Крок 2 Фармація - 2020 (буклет)

1 / 130
Фітохімічний цех підприємства виробляє максимально очищені екстракційні препарати. При цьому використовуються специфічні методи очищення витяжки. Виберіть з наведених визначень метод, що стосується діалізу: The plant's phytochemical plant produces the most purified extractives. At the same time, specific hood cleaning methods are used. Choose a dialysis method from the following definitions:

Властивість молекул біополімерів не проходити крізь напівпроникні мембрани Property of biopolymer molecules not to pass through semipermeable membranes

Процес впливу нагрівання на витяжку The process of the effect of heating on the hood

Процес поглинання газів Process of gas absorption

Процес вилучення з однієї рідини за допомогою іншої The process of extraction from one liquid using another

Процес впливу електроліту Process of exposure to electrolyte

2 / 130
Для приготування мазі фармацевт додатково використав парафін. Вкажіть, яку роль відіграє парафін у технології: To prepare the ointment, the pharmacist additionally used paraffin. Indicate what role paraffin plays in the technology:

Основа Base

Емульгатор Emulsifier

Для диспергування порошків For dispersing powders

Ущільнювач Seal

Консервант Preservative

3 / 130
Місцеві анестетики належать до різних хімічних класів. Бензокаїн - лікарський засіб, який належить до класу: Local anesthetics belong to different chemical classes. Benzocaine is a drug that belongs to the class:

Амідів ароматичних амінокислот Amides of aromatic amino acids

Амідів ароматичних сульфокислот Amides of aromatic sulfonic acids

Ароматичних аміноальдегідів Aromatic aminoaldehydes

Естерів ароматичних амінокислот Esters of aromatic amino acids

Ароматичних кетонів Aromatic ketones

4 / 130
Трава кропиви собачої є джерелом гіпотензивно-седативних засобів. Заготівлю цієї рослинної сировини слід проводити з урахуванням періоду обороту, який становить: The nettle herb is a source of hypotensive and sedative agents. Harvesting of this plant material should be carried out taking into account the turnover period, which is:

1 раз на 10 років 1 time in 10 years

1 раз на 2 роки 1 time every 2 years

1 раз на 5 років 1 time in 5 years

Кожний рік Every year

1 раз на 3 роки 1 every 3 years

5 / 130
При дозуванні невеликої кількості рідини використовують краплемір. Вкажіть кількість крапель в 1 мл води очищеної за стандартним краплеміром: When dispensing a small amount of liquid, a dropper is used. Enter the number of drops in 1 ml of purified water using a standard dropper:

10 10

30 30

40 40

50 50

20 20

6 / 130
Хворий дозує мікстуру столовою ложкою. Вкажіть кількість мілілітрів у столовій ложці: The patient doses the mixture with a tablespoon. Enter the number of milliliters in the tablespoon:

25 25

20 20

15 15

5 5

10 10

7 / 130
Folia Uvae ursi є уросептичним засобом. Допустимою домішкою до цієї сировини є: Folia Uvae ursi is a uroseptic agent. The permissible admixture to this raw material is:

Folia Urticae Nettle Leaves

Folia Digitalis lanata Wooly Digital Leaves

Herba Bursae pastoris Herba Bursa Shepherd

Folia Cotini coggygriae Leaves of Cotini coggygria

Folia Vitis idaeae Leaves of the Ivy Vine

8 / 130
Фармацевт готує порошки з рибофлавіном. Як ввести рибофлавін до порошкової суміші? The pharmacist prepares powders with riboflavin. How to introduce riboflavin into the powder mixture?

Використовувати принцип змішування від більшого до меншого Use the principle of mixing from larger to smaller

Використовувати попередньо просіяний рибофлавін Use pre-screened riboflavin

Рибофлавін вносити поверх приготованої суміші порошків Riboflavin should be applied on top of the prepared mixture of powders

Використовувати метод ”тришаровості” Use the 'three-layer' method

Використовувати принцип змішування від меншого до більшого Use the principle of mixing from smaller to larger

9 / 130
Провізор-аналітик досліджує розчин пероксиду водню 3%. Який реактив ДФУ рекомендує для його ідентифікації? A pharmacist-analyst examines a 3% hydrogen peroxide solution. What reagent does the DFU recommend for its identification?

Натрію хлорид Sodium Chloride

Калію хромат Potassium chromate

Кальцію хлорид Calcium chloride

Цинку оксид Zinc oxide

Магнію сульфат Magnesium sulfate

10 / 130
Для визначення запасів дикорослих ЛР необхідно знати дві величини - площу зарості та її урожайність. Урожайність трави чебрецю плазкого визначають: To determine the reserves of wild LR, you need to know two values - the area of the thicket and its productivity. The productivity of the flat thyme grass is determined by:

На око Per eye

Методом модельних екземплярів The method of model instances

Методом облікових ділянок Method of accounting areas

Іеодезичним способом In a geodesic way

Методом проективного покриття Projective coverage method

11 / 130
Препарат ”Кратал” застосовується як кардіопротекторний засіб. Рослинним джерелом отримання цього препарату є: The drug 'Kratal' is used as a cardioprotective agent. The plant source of this drug is:

Листя м’яти Mint leaves

Плоди глоду Hawthorn fruits

Листя наперстянки Leaves of digitalis

Листя конвалії Leaves of lily of the valley

Трава півонії Peony Grass

12 / 130
В аптеці готують відвар з листя сени. Вкажіть особливість приготування водних витягів з листя сени? The pharmacy prepares a decoction of senna leaves. Specify the peculiarity of preparing water extracts from senna leaves?

Готують відвар, який проціджують негайно, без охолодження They prepare a decoction that is filtered immediately, without cooling

Іотують настій, підкислюють хлористоводневою кислотою Infusion is iodized, acidified with hydrochloric acid

Готують настій у слабколужному середовищі Infusion is prepared in a slightly alkaline environment

Готують відвар, який проціджують після повного охолодження A decoction is prepared, which is filtered after complete cooling

Готують настій шляхом холодної мацерації Infusion is prepared by cold maceration

13 / 130
Стандартизацію даної сировини проводять за вмістом алкалоїдів у перерахунку на гіосциамін. Назвіть цю сировину: The standardization of this raw material is carried out by the content of alkaloids in terms of hyoscyamine. Name this raw material:

Fructus Capsici Capsicum fruit

Herba Thermopsidis lanceolatae Herba Thermopsis lanceolata

Herba Chelidonii Herba Chelidonii

Folia Belladonnas Folia Belladonnas

Radices Berberidis Roots of Barbary

14 / 130
Проціджування екстрагента крізь лікарську рослинну сировину з метою одержання витягу розчинених у екстрагенті речовин це: The filtering of the extractant through medicinal plant raw materials in order to obtain the extract of substances dissolved in the extractant is:

Турбоекстракція Turboextraction

Замочування Soaking

Мацерація Maceration

Ремацерація Remaceration

Перколація Percolation

15 / 130
З кореневищ та коренів валеріани фітохімічний цех виробляє настойки та густі екстракти, що входять до складу комплексних препаратів з седативною дією. Назвіть, до якої групи біологічно активних сполук належать валепотріати валеріани: валтрат, ацетовалтрат, дигідровалтрат: From the rhizomes and roots of valerian, the phytochemical workshop produces tinctures and thick extracts that are part of complex drugs with a sedative effect. Name which group of biologically active compounds valepotriates belong to valerians: valtrate, acetovaltrate, dihydrovaltrate:

Гридоїди Gridoids

Алкалоїди Alkaloids

Полісахариди Polysaccharides

Ефірні олії Essential oils

Сапоніни Saponins

16 / 130
Водний ланолін складається з: Aqueous lanolin consists of:

5 частин ланоліну безводного та 95 частин води 5 parts anhydrous lanolin and 95 parts water

70 частин ланоліну безводного та ЗО частин води 70 parts of anhydrous lanolin and 30 parts of water

50 частин ланоліну безводного та 50 частин води 50 parts of anhydrous lanolin and 50 parts of water

90 частин ланоліну безводного та 10 частин води 90 parts of anhydrous lanolin and 10 parts of water

80 частин ланоліну безводного та 20 частин води 80 parts of anhydrous lanolin and 20 parts of water

17 / 130
Вкажіть ізотонічну концентрацію розчину натрію хлориду: Indicate the isotonic concentration of the sodium chloride solution:

