Тепер Ви можете повідомити нас про будь-яку помилку в тесті, натиснувши кнопку
Гарячі клавіші Відкрити/закрити список тестів: Space Гортати тести: ← → Перекласти тест: Shift
Понято
0.0%
1 / 200
У першовагітної 27-ми років вагітність 39-40 тижнів, положення плоду поздовжнє, голівка притиснута до площини входу в малий таз. Розміри тазу 23-26-29-18. Перейми болючі, тривалість 10 годин, навколоплідні води відійшли 2 години тому, роділля неспокійна. Серцебиття плоду ритмічне, 160/хв. При зовнішньому акушерському обстеженні встановлено: контракційне кільце розташоване косо, знаходиться вище пупа, ознака Вастена позитивна, матка в нижньому сегменті різко болюча, круглі зв’язки матки напружені. Про яку патологію слід думати? A 27-year-old primiparous woman is 39-40 weeks pregnant, the position of the fetus is longitudinal, the head is pressed against the plane of the entrance to the small pelvis. The dimensions of the pelvis are 23-26-29- 18. Painful contractions, duration 10 hours, amniotic fluid left 2 hours ago, labor is restless. Fetal heartbeat is rhythmic, 160/min. During external obstetric examination, the contraction ring is located obliquely, is above the navel, Vasten's sign is positive, the uterus is in the lower segment sharply painful, the round ligaments of the uterus are tense. What pathology should we think about?

Розрив матки, що відбувся Uterine rupture occurred

Слабкість пологової діяльності Weak labor activity

Загроза розриву матки Threat of uterine rupture

Передчасне відшарування плаценти Premature placental abruption

Дискоординована пологова діяльність Discoordinated birth activity

2 / 200
У хворого 70-ти років раптово з’явилася слабкість, запаморочення. Виникло багаторазове випорожнення прямої кишки калом з рідиною темно-вишневого кольору, згортками крові. З анамнезу: за останні 5 місяців схуд на 17 кг, останні 3 місяці - закрепи. Об’єктивно: блідий, у лівій здухвинній ділянці пальпується нерухомий болісний інфільтрат. Роздуті поперечний та низхідний відділи ободової кишки. Які інструментальні дослідження на першому етапі будуть найбільш доцільними? A 70-year-old patient suddenly developed weakness and dizziness. There were multiple rectal emptyings of feces with dark cherry-colored liquid and blood clots. From the history: in the last 5 months he lost 17 kg, in the last 3 months - constipation. Objectively: he is pale, a stationary painful infiltrate is palpable in the left pubic region. The transverse and descending sections of the colon are swollen. What instrumental studies at the first stage would be most appropriate?

Сцинтиграфія печінки, фракційне дуоденальне зондування Liver scintigraphy, fractional duodenal sounding

Рентгенконтрастне дослідження шлунка, ультразвукове дослідження органів черевної порожнини X-ray contrast examination of the stomach, ultrasound examination of abdominal organs

Ректороманоскопія, іригоскопія, фібро-колоноскопія Rectoromanoscopy, irrigoscopy, fibro-colonoscopy

Фіброезофагогастродуоденоскопія, екскреторна урографія Fibroesophagogastroduodenoscopy, excretory urography

Ультразвукове дослідження органів черева, оглядова рентгенографія грудної клітки Ultrasound examination of the abdominal organs, X-ray examination of the chest

3 / 200
Дитина 6-ти років захворіла гостро: підвищилась температура тіла до 38,5oC, з’явився сухий кашель, кон’юнктивіт, набряк повік. На 5-ту добу на шкірі обличчя, шиї, за вухами з’явився висип плямисто-папульозного характеру, який наступної доби поширився на тулуб. Який найбільш імовірний діагноз? A 6-year-old child became acutely ill: the body temperature rose to 38.5oC, a dry cough, conjunctivitis, and eyelid swelling appeared. On the 5th a day on the skin of the face, neck, behind the ears, a spotty-papular rash appeared, which spread to the body the next day. What is the most likely diagnosis?

Кір Measles

Аденовірусна інфекція Adenovirus infection

Скарлатина Scarlatina

Вітряна віспа Chicken Pox

Краснуха Krasnukha

4 / 200
Хворий 56-ти років випив 150 мл невідомої рідини. Скаржиться на слино- і сльозотечу, нудоту, блювання, біль у животі, пронос, утруднене дихання. Дезорієнтований, спостерігаються фібрилярні посіпування м’язів, тремор верхніх кінцівок, брадикар- дія, бронхоспазм, значна кількість хрипів у легенях, міоз. Якою речовиною викликане гостре отруєння? A 56-year-old patient drank 150 ml of an unknown liquid. He complains of salivation and lacrimation, nausea, vomiting, abdominal pain, diarrhea, difficulty breathing. Disoriented, fibrillar twitching of the muscles, tremor of the upper limbs, bradycardia, bronchospasm, a significant amount of wheezing in the lungs, miosis are observed. What substance caused acute poisoning?

Чотирьоххлористим вуглецем Carbon tetrachloride

Бензином Gasoline

Дихлоретаном Dichloroethane

Фосфорорганічною сполукою By an organophosphorus compound

Припікаючою рідиною Scorching liquid

5 / 200
Хлопчик 9-ти років захворів гостро. Після укусу оси у великий палець лівої руки протягом 2 годин поступово розвинувся набряк кисті, шкіра стала щільноеласти-чною, білого кольору. Відчуття заніміння пальців, свербіж шкіри. В анамнезі харчова алергія. Батько страждає на поліноз. Вкажіть вірогідний діагноз: A 9-year-old boy became acutely ill. After a wasp bite in the thumb of his left hand, swelling of the hand gradually developed within 2 hours, the skin became densely elastic, white in color. Numbness of the fingers, itching of the skin. History of food allergy. Father suffers from hay fever. Specify the likely diagnosis:

Алергічний ангіоневротичний набряк Allergic angioedema

Комплементозалежний ангіоневроти-чний набряк Complement-dependent angioedema

Псевдоалергічний ангіоневротичний набряк Pseudoallergic angioedema

Ідіопатичний ангіоневротичний набряк Idiopathic angioedema

Спадковий ангіоневротичний набряк Hereditary angioedema

6 / 200
Хворий 52-х років доставлений машиною швидкої допомоги до гастроентерологічного відділення зі скаргами на сильний біль за грудиною, печію, блювання яскраво-червоною кров’ю, після чого біль та печія зменшуються, дисфагію, зниження маси тіла. При рентгеноскопії стравоходу спостерігається ”ніша” 2,5 см діаметром. Яких лікувальних заходів потрібно вжити? A 52-year-old patient was taken by ambulance to the gastroenterology department with complaints of severe chest pain, heartburn, vomiting bright red blood, followed by pain and heartburn decrease, dysphagia, weight loss. A 'niche' with a diameter of 2.5 cm is observed during X-ray examination of the esophagus. What medical measures should be taken?

Консервативне ведення хворого, призначення наркотичних анальгетиків Conservative management of the patient, prescription of narcotic analgesics

Оперативне втручання Operative intervention

Призначення антисекреторних препаратів Prescription of antisecretory drugs

Проведення спазмолітичної терапії Conduct antispasmodic therapy

Тактика спостереження за хворим Patient observation tactics

7 / 200
Дитина 7-ми років захворіла гостро: підвищилась температура тіла до 39oC, з’явились головний біль, біль у горлі, блювання. Через 3 години в пахвинних ділянках, на шиї та у верхній частині грудної клітки з’явився дрібний яскраво-червоний висип на гіперемованому фоні. У ротоглотці: яскрава гіперемія, сірі нальоти на мигдаликах, підщелепні лімфовузли збільшені, болючі. Який найбільш вірогідний діагноз? A 7-year-old child became acutely ill: body temperature rose to 39oC, headache, sore throat, vomiting appeared. After 3 hours in the groin areas, a small bright red rash appeared on the neck and in the upper part of the chest on a hyperemic background. In the oropharynx: bright hyperemia, gray plaques on the tonsils, enlarged, painful submandibular lymph nodes. What is the most likely diagnosis?

Псевдотуберкульоз Pseudotuberculosis

Кір Measles

Дифтерія Diphtheria

Скарлатина Scarlatina

Краснуха Krasnukha

8 / 200
Дитині 5 місяців. Під час лікування кишкової інфекції зменшується кількість сечі (останні 6 годин сечовиділення не було). Спостерігаються блювота, потьмарена свідомість, нестійкий ритм серця. Лабораторні дослідження крові: сечовина - 26 ммоль/л, рівень К 7,0 ммоль/л. Яке лікування потрібне? The child is 5 months old. During the treatment of an intestinal infection, the amount of urine decreases (there was no urination for the last 6 hours). Vomiting, clouded consciousness, unstable heart rhythm are observed. Laboratory studies blood: urea - 26 mmol/l, K level 7.0 mmol/l. What treatment is needed?

Інфузійна терапія з режимом форсованого діурезу Infusion therapy with forced diuresis mode

Заміна антибактеріального препарату Replacement of antibacterial drug

Інфузійна терапія з режимом регідратації Infusion therapy with rehydration mode

Інфузійна терапія з режимом дегідратації Infusion therapy with dehydration mode

Гемодiалiз Hemodialysis

9 / 200
У приймальне відділення лікарні ургентно доставлений хворий 19-ти років. Під час обстеження спостерігаються багаторазові розгорнуті повторні судомні напади, непритомний, піна з роту, шкіра сірувато-білого кольору, на лобі підшкірна гематома 1х2 см, частота серцевих скорочень -120/хв., коливання артеріального тиску від 130/80 до 170/100 мм рт.ст. При неврологічному обстеженні: зіниці на світло не реагують, погляд не фокусує, патологічні рефлекси нижніх кінцівок. Який стан у хворого? A 19-year-old patient was urgently brought to the reception department of the hospital. During the examination, multiple extensive recurrent seizures were observed, he was unconscious, foaming at the mouth, the skin was grayish-white in color , subcutaneous hematoma 1x2 cm on the forehead, heart rate -120/min., blood pressure fluctuations from 130/80 to 170/100 mm Hg. During neurological examination: pupils do not react to light, gaze does not focus, pathological reflexes of the lower limbs. What is the patient's condition?

Правець Tetanus

Менінгіт Meningitis

Гостре порушення мозкового кровообігу Acute cerebrovascular accident

Епілептичний статус Status epilepticus

Делірій Delirium

10 / 200
У 6-місячної дитини, яка отримувала терапію з приводу гострого ешерихіозного ентероколіту, з’явилися млявість, блідість шкірних покривів, набряклість обличчя, ін’єкція склер, а через дві доби - олігурія, жовтяничність, петехіальний висип, одноразова носова кровотеча. Сеча іржаво-коричневого кольору. У загальному аналізі крові: тромбоцитопенія. У цьому випадку можна припустити: A 6-month-old child who was treated for acute Escherichia enterocolitis developed lethargy, pale skin, facial swelling, sclera injection, and after two days - oliguria, jaundice, petechial rash, one-time epistaxis. Urine is rusty-brown in color. In the general blood test: thrombocytopenia. In this case, it can be assumed:

Гемолітико-уремічний синдром Hemolytic uremic syndrome

Спадкову гемолітичну анемію Hereditary hemolytic anemia

Дисбіоз кишечника Intestinal dysbiosis

Гострий пієлонефрит Acute pyelonephritis

Гострий гломерулонефрит Acute glomerulonephritis

11 / 200
У хворого 45-ти років п’ятнадцятирічний анамнез виразкової хвороби дванадцятипалої кишки. Протягом 7-ми днів спостерігалося багаторазове блювання вмістом шлунка, загальна слабкість. Пульс -100/хв., артеріальний тиск - 90/50 мм рт.ст., тургор шкіри знижений, пальпаторно живіт дещо болючий в епігастрії. На рентгенограмі велика кількість рідини у шлунку. Поставте діагноз: A 45-year-old patient has a fifteen-year history of duodenal ulcer disease. For 7 days, repeated vomiting of stomach contents, general weakness was observed. Pulse -100/ min., blood pressure - 90/50 mm Hg, skin turgor is reduced, the abdomen is somewhat painful on palpation in the epigastrium. The X-ray shows a large amount of fluid in the stomach. Make a diagnosis:

Гостре розширення шлунка Acute gastric dilatation

Шлунково-кишкова кровотеча Gastrointestinal bleeding

Стеноз виходу зі шлунка Stenosis of the exit from the stomach

Гостра кишкова непрохідність Acute intestinal obstruction

Загострення виразкової хвороби дванадцятипалої кишки Exacerbation of duodenal ulcer

12 / 200
Хворий 45-ти років страждає на хронічну надниркову недостатність внаслідок туберкульозу наднирників. Під час відпо- чинку в Криму після тривалого перебування на сонці у нього посилилася загальна слабкість, тахікардія досягла 150/хв., артеріальний тиск знизився до 70/20 мм рт.ст., з’явилися олігурія, адинамія, нудота, блювання, біль у животі, депресія. Який діагноз найбільш імовірний у даного хворого? A 45-year-old patient suffers from chronic adrenal insufficiency as a result of adrenal tuberculosis. While on vacation in the Crimea, after a long stay in the sun, he developed general weakness, tachycardia reached 150/min, blood pressure decreased to 70/20 mmHg, oliguria, adynamia, nausea, vomiting, abdominal pain, depression appeared. What is the most likely diagnosis for this patient?

Сонячний удар Sunstroke

Гостра надниркова недостатність Acute adrenal insufficiency

Гостра печінкова недостатність Acute liver failure

Гостра ниркова недостатність Acute renal failure

Гостра серцева недостатність Acute heart failure

13 / 200
У пацієнта скарги на сльозотечу, світлобоязнь, біль в оці та зниження зору правого ока. Гострота зору правого ока - 0,06, з корекцією не покращується, гострота зору лівого ока -1,0. В правому оці виявлено змішану ін’єкцію, блефароспазм, сльозотечу. На рогівці в центральній зоні в середніх шарах спостерігається інфільтрат у вигляді диску. Чутливість рогівки знижена. Яка імовірна етіологія процесу? The patient complains of lacrimation, photophobia, pain in the eye and reduced vision of the right eye. The visual acuity of the right eye is 0.06, it does not improve with correction, the visual acuity of the left eye -1.0. In the right eye, a mixed injection, blepharospasm, lacrimation was detected. On the cornea in the central zone in the middle layers, an infiltrate in the form of a disc is observed. The sensitivity of the cornea is reduced. What is the probable etiology of the process?

Бактеріальна Bacterial

Вірусна Viral

Ілистна інвазія Mud invasion

Амебіаз Amebiasis

Грибкова Hrybkova

14 / 200
Лікарем швидкої допомоги оглянуто потерпілого після дорожньо-транспортної пригоди ( ДТП) з ЧМТ Останній перебуває у непритомному стані, язик западає, зіниці розширені, брадикардія. Порушення дихання не має. Яких заходів профілактики асфіксії треба вжити? The emergency doctor examined the victim after a traffic accident (traffic accident) with a TBI. The latter is in an unconscious state, the tongue falls down, the pupils are dilated, bradycardia. There is no breathing disorder What measures should be taken to prevent asphyxiation?

Покласти потерпілого на живіт Put the victim on his stomach

Виконати інтубацію трахеї Perform tracheal intubation

Надати положення напівсидячи Give half-sitting position

Покласти потерпілого на бік Put the victim on his side

Ввести повітропровід Enter Duct

15 / 200
До приймального відділення надійшов хлопчик 7-ми років зі скаргами на утруднення дихання, біль в животі, м’язах і суглобах, слабкість, температура тіла -35,8oC. Артеріальний тиск - 80/50 мм рт.ст. Дві години тому дитина бавилася у морі, ловила медуз. Чим найбільш вірогідно обумовлений стан дитини? A 7-year-old boy came to the reception department with complaints of difficulty breathing, pain in the abdomen, muscles and joints, weakness, body temperature -35.8oC Blood pressure - 80/50 mm Hg. Two hours ago, the child was playing in the sea, catching jellyfish. What is the most likely cause of the child's condition?

Іострим інфекційним захворюванням An acute infectious disease

Анафілактичною реакцією Anaphylactic reaction

Сонячним ударом Sunstroke

Отруєнням Poisoning

Переохолодженням By hypothermia

16 / 200
Хвора 35-ти років, що страждає на закрепи, скаржиться на сильний, довготривалий біль після дефекації, наявність ’’смужки” крові в калі. Через біль обмежила вживання їжі. Поставте попередній діагноз: A 35-year-old patient suffering from constipation complains of severe, long-lasting pain after defecation, the presence of a 'strip' of blood in the stool. Due to the pain, she limited the use food. Make a preliminary diagnosis:

Неповна параректальна нориця Incomplete pararectal fistula

Гострий тромбоз гемороїдальних вузлів Acute thrombosis of hemorrhoidal nodes

Анокуприковий больовий синдром Anocopic pain syndrome

Анальна тріщина Anal fissure

Гострий парапроктит Acute paraproctitis

17 / 200
Жінка 23-х років, що хворіє на цукровий дiабет, на 28-му тижні вагітності доставлена непритомною до відділення інтенсивної терапії. З роту відчутно різкий запах ацетону, дихання шумне, шкіра суха, тонус очних яблук і м’язів знижений. Пульс - 142/хв. Артеріальний тиск - 60/25 мм рт.ст. Поставте діагноз: A 23-year-old woman suffering from diabetes mellitus was brought unconscious to the intensive care unit at the 28th week of pregnancy. The sharp smell of acetone from the mouth, breath noisy, the skin is dry, the tone of the eyeballs and muscles is reduced. Pulse - 142/min. Blood pressure - 60/25 mm Hg. Make a diagnosis:

Гіпоглікемічна кома Hypoglycemic coma

Кетонемічна кома Ketonemic coma

Гіперосмолярна кома Hyperosmolar coma

Лактатцидемічна кома Lactatacidemic coma

Печінкова кома Hepatic coma

18 / 200
У 25-річного хворого на цукровий діабет I типу через 1 годину після чергової ін’єкції виникли слабкість, відчуття голоду, пітливість. Через 10 хвилин виникли судоми, втрата свідомості. Під час огляду: непритомний, тонічні та клонічні судоми м’язів. Шкіра волога. Артеріальний тиск -140/80 мм рт.ст., пульс - 90/хв., ритмічний. Запаху ацетону у повітрі, що видихається, немає. Необхідна перша допомога: A 25-year-old patient with type I diabetes developed weakness, hunger, and sweating 1 hour after the next injection. After 10 minutes, convulsions occurred, loss consciousness. During the examination: unconscious, tonic and clonic muscle spasms. The skin is moist. Blood pressure - 140/80 mm Hg, pulse - 90/min, rhythmic. There is no smell of acetone in exhaled air. First aid is required:

В/в струменево 40% р-н глюкози 60,0 IV jet 40% solution of glucose 60.0

В/в крапельно 20% р-н глюкози 60,0 з 10 ОД інсуліну IV drip of 20% solution of glucose 60.0 with 10 units of insulin

В/в крапельно 5% р-н глюкози 500,0 In/in drip 5% solution of glucose 500.0

В/в струменево 40% р-н глюкози 500,0 IV jet 40% glucose solution 500.0

В/в струменево 40% р-н глюкози 60,0 з 6 ОД інсуліну IV jet 40% solution of glucose 60.0 with 6 units of insulin

19 / 200
Жінка 55-ти років працювала на городі, коли раптом відчула різкий головний біль, нудоту, слабкість, а потім знепритомніла та впала. Під час огляду в стаціонарі: рівень свідомості сопор, відзначається психомоторне збудження, артеріальний тиск - 200/100 мм рт.ст., частота серцевих скорочень - 92/хв. Спеціаліст якого профілю повинен оглянути хвору в першу чергу? A 55-year-old woman was working in the garden when she suddenly felt a sharp headache, nausea, weakness, and then fainted and fell. During the examination in the hospital: the level consciousness is impaired, psychomotor agitation is noted, blood pressure - 200/100 mm Hg, heart rate - 92/min. Which specialist should examine the patient first?

Хірург Surgeon

Інфекціоніст Infectionist

Реаніматолог Intensivist

Нейрохірург Neurosurgeon

Невропатолог Neurologist

20 / 200
Хворий 9-ти років доставлений в ургентну хірургічну клініку зі скаргами на пе-реймистий біль у животі, який з’явився раптово вночі та супроводжувався блюванням. В анамнезі лікувався з приводу аскаридозу. Об’єктивно: хворий не знаходить собі місця, неспокійний. Під час нападу болю в правій здухвинній ділянці пальпується пухлиноподібне утворення. Якою буде подальша тактика? A 9-year-old patient was brought to an emergency surgical clinic with complaints of severe abdominal pain that appeared suddenly at night and was accompanied by vomiting. He was treated in the anamnesis regarding ascariasis. Objectively: the patient cannot find a place for himself, is restless. During an attack of pain in the right iliac region, a tumor-like formation is palpated. What will be the further tactics?

Дати рекомендації та відправити хворого додому на амбулаторне лікування Give recommendations and send the patient home for outpatient treatment

Госпіталізація в хірургічне відділення для подальшого динамічного спостереження та проведення лікування Hospitalization in the surgical department for further dynamic monitoring and treatment

Промити шлунок, зробити очисну клізму, ввести препарати спазмолітичної дії та відправити хворого на амбулаторне лікування Wash the stomach, make a cleansing enema, administer antispasmodic drugs and send the patient to outpatient treatment

Ввести спазмолітики, зробити очисну клізму та відправити хворого додому Introduce antispasmodics, make a cleansing enema and send the patient home

Госпіталізація в інфекційне відділення Hospitalization in the infectious department

21 / 200
Жінка 63-х років під час перебування на пляжі в спекотний день відчула запаморочення, шум у вухах, нудоту, відбулося одноразове блювання. Об’єктивно: шкіра обличчя гіперемована, температура - 38,3oC, частота дихання - 24/хв., пульс -119/хв., артеріальний тиск - 135/85 мм рт.ст. Який діагноз найбільш імовірний? A 63-year-old woman felt dizzy, tinnitus, nausea while on the beach on a hot day, and vomited once. Objectively: the facial skin is hyperemic , temperature - 38.3oC, respiratory rate - 24/min., pulse - 119/min., blood pressure - 135/85 mm Hg. What is the most likely diagnosis?

Тепловий удар Heatstroke

Колапс Collapse

Мігрень Migraine

Гіпертензивний криз Hypertensive crisis

Вегетативний криз Vegetative crisis

22 / 200
Хвору 48-ми років прооперовано з приводу багатовузлового еутиреоїдного зобу IV ступеня. Операція, на погляд хірурга, пройшла без суттєвих ускладнень. Але у хворої з’явилася захриплість голосу, яка не зникла і при подальшому спостереженні під час перебування її в стаціонарі. Яке післяопераційне ускладнення настало у хворої? A 48-year-old patient was operated on for grade IV multinodular euthyroid goiter. According to the surgeon, the operation went without significant complications. But the patient developed hoarseness , which did not disappear during further observation during her stay in the hospital. What postoperative complications did the patient experience?

Пошкодження обох зворотних нервів Damage of both back nerves

Гематома загрудинного простору Hematoma of the retrosternal space

Пошкодження одного зворотного нерва Damage of one recurrent nerve

Пошкодження трахеї Damage to the trachea

Пошкодження блукаючого нерву Damage of the vagus nerve

23 / 200
У хворого спостерігаються явища гострої дихальної недостатності. При аускультації ослаблене дихання ліворуч. Рентгенологічно: ексудативний плеврит ліворуч до III ребра. З чого варто розпочати лікувальні заходи? The patient has symptoms of acute respiratory failure. Upon auscultation, breathing is weakened on the left side. X-ray: exudative pleurisy on the left side up to the 3rd rib. Where should treatment be started?

Антибактеріальна та дегідратаційна терапія, за неефективності - пункція і дренування плевральної порожнини Antibacterial and dehydration therapy, if ineffective - puncture and drainage of the pleural cavity

Дренування лівої плевральної порожнини в V-VI міжребер’ї по середній пахвовій лінії Drainage of the left pleural cavity in the V-VI intercostal space along the middle axillary line

Симптоматична й антибактеріальна терапія Symptomatic and antibacterial therapy

Пункція плевральної порожнини в VII-VIII міжребер’ї по задній аксилярній лінії Puncture of the pleural cavity in the VII-VIII intercostal space along the posterior axillary line

Пункція плевральної порожнини в II міжребер’ї по середньоключичній лінії Puncture of the pleural cavity in the II intercostal space along the midclavicular line

24 / 200
Дівчинка 8-ми років тиждень тому перехворіла на грип, після чого мати помітила, що дівчинка стала в’ялою, в неї знизився апетит, з’явилися скарги на головний біль, спрагу. Напередодні з’явився біль в живо- ті, багаторазове блювання. Дитина стала загальмованою, сонливою, знепритомніла. Об’єктивно: свідомість відсутня, шкіра суха, бліда, язик сухий, малиновий, дихання важке, шумне, частота дихання - 32/хв., запах ацетону з рота, пульс - 128/хв., артеріальний тиск - 95/60 мм рт.ст., живіт м’який, край печінки виступає на 4 см з підребер’я, сухожильні рефлекси не визначаються. Якою буде тактика? An 8-year-old girl got sick with the flu a week ago, after which the mother noticed that the girl became lethargic, her appetite decreased, there were complaints of headache, thirst. Abdominal pain, repeated vomiting appeared the day before. The child became inhibited, sleepy, fainted. Objectively: consciousness is absent, skin is dry, pale, tongue is dry, crimson, breathing is heavy, noisy, frequency of breathing - 32/min., the smell of acetone from the mouth, pulse - 128/min., blood pressure - 95/60 mm Hg, the abdomen is soft, the edge of the liver protrudes 4 cm from the hypochondrium, tendon reflexes are not determined . What will be the tactics?

