Крок 2 Фармація - 2008 (буклет)

1 / 200
Після масивної крововтрати під час операції в хворого розвинувся гострий фібриноліз. Назвіть препарат з групи засобів, що підвищують згортання крові, який показаний у цьому випадку: After massive blood loss during the operation, the patient developed acute fibrinolysis. Name the drug from the group of agents that increase blood coagulation, which is indicated in this case:

Амінокапронова кислота Aminocaproic acid

Аскорбінова кислота Ascorbic acid

Вікасол Vikasol

Фібриноген Fibrinogen

Тромбін Thrombin

2 / 200
На фармацевтичних підприємствах при виробництві цинкової мазі проводиться технологічна стадія гомогенізації. Яку апаратуру використовують для проведення цієї стадії? At pharmaceutical enterprises, the technological stage of homogenization is carried out during the production of zinc ointment. What equipment is used to carry out this stage?

Електрокотли різних марок Electric boilers of different brands

Двох- та трьохвальцеві мазетерки, РПА Two- and three-cylinder maseters, RPA

Котли з паровими обігрівниками Boilers with steam heaters

Барабанні млинки Drum grinders

Змішувачі з якірними мішалками Mixers with anchor stirrers

3 / 200
М-холіноблокатори мають вельми широке застосування в сучасній практичній медицині. У якому випадку М-холіноблокатори протипоказані? M-cholinergic blockers are very widely used in modern practical medicine. In what case are M-cholinergic blockers contraindicated?

Атонія кишечнику Intestinal atony

Печінкова колька Hepatic colic

Бронхіальна астма Bronchial asthma

Ниркова колька Renal colic

Виразкова хвороба шлунку Gastric ulcer disease

4 / 200
Проконсультуйте медичну сестру, що тільки розпочинає професійну діяльність, який шлях введення НЕ є характерним для бензилпеніциліну натрієвої солі: Advise the new nurse which route of administration is NOT typical for benzylpenicillin sodium:

У спинномозковий канал Into the spinal canal

У зовнішній слуховий прохід Into the external auditory canal

Внутрішньовенний Intravenous

Пероральний Oral

Внутрішньом’язовий Intramuscular

5 / 200
Однією з технологічних стадій при виробництві ферментних препаратів є сушка. Вкажіть найбільш раціональний метод сушки: One of the technological stages in the production of enzyme preparations is drying. Specify the most rational method of drying:

Ліофільна Lyophilic

Сорбційна Sorptive

У псевдозрідженому шарі In fluidized bed

Терморадіаційна Thermoradiation

Ультразвукова Ultrasonic

6 / 200
Дубильні речовини виявляють в’яжучу дію та використовуються для лікування колітів, ентероколітів, діареї. Яку рослинну сировину може запропонувати провізор у даному випадку? Tannins have an astringent effect and are used to treat colitis, enterocolitis, diarrhea. What plant material can the pharmacist suggest in this case?

Fructus Myrtilli Fructus Myrtilli

Fructus Ribes nigri Fructus Ribes nigri

Fructus Sambusci nigri Fructus Sambusci nigri

Fructus Rhamni catharticae Fructus Rhamni catharticae

Fructus Frangulae Fructus Frangulae

7 / 200
Інвентаризація готівки в касі аптеки проводиться щомісячно. Позалімітні залишки готівки в касі відносяться на збільшення наступного показника: The inventory of cash in the cash register of the pharmacy is carried out monthly. Extra-limit cash balances in the cash register are attributed to the increase of the following indicator:

Зарплата касиру Salary of cashier

Кредиторська заборгованість Payables

Статутний капітал Authorized capital

Фінансовий результат Financial result

Резервний капітал Reserve capital

8 / 200
Протягом місяця аптека багаторазово отримувала товар від різних постачальників. Який з накопичувальних документів використовується для реєстрації отриманого аптекою товару? During the month, the pharmacy received goods from different suppliers multiple times. Which of the cumulative documents is used to register the goods received by the pharmacy?

Прибутково-видаткова накладна Profit and expense invoice

Журнал обліку рецептури Recipe accounting journal

Реєстрація роздрібних оборотів Registration of retail turnover

Реєстр вимог накладних Register of invoice requirements

Товарний звіт Product Report

9 / 200
Наприкінці місяця в аптеці розраховується сума реалізованої торгової націнки. Вкажіть показник, який НЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ при цьому розрахунку: At the end of the month, the pharmacy calculates the amount of the realized trade margin. Specify the indicator that is NOT USED in this calculation:

Сума надходження товару в роздрібних та оптових цінах Amount of product receipts at retail and wholesale prices

Залишок товару на початок місяця в оптових цінах Balance of goods at the beginning of the month at wholesale prices

Залишок товару на початок місяця в роздрібних цінах Balance of goods at the beginning of the month in retail prices

Сума грошової готівки в касі аптеки Amount of cash in the cash register of the pharmacy

Сума реалізації товару Amount of product sales

10 / 200
Помилково пацієнт прийняв сіль, що містить барій. Яка з наведених солей НЕ ПРОЯВЛЯЄ токсичної дії на організм людини? The patient mistakenly took salt containing barium. Which of the following salts does NOT exhibit a toxic effect on the human body?

Ацетат барію Barium Acetate

Сульфат барію Barium sulfate

Карбонат барію Barium Carbonate

Хлорид барію Barium chloride

Нітрат барію Barium nitrate

11 / 200
Мінералізат, що аналізується, містить осади сульфату барію і сульфату свинцю. Розділити ці солі можна, використовуючи: The analyzed mineral contains precipitates of barium sulfate and lead sulfate. You can separate these salts using:

Розчин ацетату амонію Ammonium acetate solution

Розчин ацетату натрію Sodium acetate solution

Оцтову кислоту Acetic acid

Сірчану кислоту Sulphuric acid

Розчин амонію нітрату Ammonium nitrate solution

12 / 200
Фармацевт готує порошки з речовиною, що важко подрібнюється. Вкажіть, яку речовину подрі6нюють з летючою рідиною? A pharmacist prepares powders with a substance that is difficult to grind. Specify which substance is combined with a volatile liquid?

Сульфат цинку Zinc sulfate

Оксид магнію Magnesium oxide

Сульфат міді Copper sulfate

Глюкоза Glucose

Камфора Camphor

13 / 200
Жінка 48-м років надійшла до кардіологічного відділення з діагнозом: ІХС, стенокардія. Напади виникають 1-2 рази на день. Який препарат найбільш доцільно рекомендувати для лікування? A 48-year-old woman was admitted to the cardiology department with a diagnosis of coronary heart disease, angina pectoris. Attacks occur 1-2 times a day. What drug is the most appropriate to recommend for treatment?'

Еуфілін Euphilin

Папаверин Papaverine

Ізосорбіду динітрат Isosorbide dinitrate

Дипіридамол Dipyridamole

Но-шпа No-shpa

14 / 200
Для лікування опіку шкіри, який тривало незагоюється, хворий звернувся до аптеки. Фітопрепарат з якої рослинної сировини можливо рекомендувати у цьому випадку? For the treatment of a skin burn that has not healed for a long time, the patient turned to a pharmacy. What herbal medicine can be recommended in this case?

Трава кропиви собачої Nettle grass

Плоди глоду Hawthorn fruits

Кореневище з коренями валеріани лікарської Rhizome with valerian roots

Квітки календули Calendula flowers

Трава конвалії Lily of the valley

15 / 200
Провізор-аналітик визначає наявність вісмут-іону згідно АНД. Який з приведених реактивів він використовує? The pharmacist-analyst determines the presence of bismuth ion according to the AED. Which of the following reagents does he use?

Розчин фенолфталеїну Solution of phenolphthalein

Розчин діетилдитіокарбамінату Diethyldithiocarbamate solution

Розчин диметилгліоксиму Dimethylglyoxime solution

Розчин калію йодиду Potassium iodide solution

Розчин крохмалю Starch solution

16 / 200
Спеціаліст контрольно-аналітичної лабораторії визначає у лікарській речовині втрату в масі під час висушування. Постійну масу він має вважати досягнутою, якщо різниця двох послідуючих зважувань після висушування не перевищує: The specialist of the control and analytical laboratory determines the loss in mass in the medicinal substance during drying. He should consider the constant mass achieved if the difference between two subsequent weighings after drying does not exceed:

0,0005 г 0.0005 g

0,05 г 0.05 g

0,005 г 0.005 g

0,0008 г 0.0008 g

0,01 г 0.01 g

17 / 200
Хімік ВТК фармацевтичного підприємства визначає доброякісність води очищеної. Який реактив йому необхідно використати для виявлення домішку нітратів і нітритів? The chemist of VTK of the pharmaceutical enterprise determines the good quality of the purified water. What reagent should he use to detect the admixture of nitrates and nitrites?

Розчин амонію оксалату Ammonium oxalate solution

Розчин дифеніламіну Diphenylamine solution

Розчин аргентуму нітрату Argentum nitrate solution

Розчин кислоти сульфосаліцилової Sulphosalicylic acid solution

Розчин барію хлориду Barium chloride solution

18 / 200
Цукровий сироп фільтрують у гарячому стані з метою: Sugar syrup is filtered while hot to:

Прискорення процесу фільтрації Acceleration of the filtering process

Попередження викристалізації цукру Sugar crystallization warning

Попередження мікробної контамінації Microbial contamination warning

Підвищення в’язкості сиропу Increasing syrup viscosity

Видалення надлишку вологи Removing excess moisture

19 / 200
Фармацевтичне підприємство виробляє новогаленові препарати. Вкажіть, при отриманні якого з них використовують циркуляційний апарат типу ' Со-кслет'? The pharmaceutical company produces new galenic drugs. Indicate which of them uses a circulation apparatus of the Soxlet type?

Корглікон Corglycon

Целанід Celanide

Лантозид Lantozide

Дигоксин Digoxin

Адонізид Adoniside

20 / 200
До аптеки надійшов рецепт на порошки, до складу яких входять кислота аскорбінова і натрію гідрокарбонат. Вкажіть процес, який відбувається між інгредієнтами: The pharmacy received a prescription for powders that include ascorbic acid and sodium bicarbonate. Specify the process that occurs between the ingredients:

Відсирювання Draining

Утворення осаду Sediment Formation

Розшарування Layering

Адсорбція Adsorption

Окислення Oxidation

21 / 200
Проводиться неспрямоване хіміко-токсикологічне дослідження органів трупа. З якої групи отрут починають аналіз? An undirected chemical-toxicological examination of the corpse's organs is being conducted. From which group of poisons does the analysis begin?

Мінеральні кислоти, луги і неорганічні солі Mineral acids, alkalis and inorganic salts

Пестициди Pesticides

Металічні отрути Metal poisons

Лікарські отрути Medical poisons

Леткі отрути Volatile poisons

22 / 200
Відбулося отруєння металічними отрутами. Під час проведення реакції з дитізоном хлороформний шар забарвився у рожевий колір. На які металічні отрути необхідно провести дослідження? Poisoning with metal poisons has occurred. During the reaction with dithizone, the chloroform layer has turned pink. What metal poisons should be investigated?

Манган та хром Manganese and Chromium

Аргентум та арсен Argentum and arsenic

Талій та стибій Talium and Stibium

Плюмбум та цинк Lead and Zinc

Купрум та бісмут Cuprum and bismuth

23 / 200
Метод газорідинної хроматографії використовується для ідентифікації речовин. ! дентифікація речовин у методі газорідинної хроматографії проводиться за : The method of gas-liquid chromatography is used to identify substances. ! identification of substances in the method of gas-liquid chromatography is carried out by :

Шириною піка на половині його висоти The width of the peak at half its height

Площею піка Peak Area

Висотою піка By peak height

Характером нульової лінії The character of the zero line

Параметрами утримування By retention parameters

24 / 200
Аптека реалізує товари з ПДВ. Вкажіть, на яку групу товарів аптечного асортименту поширюється пільги по ПДВ? The pharmacy sells goods with VAT. Specify which group of goods in the pharmacy assortment is subject to VAT benefits?

Оптика Optics

Дитяче харчування Baby food

Парфюмерно-косметичні засоби Perfume and cosmetic products

Мінеральна вода Mineral water

Лікарські препарати Drugs

25 / 200
Фахівцями відділу маркетингу фармацевтичної фірми, що впроваджує на ринок новий антидіабетичний препарат, було проведене анкетування 230 лікарів-ендокринологів. Який метод маркетингових досліджень використаний? Specialists of the marketing department of a pharmaceutical company introducing a new antidiabetic drug to the market conducted a survey of 230 endocrinologists. What marketing research method was used?

- -

Експеримент Experiment

Опитування Survey

Панель Panel

Спостереження Observations

26 / 200
Мазевий цех підприємства освоює випуск нової мазі. Вкажіть технологічну операцію, яка забезпечує рівномірність розподілу лікарської речовини в основі: The ointment workshop of the enterprise is mastering the production of a new ointment. Specify the technological operation that ensures the uniformity of the distribution of the medicinal substance in the base:

Упаковка Packaging

Фасування Packaging

Гомогенізація Homogenization

Підготовка основи Preparation of base

Стандартизація Standardization

27 / 200
Аерозольний цех підприємства використовує у своїй роботі пропеленти різних груп. Оберіть пропеленти, які відносяться до групи легколетючих органічних розчинників: The aerosol workshop of the enterprise uses propellants of various groups in its work. Choose propellants belonging to the group of volatile organic solvents:

Хладони (фреони) Refrigerants (freons)

Вініл- і метилхлорид Vinyl and methyl chloride

Двоокис вуглецю Carbon dioxide

Метиленхлорид, етиленхлорид Methylene chloride, ethylene chloride

Пропан, бутан, ізобутан Propane, butane, isobutane

28 / 200
Який препарат, що відноситься до групи послаблюючих, НЕ МОЖНА призначати при отруєннях засобами, що пригнічують ЦНС? Which drug, which belongs to the group of relaxants, CANNOT be prescribed for poisoning with means that depress the central nervous system?

