Гарячі клавіші Відкрити/закрити список тестів: Space Гортати тести: ← → Перекласти тест: Shift
Понято
0.0%
1 / 200
Для визначення справжності плодів софори японської до витягу додали концентровану хлористоводневу кислоту i магнієву стружку. Спостерігали рожево-червоне забарвлення, яке свідчить про присутність: To determine the authenticity of Japanese sophora fruits, concentrated hydrochloric acid and magnesium shavings were added to the extract. A pink-red color was observed, which indicates the presence of:

Дубильних речовин Tanning substances

Антраценпохідних Anthracene derivatives

Сапонінів Saponins

Флавоноїдів Flavonoids

Кумаринів Coumarins

2 / 200
З метою визначення перекисів у ефірі для наркозу провізор-аналітик використовував один з реактивів: In order to determine peroxides in ether for anesthesia, the pharmacist-analyst used one of the reagents:

Натрію тiосульфат Sodium thiosulfate

Калію перманганат Potassium permanganate

Натрію гідроксид Sodium hydroxide

Калію хлорид Potassium Chloride

Калію йодид Potassium iodide

3 / 200
Вкажiть, який тип мішалок слід використати для приготування цукрового сиропу: Indicate which type of stirrer should be used to prepare sugar syrup:

Турбінні Turbine

Пневматичні Pneumatic

Якірні Anchors

Циркуляційні Circulating

Пропелерні Propellers

4 / 200
Графік залежності ”ціна-попит” представлений горизонтальною лінією. Вкажіть вид попиту: The price-demand graph is represented by a horizontal line. Specify the type of demand:

Абсолютно еластичний Absolutely elastic

Унітарний Unitary

Абсолютно нееластичний Perfectly inelastic

Нееластичний Inelastic

Еластичний Elastic

5 / 200
Провізор-технолог прийняв рецепт на мазь. Rp.: Unguentum Resorcini 1,5% -10,0 Da. Signa. Наносити на уражеш Ділянки штри Яким чином фармацевт ввів у лікарську форму суху речовину? The pharmacist-technologist accepted the prescription for the ointment. Rp.: Unguentum Resorcini 1.5% -10.0 Da. Signa. Apply to the lesion Areas of the swab How the pharmacist introduced a dry substance into the dosage form?

Розтер з декількома краплями води Grinded with a few drops of water

Розтер з декількома краплями вазелінового масла Rubbed with a few drops of petroleum jelly

Розтер з декількома краплями спирту етилового Grinded with a few drops of ethyl alcohol

Додав до розплавленого вазеліну Added to melted Vaseline

Розтер з частиною вазеліну Rubbed with a portion of Vaseline

6 / 200
Аналітик хімічної лабораторії отримав для аналізу субстанцію глюкози. Для визначення її доброякісності він виміряв кут обертання її водного розчину. Ці дослідження він проводив, користуючись таким приладом: A chemical laboratory analyst received a glucose substance for analysis. To determine its benign quality, he measured the angle of rotation of its aqueous solution. He conducted these studies using the following device:

Фотоелектрокалориметр Photoelectrocalorimeter

Поляриметр Polarimeter

Спектрофотометр Spectrophotometer

Рефрактометр Refractometer

Потенціометр Potentiometer

7 / 200
Вкажіть час стерилізації 250 мл 5% глюкози парою під тиском при температурі 120oC: Indicate the time of sterilization of 250 ml of 5% glucose with steam under pressure at a temperature of 120oC:

8 хвилин 8 minutes

30 хвилин 30 minutes

15 хвилин 15 minutes

1 година 1 year

12 хвилин 12 minutes

8 / 200
Фармацевт готує ректальні супозиторії на поліетиленоксидній основі. Вкажіть рідину, якою треба протерти супозиторну форму: The pharmacist prepares rectal suppositories based on polyethylene oxide. Specify the liquid with which to wipe the suppository form:

Мильний спирт Soap alcohol

Вода очищена The water is purified

Спирт етиловий Ethyl alcohol

Вазелінова олія Vaseline oil

Димексид Dimexide

9 / 200
Фармацевт приготував суспензію з гідрофобною речовиною. Вкажіть стабілізатор дисперсної системи: The pharmacist prepared a suspension with a hydrophobic substance. Specify the stabilizer of the dispersion system:

Розчин кислоти хлористоводневої Hydrochloric acid solution

Есилон Esilon

Твін-80 Twin-80

Натрій хлорид Sodium Chloride

Розчин натрію гідроксиду Sodium hydroxide solution

10 / 200
До контрольно-аналітичної лабораторії досліджується субстанція прокаїну гідрохлориду. Який з перелічених реактивів можна використати для його ідентифікації? The substance of procaine hydrochloride is being investigated to the control and analytical laboratory. Which of the listed reagents can be used for its identification?

Арґентуму нітрат Argentum nitrate

Кальцію оксалат Calcium oxalate

Купруму сульфат Kuprumu sulfate

Калію бромід Potassium bromide

Натрію хлорид Sodium Chloride

11 / 200
Поясніть, чому знижується антикоагулянтний ефект синкумара при одночасному застосуванні його з фенобарбіталом: Explain why the anticoagulant effect of syncoumar decreases when it is used simultaneously with phenobarbital:

Фенобарбітал інгі6ує мікросомальні ферменти печінки Phenobarbital inhibits microsomal liver enzymes

Відбувається взаємна інактивація Mutual inactivation is taking place

Розвивається алергія до синкумару Allergy to syncumar develops

Проявляється антагонізм цих препаратів The antagonism of these drugs is manifested

Фенобарбітал активує мікросомаль-ні ферменти печінки Phenobarbital activates microsomal liver enzymes

12 / 200
Провізор приготував стабілізатор Вейбеля для стабілізації розчину глюкози. Вкажіть його склад: The pharmacist prepared a Weibel stabilizer to stabilize the glucose solution. Specify its composition:

Натрію хлорид і розчин кислоти хлористоводневої Sodium chloride and hydrochloric acid solution

Натрію гідрокарбонат і розчин кислоти борної Sodium bicarbonate and boric acid solution

Розчин кислоти хлористоводневої Hydrochloric acid solution

Розчин натрію гідроксиду Sodium hydroxide solution

Розчин кислоти борної і натрію тетраборат Solution of boric acid and sodium tetraborate

13 / 200
Лікар виписав супозиторії без указання основи. Вкажіть основу для приготування супозиторіїв методом вика-тування: The doctor prescribed suppositories without specifying the basis. Specify the basis for preparing suppositories by the withdrawal method:

Желатин-гліцеринова Gelatin Glycerin

Бутирол Butyrol

Масло какао Cocoa Butter

Лазупол Lazupol

Ланоль Lanol

14 / 200
Для ідентифікації хлорид-йону в хлоридній кислоті Фармакопея пропонує проводити реакцію з наступним реактивом: To identify the chloride ion in hydrochloric acid, the Pharmacopoeia suggests conducting a reaction with the following reagent:

Молібдат амонію Ammonium molybdate

Хромат калію Potassium chromate

Перманганат калію Potassium Permanganate

Пірохромат калію Potassium pyrochromate

Діоксид марганцю Manganese dioxide

15 / 200
Представлена на аналіз ЛРС у вигляді чорних блискучих кістянок діаметром 6-8 мм, кісточка велика, дуже міцна, куляста, світло-бура, з однією насіниною, смак солодкуватий, злегка в’яжучий. Діагностувати таку ЛРС слід як плоди: Presented for LRS analysis in the form of black shiny stones with a diameter of 6-8 mm, the stone is large, very strong, spherical, light brown, with one seed, sweet taste , slightly astringent. Such LRS should be diagnosed as fruits:

Глоду Glodu

Черемхи Cherry trees

Жостеру Жостеру

Горобини чорноплідної Black rowan

Чорниці Blueberries

16 / 200
Вкажіть, що роблять з ЛРС після її заготівлі: Specify what is done with LRS after harvesting:

Сушать Dry

Пакують Pack

Проводять первинну обробку сировини Primary processing of raw materials

Доводять до стандартного стану Bring to standard state

Маркірують Marking

17 / 200
При виробництві аерозолів застосовують пропеленти. Вкажіть, яку роль відіграють пропеленти в аерозолях: In the production of aerosols, propellants are used. Specify what role propellants play in aerosols:

Розчинники для лікарських речовин Solvents for medicinal substances

Емульгатори Emulsifier

Диспергатори Dispersers

Стабілізатори Stabilizers

Створюють тиск в упаковці Create pressure in the package

18 / 200
Виберіть препарати, сировиною для виготовлення яких є наперсник вовнистий: Choose preparations, the raw material for the production of which is woolly breastplate:

Адонізид Adoniside

Лантозид Lantoside

Дигітоксин Digitoxin

Еризимін Erysymin

Корглікон Corglycon

19 / 200
В основі концепції соціально-етичного маркетингу лежить збалансування трьох факторів. Який з перерахованих факторів НЕ ВІДНОСИТЬСЯ до вказаних? The basis of the concept of socio-ethical marketing is the balancing of three factors. Which of the listed factors does NOT relate to the specified ones?