Негайне внутрішньовенне введення 0,9% розчину NaCl із розрахунку 10 мл/кг Immediate intravenous administration of 0.9% NaCl solution at the rate of 10 ml/kg

Промивання шлунку 20% розчином соди Gastric lavage with 20% soda solution

Негайне транспортування до відділення дитячої реанімації Immediate transport to the pediatric intensive care unit

Промивання шлунку 4% розчином соди Gastric lavage with 4% soda solution

Негайне внутрішньовенне введення 0,1 ОД/кг інсуліну Immediate intravenous administration of 0.1 U/kg insulin

25 / 200
У дівчинки 11-ти місяців спостерігаються адинамія, фебрильна температура, кашель, ціаноз, дистантні хрипи. Частота дихання - 90/хв. Фізикальні дані: перкуторно коробковий звук, аускультативно - жорстке дихання, тотальні дрібноміхурцеві хрипи. 20 хвилин проводилась дача 100% кисню через маску. Ренгенологічно - ознаки емфіземи. рО2 - 55 мм рт.ст., рН- 7,2. З чого доцільно розпочати терапію? An 11-month-old girl has adynamia, febrile temperature, cough, cyanosis, distant wheezing. Respiratory rate - 90/min. Physical data: percussive box sound, by auscultation - harsh breathing, total fine-vesicular rales. 100% oxygen was given through a mask for 20 minutes. X-ray - signs of emphysema. pO2 - 55 mm Hg, pH - 7.2. What is the appropriate starting point for therapy?

Гіпербарична оксигенація Hyperbaric oxygenation

Киснева маска з інфузією глюкокорти-коїдів Oxygen mask with glucocorticoid infusion

Штучна вентиляція легень Artificial lung ventilation

Інгаляція і інфузія глюкокортикоїдів і амброксолу Inhalation and infusion of glucocorticoids and ambroxol

Киснева палатка з інгаляцією амброксо-лу Oxygen tent with ambroxol inhalation

26 / 200
До лікаря жіночої консультації звернулася вагітна 20-ти років при терміні геста-ції 7-8 тижнів зі скаргами на блювання до 10 разів на добу, слабкість, запаморочення, підвищення температури тіла до 37,2oC, втрату маси тіла на 4 кг за 2 тижні. Ваша основна тактика: A 20-year-old pregnant woman with a gestation period of 7-8 weeks turned to a doctor with complaints of vomiting up to 10 times a day, weakness, dizziness, increase in body temperature to 37.2oC, loss of body weight by 4 kg in 2 weeks. Your main tactics:

Госпіталізація у гінекологічне відділення Hospitalization in the gynecological department

Консультація гастроентеролога Gastroenterologist consultation

Консультація хірурга Surgeon consultation

Консультація інфекціоніста Infectious disease consultation

Спостереження Observations

27 / 200
Вагітна 28-ми років, строк гестації 32 тижні, звернулась до лікаря жіночої консультації. Скаржиться на страх смерті, голод, пітливість, слабкість. З 18-ти років хворіє на цукровий діабет, приймає інсулін. Вагітна збуджена, спостерігається дрібний тремор, бліда. Пульс 100 /хв., ритмічний. Артеріальний тиск -125/80 мм рт.ст. Рівень цукру у крові - 2,2 ммоль/л. Під час обстеження виникли потьмарення свідомості і судоми. Встановіть діагноз: A 28-year-old pregnant woman, gestational age 32 weeks, consulted a doctor for women's consultation. She complains of fear of death, hunger, sweating, weakness. Since the age of 18 suffers from diabetes, takes insulin. Pregnant is agitated, there is a slight tremor, pale. Pulse 100/min., rhythmic. Blood pressure -125/80 mm Hg. Blood sugar level - 2.2 mmol/l. During During the examination, blackouts and convulsions occurred. Make a diagnosis:

Еклампсія вагітних Pregnancy eclampsia

Гіпоглікемічна кома Hypoglycemic coma

Гіперосмолярна кома Hyperosmolar coma

Гіперлактацидемічна кома Hyperlactacidemic coma

Кетонемічна кома Ketonemic coma

28 / 200
Пацієнт 64-х років, що перебуває у стаціонарі з приводу гострого інфаркту міокарда, раптово знепритомнів. При огляді діагностовані зупинка серцевої діяльності та дихання, розпочато серцево-легеневу реанімацію. На ЕКГ шлуночкова тахікардія. Який захід є необхідним далі? A 64-year-old patient, who is in the hospital due to an acute myocardial infarction, suddenly fainted. During the examination, cardiac arrest and breathing were diagnosed, cardiopulmonary resuscitation was started . Ventricular tachycardia on the ECG. What action is necessary next?

Дефібриляція Defibrillation

Ввести внутрішньосерцево адреналін Inject adrenaline intracardiacally

Ввести внутрішньовенно кальцію хлорид Enter intravenous calcium chloride

Ввести внутрішньовенно магнію сульфат Enter magnesium sulfate intravenously

Ввести внутрішньосерцево атропін Enter atropine intracardiacally

29 / 200
Дитина народилася від першої вагітності, перших фізіологічних пологів, з вагою 3200 г. У матері генітальний герпес. На 7-й день життя у дитини спостерігається підвищення температури до 39,5oC, виражені симптоми інтоксикації. На 9-й день життя з’явилися порушення свідомості, клоніко-тонічні судоми, парез правої руки. При дослідженні СМР: білок - 1,5 г/л, цироз -1300 • 106/л (95% лімфоцитів). Який етіо-тропний препарат необхідно призначити? The child was born from the first pregnancy, the first physiological birth, with a weight of 3200 g. The mother has genital herpes. On the 7th day of life, the child's temperature rises to 39 ,5oC, pronounced symptoms of intoxication. On the 9th day of life, there were disturbances of consciousness, clonic-tonic convulsions, paresis of the right hand. During the CMR examination: protein - 1.5 g/l, cirrhosis -1300 • 106/l (95 % of lymphocytes). What etiotropic drug should be prescribed?

Цефтріаксон Ceftriaxone

Цифран Digit

Ацикловір Acyclovir

РНК-аза RNase

Флуконазол Fluconazole

30 / 200
До пологового відділення надійшла вагітна у терміні 24 тижні. В анамнезі: 2 викидні у терміні 21 та 24 тижні. Теперішня вагітність перебігала із загрозою викидня. У плодів попередніх вагітностей мали місце множинні аномалії. У власному домі є кішка та собака. Хвора працює на м’ясокомбінаті. Яку хворобу можна припустити в першу чергу? A pregnant woman was admitted to the maternity ward at 24 weeks. History: 2 miscarriages at 21 and 24 weeks. The current pregnancy was at risk of miscarriage. The fetuses of previous pregnancies there were multiple anomalies. There is a cat and a dog in her own house. The patient works at a meat processing plant. What disease can be assumed first of all?

Сифіліс Syphilis

Черевний тиф Typhoid

Лістеріоз Listeriosis

Бруцельоз Brucellosis

Токсоплазма Toxoplasma

31 / 200
Хвора 42-х років доставлена машиною швидкої допомоги зі скаргами на різку загальну слабкість, схуднення, відсутність апетиту, нудоту, блювання, біль у животі. При огляді: гіперпігментація шкіри, артеріальний тиск - 70/45 мм рт.ст., брадикардія. В додаткових дослідженнях: знижений вміст альдостерону та кортизолу в крові, знижена екскреція 17КС та 17-ОКС з сечею, гіпонатріємія, гіпохлоремія, гіпока-ліємія. Яких лікувальних заходів потрібно вжити? A 42-year-old patient was brought by ambulance with complaints of sudden general weakness, weight loss, lack of appetite, nausea, vomiting, abdominal pain. On examination: hyperpigmentation skin, blood pressure - 70/45 mm Hg, bradycardia. In additional studies: reduced aldosterone and cortisol content in the blood, reduced excretion of 17KS and 17-OKS with urine, hyponatremia, hypochloremia, hypokalemia. What medical measures are required take?

Призначення інсуліну Prescription of insulin

Призначення дієтотерапії з підвищеним вмістом кухонної солі Prescription of diet therapy with high salt content

Призначення глюкокортикоїдів, мінера-локортикоїдів, дієти з підвищеним вмістом кухонної солі Prescription of glucocorticoids, mineralocorticoids, high salt diet

Призначення преднізолону Prednisone Prescription

Призначення альдостерону Aldosterone Prescription

32 / 200
Хворий 51-го року скаржиться на біль в періанальній ділянці та в зоні ануса, підвищення температури тіла до 39oC. Біль постійний, розпирального характеру. Об’єктивно: в періанальній ділянці виявлено інфільтрат з нечіткими контурами, різко болючий, розповсюджується до прямої кишки. Шкіра над інфільтратом гіперемова-на. Пальцеве дослідження прямої кишки різко болюче. Поставте діагноз: A 51-year-old patient complains of pain in the perianal area and in the area of ​​the anus, an increase in body temperature to 39oC. The pain is constant, throbbing in nature. Objectively: in in the perianal area, an infiltrate with unclear contours was detected, sharply painful, spreading to the rectum. The skin over the infiltrate is hyperemic. Finger examination of the rectum is sharply painful. Make a diagnosis:

Рак прямої кишки Rectal cancer

Геморой Hemorrhoids

Атрезія ануса Atresia of the anus

Гострий парапроктит Acute paraproctitis

Випадіння прямої кишки Rectal prolapse

33 / 200
Хворий 30-ти років. Після приїзду з Туреччини захворів гостро. Надійшов зі скаргами на профузний пронос у вигляді рисового відвару. Шкіра суха, тургор знижений, to - 36,4oC, артеріальний тиск - 70/40 мм рт.ст. За добу втратив 3 кг ваги. Діурез знижений. Діагноз холера. Яка екстрена допомога? The patient is 30 years old. He became acutely ill after arriving from Turkey. He came with complaints of profuse diarrhea in the form of rice broth. The skin is dry, turgor is low, to - 36 ,4oC, blood pressure - 70/40 mm Hg. Lost 3 kg of weight in a day. Diuresis is reduced. Cholera diagnosis. What is the emergency help?

Інфузійна терапія Infusion therapy

Зробити сифонну клізму Make a siphon enema

Ввести велику кількість колоїдних розчинів Enter a large amount of colloidal solutions

Ввести препарати, які викликають закрепи Enter drugs that cause constipation

Ввести великі дози антибіотиків Inject large doses of antibiotics

34 / 200
У хворої 25-ти років, яка надійшла до приймального відділення лікарні швидкої медичної допомоги з приводу гострої ниркової недостатності, виникла зупинка роботи серця. Що було причиною цього? A 25-year-old patient, who was admitted to the emergency department of the hospital due to acute kidney failure, had cardiac arrest. What was the cause of this?

Гіпокаліємія Hypokalemia

Гіперкаліємія Hyperkalemia

Гіперфосфатемія Hyperphosphatemia

Уремія Uremia

Ацидоз Acidosis

35 / 200
Хвора 45-ти років скаржиться на випорожнення кров’ю більш ніж 12 разів на добу протягом двох тижнів, біль у животі та суглобах, болючі висипи у порожнині рота та на нижніх кінцівках, набряк колінних та гомілковостопних суглобів, слабкість, підвищення температури тіла понад 39oC, втрату ваги тіла. Який найбільш імовірний діагноз? A 45-year-old patient complains of bloody stools more than 12 times a day for two weeks, pain in the abdomen and joints, painful rashes in the oral cavity and on the lower limbs, swelling of the knee and ankle joints, weakness, an increase in body temperature over 39oC, loss of body weight. What is the most likely diagnosis?

Хвороба Бехчета Behcet's disease

Гемороїдальна кровотеча Hemorrhoidal bleeding

Неспецифічний виразковий коліт Nonspecific ulcerative colitis

Ревматоїдний артрит Rheumatoid arthritis

Рак прямої кишки Rectal cancer

36 / 200
Жінка 23-х років звернулася до гінеколога зі скаргами на рясні кров’янисті виділення зі статевих шляхів після затримки менструації на 8 тижнів. Під час огляду тіло матки збільшено до 12 тижнів вагітності, кровотеча з елементами тканини, що нагадує пухирці. Яке додаткове обстеження є найбільш доцільним? A 23-year-old woman turned to a gynecologist with complaints of profuse bleeding from the genital tract after delaying menstruation for 8 weeks. During the examination, the body of the uterus was enlarged to 12 weeks of pregnancy, bleeding with tissue elements that resemble blisters. What additional examination is most appropriate?

Ультразвукове дослідження Ultrasound examination

Лапароскопічне обстеження Laparoscopic examination

Визначення хоріонічного гонадотропіну Determination of chorionic gonadotropin

Імунологічний тест на вагітність Immunological pregnancy test

Рентгенологічне обстеження X-ray examination

37 / 200
У хворого з гострим інфарктом міокарда з’явилися скарги на серцебиття, лихоманку, загальну слабкість. Загальний стан важкий, артеріальний тиск - 85/50 мм рт.ст., пульс 190 /хв., аритмічний. Дихання везикулярне. Набряки відсутні. ЕКГ: миготлива аритмія, частота серцевих скорочень - 220/хв. З чого треба розпочати лікування? A patient with an acute myocardial infarction complained of palpitations, fever, general weakness. The general condition is serious, blood pressure - 85/50 mm Hg. , pulse 190/min., arrhythmic. Breathing is vesicular. There are no edemas. ECG: pulsatile arrhythmia, heart rate - 220/min. What should treatment start with?

Введення строфантину в/в Introduction of strophanthin IV

Введення кордарону в/в Introduction of Cordaron IV

Електроімпульсна терапія Electropulse therapy

Введення лідокаїну в/в Introduction of IV lidocaine

Введення верапамілу в/в Verapamil injection

38 / 200
У хворої 37-ми років є підозра на холеру. Об’єктивно: акроціаноз, суха шкіра, шкірна складка не розправляється, руки ”прачки” судоми кінцівок, температура -35,6oC, ниткоподібний пульс - 120/хв., артеріальний тиск - 75/40 мм рт.ст., анурія. Які препарати необхідно ввести? A 37-year-old patient is suspected of having cholera. Objectively: acrocyanosis, dry skin, the skin fold does not straighten, 'washerman's' hands, limb cramps, temperature -35.6oC, filamentous pulse - 120/min., blood pressure - 75/40 mm Hg, anuria. What drugs should be administered?

Преднізолон, гідрокортизон Prednisone, hydrocortisone

Трисіль, квартасіль Trisyl, quartasyl

5% розчин глюкози 5% glucose solution

Кордіамін, мезатон Cordiamine, mesaton

Допамін Dopamine

39 / 200
Хворий 36-ти років близько 3-х годин тому отримав проникне ножове поранення лівої половини грудної клітки. Доставлений в тяжкому стані: ейфорія, шкірні покриви бліді, тони серця глухі, тахікардія -130/хв., артеріальний тиск - 80/70 мм рт.ст. Пульс на зап’ястку ледь визначається. Рана грудної клітки 2 см, розташована зліва по парастернальній лінії на рівні III міжреберного проміжку. Дихання над лівою легенею ослаблене, в задньо-нижніх відділах вкорочений перкуторний звук. Які лікувальні заходи найбільш доцільні? A 36-year-old patient received a penetrating stab wound to the left half of the chest about 3 hours ago. He was delivered in a serious condition: euphoria, pale skin, heart sounds deaf, tachycardia -130/min, blood pressure - 80/70 mm Hg. The pulse on the wrist is barely detectable. A 2 cm chest wound, located on the left along the parasternal line at the level of the III intercostal space. Breathing over the left lung is weakened , in the back and lower parts, there is a shortened percussion sound. What medical measures are the most appropriate?

Комплекс реанімаційних заходів Complex of resuscitation measures

Плевральна пункція Pleural puncture

Пункція перикарду Pericard puncture

Невідкладна торакотомія Urgent thoracotomy

Переливання крові Blood transfusion

40 / 200
В приймальне відділення доставлена пацієнтка 25-ти років. З анамнезу відомо, що кілька хвилин тому після введення знеболювального у неї почервоніла шкіра, артеріальний тиск - 50/0 мм рт.ст., пульс - 150/хв. Поставте діагноз : A 25-year-old female patient was brought to the reception department. It is known from the anamnesis that a few minutes ago, after the injection of an anesthetic, her skin turned red, blood pressure - 50/0 mm Hg, pulse - 150/min. Diagnose :

- -

Тромбоемболія легеневої артерії Thromboembolism of the pulmonary artery

Алергічна реакція Allergic reaction

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Гостра дихальна недостатність Acute respiratory failure

41 / 200
У хворого 55-ти років впродовж 2-х місяців спостерігалася сеча червоного кольору, схуд на 5 кг. В загальному аналізі крові: еритроцити - 3, 7 • 1012/л, НЬ- 100 г/л, кольоровий показник - 0,9, лейкоцити -4, 5 • 109/л, швидкість осідання еритроцитів -45 мм/год. В загальному аналізі сечі: білок - 0,165 г/л, лейкоцити - 3-4 в п/з, еритроцити -10-15 в п/з. На УЗД нирок: розміри правої нирки - 150x80 мм, в паренхімі спостерігається гіпоехогенна зона 20 мм в діаметрі, без чітких контурів. Яке обстеження необхідно провести для уточнення діагнозу? A 55-year-old patient had red urine for 2 months, lost weight by 5 kg. In the general blood test: erythrocytes - 3.7 • 1012 /l, Hb- 100 g/l, color indicator - 0.9, leukocytes -4, 5 • 109/l, erythrocyte sedimentation rate - 45 mm/h. In the general analysis of urine: protein - 0.165 g/l, leukocytes - 3-4 in p/z, erythrocytes -10-15 in p/z. On ultrasound of the kidneys: the size of the right kidney is 150x80 mm, in the parenchyma there is a hypoechoic zone 20 mm in diameter, without clear contours. What examination should be performed to clarify the diagnosis ?

Комп’ютерну томографію Computed tomography

Пробу Реберга-Тареєва Reberg-Tareev trial

Пробу з водним навантаженням Test with water load

Оглядову урографію Review urography

Хромоцистоскопію Chromocystoscopy

42 / 200
Потерпіла 25-ти років доставлена в хірургічне відділення через 2 години після дорожньотранспортної пригоди (ДТП) з закритою травмою живота з ознаками внутрішньоочеревинної кровотечі. Доставлено в операційну. Під час ревізії в черевній порожнині знайдено до 1,5 л рідкої крові. Селезінка пошкоджена в декількох місцях. Інших пошкоджень не виявлено. Який вид трансфузії слід застосувати? A 25-year-old female victim was brought to the surgical department 2 hours after a traffic accident (traffic accident) with a closed abdominal injury with signs of intraperitoneal bleeding. She was brought to the operating room. During audit found up to 1.5 liters of liquid blood in the abdominal cavity. The spleen was damaged in several places. No other damage was found. What type of transfusion should be used?

Пряма гемотрансфузія Direct blood transfusion

Замінне переливання Replacement Transfusion

Трансфузія еритроцитарної маси Transfusion of erythrocyte mass

Трансфузія замороженої плазми Transfusion of frozen plasma

Реінфузія крові Blood reinfusion

43 / 200
Дитину 10-ти років доставили після автотравми. Переважно - удар тулуба праворуч, основна скарга - біль в ділянці по-перека, зглаженість та зростаюча припухлість тканин. Різко позитивний симптом Пастернацького. Мікрогематурія. Для ушкодження якого органу більш характерні вказані ознаки? A 10-year-old child was brought in after a car injury. Mainly - a blow to the torso on the right, the main complaint - pain in the lower back area, flattening and growing swelling of the tissues. Sharply positive Pasternacki's symptom. Microhematuria. For which organ damage are the indicated signs more characteristic?

Шлунок Stomach

Селезінка Spleen

Нирки Kidneys

Підшлункова залоза Pancreas

Печінка Liver

44 / 200
Хворий 45-ти років скаржиться на біль у лівій половині грудної клітки, задуху, слабкість. Симптоми з’явилися раптово, після фізичної напруги. Об’єктивно: стан важкий. Частота дихальних рухів - 32/хв. Зліва над легенями спостерігається тимпаніт, дихання різко ослаблене, практично не вислуховується. Пульс - 110/хв. Артеріальний тиск - 110/70 мм рт.ст. Який найбільш імовірний діагноз у цьому випадку? A 45-year-old patient complains of pain in the left half of the chest, shortness of breath, weakness. Symptoms appeared suddenly, after physical exertion. Objectively: condition heavy. The frequency of respiratory movements - 32/min. There is tympanitis on the left above the lungs, breathing is sharply weakened, practically not heard. Pulse - 110/min. Blood pressure - 110/70 mm Hg. What is the most likely diagnosis in this case?

Спонтанний пневмоторакс Spontaneous pneumothorax

Ексудативний плеврит Exudative pleurisy

Інфаркт міокарда Myocardial infarction

Пневмонія Pneumonia

Тромбоемболія легеневої артерії Thromboembolism of the pulmonary artery

45 / 200
У хворого 43-х років, якого було госпіталізовано у гастроентерологічне відділення з діагнозом ”цироз печінки з портальною гіпертензією ІІІ ступеня”, після проведеного форсованого діурезу з’явилися ознаки печінкової енцефалопатії ІІІ ступеня. Призначення яких препаратів повинно бути першочерговим? A 43-year-old patient, who was hospitalized in the gastroenterology department with a diagnosis of 'cirrhosis of the liver with portal hypertension of the III degree', showed signs of hepatic encephalopathy of the III degree. Which drugs should be prescribed first?

Лактулоза Lactulose

Гепатопротектори Hepatoprotectors

Діуретики Diuretics

Інгібітори протеаз Protease inhibitors

Інсулін Insulin

46 / 200
У дитини після укусу гадюки в ногу виникли різкий біль, заніміння, двоїння в очах, порушення ковтання, афонія, порушення свідомості. Яких лікувальних заходів слід вжити в першу чергу? After a viper bite in the leg, the child experienced sharp pain, numbness, double vision, difficulty swallowing, aphonia, loss of consciousness. What medical measures should be taken in the first place ?

Припекти місце укусу Burn the bite

Ввести протизміїну сироватку Enter anti-serum

Припідняте положення ураженої ноги Elevate the position of the affected leg

Дати алкогольний напій Give an alcoholic drink

Зробити надрізи у місці укусу Make incisions at the bite site

47 / 200
Відвідування на дому. 14-та доба після операції кесаревого розтину. Пацієнтка на 8-му добу в задовільному стані була виписана додому з дитиною. Протягом останньої доби відзначає посилення кров’янистих виділень зі статевих шляхів. Об’єктивно: шкіра та слизові оболонки звичайного кольору. Артеріальний тиск - 110/70 мм рт.ст. Пульс - 78/хв. Живіт м’який, неболючий, загоєння післяопераційних швів первинним натягненням. Висота дна матки на 2 поперечні пальці вище від лона, виділення рясні - темна кров зі згустками. Якою буде тактика? Home visit. 14th day after caesarean section operation. On the 8th day, the patient was discharged home with the child in a satisfactory condition. During the last day, she noted an increase bloody discharge from the genital tract. Objectively: skin and mucous membranes of normal color. Blood pressure - 110/70 mm Hg. Pulse - 78/min. Abdomen is soft, painless, healing of postoperative sutures by primary tension. Height the bottom of the uterus is 2 transverse fingers higher than the womb, the discharge is abundant - dark blood with clots. What will be the tactics?

Призначення гемостатичної терапії Prescription of hemostatic therapy

Патронаж жіночої консультації Patronage of women's consultation

Направлення на госпіталізацію в гінекологічний стаціонар Referral for hospitalization in a gynecological hospital

Направлення на ультразвукове дослідження (УЗД) з метою уточнення стану матки Referral for ultrasound examination (ultrasound) to clarify the state of the uterus

Екстрена госпіталізація в гінекологічний стаціонар з мобілізованою веною Emergency hospitalization in a gynecological hospital with a mobilized vein

48 / 200
У хворого 45-ти років спостерігаються інтенсивний біль в епігастральній ділянці, багаторазове блювання, яке не приносить полегшення, виражена загальна слабкість. Об’єктивно: загальний стан тяжкий, шкіра та видимі слизові оболонки бліді, акроціаноз. Пульс - 100/хв., артеріальний тиск - 100/60 мм рт.ст. При пальпації живота: напруження передньої черевної стінки та різкий біль в зоні Шоффара та у лівому реберно-хребетному куті. Позитивний симптом Воскресенського. Поставте діагноз: A 45-year-old patient has intense pain in the epigastric region, repeated vomiting that does not bring relief, pronounced general weakness. Objectively: the general condition is severe, the skin and visible mucous membranes are pale, acrocyanosis. Pulse - 100/min., blood pressure - 100/60 mm Hg. On palpation of the abdomen: tension of the anterior abdominal wall and sharp pain in the Shofar area and in the left costo-spinal angle. Positive Voskresensky's symptom. Make a diagnosis:

Гострий апендицит Acute appendicitis

Перфоративна виразка ДПК Perforating ulcer of the DPC

Гострий панкреатит Acute pancreatitis

Розшарувальна аневризма аорти Dissecting aortic aneurysm

Гострий холецистит Acute cholecystitis

49 / 200
У потерпілого 22-х років ножове поранення, перерізана артерія лівої руки, крововтрата 1,0 л, НЬ- 95 г/л, геморагічний шок I ступеня. Чи показане такому хворому переливання еритроцитарної маси? The 22-year-old victim had a stab wound, severed artery of the left arm, blood loss 1.0 l, Hb- 95 g/l, hemorrhagic shock of the 1st degree. is transfusion of erythrocyte mass indicated for such a patient?

