Тепер Ви можете повідомити нас про будь-яку помилку в тесті, натиснувши кнопку
Гарячі клавіші Відкрити/закрити список тестів: Space Гортати тести: ← → Перекласти тест: Shift
Понято
0.0%
1 / 200
28-річний хворий скаржиться на головний біль дифузного характеру, нудоту. Добу назад його вдарили по обличчю кулаком. Оточуючі були свідками втрати свідомості впродовж 3-5 хвилин. Об’єктивно: гематома в ділянці шкірних покривів лівої орбіти. Вогнищевої неврологічної симптоматики не виявлено. Краніограма та комп’ютерна томографія - без патології. Який найбільш імовірний діагноз? A 28-year-old patient complains of a diffuse headache, nausea. A day ago he was punched in the face. Bystanders witnessed his loss of consciousness for 3-5 minutes. About 'objectively: a hematoma in the area of ​​the skin of the left orbit. No focal neurological symptoms were detected. Craniogram and computer tomography - without pathology. What is the most likely diagnosis?

Паренхіматозна гематома Parenchymatous hematoma

Епідуральна гематома Epidural hematoma

Струс головного мозку Concussion

Субдуральна гематома Subdural hematoma

Забій головного мозку Brain stroke

2 / 200
Молода жінка на слизькій дорозі впала на відведену праву руку, відчула сильний біль, звернулася до чергового лікаря. При огляді встановлено: біль локалізується в правому плечовому суглобі, рука приведена, активні рухи в суглобі неможливі через біль, нижче акроміального відростка лопатки западіння м’яких тканин в порівнянні з лівим плечовим суглобом, оніміння пальців кисті, симптом навантаження кінцівки по вісі негативний. Який найбільш вірогідний діагноз? A young woman fell on her right arm on a slippery road, felt severe pain, turned to the doctor on duty. During the examination, it was found that the pain is localized in the right shoulder joint, the arm is bent , active movements in the joint are impossible due to pain, soft tissue subsidence below the acromial process of the scapula compared to the left shoulder joint, numbness of the fingers of the hand, the symptom of loading the limb along the axis is negative. What is the most likely diagnosis?

Забій плечового суглоба Bruise of the shoulder joint

Пошкодження плечового нервового сплетіння Brachial nerve plexus injury

Перелом акроміального кінця ключиці Fracture of the acromial end of the clavicle

Перелом діафіза плеча Fracture of the diaphysis of the shoulder

Травматичний вивих плеча Traumatic shoulder dislocation

3 / 200
Жінка 26-ти років, вагітність I, 38 тижнів. Скарги на головний біль, погіршення зору, нудоту, блювання та біль в ділянці печінки. Об’єктивно: збуджена, обличчя багряносинюшне, АТ-170/120 мм рт.ст., набряки ніг та черевної стінки. Під час огляду з’явились судоми (тонічні та клонічні), тривалістю біля 2-х хвилин. Свідомість відсутня, не дихає, біля рота рожева піна. Який найбільш імовірний діагноз? 26-year-old woman, pregnancy I, 38 weeks. Complaints of headache, impaired vision, nausea, vomiting and pain in the liver area. Objectively: excited, purple-bluish face, blood pressure 170/120 mm Hg, swelling of the legs and abdominal wall. During the examination, convulsions (tonic and clonic) appeared, lasting about 2 minutes. Consciousness is absent, not breathing, near the mouth pink foam. What is the most likely diagnosis?

Пухлина головного мозку Brain tumor

Тромбоз верхнього сагітального синуса Thrombosis of the superior sagittal sinus

Епілепсія Epilepsy

Еклампсія Eclampsia

Гостра гіпертонічна енцефалопатія Acute hypertensive encephalopathy

4 / 200
Хворий 36-ти років доставлений до приймального відділення з сильним болем в животі, блюванням, невідходженням газів. Захворів 5 годин тому після переїдання. В анамнезі апендектомія. Об’єктивно: живіт помірно роздутий та болісний в нижніх відділах. Має місце шум плюскоту. Підозрюється гостра злукова кишкова непрохідність. Який найбільш інформативний метод дослідження слід використати? A 36-year-old patient was brought to the admissions department with severe abdominal pain, vomiting, flatulence. He fell ill 5 hours ago after overeating. He has a history of appendectomy. Ob' objectively: the abdomen is moderately distended and painful in the lower parts. There is a gurgling noise. Acute ileal intestinal obstruction is suspected. What is the most informative research method to be used?

Ургентна фіброколоноскопія Urgent fibrocolonoscopy

Термінова фіброгастродуоденоскопія Urgent fibrogastroduodenoscopy

Лапароскопія Laparoscopy

Оглядова рентгенографія органів черевної порожнини Overview x-ray of abdominal organs

Іригоскопія Irigoscopy

5 / 200
У хворого після введення 10 мг сибазо-ну раптово виник виражений ціаноз, утруднення вдиху, неможливість проведення ШВЛ маскою. Стан розцінено як ларинго-спазм внаслідок анафілактоїдної реакції на сибазон. Які заходи слід провести негайно? After administration of 10 mg of sibazone, the patient suddenly developed pronounced cyanosis, difficulty breathing, inability to carry out mask ventilation. The condition was considered as laryngo-spasm due to an anaphylactoid reaction to sibazone What measures should be taken immediately?

Адреналін Adrenaline

Інтубація трахеї, ШВЛ і оксигенація Tracheal intubation, mechanical ventilation and oxygenation

Трахеостомія Tracheostomy

Масочна вентиляція 100% киснем Mask ventilation with 100% oxygen

Введення антагоністів бензодіазепінів Introduction of benzodiazepine antagonists

6 / 200
У вагітної в 32 тижні вагітності вдома відійшли навколоплідні води. Серцебиття плоду не порушене. Лікар виявив пульсуючу пуповину, яка випала з піхви. Тактика лікаря? A pregnant woman at 32 weeks of pregnancy has lost amniotic fluid at home. The fetal heartbeat is not disturbed. The doctor found a pulsating umbilical cord that fell out of the vagina. The doctor's tactics?

Ввести утеротонічні засоби Enter uterotonic means

Здійснити негайне пологорозрішення на дому Perform immediate delivery at home

Затампонувати піхву Punch vagina

Ввести спазмолітики Enter spasmolytics

Терміново госпіталізувати вагітну в положенні з припіднятим тазом Urgently hospitalize a pregnant woman in a position with a raised pelvis

7 / 200
У дитини 7-ми місяців з’явилися судоми нижніх кінцівок з переважанням тонусу згинальних м’язів, рука прийняла позицію 'рука акушера', при судомах м’язів нижніх кінцівок переважала дія розгинальних м’язів ('коняча стопа'). Свідомість під час нападу збережена. Електроліти крові: кальцій загальний - 1,8 ммоль/л, кальцій іонізований - 0,85 ммоль/л. Що є причиною вказаних клінічних симптомів? A 7-month-old child developed lower limb convulsions with a predominance of flexor muscle tone, the hand assumed the position of an obstetrician's hand, with muscle convulsions the action of the extensor muscles ('horse's foot') prevailed in the lower limbs. Consciousness was preserved during the attack. Blood electrolytes: total calcium - 1.8 mmol/l, ionized calcium - 0.85 mmol/l. What is the cause of the indicated clinical symptoms ?

Епілепсія Epilepsy

Істерія Hysteria

Гіпопаратиреоз Hypoparathyroidism

Гіпоксична енцефалопатія Hypoxic encephalopathy

Спазмофілія Spasmophilia

8 / 200
Дитина 5-ти років надійшла до клініки зі скаргами на багаторазове рясне блювання, неспокій, запах ацетону з рота. Даний стан розвинувся на фоні ГРВІ. Під час огляду: стан важкий, знижені сухожилкові рефлекси, шкірні покриви сухі, бліді. Дихання глибоке, токсичне. Тони серця глухі, тахікардія. У сечі: ацетон +++, цукор не визначається. Цукор крові дещо знижений. Який найбільш імовірний діагноз? A 5-year-old child came to the clinic with complaints of repeated profuse vomiting, restlessness, the smell of acetone from the mouth. This condition developed against the background of SARS. During the examination: the condition is severe, tendon reflexes are reduced, the skin is dry, pale. Breathing is deep, toxic. Heart sounds are dull, tachycardia. In the urine: acetone +++, sugar is not determined. Blood sugar is slightly reduced. What is the most likely diagnosis?

Ацетонемічна кома Acetonemic coma

Нейротоксична кома Neurotoxic coma

Гіперосмолярна кома Hyperosmolar coma

Діабетична кома Diabetic coma

Гіпоглікемічна кома Hypoglycemic coma

9 / 200
Чоловік отримав травму склом з розби- того вікна. При огляді - поперечна рана 5х1,5 см по долонній поверхні нижньої третини передпліччя, рясно кровить, кров темного кольору, пульсація на The man was injured by glass from a broken window. On examination - a transverse wound 5x1.5 cm on the palmar surface of the lower third of the forearm, bleeding profusely, dark-colored blood, pulsation on

Максимальне згинання кінцівки у ліктьовому суглобі Maximum flexion of the limb in the elbow joint

Пальцеве притиснення судини Finger pressure vessel

Стискаюча пов’язка 6- Накладання джгута A compression bandage 6- Placing a tourniquet

radialis збережена. Який метод тимчасової зупинки кровотечі найбільш доцільний? radialis is preserved. What method of temporary stopping of bleeding is the most appropriate?

Тампонада рани Wound tamponade

10 / 200
У двох близнюків 6-ти місяців одночасно ввечері піднялася температура тіла до 39,2°C. З метою лікування мати натерла дітей горілкою та закутала у ватні ковдри. Зранку була констатована смерть близнюків. При дослідженні трупів: набряк головного мозку, повнокров’я внутрішніх органів. Яка можлива причина смерті? In two 6-month-old twins, the body temperature rose to 39.2°C at the same time in the evening. For the purpose of treatment, the mother rubbed the children with vodka and wrapped them in cotton blankets. In the morning the death of the twins was ascertained. When examining the corpses: swelling of the brain, full blood in the internal organs. What is the possible cause of death?

Тепловий удар Heatstroke

Причину смерті визначити неможливо The cause of death cannot be determined

Гостра пневмонія Acute pneumonia

Синдром раптової смерті Sudden Death Syndrome

ГРВІ ARV

11 / 200
Хворий 50-ти років скаржиться на 'сі-тку'перед очима, двоїння предметів, сухість у роті, утруднення при ковтанні твердої їжі. Захворювання почалось гостро після вживання домашніх консервів, грибів, алкоголю. Об’єктивно: стан важкий, свідомість не порушена, голос хриплий, мідріаз, полуптоз, Ps- 130/хв, ЧДР- 30/хв, менінгі-альні симптоми відсутні. Який діагноз найбільш імовірний? A 50-year-old patient complains of a 'net' in front of the eyes, double vision of objects, dry mouth, difficulty swallowing solid food. The disease started acutely after eating home canned foods, mushrooms, alcohol. Objectively: the condition is severe, consciousness is not impaired, voice is hoarse, mydriasis, polyptosis, Ps- 130/min, ChDR- 30/min, meningeal symptoms are absent. What is the most likely diagnosis?

Отруєння метиловим спиртом Methyl alcohol poisoning

Отруєння грибами Mushroom poisoning

Харчова токсикоінфекція Food poisoning

Стовбуровий енцефаліт Stem encephalitis

Ботулізм Botulism

12 / 200
Хворий 47-ми років доставлений до стаціонару в декомпенсованій стадії геморагічного шоку. Об’єктивно: ступінь свідомості - сопор, Ps- 120/хв., АТ- 80/40 мм рт.ст. У крові: ер.2,2 • 1012/л, Hb- 75 г/л. Яку терапію слід призначити? A 47-year-old patient was brought to the hospital in the decompensated stage of hemorrhagic shock. Objectively: level of consciousness - sopor, Ps- 120/min., BP- 80 /40 mm Hg. In the blood: er.2.2 • 1012/l, Hb- 75 g/l. What therapy should be prescribed?

Вазопресори (адреналін, норадреналін) Vasopressors (adrenaline, norepinephrine)

Донорська кров Donor blood

Колоїдно-сольові розчини Colloidal salt solutions

Еритроцитарна маса Erythrocyte mass

Нативна або заморожена плазма Native or frozen plasma

13 / 200
Чоловік 25-30-ти років знайдений на снігу непритомний з вираженим запахом алкоголю, госпіталізований. При огляді: шкірні покриви бліді, обидві стопи мармурово-сірого кольору, холодні на дотик, пульсація на A 25-30-year-old man was found unconscious in the snow with a pronounced smell of alcohol, hospitalized. On examination: the skin is pale, both feet are marble-gray, cold to the touch, pulsation on

Масаж кінцівок від периферії до центру 6- Суха теплоізолююча пов’язка Massage of the limbs from the periphery to the center 6- Dry heat-insulating bandage

Теплоізолюючі пов’язки з маззю Вишнев-ського Heat-insulating bandages with Vishnevsky ointment

Місцеве поступове зігрівання відморожених сегментів Local gradual warming of thawed segments

dorsalis pedis слабко виражена. Які заходи є невідкладними? dorsalis pedis is weakly expressed. What measures are urgent?

Енергійне загальне зігрівання Energetic Global Warming

14 / 200
У дитини з політравмою реакція на зовнішні подразники відсутня. Шкірні покриви мармурові з землистим відтінком, вкриті холодним потом. Зіниці розширені, слабко реагують на світло. Кінцівки холодні, гіпотермія. Ознаки дихальної недостатності. Ps132 /хв, ниткоподібний. Гіпотонія, анурія. Який стан виник у дитини? A child with polytrauma has no reaction to external stimuli. The skin is marble with an earthy hue, covered with cold sweat. Pupils are dilated, weakly responsive to light. Cold extremities, hypothermia . Signs of respiratory failure. Ps132 /min, filamentous. Hypotonia, anuria. What condition did the child develop?

Пневмоторакс Pneumothorax

Кардіогенний шок Cardiogenic shock

Гостра надниркова недостатність Acute adrenal insufficiency

Гіпоглікемічна кома Hypoglycemic coma

Травматичний шок Traumatic shock

15 / 200
У дитини 10-ти місяців підвищена температура тіла до 39°C. Скарги на дворазове блювання та рідкі випорожнення. Об’єктивно: дитина загальмована, озноб, судомна готовність. Шкіра бліда, холодна, мармурова. АТ- 60/30 мм рт.ст., Ps- 160/хв, слабкого наповнення. Які першочергові заходи повинен розпочати лікар швидкої допомоги? A 10-month-old child has an elevated body temperature up to 39°C. Complaints of vomiting twice and loose stools. Objectively: the child is inhibited, chills, convulsive readiness . The skin is pale, cold, marbled. Blood pressure - 60/30 mm Hg, Ps - 160/min, weak filling. What priority measures should the emergency physician initiate?

Внутрішньовенне введення антибіотиків Intravenous administration of antibiotics

Внутрішньовенне введення глюкокорти-костероїдів Intravenous administration of glucocorticoids

Промивання шлунка Gastric lavage

Внутрішньовенне введення протисудом-них препаратів Intravenous administration of anticonvulsant drugs

Внутрішньовенне введення жарознижуючих засобів Intravenous administration of antipyretics

16 / 200
Хлопчик 10-ти років, який хворіє на цукровий діабет, отримав опіки II ступеня, площею 35% тіла. Загальний стан важкий: млявий, дихання поверхневе, часте, тахікардія, ознаки важкої дегідратації. Осмо-лярність сироватки крові - 390 мосмоль/кг. Інфузію якого розчину слід призначити дитині в першу чергу? A 10-year-old boy with diabetes received second-degree burns covering 35% of his body. The general condition is severe: lethargic, shallow, frequent breathing, tachycardia, signs of severe dehydration. Blood serum osmolarity - 390 mosmol/kg. Which solution should be given to the child first?

4% розчин гідрокарбонату натрію 4% sodium bicarbonate solution

10% розчин глюкози 10% glucose solution

0,9% розчин хлориду натрію 0.9% sodium chloride solution

5% розчин глюкози 5% glucose solution

0,45% розчин хлориду натрію 0.45% sodium chloride solution

17 / 200
У хворого на холеру на фоні діареї водянистого характеру та блювання виникли сильна спрага, сухість слизових оболонок, афонія. Об’єктивно: риси обличчя загострені, ціаноз кінцівок, тонічні судоми у м’язах тулуба та кінцівок, АТ- 30/0 мм рт.ст., задишка у вигляді частого та глибокого дихання. Яким розчином треба проводити регідратацію, незалежно від місця її проведення? A cholera patient has severe thirst, dry mucous membranes, and aphonia against the background of watery diarrhea and vomiting. Objectively: facial features are sharpened, cyanosis of the limbs, tonic spasms in the muscles of the trunk and limbs, blood pressure - 30/0 mm Hg, shortness of breath in the form of frequent and deep breathing. What solution should be used for rehydration, regardless of the place of its implementation?

Розчином 0,9% хлориду натрію Solution of 0.9% sodium chloride

Розчином Рінгера Ringer's solution

Розчином альбуміну Albumin solution

Розчином 'Трисоль' Trisol solution

Розчином 5% глюкози 5% glucose solution

18 / 200
У дитини 6-ти місяців на фоні пневмонії розвинулись ознаки серцевої недостатності. Призначено дигоксин. На 3-ю добу введення препарату з’явились ознаки інтоксикації серцевими глікозидами: блювання, судоми. На ЕКГ: ознаки шлуночкової біге-менії. Якою повинна бути тактика лікаря при наданні невідкладної допомоги? A 6-month-old child developed signs of heart failure against the background of pneumonia. Digoxin was prescribed. On the 3rd day of drug administration, signs of cardiac glycoside intoxication appeared: vomiting , convulsions. On the ECG: signs of ventricular bighemenia. What should be the doctor's tactics when providing emergency care?

Введення неогемодезу та унітіолу Introduction of neohemodesis and unitiol

Введення 10% розчину глюкози та еуфіліну Introduction of 10% solution of glucose and euphilin

Введення пірацетаму та еуфіліну Introduction of Piracetam and Euphilin

Відміна дигоксину та введення дифеніну і унітіолу Cancellation of digoxin and administration of difenin and unitiol

Введення лазиксу та седуксену Introduction of lasix and seduxen

19 / 200
По допомогу до приймального відділення лікарні звернувся хворий, у якого 2 годин тому після стресової ситуації виникли різкий біль у крижах з іррадіацією в пахвинну ділянку; псевдопозиви на сечовипускання. В сечі - свіжі еритроцити покривають все поле зору. Яка найбільш вірогідна патологія зумовлює такий стан? A patient who, 2 hours ago after a stressful situation, experienced sharp pain in the sacrum with radiation to the inguinal area, called for help at the reception department of the hospital. In urine - fresh erythrocytes cover the entire field of vision. What is the most likely pathology that causes such a condition?

Рак нирки Kidney cancer

Пієлонефрит Pyelonephritis

Сечокам’яна хвороба, що супроводжується нападом ниркової кольки Urolithiasis accompanied by an attack of renal colic

Цистит Cystitis

Туберкульоз нирки Kidney tuberculosis

20 / 200
Хвора 65-ти років госпіталізована до реанімаційного відділення в коматозному стані. Хворіє на цукровий діабет II типу 10 років. Останні 2 тижні спостерігалася виражена поліурія, полідипсія. Глюкоза сироватки крові - 30 ммоль/л, pH артеріальної крові - 7,3. Осмолярність плазми крові - 350 мосм/л. Хворій встановлено діагноз: діабетична гіперосмолярна кома. Який основний патогенетичний механізм коми? A 65-year-old patient was hospitalized in the intensive care unit in a comatose state. She has been suffering from type II diabetes for 10 years. In the last 2 weeks, pronounced polyuria, polydipsia was observed. Serum glucose blood - 30 mmol/l, arterial blood pH - 7.3. Blood plasma osmolarity - 350 mosm/l. The patient was diagnosed with diabetic hyperosmolar coma. What is the main pathogenetic mechanism of coma?

Підвищення клубочкової фільтрації Increase glomerular filtration

Дегідратація Dehydration

Гіпокоагуляція Hypocoagulation

Підвищення канальцевої реабсорбції Increasing tubular reabsorption

Гіпонатріємія Hyponatremia

21 / 200
Хвора 37-ми років доставлена до реанімаційного відділення. В анамнезі - бронхіальна астма. Об’єктивно: загальний стан вкрай важкий. Сопор. Дифузний ціаноз, холодний піт. Аускультативно: дихальні шуми значно послаблені. В крові: р02- 45 мм рт.ст., рС02- 85 мм рт.ст., АТ- 90/60 мм рт.ст. Які заходи необхідно виконати для усунення гіпоксії? A 37-year-old patient was taken to the intensive care unit. She has a history of bronchial asthma. Objectively: the general condition is extremely difficult. Sopor. Diffuse cyanosis, cold sweat. Auscultation: respiratory sounds are significantly weakened. In the blood: p02 - 45 mm Hg, pC02 - 85 mm Hg, AT - 90/60 mm Hg. What measures must be taken to eliminate hypoxia?

Введення преднізолону Prednisone administration

Інгаляція геліо-водневої суміші Helio-hydrogen mixture inhalation

ШВЛ VENTILATOR

Гіпербарична оксигенація Hyperbaric oxygenation

Введення гідрокарбонату натрію Introduction of sodium bicarbonate

22 / 200
Хворий на ІХС 61-го року скаржиться на сильний загруднинний біль, що не усувається нітрогліцерином. Об’єктивно: свідомість сплутана, блідість шкіри, акроціаноз, холодний липкий піт; дихання поверхневе, часте, Ps- 100/хв., ниткоподібний, АТ- 80/50 мм рт.ст. Препаратом вибору в даному випадку є: A 61-year-old patient with coronary artery disease complains of severe chest pain that is not relieved by nitroglycerin. Objectively: confusion, pale skin, acrocyanosis, cold sticky sweat ; breathing is shallow, frequent, Ps- 100/min., filamentous, BP- 80/50 mm Hg. The drug of choice in this case is:

Кофеїн-бензоат натрію Caffeine sodium benzoate

Допамін Dopamine

Нітрогліцерин Nitroglycerin

Адреналіну гідрохлорид Adrenaline hydrochloride

Мезатон Mesaton

23 / 200
У хворої 54-х років за 4 доби до госпіталізації діагностовано плевропневмонію. Від антибіотикотерапії відмовилась. При госпіталізації: ЧДР- 44/хв, to- 40,2oC, АТ- 60/20 мм рт.ст., ЧСС- 120/хв, тони серця ослаблені, олігурія. Після проведення інфузійної терапії стан хворої суттєво не покращився. Чим зумовлена важкість стану хворої'? A 54-year-old patient was diagnosed with pleuropneumonia 4 days before hospitalization. She refused antibiotic therapy. During hospitalization: HR- 44/min, to- 40.2oC, Blood pressure - 60/20 mmHg, heart rate - 120/min, heart sounds are weakened, oliguria. After infusion therapy, the patient's condition did not improve significantly. What is the cause of the severity of the patient's condition?

Гострою дихальною недостатністю Acute respiratory failure

Нирковою недостатністю Kidney failure

Прогресуючою серцевою недостатністю Progressive heart failure

Розвитком інфекційно-токсичного шоку Development of infectious-toxic shock

Гіпертермією Hyperthermia

24 / 200
У пацієнта 43-х років після введення внутрішньом’язово біциліну виникли сильний головний біль, шум у вухах, біль за грудниною, відчуття жару, пітливість. Об’єктивно: стан хворого важкий, Ps- 115/хв., ниткоподібний, АТ- 70/30 мм рт.ст. Який з препаратів необхідно ввести в першу чергу? A 43-year-old patient developed a severe headache, tinnitus, pain behind the sternum, feeling hot, sweating after intramuscular administration of bicillin. Objectively : the patient's condition is severe, Ps - 115/min., filamentous, BP - 70/30 mm Hg. Which of the drugs should be administered first?

