Тепер Ви можете повідомити нас про будь-яку помилку в тесті, натиснувши кнопку
Гарячі клавіші Відкрити/закрити список тестів: Space Гортати тести: ← → Перекласти тест: Shift
Понято
0.0%
1 / 200
Хворий 64-х років звернувся до стоматолога зі скаргами на наявність новоутворення на губі. Об’єктивно: на нєзмінєній червоній облямівці нижньої губи міститься утворення напівкулястої форми розміром 5х5 мм, вкрите щільно прикріпленими сірими лусочками, що виступає над поверхнею. Який найбільш імовірний діагноз? A 64-year-old patient turned to the dentist with complaints about the presence of a neoplasm on the lip. Objectively: on the unchanged red border of the lower lip there is a hemispherical formation measuring 5x5 mm , covered with densely attached gray scales, protruding above the surface. What is the most likely diagnosis?

Кератоакантома Keratoacanthoma

Бородавчастий передрак Warty precancer

Обмежений передраковий гіперкератоз Limited precancerous hyperkeratosis

Папілома Papilloma

Абразивний преканцерозний хейліт Манганотті Manganotti abrasive precancerous cheilitis

2 / 200
Пацієнту 30-ти років надавалося ендо-донтичне лікування 34 зуба з приводу гострого обмеженого пульпіту. Проведено пломбування каналу гутаперчею і епоксидним сілером і контрольна рентгенограма. Назвіть основний критерій якості пломбування: A 30-year-old patient underwent endodontic treatment of 34 teeth due to acute limited pulpitis. The canal was sealed with gutta-percha and epoxy sealer and a control radiograph. Name the main quality criterion filling:

Коренева пломба щільно заповнює весь канал і розташована на рівні фізіологічної верхівки The root filling tightly fills the entire canal and is located at the level of the physiological apex

Коренева пломба щільно заповнює весь канал і розташована на рівні анатомічної верхівки The root filling tightly fills the entire canal and is located at the level of the anatomical apex

Коренева пломба з незначним надлишком виведена за апікальний отвір The root filling with a slight excess is removed beyond the apical opening

Коренева пломба розташована на рівні 2 мм не доходячи до рентгенологічної верхівки кореня The root seal is located at the level of 2 mm not reaching the x-ray apex of the root

Коренева пломба розташована на рівні фізіологічної верхівки The root filling is located at the level of the physiological apex

3 / 200
В результаті ускладненого карієсу у дівчинки 6-ти років були видалені 74,75,84, 85 зуби. Були виготовлені знімні замісні протези. Через який час необхідно проводити корекцію протезів? As a result of complicated caries, 74, 75, 84, 85 teeth were removed from a 6-year-old girl. Removable replacement prostheses were made. After how long should the correction be carried out prostheses?

Через 1 рік In 1 year

Через півроку After six months

Через 2,5 роки After 2.5 years

Через 1,5 року In 1.5 years

Через 2 роки After 2 years

4 / 200
Хворий 48-ми років скаржиться на відчуття сухості у порожнині рота, печіння слизової оболонки. Об’єктивно: на слизовій оболонці твердого піднебіння на межі з м’яким піднебінням, відмічається зроговіння епітелію у вигляді сірувато-білої мереживоподібної, опалесцентної поверхні з червоними вкрапленнями. Який найбільш імовірний діагноз? A 48-year-old patient complains of a feeling of dryness in the oral cavity, burning of the mucous membrane. Objectively: on the mucous membrane of the hard palate on the border with the soft palate , keratinization of the epithelium is noted in the form of a grayish-white lace-like, opalescent surface with red inclusions. What is the most likely diagnosis?

Лейкоплакія Таппейнера Tuppeiner leukoplakia

Червоний вовчак Lupus erythematosus

М’яка лейкоплакія Mild leukoplakia

Червоний плескатий лишай Red lichen planus

Кандидозний стоматит Candida stomatitis

5 / 200
Хворий 26-ти років скаржиться на наявність нориць на шкірі в ділянці нижньої щелепи праворуч. Об’єктивно: температура тіла 37,2-37,8oC. Обличчя асиметричне за рахунок набряку в ділянці кута нижньої щелепи справа. Шкіра червоно-синюшного відтінку. Визначають 4 нориці з незначними крихкоподібними виділеннями. При пальпації слабкоболісний дерев’янистий інфільтрат з окремими ділянками флуктуації. Відкривання рота до 1,5 см. Який найбільш імовірний діагноз? A 26-year-old patient complains of the presence of fistulas on the skin in the area of ​​the lower jaw on the right. Objectively: body temperature 37.2-37.8oC. The face is asymmetrical due to swelling in the area of ​​the corner of the lower jaw on the right. The skin is of a red-bluish hue. 4 fistulas with slight friable secretions are identified. On palpation, a mildly painful woody infiltrate with separate areas of fluctuation. Mouth opening up to 1.5 cm. What is the most likely diagnosis?

Мігруюча гранульома обличчя Migrant facial granuloma

Ретромолярний періостит Retromolar periostitis

Хронічний одонтогенний остеомієліт Chronic odontogenic osteomyelitis

Рак нижньої щелепи Cancer of the lower jaw

Актиномікоз нижньої щелепи Actinomycosis of the lower jaw

6 / 200
Хворий 35-ти років звернувся за допомогою через 3 доби після видалення 37 зуба, зі скаргами на погіршення загального стану. Об’єктивно: хворий блідий, температура 38,1oC. Нижня щелепа ліворуч муфтоподібно потовщена, м’які тканини навколо набряклі, відкривання рота утруднене. Перехідна складка на рівні 48, 47, 45 зубів набрякла, слизова оболонка гіперемована, з комірки 47 зуба виділяється гній, перкусія 48, 47, 45 болісна. В області нижньої губи - парестезія. Який найбільш імовірний діагноз? A 35-year-old patient sought help 3 days after the removal of the 37th tooth, with complaints of worsening general condition. Objectively: the patient is pale, the temperature is 38, 1oC. The lower jaw on the left is cuff-like thickened, the soft tissues around it are swollen, it is difficult to open the mouth. The transitional fold at the level of teeth 48, 47, 45 is swollen, the mucous membrane is hyperemic, pus is released from the cell of tooth 47, percussion 48, 47, 45 is painful. Paresthesia in the area of ​​the lower lip. What is the most likely diagnosis?

Флегмона піднижньощелепної ділянки Phlegmon of the submandibular area

Нагноєння радикулярної кісти нижньої щелепи Suppuration of the radicular cyst of the lower jaw

Гострий остеомієліт нижньої щелепи Acute osteomyelitis of the lower jaw

Гострий періодонтит 47 зуба Acute periodontitis of tooth 47

Гострий періостит нижньої щелепи Acute periostitis of the lower jaw

7 / 200
Хвора 40-ка років скаржиться на кровотечу ясен і рухливість зубів. Хворіє близько трьох років. Об’єктивно: регіонарні лімфатичні вузли не збільшені, безболісні, ясна на всьому протязі набряклі, гіперемовані, пародонтальні кишені глибиною 5-6 мм із серозним ексудатом, рухливість зубів I-II ступеня. На рентгенограмі деструкція між-альвеолярних перегородок на 1/2 їхньої висоти. Який остаточний діагноз? A 40-year-old patient complains of bleeding gums and tooth mobility. She has been ill for about three years. Objectively: regional lymph nodes are not enlarged, painless, gums all over throughout swollen, hyperemic, periodontal pockets with a depth of 5-6 mm with serous exudate, tooth mobility of the I-II degree. On the X-ray, destruction of inter-alveolar partitions on 1/2 of their height. What is the final diagnosis?

Генералізований пародонтит II ступеня, у стадії загострення Generalized periodontitis of the II degree, in the stage of exacerbation

Генералізований пародонтит II ступеня, хронічний перебіг Generalized periodontitis II degree, chronic course

Генералізований пародонтит III ступеня, у стадії загострення Generalized periodontitis of the III degree, in the stage of exacerbation

Генералізований катаральний гінгівіт, хронічний перебіг Generalized catarrhal gingivitis, chronic course

Генералізований пародонтит III ступеня, хронічний перебіг Generalized periodontitis III degree, chronic course

8 / 200
Під час обстеження порожнини рота хворого 69-ти років на фоні повної відсутності зубів, виявлений 'рухливий альвеолярний гребінь' на верхній щелепі; атрофія 2 ступеня за Шредером. Слизова оболонка помірно рухлива. Якому відбитку за ступенем компресії слід віддати перевагу? During the examination of the oral cavity of a 69-year-old patient against the background of complete absence of teeth, a 'mobile alveolar ridge' was detected on the upper jaw; atrophy of the 2nd degree according to Schroeder. Mucosal the shell is moderately mobile. Which impression should be preferred in terms of the degree of compression?

Компресійний Compression

Декомпресійний Decompression

Комбінований Combined

Диференційований Differentiated

З тиском With pressure

9 / 200
Пацієнт 56-ти років скаржиться на збільшення нижньої губи, біль від гарячого, кислого, солоного, злипання губ ранками. Об’єктивно: нижня губа збільшена. У середній третині зони Клейна - декілька дрібних слинних залоз з розширеними гирлами, з яких проступають прозорі краплі. Червона облямівка суха, з тріщинами та ерозіями, лущиться. Який найбільш імовірний діагноз? A 56-year-old patient complains of an enlarged lower lip, pain from hot, sour, salty, sticking lips in the morning. Objectively: the lower lip is enlarged. In the average in the third of Klein's zone, there are several small salivary glands with widened mouths, from which transparent drops appear. The red border is dry, with cracks and erosions, peeling. What is the most likely diagnosis?

Екзематозний хейліт, хронічна форма Eczematous cheilitis, chronic form

Ексфоліативний хейліт, ексудативна форма Exfoliative cheilitis, exudative form

Іландулярний хейліт, гнійна форма Ilandular cheilitis, purulent form

Ексфоліативний хейліт, суха форма Exfoliative cheilitis, dry form

Іландулярний хейліт, серозна форма Ilandular cheilitis, serous form

10 / 200
Під час профогляду у юнака 18-ти років лікар-стоматолог виявив на спинці та бічній поверхні язика округлі та гладенькі ділянки діаметром 0,5х1,0 см, оточені білуватим вінчиком. У зіскобі визначаються поодинокі клітини Candida albicans, Treponema pallidum. Який остаточний діагноз? During a professional examination of an 18-year-old young man, a dentist found round and smooth areas with a diameter of 0.5x1.0 cm on the back and side of the tongue, surrounded by whitish with a whisk. Single cells of Candida albicans, Treponema pallidum are determined in the scraping. What is the final diagnosis?

Кандидозний глосит Candida glossitis

Ромбовидний глосит Rhomboid Glossite

Десквамативний глосит Desquamative glossitis

Вторинний сифіліс Secondary syphilis

Атрофічний кандидоз Atrophic candidiasis

11 / 200
Хвора 40-ка років звернулася зі скаргами на біль від холодного, солодкого в 11, 21 зубах, косметичний дефект. Об’єктивно: в 11, 21 зубах в області екватора вестибулярної поверхні коронки зуба виявлені дефекти емалі овальної форми, які розташовані навскоси, з гладеньким, блискучим, щільним дном. В анамнезі - тиреотоксикоз. Який найбільш імовірний діагноз? A 40-year-old patient complained of cold, sweet pain in 11, 21 teeth, a cosmetic defect. Objectively: in 11, 21 teeth in in the area of ​​the equator of the vestibular surface of the tooth crown, oval-shaped enamel defects were found, which are obliquely located, with a smooth, shiny, dense bottom. There is a history of thyrotoxicosis. What is the most likely diagnosis?

Клиноподібний дефект Wedge-shaped defect

Поверхневий карієс Surface caries

Незавершений амелогенез Incomplete amelogenesis

Ерозія твердих тканин зуба Erosion of hard tooth tissues

Некроз емалі Enamel necrosis

12 / 200
Хвора 38-ми років скаржиться на постійний ниючий біль, що підсилюється при накушуванні. Раніше зуб лікований з приводу пульпіту. Об’єктивно: у 37 пломба збережена, перкусія різко болісна. На рентгенограмі: вогнище деструкції кісткової тканини з нечіткими межами в області верхівки дистального кореня. Який остаточний діагноз? A 38-year-old patient complains of a constant aching pain that worsens when biting. The tooth was previously treated for pulpitis. Objectively: at 37, the filling is preserved, percussion sharply painful. On the X-ray: a focus of destruction of bone tissue with unclear boundaries in the region of the apex of the distal root. What is the final diagnosis?

Загострення хронічного гангренозного пульпіту Exacerbation of chronic gangrenous pulpitis

Загострення хронічного гранулематозного періодонтиту Exacerbation of chronic granulomatous periodontitis

Загострення хронічного гранулюючого періодонтиту Exacerbation of chronic granulating periodontitis

Іострий гнійний періодонтит Acute purulent periodontitis

Загострення хронічного фіброзного періодонтиту Exacerbation of chronic fibrous periodontitis

13 / 200
До щелепно-лицевого відділення доставлений хворий 32-х років з ознаками задухи. Після огляду встановлено: осколковий перелом нижньої щелепи у ментальному відділі, дислокаційна асфіксія. Які невідкладні маніпуляції необхідно здійснити? A 32-year-old patient with signs of suffocation was brought to the maxillofacial department. After the examination, it was found: a fragmentary fracture of the lower jaw in the mental department, dislocation asphyxia. What urgent manipulations must be carried out?

Негайно накласти трахеостому Apply a tracheostomy immediately

Провести конікотомію Perform conicotomy

Зафіксувати язик лігатурою Fix the tongue with a ligature

Звільнити просвіт ротоглотки від стороннього тіла Free the oropharyngeal lumen from a foreign body

Зафіксувати рухомі клапті слизової оболонки Capture moving mucosal flaps

14 / 200
Дитині 5,5 років. При профілактичному огляді визначено відсутність фізіологічних діастем, трем та уступу Цилінського; горбики молочних молярів добре виражені. Лінощі жування. Вкажіть вірні дії ортодонта: The child is 5.5 years old. During the preventive examination, the absence of physiological diastemas, trems and Tsilinsky ledge was determined; the tubercles of the milk molars are well defined. Laziness of chewing. Specify the correct actions of the orthodontist:

Втручання ортодонта не потрібні Orthodontist interventions are not required

Взяти на диспансерний облік до 2 групи Take up to 2 groups for dispensary registration

Взяти на диспансерний облік до 1 групи Take up to 1 group for dispensary registration

Необхідно здійснювати апаратурне лікування It is necessary to carry out hardware treatment

Здійснити повторний огляд після прорізування перших постійних молярів Re-examine after eruption of first permanent molars

15 / 200
Під час огляду у дитини 7-ми років виявлені матові плями у пришийкових ділянках 12, 11, 21, 22 та фісурах 36 та 46 зубів. Емаль у ділянках плям шорстка, без блиску, забарвлюється розчином метиленового синього. З анамнезу: дитина перебувала на стаціонарному лікуванні з приводу пневмонії. Які екзогенні профілактичні заходи доцільно призначити пацієнту? During the examination of a 7-year-old child, matte spots were found in the cervical areas of 12, 11, 21, 22 and fissures of teeth 36 and 46. Enamel in the areas of spots rough, without shine, stained with a solution of methylene blue. From the anamnesis: the child was hospitalized for pneumonia. What exogenous preventive measures should be prescribed to the patient?

Нанесення фторвмісних лаків Application of fluorine-containing varnishes

Аплікації фосфорвмісних препаратів Applications of phosphorus-containing preparations

Аплікації фторвмісних гелів Applications of fluoride gels

Полоскання фторвмісними розчинами Rinsing with fluorine-containing solutions

Електрофорез препаратів кальцію Electrophoresis of calcium preparations

16 / 200
Дитина 15-ти років, що хворіє на анемію, скаржиться на болісну припухлість у лівій піднижньощелепній ділянці обличчя, яка з’явилась після переохолодження. При огляді визначається асиметрія обличчя за рахунок припухлості тканин лівої піднижньощелепної ділянки, шкіра слабко гіперемована. Під час пальпації визначається болісне утворення, розміром 3x5 см, спаяне зі шкірою та навколишніми тканинами. Яке лікування необхідне хворому на другий день після розкриття абсцесу? A 15-year-old child suffering from anemia complains of painful swelling in the left submandibular area of ​​the face, which appeared after hypothermia. During the examination, facial asymmetry is determined due to the swelling of the tissues of the left submandibular area, the skin is slightly hyperemic. During palpation, a painful formation, 3x5 cm in size, fused to the skin and surrounding tissues is determined. What treatment is required for the patient on the second day after opening the abscess?

Промивання рани антисептиками, антибіотикотерапія Wound washing with antiseptics, antibiotic therapy

Промивання рани антисептиками, знеболюючі ліки Wound washing with antiseptics, painkillers

Промивання рани антисептиками, фізіолікування Wound washing with antiseptics, physiotherapy

Промивання рани антисептиками, антигістамінні препарати Wound washing with antiseptics, antihistamines

Медикаментозна терапія, промивання рани розчинами антисептиків, загальне УФО Drug therapy, washing the wound with antiseptic solutions, general UFO

17 / 200
У хворого 70-ти років під час огляду в ділянці 25, 26 зубів встановлено збільшення альвеолярного відростка, що має округлу форму, у центрі - виразка, що вкрита некротичною тканиною, 25 і 26 зуби рухомі. Піднижньощелепні лімфовузли збільшені. Яке обстеження необхідно хворому? In a 70-year-old patient, during the examination in the area of ​​25, 26 teeth, an increase in the alveolar process was found, which has a rounded shape, in the center - an ulcer covered with necrotic tissue, 25 and 26 teeth are mobile. The submandibular lymph nodes are enlarged. What examination does the patient need?

Диспансерне спостереження, цитологічне дослідження виразки Dispensary observation, cytological examination of ulcer

Гістологічне дослідження тканин виразки, рентгенологічне дослідження гайморової порожнини Histological examination of ulcer tissue, x-ray examination of the maxillary cavity

Рентгенограма альвеолярного відростка і гайморової порожнини, гістологічне дослідження X-ray of the alveolar process and maxillary cavity, histological examination

Рентгенологічне дослідження альвеолярного відростка, цитологічне дослідження X-ray examination of the alveolar process, cytological examination

Рентгенологічне дослідження альвеолярного відростка і гайморової порожнини X-ray examination of the alveolar process and maxillary cavity

18 / 200
До клініки звернувся хлопчик 10-ти років. Об’єктивно: скошене назад підборіддя, виразна підборідно-губна борозна; нижня губа вкладається під верхні різці. Верхня губа не прикриває різців. Якому патологічному прикусу відповідають зазначені ознаки? A 10-year-old boy came to the clinic. Objectively: a tilted back chin, a distinct chin-lip groove; the lower lip is inserted under the upper incisors. The upper lip is not covers the incisors. What pathological bite do the indicated signs correspond to?

Відкритий Open

Глибокий Deep

Прогенічний Progenic

Прогнатичний Prognathic

Біпрогнатичний Biprognathic

19 / 200
Хлопчику 13-ти років для проведення діагностики зубощелепних аномалій виготовлені контрольно-діагностичні моделі. Які вимірювальні точки на премолярах верхньої щелепи для визначення ширини зубного ряду? For a 13-year-old boy, control and diagnostic models were made for the diagnosis of dento-maxillary abnormalities. What are the measuring points on the premolars of the upper jaw to determine the width of the tooth row?

Середина міжгорбикової фігури перших премолярів The middle of the intercuspid figure of the first premolars

Середина міжгорбикової фігури других премолярів The middle of the intercuspid figure of the second premolars

Контактна точка між першим та другим премолярами Contact point between first and second premolars

Верхівка щічного горбика перших премолярів Top of the buccal tubercle of the first premolars

Верхівка щічного горбика других премолярів Top of buccal tubercle of second premolars

20 / 200
Школярка 11-ти років звернулася до стоматолога шкільної амбулаторії з приводу естетичного дефекту зубів верхньої та нижньої щелеп. З анамнезу: токсична диспепсія, рахіт на першому році життя. Об’єктивно: на вестибулярній та жувальній поверхнях усіх зубів - поглиблення різноманітних розмірів та форм з гладкою, блискучою, щільною поверхнею блідо-жовтого кольору. Зондування дефектів та реакція на температурні подразники безболісні. Який найбільш імовірний діагноз? An 11-year-old schoolgirl turned to the dentist of the school outpatient clinic regarding an aesthetic defect in the teeth of the upper and lower jaws. History: toxic dyspepsia, rickets in the first year of life. About objectively: on the vestibular and chewing surfaces of all teeth - depressions of various sizes and shapes with a smooth, shiny, dense surface of pale yellow color. Probing defects and reaction to temperature stimuli are painless. What is the most likely diagnosis?

Системна гіпоплазія Systemic hypoplasia

Клиноподібні дефекти Wedge defects

Ерозії твердих тканин зубів Erosions of hard tissues of teeth

Численний карієс Numerical caries

Флюороз Fluorosis

21 / 200
Хворий 35-ти років звернувся зі скаргами на наявність припухлості у ділянці нижньої щелепи, рухливість зубів, біль, який непокоїть переважно вночі. Пухлину помітив 2 місяці тому, тиждень тому з’явилося оніміння нижньої губи. Об’єктивно: пухлина нерухома, щільної консистенції, слизова оболонка над нею бліда. На рентгенограмі: ділянки ущільнення кістки з нечіткими межами, наявні кісткові голки, розташовані перпендикулярно до поверхні щелепи. Яке захворювання можна припустити? A 35-year-old patient complained of swelling in the area of ​​the lower jaw, tooth mobility, pain that bothers him mainly at night. He noticed the tumor 2 months ago, a week that's why numbness of the lower lip appeared. Objectively: the tumor is motionless, of a dense consistency, the mucous membrane above it is pale. On the X-ray: areas of bone compaction with unclear boundaries, there are bone needles located perpendicular to the surface of the jaw. What disease can be assumed?

Загострення хронічного остеомієліту Exacerbation of chronic osteomyelitis

Рак нижньої щелепи Cancer of the lower jaw

Амелобластома Ameloblastoma

Остеобластокластома нижньої щелепи Osteoblastoclastoma of the lower jaw

Саркома нижньої щелепи Sarcoma of the lower jaw

22 / 200
Хворий звернувся до хірурга-стоматолога зі скаргами на підвищення температури тіла до 37,6°C, припухлість м’яких тканин, біль у 47 зубі на нижній щелепі зліва, який посилюється при дотику зубом-антагоністом. Під час огляду спостерігається згладженість перехідної складки альвеолярного відростка з вестибулярного боку в ділянці зруйнованого 47 зуба. Який найбільш імовірний діагноз? The patient turned to a dental surgeon with complaints of an increase in body temperature to 37.6°C, swelling of soft tissues, pain in the 47th tooth on the lower left jaw , which intensifies when touched by the antagonist tooth. During the examination, smoothing of the transitional fold of the alveolar process from the vestibular side in the area of ​​the destroyed tooth 47 is observed. What is the most likely diagnosis?