Показане Shown

Краще свіжозаморожена плазма Fresh-frozen plasma is better

Інфузійна терапія взагалі не показана Infusion therapy is not shown at all

Альбумін Albumin

Не показане Not shown

50 / 200
Хлопчик 2-х років з народження спостерігається дитячим хірургом з приводу хвороби Гіршпрунга. Добу тому стан дитини різко погіршився. Випорожнення не було 4 доби, спостерігалося багаторазове блювання з домішками зелені. Живіт здутий, пальпується збільшена, щільна сигмоподібна кишка. Що є чинником інтоксикаційного синдрому? A 2-year-old boy has been observed by a pediatric surgeon since birth for Hirschsprung's disease. A day ago, the child's condition deteriorated sharply. There was no bowel movement for 4 days, repeated vomiting with impurities was observed green. The abdomen is distended, an enlarged, dense sigmoid colon is palpable. What is the factor of the intoxication syndrome?

Печінкова недостатність Hepatic failure

Паретичний стан кишок Paretic bowel condition

Калова інтоксикація Fecal intoxication

Багаторазове блювання Repeated vomiting

Атонія кишечника Intestinal atony

51 / 200
Потерпілого 40-ка років, працівника атомної електростанції (АЕС), доставлено у лікарню через 2 доби після техногенної аварії, де він отримав опромінення у дозі 15 Гр. Скарги на слабкість, адинамію, діарею, головний біль, напади болю в животі. Виражена гіперемія шкіри, гіпертермія 38,4oC. Яка причина вказаного стану хворого? The 40-year-old victim, a nuclear power plant (NPP) worker, was taken to the hospital 2 days after the man-made accident, where he received radiation at a dose of 15 Gy. Complaint for weakness, adynamia, diarrhea, headache, attacks of abdominal pain. Pronounced hyperemia of the skin, hyperthermia 38.4oC. What is the cause of the indicated condition of the patient?

Кишкова форма променевої хвороби Intestinal form of radiation sickness

Кишкова токсикоінфекція Intestinal toxic infection

Церебральна форма променевої хвороби Cerebral form of radiation sickness

Токсемічна форма променевої хвороби Toxemic form of radiation sickness

Кістково-мозкова форма променевої хвороби Bone-cerebral form of radiation sickness

52 / 200
Жінка 25-ти років 2 тижні тому народила здорову дівчинку. Вагітність та пологи перебігали без ускладнень. Виписані на 2-гу добу. Психосоматичний анамнез не обтяжений. Після виписки з пологового будинку родичі звернули увагу на її агресивність, часті зміни настрою, відсутність бажання доглядати за дитиною. Мати викликала дільничного лікаря у зв’язку з тим, що дочка зробила спробу задушити немовля. На запитання ”чому?” відповідала, що чула голос, який сказав, що вона повинна вбити дитину. Виникла підозра на післяпологовий психоз. Якою буде тактика лікаря у цьому випадку? A 25-year-old woman gave birth to a healthy baby girl 2 weeks ago. Pregnancy and childbirth were uneventful. She was discharged on the 2nd day. The psychosomatic anamnesis is unburdened. After discharge from the maternity hospital, relatives drew attention to her aggressiveness, frequent mood swings, lack of desire to take care of the child. The mother called the district doctor due to the fact that her daughter tried to suffocate the baby. When asked 'why?' answered that she heard a voice that said she should kill the child. Postpartum psychosis was suspected. What would be the doctor's tactics in this case?

Негайна госпіталізація до спеціалізованого стаціонару Immediate hospitalization in a specialized hospital

Дати рекомендації щодо режиму праці та відпочинку Give recommendations on the mode of work and rest

Дати направлення на консультацію до психіатру Give a referral to a psychiatrist

Призначити повне клінічне обстеження Appoint full clinical examination

Призначити антидепресанти та вітамінотерапію Prescribe antidepressants and vitamin therapy

53 / 200
У хворої 34-х років через 3 години після перенесеної субтотальної субфасціальної правобічної геміструмектомії раптово виникли задишка, тахікардія, відчуття неспокою, страху. Яке з наведених післяопераційних ускладнень виникло у хворої? A 34-year-old patient suddenly developed shortness of breath, tachycardia, a feeling of restlessness, fear, 3 hours after undergoing a subtotal subfascial right hemistrumectomy. Which of the following postoperative complications occurred in sick?

Паратиреоїдна тетанія Parathyroid tetany

Повітряна емболія Air embolism

Пошкодження зворотного нерва Injury of the recurrent nerve

Асфіксія Asphyxia

Тиреотоксичний криз Thyrotoxic crisis

54 / 200
Хвора 58-ми років скаржиться на слабкість в лівих кінцівках, помірний головний біль, хворіє на гіпертонічну хворобу. Початок захворювання гострий - прокинув-тттись, відчула слабкість у кінцівках. При огляді: стан середньої тяжкості, притомна, пульс - 68/хв., артеріальний тиск - 170/105 мм рт.ст., температура - 36,7oC, знижена сила в лівих кінцівках - лівобічний геміпарез, синдром Бабінського зліва, менінгеальні симптоми відсутні. Яке захворювання можна діагностувати у хворої? A 58-year-old patient complains of weakness in her left limbs, moderate headache, suffers from hypertension. The onset of the disease is acute - she woke up, felt weakness in her limbs During examination: moderate condition, unconscious, pulse - 68/min., blood pressure - 170/105 mm Hg, temperature - 36.7oC, reduced strength in the left limbs - left-sided hemiparesis, Babinsky syndrome on the left, meningeal symptoms absent. What disease can be diagnosed in the patient?

Енцефаліт Encephalitis

Геморагічний інсульт Hemorrhagic stroke

Пухлина головного мозку Brain tumor

Субарахноїдальний крововилив Subarachnoid hemorrhage

Ішемічний інсульт Ischemic stroke

55 / 200
У хворого після проведеного оперативного втручання раптово розвинулися тетанічні судоми дистальних відділів кін- цівок (”рука акушера”), спостерігаються явища брохоспазму. Яка невідкладна терапія необхідна? After surgery, the patient suddenly developed tetanic convulsions of the distal parts of the extremities ('midwife's hand'), brochospasm phenomena are observed. What urgent therapy is necessary?

Введення розчину фуросеміду Introduction of furosemide solution

Введення розчину калію хлориду Introduction of potassium chloride solution

Введення розчину сульфату магнію Introduction of magnesium sulfate solution

Введення сибазону Sibazone input

Введення розчину кальцiю хлориду Introduction of calcium chloride solution

56 / 200
Дитина з масою тіла 2900 г народилась в важкій асфіксії з оцінкою за шкалою Апгар - 1 бал. Незважаючи на вентиляцію легень 100% та закритий масаж серця стисканням грудини, частота серцевих скорочень не перевищує 80/хв. з тенденцією до зниження через 2 хвилини після пологів. Вкажіть медикаментозні середники для підтримки роботи міокарду: A child with a body weight of 2900 g was born in severe asphyxia with an Apgar score of 1. Despite 100% lung ventilation and closed cardiac massage with sternal compression, the frequency heart rate does not exceed 80/min with a tendency to decrease after 2 minutes after delivery. Indicate medical agents to support myocardial function:

Алупент Alupent

Дигоксин Digoxin

Адреналін Adrenaline

Атропін Atropine

Корглікон Corglycon

57 / 200
Військовослужбовець 16 діб тому зазнав радіаційного ураження під час обслуговування ядерних боєприпасів. Через годину розпочалося багаторазове блювання та головний біль, які пройшли на другу добу. Об’єктивно: загальний стан задовільний, шкіра суха, на обличчі і кистях рук спостерігається еритема, а також вогнищева епіляція волосистої частини голови. Температура тіла - 37,0oC. Тони серця приглушені, тахікардія до 110/хв., артеріальний тиск -100/60 мм рт.ст. В аналізі крові: лейкопенія (0,8 • 103/мкл), лімфопенія, тромбоцитопенія. Яка фаза променевої хвороби залежно від її тяжкості найімовірніше спричиняє таку клінічну картину? 16 days ago, a serviceman suffered radiation damage while servicing nuclear munitions. An hour later, repeated vomiting and headache began, which passed on the second day. Objectively: general the condition is satisfactory, the skin is dry, erythema is observed on the face and hands, as well as focal epilation of the hairy part of the head. Body temperature - 37.0oC. Heart sounds are muffled, tachycardia up to 110/min, blood pressure -100/60 mm Hg . In the blood analysis: leukopenia (0.8 • 103/μl), lymphopenia, thrombocytopenia. Which phase of radiation sickness, depending on its severity, is most likely to cause such a clinical picture?

Латентна фаза гострої променевої хвороби III ступеня тяжкості Latent phase of acute radiation sickness of the III degree of severity

Латентна фаза гострої променевої хвороби IV ступеня тяжкості Latent phase of acute radiation sickness of IV severity

Фаза первинної загальної реакції гострої променевої хвороби III ступеня тяжкості Phase of the primary general reaction of acute radiation sickness of the III degree of severity

Фаза первинної загальної реакції гострої променевої хвороби IV ступеня тяжкості Phase of the primary general reaction of acute radiation sickness of the IV degree of severity

Латентна фаза гострої променевої хвороби II ступеня тяжкості Latent phase of acute radiation sickness of the II degree of severity

58 / 200
Хворий із серцево-судинною патологією потрапив до реанімаційного відділення з підозрою на інфаркт нирки. У нього підвищена температура - 39,5oC, гострий біль у попереку та гематурія. Артеріальний тиск - 180/110 мм рт.ст. Зроблено загальний аналіз крові, сечі, та біохімічне дослідження крові. Вкажіть найбільш характерні ознаки інфаркту нирки з перерахованих: A patient with cardiovascular pathology was admitted to the intensive care unit with a suspicion of renal infarction. He has an elevated temperature of 39.5oC, acute pain in the lower back, and hematuria. Arterial pressure - 180/110 mm Hg. A general analysis of blood, urine, and a biochemical blood test were performed. Specify the most characteristic signs of a kidney infarction from the following:

Протеїнурія Proteinuria

Біль і гематурія Pain and hematuria

Лейкоцитурія Leukocyturia

Підвищена швидкість осідання еритроцитів Increased erythrocyte sedimentation rate

Циліндрурія Cylindruria

59 / 200
Підліток 14-ти років перебуває на диспансерному обліку з приводу артеріальної гіпертензії. Після емоційного стресу у хворого розвинувся гіпертензивний криз. Артеріальний тиск - 170/100 мм рт.ст., частота серцевих скорочень - 50/хв. Який медикаментозний засіб ви призначите? A 14-year-old teenager is in the clinic for hypertension. After emotional stress, the patient developed a hypertensive crisis. Blood pressure - 170/100 mm Hg ., heart rate - 50/min. What medication will you prescribe?

Корвітол Corvitol

Дигоксин Digoxin

Каптоприл Captopril

Панангін Panangin

Кордіамін Cordiamine

60 / 200
У новонародженої дитини на 4-й день життя з’явилися кривава блювота до 34 разів на день, випорожнення темнокоричневого кольору до 4-5 разів на добу, кровотеча з пупкової ранки, петехіально-плямистий висип на тулубі та кінцівках. Який діагноз найімовірніший? On the 4th day of life, a newborn child had bloody vomiting up to 34 times a day, dark brown stools up to 4-5 times a day, bleeding from umbilical wound, petechial-spotted rash on the trunk and limbs. What is the most likely diagnosis?

Пологова травма Birth trauma

Вада розвитку шлунково-кишкового тракту Gastrointestinal malformation

Гемолітична хвороба новонароджених Hemolytic disease of the newborn

Геморагічна хвороба новонароджених Hemorrhagic disease of newborns

Синдром проковтнутої материнської крові Syndrome of ingested maternal blood

61 / 200
У хворого 36-ти років скарги на біль в шиї, м’язах гомілок, спині, суглобах, кістках, жовтяницю, знижений діурез. Є підозра на лептоспіроз. Які дослідження можуть підтвердити цей діагноз? A 36-year-old patient complains of pain in the neck, leg muscles, back, joints, bones, jaundice, decreased diuresis. Leptospirosis is suspected. What studies can confirm this diagnosis?

Копрологічні Coprological

Вірусологічні Virus

Електрокардіографічні Electrocardiographic

Серологічні Serological

Біохімічні Biochemical

62 / 200
У хворого на епілепсію з’явилися постійні великі судомні напади з тонічними і клонічними судомами, між якими хворий залишається непритомним. На дотик і больові подразники не реагує. Зіниці вузькі, реакція на світло слабка. З якого препарату необхідно розпочати надання невідкладної допомоги? A patient with epilepsy has constant large convulsive attacks with tonic and clonic convulsions, between which the patient remains unconscious. He does not react to touch and painful stimuli. The pupils are narrow , the reaction to light is weak. With which drug should emergency care be started?

Діазепам Diazepam

Аміназин Aminazine

Анальгін Analgin

Галоперидол Haloperidol

Дифенгідрамін Diphenhydramine

63 / 200
У пацієнта на 5-ту добу після операції розвинулася клінічна картина тромбоем-болії легеневої артерії, настала раптова коронарна смерть. Який препарат необхідно було призначити для профілактики цього ускладнення? On the 5th day after the operation, the patient developed a clinical picture of thromboembolism of the pulmonary artery, sudden coronary death occurred. What drug should be prescribed to prevent this complication?'

Трентал Trental

Реополіглюкін Rheopoliglyukin

Аспірин Aspirin

Курантил Curantyl

Еноксипарин Enoxiparin

64 / 200
Дитина від другої ускладненої вагітності (загроза переривання), других пологів, термін гестації 37 тижнів, маса тіла - 2400 г, довжина - 50 см. Оцінка за шкалою Апгар 7-9 балів. Після першого прикладання до грудей у дитини з’явилася блювота та пінисті виділення з рота. Шлунковий зонд поставити не вдалось. Який попередній діагноз у дитини? Child from the second complicated pregnancy (threat of termination), second birth, gestation period 37 weeks, body weight - 2400 g, length - 50 cm. Apgar score 7-9 points. After the first application to the breast, the child vomited and foamy discharge from the mouth. It was not possible to insert the stomach probe. What is the child's previous diagnosis?

Синдром аспірації амніотичної рідини Amniotic fluid aspiration syndrome

Вроджена кишкова непрохідність Congenital intestinal obstruction

Вроджена атрезія стравоходу Congenital esophageal atresia

Вроджена пневмонія Congenital pneumonia

Ахалазія стравоходу Esophageal achalasia

65 / 200
У хворого на 5-й день хвороби спостерігаються гіперемія та набряк мигдаликів, щільні білі плівчасті нашарування, які не знімаються, набряк підшкірної клітковини шиї, загальний ціаноз шкіри, температура тіла - 38,8oC, задишка до 50/хв., шумне дихання, афонія, тахікардія - 140/хв., пульс не визначається, свідомість на рівні сопору. Який лікувальний захід показаний у першу чергу? On the 5th day of the illness, the patient has hyperemia and swelling of the tonsils, dense white filmy layers that do not come off, swelling of the subcutaneous tissue of the neck, general cyanosis of the skin, temperature body temperature - 38.8oC, shortness of breath up to 50/min., noisy breathing, aphonia, tachycardia - 140/min., pulse is not determined, consciousness at the level of sopor. What medical measure is indicated in the first place?

Парові лужні інгаляції Steam alkaline inhalations

Штучне дихання рот-до-рота Mouth-to-mouth artificial respiration

Непрямий масаж серця Indirect heart massage

Трахеостомія Tracheostomy

Введення серцевих глікозидів Introduction of cardiac glycosides

66 / 200
У приймальне відділення доставлено хлопчика 7-ми років з електротравмою (взявся за оголений електропровід). У потерпілого опіки 2 ступеня I та II пальців правої кисті та порушення серцевого ритму. Які обстеження необхідно провести першочергово? A 7-year-old boy was brought to the reception department with an electrical injury (he grabbed an exposed electrical wire). The victim has 2nd degree I and II burns on the fingers of the right hand and a heart rhythm disorder What examinations should be carried out as a matter of priority?

Ультразвукове дослідження серця Ultrasound examination of the heart

Електрокардіограма Electrocardiogram

Аналіз крові на електроліти Blood electrolyte analysis

Фонокардіограма Phonocardiogram

Клінічний аналіз крові Clinical blood test

67 / 200
Пацієнта 52-х років доставлено у відділення реанімації в перші години гострого інфаркту міокарда. Стан вкрай важкий: свідомість відсутня, шкірні покриви бліді, слизові оболонки ціанотичні, м’язова атонія, поодинокі поверхневі вдихи, пульс на променевих та сонних артеріях не визначається. На ЕКГ виявлено вели-кохвильову фібриляцію шлуночків. Якого терапевтичного заходу слід вжити в першу чергу? A 52-year-old patient was brought to the intensive care unit in the first hours of an acute myocardial infarction. The condition is extremely serious: there is no consciousness, the skin is pale, the mucous membranes are cyanotic, m' ulcerative atony, single superficial breaths, the pulse on the radial and carotid arteries is not determined. On the ECG, large-wave ventricular fibrillation was detected. What therapeutic measure should be taken in the first place?

Введення кальцію хлориду Introduction of calcium chloride

Електрична дефібриляція Electrical defibrillation

Введення адреналіну гідрохлориду Injection of adrenaline hydrochloride

Введення аміодарону Amiodarone Administration

Введення лідокаїну Lidocaine administration

68 / 200
Через 3 дні після розчленування туші корови у хворого на шкірі правого передпліччя з’явилася червона пляма, яка перетворилася на папулу, а потім послідовно у везикулу, пустулу та виразку, вкриту темною кіркою й оточену зоною гіперемії. На периферії виразки спостерігається вінчик вторинних пустул, а також значний небо-лючий набряк та гіперемія м’яких тканин, регіональний лімфаденіт, лихоманка до 39-40oC протягом 6-ти днів. Яке захворювання найімовірніше має місце у цьому випадку? 3 days after the dismemberment of the cow carcass, a red spot appeared on the skin of the patient's right forearm, which turned into a papule, and then successively into a vesicle, a pustule, and an ulcer , covered with a dark crust and surrounded by a zone of hyperemia. On the periphery of the ulcer, a crown of secondary pustules is observed, as well as significant sky-yellow edema and hyperemia of soft tissues, regional lymphadenitis, fever up to 39-40oC for 6 days. What disease is most likely to occur in this case?

Сибірська виразка Anthrax

Фурункул стрепто- або стафілококової етіології Furuncle of streptococcal or staphylococcal etiology

Еризипелоїд Erysipeloid

Контагіозний вірусний дерматит Contagious viral dermatitis

Шкірна форма чуми Cutaneous form of plague

69 / 200
У хлопчика 11-ти років гостро з’явилися головний біль, втрата свідомості. При обстеженні: свідомість потьмарена, артеріальний тиск - 130/85 мм рт.ст., ригідність м’язів потилиці, температура - 38,2oC. Яке діагностичне дослідження необхідно провести дитині першочергово? An 11-year-old boy had an acute headache and loss of consciousness. On examination: consciousness is dimmed, blood pressure - 130/85 mm Hg. , stiffness of the muscles of the back of the head, temperature - 38.2oC. What diagnostic examination should be performed on the child as a matter of priority?

Комп’ютерна томографія (КТ) головного мозку Computed tomography (CT) of the brain

Електроенцефалографія Electroencephalography

Визначення лейкоцитів та швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ) у крові Determination of leukocytes and erythrocyte sedimentation rate (ESR) in blood

Рентгенографія черепа X-ray skull

Люмбальна пункція Lumbar puncture

70 / 200
Пацієнт 32-х років звернувся до лікаря зі скаргами на нездужання, підвищення температури тіла до 38oC, періодичний біль у надчеревній ділянці, нудоту й блювання. На другий день погіршився зір, неможливо стало читати газету, з’явився туман та сітка перед очима. Об’єктивно: двобічний птоз, анізокорія, ністагм, погіршення ковтання. За два дні до цього вживав рибні консерви. У хворого є підозра на ботулізм. Основним напрямком у лікуванні є призначення: A 32-year-old patient turned to the doctor with complaints of malaise, an increase in body temperature to 38oC, periodic pain in the epigastric region, nausea and vomiting. On the second day, the condition worsened vision, it became impossible to read a newspaper, a fog and a mesh appeared in front of the eyes. Objectively: bilateral ptosis, anisocoria, nystagmus, worsening of swallowing. Two days before that, he consumed canned fish. The patient is suspected of botulism. The main direction of treatment there is an appointment:

Церебральної пункції Cerebral puncture

Сольових розчинів Saline solutions

Протиботулінічної антитоксичної сироватки Anti-botulinum anti-toxic serum

Серцевих глікозидів Cardiac glycosides

Левоміцетину в дозі 0,5 г 4 рази на добу Levomycetin in a dose of 0.5 g 4 times a day

71 / 200
У дитини з масою тіла 4200 г, довжиною 58 см, яка народилася від III вагітності, II пологів в терміні гестації 42 тижні, відсутня функція зовнішнього дихання. При народженні в амніотичній рідині спосте- рігалися частки меконію. Не виключена аспірація новонародженим меконіальних навколоплідних вод. Вкажіть першу дію у послідовності заходів первинної реанімації новонародженого: A child with a body weight of 4200 g, a length of 58 cm, who was born from III pregnancy, II delivery at a gestation period of 42 weeks, does not have the function of external breathing. At birth particles of meconium were observed in the amniotic fluid. Aspiration of meconial amniotic fluid by newborns is not excluded. Specify the first action in the sequence of measures for primary resuscitation of a newborn:

Тактильна стимуляція Tactile stimulation

Санація верхніх дихальних шляхів Upper respiratory tract sanitation

Киснева допомога Oxygen assistance

Штучний масаж серця Artificial heart massage

Корекція гіповолемії Correction of hypovolemia

72 / 200
У хворого 64-х років під час споживання їжі настала повна обтурація дихальних шляхів. Свідомість і спонтанне дихання відсутні. Пульс на сонних артеріях визначається. Що необхідно зробити першочергово? A 64-year-old patient developed complete obstruction of the respiratory tract while eating. Consciousness and spontaneous breathing are absent. The pulse on the carotid arteries is determined. What should be done first?

Провести трахеотомію Perform tracheotomy

Провести непрямий масаж серця Perform an indirect heart massage

Ввести в/в атропін Inject IV atropine

Провести дефібриляцію Perform defibrillation

Ввести в/в адреналін Inject intravenous adrenaline

73 / 200
Хвора 57-ми років на пляжі відчула різкий головний біль, виникло блювання. Хвора знепритомніла. Об’єктивно: шкіра різко гіперемована. Артеріальний тиск -200/130 мм рт.ст. Пульс - 98/хв., напружений. Дихання за типом Чейна-Стокса. Симптом ’’вітрила” справа. Права стопа рото-вана назовні. Глибокі рефлекси не викликаються. Який симптом необхідно перевірити у хворої в непритомному стані для визначення сторони ураженої півкулі? A 57-year-old patient felt a sharp headache on the beach, vomiting occurred. The patient fainted. Objectively: the skin is sharply hyperemic. Blood pressure -200/130 mm Hg. Pulse - 98/min., intense. Respiration according to Cheyne-Stokes type. Symptom of 'sail' on the right. The right foot is rotated outward. Deep reflexes are not elicited. What symptom should be checked in an unconscious patient to determine sides of the affected hemisphere?

Орального автоматизму Oral automatism

Адіадохокінез Adiadochokinesis

Ширину зіниць Width of pupils

Хиткість у позі Ромберга Shakiness in the Romberg pose

Холодову пробу Cold test

74 / 200
Водій, якого доставлено у приймальне відділення після автодорожньої катастрофи, у рентгенологічному кабінеті знепритомнів. Шкіра обличчя та шиї ціанотична, серцеві тони не вислуховуються, артеріальний тиск не визначається, підшкірні вени шиї розширені. На оглядовій рентгеногра- мі ОГК легеневі поля не змінені, серцева тінь має кулясту форму. Вкажіть найбільш імовірну причину зупинки кровообігу: The driver, who was taken to the reception department after a road accident, fainted in the x-ray room. The skin of the face and neck is cyanotic, heart sounds are not heard, blood pressure is not determined, subcutaneous the veins of the neck are dilated. On the X-ray examination of the OGK, the lung fields are unchanged, the cardiac shadow has a spherical shape. Indicate the most likely cause of circulatory arrest:

Геморагічний шок Hemorrhagic shock

Напружена емфізема середостіння Tense mediastinal emphysema

Тампонада серця Cardiac tamponade

Гемомедіастинум Hemomediastinum

Тромбоемболія легеневої артерії Thromboembolism of the pulmonary artery

75 / 200
У підлітка 16-ти років 4 місяці тому діагностовано туберкульоз легенів. Після лікування впродовж 2-х місяців дитина самостійно перервала прийом протитуберкульозних препаратів. У зв’язку з погіршенням стану було повторно призначене лікування. Через 2 тижні з’явились втрата рівноваги, зниження слуху, дзвін у вухах. Прийом якого препарату зумовив появу таких симптомів і потребує відміни? A 16-year-old teenager was diagnosed with pulmonary tuberculosis 4 months ago. After treatment for 2 months, the child independently stopped taking anti-tuberculosis drugs. Due to worsening treatment was re-prescribed for the condition. After 2 weeks, loss of balance, hearing loss, and ringing in the ears appeared. Which drug caused the appearance of such symptoms and needs to be discontinued?