Покупці (задоволення потреб) Customers (needs satisfaction)

Матеріально-технічна база Material and technical base

Підприємство (прибуток) Enterprise (profit)

Суспільство (благополуччя людей) Society (well-being of people)

- -

20 / 200
Фторафур (Phtorafurum) використовується для лікування злоякісних пухлин шлунка та інших відділів шлунково-кишкового тракту. Однією з реакцій на його тотожність є визначення фторид-іону після попередньої мінералізації. Фторид-іон можна визначити по утворенню осаду реакцією з: Phtorafurum is used to treat malignant tumors of the stomach and other parts of the gastrointestinal tract. One of the reactions to its identity is the determination of the fluoride ion after preliminary mineralization. Fluoride ion can be determined by the formation of a precipitate by the reaction with:

Калію хлоридом Potassium Chloride

Амонію гідроксидом Ammonium hydroxide

Калію нітратом Potassium nitrate

Кальцію хлоридом Calcium chloride

Натрію карбонатом Sodium carbonate

21 / 200
Готуючи настій кореня алтеї, фармацевт припустив помилку в температурі води для приготуванні даного витягу і кінцевий продукт вийшов каламутним. Якої температури потрібна вода для екстрагування даної сировини? When preparing an infusion of Althea root, the pharmacist made a mistake in the temperature of the water for preparing this extract and the final product turned out to be cloudy. What temperature is the water needed to extract this raw material?

100 oC 100 oC

80 oC 80 oC

60 oC 60 oC

Кімнатна Room

40 oC 40 oC

22 / 200
Фармацевт приготував препарат за прописом: Rp.: Dimedroli 0,3 Solutionis Adrenalini hydrochloridi gtts. ХХХ Lanolini 5,0 Vaselini 10,0 M.D. S.: Мазь для носа Вкажіть тип дисперсної системи: The pharmacist prepared the drug according to the prescription: Rp.: Dimedroli 0.3 Solutionis Adrenalini hydrochloridi gtts. XXX Lanolini 5.0 Vaselini 10.0 MDS: Nasal ointment Specify type of dispersed system:

Мазь комбінована Combined ointment

Мазь екстракційна Extraction ointment

Мазь-розчин Ointment-Ointment

Мазь-суспензія Ointment-suspension

Мазь-емульсія Emulsion ointment

23 / 200
Які розчини для парентерального введення з перерахованих речовин піддаються спеціальній очистці за відсутності сорту ”для ін’єкцій”? Which solutions for parenteral administration from the listed substances are subject to special cleaning in the absence of the grade 'for injections'?

Натрію хлорид, новокаїн Sodium chloride, novocaine

Натрію нітрит, ерготал, кальцію хлорид Sodium nitrite, ergotal, calcium chloride

Желатин, новокаїн, натрію сульфат Gelatin, novocaine, sodium sulfate

Аскорбінова кислота, анальгін Ascorbic acid, analgin

Магнію сульфат, кальцію хлорид, глюкоза Magnesium sulfate, calcium chloride, glucose

24 / 200
В аптеку надійшов рецепт, до складу якого входить високомолекулярна сполука. Яка з вказаних речовин відноситься до групи обмежено набухаючих? The pharmacy received a prescription that includes a high-molecular compound. Which of the specified substances belongs to the group of limited swelling?

Желатин Gelatin

Пепсин Pepsin

Іхтіол Ichthyol

Танін Tannin

Екстракт солодки Licorice Extract

25 / 200
Який з вказаних антибактеріальних препаратів НЕРАЦІОНАЛЬНО призначати хворому 56- ти років з цукровим діабетом II типу, що отримує глі-бенкламід? Which of the indicated antibacterial drugs should NOT be prescribed to a 56-year-old patient with type II diabetes receiving gli-benclamide?

Бензилпеніцилін Benzylpenicillin

Мідекаміцин Midecamycin

Бісептол Biseptol

Гентаміцин Gentamicin

Доксициклін Doxycycline

26 / 200
Відомо, що траву череди застосовують як діуретичний і потогінний засіб. It is known that the herb is used as a diuretic and diaphoretic.

Фармакопейним видом є: The pharmacopoeial species is:

Bidens cernM Bidens cernM

Bidens tripartita Tripartite bidding

Bidens radiata Bidens radiata

Bidens frnndosa F. Bidens orientalis Bidens frnndosa F. Bidens orientalis

27 / 200
До контрольно-аналітичної лабораторії на аналіз надійшла субстанція глібенкламіду. У відповідності з вимогами ДФУ кількісний вміст глібенкла-міду визначають методом: The glibenclamide substance was sent to the control and analytical laboratory for analysis. In accordance with the requirements of the DFU, the quantitative content of glibenclamide is determined by the method:

Ацидиметрії Acidimeters

Йодхлорметрії Iodochlormetry

Алкаліметрії Alkalimetry

Йодометрії Iodometry

Броматометрії Bromatometry

28 / 200
Фармацевту необхідно приготувати стабільний розчин для ін’єкцій, який містить речовини, що легко окиснюються. Вкажіть, який стабілізатор він додав: The pharmacist needs to prepare a stable injection solution that contains easily oxidizable substances. Specify which stabilizer he added:

Натрію гідроксид Sodium hydroxide

Натрію хлорид Sodium Chloride

Кислота хлористоводнева Chloric Acid

Натрію гідрокарбонат Sodium bicarbonate

Натрію сульфіт, натрію метабісуль-фіт Sodium sulfite, sodium metabisulfite

29 / 200
До аптеки надійшов рецепт на очну мазь, що містить цинку сульфат. Вкажіть правильний спосіб введення цинку сульфату: The pharmacy received a prescription for an eye ointment containing zinc sulfate. Specify the correct method of administering zinc sulfate:

Подрібнюють з відваженою основою Crush with bold base

Розчиняють у невеликій кількості води Dissolve in a small amount of water

Розтирають з гліцерином Rubbed with glycerin

Подрібнюють з рідиною, яка підходить до основи Grind with liquid that matches the base

Розтирають з часткою підплавленої основи Grind with a portion of the fused base

30 / 200
На зборах завідувачів аптек, що відбулися в ЦРА №8 обговорювались нові правила відпуску деяких лікарських препаратів. Комунікації між відділами і підрозділами організації - це: At the meeting of the heads of pharmacies, which took place in Central Agency No. 8, the new rules for dispensing some medicines were discussed. Communications between departments and units of the organization are:

Внутрішні вертикальні організаційні комунікації Internal vertical organizational communications

Міжрівневі комунікації Interlevel communications

Внутрішні горизонтальні організаційні комунікації Internal horizontal organizational communications

Зовнішні організаційні комунікації External organizational communications

Неформальні організаційні комунікації Informal organizational communications

31 / 200
У контрольно-аналітичній лабораторії необхідно підтвердити наявність етилендіаміну у складі еуфіліну. Яким з перелічених реактивів можна визначити етилендіамін? In the control and analytical laboratory, it is necessary to confirm the presence of ethylenediamine in the composition of euphilin. Which of the listed reagents can be used to determine ethylenediamine?