Мезатон Mesaton

Адреналін Adrenaline

Допамін Dopamine

Атропін Atropine

Строфантин Strophantin

25 / 200
- х річна жінка прокинувшись вранці відмітила, що в неї порушилася вимова, з’явилися поперхування під час ковтання, хиткість, зникла чутливість в лівій руці. Звернулася по допомогу через 2 доби. Об’єктивно: АТ- 135/85 мм рт.ст. Правобічний парез м’якого піднебіння, голосової зв’язки, міоз, птоз, енофтальм праворуч, гемігіпалгезія ліворуч. Який найбільш вірогідний діагноз? - x-year-old woman woke up in the morning and noticed that her pronunciation was impaired, she had sputtering while swallowing, unsteadiness, sensitivity in her left hand disappeared. She asked for help after 2 days. Objectively: blood pressure - 135/85 mm Hg. Right-sided paresis of the soft palate, vocal cord, miosis, ptosis, enophthalmos on the right, hemihypalgesia on the left. What is the most likely diagnosis?

Пухлина головного мозку Brain tumor

Транзиторна ішемічна атака Transient ischemic attack

Субарахноїдальний крововилив Subarachnoid hemorrhage

Ішемічний інсульт Ischemic stroke

Паренхіматозний крововилив Parenchymal hemorrhage

26 / 200
Хвора 55-ти років скаржиться на сильний біль за грудниною та в епігастрії, ну- доту. Скарги з’явилися вперше за 3 години до госпiталiзацїї. Об’єктивно: АТ- 120/70 мм рт.ст., Ps- 80/хв, аритмічний. Над нижніми відділами легень вологі хрипи. На ЕКГ: підйом сегменту ST на 4 мм у II, III, aVF, зниження ST у Vi — V4. Який найбільш імовірний діагноз? A 55-year-old patient complains of severe pain behind the sternum and in the epigastrium, nausea. The complaints first appeared 3 hours before hospitalization. Objectively : BP- 120/70 mm Hg, Ps- 80/min, arrhythmic. Moist rales over the lower parts of the lungs. On the ECG: elevation of the ST segment by 4 mm in II, III, aVF, ST reduction in Vi — V4. What is the most likely diagnosis?

Передній інфаркт міокарда Anterior myocardial infarction

Кардіогенний шок Cardiogenic shock

Задньо-діафрагмальний інфаркт міокарда Post-diaphragmatic myocardial infarction

Тромбоемболія легеневої артерії Thromboembolism of the pulmonary artery

Гострий міокардит Acute myocarditis

27 / 200
У хворого 63-х років після стресу виникли сильний головний біль в потиличній ділянці, нудота, блювання. Страждає на гіпертонічну хворобу. Об’єктивно: Ps- 52/хв, ритмічний, I тон над верхівкою ослаблений, акцент II тону над аортою. АТ-180/150 мм рт.ст. На ЕКГ: синусова брадикардія, депресія сегменту ST, негативний T в лівих грудних відведеннях. Яку з наведених комбінацій препаратів більш доцільно призначити хворому? A 63-year-old patient developed a severe headache in the back of the head, nausea, vomiting after stress. He suffers from hypertension. Objectively: Ps-52/ min, rhythmic, the I tone over the apex is weakened, the emphasis of the II tone over the aorta. BP-180/150 mm Hg. On the ECG: sinus bradycardia, depression of the ST segment, negative T in the left thoracic leads. Which of the following combinations of drugs is more appropriate appoint to the patient?

Лазикс, анаприлін, каптопрес Lasix, Anaprilin, Captopres

Анаприлін, аспірин, клофелін Anaprilin, aspirin, clofelin

Нітрогліцерин, клофелін, ізадрин Nitroglycerin, clofelin, isadrin

Фуросемід, пентамін, нітрогліцерин Furosemide, pentamine, nitroglycerin

Нітрогліцерин, нормодипін, церукал Nitroglycerin, normodipine, cerucal

28 / 200
Хворий 57-ми років 5 років страждає на стенокардію напруги, відмічає задишку, раптовий інтенсивний пекучий біль за грудниною, що триває 2,5 години. На ЕКГ: ритм синусовий, правильний, ЧСС- 100/хв, у V3_5 сегмент ST на 8 мм вище ізолінії. Тони серця послаблені. АТ-100/60 мм рт.ст. Які заходи невідкладної допомоги слід вжити першочергово? A 57-year-old patient has been suffering from tension angina for 5 years, notes shortness of breath, sudden intense burning pain behind the sternum lasting 2.5 hours. On the ECG: rhythm sinus, regular, heart rate - 100/min, in V3_5 the ST segment is 8 mm above the isoline. Heart sounds are weakened. BP-100/60 mm Hg. What emergency measures should be taken as a priority?

Інфузія допаміну Dopamine infusion

Інфузія гепарину Heparin infusion

Тромболітична терапія Thrombolytic therapy

Електрокардіостимуляція Electronic cardiostimulation

Інгаляція кисню Oxygen inhalation

29 / 200
У хворого 23-х років температура 40°C, свідомість відсутня, судоми, менінгеальний синдром, геморагічний висип, крововиливи на кінцівках, Ps- 120/хв, ЧДР- 40/хв, дихання переривчасте. АТ- 90/60 мм рт.ст. Про яке ускладнення менінгіту слід думати? A 23-year-old patient has a temperature of 40°C, unconsciousness, convulsions, meningeal syndrome, hemorrhagic rash, hemorrhages on the extremities, Ps- 120/min, ChDR - 40/min, breathing is intermittent. Blood pressure - 90/60 mm Hg. What complication of meningitis should be considered?

Набряк мозку Brain edema

Інфекційно-токсичний шок Infectious-toxic shock

Крововилив у мозок Brain hemorrhage

Вклинення мозку Brain Wedging

Ішемічний інсульт Ischemic stroke

30 / 200
Хлопчик 6-ти років захворів на важку форму пневмонії. На фоні масивної антибактеріальної терапії у дитини спостерігалось раптове падіння артеріального тиску, ниткоподібний пульс, озноб, ціаноз, геморагічний висип на шкірі грудної клітки, шиї, живота, на слизовій оболонці рота та кон’юнктиві, to- 41°C. У крові: гіпоглікемія, гіпонатріємія, гіпохлоремія, гіперкаліємія, лейкоцитоз. Який препарат необхідно призначити в першу чергу? A 6-year-old boy fell ill with a severe form of pneumonia. Against the background of massive antibacterial therapy, the child had a sudden drop in blood pressure, threadlike pulse, chills, cyanosis, hemorrhagic rash on the skin of the chest, neck, abdomen, on the mucous membrane of the mouth and conjunctiva, to- 41°C. In the blood: hypoglycemia, hyponatremia, hypochloremia, hyperkalemia, leukocytosis. What drug should be prescribed first?

ДОКСА DOXA

Гідрокортизон Hydrocortisone

Глюкоза Glucose

Вікасол Vikasol

Кордіамін Cordiamine

31 / 200
У дитини 8-ми років у результаті ураження електричним струмом діагностована зупинка дихання і асистолія. Яке положення тіла необхідно надати хворому під час проведення серцево-легеневої реанімації? An 8-year-old child was diagnosed with respiratory arrest and asystole as a result of an electric shock. What body position should be given to the patient during cardiopulmonary resuscitation?

На боці, у горизонтальному положенні On the side, in a horizontal position

На спині, у горизонтальному положенні On the back, in a horizontal position

Положення хворого не має значення Position of the patient does not matter

На спині, з припіднятим головним кінцем On the back, with the head end raised

На спині з опущеним головним кінцем On the back with the head end down

32 / 200
Хворий 46-ти років скаржиться на гострий нестерпний біль у першому плеснофаланговому суглобі лівої ноги, підвищення температури до 37,2°C. Подібний біль виник вперше. Об’єктивно: суглоб набряклий, гіперемований, різко болісний під час пальпації і ході. Яке дослідження необхідне для уточнення діагнозу? A 46-year-old patient complains of sharp, unbearable pain in the first metatarsophalangeal joint of the left leg, an increase in temperature to 37.2°C. Such pain occurred for the first time. About' objectively: the joint is swollen, hyperemic, sharply painful during palpation and walking. What research is necessary to clarify the diagnosis?

Визначення сечової кислоти крові Blood uric acid determination

Посіви крові на стерильність Blood cultures for sterility

Визначення титру антистрептолізину-О Antistreptolysin-O titer determination

Визначення ревматоїдного фактора Definition of rheumatoid factor

Визначення креатиніну крові Blood creatinine determination

33 / 200
Чоловік 64-х років доставлений до терапевтичного відділення районної лікарні зі скаргами на нудоту, запаморочення, виражену загальну слабкість. Декілька годин тому їв смажені гриби, зібрані у лісосмузі. Які першочергові лікувальні заходи? A 64-year-old man was brought to the therapeutic department of a district hospital with complaints of nausea, dizziness, pronounced general weakness. A few hours ago, he ate fried mushrooms collected in a forest strip. What are the primary treatment measures?

Внутрішньовенне введення фізіологічного розчину Intravenous administration of saline

Очисна клізма Cleansing enema

Прийом послаблюючих Reception of laxatives

Прийом активованого вугілля Reception of activated carbon

Промивання шлунка через зонд Gastric lavage through a tube

34 / 200
Хворий зі странгуляційною асфіксією доставлений до реанімаційного відділення. Шкірні покриви і видимі слизові синюшні. Дихання поверхневе, 8-12/хв. Яких заходів слід вжити у першу чергу? A patient with strangulation asphyxia was brought to the intensive care unit. The skin and mucous membranes are blue. Breathing is shallow, 8-12/min. What measures should be taken first?

Гіпербарична оксигенація Hyperbaric oxygenation

Інгаляція зволоженим киснем Inhalation of humidified oxygen

Інтубація трахеї, ШВЛ Tracheal intubation, ventilator

Введення гідрокортизону Injection of hydrocortisone

Введення еуфіліну Introducing Euphilin

35 / 200
Дитина 4-х років їла шоколадний батончик з лісовими горіхами та поперхнулася. З’явились різкий кашель, ціаноз, задишка, тахікардія. Які першочергові дії? A 4-year-old child ate a chocolate bar with hazelnuts and coughed. A sharp cough, cyanosis, shortness of breath, tachycardia appeared. What are the first actions?

Спробувати проштовхнути стороннє тіло далі Try to push the foreign body further

Дати води, або тверду їжу Give water or solid food

Провести прийом Іеймліха Conduct Ieimlich reception

Дати кисень Give oxygen

Спробувати видалити стороннє тіло 'наосліп' Try to remove foreign body 'blindly'

36 / 200
У дитини з інфекційним мононуклеозом на фоні температури 40oC та вираженого лiмфопролiферативного синдрому, виникла загроза асфіксії. Які медикаменти слід обрати для надання екстреної допомоги? A child with infectious mononucleosis with a temperature of 40oC and severe lymphoproliferative syndrome is at risk of asphyxiation. What medications should be chosen for emergency care?

Піпольфен Pipolfen

Парацетамол Paracetamol

Імуноглобулін Immunoglobulin

Бензілпеніцилін натрію Benzylpenicillin sodium

Преднізолон Prednisone

37 / 200
Через 40 хвилин після народження дитини у породіллі розпочалась гіпотонічна маткова кровотеча. На тлі проведених консервативних методів зупинки кровотечі крововтрата склала 1000 мл і продовжується. Який наступний етап лікування? 40 minutes after the birth of the child, hypotonic uterine bleeding began in the mother. Against the background of conservative methods of stopping the bleeding, the blood loss was 1000 ml and continues. What is the next stage of treatment?

Накладання клем на задню губу шийки матки за Бакшеєвим Applying clamps on the back lip of the cervix according to Baksheev

Введення простагландинів у шийку матки Injection of prostaglandins into the cervix

Негайна лапаратомія, екстирпація матки Immediate laparotomy, extirpation of the uterus

Введення тампону з ефіром в заднє склепіння Introduction of a tampon with ether into the posterior vault

Накладання шва на шийку матки за Лосицькою Laying a seam on the cervix according to Losytska

38 / 200
Студент 21-го року доставлений бригадою швидкої допомоги до клініки у непритомному стані. Хворіє на цукровий діабет I типу. Впродовж 2-х днів скаржився на нудоту, блювання, діарею. Вранці ін’єкцію інсуліну не зробив, тому що не міг поснідати. Об’єктивно: хворий без свідомості, шкіра і слизові сухі, дихання глибоке, часте, шумне; АТ- 100/60 мм рт.ст., Ps- 110/хв., рефлекси знижені. Які невідкладні заходи слід розпочати? A 21st-year student was brought to the clinic by an ambulance in an unconscious state. He suffers from type I diabetes. For 2 days, he complained of nausea, vomiting, diarrhea. He did not inject insulin in the morning because he could not have breakfast. Objectively: the patient is unconscious, the skin and mucous membranes are dry, breathing is deep, frequent, noisy; blood pressure - 100/60 mm Hg, Ps - 110 /min., reflexes are reduced. What emergency measures should be initiated?

В/в введення простого інсуліну з швидкістю 5 ОД/год IV administration of simple insulin at a rate of 5 units/h

В/в введення пролонгованого інсуліну з швидкістю 5 ОД/год IV administration of long-acting insulin at a rate of 5 units/h

В/в введення ізотонічного розчину IV injection of isotonic solution

В/м ввести 2 мл кордіаміну Inject 2 ml of cordiamine intravenously

В/в введення 5% глюкози 200 мл IV administration of 5% glucose 200 ml

39 / 200
Чоловік 30-ти років хворіє на цукровий діабет, отримує інсулінотерапію. Іодину тому був знайдений родичами без свідомості. Доставлений до лікарні. Об’єктивно: очні яблука тверді, шкіра бліда, волога. Гіпер-тонус м’язів. Який найбільш імовірний діагноз? A 30-year-old man has diabetes and receives insulin therapy. He was found unconscious by relatives a day ago. He was taken to the hospital. Objectively: the eyeballs are hard, the skin is pale, moist. Hyper-tonus of the muscles. What is the most likely diagnosis?

Кетоацидоз Ketoacidosis

Гіпоглікемічна кома Hypoglycemic coma

Кардіогенний шок Cardiogenic shock

Запаморочення Dizziness

Гіперосмолярна кома Hyperosmolar coma

40 / 200
Після укусу комахи у дитини з’явилося відчуття страху смерті, непритомність. Об’єктивно: шкіра бліда, волога, мармурова, тахікардія, АТ- 60/0 мм рт.ст., відсутність діурезу. Який препарат вибору для невідкладної допомоги? After an insect bite, the child felt a sense of fear of death, fainting. Objectively: the skin is pale, moist, marbled, tachycardia, blood pressure - 60/0 mm Hg, lack of diuresis. What is the drug of choice for emergency care?

Мезатон Mesaton

Реополіглюкін Rheopoliglyukin

Преднізолон Prednisone

Атропін Atropine

Адреналін Adrenaline

41 / 200
У дівчинки 3-х років, яка проходить лікування в інфекційному стаціонарі з приводу вірусного гепатиту В, з’явилися напади психомоторного збудження, які зміняються періодами адинамії та сонливості. Часом виникає посіпування окремих груп м’язів. Дівчинка не завжди впізнає матір. З чим найбільш вірогідно пов’язана поява порушень з боку ЦНС? A 3-year-old girl, who is being treated in an infectious disease hospital for viral hepatitis B, has psychomotor agitation attacks, which alternate with periods of adynamia and drowsiness. Sometimes there is twitching of certain muscle groups. The girl does not always recognize her mother. What is the most likely reason for the appearance of CNS disorders?

Розвиток печінкової коми Development of hepatic coma

Виникнення нейротоксикозу Emergence of neurotoxicosis

Реакція на медикаментозне лікування гепатиту В Reaction to drug treatment of hepatitis B

Приєднання інфекції з групи ГРВІ Addition of infection from the SARS group

Розвиток менінгоенцефаліту Development of meningoencephalitis

42 / 200
У хлопчика з 3-х тижнів життя відмічається схуднення, зригування, блювання 'фонтаном', ексикоз. Об’єктивно: пігментація сосків, білої лінії живота та зовнішніх статевих органів. Вміст калію в сироватці крові - 7,5 ммоль/л, натрію - 110 ммоль/л. Про яке захворювання треба думати в першу чергу? From 3 weeks of age, the boy has been experiencing weight loss, vomiting, 'fountain' vomiting, exicosis. Objectively: pigmentation of the nipples, white line of the abdomen and external genitalia organs. Potassium content in blood serum - 7.5 mmol/l, sodium - 110 mmol/l. What disease should be thought of first of all?

Пілоростеноз Pylorostenosis

Адреногенітальний синдром Adrenogenital syndrome

Муковісцидоз Cystic Fibrosis

Дизбактеріоз кишечнику Intestinal dysbiosis

Кишкова інфекція Intestinal infection

43 / 200
Жінка 28-ми років після сварки з чоловіком почала голосно стогнати, ридати, кричати, що їй погано. Впала на підлогу, вигинається дугою. Об’єктивно: повіки опущені, на звернену до неї мову не реагує. Ps- 100/хв, АТ- 1З0/80 мм рт.ст. При зверненні, обприскуванні холодною водою стан погіршується, спостерігаються посіпування м’язів. Яка невідкладна допомога? After an argument with her husband, a 28-year-old woman started moaning loudly, sobbing, shouting that she was sick. She fell to the floor, bending in an arc. Objectively: eyelids lowered, does not respond to speech addressed to her. Ps- 100/min, BP- 1Z0/80 mm Hg. When addressed, sprayed with cold water, the condition worsens, muscle twitching is observed. What is the emergency help?

Сибазон внутрішньом’язово Sibazon intramuscularly

Протиправцева сироватка Anti-tetanus serum

Магнію сульфат внутрішньовенно Magnesium sulfate intravenously

Фінлепсин Finlepsin

Електроконвульсивна терапія Electroconvulsive therapy

44 / 200
Після субтотальної резекції щитоподібної залози у хворої почали наростати слабкість, сонливість, втомлюваність, з’явився набряк повік. Запідозрено гіпотиреоз. Для підтвердження діагнозу необхідно визначення: After subtotal resection of the thyroid gland, the patient began to develop weakness, drowsiness, fatigue, eyelid swelling appeared. Hypothyroidism is suspected. To confirm the diagnosis, a definition is required:

Рівня поглинання радіоактивного йоду Radioactive iodine absorption level

Рівня Т3 крові Blood T3 level

Рівня Т4 крові Blood T4 level

Рівня антитиреоїдних антитіл Antithyroid antibody level

Рівня тиреотропного гормону (ТТГ) крові Thyroid-stimulating hormone (TSH) blood level

45 / 200
До відділення травматології надійшов чоловік 25-ти років після ДТП з переломом кісток тазу. Через кілька годин почав скаржитися на відсутність сечовипускання при наявності позовів до нього та біль у надлобковій зоні. При огляді пальпується переповнений, напружений сечовий міхур. Який найбільш імовірний діагноз? A 25-year-old man came to the traumatology department after a car accident with a fractured pelvis. After a few hours, he began to complain about the lack of urination despite the presence of complaints and pain in the suprapubic zone. During examination, a full, tense bladder is palpated. What is the most likely diagnosis?

Гострий пієлонефрит Acute pyelonephritis

Гострий цистит Acute cystitis

Аденома простати Prostate adenoma

Гострий простатит Acute prostatitis

Розрив уретри Rupture of the urethra

46 / 200
Першовагітна в 34 тижні госпіталізована із скаргами на головний біль і погіршення зору. АТ-170/120 мм рт.ст. Значні набряки кінцівок, передньої черевної стінки, обличчя. У сечі: білок - 0,12 г/л, циліндри гіалінові та зернисті. Впродовж 3-х днів інтенсивного лікування стан вагітної погіршився. На фоні усіх зазначених явищ почала втрачати зір. Визначте тактику лікаря: A first-time pregnant woman at 34 weeks was hospitalized with complaints of headache and visual impairment. BP-170/120 mm Hg. Significant swelling of the limbs, anterior abdominal wall, face . In the urine: protein - 0.12 g/l, the cylinders are hyaline and granular. During 3 days of intensive treatment, the pregnant woman's condition worsened. Against the background of all the above-mentioned phenomena, she began to lose her vision. Determine the doctor's tactics:

Пролонгування вагітності Prolongation of pregnancy

Діуретична терапія Diuretic therapy

Термінове пологорозрішення Urgent maternity leave

Гіпотензивна терапія Hypotensive therapy

Лікування відшарування сітківки Retinal detachment treatment

47 / 200
Дитина надійшла до реанімаційного відділення на 4-ту добу життя з діагнозом: важка асфіксія в пологах, гіпоксично-ішемічне ураження ЦНС, геморагічний синдром. Самостійно не смокче, при спробі годування через зонд виділився шлунковий вміст у вигляді 'кавової гущі'. Випорожнення - мелена. Який стан розвинувся у дитини? The child was admitted to the intensive care unit on the 4th day of life with a diagnosis of severe birth asphyxia, hypoxic-ischemic damage to the central nervous system, hemorrhagic syndrome. He does not suckle on his own, with when trying to feed through a tube, the stomach contents were released in the form of 'coffee grounds'. The stool is ground. What condition has the child developed?

Легенева кровотеча Pulmonary hemorrhage

Стравохідна кровотеча Esophageal bleeding

Кровотеча із нижніх відділів ШКТ Bleeding from the lower gastrointestinal tract

Кровотеча із прямої кишки Bleeding from the rectum

Шлунково-кишкова кровотеча Gastrointestinal bleeding

48 / 200
У хворого 75-ти років на фоні аденоми передміхурової залози виникла гостра затримка сечі. Пальпується напружений, переповнений сечовий міхур (дно - на 8 см вище лобка). Які дії лікаря? A 75-year-old patient developed acute urinary retention against the background of prostate adenoma. A tense, full bladder is palpated (the bottom is 8 cm above the pubis). What actions of the doctor?

- -

Катетеризація сечового міхура еластичним катетером Catheterization of the urinary bladder with an elastic catheter

Катетеризація сечового міхура металевим катетером Catheterization of the urinary bladder with a metal catheter

Негайна госпіталізація для проведення хірургічного втручання Immediate hospitalization for surgical intervention

Надлобкова пункція сечового міхура Suprapubic bladder puncture

49 / 200
Хворий доставлений до приймального відділення ЦРЛ у важкому стані з висипкою майже на всій шкірі. Об’єктивно: на тлі еритеми є папули, лущення. Лікар приймального відділення запідозрив псоріатичну еритродермію. З чого слід розпочати лікування? The patient was brought to the reception department of the Central Hospital in serious condition with a rash on almost the entire skin. Objectively: there are papules, peeling on the background of erythema. The doctor of the reception department suspected psoriatic erythroderma. Where should treatment begin?

Кортикостероїди Corticosteroids

Вітамін А Vitamin A

Діуретики Diuretics

Вітамін С Vitamin C

Неотигазон Neotigazone

50 / 200
Чоловік 25-ти років зловживає тютюн-опалінням, лікується в стаціонарі з приводу туберкульозу легень. Виражена кахексія. В анамнезі - виразкова хвороба шлунка. Раптово у роті з’явилася яскрава піниста кров у кількості 100 мл. Яка найбільш вірогідна причина кровотечі? A 25-year-old man abuses smoking tobacco, is being treated in a hospital for pulmonary tuberculosis. Pronounced cachexia. History of gastric ulcer. Suddenly in the mouth with bright foamy blood appeared in the amount of 100 ml. What is the most likely cause of bleeding?

Хронічний бронхіт Chronic bronchitis

Туберкульоз легень Pulmonary tuberculosis

Виразкова хвороба шлунка Gastric ulcer disease

Варикозне розширення вен стравоходу Esophageal varicose veins

Пародонтоз Periodontosis

51 / 200
Чоловік 52-х років регулярно зловживає алкоголем. В анамнезі - геморой та варикозне розширення вен стравоходу. Вчора поскаржився на головний біль, млявість, безсоння. Зранку виникло марення. Знепритомнів. Об’єктивно: субіктеричність склер, печінка щільна, не збільшена. Кома I. Розчин якої речовини треба використати для інфузії? A 52-year-old man regularly abuses alcohol. He has a history of hemorrhoids and varicose veins of the esophagus. Yesterday he complained of a headache, lethargy, insomnia. In the morning, he developed delirium. Fainted. Objectively: sclera is subicteric, the liver is dense, not enlarged. Coma I. The solution of which substance should be used for infusion?

