Крок 2 - Фармація 2013 (буклет)

1 / 200
При досліджені мінералізату на наявність іонів барію використали реакцію з родозонатом натрію. Який колір продукту реакції? The reaction with sodium rhodosonate was used to test the mineral for the presence of barium ions. What is the color of the reaction product?

Червоний Red

Фіолетовий Purple

Бурий Brown

Синій Blue

Жовтий Yellow

2 / 200
Фармацевт готує суспензію з гідрофобною речовиною. Вкажіть таку речовину: A pharmacist prepares a suspension with a hydrophobic substance. Specify the following substance:

Ментол Menthol

Біла глина White clay

Бісмуту нітрат основний Bismuth nitrate basic

Магнію оксид Magnesium oxide

Цинку оксид Zinc oxide

3 / 200
Фармацевту необхідно приготувати масляну емульсію з ментолом. Вкажіть раціональний спосіб введення речовини: The pharmacist needs to prepare an oil emulsion with menthol. Specify a rational way to introduce the substance:

Розчиняють в олії Dissolve in oil

Вводять у готову первинну емульсію Introduced into the finished primary emulsion

Розчиняють у воді, призначеній для розчинення первинної емульсії Dissolve in water intended for dissolving primary emulsion

Диспергують з додаванням готової емульсії Dispersed with the addition of ready-made emulsion

Розчиняють у готовій емульсії при нагріванні Dissolve in the finished emulsion when heated

4 / 200
Оптовою фірмою аптеці відпущений ряд лікарських засобів: Вікаїр табл. N10, Вінпоцетин табл. 5 мг N30. Вкажіть їх мінімальний залишковий термін придатності: The wholesale firm has released a number of medicines to the pharmacy: Vicair tab. N10, Vinpocetine tab. 5 mg N30. Specify their minimum remaining shelf life:

Не менше 60% At least 60%

Не менше 80% At least 80%

Не менше 50% At least 50%

Не менше 70% At least 70%

Не менше 40% At least 40%

5 / 200
У хворого на ІХС через 6 місяців лікування розвинулася толерантність до нітратів пролонгованої дії. Який лікарський препарат з нітратоподібним ефектом необхідно рекомендувати у цьому випадку? After 6 months of treatment, a patient with coronary heart disease developed tolerance to nitrates of prolonged action. What drug with a nitrate-like effect should be recommended in this case?

Молсидомін Molsidomin

Верапаміл Verapamil

Ніфедипін Nifedipine

Метопролол Metoprolol

Празозин Prazozin

6 / 200
При артеріальній гіпертензії прийом лозартану протипоказаний при наступних станах: In case of arterial hypertension, taking losartan is contraindicated in the following conditions:

Вагітність Pregnancy

Гіпокаліємія Hypokalemia

Гіперглікемія Hyperglycemia

Гіперліпідемія Hyperlipidemia

Сечокислий діатез Uric acid diathesis

7 / 200
Фармацевтичне підприємство виробляє танин з рослинної сировини. Яке з наведених нижче лікарських рослин може бути використано у якості джерела? A pharmaceutical company produces tannin from plant raw materials. Which of the following medicinal plants can be used as a source?

Folium Rhus coriariae Folium Rhus coriariae

Cortex Quercus roburis Cortex Quercus roburis

Rhizoma Bergeniae crassifoliae Rhizoma Bergeniae crassifoliae

Herba Hyperici perforati Herba Hyperici perforati

Radix Sanquisorbae officinalis Radix Sanquisorbae officinalis

8 / 200
Для виявлення якого фрагменту молекули у препаратах глікозидів серцевої дії групи карденолідів хімік ОТК фармацевтичного підприємства проводить реакцію з розчином натрію нітро-прусиду у лужному середовищі? To identify which molecular fragment in cardiac glycoside preparations of the cardenolide group, the chemist of the OTC pharmaceutical company conducts a reaction with a solution of sodium nitroprusside in an alkaline medium?

П’ятичленний лактонний цикл Five-membered lactone ring

Спиртовий гідроксил Alcohol Hydroxyl

Циклопентанпергідрофенантрен Cyclopentaneperhydrophenanthrene

Метильна група Methyl group

Дигітоксоза Digitoxosis

9 / 200
Для приготування сиропу використовують 82 частини цукрового сиропу,1 частину KJ ( KBr); 12 частин екстракту чебрецю і 5 частин 96% етанолу. Як називається цей препарат? To prepare the syrup, use 82 parts of sugar syrup, 1 part of KJ (KBr); 12 parts of thyme extract and 5 parts of 96% ethanol. What is the name of this preparation?

Пертусин Pertusyn

Бронхолітин Broncholitin

Сироп солодковий Licorice syrup

Амброксол Ambroxol

Холосас Holosas

10 / 200
Фармацевтичне підприємство виробляє густий екстракт, де у якості екстрагента використовується 0,25% розчин амоніаку. Це густий екстракт: A pharmaceutical company produces a thick extract, where a 0.25% ammonia solution is used as an extractant. This is a thick extract:

Солодки Sweets

Полину Polyna

Чоловічої папороті Male Fern

Кропиви собачої Nettles

Валеріани Valerians

11 / 200
Фармацевтичне підприємство виробляє екстракт-концентрат термопсису сухого, у якому склад діючих речовин перевищує норму. Вкажіть речовину, що використовується для розведення екстракту: The pharmaceutical enterprise produces a dry thermopsis extract-concentrate, in which the composition of active substances exceeds the norm. Specify the substance used to dilute the extract:

Лактоза Lactose

Пектин Pectin

Вода очищена Water is purified

Натрію хлорид Sodium Chloride

Спирт етиловий Ethyl alcohol

12 / 200
Мазевий цех підприємства при виробленні мазi на стадії фасуванні може використати наступну апаратуру: The ointment workshop of the enterprise can use the following equipment when producing ointment at the packaging stage:

Шнєкові та поршневі дозуючі маттти-ни Screw and piston dosing mats

Дискові машини Disk Drives

Машини ексцентрикові Machines are eccentric

Автомат Резепіна Automat Rezepin

Машини роторні Rotary machines

13 / 200
Фітохімічний цех підприємства виробляє рідкі екстракти. Яку кількість об’ємних частин рідкого екстракту отримають з однієї вагової частини лікарської рослинної сировини у відповідності з вимогами Фармакопеї? The phytochemical workshop of the enterprise produces liquid extracts. How many volume parts of liquid extract will be obtained from one weight part of medicinal plant raw materials in accordance with the requirements of the Pharmacopoeia?

1 частина 1 part

0,5 частин 0.5 parts

5 частин 5 parts

3 частини 3 parts

10 частин 10 parts

14 / 200
Спеціаліст контрольно-аналітичної лабораторії виконує експрес-аналіз етазолу. Наявність первинної ароматичної аміногрупи він підтвердив за допомогою лігнінової проби. Який реактив можна використати у цій реакції? A specialist of the control and analytical laboratory performs an express analysis of etazol. He confirmed the presence of the primary aromatic amino group with the help of a lignin sample. What reagent can be used in this reaction?

Небелений папір Unbleached paper

Хлороформ Chloroform

Бензол Benzene

Оцтовий ангідрид Acetic anhydride

Піридин Pyridin

15 / 200
Завідувач-провізор у процесі ухвалення управлінського рішення з удосконалення фінансового положення центральної районної аптеки зібрав релевантну інформацію й установив симптоми утруднень - високі витрати і низька рентабельність. Дана дія характеризує етап розробки раціонального управлінського рішення як: In the process of making a management decision to improve the financial position of the central district pharmacy, the head pharmacist gathered relevant information and identified symptoms of difficulties - high costs and low profitability. This action characterizes the stage development of a rational management solution as:

Діагностика проблеми Problem diagnosis

Вибір альтернатив Select alternatives

Формулювання обмежень та критеріїв прийняття рішень Formulation of restrictions and decision-making criteria

Оцінка альтернатив Evaluation of alternatives

Визначення альтернатив Definition of alternatives

16 / 200
Приготовлено 4 л розчину натрію броміду 20% і розфасовано по 200 мл. У якій обліковій формі відображується дана господарська операція? 4 liters of 20% sodium bromide solution were prepared and packaged in 200 ml. In which accounting form is this business transaction displayed?

Журнал обліку лабораторних і фасувальних робіт Laboratory and packaging work accounting journal

Зведений реєстр Summary register

Реєстрація роздрібних оборотів Registration of retail turnover

Журнал обліку оптового відпуску та розрахунків з покупцями Journal of accounting for wholesale sales and settlements with customers

Квитанція на замовлені ліки Receipt for ordered medication

17 / 200
Фармацевт простерилізував розчини для ін’єкцій в автоклаві. Вкажіть спосіб контролю режиму стерилізації даного методу: The pharmacist sterilized solutions for injections in an autoclave. Specify the method of controlling the sterilization mode of this method:

Термотести Thermotests

Ізотонуючі речовини Isotonizing substances

Буферні розчини Buffer solutions

Антиоксиданти Antioxidants

Стабілізатори Stabilizers

18 / 200
Фармакологічна активність препаратів кореневищ і коренів валеріани залежить від кількісного вмісту діючих речовин, максимум яких накопичується: The pharmacological activity of valerian rhizomes and root preparations depends on the quantitative content of active substances, the maximum of which accumulates:

Восени, до кінця вегетації In autumn, until the end of the growing season

Влітку, під час цвітіння Summer, during flowering

В кінці літа, на початку плодоношення At the end of summer, at the beginning of fruiting

Взимку, під час спокою In winter, during rest

Влітку, до цвітіння In summer, before flowering

19 / 200
Препарати конвалії травневої призначають як кардіотонічний і седативний засіб. При заготівлі листа конвалії травневої можливе потрапляння такої домішки: Lily of May drugs are prescribed as a cardiotonic and sedative agent. When harvesting a lily of the valley leaf, it is possible to get the following impurity:

Купина лікарська Medicinal blackberry

Жовтушник розлогий The yellow smother is sprawling

Наперсник пурпуровий Purple Breastplate

Горицвіт весняний Spring hydrangea

Наперсник вовнистий Wool breastplate

20 / 200
Рослинний лікарський препарат Сальвін використовується як в’яжучий, протизапальний і протимікробний засіб. Джерелом для отримання цього засобу є: The herbal medicine Salvin is used as an astringent, anti-inflammatory and antimicrobial agent. The source for obtaining this agent is:

Лист шавлії лікарської Sage leaf

Трава хвоща лісового Horsetail grass

Трава кропиви собачої Nettle herb

Лист м’яти перцевої Peppermint leaf

Трава хвоща польового Field horsetail

21 / 200
Який з наведених антигіпертензив-них препаратів має калійзберігаючу дію? Which of the following antihypertensive drugs has a potassium-sparing effect?

Триамтерен Triamterene

Метопролол Metoprolol

Фуросемід Furosemide

Дилтіазем Diltiazem

Празозин Prazozin

22 / 200
Який препарат являється специфічним антидотом при отруєнні препаратами заліза? Which drug is a specific antidote for iron poisoning?

Дефероксамін Deferoxamine

Протаміну сульфат Protamine sulfate

Атропін Atropine

Пеніциламін Penicilamine

Бемегрид Bemegrid

23 / 200
Для придбання канцелярських товарів підзвітній особі (бухгалтеру) видано гроші з каси підприємства. Яким є граничний термін подання повного звіту підзвітної особи про використання коштів після видачі їй готівки? For the purchase of office supplies, the accountable person (accountant) was given money from the company's cash register. What is the deadline for submitting a full report of the accountable person on the use of funds after the cash is issued to him?

Третій банківський день Third bank day

Тиждень Week

П ’ять робочих днів Five working days

Десять робочих днів Ten working days

Такий термін не встановлено No such term has been set

24 / 200
Листок непрацездатності є підставою для розрахунку величини допомоги застрахованій особі. Хто з медичних працівників НЕ МАЄ ПРАВА видати листок непрацездатності? The certificate of incapacity for work is the basis for calculating the amount of assistance to the insured person. Which of the medical workers DOES NOT HAVE THE RIGHT to issue a certificate of incapacity for work?

Приватні лікарі Private doctors

Фельдшер у місцевостях, де відсутній лікар Paramedic in areas where there is no doctor

Лікуючі лікарі державних і комунальних закладів охорони здоров’я Treating doctors of state and communal healthcare institutions

Лікуючі лікарі протезно-ортопедичних стаціонарів Treating doctors of prosthetic and orthopedic hospitals

Лікуючі лікарі туберкульозних диспансерів Treating doctors of tuberculosis dispensaries

25 / 200
На фармацевтичному підприємстві планується випуск гетерогенних мазей. Вкажіть апаратуру, яка необхідна для гомогенізації мазей: The pharmaceutical company plans to produce heterogeneous ointments. Specify the equipment needed for homogenization of ointments:

Трьохвалкова мазетерка, роторно-пульсаційний апарат (РПА) Three-roll maseter, rotary-pulsation device (RPA)

Дезінтегратор Disintegrator

Електропанель для плавлення основ Electric panel for melting bases

Змішувач з лопатевими мішалками Mixer with paddle stirrers

Реактор-змішувач Mixer Reactor

26 / 200
В аптеку поступив рецепт на виготовлення стрептоцидової мазі без вказаної концентрації. Мазь якої концентрації буде готувати фармацевт? The pharmacy received a prescription for the manufacture of streptocidal ointment without the specified concentration. What concentration of ointment will the pharmacist prepare?

