Крок 2 - Стоматологія 2013 (буклет)

1 / 200
Юнак 17-ти років проходить обстеження в клініці ортопедичної стоматології. Жувальну ефективність планується визначити за методом Рубінова. Якої ваги горіх слід дати досліджуваному? A 17-year-old boy is undergoing an examination in a clinic of orthopedic dentistry. Chewing efficiency is planned to be determined by the Rubinov method. What weight of a nut should be given to the subject?

0,8 г 0.8 g

0,3 г 0.3 g

0,6 г 0.6 g

0,7 г 0.7 g

0,5 г 0.5 g

2 / 200
У дитини 9-ти років скарги на біль та набряк в підочній ділянці зліва. Два дні тому в 65 зубі накладено постійну пломбу з приводу ускладненого карієсу. Об’єктивно: обличчя асиметричне за рахунок набряку щічної та підочної ділянок зліва, шкіра гіперемована, в складку береться погано. В ділянці 64, 65,26 зубів слизова оболонка гіперемо-вана, спостерігається набряк, при пальпації - значна флюктуація з обох боків альвеолярного паростка. Перкусія 65 зуба незначно болісна, рухливості немає. Двостороннє підокістне абсцеду-вання є диференціально-діагностичним симптомом: A 9-year-old child complains of pain and swelling in the left underbite area. Two days ago, a permanent filling was placed in tooth 65 due to complicated caries. Objectively : the face is asymmetric due to swelling of the cheek and undereye areas on the left, the skin is hyperemic, it is difficult to grasp the fold. In the area of teeth 64, 65, 26, the mucous membrane is hyperemic, swelling is observed, on palpation there is a significant fluctuation on both sides of the alveolar bud. Percussion 65 the tooth is slightly painful, there is no mobility. Bilateral subosseous abscessation is a differential diagnostic symptom:

Гострого одонтогенного остеомієліту Acute odontogenic osteomyelitis

Хронічного одонтогенного остеомієліту Chronic odontogenic osteomyelitis

Хронічного абсцедуючого лімфаденіту Chronic suppurating lymphadenitis

Загострення хронічного періодонти-ту Exacerbation of chronic periodontitis

Гострого одонтогенного періоститу Acute odontogenic periostitis

3 / 200
Дитина 13-ти років скаржиться на періодичну (1 раз на 3 місяці) появу болісних утворень у роті. Об’єктивно: на слизовій оболонці нижньої губи визначаються 2 ерозії розміром 0,8х1 см на інфільтрованій основі з припіднятими щільнуватими краями, вкриті білуватосірим нашаруванням. В анамнезі - ексудативний діатез, хронічний холецистит. Який попередній діагноз? A 13-year-old child complains of periodic (once every 3 months) painful formations in the mouth. Objectively: 2 erosions are detected on the mucous membrane of the lower lip 0.8x1 cm in size on an infiltrated base with raised, dense edges, covered with a whitish-gray layer. In the anamnesis - exudative diathesis, chronic cholecystitis. What is the previous diagnosis?

Хронічний рецидивуючий афтозний стоматит Chronic recurrent aphthous stomatitis

Багатоформна ексудативна еритема Multiform exudative erythema

Стоматит Сеттона Setton's stomatitis

Рецидивуючий герпетичний стоматит Recurrent herpetic stomatitis

Стоматит Венсана Vincent's stomatitis

4 / 200
Хворий 34-х років потрапив у ДТП. Свідомість не втрачав. Скарги на головний біль, запаморочення, загальну слабкість, нудоту. Через 12 годин після травми з’явився 'симптом окуля- рів', який не виходить за межі колового м’яза ока. Який перелом має місце у постраждалого? A 34-year-old patient was involved in a road accident. He did not lose consciousness. Complaints of headache, dizziness, general weakness, nausea. 12 hours after the injury, he appeared 'spectacles symptom' that does not go beyond the orbicularis oculi muscle. What kind of fracture does the victim have?

Кісток основи черепа Cranial base bone

Лобних кісток Frontal bones

Двобічний - виличних кісток Bilateral - zygomatic

Кісток носа Nosebone

Верхньої щелепи за Ле-Фор II Maxilla by Le Fort II

5 / 200
Хвора 47-ми років звернулася зі скаргами на неможливість прийому холодної та гарячої їжі, а також інтенсивний біль у зубах від кислого, солодкого і солоного. Об’єктивно: незначний збуток емалі на молярах і різцях. Зондування і холодова проба різко болісні. Який діагноз найбільш імовірний? A 47-year-old patient complained of the inability to eat cold and hot food, as well as intense toothache from sour, sweet and salty foods. Objectively: slight loss of enamel on molars and incisors. Probing and cold test are sharply painful. What is the most likely diagnosis?

Гіперестезія твердих тканин зуба Hyperesthesia of hard tooth tissues

Ерозія емалі Enamel erosion

Некроз емалі Enamel necrosis

Патологічна стираність твердих тканин зуба Pathological wear of hard tooth tissues

Гіпоплазія емалі Enamel hypoplasia

6 / 200
Чергового лікаря-стоматолога викликали у інфекційне відділення до хворого 36-ти років госпіталізованого добу тому назад. Два дні тому вживав молочні продукти, куплені на базарі. Скаржиться на печіння, біль у ротовій порожнині, утруднений прийом їжі, сильний головний біль, біль у м’язах, нудоту, диспепсію. Об’єктивно: температура 39oC, слизова оболонка порожнини рота гіперемована, безліч везикул різних розмірів, болісні ерозії, виражена гіперсалівація. На шкірі між пальцями -везикульозний висип. Який попередній діагноз? An on-duty dentist was called to the infectious disease department for a 36-year-old patient who was hospitalized a day ago. Two days ago he consumed dairy products bought at the bazaar. He complains of burning , pain in the oral cavity, difficult eating, severe headache, muscle pain, nausea, dyspepsia. Objectively: temperature 39oC, the mucous membrane of the oral cavity is hyperemic, many vesicles of different sizes, painful erosions, pronounced hypersalivation. On the skin between the fingers - a vesicular rash. What is the previous diagnosis?

Ящур FMD

Оперізувальний лишай Zingles

Герпетиформний дерматит Дюрінга Dühring's dermatitis herpetiformis

Гострий герпетичний стоматит Acute herpetic stomatitis

Синдром Бехчета Behcet syndrome

7 / 200
Хвора 28-ми років скаржиться на утруднення при відкушуванні їжі, порушення вимови та рис обличчя внаслідок відсутності 11, 21, 22, 23. З боку порожнини рота відзначається деформація зубної дуги внаслідок зміщення 31, 41, 42 вище оклюзійної площини з одночасним розростанням альвеолярного відростку. Згідно якої класифікації можливо визначити діагноз? A 28-year-old patient complains of difficulty biting food, impaired pronunciation and facial features due to the absence of 11, 21, 22, 23. There is a deformation of the oral cavity of the dental arch as a result of displacement 31, 41, 42 above the occlusal plane with simultaneous growth of the alveolar process. According to which classification is it possible to determine the diagnosis?

За Пономарьовою By Ponomaryova

За Бушаном By Bushan

За Катцем By Katz

За Оксманом According to Oxman

За Шредером According to Schroeder

8 / 200
Хворий 19-ти рокїв скаржиться на змїну кольору 11 i 12 зубїв. Об’єктивно: 11 і 12 зуби мають сіро-рожеве забарвлення, цілісність твердих тканин збережена, перкусія безболісна, слизова у ділянці цих зубів не змінена. На рентгенограмі: кореневі канали 11 і 21 запломбовані до верхівок, змін у періа-шкальних тканинах немає. Глибоке різцеве перекриття. Оберіть найприйня-тнішу конструкцію для цього пацієнта: A 19-year-old patient complains of a change in the color of teeth 11 and 12. Objectively: teeth 11 and 12 have a gray-pink color, the integrity of hard tissues is preserved, percussion is painless, the mucosa in the area of these teeth has not changed. On the radiograph: root canals 11 and 21 are sealed to the tops, there are no changes in the peri-scalar tissues. Deep incisor overlap. Choose the most pleasant and thin construction for this patient:

Вініри Veneers

Коронка за Бєлкіним Crown by Belkin

Металокерамічні коронки Metal-ceramic crowns

Металопластмасові коронки Metal-plastic crowns

Фарфорові коронки Porcelain crowns

9 / 200
Чоловік 48-ми років звернувся зі скаргами на біль при накушуванні у ділянці 25 зуба, які з’явилися після покриття його коронкою. В анамнезі лікування зуба з приводу карієсу. Об’єктивно: 25 вкритий металевою коронкою, перкусія болісна. На оклюзіогра-мі - передчасний контакт з антагоністами. Яка найбільш імовірна причина виникнення скарг хворого? A 48-year-old man complained of pain when biting in the area of tooth 25, which appeared after covering it with a crown. In the anamnesis, the tooth was treated for caries . Objectively: 25 is covered with a metal crown, percussion is painful. On the occlusion chart - premature contact with antagonists. What is the most likely cause of the patient's complaints?

Передчасний оклюзійний контакт Premature occlusal contact

Розцементування коронки Crown de-cementation

Неврит трійчастого нерва Trigeminal neuritis

Довгий край коронки Long edge of crown

Ускладнення карієсу Caries complication

10 / 200
Хворий 36-ти років скаржиться на біль під мостоподібним протезом. Після зняття протезу на альвеолярному відростку спостерігається виразка розміром 0,3х0,5 см, слабкоболісна, м’яка; оточуюча слизова гіперемована, підщелепні лімфовузли не збільшені. Який попередній діагноз? A 36-year-old patient complains of pain under a bridge prosthesis. After removal of the prosthesis, an ulcer measuring 0.3x0.5 cm is observed on the alveolar process, mildly painful, soft ; the surrounding mucous membrane is hyperemic, the submandibular lymph nodes are not enlarged. What is the previous diagnosis?

Декубітальна виразка Decubitus ulcer

Трофічна виразка Tropical ulcer

Афта Сеттона Afta Setton

Туберкульозна виразка Tuberculous ulcer

Ракова виразка Cancer ulcer

11 / 200
Хворий 37-ми років госпіталізований до щелепно-лицевого відділення з приводу хронічного одонтогенного остеомієліту нижньої щелепи у ділянці 48,47,46 зубів. Об’єктивно: права половина нижньої щелепи потовщена, слизова альвеолярного відростка застійно- гіперемована, на рівні 'причинного'47 - нориця з рясним гнійним виділенням і вибухаючими грануляціями. Під час зондування нориці визначається оголена шорстка ділянка кістки, що зміщується при натисканні. На Ro-грамі нижньої щелепи - вогнище деструкції, у центрі якого розташований секвестр 1,0х1,5 см, повністю відділений від здорової кісткової тканини. Оберіть метод лікування: A 37-year-old patient was hospitalized in the maxillofacial department due to chronic odontogenic osteomyelitis of the lower jaw in the area of 48, 47, 46 teeth. Objectively: the right half of the lower jaw is thickened, the mucous membrane of the alveolar process is congested and hyperemic, at the level of the 'causative'47 - a fistula with abundant purulent discharge and exploding granulations. During probing of the fistula, a bare, rough area of bone is determined, which shifts when pressed. On the Ro-gram of the lower jaw, there is a focus destruction, in the center of which there is a sequester of 1.0x1.5 cm, completely separated from healthy bone tissue. Choose a treatment method:

Секвестректомія Sequestrectomy

Антибіотикотерапія Antibiotic therapy

Санація порожнини рота Sanitization of the oral cavity

Секвестректомія з видаленням 47 Sequestrectomy with removal of 47

Стимулююча терапія Stimulating therapy

12 / 200
Пацієнтка 42-х років скаржиться на рухливість зубів, утруднене пережовування їжі. Об’єктивно: конфігурація обличчя не змінена. Відсутні 35, 36, 38, 44, 46, 48 зуби. 31, 32, 41, 42 зуби мають I-II ступінь рухливості. Яка конструкція протезів найбільш раціональна у даному випадку? A 42-year-old female patient complains of tooth mobility, difficulty chewing food. Objectively: the facial configuration has not changed. 35, 36, 38, 44, 46 are missing , 48 teeth. 31, 32, 41, 42 teeth have the I-II degree of mobility. What design of prostheses is the most rational in this case?

Суцільнолита шина-протез із вестибулярними кігтеподібними відростками One-piece prosthetic splint with vestibular claw-like processes

Шина Мамлока Mamlock Tire

Знімна пластмасова шина-капа Removable plastic tire cap

Інтердентальна шина Interdental tire

Суцільнолита шина-протез із системою кламерів Роуча і багатоланковим кламером One-piece prosthetic splint with Roach clasp system and multi-link clasp

13 / 200
Хвора 35-ти років звернулася до клініки з метою протезування. Після обстеження було прийнято рішення виготовити суцільнолиті мостоподібні протези з опорою на 14, 17 та 25, 27 зуби. Під час зняття силіконового відбитку у хворої з’явився блювотний рефлекс. Глибоке дихання через ніс не припинило рефлекс. Що слід виконати в даному випадку? A 35-year-old patient applied to the clinic for prosthetics. After the examination, it was decided to manufacture one-piece bridge prostheses with support for 14, 17 and 25, 27 teeth. During the removal of the silicone impression, the patient had a vomiting reflex. Deep breathing through the nose did not stop the reflex. What should be done in this case?

Видалити відбиткову ложку, провести аплікаційну анестезію Remove the impression spoon, apply anesthesia

Видалити відбиткову ложку, дати ополоснути ротову порожнину розчином перманганату калію Remove the impression spoon, rinse the oral cavity with a solution of potassium permanganate

Перенести зняття відбитку на інше відвідування пацієнта Move impression removal to another patient visit

Низько нахилити голову пацієнта уперед Low tilt the patient's head forward

Зняти відбиток за допомогою розбірної ложки Remove an impression with a collapsible spoon

14 / 200
Хвора 48-ми років скаржиться на гострий нападоподібний сильний самовільний біль у зубі на верхній щелепі справа, що іррадіює у скроню. Хво- ріє дві доби. Зуб раніше гостро болів, але впродовж місяця хвору турбує ниючий біль від потрапляння в порожнину зуба їжі. Об’єктивно: на дистально-апроксимальній поверхні 25 зуба глибока каріозна порожнина, виповнена розм’якшеним дентином, з’єднана з порожниною зуба. Зондування пульпи болісне. Перкусія трохи болісна. Слизова блідо-рожевого кольору. ЕОД - 50 мкА. Який найбільш імовірний діагноз? A 48-year-old patient complains of an acute attack-like, severe spontaneous pain in a tooth on the upper jaw on the right, radiating to the temple. She has been ill for two days. The tooth was previously acute pain, but for a month the patient is bothered by aching pain from food entering the cavity of the tooth. Objectively: on the distal-proximal surface of tooth 25, a deep carious cavity filled with softened dentin is connected to the cavity of the tooth. Pulp probing is painful. Percussion is a little painful. The mucous membrane is pale pink in color. EOD - 50 μA. What is the most likely diagnosis?

Загострення хронічного пульпіту Exacerbation of chronic pulpitis

Гострий періодонтит Acute periodontitis

Загострення хронічного періодонти-ту Exacerbation of chronic periodontitis

Гострий дифузний пульпіт Acute diffuse pulpitis

Гострий гнійний пульпіт Acute purulent pulpitis

15 / 200
Хвора 48-ми років звернулася до лікаря зі скаргами на наявність виразки на боковій поверхні язика, яка з’явилася близько 6 місяців тому. Появу виразки зв’язує з тим, що язик в цьому місці часто травмується об зламану коронку 47 зуба. Об’єктивно: на бічній поверхні язика в середній третині - виразка розміром 1,5х2,0х0,5 см з підритими, кратероподібними краями. Праві піднижньощелепні лімфатичні вузли збільшені, малорухомі. Який найбільш імовірний діагноз? A 48-year-old patient turned to the doctor with complaints about the presence of an ulcer on the lateral surface of the tongue, which appeared about 6 months ago. She associates the appearance of the ulcer with the fact that the tongue in this place is often injured against the broken crown of tooth 47. Objectively: on the lateral surface of the tongue in the middle third - an ulcer measuring 1.5x2.0x0.5 cm with sunken, crater-like edges. The right submandibular lymph nodes are enlarged, inactive . What is the most likely diagnosis?

Рак язика Tongue cancer

Туберкульозна виразка язика Tuberculous tongue ulcer

Сифілітична виразка язика Syphilitic tongue ulcer

Ураження язика при лейкозі Language lesions in leukemia

Декубітальна виразка язика Decubitus ulcer of the tongue

16 / 200
Хвора 48-ми років була доставлена в лікарню зі скаргами на наявність рани щоки, а також сильний головний біль, нудоту, запаморочення. З анамнезу: травма при падінні. Після обстеження був встановлений діагноз: забійно-рвана рана щоки. Закрита черепномозкова травма. Струс головного мозку. До яких пошкоджень можна віднести дану травму? A 48-year-old patient was brought to the hospital with complaints of a wound on the cheek, as well as a severe headache, nausea, dizziness. From the anamnesis: trauma from a fall. After the examination, a diagnosis was established: a lacerated cheek wound. A closed craniocerebral injury. A brain concussion. To which injuries can this injury be attributed?

Поєднане Combined

Ізольоване Isolated

Множинне Multiple

Поодиноке Single

Комбіноване Combined

17 / 200
Дитині 5-ти років було встановлено діагноз: хронічний гранулюючий періо-донтит 85 зуба та проведено лікування. Який матеріал для кореневої пломби доцільно обрати? A 5-year-old child was diagnosed with chronic granulating periodontitis of 85 teeth and treated. What material should be chosen for a root filling?

Цинк-евгенольний цемент Zinc eugenol cement

Цинк-фосфатний цемент Zinc phosphate cement

Кальційвмісна паста Calcium paste

Резорцинформалінова паста Resorcinformalin paste

Склоіономерний цемент Glass ionomer cement

18 / 200
Дівчинка 13-ти років скаржиться на виступання підборіддя. В порожнині рота: зворотне перекриття у фронтальному відділі, сагітальна щілина 3 мм, скупчення фронтальних зубів на верхній щелепі, змикання зубів за І класом Енгля. За допомогою якого методу можливо виявити аномалії щелепних кісток у сагітальному напрямку? A 13-year-old girl complains of a protruding chin. In the oral cavity: reverse overlap in the frontal section, sagittal gap of 3 mm, crowding of frontal teeth on the upper jaw, closure teeth according to Engel's I class. By which method is it possible to detect anomalies of the jaw bones in the sagittal direction?

Телерентгенографія в боковій проекції Telerontgenography in lateral projection

Ортопантомографія Orthopantomography

Внутрішньоротова рентгенографія Intraoral X-ray

Телерентгенографія в прямій проекції Telerentgenography in direct projection

Томографія Tomography

19 / 200
Хвора 26-ти років звернулась з приводу протезування зубів. Об’єктивно: коронка 16 зуба зруйнована на 1/3. Планується відновлення її анатомічної форми металевою вкладкою. Який етап формування порожнини для вкладки повинен бути першим? A 26-year-old patient applied for dental prosthetics. Objectively: the crown of tooth 16 is destroyed by 1/3. It is planned to restore its anatomical shape with a metal insert. What the stage of forming the cavity for the tab should be the first?

Видалення вражених тканин Removal of affected tissues

Формування фальцу False formation

Формування стінок порожнини Formation of cavity walls

Формування додаткових порожнин Formation of additional cavities

Формування дна порожнини Formation of the bottom of the cavity

20 / 200
В клініку ортопедичної стоматології звернувся пацієнт зі скаргами на багаторазове розцементування металокерамічного мостоподібного протезу з опорою на 23, 25, 26 зуби. Опорні зуби депульповані та оброблені по формі зрізаного конуса зі значною конвергенцією стінок та з круговими уступами в ділянці шийок. Жувальна поверхня опорних зубів має вигляд рівної площини. Мостоподібний протез був зацементований фосфатним цементом. Назвіть причину розцементування протезу: A patient came to the Orthopedic Dentistry clinic with complaints about repeated decementation of a metal-ceramic bridge prosthesis with abutment on 23, 25, 26 teeth. The abutment teeth were depulped and processed in the shape of a truncated cone with significant convergence of the walls and with circular ledges in the area of the necks. The chewing surface of the abutment teeth has the appearance of a flat plane. The bridge-like prosthesis was cemented with phosphate cement. Name the reason for decementing the prosthesis:

Невірне препарування зубів Incorrect tooth preparation

Використання для опори 23 зуба Use for abutment 23 tooth

Наявність прямого прикусу Presence of direct bite

Наявність кругових уступів Presence of circular ledges

Використання фосфатного цементу Use of phosphate cement

21 / 200
Хворому 58-ми років виготовлено знімний частковий протез для верхньої щелепи. Під час оцінки якості його виготовлення виявлено дрібні булькові пори по всій товщі базису. Що спричи- нило утворення пор? A 58-year-old patient was made a removable partial prosthesis for the upper jaw. During the evaluation of the quality of its manufacture, small bubble pores were found throughout the thickness of the base. What caused the formation por?

Швидке зростання температури при полімеризації пластмаси Rapid increase in temperature during plastic polymerization

Швидке охолодження кювети після полімеризації пластмаси Rapid cooling of the cuvette after plastic polymerization

Мала товщина пластмаси Small plastic thickness

Використання пластмаси з минулим терміном придатності Using expired plastic

Велика товщина пластмаси Large thickness of plastic

22 / 200
Хворому 65-ти років виготовляється повний знімний протез для нижньої щелепи. Припасування індивідуальної ложки для отримання функціонального відбитку проводиться за допомогою проб Гербста. Під час ковтання слини ложка скидається. В якій ділянці необхідно вкоротити її край? A 65-year-old patient is being made a complete removable prosthesis for the lower jaw. The fitting of an individual spoon to obtain a functional impression is carried out with the help of Herbst's tests. During swallowing of saliva, the spoon is dropped. In which area should its edge be shortened?

Від місця позаду слизового горбика до щелепно-під’язикової лінії From the place behind the mucous tubercle to the maxillohyoid line

Уздовж щелепно-під’язикової лінії Along the maxillohyoid line

В ділянці премолярів з язикового боку In the area of premolars on the lingual side

Від ікла до ікла з язикового боку From canine to canine on the lingual side

Від ікла до ікла з вестибулярного боку From canine to canine from the vestibular side

23 / 200
Хворий 25-ти років скаржиться на появу тиждень тому сильної кровоточивості ясен, болю в порожнині рота, слабкість, стомленість, підвищення температури тіла до 38oC. Об’єктивно: хворий блідий, адинамічний. На слизовій оболонці порожнини рота множинні геморагії, ясна пухкі, на вершинах ясеневих сосочків ділянки некрозу, лімфатичні вузли збільшені, м’які, безболісні. Симптомом якого захворювання може бути ураження слизової оболонки порожнини рота у хворого? A 25-year-old patient complains of severe bleeding gums, pain in the mouth, weakness, fatigue, an increase in body temperature up to 38oC a week ago. Objectively: the patient is pale, adynamic. On the mucous membrane of the oral cavity, there are multiple hemorrhages, the gums are loose, there are areas of necrosis on the tops of the gingival papillae, the lymph nodes are enlarged, soft, painless. A symptom of which disease can be damage to the mucous membrane of the oral cavity in a patient?

Гострий лейкоз Acute leukemia

Гіповітаміноз С Hypovitaminosis C

Отруєння солями важких металів Poisoning with salts of heavy metals

Виразково-некротичний стоматит Венсана Vincent's ulcerative-necrotic stomatitis

Хронічний лейкоз Chronic leukemia

24 / 200
Чоловік 41-го року звернувся два тижні тому до пародонтолога. Встановлений діагноз: генералізований пародон-тит II ступеня важкості, загострений перебіг. Після усунення травмуючих факторів і проведення протизапальної терапії ясна набула звичайного забарвлення; пародонтальні кишені глибиною 4-5 мм без виділень. Якому методу усунення пародонтальних кишень треба надати перевагу в даному випадку? A 41-year-old man consulted a periodontologist two weeks ago. The diagnosis was established: generalized periodontitis of the II degree of severity, aggravated course. After eliminating traumatic factors and carrying out anti-inflammatory after therapy, the gum acquired a normal color; periodontal pockets 4-5 mm deep without secretions. Which method of periodontal pocket elimination should be preferred in this case?