Натрію гідрокарбонат Sodium bicarbonate

Аскорбінова кислота Ascorbic acid

Магнію сульфат Magnesium sulfate

Натрію хлорид Sodium Chloride

Глютамінова кислота Glutamic acid

52 / 200
Хворий 54-х років був доставлений до приймального відділення з інтенсивним ангінозним нападом. Раптом з’явились ядуха, різка слабкість. Об’єктивно: ціаноз, ЧДР-32/хв., ЧСС = Ps- 120/хв., АТ-130/70 мм рт.ст. Над легенями дихання ослаблене, у нижніх відділах вологі хрипи. Тони серця приглушені, акцент II тону над легеневим стовбуром. З якого препарату слід розпочати лікування? A 54-year-old patient was brought to the admissions department with an intense anginal attack. Sudden dyspepsia, sharp weakness appeared. Objectively: cyanosis, ChDR-32 /min., heart rate = Ps- 120/min., BP-130/70 mm Hg. Breathing is weakened over the lungs, moist rales in the lower parts. Heart tones are muffled, the accent of the II tone over the pulmonary trunk. Which drug should be started treatment?

Нітрогліцерин Nitroglycerin

Дофамін Dopamine

Строфантин Strophantin

Еуфілін Euphilin

Преднізолон Prednisone

53 / 200
Бригаду швидкої допомоги викликано до дитини 14-ти років, яка скаржиться на блювання кольору 'кавової гущі', слабкість, запаморочення. Об’єктивно: блідість шкірних покривів, напруження передньої черевної стінки при пальпації, АТ- 70/40 мм рт.ст. Напередодні хлопчик скаржився на біль у животі. Запідозрено шлунково- кишкову кровотечу. Якою повинна бути тактика лікаря? The ambulance team was called to a 14-year-old child who complained of vomiting the color of 'coffee grounds', weakness, dizziness. Objectively: pallor of the skin, tension of the anterior abdominal wall during palpation, blood pressure - 70/40 mm Hg. The day before, the boy complained of abdominal pain. Gastrointestinal bleeding is suspected. What should the doctor's tactics be?

Призначити всередину розчин амінокапронової кислоти Prescribe a solution of aminocaproic acid inside

Госпіталізація до хірургічного відділєння Hospitalization to the surgical department

Покласти міхур з льодом на епігастраль-ну ділянку Put an ice pack on the epigastric area

Призначити всередину альмагель Assign internal almagel

Ефузія сольових розчинів Effusion of salt solutions

54 / 200
У хворого внаслідок ДТП перелом кісток тазу, тупа травма живота, перелом плеча та передпліччя. Об’єктивно: АТ-80/60 мм рт.ст., Ps- 120/хв. У крові: Hb- 76 г/л, Ht- 24%, ер.2,2 • 1012/л. З чого потрібно починати кровозаміну? As a result of a road accident, the patient has a pelvic fracture, blunt trauma to the abdomen, a shoulder and forearm fracture. Objectively: BP-80/60 mm Hg, Ps - 120/min. In the blood: Hb- 76 g/l, Ht- 24%, er.2.2 • 1012/l. Where should blood exchange be started?

Еритроцитарна маса Erythrocyte mass

Колоїди Colloids

Кристалоїди Crystaloids

Альбумін Albumin

Цільна кров Whole blood

55 / 200
До інфекційного відділення надійшла дитина 2-х років, що знаходилася на амбулаторному лікуванні з приводу гострої кишкової інфекції. Під час огляду виявлені ознаки токсикозу з ексикозом II ст. Яке лікування необхідно провести в першу чергу? A 2-year-old child who was undergoing outpatient treatment for an acute intestinal infection was admitted to the infectious department. During the examination, signs of toxicosis with exicosis of the II stage were detected. What should the treatment be carried out in the first place?

Інфузійна терапія Infusion therapy

Антибіотики Antibiotics

Ферменти Enzymes

Вітаміни Vitamins

Сорбенти Sorbents

56 / 200
Хворий 37-ми років раптово знепритомнів, посинів; з’явилися судоми. Пульс і артеріальний тиск не визначаються. Дихання відсутнє. Зіниці широкі. Тони серця не вислуховуються. На ЕКГ: замість звичайних шлуночкових комплексів фіксується велика кількість безладних, різної величини і форми хвиль, що реєструються одна за одною, майже без інтервалів. Яку невідкладну терапію слід призначити? A 37-year-old patient suddenly fainted, turned blue; convulsions appeared. The pulse and blood pressure are not determined. There is no breathing. Pupils are wide. Heart sounds are not heard. On the ECG: instead of normal ventricular complexes, a large number of irregular waves of different sizes and shapes are recorded, which are recorded one after the other, almost without intervals. What urgent therapy should be prescribed?

Введення кордарону Entering Cordaron

Введення строфантину Introduction of strophanthin

Введення преднізолону Prednisone administration

Ургентна електрична дефібриляція Urgent electrical defibrillation

Введення атропіну Atropine administration

57 / 200
У дитини 8-ми років після прийому аспірину виникли лихоманка, головний біль, прогресуюче ураження шкірних покривів і видимих слизових у вигляді бульозних висипань, які місцями зливаються. Визначаються ділянки ерозивної поверхні. Позитивний симптом Нікольського. Який найбільш імовірний діагноз? After taking aspirin, an 8-year-old child developed fever, headache, progressive damage to the skin and visible mucous membranes in the form of bullous rashes that coalesce in places. Areas are identified erosive surface. Positive Nikolsky symptom. What is the most likely diagnosis?

Атопічний дерматит Atopic dermatitis

Кропив’янка Hives

Токсикодермія Toxicodermia

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Набряк Квінке Quincke edema

58 / 200
Людину 50-ти років в нетверезому стані травмовано автомобілем. Об’єктивно: свідомість збережена, деформація правого стегна, латеральне глибоке поранення, кровотеча, шкіра бліда, холодний піт. Тахікардія, гіпотонія. Патології з боку внутрішніх органів не виявлено. Які заходи слід вжити терміново? A 50-year-old man was injured by a car while intoxicated. Objectively: consciousness preserved, right hip deformity, lateral deep wound, bleeding, pale skin, cold sweat . Tachycardia, hypotension. No pathology from the internal organs was detected. What measures should be taken urgently?

Накладання джгута Applying harness

Інфузія кристалоїдів Infusion of crystalloids

Інфузія колоїдів Infusion of colloids

Транспортна іммобілізація Transport immobilization

Знеболення Anesthesia

59 / 200
Хвора раптово зблідла, знепритомніла. Шкіра ціанотична, зіниці не реагують на світло, пульс на сонних артеріях відсутній. На ЕКГ- асистолія. З яких заходів потрібно розпочати надання невідкладної допомоги? The patient suddenly became pale, fainted. The skin is cyanotic, the pupils do not react to light, there is no pulse on the carotid arteries. On the ECG - asystole. What measures should be taken to provide emergency care help?

Ввести адреналін Inject adrenaline

Ввести дроперідол Enter droperidol

Прекардіальний удар Precardiac attack

Штучне дихання Artificial respiration

Закритий масаж серця Closed heart massage

60 / 200
У хворого 20-ти років різкий біль у грудній клітині зліва та задишка, що виникли після підняття вантажу. Об’єктивно: ціаноз губ, ліва половина грудної клітині не бере участі в диханні, над легенями - тимпанічний звук, дихання не вислуховується. АТ- 70/50 мм рт.ст., Ps- 130/хв. Що необхідно здійснити в першу чергу? A 20-year-old patient has sharp left chest pain and shortness of breath after lifting a load. Objectively: cyanosis of the lips, the left half of the chest is not takes part in breathing, above the lungs - a tympanic sound, breathing is not heard. Blood pressure - 70/50 mm Hg, Ps - 130/min. What should be done first of all?

Введення бронхолітичних препаратів Introduction of bronchodilator drugs

Введення серцево-судинних препаратів Introduction of cardiovascular drugs

Пункція плевральної порожнини Puncture of the pleural cavity

Введення знеболюючих препаратів Introduction of painkillers

Застосування кисню Oxygen Application

61 / 200
У хворого на цукровий діабет, що прогаяв час чергового вживання їжі, поступово з’явились почуття голоду, загальна слабкість, гіпергідроз, психомоторне збудження, втрата свідомості. АТ- 130/80 мм рт.ст., тахікардія. Яке дослідження слід провести для підтвердження діагнозу коми? A diabetic patient, who missed the next meal, gradually developed feelings of hunger, general weakness, hyperhidrosis, psychomotor agitation, loss of consciousness. AT- 130/80 mm Hg, tachycardia. What research should be done to confirm the diagnosis of coma?

Загальний аналіз крові General blood test

Люмбальна пункція Lumbar puncture

Комп’ютерна томографія головного мозку Computed tomography of the brain

Загальний аналіз сечі General urinalysis

Визначення вмісту глюкози крові Determination of blood glucose

62 / 200
58- річний чоловік скаржиться на закрепи, появу темної крові та слизу в калі, які з’явилися 2 місяці тому. Яке обстеження необхідно провести в першу чергу? A 58-year-old man complains of constipation, the appearance of dark blood and mucus in his stool, which appeared 2 months ago. What examination should be performed first?

Рентгеноскопія органів черевної порожнини Rentgenoscopy of abdominal organs

Пальцеве дослідження прямої кишки Digital rectal examination

Ректороманоскопія Rectoromanoscopy

- -

Фіброколоноскопія Fibrocolonoscopy

63 / 200
У породіллі після пологів змінився психічний стан - втратила орієнтацію в оточуючому середовищі, стала неспокійною, розгубленою, у межах ліжка виникло психомоторне збудження, мова незв’язна, без логічного змісту, продуктивному контакту недоступна. Вкрай виснажена. to- 38,9oC, тахікардія, підвищена пітливість. АТ-130/80 мм рт.ст. Який найбільш імовірний діагноз? After giving birth, the mother's mental state changed - she lost orientation in the surrounding environment, became restless, confused, psychomotor excitement arose within the bed, speech was incoherent, without logical content, productive contact is unavailable. Extremely exhausted. to- 38.9oC, tachycardia, increased sweating. BP-130/80 mm Hg. What is the most likely diagnosis?

Післяпологовий психоз Postpartum psychosis

Інтоксикаційний делірій Intoxication delirium

Кататонічне збудження Catatonic excitement

Неврозоподібний стан Neurosis-like condition

Інфекційно-токсичний шок Infectious-toxic shock

64 / 200
Працівниця складу інсектицидів госпіталізована у важкому стані із явищами гіперсалівації, посиленої сльозотечі, гіперкінезу міоклонічного типу, сплутаною свідомістю, м’язовою слабкістю, бронхореєю. У крові: різке зниження рівня холінестерази, гіперкоагуляція, рівень АлАТ і АсАТ підвищені у 10 разів. Про отруєння якою речовиною можна думати? An insecticide warehouse worker was hospitalized in serious condition with symptoms of hypersalivation, increased lacrimation, myoclonic type hyperkinesis, confusion, muscle weakness, bronchorrhoea. In the blood: a sharp decrease the level of cholinesterase, hypercoagulation, the level of ALT and AST increased 10 times. What kind of substance can you think of poisoning?

Фосфорорганічна сполука Organophosphorus compound

Метиловий спирт Methyl alcohol

Чадний газ Carbon monoxide

Хлоровані вуглеводи Chlorinated carbohydrates

Нейролептики Neuroleptics

65 / 200
Хвора 37-ми років, яка хворіє на ревматичну хворобу серця та комбіновану мі-тральну ваду серця, після ін’єкції серцевих глікозидів знепритомніла. Об’єктивно: свідомість відсутня, пульс на променевих і сонних артеріях не визначається, дихання поверхневе, шумне. Артеріальний тиск не визначається. Тони серця не вислуховуються. Який метод діагностики буде найінформа-тивнішим? A 37-year-old patient with rheumatic heart disease and combined mitral valve disease fainted after an injection of cardiac glycosides. Objectively: consciousness is absent, the pulse on the radial and carotid arteries is not determined, breathing is shallow, noisy. Blood pressure is not determined. Heart sounds are not heard. What method of diagnosis will be the most informative?

Комп’ютерна томографія органів грудної клітки Computer tomography of chest organs

Ro-графія органів грудної клітки Ro-graphy of chest organs

Ехо-КС Echo-KS

ЕКГ ECG

Коронароангіографія Coronary angiography

66 / 200
Під час виконання штучного аборту лікар вилучив абортцангом шматочок сальника жінки. Був встановлений діагноз: ускладнення медичного аборту - перфорація матки. Яка правильна тактика подальшого ведення хворої? During the artificial abortion, the doctor removed a piece of the woman's omentum with abortion forceps. The diagnosis was established: complication of medical abortion - uterine perforation. What is the correct strategy for the patient's further management?

Закінчити штучний аборт. Призначити антибактеріальні засоби Finish artificial abortion. Prescribe antibacterial agents

Закінчити штучний аборт. Призначити антигеморагічні засоби End artificial abortion. Prescribe antihemorrhagic drugs

Припинити виконання аборту. Виписати жінку під нагляд жіночої консультації Stop the abortion. Discharge the woman under the supervision of a women's consultation

Припинити виконання аборту. Негайно зробити лапаротомію Stop the abortion. Perform a laparotomy immediately

Припинити виконання аборту. Спостерігати за станом жінки Stop the abortion. Monitor the woman's condition

67 / 200
Відбулися домашні пологи. Після наро- дження посліду виникла масивна кровотеча. При огляді материнської поверхні плаценти знайдена ділянка з дефектом тканини розміром 4 х5 см. Кровотеча продовжується, крововтрата досягла 500 мл, кров у лотку згорнулась. Які дії лікаря? A home birth took place. After the birth of the litter, massive bleeding occurred. When examining the maternal surface of the placenta, an area with a tissue defect measuring 4 x 5 cm was found. The bleeding continues, the blood loss reached 500 ml, the blood in the tray has coagulated. What are the doctor's actions?

Внутрішньовенне введення окситоцину Intravenous Oxytocin

Зовнішній масаж матки External uterine massage

Внутрішньовенне введення простагландинів Intravenous administration of prostaglandins

Спостереження за породіллею Observation of a woman in labor

Ручне обстеження порожнини матки і видалення залишків плацентарної тканини Manual examination of the uterine cavity and removal of remnants of placental tissue

68 / 200
Хворий 13-ти років скаржиться на підвищення температури до 38, 5oC, біль у м’язах, висипку навколо суглобів. Об’єктивно: яскрава гіперемія обличчя, шиї, обох долонь та стоп, висипка на бокових поверхнях грудної клітки, на стегнах. Слизова зіву гіперемована, мигдалики збільшені, язик 'малиновий'. Який найбільш інформативний метод діагностики? A 13-year-old patient complains of an increase in temperature up to 38.5oC, muscle pain, a rash around the joints. Objectively: bright hyperemia of the face, neck , both palms and feet, a rash on the lateral surfaces of the chest, on the thighs. The mucous pharynx is hyperemic, the tonsils are enlarged, the tongue is 'raspberry'. What is the most informative method of diagnosis?

Серологічний Serological

Реакція коаглютинації Coagglutination reaction

Бактеріологічний Bacteriological

Імунологічний Immunological

Вірусологічний Virus

69 / 200
Пацієнт 50-ти років, що знаходиться на стаціонарному лікуванні з приводу гіпертонічної хвороби, ІХС, раптово знепритомнів. Черговий лікар діагностував зупинку серцевої діяльності та дихання. Прийнято рішення про серцево-легеневу реанімацію. У пацієнта вилучені знімні зубні протези. Які наступні дії лікаря? A 50-year-old patient undergoing inpatient treatment for hypertension, coronary artery disease, suddenly fainted. The doctor on duty diagnosed cardiac and respiratory arrest. A decision was made to cardiopulmonary resuscitation. Removable dentures have been removed from the patient. What are the next actions of the doctor?

Ввести внутрішньосерцево атропін Enter atropine intracardiacally

Приступити до зовнішнього масажу серця Start external heart massage

Закинути голову пацієнту, підняти підборіддя, витягнути і зафіксувати язика Drop the patient's head, raise the chin, pull out and fix the tongue

Ввести внутрішньосерцево адреналін Inject adrenaline intracardiacally

Приступити до ШВЛ Start ventilator

70 / 200
До реанімаційного відділення наркологічної лікарні надійшов водій вантажного автомобіля із галюцинаціями жахливого характеру. Дезорієнтований у часі і просторі, агресивний по відношенню до оточуючих. Слідів алкоголю в організмі при проведених дослідженнях не виявлено. В сечі -незначна кількість свинцю без інших патологічних змін. Найбільш імовірно у хворого: A truck driver came to the intensive care unit of a narcology hospital with hallucinations of a terrible nature. Disoriented in time and space, aggressive towards others. Traces of alcohol in the body during the tests not detected. In the urine - a small amount of lead without other pathological changes. Most likely, the patient:

Маніакально-депресивний психоз Manic-depressive psychosis

Хронічне отруєння тетраетилсвинцем Chronic tetraethyl lead poisoning

Хронічне отруєння свинцем Chronic lead poisoning

Гостре отруєння тетраетилсвинцем Acute tetraethyl lead poisoning

Алкогольний делірій Alcoholic delirium

71 / 200
Як розташувати електроди дефібрилятора при виконанні кардіоверсії? How to position the defibrillator electrodes during cardioversion?

1 електрод під яремною вирізкою, 2 - в епігастральній ділянці 1 electrode under the jugular notch, 2 - in the epigastric region

1 електрод розташовують у правій підключичній ділянці, 2-у восьмому міжреберному проміжку зліва по середній пахвовій лінії 1 electrode is placed in the right subclavian area, 2 in the eighth intercostal space on the left along the middle axillary line

1 електрод у восьмому міжреберному проміжку зліва по середній пахвовій лінії, 2 -у восьмому міжреберному проміжку справа по середній пахвовій лінії 1 electrode in the eighth intercostal space on the left along the middle axillary line, 2 - in the eighth intercostal space on the right along the middle axillary line

1 електрод у лівій підключичній ділянці, 2 - у восьмому міжреберному проміжку зліва по середній пахвовій лінії 1 electrode in the left subclavian area, 2 - in the eighth intercostal space on the left along the middle axillary line

1 електрод у лівій підключичній ділянці, 2-у восьмому міжреберному проміжку справа по середній пахвовій лінії 1 electrode in the left subclavian area, 2 in the eighth intercostal space on the right along the middle axillary line

72 / 200
Зі школи було госпіталізовано для стаціонарного лікування 6 учнів з діагнозом вірусний гепатит From the school, 6 students diagnosed with viral hepatitis were hospitalized for inpatient treatment

Останнього хворого госпіталізовано тиждень тому назад. Впродовж якого періоду необхідно проводити огляди школярів, які контактували з хворими? The last patient was hospitalized a week ago. During what period is it necessary to conduct examinations of schoolchildren who were in contact with patients?

35 днів 6- Два роки 35 days 6- Two years

Один місяць One month

Шість місяців Six months

Один рік One year

73 / 200
Хворий 37-ми років другий день скаржиться на біль у горлі, підвищення температури тіла до 39°C, загальну слабкість, головний біль. При огляді: гіперемія та набряк мигдаликів, слизової оболонки ротоглотки, її ціаноз. На мигдаликах сірий наліт, який виходить за дужки та язичок, шпателем не знімається. Про яке захворювання треба думати? A 37-year-old patient for the second day complains of a sore throat, an increase in body temperature to 39°C, general weakness, headache. On examination: hyperemia and swelling tonsils, the mucous membrane of the oropharynx, its cyanosis. On the tonsils, there is a gray coating that goes beyond the brackets and the tongue, and cannot be removed with a spatula. What disease should we think about?

Інфекційний мононуклеоз Infectious mononucleosis

Ангіна Angina

Кандидоз ротоглотки Oropharyngeal candidiasis

Дифтерія ротоглотки Oropharyngeal diphtheria

Герпетичний стоматит Herpetic stomatitis

74 / 200
Хворий 45-ти років, який працює на хімічному виробництві, госпіталізований до лікарні з різким головним болем, слабкістю, затьмареною свідомістю. Об’єктивно: слизові оболонки та шкірні покриви сіро-синього кольору. Вміст метгемоглобіну в крові 30%. Який найбільш імовірний діагноз? A 45-year-old patient, who works in a chemical industry, was admitted to the hospital with a sharp headache, weakness, clouded consciousness. Objectively: mucous membranes and skin the covers are gray-blue in color. The methemoglobin content in the blood is 30%. What is the most likely diagnosis?

Гостре отруєння нітро- та аміносполуками бензолу Acute poisoning with nitro- and amino compounds of benzene

Гостре отруєння оксидом вуглецю Acute carbon monoxide poisoning

Гостре отруєння ФОС Acute FOS poisoning

Гостре отруєння тетраетилсвинцем Acute tetraethyl lead poisoning

Гостре отруєння сірковуглецем Acute carbon disulfide poisoning

75 / 200
З віддаленого сільського району до сімейного лікаря доставлена дитина 3-х років з різко утрудненим диханням, ціанозом шкірних покривів, слинотечею, відсутністю ковтання. З анамнезу відомо, що дитина проковтнула бджолу. Об’єктивно: вираже- ний набряк гортані, огляд голосової щілини неможливий, у зв’язку з чим для забезпечення вільної прохідності дихальних шляхів було вирішено зробити крикотиреотомію. В чому сутність даної операції? A 3-year-old child was brought to the family doctor from a remote rural area with severe difficulty breathing, cyanosis of the skin, drooling, and lack of swallowing. It is known from the anamnesis that the child swallowed a bee. Objectively: pronounced swelling of the larynx, examination of the glottis is impossible, therefore, to ensure the free passage of the respiratory tract, it was decided to perform a cricothyrotomy. What is the essence of this operation?

У подовжньому розсіканні перснеподібного і частково щитоподібного хряща з вирізуванням частини з них і формуванням каналу In the longitudinal dissection of the annular and partially thyroid cartilage with cutting out part of them and forming a channel

У подовжньому розсіканні щитоподібного і частково перснеподібного хрящів In longitudinal dissection of thyroid and partially cricoid cartilage

У подовжньому розсіканні перснеподібного хряща In longitudinal dissection of cricoid cartilage

У подовжньому розсіканні щитоподібного хряща In longitudinal dissection of thyroid cartilage

У поперечному розсіканні тканин між перснеподібним і щитоподібним хрящами In transverse dissection of the tissues between the cricoid and thyroid cartilages

76 / 200
Новонародженій дитині 5-ти діб життя, з хворобою гіалінових мембран, проводиться штучна вентиляція легень у режимі гіпервентиляції з постійним тиском у кінці видиху. Якою повинна бути вологість вди-хуваної газової суміші для збереження функції миготливого епітелію? A 5-day-old newborn child with hyaline membrane disease is being artificially ventilated in the hyperventilation mode with constant pressure at the end of exhalation. What should be the humidity of the inspiratory hidden gas mixture to preserve the function of the ciliated epithelium?

100% відносної вологості 100% relative humidity

Вологість не має значення Humidity doesn't matter

Звичайне повітря приміщення Normal room air

70% відносної вологості 70% relative humidity

Не нижче 40% відносної вологості Not lower than 40% relative humidity

77 / 200
У чоловіка 80-ти років раптово з’явилися різкий біль у грудній клітці зліва, кашель, задишка. В анамнезі - тромбофлебіт глибоких вен нижніх кінцівок. Об’єктивно: ЧСС108 /хв, АТ- 80/40 мм рт.ст. На ЕКГ: перевантаження правого шлуночка. Який найбільш імовірний діагноз? An 80-year-old man suddenly developed a sharp pain in the chest on the left, cough, shortness of breath. He has a history of thrombophlebitis of the deep veins of the lower extremities. Objectively : Heart rate 108/min, BP- 80/40 mm Hg. On the ECG: overload of the right ventricle. What is the most likely diagnosis?

