Тепер Ви можете повідомити нас про будь-яку помилку в тесті, натиснувши кнопку
Гарячі клавіші Відкрити/закрити список тестів: Space Гортати тести: ← → Перекласти тест: Shift
Понято
0.0%
1 / 200
До приймального відділення військового госпіталю доставлено військовослужбовця з вогнепальним пораненням в ділянку черевної порожнини. Шкіра бліда, АТ- 90/60 мм рт.ст., PS- 100/хв. Симптоми подразнення очеревини сумнівні. Яке дослідження треба виконати для уточнення діагнозу? A serviceman with a gunshot wound in the abdominal cavity was brought to the reception department of the military hospital. The skin is pale, blood pressure - 90/60 mm Hg, PS - 100/ min. Symptoms of peritoneal irritation are doubtful. What research should be performed to clarify the diagnosis?

Комп’ютерна томографія органів черевної порожнини Computer tomography of abdominal organs

Оглядова рентгеноскопія органів черевної порожнини Rentoscopy of abdominal organs

Лапаротомія Laparotomy

Фіброгастродуоденоскопія Fibrogastroduodenoscopy

УЗД органів черевної порожнини Ultrasound of abdominal organs

2 / 200
До медичної роти доставлено постраждалого з тяжким вогнепальним пораненням нижньої третини правого стегна. Кістка роздроблена. Магістральні судини пошкоджені. Кінцівка висить на клапті м’яких тканин. До якого виду медичної допомоги відноситься проведення відсікання кінцівки, яка висить на клапті м’яких тканин? A victim with a severe gunshot wound to the lower third of the right thigh was brought to the medical unit. The bone is crushed. The trunk vessels are damaged. The limb hangs on a flap of soft tissue. What species 'Does medical care include amputation of a limb that hangs on a flap of soft tissue?

Долікарська (фельдшерська) медична допомога Paramedic (paramedic) medical assistance

Спеціалізована медична допомога Specialized medical care

Перша лікарська допомога First medical aid

Кваліфікована медична допомога Qualified medical assistance

Перша медична допомога First aid

3 / 200
Хворий 8-ми років протягом тижня скаржиться на головний біль, втомлюваність. В анамнезі: бронхоаденіт у 4 роки. Стан погіршився, t°- 37,8°C. Об’єктивно: дитина лежить на боці з приведеними до тулуба ногами, голова закинута. Ригідність м’язів потилиці, симптом Керніга. Ліквор прозорий, через 12 годин на поверхні утворилася плівка. Який найбільш імовірний діагноз? An 8-year-old patient has been complaining of headache and fatigue for a week. History: bronchoadenitis at the age of 4. The condition has worsened, t°- 37.8°C . Objectively: the child lies on his side with the legs brought to the trunk, the head is thrown back. Stiffness of the muscles of the back of the head, Kernig's symptom. The cerebrospinal fluid is transparent, after 12 hours a film has formed on the surface. What is the most likely diagnosis?

Стрептококовий менінгіт Streptococcal meningitis

Пневмококовий менінгіт Pneumococcal meningitis

Туберкульозний енцефаліт Tuberculous encephalitis

Туберкульозний менінгіт Tuberculous meningitis

Менінгококовий менінгіт Meningococcal meningitis

4 / 200
У пацієнта з симптомами відсутності кровообігу на ЕКГ встановлена асистолія. Першочерговим терапевтичним заходом має бути: A patient with symptoms of lack of blood circulation on the ECG has asystole. The first therapeutic measure should be:

Введення хлориду кальцію Introduction of calcium chloride

Введення атропіну Atropine administration

Введення адреналіну Injection of adrenaline

Електрична дефібриляція Electrical defibrillation

Введення лідокаїну Lidocaine administration

5 / 200
Травмований мотоцикліст лежить на проїжджій частині дороги. Ліве стегно його деформоване в нижній третині, через зовнішню рану фонтанує кров. Де і який кровоспинний джгут необхідно застосувати? The injured motorcyclist is lying on the road. His left thigh is deformed in the lower third, blood is pouring out of the external wound. Where and what kind of tourniquet should be applied?

Венозний джгут безпосередньо над раною Venous tourniquet directly above the wound

Артеріальний джгут в середній третині стегна Arterial tourniquet in the middle third of the thigh

Венозний джгут на верхню третину гомілки Venous tourniquet on the upper third of the lower leg

Артеріальний джгут в верхній третині стегна Arterial tourniquet in the upper third of the thigh

Артеріальний джгут безпосередньо над раною стегна Arterial tourniquet directly above thigh wound

6 / 200
На стаціонарному лікуванні перебуває вагітна жінка 33-х років. Строк вагітності 34 тижні. Впродовж останніх 2-х діб скаржиться на головний біль, запаморочення, відчуття тяжкості в ділянці потилиці, зорові розлади. Мають місце набряки. АТ-160/120 мм рт.ст., ЧСС-88/хв. В сечі: протягом доби зростаюча протеїнурія до 3,2 г/л. Діурез знижений. Яка найбільш імовірна патологія зумовила цю симптоматику? A 33-year-old pregnant woman is undergoing inpatient treatment. She is 34 weeks pregnant. For the past 2 days, she has been complaining of a headache, dizziness, and a feeling of heaviness in the area occiput, visual disturbances. Swelling occurs. BP-160/120 mm Hg, heart rate-88/min. In the urine: proteinuria increases to 3.2 g/l during the day. Diuresis is reduced. What is the most probable pathology that caused this symptoms?

Еклампсія Eclampsia

Гіпертонічний криз Hypertensive crisis

Прееклампсія середньої тяжкості Preeclampsia of moderate severity

Тяжка прееклампсія Severe preeclampsia

Гостре порушення мозкового кровообігу Acute cerebrovascular accident

7 / 200
У хворого, який перебуває в гіперглікемічній комі, через 4 години після початку інсулінотерапії раптово розвинулися тахікардія, м’язова гіпотонія; АТ-80/40 мм рт.ст. На ЕКГ: подовження інтервалу QT, зниження 5 — Т, розширення і сплощення Т. Який найбільш імовірний діагноз? A patient in a hyperglycemic coma suddenly developed tachycardia and muscle hypotension 4 hours after the start of insulin therapy; blood pressure 80/40 mm Hg On the ECG: prolongation of the QT interval, reduction of 5 — T, expansion and flattening of T. What is the most likely diagnosis?

Гіповолемія Hypovolemia

Гіперглікемія Hyperglycemia

Гіпоглікемія Hypoglycemia

Гіпокаліємія Hypokalemia

Гіперкаліємія Hyperkalemia

8 / 200
Дівчинка 14-ти років доставлена до лікарні непритомною. Хворіє на цукровий діабет. Отримує вранці 52 ОД інсуліну короткої дії і 32 ОД пролонгованого. У 13:00 раптово знепритомніла. Шкіра волога. Судоми м’язів рук і ніг. Зіниці нормального розміру. РS- 86 /хв., ритмічний, АТ- 100/60 мм рт.ст. З яких препаратів слід почати лікування хворої? A 14-year-old girl was brought to the hospital unconscious. She has diabetes. She receives 52 units of short-acting insulin in the morning and 32 units of long-acting insulin. At 1:00 p.m., she suddenly fainted The skin is moist. Cramps of the muscles of the arms and legs. Pupils of normal size. РС- 86/min., rhythmic, BP- 100/60 mm Hg. What drugs should be used to treat the patient?

Інсулін короткої дії Short-acting insulin

5% розчин глюкози 5% glucose solution

40% розчин глюкози 40% glucose solution

Інсулін тривалої дії Long-acting insulin

Преднізолон Prednisone

9 / 200
Вночі у хворого з’явилися задуха, кашель з рясним харкотинням рожевого кольору. З анамнезу: страждає на гіпертонічну хворобу, варикозне розширення вен обох кінцівок, 2 роки тому переніс інфаркт міокарда. Об’єктивно: неспокійний, положення ортопное, акроціаноз, ЧДР - 40/хв. АТ- 220/110 мм рт.ст. У легенях - різнокаліберні середньо- і великопухирчасті хрипи. Який найбільш імовірний діагноз? At night, the patient developed shortness of breath, a cough with copious sputum of pink color. From the anamnesis: he suffers from hypertension, varicose veins of both extremities, 2 years ago he suffered myocardial infarction. Objectively: restless, orthopneic position, acrocyanosis, blood pressure - 40/min. BP - 220/110 mm Hg. In the lungs - medium- and large-caliber rales. What is the most likely diagnosis?

Тромбоемболія легеневої артерії Thromboembolism of the pulmonary artery

Легенева кровотеча Pulmonary hemorrhage

Астматичний статус Asthmatic status

Крупозна пневмонія Croup pneumonia

Гостра лівошлуночкова недостатність Acute left ventricular failure

10 / 200
До приймального відділення лікарні звернувся постраждалий у стані легкого алкогольного сп’яніння зі скаргами на порушення зору, що виникли після вживання спиртного. Найбільш імовірний діагноз: A victim in a state of mild alcohol intoxication came to the reception department of the hospital with complaints of visual disturbances that occurred after drinking alcohol. The most likely diagnosis:

Гострий напад глаукоми Acute attack of glaucoma

Отруєння метанолом Methanol poisoning

Отруєння етиленгліколем Ethylene glycol poisoning

Гостре порушення мозкового кровообігу Acute cerebrovascular accident

Отруєння етанолом Ethanol poisoning

11 / 200
Чоловік 46-ти років з імплантованим електрокардіостимулятором під час ремонту настільної лампи отримав легку травму електрострумом, після чого він впродовж декількох хвилин був непритомний. Об’єктивно: ціаноз шкіри, АТ-60/0 мм рт.ст., ЧСС25 /хв. Найбільш імовірною причиною неефективності кровообігу є : A 46-year-old man with an implanted pacemaker received a slight electric shock during the repair of a table lamp, after which he was unconscious for several minutes. Objectively: cyanosis of the skin , BP-60/0 mm Hg, heart rate 25/min. The most probable cause of inefficiency of blood circulation is :

Тромбоемболія легеневої артерії Thromboembolism of the pulmonary artery

Атріовентрикулярна блокада Atrioventricular block

Електромеханічна дисоціація Electromechanical dissociation

Травматичний шок Traumatic shock

Ішемічний інсульт Ischemic stroke

12 / 200
У пацієнта 40-ка років, який впродовж 17-ти років хворіє на неспецифічний виразковий коліт, в ході останнього ендоскопічного дослідження виявлено множинні запальні псевдополіпи у всіх відділах товстої кишки. Результати біопсії показали наявність в поліпах дисплазії ІІ-ІІІ ст. Яке лікування необхідно застосувати для даного хворого? In a 40-year-old patient who has been suffering from non-specific ulcerative colitis for 17 years, during the last endoscopic examination, multiple inflammatory pseudopolyps were found in all sections of the colon The results of the biopsy showed the presence of grade II-III dysplasia in the polyps. What treatment should be used for this patient?

Рентгенотерапія X-ray therapy

Хірургічне Surgical

Трансендоскопічне видалення поліпів Transendoscopic removal of polyps

Медикаментозне Medical

Хіміотерапія Chemotherapy

13 / 200
Хлопчик 6-ти років скаржиться на загальну слабкість, генералізоване свербіння та 0 почервоніння шкіри, гостре підвищення температури тіла до 38 ',' A 6-year-old boy complains of general weakness, generalized itching and 0 redness of the skin, a sharp rise in body temperature up to 38 ','

Набряк Квінке Quincke edema

Генералізована кропивниця Generalized urticaria

З анамнезу: перший день хвороби. Протягом кількох годин після обробки невеликого садна іхтіоловою маззю з’явилися поширені гіперемовані папульозно-уртикарні висипання, що виступають над поверхнею шкіри в ділянці передпліччя, живота, стегон, гомілок. Вкажіть найбільш імовірний діагноз: From anamnesis: the first day of illness. Within a few hours after treating a small wound with ichthyol ointment, widespread hyperemic papular-urticarial rashes appeared, protruding above the surface of the skin in the area forearm, abdomen, thighs, lower legs. Specify the most likely diagnosis:

Алергічний контактний дерматит 6- Токсикодермія Allergic contact dermatitis 6- Toxicoderma

Атопічний дерматит - нейродерміт, період загострення Atopic dermatitis - neurodermatitis, period of exacerbation

14 / 200
Постраждалий 42-х років, виявлений на місці ДТП, скаржиться на біль у ділянці таза та правого стегна. Об’єктивно: загальмований, стогне, шкіра бліда, язик сухий. ЧДР- 28/хв. Праве стегно деформоване, набрякле, у верхній його третині патологічна рухливість, крепітація кісткових уламків. Великий крововилив, набряк та біль під час пальпації в правих пахвинній, здухвинній та сідничній ділянках. РS- 112/хв., АТ- 80/45 мм рт.ст. Якому ступеню травматичного шоку відповідає стан потерпілого? A 42-year-old victim found at the scene of an accident complains of pain in the pelvis and right thigh. Objectively: slowed down, moaning, pale skin, tongue dry. ChDR- 28/min. The right thigh is deformed, swollen, in its upper third there is pathological mobility, crepitation of bone fragments. Large hemorrhage, swelling and pain during palpation in the right inguinal, pubic and buttock areas. RS- 112/min. Blood pressure - 80/45 mm Hg. To what degree of traumatic shock does the victim's condition correspond?

I I

- -

IV IV

II II

III III

15 / 200
У хворого 33-х років, вантажника, тиждень тому під час підйому вантажу з’явився біль у попереку з іррадіацією в праву ногу, біль посилюється під час кашлю. Об’єктивно: 0 позитивний симптом Ласега справа під кутом 40, зниження правого ахілового рефлексу, атрофія і гіпотонія м’язів правої гомілки. Який з вказаних діагностичних методів слід призначити у першу чергу? A 33-year-old patient, a loader, developed lower back pain with radiation to the right leg a week ago while lifting a load, the pain worsens when coughing. Objectively: 0 positive Laseg symptom on the right at an angle of 40, a decrease in the right Achilles reflex, atrophy and hypotonia of the muscles of the right leg. Which of the indicated diagnostic methods should be prescribed first?

УЗД нирок Kidney ultrasound

Низхідна мієлографія Descending myelography

Електроміографія Electromyography

Екскреторна урографія Excretory urography

Рентгенографія попереково-крижового відділу хребта X-ray of the lumbosacral spine

16 / 200
Дитина 6-ти років госпіталізована до дитячого відділення з бронхопневмонією. Страждає на атопічний дерматит. Після внутрішньом’язового введення ампіциліну з’явилися відчуття стиснення у грудях, запаморочення, різка блідість, ціаноз, холодний піт, прискорене шумне дихання. Який з перерахованих препаратів слід ввести в маніпуляційній негайно? A 6-year-old child was hospitalized in the children's ward with bronchopneumonia. He suffers from atopic dermatitis. After intramuscular administration of ampicillin, chest tightness, dizziness, sharp pallor, cyanosis, cold sweat, accelerated noisy breathing. Which of the listed drugs should be administered in the manipulation room immediately?

Розчин адреналіну підшкірно Solution of adrenaline subcutaneously

Розчин преднізолону внутрішньовенно Prednisone intravenous solution

Розчин строфантину внутрішньовенно Strophanthine intravenous solution

Розчин еуфіліну внутрішньовенно Euphilin intravenous solution

Розчин тавегілу внутрішньовенно Tavegil intravenous solution

17 / 200
У хворого спостерігаються болі в грудній клітці, які виникли після травми, задишка, слабкість. Об’єктивно: тахіпное, відставання правої половини грудної клітки в диханні, розширені вени шиї. Прогресує дихальна недостатність. Рентгенологічно: відсутність легеневого малюнка правої легені, середостіння зміщене вліво, під час вдиху зміщується вправо. Купол діафрагми зміщений донизу. Який найбільш імовірний діагноз? The patient has chest pains that occurred after the injury, shortness of breath, weakness. Objectively: tachypnea, lagging of the right half of the chest in breathing, dilated veins neck. Respiratory insufficiency is progressing. X-ray: no pulmonary pattern of the right lung, mediastinum shifted to the left, during inspiration shifts to the right. Dome of the diaphragm is shifted downward. What is the most likely diagnosis?

Закритий пневмоторакс Closed pneumothorax

Емфізема середостіння Emphysema of the mediastinum

Гемопневмоторакс Hemopneumothorax

Емболія легеневої артерії Pulmonary embolism

Напружений пневмоторакс Tense pneumothorax

18 / 200
Хворий 56-ти років госпіталізований зі скаргами на відчуття 'важкості' в верхніх відділах живота, схуднення, періодичні блювання з’їденою їжею. Виразковий анамнез - 30 років. При пальпації визначається 'шум плескоту' натщесерце. Добовий діурез до 800 мл на добу. При рентгендослідженні шлунка - затримання барієвої суспензії в шлунку до 14 годин, деформація пілородуоденальної зони. Який діагноз найбільш імовірний? A 56-year-old patient was hospitalized with complaints of a feeling of 'heaviness' in the upper abdomen, weight loss, periodic vomiting of eaten food. Ulcer history - 30 years. During palpation, a 'cluttering sound' is detected on an empty stomach. Daily diuresis up to 800 ml per day. During X-ray examination of the stomach - retention of barium suspension in the stomach for up to 14 hours, deformation of the pyloroduodenal zone. What is the most likely diagnosis?

Гострий панкреатит Acute pancreatitis

Декомпенсований виразковий пілоростеноз Decompensated ulcerative pyloric stenosis

Компенсований виразковий пілоростеноз Compensated ulcerative pyloric stenosis

Субкомпенсований виразковий пілоростеноз Subcompensated ulcerative pyloric stenosis

Гострий пієлонефрит Acute pyelonephritis

19 / 200
У хворого з інфекційним ендокардитом з ураженням аортального клапану виник інтенсивний біль у попереку, зліва та справа, який був діагностований як інфаркт нирок. Протягом доби у хворого посилились загальна слабкість, апатія, тахікардія, артеріальний тиск знизився до 60/0 мм рт.ст., з’явилися блювання, пронос, холодний липкий піт, олігурія. Чим ускладнився перебіг захворювання? A patient with infective endocarditis with aortic valve damage developed intense pain in the lower back, left and right, which was diagnosed as a kidney infarction. Over the course of a day, the patient's general weakness worsened , apathy, tachycardia, blood pressure decreased to 60/0 mm Hg, vomiting, diarrhea, cold sticky sweat, oliguria appeared. What complicated the course of the disease?

Гостра серцева недостатність Acute heart failure

Інфаркт мозку Cerebral infarction

Гостра надниркова недостатність внаслідок крововиливу у наднирники Acute adrenal insufficiency due to adrenal hemorrhage

Інфаркт селезінки Splenic infarction

Гостра ниркова недостатність внаслідок інфаркту нирки Acute renal failure due to renal infarction

20 / 200
До лікарні бригадою ШМД доставлено жінку 32-х років. З анамнезу: протягом останніх 2х років перебувала на диспансерному обліку з приводу аутоімунної гемолітичної анемії. 0 Об’єктивно: стан середньої важкості, температура -37,3 С, шкіра лимонно-жовтого кольору, РS- 98/хв. АТ- 80/55 мм рт.ст., збільшена селезінка. У крові: ер.- 2,6 • 1012/л, НЬ70 г/л, КП- 0,94, лейк.- 6,1 • 109/л, ШОЕ- 19 мм/год, непрямий білірубін -58 мкмоль/л. Що необхідно призначити в першу чергу? A 32-year-old woman was brought to the hospital by the medical team. From the anamnesis: for the past 2 years, she has been under medical records for autoimmune hemolytic anemia. 0 Objectively: moderate condition, temperature -37.3 C, lemon-yellow skin, blood pressure - 98/min, blood pressure - 80/55 mm Hg, enlarged spleen. Blood: er. - 2.6 • 1012/l , НБ70 g/l, CP- 0.94, leuk.- 6.1 • 109/l, ESR- 19 mm/h, indirect bilirubin -58 μmol/l. What should be prescribed first of all?

Преднізолон Prednisone

Трансфузія консервованої крові Transfusion of canned blood

Інтерферон Interferon

Еритроцитарна маса Erythrocyte mass

Ферум-лек Ferum-lek

21 / 200
Чоловік 36-ти років скаржиться на інтенсивний біль у епігастральній ділянці, багаторазове блювання, яке не приносить полегшення, виражену загальну слабкість. Об’єктивно: загальний стан важкий, шкіра та видимі слизові оболонки - бліді, з поодинокими фіолетовими плямами. Рs- 100/хв., АТ-100/60 мм рт.ст. Під час пальпації живота визначається ригідність черевної стінки та різка болючість у епігастральній ділянці на 6 см вище пупка та у лівому реберно-хребетному куті. Пульсація аорти у епігастральній ділянці не визначається. Який найбільш імовірний діагноз? A 36-year-old man complains of intense pain in the epigastric area, repeated vomiting that does not bring relief, marked general weakness. Objectively: the general condition is severe, skin and visible mucous membranes - pale, with single purple spots. Рs- 100/min., BP-100/60 mm Hg. During palpation of the abdomen, rigidity of the abdominal wall and sharp pain in the epigastric area 6 cm above the navel and in the left costo-vertebral angle. Pulsation of the aorta in the epigastric area is not determined. What is the most likely diagnosis?

Перфоративна виразка Perforating ulcer

Гострий холецистит Acute cholecystitis

Розшаровуюча аневризма аорти Dissecting aortic aneurysm

Гострий панкреатит Acute pancreatitis

Гострий апендицит Acute appendicitis

22 / 200
Хворий 50-ти років після аварії на виробництві був госпіталізований зі скаргами на металевий присмак та печіння у роті, нудоту, слинотечу, багаторазове блювання, пронос з домішками слизу та крові, біль у епігастральній та поперековій ділянках. Об’єктивно: стан важкий, виразковий стоматит, гінгівіт, некроз слизової оболонки носа, набряк гортані. АТ- 150/100 мм рт.ст., РS- 48/хв., тони серця глухі. Поліурія, гіпостенурія, альбумінурія, гематурія. Який антидот слід ввести хворому? A 50-year-old patient was hospitalized after an industrial accident with complaints of a metallic taste and burning in the mouth, nausea, drooling, repeated vomiting, diarrhea with mucus impurities and of blood, pain in the epigastric and lumbar areas. Objectively: the condition is severe, ulcerative stomatitis, gingivitis, necrosis of the nasal mucosa, swelling of the larynx. BP - 150/100 mm Hg, HR - 48/min, heart sounds are dull Polyuria, hyposthenuria, albuminuria, hematuria. What antidote should be administered to the patient?