Натрію сульфат Sodium sulfate

Вазелінова олія Vaseline oil

Гуталакс Gutalax

Магнію сульфат Magnesium sulfate

Бісакодил Bisacodyl

29 / 200
Хворому з бронхіальною астмою призначений у вигляді аерозолю М-холіноблокатор, що погано всмоктується зі слизової оболонки бронхів. Вкажіть цей препарат: A patient with bronchial asthma is prescribed an M-cholinoblocker in the form of an aerosol, which is poorly absorbed from the mucous membrane of the bronchi. Specify this drug:

!пратропію бромід !pratropium bromide

Скополамін Scopolamine

Гоматропін Homatropin

Фізостигмін Physostigmine

Атропіну сульфат Atropine sulfate

30 / 200
До аптеки надійшов рецепт на мікстуру, що містить кодеїну фосфат і натрію гідрокарбонат. Вкажіть процес, який відбувається між інгредієнтами: The pharmacy received a prescription for a mixture containing codeine phosphate and sodium bicarbonate. Specify the process that occurs between the ingredients:

Незмішуваність інгредієнтів Ingredient immiscibility

Гідроліз серцевих глікозидів Hydrolysis of cardiac glycosides

Адсорбція лікарських речовин Adsorption of medicinal substances

Осадження алкалоїдів Precipitation of alkaloids

Евтектична суміш Eutectic mixture

31 / 200
В акціонерному товаристві з виробництва і реалізації лікарських препаратів створена структура для роботи з різними організаціями-споживачами. Дана організаційна структура є: In the joint-stock company for the production and sale of medicinal products, a structure has been created to work with various consumer organizations. This organizational structure is:

Бюрократична Bureaucratic

Дивізіональна Divisional

Матрична Matrix

Департаменталізація Departmentalization

Лінійно-функціональна Linear functional

32 / 200
Фармацевтичне підприємство з метою планування своєї діяльності аналізує витрати, визначає джерела їхнього покриття, розробляє план забезпечення прибутковості та ліквідності. За яким напрямком (розділом) бізнес-плану проводиться з6ір і аналiз відповідної інформації? For the purpose of planning its activities, the pharmaceutical company analyzes costs, determines the sources of their coverage, develops a plan to ensure profitability and liquidity. In which direction (section) of the business plan is the and analysis of relevant information?

План маркетингу Marketing Plan

План виробництва продукції (виконання робіт, послуг) Production plan (performance of works, services)

- -

Резюме бізнес-плану Business Plan Summary

Фінансовий план Financial Plan

33 / 200
Визначте показник рентабельності аптеки за умов: товарообіг - 100 тис. грн, сума реалізованих торгівельних накладень - 25 тис. грн, сума витрат - 10 тис. грн: Determine the profitability indicator of the pharmacy under the conditions: turnover - 100 thousand UAH, the amount of realized sales orders - 25 thousand UAH, the amount of expenses - 10 thousand UAH:

10% 10%

20% 20%

22% 22%

15% 15%

25% 25%

34 / 200
На основі коренів солодки випускають різноманітні лікарські форми - таблетки, порошки, сиропи, збори, але не розроблена лікарська форма - ін’єкційний розчин. Корені солодки виявляють гемолітичні властивості, які притаманні діючим речовинам, таким як: On the basis of licorice roots, various medicinal forms are produced - tablets, powders, syrups, preparations, but the medicinal form - an injection solution - has not been developed. Licorice roots show hemolytic properties , which are inherent in the active ingredients, such as:

Сапоніни Saponins

Полісахариди Polysaccharides

Ефірні масла Essential oils

Ірідоїди Iridoids

Алкалоїди Alkaloids

35 / 200
Вкажіть показник, який знаходить своє відображення у активі бухгалтерського балансу: Indicate the indicator that is reflected in the balance sheet asset:

Залишкова вартість основних засобів Residual value of fixed assets

Роздрібний товарообіг Retail turnover

Витрати на зарплату Salary expenses

Оптовий товарообіг Wholesale turnover

Виручка аптеки Pharmacy revenue

36 / 200
Бухгалтер аптеки проводить реєстрацію господарських операцій. Яка операція знаходить своє відображення по дебету рахунку 'Товари'? The pharmacy's accountant registers business transactions. Which transaction is reflected in the debit of the 'Goods' account?

Роздрібна реалізація товару Retail sale of goods

Оптова реалізація товару Wholesale sale of goods

Списання товару на господарчі потреби Writing off goods for economic needs

Сума товару, що надійшов Amount of goods received

Списання товару на надання долікарської допомоги Writing off goods for pre-medical assistance

37 / 200
Бухгалтер проводить реєстрацію господарських операцій аптеки. Яка операція відображається по кредиту рахун- ку 'Каса'? The accountant registers the business transactions of the pharmacy. Which transaction is reflected in the credit of the 'Cashier' account?

Повернення грошей підзвітною особою Refund by accountable person

Надходження грошей на зарплату Incoming money for salary

Виручка дрібнороздрібної сітки Retail Grid Revenue

Виручка аптеки Pharmacy revenue

Виплата заробітної плати Payment of wages

38 / 200
Провізор-аналітик проводить експрес-аналіз очних крапель, що містять адреналіну гідротартрат. Після додавання розчину хлориду заліза (ІІІ) з’явилося смарагдово-зелене забарвлення, що свідчить про наявність у молекулі адреналіну: A pharmacist-analyst conducts an express analysis of eye drops containing adrenaline hydrotartrate. After adding a solution of iron (III) chloride, an emerald-green color appeared, which indicates about the presence of an adrenaline molecule:

Альдегідних груп Aldehydic groups

Карбоксильних груп Carboxyl groups

Складноефірних груп Ether groups

Ароматичних аміногруп Aromatic amino groups

Фенольних гідроксильних груп Phenolic hydroxyl groups

39 / 200
До аптеки звернувся хворий, який протягом місяця приймав феназепам. Хворий наполягав на придбанні ще двох упаковок цього препарату, пояснюючи це тим, що він без феназепа-му погано себе почуває. Що лежить в основі побічної дії препарату, яка розвинулася в хворого? A patient who has been taking phenazepam for a month turned to the pharmacy. The patient insisted on purchasing two more packages of this drug, explaining that he feels bad without phenazepam feels. What is the basis of the side effect of the drug that developed in the patient?

Синдром післядії After-effect syndrome

Звикання Addiction

Ідіосинкразія Idiosyncrasy

Кумуляція Cumulative

Лікова залежність Drug addiction

40 / 200
Хворому на алергічний риніт призначили ефедрин в краплях для носа. Закапування препарату в ніс значно покращило стан хворого, що спонукало його до застосування цього засобу кожні 2 години, але ефект був відсутнім. Що лежить в основі неефективності ефедрину? A patient with allergic rhinitis was prescribed ephedrine in nasal drops. Instillation of the drug into the nose significantly improved the patient's condition, which prompted him to use this remedy every 2 hours, but the effect was absent. What underlies the ineffectiveness of ephedrine?

Алергія Allergy

Кумуляція Cumulative

Лікарська залежність Drug addiction

Ідіосинкразія Idiosyncrasy

Тахіфілаксія Tachyphylaxis

41 / 200
Який із препаратів-аналогів є найбільш конкурентоспроможним, якщо у результаті визначення їх коефіцієнтів конкурентоспроможності отримані такі результати: Which of the analogue drugs is the most competitive, if the following results were obtained as a result of determining their competitiveness coefficients:

0,53 0.53

0,73 0.73

2,0 2.0

1,7 1.7

1,15 1.15

42 / 200
Фармацевт приготував супозиторії методом виливання. Який коефіцієнт він використав при розрахунках желатино-гліцеринової основи? The pharmacist prepared suppositories by the pouring method. What coefficient did he use when calculating the gelatin-glycerin base?

Коефіцієнт загальних втрат Coefficient of total losses

Коєфіцієнт перерахунку Coefficient of conversion

Ізотонічний коефіцієнт Isotonic coefficient

Коефіцієнт водопоглинання Coefficient of water absorption

Коефіцієнт збільшення об’єму Coefficient of volume increase

43 / 200
Фармацевт приготував 10 порошків, що містять атропіну сульфат в кількості 0,00005 на одну дозу Яку тритура-цію він використав? A pharmacist prepared 10 powders containing atropine sulfate in the amount of 0.00005 per dose. What trituration did he use?

1:50 1:50

1:20 1:20

1:10 1:10

1:1000 1:1000

1:100 1:100

44 / 200
В аптеку надійшов рецепт за прописом: Rp.: Extr. Belladonnae 0,015 Papaverini hydrobromidi 0,05 Carbo activatus 0,2 M.f.pulv. t.d. №10 S. По 1 порошку 2 рази в день. Зазначте причину несумісності: The pharmacy received a prescription according to the prescription: Rp.: Extr. Belladonnae 0.015 Papaverini hydrobromidi 0.05 Carbo activatus 0.2 Mfpulv. td #10 S. 1 powder 2 times a day. Specify the reason for incompatibility:

Коагуляція колоїдної системи Coagulation of colloidal system

Окисно-відновна реакція Redox reaction

Утворення евтектичної суміші Formation of eutectic mixture

Адсорбція лікарських речовин Adsorption of medicinal substances

Кислотно-основна взаємодія Acid-base interaction

45 / 200
У хворого на тромбофлебіт нижніх кінцівок виникли ознаки передозування гепарину. В цій ситуації показано введення: A patient with thrombophlebitis of the lower extremities developed signs of heparin overdose. In this situation, the introduction is shown:

Протаміну сульфату Protamine sulfate

Вікасолу Vikasol

Феніліну Feniline

Дипіридамолу Dipyridamole

Пентоксифіліну Pentoxifylline

46 / 200
Фармацевтичне підприємство, враховуючи, що охорона здоров’я надає першочергового значення якості лікарських засобів, спрямувало свої зусилля на покращення якісних характеристик препарату. Яку концепцію управління маркетингом використовує фірма? The pharmaceutical company, taking into account that health care attaches primary importance to the quality of medicines, directed its efforts to improve the quality characteristics of the drug. What marketing management concept does the firm use?

Всі відповіді вірні All answers are correct

Удосконалення виробництва Production improvement

Удосконалення товару Product improvement

Правильної відповіді немає There is no correct answer

Сучасний маркетинг Modern Marketing

47 / 200
При влаштуванні на роботу на конкретну посаду молодого фахівця ознайомлюють з його правами та обов’язками. Яким документом регулюються права і обов’язки аптечних працівників? When hiring a young specialist for a specific position, he is introduced to his rights and responsibilities. What document regulates the rights and responsibilities of pharmacy workers?

Вірної відповіді немає There is no correct answer

Посадова інструкція Job description

Всі відповіді вірні All answers are correct

Внутрішній трудовий розпорядок Internal work order

Кодекс законів про працю Code of Labor Laws

48 / 200
Діюча система оподаткування аптек передбачає своєчасну сплату податків, зборів, обов’язкових платежів. Вкажіть податок, який відноситься до місцевих: The current pharmacy taxation system provides for the timely payment of taxes, fees, mandatory payments. Specify the tax that applies to local:

Податок на нерухоме майно Real estate tax

Податок на прибуток підприємств Corporate income tax

Податок з доходу фізичних осіб Personal income tax

Податок на додану вартість Value Added Tax

Комунальний податок Utility tax

49 / 200
Одним із видів соціального страхування є допомога з тимчасової непрацездатності працівникам у зв’язку з доглядом за хворою дитиною. Який граничний вік дитини для отримання вказаної соціальної допомоги? One of the types of social insurance is temporary disability assistance for employees in connection with caring for a sick child. What is the maximum age of a child to receive the specified social assistance?

15 років 15 years

10 років 10 years

16 років 16 years

14 років 14 years

12 років 12 years

50 / 200
Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 'Баланс' визначено зміст та форму балансу. Згідно з ним величина активів аптеки завжди: The accounting regulation (standard) 'Balance' defines the content and form of the balance sheet. According to it, the value of the pharmacy's assets is always:

Менша суми зобов’язань і власного капіталу Less amount of liabilities and equity

Дорівнює сумі власного капіталу і необоротних активів Equal to the sum of equity and fixed assets

Дорівнює сумі обігових коштів Equal to the amount of working capital

Більша суми зобов’язань і власного капіталу Greater amount of liabilities and equity

Дорівнює сумі зобов’язань і власного капіталу Equal to the sum of liabilities and equity

51 / 200
Ампульний цех підприємства випускає розчини для ін’єкцій. Вкажіть, який стабілізатор додають до 1% розчину морфіну гідрохлориду для ін’єкцій: The ampoule shop of the enterprise produces solutions for injections. Specify which stabilizer is added to the 1% solution of morphine hydrochloride for injections:

0,1 н розчин кислоти хлоридної 0.1 N hydrochloric acid solution

Натрію метабісульфіт Sodium metabisulfite

0,1 н розчин натрію хлориду 0.1 N sodium chloride solution

Ронгаліт Rongalit

Амінопропіленгліколь Aminopropylene glycol

52 / 200
У весняний період року рекомендують застосовувати вітамінінні засоби. Що є сировиною для виготовлення вітамінних фітопрепаратів з високим вмістом аскорбінової кислоти? In the spring period of the year, it is recommended to use vitamin supplements. What is the raw material for the production of vitamin phytopreparations with a high content of ascorbic acid?