1,8% 1,8%

1,0% 1,0%

10,0% 10,0%

5,0% 5,0%

0,9% 0,9%

18 / 130
Вкажіть сильнодіючу лікарську рослинну сировину, з якої готують настій у співвідношенні 1:400: Specify the potent medicinal plant material from which the infusion is prepared in a ratio of 1:400:

Листя наперстянки Leaves of digitalis

Листя шавлії Sage leaves

Трава кропиви собачої Nettle grass

Кореневища з коренями валеріани Rhizomes with valerian roots

Корінь алтеї Althea root

19 / 130
Для проведення ідентифікації лікарських субстанцій органічної будови проводять аналіз функціональних груп. При аналізі лікарських засобів, що є бензоатами, провізор-аналітик використовує: In order to identify medicinal substances with an organic structure, an analysis of functional groups is carried out. When analyzing medicinal products that are benzoates, the pharmacist-analyst uses:

Розчин натрію гідрокарбонату Sodium bicarbonate solution

Розчин амонію хлориду Ammonium chloride solution

Розчин калію гідроксиду Potassium hydroxide solution

Розчин феруму(Ш) хлориду Solution of ferrum(Ш) chloride

Розчин натрію ацетату Sodium acetate solution

20 / 130
Для проведення фармакопейного аналізу лікарських субстанцій, до складу яких входить ферум(Ш), провізор- аналітик використовує: To carry out a pharmacopoeial analysis of medicinal substances, which include ferrum(Ш), the pharmacist-analyst uses:

Розчин калію тіоціанату Potassium thiocyanate solution

Розчин натрію нітриту Sodium nitrite solution

Розчин калію перманганату Potassium permanganate solution

Розчин амоніаку Ammonia solution

Розчин амонію хлориду Ammonium chloride solution

21 / 130
Аналітик визначає кількісний вміст натрію бензоату методом ацидиметрії у неводному середовищі у відповідності до вимог ДФУ Який реактив використовується у якості розчинника? The analyst determines the quantitative content of sodium benzoate by the method of acidimetry in a non-aqueous environment in accordance with the requirements of the Federal State Administration of Ukraine. What reagent is used as a solvent?

Піридин Pyridin

Оцтова кислота безводна Ostic acid is anhydrous

Сульфатна кислота концентрована Sulfate acid is concentrated

Сульфанілова кислота Sulfanilic acid

Диметилформамід Dimethylformamide

22 / 130
На аналіз надійшла ЛРС (плоди) - чорні блискучі кістянки діаметром 8 мм з однією великою дуже міцною кулястою світло-бурою насіниною. Хімічний аналіз показав наявність конденсованих дубильних речовин. Яка рослина є джерелом даної сировини? LRS (fruits) were received for analysis - black, shiny drupes with a diameter of 8 mm with one large, very strong spherical light brown seed. Chemical analysis showed the presence of condensed tannins. What plant is the source of this raw material?

Лимонник китайський Chinese lemon tree

Жостір проносний Zostyr is a laxative

Смородина чорна Black currant

Черемха звичайна Common cherry tree

Чорниця звичайна Blueberry

23 / 130
У хворої 27-ми років діагностовано негоспітальну пневмонію. Раніше у хворої спостерігалась алергічна реакція на ампіцилін. Який антибактеріальний засіб доцільно їй призначити? A 27-year-old patient was diagnosed with community-acquired pneumonia. Earlier, the patient had an allergic reaction to ampicillin. What antibacterial agent should she be prescribed?

Цефазолін Cefazolin

Пеніцилін Penicillin

Азитроміцин Azithromycin

Цефтріаксон Ceftriaxone

Цефобід Cephobid

24 / 130
Перелік ефективних, безпечних ЛЗ і ВМП для профілактики, діагностики та лікування найбільш розповсюджених патологічних станів, виходячи з їх значущості для охорони здоров’я конкретної країни, носить назву: The list of effective, safe drugs and VMPs for the prevention, diagnosis and treatment of the most common pathological conditions, based on their significance for the health care of a particular country, is called:

Прекурсори Precursors

ЛЗ предметно-кількісного обліку LZ of subject-quantitative accounting

Субстандартні ЛЗ Substandard medical devices

Безрецептурні ЛЗ Over-the-counter drugs

Основні ЛЗ Main drugs

25 / 130
Дитині 4-х років з метою лікування ангіни був призначений антибактеріальний препарат. Через тиждень після проведеного лікування дитина поскаржилася на шум у вухах, погіршення слуху. Який антибіотик міг спричинити такий побічний ефект? A 4-year-old child was prescribed an antibacterial drug to treat angina. A week after the treatment, the child complained of tinnitus and hearing loss. What antibiotic could cause such a side effect?

Ампіцилін Ampicillin

Метронідазол Metronidazole

Азитроміцин Azithromycin

Іентаміцин Ientamycin

Цефтріаксон Ceftriaxone

26 / 130
Вкажіть, якому з нижченаведених лікарських засобів відповідає хімічна назва: 5,5-діетилбарбітурова кислота: Indicate which of the following drugs corresponds to the chemical name: 5,5-diethylbarbituric acid:

Фенобарбітал Phenobarbital

Бензонал Benzonal

Барбітал Barbital

Метилурацил Methyluracil

Іексенал Expenal

27 / 130
Відділ маркетингу підприємства ”Афродіта”, що спеціалізується на виробництві антивікових лікувальних косметичних засобів, розділив споживачів на групи залежно від їх віку. Який принцип сегментації використано? The marketing department of the Aphrodite company, which specializes in the production of antiaging medical cosmetics, divided consumers into groups depending on their age. What principle of segmentation was used?

Демографічний Demographic

Поведінковий Behavioral

Іеографічний Ieographic

Соціально-економічний Socio-economic

Психографічний Psychographic

28 / 130
В аптеці відбулося раптове відключення електроенергії, внаслідок чого перестав працювати РРО. На цей період проведення розрахункових операцій має здійснюватися з використанням: There was a sudden power outage in the pharmacy, as a result of which the PRO stopped working. For this period, settlement operations should be carried out using:

Прибуткових та видаткових касових ордерів Profit and expense cash orders

Накладної Invoice

Розрахункової книжки Passbook

Платіжної відомості Payment information

Платіжних доручень Payment orders

29 / 130
Фармацевтичне підприємство випускає біостимулятори тваринного походження. Препарат солкосерил одержують з: The pharmaceutical company produces biostimulants of animal origin. Solcoseryl is obtained from:

Селезінки великої рогатої худоби Bovine spleens

Трахеї великої рогатої худоби Cattle Trachea

Пантів оленів Deer antlers

Крові великої рогатої худоби Blood of cattle

Крові людини Human blood

30 / 130
Фармацевтичне підприємство випускає желатинові капсули. Для забезпечення мікробіологічної чистоти у желатинову масу вводять: The pharmaceutical enterprise produces gelatin capsules. To ensure microbiological purity, the gelatin mass is introduced:

Плівкоутворювачі Film formers

Консерванти Preservatives

Пластифікатори Plasticizers

Барвники Dye

Стабілізатори Stabilizers

31 / 130
В аптеці провізором виготовлено 5 лікарських форм. Яка з них потребує повного хімічного контролю? In the pharmacy, the pharmacist prepared 5 dosage forms. Which of them needs full chemical control?

Присипка Powder

Мікстура Кватера Potion of Quater

Порошки з рибофлавіном Powders with riboflavin

Очні краплі атропіну сульфату Atropine sulfate eye drops

Мазь стрептоцидова Streptocid Ointment

32 / 130
Субстанція лікарської речовини еритроміцин за хімічною будовою належить до антибіотиків: The substance of the medicinal substance erythromycin chemically belongs to antibiotics:

Полієнів Polyeniv

Поліпептидів Polypeptides

Ароматичної будови Aromatic structure

Д-лактамів D-lactams

Макролідів Macrolides

33 / 130
Фармацевт готує олійну емульсію з ментолом. Вкажіть спосіб введення ментолу: A pharmacist prepares an oil emulsion with menthol. Specify the method of administration of menthol:

Розчиняє ментол у воді очищеній Dissolves menthol in purified water

Подрібнює ментол в ступці з етанолом Grinds menthol in a mortar with ethanol

Розчиняє ментол у олії Dissolves menthol in oil

Вводять за типом суспензії до готової емульсії Entered by type of suspension to the finished emulsion

Розтирає ментол з емульгатором Grinds menthol with emulsifier

34 / 130
У процесі фармакотерапії загострення хронічного бронхіту у хворого виникли диспептичні розлади, фотодерматит, порушення функції печінки. Який препарат із призначених хворому міг спричинити ці явища? In the process of pharmacotherapy of an exacerbation of chronic bronchitis, the patient developed dyspeptic disorders, photodermatitis, liver dysfunction. Which of the drugs prescribed to the patient could have caused these phenomena?