Напад бронхіальної астми Bronchial asthma attack

Пневмоторакс Pneumothorax

Тромбоемболія легеневої артерії Thromboembolism of the pulmonary artery

Гострий інфаркт міокарда Acute myocardial infarction

Набряк легень Pulmonary edema

78 / 200
У хворого 43-х років через 5 днів після купання в річці виник озноб, підвищилася температура до 38°C, з’явився біль у попереку та литкових м’язах; з 3-го дня хвороби сеча стала темною. На 4-й день температура 39,4°C, шкіра та склери іктеричні, обличчя гіперемоване, АТ-100/70 мм рт.ст., печінка +3 см, діурез - 300 мл. Які лабораторні дослідження слід призначити в цьому випадку? A 43-year-old patient developed chills 5 days after swimming in the river, the temperature rose to 38°C, pain in the lower back and calf muscles appeared' ulcers; from the 3rd day of the illness, the urine became dark. On the 4th day, the temperature was 39.4°C, the skin and sclera were icteric, the face was hyperemic, BP-100/70 mm Hg, liver +3 cm, diuresis - 300 ml. What laboratory tests should be prescribed in this case?

Реакція Відаля Vidal reaction

Реакція аглютинації-лізису лептоспір Leptospira agglutination-lysis reaction

Кров на 'товсту краплю' Blood on a 'thick drop'

Визначення анти-HAV IgM Definition of anti-HAV IgM

Посів крові на стерильність Blood culture for sterility

79 / 200
Дитина 1,3 роки захворіла гостро: з’явилися біль у животі, блювання, часті рідкі випорожнення, тенезми, підвищилася температура тіла. Госпіталізована до дитячого інфекційного відділення. Під час обстежен- ня: сечовина крові 24 ммоль/л, калій сироватки крові - 8,0 ммоль/л, Hb- 68 г/л, тромб.-85 • 109/л. Анурія, набряк легень. Яка лікувальна тактика? A 1.3-year-old child became acutely ill: abdominal pain, vomiting, frequent liquid stools, tenesmus, increased body temperature. She was hospitalized in the children's infectious department. During the examination: blood urea 24 mmol/l, blood serum potassium - 8.0 mmol/l, Hb - 68 g/l, thrombocyte -85 • 109/l. Anuria, pulmonary edema. What are the treatment tactics?

Призначення препаратів крові Prescription of blood products

Призначення сечогінних препаратів Prescription of diuretics

Призначення кортикостероїдів Prescription of corticosteroids

Гемодіаліз Hemodialysis

Інфузійна терапія Infusion therapy

80 / 200
Дитина 8-ми місяців доставлена до спеціалізованої лікарні в тяжкому стані. Об’єктивно: шкіра та слизові оболонки сухі, губи потріскані, очі запалі та м’які, гіпертермія, тахікардія та тахіпное. Тони серця глухі, спостерігались клоніко-тонічні судоми. Рівень натрію в сироватці крові підвищений, в сечі - знижений, рівні гематокриту та гемоглобіну дещо підвищені. Який патологічний стан найбільш імовірний у хворого? An 8-month-old child was brought to a specialized hospital in serious condition. Objectively: the skin and mucous membranes are dry, the lips are cracked, the eyes are inflamed and soft, hyperthermia, tachycardia, and tachypnea. Heart sounds are dull, clonic-tonic convulsions were observed. The level of sodium in the blood serum is increased, in the urine - decreased, the levels of hematocrit and hemoglobin are slightly increased. What pathological condition is most likely in the patient?

Менінгіт Meningitis

Кишковий токсикоз з ексикозом, соледе-фіцитна дегідратація Intestinal toxicosis with exicosis, soledephytic dehydration

Кишковий токсикоз з ексикозом, ізотонічна дегідратація Intestinal toxicosis with exicosis, isotonic dehydration

Нейротоксикоз Neurotoxicosis

Кишковий токсикоз з ексикозом, вододе-фіцитна дегідратація Intestinal toxicosis with exicosis, water-deficient dehydration

81 / 200
У доношеного новонародженого віком 36 годин з резус-конфліктом та клінічними проявами гемолітичної хвороби новонароджених при визначенні погодинного приросту білірубіну одержано результат 7,2 мкмоль/л, рівень гемоглобіну становить 108 г/л. Який лікувальний захід необхідно здійснити? In a 36-hour-old full-term newborn with Rhesus conflict and clinical manifestations of hemolytic disease of the newborn, when determining the hourly increase in bilirubin, the result was 7.2 μmol/l, the hemoglobin level is 108 g/l. What medical measures should be taken?

Замінне переливання крові Replacement blood transfusion

Трансфузія відмитих еритроцитів Transfusion of washed erythrocytes

Трансфузія нативної плазми Transfusion of native plasma

Консервативна терапія Conservative therapy

Трансфузія свіжозамороженої плазми Transfusion of fresh frozen plasma

82 / 200
У хворого 45-ти років 3 дні тому назад з’явився сильний біль у правому литковому м’язі, що підсилювався під час ходи. Об’єктивно: праві гомілка і стопа набряклі, шкіра їх дещо бліда, поверхневі вени гомілки чітко контурують. Правий литковий м’яз болісний під час його стискання. Який діагноз найбільш імовірний? 3 days ago, a 45-year-old patient developed severe pain in the right calf muscle, which increased during walking. Objectively: right the leg and foot are swollen, their skin is somewhat pale, the superficial veins of the leg are clearly contoured. The right calf muscle is painful when squeezed. What is the most likely diagnosis?

Гострий тромбофлебіт поверхневих вен правої нижньої кінцівки Acute thrombophlebitis of the superficial veins of the right lower limb

Емболія задньої великогомілкової артерії Posterior tibial artery embolism

Біла флегмазія правої нижньої кінцівки White phlegmasia of the right lower limb

Хвороба Бюргера Burger's disease

Гострий тромбофлебіт глибоких вен правої нижньої кінцівки Acute thrombophlebitis of the deep veins of the right lower limb

83 / 200
У хворого 36-ти років настала клінічна смерть. З чого слід розпочати реанімаційні заходи? A 36-year-old patient has clinically died. What should resuscitation measures be started?

Електрична дефібриляція Electrical defibrillation

Вимірювання артеріального тиску Blood pressure measurement

Адреналін внутрішньосерцево Adrenaline intracardiac

Зовнішній масаж серця та ШВЛ різними способами External heart massage and ventilation in various ways

Електрокардіографія Electrocardiography

84 / 200
У хворого з гострою нирковою недостатністю за короткий проміжок часу з’явилися такі зміни: виникла брадикардія (ЧСС-44/хв.), на ЕКГ- зубець Т став високоамплі-тудним, депресія сегмента ST, початкова частина QRS розширилася, зубець Р став сплощеним. Яке ускладнення має місце? In a patient with acute renal failure, the following changes appeared in a short period of time: bradycardia occurred (heart rate 44/min.), on the ECG, the T wave became high-amplitude, depression of the ST segment, the initial part of the QRS widened, the P wave became flattened. What complication is there?

ТЕЛА BODIES

Гострий міокардит Acute myocarditis

Гіперкаліємія Hyperkalemia

Гостре порушення коронарного кровотокУ Acute violation of coronary blood flow

Гіпокаліємія Hypokalemia

85 / 200
Хворого з діагнозом дифтерія гортані госпіталізовано. Об’єктивно: ціаноз, інспі-раторна задишка, пульс аритмічний, ниткоподібний, шкіра вкрита потом. Стан хворого вкрай важкий; збуджений. Які дії лікаря є першочерговими? A patient with a diagnosis of diphtheria of the larynx was hospitalized. Objectively: cyanosis, inspiratory shortness of breath, pulse arrhythmic, threadlike, skin covered with sweat. The patient's condition is extremely difficult; excited . What actions of the doctor are of primary importance?

Внутрішньовенне введення 30-40 тис. МО ПДС Intravenous administration of 30-40 thousand IU of PDS

Введення антибіотиків широкого спектра дії Introduction of broad-spectrum antibiotics

Введення седативних препаратів та глю-кокортикостероїдів Introduction of sedatives and glucocorticosteroids

Проведення інтубації (трахеостомії) Intubation (tracheostomy)

Внутрішньовенне введення 20-30 тис. МО ПДС Intravenous administration of 20-30 thousand IU of PDS

86 / 200
Під час гемотрансфузії у дитини з кровотечею виникли біль у грудній клітці, попереку, з’явилась задишка, сеча набула червоного забарвлення. Плазма крові після центрифугування рожева. Оберіть оптимальну тактику: During hemotransfusion, a child with bleeding developed pain in the chest, lower back, shortness of breath, urine became red. Blood plasma after centrifugation is pink. Choose the optimal tactics:

Припинити трансфузію, ввести фуросе-мід Stop transfusion, introduce furosemide

Припинити трансфузію, ввести кордіамін Stop transfusion, introduce cordiamine

Припинити трансфузію, розпочати інфу-зію плазмозамінників Stop transfusion, start infusion of plasma substitutes

Припинити трансфузію, ввести еуфілін Stop transfusion, enter euphilin

Не припиняти трансфузію та розпочати інфузію плазмозамінників Do not stop the transfusion and start the infusion of plasma substitutes

87 / 200
Бригада швидкої допомоги викликана до хворого, який день тому повернувся з Криму. Об’єктивно: стан тяжкий, адинамі-чний, загострені риси обличчя, очі запалі, слизові оболонки сухі, періодичні судоми литкових м’язів, голос охриплий, багаторазові пронос і блювання, АТ- 60/40 мм рт.ст. Яка невідкладна допомога є першочерговою? The ambulance team was called to the patient who returned from the Crimea a day ago. Objectively: the condition is severe, adynamic, sharpened facial features, inflamed eyes, mucous the membranes are dry, periodic cramps of the calf muscles, the voice is hoarse, repeated diarrhea and vomiting, blood pressure - 60/40 mm Hg. What emergency care is the first priority?

Внутрішньовенне струминне введення колоїдних та кристалоїдних розчинів Intravenous injection of colloidal and crystalloid solutions

Внутрішньовенне струминне введення кристалоїдних розчинів Intravenous injection of crystalloid solutions

Внутрішньовенне крапельне введення розчинів: 'квартасіль'1, 'дисіль'1, 'трисіль'1 Intravenous drip of solutions: 'quartasil'1, 'disil'1, 'trisil'1

Проведення хворому сифонного промивання шлунка та кишечнику Conducting siphon washing of the stomach and intestines to the patient

Внутрішньовенне введення глюкокорти-костероїдів, протисудомних препаратів Intravenous administration of glucocorticoids, anticonvulsants

88 / 200
Під час бойових дій було застосовано невідому речовину. Потерпілий 25-ти років госпіталізований до клініки зі скаргами на біль голови, запаморочення, нудоту, блювання, тремор кінцівок. Об’єктивно: стан середньої важкості, міоз, бронхо-рея, тоніко-клонічні судоми, Ps- 100/хв., АТ-90/60 мм рт.ст. Який засіб антидотної терапії слід використати в даному випадку? An unknown substance was used during the hostilities. The 25-year-old victim was hospitalized with complaints of headache, dizziness, nausea, vomiting, tremors of the limbs. objectively: a condition of moderate severity, miosis, broncho-rhea, tonic-clonic convulsions, Ps-100/min., BP-90/60 mm Hg. What means of antidote therapy should be used in this case?

Куприніл Kuprinil

Натрію тіосульфат Sodium thiosulfate

Метиленовий синій Methylene Blue

Унітіол Unithiol

Атропіну сульфат Atropine sulfate

89 / 200
У потерпілого через 20-30 хвилин після вибуху на АЕС з’явились багаторазове блювання, біль у животі, зниження артеріального тиску. За якими показниками уточнюється ступінь тяжкості стану? 20-30 minutes after the explosion at the nuclear power plant, the victim had repeated vomiting, abdominal pain, and a drop in blood pressure. What indicators determine the severity of the condition?'

Кількість лейкоцитів, моноцитів Number of leukocytes, monocytes

Кількість лімфоцитів, лейкоцитів Number of lymphocytes, leukocytes

Кількість еритроцитів, лейкоцитів Number of erythrocytes, leukocytes

Кількість нейтрофілів, базофілів Number of neutrophils, basophils

Кількість лімфоцитів, еозинофілів Number of lymphocytes, eosinophils

90 / 200
Дівчинка 6-ти років, що травмована у ДТП, раптово знепритомніла. Об’єктивно: шкіра сірого кольору, дихання агональне, пульс на сонних та стегнових артеріях відсутній, артеріальний тиск не визначається, зіниці розширені, на світло не реагують. З чого необхідно розпочати реанімаційні заходи? A 6-year-old girl injured in a road accident suddenly fainted. Objectively: gray skin, agony breathing, no pulse on the carotid and femoral arteries, arterial pressure is not determined, the pupils are dilated, they do not react to light. What is the need to start resuscitation measures?

В/в введення преднізолону IV administration of prednisone

В/в введення кордарону Cordaron input

В/в введення лазиксу Lasix IV

В/в введення адреналіну IV administration of epinephrine

В/в введення корглікону Corglycon IV

91 / 200
Чоловік 41-го року в кабінеті зубного лікаря поскаржився на слабкість, нудоту, дзвін у вухах, запаморочення, потемніння в очах, після чого знепритомнів. Об’єктивно: шкірні покриви бліді, на шкірі лоба та підборіддя краплини поту. Ps- 55/хв, слабкого наповнення, АТ- 60/40 мм рт.ст. Після надання першої допомоги пацієнт опритомнів, АТ- 85/60 мм рт.ст. Який найбільш імовірний діагноз? A 41-year-old man in the dentist's office complained of weakness, nausea, ringing in the ears, dizziness, darkening of the eyes, after which he fainted. Objectively: the skin is pale, there are drops of sweat on the skin of the forehead and chin. Ps- 55/min, weak filling, BP- 60/40 mm Hg. After providing first aid, the patient fainted, BP- 85/60 mm Hg. Which is the most probable diagnosis?

Синдром Меньєра Meniere's syndrome

Істерія Hysteria

Вазовагальне зомління Vasovagal fracture

Ортостатична гіпотонія Orthostatic hypotension

Гіпоглікемія Hypoglycemia

92 / 200
У вагітної внаслідок II передчасних пологів при вагітності 30 тижнів народилася жива недоношена дитина масою 1200 г та ростом 38 см; 2 бали за шкалою Апгар, 4 бали за шкалою Сільвермана. Які реанімаційні заходи необхідно провести першочергово після туалету верхніх дихальних шляхів? A live premature baby with a weight of 1200 g and a height of 38 cm was born to a pregnant woman due to II preterm labor at 30 weeks' gestation; 2 points on the Apgar scale, 4 points on the Silverman scale . What resuscitation measures should be carried out as a matter of priority after toileting the upper respiratory tract?

Закритий масаж серця Closed heart massage

Введення адреналіну в вену пуповини Injection of adrenaline into the umbilical vein

ШВЛ маскою Mask ventilation

Катетеризація вени пуповини Umbilical vein catheterization

Інтубація трахеї Tracheal intubation

93 / 200
Дитина у віці 3-х місяців госпіталізована до інфекційного відділення з приводу частих рідких випорожнень зеленого кольору з домішками слизу, одноразового блювання. Знаходиться на штучному вигодовуванні (суміш 'Віталакт', через 5 днів - 'Нутрі-лон') без дотримування режиму. Бакпосів калу на патологічну флору - негативний. Що є причиною виникнення діареї? A 3-month-old child was hospitalized in the infectious department due to frequent green liquid stools with mucus admixtures, one-time vomiting. He is on artificial feeding (Vitalact mixture ', after 5 days - 'Nutri-lon') without following the regimen. A stool smear for pathological flora is negative. What is the cause of diarrhea?

Гостра кишкова інфекція Acute intestinal infection

Пілоростеноз Pylorostenosis

Порушення режиму годування Feeding violation

Пілороспазм Pilorospasm

Токсикоз із ексикозом Toxicosis with exicosis

94 / 200
Учень під час уроку з хімії випадково розбив колбу із сірчаною кислотою, отримав опіки кистей. Які невідкладні заходи слід здійснити? During a chemistry lesson, a student accidentally broke a flask with sulfuric acid and got burns on his hands. What immediate measures should be taken?

Зрошення ран аерозолями Wound irrigation with aerosols

Суха асептична пов’язка Dry aseptic dressing

Промивання проточною водою Rinsing with running water

Промивання нейтралізуючими розчинами Washing with neutralizing solutions

Мазева пов’язка Ointment bandage

95 / 200
У жінки, якій виконано кесарський розтин з приводу відшарування нормально розташованої плаценти і геморагічного шоку, під час операції проведена гемотрансфу-зія. Після завершення операції виведена по катетеру сеча - 'вишневого'кольору. Яке дослідження негайно необхідно здійснити для вірного встановлення діагнозу ускладнення, що виникло? A woman who underwent a caesarean section due to detachment of a normally located placenta and hemorrhagic shock underwent hemotransfusion during the operation. After the operation, urine was removed through a catheter - 'cherry' color. What research should be carried out immediately to correctly establish the diagnosis of the complication that has arisen?

Ультразвукове дослідження нирок Ultrasound study of kidneys

Виконати цистоскопію Perform cystoscopy

Виконати екскреторну урографію Perform excretory urography

Виконати аналіз сечі за Нечипоренко Perform urinalysis according to Nechiporenko

Дослідити кров на гемоліз Test blood for hemolysis

96 / 200
Бригада швидкої допомоги викликана влітку до 10-річної дівчинки, яку винесли з річки без свідомості. Об’єктивно: шкіра бліда, спонтанне дихання відсутнє, перифе- ричний пульс на магістральних судинах не визначається, зіниці розширені. Який із наведених реанімаційних заходів слід застосувати першочергово? In the summer, an ambulance was called to a 10-year-old girl who was taken out of the river unconscious. Objectively: pale skin, no spontaneous breathing, peripheral pulse it is not determined on the main vessels, the pupils are dilated. Which of the following resuscitation measures should be applied as a priority?

Введення адреналіну гідрохлориду Injection of adrenaline hydrochloride

Зовнішній масаж серця External heart massage

Звільнення дихальних шляхів Airway release

Дефібриляція серця Heart Defibrillation

Введення кальцію хлориду Introduction of calcium chloride

97 / 200
Хворий 47-ми років, що доставлений до реанімаційного відділення з діагнозом 'гострий інфаркт міокарда', раптово знепритомнів. Після проведення серцево-легеневої реанімації впродовж 30 хвилин пульс на центральних артеріях не визначається, зіниці розширені, дихання відсутнє. Яка подальша тактика лікаря? A 47-year-old patient brought to the intensive care unit with a diagnosis of acute myocardial infarction suddenly fainted. After performing cardiopulmonary resuscitation for 30 minutes, the pulse on the central arteries cannot be determined, the pupils are dilated, there is no breathing. What is the doctor's further tactics?

Внутрішньосерцеве введення адреналіну та нітрогліцерину Intracardiac injection of epinephrine and nitroglycerin

Внутрішньовенне введення нітрогліцерину Intravenous administration of nitroglycerin

Масаж серця, штучне дихання, механічна і електрична дефібриляція Heart massage, artificial respiration, mechanical and electrical defibrillation

Внутрішньовенне введення лідокаїну Intravenous administration of lidocaine

Констатація біологічної смерті Assessment of biological death

98 / 200
Вранці мама знайшла 5-ти місячного хлопчика в ліжку вже мертвим з трупними плямами, обличчям донизу. Перед цим дитина була здоровою. Яка найбільш вірогідна причина смерті дитини? In the morning, the mother found a 5-month-old boy already dead in bed with corpse stains, face down. Before that, the child was healthy. What is the most likely cause of the child's death?

Аспірація блювотними масами Aspiration of vomitus

Менінгоенцефаліт Meningoencephalitis

Епілептичний статус Status epilepticus

Синдром раптової смерті Sudden Death Syndrome

Кардіогенний шок Cardiogenic shock

99 / 200
Стан хворого на гострий гепатит В важкий. Збільшилась інтенсивність жовтяниці. Безсоння вночі, сонливість удень, потім з’явилося збудження. Об’єктивно: Ps- 100/хв, АТ90 /60 мм рт.ст., печінка не пальпується, сухожилкові рефлекси підвищені. Діурез знижений. Який симптом є найбільш значущим при оцінюванні важкості стану хворого? The condition of a patient with acute hepatitis B is severe. The intensity of jaundice has increased. Insomnia at night, drowsiness during the day, then excitement appeared. Objectively: Ps- 100/min , blood pressure 90 /60 mm Hg, the liver is not palpable, tendon reflexes are increased. Diuresis is reduced. Which symptom is the most significant when assessing the severity of the patient's condition?

Зменшення розмірів печінки Reduction in liver size

Гіперрефлексія Hyperreflection

Інтенсивність жовтяниці Jaundice intensity

Гіпотонія Hypotonia

Зниження діурезу Diuresis decrease

100 / 200
Породілля на 5-ту добу в післяопераційному періоді після кесарського розтину скаржиться на біль в правій нижній кінцівці в стані спокою, який підсилюється під час ходи. Об’єктивно: відмічається варикозне розширення вен нижніх кінцівок. Права стопа, гомілка та стегно набряклі, помірний ціаноз, розміри правої нижньої кінцівки на всіх рівнях більші лівої нижньої кінцівки на 2-5 см. Відмічається болісність під час глибокої пальпації м’язів правої гомілки. Який діагноз найбільш імовірний? On the 5th day in the postoperative period after a cesarean section, a woman in labor complains of pain in the right lower limb at rest, which intensifies when walking. Objectively: varicose veins of the lower extremities are noted. The right foot, lower leg and thigh are swollen, moderate cyanosis, the dimensions of the right lower extremity at all levels are larger than the left lower extremity by 2-5 cm. Pain is noted during deep palpation of the muscles of the right lower leg. What is the most likely diagnosis likely?

Перитоніт Peritonitis

Післяпологовий метроендометрит Postpartum metroendometritis

Тромбофлебіт поверхневих вен нижніх кінцівок Thrombophlebitis of the superficial veins of the lower extremities

Варикозне розширення вен нижніх кінцівок Varicose veins of the lower extremities

Тромбоз глибоких вен правої гомілки Thrombosis of the deep veins of the right leg

101 / 200
Хворий 55-ти років скаржиться на забарвлення сечі в червоний колір впродовж 2-х місяців та схуднення на 5 кг. В крові: ер.- 3, 7 • 1012/л, Hb- 100 г/л, КП- 0,9, лейк.-4, 5 • 109 /л, ШОЕ- 45 мм/год. В сечі: білок -0,165 г/л, лейк.- 3-4 в п/з, ер.-10-15 в п/з. На УЗД нирок: розміри правої нирки - 150х80 мм, гіпоехогенна зона в паренхімі діаметром 20 мм, без чітких контурів. Яка тактика ведення хворого? A 55-year-old patient complains of red urine for 2 months and weight loss of 5 kg. In the blood: er.- 3, 7 • 1012/l, Hb- 100 g/l, CP- 0.9, leuk.-4, 5 • 109 /l, ESR- 45 mm/h In urine: protein -0.165 g/l, leuk.- 3- 4 in p/z, er.-10-15 in p/z. On ultrasound of the kidneys: the size of the right kidney is 150x80 mm, a hypoechoic zone in the parenchyma with a diameter of 20 mm, without clear contours. What are the tactics of managing the patient?

Госпіталізація до нефрологічного відділення Hospitalization to the nephrology department

Госпіталізація до урологічного відділення Hospitalization to the urology department

Госпіталізація до реанімаційного відділення Hospitalization to intensive care unit

Амбулаторне лікування Outpatient treatment

Госпіталізація до хірургічного відділення Hospitalization to the surgical department

102 / 200
У хворого на ботулізм на 3-й день хвороби стан погіршився. Підсилилась інспіра-торна задишка, ЧДР- 42/хв, дихання поверхневе, з’явились ціаноз і відчуття нестачі повітря, хворий приймає вимушене положення. Які першочергові заходи необхідні? On the 3rd day of the illness, the condition of a botulism patient worsened. Inspiratory shortness of breath increased, CHD-42/min, shallow breathing, cyanosis and a feeling of lack of air, the patient takes a forced position. What primary measures are necessary?