Radices Glycyrrhizae Radices Glycyrrhizae

Fructus Foeniculi Fructus Foeniculi

Flores Calendulae Flores Calendulae

Folia Digitalis Folia Digitalis

Fructus Rosae Fructus Rosae

53 / 200
Провізору-технологу необхідно приготувати 5,0 тритурації атропіну сульфату (1:100). Вкажіть кількість отруйної речовини та молочного цукру, які необхідно взяти: The pharmacist-technologist needs to prepare 5.0 trituration of atropine sulfate (1:100). Specify the amount of poisonous substance and milk sugar to take:

0,5 : 4,5 0.5 : 4.5

0,1 : 4,9 0.1 : 4.9

0,05 : 4,95 0.05 : 4.95

1,0 : 4,0 1.0 : 4.0

0,01 : 4,99 0.01 : 4.99

54 / 200
В аптеку звернувся хворий із сильним сухим кашлем. Який лікарський засіб Ви порекомендуєте вжити хворому з метою пригнічення непродуктивного кашльового рефлексу? A patient came to the pharmacy with a severe dry cough. What medicine would you recommend the patient take to suppress the unproductive cough reflex?

Натрію гідрокарбонат Sodium bicarbonate

Лібексин Libexin

Трипсин Trypsin

Калію йодид Potassium iodide

Ацетилцистеїн Acetylcysteine

55 / 200
При тривалому застосуванні фенобарбіталу у хворого з епілепсією розвинулася толерантність до препарату. Що лежить в основі розвитку даного явища? With long-term use of phenobarbital, a patient with epilepsy developed tolerance to the drug. What is the basis for the development of this phenomenon?

Підвищення чутливості рецепторів Increasing sensitivity of receptors

Пригнічення біотрансформації Suppression of biotransformation

Послаблення процесу всмоктування Weakening of suction

Накопичення речовини в організмі Accumulation of substance in the body

Прискорення біотрансформації Acceleration of biotransformation

56 / 200
Для визначення доброякісності ефіру медичного провізор-аналітик до препарату додав розчин калію йодиду; появилося пожовтіння розчину. Яку домішку виявив провізораналітик? To determine the benign quality of the medical ether, the pharmacist-analyst added a solution of potassium iodide to the drug; yellowing of the solution appeared. What impurity did the pharmacist-analyst detect?

Пероксиди Peroxides

Вільні кислоти Free acids

Альдегіди Aldehydes

Сірчаний газ Sulfur gas

Кетони Ketones

57 / 200
Відповідно до діючого законодавства, в Україні на деякі лікарські засоби та вироби медичного призначення введено державне регулювання цін. Яка гранична торгівельна надбавка (націнка) встановлена для ліків, які закуповуються державними та комунальними закладами охорони здоров’я за бюджетні кошти? According to the current legislation, state price regulation has been introduced for some drugs and medical products in Ukraine. What is the maximum trade mark-up (mark-up) set for purchased drugs by state and communal health care institutions for budget funds?

Не вище 25% оптової ціни виробника Not higher than 25% of the manufacturer's wholesale price

Не вище 30% оптової ціни виробника Not higher than 30% of the manufacturer's wholesale price

Не вище 35% оптової ціни виробника Not higher than 35% of the manufacturer's wholesale price

Не вище 15% оптової ціни виробника Not higher than 15% of the manufacturer's wholesale price

Не вище 10% оптової ціни виробника Not higher than 10% of the manufacturer's wholesale price

58 / 200
Аптека здійснює реалізацію лікарських засобів. Вкажіть розмір податку на додану вартість (ПДВ) на лікарські засоби, які реалізуються аптекою? The pharmacy sells medicines. Specify the amount of value added tax (VAT) on medicines sold by the pharmacy?

20% 20%

25% 25%

0% 0%

30% 30%

10% 10%

59 / 200
На фармацевтичній фабриці виготовляють сік із свіжої рослинної сировини. Вкажіть, яку операцію проводять на стадії очистки соку: A pharmaceutical factory produces juice from fresh vegetable raw materials. Specify which operation is performed at the juice purification stage:

Фільтрація Filtering

Відстоювання Advocacy

Нагрівання з наступним різким охолодженням Heating followed by sharp cooling

Кристалізація Crystallization

Адсорбція Adsorption

60 / 200
Контроль якості таблеток на фармацевтичних підприємствах передбачає визначення міцності на стирання. Вкажіть, скільки таблеток беруть для випробування, якщо маса таблетки менше 0,65 г: Quality control of tablets at pharmaceutical enterprises involves determination of abrasion resistance. Specify how many tablets are taken for testing if the tablet weight is less than 0.65 g:

20 20

50 50

2 2

5 5

100 100

61 / 200
Вкажіть, якому з нижченаведених лікарських засобів відповідає хімічна назва: nамінобензойного ефіру диети-ламіноетанолу гідрохлорид: Indicate which of the following drugs corresponds to the chemical name: aminobenzoic ether of diethyl-laminoethanol hydrochloride:

Новокаїн Novocaine

Димедрол Diphenhydramine

Дикаїн Dikain

Стрептоцид Streptocide

Стрептоміцин Streptomycin

62 / 200
Основними діючими речовинами алтеї лікарської є слизи i пєктинові речовини. До якого класу біологічно активних речовин вони належать? The main active substances of altea medicinal are mucus and pectin substances. To which class of biologically active substances do they belong?

Полісахариди Polysaccharides

Флавоноїди Flavonoids

Вітаміни Vitamins

Кумарини Coumarins

Лїгнани Lignans

63 / 200
На аналiз одержано ЛРС, що являє собою куски коренів циліндричної форми, різної довжини, покриті бурим поздовжньо зморшкуватим корком. Очищена сировина зовні від світло-жовтого до бурувато-жовтого кольору, злам світло-жовтий, дуже волокнистий. Запах слабкий. Смак дуже солодкий, трохи подразнюючий. Визначить аналізовану ЛРС: LRS was obtained for analysis, which is pieces of roots of cylindrical shape, of different lengths, covered with a brown longitudinally wrinkled crust. The cleaned raw material is externally from light yellow to brownish yellow color, the fracture is light yellow, very fibrous. The smell is weak. The taste is very sweet, slightly irritating. It will determine the analyzed LRS:

Radices Araliae mandshuricae Radices Araliae mandshuricae

Radices Glycyrrhizae Radices Glycyrrhizae

Radices Taraxaci Radices Taraxaci

Radices Berberidis Radices Berberidis

Radices Ginseng Radices Ginseng

64 / 200
Зменшення всмоктування препаратів групи тетрацикліну при їх одночасному застосуванні з антацидними засобами є прикладом: Decreased absorption of drugs of the tetracycline group when used simultaneously with antacids is an example:

Фармацевтичної несумісності Pharmaceutical incompatibility

Функціонального антагонізму препаратів Functional antagonism of drugs

Фармакокінетичної несумісності Pharmacokinetic incompatibility

Фармакодинамічної несумісності Pharmacodynamic incompatibility

Синергізму препаратів Synergism of drugs

65 / 200
Хворому, що страждає на виразкову хворобу шлунка, був призначений противиразковий препарат, що має здатність одночасно знижувати секрецію соляної кислоти і пригнічувати мікроорганізм хелікобактер пілорі. Назвіть цей препарат: A patient suffering from peptic ulcer disease was prescribed an anti-ulcer drug that has the ability to simultaneously reduce the secretion of hydrochloric acid and suppress the Helicobacter pylori microorganism. Name this drug:

Альмагель Almagel

Омепразол Omeprazole

Фамотидин Famotidine

Гастроцепін Gastrotsepin

Маалокс Maalox

66 / 200
Кількісне визначення субстанції нітрофурала (фурациліну) проводять спектрофотометричним методом. Розрахувати кількісний вміст провізор-аналітик може, шляхом виміру: Quantitative determination of the substance nitrofural (furacilin) is carried out by the spectrophotometric method. The pharmacist-analyst can calculate the quantitative content by measuring:

Показника заломлення Refractive Index

Температури плавлення Melting temperatures

Кута обертання Rotation angle

Оптичної густини Optical density

рН розчину pH of the solution

67 / 200
Під час проведення хіміко-токсикологічного аналізу на пестициди використовуються методи очищення органічних екстрактів від домішок. Який метод забезпечує найбільш повне очищення? During chemical and toxicological analysis of pesticides, methods are used to purify organic extracts from impurities. Which method provides the most complete purification?

Екстракційний метод Extraction method

Тонкошарова хроматографія Thin layer chromatography

Центрифугування Centrifugation

Фільтрування Filtering

Виморожування жирів Fat Freezing

68 / 200
Під час проведення хіміко-токсикологічного аналізу на пестициди використовуються методи кількісного визначення речовин в органічних екстрактах. Який метод є найбільш чутливим при проведенні кількісного аналізу хлорофосу: During the chemical-toxicological analysis of pesticides, methods of quantitative determination of substances in organic extracts are used. Which method is the most sensitive when conducting a quantitative analysis of chlorophos:

Аргентометричний Argentometric

Фотометричний Photometric

Біохімічний Biochemical

Планіметричний Planimetric

Гравіметричний Gravimetric

69 / 200
При розробці аналітично-нормативної документації на новий вид рослинної сировини, що містить флавоноли, провізору слід обрати наступну реакцію для підтвердження цього класу сполук: When developing analytical and regulatory documentation for a new type of plant material containing flavonols, the pharmacist should choose the following reaction to confirm this class of compounds:

Лактонна проба Lactone sample

Реакція сублімації Sublimation reaction

Ціанідинова реакція Cyanidine reaction

Реакція з хініном гідрохлоридом Reaction with quinine hydrochloride

З реактивом Вагнера With Wagner reagent

70 / 200
Препарати коренів щавлю здатні проявити як послаблюючий, так і в’яжучий ефекти. Це зумовлено наявністю біологічно активних речовин: Preparations of sorrel roots are able to show both relaxing and astringent effects. This is due to the presence of biologically active substances:

Антраценпохідні і дубильні речовини Anthracene derivatives and tannins

Ефірна і жирна олія Essential and fatty oil

Флавоноїди і ефірні олії Flavonoids and essential oils

Іридоїди і вітаміни Iridoids and vitamins

Кумарини і фенологлікозиди Coumarins and phenol glycosides

71 / 200
Маркетологу оптово-роздрібної фармацевтичної фірми необхідно визначити, яким чином зміниться обсяг попиту при зростанні ціни на 10%, якщо відомо, що коефіцієнт еластичності дорівнює 1? A marketer of a wholesale and retail pharmaceutical company needs to determine how the volume of demand will change when the price increases by 10%, if it is known that the elasticity coefficient is equal to 1?

Знизиться на 10% Will decrease by 10%

Знизиться на 1% Will decrease by 1%

Зросте на 10% Grow 10%

Не зміниться Will not change

Зросте на 1% Grow 1%

72 / 200
Службою маркетингу здійснено перевірку результатів роботи фармацевтичної фірми на підставі вивчення даних реалізації середньострокових планів, розвитку ринкових сегментів, контролю бюджету та фінансового аналізу. Даний рівень маркетингового контролю є: The marketing service checked the results of the pharmaceutical company's work based on the study of data on the implementation of medium-term plans, the development of market segments, budget control and financial analysis. This level of marketing control is:

Контроль тактичного планування Tactical Planning Control

Контроль планових гіпотез та прогнозів Control of planned hypotheses and forecasts

Контроль глобальних цілей та стратегій фірм Control of global goals and strategies of firms

Контроль оперативного планування Operational planning control

Контроль стратегічного планування Strategic Planning Control

73 / 200
З метою підвищення ефективності роботи завідуючий аптекою проводить аналіз торгових накладень. Вкажіть, який показник впливає на суму реалізованих торгових накладень: In order to improve work efficiency, the manager of the pharmacy conducts an analysis of sales invoices. Specify which indicator affects the amount of realized sales invoices:

Сума витрат за період, що аналізується Amount of expenses for the analyzed period

Розмір податкових відрахувань Amount of tax deductions

Величина середнього товарного запасу Average inventory

Сума податку на додану вартість Value Added Tax Amount

Об’єм товарообігу за період, що аналізується Volume of turnover for the analyzed period

74 / 200
Провізор аптеки має здати до каси аптеки невикористану суму, видану на господарчі потреби. Який документ має оформити касир для оприбуткування грошей до каси? The pharmacist of the pharmacy must hand over the unused amount issued for business needs to the cash register of the pharmacy. What document must the cashier draw up to post the money to the cash register?

Видатковий касовий ордер Expenditure cash order

Супровідну відомість Accompanying list

Товарний звіт Product Report

Прибутковий касовий ордер Profitable cash order

Приймальну квитанцію Acceptance receipt

75 / 200
За результатами інвентаризації у аптеці виявлена нестача товару в межах природної втрати. За якими цінами розмір цієї нестачі буде віднесений на витрати? According to the results of the inventory, a shortage of goods within the limits of natural loss was detected in the pharmacy. At what prices will the amount of this shortage be attributed to expenses?

Оптові Wholesale

Договірні Contractual

Роздрібні Retail

Контрактні Contract

Заготовчі Preparatory

76 / 200
До аптеки надійшов рецепт на відвар листя толокнянки і гексаметилен-тетрамін. Провізор погасив його штампом 'Рецепт недійсний'. Вкажіть причину несумісності: The pharmacy received a prescription for a decoction of the leaves of tolkyanka and hexamethylene tetramine. The pharmacist canceled it with the stamp 'Prescription invalid'. Specify the reason for the incompatibility:

Окиснення Oxidation

Евтектика Eutectic

Нерозчинність B. Insolubility of B.

Осадження Precipitation

Незмочуваність Non-wetting

77 / 200
Відома фармацевтична фірма на ліцензійній основі передає право використовувати свій товарний знак невеликому підприємству. Яку назву має ця дія? A well-known pharmaceutical company licenses the right to use its trademark to a small business. What is the name of this action?