Хромосмон Chromosmon

Атропіну сульфат Atropine sulfate

Дієтиоксим Dietioxime

Антарсин Antarsyn

Унітіол Unithiol

23 / 200
До лікарні надійшла дівчинка 14-ти років, яка 2 години тому з суїцидальними намірами випила 100 мл оцту. Дитина притомна, емоційно лабільна. Скарги на біль у роті та епігастрії, спрагу, слинотечу. В ході огляду - слизова оболонка рота гіперемована. Пальпаторно - напруження передньої черевної стінки. Для надання допомоги необхідно: A 14-year-old girl who drank 100 ml of vinegar 2 hours ago with suicidal intentions came to the hospital. The child is unconscious, emotionally unstable. Complaints of pain in the mouth and epigastrium, thirst, salivation. During the examination - the mucous membrane of the mouth is hyperemic. Palpation - tension of the anterior abdominal wall. To provide assistance, it is necessary:

Викликати штучне блювання Induce artificial vomiting

Не промивати шлунок, ввести активоване вугілля Do not wash the stomach, enter activated carbon

Промити шлунок розчином калію перманганату Wash the stomach with a solution of potassium permanganate

Промити шлунок холодною кип’яченою водою через зонд Rinse the stomach with cold boiled water through the tube

Промити шлунок розчином соди через зонд Wash the stomach with a soda solution through a tube

24 / 200
Чоловік 54-х років скаржиться на нестерпний біль у першому плюснофаланговому суглобі правої ноги, що з’явився вночі. Об’єктивно: суглоб дефігурований, шкіра над ним гіперемована, пальпація і рухи різко болісні. Оберіть препарат для швидкого припинення больового синдрому: A 54-year-old man complains of unbearable pain in the first metatarsophalangeal joint of the right leg that appeared at night. Objectively: the joint is deformed, the skin over it is hyperemic , palpation and movements are sharply painful. Choose a drug to quickly stop the pain syndrome:

Пеніцилін Penicillin

Делагіл Delagil

Роваміцин Rovamycin

Диклофенак-натрій Diclofenac sodium

Алопуринол Allopurinol

25 / 200
З перших годин життя у новонародженого відзначено задишку і ціаноз. Ліва половина грудної клітки відстає в акті дихання, міжреберні проміжки розширені. Перкуторно: середостіння зміщено праворуч. Живіт човноподібної форми, м’який. На рентгенограмі: множинні просвітлення у вигляді 'комірчастої сітки'у лівій плевральній порожнині. Який діагноз найбільш імовірний? From the first hours of life, the newborn has shortness of breath and cyanosis. The left half of the chest lags behind in the act of breathing, the intercostal spaces are widened. Percussion: the mediastinum is shifted to the right. The abdomen is boat-shaped , soft. On the radiograph: multiple clarifications in the form of a 'cellular grid' in the left pleural cavity. What is the most likely diagnosis?

Ателектаз легені Atelectasis of the lung

Спонтанний пневмоторакс Spontaneous pneumothorax

Вроджена діафрагмальна грижа Congenital diaphragmatic hernia

Вроджена лобарна емфізема Congenital lobar emphysema

Вроджена напружена кіста легені Congenital tension lung cyst

26 / 200
Хворому 52-х років виконана екскреторна урографія. Через 10 хвилин після внутрішньовенного введення контрастної речовини стан хворого різко погіршився. Непритомний. АТ- 50/20 мм рт.ст., РS- 120/хв., ритмічний. В анамнезі - медикаментозна алергія. З метою лікування необхідно ввести: A 52-year-old patient underwent excretory urography. 10 minutes after the intravenous administration of contrast material, the patient's condition worsened sharply. He is unconscious. Blood pressure - 50/20 mm Hg

Внутрішньовенно преднізолон, інфузія кристалоїдів Intravenous prednisolone, crystalloid infusion

Внутрішньом’язово димедрол, преднізолон Intramuscular diphenhydramine, prednisolone

Адреналін підшкірно, димедрол внутрішньовенно Adrenaline subcutaneously, diphenhydramine intravenously

Внутрішньовенно еуфілін Intravenous euphilin

Адреналін внутрішньовенно, швидка інфузія кристалоїдів Adrenaline IV, rapid infusion of crystalloids

27 / 200
Пацієнт 52-х років перебуває на лікуванні у хірургічному відділенні з приводу кровотечі з вен стравоходу. Внаслідок проведеного консервативного лікування кровотеча припинилась, але виникла сонливість, апатія, відсутність апетиту. Чим викликані вказані скарги? A 52-year-old patient is being treated in the surgical department for bleeding from the veins of the esophagus. As a result of conservative treatment, the bleeding stopped, but drowsiness, apathy, lack of appetite appeared What caused these complaints?

Геморагічний шок Hemorrhagic shock

Побічна дія гемостатичної терапії Side effect of hemostatic therapy

Прогресування печінкової недостатності Progression of liver failure

Постгемотрансфузійна реакція Post-hemotransfusion reaction

Постгеморагічна анемія Posthemorrhagic anemia

28 / 200
У хлопчика 2-х місяців спостерігаються жовтяничність шкіри, склер, лихоманка. Дитина загальмована, задишка, тахікардія. Печінка +2,5 см. Сеча темна, кал світлий. З анамнезу: дитина у ранньому неонатальному віці перенесла гемолітичну хворобу новонароджених, операцію замінного переливання крові. Яка найбільш імовірна причина, що обумовила стан дитини? A 2-month-old boy has jaundice of the skin, sclera, fever. The child is retarded, short of breath, tachycardia. Liver +2.5 cm. Urine is dark, stool is light . From the anamnesis: the child in the early neonatal age underwent hemolytic disease of newborns, an operation for replacement blood transfusion. What is the most likely reason that caused the child's condition?

Тирозинемія Tyrosinemia

Гепатит Hepatitis

Гемолітична хвороба Hemolytic disease

Синдром ”жовчної пробки” Bile plug syndrome

Атрезія жовчних ходів Biliary atresia

29 / 200
Чоловіка 40-ка років доставлено до приймального відділення. Відзначається запах алкоголю з рота, очі не розплющує, на запитання не відповідає, нецілеспрямований рух є реакцією на біль. Об’єктивно: дихання часте (>40/хв.), поверхневе, АТ- 90/40 мм рт.ст., РS- 112/хв. Що треба зробити в першу чергу? A 40-year-old man was brought to the reception department. There is an odor of alcohol from his mouth, he does not open his eyes, he does not answer questions, the aimless movement is a reaction to pain. About Objectively: breathing is frequent (>40/min), shallow, blood pressure - 90/40 mmHg, blood pressure - 112/min. What should be done first of all?

Інтубація трахеї Tracheal intubation

Внутрішньовенно бемегрід Intravenous bemegrid

Позаниркові методи детоксикації (гемодіаліз, гемосорбція) Extrarenal detoxification methods (hemodialysis, hemosorption)

Зондове промивання шлунка Gastric tube lavage

Форсований діурез Forced diuresis

30 / 200
Дитину 3-х років каретою швидкої допомоги доставлено до стаціонару. На момент надходження температура тіла 38оС, двічі блювання, скарги на болі в області живота, сон порушений, відмовляється від їжі, випорожнення без особливостей. В ході огляду у дитини спостерігаються явища токсикозу, не контактна, ригідність потиличних м’язів. Який попередній діагноз? A 3-year-old child was taken to the hospital by ambulance. At the time of admission, the body temperature was 38°C, he vomited twice, complained of abdominal pain, sleep was disturbed, he refused from food, defecation without features. During the examination, the child exhibits toxicosis phenomena, non-contact, stiffness of the occipital muscles. What is the previous diagnosis?

Гострий менінгіт Acute meningitis

Глистна інвазія Worm infestation

Інвагінація кишечника Intussusception

Гострий апендицит Acute appendicitis

Муковісцидоз Cystic Fibrosis

31 / 200
До клініки дитячої хірургії доставлено новонародженого 3-х тижнів життя. На тлі повного благополуччя відзначається блювання 'фонтаном' впродовж останніх двох тижнів. Блювотні маси не містять жовчі. Попередній діагноз - пілоростеноз. Який вид обстеження буде найінформативнішим? A 3-week-old newborn was brought to the children's surgery clinic. Against the background of complete well-being, 'fountain' vomiting is noted for the past two weeks. Vomiting masses do not contain bile. Previous the diagnosis is pylorostenosis. What type of examination will be the most informative?

Рентгенконтрастне дослідження шлунку X-ray contrast study of the stomach

УЗД органів черевної порожнини Ultrasound of abdominal organs

Лапароскопія Laparoscopy

Колоноскопія Colonoscopy

Оглядова рентгенографія органів черевної порожнини Overview x-ray of abdominal organs

32 / 200
Чоловік 23-х років доставлений до приймального покою у коматозному стані. З анамнезу: тиждень тому впав і вдарився головою, після чого з’явилися головний біль, порушення сну, а через кілька днів - прогресуюче порушення свідомості. Дихання адекватне самостійне, АТ- 150/70 мм рт.ст., ЧСС- 60/хв. На Ехо-енцефалоскопії - зміщення серединних структур мозку на 3 мм вправо. Який діагноз можна припустити? A 23-year-old man was brought to the waiting room in a comatose state. From the anamnesis: a week ago he fell and hit his head, after which headache, sleep disturbances appeared , and after a few days - a progressive disturbance of consciousness. Breathing is adequate on its own, blood pressure - 150/70 mm Hg, heart rate - 60/min. On echo-encephaloscopy - displacement of the middle structures of the brain by 3 mm to the right. What diagnosis can be assumed?

Менінгоенцефаліт Meningoencephalitis

Субдуральна гематома Subdural hematoma

Забій головного мозку Brain stroke

Абсцес мозку Brain abscess

Гостре порушення мозкового кровообігу Acute cerebrovascular accident

33 / 200
Пацієнт надійшов до приймального відділення психлікарні. Зловживає алкоголем 15 років, неодноразово лікувався. Останній запій тривав 2 місяці. 3 дні не вживав алкоголю, став збудженим, вночі не спав. При огляді: шкірні покриви вологі, гіперемія обличчя, виражений тремор; озирається, під ліжком бачить щурів та павуків, намагається їх спіймати. Дезорієнтований у місці, часі. Лікування має проводитися: The patient was admitted to the reception department of a mental hospital. He has been abusing alcohol for 15 years, he has been treated several times. The last binge lasted 2 months. He did not drink alcohol for 3 days, became agitated, did not sleep at night . On examination: moist skin, facial hyperemia, pronounced tremors; looks around, sees rats and spiders under the bed, tries to catch them. Disoriented in place, time. Treatment should be carried out:

У терапевтичному відділенні In the therapeutic department

В домашніх умовах At home

В умовах приймального покою In the conditions of the reception room

У неврологічному відділенні In the neurology department

У відділенні інтенсивної терапії In the intensive care unit

34 / 200
До хворого 35-ти років викликано бригаду швидкої допомоги. Скарги на гострий нестерпний біль у поперековій і правій пахвинній ділянці, статевих органах і правій нозі, нудоту, блювання. При огляді: хворий неспокійний, живіт напружений. Незначна болючість в правій здухвинній ділянці при глибокій пальпації. Позитивний симптом Пастернацького справа. Дизурія. Який найбільш імовірний діагноз? An ambulance was called to a 35-year-old patient. Complaints of sharp unbearable pain in the lumbar and right groin area, genitals and right leg, nausea, vomiting. On examination: the patient is restless, the abdomen is tense. Slight tenderness in the right iliac region upon deep palpation. Positive Pasternaksky's symptom on the right. Dysuria. What is the most likely diagnosis?

Ниркова коліка Renal colic

Гострий холецистит Acute cholecystitis

Кишкова коліка Intestinal colic

Гострий панкреатит Acute pancreatitis

Печінкова коліка Hepatic colic

35 / 200
Жінка з терміном вагітності 6 тижнів скаржиться на спрагу, свербіння шкіри, порушення зору, поліурію. В анамнезі І тип цукрового діабету. В аналізі крові: цукор 9 ммоль/л натще, після навантаження глюкозою - 12 ммоль/л. Огляд окуліста: проліферативна ретинопатія. Що необхідно запропонувати жінці? A woman with a 6-week pregnancy complains of thirst, itchy skin, impaired vision, polyuria. She has a history of type 1 diabetes mellitus. In the blood test: sugar 9 mmol/ l on an empty stomach, after a glucose load - 12 mmol/l. Examination of an ophthalmologist: proliferative retinopathy. What should be offered to a woman?

Перервати вагітність Abort pregnancy

Зберігання вагітності Pregnancy Storage

Лікування дієтою Diet treatment

Лікування інсуліном Insulin treatment

Подальше обстеження Further examination

36 / 200
Пологи другі, вчасні. 3 години тому відійшли навколоплідні води. Пологова діяльність активна, загальнорівномірнозвужений таз II ступеня. Передбачувана маса плоду 3900 г Серцебиття плоду не вислуховується. При піхвовому дослідженні відкриття шийки матки повне, плідного міхура немає, передлежить голівка плоду, притиснута до входу в малий таз. Стрілоподібний шов у поперечному розмірі. Яка лікарська тактика? Second birth, on time. 3 hours ago, the amniotic fluid left. Labor activity is active, generally evenly narrowed pelvis of the II degree. Estimated weight of the fetus is 3900 g. The heartbeat of the fetus cannot be heard. With vaginal on examination, the opening of the cervix is ​​complete, there is no amniotic sac, the head of the fetus is presented, pressed against the entrance to the small pelvis. An arrow-shaped seam in the transverse dimension. What are the medical tactics?

Ведення пологів через природні статеві шляхи Giving birth through the natural genital tract

Кесарів розтин Caesarean section

Стимуляція пологової діяльності окситоцином Stimulation of labor with oxytocin

Накладання акушерських щипців Applying obstetric forceps

Краніотомія Craniotomy

37 / 200
На другу добу після субтотальної резекції щитоподібної залози з приводу дифузного токсичного зобу у хворої з’явилися тонічні судоми пальців ('рука акушера'), позитивні симптоми Хвостека, Вейса, Труссо. Яке ускладнення операції виникло? On the second day after subtotal resection of the thyroid gland due to diffuse toxic goiter, the patient developed tonic spasms of the fingers ('hand of the obstetrician'), positive symptoms of Khvostek, Weiss , Trousseau. What complication of the operation occurred?

Тиреотоксичний криз Thyrotoxic crisis

Інфаркт міокарда Myocardial infarction

Асфіксія Asphyxia

Гіпопаратиреоз Hypoparathyroidism

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

38 / 200
В консультацію звернулася жінка зі скаргами на біль у нижній частині живота, який виник раптово на 17-й день менструального циклу. Біль супроводжувався відчуттям тиску на пряму кишку. Об’єктивно: температура тіла - 36,9оС, Рs- 89/хв., АТ- 110/65 мм рт.ст. Вагінально: матка щільна, безболісна, рухома, нормальних розмірів. Додатки з лівої сторони помірно збільшені, болісні. В ході пункції черевної порожнини через заднє склепіння отримано 15 мл серозно-геморагічної рідини. Який найбільш імовірний діагноз? A woman came to the consultation with complaints of pain in the lower abdomen, which appeared suddenly on the 17th day of the menstrual cycle. The pain was accompanied by a feeling of pressure on the rectum. About objectively: body temperature - 36.9oC, Рs - 89/min., blood pressure - 110/65 mm Hg. Vaginal: the uterus is dense, painless, mobile, of normal size. The appendages on the left side are moderately enlarged, painful. During 15 ml of serous-hemorrhagic fluid was obtained by abdominal puncture through the posterior vault. What is the most likely diagnosis?

Розрив кісти яєчника Rupture of an ovarian cyst

Перекрут ніжки кісти яєчника Ovarian cyst pedicle torsion

Апоплексія яєчника Ovarian apoplexy

Гострий апендицит Acute appendicitis

Позаматкова вагітність Ectopic pregnancy

39 / 200
Хвора 28-ми років, вагітність 30 тижнів, перебувала вдома. Мала набряки гомілок 1 ступеня. Раптово поскаржилася на головний біль та втратила свідомість. На момент огляду констатовано опістотонус, голова закинута, зіниці розширені, дихання відсутнє, язика прикушено, пульс визначити важко. Яка стадія еклампсії у хворої? A 28-year-old patient, 30 weeks pregnant, was at home. She had swelling of the lower legs of the 1st degree. She suddenly complained of a headache and lost consciousness. At the time of the examination, opisthotonus was diagnosed , the head is thrown back, the pupils are dilated, there is no breathing, the tongue is bitten, it is difficult to determine the pulse. What is the patient's stage of eclampsia?

Прееклампсія Preeclampsia

Передсудомний період Pretrial period

Позасудомний період Non-seizure period

Період тонічних судом Period of tonic seizures

Період розрішення нападу Period of attack resolution

40 / 200
У дитини 9-ти років, яка хворіє на цукровий діабет, на тлі кишкової інфекції виникли і наростають неврологічні симптоми: порушення орієнтації, галюцинації, фокальні судоми. Наявні ознаки дегідратації III ступеня, дихальних порушень немає, запах ацетону відсутній. Який попередній діагноз? A 9-year-old child with diabetes developed and is increasing neurological symptoms against the background of an intestinal infection: disorientation, hallucinations, focal convulsions. Present signs dehydration of the III degree, there are no respiratory disorders, there is no smell of acetone. What is the previous diagnosis?

Гіперосмолярна кома Hyperosmolar coma

Енцефаліт Encephalitis

Діабетична кетоацидотична кома Diabetic ketoacidotic coma

Гіпоглікемічна кома Hypoglycemic coma

Пухлина головного мозку Brain tumor

41 / 200
Вантажник 36-ти років був притиснутий бортом автомобіля до стіни у ділянці грудної клітки. Скарги на загальну слабкість, задишку, біль і відчуття важкості в грудній клітці з боку ураження. Об’єктивно: блідість шкіри, тахікардія, пульс слабкого наповнення, артеріальний тиск знижений, симптоми недостатності дихання. Вкажіть обсяг первинної лікарської допомоги: A 36-year-old truck driver was pressed against the wall in the chest area by the side of the car. Complaints of general weakness, shortness of breath, pain and a feeling of heaviness in the chest from the side of the lesion . Objectively: pallor of the skin, tachycardia, weak pulse, decreased blood pressure, symptoms of respiratory failure. Specify the amount of primary medical care:

Серцеві глікозиди, дихальні аналептики Cardiac glycosides, respiratory analeptics

Негайна госпіталізація до травматологічного відділення Immediate hospitalization in the trauma department

Плевральна пункція у VII міжребер’ї Pleural puncture in the VII intercostal space

Катетеризація центральної вени, інфузійна терапія Central venous catheterization, infusion therapy

Напівсидяче положення, анальгетики, інгаляція кисню Semi-sitting position, analgesics, oxygen inhalation

42 / 200
У дитини 8-ми років підвищення температури до 390С, нежить зі значними гнійними виділеннями, вологий кашель, кон’юнктивіт з гнійними виділеннями, світлобоязнь. На слизовій оболонці щік білуваті ділянки висівкоподібно злущеного епітелію. Який найбільш імовірний діагноз? An 8-year-old child has a temperature rise to 390C, runny nose with significant purulent discharge, wet cough, conjunctivitis with purulent discharge, photophobia. On the mucous membrane of the cheeks whitish areas of squamous desquamated epithelium. What is the most likely diagnosis?

Кір Measles

Корова краснуха Cow rubella

Висипний тиф Typhoid

Грип Flu

Скарлатина Scarlatina

43 / 200
В хлопчика 3-х років, хворого на кишкову інфекцію, при огляді визначено значне зниження маси тіла, блідість та мармуровість шкіри, сухість слизових оболонок та зниження тургору тканин, висока лихоманка, рідке випорожнювання 10 разів на добу, олігурія. Які лікувальні заходи є невідкладними? In a 3-year-old boy with an intestinal infection, the examination revealed a significant decrease in body weight, paleness and marbling of the skin, dryness of the mucous membranes and a decrease in tissue turgor, high fever, loose stools 10 times a day, oliguria. What medical measures are urgent?

Парентеральне годування Parenteral nutrition

Оральна регідратація Oral rehydration

Негайний початок інфузійної терапії Immediate start of infusion therapy

Дрібне годування дитини Little baby feeding

Подальше спостереження стану дитини Further monitoring of the child's condition

44 / 200
У дитини 4-тижневого віку через 2 тижні від початку захворювання, що проявляється блюванням 'фонтаном', вираженою гіпотрофією і ексикозом, педіатр припустив вроджений пілоростеноз. При надходженні до дитячого відділення стан вкрай важкий: риси обличчя загострені, адинамія, сильна спрага, анурія, запах сечі з рота, сірість шкірних покривів. У сироватці крові: натрій - 135 моль/л, калій - 3,7 ммоль/л. Коматозний стан якого характеру розвинувся у дитини? In a 4-week-old child, 2 weeks after the onset of the disease, manifested by 'fountain' vomiting, marked hypotrophy and exicosis, the pediatrician suspected congenital pylorus stenosis. Upon admission to in the children's department, the condition is extremely serious: facial features are aggravated, adynamia, strong thirst, anuria, the smell of urine from the mouth, gray skin. In the blood serum: sodium - 135 mol/l, potassium - 3.7 mmol/l. Comatose state of what nature developed in a child?

Кетоацидотична кома Ketoacidotic coma

Азотемічна кома Azotemic coma

Гіпоглікемічна кома Hypoglycemic coma

Гіпохлоремічна кома Hypochloremic coma

Гіперосмолярна кома Hyperosmolar coma

45 / 200
У пацієнта 25-ти років, що страждає на епілепсію, розвиваються тоніко-клонічні напади, частота яких складає 20 нападів за годину. Слід кваліфікувати симптоматику як: A 25-year-old patient suffering from epilepsy develops tonic-clonic seizures, the frequency of which is 20 seizures per hour. The symptoms should be classified as:

Ускладнення епілепсії додатковою інтоксикацією Complication of epilepsy by additional intoxication

Серія епілептичних нападів Series of epileptic seizures

Частішання нападів Frequency of attacks

Епілептичний статус Status epilepticus

Розвиток на тлі епілепсії енцефаліту Development against the background of epilepsy encephalitis

46 / 200
У чоловіка 53-х років, хворого на цукровий діабет II типу, розвинулася кома. Глікемія - 36 ммоль/л, калій -4,4 ммоль/л, натрій - 160 ммоль/л, рН крові - 7,24, стандартний бікарбонат -20 ммоль/л, зсув буферних основ - 4 ммоль/л, сечовина - 16 ммоль/л. Який найбільш імовірний діагноз? A 53-year-old man with type II diabetes developed a coma. Glycemia - 36 mmol/l, potassium -4.4 mmol/l, sodium - 160 mmol/l, blood pH - 7.24, standard bicarbonate -20 mmol/l, buffer base shift - 4 mmol/l, urea - 16 mmol/l. What is the most likely diagnosis?

Гіперосмолярна кома Hyperosmolar coma

Гіпоглікемічна кома Hypoglycemic coma

Гостра серцева недостатність Acute heart failure

Гіперлактацидемічна кома Hyperlactacidemic coma

Діабетичний кетоацидоз Diabetic ketoacidosis

47 / 200
Жінка 32-х років хворіє на цукровий діабет тип 1 впродовж 20-ти років. Під час роботи на городі знепритомніла. Шкіра волога, високий тонус м’язів, зіниці розширені, запаху ацетону немає, Рs- 72/хв., АТ- 120/75 мм рт.ст. Який діагноз найбільш імовірний? A 32-year-old woman has been suffering from type 1 diabetes for 20 years. She fainted while working in the garden. Moist skin, high muscle tone, the pupils are dilated, there is no smell of acetone, Ps - 72/min., BP - 120/75 mm Hg. What is the most likely diagnosis?

Гіпертензивний криз Hypertensive crisis

Гіпоглікемічна кома Hypoglycemic coma

Вегетативний криз Vegetative crisis

Колапс Collapse

Тепловий удар середньої важкості Moderate heat stroke

48 / 200
У дитини 10 місяців на тлі легкого перебігу ГРВІ з’явилися повторні клонічні судоми. В ході огляду виявлено затримку психомоторного розвитку, краніотабес, деформацію грудної клітки, потовщення метафізів трубчатих кісток. Рівень кальцію крові - 1,6 ммоль/л, інтервал QT на ЕКГ подовжений - 0,33 сек. Даних про перинатальне ушкодження ЦНС немає. Спинномозкова рідина інтактна, витікала під тиском. Вигодовування штучне, без овочевих страв. Про яке захворювання йдеться? A 10-month-old child developed repeated clonic convulsions against the background of a mild acute respiratory viral infection. During the examination, a delay in psychomotor development, craniotabes, chest deformation, and thickening of tubular metaphyses were revealed bones. The blood calcium level is 1.6 mmol/l, the QT interval on the ECG is prolonged - 0.33 sec. There are no data on perinatal damage to the central nervous system. The cerebrospinal fluid is intact, it leaked out under pressure. Artificial feeding, without vegetable dishes. What is the disease in question ?