Ізоніазид Isoniazid

Етамбутол Etambutol

Піразинамід Pyrazinamide

Стрептоміцин Streptomycin

Рифампіцин Rifampicin

76 / 200
Хлопчик 10-ти років довго пірнав у домашньому басейні, раптом почав борсатися, ковтати воду. Його було витягнуто з води та доставлено у приймальний покій лікарні. Притомний, дещо загальмований, дихання та кровообіг адекватні. Тактика лікаря: A 10-year-old boy had been diving for a long time in his home pool, suddenly he started floundering, swallowing water. He was pulled out of the water and taken to the hospital's waiting room. He is conscious, somewhat inhibited, breathing and blood circulation are adequate. Doctor's tactics:

Спостереження у приймальному покої протягом 1 години Observation in the reception room for 1 hour

Спостереження в стаціонарі Observation in hospital

Амбулаторне спостереження Outpatient observation

Термінова госпіталізація у відділення реанімації Urgent hospitalization in the intensive care unit

Спостереження не потребує No observation required

77 / 200
У хворого на цироз печінки з синдромом портальної гіпертензії IV ступеня з’явилися випорожнення темного кольору, розвинулися різка слабкість та запаморочення. Артеріальний тиск - 90/60 мм рт.ст., пульс - 110/хв. Який прогноз подальшого стану хворого? A patient with cirrhosis of the liver with IV degree portal hypertension had dark stools, developed severe weakness and dizziness. Blood pressure - 90/60 mm Hg. st., pulse - 110/min. What is the prognosis for the patient's further condition?

Розвиток печінкової коми Development of hepatic coma

Розвиток ТЕЛА BODY Development

Розвиток гіперосмолярної коми Development of hyperosmolar coma

Одужання Recovery

Розвиток хронічної серцевої недостатності Development of chronic heart failure

78 / 200
У лікарню доставлено хворого з цукровим діабетом в анамнезі, пацієнт скаржиться на спрагу, виражену загальну слабкість, блювання, біль по всьому животі, що розвинулися після алкогольно-харчового ексцесу. При обстеженні: шкіра суха, тургор знижений, пульс - 120/хв., ритмічний, артеріальний тиск - 90/60 мм рт.ст., тахі-пное, запах ацетону з рота. Які обстеження необхідно виконати у першу чергу? A patient with a history of diabetes was brought to the hospital, the patient complains of thirst, pronounced general weakness, vomiting, pain throughout the abdomen, which developed after an alcohol-food binge During examination: dry skin, low turgor, pulse - 120/min, rhythmic, blood pressure - 90/60 mm Hg, tachy-pnea, smell of acetone from the mouth. What examinations should be performed first?

Аналіз крові на цукор Blood sugar analysis

Аналіз сєчі на амілазу Analysis of urine for amylase

Кислотно-лужний баланс Acid-base balance

Ультразвукове обстеження черевної порожнини Ultrasound examination of the abdominal cavity

Аналіз сєчі на цукор Urine analysis for sugar

79 / 200
У дитини 1,5 року з ознаками гострої респіраторної інфекції ввечері з’явилася інспіраторна задишка, ’’гавкаючий” кашель, захриплість голосу. Під час огляду: дихання стенотичне, інспіраторна задуха за участю допоміжної дихальної мускулатури, втягування поступливих ділянок грудної клітки. При аускультації дихання у легенях дифузно ослаблене. Тахікардія, випадання пульсової хвилі на вдиху. Поставте діагноз: A 1.5-year-old child with signs of an acute respiratory infection developed inspiratory shortness of breath, a 'barking' cough, hoarseness in the evening. During examination: breathing is stenotic , inspiratory suffocation with the participation of auxiliary respiratory muscles, retraction of compliant areas of the chest. During auscultation, breathing in the lungs is diffusely weakened. Tachycardia, loss of the pulse wave during inspiration. Make a diagnosis:

Дифтерійний круп Diphtheria croup

Пневмонія Pneumonia

Стороннє тіло дихальних шляхів Foreign body of respiratory tract

Вірусний круп Viral croup

Обструктивний бронхіт Obstructive bronchitis

80 / 200
Хворий 48-ми років, працівник хімічної лабораторії, доставлений в лікарню зі скаргами на загальну слабкість, запаморочення, головний біль, заплітання язика при розмові, блювання, кашель, дертя в горлі, кровотечу з носа, часте болюче сечовипускання. Об’єктивно: шкіра сіро-синього кольору, судоми м’язів. Кров шоколаднобура, вміст MtHb у крові - 60%, еритроцити з тільцями Гейнца-Ерліха - 25%. В сечі: протеїнурія, макрогематурія. Ваш попередній діагноз: A 48-year-old patient, a chemical laboratory worker, was brought to the hospital with complaints of general weakness, dizziness, headache, tongue twisting when talking, vomiting, cough, scratchy throat, nosebleeds, frequent painful urination. Objectively: gray-blue skin, muscle cramps. Chocolate brown blood, MtHb content in blood - 60%, erythrocytes with Heinz-Ehrlich bodies - 25%. In urine : proteinuria, macrohematuria. Your previous diagnosis:

Інтоксикація ртуттю Mercury intoxication

Інтоксикація сірковуглецем Carbon disulfide intoxication

Інтоксикація аміносполуками бензолу Intoxication with benzene amino compounds

Інтоксикація тетраетилсвинцем Tetraethyl lead intoxication

Інтоксикація марганцем Manganese intoxication

81 / 200
До інфекційної лікарні лікарем сільської амбулаторії направлений хворий 17-ти років, який три дні тому був укушений коровою за кисть руки. В ході огляду на місці укусу спостерігається пухирець з крате-роподібним поглибленням. Навколо пустули - круглий вінчик з пухирців із серозно-кров’янистим вмістом та регіональний лімфаденіт. Що необхідно зробити для уточнення діагнозу? A 17-year-old patient who was bitten on the hand by a cow three days ago was sent to the infectious disease hospital by the doctor of the rural outpatient clinic. During the examination, a blister with crater-like indentation. Around the pustule there is a round crown of blisters with serous-bloody contents and regional lymphadenitis. What should be done to clarify the diagnosis?

Бактеріологічне дослідження вмісту рани Bacteriological examination of wound contents

Бактеріологічне дослідження крові хворого Bacterial examination of the patient's blood

Загальний аналіз крові General blood test

Мікроскопія виділень з рани Microscopy of secretions from the wound

Рентгенолологічне дослідження кисті X-ray examination of the hand

82 / 200
Чоловік 68-ми років скаржиться на за-грудинний біль з іррадіацією у ліву руку, який триває 30 хвилин. Викликав швидку медичну допомогу і протягом 40 хвилин був доставлений у спеціалізовану лікарню з інтервенційною лабораторією. Протягом 10 хвилин було знято ЕКГ, на якій помітні підвищення сегменту ST на 5 мм у І та V2-V4 відведеннях. Результати тропонінового тесту - позитивні. Якою буде наступна тактика ведення цього хворого? A 68-year-old man complains of chest pain radiating to the left arm, which lasts 30 minutes. He called an ambulance and was taken to the hospital within 40 minutes. a specialized hospital with an interventional laboratory. Within 10 minutes, an ECG was taken, on which the elevation of the ST segment by 5 mm in the I and V2-V4 leads is visible. The results of the troponin test are positive. What will be the next management tactics of this patient?

Консервативна тактика за допомогою ТІК сумішей та в/в введення нітрогліцерину Conservative tactics using TIC mixtures and IV nitroglycerin

- -

Аортокоронарне шунтування Aortocoronary bypass

Негайна коронарографія та можлива балонна ангіопластика з імплантацією стента Immediate coronary angiography and possible balloon angioplasty with stent implantation

Реперфузія за допомогою тромболізису Reperfusion with thrombolysis

83 / 200
Чоловік 54-х років втратив свідомість, дихання та серцева діяльність відсутні, зіниці широкі. Почали проводити реанімаційні заходи. Що свідчитиме про ефективність реанімаційних заходів? A 54-year-old man lost consciousness, there is no breathing and heart activity, the pupils are wide. Resuscitation measures have been started. What will indicate the effectiveness of resuscitation measures?

Синхронне з вдихом роздування живота Synchronous inflation of the abdomen with inhalation

Синхронне з вдихом похитування голови Synchronous head shaking with inhalation

Звуження зіниць Pupillary Constriction

Синхронне з вдихом посмикування рук Synchronous hand twitching with inhalation

Синхронне з вдихом посмикування ніг Synchronous leg twitching with inhalation

84 / 200
Хворий 39-ти років надійшов у стаціонар на 6-й день хвороби в надзвичайно тяжкому стані, сонливий, в’ялий, не виділяє сечі більше доби. Захворів гостро, температура 39,5oC, боліли голова та м’язи, особливо литкові. На 3-й день хвороби з’явилася жовтяниця, геморагічний висип на тілі, нудота, блювання. Об’єктивно: печінка +6 см, болюча, щільна, нирки не пальпуються. Пульс - 100/хв., артеріальний тиск -100/60 мм рт.ст. Яке ускладнення розвинулося у хворого? A 39-year-old patient entered the hospital on the 6th day of illness in an extremely serious condition, sleepy, lethargic, does not urinate for more than a day. He became acutely ill , temperature 39.5oC, headache and muscle ache, especially calves. On the 3rd day of illness, jaundice appeared, hemorrhagic rash on the body, nausea, vomiting. Objectively: liver +6 cm, painful, dense, kidneys are not palpable. Pulse - 100/min., blood pressure - 100/60 mm Hg. What complication developed in the patient?

Гостра ниркова недостатність Acute renal failure

Гостра серцева недостатність Acute heart failure

Гостра надниркова недостатність Acute adrenal insufficiency

Гостра печінково-ниркова недостатність Acute liver and kidney failure

Гостра печінкова недостатність Acute liver failure

85 / 200
Хворий 28-ми років після дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) отримав перелом верхньої третини стегна. Оглянутий на місці лікарем швидкої допомоги. Скарги на виражений біль в місці травми. Об’єктивно: хворий блідий, свідомість потьмарена, верхній одяг залитий кров’ю. Пульс -95/хв., ниткоподібний, артеріальний тиск -90/50 мм рт.ст. Лікар діагностував геморагічний шок. Яку невідкладну допомогу слід надати хворому для профілактики розвитку гострої ниркової недостатності? A 28-year-old patient suffered a fracture of the upper third of the thigh after a traffic accident. He was examined on the spot by an emergency physician. Complaints of severe pain at the site of the injury . Objectively: the patient is pale, his consciousness is clouded, his outer clothing is covered in blood. The pulse is -95/min., threadlike, blood pressure -90/50 mm Hg. The doctor diagnosed hemorrhagic shock. What emergency care should be given to the patient for prevention of the development of acute renal failure?

Знеболення, введення діурєтиків, колоїдних та кристалоїдних плазмозамінників Anesthesia, administration of diuretics, colloid and crystalloid plasma substitutes

Введення діуретиків, колоїдних та кристалоїдних плазмозамінників, анальгетики протипоказані Introduction of diuretics, colloidal and crystalloid plasma substitutes, analgesics are contraindicated

Зупинка кровотечі, знеболення, введення колоїдних та кристалоїдних плазмозамінників Stopping bleeding, analgesia, administration of colloidal and crystalloid plasma substitutes

Лише знеболення, плазмозамінники протипоказані Analgesia only, plasma substitutes are contraindicated

Лише зупинка кровотечі та знеболення, плазмозамінники та діуретики протипоказані Only stopping bleeding and analgesia, plasma substitutes and diuretics are contraindicated

86 / 200
Хвора 21-го року надійшла в ургентному порядку після удару тупим предметом у живіт. Стан важкий, свідомість потьмарена. Артеріальний тиск - 80/40 мм рт.ст. Пульс - 110/хв., слабкого наповнення. Симптом Щоткіна-Блюмберга позитивний. У хворої тупа травма живота. Травматичний шок 2 ступеня. Якою буде тактика лікування? The 21st-year-old patient was admitted urgently after being hit by a blunt object in the stomach. Her condition is serious, her consciousness is clouded. Blood pressure is 80/40 mm Hg. Pulse - 110/min., weak filling. The Shttkin-Blumberg symptom is positive. The patient has a blunt abdominal injury. Traumatic shock of the 2nd degree. What will be the treatment tactics?

Провести лапароскопію і катетеризувати центральну вену Perform laparoscopy and catheterize the central vein

Інфузійна терапія і лапароцентез Infusion therapy and laparocentesis

Протишокові заходи і термінова лапаротомія Antishock measures and emergency laparotomy

Переливання крові й оглядова рентгеноскопія черевної порожнини Blood transfusion and X-ray examination of the abdominal cavity

Реанімаційні заходи і динамічне спостереження Resuscitation measures and dynamic monitoring

87 / 200
У дитини 10-ти років після дорожньо-транспортної пригоди спостерігається тривала кровотеча, відкритий перелом плеча, тупа травма живота, перелом стегна. Частота серцевих скорочень - 120/хв., артеріальний тиск - 60/40 мм рт.ст. У крові: НЬ- 80 г/л, еритроцити - 2,4 • 1012/л, Ht- 0,24. З яких кровозамінників необхідно розпочинати терапію? After a traffic accident, a 10-year-old child has prolonged bleeding, an open fracture of the shoulder, a blunt abdominal injury, a hip fracture. Heart rate - 120/min ., blood pressure - 60/40 mm Hg. In the blood: Hb - 80 g/l, erythrocytes - 2.4 • 1012/l, Ht - 0.24. With which blood substitutes should therapy be started?

Еритроцитарна маса Erythrocyte mass

Альбумін Albumin

Кристалоїди Crystaloids

Свіжозаморожена плазма Fresh-frozen plasma

Цільна кров Whole blood

88 / 200
Юнак 18-ти років під час різкого переходу з горизонтального положення до вертикального раптом погано себе відчув. З’явилася різка блідість шкіри, проступив холодний піт, юнак знепритомнів. Об’єктивно: шкірні покриви з мармуровим відтінком, акроціаноз. Дихання часте, поверхневе, тахікардія. Тони серця гучні, хлопаючі. Артеріальний тиск - 70/0 мм рт.ст. Пульс ниткоподібний. Частота серцевих скорочень 110 /хв. За словами родичів, стоїть на обліку з приводу вегето-судинної дистонії. Чим зумовлено погіршення стану хворого? An 18-year-old young man suddenly felt bad during a sharp transition from a horizontal to a vertical position. A sharp paleness of the skin appeared, a cold sweat broke out, the young man fainted. Objectively: skin with a marble shade, acrocyanosis. Breathing is frequent, shallow, tachycardia. Heart sounds are loud, clapping. Blood pressure - 70/0 mm Hg. Pulse is filamentous. Heart rate 110/min. According to relatives, is registered for vegetative-vascular dystonia. What is the cause of the deterioration of the patient's condition?

Хронічна серцева недостатність Chronic heart failure

Ортостатичний колапс Orthostatic collapse

Напад Морганьї-Адамса-Стокса Morganhi-Adams-Stokes attack

Задишково-ціанотичний напад A dyspnoea-cyanotic attack

Напад епілепсії Attack of epilepsy

89 / 200
До жіночої консультації звернулася жінка 25-ти років з вагітністю у терміні 11 тижнів. Скаржиться на нежить, відчуття дертя у горлі, температуру до 37,5oC, дрі-бноплямистий висип, який спочатку з’явився на обличчі, а потім поширився по всьому тілі. При бімануальному дослідженні: шийка матки циліндрична, зовнішній зів матки закритий, матка збільшена до 11 тижнів вагітності, придатки матки без особливостей. Слизові виділення. Є підозра на краснуху. Якою буде найдоцільніша акушерська тактика? A 25-year-old woman with a pregnancy of 11 weeks applied to the women's consultation. She complains of a runny nose, a scratchy feeling in the throat, a temperature of up to 37.5oC, dry papular rash that first appeared on the face and then spread over the whole body. On bimanual examination: the cervix is ​​cylindrical, the external opening of the uterus is closed, the uterus is enlarged up to 11 weeks of pregnancy, the appendages are unremarkable. Mucous discharge. Rubella is suspected What will be the most appropriate obstetric tactics?

Поставити на облік вагітних Register pregnant women

Консультація терапевта, госпіталізація у відділення патології вагітних Therapist's consultation, hospitalization in the Department of Pregnancy Pathology

Госпіталізація в інфекційне відділення з наступним пролонгуванням вагітності Hospitalization in the infectious department with subsequent prolongation of pregnancy

Госпіталізація в інфекційне відділення з наступним перериванням вагітності Hospitalization in the infectious department with subsequent termination of pregnancy

Госпіталізація в гінекологічне відділення Hospitalization in the gynecological department

90 / 200
Чоловік 43-х років з 25-ти років зловживає алкоголем, захворів після запою, який тривав 12 днів. Три дні тому розпочалися блювання, пронос, був неспроможний їсти, не спав. Під час огляду не пам’ятає дати й місцезнаходження, в кімнаті бачить людиноподібних істот, на ліжку - мишей, на стіні бачить ’’застілля з друзями”’ візерунки на шпалерах здаються страшними обличчями. Після скеровуючих запитань бачить намальованого щура на чистому аркуші паперу. Після відповідних вказівок розмовляє по вимкненому мобільному телефону. Тремор кінцівок і голови, гіперре-флексія, гіпергідроз, тахікардія, субфебрилітет. Оберіть тактику надання допомоги: A 43-year-old man has been abusing alcohol since he was 25, fell ill after a 12-day binge. Vomiting and diarrhea began three days ago, and he was unable to eat , did not sleep. During the examination, he does not remember the dates and location, he sees humanoid creatures in the room, mice on the bed, he sees a 'feast with friends' on the wall, the patterns on the wallpaper seem like scary faces. After guiding questions, he sees a rat drawn on on a blank sheet of paper. After appropriate instructions, speaks on a switched-off mobile phone. Tremor of the limbs and head, hyper-reflexia, hyperhidrosis, tachycardia, subfebrile. Choose the tactics of providing assistance:

Госпіталізація в терапевтичне відділення Hospitalization in the therapeutic department

Госпіталізація в неврологічне відділення Hospitalization in the neurological department

Госпіталізація у відділення токсикології Hospitalization at the Department of Toxicology

Госпіталізація в наркологічне відділення Hospitalization in the narcology department

Госпіталізація в психіатричне відділення Hospitalization in a psychiatric ward

91 / 200
Хлопчик 10-ти років надійшов у відділення інтенсивної терапії і реанімації з діагнозом: політравма, геморагічний шок 3-го ступеня. Який із судинних доступів є найбільш показаним для здійснення наступних задач: 1) Масивна інфузійна та гемотранс-фузійна терапія; 2) Тривале парентеральне харчування; 3) Вимірювання центрального венозного тиску (ЦВТ)? A 10-year-old boy was admitted to the intensive care unit with a diagnosis of: polytrauma, hemorrhagic shock of the 3rd degree. Which of the vascular accesses is most indicated for carrying out of the following tasks: 1) Massive infusion and hemotransfusion therapy; 2) Long-term parenteral nutrition; 3) Measurement of central venous pressure (CVT)?

Пункція і катетеризація периферичної вени Peripheral vein puncture and catheterization

Венепункція Venepuncture

- -

Черезшкірна катетеризація центральної вени Percutaneous central venous catheterization

Пункція променевої артерії Puncture of radial artery

92 / 200
Під час гасіння пожежі на військовому складі у військовослужбовців виникла клінічна картина отруєння монооксидом вуглецю середнього ступеня тяжкості. Який показник необхідно дослідити для підтвердження діагнозу? While extinguishing a fire at a military depot, servicemen developed a clinical picture of carbon monoxide poisoning of moderate severity. What indicator should be investigated to confirm the diagnosis?

ЯМР-томограму мозку MRI Brain Tomogram

Трансамінази сироватки крові Blood serum transaminases

Псевдохолінестеразу Pseudocholinesterase

Карбоксигемоглобін Carboxyhemoglobin

Електрокардіограму Electrocardiogram

93 / 200
У хворого 79-ти років раптово виник біль в нижній частині живота. Хворий страждає на атеросклеротичну енцефалопатію II-III ступеня, контакт з ним утруднений. Об’єктивно: артеріальний тиск - 160/90 мм рт.ст., пульс - 78/хв. Язик вологий. Живіт м’який, болючий у нижніх відділах, де пальпується об’ємне еластичне утворення. Діурез відсутній. Яких заходів необхідно вжити на етапі приймального відділення? A 79-year-old patient suddenly developed pain in the lower part of the abdomen. The patient suffers from atherosclerotic encephalopathy of the II-III degree, contact with him is difficult. Objectively: blood pressure - 160/90 mm Hg, pulse - 78/min. The tongue is wet. The abdomen is soft, painful in the lower parts, where a bulky elastic mass is palpable. There is no diuresis. What measures should be taken at the stage of the reception department ?

Цистоскопія Cystoscopy

Консультація невропатолога, ЕКГ, ЕЕГ Neurologist consultation, ECG, EEG

Виведення сечі м’яким катетером Urine removal with a soft catheter

Комп’ютерна томографія Computed tomography

Пункція сечового міхура Bladder puncture

94 / 200
У хлопчика 9-ти років після перенесеної ГРВІ з’явилися полідипсія, поліурія, слабкість, нудота. При обстеженні: свідомість потьмарена, шкіра суха, очні яблука м’які, дихання Куссмауля, запах ацетону з рота, серцеві тони глухі, живіт м’який, неболю-чий. Ілюкоза крові -19 ммоль/л. Які цукрознижувальні препарати слід призначити в комплексній терапії? Polydipsia, polyuria, weakness, nausea appeared in a 9-year-old boy after an acute respiratory viral infection. On examination: consciousness is clouded, skin is dry, eyeballs m' which, Kussmaul's breathing, the smell of acetone from the mouth, heart sounds are dull, the abdomen is soft, painless. Blood leukosis - 19 mmol/l. What hypoglycemic drugs should be prescribed in complex therapy?

Інсулін пролонгований Prolonged insulin

Інсулін середньої дії Mid-acting insulin

Препарати сульфонілсечовини Sulfonylureas

Бігуаніди Biguanides

Інсулін короткої дії Short-acting insulin

95 / 200
Хвора 40-ка років надійшла у стаціонар зі скаргами на нудоту, блювоту з домішками жовчі, біль в ділянці серця, що триває 4 години, але слабшав після вживання нітрогліцерину. Об’єктивно: позитивні симптоми Кера, Мерфі, Ортнера-Грекова, артеріальний тиск - 90/60 мм рт.ст., пульс - 100/хв. З анамнезу: хворіє на калькульозний холецистит, напередодні вживала жирну їжу. ЕКГ - без особливостей. Який імовірний діагноз? A 40-year-old patient came to the hospital with complaints of nausea, vomiting with bile impurities, pain in the heart area, which lasted for 4 hours, but subsided after taking nitroglycerin . Objectively: positive symptoms of Ker, Murphy, Ortner-Grekov, blood pressure - 90/60 mm Hg, pulse - 100/min. From anamnesis: suffers from calculous cholecystitis, ate fatty food the day before. ECG - without features What is the likely diagnosis?

Інфаркт міокарду Myocardial infarction

Напад жовчної коліки Attack of biliary colic

Стенокардія Принцметала Prinzmetal Angina

Виразка шлунка Gastric ulcer

Панкреонекроз Pancreonecrosis

96 / 200
Дитині 5-ти місяців планується встановлення периферійного венозного катетеру для проведення інфузійної терапії. Які підшкірні вени можуть бути використані для цього? A 5-month-old child is scheduled to have a peripheral venous catheter installed for infusion therapy. Which subcutaneous veins can be used for this?

Лише вени кисті Hand veins only

Будь-які вени Any veins

Лише вени ліктьового згину Only elbow veins

Лише вени гомілки Only leg veins

Лише вени голови Head veins only

97 / 200
У хворого 73-х років у приймальному відділенні раптово виникла асистолія. Що з перерахованого слід враховувати лікарю приймального відділення, який вживає реанімаційних заходів до прибуття бригади анестезіологів, у зв’язку з віком хворого? A 73-year-old patient suddenly developed asystole in the admission department. Which of the following should be taken into account by the admissions department doctor, who takes resuscitation measures before the arrival of the anesthesiologist team, in 'related to the patient's age?

Зменшити частоту серцевих скорочень (ЧСС) при непрямому масажі серця Reduce heart rate (HR) during indirect heart massage

Відмовитися від використання дефібрилятора Refuse to use defibrillator

Силу натискання при непрямому масажі серця Pressing force during indirect heart massage

Змінити тривалість реанімаційних заходів Change duration of resuscitation measures

Зменшити частоту дихання при штучній вентиляції легень (ШВЛ) Reduce respiratory rate during mechanical ventilation

98 / 200
У хворого 64-х років спостерігаються спрага, слабкість, сухість у роті, часте сечовипускання, сонливість. В анамнезі ниркова недостатність. Хворий загальмований, шкіра суха, зморшкувата, очні яблука запалі, періодичні судоми кінцівок. Запаху ацетону немає. Цукор крові - 48 ммоль/л, рН крові - 7,38. Яке дослідження слід призначити першочергово? A 64-year-old patient has thirst, weakness, dry mouth, frequent urination, drowsiness. He has a history of kidney failure. The patient is sluggish, the skin is dry, wrinkled, inflamed eyeballs, periodic spasms of limbs. There is no smell of acetone. Blood sugar - 48 mmol/l, blood pH - 7.38. What research should be prescribed first?

Визначення трансаміназ сироватки крові Determination of blood serum transaminases

Визначення мікроелементів крові Determination of blood trace elements

Визначення ліпідного спектру крові Determination of blood lipid spectrum

Визначення осмолярності крові Blood osmolarity determination

Визначення білкового спектру крові Determination of protein spectrum of blood

99 / 200
Хворого 35-ти років прооперовано з приводу перфоративної виразки дванадцятипалої кишки. На 3-тю добу після операції з’явилися скарги на набряк, синюшність та біль в місці катетеризації периферичним катетером G 18 поверхневої вени правої верхньої кінцівки. Температура тіла у межах норми. Яке ускладнення виникло у хворого? A 35-year-old patient was operated on for a perforated duodenal ulcer. On the 3rd day after the operation, complaints of swelling, cyanosis, and pain at the catheterization site appeared peripheral catheter G 18 of the superficial vein of the right upper extremity. Body temperature is within normal limits. What complications did the patient experience?

