035 g/l, leukocytes - cover all p/x, erythrocytes 8-10 in p/z, mucus +++, bacteria +++. Make a diagnosis :

Гострий двобічний гломерулонефрит Acute bilateral glomerulonephritis

Амілоїдоз нирок Kidney amyloidosis

Підгострий гломерулонефрит Subacute glomerulonephritis

Хлонічний пієлонефрит Chlonic pyelonephritis

Гострий двобічний пієлонефрит Acute bilateral pyelonephritis

63 / 200
Пацієнт 92-х років доставлений у приймальне відділення у термінальному стані з ознаками гострої шлунково-кишкової кровотечі. При перекладанні хворого виникла зупинка серцевої діяльності. Чи показане проведення реанімаційних заходів у такому випадку? A 92-year-old patient was brought to the reception department in a terminal condition with signs of acute gastrointestinal bleeding. Cardiac arrest occurred during transfer of the patient. Is resuscitation indicated in that case?

Рішення приймається консиліумом 3-х лікарів The decision is made by a council of 3 doctors

Нішення приймається черговим адміністратором The payment is accepted by the administrator on duty

Рішення приймається черговим реаніматологом The decision is made by the on-call intensive care specialist

Показане у будь-якому випадку Shown in any case

Не показае, зважаючи на вік пацієнта та супутню патологію Does not show, considering the patient's age and accompanying pathology

64 / 200
У новонародженої дитини після забезпечення прохідності дихальних шляхів з'явилося адекватне самостійне дихання, ЧД – 40 за хвилину, ЧСС – 90 за хвилину, акроціаноз. Ваші наступні дії? After securing the patency of the respiratory tract, the newborn baby developed adequate independent breathing, BP - 40 per minute, heart rate - 90 per minute, acrocyanosis. What are your next steps?

Дитина не потребує продовження реанімаційних заходів. The child does not need to continue resuscitation measures.

ШВЛ 100% киснем Ventilation with 100% oxygen

Дати кисень через лицеву маску Give oxygen through face mask

ШВЛ шляхом інкубації трахеї. Ventilation by incubating the trachea.

Непрямий масаж серця Indirect heart massage

65 / 200
У новонародженого хлопчика чоловічої статі з 2-го тижня життя спостерігається невпинне блювання, кволість та явища зневоднення. При надходженні до стаціонару виражені ознаки гіповолемічного шоку. У крові: калій - 6,5 ммоль/л, натрій 120ммоль/л, глюкоза 2,1 ммоль/л, ознаки ацидозу. Призначте додаткове обстеження, що дозволить вивлючити або підтвердити наявність у дитини вродженої гіперплазії кори наднирників: Since the 2nd week of life, a newborn male boy has had persistent vomiting, weakness, and signs of dehydration. Upon admission to the hospital, signs of hypovolemic shock were evident. In the blood: potassium - 6.5 mmol/l, sodium 120 mmol/l, glucose 2.1 mmol/l, signs of acidosis. Assign an additional examination that will allow you to exclude or confirm the presence of congenital hyperplasia of the adrenal cortex in the child:

Визначення хоріонічного гонадотропіну крові Determination of blood chorionic gonadotropin

Каріотипування та дерматогліфіка Karyotyping and dermatoglyphics

Визначення гонадотропічного гормону сечі Urine gonadotropic hormone determination

Визначення кортизолу крові та тестостерону сечі Determination of blood cortisol and urine testosterone

Визначеня 17-гідроксипрогестерону в крові та 17-кетостероїдів у сечі Determination of 17-hydroxyprogesterone in blood and 17-ketosteroids in urine

66 / 200
У хворого лихоманка 38-390С на протязі 6 днів, головний біль, болі в м’язах, жовтуха, носова кровотеча, олігоурія. Лейкоцити крові 16,5х109/л, ШЗЕ 52 мм/год, аналіз сечі – білок 0,125 г/л, лейкоцити 15-20 у полі зору, ерітроцити 5-8 у полі зору, цилідри гіалінові 2-3 . Ваш діагноз? The patient has a fever of 38-390C for 6 days, headache, muscle pain, jaundice, epistaxis, oliguria. Blood leukocytes 16.5x109/ l, ESR 52 mm/h, urine analysis - protein 0.125 g/l, leukocytes 15-20 in the field of vision, erythrocytes 5-8 in the field of vision, hyaline cylindris 2-3. Your diagnosis?

Лептоспіроз Leptospirosis

Гострий пієлонефрит Acute pyelonephritis

Гострий гломерулонефрит Acute glomerulonephritis

Сепсис Sepsis

Геморагічна гарячка Hemorrhagic fever

67 / 200
У дівчинки 14-ти років з феохромоцитомою розвинувся гіпертензивний криз. Який з перерахованих медикаментів є препаратом вибору для лікування гіпертонічного кризу при веохромоцитомі? A 14-year-old girl with pheochromocytoma developed a hypertensive crisis. Which of the listed medications is the drug of choice for the treatment of hypertensive crisis in pheochromocytoma?

Есмозол Esmozol

Нфедипін Nfedipine

Фентоламін Phentolamine

Атенолол Atenolol

Гідралазин Hydralazine

68 / 200
Військовослужбовець перебував в зараженій зоні ОР, без протигазу. В непритомному стані винесений з вогнища ураження. При гадходженні на етап кваліфікованої медичної допомоги свідосість затьмарена. Об'євтивно: видимі слизові яскраво-червоного кольору, періодично виникають тоніко-клонічні судоми. Диання поверхневе, до 25/хв, тахікардія, підвищення артеріального тиску до 150/100 мм.рт.ст. Ураження ОР якої групи найімовірніше зумовлює таку клінічну картину? The serviceman was in the contaminated zone of the OR, without a gas mask. He was carried out of the focus of the lesion in an unconscious state. When he was taken to the stage of qualified medical care, consciousness was obscured. Objectively: visible mucous membranes are bright red, tonic-clonic convulsions occur periodically. The action is superficial, up to 25/min, tachycardia, an increase in blood pressure up to 150/100 mmHg. Which group of OR lesions most likely causes such a clinical picture?

ОР шкірно-резорбтивної дії OR of skin resorptive action

ОР задушливої дії OR of suffocating action

ОР нервово-паралітичної дії OR of nerve-paralytic action

ОР подразливої дії OR of irritable action

ОР загальноотруйної дії Generally toxic OR

69 / 200
Хлопчик 16-ти років скаржиться на біль у правій здухвинній ділянці з іррадіацією в калитку, збільшення її розмірів. Температура 37,8oC. Три дні тому, граючи у футбол, хлопчик отримав удар в пах м'ячем. Об'єктивно: шкіра бліда. При пальпації живота змін не виявлено. При огляді калитки спостерігається незначна гіперемія шкіри. При пальпації придатка відзначається його потовщення та болючість. Ваш діагноз: A 16-year-old boy complains of pain in the right iliac region with irradiation in the portal vein, an increase in its size. The temperature is 37.8oC. Three days ago, while playing football , the boy was hit in the groin by a ball. Objectively: the skin is pale. Palpation of the abdomen does not reveal any changes. When examining the portal, slight hyperemia of the skin is observed. Palpation of the appendix reveals its thickening and tenderness. Your diagnosis:

Кіста придатка Appendix cyst

Гострий інфекційний орхіт Acute infectious orchitis

Гостре гідроцеле Acute hydrocele

Перекрут яєчка Testicular torsion

Гострий епідидимоорхіт справа Acute epididymorchitis on the right

70 / 200
Хвора 25-ти років п'ять днів тому перенесла аборт. В анамнезі - гостра респіраторна інфекція (ГРВІ). Об'єктивно: стан тяжкий, температура тіла - 37,0*С, млява, сонлива. Шкіра суха, сірого кольору. Дихання поверхневе, частота 30/хв Тони серця глухі, ритм синусовий, частота серцевих скорочень 100/хв, артеріальний тиск 90/70 мм.рт.ст. Діурез за добу 120мл. Яка у хворої стадія гострої нирковох недостатності? A 25-year-old patient had an abortion five days ago. She has an acute respiratory infection (ARSI) in the anamnesis. Objectively: the condition is severe, body temperature - 37.0*С, lethargic, drowsy. The skin is dry, gray in color. Respiration is shallow, rate 30/min. Heart sounds are dull, sinus rhythm, heart rate 100/min, blood pressure 90/70 mmHg. Diuresis according 120 ml per day. What is the patient's stage of acute renal failure?

Латентна Latent

Одужання Recovery

Поліурії Polyuria

Початкова Initial

Олігоанурична Oligoanuric

71 / 200
Потерпілий 35-ти років був збитий мотоциклом на вулиці. При огляді: деформація на рівні нижньої третини правого стегна, де виявляється також патологічна рухомість. При пальпації також вказує на біль у ділянці верхньої третини правої гомілки, де є садна та значний набряк. Пульсація на магістральних артеріях збережена, неврологічних розладів не виявляється. Який варіант транспортної іммобілізації слід обрати у даному випадку? A 35-year-old victim was hit by a motorcycle on the street. On examination: deformation at the level of the lower third of the right thigh, where pathological mobility is also detected. Palpation also indicates pain in the area of ​​the upper third of the right leg, where there is a sore and significant swelling. Pulsation on the main arteries is preserved, no neurological disorders are detected. What option of transport immobilization should be chosen in this case?

Жорсткі ноші, положення на спині Hard stretchers, position on the back

Одна драбинна шина по задній поверхні One ladder tire on the back surface

Дистракційна милицева шина Distraction Crutch

Три драбинні шини по задній та бічним поверхням Three ladder tires on the back and side surfaces

Пневматична шина до верхньої третини стегна Pneumatic tire to the upper third of the thigh

72 / 200
Ви стали випадковим свідком опіку полум'ям чоловіка. При огляді обидві верхні кінцівки, передня поверхня тулуба гіперемовані, вкриті множинними пухирями з прозорою рідиною. На правому стегні циркулярне обвуглювання епідермісу, просвічуються тромбовані вени. Який вид шоку насамперед загрожує хворому? You accidentally witnessed a man being burned by a flame. Upon examination, both upper limbs, the front surface of the torso are hyperemic, covered with multiple blisters with a clear liquid. Circular charring on the right thigh epidermis, thrombosed veins are visible. What kind of shock is the patient most likely to be at risk?

Больовий Painful

Кардіогенний Cardiogenic

Геморагічний Hemorrhagic

Гіповолемічний Hypovolemic

Інфекційно-токсичний Infectious-toxic

73 / 200
Хворий ',' Sick ','

Люмбальна пункція 6- Глюкоза крові Lumbar puncture 6- Blood glucose

Сечовина крові Blood urea

Рентгенологічне дослідження голови X-ray examination of the head

24 років госпіталізований до лікарні без свідомості, Зі слів дружини, захворів учора ввечері коли з’явився сильний головний біль, підвищилась температура до 40оС, багаторазове блювання, сьогодні вранці втратив свідомість. При огляді визначаються позитивні менінгеальні симптоми, на шкірі кінцівок поодинока геморагічна висипка. Температура 40,5оС, АТ- 130/85 мм.рт.ст.. Яке дослідження дозволить уточнити діагноз 24-year-old hospitalized unconscious, According to his wife, he got sick last night when a severe headache appeared, the temperature rose to 40°C, repeated vomiting, this morning lost consciousness. During the examination, positive meningeal symptoms are determined, a single hemorrhagic rash on the skin of the extremities. Temperature 40.5oC, blood pressure - 130/85 mmHg. What research will clarify the diagnosis

Загальний аналіз крові General blood test

74 / 200
У пациента- гіпертоніка раптово знизився зір на праве око. Гострота зору 0,05 не корегує. На очному дні в центрі молочно-білий набряк сітківки, симптом “розчавленого помідору”. Вени позширені, штопорообразно звиті, за ходом вен геморагії. Ваш діагноз? A hypertensive patient has a sudden decrease in vision in the right eye. Visual acuity of 0.05 does not correct. On the fundus in the center of the eye there is a milky-white edema of the retina, a symptom of 'crushed of a tomato'. The veins are dilated, corkscrew-shaped, along the course of the veins of hemorrhage. Your diagnosis?

Центральний хоріоретініт Central chorioretinitis

Відшарування сітківки Retinal detachment

Емболія центральної артеріі сітківки Central retinal artery embolism

Тромбоз центральної вени сітківки Central retinal vein thrombosis

Меланобластома хоріоідеї Melanoblastoma of the choroid

75 / 200
Жінка 32-х років, праля, захворіла гостро 5 днів тому: озноб, гарячка, сильний головний біль, виражена слабкість, безсоння. При огляді: температура тіла 40*С, збуджена, гаперемія й одутлість обличчя, ін'єкці судин склер, рясна розеольно-петехіальна екзантема, тремор язика, тахікардія, гепатоспленомегалія. Виявлено педикульоз. Якою буде тривалість медичного спостереження за контактними особами? A 32-year-old woman, a washerwoman, became acutely ill 5 days ago: chills, fever, severe headache, pronounced weakness, insomnia. On examination: body temperature 40 *C, excited, gaperemia and puffiness of the face, injections of scleral vessels, abundant roseol-petechial exanthema, tremor of the tongue, tachycardia, hepatosplenomegaly. Pediculosis was detected. What will be the duration of medical observation of contact persons?

Спостереження не проводиться No monitoring

Впродовж 21 дня Within 21 days

Впродовж 7 днів Within 7 days

Впродовж 14 днів Within 14 days

Впродовж 25 днів Within 25 days

76 / 200
Причиною порушення функції нирок при застосуванні норадреналіну є: The cause of impaired kidney function when using norepinephrine is:

Спазм артерій і вен мозкового шару нирок Spasm of the arteries and veins of the medulla of the kidneys

Ураження кіркового шару нирок Kidney cortical lesions

Причина ураження нирок не ясна The cause of kidney damage is not clear

Токсична дія на мозковий шар нирок Toxic action on the medulla of the kidneys

Ураження канальців Tubule damage

77 / 200
В палаті інтенсивної терапії перебуває новонароджена дитина з респіраторним дистрессиндромом І типу, ІІІ ступеня та інтранатальною асфіксією важкого ступеня; недоношеність 30 тижнів. Вона отримує штучну вентиляцію легень у примусовому режимі. Відзначається порушення гемодинаміки, середній артеріальний тиск - 20 мм. рт. ст. Призначте першочерговий препарат у цій ситцації: There is a newborn baby in the intensive care unit with respiratory distress syndrome type I, degree III and intranatal asphyxia of a severe degree; 30 weeks' prematurity. She is receiving artificial lung ventilation in forced mode . There is a violation of hemodynamics, the average arterial pressure is 20 mm Hg. Prescribe the first-line drug in this situation:

Допамін 10 мкг/кг/хв Dopamine 10 μg/kg/min

25% розчин MgSO4, 1 мл/кг 25% MgSO4 solution, 1 ml/kg

Фенобарбітал 20 мг/кг Phenobarbital 20 mg/kg

5% розвин глюкози 4 мл/кг 5% development of glucose 4 ml/kg

10% розвин глюкози 2мл/кг 10% development of glucose 2ml/kg

78 / 200
В медичну роту механізованої бригади через 12 годин після застосування противником хімічної зброї звернувся уражений. На шкірі тильної сторони лівої кисті спостерігається еритема блідо-рожевого кольору по краях якої кільцеподібно розташовуються дрібні бульбашки з вмістом янтарно-жовтого кольору. Яка отруйна речовина викликала дане ураження? 12 hours after the use of chemical weapons by the enemy, a victim turned to the medical company of the mechanized brigade. Pale pink erythema is observed on the skin of the back of the left hand, along the edges of which ring-shaped small bubbles with amber-yellow contents. What poisonous substance caused this lesion?

Люїзит Lewisite

Іприт Mustard

Адамсит Adamsite

Зарин Sarin

Сі-Ес CS

79 / 200
Хвора 38-ми років надійшла у відідлення у тяжкому стані. Скаржиться на дивузний біль в животі, загальну слабкість, запаморочення. Об'єктивно: свідомість потьмарена. Виражене схуднення. шкіра темнго кольору (інтерсивного засмагу), більше на обличчі, шиї, тильній поверхні кисті. На слизовій порожнині рота - аспідно-сірі плями. Пулс 60/хв, малий ниткоподібний. Артеріальний тиск 70/30 мм.рт.ст. Живіт бере участь в акті дихання, мякий, при пальпації помірно болючий, більше в епігастральній ділянці. Набряки відстуні. Лабораторно: глюкоза крові - 3,0 ммоль/л, натрій крові 128 ммоль/л, калій крові 6,1 ммоль/л. Який патологічний стан виник у хворої? A 38-year-old patient was admitted to the ward in a serious condition. She complains of a strange abdominal pain, general weakness, dizziness. Objectively: consciousness is dimmed. Pronounced weight loss . the skin is dark (intense tan), more on the face, neck, back of the hand. On the mucous membrane of the oral cavity - aspid-gray spots. Pulse 60/min, small thread-like. Blood pressure 70/30 mmHg. Abdomen participation in the act of breathing, soft, moderately painful on palpation, more in the epigastric area. Swelling is distant. Laboratory: blood glucose - 3.0 mmol/l, blood sodium 128 mmol/l, blood potassium 6.1 mmol/l. What is pathological the condition arose in the patient?

Аддісонічний криз Addisonian crisis

Гострий хлолецистит Acute chlolecystitis

Інфаркт міокарда Myocardial infarction

Гострий панкреатит Acute pancreatitis

Тромбоз мезентеріальних судин Thrombosis of mesenteric vessels

80 / 200
Чоловік 40-ка років доставлений в стаціонар непритомним у стані алкогольного сп'яніння. Після госпіталізації і переведення до палати звернули увагу на синюшність його шкіри та слихових. Самостійне дихання утруднене. Моніторинг не проводився в зв'язку з відсутністю апаратури стеження. Яка найбільш імовірна причина отриманого ускладнення? A 40-year-old man was brought to the hospital unconscious in a state of alcohol intoxication. After hospitalization and transfer to the ward, attention was paid to the bluishness of his skin and hearing. Independent breathing complicated. Monitoring was not carried out due to the lack of monitoring equipment. What is the most likely cause of the resulting complication?