Хронічний періодонтит у стадії загострення Chronic periodontitis in the acute stage

Пародонтальний абсцес Periodontal abscess

Гострий одонтогенний остеомієліт Acute odontogenic osteomyelitis

Гострий одонтогенний гнійний періостит Acute odontogenic purulent periostitis

Гострий серозний періодонтит Acute serous periodontitis

23 / 200
Хвора 30-ти років звернулася зі скаргами на відсутність зубів, естетичний та фонетичний дефекти. Об’єктивно: присутні 12,11,21,22 зуби. Яка конструкція протеза найраціональніша в естетичному та функціональному плані? A 30-year-old patient complained about the absence of teeth, aesthetic and phonetic defects. Objectively: 12,11,21,22 teeth are present. What construction Is the prosthesis the most rational in terms of aesthetics and functionality?

Бюгельний протез Bügel prosthesis

Частковий пластинковий протез Partial lamellar prosthesis

Мостоподібний протез Bridge-shaped prosthesis

Знімний мостоподібний протез Removable bridge prosthesis

Частковий пластинковий протез із дугою Partial plate prosthesis with arch

24 / 200
Хворий 32-х років звернувся зі скаргами на виникнення сильного болю у порожнині рота при прийомі їжі, розмові, неприємний запах з рота, захриплість. Об’єктивно: наявність міхурів і їх залишків із серозним вмістом, що мають тонку плівку, локалізуються на слизовій оболонці щік, губ, язика, особливо в ретромолярній ділянці. Ерозії різного розміру, яскраво-червоного кольору, округлої форми. При видаленні плівки міхура відбувається відшарування плівки епітелію на видимо незміненій слизовій оболонці. Який найбільш імовірний діагноз? A 32-year-old patient complained of severe pain in the oral cavity when eating, talking, bad breath, hoarseness. Objectively: presence bubbles and their remnants with serous content, which have a thin film, are localized on the mucous membrane of the cheeks, lips, tongue, especially in the retromolar area. Erosions of different sizes, bright red in color, rounded in shape. When the film of the bubble is removed, the epithelial film peels off visibly unchanged mucous membrane. What is the most likely diagnosis?

Багатоформна ексудативна еритема Multiform exudative erythema

Пухирчатка Vebulosis

Герпетиформний дерматит Дюрінга Dühring's dermatitis herpetiformis

Пемфігоїд Pemphigoid

Бульозна форма червоного плоского лишаю Bullous form of red lichen planus

25 / 200
Пацієнтові 34-х років планується виготовити куксову вкладку та пластмасову коронку на 23 зуб. Об’єктивно: коронка 23 зуба зруйнована до краю ясен. Лікар виготовив воскову композицію кукси зі штифтом, після переведення її в метал, припасував, зафіксував висфатцементом, та одержав відбиток кукси гіпсом. На якому етапі допущена помилка? A 34-year-old patient is scheduled to make a stump insert and a plastic crown for the 23rd tooth. Objectively: the crown of the 23rd tooth is destroyed to the edge of the gums. The doctor made a wax composition of the stump with a pin, after transferring it to metal, fitted it, fixed it with visfatcement, and got an impression of the stump with plaster. At what stage was a mistake made?

Припасування кукси Stump fitting

Виготовлення воскової композиції Making a wax composition

Фіксація кукси Stump fixation

Одержання відбитка кукси Getting a stump impression

Відливання в метал Casting in metal

26 / 200
Хвора 42-х років скаржиться на біль правої половини голови, обмеження рухів нижньої щелепи, цокання, періодичний спазм жувальної мускулатури. Об’єктивно: обличчя симетричне, відкривання рота обмежене. При пальпації в правому скроневонижньощелепному суглобі відмічаються хрускіт під час рухів нижньої щелепи. При огляді порожнини рота виявлений дефект зубного ряду справа II класу за Кенеді. Який діагноз найбільш імовірний? A 42-year-old patient complains of pain in the right half of the head, restriction of lower jaw movements, throbbing, periodic spasm of the masticatory muscles. Objectively: the face is symmetrical, the mouth opens limited. During palpation in the right temporomandibular joint, a crunch is noted during the movements of the lower jaw. During the examination of the oral cavity, a defect of the right dentition of class II according to Kennedy was revealed. What is the most likely diagnosis?

Больова дисфункція правого скронево-нижньощелепного суглоба Painful dysfunction of the right temporomandibular joint

Артрозо-артрит правого скронево-нижньощелепного суглоба Arthrozo-arthritis of the right temporomandibular joint

Гострий артрит Acute arthritis

Контрактура правого скронево-нижньощелепного суглоба Contracture of the right temporomandibular joint

Осифікуючий міозит Myositis ossificans

27 / 200
У пацієнта 38-ми років під час огляду: мостоподібні протези з опорою на 14, 15, 16,23,24,25,26 зуби, патологічне стирання 34,35,36,44,45,46 зубів. Передчасні контакти в області мостоподібних протезів; слизова оболонка альвеолярних відростків - без патологічних змін. Яка оклюзія в пацієнта? A 38-year-old patient during the examination: bridge-like prostheses with support on 14, 15, 16, 23, 24, 25, 26 teeth, pathological wear 34 ,35,36,44,45,46 teeth. Premature contacts in the area of ​​bridge-like prostheses; the mucous membrane of the alveolar processes - without pathological changes. What is the patient's occlusion?

Передня Front

Первинна травматична Primary traumatic

Центральна Central

Права бокова Right lateral

Ліва бокова Left lateral

28 / 200
Пацієнт 34-х років скаржиться на біль та кровоточивість ясен. Об’єктивно: набряк та гіперемія маргінальної частини ясен на всьому протязі. В ділянці 16, 15 та 43-33 пародонтальні кишені глибиною 33,5 мм з серозним ексудатом, під’ясеневий зубний камінь. Рухливість зубів I ступеня. Рентгенологічно: резорбція міжальвеолярних перегородок до 1/3 висоти. Який найбільш імовірний діагноз? A 34-year-old patient complains of pain and bleeding gums. Objectively: swelling and hyperemia of the marginal part of the gums throughout. In area 16, 15 and 43 -33 periodontal pockets with a depth of 33.5 mm with serous exudate, subgingival calculus. Mobility of teeth of the 1st degree. X-ray: resorption of interalveolar septa up to 1/3 height. What is the most likely diagnosis?

Генералізований пародонтит I ступеня, загострений перебіг Generalized periodontitis of the first degree, acute course

Хронічний катаральний гінгівіт Chronic catarrhal gingivitis

Генералізований пародонтит, початковий ступінь Generalized periodontitis, initial degree

Генералізований пародонтит I ступеня, хронічний перебіг Generalized periodontitis of the first degree, chronic course

Генералізований пародонтит II ступеня, хронічний перебіг Generalized periodontitis II degree, chronic course

29 / 200
У хворого 47-ми років під час лікування хронічного фіброзного пульпіту 36 зуба методом вітальної екстирпації раптово виникло відчуття страху, яке супроводжувалося загальною слабкістю, болем за грудниною та втратою свідомості. Об’єктивно: зіниці розширені, виражена блідість шкіри, зниження артеріального тиску, тахікардія. Прояви якого стану у хворого? A 47-year-old patient, during the treatment of chronic fibrous pulpitis of 36 teeth by the method of salubrious extirpation, suddenly developed a feeling of fear, which was accompanied by general weakness, pain behind the sternum and loss of consciousness Objectively: dilated pupils, marked pallor of the skin, decreased blood pressure, tachycardia. What kind of condition does the patient have?

Набряк Квінке Quincke edema

Гіпоксичний колапс Hypoxic collapse

Колапс Collapse

Непритомність Fainting

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

30 / 200
Пацієнту 19-ти років під час препарування каріозної порожнини 25 випадково перфоровано дах пульпової камери. Який метод лікування оптимальний в даній ситуації? During the preparation of carious cavity 25, a 19-year-old patient accidentally perforated the roof of the pulp chamber. What treatment method is optimal in this situation?

Метод девітальної екстирпації Devital extirpation method

Біологічний метод Biological method

Метод девітальної ампутації Method of devital amputation

Метод вітальної ампутації Welcome amputation method

Метод вітальної екстирпації Welcome extirpation method

31 / 200
Хлопчик 12-ти років звернувся до лікаря зі скаргами на біль, припухлість, почервоніння в ділянці правого нижньощелепного суглоба. Біль виникає самовільно, відмічається почуття стискання і розпирання в ділянці СНЩС. Температура тіла -37,6oC. Обмеження рухомості нижньої щелепи. Який найбільш імовірний діагноз? A 12-year-old boy went to the doctor with complaints of pain, swelling, redness in the area of ​​the right mandibular joint. The pain occurs spontaneously, there is a feeling of compression and expansion in the area TMJ. Body temperature -37.6oC. Limitation of mobility of the lower jaw. What is the most likely diagnosis?

Хвороба Рейтера Reiter's disease

Артроз правого СНЩС Arthritis of the right TMJ

Анкілоз правого СНЩС Ankylosis of the right TMJ

Артрит правого СНЩС Arthritis of the right TMJ

Деформуючий юнацький артроз правого СНЩС Deforming juvenile arthrosis of the right TMJ

32 / 200
Хворий 68-ми років скаржиться на парестезію слизової оболонки рота справа, а також на скутість і тугорухомість правого скронево-нижньощелепного суглоба вранці. Протягом доби рухомість нижньої щелепи зростає. Для якого захворювання найбільш характерні ці симптоми? A 68-year-old patient complains of paresthesia of the oral mucosa on the right, as well as stiffness and stiffness of the right temporomandibular joint in the morning. During the day, the mobility of the lower jaw increases. For which disease are these symptoms most characteristic?

Гострий артрит Acute arthritis

Больова дисфункція суглоба Painful joint dysfunction

Хронічний артрит Chronic arthritis

Артроз Arthritis

Анкілоз Ankylosis

33 / 200
У хворого 53-х років у задній третині язика по середній лінії ромбоподібна ділянка розміром 0,5х2,0 см червоного кольору, яка не виступає над рівнем навколишніх тканин. Діагностована гладенька форма ромбоподібного глоситу. Яка тактика лікаря? A 53-year-old patient has a diamond-shaped area measuring 0.5x2.0 cm red in the back third of the tongue along the middle line, which does not protrude above the level of the surrounding tissues. A smooth form of rhomboid glossitis was diagnosed. What are the doctor's tactics?

Хірургічне лікування Surgical treatment

Лікування не потребує Does not require treatment

Кріотерапія Cryotherapy

Рентгенотерапія X-ray therapy

Діатермокоагуляція Diathermocoagulation

34 / 200
У хворої 47-ми років при обстеженні лікар-стоматолог визначає вид прикусу - характер змикання зубів у центральній оклюзії. Які ознаки центральної оклюзії він оцінює без проведення додаткових методів обстеження? During the examination of a 47-year-old patient, the dentist determines the type of bite - the nature of closing the teeth in central occlusion. What signs of central occlusion does he assess without conducting additional examination methods ?

Суглобові, лицеві Articular, facial

Ковтальні, зубні Swallowing, dental

Нейром’язеві, лицеві Neuromuscular, facial

Нейром’язеві, суглобові Neuromuscular, articular

Зубні, лицеві Teeth, facial

35 / 200
Пацієнту 38-ми років під час виготовлення металокерамічного протезу на нижню щелепу з опорою на 34, 37 зуби отримані повні анатомічні відбитки А-силіконовим матеріалом Паназил (Rettenbach). Які рекомендовані виробником терміни відливки моделей? To a 38-year-old patient, during the manufacture of a metal-ceramic prosthesis for the lower jaw with support for 34, 37 teeth, full anatomical impressions were obtained with A-silicone material Panazyl (Rettenbach). What are the terms of casting models recommended by the manufacturer?

Через 30 хвилин In 30 minutes

Через 1 годину In 1 hour

Не пізніше 7 днів Not later than 7 days

Не пізніше 30 днів Not later than 30 days

Не раніше 2-х годин Not before 2 hours

36 / 200
Хворий 39-ти років звернувся зі скаргами на наявність косметичного дефекту у передньому зубі на верхній щелепі. Об’єктивно: у 11 зруйнований медіальний кут коронки, на медіальній поверхні каріозна порожнина у межах плащового дентину, виповнена щільним пігментованим дентином. Після обстеження встановлений діагноз: хронічний середній карієс. Який з пломбувальних матеріалів доцільно застосувати при відновленні даного дефекту? A 39-year-old patient complained about the presence of a cosmetic defect in a front tooth on the upper jaw. Objectively: at 11, the medial corner of the crown is destroyed, on the medial surface a carious cavity within the mantle dentin, filled with dense pigmented dentin. After the examination, the diagnosis was established: chronic medium caries. Which of the filling materials should be used when restoring this defect?

Мікрогібридний композит Microhybrid composite

Мінінаповнений композит Minifilled Composite

Нанонаповнений композит Nano-filled composite

Макронаповнений композит Macro-filled composite

Мікронаповнений композит Microfilled Composite

37 / 200
Хвора 25-ти років звернулася до стоматолога зі скаргами на різко болісні виразочки у порожнині рота, що неодноразово виникають і спонтанно загоюються впродовж 10-ти днів. Страждає на хронічний гастрит, хронічний ентероколіт впродовж 5-ти років. Об’єктивно: на слизовій оболонці щоки і по перехідній складці на фоні гіперемії і набряку виявлені 3 афти, вкриті фібринозним нальотом, різко болісні. Регіонарні лімфовузли не збільшені, загальний стан не порушений. Встановіть найбільш імовірний попередній діагноз: A 25-year-old patient turned to the dentist with complaints of sharply painful ulcers in the oral cavity, which repeatedly occur and spontaneously heal within 10 days. She suffers from chronic gastritis, chronic enterocolitis for 5 years. Objectively: on the mucous membrane of the cheek and on the transitional fold against the background of hyperemia and edema, 3 aphthae, covered with a fibrinous plaque, were found, sharply painful. The regional lymph nodes are not enlarged, the general condition is not disturbed. Set the most probable preliminary diagnosis:

Червоний вовчак Lupus erythematosus

Хронічний рецидивуючий герпес Chronic recurrent herpes

Ерозивна форма лейкоплакії Erosive form of leukoplakia

Вторинний рецидивуючий сифіліс Secondary recurrent syphilis

Хронічний рецидивуючий афтозний стоматит Chronic recurrent aphthous stomatitis

38 / 200
Пацієнту перед видаленням 46 проведена торусальна анестезія. Через три хвилини після анестезії у хворого розвинувся парез мімічної мускулатури. Що зумовило таке ускладнення? Patient 46 underwent torus anesthesia before removal. Three minutes after anesthesia, the patient developed facial muscle paresis. What caused this complication?

Анастомоз щічного нерва з гілками лицевого нерва Anastomosis of buccal nerve with branches of facial nerve

Мікроінсульт Microstroke

Травми гілок лицевого нерва Injuries of branches of the facial nerve

Анастомоз язикового нерва з гілками лицевого нерва Anastomosis of the lingual nerve with branches of the facial nerve

Анастомоз нижньокоміркового нерва з гілками лицевого нерва Anastomosis of the inferior cellular nerve with branches of the facial nerve

39 / 200
Хворому 25-ти років, що знаходиться на лікуванні у щелепно-лицевому стаціонарі з приводу адамантиноми гілки і кута нижньої щелепи зліва, призначена радикальна операція - резекція лівої половини нижньої щелепи. Оберіть найбільш раціональний метод знеболювання для проведення операції: A 25-year-old patient, who is being treated in a maxillofacial hospital for adamantineoma of the branch and corner of the lower jaw on the left, is scheduled for a radical operation - resection of the left half of the lower jaws. Choose the most rational method of anesthesia for the operation:

Місцева провідникова анестезія Local lead anesthesia

Ендотрахеальний наркоз Endotracheal anesthesia

Місцева провідникова анестезія з премедикацією Local lead anesthesia with premedication

Внутрішньовенний наркоз Intravenous anesthesia

Термінальна (ін’єкційна) місцева анестезія Terminal (injection) local anesthesia

40 / 200
Хворий 40-ка років звернувся зі скаргами на біль у ділянці фронтальної групи зубів на нижній щелепі, який посилюється під час вживання їжі. Об’єктивно: стертість коронок зубів на нижній щелепі більш, ніж на 2/3. Діагноз: патологічне стирання зубів на нижній щєлєпі III ступеня важкості Результати якого діагностичного тесту є вирішальними при виборі ортопедичної конструкції в даному випадку? A 40-year-old patient complained of pain in the area of ​​the frontal group of teeth on the lower jaw, which worsens when eating. Objectively: wear of tooth crowns on the lower jaw by more than 2/3. Diagnosis: pathological wear of teeth on the lower jaw of the III degree of severity. The results of which diagnostic test are decisive when choosing an orthopedic structure in this case?

ЕОД зубів EOD of teeth

Електротопометрія жувальних м’язів Electrotopometry of masticatory muscles

Електроміографія жувальних м’язів Electromyography of masticatory muscles

Томографія голови Tomography of the head

Прицільна рентгенографія зубів Fixed X-ray of teeth

41 / 200
Пацієнтка 43-х років звернулася в клініку зі скаргами на збільшення губ. Вперше набряк губ з’явився рік тому, який швидко минув, але губи залишилися дещо збільшеними. Два дні тому, після переохолодження, губи знову збільшилися. Об’єктивно: верхня і нижня губи різко збільшені в розмірі, більше праворуч; при пальпації м’які, еластичні, безболісні, слідів від натискання не залишається. Язик набряклий, на його спинці складки. Який остаточний діагноз? A 43-year-old female patient came to the clinic with complaints of enlarged lips. Lip swelling first appeared a year ago, which quickly passed, but the lips remained somewhat enlarged. Two days ago, after hypothermia, the lips increased again. Objectively: the upper and lower lips are sharply increased in size, more on the right; on palpation, they are soft, elastic, painless, there are no traces of pressure. The tongue is swollen, there are folds on its back What is the final diagnosis?

Набряк Квінке Quincke edema

Синдром Мелькерсона-Розенталя Melkersson-Rosenthal syndrome

Трофедема Мейжа Maige's Trophy

Синдром Ашера Usher syndrome

Гранулематозний хейліт Мішера Miescher's granulomatous cheilitis

42 / 200
Хвора 48-ми років звернулася зі скаргами на нездужання, припухлість обличчя, біль у зубі на нижній щелепі. Зуб турбує протягом 5-ти днів. Об’єктивно: у правій навколовушножувальній області щільний, болісний інфільтрат. Шкіра трохи гіперемована. 38 зуб зруйнований, зондування гирл кореневих каналів безболісне, перкусія - різко болісна, ясна і слизова оболонка щоки дещо гіперемовані, набряклі. Відкривання рота різко обмежене. З вивідних протоків виділяється чиста слина, гирла протоків не змінені. Який остаточний діагноз? A 48-year-old patient complained of malaise, swelling of the face, toothache on the lower jaw. The tooth has been bothering her for 5 days. Objectively: in the right peri-auricular area, a dense, painful infiltrate. The skin is slightly hyperemic. 38th tooth is destroyed, probing the mouths of the root canals is painless, percussion is sharply painful, the gums and mucous membrane of the cheeks are slightly hyperemic, swollen. Mouth opening is sharply limited. Clear saliva is secreted from the excretory ducts, the mouths of the ducts are not changed. What is the final diagnosis?

Гострий гнійний періостит нижньої щелепи Acute purulent periostitis of the lower jaw

Флегмона щоки Phlegmon of the cheeks

Загострення хронічного періодонтиту 38 зуба Aggravation of chronic periodontitis of tooth 38

Гострий гнійний паротит Acute purulent parotitis

Флегмона навколовушно-жувальної ділянки Phlegmon of the auricular-chewing area

43 / 200
До лікаря-стоматолога звернувся хворий 38-ми років зі скаргами на біль і кровотечу з носа, що виникли після травми. Об’єктивно: асиметрія обличчя за рахунок ущільнення правої виличної ділянки, гематома у клітковину повік правого ока. Відкривання рота в неповному обсязі. Прикус не порушений. При пальпації визначається сходинка по правому нижньоочному краю. Тактильна чутливість трохи знижена в правій підочній ділянці. Який з методів лікування показаний даному хворому в першу чергу? A 38-year-old patient came to the dentist with complaints of pain and bleeding from the nose that occurred after an injury. Objectively: facial asymmetry due to sealing of the right zygomatic area, hematoma in the tissue of the eyelids of the right eye. Mouth opening is incomplete. The bite is not disturbed. During palpation, a step is determined on the right lower eye edge. Tactile sensitivity is slightly reduced in the right suborbital area. Which of the treatment methods is indicated for this patient in the first place?

Реплантація Replantation

Остеосинтез Osteosynthesis

Репозиція кістки Bone Reposition

Позаротове витяжіння Extraoral extraction

Остеотомія Osteotomy

44 / 200
Хворий 25-ти років звернувся до стоматолога зі скаргами на короткочасний біль у зубі на нижній щелепі справа при вживанні солодкого, гарячого, холодного. Об’єктивно: в 36 зубі на контактній поверхні каріозна порожнина, що не сполучається з порожниною зуба, дентин розм’якшений. Зондування дна каріозної порожнини болісне, перкусія безболісна. ЕОД- 16 мкА. Який остаточний діагноз? A 25-year-old patient turned to the dentist with complaints of a short-term toothache on the right lower jaw when eating sweet, hot, cold. Objectively: in 36 the tooth has a carious cavity on the contact surface that does not communicate with the tooth cavity, the dentin is softened. Probing the bottom of the carious cavity is painful, percussion is painless. EOD- 16 μA. What is the final diagnosis?

Гострий середній карієс Acute medium caries

Гострий глибокий карієс Acute deep caries

Гіперемія пульпи Pulp hyperemia

Хронічний фіброзний періодонтит Chronic fibrous periodontitis

Хронічний фіброзний пульпіт Chronic fibrous pulpitis

45 / 200
Хворий 50-ти років направлений на консультацію до хірурга-стоматолога. Об’єктивно: на яснах, біля шийки 46 зуба безболісний наріст яскраво-червоного кольору, неправильної форми, горбистий, м’якої консистенції, кровоточить самочинно, а також від дотику інструментом. Який найбільш імовірний діагноз? A 50-year-old patient was sent for consultation to a dental surgeon. Objectively: on the gums, near the neck of tooth 46, there is a painless growth of bright red color, irregular shape , bumpy, soft consistency, bleeds spontaneously, as well as from touch with an instrument. What is the most likely diagnosis?