Енцефалітична реакція Encephalitic reaction

Енцефаліт Encephalitis

Спазмофілія Spasmophilia

Менінгіт Meningitis

Нейротоксикоз Neurotoxicosis

49 / 200
У дитини 10-ти місяців, що постійно вигодовувалася коров’ячим молоком, спостерігається виражений систолічний шум на верхівці серця та акроціаноз. Сонографічно вади серця не виявлено. У крові: Нb- 38 г/л, КП - 0,7 Першочергова терапія: A 10-month-old child who was constantly fed cow's milk has a pronounced systolic murmur at the top of the heart and acrocyanosis. Sonographically, no heart defects were detected. In the blood : Hb- 38 g/l, KP - 0.7 Primary therapy:

Трансфузія цільної крові Whole blood transfusion

Серцеві глікозиди за швидкою схемою насичення Cardiac glycosides according to the fast saturation scheme

Введення рекормону Recormon input

Трансфузія еритроцитарної маси Transfusion of erythrocyte mass

Ентеральне введення препаратів заліза Enteral administration of iron preparations

50 / 200
Студент 24-х років скаржиться на ядуху, гавкаючий кашель, свербіння шкіри після прийому анальгіну В анамнезі - кропивниця. Об’єктивно: набряк обличчя. Дихання гучне. Міжреберні проміжки втягуються на вдиху. Над легенями стридорозне дихання. АТ 115/70 мм рт.ст. Який препарат необхідно ввести хворому? A 24-year-old student complains of wheezing, barking cough, skin itching after taking analgin. History of urticaria. Objectively: swelling of the face. Loud breathing. Intercostal the gaps are retracted during inhalation. Stridorous breathing over the lungs. Blood pressure 115/70 mm Hg. What drug should be administered to the patient?

Морфін Morphine

Атровент Atrovent

Кордіамін Cordiamine

Преднізолон Prednisone

Димедрол Diphenhydramine

51 / 200
Хворий 38-ми років доставлений у клініку у зв’язку з множинними забоями живота. Гемодинаміка стабільна, живіт болючий на ділянках забоїв і лівому підребер’ї. У відлогих місцях - притуплення перкуторного звуку. Синдроми подразнення очеревини негативні. Яке дослідження показане в першу чергу для уточнення діагнозу? A 38-year-old patient was brought to the clinic due to multiple abdominal wounds. Hemodynamics is stable, the abdomen is painful in the areas of the wounds and the left hypochondrium. in places - dulling of the percussion sound. Peritoneal irritation syndromes are negative. What research is indicated first of all to clarify the diagnosis?

УЗД органів черевної порожнини Ultrasound of abdominal organs

Оглядова рентгенограма черевної порожнини Overview x-ray of the abdominal cavity

Лапаротомія Laparotomy

Введення 'пошукового' катетера Introduction of 'search' catheter

Загальний аналіз крові і сечі General analysis of blood and urine

52 / 200
У хворого 35-ти років, що перебуває в стаціонарі з приводу правобічного пневмотораксу, незважаючи на двохпозиційне дренування плевральної порожнини з активною аспірацією, легеня залишається колабованою впродовж 2х діб. Яке лікування треба застосувати? In a 35-year-old patient hospitalized for right-sided pneumothorax, despite two-position drainage of the pleural cavity with active aspiration, the lung remains collapsed for 2 days. What treatment should be applied?

Сегментектомія Segmentectomy

Лобектомія Lobectomy

Роздування легені дихальним апаратом Inflating the lungs with a breathing apparatus

Торакотомія з ушиванням ушкоджен-ної частини легені Thoracotomy with suturing of the damaged part of the lung

Додаткове дренування Additional drainage

53 / 200
Першовагітна 25-ти років з терміном гестації 26 тижнів звернулася до лікаря жіночої консультації зі скаргами на погіршення загального стану, спрагу, слабкість, блювання, сонливість, болі по всьому животу впродовж останніх 8-ми діб. Хворіє на цукровий діабет. Запах ацетону з рота. Рs- 100/хв., АТ-100/60 мм рт.ст. Рівень цукру в крові -19,4 ммоль/л. Набряки ніжних кінцівок. Який найбільш імовірний діагноз? A 25-year-old first-time pregnant woman with a gestation period of 26 weeks turned to the doctor of the women's consultation with complaints of worsening general condition, thirst, weakness, vomiting, drowsiness, pains all over abdomen during the last 8 days. He has diabetes. The smell of acetone from the mouth. Ps- 100/min., BP-100/60 mm Hg. Blood sugar level - 19.4 mmol/l. Edema of tender limbs . What is the most likely diagnosis?

Гіперосмолярна кома Hyperosmolar coma

Гіпоглікемічна кома Hypoglycemic coma

Прееклампсія, тяжка форма Preeclampsia, severe form

Кетонемічна кома Ketonemic coma

Гіперлактацидемічна кома Hyperlactacidemic coma

54 / 200
Пацієнт 54-х років, що перебуває в стаціонарі з приводу гострого інфаркту міокарда, раптово знепритомнів. В ході огляду діагностовано зупинку серцевої діяльності та дихання, розпочато легенево-серцеву реанімацію. На ЕКГ спостерігається асистолія. Далі необхідно: A 54-year-old patient, who is in the hospital due to an acute myocardial infarction, suddenly fainted. During the examination, cardiac and respiratory arrest was diagnosed, cardiopulmonary resuscitation was started resuscitation. Asystole is observed on the ECG. Next, it is necessary:

Ввести внутрішньовенно новокаїнамід Enter intravenous novocaine

Ввести внутрішньосерцево адреналін Inject adrenaline intracardiacally

Ввести внутрішньовенно лідокаїн Inject lidocaine intravenously

Дефібриляція Defibrillation

Ввести внутрішньовенно строфантин Enter strophanthin intravenously

55 / 200
У чоловіка 30-ти років під час їжі раптово розвинувся напад кашлю, ядухи, ціаноз шкірних покривів, втрата свідомості. Діагностовано стороннє тіло в дихальних шляхах. Для його видалення насамперед може бути використаний наступний прийом: A 30-year-old man suddenly developed an attack of coughing, wheezing, cyanosis of the skin, loss of consciousness while eating. A foreign body was diagnosed in the respiratory tract. To remove it first of all, the following technique can be used:

Прекардіальний удар Precardiac attack

Масаж ділянки каротидного синуса Massage of the carotid sinus area

Перкусійний масаж Percussion massage

Удар в міжлопаткову ділянку Strike in the interscapular region

Трахеостомія Tracheostomy

56 / 200
Хворий 65-ти років скаржиться на зміну кольору сечі. Сеча червона, з домішками кров’яних згустків, що нагадують 'черв’яків', болю немає, непокоїть слабкість. У сечі: гематурія. У крові: Нb- 84 г/л, ШОЕ- 31 мм/год. Який найбільш імовірний діагноз? A 65-year-old patient complains of a change in the color of urine. The urine is red, with admixtures of blood clots that resemble 'worms', there is no pain, he is worried weakness. In urine: hematuria. In blood: Hb - 84 g/l, ESR - 31 mm/h. What is the most likely diagnosis?

Пухлина нирки Kidney tumor

Гострий пієлонефрит Acute pyelonephritis

Гострий цистит Acute cystitis

Сечокам’яна хвороба Urolithiasis

Гострий гломерулонефрит Acute glomerulonephritis

57 / 200
Хворого 45-ти років непокоять багаторазове блювання, затримка випорожнень і газів, болісна припухлість. Об’єктивно: у правій пахвинній ділянці визначається випинання розмірами до 6 см у діаметрі, різко болісне, шкіра над ним змінена. Який найбільш імовірний діагноз? A 45-year-old patient is troubled by repeated vomiting, delayed stools and gases, painful swelling. Objectively: a protrusion measuring up to 6 cm in diameter is detected in the right inguinal area , sharply painful, the skin over it is changed. What is the most likely diagnosis?

Тромбоз мезентеріальних судин Thrombosis of mesenteric vessels

Гострий тромбофлебіт поверхневих вен правого стегна Acute thrombophlebitis of the superficial veins of the right thigh

Пахвинний лімфаденіт Inguinal lymphadenitis

Гострий апендицит Acute appendicitis

Защемлена пахвинна грижа Strangulated inguinal hernia

58 / 200
Дитині 6-ти років, оперованій з приводу розлитого перитоніту, в процесі забезпечення анестезіологічного засобу, проводиться штучна вентиляція легень у режимі помірної гіпервентиляції. На яких цифрах необхідно підтримувати рівень рС02 у КЛС-грамі? A 6-year-old child operated on for spilled peritonitis, in the process of providing an anesthetic agent, artificial lung ventilation is performed in the mode of moderate hyperventilation. At what numbers should the level be maintained pС02 in KLS-gram?

20-25 мм рт.ст. 20-25 mm Hg

30-35 мм рт.ст. 30-35 mm Hg

50-55 мм рт.ст. 50-55 mm Hg

40-45 мм рт.ст. 40-45 mm Hg

35-40 мм рт.ст. 35-40 mm Hg

59 / 200
Непритомну хвору 28-ми років доставлено до лікарні машиною швидкої допомоги. Об’єктивно: запах ацетону у повітрі, що видихається, шкіра суха, язик обкладений коричневим нальотом, сухий, тонус очних яблук знижений, дихання за типом Куссмауля. Цукор крові - 25,2 ммоль/л, ацетон сечі ++, осмолярність крові - 280 мосмоль/л. Які невідкладні заходи потрібно вжити? A 28-year-old unconscious patient was taken to the hospital by ambulance. Objectively: the smell of acetone in the exhaled air, dry skin, a brown coating on the tongue, dry, the tone of the eyeballs is reduced, Kussmaul breathing. Blood sugar - 25.2 mmol/l, urine acetone ++, blood osmolarity - 280 mosmol/l. What urgent measures should be taken?

Внутрішньовенне краплинне введення 5% розчину глюкози Intravenous drip of 5% glucose solution

Проведення регідратації, дробне введення інсуліну Carrying out rehydration, fractional insulin injection

Внутрішньовенне краплинне введення 2,5% розчину бікарбонату натрію Intravenous drip of 2.5% sodium bicarbonate solution

Внутрішньом’язове введення 1% розчину глюкагону Intramuscular injection of 1% glucagon solution

Внутрішньовенне струминне введення 40% розчину глюкози Intravenous jet injection of 40% glucose solution

60 / 200
Дитина 1-го року доставлена до лікарні з діагнозом: гостра ниркова недостатність, стадія олігоанурії. У хворого спостерігаються м’язова слабкість, аритмія, зміни на ЕКГ ( розширення інтервалів PQ та QRS, високі, вузькі та симетричні зубці Т). Які біохімічні зміни викликають ці порушення? A 1-year-old child was brought to the hospital with a diagnosis of acute renal failure, the stage of oligoanuria. The patient has muscle weakness, arrhythmia, changes in the ECG (extension PQ and QRS intervals, tall, narrow and symmetrical T-waves). What biochemical changes cause these disturbances?

Гіпокаліємія Hypokalemia

Гіперкаліємія Hyperkalemia

Гіпокальціємія Hypocalcemia

Гіперкальціємія Hypercalcemia

Ацидоз Acidosis

61 / 200
У спекотну погоду юнак 14-ти років відпочивав на пляжі. Через 6 годин вдома поскаржився на загальну слабкість, головний біль, запаморочення, нудоту та блювання. Об’єктивно: гіперемія шкіри обличчя та голови, одутлість обличчя. Шкірні покриви вологі. ЧД- 19/хв., АТ- 125/80 мм рт.ст., ЧСС=РS=104/хв. Який найбільш імовірний діагноз? In hot weather, a 14-year-old boy rested on the beach. After 6 hours at home, he complained of general weakness, headache, dizziness, nausea and vomiting. Objectively : hyperemia of the skin of the face and head, puffiness of the face. The skin is moist. Blood pressure - 19/min., BP - 125/80 mm Hg, heart rate=Р=104/min. What is the most likely diagnosis?

Тепловий удар середнього ступеня Moderate heat stroke

Сонячний удар Sunstroke

Тепловий удар важкого ступеня Severe heat stroke

Тепловий удар легкого ступеня Mild heat stroke

Нейроциркуляторна дистонія Neurocirculatory dystonia

62 / 200
Хвора 60-ти років доставлена до приймального відділення непритомною, з гіпорефлексією, зниженим артеріальним тиском, брадикардією, брадипное. Рік тому перенесла субтотальну резекцію щитоподібної залози. Замісну терапію не проходила. Для якого стану характерні наведені ознаки? A 60-year-old patient was brought to the emergency room unconscious, with hyporeflexia, low blood pressure, bradycardia, bradypnea. A year ago, she underwent subtotal resection of the thyroid gland. Replacement therapy is not passed. For which condition are the given symptoms typical?

Отруєння невідомою отрутою Poisoning with an unknown poison

Гіпопаратиреоїдизм Hypoparathyroidism

Тиреотоксичний криз Thyrotoxic crisis

Геморагічний шок Hemorrhagic shock

Мікседематозна кома Myxedema coma

63 / 200
Хлопчик 12-ти років хворіє на атопічну бронхіальну астму з важким перебігом. Під час останнього нападу 4 інгаляції сальбутамолу ефекту не дали. Підвищилися задишка, тахікардія, неспокій. Шкіра бліда з ціанотичним відтінком. У легенях різко ослаблене дихання, хрипи не вислуховуються. Який з перерахованих заходів є першочерговим? A 12-year-old boy suffers from atopic bronchial asthma with a severe course. During the last attack, 4 inhalations of salbutamol had no effect. Shortness of breath, tachycardia, restlessness increased. Skin pale with a cyanotic shade. Breathing is sharply weakened in the lungs, wheezing is not audible. Which of the listed measures is the first priority?

Внутрішньовенне введення еуфіліну Intravenous Euphilin

Інгаляція зволоженого кисню Inhalation of humidified oxygen

Внутрішньовенне введення кларитроміцину Intravenous administration of clarithromycin

Внутрішньовенне введення амброксолу Intravenous administration of ambroxol

Внутрішньовенне введення преднізолону Intravenous administration of prednisone

64 / 200
Хворий скаржиться на головний біль, біль у ділянці серця, нудоту, сухість у роті, безсоння. Об’єктивно: обличчя гіперемоване, тремор язика та пальців рук, хода некоординована, підвищена пітливість, настрій різко знижений. Зловживає спиртними напоями, протягом останньої доби алкоголь не вживав. Визначте психопатологічний синдром: The patient complains of a headache, pain in the heart area, nausea, dry mouth, insomnia. Objectively: hyperemic face, tremors of the tongue and fingers, gait uncoordinated, increased sweating, sharply depressed mood. Abuses alcoholic beverages, has not consumed alcohol in the last day. Define psychopathological syndrome:

Аментивний Amentary

Деліріозний Delirious

Абстинентний Abstinent

Астенічний Asthenic

Депресивний Depressed

65 / 200
У дівчини 19-ти років після зґвалтування виникли постійна плаксивість, тривога, настрій став пригніченим, знизилася працездатність, рухи загальмовані, з’явилися думки про недоцільність життя. Визначте психопатологічний стан: After the rape, a 19-year-old girl developed constant tearfulness, anxiety, her mood became depressed, her work capacity decreased, her movements were inhibited, and thoughts about the futility of life appeared. Define psychopathological condition:

Реактивна депресія Reactive Depression

Судинна депресія Vascular depression

Тривожна депресія Anxious Depression

Ендогенна депресія Endogenous depression

Інволюційна депресія Involutional depression

66 / 200
Хвора 46-ти років скаржиться на появу протягом двох тижнів випорожнень кров’ю більш за 12 разів на добу, болю в животі, суглобах; болючі висипи у порожнині рота та на нижніх кінцівках, набряк колінних та гомілковостопних суглобів, слабкість, підвищення 0 температури тіла понад 39 С, втрату маси тіла. Який метод обстеження є найбільш інформативним? A 46-year-old patient complains of the appearance of bloody stools more than 12 times a day, pain in the abdomen, joints, painful rashes in the oral cavity for two weeks and on the lower limbs, swelling of the knee and ankle joints, weakness, an increase in body temperature over 39 C, loss of body weight. Which examination method is the most informative?

Загальний аналіз крові General blood test

Рентгенологічне дослідження кишечнику X-ray examination of intestines

Ендоскопічне дослідження Endoscopy examination

Рентгенографія суглобів X-ray of joints

Біопсія кишечнику та шкіри Intestinal and skin biopsy

67 / 200
Потерпілий 69-ти років доставлений з місця пожежі в стані важкого отруєння чадним газом. Який препарат необхідно ввести в першу чергу? A 69-year-old victim was brought from the fire scene in a state of severe carbon monoxide poisoning. What drug should be administered first?

Розчин строфантіну Strophanthine solution

Бемегрід Bemegrid

Цитохром С Cytochrome C

Гідрокортізон Hydrocortisone

Цитітон Cititon

68 / 200
Під час діагностичної ендоскопії у хворого 45-ти років виникла асистолія, яка діагностована електрокардіографічно. З яких заходів слід негайно розпочати лікування? During a diagnostic endoscopy, a 45-year-old patient developed asystole, which was diagnosed electrocardiographically. What measures should be taken to treat it immediately?

Масаж серця, ШВЛ, адреналін Heart massage, ventilator, adrenaline

Дефібриляція Defibrillation

Введення атропіну Atropine administration

Інфузія гідрокарбонату натрію Sodium bicarbonate infusion

Електрокардіостимуляція Electronic cardiostimulation

69 / 200
У дитини 10-ти років зупинена артеріальна кровотеча (плечова артерія) через 10 хвилин після травми. При надходженні АТ- 90/50 мм рт.ст., еритроцити - 2,5 • 1012/л, Нb- 60 г/л. Раніше при переливанні цільної крові була анафілактоїдна реакція. Який препарат крові найбільш безпечний для корекції крововтрати? A 10-year-old child has stopped arterial bleeding (brachial artery) 10 minutes after the injury. On admission, blood pressure is 90/50 mm Hg, erythrocytes - 2.5 • 1012/l, Hb- 60 g/l. Previously, there was an anaphylactoid reaction during transfusion of whole blood. What blood preparation is the safest for blood loss correction?

Цільна кров Whole blood

Лейкоконцентрат Leukoconcentrate

Свіжозаморожена плазма Fresh-frozen plasma

Відмиті еритроцити Washed erythrocytes

Еритроцитарна маса Erythrocyte mass

70 / 200
Хворий 66-ти років скаржиться на серцебиття, біль у серці, слабкість. Симптоми з’явилися раптово, після фізичного навантаження. На ЕКГ: комплекси QRS поширені до 0,12 секунд, зубець Р перед шлуночковим комплексом відсутній, ЧСС- 200/хв. Який препарат є препаратом вибору в цьому випадку? A 66-year-old patient complains of palpitations, heart pain, weakness. The symptoms appeared suddenly, after physical exertion. On the ECG: QRS complexes spread to 0 ,12 seconds, the P wave before the ventricular complex is absent, the heart rate is 200/min. What drug is the drug of choice in this case?

Хінідин Quinidine

Лідокаїн Lidocaine

Верапаміл Verapamil

Дигоксин Digoxin

Обзидан Obzydan

71 / 200
Хворий 45-ти років поступив у відділення зі скаргами на пекучий біль, сильне розпирання тканин пальців обох стоп. Об’єктивно: пухирі, наповнені геморагічною рідиною; після зняття пухирів видно некротизовану шкіру, яка є нечутливою і неболючою. Який найбільш імовірний діагноз? A 45-year-old patient was admitted to the department with complaints of burning pain, severe swelling of the tissues of the fingers of both feet. Objectively: blisters filled with hemorrhagic fluid; after removal blisters show necrotic skin that is insensitive and painless. What is the most likely diagnosis?

Відмороження I ступеня I degree frostbite

Відмороження III ступеня Defrosting of the III degree

Термічний опік III А ступеня Thermal burn III A degree

Термічний опік II ступеня Thermal burn of the second degree

Відмороження II ступеня Defrosting of the II degree

72 / 200
У підвальному приміщенні знайдено хлопчика 6-ти років. Права нижня кінцівка на рівні нижньої третини стегна придавлена металевими дверима. Нога холодна на дотик, бліда з синюшним відтінком, щільний набряк, тактильна та больова чутливість різко знижені. Пульс на дистальних відділах кінцівки відсутній. Нестерпні ішемічні болі в м’язах правої ноги. Який з невідкладних заходів необхідно надати першочергово? A 6-year-old boy was found in the basement. The right lower limb at the level of the lower third of the thigh was crushed by a metal door. The leg is cold to the touch, pale with a bluish tint, dense edema, tactile and pain sensitivity are sharply reduced. There is no pulse on the distal parts of the limb. Unbearable ischemic pains in the muscles of the right leg. Which of the emergency measures should be given first?

Накласти джгут вище місця стиснення кінцівки Apply a tourniquet above the point of limb compression

В/в крапельно реополіглюкін Reopolyglukin IV drip

В/в крапельно 4% розчин гідрокарбонату натрію IV drip 4% sodium bicarbonate solution

П/ш гепарин 100-150 од/кг м.т./добу P/sh heparin 100-150 units/kg body weight/day

В/м 0,1% - 0,6 мл промедолу V/m 0.1% - 0.6 ml promedol

73 / 200
До приймального відділення доставлено хворого у непритомному стані після ДТП. Після огляду спеціалістів діагноствовані переломи кінцівок, забій передньої черевної стінки з імовірністю ушкодження внутрішніх органів черевної порожнини. Який додатковий метод обстеження найбільш доцільний у цій ситуації? A patient was brought to the reception department in an unconscious state after a road accident. After an examination by specialists, fractures of the limbs, a bruise of the front abdominal wall with the possibility of damage to the internal organs of the abdominal cavity were diagnosed. What is the additional method examination is the most appropriate in this situation?

Ендоскопія Endoscopy

Комп’ютерна томографія Computed tomography

УЗД Ultrasound

Лапароскопія Laparoscopy

Оглядова рентгеноскопія черевної порожнини Rentoscopy of the abdominal cavity

74 / 200
У хворого із вкрай важким ступенем кістковомозкової форми гострої променевої хвороби у початковому періоді з’явилися: лихоманка, сильний головний біль, адинамія, біль у м’язах і суглобах. Який синдром гострої променевої хвороби у хворого? A patient with an extremely severe bone marrow form of acute radiation sickness in the initial period developed: fever, severe headache, adynamia, pain in muscles and joints What is the patient's syndrome of acute radiation sickness?

Синдром ураження нервової системи Syndrome of damage to the nervous system

Синдром інфекційних ускладнень Syndrome of infectious complications

Геморагічний синдром Hemorrhagic syndrome

Синдром загальної токсемії Syndrome of general toxemia

Гастроінтестинальний синдром Gastrointestinal syndrome

75 / 200
Пацієнт 47-ми років, хворіє на циротичний туберкульоз легень протягом 7-ми років. Під час проходження курсу лікування у хворого в крові було виявлено лейкоцитоз - 11,0 • 109/л,еозинофілія -10%, підвищення ШОЕ - 22 мм/год. Незважаючи на проведений курс лікування в аналізі крові продовжує визначатися еозінофілія та підвищена ШОE В сечі з’явилася протеїнурія. Розвиток якого ускладнення можна припустити? A 47-year-old patient has been suffering from cirrhotic pulmonary tuberculosis for 7 years. During the course of treatment, leukocytosis was detected in the patient's blood - 11.0 • 109/l, eosinophilia -10%, increased ESR - 22 mm/h. Despite the course of treatment, blood tests continue to show eosinophilia and elevated ESR. Proteinuria appeared in the urine. What complication can be assumed?