Арґентуму нітрат Argentum nitrate

Натрію гідроксид Sodium hydroxide

Купруму (II) сульфат Copper (II) sulfate

Концентрована сульфатна кислота Concentrated sulfate acid

Барію хлорид Barium chloride

32 / 200
Здатність порошкоподібної маси висипатися з ємкості лійки або ”текти” під силою власної ваги і забезпечувати рівномірне заповнення матричного каналу має назву: The ability of the powdered mass to pour out of the container of the funnel or 'flow' under the force of its own weight and ensure uniform filling of the matrix channel is called:

Пресованість Pressure

Розпилення Spray

Гранулювання Granulation

Дражування Teasing

Плинність Turnover

33 / 200
Співробітник фармацевтичної фірми отримав завдання провести маркетингові дослідження по вивченню регіонального ринку антиаритмічних засобів. Якому етапу досліджень він віддає перевагу в першу чергу? An employee of a pharmaceutical company received the task of conducting marketing research to study the regional market of antiarrhythmic drugs. Which stage of research does he prefer first of all?

Збір первинної інформації Collection of primary information

Підготовка звіту Report preparation

Подання звіту Report Submission

Аналіз даних первинної інформації Data analysis of primary information

Збір і аналіз вторинної інформації Collection and analysis of secondary information

34 / 200
Фармацевтична фірма ”Белладон-на” використовує послуги посередника, що працює з фірмою за певною угодою і здійснює операції за її рахунок, при цьому йому надано виняткове право збуту товарів фірми в окремих регіонах. Цей посередник: Pharmaceutical company 'Belladon-na' uses the services of an intermediary who works with the company under a certain agreement and carries out operations at its expense, while he is granted the exclusive right to sell goods firms in certain regions. This intermediary:

Консигнатор Consignor

Комісіонер Commissioner

Дилер Dealer

Оптовий агент Wholesale agent

Брокер Broker

35 / 200
У хімічному цеху виготовляють спиртовий розчин кислоти борної. Які фільтри використовують для фільтрування цього розчину? An alcoholic solution of boric acid is produced in a chemical workshop. What filters are used to filter this solution?

Друк-фільтри Print Filters

Мембранні фільтри Membrane filters

Фільтри-мішки Bag filters

Паперові фільтри Paper filters

Нутч-фільтри Nutch Filters

36 / 200
Підприємство-виробник планує продавати новий лікарський засіб через оптові фармацевтичні фірми. Який вид каналу розподілу планується використати? The manufacturing company plans to sell a new drug through wholesale pharmaceutical companies. What type of distribution channel do you plan to use?

Однорівневий One-level

- -

Дворівневий Court-level

Трирівневий Three-level

Прямого маркетингу Direct Marketing

37 / 200
Який розчин може використати провізор-аналітик для підтвердження наявність у структурі лікарських речовин (левоміцетин, фурацилін, фурадонін та ін.) нітрогрупи? What solution can a pharmacist-analyst use to confirm the presence of a nitro group in the structure of medicinal substances (levomycetin, furacilin, furadonin, etc.)?

Пероксиду водню Hydrogen peroxide

Натрію гідроксиду Sodium hydroxide

Міді сульфату Copper Sulfate

Кобальту нітрату Cobalt nitrate

Кислоти хлористоводневої Hydrochloric acids

38 / 200
При виготовленні рідких лікарських форм за об’ємом дозуються наступні рідкі інгредієнти: When making liquid dosage forms, the following liquid ingredients are dosed by volume:

Метилсаліцилат Methyl salicylate

Настоянка валеріани Valerian Tincture

Поліетиленгліколь-400 Polyethylene glycol-400

Пергідроль Perhydrol

Димексид Dimexide

39 / 200
Провізор-аналітик КАЛ проводить ідентифікацію лікарської речовини. За вимогами ДФУ під час проведення ідентифікації іонів арсену використовується розчин: CAL pharmacist-analyst performs the identification of the medicinal substance. According to the requirements of the Federal Drug Administration, during the identification of arsenic ions, a solution is used:

а-нафтолу a-naphtolu

Натрію гідроксиду Sodium hydroxide

Гіпофосфіту Hypophosphite

Калію йодовісмутату Potassium iodobismuthate

Тіоацетаміду Thioacetamide

40 / 200
На фармацевтичному підприємстві виготовляють таблетки. Час розпадання таблеток, не покритих оболонкою, становить не більше: A pharmaceutical company manufactures tablets. The disintegration time of uncoated tablets is no more than:

20 хвилин 20 minutes

15 хвилин 15 minutes

10 хвилин 10 minutes

30 хвилин 30 minutes

5 хвилин 5 minutes

41 / 200
Фармацевт приготував крем для масажу наступного складу: Віск бджолиний 12,0 Олія мигдалева 68,5 Спермацет 12,0 Ланолт безводний 75 Ефірної олії лавандова 3 краплі Вкажіть тип крему: The pharmacist prepared a massage cream with the following composition: Beeswax 12.0 Almond oil 68.5 Spermacet 12.0 Lanolt anhydrous 75 Lavender essential oil 3 drops Specify the type of cream :

Суспензійний Suspended

Безжировий Fatless

Комбінований Combined

Жировий Fat

Емульсійний Emulsion

42 / 200
Для ідентифікації уабаїну (строфантину G), лікарського засобу з групи серцевих глікозидів, аналітику по-трі6но довести наявність стероїдного циклу. Який реактив йому слід для цього використати? To identify ouabain (strophanthin G), a cardiac glycoside drug, the analyst needs to prove the presence of a steroid cycle. What reagent should he use for this?

Мурашина кислота Formic acid

Хромотропова кислота Chromotropic Acid

Щавлева кислота Oxalic acid

Лимонна кислота Citric Acid

Сірчана кислота Sulphuric acid

43 / 200
Фармацевт готує настій кореня валеріани для відділення лікарні об’ємом 3000 мл. Вкажіть час настоювання на водній бані даної кількості витяжки: A pharmacist prepares a valerian root infusion for a hospital ward with a volume of 3000 ml. Specify the time of infusion of this amount of extract in a water bath:

15 хвилин 15 minutes

25 хвилин 25 minutes

30 хвилин 30 minutes

10 хвилин 10 minutes

45 хвилин 45 minutes

44 / 200
До контрольно-аналітичної лабораторії на аналіз надійшла субстанція кислоти аскорбінової. У відповідності з вимогами ДФУ кількісний вміст кислоти аскорбінової визначають методом: A substance of ascorbic acid has been sent to the control and analytical laboratory for analysis. In accordance with the requirements of the Federal State Administration of Ukraine, the quantitative content of ascorbic acid is determined by the method:

Комплексонометрії Complexonometry

Ацидіметрії у неводних середовищах Acidimeters in non-aqueous environments

Нітритометрії Nitritometry

Йодометрії Iodometry

Ацидіметрії Acidimeters

45 / 200
Кількісний вміст кортизону ацетату ДФУ рекомендує визначати методом спектрометрії. Для цього необхідно виміряти: The quantitative content of cortisone acetate is recommended by the DFU to be determined by the spectrometry method. For this, it is necessary to measure:

Кут обертання Rotation angle

Температуру плавлення Melting temperature

Показник заломлення Refractive Index

Оптичну густину Optical density

В’язкість Viscosity

46 / 200
Медична олія є фракцією, яку одержують першим гарячим пресуванням. Для руйнування токсальбуміну рицину подрібнене насіння заздалегідь обробляють гарячою парою. З якої рослини отримують цю олію таким методом? Medicinal oil is a fraction that is obtained by first hot pressing. To destroy the toxalbumin of ricin, the crushed seeds are pre-treated with hot steam. From which plant is this oil obtained by this method?

Соя щетиниста Bristled soybean

Рицина звичайна Castor oil

Гарбуз звичайний Plain pumpkin

Соняшник однорічний One-year sunflower

Кукурудза звичайна Common corn

47 / 200
В якій концентрації готують розчин Люголя для внутрішнього застосування? In what concentration is Lugol's solution prepared for internal use?

0,5% 0,5%

10% 10%

1% 1%

5% 5%

3% 3%

48 / 200
Хворій, яка страждає на бронхіальну астму, встановлено діагноз гіпертонічної хвороби. Який гіпотензивний препарат протипоказаний даній пацієнтці? A patient suffering from bronchial asthma has been diagnosed with hypertension. Which hypotensive drug is contraindicated for this patient?

Гіпотіазид Hypotiazide

Верапаміл Verapamil

Анаприлін Anaprilin

Амлодипін Amlodipine

Каптоприл Captopril

49 / 200
На аналіз одержано речовину, що має хімічну назву: 2-(2-метил-5-нітро-1Н-імідазол-1іл)етанол. Якій лікарській речовині відповідає ця назва? A substance with the chemical name: 2-(2-methyl-5-nitro-1H-imidazol-1yl)ethanol was obtained for analysis. Which medicinal substance corresponds to this name?