Доксициклін Doxycycline

Кислота аскорбінова Ascorbic acid

Амброксол Ambroxol

Кодеїну фосфат Codeine Phosphate

Ацетилцистеїн Acetylcysteine

35 / 130
Хворій на хронічний бронхіт було призначено азитроміцин. Через деякий час з’явились скарги на біль та здуття живота, діарею, нудоту, блювання. Який побічний ефект розвинувся? A patient with chronic bronchitis was prescribed azithromycin. After some time, complaints of abdominal pain and bloating, diarrhea, nausea, vomiting appeared. What side effect developed?

Хондротоксичність Chondrotoxicity

Алергічна реакція Allergic reaction

Фотосенсибілізація Photosensitization

Нефротоксичність Nephrotoxicity

Дисбактеріоз Dysbacteriosis

36 / 130
Визначення питомого обертання розчину глюкози проводять в присутності розчину амоніаку з метою: The determination of the specific rotation of a glucose solution is carried out in the presence of an ammonia solution with the aim of:

Прискорення встановлення рівноваги таутомерних форм глюкози в розчині Acceleration of establishment of equilibrium of tautomeric forms of glucose in solution

Переведення домішок в амонійні солі Conversion of impurities into ammonium salts

Поліпшення розчинності глюкози Improving glucose solubility

Створення слабколужної реакції середовища аналізованого розчину Creation of a weak alkaline reaction of the medium of the analyzed solution

Нейтралізації глюконової кислоти Neutralization of gluconic acid

37 / 130
Провізор-аналітик проводить аналіз натрію диклофенаку. Вкажіть метод кількісного його визначення згідно з вимогами ДФУ: A pharmacist-analyst conducts an analysis of diclofenac sodium. Specify the method of its quantitative determination in accordance with the requirements of the State Federal Drug Administration:

Алкаліметрія у водному середовищі Alkalimetry in an aqueous environment

Ацидиметрія у неводному середовищі Acidimetry in a non-aqueous environment

Алкаліметрія у неводному середовищі Alkalimetry in a non-aqueous environment

Алкаліметрія у спирто-хлороформній суміші Alkalimetry in an alcohol-chloroform mixture

Ацидиметрія у водному середовищі Acidimetry in an aqueous environment

38 / 130
В аптеці готують лікарський засіб, до складу якого входить ВМС, що набухає обмежено. Вкажіть цю речовину: The pharmacy prepares a medicine that includes a limited swelling intrauterine device. Specify this substance:

Крохмаль Starch

Натрію хлорид Sodium Chloride

Іхтіол Іхтіол

Коларгол Colargol

Пепсин Pepsin

39 / 130
Хворому 44-х років встановлено діагноз хронічний гастрит з підвищеною кислотоутворювальною функцією. Препарати якої фармакологічної групи найбільш доцільно використовувати в цьому випадку? A 44-year-old patient was diagnosed with chronic gastritis with increased acid-forming function. Which pharmacological group of drugs is most appropriate to use in this case?

Інгібітори протонної помпи Proton pump inhibitors

Ілюкокортикостероїди Ilucocorticosteroids

Інгібітори протеолітичних ферментів Inhibitors of proteolytic enzymes

Блокатори бета-рецепторів Beta blockers

Блокатори альфа-рецепторів Alpha receptor blockers

40 / 130
Фармацевтичне підприємство планує збут власної продукції в іншій країні шляхом передачі її у власність закордонного посередника. Визначте форму виходу підприємства на закордонний ринок: The pharmaceutical company plans to sell its own products in another country by transferring them to the ownership of a foreign intermediary. Determine the form of the company's entry into the foreign market:

Експорт Експорт

Прямі інвестиції Direct investment

Ліцензування Licensing

Франчайзинг Franchise

Спільне підприємництво Joint Venture

41 / 130
Відділом маркетингу фармацевтичної фірми встановлено, що при незначному підвищенні ціни на лікарський засіб попит на нього значно знизився. Визначте вид попиту: The marketing department of a pharmaceutical company found that with a slight increase in the price of a drug, the demand for it decreased significantly. Determine the type of demand:

Нераціональний Irrational

Еластичний Elastic

Унітарний Unitary

Раціональний Rational

Нееластичний Inelastic

42 / 130
Фармацевтичне підприємство виготовляє галенові препарати. До складу галенових препаратів входять: The pharmaceutical company produces galenic preparations. The composition of galenic preparations includes:

Тільки індивідуальна діюча речовина Individual active substance only

Консерванти Preservatives

Сума біологічно активних речовин Amount of biologically active substances

Коригенти смаку Taste corrections

Коригенти запаху Smell Corigent

43 / 130
З метою забезпечення достовірності бухгалтерського обліку та звітності в аптеках проводиться інвентаризація. Вкажіть документацію, що подається комісії до початку інвентаризації: In order to ensure the reliability of accounting and reporting in pharmacies, an inventory is conducted. Specify the documentation submitted to the commission before the inventory begins:

Розписка про залишки товарноматеріальних цінностей Receipt on remaining inventory values

Акт результатів інвентаризації Act of inventory results

Перелік інвентаризаційних описів List of inventory descriptions

Висновок інвентаризаційної комісії Conclusion of the inventory commission

Інвентаризаційні описи Inventory descriptions

44 / 130
Для досягнення підвищення тонусу та специфічної ритмічної діяльності матки використовують засоби рослинного походження на основі алкалоїдів маткових ріжок. Вкажіть цей препарат: To achieve increased tone and specific rhythmic activity of the uterus, herbal remedies based on alkaloids of uterine horns are used. Specify this drug:

Морфіну гідрохлорид Morphine hydrochloride

Ерготаміну гідротартрат Ergotamine hydrotartrate

Кодеїну фосфат Codeine Phosphate

Атропіну сульфат Atropine sulfate

Папаверину гідрохлорид Papaverine hydrochloride

45 / 130
До провізора звернувся хворий 46- ти років зі скаргами на сильний сухий непродуктивний кашель. Який протикашльовий засіб можна порекомендувати? A 46-year-old patient came to the pharmacist with complaints of a strong dry unproductive cough. What antitussive can be recommended?

Бромгексин Bromhexine

Натрію гідрокарбонат Sodium bicarbonate

Ацетилцистеїн Acetylcysteine

Окселадин Oxeladine

Трипсин Trypsin

46 / 130
Для перевірки стану активів аптека періодично проводить інвентаризації. Планова інвентаризація нерухомих основних фондів проводиться: To check the state of assets, the pharmacy periodically conducts inventories. A planned inventory of immovable fixed assets is conducted:

Кожні півроку Every six months

Три рази на рік Three times a year

Один раз на три роки Once every three years

Два рази на рік Twice a year

Один раз на п’ять років Once every five years

47 / 130
В аптеці заробітну плату працівникам виплачують двічі на місяць. Як повинен вчинити касир аптеки, якщо день виплати заробітної плати співпав з вихідним днем? In the pharmacy, wages are paid to employees twice a month. What should the cashier of the pharmacy do if the day of payment of wages coincided with a day off?