10% 10%

5% 5%

20% 20%

2% 2%

1% 1%

27 / 200
Вкажіть час стерилізації 250 мл 5% глюкози парою під тиском при температурі 120° С: Indicate the time of sterilization of 250 ml of 5% glucose with steam under pressure at a temperature of 120° C:

12 хвилин 12 minutes

30 хвилин 30 minutes

8 хвилин 8 minutes

1 година 1 hour

15 хвилин 15 minutes

28 / 200
Колективний договір укладається профспілковим комітетом від імені трудового колективу підприємства з власником. Форма укладання колективного договору - письмова. Яка стаття КЗПП регламентує термін дії колективного договору? The collective agreement is concluded by the trade union committee on behalf of the labor team of the enterprise with the owner. The form of conclusion of the collective agreement is written. Which article of the Labor Code regulates the validity period of the collective agreement?

17 17

41 41

38 38

36 36

40 40

29 / 200
При проведенні контролю якості таблеток на фармацевтичних підприємствах проводять тест визначення міцності на стирання таблеток. Який прилад використовують для проведення даного тесту? When conducting quality control of tablets at pharmaceutical enterprises, a test is conducted to determine the abrasion resistance of tablets. What device is used to conduct this test?

Барабанний стирач Drum Wiper

Кутомір Protractor

Лабораторний індикатор процесу розчинення Laboratory indicator of dissolution process

Пружинний динамометр Spring dynamometer

Лабораторний індикатор процесу розпадання Laboratory indicator of the decay process

30 / 200
Після обробки сільськогосподарських рослин жінка померла в наслідок отруєння пестицидами. З якої реакції починають дослідження екстрактів із біологічних об’єктів на ФОС? After processing agricultural plants, a woman died as a result of pesticide poisoning. From what reaction do studies of extracts from biological objects for FOS begin?

Біохімічна проба Biochemical test

Реакція на наявність атому сірки Reaction to the presence of a sulfur atom

Реакція на метоксі- або ^токсi-групи Reaction to methoxy or ^toxy groups

Реакція на наявність атому хлору Reaction to the presence of a chlorine atom

Реакція на фосфат-іон Reaction to phosphate ion

31 / 200
У хіміко-токсикологічному аналізі для кількісного визначення ртуті в біологічному матеріалі рекомендовано екстракційно-фотометричний метод, який базується на реакції з такою речовиною: In the chemical-toxicological analysis, the extraction-photometric method is recommended for the quantitative determination of mercury in biological material, which is based on the reaction with the following substance:

Дитізон Ditizon

Дифенілкарбазид Diphenylcarbazide

Тіосечовина Thiourea

Сульфід натрію Sodium sulfide

Тіосульфат натрію Sodium thiosulfate

32 / 200
Фармацевтові потрібно відважити лікарську речовину загального списку -глюкозу. Яку мінімальну кількість глюкози можна відважити на ручних одно-грамових терезах? A pharmacist needs to weigh a medicinal substance of the general list - glucose. What is the minimum amount of glucose that can be weighed on manual one-gram scales?

0,02 0.02

0,05 0.05

0,01 0.01

0,04 0.04

0,03 0.03

33 / 200
Для проведення маркетингових досліджень по вивченню ринку споживачів препаратів жовчогінної дії регіону, що вивчається, фірма визначила проблему і сформулювала цілі дослідження. До якого етапу досліджень їй необхідно приступити у подальшому? In order to conduct marketing research to study the market of consumers of choleretic drugs in the region being studied, the firm defined the problem and formulated the goals of the research. What stage of research should it proceed to in the future ?

Збір і аналіз вторинної інформації Collection and analysis of secondary information

Аналіз первинної інформації Analysis of primary information

Збір первинної інформації Collection of primary information

Розробка плану збору первинної інформації Development of primary information collection plan

Складання звіту Compilation of report

34 / 200
Антраценпохідні групи емодину проявляють послаблюючий ефект. Вкажіть, яка рослинна сировина містить антраценпохідні групи емодину у великій кількості: Anthracene-derived groups of emodin have a weakening effect. Specify which plant material contains anthracene-derived groups of emodin in large quantities:

Плоди жостеру Zostera fruits

Плоди жостеру ламкого Fruits of zoster brittle

Плоди чорниці Blueberries

Плоди чорної смородини Blackcurrant fruits

Плоди бузини Elder fruits

35 / 200
На цей час у теорії менеджменту виділяють чотири найважливіші підходи до управління. Вкажіть підхід, який НЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ у теорії менеджменту: There are currently four most important approaches to management in management theory. Specify the approach that is NOT used in management theory:

Структурний Structural

Ситуаційний Situational

Системний System

Процесний Process

Підхід з позицій виділення різних шкіл Approach from the point of view of selection of different schools

36 / 200
В аптеці використовується погодинно-преміальна форма оплати праці. Який документ слід оформити при нарахуванні авансу співробітникам аптеки? The pharmacy uses an hourly-premium form of payment. What document should be drawn up when charging an advance to pharmacy employees?

Розрахунково-платіжна відомість Invoice

Товарний звіт Product Report

Видатковий касовий ордер Expenditure cash order

Прибутковий касовий ордер Profitable cash order

Накладна Invoice

37 / 200
При дозуванні невеликих кількостей рідини використовують крапле-мір. Вкажіть кількість крапель в 1 мл води, очищеної за стандартним крапле-міром: When dosing small amounts of liquid, a dropper measure is used. Enter the number of drops in 1 ml of water purified according to a standard dropper measure:

20 20

10 10

50 50

40 40

30 30

38 / 200
Лікар виписав супозиторії без зазначення основи. Вкажіть основу для приготування супозиторіїв методом викачування: The doctor prescribed suppositories without specifying the base. Specify the base for preparing suppositories by pumping method:

Масло какао Cocoa butter

Лазупол Lazupol

Желатин-гліцеринова Glycerine gelatin

Ланоль Lanol

Бутирол Butyrol

39 / 200
Листя мучниці є уросептичним засобом. Допустимою домішкою до цієї сировини є: Leaves of plantain are a uroseptic agent. The permissible admixture to this raw material is:

Листя брусниці Leaves of lingonberry

Листя грициків звичайних Leaves of common buckwheat

Листя наперсника Leaves of the breastwort

Листя кропиви Nettle leaves

Листя скумпії Leaves of sumac

40 / 200
В процесі метаболізму деяких речовин в організмі утворюється токсична речовина формальдегід. Він може утворюватися з таких речовин: During the metabolism of some substances in the body, the toxic substance formaldehyde is formed. It can be formed from the following substances:

Метанол Methanol

Етанол Ethanol

Ацетон Acetone

Резорцин Resorcin

! зопропіловий спирт ! isopropyl alcohol

41 / 200
При розробленні нового лікарського засобу фірма-виробник може орієнтуватися на різні стратегії використання товарних марок. Яку назву має стратегія, при якій фірма використовує одну назву для всіх своїх препаратів? When developing a new drug, a manufacturing company can focus on different brand strategies. What is the name of a strategy in which a company uses one name for all its drugs?

Групових марок Group Marks

Індивідуальних марок Individual marks

Багатомарочного підходу Multi-brand approach

Поєднання фірмового імєні з індивідуальною маркою препарату Combination of a brand name with an individual brand of the drug

Марок для окремих препаратів Marks for individual drugs

42 / 200
Хворому прописано 3% спиртовий розчин кислоти борної. Якої концентрації спирт етиловий використовується для приготування цього розчину за вимогами нормативних документів? The patient is prescribed a 3% alcohol solution of boric acid. What concentration of ethyl alcohol is used to prepare this solution according to the requirements of regulatory documents?

70% 70%

90% 90%

60% 60%

40% 40%

95% 95%

43 / 200
В аптеці потрібно приготувати ін’єкційний розчин натрію хлориду 10%. Який оптимальний спосіб стерилізації повинен застосувати фармацевт? The pharmacy needs to prepare a 10% sodium chloride injection solution. What is the optimal method of sterilization should the pharmacist use?

В автоклаві насиченою парою під тиском In an autoclave with saturated steam under pressure

Радіаційна стерилізація Radiation sterilization

Стерильне фільтрування через мембранний фільтр Sterile filtration through a membrane filter

Стерилізація сухим жаром Dry heat sterilization

Стерилізація газами Sterilization with gases

44 / 200
Аптека з правом роздрібної торгівлі впродовж звітного періоду здійснювала операції з придбання товару. Які зміни в балансі викличе дана господарська операція? During the reporting period, the pharmacy with the right of retail trade carried out transactions for the purchase of goods. What changes in the balance will this business transaction cause?

Збільшення активу і пасиву Increase in assets and liabilities

Зміни тільки в пасиві Changes only in the passive

- -

Зміни тільки в активі Changes only in the asset

Зменшення активу і пасиву Decreasing assets and liabilities

45 / 200
Фармацевтична фірма планує запропонувати нові лікарські засоби на існуючому ринку. Якою маркетинговою можливістю скористається фірма? A pharmaceutical company plans to introduce new drugs to the existing market. What marketing opportunity will the company use?

Розширення асортименту лікарських засобів Expansion of the assortment of medicines

Більш глибоке проникнення на ринок Deeper market penetration

Диверсифікація виробництва Production Diversification

Розширення меж ринку Expansion of market boundaries

Інтеграція виробництва Production Integration

46 / 200
Емульсії як гетерогенні дисперсні системи можуть розшаровуватися під дією різних чинників. Які з наведених чинників найшвидше призводять до розшаровування емульсій? Emulsions as heterogeneous dispersed systems can delaminate under the influence of various factors. Which of the following factors most quickly lead to delamination of emulsions?

Додавання сильних електролітів Addition of strong electrolytes

Розведення водою Dilution with water

Додавання сиропів Adding syrups

Розведення олією Dilution with oil

Додавання надлишку емульгатора Addition of excess emulsifier

47 / 200
При визначенні технологічних властивостей порошків визначають сипкість. За допомогою яких приладів визначають цей показник? When determining the technological properties of powders, flowability is determined. What devices are used to determine this indicator?

Вібраційна лійка Vibrating watering can

Набір сит Set of sieves

Дисмембранатор Dismembranator

Фріабілятор Friabilator

Дезінтегратор Disintegrator

48 / 200
Виберіть препарати, сировиною для виготовлення яких є наперсник вовнистий: Choose preparations, the raw material for the production of which is woolly breastplate:

Лантозид Lantozide

Еризимін Erysymin

Адонізид Adoniside

Дигітоксин Digitoxin

Корглікон Corglycon

49 / 200
При складанні заявки-розрахунку для встановлення ліміту залишку готівки в касі бухгалтер підприємства повинен вказати фактичну суму касової виручки. Який період, що передує поданню заявки, слід враховувати при цьому? When drawing up an application-calculation for setting the limit of the cash balance in the cash register, the accountant of the enterprise must indicate the actual amount of cash receipts. What period preceding the submission of the application should be taken into account at the same time ?

3 місяці 3 months

7 днів 7 days

Рік Year

10 днів 10 days

6 місяців 6 months

50 / 200
Хворий 67-ми років з хронічною серцевою недостатністю отримує диго-ксин. Для зменшення побічної дії диго-ксину лікар порадив його комбінувати з наступним препаратом: A 67-year-old patient with chronic heart failure receives digoxin. To reduce the side effects of digoxin, the doctor advised combining it with the following drug:

Панангін Panangin

Дихлотіазид Dichlorothiazide

Кальцію хлорид Calcium chloride

Ілюконат кальцію Calcium Iluconate

Еуфілін Euphilin

51 / 200
У жінки, яка тривалий час лікується з приводу інфільтративно-вогнищевого туберкульозу, різко знизився слух. Який з перерахованих препаратів міг викликати таку побічну дію? A woman who has been treated for a long time for infiltrative focal tuberculosis has a sharp decrease in hearing. Which of the listed drugs could cause such a side effect?

Стрептоміцин Streptomycin

Ізоніазид Isoniazid

Рифампіцин Rifampicin

Етамбутол Etambutol

Етіонамід Ethionamide

52 / 200
Якому сульфаніламідному препарату відповідає хімічна назва 2-[п-(о-карбоксибензамідо)бензолсульфамідо]-тіазол? Which sulfonamide drug corresponds to the chemical name 2-[p-(o-carboxybenzamido)benzenesulfamido]-thiazole?

Фталазол Phthalazole

Стрептоцид розчинний Soluble Streptocide

Сульфацил-натрій Sulfacyl sodium

Уросульфан Urosulfan

Салазопіридазин Salazopyridazine

53 / 200
Аптеки, як юридичні особи, для реєстрації в державних органах повинні володіти статутним капіталом. Вкажіть суму, що ідентифікується як статутний капітал: Pharmacies, as legal entities, must have authorized capital for registration with state authorities. Enter the amount identified as authorized capital:

Сума, що зареєстрована в установчих документах The amount registered in the founding documents

Сума оборотних активів підприємства Amount of current assets of the enterprise

Сума необоротних активів підприємства Amount of fixed assets of the enterprise

Сума заборгованості підприємства Amount of enterprise debt

Сума активу підприємства Enterprise asset amount

54 / 200
Які розчини для парентерального введення з перерахованих речовин підлягають спеціальному очищенню за відсутності сорту 'для ін’єкцій'? Which solutions for parenteral administration from the listed substances are subject to special cleaning in the absence of the 'for injection' variety?