Фіброма Fibroma

Фіброзний епулід Fibrous epulid

Лімфангіома Lymphangioma

Ліпома Lipoma

Ангіоматозний епулід Angiomatous epulid

46 / 200
Звернувся хворий 61-го року зі скаргами на повну втрату зубів на нижній щелепі (останні 4 зуба видалені близько 3 тижнів тому). Об’єктивно: в області видалених зубів виражений кістковий виступ, болючий при пальпації. Від хірургічного втручання на комірковій частині відростку пацієнт відмовився. Було вирішено виготовити повний знімний двошаровий пластинковий протез. З якої пластмаси буде виготовлена підкладка? A 61-year-old patient complained of complete loss of teeth on the lower jaw (the last 4 teeth were removed about 3 weeks ago). Objectively: in the area of ​​the removed the teeth have a pronounced bony protrusion, painful on palpation. The patient refused surgical intervention on the cellular part of the process. It was decided to make a complete removable two-layer lamellar prosthesis. What plastic will the lining be made of?

Акродент, акрилоксид Acrodent, acrylic oxide

Боксил-екстра Boxyl-extra

ПМ-С, ортосил-м PM-S, orthosil-m

Протакрил, протакрил-м Protacryl, protacryl-m

Карбопласт Редонт Karboplast Redont

47 / 200
До лікаря-ортодонта звернулась пацієнтка 15-ти років зі скаргами на естетичний дефект передніх зубів. Об’єктивно: нижня третина обличчя завищена, губи в стані фізіологічного спокою не змикаються. Між фронтальними зубами наявна вертикальна щілина 4 мм, бокові зуби змикаються по I класу за Енглем. Який найбільш імовірний діагноз? A 15-year-old female patient came to the orthodontist with complaints about an aesthetic defect in her front teeth. Objectively: the lower third of the face is inflated, the lips in a state of physiological rest are not are closing. There is a vertical gap of 4 mm between the front teeth, the lateral teeth are closing according to Engle class I. What is the most likely diagnosis?

Глибокий прикус Deep Bite

Прогнатія Prognathia

Прогенія Progeny

Відкритий прикус Open Bite

Перехресний прикус Cross bite

48 / 200
Мати дитини 7-ми років скаржиться на незвичайний вигляд передніх зу6ів дитини. Об’єктивно: вогнища гіпоплазії на емалі, що локалізуються на ріжучих краях всіх центральних різців, ікол та горбах перших молярів, а також латеральних різцях нижньої щелепи. В якому віці дитини відбулося порушення мінералізації'? The mother of a 7-year-old child complains about the unusual appearance of the child's front teeth. Objectively: foci of hypoplasia on the enamel, localized on the cutting edges of all central incisors, canines and humps of the first molars, as well as the lateral incisors of the lower jaw. At what age did the child's mineralization disorder occur?

З 1 до 3-4 років From 1 to 3-4 years

6-й місяць внутрішньоутробного розвитку 6th month of fetal development

1-3-й місяці життя 1-3 months of life

З 6 місяців до 1 року From 6 months to 1 year

5-8-й місяці внутрішньоутробного розвитку 5-8 months of intrauterine development

49 / 200
Хлопчик 10-ти років з’явився для контрольного огляду. 21 зуб лікувався 3 місяці тому з приводу гострого серозного пе-ріодонтиту. Кореневий канал запломбований пастою з гідроокисом кальцію. Дитина скарг не висловлює. Об’єктивно: герметична тимчасова пломба в 21 зубі збережена, ознаки запалення періодонту відсутні. На Ro-грамі: ріст кореня не визначається (його довжина не збільшена), верхівка не сформована, верхівковий отвір не закритий, ознак хронічного запалення періодонту немає. Якою повинна бути подальша лікувальна тактика? A 10-year-old boy came for a check-up. The 21st tooth was treated 3 months ago for acute serous periodontitis. The root canal was sealed with calcium hydroxide paste . The child does not complain. Objectively: the airtight temporary filling in 21 teeth is preserved, there are no signs of periodontal inflammation. On the Ro-gram: root growth is not determined (its length is not increased), the apex is not formed, the apical opening is not closed, signs of chronic there is no inflammation of the periodontium. What should be the further treatment tactics?

Повторний контроль через 3 місяці Retest in 3 months

Видалення пасти з каналу та його постійна обтурація традиційними методами Removal of paste from the channel and its permanent obturation using traditional methods

Видалення пасти з каналу, його інструментальна та медикаментозна обробка, заповнення гідроокисом кальцію з виведенням його за верхівковий отвір, накладання герметичної пов’язки. Контроль через 3 місяці Removal of the paste from the canal, its instrumental and medical treatment, filling with calcium hydroxide and removing it through the apical hole, applying a hermetic bandage. Control in 3 months

Промивання та висушування каналу, повторна обтурація гідроокисом кальцію, накладання герметичної пов’язки. Контроль через 3-6 місяців Washing and drying of the canal, repeated obturation with calcium hydroxide, application of an airtight bandage. Control in 3-6 months

Змінити герметичну пов’язку на постійну пломбу Change hermetic bandage to a permanent seal

50 / 200
Виберіть із нижче перейменованих найпростіший і найефективніший спосіб профілактики западіння язика у хворих, що знаходяться тимчасово без свідомості: Choose from the following renamed the simplest and most effective way to prevent tongue retraction in temporarily unconscious patients:

Трахеостомія Tracheostomy

Введення S-подібного повітроводу Introduction of S-shaped duct

Прошивання і витягнення язика Stitching and pulling out the tongue

Інтубація трахеї Tracheal intubation

Введення носового повітроводу Nasal airway insertion

51 / 200
На прийомі у лікаря-стоматолога пацієнт 72-х років скаржиться на сухість слизової оболонки порожнини рота, її набряклість, збільшення язика. З анамнезу: 2 роки тому переніс інфаркт міокарда з порушенням ритму по типу миготливої аритмії. Відмічає набряки на ногах, задуху. Який попередній діагноз? During an appointment with a dentist, a 72-year-old patient complains of dryness of the mucous membrane of the oral cavity, its swelling, tongue enlargement. From the anamnesis: he had a heart attack 2 years ago of the myocardium with a rhythm disturbance of the type of atrial fibrillation. He notes swelling on the legs, shortness of breath. What is the previous diagnosis?

Недостатність кровообігу Insufficiency of blood circulation

Бронхіальна астма Bronchial asthma

Розшарування аорти Aortic dissection

Ішемічна хвороба серця, стенокардія Ischemic heart disease, angina pectoris

Недостатність мітрального клапану Mitral valve insufficiency

52 / 200
Пацієнтка 28-ми років звернулася зі скаргами на біль у зубі при прийомі кислої або солодкої їжі, який зникає після усунення подразників. Скарги з’явилися 2 тижні тому. До лікаря не зверталася. Об’єктивно: в пришийковій ділянці 23 - дефект емалі розміром 2-3 мм, з шорстким дном, фарбується 1% розчином метиленового синього. Який остаточний діагноз? A 28-year-old female patient complained of toothache when eating sour or sweet food, which disappears after the elimination of irritants. Complaints appeared 2 weeks ago. She did not consult a doctor. Objectively: in the cervical area 23 - an enamel defect of 2-3 mm in size, with a rough bottom, stained with a 1% solution of methylene blue. What is the final diagnosis?

Гострий початковий карієс Acute initial caries

Гострий поверхневий карієс Acute surface caries

Клиноподібний дефект Wedge-shaped defect

Гіпоплазія емалі Enamel hypoplasia

Ерозія твердих тканин зуба Erosion of hard tooth tissues

53 / 200
Хлопчик 10-ти років скаржиться на набряклість нижньої губи, яка з’явилася раптово після укусу оси, утруднення дихання. Об’єктивно: нижня губа збільшена в 3 рази, шкіра у ділянці набряку бліда. У порожнині рота визначається набряклість язика. Слизова порожнини рота у ділянці м’якого піднебіння набрякла. Який найбільш імовірний діагноз? A 10-year-old boy complains of swelling of the lower lip that appeared suddenly after a wasp bite, difficulty breathing. Objectively: the lower lip is enlarged 3 times , the skin in the area of ​​edema is pale. The tongue is swollen in the oral cavity. The mucous membrane of the oral cavity in the area of ​​the soft palate is swollen. What is the most likely diagnosis?

Макрохейліт Macrocheilitis

Екзематозний хейліт Eczematous cheilitis

Атопічний хейліт Atopic cheilitis

Контактний алергічний хейліт Contact allergic cheilitis

Набряк Квінке Quincke edema

54 / 200
У хворого 66-ти років в анамнезі цукровий діабет. Після хірургічного втручання загальний стан погіршився, апатія, слабка реакція на подразники, розлад свідомості. Об’єктивно: сухі слизові оболонки, язик з коричневим нальотом, знижений тургор шкіри, тахікардія, артеріальна гіпотензія. Який найбільш імовірний діагноз? A 66-year-old patient has a history of diabetes mellitus. After surgery, the general condition worsened, apathy, weak reaction to stimuli, impaired consciousness. Objectively: dry mucous membranes, tongue with a brown coating, reduced skin turgor, tachycardia, arterial hypotension. What is the most likely diagnosis?

Гіперглікемічна кома Hyperglycemic coma

Гіпоглікемічна кома Hypoglycemic coma

Тромбогеморагічний синдром Thrombohemorrhagic syndrome

Гіпотиреоїдна кома Hypothyroid coma

Гостра печінкова недостатність Acute liver failure

55 / 200
У хворого 42-х років на вестибулярній поверхні, у пришийковій ділянці 47 зуба виявлена порожнина, виповнена демінералізованим дентином. Який матеріал є оптимальним для використання у даній ситуації? A 42-year-old patient has a cavity filled with demineralized dentin on the vestibular surface, in the cervical region of tooth 47. What material is optimal for use in this situation?

Degufil Degufil

Цеміон Cemion

Spectrum Spectrum

Dyrect Direct

Срібна амальгама Silver Amalgam

56 / 200
Хвора 58-ми років звернулася до стоматолога зі скаргами на 6іль у ділянці нижньої губи, підборіддя, щоки, зубів нижньої щелепи зліва. Біль тривалий, виникає раптово, посилюється та розповсюджується на прилягаючі ділянки обличчя. Вночі напади повторюються неодноразово. Об’єктивно: куркових зон не спостерігається, під час проведення анестезії больовий напад не зникає, характер його ніяк не змінюється. Який найбільш імовірний діагноз? A 58-year-old patient went to the dentist with complaints of pain in the area of ​​the lower lip, chin, cheek, and teeth of the lower jaw on the left. The pain is long-lasting, occurs suddenly, and worsens and spreads to the adjacent areas of the face. At night, the attacks are repeated several times. Objectively: no trigger zones are observed, during anesthesia the pain attack does not disappear, its character does not change in any way. What is the most likely diagnosis?

Неврит III гілки трійчастого нерва Neuritis of the III branch of the trigeminal nerve

Невралгія II гілки трійчастого нерва Neuralgia of the II branch of the trigeminal nerve

Невралгія III гілки трійчастого нерва Neuralgia of the III branch of the trigeminal nerve

Гострий пульпіт 36 зуба Acute pulpitis of tooth 36

Неврит II гілки трійчастого нерва Neuritis of the II branch of the trigeminal nerve

57 / 200
У дитини місячного віку, природжене незрощення верхньої губи зліва. Який вік є оптимальним для проведення хейлопластики? A one-month-old child has congenital non-union of the upper lip on the left. What age is optimal for cheiloplasty?

Перші дні життя First days of life

3-4 роки 3-4 years

4-5 років 4-5 years

3-6 місяців 3-6 months

1-2 роки 1-2 years

58 / 200
При визначенні характеру контактів між зубами та протезом в положенні центральної оклюзії хворому наклали на зуби розігрітий віск і декілька разів попросили накусити. В окремих місцях віск був прокушений до дірок. Що було внаслідок цього встановлено? When determining the nature of the contacts between the teeth and the prosthesis in the position of central occlusion, the patient was put on heated wax on his teeth and asked to bite several times. In some places, the wax was bitten to the point of holes. What was established as a result?

- -

Зміщення нижньої щелепи під час обстеження Displacement of the lower jaw during examination

Нормальне співвідношення контактів зубів Normal tooth contact ratio

Завищення прикусу в місцях прокусу Overbite in bite areas

Точки передчасного контакту Premature Contact Points

59 / 200
Пацієнт 32-х років скаржиться на стирання передніх зубів. Об’єктивно: на піднебінній поверхні 12, 11, 21, 22 зубів та губній поверхні 42,41, 31,32 зубів ділянки стирання емалі до дентиноемалевої межі, висота коронок не змінена. В ділянці молярів і премолярів спостерігається стирання жувальних горбків наполовину. Висота прикусу не змінена. Яка форма патологічного стирання у даного пацієнта? A 32-year-old patient complains of grinding of the front teeth. Objectively: on the palatal surface of teeth 12, 11, 21, 22 and the labial surface of 42,41, 31,32 teeth in the area of ​​erosion of enamel to the dentino-enamel border, the height of the crowns is not changed. In the area of ​​molars and premolars, there is an erosion of the chewing tubercles by half. The height of the bite is not changed. What is the form of pathological erosion in this patient?

Вертикальна, локалізована, компенсована Vertical, localized, compensated

Змішана, локалізована, компенсована Mixed, localized, compensated

Змішана, генералізована, субкомпенсо-вана Mixed, generalized, subcompensated

Вертикальна, генералізована, компенсована Vertical, generalized, compensated

Горизонтальна, локалізована, компенсована Horizontal, localized, compensated

60 / 200
У пацієнта 45-ти років через 6 днів після фіксації мостоподібного протезу з’явився ниючий біль у ділянці опорного 45, що посилюється від термічних подразників. Об’єктивно: 45 та 48 зуби є опорами суцільнолитого мостоподібного протеза, який відповідає усім клінічним вимогам. Яка помилка допущена лікарем при виготовленні протеза? A 45-year-old patient, 6 days after fixing a bridge-like prosthesis, developed aching pain in the area of ​​support 45, which is aggravated by thermal stimuli. Objectively: Teeth 45 and 48 are the abutments of a one-piece bridge-like prosthesis that meets all clinical requirements. What mistake did the doctor make during the fabrication of the prosthesis?

Травмування маргінального пародонту Injury of the marginal periodontium

Неадекватне препарування опорних зубів Inadequate preparation of supporting teeth

Завищення висоти прикусу на 45 зубі Overbite height at 45 teeth

Функціональне перевантаження опорного зуба Functional overload of abutment tooth

Неправильний вибір конструкції протезу Wrong choice of prosthesis design

61 / 200
Хворому в клініці було виготовлено повний знімний протез на верхню щелепу, через декілька днів він звернувся до лікарні зі скаргами на відчуття печіння під протезом та біль під час користування протезом. Під час огляду слизова оболонка має темновишневий колір, набрякла, спостерігаються ділянки з порушенням цілісності епітелію у вигляді ерозії та поліпозних розростань. Який найбільш імовірний діагноз? The patient had a complete removable upper jaw prosthesis made in the clinic, a few days later he went to the hospital complaining of a burning sensation under the prosthesis and pain when using the prosthesis. During the examination, the mucous membrane has a dark cherry color, it is swollen, there are areas with a violation of the integrity of the epithelium in the form of erosion and polypous growths. What is the most likely diagnosis?

Вогнищевий хронічний катаральний протезний стоматит Focal chronic catarrhal prosthetic stomatitis

Травматичний хронічний катаральний протезний стоматит Traumatic chronic catarrhal prosthetic stomatitis

Розлитий хронічний протезний стоматит з гіперплазією Diffuse chronic prosthetic stomatitis with hyperplasia

Травматичний хронічний виразковий стоматит Traumatic chronic ulcerative stomatitis

Вогнищевий хронічний виразковий стоматит Focal chronic ulcerative stomatitis

62 / 200
Дитині 10 років. Скарги на відсутність коронки 11 зуба. Яка конструкція штифтового зуба найбільш раціональна для усунення даного дефекту? The child is 10 years old. Complaints about the absence of the crown of the 11th tooth. What design of the pin tooth is the most rational to eliminate this defect?

Катца Katza

Ричмонда Richmond

Паршина Scab

Логана Logan

Ільїної-Маркосян Ilyinoi-Markosyan

63 / 200
Чоловік 23-х років звернувся до хірурга-стоматолога зі скаргами на різкі, самочинні, постійні болі у лівому СНЩС, що посилюються при найменшому русі нижньої щелепи. У спокої біль зменшується. Відзначається обмеження екскурсії н/щ, спереду козелка лівого вуха болісність. Голов- ний біль, запаморочення, підвищення температури тіла до 37,4oC. Для якого захворювання СНЩС найбільш характерна ця клінічна картина? A 23-year-old man turned to a dental surgeon with complaints of sharp, spontaneous, constant pain in the left TMJ, which worsens with the slightest movement of the lower jaw. At rest the pain decreases. There is a limitation of the excursion of the n/s, pain in front of the auricle of the left ear. Headache, dizziness, an increase in body temperature up to 37.4oC. For which TMJ disease is this clinical picture most characteristic?

Хронічний артрит Chronic arthritis

Синдром Костена Kosten syndrome

Артроз Arthritis

Внутрішньосуглобовий фі6розний анкілоз Intra-articular physeal ankylosis

Гострий артрит Acute arthritis

64 / 200
У пацієнта 18-ти років на прийомі у стоматолога з’явився шум в вухах, оніміння пальців на руках і ногах, холодний піт, виникли загальна слабкість, запаморочення, нудота та короткочасна втрата свідомості - до 1 хвилини. Який найбільш імовірний діагноз? At the dentist's appointment, an 18-year-old patient developed tinnitus, numbness of fingers and toes, cold sweat, general weakness, dizziness, nausea and short-term loss of consciousness - up to 1 minute. What is the most likely diagnosis?

Колапс Collapse

Непритомність Fainting

Інсульт Stroke

Інфаркт міокарда Myocardial infarction

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

65 / 200
Хворий 55-ти років звернувся до стоматолога зі скаргами на періодичні болі в правому СНЩС, що виникають під час розмови і при широкому відкриванні рота. 3 місяці тому була травма і перелом нижньої щелепи. Який патологічний процес розвивається у хворого? A 55-year-old patient turned to the dentist with complaints of periodic pain in the right TMJ, which occurs during conversation and when opening the mouth wide. There was an injury 3 months ago and a fracture of the lower jaw. What pathological process is developing in the patient?

Артроз СНЩС Arthritis of TMJ

Контрактура нижньої щелепи Contracture of the lower jaw

Анкілоз СНЩС Ankylosis TMJ

Хронічний артрит Chronic arthritis

Гострий артрит Acute arthritis

66 / 200
Дитину 12-ти років турбує оголення шийок передніх зубів нижньої щелепи. Об’єктивно: слизова оболонка ясенного краю біля 31 і 41 зубів набрякла, ціанотична, гіперемована. Вуздечка нижньої губи вкорочена. Рентгенологічно в цій ділянці спостерігається деструкція кортикальної пластинки та остеопороз губчастої речовини міжзубної перегородки. Який попередній діагноз? A 12-year-old child is concerned about the exposure of the necks of the front teeth of the lower jaw. Objectively: the mucous membrane of the gingival margin near the 31st and 41st teeth is swollen, cyanotic, hyperemic. Frenum the lower lip is shortened. Radiologically, destruction of the cortical plate and osteoporosis of the spongy substance of the interdental septum are observed in this area. What is the preliminary diagnosis?

Хронічний генералізований пародонтит Chronic generalized periodontitis

Хронічний катаральний гінгівіт Chronic catarrhal gingivitis

Загострення катарального гінгівіту Exacerbation of catarrhal gingivitis

Загострення локалізованого пародонти-ту Aggravation of localized periodontitis

Хронічний локалізований пародонтит Chronic localized periodontitis

67 / 200
Дитина 14-ти років скаржиться на регулярну кровоточивість ясен під час чищення зубів і вживання твердої їжі протягом декількох років. Об’єктивно: слизова оболонка ясен у фронтальних ділянках щелеп набрякла, слабко гіперемована, має ціанотичне забарвлення. Рельєф ясенного краю змінений. Рентгенологічно в цих ділянках відзначається деструкція кортикальної пластинки альвеоли і остеопороз верхівок міжзубних перегородок. Який найбільш імовірний діагноз? A 14-year-old child complains of regular bleeding gums during brushing and eating solid food for several years. Objectively: the mucous membrane of the gums in the frontal areas of the jaws swollen, slightly hyperemic, has a cyanotic color. The relief of the gingival margin has changed. Radiologically, destruction of the cortical plate of the alveolus and osteoporosis of the tops of the interdental septa are noted in these areas. What is the most likely diagnosis?

Хронічний локалізований пародонтит, легкий ступінь Chronic localized periodontitis, mild degree

Хронічний катаральний гінгівіт, середній ступінь Chronic catarrhal gingivitis, medium degree

Хронічний генералізований пародонтит, легкий ступінь Chronic generalized periodontitis, mild degree

Хронічний катаральний гінгівіт, легкий ступінь Chronic catarrhal gingivitis, mild degree

Хронічний локалізований пародонтит, середній ступінь Chronic localized periodontitis, medium degree

68 / 200
Дівчинка 13-ти років скаржиться на розростання і регулярну кровоточивість ясен під час їжі та чищення зубів протягом року. Слизова оболонка ясен у фронтальній ділянці щелеп набрякла, застійно гіпе-ремована, має ціанотичний відтінок. Ясенні сосочки та ясенний край збільшені у розмірі, перекривають коронкові частини зубів майже наполовину, легко кровоточать при інструментальному дослідженні. Визначаються значні нашарування м’якого зубного нальоту. Прикус дистальний, глибоке перекриття. Визначте попередній діагноз: A 13-year-old girl complains of overgrowth and regular bleeding of the gums while eating and brushing her teeth for a year. The mucous membrane of the gums in the frontal area of ​​the jaws is swollen, stagnantly hypo- reddened, has a cyanotic shade. The gingival papillae and the gingival margin are enlarged, covering the crowns of the teeth almost half, they bleed easily during instrumental examination. There are significant layers of soft dental plaque. The bite is distal, deep overlapping. Determine the preliminary diagnosis:

Хронічний гіпертрофічний гінгівіт, фіброзна форма, важкий ступінь Chronic hypertrophic gingivitis, fibrous form, severe degree

Хронічний гіпертрофічний гінгівіт, гранулююча форма, важкий ступінь Chronic hypertrophic gingivitis, granulating form, severe degree

Хронічний гіпертрофічний гінгівіт, гранулююча форма, легкий ступінь Chronic hypertrophic gingivitis, granulating form, mild degree

Хронічний гіпертрофічний гінгівіт, гранулююча форма, середній ступінь Chronic hypertrophic gingivitis, granulating form, medium degree

Хронічний гіпертрофічний гінгівіт, фіброзна форма, легкий ступінь Chronic hypertrophic gingivitis, fibrous form, mild degree

69 / 200
Батьки 4,5-річної дитини відзначають, що невдовзі після прорізування зубів емаль почала сколюватись. Об’єктивно: коронкова частина всіх тимчасових зубів стерта більш ніж на половину. Емаль практично відсутня, зуби мають водянисто-сірий колір, гладку поверхню. Яке додаткове дослідження необхідне? Parents of a 4.5-year-old child note that soon after teething, the enamel began to chip. Objectively: the crown part of all temporary teeth is erased by more than half. The enamel is practically absent, the teeth have a watery gray color, a smooth surface. What additional research is necessary?

