Тепер Ви можете повідомити нас про будь-яку помилку в тесті, натиснувши кнопку
Гарячі клавіші Відкрити/закрити список тестів: Space Гортати тести: ← → Перекласти тест: Shift
Понято
0.0%
1 / 200
Пацієнтка 47-ми років скаржиться на біль, що виникає під час прийому їжі та зміні температури. Періодично впродовж 2-х тижнів виникав самочинний біль в ділянці правої верхньої щелепи. Об’єктивно: в 16 зубі глибока каріозна порожнина, після видалення залишків їжі та пухкого дентину виявлено кровоточиву пульпу. Зондування різко болісне. Короткочасний біль від холодного. Перкусія неприємна. Який найбільш імовірний діагноз? A 47-year-old patient complains of pain that occurs during eating and changes in temperature. Spontaneous pain in the area of ​​the right upper jaw periodically occurred for 2 weeks . Objectively: a deep carious cavity in the 16th tooth, after removal of food residues and loose dentin, a bleeding pulp was found. Probing is sharply painful. Short-term cold pain. Percussion is unpleasant. What is the most likely diagnosis?

Хронічний конкрементозний пульпіт Chronic calcifying pulpitis

Глибокий хронічний карієс Deep chronic caries

Гострий обмежений пульпіт Acute limited pulpitis

Хронічний гангренозний пульпіт Chronic gangrenous pulpitis

Хронічний фіброзний пульпіт Chronic fibrous pulpitis

2 / 200
Чоловік 27-ми років звернувся зі скаргами на біль і кровоточивість ясен, що посилюється при вживанні їжі, загальну слабкість, нездужання. Тиждень тому переніс ГРВІ. Об’єктивно: ясна гіперемовані, різко набряклі, ясенні сосочки пухкі, кровоточать при незначному дотику. На язиковій поверхні фронтальних нижніх зубів визначається значне відкладення над’ясенного зубного каменю та м’якого зубного нальоту. Підщелепні лімфовузли збільшені, болючі під час пальпації. Зубоясенне прикріплення не зруйновано. Який найбільш імовірний діагноз? A 27-year-old man complained of pain and bleeding of the gums, which worsens when eating, general weakness, malaise. A week ago, he suffered SARS. Objectively : the gums are hyperemic, sharply swollen, the gingival papillae are loose, they bleed at the slightest touch. On the lingual surface of the lower front teeth, a significant deposit of supragingival calculus and soft dental plaque is determined. Submaxillary lymph nodes are enlarged, painful during palpation. Dento-gingival attachment is not destroyed . What is the most likely diagnosis?

Гіпертрофічний гінгівіт, набрякова форма Hypertrophic gingivitis, edematous form

Гострий виразковий гінгівіт Acute ulcerative gingivitis

Гіпертрофічний гінгівіт, фіброзна форма Hypertrophic gingivitis, fibrous form

Пародонтит ІІ ступеня Second degree periodontitis

Загострення хронічного катарального гінгівіту Exacerbation of chronic catarrhal gingivitis

3 / 200
Хворий 39-ти років скаржиться на кровоточивість ясен, неприємний запах з рота, рухомість зубів, утруднене вживання їжі. Об’єктивно: ясна синюшно-червоного кольору, пародонтальні кишені 3-4 мм, зуби рухомі II ст., значні відкладення над- і під’ясенного зубного каменю, ІГ- 3 бали, травматична оклюзія. Який найбільш імовірний діагноз? A 39-year-old patient complains of bleeding gums, bad breath, tooth mobility, difficulty eating. Objectively: bluish-red gums, periodontal pockets 3-4 mm, movable teeth of the II stage, significant deposits of supra- and subgingival calculus, IG-3 points, traumatic occlusion. What is the most likely diagnosis?

Гістіоцитоз-Х Histiocytosis-X

Генералізований пародонтит, II ступінь, загострений перебіг Generalized periodontitis, II degree, acute course

Хронічний катаральний гінгівіт Chronic catarrhal gingivitis

Генералізований пародонтит, II ступінь, хронічний перебіг Generalized periodontitis, II degree, chronic course

Генералізований пародонтит, I ступінь, загострений перебіг Generalized periodontitis, I degree, acute course

4 / 200
Вагітній 26-ти років (II триместр вагітності) поставлено діагноз: гіпертрофічний гінгівіт II ступеня важкості. Усунуто місцеві подразнювальні фактори, проведено місцеву протизапальну терапію. Визначте подальшу тактику стосовно цієї хворої: A 26-year-old pregnant woman (II trimester of pregnancy) was diagnosed with hypertrophic gingivitis of the II degree of severity. Local irritating factors were eliminated, local anti-inflammatory therapy was carried out. Determine further tactics regarding this patient:

Гінгівектомія Gingivectomy

Навчання раціональній гігієни порожнини рота Teaching rational oral hygiene

Діатермокоагуляція Diathermocoagulation

Кріодеструкція гіпертрофованих сосочків Cryodestruction of hypertrophied papillae

Глибока склерозуюча терапія Deep sclerosing therapy

5 / 200
Під час препарування порожнини 36 зуба у хворого 15-ти років виник короткочасний гострий біль. В ході обстеження на дні каріозної порожнини спостерігається точковий отвір, в якому видно пульпу яскраво-червоного кольору. Поставте діагноз: During the preparation of the cavity of tooth 36, a 15-year-old patient experienced a short-term sharp pain. During the examination, a point hole was observed at the bottom of the carious cavity, in which the pulp was clearly visible -red in color. Make a diagnosis:

Гострий обмежений пульпіт Acute limited pulpitis

Гострий травматичний пульпіт Acute traumatic pulpitis

Гострий періодонтит Acute periodontitis

Гострий глибокий карієс Acute deep caries

Гострий дифузний пульпіт Acute diffuse pulpitis

6 / 200
Пацієнтка 56-ти років скаржиться на наявність каріозної порожнини в 26 зубі. Об’єктивно: на жувальній поверхні 26 зуба каріозна порожнина, що не сполучається з порожниною зуба. Зондування і термічна реакція безболісні. На рентгенограмі визначається нерівномірне розширення пері-одонтальної щілини. Який остаточний діагноз? A 56-year-old patient complains about the presence of a carious cavity in the 26th tooth. Objectively: there is a carious cavity on the chewing surface of the 26th tooth that does not connect with the tooth cavity. Probing and thermal reaction are painless. An uneven expansion of the peri-odontal gap is determined on the radiograph. What is the final diagnosis?

Хронічний фіброзний пульпіт Chronic fibrous pulpitis

Хронічний глибокий карієс Chronic deep caries

Хронічний гранулювальний періодонтит Chronic granulating periodontitis

Хронічний фіброзний періодонтит Chronic fibrous periodontitis

Хронічний грануломатозний періодон-тит Chronic granulomatous periodontitis

7 / 200
Пацієнт 55-ти років скаржиться на сухість в порожнині рота, печіння, яке посилюється під час їжі. Протягом 10 років страждає на цукровий діабет. Об’єктивно: частковий знімний пластинчастий протез на верхній щелепі. Язик трохи набряклий, в задній третині на середній лінії визначається гладенька ділянка, яка позбавлена сосочків. У складках язика зазначається невелика кількість нальоту, що важко знімається. Який найбільш імовірний діагноз? A 55-year-old patient complains of dryness in the oral cavity, burning that worsens during meals. He has been suffering from diabetes for 10 years. Objectively: partial a removable lamellar prosthesis on the upper jaw. The tongue is slightly swollen, in the posterior third on the midline there is a smooth area that is devoid of papillae. A small amount of plaque is noted in the folds of the tongue, which is difficult to remove. What is the most likely diagnosis?

Хронічний атрофічний кандидоз Chronic atrophic candidiasis

Лейкоплакія Leukoplakia

Десквамативний глосит Desquamative glossitis

Червоний плескатий лишай Red lichen planus

Ромбоподібний глосит Rhomboid glossitis

8 / 200
Хвора 18-ти років звернулася зі скаргами на косметичний дефект внаслідок зміни кольору коронок зубів. Проживає в регіоні з вмістом фтору в питній воді 1,1 мг/л. Страждає на соматичну патологію, часто хворіє. Об’єктивно: виявлена білувата змінена емаль у пришийковій зоні всіх зубів, зондування безболісне. При вітальному фарбуванні 2% розчином метиленового синього відбувається фарбування емалі. Який остаточний діагноз? An 18-year-old patient complained of a cosmetic defect due to a change in the color of tooth crowns. She lives in a region with a fluoride content in drinking water of 1.1 mg/l. Suffers from somatic pathology, often gets sick. Objectively: whitish, changed enamel is detected in the cervical area of ​​all teeth, probing is painless. During welcome staining with a 2% solution of methylene blue, enamel staining occurs. What is the final diagnosis?

Флюороз, плямиста форма Fluorosis, spotted form

Гострий поверхневий карієс Acute surface caries

Системна гіпоплазія емалі Systemic enamel hypoplasia

Гострий початковий карієс Acute initial caries

Незавершений амелогенез Incomplete amelogenesis

9 / 200
Дівчинка 10-ти років скаржиться на свербіння верхньої губи та шкіри приротової ділянки. Об’єктивно: гіперемія та набряк червоної облямівки верхньої губи у ділянці, що прилягає до шкіри, еритема і набряк шкіри над верхньою губою та в ділянці кута рота розміром приблизно 1х1 см з нечіткими краями. Який найбільш імовірний діагноз? A 10-year-old girl complains of itching of the upper lip and the skin of the pre-oral area. Objectively: hyperemia and swelling of the red border of the upper lip in the area adjacent to the skin , erythema and swelling of the skin over the upper lip and in the area of ​​the corner of the mouth measuring approximately 1x1 cm with indistinct edges. What is the most likely diagnosis?

Метеорологічний хейліт Meteorological cheilitis

Атопічний хейліт Atopic cheilitis

Екзематозний хейліт Eczematous cheilitis

Суха форма ексфоліативного хейліту Dry form of exfoliative cheilitis

Актинічний хейліт Actinic cheilite

10 / 200
З дитиною 7-ми років звернулася мати зі скаргами на наявність у дитини рани на верхній губі та кровотечу. Після падіння з гойдалки дитина свідомості не втрачала. Під час огляду визначається наскрізна рана верхньої губи (1 см), кровотеча. Яка допомога потрібна пацієнтові? A 7-year-old child was approached by a mother complaining of a wound on the child's upper lip and bleeding. After falling from the swing, the child did not lose consciousness. During the examination a penetrating wound of the upper lip (1 cm), bleeding is determined. What help does the patient need?

Амбулаторне лікування, симптоматична терапія Outpatient treatment, symptomatic therapy

Госпіталізація хворого, симптоматична терапія Hospitalization of the patient, symptomatic therapy

Амбулаторне лікування, хірургічна обробка рани Outpatient treatment, surgical wound treatment

Госпіталізація хворого, первинна хірургічна обробка рани, симптоматична терапія Hospitalization of the patient, primary surgical treatment of the wound, symptomatic therapy

Амбулаторне лікування, відкладена хірургічна обробка рани Outpatient treatment, delayed surgical treatment of the wound

11 / 200
У хворого 25-ти років з алкогольним психозом після травми зазначається западання тканин у лівій половині обличчя, кровотеча з носа, крововилив у підорбітальній ділянці на нижній повіці зліва. На рентгенограмі - порушення прозорості лівої гайморової порожнини, порушення контурів лівого вилице-альвеолярного гребеня. Яке лікування потрібне хворому? In a 25-year-old patient with alcoholic psychosis, tissue subsidence in the left half of the face, bleeding from the nose, and hemorrhage in the suborbital area on the left lower eyelid are noted after an injury. x-rays - violation of the transparency of the left maxillary cavity, violation of the contours of the left zygomatic-alveolar ridge. What treatment does the patient need?

Медикаментозна терапія, фізіотерапія Drug therapy, physiotherapy

Хірургічне вправлення лівої вилицевої кістки, медикаментозна терапія, лікування у психоневролога Surgical reduction of the left cheekbone, drug therapy, treatment by a psychoneurologist

Хірургічне вправлення лівої вилицевої кістки, знеболювальні Surgical reduction of the left cheekbone, analgesics

Лікування у психоневролога, антибіоти-котерапія Treatment by a psychoneurologist, antibiotics-cotherapy

Лікування у психоневролога, знеболювальні Treatment at a psychoneurologist, painkillers

12 / 200
До лікаря-стоматолога звернувся чоловік 25-ти років, у якого діагностовано гострий виразковий гінгівіт. Лікар виконав видалення зубних відкладень, обробку ясен розчином антисептиків, протеолітичних ферментів, аплікації антибактері- альних і протизапальних засобів. Препарат якої групи необхідно використати лікарю на заключному етапі лікування? A 25-year-old man who was diagnosed with acute ulcerative gingivitis consulted a dentist. The doctor removed dental deposits, treated the gums with a solution of antiseptics, proteolytic enzymes, applied antibacterial and anti-inflammatory drugs. Which group of drugs should the doctor use at the final stage of treatment?

Кератолітики Keratolytics

Кератопластики Keratoplasty

Ферменти Enzymes

Сульфаніламіди Sulfonamides

Антибіотики Antibiotics

13 / 200
Пацієнт 55-ти років звернувся зі скаргами на відсутність 26 зуба. Об’єктивно: слизова у ділянці видаленого зуба блідо-рожевого кольору, зуби, що відмежовують дефект, інтактні, стійкі. 36 зуб на 1/3 коронки випинається у бік дефекту. Який план лікування необхідно рекомендувати хворому? A 55-year-old patient complained about the absence of the 26th tooth. Objectively: the mucous membrane in the area of ​​the removed tooth is pale pink, the teeth delimiting the defect, intact, stable. 36 tooth protrudes by 1/3 of the crown in the direction of the defect. What treatment plan should be recommended to the patient?

Депульпування 36 зуба і одночасне виготовлення мостоподібного протезу на верхню щелепу і штучної коронки на 36 зуб Depulping of the 36th tooth and simultaneous manufacture of a bridge-like prosthesis for the upper jaw and an artificial crown for the 36th tooth

Виготовити мостоподібний протез з увігнутою проміжною частиною Make a bridge-like prosthesis with a concave intermediate part

Направити на ортодонтичне лікування з подальшим ортопедичним лікуванням Refer to orthodontic treatment followed by orthopedic treatment

Провести апаратурно-хірургічне лікування з подальшим виготовленням ортопедичного протезу Carry out hardware and surgical treatment followed by the manufacture of an orthopedic prosthesis

Виготовлення тимчасового мостоподі-бного протезу на період від 3 до 6 місяців з подальшим виготовленням постійного мостоподібного протезу Manufacturing of a temporary bridge prosthesis for a period of 3 to 6 months followed by the manufacture of a permanent bridge prosthesis

14 / 200
Хвора 26-ти років скаржиться на зміну кольору фронтальних зубів. Виросла в місцевості з надмірним вмістом фтору. Плями з’явилися з моменту прорізування. Об’єктивно: на вестибулярній поверхні верхніх та нижніх різців численні крейдоподібні плями із жовтуватим відтінком. Зондування безболісне. Плями не зафарбовуються метиленовим синім. Назвіть найбільш імовірний діагноз: A 26-year-old patient complains of discoloration of her front teeth. She grew up in an area with an excessive fluoride content. The spots appeared from the moment of eruption. Objectively: on the vestibular surface of the upper and lower incisors has numerous chalk-like spots with a yellowish tint. Probing is painless. The spots are not stained with methylene blue. Name the most likely diagnosis:

Ендемічний флюороз Endemic fluorosis

Системна гіпоплазія Systemic hypoplasia

Кислотний некроз твердих тканин зубів Acid necrosis of hard tissues of teeth

Початковий карієс зубів Initial dental caries

Ерозія твердих тканин зубів Erosion of hard dental tissues

15 / 200
Хвора звернулася до стоматологічної клініки з метою санації. Під час огляду на жувальній поверхні 46 зуба виявлена невелика порожнина в межах плащового дентину. Дно та стінки тверді, пігментовані. Зондування та перкусія безболісні. ЕОД- 6 мкА. Назвіть найбільш імовірний діагноз: The patient turned to the dental clinic for the purpose of rehabilitation. During the examination, a small cavity was found on the chewing surface of tooth 46 within the mantle dentin. The bottom and walls are hard, pigmented. Probing and percussion are painless. EOD- 6 μA. Name the most likely diagnosis:

Хронічний конкрементозний пульпіт 46 зуба Chronic calcifying pulpitis of tooth 46

Хронічний фіброзний періодонтит 46 зуба Chronic fibrous periodontitis of tooth 46

Гострий середній карієс 46 зуба Acute average caries of 46 teeth

Хронічний середній карієс 46 зуба Chronic average caries of 46 teeth

Гострий глибокий карієс 46 зуба Acute deep caries of tooth 46

16 / 200
Під час огляду у хворої 21-го року вияв- лені численні каріозні ураження. Чим порадите проводити гігієну ротової порожнини? During the examination, numerous carious lesions were found in a 21-year-old patient. What do you recommend for oral hygiene?

Сольові зубні пасти Salt toothpastes

Зубні пасти з вмістом фтору та кальцію Toothpastes with fluoride and calcium

Зубний порошок Toothpowder

Зубний еліксир Tooth Elixir

Ферментні зубні пасти Enzymatic toothpastes

17 / 200
Хворий 30-ти років звернувся до ООД зі скаргами на новоутворення на нижній щелепі справа, рухливість зубів, інтенсивний біль. В анамнезі: травма два місяці тому, після чого з’явилася болісна припухлість, що дуже швидко збільшилася. Об’єктивно: асиметрія обличчя за рахунок набряку м’яких тканин у ділянці нижньої щелепи справа. Пальпаторно пухлина нерухома, щільно-еластичної консистенції, проростає у навколишні тканини. На рентгенограмі - дефект кісткової тканини неправильної форми з нерівними контурами. Який найбільш імовірний діагноз? A 30-year-old patient turned to the OOD with complaints of a neoplasm on the right lower jaw, tooth mobility, intense pain. History: trauma two months ago, after which a painful swelling appeared, which increased very quickly. Objectively: asymmetry of the face due to swelling of soft tissues in the area of ​​the lower jaw on the right. On palpation, the tumor is immobile, of a dense-elastic consistency, grows into the surrounding tissues. On the X-ray, there is a bone tissue defect irregular shape with uneven contours. What is the most likely diagnosis?

Остеосаркома Osteosarcoma

Рак нижньої щелепи Cancer of the lower jaw

Остеома Osteoma

Хондрома Chondroma

Фіброзна дисплазія Fibrous dysplasia

18 / 200
Хвора 45-ти років скаржиться на відчуття печіння, біль, почервоніння шкіри на обличчі, збільшення температури тіла до 38°С, головний біль, швидке знесилення. Хворіє близько двох днів. Об’єктивно: в ділянці лівої щоки та бокової поверхні носа еритематозна пляма у вигляді язиків полум’я, гостро болюча, краї валикоподібно припідняті над поверхнею шкіри. Під час пальпації шкіра у вогнищі запалення гаряча на дотик. Який попередній діагноз? A 45-year-old patient complains of a burning sensation, pain, redness of the skin on the face, an increase in body temperature up to 38°C, headache, rapid exhaustion. She is sick for two days. Objectively: in the area of ​​the left cheek and the lateral surface of the nose, an erythematous spot in the form of tongues of flame, acutely painful, the edges are raised above the surface of the skin like a roller. During palpation, the skin in the focus of inflammation is hot to the touch. What is the preliminary diagnosis?

Туберкульоз Tuberculosis

Поліморфна ексудативна еритема Polymorphic exudative erythema

Оперізувальний лишай Zingles

Бешиха Beshikha

Простий пухирцевий лишай Liquor simplex

19 / 200
Хвора 36-ти років скаржиться на різкий біль, клацання в правому СНЩС, печіння в ділянці правого зовнішнього слухового проходу. Рухи нижньої щелепи східцеподі-бні, з короткочасними моментами блокування в суглобі та гострим болем. В анамнезі гострий стрес. Об’єктивно: обличчя симетричне. Прикус ортогнатичний, під час внутрішньоротової пальпації латеральних крилоподібних м’язів відчувається біль справа. На томограмах контури кісткових структур суглобових поверхонь без змін. Який найбільш імовірний діагноз? A 36-year-old patient complains of sharp pain, clicking in the right TMJ, burning in the area of ​​the right external auditory canal. The movements of the lower jaw are stair-like, with short moments blocking in the joint and acute pain. History of acute stress. Objectively: the face is symmetrical. The bite is orthognathic, during intraoral palpation of the lateral pterygoid muscles, pain is felt on the right. On the tomograms, the contours of the bony structures of the articular surfaces are unchanged. What is the most likely diagnosis?

Ревматичний артрит СНЩС Rheumatic arthritis of TMJ

Гострий післятравматичний артрит СН-ЩС Acute post-traumatic arthritis CH-ShS

Деформуючий артроз СНЩС Deforming arthrosis of TMJ

Нейромускулярний синдром СНЩС Neuromuscular TMJ syndrome

Анкілоз СНЩС Ankylosis TMJ

20 / 200
Хворий 27-ми років звернувся до стоматолога зі скаргами на кровоточивість і болючість ясен у ділянці 25, 26 зубів. Об’єктивно: на медіальній поверхні 26 пломба, яка лежить на ясенному сосочку, сосочок гіперемований, набряклий, під час дотику інструментом кровить. Якою буде тактика лікаря? A 27-year-old patient turned to the dentist with complaints of bleeding and sore gums in the area of ​​teeth 25, 26. Objectively: on the medial surface of 26 a filling, which lies on the gingival papilla, the papilla is hyperemic, swollen, it bleeds when touched with an instrument. What will the doctor's tactics be?

Хірургічне лікування Surgical treatment

УВЧ-терапія UHF therapy

Кератолітичні препарати Keratolytic drugs

Не потребує лікування Does not require treatment

Заміна пломби у зубі Replacing a filling in a tooth

21 / 200
У хворого 22-х років на нижній губі з’явилася болюча тріщина, яка частково загоюється, але потім з’являється знову. Об’єктивно: нижня губа дещо набрякла, в середній частині поперечна тріщина червоної облямівки, краї ущільнені, навколо - болючий інфільтрат. Який найбільш імовірний діагноз? A 22-year-old patient developed a painful crack on his lower lip, which partially heals, but then reappears. Objectively: the lower lip is somewhat Swollen, in the middle part, a transverse crack with a red border, the edges are compacted, there is a painful infiltrate around it. What is the most likely diagnosis?