Магнію сульфат, кальцію хлорид, глюкоза Magnesium sulfate, calcium chloride, glucose

Іексаметилентетрамін, новокаїн Iexamethylenetetramine, novocaine

Натрію нітрит, ерготал, кальцію хлорид Sodium nitrite, ergotal, calcium chloride

Желатин, новокаїн, натрію сульфіт Gelatin, novocaine, sodium sulfite

Аскорбінова кислота, анальгін Ascorbic acid, analgin

55 / 200
Який препарат можна порекомендувати для симптоматичного лікування м’язового болю у дитини 5-ти років? What drug can be recommended for the symptomatic treatment of muscle pain in a 5-year-old child?

Парацетамол Paracetamol

Диклофенак натрію Diclofenac sodium

Ацетилсаліцилова кислота Acetylsalicylic acid

Індометацин Indomethacin

Целекоксиб Celecoxib

56 / 200
Фармацевт для стабілізації суспензії використав калійне мило. Яка речовина входить до складу суспензії? The pharmacist used potassium soap to stabilize the suspension. What substance is included in the suspension?

Сірка Sulphur

Фенілсаліцилат Phenyl salicylate

Ментол Menthol

Камфора Camphor

Бісмуту нітрат основний Bismuth nitrate basic

57 / 200
В аптеку надійшов рецепт на мазь. Вкажіть спосіб введення у мазі розчинних у воді лікарських речовин у кількості більше 5%: The pharmacy received a prescription for an ointment. Specify the method of administration of water-soluble medicinal substances in the ointment in an amount greater than 5%:

Вводять за типом суспензії з частиною розплавленої основи Entered by the type of suspension with part of the molten base

Розчиняють у воді очищеній Dissolve in purified water

Розчиняють у розплавленій основі Dissolve in molten base

Додають у кінці до готової мазі Added at the end to the finished ointment

Розчиняють у придатній до основи рідині Dissolve in a liquid suitable for the base

58 / 200
В аптеці існують керівники вищої, середньої та низової ланки. В даному випадку рівні управління утворюються за рахунок: In the pharmacy there are managers of the upper, middle and lower ranks. In this case, the management levels are formed due to:

Вертикального розподілу праці Vertical division of labor

Вертикально-горизонтального розподілу праці Vertical-horizontal division of labor

Іоризонтального розподілу праці Horizontal division of labor

Шахового розподілу праці Chess division of labor

Діагонального розподілу праці Diagonal division of labor

59 / 200
Фармацевтичне підприємство планує вихід на ринок нового лікарського засобу. Основною метою при ціноутворенні фірма визначає формування іміджу і швидке отримання прибутку. Яку стратегію ціноутворення використовує фірма? A pharmaceutical company is planning to enter the market of a new medicine. The main goal of the firm in pricing is image formation and quick profit making. What pricing strategy does the firm use?

'Зняття вершків' 'Creaming'

Диференціації цін Price differentiations

- -

Наслідування лідера Imitating the leader

Проникнення Penetration

60 / 200
Хворому 56-ти років, який хворіє на ІХС, було призначено метопролол. Який механізм дії його при ІХС? A 56-year-old patient with coronary artery disease was prescribed metoprolol. What is its mechanism of action in coronary artery disease?

Зменшує потребу міокарда в кисні Reduces myocardial oxygen demand

Звужує коронарні судини Narrows coronary vessels

Збільшує потребу міокарда в кисні Increases myocardial oxygen demand

Зменшує тонус периферичних судин Reduces the tone of peripheral vessels

Розширює коронарні судини Dilates coronary vessels

61 / 200
Яка марка скла повинна використовуватися для виготовлення ампул для розчину ціанокобаламіну 0,01%? What brand of glass should be used to make ampoules for 0.01% cyanocobalamin solution?

Світлозахисне нейтральне (СНС-1) Light-protective neutral (SNS-1)

Нейтральне (НС-1) Neutral (NS-1)

Нейтральне (НС-2А) Neutral (NS-2A)

Безборне (АБ-1) Unbound (AB-1)

Нейтральне (НС-2) Neutral (NS-2)

62 / 200
Фармацевт приготував мазь за прописом: Rp.: Tannini 0,2 Lanolini 3,0 Vaselini 10,0 M. utf. ung. D.S. Змащувати уражет длянки шлри. Який спосіб введення таніну він обрав? The pharmacist prepared the ointment according to the prescription: Rp.: Tannini 0.2 Lanolini 3.0 Vaselini 10.0 M. utf. ung. DS Lubricate the wound of the palm of the hand. What method of tannin administration did he choose?

Розчинив у воді, заемульгував ланоліном безводним Dissolved in water, emulsified with anhydrous lanolin

Розчинив у вазеліновому маслі Dissolved in petroleum jelly

Розтер в ступці зі спиртом та змішав з основою Grinded in a mortar with alcohol and mixed with the base

Розтер в ступці за правилом Дерягіна з вазеліновим маслом Grinding in a mortar according to Deryagin's rule with petroleum jelly

Розчинив у розплавленому вазеліні Dissolved in melted Vaseline

63 / 200
Яка реакція або метод є найбільш доказовим для виявлення синильної кислоти в дистилятах після перегонки з водяною парою? Which reaction or method is the most reliable for detecting hydrocyanic acid in distillates after steam distillation?

реакція утворення берлінської блакиті Berlin blue formation reaction

реакція з пікриновою кислотою reaction with picric acid

реакція утворення роданіду заліза iron rhodanide formation reaction

метод мікродифузії microdiffusion method

реакція утворення бензидинової сині benzidine blue reaction

64 / 200
Провізор аптеки відпускає хворому таблетки Трамадол за повну вартість. На якому рецептурному бланку повинен бути виписаний цей засіб? A pharmacy pharmacist dispenses Tramadol tablets to a patient at full cost. On which prescription form should this drug be prescribed?

Форма 3 Form 3

Амбулаторним хворим не відпускається Ambulatory patients are not discharged

Препарат відпускається без рецепту The drug is available without a prescription

Форма 1 у двох примірниках Form 1 in duplicate

Форма 1 Form 1

65 / 200
Для стимулювання збуту і формування попиту на вироби медичного призначення фармацевтична фірма 'Мед-техніка'використала різні матеріали. Одним із заходів, що проводилися фірмою, було розповсюдження поштою листівок, буклетів, каталогів, фірмових видань. Назвіть засіб розповсюдження рекламної інформації, який використала фірма? To stimulate sales and generate demand for medical products, the pharmaceutical company 'Med-technika' used various materials. One of the activities carried out by the company was the distribution of postcards by mail , booklets, catalogs, company publications. Name the means of distribution of advertising information used by the company?

Пряма адресна реклама Direct advertising

Реклама у пресі Advertisement in the press

Реклама на телебаченні Advertising on TV

Зовнішня реклама External advertising

Сувенірна реклама Souvenir ad

66 / 200
З чого найбільш доцільно починати лікування хворого, у якого вперше розвинувся напад бронхіальної астми? What is the most appropriate way to start the treatment of a patient who has developed an attack of bronchial asthma for the first time?

Iнгаляцїї β2-адреноміметика Inhaled β2-adrenomimetics

M-холінолітики M-cholinelytics

Н2-гістаміноблокатори H2-histamine blockers

Iнгаляцїї глюкокортикостероїдів Inhalation of glucocorticosteroids

Адреноміметики парентерально Adrenomimetics parenterally

67 / 200
Хворому з гострою серцевою не- достатністю і непереносимістю серцевих глікозидів було введено добутамін. Який механізм дії цього препарату? A patient with acute heart failure and intolerance to cardiac glycosides was administered dobutamine. What is the mechanism of action of this drug?

Стимуляція β-адренорецепторів Stimulation of β-adrenoceptors

Блокада K+-, Уа+-АТФ-ази K+-, Ua+-ATP-ase blockade

Стимуляція M-холінорецепторів Stimulation of M-cholinergic receptors

Пригнічення активності фосфодіе-стерази Inhibition of phosphodiesterase activity

Стимуляція «!-адренорецепторів Stimulation of '!-adrenoreceptors

68 / 200
Аптека має ліцензію на право виготовлення ліків. Вкажіть документ, в якому обліковуються прийняті рецепти на лікарські засоби індивідуального виготовлення: The pharmacy has a license for the right to manufacture drugs. Specify the document in which accepted prescriptions for individually manufactured drugs are recorded:

Рецептурний журнал (квитанційна книга) Recipe journal (receipt book)

Касова книга Cashbook

Оборотна відомість Revolving list

Реєстр податкових накладних Register of tax invoices

Книга обліку розрахункових операцій Accounting book of settlement transactions

69 / 200
Провізор-аналітик аналізує ксероформ. Який з наведених реактивів він може використати для ідентифікації бі-смуту у складі ксероформу? A pharmacist-analyst is analyzing a xeroform. Which of the following reagents can he use to identify bi-smut in the composition of the xeroform?

Натрію сульфід Sodium sulfide

Купруму сульфат Kuprumu sulfate

Калію-натрію тартрат Potassium sodium tartrate

Амоніаку гідроксид Ammonia hydroxide

Барію хлорид Barium chloride

70 / 200
Для виготовлення на заводі галенового препарату Пертусин, що має відхаркувальні властивості, використовують екстракт трави: For the production at the factory of the galenic drug Pertusyn, which has expectorant properties, an extract of the grass is used:

Thymus serpyllum Thymus serpyllum

Bursae pastoris Bursae pastoris

Erysimi diffuse Erysimi diffuse

Hyperici perforati Hyperici perforati

Polygoni avicularis Polygoni avicularis

71 / 200
На аналіз в контрольно-аналітичну лабораторію надійшов ампульний розчин ефедрину гідрохлориду. Однією з реакцій ідентифікації препарату є реакція з розчином калію фериціаніду. Що при цьому спостерігається? An ampoule solution of ephedrine hydrochloride was sent to the control and analytical laboratory for analysis. One of the drug identification reactions is a reaction with a potassium ferricyanide solution. What is observed?

Відчувається запах бензальдегіду Smell benzaldehyde

Випадіння темно-сірого осаду Dark gray precipitation

Відчувається запах амоніаку Smell of ammonia

Утворення червоного забарвлення Formation of red color

Виділення бульбашок газу Emission of gas bubbles

72 / 200
Необхідно провести судово-токсикологічне дослідження вмісту шлунку на групу 'летких'отрут. При цьому першу фракцію дистиляту збирають у приймач, який містить: It is necessary to conduct a forensic toxicological examination of the contents of the stomach for the group of 'volatile' poisons. At the same time, the first fraction of the distillate is collected in a receiver, which contains:

Розчин натрію гідроксиду Sodium hydroxide solution

Розчин сульфатної кислоти Sulphuric acid solution

Розчин щавлевої кислоти Solution of oxalic acid

Хлороформ Chloroform

Розчин хлоридної кислоти Chloric acid solution

73 / 200
В умовах аптеки готують очні краплі Розчин якої речовини НЕ ІЗОТО-НУЮТЬ? In the conditions of the pharmacy, eye drops are prepared. The solution of which substance DOES NOT ISOTONIZE?

Коларгол Kolargol

Пілокарпіну гідрохлорид Pilocarpine hydrochloride

Левоміцетин Levomycetin

Цитраль Citral

Рибофлавін Riboflavin

74 / 200
У фітохімічному цеху підприємства виготовляють екстракційні препарати. З якою метою застосовують екстракти-концентрати? In the phytochemical workshop of the enterprise, extraction preparations are made. For what purpose are extracts-concentrates used?

Для швидкого приготування настоїв і відварів в аптечній практиці For quick preparation of infusions and decoctions in pharmacy practice

Для приготування густих екстрактів For preparation of thick extracts

Для приготування настойок For making tinctures

Для приготування сухих екстрактів For preparation of dry extracts

Як готові лікарські засоби How are medicines prepared

75 / 200
В аптеку надійшов рецепт на приготування порошків із вказівкою лікаря відпустити порошки в желатинових капсулах. Яка речовина із перерахованих входить до складу цих порошків? The pharmacy received a prescription for the preparation of powders with the doctor's instructions to release the powders in gelatin capsules. Which of the listed substances is part of these powders?

Етакридину лактат Ethacridine lactate

Димедрол Diphenhydramine

Стрептоцид Streptocide

Магнію оксид Magnesium oxide

Глюкоза Glucose

76 / 200
В аптеці готують суспензії. Вкажіть речовину, з якої виготовляють суспензію без додавання стабілізатора: The pharmacy prepares suspensions. Specify the substance from which the suspension is made without adding a stabilizer:

Магнію оксид Magnesium oxide

Фенілсаліцилат Phenyl salicylate

Ментол Menthol

Сірка Sulfur

Камфора Camphor

77 / 200
Всі працівники мають право на щорічну професійну відпустку. Яка тривалість додаткової відпустки встановлена для аптечних працівників з ненормова-ним робочим днем? All employees have the right to annual professional leave. What is the duration of additional leave set for pharmacy workers with irregular working hours?

