Тепер Ви можете повідомити нас про будь-яку помилку в тесті, натиснувши кнопку
Гарячі клавіші Відкрити/закрити список тестів: Space Гортати тести: ← → Перекласти тест: Shift
Понято
0.0%
1 / 200
Хворий 64-х років звернувся до стоматолога зі скаргами на наявність новоутворення на губі. Об’єктивно: на незміненій червоній облямівці нижньої губи міститься утворення напівкулястої форми розміром 5х5 мм вкрите щільно прикріпленими сірими лусочками, що виступає над поверхнею. Який найбільш імовірний діагноз? A 64-year-old patient turned to the dentist with complaints about the presence of a neoplasm on the lip. Objectively: on the unchanged red border of the lower lip there is a hemispherical formation measuring 5x5 mm covered with densely attached gray scales that protrude above the surface. What is the most likely diagnosis?

Абразивний преканцерозний хейліт Манганотті Manganotti abrasive precancerous cheilitis

Кератоакантома Keratoacanthoma

Бородавчастий передрак Warty precancer

Обмежений передраковий гіперкератоз Limited precancerous hyperkeratosis

Папілома Papilloma

2 / 200
Пацієнту 30-ти років надавалося ендо-донтичне лікування 34 зуба з приводу гострого обмеженого пульпіту. Проведено пломбування каналу гутаперчею і епоксидним сілером і контрольна рентгенограма. Назвіть основний критерій якості пломбування: A 30-year-old patient underwent endodontic treatment of 34 teeth due to acute limited pulpitis. The canal was sealed with gutta-percha and epoxy sealer and a control radiograph. Name the main quality criterion filling:

Коренева пломба розташована на рівні 2 мм не доходячи до рентгенологічної верхівки кореня The root seal is located at the level of 2 mm not reaching the x-ray apex of the root

Коренева пломба щільно заповнює весь канал і розташована на рівні анатомічної верхівки The root filling tightly fills the entire canal and is located at the level of the anatomical apex

Коренева пломба з незначним надлишком виведена за апікальний отвір The root filling with a slight excess is removed beyond the apical opening

Коренева пломба щільно заповнює весь канал і розташована на рівні фізіологічної верхівки The root filling tightly fills the entire canal and is located at the level of the physiological apex

Коренева пломба розташована на рівні фізіологічної верхівки The root filling is located at the level of the physiological apex

3 / 200
Перевага яким пломбувальним матеріалам надається при пломбуванні порожнини III класу за Блеком з косметичних міркувань? Which filling materials are preferred when filling a Class III cavity according to Black for cosmetic reasons?

Мікрофіли Microfiles

Конденсуючі композити Condensing Composites

Макрофіли Macrophylls

Гібридні композити Hybrid Composites

Склоіономерні цементи Glass ionomer cements

4 / 200
В результаті ускладненого карієсу у дівчинки 6-ти років були видалені 74, 75, 84, 85 зуби. Були виготовлені знімні за-місні протези. Через який час необхідно проводити корекцію протезів? As a result of complicated caries, 74, 75, 84, 85 teeth were removed from a 6-year-old girl. Removable replacement prostheses were made. How long does it take carry out correction of prostheses?

Через 2,5 роки After 2.5 years

Через 1 рік In 1 year

Через півроку After six months

Через 2 роки After 2 years

Через 1,5 року In 1.5 years

5 / 200
Хворий 48-ми років скаржиться на відчуття сухості у порожнині рота, печіння слизової оболонки. Об’єктивно: на слизовій оболонці твердого піднебіння на межі з м’яким піднебінням, відмічається зроговіння епітелію у вигляді сірувато-білої мереживоподібної, опалесцентної поверхні з червоними вкрапленнями. Який найбільш імовірний діагноз? A 48-year-old patient complains of a feeling of dryness in the oral cavity, burning of the mucous membrane. Objectively: on the mucous membrane of the hard palate on the border with the soft palate , keratinization of the epithelium is noted in the form of a grayish-white lace-like, opalescent surface with red inclusions. What is the most likely diagnosis?

Червоний вовчак Lupus erythematosus

Червоний плескатий лишай Red lichen planus

Кандидозний стоматит Candida stomatitis

Лейкоплакія Таппейнера Tuppeiner leukoplakia

М’яка лейкоплакія Mild leukoplakia

6 / 200
Хвора 27-ми років скаржиться на різкий біль у лівій привушній області. Об’єктивно: температура тіла - 37, 8°Є. Відзначається невелика асиметрія обличчя за рахунок припухлості м’яких тканин перед козелком лівого вуха. Звужений слуховий прохід. Відкривання рота обмежене до 2,0 см. Зуби інтактні, нижня щелепа незначно зміщена вправо. Слизова оболонка порожнини рота блідо-рожевого кольору. Який найбільш імовірний діагноз? A 27-year-old patient complains of sharp pain in the left parotid region. Objectively: body temperature - 37.8°E. There is a slight asymmetry of the face due to swelling of soft tissues in front of the turbinate of the left ear. Narrowed auditory canal. Mouth opening is limited to 2.0 cm. Teeth are intact, the lower jaw is slightly shifted to the right. The mucous membrane of the oral cavity is pale pink in color. What is the most likely diagnosis?

Артрит лівого скронево- нижньощелепного суглоба Arthritis of the left temporomandibular joint

Лівосторонній отит Left-sided otitis

Флегмона привушно-жувальної ділянки Phlegmon of the parotid-chewing area

Перелом суглобного відростка нижньої щелепи Fracture of the articular process of the lower jaw

Артоз лівого скронево- нижньощелепного суглоба Arthrosis of the left temporomandibular joint

7 / 200
Хворий 66-ти років скаржиться на біль у лівій привушно-жувальній області, що прогресує, асиметрію обличчя, яку помітив 2-3 місяці тому. Об’єктивно: блідість шкірних покривів, парез мімічних м’язів зліва. Попереду мочки вуха інфільтрат без чітких меж. Шкіра над ним синюшна, напружена. Збільшені й ущільнені шийні лімфовузли зліва. Відкривання рота обмежене до 2,5 см. З протоки лівої привушної слинної залози слина не виділяється. Який найбільш імовірний діагноз? A 66-year-old patient complains of progressive pain in the left parotid-masticatory area, facial asymmetry, which he noticed 2-3 months ago. Objectively: pallor of the skin, paresis of facial muscles on the left. In front of the earlobe there is an infiltrate without clear boundaries. The skin above it is bluish, tense. Enlarged and thickened cervical lymph nodes on the left. Mouth opening is limited to 2.5 cm. There is no saliva from the duct of the left parotid salivary gland stands out. What is the most likely diagnosis?

Рак привушної слинної залози Cancer of the parotid salivary gland

Псевдопаротит Герценберга Herzenberg pseudoparotitis

Змішана пухлина привушної залози Mixed parotid tumor

Паротит привушної залози Parotitis of the parotid gland

Актиномікоз лівої привушно-жувальної ділянки Actinomycosis of the left parotid-masticatory area

8 / 200
Хворий 26-ти років скаржиться на наявність нориць на шкірі в ділянці нижньої щелепи праворуч. Об’єктивно: температура тіла 37, 2 — 37, 8°С. Обличчя асиметричне за рахунок набряку в ділянці кута нижньої щелепи справа. Шкіра червоно-синюшного відтінку. Визначають 4 нориці з незначними крихкоподібними виділеннями. При пальпації слабкоболісний дерев’янистий інфільтрат з окремими ділянками флуктуації. Відкривання рота до I, 5 см. Який найбільш імовірний діагноз? A 26-year-old patient complains of the presence of fistulas on the skin in the area of ​​the lower jaw on the right. Objectively: body temperature 37.2 — 37.8°C. The face is asymmetric due to edema in the area of ​​the corner of the lower jaw on the right. The skin is of a red-bluish hue. 4 fistulas with slight friable secretions are identified. On palpation, a mildly painful woody infiltrate with separate areas of fluctuation. Mouth opening up to 1.5 cm. What is the most likely diagnosis ?

Хронічний одонтогенний остеомієліт Chronic odontogenic osteomyelitis

Ретромолярний періостит Retromolar periostitis

Рак нижньої щелепи Cancer of the lower jaw

Мігруюча гранульома обличчя Migrant granuloma of the face

Актиномікоз нижньої щелепи Actinomycosis of the lower jaw

9 / 200
Хворому 45-ти років перед видаленням кореня 13 зуба з приводу хронічного періодонтита зроблена інфраорбітальна анестезія. Після виконання анестезії з’явилися явища ішемії шкіри підочної ділянки. Що найбільш імовірно стало причиною ішемії? A 45-year-old patient underwent infraorbital anesthesia before the removal of the root of the 13th tooth due to chronic periodontitis. After the anesthesia, skin ischemia of the suborbital area appeared. What is most likely caused ischemia?

Травмування ін’єкційною голкою судин Vessel needle injury

Травмування ін’єкційною голкою підорбітального нерва Injury with an injection needle of the suborbital nerve

Травмування ін’єкційною голкою очного яблука Eyeball needle injury

Спазматична дія анестезуючого розчину на судини Spasmodic effect of anesthetic solution on blood vessels

Потрапляння анестезуючого розчину до орбіти Getting the anesthetic solution into the orbit

10 / 200
Хворий 23-х років скаржиться на самочинний біль у 26, що непокоїть протягом 1 дня. Об’єктивно: на жувальній поверхні 26 глибока каріозна порожнина, яка не сполучається з порожниною зуба. Дентин стінок та дна розм’якшений. Зондування різко болісне в одному місці, реакція на холод болісна, довготривала. Діагностований гострий обмежений пульпіт 26. Який метод лікування показаний у даному випадку? A 23-year-old patient complains of self-inflicted pain in 26, which bothers him for 1 day. Objectively: on the chewing surface of 26, there is a deep carious cavity that does not communicate with the cavity of the tooth. The dentin of the walls and bottom is softened. Probing is sharply painful in one place, the reaction to cold is painful, long-lasting. Diagnosed acute limited pulpitis 26. What method of treatment is indicated in this case?

Девітальна екстирпація Devital extirpation

Вітальна екстирпація Vital extirpation

Девітальна ампутація Devital amputation

Біологічний метод Biological method

Вітальна ампутація Vital amputation

11 / 200
Жінка 53-х років скаржиться на наявність нориці в ділянці 12-13 зубів. Об’єктивно: у 12 пломба, перкусія безболісна. На Яо-грамі в проекції верхівки кореня 12 - вогнище деструкції кісткової тканини без чітких контурів. Кореневий канал запломбований на 1/3 довжини. Яку тактику лікування 12 необхідно обрати? A 53-year-old woman complains of the presence of a fistula in the area of ​​12-13 teeth. Objectively: there is a filling at 12, percussion is painless. On the Yao-gram in the projection root tips 12 - a focus of bone tissue destruction without clear contours. The root canal is sealed for 1/3 of the length. What treatment tactics should be chosen for 12?

Перепломбування каналу за верхівковий отвір Canal resealing for the apical opening

Електрофорез 10% р-ну йодиду калію в проекції верхівки кореня Electrophoresis of 10% solution of potassium iodide in the projection of the root apex

Перепломбування каналу до верхівкового отвору Resealing of the channel to the apical hole

Видалення зуба Tooth removal

Операція резекції верхівки кореня Root apex resection operation

12 / 200
Хвора 41-го року скаржиться на часте випадіння пломби з верхнього переднього зуба, естетичний дефект. Об’єктивно: в 21 зубі порожнина 4 класу за Блеком. Ріжучий край широкий. На рентгенограмі патологічні зміни відсутні. Який оптимальний метод лікування даної пацієнтки? A 41-year-old patient complains of frequent falling out of the filling from the upper front tooth, an aesthetic defect. Objectively: in 21 teeth, there is a Class 4 cavity according to Black. Cutting edge wide. There are no pathological changes on the X-ray. What is the optimal method of treatment for this patient?

Пластмасова коронка Plastic crown

Керамічна вкладка Ceramic tab

Металева вкладка Metal tab

Металопластмасова коронка Metal-plastic crown

Металокерамічна коронка Ceramic metal crown

13 / 200
У пацієнтки 47-ми років діагностовано генералізований пародонтит III ступеня. На рентгенографічному знімку деструкція кісткової тканини до 2/3 довжини кореня. Який метод хірургічного лікування пародонтиту дозволить стабілізувати висоту міжальвеолярних перегородок у даному випадку? A 47-year-old female patient was diagnosed with generalized periodontitis of the III degree. On the radiographic image, the destruction of bone tissue up to 2/3 of the length of the root. What method of surgical treatment of periodontitis will stabilize the height interalveolar septa in this case?

Вестибулопластика Vestibuloplasty

Гінгівопластика Gingivoplasty

Клаптева операція Patch Operation

Кюретаж Curetage

Остеопластика Osteoplasty

14 / 200
Жінці 30-ти років проводилося лікування пульпіту методом девітальної екстирпації. У 15 зубі була залишена миш’яковиста паста. На повторний прийом пацієнтка прийшла лише на 4-ту добу. Розвинувся токсичний періодонтит. Який засіб оптимальний для обробки кореневого каналу? A 30-year-old woman was treated for pulpitis by devital extirpation. An arsenic paste was left in the 15th tooth. The patient came for a repeat appointment only on the 4th day . Toxic periodontitis has developed. What is the best tool for root canal treatment?

Трипсин Trypsin

Евгенол Eugenol

Розчин Люголю Lugol's solution

Емульсія гідрокортизону Hydrocortisone emulsion

Крезофен Creosophene

15 / 200
Хворий 38-ми років, водій, скаржиться на гострий біль у роті, горлі, нездужання, підвищення температури тіла до 38,60С. З анамнезу: після переохолодження заступив на робочу зміну. Об’єктивно: ясна в ділянці нижніх фронтальних зубів, слизова піднебіння гіперемо-вані, набряклі, некроз ясенного краю і збільшення мигдаликів. Бактеріоскопія: фузо-спірилярний симбіоз. У крові: ер.-4, 5 • 1012/л, лейк.- 7, 2 • 109/л, ШЗЕ- 18 мм/год. Яка подальша тактика лікаря-стоматолога? A 38-year-old patient, a driver, complains of acute pain in the mouth, throat, malaise, an increase in body temperature to 38.60C. From the anamnesis: after hypothermia, per work shift. Objectively: gums in the area of ​​the lower front teeth, mucous palate hyperemic, swollen, necrosis of the gingival margin and enlarged tonsils. Bacterioscopy: fuso-spiral symbiosis. In the blood: er.-4, 5 • 1012/l , leuk.- 7, 2 • 109/l, SZE- 18 mm/h. What are the further tactics of the dentist?

Провести лікування і видати довідку встановленої форми Conduct treatment and issue a certificate of the established form

Провести лікування і відправити на робочу зміну Treat and send to work shift

Направити на лікування до щелепно-лицевого стаціонару Send for treatment to the maxillofacial hospital

Направити на консультацію до ЛОР-фахівця Send for consultation to an ENT specialist

Провести лікування і видати лікарняний лист Conduct treatment and issue sick leave

16 / 200
Хвора 40-ка років звернулася зі скаргами на біль від холодного, солодкого в 11, 21 зубах, косметичний дефект. Об’єктивно: в 11, 21 зубах в області екватора вестибулярної поверхні коронки зуба виявлені дефекти емалі овальної форми, які розташовані навскоси, з гладеньким, блискучим, щільним дном. В анамнезі -тиреотоксикоз. Який найбільш імовірний діагноз? A 40-year-old patient complained of cold, sweet pain in 11, 21 teeth, a cosmetic defect. Objectively: in 11, 21 teeth in in the area of ​​the equator of the vestibular surface of the crown of the tooth, oval-shaped enamel defects were found, which are obliquely located, with a smooth, shiny, dense bottom. There is a history of thyrotoxicosis. What is the most likely diagnosis?

Незавершений амелогенез Incomplete amelogenesis

Клиноподібний дефект Wedge-shaped defect

Поверхневий карієс Surface caries

Ерозія твердих тканин зуба Erosion of hard tooth tissues

Некроз емалі Enamel necrosis

17 / 200
Пацієнт 28-ми років звернувся зі скаргами на біль у яснах, що підсилюється під час прийому їжі, неприємний запах з рота, погане самопочуття. Занедужав 2 дні тому після переохолодження. Об’єктивно: температура тіла 38,80С. Слизова оболонка ясен гіперемована, набрякла, легко кровить при зондуванні. Ясенний край в ділянці 18, 17, 16, 25, 26 і 27 зубів вкритий брудно-сірим некротичним нальотом. Регіонарні лімфовузли збільшені, болісні під час пальпації. Діагностований виразковий гінгівіт. Призначення якого препарату має бути включене до схеми загального лікування для даного хворого? A 28-year-old patient complained of pain in the gums, which worsens when eating, bad breath, feeling bad. He fell ill 2 days ago after hypothermia. Objectively: body temperature 38.80C. The mucous membrane of the gums is hyperemic, swollen, bleeds easily when probing. The gingival margin in the area of ​​teeth 18, 17, 16, 25, 26 and 27 is covered with a dirty gray necrotic plaque. Regional lymph nodes are enlarged , painful during palpation. Diagnosed ulcerative gingivitis. Which drug should be prescribed in the general treatment regimen for this patient?

Метронідазол Metronidazole

Нізорал Nizoral

Бонафтон Bonafton

Преднізолон Prednisone

Трипсин Trypsin

18 / 200
Мати з дитиною 9,5 років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на виступаюче підборіддя у дитини. Об’єктивно: відзначається збільшення нижньої третини обличчя. Носо-губні складки поглиблені. Спостерігається сплющення фронтальної ділянки верхньої щелепи, сагітальна щілина досягає 4 мм. Між нижніми фронтальними зубами є треми. Змикання бічних зубів -1 клас за Енглем. Який найбільш імовірний діагноз? A mother with a 9.5-year-old child turned to a dentist with complaints about a protruding chin in the child. Objectively: an increase in the lower third of the face is noted. Nasolabial folds are deepened. Flattening of the frontal part of the upper jaw is observed, the sagittal gap reaches 4 mm. There are three between the lower frontal teeth. Closing of the lateral teeth - 1 class according to Engle. What is the most likely diagnosis?

Справжня прогенія True Progeny

Несправжня прогенія False progeny

Суглобна прогенія Joint progeny

Треми нижньої щелепи Three lower jaws

Ретрузія верхніх різців Retrusion of upper incisors

19 / 200
До щелепно-лицевого відділення доставлений хворий 32-х років з ознаками задухи. Після огляду встановлено: відламковий перелом нижньої щелепи у ментальному відділі, дислокаційна асфіксія. Які невідкладні маніпуляції необхідно здійснити? A 32-year-old patient with signs of suffocation was brought to the maxillofacial department. After examination, it was found: a fragmentary fracture of the lower jaw in the mental department, dislocation asphyxia. What urgent manipulations must be carried out?

Зафіксувати рухомі клапті слизової оболонки Capture moving mucosal flaps

Звільнити просвіт ротоглотки від стороннього тіла Free the oropharyngeal lumen from a foreign body

Зафіксувати язик лігатурою Fix the tongue with a ligature

Негайно накласти трахеостому Apply a tracheostomy immediately

Провести конікотомію Perform conicotomy

20 / 200
Дитині 5,5 років. В ході профілактичного огляду визначено відсутність фізіологічних діастем, трем та уступу Цилін-ського, горбики молочних молярів добре виражені. Ліниве жування. Вкажіть правильні дії ортодонта: The child is 5.5 years old. During the preventive examination, it was determined that there are no physiological diastemas, trems and Tsilinsky ledges, the tubercles of the milk molars are well defined. Lazy chewing. Specify the correct actions of the orthodontist:

Втручання ортодонта не потрібне Orthodontist intervention is not required

Взяти на диспансерний облік до 2 групи Take up to 2 groups for dispensary registration

Взяти на диспансерний облік до 1 групи Take up to 1 group for dispensary registration

Необхідно здійснювати апаратурне лікування It is necessary to carry out hardware treatment

Здійснити повторний огляд після прорізування перших постійних молярів Re-examine after eruption of first permanent molars

21 / 200
У дівчинки 8-ми років на підставі скарг і даних об’єктивного обстеження встановлено діагноз: гострий гнійний пульпіт 75 зуба, ускладнений періодонти-том. Який метод лікування слід застосувати? An 8-year-old girl, on the basis of complaints and objective examination data, was diagnosed with: acute purulent pulpitis of 75 teeth, complicated periodontitis. What method of treatment should be apply?

Девітальна ампутація Devital amputation

Вітальна екстирпація Vital extirpation

Девітальна екстирпація Devital extirpation

Видалення зуба Tooth removal

Вітальна ампутація Vital amputation

22 / 200
Під час огляду у дитини 7-ми років виявлені матові плями у пришийкових ділянках 12, 11, 21, 22 та фісурах 36 та 46 зубів. Емаль у ділянках плям шорстка, без блиску, забарвлюється розчином метиленового синього. З анамнезу: дитина перебувала на стаціонарному лікуванні з приводу пневмонії. Які екзогенні профілактичні заходи доцільно призначити пацієнту? During the examination of a 7-year-old child, matte spots were found in the cervical areas of 12, 11, 21, 22 and fissures of teeth 36 and 46. Enamel in the areas of spots rough, without shine, stained with a solution of methylene blue. From the anamnesis: the child was hospitalized for pneumonia. What exogenous preventive measures should be prescribed to the patient?

Нанесення фторвмісних лаків Application of fluorine-containing varnishes

Полоскання фторвмісними розчинами Rinsing with fluorine-containing solutions

Аплікації фосфорвмісних препаратів Applications of phosphorus-containing preparations

Електрофорез препаратів кальцію Electrophoresis of calcium preparations

Аплікації фторвмісних гелів Applications of fluoride gels

23 / 200
Дівчинка 10-ти років скаржиться на свербіння верхньої губи та шкіри приро-тової ділянки. Об’єктивно: гіперемія та набряк червоної облямівки верхньої губи у ділянці, що прилягає до шкіри, еритема і набряк шкіри розміром приблизно 1х1 см з нечіткими краями над верхньою губою та в ділянці кута рота. Який найбільш імовірний діагноз? A 10-year-old girl complains of itching of the upper lip and the skin of the pubic area. Objectively: hyperemia and swelling of the red border of the upper lip in the adjacent area to the skin, erythema and swelling of the skin approximately 1x1 cm in size with indistinct edges above the upper lip and in the area of ​​the corner of the mouth. What is the most likely diagnosis?