Виплатити заробітну плату за 10 днів до вихідного дня Pay wages 10 days before the day off

Виплатити заробітну плату напередодні Pay wages the day before

Виплатити заробітну плату після вихідного дня Pay wages after a day off

Виплатити заробітну плату у вихідний день Pay wages on the day off

Видача заробітної плати в цьому випадку не регламентована Issuance of wages in this case is not regulated

48 / 130
Спеціаліст лабораторії з контролю якості лікарських засобів проводить згідно з ДФУ кількісне визначення хлорпромазину в таблетках методом УФ спектрофотометрії, вимірюючи на спектрофотометрі: A specialist of the laboratory for quality control of medicinal products carries out quantitative determination of chlorpromazine in tablets by the UV spectrophotometry method, measuring on a spectrophotometer:

Оптичну густину Optical density

Кут обертання Rotation angle

pH розчину pH of the solution

Показник заломлення Refractive Index

В’язкість Viscosity

49 / 130
Згідно з монографією ДФУ кількісне визначення нікотинової кислоти проводять методом алкаліметрії. Як індикатор використовують: According to the DFU monograph, the quantitative determination of nicotinic acid is carried out by the method of alkalimetry. The indicator is used:

Фенолфталеїн Phenolphthalein

Метиленовий синій Methylene blue

Кислоту кальконкарбонову Calconic acid

Натрію еозинат Sodium eosinate

Калію хромат Potassium chromate

50 / 130
Провізор-аналітик проводить ідентифікацію аскорбінової кислоти в розчині для ін’єкцій згідно з ДФУ за утворенням сірого осаду при взаємодії з розчином: The pharmacist-analyst performs the identification of ascorbic acid in the injection solution according to the DFU by the formation of a gray precipitate when interacting with the solution:

Натрію карбонату Sodium carbonate

Амонію гідроксиду Ammonium hydroxide

Кальцію хлориду Calcium chloride

Натрію нітриту Sodium nitrite

Срібла нітрату Silver nitrate

51 / 130
Фармацевт готує 100 мл розчину глюкози. Вкажіть необхідну кількість стабілізатора Вейбеля: The pharmacist prepares 100 ml of glucose solution. Specify the required amount of Weibel stabilizer:

2 мл 2 мл

10 мл 10 мл

15 мл 15 мл

20 мл 20 ml

5 мл 5 мл

52 / 130
Вітчизняне фармацевтичне підприємство впроваджує на ринок генери- чний лікарський препарат за ціною значно нижчою, ніж ціна зарубіжних аналогів. Яку стратегію ціноутворення використовує вітчизняний виробник? A domestic pharmaceutical company introduces a generic drug to the market at a price significantly lower than the price of foreign analogues. What pricing strategy does the domestic manufacturer use?

Тендерного ціноутворення Tender pricing

Слідування за лідером Leader Follow

”Зняття вершків” ”Removing the cream”

- -

Глибокого проникнення на ринок Deep market penetration

53 / 130
Вкажіть імовірну причину неефективності ізосорбіду мононітрату, яка розвинулася у пацієнта зі стенокардією напруги після 2-х місяців перорального застосування: Indicate the probable cause of the ineffectiveness of isosorbide mononitrate, which developed in a patient with angina pectoris after 2 months of oral use:

Кумуляція Cumulative

Сенсибілізація Sensitization

Фізична залежність Physical dependence

Психічна залежність Psychological dependence

Толерантність Tolerance

54 / 130
Сукупність властивостей, які надають лікарським засобам здатність задовольняти згідно з їх призначенням потреби споживачів, називається: The set of properties that give medicinal products the ability to meet the needs of consumers in accordance with their purpose is called:

Маркування лікарських засобів Marking of medicines

Товарний вигляд Product view

Якість лікарського засобу Quality of medicine

Фармакологічна дія Pharmacological action

Зовнішній вигляд Appearance

55 / 130
Фітохімічний цех підприємства виробляє настойку календули. Вкажіть, яку сировину використовують для виготовлення цього препарату: The phytochemical workshop of the enterprise produces calendula tincture. Specify which raw materials are used for the production of this preparation:

Трава Grass

Корені, кореневища та трава Roots, rhizomes and grass

Квітки Flowers

Корені Roots

Листя та ефірна олія Leaves and essential oil

56 / 130
Пацієнт, який лікується від ІХС, після фізичного навантаження відчув гострий біль в ділянці серця. Який препарат можна призначити для швидкого усунення больового синдрому? A patient being treated for coronary artery disease felt a sharp pain in the heart area after physical exertion. What drug can be prescribed to quickly relieve the pain syndrome?

Нітрогліцерин Nitroglycerin

Каптоприл Captopril

Еналаприл Enalapril

Празозин Prazosin

Корглікон Corglycon

57 / 130
У хворого 24-х років після ретельного обстеження вперше виявлено цукровий діабет 1-го типу Який цукрознижувальний препарат доцільно призначити у цьому випадку? A 24-year-old patient was diagnosed with type 1 diabetes for the first time after a thorough examination. What hypoglycemic drug should be prescribed in this case?

Інсулін Insulin

Метформін Metformin

Ілібенкламід Ilibenclamide

Сечовина Urea

Етакринова кислота Etacrinic Acid

58 / 130
Пацієнту після встановлення діагнозу виразка шлунка була призначена комбінована фармакотерапія. Через кілька днів випорожнення набули чорного забарвлення. Назвіть препарат, який міг це спричинити: After the diagnosis of gastric ulcer, the patient was prescribed combined pharmacotherapy. After a few days, the stools became black in color. Name the drug that could have caused this:

Фамотидин Famotidine

Вісмуту субцитрат Bismuth subcitrate

Омепразол Omeprazole

Ранітидин Ranitidine

Лансопразол Lansoprazole

59 / 130
Який з наведених препаратів показаний хворому на подагру з гіперурикемією в амбулаторному періоді лікування? Which of the following drugs is indicated for a gout patient with hyperuricemia during outpatient treatment?

Гіпотіазид Hypotiazid

Дипіридамол Dipyridamole

Аскорутин Ascorutin

Алопуринол Allopurinol

Фуросемід Furosemide

60 / 130
Який з наведених показників характеризує якість густих екстрактів? Which of the following indicators characterizes the quality of thick extracts?

Вміст спирту Alcohol content

Вміст вологи Moisture content

Густина Gustin

Вміст наповнювачів Content of fillers

Прозорість Transparency

61 / 130
Завідувач аптеки нарахував провізору посадовий оклад за роботу, виконану відповідно до встановлених норм праці. До якого виду виплат можна її віднести? The manager of the pharmacy charged the pharmacist a salary for the work performed in accordance with the established labor standards. What type of payments can it be classified as?

Заохочувальні виплати Incentive payments

Пенсійні виплати Retirement benefits

Компенсаційні виплати Compensation payments

Додаткова заробітна платня Additional salary

Основна заробітна платня Basic salary

62 / 130
Хворій на залізодефіцитну анемію було призначено заліза сульфат. Який побічний ефект характерний для препаратів заліза? A patient with iron-deficiency anemia was prescribed ferrous sulfate. What side effect is characteristic of iron preparations?

Дисбактеріоз Dysbacteriosis

Брадикардія Bradycardia

Закреп Закреп

Остеопороз Osteoporosis

Підвищення артеріального тиску Increased blood pressure

63 / 130
Чим переважно визначається вибір екстрагента при отриманні індивідуальних речовин? What mainly determines the choice of extractant when obtaining individual substances?

Фармакологічна індиферентність Pharmacological indifference

Термостійкість Thermal resistance

Вартість Cost

Селективність стосовно діючих речовин Selectivity regarding active substances

Здатність усувати гідроліз Ability to eliminate hydrolysis

64 / 130
Алкалоїди застосовуються в медичній практиці для лікування різних захворювань. За хімічною будовою до лікарських засобів з групи алкалоїдів, похідних хінолізидину, належить: Alkaloids are used in medical practice for the treatment of various diseases. According to their chemical structure, medicines from the group of alkaloids, quinolizidine derivatives, belong to:

Скополаміну гідробромід Scopolamine hydrobromide

Пахікарпіну гідройодид Pachycarpine hydroiodide

Хініну сульфат Quinine sulfate

Кодеїну фосфат Codeine Phosphate

Кофеїну моногідрат Caffeine monohydrate

65 / 130
Вкажіть, які прилади застосовуються для фасування мазей в промислових умовах: Indicate which devices are used for packing ointments in industrial conditions:

Дискові дозатори Disk dispensers

Перколятори Percolators

Вакуумні дозатори Vacuum dispensers

Шнекові машини Screw machines

Мазетерки Mazeteers

66 / 130
У пацієнта 24-х років загострення хронічного бронхіту супроводжується кашлем з виділенням невеликої кількості в’язкого харкотиння. Який препарат показаний для полегшення відхаркування? In a 24-year-old patient, an exacerbation of chronic bronchitis is accompanied by a cough with the release of a small amount of viscous sputum. What drug is indicated to facilitate expectoration?