Електроодонтометрія Electroodontometry

Рентгенографія X-ray

Фарбування йодовмісними розчинами Staining with iodine-containing solutions

Трансілюмінаційне Transillumination

Фарбування метиленовим синім Methylene blue staining

70 / 200
Чоловік 43-х років звернувся зі скаргами на рухливість зубів. Об’єктивно: ясенні сосочки згладжені, кровоточивість ІІ ступеня, ПК- 6-7 мм, рухливість зубів ІІ-ІІІ ступеня. Який попередній діагноз? A 43-year-old man complained about tooth mobility. Objectively: gingival papillae are smoothed, II degree bleeding, PC- 6-7 mm, tooth mobility II-III degrees. What is the previous diagnosis?

Генералізований пародонтоз ІІІ ступеня Generalized periodontitis III degree

Генералізований пародонтит ІІІ ступеня, хронічний перебіг Generalized periodontitis III degree, chronic course

Генералізований пародонтит І ступеня, хронічний перебіг Generalized periodontitis of the 1st degree, chronic course

Генералізований пародонтит ІІ ступеня, хронічний перебіг Generalized periodontitis II degree, chronic course

Генералізований пародонтит ІІІ ступеня, загострений перебіг Generalized periodontitis III degree, acute course

71 / 200
Чоловік 38-ми років звернувся зі скаргами на оголення коренів зубів, біль від температурних і хімічних подразників. Об’єктивно: ясна анемічні, ретракція у ділянці різців та іклів 4-5 мм, клиноподібні дефекти у 14, 15, 24, 34, 44 зубах. Який попередній діагноз? A 38-year-old man complained of exposed tooth roots, pain from temperature and chemical irritants. Objectively: anemic gums, retraction in the area of ​​incisors and canines 4-5 mm, wedge-shaped defects in 14, 15, 24, 34, 44 teeth. What is the previous diagnosis?

Пародонтоз I ступеня Periodontosis of the first degree

Пародонтоз III ступеня Periodontosis of the III degree

Генералізований пародонтит II ступеня, хронічний перебіг Generalized periodontitis II degree, chronic course

Генералізований пародонтит I ступеня, хронічний перебіг Generalized periodontitis of the first degree, chronic course

Пародонтоз II ступеня Periodontosis of the second degree

72 / 200
Пацієнт 29-ти років звернувся в клініку зі скаргами на наявність порожнини в 25 зубі. Діагноз: хронічний фіброзний пульпіт 25 зуба. Де повинна знаходитися межа кореневої пломби? A 29-year-old patient came to the clinic with complaints about the presence of a cavity in the 25th tooth. Diagnosis: chronic fibrous pulpitis of the 25th tooth. Where should the border of the root filling be located?

На рівні анатомічної верхівки At the level of the anatomical apex

За межами кореня Beyond root

Не доходячи 1,0-1,5 мм до рентгенологічної верхівки кореня Not reaching 1.0-1.5 mm to the x-ray apex of the root

Не доходячи 3,0-3,5 мм до рентгенологічної верхівки кореня Not reaching 3.0-3.5 mm to the x-ray apex of the root

Не доходячи 2,0-2,5 мм до рентгенологічної верхівки кореня Not reaching 2.0-2.5 mm to the x-ray apex of the root

73 / 200
Хвора 56-ти років скаржиться на періодичний тупий біль у скроневій ділянці зліва, відчуття ”хрускоту” у суглобі, ранкову тугорухомість щелепи. Вважає себе хворою 5-6 років. На томограмі визначається сплощення суглобової голівки, звуження суглобової щілини. Відзначається часткова вторинна адентія з деформацією зубних рядів. Який найбільш імовірний діагноз? A 56-year-old patient complains of periodic dull pain in the temporal area on the left, a feeling of 'crunch' in the joint, morning stiffness of the jaw. She considers herself a patient for 5-6 years . Flattening of the joint head, narrowing of the joint space is determined on the tomogram. Partial secondary adentia with deformation of the tooth rows is noted. What is the most likely diagnosis?

Синовіїт СНЩС TMJ synovitis

Хронічний артрит СНЩС Chronic TMJ arthritis

Деформуючий артроз СНЩСI стадії Deforming arthrosis of TMJ stage I

Синдром больової дисфункції СНЩС Pain dysfunction syndrome of TMJ

Первинний склерозуючий остеоартроз Primary sclerosing osteoarthritis

74 / 200
Юнак 17-ти років звернувся до стоматолога зі скаргами на темну пляму на зубі, яку побачив після видалення сусіднього. При обстеженні 25 зуба в центрі медіальної поверхні виявлена коричнева пляма 2 мм у діаметрі, матова при висушуванні, зонд не затримується. При просвічуванні зуба FOTI (фототрансілюмінація) контури дефекту визначаються в підповерхневому шарі емалі. Який найбільш імовірний діагноз? A 17-year-old boy went to the dentist with complaints about a dark spot on the tooth, which he saw after the removal of the adjacent one. During the examination of the 25th tooth, a brown spot was found in the center of the medial surface 2 mm in diameter, matte when dry, the probe does not linger. When the tooth is illuminated by FOTI (phototransillumination), the contours of the defect are determined in the subsurface layer of the enamel. What is the most likely diagnosis?

Хронічний середній карієс Chronic middle caries

Гострий поверхневий карієс Acute surface caries

Хронічний поверхневий карієс Chronic surface caries

Гострий початковий карієс Acute initial caries

Хронічний початковий карієс Chronic initial caries

75 / 200
Пацієнтка 25-ти років звернулася до стоматолога зі скаргами на появу плям у пришийковій ділянці фронтальних зубів верхньої щелепи. При обстеженні 12, 11, 21, 22 в пришийковій ділянці світлі ділянки демінералізації емалі, матові при висушуванні, фарбуються 2% р-ном метиленового синього. При просвічуванні зуба FOTI ( фототрансілюмінація) - контури дефекту визначаються в підповерхневих шарах емалі. Який найбільш імовірний діагноз? A 25-year-old patient turned to the dentist with complaints about the appearance of spots in the cervical area of ​​the front teeth of the upper jaw. During the examination, 12, 11, 21, 22 in the cervical area bright areas of enamel demineralization, matte when dried, are stained with 2% pH methylene blue. When the tooth is illuminated by FOTI (phototransillumination) - the contours of the defect are determined in the subsurface layers of the enamel. What is the most likely diagnosis?

Хронічний початковий карієс Chronic initial caries

Гострий початковий карієс Acute initial caries

Хронічний середній карієс Chronic middle caries

Гострий поверхневий карієс Acute surface caries

Хронічний поверхневий карієс Chronic surface caries

76 / 200
При обстеженні пацієнтки 25-ти років, що з’явилася з метою профогляду, кінчик зонда стоматолога затримався у фісурі 48 зуба. Краї дефекту емалі світлі, матові при висушуванні. При просвічуванні зуба FOTI (фототрансілюмінація) контури дефекту визначаються в межах емалі. Який найбільш імовірний діагноз? During the examination of a 25-year-old female patient who came for a professional examination, the tip of the dentist's probe got stuck in the fissure of tooth 48. The edges of the enamel defect are light, matte when dried . When the tooth is illuminated by FOTI (phototransillumination), the contours of the defect are determined within the enamel. What is the most likely diagnosis?

Гострий поверхневий карієс Acute surface caries

Гострий початковий карієс Acute initial caries

Хронічний середній карієс Chronic middle caries

Хронічний початковий карієс Chronic initial caries

Хронічний поверхневий карієс Chronic surface caries

77 / 200
У хворого 45-ти років у результаті спортивної травми відбувся незначний відкол медіального кута 21 зуба. Після проведення обстеження був поставлений діагноз: травматичний перелом коронки 21 зуба. ЕОМ-8 мкА. Яка тактика лікаря на даному етапі? A 45-year-old patient suffered a slight chipping of the medial corner of tooth 21 as a result of a sports injury. After the examination, a diagnosis was made: traumatic fracture of the crown of tooth 21. Computer- 8 μA. What are the doctor's tactics at this stage?

Фізіотерапевтичне лікування 21 зуба Physiotherapy treatment of 21 teeth

Ін’єкція антибіотика по перехідній складці біля 21 зуба Injection of antibiotic along the transitional fold near tooth 21

Розтин в ділянці перехідної складки біля 21 зуба Dissection in the area of ​​the transitional fold near the 21st tooth

Ендодонтичне лікування 21 зуба Endodontic treatment of 21 teeth

Видалення 21 зуба Removal of 21 teeth

78 / 200
У клініку ЩЛХ доставлено хворого у стані алкогольного сп’яніння легкого ступеня. Шкіра щік і підборіддя побілішали, при торканні не чуттєві. Після того як хворого зігріли, у нього з’явився пекучий біль, чуттєвість відсутня, розвинулась різка гіперемія шкіри в цих ділянках. Який найбільш імовірний діагноз? A patient in a state of mild alcohol intoxication was brought to the SCLC clinic. The skin of the cheeks and chin turned white, when touched, it was not sensitive. After the patient was warmed, he a burning pain appeared, there was no sensitivity, a sharp hyperemia of the skin developed in these areas. What is the most likely diagnosis?

Відмороження щік і підборіддя III ступеня Defrosting of cheeks and chin III degree

Відмороження щік і підборіддя I ступеня I degree frostbite of cheeks and chin

Відмороження щік і підборіддя II ступеня Defrosting of cheeks and chin II degree

Відмороження щік і підборіддя III-IV ступеня Defrosting of cheeks and chin III-IV degree

Відмороження щік і підборіддя IV ступеня Defrosting of cheeks and chin IV degree

79 / 200
До СВПХГ надійшов поранений із осколковим проникаючим у ліву гайморову пазуху пораненням верхньої щелепи, ЗЧМТ тяжкого ступеня. Поранений непритомний. Які фактори, що впливають на розвиток клініки, необхідно враховувати щелепно-лицевому хірургу при складанні плану комплексного лікування в цьому випадку? A wounded man with a shrapnel wound of the upper jaw penetrating the left maxillary sinus, severe TBI. The wounded man is unconscious. What factors affecting the development of the clinic must be taken into account maxillofacial surgeon when drawing up a comprehensive treatment plan in this case?

Вид травмуючого агента Type of traumatic agent

Розвиток синдрому взаємного обтяження Development of mutual burden syndrome

Ступінь ЧМТ Degree of TBI

Ступінь ЧМТ та вид травмуючого агента Degree of TBI and type of traumatic agent

Вид вогнепального поранення Type of gunshot wound

80 / 200
На прийомі хворий 37-ми років раптово почав скаржитись на сильний головний біль, серцебиття, сухість у роті. Зі слів хворого звичайний АТ- 130/80 мм рт.ст. Об’єктивно: обличчя гіперемоване, гіпергідроз, тахікардія, АТ- 190/100 мм рт.ст. Який невідкладний стан має місце у хворого? At the appointment, a 37-year-old patient suddenly began to complain of a severe headache, palpitations, dry mouth. According to the patient, the normal blood pressure is 130/80 mm Hg. Art. Objectively: the face is hyperemic, hyperhidrosis, tachycardia, BP - 190/100 mm Hg. What emergency condition does the patient have?

Напад стенокардії Attack of angina pectoris

Інфаркт міокарда Myocardial infarction

Гіпертонічний криз Hypertensive crisis

Гостра серцева недостатність Acute heart failure

Тиреотоксичний криз Thyrotoxic crisis

81 / 200
До ортодонта звернулися батьки з дитиною 8-ми років зі скаргами на неправильне розташування зуба на верхній щелепі. Під час обстеження: 12 розташований піднебінно. Місця у зубній дузі немає. У якому напрямку визначається аномалія розташування 12? Parents with an 8-year-old child came to the orthodontist with complaints about the incorrect position of the tooth on the upper jaw. During the examination: 12 is located palatally. There is no space in the dental arch In what direction is the anomaly of location 12 determined?

Навколо вісі Around the axis

Вертикальний Vertical

Горизонтальний Horizontal

Трансверзальний Transversal

Сагітальний Sagittal

82 / 200
На медогляді у пацієнта 53-х років на вестибулярній поверхні 45, 44, 43, 33, 34, 35, 23, 24, 13, 14 виявлені дефекти твердих тканин. Стінки щільні, блискучі, гладенькі, безболісні під час зондування і термічного подразнення. Який найбільш імовірний діагноз? During medical examination of a 53-year-old patient on the vestibular surface 45, 44, 43, 33, 34, 35, 23, 24, 13, 14 defects of hard tissues. The walls are dense, shiny, smooth, painless during probing and thermal irritation. What is the most likely diagnosis?

Пришийковий карієс Cervical caries

Пришийковий некроз емалі Cervical enamel necrosis

Ерозія твердих тканин зуба Erosion of hard tooth tissues

Клиноподібні дефекти Wedge defects

Гіпоплазія емалі Enamel hypoplasia

83 / 200
У хворого 28-ми років підвищена температура тіла до 38°С, закладення правої половини носа, гнійні виділення, неприємний запах, набряк правої щоки, зруйнований перший, другий моляр на рівні ясен, зуби не проліковані. Яким шляхом проникла інфекція у верхньощелепний синус? A 28-year-old patient has an elevated body temperature up to 38°С, blockage of the right half of the nose, purulent discharge, unpleasant odor, swelling of the right cheek, the first, second the molar is at the level of the gums, the teeth have not been treated. How did the infection enter the maxillary sinus?

Одонтогенним Odontogenic

Травматичним Traumatic

Алергічним Allergic

Гематогенним Hematogenous

Риногенним Rynogenic

84 / 200
У хворої 70-ти років після видалення зуба на нижній щелепі не зупиняється кровотеча з комірки, шкіра обличчя почервоніла, важко дихає. Що в першу чергу треба зробити? A 70-year-old patient has bleeding from a cell on her lower jaw that does not stop after a tooth is removed, the skin of her face is red, she has difficulty breathing. What should be done first?

Ввести дицинон Enter dicynon

Ушити рану кетгутом Sewing the wound with catgut

Визначити артеріальний тиск, при потребі нормалізувати Determine blood pressure, normalize if necessary

Накласти гемостатичну губку на комірку зуба Put a hemostatic sponge on the tooth cell

Ввести вікасол Enter vikasol

85 / 200
У хворого 29-ти років з пошкодженням щелепно-лицевої ділянки зліва пальпаторно визначається: порушення рельєфу нижнього краю орбіти, бічного краю орбіти, порушення вилично-альвеолярного паростка. Який попередній діагноз? In a 29-year-old patient with damage to the maxillofacial area on the left, palpation can be determined: a violation of the relief of the lower edge of the orbit, the lateral edge of the orbit, a violation of the zygomatic-alveolar bud. What previous diagnosis?

Пошкодження виличної дуги Damage of the zygomatic arch

Пошкодження виличної кістки Damage of the zygomatic bone

Пошкодження гілки нижньої щелепи Damage of the branch of the lower jaw

Пошкодження верхньої щелепи Injury of the upper jaw

Пошкодження кісток носа Damage to the bones of the nose

86 / 200
Хвора 35-ти років госпіталізована після ДТП. Об’єктивно: відмічається рухомість верхньої щелепи разом з кістками носа, відкритий прикус, припухлість м’яких тканин середньої зони обличчя, крововилив у склеру ока, симптом ’’сходинки” по нижньоорбітальному краю з двох боків та вилично-щелепному шву, носова кровотеча. Який найбільш імовірний діагноз? A 35-year-old patient was hospitalized after a road accident. Objectively: mobility of the upper jaw together with the bones of the nose, open bite, swelling of the soft tissues of the middle area of ​​the face is noted , hemorrhage in the sclera of the eye, the symptom of 'stairs' along the lower orbital rim on both sides and the zygomaxillary suture, epistaxis. What is the most likely diagnosis?

Перелом верхньої щелепи за Ле-Фор III Le Fort III fracture of the upper jaw

Перелом верхньої щелепи за Ле-Фор II Le Fort II fracture of the upper jaw

Перелом верхньої щелепи за Ле-Фор І Fracture of the upper jaw by Le Fort I

Перелом кісток носа Fracture of nasal bones

Перелом виличних кісток Fracture of zygomatic bones

87 / 200
Батьки дитини 5-ти років скаржаться на наявність пухлини в правій білявушній ділянці, яка поступово безболісно збільшується. Шкіра в цій області колір не змінила, але при нахилі голови донизу пухлина збільшується в розмірах і шкіра набуває синюшного кольору. Яке захворювання можна припустити? Parents of a 5-year-old child complain about the presence of a tumor in the right near-ear area, which is gradually growing painlessly. The skin in this area has not changed color, but when the head is tilted down the tumor increases in size and the skin acquires a bluish color. What disease can be assumed?

Дермоідна кіста Dermoid cyst

Міксома Myxoma

Ліпома Lipoma

Гемангіома Hemangioma

Фіброма Fibroma

88 / 200
У хворого 19-ти років об’єктивно: рот відкритий, при спробі його закрити виникає гострий біль, підборіддя зміщене вперед та вниз, ковтання та мова ускладнені. У підвилицевих ділянках з обох сторін чітко контуруються суглобові голівки. Який найбільш імовірний діагноз? A 19-year-old patient objectively: his mouth is open, when he tries to close it, there is a sharp pain, his chin is shifted forward and down, swallowing and speech are difficult. the articular heads are clearly contoured on both sides of the submaxillary areas. What is the most likely diagnosis?

Гострий односторонній передній вивих СНЩС Acute unilateral anterior TMJ dislocation

Гострий двосторонній передній вивих СНЩС Acute bilateral anterior TMJ dislocation

Больова м’язово-скронева дисфункція СНЩС Painful TMJ muscle-temporal dysfunction

Застарілий двосторонній вивих СНЩС Obsolete bilateral TMJ dislocation

Гострий задній вивих СНЩС Acute posterior TMJ dislocation

89 / 200
У дитини 6-ти років при профілактичному обстеженні виявлений хронічний гранулюючий періодонтит 41 зуба. Який найбільш доцільний метод лікування? A 6-year-old child was diagnosed with chronic granulating periodontitis of 41 teeth during a preventive examination. What is the most appropriate method of treatment?

Видалення 41 зуба Removal of 41 teeth

Пломбування кореневого каналу 41 настою на основі гідроокису кальцію Root canal filling 41 infusion based on calcium hydroxide

Імпрегнація резорцин-формаліновою сумішшю кореневого каналу Impregnation of the root canal with a resorcinol-formalin mixture

Імпрегнація нітратом срібла кореневого каналу 41 Silver nitrate impregnation of root canal 41

Пломбування кореневого каналу 41 на основі евгенолу окису цинку Root canal filling 41 based on zinc oxide eugenol

90 / 200
У дівчини 16-ти років, що проживає в ендемічному районі з концентрацією фтору в питній воді 2,3 мг/л, при огляді виявлено крейдоподібні плями, розташовані на всіх поверхнях коронок різців. Емаль гладка, щільна, блискуча. Який найбільш імовірний діагноз? A 16-year-old girl living in an endemic area with a fluorine concentration in drinking water of 2.3 mg/l had chalk-like spots located on the on all surfaces of the crowns of the incisors. The enamel is smooth, dense, shiny. What is the most likely diagnosis?

Флюороз зубів, ерозивна форма Dental fluorosis, erosive form

Недосконалий амелогенез Amelogenesis imperfecta

Флюороз зубів, плямиста форма Dental fluorosis, spotted form

Флюороз зубів, деструктивна форма Dental fluorosis, destructive form

Місцева гіпоплазія Local hypoplasia

91 / 200
У дитини рвана рана лівої щоки. З рани цівкою витікає яскраво-червона кров. В якому місці і яку артерію слід притиснути для зупинки кровотечі? The child has a torn wound on the left cheek. Bright red blood flows from the wound in a stream. In which place and which artery should be pressed to stop the bleeding?

Підочноямкова артерія в ділянці виличної дуги Infrafoveal artery in the area of ​​the zygomatic arch

Нижньощелепна артерія в ділянці підборіддя Mandibular artery in the area of ​​the chin

Лицьова артерія в ділянці краю нижньої щелепи спереду жувального м’яза Facial artery in the area of ​​the edge of the lower jaw in front of the masticatory muscle

Язикова артерія в ділянці кута нижньої щелепи Lingual artery in the corner of the lower jaw

Верхньощелепна артерія в ділянці шийки нижньої щелепи Maxillary artery in the area of ​​the neck of the lower jaw

92 / 200
Хворого 35-ти років доставили з села каретою швидкої допомоги в інфекційне відділення з температурою 39,5°C, болем в порожнині рота, м’язах, світлобоязню. З ранку вживав молочні продукти. Об’єктивно: на яскраво гіперемованій слизовій оболонці щік, нижній поверхні язика, дна порожнини рота, велика кількість болісних яскраво-червоних ерозій. В міжпальцевих фалангах велика кількість болісних ерозій, реґіонарні лімфатичні вузли збільшені, болісні під час пальпації. Які мікроорганізми є збудниками цього захворювання? A 35-year-old patient was brought from the village by ambulance to the infectious department with a temperature of 39.5°C, pain in the oral cavity, muscles, photophobia. In the morning, he consumed dairy products. Objectively: on the brightly hyperemic mucous membrane of the cheeks, the lower surface of the tongue, the floor of the mouth, a large number of painful bright red erosions. In the interdigital phalanges, a large number of painful erosions, regional lymph nodes are enlarged, painful during palpation What microorganisms are the causative agents of this disease?

Бліда трепонема Pale Treponema

Мікобактерії Mycobacteria

Фільтруючий вірус Filtering virus

Гонококи Gonococcus

Вірус простого герпесу Herpes simplex virus

93 / 200
Пацієнт 62-х років скаржиться на сухість і неприємні відчуття в роті. З анамнезу: палить, проводилася променева терапія з приводу новоутворення піднебіння. Об’єктивно: слизова оболонка щік, губ - мутна, ущільнена, ділянки складчастості, є ділянки відторгнення зроговілого епітелію з утворенням ерозій, вкритих некротичним нальотом. Який найбільш імовірний діагноз? A 62-year-old patient complains of dryness and unpleasant sensations in the mouth. From the anamnesis: smokes, radiation therapy was performed for a neoplasm of the palate. Objectively: mucous membrane cheeks, lips - cloudy, compacted, areas of folds, there are areas of rejection of the keratinized epithelium with the formation of erosions covered with necrotic plaque. What is the most likely diagnosis?