Експеримент Experiment

Комплектування Assembly

Мерчандайзинг Merchandising

Франчайзинг Franchising

Сертифікація Certification

78 / 200
Яка речовина буде заважати при проведенні реакції йодоформної проби для виявлення етилового спирту в біологічному матеріалі? Which substance will interfere with the iodoform test reaction to detect ethyl alcohol in biological material?

Ацетон Acetone

Формальдегід Formaldehyde

Ізоаміловий спирт Isoamyl alcohol

Метанол Methanol

Фенол Phenol

79 / 200
На завод надійшла партія сировини - Radix Ononidis, яка використовується для виготовлення настоянки. Кількісну стандартизацію цієї сировини проводять в перерахунку на: The plant received a batch of raw materials - Radix Ononidis, which is used for the manufacture of tincture. Quantitative standardization of this raw material is carried out in terms of:

Алізарин Alizarin

Рутин Routine

Гіперозид Hyperoside

Ононін Ononin

Кварцетин Quercetin

80 / 200
Хвору 53-х років після фізичного навантаження почав турбувати біль за грудниною з іррадіацією в ліву руку. Який препарат слід призначити для усунення больового нападу? A 53-year-old patient began to be bothered by pain behind the sternum with radiation to the left arm after physical exertion. What drug should be prescribed to eliminate the pain attack?

Ніфедипін Nifedipine

Метопролол Metoprolol

Дилтіазем Diltiazem

Ізосорбіду 5-мононітрат Isosorbide 5-mononitrate

Нітрогліцерин Nitroglycerin

81 / 200
В аптеці потрібно приготувати ін’єкційний розчин з термолабільними речовинами. Який оптимальний спосіб стерилізації повинен застосувати фармацевт? The pharmacy needs to prepare an injection solution with thermolabile substances. What is the optimal method of sterilization should the pharmacist use?

В автоклаві насиченою парою під тиском In an autoclave with saturated steam under pressure

Стерилізація ультрафіолетовими променями Ultraviolet sterilization

Стерилізація сухим жаром Dry heat sterilization

Радіаційна стерилізація Radiation sterilization

Стерильне фільтрування через мембранний фільтр Sterile filtration through a membrane filter

82 / 200
Хворий 24-х років страждає на цукровий діабет I типу протягом 8 років. На грунті діабетичної нефропатії розвинулася симптоматична артеріальна гіпертензія. Який з наведених препаратів показаний для тривалої терапії? A 24-year-old patient has been suffering from type I diabetes for 8 years. On the basis of diabetic nephropathy, symptomatic arterial hypertension has developed. Which of the following drugs is indicated for long-term therapy?'

Дибазол Dibazol

Пропранолол Propranolol

Дихлотиазид Dichlorothiazide

Клофелін Clofelin

Еналаприл Enalapril

83 / 200
Траву мачка жовтого (Herba Glaucii flavi) використовують для одержання лікарських засобів з протикашльовою дією. Який алкалоїд виділяють з неї? Herba Glaucii flavi is used to make medicines with antitussive effect. What alkaloid is isolated from it?

Протопін Protopin

Ілауцин Ilaucin

Кодеїн Codeine

Термопсин Thermopsin

Гіндарин Hindarin

84 / 200
Із заробітної плати працівників аптек утримується податок з доходу фізичних осіб. Вкажіть суму, яка не включається в сукупний місячний доход при оподаткуванні даним податком: Individual income tax is deducted from the wages of pharmacy workers. Specify the amount that is not included in the total monthly income when taxed with this tax:

Сума доходу, отримана в натуральній формі Amount of income received in kind

Сума допомоги з догляду за хворим Amount of care allowance

Сума за листком непрацездатності Amount for sick leave

Дивіденди Dividends

Сума допомоги по вагітності Amount of pregnancy allowance

85 / 200
В аптеці потрібно приготувати порошки, що містять по 0,02 г екстракту беладони. Яку кількість сухого екстракту (1:2) беладони відважив фармацевт для приготування 10 порошків? The pharmacy needs to prepare powders containing 0.02 g of belladonna extract. What amount of dry extract (1:2) of belladonna did the pharmacist weigh to prepare 10 powders?

0,2 г 0.2 g

0,6 г 0.6 g

0,5 г 0.5 g

0,4 г 0.4 g

0,8 г 0.8 g

86 / 200
Розчин водню пероксиду відпускають з аптек у різних концентраціях. Якої концентрації розчин слід відпустити хворому, якщо у рецепті не зазначена його концентрація? Hydrogen peroxide solution is dispensed from pharmacies in different concentrations. What concentration of solution should be dispensed to the patient if its concentration is not specified in the prescription?

10% 10%

20% 20%

3% 3%

2% 2%

30% 30%

87 / 200
Лікарські речовини у багатофазні мазі вводять залежно від їх властивостей. Як повинен фармацевт ввести новокаїн у вазелін-ланолінову основу? Medicinal substances are introduced into multiphase ointments depending on their properties. How should a pharmacist introduce novocaine into a vaseline-lanolin base?

Попередньо розчинити у мінімальній кількості води Pre-dissolve in a minimum amount of water

Розтерти з частиною розтопленої основи Grind with some of the melted base

Розчинити у розтопленій основі Dissolve in molten base

Подрібнити з гліцерином Crush with glycerin

Подрібнити зі спиртом або з ефіром Crush with alcohol or ether

88 / 200
В аптеці готують ін’єкційні розчини новокаїну 0,25% і 0,5%. Від чого залежить об’єм кислоти хлоридної, який повинен додати фармацевт під час приготування даного розчину? The pharmacy prepares 0.25% and 0.5% novocaine injection solutions. What determines the volume of hydrochloric acid that the pharmacist must add during preparation of this solution?

Від послідовності операцій технологічного процесу From the sequence of technological process operations

Від послідовності внесення компонентів у розчини From the sequence of introduction of components into solutions

Від чистоти новокаїну From the purity of novocaine

Від режиму стерилізації розчинів новокаїну From the mode of sterilization of novocaine solutions

Від концентрації розчину новокаїну From the concentration of novocaine solution

89 / 200
На фармацевтичному підприємстві виготовляють супозиторії. Вкажіть, який метод оптимально використовувати для виготовлення супозиторій в промислових умовах: Suppositories are manufactured at a pharmaceutical enterprise. Specify which method is optimal to use for manufacturing suppositories in industrial conditions:

Ліофілізація Lyophilisation

Виливання в форми Pouring into molds

Пресування Pressing

Штампування Stamping

Викачування Download

90 / 200
Спеціаліст контрольно-аналітичної лабораторії для кількісного визначення альфаамінокислот використовує формольне титрування (за Серенсеном), при цьому роль формальдегіду зводи- ться до: The specialist of the control and analytical laboratory uses formol titration (according to Serensen) for the quantitative determination of alpha-amino acids, while the role of formaldehyde is reduced to:

Утворення бетаїнів Formation of betaines

Алкілювання карбоксильної групи Alkylation of the carboxyl group

Нейтралізації карбоксильної групи Carboxyl group neutralization

Блокування аміногрупи Blocking amino group

Карбоксилювання аміногрупи Carboxylation of the amino group

91 / 200
Виявленню іонів цинку в мінералі-заті заважають іони деяких інших ме-талiв. Тому цинк відділяють від мінера-лізату переведенням його в: Ions of some other metals interfere with the detection of zinc ions in the mineral lysate. Therefore, zinc is separated from the mineral lysate by transferring it to:

Діетилдитіокарбамат Diethyldithiocarbamate

Дитизон Dithyzon

Сульфід Sulfide

Тетрародонамеркуроат Tetrarhodonamercuroate

Іексаціаноферат (II) Hexacyanoferrate (II)

92 / 200
Перед приготуванням ізотонічного розчину натрію хлориду фармацевт просушив порошок у сухожаровій шафі. Для видалення яких речовин була здійснена дана операція? Before preparing an isotonic solution of sodium chloride, the pharmacist dried the powder in an oven. To remove what substances was this operation performed?

Пірогенні речовини Pyrogenic substances

Відновлюючі речовини Regenerative substances

Волога Moisture

Хлориди Chlorides

Сульфати Sulfates

93 / 200
В аптеку надійшов рецепт на очні краплі, до складу яких входить протаргол. Який режим стерилізації необхідно обрати фармацевту? The pharmacy received a prescription for eye drops containing protargol. What sterilization mode should the pharmacist choose?

Автоклавування Autoclaving

Текучою парою Liquid steam

Розчин не підлягає стерилізації The solution cannot be sterilized

Сухим жаром Dry heat

УФ-опромінення UV exposure

94 / 200
З поточного рахунку аптеки №5 погашена заборгованість постачальнику у сумі 3000 грн. Як зміниться підсумок активу і пасиву баланса? The debt to the supplier in the amount of UAH 3,000 has been repaid from the current account of pharmacy No. 5. How will the sum of assets and liabilities of the balance sheet change?

Підсумок активу збільшиться, а пасиву зменшиться на 3000 грн The sum of the assets will increase, and the liabilities will decrease by UAH 3,000

Підсумок активу і пасиву збільшиться на 3000 грн The sum of assets and liabilities will increase by UAH 3,000

Підсумок активу і пасиву зменшиться на 3000 грн The sum of assets and liabilities will decrease by UAH 3,000

Підсумок активу і пасиву не зміниться The sum of assets and liabilities will not change

Підсумок активу зменшиться, а пасиву збільшиться на 3000 грн The sum of assets will decrease, and liabilities will increase by UAH 3,000

95 / 200
На фармацевтичний ринок України надійшов новий лікарський засіб. Відомо, що торгівля ним збиткова: низький об’єм продажів, великі маркетингові витрати. У якій фазі життєвого циклу знаходиться даний лікарський засіб? A new drug has entered the pharmaceutical market of Ukraine. It is known that its trade is unprofitable: low sales volume, high marketing costs. In what phase of the life cycle is this drug?

Впровадження Implementation

Зрілість Maturity

Насичення Saturation

Ріст Growth

Спад Recession

96 / 200
Фармацевтичне підприємство отримало ЛРС кореневище ехінацеї пурпурної для виробництва настоянки. Яку дію має даний препарат? The pharmaceutical company received LRS of the rhizome of Echinacea purple for the production of tincture. What effect does this drug have?

Імуностимулююча Immunostimulating

Відхаркувальна Expectant

Кардіотонічна Cardiotonic

Ентеросорбуюча Enterosorbing

Послаблююча Attenuating

97 / 200
Провізор-технолог виявив несумісність у рецепті: Rp.: Mentholi 0,5 Natrii hydrocarbonatis Natrii tetraboratis aa 1,5 Aquae purificatae 100 ml M.D.S. По 1 ст. ложці 2 рази на день. Які прийоми повинен використати провізор, щоб приготувати дану лікарську форму? The pharmacist-technologist found incompatibility in the recipe: Rp.: Mentholi 0.5 Natrii hydrocarbonatis Natrii tetraboratis aa 1.5 Aquae purificatae 100 ml MDS 1 tablespoon 2 times a day. What techniques should the pharmacist use to prepare this dosage form?

Провести фракційне розчинення Perform fractional dissolution

Замінити лікарську форму Replace dosage form

Замінити один з компонентів Replace one of the components

Додати стабілізатор Add stabilizer

Провести заміну розчинника Replace solvent

98 / 200
Фармацевт приготував мазь за прописом: Rp.: Cerae flavae 4,0 Cetacei 3,0 Lanolini anhydrici 18,0 Olei Amygdalari 35,0 M.f.ung. D.S.: Мазь для рук. В якому порядку він стоплював речовини при виготовленні мазі-сплаву? The pharmacist prepared the ointment according to the prescription: Rp.: Cerae flavae 4.0 Cetacei 3.0 Lanolini anhydrici 18.0 Olei Amygdalari 35.0 Mfung. DS: Ointment for the hands. In what order did he melt the substances when making the ointment-alloy?

Ланолін - віск - олія мигдалева -спермацет Lanolin - wax - almond oil - spermaceti

Ланолін - віск - спермацет - олія мигдалева Lanolin - wax - spermaceti - almond oil

Віск - спермацет - ланолін - олія мигдалева Wax - spermaceti - lanolin - almond oil

Олія мигдалева - віск - ланолін -спермацет Almond oil - wax - lanolin - spermacetate

Олія мигдалева - спермацет - віск -ланолін Almond oil - spermaceti - wax - lanolin

99 / 200
Похідні алізарину здатні розчиняти оксалатні та фосфатні солі каменів, що утворилися в нирках. Джерелом для одержання нефролітичних препаратів являється: Alizarin derivatives are able to dissolve oxalate and phosphate salts of stones formed in the kidneys. The source for obtaining nephrolytic drugs is:

Rhizomata cum radicibus Valerianae Rhizomata cum radicibus Valerianae

Rhizomata et radices Sanguisorbae Rhizomata et radices Sanguisorbae

Rhizomata et radices Rubiae Rhizomata et radices Rubiae

Radix Rhodiolae Radix Rhodiolae

Radix Belladonnae Radix Belladonnae

100 / 200
ЛРС в аптечних установах зберігається за різними групами у відповідних умовах. Вкажіть сировину, що відноситься до загальної групи зберігання ЛРС: LDS in pharmacy institutions are stored in different groups under appropriate conditions. Specify the raw materials belonging to the general group of LDS storage:

Кореневище валеріани Valerian rhizome

Насіння строфанту Strophanthus seeds

Кора дуба Oak Bark

Трава адонісу Herb of Adonis

Корені красавки Beauty roots

101 / 200
До токсикологічно важливих речовин відносяться нітрити та нітрати. Надмірна кількість в організмі нітритів викликає утворення: Toxologically important substances include nitrites and nitrates. An excessive amount of nitrites in the body causes the formation of:

Оксиміоглобіну Oxymyoglobin

Оксигемоглобіну Oxyhemoglobin

Метгемоглобіну Methemoglobin

Дезоксигемоглобіну Deoxyhemoglobin

Карбоксигемоглобіну Carboxyhemoglobin

102 / 200
Під час оперативного втручання, яке здійснювалось під місцевою анестезією 0,25% розчином новокаїну, пацієнт зненацька покрився червоними плямами, виникли інтенсивне потовиділення, тахікардія, набряк слизової носа, бронхоспазм. Яка причина цього ускладнення? During the surgical intervention, which was performed under local anesthesia with 0.25% novocaine solution, the patient suddenly became covered with red spots, intense sweating, tachycardia, swelling of the nasal mucosa, bronchospasm. What is the cause of this complication?