Тромбоемболія легеневої артерії Thromboembolism of the pulmonary artery

Гостре порушення мозкового кровообігу Acute cerebrovascular accident

Аспіраційний синдром Aspiration syndrome

Зупинка серця Cardiac arrest

Порушення рухливості грудної клітки Thoracic mobility disorder

81 / 200
Хворому 47-ти років необхідне переливання еритроцитарної маси. При визначенні групової належності крові пацієнта за системою еритроцитарних антигенів АВ0 аглютинація спостерігалась в краплях з сироватками 0 (I) та А (II). Кров якої групи потрібно перелити пацієнту? A 47-year-old patient needs an erythrocyte mass transfusion. When determining the patient's blood group according to the AB0 erythrocyte antigen system, agglutination was observed in drops with sera 0 (I) and A (II). Blood of which group should be transfused to the patient?

- -

В (III) In (III)

А (II) A (II)

АВ (IV) AB (IV)

0 (I ) 0 (I )

82 / 200
У хворого 68-ми років виникла зупинка серця. Після інтубації і зовнішнього масажу серця у хворого з'явився пульс, артеріальний тиск 40/0 мм рт.ст. Яке лікування буде оптимальним? A 68-year-old patient had cardiac arrest. After intubation and external heart massage, the patient developed a pulse, blood pressure 40/0 mm Hg. What treatment would be optimal?

Призначення еуфіліну Appointment of euphilin

Інфузія допаміну Dopamine infusion

ефузія сольових РОЗЧИНІВ saline effusion

Призначення альбуміну Albumin assignment

Серцеві глікозиди Cardiac glycosides

83 / 200
Військовослужбовець 30 років одержав одноразову дозу випромінювання 15 Гр на радіактивно забрудненій території. З‘явились скарги на стискаючий головний біль, підвищення температури тіла до 380С, нудоту, дворазове блювання. Клініка якої форми гострої променевої хвороби розвинеться у цієї людини? A 30-year-old military man received a single radiation dose of 15 Gy in a radioactively contaminated area. Complaints of a squeezing headache, an increase in body temperature up to 380C, nausea, vomiting twice What form of acute radiation sickness will this person develop?

Кісткомо-мозкової, дуже тяжкого ступеня Bone-cerebral, very severe

Церебральної Cerebral

Кишкової Kishkova

Токсемічної Toxemic

Кістково-мозкової, середнього ступеня тяжкості Bone brain, medium severity

84 / 200
У доношеної дитини через 2 години від народження після годування розпочалась сильна блювота неперетравленим молоком з домішками жовчі. Відійшла меконіальна пробка, після чого випорожнень не спостерігалось. Живіт здутий у верхніх відділах і запавши у нижніх. На оглядовій рентгенограммі – два рівні рідини. Який найбільш імовірний діагноз. In a full-term child, 2 hours after birth, after feeding, severe vomiting of undigested milk mixed with bile began. departments and having sunk in the lower ones. There are two levels of fluid on the X-ray examination. What is the most likely diagnosis.

Пілороспазм Pilorospasm

Низька кишкова непрохідність Low intestinal obstruction

Висока кишкова непрохідність High intestinal obstruction

Кишкова інфекція Intestinal infection

Пілоростеноз Pylorostenosis

85 / 200
Пацієнт 34-х років скаржиться на загальну слабкість, запаморочення, відсутність апетиту. Захворів гостро 2 дні тому на тлі лікування туберкульозу легень. Об'єктивно: на питання відповідає з затримкою, визначається тремор рук, жовтяниця, гепатомегалія. В крові: загальний білірубін 170 мкмоль/л, непрямий 90 мкмоль/л, АЛТ3,4 ммоль/г^л. Який препарат НЕ СЛІД призначати хворому? A 34-year-old patient complains of general weakness, dizziness, lack of appetite. He became acutely ill 2 days ago while being treated for pulmonary tuberculosis. Objectively: the question is answered with delay, hand tremors, jaundice, hepatomegaly are determined. In the blood: total bilirubin 170 μmol/l, indirect bilirubin 90 μmol/l, ALT 3.4 mmol/g^l. Which drug SHOULD NOT be prescribed to the patient?

Лактулоза Lactulose

Глутамінова кислота Glutamic acid

Ізоніазид Isoniazid

Преднізолон Prednisone

L-орнiтину-L-аспартат L-ornithine-L-aspartate

86 / 200
Поранений з мінно-вибуховою травмою доставлений з поля бою в мобільний госпіталь у стані шоку. Пульс на променевій артерії не визначається. Артеріальний тиск - 50/0 мм рт.ст. Які першочергові заходи необхідні на цьому етапі? The wounded man with a mine-explosive injury was brought from the battlefield to the mobile hospital in a state of shock. The pulse on the radial artery is not determined. Blood pressure - 50/0 mm Hg. Art. What priority measures are necessary at this stage?

Ультразвукове дослідження черевної та плевральних порожнин для виключення кровотечі Ultrasound examination of the abdominal and pleural cavities to rule out bleeding

Внутрішньом’язово ввести 1 мл адреналіну. Повторити через 5 хвилин в разі неефективності Intramuscularly inject 1 ml of adrenaline. Repeat after 5 minutes in case of ineffectiveness

Швидке внутрішньовенне введення колоїдно-кристалоїдних розчинів Rapid intravenous administration of colloidal crystalloid solutions

Внутрішньовенна інфузія мезатону до відновлення пульсу на променевій артерії Intravenous infusion of mesaton until recovery of the pulse on the radial artery

Крапельна інфузія 0,9% розчину NaCl у межах подвоєної добової потреби в рідині Drip infusion of 0.9% NaCl solution within twice the daily fluid requirement

87 / 200
Хворий 29-ти років госпіталізований у коматозному стані. Тиждень тому зменшив дозу інсуліту. Зі слів родичів стан погіршився. З'явилися спрага, нутода, блювання. Об'єктивно: непритомний, шкіра суха, тургор знижений. Дизання Куссмауля. Артеріальний тиск 90 /55 мм.рт.ст., пульс - 100/хв. Глікемія - 30.3 ммоль/л, глюкозурія. Реакція сечі на ацетон позититивна. Яка тактика ведення хворого? A 29-year-old patient is hospitalized in a comatose state. A week ago, he reduced the dose of insulitis. According to relatives, the condition worsened. Thirst, nausea, vomiting appeared. Ob' objectively: unconscious, dry skin, reduced turgor. Kussmaul's wheezing. Blood pressure 90/55 mmHg, pulse - 100/min. Glycemia - 30.3 mmol/l, glucosuria. Urine reaction to acetone is positive. What are the patient's management tactics ?

Інсулінотерапія інсуліном короткої дії, регідратація Insulin therapy with short-acting insulin, rehydration

- -

Гемодіаліз Hemodialysis

Інсулінотерапія інсуліном тривалої дії, регідратація Insulin therapy with long-acting insulin, rehydration

Інсулінотерапія інсуліном короткої та тривалої дії Insulin therapy with short- and long-acting insulin

88 / 200
У дитини 3-х років, яка перебуває у стаціонарі, на тлі гострої респіраторної інфекції 3 рази було блювання, непокоїть гострий біль у животі. Температура тіла -38,5oC. Шкіра бліда, суха. Дихання глибоке, частота серцевих скорочень - 130/хв. Цукор крові - 4,0 ммоль/л. Який з діагнозів найбільш імовірний? A 3-year-old child, who is in a hospital, has vomited 3 times against the background of an acute respiratory infection, is worried about acute abdominal pain. Body temperature is -38, 5oC. The skin is pale, dry. Breathing is deep, heart rate - 130/min. Blood sugar - 4.0 mmol/l. Which of the diagnoses is most likely?

Цукровий діабет Diabetes

Гострий апендицит Acute appendicitis

Ацетонемічний стан Acetonemic state

Гострий гастроентерит Acute gastroenteritis

Діабетична кома Diabetic coma

89 / 200
У новонародженої дитини від матері-носія поверхневого антигену гепатиту В (HBsAg) стан задовільний. Активна, дихальних розладів немає. Печінка на 2 см нижче реберної дуги. Сеча світла, меконій відходить. Які профілактичні заходи треба призначити дитині? The condition of a newborn child from a mother who is a carrier of hepatitis B surface antigen (HBsAg) is satisfactory. She is active, there are no respiratory disorders. The liver is 2 cm below the costal arch. The urine is light , meconium leaves. What preventive measures should be prescribed to the child?

Скринінг дитини на HBsAg Screening of a child for HBsAg

Скринінг матері на антиген гепатиту В Maternal hepatitis B antigen screening

Очікувальна тактика Waiting tactics

Вакцинація проти гепатиту В на I добі життя Vaccination against hepatitis B on the 1st day of life

Ізоляція дитини щоб уникнути поширення інфекції Isolation of the child to avoid the spread of infection

90 / 200
Чоловік 66-ти років випив близько 200 мл етиленгліколю. На 5-й день перебування у токсикологічному відділенні з'явилися нудота, блювота, головний біль, спрага, анорексія, шкірна сверблячка. Кількість сечі на добу становила 100мл. Який діагноз найбільш імовірний у даного хворого? A 66-year-old man drank about 200 ml of ethylene glycol. On the 5th day of his stay in the toxicology department, nausea, vomiting, headache, thirst, anorexia appeared , skin itching. The amount of urine per day was 100 ml. What is the most likely diagnosis for this patient?

Гостра печінкова недостатність Acute liver failure

Гострий панкреатит Acute pancreatitis

Гострий гастрит Acute gastritis

Гостре пошкодження нирок Acute kidney damage

Гострий холецистит Acute cholecystitis

91 / 200
Хвора 75-т років отруїлася невідомою речовиною, надійшла до приймального віділення в агональному стані. Хвора переведена на штучну вентиляцію легенью. На які особливості дихальних параметрів в похилому віці слід звернути увагу при переводі пацієнтки на ШВЛ? A 75-year-old patient was poisoned by an unknown substance, arrived at the hospital in an agony state. The patient was transferred to artificial lung ventilation. What are the features of respiratory parameters in old age? pay attention when transferring the patient to a ventilator?

Число дихальних рухів за дві хвилини Number of respiratory movements in two minutes

Залишковий об'єм легеньт, ригідність грудної клітки Legend residual volume, chest stiffness

Проба Генча Hench trial

Проба Штанге Stange test

Індекс Тифно Tifno Index

92 / 200
Хворий Н., 23 років скаржиться на підвищення температури тіла до 39,5оС, наростаючу головну біль з нудотою та блюванням. Захворювання розвилось гостро на протязі 2 днів. Об’єктивно: виявляються оболонкові симптоми (ригідність шийних м`язів, симптом Керніга), підвищені сухожилкові рефлекси, черевні знижені. Цереброспінальна рідина каламутна, гнійна, витікає під підвищеним тиском, виявляється нейтрофільний плеоцитоз, підвищений вміст білка, знижений рівень цукру та хлоридів. Спостерігається гіперлейкоцитоз крові та збільшення ШОЕ. Ваш діагноз? Patient N., 23 years old, complains of an increase in body temperature to 39.5°C, an increasing headache with nausea and vomiting. The disease developed acutely over the course of 2 days. About objectively: there are membrane symptoms (rigidity of the neck muscles, Kernig's sign), increased tendon reflexes, decreased abdominal. Cerebrospinal fluid is cloudy, purulent, flows out under increased pressure, neutrophilic pleocytosis, increased protein content, decreased sugar and chloride levels are observed. blood hyperleukocytosis and increased ESR. Your diagnosis?

Субарахноїдальний крововилив Subarachnoid hemorrhage

Менінгококовий менінгіт Meningococcal meningitis

Ентеровірусний менінгіт Enterovirus meningitis

Герпетичний менінгіт Herpetic meningitis

Туберкульозний менінгіт Tuberculous meningitis

93 / 200
Під час грози розряд блискавки влучив в дерево, під яким знаходився пастух, 48 років. У нього мало місця збудження, дезорієнтація, періодичні судоми. АТ – 140/90 мм рт. ст., пульс – 120/хв., дихання аритмічне. Які медикаменти необхідно призначити негайно? During a thunderstorm, lightning struck a tree under which a 48-year-old shepherd was. He has little room for excitement, disorientation, periodic convulsions. Blood pressure - 140/90 mm Hg, pulse - 120/min, breathing is arrhythmic. What medications should be prescribed immediately?

Седативні. Sedatives.

Серцеві глюкозиди. Cardiac glycosides.

Еуфілін. Euphilin.

Глюкокортикоїди. Glucocorticoids.

Адреналін. Adrenaline.

94 / 200
Хлопчика 7-ми років доставлено з політравмою в стаціонар з місця дорожньотранспортної пригоди. Свідомість відсутня, шкіра бліда, множинні гематоми. Пульс ниткоподібний, 130/хв., частота дихання - 42/хв, артеріальний тиск - 60/20 мм рт. ст., макрогематурія. Які лабораторні обстеження необхідно призначити для уточнення причини геморагічного синдрому? A 7-year-old boy was brought to the hospital with polytrauma from the scene of a traffic accident. He is unconscious, the skin is pale, multiple hematomas. The pulse is threadlike, 130/min., rate breathing - 42/min, blood pressure - 60/20 mm Hg, macrohematuria. What laboratory tests should be prescribed to clarify the cause of the hemorrhagic syndrome?

Вміст тромбоцитів в периферичній крові продуктів дегідратації фібриногену/фібрину. АТ ІІІ, тромбіновий час, концентрація фібриногену The content of platelets in the peripheral blood of fibrinogen/fibrin dehydration products. AT III, thrombin time, fibrinogen concentration

Вміст білірубіну, трансаміназ крові, гемоглобіну, фібриногену, АТ ІІІ Content of bilirubin, blood transaminases, hemoglobin, fibrinogen, AT III

Вміст еритроцитів в периферичній крові, гемоглобіну, активність лужної фосфотази гранулоцитів, аналіз сечі клінічний Content of erythrocytes in peripheral blood, hemoglobin, alkaline phosphatase activity of granulocytes, clinical urinalysis

Вміст карбоксигемоглобіну, креатиніну крові, продуктів дегідратації фібриногену/фібрину Content of carboxyhemoglobin, blood creatinine, fibrinogen/fibrin dehydration products

Вміст тромбоцитів, еритроцитів в периферичній крові, гемоглобіну, ліпідограма, протеїнограма Content of platelets, erythrocytes in peripheral blood, hemoglobin, lipidogram, proteinogram

95 / 200
Хворий 21-го року впав з велосипеда на відведену праву руку. Скарги: на біль в ділянці надпліччя. При огляді: лівою рукою підтримує праву, праве надпліччя опущене, голова нахилена вправо. В ділянці надпліччя: виражена деформація (гострий кінець центрального уламка пальпується під шкірою), крововилив. Пасивні рухи в плечовому суглобі можливі, але болісні, активні - різко обмежені перед посилення болю. Яка транспортна іммобілізація доцільна? A 21-year-old patient fell from a bicycle onto his abducted right arm. Complaints: pain in the upper arm area. On examination: he supports the right arm with his left hand, the right upper arm is lowered, the head is tilted to the right. In the area of ​​the upper arm: pronounced deformation (the sharp end of the central fragment is palpated under the skin), hemorrhage. Passive movements in the shoulder joint are possible, but painful, active - sharply limited before the pain increases. What transport immobilization is appropriate?

Восьмиподібна пов'язка Eight-shaped bandage

Іммобілізація не потрібна Immobilization is not required

Шина Дітеріхса Dieterichs tire

Шина Крамера Kramer Tire

Косинкова пов'язка Handkerchief

96 / 200
У вагітної в 34 тижні під час доплеро-графічного ультразвукового обстеження виявили стійкий реверсивний діастолічний кровоплин у судинах плода й виконали кесарів розтин. У новонародженого відсутні дихання і м’язовий тонус. Вентиляція мішком і маскою не забезпечує адекватні рухи грудної клітки, і після наступних 30 секунд вентиляції частота серцевих скорочень не збільшується. Який наступний етап реанімації? A 34-week pregnant woman was found to have persistent reversible diastolic blood flow in the fetal vessels during a Doppler ultrasound examination, and a cesarean section was performed. The newborn has no breathing and muscle tone. Bag and mask ventilation does not provide adequate chest movements, and after the next 30 seconds of ventilation, the heart rate does not increase. What is the next stage of resuscitation?

Введення адреналіну Injection of adrenaline

Введення натрію бікарбонату Introduction of sodium bicarbonate

Введення атропіну Atropine administration

Припинити надавати допомогу Stop helping

Інтубація трахеї немовляти Tracheal intubation of an infant

97 / 200
Під час індукції в анестезію внутрішньовенним введенням діазепаму у хворого 35-ти років раптово з'явилася задишка 30/хв, шкіра обличчя з ціанозом, сухі свистячі дистанційні хрипи, артеріальний тиск 70/40мм.рт.ст, частота серцевих скорочень - 138/хв. Який невідкладний стан у хворого? During induction into anesthesia with intravenous diazepam, a 35-year-old patient suddenly developed shortness of breath 30/min, facial skin with cyanosis, dry whistling distant rales, blood pressure 70/40 mmHg, heart rate - 138/min. What is the patient's urgent condition?