Твердий шанкр Hard chancre

Екзематозний хейліт Eczematous cheilitis

Хронічна тріщина губи Chronic cleft lip

Актинічний хейліт Actinic cheilite

Червоний вовчак Lupus erythematosus

22 / 200
Хворий 37-ми років скаржиться на ерозії на язиці. Об’єктивно: на дорсальній поверхні язика зліва є безболісна ерозія овальної форми розміром до 1 см. Краї рівні, з хрящеподібним при пальпації інфільтратом. Дно м’ясо-червоного кольору з ”сальним” нальотом. Лімфовузли зліва збільшені, безболісні. Який найбільш імовірний діагноз? A 37-year-old patient complains of erosion on the tongue. Objectively: there is a painless oval-shaped erosion up to 1 cm in size on the dorsal surface of the tongue on the left. The edges are smooth, with a cartilage-like infiltrate on palpation. The bottom is flesh-red in color with a 'sebaceous' coating. The lymph nodes on the left are enlarged, painless. What is the most likely diagnosis?

Ракова виразка Cancer ulcer

Герпетичний стоматит Herpetic stomatitis

Хронічний рецидивний афтозний стоматит Chronic recurrent aphthous stomatitis

Травматична виразка Traumatic ulcer

Сифіліс Syphilis

23 / 200
Хворий 25-ти років скаржиться на біль у 23 зубі від термічних та механічних подразників, що довго триває після їх усунення. Зуб турбує протягом місяця. Об’єктивно: у 23 зубі глибока каріозна порожнина, зондування болісне в ділянці рога пульпи. Перкусія безболісна. ЕОД- 40 мкА. Який найбільш імовірний діагноз? A 25-year-old patient complains of pain in the 23rd tooth from thermal and mechanical irritants, which lasts for a long time after their removal. The tooth bothers him for a month. Objectively: tooth 23 has a deep carious cavity, probing is painful in the area of ​​the pulp horn. Percussion is painless. EOD - 40 μA. What is the most likely diagnosis?

Хронічний гангренозний пульпіт Chronic gangrenous pulpitis

Хронічний фіброзний пульпіт Chronic fibrous pulpitis

Гострий глибокий карієс Acute deep caries

Гострий обмежений пульпіт Acute limited pulpitis

Гіперемія пульпи Pulp hyperemia

24 / 200
До клініки звернувся хворий зі скаргами на припухлість у привушній ділянці справа і періодичні гнійні виділення з нориці. Об’єктивно: обмежений інфільтрат діаметром 3 см, дерев’янистої щільності, шкіра над ним синюшного забарвлення, в епіцентрі інфільтрату втягнутий точковий рубець. Для якого захворювання характерна дана клінічна картина? A patient came to the clinic with complaints of swelling in the parotid area on the right and periodic purulent discharge from the fistula. Objectively: a limited infiltrate with a diameter of 3 cm, woody density , the skin above it is bluish in color, in the epicenter of the infiltrate there is a point scar. What disease is this clinical picture characteristic of?

Хронічний остеомієліт гілки нижньої щелепи Chronic osteomyelitis of the branch of the lower jaw

Актиномікоз привушно-жувальної ділянки Actinomycosis of parotid-chewing area

Мігруюча підшкірна гранульома Migrant subcutaneous granuloma

Хронічний сіалоаденіт Chronic sialoadenitis

Нориця привушної слинної залози Fistula of parotid salivary gland

25 / 200
На прийом до лікаря звернувся хворий 53-х років зі скаргами на біль в лівій піднижньощелепній ділянці, пов’язаний з прийомом їжі, який помітив уперше кілька років тому. Зазначає періодичні загострення. Під час обстеження ліва піднижньощелепна слинна залоза збільшена, щільна. З вивідної протоки під час масування виділяється незначна кількість слини. Ro-логічно: визначається камінь у товщі слинної залози до 1,5 см у діаметрі. Яку тактику лікування слід обрати? A 53-year-old patient came to the doctor with complaints of pain in the left submandibular area associated with eating, which he noticed for the first time several years ago. Indicates periodic exacerbations. During the examination, the left submandibular salivary gland is enlarged, dense. A small amount of saliva is released from the excretory duct during massaging. Ro-logical: a stone is determined in the thickness of the salivary gland up to 1.5 cm in diameter. What treatment tactics should be chosen?

Бужування протоки Bouging channel

Консервативне лікування Conservative treatment

Розсічення протоки Dissection of duct

Екстирпація залози Extirpation of the gland

Видалення конкременту Removal of calculus

26 / 200
Жінка 40-ка років скаржиться на кровоточивість ясен під час чищення зубів. Об’єктивно: ясна нижньої та верхньої щелеп гіперемовані, з синюшним відтінком, кровоточать під час зондування. На зубах незначна кількість зубних відкладень. Патологічна рухомість 31, 41 зубів I ступеня. Пародонтальні кишені 1-3 мм, в яких серозний ексудат. На рентгенограмі спостерігається незначний остеопороз і резорбція міжкоміркових перегородок до 1/3 їх висоти. Який найбільш імовірний діагноз? A 40-year-old woman complains of bleeding gums while brushing her teeth. Objectively: the gums of the lower and upper jaws are hyperemic, with a bluish tint, and bleed during probing . There is a small amount of dental deposits on the teeth. Pathological mobility of 31, 41 teeth of the first degree. Periodontal pockets of 1-3 mm with serous exudate. On the radiograph, there is slight osteoporosis and resorption of intercellular partitions up to 1/3 of their height. What is the most likely diagnosis?

Генералізований пародонтит, I ступінь, хронічний перебіг Generalized periodontitis, I degree, chronic course

Хронічний катаральний гінгівіт Chronic catarrhal gingivitis

Генералізований пародонтит, початковий ступінь, загострений перебіг Generalized periodontitis, initial stage, acute course

Генералізований пародонтит, початковий ступінь, хронічний перебіг Generalized periodontitis, initial stage, chronic course

Генералізований пародонтит, I ступінь, загострений перебіг Generalized periodontitis, I degree, acute course

27 / 200
Визначте вид прикусу, якщо верхня губа западає, нижня губа випинається, фронтальні зуби у зворотному прикусі, мезіально-щічні горби верхніх перших молярів контактують зі щічними горбами нижніх других молярів: Determine the type of bite, if the upper lip sinks, the lower lip protrudes, the front teeth are in a reverse bite, the mesial-buccal ridges of the upper first molars contact the buccal ridges of the lower second molars :

Прогенічний мезіальний прикус Progenic mesial bite

Прогенічний нейтральний прикус Progenic neutral bite

Прогнатичний дистальний прикус Prognathic distal bite

Фізіологічна прогенія Physiological progeny

Прогенічний мезіальний глибокий прикус Progenic mesial deep bite

28 / 200
Пацієнт 65-ти років скаржиться на гострий біль в ділянці суглобів, який набув затяжного характеру з періодичними загостреннями найчастіше весною та восени. Захворювання пов’язує з грипом, що переніс раніше. На рентгенограмі скронево-нижньощелепного суглоба: деструктивні та реактивні зміни, часткова резорбція суглобової голівки та деформація суглобового горбика. Який найбільш імовірний діагноз? A 65-year-old patient complains of acute pain in the joints, which has acquired a protracted character with periodic exacerbations, most often in spring and autumn. The disease is associated with the flu, which transferred earlier. On the radiograph of the temporomandibular joint: destructive and reactive changes, partial resorption of the articular head and deformation of the articular tubercle. What is the most likely diagnosis?

Анкілоз скронево-нижньощелепного суглоба Ankylosis of the temporomandibular joint

Хронічний травматичний артрит Chronic traumatic arthritis

Синдром Костена Kosten Syndrome

Артрито-артроз скронево- нижньощелепного суглоба Arthritis-arthrosis of the temporomandibular joint

Гострий артрит Acute arthritis

29 / 200
Хворий 17-ти років скаржиться на біль і припухлість в лівій піднижньощелепній ділянці, загальну слабкість, підвищену температуру. Два тижні тому лікувався з приводу стоматиту. Зі слів хворого, 5 днів тому з’явилися біль та припухлість розміром з квасолину, яка швидко збільшувалася. Об’єктивно: в лівій піднижньощелепній ділянці обмежена припухлість розміром 3х4 см. Шкіра гіперемована. Пальпація різко болісна. Який з перерахованих діагнозів найбільш імовірний у хворого? A 17-year-old patient complains of pain and swelling in the left mandibular area, general weakness, high temperature. He was treated for stomatitis two weeks ago. According to the patient, 5 days ago, pain and swelling the size of a bean appeared, which quickly increased. Objectively: in the left submandibular area there is a limited swelling of 3x4 cm in size. The skin is hyperemic. Palpation is sharply painful. Which of the listed diagnoses is the most likely in the patient?

Лімфангіома Lymphangioma

Хронічний неспецифічний лімфаденіт Chronic nonspecific lymphadenitis

Актиномікоз Actinomycosis

Туберкульозний лімфаденіт Tuberculous lymphadenitis

Гострий гнійний лімфаденіт Acute purulent lymphadenitis

30 / 200
Для якої патології характерна така гістологічна картина: виражений паракера-тоз, акантоз клітин шипуватого шару епітелію, окремі ’’розбухлі” епітеліальні клітини, що недостатньо зафарбовуються? Which pathology is characterized by such a histological picture: pronounced parakeratosis, acanthosis of the cells of the spinous layer of the epithelium, individual 'swollen' epithelial cells that are not sufficiently stained?

Лейкоплакія Leukoplakia

М ’яка лейкоплакія Mild leukoplakia

Хвороба Боуена Bowen's disease

Хвороба Фордайса Fordyce's disease

Лейкоплакія курців Таппейнера Smokers' Leukoplakia Tappeiner

31 / 200
Дитині 9 років. Мати скаржиться на змі- ну кольору коронок усіх тимчасових зубів. Об’єктивно: зуби жовтувато-коричневі, дентин прозорий, горби кутніх та різальний край різців стерті. Емаль постійних молярів сірого кольору, матова, у фісурах визначається оголення дентину. Зі слів матері, у батька дитини зуби такі самі. Який найбільш імовірний діагноз? The child is 9 years old. The mother complains about a change in the color of the crowns of all temporary teeth. Objectively: the teeth are yellowish-brown, the dentin is transparent, the angular humps and the incisal edge the incisors are erased. The enamel of the permanent molars is gray, dull, in the fissures the dentin is exposed. According to the mother, the child's father has the same teeth. What is the most likely diagnosis?

Деструктивна форма флюорозу Destructive form of fluorosis

Некомпенсована форма карієсу Uncompensated form of caries

”Тетрациклінові” зуби Tetracycline teeth

Системна гіпоплазія емалі Systemic enamel hypoplasia

Синдром Стейнтона-Капдепона Stainton-Capdepon syndrome

32 / 200
У жінки 25-ти років в анамнезі епілепсія. Під час огляду: ясна гіперемовані, набряклі, кровоточать під час зондування, визначається велика кількість над- і під’ясен-ного зубного каменю. Діагностовано хронічний генералізований пародонтит II ступеня, загострений перебіг. Визначте метод проведення професійної гігієни, ПРОТИПОКАЗАНИЙ при вказаній супутній патології: A 25-year-old woman has a history of epilepsy. During the examination: the gums are hyperemic, swollen, bleed during probing, a large number of supra- and subgingiva is determined of tartar. Chronic generalized periodontitis of the II degree, acute course, is diagnosed. Define the method of professional hygiene CONTRAINDICATED for the indicated concomitant pathology:

Хімічний Chemical

Комбінований Combined

Ультразвуковий Ultrasonic

Медикаментозний Medical

Інструментальний Instrumental

33 / 200
Пацієнтка 18-ти років звернулася до стоматолога зі скаргами на наявність каріозної порожнини в зубі нижньої щелепи праворуч. Об’єктивно: в 36 зубі - каріозна порожнина в межах плащового дентину, яка заповнена щільним пігментованим дентином. Зондування дна та стінок порожнини, термопроба, перкусія безболісні. ЕОД-8 мкА. Який остаточний діагноз? An 18-year-old patient turned to the dentist with complaints about the presence of a carious cavity in the tooth of the lower jaw on the right. Objectively: in tooth 36 there is a carious cavity within the mantle dentin, which is filled with dense pigmented dentin. Probing of the bottom and walls of the cavity, thermal test, percussion are painless. EOD-8 μA. What is the final diagnosis?

Хронічний поверхневий карієс Chronic surface caries

Хронічний середній карієс Chronic middle caries

Хронічний фіброзний пульпіт Chronic fibrous pulpitis

Гострий середній карієс Acute medium caries

Хронічний глибокий карієс Chronic deep caries

34 / 200
У хворого 49-ти років, завзятого курця, в правому куті рота на слизовій оболонці наявна виразка з кратероподібними щільними краями, білого кольору. Мікроскопічно при забарвленні еозином визначаються тяжі атипового багатошарового епітелію, що вростають у прилеглі тканини й утворюють гніздні скупчення. У центрі гніздних скупчень - округлої форми рожеві концентричні утворення. Який найбільш імовірний діагноз? A 49-year-old patient, a heavy smoker, has an ulcer with crater-like dense edges, white in color, in the right corner of the mouth on the mucous membrane. Microscopically, when stained with eosin, masses are determined of atypical multi-layered epithelium growing into adjacent tissues and forming nest clusters. In the center of the nest clusters - pink concentric formations of round shape. What is the most likely diagnosis?

Хвороба Боуена Bowen's disease

Базальноклітинний рак Basal cell carcinoma

Лейкоплакія Leukoplakia

Аденокарцинома Adenocarcinoma

Пласкоклітинний рак з ороговінням Squamous cell carcinoma with keratinization

35 / 200
На слизовій оболонці щоки визначається безболісне, еластичної консистенції новоутворення, розташоване на вузькій м’якій ніжці, розміром 1,0х1,0 см, рухливе, поверхня його нерівна. Слизова оболонка, що вкриває новоутворення, у центрі не змінена. Який діагноз можна припустити? On the mucous membrane of the cheek, a painless, elastic neoplasm is detected, located on a narrow soft leg, 1.0x1.0 cm in size, mobile, its surface is uneven. The mucous membrane covering the neoplasm is not changed in the center. What diagnosis can be assumed?

Атерома Atheroma

Рак слизової оболонки Cancer of the mucous membrane

Ліпома Lipoma

Фіброма Fibroma

Папілома Papilloma

36 / 200
Хвора 58-ми років звернулася до стоматолога зі скаргами на біль у ділянці нижньої губи, підборіддя, щоки, зубів нижньої щелепи зліва. Біль тривалий, виникає раптово, посилюється та розповсюджується на прилеглі ділянки обличчя. Вночі напади повторюються неодноразово. Об’єктивно: куркових зон не спостерігається, під час проведення анестезії больовий напад не зникає, характер його ніяк не змінюється. Який найбільш імовірний діагноз? A 58-year-old patient went to the dentist with complaints of pain in the area of ​​the lower lip, chin, cheek, lower jaw teeth on the left. The pain is long-lasting, occurs suddenly, and worsens and spreads to the adjacent areas of the face. At night, the attacks are repeated several times. Objectively: no trigger zones are observed, during anesthesia the pain attack does not disappear, its character does not change in any way. What is the most likely diagnosis?

Гострий пульпіт 36 зуба Acute pulpitis of tooth 36

Неврит III гілки трійчастого нерва Neuritis of the III branch of the trigeminal nerve

Невралгія II гілки трійчастого нерва Neuralgia of the II branch of the trigeminal nerve

Невралгія III гілки трійчастого нерва Neuralgia of the III branch of the trigeminal nerve

Неврит II гілки трійчастого нерва Neuritis of the II branch of the trigeminal nerve

37 / 200
Потерпілий 33-х років під час падіння отримав поранення обличчя гострим предметом. Під час огляду виявлена рана до 1 см, з нерівними краями, навколо рани ділянки крововиливів. Зонд легко проходить на глибину до 5 см. Який найбільш імовірний діагноз? A 33-year-old victim suffered a facial injury with a sharp object during a fall. During the examination, a wound of up to 1 cm was found, with uneven edges, around the wound area of ​​hemorrhages. Probe easily passes to a depth of 5 cm. What is the most likely diagnosis?

Колота рана обличчя Puncture wound of the face

Рубана рана обличчя Cut facial wound

Забита рана обличчя Closed facial wound

Різана рана обличчя Cut facial wound

Кусана рана обличчя Bite wound on the face

38 / 200
Хворому 64 роки. На червоній облямівці губи наявна ерозія овальної форми розміром 0,5-1 см, з рівним, червоного кольору дном, безболісна. Поверхня вкрита кров’янистою плівкою, по краях ерозії епітелій припіднятий у вигляді валу. Який найбільш імовірний діагноз? The patient is 64 years old. On the red border of the lip, there is an oval-shaped erosion of 0.5-1 cm in size, with a flat, red bottom, painless. The surface is covered with blood' a clear film, at the edges of the erosion, the epithelium is raised in the form of a shaft. What is the most likely diagnosis?

Справжня пухирчатка True Pemphigus

Абразивний передраковий хейліт Ман-ганотті Manganotti abrasive precancerous cheilitis

Ерозивно-виразкова форма червоного плескатого лишаю Erosive-ulcerative form of red lichen planus

Рак слизової нижньої губи Cancer of the mucosa of the lower lip

Ерозивна лейкоплакія Erosive leukoplakia

39 / 200
У грудної дитини на межі твердого і м’якого піднебіння спостерігаються ерозії овальної форми, оточені запаленою облямівкою, вкриті жовтим нальотом, легко кровоточать. Слизова м’якого піднебіння набрякла. Який найбільш імовірний діагноз? A baby has oval-shaped erosions on the border of the hard and soft palate, surrounded by an inflamed border, covered with a yellow coating, bleeding easily. The mucous membrane of the soft palate is swollen . What is the most likely diagnosis?

Синдром Бехчета Behcet syndrome

Кандидоз ротової порожнини Candidiasis of the oral cavity

Афти Сеттона Setton Canker sores

Хронічний рецидивний афтозний стоматит Chronic recurrent aphthous stomatitis

Афти Беднара Afty Bednar

40 / 200
Хворий 50-ти років звернувся з метою протезування беззубої нижньої щелепи. Під час припасування індивідуальної ложки за допомогою проб Гербста відбулося її скидання при витяганні губ вперед. Де необхідно вкоротити межі індивідуальної ложки? A 50-year-old patient applied for prosthetics of an edentulous lower jaw. During the fitting of an individual spoon using Herbst samples, it was reset when the lips were pulled forward. Where it is necessary to shorten the limits of an individual spoon?

Вздовж щелепно-під’язикової лінії Along the maxillohyoid line

Позаду горбика до щелепно-під’язикової лінії Behind the tubercle to the maxillohyoid line

1 см від середньої лінії під язиком 1 cm from the midline under the tongue

Зовнішній край між іклами Outer edge between canines

Від горбиків до другого моляра From cusps to second molar

41 / 200
Хворому 35-ти років було проведено дослідження жувальних рухів нижньої щелепи. Як цей метод дослідження називається? A 35-year-old patient was examined for chewing movements of the lower jaw. What is the name of this research method?

Одонтопародонтограма Odontoparodontogram

Міографія Myography

Жувальна проба за Рубіновим Rubinov chewing test

Мастикографія Masticography

Жувальна проба за Гельманом Chewing test according to Gelman

42 / 200
У хворого на рентгенограмі обох СН-ЩС виявлено деформацію суглобової голівки одного з суглобів і наявність екзо-фітів на суглобових поверхнях. Для якого захворювання характерні ці рентгенологічні ознаки? The patient's X-ray of both CH-ShC showed a deformation of the articular head of one of the joints and the presence of exophytes on the joint surfaces. What disease are these X-ray signs characteristic of?

М’язово-суглобова дисфункція СНЩС Musculo-articular dysfunction TMJ

Фіброзний анкілоз Fibrous ankylosis

Артрит Arthritis

Артроз Arthritis

Кістковий анкілоз Bone ankylosis

43 / 200
Чоловіку 42-х років виготовляється бюгельний протез для нижньої щелепи з опорноутримувальними кламерами. На якій частині поверхні опорного зуба потрібно розташувати жорстку частину плеча кламера першого типу фірми Нея? A 42-year-old man is being made a mandibular prosthesis with support-retaining clasps. On which part of the surface of the abutment tooth should the hard part of the arm of the first Ney type clasp be placed?

Під анатомічним поясом зуба Under the anatomical belt of the tooth

Вище від межової лінії Above the boundary line

Нижче від межової лінії Below the boundary line

На межовій лінії On the boundary line

На анатомічному поясі зуба On the anatomical belt of the tooth

44 / 200
Хвора 30-ти років скаржиться на біль біля вуха, що з’явилася вперше 3 доби тому, хрускіт, що інколи виникає у суглобі. Об’єктивно: гіперемія, набряк привушної області, відкривання рота обмежене до 2,5 см, різко болісне. Температура тіла - 37,5oC. На томограмі: кісткові структури без змін, суглобова щілина розширена. Який найбільш імовірний діагноз? A 30-year-old patient complains of pain near the ear that first appeared 3 days ago, a crunch that sometimes occurs in the joint. Objectively: hyperemia , swelling of the parotid region, opening of the mouth is limited to 2.5 cm, sharply painful. Body temperature - 37.5oC. On the tomogram: bone structures are unchanged, the joint space is widened. What is the most likely diagnosis?

Больова дисфункція скронево-нижньощелепного суглоба в стадії загострення Painful dysfunction of the temporomandibular joint in the acute stage

Анкілоз скронево-нижньощелепного суглоба Ankylosis of the temporomandibular joint

Хронічний артрит скронево-нижньощелепного суглоба в стадії загострення Chronic arthritis of the temporomandibular joint in the exacerbation stage

Артроз скронево-нижньощелепного суглоба Arthritis of the temporomandibular joint

Гострий артрит скронево-нижньощелепного суглоба Acute arthritis of the temporomandibular joint

45 / 200
У дитини 7,5 років в 36 зубі на жувальній поверхні виявлена каріозна порожнина з вузьким вхідним отвором в межах розм’якшеного світлого дентину. Зондування дна каріозної порожнини слабкоболісне, від холодної води виникає напад болю. В процесі лікування був випадково розкритий ріг пульпи. Оберіть оптимальну лікувальну тактику в даному випадку: In a 7.5-year-old child, a carious cavity with a narrow entrance hole was detected in the 36th tooth on the chewing surface within the softened light dentin. Probing the bottom of the carious cavity is mildly painful, an attack of pain occurs from cold water. During the treatment, the corner of the pulp was accidentally opened. Choose the optimal treatment tactics in this case:

Біологічний метод Biological method

Девітальна ампутація Devital amputation

Вітальна ампутація Vital amputation

Вітальна екстирпація Vital extirpation

Девітальна екстирпація Devital extirpation

46 / 200
У дитини 12-ти років під час профілактичного огляду в ділянці фронтальних зубів на нижній і верхній щелепах виявлена застійна гіперемія і незначна набряклість ясенного краю. Визначається періодична кровоточивість ясен під час чищення зубів. КПВ = 2. Які пасти слід рекомендувати для індивідуальної гігієни порожнини рота в даному випадку? In a 12-year-old child, during a preventive examination in the area of ​​the frontal teeth on the lower and upper jaws, stagnant hyperemia and slight swelling of the gingival margin were detected. Periodic bleeding of the gums under time of brushing teeth. KPV = 2. What pastes should be recommended for individual oral hygiene in this case?