Сім календарних днів Seven calendar days

Десять календарних днів Ten calendar days

Тридцять календарних днів Thirty calendar days

Не надається Not available

Двадцять календарних днів Twenty calendar days

78 / 200
Новостворена ринкова структура, при якій орган управління - збори власників, пайовий внесок може бути як фінансовий, так і матеріальний, а відповідальність здійснюється в межах вкладеного внеску, - має назву: The newly created market structure, in which the management body is the meeting of owners, the share contribution can be both financial and material, and the responsibility is carried out within the limits of the invested contribution, - has name:

Товариство з обмеженою відповідальністю Limited Liability Company

Товариство з необмеженою відповідальністю Unlimited liability company

Командитне товариство Limited partnership

Акціонерне товариство відкритого типу Open joint-stock company

Акціонерне товариство закритого типу Closed joint-stock company

79 / 200
Для ізолювання отрут з різних об’єктів хіміко-токсикологічного дослідження використовують різні методи, які називають прізвищами авторів. Ізолювання проводять з кислого, або лужного середовища, для чого використовують органічні, неорганічні кислоти, або луги. В якому з наведених методів використовують сірчану кислоту? To isolate poisons from various objects of chemical and toxicological research, different methods are used, which are called by the surnames of the authors. Isolation is carried out from an acidic or alkaline environment, for which they use organic, inorganic acids, or alkalis. In which of the following methods is sulfuric acid used?

Крамаренка Kramarenka

Стаса-Отто Stasa-Otto

Ізотова Izotova

Васильєвої Vasilyeva

Валова Gross

80 / 200
Ефірна олія рози використовується як протизапальний і спазмолітичний засіб. У яких видільних утвореннях воно локалізується? Rosa essential oil is used as an anti-inflammatory and antispasmodic agent. In which excretory formations is it localized?

Залозисті плями Glandular spots

Ефіроолійні вмістища Essential oil containers

Секреторні клітини Secretory cells

Залозисті волоски Glandular hairs

Ефіроолійні залозки Essential oil glands

81 / 200
Для встановлення справжності субстанції лікарської речовини, що містить карбонат-іон, згідно вимог ДФУ провізор-аналітик має використати наступний реактив: To establish the authenticity of the substance of a medicinal substance containing a carbonate ion, according to the requirements of the Federal Drug Administration, the pharmacist-analyst must use the following reagent:

Кислота оцтова розведена Dilute acetic acid

Розчин натрію гідроксиду Sodium hydroxide solution

Розчин натрію хлориду Sodium chloride solution

Розчин калію йодиду Potassium iodide solution

Реактив Неслера Nesler's Reagent

82 / 200
В контрольно-аналітичній лабора- торії необхідно здійснити аналіз препаратів гормонів щитоподібної залози (тиреоїдин). Аналітик при їх ідентифікації зобов’язаний провести реакцію на: In the control and analytical laboratory, it is necessary to carry out an analysis of thyroid hormone preparations (thyroidin). When identifying them, the analyst is obliged to conduct a reaction to:

Органічно зв’язаний йод Organically bound iodine

Стероїдний цикл Steroid Cycle

Складноефірну групу Ether group

Нітрогрупу Nitrogroup

Ароматичну аміногрупу Aromatic amino group

83 / 200
У молекулі кортизону ацетату міститься складноефірна група. Для підтвердження наявності цієї групи у лікарській речовині була використана: The cortisone acetate molecule contains an ester group. To confirm the presence of this group in the medicinal substance, the following was used:

Гідроксамова проба Hydroxam sample

Реакція Віталі-Морена Vitaly-Moren reaction

Реакція з оксалатом амонію Reaction with ammonium oxalate

Реакція з бромною водою Reaction with bromine water

Мурексидна проба Murexide sample

84 / 200
Три засновники створюють господарське товариство з гуртової реалізації лікарських засобів та виробів медичного призначення. Яким буде це товариство? Three founders create a business company for the wholesale sale of medicines and medical products. What will this company be?

Корпоративне Corporate

Комунальне Utility

Унітарне Unitary

Індивідуальне Individual

Державне State

85 / 200
Аптека проводить оптові закупівлі засобів санітарії та гігієни. Посередник працює за угодою з виробником і проводить операції за його рахунок. Посереднику може бути надане виключне право збуту товарів фірми у певних районах. Назвіть цього посередника: The pharmacy carries out wholesale purchases of sanitation and hygiene products. The intermediary works under an agreement with the manufacturer and conducts operations at his expense. The intermediary may be granted the exclusive right to sell the company's goods in certain districts. Name this intermediary:

Оптовий агент Wholesale agent

Брокер Broker

Консигнатор Consignor

Комісіонер Commissioner

Дилер Dealer

86 / 200
Провізор-аналітик КАЛ проводить ідентифікацію лікарської речовини. За вимогами ДФУ під час проведення ідентифікації іонів арсену використовується розчин: CAL pharmacist-analyst performs the identification of the medicinal substance. According to the requirements of the Federal Drug Administration, during the identification of arsenic ions, a solution is used:

Гіпофосфіту Hypophosphite

Калію йодовісмутату Potassium iodobismuthate

Натрію гідроксиду Sodium hydroxide

Тіоацетаміду Thioacetamide

Альфа-нафтолу Alpha Naphthol

87 / 200
Провізор-аналітик КАЛ проводить ідентифікацію лікарської речовини за сульфіт-іонами згідно до вимог ДФУ. Який реактив знебарвлюється під час цього дослідження? The pharmacist-analyst of KAL conducts the identification of the medicinal substance by sulfite ions in accordance with the requirements of the DFU. What reagent is decolorized during this study?

Розчин йоду Iodine solution

Розчин заліза (ІІІ) хлориду Solution of iron (III) chloride

Розчин калію йодиду Potassium iodide solution

Розчин амоніаку Ammonia solution

Розчин калію нітрату Potassium nitrate solution

88 / 200
Провізор-аналітик підтверджує наявність складноефірної групи у лікарській речовині 'Кальцію панга-мат'реакцією утворення: The pharmacist-analyst confirms the presence of an ester group in the medicinal substance 'Calcium panga-mat' by the formation reaction:

Забарвленого гідроксамату Stained hydroxamate

Білого осаду White sediment

Мурексиду Murexidu

Маслянистого осаду Oily sediment

Йодоформу Iodoform

89 / 200
В контрольно-аналітичній лабораторії виконують аналіз лікарської речовини з групи алкалоїдів. Який з наведених лікарських засобів дає позитивну реакцію Віталі-Морена? In the control and analytical laboratory, an analysis of a medicinal substance from the group of alkaloids is performed. Which of the following medicinal products gives a positive Vitali-Moren reaction?

Скополаміну гідробромід Scopolamine hydrobromide

Морфіну гідрохлорид Morphine hydrochloride

Платифіліну гідротартрат Platiphylline hydrotartrate

Папаверину гідрохлорид Papaverine hydrochloride

Хініну сульфат Quinine sulfate

90 / 200
Фармацевт готує настій кореня валеріани для відділення лікарні об’ємом 3000 мл. Вкажіть час настоювання на водній бані даної кількості витяжки: A pharmacist prepares a valerian root infusion for a hospital ward with a volume of 3000 ml. Specify the time of infusion of this amount of extract in a water bath:

25 хвилин 25 minutes

30 хвилин 30 minutes

10 хвилин 10 minutes

15 хвилин 15 minutes

45 хвилин 45 minutes

91 / 200
Фармацевт готує супозиторії методом виливання. Чому дорівнює коефіцієнт переходу від жирової основи до желатиново-гліцеринової? A pharmacist prepares suppositories by the pouring method. What is the ratio of the transition from a fat base to a gelatin-glycerin base?

1,21 1.21

1,31 1.31

1,20 1.20

1,11 1.11

1,25 1.25

92 / 200
Фармацевт приготував олійний розчин ментолу. Вкажіть температуру розчинення діючої речовини: The pharmacist prepared an oily solution of menthol. Enter the dissolution temperature of the active ingredient:

40-50oC 40-50oC

30-40 oC 30-40 oC

20-30 oC 20-30 oC

60-70 oC 60-70 oC

70-80 oC 70-80 oC

93 / 200
Невикористану авансову суму, видану на відрядження, провізор має повернути в касу. Який документ повинен виписати касир для оприбуткування грошей у касу? The pharmacist must return the unused advance amount issued for the business trip to the cash register. What document should the cashier write out for posting the money to the cash register?

Прибутковий касовий ордер Profitable cash order

Видатковий касовий ордер Expenditure cash order

- -

Накладна Invoice

Авансовий звіт Advance Report

94 / 200
При проведенні судово-токсикологічно аналізу у мінералізаті виявлений ку-прум. Для попереднього виявлєнуя іонів Купруму у мінералізаті використовують: During the forensic toxicological analysis, copper was detected in the mineral. For the preliminary detection of copper ions in the mineral, use:

Плюмбуму діетилдитіокарбамат Lead diethyldithiocarbamate

Дифенілкарбазид Diphenylcarbazide

Дифеніламін Diphenylamine

Дитізон Ditizon

Натрію діетилдитіокарбамат Sodium diethyldithiocarbamate

95 / 200
Назвіть препарат з групи тетрациклінів, який призначили хворому для лікування бронхіту: Name the drug from the group of tetracyclines, which was prescribed to the patient for the treatment of bronchitis:

Доксицикліну гідрохлорид Doxycycline hydrochloride

Ьоніазид Ioniazid

Хінгамін Hingamine

Ацикловір Acyclovir

Бензилпеніциліну натрієва сіль Benzylpenicillin sodium salt

96 / 200
Завдяки якому фармакологічному ефекту діазепам застосовується для лікування неврозів? Due to what pharmacological effect is diazepam used to treat neuroses?

Анксіолітичний Anxiolytic

Анальгетичний Analgesic

Жарознижуючий Antipyretic

Антидепресивний Antidepressant

Діуретичний Diuretic

97 / 200
Хворому з глаукомою лікар призначив прозерин у вигляді очних крапель. До якої фармакологічної групи відноситься цей препарат? The doctor prescribed proserin in the form of eye drops to a patient with glaucoma. To which pharmacological group does this drug belong?

Антихолінестеразний зворотної дії Anticholinesterase of reverse action

Н-холіноміметик H-cholinemimetic

β-адреноблокатор β-blocker

β-адреноміметик β-adrenomimetic

М-холіноблокатор M-cholinergic blocker

98 / 200
Провізор-аналітик досліджує субстанцію папаверину гідрохлориду. За допомогою якого реактиву можна під- твердити наявність хлорид-іону в досліджуваній субстанції? A pharmacist-analyst examines the substance papaverine hydrochloride. Which reagent can be used to confirm the presence of a chloride ion in the substance under investigation?

Аргентуму нітрат Argentum nitrate

Натрію гідроксид Sodium hydroxide

Кальцію хлорид Calcium chloride

Магнію сульфат Magnesium sulfate

Цинку оксид Zinc oxide

99 / 200
Підтвердити наявність нітрогрупи у структурі левоміцетину можна після відновлення нітрогрупи до аміногрупи за допомогою реакції утворення: It is possible to confirm the presence of a nitro group in the structure of chloramphenicol after the reduction of the nitro group to an amino group using the formation reaction:

Азобарвника Azodye

Тіохрому Thiochrome

Флуоресцеїну Fluorescein

Таллейохініну Talleoquinine

Гідроксамату Hydroxamate

100 / 200
Хворому з нирковою колькою в комплексну терапію долучено спазмолітик з групи Мхоліноблокаторів, а саме: A patient with renal colic is treated with an antispasmodic from the Mcholine blocker group, namely:

Атропін Atropine

Галантамін Galantamine

Бензогексоній Benzohexonium

Дитилін Dithylin

Прозерин Prozerin

101 / 200
Хворому на інфаркт міокарду вводили внутрішньовенно антикоагулянт прямої дії: A direct-acting anticoagulant was administered intravenously to a patient with a myocardial infarction:

Гепарин Heparin

Вікасол Vikasol

Неодикумарин Neodicoumarin

Кальцію глюконат Calcium gluconate

Тромбін Thrombin

102 / 200
Для індивідуальної профілактики малярії було призначено препарат: A drug was prescribed for individual malaria prevention:

Хінгамін Hingamine

Ампіцилін Ampicillin

Рифампіцин Rifampicin

Гентаміцин Gentamicin

Бісептол (Ко-тримаксазол) Biseptol (Co-trimaxazole)

103 / 200
Аналітик контрольно-аналітичної лабораторії виконує експрес-аналіз натрію парааміносаліцилату. Наявність фенольного гідроксилу підтверджується реакцією з розчином: The analyst of the control and analytical laboratory performs an express analysis of sodium paraaminosalicylate. The presence of phenolic hydroxyl is confirmed by the reaction with the solution:

FeCl3 FeCl3

AgNO3 AgNO3

Концентрованої HNO3 Concentrated HNO3

NH3 NH3

K3[Fe(CN)6] K3[Fe(CN)6]

104 / 200
На фармацевтичному підприємстві одним із методів стерилізації термола- більних речовин є метод тиндалізації. Вкажіть у чому полягає суть даного методу? At a pharmaceutical company, one of the methods of sterilizing heat-labile substances is the tyndalization method. Tell us what the essence of this method is?

Триразове нагрівання розчину до 40-60oC із перервами на добу для термостатування Three-time heating of the solution to 40-60oC with daily breaks for thermostating

Стерилізація при 100oC текучою парою Sterilization at 100oC with liquid steam

Автоклавування при температурі 119-121oC і тиском 1,0-1,1 атм Autoclaving at a temperature of 119-121oC and a pressure of 1.0-1.1 atm

Стерилізація струмом високої та надвисокої частоти Sterilization with high and ultra-high frequency current

Стерилізація сухим жаром при 180-200oC тривалий час Dry heat sterilization at 180-200oC for a long time

105 / 200
Хворій для лікування алергічного дерматиту призначено лоратадин. Який механізм протиалергічної дії препарату? The patient was prescribed loratadine for the treatment of allergic dermatitis. What is the mechanism of the drug's anti-allergic action?