Кюретаж Curetage

Глибока склерозуюча терапія Deep sclerosing therapy

Гінгівектомія Gingivectomy

Поверхнева склерозуюча терапія Superficial sclerosing therapy

Клаптева операція Patch Operation

25 / 200
Для знеболювання при видаленні другого моляру на нижній щелепі зліва з приводу загострення хронічного пе-ріодонтиту лікар зробив укол голки у точку перетинання борозенки між зовнішнім скатом крилощелепної складки і щокою, і лінією, умовно проведеною на 0,5 см нижче жувальної поверхні останнього моляру верхньої щелепи. Яку анестезію виконав лікар? For pain relief during the removal of the second molar on the lower jaw on the left due to exacerbation of chronic periodontitis, the doctor injected a needle into the point of intersection of the groove between the outer slope of the pterygoid fold and the cheek, and a line conventionally drawn 0.5 cm below the chewing surface of the last molar of the upper jaw. What kind of anesthesia did the doctor perform?

Торусальна Torusalna

Ментальна Mental

Мандибулярна Mandibular

Туберальна Tuberalna

Язикова Language

26 / 200
Дівчинка 12-ти років скаржиться на біль у порожнині рота під час прийому їжі, кровоточивість ясен, неприємний запах з рота. Біль з’явився три дні тому. Об’єктивно: температура 38, 2oC. У порожнині рота - ясенний край на верхній та нижній щелепах вкритий сіруватим нальотом, легко кровить. Ясенні сосочки у 42, 41, 31, 32 відсутні, звираз-кування по краю ясни. З якої групи лікарських препаратів необхідно почати місцеве лікування у даному випадку? A 12-year-old girl complains of pain in the oral cavity while eating, bleeding gums, bad breath. The pain appeared three days ago. About Objectively: the temperature is 38.2oC. In the oral cavity - the gingival margin on the upper and lower jaws is covered with a grayish coating, it bleeds easily. The gingival papillae are absent in 42, 41, 31, 32, and there are ulcers on the gingival margin. From which group of drugs is it necessary to start local treatment in this case?

Знеболюючі Painkillers

Протизапальні Anti-inflammatory

Антисептики Antiseptics

Кератопластики Keratoplasty

Ферменти Enzymes

27 / 200
Під час профілактичного огляду у 4,5-річної дитини виявлені приховані каріозні порожнини на контактних поверхнях 54 і 55 зубів. Після видалення навислих країв емалі розм’якшений дентин був легко видалений екскаватором у межах плащового дентину. Оберіть оптимальний матеріал для постійної пломби: During the preventive examination of a 4.5-year-old child, hidden carious cavities were detected on the contact surfaces of teeth 54 and 55. After removing the overhanging edges of the enamel, the softened dentin was easily removed with an excavator within the mantle dentin Choose the optimal material for a permanent filling:

Компомерний матеріал Compomer material

Силікофосфатний цемент Silica phosphate cement

Силікатний цемент Silicate cement

Композитний матеріал Composite Material

Полікарбоксилатний цемент Polycarboxylate cement

28 / 200
Хворий 60-ти років звернувся зі скаргами на утруднене розжовування їжі через відсутність зубів на верхній і нижній щелепах. Об’єктивно: альвеолярний відросток у фронтальній ді- лянці верхньої щелепи грушоподібної форми. Яку особливість при встановленні зубів необхідно враховувати? A 60-year-old patient complained of difficulty chewing food due to the absence of teeth on the upper and lower jaws. Objectively: the alveolar process in the frontal area of the upper pear-shaped jaws. What feature must be taken into account when installing teeth?

Верхні передні зуби ставлять на приточці The upper front teeth are placed on the tributary

Нижню зубну дугу вкорочують на 1 премоляр The lower dental arch is shortened by 1 premolar

Жувальні зуби міняють місцями Chewing teeth change places

Верхню зубну дугу вкорочують на 1 зуб The upper dental arch is shortened by 1 tooth

Передні зуби ставлять у прогенічно-му співвідношенні The front teeth are set in a progenic ratio

29 / 200
Жінка 43-х років звернулась з приводу протезування дефекту коронки зуба. Об’єктивно: 25 зруйнований на рівні ясен. На Ro-грамі кореневий канал запломбований до верхівки. Перкусія безболісна. Яка конструкція протеза показана хворій? A 43-year-old woman applied for prosthetics of a tooth crown defect. Objectively: 25 is destroyed at the level of the gums. On the Ro-gram, the root canal is sealed to the apex. Percussion is painless. What design of the prosthesis is shown to the patient?

Штифтовий зуб за Ільїною-Маркосян Pin tooth according to Ilyina-Markosyan

Екваторна коронка Equatorial Crown

Вкладка Tab

Напівкоронка Half-crown

Штифтовий зуб за Ахмедовим Akhmedov pin tooth

30 / 200
Хворий 18-ти років звернувся зі скаргами на підвищення температури тіла, слабкість, біль під час прийому їжі та ковтанні. При огляді слизової оболонки порожнини рота, на тлі еритеми, визначаються численні петехії. Зів гіперемований. Регіонарні лімфовузли збільшені, рухливі, безболісні. У крові: лейкоцитоз, моноцитоз, атипові моно-нуклеари, ШЗЕ- 30 мм/год. Що з перерахованого є провідним у розвитку захворювання? An 18-year-old patient complained of an increase in body temperature, weakness, pain during eating and swallowing. When examining the mucous membrane of the oral cavity, on the background of erythema , numerous petechiae are detected. The throat is hyperemic. Regional lymph nodes are enlarged, mobile, painless. In the blood: leukocytosis, monocytosis, atypical mononuclear cells, ESR - 30 mm/h. Which of the following is the leading factor in the development of the disease?

Вірусна інфекція Viral infection

Алергічна реакція негайного типу Allergic reaction of immediate type

Аутоімунні порушення Autoimmune disorders

Алергічна реакція уповільненого типу Delayed allergic reaction

Бактеріальна інфекція Bacterial infection

31 / 200
Студент 18-ти років звернувся з метою протезування 11, 21 зубів металокерамічною конструкцією. Протипоказань до застосування такої конструкції немає. Який матеріал для одержання відбитка найбільш доцільний? An 18-year-old student applied for prosthetics of 11, 21 teeth with a metal-ceramic structure. There are no contraindications to the use of such a structure. What material is the most appropriate for obtaining an impression?

Сіеласт Sielast

Стомальгін Stomalgin

Стенс Stens

Репін Repin

Ортокор Ortokor

32 / 200
Хворий 70-ти років з повною втратою зубів на верхній щелепі і дефе- ктом твердого піднебіння скаржиться на утруднене вживання їжі, виливання рідкої їжі через ніс, часті хронічні захворювання слизової оболонки порожнини носа. Об’єктивно: альвеолярний відросток верхньої щелепи атрофований - І тип за Шредером, податливість слизової оболонки -1 клас за Супле. На твердому піднебінні - рубцевозмінений дефект розміром 2х3 см. Яка конструкція протезу найбільш доречна в даному випадку? A 70-year-old patient with complete loss of teeth on the upper jaw and a defect in the hard palate complains of difficulty in eating, pouring liquid food through the nose, frequent chronic diseases of the mucous membrane of the nasal cavity. Objectively: the alveolar process of the upper jaw is atrophied - type I according to Schroeder, compliance of the mucous membrane - class 1 according to Suple. On the hard palate - a cicatricial defect measuring 2x3 cm. What design of the prosthesis is most appropriate in this case?

Повний знімний протез із системою внутрішнього і периферичного клапанів Complete removable prosthesis with a system of internal and peripheral valves

Повний знімний протез із потовщенням у ділянці дефекту Full removable prosthesis with thickening in the area of the defect

Повний знімний протез із металевим базисом і м’яким обтюратором Complete removable prosthesis with metal base and soft obturator

М’який обтюратор і повний знімний протез Soft obturator and full removable prosthesis

Повний знімний протез із постановкою зубів на штучних яснах Complete removable prosthesis with dentures on artificial gums

33 / 200
Хворий 76-ти років звернувся в клініку ортопедичної стоматології зі скаргами на погану фіксацію повного знімного протеза на нижній щелепі. При огляді альвеолярного відростка виявлена його атрофія. Яке анатомічне утворення на нижній щелепі можна використати для поліпшення фіксації цього протеза? A 76-year-old patient applied to the orthopedic dentistry clinic with complaints of poor fixation of a complete removable prosthesis on the lower jaw. An examination of the alveolar process revealed its atrophy. What anatomical formation on the lower jaw can be used to improve the fixation of this prosthesis?

Ретроальвеолярний простір Retroalveolar space

Щелепно-під’язичний валик Maxillo-hyoid ridge

Внутрішня коса лінія Inner slash

Присінок порожнини рота Principle of oral cavity

Перехідна складка Transition fold

34 / 200
Хворий 22-х років скаржиться на появу болючої припухлості в ділянці правої навколовушної слинної залози. За тиждень до цього у хворого було садно шкіри щоки, яке гоїлося під гнійним струпом. За останні два дні відмічає посилення болю і підвищення температури тіла до 38,6oC. Об’єктивно: набряк м’яких тканин правої привушної ділянки, шкіра незначно напружена, не змінена в кольорі. Інфільтрат розміром 2,5х3,5 см, щільний, болючий, шкіра над ним обмежено рухлива. Рот відкриває в повному обсязі, слизова оболонка навколо гирла слинної протоки не змінена, слина прозора. Який найбільш імовірний діагноз? A 22-year-old patient complains of the appearance of a painful swelling in the area of the right parotid salivary gland. A week before, the patient had a sore on the skin of the cheek, which healed under a purulent scab . Over the past two days, he notes an increase in pain and an increase in body temperature to 38.6oC. Objectively: swelling of the soft tissues of the right parotid area, the skin is slightly tense, the color has not changed. The infiltrate is 2.5x3.5 cm in size, dense, painful, the skin over it has limited mobility. The mouth opens fully, the mucous membrane around the mouth of the salivary duct is not changed, the saliva is transparent. What is the most likely diagnosis?

Гострий лімфаденіт Acute lymphadenitis

Абсцес білявушно-жувальної ділянки Abscess of the parotid-chewing area

Загострення хронічного паротиту Exacerbation of chronic mumps

Епідемічний паротит Epidemic mumps

Гострий нєєпідємічний паротит Acute non-epidemic mumps

35 / 200
Хвора 33-х років надійшла в щелепно-лицеве відділення зі скаргами на біль та припухлість правої підщелепної ділянки, підвищення температури тіла 39,5oC. Об’єктивно: обличчя асиметричне за рахунок набряку м’яких тканин правої підщелепної ділянки, де пальпаторно визначається щільний інфільтрат, шкіра над ним гіперемована, не береться в складку. В 46 зубі - глибока каріозна порожнина. Який найбільш імовірний діагноз? A 33-year-old patient was admitted to the maxillofacial department with complaints of pain and swelling of the right submandibular area, an increase in body temperature of 39.5oC. Objectively: face asymmetrical due to swelling of the soft tissues of the right submandibular area, where a dense infiltrate can be detected by palpation, the skin above it is hyperemic, does not fold. There is a deep carious cavity in tooth 46. What is the most likely diagnosis?

Флегмона піднижньощелепної ділянки справа Phlegmon of the submandibular area on the right

Гострий гнійний періостит нижньої щелепи Acute purulent periostitis of the lower jaw

Гострий гнійний піднижньощелепний лімфаденіт Acute purulent submandibular lymphadenitis

Гострий остеомієліт нижньої щелепи справа Acute osteomyelitis of the lower jaw on the right

Гострий піднижньощелепний сіалоа-деніт Acute submandibular sialo-denitis

36 / 200
Хворому 43-х років, встановлено діагноз: хронічний генералізований паро-донтит II ступеня. При мікроскопічному дослідженні вмісту пародонтальних кишень виявлено значну кокову мікрофлору, трихомонади. Що з перерахованого слід застосовувати для інстиляцій? A 43-year-old patient was diagnosed with chronic generalized periodontitis of the II degree. A microscopic examination of the contents of the periodontal pockets revealed significant coccal microflora, trichomonads. Which of the following should be used for instillations?

Метронідазол Metronidazole

Лінкоміцин Lincomycin

Димексид Dimexide

Месулід Mesulid

Діоксин Dioxin

37 / 200
Хворий 52-х років скаржиться на наявність утворення на нижній губі. Об’єктивно: на червоній облямівці нижньої губи патологічне вогнище полігональної форми розміром 0,5х1,0 см, дещо западає, покрите щільними лусочками, сірувато-білого кольору, по периферії -зона зроговіння. Регіонарні лімфатичні вузли не збільшені. Який найбільш імовірний діагноз? A 52-year-old patient complains about the presence of a tumor on the lower lip. Objectively: on the red border of the lower lip, a pathological focus of a polygonal shape measuring 0.5x1.0 cm , slightly sunken, covered with dense scales, grayish-white in color, on the periphery - a zone of keratinization. Regional lymph nodes are not enlarged. What is the most likely diagnosis?

Обмежений передраковий гіперкера-тоз Limited precancerous hyperkeratosis

Лейкоплакія верукозна форма Leukoplakia verrucous form

Лейкоплакія плоска форма Leukoplakia flat form

Червоний вовчак Lupus erythematosus

Червоний плескатий лишай Red lichen

38 / 200
Хворий 30-ти років отримав трав- му в ділянці середньої третини обличчя. Звернувся зі скаргами на біль, припухлість м’яких тканин у ділянці верхньої щелепи, біль при закриванні рота. При обстеженні діагностовано перелом верхньої щелепи Ле-Фор III. Яку шину необхідно використовувати при лікуванні? A 30-year-old patient suffered an injury in the middle third of the face. He complained of pain, swelling of soft tissues in the area of the upper jaw, pain in closing the mouth. Le Fort III fracture of the upper jaw was diagnosed during the examination. What splint should be used during treatment?

Апарат Збаржа Apparatus Zbarzh

Шина Степанова Shina Stepanova

Шина Іунінга-Порта Jouning-Port tire

Шина Ванкевич Shyna Vankevich

Шина Лімберга Limberg Tire

39 / 200
Хворий 40-ка років скаржиться на часткову відсутність зубів, погане пережовування їжі. Об’єктивно: відсутні 48, 47,46,45,44 зуби; 17,16 та 15 зуби зміщені разом із альвеолярним відростком до альвеолярного відростка нижньої щелепи. Які причини виникнення феномену Попова-Годона? A 40-year-old patient complains of partial absence of teeth, poor chewing of food. Objectively: missing 48, 47,46,45,44 teeth; 17, 16 and 15 teeth are displaced together with the alveolar process to the alveolar process of the lower jaw. What are the causes of the Popov-Godon phenomenon?

Втрата зубів-антагоністів Loss of antagonistic teeth

Травма Injury

Каріозна хвороба Carious disease

Рахіт Rickets

Ротове дихання Mouth breathing

40 / 200
Батьки дитини 3,5 років звернулися до відділення стоматології дитячого віку зі скаргами на зміну кольору 51 зуба в дитини. Об’єктивно: зміна кольору коронки 51 зуба. Зуб інтактний, перкусія безболісна. З анамнезу: травма зуба 2 місяці тому. Виберіть метод обстеження для постановки діагнозу: The parents of a 3.5-year-old child turned to the pediatric dentistry department with complaints about the discoloration of the 51st tooth in the child. Objectively: discoloration of the crown of the 51st tooth. Tooth intact, percussion is painless. From the anamnesis: a tooth injury 2 months ago. Choose the examination method for making a diagnosis:

Внутрішньоротова рентгенографія Intraoral X-ray

Телерентгенографія Telerentgenography

Панорамна рентгенографія Panoramic X-ray

Термометрія Thermometry

Електроодонтодіагностика Electroodontodiagnostics

41 / 200
У 14-річного хлопчика з’явились скарги на значний біль у ментальній ділянці впродовж доби. З анамнезу відомо, що 5 років тому в цю ділянку був сильний удар м’ячем. Загальний стан середньої важкості, температура тіла 37,5oC. Регіональний лімфаденіт. 31,32, 41 та 42 зуби інтактні. Перкусія позитивна. З вестибулярного боку відмічається незначне вип’ячування тканин альвеолярного відростка, вкрите гіпе-ремованою слизовою оболонкою. На Ro-грамі - дефект кісткової тканини на нижній щелепі в ділянці 31 та 41 зубів, овальної форми з чіткими контурами. Який найбільш імовірний діагноз? A 14-year-old boy complained of significant pain in the mental area during the day. It is known from the anamnesis that 5 years ago there was a strong blow to this area 'what. General condition of moderate severity, body temperature 37.5oC. Regional lymphadenitis. 31, 32, 41 and 42 teeth are intact. Percussion is positive. From the vestibular side, a slight protrusion of the tissues of the alveolar process, covered with a hyper-removed mucous membrane, is noted. Ro-gram - a bone tissue defect on the lower jaw in the area of teeth 31 and 41, oval in shape with clear contours. What is the most likely diagnosis?

Нагноєння післятравматичної кісти Post-traumatic cyst suppuration

Гострий одонтогенний остеомієліт Acute odontogenic osteomyelitis

Нагноєння фолікулярної кісти Suppuration of follicular cyst

Гострий серозний періостит Acute serous periostitis

Гострий гнійний перюстит Acute purulent pertussis

42 / 200
Під час видалення 47 зуба дистальний корінь залишився в комірці. Виберіть інструмент для завершення видалення: During the extraction of tooth 47, the distal root remained in the cell. Select a tool to complete the extraction:

Кутовий лівобічний елеватор Left corner elevator

Універсальні щипці-байонети Universal bayonet pliers

Прямий елеватор Direct elevator

Кутовий правобічний елеватор Right corner elevator

Клювоподібні щипці для видалення коренів Beaked forceps for removing roots

43 / 200
Хворий 63-х років скаржиться на погане пережовування їжі, косметичний дефект. Об’єктивно: присутні 16,15,13, 12,11, 22, 23, 24, 26, 27, 48, 46, 45, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Зуби мають I-II ступінь рухомості. Який вид стабілізації зубних рядів необхідно застосувати? A 63-year-old patient complains of poor chewing of food, a cosmetic defect. Objectively: present 16,15,13, 12,11, 22, 23, 24, 26, 27, 48, 46, 45, 33, 34, 35, 36, 37, 38. The teeth have the I-II degree of mobility. What type of stabilization of the dentition should be applied?

По дузі On an arc

Фронтальна Front

Парасагітальна Parasagittal

Сагітальна Sagittal

Фронто-сагітальна Fronto-sagittal

44 / 200
Хворий висловлює скарги на самочинний нападоподібний біль у зубах зліва, що іррадіює по ходу гілок трійчастого нерва у вухо. Зуб болить 2 доби. Об’єктивно: у 36 глибока каріозна порожнина, що не сполучається з порожниною зуба. Зондування різко болісне по всьому дну, реакція на холод різко болісна, перкусія слабкоболісна. Який попередній діагноз? The patient complains of spontaneous paroxysmal pain in the teeth on the left, radiating along the course of the branches of the trigeminal nerve to the ear. The tooth hurts for 2 days. Objectively: at 36, a deep carious cavity that does not communicate with the cavity of the tooth. Probing is sharply painful throughout the bottom, reaction to cold is sharply painful, percussion is mildly painful. What is the previous diagnosis?

Гострий дифузний пульпіт Acute diffuse pulpitis

Загострення хронічного пульпіту Exacerbation of chronic pulpitis

Гострий вогнищевий пульпіт Acute focal pulpitis

Гострий гнійний пульпіт Acute purulent pulpitis

Гострий серозний пульпіт Acute serous pulpitis

45 / 200
Лікар стоматолог-ортопед на щоденному прийомі під час огляду і проведення ортопедичних маніпуляцій користується стоматологічним дзеркалом. Яким чином проводять стерилізацію стоматологічних дзеркал? A dentist-orthopedic doctor uses a dental mirror at a daily appointment during an examination and performing orthopedic manipulations. How are dental mirrors sterilized?

У потрійному розчині 30 хвилин 30 minutes in triple solution

У 0,01% розчині хлораміну 10 хвилин In 0.01% chloramine solution for 10 minutes

У 0,5% розчині сульфохлоретилу 20 хвилин In 0.5% sulfochloroethyl solution for 20 minutes

У 6% розчині перекису водню щоденного приготування, 6 годин In 6% hydrogen peroxide solution of daily preparation, 6 hours

У сухожаровій шафі при температурі 180оС, 10 хвилин In an oven at 180°C, 10 minutes

46 / 200
Хворий 46-ти років звернувся до клініки з післятравматичними скаргами на порушення змикання зубів. При обстеженні виявлений двобічний перелом верхньої щелепи з обмеженою рухливістю відламків. Зуби збережені. Який апарат показаний при лікуванні? A 46-year-old patient came to the clinic with post-traumatic complaints of impaired teeth closure. During the examination, a bilateral fracture of the upper jaw with limited mobility of the fragments was revealed. The teeth are preserved. What device shown in treatment?

Апарат Шура із зустрічними позаро-товими стрижнями Shur's apparatus with opposite extraoral rods

Штампована пластмасова капа за Варесом Stamped plastic cap by Vares

Шина Тігерштедта з міжщелепним витягненням Tigerstedt splint with intermaxillary extension

Фіксуючий накісний апарат Рудька Rudka's fixed nasal apparatus

Стандартна шина Збаржа у модифікації Міргазизова Zbarzh standard tire in Mirgazyzov modification

47 / 200
Хворий 47-ми років скаржиться на втрату зубів на нижній щелепі. Об’єктивно: 48, 47, 46, 45, 35, 36, 37, 38 зуби відсутні. Решта зубів стійкі, однак екватор слабковиражений. 45,44,35 зуби нахилені вестибулярно. Які кламе-ри доцільно використати у конструкції бюгельного протезу у даного хворого? A 47-year-old patient complains of tooth loss in the lower jaw. Objectively: 48, 47, 46, 45, 35, 36, 37, 38 teeth are absent. The rest of the teeth are stable, but the equator is weakly expressed. 45, 44, 35 teeth are inclined vestibularly. What clasps should be used in the construction of a brace prosthesis in this patient?

Кламер Нея 4 типу Ney Clamer Type 4

Кламер Нея 3 типу Ney Clamer Type 3

Кламер Нея 2 типу Ney Clamer Type 2

Кламер Нея 5 типу Ney Clamer Type 5

Кламер Нея 1 типу Ney Clamer Type 1

48 / 200
Хворий 35-ти років скаржиться на свербіж, печіння, набряк губ. Хворіє впродовж тижня. Об’єктивно: почервоніння червоної облямівки губ, шкіри, особливо в ділянці кутів рота, а також наявність пухирців, кірочок, дрібних тріщин, які розташовані на тлі еритематозного ураження червоної облямівки губ. Який найбільш імовірний діагноз? A 35-year-old patient complains of itching, burning, swelling of the lips. He has been sick for a week. Objectively: redness of the red border of the lips, skin, especially in the corners mouth, as well as the presence of blisters, crusts, small cracks, which are located on the background of the erythematous lesion of the red border of the lips. What is the most likely diagnosis?

Гострий екзематозний хейліт Acute eczematous cheilitis

Багатоформна ексудативна еритема Multiform exudative erythema

Гострий герпетичний хейліт Acute herpetic cheilitis

Ексудативна форма ексфоліативного хейліту Exudative form of exfoliative cheilitis

Контактний алергічний хейліт Contact allergic cheilitis

49 / 200
Хворий 44-х років скаржиться на підвищену втомлюваність і головний біль, оніміння кінцівок, відчуття сухо- сті в порожнині рота, печіння та біль в язиці. Об’єктивно: блідість шкірних покривів і слизової оболонки порожнини рота. В кутах рота - болючі тріщини. Спинка язика гладенька, полірована, з яскраво-червоними смугами. У крові: Hb- 70 г/л, ер.- 1,5 • 1012/л, КП-1,6, лейкопенія, тромбоцитопенія, лімфоцитоз. Який найбільш імовірний діагноз? A 44-year-old patient complains of increased fatigue and headache, numbness of the limbs, feeling of dryness in the mouth, burning and pain in the tongue. Objectively : paleness of the skin and mucous membrane of the oral cavity. In the corners of the mouth - painful cracks. The back of the tongue is smooth, polished, with bright red stripes. In the blood: Hb - 70 g/l, ER - 1.5 • 1012/l, KP-1,6, leukopenia, thrombocytopenia, lymphocytosis. What is the most likely diagnosis?