Синдром віддачі Rebound Syndrome

Синдром відміни Withdrawal syndrome

Алергічна реакція негайного типу Allergic reaction of immediate type

Алергічна реакція сповільненого типу Delayed allergic reaction

Тахіфілаксія Tachyphylaxis

103 / 200
Хвора із сезонним вазомоторним ринітом, яка працює диспетчером на залізниці, звернулася в аптеку за порадою: котрий із антигістамінних лікарських засобів не має пригнічувальної дії на ЦНС? A patient with seasonal vasomotor rhinitis, who works as a dispatcher on the railway, turned to the pharmacy for advice: which of the antihistamine drugs does not have a depressing effect on the central nervous system?

Дипразин Diprazine

Лоратадин Loratadine

Клемастин Clemastine

Дифенгідрамін Diphenhydramine

Піпольфен Pipolfen

104 / 200
В аптеці готують ректальні супозиторії з еуфіліном по 0,1 г методом викачування. Вкажіть кількість основи на 10 супозиторіїв при відсутності зазначення її маси у пропису: The pharmacy prepares rectal suppositories with 0.1 g of euphyllin by the pumping method. Indicate the amount of base for 10 suppositories if its weight is not indicated in the prescription:

30,0 30.0

30,5 30.5

28,0 28.0

19,5 19.5

29,0 29.0

105 / 200
Фармацевт готує вагінальні супозиторії методом виливання. Вкажіть гідрофільну основу, яку він може використати: A pharmacist prepares vaginal suppositories by pouring method. Specify the hydrophilic base that he can use:

Масло какао Cocoa butter

Поліетиленоксидна Polyethylene oxide

Бутирол Butyrol

Вітепсол Vitepsol

Твердий жир Solid fat

106 / 200
При виробництві аерозолів застосовують пропеленти. Вкажіть, яку роль відіграють пропеленти в аерозолях: In the production of aerosols, propellants are used. Specify what role propellants play in aerosols:

Створюють тиск в упаковці Create pressure in the package

Розчинники для лікарських речовин Solvents for medicinal substances

Емульгатори Emulsifiers

Диспергатори Dispersers

Стабілізатори Stabilizers

107 / 200
Хвора доставлена до стаціонару із гіпертензивним кризом. Який препарат слід їй призначити для його усунення? The patient was brought to the hospital with a hypertensive crisis. What drug should she be prescribed to eliminate it?

Спіронолактон Spironolactone

Магнію сульфат Magnesium sulfate

Нітрогліцерин Nitroglycerin

Дигоксин Digoxin

Промедол Promedol

108 / 200
Фармацевт приготував 10,0 триту-рації атропіну сульфату (1:100). Вкажіть, яку кількість атропіну сульфату та наповнювача він взяв: The pharmacist prepared 10.0 trituration of atropine sulfate (1:100). Specify the amount of atropine sulfate and excipient he took:

1,0 та 9,0 1.0 and 9.0

0,01 та 9,99 0.01 and 9.99

0,1 та 9,9 0.1 and 9.9

0,1 та 99,9 0.1 and 99.9

0,01 та 0,9 0.01 and 0.9

109 / 200
Фармацевт приготував 2% розчин коларголу. Яку технологію він обрав? The pharmacist prepared a 2% solution of cholargol. What technology did he choose?

Розчинив при розтиранні зі спиртом у ступці Dissolved by grinding with alcohol in a mortar

Розчинив при розтиранні з водою в ступці Dissolved by grinding with water in a mortar

Розчинив у гарячій воді в підставці Dissolved in hot water in a stand

Насипав на поверхню води і залишив до повного розчинення Poured on the water surface and left until completely dissolved

Розчинив у флаконі для відпуску в воді очищеній Dissolved in a bottle for dispensing in purified water

110 / 200
Після тижневої фармакотерапії артеріальної гіпертензії лізиноприлом в дозі 10 мг 2 рази на добу у хворого з’я- вилися періодично виникаючі напади сухого кашлю. Чим це може бути зумовлене? After a week of pharmacotherapy of arterial hypertension with lisinopril at a dose of 10 mg 2 times a day, the patient developed periodic attacks of dry cough. What could be the reason for this?'

Загострення супутньої патології Exacerbation of accompanying pathology

Накопичення в крові залишку бради-кініну Accumulation of residual Bradykinin in the blood

Зменшення вмісту в крові адреналіну Decreased adrenaline content in the blood

Підвищення тонусу кашльового центру Increasing the tone of the cough center

Пригнічення синтезу альдостерону Suppression of aldosterone synthesis

111 / 200
У процесі управління організацією слід враховувати вплив зовнішнього середовища. Який фактор зовнішнього середовища є фактором непрямого впливу на організацію? In the process of managing the organization, the influence of the external environment should be taken into account. What factor of the external environment is a factor of indirect influence on the organization?

Постачальники Suppliers

Конкуренти Competitors

Стан економіки State of the economy

Законодавство та державні органи Legislation and State Bodies

Споживачі Consumers

112 / 200
В організації певним чином розподіляється праця. Як називається розподіл праці, що передбачає створення рівнів управління та ієрархії підлеглості? Work is distributed in a certain way in the organization. What is the division of labor called, which involves the creation of management levels and a hierarchy of subordination?

Вертикально-горизонтальний розподіл праці Vertical-horizontal division of labor

Вертикальний розподіл праці Vertical division of labor

Діагональний розподіл праці Diagonal division of labor

Горизонтальний розподіл праці Horizontal division of labor

- -

113 / 200
Перевірка правильності всіх ваговимірювальних приладів та дотримання термінів їх таврування до початку інвентаризації входить в обов’язки: Checking the correctness of all weighing devices and compliance with the terms of their branding before the beginning of the inventory is part of the duties:

Власника підприємства Enterprise owner

Інвентаризаційної комісії Inventory Commission

Провізора-аналітика Pharmacist analyst

Завідувача аптеки The head of the pharmacy

Матеріально-відповідальних осіб Materially responsible persons

114 / 200
Під час відпуску безрецептурного препарату для симптоматичного лікування риніту хворому з артеріальною гіпертензією для максимального зниження вірогідності розвитку небажаної системної судинозвужувальної дії слід рекомендувати лікарську форму: When dispensing an over-the-counter drug for the symptomatic treatment of rhinitis, a patient with arterial hypertension should be recommended the dosage form:

Гель Gel

Мазь Ointment

Краплі Drops

Аерозоль Aerosol

Таблетки Pills

115 / 200
Хворому 56-ти років для лікування гіпертонічної хвороби призначені інгі- бітор АПФ та калійзберігаючий діуре-тик. Така комбінація: A 56-year-old patient is prescribed an ACE inhibitor and a potassium-sparing diuretic for the treatment of hypertension. Such a combination:

Раціональна, оскільки потенціюється гіпотензивна дія іАПФ Rational, as hypotensive action of ACE inhibitors is potentiated

Нераціональна, оскільки знижується гіпотензивна дія іАПФ Irrational, as the hypotensive action of ACE inhibitors decreases

Раціональна, оскільки зменшується ризик розвитку гіпокаліємії Rational, as the risk of developing hypokalemia decreases

Нераціональна, оскільки збільшується ризик розвитку гіперкаліємії Irrational, as the risk of hyperkalemia increases

Нераціональна, оскільки збільшується ризик розвитку ортостатичного колапсу Irrational, as the risk of orthostatic collapse increases

116 / 200
Для лікування гіпертонічної хвороби призначають діуретики. Який діуре-тик не вимагає сполучення з препаратами калію? Diuretics are prescribed for the treatment of hypertension. Which diuretic does not require combination with potassium preparations?

Дихлотіазид Dichlorothiazide

Фуросемід Furosemide

Триамтерен Triamterene

Клопамід Clopamide

Етакринова кислота Ethacrynic acid

117 / 200
З кореня вовчуга отримують настоянку, яка використовується для лікування гемороїдальних кровотеч. Ідентифікацію ізофлавоноїдів у сировині проводять за допомогою: A tincture is obtained from lupine root, which is used to treat hemorrhoidal bleeding. Identification of isoflavonoids in raw materials is carried out using:

Хроматографічного методу Chromatographic method

Біологічної стандартизації Biological standardization

Ціанідової проби Cyanide test

Пінного числа Final number

Гемолітичного індексу Hemolytic index

118 / 200
Квітки глоду використовуються для виробництва кардіотонічних засобів. При заготівлі цієї сировини можливе потрапляння домішок у вигляді квіток: Hawthorn flowers are used for the production of cardiotonic agents. When harvesting this raw material, it is possible to get impurities in the form of flowers:

Шипшини Roseberries

Терну Ternu

Бузини Elders

Жостеру Joster

Черемшини Cheremshiny

119 / 200
До контрольно-аналітичної лабораторії на аналіз надійшла субстанція натрію тетраборату. За допомогою якого методу, у відповідності до вимог ДФУ можна визначити кількісний вміст натрію тетраборату? The sodium tetraborate substance has been sent to the control and analytical laboratory for analysis. By which method can the quantitative content of sodium tetraborate be determined, in accordance with the requirements of the Federal State Administration of Ukraine?

Йодометрія Iodometry

Алкаліметрія Alkalimetry

Нітритометрія Nitritometry

Йодхлорометрія Iodine Chlorometry

Броматометрія Bromatometry

120 / 200
Фармацевтична фірма планує випуск нової лікарської речовини. Який метод ціноутворення дозволить визначити мінімально допустиму ціну i об’єм виробництва, необхідний для отримання прибутку? A pharmaceutical company is planning to release a new medicinal substance. What pricing method will allow to determine the minimum acceptable price and the volume of production necessary to make a profit?

Визначення ціни з орієнтацією на конкурентів Competitor-oriented pricing

Метод беззбитковості Break-even method

Витратний метод Expense Method

Визначення ціни з орієнтацією на попит Demand-based pricing

Метод запечатаного конверту Sealed envelope method

121 / 200
Етиловий спирт (Spirityus aethyli-cus), який використовують у медицині для розтирань, компресів, приготування екстрактів та розчинів, не повинен вміщувати домішки етаналю. Назвіть реактив, який використовують для визначення цієї домішки: Ethyl alcohol (Spirityus aethyli-cus), which is used in medicine for rubs, compresses, preparation of extracts and solutions, should not contain impurities of ethanal. Name the reagent that used to define this admixture:

Розчин ацетаміду Acetamide solution

Розчин кислоти хлороводневої Hydrochloric acid solution

Аміачний розчин аргентуму нітрату Ammonium solution of argentum nitrate

Розчин фурфуролу Furfural solution

Спиртовий розчин калію гідроксиду Alcoholic solution of potassium hydroxide

122 / 200
Тотожність кальцію лактату (Calcii lactas) - антиалергічного агента та антидота при отруєнні солями магнію, визначають у числі інших реакцій якісною реакцією на катіон Ca2+ з одним з вказаних реагентів по утворенню білого осаду. Назвіть цей реагент: The identity of calcium lactate (Calcii lactas) - an antiallergic agent and an antidote for magnesium salt poisoning, is determined among other reactions by a qualitative reaction to the Ca2+ cation with one of the specified reagents formation of a white precipitate. Name this reagent:

Натрію хлорид Sodium Chloride

Лантану нітрат Lanthanum nitrate

Амонію карбонат Ammonium carbonate

Амонію оксалат Ammonium oxalate

Барію хлорид Barium chloride

123 / 200
У відділ запасів аптеки надійшов товар, серед якого значиться препарат Нтроглщерин, у кількості 100 упаковок. До якої групи лікарських засобів необхідно віднести цей препарат, враховуючи його фізико-хімічні властивості? The pharmacy stock department received a product, among which the drug Ntroglshcherin is listed, in the amount of 100 packages. To which group of medicinal products should this drug be classified, taking into account its physico-chemical properties?