Пасти зі сполуками кальцію Pastas with calcium compounds

Пасти з фторидом натрію Sodium fluoride pastes

Пасти з екстрактами трав Pastas with herbal extracts

Пасти з амінофторидом Aminofluoride pastes

Пасти з ферментами Pastas with enzymes

47 / 200
У хворого під час стоматологічного прийому розвинулася обтураційна асфіксія стороннім тілом (марлева кулька), стороннє тіло вилучити не вдалося, гіпоксія наростає, хворий непритомний. Яку маніпуляцію необхідно провести у першу чергу при даному стані? During a dental appointment, the patient developed obturation asphyxia with a foreign body (gauze ball), the foreign body could not be removed, hypoxia is increasing, the patient is unconscious. What manipulation should be performed in first of all in this condition?

Висунути щелепу хворого максимально вперед і повернути голову вбік Put the patient's jaw as far forward as possible and turn the head to the side

Інтубація трахеї Tracheal intubation

Конікотомія Conicotomy

Штучне дихання і непрямий масаж серця Artificial respiration and indirect heart massage

Оксигенотерапія Oxygenotherapy

48 / 200
Батьки 4,5-річної дитини зазначають, що невдовзі після прорізування зубів емаль почала сколюватися. Об’єктивно: коронкова частина всіх тимчасових зубів стерта більш ніж на половину. Емаль практично відсутня, зуби мають водянисто-сірий колір, гладеньку поверхню. Яке додаткове дослідження необхідне? Parents of a 4.5-year-old child note that soon after teething, the enamel began to chip. Objectively: the crown part of all temporary teeth is erased by more than half. The enamel is almost absent, the teeth have a watery gray color, a smooth surface. What additional research is necessary?

Трансілюмінаційне Transillumination

Фарбування йодовмісними розчинами Staining with iodine-containing solutions

Електроодонтометрія Electroodontometry

Фарбування метиленовим синім Methylene blue staining

Рентгенографія X-ray

49 / 200
До клініки звернувся пацієнт 33-х років зі скаргами на рухливість 22 зуба. В анамнезі травма зуба 2 роки тому. Об’єктивно: зуб раніше не лікований, рухливість 3 ступеня, перкусія слабкоболісна. На знімку -резорбція кореня на 1/3. Найбільш доцільно буде: A 33-year-old patient came to the clinic with complaints about the mobility of tooth 22. He has a history of tooth trauma 2 years ago. Objectively: the tooth has not been treated before, mobility 3rd degree, mildly painful percussion. In the photo, 1/3 of the root is resorbed. The most appropriate would be:

Провести фізіотерапевтичне лікування Conduct physiotherapy treatment

Спостереження Observations

Провести ендодонтичне лікування і шинувати зуб Carry out endodontic treatment and splint the tooth

Провести резекцію кореня зуба з підсадженням кісткової тканини Perform tooth root resection with bone grafting

Видалити зуб Remove tooth

50 / 200
До відділення інтенсивної терапії доставлено потерпілого у ДТП із численними пошкодженнями щелепно-лицевої ділянки. ЗЧМТ тяжкого ступеня. Констатована масивна втрата крові. У постражда-лого знижений тургор шкіри, очних яблук, язик вкритий сухим нальотом, констатовано зменшення наповнення яремної вени, в горизонтальному положенні не спостерігається пульсація черевної аорти, в легенях вологі хрипи, олігурія. Який найбільш імовірний діагноз? A road accident victim with multiple injuries to the maxillofacial area was brought to the intensive care unit. Severe TBI. Massive blood loss was detected. The victim has reduced skin turgor, of the eyeballs, the tongue is covered with a dry plaque, a decrease in the filling of the jugular vein is noted, in the horizontal position there is no pulsation of the abdominal aorta, wet wheezing in the lungs, oliguria. What is the most likely diagnosis?

Геморагічний шок Hemorrhagic shock

Дихальна недостатність Respiratory failure

Травматичний шок Traumatic shock

Колапс Collapse

Синдром гострого розладу водно-сольового балансу (кома) Syndrome of acute water-salt balance disorder (coma)

51 / 200
До хірурга-стоматолога звернувся хворий на другий день після тривалого перебування на повітрі за низької температури (-25oC) зі скаргами на пекучий біль і заніміння шкіри обличчя. Об’єктивно: шкіра обличчя синюшно-червона, набрякла. На щоках і підборідді декілька пухирів діаметром 1,0-3,0 см. Чутливість шкіри знижена. Визначте ступінь обмороження: The patient turned to the dental surgeon on the second day after a long stay in the air at a low temperature (-25oC) with complaints of burning pain and numbness of the facial skin. About' objectively: the skin of the face is bluish-red, swollen. On the cheeks and chin there are several blisters with a diameter of 1.0-3.0 cm. The sensitivity of the skin is reduced. Determine the degree of frostbite:

Четвертий ступінь Fourth degree

Перший ступінь First degree

Третій-четвертий ступінь Third-fourth degree

Третій ступінь Third degree

Другий ступінь Second degree

52 / 200
У хворого 45-ти років спостерігаються гострий біль, загальна слабкість, температура 39 oC. Місцево: асиметрія обличчя, обкладений язик, неприємний запах з рота, утруднене ковтання. Хитання 34, 35, 36, 37 зубів, 36 - змінений в кольорі, коронка зруйнована, рухомість зубів наростає. Ясна почервонілі, набряклі з обох сторін альвеолярного паростку, тризм, симптом Венсана, регіональні лімфовузли збільшені, болючі. Яким буде діагноз? A 45-year-old patient has acute pain, general weakness, temperature 39 oC. Locally: facial asymmetry, coated tongue, bad breath, difficulty swallowing. Shaking of 34, 35, 36, 37 teeth, 36 - changed in color, the crown is destroyed, the mobility of the teeth increases. The gums are red, swollen on both sides of the alveolar bud, trismus, Vincent's symptom, regional lymph nodes are enlarged, painful. What will be the diagnosis?

Гостра респіраторна вірусна інфекція Acute respiratory viral infection

Флегмона підщелепного трикутника Phlegmon of the submandibular triangle

Гострий одонтогенний остеомієліт нижньої щелепи Acute odontogenic osteomyelitis of the lower jaw

Травматичний остеомієліт нижньої щелепи Traumatic osteomyelitis of the lower jaw

Хронічний остеомієліт нижньої щелепи Chronic osteomyelitis of the lower jaw

53 / 200
У хворого 65-ти років на шкірі обличчя зліва спостерігаються еритематозні плями, на яких з’явилися пухирці за ходом гілки II трійчастого нерва. Висип супроводжується різким болем невротичного характеру, температура тіла підвищена до 38-39oC. Регіонарні лімфатичні вузли збільшені. Який імовірний діагноз? A 65-year-old patient has erythematous spots on the left side of his face, on which blisters have appeared along the course of the II branch of the trigeminal nerve. The rash is accompanied by sharp pain of a neurotic nature , the body temperature is increased to 38-39oC. The regional lymph nodes are enlarged. What is the probable diagnosis?

Дерматит Дюрінга Dühring's dermatitis

Ящур FMD

Багатоформна ексудативна еритема Multiform exudative erythema

Пухирчатка Vebulosis

Оперізувальний лишай Zingles

54 / 200
Хворого 27-ми років, доставлено до травмпункту після ДТП з різаною раною щічної ділянки. Хворий притомний, після зняття з обличчя пов’язки, що сильно змочена кров’ю, спостерігається наявність рани з різано-рваними краями та кровотечею з глибини. Яких лікувальних заходів слід вжити для зупинки кровотечі? A 27-year-old patient was brought to the trauma center after a traffic accident with a cut wound on the cheek area. The patient is unconscious, after removing the bandage from his face, which is heavily soaked with blood' yu, there is a wound with cut-torn edges and bleeding from deep. What medical measures should be taken to stop the bleeding?

Промивання та ревізія рани, промити тканини, що кровоточать, зашити рану, накласти стискальну пов’язку Wound washing and revision, wash the bleeding tissue, suture the wound, apply a compression bandage

Накласти стискальну пов’язку та ввести судинозвужувальні препарати Apply compression bandage and administer vasoconstrictor drugs

Перев’язати поверхневу сонну артерію, потім зашити рану обличчя Ligate the superficial carotid artery, then suture the facial wound

Затампонувати туго рану марлею та накласти стискальну пов’язку Tamp the wound tightly with gauze and apply a compression bandage

Зашити рану, залишити гумовий випускник, накласти пов’язку Sew up the wound, leave a rubber graduate, apply a bandage

55 / 200
Хвора 35-ти років госпіталізована після ДТП. Об’єктивно: зазначається рухомість верхньої щелепи разом з кістками носа, відкритий прикус, припухлість м’яких тканин середньої зони обличчя, крововилив у склеру ока, симптом ’’сходинки” по нижньоорбітальному краю з двох боків та вилично-щелепному шву, носова кровотеча. Який найбільш імовірний діагноз? A 35-year-old patient was hospitalized after a road accident. Objectively: the mobility of the upper jaw together with the bones of the nose, open bite, swelling of the soft tissues of the middle area of ​​the face is noted , hemorrhage in the sclera of the eye, the symptom of 'stairs' along the lower orbital rim on both sides and the zygomaxillary suture, epistaxis. What is the most likely diagnosis?

Перелом верхньої щелепи типу Ле-Фор III Fracture of the upper jaw type Le Fort III

Перелом верхньої щелепи типу Ле-Фор II Fracture of the upper jaw type Le Fort II

Перелом верхньої щелепи типу Ле-Фор I Fracture of the upper jaw type Le Fort I

Перелом виличних кісток Fracture of zygomatic bones

Перелом кісток носа Fracture of nasal bones

56 / 200
Хвора 23-х років хворіє протягом року, коли вперше при загостренні ревматичного процесу в інших суглобах, з’явився біль, важкорухомість та хрускіт у скроневонижньощелепних суглобах. Зранку відкривання рота обмежене. Виявлєні гіпєрємія та набряк шкіри в ділянці суглобів. На томограмі суглобові щілини розширені. Який найбільш імовірний діагноз? A 23-year-old patient has been ill for a year, when for the first time, due to an exacerbation of the rheumatic process in other joints, pain, immobility and crunching in the temporomandibular joints appeared. On the morning of the opening the mouth is limited. Hyperemia and swelling of the skin in the area of ​​the joints are detected. On the tomogram, the joint gaps are widened. What is the most likely diagnosis?

Больова м’язово-скронева дисфункція скронево-нижньощелепного суглоба в стадії загострення Painful muscle-temporal dysfunction of the temporomandibular joint in the acute stage

Гострий неспецифічний двобічний артрит Acute nonspecific bilateral arthritis

Хронічний ревматичний двобічний артрит у стадії загострення Chronic rheumatic bilateral arthritis in the exacerbation stage

Склерозуючий двобічний артроз у стадії загострення Bilateral sclerosing arthrosis in the acute stage

Фіброзний двобічний анкілоз скронево-нижньощелепних суглобів в стадії загострення Fibrous bilateral ankylosis of the temporomandibular joints in the acute stage

57 / 200
Дитині 12 років. Скарги на косметичний дефект. Об’єктивно: діастема між верхніми центральними різцями 2 мм, співвідношення перших молярів за першим класом Ен-гля. Було поставлено діагноз: діастема на верхній щелепі. Оберіть апарат для лікування даної патології: The child is 12 years old. Complaints about a cosmetic defect. Objectively: a diastema between the upper central incisors of 2 mm, the ratio of the first molars according to the first class of English. It was put diagnosis: diastema on the upper jaw. Choose the device for the treatment of this pathology:

Піднебінна пластинка з похилою площиною Palate plate with an inclined plane

Апарат Андрезена-Гойпля Andresen-Goepl apparatus

Апарат Осадчого Osadchyo apparatus

Піднебінна пластинка з рукоподібними кламерами Palate plate with hand-shaped clasps

Піднебінна розширювальна пластинка Palate expansion plate

58 / 200
Пацієнтка 40-ка років скаржиться на різкий біль від дії температурних та хімічних подразників. На вестибулярній поверхні 14 та 24 зубів в ділянці шийки наявні дефекти в межах емалі у вигляді щілин, болючі під час дотику. Ретракція ясен в ділянці уражених зубів на 1/3 коронки зуба. Який найбільш імовірний діагноз? A 40-year-old patient complains of sharp pain from the effects of temperature and chemical irritants. On the vestibular surface of 14 and 24 teeth in the neck area, there are defects within the enamel in the form of fissures, painful when touched. Retraction of the gums in the area of ​​the affected teeth by 1/3 of the crown of the tooth. What is the most likely diagnosis?

Ерозія емалі Enamel erosion

Променевий некроз Radiation necrosis

Комп’ютерний некроз Computer necrosis

Клиноподібний дефект Wedge-shaped defect

Пришийковий карієс Cervical caries

59 / 200
Пацієнту 52-х років лікар-пародонтолог провів курс комплексного лікування хронічного генералізованого пародонтиту III ступеня важкості. Пацієнт поставлений на диспансерний облік. Через який час лікар-пародонтолог повинен призначити пацієнтові проведення повторного лікувального курсу? A 52-year-old patient was treated by a periodontist for complex treatment of chronic generalized periodontitis of the III degree of severity. The patient is registered at a dispensary. After what time should a periodontist prescribe conducting a repeated treatment course for the patient?

Через 6 місяців After 6 months

Через 3 місяці After 3 months

Через 1 місяць In 1 month

Через 1 рік After 1 year

Через 1,5 роки After 1.5 years

60 / 200
Пацієнтка віком 33-х років звернулася до лікаря-стоматолога з метою відбілювання 16 зуба, який став рожевим після лікування пульпіту. При об’єктивному обстеженні в 16 зубі пломба. Коронка зуба рожевого кольору. На рентгенограмі кореневі канали запломбовані. Після видалення пломби в порожнині зуба рожевий пломбу-вальний матеріал. Який метод відбілювання буде ефективним у даному випадку? A 33-year-old female patient consulted a dentist for the purpose of whitening tooth 16, which became pink after treatment for pulpitis. Upon objective examination, a filling was found in tooth 16 . The crown of the tooth is pink in color. On the radiograph, the root canals are sealed. After the filling is removed, the filling material is pink in the tooth cavity. What whitening method will be effective in this case?

Внутрішньокоронкове відбілювання Intracoronal bleaching

Поетапне відбілювання Step by step whitening

Домашнє відбілювання Home whitening

Термокаталітичне відбілювання Thermocatalytic whitening

Мікроабразія емалі Enamel microabrasion

61 / 200
На прийомі у стоматолога хвора 56-ти років із загостренням хронічного гранулю-вального періодонтиту 45 раптом відчула пекучий, стискальний біль за грудиною з іррадіацією під ліву лопатку, по всіх грудях та у верхню половину живота. У хворої розвинулася тривога зі страхом смерті. Визначте імовірний діагноз: At the dentist's appointment, a 56-year-old patient with an exacerbation of chronic granular periodontitis 45 suddenly felt a burning, squeezing pain behind the sternum with radiation under the left shoulder blade, all over chest and in the upper half of the abdomen. The patient developed anxiety with fear of death. Determine the probable diagnosis:

Гіперглікемічна кома Hyperglycemic coma

Гіпоглікемічна кома Hypoglycemic coma

Гіпертонічний криз Hypertensive crisis

Гострий інфаркт міокарда Acute myocardial infarction

Перфоративна виразка шлунка Perforative gastric ulcer

62 / 200
У хворого 42-х років в передньому відділі піднебіння є випинання, яке повільно збільшувалося протягом 5 років. Слизова над ним в кольорі не змінена. 12, 11, 21, 22 зуби інтактні, стійкі. На внутрішньорото-вій рентгенограмі альвеолярного відростка верхньої щелепи спостерігається осередок деструкції кісткової тканини з чіткими межами розміром 1,5х1,5 см в ділянці піднебінного шва. Періодонтальні щілини 12, 11, 21, 22 зубів добре визначаються. Який найбільш імовірний діагноз? A 42-year-old patient has a protrusion in the front part of the palate, which has slowly increased over the course of 5 years. The mucosa above it has not changed in color. 12, 11, 21 , 22 teeth are intact, stable. On the intraoral radiograph of the alveolar process of the upper jaw, a focus of destruction of bone tissue with clear boundaries measuring 1.5x1.5 cm in the area of ​​the palatal suture is observed. The periodontal fissures of teeth 12, 11, 21, 22 are well defined. Which the most likely diagnosis?

Радикулярна кіста 11, 21 зубів Radicular cyst 11, 21 teeth

Хронічний гранулювальний періодонтит 12, 11, 21, 63, зубів Chronic granulating periodontitis 12, 11, 21, 63, teeth

Хронічний гранулематозний періодонтит 12, 11, 21, 64 зубів Chronic granulomatous periodontitis of 12, 11, 21, 64 teeth

Фолікулярна кіста 11, 21 зубів Follicular cyst 11, 21 teeth

Кіста носо-піднебінного каналу Cyst of the nasopharyngeal canal

63 / 200
У хворого 64-х років в лівій привушно-жувальній ділянці спостерігається біль, що прогресує, наявна асиметрія обличчя, яку помітив 2-3 місяці тому назад. Об’єктивно: бліді шкірні покриви, парез мімічних м’язів зліва. Попереду мочки вуха інфільтрат без чітких меж. Шкіра над ним синюшна, напружена. Зліва шийні лімфовузли щільні, не збільшені. Контрактура до 2,5 см. Із протоки лівої привушної слинної залози слина не виділяється. Який попередній діагноз? A 64-year-old patient has progressive pain in the left parotid-masticatory area, there is facial asymmetry, which he noticed 2-3 months ago. About' objectively: pale skin, facial muscle paresis on the left. In front of the ear lobe, an infiltrate without clear borders. The skin above it is bluish, tense. On the left, the cervical lymph nodes are dense, not enlarged. Contracture up to 2.5 cm. Saliva from the duct of the left parotid salivary gland does not stand out. What is the previous diagnosis?

Перелом гілки н/щ зліва Fracture of the branch of the lower left arm

- -

Карбункул щічної ділянки Buccal carbuncle

Флегмона щічної ділянки Buccal phlegmon

Рак привушної слинної залози Cancer of the parotid salivary gland

64 / 200
Хвора 26-ти років під час відпочинку за кордоном біля моря звернула увагу на появу пєчіння в губах, виникнення болю в роті під час прийому їжі. Після повернення протягом декількох днів поступово з’явилися біль у суглобах, в ділянці серця, нирок, висипання на шкірі. Об’єктивно: на губах, слизовій оболонці щік яскраво-червоні бляшки з облямівкою, поодинокі пухирі з кров’янистим вмістом, ерозії, які епітелізуються з утворенням ділянок атрофії. Знайдені LE-клітини, антитіла до на-тивної ДНК. Який найбільш імовірний діагноз? A 26-year-old patient while vacationing abroad near the sea drew attention to the appearance of burning in the lips, pain in the mouth while eating. After returning for several days, pain in the joints, in the area of ​​the heart, kidneys, skin rashes gradually appeared. Objectively: on the lips, the mucous membrane of the cheeks, bright red plaques with a border, single blisters with bloody contents, erosions, which epithelize with the formation areas of atrophy. Found LE-cells, antibodies to native DNA. What is the most likely diagnosis?

Актиномікоз Actinomycosis

Бешиха Beshikha

Системний червоний вовчак Systemic lupus erythematosus

Туберкульоз Tuberculosis

Сифіліс Syphilis

65 / 200
У ортодонта на диспансерному обліку перебуває дитина 5,5 років із ’’ледачим жуванням”’ у якої відсутні проміжки між передніми зубами, ознаки стирання горбків жувальних поверхонь молярів. Оберіть профілактичний захід: The orthodontist has a 5.5-year-old child with 'lazy chewing' who has no spaces between the front teeth and signs of abrasion of the bumps on the chewing surfaces of the molars. Choose a preventive measure:

Гімнастика мімічних м’язів Gymnastics of facial muscles

Гімнастика жувальних м’язів Gymnastics of masticatory muscles

Дихальна гімнастика Breathing gymnastics

Фізіологічне навантаження Physiological load

Пальцевий масаж Finger massage

66 / 200
До лікаря-стоматолога звернулися батьки з дитиною 7-ми років, у якої відсутні тимчасові моляри на обох щелепах. Яка патологія може виникнути у дитини без профілактичного протезування? The parents of a 7-year-old child, who is missing temporary molars on both jaws, turned to the dentist. What pathology can occur in a child without preventive prosthetics?

Подовження зубного ряду Prolongation of tooth row

Косий прикус Slant bite

Відкритий прикус Open Bite

Звуження зубного ряду Narrowing of tooth row

Глибокий прикус Deep Bite

67 / 200
Під час проведення сріблення кореневих каналів в ході лікування хронічного гранулювального періодонтиту 16 у пацієнта 32-х років розчин нітрату срібла випадково потрапив на слизову оболонку щоки хворого. Який розчин необхідно застосувати для обробки слизової оболонки для надання невідкладної допомоги при даному ускладненні? During silvering of root canals during the treatment of chronic granulating periodontitis 16 in a 32-year-old patient, silver nitrate solution accidentally got on the mucous membrane of the patient's cheek. What solution is needed apply for the treatment of the mucous membrane to provide emergency care for this complication?

3% розчин натрію хлориду 3% sodium chloride solution

0,5% розчин лимонної кислоти 0.5% citric acid solution

50% етиловий спирт 50% ethyl alcohol

0,02% розчин хлоргексидину 0.02% chlorhexidine solution

1% розчин гідрокарбонату натрію 1% sodium bicarbonate solution

68 / 200
До клініки ортопедичної стоматології звернувся пацієнт 58-ми років зі скаргами на напружене змикання губ та швидку втому жувальних м’язів під час прийому їжі. Зі слів пацієнта 2 тижні тому йому було виготовлено повні знімні протези на верхню та нижню щелепи. Яка помилка була допущена під час виготовлення цих протезів? A 58-year-old patient came to the orthodontic clinic with complaints of tight closing of the lips and rapid fatigue of the chewing muscles while eating. According to the patient, 2 weeks therefore, he had complete removable upper and lower jaw dentures made. What error was made in the fabrication of these dentures?

Помилка в доборі розміру зубів Error in selection of teeth size

Занижена висота центральної оклюзії Low central occlusion height

Помилка у виконанні постановки зубів Error in setting teeth

Завищена висота центральної оклюзії High central occlusion height

Деформовані воскові шаблони Deformed wax patterns

69 / 200
У пацієнта, який лікується з приводу хронічного гранулювального періодон-титу 23 зуба, виникла потреба у розширенні устя кореневого каналу. Яким інструментом повинен скористатися лікар-стоматолог для проведення цієї маніпуляції? A patient who is being treated for chronic granulating periodontitis of tooth 23 has a need to widen the mouth of the root canal. What tool should the dentist use to perform this manipulation?