Хронічне легеневе серце Chronic pulmonary heart

Туберкульоз нирок Kidney tuberculosis

Гострий нефрит Sharp Jade

Амілоідоз Amyloidosis

Ниркова недостатність Kidney failure

76 / 200
До приймального відділення доставлено чоловіка 30-ти років, який пережив втоплення у прісній воді, що відбулося близько 40 хвилин тому і супроводжувалося клінічною смертю та успішною реанімацією. Чоловік притомний, під час аускультації у легенях прослуховуються хрипи над всіма легеневими полями. Основний напрямок подальшої терапії: A 30-year-old man who survived drowning in fresh water, which occurred about 40 minutes ago and was accompanied by clinical death and successful resuscitation, was brought to the reception department. The man is conscious , during auscultation in the lungs, rales are heard over all lung fields. The main direction of further therapy:

Киснетерапія Oxygen therapy

Введення інгібіторів протеолізу Introduction of proteolysis inhibitors

Введення глюкокортикоїдів Introduction of glucocorticoids

Дегідратація Dehydration

Відновлення ОЦК Recovery of BCC

77 / 200
У роділлі 35-ти років відбулися треті термінові нормальні пологи. Загальна крововтрата склала 400 мл, через 1 годину з піхви з’явилося 100 мл кров’янистих виділень із згортками. Які діагностичні заходи необхідно провести для уточнення діагнозу? A 35-year-old woman gave birth to a third urgent normal delivery. The total blood loss was 400 ml, after 1 hour 100 ml of bloody discharge appeared from the vagina coils. What diagnostic measures should be carried out to clarify the diagnosis?

Кюретаж порожнини матки Curettage of the uterine cavity

Огляд шийки матки в дзеркалах Examination of the cervix in mirrors

Зондування порожнини матки Probing of the uterine cavity

Загальний аналіз крові General blood test

Визначення висоти стояння дна матки Determination of the standing height of the uterine fundus

78 / 200
Хвора 54-х років з міомою матки й анемією (Нb- 52 г/л, Нt- 17%) скаржиться на головний біль, слабкість, запаморочення. Лікар призначив жінці трансфузію одногрупних відмитих еритроцитів. Яка основна мета гемотрансфузії в цьому випадку? A 54-year-old female patient with uterine fibroids and anemia (Hb- 52 g/l, Ht- 17%) complains of headache, weakness, dizziness. The doctor prescribed a transfusion of the same group of washed erythrocytes to the woman. What is the main purpose of hemotransfusion in this case?

Детоксикаційна Detox

Поживна Nutrient

Замісна Replaceable

Стимулювальна Stimulating

Гемодинамічна Hemodynamic

79 / 200
У породіллі 29-ти років, з групою крові А (II) Rh позитивною, через 40 хвилин після трансфузії еритроцитарної маси у зв’язку з післяпологовою кровотечею з’явилися симптоми післятрансфузійного ускладнення: болі в поперековій області і ділянці серця, остуда, тахікардія, гіпотонія, блідість шкіри, гематурія, гемоліз. Що, найімовірніше, стало причиною такого ускладнення? In a 29-year-old woman in labor, with blood group A (II) Rh positive, 40 minutes after transfusion of red blood cells due to postpartum hemorrhage with symptoms of a post-transfusion complication appeared: pain in the lumbar region and heart region, chills, tachycardia, hypotension, pale skin, hematuria, hemolysis. What, most likely, was the cause of such a complication?

Недооблік протипоказань до гемотрансфузії Underreporting of contraindications to hemotransfusion

Трансфузія недоброякісної крові Transfusion of poor quality blood

Недоліки в техніці гемотрансфузії Disadvantages in hemotransfusion technique

Переливання крові, несумісної за АВО-системою Transfusion of blood incompatible according to the ABO system

Невідповідні показання до гемотрансфузії Inappropriate indications for hemotransfusion

80 / 200
У хворої 24-х років захворювання почалося гостро з появи нудоти, багаторазового блювання, ознобу, болю у верхніх відділах живота. Практично одночасно з’явилися рідкі водянисті випорожнення без патологічних домішок 2 рази. Об’єктивно: стан середньої 0 важкості, температура 37,6 С, Рs- 86/хв., АТ-100/60 мм рт.ст., шкіра бліда, тургор збережений, язик незначно обкладений білим нальотом, живіт м’який, чутливий в епігастрії. Яку терапію слід провести у першу чергу? In a 24-year-old patient, the disease began acutely with the onset of nausea, repeated vomiting, chills, pain in the upper abdomen. Almost simultaneously, liquid watery stools appeared without pathological impurities 2 times. Objectively: condition of medium 0 severity, temperature 37.6 C, Рs- 86/min., BP-100/60 mm Hg, skin is pale, turgor is preserved, tongue slightly covered with white coating, the abdomen is soft, sensitive in the epigastrium. What therapy should be carried out first?

Промивання шлунка Gastric lavage

Регідрон Regidron

Лоперамід Loperamide

Призначення сольового послаблюючого Prescription of saline laxative

5% розчин глюкози 5% glucose solution

81 / 200
Хвора після зґвалтування виконує багато хаотичних рухів, кричить або виє, розірвала на собі одяг, б’ється головою об стіни, розбила вікно. Шкіра обличчя бліда, артеріальний тиск підвищений, тахікардія, виражена пітливість. Не пам’ятає, що з нею сталося. Які психотропні засоби необхідно призначити хворій в першу чергу для надання невідкладної допомоги? After the rape, the patient makes many chaotic movements, screams or howls, tears her clothes, bangs her head against the walls, breaks the window. The skin on her face is pale, blood pressure increased, tachycardia, pronounced sweating. She does not remember what happened to her. What psychotropic drugs should be prescribed to the patient first of all for emergency care?

Антидепресанти Antidepressants

Нейролептики Neuroleptics

Транквілізатори Tranquilizers

Ноотропи Nootropics

Психостимулятори Psychostimulants

82 / 200
У чоловіка 30-ти років в ході огляду в поліклініці терапевтом виявлено ножове поранення правої половини живота. Живіт м’який, біль відсутній. В крові: Нb-140 г/л, лейк.- 6,8 • 109/л. Яку тактику слід обрати лікарю? A 30-year-old man was examined in a polyclinic by a therapist who discovered a stab wound to the right half of the abdomen. The abdomen is soft, there is no pain. In the blood: Hb-140 g/l, leuk.- 6.8 • 109/l. What tactics should the doctor choose?

Призначити рентгенографію органів черевної порожнини Prescribe X-ray of abdominal organs

Направити постраждалого до хірургічного стаціонару Send the victim to a surgical hospital

Призначити УЗД органів черевної порожнини Prescribe abdominal ultrasound

Направити на планове лікування до хірургічного відділення Send for planned treatment to the surgical department

Амбулаторне лікування Outpatient treatment

83 / 200
Хворий 38-ми років, що страждає на нирковий туберкульоз, в непритомному стані привезений родичами до районної лікарні. Об’єктивно: кома 1. Гіпотрофія 2 ст. Шкіра та слизові оболонки коричневого кольору з бронзовим полиском. На шкірі спостерігаються окремі осередки вітиліго. АТ- 65/0 мм рт.ст., ЧСС-44/хв. Діагностована гостра надниркова недостатність. Який препарат треба ввести в першу чергу? A 38-year-old patient suffering from renal tuberculosis was brought by relatives to the district hospital in an unconscious state. Objectively: coma 1. Hypotrophy 2nd stage. Skin and brown mucous membranes with a bronze sheen. Individual foci of vitiligo are observed on the skin. Blood pressure - 65/0 mm Hg, heart rate - 44/min. Acute adrenal insufficiency is diagnosed. What drug should be administered first?

Мезатон Mesaton

Дексаметазон Dexamethasone

Новодрин Novodrin

Адреналін Adrenaline

Реополіглюкін Rheopoliglyukin

84 / 200
У приймальному відділенні постраждалому у ДТП проводили реанімаційні заходи. Відновлено кровообіг. Самостійне дихання відсутнє, свідомість відсутня. До якого відділення необхідно перевести хворого? In the reception department, resuscitation measures were carried out on the victim of the road accident. Blood circulation was restored. There is no independent breathing, there is no consciousness. To which department should the patient be transferred?

Травматологічне Traumatic

Діагностичне Diagnostic

Залишити на санпропускнику Leave on health card

Терапевтичне Therapeutic

Відділення реанімації та інтенсивної терапії Department of intensive care and intensive care

85 / 200
Жінці 28-ми років виконано кесарів розтин за показаннями слабкості пологової діяльності. Під час операції крововтрата склала 1200 мл та була негайно відновлена переливанням еритроцитарної маси у кількості 350 мл, плазми 800 мл, кристалоїдів 1500 мл. Після операції виведена сеча у кількості 150 мл бурого кольору. При лабораторному дослідженні у сечі кров’яний детрит. Яке виникло ускладнення? A 28-year-old woman underwent a caesarean section on the grounds of weakness in labor. During the operation, blood loss amounted to 1200 ml and was immediately restored by transfusion of erythrocyte mass in the amount of 350 ml, 800 ml of plasma, 1500 ml of crystalloids. After the operation, 150 ml of brown urine was excreted. Bloody detritus in the urine during laboratory examination. What complication occurred?

Переливання несумісної крові Transfusion of incompatible blood

Ушкодження сечового міхура Bladder damage

Ушкодження сечоводу Damage of the ureter

Ускладнень немає No complications

Характеризує початок розвитку ДВЗ синдрому Characterizes the beginning of the development of DVZ syndrome

86 / 200
Селективні а-адреноміметики недоцільно застосовувати для поновлення серцевої діяльності внаслідок: Selective α-adrenomimetics should not be used to restore cardiac activity due to:

Значного підвищення потреби міокарда у кисні Significantly increased myocardial oxygen demand

Вираженості аритмогенного ефекту Expressions of arrhythmogenic effect

Здатності підвищувати систолічний артеріальний тиск Ability to increase systolic blood pressure

Нездатності підвищувати діастолічний артеріальний тиск Inability to increase diastolic blood pressure

Відсутності позитивного ефекту на міокард Absence of a positive effect on the myocardium

87 / 200
У хворого після важкої скелетної травми на другу добу раптово виникло зниження артеріального тиску, порушення свідомості та самостійного дихання, дрібноточкові крововиливи на шкірі. Який найбільш імовірний діагноз? On the second day after a severe skeletal injury, the patient suddenly experienced a decrease in blood pressure, impaired consciousness and spontaneous breathing, and small point hemorrhages on the skin. What is the most likely diagnosis?

Септичний шок Septic shock

Жирова емболія Fat embolism

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Травматичний шок Traumatic shock

Синдром тривалого стиснення Prolonged compression syndrome

88 / 200
В медичну роту механізованої бригади поступили з поля бою 10 легкопоранених, 15 поранених середньої важкості і 20 тяжкопоранених. Якими принципами та вимогами керується медичний персонал, який виконує сортування поранених в приймальносортувальному відділенні медичної роти? 10 lightly wounded, 15 moderately wounded, and 20 seriously wounded entered the medical company of the mechanized brigade from the battlefield. What are the principles and requirements of the medical personnel who triage the wounded in reception and sorting department of the medical company?

За потребою якнайшвидшої евакуації поранених до наступного етапу медичної евакуації For the need of the earliest possible evacuation of the wounded to the next stage of medical evacuation

За потребою місця надання медичної допомоги пораненим As required by the location of providing medical aid to the wounded

Сортування поранених за принципом 'Пироговських рядів' Sorting of the wounded according to the principle of 'Pie rows'

За потребою розподілу та за тяжкістю стану поранених By the need for distribution and by the severity of the condition of the wounded

Єдина класифікація хвороб і травм та єдині вимоги до методики сортування Unified classification of diseases and injuries and unified requirements for sorting methods

89 / 200
Дівчина 26-ти років з метою суїциду прийняла 50 таблеток снодійного. Стан вкрай важкий: непритомна, зіниці широкі, без реакції на світло. Дихання хрипле, 10/хв., за участю допоміжних м’язів, ціаноз. В легенях численні вологі хрипи. Рs- 124/хв., поверхневий, АТ- 90/40 мм рт.ст. В чому буде полягати невідкладна допомога? A 26-year-old girl took 50 sleeping tablets with the intention of committing suicide. The condition is extremely serious: unconscious, pupils are wide, without reaction to light. Breathing is hoarse, 10/min ., with the participation of auxiliary muscles, cyanosis. There are numerous moist rales in the lungs. Ps- 124/min., superficial, BP- 90/40 mm Hg. What will the emergency care consist of?

Туалет трахеобронхіального дерева Toilet of tracheobronchial tree

Гіпербарична оксигенація Hyperbaric oxygenation

Інтубація трахеї Tracheal intubation

Стимуляція діурезу і компенсація плазмозамінниками Stimulation of diuresis and compensation with plasma substitutes

Допоміжне дихання респіратором 'Амбу' Assisted breathing with an 'Ambu' respirator

90 / 200
Потерпілого 33-х років через 3 години після землетрусу доставлено до клініки. Об’єктивно: відірвана верхня права кінцівка, кукса під джгутом. АТ- 60/30 мм рт.ст., ЧСС140 /хв. Який ступінь шоку? A 33-year-old victim was brought to the clinic 3 hours after the earthquake. Objectively: the upper right limb was torn off, the stump was under a harness. BP- 60/30 mm Hg, heart rate 140/min. What is the degree of shock?

I I

III III

II II

IV IV

V V

91 / 200
Лікар швидкої медичної допомоги прибув на місце пригоди та знайшов потерпілого від електротравми у непритомному стані. Людина лежала горілиць, біля потерпілого був електричний дріт під напругою 2кВ Якими рухами найдоцільніше наближатися лікарю до хворого? The emergency medical doctor arrived at the scene of the accident and found the victim of electrocution in an unconscious state. The person was lying face down, there was a 2kV electric wire near the victim. What movements are most appropriate to approach the doctor to the patient?

Стрибками на двох ногах Jumps on two legs

Плазуючи Climbing

Великими кроками In big steps

Чекати вимкнення електроструму Wait for power off

Одразу підбігти Run right away

92 / 200
При променевому ураженні шкіри у хворого 33-х років спостерігається вологий дерматит, пухирі малі, ненапружені, займають менш ніж 50% поля. Така клінічна картина виникає при дозі опромінення: In case of radiation damage to the skin, a 33-year-old patient has moist dermatitis, the blisters are small, non-tense, occupying less than 50% of the field. This clinical picture occurs with a dose of radiation :

7-13 Гр 7-13 Gy

15-20 Гр 15-20 Gy

5-8 Гр 5-8 Gy

20-30 Гр 20-30 Gy

10-15 Гр 10-15 Gy

93 / 200
У хлопчика 11-ти років протягом 30-ти хвилин на тлі непритомності спостерігаються напади судом у вигляді тонічного напруження м’язів обличчя, розгиначів кінцівок, яке змінюється короткими посмикуваннями різних м’язових груп тулуба і кінцівок з відхиленням очних яблук вгору і в бік. Який найбільш імовірний попередній діагноз? An 11-year-old boy has convulsions in the form of tonic tension of the facial muscles, limb extensors, which is replaced by short twitches, during 30 minutes against the background of unconsciousness of different muscle groups of the trunk and limbs with deviation of the eyeballs up and to the side. What is the most likely preliminary diagnosis?

Епілептична реакція Epileptic reaction

Судомна реакція Convulsive reaction

Судомний напад неуточненого генезу Seizure of unspecified genesis

Генералізований епілептичний статус Generalized status epilepticus

Епілептичний синдром Epileptic syndrome

94 / 200
Дитина 15-ти років доставлена непритомною до приймального відділення бригадою швидкої допомоги у супроводі батьків. Хворий потребує негайної допомоги і госпіталізації у ВРIТ. Чи потрібно лікарю отримати згоду на медичне втручання? A 15-year-old child was brought unconscious to the reception department by an ambulance team accompanied by his parents. The patient needs immediate help and hospitalization in the intensive care unit. Does the doctor need to obtain medical consent intervention?

Лікар зобов’язаний пояснити пацієнтові в доступній формі методи і об’єм медичного втручання The doctor is obliged to explain to the patient in an accessible form the methods and scope of medical intervention

Медичне втручання особам від 15 до 18 років проводиться за їх згодою Medical intervention for persons aged 15 to 18 is carried out with their consent

Батьки мають право вибору методів медичного втручання Parents have the right to choose methods of medical intervention

В даному випадку згода не потрібна Consent is not required in this case

Батьки можуть відмовитись від надання допомоги Parents can refuse assistance

95 / 200
Пацієнт під час ковтання цукерки захрипів, схопився за шию, посинів і через 3 хвилини знепритомнів. Об’єктивно: свідомість відсутня, обличчя і шия ціанотичні, нерегулярні та непродуктивні рухи грудної клітки. На сонних артеріях - слабка пульсація. При пальцевій ревізії ротоглотки визначається округле стороннє тіло, змістити яке не вдається. Спроба змістити його при перекиданні пацієнта через коліно - невдала. Які подальші дії? While swallowing a candy, the patient snored, grabbed his neck, turned blue and fainted after 3 minutes. Objectively: consciousness is absent, the face and neck are cyanotic, irregular and unproductive movements of the chest. There is a weak pulsation on the carotid arteries. During a finger inspection of the oropharynx, a rounded foreign body is identified, which cannot be dislodged. An attempt to dislodge it while rolling the patient over the knee is unsuccessful. What are the further actions?

Транспортування до стаціонару Transportation to hospital

Пункція трахеї Trache puncture

Нижня трахеотомія Lower tracheotomy

Крікотиреотомія Cricothyrotomy

Верхня трахеотомія Upper tracheotomy

96 / 200
Дитина від першої вагітності, термінових пологів, з дистоцією плечиків, народилася з вагою 4620 г, довжина 54 см. Оцінка за шкалою Апгар 8 балів. При народженні закричав одразу, реакція на огляд помірно знижена. Крик гучний, роздратований. Через 30 хвилин після народження дитина стогне, з’явилися дихальні розлади, через годину - тонічні судоми. Який попередній діагноз? A child from the first pregnancy, term delivery, with dystocia of the shoulders, was born weighing 4620 g, length 54 cm. Apgar score 8 points. At birth, he cried immediately , the reaction to the examination is moderately reduced. The cry is loud, irritated. 30 minutes after birth, the child moans, respiratory disorders appear, and after an hour - tonic convulsions. What is the preliminary diagnosis?

Сидром дихальних розладів Sydrome of respiratory disorders

Асфіксія Asphyxia

Вроджена пневмонія Congenital pneumonia

Вроджена вада серця Congenital heart defect

Пологова травма Birth trauma

97 / 200
У хворого 37-ми років, що вживав напередодні копчену рибу власного виробництва, поступово розвинулись м’язова слабкість, неможливість читати газетний текст, на другий день - порушення ковтання. Об’єктивно: стан тяжкий, ціаноз шкіри, страбізм, ЧД- 50/хв., РS-120/хв. Голос гугнявий, парез зіниць, метеоризм 2 ступеня. Випорожнення відсутні 2 доби. Який лікувальний захід показаний у першу чергу? A 37-year-old patient, who had consumed smoked fish of his own production the day before, gradually developed muscle weakness, the inability to read a newspaper text, and on the second day - a swallowing disorder . Objectively: the condition is severe, cyanosis of the skin, strabismus, BH-50/min., RS-120/min. Voice hoarse, paresis of the pupils, flatulence of the 2nd degree. There have been no bowel movements for 2 days. What medical measure is indicated in the first place?

Штучне дихання 'рот у рот' Mouth-to-mouth artificial respiration

Трахеостомія Tracheostomy

Призначення прозерину Destination of proserin

Штучна вентиляція легень Artificial lung ventilation

Введення діуретиків Introduction of diuretics

98 / 200
Хлопчик 10-ти років знайдений біля трансформаторної будки непритомним, з поодинокими серцевими скороченнями, пульс на променевих артеріях не визначається. Які невідкладні заходи необхідно провести першочергово? A 10-year-old boy was found unconscious near the transformer booth, with single heart contractions, the pulse on the radial arteries is not determined. What emergency measures should be carried out first?

Парентеральне поповнення ОЦК Parenteral replenishment of BCC

Закритий масаж серця Closed heart massage

Призначити кисень Assign Oxygen

Штучне дихання Artificial respiration

Внутрішньосерцеве введення адреналіну Intracardiac administration of epinephrine

99 / 200
Хворий 40-ка років скаржиться на інтенсивні болі в горлі при ковтанні, виражену задишку, що посилюється у горизонтальному положенні і супроводжується нападами задухи. При непрямій ларингоскопії виявлений абсцес надгортанника. Відділи гортані розташовані нижче оглянути не вдається. Від трахеотомії хворий категорично відмовився. На висоті чергового нападу задухи розвинулися ціаноз, судоми та наступила зупинка дихання. Яку першочергову допомогу слід надати? A 40-year-old patient complains of intense pain in the throat when swallowing, pronounced shortness of breath, which worsens in a horizontal position and is accompanied by attacks of suffocation. During indirect laryngoscopy, an epiglottis abscess was detected . It is not possible to examine the departments of the larynx located below. The patient categorically refused a tracheotomy. At the height of another attack of suffocation, cyanosis, convulsions and respiratory arrest occurred. What first aid should be provided?

Штучна вентиляція легенів методом з роту в рот Artificial lung ventilation by the mouth-to-mouth method

Ендоларингеальне розкриття абсцесу під контролем прямої ларингоскопії Endolaryngeal abscess opening under the control of direct laryngoscopy

Інтубація трахеї Tracheal intubation

Конікотомія Conicotomy

Трахеотомія Tracheotomy

100 / 200
Дівчинка 13-ти років на прийомі у лікаря була дуже знервована, хвилювалася, боялася відповідати на запитання. Зненацька дівчина зблідла, поскаржилася на запаморочення, нудоту, на лобі та на верхній губі у неї з’явилися великі краплини поту, потім вона 'обм’якла' та впала на долівку. Що треба зробити першочергово для виведення її зі стану зомління? A 13-year-old girl at the doctor's appointment was very nervous, worried, afraid to answer questions. Suddenly the girl turned pale, complained of dizziness, nausea, on the forehead and large drops of sweat appeared on her upper lip, then she 'softened' and fell on the bed. What should be done first to get her out of the state of confusion?

Підняти нижні кінцівки та забезпечити надходження свіжого повітря до приміщення (відчинити вікна та двері) Elevate lower limbs and provide fresh air to the room (open windows and doors)

Негайно ввести внутрішньовенно глюкокортикоїди (в дозі 5 мг/кг з розрахунку на преднізолон) Immediately administer intravenous glucocorticoids (at a dose of 5 mg/kg based on prednisone)

Забезпечити симпатоміметичну підтримку кровообігу адреналіном 0,5 мкг/кг - год та допаміном 2-4 мкг/кг • год Provide sympathomimetic circulatory support with adrenaline 0.5 mcg/kg - h and dopamine 2-4 mcg/kg • h

Негайно забезпечити венозний доступ і почати інфузію колоїдних розчинів для підтримки ОЦК Immediately secure venous access and start infusion of colloid solutions to support BCC

Негайно зігріти кінцівки хворої грілками Immediately warm the patient's limbs with heating pads

101 / 200
До дільничного лікаря звернулася жінка 55-ти років зі скаргами на біль у лівій гомілці, розширення вен, набряк. Об’єктивно: гомілка багряносинюшного кольору, гаряча на дотик, пульсація на артеріях кінцівки збережена. Яка тактика лікаря? A 55-year-old woman came to the district doctor with complaints of pain in the left leg, varicose veins, swelling. Objectively: the leg is purplish-blue, hot to the touch , pulsation on the arteries of the limb is preserved. What are the doctor's tactics?

Призначити гепаринотерапію Prescribe heparin therapy

Направити на консультацію до ангіохірурга Send for a consultation with an angiosurgeon

Призначити туге бинтування Assign tight binding

Госпіталізувати до терапевтичного відділення Hospitalize to the therapeutic department

Спостерігати у динаміці Watch in dynamics

102 / 200
102. У хлопчика 15-ти років раптово підвищилася температура тіла до 39,5 С, виник біль у горлі під час ковтання. На другу добу на обличчі, шиї, верхній частині тулуба на тлі гіперемованої шкіри тулуба виник дрібнокрапковий розеольозний висип з блідим носогубним трикутником. Який найбільш імовірний діагноз? 102. A 15-year-old boy's body temperature suddenly rose to 39.5 C, he developed a sore throat when swallowing. On the second day, his face, neck , on the upper part of the body, on the background of hyperemic skin of the body, a small dot roseolosis rash with a pale nasolabial triangle appeared. What is the most likely diagnosis?