Пригнічення Ш-гістамінових рецепторів Inhibition of Х-histamine receptors

Блокада D4-лейкотрiєнових рецепторів Blockade of D4-leukotriene receptors

Пригнічення Н2-гістамінових рецепторів Inhibition of H2-histamine receptors

Антисеротонінова активність Antiserotonin activity

Зменшення вивільнення лейкотрієну Decreased leukotriene release

106 / 200
В аптеці виготовляють прості дозовані порошки. Яку технологічну стадію НЕ ПОТРІБНО здійснювати при їх виготовленні? The pharmacy produces simple dosed powders. Which technological stage should NOT be performed during their production?

Змішування Mixing

Пакування Packaging

Подрібнення Shredding

Дозування Dosage

Оформлення до відпуску Release before release

107 / 200
Який антибіотик є препаратом вибору для лікування сифілісу? Which antibiotic is the drug of choice for treating syphilis?

Бензилпеніциліну натрієва сіль Benzylpenicillin sodium salt

Лінкоміцину гідрохлорид Lincomycin hydrochloride

Поліміксину М сульфат Polymyxin M sulfate

Стрептоміцину сульфат Streptomycin sulfate

Леворину натрієва сіль Levorin sodium salt

108 / 200
Яку з наведених рідин фармацевт повинен дозувати за об’ємом при приготуванні рідких лікарських форм? Which of the following liquids should a pharmacist dose by volume when preparing liquid dosage forms?

20% розчин натрію броміду 20% sodium bromide solution

Масло вазелінове Vaseline oil

Гліцерин Glycerin

Олія евкаліпту Eucalyptus oil

Ефір медичний Medical ether

109 / 200
Хворому на алергічний риніт призначили ефедрин в краплях для носа. Закапування препарату в ніс значно по- кращило стан хворого, що спонукало його до застосування цього засобу кожні 2 години, але за цих умов препарат став неефективним. Яке явище є причиною цього? A patient with allergic rhinitis was prescribed ephedrine in nasal drops. Instillation of the drug into the nose significantly improved the patient's condition, which prompted him to use this remedy every 2 hours, but under these conditions, the drug became ineffective. What phenomenon is the cause of this?

Тахіфілаксія Tachyphylaxis

Кумуляція Cumulative

Алергія Allergy

Лікарська залежність Drug addiction

Ідіосинкразія Idiosyncrasy

110 / 200
Лікар порадив вживати підлітку зі зниженим апетитом апетитний збір наступного складу: Herba Absinthii, Herba Millefolii. Вкажіть характерні мікроскопічні ознаки Artemisia absinthium, що вказують на наявність рослини у зборі: The doctor advised a teenager with reduced appetite to use an appetizing collection of the following composition: Herba Absinthii, Herba Millefolii. State the characteristic microscopic features of Artemisia absinthium that indicate the presence of the plant in the collection:

Т-подібні волоски по краю листка T-shaped hairs on the edge of the leaf

Багатокінцеві та головчасті волоски Multi-ended and tufted hairs

Жалкі та ретортоподібні волоски Pitiful and retort-like hairs

Прості та головчасті волоски Simple and Head Hairs

Багатокінцеві, прості та війчасті волоски Multi-ended, simple and ciliated hairs

111 / 200
До якої групи допоміжних речовин відноситься полівініловий спирт, дозволений до використання ДФУ? To which group of excipients does polyvinyl alcohol, approved for use in DFU, belong?

Пролонгатори Prolongers

Ізотонуючі засоби Isotonizing means

Консерванти Preservatives

Регулятори рН RH regulators

Антиоксиданти Antioxidants

112 / 200
Цех фармацевтичного підприємства, що випускає аерозольні форми, як пропеленти використовує зріджені гази. Яка із запропонованих речовин відноситься до групи зріджених газів? The workshop of a pharmaceutical enterprise that produces aerosol forms uses liquefied gases as propellants. Which of the proposed substances belongs to the group of liquefied gases?

Фреон Freon

Закис азоту Nitrous oxide

Етиленхлорид Ethylene chloride

Азот Nitrogen

Метиленхлорид Methylene chloride

113 / 200
Відбулося отруєння ацетоном. Реакція утворення йодоформу дала позитивний результат. Яка 'летка'отрута може заважати проведенню цієї реакції? Acetone poisoning occurred. The iodoform formation reaction gave a positive result. What 'volatile' poison can interfere with this reaction?

Етиловий спирт Ethyl alcohol

Хлороформ Chloroform

Хлоралгідрат Chloral hydrate

Синильна кислота Pranic acid

Формальдегід Formaldehyde

114 / 200
Який препарат синтетичного походження з групи гідразидів призначають при туберкульозі легень? Which drug of synthetic origin from the group of hydrazides is prescribed for pulmonary tuberculosis?

Ізоніазид Isoniazid

Рифампіцин Rifampicin

Доксицикліну гідрохлорид Doxycycline hydrochloride

Ацикловір Acyclovir

Метронідазол Metronidazole

115 / 200
Який препарат показаний при передозуванні міорелаксантами деполя-ризуючого типу дії? Which drug is indicated for an overdose of muscle relaxants of the depolarizing type of action?

Прозерин Proserin

Метопролол Metoprolol

Магнію сульфат Magnesium sulfate

Налоксон Naloxone

Унітіол Unithiol

116 / 200
На аналіз одержано речовину, що має хімічну назву 5-нітро-8-гідроксихінолін. Якій лікарській речовині відповідає ця назва? A substance with the chemical name 5-nitro-8-hydroxyquinoline was obtained for analysis. What medicinal substance does this name correspond to?

Нітроксолін Nitroxoline

Нітразепам Nitrazepam

Нітрофурантоїн Nitrofurantoin

Хіноцид Khinocide

Хінгамін Hingamine

117 / 200
Лікар призначив хворому препарат для лікування кровотечі. Який саме? The doctor prescribed the patient a drug to treat bleeding. Which one exactly?

Вікасол Vikasol

Інсулін Insulin

Дихлотіазид Dichlorothiazide

Гепарин Heparin

Метопролол Metoprolol

118 / 200
Хворій 25-ти років для лікування нападів мігрені лікар призначив сума-триптан. Вкажіть механізм дії даного препарату: To a 25-year-old patient, the doctor prescribed suma-triptan for the treatment of migraine attacks. Specify the mechanism of action of this drug:

Селективний агоніст 5 — HT1-серотонінових рецепторів Selective agonist 5 — HT1-serotonin receptors

Селективний α-адреноблокатор Selective α-adrenoblocker

Неселективний α-адреноблокатор Non-selective α-adrenoblocker

Селективний антагоніст 5 — HT1-серотонінових рецепторів Selective antagonist of HT1-serotonin receptors 5

Стимулятор β-адренорецепторів Stimulator of β-adrenoceptors

119 / 200
З метою лікування важкої форми ревматоїдного артриту пацієнту 43-х років призначено препарат для базової терапії. Вкажіть його: In order to treat a severe form of rheumatoid arthritis, a 43-year-old patient is prescribed a drug for basic therapy. Specify it:

Метотрексат Methotrexate

Метилпреднізолон Methylprednisolone

Преднізолон Prednisone

Диклофенак-натрію Diclofenac sodium

Німесулід Nimesulide

120 / 200
Для аналізу маркетингових можливостей і прогнозування свого місця на ринку фармацевтична фірма може скористатися матрицею, при якій фірма може шукати нові ринки (географічні) чи виявляти нові сфери застосування традиційного ЛЗ. Таке призначення фармацевтичною фірмою власного місця на ринку здійснюється за допомогою: To analyze marketing opportunities and forecast its place in the market, a pharmaceutical company can use a matrix in which the company can search for new markets (geographical) or discover new areas of application of traditional drugs Such designation by a pharmaceutical company of its own place on the market is carried out with the help of:

Матриці Ансоффа Ansoff Matrices

Матриці конкурентних переваг Matrix of competitive advantage

Моделі конкретних сил Models of concrete forces

Матриці Портера Porter Matrices

Матриці Бостон консалтинг груп Matrix of Boston consulting groups

121 / 200
Пацієнтку 49-ти років турбують періодичний стискаючий біль голови в потиличній ділянці, запаморочення, підвищення артеріального тиску. В анамнезі цукровий діабет ІІ типу. Який діуретичний засіб НЕ ВПЛИВАЄ на рівень глюкози крові? A 49-year-old patient suffers from periodic squeezing pain in the back of the head, dizziness, increased blood pressure. She has a history of type II diabetes. Which diuretic does NOT affect blood glucose level?

Індапамід Indapamide

Гіпотіазид Hypotiazid

Сечовина Urea

Фуросемід Furosemide

Етакринова кислота Ethacrynic acid

122 / 200
Хворий 65-ти років звернувся зі скаргами на нудоту, блювання, загаль-мованість, появу жовтих кіл перед очима. Приймає щоденно дигоксин 0,25 мг, аспекард 100 мг, метопролол 50 мг. Для якого патологічного стану характерний такий симптомокомплекс? A 65-year-old patient complained of nausea, vomiting, lethargy, the appearance of yellow circles in front of the eyes. He takes daily digoxin 0.25 mg, Aspecard 100 mg, metoprolol 50 mg. For which pathological condition is this symptom complex characteristic?

Глікозидна інтоксикація Glycoside intoxication

Реакція гіперчутливості Hypersensitivity reaction

Харчове отруєння Food poisoning

Тахіфілаксія Tachyphylaxis

Синдром відміни Withdrawal Syndrome

123 / 200
На фармацевтичному підприємстві виготовляють таблетки, покриті плівковою оболонкою. Яка із запропонованих речовин використовується для одержання водорозчинного плівкового покриття? A pharmaceutical company produces film-coated tablets. Which of the following substances is used to obtain a water-soluble film coating?

Гідроксипропілметилцелюлоза Hydroxypropyl methylcellulose

Тальк Talc

Цинку оксид Zinc oxide

Камфора Camphor

Крохмаль Starch

124 / 200
Фармацевту необхідно приготувати 10,0 г основи для очних мазей. Які кількості ланоліну та вазеліну було використано з цією метою? A pharmacist needs to prepare 10.0 g of eye ointment base. What amounts of lanolin and petroleum jelly were used for this purpose?

1,0 г ланоліну безводного та 9,0 г вазеліну 1.0 g of anhydrous lanolin and 9.0 g of petroleum jelly

1,0 г ланоліну безводного та 29,0 г вазеліну 1.0 g of anhydrous lanolin and 29.0 g of petroleum jelly

27,0 г ланоліну безводного та 3,0 г вазеліну 27.0 g of anhydrous lanolin and 3.0 g of petroleum jelly

12,0 г ланоліну безводного та 18,0 г вазеліну 12.0 g of anhydrous lanolin and 18.0 g of petroleum jelly

10,0 г ланоліну безводного та 20,0 г вазеліну 10.0 g of anhydrous lanolin and 20.0 g of petroleum jelly

125 / 200
До спиртового розчину фтивазиду додають розчин лугу, внаслідок чого світло-жовте забарвлення змінюється на оранжево-жовте. При наступному додаванні кислоти хлористоводневої розчин стає знову світло-жовтим, а потім оранжево-жовтим. Які властивості фтивазиду підтверджує дана реакція? An alkali solution is added to an alcoholic solution of ftivazid, as a result of which the light yellow color changes to orange-yellow. With the next addition of hydrochloric acid, the solution becomes light yellow again, and then orange-yellow. What properties of ftivazid does this reaction confirm?

Амфотерні Amphoteric

Відновні Renewable

Окиснювальні Oxidizing

Кислотні Acid

Основні Main

126 / 200
При проведенні випробувань на чистоту в субстанції атропіну сульфату визначають наявність домішки сторонніх алкалоїдів та продуктів розкладання методом ТШХ. Хроматографічну пластинку при цьому обприскують розчином: When carrying out purity tests in the atropine sulfate substance, the presence of impurities of extraneous alkaloids and decomposition products is determined by the TLC method. The chromatographic plate is sprayed with a solution:

Калію йодовісмутату Potassium iodobismuthate

Нінгідрину Ninhydrin

Динітрофенілгідразину оцтово-хлористоводневим Dinitrophenylhydrazine with acetic hydrogen chloride

Амоніаку Ammonia

Тетрабутиламонію гідроксидом Tetrabutylammonium hydroxide

127 / 200
У субстанціях Natrii iodidum та Kalii iodidum визначають специфічну домішку тіосульфатів додаванням розчинів крохмалю і йоду. Про відсутність домішки свідчить: In the substances Natrii iodidum and Kalii iodidum, a specific admixture of thiosulfates is determined by adding solutions of starch and iodine. The absence of admixture is indicated by:

Поява синього забарвлення Appearance of blue color

Випадіння білого осаду Precipitation of white sediment

Зникнення синього забарвлення Disappearance of blue color

Поява жовтого забарвлення Appearance of yellow color

Знебарвлення розчину Solution discoloration

128 / 200
Бронхорозширюючий ефект при призначенні β2-агоністу короткої дії -сальбутамолу розвивається через: The bronchodilator effect when prescribing the short-acting β2-agonist -salbutamol develops through:

5-10 хвилин 5-10 minutes

20-30 хвилин 20-30 minutes

45-60 хвилин 45-60 minutes

2-3 годин 2-3 hours

4-6 годин 4-6 hours

129 / 200
Вагітна (12 тижнів) госпіталізована у лікарню з симптомами гострого циститу. Який з перерахованих антибіотиків можна рекомендувати в даному випадку? A pregnant woman (12 weeks) was admitted to the hospital with symptoms of acute cystitis. Which of the listed antibiotics can be recommended in this case?