Анемія Аддісона-Бірмера Addison-Birmer Anemia

Апластична анемія Aplastic anemia

Залізодефіцитна анемія Iron deficiency anemia

Хронічна постгеморагічна анемія Chronic posthemorrhagic anemia

Хлороз пізній Late chlorosis

50 / 200
У хворої 36-ти років клінічно і рентгенологічно встановлено діагноз: сли-нокам’яна хвороба правої піднижньо-щелепної слинної залози з локалізацією каменя у протоці, з загостренням запального процесу (абсцес щелепно-язикового язичка). Яке лікування слід запропонувати у першу чергу? A 36-year-old patient was diagnosed clinically and radiologically: salivary stone disease of the right submandibular salivary gland with stone localization in the duct, with exacerbation of inflammatory process (abscess of the maxillolingual tongue). What treatment should be offered in the first place?

Розкриття абсцесу щелепно-язикового жолобка Disclosure of maxillolingual groove abscess

Видалення зубного каменя Tartar removal

Фізіотерапевтичні процедури Physiotherapy procedures

Протизапальна терапія Anti-inflammatory therapy

Внутрішньо пілокарпін Internal pilocarpine

51 / 200
Хворий 44-х років звернувся до хірурга-стоматолога зі скаргами на гострий постійний біль у ділянці верхньої щелепи зліва, що посилюється під час змикання щелеп. Біль турбує впродовж 3-х діб. Об’єктивно: обличчя симетричне, рот відкриває вільно. Коронка 26 зруйнована наполовину. Зондування каріозної порожнини безболісне. Перкусія 26 різко болісна. Слизова оболонка альвеолярного відростка на рівні 26 набрякла, гіперемована. 26 раніше лікований. Який попередній діагноз? A 44-year-old patient turned to a dental surgeon with complaints of sharp constant pain in the area of the upper jaw on the left, which worsens when closing the jaws. The pain has been bothering for 3 days. Objectively: the face is symmetrical, the mouth opens freely. Crown 26 is half destroyed. Probing the carious cavity is painless. Percussion 26 is sharply painful. The mucous membrane of the alveolar process at the level of 26 is swollen, hyperemic. 26 was previously treated. What was the previous diagnosis?

Хронічний періодонтит 26, що загострився Chronic periodontitis 26, aggravated

Пародонтит 26, 27,28 Periodontitis 26, 27,28

Гострий гнійний періодонтит 26 Acute purulent periodontitis 26

Гострий пульпіт 26 Acute pulpitis 26

Гострий гнійний періостит верхньої щелепи зліва від 26 Acute purulent periostitis of the upper jaw on the left from 26

52 / 200
Батьки відмічають у дитини 3-х років постійний біль у передніх зубах верхньої щелепи. Об’єктивно: коронкова частина 61 зуба має сірий колір, зруйнована. Зондування устя кореневого каналу болісне, супроводжується кровоточивістю. Перкусія зуба різко болісна. На гіперемованій, набряклій, болісній під час пальпації слизовій оболонці в ділянці 61,62 зубів визначається нориця. Який попередній діагноз? Parents notice constant pain in the front teeth of the upper jaw in a 3-year-old child. Objectively: the crown part of the 61st tooth is gray and destroyed. Probing the mouth of the root the canal is painful, accompanied by bleeding. Percussion of the tooth is sharply painful. A fistula is detected on the hyperemic, swollen, painful mucous membrane in the area of 61, 62 teeth. What is the preliminary diagnosis?

Загострення хронічного періодонти-ту Exacerbation of chronic periodontitis

Хронічний гранулюючий періодон-тит Chronic granulating periodontitis

Загострення хронічного пульпіту Exacerbation of chronic pulpitis

Гострий гнійний періодонтит Acute purulent periodontitis

Гострий дифузний пульпіт Acute diffuse pulpitis

53 / 200
Пацієнтка 27-ти років скаржиться на наявність виразки на язиці, яку помітила два тижні тому. До лікаря не зверталась, лікувалась самостійно, але безрезультатно. При обстеженні на спинці язика на незміненому фоні розташована виразка діаметром біля 6 мм з рівними краями. Дно гладеньке, м’ясочер-воного кольору. Пальпація безболісна, основа ущільнена. Підщелепні лімфатичні вузли щільні, безболісні. Визначте попередній діагноз: A 27-year-old patient complains about the presence of an ulcer on her tongue, which she noticed two weeks ago. She did not consult a doctor, she treated herself, but to no avail. When examined on her back on the unchanged background of the tongue there is an ulcer with a diameter of about 6 mm with even edges. The bottom is smooth, flesh-red in color. Palpation is painless, the base is compacted. The submandibular lymph nodes are dense, painless. Determine the preliminary diagnosis:

Первинна сифілома язика Primary syphiloma of the tongue

Декубітальна виразка Decubitus ulcer

Ракова виразка Cancer ulcer

Трофічна виразка Tropical ulcer

Туберкульозна виразка Tuberculous ulcer

54 / 200
Дівчинка 9-ти років скаржиться на наявність каріозної порожнини в зубі, біль у зубі, який швидко минає після усунення подразника. Об’єктивно: в 36 каріозна порожнина в межах бі-ляпульпарного дентину, з вузьким вхідним отвором, дентин розм’якшений, реакція на холодовий подразник болісна, швидко минає, зондування дна болісне, перкусія безболісна. Визначте попередній діагноз: A 9-year-old girl complains about the presence of a carious cavity in her tooth, a toothache that quickly disappears after the stimulus is removed. Objectively: at 36, a carious cavity in within the limits of the bi-pulpal dentin, with a narrow entrance hole, the dentin is softened, the reaction to a cold stimulus is painful, passes quickly, probing the bottom is painful, percussion is painless. Determine the preliminary diagnosis:

Гострий глибокий карієс Acute deep caries

Хронічний простий пульпіт Chronic simple pulpitis

Хронічний глибокий карієс Chronic deep caries

Хронічний середній карієс Chronic middle caries

Гострий середній карієс Acute medium caries

55 / 200
У хворого 43-х років виявлено відсутність коронкової частини 13 зуба. Корінь виступає над рівнем ясен на 0,51 мм по периметру. Апікальна частина запломбована. З анамнезу: коронкова частина 13 зуба відламалась 3 тижні тому. До того зуб лікувався з приводу хронічного періодонтиту. Перкусія безболісна. Краї кореня тверді, слизова оболонка блідо-рожевого кольору, волога. Які дії лікаря? A 43-year-old patient was found to be missing the crown part of the 13th tooth. The root protrudes above the gum level by 0.51 mm along the perimeter. The apical part is sealed. From the history: the crown part of the 13th tooth broke off 3 weeks ago. Before that, the tooth was treated for chronic periodontitis. Percussion is painless. The edges of the root are hard, the mucous membrane is pale pink in color, moist. What actions did the doctor take?

Виготовити коронково-кореневу вкладку і металокерамічну коронку Make a crown-root tab and a metal-ceramic crown

Виготовити простий штифтовий зуб Make a simple pin tooth

Відреставрувати зуб за допомогою анкера та фотополімерного матеріалу Restore tooth with anchor and photopolymer material

Видалити корінь зуба Remove tooth root

Виготовити штифтовий зуб за Рі-чмондом Make pin tooth according to Richmond

56 / 200
Хвора 26-ти років скаржиться на 6іль у 24 зубі при попаданні холодної чи гарячої їжі. Об’єктивно: глибока каріозна порожнина в 24 на медіальній поверхні в межах навколопульпарного дентину, заповнена розм’якшеним слабо пігментованим дентином. Зондування дна каріозної порожнини та реакція на холодовий подразник болючі, біль минає одразу після припинення дії подразника. Який найбільш імовірний діагноз? A 26-year-old patient complains of pain in tooth 24 when cold or hot food comes into contact. Objectively: a deep carious cavity in tooth 24 on the medial surface within the peripulpal dentin, filled with softened, weakly pigmented dentin. Probing the bottom of the carious cavity and the reaction to a cold stimulus are painful, the pain disappears immediately after the stimulus is stopped. What is the most likely diagnosis?

Гострий глибокий карієс Acute deep caries

Гострий середній карієс Acute medium caries

Хронічний глибокий карієс Chronic deep caries

Гострий вогнищевий пульпіт Acute focal pulpitis

Хронічний середній карієс Chronic middle caries

57 / 200
Хворий 45-ти років скаржиться на млявість, головний біль, підвищення температури до 39oC, пекучий невралгічний біль у нижній щелепі справа. Об’єктивно: на гіперемованій шкірі підборіддя справа висипання пухирців діаметром від 1 до 6 мм. Подібні пухирці спостерігаються на гіперемованій слизовій ротової порожнини справа. Вони швидко руйнуються з утворенням ерозій, вкритих фібринозним нашаруванням. Регіонарний лімфаденіт. Який діагноз найбільш імовірний? A 45-year-old patient complains of lethargy, headache, temperature rise to 39oC, burning neuralgic pain in the lower jaw on the right. Objectively: on the hyperemic skin of the chin on the right, a rash of blisters with a diameter of 1 to 6 mm. Similar blisters are observed on the hyperemic mucous membrane of the oral cavity on the right. They are quickly destroyed with the formation of erosions covered by a fibrinous layer. Regional lymphadenitis. What is the most likely diagnosis?

Оперізувальний лишай Zingles

Алергічний стоматит Allergic stomatitis

Багатоформна ексудативна еритема Multiform exudative erythema

Пухирчатка Vebulosis

Гострий герпетичний стоматит Acute herpetic stomatitis

58 / 200
Хворий скаржиться на інтенсивний самовільний пульсуючий біль у ділянці нижньої щелепи зліва. Вказати причинний зуб не може. Біль практично не припиняється, деколи стає слабкішим. В останні години від холодного біль дещо зменшується. Об’єктивно: в 47 - глибока каріозна порожнина, зондування дна болюче, порожнина зуба закрита. Який метод лікування найбільш показаний? The patient complains of intense spontaneous throbbing pain in the area of the lower jaw on the left. He cannot indicate the causative tooth. The pain practically does not stop, sometimes it becomes weaker. In the last hours from the cold the pain decreases somewhat. Objectively: in 47 - a deep carious cavity, probing the bottom is painful, the tooth cavity is closed. What method of treatment is most indicated?

Вітальна екстирпація Vital extirpation

Вітальна ампутація Vital amputation

Видалення зуба Tooth removal

Девітальна ампутація Devital amputation

Девітальна екстирпація Devital extirpation

59 / 200
Дитині 2 роки. Захворювання почалося з появи припухлості на верхній губі та підвищення температури тіла. Об’єктивно: обличчя асиметричне внаслідок набряку верхньої губи, згладження носогубної складки зліва. В 51зубі каріозна порожнина. Зуб рухомий, болючий при перкусії. Перехідна складка гіперемована, набрякла. Пальпація болюча в ділянці 51, 61, 62 зубів. Який найбільш імовірний діагноз? The child is 2 years old. The disease began with the appearance of swelling on the upper lip and an increase in body temperature. Objectively: the face is asymmetrical due to swelling of the upper lip, smoothing of the nasolabial fold on the left. There is a carious cavity in tooth 51. The tooth is mobile, painful on percussion. The transitional fold is hyperemic, swollen. Palpation is painful in the area of teeth 51, 61, 62. What is the most likely diagnosis?

Гострий гнійний періостит верхньої щелепи зліва від 51 Acute purulent periostitis of the upper jaw on the left of 51

Гострий гнійний пульпіт 51 Acute purulent pulpitis 51

Загострення хронічного періодонти-ту 51 Exacerbation of chronic periodontitis 51

Гострий одонтогенний остеомієліт верхньої щелепи від 51 Acute odontogenic osteomyelitis of the upper jaw from 51

Гострий періодонтит 51 Acute periodontitis 51

60 / 200
Хворий 24-х років звернувся зі скаргами на ниючий біль у ділянці 11, що посилюється при накушуванні. Два дні тому зуб запломбований з приводу пульпіту. Об’єктивно: в 11 - пломба. Температурна проба безболісна, вертикальна перкусія слабкоболісна. На рентгенограмі 11 - ендодонтична пломба виведена за верхівку кореня на 1 мм. Який з нижче перерахованих методів буде найбільш ефективним для ліквідації ускладнення? A 24-year-old patient complained of aching pain in area 11, which worsens when biting. Two days ago, the tooth was filled due to pulpitis. Objectively: in 11 - a filling. The temperature test is painless, vertical percussion is mildly painful. On X-ray 11 - the endodontic filling is removed beyond the apex of the root by 1 mm. Which of the methods listed below will be the most effective for eliminating the complication?

Флюктуоризація Fluctuorization

1% розчин гідрокортизону субмуко-зно 1% submucosal hydrocortisone solution

Призначення анальгетиків Prescription of analgesics

УВЧ-терапія UHF therapy

Послаблюючий розріз Relaxing Cut

61 / 200
У дитини 5-ти років, зі слів матері, скарги на біль під час ковтання, слабкість, підвищення температури тіла до 39,5oC, припухлість лімфовузлів. Об’єктивно: стан дитини важкий, температура 38,8oC. Слизова порожнини рота різко гіперемована, набрякла, з крововиливами, виразкуваннями. Зів різко гіперемований, лакуни розширені, з ділянками некрозу. Підщелепні, шийні, потиличні лімфовузли збільшені, щільні та болісні. Який діагноз можна припустити? A 5-year-old child, according to the mother, complains of pain when swallowing, weakness, an increase in body temperature up to 39.5oC, swollen lymph nodes. About' objectively: the child's condition is severe, the temperature is 38.8oC. The mucous membrane of the oral cavity is sharply hyperemic, swollen, with hemorrhages, ulcers. The throat is sharply hyperemic, the lacunae are widened, with areas of necrosis. The submandibular, cervical, occipital lymph nodes are enlarged, dense and painful. What diagnosis is possible assume?

Інфекційний мононуклеоз Infectious mononucleosis

Іерпетична ангіна Herpetic sore throat

Гострий герпетичний стоматит Acute herpetic stomatitis

Лакунарна ангіна Lacunar angina

Виразково-некротичний гінгівосто-матит Ulcer-necrotic gingivitis-matitis

62 / 200
Чоловік 46-ти років скаржиться на наявність білуватих нашарувань на слизовій оболонці обох щік, які помітив близько 2 місяців тому. Суб’єктивних відчуттів немає. Об’єктивно: на слизовій оболонці щік ближче до кутів рота визначаються ділянки у вигляді щільнуватих горбистих розростань білуватого кольору з чіткими контурами, що підвищуються над рівнем слизової, безболісні під час пальпації. Слизова оболонка, що оточує вогнище, не змінена. Який найбільш імовірний діагноз? A 46-year-old man complains about the presence of whitish layers on the mucous membrane of both cheeks, which he noticed about 2 months ago. There are no subjective sensations. Objectively: on the mucous membrane of the cheeks, closer to the corners of the mouth, there are areas in the form of dense whitish growths with clear contours that rise above the level of the mucous membrane, painless during palpation. The mucous membrane surrounding the focus is not changed. What is the most likely diagnosis?

Верукозна форма лейкоплакії Verrucous form of leukoplakia

М’яка лейкоплакія Mild leukoplakia

Гіперкератотична форма червоного плескатого лишаю Hyperkeratotic form of lichen planus

Гіперпластичний кандидоз Hyperplastic candidiasis

Червоний вовчак Lupus erythematosus

63 / 200
Парубок 18-ти років скаржиться на болісність ясен під час прийому їжі. Захворів гостро три дні тому, коли після переохолодження з’явилися субфе-брильна температура і болі у яснах. Об’єктивно: порожнина рота санована, ясна на верхній і нижній щелепах гіперемована, набрякла, легко кровить під час дотику інструментом. У ділянці 21, 22, 23, 24 та 25 на міжзубних сосочках визначається брудно-сіре нашарування, після зняття якого утворюється кровоточива звиразкована поверхня. Видалення нашарувань різко болісне. Яке додаткове дослідження необхідно провести хворому в першу чергу? An 18-year-old man complains of sore gums while eating. He became acutely ill three days ago, when he developed a subfebrile temperature and pain in gums. Objectively: the oral cavity is repaired, the gums on the upper and lower jaws are hyperemic, swollen, bleed easily when touched with an instrument. In area 21, 22, 23, 24 and 25, a dirty-gray coating is determined on the interdental papillae, after removal of which a bleeding, ulcerated surface is formed. Removal of layers is extremely painful. What additional examination should be performed on the patient in the first place?

Загальний розгорнутий аналіз крові General expanded blood analysis

Обстеження на ВІЛ-інфекцію Examination for HIV infection

Рентгенографія щелеп X-ray of jaws

Мікроскопія нашарувань з сосочка Microscopy of layers from a papilla

Аналіз крові на цукор Blood sugar analysis

64 / 200
Жінка 42-х років звернулася зі скаргами на болі у 36 під час прийому їжі, особливо гарячої, неприємний запах при відсмоктуванні із зуба. Біль носить ниючий характер і поступово вщухає. Зуб непокоїть впродовж 3-х місяців. Раніше не лікувалася. Об’єктивно: у 36 -глибока каріозна порожнина, що сполучається з порожниною зуба. На Ro-грамі у ділянці верхівок коренів 36 визначається розширення періодонталь- ної щілини. Який найбільш імовірний діагноз? A 42-year-old woman complained of pain at 36 when eating food, especially hot food, an unpleasant smell when suctioning from the tooth. The pain is aching and gradually subsides. The tooth has been disturbing for 3 months. It was not previously treated. Objectively: in 36, there is a deep carious cavity that communicates with the cavity of the tooth. On the Ro-gram, in the area of the root tips of 36, the expansion of the periodontal gap is determined. What is the most likely diagnosis?

Хронічний гангренозний пульпіт Chronic gangrenous pulpitis

Хронічний фіброзний періодонтит Chronic fibrous periodontitis

Загострення хронічного періодонти-ту Exacerbation of chronic periodontitis

Хронічний фіброзний пульпіт Chronic fibrous pulpitis

Загострення хронічного пульпіту Exacerbation of chronic pulpitis

65 / 200
Хворий 45-ти років звернувся до клініки зі скаргами на відсутність зубів на нижній щелепі справа. Об’єктивно: відсутні 46, 45, 38, 48. 47 зуб рухливий (І ступінь), коронка 44 зуба зруйнована на 1/2. Яку ортопедичну конструкцію доцільно рекомендувати хворому з метою відновлення жувальної ефективності та профілактики перевантаження пародонта 47, 44 зубів? A 45-year-old patient came to the clinic complaining of missing teeth on the right lower jaw. Objectively: missing 46, 45, 38, 48. 47th tooth mobile (I degree), the crown of tooth 44 is destroyed by 1/2. What orthopedic construction should be recommended to the patient in order to restore chewing efficiency and prevent periodontal overload of teeth 47, 44?

Дуговий протез із кламерною фіксацією на 47,44, 34 зуби Arch prosthesis with clasp fixation for 47,44, 34 teeth

Паяний мостоподібний протез із опорою на 48,44 зуби Soldered bridge prosthesis with support for 48.44 teeth

Металокерамічний мостоподібний протез із опорою на 47, 46 зуби Metal-ceramic bridge prosthesis with support for 47, 46 teeth

Мостоподібний протез із однобічною опорою на 47 зуб Bridge-like prosthesis with one-sided support for tooth 47

Малий сідлоподібний протез із кла-мерною фіксацією на 47, 44 зуби Small saddle-shaped prosthesis with clasp fixation for 47, 44 teeth

66 / 200
Хворий 57-ми років звернувся до клініки зі скаргами на рухливість зубів, неможливість прийому їжі. Об’єктивно: на нижній щелепі 35, 36, 37, 38, 44, 45, 46 та 48 зуби відсутні; 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 47 - з рухливістю ІІ ступеня, з низькими клінічними коронками, не вираженим екватором зубів. Визначте оптимальну конструкцію протеза при даній патології: A 57-year-old patient came to the clinic with complaints of tooth mobility, inability to eat. Objectively: on the lower jaw 35, 36, 37, 38, 44, 45, 46 and 48 teeth are missing; 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 47 - with mobility of the II degree, with low clinical crowns, the equator of the teeth is not pronounced. Determine the optimal design of the prosthesis for this pathology:

Знімна суцільнолита шина-протез Removable one-piece prosthetic tire

Балочна шина за Курляндським Balochna tire according to Courland

Знімна шина з вестибулооральним кламером Removable splint with vestibulooral clamp

Частковий знімний протез Partial removable prosthesis

Знімна шина Биніна Binin removable tire

67 / 200
Хворий, каменяр за фахом, скаржиться на свербіж, печіння, болісність губ, що з’являються влітку і зникають у решту пору року. Хворіє впродовж 3-х років. Об’єктивно: червона облямівка нижньої губи гіперемована, набрякла, на ній пухирці, ерозії діаметром 2 мм, болісні під час пальпації, кірки, тріщини. Який діагноз найбільш імовірний? The patient, a mason by profession, complains of itching, burning, soreness of the lips that appear in the summer and disappear during the rest of the year. He has been ill for 3 years . Objectively: the red border of the lower lip is hyperemic, swollen, there are blisters, erosions with a diameter of 2 mm, painful during palpation, crusts, cracks. What is the most likely diagnosis?

Актинічний хейліт, ексудативна форма Actinic cheilitis, exudative form

Контактний алергічний хейліт Contact allergic cheilitis

Екзематозний хейліт, ексудативна форма Eczematous cheilitis, exudative form

Ексфоліативний хейліт, ексудативна форма Exfoliative cheilitis, exudative form

Метеорологічний хейліт Meteorological cheilitis

68 / 200
Лікар-педіатр направив на консультацію до стоматолога дівчинку 6-ти років. Захворіла добу тому, температура 38,2oC, нежить, кашель. В порожнині рота на слизовій оболонці щік плями білувато-жовтого кольору на рівні молярів, розміром з головку шпильки. Плями виступають над рівнем слизової оболонки. На слизовій м’якого піднебіння яскраво-червоні плями неправильної форми. Якому захворюванню відповідає зазначена симптоматика та зміни слизової оболонки порожнини рота? The pediatrician sent a 6-year-old girl to the dentist for consultation. She got sick a day ago, temperature 38.2oC, runny nose, cough. In the oral cavity on the mucous membrane cheek, a whitish-yellow spot at the level of the molars, the size of a pinhead. The spots protrude above the level of the mucous membrane. On the mucous membrane of the soft palate, there are bright red spots of an irregular shape. What disease corresponds to the indicated symptoms and changes in the mucous membrane of the oral cavity?

Кір Measles

Скарлатина Scarlatina

Дифтерія Diphtheria

Вітряна віспа Chicken Pox

Мононуклеоз Mononucleosis

69 / 200
Юнак 18-ти років скаржиться на чутливість до солодкого та кислого в ділянці 14, 13, 12, 23, 24. Об’єктивно: в пришийковій ділянці поодинокі крей-доподібні матові плями з нечіткими краями. Який метод обстеження найбільш точно підтвердить діагноз? An 18-year-old man complains of sensitivity to sweet and sour in the area 14, 13, 12, 23, 24. Objectively: in the cervical area, single krays - similar matte spots with indistinct edges. Which examination method will most accurately confirm the diagnosis?