Легкогорючі речовини Flammable substances

Леткі речовини Volatiles

Вибухонебезпечні речовини Explosive substances

Легкозаймисті речовини Flammable substances

Вибухові речовини Explosives

124 / 200
Хворий 65-ти років з хронічною серцевою недостатністю регулярно приймає фуросемід по 40 мг натщесерце 3 рази на тиждень. У зв’язку з позалі-карняною пневмонією лікар призначив комбіновану фармакотерапію. Через 3 доби хворий почав втрачати слух. Назвіть лікарський засіб, який при взаємодії з фуросемідом викликає глухоту: A 65-year-old patient with chronic heart failure regularly takes furosemide 40 mg on an empty stomach 3 times a week. In connection with community-acquired pneumonia, the doctor prescribed a combined pharmacotherapy. After 3 days, the patient began to lose hearing. Name the drug that causes deafness when interacting with furosemide:

Ністатин Nystatin

Амікацин Amikacin

Тавегіл Tavegil

Лінекс Linux

Розчин йодистого калію Potassium iodide solution

125 / 200
Хворий 59-ти років переніс інфаркт міокарда. Для попередження тромбоутворення призначена ацетилсаліцилова кислота. Визначте раціональну добову дозу: A 59-year-old patient suffered a myocardial infarction. Acetylsalicylic acid is prescribed to prevent thrombus formation. Determine the rational daily dose:

2000 мг 2000 mg

3000 мг 3000 mg

500 мг 500 mg

1000 мг 1000 mg

100 мг 100 mg

126 / 200
У хімічних лабораторіях при визначенні вмісту золи в лікарській рослинній сировині здійснюють спалювання і прожарювання сировини. Сторонні мінеральні домішки складаються: In chemical laboratories, when determining the ash content in medicinal plant raw materials, raw materials are burned and roasted. Extraneous mineral impurities consist of:

Корені, кореневища, стебла Roots, rhizomes, stems

Земля, пісок, камінці Earth, sand, pebbles

Деревина, кора, корені Wood, bark, roots

Камеді, смоли, стебла Gums, Resins, Stems

Стебла, стовбури, листя Stems, trunks, leaves

127 / 200
Під час збирання лікарської сировини необхідно дотримуватись запобіжних заходів: не куштувати, не торкатися немитими руками обличчя, очей; закінчивши збирання рослин, старанно вимити руки з милом. Особливо це стосується ЛРС, що містить: During the collection of medicinal raw materials, it is necessary to observe precautionary measures: do not taste, do not touch your face, eyes with unwashed hands; after collecting plants, wash your hands thoroughly with soap. Especially this refers to LRS containing:

Ефірні олії Essential oils

Дубильні речовини Tanning substances

Сапоніни Saponins

Стероїдні сапоніни Steroid saponins

Отруйні речовини Poisonous substances

128 / 200
Після заготівлі провізор відкидає сторонні рослини або непотрібні частини тієї ж самої рослини (стебла в листковому товарі, листки у квітковому, дерев’янисті стебла тощо), а також пошкоджену комахами та грибками сировину. Цей вид аналізу відноситься до: After harvesting, the apothecary discards extraneous plants or unnecessary parts of the same plant (stems in leaf products, leaves in flower products, woody stems, etc.), as well as damaged insects and fungi raw materials. This type of analysis refers to:

Проведення дослідження сировини Conducting research on raw materials

Кількісне визначення сировини Quantification of raw materials

Якісне визначення сировини Qualitative determination of raw materials

Первинна обробка сировини Primary processing of raw materials

Підготовка сировини до реалізації Preparation of raw materials for sale

129 / 200
Хворому, що знаходиться в інфе- кційному відділенні з приводу дизентерії, призначили фталазол. Чим пояснити, що фталазол використовують тільки для лікування кишкових інфекцій? Phthalazole was prescribed to a patient in the infectious disease ward for dysentery. How can we explain that phthalazole is used only for the treatment of intestinal infections?

Повільно виводиться з організму Slowly eliminated from the body

Препарат не всмоктується із ШКТ The drug is not absorbed from the gastrointestinal tract

Високий ступінь реабсорбції в нирках High degree of reabsorption in the kidneys

Швидко всмоктується в ШКТ Quickly absorbed in the gastrointestinal tract

Швидко виводиться в незміненому вигляді Quick output as is

130 / 200
При виготовленні цієї лікарської форми фармацевт повинен розчинити лікарську речовину в половинній кількості води очищеної, профільтрувати через попередньо промиті фільтр та ватний тампон у флакон для відпуску, додати решту води через фільтр. Вкажіть, для якої лікарської форми ця технологія є раціональною: When preparing this dosage form, the pharmacist must dissolve the medicinal substance in half the amount of purified water, filter through a pre-washed filter and a cotton swab into a bottle for dispensing, add the rest of the water through filter. Indicate for which dosage form this technology is rational:

Емульсії Emulsions

Сиропи Syrups

Суспензії Suspensions

Очні краплі Eye drops

Мікстури Potions

131 / 200
Для зняття набряку в медичній практиці застосовують гіпертонічні розчини. Вкажіть явище, що відбувається в крові при введенні такого розчину: To relieve swelling in medical practice, hypertonic solutions are used. Specify the phenomenon that occurs in the blood when such a solution is introduced:

Гідроліз Hydrolysis

Ліполіз Lipolysis

Електроліз Electrolysis

Плазмоліз Plasmolysis

Гемоліз Hemolysis

132 / 200
Який реактив, згідно до вимог Державної фармакопеї України, використовується при визначенні домішки альдегідів у субстанції гліцерину? Which reagent, according to the requirements of the State Pharmacopoeia of Ukraine, is used to determine the admixture of aldehydes in the glycerol substance?

Розчин крохмалю Starch solution

Розчин кислоти сульфанілової Sulphanilic acid solution

Розчин пара-розаніліну Para-rosaniline solution

Розчин сечовини Urea solution

Розчин амонію оксалату Ammonium oxalate solution

133 / 200
Встановлення масової частки синестролу в олійному розчині препарату після екстракції діючої речовини водним розчином натрій гідроксиду спеціаліст Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів проводить методом: The determination of the mass fraction of sinestrol in the oil solution of the drug after the extraction of the active substance with an aqueous solution of sodium hydroxide is carried out by a specialist of the State Inspection for Quality Control of Medicines by the method:

Нітритометрія Nitritometry

Броматометрія Bromatometry

Комплексонометрія Complexonometry

Перманганатометрія Permanganatometry

Алкаліметрія Alkalimetry

134 / 200
На фармацевтичному підприємстві у дражувальному котлі проводять багаторазове нашарування лікарських і допоміжних речовин на цукрові гранули. Як називається готова лікарська форма? At a pharmaceutical enterprise, multiple layering of medicinal and auxiliary substances on sugar granules is carried out in a cauldron. What is the finished medicinal form called?

Драже Darling

Дражовані таблетки Drug tablets

Медули Medulls

Мікрокапсули Microcapsules

Гранули Pells

135 / 200
Фармацевт приготував порошки, до складу яких входить стрептоцид. Вкажіть правильний спосіб введення стрептоциду: The pharmacist prepared powders that include streptocide. Specify the correct way to administer streptocide:

Додають у вигляді тритурації Added as trituration

Додають у першу чергу, при розтиранні з гліцерином Added first, when grinding with glycerin

Додають у кінці і перемішують до однорідності Add at the end and mix until smooth

Використовують метод 'тришаровості' The 'three-layer' method is used

Розтирають у першу чергу зі спиртом They are first rubbed with alcohol

136 / 200
Вкажіть, яка з наведених нижче речовин є плівкоутворювачем для покриття таблеток оболонками: Indicate which of the following substances is a film former for coating tablets with shells:

Касторова олія Castor oil

Метилцелюлоза Methylcellulose

Поліетиленоксиди Polyethylene oxides

Тальк Talc

Аеросил Aerosil

137 / 200
Який найбільш раціональний препарат можна порекомендувати для лікування риніту при ГРВ! для дитини у віці 7-ми місяців? What is the most rational drug that can be recommended for the treatment of rhinitis in the case of RHV! for a child aged 7 months?

0,9% розчин повареної солі у теплій воді 0.9% solution of table salt in warm water

Піносол Pinosol

Нафтизин Naphthyzin

Мазь 'Бороментол' Ointment 'Boromenthol'

Галазолін Galazolin

138 / 200
Який з перерахованих антибактеріальних препаратів нераціонально призначати хворому 56- ти років з цукровим діабетом II типу, який отримує глі-бенкламід? Which of the listed antibacterial drugs is irrational to prescribe to a 56-year-old patient with type II diabetes who receives gli-benclamide?

Бісептол Biseptol

Доксициклін Doxycycline

Мідекаміцин Midecamycin

Бензилпеніцилін Benzylpenicillin

Гентаміцин Gentamicin

139 / 200
До якого фактору зовнішнього впливу на організацію належить куль- тура харчування споживачів, традиції національної кухні, відношення до самолікування у суспільстві, традиції народної медицини? To which factor of external influence on the organization does the culture of consumer nutrition, traditions of national cuisine, attitude to self-medication in society, traditions of folk medicine belong?

Економічні фактори Economic factors

Соціокультурні Sociocultural

Політичні фактори Political factors

Споживачі Consumers

Технології Technologies

140 / 200
При розрахунку податкових зобов’язань аптеки бухгалтер проводить розрахунок усіх видів податків. Вкажіть ставку податку на землю для аптек: When calculating the tax liabilities of a pharmacy, the accountant calculates all types of taxes. Specify the land tax rate for pharmacies:

10% 10%

30% 30%

20% 20%

25% 25%

0% 0%

141 / 200
Під час прийому товару в аптеку мало місце невідповідності між фактичною наявністю і кількістю, яка зазначена у товарно-транспортній накладній по трьох найменуваннях товару. У якому документі фіксується дана невідповідність? During the receipt of the product at the pharmacy, there was a discrepancy between the actual availability and the amount specified in the waybill for the three names of the product. In which document is this discrepancy recorded ?

Видатково-прибуткова накладна Expense-income invoice

Звіт про фінансово-господарську діяльність Report on financial and economic activity

Товарний звіт Product Report

Журнал реєстрації надходження товару по групах Log of registration of receipt of goods by groups

Акт про встановлення розходження при прийомі товару Act on establishment of discrepancy upon receipt of goods

142 / 200
Звикання до лікарської рослинної сировини, що містить антраценпохідні, виникає при призначенні: Addiction to medicinal plant materials containing anthracene derivatives occurs when prescribing:

Листя м’яти Mint leaves

Листя сени Senna leaves

Листя меліси Leaves of lemon balm

Листя алое Aloe leaves

Коренів марени Roots of madder

143 / 200
Провізор-аналітик визначає кількісний вміст адреналіну тартрату у відповідності до вимог ДФУ методом кислотно-основного титрування у неводних середовищах. У якості титрованого розчину він використав розчин: The pharmacist-analyst determines the quantitative content of epinephrine tartrate in accordance with the requirements of the DFU by the method of acid-base titration in non-aqueous media. As a titrated solution, he used the solution:

Йоду Jodu

Калію бромату Potassium bromate

Натрію нітриту Sodium nitrite

Кислоти хлорної Perchloric acids

Натрію гідроксиду Sodium hydroxide

144 / 200
У КАЛ аналізується лікарська форма, що містить натрію бензоат. Який з перелічених реактивів утворює з досліджуваним препаратом жовто-рожевий осад? A dosage form containing sodium benzoate is analyzed in KAL. Which of the listed reagents forms a yellow-pink precipitate with the drug under study?

Розчин магнію сульфату Magnesium sulfate solution

Розчин заліза (III) хлориду Solution of iron (III) chloride

Розчин натрію гідрокарбонату Sodium bicarbonate solution

Розчин натрію нітрату Sodium nitrate solution

Розчин калію перманганату Potassium permanganate solution

145 / 200
До контрольно-аналітичної лабораторії на аналіз надійшла субстанція заліза сульфату гептагідрату. За допомогою якого реактиву ДфУ рекомендує визначати у ньому домішку солей цинку? The substance of iron sulfate heptahydrate was sent to the control and analytical laboratory for analysis. With which reagent does the DfU recommend to determine the admixture of zinc salts in it?

Калію фероціанід Potassium ferrocyanide

Натрію тетрафенілборат Sodium tetraphenylborate

Амонію тіоціанат Ammonium thiocyanate

Натрію нітропрусид Sodium nitroprusside

Калію ацетат Potassium Acetate

146 / 200
У контрольно-аналітичній лабораторії досліджується субстанція кальцію лактату. З яким реактивом катіон кальцію у присутності амонію хлориду утворює білий кристалічний осад? The substance calcium lactate is being studied in the control and analytical laboratory. With which reagent does the calcium cation form a white crystalline precipitate in the presence of ammonium chloride?

Калію фероціанід Potassium ferrocyanide

Натрію тетраборат Sodium tetraborate

Натрію хлорид Sodium Chloride

Натрію кобальтонітрит Sodium cobalt nitrite

Калію перманганат Potassium permanganate

147 / 200
За допомогою якого методу, згідно вимог ДФУ, провізор-аналітик може визначити домішок хлоридів у броміді натрію? Using what method, according to the requirements of the State Federal Drug Administration, a pharmacist-analyst can determine the impurity of chlorides in sodium bromide?

Аргентометрії Argentometries

Броматометрії Bromatometry

Йодометрії Iodometry

Нітритометрії Nitritometry

Алкаліметрії Alkalimetry

148 / 200
Для лікування атеросклерозу хворий в аптеці придбав гіполіпідемічний препарат з групи фібратів. Назвіть цей препарат: To treat atherosclerosis, the patient bought a hypolipidemic drug from the fibrate group at the pharmacy. Name this drug:

Бісакодил Bisacodyl

Фенофібрат Fenofibrate

Силібор Silibor

Дротаверину гідрохлорид Drotaverine hydrochloride

Спіронолактон Spironolactone

149 / 200
Провізор порадив хворому проти-виразковий препарат, який блокує гі-стамінові рецептори слизової шлунка. Назвіть цей препарат: The pharmacist advised the patient to take an anti-ulcer drug that blocks the histamine receptors of the gastric mucosa. Name this drug:

Пірензепін Pirenzepine

Фамотидин Famotidine

Атропіну сульфат Atropine sulfate

Омепразол Omeprazole

Альмагель Almagel

150 / 200
У зв’язку зі слабкістю пологової діяльності лікар призначив роділлі гормональний препарат для стимуляції пологів. Назвіть препарат: Due to the weakness of labor activity, the doctor prescribed a hormonal drug to stimulate childbirth. Name the drug:

Преднізолон Prednisone

Окситоцин Oxytocin

L-тироксин L-thyroxine

Інсулін Insulin

Ілібенкламід Ilibenclamide

151 / 200
Хворому 45-ти років з діагнозом ревматоїдний артрит та пептична виразка шлунка, необхідно призначити нестероїдні протизапальні засоби. Який препарат є найбільш доцільним? A 45-year-old patient with a diagnosis of rheumatoid arthritis and peptic ulcer of the stomach should be prescribed non-steroidal anti-inflammatory drugs. Which drug is the most appropriate?