Штучна вентиляція легень Artificial lung ventilation

Введення препаратів, що стимулюють дихальний центр Introduction of drugs that stimulate the respiratory center

Інгаляція кисню Oxygen inhalation

Серцево-судинні препарати Cardiovascular drugs

Гіпербарична оксигенація Hyperbaric oxygenation

103 / 200
У хворого 28-ми років первинно-легенева форма чуми. Який з перелічених етіотропних препаратів є препаратом вибору в даному випадку? A 28-year-old patient has the primary pulmonary form of the plague. Which of the listed etiotropic drugs is the drug of choice in this case?

Метронідазол Metronidazole

Тетрациклін Tetracycline

Еритроміцин Erythromycin

Пеніцилін Penicillin

Стрептоміцин Streptomycin

104 / 200
Хворий 52-х років скаржиться на озноб, високу температуру, сильний біль в пахвинній ділянці. Свідомість затьмарена, температура тіла 40,2oC, в правій пахвинній ділянці пакет із збільшених спаяних лімфатичних вузлів, нерухомий, щільний, неконтурований, дуже болючий; шкіра над ним червона. Який діагноз найбільш вірогідний? A 52-year-old patient complains of chills, high temperature, severe pain in the groin area. Consciousness is clouded, body temperature is 40.2oC, in the right groin area a bag of enlarged fused lymph nodes, immobile, dense, non-contoured, very painful; the skin over it is red. What is the most likely diagnosis?

Чума Plague

Лiмфогранулематоз Lymphogranulomatosis

Туберкульоз пахвинних лімфатичних вузлів Tuberculosis of inguinal lymph nodes

Туляремія Tularemia

Сибірка Anthrax

105 / 200
У пацієнтки з набутою вадою серця під час операції кесарського розтину, на фоні гострої крововтрати біля 1,2 л., настала клінічна смерть. Після проведених реанімаційних заходів та інфузійної терапії вдалося відновити серцеву діяльність, проте зберігається стійка тахікардія і гіпотонія. Який метод обстеження найбільш точно визначатиме темп і об’єм подальшої інфузійної терапії? Clinical death occurred in a patient with an acquired heart defect during a caesarean section, against the background of acute blood loss of about 1.2 liters. After resuscitation measures and infusion the therapy managed to restore cardiac activity, but persistent tachycardia and hypotension remain. Which examination method will most accurately determine the pace and volume of further infusion therapy?

Електрокардіографічний контроль Electrocardiographic monitoring

Контроль центрального венозного тиску Control of central venous pressure

Контроль гемоглобіну крові Blood hemoglobin control

Ультразвукове дослідження серця Ultrasound examination of the heart

- -

106 / 200
У пацієнтки 25-ти років, якій на фоні гострої пневмонії проведена операція кесарського розтину з гострою крововтратою 1,0 л, настала клінічна смерть. Після проведених реанімаційних заходів та інфу-зійної терапії вдалося відновити серцеву діяльність, проте зберігаються стійка тахікардія, гіпотонія, виражена задишка (до 30/хв). Який метод інструментального контролю найбільш точно відображатиме ефективність самостійного киснезабезпечення організму? Clinical death occurred in a 25-year-old female patient who underwent a cesarean section operation against the background of acute pneumonia with an acute blood loss of 1.0 liters. After resuscitation measures and infusion therapy managed to restore cardiac activity, but persistent tachycardia, hypotension, pronounced shortness of breath (up to 30/min) remain. Which method of instrumental control will most accurately reflect the effectiveness of the body's independent oxygen supply?

Спірометрія Spirometry

Контроль центрального венозного тиску Control of central venous pressure

Погодинний діурез Hourly diuresis

Пневмотахіметрія Pneumotachymetry

Пульсоксиметрія Pulse oximetry

107 / 200
Хворого госпіталізовано зі скаргами на слабкість, спрагу, рясні водянисті випорожнення до 15 разів на добу, без запаху, повторне блювання. Стан важкий, голос осиплий, шкіра бліда, ціаноз губ, язик сухий. Шкірна складка розрівнюється повільно. Втрата рідини в межах 7-9% маси тіла. Який ступінь зневоднення? The patient was hospitalized with complaints of weakness, thirst, abundant watery stools up to 15 times a day, odorless, repeated vomiting. The condition is severe, the voice is hoarse, the skin is pale, cyanosis of the lips, dry tongue. The skin fold flattens slowly. Fluid loss in the range of 7-9% of body weight. What is the degree of dehydration?

IV IV

I I

II II

III III

V V

108 / 200
В момент пологів у амніотичній рідині виявлено густий меконій. Відсмоктаний вміст з рота, глотки, носа відразу після народження голівки (до народження плечиків). Анестезіолог відсмоктав вміст гіпофа-рінксу. Яка наступна дія лікаря? At the time of delivery, thick meconium was detected in the amniotic fluid. The contents were sucked from the mouth, pharynx, and nose immediately after the birth of the head (before the birth of the shoulders). The anesthesiologist sucked the contents of the hypopha- rinxu. What is the doctor's next action?

Визначення частоти серцевих скорочень Determining heart rate

Оцінка кольору шкіри Skin Color Score

Проведення тактильної стимуляції дихання Carrying out tactile stimulation of breathing

Штучна вентиляція легень з використанням мішка та маски Artificial lung ventilation using bag and mask

!нтубація трахеї і відсмоктування вмісту через ендотрахеальну трубку !ntubation of the trachea and suction of the contents through an endotracheal tube

109 / 200
Хвора 58-ми років доставлена до приймального відділення без свідомості. Зі слів родичів протягом тижня турбував сильний головний біль, біль у правому вусі. Аналге-тики тимчасово зменшували біль. Поступово загальний стан погіршився, з’явилась ригідність потиличних м’язів, to- 38,8oC, хвора знепритомніла. Об’єктивно: права барабанна перетинка гіперемована, перфорована, наявні гнійні виділення. Яке обстеження буде першочерговим? A 58-year-old patient was brought to the reception department unconscious. According to relatives, she had a severe headache and pain in her right ear for a week. Analgesics temporarily reduced the pain . Gradually, the general condition worsened, stiffness of the occipital muscles appeared, to- 38.8oC, the patient fainted. Objectively: the right tympanic membrane is hyperemic, perforated, purulent secretions are present. What examination will be the first priority?

Вестибулометрія Vestibulometry

Аудіометрія Audiometry

Бактеріологічне дослідження виділень з вуха Bacteriological examination of discharge from the ear

Люмбальна пункція Lumbar puncture

Загальний аналіз крові General blood test

110 / 200
Хворий 64-х років скаржиться на виражені закрепи, біль у лівій здухвинній ділянці, прожилки крові у випорожненнях, поганий апетит, схуднення на 6 кг за місяць. Об’єктивно: шкіра бліда, у лівій половині живота на рівні пупка пальпується пухлина 2,5х4 см, щільна, майже безболісна. У крові: ер.- 3,3 • 1012/л, НЬ-135 г/л, КП- 0,9, тр. -450 • 109/л, лейк.- 8, 0 • 109/л, ШОЕ- 46 мм/год. Який найбільш імовірний діагноз? A 64-year-old patient complains of pronounced constipation, pain in the left pubic area, blood veins in stools, poor appetite, weight loss of 6 kg per month. Ob' objectively: the skin is pale, in the left half of the abdomen at the level of the navel, a 2.5x4 cm tumor is palpable, dense, almost painless. In the blood: ER - 3.3 • 1012/l, Hb - 135 g/l, CP - 0.9 , tr. -450 • 109/l, leuk.- 8, 0 • 109/l, ESR- 46 mm/h. What is the most likely diagnosis?

Рак тонкої кишки Cancer of the small intestine

Рак шлунка Stomach cancer

Неспецифічний виразковий коліт Nonspecific ulcerative colitis

Рак товстої кишки Colon cancer

Виразкова хвороба шлунка Gastric ulcer disease

111 / 200
Під час діагностичної ендоскопії у хворого 45-ти років виникла асистолія, яка діагностована електрокардіографічно. З яких заходів слід негайно розпочати лікування? During a diagnostic endoscopy, a 45-year-old patient developed asystole, which was diagnosed electrocardiographically. What measures should be taken to treat it immediately?

Атропін Atropine

Масаж серця, ШВЛ, адреналін Heart massage, ventilator, adrenaline

Гідрокарбонат натрію Sodium bicarbonate

Електрокардіостимуляція Electronic cardiostimulation

Дефібриляція Defibrillation

112 / 200
Хворий 56-ти років звернувся до клініки зі скаргами на біль в ділянці промежини та анального отвору, підвищення температури до 39oC, головний біль, загальне нездужання. Об’єктивно: на відстані 3 см від анального отвору болючий інфільтрат, який розповсюджується в анальний канал до перехідної складки слизової, з флюкту-ацією в центрі. Який найбільш імовірний діагноз? A 56-year-old patient came to the clinic with complaints of pain in the perineum and anus, temperature rise to 39oC, headache, general malaise. Objectively : at a distance of 3 cm from the anus, a painful infiltrate that spreads into the anal canal to the transitional fold of the mucous membrane, with fluctuation in the center. What is the most likely diagnosis?

Хронічний парапроктит Chronic paraproctitis

Гострий підслизовий парапроктит Acute submucous paraproctitis

Гострий промежинний підшкірний парапроктит Acute perineal subcutaneous paraproctitis

Гострий геморой Acute hemorrhoids

Нєспєцифічний виразковий коліт Nonspecific ulcerative colitis

113 / 200
Серцево-легенева реанімація у хворого похилого віку не ефективна, хвиля штучного пульсу на сонних артеріях не визначається, зовнішній масаж серця виконується шляхом зміщення нижньої половини груднини на 2-3 см в напрямку хребта, грудна клітка ригідна. Що необхідно для забезпечення ефективності масажу серця? Cardiopulmonary resuscitation in an elderly patient is not effective, the artificial pulse wave on the carotid arteries is not determined, external heart massage is performed by shifting the lower half of the sternum by 2-3 cm in the direction of the spine, the chest is rigid. What is necessary to ensure the effectiveness of heart massage?

Збільшити зміщення груднини під час масажу до 4-5 см Increase the displacement of the sternum during massage to 4-5 cm

Ввести 10 мл 10% розчину хлориду кальцію внутрішньовенно Enter 10 ml of 10% calcium chloride solution intravenously

Здійснювати компресію грудної клітки в парастернальній ділянці з лівого боку Perform chest compressions in the parasternal area on the left side

Перейти до відкритого масажу серця Go to open heart massage

Збільшити зміщення груднини під час масажу до 6-7 см Increase the displacement of the sternum during massage to 6-7 cm

114 / 200
Чоловік 67-ми років з інфарктом міокарду в анамнезі та аневризмою серця раптом знепритомнів. За добу непритомнів декілька разів. АТ- 160/90 мм рт.ст., Ps-38/хв., ритмічний. На ЕКГ: AВ-блокада III ст., поодинокі екстрасистоли. Препаратом першої допомоги у цьому випадку є: A 67-year-old man with a history of myocardial infarction and heart aneurysm suddenly fainted. He fainted several times during the day. Blood pressure - 160/90 mmHg. Ps-38/min., rhythmic. On the ECG: AV blockade of the 3rd degree, single extrasystoles. The first aid drug in this case is:

Анаприлін Anaprilin

Адреналін Adrenaline

Атропін Atropine

Еуфілін Euphilin

Ізопротеренол Isoproterenol

115 / 200
Людина постраждала внаслідок падіння з висоти. Об’єктивно: реакція на природні подразники відсутня, непритомна, дихання відсутнє, пульс ниткоподібний, ліва нога неприродньо повернута в інший бік, на шкірі численні рани та подряпини. Який з заходів надання допомоги в даному випадку є першочерговим? A person was injured as a result of a fall from a height. Objectively: there is no reaction to natural stimuli, he is unconscious, there is no breathing, the pulse is threadlike, the left leg is unnaturally turned to the other side, there are numerous wounds and scratches on the skin. Which of the measures to provide assistance in this case is the first priority?

Знеболення Anesthesia

Іммобілізація переломів кісток Immobilization of bone fractures

Накладання стерильних пов’язок на рани Applying sterile bandages on wounds

Трансфузійно-інфузійна терапія Transfusion-infusion therapy

Штучна вентиляція легень Artificial lung ventilation

116 / 200
Жінка 37-ми років внаслідок ДТП отримала травму поперекового відділу хребта, голови та грудної клітки. Як треба транспортувати постраждалу? A 37-year-old woman suffered an injury to the lumbar spine, head and chest as a result of a road accident. How should the victim be transported?

На спині на щиті з реклінуючим валиком On the back on a shield with a reclining roller

На животі на щиті On the stomach on the shield

На боці On the side

На животі On the stomach

На спині на щиті, попередньо знеболивши On the back on the shield, having previously anesthetized

117 / 200
У хворого 18-ти років після психоемоційного стресу з’явився гострий біль в жи- воті, блювота на висоті болю. При пальпації - напруження передньої черевної стінки в пілородуоденальній ділянці. Яке дослідження потрібно провести першочергово для встановлення діагнозу? An 18-year-old patient developed acute pain in the abdomen after psycho-emotional stress, vomiting at the height of the pain. On palpation - tension of the anterior abdominal wall in the pyloroduodenal region site. What research should be carried out first to establish a diagnosis?

Рентгенографія органів шлунково-кишкового тракту X-ray of organs of the gastrointestinal tract

Холецистографія Cholecystography

Фіброезофагогастродуоденоскопія Fibroesophagogastroduodenoscopy

Іригоскопія Irigoscopy

УЗД органів черевної порожнини Ultrasound of abdominal organs

118 / 200
Військовослужбовець 20-ти років отримав численні закриті пошкодження грудної клітки і живота. Показання індивідуального дозиметра 2 Гр. Доставлений на МПП із скаргами на відчуття нестачі повітря. Об’єктивно: блідий, ціаноз губ, ЧДР-30/хв., дихання поверхневе через інтенсивний біль, права половина грудної клітки помітно відстає, чутна крепітація кісток. Множинні гематоми на грудній клітці та животі. АТ-110/70 мм рт.ст., Ps- 120/хв, слабкого наповнення, тони серця звучні. Живіт напружений, сумнівний симптом Блюмберга. Яка тактика лікаря? A 20-year-old military serviceman received numerous closed injuries to the chest and abdomen. The individual dosimeter reading was 2 Gy. He was brought to the hospital with complaints of a feeling of lack of air. Objectively : pale, cyanosis of the lips, CHDR-30/min., shallow breathing due to intense pain, the right half of the chest noticeably lags behind, audible bone crepitation. Multiple hematomas on the chest and abdomen. BP-110/70 mm Hg, Ps - 120/min, weak filling, heart sounds are sonorous. Abdomen is tense, Blumberg's symptom is doubtful. What are the doctor's tactics?

Строфантин в/в, евакуація до гематологічного шпиталю Strophantin IV, evacuation to a hematology hospital

Строфантин в/в, евакуація до травматологічного шпиталю Strophantin IV, evacuation to a trauma hospital

Анальгін в/м, евакуація в 2-гу чергу до ОМедБ Analgin v/m, evacuation in the 2nd turn to OMedB

Промедол в/м, евакуація терміново до ОМедБ Promedol in/m, urgent evacuation to OMedB

Кордіамін п/ш, киснева терапія, лікування в МПП Cordiamine p/sh, oxygen therapy, treatment in MPP

119 / 200
Постраждалий оглянутий на місці ДТП. Свідомість відсутня, зіниці рівні, фо-тореакція жива. Наявна нецілеспрямована захисна реакція на біль. Дихання самостійне, ЧДР16-18 /хв, ознак дихальної недостатності немає. АТ- 130/80 мм рт.ст., Ps- 92/хв, задовільних властивостей. На правому передпліччі рвана рана, ознаки триваючої артеріальної кровотечі. Які заходи інтенсивної терапії необхідно виконати на догоспі-тальному етапі? The victim was examined at the scene of the accident. There is no consciousness, the pupils are equal, the photo-reaction is alive. There is a non-targeted protective reaction to pain. Breathing is independent, ChDR16-18 /min, there are no signs of respiratory failure. Blood pressure - 130/80 mm Hg, Ps - 92/min, satisfactory properties. There is a torn wound on the right forearm, signs of ongoing arterial bleeding. What measures of intensive therapy must be performed at the pre-hospital stage?

Введення аналептиків Entering analeptics

Допоміжна вентиляція мішком Амбу Ancillary ventilation with an Ambu bag

Транспортування до спеціалізованого стаціонару без проведення інтенсивної терапії Transportation to a specialized hospital without intensive therapy

Застосування гіпотензивних препаратів Use of hypotensive drugs

Тимчасова зупинка зовнішньої кровотечі Temporary stoppage of external bleeding

120 / 200
Хворий 40-ка років, який повернувся з Китаю, раптово захворів: озноб, біль у м’язах і в пахвовій ділянці з правого боку, різка слабкість. Об’єктивно: гіперемія обличчя, ін’єкція склер, 'крейдяний'язик, тахікардія і гіпотензія. Під пахвою - різко болючий, нерухомий бубон з гіперемією шкіри. У якій одежі повинен працювати медперсонал? A 40-year-old patient who returned from China suddenly became ill: chills, pain in the muscles and in the armpit on the right side, sharp weakness. About objectively: hyperemia of the face, injection of the sclera, 'chalky' tongue, tachycardia and hypotension. Under the armpit - a sharply painful, immobile drum with hyperemia of the skin. What clothes should medical personnel work in?

У захисному костюмі IV типу In protective suit type IV

У медичному халаті та шапочці In a medical gown and cap

У захисному костюмі III типу In protective suit III type

У захисному костюмі II типу In protective suit type II

У захисному костюмі I типу In protective suit type I

121 / 200
У роділлі 26-ти років пологи тривають 12 годин. Розміри тазу 26-28-30-20 см. Над входом у таз визначається великих розмірів голівка, прямий розмір 14,5 см. Передбачувана маса плоду - 5000 г. При УЗД діагностується гідроцефалія і внутрішньоутробна загибель плоду. Акушерське дослідження: в піхві пальпується непульсуюча пуповина, відкриття шийки матки повне. Голівка плоду притиснута до входу в таз. Кістки черепа потоншені, рухливі. Серцебиття плоду не вислуховується. Яка тактика ведення пологів? In a 26-year-old woman, childbirth lasts 12 hours. The dimensions of the pelvis are 26-28-30-20 cm. Above the entrance to the pelvis, a large-sized head is determined, the direct size 14.5 cm. Estimated weight of the fetus - 5000 g. Ultrasound diagnoses hydrocephalus and intrauterine death of the fetus. Obstetric examination: a non-pulsating umbilical cord is palpated in the vagina, the opening of the cervix is ​​complete. The head of the fetus is pressed against the entrance to the pelvis. The bones of the skull are thinned, mobile. Heartbeat the fetus is not listened to. What are the tactics of childbirth?

Плодоруйнівна операція Fruit destruction operation

Пологопідсилення Pelogoamplification

Накладання акушерських щипців Applying obstetric forceps

Накладання вакуум-екстрактора Vacuum Extractor Overlay

Кесарський розтин Caesarean section

122 / 200
Роділля звернулась у пологовий будинок зі скаргами на регулярний переймоподібний біль унизу живота протягом 2-х годин. На обліку не перебувала. В 38 тижнів вагітності перехворіла на грип. Впродовж 2-х діб рухів плода не відчуває. Серцебиття плоду не вислуховується. Який найбільш інформативний метод діагностики стану плода? The mother went to the maternity hospital with complaints of regular spasm-like pain in the lower abdomen for 2 hours. She was not registered. At 38 weeks of pregnancy, she got the flu. During For 2 days, he does not feel the movements of the fetus. The heartbeat of the fetus is not heard. What is the most informative method of diagnosing the condition of the fetus?

Амніоцентез Amniocentesis

Лабораторне дослідження Lab study

Рентгенографічне дослідження X-ray examination

Ультразвукове дослідження Ultrasound examination

Амніоскопія Amnioscopy

123 / 200
У хворої 19-ти років діагностовано гострий гломерулонефрит, що ускладнився гострою нирковою недостатністю. Об’єктивно: Ps- 126/хв., АТ- 160/110 мм рт.ст. За добу виділила 75 мл сечі, калій крові -7,3 ммоль/л, креатинін - 1.100 мкмоль/л, сечовина - 65 ммоль/л. Які лікувальні заходи необхідно провести хворій у першу чергу? A 19-year-old patient was diagnosed with acute glomerulonephritis, which was complicated by acute renal failure. Objectively: Ps- 126/min., BP- 160/110 mm Hg. During the day, she excreted 75 ml of urine, blood potassium - 7.3 mmol/l, creatinine - 1,100 μmol/l, urea - 65 mmol/l. What medical measures should be carried out for the patient in the first place?

Антистрептококова терапія Antistreptococcal therapy

Корекція антигіпертензивної терапії Correction of antihypertensive therapy

Оперативне втручання Operative intervention

Гемодіаліз Hemodialysis

Корекція вмісту калію Potassium correction

124 / 200
Хворий 38-ми років надійшов до лікарні зі скаргами на запаморочення, розлад мовлення, дезорієнтацію в просторі. Об’єктивно: шкіра та видимі слизові синюшні. У крові: ер.- 3,6 • 1012 /л, Hb-130 г/л, тільця Гейнца-Ерліха - 12%, ретик.- 1,8%, ШОЕ-8 мм/год., метгемоглобін - 38%. Виставлено діагноз - гостра інтоксикація аніліном. Який найбільш ефективний засіб антидо-тної терапії'? A 38-year-old patient came to the hospital with complaints of dizziness, speech disorder, disorientation in space. Objectively: the skin and mucous membranes are blue. In the blood: er.- 3.6 • 1012 /l, Hb-130 g/l, Heinz-Ehrlich bodies - 12%, retic.- 1.8%, ESR-8 mm/h, methemoglobin - 38%. The diagnosis was made - acute intoxication with aniline. What is the most effective means of antidote therapy?

Метиленовий синій Methylene blue

Натрію тіосульфат Sodium thiosulfate

Пентацин Pentacin

Десферал Desferal

Сукцимер Succimer

125 / 200
Хвора звернулася до сімейного лікаря на 10-й день хвороби, зі скаргами на виражену пітливість, підвищення температури тіла до 38 — 39°C, біль у суглобах, м’язах. Часто вживає домашні молочні продукти. Об’єктивно: стан задовільний, t°- 37,9°C. Суглоби не змінені. Пальпуються шийні, пахвинні лімфовузли розміром з горошину. Печінка збільшена. Яка тактика сімейного лікаря? The patient went to the family doctor on the 10th day of the illness, complaining of severe sweating, an increase in body temperature to 38 — 39°C, pain in the joints, m 'Yazakh. He often uses homemade dairy products. Objectively: the condition is satisfactory, t°- 37.9°C. The joints are not changed. Cervical and inguinal lymph nodes are palpable, the size of a pea. The liver is enlarged. What are the family doctor's tactics?