Тромбофлебіт верхньої порожнистої вени Thrombophlebitis of the superior vena cava

Тромбофлебіт правої підключичної вени Thrombophlebitis of the right subclavian vein

Тромбофлебіт торакоабдомінальних вен (хвороба Мондора) Thrombophlebitis of the thoracoabdominal veins (Mondor's disease)

Постін’єкційний тромбофлебіт поверхневої вени правої верхньої кінцівки Postinjection thrombophlebitis of the superficial vein of the right upper extremity

Тромбофлебіт нижньої порожнистої вени Thrombophlebitis of the inferior vena cava

100 / 200
При проведенні реанімаційних заходів дитині 5-ти років із зупинкою кровообігу у позалікарняних умовах було інтубова-но трахею, але венозний доступ відсутній. Який лікувальний засіб може бути введено ендотрахеально? During resuscitation of a 5-year-old child with circulatory arrest in an out-of-hospital setting, the trachea was intubated, but there was no venous access. What medicinal product can be administered endotracheally ?

Бретиліум Bretylium

Хлорид кальцію Calcium chloride

Гідрокарбонат натрію Sodium bicarbonate

Адреналін Adrenaline

Трісамін Trisamine

101 / 200
Потерпілий перебував у вогнищі застосування напалму та продуктів горіння. Доставлений через 1,4-2 години. Скаржиться на головний біль пульсуючого характеру, шум у вухах, появу ”туману” перед очима, наростаючу м’язову слабкість (переважно в ногах). Спостерігається психомоторний розлад, гіперемія обличчя, ейфорія. Пульс 100/хв., тони серця ослаблені, артеріальний тиск - 85/60 мм рт.ст., частота дихання 24 /хв., дихання везикулярне. Температура тіла - 37,3oC. Поставте діагноз : The victim was in the center of the use of napalm and combustion products. Arrived after 1.4-2 hours. He complains of a throbbing headache, tinnitus, the appearance of 'fog' 'before the eyes, increasing muscle weakness (mainly in the legs). Psychomotor disorder, facial hyperemia, euphoria are observed. Pulse 100/min., heart sounds weakened, blood pressure - 85/60 mm Hg, respiratory rate 24 / min., vesicular breathing. Body temperature - 37.3oC. Make a diagnosis :

Гостре пероральне отруєння дихлоретаном важкого ступеня Severe acute oral dichloroethane poisoning

Інгаляційне отруєнням хлорованими вуглеводнями Inhalation poisoning with chlorinated hydrocarbons

Отруєння димом (продуктами горіння, нітрогази) Poisoning by smoke (combustion products, nitrous gases)

Гостре отруєння окисом вуглецю Acute carbon monoxide poisoning

Отруєння димом легкого ступеня Light smoke poisoning

102 / 200
Хворий з ознаками зневоднення III ступеня, підібраний на вокзалі, транспортується в лікарню. Артеріальний тиск -40/0 мм рт.ст., пульс - 110/хв., слабкого наповнення, частота дихання - 32/хв. Судоми нижніх кінцівок. Яке лікування необхідно розпочати на догоспітальному етапі? A patient with signs of dehydration of the III degree, picked up at the station, is transported to the hospital. Blood pressure - 40/0 mm Hg, pulse - 110/min. , weak filling, respiratory rate - 32/min. Convulsions of the lower extremities. What treatment should be started at the pre-hospital stage?

Глюкокортикостероїди внутрішньовенно Intravenous glucocorticosteroids

Дофамін внутрішньовенно Dopamine IV

Промивання шлунку Gastric lavage

Кристалоїдні розчини внутрішньовенно Crystalloid solutions intravenously

Оксибутират натрію внутрішньом’язово Sodium oxybutyrate intramuscularly

103 / 200
У пацієнта 45-ти років відразу після вживання твердої їжі, виникли посиніння носогубного трутника, затяжний кашльо-вий рефлекс на видиху, вип’ячування поверхневих вен шиї, тахікардія, багряний колір обличчя. Ваш діагноз: In a 45-year-old patient, immediately after eating solid food, there was blueness of the nasolabial fold, a prolonged cough reflex on exhalation, bulging of the superficial veins of the neck, tachycardia , crimson complexion. Your diagnosis:

Інфаркт міокарда Myocardial infarction

Ларингоспазм Laryngospasm

Напад бронхіальної астми Bronchial asthma attack

Механічна асфіксія Mechanical asphyxiation

Тромбоемболія легеневої артерії Thromboembolism of the pulmonary artery

104 / 200
У хворого 40-ка років, який 3 дні тому повернувся з Індії, раптово з’явились озноб, жар, сильний головний біль, запаморочення, неспокій, надмірна рухливість, гіперемія обличчя і кон’юнктиви. Язик сухий, вкритий білим нальотом, петехіаль-ний висип. В пахвовій ділянці справа з’явився сильний біль, у тому ж місці незабаром утворився бубон. У гемограмі: значний нейтрофільний лейкоцитоз, збільшення швидкості осідання еритроцитів (ШОЕ). Ваш попередній діагноз: A 40-year-old patient who returned from India 3 days ago suddenly developed chills, fever, severe headache, dizziness, restlessness, excessive mobility , hyperemia of the face and conjunctiva. The tongue is dry, covered with a white coating, petechial rash. Severe pain appeared in the axillary area on the right, and a tampon soon formed in the same place. In the hemogram: significant neutrophilic leukocytosis, increased erythrocyte sedimentation rate ( ESR). Your previous diagnosis:

Сибірка Anthrax

Пахвинний фурункул Inguinal boil

Туляремія Tularemia

Псевдотуберкульоз Pseudotuberculosis

Чума Plague

105 / 200
У хворого 32-х років внаслідок дорожньо-транспортної травми відбувся закритий перелом лівого стегна. Які суглоби повинні бути зафіксовані під час транспортування хворого з переломом стегнової кістки? A 32-year-old patient suffered a closed fracture of the left hip as a result of a road traffic injury. Which joints should be fixed during transportation of a patient with a femur fracture?

Гомілковостопний, колінний, кульшовий Ankle, knee, hip

Колінний, обидва кульшові суглоби Knee, both hips

Кульшовий Kulshovy

Гомілковостопний, колінний Ankle, knee

Колінний, кульшовий Knee, hip

106 / 200
Хворий 27-ми років лежить на животі непритомний після автодорожньої пригоди. З чого слід розпочинати надання першої медичної допомоги? A 27-year-old patient is lying unconscious on his stomach after a road accident. What should be done to provide first aid?

Не має значення з чого починати It doesn't matter where to start

Виконати прийом Селліка Perform Sellick's technique

Накласти комір Шанца Apply Shantz collar

Перевернути та оглянути для виявлення ушкоджень Flip and inspect for damage

Ввести знеболювальні Enter painkillers

107 / 200
Чоловік 72-х років звернувся до лікаря поліклініки зі скаргами на відсутність виділення сечі протягом 8 годин. Страждає на аденому передміхурової залози. При пальцевому ректальному дослідженні встановлено: передміхурова залоза до 7 см в діаметрі, неболюча, тугоеластична, міжчастко-ва борозенка згладжена, слизова оболонка прямої кишки над нею рухома. Який метод діагностики буде найбільш інформативним для визначення розмірів передміхурової залози та об’єму залишкової сечі? A 72-year-old man turned to the polyclinic doctor with complaints of no urine output for 8 hours. He suffers from prostate adenoma. A digital rectal examination revealed: prostate gland up to 7 cm in diameter, painless, tight-elastic, the interlobular groove is smoothed, the mucous membrane of the rectum above it is mobile. What diagnostic method will be the most informative for determining the size of the prostate gland and the volume of residual urine?

Ультразвукова сонографія Ultrasound sonography

Низхідна цистографія Descent cystography

Екскреторна урографія Excretory urography

Урофлоуметрія Uroflowmetry

Уретроцистоскопія Urethrocystoscopy

108 / 200
Хворий 83-х років надійшов до приймально-діагностичного відділення з попереднім діагнозом защемлена пупкова грижа. Під час обстеження раптово зблід, втратив свідомість. Дихання відсутнє. Пульсація на магістральних артеріях припинилася 30 секунд тому. Зіниці розширені, на світло не реагують. З чого треба розпочати реанімаційні заходи? An 83-year-old patient came to the reception and diagnostic department with a preliminary diagnosis of a pinched umbilical hernia. During the examination, he suddenly turned pale, lost consciousness. He was not breathing. Pulsation on the main arteries stopped 30 seconds ago. The pupils are dilated, they do not react to light. What should resuscitation measures be started?

Медикаментозна терапія Drug therapy

Електродефібриляція Electrodefibrillation

Прекардіальний удар Precardiac attack

Штучне дихання Artificial respiration

Закритий масаж серця Closed heart massage

109 / 200
Вас покликали сусіди до родича, який під час приймання їжі перестав дихати. При огляді: чоловік притомний, але розмовляти не може, збуджений, робить спроби вдихнути, але повітря до легень не проходить, шкіра синюшна. Що треба зробити для відновлення дихання? Neighbors called you to a relative who stopped breathing while eating. On examination: the man is conscious, but cannot speak, agitated, tries to breathe, but the air it does not reach the lungs, the skin is bluish. What should be done to restore breathing?

Прийом Геймліха Heimlich reception

Прийом Сафара Safar Reception

Штучне дихання рот-до-рота Mouth-to-mouth artificial respiration

Трахеотомію Tracheotomy

Інтубацію трахеї Tracheal intubation

110 / 200
Жінка 27-ми років відзначає виділення з неприємним запахом зі статевих шляхів, біль в нижній частині живота, підвищення температури. Вищезазначені скарги з’явилися 2 дні тому. В анамнезі: тиждень тому жінці було виконано хірургічне переривання вагітності у терміні 8 тижнів. Огляд у дзеркалах: шийка матки чиста, з зовнішнього вічка виділення з неприємним запахом. Вагінальне дослідження: матка в антефлексіо, рухлива, болюча, дещо збільшена. Додатки без особливостей. Поставте діагноз: A 27-year-old woman reports discharge with an unpleasant odor from the genital tract, pain in the lower abdomen, and a rise in temperature. The above-mentioned complaints appeared 2 days ago. In anamnesis: a week ago, a woman underwent a surgical termination of pregnancy at the term of 8 weeks. Examination in mirrors: the cervix is ​​clean, there is a discharge with an unpleasant smell from the external eye. Vaginal examination: the uterus is in anteflexion, mobile, painful, slightly enlarged. Appendices without special features. Put diagnosis:

Сальпінгоофорит Salpingoophoritis

Апендицит Appendicitis

Післяабортний ендометрит Postabortion endometritis

Ентероколіт Enterocolitis

Гостре респіраторне захворювання Acute respiratory disease

111 / 200
У новонародженої дитини від матері-носія поверхневого антигену гепатиту В (HBsAg) стан задовільний. Активна, дихальних розладів немає. Печінка на 2 см нижче реберної дуги. Сеча світла, меконій відходить. Які профілактичні заходи треба призначити дитині? The condition of a newborn child from a mother who is a carrier of hepatitis B surface antigen (HBsAg) is satisfactory. She is active, there are no respiratory disorders. The liver is 2 cm below the costal arch. The urine is light , meconium leaves. What preventive measures should be prescribed to the child?

Очікувальна тактика Waiting tactics

Скринінг дитини на HBsAg Screening of a child for HBsAg

Скринінг матері на антиген гепатиту В Maternal hepatitis B antigen screening

Ізоляція дитини щоб уникнути поширення інфекції Isolation of the child to avoid the spread of infection

Вакцинація проти гепатиту В на I добі життя Vaccination against hepatitis B on the 1st day of life

112 / 200
У хворої 34-х років через 2 тижні після пологів з’явився біль у лівій нижній кінців- ці. Ліве стегно і гомілка різко збільшилися в об’ємі за рахунок набряку. Спостерігається синюшність шкірних покривів. Пульсація на стегновій і підколінній артеріях збережена. Який найбільш імовірний діагноз? A 34-year-old patient developed pain in the left lower limb 2 weeks after giving birth. The left thigh and lower leg increased dramatically in volume swelling score. Bluishness of the skin is observed. Pulsation on the femoral and popliteal arteries is preserved. What is the most likely diagnosis?

Облітеруючий ендартеріїт Endarteritis obliterans

Попереково-крижовий радикуліт Lumbosacral sciatica

Гострий тромбофлебіт поверхневих вен Acute thrombophlebitis of superficial veins

Гострий артеріальний тромбоз Acute arterial thrombosis

Ілеофеморальний тромбоз Ileofemoral thrombosis

113 / 200
Після падіння з опором на праве плече потерпілий скаржиться на біль, обмеження рухів, деформацію в ділянці плечового суглоба. Яких заходів на цьому етапі надання допомоги необхідно вжити? After falling with support on the right shoulder, the victim complains of pain, restriction of movement, deformation in the area of ​​the shoulder joint. What measures should be taken at this stage of assistance?

Транспортна іммобілізація, знеболення Transport immobilization, analgesia

Накладення гіпсової пов’язки Applying a plaster cast

Накладення шини Крамера від пальців до плечового суглоба Kramer Splint from fingers to shoulder joint

Накладення шини Дітеріхса Dieterichs Bus Overlay

Блокада місця перелому Blockade of fracture site

114 / 200
Народилась недоношена дитина, ге-стаційний вік 32 тижні, з вагою 1700 г, рівень глюкози крові становить 2,1 ммоль/л. У дитини відзначається порушення стану, судомна готовність. Виберіть першочергову допомогу для дитини: A premature baby was born, gestational age 32 weeks, with a weight of 1700 g, the blood glucose level is 2.1 mmol/l. The child has a condition disorder, convulsive readiness Choose the first aid for the child:

10% розчин глюкози, 2 мл/кг 10% glucose solution, 2 ml/kg

25% розчин MgSO4, 1 мл/кг 25% MgSO4 solution, 1 ml/kg

Фенобарбітал, 20 мг/кг Phenobarbital, 20 mg/kg

10% розчин натрію хлориду, 4 мл/кг 10% sodium chloride solution, 4 ml/kg

0,9% розчин натрію хлориду, 10 мл/кг 0.9% sodium chloride solution, 10 ml/kg

115 / 200
У вагітної в 34 тижні під час доплеро-графічного ультразвукового обстеження виявили стійкий реверсивний діастолічний кровоплин у судинах плода й виконали кесарів розтин. У новонародженого відсутні дихання і м’язовий тонус. Вентиляція мішком і маскою не забезпечує адекватні рухи грудної клітки, і після наступних 30 секунд вентиляції частота серцевих скорочень не збільшується. Який наступний етап реанімації? A 34-week pregnant woman was found to have persistent reversible diastolic blood flow in the fetal vessels during a Doppler ultrasound examination, and a cesarean section was performed. The newborn has no breathing and muscle tone. Bag and mask ventilation does not provide adequate chest movements, and after the next 30 seconds of ventilation, the heart rate does not increase. What is the next stage of resuscitation?

Припинити надавати допомогу Stop helping

Введення адреналіну Injection of adrenaline

Введення атропіну Atropine administration

Інтубація трахеї немовляти Tracheal intubation of an infant

Введення натрію бікарбонату Introduction of sodium bicarbonate

116 / 200
Хвора 29-ти років звернулася до лікаря зі скаргами на кров’янисті виділення з піхви та біль у правій здухвинній ділянці. Остання менструація була 11 тижнів тому. Вміст ХГ у сироватці крові нижче за нормативні показники для передбачуваного терміну вагітності. За даними ультразвукового дослідження (УЗД) плідне яйце в порожнині матки не визначається. В Ду-гласовому просторі виявлено вільну рідину з гіперехогенними включеннями. При пі- хвовому дослідженні: нависання склепінь, ”крик Дугласа”’ При пункції заднього склепіння отримана кров, що не згортається. Поставте діагноз: A 29-year-old patient turned to the doctor with complaints of vaginal bleeding and pain in the right pubic area. The last menstruation was 11 weeks ago. ChG content in the blood serum is lower than the normative indicators for the estimated period of pregnancy. According to the ultrasound examination (ultrasound), a fertile egg is not detected in the uterine cavity. Free fluid with hyperechoic inclusions was detected in the Duglot space. During vaginal examination: overhanging vaults, 'crying' Douglas'' During the puncture of the posterior vault, non-coagulable blood was obtained. Make a diagnosis:

Кровотеча з жовтого тіла яєчника Bleeding from the corpus luteum of the ovary

Міхурцевий занесок Bubble Drift

Перекрут кісти яєчника Ovarian cyst torsion

Порушена позаматкова вагітність Disrupted ectopic pregnancy

Аборт, що розпочався Abortion started

117 / 200
Дитина впала на приведену руку. Скарги на сильний біль в середній третині плеча, неможливість рухів. При огляді виявляються деформація та крепітація. Поставте діагноз: The child fell on the bent arm. Complaints of severe pain in the middle third of the shoulder, impossibility of movement. During the examination, deformation and crepitation are revealed. Make a diagnosis:

Перелом кісток передпліччя Forearm fracture

Перелом плеча Shoulder fracture

Вивих кісток передпліччя Forearm dislocation

Вивих пальців кисті Sprained fingers

Вивих плеча Shoulder dislocation

118 / 200
Жінці 34-х років, яка потрапила до лікарні з тяжкою кровотечею, призначено переливання свіжозамороженої плазми. Можна використати плазму групи АВ (IV), якщо хвора має: A 34-year-old woman admitted to the hospital with severe bleeding is scheduled for a fresh-frozen plasma transfusion. Group AB (IV) plasma can be used if the patient has:

Групу крові АВ (IV) Blood group AB (IV)

Групу крові 0 (I) Blood group 0 (I)

Групу крові А (II) Blood group A (II)

Групу крові В (III) Blood group B (III)

Будь-яку групу крові Any blood group

119 / 200
У дитини 3-х років підвищення температури до 40oC, виражений інтоксикаційний синдром. Для зниження температури тіла використовували одночасно парацетамол в свічках і суспензії. На 3-тю добу використання парацетамолу розпочалося блювання, дитина стала збудженою, з’явилися червоні плями на обличчі та шиї. Якою повинна бути тактика лікаря? A 3-year-old child has an increase in temperature up to 40oC, pronounced intoxication syndrome. Paracetamol in suppositories and suspension was used simultaneously to reduce body temperature. On the 3rd day of use after paracetamol, vomiting began, the child became agitated, red spots appeared on the face and neck. What should be the doctor's tactics?

Призначення десенсибілізуючих засобів Prescription of desensitizing agents

Негайна госпіталізація у реанімаційне відділення Immediate hospitalization in the intensive care unit

Призначення протиблювотних засобів Prescription of antiemetics

Оральна регідратація Oral rehydration

Призначення заспокійливих засобів Prescribing sedatives

120 / 200
У реанімаційному відділенні у хворого з гострим інфарктом міокарда раптово розвинулася клінічна смерть: свідомість відсутня, зіниці вузькі, дихальні рухи відсутні, пульс на магістральних судинах відсутній. Об’єктивно: стан тяжкий. Шкіра холодна, блідо-сірого кольору, вкрита холодним потом. При аускультації легень дихання не прослуховується. Серцеві тони відсутні. Олігурія. На ЕКГ: фібриляція шлуночків. Яких першочергових лікувальних заходів необхідно вжити? In the intensive care unit, a patient with an acute myocardial infarction suddenly developed clinical death: there is no consciousness, the pupils are narrow, there are no respiratory movements, there is no pulse on the main vessels. Objectively : the condition is severe. The skin is cold, pale gray in color, covered with cold sweat. Breathing is not heard when auscultating the lungs. There are no heart sounds. Oliguria. On the ECG: ventricular fibrillation. What primary medical measures should be taken?

Зовнішній масаж серця External heart massage

Внутрішньосерцеве введення адреналіну Intracardiac administration of epinephrine

Внутрішньовенне введення атропіну Intravenous administration of atropine

Електрична дефібриляція Electrical defibrillation

Штучне дихання Artificial respiration

121 / 200
У породіллі з цукровим діабетом типу 1 та варикозною хворобою на 4 добу після пологів з’явився гострий біль у правій нижній кінцівці. Права пупартова складка згладжена, стегно синюшне, набрякле, пальпація стегнового трикутника болюча. Температура 36,6oC. Гінекологічний статус - без патологічних відхилень. Поставте діагноз : A woman in labor with type 1 diabetes and varicose veins developed acute pain in the right lower limb on the 4th day after delivery. The right Poupart's fold is smoothed, the thigh is bluish, swollen, palpation of the femoral triangle is painful. Temperature 36.6oC. Gynecological status - without pathological abnormalities. Make a diagnosis :

Тромбоз порожнистої вени Thrombosis of the vena cava

Тромбофлебіт варикозних вен стегна Thrombophlebitis of varicose veins of the thigh

Тромбоз тазових вен та вен нижньої кінцівки Thrombosis of pelvic veins and lower extremity veins

Септичний тазовий тромбофлебіт Septic pelvic thrombophlebitis

Пахвинний лімфаденіт Inguinal lymphadenitis

122 / 200
Дівчинка 8-ми років вже другий тиждень хворіє на кашлюк. Вранці дитина самостійно випила увесь флакон сиропу від кашлю, в якому містився кодеїн. Спочатку дівчинка була неспокійною, згодом стала сонливою, мати двічі спостерігала судоми. Який антидот необхідно ввести при цьому отруєнні? An 8-year-old girl has been sick with whooping cough for the second week. In the morning, the child drank the entire bottle of cough syrup containing codeine on her own. At first, the girl was restless, later became drowsy, the mother observed convulsions twice. What antidote should be administered for this poisoning?

Амітриптилін Amitriptyline

Тарен Taren

Цистамін Cystamine

Налоксону гідрохлорид Naloxone hydrochloride

Атропін Atropine

123 / 200
До лікарні доставлено чоловіка 50-ти років з діагнозом: переохолодження. Зовнішні пошкодження відсутні. Рівень свідомості - помірна кома. Шкірні покриви бліді, ціанотичні, холодні. Ректальна температура - 33oC. Дихання спонтанне, частота дихальних рухів - 12/хв. Пульс - 64/хв., ниткоподібний, артеріальний тиск - 90/50 мм рт.ст. Яких невідкладних заходів слід вжити в першу чергу? A 50-year-old man was brought to the hospital with a diagnosis of hypothermia. There are no external injuries. The level of consciousness is a moderate coma. The skin is pale, cyanotic, cold. Rectal temperature - 33oC. Spontaneous breathing, frequency of respiratory movements - 12/min. Pulse - 64/min., filiform, blood pressure - 90/50 mm Hg. What emergency measures should be taken first of all?

Компенсація дефіциту об’єму циркулюючої крові Compensation of circulating blood volume deficit

Проведення допоміжної штучної вентиляції легень Carrying out auxiliary ventilation

Введення вазопресорів Introduction of vasopressors

Раціональне зігрівання хворого Rational warming of the patient

Нормалізація реологічних властивостей крові Normalization of rheological properties of blood

124 / 200
У дитини 1,5 років з діагнозом сепсис спостерігаються: потьмарення свідомісті, контактний сопор, фоторефлекси збережені, акроціаноз, пульс слабкого наповнення, артеріальний тиск - 60/15 мм рт.ст. Якій стадії термінального стану відповідає дана клінічна картина? A 1.5-year-old child with a diagnosis of sepsis has the following symptoms: loss of consciousness, contact sopor, photoreflexes are preserved, acrocyanosis, weak pulse, blood pressure - 60/15 mm Hg. Which stage of the terminal state corresponds to this clinical picture?

Клінічна смерть Clinical death

Передагонія Peredagonia

Соціальна смерть Social Death

Біологічна смерть Biological death

Агонія Agony

125 / 200
Потерпілого було витягнуто з автомобіля після дорожньо-транспортної пригоди (ДТП). Скаржиться на біль у шийному відділі хребта, який посилюється під час рухів головою. Вкажіть, який метод транспортної іммобілізації потрібен при даному пошкодженні: The victim was extricated from the car after a traffic accident (traffic accident). He complains of pain in the cervical spine, which worsens during head movements. Specify which method transport immobilization is required for this damage:

Положення хворого на жорстких ношах з валиком під шиєю Position of the patient on a rigid stretcher with a roller under the neck

Положення хворого на животі на жорстких ношах Position of a patient on his stomach on a hard stretcher

Іммобілізація шиною Крамера від потилиці до поперекового відділу хребта Immobilization with a Kramer splint from the back of the head to the lumbar spine

Положення хворого на спині з валиком під головою Position of the patient on his back with a pillow under his head

Іммобілізація жорстким головоутриму-вачем Immobilization with a rigid head restraint

126 / 200
Жінка 65-ти років після побутової травми скаржиться на біль у кульшовому суглобі та неможливість рухів нижньої кінцівки. Об’єктивно: кінцівка вкорочена і ро-тована назовні, симптом ’’прилиплої п’яти” Виберіть оптимальний метод надання першої медичної допомоги: A 65-year-old woman after a domestic injury complains of pain in the hip joint and inability to move the lower limb. Objectively: the limb is shortened and externally rotated, symptom 'sticky heels' Choose the optimal method of providing first aid:

Транспортна іммобілізація шиною Діте-ріхса, знеболення анальгетиками Transport immobilization with Dithe-richs splint, analgesia

Виконати репозицію відламків та транспортну іммобілізацію Perform fragment repositioning and transport immobilization

Накласти шину Беллера Apply Bellaire bandage

Транспортувати в лікарню на жорстких ношах Transport to the hospital on rigid stretchers

Знеболення місця перелому, іммобілізація шиною Крамера Anesthesia of the fracture site, immobilization with a Kramer splint

127 / 200
Хворого зі скаргами на виділення сечі з домішками крові протягом останньої доби госпіталізовано в урологічне відділення. При трьохсклянковій пробі у всіх порціях виявлені еритроцити на все поле зору. Який метод дослідження повинен провести ургентний уролог для первинної верифікації джерела кровотечі? A patient with complaints of urine with blood impurities during the last day was hospitalized in the urology department. In a three-glass sample, erythrocytes were found in all portions of the field of view. What is the research method should an urgent urologist conduct an initial verification of the source of bleeding?