Ацетилсаліцилова кислота Acetylsalicylic acid

Целекоксиб Celecoxib

Індометацин Indomethacin

Диклофенак натрію Diclofenac sodium

Піроксикам Piroxicam

152 / 200
Провізор-консультант розповів хворій про можливу побічну дію ме-тронідазолу, яка проявляється на тлі вживання алкоголю. Вкажіть механізм цього явища: The pharmacist-consultant told the patient about a possible side effect of metronidazole, which manifests itself against the background of alcohol consumption. Specify the mechanism of this phenomenon:

Активація ферменту глюкозо-6-фосфатдегідрогенази Activation of the enzyme glucose-6-phosphate dehydrogenase

Активація ферменту алкогольдегі-дрогенази Activation of alcoholdehydrogenase enzyme

Блокування ферменту ацетилхоліне-стерази Acetylcholinesterase enzyme blocking

Активація ферменту ацетилхоліне-стерази Activation of the enzyme acetylcholinesterase

Блокування ферменту алкогольдегі-дрогенази Blocking of alcoholdehydrogenase enzyme

153 / 200
Під час відпуску лікарських засобів в аптеці провізор звернув увагу хворого на недоцільність одночасного застосування ціанокобаламіну та тіаміну хлориду. Як називають тип взаємодії цих ліків? During the dispensing of medicines in the pharmacy, the pharmacist drew the patient's attention to the impracticality of simultaneous use of cyanocobalamin and thiamine chloride. What is the type of interaction of these medicines called?

Фармацевтичний Pharmaceutical

Синергізм Synergism

Фармакокінетичний Pharmacokinetic

Антагонізм Antagonism

Фармакодинамічний Pharmacodynamic

154 / 200
Фармацевту необхідно простерилізувати 50 мл розчину натрію хлориду для ін’єкцій текучою парою. Вкажіть тривалість стерилізації: The pharmacist needs to sterilize 50 ml of sodium chloride solution for injection with flowing steam. Specify the duration of sterilization:

60 хв 60 min

8 хв 8 min

30 хв 30 min

15 хв 15 min

12 хв 12 min

155 / 200
Суб’єкт підприємницької діяльності вирішив відкрити аптечний пункт. Яка повинна бути мінімальна площа приміщення, що орендується, згідно чинного законодавства? The subject of entrepreneurial activity has decided to open a pharmacy. What should be the minimum area of the rented premises according to the current legislation?

8 м2 8 m2

12 м2 12 m2

10 м2 10 m2

15 м2 15 m2

18 м2 18 m2

156 / 200
Лікарю-анестезіологу необхідно провести операцію, використовуючи нейролептанальгезію. Яке із перерахованих нижче поєднань лікарських засобів доцільно використовувати у даному випадку? The anesthesiologist needs to perform an operation using neuroleptanalgesia. Which of the following drug combinations should be used in this case?

Діазепам з аміназином Diazepam with Aminazine

Фентаніл з діазепамом Fentanyl with diazepam

Фентаніл з дроперидолом Fentanyl with droperidol

Дроперидол з преднізолоном Droperidol with Prednisone

Промедол з амітриптиліном Promedol with amitriptyline

157 / 200
Роділлі з затяжними пологами необхідно усунути больовий симптом. Який з перелічених нижче препаратів необхідно застосувати? A woman in labor with protracted labor needs to eliminate the pain symptom. Which of the following drugs should be used?

Промедол Promedol

Фентаніл Fentanyl

Морфіну гідрохлорид Morphine hydrochloride

Анальгін Analgin

Диклофенак-натрію Diclofenac sodium

158 / 200
Ефективність діяльності фармацевтичної фірми поступово поліпшилась завдяки позитивним змінам в зовнішньому середовищі. Вкажіть фактор, що вплинув на організацію: The efficiency of the pharmaceutical company's activity gradually improved due to positive changes in the external environment. Specify the factor that affected the organization:

Кадри Frames

Мета Target

Структура Structure

Технологія Technology

Стан економіки State of the economy

159 / 200
Хворій на паркінсонізм для усунення м’язової ригідності було призначено препарат, який є попередником дофа-міну. Назвіть препарат: A patient with parkinsonism was prescribed a drug that is a precursor of dopamine to eliminate muscle stiffness. Name the drug:

Парацетамол Paracetamol

Леводопа Levodopa

Скопаламіну гідробромід Scopolamine hydrobromide

Аміназин Aminazine

Атропіну сульфат Atropine sulfate

160 / 200
Хворому на інсулінонезалежний цукровий діабет було призначено синтетичний протидіабетичний препарат з групи похідних сульфонілсечовини. Назвіть препарат: A synthetic antidiabetic drug from the group of sulfonylurea derivatives was prescribed to a patient with non-insulin-dependent diabetes. Name the drug:

Інсулін Insulin

Фуросемід Furosemide

Ілібенкламід Ilibenclamide

Преднізолон Prednisone

Анаприлін Anaprilin

161 / 200
В практиці контрольно-аналітичних лабораторій застосовується розчин 2,6дихлорфеноліндофенолу, синій колір якого знебарвлюється під дією відновників. Укажіть лікарський препарат, який можна ідентифікувати за допомогою розчину 2,6дихлорфеноліндофенолу: In the practice of control and analytical laboratories, a solution of 2,6dichlorophenolindophenol is used, the blue color of which is discolored under the action of reducing agents. Specify a medicinal product that can be identified using a solution of 2,6dichlorophenolindophenol :

Бензойна кислота Benzoic acid

Нікотинова кислота Nicotinic acid

Саліцилова кислота Salicylic acid

Ацетилсаліцилова кислота Acetylsalicylic acid

Аскорбінова кислота Ascorbic acid

162 / 200
Однією з реакцій ідентифікації сульфаніламідів є реакція утворення азобарвників. Який з наведених препаратів утворює азобарвник тільки після попереднього кислотного гідролізу? One of the reactions for the identification of sulfonamides is the formation reaction of azo dyes. Which of the following drugs forms an azo dye only after preliminary acid hydrolysis?

Стрептоцид Streptocide

Норсульфазол Norsulfazole

Сульфален Sulfalene

Сульфазин Sulfazine

Фталазол Phthalazole

163 / 200
Провізор-аналітик лабораторії Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів проводить кількісне визначення кофеїну згідно до вимог Державної Фармакопеї України методом кислотно-основного титрування у безводних розчинниках. Який титрований розчин він використав? The pharmacist-analyst of the laboratory of the State Inspection for Quality Control of Medicinal Products carries out the quantitative determination of caffeine in accordance with the requirements of the State Pharmacopoeia of Ukraine by the method of acid-base titration in anhydrous solvents. What is the titrated solution did he use?

Натрію метилату Sodium methylate

Калію бромату Potassium bromate

Натрію едетату Sodium edetate

Натрію гідроксиду Sodium hydroxide

Кислоти хлорної Perchloric acids

164 / 200
Аптечне підприємство №1 має ліцензію на виготовлення лікарських засобів по рецептах лікарів і вимогах ЛПУ Які види внутрішньоаптечного контролю якості є обов’язковими для всіх лікарських засобів, виготовлених в аптеці? Pharmacy company No. 1 has a license to manufacture medicinal products according to the prescriptions of doctors and the requirements of the LPU. What types of in-pharmacy quality control are mandatory for all medicinal products manufactured in the pharmacy ?

Письмовий, органолептичний, контроль під час відпуску Written, organoleptic, control during release

Опитувальний, письмовий, хімічний Survey, written, chemical

Фізичний, органолептичний Physical, organoleptic

Хімічний, фізичний Chemical, physical

Контроль під час відпуску, письмовий, опитувальний Control during release, written, survey

165 / 200
Для проведення ідентифікації лікарських засобів, до складу яких входить сульфіт-іон, провізор-аналітик до розчину лікарської сполуки додає кислоту хлористоводневу і спостерігає: To carry out the identification of medicinal products, the composition of which includes sulfite ion, the pharmacist-analyst adds hydrochloric acid to the solution of the medicinal compound and observes:

Появу жовтого забарвлення розчину The appearance of a yellow color of the solution

Виділення газу бурого кольору Emission of brown gas

Появу жовтого осаду Appearance of yellow sediment

Виділення газу з різким запахом Emission of gas with a pungent smell

Появу білого осаду Appearance of white sediment

166 / 200
Провізор-аналітик проводить кількісне визначення парацетамола методом цериметрії. Вкажіть, який індикатор рекомендує ДФ України використовувати для зазначеного методу: A pharmacist-analyst performs the quantitative determination of paracetamol by the cerimetry method. Specify which indicator the DF of Ukraine recommends to use for the specified method:

Фенолфталеїн Phenolphthalein

Калію хромат Potassium chromate

Метиловий помаранчевий Methyl Orange

Фероїн Feroin

Тропеолін ОО Tropeolin OO

167 / 200
Для лікування пацієнта з пептичною виразкою шлунка показане застосування препарату з гастроцитопротекторною активністю. Оберіть цей препарат: A drug with gastrocytoprotective activity is indicated for the treatment of a patient with peptic ulcer. Select this drug:

Ранітидин Ranitidine

Метоклопрамід Metoclopramide

Альмагель Almagel

Дротаверину гідрохлорид Drotaverine hydrochloride

Сукральфат Sucralfate

168 / 200
Хворому з гіпертонічним кризом був введений гангліоблокатор - бензо-гексоній. Прояву якої побічної дії слід стерегтися після введення препарату? A ganglioblocker - benzo-hexonium was administered to a patient with a hypertensive crisis. Which side effect should be avoided after administration of the drug?

Діарея Diarrhea

Пригнічуюча дія на центральну нервову систему CNS depressant effect

Ортостатична гіпотензія Orthostatic hypotension

Порушення смакових відчуттів Taste disturbances

Синдром відміни Withdrawal Syndrome

169 / 200
При діагностиці сировини виявлено: слабкозвивисті клітини епідермі- су; волоски 'Тподібні', що складаються з 2-4-х клітин, розташованих у ряд, до яких прикріплена серединою довга стрічкоподібна клітина з вузькими кінцями; єфіроолійні залозки характерні для сімейства складноцвітні. Це є діагностичними ознаками сировини: During the diagnosis of the raw material, the following were found: weakly convoluted cells of the epidermis; 'T-shaped' hairs consisting of 2-4 cells located in a row, to which is attached in the middle is a long ribbon-like cell with narrow ends; essential oil glands are characteristic of the family of the Compositae. These are diagnostic features of the raw material:

Folium Absinthii Folium Absinthii

Folium Menthae Folium Menthae

Folium Urticae Folium Urticae

Folium Salviae Folium Salviae

Folium Vitis idaeae Folium Vitis idaeae

170 / 200
На фармацевтичному підприємстві випускають гормональні препарати. Вкажіть, з якої сировини отримують інсулін: The pharmaceutical company produces hormonal drugs. Specify from which raw materials insulin is obtained:

Задня частка гіпофізу Posterior lobe of the pituitary gland

Передня частка гіпофізу Anterior pituitary lobe

Щитоподібна залоза Thyroid

Підшлункова залоза великої рогатої худоби та свиней Pancreas of cattle and pigs

Кора наднирників Adrenal cortex

171 / 200
У практичній діяльності аптеки мають місце різні рівні управління. Якому рівню управління відповідає функція безпосереднього контролю діяльності працівників, які виконують конкретні операції? In the practical activity of a pharmacy, there are different levels of management. Which level of management corresponds to the function of direct control of the activities of employees who perform specific operations?

Інституційний Institutional

Технічний Technical

Бюрократичний Bureaucratic

Управлінський Management

Адміністративний Administrative

172 / 200
Аптека з правом роздрібної реалізації забезпечує амбулаторних хворих препаратами. Величина доходу ідентифікується як: A pharmacy with the right of retail sale provides outpatients with drugs. The amount of income is identified as:

Сума виручки Amount of revenue

Сума торгової націнки Amount of trade margin

Сума залишку товарів в закупівельних цінах Amount of remaining goods at purchase prices

Сума залишку товарів в роздрібних цінах Amount of remaining goods at retail prices

Сума витрат Amount of expenses

173 / 200
Хворому на гострий бронхіт призначили муколітичний засіб. Назвіть препарат: The patient was prescribed a mucolytic agent for acute bronchitis. Name the drug:

Бемегрид Bemegrid

Кодеїну фосфат Codeine Phosphate

Ілауцин Ilaucin

Етимізол Etimizole

Ацетилцистеїн Acetylcysteine

174 / 200
У хворого 55-ти років на 4-й день лікування диклофенаком натрію виникла шлункова кровотеча в результаті виразки слизової оболонки шлунка. З чим пов’язана ульцерогенна дія препарату? On the 4th day of treatment with diclofenac sodium, a 55-year-old patient developed gastric bleeding as a result of an ulcer of the gastric mucosa. What is the ulcerogenic effect of the drug associated with?

Блокування ферменту фосфодіесте-рази Blocking of the enzyme phosphodiesterase

Зменшення утворення простагландину E Decreased formation of prostaglandin E

Зменшення утворення лейкотрієнів Decreased formation of leukotrienes

Зменшення утворення еритроцитів Decreased formation of erythrocytes

Зменшення утворення лейкоцитів Decreased production of leukocytes

175 / 200
У наркоманів після закінчення дії наркотику виникають тяжкі психічні, неврологічні і соматичні порушення. Як називається цей симптомокомплекс? Drug addicts experience severe mental, neurological, and somatic disorders after the drug wears off. What is this symptom complex called?