Гостра серцево-судинна недостатність Acute cardiovascular failure

Гостра наднирникова недостатність Acute adrenal insufficiency

Гостра дихальна недостатність Acute respiratory failure

Напад бронхіальної астми Bronchial asthma attack

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

98 / 200
Жінка 35-ти років з 16 років страждає на генералізовані судомні напади, з 21 року епізони психомотроного збудження із дезорієнтацією і люттю, прогресує зниження пам'яті. Тридцять хвилин тому напад тоніко-клонічних судомів із нетриманням сечі. Після нього була дезорієнтована, намагалася бігти. Десять хвилин тому повторний напад. Під час огляду лежить нерухома, майже не реагує на зовнішні подразники, слабка мімічна реакція на біль. Які заходи необхідно вжити для попередження розвитку епілептичного статусу? A 35-year-old woman has suffered from generalized convulsive seizures since the age of 16, episodes of psychomotor agitation with disorientation and rage since the age of 21, progressive memory loss. Thirty minutes therefore, an attack of tonic-clonic convulsions with urinary incontinence. After it, she was disoriented, tried to run. Ten minutes ago, another attack. During the examination, she lies motionless, almost does not react to external stimuli, weak facial reaction to pain. What measures should be taken to prevent the development status epilepticus?

Ввести в клізмі хлоралгідрат Enter chloral hydrate in an enema

Внутрішньом'язево ввести магнію сульфат Intramuscularly enter magnesium sulfate

Внутрішньовенно ввсти натрій оксибутират Intravenous sodium oxybutyrate

Внутрішньом'язово ввести натрію тіопентал Intramuscularly inject sodium thiopental

Внутрішньовенно ввести діазепам Intravenous diazepam

99 / 200
Хворий 36 років систематично вживає алкоголь. На п’ятий день після чергового запою вночі заявив рідним, що в кімнаті повнісінько мишей і пацюків, був збудженим, дезорієнтованим в місті, відчував страх. Температура – 37,8оС, ЧСС – 120/хв., АТ- 140/90 мм рт.ст. Визначте попередній діагноз захворювання A 36-year-old patient systematically drinks alcohol. On the fifth day after another binge at night, he told his relatives that the room was full of mice and rats, he was excited, disoriented in city, felt fear. Temperature - 37.8oC, heart rate - 120/min., blood pressure - 140/90 mm Hg. Determine the preliminary diagnosis of the disease

Алкогольний делірій Alcoholic delirium

Інфекційний психоз Infectious psychosis

Психоз виснаження Exhaustion Psychosis

Абстинентний синдром Withdrawal syndrome

Патологічне сп’яніння Pathological intoxication

100 / 200
У дитини захворювання почалося з пiдвищення температури до 38,0oC та появи висипу. Спочатку висип мав вигляд плям, потiм з’явилися пухирцi. Пiд час огляду на шкiрi обличчя, тулуба, кiнцiвок i на волосянiй частинi голови спостерiгається рясний висип: папули, везикули, кiрочки. Дiагноз: вiтряна вiспа. Протягом якого перiоду дитина має бути iзольована? The child's illness began with an increase in temperature to 38.0oC and the appearance of a rash. At first, the rash had the appearance of spots, then blisters appeared. During the examination of the skin of the face , trunk, extremities, and on the hairy part of the head, a profuse rash is observed: papules, vesicles, crusts. Diagnosis: abraded island. During what period should the child be isolated?

Iзоляцiї не потребує Isolation is not required

До 5-го дня пiсля появи останнiх висипiв Until the 5th day after the appearance of the last rashes

14 днiв 14 days

До появи останнiх висипiв Before the appearance of the last rashes

21 день 21 days

101 / 200
У дитини, хворої на бронхіальну астму, після катетеризації правої правої підключичної вени різко погіршилося самопочуття: збуджена, акроціаноз при огляді, задишка. Артеріальний тиск підвищений. Тони серця ритмічні, приглушені. Над легенями - різко ослаблене дихання з боку пункції. Перкуторно - тимпаніт справа. Який Ваш діагноз? After catheterization of the right right subclavian vein, a child with bronchial asthma suddenly felt worse: excited, acrocyanosis during examination, shortness of breath. Blood pressure is elevated. Heart sounds are rhythmic , muffled. Over the lungs - sharply weakened breathing from the side of the puncture. Percussion - tympanitis on the right. What is your diagnosis?

Кордіогенний шок Cardiogenic shock

Напружений пневмоторакс з боку пункції Tense pneumothorax from the side of puncture

Астматичний статус Asthmatic status

Тромбоемболія легеневої артерії Thromboembolism of the pulmonary artery

Повітряна емболія легеневої артерії Air embolism of the pulmonary artery

102 / 200
У хворого на цукровий діабет розвинувся коматозний стан. При лабораторному обстеженні виявлено: глюкоза – 65 ммоль/л, рН крові 7,35, осмолярність крові 390 мосм/кг, К+ - 2,2 ммоль/л, ацетон – 12 ммоль/л. Яке найбільш ймовірне метаболічне порушення є причиною коми хворого: A diabetic patient developed a comatose state. Laboratory examination revealed: glucose - 65 mmol/l, blood pH 7.35, blood osmolality 390 mosm/kg , K+ - 2.2 mmol/l, acetone - 12 mmol/l. What is the most likely metabolic disorder that is the cause of the patient's coma:

Ацидоз Acidosis

Кетонемія Ketonemia

Гіперосмолярність Hyperosmolarity

Гіперкаліємія Hyperkalemia

Гіпокаліємія Hypokalemia

103 / 200
Чоловік 45-ти років на міському пляжі у спекотну погоду раптово втратив свідомість. Об’єктивно: зіниці звужені, реакцій на легкі подразники немає, шкіра бліда, температура тіла - 39оС, частота дихань - 28/хв., АТ-100/60 мм рт.ст., пульс ниткоподібний, ритмічний, 100 /хв. Спостерігаються періодичні судоми кінцівок. Яка причина вказаного стану? A 45-year-old man suddenly lost consciousness on a city beach in hot weather. Objectively: the pupils are narrowed, there are no reactions to light stimuli, the skin is pale, the body temperature - 39oC, respiratory rate - 28/min., BP-100/60 mm Hg, pulse thread-like, rhythmic, 100/min. Periodic convulsions of the limbs are observed. What is the cause of the specified condition?

Гостре порушення мозкового кровообігу Acute cerebrovascular accident

Сонячний удар Sunstroke

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Теплова непритомність Heat syncope

Гострий інфаркт міокарду Acute myocardial infarction

104 / 200
Пацієнт 15-ти років доставлений зі скаргами на головний біль, запаморочення, блювання, а також появу множинних синців на шкірі, асиметрію очних щілин, згладженість лівоїносовоїскладки, девіацію язика вправо. Спостерігається позитивний симптом Керніга зліва. В аналізі крові на cito: тромбоцити 55, 5 • 109/л. Яке ускладнення тромбоцитопенічноїпурпури має місце? A 15-year-old patient was brought in with complaints of headache, dizziness, vomiting, as well as the appearance of multiple bruises on the skin, asymmetry of the eye slits, flattening of the left nasal fold, deviation of the tongue to the right. A positive Kernig symptom is observed on the left. In the blood test for cito: platelets 55.5 • 109/l. What complication of thrombocytopenic purpura occurs?

Ішемічний інсульт Ischemic stroke

Геморагічний інсульт Hemorrhagic stroke

Мікроангіотромбоз Microangiothrombosis

Тромбоемболія Thromboembolism

Геморагічний шок Hemorrhagic shock

105 / 200
Першовагітна у терміні 39 тижнів скаржиться на нерегулярний переймоподібний біль протягом 3-х годин, тривалістю по 20-25 секунд через 3-4 хвилини. При акушерському дослідженні: шийка матки центрована, згладжена, відкриття цервікального каналу - 5 см, плодовий міхур цілий, передлежить головка плоду, стріловидний шов у лівому косому розмірі. Визначте діагноз: A first-time pregnant woman at 39 weeks complains of irregular cramp-like pain for 3 hours, lasting 20-25 seconds after 3-4 minutes. During obstetric examination: cervix the uterus is centered, smoothed, the opening of the cervical canal is 5 cm, the fetal bladder is intact, the fetal head is present, the sagittal suture is in the left oblique dimension. Determine the diagnosis:

1-й період перших термінових пологів, латентна фаза 1st period of first term childbirth, latent phase

Патологічний преламінарний період Pathological preliminary period

1-й період других термінових пологів 1st period of second term childbirth

2-й період перших термінових пологів 2nd period of first term deliveries

1-й період перших термінових пологів, активна фаза 1st period of first term childbirth, active phase

106 / 200
У доношеної здорової дитини через 8 годин після пологів з’явилась субіктеричність шкірних покровів. Дитина від третьої вагітності, других термінових пологів. Перша вагітність закінчилась абортом. Група крові матері ІІ(А), резус “-”, дитини А (ІІ), резус “+”. Пуповинний білірубін 56 мкмоль/л. Через 4 годин 84 мкмоль/л. Дитина на грудному вигодовуванні.. A full-term healthy child developed subicteric skin 8 hours after delivery. The child is from the third pregnancy, the second term delivery. The first pregnancy ended in abortion. Mother's blood group II(A), rhesus '-', child A (II), rhesus '+'. Umbilical cord bilirubin 56 μmol/l. After 4 hours, 84 μmol/l. The child is breastfed..

Гепатит Hepatitis

Жовтяниця, пов’язана з грудним молоком Jaundice associated with breast milk

Гемолітична хвороба новонародженого Hemolytic disease of the newborn

Атрезія жовчних протоків Bile duct atresia

Фізіологічна жовтяниця Physiological jaundice

107 / 200
У хворого що перебуває в інфекційному відділенні з діагнозом гострий гепатит В, на 10-й день хвороби посилилася жовтяниця, з'явилося збудження, ейфорія, 'печінковий' запах з роту, сухожилкові рефлекси підвищені, температура субфебрильна. У зв'язку з яким ускладненням погіршився стан хворого? In a patient in the infectious disease department with a diagnosis of acute hepatitis B, on the 10th day of the illness, jaundice increased, excitement, euphoria, and a 'liver' smell appeared from the mouth, tendon reflexes are increased, the temperature is subfebrile. Due to which complication did the patient's condition worsen?

Інфекційно-токсичний шок Infectious-toxic shock

Панкреатит Pancreatitis

Холангіт Cholangitis

Менінгіт Meningitis

Печінкова енцефалопатія Hepatic encephalopathy

108 / 200
При виході з оточення у військовій частині виникли значні санітарні втрати. Для надання пораненим і хворим медичної евакуації начальник медичної служби Армійського корпусу наказав організувати евакуацію 'На себе'. Які ще види медичної евакуації можна використати з метою доставки поранених і хворих на етапи медичної евакуації? When leaving the encirclement in the military unit, there were significant sanitary losses. In order to provide medical evacuation to the wounded and sick, the head of the medical service of the Army Corps ordered to organize an evacuation 'On itself'. What can other types of medical evacuation be used for the purpose of delivering the wounded and sick to the stages of medical evacuation?

За собою, за сусідом, на сусіда For yourself, for your neighbor, for your neighbor

Від себе, від сусіда, через сусіда From myself, from a neighbor, through a neighbor

На сусіда, на ВППГ, через себе On the neighbor, on the VPPG, through myself

Від себе, на сусіда, за собою, через себе From yourself, to your neighbor, behind yourself, through yourself

За собою, через сусіда, через себе Behind yourself, through your neighbor, through yourself

109 / 200
В хірургічному відділенні протягом 5-ти годин хворому з кровотечею з 12-ти палої кишки перелито біля 1 л еритроцитарної маси (взята 3 доби тому), яка сумісна за групою та резус фактором та після проведення біологічної проби. Після цього у хворого виникли тремор, судоми, прискорення пульсу, аритмія, знизився артеріальний тиск. У хворого діагностовано цитратна інтоксикація. Що необхідно зробити для її попередження? In the surgical department, for 5 hours, a patient with bleeding from the duodenum was transfused with about 1 liter of erythrocyte mass (taken 3 days ago), which is compatible with group and Rh factor and after conducting a biological test. After that, the patient developed tremors, convulsions, increased pulse, arrhythmia, and decreased blood pressure. The patient was diagnosed with citrate intoxication. What should be done to prevent it?

На кожні 500 мл консервованої крові вводити 10 мл 10% кальцію хлориду For every 500 ml of canned blood, inject 10 ml of 10% calcium chloride

На кожні 200 мл консервованої крові вводити 5 мл 10% кальцію хлориду For every 200 ml of canned blood, inject 5 ml of 10% calcium chloride

На кожні 500 мл консервованої крові вводити 5 мл 1% кальцію хлориду For every 500 ml of canned blood, inject 5 ml of 1% calcium chloride

На кожні 500 мл консервованої крові вводити 5 мл 10% кальцію хлориду For every 500 ml of canned blood, inject 5 ml of 10% calcium chloride

На кожні 100 мл консервованої крові вводити 5 мл 10% кальцію хлориду For every 100 ml of canned blood, inject 5 ml of 10% calcium chloride

110 / 200
У хворого 59-ти років з пухлиною лівої легені при проведенні під інтубаційним наркозом операції (торакотомії з видаленням легені) відбулася зупинка роботи серця. Що необхідно провести першочергово? A 59-year-old patient with a tumor of the left lung suffered cardiac arrest during an operation (thoracotomy with lung removal) under intubation anesthesia. What should be done first?

Ввести в/в адреналін Inject intravenous adrenaline

Провести прямий масаж серця Perform direct heart massage

Продовжувати проведення операції Continue operation

Провести непрямий масаж серця Perform an indirect heart massage

Ввести в/в атропін Enter IV atropine

111 / 200
У вагітної 29-ти років встановлений діагноз: вагітність 1, 32 тижня. Прееклампсія тяжкого ступеня. Який із перерахованих препаратів необхідно призначити для профілактики виникнення судом? A 29-year-old pregnant woman is diagnosed with: pregnancy 1, 32 weeks. Severe preeclampsia. Which of the listed drugs should be prescribed to prevent seizures?

Бензогексоній Benzohexonium

Клонідіну сульфат Clonidine sulfate

Діазепам Diazepam

Ніфедипин Nifedipine

Сульфат магнію Magnesium sulfate

112 / 200
У 50-річного чоловіка протягом 2-х днів відзначаються рідкі випорожнення чорного кольору. Болю у епігастральній ділянці немає. При огляді: блідість шкірних покривів і кон'юнктиви, ”судинні зірочки” на шкірі грудей, розширення вен передньої стінки живота, гепатомегалія. Артеріальний тиск 105/60 мм рт.ст. Промивні води шлунка типу ”кавової гущі”. Лікар визначив кровотечу з вен стравоходу. Які препарати разом з трансфузійною та гемостатичною терапією слід призначити в першу чергу? A 50-year-old man has had loose black stools for 2 days. There is no pain in the epigastric area. On examination: pallor of the skin and conjunctiva, 'vascular stars' on the skin of the chest, dilatation of the veins of the anterior abdominal wall, hepatomegaly. Blood pressure 105/60 mm Hg. Gastric lavage water of the 'coffee grounds' type. The doctor identified bleeding from the veins of the esophagus. What drugs together with transfusion and hemostatic therapy should be prescribed in the first place?

Тіотриазолін Thiotriazoline

Вазопресин Vasopressin

Метоклопрамід Metoclopramide

Аргініну глутамат Arginine glutamate

Алюмінію гідроокис Aluminum hydroxide

113 / 200
При огляді дівчинка 7-ми років раптово знепритомніла. Шкіра та слизові блідоціанотичні. Екскурсій грудної клітини немає. Пульс на магістральних артеріях не визначається. Розпочато реанімаційні заходи. Яке дослідження необхідно використати для визначення серцевого ритму? During the examination, a 7-year-old girl suddenly fainted. The skin and mucous membranes are pale cyanotic. There are no chest excursions. The pulse on the main arteries is not determined. Resuscitation measures have been started. What a study should be used to determine the heart rate?

Викликати 'швидку' Call 'emergency'

Розпочати серцево-легеневу реанімацію Start CPR

Почати внутрішньовенне введення ліків Start IV administration

Константувати смерть та викликати поліцію Determine death and call police

Покликати на допомогу педіатра Call a pediatrician for help

114 / 200
Хворий 65-ти років скаржиться на інтенсивний біль за грудиною пекучого, стискаючого характеру з іррадіацією в ліву руку. Біль винник 1 годину тому після психоемоційного перенапруження Хворий самостійно прийняв декілька пігулок нітрогліцерину сублінгвально, але больові відчуття не змінились. Який засіб слід використати для послаблення болю? A 65-year-old patient complains of intense pain behind the sternum of a burning, squeezing character with radiation to the left arm. The culprit of the pain 1 hour ago, after psycho-emotional overstrain, the patient independently took several nitroglycerin pills sublingually, but the pain sensations have not changed. What remedy should be used to relieve the pain?

Аспірин per os Aspirin per os

Анальгін в/м Analgin v/m

Морфін в/в Morphine IV

Баралгін в/м Baralgin v/m

Нітрогліцерин сублінгвально додатково Nitroglycerin sublingual additionally

115 / 200
Хворий 46-ти років надійшов зі скаргами на сухий кашель, задишку, яка посилюється в положенні лежачи, вкритий холодним потом. Об’єктивно: частота дихання -30/хв., артеріальний тиск -180/100 мм рт.ст., Cor - тони глухі, акцент II тону над легеневою артерією, ритм галопу, над легенями - жорстке дихання, в н/відділах сухі та вологі дрібнопухирцеві хрипи. Який попередній дiагноз більш імовірний? A 46-year-old patient came in with complaints of a dry cough, shortness of breath that worsens when lying down, covered in cold sweat. Objectively: respiratory rate -30/ min., blood pressure -180/100 mm Hg, Cor - tones are dull, accent of the II tone over the pulmonary artery, gallop rhythm, over the lungs - hard breathing, dry and wet small-vesicular rales in the n/compartments. What is the previous diagnosis more likely?