Коренева голка Root Needle

Стоматологічний зонд Dental probe

Largo-бор Largo-bor

Конусоподібний бор Conical Boron

К-ример K-rimer

70 / 200
Хворий звернувся до стоматолога на 2-й день після видалення 46 зуба зі скаргами на біль в ділянці 47 зуба. Об’єктивно: 47 зуб має рухомість II ступеня. Рентгенологічно: зміни відсутні. Видалення 46 виконували елеватором. Який найбільш імовірний діагноз? The patient turned to the dentist on the 2nd day after the removal of the 46th tooth with complaints of pain in the area of ​​the 47th tooth. Objectively: the 47th tooth has mobility of the II degree. X-ray: no changes. Removal of 46 was performed with an elevator. What is the most likely diagnosis?

Перелом кореня 47 зуба Fracture of the root of tooth 47

Повний вивих 47 зуба Complete dislocation of tooth 47

Гострий альвеоліт 47 зуба Acute alveolitis of tooth 47

Гострий періодонтит 47 зуба Acute periodontitis of tooth 47

Неповний вивих 47 зуба Incomplete dislocation of tooth 47

71 / 200
У пацієнта 40-ка років інтенсивний, пульсуючий біль в 46 зубі, відчуття ’вирослого” зуба, біль іррадіює за ходом гілок трійчастого нерва. Об’єктивно: в 46 зубі каріозна порожнина, пульпова камера закрита, ясна в ділянці 46 зуба гіперемовані, набряклі, пальпація болісна. Перкусія різко болюча, підщелепні лімфатичні вузли збільшені та болючі. На рентгенограмі: втрата чіткості малюнку губчастої речовини кістки. ЕОМ- 100 мкА. Який найбільш імовірний діагноз? A 40-year-old patient has intense, throbbing pain in the 46th tooth, the feeling of an 'overgrown' tooth, the pain radiates along the course of the branches of the trigeminal nerve. Objectively: in 46 tooth has a carious cavity, the pulp chamber is closed, the gums in the area of ​​tooth 46 are hyperemic, swollen, palpation is painful. Percussion is sharply painful, the submandibular lymph nodes are enlarged and painful. On the radiograph: loss of clarity of the pattern of spongy bone. EOM- 100 μA. Which is the most likely diagnosis?

Одонтогенний остеомієліт Odontogenic osteomyelitis

Гострий гнійний періодонтит Acute purulent periodontitis

Хронічний апікальний періодонтит Chronic apical periodontitis

Гострий гнійний пульпіт Acute purulent pulpitis

Загострення хронічного періодонтиту Exacerbation of chronic periodontitis

72 / 200
Під час огляду стану зубів у хворого 15-ти років встановлено на перших молярах з обох боків наявність молочно-білих гладеньких, блискучих плям з дефектами емалі. Про ще свідчить? During the examination of the teeth of a 15-year-old patient, the presence of milky-white, smooth, shiny spots with enamel defects was established on the first molars on both sides. ?

Дискальцінація зубів Decalcification of teeth

Флюороз Fluorosis

Гіперплазія зубів Hyperplasia of teeth

Гіперкальцінація зубів Hypercalcification of teeth

Гіпоплазія зубів Hypoplasia of teeth

73 / 200
Хворий 60-ти років проходить лікуван- ня з приводу хронічного гранулювального періодонтиту 17 зуба, кореневі канали частково облітеровані. Яке фізіотерапевтичне лікування доцільно призначити в цьому випадку? A 60-year-old patient is being treated for chronic granulating periodontitis of 17 teeth, the root canals are partially obliterated. What physiotherapeutic treatment should be prescribed in this case?

Бальнеотерапія Balneotherapy

Лазертерапія Laser therapy

Внутрішньоканальний електрофорез Intrachannel electrophoresis

Магнітотерапія Magnetic therapy

Вакуум-масаж Vacuum massage

74 / 200
Хворий 57-ми років скаржиться на біль в області скронево-нижньощелепного суглоба, хрускіт, закладеність у вусі. Відкривання рота обмежене до 2 см. На рентгенограмі деформація суглобової голівки та ямки, звуження суглобової щілини. Який найбільш імовірний діагноз? A 57-year-old patient complains of pain in the area of ​​the temporomandibular joint, crunching, congestion in the ear. Opening of the mouth is limited to 2 cm. On the radiograph, deformation of the articular head and fossa, narrowing of the joint space. What is the most likely diagnosis?

Деформуючий артроз скронево- нижньощелепного суглоба Deforming arthrosis of the temporomandibular joint

Артрит скронево-нижньощелепного суглоба Arthritis of the temporomandibular joint

Склерозуючий артроз скронево- нижньощелепного суглоба Sclerosing arthrosis of the temporomandibular joint

Перелом суглобового відростка Fracture of the articular process

- -

75 / 200
Хвора звернулася до лікаря стоматолога зі скаргами на неможливість закрити рота, утруднену мову. Об’єктивно: порожнина рота напіввідкрита, з порожнини рота тече слина, центральна лінія зміщена праворуч. Ліворуч перед ”козелком” вуха є западина, а під вилицевою дугою - випинання. Який найбільш імовірний діагноз? The patient turned to the dentist with complaints about the inability to close the mouth, difficulty speaking. Objectively: the oral cavity is half-open, saliva flows from the oral cavity, the central line is shifted to the right . There is a depression to the left in front of the 'trace' of the ear, and a protrusion under the facial arch. What is the most likely diagnosis?

Односторонній передній вивих н/щ зліва Unilateral anterior dislocation of left shoulder blade

Односторонній передній вивих н/щ справа Unilateral anterior dislocation of the right side

Односторонній задній вивих н/щ зліва Unilateral posterior dislocation of left shoulder blade

Двобічний передній вивих Bilateral anterior dislocation

Односторонній задній вивих н/щ справа Unilateral posterior dislocation on the right

76 / 200
Військовослужбовець отримав уламкове поранення в ділянці підборідного відділу нижньої щелепи, що призвело до відриву підборіддя та виникнення асфіксії. Який найбільш імовірний вид асфіксії у потерпілого? The serviceman received a shrapnel wound in the area of ​​the chin of the lower jaw, which led to the separation of the chin and asphyxiation. What is the most likely type of asphyxia in the victim?

Клапанна Valve

Стенотична Stenotic

Дислокаційна Dislocation

Обтураційна Obstructive

Аспіраційна Aspirational

77 / 200
Хвора 27-ми років звернулася зі скаргою на біль в нижній щелепі. Форма щелепи не змінена, регіонарні лімфовузли не збільшені. На рентгенограмі - гомогенна тканина, за щільністю відповідає зубу, 3,0х2,0 см. На межі новоутворення та кістки чітка світла смужка завширшки 1 мм. Навпроти пухлини відсутній зуб. Який найбільш імовірний діагноз? A 27-year-old patient complained of pain in the lower jaw. The shape of the jaw has not changed, the regional lymph nodes are not enlarged. On the radiograph, there is homogeneous tissue, the density corresponds to of a tooth, 3.0x2.0 cm. There is a clear light strip 1 mm wide at the border of the neoplasm and the bone. There is no tooth opposite the tumor. What is the most likely diagnosis?

Остеобластокластома Osteoblastoclastoma

- -

Калькульозний субмаксиліт Calculous submaxillitis

Одонтома Odontoma

Остеома Osteoma

78 / 200
Пацієнтка 32-х років звернулася з приводу протезування зубів. Об’єктивно: коронка 15 зуба зруйнована на 2/3, кукса випинається над рівнем краю ясен на 3 мм. На прицільному дентальному знімку: канал запломбований до рівня верхівки кореня, вогнища періапікальної деструкції не виявлено. Яка протезна конструкція показана хворій? A 32-year-old patient applied for dental prosthetics. Objectively: the crown of tooth 15 is destroyed by 2/3, the stump protrudes above the level of the gingival margin by 3 mm . On the focused dental image: the canal is sealed up to the level of the apex of the root, no focus of periapical destruction was detected. What prosthetic construction is shown to the patient?

Коренева вкладка і суцільна коронка Root tab and solid crown

Коренева вкладка і напівкоронка Root tab and semi-crown

Коренева вкладка і штампована коронка Root tab and stamped crown

Коренева вкладка і комбінована коронка Root tab and combined crown

Коренева вкладка і поясна коронка Root tab and girdle crown

79 / 200
Дитина 8-ми років під час падіння отримала травматичне ушкодження коронок 11 та 21 зубів з частковим оголенням рога пульпи. Травма отримана годину тому. Яка лікарська тактика буде раціональною в даному випадку? An 8-year-old child suffered a traumatic injury to the crowns of 11 and 21 teeth during a fall with partial exposure of the pulp horn. The injury was received an hour ago. What medical tactics would be rational in in this case?

Проведення вітальної ампутації пульпи Conducting welcome pulp amputation

Видалення зубів Removal of teeth

Пломбування зубів склоіономерними цементами Teeth filling with glass ionomer cements

Пломбування зубів фотополімерними матеріалами Tooth filling with photopolymer materials

Проведення девіталізації Executing devitalization

80 / 200
Пацієнтка 34-х років звернулася зі скаргами на свербіння, печіння губ. Пов’язує захворювання з використанням нової губної помади. Об’єктивно: червона облямівка губ набрякла, гіперемована, визначається дрібнолусочкове лущення губ. Яким буде попередній діагноз? A 34-year-old patient complained of itching, burning lips. She associates the disease with the use of a new lipstick. Objectively: the red border of the lips is swollen, hyperemic, small scaly peeling of the lips is detected. What will be the preliminary diagnosis?

Актинічний хейліт Actinic cheilite

Контактний алергічний хейліт Contact allergic cheilitis

Метеорологічний хейліт Meteorological cheilitis

ХРАС ХРАС

Екзематозний хейліт Eczematous cheilitis

81 / 200
Яку з патологічних форм може мати зубний ряд у дітей з вкороченою вуздечкою язика? Which of the pathological forms can the dentition have in children with a shortened frenulum of the tongue?

Сплощена Flattened

V-подібна V-shaped

Гострокутна (дзьобоподібна) Acute-angled (beak-shaped)

Сідлоподібна Saddle

Асиметрична Asymmetric

82 / 200
Хворий 45-ти років звернувся до приймального покою зі скаргами на відчуття поколювання, свербіння, інтенсивного болю та печіння, відчуття заніміння шкіри обличчя у ділянці щік, носа та губ. Стан пов’язує із тривалим перебуванням на холоді. Об’єктивно: шкіра обличчя гіперемо-вана, з ціанотичним відтінком, виражений набряк м’яких тканин, чутливість у виличній, щічній, ділянці носа та губ знижена. Встановіть ступінь обмороження: A 45-year-old patient came to the waiting room with complaints of tingling, itching, intense pain and burning, numbness of the facial skin in the area of ​​the cheeks, nose and lips . The condition is associated with prolonged exposure to the cold. Objectively: the skin of the face is hyperemo-vated, with a cyanotic shade, pronounced swelling of soft tissues, sensitivity in the zygomatic, cheek, nose and lips area is reduced. Set the degree of frostbite:

I ступінь I degree

III-Б ступінь III-B degree

III-A ступінь III-A degree

IV ступінь IV degree

II ступінь II degree

83 / 200
Хворий 20-ти років скаржиться на нестерпний, пульсуючий, майже безперервний біль в зубі на верхній щелепі, що вщухає від холодного. Об’єктивно: у 25 глибока каріозна порожнина, частково заповнена пломбою. Перкусія слабкоболі-сна. ЕОД- 30мкА. Рентгенографічно змін у періапікальних тканинах немає. Поставте найбільш імовірний діагноз: A 20-year-old patient complains of unbearable, throbbing, almost continuous pain in the tooth on the upper jaw, which subsides from cold. Objectively: at 25, deep carious cavity, partially filled with a filling. Percussion weak pain-sleep. EOD- 30μA. Radiographically, there are no changes in the periapical tissues. Make the most likely diagnosis:

Гострий дифузний пульпіт Acute diffuse pulpitis

Гострий гнійний пульпіт Acute purulent pulpitis

Гострий хронічний верхівковий періодон-тит Acute chronic apical periodontitis

Гострий гнійний періодонтит Acute purulent periodontitis

Гострий вогнищевий пульпіт Acute focal pulpitis

84 / 200
Пацієнт, інженер-гальванік, скаржиться на відчуття металевого присмаку в роті, головний біль, поколювання в слизовій оболонці нижньої щелепи. В порожнині рота з опорою на 36, 34 незнімний штамповано-паяний мостоподібний протез, на 45 коронка із золотого сплаву. Яке ускладнення має місце? The patient, a galvanic engineer, complains of a metallic taste in the mouth, headache, tingling in the mucous membrane of the lower jaw. In the oral cavity with support on 36, 34 fixed stamped-soldered bridge prosthesis, 45 gold alloy crown. What complication is there?

Глосалгія Glossalgia

Травматичний стоматит Traumatic stomatitis

Алергічна реакція на металеві включення Allergic reaction to metal inclusions

Токсичний стоматит Toxic stomatitis

Гальваноз Galvanization

85 / 200
Пацієнт 35-ти років скаржиться на косметичний дефект. Об’єктивно: коронкова частина 11 повністю відсутня, кукса виступає над рівнем ясен на 0,5 мм. Кореневий канал запломбований, перкусія безболісна. На рентгенограмі: кореневий канал 11 запломбований на всій його протяжності, стінки кореня достатньої товщини. Яку конструкцію штифтового зуба слід обрати згідно з клінічною картиною? A 35-year-old patient complains of a cosmetic defect. Objectively: the crown part of 11 is completely missing, the stump protrudes above the gum level by 0.5 mm. Root canal sealed, percussion is painless. On the radiograph: root canal 11 is sealed along its entire length, the root walls are of sufficient thickness. What design of the pin tooth should be chosen according to the clinical picture?

Штифтовий зуб за Логаном Logan pin tooth

Куксово-кореневу вкладку Stump-root tab

Штифтовий зуб за Ахмедовим Akhmedov pin tooth

Простий штифтовий зуб Simple pin tooth

Штифтовий зуб за Річмондом Richmond pin tooth

86 / 200
Дитині 13-ти років при профілактичному огляді був поставлений діагноз: хронічний поверхневий карієс 41 зуба. При об’єктивному огляді КПВ = 9. Дитина стоїть на диспансерному обліку у окуліста. Скільки разів на рік необхідно проводити лікувальнопрофілактичні заходи? During a preventive examination, a 13-year-old child was diagnosed with: chronic surface caries of 41 teeth. During an objective examination, the CPV = 9. The child is registered at the dispensary ophthalmologist. How many times a year should medical and preventive measures be carried out?

Не треба проводити Do not spend

5 разів на рік 5 times a year

3 рази на рік 3 times a year

4 рази на рік 4 times a year

2 рази на рік 2 times a year

87 / 200
Дитина 15-ти років звернулася до стоматолога з метою санації порожнини рота. Загальної патології немає. Об’єктивно: патології прикусу, слизових оболонок, м’яких тканин не виявлено, КПВ = 2. До якої стоматологічної диспансерної групи належить дитина? A 15-year-old child went to the dentist to clean up the oral cavity. There is no general pathology. Objectively: pathology of the bite, mucous membranes, soft tissues is not detected, KPV = 2. To which dental dispensary group does the child belong?

5 група Group 5

4 група Group 4

1 група 1 group

2 група Group 2

3 група Group 3

88 / 200
Пацієнтка 41-го року скаржиться на наявність припухлості біля ока ліворуч. З анамнезу: добу тому було проведено лікування 12 зуба під анестезією. Припухлість з’явилася після проведення анестезії. Об’єктивно: обличчя асиметричне, у правій підорбітальній ділянці визначається інфільтрат, шкіра під ним синюшна, відкривання рота вільне, перкусія 12 зуба безболісна, ясна без патологічних змін, перехідна складка згладжена, синюшна. Яке ускладнення розвинулося у хворої? A 41-year-old female patient complains of a swelling near her left eye. From the anamnesis: 12 teeth were treated under anesthesia a day ago. The swelling appeared after anesthesia . Objectively: the face is asymmetrical, an infiltrate is detected in the right suborbital area, the skin beneath it is bluish, the mouth can be opened freely, the percussion of the 12th tooth is painless, the gums are free of pathological changes, the transitional fold is smoothed, bluish. What complication developed in the patient?

Некроз м’яких тканин у підорбітальній ділянці Necrosis of soft tissues in the suborbital area

Неврит інфраорбітального нерва Neuritis of the infraorbital nerve

Періостит 12 зуба Periostitis of tooth 12

Гострий періодонтит 12 зуба Acute periodontitis of tooth 12

Постін’єкційна гематома Postinjection hematoma

89 / 200
Хвора 23-х років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на різкий біль в зубі на верхній щелепі від холодного, який триває декілька хвилин. Об’єктивно: у 24 зубі глибока каріозна порожнина, зондування дна різко болісне, ЕОД- 30 мкА. Пацієнтка повідомила, що перебуває на 7 тижні вагітності. Який знеболювальний засіб слід застосувати лікарю для проведення анестезії цій хворій? A 23-year-old patient turned to a dentist with complaints of a sharp pain in a tooth on the upper jaw from the cold, which lasts for several minutes. Objectively: in 24 teeth have a deep carious cavity, probing the bottom is very painful, EOD - 30 μA. The patient reported that she is 7 weeks pregnant. What anesthetic should the doctor use to administer anesthesia to this patient?

Лідокаїн Lidocaine

Артикаїн Articaine

Новокаїн Novocaine

Мепівастезин Mepivastesin

Бупівакаїн Bupivacaine

90 / 200
Хворий 46-ти років звернувся зі скаргами на біль в правому скронево-нижньощелепному суглобі, який посилюється під час рухів нижньої щелепи. Скарги з’явилися 10 днів тому після видалення 48 зуба в стоматологічній поліклініці. Об’єктивно: в ділянці СНЩС праворуч припухлість, болісна під час пальпації, шкіра в цій ділянці гіперемована. Під час відкривання рота нижня щелепа зміщується праворуч, рухи її обмежені та утруднені. Який найбільш імовірний діагноз? A 46-year-old patient complained of pain in the right temporomandibular joint, which worsens during movements of the lower jaw. Complaints appeared 10 days ago after extraction of the 48th tooth in the dental polyclinic. Objectively: there is swelling in the TMJ area on the right, painful during palpation, the skin in this area is hyperemic. When opening the mouth, the lower jaw shifts to the right, its movements are limited and difficult. What is the most likely diagnosis?

Гострий травматичний артрит Acute traumatic arthritis

Гострий паротит Acute mumps

Хронічний артрит Chronic arthritis

Нейро-васкулярний синдром Neurovascular syndrome

Артроз Arthritis

91 / 200
У хворого 28-ми років в ділянці правої щоки лікар-стоматолог діагностував фурункул та вирішив провести консервативне лікування. Через два дні в правій підочній ділянці визначається синюшність і ущільнення у вигляді тяжу, що поширюється до кута ока. Загальний стан середньої важкості, температура тіла - 38,5oC. Яке ускладнення виникло у даного хворого? In a 28-year-old patient, a dentist diagnosed a furuncle in the area of ​​the right cheek and decided to carry out conservative treatment. Two days later, blueness and thickening in the right undereye area were determined in the form of a stroke extending to the corner of the eye. The general condition is of medium severity, body temperature is 38.5oC. What complication did this patient have?

Абсцес щоки Cheek abscess

Флегмона щоки Phlegmon of the cheeks

Тромбофлебіт лицевої вени Thrombophlebitis of the facial vein

Гострий правосторонній гайморит Acute right-sided sinusitis

Карбункул щоки Cheek carbuncle

92 / 200
Після клінічного і рентгенологічного обстеження хворому 17-ти років встановлений діагноз: співустя порожнини рота з гайморовою пазухою, яке утворилося після видалення 16 зуба в стоматологічній поліклініці. Який спосіб закриття сполучення порожнини з верхньощелепною пазухою буде оптимальним у даному випадку? After a clinical and X-ray examination, a 17-year-old patient was diagnosed with: conjuncture of the oral cavity with the maxillary sinus, which was formed after the removal of the 16th tooth in the dental polyclinic. What is the method of closure will the connection of the cavity with the maxillary sinus be optimal in this case?

Клапоть зі слизової оболонки щоки та піднебіння Flap from the mucosa of the cheek and palate

Філатовська стеблина зі слизової оболонки щоки та вестибулярної поверхні альвеолярного відростка Filatov stem from the mucous membrane of the cheek and the vestibular surface of the alveolar process

Клапоть зі слизової оболонки щоки та вестибулярної поверхні альвеолярного відростка Flap from the mucous membrane of the cheek and the vestibular surface of the alveolar process

Клапоть зі слизової оболонки верхньої губи та щоки Flap from the mucosa of the upper lip and cheek

Вільна пересадка слизової оболонки щоки та вестибулярної поверхні альвеолярного відростка Free transplant of the mucous membrane of the cheek and the vestibular surface of the alveolar process

93 / 200
На прийом до хірурга-стоматолога звернувся хворий 35-ти років з приводу загострення хронічного періодонтиту 25 зуба. У момент видалення зуба відбулося проштовхування кореня зуба в гайморову пазуху, утворилося співустя, з гайморової пазухи почав виділятися густий гній. Яку лікувальну тактику слід обрати стосовно даного хворого? A 35-year-old patient sought an appointment with a dental surgeon due to an exacerbation of chronic periodontitis of tooth 25. At the time of tooth extraction, the root of the tooth pushed into the maxillary sinus, formed joint mouth, thick pus began to be released from the maxillary sinus. What treatment tactics should be chosen for this patient?

Промивання гайморової пазухи розчинами антисептиків Washing of the maxillary sinus with solutions of antiseptics

Пластика співустя Plastics of the mouth

Направлення до щелепно-лицевого стаціонару Referral to maxillofacial hospital

Направлення до ЛОР-відділення Referral to ENT department

Амбулаторна гайморотомія з ревізією пазухи Ambulatory sinus resection with sinus revision

94 / 200
Хворий 33-х років звернувся по допомо- гу з приводу загострення хронічного періодонтиту 38 зуба. Відкривання рота обмежене, слизова оболонка в ділянці причинного зуба і крилощелепної складки набрякла, з виразкою. Яку анестезію слід обрати для видалення 38 зуба в даному випадку? A 33-year-old patient sought help for an exacerbation of chronic periodontitis of tooth 38. Mouth opening is limited, the mucous membrane in the area of ​​the causative tooth and the pterygoid fold is swollen, with an ulcer. Which anesthesia should be chosen for the removal of tooth 38 in this case?

Туберальна анестезія Tuberal anesthesia

Внутрішньоротова мандибулярна Intraoral mandibular

Позаротова мандибулярна Extraoral mandibular

Анестезія біля ментального отвору Anesthesia near mental foramen

Торусальна Torusalna

95 / 200
Пацієнту 43-х років був вперше встановлений діагноз: генералізований паро-донтит II ступеня, хронічний перебіг. Які статистичні документи (форми) є обов’язковими для постановки даного пацієнта на диспансерний облік? A 43-year-old patient was diagnosed for the first time: generalized periodontitis of the 2nd degree, chronic course. What statistical documents (forms) are required to establish this the patient for dispensary registration?