Тіотриазолін Thiotriazoline

Клонідину гідрохлорид Clonidine hydrochloride

Метронідазол Metronidazole

Феназон Fenazone

Нітрофурантоїн Nitrofurantoin

50 / 200
Хворій 25-ти років для лікування нападів мігрені лікар призначив сума-триптан. Вкажіть механізм дії даного препарату: To a 25-year-old patient, the doctor prescribed suma-triptan for the treatment of migraine attacks. Specify the mechanism of action of this drug:

Селективний антагоніст 5-HTi-серотонінових рецепторів Selective antagonist of 5-HTi-serotonin receptors

Стимулятор β-адренорецепторів Stimulator of β-adrenoceptors

Селективний агоніст 5-HT1- серотонінових рецепторів Selective agonist of 5-HT1- serotonin receptors

Неселективний α-адреноблокатор Nonselective α-blocker

Селективний α-адреноблокатор Selective α-adrenoblocker

51 / 200
Листок-вкладка до препарату повинен містити коротку характеристику ЛЗ і обов’язкову дату останнього перегляду інформації. Така інформація, згідно з вимогами законодавства ВО-ОЗ, відноситься до такого рівня: The insert sheet for the drug must contain a brief description of the drug and the mandatory date of the last revision of the information. Such information, according to the requirements of the legislation of the Ministry of Health and Welfare, refers to such equal:

Фармакодинамічний Pharmacodynamic

Споживацький Consumer

Фармакологічний Pharmacological

Фармакоекономічний Pharmacoeconomic

Фармакокінетичний Pharmacokinetic

52 / 200
Правила виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення регламентується наказом №360 від 19.072005 року (із змінами та доповненнями). На якому рецептурному бланку повинен бути виписаний фенобарбітал в складі комбінованої лікарської форми? The rules for issuing prescriptions and requirements-orders for medicinal products and medical products are regulated by Order No. 360 dated 07/19/2005 (as amended). On which prescription form should be prescribed phenobarbital as part of the combined dosage form?

На рецептурному бланку ф-3 On prescription form f-3

На рецептурному бланку ф-1 On prescription form f-1

На рецептурному бланку ф-3 в двох екземплярах On prescription form f-3 in two copies

Відпускається без рецепта Over-the-counter

На двох рецептурних бланках ф-1 і ф-3 On two prescription forms f-1 and f-3

53 / 200
Відпустки для працівників аптек поділяють на щорічні, додаткові, творчі, соціальні та відпустки без збереження заробітної плати. Вкажіть загальну тривалість основної і додаткової відпусток: Vacations for pharmacy workers are divided into annual, additional, creative, social and unpaid leave. Enter the total duration of the main and additional leave:

59 календарних днів 59 calendar days

90 календарних днів 90 calendar days

70 календарних днів 70 calendar days

65 календарних днів 65 calendar days

60 календарних днів 60 calendar days

54 / 200
Представники родини Solanaceae широко використовуються в медичній практиці як алкалоїдовмісні рослини. Який із представників родини є джерелом для напівсинтетичного отримання кортикостероїдних гормональних препаратів? Representatives of the Solanaceae family are widely used in medical practice as alkaloid-containing plants. Which of the family representatives is a source for semi-synthetic production of corticosteroid hormonal preparations?

Datura Stramonium Datura Stramonium

Solanum tuberosum Solanum tuberosum

Solanum laciniatum Solanum laciniatum

Atropa belladonna Atropa belladonna

Hyoscyamus niger Hyoscyamus niger

55 / 200
Молодий фахівець після закінчення ВНЗ влаштувався на роботу в аптеку. Через чотири місяці роботи він забажав піти у відпустку. Якої тривалості відпустку йому можна надати? After graduating from university, a young specialist got a job in a pharmacy. After four months of work, he wanted to go on vacation. How long can he be given a vacation?

14 днів 14 days

1 тиждень 1 week

24 дні 24 days

10 днів 10 days

Пропорційно до відпрацьованого часу Proportional to time worked

56 / 200
Із заробітної плати працівників аптек вираховуються обов’язкові утримання. Вкажіть ставку податку з доходів фізичних осіб (ПДФО): Mandatory deductions are deducted from the wages of pharmacy workers. Enter the personal income tax rate:

0,5% 0,5%

20% 20%

2% 2%

1% 1%

15% 15%

57 / 200
Сукупність організаційних, розпорядчих, дисциплінарних способів впливу керівника на виконавців відноситься до таких методів менеджменту: The set of organizational, administrative, disciplinary methods of the manager's influence on the performers refers to the following management methods:

Соціально-психологічні Social and psychological

Адміністративні Administrative

Галузеві Industry

Економічні Economic

Технологічні Technological

58 / 200
Лікарську форму для внутрішнього застосування у вигляді крупинок круглої або неправильної форми, що містить суміш лікарських і допоміжних речовин, що не покрита оболонкою, називають: Medicinal form for internal use in the form of round or irregular shaped granules, containing a mixture of medicinal and auxiliary substances, which is not covered with a shell, is called:

Драже Drugs

Таблетки Pills

Гранули Pellets

Спансули Sponsules

Порошки Powders

59 / 200
Дитині 4-х років з метою лікування ангіни був призначений антибактеріальний засіб. Через 2 тижні після проведеного лікування з’явилося жовте забарвлення зубів, що не знімається зубною пастою. Який антибіотик міг спричинити такий побічний ефект? A 4-year-old child was prescribed an antibacterial agent for the treatment of angina. 2 weeks after the treatment, yellow teeth appeared, which cannot be removed with toothpaste. What antibiotic could have caused such a side effect?

Метронідазол Metronidazole

Тетрациклін Tetracycline

Амікацин Amikacin

Цефтріаксон Ceftriaxone

Азитроміцин Azithromycin

60 / 200
При обліку грошових коштів в аптеці використовується касова книга. Яка з перерахованих операцій з готівковими грошовими коштами НЕ ВІДНОСИТЬСЯ до видаткових по касі: A cash book is used when accounting for cash in the pharmacy. Which of the listed transactions with cash does NOT relate to the expenses at the cash register:

Здача виручки з аптеки Return of proceeds from the pharmacy

Оплата закупленого у населення аптечного посуду Payment of pharmacy utensils purchased from the public

Надходження коштів на виплату авансу і зарплати Receipt of funds for payment of advance and salary

Видача готівки підзвіт Issuance of cash subreport

Оплата закупленої у населення лікарсько-рослинної сировини Payment of medicinal plant raw materials purchased from the population

61 / 200
Правління ВАТ ”Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод” розробляє довготривалі та перспективні плани, встановлює стратегічні цілі підприємства. Представником якого рівня управління в ієрархії менеджменту є голова правління? The Board of JSC Borshchagiv Chemical-Pharmaceutical Plant develops long-term and long-term plans, sets the company's strategic goals. What level of management in the management hierarchy is the chairman of the board a representative of?

Збутовий рівень Sales Level

Товарний рівень Commodity level

Технічний рівень Technical Level

Інституційний рівень Institutional level

Управлінський рівень Management level

62 / 200
Який з наведених діуретичних лікарських засобів НЕ БАЖАНО призначати хворому зі зниженою функцією слуху? Which of the following diuretic drugs should NOT be prescribed to a patient with reduced hearing function?