Гіпертензивний криз Hypertensive crisis

Немічна кардіоміопатія Nemic cardiomyopathy

Астматичний статус Asthmatic status

Тромбоемболія легеневої артерії Thromboembolism of the pulmonary artery

Набряк легень Pulmonary edema

116 / 200
Дитина 11-ти років після падіння з висоти. На огляд не реагує. Шкірні покриви мармурові з землистим відтінком, вкриті холодним потом. Зіниці розширені, слабко реагують на світло. Пульс - 140/хв., ниткоподібний. Артеріальна гіпотонія. Який стан виник у дитини? An 11-year-old child after a fall from a height. He does not respond to examination. The skin is marble with an earthy hue, covered with cold sweat. Pupils are dilated, weakly responsive to light . Pulse - 140/min., filiform. Arterial hypotension. What condition did the child have?

Гіпотонічний криз Hypotonic crisis

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Гостре отруєння Acute poisoning

Гіпоглікемічна кома Hypoglycemic coma

Травматичний шок Traumatic shock

117 / 200
Хвора 30-ти років скаржиться на головний біль, марення. Об’єктивно: температура тіла 39 oC, збуджена, обличчя гіперемоване, позитивний симптом ІЬворова-Годельє, петехіальний висип на тулубі, кінцівках, частота серцевих скорочень - 92/хв., артеріальний тиск - 90/60 мм рт.ст., гепатоспленомегалія. Вживає алкоголь, ін’єкційні наркотики, живе в приміщенні підвального типу. Поставте попередній діагноз: A 30-year-old patient complains of a headache, delirium. Objectively: body temperature 39 oC, excited, hyperemic face, positive Ibvorov-Godelier symptom, petechial a rash on the trunk, limbs, heart rate - 92/min, blood pressure - 90/60 mm Hg, hepatosplenomegaly. He uses alcohol, injecting drugs, lives in a basement-type room. Make a preliminary diagnosis:

ВІЛ-інфекція HIV infection

Висипний тиф Typhoid

Алкогольний психоз Alcoholic psychosis

Грип Flu

Лептоспіроз Leptospirosis

118 / 200
Ви оглядаєте на дому хворого в тяжкому стані: контакту не доступний, психомоторне збудження, некоординовані рухи, на больові подразники не реагує, геморагічний висип на шкірі тулуба і сідниць, різко позитивні менінгеальні симптоми, блювота. Хворому негайно потрібно ввести: You examine a patient at home in serious condition: no contact is available, psychomotor excitement, uncoordinated movements, does not respond to painful stimuli, hemorrhagic rash on the skin of the trunk and buttocks, sharply positive meningeal symptoms, vomiting. The patient should immediately enter:

Великі дози антибіотиків бактерицидної дії. Large doses of bactericidal antibiotics.

Великі дози строфантина. Large doses of strophanthin.

Великі дози глюкокортикостероїдів. High doses of glucocorticosteroids.

Великі дози інсуліну. Large doses of insulin.

Великі дози жарознижуючих препаратів. Large doses of antipyretic drugs.

119 / 200
Пацієнта 19-ти років доставлено з місця дорожньо-транспортної пригоди (ДТП), ліва нижня кінцівка іммобілізована шиною Дітеріхса. Свідомість потьмарена, шкірні покриви бліді, з синюшним відтінком. Пульс - 130/хв., артеріальний тиск -70/0 мм рт.ст. Дихання поверхневе, часте. Спостерігаються гіпорефлексія, м’язова гіпотонія. Який патофізіологічний стан супроводжує дане пошкодження? A 19-year-old patient was brought from the scene of a traffic accident (traffic accident), the left lower limb was immobilized with a Dieterichs splint. Consciousness is dimmed, the skin is pale, with a bluish tint . Pulse - 130/min., blood pressure -70/0 mm Hg. Breathing is shallow, frequent. Hyporeflexia, muscle hypotonia are observed. What pathophysiological condition accompanies this damage?

Кома глибока Comma deep

Травматичний шок ІІ ступеня Traumatic shock of II degree

Кома помірна Coma moderate

Травматичний шок ІІІ ступеня Traumatic shock III degree

Травматичний шок І ступеня Traumatic shock of the 1st degree

120 / 200
Хворий 83-х років, що перебуває в палаті інтенсивної терапії з приводу загострення ішемічної хвороби серця, раптом втратив свідомість. Зафіксовано клінічну смерть. Яка послідовність реанімаційних заходів? An 83-year-old patient in the intensive care unit due to an exacerbation of coronary heart disease suddenly lost consciousness. Clinical death was recorded. What is the sequence of resuscitation measures?

Заходи реанімації за послідовністю А-ВС Measures of resuscitation according to the sequence А-ВС

Заходи реанімації за послідовністю А-В-С та дефібриляція Resuscitation measures according to the sequence A-B-C and defibrillation

Заходи реанімації за послідовністю В-АС Measures of resuscitation according to the sequence of B-AS

Покликати спеціаліста з реанімації та почати штучне дихання Call a resuscitation specialist and start artificial respiration

Заходи реанімації за послідовністю С-А-В Resuscitation measures according to the sequence C-A-B

121 / 200
Хворий 30-ти років доставлений до лікарні машиною швидкої допомоги без свідомості. Зі слів рідних відомо, що більш ніж 10 років страждає на цукровий діабет, приймав інсулін. При огляді: запах ацетону з роту, шкіра суха, язик обкладений коричневим нальотом, сухий, тонус очних яблук знижений, дихання типу Куссмауля. У додаткових дослідженнях: цукор крові 27,5 ммоль/л, ацетон сечі +++. Який діагноз найбільш вірогідний? A 30-year-old patient was brought to the hospital by ambulance unconscious. According to relatives, it is known that he has been suffering from diabetes for more than 10 years and has been taking insulin. examination: the smell of acetone from the mouth, the skin is dry, the tongue is covered with a brown coating, dry, the tone of the eyeballs is reduced, Kussmaul-type breathing. In additional studies: blood sugar 27.5 mmol/l, urine acetone +++. What is the most likely diagnosis?

Гіперосмолярна кома Hyperosmolar coma

Гіпоглікемічна кома Hypoglycemic coma

Кетоацитодична кома Ketoacidotic coma

Гіперлактацидемічна кома Hyperlactacidemic coma

Гіпертиреоїдна кома Hyperthyroid coma

122 / 200
Хворий доставлений в реанімаційне відділення без свідомості. З анамнезу відомо, що у хворого протягом 2 годин був виражений пекучий біль за грудиною. Шкірні покриви бліді, акроціаноз. Артеріальний тиск - 60/40 мм рт. ст. На ЕКГ - фібриляція шлуночків. Яке ускладнення розвинулось у хворого? The patient was brought to the intensive care unit unconscious. It is known from the anamnesis that the patient had burning pain behind the sternum for 2 hours. The skin is pale, acrocyanosis. Blood pressure - 60/40 mm Hg. On the ECG - ventricular fibrillation. What complication developed in the patient?

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Аритмогенний шок Arrhythmogenic shock

Блискавичний набряк легень Lightning pulmonary edema

Розрив міокарда Myocardial rupture

Тампонада серця Cardiac tamponade

123 / 200
У хворого гостре отруєння блідою поганкою. На фоні проведеної інтенсивної терапії добовий діурез становить 300 мл, сечовина крові - 55 ммоль/л з добовим приростом більше 5 ммоль/л, калій плазми - 6,7 ммоль/л, рівень стандартного бікарбонату плазми - 8 ммоль/л. Ваша лікувальна тактика? The patient has acute poisoning with pale toadstool. Against the background of intensive therapy, the daily diuresis is 300 ml, blood urea is 55 mmol/l with a daily increase of more than 5 mmol/l , plasma potassium - 6.7 mmol/l, standard plasma bicarbonate level - 8 mmol/l. Your treatment tactics?

Форсований діурез Forced diuresis

Декстрани Dextrans

Петльові діуретики Loop diuretics

Гемодіаліз Hemodialysis

Гемосорбція Hemosorption

124 / 200
Пацієнт 50-ти років, що перебуває у відділенні інтенсивної терапії з приводу гострого інфаркту міокарда, раптово знепритомнів. На кардіомоніторі реєструється фібриляція шлуночків. Для відновлення ритму може бути застосовано: A 50-year-old patient, who is in the intensive care unit due to an acute myocardial infarction, suddenly fainted. Ventricular fibrillation is registered on the cardiac monitor. To restore the rhythm, you can use :

Різкий поштовх в ділянку епігастрія A sharp push in the epigastrium

Перкуссійний масаж Percussion massage

Масаж очних яблук Eyeball massage

Масаж ділянки каротидного синуса Massage of the carotid sinus area

Проведення електричної дефибріляції Performing electrical defibrillation

125 / 200
Дитині 5-ти років надана допомога при утопленні у прісній воді. Через 8 годин після поновлення самостійного дихання раптово значно збільшилась частота дихання, з’явився ціаноз, притуплення перкуторного тону над легенями, ослаблення дихання, дрібноміхурчатіі хрипи. Яке ускладнення розвинулося? A 5-year-old child was given help for drowning in fresh water. 8 hours after the resumption of independent breathing, the breathing rate suddenly increased significantly, cyanosis appeared, dulling of percussive tone over the lungs, weakening of breathing, small vesicular wheezing. What complication developed?

Інородне тіло у дихальних шляхах Foreign body in respiratory tract

Бронхообструктивний синдром Broncho-obstructive syndrome

Пневмонія Pneumonia

Гіпоксемія Hypoxemia

Набряк легень Pulmonary edema

126 / 200
Рядовий 19-ти рокiв помилково зробив 2 ковтки антифризу, пiсля чого з’явилися запаморочення, слабкiсть, похитування при ходi. Викликав блювання, випив розчин питної соди. У ПМП промили шлунок. Об’єктивно: стан задовiльний, свiдомiсть не порушена, обличчя гiперемоване, iн’єкцiя склер. Пальценосову пробу виконуєневпевнено. У легенях подих везикулярний. Межi серця не змiненi, дiяльнiсть серця ритмiчна, тони збереженi. Частота серцевих скорочень - 90/хв., артерiальний тиск - 100/60 мм рт.ст. Живiт м’який, трохи болючий у епiгастрiї. Печiнка бiля краю реберної дуги. Набрякiв нема. Дiурез - 500 мл/добу. Який обсяг допомоги в ОМедБ? A 19-year-old private mistakenly took 2 sips of antifreeze, after which he felt dizzy, weak, and staggered when walking. He induced vomiting and drank a solution of baking soda. The stomach was washed with PMP. Objectively: the condition is satisfactory, consciousness is not disturbed, the face is hyper-convulsive, scleral injection is performed. The finger-nose test is performed uncertainly. There is vesicular breath in the lungs. The borders of the heart have not changed, the heart's activity is rhythmic, the tones are preserved. Heart rate - 90/ min., blood pressure - 100/60 mm Hg. The abdomen is soft, a little painful in the epigastrium. The liver is near the edge of the costal arch. There is no swelling. Diuresis - 500 ml/day. What is the amount of help in OMedB?

Преднiзолон в/м Prednisolone IV

Строфантин в/в Strophantin IV

Сольове проносне, етаперазин в/м Saline laxative, stageperazine IV

Атропiн, фуросемiд Atropine, furosemide

Етиловий спирт в/в, фуросемiд в/в Ethyl alcohol IV, furosemide IV

127 / 200
Пацієнт 56-ти років протягом 50-ти годин перебуває на штучній вентиляції легень, що проводиться через ендотрахеальну трубку, у нього сильна лихоманка, артеріальний тиск - 85 /40 мм рт. ст. Частота серцевих скорочень - 120/хв. РаО2/FіО2 - 260 мм рт. ст., центральний венозний тиск - 12 мм рт. ст.. лейкоцитоз (18 Г/л), паличкоядерний зсув (18%) . Якій причині сепсису відповідає данний діагноз? A 56-year-old patient has been on artificial lung ventilation through an endotracheal tube for 50 hours, he has a high fever, blood pressure - 85/40 mm Hg, heart rate - 120/min, PaO2/FiO2 - 260 mm Hg, central venous pressure - 12 mm Hg, leukocytosis (18 G/l), rod-nuclear shift (18%). What cause of sepsis does this diagnosis correspond to?

Інтраабдомінальний сепсис Intra-abdominal sepsis

Синусит Sinusitis

Інфекція, пов'язана з центральним венозним тиском Infection associated with central venous pressure

Вентилятор-асоційована пневмонія Ventilator-associated pneumonia

Гострий безкам'яний холецистит Acute stoneless cholecystitis

128 / 200
Моряк прилетів з Гонконгу. 2 дні температура 39-41(С, озноб, пітливість, безсоння. Сьогодні порушилась свідомість. Об’єктивно: у сомнолентному стані з проявами психічного збудження і судом в кінцівках. Легка ригідність потиличних м’язів. Шкіра субіктерична, печінка + 3см. Вкажіть методи діагностики тропічної малярії. The sailor arrived from Hong Kong. For 2 days the temperature was 39-41°C, chills, sweating, insomnia. Today consciousness was disturbed. Objectively: in a somnolent state with manifestations mental excitement and cramps in the limbs. Slight stiffness of the occipital muscles. The skin is subicteric, the liver + 3 cm. Specify the methods of diagnosing tropical malaria.

Алергологічні проби Allergological tests

Біологічний метод Biological method

Гемокультура Hemoculture

Вірусологічні методи Virusological methods

Мазок і товста крапля крові Smear and thick drop of blood

129 / 200
В клініку дитячої хірургії доставлено дитину зі скаргами на різкий біль внизу живота з іррадіацією в промежину, безперервним потягом до сечовипускання і неможливістю помочитися. Було запідозрено пошкодження сечового міхура. Який основний метод діагностики? A child was brought to the children's surgery clinic with complaints of sharp pain in the lower abdomen with radiation to the perineum, a continuous urge to urinate and the inability to urinate. Bladder damage was suspected. the main diagnostic method?

Цистографія Cystography

Циситоскопія Cysitoscopy

В/в урографія IV urography

Лапароскопія Laparoscopy

Хромоцистоскопія Chromocystoscopy

130 / 200
У хворого 50 років, з варикозним розширенням вен нижніх кінцівок, після фізичного навантаження з'явилась виражена задишка, біль в грудній клітці з правого боку, серцебиття, запаморочення, корот-кочасні стани непритомності. Об'єктивно: шкіра блідоціанотична. Тахіпное – 40 дих. на 1 хв., сухі свистячі хрипи. Тахікардія – 130/хв. АТ- 80/50 мм рт.ст. На ЕКГ-відхилення електричної осі праворуч, блокада правої ножки пучка Гіса. Який діагноз найбільш вірогідний у хворого? A 50-year-old patient with varicose veins of the lower extremities developed shortness of breath, chest pain on the right side, palpitations, dizziness, short-term states of unconsciousness. Objectively: the skin is pale cyanotic. Tachypnea - 40 breaths per 1 minute, dry whistling wheezing. Tachycardia - 130/min. BP - 80/50 mm Hg. On the ECG-deviation of the electrical axis to the right , blockade of the right leg of the bundle of His. What is the most likely diagnosis for the patient?

Гостра інтерстиціальна пневмонія Acute interstitial pneumonia

Тромбоемболія легеневої артерії Thromboembolism of the pulmonary artery

Інфаркт міокарду Myocardial infarction

Плеврит Pleuriitis

Спонтанний пневмоторакс Spontaneous pneumothorax

131 / 200
У ВРІТ інфекційної лікарні госпіталізовано хворого 26-ти років з діагнозом менінгококова інфекція, менінгокоцемія, тяжкий перебіг, ІТШ І-ІІ ступеня. Призначено етіотропну та патогенетичну терапію (в тому числі і плазму). Визначте необхідність з'ясування групової належності крові донора та реципієнта: A 26-year-old patient with a diagnosis of meningococcal infection, meningococcemia, severe course, ITS of I-II degree was hospitalized in the ICU of the infectious disease hospital. Etiotropic and pathogenetic therapy was prescribed (in including plasma).Determine the need to find out the group affiliation of the blood of the donor and the recipient:

Обов'язкова за будь-яких умов Mandatory under all conditions

Не обов'язкова при переливанні малих доз Not required for transfusion of small doses

Не обов'язкова за будь-яких умов Not required under any conditions

Обов'язкова при переливанні великих доз Mandatory when transfusing large doses

Не обов'язкова при відомій одногрупній реципієнта Not required if the same group of the recipient is known

132 / 200
До чергового лікаря районної лікарні звернулась жінка 75-ти років зі скаргами на сильний головний біль, більше в правій половині, нудоту, блювання, зниження гостроти зору на ліве око. Гострота зору лівого ока - 0,06, правого - 1,0. Ліве очне яблуко тверде, як камінь, застійна ін'єкція, рогівка набрякла, зіниця розширена, овальна. Праве око: спокійне, зіниця вузька, очний тиск пальпаторно в нормі. Ваш діагноз: A 75-year-old woman turned to the doctor on duty at the district hospital with complaints of a severe headache, more in the right half, nausea, vomiting, decreased visual acuity in the left eye Visual acuity of the left eye - 0.06, the right - 1.0. The left eyeball is hard as a stone, stagnant injection, the cornea is swollen, the pupil is dilated, oval. The right eye: calm, the pupil is narrow, palpable intraocular pressure is normal . Your diagnosis:

Відкритокутова глаукома Open-angle glaucoma

Гострий іридоцикліт Acute iridocyclitis

Гіпертонічний криз Hypertensive crisis

Гострий напад глаукоми Acute attack of glaucoma

Харчове отруєння Food poisoning

133 / 200
25- рiчний пацiєнт, що тривалий час вживає алкогольнi напої, доставлений у хiрургiчну клiнiку з приводу багаторазового блювання спочатку рештками їжi, потiм - малозмiненою кров’ю та її згортками, що виникло внаслiдок вживання горiлки. При ендоскопiчному дослiдженнi виявлений лiнiйний розрив слизової оболонки в дiлянцi переходу стравоходу в шлунок. Який найбiльш iмовiрний дiагноз? A 25-year-old patient who has been drinking alcoholic beverages for a long time was brought to the surgical clinic due to repeated vomiting, first with food remains, then with little-changed blood and blood clots that arose as a result of drinking vodka. An endoscopic examination revealed a linear rupture of the mucous membrane in the area of ​​the transition from the esophagus to the stomach. What is the most likely diagnosis?