Осередковий плівчастий радіомукозит Focus membranous radiomucositis

Лейкоплакія Тапейнера Tapeiner leukoplakia

Виразково-некротичний стоматит Ulcerous-necrotic stomatitis

Лейкоплакія верукозна Leukoplakia verrucous

Червоний плескатий лишай Red lichen planus

94 / 200
Дитина 13-ти років звернулась зі скаргами на косметичний дефект. Об’єктивно: вкорочена висота нижньої третини обличчя, глибока супраментальна згортка. Співвідношення перших молярів по І класу за Енглем, верхні різці перекривають нижні на всю висоту коронок, ріжучі краї нижніх різців контактують зі слизовою оболонкою піднебіння. Який найбільш імовірний діагноз? A 13-year-old child complained of a cosmetic defect. Objectively: the height of the lower third of the face is shortened, a deep supramental fold. The ratio of the first molars according to class I according Englem, the upper incisors overlap the lower incisors to the full height of the crowns, the cutting edges of the lower incisors contact the mucous membrane of the palate. What is the most likely diagnosis?

Глибокий нейтральний прикус Deep Neutral Bite

Глибоке перекриття Deep overlap

Дистальний прикус Distal bite

Мезіальний прикус Mesial bite

Глибокий дистальний прикус Deep distal bite

95 / 200
Хлопчик 9-ти років. Скарги батьків на постійне ротове дихання (в анамнезі - видалені аденоїди). Об’єктивно: звужені верхній і нижній зубні ряди, готичне піднебіння, співвідношення перших молярів по І класу за Енглем. Призначте лікування даної патології: A 9-year-old boy. Parents' complaints of constant mouth breathing (adenoids removed in history). Objectively: narrowed upper and lower tooth rows, Gothic palate , ratio of the first molars according to Engle class I. Prescribe the treatment of this pathology:

Моноблок Андрезена-Гойпля Andresen-Goepl Monoblock

Апарат Брюкля Brukl apparatus

Піднебінна пластинка з сектором у фронтальній ділянці Palate plate with a sector in the frontal area

Пластинка на нижню щелепу з оклюзій-ними накладками Plate on the lower jaw with occlusion overlays

Розширюючі пластинки та міогімнасти-чні вправи Expansion plates and myogymnastic exercises

96 / 200
Дівчинка 12-ти років скаржиться на кровоточивість ясен під час чищення зубів та прийому твердої їжі. Об’єктивно: на зубах верхньої і нижньої щелеп спостерігається м’який зубний наліт, гіперемовані ясна з ціанотичним набряком (уражені міжзубні сосочки). Який найбільш імовірний діагноз? A 12-year-old girl complains of bleeding gums when brushing her teeth and eating solid food. Objectively: there is a soft toothache on the teeth of the upper and lower jaws plaque, hyperemic gums with cyanotic edema (affected interdental papillae). What is the most likely diagnosis?

Хронічний катаральний гінгівіт, легка форма Chronic catarrhal gingivitis, mild form

Бактеріальні хвороби слизової оболонки Bacterial diseases of the mucous membrane

Гіпертрофічний гінгівіт Hypertrophic gingivitis

Хронічний катаральний гінгівіт Chronic catarrhal gingivitis

Хронічний виразковий гінгівіт Chronic ulcerative gingivitis

97 / 200
Пацієнту 48-ми років виготовляються часткові знімні протези на верхню та нижню щелепи. На етапі перевірки конструкції протеза міжзубний контакт визначається в бічній ділянці лівої сторони, права сторона - визначається щілина між штучними зубами. Яка тактика лікаря-ортопеда? A 48-year-old patient is being made partial removable prostheses for the upper and lower jaws. At the stage of checking the design of the prosthesis, the interdental contact is determined in the lateral area of ​​the left side, the right side is determined gap between artificial teeth. What are the tactics of the orthopedic doctor?

Провести корекцію зубів на верхню щелепу Correct teeth on the upper jaw

Повторно перевірити конструкцію протеза Recheck prosthesis design

Провести корекцію штучних зубів з правої сторони Correct artificial teeth on the right side

Провести корекцію штучних зубів з лівої сторони Correct artificial teeth on the left side

Повторно визначити центральну оклюзію Redetermine central occlusion

98 / 200
Підлітка 14-ти років турбує біль та кровоточивість ясен, неприємний запах з рота, підвищення температури тіла до 38, 5oC. Скарги з’явилися три дні тому після перенесеного грипу. Об’єктивно: маргінальний край у фронтальній ділянці яскравочервоного кольору, набряклий, вкритий виразками та брудно-сірим нальотом, легко кровить при доторканні. Ясенні сосочки біля 42, 41, 31, 32 зубів відсутні. Виберіть засіб для етіотропного лікування: A 14-year-old teenager complains of pain and bleeding gums, bad breath, an increase in body temperature up to 38.5oC. Complaints appeared three days ago after a flu. Objectively: the marginal edge in the frontal area is bright red, swollen, covered with ulcers and dirty-gray plaque, bleeds easily when touched. Gum papillae near teeth 42, 41, 31, 32 are absent. Choose a remedy for etiotropic treatment:

Антигістамінні Antihistamines

Перекис водню Hydrogen peroxide

Протигрибкові Antifungal

Антибіотики Antibiotics

Противірусні Antivirus

99 / 200
У пацієнта, який лікується з приводу хронічного гранулюючого періодонтиту 23 зуба виникла потреба у розширенні гирла кореневого каналу. Яким інструментом повинен скористатись лікар-стоматолог для проведення цієї маніпуляції? A patient who is being treated for chronic granulating periodontitis of tooth 23 needs to widen the mouth of the root canal. What tool should the dentist use to perform this manipulation?

Стоматологічний зонд

Конусоподібний бор Conical Boron

Коренева голка Root needle

Largo-бор Largo-bor

К-ример K-rimer

100 / 200
Пацієнтці 45-ти років після обстеження був поставлений діагноз: хронічний глибокий карієс 12 зуба IV клас за Блеком. Який вид реставраційного матеріалу краще застосовувати у даній ситуації? After the examination, a 45-year-old patient was diagnosed with chronic deep caries of tooth 12, class IV according to Black. What type of restorative material is best to use in this situation?

Гібридний склоіономерний цемент Hybrid glass ionomer cement

Фотополімерний композит Photopolymer composite

Силікатний цемент Silicate cement

Склоіономерний цемент Glass ionomer cement

Компомер Compomer

101 / 200
При огляді дитини встановлені наступні морфологічні порушення: порушення горбикового перекриття в бокових ділянках, зміщення центральної лінії, звуження нижньої щелепи. Про що це свідчить? During examination of the child, the following morphological abnormalities were found: violation of tubercle overlap in the lateral areas, displacement of the central line, narrowing of the lower jaw. What does this indicate?

Косий (перехресний) прикус Oblique (cross) bite

Трансверзальний прикус Transverse bite

Глибокий прикус Deep Bite

Дистальний прикус Distal bite

Мезіальний прикус Mesial bite

102 / 200
У хворої 13-ти років під час ендодонтичної обробки каналів 36 зуба зроблено перфорацію дна порожнини зуба. Який матеріал слід використати для закриття перфорації? During the endodontic treatment of the canals of tooth 36, a 13-year-old patient underwent perforation of the bottom of the tooth cavity. What material should be used to close the perforation?

Мінеральний триоксидний агрегат Mineral trioxide aggregate

Амальгама Amalgam

Фосфат-цемент Phosphate cement

Гідроокис кальцію Calcium hydroxide

Композит Composite

103 / 200
Хворий 45-ти років після ДТП скаржиться на біль у верхній щелепі, кровотечу з носа. При огляді відмічається відкритий прикус, мануально визначається рухомість верхньої щелепи. Рентгенологічно: лінія перелому проходить по дну верхньощелепних пазух та краю грушоподібного отвору. Який найбільш імовірний діагноз? A 45-year-old patient after a traffic accident complains of pain in the upper jaw, bleeding from the nose. During the examination, an open bite is noted, the mobility of the upper jaw is determined manually. X-ray: a line the fracture passes along the bottom of the maxillary sinuses and the edge of the piriform foramen. What is the most likely diagnosis?

Перелом верхньої щелепи по Le Fort II Le Fort II fracture of the upper jaw

Перелом виличної кістки Fracture of zygomatic bone

Перелом альвеолярного відростка Fracture of the alveolar process

Перелом верхньої щелепи по Le Fort I Le Fort I fracture of the upper jaw

Перелом верхньої щелепи по Le Fort III Le Fort III fracture of the upper jaw

104 / 200
Пацієнт протягом двох місяців скаржиться на рідкий, періодичний, короткочасний біль в 36 зубі. Об’єктивно: в 36 зубі глибока порожнина, виповнена темним щільним дентином. Зондування безболісне, реагує на перепади температури. Який найбільш імовірний діагноз? For two months, the patient complains of rare, periodic, short-term pain in the 36th tooth. Objectively: the 36th tooth has a deep cavity filled with dark, dense dentin. Probing is painless , reacts to changes in temperature. What is the most likely diagnosis?

Гіперемія пульпи Pulp hyperemia

Гострий обмежений пульпіт Acute limited pulpitis

Гострий глибокий карієс Acute deep caries

Хронічний фіброзний пульпіт Chronic fibrous pulpitis

Гострий травматичний пульпіт Acute traumatic pulpitis

105 / 200
Дівчинка 9-ти років, скаржиться на обмежене відкривання рота, асиметрію обличчя, що з’явилось 2 роки тому. Об’єктивно: контрактура нижньої щелепи II ступеня, рухи в лівому суглобі відсутні. Підборіддя та кінчик носа зміщені вліво. На томограмі суглобова щілина ліворуч не виявляється, відмічається кісткове зрощення нижньої щелепи зі скроневою та вилицевою кістками, ліва гілка нижньої щелепи вкорочена. Який найбільш імовірний діагноз? A 9-year-old girl complains of limited opening of the mouth, asymmetry of the face, which appeared 2 years ago. Objectively: contracture of the lower jaw of the II degree, there are no movements in the left joint. The chin and the tip of the nose are shifted to the left. On the tomogram, the joint gap on the left is not revealed, the bony fusion of the lower jaw with the temporal and frontal bones is noted, the left branch of the lower jaw is shortened. What is the most likely diagnosis?

Деформуючий артроз лівого СНЩС Deforming arthrosis of the left TMJ

Фіброзний анкілоз лівого СНЩС Fibrous ankylosis of the left TMJ

Хронічний артрит лівого СНЩС Chronic arthritis of the left TMJ

Кістковий анкілоз лівого СНЩС Bone ankylosis of the left TMJ

Склерозуючий артроз лівого СНЩС Sclerosing arthrosis of the left TMJ

106 / 200
Пацієнт 42-х років скаржиться на відчуття стороннього тіла на язиці, порушення смакової чутливості, сухість у роті. Об’єктивно: по середній лінії спинка язика вкрита потовщеними і довгими ниткоподібними сосочками бурого забарвлення. Пацієнт відзначає в анамнезі захворювання ШКТ. Встановіть найбільш імовірний діагноз: A 42-year-old patient complains of a feeling of a foreign body on the tongue, impaired taste sensitivity, dryness in the mouth. Objectively: along the middle line, the back of the tongue is covered with thickened and long thread-like papillae of brown color. The patient has a history of diseases of the gastrointestinal tract. Establish the most likely diagnosis:

Ромбоподібний глосит Rhomboid Glossite

Десквамативний глосит Desquamative glossitis

Катаральний глосит Catarrhal glossitis

Складчастий язик Compound language

Чорний 'волохатий' язик Black 'hairy' tongue

107 / 200
Хворий 45-ти років звернувся на приймальний покій зі скаргами на відчуття поколювання, свербіння, інтенсивного болю та печіння, відчуття оніміння шкіри обличчя у ділянці щік, носа та губ. Стан пов’язує із тривалим перебуванням на холоді. Об’єктивно: шкіра обличчя гіперемована із ціанотичним відтінком, виражений набряк м’яких тканин, чутливість у виличній, щічній, ділянці носа та губ знижена. Встановіть ступінь обмороження: A 45-year-old patient came to the emergency room with complaints of tingling, itching, intense pain and burning, numbness of the facial skin in the area of ​​the cheeks, nose and lips . The condition is associated with a long stay in the cold. Objectively: the skin of the face is hyperemic with a cyanotic shade, the swelling of soft tissues is pronounced, the sensitivity in the zygomatic, buccal, nasal and lip areas is reduced. Set the degree of frostbite:

IV ступінь IV degree

III-A ступінь III-A degree

II ступінь II degree

III-Б ступінь III-B degree

I ступінь I degree

108 / 200
Пацієнтці 2 тижні тому був виготовлений повний знімний протез на верхню щелепу. Звернулася зі скаргами на відчуття печіння під базисом протезу, сухість слизової оболонки, язика, які з’явились через 1,5 тижні користування протезом. Яке ускладнення має місце? 2 weeks ago, the patient had a complete removable upper jaw prosthesis made. She complained of a burning sensation under the base of the prosthesis, dryness of the mucous membrane, tongue, which appeared after 1.5 weeks of using the prosthesis. What complication occurs?

Алергічний стоматит Allergic stomatitis

Токсико-хімічна реакція на пластмасу Toxic-chemical reaction to plastic

Глосалгія Glossalgia

Травматичний протезний стоматит Traumatic prosthetic stomatitis

Кандидозний стоматит Candida stomatitis

109 / 200
Хвора 23-х років звернулася з деформацією зубних рядів на протезування. Об’єктивно: зуби нижньої щелепи, що знаходяться напроти дефектів, інтактні, висунуті на 2-3 мм внаслідок проявлення феномену Годона-Попова. Який метод усунення деформації зубного ряду верхньої щелепи є найдоцільнішим? A 23-year-old patient with a deformity of the dentition applied for prosthetics. Objectively: the teeth of the lower jaw, which are opposite the defects, are intact, protruded by 2-3 mm due to the manifestation of the Godon-Popov phenomenon. What method of eliminating the deformation of the dentition of the upper jaw is the most appropriate?

Використання тимчасового знімного протезу Using a temporary removable prosthesis

Використання тимчасового мостоподі-бного протезу Using a temporary bridge prosthesis

Використання вибіркового пришліфу-вання Using selective polishing

Ортодонтичне пересування висунутих зубів Orthodontic movement of protruding teeth

Проведення кортикотомії Performance of corticotomy

110 / 200
Під час профілактичного огляду серед дітей 12-ти років виявлений показник інтенсивності карієсу КПВ = 3,7 Якому рівню ураження карієсом відповідає цей показник за даними ВООЗ (1980)? During a preventive examination among 12-year-old children, an indicator of caries intensity of KPV = 3.7 was found. What level of caries damage does this indicator correspond to according to WHO data (1980)?

Низький Low

Дуже високий Very high

Дуже низький Very low

Середній Average

Високий High

111 / 200
На амбулаторному стоматологічному прийомі, при проведенні місцевого знеболювання у пацієнта виникли поколювання, свербіж, гул у вухах, запаморочення, яке закінчилося непритомністю та різким зниженням артеріального тиску. Який препарат використовують першим для надання невідкладної допомоги? At an outpatient dental appointment, during local anesthesia, the patient experienced tingling, itching, ringing in the ears, dizziness, which ended in fainting and a sharp drop in blood pressure. What drug used first to provide emergency aid?

Кордіамін Cordiamine

Мезатон Mesaton

Дексаметазон Dexamethasone

Кофеїн Caffeine

Адреналін Adrenaline

112 / 200
У дитини 8-ми років рот відкривається до 5 мм. На рентгенограмі відмічається відсутність суглобової щілини в ділянці лівого СНЩС за рахунок зрощення суглобових поверхонь, зниження висоти гілки щелепи, вона ширша, ніж на здоровому боці. Встановлено діагноз: анкілоз лівого СН-ЩС. Яке лікування повинно бути? The mouth of an 8-year-old child opens up to 5 mm. The radiograph shows the absence of a joint gap in the area of ​​the left TMJ due to fusion of the articular surfaces, a decrease in the height of the jaw branch, it is wider than on the healthy side. A diagnosis has been made: ankylosis of the left LV-CHS. What should be the treatment?

Редресація нижньої щелепи Mandibular correction

Компреси з медичною жовчю Compresses with medical bile

Механотерапія Mechanotherapy

Артропластика Arthroplasty

Ортодонтичне лікування Orthodontic treatment

113 / 200
Хворий 40-ка років скаржиться на біль, який іррадіює у вухо та скроню, обмежене відкривання рота. З анамнезу відомо, що три місяці тому лікував гнійний отит. Об’єктивно: в ділянці козелка вуха гіперемія, припухлість. Який додатковий метод обстеження потрібно провести? A 40-year-old patient complains of pain radiating to the ear and temple, limited opening of the mouth. It is known from the anamnesis that he was treated for purulent otitis three months ago. About Objectively: hyperemia, swelling in the area of ​​the auricle. What additional method of examination should be performed?

- -

Рентгенографія СНЩС праворуч Right TMJ X-ray

Гнатодинамометрія Gnath dynamometry

Рентгенографія придаткових пазух носа X-ray of paranasal sinuses

Ортопантомографія Orthopantomography

114 / 200
Батьки 12-річної дівчинки звернулися зі скаргами на неправильне розташування верхніх зубів. Прикус постійний, центральні різці розвернуті навколо осі на 45°, місця в зубній дузі для них недостатньо. Під час вимірювання діагностичних моделей щелеп індивідуальна ширина зубних дуг співпадає із нормою, медіодистальні розміри 11,21 зубів по 10,5 мм. Який діагноз можна встановити? The parents of a 12-year-old girl complained about the wrong position of the upper teeth. The bite is permanent, the central incisors are turned around the axis by 45°, there is not enough space in the dental arch for them During the measurement of the diagnostic models of the jaws, the individual width of the dental arches coincides with the norm, the mediodistal dimensions of 11.21 teeth by 10.5 mm. What diagnosis can be established?

Звуження верхньої зубної дуги Narrowing of the upper dental arch

Тортопозиція 11,21 зубів Cake position 11.21 teeth

Макродентія 11,21 зубів Macrodentia 11.21 teeth

Звуження верхньої зубної дуги, макро-дентія 11, 21 зубів Narrowing of the upper dental arch, macro dentition 11, 21 teeth

Макродентія й тортопозиція 11,21 Macrodentia and tortoposition 11.21

115 / 200
Дитина 15-ти років звернулася до стоматолога з метою санації порожнини рота. Загальної патології немає. Об’єктивно: патології прикусу, слизових оболонок, м’яких тканин не виявлено, КПВ = 2. До якої стоматологічної диспансерної групи відноситься дитина? A 15-year-old child went to the dentist to clean up the oral cavity. There is no general pathology. Objectively: pathology of the bite, mucous membranes, soft tissues is not revealed, KPV = 2. To which dental dispensary group does the child belong?

5 група Group 5

2 група Group 2

1 група 1 group

4 група group 4

3 група group 3

116 / 200
Хворий 43-х років звернувся до лікаря-стоматолога по допомогу. Під час лікування хворий раптово втратив свідомість, з’явилися судоми, піна з рота. Лікар викликав швидку, приступив до надання допомоги. Який засіб слід ввести хворому, в першу чергу, для поліпшення даного стану? A 43-year-old patient turned to a dentist for help. During treatment, the patient suddenly lost consciousness, convulsions appeared, foaming at the mouth. The doctor called an ambulance , began to provide assistance. What remedy should be administered to the patient, first of all, to improve this condition?

Сибазон 0,5% - 2 мл в/м Sibazon 0.5% - 2 ml v/m

Мезатон 2 мл в/в Mesaton 2 ml IV

Дібазол 1% - 5 мл в/в Dibazol 1% - 5 ml IV

Клофелін 300 мкг Clofelin 300 mcg

Фуросемід 20 мг в/м Furosemide 20 mg IV

117 / 200
Хвора 23-х років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на різкий біль в зубі на верхній щелепі від холодного, який триває декілька хвилин. Об’єктивно: у 24 зубі глибока каріозна порожнина, зондування дна різко болісне, ЕОД- 30 мкА. Пацієнтка повідомила, що знаходиться на 7 тижні вагітності. Який знеболюючий засіб слід застосувати лікарю для проведення анестезії цій хворій? A 23-year-old patient turned to a dentist with complaints of a sharp pain in a tooth on the upper jaw from the cold, which lasts for several minutes. Objectively: in 24 teeth have a deep carious cavity, probing the bottom is very painful, EOD - 30 μA. The patient reported that she is 7 weeks pregnant. What pain reliever should the doctor use to anesthetize this patient?

Лідокаїн Lidocaine

Артикаїн Articaine

Новокаїн Novocaine

Мепівастезин Mepivastesin

Бупівакаїн Bupivacaine

118 / 200
У дитини 13-ти років в результаті неадекватного лікування періоститу від 46 зуба розвинулася піднижньощелепна флегмона. Під час розкриття флегмони виникла масивна кровотеча з рани. Особливості якого анатомічного утворення не врахував хірург під час операції? A 13-year-old child developed submandibular phlegmon as a result of inadequate treatment of periostitis from the 46th tooth. During the opening of the phlegmon, massive bleeding occurred from the wound. The features of which anatomical formation are not did the surgeon take into account during the operation?

Яремна вена Jugular vein

Нижньощелепний нерв Mandibular nerve

Язикоглотковий нерв Lingopharyngeal nerve

Сонна артерія Carotid artery

Лицева артерія Facial artery

119 / 200
Хвора 20-ти років пройшла санацію ротової порожнини. Індекс КПВ = 8. Яку кратність оглядів на рік повинен призначити лікар-стоматолог даній пацієнтці? A 20-year-old patient underwent oral cavity rehabilitation. KPV index = 8. What frequency of examinations per year should the dentist prescribe for this patient?

3 3

4 4

6 6

2 2

1 1

120 / 200
Хвора 53-х років страждає на пародонтоз ІІІ ступеня, з приводу якого перебуває на диспансерному обліку. Скільки планових курсів лікування на рік слід призначити цій хворій? A 53-year-old patient suffers from periodontitis of the III degree, for which she is registered at the dispensary. How many planned courses of treatment per year should be prescribed for this patient?

6 6

3 3

1 1

4 4

2 2

121 / 200
Пацієнт 55-ти років звернувся до стоматолога зі скаргами на болісні відчуття в зубах на верхній та нижній щелепах, які виникають під час прийому гарячої, холодної та кислої їжі, порушення форми зубів. Об’єктивно: нижня третина обличчя зменшена в розмірі, прикус прямий, коронки фронтального відділу обох щелеп стерті на 1/3, на жувальній поверхні зубів оголений дентин. 16, 15, 14, 25, 26, 24, 36, 35, 46, 45 відсутні вже декілька років. Який найбільш імовірний діагноз? A 55-year-old patient turned to the dentist with complaints of painful sensations in the teeth on the upper and lower jaws, which occur when eating hot, cold and sour food, Disruption of the shape of the teeth. Objectively: the lower third of the face is reduced in size, the bite is straight, the crowns of the frontal part of both jaws are erased by 1/3, the dentin is exposed on the chewing surface of the teeth. 16, 15, 14, 25, 26, 24, 36, 35, 46, 45 have been missing for several years. What is the most likely diagnosis?