Вітряна віспа Chicken Pox

Краснуха Krasnukha

Інфекційний мононуклеоз Infectious mononucleosis

Скарлатина Scarlatina

Кір Measles

103 / 200
Хворий 44-х років звернувся до дільничного лікаря на 7-й день хвороби зі скаргами на підвищену температуру тіла, поганий сон, закреп. Початок хвороби поступовий. В ході 0 огляду: блідість шкірних покривів, температура -38,2 С, ЧСС- 68/хв. Печінка збільшена. Які методи дослідження допоможуть підтвердити діагноз? A 44-year-old patient turned to the district doctor on the 7th day of illness with complaints of high body temperature, bad sleep, constipation. The onset of the disease is gradual. During 0 examination: pallor of the skin, temperature -38.2 C, heart rate - 68/min. The liver is enlarged. What research methods will help confirm the diagnosis?

Паразитоскопічне дослідження фекалій Parasitoscopic examination of feces

РМАЛ РМАЛ

Реакція Пауль-Буннеля Paul-Bunnel reaction

Гемокультура, реакція Відаля Hemoculture, Vidal reaction

Полімеразна ланцюгова реакція на віруси гепатитів Polymerase chain reaction for hepatitis viruses

104 / 200
Жінка 38-ми років впродовж 23-х років страждає на часті, серійні генералізовані судомні напади. Прогресує зниження пам’яті, інертність мислення, гарячність. 12 годин тому розпочалися генералізовані тоніко-клонічні напади. Впродовж останніх двох годин між нападами свідомість не відновлюється. Який першочерговий захід надання допомоги? A 38-year-old woman has been suffering from frequent, serial generalized convulsive seizures for 23 years. Progressive memory loss, mental inertia, fever. 12 hours therefore, generalized tonic-clonic seizures have begun. During the last two hours between seizures, consciousness does not return. What is the first aid measure?

Введення внутрішньовенно діазепаму Intravenous diazepam

Введення внутрішньом’язово магнію сульфату Intramuscular administration of magnesium sulfate

Введення в клізмі хлоралгідрату Chloral hydrate enema

Введення внутрішньовенно натрію оксибутирату Intravenous administration of sodium oxybutyrate

Введення внутрішньом’язово гексеналу Intramuscular introduction of hexanal

105 / 200
У хворого 44-х років скарги на загальну слабкість, гіпертермію до 39oC, свербіння шкіри, висип, болісність і припухлість суглобів. Об’єктивно: АТ- 70/40 мм рт.ст., папульозномакульозний висип, генералізоване збільшення лімфовузлів, припухлість суглобів, збільшення селезінки. 7 днів тому у травмпункті провели первинну хірургічну обробку рани стопи та ввели протиправцеву сироватку. Вкажіть причину розвитку даного стану: A 44-year-old patient complains of general weakness, hyperthermia up to 39oC, skin itching, rash, joint pain and swelling. Objectively: AT- 70/ 40 mm Hg, papulo-macular rash, generalized enlargement of lymph nodes, swelling of joints, enlargement of the spleen. 7 days ago, primary surgical treatment of the foot wound was performed in the trauma center and anti-tetanus serum was administered. Specify the reason for the development of this condition:

Геморагічний васкуліт Hemorrhagic vasculitis

Менінгіт Meningitis

Сепсис Sepsis

Анафілактична реакція Anaphylactic reaction

Сироваткова хвороба Serum sickness

106 / 200
У потерпілого 36-ти років, що переніс закриту черепно-мозкову травму, в процесі проведення ехо-енцефалоскопії виявлено зміщення серединного еха на 5 мм. Про що це свідчить? In a 36-year-old victim who suffered a closed craniocerebral injury, during the echo-encephaloscopy, a 5 mm shift of the median echo was found. What does this indicate ?

Ехо-ЕС патології не виявила Echo-ES did not detect pathology

Травматичний субарахноїдальний крововилив Traumatic subarachnoid hemorrhage

Наявність підоболонкової гематоми Presence of submucosal hematoma

Перелом основи черепа Skull base fracture

Тріщина кісток склепіння черепа Crack of the bones of the vault of the skull

107 / 200
У 34 тижні вагітності в жінки з хронічною артеріальною гіпертензією середнього ступеня тяжкості, плацентарною недостатністю, затримкою розвитку плоду III ступеня, з’явився раптовий біль у матці. Об’єктивно: Ps- 120/хв., АТ-70/40 мм рт.ст. Матка в гіпертонусі. Серцебиття плоду - відсутнє. З піхви помірні кров’янисті виділення. Яка причина антенатальної загибелі плоду? In the 34th week of pregnancy, a woman with chronic arterial hypertension of moderate severity, placental insufficiency, fetal growth retardation of the III degree, developed sudden pain in the uterus. Ob' objectively: Ps- 120/min., BP-70/40 mmHg. The uterus is hypertonic. The fetal heartbeat is absent. Moderate bloody discharge from the vagina. What is the cause of antenatal death of the fetus?

Гіпертонічна хвороба Hypertensive disease

Передчасне відшарування плаценти, тяжка форма Premature placental abruption, severe form

Передчасне відшарування плаценти, легка форма Premature placental abruption, mild form

Затримка внутрішньоутробного розвитку Intrauterine developmental delay

Плацентарна недостатність Placental insufficiency

108 / 200
У 15-річного хлопчика діагностовано бубонну форму чуми. Які антибактеріальні препарати слід призначити дитині? A 15-year-old boy was diagnosed with bubonic plague. What antibacterial drugs should be prescribed to the child?

Пеніцилін або цефотаксим Penicillin or cefotaxime

Тетрациклін або доксициклін Tetracycline or doxycycline

Бісептол або сульфален Biseptol or sulfalen

Стрептоміцин або хлорамфенікол Streptomycin or Chloramphenicol

Гентаміцин або нетроміцин Gentamicin or Netromycin

109 / 200
Хворий, 21 рік, скаржиться на головний біль, нудоту, блювання, зниження гостроти зору. Скарги з’явилися після перенесеної рік тому черепно-мозкової травми. Об’єктивно: напівптоз, легка асиметрія вишкіру зубів зліва. Глибокі рефлекси симетрично підвищені з обох сторін. М’язовий тонус незначно підвищений за пластичним типом. Вкажіть найбільш імовірну причину головного болю: The patient, 21 years old, complains of headache, nausea, vomiting, decreased visual acuity. Complaints appeared after a craniocerebral injury suffered a year ago. About' objectively: semiptosis, slight asymmetry of the skin of the teeth on the left. Deep reflexes are symmetrically increased on both sides. Muscle tone is slightly increased according to the plastic type. Specify the most likely cause of the headache:

Посттравматична енцефалопатія Post-traumatic encephalopathy

Посттравматичний паркінсонізм Post-traumatic parkinsonism

Синдром венозного застою Venous stasis syndrome

Лікворно-гіпотензійний синдром Liquor hypotensive syndrome

Посттравматична гідроцефалія Post-traumatic hydrocephalus

110 / 200
Хворий 43-х років викликав швидку медичну допомогу. Скаржиться на різкий біль у лівій половині живота з іррадіацією в ліву ногу. В анамнезі сечокам’яна хвороба. Об’єктивно: шкіра бліда, Ps- 100/хв., АТ- 160/90 мм рт.ст. Симптом Пастернацького різко позитивний зліва. Почати лікування найбільш доцільно з призначення: A 43-year-old patient called an ambulance. He complains of sharp pain in the left half of the abdomen with radiation to the left leg. He has a history of urolithiasis. Ob' objectively: the skin is pale, Ps- 100/min., BP- 160/90 mm Hg. Pasternacki's symptom is sharply positive on the left. It is most appropriate to start the treatment with the appointment:

Уролесан перорально Urolesan oral

Спазмалгон перорально Spazmalgon orally

Анальгін в/м Analgin v/m

Морфін в/в Morphine IV

Баралгін в/в Baralgin v/v

111 / 200
Хвора 36-ти років, скаржиться на нападоподібний біль в лівому підребер’ї через 1,5-2 години після вживання жирної їжі, який супроводжується блюванням, що не приносить полегшення. Об’єктивно: язик обкладений білим нальотом. Живіт м’який, чутливий під час пальпації в пілородуоденальній зоні. Активність трипсину крові - 5,2 од/мл. а-амілаза сечі - 32 ОД. Який діагноз найбільш імовірний? A 36-year-old patient complains of paroxysmal pain in the left hypochondrium 1.5-2 hours after eating fatty food, which is accompanied by vomiting that does not brings relief. Objectively: the tongue is covered with a white coating. The abdomen is soft, sensitive during palpation in the pyloroduodenal zone. Blood trypsin activity - 5.2 units/ml. Urinary α-amylase - 32 units. What is the most likely diagnosis?

Хронічний ентероколіт Chronic enterocolitis

Хронічний панкреатит Chronic pancreatitis

Хронічний гастрит Chronic gastritis

Хронічний гепатит Chronic hepatitis

Хронічний холецистит Chronic cholecystitis

112 / 200
Хворий орієнтується, трохи розплющує очі лише у відповідь на прохання, у відповідь на біль виникають цілеспрямовані захисні дії, при звертанні дає правильні, але сповільнені відповіді. Яка оцінка глибини загальномозкових розладів за шкалою Глазго? The patient orients himself, slightly opens his eyes only in response to a request, in response to pain there are purposeful protective actions, when addressed he gives correct, but slowed down answers. What is the depth assessment general brain disorders according to the Glasgow scale?

Ясна свідомість Clear consciousness

Смерть мозку Brain death

Оглушення Stun

Сопор Sopor

Кома Comma

113 / 200
Породіллі в післяпологовому періоді для ушивання розриву промежини II ступеня дали внутрішньовенний наркоз. Під час наркозу виникли аспірація шлункового вмісту та зупинка дихання. Які реанімаційні заходи необхідно виконати? In the postpartum period, a woman in labor was given intravenous anesthesia for suturing a second-degree perineal tear. During the anesthesia, aspiration of gastric contents and respiratory arrest occurred. What resuscitation measures should be performed?

Непрямий та прямий масаж серця Indirect and direct heart massage

Конікотомія Conicotomy

Дезінтоксикаційна терапія Detoxification therapy

Пункція та катетеризація центральних вен Puncture and catheterization of central veins

Інтубація, санація та лаваж трахео-бронхіального дерева Intubation, sanitation and lavage of the tracheo-bronchial tree

114 / 200
У новонародженої дитини на третю добу життя з’явилися ознаки шлунково-кишкової кровотечі (блювання з домішками крові, мелена), постгеморагічної анемії. З якого розчину слід розпочати парентеральне лікування геморагічного синдрому у дитини? On the third day of life, a newborn child showed signs of gastrointestinal bleeding (vomiting with blood impurities, melena), posthemorrhagic anemia. From which solution should parenteral treatment of hemorrhagic syndrome in a child?

Тромбоцитарна маса Platelet mass

Глюкозо-сольовий розчин Glucose-saline solution

Свіжозаморожена плазма Fresh-frozen plasma

Реополіглюкін Rheopoliglyukin

Амінокапронова кислота Aminocaproic acid

115 / 200
У роділлі 25-ти років із вродженою вадою серця в І періоді пологів з’явився кашель, задишка, харкотиння, болі за грудиною, тахікардія. АТ- 90/60 мм рт.ст., to- 36,8o Роділля перебуває у вимушеному сидячому положенні. Який найбільш імовірний діагноз? A 25-year-old woman in labor with a congenital heart defect developed cough, shortness of breath, sputum, chest pain, tachycardia in the first period of labor. AT-90/ 60 mm Hg, to- 36.8o The woman in labor is in a forced sitting position. What is the most likely diagnosis?

Набряк легень Pulmonary edema

Напад бронхіальної астми Bronchial asthma attack

Розрив матки Rupture of uterus

Емболія навколоплідними водами Amniotic fluid embolism

Інфаркт міокарда Myocardial infarction

116 / 200
У новонародженої доношеної дитини віком 2 дні розвинулося багаторазове блювання з домішками жовчі, наростає здуття живота. Меконіальний стілець відсутній від народження, гази не відходять. Об’єктивно: живіт різко здутий, виражена венозна сітка на передній черевній стінці, контуруються роздуті петлі кишечника, після очисної клізми стул та гази не відходять. Рентгенологічно виявляються розширені та заповнені газом петлі товстої кишки. Який найбільш імовірний діагноз? A 2-day-old newborn full-term child developed multiple vomiting with bilious impurities, abdominal distension is increasing. Meconium stool is absent from birth, gases do not pass. Objectively: abdomen sharply distended, a marked venous network on the anterior abdominal wall, swollen loops of intestines are contoured, stools and gases do not pass after a cleansing enema. X-rays show enlarged and gas-filled loops of the colon. What is the most likely diagnosis?

Вроджена висока непрохідність кишок Congenital high intestinal obstruction

Виразково-некротичний ентероколіт новонародженого Necrotic ulcerative enterocolitis of a newborn

Перитоніт новонароджених Neonatal peritonitis

Адрено-генітальний синдром Adreno-genital syndrome

Вроджена низька непрохідність кишок Congenital low intestinal obstruction

117 / 200
У хворого 16-ти років під час землетрусу було здавлено уламками залізобетонної споруди обидві нижні кінцівки. Визволити нижні кінцівки з-під уламків вдалося тільки через 4 години. Розвиток якого патологічного стану загрожує підлітку? During the earthquake, a 16-year-old patient had both lower limbs crushed by the debris of a reinforced concrete structure. It was only after 4 hours to free the lower limbs from the debris. The development of which Is the teenager at risk of a pathological condition?

Критична гіпокаліємія Critical hypokalemia

Фібриноліз Fibrinolysis

Критична гіпокальціємія Critical hypocalcemia

Гостра ниркова недостатність Acute renal failure

Гіпоглікемія Hypoglycemia

118 / 200
У хворого 52-х років через 20 хвилин після гемотрансфузії одногрупної крові з’явилися загальний дискомфорт, біль в м’язах кінцівок, біль у попереку, головний біль, підвищення температури тіла до 37°С. Які лікарські засоби необхідно ввести в першу чергу? A 52-year-old patient developed general discomfort, pain in the muscles of the limbs, lower back pain, headache, 20 minutes after hemotransfusion of the same blood group an increase in body temperature up to 37°C. What medicines should be administered first?

Внутрішньовенне введення ізотонічного розчину натрію хлориду Intravenous administration of isotonic sodium chloride solution

Анальгін Analgin

Нестероїдні протизапальні препарати Nonsteroidal anti-inflammatory drugs

Сульфаніламід Sulphanilamide

Антибіотики Antibiotics

119 / 200
З вогнища радіаційної катастрофи до медичного пункту полку доставлено 15 потерпілих. Через 20-25 хвилин після вибуху потерпілі стали відчувати різку слабкість, запаморочення, нудоту, розвинулося невпинне блювання. Стан хворих тяжкий. Кволі, апатичні, на запитання відповідають з великою затримкою. ЧСС- 120/хв. З частими екстрасистолами, АТ- 70/30 мм рт.ст., ЧД- 28/хв. За даними індивідуального дозиметра доза отриманого випромінювання склала 8 Гр. Якій стадії гострої променевої хвороби відповідає наведена симптоматика? 15 victims were brought from the site of the radiation disaster to the regimental medical center. 20-25 minutes after the explosion, the victims began to feel sharp weakness, dizziness, nausea, and incessant vomiting developed. The condition of the patients is serious. They are weak, apathetic, they answer questions with a long delay. Heart rate - 120/min. With frequent extrasystoles, blood pressure - 70/30 mm Hg, BP - 28/min. According to the data of the individual dosimeter, the dose of radiation received was 8 Gy. Which stage of acute radiation sickness corresponds to the given symptomatology?

V V

IV IV

III III

II II

I I

120 / 200
Вагітна з терміном 32 тижні страждає на міастенію. З’явилися розлади дихання, тахікардія, психомоторне збудження, яке чергується з млявістю, апатією, парезом кишечнику та сфінктерів. Першочергові заходи невідкладної допомоги: A 32-week pregnant woman suffers from myasthenia gravis. Breathing disorders, tachycardia, psychomotor excitement, which alternates with lethargy, apathy, paresis of the intestines and sphincters appeared. Primary emergency measures:

Профілактика гіпоксії плоду Prevention of fetal hypoxia

Призначення прозерину Proserin appointment

Введення транквілізаторів Introduction of tranquilizers

Термінове розродження Urgent delivery

ШВЛ с застосуванням міорелаксантів курареподібної дії Ventilation with curare-like muscle relaxants

121 / 200
Пологи у 36 тижнів. Вагітність перебігала на тлі загрози переривання у 28 тижнів, гострої респіраторної вірусної інфекції у 24 тижні. Навколоплідні води світлі. Новонароджена дівчинка з масою 2400 г, довжиною 45 см. При народженні самостійне дихання відсутнє, м’язевий тонус значно знижений. Після проведення штучної вентиляції легенів за допомогою маски та мішка 100% киснем впродовж 30 секунд самостійне дихання не відновилося, частота серцевих скорочень складає 50/хв., зберігається акроціаноз. Яка подальша тактика лікаря? Delivery at 36 weeks. The pregnancy proceeded against the background of the threat of termination at 28 weeks, an acute respiratory viral infection at 24 weeks. The amniotic fluid is light. A newborn girl weighing 2400 g , 45 cm long. At birth, there is no independent breathing, muscle tone is significantly reduced. After artificial ventilation of the lungs using a mask and a bag with 100% oxygen for 30 seconds, independent breathing did not recover, the heart rate is 50/min, acrocyanosis persists What are the doctor's next tactics?

Корекція гіповолемії Correction of hypovolemia

Введення адреналіну Adrenaline injection

Санація верхніх дихальних шляхів Upper respiratory tract rehabilitation

Киснева допомога вільним потоком Free flow oxygen support

Непрямий масаж серця Indirect heart massage

122 / 200
Хворий 38-ми років протягом тривалого часу відчував зубний біль. Згодом з’явилися біль голови і ока, загальна слабкість, підвищилася температура тіла. Об’єктивно: хемоз кон’юнктиви, застійна ін’єкція очного яблука, екзофтальм, обмеження рухів очного яблука. В крові: лейкоцитоз, ШОЕ- 24 мм/год. На рентгенограмі орбіт патології не виявлено. Який найбільш імовірний діагноз? A 38-year-old patient had a toothache for a long time. Later, headache and eye pain appeared, general weakness, body temperature rose. Objectively: chemosis conjunctivae, congestive injection of the eyeball, exophthalmos, restriction of eyeball movements. In the blood: leukocytosis, ESR - 24 mm/h. No pathology was detected on the x-ray of the orbits. What is the most likely diagnosis?

Запальний псевдотумор орбіти Inflammatory pseudotumor of the orbit

Теноніт Tenonite

Целюліт орбіти Cellulitis of the orbit

Флегмона орбіти Phlegmon of the orbit

Ретробульбарний крововилив Retrobulbar hemorrhage

123 / 200
У роділлі 24-х років під час пологів раптом погіршилося серцебиття плоду, матка в постійному гіпертонусі, з’явилися значні кров’янисті виділення з піхви. Роділля зблідла, Рs- 130/хв., АТ- 80/50 мм рт.ст. Який найбільш імовірний діагноз? In a 24-year-old woman in labor, during childbirth, the heartbeat of the fetus suddenly worsened, the uterus was in constant hypertonicity, significant vaginal bleeding appeared. The woman in labor turned pale, Ps - 130/min., BP - 80/50 mm Hg. What is the most likely diagnosis?

Розрив матки Rupture of uterus

Клінічно вузький таз Clinically narrow pelvis

Гострий апендицит Acute appendicitis

Розрив шийки матки Rupture of the cervix

Передчасне відшарування плаценти Premature placental abruption

124 / 200
Хворий 51-го року доставлений до відділення кардіореанімації (інтенсивної терапії), скаржиться на тривалий пекучий загрудинний біль, який виник 40 хвилин тому, задишку. Об’єктивно: в легенях - дихання з жорстким відтінком, тони серця різко ослаблені, АТ110/70 мм рт.ст. На ЕКГ виявлено підйом сегменту БТ на 5 мм над ізолінією у відведеннях I, V1 — V4 та депресію сегмента ST у відведеннях III і aVF Який препарат потрібно застосувати у даній ситуації? A 51-year-old patient was brought to the cardioresuscitation (intensive care) department, complaining of long-lasting burning chest pain that started 40 minutes ago, shortness of breath. Objectively: in the lungs - breathing with a harsh tone, heart sounds are sharply weakened, BP 110/70 mm Hg The ECG revealed an elevation of the BT segment by 5 mm above the isoline in leads I, V1 — V4 and depression of the ST segment in leads III and aVF What drug should be applied in this situation?

Аміодарон Amiodarone

Альтеплаза Alteplase

Нітрогліцерин Nitroglycerin

Добутамін Dobutamine

Метопролол Metoprolol

125 / 200
Хвора 64-х років перебуває на лікуванні в кардіологічному відділенні з приводу гіпертонічної хвороби. На момент огляду АТ- 200/110 мм рт.ст., ЧСС-96/хв. Застосування якого препарату протипоказано в даній ситуації? A 64-year-old patient is being treated in the cardiology department for hypertension. At the time of examination, blood pressure is 200/110 mm Hg, heart rate is 96 /min. Which drug is contraindicated in this situation?

Клофелін Clofelin

Фуросемід Furosemide

Добутамін Dobutamine

Рибоксин Riboxin

Каптоприл Captopril

126 / 200
Роділля перебуває в пологах 2 години. Пологова діяльність бурхлива. Несподівано з’явилися ядуха, кашель, ціаноз, ознаки дихальної недостатності, озноб, підвищилася температура тіла, тахікардія, почав падати артеріальний тиск, розвинувся набряк легень. Роділля неспокійна. Яке ускладнення виникло? The woman in labor has been in labor for 2 hours. Labor activity is violent. Sudden dyspnea, cough, cyanosis, signs of respiratory failure, chills, increased body temperature, tachycardia, blood pressure began to fall, pulmonary edema developed. The laborer is restless. What complication occurred?

Розрив матки Rupture of uterus

Надниркова недостатність Adrenal insufficiency

Еклампсія Eclampsia

Емболія навколоплідними водами Amniotic fluid embolism

Септичний шок Septic shock

127 / 200
У дитини 7-ми років внаслідок падіння з турніка виник біль у лівому підребер’ї. Ультразвукове дослідження дозволяє припустити розрив селезінки в ділянці воріт та кровотечу. Який метод лікування показаний? A 7-year-old child developed pain in the left hypochondrium as a result of falling from a horizontal bar. An ultrasound examination suggests rupture of the spleen in the portal area and bleeding. What is the treatment method shown?

Переливання еритроцитарної маси Red blood cell transfusion

Лапаротомія, перев’язка артерії селезінки Laparotomy, splenic artery ligation

Динамічне спостереження за хворим Dynamic monitoring of the patient

Спленектомія Splenectomy

Лапароцентез, страхувальний дренаж Laparocentesis, insurance drainage

128 / 200
Пацієнт 50-ти років, що перебуває у інфарктному відділенні з трансмуральним інфарктом, раптово знепритомнів. Об’єктивно: зупинка серцевої діяльності та дихання, електромеханічна дисоціація. Розпочато серцево-легеневу реанімацію. Які наступні дії? A 50-year-old patient in the infarct department with a transmural infarct suddenly fainted. Objectively: cardiac and respiratory arrest, electromechanical dissociation. Cardiopulmonary resuscitation was initiated -pulmonary resuscitation. What are the next actions?