Амоксицилін Amoxicillin

Тетрациклін Tetracycline

Ципрофлоксацин Ciprofloxacin

Гентаміцин Gentamicin

Метронідазол Metronidazole

130 / 200
Правила виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення регламентується наказом №360 від 19.072005 (із змінами та доповненнями). На якому рецептурному бланку повинен бути виписаний фенобарбітал у складі комбінованої лікарської форми? The rules for issuing prescriptions and requirements-orders for medicinal products and medical products are regulated by Order No. 360 dated 19.07.2005 (as amended). On which prescription form should be prescribed phenobarbital as part of the combined dosage form?

Ф-1 F-1

Ф-3 F-3

На двох рецептурних бланках Ф-1 та Ф-3 On two prescription forms F-1 and F-3

Відпускається без рецепта Over-the-counter

Ф-3 в двох примірниках F-3 in two copies

131 / 200
В приміщеннях для зберігання лікарських засобів повинна підтримуватись певна температура і вологість повітря. Вкажіть періодичність перевірки температурного режиму та вологості повітря: A certain temperature and air humidity must be maintained in the premises for the storage of medicines. Specify the frequency of checking the temperature regime and air humidity:

2 рази на добу 2 times a day

1 раз на тиждень Once a week

4 рази на добу 4 times a day

3 рази на добу 3 times a day

1 раз на добу 1 time per day

132 / 200
Вартість необоротних активів аптечних підприємств може змінюватися протягом терміну їх корисного використання. Вартість основних засобів, що складає різницю між початковою вартістю і сумою нарахованого зносу за час використання засобів, називається: The cost of non-current assets of pharmacy enterprises may change during their useful life. The cost of fixed assets, which is the difference between the initial cost and the amount of accumulated depreciation during the period of use of the assets, is called :

Залишкова Residual

Справедлива Fair

Амортизаційна Depreciation

Відновна Renewable

Балансова Balance

133 / 200
Відпустки для працівників аптек поділяють на щорічні, додаткові, творчі, соціальні та відпустки без збереження заробітної плати. Вкажіть загальну тривалість основної та додаткової відпусток: Vacations for pharmacy workers are divided into annual, additional, creative, social and unpaid leave. Enter the total duration of the main and additional leave:

59 календарних днів 59 calendar days

70 календарних днів 70 calendar days

60 календарних днів 60 calendar days

90 календарних днів 90 calendar days

65 календарних днів 65 calendar days

134 / 200
На наявність якої аналітико-функціональної групи в молекулі глюкози вказує утворення цегляно-червоного осаду при взаємодії розчину субстанції з мідно-тартратним реактивом: The presence of which analytical functional group in the glucose molecule is indicated by the formation of a brick-red precipitate when the substance solution interacts with the copper-tartrate reagent:

Альдегідна Aldehyde

Естерна Esterna

Амідна Amidna

Карбоксильна Carboxylic

Кето-група Keto Group

135 / 200
Хроматографічний аналіз широко використовується в ДФ України для проведення ідентифікації рослинної сировини та фітопрепаратів. Для ідентифікації індивідуальних речовин у хроматографічному аналізі визначають наступну величину: Chromatographic analysis is widely used in the Department of Agriculture of Ukraine to identify plant raw materials and phytopreparations. To identify individual substances in chromatographic analysis, the following value is determined:

Величину Rf Value of Rf

Температуру кипіння Boiling temperature

Кут обертання Rotation angle

Кут заломлення Refraction angle

Температуру плавлення Melting temperature

136 / 200
Представники родини Solanaceae широко використовуються в медичній практиці як алкалоїдовмісні рослини. Який із представників родини є джерелом для напівсинтетичного отримання кортикостероїдних гормональних препаратів? Representatives of the Solanaceae family are widely used in medical practice as alkaloid-containing plants. Which of the family representatives is a source for semi-synthetic production of corticosteroid hormonal preparations?

Solanum laciniatum Solanum laciniatum

Solanum tuberosum Solanum tuberosum

Datura Stramonium Datura Stramonium

Atropa belladonna Atropa belladonna

Hyoscyamus niger Hyoscyamus niger

137 / 200
Фармацевт готує порошок методом 'тришаровості'. Для якої речовини характерна зазначена технологія? A pharmacist prepares a powder using the 'three-layer' method. For which substance is the specified technology typical?

Метиленовий синій Methylene Blue

Магнію сульфат Magnesium sulfate

Кислота ацетилсаліцилова Acetylsalicylic acid

Натрію гідрокарбонат Sodium bicarbonate

Глюкоза Glucose

138 / 200
Фармацевт приготував вагінальні супозиторії. Якої форми супозиторії він приготував? The pharmacist prepared vaginal suppositories. What form of suppository did he prepare?

Кульки Balls

Конусоподібні Conical

Циліндричні Cylindrical

Торпедоподібні Torpedo-like

Палички Sticks

139 / 200
При визначенні доброякісності ЛРС 'Листя подорожника великого'за ДФУ (Доповнення 3) встановлюють вміст полісахаридів методом, в основі якого лежить здатність цих сполук: When determining the quality of LRS 'Leaves of plantain large' according to DFU (Addition 3), the polysaccharide content is determined by the method based on the ability of these compounds:

Осаджуватись етанолом Precipitate with ethanol

Взаємодіяти з солями важких металів Interact with heavy metal salts

Гідролізувати в лужному середовищі Hydrolyze in an alkaline environment

Розчинятись в органічних розчинниках Dissolve in organic solvents

Гідролізувати в кислому середовищі Hydrolyze in an acidic medium

140 / 200
На лікарській конференції запрошений клінічний фармацевт проінформував про противірусний препарат аци-кловір. Який механізм його дії? At the medical conference, an invited clinical pharmacist informed about the antiviral drug aciclovir. What is its mechanism of action?

Пригнічує синтез нуклеїнових кислот Suppresses the synthesis of nucleic acids

Підвищує проникність клітинної мембрани Increases the permeability of the cell membrane

Виявляє антагонізм з ПАБК Shows antagonism with PABA

Пригнічує синтез білків Suppresses protein synthesis

Блокує синтез клітинної стінки Blocks cell wall synthesis

141 / 200
Назвіть препарат першого вибору при передозуванні наркотичними анальгетиками: Name the drug of first choice in case of overdose with narcotic analgesics:

Налоксон Naloxone

Кофеїн-бензоат натрію Caffeine sodium benzoate

Діазепам Diazepam

Кальцію хлорид Calcium chloride

Унітіол Unithiol

142 / 200
Для лікування набряку мозку необхідно призначити сечогінний засіб. Який препарат необхідно ввести хворому? For the treatment of cerebral edema, a diuretic should be prescribed. What drug should be administered to the patient?

Фуросемід Furosemide

Кофеїн-бензоат натрію Caffeine sodium benzoate

Гідрохлортіазид Hydrochlorothiazide

Спіронолактон Spironolactone

Діакарб Diakarb

143 / 200
Хворому після видалення щитоподібної залози був призначений L-тироксин. Який вид фармакотерапії забезпечує L-тироксин? The patient was prescribed L-thyroxine after removal of the thyroid gland. What type of pharmacotherapy does L-thyroxine provide?

Замісна Replaceable

Стимулююча Stimulating

Етіотропна Etiotropic

Патогенетична Pathogenetic

Профілактична Preventive

144 / 200
Пацієнту, який довгий час приймав препарат диклофенак-натрій, сімейний лікар замість нього призначив целеко-ксиб. Яке захворювання стало підставою для заміни препарату? A family doctor prescribed celecoxib to a patient who had been taking the drug diclofenac sodium for a long time. What disease was the reason for changing the drug?

Пептична виразка шлунка Peptic ulcer

Артеріальна гіпертензія Hypertension

Хронічний гепатит Chronic hepatitis

Сечокам’яна хвороба Urolithiasis

Бронхiальна астма Bronchial asthma

145 / 200
Саліцилова кислота та її похідні можуть бути причиною гострих інто-ксикацій. При дослідженні саліцилатів методом ТШХ хроматографічну пластинку обприскують: Salicylic acid and its derivatives can be the cause of acute intoxication. When studying salicylates by TLC method, the chromatographic plate is sprayed:

Розчином заліза (III) хлориду Solution of iron (III) chloride

Розчином ртуті (II) сульфату і хлороформним розчином дифенілкарбазону Solution of mercury (II) sulfate and chloroform solution of diphenylcarbazone

Реактивом Маркі Marky's reagent

Реактивом Фореста Forest Reagent

Реактивом Драгендорфа Dragendorf reagent

146 / 200
Бухгалтер аптеки складає баланс. Який з перерахованих показників характеризує активи аптеки? The accountant of the pharmacy prepares a balance sheet. Which of the listed indicators characterizes the assets of the pharmacy?

Дебіторська заборгованість Receivables

Власний капітал Equity

Довгострокові зобов’язання Long-term liabilities

Товарообіг Turnover

Статутний капітал Authorized capital

147 / 200
Обов’язковій лабораторній перевірці лабораторіями з аналізу якості лікарських засобів підлягають: Mandatory laboratory inspection by laboratories for the analysis of the quality of medicinal products are subject to:

Протитуберкульозні препарати Antituberculosis drugs

Спиртовмісні лікарські засоби Alcoholic medicines

Парентеральні лікарські засоби Parenteral drugs

Дитячі лікарські засоби Children's medicines

Ненаркотичні анальгетики Non-narcotic analgesics

148 / 200
При тривалому застосуванні фенобарбіталу в хворого з епілепсією розвинулася толерантність до препарату. Що лежить в основі розвитку даного явища? With long-term use of phenobarbital, a patient with epilepsy developed tolerance to the drug. What is the basis for the development of this phenomenon?

Прискорення біотрансформації Acceleration of biotransformation

Послаблення процесу всмоктування Weakening of suction

Накопичення речовини в організмі Accumulation of substance in the body

Підвищення чутливості рецепторів Increasing sensitivity of receptors

Пригнічення біотрансформації Suppression of biotransformation

149 / 200
Аптека №7 поряд з торгівельною функцією виконує виробничу. Які роботи НЕ ВІДОБРАЖАЮТЬСЯ у журналі лабораторно-фасувальних робіт? Pharmacy No. 7, along with the trading function, performs the production function. Which operations are NOT DISPLAYED in the log of laboratory and packaging operations?

Приготування лікарських форм за рецептом Preparation of dosage forms by prescription

Процес фасування виготовленої продукції на певні кількості Process of packing manufactured products in certain quantities

Приготування концентрованих розчинів Preparation of concentrated solutions

Приготування напівфабрикатів Preparation of semi-finished products

Приготування внутрішньоаптечної заготівлі Preparation of intrapharmacy preparation

150 / 200
Під час перегонки 'летких'отрут з водяною парою першу порцію дистиляту збирають у приймач з 2%-вим розчином гідроксиду натрію і використовують його для виявлення: During the distillation of 'volatile' poisons with water vapor, the first portion of the distillate is collected in a receiver with a 2% sodium hydroxide solution and used to detect:

Ціанідів Cyanides

Етанолу Ethanol

Ацетатів Acetates

Фенолу Phenol

Формальдегіду Formaldehyde

151 / 200
Які лікарські засоби використовують для усунення бронхоспазму? What medicines are used to eliminate bronchospasm?

β-адреноміметики β-adrenomimetics

β-адреноблокатори β-blockers

М-холіноміметики M-cholinomimetics

α-адреноміметики α-adrenomimetics

! нгібітори холінестерази ! cholinesterase inhibitors

152 / 200
Пацієнт отримує леводопу у зв’язку з хворобою Паркінсона. Який механізм дії цього засобу? A patient receives levodopa for Parkinson's disease. What is the mechanism of action of this drug?

Є попередником дофаміну Is a precursor to dopamine

Є попередником стероїдних гормонів Is a precursor of steroid hormones

Блокує деградацію дофаміну Blocks dopamine degradation

Є попередником ацетилхоліну Is a precursor of acetylcholine

Є симпатолітиком Is a sympatholytic

153 / 200
Трава барвінку малого містить вінкамін, який знижує артеріальний тиск та виявляє слабкий седативний ефект. Представником якого класу біологічно активних речовин є вінкамін? The periwinkle herb contains vincamine, which lowers blood pressure and has a weak sedative effect. Vincamine is a representative of which class of biologically active substances?