Фуросемід Furosemide

Спіронолактон Spironolactone

Індапамід Indapamide

Клопамід Clopamide

Хлорталідон Chlorthalidone

63 / 200
При одночасному застосуванні ген-таміцину та ацикловіру в таблетках збільшується ризик: The simultaneous use of gentamicin and acyclovir in tablets increases the risk:

Нейротоксичності Neurotoxicity

Імовірності алергічних реакцій Probability of allergic reactions

Кардіотоксичності Cardiotoxicity

Гепатотоксичності Hepatotoxicity

Нефротоксичності Nephrotoxicity

64 / 200
У процесі торгово-виробничої діяльності в аптеках відбуваються господарські операції, що відображаються на бухгалтерських рахунках. Рахунки, які характеризують наявність та рух майна підприємств за його складом, а сальдо на них записується у дебеті, називаються: In the course of trade and production activity in pharmacies, economic transactions are carried out, which are reflected in accounting accounts. Accounts that characterize the presence and movement of enterprise property according to its composition, and the balance they are recorded in the debit, they are called:

Пасивними Passive

Бухгалтерськими Accounting

Банківськими Bank

Активними Active

Активно-пасивними Active-passive

65 / 200
В контрольно-аналітичну лабораторію надійшла субстанція лікарського засобу. Її ідентифікація, згідно вимог ДФУ передбачає визначення речовин, виявлюваних нінгідрином, що здійснюється методом тонкошарової хроматографії. Назвіть цей лікарський засіб: The control and analytical laboratory received a drug substance. Its identification, according to the requirements of the Federal Drug Administration, involves the determination of substances detected by ninhydrin, which is carried out by the method of thin-layer chromatography. Name this drug :

Кислота бензойна Benzoin Acid

Кислота глютамінова Glutamine Acid

Кислота хлористоводнева Chloric Acid

Кислота аскорбінова Ascorbic acid

Кислота ацетилсаліцилова Acetylsalicylic acid

66 / 200
В аптеку надійшов рецепт від хворого на шизофренію, що містить фенобарбітал у таблетках. На яких рецептурних бланках даний рецепт повинен бути виписаний? The pharmacy received a prescription from a schizophrenic patient containing phenobarbital in tablets. On which prescription forms should this prescription be written?

Форма № 3 в двох екземплярах Form No. 3 in two copies

Форма № 3 + форма № 1 в двох екземплярах Form No. 3 + Form No. 1 in duplicate

Форма № 3 + форма № 1 Form #3 + Form #1

Може бути відпущений без рецепту Can be dispensed without a prescription

Форма № 1 в двох екземплярах Form No. 1 in duplicate

67 / 200
Аптека планує розширити виробництво лікарських засобів. З цією метою придбано виробниче обладнання на суму 7000 грн. За якою вартістю обладнання буде зараховане на баланс аптеки? The pharmacy plans to expand the production of medicines. For this purpose, production equipment worth UAH 7,000 was purchased. At what cost will the equipment be credited to the balance of the pharmacy?

Первісна вартість Original cost

Переоцінена вартість Overestimated value

Справедлива вартість Fair Value

Ліквідаційна вартість Liquidation value

Амортизаційна вартість Depreciation cost

68 / 200
У зразку листя ортосифону тичинкового (ниркового чаю) встановлено наявність глікозидних похідних урсану. Цей зразок можна віднести до сировини, яка вміщує: The presence of ursan glycoside derivatives was found in a sample of orthosiphon stamen leaves (kidney tea). This sample can be classified as a raw material containing:

Ціаноглікозиди Cyanoglycosides

Сапоніни Saponins

Екдистероїди Ecdysteroids

Фітостероли Phytosterols

Серцеві глікозиди Cardiac glycosides

69 / 200
Встановіть тип маркетингового контролю, якщо відповідальними за його впровадження є вище керівництво і ревізор по маркетингу, а як метод контролю використовується ревізія маркетингу: Set the type of marketing control, if senior management and the marketing auditor are responsible for its implementation, and marketing audit is used as the control method:

Контроль прибутковості Profitability Control

Контроль рентабельності Profitability control

- -

Контроль за реалiзацiєю Implementation Control

Стратегічний контроль Strategic control

70 / 200
Відділом маркетингу фірми-виробника встановлено різке зниження рівня продажів лікарських засобів за певний період часу. Вкажіть вид маркетингу та завдання щодо управління маркетингом: The marketing department of the manufacturing company has established a sharp decrease in the level of sales of medicinal products for a certain period of time. Specify the type of marketing and the task of marketing management:

Ремаркетинг, підвищення попиту Remarketing, increasing demand

Демаркетинг, зниження попиту Demarketing, declining demand

Протидіючий маркетинг, зниження попиту Countermarketing, demand reduction

Конверсійний маркетинг, формування попиту Conversion marketing, demand generation

Синхромаркетинг, вирівнювання попиту Synchronous marketing, demand equalization

71 / 200
Квітки ромашки лікарської містять ефірну олію синього кольору, основним компонентом якої є: The flowers of chamomile contain a blue essential oil, the main component of which is:

Борнілізовалеріанат Bornylizovalerianate

Арніфолін Arnifolin

Анетол Anethol

Цинеол Цинеол

Хамазулен Hamazulene

72 / 200
Трави, в основному, заготовляють у період цвітіння рослин. Виняток становить трава череди. Коли заготовляють траву череди? Herbs are generally harvested during the flowering period of plants. The exception is the grass of the herd. When is the grass of the herd harvested?

Перед початком цвітіння рослини Before the plant begins to bloom

У фазі бутонізації In budding phase

У період цвітіння рослини During the flowering period of the plant

У період зрілих плодів In the period of ripe fruits

У період появи плодів During the fruiting period

73 / 200
Фармацевтична фірма виробляє лікарські препарати, знає своїх споживачів і має можливості постачання. Для якого типу сегменту характерна дана ситуація? A pharmaceutical company produces drugs, knows its customers and has supply capabilities. What type of segment is this situation typical for?

Потенційний ринок Potential Market

Ринок споживача Consumer Market

Ринкове вікно Market Window

Товарний ринок Commodity market

Ринкова ніша Market Niche

74 / 200
В рекламному ролику, який демонструють по телебаченню, показано, як препарат проти застуди ефективно виліковує парубка, і той з радістю іде на довгоочікуване побачення. Вкажіть, на які мотиви покупки розрахований даний рекламний ролик: In a commercial shown on television, it is shown how an anti-cold drug effectively cures a young man, and he happily goes on a long-awaited date. Indicate what motives this commercial is calculated for purchases:

Раціональні Rational

Емоційні Emotional

Економічні Economic

Етичні Ethical

Моральні Moral

75 / 200
У кінці звітного періоду бухгалтер має відобразити господарські операції за основними засобами. Сума коштів, яку підприємство передбачає отримати від реалізації (ліквідації) необігових активів після закінчення терміну їх корисного використання, називається: At the end of the reporting period, the accountant must reflect economic transactions by fixed assets. The amount of funds that the company expects to receive from the sale (liquidation) of non-current assets after the end of their useful life , called:

Справедлива вартість Fair Value

Амортизаційна вартість Depreciation value

Переоцінена вартість Rated value

Первинна вартість Initial cost

Ліквідаційна вартість Liquidation value

76 / 200
Субстанція, що входить до складу лікарського препарату парацетамол (ацетамінофен), має наступну хімічну назву: The substance included in the drug paracetamol (acetaminophen) has the following chemical name:

Натрію 2-[[2,6-(дихлорфеніл)аміно]феніл]ацетат Sodium 2-[[2,6-(dichlorophenyl)amino]phenyl]acetate

П-оксифенілсаліциламід P-Oxyphenylsalicylamide

2-( ацетокси)бензойна кислота 2-(acetoxy)benzoic acid

^(4-гідроксифеніл)ацетамід ^(4-hydroxyphenyl)acetamide

Натрій п-амінобензолсульфонілацетамід Sodium p-aminobenzenesulfonylacetamide

77 / 200
Фармацевт готує емульсійну мазь. Яка речовина вводиться в мазь у вигляді розчину, незалежно від концентрації? A pharmacist prepares an emulsion ointment. What substance is introduced into the ointment in the form of a solution, regardless of concentration?