Екзематозний хейліт Eczematous cheilitis

Атопічний хейліт Atopic cheilitis

Актинічний хейліт Actinic cheilite

Метеорологічний хейліт Meteorological cheilitis

Суха форма ексфоліативного хейліту Dry form of exfoliative cheilitis

24 / 200
Хвора 58-ми років, яка хворіє на гіпертонічну хворобу, скаржиться на самочинний постійний біль у верхній щелепі зліва, припухлість, підвищення температури тіла до 38, 0 оС; Об’єктивно: 26 зуб зруйнований, корені роз’єднані, перкусія болюча, перехідна складка згладжена, болюча у ділянці 25, 26 та 27 зубів. Яка послідовність лікування хворої? A 58-year-old patient with hypertension complains of self-inflicted constant pain in the upper jaw on the left, swelling, an increase in body temperature up to 38.0 oC; Objectively: the 26th tooth is destroyed, the roots are separated, percussion is painful, the transitional fold is smoothed, painful in the area of ​​teeth 25, 26 and 27. What is the sequence of treatment of the patient?

Видалення коренів 26 зуба, протизапальна терапія, гіпотензивні препарати Removal of the roots of the 26th tooth, anti-inflammatory therapy, hypotensive drugs

Розтин субперіостального абсцесу, гіпотензивні препарати Dissection of subperiosteal abscess, hypotensive drugs

Розтин субперіостального абсцесу, видалення коренів 26 зуба, гіпотензивні препарати Dissection of subperiosteal abscess, root removal of tooth 26, hypotensive drugs

Видалення коренів 26 зуба, розтин абсцесу, гіпотензивні препарати Removal of the roots of the 26th tooth, dissection of an abscess, hypotensive drugs

Протизапальна, антигістамінна терапія, гіпотензивні препарати Anti-inflammatory, antihistamine therapy, hypotensive drugs

25 / 200
Жінка 32-х років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на тривалий біль в зубі на верхній щелепі зліва від дії термічних, хімічних та механічних подразників. Об’єктивно: в 23 глибока каріозна порожнина, виповнена сіро-білим дентином. Зондування болісне в одній точці, ЕОД - 20 мкА. Який метод лікування доцільно обрати у даному випадку? A 32-year-old woman turned to a dentist with complaints of long-term pain in a tooth on the left upper jaw caused by thermal, chemical and mechanical stimuli. Objectively : in 23, a deep carious cavity filled with gray-white dentin. Probing is painful in one point, EOD - 20 μA. What method of treatment should be chosen in this case?

Девітальна екстирпація Devital extirpation

Девітальна ампутація Devital amputation

Вітальна ампутація Vital amputation

Вітальна екстирпація Vital extirpation

Видалення зуба Tooth removal

26 / 200
Чоловік 23-х років звернувся до лікаря-стоматолога з метою профілактичного обстеження. Об’єктивно: на вестибулярних поверхнях в пришийкових ділянках 12, 11, 21, 22 виявлені білі плями розміром 3х3 мм, які забарвлюються розчином метиленового синього. ЕОД-4 мкА, ГІ за Федоровим-Володкіною -2,4. Для якого захворювання характерна описана клінічна картина? A 23-year-old man consulted a dentist for a preventive examination. Objectively: on the vestibular surfaces in the cervical areas 12, 11, 21, 22 were found white spots 3x3 mm in size, which are stained with methylene blue solution. EOD-4 μA, GI according to Fedorov-Volodkina -2.4. For which disease is the described clinical picture characteristic?

Ерозія емалі Enamel erosion

Гіперплазія Hyperplasia

Клиноподібний дефект Wedge-shaped defect

Початковий карієс Initial caries

Гіпоплазія емалі Enamel hypoplasia

27 / 200
Хлопчику 13-ти років для проведення діагностики зубощелепних аномалій виготовлені контрольно-діагностичні моделі. Які вимірювальні точки на премолярах верхньої щелепи для визначення ширини зубного ряду? For a 13-year-old boy, control and diagnostic models were made for the diagnosis of dento-maxillary abnormalities. What are the measuring points on the premolars of the upper jaw to determine the width of the tooth row?

Верхівка щічного горбика перших премолярів Top of the buccal tubercle of the first premolars

Верхівка щічного горбика других премолярів Top of buccal tubercle of second premolars

Середина міжгорбикової фігури перших премолярів The middle of the intercuspid figure of the first premolars

Середина міжгорбикової фігури других премолярів The middle of the intercuspid figure of the second premolars

Контактна точка між першим та другим премолярами Contact point between first and second premolars

28 / 200
Дитині 7,5 років. Звернулася з приводу травматичного відламу коронки 11 зуба два дні тому. З анамнезу: 11 прорізався у 6 років. Об’єктивно: коронка 11 відсутня на 1/2, порожнина зуба розкрита, зондування різко болісне, супроводжується кровотечею, перкусія дещо болісна. Вкажіть оптимальний метод лікування, а також стосовно якого анатомічного утворення необхідно поводитися обережно під час виконання маніпуляцій? The child is 7.5 years old. She consulted about the traumatic fracture of the crown of the 11th tooth two days ago. From the anamnesis: 11 erupted at the age of 6. Objectively: crown 11 1/2 is missing, the tooth cavity is open, probing is sharply painful, accompanied by bleeding, percussion is somewhat painful. Specify the optimal method of treatment, as well as which anatomical formation should be treated with caution during manipulation?

Девітальна екстирпація, пошкоджена коронка зуба Devital extirpation, damaged tooth crown

Вітальна екстирпація, корені розташованих поряд зубів Vital extirpation, roots of adjacent teeth

Вітальна ампутація, росткова зона кореня Vital amputation, root growth zone

Вітальна ампутація, коренева частина пульпи Vital amputation, root part of the pulp

Девітальна ампутація, коренева частина пульпи Devital amputation, root part of the pulp

29 / 200
При бічних переміщеннях нижньої щелепи перетинання трансверзальних різцевих шляхів утворюється готичний кут, що дорівнює: When the lower jaw is moved laterally, the intersection of the transversal incisal paths creates a gothic angle equal to:

15-17 ° 15-17 °

120 ° 120 °

100-110° 100-110°

40-50 ° 40-50 °

33 ° 33 °

30 / 200
Хвора 30-ти років скаржиться на печіння і неприємні відчуття у язиці, зміну смаку, що з’явилися півроку тому. З анам- незу відомо, що вона впродовж 10-ти років страждає на гіпоацидний гастрит. Об’єктивно: слизова оболонка порожнини рота анемічна, на язиці виявлені зміни, характерні для гіпоацидного гастриту. Після обстеження був встановлений діагноз: симптоматичний глосит. Які зміни язика характерні для гіпоацидного гастриту? A 30-year-old patient complains of burning and unpleasant sensations in the tongue, a change in taste, which appeared six months ago. From the anamnesis, it is known that during He has been suffering from hypoacid gastritis for 10 years. Objectively: the mucous membrane of the oral cavity is anemic, changes characteristic of hypoacid gastritis were found on the tongue. After the examination, the diagnosis was established: symptomatic glossitis. What changes in the tongue are characteristic of hypoacid gastritis?

Атрофія язика і згладженість сосочків язика Atrophy of the tongue and flattening of the papillae of the tongue

Гіпертрофія сосочків і набряклість язика Hypertrophy of the papillae and swelling of the tongue

Ерозії на бічних поверхнях язика Erosions on the lateral surfaces of the tongue

Гіпертрофія сосочків і обкладеність язика Hypertrophy of the papillae and coating of the tongue

Гіпертрофія сосочків і вогнищева десквамація епітелію Hypertrophy of the papillae and focal desquamation of the epithelium

31 / 200
У пацієнта 67-ми років по лінії змикання зубів ближче до правого кута рота визначається виразка з підритими краями, розміром 0,7х1,5 см, безболісна під час пальпації. Дно виразки вкрите сосочковими розростаннями, що кровоточать від дотику. Регіонарні лімфатичні вузли збільшені, щільні, безболісні. Був встановлений попередній діагноз: ракова виразка. Для встановлення остаточного діагнозу злоякісного утворення використовують: In a 67-year-old patient, a 0.7x1.5 cm-sized ulcer with undercut edges, painless during palpation, is detected along the line of teeth closing closer to the right corner of the mouth . The bottom of the ulcer is covered with papillary growths that bleed when touched. The regional lymph nodes are enlarged, dense, painless. A preliminary diagnosis was made: a cancerous ulcer. To establish the final diagnosis of a malignant formation, use:

Дані клінічного аналізу крові Clinical blood analysis data

Результати проби з толуїдиновим синім Toluidine blue test results

Дані цитології Cytology data

Онко-тест Onco-test

Комплекс клінічних і лабораторних досліджень Complex of clinical and laboratory studies

32 / 200
Хворий 25-ти років скаржиться на наявність каріозної порожнини, яку виявив декілька місяців тому. Об’єктивно: у 37 каріозна порожнина, заповнена щільним пігментованим дентом. Зондування, реакція на холод, перкусія, пальпація безболісні. Пробне препарування стінок злегка болісне. Який найбільш імовірний діагноз? A 25-year-old patient complains about the presence of a carious cavity, which he discovered a few months ago. Objectively: at 37, a carious cavity filled with dense pigmented dentin. Probing, reaction to cold, percussion, palpation are painless. Trial dissection of the walls is slightly painful. What is the most likely diagnosis?

Хронічний поверхневий карієс Chronic surface caries

Хронічний періодонтит Chronic periodontitis

Хронічний глибокий карієс Chronic deep caries

Хронічний гангренозний пульпіт Chronic gangrenous pulpitis

Хронічний середній карієс Chronic middle caries

33 / 200
Якою повинна бути кількість лікарських посад терапевтичного та ортопедичного профілю, при якій необхідна одна посада молодшого медичного персоналу? What should be the number of medical positions of therapeutic and orthopedic profile, in which one position of junior medical personnel is required?

2 2

3 3

5 5

Більше 5 More than 5

1 1

34 / 200
Хворий звернувся зі скаргами на сильний біль і рухливість зуба на верхній щелепі після спортивної травми. При об’єктивному досліджені 21 рухливий, перкусія болісна, показники електроодон-тограми знижені до 80 мкА. На рентгенограмі перелом кореня не виявлений. Діагноз: вивих 21 зі зміщенням. Чим може бути зумовлене зниження показників електроодонтометрії? The patient complained of severe pain and mobility of a tooth on the upper jaw after a sports injury. Objectively, 21 mobile teeth were examined, percussion was painful, the electroodontogram indicators were reduced up to 80 μA. No root fracture was detected on the radiograph. Diagnosis: dislocation 21 with displacement. What could be the reason for the decrease in electroodontometry indicators?

Пульпа некротизована і загинула The pulp is necrotic and dead

Нервова регуляція перервана і негативні явища можуть бути тимчасовими Nervous regulation is interrupted and negative phenomena may be temporary

Кровообіг раптово перерваний і негативні зміни можуть бути тимчасовими Circulation is suddenly interrupted and negative changes may be temporary

Неправильні показники приладу Incorrect device readings

Запалення пульпи Inflammation of the pulp

35 / 200
У школах з кількістю школярів 8001200 і більше відкритий стаціонарний стоматологічний кабінет. Огляд і санація яким методом тут проводиться? At schools with 8,001,200 or more students, an inpatient dental office is open. What method is used to examine and rehabilitate here?

Децентралізований Decentralized

Плановий Planned

Змішаний Mixed

Індивідуальний Individual

Централізований Centralized

36 / 200
Хворий 35-ти років звернувся зі скаргами на наявність припухлості у ділянці нижньої щелепи, рухливість зубів, біль, який непокоїть переважно вночі. Пухлину помітив 2 місяці тому, тиждень тому з’явилося оніміння нижньої губи. Об’єктивно: пухлина нерухома, щільної консистенції, слизова оболонка над нею бліда. На рентгенограмі: ділянки ущільнення кістки з нечіткими межами, наявні кісткові голки, розташовані перпендикулярно до поверхні щелепи. Яке захворювання можна припустити? A 35-year-old patient complained of swelling in the area of ​​the lower jaw, tooth mobility, pain that bothers him mainly at night. He noticed the tumor 2 months ago, a week that's why numbness of the lower lip appeared. Objectively: the tumor is motionless, of a dense consistency, the mucous membrane above it is pale. On the X-ray: areas of bone compaction with unclear boundaries, there are bone needles located perpendicular to the surface of the jaw. What disease can be assumed?

Загострення хронічного остеомієліту Exacerbation of chronic osteomyelitis

Остеобластокластома нижньої щелепи Osteoblastoclastoma of the lower jaw

Рак нижньої щелепи Cancer of the lower jaw

Амелобластома Ameloblastoma

Саркома нижньої щелепи Sarcoma of the lower jaw

37 / 200
Хворий 49-ти років звернувся зі скаргами на постійний біль у ділянці нижньої щелепи, що ірадіює у вухо, припухлість м’яких тканин, підвищення температури тіла до 39, 0оС. Об’єктивно: припухлість у підщелепній ділянці, колір шкіри без змін. Слизова альвеолярного відростка в області 45, 46 зубів гіперемована і набрякла з орального і вестибулярного боків. Коронки 45, 46 зруйновані повністю, ру- хливі. Спостерігається симптом Венсана. Який найбільш імовірний діагноз? A 49-year-old patient complained of constant pain in the area of ​​the lower jaw radiating to the ear, swelling of soft tissues, an increase in body temperature to 39, 0°C. Objectively: swelling in the submandibular area, skin color unchanged. The mucous membrane of the alveolar process in the area of ​​teeth 45, 46 is hyperemic and swollen from the oral and vestibular sides. Crowns 45, 46 are completely destroyed, mobile. What is Vincent's symptom observed? the most likely diagnosis?

Гострий гнійний періостит нижньої щелепи Acute purulent periostitis of the lower jaw

Загострення хронічного остеомієліту нижньої щелепи Exacerbation of chronic osteomyelitis of the lower jaw

Флегмона підщелепної ділянки Phlegmon of the submaxillary area

Гострий серозний періостит нижньої щелепи Acute serous periostitis of the lower jaw

Гострий одонтогенний остеомієліт нижньої щелепи Acute odontogenic osteomyelitis of the lower jaw

38 / 200
Хворий звернувся до хірурга-стоматолога зі скаргами на підвищення температури тіла до 37, 6°С, припухлість м’яких тканин, біль у 47 зубі на нижній щелепі зліва, який посилюється при дотику зубом-антагоністом. Під час огляду спостерігається згладженість перехідної складки альвеолярного відростка з вестибулярного боку в ділянці зруйнованого 47 зуба. Який найбільш імовірний діагноз? The patient turned to a dental surgeon with complaints of an increase in body temperature to 37.6°C, swelling of soft tissues, pain in the 47th tooth on the lower left jaw , which intensifies when touched by the antagonist tooth. During the examination, smoothing of the transitional fold of the alveolar process from the vestibular side in the area of ​​the destroyed tooth 47 is observed. What is the most likely diagnosis?

Гострий одонтогенний остеомієліт Acute odontogenic osteomyelitis

Гострий серозний періодонтит Acute serous periodontitis

Гострий одонтогенний гнійний періостит Acute odontogenic purulent periostitis

Пародонтальний абсцес Periodontal abscess

Хронічний періодонтит у стадії загострення Chronic periodontitis in the acute stage

39 / 200
До стоматолога звернулася дівчина 16-ти років у зв’язку з косметичним дефектом зубів. При цьому емаль на всіх поверхнях зуба має матовий відтінок, і на цьому тлі розташовані добре окреслені пігментовані плями. Емаль зубів жовтуватого кольору, з численними плямами, крапками, на деяких зубах виявляються незначні її дефекти. В ділянці жувальних зубів спостерігається швидке стирання емалі з оголенням пігментованого дентину темно-коричневого кольору. Дівчина проживає в ендемічній за флюорозом зоні. Який найбільш імовірний діагноз? A 16-year-old girl went to the dentist in connection with a cosmetic defect in her teeth. At the same time, the enamel on all surfaces of the tooth has a matte shade, and on this background there are well-defined pigmented spots. The enamel of the teeth is yellowish in color, with numerous spots, dots, some teeth show minor defects. In the area of ​​the chewing teeth, there is a rapid erosion of the enamel with the exposure of pigmented dentine of dark brown color. The girl lives in an endemic area for fluorosis. What the most likely diagnosis?

Эрозiя емалі Enamel erosion

Гострий початковий карієс Acute initial caries

Некроз емалі Enamel necrosis

Крейдоподібно-крапчаста форма флюорозу Chalk-spotted form of fluorosis

Гіпоплазія емалі Enamel hypoplasia

40 / 200
Хвора 30-ти років звернулася зі скаргами на відсутність зубів, естетичний та фонетичний дефекти. Об’єктивно: присутні 12, 11, 21, 22 зуби. Яка конструкція протеза найраціональніша в естетичному та функціональному плані? A 30-year-old patient complained of missing teeth, aesthetic and phonetic defects. Objectively: 12, 11, 21, 22 teeth are present. What is the structure Is the prosthesis the most rational in terms of aesthetics and functionality?

Частковий пластинковий протез Partial lamellar prosthesis

Мостоподібний протез Bridge-shaped prosthesis

Бюгельний протез Bügel prosthesis

Знімний мостоподібний протез Removable bridge prosthesis

Частковий пластинковий протез із дугою Partial plate prosthesis with arch

41 / 200
Хвора 30-ти років звернулася зі скаргами на обмежене відкривання рота, біль у суглобі зліва. Симптоми з’явилися близько року тому. Об’єктивно: відкривання рота на 0,8 см, рухи в суглобі відсутні. Прикус ортогнатичний. На томограмі суглобова щілина звужена, 'завуальована'. Який діагноз найбільш імовірний? A 30-year-old patient complained of limited mouth opening, left joint pain. Symptoms appeared about a year ago. Objectively: mouth opening on 0.8 cm, there are no movements in the joint. The bite is orthognathic. On the tomogram, the joint space is narrowed, 'veiled'. What is the most likely diagnosis?

Кістковий анкілоз Bone ankylosis

Больова дисфункція Pain Dysfunction

Склерозуючий артроз Sclerosing arthrosis

Фіброзний анкілоз Fibrous ankylosis

Деформуючий артроз Deforming arthrosis

42 / 200
У хворого 47-ми років під час лікування хронічного фіброзного пульпіту 36 зуба методом вітальної екстирпації раптово виникло відчуття страху, яке супроводжувалося загальною слабкістю, болем за грудиною та втратою свідомості. Об’єктивно: зіниці розширені, виражена блідість шкіри, зниження артеріального тиску, тахікардія. Прояви якого стану у хворого? A 47-year-old patient, during the treatment of chronic fibrous pulpitis of 36 teeth by the method of salutary extirpation, suddenly developed a feeling of fear, which was accompanied by general weakness, pain behind the sternum and loss of consciousness Objectively: dilated pupils, marked pallor of the skin, decreased blood pressure, tachycardia. What kind of condition does the patient have?

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Гіпоксичний колапс Hypoxic collapse

Колапс Collapse

Набряк Квінке Quincke edema

Непритомність Fainting

43 / 200
Пацієнтка 25-ти років звернулася зі скаргами на гострий самочинний біль, що виникає від дій всіх подразників, триває 1-2 хвилини; світлі проміжки 6-24 години, посилюється вночі. Об’єктивно: каріозна порожнина в межах навколопуль-парного дентину, зондування болісне в ділянках проекції рогів пульпи. Пульпова камера закрита. Від холодного подразника виникає різкий біль, що триває 1-2 хв. Перкусія негативна. Який найбільш доцільний метод лікування? A 25-year-old female patient complained of acute self-inflicted pain arising from the actions of all irritants, lasting 1-2 minutes; light intervals 6-24 hours, intensifies at night. Objectively: a carious cavity within the peripulpal dentin, probing is painful in the projection areas of the pulp horns. The pulp chamber is closed. A cold stimulus causes sharp pain lasting 1-2 minutes. Percussion is negative. What is the most appropriate method of treatment ?

Метод вітальної екстирпації Welcome extirpation method

Метод девітальної екстирпації Devital extirpation method

Метод девітальної ампутації Method of devital amputation

Метод вітальної ампутації Welcome amputation method

Біологічний метод Biological method

44 / 200
Внаслідок ДТП постраждалий 38-ми років зазнав різаної рани правої навколо-вушної ділянки з пошкодженням навко-ловушної слинної залози. Пошкодження якого нерва може виникнути у результаті даної травми? As a result of a road accident, a 38-year-old victim suffered a cut wound in the right peri-auricular area with damage to the parotid salivary gland. Which nerve can be damaged as a result of this injury?

Перша гілка трійчастого нерва First branch of the trigeminal nerve

Язиковий нерв Lingual nerve

Третя гілка трійчастого нерва Third branch of the trigeminal nerve

Друга гілка трійчастого нерва Second branch of the trigeminal nerve

Лицевий Face

45 / 200
Розчин перекису водню якої концентрації застосовується для обробки стоматологічних дзеркал, згідно наказу №408 для медичних закладів стоматологічного профілю? Hydrogen peroxide solution of what concentration is used to treat dental mirrors, according to Order No. 408 for dental medical institutions?

2% 2%

4% 4%

10% 10%

6% 6%

3% 3%

46 / 200
Під час профілактичного огляду у дитини 7-ми років визначений гігієнічний індекс за Федоровим-Володкіною, який дорівнював 2,5 балам. Якому рівню гігієни відповідає цей показник? During a preventive examination, a 7-year-old child had a hygiene index according to Fedorov-Volodkina, which was equal to 2.5 points. What level of hygiene does this indicator correspond to?

Дуже поганий Very bad

Хороший Good

Поганий Bad

Задовільний Satisfactory

Незадовільний Unsatisfactory

47 / 200
Хворий 64-х років скаржиться на рухомість зубів на нижній щелепі. Об’єктивно: зубний ряд безперервний, шийки зубів оголені, коронки високі, рухомість зубів II ступеня. Яка шина найбільш показана? A 64-year-old patient complains about the mobility of the teeth on the lower jaw. Objectively: the dentition is continuous, the necks of the teeth are exposed, the crowns are high, the mobility of the teeth is II degree. Which tire is most shown?