Алкалоїди Alkaloids

Дубильні речовини Tanning substances

Антраценпохідні Anthracene derivatives

Флавоноїди Flavonoids

Сапоніни Saponins

154 / 200
На фармацевтичну фабрику поступила партія рослинної сировини: плоди - чорні, блискучі кістянки кулястої форми, усередині одна велика кісточка, запах слабкий, смак солодкуватий, трохи в’яжучий. Вкажіть назву цієї сировини: The pharmaceutical factory received a batch of plant raw materials: the fruits are black, shiny spherical drupes, one large bone inside, the smell is weak, the taste is sweetish, a little astringent. Specify the name of this raw material:

Плоди черемхи звичайної Fruits of common cherry

Плоди глоду колючого Prickly hawthorn fruits

Плоди жостеру проносного Fruits of zoster laxative

Плоди аронії чорноплідної Aronia fruits

Плоди чорниці звичайної Fruits of blueberry

155 / 200
Супліддя вільхи чорної містять ду-6ильні речовини і використовуються як в’яжучий засіб. Підберіть аналог за фармодією за відсутності сировини: Black alder fruits contain astringent substances and are used as an astringent. Choose an analog according to pharmacotherapy in the absence of raw materials:

Плоди чорниці Blueberries

Насіння льону Flaxseed

Плоди шипшини Rosehip

Корені алтеї Althea roots

Плоди жостеру Zostera fruits

156 / 200
На аналіз надійшла лікарська рослина з родини Гречкових. При макроскопічному дослідженні встановлено: рослина трав’яниста, листки ланцетоподібні з червоною плямою, наявні плівчасті розтруби, що вкриті притисненими волосками. Суцвіття верхівкове, густа колосоподібна китиця. Рослину діагностовано як: A medicinal plant from the Grechkovy family was submitted for analysis. Macroscopic examination revealed: the plant is herbaceous, the leaves are lanceolate with a red spot, there are membranous sockets covered with pressed hairs The inflorescence is apical, a thick spike-like tassel. The plant is diagnosed as:

Гірчак почечуйний Renal heartburn

Гірчак перцевий Pepper bitters

Гречка звичайна Buckwheat

Спориш звичайний Spores ordinary

Гірчак зміїний Snake bitter

157 / 200
Хворому 35-ти років з приводу тахікардії був призначений пропранолол. Яка з нижче перерахованих побічних реакцій може виникнути при вживанні β-адреноблокатору? A 35-year-old patient was prescribed propranolol for tachycardia. Which of the following side effects can occur when taking a β-blocker?

Бронхоспазм Bronchospasm

Кумуляція Cumulative

Закрепи Fix

Підвищення артеріального тиску Increased blood pressure

Лікарська залежність Drug addiction

158 / 200
За вимогами ДФУ ідентифікацію солей ртуті здійснюють шляхом взаємодії з розчином натрій гідроксиду. Осад якого кольору утворюється в результаті реакції? According to the requirements of the DFU, mercury salts are identified by interaction with sodium hydroxide solution. What color precipitate is formed as a result of the reaction?

Жовтий Yellow

Жовто-зелений Yellow-green

Блакитний Blue

Червоний Red

Білий White

159 / 200
За вимогами ДФУ субстанцію йоду ідентифікують за реакцією з розчином крохмалю. Внаслідок взаємодії з’являється забарвлення такого виду: According to the requirements of the DFU, the iodine substance is identified by its reaction with a starch solution. As a result of the interaction, a color of this type appears:

Синє Blue

Синьо-зелене Blue-green

Коричневе Brown

Червоне Red

Жовте Yellow

160 / 200
Пацієнту 55-ти років з гострим нападом стенокардії для його швидкого усунення було призначено препарат з групи органічних нітратів. Визначте цей препарат: A 55-year-old patient with an acute attack of angina pectoris was prescribed a drug from the group of organic nitrates for its rapid relief. Identify this drug:

Нітрогліцерин Nitroglycerin

Лабеталол Labetalol

Ніфедипін Nifedipine

Октадин Octadine

Празозин Prazozin

161 / 200
Хвора 17-ти років скаржиться на постійну спрагу, сухість у роті, часте сечовиділення, підвищення апетиту. Глюкоза крові - 11 ммоль/л. Лікар діагностував цукровий діабет I типу. Який препарат показаний для лікування? A 17-year-old patient complains of constant thirst, dry mouth, frequent urination, increased appetite. Blood glucose - 11 mmol/l. The doctor diagnosed diabetes I type. What drug is indicated for treatment?

Інсулін Insulin

Акарбоза Acarbose

Манініл Maninil

Аспаркам Asparkam

Глібенкламід Glibenclamide

162 / 200
За підсумками року в аптеці був проведений аналіз фінансово-економічної діяльності. Рівень торгових накладень розраховувався як відносний показник, тобто у відсотковому співвідношенні суми торгових накладень до: According to the results of the year, an analysis of financial and economic activity was carried out in the pharmacy. The level of trade overdrafts was calculated as a relative indicator, that is, as a percentage of the amount of trade overdrafts to:

Загального товарообігу Total turnover

Рецептури Recipes

Прибутку Profit

Рентабельності Profitability

Витрат Expenditure

163 / 200
Для відшкодування вартості відпущених лікарських засобів покупцям на пільгових умовах для лікувально-профілактичного закладу виписується рахунок. У якому документі реєструються рахунки? In order to reimburse the cost of dispensed medicinal products to customers on preferential terms, an invoice is issued for a medical and preventive institution. In which document are invoices registered?

Реєстр виписаних рахунків Register of issued invoices

Реєстрація роздрібних оборотів Registration of retail turnover

Акт Act

Касова книга Cashbook

Накладна Invoice

164 / 200
При обліку грошей в аптеці використовується касова книга. Яка з перерахованих операцій по касі з готівковими грошима НЕ ВІДНОСИТЬСЯ до прибуткових? When accounting for money in the pharmacy, a cash book is used. Which of the listed cash register transactions is NOT profitable?

Видача готівки під звіт Issuance of cash under report

Оприбуткування грошей з банку на виплату авансу та зарплати Posting money from the bank for payment of advance and salary

Оприбуткування виручки аптечних пунктів i кіосків Posting of revenue of pharmacy points and kiosks

Повернення недовикористаних підзвітних сум Return of unused accountable amounts

Оприбуткування виручки аптеки Posting of pharmacy revenue

165 / 200
Відділ маркетингу фармацевтичного підприємства 'Беладо-на'розподілив весь товарний асортимент в залежності від темпів росту ринкового попиту на окремі товари та відносно частки ринку фірми на чотири групи: 'Зірки', 'Важкі діти', 'Дійнікорови', 'Собаки'. Відділ маркетингу використав матрицю: The marketing department of the pharmaceutical enterprise 'Belado-na' divided the entire product range depending on the growth rates of market demand for individual products and relative to the company's market share into four groups: ' Stars', 'Difficult Children', 'Milky Cows', 'Dogs'. The marketing department used the matrix:

Бостонської консалтингової групи Boston Consulting Group

Іерцберга Yerzberga

Тейлора Taylor

Маслоу Maslow

Портера Porter

166 / 200
Фармацевтична компанія 'AstraZenec' рамках благодійного проекту 'Скажемо разом НІ астмі!' відкриває в дитячих лікарнях ігрові кімнати, успішно реалізує програму боротьби з тютюнопалінням серед молоді, розробляє методичні посібники для школярів зі здорового способу життя. Діяльність компанії, спрямована на встановлення доброзичливих стосунків з громадськістю. Така система заходів компанії має назву: Pharmaceutical company 'AstraZenec' within the charity project 'Let's say NO to asthma together!' opens playrooms in children's hospitals, successfully implements a program to combat tobacco smoking among young people, develops methodological guides for schoolchildren on a healthy lifestyle. The company's activities are aimed at establishing friendly relations with the public. Such a system of company activities is called:

Паблік рілейшнз Public Relations

Брендинг Branding

Мерчандайзинг Merchandising

Прямий продаж Direct sales

Реклама Ad

167 / 200
Згідно до вимог GMP ВООЗ чисті приміщення для виробництва стерильної продукції класифікує у відповідності вимог до характеристик на класи чистоти. Якого класу чистоти НЕ ІСНУЄ для фармацевтичних підприємств? According to the GMP requirements of the WHO, clean rooms for the production of sterile products are classified according to the requirements for characteristics into classes of cleanliness. Which class of cleanliness DOES NOT EXIST for pharmaceutical enterprises?

Е E

С С

В In

D D

A A

168 / 200
Який з наведених діуретичних лікарських засобів НЕ БАЖАНО призначати хворому зі зниженою функцією слуху? Which of the following diuretic drugs should NOT be prescribed to a patient with reduced hearing function?

Фуросемід Furosemide

Спіронолактон Spironolactone

Клопамід Clopamide

Хлорталідон Chlorthalidone

Індапамід Indapamide

169 / 200
При застосуванні ацетилсаліцилової кислоти у пацієнта з’явилась кровоточивість слизових оболонок. З чим пов’язане таке явище? When using acetylsalicylic acid, the patient developed bleeding of the mucous membranes. What is the cause of this phenomenon?

Іальмування синтезу протромбіну Inhibition of prothrombin synthesis

Порушення зв’язування з білками Protein binding violation

Збільшення всмоктування в ШКТ Increased absorption in the gastrointestinal tract

Зміна обсягу розподілу Change in distribution volume

Зменшення всмоктування в ШКТ Decreased absorption in the gastrointestinal tract

170 / 200
При одночасному застосуванні парацетамолу та ацетилцистеїну відбувається: With simultaneous use of paracetamol and acetylcysteine:

Зниження гепатотоксичної дії парацетамолу Decreasing the hepatotoxic effect of paracetamol

Зменшення протизапальної дії парацетамолу Reduction of anti-inflammatory effect of paracetamol

Гальмування всмоктування парацетамолу Paracetamol absorption inhibition

Збільшення нефротоксичності пара-цетамолу Increased nephrotoxicity of paracetamol

Збільшення муколітичної дії ацетилцистеїну Increased mucolytic action of acetylcysteine

171 / 200
При одночасному застосуванні ген-таміцину та ацикловіру в таблетках збільшується ризик: The simultaneous use of gentamicin and acyclovir in tablets increases the risk:

Нефротоксичності Nephrotoxicity

Іепатотоксичності Hepatotoxicity

Імовірності алергічних реакцій Probability of allergic reactions

Нейротоксичності Neurotoxicity

Кардіотоксичності Cardiotoxicity

172 / 200
При одночасному застосуванні до-ксицикліну гідрохлориду та перораль-ного контрацептиву спостерігається: With the simultaneous use of doxycycline hydrochloride and an oral contraceptive, the following is observed:

Зниження ефективності пероральних контрацептивів Decrease in effectiveness of oral contraceptives

Збільшення ефективності перораль-них контрацептивів Increasing the effectiveness of oral contraceptives

Збільшення антибактеріального ефекту доксицикліну Increasing antibacterial effect of doxycycline

- -

Зменшення антибактеріального ефекту доксицикліну Decreasing antibacterial effect of doxycycline

173 / 200
При одночасному застосуванні ме-тронідазолу та пероральних антикоагулянтів кумаринового ряду пацієнта необхідно попередити про наступний побічний ефект: When using metronidazole and oral anticoagulants of the coumarin series at the same time, the patient should be warned about the following side effect:

Посилення дії антикоагулянтів та ризик кровотечі Strengthening the effect of anticoagulants and the risk of bleeding

Посилення ефекту метронідазолу Strengthening the effect of metronidazole

Посилення нейротоксичності Increasing neurotoxicity

Зниження ефекту метронідазолу Decreasing effect of metronidazole

Зниження дії антикоагулянтів Decreasing effect of anticoagulants

174 / 200
Аптека здійснює обслуговування населення за амбулаторними рецептами. Визначте, для якої групи препаратів здійснюється в аптеці предметно-кількісний облік: The pharmacy provides services to the public according to outpatient prescriptions. Determine for which group of drugs the subject-quantitative accounting is carried out in the pharmacy:

Кодеїн, феназепам, морфін Codeine, phenazepam, morphine

Спирт етиловий, нафтизин, циклодол Ethyl alcohol, naphthyzine, cyclodol

Морфін, анальгін, діазепам Morphine, analgin, diazepam

Омнопон, преднізолон, парацетамол Omnopon, prednisolone, paracetamol

Аспірин, клофелін, фенобарбітал Aspirin, clofeline, phenobarbital

175 / 200
Серед господарських операцій по надходженню товарів від постачальників існують інші внутрішньоаптечні операції, які також збільшують залишок товарів в аптеці. Яка з наведених господарських операцій збільшує товарний запас в аптечних закладах? Among the business transactions for the receipt of goods from suppliers, there are other intra-pharmacy transactions that also increase the balance of goods in the pharmacy. Which of the following business transactions increases the stock of goods in pharmacies?

Дооцінка по лабораторно-фасувальним роботам Additional assessment for laboratory and packaging works

Недостача при інвентаризації Inventory shortage

Вибуття товарів на господарські потреби Disposal of goods for economic needs

Втрати від списання Losses from write-offs

Повернення товару постачальнику Return of goods to supplier

176 / 200
Журнально-ордерна форма бухгалтерського обліку передбачає використання принципів систематизації та накопичення даних первинних документів управлінського обліку. У кінці кожного місяця кредитові обороти із журналів-ордерів переносяться до: The journal-order form of accounting involves the use of the principles of systematization and accumulation of data from primary management accounting documents. At the end of each month, credit turnover from the journal-orders is transferred to:

Головної книги General Ledger

Журналу роздрібних оборотів Log of retail turnover

Комп’ютерної системи Computer system

Реєстру накладних Invoice register

Відомості Details

177 / 200
Для ідентифікації субстанції лікарського засобу провізор-аналітик проводить реакцію з мідно-тартратним реактивом (реактивом Фелінга). На наявність якої з наведених функціональних груп вказує видимий аналітичний ефект? To identify the drug substance, the pharmacist-analyst conducts a reaction with a copper-tartrate reagent (Fehling's reagent). The presence of which of the following functional groups is indicated by the visible analytical effect?