Сульфацил натрію Sulfacyl sodium

Ментол Menthol

Резорцин Резорцин

Коларгол Kolargol

Калію йодид Potassium iodide

78 / 200
Для проведення ідентифікації лікарських субстанцій до складу яких входить нітрити, провізор-аналітик використовує: To identify medicinal substances that include nitrites, the pharmacist-analyst uses:

Розчин гліоксальгідроксіанілу Glyoxalhydroxyanil solution

Хлорамін у присутності кислоти хлористоводневої розведеної Chloramine in the presence of dilute hydrochloric acid

Антипірин у присутності кислоти хлористоводневої розведеної Fire retardant in the presence of dilute hydrochloric acid

Розчин тіосечовини Thiourea solution

Реактив метоксифенілоцтової кислоти Methoxyphenylacetic acid reagent

79 / 200
Найбільш ефективним лікарським засобом для профілактики НПЗЗ-асоційованої гастропатії є: The most effective drug for the prevention of NSAID-associated gastropathy is:

Папаверин Papaverine

Дротаверин Drotaverine

Цефтріаксон Ceftriaxone

Целекоксиб Celecoxib

Омепразол Omeprazole

80 / 200
Виберіть препарат для симптоматичного лікування печії: Select a drug for the symptomatic treatment of heartburn:

Анальгетики Analgesics

Спазмолітики Spasmolytics

Блокатори протонової помпи Proton pump blockers

Антациди Antacids

Жовчогінні Cholesterol

81 / 200
Порекомендуйте пацієнту, хворому на бронхіальну астму, інгаляційний агоніст ^2адренорецепторів пролонгованої дії: Recommend an inhaled long-acting ^2adrenoceptor agonist to a patient with bronchial asthma:

Сальметерол Salmeterol

Клемастин Clemastin

Кромолін-натрій Cromolyn sodium

Теофілін Theophylline

Іпратропію бромід Ipratropium bromide

82 / 200
Пацієнту, який відправляється у відрядження, лікар виписав рецепт на препарат в кількості, передбаченій для трьохмісячного курсу лікування. Яку позначку повинен зробити лікар на такому рецептурному бланку? To a patient who is going on a business trip, the doctor wrote a prescription for a drug in the amount provided for a three-month course of treatment. What mark should the doctor make on such a prescription form?

Cito або Statim Soon or Immediately

Проставити дві печатки лікаря Put two doctor's seals

Надпис ''Хронічно хворому'' Inscription ``To the chronically ill''

Знак оклику Exclamation mark

Не потрібно додаткових вказівок No additional information is required

83 / 200
Лікарська рослинна сировина, з якої одержують препарати гепато-протекторної дії ”Силібор” ”Легалон” ”Карсил” ”Гепабене” є плоди: Medicinal plant raw materials from which drugs with hepato-protective action 'Silibor' 'Legalon' 'Karsyl' 'Hepabene' are obtained are fruits:

Sophora japonica Sophora japonica

Coriandrum sativum Coriander

Aronia melanocarpa Aronia melanocarpa

Ammi majus Ammi major

Silybum marianum Silybum marianum

84 / 200
На фармацевтичному підприємстві виготовляють очні лікарські форми одноразового застосування - ламелі. Яку з перерахованих речовин використовують для їх приготування? At a pharmaceutical enterprise, single-use ophthalmic dosage forms - lamellas are manufactured. Which of the listed substances is used for their preparation?

Метилцелюлоза Methylcellulose

Агар Agar

Хітозан Chitosan

Колаген Collagen

Желатин Gelatin

85 / 200
Вкажіть, якому з нижче наведених лікарських засобів відповідає хімічна назва: 5,5діетилбарбітурова кислота? Indicate which of the following drugs corresponds to the chemical name: 5,5diethylbarbituric acid?

Бензонал Benzonal

Барбітал Barbital

Гексенал Hexenal

Фенобарбітал Phenobarbital

Метилурацил Methyluracil

86 / 200
Спеціалісти відділу маркетингу фармацевтичного підприємства ”Луга-фарм” на графіку відобразили валові витрати та валовий дохід при різних рівнях обсягів продажів лікарського засобу. В даному випадку використаний такий метод ціноутворення: Specialists of the marketing department of the pharmaceutical enterprise 'Luga-Pharm' graphically displayed the gross costs and gross income at different levels of sales volumes of the medicinal product. In this case, the following pricing method was used :

Конкурентних цін Competitive prices

З орієнтацією на попит Demand oriented

Націнок Markup

Беззбитковості Breakeven

Тендерного ціноутворення Tender Pricing

87 / 200
Вкажіть допоміжну речовину, що додають в масу для таблетування у кількості більше 1% згідно з ДФУ: Specify the excipient added to the mass for tableting in the amount of more than 1% according to the DFU:

Кальцію стеарат Calcium stearate

Аеросил Aerosil

Кислота стеаринова Stearic Acid

Магнію стеарат Magnesium stearate

Твін-80 Twin-80

88 / 200
Кожен відділ аптеки виконує відповідні функції. Яке основне завдання рецептурновиробничого відділу? Each department of the pharmacy performs the respective functions. What is the main task of the prescription production department?

Реалізація готових ЛЗ за рецептом лікаря Implementation of ready-made drugs according to a doctor's prescription

Прийом рецептів та виготовлення лікарських форм Acceptance of prescriptions and manufacture of dosage forms

Реалізація безрецептурних ЛЗ Implementation of non-prescription drugs

Реалізація та ремонт оптики Implementation and repair of optics

Прийом товару та його зберігання Receipt of goods and its storage

89 / 200
При випробуванні на чистоту субстанції кислоти хлористоводневої концентрованої за вимогами ДФУ використовували розчин калію йодиду в присутності крохмалю. Визначення якої домішки проводили? When testing for the purity of the substance of hydrochloric acid concentrated according to the requirements of the DFU, a solution of potassium iodide was used in the presence of starch. What impurities were determined?

Вільний хлор Free chlorine

Арсен Arsen

Важкі метали Heavy metals

Кальцій Calcium

Магній Magnesium

90 / 200
ПДВ - це частина новоствореної вартості, яка сплачується до бюджету. За рахунок чиїх коштів сплачуєтьсятПДВ (податок на додану вартість)? VAT is a part of the newly created value that is paid to the budget. At whose expense is VAT (value added tax) paid?

Дистриб’ютора Distributor

Суб’єктів оптової торгівлі Subjects of wholesale trade

Виробника Manufacturer

Суб’ єктів роздрібної торгівлі Subjects of retail trade

За рахунок коштів, одержаних від покупців Due to funds received from buyers

91 / 200
У хворого ревматоїдним артритом виявлена гіперглікемія. Лікування яким препаратом могло призвести до цього? Hyperglycemia was detected in a patient with rheumatoid arthritis. Treatment with what drug could lead to this?

Преднізолон Prednisone

Кальцемін Calcemin

Диклофенак натрію Diclofenac sodium

Гідроксихлорохін Hydroxychloroquine

Ацетилсаліцилова кислота Acetylsalicylic acid

92 / 200
На фармацевтичному підприємстві виготовляють розчин еуфіліну для ін’єкцій. Вкажіть особливості приготування даного розчину: At a pharmaceutical company, eufilin solution for injections is manufactured. Specify the peculiarities of preparation of this solution:

Додавання стабілізатору Adding Stabilizer

Очищення методом стерильного фільтрування Cleaning by sterile filtration

Приготування розчину вищої концентрації Preparation of higher concentration solution

Розчинення лікарської речовини при нагріванні Dissolution of medicinal substance during heating

Очищення розчину від барвних та пірогенних речовин Cleaning of the solution from colored and pyrogenic substances

93 / 200
Які йони, відповідно до вимог Державної фармакопеї України, ідентифікують з розчином динатрію гідрофосфату у присутності розчину аміаку розведеного і розчину амонію хлориду? What ions, according to the requirements of the State Pharmacopoeia of Ukraine, are identified with a solution of disodium hydrogen phosphate in the presence of a dilute ammonia solution and an ammonium chloride solution?

Арґентуму Argentum

Калію Potassium

Арсену (III) Arsen (III)

Магнію Magnesium

Кальцію Calcium

94 / 200
Субстанцію дибазолу аналізують на кількісний вміст діючої речовини методом ацидиметрії в неводному середовищі. Який титрант та індикатор використовують в цьому методі? The substance dibazole is analyzed for the quantitative content of the active substance by the method of acidimetry in a non-aqueous environment. What titrant and indicator are used in this method?

Розчин кислоти сульфатної, нафтол-бензеїн Solution of sulfuric acid, naphthol-benzene

Розчин кислоти нітратної, кристалічний фіолетовий Nitric acid solution, crystal violet

Розчин натрію метилату, тимоловий синій Sodium methylate solution, thymol blue

Розчин кислоти перхлоратної, кристалічний фіолетовий Perchloric acid solution, crystal violet

Розчин натрію гідроксиду, фенолфталеїн Sodium hydroxide solution, phenolphthalein

95 / 200
Згідно вимог Державної фармакопеї України, для ідентифікації калій перманганату 50 мг субстанції розчиняють у 5 мл води і додають 0,3 мл розчину натрію гідроксиду. Який аналітичний ефект цієї реакції? According to the requirements of the State Pharmacopoeia of Ukraine, to identify potassium permanganate, 50 mg of the substance is dissolved in 5 ml of water and 0.3 ml of sodium hydroxide solution is added. What is the analytical effect of this reaction ?