Гіперестезія твердих тканин зубів Hyperesthesia of hard tissues of teeth

Фізіологічне стирання зубів Physiological tooth wear

Патологічне стирання зубів Pathological attrition of teeth

Кислотний некроз емалі Enamel acid necrosis

Синдром Шегрена Sjogren's syndrome

122 / 200
Дитина 6-ти років звернулася з метою профілактичного обстеження ротової порожнини. Об’єктивно: 16, 26, 36, 46 зуби інтактні, з глибокими вузькими фісурами, прорізались 4 місяці тому. Який метод профілактики карієсу постійних зубів доцільно використати? A 6-year-old child applied for a preventive examination of the oral cavity. Objectively: 16, 26, 36, 46 teeth are intact, with deep narrow fissures, erupted 4 months ago. What method of caries prevention of permanent teeth should be used?

Електрофорез 10% розчину глюконату кальцію Electrophoresis of 10% calcium gluconate solution

Аплікація 10% розчину глюконату кальцію Application of 10% calcium gluconate solution

Герметизація фісур зубів Sealing of dental fissures

Таблетки фториду натрію Sodium fluoride tablets

Покриття фтористим лаком Covering with fluoride varnish

123 / 200
Батьки дитини 3-х років звернулися до стоматолога з метою санації порожнини рота дитини. З анамнезу відомо, що у матері був токсикоз II половини вагітності. Дитина народилася вчасно при фізіологічних пологах, до 3-х місяців перебувала на грудному вигодовуванню Об’єктивно: інтенсивність карієсу тимчасових зубів КП = 6, ГІ- 2,0. Сім’я проживає в місцевості, де вміст фтору в питній воді - 0,2 мг/л. Який метод ендогенної профілактики карієсу зубів найбільш раціонально застосувати в даному випадку? The parents of a 3-year-old child went to the dentist for the purpose of cleaning the child's oral cavity. It is known from the anamnesis that the mother had toxicosis in the second half of pregnancy. The child was born on time at physiological childbirth, was breastfed until 3 months Objectively: caries intensity of temporary teeth KP = 6, GI - 2.0. The family lives in an area where the fluoride content in drinking water is 0.2 mg/l What method of endogenous dental caries prevention is the most rational to apply in this case?

Герметизація фісур Fissure sealing

Покриття зубів фтористим лаком Teeth coating with fluoride varnish

Вживання таблеток, порошків та розчинів з фтористим натрієм Use of tablets, powders and solutions with sodium fluoride

Іонофорез фтористого натрію Sodium fluoride iontophoresis

Аплікації фтористого натрію Sodium fluoride applications

124 / 200
До лікаря хірурга-стоматолога лікарем ортодонтом направлена дівчинка 10-ти років з приводу патології прикусу та короткої вуздечки язика. Була проведена операція пластика вуздечки язика. Яке лікування необхідне хворій при повторному відвідуванні? A 10-year-old girl was referred to a dental surgeon by an orthodontist for bite pathology and a short tongue frenulum. Tongue frenulum plastic surgery was performed. What treatment does the patient need on a repeat visit?

Зняття швів, полоскання порожнини рота Removal of sutures, rinsing of the oral cavity

Зняття швів, гігієна порожнини рота Suture removal, oral hygiene

Зняття швів, молочно-рослинна дієта Removal of sutures, dairy-vegetable diet

Зняття швів, призначення міогімнастики для язика Removal of sutures, appointment of myogymnastics for the tongue

Зняття швів, протизапальна терапія Removal of sutures, anti-inflammatory therapy

125 / 200
Хворому 28-ми років проведено оперативне втручання з приводу кісткового анкілоза правого СНЩС із застосуванням ендопротеза. Яке лікування потрібно хворому при повторному відвідуванні після виписки? A 28-year-old patient underwent surgery for bony ankylosis of the right TMJ with the use of an endoprosthesis. What treatment does the patient need at a repeat visit after discharge?

Знеболюючі препарати, протизапальна терапія Painkillers, anti-inflammatory therapy

Механотерапія, протизапальна терапія Mechanotherapy, anti-inflammatory therapy

Фізіотерапія в ділянці суглоба, антимікробна терапія Physiotherapy in the joint area, antimicrobial therapy

Фізіотерапія в ділянці суглоба, механотерапія Physiotherapy in the area of ​​the joint, mechanotherapy

Протизапальна та антимікробна терапія Anti-inflammatory and antimicrobial therapy

126 / 200
Жінка 24-х років повторно звернулась до лікаря-стоматолога зі скаргами на наявність болісної виразки на язиці. Проведене лікування ефекту не дало, з’явилися нові ерозії та виразки на слизовій оболонці щоки. Яке дослідження необхідно виконати для підтвердження або спростування діагнозу ерозивно-виразкової форми червоного плескатого лишаю? A 24-year-old woman repeatedly turned to a dentist complaining of a painful ulcer on her tongue. The treatment did not work, new erosions and ulcers appeared on the mucous membrane of the cheek. What research should be performed to confirm or refute the diagnosis of the erosive-ulcerative form of lichen planus?

Серологічне Serological

Біопсія Biopsy

Алергологічні проби Allergological tests

Цитологічне Cytological

Пункція Puncture

127 / 200
При постановці штучних зубів у повних знімних протезах на верхню щелепу зубний технік розташував бічні зуби нижньої щелепи так, що їх оклюзійна поверхня у трансверзальній площині являє собою увігнуту криву. Ім’я якого науковця носить ця крива? When placing artificial teeth in complete removable prostheses on the upper jaw, the dental technician arranged the lateral teeth of the lower jaw so that their occlusal surface in the transversal plane is a concave curve. 'What kind of scientist does this curve carry?

Ендрюс Andrews

Уілсон Wilson

Енгль English

Христенсен Christensen

Шпее Spee

128 / 200
Пацієнту 47-ми років надана невідкладна допомога: прошивання судини у рані, накладання швів, з приводу травми сепараційним диском СОПР під язиком. Що необхідно місцево зробити при повторному відвідуванні пацієнтом лікаря хірурга-стоматолога? A 47-year-old patient received emergency care: stitching a blood vessel in a wound, applying sutures, due to an injury with a separation disc of the SOPR under the tongue. What needs to be done locally at a repeat visit a patient of a dental surgeon?

Полоскання порожнини рота відварами трав Grinding the oral cavity with decoctions of herbs

Протизапальні, знеболюючі засоби Anti-inflammatory, painkillers

Знеболюючі, полоскання відварами трав Painkillers, rinsing with decoctions of herbs

Антисептична обробка рани Antiseptic wound treatment

Знеболюючі, антисептичні засоби Painkillers, antiseptics

129 / 200
Дитина 15-ти років лікується з приводу флюорозу ІІ ступеня тяжкості. Отримала хімічний опік слизової оболонки порожнини рота 37% розчином ортофосфорної кислоти. Який препарат необхідно використати для оброблення ураженої ділянки? A 15-year-old child is being treated for fluorosis of the II degree of severity. She received a chemical burn of the mucous membrane of the oral cavity with a 37% solution of orthophosphoric acid. What drug should be used to treat the affected sites?

Гліцерин Glycerin

20% розчин цукру 20% sugar solution

5% розчин тіосульфату натрію 5% sodium thiosulfate solution

5% розчин сульфату міді 5% copper sulfate solution

1% розчин гідрокарбонату натрію 1% sodium bicarbonate solution

130 / 200
Дівчинка 6,5 років з’явилася до лікаря-стоматолога для продовження лікування хронічного гранулюючого періодонтиту зуба 85. Вкажіть, який матеріал доцільно застосувати для кореневої пломби в даному випадку? A 6.5-year-old girl came to the dentist for continued treatment of chronic granulating periodontitis of tooth 85. Indicate which material should be used for a root filling in this case ?

Формокрезолова паста Formocresol paste

Цинк-фосфатний цемент Zinc phosphate cement

Резорцин-формалінова паста Resorcin-formalin paste

Склоіономерний цемент Glass ionomer cement

Цинк-євгенольна паста Zinc eugenol paste

131 / 200
У хворого 57-ми років в результаті вогнепального поранення утворився дефект орбіти. Було запропоновано виготовити протез орбіти. Яким пристроєм доцільно фіксувати ектопротез у даного хворого? A 57-year-old patient developed a defect in the orbit as a result of a gunshot wound. It was suggested to make an orbital prosthesis. What device should be used to fix the ectoprosthesis in this patient?

Липкою стрічкою Sticky tape

На тасьмі On tape

На окулярній оправі On the eyeglass frame

На клею On glue

На спеціальних фіксаторах On special fixers

132 / 200
Хворий 18-ти років звернувся зі скаргами на частковий дефект коронки зуба 11. Об’єктивно: ІРОПЗ - 35%, зуб вітальний. Прикус ортогнатичний. Який вид конструкції буде найраціональнішим у даному випадку? An 18-year-old patient complained of a partial crown defect of tooth 11. Objectively: IROPZ - 35%, a vital tooth. Orthognathic bite. What type of structure will be the most rational in this case?

Безметалева коронка Metalless crown

Пластмасова коронка Plastic crown

Золота коронка Golden crown

Штампована коронка Stamped crown

Штифтовий зуб Pin tooth

133 / 200
На прийомї у ортодонта мати з дитиною 10-ти рокїв знаходиться на лїкуваннї з приводу відсутності 75, 85 зубїв. Пацієнт користується знімним профілактичним протезом впродовж 6-ти місяців. Яка повинна бути рекомендація ортодонта щодо термінів заміни конструкції протеза? At an orthodontist's appointment, a mother with a 10-year-old child is being treated for the absence of 75, 85 teeth. The patient has been using a removable preventive prosthesis for 6 months. What should be the orthodontist's recommendation regarding the terms of replacement of the prosthesis structure?

Знімний протез підлягає заміні через півтора року The removable prosthesis is to be replaced after one and a half years

Знімний протез підлягає заміні один раз в півроку The removable prosthesis must be replaced once every six months

Знімний протез підлягає заміні один раз на рік The removable prosthesis must be replaced once a year

Знімний протез не потребує заміни до прорізування постійних зубів Removable prosthesis does not need to be replaced until permanent teeth erupt

Знімний протез підлягає заміні кожні 3 місяці The removable prosthesis must be replaced every 3 months

134 / 200
Хлопчик 6-ти років скаржиться на спонтанний нападоподібний біль у нічний час в ділянці нижніх зубів зліва. Об’єктивно на жувальній поверхні 75 зуба глибока каріозна порожнина, заповнена залишками їжі та розм’якшеним дентином, порожнина розміщена в межах парапульпарного дентину. Зондування дна каріозної порожнини, термопроба різко болісні, перкусія безболісна. Який найбільш доцільний метод лікування в даному випадку? A 6-year-old boy complains of spontaneous paroxysmal pain at night in the area of ​​the lower teeth on the left. Objectively, on the chewing surface of the 75th tooth, there is a deep carious cavity filled with debris food and softened dentin, the cavity is located within the parapulpal dentin. Probing the bottom of the carious cavity, the thermal probe is sharply painful, percussion is painless. What is the most appropriate method of treatment in this case?

Вітальна ампутація Vital amputation

Девітальна ампутація Devital amputation

Біологічний метод Biological method

Вітальна екстирпація Vital extirpation

Девітальна екстирпація Devital extirpation

135 / 200
До лікаря-ортодонта звернулась мати з дитиною 9-ти років зі скаргами на косметичний недолік. Після проведення клінічного обстеження встановлено діагноз: I клас за Енглем. В якій з площин визначаються аномалії прикусу за класифікацією Енгля? A mother with a 9-year-old child came to the orthodontist with complaints about a cosmetic defect. After a clinical examination, the diagnosis was established: Class I according to Engle. In which of occlusion anomalies according to Engle's classification are determined?

Сагітальна та трансверзальна Sagittal and transverse

Сагітальна та вертикальна Sagittal and vertical

Сагітальна Sagittal

Трансверзальна Transversal

Вертикальна Vertical

136 / 200
Пацієнт 19-ти років звернувся до лікаря-стоматолога з метою профілактичного огляду. При клінічному обстеженні на жувальній поверхні 46 зуба виявлено дві каріозні порожнини, розділені товстим прошарком здорової емалі. Лікар поставив діагноз: хронічний поверхневий карієс 46. Яким чином потрібно препарувати каріозні порожнини? A 19-year-old patient consulted a dentist for a preventive examination. Clinical examination revealed two carious cavities separated by a thick layer of healthy enamel on the chewing surface of tooth 46 The doctor made a diagnosis: chronic surface caries 46. How should carious cavities be prepared?

Об’ єднавши в порожнину трикутної форми Combined into a triangular cavity

Об’єднавши в порожнину прямокутної форми Combined into a rectangular cavity

Об’єднавши в порожнину овальної форми Combined into an oval-shaped cavity

З формуванням додаткової порожнини With the formation of an additional cavity

Кожну окремо Each individually

137 / 200
Хворий 27-ми років скаржиться на появу висипань у роті, на губах, шкірі шиї, обличчя, тильної поверхні кистей, загальну слабкість, підвищення температури тіла. Вважає себе хворим впродовж 3-х років, рецидиви захворювання відмічає у весняно-осінній період. Об’єктивно: на гіперемованій та набряклій слизовій оболонці порожнини рота виявлено пухирі, ерозії, вкриті жовто-сірим фібринозним нальотом. На губах - геморагічні кірки. На шкірі обличчя та шиї висипання. Який найбільш імовірний діагноз? A 27-year-old patient complains of the appearance of rashes in the mouth, lips, skin of the neck, face, back of the hands, general weakness, increased body temperature. He considers himself patients for 3 years, relapses of the disease are noted in the spring-autumn period. Objectively: blisters, erosions covered with a yellow-gray fibrinous plaque were found on the hyperemic and swollen mucous membrane of the oral cavity. On the lips - hemorrhagic crusts. On the skin of the face and neck rash. What is the most likely diagnosis?

Хвороба Дюрінга Dühring's disease

Бульозний пемфігоїд Bullous pemphigoid

Гострий герпетичний стоматит Acute herpetic stomatitis

Звичайна пухирчатка Ordinary pemphigus

Багатоформна ексудативна еритема Multiform exudative erythema

138 / 200
Дитині 6-ти років поставлено діагноз: коротка вуздечка язика. В якому віці доцільно провести пластику вуздечки язика? A 6-year-old child was diagnosed with a short frenulum of the tongue. At what age is it advisable to perform plastic surgery of the frenulum of the tongue?

18 років 18 years

9 років 9 years

12 років 12 years

При виявлені аномалії When anomalies are detected

16 років 16 years

139 / 200
Хворому під час зняття відбитку матеріал потрапив в дихальні шляхи: з’явилося шумне дихання зі свистом, різка задишка, виникла блідість в поєднанні з вираженим ціанозом, пітливість. Який невідкладний стан виник у даного пацієнта? During the removal of the impression, the material entered the patient's respiratory tract: noisy breathing with whistling, sharp shortness of breath, paleness in combination with pronounced cyanosis, sweating appeared. What did this patient have an emergency?

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Бронхіальна астма Bronchial asthma

Обтураційна асфіксія Obstructive asphyxia

Дислокаційна асфіксія Dislocation asphyxia

Клапанна асфіксія Valvular asphyxia

140 / 200
Хворий 65-ти років направлений у відділ ЩЛХ зі скаргами на болюче відкривання рота. Об’єктивно: асиметрія обличчя за рахунок припухлості підщелепної ділянки зліва. Пальпаторно: симптом 'сходинки' в ділянці тіла нижньої щелепи зліва вздовж її нижнього краю. Повна вторинна адентія обох щелеп. Яку шину доцільно використати під час лікування такого хворого? A 65-year-old patient was referred to the ALS department with complaints of painful opening of the mouth. Objectively: facial asymmetry due to left submandibular swelling. Palpation: symptom ' steps' in the area of ​​the body of the lower jaw on the left along its lower edge. Complete secondary dentition of both jaws. What splint should be used during the treatment of such a patient?

Шина Ванкевича Shyna Vankevych

Шина Васильєва Shina Vasiliev

Шина Тігерштедта Tigerstedt tire

Шина Порта Port Bus

Шина Вебера Weber tire

141 / 200
Чоловік 25-ти років звернувся у сто- матологічну клініку зі скаргами на зміну кольору 11 і 12 зубів, біль при вживанні фруктових соків, на холодне. При огляді на вестибулярній поверхні 11 і 12 зубів по екватору виявлені долотоподібні дефекти емалі та дентину з гладкою блискучою поверхнею жовтого кольору. Який найбільш імовірний діагноз? A 25-year-old man applied to the dental clinic with complaints of discoloration of 11 and 12 teeth, pain when drinking fruit juices, cold. Upon examination at on the vestibular surface of teeth 11 and 12 along the equator, chisel-shaped defects of enamel and dentin with a smooth, shiny surface of yellow color were found. What is the most likely diagnosis?

Гіпоплазія Hypoplasia

Клиноподібний дефект Wedge-shaped defect

Ерозія Erosion

Стертість Scratch

Карієс Caries

142 / 200
У хворого 30-ти років після вогнепального поранення утворився тотальний дефект носа, рубцева деформація шкіри щік і підочних ділянок, що прилягають до дефекту. Оберіть оптимальний варіант відновлення носа: A 30-year-old patient developed a total defect of the nose after a gunshot wound, cicatricial deformation of the skin of the cheeks and the undereye areas adjacent to the defect. Choose the best option for nose restoration:

Радикальна ринопластика за Ф. Хітровим Radical rhinoplasty according to F. Khitrov

Два клаптя на ніжці зі щік Two flaps on the leg from the cheeks

Трилопатевий стебельчастий клапоть Three-lobed stem flap

Клапоть на ніжці з чола Flap on leg from forehead

Вільний шкірний трансплантат Free skin graft

143 / 200
45- річна жінка від першої вагітності народила хлопчика, у якого верхня губа та комірковий відросток поділені на три фрагменти, крила носа сплощені, піднебіння ціле. Маса дитини під час народження 2700 г. Вигодовування штучне через відсутність молока у матері. Дитина соматично здорова. Визначте термін виконання хейлопла-стики: A 45-year-old woman from her first pregnancy gave birth to a boy in whom the upper lip and cellular process are divided into three fragments, the wings of the nose are flattened, the palate is intact. The weight of the child during born in 2700. Artificial feeding due to the lack of milk in the mother. The child is somatically healthy. Determine the term of cheiloplasty:

Термін проведення втручання не має значення The term of intervention does not matter

3-5 місяців 3-5 months

15-24 місяців 15-24 months

10-13 місяців 10-13 months

6 місяців 6 months

144 / 200
Дитина 12-ти років звернулася до лікаря-стоматолога з метою санації порожнини рота. ІІтенсивність карієсу відповідає високому рівню, КПВ = 7 Індекс Green-Vermillion складає 1,7 Які пасти доцільно призначати для індивідуальної гігієни порожнини рота? A 12-year-old child consulted a dentist for the purpose of cleaning the oral cavity. The intensity of caries corresponds to a high level, KPV = 7. The Green-Vermillion index is 1.7 What pastes should be prescribed for individual oral hygiene?

Пасти, які містять екстракти трав Pastas that contain herbal extracts

Пасти, які містять ферменти Pastas that contain enzymes

Пасти, які містять фтор Pastas that contain fluoride

Пасти, які містять антисептики Pastas that contain antiseptics

Пасти, які містять сольові добавки Pastas that contain salt additives

145 / 200
Батьки дитини 11-ти років скаржаться на порушення мови. Під час обстеження визначаються гіперемія ясен в ділянці фронтальних зубів нижньої щелепи, обмежені рухи язика. Вуздечка язика вплетена в передню третину язика. При спробі торкнутись піднебіння язиком, його кінчик роздвоюється. Яке лікування слід обрати? The parents of an 11-year-old child complain of a speech disorder. During the examination, hyperemia of the gums in the area of ​​the front teeth of the lower jaw, limited movements of the tongue. The frenulum of the tongue is woven into the front a third of the tongue. When trying to touch the palate with the tongue, its tip splits. What treatment should be chosen?

Френулотомія Frenulotomy

Ортодонтичне лікування Orthodontic treatment

Френулопластика Frenuloplasty

Пластика язика Tongue surgery

Міогімнастика Myogymnastics

146 / 200
Хворий віком 47-ми років скаржиться на рухливість 34, 36, 37 зубів, виділення гною з комірки видаленого 35 зуба. 1,5 місяця тому видалено 35 зуб. Об’єктивно: у лівій щічній ділянці щільна припухлість м’яких тканин. Слизова альвеолярного відростка в ділянці 34, 36, 37 зубів набрякла, синюшного кольору. По перехідній складці - нориця із грануляціями, що вибухають. У комірці 35 зуба грануляції. Який найбільш імовірний діагноз? A 47-year-old patient complains about the mobility of teeth 34, 36, 37, discharge of pus from the cell of the removed tooth 35. The 35th tooth was removed 1.5 months ago. Objectively: in the left buccal area, there is a dense swelling of soft tissues. The mucous membrane of the alveolar process in the area of ​​teeth 34, 36, 37 is swollen, bluish in color. On the transition fold - a fistula with exploding granulations. In cell 35 of the granulation tooth. Which is the most probable diagnosis?

Хронічний дифузний остеомієліт Chronic diffuse osteomyelitis

Хронічний альвеоліт Chronic alveolitis

Загострення локалізованого пародонти-ту Aggravation of localized periodontitis

Хронічний обмежений остеомієліт Chronic limited osteomyelitis

Хронічний рецидивуючий періостит Chronic recurrent periostitis

147 / 200
Під час проведення мандибулярної анестезії перед видаленням 37 зуба у хворої 32-х років відбувся некроз слизової оболонки щоки. Що стало найбільш імовірною причиною даного ускладнення? During mandibular anesthesia before the extraction of the 37th tooth, a 32-year-old patient experienced necrosis of the mucous membrane of the cheek. What was the most likely cause of this complication?

Введення замість анестезуючого розчину іншої речовини Injection of another substance instead of anesthetic solution

Ушкодження ін’єкційною голкою нервових стовбурів Injury of nerve trunks with an injection needle

Ушкодження ін’єкційною голкою м’яких тканин Damage by an injection needle to soft tissues

Ушкодження ін’єкційною голкою судин Damage by injection needle of blood vessels

Недотримання техніки проведення анестезії Non-observance of anesthesia technique

148 / 200
Хвора 35-ти років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на біль в лівому скронево-нижньощелепному суглобі, який посилюється під час рухів нижньої щелепи. Скарги з’явилися 10 днів тому після видалення 38 зуба в стоматологічній поліклініці. Об’єктивно: в білявушній ділянці ліворуч - припухлість, болісна під час пальпації, шкіра в цій ділянці гіперемована. Під час відкривання рота нижня щелепа зміщується ліворуч, рухи її обмежені та утруднені. Який найбільш імовірний діагноз? A 35-year-old patient turned to a dentist with complaints of pain in the left temporomandibular joint, which worsens during movements of the lower jaw. Complaints appeared 10 days ago after the removal of the 38th tooth in the dental clinic. Objectively: in the area near the ear on the left - swelling, painful during palpation, the skin in this area is hyperemic. When opening the mouth, the lower jaw shifts to the left, its movements are limited and difficult. What is the most probable diagnosis?