Госпіталізувати до ревматологічного відділення Hospitalize to the rheumatology department

Госпіталізувати до фтизіатричного відділення Hospitalize to the phthisiatric department

Госпіталізувати до терапевтичного відділення Hospitalize to the therapeutic department

Госпіталізація хворого до інфекційного стаціонару Hospitalization of a patient to an infectious disease hospital

Призначити повторне відвідування через 5 днів Schedule a return visit in 5 days

126 / 200
До лікаря звернувся співробітник науково-дослідного інституту, який проводив нескладну маніпуляцію безпосередньо під пучком електронного прискорювача, про увімкнення якого він не знав. Через 810 годин на першому пальці, та через 20-22 години на інших ділянках кисті (3-4 пальці) з’явилася нестійка еритема. Протягом 6-7 днів скарг не було, але на 11-12 добу з’явився набряк суцільного коричневого відтінку, на тлі якого послідовно виникли пухирці, виповнені рідиною жовтуватого кольору. На 3-4 тиждень утворилися окремі ерозивні ділянки, вкриті сіро-коричневими кірочками. Де повинен лікуватися хворий? The doctor was approached by an employee of a scientific research institute who performed a simple manipulation directly under the beam of an electronic accelerator, which he did not know was turned on. After 810 hours on the first finger, and after 20-22 hours, unstable erythema appeared on other areas of the hand (3-4 fingers). For 6-7 days, there were no complaints, but on the 11-12th day, swelling of a solid brown shade appeared, against the background of which successively appeared blisters filled with a yellowish liquid. In 3-4 weeks, separate erosive areas covered with gray-brown crusts formed. Where should the patient be treated?

У спеціальному відділенні Українського центру радіаційної медицини In the special department of the Ukrainian Center of Radiation Medicine

У здоровпункті науково-дослідного інституту In the health center of the research institute

У опіковому відділенні обласної лікарні In the burn department of the regional hospital

У шкірно-венерологічному диспансері In the skin and venereological dispensary

Амбулаторно у лікаря-дерматолога Outpatient at a dermatologist

127 / 200
Після аварії на Чорнобильській АЕС певна територія України була забруднена радіонуклідами. В залежності від щільності забруднення виділяють 4 зони. Який рівень забрудненості за цезієм і стронцієм (у Ku/км2) в зоні відчуження, де заборонено проживання людей? After the accident at the Chornobyl NPP, a certain territory of Ukraine was contaminated with radionuclides. Depending on the density of contamination, 4 zones are distinguished. What is the level of cesium and strontium contamination (in Ku/km2 ) in the exclusion zone, where human habitation is prohibited?

Більше 35 Ku/км2 More than 35 Ku/km2

Більше 40 Ku/км2 More than 40 Ku/km2

Більше 10 КиДм2 More than 10 KyDm2

Більше 15 Ku/км2 More than 15 Ku/km2

Більше 20 Ku/км2 More than 20 Ku/km2

128 / 200
Хлопчик 8-ми років оглянутий лікарем швидкої допомоги. Встановлено попере- дній діагноз: струс головного мозку, закритий перелом правого передпліччя, закритий перелом лівого стегна зі зміщенням. Який обсяг допомоги повинен надати лікар на місці пригоди? An 8-year-old boy was examined by an emergency physician. A preliminary diagnosis was made: brain concussion, closed fracture of the right forearm, closed fracture of the left hip with displacement. What the amount of assistance should be provided by the doctor at the scene of the accident?

Знеболення, седативна терапія, транспортна іммобілізація шинами Anesthesia, sedative therapy, transport immobilization with tires

Седативна терапія Sedation therapy

Новокаїнові блокади місць переломів Novocaine blockades of fracture sites

Накладання гіпсових шин на кінцівки Applying plaster casts on limbs

Транспортна іммобілізація шинами Transport immobilization with tires

129 / 200
Хлопчик 10-ти років, який спостерігається гематологом з приводу гемофілії, під час фізичних вправ пошкодив правий колінний суглоб. При огляді у поліклініці через годину після травми: суглоб значно збільшений у розмірах, симптом балотування надколінка позитивний. Яку тактику лікування слід обрати? A 10-year-old boy, who is being observed by a hematologist for hemophilia, injured his right knee joint during exercise. When examined at the polyclinic an hour after the injury: the joint is significantly increased in size, the patellar prolapse symptom is positive. What treatment tactics should be chosen?

Іммобілізація Immobilization

Гемостатична терапія, іммобілізація Hemostatic therapy, immobilization

Пункція суглоба Joint puncture

Фізіотерапевтичне лікування Physiotherapy treatment

Артротомія Arthrotomy

130 / 200
На прийом до лікаря звернулася мати з донькою-підлітком 15-ти років. Добу тому над нею було здійснено сексуальне насильство з нанесенням побоїв та подряпин. Мати стурбована фізичною і психічною травмами, які були нанесені дитині, а також станом її статевих органів та можливою вагітністю. Яка тактика лікаря по наданню першочергової невідкладної допомоги? A mother with her 15-year-old teenage daughter went to see a doctor. A day ago, she was sexually assaulted with beatings and scratches. The mother is concerned about the physical and mental injuries that were inflicted on the child, as well as the state of her genitals and possible pregnancy. What are the doctor's tactics for providing primary emergency care?

Консультація лікаря акушера-гінеколога Consultation of an obstetrician-gynecologist

Консультація у лікаря-хірурга Surgeon consultation

Направити до психолога Send to a psychologist

Обстеження у лікаря-венеролога Examination by a venereologist

Консультація психіатра Psychiatrist consultation

131 / 200
Молодий хлопець під час пірнання з висоти на малу глибину вдарився головою об дно. Відпочиваючими негайно доставлений на берег у стані клінічної смерті та з ознаками травми хребта в шийному відділі. Які особливості проведення реанімаційних заходів у даній ситуації? A young guy hit his head on the bottom while diving from a height to a shallow depth. The vacationers immediately brought him to the shore in a state of clinical death and with signs of spinal cord injury in the neck. What are the features of carrying out resuscitation measures in this situation?

Штучне дихання проводити за методом Хогера-Нільсена Perform artificial respiration according to the Hoger-Nielsen method

Не виводити нижню щелепу потерпілого вверх та вперед Do not move the victim's lower jaw up and forward

Не відкривати рота потерпілого, а проводити штучне дихання рот до носу Do not open the victim's mouth, but perform mouth-to-nose artificial respiration

Не проводити максимального закидання голови потерпілого назад Do not throw the victim's head back as far as possible

Штучне дихання проводити за методом Сильвестра Perform artificial respiration according to Sylvester's method

132 / 200
Ви проводите в позалікарняних умовах хворому первинні реанімаційні заходи (непрямий масаж серця та дихання 'рот до рота'). Впродовж якого часу необхідно проводити такі заходи у випадку відсутності відновлення серцевої діяльності та функції центральної нервової системи? You carry out primary resuscitation measures (indirect heart massage and mouth-to-mouth breathing) to the patient outside the hospital. How long should such measures be carried out in the event of no recovery heart activity and central nervous system function?

45 хвилин 45 minutes

30 хвилин 30 minutes

До прибуття спеціалізованої бригади швидкої медичної допомоги Until the arrival of a specialized emergency medical team

15 хвилин 15 minutes

60 хвилин 60 minutes

133 / 200
У дитини 3-х місяців з вродженою вадою серця (тетрада Фалло) є ознаки серцевої недостатності: тахіпное, тахікардія, ціаноз з блакитним відтінком. Після годування у дитини раптово посилився ціаноз, який набув фіолетового відтінку, з’явилася виражена задишка. Який з препаратів показаний дитині у цьому стані? A 3-month-old child with a congenital heart defect (tetrad of Fallot) has signs of heart failure: tachypnea, tachycardia, cyanosis with a blue tint. After feeding, the child suddenly cyanosis increased, which took on a purple hue, severe shortness of breath appeared. Which of the drugs is indicated for the child in this condition?

Дофамін Dopamine

Каптоприл Captopril

Пропранолол Propranolol

Дигоксин Digoxin

Фуросемід Furosemide

134 / 200
Хворий 47-ми років, вантажник, після вживання напередодні алкоголю скаржиться на гострий біль у промежині. Під час огляду періанальної ділянки на 3-х, 7-и та 12-ти годинах за циферблатом виявлено кілька новоутворень синюшного кольору, розміром 1,6х1,6 см кожне, різкий біль при пальпації утворень. Який найбільш вірогідний діагноз? A 47-year-old patient, a porter, after drinking alcohol the day before, complains of sharp pain in the perineum. During examination of the perianal area on the 3rd, 7th and At 12 o'clock, several bluish neoplasms, each 1.6x1.6 cm in size, sharp pain when palpating the formations were detected. What is the most likely diagnosis?

Гострий геморой Acute hemorrhoids

Гостра анальна тріщина Acute anal fissure

Прокталгія Proctalgia

Поліп прямої кишки Rectal polyp

Гострий парапроктит Acute paraproctitis

135 / 200
У хворого констатовано клінічну смерть за наступними ознаками: відсутність пульсу на центральних артеріях та самостійного дихання, розширення зіниць, відсутність свідомості, блідість шкірних покривів, атонія, арефлексія, адинамія. Негайно розпочато реанімаційні заходи: відновлення прохідності дихальних шляхів, ШВЛ, непрямий масаж серця. У чому полягає небезпека потрапляння вдихуваного повітря у шлунок хворого під час проведення ШВЛ? The patient was diagnosed with clinical death according to the following signs: absence of a pulse on the central arteries and independent breathing, dilated pupils, lack of consciousness, pallor of the skin, atony, areflexia, adynamia Resuscitation measures were immediately started: restoration of airway patency, mechanical ventilation, indirect heart massage. What is the danger of inhaled air entering the patient's stomach during mechanical ventilation?

Розрив стравоходу Rupture of esophagus

Травматизація слизової шлунка Injury of the gastric mucosa

Повітряна емболія Air embolism

Регургітація та аспірація шлункового вмісту Regurgitation and aspiration of gastric contents

Перерозтягнення шлунка Stomach overstretching

136 / 200
У потерпілого 25-ти років діагностовано клінічну смерть в наслідок утоплення у морській воді. Негайно розпочато реанімаційні заходи. Через 5 хвилин від початку їх проведення у потерпілого відновилися самостійна серцева діяльність, спонтанне дихання, реакція зіниць на світло. Яке ускладнення може виникнути в постреанімацій-ному періоді? The 25-year-old victim was diagnosed with clinical death as a result of drowning in seawater. Resuscitation measures were immediately started. 5 minutes after they began, the victim's independent cardiac rhythm was restored activity, spontaneous breathing, reaction of the pupils to light. What complication can occur in the post-resuscitation period?

Набряк головного мозку Cerebral edema

Набряк легенів Pulmonary edema

Гемоліз еритроцитів Hemolysis of erythrocytes

Синдром Мендельсона Mendelssohn syndrome

Аспіраційна пневмонія Aspiration pneumonia

137 / 200
У хворої 72-х років с діагнозом: гостре порушення мозкового кровообігу в приймальному відділенні встановлена клінічна смерть. Негайно розпочаті реанімаційні заходи. Через який час після початку реанімаційних заходів необхідно застосовувати гідрокарбонат натрію? Clinical death was established in a 72-year-old patient with a diagnosis of acute cerebrovascular accident in the receiving department. Resuscitation measures should be started immediately. How long after the start of resuscitation measures should use sodium bicarbonate?

Негайно Immediately

Через 5 хвилин In 5 minutes

Через 30 хвилин In 30 minutes

Через 10 хвилин In 10 minutes

Через 20 хвилин In 20 minutes

138 / 200
У вагітної в терміні 32 тижні, з нефропатією та прееклампсією, лікарями тттвид-кої медичної допомоги встановлена клінічна смерть. В якому положенні необхідно проводити реанімаційні заходи? A 32-week pregnant woman with nephropathy and preeclampsia was diagnosed with clinical death by emergency medical care doctors. In what position should resuscitation measures be performed?

На правому боці On the right side

На спині On the back

Фовлера Fowler

Тренделенбурга Trendelenburg

На лівому боці On the left side

139 / 200
У новонародженого після проведення первинних реанімаційних заходів (ШВЛ, закритий масаж серця) ЧСС- 80/хв. Який препарат треба ввести внутрішньовенно чи ендотрахеально в цьому випадку? The newborn has a heart rate of 80/min after initial resuscitation (ventilation, closed heart massage). What drug should be administered intravenously or endotracheally in this case?

Адреналін Adrenaline

Атропін Atropine

Дофамін Dopamine

Дексазон Dexazon

Кальцію хлорид Calcium chloride

140 / 200
У дитини 10-ти років з політравмою (переломи кінцівок та травма черевної порожнини) спостерігається олігурія, зниження артеріального тиску, центрального венозного тиску та висока відносна щільність сечі. З введення яких препаратів треба почати інтенсивну терапію? A 10-year-old child with polytrauma (extremity fractures and abdominal trauma) has oliguria, a decrease in blood pressure, central venous pressure, and a high relative density of urine. administration of which drugs should be started intensive therapy?

Розчин маннітолу Mannitol solution

Розчин Рінгера Ringer's solution

Неогемодез Neohemodez

5% розчин глюкози 5% glucose solution

10% розчин глюкози 10% glucose solution

141 / 200
Вагітна жінка перебувала у населеному пункті іншого обласного підпорядкування, коли в неї почалася кровотеча з піхви. На час приїзду бригади швидкої допомоги крововтрата становить приблизно 1 л. Об’єктивно: шкіра бліда, АТ- 80/40 мм рт.ст., Ps-120/хв., ЧДР28 /хв. До якого лікувального закладу слід госпіталізувати вагітну, якщо до місця її постійного мешкання 3 кілометри? A pregnant woman was in a settlement of another oblast when she started bleeding from the vagina. By the time the ambulance arrived, the blood loss was about 1 liter. Objectively : pale skin, BP-80/40 mm Hg, Ps-120/min., CHDR28/min. To which medical institution should a pregnant woman be hospitalized, if her place of permanent residence is 3 kilometers away?

До обласного гінекологічного відділення за місцем мешкання To the regional gynecological department at the place of residence

До найближчого гінекологічного відділення To the nearest gynecological department

До гінекологічного відділення за місцем мешкання To the gynecological department at the place of residence

Можлива госпіталізація до хірургічного відділення Hospitalization to the surgical department is possible

До обласного гінекологічного відділення за місцем знаходження To the regional gynecological department at the location

142 / 200
У новобранця 20-ти років, мешканця сільської місцевості Дагестану, раптово з’явилася лихоманка до 40oC, інтенсивний головний біль, різка загальна слабкість, відчуття нестачі повітря. Об’єктивно: адинамія, мова невиразна. У правій пахвинній ділянці збільшений лімфовузол до 4 см., болючий, гладенький, шкіра над ним гі-перемована. Ps- 140/хв, АТ- 80 /40 мм рт.ст., ЧДР- 26/хв. Запідозрена бубонна форма чуми. Які першочергові заходи? A 20-year-old recruit, a resident of rural Dagestan, suddenly developed a fever up to 40oC, an intense headache, severe general weakness, and a feeling of shortness of breath. Objectively: adynamia, speech is slurred. In the right inguinal region, the lymph node is enlarged up to 4 cm, painful, smooth, the skin above it is hyperpigmented. Ps- 140/min, BP- 80/40 mm Hg, ChDR- 26 /min. Bubonic form of plague is suspected. What are the primary measures?

Протишокова терапія в звичайних умовах, спостереження на МПП Anti-shock therapy in normal conditions, observation on MPP

Термінова госпіталізація до шпиталю особливо небезпечних інфекцій Urgent hospitalization to the hospital for particularly dangerous infections

Протишокова терапія, транспортування до ОМедБ з ізоляцією хворого протягом 7 діб (персонал діє в надзвичайному режимі) Anti-shock therapy, transportation to OMedB with isolation of the patient for 7 days (staff is acting in emergency mode)

Введення аналгетиків, евакуація до ОМе-дБ звичайним порядком Introduction of analgesics, evacuation to OMe-dB in the usual order

Планова евакуація звичайним порядком до військово-терапевтичного шпиталю Planned evacuation in the usual order to the military therapeutic hospital

143 / 200
Рятівниками з-під завалу вилучено шахтаря. Непритомний, пульс визначається лише на сонній і стегновій артеріях, брадикардія, поодинокі дихальні рухи; має місце закритий перелом кісток правої гомілки. Через 30 секунд відзначено зникнення пульсу на великих судинах, зупинка дихання, розширення зіниць. Яка невідкладна допомога? Rescuers removed the miner from under the rubble. He is unconscious, the pulse is determined only on the carotid and femoral arteries, bradycardia, isolated breathing movements; there is a closed fracture of the bones of the right tibia. After 30 seconds, the disappearance of the pulse in the large vessels, cessation of breathing, dilation of the pupils was noted. What is the first aid?

Забезпечення вільної прохідності дихальних шляхів, допоміжна вентиляція Ensuring free airway patency, auxiliary ventilation

Реанімаційні заходи Resuscitation measures

Введення аналептиків Entering analeptics

Іммобілізація переломів Immobilization of fractures

Пункційна катетеризація вени з проведенням внутрішньовенних інфузій Puncture catheterization of a vein with intravenous infusions

144 / 200
В медичний пункт доставлено сім потерпілих з місця викиду окису вуглецю. У п’ятьох робітників, які встигли одягти протигази, відмічається головний біль, шум у вухах, помірна м’язова слабкість, гіперемія шкіри, розширення зіниць, тенденція до зниження артеріального тиску. Яка тактика щодо цих постраждалих? Seven victims from the place of carbon monoxide emission were taken to the medical center. Five workers, who managed to put on gas masks, have headaches, tinnitus, moderate 'ulcer weakness, hyperemia of the skin, dilation of the pupils, a tendency to lower blood pressure. What are the tactics for these victims?

Інгаляція кисню, планова евакуація до шпиталю Oxygen inhalation, scheduled evacuation to hospital

Інгаляція кисню, евакуація не потрібна Oxygen inhalation, no evacuation required

Штучна вентиляція легень, термінова евакуація до шпиталю Artificial ventilation, urgent evacuation to hospital

Лікувальні заходи та евакуація до шпиталю не потрібні Medical measures and evacuation to the hospital are not required

Інгаляція кисню, термінова евакуація до відділення гіпербаричної оксигенації Oxygen inhalation, urgent evacuation to the hyperbaric oxygenation department

145 / 200
Постраждалий доставлений на МПП з вогнища через 5 годин після застосування хімічної зброї. Скаржиться на задишку, що наростає, кашель з великою кількістю харкотиння. Хворий збуджений, прагне зайняти сидяче положення. Шкірні покриви синюшні. При кашлі - пінисте рожеве харкотиння. ЧДР- 32/хв, дихання послаблене, а у підлопаткових ділянках - вологі різнокаліберні хрипи. Чим зумовлена важкість стану? The victim was brought to the emergency room from the fire 5 hours after the use of chemical weapons. He complains of increasing shortness of breath, a cough with a lot of sputum. The patient is excited, wants to sit down position. The skin is bluish. When coughing - frothy pink sputum. ChDR - 32/min, breathing is weakened, and in the subscapular areas - moist, various-caliber rales. What is the cause of the severity of the condition?

Токсичний набряк легень Toxic pulmonary edema

Кардіогенний шок Cardiogenic shock

Бронхоспазм Bronchospasm

Інфекційно-токсичний шок Infectious-toxic shock

Ексудативний плеврит Exudative pleurisy

146 / 200
У хворого 68-ми років на 4-ту добу післяопераційного періоду раптово розвинулася брадикардія з асистолією, свідомість відсутня, дихання стридорозне. Розпочаті реанімаційні заходи. Що свідчить про ефективність реанімаційних заходів? On the 4th day of the postoperative period, a 68-year-old patient suddenly developed bradycardia with asystole, lost consciousness, stridorous breathing. Resuscitation measures were initiated. This indicates the effectiveness resuscitation measures?

Сухі склери очних яблук Dry sclerae of the eyeballs

Зменшення ціанозу Decreasing cyanosis

Поява дихання Appearance of breathing

Наявність пульсу на сонних артеріях Presence of a pulse on the carotid arteries

Звуження зіниць Pupillary Constriction

147 / 200
Хворий 44-х років, який працює аку-муляторщиком більше 18-ти років, скаржиться на загальну слабкість, головний біль, слабкість у руках, підвищену дратівливість, схильність до закрепів. Об’єктивно: Ps- 80/хв., АТ- 115/80 мм рт.ст., серце та легені - без змін. Гастроскопія без патології. Пальпація живота болюча, без симптомів подразнення очеревини, печінка збільшена на 3-4 см. Ознаки сенсомоторної полінев-ропатії та астеновегетативного синдрому. В крові: ер.- 4,1 ■ 1012/л, Hb-100 г/л, лейк.-5,0 ■ 109/л, рет.33%. Який найбільш вірогідний діагноз? A 44-year-old patient, who has been working as a battery technician for more than 18 years, complains of general weakness, headache, weakness in hands, increased irritability, tendency to constipation. Objectively: Ps- 80/min., BP- 115/80 mmHg, heart and lungs - no changes. Gastroscopy without pathology. Palpation of the abdomen is painful, without symptoms of peritoneal irritation, the liver is enlarged by 3- 4 cm. Signs of sensorimotor polyneuropathy and asthenovegetative syndrome. In the blood: er.- 4.1 ■ 1012/l, Hb-100 g/l, leuk.-5.0 ■ 109/l, ret. 33%. What the most likely diagnosis?

Хронічне отруєння лугами Chronic alkali poisoning

Хронічне отруєння алкоголем Chronic alcohol poisoning

Хронічне отруєння кислотами Chronic acid poisoning

Виразкова хвороба Ulcer disease

Хронічне отруєння свинцем Chronic lead poisoning

148 / 200
Новонароджений народився в стані апное з ціанозом. Відновлено прохідність дихальних шляхів, проведена стимуляція дихання. Через 30 секунд розпочата вентиляція під позитивним тиском, через 60 секунд у дитини ЧСС- 80/хв. Вкажіть наступний етап реанімаційних заходів: The newborn was born in a state of apnea with cyanosis. The patency of the airways was restored, respiratory stimulation was performed. After 30 seconds, positive pressure ventilation was started, after 60 seconds the child's heart rate- 80/min. Specify the next stage of resuscitation measures:

Непрямий масаж серця Indirect heart massage

Введення адреналіну Injection of adrenaline

Інтубація трахеї Tracheal intubation

Введення натрію бікарбонату Introduction of sodium bicarbonate

Припинити надання допомоги Stop providing assistance

149 / 200
При серцево-легенево-церебральній реанімації необхідно дотримуватись наступних правил: The following rules must be followed during cardiopulmonary resuscitation:

Завжди необхідно стискати черевну аорту It is always necessary to compress the abdominal aorta

Характер поверхні, на якій лежить пацієнт, не має значення The character of the surface on which the patient is lying does not matter

Пацієнт повинен вентилюватися чистим киснем The patient must be ventilated with pure oxygen

Головний кінець повинен бути припідня-тим The main end must be raised

Головний кінець повинен бути опущений The leading end must be omitted

150 / 200
Ефективність введення адреналіну для поновлення серцевої діяльності ЗНИЖУЄТЬСЯ у разі: Effectiveness of epinephrine administration to restore heart activity is REDUCED in case of:

КОС плазми не має значення Plasma KOS does not matter

Гіперглікемії Hyperglycemia

Гіпокаліємії Hypokalemia

Алкалозу Alkalosis

Ацидозу Acidosis

151 / 200
Хвору 52-х років 7 днів тому почав турбувати помірний біль у правій литці. З цього ж дня почав наростати набряк правої гомілки. По допомогу звернулася лише через тиждень. Під час проведення ультрасоно-графічного обстеження венозної системи нижньої кінцівки виявлений тромбоз задніх великогомілкових вен правої нижньої кінцівки. Якою повинна бути лікувальна тактика? 7 days ago, a 52-year-old patient began to be bothered by moderate pain in the right calf. From the same day, the swelling of the right leg began to increase. She sought help only a week later. During the ultrasonographic examination of the venous system of the lower limb, thrombosis of the posterior tibial veins of the right lower limb was detected. What should be the treatment tactics?