Будесонід Budesonide

Іпратропію бромід Ipratropium bromide

Фенотерол Fenoterol

Окселадин Oxeladine

Ацетилцистеїн Acetylcysteine

67 / 130
На фармацевтичному підприємстві виготовляють мазі. Вкажіть, як називається стадія, що дозволяє одержати однорідну мазь: Ointments are made at a pharmaceutical company. State the name of the stage that allows you to obtain a homogeneous ointment:

Гомогенізація Homogenization

Одержання концентрату мазі Receiving ointment concentrate

Диспергування Dispersion

Змішування компонентів з основою Mixing components with base

Одержання основи Getting basis

68 / 130
На фармацевтичному підприємстві виготовляють різні лікарські засоби. Вкажіть, як називається лікарська форма, що складається з твердих окремих сухих частинок різного ступеня подрібненості: A pharmaceutical company manufactures various medicinal products. Specify the name of the pharmaceutical form consisting of solid individual dry particles of varying degrees of pulverization:

Порошки Powders

Сухий екстракт Dry extract

Суспензії Suspensions

Емульсії Emulsions

Таблетки Pills

69 / 130
Який з наведених засобів повинен в якості антидоту входити до аптечки невідкладної допомоги на підприємствах, де можливі гострі отруєння сполуками миш’яку, ртуті, хрому, вісмуту? Which of the following means should be included as an antidote in the first-aid kit at enterprises where acute poisoning by arsenic, mercury, chromium, bismuth compounds is possible?

Морфін Morphine

Атропін Atropine

Дроперидол Droperidol

Адреналін Adrenaline

Унітіол Unithiol

70 / 130
Пацієнту з хелікобактер-асоційованою пептичною виразкою призначено курс лікування. Який з наведених засобів призначено в якості етіотропної фармакотерапії? A patient with Helicobacter-associated peptic ulcer is prescribed a course of treatment. Which of the following drugs is prescribed as etiotropic pharmacotherapy?

Фамотидин Famotidine

Сукральфат Sucralphate

Алюмінію гідроксид Aluminum hydroxide

Ранітидин Ranitidine

Кларитроміцин Clarithromycin

71 / 130
Фармацевтична фірма-виробник за даними екологічного рейтингу є лідером серед найбільш ”зелених” підприємств регіону. На якій концепції маркетингу фірма будує свої відносини зі споживачами? According to the environmental rating, the pharmaceutical manufacturing company is the leader among the most 'green' enterprises in the region. On what marketing concept does the company build its relations with consumers?

Вдосконалення лікарського засобу Medicine improvement

Соціально-етичний маркетинг Social and ethical marketing

Інтегрованого маркетингу Integrated Marketing

Інтенсифікації комерційних зусиль Intensification of commercial efforts

Вдосконалення виробництва Production improvement

72 / 130
У жінки раптово почався напад стенокардії. Для зняття нападу вона застосувала препарат, після прийому якого у неї виникли сильний головний біль, почервоніння обличчя, тахікардія. Для якої групи засобів характерні такі побічні ефекти? A woman suddenly had an attack of angina pectoris. To relieve the attack, she used a drug, after taking which she developed a severe headache, facial redness, and tachycardia. For which group of drugs are such side effects typical?

Бета-адреноблокатори Beta Blockers

Діуретики Diuretics

Блокатори кальцієвих каналів Calcium channel blockers

Альфа-адреноміметики Alpha-adrenomimetics

Нітрати Nitrates

73 / 130
До провізора звернулась жінка із проханням порекомендувати лікарський засіб у вигляді крапель у ніс для профілактики грипу у її дворічної дитини. Таким засобом є: A woman turned to the pharmacist with a request to recommend a medicine in the form of nasal drops for the prevention of flu in her two-year-old child. This medicine is:

Ремантадин Remantadine

Оксолін Oksolin

Ацикловір Acyclovir

Інтерферон Interferon

Парацетамол Paracetamol

74 / 130
Лікар призначив хворій з остеопорозом у складі комплексної терапії препарат, який регулює обмін кальцію та фосфору. Назвіть препарат: The doctor prescribed a drug that regulates the exchange of calcium and phosphorus to a patient with osteoporosis as part of complex therapy. Name the drug:

Аскорбінова кислота Ascorbic acid

Кверцетин Quercetin

Кальцитонін Calcitonin

Пангамат кальцію Calcium pangamate

Ілобірон Ilobiron

75 / 130
До захищених колоїдів належить: Protected colloids include:

Пепсин Pepsin

Желатин Gelatin

Протаргол Protargol

Крохмаль Starch

Метилцелюлоза Methylcellulose

76 / 130
Рахунок, який відкривається для обліку позик, перерахованих на рахунки банку згідно з умовами кредитного договору, має назву: The account opened to account for loans transferred to bank accounts in accordance with the terms of the credit agreement is named:

Акредитив Letter of credit

Картковий Card

Бюджетний Budget

Депозитний Deposit

Позиковий Loan

77 / 130
На фармацевтичний ринок України надійшов новий лікарський засіб, який характеризується низьким обсягом продажів, незначним прибутком, великими маркетинговими витратами на рекламу. У якій фазі життєвого циклу перебуває цей лікарський засіб? A new drug has entered the pharmaceutical market of Ukraine, which is characterized by low sales volume, insignificant profit, large marketing costs for advertising. In what phase of the life cycle is this drug ?

Впровадження на ринок Market launch

Насичення Saturation

Зрілість Maturity

Зростання Growth

Спад Recession

78 / 130
Провізор-аналітик проводить реакцію ідентифікації субстанції лікарської речовини з лужним розчином гідрокси- ламіну гідрохлориду та розчином заліза(ПІ) хлориду в кислоті хлористоводневій. Поява синьо-червоного або червоного забарвлення свідчить про належність речовини до: A pharmacist-analyst conducts a reaction to identify the substance of a medicinal substance with an alkaline solution of hydroxylamine hydrochloride and a solution of iron(PI) chloride in hydrochloric acid. The appearance of blue-red or red the color indicates that the substance belongs to:

Простих ефірів (етерів) Simple ethers (ethers)

Складних ефірів (естерів) Esters

Гетероциклічних сполук Heterocyclic compounds

Третинних амінів Tertiary amines

Органічних кислот Organic acids

79 / 130
Фармацевт приготував розчин коларголу Вкажіть тип дисперсної системи: The pharmacist prepared a solution of colargol. Specify the type of dispersion system:

Справжній розчин True Solution

Аерозоль Aerosol

Колоїдний розчин Colloidal solution

Емульсія Emulsion

Суспензія Suspension

80 / 130
Плоди віснаги морквоподібної (амі зубної) мають спазмолітичну властивість. Яка група речовин регламентує якість цієї сировини та обумовлює таку дію? The fruits of the carrot-like visnaga (ami tooth) have antispasmodic properties. What group of substances regulates the quality of this raw material and causes this effect?

Фуранохромони Furanochromones

Полісахариди Polysaccharides

Флавоноїди Flavonoids

Вітаміни Vitamins

Лігнани Lignani

81 / 130
При ціноутворенні фармацевтична компанія враховує внутрішні та зовнішні фактори. Що з наведеного належить до зовнішніх факторів? When setting prices, the pharmaceutical company takes into account internal and external factors. Which of the following belongs to external factors?

Етап життєвого циклу лікарського препарату Drug life cycle stage

Цілі маркетингу компанії Company Marketing Goals

Витрати на виробництво продукції Production costs

Маркетингова стратегія компанії Marketing strategy of the company

Державне регулювання ціноутворення State regulation of pricing

82 / 130
Яка особливість технології розчину кальцію глюконату? What is the feature of calcium gluconate solution technology?

Стабілізація розчином 0,1 М кислоти хлороводневої Stabilization with a solution of 0.1 M hydrochloric acid

Розчинення у гарячій воді Solution in hot water

Заповнення флакону розчином на 2/3 об’єму Filling the vial with a solution to 2/3 volume

Попередня стерилізація порошку Preliminary sterilization of powder

Готують в асептичних умовах без подальшої стерилізації Prepared in aseptic conditions without further sterilization

83 / 130
Аналіз внутрішнього середовища фармацевтичного підприємства виявив такі риси організації: динамічність, гнучкість організаційної структури управління, самоконтроль, демократизацію комунікацій. До якого типу організацій за характером адаптації до змін належить це підприємство? The analysis of the internal environment of the pharmaceutical enterprise revealed the following features of the organization: dynamism, flexibility of the organizational management structure, self-control, democratization of communications. To what type of organization in terms of adaptation to changes does this belong enterprise?