Вітальне забарвлення Welcoming color

Електроодонтометрія Electroodontometry

Зондування Probing

Рентгенографія X-ray

Термометрія Thermometry

70 / 200
Дитина 4-х років скаржиться на біль у зубі на верхній щелепі під час їди. Об’єктивно: у 65 - каріозна порожнина на дистально-апроксимальній поверхні у межах плащового дентину з пігментованим розм’якшеним дентином на дні і стінках. Зондування стінок болісне, перкусія безболісна, реакція на холод короткочасна. Порожнина зуба закрита. Який найбільш імовірний діагноз? A 4-year-old child complains of a toothache on the upper jaw while eating. Objectively: at 65, a carious cavity on the distal-proximal surface within mantle dentin with pigmented softened dentin on the bottom and walls. Probing the walls is painful, percussion is painless, reaction to cold is short-lived. The tooth cavity is closed. What is the most likely diagnosis?

Гострий середній карієс Acute medium caries

Гострий глибокий карієс Acute deep caries

Хронічний фіброзний пульпіт Chronic fibrous pulpitis

Хронічний періодонтит Chronic periodontitis

Хронічний середній карієс Chronic middle caries

71 / 200
Чоловік 25-ти років скаржиться на біль у ділянці нижньої щелепи, патоло- гічну рухливість, кровотечу з порожнини рота, порушення прикусу, неможливість пережовування їжі. 10 годин тому отримав травму. При обстеженні встановлений поодинокий перелом нижньої щелепи між першим і другим премо-лярами. Зміщення відламків незначне. Зуби усі в наявності, стійкі, правильної анатомічної форми. Який оптимальний метод лікування хворого? A 25-year-old man complains of pain in the area of the lower jaw, pathological mobility, bleeding from the oral cavity, malocclusion, inability to chew food. 10 hours ago received an injury. During the examination, a single fracture of the lower jaw between the first and second premolars was established. The displacement of the fragments is insignificant. The teeth are all present, stable, of the correct anatomical shape. What is the optimal method of treating the patient?

Двощелепні назубні шини Double jaw toothed tires

Однощелепна назубна шина Single jaw toothed tire

Остеосинтез із використанням міні-пластинки Osteosynthesis using a mini-plate

Накісний апарат Nox device

Капова шина Cap tire

72 / 200
Жінка 25-ти років була витягнута бригадою рятувальників із ставка. Під водою постраждала пробула впродовж декількох хвилин. Завдяки проведенням реанімаційних заходів свідомість постраждалої відновилася, при цьому вода з дихальних шляхів не виходила. Який механізм утоплення найбільш імовірний у даному випадку? A 25-year-old woman was pulled out of the pond by the rescue team. The victim was under water for several minutes. Thanks to resuscitation measures, the victim's consciousness was restored, while the water from the respiratory there was no way out. What is the most likely drowning mechanism in this case?

Рефлекторний ларингоспазм Reflex laryngospasm

Гемодилюція Hemodilution

Аспірація рідини Fluid aspiration

Набряк легень Pulmonary edema

Рефлекторна зупинка серця Reflex cardiac arrest

73 / 200
Під час проведення анестезії розчином новокаїну хворий відчув утруднення дихання. Почервоніння шкіри змінилося блідістю, почав падати артеріальний тиск. Який стан найімовірніше виник у пацієнта? During anesthesia with novocaine solution, the patient experienced difficulty breathing. Redness of the skin changed to pallor, blood pressure began to fall. What condition most likely occurred in the patient?

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Непритомність Fainting

Клінічна смерть Clinical death

Колапс Collapse

Напад епілепсії Attack of epilepsy

74 / 200
Пацієнт звернувся до хірурга-стоматолога зі скаргами на підвищення температури тіла до 37,6oC, припухлість м’яких тканин, біль у зубі на нижній щелепі зліва, що посилюється при доторкуванні язиком або зубом-антагоністом. Об’єктивно: гіперемія та згладженість перехідної складки альвеолярного відростка з вестибулярного боку в ділянці зруйнованого 36. Який найбільш імовірний діагноз? The patient turned to a dental surgeon with complaints of an increase in body temperature to 37.6oC, swelling of soft tissues, pain in the tooth on the lower jaw on the left, which worsens when touched with the tongue or antagonist tooth. Objectively: hyperemia and smoothing of the transitional fold of the alveolar process from the vestibular side in the area of the destroyed 36. What is the most likely diagnosis?

Гострий одонтогенний гнійний періостит Acute odontogenic purulent periostitis

Гострий серозний періодонтит Acute serous periodontitis

Хронічний періодонтит в стадії загострення Chronic periodontitis in the stage of exacerbation

Пародонтальний абсцес Periodontal abscess

Гострий одонтогенний остеомієліт Acute odontogenic osteomyelitis

75 / 200
Хворий скаржиться на гострий самочинний короткочасний біль нападо-подібного характеру в ділянці 36, який посилюється при вживанні їжі. Об’єктивно: в 36 глибока каріозна порожнина на жувальній поверхні. Порожнина зуба закрита, зондування болюче в одній точці. Від холодового подразника виникає біль, що зберігається впродовж 10-ти хвилин після усунення подразника. Реакція на перкусію безболісна. Встановіть найбільш імовірний діагноз: The patient complains of acute spontaneous short-term pain of an attack-like nature in area 36, which intensifies when eating food. Objectively: in area 36, a deep carious cavity on the chewing surface . The cavity of the tooth is closed, probing is painful in one point. A cold stimulus causes pain that persists for 10 minutes after the stimulus is removed. The reaction to percussion is painless. Establish the most likely diagnosis:

Гострий обмежений пульпіт Acute limited pulpitis

Загострення хронічного пульпіту Exacerbation of chronic pulpitis

Гіперемія пульпи Pulp hyperemia

Гострий глибокий карієс Acute deep caries

Гострий дифузний пульпіт Acute diffuse pulpitis

76 / 200
Дитина 5-ти років направлена терапевтом-стоматологом для видалення 61 з приводу гнійного періодон-титу. Які інструменти необхідно використати в цьому випадку? A 5-year-old child was referred by a dental therapist for removal of 61 due to purulent periodontitis. What tools should be used in this case?

Прямі щипці Straight forceps

Кутовий елеватор Corner elevator

Прямий елеватор Direct elevator

Щипці, вигнуті по площині Pliers curved in a plane

Дзьобоподібні щипці Beaked forceps

77 / 200
Пацієнт 43-х років після перенесеного гострого респіраторного захворювання скаржиться на загальну слабкість, інтенсивний біль у яснах, їх кровоточивість, неприємний запах з рота. Об’єктивно: збільшення і болючість підщелепних лімфовузлів; ясна гіпере-мовані, набряклі, спостерігаються численні виразкові вогнища, покриті сірим фібринозним нальотом. Що в першу чергу буде виявлено при мікроскопічному дослідженні матеріалу зішкрі-бу з уражених ділянок ясен? A 43-year-old patient after an acute respiratory illness complains of general weakness, intense pain in the gums, their bleeding, bad breath. Objectively: increase and soreness of the submandibular lymph nodes; the gums are hyperedematous, swollen, there are numerous ulcerated foci covered with a gray fibrinous plaque. What will first of all be revealed during a microscopic examination of the material from the affected areas of the gums?

Змішана флора із значною кількістю фузобактерій і спірохет Mixed flora with a significant number of fusobacteria and spirochetes

Значна кількість еритроцитів, актиноміцети Significant number of erythrocytes, actinomycetes

Нейсерії, вейлонели, колі-бактерії, епітеліальні клітини Neisseria, Veylonella, coli-bacteria, epithelial cells

Стрептококи, стафілококи, лактоба-цили, епітеліальні клітини Streptococci, staphylococci, lactobacilli, epithelial cells

Нейтрофіли в стадії розпаду, епітеліальні клітини, стафілококи Neutrophils in the stage of decay, epithelial cells, staphylococci

78 / 200
Хворий 21-го року скаржиться на постійний наростаючий пульсуючий біль у 27 Об’єктивно: каріозна порожнина великих розмірів виповнена розм’якшеним дентином, порожнина зуба закрита. Зондування дна безболісне, перкусія різко болісна, рухомість зуба II ступеня. Пальпація слизової оболонки в ділянці проекції верхівок коренів 27 викликає біль. Рентгенологічно змін не виявлено. Який найбільш імовірний діагноз? A 21-year-old patient complains of constant increasing throbbing pain at 27 Objectively: a large carious cavity is filled with softened dentin, the tooth cavity is closed. Probing the bottom painless, percussion sharply painful, tooth mobility II degree. Palpation of the mucous membrane in the area of the projection of the root tips 27 causes pain. X-ray changes were not detected. What is the most likely diagnosis?

Гострий гнійний періодонтит Acute purulent periodontitis

Гострий серозний періодонтит Acute serous periodontitis

Загострення хронічного періодонти-ту Exacerbation of chronic periodontitis

Гострий гнійний пульпіт Acute purulent pulpitis

Гострий дифузний пульпіт Acute diffuse pulpitis

79 / 200
Хворий скаржиться на постійний біль у ділянці 25 впродовж доби. Об’єктивно: на медіальній поверхні 25 каріозна порожнина, що не сполучається з порожниною зуба. Реакція на холод безболісна. На Ro-грамі: кісткова тканина періапікальної ділянки без патологічних змін. Який найбільш імовірний діагноз? The patient complains of constant pain in area 25 during the day. Objectively: there is a carious cavity on the medial surface of 25 that does not communicate with the cavity of the tooth. The reaction to cold is painless . On the Ro-gram: bone tissue of the periapical area without pathological changes. What is the most likely diagnosis?

Гострий серозний періодонтит Acute serous periodontitis

Загострення хронічного періодонти-ту Exacerbation of chronic periodontitis

Гострий гнійний пульпіт Acute purulent pulpitis

Гострий дифузний пульпіт Acute diffuse pulpitis

Гострий гнійний періодонтит Acute purulent periodontitis

80 / 200
Хвора 38-ми років з хронічним гене-ралізованим пародонтитом направлена на ортопедичне лікування. Об’єктивно: зубні ряди безперервні, 12, 11, 21, 22 зуби мають рухливість I ступеня, де-пульповані. Решта зубів стійкі. Яка шина найбільш естетична для шинування фронтальної групи зубів? A 38-year-old patient with chronic generalized periodontitis is referred for orthopedic treatment. Objectively: the dental rows are continuous, 12, 11, 21, 22 teeth have mobility of the I degree, de-pulped. The rest of the teeth are stable. Which splint is the most aesthetic for splinting the frontal group of teeth?

Мамлока Mamluk

Зі спаяних комбінованих коронок From soldered combined crowns

Капова Kapova

Ковпачкова Kovpachkova

Кільцева Ring

81 / 200
Дитині 13-ти років два дні тому в черговому кабінеті видалили 46 зуб. Комірка не перестає боліти. На Ro-грамі виявлений відламок верхівки дистального кореня. Яким інструментом слід видалити відламок кореня? A 13-year-old child had tooth 46 removed two days ago in the regular office. The cell does not stop hurting. A fragment of the tip of the distal root was detected on Ro-gram. What instrument should be used remove root fragment?

Кутовим елеватором від себе A corner elevator away from you

Кутовим елеватором до себе By the corner elevator to yourself

Прямим елеватором By direct elevator

Распатором Rasper

Байонетами By bayonets

82 / 200
Дитина 6-ти років звернулась до стоматолога-педіатра з метою профілактичного обстеження. Об’єктивно: порожнина рота санована; 16, 26, 36, 46 зуби інтактні, прорізались 3 місяці тому. Який з відомих методів попередження карієсу доцільно використати? A 6-year-old child consulted a pediatric dentist for a preventive examination. Objectively: the oral cavity is clean; 16, 26, 36, 46 teeth are intact, erupted 3 months ago. Which of the known caries prevention methods should be used?

Герметизація фісур зубів Sealing of dental fissures

Приймання лікарського засобу 'Ві-тафтор' Taking the drug 'Vitaftor'

Аплікації 10% розчином глюконату кальцію Applications of 10% calcium gluconate solution

Покриття фтористим лаком Covering with fluoride varnish

Іонофорез 1 % розчином NaF Iontophoresis with 1% NaF solution

83 / 200
Хворий 42-х років скаржиться на біль у 26 зубі, який підсилюється при стисненні щелеп, слабкість, кволість, підвищення температури тіла до 38° C, головний біль, відчуття тиснення в лівій половині обличчя. Ліва половина носу закладена, з лівої ніздрі виділяється слизова рідина. Біль у зубі з’явився 3 дні тому. Об’єктивно: асиметрія обличчя за рахунок набряку м’яких тканин лівої підочної ділянки. Слизова оболонка лівої половини носової порожнини гі-перемована. Відкривання рота вільне. Слизова оболонка по перехідній складці в ділянці 26 зуба гіперемована. Коронкова частина 26 зруйнована на 2/3. Перкусія різко болісна. Який найбільш імовірний діагноз? A 42-year-old patient complains of pain in the 26th tooth, which intensifies when clenching the jaws, weakness, frailty, an increase in body temperature up to 38° C, headache, a feeling of pressure in the left half of the face. The left half of the nose is blocked, mucous fluid is secreted from the left nostril. Toothache appeared 3 days ago. Objectively: asymmetry of the face due to swelling of the soft tissues of the left suborbital area. Mucous membrane of the left half the nasal cavity is swollen. The opening of the mouth is free. The mucous membrane along the transition fold in the area of tooth 26 is hyperemic. The crown part of 26 is destroyed by 2/3. Percussion is sharply painful. What is the most likely diagnosis?

Гострий одонтогенний гайморит Acute odontogenic sinusitis

Гострий гнійний періостит від 26 Acute purulent periostitis from 26

Одонтогенний гострий лімфаденіт щоки Odontogenic acute lymphadenitis of the cheek

Одонтогенна флегмона підочної ділянки Odontogenic phlegmon of the undereye area

Гострий гнійний періодонтит 26 Acute purulent periodontitis 26

84 / 200
Хворий 50-ти років із вогнепальним пораненням нижньої щелепи та дефектом кісткової тканини в ділянці підборіддя. Який метод іммобілізації йому показаний? A 50-year-old patient with a gunshot wound to the lower jaw and a bone defect in the chin area. What method of immobilization is indicated for him?

Позаротовий апарат за типом Рудька Rudka-type extraoral appliance

Двощелепна шина із зачіпними петлями та міжщелепним еластичним витягуванням Double jaw tire with hook loops and interjaw elastic pull

Кістковий шов Bone suture

Однощелепна шина-скоба Single jaw tire clamp

Фіксація за допомогою спиць і стрижнів Fixation with needles and rods

85 / 200
У дівчинки 6-ти років відкривання рота вільне. Альвеолярний паросток верхньої щелепи цілий. М’яке і тверде піднебіння незрощене до рівня 13 та 23 зубів, має трикутну форму. Мова нерозбірлива. М’яке піднебіння укорочене. Дитина народилася с даною вадою. Який найбільш імовірний діагноз? A 6-year-old girl's mouth opens freely. The alveolar ridge of the upper jaw is intact. The soft and hard palate is not fused to the level of teeth 13 and 23, has a triangular shape . The language is unintelligible. The soft palate is shortened. The child was born with this defect. What is the most likely diagnosis?

Природне часткове незрощення піднебіння Natural partial non-union of the palate

Скрите незрощення піднебіння Hidden cleft palate

Ізольоване повне незрощення піднебіння Isolated complete cleft palate

- -

Ізольоване неповне незрощення піднебіння Isolated incomplete nonunion of the palate

86 / 200
Пацієнт 32-х років скаржиться на стирання передніх зубів. Об’єктивно: на піднебінній поверхні 12,11, 21, 22 зубів та губній поверхні 42, 41, 31, 32 зубів ділянки стирання емалі до дентино-емалевої межі, висота коронок не змінена. В ділянці молярів і премолярів відмічається стирання жувальних горбків наполовину. Висота прикусу не змінена. Яка форма патологічного стирання у даного пацієнта? A 32-year-old patient complains of grinding of the front teeth. Objectively: on the palatal surface of teeth 12, 11, 21, 22 and the labial surface of 42, 41, 31, 32 teeth in the area of erosion of the enamel to the dentino-enamel border, the height of the crowns has not changed. In the area of molars and premolars, the chewing tubercles have been eroded by half. The height of the bite has not changed. What is the form of pathological erosion in this patient?

Вертикальна, генералізована, компенсована Vertical, generalized, compensated

Змішана, генералізована, субкомпен-сована Mixed, generalized, subcompensated

Горизонтальна, локалізована, компенсована Horizontal, localized, compensated

Вертикальна, локалізована, компенсована Vertical, localized, compensated

Змішана, локалізована, компенсована Mixed, localized, compensated

87 / 200
Під час санації порожнини рота у дитини 10-ти років у 36 зубі виявлена глибока каріозна порожнина, що сполучається з порожниною зуба, зондування, перкусія, реакція на температурні подразники безболісна. Був діагностований хронічний періодонтит. Під час лікування відбулася перфорація дна порожнини зуба. Що необхідно зробити у даному випадку? During the rehabilitation of the oral cavity of a 10-year-old child, a deep carious cavity was found in tooth 36, which communicates with the cavity of the tooth, probing, percussion, reaction to temperature stimuli painless. Chronic periodontitis was diagnosed. During the treatment, perforation of the bottom of the tooth cavity occurred. What should be done in this case?

Закрити перфорацію склоіономером Close perforation with glass ionomer

Провести електрофорез йодиду калію Perform potassium iodide electrophoresis

Провести операцію видалення зуба Perform tooth extraction

Закрити перфорацію гідроокисом кальцію Close perforation with calcium hydroxide

Накласти цинк-евгенолову пасту Apply zinc-eugenol paste

88 / 200
Хвора 55-ти років скаржиться на неможливість користування повними знімними протезами, які виготовили два тижні тому. Під час розмови i прийому їжі зуби стукотять, ковтання утруднене. Яка помилка допущена при виготовленні протезів? A 55-year-old patient complains about the impossibility of using complete removable dentures, which were made two weeks ago. During conversation and eating, her teeth rattle, swallowing is difficult. What a mistake allowed in the manufacture of prostheses?

Завищена міжальвеолярна висота Overestimated interalveolar height

Не дані рекомендації по догляду No care recommendations

Не враховані терміни адаптації Adaptation terms not taken into account

Використання зубів більшого розміру Using larger teeth

Занижена висота центральної оклю-зії Underestimated central occlusion height

89 / 200
Під час огляду у робочого хімічного підприємства 38-ми років, що страждає на хронічний ентероколіт, палить, на спинці язика у задній третині по середній лінії виявлена ділянка, позбавлена сосочків, розміром 2х1 см, злегка ущільнена під час пальпації. Який найбільш імовірний діагноз? During the examination of a 38-year-old worker at a chemical plant, who suffers from chronic enterocolitis, smokes, on the dorsum of the tongue in the posterior third along the midline, an area devoid of papillae, 2x1 cm in size, slightly compacted during palpation. What is the most likely diagnosis?

Ромбоподібний глосит Rhomboid Glossitis

Вторинний сифіліс Secondary syphilis

Глосит Гентера-Меллера Henter-Meller Glossit

Десквамативний глосит Desquamative glossitis

Хронічний атрофічний кандидоз Chronic atrophic candidiasis

90 / 200
Пацієнт 23-х років звернувся до стоматолога з приводу естетичного дефекту металокерамічних коронок 11, 12 зубів, кровоточивості ясен і неприємного запаху з рота. При зондуванні -незадовільне крайове прилягання коронок на опорних зубах. Яка тактика лікаря-стоматолога? A 23-year-old patient consulted a dentist regarding an aesthetic defect in the metal-ceramic crowns of teeth 11 and 12, bleeding gums and bad breath. During probing, there was an unsatisfactory marginal fit crowns on abutment teeth. What are the dentist's tactics?

Зняти старі та виготовити нові металокерамічні коронки Remove old and make new metal-ceramic crowns

Провести полоскання 3% розчином перманганату калію Rinse with a 3% solution of potassium permanganate

Провести гінгівектомію ясен 11,12 зубів Perform gum gingivectomy of 11,12 teeth

Провести полоскання відваром ромашки Rinse with chamomile decoction

Провести гінгівотомію ясен 11,12 зубів Perform gingivotomy of gums of 11,12 teeth

91 / 200
Зі скаргами на неправильне положення зубів до ортодонта звернулась 14-річна пацієнтка. Об’єктивно: обличчя симетричне, пропорційне, постійний прикус зубів. У бокових ділянках нор- могнатичне співвідношення зубів, між 21 та 22 зубами проміжок 2 мм, 23 зуб знаходиться поза зубним рядом з губної сторони. Який найбільш імовірний діагноз? A 14-year-old female patient came to the orthodontist with complaints about the incorrect position of her teeth. Objectively: the face is symmetrical, proportional, constant bite of the teeth. Normognathic in the lateral areas tooth ratio, between teeth 21 and 22 there is a gap of 2 mm, tooth 23 is outside the dental row on the labial side. What is the most likely diagnosis?

Трема між 21, 22, вестибулярне положення 23 зуба Trema between 21, 22, vestibular position of tooth 23

Діастема верхньої щелепи, вестибулярне положення 23 зуба Diastema of the upper jaw, vestibular position of tooth 23

Діастема верхньої щелепи, оральне положення 23 зуба Diastema of the upper jaw, oral position of tooth 23

Трема між 21,22, оральне положення 23 зуба Trema between 21,22, oral position of tooth 23

Вестибулярне положення 23 зуба Vestibular position of tooth 23

92 / 200
Хворому з частковою адентією нижньої щелепи стоматолог знімає відтиск 'Стомальгіном'. Після виведення відбитку з ротової порожнини лікар залишив його на столику на кілька годин. Яке фізичне явище відбулося з відби-тковою масою за даний проміжок часу? A dentist takes an impression of a patient with a partial dentition of the lower jaw with Stomalgin. After removing the impression from the oral cavity, the doctor left it on the table for several hours. What physical phenomenon occurred with impression mass for this period of time?

Синерезис Syneresis

Адгезія Adhesion

Когезія Cohesion

Сублімація Sublimation

Полімеризація Polymerization

93 / 200
Під час операції кістотомії хлопчик 9-ти років поскаржився на запаморочення, нудоту. Об’єктивно: шкіра бліда, вкрита холодним потом. Дихання часте, пульс слабкий, АТ- 80/45 мм рт.ст., руки холодні. Визначте імовірний діагноз: During the cystotomy operation, a 9-year-old boy complained of dizziness, nausea. Objectively: the skin is pale, covered with cold sweat. Breathing is frequent, pulse is weak, BP - 80/45 mm Hg, hands are cold. Determine the probable diagnosis:

Непритомність Fainting

Травматичний шок Traumatic shock

Токсичний шок Toxic shock

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Колапс Collapse

94 / 200
У хлопчика 3-х років у ділянці правої бокової поверхні шиї пальпується болючій інфільтрат розміром 2х2 см, який з’явився напередодні. Інфільтрат має гладку поверхню, рухомий, із шкірою та підлеглими тканинами не спаяний. Шкіра над осередком у кольорі не змінена, береться в складку. Дитина останній тиждень хворіла на ангіну. Який процес має місце у ділянці правої бокової поверхні шиї? A 3-year-old boy has a 2x2 cm painful infiltrate on the right lateral surface of the neck, which appeared the day before. The infiltrate has a smooth surface, mobile, with it is not joined by the skin and underlying tissues. The color of the skin above the cell has not changed, it is folded. The child has had angina for the past week. What process is taking place in the area of the right lateral surface of the neck?

Гострий серозний неодонтогенний лімфаденіт Acute serous neodontogenic lymphadenitis

Гострий серозний одонтогенний лімфаденіт Acute serous odontogenic lymphadenitis

Гострий гнійний неодонтогенний лімфаденіт Acute purulent neodontogenic lymphadenitis

Хронічний гіперпластичний неодон-тогенний лімфаденіт Chronic hyperplastic neodontogenic lymphadenitis

Гострий гнійний одонтогенний лімфаденіт Acute purulent odontogenic lymphadenitis

95 / 200
Після звільнення полімерного протезу із кювети виявлено значне прилипання шару гіпсу. Яка технологічна помилка була допущена зубним техніком при заміні воску пластмасою? After removing the polymer prosthesis from the cuvette, significant adhesion of the plaster layer was detected. What technological error was made by the dental technician when replacing the wax with plastic?