№030 + №037 #030 + #037

№039 + №043 #039 + #043

№043 + №039 #043 + #039

№043 + №030 #043 + #030

№037 + №043 #037 + #043

96 / 200
До лікаря-стоматолога звернулися батьки з дитиною 6-ти років з метою санації порожнини рота. Дитина належить до 3 групи здоров’я, стан гігієни порожнини рота незадовільний, КПВ+кп = 5, має гострий перебіг карієсу. Яка частота диспансерних оглядів даної дитини? Parents with a 6-year-old child turned to the dentist for oral hygiene. The child belongs to the 3rd health group, the state of oral hygiene is unsatisfactory, KPV+kp = 5, has an acute course of caries. What is the frequency of dispensary examinations of this child?

4 рази на рік 4 times a year

2 рази на рік 2 times a year

1 раз на рік Once a year

3 рази на рік 3 times a year

5 разів на рік 5 times a year

97 / 200
Чоловік 38-ми років отримав травму 21 зуба 2 дні тому. Скаржиться на естетичний дефект. Об’єктивно: в 21 зубі наявний дефект, індекс ІРОПЗ- 0,3. Оберіть матеріал для відновлення коронки: A 38-year-old man suffered an injury to 21 teeth 2 days ago. He complains of an aesthetic defect. Objectively: there is a defect in 21 teeth, the IROPZ index is 0, 3. Choose the material for restoring the crown:

Гібридний СІЦ Hybrid SIC

Вкладка Tab

СІЦ CIS

Металокерамічна коронка Ceramic metal crown

Наногібридний композит Nanohybrid composite

98 / 200
Впродовж якого періоду від дня видання наказу органу охорони здоров’я діє кваліфікаційна категорія, присвоєна лікарям, провізорам, середньому медичному ( фармацевтичному) персоналу? During what period from the day of issuing the order of the health care authority is the qualification category assigned to doctors, pharmacists, and secondary medical (pharmaceutical) personnel valid?

6 років 6 years

3,5 роки 3.5 years

4 роки 4 years

3 роки 3 years

5 років 5 years

99 / 200
У дитини 15-ти років під час огляду виявлені крейдоподібні плями на вестибулярній поверхні 12, 11, 21, 22 зубів. Плями шорсткі, матові, забарвлюються метиленовим синім. Який найбільш імовірний діа- гноз? In a 15-year-old child, during the examination, chalk-like spots were found on the vestibular surface of teeth 12, 11, 21, 22. The spots are rough, matte, stained with methylene blue. What is the most likely diagnosis?

Вогнищева гіпоплазія емалі Focal enamel hypoplasia

Флюороз Fluorosis

Гострий початковий карієс Acute initial caries

Гострий поверхневий карієс Acute surface caries

Системна гіпоплазія емалі Systemic enamel hypoplasia

100 / 200
Пацієнт хворіє на хронічний грануле-матозний періодонтит 27 зуба. Щічні канали важкопрохідні. Які препарати використовують для покращення прохідності кореневих каналів? The patient has chronic granulomatous periodontitis of the 27th tooth. The buccal canals are difficult to pass. What drugs are used to improve the patency of the root canals?

3% розчин перекису водню 3% hydrogen peroxide solution

10% розчин перекису водню 10% hydrogen peroxide solution

20% розчин трипсину 20% trypsin solution

20% розчин ЕДТА 20% EDTA solution

40% розчин формальдегіду 40% formaldehyde solution

101 / 200
Хворий звернувся зі скаргами на пухлиноподібне утворення в привушній ділянці зліва округлої форми до 3,0 см, яке підвищується над рівнем шкіри, поверхня його горбиста, коричневого кольору. При натисканні колір не змінюється. Утворення хворий виявив давно, росту не спостерігав. Який найбільш імовірний діагноз? The patient complained of a tumor-like formation in the parotid area on the left of a rounded shape up to 3.0 cm, which rises above the level of the skin, its surface is bumpy, brown in color. when pressed, the color does not change. The patient discovered the formation a long time ago, did not observe growth. What is the most likely diagnosis?

Меланома Melanoma

Гемангіома Hemangioma

Бородавчастий невус Warty nevus

Фіброма Fibroma

Лімфангіома Lymphangioma

102 / 200
Хворий 34-х років звернувся до стоматологічної поліклініки. Йому показана операція видалення 38 зуба. Запальна контрактура II ступеня (рот відкривається на 1 см). Яке периферійне провідникове зне-болення показане? A 34-year-old patient applied to the dental polyclinic. He was shown an operation to remove the 38th tooth. Inflammatory contracture of the II degree (the mouth opens 1 cm). What is the peripheral conduction sense - is the pain indicated?

Внутрішньоротовим методом Internal method

Підвилицевим методом By subfacial method

Защелеповим методом By jaw method

Передщелеповим методом Premaxillary method

Методом Берше-Дубова Bershe-Dubov method

103 / 200
У 58-річного хворого, що страждає на гіпертонію (180/100 мм рт.ст.) хірург-стоматолог провів туберальну анестезію 4% р-ном ультракаїну-форте - 3,8 мл. Через деякий час після анестезії у пацієнта з’явилися оніміння правих кінцівок та парез лівого лицевого нерву, порушилася мова. Назвіть можливе ускладнення: In a 58-year-old patient suffering from hypertension (180/100 mm Hg), a dental surgeon performed tuberal anesthesia with 4% solution of ultracaine- forte - 3.8 ml. Some time after anesthesia, the patient developed numbness of the right limbs and paresis of the left facial nerve, speech was impaired. Name a possible complication:

Колапс Collapse

Інсульт Stroke

Больовий шок Pain shock

Інфаркт міокарда Myocardial infarction

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

104 / 200
Хворому 30-ти років планується видалення 14 зуба. Після проведення інфраор-бітальної анестезії стан хворого став різко погіршуватися, почався набряк Квінке, швидко зростали явища стенотичної асфі- ксії. Яку невідкладну допомогу потрібно надати даному хворому? A 30-year-old patient is scheduled to have 14 teeth removed. After infraorbital anesthesia, the patient's condition began to deteriorate sharply, Quincke's edema began, and the phenomena of stenotic asphyxia rapidly increased What kind of emergency care should be given to this patient?

Внутрішньовенно ввести гідрокортизон - 300 мг, 10,0 мл 2,4% р-ну еуфіліну Give hydrocortisone intravenously - 300 mg, 10.0 ml of 2.4% p-nu euphilin

Внутрішньовенно ввести реополіглюкін Reopolyglukin should be administered intravenously

Інфільтрувати місце ін’єкції 0,5 мл 1,0% р-ну анаприліну Infiltrate the injection site with 0.5 ml of 1.0% anaprilin

Підшкірно ввести 1,0 мл 10% р-ну кофеїну Subcutaneously inject 1.0 ml of 10% caffeine

Підшкірно ввести 1,0 мл 0,1% атропіну Inject 1.0 ml of 0.1% atropine subcutaneously

105 / 200
Під час профілактичного огляду 4-річної дівчинки з компенсованою формою карієсу з’ясовано, що для індивідуальної гігієни щоденно вона застосовує зубну щітку відповідно до віку та фторвмісну зубну пасту. Який з допоміжних засобів гігієни їй необхідно рекомендувати? During the preventive examination of a 4-year-old girl with a compensated form of caries, it was found that for individual hygiene she uses a toothbrush according to her age and fluoride-containing toothpaste every day. Which of the hygiene aids should be recommended to her?

Зубочистку Toothpick

Йоршик Yorshik

Ополіскувач Rinseizer

Флос Floss

Допоміжні засоби не потрібні No utilities required

106 / 200
До стоматолога звернулася дитина віком 7 років з метою профілактичного огляду. Об’єктивно: ротова порожнина са-нована, 16, 26, 36 та 46 зуби інтактні, прорізалися 5 місяців тому. Фісури слабкоміне-ралізовані. Який з методів профілактики карієсу доцільно використати? A 7-year-old child went to the dentist for a preventive examination. Objectively: the oral cavity is healthy, 16, 26, 36 and 46 teeth are intact, erupted 5 months ago. The fissures are weakly mineralized. Which of the caries prevention methods should be used?

Аплікації 10% розчином глюконату кальцію Applications of 10% calcium gluconate solution

Покриття фтористим лаком Covering with fluoride varnish

Іонофорез 1% розчином фтористого натрію Iontophoresis with 1% sodium fluoride solution

Герметизація фісур Fissure sealing

Приймання препарату ”Вітафтор” Taking the drug 'Vitaftor'

107 / 200
До хірурга-стоматолога звернувся хворий для санації порожнини рота. Місяць тому він лікувався в кардіологічному відділенні з приводу інфаркту міокарда. Який анестетик показано застосувати такому пацієнтові? A patient turned to a dental surgeon for rehabilitation of the oral cavity. A month ago, he was treated in the cardiology department for a myocardial infarction. What anesthetic is indicated for such a patient?

Убістезін форте Ubistezin forte

Ультракаін ДС Ultracain DS

Анестетик без вазоконстриктора Anesthetic without vasoconstrictor

Бупівакаїн 0,5% Bupivacaine 0.5%

Септанест 4% Septanest 4%

108 / 200
Під час отримання функціонального відбитку для виготовлення повного знімного протезу на нижню щелепу пацієнту запропонували виконати рухи язиком для формування внутрішнього краю базису протезу. Який м’яз бере участь у формуванні внутрішнього краю базису знімного протезу на нижню щелепу в ділянці молярів і премолярів? While obtaining a functional impression for the manufacture of a complete removable prosthesis on the lower jaw, the patient was asked to perform tongue movements to form the inner edge of the prosthesis base. Which muscle is involved in the formation the inner edge of the base of the removable prosthesis on the lower jaw in the area of ​​molars and premolars?

Підборідно-під’язиковий м’яз Hypohyoid muscle

Переднє черевце двочеревцевого м’яза Anterior biceps belly

Жувальний м’яз Masticatory muscle

Щелепно-під’язиковий м’яз Maxillohyoid muscle

Щічний м’яз Buccal muscle

109 / 200
Пацієнтові 52-х років з відкритим переломом нижньої щелепи у ділянці зубів 45, 44 була надана допомога: на нижній щелепі - шина Тігерштедта із зачіпними петлями, на верхній щелепі - шина Васильєва з лігатурним зв’язування зубів. Що лікар хірург-стоматолог повинен зробити при повторному відвідуванні? A 52-year-old patient with an open fracture of the lower jaw in the area of ​​teeth 45, 44 was treated: on the lower jaw - a Tigerstedt splint with hook loops, on the upper jaw - Vasiliev's splint with ligature tying of teeth. What should a dental surgeon do during a repeat visit?

Корекцію лігатурного зв’язування зубів Correction of ligature binding of teeth

Корекцію шини Васильєва Vassiliev tire correction

Корекцію шини Тігерштедта Tigerstedt tire correction

Корекцію гумової тяги на шинах Correction of rubber traction on tires

Антисептичну обробку рани нижньої щелепи Antiseptic treatment of the lower jaw wound

110 / 200
Стоматолог проводить ендодонтичне лікування зуба з несформованою верхівкою коренів. Після успішного видалення пульпи у розпорядженні лікаря не виявилося пасти на основі гідроксиду кальцію. Який з перерахованих матеріалів можна використати в даному випадку? The dentist performs endodontic treatment of a tooth with an unformed root tip. After the successful removal of the pulp, the doctor did not have a paste based on calcium hydroxide. Which of the listed materials can be used in this case?

Цементи на основі епоксидних смол Cements based on epoxy resins

Йодоформна паста Iodoform paste

Формокрезолова паста Formocresol paste

Цинк-евгенолова паста Zinc eugenol paste

Резорцин-формалінова паста Resorcin-formalin paste

111 / 200
Хворий 39-ти років звернувся до стоматолога зі скаргами на наявність дефекту носа, отриманого у результаті вогнепальної травми. Об’єктивно: повна відсутність хрящової і кісткової тканин носа і прилеглих м’яких тканин обличчя. Запропонований ектопротез носа. Який відбитковий матеріал слід використати для зняття відбитка у даного хворого? A 39-year-old patient turned to the dentist with complaints about the presence of a nasal defect resulting from a gunshot wound. Objectively: complete absence of cartilage and bone tissue of the nose and adjacent soft tissues of the face. Proposed ectoprosthesis of the nose. What impression material should be used to remove an impression from this patient?

Кромопан Chromopan

Стенс Stens

Ортокор Ortokor

Спідекс Spidex

Гіпс Gypsum

112 / 200
Хворий 48-ми років звернувся до стоматолога-ортопеда з метою протезування. З анамнезу відомо, що хворий страждає на інсулінзалежну форму цукрового діабету. Хворий попередив, що ввів собі дозу інсуліну. Під час прийому хворому стало зле. Почалися судоми. Встановлено попередній діагноз: гіпоглікемічні судоми внаслідок передозування інсуліну. Яку першу допомогу слід надати? A 48-year-old patient turned to an orthopedic dentist for the purpose of prosthetics. It is known from the anamnesis that the patient suffers from an insulin-dependent form of diabetes. The patient warned that he injected himself dose of insulin. During the administration, the patient became ill. Convulsions began. A preliminary diagnosis was established: hypoglycemic convulsions due to an overdose of insulin. What first aid should be given?

Ввести спазмолітики Enter antispasmodics

Ввести внутрішньовенно 10% розчин калію хлориду Enter 10% potassium chloride solution intravenously

Ввести інсулін 1000 од. підшкірно Inject insulin 1000 units subcutaneously

Дати солодкий чай Give sweet tea

Ввести внутрішньовенно 5 мл 40% розчину глюкози Enter 5 ml of 40% glucose solution intravenously

113 / 200
У пацієнта 35-ти років в ході лікування карієсу зуба 15 лікар-стоматолог звернув увагу на язик пацієнта, що має складчасту будову. З анамнезу стало відомо, що язик такий вигляд має постійно, але ніяк не турбує пацієнта, але хворий нерідко зазначає самовільний набряк губ та біль неврологічного характеру за ходом гілок лицевого нерву. Який попередній діагноз може встановити лікар-стоматолог? In a 35-year-old patient, during the treatment of caries of tooth 15, the dentist drew attention to the patient's tongue, which has a folded structure. From the anamnesis, it became known that the tongue this appearance is constant, but does not bother the patient in any way, but the patient often notes spontaneous swelling of the lips and pain of a neurological nature along the course of the branches of the facial nerve. What preliminary diagnosis can a dentist establish?

Лімфоедематозний макрохейліт Lymphoedematous macrocheilitis

Гранулематозний хейліт Мішера Miescher's granulomatous cheilitis

Синдром Мелькерсона-Розенталя Melkersson-Rosenthal syndrome

Гландулярний хейліт Glandular cheilitis

Атопічний хейліт Atopic cheilitis

114 / 200
Якою є норма навантаження стоматолога на дитячому та ортодонтичному прийомі за зміну при 5-ти денному робочому тижні, якщо стаж роботи стоматолога більше 7-ми років? What is the rate of workload of a dentist at a children's and orthodontic appointment per shift with a 5-day working week, if the dentist's work experience is more than 7 years?

20 УОП 20 UOP

19 УОП 19 UOP

23 УОП 23 UOP

18 УОП 18 UOP

21 УОП 21 UOP

115 / 200
Дівчинка 7-ми років скаржиться на біль в лівій під’язиковій ділянці, який посилюється під час ковтання та рухів язика. Об’єктивно: вільне відкривання рота. У середньому відділі під язиком зліва на рівні ікла, різця та премоляра пальпується щільний, різко болючий інфільтрат. Слизова оболонка над язиковим валиком гіперемо-вана та набрякла. Інфільтрат поширюється на альвеолярний відросток нижньої щелепи. Визначається регіонарний лімфаденіт. Який найбільш імовірний діагноз? A 7-year-old girl complains of pain in the left sublingual area, which increases during swallowing and tongue movements. Objectively: free opening of the mouth. In in the middle part under the tongue on the left at the level of the canine, incisor and premolar, a dense, sharply painful infiltrate is palpated. The mucous membrane above the tongue ridge is hyperemic and swollen. The infiltrate extends to the alveolar process of the lower jaw. Regional lymphadenitis is detected. What is the most likely diagnosis?

Нагноєння ранули Suppuration of ranula

Травма під’язикового валика Injury of the hyoid ridge

Флегмона дна порожнини рота Phlegmon of the floor of the mouth

Абсцес лівого під’язикового валика Abscess of the left hyoid ridge

Загострення калькульозного сіалоадені-ту Aggravation of calculous sialoadeny

116 / 200
Пацієнт 18-ти років, що довгий час проживав в місцевості з вмістом фтору у воді 0,7 мг/л, скаржиться на чутливість зубів верхньої щелепи до солодкого та кислого. Об’єктивно: в 12,13,14 зубах в приший-ковій ділянці крейдоподібні матові плями, безболісні при зондуванні. Встановлено діагноз: гострий початковий карієс. Який з нижчеперерахованих методів дослідження найбільш імовірно підтвердить діагноз? An 18-year-old patient, who has lived in an area with a fluoride content of 0.7 mg/l for a long time, complains of sensitivity of the teeth of the upper jaw to sweet and acidic. Objectively: in 12, 13, 14 teeth in the cervical area, there are chalk-like matte spots, painless during probing. The diagnosis is established: acute initial caries. Which of the research methods listed below is most likely to confirm the diagnosis?

Вітальне фарбування Welcome painting

Рентгенографія X-ray

Термопроба Thermal test

Перкугія Perkugia

Електроодонтометрія Electroodontometry

117 / 200
Пацієнт 19-ти років звернувся до лiкаря-стоматолога з метою профілактичного огляду. В ході клінічного обстеження на жувальній поверхні 46 зуба виявлено дві каріозні порожнини, розділені товстим прошарком здорової емалі. Лікар поставив діагноз: хронічний поверхневий карієс 46. Яким чином потрібно препарувати каріозні порожнини? A 19-year-old patient turned to a dentist for a preventive examination. During the clinical examination, two carious cavities were found on the chewing surface of tooth 46, separated by a thick layer of healthy enamels. The doctor made a diagnosis: chronic surface caries 46. How should carious cavities be prepared?

Кожну окремо Each individually

Об’єднавши в порожнину овальної форми Combined into an oval-shaped cavity

З формуванням додаткової порожнини With the formation of an additional cavity

Об’ єднавши в порожнину трикутної форми Combined into a triangular cavity

Об’єднавши в порожнину прямокутної форми Combined into a rectangular cavity

118 / 200
Хворий 35-ти років з’явився для видалення 46,47 зубів, коронки яких зруйновані до рівня ясен. Яку анестезію слід застосувати хірургу-стоматологу для хірургічного втручання? A 35-year-old patient appeared for the extraction of 46,47 teeth, the crowns of which were destroyed to the level of the gums. What anesthesia should the dental surgeon use for surgery?

Анестезія за Акінозі Anesthesia according to Akinosi

Анестезія біля круглого отвору Anesthesia near the round hole

Інфільтраційна в перехідну складку Infiltration into the transitional fold

Ментальна анестезія Mental anesthesia

Торусальна анестезія Torusal anesthesia

119 / 200
Хвора 35-ти років під час планового огляду скаржиться на свербіння і кровоточивість ясен, особливо під час чищення зубів. Об’єктивно: маргінальні ясна у фронтальному відділі в ділянці 13, 12, 11, 21, 22, 23 зубів гіперемовані, із синюшним відтінком, значне нашарування над’ясенно-го зубного каменю. Які методи дослідження потрібно застосувати для уточнення діагнозу? During a routine examination, a 35-year-old patient complains of itching and bleeding gums, especially when brushing her teeth. Objectively: marginal gums in the frontal area in the area 13, 12, 11, 21, 22, 23 teeth are hyperemic, with a bluish tint, significant layering of supragingival calculus. What research methods should be used to clarify the diagnosis?

Реопародонтографія Reoperiodontography

Ехоостеометрія Echoosteometry

Цитологія Cytology

Рентгенографія X-ray

Мікробіологічне дослідження Microbiological research

120 / 200
Хворій жінці 43-х років був встановлений діагноз: альвеоліт у вигляді ”сухої комірки”. Який метод лікування слід обрати лікарю? A 43-year-old woman was diagnosed with alveolitis in the form of a 'dry cell'. What treatment method should the doctor choose?

Коагуляція стінок комірки хімічними речовинами Coagulation of cell walls by chemicals

Електрокоагуляція стінок і дна комірки Electrocoagulation of cell walls and bottom

Пухка тампонада комірки йодоформе-ним тампоном Loose tamponade of a cell with an iodoform tampon

Кюретаж комірки з наступним застосуванням остеопластичних матеріалів Curettage of the cell followed by the application of osteoplastic materials

Кюретаж комірки Cell curettage

121 / 200
При огляді хворого 19-ти років виявле- но: порушення горбикового перекриття в бокових ділянках, зміщення центральної лінії, звуження нижньої щелепи. Про який вид прикусу це свідчить? During the examination of a 19-year-old patient, it was found: violation of the tubercle overlap in the lateral areas, displacement of the central line, narrowing of the lower jaw. What type of bite does this indicate?

Ілибокий прикус Any bite

Косий (перехресний) прикус Oblique (cross) bite

Мезіальний прикус Mesial bite

- -

Дистальний прикус Distal bite

122 / 200
Пацієнтці 12-ти років, проводиться лікування флюорозу зубів із застосуванням електрофорезу 10% розчином кальцію хлориду. Який курс лікування слід обрати? A 12-year-old patient is being treated for dental fluorosis using electrophoresis with a 10% calcium chloride solution. What course of treatment should be chosen?

5-6 сеансів 5-6 sessions

10-15 сеансів 10-15 sessions

6-10 сеансів 6-10 sessions

2-5 сеансів 2-5 sessions

- -

123 / 200
У хворого 56-ти років спостерігається потовщене тіло нижньої щелепи в ділянці 36, 37 інтактних зубів. Шкіра звичайного кольору, лімфовузли не збільшені. На рентгенограмі біля коренів зубів новоутворення 1,0х3,0 см, щільність якого відповідає щільності кістки, оточене прозорою смугою. Який найбільш імовірний діагноз? A 56-year-old patient has a thickened body of the lower jaw in the area of ​​36, 37 intact teeth. The skin is of normal color, the lymph nodes are not enlarged. On the x-ray, there is a neoplasm near the roots of the teeth 1.0x3.0 cm, the density of which corresponds to the density of the bone, surrounded by a transparent band. What is the most likely diagnosis?