Кровотеча з варикозних вен стравоходу Bleeding from esophageal varices

Гострi ерозiї стравоходу та шлунка Acute erosions of esophagus and stomach

Гострий геморагiчний гастрит Acute hemorrhagic gastritis

Хiмiчний опiк стравоходу Chemical burn of esophagus

Синдром Мелорi-Вейса Mallory-Weiss syndrome

134 / 200
Хворий 65 років скаржиться на біль у правій половині обличчя, головний біль, підвищення температури. Хворіє 3 дні, захворювання пов’язує з переохолодженням. Об’єктивно: в ділянці правої половини шкіри чола - запальна гіперемія, набряк. На місцях пухирів - ерозії з некротичним нальотом. По краях вогнища - пухирці з запальною гіперемією. Яка найбільш вірогідна патологія? A 65-year-old patient complains of pain in the right side of the face, headache, fever. He has been ill for 3 days, the disease is associated with hypothermia. Objectively: in in the area of ​​the right half of the skin of the forehead - inflammatory hyperemia, edema. In places of blisters - erosion with necrotic plaque. On the edges of the focus - blisters with inflammatory hyperemia. What is the most likely pathology?

Бешиха Beshikha

Оперізуючий лишай Zingles

Дерматит Dermatitis

Червоний плескатий лишай Red lichen

Екзема Eczema

135 / 200
У хворої 32-х років, яка страждає на бронхіальну астму, при вдиханні запаху одеколону розвинувся приступ ядухи. Приступ не купувався інгаляційним введенням сальбутамолу через кожні 15 хвилин та в/в введення еуфіліну. Загальний стан хворої середньої важкості, незначний ціаноз обличчя, частота дихання - 30-34/хв, частота серцевих скорочень - 92-100/хв., артеріальний тиск - 145/80 мм рт. ст. Першочерговим заходом при наданні невідкладної допомоги буде: A 32-year-old patient suffering from bronchial asthma developed a wheezing attack when inhaling the smell of cologne. The attack was not relieved by inhalation of salbutamol every 15 minutes and in /in the introduction of euphilin. The general condition of the patient is of moderate severity, slight cyanosis of the face, respiratory rate - 30-34/min, heart rate - 92-100/min, blood pressure - 145/80 mm Hg. emergency care will be:

В/в введення атропіну IV administration of atropine

В/в введення амброксолу IV administration of ambroxol

Повторне в/в введення еуфіліну Repeated intravenous administration of euphilin

продовжити інгаляцію сальбутамолу continue salbutamol inhalation

В/в введення преднізолону IV administration of prednisolone

136 / 200
У породіллі ранній післяпологовий період ускладнився масивною гіпотонічною кровотечею. На тлі проведення інтенсивної терапії гострої крововтрати, клінічно і лабораторно діагностований ДВЗ-синдром II стадії. Який з нижче перерахованих препаратів доцільно використати з метою лікування коагулопатії? The early postpartum period of a woman in labor was complicated by massive hypotonic bleeding. Against the background of intensive therapy for acute blood loss, stage II CVD syndrome was clinically and laboratory diagnosed. Which of the drugs listed below is it advisable to use for the purpose of treating coagulopathy?

Свіжозаморожену плазму Fresh-frozen plasma

Антистафілококову плазму Antistaphylococcal plasma

Суху плазму Dry plasma

Нативну плазму Native plasma

Еритроцитарну масу Erythrocyte mass

137 / 200
Хворий 36-ти років звернувся зі скаргами на біль в нижній кінцівці та її набряк, який наростає. Добу тому отримав вогнепальне поранення м'яких тканин правої гомілки. Була накладена тиснуча пов'язка, за допомогою не звертався. Об'єктивно: загальний стан хворого важкий, пульс - 120/хв., слабкого наповнення, ритмічний. Артеріальний тиск 80 /40 мм рт. ст. Права нижня кінцівка різко набрякла, при пальпації болюча, відзначається крепітація. Ваш діагноз: A 36-year-old patient complained of pain in the lower limb and its increasing swelling. A day ago he received a gunshot wound to the soft tissues of the right leg. There was a pressure bandage was applied, he did not seek help. Objectively: the general condition of the patient is severe, the pulse is 120/min, weak filling, rhythmic. Blood pressure is 80/40 mm Hg. The right lower extremity is sharply swollen, on palpation painful, there is crepitation. Your diagnosis:

Бешиха правої нижньої кінцівки Rash of the right lower limb

Газова гангрена правої нижньої кінцівки Gas gangrene of the right lower limb

- -

Абсцес правої нижньої кінцівки Abscess of the right lower limb

Флегмона правої нижньої кінцівки Phlegmon of the right lower limb

138 / 200
Хвора 17-ти років була вжалена комахою в ділянку лівого передпліччя 5 діб тому. Через дві доби в ділянці вжалення з'явилася інфільтрація, гіперемія, набряк, посилився біль. Температура тіла 37,8oC. В середній третині лівого передпліччя в підшкірній клітковині інфільтрат 4х4 см, з нечіткими контурами з флуктуацією в центрі. Шкіра над інфільтратом гіперемована, локальне підвищення температури тіла. Вашдіагноз: A 17-year-old patient was stung by an insect in the area of ​​the left forearm 5 days ago. Two days later, infiltration, hyperemia, swelling appeared in the area of ​​the sting, and the pain increased . Body temperature is 37.8oC. In the middle third of the left forearm, in the subcutaneous tissue, there is an infiltrate of 4x4 cm, with vague contours with fluctuation in the center. The skin above the infiltrate is hyperemic, with a local increase in body temperature. Your diagnosis:

Абсцес Abscess

Алергічна реакція на вжалення комахою Allergic reaction to insect sting

Запальний інфільтрат Inflammatory infiltrate

Бешиха Beshikha

Тромбофлебіт вен передпліччя Thrombophlebitis of forearm veins

139 / 200
Хвора 64 років 2 місяці тому перенесла ішемічний інсульт у басейні лівої середньомозкової артерії, внаслідок чого розвинувся помірний парез правої ноги, періодично турбували посмикування у правій стопі. Протягом години у хворої спостерігаються клонічні судоми в правій нозі, що періодично розповсюджуються на праву руку й праву частину обличчя. Діагноз – епістатус парціальних моторних нападів. Перша допомога? 2 months ago, a 64-year-old patient suffered an ischemic stroke in the basin of the left middle cerebral artery, as a result of which a moderate paresis of the right leg developed, she was periodically disturbed by twitching in the right foot. Within an hour in the patient has clonic convulsions in the right leg, which periodically spread to the right hand and the right side of the face. The diagnosis is epistatus partial motor seizures. First aid?

Введення діазепаму в/в або ректально Introduction of diazepam intravenously or rectally

Введення гіпотензивних препаратів під контролем АТ Introduction of hypotensive drugs under BP control

Введення еуфіліну в/в Introduction of euphilin IV

Введення вазоактивних препаратів Introduction of vasoactive drugs

Карбамазепін per os Carbamazepine per os

140 / 200
Дитину 7-ми років в обличчя вкусив домашній сусідський кіт. Через два дні виник пекучій свербіж, краї рани припухлі, гіперемовані. Дитина відмовляється від їжі, вночі часто прокидається і плаче, скаржиться на присутність в кімнаті химерних істот. Об'єктивно: температура тіла - 37,3С. Дихання часте, шумне. Екзофтальм. Який з методів ранньої діагностики є доцільним? A 7-year-old child was bitten in the face by a neighbor's cat. Two days later, a burning itch appeared, the edges of the wound are swollen, hyperemic. The child refuses to eat, often wakes up at night and cries, complains about the presence of strange creatures in the room. Objectively: body temperature - 37.3C. Breathing is frequent, noisy. Exophthalmos. Which of the methods of early diagnosis is appropriate?

Серологічне дослідження парних сироваток Serological study of paired sera

Виявлення антигена вірусу сказу у відбитках з поверхні рогівки ока Detection of rabies virus antigen in impressions from the surface of the cornea

Виявлення тілець Бабеша-Негрі патогістологічно у структуру мозку Detection of Babesh-Negri bodies pathologically in the structure of the brain

Виявлення тілець Бабеша-Негрі імуно-флуоресцентним методом Detection of Babesh-Negri bodies by immuno-fluorescence method

Ізоляція і спостереження за твариною Isolation and observation of the animal

141 / 200
Хворий 70-ти років скаржиться на гострий біль у правій гомілці та стопі. Захворів гостро, явної причини не відзначає. Під час огляду: шкіра гомілки та стопи бліда, холодна на дотик, тактильна та больова чутливість збережені. Пульсація на стегновій артерії правої кінцівки збережена, на підколінній та на судинах стоп - не спостерігається. Яким буде діагноз? A 70-year-old patient complains of acute pain in the right lower leg and foot. He fell ill acutely, no obvious cause is noted. During the examination: the skin of the lower leg and foot is pale, cold to the touch, tactile and pain sensitivity are preserved. Pulsation on the femoral artery of the right limb is preserved, on the popliteal artery and on the vessels of the feet - it is not observed. What will be the diagnosis?

Гострий тромбофлебіт Acute thrombophlebitis

Бешихове запалення Beshikov inflammation

Тромбоемболія правої підшкірної артерії Thromboembolism of the right subcutaneous artery

Артрит гомілковостопного суглоба Ankle arthritis

Глибокий флеботромбоз Deep phlebothrombosis

142 / 200
У дитини 10 місяців після видалення стороннього тіла гортані збільшились симптоми дихальної недостатності: ціаноз, задишка інспіраторного характеру, участь допоміжної мускулатури в акті дихання. Артеріальний тиск підвищений, центральний венозний тиск підвищений. Тахікардія. Над легенями дихання ослаблене, сухі хрипи, осиплість голосу. Ваш діагноз? 10 months after the removal of a foreign body in the larynx, the child's symptoms of respiratory failure increased: cyanosis, shortness of breath of an inspiratory nature, the participation of auxiliary muscles in the act of breathing. Blood pressure increased, central venous the pressure is increased. Tachycardia. Over the lungs, breathing is weakened, dry wheezes, hoarseness of voice. Your diagnosis?

Набряк легенів Pulmonary edema

Травматичний розрив трахеї Traumatic tracheal rupture

Ателектаз легені Atelectasis of the lung

Бронхоспазм Bronchospasm

Набряк гортані. Swelling of the larynx.

143 / 200
Хворий 45-ти років під час ДТП відчув різкий біль в шийному відділі хребта. Вкажіть найбільш оптимальний метод транспортної іммобілізації: A 45-year-old patient experienced sharp pain in the cervical spine during a road accident. Specify the most optimal method of transport immobilization:

Вкласти хворого в позу Волковича Put the patient in the Volkovich position

Вкласти хворого на живіт Put the patient on his stomach

Іммобілізація сидячим положенням Immobilization in a sitting position

Іммобілізація хребта шиною Дітеріхса Immobilization of the spine with Dieterichs splint

Іммобілізація шийного відділу комірцем Шанца Immobilization of the cervical region with a Shantz collar

144 / 200
Вагітна у 41 тиждень вагітності готується до екстреного оперативного втручання під загальним знеболенням. При інтубації трахеї виникло блювання. Після інтубації проведена санація дихальних шляхів, але в подальшому виник ціаноз, підвищився центральний венозний тиск, з'явились вологі хрипи. Яка причина такого стану? A 41-week pregnant woman is being prepared for emergency surgery under general anesthesia. Vomiting occurred during intubation of the trachea. After intubation, the airways were rehabilitated, but later cyanosis occurred. increased central venous pressure, wet wheezes appeared. What is the cause of this condition?

Інфаркт міокарду Myocardial infarction

Шок Shock

Набряк легенів Pulmonary edema

Емболія навколоплідними водами Amniotic fluid embolism

Аспірація кислого шлункового вмісту Aspiration of acidic stomach contents

145 / 200
Військовий близько 3-х годин тому отримав уламкове поранення лівої половини грудної клітки. Стан тяжкий, ейфорія, шкіра бліда. Тони серця глухі, пульс - 130/хв., слабкий, артеріальний тиск - 80/70 мм рт. ст. Рана грудної клітки - 2 см, розташована зліва по парастернальній лінії на рівні ІІІ міжреберного проміжку. Дихання над лівою легенею послаблене, в нижніх відділах вкорочений перкуторний звук. На Rr-грамі ОГК розширення тіні серця. Яка тактика лікування пораненого? About 3 hours ago, the soldier received a shrapnel wound in the left half of the chest. The condition is serious, euphoric, the skin is pale. The heart sounds are dull, the pulse is 130/min. , weak, blood pressure - 80/70 mm Hg. Wound of the chest - 2 cm, located on the left along the parasternal line at the level of the III intercostal space. Breathing over the left lung is weakened, in the lower parts there is a shortened percussion sound. On the Rr-gram of the OGK expansion of the shadow of the heart. What are the tactics of treating a wounded person?

ПХО рани, накладання швів, дренування плевральної порожнини PHO wound, suturing, pleural cavity drainage

Реанімаційні заходи, після стабілізації стану - торакотомія Resuscitation measures, after stabilization of the condition - thoracotomy

Накладання оклюзійної пов'язки, дренування плевральної порожнини Applying an occlusive bandage, draining the pleural cavity

Ушивання рани, комплекс реанімаційних заходів Wound suturing, set of resuscitation measures

Невідкладна торакотомія на фоні реанімаційних заходів Urgent thoracotomy on the background of resuscitation measures

146 / 200
Ви йшли вулицею та побачили людину, що лежить на землі, та стали свідком нападу генералізованих тоніко-клонічних судом. Яка перша допомга під час генералізованого судомного нападу? You were walking down the street and saw a person lying on the ground and witnessed a generalized tonic-clonic seizure. What is the first aid for a generalized seizure?

Вкласти пацієнта з піднятим головним кінцем Insert a patient with the head end elevated

За наявності, ввести розчин діазепаму внутрішньовенно If available, inject diazepam solution intravenously

На вулиці не робити нічого Do nothing outside

Покласти між трубами твердий предмет Put a solid object between the pipes

Вжити заходів, щоб попередити травматизацію хворого Take measures to prevent injury to the patient

147 / 200
У хворого 28-м років з виразковою хворобою шлунка внаслідок пілоростенозу розвинувся гіпохлоремічний метаболічний алкалоз. Введення фізіологічного розчину не поліпшало стан. Який із наступних засобів необхідно додати? A 28-year-old patient with peptic ulcer disease developed hypochloremic metabolic alkalosis due to pylorostenosis. Administration of physiological saline did not improve the condition. Which of the following means should be added?

Хлористий калій Potassium chloride

Альбумін Albumin

Хлористий амоній Ammonium chloride

Хлористий кальцій Calcium chloride

Гіпертонічний розчин натрію хлориду Hypertonic sodium chloride solution

148 / 200
Лікар бригади швидкої допомоги надає невідкладну допомогу дівчинці 10-ти років, яку збила машина. У зв'язку з неадекватністю самостійного дихання проведена інтубація трахеї. при проведенні пробних вдихів за допомогою мішка Амбу виявлено, що дихальні шуми зліва проводяться слабше. Що треба зробити щоб виправити ситуацію? The doctor of the ambulance team provides emergency aid to a 10-year-old girl who was hit by a car. Due to the inadequacy of independent breathing, tracheal intubation was performed. during test breaths with the help of an Ambu bag, it was found that the breath sounds on the left are conducted weaker. What should be done to correct the situation?

Підвищити об'єм дихання Increase breathing volume

Просунути інтубаційну трубку вниз Push the intubation tube down

Переінтубувати трахею Reintubate trachea

Підвищити тиск в дихальних шляхах Increase airway pressure

Підтягнути інтубаційну трубку вверх Pull the intubation tube up

149 / 200
У медичну роту з місця літніх польових навчань з гарматної стрільби доставлено екіпаж танка у складі чотирьох танкістів з однотипними скаргами та схожою клінічною картиною: запаморочення, головний біль у скронях, нудота. В одного з танкістів спостерігалося одноразове блювання. Об'єктивно: рясний піт, підвищення температури тіла до 38oC, тахікардія. В одного потерпілого відзначаються порушення координації рухів. Якою маєбути тактика ведення потерпілих? A tank crew consisting of four tankers was brought to the medical company from the site of the summer field artillery exercises with similar complaints and a similar clinical picture: dizziness, headache in the temples, nausea. One of the tankers had a one-time vomiting. Objectively: profuse sweat, an increase in body temperature up to 38oC, tachycardia. In one victim, movement coordination disorders were noted. What should be the tactics of managing the victims?

Госпіталізація в опікове відділення Hospitalization in the burn department

Проведення реанімаційних заходів Carrying out resuscitation measures

Потерпілі не потребують допомоги Victims do not need help

Госпіталізація у відділення інтенсивної терапії Hospitalization in the intensive care unit

Розміщення потерпілих в прохолодному місці Placing victims in a cool place

150 / 200
Чоловік 62-х років вагою 75 кг після фізичного навантаження на виробництві, відчув біль за грудиною, нестачу повітря. За 2 хвилини втратив свідомість і відбулася зупинка дихання. Пульс на сонних артеріях не пальпується. Лікар медпункту розпочав ШВЛ методом 'рот у рот'. Який дихальний об'єм оптимальний у даній ситуації? A 62-year-old man weighing 75 kg after physical exertion at work felt pain behind the sternum, lack of air. In 2 minutes, he lost consciousness and stopped breathing. Pulse the carotid arteries are not palpable. The doctor at the medical center started mechanical ventilation by the mouth-to-mouth method. What is the optimal respiratory volume in this situation?