Ненанесення ізоляційного лаку на гіпсову поверхню Non-application of insulating varnish on plaster surface

Різке охолодження після полімеризації Sharp cooling after polymerization

Порушення співвідношення мономер-полімер Monomer-polymer ratio violation

Недостатній об’єм заформованої в кювету пластмаси Insufficient volume of molded plastic in the cuvette

Різкий підйом температури під час полімеризації A sharp rise in temperature during polymerization

96 / 200
У змінному періоді прикусу для лікування прогенії з глибоким перекриттям у фронтальному відділі та наявністю ді-астем та трем використовують: In the variable period of occlusion, for the treatment of progeny with a deep overlap in the frontal department and the presence of di-astema and treme, use:

Апарат Брюкля Brukl apparatus

Апарат Катца Katz apparatus

Апарат Познякової Pozniakova's device

Капа Шварца Schwartz kappa

Капа Биніна Kapa Binin

97 / 200
Хворий 64-х років місяць тому переніс інфаркт міокарда. У стоматологічному кабінеті йому повинні лікувати пульпіт 12. Оберіть метод знеболення: A 64-year-old patient suffered a myocardial infarction a month ago. He should be treated for pulpitis 12 in the dental office. Choose a method of analgesia:

Медикаментозна підготовка + анестетики без вазоконстріктора Medical preparation + anesthetics without vasoconstrictor

Премедикація + анестетик з вазокон-стріктором Premedication + anesthetic with vasoconstrictor

Медикаментозна підготовка + анестетики з вазоконстріктором Medical preparation + anesthetics with a vasoconstrictor

Премедикація + анестетик без вазо-констріктора Premedication + anesthetic without vasoconstrictor

Анестетик з вазоконстріктором Anesthetic with vasoconstrictor

98 / 200
Хворий 47-ми років скаржиться на часте випадання пломби з верхнього переднього зуба, естетичний дефект. Об’єктивно: у 21 зубі порожнина IV класу за Блеком. Ріжучий край широкий. На Ro-грамі зміни в періапікаль-них тканинах відсутні. Виберіть найбільш доцільний метод лікування: A 47-year-old patient complains of frequent falling out of the filling from the upper front tooth, an aesthetic defect. Objectively: in 21 teeth, there is a Class IV cavity according to Black. Cutting edge wide. There are no changes in the periapical tissues on Ro-gram. Choose the most appropriate method of treatment:

Вкладка керамічна Ceramic tab

Коронка за Бєлкіним Crown by Belkin

Коронка металокерамічна Metal-ceramic crown

Вінір Veneer

Коронка пластмасова Plastic crown

99 / 200
Хворий 55-ти років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на наявність у ділянці червоної облямівки нижньої губи пухлиноподібного утворення округлої форми діаметром близько 1 см. Об’єктивно: пухлиноподібне утворення виступає над оточуючою червоною облямівкою на 5 мм, щільнуватої консистенції, сірувато-червоного кольору, на поверхні утворення наявні тонкі лусочки, які знімаються з утрудненням. Який найбільш імовірний діагноз? A 55-year-old patient turned to a dentist with complaints about the presence of a tumor-like formation of a rounded shape with a diameter of about 1 cm in the area of the red border of the lower lip. Objectively: a tumor-like formation protrudes above the surrounding red border by 5 mm, dense consistency, grayish-red color, thin scales are present on the surface of the formation, which are removed with difficulty. What is the most likely diagnosis?

Бородавчастий передрак червоної облямівки губи Warty precancer of the red border of the lip

Обмежений передраковий гіперкера-тоз червоної облямівки Limited precancerous hyperkeratosis of the red border

Абразивний прекарцинозний хейліт Манганотті Abrasive precancerous cheilitis Manganotti

Хвороба Боуена Bowen's disease

Еритроплазія Кейра Erythroplasia of Keir

100 / 200
У хворого внаслідок куріння з’явилася виразка на нижній губі. Лікувався консервативно впродовж 2-х місяців, покращення стану немає. Яке обстеження необхідно провести для уточнення діагнозу? The patient developed an ulcer on his lower lip as a result of smoking. He was treated conservatively for 2 months, there is no improvement in his condition. What examination should be performed to clarify the diagnosis?

Цитологічне дослідження Cytological examination

Висічення Excision

Зіскоб з поверхні виразки Scraping from the surface of the ulcer

Пункція утворення Formation Puncture

Аспіраційна біопсія Aspiration biopsy

101 / 200
Жінка 23-х років лікується з приводу фурункулу лівої щоки. Раптово стан хворої погіршився. З’явилися сильний головний біль, висока температура тіла, збільшився набряк щоки, виник щільний інфільтрат у вигляді тяжу в напрямку до внутрішнього кута ока. Яке ускладнення розвинулося у хворої? A 23-year-old woman is being treated for a boil on her left cheek. Suddenly, the patient's condition worsened. She developed a severe headache, high body temperature, swelling of the cheek increased, dense infiltrate in the form of a thread in the direction of the inner corner of the eye. What complication developed in the patient?

Тромбофлебіт лицевих вен Thrombophlebitis of facial veins

Бешихове запалення шкіри Besich's inflammation of the skin

Абсцес Abscess

Карбункул Carbuncle

Флегмона Phlegmon

102 / 200
До лікаря звернувся хворий зі скаргами на біль у 47 зубі. Під час рентгенологічного дослідження у каналах медіального та дистального коренів виявляються відламки ендодонтичних інструментів. В ділянці верхівки коріння осередки деструкції кістки з чіткими контурами. Виберіть найбільш доцільний метод лікування: A patient came to the doctor complaining of pain in the 47th tooth. During an X-ray examination, fragments of endodontic instruments were found in the canals of the medial and distal roots. In the area of the apex of the roots, the foci of destruction bones with clear contours. Choose the most appropriate method of treatment:

Видалення зуба Tooth removal

Консервативне лікування Conservative treatment

Іемісекція зуба Iemisection of a tooth

Операція реплантації зуба Tooth replantation operation

Операція резекції верхівки кореня Root apex resection operation

103 / 200
До стоматологічної клініки звернулися батьки 4-річної дитини зі скаргами на не змикання фронтальної групи зубів. З анамнезу: дитина до 3-х років пила молоко з пляшечки. Об’єктивно: відкритий прикус у фронтальній ділянці, наявність вертикальної щілини висотою 10 мм, не змикання губ, ротовий тип дихання. Яке лікування необхідно провести при даній патології у періоді молочного прикусу? The parents of a 4-year-old child came to the dental clinic with complaints about the front group of teeth not closing. From the anamnesis: the child drank milk from a bottle until the age of 3. About 'objectively: an open bite in the frontal area, the presence of a vertical gap 10 mm high, lips not closing, mouth type of breathing. What treatment should be carried out for this pathology in the period of milk bite?

Міогімнастика і апаратурний метод Myogymnastics and apparatus method

Апаратурний і хірургічний метод Hardware and surgical method

Апаратурний метод Hardware method

Хірургічний метод Surgical method

Міогімнастика Myogymnastics

104 / 200
Хвора 25-ти років скаржиться на свербіж, печіння, почервоніння губ. Дані відчуття виникли через декілька годин після нанесення на губи нової губної помади. Об’єктивно: спостерігається незначна гіперемія, сухість, стя-гнутість губ, лущення, легкий набряк червоної облямівки, на межі з шкірою дрібні тріщини. Пальпація губ болюча, регіональні лімфатичні вузли не змінені. Який найбільш імовірний діагноз? A 25-year-old patient complains of itching, burning, redness of the lips. These sensations appeared a few hours after applying a new lipstick to the lips. Objectively: observed slight hyperemia, dryness, tight-bending of the lips, peeling, slight swelling of the red border, small cracks at the border with the skin. Palpation of the lips is painful, regional lymph nodes are not changed. What is the most likely diagnosis?

Контактний алергічний хейліт Contact allergic cheilitis

Метеорологічний хейліт Meteorological cheilitis

Ексфоліативний хейліт Exfoliative cheilitis

Атопічний хейліт Atopic cheilitis

Актинічний хейліт Actinic cheilite

105 / 200
Хворий 30-ти років звернувся до лікаря для видалення 26 зуба з приводу загострення хронічного періодонтиту. Об’єктивно: коронка 26 зруйнована на 1/3. Які щипці можна використати для видалення даного зуба? A 30-year-old patient consulted a doctor to remove tooth 26 due to exacerbation of chronic periodontitis. Objectively: crown 26 is destroyed by 1/3. What forceps can be used use to remove this tooth?

S-подібної форми з шипом на лівій щічці S-shaped with a spike on the left cheek

S-подібної форми без шипів S-shaped without spikes

S-подібної форми з шипом на правій щічці S-shaped with a spike on the right cheek

Прямий елеватор Direct elevator

Прямі Direct

106 / 200
Хворий 49-ти років звернувся до хірурга-стоматолога з метою санації. Показане видалення 16 зуба. З анамнезу: зуб раніше не лікований, зруйнувався впродовж 4-х років. Об’єктивно: коронка 16 зруйнована більш, ніж на 2/3, слизова оболонка без патологічних змін. Який інструмент необхідний для видалення цього зуба? A 49-year-old patient turned to a dental surgeon for the purpose of remediation. Removal of 16 teeth is indicated. From the anamnesis: the tooth had not been treated before, had decayed over the course of 4 years . Objectively: crown 16 is destroyed by more than 2/3, the mucous membrane without pathological changes. What instrument is needed to remove this tooth?

Штикоподібні щипці кореневі Bayone root forceps

S-подібні щипці, що сходяться Converging S-shaped forceps

Штикоподібні щипці коронкові Bayone-shaped crown forceps

Прямий елеватор Direct elevator

S-подібні (праві) щипці S-shaped (right) forceps

107 / 200
У дитини 9-ти років під час профілактичного огляду виявлені крейдопо-дібні плями у пришийковій ділянці 12, 11, 21, 22 зубів. Поверхня плям шорсткувата, тьмяна, зафарбовується метиленовим синім. Холодова проба безболісна. Який метод лікування? During a preventive examination, a 9-year-old child was found to have chalk-like spots in the cervical region of teeth 12, 11, 21, 22. The surface of the spots is rough, dull, is stained with methylene blue. The cold test is painless. What is the method of treatment?

Ремінералізуюча терапія Remineralizing therapy

Імпрегнація нітратом срібла Silver nitrate impregnation

Пломбування Sealing

Зішліфовування пошкоджених ділянок Sanding damaged areas

Покриття зубів фторлаком Coating teeth with fluoride varnish

108 / 200
У дитини 4-х років під час планової санації виявлено глибоку каріозну порожнину в 74 зубі, що сполучається з порожниною зуба. При зондуванні сполучення - біль, незначна кровоточивість. Перкусія безболісна. Реакція на температурні подразники чутлива. Який попередній діагноз? A 4-year-old child was found to have a deep carious cavity in the 74th tooth, which communicates with the cavity of the tooth, during a planned rehabilitation. When probing the communication, there is pain, slight bleeding. Percussion is painless. The reaction to temperature stimuli is sensitive. What is the previous diagnosis?

Хронічний фіброзний пульпіт Chronic fibrous pulpitis

Хронічний гіпертрофічний пульпіт Chronic hypertrophic pulpitis

Хронічний гангренозний пульпіт Chronic gangrenous pulpitis

Загострення хронічного пульпіту Exacerbation of chronic pulpitis

Гострий серозний пульпіт Acute serous pulpitis

109 / 200
Хворий 35-ти років звернувся зі скаргами на наявність новоутворення в ділянці кінчика язика, яке він травмує зубами і яке то збільшується, то зменшується в розмірі. На кінчику язика має місце округле новоутворення діаметром 0,5 см, межі чіткі, на широкій основі, колір не відрізняється від кольору слизової язика. Який найбільш імовірний діагноз? A 35-year-old patient complained about the presence of a neoplasm in the area of the tip of the tongue, which he injures with his teeth and which sometimes increases and then decreases in size. On the tip of the tongue there is a rounded neoplasm with a diameter of 0.5 cm, the borders are clear, on a wide base, the color does not differ from the color of the mucous membrane of the tongue. What is the most likely diagnosis?

Папілома язика Tongue papilloma

Іемангіофіброма язика Hemangiofibroma of the tongue

Ліпома язика Lipoma of the tongue

Фіброма язика Tongue fibroma

Абсцес язика Language abscess

110 / 200
У пацієнта 45-ти років є утворення на нижній губі, що має форму пів- кулі діаметром 1 см, щільної консистенції. Утворення виступає над червоною о6лямівкою на 0,5 см. Поверхня сїрувато-рожевого кольору з невеликою кількістю щільно розташованих білуватих лусочок. При пальпації безболісне. Який найбільш імовірний діагноз? A 45-year-old patient has a formation on the lower lip that has the shape of a hemisphere with a diameter of 1 cm, a dense consistency. The formation protrudes above the red border at 0, 5 cm. The surface is grayish-pink with a small number of densely located whitish scales. It is painless on palpation. What is the most likely diagnosis?

Бородавчастий (вузликовий) перед-рак червоної облямівки губ Warty (nodular) pre-cancer of the red border of the lips

Хейліт Манганотті Hailet Manganotti

Звичайна бородавка Common Wart

Папілома Papilloma

Піогенна гранульома Pyogenic granuloma

111 / 200
При рентгенологічному дослідженні ротової порожнини виявлено, що повсюди виразно простежується порушення цілісності компактної пластинки, слабко виявлений остеопороз вершин міжальвеолярних перегородок та розширення періодонтальної щілини навколо шийок зубів. Який найбільш імовірний діагноз? During an X-ray examination of the oral cavity, it was found that a violation of the integrity of the compact plate, weakly detected osteoporosis of the tops of the interalveolar septa, and widening of the periodontal gap around the necks of the teeth are clearly visible everywhere. What is the most likely diagnosis?

Генералізований пародонтит, початковий ступінь, хронічний перебіг Generalized periodontitis, initial stage, chronic course

Хронічний катаральний гінгівіт Chronic catarrhal gingivitis

Пародонтоз, початковий ступінь Periodontosis, initial stage

Генералізований пародонтит, I ступінь, хронічний перебіг Generalized periodontitis, I degree, chronic course

Пародонтоз, I ступінь Periodontosis, I degree

112 / 200
Дитині 3-х років з дефектом твердого та м’якого піднебіння планують виготовити плаваючий обтуратор Ча-совської. Який відбитковий матеріал необхідно використати? A 3-year-old child with a defect of the hard and soft palate is planned to have a floating Cha-sovskaya obturator. What impression material should be used?

Термопластичний або силіконовий Thermoplastic or Silicone

Стомальгін Stomalgin

Гіпс Gypsum

Гідроколоїдні Hydrocolloid

Евгенол-оксицинкові Eugenol-oxyzinc

113 / 200
Хвора 30-ти років скаржиться на обмежене відкривання рота. В анамнезі травма, яка була отримана при стиснутих щелепах. Відкривання рота обмежено до 1,5 см, прикус не порушений, при відкриванні рота нижня щелепа зміщується вліво. Пальпаторно визначається біль у ділянці лівого скронево-нижньощелепного суглоба. Рентгенологічно цілісність кістки збережена. Який найбільш імовірний діагноз? A 30-year-old patient complains of limited opening of the mouth. She has a history of trauma that was received when the jaws were clenched. The opening of the mouth is limited to 1.5 cm, the bite is not broken, when opening the mouth, the lower jaw shifts to the left. Palpatory pain is detected in the area of the left temporomandibular joint. Radiologically, the integrity of the bone is preserved. What is the most likely diagnosis?

Гострий травматичний артрит лівого СНЩС Acute traumatic arthritis of the left TMJ

Перелом дуги виличної кістки зліва зі зміщенням відламків Fracture of the zygomatic arch on the left with displacement of fragments

Гострий однобічний вивих СНЩС Acute unilateral TMJ dislocation

Перелом суглобового відростку нижньої щелепи зліва Fracture of the articular process of the lower jaw on the left

Забій лівого СНЩС Contusion of the left TMJ

114 / 200
Хвора 30-ти років скаржиться на обмеження відкривання рота. З анамнезу: вдарилася підборіддям об твердий предмет. Об’єктивно: обличчя асиметричне, відкривання рота обмежено до 1,5 см, прикус порушений. Пальпаторно визначається біль по передньому краю гілки нижньої щелепи зліва, симптом ' навантаження'позитивний в ділянці гілки нижньої щелепи зліва. Визначте обов’язкове додаткове обстеження хворої: A 30-year-old patient complains of restricted mouth opening. From the history: she hit her chin on a hard object. Objectively: the face is asymmetrical, mouth opening is limited to 1, 5 cm, the occlusion is disturbed. Pain is determined by palpation along the front edge of the branch of the lower jaw on the left, the symptom of 'loading' is positive in the area of the branch of the lower jaw on the left. Determine the mandatory additional examination of the patient:

Рентгенологічне дослідження нижньої щелепи в двох проекціях X-ray examination of the lower jaw in two projections

Електроміографія, ультразвукове дослідження Electromyography, ultrasound examination

Морфологічне дослідження пунктату хворобливого місця Morphological study of a painful punctate

Загальне клінічно-лабораторне дослідження стану хворої General clinical and laboratory examination of the patient's condition

УЗД скронево-нижньощелепного суглоба Ultrasound of the temporomandibular joint

115 / 200
У хворого 41-го року встановлений діагноз: перелом альвеолярного відростка нижньої щелепи. Об’єктивно: зубні ряди інтактні. При змиканні верхньої та нижньої щелеп відзначається множинний контакт. Необхідне транспортування у спеціалізований лікувальний заклад. Яка долікарська допомога показана у даному випадку? A 41-year-old patient was diagnosed with a fracture of the alveolar process of the lower jaw. Objectively: the dentition is intact. Multiple contact is noted when the upper and lower jaws are closed. Transportation to a specialized medical facility is necessary. What pre-medical care is indicated in this case?

Підборідна праща Ентіна Entin's Chin Sling

Шина із зачіпними петлями за Тігер-штедтом Tiger-stedt busbar

Стандартна шина за Васильєвим Standard tire according to Vasiliev

Лігатурне зв’язування за Айві Ivy Ligature Binding

Гладенька шина-скоба Smooth tire clamp

116 / 200
Дитині 5 років. Під час профілактичного огляду виявлена звичка прикушувати нижню губу. Яка аномалія прикусу може сформуватися при збереженні у дитини цієї звички? The child is 5 years old. During the preventive examination, a habit of biting the lower lip was detected. What bite anomaly can be formed if the child keeps this habit?

Прогенічний прикус Progenic bite

Відкритий прикус Open Bite

Глибокий прикус Deep Bite

Перехресний прикус Cross bite

Прогнатичний прикус Prognathic Bite

117 / 200
До ортодонта звернулась дівчин- ка 14-ти років зі скаргами на невиразну вимову звуків, яка проявилась у віці 14 років після перенесеного гострого респіраторного вірусного захворювання. Під час обстеження: обличчя без особливостей, порушень розташування зубів та співвідношення зубних рядів не виявлено. Під час пальпації незро-щення піднебіння не визначено. Язичок при вимові звуків не рухається, його пальпація не викликає блювотного рефлексу. Яка причина невиразної вимови звуків? A 14-year-old girl came to the orthodontist with complaints of unclear pronunciation of sounds, which appeared at the age of 14 after an acute respiratory viral disease. During the examination : a face without features, no abnormalities in the arrangement of the teeth and the relationship of the tooth rows were detected. During palpation, the non-union of the palate was not determined. The uvula does not move during the pronunciation of sounds, its palpation does not cause a gag reflex. What is the reason for the unclear pronunciation of sounds?

Парез м’язів м’якого піднебіння та язичка Paresis of the muscles of the soft palate and tongue

Гіпертрофія язикового мигдалика Hypertrophy of lingual tonsil

Щілинний дефект піднебіння Cleft palate defect

Аденоїдні вегетації Adenoid vegetations

Деформація прикусу Bite deformity

118 / 200
Хвора 35-ти років звернулась у клініку ортопедичної стоматології з метою протезування. Об’єктивно: присутні 18, 14, 13, 12, 11, 21, 22, 23, 24, 28 зуби. Коронки, що обмежують дефект, високі, стійкі. Для відновлення цілісності зубного ряду планується виготовлення суцільнолитого бюгельного протезу. Який вид механічного фіксатора доцільно застосувати? A 35-year-old patient applied to the orthopedic dentistry clinic for prosthetics. Objectively: there are 18, 14, 13, 12, 11, 21, 22, 23, 24, 28 teeth. The crowns that limit the defect are tall and stable. To restore the integrity of the dentition, it is planned to make an all-cast brace prosthesis. What type of mechanical fixator should be used?

Балкове кріплення Beam fastening

Телескопічне кріплення Telescopic mount

Опорно-утримуючі кламери Support-holding clamps

Денто-альвеолярні кламери Dento-alveolar clamps

Утримуючі кламери Retaining Clips

119 / 200
Хворий 22-х років звернувся в клініку ортопедичної стоматології з приводу відсутності 21 зуба. 11 та 22 зуби інтактні. Яка конструкція найбільш доцільна в даному випадку, якщо з часу видалення 22 зуба минуло 2 місяці? A 22-year-old patient applied to the orthopedic dentistry clinic regarding the absence of 21 teeth. 11 and 22 teeth are intact. Which construction is most appropriate in this case, if from the time 2 months have passed since the removal of the 22nd tooth?

Двоетапна імплантація Two-stage implantation

Металопластмасовий протез із опорою на 11 та 22 зуби Metal-plastic prosthesis with support for 11 and 22 teeth

Штамповано-паяний протез із опорою на 11 та 22 зуби Stamped-soldered prosthesis with support for 11 and 22 teeth

Одноетапна імплантація з одночасним виготовленням металокерамічної коронки One-stage implantation with simultaneous production of a metal-ceramic crown

Частковий знімний протез Partial removable prosthesis

120 / 200
Хворому 48-ми років після односторонньої резекції верхньої щелепи виготовляється резекційний протез. Об’єктивно: 21, 22, 23, 24, 25, 26 зуби стійкі, тверде піднебіння широке, пласке. Яке з’єднання кламерів з базисом зменшить перекидання резекційного протезу? A 48-year-old patient has a resection prosthesis made after unilateral resection of the upper jaw. Objectively: 21, 22, 23, 24, 25, 26 teeth are stable, hard the palate is wide, flat. What combination of clasps with the base will reduce overturning of the resection prosthesis?

Суглобове Articulated

Жорстке Hard

Стабільне Stable

Пружне Elastic

Не має принципового значення Does not matter

121 / 200
У хворого 55-ти років під час огляду порожнини рота виявлені сполучені дефекти твердого та м’якого піднебіння. Який з перелічених видів щелепно-лицевих апаратів показаний у даному випадку? In a 55-year-old patient, combined defects of the hard and soft palate were detected during an oral examination. Which of the listed types of maxillofacial apparatus is shown in this case ?

Роз’єднуючі Disconnecting

Репонуючі Respondents

Формуючі Formative

Спрямовуючі Directors

Фіксуючі Fixing

122 / 200
Мешканці віддаленого населеного пункту потребують зубопротезної допомоги. Який заклад охорони здоров’я повинен її здійснити? Inhabitants of a remote settlement need dental prosthetics. Which health care institution should provide it?

Обласна стоматологічна поліклініка Regional dental polyclinic

Медико-санітарна частина Medical and sanitary department

Дільнична лікарня District Hospital

Сільська амбулаторія Village clinic

Міська стоматологічна поліклініка City dental polyclinic

123 / 200
У дитини 3-х років вчора у порожнині рота з’явилися висипання та болісність під час прийому їжі. Об’єктивно: загальний стан задовільний, температура тіла 37,5oC, підщелепні лімфовузли збільшені, болісні під час пальпації. На слизовій оболонці губ, язика, декілька ерозій округлої форми, діаметром 1-3 мм, з вінчиком гіперемії, вкриті білуватим нальотом. Ясна гіперемо-вана, набрякла. Які препарати необхідно призначити у першу чергу? A 3-year-old child had a rash in the mouth yesterday and soreness while eating. Objectively: the general condition is satisfactory, body temperature is 37, 5oC, the submandibular lymph nodes are enlarged, painful during palpation. On the mucous membrane of the lips, tongue, several erosions of a rounded shape, 1-3 mm in diameter, with a rim of hyperemia, covered with a whitish coating. The gums are hyperemo-vated, swollen. What drugs should be prescribed in the first queue?