Шина Мамлок Mamlock tire

Шина Ельбрехта Elbrecht tire

Шина з екваторних коронок Tire from equatorial crowns

Шина з повних коронок Tire from full crowns

Ковпачкова шина Cap tire

48 / 200
Хвора 45-ти років через годину після субперіостального введення антибіотику відчула, що в неї почали набрякати повіки, губи, язик та все обличчя. Об’єктивно: спостерігається припухлість всього обличчя, підщелепних та підборідних трикутників, тканини еластичної консистенції, обличчя здається одутлим, маскоподібним. Очні щілини різко звужені, губи випинаються вперед. Колір шкіри над припухлістю звичайний, але має склоподібний вигляд, при натисканні не залишається ямка. Який найбільш імовірний діагноз? A 45-year-old patient felt that her eyelids, lips, tongue, and entire face began to swell one hour after the subperiosteal injection of an antibiotic. Objectively: swelling is observed the entire face, submaxillary and chin triangles, tissue of an elastic consistency, the face appears puffy, mask-like. The eye slits are sharply narrowed, the lips protrude forward. The skin color over the swelling is normal, but it has a vitreous appearance, there is no dimple when pressed. What is the most likely diagnosis?

Опік обличчя Face burn

Кропивниця Hives

Флебіт вен обличчя Phlebitis of facial veins

Набряк Квінке Quincke edema

Бешиха обличчя Beshikha's face

49 / 200
Пацієнт, якому 6 днів тому вперше виготовили частковий знімний протез на верхню щелепу, звернувся до лікаря зі скаргами на печіння в ділянці твердого піднебіння. Об’єктивно: слизова оболонка під протезом гіперемована, набрякла, чіткі контури протеза на протезному ложі. Механічних пошкоджень не виявлено. Яке ускладнення виникло в даній клінічній ситуації? A patient who had a partial removable prosthesis on the upper jaw made for the first time 6 days ago turned to the doctor with complaints of burning in the area of ​​the hard palate. Objectively: mucous membrane under the prosthesis is hyperemic, swollen, clear contours of the prosthesis on the prosthetic bed. No mechanical damage was detected. What complication occurred in this clinical situation?

Афтозний стоматит Aphthous stomatitis

Алергічний стоматит Allergic stomatitis

Виразковий стоматит Ulcerative stomatitis

Травматичний стоматит Traumatic stomatitis

Токсичний стоматит Toxic stomatitis

50 / 200
Хвора 48-ми років звернулася зі скаргами на металевий присмак і відчуття кислоти в ротовій порожнині, відчуття 'удару струмом', біль та печіння язика в ділянці його бокової поверхні. Об’єктивно: дефекти зубних рядів обох щелеп заміщені паяними мостоподібними протезами з нержавіючої сталі. Язик набряклий, його кінчик та бокові поверхні гіперемовані. Який патологічний стан у хворої? A 48-year-old patient complained of a metallic taste and feeling of acid in the oral cavity, a feeling of 'electric shock', pain and burning of the tongue in the area of ​​its lateral surface . Objectively: the defects of the tooth rows of both jaws are replaced by soldered bridge-like prostheses made of stainless steel. The tongue is swollen, its tip and lateral surfaces are hyperemic. What is the patient's pathological condition?

Токсичний бактеріальний протезний стоматит Toxic bacterial prosthetic stomatitis

Гальванічний стоматит Galvanic stomatitis

Алергічна реакція на метал Allergic reaction to metal

Травматичний протезний стоматит Traumatic prosthetic stomatitis

Токсичний хімічний протезний стоматит Toxic chemical prosthetic stomatitis

51 / 200
При профілактичному огляді дитини 9-ти років виявлено відсутність 54 та 64 зубів. Визначте тактику лікаря: During a preventive examination of a 9-year-old child, the absence of 54 and 64 teeth was detected. Determine the doctor's tactics:

Фізіологічна зміна, втручання не потрібні Physiological change, no intervention required

Виготовити розсувні мостоподібні протези Make sliding bridge prostheses

Спостерігати 1 раз на рік до прорізування постійних зубів Observe 1 time a year until permanent teeth erupt

Виготовити знімний пластинковий протез Make a removable lamellar prosthesis

Виготовити профілактичні розпорки Make preventive struts

52 / 200
Хвора 24-х років звернулася з метою санації порожнини рота. Був встановлений діагноз: хронічний середній карієс 17. При пломбуванні порожнини V класу у пацієнтки виникла кровоточивість ясен. Яку тактику обрати? A 24-year-old patient applied for the purpose of oral cavity rehabilitation. The diagnosis was established: chronic medium caries 17. During the filling of a class V cavity, the patient developed bleeding gums. What choose a tactic?

Встановити тимчасову пломбу і закінчити лікування у друге відвідування Install a temporary seal and finish the treatment in the second visit

Коагулювати ясна, запломбувати порожнину Coagulate gums, seal cavity

Зупинити кровотечу, запломбувати порожнину із застосуванням матриці Stop the bleeding, seal the cavity using the matrix

Порожнину обробити антисептиком і запломбувати Treat the cavity with an antiseptic and seal

Зупинити кровотечу, запломбувати порожнину без застосування матриці Stop the bleeding, seal the cavity without using a matrix

53 / 200
Хворий 56-ти років скаржиться на пухлину у правій навколовушній ділянці. Пухлина виявлена півроку тому, за цей час збільшилася. Об’єктивно: у правій навколовушній ділянці новоутворення розміром 1,5х2 см, щільне, горбисте, зі шкірою не спаяне, безболісне. З протоки навколовушної слинної залози виділяється чиста слина. Якому захворюванню найбільш відповідає описана клінічна картина? A 56-year-old patient complains of a tumor in the right peri-auricular area. The tumor was discovered six months ago, during this time it has increased in size. Objectively: in the right peri-auricular area, a neoplasm the size '

Ліпома навколовушно-жувальної ділянки Lipoma of the auricular-chewing area

Змішана пухлина навколовушної слинної залози Mixed parotid salivary gland tumor

Хронічний лімфаденіт навколовушно-жувальної ділянки Chronic lymphadenitis of the parotid-chewing area

Ретенційна кіста навколовушної слинної залози Retention cyst of parotid salivary gland

Фіброма навколовушно-жувальної ділянки Fibroma of the auricular-chewing area

54 / 200
Пацієнту перед видаленням 46 проведена торусальна анестезія. Через три хвилини після анестезії у хворого розвинувся парез мімічної мускулатури. Що зумовило таке ускладнення? Patient 46 underwent torus anesthesia before removal. Three minutes after anesthesia, the patient developed facial muscle paresis. What caused this complication?

Анастомоз щічного нерва з гілками лицевого нерва Anastomosis of buccal nerve with branches of facial nerve

Анастомоз нижньокоміркового нерва з гілками лицевого нерва Anastomosis of the inferior cellular nerve with branches of the facial nerve

Мікроінсульт Microstroke

Травми гілок лицевого нерва Injuries of branches of the facial nerve

Анастомоз язикового нерва з гілками лицевого нерва Anastomosis of the lingual nerve with branches of the facial nerve

55 / 200
Хворому 25-ти років, що перебуває на лікуванні у щелепно-лицевому стаціонарі з приводу адамантиноми гілки і кута нижньої щелепи зліва, призначена радикальна операція резекція лівої половини нижньої щелепи. Оберіть найбільш раціональний метод знеболювання для проведення операції: A 25-year-old patient who is being treated in a maxillofacial hospital for adamantineoma of the branch and angle of the lower jaw on the left, is scheduled for a radical operation resection of the left half of the lower jaw Choose the most rational method of anesthesia for the operation:

Внутрішньовенний наркоз Intravenous anesthesia

Місцева провідникова анестезія з пре-медикацією Local lead anesthesia with pre-medication

Ендотрахеальний наркоз Endotracheal anesthesia

Термінальна (ін’єкційна) місцева анестезія Terminal (injection) local anesthesia

Місцева провідникова анестезія Local lead anesthesia

56 / 200
Хвора 48-ми років звернулася зі скаргами на нездужання, припухлість обличчя, біль у зубі на нижній щелепі. Зуб турбує протягом 5-ти днів. Об’єктивно: у правій навколовушножувальній області щільний, болісний інфільтрат. Шкіра трохи гіперемована. 38 зуб зруйнований, зондування гирл кореневих каналів безболісне, перкусія - різко болісна, ясна і слизова оболонка щоки дещо гіперемо-вані, набряклі. Відкривання рота різко обмежене. З вивідних протоків виділяється чиста слина, гирла протоків не змінені. Який остаточний діагноз? A 48-year-old patient complained of malaise, swelling of the face, toothache on the lower jaw. The tooth has been bothering her for 5 days. Objectively: in the right auricular area, a dense, painful infiltrate. The skin is slightly hyperemic. 38th tooth is destroyed, probing the mouths of the root canals is painless, percussion is sharply painful, the gums and mucous membrane of the cheeks are slightly hyperemic, swollen. Opening the mouth is sharply limited. Clear discharge is released from the excretory ducts saliva, the mouth of the ducts are not changed. What is the final diagnosis?

Флегмона щоки Phlegmon of the cheeks

Гострий гнійний паротит Acute purulent parotitis

Загострення хронічного періодонтиту 38 зуба Aggravation of chronic periodontitis of tooth 38

Гострий гнійний періостит нижньої щелепи Acute purulent periostitis of the lower jaw

Флегмона навколовушно-жувальної ділянки Phlegmon of the auricular-chewing area

57 / 200
На прийом до лікаря звернувся хворий 43-х років зі скаргами на відчуття розпирання і біль в правій піднижньощеле-пній ділянці, що ірадіює у вухо, скроню, горло, які підсилюються під час прийому їжі. Конфігурація обличчя дещо порушена за рахунок припухлості м’яких тканин у даній області. Під час пальпації визначається щільне болісне утворення округлої форми, розмірами 3х4 см, з чіткими межами. Відкривання рота вільне, вивідна протока правої піднижньоще-лепної слинної залози розширена. Який найбільш імовірний діагноз? A 43-year-old patient came to see a doctor with complaints of a feeling of distention and pain in the right submandibular area radiating to the ear, temple, throat, which increase during eating. The configuration of the face is slightly disturbed due to the swelling of soft tissues in this area. During palpation, a dense painful formation of a rounded shape, 3x4 cm in size, with clear borders is determined. Mouth opening is free, the outlet duct of the right submandibular the salivary gland is enlarged. What is the most likely diagnosis?

Підщелепний лімфаденіт Submaxillary lymphadenitis

Гострий сіалоаденіт Acute sialoadenitis

Флегмона підщелепного простору Phlegmon of the submaxillary space

Слинокам’яна хвороба Salivary stone disease

Гострий сіалодохіт Acute sialodochitis

58 / 200
Пацієнт 44-х років з’явився на прийом до лікаря-стоматолога з приводу лікування 46 зуба. Під час проведення маніпуляцій хворий відчув різку слабкість. З’явилися головний біль, нудота, раптово 'стемніло в очах', стало важко дихати, заніміли язик, губи. Об’єктивно: шкіра мармурового відтінку. АТ- 80/60 мм рт.ст. Пульс ниткоподібний, слабкий. Хворий байдужий до зовнішніх подразників. Який діагноз у даного хворого? A 44-year-old patient came for an appointment with a dentist regarding the treatment of tooth 46. During the manipulations, the patient felt sharp weakness. The main pain, nausea, sudden 'darkness in the eyes', it became difficult to breathe, the tongue and lips became numb. Objectively: skin of a marble shade. Blood pressure - 80/60 mm Hg. The pulse is threadlike, weak. The patient is indifferent to external stimuli. What the diagnosis of this patient?

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Колапс Collapse

Непритомність Fainting

Гостре порушення мозкового кровообігу Acute cerebrovascular accident

Напад бронхіальної астми Bronchial asthma attack

59 / 200
Хвора 46-ти років звернулася до сто- матологічної клініки для видалення 18 зуба. Сідаючи у крісло, вона поскаржилася на утруднене дихання, особливо на видиху; з’явився задушливий сухий кашель, гучне переривчасте дихання, ціаноз верхньої половини тулуба, голос став хрипким. Шкіра обличчя і губи ціаноти-чні, Р8- 90/хв., аритмічний, АТ- 130/95 мм рт.ст. Який діагноз у даної хворої'? A 46-year-old patient applied to the dental clinic for the removal of her 18th tooth. While sitting in the chair, she complained of difficulty breathing, especially when exhaling; appeared suffocating dry cough, loud intermittent breathing, cyanosis of the upper half of the body, the voice became hoarse. The skin of the face and lips are cyanotic, P8 - 90/min., arrhythmic, BP - 130/95 mm Hg. What is the diagnosis of this patient? ?

Напад бронхіальної астми Bronchial asthma attack

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Тромбоемболія легеневої артерії Thromboembolism of the pulmonary artery

Набряк легень Pulmonary edema

Серцева астма Cardiac Asthma

60 / 200
Пацієнтка 37-ми років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на зміну кольору 21 зуба. З анамнезу: зуб раніше був лікований з приводу травматичного періодонтиту. Об’єктивно: коронка 21 зуба сірого кольору, перкусія безболісна. На Яо-грамі: канал 21 зуба запломбований до верхівки. Який метод лікування буде найбільш ефективним у даному клінічному випадку? A 37-year-old female patient turned to a dentist with complaints about the discoloration of 21 teeth. From the anamnesis: the tooth was previously treated for traumatic periodontitis. Objectively : the crown of the 21st tooth is gray, percussion is painless. On the Yao-gram: the canal of the 21st tooth is sealed to the apex. What treatment method will be the most effective in this clinical case?

Видалення зуба з подальшим ортопедичним лікуванням Tooth removal followed by orthopedic treatment

Виготовлення металокерамічної коронки Manufacturing metal-ceramic crown

Виготовлення вініру Manufacturing veneer

Метод девітального відбілювання Devital whitening method

Метод вітального відбілювання Welcome Whitening Method

61 / 200
Пацієнтка 47-м років звернулася до стоматологічної клініки зі скаргами на болісні відчуття в зубах викликані термічними та хімічними подразниками. Об’єктивно: слизова оболонка блідого кольору, оголені корені зубів. На шийках 34, 33, 32, 31 та 41, 42, 43, 44 зубів - дефекти твердих тканин з гладенькими щільними стінками, які сходяться під кутом. На рентгенограмі: зниження висоти міжаль-веолярних перетинок до 1/3, кортикальна пластинка збережена, явища остеосклерозу та остеопорозу. Який остаточний діагноз? A 47-year-old female patient came to the dental clinic with complaints of painful sensations in her teeth caused by thermal and chemical irritants. Objectively: pale mucous membrane, bare roots teeth. On the necks of teeth 34, 33, 32, 31 and 41, 42, 43, 44, there are defects of hard tissues with smooth, dense walls that converge at an angle. On the radiograph: a decrease in the height of the interalveolar membranes to 1/3, cortical plate preserved, phenomena of osteosclerosis and osteoporosis. What is the final diagnosis?

Ендемічний флюороз Endemic fluorosis

Поверхневий карієс Surface caries

Ерозія твердих тканин Hard tissue erosion

Клиноподібний дефект Wedge-shaped defect

Системна гіпоплазія Systemic hypoplasia

62 / 200
Хворий 25-ти років звернувся до стоматолога зі скаргами на короткочасний біль у зубі на нижній щелепі справа при вживанні солодкого, гарячого, холодного. Об’єктивно: в 36 зубі на контактній поверхні каріозна порожнина, що не сполучається з порожниною зуба, дентин розм’якшений. Зондування дна каріозної порожнини болісне, перкусія безболісна. ЕОД-16 мкА. Який остаточний діагноз? A 25-year-old patient turned to the dentist with complaints of a short-term toothache on the right lower jaw when eating sweet, hot, cold. Objectively: in 36 the tooth has a carious cavity on the contact surface that does not communicate with the tooth cavity, the dentin is softened. Probing the bottom of the carious cavity is painful, percussion is painless. EOD-16 μA. What is the final diagnosis?

Гіперемія пульпи Pulp hyperemia

Хронічний фіброзний періодонтит Chronic fibrous periodontitis

Хронічний фіброзний пульпіт Chronic fibrous pulpitis

Гострий глибокий карієс Acute deep caries

Гострий середній карієс Acute medium caries

63 / 200
Хворий 50-ти років направлений на консультацію до хірурга-стоматолога. Об’єктивно: на яснах, біля шийки 46 зуба безболісний наріст яскраво-червоного кольору, неправильної форми, горбистий, м’якої консистенції, кровоточить самочинно, а також від дотику інструментом. Який найбільш імовірний діагноз? A 50-year-old patient was sent for consultation to a dental surgeon. Objectively: on the gums, near the neck of tooth 46, there is a painless growth of bright red color, irregular shape , bumpy, soft consistency, bleeds spontaneously, as well as from touch with an instrument. What is the most likely diagnosis?

Фіброзний епулід Fibrous epulid

Ліпома Lipoma

Лімфангіома Lymphangioma

Фіброма Fibroma

Ангіоматозний епулід Angiomatous epulid

64 / 200
У жінки 47-ми років виявлено в 36 зубі апроксимальну каріозну порожнину в межах навколопульпарного дентину. Реакція на термічний подразник значна. Зондування та перкусія - безболісні. Який метод дослідження найбільш інформативний? A 47-year-old woman was found to have an proximal carious cavity in the 36th tooth within the peripulpal dentin. The reaction to a thermal stimulus is significant. Probing and percussion are painless. What is the research method most informative?

Рентгенометрія Rentgenometry

Перкусія Percussion

Термометрія Thermometry

Електроодонтометрія Electroodontometry

Зондування Probing

65 / 200
На прийом до лікаря звернувся підліток 16-ти років з діагнозом: прогенійний мезіальний прикус, зумовлений макроге-нією. Який вид лікування в даному випадку можна запропонувати? A 16-year-old teenager came to see a doctor with a diagnosis: progenic mesial bite caused by macrogenia. What kind of treatment can be offered in this case?

Остеотомія в ділянці гілки або тіла нижньої щелепи Osteotomy in the branch or body of the lower jaw

Використання підборідної пращі Using Chin Sling

Видалення 34, 44 зубів з подальшим переміщенням фронтальних зубів нижньої щелепи орально Removal of 34, 44 teeth with subsequent movement of the front teeth of the lower jaw orally

Компактостеотомія в ділянці фронтальних зубів нижньої щелепи, ортодон-тичне лікування Compactosteotomy in the area of ​​the front teeth of the lower jaw, orthodontic treatment

Міжщелепова тяга дугами Енгля Intermaxillary traction with the arches of Engle

66 / 200
Мати дитини 7-ми років скаржиться на незвичайний вигляд передніх зубів дитини. Об’єктивно: вогнища гіпоплазії на емалі, що локалізуються на ріжучих краях всіх центральних різців, ікол та горбах перших молярів, а також латеральних різцях нижньої щелепи. В якому віці дитини відбулося порушення мінералізації? The mother of a 7-year-old child complains about the unusual appearance of the child's front teeth. Objectively: foci of hypoplasia on the enamel, localized on the cutting edges of all central incisors, canines and humps of the first molars, as well as the lateral incisors of the lower jaw. At what age did the child's mineralization disorder occur?

З 1 до 3-4 років From 1 to 3-4 years

1-3-й місяці життя 1-3 months of life

6-й місяць внутрішньоутробного розвитку 6th month of fetal development

5-8-й місяці внутрішньоутробного розвитку 5-8 months of intrauterine development

З 6 місяців до 1 року From 6 months to 1 year

67 / 200
На якому етапі медичної евакуації надається перша медична допомога? At what stage of medical evacuation is first medical aid provided?

ОМедБ OMedB

МПБ MPB

МПП MPP

МПР MPR

- -

68 / 200
На стоматологічному прийомі - хворий, інфікований ВІЛ- інфекцією. Під час лікування суміш рідин з порожнини рота хворого випадково потрапила в око лікарю. Що в першу чергу необхідно зробити лікарю? At a dental appointment - a patient infected with HIV infection. During treatment, a mixture of fluids from the patient's oral cavity accidentally got into the doctor's eye. What should the doctor do first of all ?

Промити око 2% розчином борної кислоти Wash the eye with a 2% solution of boric acid

Промити око великою кількістю води Rinse the eye with plenty of water

Промити око ізотонічним розчином Wash the eye with an isotonic solution

Промити око слабким розчином лугу Wash the eye with a weak alkali solution

Закрапати око 1% розчином атропіну Instill the eye with a 1% solution of atropine

69 / 200
При судомному синдромі у дітей, для досягнення найбільш швидкого ефекту, хворим необхідно вводити: For convulsive syndrome in children, in order to achieve the fastest effect, patients should be given:

Платифілін Platyphilin

Діазепам Diazepam

Атропін Atropine

Аміназин Aminazine

Дибазол Dibazol

70 / 200
У хворого 66-ти років, що хворіє на ІХС, атеросклеротичний кардіосклероз, хронічну коронарну недостатність, під час стоматологічного прийому з’явився сильний загрудинний біль, що іррадіює в ліву лопатку і супроводжується занімінням лівої руки. Хворий зблід, спітнів. АТ-140/90 мм рт.ст., Р8- 80/хв., ритмічний. Після прийому таблетки валідолу, стан не змінився. Лише після того, як хворий прийняв таблетку нітрогліцерину, біль став слабшати, і невдовзі вщух. Який найбільш імовірний діагноз? A 66-year-old patient suffering from coronary artery disease, atherosclerotic cardiosclerosis, chronic coronary insufficiency, during a dental appointment developed severe chest pain radiating to the left scapula and is accompanied by numbness of the left hand. The patient turned pale, sweated. BP-140/90 mm Hg, P8- 80/min., rhythmic. After taking the Validol tablet, the condition did not change. Only after the patient took the tablet nitroglycerin, the pain began to weaken, and soon subsided. What is the most likely diagnosis?

Напад стенокардії Attack of angina pectoris

Гострий панкреатит Acute pancreatitis

Інфаркт міокарда Myocardial infarction

Тромбоз легеневих судин Thrombosis of pulmonary vessels

Прободна виразка шлунка Perforated stomach ulcer

71 / 200
Хворий 22-х років звернувся зі скаргами на болі у ділянці нижньої щелепи справа, що виникають періодично. Об’єктивно: конфігурація обличчя не змінена. Зуби інтактні. 38 відсутній. На рентге- нограмі нижньої щелепи справа спостерігається ретинований 38 зуб, навколо якого ділянка розрідження кісткової тканини округлої форми розміром 1,0х1,0 см з чіткими контурами, пов’язана з коронковою частиною ретинованого зуба. Який найбільш імовірний діагноз? A 22-year-old patient complained of pain in the area of ​​the lower jaw on the right, which occurs periodically. Objectively: the configuration of the face has not changed. The teeth are intact. 38 absent. On the radiograph of the lower jaw on the right, a retained tooth 38 can be seen, around which there is a 1.0x1.0 cm round-shaped thinning area of ​​bone tissue with clear contours, connected to the crown part of the retained tooth. What is the most likely diagnosis?