Альфа-кетольна Alpha Ketola

Карбоксильна Carboxylic

Складно-ефірна Compound-Ether

Проста ефірна Simple Ether

Амідна Amidna

178 / 200
Провізор-аналітик виконує аналіз субстанції кислоти аскорбінової згідно вимог ДФУ Для визначення домішки кислоти щавлевої він використовує розчин: The pharmacist-analyst performs the analysis of the substance of ascorbic acid in accordance with the requirements of the DFU. To determine the admixture of oxalic acid, he uses the solution:

Кальцію хлориду Calcium chloride

Натрію хлориду Sodium Chloride

Натрію гідрокарбонату Sodium bicarbonate

Натрію тіосульфату Sodium thiosulfate

Натрію сульфату Sodium sulfate

179 / 200
При встановленні якості жирних олій аналітично-контрольна лабораторія використовує певні хімічні показники. Наведіть хімічний показник, який вказує на висихання жирних олій: When determining the quality of fatty oils, the analytical and control laboratory uses certain chemical indicators. Enter the chemical indicator that indicates the drying of fatty oils:

Йодне число Unit

Перекисне число Peroxide number

Число омилення Saponification number

Кислотне число Acid number

Ефірне число Ether number

180 / 200
Підприємство розширює асортимент продукції за рахунок впровадження у виробництво лікарського засобу, на який закінчився термін дії патенту. Такий лікарський засіб називається: The company is expanding its range of products due to the introduction into production of a medicinal product for which the patent has expired. This medicinal product is called:

Генеричний Generic

Брендовий Brand

Патентований Patented

Фальсифікований Falsified

Оригінальний Original

181 / 200
Хворий зі стенокардією 70-ти років прийшов з претензією в аптеку, що йому відпустили засіб, який спричинив сильний розпираючий біль голови, хоча напад стенокардії був усунений. Для якого антиангінального засобу характерний такий побічний ефект? A 70-year-old patient with angina came to the pharmacy with a claim that he was given a drug that caused a severe throbbing headache, although the angina attack was resolved. For which antianginal agent is characterized by such a side effect?

Нітросорбід Nitrosorbide

Метопролол Metoprolol

Амлодипін Amlodipine

Триметазидин Trimetazidine

Ніфедипін Nifedipine

182 / 200
Аптека планує розширити виробництво лікарських засобів. З цією метою придбано виробниче обладнання на суму 7000 грн. За якою вартістю обладнання буде зараховане на баланс аптеки? The pharmacy plans to expand the production of medicines. For this purpose, production equipment worth UAH 7,000 was purchased. At what cost will the equipment be credited to the balance of the pharmacy?

Первісна вартість Original cost

Амортизаційна вартість Depreciation cost

Ліквідаційна вартість Liquidation value

Справедлива вартість Fair Value

Переоцінена вартість Rated value

183 / 200
З метою розширення спектру діяльності аптекою №12 було придбано виробниче обладнання. До якої групи господарських засобiв відноситься виробниче обладнання? In order to expand the range of activities, pharmacy #12 purchased production equipment. To which group of economic assets does production equipment belong?

Основні засоби Fixed Assets

Незавершені капітальні інвестиції Pending capital investment

Товар Product

Тара Tara

Необоротні матерiальнi активи Non-current tangible assets

184 / 200
В процесі виробництва таблеток на промисловому підприємстві використовують речовини, що полегшують їх виштовхування з матриці. Яку речовину використовують з цією метою? During the production of tablets at an industrial enterprise, substances are used that make it easier to push them out of the matrix. What substance is used for this purpose?

Стеаринова кислота Stearic acid

Монопальмітин Monopalmitin

Альгінова кислота Alginic acid

! ндигокармін !ndigocarmine

Ультраамілопектин Ultraamylopectin

185 / 200
Для ідентифікації натрію цитрату проводять реакцію з розчином кальцію хлориду. При цьому спостерігають: To identify sodium citrate, a reaction is carried out with a calcium chloride solution. At the same time, observe:

Утворення білого осаду тільки під час кип’ятіння Formation of white sediment only during boiling

Появу інтенсивної зеленої флюоре-сценції Appearance of intense green fluorescence

Утворення білого осаду Formation of white precipitate

Утворення осаду синього кольору Formation of blue sediment

Утворення синього забарвлення, що швидко зникає Formation of a blue color that quickly disappears

186 / 200
Провізор-аналітик до субстанції лікарської речовини додав розчини алізарину та цирконілу нітрату, при цьому спостерігається червоне забарвлення, що переходить в жовте. Вкажіть лікарський засіб, що аналізують: A pharmacist-analyst added solutions of alizarin and zirconyl nitrate to the substance of the medicinal substance, while a red color changing to yellow is observed. Specify the medicinal product being analyzed:

Натрію фторид Sodium fluoride

Натрію йодид Sodium iodide

Натрію хлорид Sodium Chloride

Натрію тіосульфат Sodium thiosulfate

Натрію бромід Sodium bromide

187 / 200
Яку вірну відповідь дав клінічний провізор-інтерн на лікарняній п’ятихвилинці щодо механізму протиатеро-склеротичної дії клофібрату (фенофі-брату)? What was the correct answer given by the clinical pharmacist-intern at the hospital five-minute session regarding the mechanism of anti-atherosclerotic action of clofibrate (fenofibrate)?

Знижує рівень тригліцеридів Reduces triglycerides

Пригнічує всмоктування холестерину Suppresses absorption of cholesterol

Зв’язує жовчні кислоти в тонкій кишці Binds bile acids in the small intestine

Має антиоксидантну дію Has an antioxidant effect

Пригнічує вивільнення вільних жирних кислот із жирової тканини Suppresses the release of free fatty acids from adipose tissue

188 / 200
При проведенні біохімічного дослідження крові у хворого виявлено понижену кількість сироваткового заліза крові. Для якого захворювання характерні такі зміни? During a biochemical blood test, the patient's blood serum iron was found to be low. Which disease is characterized by such changes?

Залізодефіцитна анемія Iron deficiency anemia

Пневмонія Pneumonia

Гострий бронхіт Acute bronchitis

Бронхоектатична хвороба Bronchoectatic disease

Бронхіальна астма Bronchial asthma

189 / 200
Хворий, який отримує лікування з приводу гіпертонічної хвороби, скаржиться на покашлювання. При обстеженні пацієнта ніяких змін з боку легень не виявлено. Який з наведених засобів міг викликати кашель? A patient receiving treatment for hypertension complains of coughing. Examination of the patient revealed no changes in the lungs. Which of the following could have caused the cough?

Каптоприл Captopril

Амлодипін Amlodipine

Клофелін Clofelin

Небіволол Nebivolol

Гіпотіазид Hypotiazid

190 / 200
Який ненаркотичний протикашльовий препарат центральної дії можна застосовувати при сухому кашлі? Which non-narcotic antitussive drug of central action can be used for dry cough?

Глауцин Glaucin

Ацетилцистеїн Acetylcysteine

Амброксол Ambroxol

Мукалтин Mukaltin

Кодеїн Codeine

191 / 200
При мікроскопічному аналізі сировини в препараті виявлені такі діагностичні ознаки: корок багаторядний, великі паренхімні клітини, заповнені інуліном, виразна лінія камбію, великі судини, схізогенні вмістилища з ефірною олією. Для якої з перехованих видів сировини вказані ознаки можуть служити підтвердженням справжності? During the microscopic analysis of the raw material, the following diagnostic features were found in the preparation: a multi-rowed cork, large parenchymal cells filled with inulin, a distinct cambium line, large vessels, schizogenic containers with essential oil For which of the hidden types of raw materials can the indicated signs serve as confirmation of authenticity?

Rhizomata et radices Inulae Rhizomata et radices Inulae

Radices Taraxaci Radices Taraxaci

Rhizomata et radices Rubiae Rhizomata et radices Rubiae

Rhizomata cum radicibus Valerianae Rhizomata cum radicibus Valerianae

Radices Ononidis Radices Ononidis

192 / 200
Синильна кислота та її солі належать до надзвичайно токсичних речовин. В організмі людини вони частково знешкоджуються шляхом фермен- тативного перетворення на: Pranic acid and its salts belong to extremely toxic substances. In the human body, they are partially neutralized by enzymatic transformation into:

Тіоціанат Thiocyanate

Нітроген (II) оксид Nitrogen (II) oxide

Оцтову кислоту Acetic acid

Карбон (IV) оксид Carbon (IV) oxide

Етанол Ethanol

193 / 200
До приватної аптеки надійшов для реалiзацiї лікарський препарат, діюча речовина якого має хімічну назву 2-хлор-10- (3’-диметиламінопропіл)-фенотіазину гідрохлорид. Вкажіть цей лікарський засіб: The private pharmacy received a medicinal product for sale, the active substance of which has the chemical name 2-chloro-10-(3'-dimethylaminopropyl)-phenothiazine hydrochloride. Specify this drug:

Хлорпромазину гідрохлорид Chlorpromazine hydrochloride

Прометазину гідрохлорид Promethazine hydrochloride

Трифторперазину гідрохлорид Triftorperazine hydrochloride

Клонідину гідрохлорид Clonidine hydrochloride

Дифенгідраміну гідрохлорид Diphenhydramine hydrochloride

194 / 200
Провізор-аналітик проводить ідентифікацію фталилсульфатіазолу (фталазолу). У відповідності з вимогами ДФУ субстанцію нагрівають з резорцином у присутності кислоти сірчаної; при наступному додаванні розчину натрію гідроксиду і води утворюється: A pharmacist-analyst performs the identification of phthalylsulfathiazole (phthalazole). In accordance with the requirements of the DFU, the substance is heated with resorcinol in the presence of sulfuric acid; with the subsequent addition of a solution of sodium hydroxide and water, a :

!нтенсивна зелена флуоресценція !intense green fluorescence

Інтенсивне синє забарвлення Intense blue color

Червоно-фіолетове забарвлення Red-purple color

Об’ ємний осад жовтого кольору Volume yellow sediment

Рясний білий осад Abundant white sediment

195 / 200
Квіткові пуп’янки гвоздики містять ефірну олію та використовуються для виробництва фітозасобів з антисептичною дією. Згідно з вимогами ДФУ, ідентифікація сировини проводиться методом тонкошарової хроматографії. На хроматографічній пластинці після обробки реактивом ідентифікують зони: Flower buds of cloves contain essential oil and are used for the production of phytoremedies with an antiseptic effect. According to the requirements of the DFU, identification of raw materials is carried out by the method of thin-layer chromatography. On a chromatographic plate after treatment with the reagent identify the zones:

Евгенолу та каріофілену Eugenol and caryophyllene

Кверцетину та рутину Quercetin and Rutin

Апігенину та лютеоліну Apigenin and Luteolin

Скополаміну та гіосциаміну Scopolamine and hyoscyamine

Скополетину та умбеліферону Scopoletina and Umbelliferon

196 / 200
Вкажіть стандартну фармакопейну рідину: Specify standard pharmacopoeial liquid:

Розчин формальдегіду 37% Formaldehyde solution 37%

Розчин фурациліну 0,02% Furacilin solution 0.02%

Розчин кальцію хлориду 10% Calcium chloride solution 10%

Розчин кислоти борної 2% Boric acid solution 2%

Розчин анальгіну 3% Analgin 3% solution

197 / 200
Вкажіть сильнодіючу лікарську рослинну сировину, з якої готують настій у співвідношенні 1:400: Specify the potent medicinal plant material from which the infusion is prepared in a ratio of 1:400:

Листя наперстянки Leaves of digitalis

Кореневища з корінням валеріани Valerian rhizomes

Трава кропиви собачої Nettle herb

Листя шавлії Sage leaves

Корінь алтею Alteus root

198 / 200
Спільне застосування фуросеміду з антибіотиками групи аміноглікозидів викликає: Combined use of furosemide with aminoglycoside antibiotics causes:

Ототоксичність Ototoxicity

Пітливість Sweating

Підвищення внутрішньоочного тиску Increased intraocular pressure

Підвищення артеріального тиску Increased blood pressure

Коліки Colic

199 / 200
Для обліку здійснених в аптеці господарських операцій використовуються синтетичні рахунки, перелік яких наводиться у Плані рахунків. Для заповнення якого документу використовують залишки на першому, другому та третьому класах рахунків? Synthetic accounts are used to record the business operations carried out in the pharmacy, the list of which is given in the Chart of Accounts. To fill out which document, balances on the first, second and third classes of accounts are used?

Актив балансу Balance asset

Четвертий розділ пасиву балансу The fourth section of the balance sheet liabilities

Пасив балансу Balance liabilities

Звіт про фінансові результати підприємства Report on financial results of the enterprise

Перший розділ пасиву балансу The first section of the balance sheet liability

200 / 200
Хворий 40-ка років страждає на бронхіальну астму і порушення серцевого ритму у вигляді брадиаритмії. Препарати якої фармакологічної групи доцільно призначити для усунення бронхоспазму? A 40-year-old patient suffers from bronchial asthma and a heart rhythm disorder in the form of bradyarrhythmia. Drugs of which pharmacological group should be prescribed to eliminate bronchospasm?

М-холіноблокатори M-cholinergic blockers

Антихолінестеразні засоби Anticholinesterase drugs

Міорелаксанти Myorelaxants

М-холіноміметики M-cholinomimetics

бетα-адреноблокатори beta-blockers