1200-1400 мл 1200-1400 ml

500-600 мл 500-600 ml

100-200 мл 100-200 ml

1000-1200 мл 1000-1200 ml

300-400 мл 300-400 ml

151 / 200
Чоловік 34 років впав з висоти, перелізаючи огорожу. Свідомість і дихання відсутні, пульс на сонних артеріях не пальпується. Свідки стверджують, що постраждалий падав головою вниз. Видимих пошкоджень черепа немає. При виконанні первинних реанімаційних заходів першочергово необхідно: A 34-year-old man fell from a height while climbing over a fence. He is unconscious and breathing, the pulse on the carotid arteries is not palpable. Witnesses claim that the victim was falling head down. Visible injuries there is no skull. When performing primary resuscitation measures, it is necessary as a matter of priority:

Розпочати відновлення прохідності дихальних шляхів постраждалого шляхом відкриття його рота та висування нижньої щелепи Begin restoring the casualty's airway by opening his mouth and extending his lower jaw

Підняти ноги постраждалого догори Lift the victim's legs up

Розпочати штучний масаж серця Start artificial heart massage

Виконати прекардіальний удар Perform precardiac shock

Розпочати відновлення прохідності дихальних шляхів постраждалого шляхом розгинання його голови, відкриття рота та висування нижньої щелепи Begin restoring the casualty's airway by straightening his head, opening his mouth and extending his lower jaw

152 / 200
Відбулося руйнування конструкції ядерного енергоблоку. Дозиметрист-розвідник виїхав у зону радіоактивного забруднення. Він був у загальновійськовому захисному костюмі і протигазі. яким компонентом екіпіровки повинен бути дооснащений дозиметрист для підвищення особистої безпеки від негативного впливу радіоактивного випромінювання? The destruction of the structure of the nuclear power unit took place. The reconnaissance dosimeter went into the zone of radioactive contamination. He was in a general military protective suit and a gas mask. what component of equipment should a dosimeter be equipped to increase personal safety from the negative effects of radioactive radiation?

Індивідуальним дозиметром By individual dosimeter

Індивідуальним протихімічним пакетом Individual anti-chemical package

Слабоалкогольним напоєм With a low-alcohol drink

Таблетками аквасепту Aquasept tablets

Індивідуальним перев'язувальним пакетом Individual binding package

153 / 200
У породіллі 24-х років народився живий доношений хлопчик, масою 3300 г, довжиною 52 см, з тугим обвиттям пуповини навколо шиї. Навколоплідні води без домішок меконію. Нормальне дихання протягом першої хвилини після народження не встановлюється, ЧСС110 /хв., тонус м’язів помірно знижений, незначна відповідь на подразнення. Якою має бути тактика лікаря? A 24-year-old woman gave birth to a live full-term boy, weighing 3300 g, 52 cm long, with a tight umbilical cord wrapped around the neck. Amniotic fluid without meconium impurities. Normal breathing during the first minute after birth is not established, heart rate 110/min., muscle tone is moderately reduced, slight response to irritation. What should be the doctor's tactics?

Вдарити по сідницях Hit the buttocks

Облити дитину холодною водою Pour the child with cold water

Санація дихальних шляхів Respiratory rehabilitation

Стиснути грудну клітину Compress chest

Дати струмінь кисню на обличчя Give a jet of oxygen to the face

154 / 200
У приймальне відділення лікарні доставлено вагітну жінку (38 тижнів) з клінікою гострого ілеофеморального тромбозу. Який із вказаних симптомів найбільше відповідає даному захворюванню? A pregnant woman (38 weeks) with a clinic of acute iliofemoral thrombosis was brought to the reception department of the hospital. Which of the indicated symptoms best corresponds to this disease?

Набряк стегна і гомілки Swelling of the hip and lower leg

Напади нудоти та блювання Attacks of nausea and vomiting

Біль у пахвинній ділянці Pain in groin area

Іектична лихоманка Iectic fever

Набряк гомілки Swelling of the leg

155 / 200
У вагітної зі скаргами на переймоподібний біль внизу живота спостерігаються кров'яністі виділення зі статевих шляхів. Остання ментсруація 2 місяця тому. При бімануальному огляді матка збільшена до 5-6 тижнів вагітності, болісна при пальпації. При огляді шийки матки в дзеркалах виявлено: шийка вкорочена. В каналі шийки матки визначаються елементи плідного яйця та згорстки крові. вкажіть найбільш імовірний діагноз: A pregnant woman with complaints of spasm-like pain in the lower abdomen has bloody discharge from the genital tract. The last menstruation was 2 months ago. On bimanual examination, the uterus was enlarged to 5-6 weeks of pregnancy, painful on palpation. Examination of the cervix in mirrors revealed: the cervix is ​​shortened. Elements of the fetal egg and blood clot are determined in the cervical canal. indicate the most likely diagnosis:

Загроза переривання вагітності Threat of abortion

Викидень, що розпочався Started Miscarriage

Неповний мимовільний викидень Incomplete miscarriage

Викидень в ходу Emission in progress

повний мимовільний викидень complete miscarriage

156 / 200
В приймальне відділення госпіталю доставлений військовослужбовець з ушкодженням щелепно-лицевої ділянки голови внаслідок вибуху міни близько 3-х годин тому. Була блювота. Стан хворого тяжкий. Допоміжні м'язи беруть участь в акті дихання. Дихання 36 /хв. Пульс - 120/хв., ритмічний. Артеріальний тиск - 90/60 мм рт. ст. Перкуторно над легенями - притуплено-темпанічний звук. При аускультації над легенями сухі свистячі хрипи. Над нижніми ділянками легень - крепітуючі хрипи. На рентгенограмі зниження повітряної легеневої тканини у вигляді 'лапатого снігу'. Яке найбільш імовірне ушкодження легень у потерпілого? A serviceman with an injury to the maxillofacial area of ​​the head as a result of a mine explosion about 3 hours ago was brought to the hospital's reception department. There was vomiting. The patient's condition is serious. Auxiliary m' muscles participate in the act of breathing. Respiration 36/min. Pulse - 120/min., rhythmic. Arterial pressure - 90/60 mm Hg. Percussion over the lungs - a dull tympanic sound. When auscultating over the lungs, dry whistling rales. Over in the lower parts of the lungs - crackling wheezes. On the radiograph, the reduction of air lung tissue in the form of 'snow-snow'. What is the most likely damage to the victim's lungs?

Гостра емфізема легень Acute pulmonary emphysema

Аспіраційний пневмоніт Aspiration pneumonitis

Первинна посттравматична пневмонія Primary post-traumatic pneumonia

Забій легень Lung contusion

Травматичний ателактаз легень Traumatic pulmonary atelectasis

157 / 200
Жінка 30-ти років помилково випила кілька ковтків оцтової есенції. Після надходження до лікарні на наступну добу в неї знизився діурез, сеча набула червоно-коричневого кольору. Причиною ураження нирок в цій ситуації є: A 30-year-old woman mistakenly drank several sips of vinegar essence. After being admitted to the hospital the next day, her diuresis decreased, her urine became red-brown in color. The cause of the lesion kidney in this situation is:

Метаболічний ацидоз Metabolic acidosis

Шлункова кровотеча Gastric bleeding

Дегідратація Dehydration

Гострий гемоліз Acute hemolysis

Пряма дія оцтової кислоти Direct action of acetic acid

158 / 200
Хлопчик 1,5 років надійшов до відділення зі скаргами на часте блювання, запах ацетону з рота, млявість, загальмованість. Токсикологічний та епідеміологічний анамнез без особливостей. Об'єктивно: температура тіла 37,1С, частота дихання - 36/хв., частота серцевих скорочень - 134\хв., блідий, ознаки середньо-тяжкого ексикозу, олігоурія. Визначте першочергові обстеження: A 1.5-year-old boy came to the department with complaints of frequent vomiting, the smell of acetone from his mouth, lethargy, sluggishness. The toxicological and epidemiological anamnesis is unremarkable. Objectively : body temperature 37.1C, respiratory rate - 36/min., heart rate - 134\min., pale, signs of medium-severe exicosis, oliguria. Determine the primary examinations:

Бактеріологічне дослідження блювотних мас і випорожнень Bacteriological examination of vomitus and feces

Глюкоза крові та сечі Blood and urine glucose

Оглядова рентгенографія органі черевної порожнини Overview x-ray of abdominal organs

Ультрасонографічне обстеження органів черевної порожнини Ultrasonographic examination of abdominal organs

Консультація дитячого ендокринолога Consultation of a pediatric endocrinologist

159 / 200
Хворого 48-ми років було витягнуто зпід уламків будівлі. Об'єктивно: слабкість, тахікардія, різкий біль при пальпації кі-сток тазу, неможливість відірвати кінцівки від полу. Попередній діагноз: перелом кісток таза. Який вид транспортування по-трібний? A 48-year-old patient was pulled out from under the rubble of the building. Objectively: weakness, tachycardia, sharp pain when palpating the pelvic floor, inability to tear the limbs off the floor Preliminary diagnosis: pelvic fracture. What kind of transportation is needed?

В сидячому положенні In a sitting position

На щиті в положенні Волковича On the shield in Volkovich's position

На ношах на животі On the stretcher on the stomach

На щиті з приведеними ногами On a shield with bent legs

Лежачи на ношах Lying on a stretcher

160 / 200
У приймальне відділення звернувся хворий 31-го року зі скаргами на гострий біль у попереку справа та правій половині живота. Біль віддівав у праву пахвову область та яєчко. Відзначається нудота, блювання, часті позиви до сечовипускання. В аналізі сечі гематурія. Який найбільш імовірний діагноз? A 31-year-old patient came to the admissions department with complaints of acute pain in the right lower back and right half of the abdomen. The pain radiated to the right axillary region and testicle. Nausea is noted , vomiting, frequent urges to urinate. In the urine analysis, hematuria. What is the most likely diagnosis?

Гострий пієлонефрит Acute pyelonephritis

Гіпернефрома правої нирки Hypernephroma of the right kidney

гострий апендицит acute appendicitis

Ниркова коліка справа Renal colic on the right

Гострий орхоепідидиміт Acute orchoepididymitis

161 / 200
У солдата, що перебуває в зоні АТО 4 місяці, почастішали сварки з товаришами, по телефону посварився с дружиною. Щоночі довго не може заснути, часто прокидається під час сну від незначного шуму і без причини. Визначте вид посттравматичної стресової реакції, яка розвинулась у солдата: The soldier, who has been in the ATO zone for 4 months, has had more frequent quarrels with his comrades, had an argument with his wife on the phone. He can't fall asleep for a long time every night, often wakes up during sleep from a minor noise and for no reason. Identify the type of post-traumatic stress reaction that developed in the soldier:

Депресія Depression

Уникання Avoid

Гіперреактивність Hyperreactivity

Галюциноз Hallucinosis

Інтрузія Intrusion

162 / 200
У роділлі 36-ти років, яка перебуває в кінці I періоду пологів з великим плодом, з’явилися потуги при високому розташуванні голівки плода, відсутність поступального руху голівки, позитивний симптом Генкеля-Вастена, симптоми вдавлення сечового міхура. Який найбільш імовірний діагноз? In a 36-year-old woman in labor, who is at the end of the first period of labor with a large fetus, there were efforts with a high position of the fetal head, the absence of forward movement of the head, positive Henkel-Vasten symptom, bladder compression symptoms. What is the most likely diagnosis?

Дискоординована пологова діяльність Discoordinated birth activity

Анатомічно вузький таз Anatomically narrow pelvis

Фізіологічний I період пологів Physiological I period of childbirth

Слабкість пологової діяльності Weak labor activity

Клінічно вузький таз Clinically narrow pelvis

163 / 200
У породіллі 23-х років на 17 добу післяпологового періоду з'явилось відчуття страху, агресії до оточуючих. Зі слів родичів була суїцидальна спроба. Який найбільш імовірний діагноз? On the 17th day of the postpartum period, a 23-year-old woman in labor developed a feeling of fear, aggression towards others. According to relatives, there was a suicide attempt. What is the most likely diagnosis?

Гострий невроз Acute neurosis

Гострий післяпологовий психоз Acute postpartum psychosis

Синдром хронічної втоми Chronic fatigue syndrome

Маніакально-депрессивний психоз Manic-depressive psychosis

Шизофренія Schizophrenia

164 / 200
Хвора 45-ти рокiв скаржиться на появу протягом двох тижнiв випорожнень кров’ю бiльш нiж 12 разiв на добу, болю в животi, суглобах; болючi висипи у порожнинi рота та нижнiх кiнцiвках, набряк колiнних та гомiлковостопних суглобiв, слабкiсть, пiдвищення температури тiла понад 39oC, втрату ваги тiла. Який найбiльш iмовiрний дiагноз? A 45-year-old patient complains of the occurrence of bloody stools more than 12 times a day, pain in the abdomen, joints, painful rashes in the oral cavity for two weeks and lower extremities, swelling of knee and ankle joints, weakness, increase in body temperature over 39oC, loss of body weight. What is the most likely diagnosis?

Рак прямої кишки Rectal cancer

Неспецифiчний виразковий колiт Nonspecific ulcerative colitis

Ревматоїдний артрит Rheumatoid arthritis

Хвороба Бехчета Behcet's disease

Гемороїдальна кровотеча Hemorrhoidal bleeding

165 / 200
Чоловіка 75-ти років доставлено до приймального відділення лікарні зі скаргами на інтенсивний біль у попереку, відсутність сечі протягом доби. Об'єктивно: артеріальний тиск 170/90 мм рт.ст., притуплення перкуторного звуку у надлобковій ділянці. Металевим катетером виведено 750 мл сечі. Лабораторне дослідження сечі: сліди білку, лейкоцити 10-12 екз. у полі зору, еритроцити 3-5 у препараті. Вміст сечовини у крові 7,8 ммоль/л, креатиніну 0,11 ммоль/л. Назвіть причину відсутності сечі: A 75-year-old man was brought to the hospital's reception department with complaints of intense pain in the lower back, absence of urine during the day. Objectively: blood pressure 170/90 mm mercury, dulling of percussion sound in the suprapubic area. 750 ml of urine was removed with a metal catheter. Laboratory examination of urine: traces of protein, leukocytes 10-12 copies in the field of view, erythrocytes 3-5 in the preparation. Urea content in blood 7.8 mmol/l, creatinine 0.11 mmol/l. Name the reason for the absence of urine:

Гостра затримка сечі внаслідок обструкції сечовипускника Acute urinary retention due to ureteral obstruction

Гострий гломерулонефрит Acute glomerulonephritis

Сечокам'яна хвороба Urolithiasis

Гостра ниркова недостатність Acute renal failure

Хронічна ниркова недостатність Chronic renal failure

166 / 200
У хворого A., 47 років діагностовано клінічну смерть, на ЕКГ - асистолія. На фоні загальнореанімаційних заходів першими медикаментозними середниками повинні стати: Patient A., 47 years old, was diagnosed with clinical death, on the ECG - asystole. Against the background of general resuscitation measures, the first medical interventions should be:

Натрію гідрокарбонат Sodium bicarbonate

Атропін Atropine

Лідокаї Lidokai

Кальцію хлорид Calcium chloride

Адреналін Adrenaline

167 / 200
Хворий 40-ка років, який працює на бензозаправці, скаржиться на сильний головний біль, загальну слабкість, страх, неспокій, слинотечу, блювання, зниження пам'яті, порушення сну, повзання 'мушок' по тілу, відчуття волосся в роті. Об'єктивно: пульс - 52/хв, артеріальний тиск - 35,6С. Тремор пальців рук, нестійкість в позі Ромберга, атактична хода, підвищення сухожилкових рефлексів. Ністагм, дизартрія. Ваш попередній діагноз: A 40-year-old patient who works at a gas station complains of severe headache, general weakness, fear, restlessness, drooling, vomiting, memory loss, sleep disturbance, 'flies' crawling over the body, the feeling of hair in the mouth. Objectively: pulse - 52/min, blood pressure - 35.6C. Tremor of the fingers, instability in Romberg's position, ataxic gait, increased tendon reflexes. Nystagmus, dysarthria Your previous diagnosis:

Інтоксикація ртутьорганічними сполуками Intoxication with organomercury compounds

Інтоксикація свинцем Lead intoxication

Інтоксикація фосфорорганічними сполуками Intoxication with organophosphorus compounds

Інтоксикація хлорорганічними сполуками Intoxication with organochlorine compounds

Інтоксикація тетраетилсвинцем Tetraethyl lead intoxication

168 / 200
У пацієнта на 5-ту добу після операції розвинулась клініка тромбоемболії легеневої артерії, раптова коронарна смерть. Який препарат необхідно першочергово призначити для профілактики цього ускладнення? On the 5th day after surgery, the patient developed pulmonary embolism, sudden coronary death. What drug should be prescribed as a priority to prevent this complication?

антиферментні засоби anti-enzymes

вазотоніки vasotonics

тромболітики thrombolytics

деагреганти deaggregants

низькомолекулярні гепарини low molecular weight heparins

169 / 200
У хворого 58-ми років з ІХС на прийомі у дільничного лікаря розвинувся пароксизм надшлуночкової тахікардії, зареєстрований на ЕКГ. Які першочергові заходи доцільно провести? A 58-year-old patient with coronary heart disease developed a paroxysm of supraventricular tachycardia registered on the ECG during an appointment with a district doctor. What primary measures should be taken?

Внутрішньовенне введення адреналіну Intravenous administration of epinephrine

Ввести кордарон Enter Cordaron

Електроімпульсна терапія Electropulse therapy

Черезстравохідна електрокардіостимуляція Transesophageal electrical stimulation

Вагусні проби Vagus tests

170 / 200
У хворої 37-ми років з тяжким вірусним гепатитом В, яка перебуває в інфекційному відділенні, з'явилися сплутаність свідомості, печінковий запах з рота, посилилася жовтяниця, блювання 'кавовою гущею', носова і маткова кровотеча, кроволиви в місцях ін'єкцій. Артеріальний тиск - 95/60 мм рт. ст., загальний білірубін - 289 мкмоль/л, прямий - 100 мкмоль/л, загальний білок - 45 г/л, протромбіновий індекс - 64%. Яка основна причина геморагічного синдрому, який розвинувся у пацієнтки? A 37-year-old patient with severe viral hepatitis B, who is in the infectious department, developed confusion, liver odor from the mouth, increased jaundice, vomiting 'coffee grounds', nasal and uterine bleeding, bleeding at the injection sites. Blood pressure - 95/60 mm Hg, total bilirubin - 289 μmol/l, direct - 100 μmol/l, total protein - 45 g/ l, prothrombin index - 64%. What is the main cause of the hemorrhagic syndrome that developed in the patient?