Одонтома нижньої щелепи Odontoma of the lower jaw

Радикулярна кіста нижньої щелепи Radicular cyst of the lower jaw

Фолікулярна кіста нижньої щелепи Follicular cyst of the lower jaw

Адамантинома нижньої щелепи Adamantinoma of the lower jaw

Остеобластокластома нижньої щелепи Osteoblastoclastoma of the lower jaw

72 / 200
У дитини 2-х років розвинулися катаральний кон’юнктивіт, фарингіт, ларинготрахеобронхіт. На слизовій оболонці щік, відповідно до нижніх малих кутніх зубів, з’явилися білі плями, а пізніше - ве-ликоплямистий і папульозний висип на обличчі, тулубі, кінцівках. Яке захворювання можна припустити? A 2-year-old child developed catarrhal conjunctivitis, pharyngitis, laryngotracheobronchitis. White spots appeared on the mucous membrane of the cheeks, corresponding to the lower small angular teeth , and later - a large papular and papular rash on the face, trunk, limbs. What disease can be assumed?

Менінгококова інфекція Meningococcal infection

Грип Flu

Скарлатина Scarlatina

Висипний тиф Typhoid

Кір Measles

73 / 200
Пацієнту 28-ми років встановлено діагноз - гіпертрофічний гінгівіт, гранулююча форма, середній ступінь. Як часто повинне проводитися спостереження лікарем-стоматологом цього диспансерного хворого? A 28-year-old patient has been diagnosed with hypertrophic gingivitis, granulating form, medium degree. How often should a dentist monitor this dispensary patient?

6 разів на рік 6 times a year

3 рази на рік 3 times a year

2 рази на рік 2 times a year

1 рази на рік 1 time per year

4 рази на рік 4 times a year

74 / 200
Пацієнт 45-ти років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на підвищену чутливість зубів до термічних та хімічних подразників. Об’єктивно: ясна анемічні, щільні, не кровоточать. Корені зубів оголені на 1/3, зуби стійкі. В при-шийковій ділянці 13, 12, 11, 21, 22 і 23 зубів - дефекти у вигляді клину. На рентгенограмі - зниження висоти міжальвео-лярних перетинок на 1/3 їх висоти, явища остеосклерозу, цілісність компактної пластинки збережена. Який остаточний діагноз? A 45-year-old patient turned to a dentist with complaints of increased sensitivity of teeth to thermal and chemical stimuli. Objectively: gums are anemic, dense, do not bleed . The roots of the teeth are exposed by 1/3, the teeth are stable. In the cervical region of teeth 13, 12, 11, 21, 22 and 23, there are defects in the form of a wedge. On the radiograph, the height of the interalveolar membranes is reduced by 1/3 of their height , the phenomena of osteosclerosis, the integrity of the compact plate is preserved. What is the final diagnosis?

Пародонтоз І ступеня Periodontosis of the first degree

Іенералізований пародонтит початкового ступеня, хронічний перебіг Generalized periodontitis of the initial degree, chronic course

Іенералізований пародонтит І ступеня, хронічний перебіг Generalized periodontitis of the 1st degree, chronic course

Атрофічний гінгівіт Atrophic gingivitis

Пародонтоз ІІ ступеня Periodontosis II degree

75 / 200
Пацієнтка 39-ти років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на су- хість, печіння спинки язика, які виникли близько тижня тому. Печіння підсилюється від прийому подразнюючої їжі. Напередодні перенесла пневмонію. Протягом 2-х тижнів знаходилася в стаціонарі, отримувала великі дози антибіотиків. Об’єктивно: на тлі гіперемованої та набряклої слизової язика, в складках визначається крихтоподібний наліт сіро-білого кольору, десквамація, на бічних поверхнях язика слина густа, тягнеться нитками за шпателем. Який найбільш ефективний комплекс препаратів для місцевої терапії даного захворювання? A 39-year-old patient turned to a dentist with complaints of dryness, burning on the back of the tongue, which occurred about a week ago. The burning is aggravated by taking irritating food . She had pneumonia the day before. She was hospitalized for 2 weeks and received large doses of antibiotics. Objectively: against the background of a hyperemic and swollen mucous tongue, in the folds, a gray-white, crumbly plaque is detected, desquamation, on the lateral surfaces of the tongue, saliva is thick, is pulled by threads behind the spatula. What is the most effective complex of drugs for local therapy of this disease?

Фурацилін + метиленовий синій Furacilin + methylene blue

Декамін + гідрокортизонова мазь Dekamine + hydrocortisone ointment

Гідрокортизонова мазь + солкосерил Hydrocortisone ointment + solcoseryl

Фурацилін + солкосерил Furacilin + Solcoseryl

Метиленовий синій + декамін Methylene Blue + Decamine

76 / 200
У дитини місячного віку, природжене незрощення верхньої губи зліва. Який вік є оптимальним для проведення хей-лопластики? A one-month-old child has congenital non-union of the upper lip on the left side. What age is optimal for cheiloplasty?

3-6 місяців 3-6 months

3-4 роки 3-4 years

Перші дні життя First days of life

1-2 роки 1-2 years

4-5 років 4-5 years

77 / 200
Пацієнт 56-ти років звернувся до лікаря-пародонтолога зі скаргами на рухливість бічних зубів. Об’єктивно: рухливість премолярів і молярів на нижній щелепі I ступеня. На апроксимально-жувальних поверхнях 34, 35, 36, 37, 45, 46, 47 зубів - пломби. Яку конструкцію шини доцільно застосувати в даному випадку? A 56-year-old patient turned to a periodontist with complaints about mobility of lateral teeth. Objectively: mobility of premolars and molars on the lower jaw of the 1st degree. Approximate - on the chewing surfaces of 34, 35, 36, 37, 45, 46, 47 teeth - fillings. What construction of the tire should be used in this case?

Коронко-колпачкова шина Crown-cap tire

Вкладочна шина Insertive tire

Шина з екваторних коронок Tire from equatorial crowns

Шина Ельбрехта Elbrecht tire

Незнімна коронкова шина-протез Fixed crown splint-prosthesis

78 / 200
12 місяців тому хвора 54-х років перенесла інфаркт міокарда. Прийшла на прийом до стоматолога з приводу гострого пульпіту 45 зуба. Якому анестетику слід віддати перевагу під час проведення знеболювання для лікування пульпіту? 12 months ago, a 54-year-old patient suffered a myocardial infarction. She came to the dentist for acute pulpitis of tooth 45. Which anesthetic should be preferred during anesthesia for the treatment of pulpitis?

Артикаїн SVC Articaine SVC

Скандонест Н Scandonest H

Тримекаїн Trimecain

Ультракаїн DS форте Ultracain DS forte

Новокаїн Novocaine

79 / 200
Пацієнт висловлює скарги на біль у верхній щелепі, порушення прикусу, рухливість верхніх зубів, кровотечу з носа. При огляді спостерігається відкритий прикус, мануально визначається рухомість верхньої щелепи. Рентгенологічно - лінія перелому по дну верхньощелепних пазух та краю грушоподібного отвору. Який діагноз найбільш імовірний? The patient complains of pain in the upper jaw, malocclusion, mobility of the upper teeth, bleeding from the nose. During the examination, an open bite is observed, the mobility of the upper jaw is determined manually. X-ray - the fracture line along the bottom of the maxillary sinuses and the edge of the piriformis opening. What is the most likely diagnosis?

Перелом альвеолярного відростка Fracture of the alveolar process

Перелом верхньої щелепи за Ле-Фор I Le Fort I fracture of the upper jaw

Перелом виличної кістки Fracture of zygomatic bone

Перелом верхньої щелепи за Ле-Фор II Le Fort II fracture of the upper jaw

Перелом верхньої щелепи за Ле-Фор III Le Fort III fracture of the upper jaw

80 / 200
На гіперемованій слизовій щік, губ, піднебіння, язика є пухирі та пухирці. У вмісті пухирів багато еозинофілів (850%). Проба Ядасона позитивна. Елементи ураження швидко трансформуються в болючі ерозії, які легко кровоточать. Симптом Нікольського негативний. Шкіра була вражена першочергово, висипи супроводжуються свербінням, печінням. Який найбільш імовірний діагноз? There are blisters and vesicles on the hyperemic mucous membrane of the cheeks, lips, palate, and tongue. There are many eosinophils (850%) in the contents of the blisters. Yadason's test is positive. The elements of the lesion are rapidly transforming in painful erosions that bleed easily. Nikolsky's symptom is negative. The skin was primarily affected, rashes are accompanied by itching, burning. What is the most likely diagnosis?

Іерпетичний стоматит Herpetic stomatitis

Вульгарна пухирчатка Vulgar pemphigus

Багатоформна ексудативна еритема Multiform exudative erythema

Вторинний сифіліс Secondary syphilis

Іерпетиформний дерматит Дюрінга Dühring's dermatitis herpetiformis

81 / 200
До лікаря-стоматолога звернулися батьки 3-місячної дитини з скаргами на її неспокійну поведінку, плаксивість, відмову від прийому їжі. Зі слів батьків дитина народилася недоношеною, перебуває на штучному вигодовуванні. Об’єктивно; на межі твердого і м’якого піднебіння - виразка округлої форми з чіткими краями. Слизова навколо виразки - гіперемова-на, набрякла. Поверхня виразки вкрита жовто-сірим нальотом. Який найбільш імовірний діагноз? The parents of a 3-month-old child turned to the dentist with complaints about her restless behavior, tearfulness, refusal to eat. According to the parents, the child was born prematurely, is on artificial feeding. Objectively; on the border of the hard and soft palate - a rounded ulcer with clear edges. The mucous membrane around the ulcer is hyperemic, swollen. The surface of the ulcer is covered with a yellow-gray coating. What is the most likely diagnosis?

Сифілітична виразка Syphilitic ulcer

Декубітальна виразка Decubitus ulcer

Туберкульозна виразка Tuberculous ulcer

Рецидивуюча афта Recurrent aphthae

Афти Беднара Afty Bednar

82 / 200
Пацієнт 32-х років скаржиться на стирання передніх зубів. Об’єктивно: на піднебінній поверхні 12,11, 21, 22 зубів та губній поверхні 42, 41, 31, 32 зубів ділянки стирання емалі до дентиноемалевої межі, висота коронок не змінена. В ділянці молярів і премолярів спостерігається стирання жувальних горбків наполовину. Висота прикусу не змінена. Яка форма патологічного стирання у даного пацієнта? A 32-year-old patient complains of grinding of the front teeth. Objectively: on the palatal surface of teeth 12, 11, 21, 22 and the labial surface of 42, 41, 31, 32 teeth in the area of ​​erosion of enamel to the dentino-enamel border, the height of the crowns is not changed. In the area of ​​molars and premolars, the masticatory tubercles are worn by half. The height of the bite is not changed. What is the form of pathological erosion in this patient?

Вертикальна, генералізована, компенсована Vertical, generalized, compensated

Змішана, локалізована, компенсована Mixed, localized, compensated

Змішана, генералізована, субкомпен-сована Mixed, generalized, subcompensated

Горизонтальна, локалізована, компенсована Horizontal, localized, compensated

Вертикальна, локалізована, компенсована Vertical, localized, compensated

83 / 200
Чоловік 50-ти років скаржиться на дефект зубного ряду на нижній щелепі. Об’єктивно: зуби стійкі, коронкові частини 35, 37 зруйновані на рівні ясен. На рентгенограмі канали 35, 37 запломбовані до верхівки, 36 відсутній. Хворий середнього достатку. Яка конструкція найдоцільніша в даній ситуації? A 50-year-old man complains of a defect in the dentition on the lower jaw. Objectively: the teeth are stable, the crown parts 35, 37 are destroyed at the level of the gums. On the radiograph canals 35, 37 are sealed to the apex, 36 is missing. The patient is of average wealth. What construction is the most appropriate in this situation?

Видалення 35, 37 виготовлення бюгель-ного протезу Remove 35, 37 production of a byugel prosthesis

Виготовлення мостоподібного литого протеза з опорою на 35, 37 зуби, попередньо відновлені куксовими кладками Manufacturing of a bridge-like cast prosthesis with support for 35, 37 teeth, previously restored with stump masonry

Порцелянові коронки фіксовані на 35, 36, 37 зуби, коронка 36 зуба фіксована на імплантат Porcelain crowns are fixed on 35, 36, 37 teeth, the crown of the 36th tooth is fixed on the implant

Видалення 35, 37 зубів, виготовлення частково знімного протеза Removal of 35, 37 teeth, manufacture of partially removable prosthesis

Штамповано-паяний мостоподібний протез з опорою на 35, 37 зуби Stamped-soldered bridge prosthesis with support for 35, 37 teeth

84 / 200
Хворому в клініці було виготовлено повний знімний протез на верхню щелепу, через декілька днів він звернувся до лікарні зі скаргами на відчуття печіння під протезом та біль під час користування протезом. Під час огляду слизова оболонка має темновишневий колір, набрякла, спостерігаються ділянки з порушенням цілісності епітелію у вигляді ерозії та поліпозних розростань. Який найбільш імовірний діагноз? The patient had a complete removable upper jaw prosthesis made in the clinic, a few days later he went to the hospital complaining of a burning sensation under the prosthesis and pain when using the prosthesis. During the examination, the mucous membrane has a dark cherry color, it is swollen, there are areas with a violation of the integrity of the epithelium in the form of erosion and polypous growths. What is the most likely diagnosis?

Вогнищевий хронічний катаральний протезний стоматит Focal chronic catarrhal prosthetic stomatitis

Вогнищевий хронічний виразковий стоматит Focal chronic ulcerative stomatitis

Розлитий хронічний протезний стоматит з гіперплазією Diffuse chronic prosthetic stomatitis with hyperplasia

Травматичний хронічний катаральний протезний стоматит Traumatic chronic catarrhal prosthetic stomatitis

Травматичний хронічний виразковий стоматит Traumatic chronic ulcerative stomatitis

85 / 200
Хворий 53-х років звернувся зі скаргами на хрускіт у СНЩС, біль у м’язах, шум у вухах. Об’єктивно: генералізоване патологічне стирання твердих тканин зубів зі зниженням висоти прикусу на 3 мм. До якого виду порушень належить дана симптоматика за класифікацією Петросова? A 53-year-old patient complained of crunching in the TMJ, muscle pain, tinnitus. Objectively: generalized pathological wear of the hard tissues of the teeth with a decrease in bite height by 3 mm. To what type of disorders does this symptom according to Petrosov's classification belong?

Нейромускулярний дисфункціональ-ний синдром Neuromuscular dysfunctional syndrome

Оклюзійно-артикуляційний синдром Occlusion-articulation syndrome

Посттравматичний остеоартроз Post-traumatic osteoarthritis

Анкілоз Ankylosis

Артрит гострий травматичний Acute traumatic arthritis

86 / 200
Хворому 65-ти років при визначенні центральної оклюзії помилково визначена передня оклюзія. При одночасному скороченні яких м’язів це відбулося? A 65-year-old patient was mistakenly identified as anterior occlusion when determining central occlusion. What muscles did this occur when simultaneously contracting?

Задні пучки скроневих м’язів Posterior bundles of temporal muscles

Жувальні м’язи Masticatory muscles

Двочеревцеві м’язи Biceps

Медіальні крилоподібні м’язи Medial pterygoid muscles

Латеральні крилоподібні м’язи Lateral pterygoid muscles

87 / 200
Пацієнту 34-х років встановлений діагноз: кістковий анкілоз лівого СНЩС. Яка найбільш характерна рентгенологічна картина для цього захворювання? A 34-year-old patient was diagnosed with bony ankylosis of the left TMJ. What is the most characteristic X-ray picture for this disease?

На початку виявляється розширення суглобової щілини, а через тиждень - її звуження In the beginning, the expansion of the joint space is detected, and after a week - its narrowing

Рентгенологічна суглобова щілина не розрізняється X-ray joint gap is not distinguishable

Рентгенологічна суглобова щілина ледве розрізняється X-ray joint gap barely distinguishable

Рентгенологічна суглобова щілина різко розширена X-ray joint space is sharply widened

Рентгенологічна суглобова щілина трохи розширена X-ray joint space slightly widened

88 / 200
Чоловіку 42-х років виготовляється бюгельний протез для нижньої щелепи з опорноутримувальними кламерами. На якій частині поверхні опорного зуба потрібно розташувати жорстку частину плеча кламера першого типу фірми НЕЯ? A 42-year-old man is being made a mandibular prosthesis with support-retaining clasps. On which part of the surface of the supporting tooth should the hard part of the arm of the first type of clasp of the NEYA firm be placed?

По анатомічному поясу зуба By the anatomical tooth belt

По межовій лінії On the boundary line

Вище межової лінії Above the boundary line

Нижче межової лінії Below the boundary line

Під анатомічним поясом зуба Under the anatomical belt of the tooth

89 / 200
Для чого застосовують конструкційні матеріали? What are construction materials used for?

Виготовлення апаратів, вкладок, базисів, вогнетривких моделей Manufacturing of devices, tabs, bases, fireproof models

Виготовлення протезів, апаратів, шин, імплантатів Manufacturing prostheses, devices, tires, implants

Одержання відбитків, виготовлення коронок, протезів і моделей Getting impressions, making crowns, prostheses and models

Виготовлення імплантатів, моделей, вкладок, базисів Manufacturing implants, models, tabs, bases

Виготовлення протезів і апаратів, паяння і відбілювання Manufacturing prostheses and devices, soldering and whitening

90 / 200
Хвора 42-х років скаржиться на печіння, болісність в порожнині рота, наявність виразки. В анамнезі: хронічний гепатохолецистит. Встановлено діагноз хронічного рецидивуючого афтозного стоматиту. Яку тактику обрати? A 42-year-old patient complains of burning, soreness in the oral cavity, the presence of an ulcer. History: chronic hepatocholecystitis. A diagnosis of chronic recurrent aphthous stomatitis has been established. What tactics to choose ?

Направлення на мікробіологічне дослідження Direction for microbiological research

Виявлення осередків хронічної інфекції та їх санація Detection of foci of chronic infection and their remediation

Направлення на цитологічне дослідження Referral for cytological examination

Диспансерний нагляд за хворим Dispensary supervision of the patient

Консультація ендокринолога Endocrinologist consultation

91 / 200
Який вид знеболення найбільше підходить для розтину субперіостального абсцесу в жінки з вагітністю 8-10 тижнів? What type of anesthesia is most suitable for dissection of a subperiosteal abscess in a woman with a pregnancy of 8-10 weeks?

Інгаляційний наркоз Inhalation anesthesia

Внутрішньовенний наркоз Intravenous anesthesia

Провідникова анестезія будь-яким анестетиком Guide anesthesia with any anesthetic

Інфільтраційна потенційована анестезія засобом, що не містить адреналін Infiltration potentiated anesthesia with a means that does not contain adrenaline

Провідникова анестезія засобом на основі артикаїну Guide anesthesia with articaine

92 / 200
До стоматологічного кабінету звернувся пацієнт 30-ти років, астенічної конституції, зі скаргами на біль розлитого характеру в 36 зубі, що триває впродовж трьох діб. При об’єктивному обстеженні пацієнт поскаржився на загальну слабкість, нудоту, потемніння в очах, потім він втратив свідомість. Шкірні покриви обличчя бліді, вкриті потом, пульс ниткоподібний, АТ- 110/70 мм рт.ст. Який найбільш імовірний діагноз? A 30-year-old patient with an asthenic constitution came to the dental office with complaints of diffuse pain in the 36th tooth that lasted for three days. With objective during the examination, the patient complained of general weakness, nausea, darkening of the eyes, then he lost consciousness. The skin of the face is pale, covered with sweat, the pulse is threadlike, blood pressure - 110/70 mm Hg. What is the most likely diagnosis?

Непритомність Fainting

Колапс Collapse

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Апоплектична кома Apoplectic coma

Діабетична кома Diabetic coma

93 / 200
Хворий 58-ми років звернувся зі скаргами на стертість зубів, естетичний дефект. Об’єктивно: всі зуби стерті більше ніж на 1/3 висоти коронки. Прикус ор-тогнатичний, зуби стійкі. Який вид конструкції буде найраціональнішим? A 58-year-old patient complained of worn teeth, an aesthetic defect. Objectively: all teeth are worn more than 1/3 of the height of the crown. Bite or - tognathic, the teeth are stable. What type of construction will be the most rational?

Штамповані коронки Stamped crowns

Золоті коронки Golden crowns

Пластмасові коронки Plastic crowns

Суцільнолиті конструкції Solid constructions

Металокерамічні коронки Metal-ceramic crowns

94 / 200
Хворий 55-ти років звернувся до стоматолога зі скаргами на періодичні болі в правому СНЩС, що виникають під час розмови і при широкому відкриванні рота. 3 місяці тому була травма і перелом нижньої щелепи. Який патологічний процес розвивається у хворого? A 55-year-old patient turned to the dentist with complaints of periodic pain in the right TMJ, which occurs during conversation and when opening the mouth wide. There was an injury 3 months ago and a fracture of the lower jaw. What pathological process is developing in the patient?

Анкілоз СНЩС Ankylosis TMJ

Артроз СНЩС Arthritis of TMJ

Хронічний артрит Chronic arthritis

Контрактура нижньої щелепи Contracture of the lower jaw

Гострий артрит Acute arthritis

95 / 200
У коридорі стоматологічної поліклініки чоловік 45-ти років раптово знепритомнів. З амбулаторної картки (була серед речей непритомного), стало відомо, що він хворіє на цукровий діабет, приймає інсулін. Об’єктивно: непритомний, шкіра і одяг вологі, судоми м’язів кінцівок, Р8- 110/хв., ритмічний; АТ- 130/80 мм рт.ст., язик вологий, живіт інтактний. Який препарат потрібно негайно ввести хворому в даному випадку? In the corridor of the dental clinic, a 45-year-old man suddenly fainted. From the outpatient card (it was among the items of the unconscious person), it became known that he has diabetes, takes insulin. Objectively: unconscious, skin and clothes wet, muscle spasms of limbs, P8- 110/min., rhythmic; BP- 130/80 mm Hg, tongue wet, stomach intact. Which drug should be administered immediately the patient in this case?