Остеоїд-остеома Osteoid-osteoma

Хондрома Chondroma

Хвороба Педжета Paget's disease

Остеома Osteoma

Цементома Cementoma

124 / 200
Хворий 27-ми років скаржиться на появу висипів у роті, на губах, шкірі шиї, лиця, тильної поверхні кистей, загальну слабкість, підвищення температури тіла. Вважає себе хворим впродовж 3-х років, рецидиви захворювання спостерігає у весінньо-осінній період. Об’єктивно: на гіперемова-ній та набряклій слизовій оболонці порожнини рота виявлено пухирі, ерозії, вкриті жовто-сірим фібринозним нальотом. На губах - геморагічні кірки. На шкірі обличчя та шиї - висипи. Який найбільш імовірний діагноз? A 27-year-old patient complains of the appearance of rashes in the mouth, lips, skin of the neck, face, back of the hands, general weakness, increased body temperature. He considers himself patients for 3 years, relapses of the disease are observed in the spring-autumn period. Objectively: blisters, erosions, covered with a yellow-gray fibrinous plaque were found on the hyperemic and swollen mucous membrane of the oral cavity. On the lips - hemorrhagic crusts. On the skin face and neck - rashes. What is the most likely diagnosis?

Звичайна пухирчатка Ordinary pemphigus

Багатоформна ексудативна еритема Multiform exudative erythema

Хвороба Дюрінга Dühring's disease

Бульозний пемфігоїд Bullous pemphigoid

Іострий герпетичний стоматит Acute herpetic stomatitis

125 / 200
В ході обстеження пацієнтки 20-ти років, що з’явилася з метою профогляду, кінчик зонда стоматолога затримався у фісу-рі 48 зуба. Краї дефекту емалі темні, поверхня шорстка, порожнина з широкими краями. Під час просвічування зуба FOTI (трансілюмінація) контури дефекту визначаються в межах емалі. Який найбільш імовірний діагноз? During the examination of a 20-year-old patient who came for a professional examination, the tip of the dentist's probe got stuck in the fissure of tooth 48. The edges of the enamel defect are dark, the surface is rough, the cavity with wide edges. During FOTI (transillumination) of the tooth, the contours of the defect are determined within the enamel. What is the most likely diagnosis?

Гострий поверхневий карієс Acute surface caries

Хронічний початковий карієс Chronic initial caries

Гострий середній карієс Acute medium caries

Хронічний поверхневий карієс Chronic surface caries

Ерозія емалі Enamel erosion

126 / 200
Хворий 15-ти років скаржиться на розростання тканини в 17 зубі, біль та кровоточивість під час прийому їжі. Об’єктивно: на жувальній поверхні 17 зуба глибока каріозна порожнина, заповнена грануляційною тканиною, під час зондування утворення кровоточить та болить. Який метод лікування оптимальний? A 15-year-old patient complains of tissue growth in the 17th tooth, pain and bleeding during eating. Objectively: a deep carious cavity on the chewing surface of the 17th tooth , filled with granulation tissue, during probing, the formation bleeds and hurts. What treatment method is optimal?

Девітальна екстирпація Devital extirpation

Вітальна екстирпація Vital extirpation

Біологічний метод Biological method

Девітальна ампутація Devital amputation

Вітальна ампутація Vital amputation

127 / 200
В ході лікування генералізованого па-родонтиту у пацієнта 27-ми років під час кюретажу клінічних кишень відбулося пошкодження гумової рукавички та шкіри на пальці лікаря. Які дії першої допомоги є обов’язковими, згідно з наказом МОЗ України №955 від 05.11.2013 р.? During the treatment of generalized periodontitis in a 27-year-old patient, a rubber glove and skin on the doctor's finger were damaged during curettage of clinical pockets. What are the first aid measures mandatory, according to the order of the Ministry of Health of Ukraine No. 955 dated November 5, 2013?

Витискання крові з рани Squeezing blood from a wound

Утримання пошкодженої поверхні під струменем води Holding a damaged surface under a stream of water

Використання йоду Iodine use

Тертя пошкодженого місця Friction of damaged area

Використання розчину етилового спирту Use of ethyl alcohol solution

128 / 200
Дитина 8-ми років самостійно звернулася за допомогою до шкільного стоматолога зі скаргами на біль у зубі на нижній щелепі зліва. Яка форма санації буде застосована в даному випадку для допомоги дитині? An 8-year-old child independently sought help from a school dentist complaining of a toothache on the lower left jaw. What form of rehabilitation will be used in this case for help child?

Централізована Centralized

Індивідуальна Individual

Змішана Mixed

Децентралізована Decentralized

Бригадна Brigade

129 / 200
У дитини 7-ми років температура тіла -38,0°С. Болісна припухлість м’яких тканин нижньої щелепи в ділянці 84 зуба. Перехідна складка згладжена, слизова оболонка гіперемована, під час пальпації спостерігається симптом флуктуації. Встановлено діагноз: гострий гнійний одонтогенний періостит нижньої щелепи від 84 зуба. Яку тактику місцевого лікування в даному випадку слід обрати? A 7-year-old child has a body temperature of -38.0°C. Painful swelling of the soft tissues of the lower jaw in the area of ​​tooth 84. The transitional fold is smoothed, mucous the shell is hyperemic, during palpation there is a symptom of fluctuation. The diagnosis is established: acute purulent odontogenic periostitis of the lower jaw from tooth 84. What tactics of local treatment should be chosen in this case?

Двобічна періостотомія, полоскання антисептиками Bilateral periostomy, rinsing with antiseptics

Видалення 84 зуба, періостотомія Removal of tooth 84, periostomy

Ендодонтичне лікування 84 зуба, УВЧ-терапія Endodontic treatment of 84 teeth, UHF therapy

Видалення 84 зуба, полоскання антисептиками Removal of 84 teeth, rinsing with antiseptics

Двобічна періостотомія, ендодонтичне лікування 84 зуба Bilateral periostomy, endodontic treatment of 84 teeth

130 / 200
Пацієнтка 19-ти років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на темний колір зубів верхньої та нижньої щелепи. Об’єктивно: зуби інтактні, колір А4 за шкалою Уіїа. Спостерігається незначна кількість м’якого зубного нальоту в при-шийковій ділянці всіх зубів. Пацієнтка повідомила, що вагітна (другий триместр). Яка тактика лікарястоматолога найбільш доцільна? A 19-year-old female patient turned to the dentist with complaints about the dark color of the teeth of the upper and lower jaw. Objectively: the teeth are intact, color A4 according to the Uia scale . A small amount of soft dental plaque is observed in the cervical region of all teeth. The patient reported that she is pregnant (second trimester). What is the most appropriate tactic of the dentist?

Не здійснювати ніяких маніпуляцій Do not perform any manipulation

Провести вітальне відбілювання фронтальних зубів Perform welcome whitening of front teeth

Провести вітальне відбілювання всіх зубів Perform welcome whitening of all teeth

Провести мікроабразію всіх зубів Perform microabrasion of all teeth

Провести професійну гігієну порожнини рота Perform professional oral hygiene

131 / 200
У хворого 46-ти років під час місцевої анестезії лідокаїном з’явилися запаморочення, шум у вухах, неприємні відчуття за грудиною. АТ- 60/40 мм рт.ст., Ps- 120/хв., ритмічний. При аускультації легень на всій їх протяжності спастичні хрипи. З чим пов’язане погіршення стану? A 46-year-old patient developed dizziness, tinnitus, and unpleasant sensations behind the sternum during local anesthesia with lidocaine. Blood pressure - 60/40 mm Hg. art., Ps- 120/min., rhythmic. When auscultating the lungs along their entire length, spastic rales. What is the reason for the deterioration of the condition?

Колапс Collapse

Інфекційно-токсичний шок Infectious-toxic shock

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Тромбоемболія легеневої артерії Thromboembolism of the pulmonary artery

Інфекційний шок Infectious shock

132 / 200
Мати звернулася до лікаря з двомісячним хлопчиком, в якого спостерігається втягнутість шкіри в проекції лівої колонки верхньої губи з западиною на червоній облямівці. Який діагноз є найбільш імовірним? The mother went to the doctor with a two-month-old boy, who has skin indentation in the projection of the left column of the upper lip with a depression on the red border. What is the most likely diagnosis?

Вроджена прихована лівобічна щілина верхньої губи Congenital hidden left-sided upper lip cleft

Колобома Coloboma

Вроджена наскрізна лівобічна щілина верхньої губи Congenital through left cleft of the upper lip

Вроджена часткова лівобічна щілина верхньої губи Congenital partial left cleft of the upper lip

Посттравматичний рубець верхньої губи Post-traumatic upper lip scar

133 / 200
До стоматолога зі скаргами на гострий зубний біль звернувся пацієнт 63-х років, що страждає на гіпертонічну хворобу 2 ступеня важкості. Пацієнт постійно приймає гіпотензивні препарати. Був встановлений діагноз: гострий гнійний пульпіт 44 зуба. Лікар вирішив провести вітальну екстирпацію пульпи. Який засіб знеболення слід обрати в даному клінічному випадку? A 63-year-old patient suffering from hypertensive disease of the 2nd degree of severity turned to the dentist with complaints of acute toothache. The patient constantly takes antihypertensive drugs. The diagnosis was made : acute purulent pulpitis of tooth 44. The doctor decided to conduct a welcome extirpation of the pulp. What anesthetic should be chosen in this clinical case?

Ментальна анестезія. Анестетик без вазоконстриктора Mental anesthesia. Anesthetic without vasoconstrictor

Торусальна анестезiя. Анестетик з вазо-констриктором Torusal anesthesia. Anesthetic with a vasoconstrictor

Плексуальна анестезiя. Анестетик без вазоконстриктора Plexual anesthesia. Anesthetic without vasoconstrictor

Плексуальна анестезiя. Анестетик з вазоконстриктором Plexual anesthesia. Anesthetic with vasoconstrictor

Ментальна анестезiя. Анестетик з вазо-констриктором Mental anesthesia. Anesthetic with a vasoconstrictor

134 / 200
Пацієнту 22-х років проводиться лікування гострого обмеженого пульпіту 22 зуба біологічним методом. Через 2 доби пацієнт звернувся зі скаргами на ниючий біль від температурних подразників. ЕОД-30мкА. Який метод лікування доцільно використати? A 22-year-old patient is being treated for acute limited pulpitis of the 22nd tooth by a biological method. After 2 days, the patient complained of aching pain from temperature stimuli. EOD-30μA. What method of treatment should be used?

Девітальна ампутація Devital amputation

Вітальна ампутація Vital amputation

УВЧ-терапія UHF therapy

Вітальна екстирпація Vital extirpation

Видалити зуб Remove tooth

135 / 200
Пацієнтові 38-ми років після препарування зубів під металокерамічні коронки потрібно зняти відбитки. Яким матеріалом це найдоцільніше зробити? A 38-year-old patient needs to remove impressions after preparing his teeth for metal-ceramic crowns. What material is the most appropriate to do this with?

Упін Upin

Репін Repin

Ортокор Ortokor

Спідекс Spidex

Гіпс Gypsum

136 / 200
Хворому віком 43-х років хірург-стоматолог видалив 26 зуб з приводу загострення хронічного періодонтиту. Після проведення туберальної анестезії у даного хворого з’явилися ознаки гематоми. Яка тактика лікаря в цьому випадку? A 43-year-old patient, a dental surgeon removed the 26th tooth due to an exacerbation of chronic periodontitis. After tuberal anesthesia, this patient developed signs of a hematoma. What is the tactic doctor in this case?

Пальцеве притиснення, стискальна пов’язка Finger compression, compression bandage

Медикаментозне і фізіотерапевтичне лікування Drug and physiotherapy treatment

Перев’язка зовнішньої сонної артерії, медикаментозне лікування Ligation of the external carotid artery, medical treatment

Перев’язка судини, фізіотерапевтичне лікування Vessel ligation, physiotherapy treatment

Розкриття гематоми, медикаментозне лікування Disclosure of hematoma, medical treatment

137 / 200
Після видалення 25 зуба з приводу хронічного періодонтиту лікар припустив у хворого віком 37 років виникнення співу-стя порожнини рота з лівою гайморовою пазухою. Яка клінічна ознака дасть змогу лікарю підтвердити дане припущення? After the removal of the 25th tooth due to chronic periodontitis, the doctor assumed that a 37-year-old patient had a confluence of the oral cavity with the left maxillary sinus. Which clinical sign will allow the doctor to confirm this assumption?

Кровотеча з комірки Cell bleeding

Перелом альвеолярного відростка Fracture of the alveolar process

Носова кровотеча Nosebleed

Позитивні проби з навантаженням Positive tests with load

Позитивні носо-ротові проби Positive nasal-oral tests

138 / 200
Хворому 28-ми років поставлено діагноз: післяін’єкційний абсцес щоки після виконаної позаротової інфраорбітальної анестезії, показана операція - розтин абсцесу. Який вид анестезії буде оптимальним у даному випадку? A 28-year-old patient was diagnosed with a post-injection abscess of the cheek after extraoral infraorbital anesthesia, surgery is indicated - abscess dissection. What type of anesthesia would be optimal in this case ?

Непряма інфільтраційна Indirect infiltration

Провідникова периферична Conductor peripheral

Пряма аплікаційна Direct application

Пряма інфільтраційна Direct infiltration

Провідникова центральна Guide central

139 / 200
Пацієнт 13-ти років скаржиться на короткочасні больові відчуття в зубі під час прийому їжі на верхній щелепі зліва. Біль короткочасний та швидко минає після усунення подразника. Термопроба позитивна. Встановлено діагноз: гострий середній карієс 25 зуба. Який пломбувальний матеріал є доцільним в даній клінічній ситуації? A 13-year-old patient complains of short-term pain in the tooth while eating on the left upper jaw. The pain is short-lived and quickly disappears after the stimulus is removed. The thermal test is positive. The diagnosis was established: acute medium caries of tooth 25. Which filling material is appropriate in this clinical situation?

Гібридний композит Hybrid composite

Ормокер Ormoker

Склоіономерний цемент Glass ionomer cement

Мікрофільний композит Microfil composite

Макрофільний композит Macrophilic Composite

140 / 200
Хворому 6-ти років проведено лікування 55 зуба з приводу хронічного пульпіту. Як проводиться диспансерне спостереження? A 6-year-old patient underwent treatment of 55 teeth due to chronic pulpitis. How is dispensary observation carried out?

В диспансеризації не має потреби There is no need for medical examination

Через кожні 6 місяців протягом року Every 6 months during the year

Протягом року During the year

1 раз через 3 місяці 1 time in 3 months

1 раз на рік до зміни тимчасових зубів Once a year before changing temporary teeth

141 / 200
Пацієнтка 34-х років скаржиться на незвичайний вигляд ясен, чутливість до холоду зубу на нижній щелепі праворуч. Об’єктивно: в ділянці 45 виявлена V-подібна атрофія ясенного краю до 1/3 довжини кореня, пальпація безболісна, холодова проба викликає короткочасну больову реакцію, що швидко минає. Який хірургічний метод лікування слід застосувати після комплексного обстеження? A 34-year-old patient complains of an unusual appearance of the gums, sensitivity to cold of the tooth on the lower jaw on the right. Objectively: V-shaped gingival atrophy was detected in area 45 edges up to 1/3 of the length of the root, palpation is painless, a cold test causes a short-term painful reaction that quickly passes. What surgical method of treatment should be used after a comprehensive examination?

Видалення причинного зуба Removal of the causative tooth

Кюретаж пародонтальних кишень Curetage of periodontal pockets

Френулотомія Frenulotomy

Переміщення клаптів слизової Moving mucosa flaps

Гінгівотомія ясенного краю Gingivotomy of the gingival margin

142 / 200
Пацієнт 32-х років, якому 2 доби тому було травматично видалено 46 зуб з приводу загострення хронічного періодон-титу, звернувся до стоматолога зі скаргами на біль в ділянці втручання. Об’єктивно: комірка 46 зуба заповнена кров’яним згустком, без ознак запалення. 45 зуб інтактний, рухомість I ступеня, біль при перкусії. На рентгенограмі зміни твердих тканин 45 зуба відсутні, періодонтальна щілина дещо розширена. Який найбільш імовірний діагноз? A 32-year-old patient, who 2 days ago had his 46th tooth traumatically removed due to exacerbation of chronic periodontitis, turned to the dentist complaining of pain in the area of ​​the intervention . Objectively: the cell of tooth 46 is filled with a blood clot, without signs of inflammation. Tooth 45 is intact, mobility of the first degree, pain on percussion. On the radiograph, there are no changes in the hard tissues of tooth 45, the periodontal gap is slightly widened. What is the most likely diagnosis?

Альвеоліт нижньої щелепи Alveolitis of the lower jaw

Неврит Neuritis

Комірковий остеомієліт Cellular osteomyelitis

Ретроградний пульпіт 45 зуба Retrograde pulpitis of tooth 45

Гострий травматичний періодонтит 45 зуба Acute traumatic periodontitis of tooth 45

143 / 200
Дитячий лікар-стоматолог обслуговує дітей в умовах дитячої стоматологічної поліклініки згідно з планом оглядів, узгоджених з відділом освіти. Яку організаційну форму планової санації застосовує лікар у роботі? A pediatric dentist serves children in the conditions of a children's dental polyclinic according to the plan of examinations agreed with the department of education. What organizational form of planned rehabilitation does the doctor use in his work?

Індивідуальна форма Individual form

Планова форма Plan form

Децентралізована форма Decentralized Form

Централізована форма Centralized form

За зверненням On request

144 / 200
Дитині 5 років. Під час визначення гігієнічного індексу за Федоровим-Володкіною шість нижніх фронтальних зубів забарвилися на 1/2 поверхні коронки. Який гігієнічний стан порожнини рота? The child is 5 years old. During the determination of the hygienic index according to Fedorov-Volodkina, the six lower front teeth were stained on 1/2 of the surface of the crown. What is the hygienic condition of the oral cavity?

Поганий Bad

Незадовільний Unsatisfactory

Задовільний Satisfactory

Дуже поганий Very bad

Добрий Good

145 / 200
Пацієнт 73-х років звернувся до стоматологічної поліклініки зі скаргами на повну відсутність зубів на верхній щелепі. Об’єктивно: спостерігається виражена атрофія коміркового відростка та горбів верхньої щелепи. Верхньощелепні горби відсутні, перехідна складка розміщена в одній горизонтальній площині із твердим піднебінням, склепіння твердого піднебіння пласке. До якого класу належить ступінь атрофії верхньої щелепи? A 73-year-old patient turned to the dental polyclinic with complaints about the complete absence of teeth on the upper jaw. Objectively: there is marked atrophy of the cellular process and humps of the upper jaw. There are no maxillary humps, the transitional fold is located in the same horizontal plane as the hard palate, the vault of the hard palate is flat. To what class does the degree of atrophy of the upper jaw belong?

І клас за Шредером I class according to Schroeder

ІІ клас за Шредером Class II according to Schroeder

ІІІ клас за Шредером III class according to Schroeder

ІІІ клас за Келлером III class according to Keller

ІІ тип за Оксманом Type II according to Oxman

146 / 200
Пацієнту було встановлено діагноз: гострий глибокий карієс 35 зуба, ІІ класу за Блеком. Під час препарування лікар випадково травмував пульпу. Пацієнт стоїть на обліку в ендокринолога, хворіє на цукровий діабет. Яка подальша тактика лікаря? The patient was diagnosed with: acute deep caries of tooth 35, Class II according to Black. During the preparation, the doctor accidentally injured the pulp. The patient is registered with an endocrinologist, suffering from diabetes. What are the doctor's next tactics?

Пломбування гібридним СІЦ Hybrid SIC Sealing

СІЦ + композит SIC + composite

Са-вмісна прокладка + СІЦ + композит Ca-containing gasket + SIC + composite

Провести ендодонтичне лікування Perform endodontic treatment

Са-вмісна прокладка + композит Ca-containing gasket + composite

147 / 200
Пацієнту 42-х років проведено пломбування 21 зуба методом вертикальної конденсації гутаперчі. Яка вимога до форми відпрепарованого каналу є обов’язковою при такому пломбуванні? A 42-year-old patient underwent filling of 21 teeth by the method of vertical condensation of gutta-percha. What requirement for the shape of the prepared canal is mandatory for such filling?

Рівномірна конусність Even taper

Гладенькі стінки Smooth walls

Наявність зони ретенції в середній частині каналу The presence of a retention zone in the middle part of the channel

Наявність зони ретенції в апікальній частині каналу The presence of a retention zone in the apical part of the channel

Кругла або овальна форма кореневого каналу Round or oval root canal

148 / 200
Чоловік 66-ти років звернувся зі скаргами на відсутність усіх зубів верхньої щелепи. Об’єктивно: альвеолярний відросток верхньої щелепи незначно атрофований, слизова оболонка помірно піддатлива. Планується виготовлення повного знімного протеза з пластмасовим базисом. Оберіть пластмасу для базиса даного протеза: A 66-year-old man complained about the absence of all the teeth of the upper jaw. Objectively: the alveolar process of the upper jaw is slightly atrophied, the mucous membrane is moderately flexible. It is planned to make of a complete removable prosthesis with a plastic base. Choose the plastic for the base of this prosthesis:

Фторакс Ftorax

Норакрил Noracryl

Стадонт Student

Синма Synma

Карбопласт Carboplast

149 / 200
Хворий 50-ти років скаржиться на підвищену чутливість оголених шийок зубів, зміщення зубів, свербіння у яснах, біль у 43, 42, 41, 31, 32, 33 зубах від дії хімічних і термічних подразників. Об’єктивно: ясна щільні, анемічні. Шийки зубів оголені на 5-7 мм, пародонтальні кишені відсутні, патологічна рухомість зубів І ступеня. На рентгенограмі виявлена рівномірна атрофія міжкоміркових перегородок до 2/3 їх висоти. Який найбільш імовірний діагноз? A 50-year-old patient complains of increased sensitivity of exposed tooth necks, tooth displacement, itching in the gums, pain in 43, 42, 41, 31, 32, 33 teeth from the action of chemical and thermal irritants. Objectively: the gums are dense, anemic. The necks of the teeth are exposed by 5-7 mm, there are no periodontal pockets, pathological mobility of the teeth of the 1st degree. The radiograph revealed a uniform atrophy of the intercellular partitions up to 2/3 of their height. What is the most likely diagnosis?

Атрофічний гінгівіт Atrophic gingivitis

Хронічний катаральний гінгівіт Chronic catarrhal gingivitis

Пародонтоз, ІІ ступінь Periodontosis, II degree

Пародонтоз, ІІІ ступінь Periodontosis, III degree

Генералізований пародонтит, ІІ ступінь, хронічний перебіг Generalized periodontitis, II degree, chronic course

150 / 200
Пацієнтка 23-х років звернулася до стоматолога зі скаргами на жовті плями на різцях верхньої щелепи. В анамнезі частий прийом цитрусових соків. Об’єктивно: на вестибулярній поверхні різців верхньої щелепи виявлено ураження жовтого кольору, округлої форми, дно гладеньке, блискуче, щільне при зондуванні. Який найбільш імовірний діагноз? A 23-year-old patient turned to the dentist complaining of yellow spots on the incisors of the upper jaw. She has a history of frequent consumption of citrus juices. Objectively: on the vestibular surface of the incisors in the upper jaw, a yellow, rounded lesion was detected, the bottom is smooth, shiny, dense when probed. What is the most likely diagnosis?