Механістичні Mechanistic

- -

Комбіновані Combined

Неформальні Informal

Органістичні Organic

84 / 130
Фінансовим посередником у розрахунках аптеки є банк. Перерахування до бюджету сум податків, утриманих із заробітної плати аптечних працівників, оформлюється таким документом: The financial intermediary in the pharmacy's calculations is the bank. The transfer to the budget of the amounts of taxes withheld from the wages of the pharmacy employees is made by the following document:

Розрахункова квитанція Accountable receipt

Платіжне доручення Payment order

Касовий ордер Cash order

Розрахунковий чек Rosance Check

Фіскальний чек Fiscal check

85 / 130
Для приготування 250 мл розчину (1:5000) фурациліну необхідно відважити фурациліну: To prepare 250 ml of furacilin solution (1:5000), it is necessary to weigh furacilin:

5,0 5,0

0,05 0,05

0,5 0,5

0,25 0,25

0,025 0,025

86 / 130
Назвіть документ, в якому фіксуються фактично відпрацьовані працівниками аптеки години: Name the document that records the hours actually worked by pharmacy employees:

Графік виходу на роботу Schedule of going to work

Табель обліку робочого часу Time sheet

Листок непрацездатності Sick leave

Розрахунково-платіжна відомість Invoice

Журнал обліку матеріальної допомоги Journal of financial aid accounting

87 / 130
Після мінералізації бромкамфори цинковим пилом в фільтраті відкривають бромід-іони в присутності СНСІз реакцією з: After the mineralization of bromocamphor with zinc dust, bromide ions are discovered in the filtrate in the presence of SNCI with a reaction with:

Хлораміном Chloramine

Хлорангідридом оцтової кислоти Acetic acid chloride

Хлорметаном Chloromethane

Натрію хлоридом Sodium chloride

Хлоральгідратом Chloral hydrate

88 / 130
Препарати розторопші плямистої ”Силібор”, ”Карсил” проявляють гепатопротекторну дію. Сировиною для отримання цих препаратів є розторопші: Silybor, Karsil' milk thistle preparations have a hepatoprotective effect. The raw material for these preparations is milk thistle:

Насіння Seed

Корені Roots

Трава Grass

Листя Leaves

Квітки Flowers

89 / 130
На поперечному зрізі листка лікарської рослини виявлено жалкі волоски з багатоклітинною підставкою і великою кінцевою клітиною, яка закінчується головкою, що обламується, та наявність цистолітів. Визначте, для якої ЛРС характерні такі мікроскопічні ознаки: A cross-section of a leaf of a medicinal plant revealed stinging hairs with a multicellular base and a large terminal cell ending in a breaking off head and the presence of cystoliths. Determine which LRS the following microscopic features are characteristic:

Грициків звичайних Common Buckwheat

М’яти перцевої Peppermint

Беладони звичайної Ordinary Belladonna

Кропиви дводомної Nettles dioecious

Материнки звичайної Normal mothers

90 / 130
На аналіз надійшла сировина: листки округло-серцеподібні, по краю виїмчасті, нерівномірно, рідкоі дрібнозубчасті, зверху голі, зісподу біло-повстяні. Черешки тонкі, зверху жолобкуваті, часто з повстяним опушенням. Довжина листкової пластинки зазвичай 8-15 см, черешка - близько 5 см. Колір листків з верхнього боку зелений, зісподу - білувато-сірий. Запах відсутній. Смак слабко-гіркуватий з відчуттям слизуватості. Визначте лікарську рослинну сировину: The raw material was received for analysis: the leaves are round-heart-shaped, notched at the edge, uneven, thin and finely toothed, bare on top, white-felt underneath. Petioles are thin, grooved on top, often with felt pubescence. The length of the leaf plate is usually 8-15 cm, the petiole is about 5 cm. The color of the leaves is green on the upper side, whitish-gray on the underside. There is no smell. The taste is weakly bitter with a feeling of mucus. Identify the medicinal plant material:

Folia Urticae Nettle Leaves

Folia Uvae-ursi Leaves of Grape-bear

Folia Farfarae Folias Farfara

Folia Eucalypti Folia Eucalypti

Folia Menthae Folia Menthae

91 / 130
Фармацевтичне підприємство забезпечує своїх працівників безкоштовними обідами. Які потреби працівників з погляду теорії мотивації A. Маслоу воно намагається задовольнити? A pharmaceutical company provides its employees with free lunches. What needs of employees according to A. Maslow's theory of motivation does it try to satisfy?

У повазі Regards

Фізіологічні Physiological

Суспільні (причетність до подій) Public (involvement in events)

Безпеки та захищеності Safety and Security

У самореалізацїї Self-realization

92 / 130
На фармацевтичному підприємстві сформувалася група любителів велоспорту. Така група називається: A group of cycling enthusiasts has formed at a pharmaceutical company. This group is called:

Неформальною Informal

Формальною Formal

Комітетом By Committee

Господарською Economically

Виробничою Production

93 / 130
Маркетингова дослідницька фірма порівнювала різні лікарські засоби, що містять сальбутамол, за такими параметрами як: вартість курсу лікування, ширина каналу розподілу, кратність прийомів ЛЗ тощо. Вона визначала: A marketing research firm compared various medicinal products containing salbutamol according to such parameters as: the cost of the course of treatment, the width of the distribution channel, the frequency of taking the drug, etc. It determined:

Конкурентоспроможність ЛЗ Competitiveness of pharmaceuticals

Рівень новизни ЛЗ Level of drug novelty

Етап життєвого циклу ЛЗ Stage of the drug life cycle

Якість ЛЗ Quality of drugs

Стабільність ринку Market stability

94 / 130
Для визначення тотожності сировини на злам кореня Cichorium intybus L. нанесли декілька крапель спиртового розчину альфа-нафтолу і кислоти сульфатної концентрованої. З’явилось рожевофіолетове забарвлення, яке свідчить про наявність у сировині: To determine the identity of the raw material, a few drops of an alcoholic solution of alpha-naphthol and concentrated sulfuric acid were applied to the root fracture of Cichorium intybus L. A pink-violet color appeared, which indicates presence in raw materials:

Слизу Slime

Ефірної олії Essential oil

Пектину Pectin

Інуліну Inulin

Жирної олії Fat oil

95 / 130
Який метод використовується для приготування суспензії з вісмуту нітратом основним? What method is used to prepare a suspension of bismuth nitrate basic?

Метод хімічної конденсації Chemical condensation method

Метод фізичної конденсації Physical condensation method

Метод диспергування з прийомом скаламучування Dispersion method using scalar torture

Континентальний метод Continental method

Метод заміни розчинника Solvent replacement method

96 / 130
Фармацевтичне підприємство виготовляє стерильні водні розчини, призначені для змочування і промивання очей, а також для просочування матеріалів, які накладають на око. Назвіть їх: A pharmaceutical company manufactures sterile aqueous solutions for wetting and washing the eyes, as well as for impregnating materials that are applied to the eye. Name them:

Очні краплі Eye drops

Очні спреї Eye sprays

Очні вставки Eye Inserts

Очні примочки Eye lotions

Очні мазі Eye ointments

97 / 130
При виконанні візуального контролю в уповноваженої особи виникли сумніви щодо якості отриманих лікарських засобів. Які дії вчиняє уповноважена особа для проведення лабораторних досліджень якості? During the visual inspection, the authorized person had doubts about the quality of the received medicinal products. What actions does the authorized person take to conduct laboratory quality tests?

Направляє їх до найближчої виробничої аптеки, де є провізор-аналітик Sends them to the nearest manufacturing pharmacy with a pharmacist-analyst

Направляє їх до постачальника Sends them to the supplier

Направляє їх до МОЗ України Sends them to the Ministry of Health of Ukraine

Направляє їх виробнику Sends them to the manufacturer

Направляє їх до лабораторії територіального органу Держлікслужби Sends them to the laboratory of the territorial body of the State Medical Service

98 / 130
При ідентифікації якої лікарської речовини хлороформний шар забарвлюється в жовто-оранжевий колір від додавання розчину хлораміну і кислоти хлористоводневої? When identifying which medicinal substance, the chloroform layer turns yellow-orange from the addition of a solution of chloramine and hydrochloric acid?