Стаціонарна консервативна фібриноліти-чна терапія Inpatient conservative fibrinolytic therapy

Тромбектомія задніх великогомілкових вен Thrombectomy of posterior tibial veins

Встановлення в нижню порожнисту вену кава-фільтра Installing a coffee filter in the inferior vena cava

Стаціонарна консервативна антикоагу-лянтна терапія Inpatient conservative anticoagulant therapy

Амбулаторна консервативна фібринолі-тична терапія Outpatient conservative fibrinolytic therapy

152 / 200
На етап долікарської допомоги доставлений солдат, який скаржиться на напади задухи, що виникають періодично через 20-30 хвилин, погіршення зору. Ці скарги виникли після застосування противником хімічної зброї. Об’єктивно: ціаноз шкіри та слизових, виражений міоз, судомні скорочення мімічних м’язів. В легенях - жорстке дихання, множинні сухі хрипи. Ps- 110/хв, АТ-140/90 мм рт.ст. Ураження якими отруйними речовинами (ОР) могло викликати зазначену клінічну картину? A soldier was brought to the stage of first aid, complaining of suffocation attacks occurring periodically after 20-30 minutes, impaired vision. These complaints arose after the enemy used chemical weapons . Objectively: cyanosis of the skin and mucous membranes, marked miosis, convulsive contractions of facial muscles. In the lungs - hard breathing, multiple dry wheezes. Ps- 110/min, BP-140/90 mmHg. Injuries by what poisonous substances (OR) could cause the specified clinical picture?

ОР подразливої дії OR of irritable action

ОР задушливої дії OR of suffocating action

ОР нервово-паралітичної дії OR of nerve-paralytic action

ОР шкірно-наривної дії OR of skin-abscess action

ОР загальноотруйної дії Generally toxic OR

153 / 200
Хворий 20-ти років госпіталізований у непритомному стані до приймального відділення лікарні. З анамнезу відомо, що 3 години тому помилково випив метиловий спирт, після чого з’явилися скарги на нудоту, періодичне блювання, запаморочення, головний біль та потемніння в очах. Яку антидотну терапію слід призначити? A 20-year-old patient is hospitalized in an unconscious state in the hospital's reception department. It is known from the anamnesis that he mistakenly drank methyl alcohol 3 hours ago, after which complaints appeared for nausea, periodic vomiting, dizziness, headache and darkening of the eyes. What antidote therapy should be prescribed?

5% розчин унітіолу в/м 5% solution of unitiol v/m

0,1% розчин атропіну сульфату п/ш 0.1% solution of atropine sulfate p/w

30% розчин етилового спирту per os 30% ethyl alcohol solution per os

10% розчин етилового спирту на 5% розчині глюкози в/в 10% ethyl alcohol solution on 5% glucose solution IV

3% розчин нітриту натрію в/в 3% sodium nitrite IV solution

154 / 200
Чоловік 35-ти років звернувся до медичного пункту по допомогу. Скаржиться на погіршення зору, головний біль, загальну слабкість, відчуття нестачі повітря. Ці явища виникли через 1,5 години після роботи на городі з інсектицидними препаратами. Об’єктивно: ціаноз слизових, фібрилярні посмикування окремих м’язів обличчя. В легенях жорстке дихання, незвучні сухі свистячі хрипи. З боку серцево-судинної системи брадикардія, зниження артеріального тиску до 90/60 мм рт.ст. Що слід призначити хворому з метою антидотної терапії? A 35-year-old man turned to the medical center for help. He complains of impaired vision, headache, general weakness, feeling of lack of air. These phenomena occurred after 1, 5 hours after working in the garden with insecticides. Objectively: cyanosis of the mucous membranes, fibrillar twitching of certain facial muscles. In the lungs, hard breathing, soundless dry whistling rales. From the cardiovascular system, bradycardia, a decrease in blood pressure to 90/60 mm Hg. What should be prescribed to the patient for the purpose of antidote therapy?

3% розчин нітриту натрію внутрішньовенно 3% solution of sodium nitrite intravenously

10% розчин етилового спирту на 5% розчині глюкози внутрішньовенно 10% ethyl alcohol solution on 5% glucose solution intravenously

5% розчин унітіолу внутрішньом’язово 5% unitiol solution intramuscularly

0,1% розчин атропіну сульфату підшкірно 0.1% solution of atropine sulfate subcutaneously

30% розчин етилового спирту всередину 30% solution of ethyl alcohol inside

155 / 200
65- річна жінка з хронічним обструктивним захворюванням легень госпіталізована до відділення невідкладної допомоги з 7-ми денним анамнезом діареї. Об’єктивно: свідомість затьмарена, дихання утруднене, АТ- 100/60 мм рт.ст. У крові: Na+- 137 ммоль/л, K+- 2 ммоль/л, рН- 7,15, pCO2- 50 мм рт.ст., бікарбонати - 15 ммоль/л. Який тип порушень кислотно-лужної рівноваги спостерігається? A 65-year-old woman with chronic obstructive pulmonary disease was admitted to the emergency department with a 7-day history of diarrhea. Objectively: consciousness is clouded, breathing is difficult, BP - 100/60 mm Hg In the blood: Na+- 137 mmol/l, K+- 2 mmol/l, pH- 7.15, pCO2- 50 mm Hg, bicarbonates - 15 mmol/l What type are acid-alkaline balance disorders observed?

Метаболічний ацидоз Metabolic acidosis

Респіраторний алкалоз Respiratory alkalosis

Респіраторний і метаболічний ацидоз Respiratory and metabolic acidosis

Респіраторний ацидоз Respiratory acidosis

Респіраторний і метаболічний алкалоз Respiratory and metabolic alkalosis

156 / 200
При проведенні інтубації трахеї анесте-зіолог зауважив, що в ротовій порожнині хворого міститься шлунковий вміст, який повільно затікає між голосовими зв’язками. Вкажіть вид ускладнення, що виник, та першочерговий невідкладний захід, який необхідно надати хворому: During the intubation of the trachea, the anesthesiologist noticed that the patient's oral cavity contained stomach contents that slowly flowed between the vocal cords. Specify the type of complication that occurred , and the first priority emergency measure that must be provided to the patient:

Регургітація. Санаційна бронхоскопія Regurgitation. Remedial bronchoscopy

Регургітація з аспірацією в дихальні шляхи. Інтубація трахеї Regurgitation with aspiration into the respiratory tract. Tracheal intubation

Аспіраційний пневмоніт. Введення розчинів бронхолітиків Aspiration pneumonitis. Administration of bronchodilator solutions

Ларингоспазм. Інтубація трахеї Laryngospasm. Tracheal intubation

Інтубаційна трубка введена в стравохід. Негайно переінтубувати хворого The intubation tube is inserted into the esophagus. Reintubate the patient immediately

157 / 200
Після оперативного втручання з приводу травми тонкого кишечнику та перитоніту хворому призначена інфузійна терапія в об’ємі 4,5 л. Які є основні складові моніторингу стану хворого при проведенні інфу-зійної терапії? After surgery for a small intestine injury and peritonitis, the patient was prescribed infusion therapy in a volume of 4.5 liters. What are the main components of monitoring the patient's condition during IVF - zion therapy?

Пальпація печінки, визначення артеріального тиску і пульсу Palpation of the liver, determination of blood pressure and pulse

Визначення центрального венозного тиску і погодинного діурезу Determination of central venous pressure and hourly diuresis

Огляд шкіри та слизових, визначення артеріального тиску і пульсу Examination of skin and mucous membranes, determination of blood pressure and pulse

Визначення рівня свідомості за шкалою Ілазго Determining the level of consciousness according to the Ilazgo scale

Визначення в крові рівня глюкози, електролітів, пульсу Determination of blood glucose, electrolytes, pulse

158 / 200
В одному з населених пунктів Одеської області лікар на поліклінічному прийомі запідозрив у хворого захворювання на холеру. Не виходячи з кабінету, лікар провів необхідні організаційні, ізоляційні, дезінфекційні та лікувально-діагностичні заходи, а також відправив по телефону термінове повідомлення до районної СЕС. Хто приймає рішення про встановлення карантину в осередку холери? In one of the settlements of the Odesa region, a doctor at a polyclinic appointment suspected a patient of cholera. Without leaving the office, the doctor carried out the necessary organizational, isolation, disinfection and treatment -diagnostic measures, and also sent an urgent message by phone to the district SES. Who makes the decision to quarantine a cholera outbreak?

Іоловний державний санітарний лікар області Iolov region state sanitary doctor

Іоловний лікар обласної лікарні Iolovny doctor of the regional hospital

Іоловний державний санітарний лікар району Iolovny district sanitary doctor

Іоловний лікар районної лікарні Iolov doctor of the district hospital

Надзвичайна протиепідемічна комісія Extraordinary anti-epidemic commission

159 / 200
Хворий 25-ти років доставлений до реанімаційного відділення. Зі слів супроводжуючих, 10 годин тому їв смажені гриби. Об’єктивно: непритомний, зіниці різко розширені, ЧДР- 5/хв. Хворому показано негайно: A 25-year-old patient was taken to the intensive care unit. According to the attendants, he ate fried mushrooms 10 hours ago. Objectively: unconscious, pupils sharply dilated, ChDR- 5/min. The patient is immediately shown:

Інтубація з переведенням на ШВЛ Intubation with transfer to ventilator

Трахеостомія Tracheostomy

Трахеотомія Tracheotomy

Допоміжна вентиляція мішком Амбу Ancillary ventilation with an Ambu bag

Конікотомія Conicotomy

160 / 200
Хворий 25-ти років зі странгуляційною асфіксією доставлений до приймального відділення. Дихання поверхневе, з частотою - 6/хв, АТ- 80/40 мм рт.ст., ціаноз шкірних покривів. Ваші дії: A 25-year-old patient with strangulation asphyxia was brought to the reception department. Breathing is shallow, with a rate of 6/min, blood pressure - 80/40 mm Hg. , cyanosis of the skin. Your actions:

Інгаляція зволоженого кисню Inhalation of humidified oxygen

Введення антигіпоксантів Introduction of antihypoxants

Інтубація трахеї та ШВЛ Tracheal intubation and ventilator

Гіпербарична оксигенацiя Hyperbaric oxygenation

Введення еуфіліну Introducing Euphilin

161 / 200
На АЕС стався викид радіоактивного аерозолю зі значним забрудненням навколишнього середовища. Під час організації медичної допомоги при масових гострих ра-дiацiйних ураженнях найбільш важливим дiагностичним критєрієм первинної реакції на опромінення буде: A release of radioactive aerosol occurred at the NPP with significant environmental pollution. During the organization of medical aid for massive acute radiation injuries, the most important diagnostic criterion of the primary response to exposure will be :

Лімфопенія Lymphopenia

Пронос Diarrhea

Блювання Vomiting

Лейкоцитоз Leukocytosis

Гіпертермія Hyperthermia

162 / 200
Жінка 27-ми років, вагітність 20 тижнів, перебуває в лікарні з приводу інфекційного мононуклеозу. На 10-й день відмітила різке погіршання стану: підвищення температури до 40°C, сильний головний біль, нудоту, блювання, що не приносило полегшення. АТ120/80 мм рт.ст. Менінгеальні знаки сумнівні. Яке дослідження треба виконати в першу чергу? A 27-year-old woman, 20 weeks pregnant, is in the hospital due to infectious mononucleosis. On the 10th day, she noted a sharp deterioration in her condition: an increase in temperature to 40° C, severe headache, nausea, vomiting, which did not bring relief. BP120/80 mm Hg. Meningeal signs are doubtful. What investigation should be performed first?

Загальний аналіз сечі General urinalysis

Загальний аналіз крові General blood test

Посів блювотних мас Sowing vomit

Посів калових мас Sowing fecal mass

Люмбальна пункція Lumbar puncture

163 / 200
У жінки 25-ти років вагітність I, 32 тижні, з’явилися сильний головний біль, порушення зору, біль у епігастрії. Анамнез не обтяжений. Впродовж 2-х тижнів турбують набряки, підвищення артеріального тиску до 160/100 мм рт.ст. Лікувалась амбулаторно, без покращання. Викликала 'швидку допомогу'. Під час огляду виникли посмикування м’язів обличчя, загальні судоми, втрата свідомості. Який імовірний діагноз і куди слід госпіталізувати вагітну? A 25-year-old woman, pregnant I, 32 weeks, developed a severe headache, visual disturbances, pain in the epigastrium. The anamnesis is not burdensome. During 2- x weeks have been bothered by swelling, an increase in blood pressure up to 160/100 mm Hg. She was treated on an outpatient basis, without improvement. She called an 'ambulance'. During the examination, twitching of the facial muscles, general convulsions, loss of consciousness occurred. What is the probable diagnosis and where should a pregnant woman be hospitalized?

Гіпертонічний криз. Госпіталізація до кардіологічного відділення Hypertensive crisis. Hospitalization to the cardiology department

Ниркова недостатність. Госпіталізація до нефрологічного відділення Kidney failure. Hospitalization to the nephrology department

Госпіталізація до інфекційного відділення Hospitalization to the infectious department

Прееклампсія. Госпіталізація до пологового будинку Preeclampsia. Hospitalization to the maternity hospital

Еклампсія. Госпіталізація до пологового будинку Eclampsia. Hospitalization to the maternity hospital

164 / 200
Хворий 46-ти років надійшов до стаціонару в тяжкому стані на 12-й день хвороби. Об’єктивно: свідомість на рівні коми І ступеня. Жовтяничність шкіри та склер. Геморагії на шкірі. Блювання. Печінковий запах з рота. АТ- 90/50 мм рт.ст., Ps- 100/хв. Печінка на 1 см вище реберної дуги. У крові: ер.-4,0 • 1012/л, Hb-105 г/л, тр.-170 • 109/л, лейк.-9,2 • 109 /л, АлАТ-12 ммоль/(година-л), білірубін - 256 ммоль/л, протромбіновий індекс - 43%. Які препарати необхідно призначити для профілактики можливої кровотечі? A 46-year-old patient was admitted to the hospital in serious condition on the 12th day of illness. Objectively: consciousness at the level of coma of the 1st degree. Jaundice of the skin and sclera Hemorrhages on the skin. Vomiting. Hepatic odor from the mouth. Blood pressure - 90/50 mm Hg, Ps - 100/min. The liver is 1 cm above the costal arch. In the blood: er.-4.0 • 1012/l . %. What drugs should be prescribed to prevent possible bleeding?

Тромбоцитарна маса Platelet mass

Свіжозаморожена плазма Fresh-frozen plasma

Цільна кров Whole blood

Альбумін Albumin

Еритроцитарна маса Erythrocyte mass

165 / 200
На вулиці чоловік 75-ти років знепритомнів. Пульс на магістральних артеріях відсутній, зіниці розширені. Констатована клінічна смерть. Які першочергові дії необхідно виконати? A 75-year-old man fainted on the street. There is no pulse on the main arteries, the pupils are dilated. Clinical death has been established. What are the first steps to take?

Розпочати закритий масаж серця Start closed heart massage

Розпочати серцево-легеневу реанімацію Start CPR

Підняти нижні кінцівки догори Lift the lower limbs up

Розпочати штучне дихання Start artificial respiration

Викликати бригаду швидкої медичної допомоги Call an ambulance

166 / 200
Хворий 68-ми років впродовж тривалого часу хворіє на хронічний тромбофлебіт лівої нижньої кінцівки. При обстеженні було виявлено підвищення показників системи зсідання крові. Якими мають бути заходи профілактики ускладнень? A 68-year-old patient has been suffering from chronic thrombophlebitis of the left lower limb for a long time. During the examination, an increase in the parameters of the blood coagulation system was found. What should be the measures to prevent complications?'

Тривале призначення троболітиків Long-term appointment of trobolitics

Введення амінокапронової кислоти Introduction of aminocaproic acid

Місцева терапія антикоагулянтами Local therapy with anticoagulants

Госпіталізація до судинного відділення Hospitalization to the vascular department

Щільне бинтування кінцівки Dense bandaging of the limb

167 / 200
Хворий отримав опромінення в дозі 14 Гр. З перших хвилин і впродовж 4-5 днів спостерігаються безперервне блювання, пронос, біль у животі, прогресуюча загальна слабкість, головний біль, біль у м’язах і суглобах, лихоманка. Об’єктивно: гіподинамія, гіперемія шкіри обличчя і слизових оболонок, іктеричність склер, тахікардія, артеріальна гіпотензія, сухий обкладений язик, болючість при глибокій пальпації живота. Яка форма гострої променевої хвороби має місце у хворого? The patient received radiation at a dose of 14 Gy. From the first minutes and for 4-5 days, continuous vomiting, diarrhea, abdominal pain, progressive general weakness, headache are observed , pain in muscles and joints, fever. Objectively: hypodynamia, hyperemia of the skin of the face and mucous membranes, icterus of the sclera, tachycardia, arterial hypotension, dry coated tongue, tenderness on deep palpation of the abdomen. What form of acute radiation sickness occurs in the patient?

Геморагічна Hemorrhagic

Церебральна Cerebral

Кістковомозкова Bone marrow

Судинно-токсемічна Vascular-toxemic

Кишкова Intestinal

168 / 200
У хворого 45-ти років на 12-й день після повторного переливання еритроцитарної маси з’явились слабкість, жовтяниця, підвищення температури тіла до 37, 5°C. Лабораторно: ер.- 2,8 • 1012/л, Hb- 68 г/л, КП-0,72, ретик.- 6%, мікросфероцитоз. ШОЕ-19 мм/год. Уробілінурія. Гіпербілірубіне-мія (52 ммоль/л) за рахунок некон’югова-ного (44 ммоль/л). Позитивна пряма проба Кумбса. Які лікарські засоби необхідно призначити для лікування відстроченої гемолітичної анемії? A 45-year-old patient developed weakness, jaundice, and an increase in body temperature to 37.5°C on the 12th day after the repeated transfusion of red blood cells. Laboratory: er.- 2.8 • 1012/l, Hb- 68 g/l, CP-0.72, retic.- 6%, microspherocytosis. ESR-19 mm/h. Urobilinuria. Hyperbilirubinemia (52 mmol/ l) at the expense of unconjugated (44 mmol/l). Positive direct Coombs test. What drugs should be prescribed for the treatment of delayed hemolytic anemia?

Переливання еритроцитарної маси Red blood cell transfusion

Дезінтоксикаційна терапiя Detoxification therapy

Ілюкокортикостероїди Ilucocorticosteroids

Плазмаферез Plasmapheresis

Антигістамінні препарати Antihistamines

169 / 200
У хворого на холеру ознаки дегідрата-ційного шоку II ступеня. Яка терапія повинна бути надана хворому? A cholera patient has signs of dehydration shock of the II degree. What therapy should be given to the patient?

Пероральна та інфузійна регідратація Oral and infusional rehydration

Пероральна регідратація Oral rehydration

Промивання шлунка, ентеросорбенти Gastric lavage, enterosorbents

Діуретики Diuretics

Пероральна регідратація, антибіотикоте-рапія і вітаміни Oral rehydration, antibiotic therapy and vitamins

170 / 200
Після проходження радіаційної хмари до приймального відділення був доставлений хлопчик 7-ми років зі скаргами на нудоту, двократне блювання, головний біль. Об’єктивно: шкіра бліда, ЧСС- 105/хв., АТ-120/80 мм рт.ст., свідомість збережена. Показники первинної реакції при зовнішньому рівномірному опроміненні - 3 Гр. Визначте обсяг надання первинної допомоги: After the passage of the radiation cloud, a 7-year-old boy was brought to the reception department with complaints of nausea, vomiting twice, headache. Objectively: pale skin, heart rate - 105/min., blood pressure-120/80 mm Hg, consciousness preserved. Indicators of initial reaction with external uniform irradiation - 3 Gy. Determine the scope of providing primary aid:

Іоспіталізація до інфекційного відділення Hospitalization to the infectious department

Введення протиблювотних засобів, амбулаторне спостереження Introduction of antiemetics, outpatient observation

Введення протиблювотних засобів та госпіталізація Introduction of antiemetics and hospitalization

Введення сорбентів і госпіталізація Introduction of sorbents and hospitalization

Ізоляція Isolation

171 / 200
Під час проведення штучної вентиляції легень у дитини з’явились тахікардія, артеріальна гіпертензія, посилюються спроби до самостійного дихання. Більш слабкою стала екскурсія грудної клітини, послабшали дихальні шуми при аускультації грудної клітки. З’явився витік повітря через шлунковий зонд та ротову порожнину. Який з перелічених станів відповідає зазначеній картині? During artificial ventilation of the lungs, the child developed tachycardia, arterial hypertension, attempts to breathe independently increased. Excursion of the chest became weaker, respiratory noises weakened during auscultation of the chest. An air leak appeared through the gastric tube and the oral cavity. Which of the listed conditions corresponds to the indicated picture?

Повна або часткова екстубація трахеї Complete or partial tracheal extubation

Інтубація стравоходу Esophageal intubation

Перегин інтубаційної трубки Intubation tube bend

Пневмоторакс Pneumothorax

Важкий бронхоспазм Severe bronchospasm

172 / 200
Хворий 78-ми років впродовж 15-ти років хворіє на гіпертонічну хворобу. Після емоційної напруги виник головний біль, нудота, загальна слабкість, мерехтіння 'му-шок'перед очима. При огляді: гіперемія обличчя, глухість серцевих тонів, акцент II тону над аортою, ЧСС- 92/хв., АТ- 210/105 мм рт.ст. Що з наведеного є першочерговим при наданні медичної допомоги на догоспі-тальному етапі? A 78-year-old patient has been suffering from hypertension for 15 years. After emotional stress, he developed headache, nausea, general weakness, flickering 'mu-shock' in front of the eyes. On examination: hyperemia of the face, deafness of heart sounds, emphasis of the II tone over the aorta, heart rate - 92/min., BP - 210/105 mm Hg. Which of the following is a priority when providing medical care at the prehospital stage ?

Клофелін per os Clofelin per os

Пентамін в/в Pentamine IV

Мезатон в/в Mesatone IV

Ізокет в/в Isoket IV

Аспірин per os Aspirin per os

173 / 200
Дільничний лікар сільської амбулаторії під час виклику до хворого запідозрив у нього холеру. Який документ негайно повинен оформити лікар? During the call to the patient, the district doctor of the rural outpatient clinic suspected cholera. What document should the doctor draw up immediately?

Статистичний талон заключних (уточнених) діагнозів Statistical coupon of final (specified) diagnoses

Довідка про інфекційне захворювання Infectious disease certificate

Виписка з амбулаторної карти хворого Outpatient card extract

Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання Emergency message about an infectious disease

Докладна записка на ім’я голови сільської ради Detailed note to the head of the village council

174 / 200
У хворого 34-х років діагностований гострий інфекційний ендокардит з переважним ураженням мітрального клапана. Вночі викликав 'швидку допомогу'. Скаржиться на інтенсивний біль в ділянці попереку зліва, слабкість, нудоту, здуття живота. Сеча кров’яниста. Больовий синдром був усунений за великих зусиль спазмолітиками та наркотичними анальгетиками. Яка найбільш вірогідна причина гострої гематурії? A 34-year-old patient was diagnosed with acute infective endocarditis with predominant damage to the mitral valve. He called an ambulance at night. He complains of intense pain in the lower back on the left, weakness , nausea, abdominal distension. The urine is bloody. The pain syndrome was eliminated with great efforts by antispasmodics and narcotic analgesics. What is the most likely cause of acute hematuria?

Іострий гломерулонефрит Acute glomerulonephritis

Ниркова колька Renal colic

Інфаркт лівої нирки Infarction of the left kidney

Кровотеча з сечового міхура Bladder bleeding

Іострий пієлонефрит Acute pyelonephritis

175 / 200
Дитина 2-х років скаржиться на біль у животі. Захворіла гостро. При нападах болю кричить, витягує нижні кінцівки. У випорожненнях наявні кров та слиз. Який найбільш вірогідний діагноз? A 2-year-old child complains of abdominal pain. He became acutely ill. During pain attacks, he screams, stretches his lower limbs. There is blood and mucus in the stools. What is the most likely diagnosis?

Дизентерія Dysentery

Черевний тиф Typhoid

Дивертикульоз Diverticulosis

Хвороба Гіршпрунга Hirschsprung's disease

Інвагінація кишки Intussusception

176 / 200
Під час проведення гемотрансфузії у дитини виник біль у грудях та попереку, з’явилася задишка, сеча набула червоного забарвлення. Плазма крові після центрифугування рожева. Який найбільш вірогідний діагноз? During hemotransfusion, the child developed pain in the chest and lower back, shortness of breath, urine turned red. Blood plasma after centrifugation is pink. What is the most likely diagnosis ?