Комп’ютерна томографія Computed tomography

Екскреторна урографія Excretory urography

Катетеризація сечового міхура Catheterization of urinary bladder

Цистоскопія Cystoscopy

Цистографія Cystography

128 / 200
Пацієнтка 14-ти років надійшла у приймальне відділення у стані геморагічного шоку. При обстеженні діагностовано позаматкову вагітність з розривом маткової труби та внутрішньою кровотечею. Об’єктивно: загальмована, шкірні покриви сухі, бліді та холодні, артеріальний тиск - 70/20 мм рт.ст., пульс - 132/хв. Сеча (з катетеру) відсутня. Контакт з батьками дівчини неможливий. Пацієнтка категорично від- мовляється від операції. Кому з юридичної точки зору належить право прийняття рішення щодо проведення операції в цьому випадку? A 14-year-old female patient was admitted to the reception department in a state of hemorrhagic shock. During the examination, an ectopic pregnancy with a ruptured fallopian tube and internal bleeding was diagnosed. Objectively: retarded, the skin is dry, pale and cold, blood pressure - 70/20 mm Hg, pulse - 132/min. There is no urine (from the catheter). Contact with the girl's parents is impossible. The patient categorically refuses the operation. To whom from the legal point of view has the right to make a decision regarding the operation in this case?

Виключно батькам Only for parents

Виключно пацієнтці Only patients

Консиліуму лікарів To the Council of Doctors

Судовим органам To judicial authorities

Пацієнтці за згодою її батьків Patient with consent of her parents

129 / 200
У новонародженого за шкалою Апгар визначається 3 бали: центральний ціаноз, дихання типу ”гаспінг” м’язова гіпотонія, арефлексія, частота серцевих скорочень -58/хв. Пологи термінові, маса тіла - 3850 г, спостерігалося дворазове туге обвиття пуповиною довкола шиї. Першочергово треба: A newborn has 3 points on the Apgar scale: central cyanosis, gasping breathing, muscle hypotonia, areflexia, heart rate -58/min. Childbirth urgent, body weight - 3850 g, two times tight wrapping of the umbilical cord around the neck was observed. First of all, it is necessary:

Ввести адреналін Inject adrenaline

Почати штучну вентиляцію легень (ШВЛ) мішком Амбу і маскою та непрямий масаж серця Start artificial lung ventilation (VAL) with an Ambu bag and mask and indirect cardiac massage

Почати непрямий масаж серця Start indirect heart massage

Почати штучну вентиляцію легень (ШВЛ) за методом спонтанного дихання з постійним позитивним тиском (СДППТ) Start artificial lung ventilation (VAL) using the method of spontaneous breathing with constant positive pressure (CPPS)

Почати оксигенотерапію Start oxygen therapy

130 / 200
У вагітної на 40-му тижні гестації почалися пологи. Відійшли навколоплідні води, сильно забруднені меконієм. Народилася доношена дівчинка, шкірні покриви рожеві, сильно забруднені меконієм, закричала одразу, м’язовий тонус фізіологічний. Якою повинна бути тактика лікаря в пологовій залі? A pregnant woman in the 40th week of gestation went into labor. The amniotic fluid, heavily contaminated with meconium, left. A full-term girl was born, her skin was pink, heavily contaminated with meconium, she screamed immediately , muscle tone is physiological. What should be the doctor's tactics in the delivery room?

Інтубація трахеї, штучна вентиляція легень (ШВЛ) Tracheal intubation, artificial lung ventilation (VLT)

Санація рото- та носоглотки, оксигенотерапія Sanitization of the oro- and nasopharynx, oxygen therapy

Інтубація трахеї, санація верхніх дихальних шляхів Intubation of the trachea, sanitation of the upper respiratory tract

Викласти на живіт матері, обсушити Put on mother's stomach, dry

Вимити дитину, обсушити, викласти на живіт матері Wash the child, dry it, put it on the mother's stomach

131 / 200
Жінка 34-х років страждає на епілептичні напади з 12-річного віку. Мають місце генералізовані тоніко-клонічні напади, пароксизми втрати свідомості на секунду із ’блиманням”’ прогресує зниження пам’яті, інертність мислення. Годину тому почалися генералізовані напади з послідовною зміною фаз тонічних та клонічних судом. Перенесла п’ять нападів, свідомість не відновлювалася, на запитання не відповідає. Яке першочергове інструментальне обстеження слід призначити? A 34-year-old woman has suffered from epileptic seizures since the age of 12. There are generalized tonic-clonic seizures, paroxysms of loss of consciousness for a second with 'blinking'' progressive memory loss, inertia of thinking. An hour ago, generalized seizures began with a sequential change in tonic and clonic convulsion phases. She suffered five seizures, consciousness did not recover, she does not answer questions. What primary instrumental examination should be prescribed?

Електроенцефалографію Electroencephalography

Аксіальну комп’ютерну томографію Axial computed tomography

Реоенцефалографію Rheoencephalography

Рентгенографію кісток черепа X-ray of skull bones

Магнітно-резонансну томографію Magnetic resonance imaging

132 / 200
Хвора 38-ми років скаржиться на виражену сонливість, набряки обличчя, мерзлякуватість, порушення пам’яті, головний 6іль, порушення менструального циклу, виражену загальну слабкість. Об’єктивно: зріст - 162 см, маса тіла - 87 кг. Частота серцевих скорочень - 62/хв., артеріальний тиск - 115/70 мм рт.ст., при пальпації молочні залози м’якої консистенції, виділення незначної кількості молока. Поставте діагноз: A 38-year-old patient complains of pronounced drowsiness, facial swelling, chills, memory impairment, headache, menstrual cycle disorder, pronounced general weakness. About' objectively: height - 162 cm, body weight - 87 kg. Heart rate - 62/min., blood pressure - 115/70 mm Hg, on palpation the mammary glands are of a soft consistency, secretion of a small amount of milk. Make a diagnosis :

Синдром ’’порожнього” турецького сідла Empty Turkish saddle syndrome

Первинний гіпотиреоз, вторинна гіпер-пролактинемія Primary hypothyroidism, secondary hyperprolactinemia

Гіперпролактинемія Hyperprolactinemia

Гіпоталамічний синдром Hypothalamic syndrome

Аденома гіпофіза Pituitary adenoma

133 / 200
У породіллі в ранньому післяпологовому періоді виник геморагічний шок у зв’язку з гіпотонічною кровотечею, що триває, незважаючи на лікування, крововтрата становить 1400 мл. Якою буде лікарська тактика? A woman in labor in the early postpartum period developed hemorrhagic shock due to hypotonic bleeding, which continues despite treatment, blood loss is 1400 ml. What will be the medical tactics ?

Лікування геморагічного шоку Treatment of hemorrhagic shock

Лікування геморагічного шоку паралельно з оперативною зупинкою кровотечі Treatment of hemorrhagic shock in parallel with operative stopping of bleeding

Лікування порушеної функції нирок Treatment of impaired kidney function

Оперативне лікування Operative treatment

Наркоз і проведення інтенсивної терапії Anesthesia and intensive therapy

134 / 200
Дитині 10 місяців. Скарги на температуру 38°С, повторне блювання, пронос, відсутність апетиту. Дитина млява, виражена спрага. Шкіра бліда, еластичність знижена. Слизова оболонка рота волога. Піднебінні дужки гіперемовані. Носове дихання утруднене, незначні слизові виділення. Живіт здутий, помірна болючість, бурчання. Випорожнення 10 разів за добу, рясні, водянисті, жовто-зеленкуваті, без патологічних домішок. Незначна олігурія. Поставте діагноз: The child is 10 months old. Complaints of a temperature of 38°C, repeated vomiting, diarrhea, lack of appetite. The child is lethargic, thirsty. The skin is pale, elasticity is reduced. The mucous membrane The mouth is wet. The palatal arches are hyperemic. Nasal breathing is difficult, slight mucous secretions. The abdomen is swollen, moderate pain, grumbling. Defecation 10 times a day, copious, watery, yellow-greenish, without pathological impurities. Slight oliguria. Make a diagnosis:

Ротавірусна інфекція, типова середньо-тяжка форма Rotavirus infection, typical moderate-severe form

Сальмонельоз, гастроентероколітична середньотяжка форма Salmonellosis, gastroenterocolitic moderate form

Шигельоз, типова середньотяжка форма Shigelosis, typical moderate form

Ешерихіоз ентеропатогенний, типова середньотяжка форма Escherichia enteropathogenic, typical moderate form

Холера Cholera

135 / 200
У хворої 57-ми років на тлі гострого порушення мозкового кровообігу розвинулася гостра затримка сечі. Назвіть першочерговий лікувальний захід: A 57-year-old patient developed acute urinary retention against the background of an acute cerebral blood circulation disorder. Name the primary treatment measure:

Постійна катетеризація сечового міхура Permanent bladder catheterization

Призначення а-адреноблокаторів Prescription of α-adrenoblockers

Пункція сечового міхура Bladder puncture

Цистостомія Cystostomy

Антибактеріальна терапія Antibacterial therapy

136 / 200
У хворого з миготливою аритмією з двома додатковими факторами ризику інсульту ( похилий вік, артеріальна гіпертензія) для профілактики тромботичних ускладнень рекомендується призначати: In a patient with atrial fibrillation with two additional stroke risk factors (advanced age, arterial hypertension), it is recommended to prescribe:

Достатньо антигіпертензивної терапії Enough antihypertensive therapy

Пентоксифілін Pentoxifylline

Клопідогрель Clopidogrel

Аспірин Aspirin

Варфарин Warfarin

137 / 200
Пацієнтка 73-х років зі стабільною стенокардією напруги приймає ацетилсаліцилову кислоту (АСК) - 75 мг/добу. При загостренні артриту колінних суглобів їй показане призначення нестероїдних протизапальних засобів. Тактика лікаря: A 73-year-old patient with stable tension angina takes acetylsalicylic acid (ASA) - 75 mg/day. In case of exacerbation of arthritis of the knee joints, she is prescribed nonsteroidal anti-inflammatory drugs. Tactics of the doctor:

Замінити АСК на клопідогрель і призначити диклофенак Replace ASA with clopidogrel and prescribe diclofenac

Не призначати нестероїдні протизапальні, оскільки це може збільшити ризик інфаркту Do not prescribe nonsteroidal anti-inflammatory drugs, as this may increase the risk of heart attack

Продовжити прийом АСК та призначити целекоксиб Continue taking ASA and prescribe celecoxib

Залишити АСК, призначити диклофенак та омепразол Leave ASA, prescribe diclofenac and omeprazole

Відмінити АСК та призначити диклофенак Cancel ASA and prescribe diclofenac

138 / 200
Жінка 33-х років, незаміжня, проживає одна, працює бухгалтером. Звернулася до лікаря зі скаргами на дещо пригнічений настрій, ’почуття незахищеності’.’ Зміни в психічному стані пов’язує зі спробою зґвалтування, що відбулася тиждень тому. Орієнтована всебічно правильно, мовному контакту доступна, відверто розповідає лікарю про психотравмуючу ситуацію, прагне підтримки спеціаліста. Наявність суї-цидальних думок категорично заперечує, будує реальні плани на майбутнє. Якою буде тактика? A 33-year-old woman, unmarried, lives alone, works as an accountant. She went to the doctor with complaints of a somewhat depressed mood, a 'feeling of insecurity'.' He associates the changes in his mental state with the attempted rape that took place a week ago. Oriented in a comprehensively correct way, language contact is available, frankly tells the doctor about a psycho-traumatic situation, seeks the support of a specialist. He categorically denies the presence of suicidal thoughts, makes real plans for the future. What will there be tactics?

Призначити антипсихотичну терапію Prescribe antipsychotic therapy

Призначити терапію анксіолітиками Prescribe therapy with anxiolytics

Госпіталізувати у психіатричний стаціонар Hospitalize in a psychiatric hospital

Призначити антидепресивну терапію Prescribe antidepressant therapy

Призначити психотерапію Prescribe psychotherapy

139 / 200
У вагітної під час стрімких пологів з’явилися відчуття задухи, ціаноз, падіння артеріального тиску. Через деякий час кров, що надходила з піхви, перестала згортатися. Який найбільш імовірний діагноз? During a rapid delivery, a pregnant woman felt suffocation, cyanosis, a drop in blood pressure. After some time, the blood coming from the vagina stopped clotting. What is the most probable diagnosis?

Серцева недостатність Heart failure

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Бронхіальна астма Bronchial asthma

Емболія навколоплідними водами Amniotic fluid embolism

Гіпотонічна маткова кровотеча Hypotonic uterine bleeding

140 / 200
Хлопець 16-ти років, що стояв на зупинці поряд із лікарнею раптом зблід, втратив свідомість. Зіниці розширились. Пульс на магістральних артеріях відсутній. Доставлений до приймального відділення. Черговим терапевтом розпочато реаніма- ційні заходи. При підключенні кардіомонітору - пряма лінія. Які заходи треба вжити в першу чергу? A 16-year-old boy standing at a bus stop near the hospital suddenly turned pale, lost consciousness. The pupils were dilated. There was no pulse on the main arteries. He was taken to the reception department. The on-duty therapist has started resuscitation measures. When the cardiomonitor is connected, there is a direct line. What measures should be taken first?

Провести реанімаційний комплекс за системою САВ Conduct resuscitation complex according to the SAB system

Провести дефібриляцію Perform defibrillation

Внутрішньосерцево ввести адреналін Intracardially inject epinephrine

- -

Внутрішньовенно ввести хлорид кальцію Enter calcium chloride intravenously

141 / 200
Вагітна 25-ти років, вагітність 32 тижні. Надійшла в коматозному стані із запахом ацетону. В анамнезі цукровий діабет впродовж 8-ми років. Серцебиття плоду -160/хв., пологової діяльності немає. Артеріальний тиск - 120/70 мм рт.ст., пульс -72/хв. Який найбільш імовірний діагноз? 25-year-old pregnant woman, 32 weeks pregnant. Arrived in a comatose state with the smell of acetone. History of diabetes for 8 years. Fetal heart rate -160/ min., there is no labor activity. Blood pressure - 120/70 mm Hg, pulse -72/min. What is the most likely diagnosis?

Сепсис Sepsis

Гіпоглікемічна кома Hypoglycemic coma

Прееклампсія Preeclampsia

Гіперглікемічна кома Hyperglycemic coma

Екламптична кома Eclamptic Coma

142 / 200
Вагітна 35-ти років, термін вагітності 40 тижнів, надійшла в коматозному стані після нападу судом, в першому періоді пологів. Набряки кінцівок та обличчя. Білок сечі - 3 грами. Артеріальний тиск - 170/100 мм рт.ст., пульс - 90/хв. Серцебиття плода -155/хв. Яким буде найімовірніший діагноз? 35-year-old pregnant woman, 40 weeks pregnant, arrived in a comatose state after a seizure, in the first period of labor. Swelling of the limbs and face. Urine protein - 3 grams. Blood pressure - 170/100 mm Hg, pulse - 90/min. Fetal heartbeat - 155/min. What will be the most likely diagnosis?

Прееклампсія тяжкого ступеня Severe preeclampsia

Екламптична кома Eclamptic Coma

Гіпоглікемічна кома Hypoglycemic coma

Дистрес плода Fetal distress

Сепсис Sepsis

143 / 200
Хворий 83-х років, що перебуває в палаті інтенсивної терапії з приводу загострення ішемічної хвороби серця, раптом втратив свідомість. Вкажіть максимальну тривалість визначення наявності пульсу: An 83-year-old patient, who is in the intensive care unit due to an exacerbation of coronary heart disease, suddenly lost consciousness. Specify the maximum duration of determining the presence of a pulse:

1 хвилина 1 minute

10 секунд 10 seconds

5 секунд 5 seconds

15 секунд 15 seconds

20 секунд 20 seconds

144 / 200
Хвора 10-ти років доставлена в лікарню в непритомному стані. Часте, поверхневе дихання. Виражена неврологічна симптоматика: гіпертонус м’язів, ністагм, позитивні менінгеальні ознаки. Шкірна складка розгладжується більше 2 секунд. Глюкоза крові - 45 ммоль/л, рівень кетонових тіл в крові в нормі; кетонурії немає; осмолярність крові - 390 мосм/л. Який найбільш імовірний стан? A 10-year-old patient was brought to the hospital in an unconscious state. Frequent, shallow breathing. Pronounced neurological symptoms: muscle hypertonia, nystagmus, positive meningeal signs. Skin the fold is smoothed out for more than 2 seconds. Blood glucose is 45 mmol/l, the level of ketone bodies in the blood is normal; there is no ketonuria; blood osmolarity is 390 mosm/l. What is the most likely condition?

Гіперосмолярна кома Hyperosmolar coma

Кетоацидотична кома Ketoacidotic coma

Гіпотиреоїдна кома Hypothyroid coma

Лактатацидотична кома Lactatacidotic coma

Гіпоглікемічна кома Hypoglycemic coma

145 / 200
Під час бою солдат отримав кульове поранення лівої половини грудної клітини. Турбує біль, задишка. Пульс - 120/хв., артеріальний тиск - 90/70 мм рт.ст., частота дихання 22/хв. Періодично спльовує кров. По середньо-ключичній лінії зліва, на рівні II ребра рана 1х1 см, з якої при диханні виділяється піниста кров. Встановіть діагноз: During the battle, the soldier received a bullet wound in the left half of the chest. He is troubled by pain, shortness of breath. Pulse - 120/min., blood pressure - 90/70 mm Hg. st., respiratory rate 22/min. Periodically spits up blood. Along the mid-clavicular line on the left, at the level of the II rib, there is a 1x1 cm wound, from which foamy blood is released when breathing. Establish a diagnosis:

Закрита травма органів грудної клітки Closed injury of chest organs

Клапанний пневмоторакс Valvular pneumothorax

Перелом II ребра зліва Fracture of II rib on the left

Тампонада серця Cardiac tamponade

Проникаюче поранення грудної клітки Penetrating chest wound

146 / 200
Після опромінення у госпіталь доставлений юнак 26-ти років. Показник індивідуального дозиметра 5 Гр. Скарги на різку загальну слабкість, головний біль, нудоту, повторне блювання. Об’єктивно: на шкірі обличчя еритема, пульс - 100/хв., артеріальний тиск 90 /60 мм рт.ст., блювання продовжується. В якому клінічному періоді гострої променевої хвороби перебуває хворий? After radiation, a 26-year-old man was taken to the hospital. The indicator of the individual dosimeter was 5 Gy. Complaints of sudden general weakness, headache, nausea, repeated vomiting. About' objectively: erythema on the skin of the face, pulse - 100/min., blood pressure 90/60 mm Hg, vomiting continues. In what clinical period of acute radiation sickness is the patient?

Період запалення Inflammation period

Період розпалу Heating period

Період первинної реакції Primary response period

Період вторинної реакції Secondary response period

Період виражених клінічних проявів Period of pronounced clinical manifestations

147 / 200
Чоловік 37-ми років, у якого діагностовано латентний період гострої променевої хвороби, надійшов до терапевтичного відділення на другий тиждень після опромінення. Скарги відсутні. Стан відносно задовільний. Об’єктивно: ослаблення тонів серця. Які зміни у клінічному аналізі крові будуть у цьому періоді? A 37-year-old man diagnosed with a latent period of acute radiation sickness came to the therapeutic department in the second week after exposure. There are no complaints. The condition is relatively satisfactory. About 'objective: weakening of heart tones. What changes will there be in the clinical blood analysis during this period?

Панцитопенія Pancytopenia

Лейкопенія, зниження кількості ретику-лоцитів та тромбоцитів Leukopenia, decrease in the number of reticulocytes and platelets

Змін не буде There will be no changes

Нейтрофільний лейкоцитоз зі зсувом вліво, лімфоцитопенія Left-shifted neutrophilic leukocytosis, lymphocytopenia

Тромбоцитопенія Thrombocytopenia

148 / 200
В медичній роті проходить лікування прапорщик 22-х років, якого було поранено уламком снаряду в живіт. Стан залишався задовільним. В ділянці непроникної рани пов’язка трохи просякла кров’ю. Пульс - 72/хв. Симптомів подразнення очеревини немає. Перистальтика кишечника прослу-ховується. В останні дні стан погіршився, з’явився кашель, підвищилася температура тіла - 37,9oC. При аускультації в нижньому відділі правої легені вислуховуються вологі хрипи. Яке ускладнення виникло у пораненого? In the medical company, a 22-year-old ensign is being treated, who was wounded in the stomach by a fragment of a projectile. His condition remained satisfactory. In the area of ​​the impenetrable wound, the bandage was slightly soaked with blood Heart rate - 72/min. There are no symptoms of peritoneal irritation. Intestinal peristalsis is audible. In recent days, the condition has worsened, a cough has appeared, the body temperature has risen - 37.9oC. During auscultation, moist rales are heard in the lower part of the right lung. What complication did the injured have?

Грип Flu

Нагноєння рани Wound suppuration

Пневмонія Pneumonia

Тромбоемболія легеневої артерії Thromboembolism of the pulmonary artery

Загострення хронічного бронхіту Exacerbation of chronic bronchitis

149 / 200
На полі бою оглядається військовослужбовець 18-ти років, що скаржиться на різкий 6іль в правій половині грудної клітки, задишку. Відомо, що потерпілий зазнав колото-різаного поранення грудної клітки. При огляді в 4 міжребер’ї по передній аксилярній лінії справа визначається рана 3х4 см, через яку з плевральної порожнини надходить повітря. Що повинен зробити санітарний інструктор на полі бою? On the battlefield, an 18-year-old serviceman is examined, complaining of a sharp pain in the right half of the chest, shortness of breath. It is known that the victim suffered a stab wound to the chest cages. When examining in the 4th intercostal space along the front axillary line, a 3x4 cm wound is determined on the right, through which air enters from the pleural cavity. What should a sanitary instructor do on the battlefield?

Ввести антибактеріальні препарати Enter antibacterial drugs

Виконати дренування плевральної порожнини Perform pleural cavity drainage

Виконати пункцію плевральної порожнини Perform pleural puncture

Обробити рану антисептиком Treat the wound with an antiseptic

Накласти герметичну оклюзійну пов’язку на рану Put an airtight occlusive dressing on the wound

150 / 200
Хворий 58-ми років раптово відчув задишку, різкий біль в грудній клітці, кровохаркання, запаморочення. В анамнезі тромбофлебіт. Об’єктивно: дифузний ціаноз, артеріальний тиск - 80/60 мм рт.ст., акцент II на легеневій артерії, сухі розсіяні хрипи в нижніх відділах легень. На ЕКГ: високий Р у II та III, глибокий S в I, патологічний Q в III, негативний T в II та III, елевація сегмента ST. На Ro спостерігається клиновидне затемнення в середніх відділах справа. Ваш діагноз: A 58-year-old patient suddenly experienced shortness of breath, sharp chest pain, hemoptysis, dizziness. He has a history of thrombophlebitis. Objectively: diffuse cyanosis, blood pressure - 80/60 mm Hg, accent II on the pulmonary artery, dry scattered rales in the lower parts of the lungs. On the ECG: high P in II and III, deep S in I, pathological Q in III, negative T in II and III, elevation of the ST segment. On the Ro, there is a wedge-shaped obscuration in the middle segments on the right. Your diagnosis:

Q-інфаркт міокарда по задній стінці лівого шлуночка Q-myocardial infarction along the back wall of the left ventricle

Тромбоемболія легеневої артерії Thromboembolism of the pulmonary artery

Кардіогенний шок Cardiogenic shock

Інфаркт легені Pulmonary infarction

Спонтанний пневмоторакс Spontaneous pneumothorax

151 / 200
До приймального покою надійшов хворий зі скаргами на нудоту, одноразове блювання темною рідиною, загальну слабкість. В анамнезі: інфаркт міокарда, виразкова хвороба. Об’єктивно: пульс - 100/хв., артеріальний тиск - 80 мм рт.ст., шкіра бліда, волога. В крові: гемоглобін - 80 г/л, гематокрит - 30%. Реакція Грегерсена - позитивна. Який препарат ПРОТИПОКАЗАНИЙ хворому? A patient came to the waiting room with complaints of nausea, one-time vomiting of dark liquid, general weakness. History: myocardial infarction, peptic ulcer disease. Objectively: pulse - 100/min., blood pressure - 80 mm Hg, skin pale, moist. In the blood: hemoglobin - 80 g/l, hematocrit - 30%. Gregersen's reaction - positive. Which drug is CONTRAINDICATED for the patient?

Етамзилат натрію Etamsylate Sodium

Гепарин Heparin

Амінокапронова кислота Aminocaproic acid

Хлорид кальцію Calcium chloride

Омепразол Omeprazole

152 / 200
Бригадою екстреної медичної допомоги (ЕМД) надається допомога дитині віком 1 місяць. При огляді: пульс на сонних артеріях відсутній, екскурсій грудної клітки немає, зіниці розширені, на світло не реагують. Прийнято рішення про проведення серцево-легеневої реанімації (СЛР). Який об’єм повітря необхідний для штучної вентиляції легень (ШВЛ) в даному випадку? A 1-month-old child is being helped by the emergency medical team. On examination: there is no pulse on the carotid arteries, there are no chest excursions, the pupils are dilated, light they do not respond. A decision was made to perform cardiopulmonary resuscitation (CPR). What volume of air is required for artificial lung ventilation (VLA) in this case?