5% розчин глюкози 5% glucose solution

Інсулін короткої дії Short-acting insulin

0,06% розчин корглікону 0.06% corglycon solution

40% розчин глюкози 40% glucose solution

Інсулін пролонгованої дії Long-acting insulin

96 / 200
На прийомі у лікаря-стоматолога хворий 23-х років. Під час маніпуляції у порожнині рота пацієнта відбулось пошкодження гумової рукавички лікаря та забруднення шкіри біоматеріалом від пацієнта. Цілісність шкіри руки лікаря збережено. Який перший етап знезараження у даному випадку? A 23-year-old patient is at the dentist's appointment. During manipulation in the patient's oral cavity, the doctor's rubber glove was damaged and the skin was contaminated with biomaterial from the patient. Skin integrity the doctor's hands are preserved. What is the first stage of decontamination in this case?

Промити місце забруднення водою з милом Wash the contaminated area with soap and water

Обробити місце забруднення перманганатом калію Treat the place of contamination with potassium permanganate

Обробити місце забруднення етиловим спиртом Treat the place of contamination with ethyl alcohol

Обробити місце забруднення розчином хлораміну Treat the place of contamination with a chloramine solution

Обробити місце забруднення перекисом водню Treat the place of contamination with hydrogen peroxide

97 / 200
Хворий 18-ти років скаржиться на незначні болісні відчуття, які виникають в 26 зубі від термічних подразників. Об’єктивно: на жувальній поверхні 26 зуба дефект емалі у вигляді плями, при зондуванні поверхня плями шорстка, неприємні відчуття. На термічні та хімічні подразники незначна больова реакція. ЕОД=4 мкА Який остаточний діагноз? An 18-year-old patient complains of minor painful sensations arising in tooth 26 from thermal stimuli. Objectively: on the chewing surface of tooth 26, there is an enamel defect in the form of spots, when probing, the surface of the spots is rough, unpleasant sensations. There is a slight pain reaction to thermal and chemical stimuli. EOD=4 μA What is the final diagnosis?

Гострий початковий карієс Acute initial caries

Клиноподібний дефект Wedge-shaped defect

Гіпоплазія емалі Enamel hypoplasia

Гострий глибокий карієс Acute deep caries

Хронічний середній карієс Chronic middle caries

98 / 200
На прийом до хірурга-стоматолога звернулася жінка 49-ти років з діагнозом: альвеоліт з перебігом у вигляді 'сухої комірки'. У даному випадку необхідно: A 49-year-old woman with a diagnosis: alveolitis with a course in the form of a 'dry cell' applied to a dental surgeon. In this case, it is necessary:

Турунда з маззю 'Левомеколь' Turunda with ointment 'Levomekol'

Вишкрібання комірки Cell Scratching

Механотерапія Mechanotherapy

Пухка тампонада комірки йодоформним тампоном Soft cell tamponade with iodoform tampon

Промивання комірки антисептиком Washing the cell with an antiseptic

99 / 200
Хвора 36-ти років звернулася до хірурга-стоматолога зі скаргами на неможливість закриття рота, що розвинулося після травми. Об’єктивно: обличчя витягнуте, рот відкритий, жувальні м’язи напружені, спереду козелків вух пальпуються суглобові головки СНЩС. Яка травма у хворої? A 36-year-old patient turned to a dental surgeon with complaints about the inability to close her mouth, which developed after an injury. Objectively: the face is elongated, the mouth is open, chewing the muscles are tense, the articular heads of the TMJ can be palpated in front of the auricles. What is the patient's injury?

Передній вивих СНЩС Anterior TMJ dislocation

Гострий артрит СНЩС Acute TMJ arthritis

Перелом верхньої щелепи Fracture of the upper jaw

Перелом нижньої щелепи у ділянці суглобового відростка зі зміщенням Fracture of the lower jaw in the area of ​​the articular process with displacement

Задній вивих СНЩС Posterior TMJ dislocation

100 / 200
До виникнення коагуляційного некрозу слизової оболонки, який проявляється наявністю щільної плівки бурого, жовтого або сіро-білуватого кольору при вираженому запаленні, призводить опік: A burn leads to the occurrence of coagulation necrosis of the mucous membrane, which is manifested by the presence of a dense film of brown, yellow or gray-whitish color with severe inflammation:

Кислотами By acids

Окропом Boiling

Іонізуючим випромінюванням Ionizing radiation

Електричним струмом Electric current

Лугами Meadows

101 / 200
Дитина 14-ти років скаржиться на регулярну кровоточивість ясен під час чищення зубів і вживання твердої їжі протягом декількох років. Об’єктивно: слизова оболонка ясен у фронтальних ділянках щелеп набрякла, слабко гіперемова-на, має ціанотичне забарвлення. Рельєф ясенного краю змінений. Рентгенологічно в цих ділянках відзначається деструкція кортикальної пластинки альвеоли і остеопороз верхівок міжзубних перегородок. Який найбільш імовірний діагноз? A 14-year-old child complains of regular bleeding gums during brushing and eating solid food for several years. Objectively: the mucous membrane of the gums in the frontal areas of the jaws swollen, slightly hyperemic, has a cyanotic color. The relief of the gingival margin has changed. Radiologically, destruction of the cortical plate of the alveolus and osteoporosis of the tops of the interdental septa are noted in these areas. What is the most likely diagnosis?

Хронічний локалізований пародонтит, середній ступінь Chronic localized periodontitis, medium degree

Хронічний локалізований пародонтит, легкий ступінь Chronic localized periodontitis, mild degree

Хронічний генералізований пародонтит, легкий ступінь Chronic generalized periodontitis, mild degree

Хронічний катаральний гінгівіт, легкий ступінь Chronic catarrhal gingivitis, mild degree

Хронічний катаральний гінгівіт, середній ступінь Chronic catarrhal gingivitis, medium degree

102 / 200
Батьки 4,5-річної дитини відзначають, що невдовзі після прорізування зубів емаль почала сколюватись. Об’єктивно: коронкова частина всіх тимчасових зубів стерта більш ніж на половину. Емаль практично відсутня, зуби мають водянисто-сірий колір, гладеньку поверх- ню. Яке додаткове дослідження необхідне? Parents of a 4.5-year-old child note that soon after teething, the enamel began to chip. Objectively: the crown part of all temporary teeth is erased by more than half. The enamel is practically absent, the teeth have a watery-gray color, a smooth surface. What additional research is necessary?

Рентгенографія X-ray

Трансілюмінаційне Transillumination

Фарбування метиленовим синім Methylene blue staining

Фарбування йодовмісними розчинами Staining with iodine-containing solutions

Електроодонтометрія Electroodontometry

103 / 200
У пацієнта 25-ти років наявна наскрізна різана рана щоки зліва. У якій послідовності слід накладати шви на рану? A 25-year-old patient has a through cut wound on the left cheek. In what sequence should sutures be applied to the wound?

М’яз, шкіра, слизова оболонка Muscle, skin, mucous membrane

Слизова оболонка, м’яз, підшкірна клітковина, шкіра Mucous membrane, muscle, subcutaneous tissue, skin

Слизова оболонка, шкіра Mucous membrane, skin

Шви на всю товщину тканин Seams for the entire thickness of fabrics

М’ яз, підшкірна клітковина, шкіра, слизова оболонка Muscle, subcutaneous tissue, skin, mucous membrane

104 / 200
Дитині 9 років. В ході огляду було встановлено: відсутній 11 зуб, в зубному ряду для нього є 10 мм. Поперечний розмір 21 зуба 9 мм. Форма верхнього і нижнього зубного ряду правильна, 1 клас за Енглем. На прицільній рентгенографії визначається наявність зачатка 11 зуба. У проекції коронки 11 зуба визначається осифікована тінь округлої форми з чіткими межами. Вкажіть попередній діагноз і етіологічний чинник: The child is 9 years old. During the examination, it was established: the 11th tooth is missing, there is 10 mm in the tooth row for it. The transverse size of the 21st tooth is 9 mm. The shape of the upper and of the lower dentition is correct, 1st class according to Engle. The presence of a rudiment of the 11th tooth is determined on the aiming X-ray. In the projection of the crown of the 11th tooth, an ossified shadow of a rounded shape with clear boundaries is determined. Specify the previous diagnosis and etiological factor:

Часткова вторинна адентія верхнього зубного ряду Partial secondary dentition of the upper dentition

Повна ретенція 11 зуба, надкомплектний зуб Full retention of tooth 11, overcomplete tooth

Часткова ретенція 11 зуба, звуження зубного ряду Partial retention of the 11th tooth, narrowing of the dental row

Повна ретенція 11 зуба, медіальне зрушення 21 і 12 Full retention of tooth 11, medial displacement of 21 and 12

Повна ретенція 11 зуба, звуження зубного ряду Complete retention of tooth 11, narrowing of the dental row

105 / 200
Пацієнт 24-х років звернувся до стоматолога зі скаргами на темну пляму на зубі, яку побачив після видалення сусіднього. При обстеженні 25 зуба в центрі медіальної поверхні виявлена коричнева пляма 2 мм у діаметрі, матова при висушуванні, зонд не затримується. При просвічуванні зуба FOTI (фототрансілюмі-нація) контури дефекту визначаються в підповерхневому шарі емалі. Який найбільш імовірний діагноз? A 24-year-old patient turned to the dentist with complaints about a dark spot on the tooth, which he saw after the removal of the adjacent one. During the examination of the 25th tooth, a brown spot was found in the center of the medial surface 2 mm in diameter, matte when dried, the probe does not linger. When the tooth is illuminated by FOTI (phototransillumination), the contours of the defect are determined in the subsurface layer of the enamel. What is the most likely diagnosis?

Хронічний початковий карієс Chronic initial caries

Гострий поверхневий карієс Acute surface caries

Хронічний середній карієс Chronic middle caries

Хронічний поверхневий карієс Chronic surface caries

Гострий початковий карієс Acute initial caries

106 / 200
При обстеженні пацієнтки 24-х років, що з’явилася з метою профогляду, кінчик зонда стоматолога затримався у фісурі 48 зуба. Краї дефекту емалі світлі, матові при висушуванні. При просвічуванні зуба FOTI (фототрансілюмінація) контури дефекту визначаються в межах емалі. Який найбільш імовірний діагноз? During the examination of a 24-year-old female patient who came for a professional examination, the tip of the dentist's probe got stuck in the fissure of tooth 48. The edges of the enamel defect are light, matte when dried . When the tooth is illuminated by FOTI (phototransillumination), the contours of the defect are determined within the enamel. What is the most likely diagnosis?

Гострий початковий карієс Acute initial caries

Хронічний початковий карієс Chronic initial caries

Хронічний поверхневий карієс Chronic surface caries

Гострий поверхневий карієс Acute surface caries

Хронічний середній карієс Chronic middle caries

107 / 200
У хворого 45-ти років у результаті спортивної травми відбувся незначний відкол медіального кута 21 зуба. Після проведення обстеження був поставлений діагноз: травматичний перелом коронки 21 зуба. ЭОМ- 8 мкА. Яка тактика лікаря на даному етапі? A 45-year-old patient had a slight chipping of the medial corner of tooth 21 as a result of a sports injury. After the examination, a diagnosis was made: traumatic fracture of the crown of tooth 21. EOM- 8 μA. What are the doctor's tactics at this stage?

Ін’єкція антибіотика по перехідній складці біля 21 зуба Injection of antibiotic along the transitional fold near tooth 21

Фізіотерапевтичне лікування 21 зуба Physiotherapy treatment of 21 teeth

Розтин в ділянці перехідної складки біля 21 зуба Dissection in the area of ​​the transitional fold near tooth 21

Ендодонтичне лікування 21 зуба Endodontic treatment of 21 teeth

Видалення 21 зуба Removal of 21 teeth

108 / 200
До СВПХГ надійшов поранений з відламковим проникним пораненням лівої гайморової пазухи верхньої щелепи, ЗЧМТ тяжкого ступеня. Поранений непритомний. Які фактори, що впливають на розвиток клініки, необхідно враховувати щелепно-лицевому хірургу для складання плану комплексного лікування в цьому випадку? A wounded man was admitted to the hospital with a fragmentary penetrating wound of the left maxillary sinus of the upper jaw, a severe TBI. The wounded man is unconscious. What factors affecting the development of the clinic must be taken into account jaw - to a facial surgeon to draw up a comprehensive treatment plan in this case?

Вид вогнепального поранення Type of gunshot wound

Ступінь ЧМТ та вид травмуючого агента Degree of TBI and type of traumatic agent

Ступінь ЧМТ Degree of TBI

Вид травмуючого агента Type of traumatic agent

Розвиток синдрому взаємного обтяження Development of mutual burden syndrome

109 / 200
В процесі лікування хворий приймав антигістамінні препарати (дипрозин). На наступний день розвинулися сухість шкіри, сухість у роті, порушення зору, затримка сечі, галюцинації. Об’єктивно: хворий збуджений, свідомість потьмарена, тахікардія більше 100 /хв., висип і гіперемія шкіри обличчя. Які лікувальні заходи необхідні? During treatment, the patient took antihistamines (diprosin). The next day, dry skin, dry mouth, visual impairment, urinary retention, and hallucinations developed. Objectively : the patient is excited, consciousness is dimmed, tachycardia more than 100/min., rash and hyperemia of the skin of the face. What medical measures are necessary?

Антигістамінна терапія Antihistamine therapy

Проведення імуносупресії Immunosuppression

Нормалізація мозкового кровообігу Normalization of cerebral circulation

Зменшення проникності капілярів Decreased permeability of capillaries

Дезінтоксикаційна терапія Detoxification therapy

110 / 200
Хлопчику 9 років. Батьки звернулися зі скаргами на те, що дитина постійно закушує нижню губу. Яка патологія при- кусу може виникнути? The boy is 9 years old. The parents complained that the child is constantly biting his lower lip. What bite pathology can occur?

Відкритий прикус Open Bite

Глибокий прикус Deep Bite

Косий прикус Slant bite

Мезіальний прикус Mesial bite

Дистальний прикус Distal bite

111 / 200
У хворої 70-ти років після видалення зуба на нижній щелепі не зупиняється кровотеча з комірки, шкіра обличчя почервоніла, важко дихає. Що в першу чергу треба зробити? A 70-year-old patient has bleeding from a cell on her lower jaw that does not stop after a tooth is removed, the skin of her face is red, she has difficulty breathing. What should be done first?

Ушити рану кетгутом Sewing the wound with catgut

Накласти гемостатичну губку на комірку зуба Put a hemostatic sponge on the cell of the tooth

Ввести дицинон Enter dicynon

Визначити артеріальний тиск, при потребі нормалізувати Determine blood pressure, normalize if necessary

Ввести вікасол Enter vikasol

112 / 200
У дівчинки 6-ти років 'пташи-не'обличчя, рот відкриває на 1 см з утрудненням, нижня щелепа недорозвинена, малорухома. На Ro-грамі: суглобова щілина скроневонижньощелепного суглоба не визначається. Який найбільш імовірний діагноз? A 6-year-old girl has a 'bird-like' face, opens her mouth 1 cm with difficulty, the lower jaw is underdeveloped, immobile. On Ro-gram: articular cleft of the temporomandibular joint is not determined. What is the most likely diagnosis?

Артроз СНЩС Arthritis of TMJ

Анкілоз СНЩС Ankylosis TMJ

Синдром Робена Roben Syndrome

Хронічний артрит Chronic arthritis

М’язово-суглобова дисфункція Musculo-articular dysfunction

113 / 200
Хвора 16-ти років скаржиться на розростання ясен. Об’єктивно: у фронтальній ділянці нижньої щелепи гіпер-трофовані міжзубні сосочки, щільні, безболісні під час пальпації, не кровлять, вкривають 1/3 коронки зуба, утворюючи несправжні ясенні кишені, що не містять секрету. Який попередній діагноз? A 16-year-old patient complains of gum growth. Objectively: hypertrophied interdental papillae in the frontal area of ​​the lower jaw, dense, painless during palpation, no bleed, cover 1/3 of the crown of the tooth, forming false gum pockets that do not contain secretions. What is the previous diagnosis?

Фіброматоз ясен Gingival fibromatosis

Фіброзная форма гіпертрофічного гінгівіту Fibrous form of hypertrophic gingivitis

Гранулююча форма гіпертрофічного гінгівіту Granulating form of hypertrophic gingivitis

Епулід Epulid

Вірусні бородавки Viral warts

114 / 200
Хворий 32-х років госпіталізований зі скаргами на підвищення температури тіла, порушення сну, зниження працездатності, відчуття важкості у лівій половині обличчя, гноєтечу з лівої половини носа після видалення 27 зуба. Ураження яких стінок буде найбільш імовірно виявлено в ході ревізії верхньощелепного синусу? A 32-year-old patient was hospitalized with complaints of increased body temperature, sleep disturbances, decreased work capacity, a feeling of heaviness in the left half of the face, purulent discharge from the left half of the nose after removal Tooth 27. Damage to which walls will most likely be detected during the revision of the maxillary sinus?

Зовнішня, передня та верхня Outer, Front, and Top

Нижня, передня та зовнішня Bottom, Front, and Outer

Медіальна, передня та верхня Medial, anterior and superior

Нижня, передня та медіальна Inferior, anterior and medial

Задня, нижня та верхня Back, Bottom, and Top

115 / 200
Дитина 10-ти років перебуває на стаціонарному лікуванні з приводу перелому відростків виличної кістки. Загальний стан хворого середнього ступеня важкості. Травма отримана внаслідок падіння з висоти два дні тому. Які клінічні симптоми характерні для таких травм? A 10-year-old child is undergoing inpatient treatment for a fracture of the processes of the zygomatic bone. The general condition of the patient is moderate. The injury was caused by a fall from a height two days ago. What clinical symptoms are characteristic of such injuries?

Кровотеча з зовнішнього вуха Bleeding from the external ear

Обмеження відкривання рота до 1,0 см Limit mouth opening up to 1.0 cm

Крововилив в склеру ока Hemorrhage in the sclera of the eye

Деформація виличної ділянки, 'симптом сходинки', парестезія Deformation of the zygomatic area, 'step symptom', paresthesia

Кровотеча з носа Bleeding from the nose

116 / 200
Хвора 20-ти років скаржиться на гострий, нападоподібний біль у верхній щелепі зліва, який посилюється від холодного та ірадіює у вухо. Біль триває 4 дні. Протягом року подібний біль вже виникав, до лікаря не зверталася. Об’єктивно: в 26 глибока каріозна порожнина, що з’єднується з порожниною зуба, зондування різко болісне у цій точці, перкусія чутлива. Який найбільш імовірний діагноз? A 20-year-old patient complains of sharp, attack-like pain in the upper jaw on the left, which is aggravated by cold and radiates to the ear. The pain lasts for 4 days. During the year, similar the pain was already occurring, she did not consult a doctor. Objectively: at 26, there is a deep carious cavity connecting with the cavity of the tooth, probing is sharply painful at this point, percussion is sensitive. What is the most likely diagnosis?

Гострий періодонтит Acute periodontitis

Загострення хронічного пульпіту Exacerbation of chronic pulpitis

Гострий обмежений пульпіт Acute limited pulpitis

Гострий дифузний пульпіт Acute diffuse pulpitis

Загострення хронічного періодонтиту Exacerbation of chronic periodontitis

117 / 200
Хворий 50-ти років скаржиться на неприємні відчуття в порожнині рота, відчуття стороннього тіла на язиці, на незвичайний вигляд язика, свербіння. Об’єктивно: язик темно-коричневого кольору, на спинці язика довгі та потовщені ниткоподібні сосочки, мають овальну форму, розташовані на середній лінії. В анамнезі використання сульфаніламідів та антибіотиків без призначення лікаря. Який найбільш імовірний діагноз? A 50-year-old patient complains of unpleasant sensations in the oral cavity, the sensation of a foreign body on the tongue, an unusual appearance of the tongue, itching. Objectively: the tongue is dark brown in color, on the back of the tongue there are long and thickened filiform papillae, oval in shape, located on the midline. There is a history of using sulfonamides and antibiotics without a doctor's prescription. What is the most likely diagnosis?

Зміни язика при захворюваннях серцево-судинної системи Tongue changes in diseases of the cardiovascular system

Захворювання щитоподібної залози Thyroid disease

Адисонова хвороба Addison's disease

Чорний (волохатий) язик Black (hairy) tongue

Зміни язика при захворюваннях ШКТ Changes of the tongue in diseases of the gastrointestinal tract

118 / 200
Пацієнтка 13-ти років скаржиться на косметичний недолік. Об’єктивно: розширені зубні ряди, треми і діастеми між фронтальними зубами, протрузія верхніх і нижніх різців, співвідношення перших молярів по I класу за Енглем. Призначте лікування даної патології: A 13-year-old female patient complains of a cosmetic defect. Objectively: widened tooth rows, three and diastemas between the front teeth, protrusion of upper and lower incisors, ratio of the first molars according to Engle class I. Prescribe the treatment of this pathology:

Регулятор функцій Френкля Frankle function regulator

Моноблок Андрезена-Іойпля Andresen-Joiple Monoblock

Піднебінна пластинка з накусочною площадкою у фронтальній ділянці Palate plate with bite area in the frontal area

Міофункціональний трейнер Myofunctional trainer

Еджуайз-техніка Edgewise technique

119 / 200
Який з перерахованих відбиткових матеріалів не належить до групи альгінатів? Which of the listed impression materials does not belong to the alginate group?

Упін Upin

Спідекс Spidex

Кромопан Chromopan

Алігат Alligator

Ксанталгін Xanthalgin

120 / 200
Пацієнтка 38-ми років звернулася з метою протезування. Об’єктивно: відсутність 35, 36, 37 зубів; 25, 26, 27 зуби зміщені в сторону дефекту. Діагноз: часткова вторинна адентія у боковій ділянці на нижній щелепі, що ускладнена першою формою феномена ПоповаГодона 16,25, 26 зубів. Який метод лікування показаний у даному випадку? A 38-year-old patient applied for prosthetics. Objectively: the absence of 35, 36, 37 teeth; 25, 26, 27 teeth are displaced in the direction of the defect. Diagnosis: partial secondary adentia in the lateral area on the lower jaw, complicated by the first form of the Popov-Godon phenomenon of teeth 16, 25, 26. What treatment method is indicated in this case?