Червоний осад Red sediment

Фіолетове забарвлення Purple color

Зелене забарвлення Green color

Коричневий осад Brown sediment

Знебарвлення розчину Solution discoloration

96 / 200
Фармацевт отримав рецепт на виготовлення розчину Люголя. Яка особливість розчинення йоду? The pharmacist received a prescription for making Lugol's solution. What is the peculiarity of dissolving iodine?

Розтирання в ступці з гліцерином Making in a mortar with glycerin

Диспергування у присутності етанолу Dispersion in the presence of ethanol

Розчинення у насиченому розчині калію йодиду Dissolution in a saturated solution of potassium iodide

Сплавлення речовини на водяній бані з водою Melting a substance in a water bath with water

Розчинення в спирті етиловому Solution in ethyl alcohol

97 / 200
Сировиною для одержання напівсинтетичної камфори є пагони ялиці сибірської, які містять ефірну олію. Який компонент ефірної олії використовують для отримання напівсинтетичної камфори? The raw material for obtaining semi-synthetic camphor is the shoots of Siberian fir, which contain essential oil. What component of essential oil is used to obtain semi-synthetic camphor?

Борнеол Борнеол

Ментол Menthol

Цитраль Citral

Ліналоол Linaloool

Тимол Tymol

98 / 200
Звичайна діяльність аптеки поділяється на операційну, інвестиційну та фінансову. До операційної діяльності відноситься: Normal activity of a pharmacy is divided into operational, investment and financial. Operational activity includes:

Дивіденди Dividends

Відшкодування збитків від надзвичайних подій Indemnification from extraordinary events

Надходження коштів від реалізації продукції Incoming funds from product sales

Надходження коштів від фінансових інвестицій Incoming funds from financial investments

Надходження коштів від облігацій Inflow of funds from bonds

99 / 200
Галеновий цех проводить виробництво соку подорожника із свіжої рослинної сировини. Консервантом для даного препарату є: The galenic workshop produces plantain juice from fresh vegetable raw materials. The preservative for this drug is:

Резорцин Resorcinol

Крезол Крезол

Метанол Methanol

Натрія метабісульфіт Sodium metabisulfite

Фенол Phenol

100 / 200
Фармацевт приготував порошки за прописом: Rp.: Acidi ascorbinici 0,1 Glucosi 0,3 Misce, fiat pulvis D. t. D. №10. Signa. По 1 капсулі 3 рази на день. Вкажіть масу одного порошку: The pharmacist prepared the powders according to the prescription: Rp.: Acidi ascorbinici 0.1 Glucosi 0.3 Misce, fiat pulvis D. t. D. #10. Signa. 1 capsule 3 times a day. Enter the weight of one powder:

5,0 5,0

0,4 0,4

0,13 0,13

0,31 0,31

0,04 0,04

101 / 200
Один з наведених лікарських засобів при нагріванні до 180°С і при ударі вибухає, внаслідок чого при його отриманні і зберіганні слід дотримуватися обережності. Це: One of the listed medicinal products explodes when heated to 180°C and upon impact, as a result of which care should be taken when obtaining and storing it. It is:

Спиртовий розчин йоду Alcoholic solution of iodine

Кальцію хлорид Calcium chloride

Вугілля активоване Coal activated

Розчин нітрогліцерину Solution of nitroglycerin

Барію хлорид Barium chloride

102 / 200
Хімічна назва 11бета,17-дигідрокси-3,2-діоксопрегн-4-єн-21-їл ацетат відповідає субстанції лікарської речовини: The chemical name of 11beta,17-dihydroxy-3,2-dioxopregn-4-en-21-yl acetate corresponds to the substance of the medicinal substance:

Кортизону ацетат Cortisone Acetate

Дезоксикортикостерону ацетат Desoxycorticosterone acetate

Гідрокортизону ацетат Hydrocortisone Acetate

Ретинолу ацетат Retinol Acetate

Токоферолу ацетат Tocopherol Acetate

103 / 200
Провізор-аналітик виконує аналіз натрію диклофенаку. Вкажіть метод кількісного його визначення згідно вимог ДФУ: A pharmacist-analyst performs an analysis of diclofenac sodium. Specify the method of its quantitative determination according to the requirements of the State Federal Drug Administration:

Ацидиметрія у водному середовищі Acidimetry in an aqueous environment

Ацидиметрія у безводному середовищі Acidimetry in an anhydrous environment

Алкаліметрія у безводному середовищі Alkalimetry in an anhydrous environment

Алкаліметрія у спиртово-хлороформній суміші Alkalimetry in an alcohol-chloroform mixture

Алкаліметрія у водному середовищі Alkalimetry in an aqueous environment

104 / 200
Яку реакцію ідентифікації можна використати для підтвердження наявності гетероциклічного атому cульфу-ру в молекулі норсульфазолу? What identification reaction can be used to confirm the presence of a heterocyclic sulfur atom in the norsulfazole molecule?

З розчином дифенілкарбазиду With diphenylcarbazide solution

З барію хлоридом With barium chloride

З солями лужних металів With salts of alkali metals

Піролізу з наступним виявленням сірководню Pyrolysis followed by detection of hydrogen sulfide

З реактивом Маркі With Mark's reagent

105 / 200
Виберіть з перелічених рослин такі, що вміщують індольні алкалоїди: Choose from the listed plants those that contain indole alkaloids:

Чистотіл великий, мак снотворний The purulent is large, the poppy is soporific

Шоколадне дерево, чай китайський Chocolate tree, Chinese tea

Раувольфія зміїна, барвінок малий Rauwolfia snake, small periwinkle

Дурман звичайний, блекота чорна Dorman ordinary, blackness black

Ефедра хвощова, пізцьоцвіт осінній Ephedra khvoschovya, Pizzotsvit autumn

106 / 200
В аптеці готують лікарський засіб, до складу якого входить обмежено набухаюча ВМС. Вкажіть цю речовину: A drug is prepared in the pharmacy, which includes a limited swelling IUD. Specify this substance:

Пепсин Pepsin

Натрію хлорид Sodium Chloride

Коларгол Colargol

! хтіол Ichthyol

Крохмаль Starch

107 / 200
Замовлена підприємством перевірка обліку первинних документів та іншої інформації про фінансово-господарську діяльність суб’єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти називається: The verification of primary documents and other information about the financial and economic activity of business entities ordered by the company in order to determine the reliability of their reporting, accounting, and its completeness is called:

Аудит Audit

Фінансовий аналіз Financial Analysis

Інспектування Inspection

Бухгалтерський облік Accounting

Експертиза Expertise

108 / 200
Узагальнюючий документ аудитора, передбачений договором між аудитором та суб’єктом господарювання, у якому у довільній формі подана інформація про результати проведення аудиту, виявлені недоліки у бухгалтерському обліку та рекомендації щодо їх усунення, називається: Summary document of the auditor, stipulated by the contract between the auditor and the economic entity, in which information on the results of the audit, identified deficiencies in accounting and recommendations is provided in an arbitrary form regarding their elimination, is called:

Аудиторський звіт Audit Report

Звіт про фунтові результати Pound Results Report

Бухгалтерський баланс Accounting balance

Звіт про грошові кошти Cash Report

Звіт про власний капітал Equity Statement

109 / 200
Вкажіть, як називається економічний показник аптеки, що характеризує обсяг продажу товарів аптечного асортименту за певний період часу: Specify the name of the economic indicator of the pharmacy, which characterizes the volume of sales of pharmacy products for a certain period of time:

Витрати обігу Circulation costs

Товарообіг Turnover

Прибуток Profit

Норматив товарного запасу Stock standard

Рентабельність Profitability

110 / 200
Хворому на виразкову хворобу шлунка призначено антихелікобактер-ну терапію. На 3-ю добу хворий відмітив появу стільця чорного кольору. Який лікарський засіб є причиною цього? The patient has been prescribed anti-helicobacter therapy for peptic ulcer disease. On the 3rd day, the patient noticed the appearance of black stools. What medicine is the cause of this?