Пірогенна реакція Pyrogenic reaction

Негемолітична трансфузійна реакція Nonhemolytic transfusion reaction

Синдром масивних трансфузій Massive transfusion syndrome

Алергічна реакція Allergic reaction

Гострий гемоліз Acute hemolysis

177 / 200
Необхідно провести електричну дефібриляцію дитині 3-х років з фібриляцією шлуночків. Як розрахувати потужність розряду для першої дефібриляції? It is necessary to perform electrical defibrillation on a 3-year-old child with ventricular fibrillation. How to calculate the discharge power for the first defibrillation?

2 Дж/кг 2 J/kg

10 Дж/кг 10 J/kg

5 Дж/кг 5 J/kg

4 Дж/кг 4 J/kg

1 Дж/кг 1 J/kg

178 / 200
Пацієнт 32-х років скаржиться на часті рідкі випорожнення (до 15-ти разів на день) з наявністю кров’яного слизу та гною, те-незми, схуднення, слабкість, субфебрильну гіпертермію. У крові: НЬ- 60 г/л. Яке діагностичне дослідження найбільш інформативне для визначення діагнозу? A 32-year-old patient complains of frequent loose stools (up to 15 times a day) with bloody mucus and pus, tenesmus, weight loss , weakness, subfebrile hyperthermia. In the blood: Hb- 60 g/l. Which diagnostic study is the most informative for determining the diagnosis?

Клінічний аналіз крові із лейкограмою Clinical blood analysis with leukogram

Колоноскопія Colonoscopy

Пальцьове дослідження прямої кишки Digital rectal examination

Іригографія Irrigography

Пасаж барію по кишківнику Passage of barium through the intestine

179 / 200
У жінки 45-ти років раптово виник напад серцебиття та запаморочення. Ps-175/хв, АТ100/60 мм рт.ст. На ЕКГ: тривалість інтервалів RR- 0,33 сек., QRS- 0,08 сек. З якої терапевтичної дії слід починати надання допомоги? A 45-year-old woman suddenly had an attack of palpitations and dizziness. Ps-175/min, BP 100/60 mm Hg. On the ECG: duration of RR intervals - 0.33 sec., QRS- 0.08 sec. With which therapeutic action should the assistance be started?

Новокаїнамід 10% - 10 мл внутрішньовенно Novocaine 10% - 10 ml intravenously

Відтворення блювотного рефлексу, проба Вальсальви Reproduction of vomiting reflex, Valsalva test

Черезстравохідна електростимуляція Transesophageal electrical stimulation

АТФ - 2 мл 1% р-ну в/в струминно (20 мг протягом 5-10 сек.) ATP - 2 ml of 1% pH IV intravenously (20 mg over 5-10 seconds)

Непрямий масаж серця, ШВЛ Indirect heart massage, ventilator

180 / 200
У хворої виникли напади посмикувань правої стопи, що поширювались на всю ногу і тривали протягом декількох хвилин. Свідомість не втрачала. При огляді після нападу: парез правої стопи, глибокі рефлекси на правій нозі підвищені, симптом Ба-бинського з правого боку позитивний. Вкажіть тип нападу: The patient had twitching attacks of the right foot, which spread to the entire leg and lasted for several minutes. She did not lose consciousness. On examination after the attack: paresis of the right foot, deep reflexes on the right leg are increased, Babinsky's symptom on the right side is positive. Specify the type of attack:

Кожевніковська епілепсія Kozhevnikov epilepsy

Джексонівська епілепсія Jackson's epilepsy

Генералізований тоніко-клонічний напад Generalized tonic-clonic seizure

Міоклонія Myoclonus

Абсанс Absence

181 / 200
При судово-медичному дослідженні трупа, що доставлений до моргу з місця ДТП, експертом виявлені ушкодження голови (ЗЧМТ), перелом кісток лівої гомілки (бамперперелом), двосторонні множинні переломи ребер (прямі та непрямі), перелом кісток тазу зліва, переломи кісток лівого передпліччя та синці в ділянці грудної клітки ромбовидної форми на ділянці 16х13 см, що нагадували відбиток протектора колеса автомобілю. Яке з цих ушкоджень є характерним для автомобільної травми? During the forensic medical examination of the corpse brought to the morgue from the scene of the road accident, the expert found head injuries (TBI), fracture of the bones of the left leg (bumper fracture), bilateral multiple rib fractures (direct and indirect), fracture of the pelvic bones on the left, fractures of the bones of the left forearm and bruises in the area of ​​the chest in a rhomboid shape in an area of ​​16x13 cm, which resembled the imprint of the tread of a car wheel. Which of these injuries is characteristic of a car injury?

Прямі та непрямі двосторонні переломи ребер Direct and indirect bilateral rib fractures

Закрита черепно-мозкова травма Closed brain injury

Лівосторонні переломи кісток тазу Left sided pelvic fractures

Наявність бампер-перелому Presence of bumper-fracture

Переломи кісток лівого передпліччя Fractures of the bones of the left forearm

182 / 200
У хворого раптово з’явився різкий біль у правій половині грудної клітки, швидко наросла задишка. Об’єктивно: стан важкий, виражений акроціаноз. Відзначається підшкірна емфізема у ділянці шиї і верх- ніх відділів грудної клітки. Над правою легенею коробковий звук, дихання відсутнє. Межі серця зміщені вліво. ЧСС- 85-110/хв, АТ- 100/60 мм рт.ст. Який найбільш імовірний діагноз? The patient suddenly developed a sharp pain in the right half of the chest, shortness of breath quickly increased. Objectively: the condition is severe, pronounced acrocyanosis. There is subcutaneous emphysema in the area of the neck and upper parts of the chest. There is a box sound above the right lung, there is no breathing. The borders of the heart are shifted to the left. Heart rate - 85-110/min, BP - 100/60 mm Hg. What is the most likely diagnosis?

Гостра пневмонія Acute pneumonia

Спонтанний пневмоторакс Spontaneous pneumothorax

Інфаркт легені Pulmonary infarction

Ексудативний плеврит Exudative pleurisy

Інфаркт міокарда Myocardial infarction

183 / 200
На 4-ту добу після переливання несумісної (за групою) крові, у хворого різко зменшився діурез, розвинулася анурія, різко погіршився загальний стан, підвищився артеріальний тиск. Лабораторно: креати-нін плазми - 680 мкмоль/л, сечовина плазми - 24 ммоль/л. Про яку хворобу і яку її стадію слід думати в першу чергу? On the 4th day after the transfusion of incompatible (by group) blood, the patient's diuresis decreased sharply, anuria developed, the general condition deteriorated sharply, blood pressure increased. Laboratory : plasma creatinine - 680 μmol/l, plasma urea - 24 mmol/l. What disease and its stage should be thought of first of all?

Гемотрансфузійна гостра ниркова недостатність, анурія Hemotransfusion acute renal failure, anuria

Анафілактичний шок, гостра ниркова недостатність, анурія Anaphylactic shock, acute renal failure, anuria

Постгеморагічна гостра ниркова недостатність, анурія Posthemorrhagic acute renal failure, anuria

Гемотрансфузійний шок, постренальна гостра ниркова недостатність, анурія Hemotransfusion shock, postrenal acute renal failure, anuria

Гострий інтерстиціальний нефрит, обтураційна анурія Acute interstitial nephritis, obstructive anuria

184 / 200
Чоловік 52-х років, інженер, скаржиться на періодичну появу нападів серцебиття, які тривають 3-8 хвилин, а потім самостійно проходять. Повторні огляди та ЕКГ порушення ритму не зафіксували. Який із спеціальних методів діагностики порушень ритму слід призначити хворому в першу чергу? A 52-year-old man, an engineer, complains of periodic attacks of palpitations that last 3-8 minutes and then resolve on their own. Repeated examinations and EKG of arrhythmia not recorded. Which of the special methods of diagnosing rhythm disorders should be prescribed to the patient first of all?

Внутрішньосерцеве електрофізіологічне дослідження Intracardiac electrophysiological study

Велоергометричне дослідження Cycle ergometric study

Холтерівське моніторування ЕКГ Holter ECG monitoring

Проба з дозованим фізичним навантаженням на тредмілі Trial with metered exercise on a treadmill

Черезстравохідна електростимуляція серця Transesophageal electrical stimulation of the heart

185 / 200
Дівчина 15-ти років впродовж дня кілька разів раптово застигає на 5-15 секунд, зводячи погляд угору, не реагує на звертання до неї. Після нападу не усвідомлює, що з нею трапилося. За останній рік у дівчини погіршилася пам’ять, знизилась успішність в школі. На ЕЕГ реєструється судомна активність частотою 3/сек. Який діагноз найбільш вірогідний? A 15-year-old girl several times during the day suddenly freezes for 5-15 seconds, looking up, does not respond to calls to her. After the attack, she does not realize what happened to her. Over the past year, the girl's memory has deteriorated, her performance at school has decreased. Seizure activity with a frequency of 3/sec is registered on the EEG. What is the most likely diagnosis?

Неврозоподібні стани Neurosis-like states

Минущі порушення мозкового кровообігу Transient disorders of cerebral circulation

Синкопальні стани Syncopal states

Абсанси Absences

Адверсивні напади Adverse attacks

186 / 200
Хворий 17-ти років під час фізичного навантаження відчув нестачу повітря, за- гальну слабкість, серцебиття. Об’єктивно: ЧСС- 180/хв, АТ-100/60 мм рт.ст. ЕКГ: ритм правильний. Зубець P деформований та визначається перед кожним QRS. Яке порушення ритму розвинулось у хворого? A 17-year-old patient experienced shortness of breath, general weakness, palpitations during physical exertion. Objectively: HR-180/min, BP-100 /60 mm Hg. ECG: the rhythm is correct. The P wave is deformed and is defined before each QRS. What rhythm disturbance has developed in the patient?

Синусова тахiкардiя Sinus tachycardia

Миготлива аритмія Atrial fibrillation

Шлуночкова тахiкардiя Ventricular tachycardia

Тріпотіння передсердь Atrial flutter

Суправентрикулярна тахiкардiя Supraventricular tachycardia

187 / 200
У хворого виник напад складного порушення ритму серця: миготіння передсердь, пароксизм шлуночкової тахiкардiї. Назвіть універсальний протиаритмiчний лікарський засіб, застосування якого є найдоцільнішим у хворого: The patient had an attack of a complex heart rhythm disorder: atrial fibrillation, paroxysm of ventricular tachycardia. Name the universal antiarrhythmic drug, the use of which is most appropriate for the patient:

Новокаїнамід Novocaineamide

Лідокаїн Lidocaine

Панангін Panangin

Строфантин Strophantin

Верапамiл Verapamil

188 / 200
Хворого госпiталiзовано без свідомості. В анамнезі: хворіє на цукровий діабет 5 років, отримує інсулін 24 ОД вранці та 18 ОД ввечері. Напередодні почував себе задовільно. Вранці дружина застала його без свідомості. Об’єктивно: шкіра волога, тонус м’язів кінцівок підвищений. Тонус очних яблук в нормі. Ps- 96/хв, АТ-120/80 мм рт.ст. Тони серця звичайної звучності. ЧДР- 16/хв, дихання ритмічне. Язик вологий. Менінге-альні симптоми відсутні. Яка терапія необхідна в першу чергу? The patient was hospitalized unconscious. History: he has been suffering from diabetes for 5 years, receives insulin 24 units in the morning and 18 units in the evening. The day before, he felt satisfactory. In the morning, his wife found he is unconscious. Objectively: the skin is moist, the tone of the muscles of the limbs is increased. The tone of the eyeballs is normal. Ps- 96/min, BP-120/80 mm Hg. Heart sounds of normal sound. ChDR- 16/min , breathing is rhythmic. The tongue is wet. There are no meningeal symptoms. What therapy is needed first of all?

4% розчин бікарбонату натрію в/в 4% sodium bicarbonate IV solution

Гідрокортизон в/в Hydrocortisone IV

Інсулін простий 12 ОД в/в Insulin simple 12 units IV

Адреналін п/ш Adrenaline m/w

40% розчин глюкози в/в 40% glucose solution IV

189 / 200
У хворого 28-ми років після обприскування саду невідомим пестицидом з’явились гіркий присмак в роті, відчуття оніміння язика, пульсуючий головний біль, нудота, утруднення мови. Об’єктивно: запах гіркого мигдалю із порожнини рота, шкіра рожевого кольору. Ps120 /хв, ритмічний, зниженого наповнення. АТ- 90/50 мм рт.ст., ЧДР- 28/хв, дихання везикулярне. Живіт м’який, безболісний. Який найбільш імовірний діагноз? A 28-year-old patient developed a bitter taste in the mouth, a feeling of numbness of the tongue, a throbbing headache, nausea, difficulty speaking after spraying the garden with an unknown pesticide. About objectively: the smell of bitter almonds from the oral cavity, the skin is pink in color. Ps120/min, rhythmic, reduced filling. BP - 90/50 mm Hg, ChDR - 28/min, vesicular breathing. The abdomen is soft, painless. What is the most likely diagnosis?

Гостре отруєння ціанідами Acute cyanide poisoning

Гостре отруєння карбаматами Acute carbamate poisoning

Гостре отруєння ртутьорганічними пестицидами Acute poisoning by organomercury pesticides

Гостре отруєння хлорорганічними пестицидами Acute poisoning by organochlorine pesticides

Гостре отруєння пестицидами, що містять миш’як Acute poisoning by pesticides containing arsenic

190 / 200
До приймального відділення доставлено чоловіка 30-ти років, постраждалого у ДТП 30 хвилин тому. Об’єктивно: стан важкий. Блідий, ознаки кровотечі відсутні. АТ- 80/20 мм рт.ст. Протягом 12 годин хворий виділив 150 мл сечі. У даному випадку гостра ниркова недостатність обумовлена: A 30-year-old man, injured in a road accident 30 minutes ago, was brought to the reception department. Objectively: the condition is serious. He is pale, there are no signs of bleeding. AT-80 /20 mm Hg. During 12 hours, the patient excreted 150 ml of urine. In this case, acute renal failure is due to:

Гострим нефритом With sharp jade

Інфекційно-токсичним шоком Infectious-toxic shock

Сечокам’яною хворобою Urolithiasis

Дегідратацією Dehydration

Падінням системного артеріального тиску Falling systemic blood pressure

191 / 200
Хворий 54-х років госпіталізований до кардіореанімаційного відділення з діагнозом інфаркт міокарда з зубцем Q. Через добу стан хворого значно погіршився. Скаржиться на задуху. При огляді: шкіра бліда, волога, холодна на дотик. Дихання везикулярне, послаблене, ЧДР- 36/хв., Ps- 110/хв, ритмічний, тони серця глухі, ритм галопу, АТ- 80/40 мм рт.ст., сечовиділення - 10 мл/год. Яке ускладнення інфаркту міокарда з зубцем Q виникло у хворого в даному випадку? A 54-year-old patient was hospitalized in the cardiac intensive care unit with a diagnosis of Q-wave myocardial infarction. A day later, the patient's condition significantly worsened. He complains of shortness of breath. On examination: the skin is pale , moist, cold to the touch. Breathing is vesicular, weakened, ChDR- 36/min., Ps- 110/min., rhythmic, heart tones are dull, gallop rhythm, BP- 80/40 mm Hg, urine output - 10 ml/ h. What complication of myocardial infarction with a Q wave occurred in the patient in this case?

Серцева астма Cardiac Asthma

Кардіогенний шок Cardiogenic shock

Гостра аневризма серця Acute heart aneurysm

Набряк легенів Pulmonary edema

Синдром Дреслера Dressler Syndrome

192 / 200
Хворий на алкоголізм 57-ми років переніс черепно-мозкову травму. Наступної ночі зробив спробу вистрибнути через вікно, тому що 'бачив у кутах палати чортів, які хотіли його роздерти'. При огляді: тривожний, відмовляється іти спати, постійно тремтить, дезорієнтований в навколишньому. Температура тіла 37,8°C, гіпергідроз. Визначте психічний розлад: A 57-year-old alcoholic patient suffered a brain injury. The next night he tried to jump out of the window because he saw devils in the corners of the ward who wanted him tear'. On examination: anxious, refuses to go to sleep, constantly trembles, disoriented in the surroundings. Body temperature 37.8°C, hyperhidrosis. Define mental disorder:

Інфекційний делірій Infectious delirium

Травматичний делірій Traumatic delirium

Реактивний делірій Reactive delirium

Алкогольний делірій Alcoholic delirium

Судинний делірій Vascular delirium

193 / 200
У хворої 82-х років виникла зупинка серця та дихання, в анамнезі тривала серцева недостатність. На 5-ту хвилину серцево-легеневої реанімації, яка розпочата вчасно, відновлення серцевої діяльності не зареєстровано. Який прогноз при подальшій реанімації щодо відновлення серцевої діяльності? An 82-year-old patient experienced cardiac and respiratory arrest, with a long history of heart failure. On the 5th minute of cardiopulmonary resuscitation, which was started on time, recovery cardiac activity is not registered. What is the prognosis for the recovery of cardiac activity during further resuscitation?

Повне видужування з наступним погіршенням Full recovery followed by deterioration

Відновлення ритмічних скорочень з окремими екстрасистолами Restoration of rhythmic contractions with individual extrasystoles

Повне видужування Full recovery

Можливе відновлення синусового ритму Sinus rhythm recovery is possible

Повністю відновити неможливо Unable to completely restore

194 / 200
Жінка 32-х років доставлена до приймального відділення машиною 'швидкої допомоги'. В спекотний день працювала тривалий час на полі - збирала овочі. Відчула головний біль, запаморочення, загальну слабкість, сухість у роті, але продовжувала працювати. Незабаром 'потемніло в очах', з’явилось блювання, різкий 6іль у литкових м’язах. Потім виникли рухове збудження, втрата свідомості. АТ- 170/95 мм рт.ст., to-37,8oC. Який найбільш імовірний діагноз? A 32-year-old woman was brought to the reception department by an ambulance. On a hot day, she worked for a long time in the field - picking vegetables. She felt a headache, dizziness, general weakness, dryness in the mouth, but continued to work. Soon it became 'dark in the eyes', vomiting appeared, sharp pain in the calf muscles. Then motor excitement, loss of consciousness occurred. Blood pressure - 170/95 mm Hg, to-37.8oC. What is the most likely diagnosis?

Нейротоксикоз Neurotoxicosis

Тепловий удар Heatstroke

Гіпертензивний криз Hypertensive crisis

Зомління Grinding

Гіпертермічний синдром Hyperthermic syndrome

195 / 200
У дитини 2-х років дома вночі з’явилися утруднення дихання, гавкаючий кашель, захриплість голосу. Хворіє впродовж 4-х днів, коли з’явився кашель, підвищення температура тіла. Об’єктивно: дитина збуджена, дихання шумне, інспіраторна задишка в спокої. Які першочергові заходи слід провести? A 2-year-old child developed difficulty breathing, barking cough, hoarseness at home at night. He has been sick for 4 days, when the cough appeared, an increase in body temperature. Objectively: the child is excited, breathing is noisy, inspiratory dyspnea at rest. What priority measures should be taken?

Внутрішньовенне введення кортикостероїдів Intravenous administration of corticosteroids

Введення антибіотиків Introduction of antibiotics

Інтубація Intubation

Трахеотомія Tracheotomy

Конікотомія Conicotomy

196 / 200
До приймального відділення бригадою ШМД доставлено постраждалого, якого в корінь язика вжалила бджола. Стан по-страждалого тяжкий. Психомоторне збудження. Як на вдиху, так і на видиху дихання важке, з присвистом. Шкірні покриви блідо-ціанотичні, слизові - ціанотичні. Який метод відновлення прохідності дихальних шляхів терміново показаний хворому? A victim who was stung by a bee at the root of the tongue was brought to the reception department by the ShMD brigade. The victim's condition is serious. Psychomotor agitation. Breathing both during inhalation and exhalation heavy, with wheezing. The skin is pale-cyanotic, the mucous membranes are cyanotic. What method of restoring the patency of the respiratory tract is urgently indicated for the patient?

Інгаляційні бронхолітики Inhalation bronchodilators

Середня трахеостомія Medium tracheostomy

Спазмолітичні засоби Spasmolytics

Крікоконікотомія Cricoconicotomy

Штучна вентиляція легень Artificial lung ventilation

197 / 200
Хворий 18-ти років знаходиться на лікуванні у терапевтичному відділенні з приводу загострення хронічного бронхіту. З 6-ти років хворіє на епілепсію. На фоні підвищення температури до фебрильних цифр розвинувся епілептичний статус з серії тонікоклонічних судом. Яка першочергова тактика у даному випадку? An 18-year-old patient is being treated in the therapeutic department for an exacerbation of chronic bronchitis. He has been suffering from epilepsy since he was 6 years old. Against the background of an increase in temperature to feverish numbers developed status epilepticus from a series of tonic-clonic seizures. What is the primary tactic in this case?

Організація консультації психіатра Organization of psychiatrist consultation

Переведення до неврологічного відділення Transfer to the neurology department

Надання невідкладної допомоги в умовах терапевтичного стаціонару Providing emergency care in a therapeutic hospital

Переведення до реанімаційного відділення Transfer to intensive care unit

Переведення до психіатричного стаціонару Transfer to a psychiatric hospital

198 / 200
Оператор реакторного цеху АЕС внаслідок радіаційної аварії впродовж 20 хвилин отримав загальне зовнішнє опромінення у дозі 1,5 Гр. Які наслідки гострої променевої хвороби найбільш імовірні в цьому випадку? As a result of a radiation accident, the operator of the reactor shop of the nuclear power plant received total external radiation at a dose of 1.5 Gy for 20 minutes. What consequences of acute radiation sickness are most likely in this case?

Відновлення з дефектом Restore with defect

Стабілізація змін, що виникли раніше Stabilization of changes that occurred earlier

Летальний кінець Fatal End

Повне відновлення Full recovery

Погіршення з прогресуванням клінічних проявів Deterioration with progression of clinical manifestations

199 / 200
До приймального відділення доставлено постраждалого зі скаргами на біль у ділянці тазу. Дві години тому під час вибуху був притиснений автомобілем, що перевернувся. Об’єктивно: стогне від болю. АТ-70/40 мм рт.ст. ЧСС- 115/хв. Таз деформований. Вкорочення правої нижньої кінцівки. Органи черевної порожнини без патології. Оберіть оптимальний спосіб усунення больового синдрому: A victim was brought to the reception department with complaints of pain in the pelvis. Two hours ago, during the explosion, he was crushed by an overturned car. Objectively: he is moaning in pain . BP-70/40 mm Hg. Heart rate- 115/min. The pelvis is deformed. Shortening of the right lower extremity. Abdominal organs without pathology. Choose the optimal way to eliminate the pain syndrome:

Внутрішньотазова анестезія Intrapelvic anesthesia

Ненаркотичний анальгетик Non-narcotic analgesic

Внутрішньокісткова анестезія у крило клубової кістки Intraosseous anesthesia in the wing of the iliac bone

Провідникова анестезія Guide Anesthesia

Наркотичний анальгетик Narcotic analgesic

200 / 200
У пацієнта з хворобою Аддісона після грипу з’явились адинамія, депресія, нудота, блювання, пронос, гіпоглікемія. АТ- 75/50 мм рт.ст. В крові: зниження рівню кортикостерону, кортизолу, 13-ОКС, 17-ОКС. Який стан розвинувся у хворого? A patient with Addison's disease developed adynamia, depression, nausea, vomiting, diarrhea, hypoglycemia after the flu. Blood pressure - 75/50 mm Hg. B blood: a decrease in the level of corticosterone, cortisol, 13-OCS, 17-OCS. What condition has developed in the patient?

Цукровий діабет Diabetes

Гострий гастрит Acute gastritis

Колапс Collapse

Гостра надниркова недостатність Acute adrenal insufficiency

Гострий ентероколіт Acute enterocolitis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

Завершити тест