Зішліфовування твердих тканин зрушених зубів з подальшим заміщенням дефектів зубних рядів Grinding of hard tissues of displaced teeth followed by replacement of tooth row defects

Апаратурно-хірургічний Hardware-surgical

Послідовна дезоклюзія з подальшим заміщенням дефектів зубних рядів Sequential deocclusion followed by replacement of defects in the dentition

Апаратурний Hardware

Хірургічний Surgical

121 / 200
Хворій 29-ти років проводиться відновлення дистально-апроксимальної порожнини 36 зуба методом відкритого сандвіча. В якості основи під фотокомпозит 'Charism'лікар вирішив використати склоіономер 'Vitremer'. На якому рівні повинна бути межа переходу склоіономера в композит у даному випадку? A 29-year-old patient is undergoing restoration of the distal-proximal cavity of the 36th tooth by the open sandwich method. The doctor decided to use the glass ionomer 'Vitremer' as the basis for the 'Charism' photocomposite. At what level should be the limit of transition of glass ionomer to composite in this case?

Нижче контактного пункту зуба Below the contact point of the tooth

На рівні контактного пункту зуба At the level of the contact point of the tooth

На будь-якому рівні At any level

Вище контактного пункту зуба Above the contact point of the tooth

Нижче рівня ясенного краю Below the gum line

122 / 200
Пацієнт 29-ти років звернувся зі скаргами на випадіння пломб у 36, 37 зубах. Об’єктивно: на жувальних поверхнях 36, 37 зубів каріозні порожнини середніх розмірів у межах плащового дентину. У пацієнта рівень гігієни незадовільний, індекс КПВ - 15. Виберіть найдоцільніший метод пломбування: A 29-year-old patient complained about the loss of fillings in 36, 37 teeth. Objectively: on the chewing surfaces of 36, 37 teeth, medium-sized carious cavities in within the limits of mantle dentin. The patient's level of hygiene is unsatisfactory, the KPV index is 15. Choose the most appropriate filling method:

Пошарова техніка Layer technique

Сандвіч-техніка Sandwich equipment

Бондінг-техніка Bonding technique

Пряма техніка Direct technique

Адгезивна техніка Adhesive technique

123 / 200
Дитина 10-ти років перебуває на консультації у лікаря-ортодонта. Об’єктивно: глибина присінку 3,5 мм. В ділянці 41, 31 визначається рецесія ясенного краю, спостерігається скупчене положення 42, 41, 31, 32 та хронічний катаральний гінгівіт в ділянці нижніх фронтальних зубів. В анамнезі - ротове дихання. Який з запропонованих лікувальних заходів слід застосувати в першу чергу? A 10-year-old child is being consulted by an orthodontist. Objectively: the depth of the crown is 3.5 mm. In the area 41, 31, recession of the gingival margin is determined , there is a crowded position 42, 41, 31, 32 and chronic catarrhal gingivitis in the area of ​​the lower front teeth. There is a history of mouth breathing. Which of the proposed treatment measures should be applied first?

Лікування гінгівіту Treatment of gingivitis

Пальцевий масаж Finger massage

Вестибулярна пластинка Vestibular plate

Пластика присінку порожнини рота Plastic lining of the oral cavity

Міогімнастика Myogymnastics

124 / 200
Хвора 49-ти років скаржиться на наявність на нижній губі виразки, що кровоточить. Хворіє близько 4 місяців. Об’єктивно: на нижній губі, ближче до правого кута рота, виразка неправильної форми, кратероподібна, з нерівними вивернутими краями, діаметром до 1,0 см. Пальпаторно: навколо виразки щільний інфільтрат. Регіонарні лімфатичні вузли щільні, спаяні. Який найбільш імовірний діагноз? A 49-year-old patient complains of a bleeding ulcer on her lower lip. She has been sick for about 4 months. Objectively: on her lower lip, closer to the right corner mouth, an ulcer of an irregular shape, crater-like, with uneven everted edges, up to 1.0 cm in diameter. Palpation: dense infiltrate around the ulcer. Regional lymph nodes are dense, fused. What is the most likely diagnosis?

Папілярна форма раку нижньої губи Papillary form of lower lip cancer

Виразково-інфільтративна форма раку нижньої губи Ulcerous-infiltrative form of cancer of the lower lip

Виразкова форма раку нижньої губи Ulcerous form of lower lip cancer

Бородавчата форма раку нижньої губи Warty form of lower lip cancer

Гіперкератоз нижньої губи Hyperkeratosis of the lower lip

125 / 200
У дитини 7-ми років внаслідок травми відбувся відкол частини коронки 21 зуба, з крапковим оголенням пульпи. Хлопчик звернувся до лікаря через 3 години після травми. Дитина практично здорова. Яку лікувальну пасту у даному випадку слід застосувати для подальшої терапії травматичного ушкодження? In a 7-year-old child, as a result of an injury, a part of the crown of the 21st tooth chipped off, with point-like exposure of the pulp. The boy consulted a doctor 3 hours after the injury. The child is practically healthy . What medical paste should be used in this case for further therapy of a traumatic injury?

Миш’яковиста паста Arsenic paste

Гідроксидкальційвмісна паста Calcium hydroxide paste

Цинк-євгенолова паста Zinc eugenol paste

Резорцин-формалінова паста Resorcin-formalin paste

Параформальдегідна паста Paraformaldehyde paste

126 / 200
Дівчинка 12-ти років скаржиться на кровоточивість ясен під час чищення зубів та прийому твердої їжі. Об’єктивно: на зубах верхньої і нижньої щелепи спостерігається м’який зубний наліт, гіпе-ремовані ясна з ціанотичним набряком (уражені міжзубні сосочки). Який найбільш імовірний діагноз? A 12-year-old girl complains of bleeding gums when brushing her teeth and eating solid food. Objectively: there is a soft dental plaque on the teeth of the upper and lower jaw plaque, hyper-removed gums with cyanotic edema (affected interdental papillae). What is the most likely diagnosis?

Хронічний виразковий гінгівіт Chronic ulcerative gingivitis

Бактеріальні хвороби слизової оболонки Bacterial diseases of the mucous membrane

Хронічний катаральний гінгівіт, легка форма Chronic catarrhal gingivitis, mild form

Хронічний катаральний гінгівіт Chronic catarrhal gingivitis

Гіпертрофічний гінгівіт Hypertrophic gingivitis

127 / 200
Пацієнту 48-ми років виготовляються часткові знімні протези на верхню та нижню щелепи. На етапі перевірки конструкції протеза міжзубний контакт визначається в бічній ділянці лівої сторони, права сторона - визначається щілина між штучними зубами. Яка тактика лікаря-ортопеда? A 48-year-old patient is being made partial removable prostheses for the upper and lower jaws. At the stage of checking the design of the prosthesis, the interdental contact is determined in the lateral area of ​​the left side, the right side is determined gap between artificial teeth. What are the tactics of the orthopedic doctor?

Провести корекцію штучних зубів з правої сторони Correct artificial teeth on the right side

Провести корекцію штучних зубів з лівої сторони Correct artificial teeth on the left side

Повторно перевірити конструкцію протеза Recheck prosthesis design

Повторно визначити центральну оклюзію Redetermine central occlusion

Провести корекцію зубів на верхню щелепу Correct teeth on the upper jaw

128 / 200
До клініки ортопедичної стоматології звернувся хворий 72-х років, якому 10 днів тому були виготовлені повні знімні протези, зі скаргами на погану фіксацію протезів під час відкушування їжі. Об’єктивно: зуби верхнього протеза перекривають зуби нижнього протеза більше, ніж на 1/3. Яка помилка була допущена? A 72-year-old patient, who had full removable dentures made 10 days ago, came to the clinic of orthopedic dentistry with complaints about poor fixation of the dentures when biting food. About 'objectively: the teeth of the upper denture overlap the teeth of the lower denture by more than 1/3. What mistake was made?

Невірно проведена постановка бічних зубів Positioning of lateral teeth

Невірна постановка передніх зубів Incorrect placement of front teeth

Невірно визначена центральна оклюзія Incorrectly defined central occlusion

Невірно проведене припасування індивідуальної ложки Incorrect fitting of an individual spoon

Невірно визначена висота центральної оклюзії Incorrectly determined central occlusion height

129 / 200
В клініку ортопедичної стоматології звернулась хвора 68-ми років зі скаргами на погану фіксацію повного знімного протеза нижньої щелепи. Об’єктивно: спостерігається різка атрофія альвеолярного гребеня. Яке анатомічне утворення раціонально використати для фіксації протеза нижньої щелепи? A 68-year-old patient came to the clinic of orthopedic dentistry with complaints of poor fixation of a complete removable prosthesis of the lower jaw. Objectively: there is a sharp atrophy of the alveolar ridge. What anatomical can the formation be rationally used for fixation of the prosthesis of the lower jaw?

Внутрішня коса лінія Inner slash

Вуздечка язика Tongue frenulum

Кісткові виступи (екзостози) нижньої щелепи Bone protrusions (exostoses) of the lower jaw

Перехідна складка присінку нижньої щелепи Transitional fold of the lower jaw

Ретроальвеолярний простір Retroalveolar space

130 / 200
Пацієнту 28-ми років виготовляється металокерамічна коронка на 28 зуб. На етапі зняття відбитків лікар вирішив використати А-силіконову відби-ткову масу. Яка з представників мас є А-силіконовою? A 28-year-old patient is being made a metal-ceramic crown for the 28th tooth. At the stage of taking impressions, the doctor decided to use A-silicone impression material. Which of the representatives of the masses is A -silicone?

Lastic Lastic

Арома файн Aroma fine

Еластик плюс Elastic Plus

Panasil Panasil

Spidex Spidex

131 / 200
У пацієнта 46-ти років під час лікування карієсу 36,37 зубів з’явилася гіперемія шкіри обличчя, виникли нудота, головний біль, шум у вухах, поява туману перед очима. Яка першочергова тактика лікаря-стоматолога? A 46-year-old patient developed hyperemia of the skin of the face during the treatment of caries of 36,37 teeth, nausea, headache, tinnitus, fog appeared in front of the eyes. What is the dentist's primary tactic?

Виміряти артеріальний тиск Measure blood pressure

Продовжити лікування 36, 37 зубів Continue treatment of 36, 37 teeth

Дати вдихнути пари нашатирного спирту Inhale ammonia fumes

Ввести димедрол 1% розчин 1,0 мл внутрішньом’язово Inject diphenhydramine 1% solution 1.0 ml intramuscularly

Дати пацієнту випити солодкий напій Give the patient a sweet drink

132 / 200
Пацієнтці 38-ми років планується проведення тимчасової обтурації кореневого каналу 35 зуба пастою гідроокису кальцію на 3 тижні. Яким пломбуваль-ним матеріалом краще закрити коронкову частину? A 38-year-old patient is scheduled to undergo temporary obturation of the root canal of tooth 35 with calcium hydroxide paste for 3 weeks. What filling material is best to cover the crown part?

Склоіономерний цемент Glass ionomer cement

Водний дентин Aqueous dentine

Хімічний композит Chemical composite

Дентин-паста Dentin paste

Не має значення Doesn't matter

133 / 200
Хворий 36-ти років страждає на хронічний лейкоз, проходить диспансерний огляд з приводу хронічного генералізо-ваного пародонтиту II ступеня. Глибина зубо-ясенних кишень 4-5 мм, значні зубні відкладення, гноєтечі немає. Яку технологію лікування обрати? A 36-year-old patient suffers from chronic leukemia, undergoes a dispensary examination for chronic generalized periodontitis of the II degree. The depth of the gingival pockets is 4-5 mm, significant dental deposits, no suppuration. What treatment technology should be chosen?

Клаптева операція Patch Operation

Накладання лікувальних пов’язок Applying medical bandages

Вектор-терапія Vector therapy

Вакуум-кюретаж Vacuum curettage

Відкритий кюретаж Open curettage

134 / 200
У хворої 46-ти років після пломбування кореневого каналу 44 зуба на контрольній рентгенограмі виявлено вихід пломбувального матеріалу до нижньощелепного каналу. Які заходи треба вжити? In a 46-year-old patient, after the filling of the root canal of tooth 44, the control radiograph showed the exit of the filling material to the mandibular canal. What measures should be taken?

Призначити електрофорез лікарських речовин Prescribe electrophoresis of medicinal substances

Призначити магнітотерапію Prescribe magnetic therapy

Призначити антибіотики Prescribe antibiotics

Провести оперативне втручання Perform operative intervention

Призначити вітаміни групи В Prescribe B vitamins

135 / 200
Пацієнт 38-ми років скаржиться на формування нориці в межах верхівки кореня 21 зуба. З анамнезу: періостеотомія проводилася 4 місяці тому. На Яо-грамі: канал 21 зуба запломбований частково, над верхівкою виявлений осередок деструкції з чіткими контурами розміром 5 мм. Яке втручання показане? A 38-year-old patient complains of the formation of a fistula within the apex of the root of the 21st tooth. From the anamnesis: a periosteotomy was performed 4 months ago. On the Yao-gram: the canal of the 21st tooth partially sealed, a focus of destruction with clear contours measuring 5 mm was found above the apex. What intervention is indicated?

Видалення зуба Tooth removal

Медикаментозне лікування Medical treatment

Резекція верхівки кореня Resection of root apex

Розкриття каналу кореня Opening the root channel

Цистектомія із резекцією верхівки кореня Cystectomy with root apex resection

136 / 200
Чоловік 28-ми років звернувся до стоматолога зі скаргами на короткочасний біль від термічних та хімічних подразників у зубі на нижній щелепі зліва. Після обстеження було встановлено діагноз: гострий глибокий карієс 36 зуба. Вкажіть особливості проведення некро-томії в даному клінічному випадку? A 28-year-old man went to the dentist with complaints of short-term pain from thermal and chemical irritants in the tooth on the lower jaw on the left. After the examination, the diagnosis was made: acute deep caries of tooth 36. Specify the features of necrotomy in this clinical case?

Часткова некротомія дна та стінок каріозної порожнини Partial necrotomy of the bottom and walls of the carious cavity

Повна некротомія дна та часткова стінок каріозної порожнини Complete necrotomy of the bottom and partial walls of the carious cavity

Повна некротомія дна і стінок каріозної порожнини Complete necrotomy of the bottom and walls of the carious cavity

Повна некротомія стінок та часткова дна каріозної порожнини Complete necrotomy of the walls and partial bottom of the carious cavity

Некротомії не потребує Does not require necrotomy

137 / 200
При якій кількості лікарів-ортопедів вводиться 1,0 ставка завідуючого ортопедичним відділенням згідно з Наказом №33 МОЗ України? At what number of orthopedic doctors is the 1.0 rate of the head of the orthopedic department introduced according to Order No. 33 of the Ministry of Health of Ukraine?

При кількості лікарів 3,5-6,0 When the number of doctors is 3.5-6.0

При кількості лікарів більше 3,0 When the number of doctors is more than 3.0

При кількості лікарів більше 4,0 When the number of doctors is more than 4.0

- -

При кількості вказаних посад більше 6,0 When the number of specified positions is more than 6.0

138 / 200
Хвора 44-х років скаржиться на оголення шийок зубів верхньої та нижньої щелеп. Об’єктивно: зубні ряди інтактні, шийки зубів оголені. Виявлені передчасні контакти зубів. Проводиться вибіркове пришліфування. Який метод слід застосувати для його контролю? A 44-year-old patient complains of exposure of the necks of the teeth of the upper and lower jaws. Objectively: the tooth rows are intact, the necks of the teeth are exposed. Premature contact of the teeth is detected. Conducted selective grinding. What method should be used to control it?

Мастикаціографія Mastication

Оклюзіографія Occlusiography

Гнатодинамометрія Gnath dynamometry

Рентгенографія X-ray

Жувальна проба Chewing sample

139 / 200
Хворий 60-ти років скаржиться на свербіння ясен, підвищену чутливість зубів до хімічних, термічних та механічних подразників. Вважає себе хворим близько 20-ти років. Супутні захворювання: атеросклероз. Об’єктивно: ясна анемічні, атрофовані, оголення коренів зубів 3-4 мм, зуби стійкі. Пародонтальні кишені відсутні. Які дослідження потрібні для встановлення діагнозу? A 60-year-old patient complains of itching of the gums, increased sensitivity of the teeth to chemical, thermal and mechanical irritants. He considers himself a patient for about 20 years. Associated diseases: atherosclerosis. Objectively: gums are anemic, atrophied, exposure of the roots of the teeth is 3-4 mm, the teeth are stable. There are no periodontal pockets. What tests are needed to establish the diagnosis?

Цитологія Cytology

Проба Шиллера-Пісарева Shiller-Pisarev test

Ехоостеометрія Echoosteometry

Рентгенодіагностика X-ray diagnostics

Мікробіологічне дослідження Microbiological research

140 / 200
При обстеженні пацієнтки 25-ти років, що з’явилася з метою профогляду, кінчик зонда стоматолога затримався у фісурі 48 зуба. Краї дефекту емалі темні, поверхня шорстка. При просвічуванні зуба FOTI (трансілюмінація) контури дефекту визначаються в межах емалі. Який найбільш імовірний діагноз? During the examination of a 25-year-old female patient who came for a professional examination, the tip of the dentist's probe got stuck in the fissure of tooth 48. The edges of the enamel defect are dark, the surface is rough. When the tooth is illuminated by FOTI (transillumination), the contours of the defect are determined within the enamel. What is the most likely diagnosis?

Хронічний початковий карієс Chronic initial caries

Гострий середній карієс Acute medium caries

Ерозія емалі Enamel erosion

Гострий поверхневий карієс Acute surface caries

Хронічний поверхневий карієс Chronic surface caries

141 / 200
Під час препарування зубів виник різкий стискаючий біль в ділянці серця з іррадіацією в ліву руку. Об’єктивно: тахікардія та підвищення артеріального тиску, хворий зблід, вкрився холодним потом, затримує дихання. Що з перерахованого потрібно зробити в першу чергу? During the preparation of the teeth, there was a sharp squeezing pain in the area of ​​the heart with radiation to the left hand. Objectively: tachycardia and increased blood pressure, the patient turned pale, covered in cold sweat , holds his breath. Which of the following should be done first?

Надати положення напівлежачи, дати валідол або нітрогліцерин Provide semi-recumbent position, give validol or nitroglycerin

Вкласти, ввести адреналін та преднізолон Insert, inject adrenaline and prednisone

Вкласти, дати ніфедипін Invest, give nifedipine

Вкласти, голову набік, фіксація язика Insert, head to one side, tongue fixation

Надати положення напівлежачи, інгаляція астмопенту Provide semi-recumbent position, inhalation of astmopent

142 / 200
Пацієнту 49-ти років виготовляється суцільнолитий мостоподібний протез. Лікар після препарування зубів отримав анатомічні відбитки силіконовою масою, які занурив в розчин йодоформу для знезараження. Скільки часу необхідно для дезинфекції відбитків? A 49-year-old patient is being made a one-piece bridge prosthesis. After preparing the teeth, the doctor took anatomical impressions with silicone mass, which he immersed in an iodoform solution for disinfection. How long does it take for disinfection? prints?

3-10 хвилин 3-10 minutes

35-40 хвилин 35-40 minutes

25-30 хвилин 25-30 minutes

15-20 хвилин 15-20 minutes

45-50 хвилин 45-50 minutes

143 / 200
Під час профілактичного огляду серед дітей 12-ти років виявлений показник інтенсивності карієсу КПВ = 3,7 Якому рівню ураження карієсом відповідає цей показник за даними ВООЗ (1980)? During a preventive examination among 12-year-old children, an indicator of caries intensity of KPV = 3.7 was found. What level of caries damage does this indicator correspond to according to WHO data (1980)?

Дуже високий Very high

Середній Average

Дуже низький Very low

Високий High

Низький Low

144 / 200
У хлопчика 5-ти років вуздечка язика тонка і коротка, прикріплена близько до кінчика. При переміщенні його кінчик роздвоюється. Яке оперативне втручання показане? In a 5-year-old boy, the frenulum of the tongue is thin and short, attached close to the tip. When moving, its tip splits. What surgical intervention is indicated?

Метод Виноградової Vinohradova method

Метод Мейхару Meihar's method

Метод Неспрядько Method Nespryadko

Метод Кларка Clark's method

Френулотомія Frenulotomy

145 / 200
Дитина 10-ти років прикусила язик, внаслідок чого утворилася рана з кровотечею. Батьки дитини звернулися до стоматолога через дві години. Під час огляду в ділянці кінчика язика спостерігається рана, з нерівними краями, розміром до 1,0 см. Встановлено діагноз: укушена рана язика. Яку допомогу необхідно надати дитині першочергово? A 10-year-old child bit his tongue, resulting in a bleeding wound. The child's parents went to the dentist two hours later. During the examination, a wound was observed in the area of ​​the tip of the tongue , with uneven edges, up to 1.0 cm in size. The diagnosis was established: a bitten wound of the tongue. What help should be given to the child as a priority?

Холод у перші 2 доби, а далі - теплові процедури Cold in the first 2 days, then heat procedures

Провести первинну хірургічну обробку рани Perform initial surgical treatment of the wound

Антисептична обробка пошкодженої ділянки Antiseptic treatment of the damaged area

Введення протиправцевої сироватки Tetanus serum administration

Призначити антибіотики широкого спектру дії Prescribe broad-spectrum antibiotics

146 / 200
Дитина 9-ти років самостійно звернулася за допомогою до шкільного стоматолога зі скаргами на біль у зубі на верхній щелепі зліва. Яка форма санації буде використана в даному випадку для допомоги дитині? A 9-year-old child independently sought help from a school dentist complaining of a toothache on the left upper jaw. What form of rehabilitation will be used in this case for help child?

Змішана Mixed

Децентралізована Decentralized

Бригадна Brigade

Індивідуальна Individual

Централізована Centralized

147 / 200
Вагітна пацієнтка 21-го року звернулася до стоматолога зі скаргами на випадіння пломб в зубах на верхній і ни- жній щелепі, які лікувалися місяць тому. Об’єктивно: індекс КПВ=16, ГІ за Федоровим-Володкіною - 3,3 бали. Який оптимальний матеріал для пломбування каріозних порожнин слід обрати? A 21-year-old pregnant patient turned to the dentist with complaints about the loss of fillings in the teeth on the upper and lower jaw, which were treated a month ago. Objectively: KPV index = 16, GI according to Fedorov-Volodkina - 3.3 points. What optimal material should be chosen for filling carious cavities?