6-10 мл/кг 6-10 ml/kg

50-60 мл/кг 50-60 ml/kg

30-40 мл/кг 30-40 ml/kg

40-50 мл/кг 40-50 ml/kg

20-30 мл/кг 20-30 ml/kg

153 / 200
У хворого 54-х років з приводу відсутності пульсу на сонних артеріях і дихання вже протягом 10 хвилин бригадою екстреної медичної допомоги (ЕМД) проводяться реанімаційні заходи: зовнішній масаж серця, штучне дихання мішком Амбу, введення адреналіну, дефібриляція. Стан залишається без змін. З якою частотою і на яку глибину має здійснюватися компресія грудної клітки? In a 54-year-old patient, due to the absence of a pulse on the carotid arteries and breathing, within 10 minutes, the emergency medical assistance (EMD) team is performing resuscitation measures: external heart massage , artificial respiration with an Ambu bag, administration of adrenaline, defibrillation. The condition remains unchanged. With what frequency and to what depth should chest compression be carried out?

140 /хв. та 4-5 см 140 /min and 4-5 cm

100-120 /хв. та 3-4 см 100-120 /min and 3-4 cm

60-80 /хв. та 4-5 см 60-80/min and 4-5 cm

90-100 /хв. та 4-5 см 90-100/min and 4-5 cm

100-120/хв. та 5-6 см 100-120/min and 5-6 cm

154 / 200
Чоловік 48-ми років звернувся до лікаря зі скаргами на інтенсивний біль впродовж 2-х годин в ділянці серця, який віддає у ліву руку та ліву лопатку. Зроблено ЕКГ: ритм синусовий, правильний, ознаки повної блокади лівої ніжки пучка Гіса. ЕКГ для порівняння в динаміці відсутня. Тест на серцевий тропонін позитивний. Вкажіть тактику ведення хворого: A 48-year-old man consulted a doctor complaining of intense pain for 2 hours in the area of ​​the heart, which radiates to the left arm and left shoulder blade. An ECG was performed : sinus rhythm, correct, signs of complete blockade of the left leg of the bundle of His. There is no ECG for comparison in the dynamics. The test for cardiac troponin is positive. Specify the tactics of managing the patient:

Госпіталізувати у терапевтичне відділення Hospitalize in the therapeutic department

Призначити амбулаторне лікування Prescribe outpatient treatment

Контроль ЕКГ через 10 днів ECG control in 10 days

Госпіталізувати у відділення кардіореані-мації Hospitalize in the cardioreanimation department

Добовий моніторинг ЕКГ Daily ECG monitoring

155 / 200
Хворий 52-х років госпіталізований у відділення інтенсивної терапії зі скаргами на інтенсивний біль за грудиною, виражену задишку, загальну слабкість, серцебиття. Свідомість потьмарена. Шкірні покрови бліді, вологі, холодні. Артеріальний тиск - 60/40 мм рт.ст., пульс - 116/хв. Олігурія. ЕКГ: елевація сегменту ST I, II, avL, V2-V5, QS V2-V5. Який медикаментозний препарат при даному ускладненні найбільш доцільно ввести хворому? A 52-year-old patient was hospitalized in the intensive care unit with complaints of intense pain behind the sternum, severe shortness of breath, general weakness, palpitations. Consciousness is dimmed. The skin is pale, wet, cold. Blood pressure - 60/40 mm Hg, pulse - 116/min. Oliguria. ECG: ST segment elevation I, II, avL, V2-V5, QS V2-V5. What medication is used for this complication is it most expedient to introduce to the patient?

Добутамін Dobutamine

Бісопролол Bisoprolol

Аміодарон Amiodarone

Ніфедипін Nifedipine

Фуросемід Furosemide

156 / 200
Жінка 45-ти років після конфліктної ситуації на роботі відчула інтенсивний головний біль, були нудота та неодноразове блювання. До цього вважала себе здоровою. Об’єктивно: свідомість ясна, артеріальний тиск - 160/100 мм рт.ст., частота серцевих скорочень 70 /хв., серцева діяльність ритмічна, загальна гіперестезія, фото- та фонофобія, ригідність м’язів потилиці. Па- резів та інших неврологічних розладів не виявлено. Який найбільш імовірний діагноз? After a conflict situation at work, a 45-year-old woman experienced an intense headache, nausea and repeated vomiting. Before that, she considered herself healthy. Objectively: consciousness is clear , blood pressure - 160/100 mm Hg, heart rate 70/min, cardiac activity rhythmic, general hyperesthesia, photo- and phonophobia, rigidity of the muscles of the back of the head. No paresis or other neurological disorders were detected. What the most likely diagnosis?

Субарахноїдальний крововилив Subarachnoid hemorrhage

Істеричний невроз Hysterical neurosis

Менінгіт Meningitis

Гостра гіпертонічна енцефалопатія Acute hypertensive encephalopathy

Немічний інсульт Debilitating stroke

157 / 200
Хворий 70-ти років скаржиться на гострий біль у правій гомілці та стопі. Захворів гостро, явної причини не відзначає. Під час огляду: шкіра гомілки та стопи бліда, холодна на дотик, тактильна та больова чутливість збережені. Пульсація на стегновій артерії правої кінцівки збережена, на підколінній та на судинах стоп - не спостерігається. Яким буде діагноз? A 70-year-old patient complains of acute pain in the right lower leg and foot. He fell ill acutely, no obvious cause is noted. During the examination: the skin of the lower leg and foot is pale, cold to the touch, tactile and pain sensitivity are preserved. Pulsation on the femoral artery of the right limb is preserved, on the popliteal artery and on the vessels of the feet - it is not observed. What will be the diagnosis?

Бешихове запалення Beshikov inflammation

Артрит гомілковостопного суглоба Ankle arthritis

Гострий тромбофлебіт Acute thrombophlebitis

Тромбоемболія правої підшкірної артерії Thromboembolism of the right subcutaneous artery

Глибокий флеботромбоз Deep phlebothrombosis

158 / 200
Підліток 15-ти років доставлений до лікарні у стані непритомності. В анамнезі: часте блювання, блювотні маси чорного кольору, мелена. При огляді: блідість шкірних покривів. Артеріальний тиск - 80/40 мм рт.ст. Частота серцевих скорочень - 125/хв. Пульс ниткоподібний. Тони серця приглушені, ритмічні. Живіт при пальпації м’який. Який невідкладний стан розвинувся у хворого? A 15-year-old teenager was brought to the hospital in a state of unconsciousness. History: frequent vomiting, black vomiting masses, melena. On examination: pallor of the skin. Arterial pressure - 80/40 mm Hg. Heart rate - 125/min. The pulse is filiform. The heart sounds are muffled, rhythmic. The abdomen is soft on palpation. What emergency condition has developed in the patient?

Гостра серцева недостатність Acute heart failure

Шлунково-кишкова кровотеча Gastrointestinal bleeding

Колапс Collapse

Гостра судинна недостатність Acute vascular insufficiency

Непритомність Fainting

159 / 200
Батьки 3-місячного немовляти звернулися до лікарні зі скаргами на ціаноз шкірних покривів при крику, занепокоєння дитини при годуванні. Об’єктивно: недостатня надбавка маси тіла дитини. У легенях: жорстке дихання. Частота дихання - 32/хв., частота серцевих скорочень - 160/хв. Тони серця ритмічні, грубий систолічний шум уздовж лівого краю грудини. Який з діагностичних методів слід застосувати для підтвердження діагнозу? Parents of a 3-month-old baby went to the hospital with complaints of cyanosis of the skin when crying, anxiety of the child during feeding. Objectively: insufficient weight gain of the child. In lungs: hard breathing. Respiratory rate - 32/min, heart rate - 160/min. Heart sounds are rhythmic, rough systolic murmur along the left sternal border. Which of the diagnostic methods should be used to confirm the diagnosis?

Бронхографію Bronchography

Ехокардіографію Echocardiography

Бронхоскопію Bronchoscopy

Електрокардіограму Electrocardiogram

Рентгенографію органів грудної клітки X-ray of chest organs

160 / 200
У дитини 3-х років, яка перебуває у стаціонарі, на тлі гострої респіраторної інфекції 3 рази було блювання, непокоїть гострий біль у животі. Температура тіла -38,5oC. Шкіра бліда, суха. Дихання глибоке, частота серцевих скорочень - 130/хв. Цукор крові - 4,0 ммоль/л. Який з діагнозів найбільш імовірний? A 3-year-old child, who is in a hospital, has vomited 3 times against the background of an acute respiratory infection, is worried about acute abdominal pain. Body temperature is -38, 5oC. The skin is pale, dry. Breathing is deep, heart rate - 130/min. Blood sugar - 4.0 mmol/l. Which of the diagnoses is most likely?

Гострий апендицит Acute appendicitis

Гострий гастроентерит Acute gastroenteritis

Ацетонемічний стан Acetonemic state

Діабетична кома Diabetic coma

Цукровий діабет Diabetes

161 / 200
У жінки 29-ти років вдома відбулися стрімкі II пологи у терміні 36 тижнів вагітності. Народився живий хлопчик масою 2300,0 г. Лікар швидкої допомоги, який був викликаний, при огляді породіллі зазначив, що послід не виділився (після народження дитини пройшло 40 хвилин). Ознак кровотечі немає. Яку допомогу повинен надати лікар швидкої допомоги? A 29-year-old woman had a rapid II birth at home at 36 weeks of pregnancy. A live boy weighing 2300.0 g was born. The emergency doctor who was called , during the examination of the woman in labor, he noted that the droppings did not come out (40 minutes passed after the birth of the child). There are no signs of bleeding. What help should the emergency doctor provide?

Негайно транспортувати жінку до пологового відділення II рівня Immediately transport the woman to the maternity ward of level II

Ввести в/в 10 ОД окситоцину і дочекатися виділення посліду Inject 10 units of oxytocin intravenously and wait for the discharge of litter

Провести ручне відділення посліду Perform manual litter separation

Негайно транспортувати жінку до пологового відділення III рівня Immediately transport the woman to the maternity ward of level III

Негайно транспортувати жінку і дитину до найближчого пологового відділення Immediately transport the woman and child to the nearest maternity ward

162 / 200
Хворий після переривання алкогольного запою перебуває в стані психомоторного збудження, афекту страху. Вказує на голу стіну з мімікою жаху, намагається втекти. Кричить, що його переслідують, хочуть задушити. Який стан найбільш імовірно розвинувся у хворого? After stopping drinking, the patient is in a state of psychomotor excitement, an affect of fear. He points to a bare wall with a facial expression of horror, tries to run away. Screams that he is being chased, they want to strangle him What condition most likely developed in the patient?

Онейроїд Oneiroid

Сутінки Twilight

Делірій Delirium

Обнубіляція Obnubilation

Аменція Amentia

163 / 200
У роділлі з доношеною вагітністю з початком пологової діяльності на тлі головного болю підвищився артеріальний тиск (180/120 мм рт.ст.), почалися судоми. Після в/в введення 4 г сульфату магнію та загальної анестезії тіопенталом натрію судоми припинилися. Розпочата штучна вентиляція легень. Яким методом потрібно провести розродження? In a woman in labor with a full-term pregnancy, with the onset of labor, blood pressure rose against the background of a headache (180/120 mm Hg), convulsions began. After in/ after the introduction of 4 g of magnesium sulfate and general anesthesia with sodium thiopental, the convulsions stopped. Artificial ventilation of the lungs was started. What method should be used to deliver the child?

Внутрішньовенна стимуляція окситоцин-простагландином Intravenous stimulation with oxytocin-prostaglandin

Кесарів розтин Caesarean section

Внутрішньовенна стимуляція простагландином Intravenous prostaglandin stimulation

Внутрішньовенна стимуляція окситоци-ном Intravenous stimulation with oxytocin

- -

164 / 200
Хворий 46-ти років надійшов зі скаргами на сухий кашель, задишку, яка посилюється в положенні лежачи, вкритий холодним потом. Об’єктивно: частота дихання -30/хв., артеріальний тиск -180/100 мм рт.ст., Cor - тони глухі, акцент II тону над легеневою артерією, ритм галопу, над легенями - жорстке дихання, в н/відділах сухі та вологі дрібнопухирцеві хрипи. Який попередній дiагноз більш імовірний? A 46-year-old patient came in with complaints of a dry cough, shortness of breath that worsens when lying down, covered in cold sweat. Objectively: respiratory rate -30/ min., blood pressure -180/100 mm Hg, Cor - tones are dull, accent of the II tone over the pulmonary artery, gallop rhythm, over the lungs - hard breathing, dry and wet small-vesicular rales in the n/compartments. What is the previous diagnosis more likely?

Набряк легень Pulmonary edema

Тромбоемболія легеневої артерії Thromboembolism of the pulmonary artery

Гіпертензивний криз Hypertensive crisis

Немічна кардіоміопатія Nemic cardiomyopathy

Астматичний статус Asthmatic status

165 / 200
Хворий 62-х років, що перебував на стаціонарному лікуванні з приводу міокардиту раптово знепритомнів, спостерігалися короткотривалі тонічні судоми скелетних м’язів. Під час огляду: свідомість відсутня, дихання поверхневе, рідке, пульс на сонних артеріях відсутній, артеріальний тиск не визначається. При надходженні на ЕКГ були періодичні випадіння комплексів QRST без наростання інтервалу Q-T. Яке ускладнення виникло у хворого? A 62-year-old patient who was undergoing inpatient treatment for myocarditis suddenly fainted, short-term tonic spasms of skeletal muscles were observed. During the examination: consciousness is absent, breathing is shallow, liquid, there is no pulse on the carotid arteries, blood pressure is not determined. During the ECG, there were periodic drops of QRST complexes without an increase in the QT interval. What complication did the patient experience?

Напад епілепсії Attack of epilepsy

Синдром Морганьї-Адамса-Стокса Morganhi-Adams-Stokes syndrome

Гострий коронарний синдром Acute coronary syndrome

Гіпоглікемічна кома Hypoglycemic coma

Динамічне порушення мозкового кровообігу Dynamic violation of cerebral circulation

166 / 200
Дівчинка 12-ти місяців захворіла вранці, підвищилася температура тіла до 39oC і з’явилися катаральні явища в носоглотці. Через 6 годин по всьому тілу з’явилася зірчаста висип. Свідомість відсутня. Реакція зіниць на світло слабка. Пульс - 200/хв., ниткоподібний. Артеріальний тиск - 60/30 мм рт.ст. Останні 6 годин сечовипускання не було. Поставте діагноз: A 12-month-old girl fell ill in the morning, her body temperature rose to 39oC and catarrhal symptoms appeared in the nasopharynx. After 6 hours, a star rash appeared all over her body . Consciousness is absent. Pupil reaction to light is weak. Pulse - 200/min., filamentous. Blood pressure - 60/30 mm Hg. There was no urination in the last 6 hours. Make a diagnosis:

Менінгококова інфекція, менінгококце-мія. Інфекційно-токсичний шок Meningococcal infection, meningococcemia. Infectious-toxic shock

Атопічний дерматит, тяжкий перебіг Atopic dermatitis, severe course

Менінгококова інфекція, ринофарингіт Meningococcal infection, rhinopharyngitis

Геморагічний васкуліт, змішана форма Hemorrhagic vasculitis, mixed form

Менінгококова інфекція, менінгіт Meningococcal infection, meningitis

167 / 200
Хвора 30-ти років скаржиться на головний біль, марення. Об’єктивно: температура тіла 39 oC, збуджена, обличчя гіпе-ремоване, позитивний симптом Говорова-Годельє, петехіальний висип на тулубі, кінцівках, частота серцевих скорочень - 92/хв., артеріальний тиск - 90/60 мм рт.ст., гепато-спленомегалія. Вживає алкоголь, ін’єкційні наркотики, живе в приміщенні підвального типу. Поставте попередній діагноз: A 30-year-old patient complains of a headache, delirium. Objectively: body temperature 39 oC, excited, hyper-red face, positive Govorov-Godelier symptom , petechial rash on the trunk, limbs, heart rate - 92/min, blood pressure - 90/60 mm Hg, hepato-splenomegaly. Uses alcohol, injecting drugs, lives in a basement-type room. Make a preliminary diagnosis :

ВІЛ-інфекція HIV infection

Лептоспіроз Leptospirosis

Грип Flu

Висипний тиф Typhoid

Алкогольний психоз Alcoholic psychosis

168 / 200
Чоловік захворів гостро після повернення з Південної Америки. Турбували головний біль, підвищення температури тіла до 40oC, біль у попереку, нудота. На 5-й день хвороби відзначалася короткоча- сна ремісія, після чого вищезазначені симптоми загострились, з’явилися інтенсивна жовтяниця, мелена, геморагічний висип на тулубі. Який діагноз найбільш ймовірний? The man became acutely ill after returning from South America. He was bothered by a headache, an increase in body temperature up to 40oC, lower back pain, nausea. On the 5th day of the illness, a short - sleep remission, after which the above symptoms worsened, intense jaundice, melena, hemorrhagic rash appeared on the trunk. What diagnosis is most likely?

Черевний тиф Typhoid

Висипний тиф Typhoid

Менінгококцемія Meningococcemia

Чума Plague

Жовта гарячка Yellow fever

169 / 200
Хвора 27-ми років звернулася до лікаря зі скаргами на біль внизу живота, підвищення температури до 38,7oC, слабкість. Об’єктивно: артеріальний тиск - 120/80 мм рт.ст., пульс - 100/хв. Симптом Щоткіна-Блюмберга позитивний в гіпогастральній ділянці. Вагінальне дослідження: матка та додатки не визначаються через напруження передньої очеревинної стінки. Заднє склепіння нависає, різко болюче. Яким буде діагноз? A 27-year-old patient consulted a doctor with complaints of lower abdominal pain, temperature rise to 38.7oC, weakness. Objectively: blood pressure - 120/ 80 mm Hg, pulse - 100/min. The Stotkin-Blumberg symptom is positive in the hypogastric area. Vaginal examination: the uterus and appendages are not determined due to the tension of the anterior peritoneal wall. The posterior vault overhangs, sharply painful. What will be the diagnosis?

Гострий сальпінгоофорит Acute salpingo-oophoritis

Позаматкова вагітність Ectopic pregnancy

Апоплексія яєчника Ovarian apoplexy

Пельвіоперитоніт Pelvioperitonitis

Гострий ендометрит Acute endometritis

170 / 200
У хворої в післяпологовому періоді в пологовому будинку гостро виникло різке зниження настрою. Відзначається швидке, катастрофічне наростання почуттів нестерпної туги, безвиході, відчаю. Пацієнтка рухливо збуджена, не знаходить собі місця, кричить, стогне, ридає, наполегливо завдає собі ушкодження, активно проявляє суїцидальні тенденції. Який імовірний діагноз і необхідні рекомендації? The patient in the postpartum period in the maternity hospital experienced a sharp drop in mood. There is a rapid, catastrophic increase in feelings of unbearable longing, hopelessness, despair. The patient is mobile excited, does not find places for himself, screams, moans, sobs, persistently injures himself, actively shows suicidal tendencies. What is the probable diagnosis and necessary recommendations?

Травматичний делірій. Рекомендується обов’язкова консультація лікарянейрохірурга Traumatic delirium. Mandatory consultation with a neurosurgeon is recommended

Аментивний тип порушення свідомості. Рекомендується обов’язкова консультація лікаря-терапевта Amentative type of unconsciousness. Mandatory consultation of a therapist is recommended

Епілептичні сутінки. Рекомендується обов’язкова консультація лікаря-невролога Epileptic twilight. Mandatory consultation of a neurologist is recommended

Тяжкий депресивний епізод. Рекомендується обов’язкова консультація лікаряпсихіатра Severe depressive episode. Mandatory consultation with a psychiatrist is recommended

Гострий напад шизофренії. Рекомендується переведення до психіатричного стаціонару Acute attack of schizophrenia. Transfer to a psychiatric hospital is recommended

171 / 200
При огляді кардіологом хворий 11-ти років, який страждає на вроджену ваду серця, раптово знепритомнів. Шкіра та слизові блідо-ціанотичні. Дихання агональне. Пульс на магістральних артеріях не визначається. Який найбільш імовірний діагноз? During examination by a cardiologist, an 11-year-old patient suffering from a congenital heart defect suddenly fainted. The skin and mucous membranes are pale cyanotic. Breathing is agonal. Pulse on the main arteries not determined. What is the most likely diagnosis?

Кома Comma

Простий синкопальний стан Simple syncopal state

Колапс Collapse

Зупинка серцевої діяльності Cardiac arrest

Запаморочення Dizziness

172 / 200
У дитини 1,5 років із септичним шоком виникла кровотеча з місць ін’єкцій, по шлунковому зонду надходить ”кавова гуща’.’ При визначені показників гемостазу збільшено міжнародне нормалізаційне відношення, АЧТЧ, рівень D-димеру, знижений фібриноген, тромбоцити - 30 • 109/л. Діагностовано ДВЗ-синдром. Що у першу чергу треба призначити пацієнту для корекції факторів гемостазу? A 1.5-year-old child with septic shock is bleeding from injection sites, 'coffee grounds' are coming through the stomach probe.' When the hemostasis indicators are determined, the international normalization ratio, AChT, D-dimer level, decreased fibrinogen, platelets - 30 • 109/l are increased. DVZ-syndrome is diagnosed. What should be prescribed to the patient in the first place to correct hemostasis factors?

Хлорид кальцію Calcium chloride

Етамзилат Etamsylate

Вітамін K Vitamin K

Тромбоцитарну масу Platelet mass

Транексамову кислоту Tranexamic acid

173 / 200
На місті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) з пошкодженого автомобілю витягнуто хлопчика 12-ти років з численними забоями грудної клітки та відкритим переломом гомілки. При огляді: задуха, ціаноз шкіри. Права половина грудної клітини не бере участі у диханні. При перкусії: над нею визначається високий тимпаніт, аускультативно дихання не прослуховує-ться, межі серцевої тупості зміщено вліво. Тони серця глухі, прискорені. Про який небезпечний стан це свідчить? A 12-year-old boy with multiple bruises on the chest and an open fracture of the leg was pulled out of the damaged car at the scene of the traffic accident (traffic accident). On examination: suffocation, cyanosis of the skin. The right half of the chest does not participate in breathing. On percussion: a high tympanitis is determined above it, breathing is not heard auscultatively, the limits of cardiac dullness are shifted to the left. Heart tones are dull, accelerated. What dangerous condition does this indicate?

Ателектаз правої легені Atelectasis of the right lung

Напружений правобічний пневмоторакс Tense right-sided pneumothorax

Відкритий пневмоторакс Open pneumothorax

Забій легені Lung contusion

Гемоторакс Hemothorax

174 / 200
Боєць отримав поранення в праву нижню кінцівку на рівні колінного суглоба, після чого з рани відкрилася профузна кровотеча. Спроба зупинити кровотечу притисканням в рані не дала результату. Якими будуть ваші дії на полі бою? The fighter was wounded in the right lower limb at the level of the knee joint, after which profuse bleeding started from the wound. An attempt to stop the bleeding by squeezing the wound did not work. What will your actions on the battlefield?

Накласти джгут на стегно, вказати час накладання та залишити на передовій Put a tourniquet on the thigh, specify the time of application and leave it on the front line

Накласти стискальну пов’язку та залишити на передовій Apply a compression bandage and leave on the front line

Накласти джгут на стегно, вказати час накладання та евакуювати Apply a tourniquet to the thigh, specify the time of application and evacuate

Накласти джгут на стегно та відправити в операційний блок Put a tourniquet on the thigh and send to the operating room

Накласти стискальну пов’язку, передати на наступний етап медичної евакуації Apply a compression bandage, transfer to the next stage of medical evacuation

175 / 200
У сержанта 30-ти років після вибуху авіабомби ліва гомілка була притиснута бетонною стіною до землі. Звільнення від стиснення гомілки відбулося через 3 години, потерпілого доставлено у госпіталь. Шкіра гомілки блідо-ціанотична, холодна на дотик, набрякла. Тони серця приглушені, артеріальний тиск - 80/50 мм рт.ст., пульс слабкого наповнення, 120 /хв. У сечі: міоглобін, протеїнурія та циліндрурія, колір -бурий. Який найбільш імовірний діагноз? A 30-year-old sergeant's left shin was pressed to the ground by a concrete wall after an aerial bomb explosion. The shin was released after 3 hours, the victim was taken to the hospital. Skin the lower legs are pale-cyanotic, cold to the touch, swollen. The heart sounds are muffled, blood pressure - 80/50 mm Hg, weak pulse, 120/min. In the urine: myoglobin, proteinuria and cylindruria, the color is brown. Which is the most probable diagnosis?

Синдром тривалого стиснення, проміжний період Prolonged compression syndrome, intermediate period

Синдром тривалого стиснення, ранній період Prolonged compression syndrome, early period

Гострий венозний тромбоз Acute venous thrombosis

Гостра печінкова недостатність Acute liver failure

Гострий гломерулонефрит Acute glomerulonephritis

176 / 200
Військовослужбовцю в зоні бойових дій поставлений діагноз: закрита черепно-мозкова травма, забій мозку, кома II. До якої сортувальної категорії буде зараховано потерпілого? A military serviceman in a combat zone was diagnosed with: closed craniocerebral injury, cerebral contusion, coma II. To which sorting category will the victim be classified?