Внутрішньовенне введення новокаї-наміду Intravenous administration of novocaine-namide

Внутрішньовенне введення лідокаїну Intravenous administration of lidocaine

Внутрішньовенне введення строфантину Intravenous administration of strophanthin

Дефібриляція Defibrillation

Внутрішньосерцеве введення адреналіну Intracardiac administration of epinephrine

129 / 200
У хворого 72-х років раптово розвинулось блювання кров’ю з крововтратою до 1,0 л. Об’єктивно: АТ- 70/40 мм рт.ст., ЧСС- 112/хв. ЦВТ- 0. Які інфузійні середовища першочергово треба застосувати для лікування? A 72-year-old patient suddenly developed vomiting of blood with blood loss up to 1.0 L. Objectively: blood pressure - 70/40 mm Hg ., heart rate - 112/min. CVT - 0. What infusion media should be used primarily for treatment?

Свіжозаморожена плазма Fresh-frozen plasma

Жирові емульсії Fat emulsions

Колоїдні розчини Colloidal solutions

Кристалоїдні розчини Crystalloid solutions

Розчини глюкози Glucose solutions

130 / 200
Хворий 38-ми років скаржиться на біль у міжлопатковій ділянці, болісність рухів тулубу. Травма була отримана внаслідок ДТП, потерпілий - пасажир, було пряме зіткнення автомобілів. Під час огляду - збільшений кіфоз грудного відділу хребта. Якою повинна бути транспортна іммобілізація хворого? A 38-year-old patient complains of pain in the interscapular region, painful movements of the trunk. The injury was received as a result of a road accident, the victim was a passenger, there was a direct collision of cars. During examination - increased kyphosis of the thoracic spine. What should be the transport immobilization of the patient?

На дерев’яному щіті з м’яким валиком в поперековому та шийному відділах хребта On a wooden board with a soft roller in the lumbar and cervical parts of the spine

Комір Шанса Chance Collar

На медичних ношах On a medical stretcher

Сидячи Sitting

Шина Белера Behler tire

131 / 200
Жінку 77-ми років доставлено до лікарні непритомною. Неврологічний статус: лівобічна параплегія. Протромбін за Квіком становить 108%. На КТ-сканах відзначається: у правій півкулі головного мозку ділянка з нерівномірним зниженням оптичної щільності. Який патологічний стан розвинувся у пацієнтки? A 77-year-old woman was brought to the hospital unconscious. Neurological status: left-sided paraplegia. Quick's prothrombin is 108%. CT scans show: in the right hemisphere of the head an area of ​​the brain with an uneven decrease in optical density. What pathological condition has developed in the patient?

Менінгоенцефаліт Meningoencephalitis

Ішемічний інсульт Ischemic stroke

Субарахноїдальний крововилив Subarachnoid hemorrhage

Геморагічний інсульт Hemorrhagic stroke

Метастази у головний мозок Metastases in the brain

132 / 200
У вагітної з терміном 38 тижнів, що лежить на спині, раптово з’явилося утруднене дихання, блідість шкірних покривів, холодний липкий піт, знизився АТ. Яка тактика надання невідкладної допомоги? A pregnant woman with a term of 38 weeks, lying on her back, suddenly had difficulty breathing, pale skin, cold sticky sweat, blood pressure decreased. What are the tactics of providing emergency help?

Вкласти пацієнтку на лівий бік Put the patient on the left side

Ввести глюкокортикоїди Enter glucocorticoids

Ввести адреноміметики Enter adrenomimetics

Провести киснетерапію Carry out oxygen therapy

Почати інфузійну терапію Start infusion therapy

133 / 200
Пацієнт 59-ти років проходить курс реабілітаційного лікування після перенесеного інфаркту міокарда. Гемодинамічні показники стабільні. Фракція викиду 50%. Які засоби профілактики раптової серцевої смерті потрібно застосувати у даного пацієнта? A 59-year-old patient is undergoing rehabilitation treatment after a myocardial infarction. Hemodynamic parameters are stable. Ejection fraction is 50%. What means of prevention of sudden cardiac death should be used in this patient the patient?

Д-адреноблокатори, іАПФ, статини D-adrenoblockers, ACE inhibitors, statins

Діуретики, іАПФ, статини Diuretics, ACE inhibitors, statins

Аміодарон, а-адреноблокатори Amiodarone, α-adrenergic blockers

Хірургічна корекція Surgical correction

Антагоністи кальцію, іАПФ, статини Calcium antagonists, ACE inhibitors, statins

134 / 200
Хворий, моряк закордонного плавання, звернувся зі скаргами на підвищення температури до 40оС, кашель з пінистим іржавим харкотинням. Об’єктивно: блідий, ціаноз слизових, ЧД-30/хв., тахікардія. Дихання в легенях ослаблене, поодинокі вологі хрипи, крепітація. Попередній діагноз: чума, первинно-легенева форма. Які методи специфічної діагностики? The patient, a sailor on a foreign voyage, complained of an increase in temperature to 40°C, a cough with frothy rusty sputum. Objectively: pale, cyanosis of mucous membranes, ChD-30 /min., tachycardia. Breathing in the lungs is weakened, isolated wet wheezing, crepitation. Preliminary diagnosis: plague, primary pulmonary form. What are the methods of specific diagnosis?

Посів на анаеробні середовища Sowing on anaerobic media

Посів не потрібен No seeding required

Використання вірусологічного метода Using a virological method

Посів на кров’яний агар Sowing on blood agar

Шкірно-алергічна проба Skin allergy test

135 / 200
Хворого 47-ми років доставлено в токсикологічне відділення в тяжкому стані. Об’єктивно: свідомість за типом оглушення, АТ- 75/40 мм рт.ст., ЧСС-40/хв. З анамнезу: 1 годину тому прийняв 3 таблетки клофеліну з суїцидаль-ною метою. Діагноз: отруєння клофелі-ном. Яка тактика лікаря? A 47-year-old patient was brought to the toxicology department in serious condition. Objectively: consciousness according to the type of stunning, blood pressure - 75/40 mm Hg, HR-40/min. From the anamnesis: 1 hour ago, he took 3 tablets of clofelin with suicidal intent. Diagnosis: clofelin poisoning. What are the doctor's tactics?

Преднізолон в/в, інфузійна терапія, промивання шлунка Prednisolone IV, infusion therapy, gastric lavage

Кордіамін в/в, інфузійна терапія Cordiamine IV, infusion therapy

Промивання шлунка, спостереження Gastric lavage, observation

Інфузійна терапія, промивання шлунка Infusion therapy, gastric lavage

Інфузійна терапія, атропіну сульфат в/в, промивання шлунка Infusion therapy, atropine sulfate IV, gastric lavage

136 / 200
На 4-ту добу після переливання несумісної по групі крові, у хворого різко зменшився діурез, розвинулася анурія, різко погіршився загальний стан, підвищився артеріальний тиск. При лабораторних дослідженнях: креатинін плазми - 680 мкмоль/л, сечовина плазми - 24 мкмоль/л. Яке захворювання і яку його стадію можна припустити в першу чергу? On the 4th day after the transfusion of incompatible blood group, the patient's diuresis decreased sharply, anuria developed, the general condition deteriorated sharply, blood pressure increased. During laboratory tests : plasma creatinine - 680 μmol/l, plasma urea - 24 μmol/l. What disease and what stage of it can be assumed in the first place?

Гострий інтерстиціальний нефрит, обтураційна анурія Acute interstitial nephritis, obstructive anuria

Гемотрансфузійний шок, постренальна гостра ниркова недостатність, анурія Hemotransfusion shock, postrenal acute renal failure, anuria

Анафілактичний шок, гостра ниркова недостатність, анурія Anaphylactic shock, acute renal failure, anuria

Постгеморагічна гостра ниркова недостатність, анурія Posthemorrhagic acute renal failure, anuria

Гемотрансфузійна гостра ниркова недостатність, анурія Hemotransfusion acute renal failure, anuria

137 / 200
Дитина 11-ти років грала у футбол та під час падіння отримала травму. Встановлено попередній діагноз: закритий вивих правого передпліччя. Який обсяг допомоги повинен надати лікар на місці пригоди? An 11-year-old child was playing football and was injured during a fall. The preliminary diagnosis was established: closed dislocation of the right forearm. What amount of help should the doctor provide at the scene of the accident ?

Восьмиподібна пов’язка на правий ліктьовий суглоб Eight-shaped bandage on the right elbow joint

Знеболювання, транспортна іммобілізація косинкою Anesthesia, transport immobilization with a scarf

Знеболювання, транспортна іммобілізація шиною Anesthesia, transport immobilization with a splint

Косинкова пов’язка на праву верхню кінцівку Handkerchief bandage on the right upper limb

Знеболювання, спроба вправлення вивиху Anesthesia, attempt to repair dislocation

138 / 200
Хворий 31-го року з клінічною картиною геморагічного шоку надійшов до хірургічного відділення. Причина кровотечі - виразка 12-палої кишки. На момент огляду ФГДС кровотеча не продовжується. Обсяг крововтрати склав 38% ОЦК. Протягом 9-ти годин хворому перелито біля 1 л еритроцитарної маси (взята 19 діб тому), яка сумісна за групою та резус-фактором та після проведення біологічної проби. Після цього у хворого виникли брадикардія з аритмічним компонентом, знизився артеріальний тиск. Через деякий час почала розвиватися фібриляція шлуночків. Яке ускладнення виникло у хворого? A 31-year-old patient with a clinical picture of hemorrhagic shock was admitted to the surgical department. The cause of the bleeding is a duodenal ulcer. At the time of the FGDS examination, the bleeding does not continue. Volume blood loss was 38% of BCC. Over 9 hours, the patient was transfused with about 1 L of erythrocyte mass (taken 19 days ago), which is compatible by group and Rh factor and after conducting a biological test. After that, the patient developed bradycardia with an arrhythmic component, decreased blood pressure. After some time, ventricular fibrillation began to develop. What complication did the patient experience?

Калієва інтоксикація Potassium intoxication

Гемотрансфузійний шок Hemotransfusion shock

Цитратна інтоксикація Citrate intoxication

Алергічна реакція Allergic reaction

Тромбоемболія легеневої артерії Thromboembolism of the pulmonary artery

139 / 200
Пішохід 62-х років під час ожеледиці послизнувся та впав на руку на бордюр тротуару. Є локалізований біль у ділянці верхньої третини лівого передпліччя. Спостерігаються тахікардія, підвищення артеріального тиску, припухлість, деформація, синець та крепітація в ділянці верхньої третини лівого передпліччя, рухи кінцівки неможливі. Можна припустити пошкодження верхньої третини лівого передпліччя. Як ви будете транспортувати хворого? A 62-year-old pedestrian slipped and fell on his hand on the curb of the sidewalk during the ice. There is localized pain in the upper third of the left forearm. Tachycardia, increased blood pressure are observed , swelling, deformation, bruising and crepitus in the area of ​​the upper third of the left forearm, movements of the limb are impossible. Damage to the upper third of the left forearm can be assumed. How will you transport the patient?

Наклавши шину Крамера від верхньої третини плеча до п’ястно-фалангових суглобів Putting a Kramer splint from the upper third of the shoulder to the carpo-phalangeal joints

Наклавши пов’язку Дезо з валиком в пахвовій ділянці Having applied a Deso bandage with a roller in the armpit

Наклавши шину Крамера з фіксацією плечового, ліктьового, променевозап’ясткового суглобів Having applied Kramer's splint with fixation of shoulder, elbow, radiocarpal joints

Прибинтувавши праву верхню кінцівку до грудної клітини та здорової кінцівки Bandaging the right upper limb to the chest and healthy limb

В напівсидячому положенні з палкою в ліктьових згинах In a semi-sitting position with a stick in the elbows

140 / 200
Чоловік 49-ти років потрапив у ДТП. Об’єктивно: стан важкий, міжреберні проміжки згладжені, ліва половина грудної клітки відстає при диханні. Над лівим легеневим полем тимпаніт. Аускультативно: дихання зліва не проводиться, ЧДР- 32/хв. Інші пошкодження відсутні. Як транспортувати потерпілого? A 49-year-old man was involved in a road accident. Objectively: the condition is severe, the intercostal spaces are flattened, the left half of the chest lags behind during breathing. Tympanitis over the left lung field . Auscultation: no breathing from the left side, CHDR- 32/min. There are no other injuries. How to transport the victim?

На лівому боці лежачи Left side lying

На правому боці лежачи Lying on the right side

В напівсидячому чи напівлежачому положенні In a semi-sitting or semi-lying position

Грудна клітина фіксується шинами Крамера до щита The chest is fixed with Kramer's tires to the shield

В положенні Волковича на щиті In the position of Volkovich on the shield

141 / 200
У породіллі на другому тижні післяпологового періоду спостерігається субінволюція матки, кров’янисті виділення. Під час піхвового дослідження виявляється збільшення, болючість та пом’якшення матки; на бокових поверхнях матки пальпуються звивисті, щільні, болючі тяжі. Який найбільш імовірний діагноз? In the second week of the postpartum period, a woman in labor has subinvolution of the uterus, bleeding. During a vaginal examination, the uterus is enlarged, tender and softened; on the lateral surfaces the uterus is palpated with tortuous, dense, painful masses. What is the most likely diagnosis?

Ендартеріїт Endarteritis

Ендометрит Endometritis

Панметрит Panmetritis

Параметрит Parameter

Тромбофлебіт вен матки Thrombophlebitis of uterine veins

142 / 200
У хворого під час операції на шлунку було ушкоджено селезінкову артерію, в результаті чого виникла масивна кровотеча, яка призвела до зупинки кровообігу. Найдоцільніше проводити: The patient's splenic artery was damaged during a stomach operation, as a result of which massive bleeding occurred, which led to the cessation of blood circulation. It is most expedient to carry out:

Прямий масаж серця Direct heart massage

Введення гідрокортизону Injection of hydrocortisone

Абдомінальну компресію Abdominal compression

Непрямий масаж серця Indirect heart massage

Електрокардіостимуляцію Electronic cardiostimulation

143 / 200
У хворого після автомобільної аварії з’явилися скарги на різку задишку, кашель з кров’ю. Об’єктивно: шкіра бліда, ціанотична. Підшкірна емфізема в ділянці грудної клітки, живота, шиї справа. Аускультативно: справа дихання не вислуховується. Р8- 130/хв., АТ95 /60 мм рт.ст., Ш- 0,25, НЬ- 88 г/л. Які першочергові заходи лікаря на догоспітально-му етапі? After a car accident, the patient complained of shortness of breath, coughing up blood. Objectively: the skin is pale, cyanotic. Subcutaneous emphysema in the chest area chest, abdomen, neck on the right side. Auscultation: breathing is not heard on the right side. P8 - 130/min., AT95 /60 mm Hg, W - 0.25, НБ - 88 g/l. What are the primary measures of the doctor in the prehospital what stage?

Дофамін 2-5 мкг/кг/хв., інфузія колоїдних розчинів Dopamine 2-5 μg/kg/min, infusion of colloidal solutions

Активна аспірація повітря справа Active air aspiration on the right

Колоїди, еритроцитарна маса, кристалоїди Colloids, erythrocyte mass, crystalloids

Негайна штучна вентиляція легень Immediate CPR

Трансфузія еритромаси відповідно до групової і резусної належності Erythromass transfusion according to group and rhesus affiliation

144 / 200
Хворий 56-ти років через падіння у відкритий каналізаційний люк дістав закритий вивих правого плеча. Який вид транспортної іммобілізації слід використати? A 56-year-old patient suffered a closed dislocation of the right shoulder after falling into an open sewer hatch. What type of transport immobilization should be used?

М ’яка пов’язка Дезо і Вельпо Deso and Velpo soft bandage

Драбинчаста шина від променевоза-п’ясткового суглоба до кута здорової лопатки Ladder splint from the carpometacarpal joint to the corner of the healthy scapula

Іммобілізація підручними засобами Immobilization by improvised means

Косинкова іммобілізація Kosyn immobilization

Фіксація верхньої кінцівки до тулуба Fixation of the upper limb to the trunk

145 / 200
Хворого 28-ми років в екстрено доставлено до операційної з приводу профузної шлунковокишкової кровотечі. Загальний стан тяжкий, свідомість - оглушення, АТ- 80/40 мм рт.ст., ЧСС-110/хв., олігурія. Вкажіть об’єм крововтрати: A 28-year-old patient was rushed to the operating room due to profuse gastrointestinal bleeding. The general condition is severe, consciousness - stupor, blood pressure - 80/40 mm Hg ., HR-110/min., oliguria. Specify the volume of blood loss:

30-40% дефіциту ОЦК (>1750 мл) 30-40% BCC deficiency (>1750 ml)

20-25% дефіциту ОЦК (1250-1750 мл ) 20-25% deficit of BCC (1250-1750 ml)

>40% дефіциту ОЦК (>2000 мл ) >40% BCC deficit (>2000 ml)

Крововтрати немає No blood loss

15% дефіциту ОЦК (750-1250 мл ) 15% deficit of BCC (750-1250 ml)

146 / 200
У дитини 12-ти років з нервово-артритичним діатезом після вживання в їжу значної кількості м’яса з кетчупом раптово виник гострий переймоподібний біль у животі та попереку, який іррадіює у статеві органи. При сечовипусканні отримано каламутну сечу з домішками крові. Найбільш імовірна причина гематурії? A 12-year-old child with neuro-arthritic diathesis, after eating a large amount of meat with ketchup, suddenly developed acute spasm-like pain in the abdomen and lower back, which radiates to the genitals. When urinating, cloudy urine with blood impurities was obtained. The most likely cause of hematuria?

Травматичне ушкодження сечовивідних шляхів Traumatic injury of the urinary tract

Гострий гломерулонефрит Acute glomerulonephritis

Нефритичний синдром Nephritic syndrome

Геморагічний цистит Hemorrhagic cystitis

Ниркова колька Renal colic

147 / 200
Очікувана доза опромінення населення, що мешкає на забрудненій радіонуклідами території, за перший рік становить 500 мЗв. Яких заходів захисту потребує це населення? The expected radiation dose of the population living in the territory contaminated with radionuclides for the first year is 500 mSv. What protection measures does this population need?

За даних умов потрібне переселення або евакуація населення Under these conditions, resettlement or evacuation of the population is required

Потрібно провести йодну профілактику It is necessary to carry out iodine prophylaxis

Обмежити вживання забруднених радіонуклідами харчових продуктів та питної води Limit consumption of food and drinking water contaminated with radionuclides

Використовуються укриття та засоби захисту органів дихання та шкірного покриву Shelter and means of protection of respiratory organs and skin are used

Ніяку, тому що дози х-опромінення не перевищують допустимі рівні None, because x-radiation doses do not exceed permissible levels

148 / 200
Щільність забруднення ґрунту радіонуклідами аварійного викиду ядерного реактора складає: для цезію-137 більше 15 Кг/км2, для стронцію-90 більше 3 К г/км2, для плутонію-239 більше 0,1 Кг/км2. Дози опромінення населення перевищують 5 мЗв/рік. До якої зони слід віднести таку територію? The density of soil contamination with radionuclides from the emergency release of a nuclear reactor is: for cesium-137 more than 15 Kg/km2, for strontium-90 more than 3 K g/km2, for plutonium -239 more than 0.1 Kg/km2. Population radiation doses exceed 5 mSv/year. To which zone should such territory be classified?

Використовуються укриття та засоби захисту органів дихання та шкірного покрову Shelter and means of respiratory and skin protection are used

За даних умов потрібна профілактична обробка населення та приміщень Under these conditions, preventive treatment of the population and premises is required

Дози х-опромінення не перевищують дозволений рівень X-radiation doses do not exceed the permitted level

Потрібно провести йодну профілактику It is necessary to carry out iodine prophylaxis

Зона безумовного (обов’язкового) відселення Zone of unconditional (compulsory) resettlement

149 / 200
Солдат доставлений у непритомному стані до медичної роти з казарми. Зі слів товаришів по службі, приблизно за 6 годин до цього він прав обмундирування в закритому приміщенні в розчині технічної рідини. Об’єктивно: непритомний, однак реакція на больові подразники збережена. Шкіра і видимі слизові оболонки бліді, у повітрі, що видихається, солодкий запах. Р8- 80/хв., ритмічний, тони серця звучні, АТ- 90/60 мм рт.ст., ЧДР- 18/хв., дихання везикулярне, живіт м’який, неболючий. Який найбільш імовірний діагноз? The soldier was brought in an unconscious state to the medical company from the barracks. According to his comrades, about 6 hours before, he washed his uniform in a closed room in a solution of technical fluid . Objectively: unconscious, but the reaction to painful stimuli is preserved. The skin and visible mucous membranes are pale, there is a sweet smell in the exhaled air. P8 - 80/min., rhythmic, heart sounds are sonorous, BP - 90/60 mm Hg .st., CHDR- 18/min., vesicular breathing, soft, painless abdomen. What is the most likely diagnosis?

Інгаляційне отруєнням хлорованими вуглеводнями Inhalation poisoning with chlorinated hydrocarbons

Інгаляційне отруєння тетраетилсвин-цем важкого ступеня Severe tetraethyl lead inhalation poisoning

Отруєння ароматичними вуглеводнями середнього ступеня Moderate aromatic hydrocarbon poisoning

Пероральне отруєння хлорованими вуглеводнями важкого ступеня Severe oral chlorinated hydrocarbon poisoning

Отруєння етиленгліколем важкого ступеня Severe ethylene glycol poisoning

150 / 200
Рядовий поранений кулею у спину. Встановлено діагноз: кульове сліпе поранення поперекового відділу хребта з повним порушенням провідності спинного мозку. Вогнепальний перелом ШІІ хребця. Гостра затримка сечі. Як потрібно провести іммобілізацію за відсутності щита? The private was wounded by a bullet in the back. The diagnosis was made: a blind bullet wound of the lumbar spine with complete disruption of the conduction of the spinal cord. Fire fracture of the VII vertebra. Acute urinary retention. As required carry out immobilization in the absence of a shield?

У положенні лежачи на правому боці на ношах Lying on the right side on a stretcher

У положенні лежачи на лівому боці на ношах Lying on the left side on a stretcher

У положенні лежачи на спині на ношах In a position lying on his back on a stretcher

У положенні лежачи на животі на ношах In a prone position on a stretcher

У положенні сидячи In a sitting position

151 / 200
Хвора 46-ти років скаржиться на підйом температури до 38°С, біль за грудиною. В анамнезі апластична анемія. 1,5 години тому була проведена трансфузія еритроцитарної маси. Об’єктивно: ЧСС- 110/хв., ритм правильний, ЧДД- 21/хв., АТ- 160/80 мм рт.ст. Тони серця приглушені, ритм правильний, акцент II тона над легеневою артерією. У крові: лейк.- 9, 2 • 109/л, НЬ- 67 г/л, ре-тикулоцити - 2%, ер.- 3,7 • 1012/л, ШОЕ-57 мм/год. Яке найбільш імовірне ускладнення? A 46-year-old patient complains of a rise in temperature to 38°C, pain behind the sternum. She has a history of aplastic anemia. 1.5 hours ago, a transfusion of erythrocyte mass was performed . Objectively: heart rate - 110/min., rhythm is correct, systolic blood pressure - 21/min., BP - 160/80 mm Hg. Heart sounds are muffled, the rhythm is correct, emphasis of the II tone over the pulmonary artery. In the blood: leukin .- 9.2 • 109/l, Hb- 67 g/l, reticulocytes - 2%, ER- 3.7 • 1012/l, ESR-57 mm/h. What is the most likely complication?

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Гемотрансфузійний шок Hemotransfusion shock

Гострий лейкоз Acute leukemia

Ретикулоцитарний криз Reticulocyte crisis

Травматичний шок Traumatic shock

152 / 200
Хворий 29-ти років захворів гостро 18 годин тому: після вживання заливної риби з’явилися нудота, повторне блювання, часті пінисті рідкі зеленуваті випорожнення, 0 підвищення температури до 39 ',' A 29-year-old patient became acutely ill 18 hours ago: nausea, repeated vomiting, frequent foamy liquid greenish stools, 0 temperature rise to 39 ','

Об’єктивно: стан важкий, блідий, млявий, тургор шкіри різко знижений, сухість слизової оболонки рота, АТ- 80/40 мм рт.ст., пульс слабкого наповнення, Рs- 112/хв., живіт болючий в епігастрії, біляпупковій та ілеоцекальній ділянках, зменшення виділення сечі. Які невідкладні терапевтичні заходи? Objectively: the condition is heavy, pale, lethargic, skin turgor is sharply reduced, dryness of the oral mucosa, blood pressure - 80/40 mm Hg, pulse weak filling, Ps- 112/min., abdominal pain in the epigastrium, near-umbilical and ileocecal areas, decrease in urine output. What are the urgent therapeutic measures?