Противірусні Antivirus

Кератопластики Keratoplasty

Антисептики Antiseptics

Протигрибкові Antifungal

Протизапальні Anti-inflammatory

124 / 200
Хвора скаржиться на болісне і обмежене відкривання рота, болі у ділянці скроневонижньощелепного суглоба. Три тижні тому перенесла ангіну, після чого і виник зазначений біль, а через 5 місяців з’явився біль і у лівій кисті, скутість у вказаних суглобах вранці. Об’єктивно: деяка блідість шкірних покривів, пітливість, температура тіла 37,5oC. Наявна припухлість тканин у ділянці СНЩС. Помірна гіперемія шкіри. Пальпація суглобів болісна. Звужені зовнішні слухові проходи. Обмежене відкривання рота. Визначається припухлість тканин лівої кисті. Рентгенологічно: сугло6ові щілини розширену контури суглобових головок нечіткі. Який найбільш імовірний діагноз? The patient complains of painful and limited opening of the mouth, pain in the area of the temporomandibular joint. Three weeks ago she suffered angina, after which the specified pain appeared, and 5 months later with pain also appeared in the left hand, stiffness in the specified joints in the morning. Objectively: some pallor of the skin, sweating, body temperature 37.5oC. There is tissue swelling in the TMJ area. Moderate skin hyperemia. Palpation of the joints is painful. Narrowed external auditory canals Limited opening of the mouth. Swelling of the tissues of the left hand is detected. X-ray: the joint spaces are widened, the contours of the joint heads are unclear. What is the most likely diagnosis?

Ревматоїдний артрит Rheumatoid arthritis

Отит Otitis

Травматичний артрит Traumatic arthritis

Гострий інфекційний артрит Acute infectious arthritis

Артроз Arthritis

125 / 200
У хворого на гемофілію 24-х років діагностовано загострення хронічного пульпіту 11 зуба. Оберіть оптимальний метод лікування зуба у цьому випадку: A 24-year-old hemophilia patient was diagnosed with exacerbation of chronic pulpitis of tooth 11. Choose the optimal method of tooth treatment in this case:

Девітальна екстирпація Devital extirpation

Вітальна екстирпація Vital extirpation

Девітальна ампутація Devital amputation

Вітальна ампутація Vital amputation

Біологічний метод лікування Biological method of treatment

126 / 200
До відділення щелепно-лицевої хірургії скеровано хворого для пластичного лікування післятравматичного дефекту крила носа діаметром до 3,0 см. Давність травми - півроку. Який вид пластики показаний в даному клінічному випадку? A patient was referred to the department of maxillofacial surgery for plastic treatment of a post-traumatic defect of the wing of the nose with a diameter of up to 3.0 cm. The trauma is six months old. What type of plastic surgery is shown in this clinical case?

Шкірно-хрящовим трансплантатом вушної раковини By skin-cartilage transplant of the auricle

Місцевими тканинами носо-губної або щічної ділянок Local tissues of the nasolabial or buccal areas

Філатовським стеблом By Filatovsky stem

Вільна пластика дермальним клаптем на всю товщину Free plasty with a full-thickness dermal flap

Клаптем на ніжці лобної та щічної ділянок Flap on the leg of the frontal and cheek areas

127 / 200
Батьки 7,5-річної дитини звернулись до лікаря-стоматолога з метою санації порожнини рота. Об’єктивно: КПВ+кп = 4, індекс Гріна-Вермільйона = 2,5. Фісури перших постійних молярів відкриті, інтактні, не пігментовані. Який метод первинної профілактики карієсу доцільно застосувати у даному випадку? Parents of a 7.5-year-old child turned to a dentist for the purpose of cleaning the oral cavity. Objectively: CPV+CP = 4, Green-Vermillion index = 2.5. The fissures of the first permanent molars are open, intact, not pigmented. What method of primary prevention of caries should be used in this case?

Неінвазивна герметизація Non-invasive sealing

Аплікація кальційвмісними гелями Application of calcium-containing gels

Аплікація антибактеріальними лаками Antibacterial varnish application

Аплікація фторвмісними лаками Application with fluorine-containing varnishes

Інвазивна герметизація Invasive sealing

128 / 200
Хворого 32-х років скерували на видалення кореня 35 зуба з приводу загострення хронічного періодонтиту. Через 2-3 хвилини після проведення мандибулярної анестезії хворий почав скаржитися на відчуття здавлення в горлі, голос став сиплим, утруднилося дихання, з’явився набряк язика, нижньої губи, тканин дна порожнини рота. Про яке ускладнення може йти мова? A 32-year-old patient was referred for removal of the root of tooth 35 due to an exacerbation of chronic periodontitis. 2-3 minutes after mandibular anesthesia, the patient began to complain of a feeling of squeezing in throat, the voice became hoarse, breathing became difficult, swelling of the tongue, lower lip, and tissues of the floor of the mouth appeared. What complication can we be talking about?

Ангіоневротичний набряк Квінке Angioedema of Quincke

Постін’єкційна гематома Post-injection hematoma

Істерія Hysteria

Напад бронхіальної астми Bronchial asthma attack

Інтоксикація анестетиком Anesthetic intoxication

129 / 200
Хворий 32-х років скаржиться на біль у ділянці лівого СНЩС, що іррадіює у вухо, головний біль, погіршення загального стану, неможливість жування, обмежене відкривання рота. Обличчя симетричне. Шкіра в цій ділянці в кольорі не змінена. Біль посилюється при мінімальних рухах нижньої щелепи. Пальпація суглоба викликає незначний біль. Відкриття рота трохи обмежене. Подібні симптоми відзначав і раніше впродовж 3-х років. Який найбільш імовірний діагноз? A 32-year-old patient complains of pain in the area of the left TMJ, radiating to the ear, headache, deterioration of the general condition, inability to chew, limited opening of the mouth. Face symmetrical. The color of the skin in this area has not changed. The pain increases with minimal movements of the lower jaw. Palpation of the joint causes slight pain. The opening of the mouth is slightly limited. I have noted similar symptoms before for 3 years. What is the most likely diagnosis?

Загострення хронічного артриту лівого СНЩС Exacerbation of chronic arthritis of the left TMJ

Деформуючий артроз лівого СНЩС Deforming arthrosis of the left TMJ

Міогенний остеоартроз лівого СН-ЩС Myogenic osteoarthrosis of the left CH-SHS

Гострий гнійний паротит зліва Acute purulent mumps on the left

Гострий артрит лівого СНЩС Acute arthritis of the left TMJ

130 / 200
Хвора 28-ми років впродовж тижня скаржиться на неприємні відчуття в яснах, кровотечу і біль, особливо під час їжі. Об’єктивно: набряк та інтенсивна гіперемія ясен в межах 43, 42, 41, 31, 32, 33 зубів, м’які нашарування та зубний камінь, ясеневі борозенки до 2 мм. Який найбільш імовірний діагноз? A 28-year-old patient complains of unpleasant sensations in the gums, bleeding and pain, especially while eating, for a week. Objectively: swelling and intense hyperemia of the gums in between 43, 42, 41, 31, 32, 33 teeth, soft layers and calculus, gingival grooves up to 2 mm. What is the most likely diagnosis?

Гострий катаральний гінгівіт Acute catarrhal gingivitis

Генералізований пародонтит початкового ступеня, загострений перебіг Generalized periodontitis of initial degree, acute course

Гіпертрофічний гінгівіт Hypertrophic gingivitis

Генералізований пародонтит початкового ступеня, хронічний перебіг Generalized periodontitis of initial degree, chronic course

Хронічний катаральний гінгівіт Chronic catarrhal gingivitis

131 / 200
Хворий 18-ти років скаржиться на короткочасний біль у 37 зубі від солодкого та холодного. Об’єктивно: на жувальній поверхні 37 неглибока каріозна порожнина. Дентин світлий, пухкий, нависаючі краї емалі. Біль при зондуванні стінок каріозної порожнини. ЕОД- 6 мкА. Який найбільш імовірний діагноз? An 18-year-old patient complains of short-term pain in tooth 37 from sweet and cold. Objectively: there is a shallow carious cavity on the chewing surface of 37. Dentin is light, loose , overhanging edges of enamel. Pain when probing the walls of the carious cavity. EOD- 6 μA. What is the most likely diagnosis?

Гострий середній карієс Acute medium caries

Хронічний середній карієс Chronic middle caries

Гострий глибокий карієс Acute deep caries

Гострий поверхневий карієс Acute surface caries

Ерозія емалі Enamel erosion

132 / 200
Чоловік 27-ми років скаржиться на тривалий ниючий біль у 15 зубі під час приймання їжі, особливо холодної. Іноді відмічає біль при зміні температури. Об’єктивно: в 15 зубі на дистальній поверхні каріозна порожнина, заповнена розм’якшеним дентином. При зондуванні відмічається біль. Електрозбудливість пульпи 35 мкА. Який найбільш імовірний діагноз? A 27-year-old man complains of a long-lasting aching pain in the 15th tooth when eating food, especially cold food. Sometimes he notices pain when the temperature changes. Objectively: in 15th tooth has a carious cavity on the distal surface filled with softened dentin. Pain is noted during probing. The electrical excitability of the pulp is 35 μA. What is the most likely diagnosis?

Хронічний фіброзний пульпіт Chronic fibrous pulpitis

Хронічний глибокий карієс Chronic deep caries

Гіперемія пульпи Pulp hyperemia

Гострий глибокий карієс Acute deep caries

Загострений хронічний пульпіт Aggravated chronic pulpitis

133 / 200
Під час огляду порожнини рота у пацієнта 27-ми років на шийці 22 зуба виявлено дефект твердих тканин в межах плащового дентину. Дентин щільний, пігментований. Зондування і перкусія безболісні. На холодовий подразник - незначний біль, який швидко минає. Який найбільш імовірний діагноз? During the oral examination of a 27-year-old patient, a hard tissue defect was detected on the neck of tooth 22 within the mantle dentin. The dentin is dense, pigmented. Probing and percussion are painless . On a cold stimulus - slight pain that quickly passes. What is the most likely diagnosis?

Хронічний середній карієс Chronic middle caries

Ерозія твердих тканин зуба Erosion of hard tooth tissues

Флюороз, деструктивна форма Fluorosis, destructive form

Гострий середній карієс Acute medium caries

Клиноподібний дефект Wedge-shaped defect

134 / 200
Хвора 25-ти років скаржиться на наявність світло-коричневої плями в передньому зубі на верхній щелепі. Об’єктивно: у пришийковій ділянці 23 виявляється поодинока пляма світло-коричневого кольору, під час зондування поверхня гладенька. Реакція на холод та зондування безболісна. Встановіть найбільш вірогідний діагноз: A 25-year-old patient complains about the presence of a light brown spot in the front tooth on the upper jaw. Objectively: a single light brown spot is found in the cervical area 23 color, during probing the surface is smooth. The reaction to cold and probing is painless. Establish the most likely diagnosis:

Хронічний початковий карієс Chronic initial caries

Флюороз Fluorosis

Місцева гіпоплазія емалі Local enamel hypoplasia

Хронічний поверхневий карієс Chronic surface caries

Гострий початковий карієс Acute initial caries

135 / 200
Хворому 25-ти років, що знаходиться на лікуванні у клініці щелепно-лицевої хірургії з приводу амелобла-стоми нижньої щелепи з локалізацією у ділянці кута, призначена операція: часткова резекція нижньої щелепи з одночасною кістковою аутопла-стикою. Звідки краще взяти кістковий трансплантат у хворого? A 25-year-old patient who is being treated in the clinic of maxillofacial surgery for an ameloblastoma of the lower jaw localized in the area of the corner is scheduled for surgery: partial resection of the lower jaw with simultaneous bone autoplasty. Where is the best place to get a bone graft from a patient?

Гребінець клубової кістки Crest of the iliac bone

Стегнова кістка Femur

Ключиця Key

Кістки ступні Bones of the foot

VI ребро VI edge

136 / 200
Новонароджена дитина відмовляється від грудей. Об’єктивно: вуздечка язика коротка, представлена дубліка-турою слизової оболонки, язик обмежений у рухах. Виберіть оптимальний метод хірургічного втручання: A newborn child refuses the breast. Objectively: the frenulum of the tongue is short, represented by a duplicate of the mucous membrane, the tongue is limited in its movements. Choose the optimal method of surgical intervention:

Френулотомія Frenulotomy

Пластика вуздечки методом переміщення трикутних клаптів Frenum plastic surgery using the method of moving triangular flaps

V-подібна пластика вуздечки V-shaped bridle plastic

Френулектомія Frenulectomy

Пластика вуздечки за Дифенбахом Dieffenbach's bridle plastic

137 / 200
У хворого 46-ти років при огляді порожнини рота на слизовій оболонці щічної ділянки справа визначається новоутворення розміром 1,0х1,0 см, м’якої консистенції, безболісне під час пальпації, кольору слизової оболонки ротової порожнини. Новоутворення з’явилося декілька років тому. Який найбільш імовірний діагноз? In a 46-year-old patient, during an examination of the oral cavity, a 1.0x1.0 cm neoplasm of soft texture, painless under the time of palpation, the color of the mucous membrane of the oral cavity. The neoplasm appeared several years ago. What is the most likely diagnosis?

Фіброма слизової оболонки щічної ділянки Fibroma of buccal mucosa

Пухирчатка слизової оболонки щічної ділянки Follicle of buccal mucosa

Плоска лейкоплакія слизової оболонки щічної ділянки Flat leukoplakia of buccal mucosa

Ерозивна лейкоплакія слизової оболонки щічної ділянки Erosive leukoplakia of the buccal mucosa

Ретенційна кіста слизової оболонки щічної ділянки Retention cyst of buccal mucosa

138 / 200
У хворого 52-х років виявлені на слизовій оболонці щік, язиці, м’якому піднебінні численні виразки з нерівними підритими краями, які мають схильність до повзучого росту по периферії. Дно і краї виразок мають зернистий характер, вкриті жовто-сірим нальотом, по периферії виявляють зерна Треля. Лімфовузли збільшені, спаяні в пакети, еластичні під час пальпації. Який найбільш імовірний діагноз? In a 52-year-old patient, numerous ulcers with uneven undercut edges were found on the mucous membrane of the cheeks, tongue, and soft palate, which have a tendency to creep along the periphery The bottom and edges of the ulcers are granular in nature, covered with a yellow-gray coating, Trel's grains are found on the periphery. The lymph nodes are enlarged, fused into bags, elastic during palpation. What is the most likely diagnosis?

Міліарно-виразковий туберкульоз Miliary-ulcerative tuberculosis

Коліквативний туберкульоз Collective tuberculosis

Лепра Leprosy

Третинний сифіліс Tertiary syphilis

Туберкульозний вовчак Tuberculous lupus

139 / 200
У хворого 29-ти років, який отримав травму 3 години тому, відмічається западання лівої виличної кістки, сим- птом 'сходинки'в середній третині пі-дочноямкового краю, порушення чутливості у ділянці розгалуження підо-чноямкового нерва зліва, крововилив у клітковину лівого ока. Відкривання рота вільне. Найбільш імовірно у хворого перелом: A 29-year-old patient, who was injured 3 hours ago, has left zygomatic depression, a 'step' symptom in the middle third of the infraorbital edge , sensitivity disturbance in the branching area of the infraorbital nerve on the left, hemorrhage in the tissue of the left eye. Mouth opening is free. Most likely, the patient has a fracture:

Лівої виличної кістки Left zygomatic bone

Лівої виличної кістки та дуги Left zygomatic bone and arch

Лівої виличної дуги Left zygomatic arch

Верхньої щелепи Ле-Фор III Le Fort III Upper Jaw

Верхньої щелепи Ле-Фор II Le Fort II Upper Jaw

140 / 200
До клініки звернувся пацієнт 62-х років з діагнозом: артроз СНЩС. Проведено рентгенологічне обстеження. Назвіть правильно рентгенологічну картину при артрозах СНЩС: A 62-year-old patient came to the clinic with a diagnosis of TMJ arthrosis. An X-ray examination was performed. Name the correct X-ray picture for TMJ arthrosis:

Зміна форми кісткових елементів суглоба Change of shape of bone elements of the joint

Звуження суглобової щілини Narrowing of the joint space

Відсутність суглобової щілини No joint space

Ущільнення кортикального шару суглобової головки Densification of the cortical layer of the articular head

Розширення суглобової щілини Expansion of the joint space

141 / 200
Хворий 40-ка років скаржиться на затруднене пережовування їжі внаслідок зміщення нижньої щелепи. В анамнезі - ментальний перелом 2 місяці тому. Об’єктивно: щічні горби 34, 35, 36, 37 зубів контактують із екваторами верхніх бокових зубів з піднебінної сторони. Боковий відкритий прикус. Рентгенологічно - неправильне зрощення перелому нижньої щелепи. Оберіть конструкцію протеза: A 40-year-old patient complains of difficulty in chewing food due to a displacement of the lower jaw. In the anamnesis - a mental fracture 2 months ago. Objectively: buccal humps 34, 35 , 36, 37 teeth are in contact with the equators of the upper lateral teeth from the palatal side. Lateral open bite. X-ray - incorrect fusion of the fracture of the lower jaw. Choose the design of the prosthesis:

Суцільнолиті металопластмасові коронки Solid cast metal-plastic crowns

Адгезивний протез Adhesive prosthesis

Протез із похилою площиною Prosthesis with an inclined plane

Пластмасова шина-капа Plastic tire cap

Протез із подвійним зубним рядом Denture with double row of teeth

142 / 200
Хвора 39-ти років госпіталізована у відділення щелепно-лицевої хірургії з приводу припухлості та розпираючого болю у лівій підщелеповій ділянці. Припухлість з’явилася після прийому гострої їжі. Після клінічного огляду, пальпації та рентгенологічного обстеження діагностовано калькульозний сіалоаде-ніт підщелепової залози з локалізацією каменя в передньому відділі протоки. Якою є правильна тактика хірургастоматолога після видалення каменя з протоки? A 39-year-old patient was hospitalized in the department of maxillofacial surgery due to swelling and excruciating pain in the left submandibular area. The swelling appeared after eating spicy food. After clinical examination, palpation and X-ray examination diagnosed calculous sialoadenitis of the submandibular gland with localization of a stone in the anterior part of the duct. What is the correct tactic of a dental surgeon after removing a stone from the duct?

Рану і протоку не ушивати і не дренувати Wound and duct should not be sutured or drained

Рану по ходу розтину ушити та задре-нувати Sew and drain the wound during the autopsy

Провести пластику вивідної протоки Perform ductal plastic surgery

Ушити рану по ходу розтину Sew the wound along the course of the autopsy

Ушити вивідну протоку і рану Suture the exit duct and wound

143 / 200
Хлопчик 8-ми років скаржиться на дефект коронки 11 зуба. Об’єктивно: 11 зуб - відлам 1/3 коронки зуба, пуль-пова камера закрита. На Ro-грамі: корінь повністю не сформований. Виберіть оптимальний варіант протезування 11 зуба: An 8-year-old boy complains about a defect in the crown of the 11th tooth. Objectively: the 11th tooth - 1/3 of the tooth crown is broken off, the pulp chamber is closed. Ro-grams: the root is not fully formed. Choose the optimal prosthetic option for tooth 11:

Тонкостінна металева коронка Thin-wall metal crown

Пластмасова коронка Plastic crown

Металокерамічна коронка Ceramic metal crown

Комбінована коронка Combined crown

Штифтовий зуб Pin tooth

144 / 200
Пацієнт звернувся зі скаргами на стягнутість та шорсткість слизової оболонки щік. Об’єктивно: на слизовій оболонці щік в ділянці кутів рота обмежені осередки помутніння слизової білуватого кольору з втратою блиску, при спробі видалити - не знімаються. Який найбільш імовірний діагноз? The patient complained of tightness and roughness of the mucous membrane of the cheeks. Objectively: on the mucous membrane of the cheeks in the area of the corners of the mouth, there are limited foci of turbidity of the mucous membrane of a whitish color with loss of gloss , when trying to remove - are not removed. What is the most likely diagnosis?

Лейкоплакія Leukoplakia

Червоний плескатий лишай Red lichen planus

Папульозний сифілід Papular syphilis

Кандидоз Candida

Червоний вовчак Lupus erythematosus

145 / 200
Хлопчик 10-ти років звернувся до стоматолога зі скаргами на гострий самовільний, нападоподібний біль у зубах нижньої щелепи зліва. Зі слів батьків, зуб болів впродовж ночі. Біль іррадіює у вухо, потилицю. Об’єктивно: у 36 зубі на апроксимально-медіальній поверхні глибока каріозна порожнина в межах біляпульпарного дентину. Зондування болісне по всьому дну і спричиняє напад болю. Реакція на холод позитивна. Який найбільш імовірний діагноз? A 10-year-old boy went to the dentist with complaints of acute spontaneous, attack-like pain in the teeth of the lower jaw on the left. According to his parents, the tooth hurt during the night. The pain radiates in the ear, the back of the head. Objectively: in tooth 36, on the proximal-medial surface, there is a deep carious cavity within the peripulpal dentin. Probing is painful throughout the bottom and causes an attack of pain. The reaction to cold is positive. What is the most likely diagnosis?

Гострий дифузний пульпіт Acute diffuse pulpitis

Гострий гнійний пульпіт Acute purulent pulpitis

Гострий глибокий карієс Acute deep caries

Загострення хронічного пульпіту Exacerbation of chronic pulpitis

Гострий апікальний періодонтит Acute apical periodontitis

146 / 200
У хлопчика 6-ти років при плановому огляді лікар-стоматолог виявив виступання підборіддя, розгорнутий кут нижньої щелепи, западання верхньої губи. При змиканні зубних рядів відмічено обернене різцеве перекриття, медіальні щічні горбики 16 і 26 контактують з дистальними горбиками 46 та 36 зубів. Який ортодонтичний апарат доцільно використати для лікування? During a routine examination of a 6-year-old boy, a dentist found a chin protrusion, a wide angle of the lower jaw, and a sunken upper lip. When the teeth closed, an inverted incisor overlap was noted , the medial buccal cusps 16 and 26 are in contact with the distal cusps of teeth 46 and 36. What orthodontic appliance should be used for treatment?

Регулятор функції Френкеля III типу Type III Frenkel function regulator

Регулятор функції Френкеля II типу Type II Frenkel function regulator

Піднебінна пластинка з накусочною площиною у фронтальній ділянці Palate plate with biting plane in the frontal area

Піднебінна пластинка з похилою площиною у фронтальній ділянці Palate plate with an inclined plane in the frontal area

Регулятор функції Френкеля I типу Type I Frenkel function regulator

147 / 200
Дитина 6-ти років доставлена до приймального покою дитячої лікарні з діагнозом: забійно-рвана рана лоба. На консультацію був викликаний щелепно-лицевий хірург. Він оглянув рану, провів ПХО з накладенням первинних швів. Дитині рекомендовано подальше лікування у поліклініці за місцем проживання. Яка дія буде першочерговою у даному випадку? A 6-year-old child was brought to the reception room of a children's hospital with a diagnosis of a lacerated forehead wound. A maxillofacial surgeon was called for a consultation. He examined the wound, carried out PHO with placement of primary sutures. The child is recommended further treatment at the polyclinic at the place of residence. What action will be the priority in this case?