II (жовтий колір) II (yellow color)

V (синій) V (blue)

I (червоний колір) I (red color)

III (зелений колір) III (green color)

IV (темно-фіолетовий колір) IV (dark purple color)

177 / 200
До перинатолога звернулась вагітна в терміні 30 тижнів зі скаргами на відсутність рухів плода впродовж 3-х днів. В анамнезі гостра респіраторна вірусна інфекція (ГР-ВІ) місяць тому. Артеріальний тиск -110/70 мм рт.ст., пульс - 76/хв. Положення плода повздовжнє, передлежить голівка, серцебиття не вислуховується, при ультразвуковому дослідженні ( УЗД) не візуалізується. Якими будуть подальші дії лікаря жіночої консультації? A 30-week pregnant woman came to the perinatologist with complaints about the lack of fetal movement for 3 days. She has a history of acute respiratory viral infection (ARV) a month ago . Arterial pressure - 110/70 mm Hg, pulse - 76/min. The position of the fetus is longitudinal, the head is forward, the heartbeat is not heard, it is not visualized during ultrasound examination. What will be the further actions of the doctor of the women's consultation?

Дообстеження в умовах жіночої консультації Additional examination in the conditions of women's consultation

Кардіотокографія Cardiotocography

Госпіталізація в пологовий будинок Hospitalization in the maternity hospital

Підготовка шийки матки в умовах жіночої консультації Preparation of the cervix in the conditions of a woman's consultation

Амніоскопія Amnioscopy

178 / 200
У хворої 62-х років з діагнозом холе-дохолітіаз, механічна жовтяниця, що попередньо тривалий час приймала препарати з групи блокаторів кальцієвих каналів, настала зупинка кровообігу внаслідок асистолії. Які медикаментозні засоби, крім адреналіну, необхідно використовувати для медикаментозного забезпечення реанімаційних заходів? A 62-year-old patient with a diagnosis of choledocholithiasis, mechanical jaundice, who previously took drugs from the group of calcium channel blockers for a long time, stopped blood circulation due to asystole. What medicinal products, in addition to adrenaline, should be used for medical support of resuscitation measures?

Кальцію хлорид Calcium chloride

Строфантин Strophantin

Кордарон Cordaron

Еуфілін Euphilin

Дофамін Dopamine

179 / 200
Бригадою швидкої допомоги оглянуто хворого з великою крововтратою, зі слів родичів, внаслідок порізу вен передпліччя. Шкірні покрови бліді. На правому передпліччі джгут та пов’язка, просякнута кров’ю. Пульс - 100/хв., артеріальний тиск - 90/60 мм рт.ст. Якою має бути тактика лікаря швидкої допомоги? The ambulance team examined a patient with heavy blood loss, according to relatives, as a result of cutting the veins of the forearm. The skin is pale. There is a tourniquet and bandage on the right forearm, soaked with blood 'U. Pulse - 100/min., blood pressure - 90/60 mm Hg. What should be the tactics of an emergency doctor?

Негайна інфузійна терапія плазмоза-місними та кровозупинними засобами та госпіталізація Immediate infusion therapy with plasma-containing and hemostatic agents and hospitalization

Негайне кровопускання з подальшою госпіталізацією Immediate bloodletting followed by hospitalization

Рекомендувати посилене харчування та прийом препаратів заліза в амбулаторних умовах Recommend increased nutrition and intake of iron preparations in outpatient settings

Рекомендувати плановий огляд у сімейного лікаря Recommend a routine check-up with a family doctor

Негайна гемотрансфузія та госпіталізація Immediate blood transfusion and hospitalization

180 / 200
Хворий 27-ми років хворіє на цукровий діабет протягом 8-ми років. Отримує інсулін Хумодар Р 6 ОД вранці та 4 ОД ввечері, та інсулін Хумодар Б 26 ОД вранці та 12 ОД ввечері. Тиждень тому захворів на ангіну. Стан різко погіршився: посилилася спрага, збільшився діурез (до 4 л на добу), з’явився біль у животі, нудота, зник апетит. Об’єктивно: зріст - 172 см, маса тіла - 66 кг. Шкіра суха. Запах ацетону з роту. Пульс 110 /хв. Артеріальний тиск - 1І0/65 мм рт.ст. Нижній край печінки виступає на 4 см з-під реберного краю. Набряків немає. Додаткові дослідження: глікемія - 25 ммоль/л, реакція сечі на ацетон різко позитивна. Поставте діагноз: A 27-year-old patient has been suffering from diabetes for 8 years. He receives Humodar P insulin 6 units in the morning and 4 units in the evening, and Humodar B insulin 26 units in the morning and 12 units in the evening. A week ago, he fell ill with angina. The condition worsened sharply: thirst increased, diuresis increased (up to 4 L per day), abdominal pain appeared, nausea, appetite disappeared. Objectively: height - 172 cm, body weight - 66 kg. The skin is dry. The smell of acetone from the mouth. Pulse 110 / min. Blood pressure - 110/65 mm Hg. The lower edge of the liver protrudes 4 cm below the costal edge. There is no edema. Additional studies: glycemia - 25 mmol/l, the reaction of urine to acetone is sharply positive. Make a diagnosis:

Діабетичний кетоацидоз Diabetic ketoacidosis

Харчове отруєння Food poisoning

Гострий холецистит Acute cholecystitis

Гострий апендицит Acute appendicitis

Гострий панкреатит Acute pancreatitis

181 / 200
Чоловік 35-ти років вживав спиртні напої промислового виробництва. Привезений родичами до приймально-діагностичного відділення міської лікарні у непритомному стані. Шкіра обличчя гі-перемована. Кома II, нормотензія, помірна тахікардія, частота дихання - 10/хв. Якого лікувального заходу треба вжити першочергово? A 35-year-old man consumed alcoholic beverages of industrial production. He was brought by relatives to the reception-diagnostic department of the city hospital in an unconscious state. The skin of the face is hypothermic. Coma II, normotension, moderate tachycardia, respiratory rate - 10/min. What medical measure should be taken as a priority?

Інтубація трахеї та штучна вентиляція легень (ШВЛ) Tracheal intubation and artificial lung ventilation (VLT)

Промивання шлунку Gastric lavage

Гіпербарична оксигенація Hyperbaric oxygenation

Плазмаферез Plasmapheresis

Форсований діурез Forced diuresis

182 / 200
Жінка 38-ми років скаржиться на напади головного болю одностороннього характеру. Головний біль інтенсивний, локалізується в лобно-скроневій ділянці, починається раптово, триває від 3 до 10 годин. Перед нападом відзначається ’’затуманення” зору. Між нападами головного болю - стан задовільний. Неврологічний статус без особливостей. Які з наведених продуктів можуть спровокувати напад? A 38-year-old woman complains of unilateral headache attacks. The headache is intense, localized in the frontotemporal region, begins suddenly, lasts from 3 to 10 hours Before the attack, there is a 'blurring' of vision. Between the headache attacks, the condition is satisfactory. The neurological status is unremarkable. Which of the following products can provoke an attack?

Ананас Pineapple

Білий хліб White bread

Шоколад Chocolate

Молочнокислі продукти Lactic products

Смажена картопля Fried potatoes

183 / 200
Жінка перебуває в терміні 36 тижнів вагітності. Її зранку турбує нудота, двічі відбулося блювання, артеріальний тиск -220/140 мм рт.ст. Впродовж 2-х тижнів спостерігалися набряки на нижніх кінцівках. В якому відділенні треба лікувати хвору? The woman is 36 weeks pregnant. She is bothered by nausea in the morning, vomiting has occurred twice, blood pressure -220/140 mm Hg. For 2 weeks edema was observed on the lower extremities. In which department should the patient be treated?

Патології вагітних Patologies of pregnant women

Денному стаціонарі Day hospital

Поліклінічному Polyclinic

Терапевтичному Therapeutic

Кардіологічному Cardiology

184 / 200
У хворої 69-ти років, яка страждає на гіпертонічну хворобу, на тлі підвищення артеріального тиску до 200/110 мм рт.ст. з’явилися слабкість у правих кінцівках і моторна афазія, що поступово регресували впродовж доби. За даними МРТ головного мозку: виявлено численні вогнища зниженої щільності до 10 мм у діаметрі у білій речовині мозку навколо бічних шлуночків та у субкортикальних відділах мозкових півкуль. Який діагноз найбільш імовірний? A 69-year-old patient suffering from hypertension developed weakness in the right limbs and motor aphasia, which gradually regressed during the day. According to MRI of the brain: numerous foci of reduced density up to 10 mm in diameter were found in the white matter of the brain around the lateral ventricles and in the subcortical parts of the cerebral hemispheres. What is the most likely diagnosis?

Ішемічний інсульт Ischemic stroke

Транзиторна ішемічна атака Transient ischemic attack

Тромбоз кавернозного синусу Thrombosis of the cavernous sinus

Гостра гіпертензивна енцефалопатія Acute hypertensive encephalopathy

Субарахноїдальний крововилив Subarachnoid hemorrhage

185 / 200
У пацієнтки 8 місяців назад відбулися II термінові пологи, без ускладнень. З метою контрацепції використовує метод лактаційної аменореї. Менструацій після пологів не було. Останні дні зауважила збільшення об’єму живота, відчуття ”пе-реливів” у череві. Який імовірний діагноз? 8 months ago, the patient had a second term delivery without complications. For the purpose of contraception, she uses the method of lactational amenorrhea. There were no periods after childbirth. In recent days, she noticed an increase in he has a stomachache, a feeling of 'per-relieves' in the abdomen. What is the probable diagnosis?

Асцит нез’ясованої етіології Ascites of unknown etiology

Пухлина молочної залози з метастазами у черевну порожнину Mammary gland tumor with metastases in the abdominal cavity

Пухлина черевної порожнини Abdominal tumor

Позаматкова вагітність Ectopic pregnancy

Повторна маткова вагітність Repeated uterine pregnancy

186 / 200
Хлопчик 5-ти років доставлений у приймальне відділення. Скарги на набряки обличчя та рук. З анамнезу відомо, що дитина розфарбовувала малюнок акриловою фарбою, після чого через 30 хвилин погіршилося самопочуття, з’явилися свербіння шкіри та набряк обличчя. При огляді спостерігається підвищення температури тіла до 37,8oC, дитина неспокійна, шкіра обличчя набрякла, плямисті висипи, набряк повік; на обох руках виражений набряк тильної поверхні кисті, плямисті висипання з тенденцією до злиття. Сформулюйте діагноз: A 5-year-old boy was brought to the reception department. Complaints of swelling of the face and hands. It is known from the anamnesis that the child painted a picture with acrylic paint, after which 30 minutes feeling worsened, itching of the skin and swelling of the face appeared. During the examination, an increase in body temperature to 37.8oC is observed, the child is restless, the skin of the face is swollen, spotty rashes, swelling of the eyelids; on both hands, there is pronounced swelling of the back surface of the hand, spotty rashes with a tendency to fusion. Formulate the diagnosis:

Токсико-алергічний дерматит Toxic-allergic dermatitis

Набряк Квінке Quincke edema

Атопічний дерматит Atopic dermatitis

Хімічний опік Chemical burn

Синдром Стівенса-Джонсона Stevens-Johnson Syndrome

187 / 200
Поранений з мінно-вибуховою травмою доставлений з поля бою в мобільний госпіталь у стані шоку. Пульс на променевій артерії не визначається. Артеріальний тиск - 50/0 мм рт.ст. Які першочергові заходи необхідні на цьому етапі? The wounded man with a mine-explosive injury was brought from the battlefield to the mobile hospital in a state of shock. The pulse on the radial artery is not determined. Blood pressure - 50/0 mm Hg. Art. What priority measures are necessary at this stage?

Швидке внутрішньовенне введення колоїдно-кристалоїдних розчинів Rapid intravenous administration of colloidal crystalloid solutions

Ультразвукове дослідження черевної та плевральних порожнин для виключення кровотечі Ultrasound examination of the abdominal and pleural cavities to rule out bleeding

Крапельна інфузія 0,9% розчину NaCl у межах подвоєної добової потреби в рідині Drip infusion of 0.9% NaCl solution within twice the daily fluid requirement

Внутрішньовенна інфузія мезатону до відновлення пульсу на променевій артерії Intravenous infusion of mesaton until recovery of the pulse on the radial artery

Внутрішньом’язово ввести 1 мл адреналіну. Повторити через 5 хвилин в разі неефективності Intramuscularly inject 1 ml of adrenaline. Repeat after 5 minutes in case of ineffectiveness

188 / 200
У пораненого в стегно на 4-й день перебування у лікарні з’явилися скарги на біль у грудях в області грудини, що підсилюється при зміні положення тіла і глибокому диханні, задишку в горизонтальному положенні, серцебиття. При обстеженні: температура фебрильна, межі серця розширені, тони серця глухі, грубий шум тертя біля лівого краю грудини, що посилюється в горизонтальному положенні. Яке ускладнення поранення? On the 4th day of his stay in the hospital, the person wounded in the thigh complained of chest pain in the sternum region, which worsens when the body position is changed and deep breathing , shortness of breath in a horizontal position, palpitations. During the examination: the temperature is febrile, the borders of the heart are expanded, the heart sounds are dull, a rough friction noise near the left edge of the sternum, which increases in the horizontal position. What is the complication of the injury?

Гострий ендокардит Acute endocarditis

Гострий плеврит Acute pleurisy

Гострий перикардит Acute pericarditis

Гострий міокардит Acute myocarditis

Інтоксикаційна міокардіопатія Intoxication myocardiopathy

189 / 200
Тяжкопоранений солдат зі значною крововтратою вертольотом доставлений у госпіталь. В приймальному відділенні розпочато переливання крові. Одразу після початку переливання відзначили почервоніння обличчя, з’явився біль у поперековій ділянці, знизився артеріальний тиск, прискорився пульс, з’явилися нудота та запаморочення. Якими будуть першочергові дії в цьому випадку? A severely wounded soldier with significant blood loss was taken to the hospital by helicopter. A blood transfusion was started in the reception department. Immediately after the start of the transfusion, redness of the face was noted, pain appeared in the lumbar region, decreased blood pressure, accelerated pulse, nausea and dizziness appeared. What will be the first actions in this case?

Ввести серцеві глікозиди Enter cardiac glycosides

Відключити систему з кров’ю та підключити з фізіологічним розчином Disconnect system with blood and connect with saline

Прискорити гемотрансфузію Accelerate hemotransfusion

Негайно замінити флакон з кров’ю на інший цієї ж групи Immediately replace the blood vial with another of the same group

Припинити переливання крові, вийти з вени Stop blood transfusion, get out of the vein

190 / 200
Госпіталізовано хворого 46-ти років з місця пожежі у важкому стані. При огляді: рівень свідомості - сопор, шкіра має червоно-ціанотичний відтінок. Об’єктив- но: дихання спастичного характеру, артеріальний тиск - 80/55 мм рт.ст., частота серцевих скорочень 110 /хв., серцеві тони ослаблені. Яких першочергових заходів слід вжити у даному випадку? A 46-year-old patient from the scene of the fire was hospitalized in serious condition. On examination: the level of consciousness is sopor, the skin has a red-cyanotic shade. Objectively : spastic breathing, blood pressure - 80/55 mm Hg, heart rate 110/min, heart tones are weakened. What primary measures should be taken in this case?

Вдихання амілнітриту Amyl nitrite inhalation

Промивання горла содовою водою Soda gargle

Введення антибіотиків Introduction of antibiotics

Проведення гіпербаричної оксигенації Performing hyperbaric oxygenation

Введення кордіаміну Introduction of Cordiamine

191 / 200
Хворий 44-х років звернувся зі скаргами на зниження гостроти зору, нежить з рясними рідкими виділеннями, слинотечу, утруднення дихання, мимовільні посмикування м’язів, тахікардію, підвищення артеріального тиску. Об’єктивно: хворий збуджений, температура тіла - 37,5oC. Пульс -126/хв., артеріальний тиск -180/90 мм рт.ст., зіниці різко звужені. При аускультації в легенях поодинокі хрипи. Отруєння речовиною якої дії найбільш імовірно у даному випадку? A 44-year-old patient complained of decreased visual acuity, runny nose with abundant liquid secretions, drooling, difficulty breathing, involuntary muscle twitches, tachycardia, increased of blood pressure. Objectively: the patient is excited, body temperature - 37.5oC. Pulse -126/min., blood pressure -180/90 mmHg, pupils are sharply narrowed. Single wheezing in the lungs during auscultation. Poisoning by which substance actions most likely in this case?

Шкірно-наривної Skin abscess

Нервово-паралітичної Nerve-paralytic

Загальноотруйної Generally poisonous

Сльозогінної Teardrop

Задушливої Suffocating

192 / 200
В медичний пункт окремої військової частини доставлено військовослужбовця з вогнепальним пораненням в ділянці 3-4 міжребер’я правої половини грудної клітки. Стан тяжкий. Систолічний артеріальний тиск - 90 мм рт.ст. Пульс - 140/хв. Шкіра бліда. На полі бою санітарним інструктором було накладено оклюзійну пов’язку та введено протибольовий засіб. На який етап медичної евакуації необхідно евакуювати пораненого для надання вичерпної медичної допомоги? A serviceman with a gunshot wound in the 3-4 intercostal region of the right half of the chest was delivered to the medical center of a separate military unit. The condition is serious. Systolic blood pressure - 90 mm Hg. Pulse - 140/min. The skin is pale. On the battlefield, an occlusive bandage was applied by a sanitary instructor and an analgesic was administered. To what stage of medical evacuation should the wounded be evacuated to provide comprehensive medical assistance?

В спеціалізований військово-польовий торако-абдомінальний госпіталь To the specialized military field thoraco-abdominal hospital

В медичний пункт окремої військової частини To the medical center of a separate military unit

В медичну роту механізованої бригади To the medical company of the mechanized brigade

В військово-польовий госпіталь для легкопоранених To the military field hospital for the lightly wounded

В військово-польовий сортувальний госпіталь To the military field triage hospital

193 / 200
Військовослужбовець отримав удар по шиї ребром долоні. Травмований втратив свідомість, у нього різко утруднене дихання з ускладненим вдихом, сіро-синя шкіра обличчя та рук. Яку допомогу потрібно надати постраждалому? Military service sheep received a blow to the neck with the edge of the palm. The injured person lost consciousness, he has severe difficulty breathing with difficulty breathing, gray-blue skin of the face and hands. What help is needed provide to the victim?

Конікотомія Conicotomy

Трахеотомія Tracheotomy

Інтубація трахеї Tracheal intubation

Інтубація, трахеостомія Intubation, tracheostomy

Трахеостомія Tracheostomy

194 / 200
Під час вибуху офіцер отримав удар твердим предметом по голові. Короткочасно втратив свідомість. Відчуває помірну нудоту. У лобно-тім’яній ділянці справа - великий синець, садна. Загальмований, млявий. Скарги на сильний головний біль, пульс - 60/хв., напружений. Повторне блювання. Анізокорія, права зіниця ширша. Сухожильні рефлекси справа знижені. Який найбільш імовірний діагноз? During the explosion, the officer was hit on the head by a solid object. He lost consciousness for a short time. He feels moderate nausea. In the fronto-parietal area on the right - a large bruise, soreness. Inhibited, lethargic. Complaints of severe headache, pulse - 60/min, strained. Repeated vomiting. Anisocoria, right pupil wider. Tendon reflexes on the right are reduced. What is the most likely diagnosis?

Забій головного мозку II ступеня тяжкості Cerebral contusion of the II degree of severity

ЗЧМТ, наростаюча внутрішньочерепна гематома TBI, growing intracranial hematoma

Перелом кісток черепа, субарахноїдаль-ний крововилив зліва Skull bone fracture, left subarachnoid hemorrhage

Відкрита черепно-мозкова травма Open brain injury

Струс головного мозку Concussion

195 / 200
В медичну роту бригади надійшов поранений в тяжкому стані. Скарги на біль у животі, нудоту, сухість в роті. Об’єктивно: пульс - 130/хв., артеріальний тиск - 80/40 мм рт.ст., SaO2 - 92%. Язик сухий, обкладений білим нальотом, живіт не бере участі у акті дихання, при пальпації напружений, болісний у всіх відділах, перистальтика поодинокими хвилями. Притуплення у пологих місцях черевної порожнини. Попередній діагноз: внутрішньочеревна кровотеча. В який підрозділ госпіталізувати постражда-лого? The brigade's medical company received a wounded man in serious condition. Complaints of stomach pain, nausea, dry mouth. Objectively: pulse - 130/min., blood pressure - 80/40 mm Hg, SaO2 - 92%. The tongue is dry, covered with a white coating, the stomach does not participate in the act of breathing, on palpation it is tense, painful in all parts, peristalsis in single waves. Dullness in the soft parts of the abdomen cavity. Preliminary diagnosis: intra-abdominal bleeding. In which unit should the victim be hospitalized?

Госпітальне відділення Hospital Department

Операційна Operational

Ізолятор Isolator

ВРІТ VRIT

Відділення спецобробки Department of special processing

196 / 200
Після перенесеного бойового стресу у військовослужбовця спостерігаються страх, тривога, роздратованість, пригнічений настрій, відчуження, жахливі сновидіння про минулі події. Який попередній діагноз? After experiencing combat stress, a serviceman has fear, anxiety, irritability, depressed mood, alienation, terrible dreams about past events. What is the preliminary diagnosis?

Депресивний розлад Depressive disorder

Іпохондричний розлад Hypochondriacal disorder

Посттравматичний стресовий розлад Post-traumatic stress disorder

Гостра реакція на стрес Acute reaction to stress

Соматизований розлад Somatized disorder

197 / 200
У медичну роту 14-ї механізованої бригади з району ведення бойових дій аеропорту Донецьк надійшло 12 поранених. Сортувальна бригада виконує медичне сортуван- ня поранених. Яким принципом повинен керуватися медичний персонал під час проведення медичного сортування? 12 wounded people arrived in the medical company of the 14th mechanized brigade from the combat area of ​​the Donetsk airport. The sorting brigade carries out medical sorting of the wounded. What principle should the medical personnel during medical triage?

Розподілом поранених та хворих на групи згідно з евакуаційним призначенням Distribution of the wounded and sick into groups according to the evacuation destination

Розподілом поранених та хворих на групи для направлення їх у функціональні підрозділи Distribution of the wounded and sick into groups for sending them to functional units

Єдиною класифікацією хвороб і травм та єдиними вимогами до методики сортування Unified classification of diseases and injuries and uniform requirements for the sorting method

Встановленням черговості надання медичної допомоги Establishing the sequence of providing medical assistance

Визначенням характеру поранення, встановленням черговості надання медичної допомоги Determining the nature of the injury, establishing the sequence of providing medical assistance

198 / 200
На сортувальному майданчику медичної роти бригади пораненому встановлено попередній діагноз: мінно-вибухова травма. Травматичний шок. В ролі лікаря сортувальної бригади зробіть сортувальний висновок (черговість направлення та функціональний підрозділ): At the triage site of the medical company of the brigade, a preliminary diagnosis was established for the wounded: mine-explosive injury. Traumatic shock. In the role of the doctor of the triage brigade, make a triage conclusion (order of referral and functional unit ):

Перша черга, госпітальне відділення First line, hospital department

Перша черга, перев’язочна для поранених середньої тяжкості First line, dressing for the wounded of medium severity

Перша черга, перев’язочна для легкопо-ранених First line, dressing for lightly wounded

Друга черга, операційна для тяжкопоранених Second line, operating room for seriously wounded

Перша черга, протишокова для поранених First line, anti-shock for the wounded

199 / 200
Військовослужбовець вибуховою хвилею відкинутий на землю. Піднятися самостійно не може через біль у лівому стегні. Пульс - 92/хв., артеріальний тиск - 100/60 мм рт.ст. Об’єктивно: в середній третині лівого стегна визначається припухлість, деформація стегна, підшкірна гематома. При пальпації визначається крепітація. Який об’єм домедичної допомоги? A military serviceman was thrown to the ground by an explosive wave. He cannot get up on his own due to pain in his left thigh. Pulse - 92/min., blood pressure - 100/60 mm Hg. Art. Objectively: swelling, deformation of the thigh, subcutaneous hematoma are detected in the middle third of the left thigh. Crepitation is detected during palpation. What is the volume of pre-medical care?

Евакуація, транспортна іммобілізація Evacuation, transport immobilization

Транспортна іммобілізація, введення протишокових розчинів Transport immobilization, administration of anti-shock solutions

Введення протишокових розчинів, евакуація Introduction of anti-shock solutions, evacuation

Транспортна іммобілізація, накладання стискальної пов’язки Transport immobilization, application of compression bandage

Введення знеболювальних препаратів, транспортна іммобілізація, евакуація Introduction of painkillers, transport immobilization, evacuation

200 / 200
12- річна дівчинка скаржиться на періодичний головний біль, що переважно виникає в другій половині дня, супроводжується слабкістю, зниженням активності. Біль має дифузний характер, без чіткої локалізації, фізичний розвиток дівчинки нормальний, психологічний клімат в оточенні дитини сприятливий. При обстеженні дитина практично здорова. Якими будуть подальші рекомендації? A 12-year-old girl complains of periodic headache, which mainly occurs in the afternoon, accompanied by weakness, decreased activity. The pain is diffuse, without clear localization, the girl's physical development is normal, the psychological climate around the child is favorable. During the examination, the child is practically healthy. What will be the further recommendations?

Комп’ютерна томографія мозку Computed tomography of the brain

Електроенцефалографія Electroencephalography

Консультація психіатра Psychiatrist consultation

Дослідження очного дна, полів зору та контроль артеріального тиску Research of the fundus, visual fields and blood pressure control

Консультація невролога Consultation of a neurologist
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

Завершити тест