Внутрішньовенне введення сольових розчинів Intravenous administration of saline solutions

Введення глюкокортикостероїдів Introduction of glucocorticosteroids

Внутрішньовенне введення розчину глюкози 6- Внутрішньовенне введення реополіглюкіну Intravenous administration of glucose solution 6- Intravenous introduction of rheopoliglukin

Парентеральне введення антибіотиків Parenteral administration of antibiotics

153 / 200
Хлопчик у віці 6 місяців хворіє на тяжку форму кашлюка: число нападів кашлю становить 25, напади тяжкі, тривалістю до 10 хвилин, мають 6-8 репризів, закінчуються блюванням. Один з нападів кашлю призвів до апное. Які невідкладні дії'? A 6-month-old boy has a severe form of whooping cough: the number of coughing attacks is 25, the attacks are severe, last up to 10 minutes, have 6-8 repetitions, end with vomiting . One of the coughing fits led to apnea. What are the immediate actions'?

Лобелін в/м Lobelin v/m

Налагодити подачу кисню Set up oxygen supply

Штучне дихання (в ручному режимі) Artificial respiration (in manual mode)

Седуксен в/м Seduksen v/m

Преднізолон в/м Prednisolone IV

154 / 200
На фоні гіпертермії та сильного головного болю в дитини 5-ти років виникли зорові галюцинації жахливого змісту, марення, дезорієнтація. Шкіра гіперемована, з дрібною висипкою, рожевого кольору. Шкіра носогубного трикутника бліда, ознаки напруження м’язів потилиці, симптоми Керніга, Брудзинського, пожвавлення рефлексів без різниці між сторонами. Який діагноз можна припустити? Against the background of hyperthermia and a severe headache, a 5-year-old child developed visual hallucinations of terrible content, delirium, disorientation. The skin is hyperemic, with a small rash, pink in color. The skin of the nasolabial triangle is pale, there are signs of tension in the muscles of the back of the head, symptoms of Kernig, Brudzinsky, invigoration of reflexes without difference between the sides. What diagnosis can be assumed?

Деліріозний синдром при алергічному захворюванні Delirious syndrome in allergic disease

Менінгококовий менінгіт з деліріо-зним синдромом Meningococcal meningitis with delirious syndrome

Деліріозний синдром при отруєнні їжею Delirious syndrome with food poisoning

Коровий менінгіт із деліріозним синдромом Bovine meningitis with delirious syndrome

Деліріозний синдром при черепно-мозковій травмі Delirious syndrome with brain injury

155 / 200
Санітар 38-ми років захворів раптово 5 днів тому: озноб, гарячка, сильний головний біль, виражена слабкість, безсоння. Об’єктивно: температура -40,2o Збуджений, гіперемія обличчя, ін’єкція судин склер з крововиливами, рясний розеольозно-петехіальний висип на тілі, тремор язика, тахікардія, гепатоспленомегалія. Виявлено педикульоз. Яке дослідження підтвердить діагноз? A 38-year-old paramedic fell ill suddenly 5 days ago: chills, fever, severe headache, severe weakness, insomnia. Objectively: temperature -40.2o Excited, hyperemia of the face, injection of scleral vessels with hemorrhages, abundant roseolous-petechial rash on the body, tremor of the tongue, tachycardia, hepatosplenomegaly. Pediculosis is detected. What research will confirm the diagnosis?

Мікроскопія товстої краплі крові Microscopy of thick drop of blood

РЗК і РА рикетсій Провачека RZK and RA of Provacek's rickettsiae

Посів крові на жовчний бульйон Blood culture on bile broth

Реакція Райта і Хеддльсона Wright and Heddleson reaction

Реакція аглютинації Відаля Vidal agglutination reaction

156 / 200
До інфекційного відділення надійшов хворий 20-ти років з ознаками дегідратації III ступеня. Спостерігаються судоми, блювання фонтаном, різке зниження артеріального тиску, тахікардія, температура тіла - 35,5o З якою швидкістю треба проводити в/в інфузію для відновлення водно-електролітного балансу? A 20-year-old patient with signs of III degree dehydration was admitted to the infectious department. Convulsions, fountain vomiting, a sharp drop in blood pressure, tachycardia, body temperature - 35, 5o At what speed should IV infusion be carried out to restore the water-electrolyte balance?

80-100 мл/хв. 80-100 ml/min.

Швидкість не має значення Speed ​​doesn't matter

30-50 мл/хв. 30-50 ml/min.

100-120 мл/хв. 100-120 ml/min.

50-80 мл/хв. 50-80 ml/min.

157 / 200
У хворого з тяжким перебігом пневмонії за клініко-епідеміологічними даними можна припустити легеневу форму сибірки. Який з методів профілактики захворювання серед представників медичного персоналу, які контактували з цим хворим, слід вважати найбільш ефективним? In a patient with a severe course of pneumonia, according to clinical and epidemiological data, it is possible to assume the pulmonary form of anthrax. should be considered the most effective?

Дезінсекція Disinsection

Методи поточної дезінфекції Current disinfection methods

Екстрена антибіотикопрофілактика Emergency antibiotic prophylaxis

Вакцинація Vaccination

Дератизація Deratization

158 / 200
У чоловіка 28-ми років на тлі бронхопневмонії розвинулася кома. Об’єктивно: ЧСС- 122/хв, екстрасистолія. АТ- 80/45 мм рт.ст. Шкіра суха, тургор знижений. Дихання глибоке, шумне, рідке. Різкий запах ацетону. Печінка +5 см. Глікемія - 32 ммоль/л; рН крові - 7,0. Який розчин буде найбільш ефективним для нормалізації дихання? A 28-year-old man developed a coma against the background of bronchopneumonia. Objectively: heart rate - 122/min, extrasystole. BP - 80/45 mm Hg . The skin is dry, turgor is reduced. Breathing is deep, noisy, thin. Sharp smell of acetone. Liver +5 cm. Glycemia - 32 mmol/l; blood pH - 7.0. Which solution will be most effective for normalizing breathing?

1% розчин калію хлориду 1% potassium chloride solution

5% розчин глюкози 5% glucose solution

4,2% розчин натрію бікарбонату 4.2% sodium bicarbonate solution

0,9% розчин натрію хлориду 0.9% sodium chloride solution

Реополіглюкін Rheopoliglyukin

159 / 200
Хлопчик 10-ти місяців бригадою швидкої допомоги доставлений у реанімаційне відділення. Під час проведення серцево-легеневої реанімації на електрокардіограмі реєструється шлуно-чкова брадикардія. Якому з наведених медикаментозних заходів необхідно надати перевагу? A 10-month-old boy was taken to the intensive care unit by the ambulance crew. During cardiopulmonary resuscitation, ventricular bradycardia was registered on the electrocardiogram. Which of the following medical measures must be preferred?

Внутрішньовенне введення мезатону Intravenous administration of mesatone

Внутрішньовенне введення 4% NаHСO3 - 2 мг/кг Intravenous administration of 4% NaHCO3 - 2 mg/kg

Електрична дефібриляція серця Electrical defibrillation of the heart

Електрична дефібриляція серця + введення адреналіну Electric heart defibrillation + adrenaline injection

Внутрішньовенне введення атропіну 0,01 мг/кг Intravenous administration of atropine 0.01 mg/kg

160 / 200
Після використання супротивником хімічної зброї у більшості військових спостерігаються кашель, утруднення дихання, слинотеча, які майже зникли після виходу постраждалих з зони хімічного зараження. Через 6 годин у всіх отруєних з’явився різкий кашель з великою кількістю пінистого харкотиння, вислуховуються численні вологі хрипи різного характеру. Яка бойова хімічна речовина була використана супротивником? After the use of chemical weapons by the enemy, the majority of soldiers have cough, difficulty breathing, and salivation, which almost disappeared after the victims left the area of ​​chemical contamination. After 6 hours, all poisoned a sharp cough appeared with a lot of foamy sputum, numerous wet wheezes of various nature are heard. What chemical warfare agent was used by the enemy?

Фосген Phosgene

Люїзит Lewisite

Адамсит Adamsite

Табун Herd

Зарін Zarin

161 / 200
Хворий 83-х років надійшов до приймально-діагностичного відділення з попереднім діагнозом: защемлена пупкова грижа. Під час обстеження раптово зблід, втратив свідомість. Дихання відсутнє. Пульсація на магістральних артерій припинилася 30 секунд тому. Зіниці розширені, на світло не реагують. З чого треба розпочати реанімаційні заходи? An 83-year-old patient came to the reception and diagnostic department with a preliminary diagnosis: a pinched umbilical hernia. During the examination, he suddenly turned pale, lost consciousness. There is no breathing. Pulsation on the main arteries stopped 30 seconds ago. The pupils are dilated, they do not react to light. What should resuscitation measures be started?

Медикаментозна терапія Drug therapy

Прекардіальний удар Precardiac attack

Електродефібриляція Electrodefibrillation

Закритий масаж серця Closed heart massage

Штучне дихання Artificial respiration

162 / 200
Дівчинку 5-ти років на вулиці вкусила кішка. В ході огляду рани виявлено незначне пошкодження шкірних покривів. Першочергові дії лікаря? A 5-year-old girl was bitten by a cat on the street. During the examination of the wound, minor damage to the skin was revealed. The doctor's primary actions?

Вакцинація проти сказу і правця Vaccination against rabies and tetanus

Промити рану стерильним ізотонічним розчином Wash the wound with a sterile isotonic solution

Промити рану антисептиком, накласти пов’язку Wash the wound with an antiseptic, apply a bandage

Госпіталізація Hospitalization

Обробити рану розчином йоду Treat the wound with iodine solution

163 / 200
У вагітної з пізнім гестозом розвинувся напад судом. Що із перерахованого є першочерговим під час надання долікарської допомоги? A pregnant woman with late gestosis developed a seizure. Which of the following is the first priority during the provision of pre-medical care?

Введення еуфіліну Introducing Euphilin

Інгаляційний наркоз Inhalation anesthesia

Подача кисню Oxygen Supply

Вимірювання артеріального тиску Blood pressure measurement

Забезпечення прохідності дихальних шляхів Ensuring airway patency

164 / 200
Породілля 23-х років, на другий день після пологів відчула наростаючий біль в правій нозі, важкість. Об’єктивно: стан хворої середньої важкості. Р8-100/хв., температура - 0 37,3 С, тони серця приглушені, ритм синусовий, в легенях дихання везикулярне, 18-20/хв. Ліва нога на всьому протязі набрякла, синюшна, порівняно з правою температура знижена. Пульсація артерій лівої ноги на всьому протязі пальпується, ослаблена. Який найбільш імовірний діагноз? A 23-year-old woman in labor, on the second day after giving birth, felt increasing pain in her right leg, heaviness. Objectively: the patient's condition is of medium severity. Р8-100/ min., temperature - 0 37.3 C, heart sounds are muffled, sinus rhythm, vesicular breathing in the lungs, 18-20/min. The left leg is swollen throughout, bluish, the temperature is lower compared to the right. Pulsation of the arteries of the left leg throughout continuously palpated, weakened. What is the most likely diagnosis?

Гострий клубово-стегновий флеботромбоз Acute iliac-femoral phlebothrombosis

Тромбоемболія клубової артерії Thromboembolism of the iliac artery

Гострий тромбофлебіт вен правої нижньої кінцівки Acute thrombophlebitis of the veins of the right lower limb

Тромбофлебіт глибоких вен правої нижньої кінцівки, післяпологовий сепсис Thrombophlebitis of the deep veins of the right lower limb, postpartum sepsis

Тромбоемболія стегнової артерії Thromboembolism of the femoral artery

165 / 200
До відділення спеціальної обробки (ВСО) надходять постраждалі військовослужбовці із вогнища отруєння СДОР Кількість постраждалих достеменно невідома, але включає в себе різні категорії за важкістю ураження. Які засоби індивідуального захисту зобов’язаний використовувати особистий склад ВСО? Injured servicemen are admitted to the Special Treatment Unit (STU) from the focus of poisoning by the Soviet Union. The number of victims is not known for sure, but it includes different categories by severity of damage. What are the means of personal protection obliged to use the personal composition of the VSO?

Респіратор Р2 Respirator P2

Протигаз, ЗЗК або Л-1 Gas mask, ZZK or L-1

Респіратор, фартух, гумові рукавички, чоботи і нарукавники Respirator, apron, rubber gloves, boots and armbands

Протичумний костюм Anti-Plague Suit

Використання засобів індивідуального захисту у цих випадках не потрібне The use of personal protective equipment is not required in these cases

166 / 200
При проведенні закритого масажу серця людини 76-ти років, що знаходиться у стані клінічної смерті, необхідно здійснювати компресії з частотою: When performing a closed heart massage of a 76-year-old person who is in a state of clinical death, it is necessary to perform compressions with the frequency:

Не менше 60 на 1 хвилину At least 60 for 1 minute

Не менше 40 на 1 хвилину At least 40 for 1 minute

Не менше 100 на 1 хвилину At least 100 for 1 minute

Не менше 120 на 1 хвилину At least 120 for 1 minute

Не менше 80 на 1 хвилину At least 80 for 1 minute

167 / 200
Хвора 29-ти років, робітниця хімічного підприємства, відчула металевий присмак у роті, 'клубок у горлі', задишку, нудоту, біль у животі, блювання. Об’єктивно: сонлива, тремор пальців верхніх кінцівок. Виразки язика, піднебіння, значне слиновиділення, мідночервоний колір слизової оболонки ротової порожнини та глотки, тахікардія, кров’янисті випорожнення. Яка речовина зумовила отруєння? A 29-year-old patient, a worker at a chemical plant, felt a metallic taste in her mouth, a lump in her throat, shortness of breath, nausea, abdominal pain, vomiting. About objectively: sleepy, tremor of the fingers of the upper limbs. Ulcers of the tongue, palate, significant salivation, copper-red color of the mucous membrane of the oral cavity and pharynx, tachycardia, bloody stools. What substance caused the poisoning?

Арсен Arsenic

Індометацин Indomethacin

Ртуть Mercury

Хлор Chlorine

Анілінові барвники Aniline dyes

168 / 200
Бригадою ШМД доставлено хвору 28-ми років, яка отримала травму після падіння з 3-го поверху. Хвора притомна, здатна до контакту. Скарги на болі в спині. ЧСС- 92/хв., АТ125/60 мм рт.ст. Яку маніпуляцію обов’язково треба провести? A 28-year-old patient who was injured after falling from the 3rd floor was delivered by the medical team. The patient is conscious, capable of contact. Complaints of back pain. Heart rate - 92/min., blood pressure 125/60 mm Hg. What manipulation must be carried out?

Катетеризація периферичної вени Catheterization of a peripheral vein

Встановлення катетера Сванца-Ганса Swantz-Hans Catheter Installation

Катетеризація сечового міхура Bladder catheterization

Накладання комірця Шанца до виключення перелому шийного відділу хребта Applying a Shantz collar to rule out a cervical spine fracture

Плевральна пункція з обох боків Pleural puncture on both sides

169 / 200
У потерпілих внаслідок аварії, що супроводжувалася витоком брому, спостерігаються нежить, сльозотеча, відчуття стискання в грудях, носова кровотеча. Яка антидотна терапія показана хворим? The victims of the accident, which was accompanied by a bromine leak, have a runny nose, lacrimation, a feeling of tightness in the chest, nosebleeds. What antidote therapy is indicated for patients?

Метиленовий синій Methylene blue

Прозерин Prozerin

Атропіну сульфат Atropine sulfate

Натрію гіпосульфіт Sodium hyposulfite

Унітіол Unithiol

170 / 200
До сімейної амбулаторії звернувся хворий 31-го року зі скаргами на блювання, пронос, Ь° 0 - 37,8 ',' A 31-year-old patient came to the family clinic with complaints of vomiting, diarrhea, B° 0 - 37.8 ','

Госпіталізація хворого, спостереження за контактними 7 діб Hospitalization of the patient, observation of contacts for 7 days

Госпіталізація хворого, спостереження за контактними 7 діб, бакдослідження калу дружини і доньки 6- Госпіталізація хворого, спостереження за контактними 7 діб, бакдослідження калу всіх членів родини Hospitalization of the patient, observation of contacts for 7 days, bacteriological examination of the feces of the wife and daughter 6- Hospitalization of the patient, observation of contacts for 7 days, bacteriological examination of feces of all family members

Лікування хворого на дому, спостереження за контактними 7 діб, бакдослідження калу дружини і доньки Treatment of the patient at home, observation of contacts for 7 days, bacteriological examination of the feces of the wife and daughter

Напередодні їв сирі яйця. Попередній діагноз: сальмонельоз. Мешкає в упорядженій квартирі з родиною (дружина - кондитер, донька відвідує дитячий садок, мати - пенсіонерка). Які протиепідемічні заходи слід провести в осередку інфекції? He ate raw eggs the day before. Preliminary diagnosis: salmonellosis. He lives in a tidy apartment with his family (wife is a confectioner, daughter attends kindergarten, mother is a pensioner). What anti-epidemic drugs measures should be carried out in the center of infection?

Госпіталізація хворого, спостереження за контактними 7 діб, бакдослідження калу дружини Hospitalization of the patient, observation of contacts for 7 days, bacteriological examination of the wife's feces

171 / 200
У хворого 70-ти років, який страждає на хронічну печінкову недостатність з явищами асциту, під час проведення лапароцентезу було евакуйовано близько 5 л рідини з черевної порожнини. Раптово на тлі швидкого видалення рідини та декомпресії органів грудної порожнини у хворого виникла зупинка серцевої діяльності (асистолія). Яка лікувальна тактика? A 70-year-old patient suffering from chronic liver failure with ascites had about 5 liters of fluid evacuated from the abdominal cavity during laparocentesis. Suddenly, against the background of rapid removal of fluid and decompression of the chest cavity, the patient experienced cardiac arrest (asystole). What are the treatment tactics?

Розпочати введення атропіну Start administration of atropine

Розпочати введення норадреналіну Start administration of norepinephrine

Розпочати серцево-легеневу реанімацію та припинити виконання лапароцентезу Start CPR and stop laparocentesis

Електрична дефібриляція Electrical defibrillation

Розпочати серцево-легеневу реанімацію та продовження виконання лапароцентезу Start CPR and continue laparocentesis

172 / 200
На прийомі в жіночій консультації вагітна з терміном вагітності 18 тижнів, у якої після значного фізичного навантаження з піхви з’явилася помірна кровотеча, що поступово зменшується. Яка подальша тактика лікаря? At the appointment at the women's consultation, a pregnant woman with a gestation period of 18 weeks, who after significant physical exertion, had moderate bleeding from the vagina, which is gradually decreasing. What are the further tactics doctor?

Призначити ліжковий режим та відправити вагітну додому Set bed rest and send the pregnant woman home

Внутрішньом’язово ввести спазмолітики Intramuscularly inject antispasmodics

Рекомендувати гемостатичну терапію Recommend hemostatic therapy

Призначити токолітики Assign tocolytics

Негайно викликати машину швидкої медичної допомоги і у супроводі лікаря доставити до пологового будинку Immediately call an ambulance and, accompanied by a doctor, take it to the maternity hospital

173 / 200
Вагітна 19-ти років в терміні 30 тижнів поскаржилася на головний біль, порушення зору, блювання з домішками крові. Стан важкий, АТ- 160/100 мм рт.ст., склери жовтушні, підшкірні крововиливи, набряки нижніх кінцівок, сеча геморагічного кольору. В крові: тромбоцитопенія. Який найбільш імовірний діагноз? A 19-year-old pregnant woman at 30 weeks complained of a headache, visual impairment, vomiting with blood impurities. Her condition is severe, blood pressure - 160/100 mm Hg. Art., sclerae are yellow, subcutaneous hemorrhages, swelling of the lower extremities, hemorrhagic urine. In the blood: thrombocytopenia. What is the most likely diagnosis?

Хвороба Боткіна Botkin's disease

Еклампсія Eclampsia

ДВЗ -синдром DVZ syndrome

Гепатоз вагітних Hepatosis of pregnant women

HELP синдром HELP syndrome

174 / 200
До лікаря загальної практики - сімейної медицини - звернулася пацієнтка, яку два дні тому, при спробі погодувати, вкусив собака. Пацієнтка повідомила, що собака належить сусідові, живе у вольєрі, розміщеному на огородженому подвір’ї. В регіоні не зареєстровано випадків сказу серед домашніх тварин, однак були випадки захворювання на цю недугу лисиць. Визначте тактику лікаря: A patient who was bitten by a dog two days ago, while trying to feed, turned to a general practitioner - family medicine. The patient reported that the dog belongs to a neighbor, lives in an aviary located in a fenced yard. No cases of rabies among domestic animals have been registered in the region, but there have been cases of this disease in foxes. Determine the doctor's tactics:

Дослідити слину собаки на наявність вірусу сказу Test the dog's saliva for the presence of the rabies virus

Встановити ветеринарне спостереження за собакою впродовж 10 діб Set veterinary monitoring of the dog for 10 days

Негайно обколоти рану антирабічним імуноглобуліном Immediately bandage the wound with anti-rabies immunoglobulin

Негайно ввести антирабічний імуноглобулін Inject rabies immunoglobulin immediately

Встановити вакцинальний статус собаки Set vaccination status of dog

175 / 200
На хімічному підприємстві, у закритому цеху, стався вибух резервуара з азотною кислотою. 17 потерпілих працівників терміново наділи протигази та були виведені з зони ураження. Стан робітників задовільний. Якими мають бути подальші тактичні заходи у даному випадку? At a chemical enterprise, in a closed workshop, an explosion of a tank with nitric acid occurred. 17 injured workers were urgently put on gas masks and were removed from the affected area. The condition of the workers is satisfactory. What should there be further tactical measures in this case?

Госпіталізація у відділення загального профілю без санітарної обробки Hospitalization in the general department without sanitation

Повна санітарна обробка, амбулаторне спостереження Full sanitation, ambulatory observation

Повна санітарна обробка, антидот перорально, евакуація до відділення загального профілю Full sanitation, oral antidote, evacuation to general ward

Повна санітарна обробка, термінова госпіталізація у відділення інтенсивної терапії Full sanitation, urgent hospitalization in the intensive care unit

Часткова санітарна обробка, евакуація до відділення загального профілю Partial sanitation, evacuation to general department

176 / 200
Лікар швидкої допомоги, приїхавши на місце ДТП, діагностував закритий перелом правого стегна в середній третині. Яким повинен бути обсяг допомоги? The ambulance doctor, having arrived at the scene of the accident, diagnosed a closed fracture of the right hip in the middle third. What should be the amount of assistance?

Знеболення наркотичними препаратами, фіксація пошкодженої кінцівки до здорової Anesthesia with narcotic drugs, fixation of a damaged limb to a healthy one

Іммобілізація трьома шинами Крамера до кульшового суглоба Immobilization with three Kramer splints to the hip joint

Знеболення введенням в місце перелому 1% р-ну новокаїну, іммобілізація шиною Дітеріхса, внутрішньовенне введення розчинів Anesthesia by injecting 1% novocaine solution into the fracture site, immobilization with Dieterichs bandage, intravenous injection of solutions

Знеболення, іммобілізація шиною Дітеріхса, інфузійна терапія Anesthesia, immobilization with Dieterichs splint, infusion therapy

Іммобілізація трьома шинами Крамера до пахвинної ділянки Immobilization with three Kramer splints to the groin

177 / 200
Під час спортивного змагання на стадіоні виникла бійка між вболівальниками. Постраждало більше ніж 50 осіб, які отримали переважно поєднані травми різного ступеня важкості. Де надаватиметься перша долікарська допомога постраждалим? During a sports competition at the stadium, a fight broke out between fans. More than 50 people were injured, who mostly received combined injuries of varying degrees of severity. Where will first aid be provided to the injured?