Композит хімічного твердіння Chemical hardening composite

Фотокомпозит Photo composite

Склоіономерний цемент Glass ionomer cement

Силікофосфатний цемент Silica phosphate cement

Срібна амальгама Silver Amalgam

148 / 200
Пацієнту 27 років встановлений діагноз - гіпертрофічний гінгівіт, гранулююча форма, ІІ ступінь. Яка частота спостережень на рік повинна бути лікарем-стоматологом за цим диспансерним хворим? A 27-year-old patient is diagnosed with hypertrophic gingivitis, granulating form, II degree. What is the frequency of observations per year by a dentist for this dispensary patient?

2 2

4 4

3 3

6 6

1 1

149 / 200
Пацієнт 45-ти років звернувся з метою санації порожнини рота. З анамнезу: хворіє на туберкульоз легень. Було проведено лікування каріозних порожнин. Який препарат слід використовувати для дезінфекції наконечника після прийому цього хворого? A 45-year-old patient applied for oral cavity sanitation. From the anamnesis: he suffers from pulmonary tuberculosis. Carious cavities were treated. What drug should be used to disinfect the handpiece after receiving this patient?

0,2% р-н хлоргекседину 0.2% chlorhexidine solution

5% р-н йоду 5% iodine solution

3% р-н перекису водню 3% hydrogen peroxide solution

Бацилол Bacilol

96% етиловий спирт 96% ethyl alcohol

150 / 200
Пацієнтка 29-ти років, вагітність 21 тиждень, звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на різкий біль в зубі. Був встановлений діагноз: гострий гнійний пульпіт 16 зуба. Який анестетик буде оптимальним в даному випадку? A 29-year-old patient, 21 weeks pregnant, consulted a dentist with complaints of a sharp toothache. The diagnosis was established: acute purulent pulpitis of the 16th tooth. What anesthetic will be optimal in this case?

Ультракаїн ДС-Форте Ultracain DS-Forte

Ультракаїн ДС Ultracain DS

Новокаїн Novocaine

Лідокаїн Lidocaine

Убістезин Форте Ubistesin Forte

151 / 200
Пацієнт 64-х років, який місяць тому переніс інфаркт міокарда, звернувся до стоматолога з приводу лікування гострого дифузного пульпіту 12 зуба. Яке знеболювання слід обрати? A 64-year-old patient who suffered a myocardial infarction a month ago turned to the dentist for treatment of acute diffuse pulpitis of tooth 12. What anesthesia should be chosen?

Електрознеболювання Electrical anesthesia

Провідникове Explorer

Внутрішньопульпарне Intrapulpary

Загальне General

Аплікаційне Application

152 / 200
Жінку 35-ти років витягнули з води з клінічною картиною справжнього уто- плення: збудження, ціаноз, кашель, часте дихання, тахікардія, блювання, шум у дихальних шляхах. Яка першочергова дія у даному випадку? A 35-year-old woman was pulled out of the water with a clinical picture of true drowning: agitation, cyanosis, cough, rapid breathing, tachycardia, vomiting, noise in the respiratory tract What is the priority action in this case?

Забезпечити інгаляцію киснем Ensure oxygen inhalation

Розпочати штучне дихання та масаж серця Start artificial respiration and heart massage

Негайно звільнити дихальні шляхи Relieve airway immediately

Ввести кордіамін для збудження дихального центру Inject cordiamine to stimulate the respiratory center

Розпочати масивну інфузійну терапію Start massive infusion therapy

153 / 200
Хворий 27-ти років госпіталізований в екстреному порядку в щелепно-лицеве відділення з діагнозом: забійна рана нижньої губи, визначена операція - первинна хірургічна обробка рани. Який вид анестезії буде оптимальним у даному випадку? A 27-year-old patient was hospitalized as an emergency in the maxillofacial department with a diagnosis: a necrotic wound of the lower lip, the specified operation is primary surgical treatment of the wound. What type of anesthesia will be optimal in this case?

Інгаляційна Inhalation

Інфільтраційна Infiltration

Аплікаційна Application

Провідникова периферична Conductor peripheral

Провідникова центральна Guide central

154 / 200
В дитячому будинку було проведено стоматологічне обстеження дітей. До якої диспансерної групи належать діти IV-V груп здоров’я з субкомпенсованою формою карієсу чи патологією пародон-та? A dental examination of children was carried out in the orphanage. To which dispensary group do children of IV-V health groups with a subcompensated form of caries or periodontal pathology belong?

До 4 групи Up to 4 groups

До 1 групи Up to 1 group

До 5 групи Up to 5 groups

До 2 групи Up to 2 groups

До 3 групи Up to 3 groups

155 / 200
Жінка 65-ти років, що користується знімними протезами при повній відсутності зубів, страждає від болю у навколо-вушній ділянці під час рухів нижньої щелепи, головного болю. Проведено фізіотерапевтичне лікування: гальванізація, електрофорез з новокаїном на ділянку суглоба справа. Відзначено незначне поліпшення. Яке додаткове обстеження необхідно пройти цій пацієнтці? A 65-year-old woman who uses removable prostheses with complete absence of teeth, suffers from pain in the peri-auricular area during movements of the lower jaw, headache. Conducted physiotherapeutic treatment: galvanization, electrophoresis with novocaine on the joint area on the right. A slight improvement was noted. What additional examination does this patient need to undergo?

Рентгенологічне дослідження скронево-нижньощелепних суглобів X-ray examination of temporomandibular joints

Консультація ЛОР-лікаря Consultation of ENT doctor

Алергологічні тести Allergological tests

Аналіз на грибок мазку зі слизової оболонки Fungal analysis of mucosal smear

Консультація невропатолога Neurologist consultation

156 / 200
До стоматологічного кабінету звернулася дівчина 15-ти років зі скаргами на білі та коричневі плями на зубах. Діагностовано флюороз зубів початкового ступеня. Лікарстоматолог вирішив видалити дисколорити методом мікроабразії. Яка кислота входить до складу мікроа- бразивної пасти? A 15-year-old girl came to the dentist's office with complaints of white and brown spots on her teeth. She was diagnosed with primary dental fluorosis. The dentist decided to remove discolors by microabrasion. What is acid part of the microabrasive paste?

23% малеїнова кислота 23% maleic acid

10% молочна кислота 10% lactic acid

18% хлоридна кислота 18% hydrochloric acid

23% ортофосфорна кислота 23% orthophosphoric acid

15% лимонна кислота 15% citric acid

157 / 200
На 5-й день після екстракції зуба хворого доставили до клініки хірургічної стоматології, де було розкрито абсцес. Через 4 дні у нього піднялася температура, а при дослідженні крові на стерильність був виділений патогенний стафілокок. Як називається така форма розповсюдження мікробів в організмі? On the 5th day after tooth extraction, the patient was taken to the clinic of surgical dentistry, where an abscess was discovered. After 4 days, he had a fever, and during a blood test on sterility pathogenic staphylococcus was isolated. What is the name of this form of spread of microbes in the body?

Антигенемія Antigenemia

Септицемія Septicemia

Паразитемія Parasitemia

Вирусемія Virusemia

Токсинемія Toxinemia

158 / 200
Пацієнтка 42-х років звернулася зі скаргами на біль від температурних та хімічних подразників та наявність косметичного дефекту, які розвинулися протягом 5-ти місяців. Під час огляду в 11, 12, 13, 21, 22, 23 зубах виявлені поверхневі дефекти овальної форми на опуклій частині вестибулярної поверхні коронки з гладеньким, щільним, блискучим дном. В анамнезі: тиреотоксикоз. Який діагноз найбільш імовірний? A 42-year-old female patient complained of pain from temperature and chemical irritants and the presence of a cosmetic defect that developed over the course of 5 months. During the examination at 11 , 12, 13, 21, 22, 23 teeth revealed oval-shaped surface defects on the convex part of the vestibular surface of the crown with a smooth, dense, shiny bottom. History: thyrotoxicosis. What is the most likely diagnosis?

Клиноподібний дефект Wedge-shaped defect

Ерозія твердих тканин зуба Erosion of hard tooth tissues

Системна гіпоплазія Systemic hypoplasia

Хімічний некроз емалі Chemical enamel necrosis

Поверхневий карієс Surface caries

159 / 200
Батьки дитини 5-ти років звернулися до стоматолога-педіатра за консультацією. Об’єктивно: на жувальних поверхнях 55, 54, 64, 65, 85, 75 зубів каріозні порожнини. Гігієнічний стан порожнини рота хороший. З анамнезу: дитина чистить зуби з 2-х років, вживання солодощів батьки обмежують. Які продукти харчування необхідно рекомендувати дитині, в першу чергу, якщо вміст фтору в питній воді складає 0,3-0,5 мг/л? The parents of a 5-year-old child consulted a pediatric dentist. Objectively: on the chewing surfaces of 55, 54, 64, 65, 85, 75 teeth carious cavities. The hygienic condition of the oral cavity is good. From the anamnesis: the child has been brushing his teeth since the age of 2, the parents limit the use of sweets. What foods should be recommended to the child, first of all, if the fluoride content in drinking water is 0.3-0, 5 mg/l?

Вітаміни групи В B vitamins

Молочні продукти Dairy products

Продукти моря Seafood

М’ясні продукти Meat products

Вітаміни С, D Vitamins C, D

160 / 200
Батьки дитини віком 3-х років звернулися до стоматолога з метою санації порожнини рота дитини. З анамнезу відомо, що у матері був токсикоз II половини вагітності. Дитина народилася вчасно при фізіологічних пологах, до 3-х місяців перебувала на грудному вигодову- ванні. Об’єктивно: інтенсивність карієсу тимчасових зубів КП = 6, ГІ - 2,0. Сім’я проживає в місцевості, де вміст фтору в питній воді - 0,2 мг/л. Який метод ендогенної профілактики карієсу зубів найбільш раціонально застосувати в даному випадку? The parents of a 3-year-old child went to the dentist to clean up the child's oral cavity. It is known from the anamnesis that the mother had toxicosis in the second half of pregnancy. The child was born on time during physiological childbirth, she was breastfed until 3 months. Objectively: caries intensity of temporary teeth KP = 6, GI - 2.0. The family lives in an area where the fluoride content in drinking water is 0, 2 mg/l. Which method of endogenous dental caries prevention is the most rational to use in this case?

Вживання таблеток, порошків та розчинів з фтористим натрієм Use of tablets, powders and solutions with sodium fluoride

Покриття зубів фтористим лаком Teeth coating with fluoride varnish

Герметизація фісур Fissure sealing

Аплікації фтористого натрію Sodium fluoride applications

Іонофорез фтористого натрію Sodium fluoride iontophoresis

161 / 200
Під час перевірки конструкції повних знімних протезів на верхню та нижню щелепу у пацієнта 69-ти років при боковій оклюзії лікар виявив різноімен-ний горбиковий контакт на балансуючій стороні. Який контакт буде спостерігатися на робочій стороні при боковій оклю-зії? During the inspection of the construction of complete removable prostheses on the upper and lower jaw in a 69-year-old patient with lateral occlusion, the doctor discovered a different-named tuberous contact on the balancing side. What will the contact be observed on the working side with lateral occlusion?

Відсутній контакт. Вертикальна щілина Missing contact. Vertical gap

Фісурно-горбиковий Fissure-tuberous

Відсутній контакт. Сагітальна щілина Missing contact. Sagittal fissure

Різноіменний горбиковий Miscellaneous tubercle

Одноіменний горбиковий The same-named tubercle

162 / 200
Пацієнту 69-ти років на етапі виготовлення повного знімного протеза на верхню щелепу проводиться визначення кутів суглобових шляхів. Кут трансвер-зального суглобового шляху складає 15 градусів. Ім’ям якого науковця названо цей кут? A 69-year-old patient at the stage of manufacturing a complete removable prosthesis for the upper jaw is having the angles of the articular paths determined. The angle of the transverse articular path is 15 degrees. Name after which scientist is this corner named?

Шварца Schwartz

Бетельмана Betelman

Монсона Monsona

Бонвіля Bonville

Бенета Benet

163 / 200
Під час отримання функціонального відбитку для виготовлення повного знімного протезу на нижню щелепу пацієнту запропонували виконати рухи язиком для формування внутрішнього краю базису протезу. Який м’яз бере участь у формуванні внутрішнього краю базису знімного протезу на нижню щелепу в ділянці молярів і премолярів? While obtaining a functional impression for the manufacture of a complete removable prosthesis on the lower jaw, the patient was asked to perform tongue movements to form the inner edge of the prosthesis base. Which muscle is involved in the formation the inner edge of the base of the removable prosthesis on the lower jaw in the area of ​​molars and premolars?

Щелепно-під’язиковий м’яз Maxillohyoid muscle

Підборідно-під’язиковий м’яз Hypohyoid muscle

Переднє черевце двочеревцевого м’яза Anterior belly of biceps muscle

Жувальний м’яз Masticatory muscle

Щічний м’яз Buccal muscle

164 / 200
У бійця 42-х років вогнепальне поранення верхньої щелепи підочної ділянки справа, яке характеризується парестезією в ділянці підочноямкового нерва, порушенням чутливості СОПР, язика, зниженням виділення слини, порушенням серцево-судинної діяльності. На якому етапі у системі етапного лікування з евакуацією бійцю надається перша лікарська допомога? A 42-year-old soldier has a gunshot wound to the upper jaw of the suborbital area on the right, which is characterized by paresthesia in the area of ​​the suborbital nerve, impaired sensitivity of the ENT, tongue, decreased salivation, impaired cardiovascular activity. At what stage in the system of staged treatment with evacuation is the soldier provided with first medical aid?

Медпункт полку (МПП) Regimental Medical Center (MPP)

Спецхірургічний госпіталь (СХГ) Special Surgical Hospital (SHH)

Медпункт батальйону (МПБ) Medical station of the battalion (MPB)

На полі бою On the battlefield

Медсанбатальйон (МСБ) Medsan Battalion (MSB)

165 / 200
Хворому 68-ми років в клініці планується виготовлення ектопротеза носа. З якого етапу починають протезування у даного хворого? A 68-year-old patient is scheduled to have an ectoprosthesis of the nose manufactured in the clinic. At what stage do prosthetics begin for this patient?

Припасування протезу Prosthesis fitting

Моделювання воском частини носа Wax modeling of the nose

Отримання маски обличчя Getting a face mask

Фіксація протеза Prosthesis fixation

Паралелометрія Parallelometry

166 / 200
Хлопчик 6-ти років скаржиться на спонтанний нападоподібний біль у нічний час в ділянці нижніх зубів зліва. Об’єктивно на жувальній поверхні 75 зуба глибока каріозна порожнина заповнена залишками їжі та розм’якшеним дентином, порожнина розміщена в межах па-рапульпарного дентину. Зондування дна каріозної порожнини, термопроба, різко болісні, перкусія безболісна. Який найбільш доцільний метод лікування в даному випадку? A 6-year-old boy complains of spontaneous attack-like pain at night in the area of ​​the lower teeth on the left. Objectively, on the chewing surface of the 75th tooth, a deep carious cavity is filled with food residues and softened dentin, the cavity is located within the para-pulpary dentin. Probing the bottom of the carious cavity, thermal test, sharply painful, percussion is painless. What is the most appropriate method of treatment in this case?

Біологічний метод Biological method

Вітальна ампутація Vital amputation

Девітальна ампутація Devital amputation

Девітальна екстирпація Devital extirpation

Вітальна екстирпація Vital extirpation

167 / 200
На прийомі у лікаря-стоматолога терапевта хворому стало зле. Він почав скаржиться на сильний гострий біль у животі. Яка тактика лікаря-стоматолога? During an appointment with a therapist's dentist, the patient became ill. He began to complain of a strong sharp pain in his stomach. What are the dentist's tactics?

Запропонувати хворому викликати таксі і поїхати додому Offer the patient to call a taxi and go home

Продовжити маніпуляції після припинення болю Continue manipulation after the pain stops

Ввести внутрішньовенно спазмолітик Inject antispasmodic intravenously

Запропонувати хворому анальгетики Offer analgesics to the patient

Викликати швидку з попереднім діагнозом 'гострий живіт' Call an ambulance with a previous diagnosis of 'acute abdomen'

168 / 200
Пацієнт 48-х років звернувся зі скаргами на підвищену чутливість шийок зубів під час чищення і при прийомі солодкої їжі. Об’єктивно: слизова оболонка ясен анемічна, тонка, спостерігається оголення коренів зубів до 1/3 довжини. Зондування шийок зубів викликає різкий біль. Був встановлений діагноз - пародонтоз, II ступінь тяжкості. Яке некаріозне ураження притаманне пародонтозу? A 48-year-old patient complained of increased sensitivity of the necks of the teeth during brushing and when eating sweet food. Objectively: the mucous membrane of the gums is anemic, thin, the tooth roots are exposed up to 1/3 of the length. Probing the necks of the teeth causes sharp pain. A diagnosis of periodontitis, II degree of severity was made. What non-carious lesion is characteristic of periodontitis?

Флюороз (плямиста форма) Fluorosis (spotted form)

Місцева гіпоплазія Local hypoplasia

Системна гіпоплазія Systemic hypoplasia

Хімічний некроз Chemical necrosis

Клиноподібний дефект Wedge-shaped defect

169 / 200
До клініки звернувся молодий чоловік 25-ти років, який під час велопрогулянки 3 дні тому впав з велосипеду. Скарги на біль у зубах верхньої щелепи внаслідок механічних та, меншою мірою, температурних подразнень. При огляді зубів на верхній щелепі 21зуба косий відкол коронки зуба. Оголення пульпи достатнього розміру, вона набула сіруватобурого відтінку. Зондування пульпи різко болісне. Зуб нерухомий. Під час рентгенологічного дослідження перелому кореня не виявлено. Який найбільш імовірний діагноз? A 25-year-old young man, who fell off his bicycle 3 days ago during a bicycle ride, came to the clinic. Complaints of pain in the teeth of the upper jaw due to mechanical and, less extent, temperature irritations. When examining the teeth on the upper jaw of 21 teeth, an oblique chipping of the crown of the tooth. Exposure of the pulp of a sufficient size, it acquired a grayish-brown shade. Probing the pulp is sharply painful. The tooth is immobile. No root fracture was detected during the X-ray examination. What is the most likely diagnosis?

Глибокий карієс Deep caries

Іострий періодонтит Acute periodontitis

Іострий пульпіт Acute pulpitis

Перелом коронки Crown Fracture

Перелом кореня Root fracture

170 / 200
Хворий 56-ти років звернувся зі скаргами на біль, кровоточивість ясен, рухливість зубів. Об’єктивно: слизова оболонка ясен пастозна, застійно гіперемована. Відзначається велика кількість м’яких і твердих зубних відкладень. 12, 22, 34, 35, 44, 46 зуби рухливі III ступеня, пародон-тальні кишені в області 12, 13, 24, 26, 35, 44, 45 зубів глибиною 5-6 мм. Які методи дослідження потрібно застосувати для уточнення діагнозу? A 56-year-old patient complained of pain, bleeding gums, tooth mobility. Objectively: the mucous membrane of the gums is pasty, congestively hyperemic. There is a large number of and hard dental deposits. 12, 22, 34, 35, 44, 46 mobile teeth of the III degree, periodontal pockets in the area of ​​12, 13, 24, 26, 35, 44, 45 teeth 5-6 mm deep. Which research methods need to be applied to clarify the diagnosis?

Рентгенографія X-ray

Ехоостеометрія Echoosteometry

Мікробіологічне дослідження Microbiological research

Реопародонтографія Reoperiodontography

Цитологія Cytology

171 / 200
У пацієнтки 62-х років через 5 місяців після протезування мостоподібним протезом з опорою на імплантатах 24 і 27 з’явилася рухливість імплантантів. Визначте подальші дії лікаря: In a 62-year-old female patient, 5 months after prosthetics with a bridge-like prosthesis with support on implants 24 and 27, the mobility of the implants appeared. Determine the further actions of the doctor:

Видалити імплантант Remove implant

Встановити додаткові імплантати і замінити протез Install additional implants and replace prosthesis

Додати до опори протезу зуби пацієнта Add the patient's teeth to the prosthesis support

Провести місцеве протизапальне лікування Conduct local anti-inflammatory treatment

Виконати відкритий кюретаж Perform open curettage

172 / 200
Пацієнт 34-х років скаржиться на біль в ділянці 48 зуба, що прорізався частково, біль під час ковтання, утруднене відкривання рота, гіпертермію до 37, 5°С. Коронка зуба вкрита гіперемованою, на- бряклою слизовою оболонкою (каптуром). З-під каптура гній не виділяється. Який найбільш імовірний діагноз? A 34-year-old patient complains of pain in the area of ​​partially erupted tooth 48, pain during swallowing, difficulty opening the mouth, hyperthermia up to 37.5°C The crown of the tooth is covered with a hyperemic, swollen mucous membrane (hood). No pus is released from under the hood. What is the most likely diagnosis?

Гострий гнійний перикоронарит Acute purulent pericoronaritis

Гострий катаральний перикоронарит Acute catarrhal pericoronaritis

Флегмона крилоподібно-щелепного простору Phlegmon of the pterygoid-maxillary space

Періостит Periostitis

Гінгівіт Gingivitis

173 / 200
Хворий 65-ти років направлений у відділ ЩЛХ зі скаргами на болюче відкривання рота. Об’єктивно: асиметрія обличчя за рахунок припухлості підщелепної ділянки зліва. Пальпаторно: симптом 'сходинки'в ділянці тіла нижньої щелепи зліва вздовж її нижнього краю. Повна вторинна адентія обох щелеп. Яку шину доцільно використати під час лікування такого хворого? A 65-year-old patient was referred to the ALS department with complaints of painful opening of the mouth. Objectively: facial asymmetry due to left submandibular swelling. Palpation: symptom ' steps' in the area of ​​the body of the lower jaw on the left along its lower edge. Complete secondary dentition of both jaws. What splint should be used during the treatment of such a patient?

Шина Васильєва Shyna Vasiliev

Шина Ванкевича Shyna Vankevych

Шина Вебера Weber tire

Шина Порта Port Bus

Шина Тігерштедта Tigerstedt tire

174 / 200
Потерпілий 33-х років переведений з ЦРЛ до опікового центру через три доби після опіку, причина - пожежа у житловому приміщенні. На правій щоці сухий некроз темнокоричневого кольору. Який метод місцевого лікування буде оптимальним? The 33-year-old victim was transferred from the Central Hospital to the burn center three days after the burn, the cause was a fire in the living room. On the right cheek, there is dark brown dry necrosis. What will the method of local treatment be optimal?