Портальна гіпертензія Portal hypertension

Зниження дезінтоксикаційної функції печінки Decreased liver detoxification function

Пошкодження судин вірусом гепатиту В Vessel damage by the hepatitis B virus

Зниження синтетичної функції печінки Decreased liver synthetic function

Розвиток універсального капіляротоксикозу Development of universal capillarotoxicosis

171 / 200
Хворий, 23 років, скаржиться на інтенсивний біль у правому колінному суглобі. Об-но: лівий колінний суглоб збільшений у об’ємі, шкіра над ним гіперемована, при пальпації болючий. ЗАК: Ер.-3,8 Т/л, Hb-122 г/л, Л-7,4 Г/л, е-3, б-1, п/я-4, с/я-64, л-26, м-2. Тр-183 Г/л. Час кровотечі за Дюке – 4 хв., час згортання крові за Лі-Уайтом -128 хв. АПТЧ – 89 с. Ймовірний діагноз? A 23-year-old patient complains of intense pain in the right knee joint. General: the left knee joint is enlarged, the skin over it is hyperemic, with palpation is painful. SAC: Er.-3.8 T/l, Hb-122 g/l, L-7.4 G/l, e-3, b-1, p/ya-4, s/ya-64 , l-26, m-2. Tr-183 G/l. Bleeding time according to Duke - 4 min., blood clotting time according to Lee-White - 128 min. APTCH - 89 s. Probable diagnosis?

Ангіогемофілія Angiohemophilia

Гемофілія Hemophilia

Тромбоцитопатія Thrombocytopathy

Хвороба Верльгофа Werlhof's disease

Геморагічний васкуліт, суглобова форма Hemorrhagic vasculitis, articular form

172 / 200
Карета “швидкої допомоги” викликана до вагітної жінки. Вагітність 1, 36 тижнів. Тиждень тому жінка лікувалась у пологовому будинку з приводу : прееклампсії 2ст. 20 хвилин тому з’явилась різка біль у животі, слабкість, запаморочення, холодний піт на потилиці. При обстеженні: Стан хворої тяжкий, бліда, свідомість запаморочена, АТ 80/40 мм.рт.ст., пульс 136 ударів за хвилину. Живіт збільшено вагітною маткою, матка деформована вип’ячуванням у ділянці дна, напружена при пальпації, дуже болісна, серцебиття плоду не вислуховується. Кров’янистих виділень із піхви немає. Установити діагноз: An ambulance was called to a pregnant woman. Pregnancy 1, 36 weeks. A week ago, the woman was treated in the maternity hospital for: preeclampsia 2nd stage. 20 minutes ago from 'there was a sharp pain in the abdomen, weakness, dizziness, cold sweat on the back of the head. During the examination: the patient's condition is severe, pale, consciousness is dizzy, blood pressure 80/40 mmHg, pulse 136 beats per minute. The abdomen is enlarged by the pregnant uterus, the uterus is deformed by bulging in the area of ​​the bottom, tense during palpation, very painful, the heartbeat of the fetus cannot be heard. There are no bloody discharges from the vagina. Establish a diagnosis:

Передлежання плаценти. Placenta previa.

Шлункова кровотеча. Gastric bleeding.

Передчасне відшаровування нормально розташованої плаценти. Premature detachment of a normally located placenta.

Загроза розриву матки. Threat of uterine rupture.

Розрив матки. Rupture of uterus.

173 / 200
Хворий 37-ми років в ургентному порядку прооперований в проктологічному відділенні. В післяопераційному періоді стан задовільний, стабільний. До лікарні звертаються родичі, співробітники, сусіди пацієнта з бажанням отримати інформацію про діагноз та стан його здоров'я. Кому з юридичної точки зору медичний працівник може надати таку інформацію? A 37-year-old patient was urgently operated on in the proctology department. In the postoperative period, the condition is satisfactory and stable. Relatives, employees, neighbors of the patient turn to the hospital with the desire to receive information about the diagnosis and the state of his health. From a legal point of view, to whom can a medical professional provide such information?

Можна усім під підписку про нерозголошення лікарської таємниці It is possible for everyone to subscribe to the non-disclosure of medical secrets

Можна надавати усім, але тільки в усній формі Can be given to everyone, but only verbally

Діагноз - керівнику установи, де працює хворий, інше - усім Diagnosis - to the head of the institution where the patient works, the rest - to everyone

Нікому без дозволу пацієнта, за винятком випадків, встановлених законом To no one without the patient's permission, except as required by law

Діагноз - нікому, про стан здоров'я - співробітникам та сусідам Diagnosis - to no one, health status - to employees and neighbors

174 / 200
У пацієнта 72-х років три дні тому з'явився помірний біль в животі постійного характеру, який поступово став переймоподібним. Причину захворювання пов'язує з вживанням великої кількості мучної їжі. За останні 2 години блювання коричневого кольору з неприємним фекальним запахом. Стілець відсутній. Живіт здутий. м'який, болючий в нижній половині. Симптоми подразнення очеревини відсутні. Перистальтика посилена, звучна. В правій здухвинній ділянці нечіткий інфільтрат. Позитивний симптом Склерова. Ректально - болючості, нависання немає, на рукавичці слиз. Ваш діагноз: Three days ago, a 72-year-old patient developed moderate abdominal pain of a constant nature, which gradually became cramp-like. The cause of the disease is attributed to the consumption of a large amount of mealy food. In the last 2 hours, vomiting is brown in color with an unpleasant fecal odor. There is no stool. The abdomen is distended. soft, painful in the lower half. There are no symptoms of peritoneal irritation. Peristalsis is increased, sonorous. There is a vague infiltrate in the right iliac region. Positive Sclerov's symptom Rectal - soreness, there is no overhang, there is mucus on the glove. Your diagnosis:

Гостра обтураційна кишкова непрохідність Acute obstructive intestinal obstruction

Апендикулярний інфільтрат Appendicular infiltrate

Гострий панкреатит Acute pancreatitis

Гострий гастроентерит Acute gastroenteritis

Защемлена грижа Strangulated hernia

175 / 200
Хворий 43-х років, скаржиться на різкий біль у задньому проході під час дефекації, наявність слизу з домішками крові в калі, періодичні закрепи. Хворіє на протязі 3 років, коли після гострої їжі відмітив біль та набряк в анальній ділянці. 3 місяці тому лікувався в стаціонарі в зв’язку з відновленням болю. Зараз відмічає підвищення температури тіла до 37,80С. Об’єктивно : збільшені, набряклі гемороїдальні вузли, темно-синього кольору. При пальцьовому обстеженні прямої кишки хворий відмічає болючість в анальній ділянці. Поставте найбільш імовірний діагноз A 43-year-old patient complains of sharp pain in the anus during defecation, the presence of mucus with blood impurities in the stool, periodic constipation. He has been ill for 3 years , when after a spicy meal he noticed pain and swelling in the anal area. 3 months ago he was treated in a hospital due to the return of pain. Now he notices an increase in body temperature to 37.80C. Objectively: enlarged, swollen hemorrhoidal nodes, dark blue color. During a digital examination of the rectum, the patient notes pain in the anal area. Make the most likely diagnosis

Гострий парапроктит Acute paraproctitis

Тромбоз гемороїдальних вузлів Thrombosis of hemorrhoidal nodes

Хронічний парапроктит Chronic paraproctitis

Гостра тріщина прямої кишки Acute rectal fissure

Хронічна тріщина прямої кишки Chronic rectal fissure

176 / 200
До ВППГ доставлено лейтенанта зі сліпим кульовим пораненням м'яких тканин лівого стегна у задовільному стані. Артеріальний тиск 120/70 мм рт.ст., пульс 78/хв. Асептична пов'язка помірно просякнута кров'ю. Яких заходів профілактики інфекційних ускладнень потрібно вжити? A lieutenant with a blind bullet wound to the soft tissues of the left thigh was brought to the hospital in satisfactory condition. Blood pressure 120/70 mm Hg, pulse 78/min . The aseptic bandage is moderately soaked with blood. What measures should be taken to prevent infectious complications?

Знеболення, антибіотикотерапія Anesthesia, antibiotic therapy

Введення тампону в рану з накладанням шкірних швів Introduction of a tampon into a wound with skin sutures

Первинна хірургічна обробка рани, антибіотикотерапія Primary surgical wound treatment, antibiotic therapy

Первинна хірургічна обробка рани з накладанням первинного шва, антибіотикотерапія Primary surgical treatment of the wound with the imposition of a primary suture, antibiotic therapy

Введення фізіологічного розчину внутрішньовенно, іммобілізація лівої нижньої кінцівки шинами Крамера Introduction of saline solution intravenously, immobilization of the left lower limb with Kramer splints

177 / 200
У хворого 58-ми рокiв, що перенiс Q-iнфаркт мiокарда, з’явилися напади серцебиття, що супроводжуються задишкою, болем за грудниною, загальною слабкiстю. Об’єктивно: акроцiаноз, пульс - 160/хв., ритмiчний, артерiальний тиск - 105/65 мм рт.ст., тони серця ослабленi. На ЕКГ: зубцi Р вiдсутнi, QRS - деформованi, розширенi - 0,14 с, зубцi Т направленi в протилежну сторону вiд QRS. Яке порушення ритму розвинулося в хворого? A 58-year-old patient who suffered a Q-myocardial infarction developed palpitations accompanied by shortness of breath, chest pain, and general weakness. About' objectively: acrocyanosis, pulse - 160/min., rhythmic, arterial pressure - 105/65 mm Hg, heart sounds are weakened. On the ECG: P waves are absent, QRS - deformed, widened - 0.14 s, T waves are directed in the opposite direction from the QRS. What rhythm disturbance has developed in the patient?

Пароксизмальна форма фiбриляцiї передсердь Paroxysmal form of atrial fibrillation

Синусова тахiкардiя Sinus tachycardia

Пароксизмальна шлуночкова тахiкардiя Paroxysmal ventricular tachycardia

Фiбриляцiя шлуночкiв Ventricular fibrillation

Пароксизмальна надшлуночкова тахiкардiя Paroxysmal supraventricular tachycardia

178 / 200
Хворий 42-х років госпіталізований на 2-й день хвороби із скаргами на біль у м’язах. Стан тяжкий. Т – 38,80С, ейфорія, обличчя гіперемоване, одутле, ін’єкція судин склер. Хода хитка, мова невиразна. На 3-й день хвороби з’явився у пахвинній ділянці зліва різко болючий, щільний бубон до 6 см в діаметрі, що спаяний з прилеглими тканинами. Пульс – 120 /хв. АТ – 90/60 мм рт ст. Язик “крейдяний”. Печінка, селезінка не пальпуються. Який діагноз є найбільш ймовірним? A 42-year-old patient was hospitalized on the 2nd day of illness with complaints of muscle pain. The condition is serious. T - 38.80C, euphoria, face hyperemic, swollen, injection of scleral vessels. The gait is shaky, speech is slurred. On the 3rd day of the illness, a sharply painful, dense drum up to 6 cm in diameter appeared in the inguinal area on the left, which was soldered to the adjacent tissues. Pulse - 120 / BP - 90/60 mm Hg. The tongue is 'chalky'. The liver and spleen are not palpable. What is the most likely diagnosis?

Бубонна форма туляремії Bubonic form of tularemia

Бубонна форма чуми Bubonic form of plague

Лімфогранульоматоз Lymphogranulomatosis

Гострий гнійний лімфаденіт Acute purulent lymphadenitis

Феліноз Felinosis

179 / 200
Чоловік 32-х років під час підйому важкого предмету відчув гострий біль у попереку, який віддавав по задньолатеральній поверхні лівого стегна, гомілки до IV-V пальців ступні. При огляді: відсутність лівого ахілового рефлексу, зниження чутливості по латеральному краю ступні зліва, гострий біль в точках Валле зліва. Який попередній діагноз можна встановити? A 32-year-old man, while lifting a heavy object, felt a sharp pain in the lower back, which radiated along the back-lateral surface of the left thigh, lower leg to IV-V toes. examination: absence of the left Achilles reflex, decreased sensitivity along the lateral edge of the foot on the left, sharp pain in Valle's points on the left. What preliminary diagnosis can be established?

Люмбоішіалгія зліва Lumboischialgia on the left

Люмбаго Lumbago

Вертеброгенна S 1 радикулопатія зліва Vertebrogenic S 1 radiculopathy on the left

Вертеброгенна L 3 радикулопатія зліва Vertebrogenic L 3 radiculopathy on the left

Люмбалгія Lumbalgia

180 / 200
Хвора 57-ми років скаржиться на виражену загальну слабкість, біль в горлі, підвищення температури. Хворіє на дифузний токсичний зоб з тяжким перебігом, з приводу чого тиждень тому тиждень тому їй призначено 20 мг мерказолілу. Ою'єктивно: шкіра нормального кольору, волога. Зів - мигдалики збільшені, гіперемовані. Тони серця аритмічні, миготлива аритмія. Нижній край печінки на 3 см нижче реберної дуги. Аналіз крові: Hb - 128 г/л, лейкоцити - 0,5 * 10^9/л, лейкоцитарна формула - поодинокі лімфоцити, моноцити. Що з хворою? A 57-year-old patient complains of pronounced general weakness, sore throat, and fever. She has diffuse toxic goiter with a severe course, about which a week ago therefore, she was prescribed 20 mg of mercazolil. Objectively: the skin is of a normal color, moist. Throat - tonsils are enlarged, hyperemic. Heart sounds are arrhythmic, atrial fibrillation. The lower edge of the liver is 3 cm below the costal arch. Blood analysis: Hb - 128 g/l , leukocytes - 0.5 * 10^9/l, leukocyte formula - single lymphocytes, monocytes. What's wrong with the patient?

Ангіна Angina

Гострий лейкоз Acute leukemia

Гостра респіраторна вірусна інфекція Acute respiratory viral infection

Медикаментозний агранулоцитоз Drug-induced agranulocytosis

Гострий гепатит Acute hepatitis

181 / 200
У хворої на цукровий діабет ІІ типу розвинулась гіперосмолярна кома. Глікемія - 45 ммоль/л, калій - 4,4 ммоль/л, натрій - 158 ммоль/л, рН крові - 7,24, стандартний бікарбонат - 20 ммоль/л, зсув буферних основ - 4 ммоль/л, сечовина - 12 ммоль/л. Які засоби необхідно використати для регідратаційної терапії? A patient with type II diabetes developed a hyperosmolar coma. Glycemia - 45 mmol/l, potassium - 4.4 mmol/l, sodium - 158 mmol/l , blood pH - 7.24, standard bicarbonate - 20 mmol/l, shift of buffer bases - 4 mmol/l, urea - 12 mmol/l. What means should be used for rehydration therapy?

5% розчин глюкози 5% glucose solution

2,5% розчин глюкози 2.5% glucose solution

0,9% розчин натрію хлориду 0.9% sodium chloride solution

4% розчин натрію гідрокарбонату 4% sodium bicarbonate solution

0,45% розчин натрію хлориду 0.45% sodium chloride solution

182 / 200
Рядовий надійшов у медичну роту через 1,5 годин після поранення в живіт уламком снаряду. Об'єктивно: стан тяжкий, блідий, пульс - 132/хв, артеріальний тиск - 80/60 мм. рт. ст. В ділянці правого підребір'я накладена пов'язка з ППІ, яка просякнута кров'ю. Живіт напружений. Перкуторно визначається тупість у відлогих місцях, що переміщується при заміні положення тіла. Визначаються симптоми подразнення очеревини. В якому функціональному підрозділі повинна бути надана допомога такому пораненому? The private entered the medical company 1.5 hours after being wounded in the stomach by a shell fragment. Objectively: the condition is serious, pale, pulse - 132/min, arterial pressure - 80/60 mm Hg. In the area of ​​the right hypochondrium, a bandage with PPI is applied, which is soaked with blood. The abdomen is tense. Percussion is determined by dullness in cool places, which moves when changing the position of the body. Symptoms of irritation are determined peritoneum. In which functional unit should help be provided to such a wounded person?

В перев'язочній для тяжкопоранених і поранених середньої тяжкості In the dressing room for seriously injured and moderately injured

В перев'язочній для легкопоранених In the dressing room for the lightly wounded

В операційній In the operating room

В сортувальній для тяжкопоранених і поранених середньої тяжкості In the triage room for seriously injured and moderately injured

В палаті інтенсивної терапії для нетранспортабельних поранених In the intensive care unit for non-transportable wounded

183 / 200
Пацієнту 65-ти років, який хворіє на облітеруючий атеросклероз судин нижніх кінцівок, виконали операцію - ампутація ноги на рівні н/3 стегна. В зв’язку з вираженим больовим синдромом в післяопераційному періоді хворому тричі вводився омнопон. Який антидот до наркотичних анальгетиків потрібно використати A 65-year-old patient suffering from obliterating atherosclerosis of the vessels of the lower extremities underwent an operation - amputation of the leg at the level of n/3 of the thigh. In connection with the pronounced pain syndrome in the postoperative period, the patient was administered omnopon three times. What antidote to narcotic analgesics should be used

Унітіол Unithiol

Берегрид Beregrid

Налоксон Naloxone

Атропін Atropine

Прозерин Prozerin

184 / 200
У районі бомбардування, внаслідок сплахування нафтопроводу. знайдено та дсотавлено у МедР групу обпечених. Якими головними критеріями повинен керуватися лікар приймально-сортувальногого відділення МедР для ранньої діагностики опікового шоку? In the area of ​​the bombing, as a result of the flooding of the oil pipeline, a group of burned people was found and brought to the MedR. What are the main criteria for the doctor of the reception and triage department of the MedR to be guided by for the early diagnosis of burn shock?'