Консультація нейрохірурга Consultation of a neurosurgeon

Санація порожнини рота Sanitization of the oral cavity

Протимікробна терапія Antimicrobial therapy

Ліжковий режим Bed mode

Спостереження хірургом Observation by surgeon

148 / 200
Хворий 30-ти років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на нестерпний біль у язиці, різко болісне ковтання, набряк в ділянці підборіддя. Об’єктивно: шкіра на підборідді в кольорі не змінена, збирається в складку. Відкривання рота вільне. Язик збільшений в розмірах, малорухомий, щільний, відмічається рівномірний набряк язика, пальпація по середній лінії болісна. Встановіть діагноз: A 30-year-old patient turned to a dentist with complaints of unbearable pain in the tongue, sharply painful swallowing, swelling in the chin area. Objectively: skin on the color of the chin has not changed, it gathers in a fold. Mouth opening is free. The tongue is enlarged, immobile, dense, uniform swelling of the tongue is noted, palpation along the midline is painful. Make a diagnosis:

Абсцес кореня язика Abscess of the root of the tongue

Абсцес щелепно-язикового жолобка Abscess of the maxillolingual groove

Флегмона підборідної ділянки Phlegmon of the chin area

Флегмона дна порожнини рота Phlegmon of the floor of the mouth

Абсцес під’язикового валика Abscess of the hyoid ridge

149 / 200
У пацієнта 43-х років на слизовій оболонці м’якого піднебіння локалізується новоутворення кулястої форми на ніжці, еластичне, колір слизової оболонки не змінений. Який попередній діагноз? In a 43-year-old patient, a spherical neoplasm on the pedicle is localized on the mucous membrane of the soft palate, it is elastic, the color of the mucous membrane has not changed. What is the previous diagnosis?

Папілома слизової оболонки Mucous membrane papilloma

Ретенційна кіста малої слинної залози Retention cyst of minor salivary gland

Фіброма слизової оболонки Mucous membrane fibroma

Нейрофіброма Neurofibroma

Плеоморфна аденома малої слинної залози Pleomorphic adenoma of minor salivary gland

150 / 200
Хворий 44-х років скаржиться на косметичний дефект 12, 11, 21, 22 зубів, болі від температурних подразників. З опитування встановлено, що хворий вживає велику кількість цитрусових та їх соків. При огляді у приший-ковій ділянці вестибулярної поверхні зубів дефекти емалі овальної форми. Дно гладеньке, блискуче, тверде. Короткочасний біль на холодну воду. Який найбільш імовірний діагноз? A 44-year-old patient complains of a cosmetic defect in 12, 11, 21, 22 teeth, pain from temperature irritants. The survey revealed that the patient consumes a large amount of citrus fruits and their juices. When examining the cervical region of the vestibular surface of the teeth, there are oval-shaped enamel defects. The bottom is smooth, shiny, hard. Short-term pain on cold water. What is the most likely diagnosis?

Ерозія емалі Enamel erosion

Гіпоплазія емалі Enamel hypoplasia

Клиноподібний дефект Wedge-shaped defect

Некроз емалі Enamel necrosis

Поверхневий карієс Surface caries

151 / 200
Хвора 18-ти років з’явилася на прийом до лікаря через рік після лікування хронічного генералізованого катарального гінгівіту. Об’єктивно: ясна блідо-рожевого кольору, міцно охоплюють шийки зубів. До якої диспансерної групи слід віднести цю пацієнтку? An 18-year-old patient came to see a doctor a year after treatment of chronic generalized catarrhal gingivitis. Objectively: the gums are pale pink in color, tightly covering necks of teeth. To which dispensary group should this patient be assigned?

Д2 D2

2 підгрупа Д3 2 subgroup D3

1 підгрупа Д3 1 subgroup D3

Диспансеризації не підлягає Not subject to dispensation

Д1 D1

152 / 200
Лікарю стоматологу-ортопеду необхідно надати спеціалізовану допомогу пацієнту 40-ка років, який хворіє на СНЩ. Медичний персонал кабінету при наданні ортопедичної стоматологічної допомоги даному пацієнту повинен керуватися положеннями діючого на даний час Наказу МОЗ України 'Про вдосконалення організації медичної допомоги хворим на ВШ-інфекцію (СНЩ)'від 27 травня 2000 року за номером: The dentist-orthopedic doctor needs to provide specialized assistance to a 40-year-old patient suffering from TMJ. The medical staff of the office, when providing orthopedic dental care to this patient, must be guided by the provisions of the current currently, the Order of the Ministry of Health of Ukraine 'On improving the organization of medical care for patients with acute respiratory infection (UTI)' dated May 27, 2000 under the number:

120 120

50 50

100 100

1 1

220 220

153 / 200
При плановій санації порожнини рота у хворого 35-ти років на дистальній жувальній поверхні 45 зуба виявлено каріозну порожнину, на дні залишки пломбувального матеріалу. Перкусія 45 безболісна. На слизовій ясен - нориця. На Ro-грамі навколо верхівки кореня 45 - вогнище деструкції кісткової тканини у вигляді язиків полум’я, кореневий канал запломбований на 2/3 довжини. Який найбільш імовірний діагноз? During the planned rehabilitation of the oral cavity of a 35-year-old patient, a carious cavity was found on the distal chewing surface of tooth 45, with the remains of filling material at the bottom. Percussion 45 is painless. On the mucosa gums - fistula. On the Ro-gram around the tip of the root 45 - a focus of destruction of bone tissue in the form of tongues of flame, the root canal is sealed for 2/3 of its length. What is the most likely diagnosis?

Хронічний гранулюючий періодон-тит Chronic granulating periodontitis

Хронічний гранулематозний періо-донтит Chronic granulomatous periodontitis

Хронічний фіброзний періодонтит Chronic fibrous periodontitis

Радикулярна кіста Radicular cyst

Загострення хронічного періодонти-ту Exacerbation of chronic periodontitis

154 / 200
Хвора 21-го року скаржиться на естетичний дефект 22 зуба. Об’єктивно: 22 зуб змінений в кольорі після ендодонтичного лікування із застосуванням резорцин-формалінової пасти. Прикус ортогнатичний. Яку ортопедичну конструкцію на 22 зуб доцільно застосувати для даної хворої? A 21-year-old patient complains of an aesthetic defect in tooth 22. Objectively: tooth 22 has changed in color after endodontic treatment using resorcin-formalin paste. Orthognathic bite . What orthopedic construction for the 22nd tooth should be used for this patient?

Вінір Veneer

Пластмасова коронка Plastic crown

Комбінована коронка за Бєлкіним Belkin combined crown

Комбінована коронка за Бородюком Combined crown by Borodyuk

Штампована коронка Stamped Crown

155 / 200
У дитини 7,5 років зубні дуги верхньої та нижньої щелеп чотирикутні, співвідношення іклів та перших постійних молярів за I класом Енгля. Визначте характер аномалії згідно класифікації Д.А. Калвеліса: In a 7.5-year-old child, the dental arches of the upper and lower jaws are quadrangular, the ratio of canines and first permanent molars according to Engle's I class. Determine the nature of the anomaly according to the D.A classification . Kalvelis:

Аномалія форми зубного ряду Anomaly of tooth row shape

Порушення утворення зубного ряду Disturbance of tooth row formation

Аномалії окремих зубів Anomalies of individual teeth

Аномалії розмірів щелеп Anomalies of jaw sizes

Аномалії прикусу Bite anomalies

156 / 200
Чоловік 56-ти років скаржиться на виразку в під’язиковій ділянці. Відкривання рота вільне. Хворий користується повним знімним протезом на нижню щелепу. В ділянці лівого щелепно-язикового жолоба відмічається болісна виразка з підритими краями до 1,5 см, вкрита жовто-сірим нальотом. В лівій піднижньощелепній ділянці пальпуються декілька збільшених лімфатичних вузлів. Який найбільш імовірний діагноз? A 56-year-old man complains of an ulcer in the sublingual area. Mouth opening is free. The patient uses a complete removable prosthesis on the lower jaw. In the area of the left maxillolingual a painful ulcer with pitted edges of up to 1.5 cm, covered with yellow-gray plaque is noted in the gutter. Several enlarged lymph nodes are palpable in the left submandibular area. What is the most likely diagnosis?

Туберкульозна виразка дна порожнини рота Tuberculous ulcer of the floor of the mouth

Рак слизової оболонки дна порожнини рота Cancer of the mucous membrane of the floor of the mouth

Декубітальна виразка дна порожнини рота Decubitus ulcer of the floor of the mouth

Актиномікоз дна порожнини рота Actinomycosis of the floor of the mouth

Третинний сифіліс (гумозна виразка) Tertiary syphilis (gummary ulcer)

157 / 200
Дитина 5-ти років скаржиться на самочинний біль у зубі на верхній щелепі справа, що посилюється вночі та під час вживання холодного. Об’єктивно: у 65 глибока порожнина, що сполучається з порожниною зуба. Зондування болісне, перкусія безболісна. Від холодної води виникає біль, що повільно минає. Який найбільш імовірний діагноз? A 5-year-old child complains of self-inflicted toothache on the right upper jaw, which worsens at night and when drinking cold food. Objectively: at 65, a deep cavity , which communicates with the cavity of the tooth. Probing is painful, percussion is painless. Cold water causes pain that slowly passes. What is the most likely diagnosis?

Загострення хронічного пульпіту Exacerbation of chronic pulpitis

Гострий гнійний пульпіт Acute purulent pulpitis

Гострий періодонтит Acute periodontitis

Гострий серозний пульпіт Acute serous pulpitis

Загострення хронічного періодонти-ту Exacerbation of chronic periodontitis

158 / 200
У дівчинки 8,5 років під час огляду виявлена глибока каріозна порожнина у 85 зубі, що сполучається з порожниною зуба. Зондування болісне, від холодної води - повільно минаючий біль. Перкусія безболісна. Проводиться метод девітальної ампутації. Яку лікувальну пасту доцільно використати у даному випадку? In an 8.5-year-old girl, during the examination, a deep carious cavity was discovered in the 85th tooth, which communicates with the cavity of the tooth. Probing is painful, from cold water - slowly passing pain . Percussion is painless. The method of devital amputation is performed. What medical paste should be used in this case?

Муміфікуюча Mummifying

Ферментативна Enzymatic

Одонтотропна Odontotropic

Антисептична Antiseptic

Протизапальна Anti-inflammatory

159 / 200
Хвора 30-ти років звернулася до стоматолога зі скаргами на ниючий біль, відчуття оніміння у нижніх зубах, у ділянці нижньої губи і підборіддя справа. З анамнезу: скарги з’явилися тиждень тому після видалення ретино-ваного зуба мудрості нижньої щелепи справа. Яке захворювання розвинулось у хворої? A 30-year-old patient turned to the dentist with complaints of aching pain, a feeling of numbness in the lower teeth, in the area of the lower lip and chin on the right. From the anamnesis: complaints from 'appeared a week ago after removal of the retinized wisdom tooth of the lower jaw on the right. What disease did the patient develop?

Неврит нижньокоміркового нерва Neuritis of the inferior cellular nerve

Невралгія третьої гілки трійчастого нерва Neuralgia of the third branch of the trigeminal nerve

Неврит трійчастого нерва Trigeminal neuritis

Неврит лицевого нерва Facial neuritis

Невралгія вушно-скроневого нерва Neuralgia of the ear-temporal nerve

160 / 200
Хворий 28-ми років під час проведення анестезії відзначив появу слабкості, легкого запаморочення, потемніння в очах. Об’єктивно: хворий блідий, лоб вкритий холодним потом. АТ- 90/50 мм рт.ст. Передвісниками якого стану є зазначені симптоми? During anesthesia, a 28-year-old patient noted the appearance of weakness, light dizziness, darkening of the eyes. Objectively: the patient is pale, the forehead is covered with cold sweat. AT - 90/50 mm Hg. What condition are the mentioned symptoms harbingers of?

Непритомність Fainting

Колапс Collapse

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Кардіальні болі Heartaches

Напад стенокардії Attack of angina pectoris

161 / 200
Жінка 28-ми років скаржиться на болісність губ, особливо при змиканні, наявність корок. Об’єктивно: на чер- воній облямівці губ від зони Клейна до червоної облямівки - кірки жовтувато-коричневого кольору, після зняття яких оголюється яскраво-червона гладенька волога поверхня без ерозування. Слизова оболонка у зоні Клейна дещо гіперемована і набрякла. З метою виявлення механізмів розвитку даної патології необхідно дослідити функцію: A 28-year-old woman complains of painful lips, especially when closing, the presence of plugs. Objectively: on the red border of the lips from Klein's zone to the red border - crusts of a yellowish-brown color, after removal of which a bright red, smooth, moist surface without erosion is exposed. The mucous membrane in Klein's zone is somewhat hyperemic and swollen. In order to identify the mechanisms of development of this pathology, it is necessary to investigate the function:

Щитоподібної залози Thyroid

Підшлункової залози Pancreas

Кори наднирників Adrenal cortex

Статевих залоз Gonads

Паращитоподібних залоз Parasite

162 / 200
Лікар-стоматолог проводить лікування 16 зуба з приводу хронічного середнього карієсу у хворого на епілепсію. Вибрана ART-методика препарування каріозної порожнини. Який матеріал слід обрати для пломбування каріозної порожнини у даному випадку? The dentist is treating 16 teeth for chronic medium caries in a patient with epilepsy. The selected ART-methodology for the preparation of the carious cavity. What material should be chosen for filling the carious cavity in this case?

Склоіономерний цемент Glass ionomer cement

Срібна амальгама Silver Amalgam

Світлотвердіючий композит Light-curing composite

Силікофосфатний цемент Silica phosphate cement

Композит хімічного твердіння Chemical Hardening Composite

163 / 200
Хвора 20-ти років скаржиться на нападоподібний самочинний біль впродовж останньої доби у 26 зубі. Об’єктивно: у 26 зубі на жувальній поверхні виявлена глибока каріозна порожнина. При обстеженні дна випадково розкритий ріг пульпи у ділянці переднього щічного горба. Зондування розкритої точки різко болісне. Оберіть метод лікування: A 20-year-old patient complains of paroxysmal spontaneous pain in the 26th tooth over the last day. Objectively: a deep carious cavity was found on the chewing surface of the 26th tooth. during the examination of the fundus, a corner of the pulp was accidentally opened in the area of the anterior buccal hump. Probing the opened point is sharply painful. Choose a treatment method:

Біологічний Biological

Девітальна ампутація Devital amputation

Вітальна екстирпація Vital extirpation

Вітальний комбінований Welcome combined

Вітальна ампутація Vital amputation

164 / 200
Хворий 68-ми років скаржиться на безболісне збільшення ясен. В анамнезі: епілепсія, тривалий прийом гіданто-їну. Об’єктивно: ясна на всьому протязі обох щелеп гіпертрофована, щільна, болісна при пальпації, вкриває коронки зубів до половини їх висоти. Виявлені ясенні кишені глибиною 5 мм. Який попередній діагноз? A 68-year-old patient complains of painless enlargement of the gums. History: epilepsy, long-term use of hydantoin. Objectively: the gums are hypertrophied throughout both jaws , dense, painful on palpation, covers the crowns of the teeth up to half their height. Gum pockets with a depth of 5 mm were detected. What is the previous diagnosis?

Гіпертрофічний гінгівіт, фіброзна форма Hypertrophic gingivitis, fibrous form

Гіпертрофічний гінгівіт, гранулююча форма Hypertrophic gingivitis, granulating form

Фіброматоз ясен Gingival fibromatosis

Гіперпластичний синдром при лейкозі Hyperplastic syndrome in leukemia

Вірусні бородавки Viral warts

165 / 200
Хворому 56-ти років при лікуванні пульпіту 47 з метою девіталізації пульпи була використана миш’яковиста паста. У призначений час пацієнт для продовження лікування не з’явився. Розвинувся токсичний 'миш’якови-стий'періодонтит. Який з перелічених фізіотерапевтичних методів доцільно застосувати для ліквідації ускладнення, що виникло? A 56-year-old patient was treated with pulpitis 47 using an arsenic paste to devitalize the pulp. At the appointed time, the patient did not show up for continued treatment. It developed toxic 'arsenic-sty' periodontitis. Which of the listed physiotherapeutic methods should be used to eliminate the complications that have arisen?

Електрофорез йодиду калію Potassium iodide electrophoresis

Гальванізація Galvanization

д’Арсонвалізація d'Arsonvalization

УВЧ UHF

Флюктуоризація Fluctuorization

166 / 200
Дитині 11 років. Під час огляду порожнини рота встановлено, що верхні фронтальні зуби повністю перекривають нижні. Бічні зуби у сагітальній і трансверзальній площинах змикаються нормально. Встановлено діагноз: глибокий прикус. Порушенням яких функцій супроводжується дана аномалія? The child is 11 years old. During the examination of the oral cavity, it was found that the upper front teeth completely overlap the lower ones. The lateral teeth in the sagittal and transversal planes close normally. The diagnosis was established: deep Bite. Which functions are disturbed by this anomaly?

Жування, відкушування їжі Chewing, taking a bite of food

Ковтання, відкушування їжі Swallowing, taking a bite of food

Відкушування їжі, дихання Bite of food, breathing

Нечіткість вимови, недостатнє жування Indistinct pronunciation, insufficient chewing

Дихання, ковтання Breathing, swallowing

167 / 200
Хворий 22-х років скаржиться на зміну кольору 11 зуба. Об’єктивно: 11 зуб має рожеве забарвлення, цілісність твердих тканин збережена, перкусія безболісна, слизова оболонка у ділянці зуба не змінена. На рентгенограмі: кореневий канал 11 зуба запломбований до верхівки, змін у періапікальних тканинах немає. Глибоке різцеве перекриття. Яка найбільш доцільна конструкція у даній клінічний ситуації? A 22-year-old patient complains about the discoloration of the 11th tooth. Objectively: the 11th tooth has a pink color, the integrity of the hard tissues is preserved, percussion is painless, the mucous membrane in the area of the tooth is not changed. On the radiograph: the root canal of tooth 11 is sealed to the apex, there are no changes in the periapical tissues. Deep incisal overlap. What is the most appropriate construction in this clinical situation?

Фарфоровий вінір Porcelain veneer

Металокерамічна коронка Ceramic metal crown

Металопластмасова коронка Metal-plastic crown

Комбінована коронка за Бєлкіним Belkin combined crown

Пластмасова коронка Plastic crown

168 / 200
Хворий 35-ти років звернувся зі скаргами на наявність пухлини у ділянці нижньої щелепи, рухливість зубів. Біль не усувається анальгетиками, переважає вночі. Пухлину помітив 2 місяці тому; тиждень тому з’явилося оніміння нижньої губи. Об’єктивно: пухлина нерухома, щільної консистенції, слизова оболонка над нею бліда. На Ro-грамі: видно ділянки ущільнення кістки з нечіткими межами і наявність кісткових голок, розташованих перпендикулярно до поверхні щелепи. Про яке захворювання можна думати? A 35-year-old patient complained about the presence of a tumor in the area of the lower jaw, the mobility of the teeth. The pain is not relieved by analgesics, prevails at night. He noticed the tumor 2 months ago; a week ago, numbness of the lower lip appeared. Objectively: the tumor is motionless, of a dense consistency, the mucous membrane above it is pale. On the Ro-gram: areas of bone compaction with unclear boundaries and the presence of bone needles located perpendicular to the surface of the jaw are visible. About which can you think about the disease?

Саркома нижньої щелепи Sarcoma of the lower jaw

Радикулярна кіста Radicular cyst

Остеобластокластома нижньої щелепи Osteoblastoclastoma of the lower jaw

Рак нижньої щелепи Cancer of the lower jaw

Гіпертрофічна форма хронічного остеомієліту Hypertrophic form of chronic osteomyelitis

169 / 200
Пацієнт 23-х років скаржиться на незначне оголення коренів зубів і кровоточивість ясен під час чищення зубів, свербіж у яснах. Об’єктивно: мають місце відкладення над- і під’ясен-ного зубного каменя. Ясна гіперемова-ні, набряклі, кишені глибиною 3,5 мм. На рентгенограмі: резорбція міжальве-олярних перегородок на 1/3. Який найбільш імовірний діагноз? A 23-year-old patient complains of slight exposure of the roots of the teeth and bleeding gums during tooth brushing, itching in the gums. Objectively: there are deposits on and subgingival tartar. The gingiva is hyperemic, swollen, pockets 3.5 mm deep. On the radiograph: resorption of the interalveolar septa by 1/3. What is the most likely diagnosis?

Генералізований пародонтит I ступеня, хронічний перебіг Generalized periodontitis of the first degree, chronic course

Генералізований пародонтит II ступеня, загострений перебіг Generalized periodontitis II degree, acute course

Пародонтоз II ступеня Periodontosis of the II degree

Генералізований пародонтит II ступеня, хронічний перебіг Generalized periodontitis II degree, chronic course

Генералізований пародонтит I ступеня, загострений перебіг Generalized periodontitis of the first degree, acute course

170 / 200
Жінка 40-ка років скаржиться на незначну болісність ясен, підвищену чутливість зубів до температурних подразників. Об’єктивно: ясна бліда, щільна, у ділянці нижніх фронтальних зубів спостерігається ретракція ясни з оголенням коренів зубів. На Ro-грамі: резорбція міжальвеолярних перегородок до 1/3 довжини коренів. Встановіть діагноз: A 40-year-old woman complains of minor soreness of the gums, increased sensitivity of the teeth to temperature stimuli. Objectively: the gums are pale, dense, in the area of the lower front teeth there is retraction of the gums with exposure of the roots of the teeth. On the Ro-gram: resorption of the interalveolar septa up to 1/3 of the length of the roots. Establish a diagnosis:

Пародонтоз I ступеня Periodontosis of the first degree

Катаральний гінгівіт Catarrhal gingivitis

Пародонтоз II ступеня Periodontosis of the second degree

Пародонтоз початкового ступеня Primary periodontitis

Локалізований пародонтит Localized periodontitis

171 / 200
У 12-річної дитини на вестибулярній поверхні у пришийковій ділянці 13, 12, 11, 21, 22, 23 визначаються крейдо-подібні плями, емаль без блиску, під час зондування - дещо піддатлива. В анам- незі - короткочасний біль від хімічних подразників. Який найбільш імовірний діагноз? A 12-year-old child has chalk-like spots on the vestibular surface in the cervical area 13, 12, 11, 21, 22, 23, enamel without shine, under the time of probing is somewhat malleable. There is a history of short-term pain from chemical irritants. What is the most likely diagnosis?

Гострий початковий карієс Acute initial caries

Системна гіпоплазія емалі Systemic enamel hypoplasia

Гострий поверхневий карієс Acute surface caries

Флюороз зубів Dental fluorosis

Хронічний початковий карієс Chronic initial caries

172 / 200
Дівчинка 13-ти років скаржиться на болісність, кровоточивість ясен і запах з рота, які з’явилися близько півроку тому. Об’єктивно: у ділянці фронтальних зубів нижньої щелепи ясенні сосочки і ясенний край гіпертрофова-ні, набряклі, ціанотичні. У пришийко-вій ділянці зубів наявний м’який наліт. ГІ=3. Лікар провів місцеву протизапальну терапію. Яке місцеве лікування слід провести у подальшому? A 13-year-old girl complains of soreness, bleeding gums and bad breath, which appeared about six months ago. Objectively: in the area of the front teeth of the lower jaws, gingival papillae and the gingival margin are hypertrophic, swollen, cyanotic. There is soft plaque in the cervical area of the teeth. GI=3. The doctor performed local anti-inflammatory therapy. What local treatment should be performed in the future?

Склерозуюча терапія Sclerosis therapy

Кюретаж кишень Pocket curettage

Вестибулопластика Vestibuloplasty

Фізіотерапія Physiotherapy

Гінгівотомія Gingivotomy

173 / 200
Дівчинка 15-ти років при звертанні до клініки висловлює скарги на гострий самочинний пульсуючий біль у ділянці нижньої щелепи справа, що іррадіює у вухо і потилицю. Полоскання холодною водою вгамовує біль. Об’єктивно: на дистально-жувальній поверхні 46 - глибока каріозна порожнина, що не сполучається з порожниною зуба. Зондування болісне, перкусія слабкоболі-сна. Який найбільш імовірний діагноз? When a 15-year-old girl goes to the clinic, she complains of acute spontaneous throbbing pain in the area of the lower jaw on the right, which radiates to the ear and the back of the head. Rinsing with cold water soothes pain. Objectively: on the distal chewing surface of 46 there is a deep carious cavity that does not communicate with the cavity of the tooth. Probing is painful, percussion is mildly painful. What is the most likely diagnosis?