В приймальному відділенні In the reception department

В машині ШМД In the ShMD machine

На сортувальному майданчику на гральному полі або на площі перед стадіоном At the sorting area on the playing field or on the square in front of the stadium

В закладі другого рівня In a second-level institution

В закладі третього рівня In a third-level institution

178 / 200
У відділенні променевої терапії має бути організовано контроль опромінення робітників, отриманого за час перебування в радіаційно небезпечних зонах. За допомогою якого приладу здійснюється такий контроль? In the radiation therapy department, monitoring of exposure to workers received during their stay in radiation-dangerous zones should be organized. With the help of which device is such monitoring carried out?

Дихальний прилад ДП-5В Respiratory device DP-5B

Індивідуальний дозиметр 11 або Індивідуальний дозиметр 1 Individual dosimeter 11 or Individual dosimeter 1

Протирадіаційний халат ПРХ-МВ Anti-radiation gown PRH-MV

Механічний прилад хімічної розвідки МПХР Mechanical instrument of chemical exploration of the MPHR

Механічний прилад хімічної розвідки МПХЛ Mechanical device of chemical exploration MPHL

179 / 200
У приміщенні аеропорту під час оформлення квитків пасажир 63-х років раптово знепритомнів, ознак кровообігу та дихання не має. Оточуючими розпочато проведення реанімаційних заходів згідно стандарту BLS: закритий масаж серця та штучна вентиляція легень. Яким заходом потрібно доповнити реанімацію? In the airport premises during ticketing, a 63-year-old passenger suddenly fainted, there were no signs of blood circulation or breathing. Bystanders started resuscitation measures according to the BLS standard: closed massage hearts and artificial ventilation of the lungs. What measures should be used to supplement resuscitation?

Проведення прекардіального удару Performing a precardiac shock

Проведення інтубації трахеї Carrying out tracheal intubation

Внутрішньовенне введення 1,0 мл 0,1% розчину адреналіну Intravenous injection of 1.0 ml of 0.1% adrenaline solution

Внутрішньовенне введення 10 мл розчину аміодарону Intravenous administration of 10 ml of amiodarone solution

Використання автоматичного зовнішнього дефібрилятора Use of automatic external defibrillator

180 / 200
Дівчинка 10 років надійшла до лікарні в сопорозному стані. Хворіє на цукровий діабет. Після введення інсуліну не приймала їжу. Через 2,5 години стан дитини різко погіршився: з’явилися слабкість, сонливість, втрата свідомості, холодний піт, гіпертонус, судоми. Визначте об’єм надання медичної допомоги: A 10-year-old girl came to the hospital in a sick state. She has diabetes. She did not eat after the injection of insulin. After 2.5 hours, the child's condition deteriorated sharply: with 'weakness, drowsiness, loss of consciousness, cold sweat, hypertension, convulsions appeared. Determine the scope of medical assistance:

10% розчин глюкози 100 мл 10% glucose solution 100 ml

5% розчин глюкози 15 мл 5% glucose solution 15 ml

5% розчин глюкози 10 мл 5% glucose solution 10 ml

40% розчину глюкози 20-50 мл 40% glucose solution 20-50 ml

10% розчин глюкози + 0,1% розчину адреналіну 10% glucose solution + 0.1% adrenaline solution

181 / 200
У дитини 2-х місяців протягом 12 годин було блювання 5 разів, водянисті випорожнення 0 10 разів. Об’єктивно: стан важкий. Температура тіла - 38 ',' A 2-month-old child vomited 5 times within 12 hours, watery stools 0 10 times. Objectively: the condition is serious. Body temperature is 38', '

Визначення рівня загального білку крові Determining the level of total blood protein

Визначення вмісту електролітів у сироватці крові Determination of electrolyte content in blood serum

Визначення рівня АлАТ, АсАт 6- Визначення рівня глюкози крові Determining the level of AlAT, AsAt 6- Determination of blood glucose level

Визначення рівня креатиніну крові Determination of blood creatinine level

Дитина млява, відмовляється від їжі та пиття. Шкіра суха, бліда, складки розправляються погано, знижений тургор м’яких тканин. Велике тім’ячко запале. Вага до захворювання - 5 кг, зараз - 4,6 кг. Яке лабораторне дослідження є найбільш інформативним для призначення адекватної регідратаційної терапії з урахуванням типу дегідратації? The child is lethargic, refuses to eat and drink. The skin is dry, pale, the folds are poorly straightened, the turgor of soft tissues is reduced. The big head is inflamed. Weight to disease - 5 kg, now - 4.6 kg. Which laboratory test is the most informative for the appointment of adequate rehydration therapy, taking into account the type of dehydration?

182 / 200
У хворої 45-ти років раптом з’явилися головний біль, нудота, блювання, запаморочення. АТ- 170/110 мм рт.ст., Рs- 68/хв. Шкіра обличчя гіперемована. Симптом Керніга (+), симптоми Бру-дзинського (+). Яке дослідження дозво- лить провести диференційну діагностику? A 45-year-old patient suddenly developed headache, nausea, vomiting, dizziness. Blood pressure - 170/110 mm Hg, Ps - 68 /min. The skin of the face is hyperemic. Kernig's symptom (+), Brudzinsky's symptoms (+). What research will allow us to make a differential diagnosis?

Комп’ютерна томографія мозку Computed tomography of the brain

Бактеріоскопія мазку крові Bacterioscopy of a blood smear

Бакпосів ліквору Bakposiv Liquor

Люмбальна пункція Lumbar puncture

Загальний аналіз крові General blood test

183 / 200
Хвора 24-х років скаржиться на неможливість самостійного сечовипускання, болісні відчуття внизу живота. Сечовипускання не було більше 16 годин. Після емоційного стресу (машина збила пішохода) відчула сильний позив до сечовипускання, але не мала можливості відвідати туалет, після чого не змогла мочитися. При огляді: хвора неспокійна, руками тримається за низ живота. В надлобковій області визначається симптом 'кулі'. Перкуторно сечовий міхур на 10 см вище лона. Який найбільш імовірний діагноз? A 24-year-old patient complains of the inability to urinate independently, painful sensations in the lower abdomen. There was no urination for more than 16 hours. After emotional stress (a car hit a pedestrian), she felt a strong urge to urinate, but did not have the opportunity to visit the toilet, after which she could not urinate. On examination: the patient is restless, holding the lower abdomen with her hands. In the suprapubic region, the symptom of a 'bullet' is determined. Percussion, the bladder is 10 cm above the womb. What is the most likely diagnosis?

Гострий цистит Acute cystitis

Вагітність Pregnancy

Гострий аднексит Acute adnexitis

Гострий пієлонефрит Acute pyelonephritis

Гостра затримка сечі Acute urinary retention

184 / 200
Чоловік 26-ти років неадекватно себе поводив, звернувся до відділку міліції з вимогами, щоб його передали до суду, оскільки він відчуває себе винним за розповсюдження зла та насильства у світі. Співробітникам міліції вдалося встановити особу чоловіка, зв’язатися з його родичами, які повідомили, що за останні 5 років хворий неодноразово лікувався у психіатричних закладах. При огляді збуджений, легко стає злобливим, підозрілим. Стверджує, що голос всередині голови говорить: 'я заслуговую на смерть'. Який тип психомоторного збудження у хворого? A 26-year-old man behaved inappropriately, turned to the police station with demands that he be brought to court, as he feels guilty for spreading evil and violence in in the world. Police officers managed to establish the man's identity, contact his relatives, who reported that over the past 5 years the patient had been treated repeatedly in psychiatric institutions. When examined, he is excited, easily becomes malicious, suspicious. He claims that a voice inside his head says: I deserve to die'. What type of psychomotor excitement does the patient have?

Психопатичне Psychopathic

Галюцинаторно-параноїдне Hallucinatory-paranoid

Маніакальне Manic

Кататонічне Catatonic

Депресивне Depressed

185 / 200
Хворий 83-х років, що перебуває в палаті інтенсивної терапії з приводу загострення ішемічної хвороби серця, раптом втратив свідомість. Зафіксовано клінічну смерть. Вкажіть цільові значення сатурації киснем артеріальної крові (рO2) постраждалого після повернення спонтанного кровообігу: An 83-year-old patient in the intensive care unit due to an exacerbation of coronary heart disease suddenly lost consciousness. Clinical death was recorded. Specify the target values ​​of arterial oxygen saturation blood (pO2) of the victim after the return of spontaneous blood circulation:

86-90% 86-90%

91-93% 91-93%

100% 100%

96-98% 96-98%

85% 85%

186 / 200
До реанімаційної доставлена вагітна жінка. Травмована під час дорожньо-транспортної пригоди - діагностовано забиття грудної клітини та зупинка серця. З обмінної карти відомо, що вагітність неускладнена, 28 тижнів. В ході огляду: травма живота, кров’яні виділення з піхви не виявлені. Яка тактика лікаря? A pregnant woman was taken to the intensive care unit. She was injured during a traffic accident - a chest congestion and cardiac arrest were diagnosed. It is known from the exchange card that the pregnancy is uncomplicated, 28 weeks . During the examination: abdominal trauma, no vaginal bleeding was detected. What are the doctor's tactics?

Термінове УЗД живота Urgent abdominal ultrasound

Термінові реанімаційні заходи на загальних принципах Urgent resuscitation measures on general principles

Реанімаційні заходи не проводяться до огляду гінеколога Resuscitation measures are not carried out before a gynecologist's examination

Термінове розродження Urgent delivery

Початкова інтубація трахеї Initial tracheal intubation

187 / 200
Пацієнт 36-ти років скаржиться на неможливість самостійного сечовипускання при наявності покликів. 3 години тому - падіння в каналізаційний люк з забоєм промежини. Об’єктивно: виділення крові з зовнішнього отвору сечівника, помірно виражена гематома промежини. Ознаків переломів немає. Яка подальша лікувальна тактика? A 36-year-old patient complains of the impossibility of urinating on his own in the presence of urges. 3 hours ago - a fall into a sewer manhole with a cut in the perineum. Objectively: blood discharge from of the external opening of the urethra, a moderately expressed hematoma of the perineum. There are no signs of fractures. What are the further treatment tactics?

Встановлення постійного катетера Indwelling catheter

Однократна катетеризація One time catheterization

Стимуляція діурезу Diuresis stimulation

Відкрите накладення цистостоми Open cystostomy overlay

Пункційна цистостомія Puncture cystostomy

188 / 200
У хворої 47-ми років 3 дні тому з’явились помірний біль у горлі, кашель, захриплість голосу, температура - 37,8oC, поступово наросла інспіраторна задишка, кашель став афонічним. Об’єктивно: стан важкий, неспокійна, шкіра бліда з ціанотичним відтінком. В акті дихання бере участь допоміжна мускулатура. На мигдаликах, з розповсюдженням на піднебінні дужки, нальоти сірувато-білого кольору. Яку терапію слід призначити? 3 days ago, a 47-year-old patient developed a moderate sore throat, cough, hoarseness, temperature - 37.8oC, inspiratory shortness of breath gradually increased, the cough became aphonic. Objectively: the condition is heavy, restless, the skin is pale with a cyanotic shade. Auxiliary muscles are involved in the act of breathing. Grayish-white plaques on the tonsils, spreading to the palatal arches. What therapy should be prescribed?

Глюкокортикостероїди, антибіотики Glucocorticosteroids, antibiotics

Специфічна сироватка, антибіотики Specific serum, antibiotics

ГБО, специфічна сироватка HBO, specific serum

Селективні β2- адреноміметики, специфічна сироватка Selective β2-adrenomimetics, specific serum

ШВЛ, специфічна сироватка, антибіотики Ventilator, specific serum, antibiotics

189 / 200
Лікар невідкладної допомоги оглядає хлопчика 10-ти років, який скаржиться на нудоту, блювання, болі в животі. Об’єктивно: язик обкладений коричневим нальотом, різкий запах ацетону у повітрі, що видихається, ознаки дегідратації II ступеня, тахікардія, артеріальна гіпотонія, зниження м’язового тонусу, глікемія 22 ммоль/л. Оберіть тактику ведення даного пацієнта: The emergency room doctor examines a 10-year-old boy who complains of nausea, vomiting, abdominal pain. Objectively: the tongue is covered with a brown coating, the sharp smell of acetone in exhaled air, signs of dehydration of the II degree, tachycardia, arterial hypotension, decreased muscle tone, glycemia 22 mmol/l. Choose the management tactics of this patient:

Негайна госпіталізація у відділення інтенсивної терапії Immediate hospitalization in the intensive care unit

Динамічне спостереження Dynamic Observation

Госпіталізація у педіатричний стаціонар Hospitalization in a pediatric hospital

Госпіталізація в інфекційну лікарню Hospitalization in an infectious disease hospital

Консультація дитячого хірурга Pediatric surgeon consultation

190 / 200
Хворий 50-ти років. Тиждень тому зазнав сильного удару по печінці. На наступний день підвищилася температура до 38°С, відчув важкість в правому підребер’ї. Вчора з’явився сильний біль в правому підребер’ї, живіт збільшився у розмірах, з’явилась сітка розширених підшкірних вен на грудях, бокових поверхнях живота, нижніх кінцівках. Яке ускладнення розвинулося у хворого? The patient is 50 years old. A week ago, he suffered a severe blow to the liver. The next day, the temperature rose to 38°C, he felt heaviness in the right hypochondrium. Yesterday severe pain appeared in the right hypochondrium, the abdomen increased in size, a network of enlarged subcutaneous veins appeared on the chest, lateral surfaces of the abdomen, and lower limbs. What complication developed in the patient?

Піддіафрагмальний абсцес Subphrenic abscess

Гострий абсцес печінки Acute liver abscess

Гострий тромбоз ворітної вени Acute portal vein thrombosis

Травма печінки Liver injury

Гострий холецистит Acute cholecystitis

191 / 200
У хворого періодично виникають напади клонічних судом у лівій руці, які іноді розповсюджуються на ліву половину обличчя. Напад триває 5 хвилин, після чого спостерігається слабкість у лівій руці, яка поступово зникає впродовж 2-3 годин. Який варіант судомного синдрому наведено? The patient periodically has attacks of clonic convulsions in the left hand, which sometimes spread to the left half of the face. The attack lasts 5 minutes, after which there is weakness in the left hand, which gradually disappears within 2-3 hours. What variant of the convulsive syndrome is given?

Малий епілептичний напад Minor seizure

Напад Джексонівської епілепсії Seizure of Jacksonian epilepsy

Напад Кожевніковської епілепсії Attack of Kozhevnikov's epilepsy

Генералізований епілептичний напад Generalized epileptic seizure

Напад скроневої епілепсії Attack of temporal lobe epilepsy

192 / 200
До медичної роти 14 механізованої бригади, що розгорнута в районі населеного пункту, з механізованого та танкового батальйонів надійшло 68 поранених від вогнепальної зброї та 16 хворих. Який вид медичної допомоги буде наданий пораненим та хворим в функціональних підрозділах медичної роти бригади? The medical company of the 14th mechanized brigade, deployed in the area of ​​the settlement, from the mechanized and tank battalions received 68 gunshot wounds and 16 sick people. What kind of medical assistance will be provided to the wounded and sick in the functional units of the medical company of the brigade?

Перша медична допомога та перша лікарська допомога First medical aid and first medical aid

Долікарська та невідкладні заходи кваліфікованої медичної допомоги Pre-medical and emergency measures of qualified medical care

Перша медична, долікарська та перша лікарська медична допомога First medical, paramedical and first medical medical care

Перша лікарська та невідкладні заходи кваліфікованої медичної допомоги First medical and emergency measures of qualified medical care

Всі види медичної допомоги All types of medical care

193 / 200
Під час проведення бойових дій, для організації надання медичної допомоги пораненим та хворим, медична служба повинна розгорнути певні етапи медичної евакуації з фронту в тил. Медичною службою бригади розгорнуто МПБ та медичну роту бригади. Які ще етапи повинні бути розгорнуті для надання пораненим та хворим всіх видів медичної допомоги? During hostilities, in order to organize the provision of medical aid to the wounded and sick, the medical service must deploy certain stages of medical evacuation from the front to the rear. The medical service of the brigade deployed the MPB and the medical company of the brigade. What other stages should be deployed to provide the wounded and sick with all types of medical assistance?

Медичний пост роти, ВППГ, пересувна госпітальна база Medical post of the company, PPPG, mobile hospital base

МПБ, МП окремої військової частини, територіальна госпітальна база MPB, MP of a separate military unit, territorial hospital base

Медичний пост роти, пересувна госпітальна база Company medical post, mobile hospital base

ВППГ, пересувна госпітальна база, територіальна госпітальна база PPPG, mobile hospital base, territorial hospital base

МП окремої військової частини, ВППГ, медичний пост роти MP of a separate military unit, PPPG, company medical post

194 / 200
Боєць був відкинутий вибуховою хвилею при розриві снаряда та знайдений через 2 години. Стан важкий. Визначається патологічна рухливість та деформація в середній третині правого плеча та верхній третині правого стегна. Вкажіть іммобілізацію при першій лікарській допомозі: The fighter was thrown away by the blast wave when the projectile burst and was found 2 hours later. The condition is serious. Pathological mobility and deformation in the middle third of the right shoulder and the upper third of the right thigh are determined. Specify immobilization during the first medical aid:

Іммобілізація еластичними бинтами Immobilization with elastic bandages

Іммобілізація стандартними гіпсовими пов’язками Immobilization with standard plaster bandages

Іммобілізація положенням Immobilization by position

Іммобілізація кінцівок за допомогою підручних засобів Immobilization of limbs using improvised means

Іммобілізація правого плеча драбинчастою шиною, правого стегна - шиною Дітеріхса Immobilization of the right shoulder with a ladder splint, the right hip with a Dieterichs splint

195 / 200
Боєць отримав поранення грудної клітки, внаслідок чого у нього розвинувся напружений пневмоторакс. Було надано допомогу у вигляді накладання оклюзійної пов’язки та декомпресії грудної клітки. Боєць у свідомості, намагається сісти, мотивуючи це тим, що так йому легше дихати. В якому положенні слід евакуювати пораненого? The fighter received a chest wound, as a result of which he developed a tension pneumothorax. Aid was provided in the form of an occlusive dressing and chest decompression. The fighter is conscious, tries to sit down, motivating it by the fact that it is easier for him to breathe. In what position should the injured person be evacuated?

На спині On the back

На здоровому боцї (бїк без введеного катетера) On the healthy side (the side without an inserted catheter)

Положення сидячи (Фовлера) Sitting Position (Fowler)

На пошкодженому боцї (бїк з введеним катетером) On the damaged side (the side with the inserted catheter)

На животі On the stomach

196 / 200
Потерпілий 25-ти років після застосування хімічної зброї (іприту) скаржиться на слабкість, відчуття піску в очах, сльозотечу, світлобоязнь. Загальмований, виражений набряк і гіперемія повік, блефароспазм, еритема обличчя. Дихання жорстке. Рs- 55/хв., ритмічний. Тони серця ослаблені, АТ- 85/55 мм рт.ст. Який спосіб евакуації найбільш доцільний для постраждалого? A 25-year-old victim after the use of chemical weapons (mustard) complains of weakness, a feeling of sand in the eyes, lacrimation, photophobia. Inhibited, pronounced swelling and hyperemia of the eyelids, blepharospasm, facial erythema. Breathing is hard. Ps- 55/min., rhythmic. Heart tones are weakened, BP- 85/55 mm Hg. What is the most appropriate method of evacuation for the victim?

Загальним транспортом By public transport

В першу чергу в положенні сидячи Primarily in a sitting position

Своїм ходом On your own

В другу чергу в положенні лежачи Secondly in the lying position

В другу чергу в положенні сидячи Secondly in a sitting position

197 / 200
До медичної роти доставлено військовослужбовця з вогнепальним пораненням лівої гомілки, переломом великогомілкової кістки та пошкодженням магістральних судин. Загальний стан важкий. Свідомість відсутня. Систолічний АТ- 80 мм рт.ст., Рs- 190/хв., ниткоподібний. Шкіра і видимі слизові оболонки бліді. Визначте сортувальну групу для пораненого: A serviceman was brought to the medical company with a gunshot wound to the left lower leg, a fracture of the tibia and damage to the main vessels. The general condition is serious. There is no consciousness. Systolic blood pressure - 80 mm Hg. Art., Ps- 190/min., filamentous. The skin and visible mucous membranes are pale. Determine the triage group for the injured:

Ті, що потребують надання медичної допомоги на даному етапі медичної евакуації в першу чергу Those who need medical assistance at this stage of medical evacuation in the first place

Ті, що потребують надання медичної допомоги на даному етапі медичної евакуації в другу чергу Those who need medical assistance at this stage of medical evacuation in the second place

Ті, що отримали ураження, несумісні з життям, і потребують тільки догляду ( агонуючі ) Those who received lesions are incompatible with life and need only care ( dying )

Ті, що підлягають подальшій евакуації без надання їм медичної допомоги Those subject to further evacuation without medical assistance

Небезпечні для оточуючих Dangerous for others

198 / 200
До медичного пункту батальйону доставлено військовослужбовця з осколковим пораненням тазу з пошкодженням уретри. Загальний стан важкий. Ps- 120/хв. Систолічний АТ- 80 мм рт.ст. Шкіра та видимі слизові оболонки бліді. Опірність тазу порушена. Кровотеча і витікання сечі з рани в момент сечовипускання. В якому положенні необхідно евакуювати пораненого на наступний етап медичної евакуації? A serviceman was brought to the battalion medical center with a shrapnel injury to the pelvis with damage to the urethra. The general condition is serious. Ps- 120/min. Systolic blood pressure- 80 mm Hg. The skin and visible mucous membranes are pale. The resistance of the pelvis is disturbed. Bleeding and leakage of urine from the wound at the time of urination. In what position should the injured person be evacuated to the next stage of medical evacuation?

Лежачи на спині з піднятим головним кінцем носилок Lying on the back with the head end of the stretcher raised

Лежачи на боці Lying on your side

Лежачи Lying down

Лежачи на щиті з валиком під колінними ямками Lying on a shield with a roller under the knee sockets

Лежачи на щиті Lying on the shield

199 / 200
Солдат після несення нічної караульної служби раптово втратив свідомість і впав. При цьому у нього розвинулись тоніко-клонічні судоми. Яку невідкладну допомогу слід надати на місці події? A soldier suddenly lost consciousness and collapsed after performing night watch duty. At the same time, he developed tonic-clonic convulsions. What emergency aid should be provided at the scene?

Поплескати по обличчю, щоб привести до тями Pat on the face to bring to consciousness

Проводити непрямий масаж серця Perform indirect heart massage

Проводити штучну вентиляцію легень Perform artificial ventilation

Зафіксувати потерпілого Fix victim

Забезпечити прохідність дихальних шляхів Ensure patency of airways

200 / 200
Пацієнт 42-х років, оглянутий лікарем-психіатром, перебуває в стані оглушення, що періодично змінюється тривогою, відчаєм, афективними спалахами, гіперактивністю. На запитання не реагує. Відомо, що стан виник через декілька хвилин після бойових дій та триває 2 години. Який імовірний діагноз? A 42-year-old patient examined by a psychiatrist is in a state of stupor, which periodically alternates with anxiety, despair, affective outbursts, hyperactivity. He does not respond to questions. It is known that the condition arose a few minutes after the hostilities and lasted for 2 hours. What is the probable diagnosis?

Гостра реакція на стрес Acute reaction to stress

Тривожна реакція Anxious reaction

Іпохондричний невроз Hypochondriac neurosis

Конверсійна реакція Conversion response

Параноїдна реакція Paranoid reaction
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

Завершити тест