- -

Ерозія емалі Enamel erosion

Поверхневий карієс Surface caries

Клиноподібний дефект Wedge-shaped defect

Некроз емалі Enamel necrosis

151 / 200
Пацієнту 2 тижні тому на 11 вітальний зуб було зацементовано коронку. Після цього виник пульпіт 11 зуба. Необхідно депульпувати 11 зуб. Яке знеболення необхідно виконати для безболісного лікування 11 зуба? The patient had a crown cemented on the 11th wisdom tooth 2 weeks ago. After that, pulpitis of the 11th tooth appeared. It is necessary to depulp the 11th tooth. What anesthesia should be performed for the painless treatment of the 11th tooth ?

Торусальну анестезію Toral anesthesia

Туберальну та інфраорбітальну анестезію Tuberal and infraorbital anesthesia

Інфраорбітальну і піднебінну анестезію Infraorbital and palatal anesthesia

Мандибулярну і під’язикову анестезію Mandibular and sublingual anesthesia

Інфільтраційну з вестибулярної сторони та провідникову різцєву анестезію Infiltration from the vestibular side and conducting incisal anesthesia

152 / 200
До лікаря-ортопеда на прийом звернулася пацієнтка 33-х років зі скаргами на відсутність 14, 15 зубів та естетичний дефект. Об’єктивно: клінічні коронки 13, 16 зубів оптимальної висоти, стійкі, зміни в періапікальних тканинах на рентгенограмі відсутні. Запропоновано виготовлення металокерамічного мостоподібного протезу з опорами на 13, 16 зуби. Які відбитки повинен отримати лікар у даної хворої? A 33-year-old patient came to the orthopedic doctor for an appointment with complaints about the absence of 14, 15 teeth and an aesthetic defect. Objectively: clinical crowns 13, 16 teeth of optimal height, stable, there are no changes in the periapical tissues on the radiograph. It is proposed to make a metal-ceramic bridge prosthesis with supports for 13, 16 teeth. What impressions should the doctor take from this patient?

Двошаровий робочий відбиток з верхньої щелепи, анатомічний допоміжний відбиток з нижньої щелепи Double-layer working impression from the upper jaw, anatomical auxiliary impression from the lower jaw

Робочі відбитки з верхньої та нижньої щелеп Working impressions from upper and lower jaws

Анатомічний робочий та допоміжний відбиток з обох щелеп Anatomical working and auxiliary impression from both jaws

Часткові відбитки з обох щелеп Partial impressions from both jaws

Повний робочий відбиток з верхньої щелепи, частковий відбиток з нижньої щелепи Full working impression from the upper jaw, partial impression from the lower jaw

153 / 200
Хворий 45-ти років звернувся до хірурга-стоматолога зі скаргами на наявність виразки на язиці, яка викликає біль, кровотечу під час прийому їжі, розмові; дно виразки зернисте. В ході огляду та після застосування додаткових методів дослідження був встановлений діагноз: туберкульозна виразка слизової оболонки. Куди необхідно направити хворого на лікування? A 45-year-old patient turned to a dental surgeon with complaints about the presence of an ulcer on the tongue, which causes pain, bleeding during eating, talking; the bottom of the ulcer is granular During the examination and after applying additional research methods, a diagnosis was established: tuberculous ulcer of the mucous membrane. Where should the patient be referred for treatment?

Направити хворого до інфекційного відділення Send the patient to the infectious department

Направити хворого до хірургічного відділення Send the patient to the surgical department

Направити хворого до щелепно-лицевого відділення Send the patient to the maxillofacial department

Направити хворого на амбулаторно-поліклінічне лікування Send the patient to outpatient polyclinic treatment

Направити хворого до туберкульозного диспансеру Send the patient to the tuberculosis dispensary

154 / 200
На томограмі скронево-нижньощелепних суглобів пацієнта 56-ти років із генералізованою декомпенсованою формою патологічної стертості зубів визначається положення суглобових голівок в центральній оклюзії. В якому положенні перебувають суглобові голівки в разі зменшення між-альвеолярної висоти? On the tomogram of the temporomandibular joints of a 56-year-old patient with a generalized decompensated form of pathological tooth wear, the position of the articular heads in central occlusion is determined. In what position are the articular heads in in case of a decrease in the inter-alveolar height?

Не зміщуються Do not shift

Зміщуються мезіально Displace mesially

Зміщуються дистально Moving distally

Зміщуються всередину Moving inwards

Зміщуються назовні Moving outwards

155 / 200
У пацієнта 67-ми років висота відно- сного фізіологічного спокою нижньої щелепи дорівнює 47 мм. Чому дорівнює висота центральної оклюзії? In a 67-year-old patient, the height of the relative physiological rest of the lower jaw is 47 mm. What is the height of the central occlusion?

45 мм 45 mm

47 мм 47 mm

51 мм 51 mm

53 мм 53 mm

49 мм 49 mm

156 / 200
У пацієнта 33-ти років визначено сагітальний суглобовий шлях. Який другий елемент використовується для утворення кута сагітального суглобового шляху? A 33-year-old patient has a sagittal joint path determined. What second element is used to form the angle of the sagittal joint path?

Сагітальна площина Sagittal plane

Вертикальна площина Vertical plane

Оклюзійна площина Occlusal plane

Лінія зіниць Pupil line

Лінія ікол Line of needles

157 / 200
Хворий 43-х років, що лікувався з приводу метеорологічного хейліту, з’явився зі скаргами на біль та відчуття стягнутості губ та появу на них лусочок. Напередодні тривалий час перебував на відкритому повітрі. Які медикаментозні засоби треба призначити? A 43-year-old patient, who was treated for meteorological cheilitis, appeared with complaints of pain and a feeling of tightness of the lips and the appearance of scales on them. The day before was in the open air. What medications should be prescribed?

Місцево кератопластичні препарати Topical keratoplasty drugs

Засоби загальнозміцнювальної терапії Means of strengthening therapy

Кортикостероїдні мазі Corticosteroid ointments

Місцево кератолітичні препарати Topical keratolytic drugs

Седативні препарати Sedatives

158 / 200
До стоматолога звернулася жінка 32-х років зі скаргами на інтенсивні іррадіюючі больові напади у нижній щелепі зліва, біль в зубах. З анамнезу: напади виникають 4-5 разів на день, тривають до 1 хвилини, нападові передують інтенсивні виділення з носа та сльозотеча. Об’єктивно: у 36 зубі - пломба, перкусія зуба - безболісна. Механічне подразнення шкіри в ділянці нижньої губи зліва провокує гострий біль. Який найбільш імовірний діагноз? A 32-year-old woman came to the dentist with complaints of intense radiating pain attacks in the lower jaw on the left, toothache. From the anamnesis: the attacks occur 4-5 times per day, last up to 1 minute, the attack is preceded by intense discharge from the nose and lacrimation. Objectively: tooth 36 has a filling, percussion of the tooth is painless. Mechanical irritation of the skin in the area of ​​the lower lip on the left provokes sharp pain. What is the most likely diagnosis?

Невралгія трійчастого нерва Trigeminal neuralgia

Неврит трійчастого нерва Trigeminal neuritis

Декубітальна виразка Decubitus ulcer

Невралгія вушно-скроневого нерва Neuralgia of the ear-temporal nerve

Дентальна плексалгія Dental plexalgia

159 / 200
Під час огляду порожнини рота дівчинки віком 2,5 роки, виявлено КП = 4. Дитина часто хворіє на застуду. Який засіб індивідуальної гігієни порожнини рота слід призначити після санації? During the examination of the oral cavity of a 2.5-year-old girl, KP = 4 was found. The child often suffers from colds. What means of individual oral hygiene should be prescribed after sanitation ?

Зубна паста з фтором Toothpaste with fluoride

Гелева паста з фтором Gel paste with fluoride

Зубна паста з кальцієм Toothpaste with calcium

Протикарієсний ополіскувач Anti-caries rinse

Гелева паста без фтору Gel paste without fluoride

160 / 200
Під час профілактичного огляду дитини 2-х років встановлено: тимчасові зуби інтактні, слизова оболонка порожнини рота без патологічних змін. Дитина здорова. Яким має бути розмір робочої частини зубної щітки для щоденного догляду за зубами даної дитини? During a preventive examination of a 2-year-old child, it was found that the temporary teeth are intact, the mucous membrane of the oral cavity is free of pathological changes. The child is healthy. What should be the size of the working part of the tooth brushes for the daily care of the teeth of this child?

2,5 см 2.5 cm

3,5 см 3.5 cm

До 2 см Up to 2 cm

3 см 3 cm

4 см 4 cm

161 / 200
Хворий 49-ти років скаржиться на розхитування мостоподі6ного протезу з опорою на iмплантати в ділянці 33,35,37 зу6ів, який виготовлено 2,5 роки тому. Об’єктивно: імплантати розташовані лінійно, горбики та фігури зубів виражені, навколо імплантатів запалення. Які імовірні причини цього стану? A 49-year-old patient complains of loosening of a bridge prosthesis with support on implants in the area of ​​33,35,37 teeth, which was made 2.5 years ago. objectively: the implants are located linearly, the ridges and shapes of the teeth are pronounced, inflammation around the implants. What are the possible causes of this condition?

Надмірне навантаження на протез внаслідок дії латеральних та обертальних сил Excessive load on the prosthesis due to lateral and rotational forces

Надмірне навантаження на протез внаслідок дії латеральних та вертикальних сил Excessive load on the prosthesis due to lateral and vertical forces

Надмірне моделювання оклюзійної поверхні Oversimulation of occlusal surface

Лінійне розташування імплантатів, надмірна вираженість горбиків зубів Linear arrangement of implants, excessive prominence of tooth cusps

- -

162 / 200
Немовля віком 1 тиждень не може повноцінно ссати груди. При огляді має місце вітрилоподібний тяж від внутрішньої поверхні альвеолярного відростка до кінчика язика. Рухомість язика обмежена. Яка тактика лікаря? A 1-week-old baby cannot fully suckle the breast. On examination, there is a sail-like stretch from the inner surface of the alveolar process to the tip of the tongue. The mobility of the tongue is limited. What are the doctor's tactics?

- -

Френотомія Frenotomy

Відкласти пластику до 1-го року Put plastic until the 1st year

Відкласти пластику до 3-х років Put off plastic until 3 years

Френопластика трикутними клаптями Phrenoplasty with triangular flaps

163 / 200
Пацієнт 14-ти років з’явився з метою санації. Раніше скаржився на біль в ділянці ’’передніх” зубів верхньої щелепи, який з часом зник. Об’єктивно: в зубі 21 на проксимальній поверхні велика каріозна порожнина, що сполучається з порожниною зуба. Зондування, перкусія безболісні. На рентгенограмі в ділянці верхівки 21 вогнище розрідження з чіткими контурами. Який найбільш імовірний діагноз? A 14-year-old patient appeared for the purpose of rehabilitation. Earlier he complained of pain in the area of ​​the 'front' teeth of the upper jaw, which disappeared over time. About' objectively: in tooth 21, on the proximal surface, there is a large carious cavity that communicates with the cavity of the tooth. Probing, percussion are painless. On the radiograph in the area of ​​the apex of 21, there is a focus of rarefaction with clear contours. What is the most likely diagnosis?

Хронічний гангренозний пульпіт Chronic gangrenous pulpitis

Хронічний гранулювальний періодонтит Chronic granulating periodontitis

Хронічний фіброзний періодонтит Chronic fibrous periodontitis

Загострення хронічного гранулемато-зного періодонтиту Exacerbation of chronic granulomatous periodontitis

Хронічний гранулематозний періодон-тит Chronic granulomatous periodontitis

164 / 200
Хлопчик 11-ти років скаржиться на обмежене відкривання рота, асиметрію обличчя, що з’явилися 2 роки тому. Об’єктивно: контрактура нижньої щелепи II ступеня, рухи в лівому суглобі відсутні. Підборіддя та кінчик носа зміщені вліво. На томограмі суглобова щілина ліворуч не визначається, спостерігається кісткове зрощення нижньої щелепи зі скроневою та вилицевою кістками, ліва гілка нижньої щелепи вкорочена. Який найбільш імовірний діагноз? An 11-year-old boy complains of limited opening of the mouth, asymmetry of the face, which appeared 2 years ago. Objectively: contracture of the lower jaw of the II degree, movements in the left joint are absent. The chin and the tip of the nose are shifted to the left. On the tomogram, the joint space on the left is not defined, the bony fusion of the lower jaw with the temporal and frontal bones is observed, the left branch of the lower jaw is shortened. What is the most likely diagnosis?

Хронічний артрит лівого скронево- нижньощелепного суглоба Chronic arthritis of the left temporomandibular joint

Кістковий анкілоз лівого скронево- нижньощелепного суглоба Bone ankylosis of the left temporomandibular joint

Фіброзний анкілоз лівого скронево- нижньощелепного суглоба Fibrous ankylosis of the left temporomandibular joint

Склерозуючий артроз лівого скронево-нижньощелепного суглоба Sclerosing arthrosis of the left temporomandibular joint

Деформуючий артроз лівого скронево-нижньощелепного суглоба Deforming arthrosis of the left temporomandibular joint

165 / 200
До хірурга-стоматолога звернулися батьки 5-річного хлопчика зі скаргами на кровотечу з рота дитини. Зі слів матері, хлопчик прикусив язик. Об’єктивно: спостерігається порушення цілісності кінчика язика глибиною до 5 мм, значна кровотеча з рани. Яку допомогу необхідно надати пацієнту? The parents of a 5-year-old boy turned to a dental surgeon with complaints of bleeding from the child's mouth. According to the mother, the boy bit his tongue. Objectively: there is a violation of integrity the tip of the tongue up to 5 mm deep, significant bleeding from the wound. What help should be given to the patient?

Виконати первинну хірургічну обробку рани з накладанням глухих швів Perform primary surgical treatment of the wound with blind sutures

Виконати зупинку кровотечі шляхом перев’язки язикової артерії Stop the bleeding by ligation of the lingual artery

Призначити кровоспинні засоби в/в Prescribe intravenous hemostatic agents

Призначити антибактеріальну терапію та антисептичні полоскання порожнини рота Prescribe antibacterial therapy and antiseptic oral rinses

Виконати антисептичну обробку рани та зупинку кровотечі шляхом притискання тканин Perform antiseptic treatment of the wound and stop bleeding by pressing the tissues

166 / 200
Хвора 44-х років звернулася до лікаря зі скаргами з приводу виразки на боковій поверхні язика, яка з’явилася близько півроку тому. Появу виразки пов’язує з тим, що язик в цьому місці часто травмується об зламану коронку 37 зуба. Об’єктивно: на боковій поверхні язика в середній третині -виразка розміром 1,5х2,0х0,5 см з підритими, кратероподібними краями. Дно виразки не болюче і не кровоточить від дотику. Піднижньощелепні лімфатичні вузли зліва збільшені, малорухомі. Який найбільш імовірний діагноз? A 44-year-old patient turned to the doctor with complaints about an ulcer on the lateral surface of the tongue, which appeared about six months ago. The appearance of the ulcer is associated with , that the tongue in this place is often injured against the broken crown of tooth 37. Objectively: on the lateral surface of the tongue in the middle third, there is an ulcer measuring 1.5x2.0x0.5 cm with sunken, crater-like edges. The bottom of the ulcer is not painful and does not bleed from to the touch. The submandibular lymph nodes on the left are enlarged, sluggish. What is the most likely diagnosis?

Рак язика Tongue cancer

Туберкульозна виразка язика Tuberculous tongue ulcer

Ураження язика при лейкозі Tongue lesions in leukemia

Декубітальна виразка язика Decubitus ulcer of the tongue

Сифілітична виразка язика Syphilitic tongue ulcer

167 / 200
Хворий 65-ти років направлений у відділення ЩЛХ зі скаргами на біль під час відкривання рота. Об’єктивно: асиметрія обличчя через припухлість підщелепної ділянки справа. Пальпаторно: симптом ’сходинки” в ділянці тіла нижньої щелепи справа по її нижньому краю. Повна вторинна адентія обох щелеп. Яку шину доцільно використати у лікуванні такого хворого? A 65-year-old patient was referred to the department of thoracic surgery with complaints of pain when opening the mouth. Objectively: asymmetry of the face due to swelling of the submandibular area on the right. Palpation: symptom 'stairs' in the area of ​​the body of the lower jaw on the right along its lower edge. Complete secondary dentition of both jaws. What splint should be used in the treatment of such a patient?

Шина Вебера Weber tire

Шина Васильєва Shyna Vasiliev

Шина Тігерштедта Tigerstedt tire

Шина Ванкевич Shyna Vankevich

Шина Порта Port Bus

168 / 200
Хворий 32-х років звернувся зі скаргами на 6іль в підорбітальній i привушній ділянках зліва. Об’єктивно: крововилив в клітковину очної ямки й білкової оболонки ока зліва, спостерігається симптом крепітації і ’’сходинки” в середній частині нижнього краю очної ямки і в ділянці вилично-альвеолярного гребеня. Рот відкривається на 1 см. Який імовірний діагноз? A 32-year-old patient complained of swelling in the suborbital and parotid areas on the left. Objectively: hemorrhaging in the tissue of the eye socket and the sclera of the eye on the left, observed a symptom of crepitation and 'steps' in the middle part of the lower edge of the eye socket and in the area of ​​the zygomatic-alveolar ridge. The mouth opens 1 cm. What is the probable diagnosis?

Перелом суглобового відростка зліва Fracture of the articular process on the left

Перелом виличної кістки Fracture of zygomatic bone

Гематома підорбітальної ділянки Suborbital hematoma

Перелом виличної дуги Fracture of the zygomatic arch

Травматичний артрит СНЩС Traumatic TMJ arthritis

169 / 200
У хворого 23-х років слизова оболонка ретромолярної ділянки набрякла, гіпе-ремована, 38 зуб вкритий каптуром, під час пальпації з-під якого виділяється гній, температура тіла 37,5oC. Яка невідкладна допомога показана в цьому випадку? In a 23-year-old patient, the mucous membrane of the retromolar area is swollen, hyper-removed, the 38th tooth is covered with a hood, during palpation pus is released from under it, body temperature 37.5oC. What emergency care is indicated in this case?

Розсічення каптура і антибактеріальна терапія Dissection of the hood and antibacterial therapy

Антибіотикотерапія і знеболення Antibiotic therapy and analgesia

Розсічення каптура і знеболення Dissection of the hood and anesthesia

Висічення каптура і антисептична обробка Excision of the hood and antiseptic treatment

Видалення 38 зуба Removal of 38th tooth

170 / 200
Хворому 26-ти років з вагою тіла 70 кг планується операція видалення радикуляр-ної кісти 25 зуба. Для проведення знеболення буде застосовуватися 4% артикаїн в карпулах об’ємом 1,7 мл. Яку максимальну кількість карпул анестетика для забезпечення повноцінного знеболення, за потреби, може використати лікар? A 26-year-old patient with a body weight of 70 kg is scheduled to undergo an operation to remove a radicular cyst of 25 teeth. For analgesia, 4% articaine in carpules with a volume of 1.7 ml. What is the maximum number of carpules of anesthetic to ensure full analgesia, if necessary, can be used by a doctor?

8 карпул 8 carpools

3 карпули 3 carpules

4 карпули 4 carpules

7 карпул 7 carpools

6 карпул 6 carpools

171 / 200
Під час проведення професійного відбілювання зубів, засіб, що використовувався для цього, випадково потрапив на губи пацієнта. Після того як засіб був видалений, а губи ретельно промиті водою, якою речовиною їх потрібно обробити? During professional teeth whitening, the agent used for this accidentally got on the patient's lips. After the agent was removed and the lips were thoroughly rinsed with water, with what substance should they be treated?

Р -н Люголя Lugol's R

0,5% р-н оцтової кислоти 0.5% acetic acid solution

Касторове масло Castor oil

2% р-н хлориду натрію 2% solution of sodium chloride

50% етиловий спирт 50% ethyl alcohol

172 / 200
Хворий 35-ти років звернувся зі скаргами на біль у СНЩС праворуч, обмеження відкривання рота. Хворіє 1 рік. Об’є- ктивно: відкривання рота на 0,5 см, рухливість у суглобі відсутня, прикус ортогна-тичний, на рентгенограмі суглоба щілина звужена, розмита. Який діагноз найбільш імовірний? A 35-year-old patient complained of pain in the TMJ on the right, restriction of mouth opening. He has been ill for 1 year. Objectively: mouth opening at 0, 5 cm, there is no mobility in the joint, the bite is orthognathic, on the radiograph of the joint, the gap is narrowed and blurred. What is the most likely diagnosis?

Фіброзний анкілоз Fibrous ankylosis

Кістковий анкілоз Bone ankylosis

Деформуючий анкілоз Deforming ankylosis

Больова дисфункція суглоба Painful joint dysfunction

Склерозуючий анкілоз Sclerosing ankylosis

173 / 200
У хворого 23-х років на вестибулярних поверхнях 11,12, 21, 22, 31, 32, 41, 42 зубів, а також на перших молярах, виявлені множинні плями світло-коричневого кольору, овальної форми, розташовані суворо симетрично, безболісні під час зондування і під дією температурних подразників. Який діагноз найбільш імовірний? In a 23-year-old patient, on the vestibular surfaces of 11, 12, 21, 22, 31, 32, 41, 42 teeth, as well as on the first molars, multiple spots of light brown color, oval shape, located strictly symmetrically, painless during probing and under the influence of temperature stimuli. What is the most likely diagnosis?

Флюороз Fluorosis

Некроз емалі Enamel necrosis

Гострий початковий карієс Acute initial caries

Ерозія емалі Enamel erosion

Системна гіпоплазія Systemic hypoplasia

174 / 200
Хворий скаржиться на кровоточивість і біль у яснах впродовж року. Об’єктивно: у ділянці нижніх фронтальних зубів ясенні сосочки збільшені, перекривають коронки зубів на 1/2 їх висоти. Ясна гіперемо-вані, набряклі, болючі під час пальпації. На зубах значне відкладення зубного каменю. Рентгенологічно змін альвеолярного відростка не виявлено. Зубоясенне прикріплення не порушено. Який найбільш імовірний діагноз? The patient complains of bleeding and pain in the gums for a year. Objectively: in the area of ​​the lower front teeth, the gingival papillae are enlarged, covering the crowns of the teeth by 1/2 their height The gums are hyperemic, swollen, painful during palpation. There is significant tartar deposition on the teeth. X-ray changes in the alveolar process were not detected. The alveolar attachment is not disturbed. What is the most likely diagnosis?