Гострий гнійний пульпіт Acute purulent pulpitis

Гострий загальний пульпіт Acute general pulpitis

Гострий гнійний періодонтит Acute purulent periodontitis

Загострення хронічного пульпіту Exacerbation of chronic pulpitis

Загострення хронічного періодонти-ту Exacerbation of chronic periodontitis

174 / 200
Лікар-стоматолог проводить лікування середнього карієсу в 46 зубі (V клас за Блеком) у чоловіка 36-ти років. Яким чином можна поліпшити ретен-цію пломби у даному випадку? The dentist is treating medium caries in the 46th tooth (V class according to Black) in a 36-year-old man. How can the retention of the filling be improved in this case?

Створити легку конвергенцію стінок порожнини Create light convergence of cavity walls

Створити скіс емалі Create enamel bevel

Ввести парапульпарні штифти Insert parapulpary pins

Використати матеріал підвищеної міцності Use material of increased strength

Створити кут між дном і стінками порожнини, що дорівнює 90° Create an angle between the bottom and walls of the cavity equal to 90°

175 / 200
Пацієнтці 60-ти років проводиться лікування 11 та 21 з приводу хронічного глибокого карієсу (III клас за Блеком). В анамнезі: операція видалення катаракти. Оберіть оптимальний матерiал для пломбування каріозних порожнин у даному випадку: A 60-year-old patient is undergoing treatment 11 and 21 for chronic deep caries (Class III according to Black). History: cataract surgery. Choose the optimal material for filling of carious cavities in this case:

Композит хімічного твердиня Chemical Stronghold Composite

Силікатний цемент Silicate cement

Світлотвердіючий композит Light-curing composite

Компомер Compomer

Гібридний склоіономер Hybrid glass ionomer

176 / 200
При зняття повного анатомічного зліпку гіпсом з верхньої щелепи шматочки гіпсу потрапили у дихальні шляхи. Який вид асфіксії виник у даного пацієнта? During the removal of a complete anatomical plaster cast from the upper jaw, pieces of plaster got into the respiratory tract. What type of asphyxia occurred in this patient?

Обтураційна Obstructive

Дислокаційна Dislocation

Клапанна Valve

Аспіраційна Aspirational

Стенотична Stenotic

177 / 200
При клінічному обстеженні дівчинки 10-ти років у порожнині рота: щілина по сагіталі - 11 мм, контакт верхніх бічних зубів з попереду розташованими нижніми, розташування медіально-щічних горбів 16 та 26 на горбах 35 і 45. Який додатковий метод дослідження допоможе встановити остаточний діагноз і клінічну форму аномалії прикусу? During a clinical examination of a 10-year-old girl in the oral cavity: sagittal gap - 11 mm, contact of the upper lateral teeth with the lower ones located in front, the location of the medial-buccal humps 16 and 26 on ridges 35 and 45. What additional research method will help to establish the final diagnosis and clinical form of bite anomaly?

Профільна телерентгенографія Profile teleradiography

Антропометричне вимірювання моделей щелеп Anthropometric measurement of jaw models

Ортопантомографія Orthopantomography

Визначення лицевого індексу за Ьром Definition of facial index by year

Проведення клінічних функціональних проб Conducting clinical functional tests

178 / 200
Хворому 25-ти років під час госпіталізації до щелепно-лицевого відділення був встановлений діагноз: лівобічний перелом нижньої щелепи у ділянці тіла зі зміщенням. Хворому було проведено двощелепне шинування. Який вид шин доцільно застосувати у даному випадку? A 25-year-old patient was diagnosed during hospitalization at the maxillofacial department: a left-sided fracture of the lower jaw in the body area with displacement. The patient underwent double-jaw splinting. What kind of tires should be used in this case?

Шина Тігерштедта із зачіпними петлями Tigerstedt tire with hook loops

Гладенька шина-скоба Smooth tire clamp

Шина Вебера Weber tire

Шина з похилою площиною Tyre with an inclined plane

Шина з розпірковим вигином Tire with spacer bend

179 / 200
Дівчинка 13-ти років скаржиться на кровоточивість ясен під час чищення зубів і вживання твердої їжі. Об’єктивно: слизова оболонка ясен верхньої та нижньої щелеп дещо набрякла, гіпере-мована. Стан гігієни порожнини рота незадовільний. На рентгенограмі змін не виявлено. Визначте діагноз: A 13-year-old girl complains of bleeding gums while brushing her teeth and eating solid food. Objectively: the mucous membrane of the gums of the upper and lower jaws is slightly swollen, hyper -movana. The state of oral hygiene is unsatisfactory. No changes were detected on the X-ray. Determine the diagnosis:

Хронічний катаральний гінгівіт Chronic catarrhal gingivitis

Гострий катаральний гінгівіт Acute catarrhal gingivitis

Десквамативний гінгівіт Desquamative gingivitis

Гіпертрофічний гінгівіт Hypertrophic gingivitis

Хронічний атрофічний гінгівіт Chronic atrophic gingivitis

180 / 200
Хворий 28-ми років скаржиться на гострий постійний біль у правій привушній ділянці, припухлість тканин; біль при відкриванні рота посилюється. Об’єктивно: асиметрія обличчя за рахунок набряку попереду козелка вуха. Шкіра над СНЩС гіперемована. При відкриванні рота нижня щелепа зміщується в правий бік. При надавлюванні на підборіддя біль у правому суглобі посилюється. Для якого захворювання СНЩС дана клінічна картина характерна? A 28-year-old patient complains of acute constant pain in the right parotid area, tissue swelling; the pain increases when opening the mouth. Objectively: facial asymmetry due to swelling in front of the auricle. The skin over the TMJ is hyperemic. When opening the mouth, the lower jaw shifts to the right side. When pressing on the chin, the pain in the right joint increases. For which TMJ disease is this clinical picture characteristic?

Гострий артрит Acute arthritis

Больова дисфункція Pain Dysfunction

Анкілоз Ankylosis

Артроз Arthritis

Хронічний артрит Chronic arthritis

181 / 200
Хвора 48-ми років звернулася в клініку з метою протезування. Об’єктивно: відсутність 47, 46, 45. Рухомість I-II ступеня 44, 43, 42, 41. Яка ортопедична конструкція найбільш доцільна в даному випадку? A 48-year-old patient applied to the clinic for prosthetics. Objectively: absence 47, 46, 45. Mobility I-II degree 44, 43, 42 , 41. What orthopedic construction is the most appropriate in this case?

Умовно-знімний мостоподібний протез із опорою 44, 43,42, 41 Conditionally removable bridge prosthesis with support 44, 43,42, 41

Частковий знімний протез із денто-альвеолярним кламером Partial removable prosthesis with dento-alveolar clasp

Бюгельний протез із опорою на 44 Bugel prosthesis with support on 44

Частковий знімний протез із опорою кламера на 44 Partial removable prosthesis with clasp support at 44

Консольний мостоподібний протез із опорою на 44,43 Cantilever bridge prosthesis with support at 44.43

182 / 200
Пацієнтці 47-ми років під час ортопедичного лікування було проведено знеболювання (Ultracain Forte). Через 20 хвилин після введення препарату у пацієнтки виникли: гіперемія шкірних покривів, головний біль, збільшення частоти серцевих скорочень. Раніше неодноразово їй проводилося лікування зубів з використанням даного анестетика. Яке ускладнення розвинулося у хворої? A 47-year-old patient was given analgesia (Ultracain Forte) during orthopedic treatment. 20 minutes after administration of the drug, the patient developed: skin hyperemia, headache , an increase in heart rate. Previously, she had several dental treatments using this anesthetic. What complication did the patient develop?

Підвищення артеріального тиску Increased blood pressure

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Зомління Grinding

Напад стенокардії Attack of angina pectoris

Колапс Collapse

183 / 200
У хворого планується розкриття абсцедуючого фурункула верхньої губи. Який вид анестезії показаний для проведення даного втручання? The patient is scheduled to open an abscessed furuncle of the upper lip. What type of anesthesia is indicated for this intervention?

Двобічна інфраорбітальна Bilateral infraorbital

Двобічна інфраорбітальна та різцева Bilateral infraorbital and incisal

Двобічна інфраорбітальна та палати-нальна Bilateral infraorbital and palatal

Двобічна палатинальна Bilateral palatal

Двобічна туберальна та палатиналь-на Bilateral tuberal and palatal

184 / 200
Хворий 76-ти років звернувся до клініки ортопедичної стоматології з метою протезування. Об’єктивно: повна відсутність зубів на верхній щелепі. Планується виготовлення повного знімного пластинкового протезу на верхню щелепу. Які анатомічні орієнтири використовуються на верхній щелепі для визначення піднебінної межі базису протезу? A 76-year-old patient applied to the orthopedic dentistry clinic for the purpose of prosthetics. Objectively: complete absence of teeth on the upper jaw. It is planned to manufacture a complete removable plate prosthesis on the upper jaw. What anatomical landmarks are used on the upper jaw to determine the palatal border of the prosthesis base?

Піднебінні ямки Palate pits

Лінія А Line A

Горби верхньої щелепи Humps of the upper jaw

Піднебінний шов Palate suture

Поперечні піднебінні складки Transverse palatal folds

185 / 200
Хворому 67-ми років виготовляються повні знімні протези для верхньої та нижньої щелеп. Для встановлення штучних зубів проводиться запис рухів нижньої щелепи. Який середній кут са-ґітального суглобового шляху за Гізі? A 67-year-old patient is being made complete removable prostheses for the upper and lower jaws. To install artificial teeth, the movements of the lower jaw are recorded. What is the average angle of the sagittal articular path for Gizi?

33° 33°

53° 53°

23° 23°

13° 13°

43° 43°

186 / 200
У дитини 7-ми років відзначається двобічна припухлість у навколовушних ділянках, болісність під час пальпації у ділянці козелка, виросткового і соскоподібного відростків, сухість слизової оболонки порожнини рота. Встановлений діагноз: епідемічний паротит, легкий ступінь важкості. Оберіть лікарську тактику при вказаній важкості захворювання: A 7-year-old child has bilateral swelling in the peri-auricular areas, pain during palpation in the area of the tragus, condyle and mastoid processes, dryness of the mucous membrane of the oral cavity. Established diagnosis: epidemic parotitis, mild degree of severity. Choose medical tactics for the indicated severity of the disease:

Амбулаторне лікування з ізоляцією дитини Outpatient treatment with child isolation

Госпіталізація у дитяче відділення щелепно-лицевої хірургії Hospitalization in the children's department of maxillofacial surgery

Дитина може відвідувати дитячий заклад The child can attend a children's institution

Амбулаторне лікування без ізоляції дитини Outpatient treatment without child isolation

Госпіталізація у відділення інфекційної лікарні Hospitalization in the Department of Infectious Disease Hospital

187 / 200
Підліток 15-ти років скаржиться на виразний біль і кровоточивість ясен при чищенні зубів впродовж тижня. Об’єктивно: слизова оболонка маргінального краю набрякла, яскраво гіпе-ремована, легко кровить при дотику. У фронтальній ділянці нижньої і верхньої щелеп виявлено пародонтальні кишені глибиною 3-3,5 мм із серозним вмістом. В анамнезі: інсулінозалежний цукровий діабет. Для індивідуального гігієнічного догляду за порожниною рота у даному випадку доцільно рекомендувати пасти, що містять: A 15-year-old teenager complains of severe pain and bleeding gums when brushing his teeth for a week. Objectively: the mucous membrane of the marginal edge is swollen, brightly hyper-removed, bleeds easily when touched. Periodontal pockets 3-3.5 mm deep with serous contents were found in the frontal area of the lower and upper jaws. History: insulin-dependent diabetes mellitus. For individual hygienic care of the oral cavity in this case, it is advisable to recommend pastes containing:

Антисептики Antiseptics

Сполуки фтору Fluorine compounds

Сполуки кальцію Calcium compounds

Пірофосфати Pyrophosphates

Сполуки цинку Zinc compounds

188 / 200
До щелепно-лицевого відділення звернувся хворий 38-ми років у стані алкогольного сп’яніння, зі скаргами на наявність рани у ділянці щоки і підборіддя зліва, набряк та біль у цій ділянці. Три години тому був вкушений бродячим собакою. Об’єктивно: у ділянці лівої щоки і підборіддя відзначається рана з нерівними краями, розміром 5,0 см, заповнена кров’яним згустком, яка не проникає у порожнину рота. Якою буде тактика лікування після проведення первинної хірургічної обробки рани? A 38-year-old patient approached the maxillofacial department in a state of alcohol intoxication, complaining of a wound in the area of the cheek and chin on the left, swelling and pain in this area. Three hours ago was bitten by a stray dog. Objectively: in the area of the left cheek and chin, a wound with uneven edges, measuring 5.0 cm, filled with a blood clot, which does not penetrate into the oral cavity, is noted. What will be the tactics treatment after primary surgical treatment of the wound?

Курс антирабічних щеплень, антибактеріальне медикаментозне лікування Course of anti-rabies vaccinations, antibacterial medical treatment

Фізіотерапевтичне лікування - електрофорез із лідазою Physiotherapeutic treatment - electrophoresis with lidase

Термінове виведення із стану алкогольного сп’яніння Urgent withdrawal from the state of alcohol intoxication

Медикаментозне лікування, десенсибілізуючі, знеболюючі, антибактеріальні препарати Medical treatment, desensitizing, analgesic, antibacterial drugs

Санація порожнини рота, антибактеріальні препарати Sanitation of the oral cavity, antibacterial drugs

189 / 200
Дитині 7-ми років необхідно провести пластику вуздечки верхньої губи. Яку пластичну операцію необхідно виконати для подовження вуздечки верх- ньої губи? A 7-year-old child needs plastic surgery of the frenum of the upper lip. What plastic surgery should be performed to lengthen the frenum of the upper lip?

Пластика за Діффенбахом Plastics according to Dieffenbach

Пластика місцевими тканинами за Шимановським Plastic with local fabrics according to Szymanovsky

Пластика клаптем на ніжці Plastic flaps on the leg

Пластика місцевими тканинами за Тіршем Plastic with local fabrics according to Thirsch

Послаблюючi розтини слизової Relaxing mucosal dissection

190 / 200
В клініку звернулися батьки хлопчика 10-ти років із скаргами на косметичний дефект верхнього переднього зуба дитини. При огляді виявлено: коронка 11 правильної форми, нормального розміру, на вестибулярній поверхні - плями коричневого кольору. Симетричний зуб без відхилення від норми. Із анамнезу: 51 був видалений в результаті травматичного вивиху. Який найбільш імовірний діагноз? The parents of a 10-year-old boy came to the clinic with complaints about a cosmetic defect in the child's upper front tooth. The examination revealed: crown 11 of the correct shape, of normal size, on the vestibular surface - brown spots. Symmetrical tooth without deviation from the norm. From the anamnesis: 51 was removed as a result of traumatic dislocation. What is the most likely diagnosis?

Місцева гіпоплазія Local hypoplasia

'Тетрацикліновий' зуб 'Tetracycline' tooth

Флюороз Fluorosis

Вогнищева гіпоплазія Focal hypoplasia

Системна гіпоплазія Systemic hypoplasia

191 / 200
У хворого повна відсутність зубів. При обстеженні на нижній щелепі було виявлено 'розгойданий альвеолярний гребінь'за Супле. Який відбиток забезпечить виготовлення повноцінного протезу? The patient has a complete absence of teeth. During the examination on the lower jaw, a 'swinging alveolar ridge' according to Suple was revealed. What impression will ensure the manufacture of a complete prosthesis?

Функціональний декомпресійний Functional decompression

Функціональний диференційований Functional differentiated

Відбиток під власним жувальним тиском Print under own chewing pressure

Функціональний компресійний Functional compression

Повний анатомічний Full anatomical

192 / 200
Хворий 14-ти років скаржиться на не закривання рота, утруднення вимови, слинотечу, неможливість прийому їжі. Об’єктивно: рот напіввідкритий, нижня щелепа висунута допереду і фіксована внаслідок скорочення жувальних м’язів. Під час пальпації суглобових головок скронево-нижньощелепних суглобів через слухові проходи головки не пальпуються. Встановіть діагноз: A 14-year-old patient complains of not closing his mouth, difficulty speaking, drooling, inability to eat. Objectively: the mouth is half-open, the lower jaw is pushed forward and fixed due to the contraction of the masticatory muscles. During palpation of the articular heads of the temporomandibular joints through the auditory canals, the heads are not palpated. Establish a diagnosis:

Двобічний передній вивих нижньої щелепи Bilateral anterior dislocation of the lower jaw

Однобічний передній вивих нижньої щелепи Unilateral anterior dislocation of the lower jaw

Однобічний задній вивих нижньої щелепи Unilateral posterior dislocation of the lower jaw

Перелом суглобового відростка нижньої щелепи зліва Fracture of the articular process of the lower jaw on the left

Двобічний перелом нижньої щелепи Bilateral mandibular fracture

193 / 200
Чоловік 25-ти років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на біль в ділянці 38 напівретинованого зуба, обмежене відкривання рота, погіршення загального самопочуття, неприємний запах з рота. Хворіє 7 тижнів. Об’єктивно: в порожнині рота слизовий клапоть над 38 зубом гіперемований, з-під нього виділяється гній. Перехідна складка напружена. Який діагноз найбільш імовірний? A 25-year-old man turned to a dentist with complaints of pain in the area of 38 semi-retinal teeth, limited opening of the mouth, deterioration of general well-being, bad breath. He has been sick for 7 weeks. Objectively: in the oral cavity, the mucous flap above the 38th tooth is hyperemic, pus is secreted from under it. The transitional fold is tight. What is the most likely diagnosis?

Гострий гнійний перикороніт Acute purulent pericoronitis

Гострий остеомієліт нижньої щелепи Acute osteomyelitis of the lower jaw

Гострий виразковий перикороніт Acute ulcerative pericoronitis

Гострий серозний перикороніт Acute serous pericoronitis

Гострий гнійний періостит Acute purulent periostitis

194 / 200
Хворий 48-ми років на прийомі у лікаря-стоматолога відчув голод. Відзначено почащення пульсу, звуження зіниць, менінгеальні симптоми, падіння температури. З анамнезу відомо, що хворий страждає на цукровий діабет. Лікарем-стоматологом встановлений діагноз: гіпоглікемічний криз. Як усунути напад? A 48-year-old patient felt hungry during an appointment with a dentist. An increase in the pulse, narrowing of the pupils, meningeal symptoms, and a drop in temperature were noted. From the anamnesis, it is known that the patient suffers from diabetes. The dentist diagnosed: hypoglycemic crisis. How to eliminate the attack?

Дати пацієнту випити склянку солодкого чаю Give the patient a glass of sweet tea

Госпіталізувати хворого Hospitalize the patient

Парентерально ввести інсулін Inject parenteral insulin

Перорально ввести інсулін Inject insulin orally

Парентерально ввести великі дози глюкози Inject large doses of glucose parenterally

195 / 200
Хвора 27-ми років звернулася до стоматолога зі скаргами на незначну рухливість 11, 21 зубів, біль у цих зубах при відкушуванні їжі. 3 дні тому хвора отримала травму 11, 21 зубів. При обстеженні встановлено, що електрозбудливість пульпи вищевказаних зубів більше 100 мкА. Яке з нижче зазначених ускладнень у хворої? A 27-year-old patient turned to the dentist with complaints of slight mobility of 11, 21 teeth, pain in these teeth when biting food. 3 days ago, the patient received an injury 11 , 21 teeth. During the examination, it was established that the electroexcitability of the pulp of the above-mentioned teeth is more than 100 μA. Which of the following complications does the patient have?

Травматичний періодонтит Traumatic periodontitis

Періостит Periostitis

Остеомієліт верхньої щелепи Osteomyelitis of the upper jaw

Пародонтит Periodontitis

Радикулярна кіста Radicular cyst

196 / 200
Дитина 12-ти років скаржиться на печіння губ, біль при відкриванні рота, наявність на червоній облямівці губ жовтуватих кірочок. Об’єктивно: на червоній облямівці губ від кута рота до кута рота, починаючи від зони Клейна до середини червоної облямівки - кірочки жовтуватого кольору. Після зняття кірочок оголюється гладка яскраво-червона волога поверхня. Який найбільш ймовірний діагноз? A 12-year-old child complains of burning lips, pain when opening the mouth, the presence of yellowish crusts on the red border of the lips. Objectively: on the red border of the lips from the corner mouth to the corner of the mouth, starting from Klein's zone to the middle of the red border - yellowish crusts. After removing the crusts, a smooth bright red moist surface is exposed. What is the most likely diagnosis?

Ексфоліативний хейліт Exfoliative cheilitis

Іландулярний хейліт Ilandular cheilite

Екзематозний хейліт Eczematous cheilitis

Метеорологічний хейліт Meteorological cheilitis

Атопічний хейліт Atopic cheilitis

197 / 200
Хворий 62-х років звернувся до стоматолога зі скаргами на інтенсивний нападоподібний біль у ділянці нижньої губи і підборіддя, який з’являється під час їжі та при розмові, триває до 5-7 хв. На добу до 5 нападів. На панорамній Ro-грамі виявлено ретинований, дисто-пований 35 зуб, який лежить косо, доходячи до нижньощелепового каналу. Діагноз: периферична невралгія III гілки трійчастого нерва. Оберіть метод лікування: A 62-year-old patient turned to the dentist with complaints of intense paroxysmal pain in the area of the lower lip and chin, which appears while eating and while talking, continues up to 5-7 minutes. Up to 5 attacks per day. On the panoramic Ro-gram, a retinized, dystopian 35 tooth was found, which lies obliquely, reaching the mandibular canal. Diagnosis: peripheral neuralgia of the III branch of the trigeminal nerve. Choose the treatment method:

Атипове видалення 35 зуба Atypical removal of tooth 35

Гіпноз Hypnosis

Голкотерапія (акупунктура) Acupuncture

Декортикація нижньощелепового каналу з резекцією нервово-судинного пучка Decortication of the mandibular canal with resection of the neurovascular bundle

Тривалі блокади анестетиками за типом мандибулярної анестезії Long-term blockades by anesthetics by type of mandibular anesthesia

198 / 200
У хворого після контакту з хімічними речовинами на виробництві раптово виникло стридорозне дихання, осиплість голосу, 'гавкаючий' кашель, стала зростати задишка. Об’єктивно: акроціаноз. Який попередній діагноз? After contact with chemicals at work, the patient suddenly developed stridorous breathing, hoarseness of voice, 'barking' cough, shortness of breath began to increase. Objectively: acrocyanosis. What previous diagnosis?

Набряк гортані Swelling of the larynx

Пневмоторакс Pneumothorax

ТЕЛА BODIES

Рак гортані Laryngeal cancer

Ателектаз легень Pulmonary atelectasis

199 / 200
Під час гемотрансфузії у пацієнта виникли нудота, тремор, біль у попереку, за грудниною. Об’єктивно: шкіра гіперемована, у подальшому стала блідою, гіпергідроз, дихання важке, пульс 110/хв, АТ- 70/40 мм рт.ст. Сеча чорного кольору. Яке ускладнення виникло у хворого? During hemotransfusion, the patient developed nausea, tremors, pain in the lower back, behind the sternum. Objectively: the skin is hyperemic, later it became pale, hyperhidrosis, breathing is difficult , pulse 110/min, blood pressure - 70/40 mm Hg. Urine is black. What complication did the patient have?

Іемотрансфузійний шок Hemotransfusion shock

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Гіпотонічний криз Hypotonic crisis

Гостра ниркова недостатність Acute renal failure

Тромбоемболія легеневої артерії Thromboembolism of the pulmonary artery

200 / 200
У 50-річного ливарника під час плавки металу (у літню пору) з’явилися сильний головний біль, загальна слабкість, блювання. Об’єктивно: температура тіла 39oC, АТ- 140/90 мм рт.ст. Який найбільш імовірний діагноз? A 50-year-old foundry worker developed a severe headache, general weakness, and vomiting while smelting metal (in the summer). Objectively: body temperature 39oC , BP- 140/90 mm Hg. What is the most likely diagnosis?

Тепловий удар Heatstroke

Геморагічний інсульт Hemorrhagic stroke

Гостре респіраторне захворювання Acute respiratory disease

Гіпертонічний криз Hypertensive crisis

Загострення органічного захворювання цнС Exacerbation of an organic disease of the CNS