Задуха, тахікардія Suffocation, tachycardia

спрага, м'язове тремтіння thirst, muscle tremors

Відчуття холоду, блідність шкірі поза межами опіку Sensation of coldness, pallor of the skin beyond the burn

Ціаноз, звдуха Cyanosis, shortness of breath

Глибина та площа ураження Depth and area of ​​damage

185 / 200
Водій 48-ми років скражится на біль за грудиною пекучого характеру, тривалістю більше 30 хвилин. Напади загрудинного болю при навантаженні відзначає протягом кількох років, до цього моменту вони знімались прийомом нітрогліцеріну. При огляді: стан середньої важкості, тони серця приглушені. Артеріальний тиск - 120/70 мм рт. ст. Пульс - 80 /хв., ритмічний. Який препарат з наведених є обов'язковим для лікування на догоспітальному етапі? A 48-year-old driver complains of a burning pain behind the sternum, lasting more than 30 minutes. He has had attacks of chest pain during exercise for several years, until now they had disappeared by taking nitroglycerin. On examination: a condition of moderate severity, heart sounds are muffled. Blood pressure - 120/70 mm Hg. Pulse - 80/min., rhythmic. Which of the following drugs is mandatory for treatment at the pre-hospital stage?

Триметазидин Trimetazidine

Діуретик фуросемід Diuretic furosemide

Серцевий глікозид дигоксин Cardiac glycoside digoxin

Антагоніст калцію ніфедипін Calcium antagonist nifedipine

Ацетилсаліцилова кислота Acetylsalicylic acid

186 / 200
У дівчинки 12-ти років під час внутрішньовенного введення рентгенконтрастної речовини ( тріомбрасту) раптово погіршився стан: з'явилися головний біль, відчуття здавлення в грудях з браком повітря. Через декілька хвилин знепритомніла. Об'єктивно: шкірні покриви бліді, акроціаноз. Пульс ниткоподібний. Тони серця різко ослаблені. ЧСС – 110 /хв., АТ – 60/30 мм рт.ст. Вкажіть препарат вибору для надання невідкладної допомоги? The condition of a 12-year-old girl suddenly worsened during the intravenous injection of an X-ray contrast agent (triombrast): she developed a headache, a feeling of tightness in the chest with a lack of air. After a few minutes, she fainted. Objectively: the skin is pale, acrocyanosis. The pulse is filiform. The heart sounds are sharply weakened. Heart rate - 110/min., BP - 60/30 mm Hg. Specify the drug of choice for providing emergency care?

Еуфілін Euphilin

Преднізолон Prednisone

Допамін Dopamine

Супрастин Suprastin

Адреналін Adrenaline

187 / 200
У 12-річної дівчинки, що спостерігається з приводу хвороби Адісона, потребує проведення апендектомії. Стан за основним захворюванням компенсований, АТ 95/60 мм рт.ст, вміст натрію сироватки 125 ммольл, калію – 4.5 ммоль/л. Який з перелічених заходів дозволить зменшити ризик розвитку адреналового кризу у цієї пацієнтки: A 12-year-old girl, observed for Addison's disease, needs an appendectomy. The condition of the main disease is compensated, BP 95/60 mm Hg, content serum sodium 125 mmol, potassium - 4.5 mmol/l. Which of the listed measures will reduce the risk of developing an adrenal crisis in this patient:

Призначення комбінованої антибактеріальної терапії Prescription of combined antibacterial therapy

Зменшення дози глюкокортикостероїдів Glucocorticosteroid dose reduction

Відміна мінералкортикоїдів Withdrawal of mineralocorticoids

Збільшення дози глюкокортикостероїдів Glucocorticosteroid dose increase

Введення синтетичного аналогу АКТГ Introduction of a synthetic analogue of ACTH

188 / 200
Хворий 86-ти років знаходиться в стаціонарі хірургічного відділення після ампутації нижньої кінцівки на рівні стегна з приводу діабетичноїстопи. Через добу після оперативного втручання стан хворого почав раптово прогресивно погіршуватись. Порушилась свідомість: помірне оглушення, виникло часте поверхневе дихання, хворий став блідим, з'явився холодний піт. На ЕКГ: синусова тахікардія з ЧСС148/хв., блокада правої ніжки пучка Гісса, високий загострений зубець Р, ознаки гіпертрофії правого шлуночка. Хірург запідозрив ТЕЛА і викликав реаніматолога. На момент огляду реаніматологом на ЕКГ: картина попередня, свідомість на рівні коми, пульс на магістральних судинах відсутній, дихання відсутнє. Які першочергові дії має застосувати реаніматолог? An 86-year-old patient is hospitalized in the surgical department after amputation of the lower limb at the level of the thigh due to diabetic foot. A day after the operation, the patient's condition suddenly began to progressively deteriorate. Consciousness was disturbed: moderate stupor, frequent shallow breathing occurred, the patient became pale, cold sweat appeared. On the ECG: sinus tachycardia with a heart rate of 148/min, blockade of the right bundle branch of His, a high pointed P wave, signs of right ventricular hypertrophy. The surgeon suspected TELA and called the intensivist. At the time of examination by the intensivist on the ECG: previous picture, consciousness at the level of coma, no pulse on the main vessels, no breathing. What primary actions should the intensivist take?

Непрямий масаж серця Indirect heart massage

Електрична дефібриляція Electrical defibrillation

В/в введення гепарину IV heparin

Оксигенотерапія Oxygenotherapy

В/в введення метопрололу IV metoprolol

189 / 200
Потерпілий 64-х років був вилучений із під уламків зруйнованої будівлі через 8 годин. При об'єктивному обстеженні виявлено синдром тривалого розчалювання лівої кінцівки, ішемія ІІІ ступеню. Який об'єм першої медичної допомоги? The 64-year-old victim was pulled out from under the rubble of the destroyed building after 8 hours. An objective examination revealed a syndrome of prolonged dissection of the left limb, ischemia of the III degree. What volume of first aid?

Невідклдна допомога Immediate help

Звільнення кінцівок, охолодження, іммобілізація Extremity release, cooling, immobilization

Знеболювання, іммобілізація, введення антибіотиків Anesthesia, immobilization, administration of antibiotics

Битування кінцівок, охолодження, іммобілізація Limbs beating, cooling, immobilization

Накладання джгута, знеболювання, іммобілізація Applying a tourniquet, anesthesia, immobilization

190 / 200
Громадянка з Індії 30-ти років захворіла гостро. Після вживання некип'яченої води з'явились багаторазові рясні водянисті випорожнення білого кольору, пізніше - блювання 'фонтаном'. Температура тіла - 35,3С. Шкіра і слизової оболонки сухі, шкіра збирається в складку, яка не розправляється. Афонія. Анурія. периферичний пульс не визначається. Судоми м'язів. Артеріальний тиск - 80/60 мм рт. ст. Які лабораторні показники треба контролювати у першу чергу? A 30-year-old female citizen from India became acutely ill. After drinking unboiled water, she had repeated profuse white watery stools, later vomiting with a 'fountain'. Body temperature - 35.3C. The skin and mucous membranes are dry, the skin gathers in a fold that does not straighten. Aphonia. Anuria. The peripheral pulse is not determined. Muscle spasms. Blood pressure - 80/60 mm Hg. What are the laboratory parameters must be controlled in the first place?

Активність амілази Amylase activity

Рівень калію та натрію у крові Potassium and sodium level in blood

Активність цитолітичних ферментів у сироватці крові Activity of cytolytic enzymes in blood serum

Кількість білка у крові Amount of protein in blood

Активність кислоти та лужної фосфотази Activity of acid and alkaline phosphatase

191 / 200
Потерпілий 45-ти років отримав опромінення дозою 5 Гр. Через годину після вибуху з'явились нудота, блювання, загальна слабкість, головний біль, підвищилась температура тіла до субфебрильних цифр. Через чотири години в аналізах крові виявлено: нейтрофільний лейкоцитоз із зсувом вліво, ретикулоцитоз, лімфопенія. Який період гострої променевої хвороби виявлено у хворого? The 45-year-old victim was irradiated with a dose of 5 Gy. An hour after the explosion, nausea, vomiting, general weakness, headache appeared, and the body temperature rose to subfebrile numbers. Four hours later, blood tests revealed: neutrophilic leukocytosis with a shift to the left, reticulocytosis, lymphopenia. What period of acute radiation sickness was detected in the patient?

Латентний період Latent period

Період наслідків Period of consequences

Період первинної реакції Primary response period

Період реконвалесценції Period of convalescence

Період розпалу Heating period

192 / 200
Бригада швидкої медичної допомоги розпочала серцево-легеневу реанімацію дорослому хворому, який перебуває в стані клінічної смерті. Яким повинно бути співвідношення числа комрпесій до числа вдихів у дорослого з зупинкою серця? The emergency medical team started cardiopulmonary resuscitation on an adult patient who is in a state of clinical death. What should be the ratio of the number of compressions to the number of breaths in an adult with cardiac arrest ?

Співвідношення не регламентовано і може бути визначеним реаніматором особисто The ratio is not regulated and can be determined by the resuscitator personally

30:1 30:1

30:2 30:2

15:2 15:2

15:1 15:1

193 / 200
Дитина віком 12 років потребує проведення гемотрансфузії з кровозамісною метою. Діагноз: апластична анемія. В останній час трансфузії супроводжується алергічними реакціями. Яка тактика подальшого ведення хворого? A 12-year-old child needs a hemotransfusion with a blood replacement purpose. Diagnosis: aplastic anemia. During the last transfusion, he is accompanied by allergic reactions. What are the tactics of the patient's further management?

Гемотрансфузія кровозамінників Hemotransfusion of blood substitutes

Премедикація атропіном перед гемотрансфузією Premedication with atropine before hemotransfusion

Гемотрансфузія рентген-опроміненої крові Hemotransfusion of X-rayed blood

Гемотрансфузія відмитих еритроцитів Hemotransfusion of washed erythrocytes

Премедикація наркотичними засобами перед гемотрансфузією Premedication with narcotics before hemotransfusion

194 / 200
Хворий зловживає спиртними напоями, останню добу алкоголь не вживав. Скаржится на сухість у роті, біль у ділянці серця, блювання. кошмарні сновидіння. Об'єктивно: обличчя бліде, виразний тремор пальців рук і язика, хода некоординована, настрій різко знижений з суїцидальними думками, дратливість. Спостерігався одиничний великий судомний напад. Визначте психопатологічний синдром: The patient abuses alcoholic beverages, he has not consumed alcohol in the last day. He complains of dry mouth, pain in the heart area, vomiting. nightmares. Objectively: the face is pale , pronounced tremor of the fingers and tongue, gait is uncoordinated, the mood is sharply lowered with suicidal thoughts, irritability. A single grand convulsive attack was observed. Define the psychopathological syndrome:

Диссомнічний Dyssomnic

Епілептичний Epileptic

Дисморфоманічний Dysmorphomaniac

Істеричний Hysterical

Абстиненційний Abstinent

195 / 200
Хвора, 19 р., під час їзди в переповненому автобусі відчула мерехкотіння перед очима, шум в голові, запаморочення, втратила свідомість. Через 1,5-2 хвилини, прийшовши до тями, відчувала виражену загальну слабість, головний біль. Об’єктивно – блідість шкірних покровів, АТ=85/60 мм рт ст, на електроенцефалограмі переважання альфа-ритму, патологічної активності не виявлено. Визначте прогноз щодо життя та працездатності хворої. The patient, 19 years old, while riding in a crowded bus felt a flickering in front of her eyes, noise in her head, dizziness, lost consciousness. After 1.5-2 minutes , after regaining consciousness, felt severe general weakness, headache. Objectively - pallor of the skin, blood pressure = 85/60 mm Hg, on the electroencephalogram the predominance of alpha rhythm, no pathological activity was detected. Determine the prognosis for the patient's life and working capacity.

Несприятливий щодо працездатності, сприятливий щодо життя Unfavorable for performance, favorable for life

Сприятливий щодо працездатності та життя Auspicious for performance and life

Несприятливий щодо життя та працездатності Unfavorable for life and working capacity

Несприятливий щодо працездатності, сприятливий щодо відновлення функції Unfavorable for performance, favorable for recovery of function

Несприятливий щодо працездатності, несприятливий щодо відновлення функції Adverse to performance, adverse to function recovery

196 / 200
Хвора 21-го року хворіє на цукровий діабет з лабільним перебігом. Мало місце порушення в прийомі їжі. Госпіталізована без свідомості. Отримує інсулін вранці 24 ОД і ввечері 20 ОД. Напередодні почувала себе задовільно. Об'єктивно: свідомість відсутня, шкіра волога, тонус м'язів кінцівок підвищений. Тризм жувальних м'язів. Язик вологий, прикусу немає. Пульс - 95/хв., артеріальний тиск - 130/80 мм рт. ст. Менінгеальні симптоми відсутні. Попередній діагноз: A 21-year-old patient suffers from diabetes with a labile course. There was a disturbance in eating. She was hospitalized unconscious. She receives insulin 24 units in the morning and 20 units in the evening . The day before, she felt satisfactory. Objectively: consciousness is absent, the skin is moist, the tone of the muscles of the limbs is increased. Trismus of the masticatory muscles. The tongue is wet, there is no bite. Pulse - 95/min., blood pressure - 130/80 mm Hg . Art. There are no meningeal symptoms. Previous diagnosis:

Гіпоглікемічна кома Hypoglycemic coma

Гостре порушення мозкового кровообігу Acute cerebrovascular accident

Гіперсомолярна кома Hypersomolar coma

Кетоацидотична кома Ketoacidotic coma

Молочнокисла кома Lactic coma

197 / 200
В ізоляторі медичної роти перебувають військовослужбовці з ознаками гострої кишкової інфекції. Яким чином здійснюється з медичної роти бригади таких хворих у військовопольовий інфекційний госпіталь? There are servicemen with signs of an acute intestinal infection in the isolation ward of the medical company. How are such patients transferred from the medical company to the field infectious disease hospital?

Санітарним транспортом разом з пораненими By ambulance with the wounded

На транспорті загального призначення з медичним супроводом On general purpose transport with medical escort

На спеціально виділеному санітарному транспорті окремо від інших постраждалих On a specially allocated sanitary transport separately from other victims

Санітарним транспортом разом з соматичними хворими By sanitary transport together with somatic patients

Залученням до евакуації транспортом загального призначення Involvement in evacuation by general purpose transport

198 / 200
У хворого з ГРВІ наростають явища гострої дихальної недостатності, наявний біль в лівій половині грудної клітки, що посилюється на висоті вдоху. При аускультації виявлено ослаблення дихання ліворуч. Рентгенологічно: масивне затемнення аж до рівня ІІІ ребра, що було розцінено як ексудативний плеврит. З чого варто розпочати лікувальні заходи? In a patient with SARS, the symptoms of acute respiratory failure are increasing, there is pain in the left half of the chest, which intensifies at the height of inspiration. During auscultation, weakening of breathing on the left side is detected. X-ray: massive darkening up to the level of the 3rd rib, which was considered as exudative pleurisy. What is the starting point for treatment?

Антибактеріальна + дегідраційна терапія, за неефективності - пункція і дренування плевральної порожнини Antibacterial + dehydration therapy, if ineffective - puncture and drainage of the pleural cavity

Дренування лівої плевральної порожнини в V-VI міжребер'ї по середній пахвовій лінії Drainage of the left pleural cavity in the V-VI intercostal space along the middle axillary line

Пункція плевральної порожнини в VII-VIII міжребер'ї по задній аксилярній лінії Puncture of the pleural cavity in the VII-VIII intercostal space along the posterior axillary line

Симптоматична + антибактеріальна терапія Symptomatic + antibacterial therapy

Пункція плевральної порожнини в ІІ міжребер'ї по середньоключичній лініїї Puncture of the pleural cavity in the II intercostal space along the midclavicular line

199 / 200
У лікаря, який оглянув хворих з високою температурою на півдні Судану, виникли лихоманка, головний біль, біль у м'язах і суглобах, загальна слабкість, пронос. На 4-й день хвороби на тілі з'явився макулопапульозний висип, 5-й день криваве блювання, мелена, гіпотонія. Поставте діагноз: A doctor who examined patients with high fever in southern Sudan developed fever, headache, muscle and joint pain, general weakness, diarrhea. On the 4th day of the illness, a maculopapular rash appeared on the body, on the 5th day bloody vomiting, melena, hypotension. Make a diagnosis:

Лептоспіроз Leptospirosis

Висипний тиф Typhoid

Лихоманка Ебола Ebola

Псевдотуберкульоз Pseudotuberculosis

Малярія Malaria

200 / 200
У вiйськовий польовий шпиталь надiйшло 8 солдат з мiсця подiї. У потерпiлих вiдзначається слабкiсть, нудота, гiркота у ротi, слинотеча. В одного бiйця шкiра та слизовi оболонки яскраво-червоного кольору, брадипное, брадикардiя, судоми. Зi слiв потерпiлих, на мiсцi подiї вiдзначався рiзкий запах гiркого мигдалю. Найiмовiрнiше, отруйною речовиною є: 8 soldiers from the scene of the incident were admitted to the military field hospital. The victims showed weakness, nausea, bitterness in the mouth, salivation. One soldier's skin and mucous membranes were bright red color, bradypnea, bradycardia, convulsions. According to the victims, a strong smell of bitter almonds was noticeable at the scene. Most likely, the poisonous substance is:

Iприт Iprit

Зарин Sarin

Зоман Call

Фосген Phosgene

Синильна кислота Pranic acid
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

Завершити тест