Хімічний некроліз Chemical necrolysis

Рання некректомія з одномоментною пластикою Early necroctomy with one-moment plastic surgery

Рання некректомія з відтермінованою пластикою Early necroctomy with delayed plastic surgery

Первинна хірургічна обробка рани Primary surgical treatment of the wound

Декомпресійна некротомія Decompression necrotomy

175 / 200
Чоловік 49-ти років звернувся зі скаргами на біль в скронево-нижньощелепних суглобах. В анамнезі: біль почався з одного суглобу, потім перейшов і на другий, найпершими почали турбувати суглоби на пальцях руки. Інших соматичних захворювань, в тому числі серця, не відмічає. Об’єктивно: набряк м’яких тканин перед козелком вуха з двох сторін, гіперемія шкіри над СНЩ суглобами. Який імовірний діагноз? A 49-year-old man complained of pain in the temporomandibular joints. In the anamnesis: the pain started in one joint, then moved to the second, the first disturb the joints on the fingers of the hand. He does not note other somatic diseases, including the heart. Objectively: swelling of soft tissues in front of the auricle on both sides, hyperemia of the skin over the TMJ joints. What is the probable diagnosis?

Дисфункція СНЩС з больовим синдромом TMD dysfunction with pain syndrome

Ревматоїдний артрит СНЩС Rheumatoid arthritis TMJ

Артроз СНЩС Arthritis of TMJ

Ревматичний артрит СНЩС Rheumatic arthritis of TMJ

Травматичний артрит СНЩС Traumatic TMJ arthritis

176 / 200
На прийом до лікаря звернувся хворий 23-х років з приводу альвеоліту пі- сля видалення три дні тому 48 зуба. Для знеболювання комірки даного зуба під час кюретажу лікар обрав мандибулярну анестезію за Берше-Дубовим. Чим керувався лікар при виборі анестезії у даному випадку? A 23-year-old patient came to the doctor for alveolitis after the removal of tooth 48 three days ago. To anesthetize the cell of this tooth during curettage, the doctor chose mandibular anesthesia according to Bershe-Dubov. What guided the doctor when choosing anesthesia in this case?

Розташування комірки зуба в щелепі Location of the tooth cell in the jaw

Швидке настання анестезуючого ефекту Quick onset of anesthetic effect

Складність оперативного втручання Complexity of surgical intervention

Простота виконання анестезії Ease of anesthesia

Наявність запальної контрактури жувальних м’язів Presence of inflammatory contracture of masticatory muscles

177 / 200
У пацієнта 30-ти років при проведенні ендодонтичного лікування 46 зуба відбувся відлам інструменту в середній третині медіального-щічного каналу. Який консервативнохірургічний метод лікування слід застосувати в даному клінічному випадку? In a 30-year-old patient, during the endodontic treatment of 46 teeth, the instrument broke off in the middle third of the medial-buccal canal. What conservative surgical method of treatment should be used in this clinical case ?

Реплантація Replantation

Резекція верхівки Apical resection

Гемісекція Hemisection

Коронаро-радикулярна сепарація Coronary-radicular separation

Ампутація кореня Amputation of the root

178 / 200
Хворий страждає на хронічний гене-ралізований пародонтит І ступеня. Яка тактика лікаря-парадонтолога щодо кратності обстеження та проведення курсу лікування? The patient suffers from chronic generalized periodontitis of the 1st degree. What are the tactics of the periodontist regarding the frequency of examination and the course of treatment?

Три рази на рік Three times a year

Чотири рази на рік Four times a year

Один раз на шість місяців Once every six months

- -

Один раз на рік Once a year

179 / 200
Пацієнту 60-ти років виготовлено частковий знімний пластинковий протез на верхню щелепу. Визначено центральну оклюзію та проведено фіксацію центральної оклюзії. Який клінічний етап є наступним? A 60-year-old patient was made a partial removable plate prosthesis on the upper jaw. The central occlusion was determined and the central occlusion was fixed. What is the next clinical stage?

Конструювання штучних зубних рядів Construction of artificial tooth rows

Зняття відбитків Removal of fingerprints

Фіксація протеза Prosthesis fixation

Перевірка воскової композиції Checking wax composition

Корекція країв базису Correction of base edges

180 / 200
При проведенні туберальної анестезії внутрішньоротовим шляхом у хворого почав наростати набряк тканин щоки і відповідної скроневої ділянки. Яка подальша тактика? During intraoral tubercular anesthesia, the patient began to develop swelling of the tissues of the cheek and the corresponding temporal area. What are the next tactics?

Введення вікасолу Vikasol introduction

Пункція гематоми Hematoma puncture

Перев’язка судин Vascular ligation

Розтин гематоми Dissection of hematoma

Місцево холод Locally cold

181 / 200
У хворого під час проведення ту-беральної анестезії внутрішньоротовим шляхом з’явився швидконаростаючий набряк тканин правої щоки, що поширився на скроневу ділянку. Яке ускладнення найбільш відповідає даній клінічній картині? During tuberal anesthesia administered intraorally, the patient developed a rapidly growing swelling of the tissues of the right cheek, which spread to the temporal area. Which complication best corresponds to this clinical picture ?

Гематома Hematoma

Абсцес Abscess

Емфізема Emphysema

Запальний інфільтрат Inflammatory infiltrate

Набряк Квінке Quincke edema

182 / 200
Пацієнтка 33-х років скаржиться на больову чутливість фронтальної групи зубів верхньої та нижньої щелеп від холодної та гарячої їжі та напоїв, кислого та солодкого. В анамнезі: стоматологом 2 дні тому проведено відбілювання 35% розчином пероксиду водню 6 фронтальних зубів на верхній та нижній щелепах. Який найбільш імовірний діагноз? A 33-year-old female patient complains of pain sensitivity of the front group of teeth of the upper and lower jaws from cold and hot food and drinks, sour and sweet. History: dentist 2 6 front teeth on the upper and lower jaws were bleached with a 35% hydrogen peroxide solution days ago. What is the most likely diagnosis?

Гіпоплазія емалі Enamel hypoplasia

Флюороз Fluorosis

Ерозія емалі Enamel erosion

Некроз емалі Enamel necrosis

Гіперестезія твердих тканин зубів Hyperesthesia of hard tissues of teeth

183 / 200
Хворий 35-ти років звернувся до хірурга-стоматолога зі скаргами на наявність виразки на нижній губі справа; виразка безболісна, щільна, з рівними контурами, дно сальне. На основі об’єктивних даних та додаткових методів дослідження був встановлений діагноз: сифіліс. Куди слід направити хворого? A 35-year-old patient turned to a dental surgeon with complaints about the presence of an ulcer on the lower lip on the right; the ulcer is painless, dense, with smooth contours, the bottom is sebaceous. based on objective data and additional research methods, a diagnosis was established: syphilis. Where should the patient be referred?

Неврологічне відділення Neurology Department

Амбулаторне лікування Outpatient treatment

Інфекційне відділення Infectious disease department

Шкірно-венерологічний диспансер Skin-Venereological Dispensary

Щелепно-лицеве відділення Maxillofacial Department

184 / 200
При обстеженні оклюзійних відносин у пацієнта 44-х років з генералізова-ним пародонтитом ІІ ступеня тяжкості виявлені передчасні оклюзійні контакти в ділянці фронтальних зубів. Яка першочергова тактика стоматолога-ортопеда? When examining the occlusal relations of a 44-year-old patient with generalized periodontitis of the II degree of severity, premature occlusal contacts were detected in the area of ​​the front teeth. What is the primary tactic of an orthopedic dentist ?

Провести пришліфовування зубів Grinding teeth

Провести медикаментозне лікування Carry out medical treatment

Провести тимчасове шинування Perform temporary tire

Провести постійне шинування Perform permanent tire

Видалити зуби з передчасними контактами Remove teeth with premature contacts

185 / 200
На етапі визначення центральної оклюзії при виготовленні повних знімних протезів пацієнту 72-х років лікар визначає орієнтири для підбору і постановки штучних зубів. Відносно якого орієнтира зубний технік формує оклюзійні криві при постановці штучних зубів за методом Васильєва? At the stage of determining the central occlusion during the manufacture of complete removable prostheses for a 72-year-old patient, the doctor determines the landmarks for the selection and placement of artificial teeth. In relation to which landmark, the dental technician forms occlusal curves when setting artificial teeth according to Vasiliev's method?

Лінія посмішки Smile Line

Лінія косметичного центру Cosmetic center line

Сагітальна площина Sagittal plane

Протетична площина Prosthetic plane

Лінія ікол Line of needles

186 / 200
Хворий 21-го року звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на біль в порожнині рота. Дві години тому випадково до порожнини рота потрапила лужна хімічна речовина. Об’єктивно: на слизовій оболонці щоки зліва по лінії змикання зубів - колікваційний некроз без утворення щільної плівки. Які препарати доцільно застосовувати у даному випадку? A 21-year-old patient turned to a dentist with complaints of pain in the oral cavity. Two hours ago, an alkaline chemical substance accidentally entered the oral cavity. Objectively : on the mucous membrane of the cheek on the left along the line of closing the teeth - colliquation necrosis without the formation of a dense film. What drugs should be used in this case?

0,5% розчин оцтової кислоти, антисептики, кератопластики 0.5% solution of acetic acid, antiseptics, keratoplasty

Полоскання рота відваром з трав Grinding the mouth with herbal decoction

Антисептики, кератопластики Antiseptics, keratoplasty

Знеболювальні засоби, кератолітики Painkillers, keratolytics

1% розчин вапняної води, антисептики, кератопластики 1% solution of lime water, antiseptics, keratoplasty

187 / 200
На обстеженні у ортодонта пацієнт 19-ти років. Позаротової патології не має, ортогнатичний прикус. При проведенні функціональних проб відхилень від норми не зафіксовано. Чому дорівнює різцева відстань при максимальному відкритті рота? A 19-year-old patient was examined by an orthodontist. He has no extraoral pathology, an orthognathic bite. During the functional tests, no deviations from the norm were recorded. Why is the incisal distance equal to the maximum opening of the mouth?

20-30 мм 20-30 mm

50-60 мм 50-60 mm

30-40 мм 30-40 mm

40-50 мм 40-50 mm

60-70 мм 60-70 mm

188 / 200
Вагітна 38-ми років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на гострий нападоподібний біль в зубі на нижній щелепі зліва, що віддає у вухо. Пацієнтка страждає на гіпертонічну хворобу. Після обстеження був діагностований гострий дифузний пульпіт 37 зуба. Як метод лікування обрана вітальна екстирпація. Який з анестетиків показаний для проведення анестезії? A 38-year-old pregnant woman turned to a dentist with complaints of acute, paroxysmal pain in the tooth on the lower jaw on the left, radiating to the ear. The patient suffers from hypertension . After the examination, acute diffuse pulpitis of tooth 37 was diagnosed. Vital extirpation was chosen as the treatment method. Which of the anesthetics is indicated for anesthesia?

Анестезин Anesthesia

Лідокаїн 2% Lidocaine 2%

Артикаїн 40 мг/мл з епінефрином (1:200 000) Articaine 40 mg/ml with epinephrine (1:200,000)

Мепівакаїн 3% Mepivacaine 3%

Ультракаїн 4% Ultracaine 4%

189 / 200
Хвора 19-ти років проходить повторне ендодонтичне лікування з приводу хронічного фіброзного періодонтіту 25 зуба. Який пломбувальний матеріал слід обрати для тимчасового пломбування кореневого каналу? A 19-year-old patient undergoes repeated endodontic treatment for chronic fibrous periodontitis of tooth 25. What filling material should be chosen for temporary root canal filling?

Дентин-паста Dentin paste

Форедент Foredent

Водяний дентин Aqueous Dentin

Гідроокис кальцію Calcium hydroxide

Склоіономерний цемент Glass ionomer cement

190 / 200
В новій стоматологічній поліклініці планується організація стерилізаційного відділення. Який вид стерилізації інструментарію буде оптимальним? The organization of a sterilization department is planned in the new dental polyclinic. What type of instrument sterilization would be optimal?

Кип’ятіння Boiling

Стерилізація у сухожаровій шафі Sterilization in an oven

Стерилізація сухим паром Dry steam sterilization

Автоклавування Autoclaving

Дезинфекція детергентами Disinfection with detergents

191 / 200
До стоматолога звернулася жінка 32х років зі скаргами на інтенсивні іраді-юючі больові напади на нижній щелепі зліва, болі в зубах. З анамнезу: напади виникають 4-5 разів на день, тривають до 1 хвилини, нападові передують інтенсивні виділення з носа та сльозотеча. Об’єктивно: у 36 зубі - пломба, перкусія зуба - безболісна. Механічне подразнення шкіри в ділянці нижньої губи зліва провокує гострий біль. Який найбільш імовірний діагноз? A 32-year-old woman came to the dentist with complaints of intense radiating pain attacks on the lower jaw on the left, toothache. From the anamnesis: the attacks occur 4-5 times per day, last up to 1 minute, the attack is preceded by intense discharge from the nose and lacrimation. Objectively: tooth 36 has a filling, percussion of the tooth is painless. Mechanical irritation of the skin in the area of ​​the lower lip on the left provokes sharp pain. What is the most likely diagnosis?

Дентальна плексалгія Dental plexalgia

Невралгія вушно-скроневого нерва Neuralgia of the ear-temporal nerve

Декубітальна виразка Decubital ulcer

Неврит трійчастого нерва Trigeminal neuritis

Невралгія трійчастого нерва Trigeminal neuralgia

192 / 200
Пацієнт 28-ми років скаржиться на наявність виразки на язиці. Об’єктивно: на бічній поверхні язика справа виразка блюдцеподібної форми 1 см в діаметрі, з піднятими краями, з щільним інфільтратом навколо, під час пальпації безболісна. Лімфовузли на боці ураження збільшені, щільні, безболісні. Який діагноз найбільш імовірний? A 28-year-old patient complains of an ulcer on the tongue. Objectively: on the right lateral surface of the tongue, a saucer-shaped ulcer 1 cm in diameter, with raised edges, with a dense infiltrate around, during palpation it is painless. The lymph nodes on the side of the lesion are enlarged, dense, painless. What is the most likely diagnosis?

Ракова виразка Cancer ulcer

Афта Сеттона Afta Setton

Первинний сифіліс Primary syphilis

Декубітальна виразка Decubitus ulcer

Міліарно-виразковий туберкульоз Miliary-ulcerative tuberculosis

193 / 200
Пацієнт 52-х років скаржиться на спонтанний нападоподібний біль від температурних подразників в 26 зубі. Тиждень тому зуб лікували з приводу пульпіту. Об’єктивно: 26 зуб запломбований, перкусія чутлива, реакція на температурний подразник - тривалий біль, який поступово посилюється. На рентгенограмі -піднебінний канал запломбований на 1/3, в щічних каналах матеріал не простежується. Що з перерахованого є імовірною причиною ускладнення? A 52-year-old patient complains of spontaneous paroxysmal pain from temperature stimuli in tooth 26. A week ago, the tooth was treated for pulpitis. Objectively: tooth 26 is sealed, percussion is sensitive, the reaction to a temperature stimulus is long-lasting pain that gradually increases. On the radiograph, the palatal canal is sealed by 1/3, the material is not visible in the buccal canals. Which of the following is a probable cause of the complication?

Травма під час проведення попередніх маніпуляцій Injury during previous manipulations

Неповна екстирпація пульпи, 'залишковий пульпіт' Incomplete pulp extirpation, 'residual pulpitis'

Розвиток інфекції внаслідок недостатньої антисептичної обробки кореневих каналів Development of infection due to insufficient antiseptic treatment of root canals

Неадекватне пломбування каналів Inadequate sealing of channels

Розвиток запалення в періодонті Development of inflammation in the periodontium

194 / 200
Під час огляду порожнини рота дівчинки віком 2,5 роки, виявлено КП = 4. Дитина часто хворіє на застуду. Який засіб індивідуальної гігієни порожнини рота слід призначити після санації? During the examination of the oral cavity of a 2.5-year-old girl, KP = 4 was found. The child often suffers from colds. What means of individual oral hygiene should be prescribed after sanitation ?

Зубна паста з фтором Toothpaste with fluoride

Протикарієсний ополіскувач Anti-caries rinse

Зубна паста з кальцієм Toothpaste with calcium

Гелева паста з фтором Gel paste with fluoride

Гелева паста без фтору Gel paste without fluoride

195 / 200
Дитина 8-ми років має діастему 2 мм між центральними різцями, від якої тягнеться вітрилоподібний тяж до слизової оболонки верхньої губи. Який імовірний діагноз? An 8-year-old child has a diastema of 2 mm between the central incisors, from which a sail-shaped cord extends to the mucous membrane of the upper lip. What is the likely diagnosis?

Деформація верхньої губи Deformation of the upper lip

Вкорочена вуздечка верхньої губи Shortened upper lip frenulum

Приховане незрощення верхньої губи Hidden nonunion of the upper lip

Аномалія розвитку альвеолярного відростка Anomaly of alveolar process development

Мілкий присінок Shallow

196 / 200
Пацієнт 38-ми років скаржиться на постійний ниючий біль в зубі на нижній щелепі праворуч, що підсилюється при накушуванні на зуб. Об’єктивно: на дистальній поверхні 44 зуба каріозна порожнина, що сполучається з порожниною зуба. Зондування і реакція на холод безболісні. Перкусія болісна. В області проекції верхівки кореня 44 нориця. ЕОД -105 мкА. На рентгенограмі визначається вогнище деструкції з нечіткими контурами. Який остаточний діагноз? A 38-year-old patient complains of a constant aching pain in the tooth on the lower jaw on the right, which intensifies when biting the tooth. Objectively: on the distal surface of the 44th tooth carious cavity communicating with the cavity of the tooth. Probing and reaction to cold are painless. Percussion is painful. In the region of the projection of the apex of the root 44 fistula. EOD -105 μA. On the radiograph, a focus of destruction with unclear contours is determined. What is the final diagnosis?

Загострення хронічного гранулюючого періодонтиту Exacerbation of chronic granulating periodontitis

Гострий дифузний пульпіт Acute diffuse pulpitis

Загострення хронічного фіброзного періодонтиту Exacerbation of chronic fibrous periodontitis

Загострення хронічного грануломато-зного періодонтиту Exacerbation of chronic granulomatous periodontitis

Гострий серозний періодонтит Acute serous periodontitis

197 / 200
Пацієнт 29-ти років звернувся зі скаргами на кровоточивість ясен, неприємний запах з рота в ділянці зуба 16. Об’єктивно: в даній ділянці ясна набряклі, гі-перемовані, кровоточивість за РВІ під час зондування III ступеня, наявна гноє-теча. Глибина зондування 6 мм. На орто-пантомограмі: резорбція міжзубних перегородок на 1/2 довжини кореня. Який найбільш імовірний діагноз? A 29-year-old patient complained of bleeding gums, bad breath in the area of ​​tooth 16. Objectively: the gums are swollen in this area, hy- discussed, bleeding due to RVI during probing of the III degree, purulent discharge is present. The depth of probing is 6 mm. On the ortho-pantomogram: resorption of the interdental septa on 1/2 of the root length. What is the most likely diagnosis?

Іенералізований пародонтит I ступеня тяжкості Generalized periodontitis of the first degree of severity

Хронічний генералізований пародонтит середнього ступеню тяжкості Chronic generalized periodontitis of moderate severity

Локалізований пародонтит Localized periodontitis

Іенералізований пародонтит III ступеня тяжкості Generalized periodontitis of the III degree of severity

Катаральний гінгівіт Catarrhal gingivitis

198 / 200
Батьки дівчинки 12-ти років звернулися до ортодонта і принесли ТРГ Шкідливі звички у пацієнтки відсутні. Для визначення конструкції ортодонтично-го апарату лікарю необхідно визначити, на якій стадії росту перебуває пацієнтка. Який метод дослідження найбільш інформативний в даному випадку? The parents of a 12-year-old girl went to the orthodontist and brought TRH. The patient has no harmful habits. To determine the design of the orthodontic device, the doctor needs to determine at what stage of growth the patient is in. What research method is the most informative in this case?

Зонограма СНЩС Sonogram of TMJ

Ортопантомограма Orthopantomogram

Рентгенограма кисті руки X-ray of hand

Телерентгенограми в боковій проекції достатньо The teleroentgenogram in the lateral projection is enough

Телерентгенограма у фронтальній проекції Telerentgenogram in frontal projection

199 / 200
Хворий 29-ти років скаржиться на болі в нижній щелепі, болюче ковтання, утруднене відкривання роту, головний біль, слабість. Самопочуття погане, температура тіла 38°С. Об’єктивно: незначний інфільтрат під кутом нижньої щелепи зліва, колір шкіри не змінився, глибока пальпація болюча, відкривання роту до 1,5 см,47 зуб зруйнований, крило-щелепна складка набрякла, болюча під час пальпації. Якому захворюванню відповідає ця клінічна картина? A 29-year-old patient complains of pain in the lower jaw, painful swallowing, difficulty opening the mouth, headache, weakness. Feeling bad, body temperature 38°C. Objectively: slight infiltrate under the angle of the lower jaw on the left, skin color has not changed, deep palpation is painful, mouth opening up to 1.5 cm, 47 teeth destroyed, pterygo-maxillary fold swollen, painful during palpation. Which disease corresponds to this clinical picture ?

Флегмона жувальної ділянки Phlegmon of the chewing area

Одонтогенна флегмона крило-щелепного простору Odontogenic phlegmon of the wing-maxillary space

Флегмона підщелепної ділянки Phlegmon of the submandibular area

Флегмона підпідборідної ділянки Phlegmon of the submental area

Флегмона навкологлоткова Periopharyngeal phlegmon

200 / 200
Хлопчик 11-ти років скаржиться на наявність каріозної порожнини в зубі на нижній щелепі. Об’єктивно: в 46 зубі на жувальній поверхні каріозна порожнина в межах плащового дентину з вузьким вхідним отвором, дентин розм’якшений, реакція на холодовий подразник злегка болісна, зондування чутливе на емалево-дентинному з’єднанні. Визначте попередній діагноз: An 11-year-old boy complains about the presence of a carious cavity in a tooth on the lower jaw. Objectively: in the 46th tooth on the chewing surface, a carious cavity within the mantle dentin with with a narrow entrance hole, the dentin is softened, the reaction to a cold stimulus is slightly painful, probing is sensitive at the enamel-dentin junction. Determine the preliminary diagnosis:

Гострий глибокий карієс Acute deep caries

Хронічний середній карієс Chronic middle caries

Гострий середній карієс Acute medium caries

Хронічний глибокий карієс Chronic deep caries

Гострий поверхневий карієс Acute surface caries
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

Завершити тест