Нейро-васкулярний синдром Neurovascular syndrome

Хронічний артрит Chronic arthritis

Артроз Arthritis

Гострий травматичний артрит Acute traumatic arthritis

Гострий паротит Acute mumps

149 / 200
У хворої 36-ти років відмічається зміщення (конвергенція) 43, 44, 45 зубів в зубному ряді, потовщення нижньої щелепи, періодичні ниючі болі. Слизова альвеолярного паростка без видимих патологічних змін. На рентгенограмі відмічається деструкція кісткової тканини в межах верхівок 43, 44, 45, верхівки нерезорбовані, пер- кусія зубів безболісна. Яке захворювання у пацієнтки? A 36-year-old patient has displacement (convergence) of 43, 44, 45 teeth in the dentition, thickening of the lower jaw, periodic aching pains. The mucosa of the alveolar bud without visible pathological changes. The radiograph shows the destruction of bone tissue within the apices 43, 44, 45, the apices are not resorbed, the percussion of the teeth is painless. What disease does the patient have?

Одонтома Odontoma

Радикулярна кіста Radicular cyst

Адамантіома Adamantioma

Остеома Osteoma

Фолікулярна кіста Follicular cyst

150 / 200
Пацієнту 60-ти років виготовлено частковий знімний пластинковий протез на верхню щелепу. Визначено центральну оклюзію та проведено фіксацію центральної оклюзії. Який клінічний етап є наступним? A 60-year-old patient was made a partial removable plate prosthesis on the upper jaw. The central occlusion was determined and the central occlusion was fixed. What is the next clinical stage?

Конструювання штучних зубних рядів Construction of artificial tooth rows

Перевірка воскової композиції Checking wax composition

Фіксація протеза Prosthesis fixation

Зняття відбитків Removal of fingerprints

Корекція країв базису Correction of base edges

151 / 200
Хворий 45-ти років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на ниючий біль в області видаленого 3 дні тому 26 зуба. Об’єктивно: обличчя симетричне, регіонарні лімфатичні вузли не збільшені, згусток у комірці відсутній, стінки її покриті нальотом сіруватого відтінку. Слизова оболонка ясен в області комірки видаленого зуба блідо-рожевого кольору. Який найбільш імовірний діагноз? A 45-year-old patient turned to a dentist with complaints of aching pain in the area of ​​the 26th tooth removed 3 days ago. Objectively: the face is symmetrical, regional lymphatic nodes are not enlarged, there is no clot in the cell, its walls are covered with a grayish coating. The mucous membrane of the gums in the area of ​​the cell of the removed tooth is pale pink in color. What is the most likely diagnosis?

Гострий гнійний періостит Acute purulent periostitis

Гострий серозний альвеоліт Acute serous alveolitis

Гострий одонтогенний остеомієліт Acute odontogenic osteomyelitis

Гострий серозний періостит Acute serous periostitis

Гострий гнійний альвеоліт Acute purulent alveolitis

152 / 200
Хвора 40-ка років скаржиться на кровоточивість ясен, рухомість зубів, неприємний запах з рота. Об’єктивно: ясна в ділянці нижніх фронтальних зубів гіперемовані, набряклі, на зубах значні відкладення зубного каменю. Пародонтальні кишені глибиною 2-3 мм, рухомість зубів I ступеня. На рентгенограмі відзначається остеопороз, резорбція міжкоміркових перегородок у межах 1/3 їх висоти. Встановлений діагноз: генералізований пародонтит, I ступінь, хронічний перебіг. З чого слід почати лікування? A 40-year-old patient complains of bleeding gums, tooth mobility, bad breath. Objectively: the gums in the area of ​​the lower front teeth are hyperemic, swollen, on the teeth have significant deposits of tartar. Periodontal pockets 2-3 mm deep, tooth mobility of the 1st degree. The X-ray shows osteoporosis, resorption of intercellular partitions within 1/3 of their height. The diagnosis is established: generalized periodontitis, 1st degree, chronic course. What follows start treatment?

Видалення зубних відкладень Dental plaque removal

Визначення оклюзіограми Definition of occlusionogram

Вибіркове зішліфування зубів Selective grinding of teeth

Аплікації антимікробних препаратів Applications of antimicrobial drugs

Шинування Tiring

153 / 200
У хворого 18-ти років виявлені глибокі фісури закритого типу у третіх молярах нижньої щелепи. Прийнято рішення про проведення герметизації фісур в цих зубах з метою профілактики розвитку карієсу. Коли найбільш ефективно застосовувати такий метод профілактики? An 18-year-old patient was found to have deep closed fissures in the third molars of the lower jaw. A decision was made to seal the fissures in these teeth in order to prevent the development of caries. When the most effective way to use this method of prevention?

Упродовж п’яти років після прорізування зубів Within five years after teething

Упродовж двох років після прорізування зубів Within two years after teething

Упродовж трьох років після прорізування зубів Within three years after teething

Не потрібно проводити герметизацію No need to seal

Упродовж восьми років після прорізування зубів Within eight years after teething

154 / 200
Хворому 68-ми років з невралгією трійчастого нерва у процесі лікування необхідно виконати блокаду II гілки трійчатого нерва. До якої анатомічної області слід підвести голку для виконання даного знеболення? A 68-year-old patient with trigeminal neuralgia needs to perform a blockade of the II branch of the trigeminal nerve in the course of treatment. To which anatomical area should the needle be brought to perform this analgesia?

Овальний отвір Oval hole

Остистий отвір Prickly Hole

Верхня очна щілина Upper eye slit

Круглий отвір Round hole

Нижня очна щілина Inferior orbital fissure

155 / 200
На прийом до лікаря-стоматолога звернулась пацієнтка 45-ти років зі скаргами на оголення шийок зубів та чутливість в пришийкових ділянках. На ортопантомограмі наявний незначний остеосклероз. Встановлено попередній діагноз: пародонтоз початкового ступеня. На що повинно бути спрямоване лікування? A 45-year-old female patient came to see a dentist with complaints of exposed tooth necks and sensitivity in the cervical areas. On the orthopantomogram, there is slight osteosclerosis. A preliminary diagnosis has been established : periodontitis of the initial stage. What should the treatment be aimed at?

Антибіотикотерапія Antibiotic therapy

Антигістамінна терапія Antihistamine therapy

Вітамінотерапія Vitamin therapy

Загальнооздоровча терапія General health therapy

Усунення місцевих подразників, травматичної оклюзії Elimination of local irritants, traumatic occlusion

156 / 200
Пацієнт 28-ми років з різким запахом алкоголю на прийомі у лікаря-стоматолога скаржиться на нудоту, головний біль, блювання. Зі слів хворого чотири години тому вживав саморобну горілку. АТ- 180/90 мм рт.ст., жовті склери. Отруєння якою речовиною виникло в цьому випадку? A 28-year-old patient with a strong smell of alcohol at the dentist's appointment complains of nausea, headache, vomiting. According to the patient, four hours ago he used homemade vodka Blood pressure - 180/90 mm Hg, yellow sclera. Poisoning by what substance occurred in this case?

9% розчин оцту 9% vinegar solution

Метиловий спирт Methyl alcohol

Яблучний оцет Apple Cider Vinegar

Технічний спирт (денатурат) Technical alcohol (denatured)

Бензин Gasoline

157 / 200
У пацієнта 39-ти років під час повторного відвідування при проведенні різцевої анестезії Sol. Scandonesti 3% - 0,4 мл виникли нудота, блювання, біль у правій клубовій ділянці, лейкоцитоз наростає, ШОЕ-21 мм/год. Позитивний симптом Щоткіна-Блюмберга, кашльового поштовху. Який імовірний діагноз? A 39-year-old patient experienced nausea, vomiting, pain in the right iliac during a repeat visit during incisal anesthesia Sol. Scandonesti 3% - 0.4 ml site, leukocytosis is increasing, ESR-21 mm/h. Positive symptom of Shtokkin-Blumberg, coughing fit. What is the probable diagnosis?

Гострий гастрит Acute gastritis

Гострий панкреатит Acute pancreatitis

Виразка 12-палої кишки Duodenal ulcer

Виразка шлунка Gastric ulcer

Гострий апендицит Acute appendicitis

158 / 200
На томограмі скронево-нижньощелепних суглобів пацієнта 56-ти років із генералізованою декомпенсованою формою патологічної стертості зубів визначається положення суглобових голівок в центральній оклюзії. В якому положенні знаходяться суглобові голівки в разі зменшення між-альвеолярної висоти? On the tomogram of the temporomandibular joints of a 56-year-old patient with a generalized decompensated form of pathological attrition of the teeth, the position of the articular heads in the central occlusion is determined. In what position are the articular heads in in case of a decrease in the inter-alveolar height?

Зміщуються дистально Moving distally

Зміщуються назовні Moving outwards

Зміщуються всередину Moving inwards

Зміщуються мезіально Displace mesially

Не зміщуються Do not shift

159 / 200
При аналізі томограми скронево-нижньощелепних суглобів пацієнта 66-ти років із генералізованою декомпенсованою патологічною стертістю зубів верхньої та нижньої щелеп спостерігається зміщення суглобових голівок дистально. Внаслідок чого спостерігається зміна положення суглобових голівок? When analyzing the tomogram of the temporomandibular joints of a 66-year-old patient with generalized decompensated pathological wear of the teeth of the upper and lower jaws, a distal displacement of the articular heads is observed. As a result, a change in position is observed articular heads?

Атрофія суглобових голівок Atrophy of articular heads

Атрофія суглобового диску Atrophy of the articular disc

Зменшення міжальвеолярної висоти Reduction of interalveolar height

Атрофія суглобової ямки Atrophy of the articular fossa

Зміщення нижньої щелепи дистально Displacement of lower jaw distally

160 / 200
У пацієнта 33-х років зафіксовано сагітальний різцевий шлях. Який другий елемент використовується для утворення кута сагітального різцевого шляху? A 33-year-old patient has a sagittal incisal path. What second element is used to form the angle of the sagittal incisal path?

Вертикальна площина Vertical plane

Лінія ікол Line of needles

Лінія зіниць Pupil line

Оклюзійна площина Occlusal plane

Сагітальна площина Sagittal plane

161 / 200
На етапі визначення центральної оклюзії при виготовленні повних знімних протезів пацієнту 72-х років лікар визначає орієнтири для підбору і постановки штучних зубів. Відносно якого орієнтира зубний технік формує оклюзійні криві при постановці штучних зубів за методом Васильєва? At the stage of determining the central occlusion during the manufacture of complete removable prostheses for a 72-year-old patient, the doctor determines the landmarks for the selection and placement of artificial teeth. In relation to which landmark, the dental technician forms occlusal curves when setting artificial teeth according to Vasiliev's method?

Лінія посмішки Smile line

Лінія косметичного центру Cosmetic center line

Протетична площина Prosthetic plane

Сагітальна площина Sagittal plane

Лінія ікол Line of needles

162 / 200
Чоловік 32-х років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на біль в зубі. Об’єктивно: глибока каріозна порожнина в 46 зубі, яка не з’єднується з порожниною зуба, зондування різко болюче в проекції рогу пульпи, температурні подразники викликають гострий, тривалий біль, перкусія безболісна. ЕОД- 30 мкА. Яка методика надання допомоги? A 32-year-old man consulted a dentist with complaints of toothache. Objectively: a deep carious cavity in tooth 46 that does not connect with the cavity of the tooth, probing is sharply painful in the projection of the pulp horn, temperature stimuli cause sharp, long-lasting pain, percussion is painless. EOD - 30 μA. What is the method of providing assistance?

Комбінований метод Combined method

Біологічний метод Biological method

Вітальна ампутація Vital amputation

Вітальна екстирпація Vital extirpation

Девітальна ампутація Devital amputation

163 / 200
Хворий 16-ти років звернувся до стоматологічної клініки зі скаргами на інтенсивний, пульсуючий біль в ділянці 25 зуба, який турбує вперше протягом 3-х діб. Об’єктивно: в 25 наявна пломба, яка відповідає клінічним вимогам, перкусія - різко болісна, слизова оболонка в ділянці даного зуба гіперемована, набрякла, болісна під час пальпації. Який найбільш імовірний діагноз? A 16-year-old patient came to the dental clinic with complaints of intense, throbbing pain in the area of ​​tooth 25, which has been bothering him for the first time in 3 days. Objectively : in 25 there is a filling that meets the clinical requirements, percussion is sharply painful, the mucous membrane in the area of ​​this tooth is hyperemic, swollen, painful during palpation. What is the most likely diagnosis?

Гострий гнійний пульпіт 25 Acute purulent pulpitis 25

Загострення хронічного періодонтиту 25 Exacerbation of chronic periodontitis 25

Гострий дифузний пульпіт 25 Acute diffuse pulpitis 25

Гострий серозний пульпіт 25 Acute serous pulpitis 25

Гострий гнійний періодонтит 25 Acute purulent periodontitis 25

164 / 200
Вагітна 38-ми років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на гострий нападоподібний біль в зубі на нижній щелепі зліва, що віддає у вухо. Пацієнтка страждає на гіпертонічну хворобу. Після обстеження був діагностований гострий дифузний пульпіт 37 зуба. Як метод лікування обрана вітальна екстирпація. Який з анестетиків показаний для проведення анестезії? A 38-year-old pregnant woman turned to a dentist with complaints of acute, paroxysmal pain in the tooth on the lower jaw on the left, radiating to the ear. The patient suffers from hypertension . After the examination, acute diffuse pulpitis of tooth 37 was diagnosed. Vital extirpation was chosen as the treatment method. Which of the anesthetics is indicated for anesthesia?

Ультракаїн 4% Ultracaine 4%

Артикаїн 40 мг/мл з епінефрином (1:200 000) Articaine 40 mg/ml with epinephrine (1:200,000)

Анестезин Anesthesia

Мепівакаїн 3% Mepivacaine 3%

Лідокаїн 2% Lidocaine 2%

165 / 200
Жінка 50-ти років звернулася зі скаргами на ниючий біль у ділянці верхніх фронтальних зубів, що посилюється при накушуванні. Два дні тому зуб був депульпований за ортопедичними показаннями. Кореневий канал запломбований ендофілом. На контрольній рентгенограмі канал запломбований з виведенням невеликої кількості матеріалу за верхівку кореня. Яка тактика щодо лікування 11 зуба? A 50-year-old woman complained of aching pain in the area of ​​the upper front teeth, which worsens when biting. Two days ago, the tooth was depulped according to orthopedic indications. Root the canal is sealed with endophil. On the control X-ray, the canal is sealed with the removal of a small amount of material beyond the apex of the root. What is the strategy for the treatment of tooth 11?

Розпломбування корневого каналу Root canal unsealing

Розтин по перехідній складці Transition fold dissection

Видалення зуба Tooth removal

Резекція верхівки кореня Resection of root apex

Призначення фізіотерапевтичних процедур Prescription of physiotherapy procedures

166 / 200
Лікар-стоматолог під час планової санації у програміста 30-ти років у пришийковій ділянці 45 виявив пігментовану пляму овальної форми з щільною матовою поверхнею і чіткими межами. Зі слів пацієнта, пляма з’явилася близько трьох років тому і не змінювалася. Який найбільш імовірний діагноз? During a planned remediation of a 30-year-old programmer in the cervical region, the dentist discovered an oval-shaped pigmented spot with a dense matte surface and clear borders. From the patient's words , the spot appeared about three years ago and has not changed. What is the most likely diagnosis?

Гіперплазія емалі Enamel hyperplasia

Хронічний початковий карієс Chronic initial caries

Флюороз, крейдоподібно-крапчата форма Fluorosis, chalky-dotted form

Гіпоплазія емалі, плямиста форма Enamel hypoplasia, spotted form

Хронічний поверхневий карієс Chronic surface caries

167 / 200
Пацієнт 43-х років скаржиться на біль в зубах під час прийому їжі, неприємний запах з ротової порожнини, кровотечу ясен. Після ретельного обстеження хворому встановлено діагноз: генералізований пародонтит II ступеня, хронічний перебіг. Для місцевого медикаментозного лікування доцільно застосування антибактеріальних, протизапальних та імуномодулюючих препаратів. Яким чином слід використати медикаментозні засоби? A 43-year-old patient complains of toothache while eating, bad breath from the mouth, bleeding gums. After a thorough examination, the patient was diagnosed with generalized periodontitis II degree, chronic course. Antibacterial, anti-inflammatory and immunomodulatory drugs are recommended for local drug treatment. How should drugs be used?

Парентеральне введення Parenteral administration

Пероральний прийом Oral intake

Ін’єкції в слизову альвеолярних відростків Injections into the mucosa of alveolar processes

Аплікація Application

Індивідуальна капа Individual cap

168 / 200
Під час зняття зубного каменю у хворого 52-х років раптово з’явився біль за грудниною в ділянці серця, страх. Поступово біль посилився, став віддавати у ліву руку, лопатку. Об’єктивно: блідість, АТ-150/95 мм рт.ст. Що трапилось з пацієнтом? During the removal of tartar, a 52-year-old patient suddenly experienced pain behind the sternum in the area of ​​the heart, fear. The pain gradually increased, began to radiate to the left arm , scapula. Objectively: paleness, BP-150/95 mm Hg. What happened to the patient?

Гіпертонічний криз Hypertensive crisis

Напад серцевої астми Heart Asthma Attack

Набряк легень Pulmonary edema

Інфаркт міокарда Myocardial infarction

Напад стенокардії Attack of angina pectoris

169 / 200
До стоматолога звернулася жінка 32-х років зі скаргами на інтенсивні іррадіюючі больові напади на нижній щелепі зліва, болі в зубах. З анамнезу: напади виникають 4-5 разів на день, тривають до 1 хвилини, нападові передують інтенсивні виділення з носа та сльозотеча. Об’єктивно: у 36 зубі - пломба, перкусія зуба - безболісна. Механічне подразнення шкіри в ділянці нижньої губи зліва провокує гострий біль. Який найбільш імовірний діагноз? A 32-year-old woman came to the dentist with complaints of intense radiating pain attacks on the lower jaw on the left, toothache. From the anamnesis: the attacks occur 4-5 times per day, last up to 1 minute, the attack is preceded by intense discharge from the nose and lacrimation. Objectively: tooth 36 has a filling, percussion of the tooth is painless. Mechanical irritation of the skin in the area of ​​the lower lip on the left provokes sharp pain. What is the most likely diagnosis?

Дентальна плексалгія Dental plexalgia

Невралгія вушно-скроневого нерва Neuralgia of the ear-temporal nerve

Невралгія трійчастого нерва Trigeminal neuralgia

Декубітальна виразка Decubitus ulcer

Неврит трійчастого нерва Trigeminal neuritis

170 / 200
Пацієнт 52-х років скаржиться на спонтанний нападоподібний біль від температурних подразників в 26 зубі. Тиждень тому зуб лікували з приводу пульпіту. Об’єктивно: 26 зуб запломбований, перкусія чутлива, реакція на температурний подразник -тривалий біль, який поступово посилюється. На рентгенограмі - піднебінний канал запломбований на 1 /3, в щічних каналах матеріал не простежується. Що з перерахованого є імовірною причиною ускладнення? A 52-year-old patient complains of spontaneous paroxysmal pain from temperature stimuli in tooth 26. A week ago, the tooth was treated for pulpitis. Objectively: tooth 26 is sealed, percussion is sensitive, the reaction to a temperature stimulus is a long-term pain that gradually increases. On the radiograph, the palatal canal is sealed by 1/3, the material is not visible in the buccal canals. Which of the following is the probable cause of the complication?

Травма під час проведення попередніх маніпуляцій Injury during previous manipulations

Неадекватне пломбування каналів Inadequate sealing of channels

Неповна екстирпація пульпи, 'залишковий пульпіт' Incomplete pulp extirpation, 'residual pulpitis'

Розвиток інфекції внаслідок недостатньої антисептичної обробки кореневих каналів Development of infection due to insufficient antiseptic treatment of root canals

Розвиток запалення в періодонті Development of inflammation in the periodontium

171 / 200
Під час огляду порожнини рота дівчинки віком 2,5 роки, виявлено КП = 4. Дитина часто хворіє на застуду. Який засіб індивідуальної гігієни порожнини рота слід призначити після санації? During the examination of the oral cavity of a 2.5-year-old girl, KP = 4 was found. The child often suffers from colds. What means of individual oral hygiene should be prescribed after sanitation ?

Гелева паста без фтору Gel paste without fluoride

Протикарієсний ополіскувач Anti-caries rinse

Гелева паста з фтором Gel paste with fluoride

Зубна паста з кальцієм Toothpaste with calcium

Зубна паста з фтором Toothpaste with fluoride

172 / 200
Хворий 45-ти років, якому 3 дні тому проведена первинна хірургічна обробка рани щоки, скаржиться на розпинаючий біль, набряк м’яких тканин щоки, почервоніння шкіри навколо ушитої рани, гіпертермію до 38oC. Яка тактика лікування? A 45-year-old patient who underwent primary surgical treatment of a cheek wound 3 days ago complains of excruciating pain, swelling of the soft tissues of the cheek, redness of the skin around the sutured wounds, hyperthermia up to 38oC. What are the tactics of treatment?

Промивання рани через міжшовні проміжки Wound washing through interstices

Часткове зняття швів, дренування рани Partial suture removal, wound drainage

Дренування рани через міжшовні проміжки Wound drainage through interstices

Зняття всіх швів з рани Removing all sutures from the wound

Накладання мазьової пов’язки Applying an ointment bandage

173 / 200
До лікаря-стоматолога звернувся робітник хімічного заводу з опіком слизової оболонки порожнини рота їдким натром. Який із перерахованих медикаментозних засобів необхідно використати для надання невідкладної допомоги? A worker of a chemical factory with a caustic soda burn of the mucous membrane of the oral cavity turned to the dentist. Which of the listed medicinal products should be used to provide emergency care?

0,5% розчин оцтової кислоти 0.5% acetic acid solution

0,1% розчин нашатирного спирту 0.1% ammonia solution

3% розчин хлориду натрію 3% sodium chloride solution

0,5% розчин етонію 0.5% ethonium solution

50% розчин етилового спирту 50% ethyl alcohol solution

174 / 200
Дитина 8-ми років 2 дні тому отримала удар м’ячем в область підборіддя, свідомість не втрачала. Локально на шкірі нижньої губи кровопідтік, помірно виражений набряк. Під час пальпації нижньої щелепи по серединній лінії визначається туга рухомість фрагментів, різка болісність. Прикус не порушений, між 31 і 41 зубами вертикальний розрив слизової оболонки; рухомість 31 зуба I ступеня. Який вид фіксації показано в даному випадку? 2 days ago, an 8-year-old child was hit by a ball in the chin area, he did not lose consciousness. Hemorrhage locally on the skin of the lower lip, moderately pronounced swelling. Under the time of palpation of the lower jaw along the midline is determined by the tight mobility of the fragments, sharp pain. The bite is not disturbed, between the 31st and 41st teeth there is a vertical tear of the mucous membrane; the mobility of the 31st tooth is 1st degree. What type of fixation is shown in this case?