Гіпертрофічний гінгівіт Hypertrophic gingivitis

Виразковий гінгівіт Ulcerative gingivitis

Локалізований пародонтит Localized periodontitis

Катаральний гінгівіт Catarrhal gingivitis

Генералізований пародонтит Generalized periodontitis

175 / 200
Дитина 12-ти років скаржиться на розриваючий біль у ділянці нижньої щелепи справа, підвищену температуру тіла до 39oC, загальну слабкість. Об’єктивно: обличчя асиметричне через набряк у підщелепній ділянці справа, утруднене відкривання рота. 46 зуб зруйнований, раніше болів. Перкусія різко болісна, зазначається рухливість. У ділянці 44, 45, 46 і 47 гіпере-мована слизова, набряк з обох боків коміркового відростка. Який найбільш імовірний діагноз? A 12-year-old child complains of excruciating pain in the area of ​​the lower jaw on the right, elevated body temperature up to 39oC, general weakness. Objectively: the face is asymmetrical due to swelling in in the submandibular area on the right, it is difficult to open the mouth. Tooth 46 is destroyed, it used to hurt. Percussion is sharply painful, mobility is noted. In areas 44, 45, 46 and 47, the mucous membrane is hyperemic, swelling on both sides of the cellular process. What is the most likely diagnosis?

Гострий одонтогенний остеомієліт нижньої щелепи Acute odontogenic osteomyelitis of the lower jaw

Піднижньощелепна флегмона Submandibular phlegmon

Гострий гнійний періостит Acute purulent periostitis

Хронічний періодонтит 46 у стадії загострення Chronic periodontitis 46 in the acute stage

Хронічний остеомієліт нижньої щелепи Chronic osteomyelitis of the lower jaw

176 / 200
У хлопчика 12-ти років опуклий профіль, фронтальні зуби верхньої щелепи ма- ють вестибулярний нахил, сагітальна щілина 10 мм, V-подібне звуження зубних рядів, співвідношення перших постійних молярів та ікол горбикове. Порушені функції жування та мовлення. До якої диспансерної групи має бути зарахована дитина? A 12-year-old boy has a convex profile, the front teeth of the upper jaw have a vestibular inclination, a sagittal gap of 10 mm, a V-shaped narrowing of the dental rows, the ratio of the first permanent molars and fangs are tuberous. Chewing and speech functions are impaired. To which dispensary group should the child be enrolled?

II диспансерна група II dispensary group

V диспансерна група V dispensary group

I диспансерна група I dispensary group

IV диспансерна група IV dispensary group

III диспансерна група III dispensary group

177 / 200
Якщо є підстави припускати наявність запального процесу, пацієнту проводять пальпацію м’яза екстраорально у ділянці скроні й інтраорально у ретромолярній ямці (місці прикріплення до вінцевого відростка). Який м’яз пальпують? If there is reason to assume the presence of an inflammatory process, the patient is palpated extraorally in the area of ​​the temple and intraorally in the retromolar fossa (place of attachment to the coronal process). What m 'is palpated?

Жувальний Chewing

Латеральний крилоподібний Lateral pterygoid

Медіальний крилоподібний Medial pterygoid

Скроневий Temporal

Виличний High

178 / 200
До клініки терапевтичної стоматології звернулася пацієнтка 19-ти років зі скаргами на постійне випадання пломб. Об’єктивно: в 42, 43, 44 зубах виявлено пришийко-вий карієс. Який пломбувальний матеріал слід застосувати для покращення ефективності лікування? A 19-year-old female patient came to the clinic of therapeutic dentistry with complaints of constant falling out of fillings. Objectively: cervical caries was detected in 42, 43, 44 teeth What filling material should be used to improve the effectiveness of treatment?

Фосфат-цемент Phosphate cement

Амальгама Amalgam

Склоіономер Glass ionomer

Силіцин Silicin

Евікрол Evicrol

179 / 200
Батьки привели дитину 3-х років до стоматолога на консультацію. Об’єктивно: зуби верхньої та нижньої щелеп прорізалися вчасно, інтактні. Ясна блідо-рожевого кольору, без патологічних змін. Який засіб доцільно рекомендувати для догляду за ротовою порожниною в даному випадку? Parents brought a 3-year-old child to the dentist for a consultation. Objectively: the teeth of the upper and lower jaw erupted on time, intact. The gums are pale pink in color, without pathological changes. What remedy should be recommended for the care of the oral cavity in this case?

Зубний порошок Toothpowder

Фторвмісні зубні пасти Fluoride toothpastes

Кальційвмісні зубні пасти Calcium Toothpastes

Гігієнічні зубні пасти Hygienic toothpastes

Фторвмісні ополіскувачі Fluoride rinses

180 / 200
Хворий 18-ти років звернувся у клініку зі скаргами на болючість в ділянці підборіддя, підвищення температури тіла до 37oC. Об’єктивно: в шкірі ділянки підборіддя запальний інфільтрат з явищами флю-ктуації, в центрі інфільтрату, що під час пальпації розкрився з виділенням гною, некротичний стрижень. Який найбільш імовірний діагноз? An 18-year-old patient came to the clinic with complaints of pain in the chin area, an increase in body temperature to 37oC. Objectively: in the skin of the chin area, an inflammatory infiltrate with by fluctuating phenomena, in the center of the infiltrate, which during palpation opened with the release of pus, a necrotic rod. What is the most likely diagnosis?

Карбункул підборідної ділянки Carbuncle of chin area

Абсцес підборідної ділянки Chin abscess

Флегмона підборідної ділянки Phlegmon of the chin area

Фурункул підборідної ділянки Furuncle of chin area

Сибірка Anthrax

181 / 200
Хворий 65-ти років звернувся в клініку до лікаря-стоматолога зі скаргами на рухомість зубів на нижній щелепі. Об’єктивно: зубний ряд збережений, шийки зубів оголені, коронки високі, рухомість зубів II ступеня. Яка шина найбільш показана? A 65-year-old patient came to the clinic to a dentist with complaints about the mobility of the teeth on the lower jaw. Objectively: the dentition is preserved, the necks of the teeth are exposed, the crowns are high, the mobility of the teeth is II degree. Which splint is most indicated?

Шина з повних коронок Tire from full crowns

Шина Мамлока Mamlock Tire

Шина Ельбрехта Elbrecht tire

Ковпачкова шина Cap tire

Шина з екваторних коронок Tire from equatorial crowns

182 / 200
Дівчинка 12-ти років скаржиться на наявність каріозної порожнини в зубі. Об’єктивно в 36 каріозна порожнина I класу за Блеком з широким вхідним отвором, в межах біляпульпарного дентину. Дентин щільний пігментований. Реакція на холодовий подразник чутлива, перкусія безболісна. Який найбільш імовірний діагноз? A 12-year-old girl complains about the presence of a carious cavity in her tooth. Objectively, at 36, a carious cavity of the I class according to Black with a wide entrance hole, within the peripulpal dentin Dentin is densely pigmented. Reaction to a cold stimulus is sensitive, percussion is painless. What is the most likely diagnosis?

Хронічний середній карієс Chronic middle caries

Хронічний глибокий карієс Chronic deep caries

Гострий середній карієс Acute medium caries

Хронічний гангренозний пульпіт Chronic gangrenous pulpitis

Гострий глибокий карієс Acute deep caries

183 / 200
Хворому 66-ти років виготовляються часткові знімні пластинкові протези. Проводиться клінічний етап зняття анатомічних відбитків стандартними відбиткови-ми ложками. Який відбитковий матеріал рекомендовано для здійснення цього етапу? A 66-year-old patient is being made partial removable plate prostheses. The clinical stage of removing anatomical impressions with standard impression spoons is being performed. What impression material is recommended for this stage?

Еластомерний Elastomer

Силіконовий Silicon

Поліефірний Polyester

Термопластичний Thermoplastic

Альгінатний Alginate

184 / 200
У хворого 43-х років виявлено відсутність коронкової частини 13 зуба. Корінь виступає над рівнем ясен на 0,5-1 мм по периметру. Апікальна частина запломбована. З анамнезу відомо, що коронкова частина 13 зуба відламалася 3 тижні тому. До того зуб лікувався з приводу хронічного періо-донтиту. Перкусія безболісна. Краї кореня тверді. Слизова оболонка блідо-рожевого кольору, волога. Якою буде оптимальна тактика лікаря? A 43-year-old patient was found to be missing the crown part of the 13th tooth. The root protrudes above the gum level by 0.5-1 mm along the perimeter. The apical part is sealed. With it is known from the anamnesis that the crown part of the 13th tooth broke off 3 weeks ago. Before that, the tooth was treated for chronic periodontitis. Percussion is painless. The edges of the root are firm. The mucous membrane is pale pink in color, moist. What will be the doctor's optimal tactics?

Виготовити штифтову куксову вкладку і металокерамічну коронку Make a pin stump tab and a metal-ceramic crown

Відреставрувати зуб за допомогою анкера та фотополімерного матеріалу Restore tooth with anchor and photopolymer material

Видалити корінь зуба Remove tooth root

Виготовити штифтовий зуб за Ахмето-вим Make pin tooth according to Akhmet

Виготовити простий штифтовий зуб Make simple pin tooth

185 / 200
Батьки з 9-річною дівчинкою звернулися з метою санації. Під час огляду встановлено, що КПВ+кп = 10, гігієна ротової порожнини незадовільна. На вестибулярній поверхи 12, 11, 12, 22 зубів, в приший-ковій ділянці, виявлено білі плями, що зафарбовуються 2% метиленовим синім. До якої диспансерної групи належить дитина? Parents with a 9-year-old girl applied for remediation. During the examination, it was found that KPV+kp = 10, oral hygiene is unsatisfactory. On the vestibular floor 12, 11, 12, 22 teeth, in the cervical area, white spots were found, which were stained with 2% methylene blue. To which dispensary group does the child belong?

I I

III III

II II

V V

IV IV

186 / 200
На консультацію до щелепно-лицевого хірурга звернулися вихователі дівчинки, вік якої 1,5 роки. Дитина мешкає в дитячому будинку. Під час огляду виявлено: м’яке піднебіння та 2/3 твердого піднебіння поділені надвоє. Леміш виступає в щілину незрощення. Верхня губа та комірковий відросток цілі. В якому віці дитині необхідно провести ураностафілопласти-ку? The parents of a 1.5-year-old girl consulted a maxillofacial surgeon. The child lives in an orphanage. During the examination, it was found: soft palate and 2/3 of the hard palate are divided into two. The lamella protrudes into the non-union gap. The upper lip and cellular process are intact. At what age should a child undergo uranostaphyloplasty?

10 років 10 years

1,5-2 роки 1.5-2 years

2-3 місяці 2-3 months

6 років 6 years

18 років 18 years

187 / 200
Пацієнти II групи диспансерного обліку (з компенсованою формою карієсу, що мають фактори ризику захворювань твердих тканин зубів, пародонта та зубощеле-пні аномалії) підлягають спостереженню: Patients of the II group of dispensary records (with a compensated form of caries, who have risk factors for diseases of the hard tissues of the teeth, periodontal disease, and maxillofacial anomalies) are subject to observation:

3-4 рази на рік 3-4 times a year

Щомісячно Monthly

6 разів на рік 6 times a year

2-3 рази на рік 2-3 times a year

1 раз на рік Once a year

188 / 200
Пацієнтка 28-ми років звернулася зі скаргами на відлам коронкової частини зубів верхньої щелепи у фронтальній ділянці, естетичний дефект, порушення мови. Об’єктивно: коронкова частина 11, 21 відсутня, краї коренів виступають над рівнем ясен на 3 та 2,5 мм. Решта зубів інтактні. Який метод допоміжного обстеження найбільш доцільний? A 28-year-old patient complained of a fracture of the crown part of the teeth of the upper jaw in the frontal area, aesthetic defect, speech disorder. Objectively: crown part 11, 21 is missing, the edges of the roots protrude above the gum level by 3 and 2.5 mm. The rest of the teeth are intact. What method of auxiliary examination is most appropriate?

Мастикаціографія Mastication

Рентгенографія X-ray

Оклюзіографія Occlusiography

Електроміографія Electromyography

Гнатодинамометрія Gnath dynamometry

189 / 200
Хворому 32-х років був видалений 16 зуб з приводу загострення хронічного пе-ріодонтиту. За 4 дні пацієнт відчув погіршення загального стану, температура тіла -38°С. З’явилася значна асиметрія обличчя правої щічної ділянки, носо-губна згортка праворуч згладжена, очна щілина звужена, виділення гною з правого носового ходу. Хворого турбує сильний головний біль, що посилюється від нахилу голови. Яке ускладнення виникло у пацієнта? A 32-year-old patient had his 16th tooth removed due to an exacerbation of chronic periodontitis. In 4 days, the patient felt a deterioration in his general condition, his body temperature was -38°С. A significant asymmetry of the face of the right cheek area appeared, the nasolabial fold on the right is smoothed, the eye slit is narrowed, discharge of pus from the right nasal passage. The patient is troubled by a severe headache, which is aggravated by tilting the head. What complication did the patient experience?

Одонтогенна флегмона правої щічної ділянки Odontogenic phlegmon of the right buccal area

Гострий одонтогенний остеомієліт верхньої щелепи Acute odontogenic osteomyelitis of the upper jaw

Гострий гнійний періостит в ділянці 15, 16, 17 зубів Acute purulent periostitis in the area of ​​15, 16, 17 teeth

Одонтогенний абсцес правої щоки Odontogenic abscess of the right cheek

Гострий правосторонній одонтогенний гайморит Acute right-sided odontogenic sinusitis

190 / 200
6-річна дитина, яка лікується з приводу відкритого прикусу та вкорочення вуздечки язика, після проведеної френулопла-стики не вимовляє звук ”р” Консультація якого спеціаліста потрібна дитині? A 6-year-old child, who is being treated for an open bite and a shortened tongue frenulum, does not pronounce the sound 'r' after frenuloplasty. Which specialist does the child need to consult?

Генетик Genetic

Психолог Psychologist

F. Логопед F. Speech therapist

Отоларинголог Otolaryngologist

Педіатр Pediatrician

191 / 200
Після лікування гострого карієсу у пацієнта 6-ти років з КПВ+кп = 5 та середнім рівнем початкової мінералізації емалі фі-сур 6-х зубів (ТЕР = 5) визначено показання до НЕІНВАЗИВНОЇ герметизації фі-сур перших постійних молярів. Яким матеріалам слід надати перевагу за даних умов? After treatment of acute caries in a 6-year-old patient with CPV+CP = 5 and an average level of initial mineralization of fissure enamel of 6 teeth (TER = 5 ) the indications for NON-INVASIVE sealing of fissures of the first permanent molars are defined. Which materials should be preferred under these conditions?

Компомери та СЩ Compomers and US

Адгезиви та герметики Adhesives and sealants

Герметики із вмістом фтору Fluorine sealants

Лаки та СЩ Laks and US

Герметики та силанти Sealants and sealants

192 / 200
Пацієнтка 62-х років звернулася зі скаргами на металевий присмак та печіння в порожнині рота, які з’явилися 2 місяці тому, після фіксації мостоподібного протезу на нижній щелепі. Об’єктивно: на нижній щелепі штамповано-паяний мосто-подібний протез з опорою на 43 та 46, на верхній щелепі суцільнолитий мостоподі-бний протез з опорою на 24 та 27. Слизова оболонка порожнини рота та язика гіпе-ремована, набрякла. Яка причина даного ускладнення? A 62-year-old female patient complained of a metallic taste and burning sensation in the mouth, which appeared 2 months ago, after fixing a bridge-like prosthesis on the lower jaw. Objectively: on the lower jaw there is a stamped and soldered bridge-like prosthesis with support on 43 and 46, on the upper jaw a one-piece bridge-like prosthesis with support on 24 and 27. The mucous membrane of the oral cavity and tongue is hyper-removed, swollen. What is the cause this complication?

Різнорідність конструктивних матеріалів протезів Variety of constructive materials of prostheses

Супутні соматичні захворювання Concomitant somatic diseases

Алергічна реакція на конструктивні матеріали Allergic reaction to construction materials

Інфекційні захворювання слизової оболонки порожнини рота Infectious diseases of the mucous membrane of the oral cavity

Токсична реакція на конструктивні матеріали Toxic reaction to construction materials

193 / 200
Хворій 45-ти років проводилося лікування з приводу загострення хронічного періодонтиту зуба 46. Який препарат можна використати як індикатор чистоти кореневих каналів? A 45-year-old patient was treated for exacerbation of chronic periodontitis of tooth 46. What drug can be used as an indicator of root canal cleanliness?

Йодинол Iodinol

Йодонат Iodonate

1% р-н гіпохлориду натрію 1% solution of sodium hypochlorite

0,2% р-н хлоргексидину біглюконату 0.2% solution of chlorhexidine bigluconate

3% р-н перекису водню 3% hydrogen peroxide solution

194 / 200
При огляді пацієнта 7-ми років виявлена передчасна втрата 85 зуба. З анамнезу з’ясовано, що зуб був видалений з приводу ускладненого карієсу 2 місяці тому. Який ортодонтичний апарат слід застосувати для профілактики виникнення зубощелепної аномалії у даному випадку? During the examination of a 7-year-old patient, premature loss of tooth 85 was detected. From the anamnesis, it was found that the tooth was removed due to complicated caries 2 months ago. What orthodontic should the device be used to prevent the occurrence of maxillofacial anomaly in this case?

Активатор Андрезена-Гойпля Andresen-Goepl Activator

Апарат з гвинтом Apparatus with screw

Міофункціональний трейнер Myofunctional trainer

Розпірка міжзубна Interdental spacer

Апарат Брюкля Brukl apparatus

195 / 200
Хворий 42-х років два тижні тому звернувся до лікаря-стоматолога, який встановив діагноз: генералізований пародонтит II ступеня тяжкості, стадія загострення. Після проведеного курсу протизапальної терапії ясенний край набув звичайного забарвлення, пародонтальні кишені мають глибину 4-5 мм і містять серозний ексудат. Якому методу усунення пародонтальних кишень ви надасте перевагу в даній ситуації? A 42-year-old patient consulted a dentist two weeks ago, who made a diagnosis: generalized periodontitis II degree of severity, stage of exacerbation. After a course of anti-inflammatory therapy, the gum the edge has acquired a normal color, periodontal pockets are 4-5 mm deep and contain serous exudate. Which method of periodontal pocket removal would you prefer in this situation?

Кюретаж Curetage

Гінгівотомія Gingivotomy

Гінгівоектомія Gingivectomy

Консервативний метод Conservative method

Клаптева операція Patch Operation

196 / 200
Хворий 45-ти років скаржиться на виступ конусоподібної форми брудно-сірого кольору заввишки не більше за 1 см на червоній облямівці нижньої губи. В ході обстеження спостерігається чітко обмежене вогнище з вираженою гіперплазією епітелію та гіперкератозом на незміненій шкірі діаметром до 1 см, що виглядом нагадує ріг. Який найбільш імовірний діагноз? A 45-year-old patient complains of a cone-shaped protrusion of dirty gray color no more than 1 cm high on the red border of the lower lip. During the examination, a clearly limited focus is observed with pronounced epithelial hyperplasia and hyperkeratosis on intact skin up to 1 cm in diameter, which looks like a horn. What is the most likely diagnosis?

Абразивний преканцерозний хейліт Манганотті Manganotti abrasive precancerous cheilitis

Шкірний ріг Skin horn

Бородавчаста форма лейкоплакії Warty form of leukoplakia

Кератоакантома Keratoacanthoma

Бородавчастий передрак Warty precancer

197 / 200
Хворий 50-ти років скаржиться на відчуття оскоми і заніміння, відсутність різального краю в 21, 22,11,12 зубах. Емаль на вестибулярній поверхні 21, 22,11,12 зу- бів матова, різальний край овальної форми. Хворий працює на підприємстві з виробництва соляної кислоти. Після обстеження був поставлений діагноз: кислотний некроз емалі. В чому полягає тактика первинної профілактики кислотного некрозу? A 50-year-old patient complains of a feeling of tingling and numbness, the absence of a cutting edge in teeth 21, 22, 11, 12. Enamel on the vestibular surface of 21, 22, 11,12 teeth are matte, the cutting edge is oval. The patient works at a hydrochloric acid production company. After the examination, the diagnosis was made: acid necrosis of enamel. What are the tactics of primary prevention of acid necrosis?

Ремінералізувальна терапія препаратами кальцію Remineralization therapy with calcium preparations

Заборона праці на підприємстві з виробництва соляної кислоти Work ban at the hydrochloric acid production enterprise

Заходи захисту на виробництві, лужні полоскання Safety measures at work, alkaline rinsing

Обробка твердих тканин препаратами для зниження чутливості Treatment of hard tissues with drugs to reduce sensitivity

Пломбування дефектів Sealing defects

198 / 200
Під час профілактичного огляду дитини 7-ми років встановлено: КПУ+кп = 8, індекс гігієни Green-Уегшііііоп - 2,4 бала. Перші моляри прорізалися. Визначте лікувальнопрофілактичну тактику лікаря: During the preventive examination of a 7-year-old child, it was established: KPU+kp = 8, the Green-Uegshiiiiop hygiene index is 2.4 points. The first molars have erupted. Define medical and preventive tactics of the doctor:

Інвазивна герметизація фісур Invasive fissure sealing

Герметизація через 6 місяців Sealing after 6 months

Неінвазивна герметизація фісур Non-invasive fissure sealing

Диспансерний нагляд Dispensary supervision

Герметизація через 3 місяця Sealing in 3 months

199 / 200
До клініки звернулася мати 8-річного хлопчика зі скаргами на наявність косметичного дефекту 11 зуба після травми. Об’єктивно: незначний відлам кута коронкової частини 11 зуба в межах емалево-дентинного з’єднання. Яка тактика лікування буде найбільш раціональною в даному випадку? The mother of an 8-year-old boy came to the clinic with complaints about the presence of a cosmetic defect in the 11th tooth after an injury. Objectively: a slight fracture of the corner of the crown part of the 11th tooth within the enamel -dentin connection. What treatment tactics will be the most rational in this case?

Покриття зуба тимчасовою коронкою Covering a tooth with a temporary crown

Зішліфування шорсткого краю емалі Grinding the rough edge of the enamel

Ремінералізувальна терапія Remineralization therapy

Зішліфування шорсткого краю емалі з подальшою ремінералізацією Grinding of rough edge of enamel followed by remineralization

Пломбування композитними матеріалами Filling with composite materials

200 / 200
У хворої 25-ти років, що страждає на бронхіальну астму, під час очікування на прийом у стоматолога з’явився болісний сухий кашель із наростаючою задишкою. Хвора сіла й обперлася на руки. Видих утруднений, з гучним свистом, шкірні покриви ціанотичні. Який найбільш імовірний діагноз? A 25-year-old patient suffering from bronchial asthma developed a painful dry cough with increasing shortness of breath while waiting for an appointment with the dentist. The patient sat down and she leaned on her arms. Exhalation is difficult, with a loud whistling sound, the skin is cyanotic. What is the most likely diagnosis?

Гостра дихальна недостатність Acute respiratory failure

Напад бронхіальної астми Bronchial asthma attack

Набряк легень Pulmonary edema

Напад серцевої астми Heart Asthma Attack

Напад пароксизмальної тахікардії Attack of paroxysmal tachycardia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

Завершити тест