Натрію хлорид Sodium Chloride

Калію йодид Potassium iodide

Калію фторид Potassium fluoride

Натрію фторид Sodium fluoride

Натрію бромід Sodium Bromide

99 / 130
Яка лікарська речовина при взаємодії з розчином срібла нітрату утворює білий осад, який швидко забарвлюється в жовтуватий, потім у чорний? Which medicinal substance, when interacting with a solution of silver nitrate, forms a white precipitate that quickly turns yellowish, then black?

Натрію хлорид Sodium Chloride

Водню пероксид Hydrogen peroxide

Натрію тіосульфат Sodium thiosulfate

Натрію бромід Sodium Bromide

Натрію йодид Sodium iodide

100 / 130
Фармакологічні властивості лікарських засобів та їх біодоступність обумовлені їх хімічною будовою. Яка лікарська речовина одночасно містить карбоксильну і естерну групу? Pharmacological properties of medicinal products and their bioavailability are determined by their chemical structure. What medicinal substance simultaneously contains a carboxyl and an ester group?

Саліцилова кислота Salicylic acid

Ацетилсаліцилова кислота Acetylsalicylic acid

Натрію бензоат Sodium benzoate

Бензойна кислота Benzoic Acid

Фенілсаліцилат Phenyl salicylate

101 / 130
Фармацевтична компанія ”Тіт- фарм” забезпечує своїх працівників безкоштовним медичним обслуговуванням, надає пільгові путівки до санаторіїв. Яку функцію менеджменту виконує керівництво компанії? Pharmaceutical company 'Tit-pharm' provides its employees with free medical care, provides discounted trips to sanatoriums. What management function does the company's management perform?

Організація Organization

Регулювання Regulation

Забезпечення Security

Планування Planning

Мотивація Motivation

102 / 130
Завідувач аптеки використовує прийоми впливу, що враховують майнові та фінансові інтереси працівників. Які методи менеджменту використовує завідувач? The manager of the pharmacy uses methods of influence that take into account the property and financial interests of employees. What management methods does the manager use?

Адміністративні Administrative

Соціально-психологічні Social and psychological

Суспільно-політичні Socio-political

Економічні Economic

Технологічні Technological

103 / 130
Для приготування крапель для носа використовують розчини захищених колоїдів. Яку технологічну операцію слід провести при виготовленні розчину протарголу? For the preparation of drops for the nose, solutions of protected colloids are used. What technological operation should be carried out when making a solution of protargol?

Насипати на широку поверхню води тонким шаром без перемішування Pour a thin layer on a wide surface of water without stirring

Розтерти з невеликим об’ємом води очищеної Grind with a small amount of purified water

Розчинити у невеликій кількості гліцерину Dissolve in a small amount of glycerin

Розчинити у воді очищеній при нагріванні Dissolve in purified water when heated

Розчинити у воді очищеній при збовтуванні Dissolve in purified water by shaking

104 / 130
Фармацевт приготував ін’єкційний розчин аскорбінової кислоти. Вкажіть речовину, необхідну для стабілізації розчину: A pharmacist has prepared an injection solution of ascorbic acid. Specify the substance needed to stabilize the solution:

Натрію цитрат Sodium Citrate

Натрію хлорид Sodium Chloride

Натрію бромід Sodium bromide

Натрію ацетат Sodium Acetate

Натрію сульфіт Sodium sulfite

105 / 130
До провізора звернувся хворий із скаргами на закладеність носа, втомлюваність, головний біль. Який препарат необхідно запропонувати хворому від закладеності носа? A patient came to the pharmacist with complaints of nasal congestion, fatigue, headache. What drug should be offered to the patient for nasal congestion?

Ацикловір Acyclovir

Парацетамол Paracetamol

Ксилометазолін Xylometazoline

Лактулоза Lactulose

Дексаметазон Dexamethasone

106 / 130
До провізора звернувся хворий з проханням порекомендувати йому препарат для місцевого лікування губ при ураженні герпетичною інфекцією. Який лікарський засіб показаний хворому? A patient turned to the pharmacist with a request to recommend a drug for the local treatment of the lips when affected by a herpes infection. What drug is shown to the patient?

Пропранолол Propranolol

Ацикловір Acyclovir

Парацетамол Paracetamol

Диклофенак нартію Diclofenac narthium

Ампіцилін Ampicillin

107 / 130
Керівник підприємства регламентує діяльність працівників за допомогою роз-поряджень, правил, інструкцій. Які методи менеджменту використовує керівник? The head of the enterprise regulates the activities of employees with the help of orders, rules, instructions. What management methods does the head use?

Перспективні Promising

Організаційні Organizational

Економічні Economic

Соціально-психологічні Social and psychological

Технологічні Technological

108 / 130
Фармацевтичне підприємство ”Фар- мастар” розробляє нові лікарські форми для своїх лікарських засобів. Який це напрямок розвитку маркетингової товарної політики? Pharmastar pharmaceutical company is developing new dosage forms for its medicines. What is the direction of development of the marketing product policy?

Диверсифікація Diversification

Диференціація Differentiation

Модифікація товару Product modification

Модернізація Upgrade

Скорочення Abbreviation

109 / 130
Фармацевтична компанія ”Dr Ram” організовує науково-практичні конференції за участю лікарів та фармацевтичних працівників. Який елемент маркетингових комунікацій використовує ця фармацевтична фірма? The pharmaceutical company 'Dr Ram' organizes scientific and practical conferences with the participation of doctors and pharmaceutical workers. What element of marketing communications does this pharmaceutical company use?

Прямий маркетинг Direct Marketing

Мерчандайзинг Merchandising

”Паблік рілейшнз” ”Public Relations”

Персональний продаж Personal Sales

Стимулювання збуту Sales promotion

110 / 130
Керівництво фармацевтичного підприємства проводить внутрішній аудит на дотримання вимог Належної виробничої практики. Яку функцію менеджменту використовує керівництво? The management of a pharmaceutical enterprise conducts an internal audit for compliance with the requirements of Good Manufacturing Practice. What management function does the management use?

Контролювання Control

Планування Planning

Організація Organization

Регулювання Regulation

Мотивування Motivation

111 / 130
Фармацевтична компанія ”Бон- фарм” завдяки постійній фінансовій підтримці міжнародних спортивних ігор стала добре відомою в Україні та в країнах близького зарубіжжя. Який напрям діяльності описує ця ситуація? Due to constant financial support of international sports games, the pharmaceutical company 'Bonfarm' has become well-known in Ukraine and in the countries of the near abroad. What direction of activity does this situation describe?

Пропаганда продукції Promotion of products

Лобіювання Lobbying

Прямий маркетинг Direct Marketing

Спонсорство Sponsorship

Паблісіті Publicity

112 / 130
Вкажіть форму рецептурного бланку для виписування лікарського препарату Трамадол капе. 0,05 № 20 за повну вартість: Indicate the form of the prescription form for prescribing the drug Tramadol cap. 0.05 No. 20 at full cost:

Ф-1 Ф-1

Ф-1 у двох примірниках F-1 in two copies

Ф-3 Ф-3

Без рецепту No Prescription

Ф-3 і Ф-1 F-3 and F-1

113 / 130
Із заробітної плати працівників аптек вираховуються обов’язкові утримання. Вкажіть розмір податку з доходів фізичних осіб (ПДФО): Mandatory deductions are deducted from the wages of pharmacy workers. Enter the amount of personal income tax (PIT):

0% 0%

15% 15%

20% 20%

18% 18%

5% 5%

114 / 130
Вкажіть строк зберігання рецепту на лікарський препарат Морфін - ЗН табл. № 50 в аптечному закладі: Indicate the period of storage of the prescription for the drug Morphine - ZN tab. No. 50 in the pharmacy:

Протягом трьох років, не враховуючи поточного Within three years, excluding the current one

Протягом одного року, не враховуючи поточного Within one year, excluding the current one

Рецептурний бланк не зберігається в аптеці The prescription form is not stored in the pharmacy

Протягом п’яти років, не враховуючи поточного Within five years, excluding the current one

Протягом одного місяця, не враховуючи поточного Within one month, excluding the current one

115 / 130
Аптекою придбано холодильник. Який документ оформляється в такому разі? The pharmacy purchased a refrigerator. What document is drawn up in this case?