Шина Вебера Weber tire

Шина Порта Port Bus

Гладка однощелепна шина-скоба Smooth single jaw tire clamp

Остеосинтез Osteosynthesis

Двощелепні дротяні шини з зачіпними петлями й міжщелепною гумовою тягою Double jaw wire tires with hook loops and interjaw rubber traction

175 / 200
У хворого 19-ти років 2 дні тому з’я- вилися болі під час ковтання, болісне та обмежене відкривання рота, припухлість лівої щічної ділянки, підвищення температури тіла до 37,8oC. Об’єктивно: в лівій піднижньощелепній ділянці спостерігається збільшений, болісний, рухливий лімфовузол. В лівій ретромолярній ділянці відзначається напівретинований 38 зуб, тканини над ним набряклі, гіперемовані, з-під каптура виділяється гній. Який найбільш імовірний діагноз? 2 days ago, a 19-year-old patient developed pain during swallowing, painful and limited opening of the mouth, swelling of the left cheek area, increased body temperature to 37.8oC. Objectively: an enlarged, painful, mobile lymph node is observed in the left submandibular area. In the left retromolar area, a semi-retained 38th tooth is noted, the tissues above it are swollen, hyperemic, and pus is secreted from under the hood. What is the most likely diagnosis?

Виразковий стоматит Ulcerative stomatitis

Гострий гнійний остеомієліт Acute purulent osteomyelitis

Гострий гнійний періостит Acute purulent periostitis

Гострий гнійний перикоронарит Acute purulent pericoronaritis

Хронічний рецидивуючий перикорона-рит Chronic recurrent pericoronitis

176 / 200
Дівчина 18-ти років звернувся до стоматолога із скаргами на наявність порожнини в 16 зубі, болі від хімічних і термічних подразників. Об’єктивно: на медіальній поверхні 16 зуба порожнина II класу по Блеку, виповнена світлим, розм’якшеним дентином, зондування по емалево-дентинній межі та реакція на температурні подразники болісна, короткочасна, перкусія безболісна. Який найбільш імовірний діагноз? An 18-year-old girl went to the dentist with complaints about the presence of a cavity in tooth 16, pain from chemical and thermal stimuli. Objectively: on the medial surface of tooth 16 Class II cavity according to Black, filled with light, softened dentin, probing along the enamel-dentin border and reaction to temperature stimuli is painful, short-lived, percussion is painless. What is the most likely diagnosis?

Гострий частковий пульпіт Acute partial pulpitis

Хронічний середній карієс Chronic middle caries

Гострий середній карієс Acute medium caries

Гострий глибокий карієс Acute deep caries

Хронічний глибокий карієс Chronic deep caries

177 / 200
Хлопчик 12-ти років внаслідок падіння з велосипеду більше 4-х годин тому, скаржиться на біль від холодного і при доторкуванні язиком до зуба. Об’єктивно: у 21 зубі - яскравочервона пульпа у місці перелому коронкової частини зуба, кровоточивість при зондуванні. Який метод лікування доцільно застосувати в даному випадку? A 12-year-old boy, as a result of falling from a bicycle more than 4 hours ago, complains of pain from the cold and when touching the tooth with his tongue. Objectively: in 21 teeth - bright red pulp at the fracture site of the crown part of the tooth, bleeding during probing. What treatment method should be used in this case?

Біологічний метод Biological method

Вітальна ампутація Vital amputation

Вітальна екстирпація Vital extirpation

Девітальна екстирпація Devital extirpation

Девітальна ампутація Devital amputation

178 / 200
Дівчина 24-х років, звернулась до лікаря-стоматолога для санації. Об’єктивно: на контактних ділянках 11, 12 зубів виявлені порожнини з шорстким дном, дентин м’який, пігментований. Перкусія, зондування, термодіагностика безболісні. Встановлено діагноз гострий початковий карієс. Який метод місцевого лікування доцільно використати? A 24-year-old girl turned to a dentist for rehabilitation. Objectively: cavities with a rough bottom were found on the contact areas of 11, 12 teeth, dentin m 'which, pigmented. Percussion, probing, thermodiagnostics are painless. A diagnosis of acute initial caries has been established. What method of local treatment should be used?

Пломбування, професійна гігієна Sealing, professional hygiene

Професійна гігієна, іригація, пломбування Occupational hygiene, irrigation, sealing

Імпрегнуюча терапія системою Айкон Icon system impregnation therapy

Професійна гігієна, ремінералізуюча терапія Occupational hygiene, remineralizing therapy

Пломбування, іригація Filling, irrigation

179 / 200
Жінка 45-ти років звернулася до щелепно-лицевого хірурга зі скаргами на набряк та біль в ділянці правої привушної залози, підвищення температури тіла до 37,4°C. З анамнезу: подібні симптоми виникають щороку. Під час пальпації права привушна залоза болюча, щільна, поверхня її горбиста. З гирла протоки привушної залози після її масажу виділяється в’язкий секрет з гнійними нитками. Який найбільш імовірний діагноз? A 45-year-old woman turned to a maxillofacial surgeon with complaints of swelling and pain in the area of ​​the right parotid gland, an increase in body temperature to 37.4°C. From the anamnesis: similar symptoms occur every year. During palpation, the right parotid gland is painful, dense, and its surface is bumpy. From the mouth of the duct of the parotid gland after its massage, a viscous secretion with purulent threads is released. What is the most likely diagnosis?

Гострий неепідемічний паротит Acute non-epidemic mumps

Хронічний інтерстиціальний сіалоаденіт Chronic interstitial sialoadenitis

Гострий епідемічний паротит Acute epidemic mumps

Аденома правої привушної залози Adenoma of the right parotid gland

Хронічний паренхіматозний сіалоаденіт Chronic parenchymal sialoadenitis

180 / 200
У хворого 38-ми років при лікуванні пульпіту 16 зуба у якості анестетика використали розчин лідокаїну. Через декілька хвилин після ін’єкції з’явилася задуха, важкість за грудниною, сухий кашель, ціаноз, страх, судоми. АТ- 80/60 мм рт.ст. Який найбільш імовірний діагноз? In a 38-year-old patient, a lidocaine solution was used as an anesthetic during the treatment of pulpitis of 16 teeth. A few minutes after the injection, suffocation appeared, heaviness behind the sternum , dry cough, cyanosis, fear, convulsions. Blood pressure - 80/60 mm Hg. What is the most likely diagnosis?

Епілепсія Epilepsy

Гостра серцева недостатність Acute heart failure

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Непритомність Fainting

Набряк Квінке Quincke edema

181 / 200
Хворій 75-ти років планується протезування повної відсутності зубів на верхній щелепі. Об’єктивно: значна атрофія альвеолярного відростка, склепіння піднебіння погано виражене. Оберіть найменш ризиковий вид імплантації, який дозволить поліпшити фіксацію повного знімного протеза за рахунок утворення клапанної зони: A 75-year-old patient is scheduled for prosthetics of the complete absence of teeth on the upper jaw. Objectively: significant atrophy of the alveolar process, the arch of the palate is poorly defined. Choose the least risky type of implantation , which will improve the fixation of a complete removable prosthesis due to the formation of a valve zone:

Трансосеальна Transoceanic

Субперіостальна Subperiosteal

Субмукозна Submucosal

Ендоосально-субперіостальна Endo-subperiosteal

Ендоосальна Endosaal

182 / 200
Пацієнту 43-х років проводиться лікування верхівкового періодонтиту 46 зуба. При розширенні кореневого каналу машинним файлом була перфорована стінка кореневого каналу. Яка тактика лікаря? A 43-year-old patient is being treated for apical periodontitis of tooth 46. During root canal expansion, the wall of the root canal was perforated with a machine file. What are the doctor's tactics?

Пломбування перфорації МТА-цементом Sealing of perforation with MTA cement

Ампутація кореня Amputation of the root

Пломбування кореневого каналу силе-ром з гутаперчею Root canal filling with Siler with gutta-percha

Гемісекція Hemisection

Видалення зуба Tooth removal

183 / 200
Хворому в перше відвідування був встановлений діагноз - хронічний фіброзний пульпіт 25 та накладена девіталізуюча паста, після чого у пацієнта виникла інтоксикація миш’яковистим ангідридом. Яка тактика подальшого лікування? During the first visit, the patient was diagnosed with chronic fibrous pulpitis 25 and a devitalizing paste was applied, after which the patient developed arsenic anhydride intoxication. What are the tactics of further treatment?'

Видалення некротизованої пульпи, антисептична обробка, пломбування каналів Removal of necrotized pulp, antiseptic treatment, canal filling

Видалення некротизованої пульпи, промивання каналів 5% розчином унітіолу, турунда з антидотом, герметична пов’язка Removal of necrotic pulp, washing of canals with 5% unitiol solution, turunda with antidote, hermetic bandage

Видалення зуба Tooth removal

Видалення некротизованої пульпи, застосування імпрегнаційного методу Removal of necrotized pulp, application of the impregnation method

Призначення фізіотерапевтичних процедур Prescription of physiotherapy procedures

184 / 200
При підозрі на запальний процес пацієнту проводять пальпацію м’яза екстраорально у ділянці скроні й інтраорально у ретромолярній ямці (місці прикріплення до вінцевого відростка). Який м’яз пальпують? If an inflammatory process is suspected, the patient is palpated extraorally in the temple area and intraorally in the retromolar fossa (place of attachment to the coronal process). Which muscle is palpated ?

Латеральний крилоподібний Lateral pterygoid

Виличний High

Жувальний Chewing

Скроневий Temporal

Медіальний крилоподібний Medial pterygoid

185 / 200
При лікуванні бюгельними протезами двобічного кінцевого дефекту нижньої щелепи, що рекомендують до використання, якщо беззуба частина альвеолярного гребеня має скат, направлений в мезіальну сторону? In the treatment of a bilateral terminal defect of the lower jaw with brace prostheses, what is recommended for use if the edentulous part of the alveolar ridge has a slope directed to the mesial side?

Опорно-утримуючі кламери Support-holding clamps

Дробильні навантаження Crushing loads

Багатоланкові кламери Multilink staplers

Подвійний кламер Double stapler

Антиперекидачі Anti-rollers

186 / 200
При наданні невідкладної допомоги хворому, який знаходиться в стані колапсу, в комплексі медикаментозних середників вводили дихальний аналептик - кордіамін. Яка дія даного препарату? When providing emergency aid to a patient who is in a state of collapse, a respiratory analeptic - cordiamine was administered in a complex of medicinal agents. What is the effect of this drug?

Стимулює ЦНС, збуджує дихальний та судинний центри Stimulates the central nervous system, excites the respiratory and vascular centers

Стимулює дихальний та судинний центри Stimulates respiratory and vascular centers

Пригнічує судинний центр, збуджує дихальний центр Depresses the vascular center, excites the respiratory center

Стимулює ЦНС, пригнічує дихальний та судинний центри Stimulates the central nervous system, depresses the respiratory and vascular centers

Стимулює ЦНС, пригнічує судинний центр, збуджує дихальний центр Stimulates the central nervous system, depresses the vascular center, excites the respiratory center

187 / 200
У жінки 65-ти років виявлена виразка на бічній поверхні середньої третини язика праворуч, що переходить на дно порожнини рота. Виразка безболісна, неправильної форми з нерівними краями, підритими. Дно виразки вкрите брудно-сірим нальотом. Навколишні тканини ущільнені, хрящевидної консистенції. Піднижньощелепні лімфовузли збільшені, щільні, обмеженої рухливості. Який найбільш імовірний діагноз? A 65-year-old woman has an ulcer on the lateral surface of the middle third of the tongue on the right, which extends to the bottom of the oral cavity. The ulcer is painless, irregular in shape, with uneven edges, undercut . The bottom of the ulcer is covered with a dirty-gray plaque. The surrounding tissues are compacted, cartilaginous in consistency. The submandibular lymph nodes are enlarged, dense, with limited mobility. What is the most likely diagnosis?

Сифілітична виразка язика Syphilitic tongue ulcer

Актиномікоз язика Actinomycosis of the tongue

Рак язика Tongue cancer

Туберкульозна виразка язика Tuberculous tongue ulcer

Виразково-некротичний стоматит Ulcerous-necrotic stomatitis

188 / 200
Хвора 35-ти років звернулася до стоматолога зі скаргами на косметичний дефект зубів. Об’єктивно: в пришийковій ділянці премолярів дефекти, утворені горизонтально розташованою приясенною площиною і другою площиною, розташованою під гострим кутом. Стінки дефекту щільні, гладенькі. Який найбільш імовірний діагноз? A 35-year-old patient turned to the dentist with complaints about a cosmetic defect in her teeth. Objectively: in the cervical area of ​​the premolars, there are defects formed by the horizontally located periorbital plane and the second plane , located at an acute angle. The walls of the defect are dense, smooth. What is the most likely diagnosis?

Карієс в ділянці шийки зуба Caries in the neck of the tooth

Гіпоплазія емалі Enamel hypoplasia

Ерозія зубів Erosion of teeth

Оголення шийки зуба Exposing the neck of the tooth

Клиноподібний дефект Wedge-shaped defect

189 / 200
Після радикального лікування хворі на рак слизової оболонки порожнини рота динамічно спостерігаються: After radical treatment, oral mucosa cancer patients are dynamically monitored:

2 роки 2 years

5 років 5 years

Протягом усього життя For a lifetime

3 роки 3 years

1 рік 1 year

190 / 200
Хворий 39-ти років скаржиться на наявність болючої припухлості на верхній губі зліва, яка з’явилася 3 доби тому. Був встановлений діагноз - фурункул верхньої губи. Яка тактика лікування? A 39-year-old patient complains of a painful swelling on the upper lip on the left, which appeared 3 days ago. The diagnosis was made - a furuncle of the upper lip. What are the tactics treatment?

Госпіталізація хворого - інтенсивна терапія Hospitalization of the patient - intensive therapy

Лікування амбулаторне - розтин інфільтрату, антимікробна терапія Outpatient treatment - dissection of infiltrate, antimicrobial therapy

Лікування амбулаторне - розтин інфільтрату Outpatient treatment - dissection of infiltrate

Лікування амбулаторне - антимікробна терапія Outpatient treatment - antimicrobial therapy

Госпіталізація хворого - розтин абсцесу, інтенсивна терапія Hospitalization of the patient - abscess dissection, intensive therapy

191 / 200
Дитина 3-х років впала та вдарилась передніми верхніми зубами. 61 зуб став рухливим та змістився допереду. Тканини навкруги зуба не пошкоджені. На рентгенограмі альвеолярного паростка помітно розширення періодонтальної щілини, корінь 61 зуба не пошкоджений. Який найбільш імовірний діагноз? A 3-year-old child fell and hit the front upper teeth. 61st tooth became mobile and moved forward. The tissues around the tooth are not damaged. The radiograph of the alveolar bud shows the expansion of the periodontal cracks, the root of tooth 61 is not damaged. What is the most likely diagnosis?

Неповний вивих зуба Incomplete tooth dislocation

Забій зуба Tooth fracture

Повний вивих зуба Total tooth dislocation

Забитий вивих зуба Stuck tooth dislocation

Перелом альвеолярного паростка Fracture of the alveolar bud

192 / 200
У хворої 56-ти років при виготовленні повних знімних протезів під час виведення воскових шаблонів із зафіксованою центральною оклюзією виник різкий біль у СНЩС з характерним клацанням, рот залишився відкритим. Об’єктивно: ознаки двостороннього переднього вивиху нижньої щелепи. Необхідно провести вправляння вивиху. Яка послідовність рухів при вправлянні даного вивиху? A 56-year-old patient experienced a sharp pain in the TMJ with a characteristic click during the manufacture of complete removable prostheses during the extraction of wax templates with a fixed central occlusion, the mouth remained open. Objectively: signs of bilateral anterior dislocation of the lower jaw. It is necessary to perform dislocation exercises. What is the sequence of movements during the exercise of this dislocation?

Зміщення нижньої щелепи донизу і вверх Moving the lower jaw down and up

Тиснути на нижню щелепу у напрямку верхньої щелепи Press on the lower jaw in the direction of the upper jaw

Зміщення щелепи донизу і назад Jaw shift down and back

Зміщення нижньої щелепи вперед і назад Moving the lower jaw forward and backward

Тиснути на нижню щелепу у напрямку назад Press on lower jaw in backward direction

193 / 200
У хворого 57-ми років діагностовано неврит нижньолуночкового нерва, пов’язаний з виведенням пломбувального матеріалу за верхівку 35 зуба. Лікування аналь-гетиками, нейролептиками, седативними препаратами не дало результату. Яке лікування необхідно провести пацієнту? A 57-year-old patient was diagnosed with neuritis of the inferior alveolar nerve, associated with removal of the filling material behind the tip of the 35th tooth. Treatment with analgesics, neuroleptics, sedative drugs gave a result. What treatment should be given to the patient?

Флюктуоризація Fluctuorization

Диодинамічні струми з новокаїном Diodynamic currents with novocaine

Введення ганглерону внутрішньом’язово Gangleron injection intramuscularly

Призначення суберитемної дози УФО UFO suberythemic dose appointment

Хірургічне видалення пломбувального матеріалу Surgical removal of filling material

194 / 200
Пацієнтка 60-ти років впродовж 3-х років користується частковими знімними пластинковими протезами на верхню та нижню щелепи. За цей період неодноразово зверталася до лікаря-стоматолога з приводу корекції протезів. Із анамнезу: хвора страждає на цукровий діабет. В якого спеціаліста хвора повинна стояти на диспансерному обліку? A 60-year-old patient has been using partial removable plate prostheses on the upper and lower jaw for 3 years. During this period, she repeatedly consulted a dentist about correction prostheses. From the anamnesis: the patient suffers from diabetes. Which specialist should the patient be on the dispensary register?

Ендокринолог Endocrinologist

Гастроентеролог Gastroenterologist

Сімейний лікар Family doctor

Стоматолог Dentist

Судинний хірург Vascular surgeon

195 / 200
Хворий 64-х років звернувся зі скаргами на сухість, печіння в роті в нічний час, від чого прокидається та змушений полоскати ротову порожнину водою. Рік тому хворий протезувався незнімним протезом. Об’єктивно: в порожнині рота металевий незнімний протез з медичним захисним покриттям; на 46 та 37 давнішні пломби з амальгами. Відмічається в’язкість слини. Який стан виник у пацієнта? A 64-year-old patient complained of dryness, burning in the mouth at night, as a result of which he wakes up and is forced to rinse the oral cavity with water. A year ago, the patient had fixed prosthetics by a prosthesis. Objectively: in the oral cavity there is a metal fixed prosthesis with a medical protective coating; on 46 and 37 old fillings with amalgams. Viscosity of saliva is noted. What condition did the patient have?

Ксеростомія Xerostomia

Глосалгія Glossalgia

Гальваноз Galvanization

Слинокам’яна хвороба Salivary stone disease

Алергічна реакція Allergic reaction

196 / 200
Дівчина 19-ти років звернулась до стоматолога зі скаргами на наявність плям на фронтальних зубах. Об’єктивно: на вестибулярний поверхні різців виявлені плями коричневого кольору. Відомо, що дівчина рік тому приїхала із місць, де вміст фтору в питній воді становить близько 2,5 мг/л. Вкажіть причину цієї патології: A 19-year-old girl turned to the dentist with complaints about the presence of spots on her front teeth. Objectively: brown spots were found on the vestibular surface of the incisors. It is known that a year ago, the girl came from places where the fluoride content in drinking water is about 2.5 mg/l. Specify the cause of this pathology:

Спадкове захворювання Hereditary disease

Наслідок шкідливого виробництва Consequence of malicious production

Порушення формування зубів Disruption of tooth formation

Вживання антибіотиків в перший рік життя Use of antibiotics in the first year of life

Високий вміст фтору в питній воді High fluoride content in drinking water

197 / 200
До лікаря-стоматолога звернувся чоловік 49-ти років зі скаргами на появу дефектів у пришийковій ділянці фронтальної групи зубів на верхній щелепі. Із анамнезу: працює на підприємстві з виробництва хімічних речовин. Встановлено діагноз - ерозія емалі. Яка тактика лікування? A 49-year-old man approached the dentist with complaints about the appearance of defects in the cervical area of ​​the front group of teeth on the upper jaw. From the anamnesis: he works at a manufacturing company chemicals. The diagnosis is enamel erosion. What are the tactics of treatment?

Призначення фторвмісних препаратів Prescription of fluorine-containing drugs

Проведення ремтерапії Remtherapy

Покриття дефектів адгезивом Covering defects with adhesive

Не потребує лікування Does not require treatment

Пломбування дефекту Defect sealing

198 / 200
При профілактичному огляді дитини 5-ти років встановлено: КП = 1, індекс гігієни GreenVeemillon - 0,3 бала. 36, 46 зуби знаходяться в стані прорізування (оклюзійна поверхня прорізалася). Визначте лікувально-профілактичну тактику лікаря: During the preventive examination of a 5-year-old child, it was established: KP = 1, the GreenVeemillon hygiene index - 0.3 points. 36, 46 teeth are in the state of eruption (occlusal the surface was cut through). Determine the doctor's treatment and prevention tactics:

Диспансерний нагляд Dispensary supervision

Інвазивна герметизація фісур Invasive fissure sealing

Герметизація через 6 місяців Sealing after 6 months

Неінвазивна герметизація фісур Non-invasive fissure sealing

Герметизація через 3 місяці Sealing in 3 months

199 / 200
У дівчинки 13-ти років прорізалися 37 та 47 зуби. КПУ = 5. Якому матеріалу для герметизації фісур 37, 47 слід надати перевагу? A 13-year-old girl has teeth 37 and 47 erupted. KPU = 5. Which material should be preferred for sealing fissures 37, 47?

Сілани Silans

Композит хімічного твердіння Chemical Hardening Composite

Композит світлового твердіння Light Curing Composite

Компомери Compomers

Склоіономерний цемент Glass ionomer cement

200 / 200
Батьки дитини 6-ти років звернулись до лікаря-стоматолога з метою санації порожнини. Після огляду порожнини рота було встановлено діагноз: простий хронічний пульпіт 55 зуба. Який метод лікування слід провести? Parents of a 6-year-old child turned to a dentist for the purpose of sanitizing the cavity. After examining the oral cavity, the diagnosis was established: simple chronic pulpitis of tooth 55. What is the method of treatment should be conducted?

Біологічний метод Biological method

Вітальна екстирпація Vital extirpation

Девітальна ампутація Devital amputation

Вітальна ампутація Vital amputation

Девітальна екстирпація Devital extirpation
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

Завершити тест