Ідіосинкразія Idiosyncrasy

Толерантність Tolerance

Кумуляція Cumulative

Абстинентний синдром Withdrawal syndrome

Сенсибілізація Sensitization

176 / 200
Фармацевтична хімія вивчає способи отримання лікарських засобів. При взаємодії анестезину з бета-діетиламіноетанолом у присутності натрію алкоголяту з послідуючим підкисленням кислотою хлороводневою отримують: Pharmaceutical chemistry studies the methods of obtaining medicinal products. When anesthesin reacts with beta-diethylaminoethanol in the presence of sodium alcoholate with subsequent acidification with hydrochloric acid, the following is obtained:

Ксикаїн Xycain

Прокаїну гідрохлорид Procaine hydrochloride

Прокаїнаміду гідрохлорид Procainamide hydrochloride

Тримекаїн Trimecaine

Дикаїн Dikain

177 / 200
При нагріванні сульфамідного препарату з саліциловою кислотою у присутності кислоти сірчаної концентрованої спостерігається малинове забарвлення. Який лікарський засіб аналізується? When heating a sulfonamide preparation with salicylic acid in the presence of concentrated sulfuric acid, a crimson color is observed. What drug is being analyzed?

Стрептоцид розчинний Soluble Streptocide

Сульгін Sulgin

Етазол Ethazol

Фталазол Phthalazole

Стрептоцид Streptocide

178 / 200
Інспектор здійснює перевірку правильності обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів. Який термін зберігання в аптеці журналу з предметнокількісного обліку цих речовин? The inspector checks the correctness of circulation of narcotic drugs, psychotropic substances and precursors. What is the storage period in the pharmacy of the journal of the subject-quantitative accounting of these substances?

2 роки, не враховуючи поточного 2 years, not counting the current one

5 років, не враховуючи поточного 5 years, not counting the current one

10 років після внесення останнього запису 10 years after the last entry

3 роки 3 years

5 років 5 years

179 / 200
Яка з наведених високомолекуляр-них сполук є речовиною, що обмежено набухає в гарячій воді та необмежено -в холодній? Which of the following high-molecular compounds is a substance that swells to a limited extent in hot water and indefinitely in cold water?

Метилцелюлоза Methylcellulose

Желатин Gelatin

Густий екстракт красавки Beauty Thick Extract

Крохмаль Starch

Пепсин Pepsin

180 / 200
Для приготування суспензії якої лікарської речовини необхідне додавання 5% розчину метилцелюлози в якості стабілізатора? For the preparation of a suspension of which medicinal substance, the addition of a 5% methylcellulose solution as a stabilizer is necessary?

Крохмаль Starch

Оксид магнію Magnesium oxide

Оксид цинку Zinc oxide

Терпінгідрат Terpin hydrate

Бісмуту нітрат основний Bismuth nitrate basic

181 / 200
Вкажіть, який із нижче наведених реактивів необхідно додати до ізоніазиду, щоб утворилося синє забарвлення і осад, які при нагріванні набувають світло-зеленого кольору і супроводжуються виділенням газу: Specify which of the following reagents must be added to isoniazid to produce a blue color and a precipitate that turns light green when heated and is accompanied by gas evolution:

Розчин купруму сульфату Solution of copper sulfate

Розчин феруму (III) хлориду Solution of ferrum (III) chloride

Розчин хлороводневої кислоти Hydrochloric acid solution

Розчин аргентуму нітрату Argentum nitrate solution

Розчин лугу Alkali solution

182 / 200
До контрольно-аналітичної лабораторії для аналізу надійшли ампули тестостерону пропіонату. Кількісне визначення відповідно до вимог АНД провізор-аналітик повинен проводити наступним методом: Testosterone propionate ampoules have been sent to the control and analytical laboratory for analysis. The pharmacist-analyst should perform the quantitative determination in accordance with the requirements of the AND by the following method:

Комплексонометричний Complexonometric

Аргентометричний Argentometric

Гравіметричний Gravimetric

Поляриметричний Polarimetric

УФ-спектрофотометричний UV spectrophotometric

183 / 200
Провізор-аналітик визначає домішку іонів заліза у препараті відповідно до вимог ДФУ за допомогою цитратної і тіогліколевої кислот. Поява якого забарвлення свідчить про наявність цієї домішки? The pharmacist-analyst determines the admixture of iron ions in the drug in accordance with the requirements of the DFU using citric and thioglycolic acids. The appearance of which color indicates the presence of this admixture?

Рожеве Pink

Чорне Black

Синє Blue

Зелене Green

Жовте Yellow

184 / 200
При хіміко-токсикологічному дослідженні виявлено п-амінобензойну кислоту. Причиною отруєння є речовина: P-aminobenzoic acid was detected during a chemical-toxicological examination. The cause of the poisoning is the substance:

Хлордіазепоксид Chlordiazepoxide

Новокаїн Novocaine

Резерпін Reserpine

Промедол Promedol

Аміназин Aminazine

185 / 200
Блокування холінестерази фосфорорганічними пестицидами проходить у дві стадії. У другій стадії відбувається хімічна взаємодія ФОП з ферментом, тобто фосфорилювання холінестерази. У такому випадку потрібно проводити антидотну терапію реактиваторами хо-лінестерази, а саме: The blocking of cholinesterase by organophosphate pesticides takes place in two stages. In the second stage, the chemical interaction of FOP with the enzyme takes place, that is, cholinesterase phosphorylation. In this case, it is necessary to carry out antidote therapy with reactivators of linesterases, namely:

Дубінол Dubinol

Дипіроксим та ізонітрозин Dipiroxime and isonitrosine

Амілнітрат і нітрит натрію Amyl nitrate and sodium nitrite

Левоміцетин Levomycetin

Налофін Nalofin

186 / 200
Якість розчинів для ін’єкцій в ампулах оцінюють за різними показниками. Вкажіть, яку кількість ампул перевіряють на наявність механічних включень: The quality of solutions for injections in ampoules is evaluated according to various indicators. Specify how many ampoules are checked for the presence of mechanical inclusions:

50% 50%

98% 98%

100% 100%

90% 90%

95% 95%

187 / 200
У фітохімічному цеху підприємства виготовляють соки свіжих рослин. Вкажіть, які машини використовують для подрібнення рослинної сировини: In the plant's phytochemical workshop, fresh plant juices are produced. Specify which machines are used to grind plant raw materials:

Траворізки Grasscutters

Коренерізки Root cutters

Дезінтегратор Disintegrator

Вовчкові подрібнювачі Wolf shredders

Кулькові млини Ball mills

188 / 200
Хворий надійшов до приймального відділення в коматозному стані. Рівень цукру в крові 25 ммоль/л. Який лікарський засіб є препаратом вибору при наданні невідкладної допомоги? The patient came to the reception department in a comatose state. The blood sugar level is 25 mmol/l. Which drug is the drug of choice in emergency care?

10% розчин глюкози 10% glucose solution

Інсулін Insulin

40% розчин глюкози 40% glucose solution

Хумулін ультраленте Humulin Ultralente

Розчин Рінгера Ringer's solution

189 / 200
У хворої 67-ми років, яка лікується з приводу бронхiальної астми, виникли тремор кінцівок,6іль голови, безсоння, екстрасистолiя. Який засіб міг зумовити такі симптоми? A 67-year-old patient, who is being treated for bronchial asthma, developed tremors of the limbs, headache, insomnia, extrasystole. What drug could have caused such symptoms?

Тавегіл Tavegil

Преднізолон Prednisone

! нтал ! ntal

Ацетилцистеїн Acetylcysteine

Теофілін Theophylline

190 / 200
Хворому на хронічну серцеву недостатність та хронічну ниркову недостатність призначено дигоксин. Через тиждень виникли брадикардія, екстрасистолія, погіршення гостроти зору, порушення колірного сприймання. Як Ви трактуватимете зміни у клінічній картині? A patient with chronic heart failure and chronic renal failure was prescribed digoxin. A week later, bradycardia, extrasystole, deterioration of visual acuity, and color perception disorders occurred. How would you interpret the changes in the clinical picture?

Ускладнення хронічної серцевої недостатності Complications of chronic heart failure

Ускладнення хронічної ниркової недостатності Complications of chronic kidney failure

Іпохондричний синдром Hypochondriac syndrome

Артеріальна гіпотензія Arterial hypotension

Дигіталісна інтоксикація Digital intoxication

191 / 200
До аптеки надійшов рецепт на виготовлення спиртового розчину. Вкажіть, спирт етиловий якої концентрації необхідно використати фармацевтові при відсутності вказівки у рецепті: The pharmacy received a prescription for the production of an alcohol solution. Specify the ethyl alcohol of which concentration should be used by the pharmacist if there is no indication in the prescription:

30% 30%

70% 70%

45% 45%

90% 90%

60% 60%

192 / 200
Під час інвентаризації в аптеці встановлено недостачу 0,2 г порошку атропіну сульфату. Вкажіть норму природної втрати для даного лікарського засобу? During the inventory in the pharmacy, a shortage of 0.2 g of atropine sulfate powder was found. Specify the rate of natural loss for this medicinal product?

1,9% 1.9%

0,95% 0.95%

1,7% 1.7%

1,6% 1.6%

2,15% 2.15%

193 / 200
Роздрібна фармацевтична фірма з метою покращення лікарського забезпечення сільського населення вирішила відкрити аптеку у селі. Яка по- винна бути мінімальна площа сільської аптеки готових лікарських форм, згідно чинного законодавства? In order to improve the medical supply of the rural population, a retail pharmaceutical company decided to open a pharmacy in the village. What should be the minimum area of a village pharmacy of ready-made medicinal forms, according to current legislation?

50 м2 50 m2

40 м2 40 m2

70 м2 70 m2

120 м2 120 m2

18 м2 18 m2

194 / 200
Для дослідження очного дна хворому закапали в кон’юнктивальну щілину мідріатик, що не порушує акомодацію. Визначте препарат: To examine the fundus, the patient was instilled into the conjunctival fissure with a mydriatic that does not disturb accommodation. Identify the drug:

Кислота борна Boric acid

Сульфацил-натрій Sulfacyl sodium

Адреналіну гідрохлорид Adrenaline hydrochloride

Цинку сульфат Zinc sulfate

Левоміцетин Levomycetin

195 / 200
До стаціонару надійшов хворий з діагнозом виразкової хвороби шлунка у фазі загострення. Який препарат знизить функцію залоз шлунка за рахунок блокади Я2рецепторів? A patient was admitted to the hospital with a diagnosis of peptic ulcer disease in the acute phase. What drug will reduce the function of the gastric glands due to the blockade of Y2 receptors?

Екстракт беладони сухий Belladonna extract dry

Метацин Metacin

Атропіну сульфат Atropine sulfate

Фамотидин Famotidine

Платифіліну гідротартрат Platiphylline hydrotartrate

196 / 200
Хворий 40-ка років страждає на бронхіальну астму і порушення серцевого ритму у вигляді брадиаритмії. Препарати якої фармакологічної групи доцільно призначити для усунення бронхоспазму? A 40-year-old patient suffers from bronchial asthma and a heart rhythm disorder in the form of bradyarrhythmia. Drugs of which pharmacological group should be prescribed to eliminate bronchospasm?

Міорелаксанти Myorelaxants

Бетα-адреноблокатори Beta-blockers

М-холіноміметики M-cholinomimetics

М-холіноблокатори M-cholinergic blockers

Антихолінестеразні засоби Anticholinesterase drugs

197 / 200
До міжлікарняної аптеки надійшло замовлення від хірургічного відділення на отримання препарату з групи міоре-лаксантів деполяризуючого типу дії для проведення хірургічних втручань. Який препарат було замовлено? The interhospital pharmacy received an order from the surgical department to receive a drug from the group of muscle relaxants of the depolarizing type of action for surgical interventions. What drug was ordered?

Дитилін Ditylin

Атропіну сульфат Atropine sulfate

Метацин Metacin

Гігроній Hygronium

Нікотин Nicotine

198 / 200
Хворому, який тривалий час приймає фенобарбітал, лікар призначив диклофенак натрію. Однак протизапальний ефект диклофенаку виявив- ся слабшим від очікуваного внаслідок фармакокінетичної взаємодії цих препаратів. Результатом яких процесів могла бути така взаємодія препаратів? The doctor prescribed diclofenac sodium to a patient who has been taking phenobarbital for a long time. However, the anti-inflammatory effect of diclofenac turned out to be weaker than expected due to the pharmacokinetic interaction of these drugs. The result of which processes could be such an interaction of drugs?

Зниження концентрації білку в плазмі Decreased protein concentration in plasma

Збільшення швидкості метаболізму препарату в печінці Increasing the rate of drug metabolism in the liver

Зміни чутливості рецептора Changes in receptor sensitivity

Зниження швидкості метаболізму препарату в печінці Decreased rate of drug metabolism in the liver

Збільшення дози лікарських засобів Medication dose increase

199 / 200
Хворий 50-ти років протягом20-ти років хворіє на гіпертонічну хворобу з набряками та зменшенням діурезу. Який препарат необхідно призначити хворому для зниження артеріального тиску і усунення набряків? A 50-year-old patient has been suffering from hypertension with edema and decreased urine output for 20 years. What drug should be prescribed to the patient to reduce blood pressure and eliminate edema?

Резерпін Reserpin

Метилдофа Methyldopa

Фуросемід Furosemide

Празозин Prazozin

Еналаприл Enalapril

200 / 200
В результаті безконтрольного прийому вітамінного препарату при гемералопії у дитини виникли анорексія, нудота, блювання, пронос, гіпертермія. Який препарат приймала дитина? As a result of uncontrolled intake of a vitamin preparation for hemeralopia, the child developed anorexia, nausea, vomiting, diarrhea, hyperthermia. What preparation did the child take?

Рутин Routine

Нікотинамід Nicotinamide

Ретинолу ацетат Retinol Acetate

Соматотропін Somatotropin

Ергокальциферол Ergocalciferol