Оформлюється інвентарний опис Inventory description is drawn up

Присвоюється інвентарний номер, реєструється в інвентарних картках Inventory number is assigned, registered in inventory cards

Заповнюється прибутковий ордер Profit order is being filled

Інформація заноситься в товарний звіт Information is entered in the product report

Облікова документація не ведеться Accounting documentation is not maintained

116 / 130
Аптека вирішила отримати ліцензію на екстемпоральне виготовлення ліків. З цією метою було придбано холодильник, сушильну шафу та інше виробниче обладнання. До якої групи господарських засобів належить придбане обладнання? The pharmacy decided to obtain a license for the extemporaneous manufacture of medicines. For this purpose, a refrigerator, a drying cabinet and other production equipment were purchased. To which group of household equipment does the purchased equipment belong?

Тара Тара

Товар Product

Не обліковуються Not counted

Необоротні матеріальні активи Non-current tangible assets

Основні засоби Fixed Assets

117 / 130
Провізору було видано заробітну плату в підвищеному розмірі з урахуванням роботи в нічний час. За роботу в який саме час була здійснена доплата? The pharmacist was given an increased salary, taking into account work at night. At what time was the additional payment made for the work?

З 21.00 до 9.00 години From 9:00 PM to 9:00 AM

З 22.00 до 6.00 години From 10:00 PM to 6:00 AM

З 20.00 до 9.00 години From 20:00 to 9:00

З 23.00 до 7.00 години From 23.00 to 7.00

З 24.00 до 8.00 години From 24:00 to 08:00

118 / 130
Назвіть метод одержання мікрокапсул, суть якого полягає у нанесенні на тверді частинки капсульованої речовини оболонки з металічного срібла, цинку тощо: Name the method of obtaining microcapsules, the essence of which is to apply a shell made of metallic silver, zinc, etc. to the solid particles of the encapsulated substance:

Коацервація Coacervation

Полімеризація Polymerization

Дражування Teasing

Суспендування ядер Suspending kernels

Іальванізація Alvanization

119 / 130
Назвіть розчин для ін’єкцій, який не підлягає тепловій стерилізації, оскільки при підвищеній температурі він гідролізує з утворенням формальдегіду та амоніаку: Name an injection solution that cannot be heat sterilized, as it hydrolyzes at elevated temperatures to form formaldehyde and ammonia:

Розчин новокаїну Novocaine solution

Розчин гексаметилентетраміну Hexamethylenetetramine solution

Розчин глюкози Glucose solution

Розчин дипразину Diprazine solution

Розчин аміназину Aminazine solution

120 / 130
З метою поліпшення структурномеханічних властивостей, забезпечення відповідної еластичності та зменшення крихкості оболонок до складу желатинової маси вводять: In order to improve the structural and mechanical properties, ensure appropriate elasticity and reduce the fragility of the shells, the following are introduced into the composition of the gelatin mass:

Стабілізатори Stabilizers

Загусники Thickeners

Пластифікатори Plasticizers

Пігменти Pigments

Консерванти Preservatives

121 / 130
Згідно з ДФУ класифікують різні типи таблеток для приймання всередину. До якого типу належать таблетки з пульсуючим вивільненням АФІ? According to the DFU, different types of oral tablets are classified. To which type do pulsatile API tablets belong?

Таблетки розчинні Soluble tablets

Таблетки для розжовування Chewable tablets

Таблетки дисперговані Tablets are dispersed

Таблетки шипучі Effervescent Tablets

Таблетки з модифікованим вивільненням Modified-release tablets

122 / 130
Основними діючими речовинами наперстянки пурпурової є пурпуреаглікозид А та пурпуреаглікозид ','До якого класу біологічно активних речовин вони належать? The main active substances of digitalis purpurea are purpureaglycoside A and purpureaglycoside ','To which class of biologically active substances do they belong?

Флавоноїди Flavonoids

Антраценпохідні Anthracene derivatives

Серцеві глікозиди Cardiac glycosides

Фенольні сполуки Phenolic compounds

Алкалоїди Alkaloids

123 / 130
Вкажіть ЛРС, яку використовують як промислове джерело одержання таніну: Indicate the LRS used as an industrial source of tannin:

Скумпії звичайної листя Common Leaf Scallop

Шипшини плоди Roseberry fruits

Гірчака перцевого трава Bitter pepper grass

Кропиви листя Leaf Nettles

Золотушника трава Scrofula herb

124 / 130
Лікарські рослини родини Fabaceae містять різні групи БАВ Який із представників родини містить флавоноїди і використовується як промислове джерело рутину? Medicinal plants of the Fabaceae family contain different groups of PAHs. Which of the representatives of the family contains flavonoids and is used as an industrial source of rutin?

Солодка гола Sweet naked

Термопсис почерговоквітковий Thermopsis alternate

Вовчуг польовий Wolf wolf

Череда трироздільна Sequence is threefold

Софора японська Japanese Sophora

125 / 130
Препарат Ново-пасит використовують як седативний засіб. З якої ЛРС його одержують? The drug Novo-pasit is used as a sedative. From which LRS is it obtained?

Тополі чорної бруньки Black Bud Poplars

Пасифлори трава Pasiflory Grass

Кульбаби корені Dandelion roots

Аїру кореневища Ayru rhizomes

Калини кора Vine bark

126 / 130
Препарати коренів женьшеню проявляють тонізуючі й адаптогенні властивості, покращують розумову і фізичну працездатність. В разі відсутності в аптеці настоянки женьшеню його можна замінити препаратами з: Ginseng root preparations show tonic and adaptogenic properties, improve mental and physical performance. If the pharmacy does not have ginseng tincture, it can be replaced with preparations from:

Glycyrrhizae radices Glycyrrhiza roots

Taraxaci radices Taraxac roots

Araliae mandshuricae radices Aralia mandshurica roots

Tormentillae radices Tormentilla Roots

Calami radices Roots of the pen

127 / 130
Провізор-аналітик проводить ідентифікацію субстанції метронідазолу після відновлення нітрогрупи до ароматичної аміногрупи за реакцією утворення: The pharmacist-analyst identifies the metronidazole substance after the reduction of the nitro group to the aromatic amino group by the formation reaction:

Індофенолового барвника Indophenol dye

Азометинового барвника Azomethine dye

Ауринового барвника Aurine dye

Азобарвника Azobarvnik

Гідроксамату заліза (ПІ) Ferrous hydroxamate (PI)

128 / 130
Провізор-аналітик проводить кількісне визначення субстанції ніфедипіну методом цериметрїї. Вкажіть, який індикатор він повинен використовувати для зазначеного методу згідно з вимогами ДФУ: The pharmacist-analyst performs the quantitative determination of nifedipine substance by cerimetry method. Indicate which indicator he should use for the specified method according to the requirements of the Federal Drug Administration:

Метиловий оранжевий Methyl Orange

Фенолфталеїн Phenolphthalein

Калію хромат Potassium chromate

Фероїн Фероїн

Бромфеноловий синій Bromphenol blue

129 / 130
Студент фармацевтичного факультету на практичному занятті з фармацевтичної хімії проводить кількісне визначення субстанції кофеїну. Який метод згідно з вимогами ДФУ він має використати? A student of the Faculty of Pharmacy conducts a quantitative determination of the substance caffeine during a practical lesson in pharmaceutical chemistry. What method should he use according to the requirements of the State Federal University of Ukraine?

Броматометрію Bromatometry

Перманганатометрію Permanganatometry

Кислотно-основне титрування в неводному середовищі Acid-base titration in a non-aqueous environment

Комплексонометрію Complexonometry

Цериметрію Cerimetry

130 / 130
Бензокаїн належить до речовин з місцевоанестезуючою активністю. За хімічною структурою він є похідним: Benzocaine belongs to substances with local anesthetic activity. According to its chemical structure, it is a derivative of:

п-Амінофталевої кислоти p-Aminophthalic acid

п-Амінобензойної кислоти p-Aminobenzoic acid

п-Аміносаліцилової кислоти p-Aminosalicylic acid

п-Амінобензолсульфокислоти p-Aminobenzenesulfonic acid

п-Хлорбензойної кислоти p-Chlorobenzoic acid