Вісмуту субцитрат Bismuth subcitrate

Тетрациклін Tetracycline

Омепразол Omeprazole

Тинідазол Tinidazole

Метронідазол Metronidazole

111 / 200
При розрахунках ізотонічної концентрації розчинів для ін’єкцій використовують значення депресії плазми крові. Вкажіть її значення: When calculating the isotonic concentration of solutions for injections, the value of blood plasma depression is used. Specify its value:

0,52oC 0,52oC

0,90oC 0,90oC

0,10oC 0,10oC

0,34o C 0,34o C

0,45oC 0,45oC

112 / 200
Хворому 45-ти років з діагнозом артеріальної гіпертензії призначено в комплексній терапії еналаприл, амло-дипін, гідрохлортіазид, аторвастатин, ацетилсаліцилову кислоту. На 5 добу лікування з’явилися набряки нижніх кінцівок. Який препарат міг спричинити такий побічний ефект? A 45-year-old patient with a diagnosis of arterial hypertension was prescribed enalapril, amlo-dipine, hydrochlorothiazide, atorvastatin, acetylsalicylic acid in complex therapy. On the 5th day of treatment, swelling of the lower extremities. What drug could cause such a side effect?

Ацетилсаліцилова кислота Acetylsalicylic acid

Еналаприл Enalapril

Аторвастатин Atorvastatin

Гідрохлортіазид Hydrochlorothiazide

Амлодипін Amlodipine

113 / 200
З метою забезпечення достовірності бухгалтерського обліку та звітності в аптеках проводиться інвентаризація. Вкажіть документацію, що подається комісії до початку інвентаризації: In order to ensure the reliability of accounting and reporting in pharmacies, an inventory is conducted. Specify the documentation submitted to the commission before the inventory begins:

Інвентаризаційні описи Inventory descriptions

Розписка про залишки товарно-матеріальних цінностей Receipt on the balance of goods and material values

Висновок інвентаризаційної комісії Conclusion of the inventory commission

Акт результатів інвентаризації Act of inventory results

Перелік інвентаризаційних описів List of inventory descriptions

114 / 200
До контрольно-аналітичної лабораторії надійшла сировина Fructus Pastinacae sativae, що містить псорален та ангеліцин. Назвіть групу біологічно активних речовин, до якої вони належать: The raw material of Fructus Pastinacae sativae, containing psoralen and angelicin, has arrived at the control and analytical laboratory. Name the group of biologically active substances to which they belong:

Флавоноїди Flavonoids

Сапоніни Saponins

Кумарини Coumarins

Антраценпохідні Anthracene derivatives

Дубильні речовини Tanning substances

115 / 200
Яка з нижченаведених сполук є вихідною речовиною для синтезу хлор-промазину гідрохлориду? Which of the following compounds is the starting material for the synthesis of chlorpromazine hydrochloride?

6- хлорфенотіазин 6-chlorophenothiazine

4- хлорфенотіазин 4-chlorophenothiazine

3- хлорфенотіазин 3-chlorophenothiazine

5- хлорфенотіазин 5-chlorophenothiazine

2-хлорфенотіазин 2-chlorophenothiazine

116 / 200
Який аналітичний ефект спостерігатиме спеціаліст ВТК при проведенні лужного гідролізу саліциламіду? What analytical effect will the VTK specialist observe during alkaline hydrolysis of salicylamide?

Утворення червоного забарвлення Formation of red color

Утворення синього забарвлення Formation of blue color

Утворення осаду білого кольору Formation of a white sediment

Утворення жовтого осаду Formation of yellow sediment

Виділення газу із специфічним запахом Emission of gas with a specific smell

117 / 200
Фармацевтична фірма провела дослідження ринку і встановила, що таблетованому препарату 'Анальгін” надають перевагу люди пенсійного віку. За яким принципом здійснено сегментацію ринку? A pharmaceutical company conducted market research and found that the tablet drug 'Analgin' is preferred by people of retirement age. What principle was used to segment the market?

Економічний Economic

Соціально-демографічний Socio-demographic

Психографічний Psychographic

Поведінковий Behavioral

Географічний Geographic

118 / 200
Для перевірки стану активів аптека періодично проводить інвентаризації. Планова інвентаризація нерухомих основних фондів проводиться: To check the state of assets, the pharmacy periodically conducts inventories. A planned inventory of immovable fixed assets is conducted:

Три рази в рік Three times a year

1 раз на три роки Once every three years

Не рідше 1 разу на рік At least once a year

Кожних півроку Every six months

Два рази в рік Twice a year

119 / 200
Основними діючими речовинами листя сени є сенозиди A, B, C, D. До якого класу біологічно активних речовин вони належать? The main active substances of senna leaves are senosides A, B, C, D. To which class of biologically active substances do they belong?

Антраценпохідні Anthracene derivatives

Фенольні глікозиди Phenolic glycosides

! ридоїди ! ridoids

Флавоноїди Flavonoids

Фенольні кислоти Phenolic acids

120 / 200
Провізор-аналітик визначає домішку заліза кальцію гліцерофосфату згідно ДФУ за утворенням рожевого забарвлення з розчином такої кислоти: The pharmacist-analyst determines the admixture of iron calcium glycerophosphate according to DFU by the formation of a pink color with a solution of the following acid:

Хлористоводнева Chloride Day

Тіогліколева Thioglycol

Сірчана Sulphur

Нітратна Nitrate

Борна Borna

121 / 200
Кількісний вміст фталілсульфаті-азолу (фталазолу) згідно ДФУ визначають методом алкаліметрії. Титрованим у цьому методі є розчин: The quantitative content of phthalyl sulfate-azole (phthalazole) according to DFU is determined by the method of alkalimetry. Titrated in this method is the solution:

Натрію гідроксиду Sodium hydroxide

Срібла нітрату Silver nitrate

Амонію тіоціанату Ammonium thiocyanate

Калію бромату Potassium bromate

Натрію нітриту Sodium nitrite

122 / 200
Згідно вимог ДФУ, ідентифікація ЛРС здійснюється за допомогою мікроскопічного аналізу. Для якої рослинної сировини наявність молочників є діагностичною анатомічною ознакою? According to the requirements of the DFU, the identification of LRS is carried out using microscopic analysis. For which plant material, the presence of milkweed is a diagnostic anatomical feature?

Корені кульбабки Dandelion roots

Корені стальнику Roots of a table tree

Корені щавелю Sorel roots

Корені солодки Licorice roots

Корені алтею Roots of altea

123 / 200
Для якої ЛРС наявність пігментованих вмістищ з безколірним вмістом має діагностичне значення при ідентифікації сировини: For which LRS, the presence of pigmented containers with colorless contents has a diagnostic value in the identification of raw materials:

Трава звіробою St. John's wort

Трава беладони Belladonium Grass

Трава чистотілу Clandus grass

Трава кропиви собачої Nettle grass

Трава гірчаку почечуйного Herb's Grass

124 / 200
Аптека зобов’язана надавати першу медичну допомогу. Вкажіть в якому первинному документі відображаються витрати товару на проведення такої діяльності: The pharmacy is obliged to provide first aid. Indicate in which primary document the costs of the product for such activity are reflected:

Реєстрація роздрібних оборотів Registration of retail turnover

Журнал обліку рецептури Recipe accounting journal

Довідка про списання товару Record of product write-off

Звіт про рух тари Tare movement report

Касова книга Cash book

125 / 200
Частка від ділення суми торгових накладень до товарообігу в роздрібних цінах (у відсотках) визначає: Part of the division of the amount of trade invoices by the turnover in retail prices (in percent) determines:

Рівень торгових накладень Level of trade overlays

Собівартість Cost

Рентабельність Profitability

Витрати Expenses

Дохід Income

126 / 200
У медикаментозному лікуванні хворого 63-х років, який має серцево-судинну патологію, використовується еналаприл. До якої групи належить цей препарат? Enalapril is used in the medical treatment of a 63-year-old patient with cardiovascular disease. What group does this drug belong to?

в-блокатор in-blocker

Антагоніст кальцію Calcium antagonist

а-блокатор a-blocker

Інгібітор АПФ ACE inhibitor

Сечогінний препарат Diuretic

127 / 200
У хворої на варикозну хворобу нижніх кінцівок спостерігаються ознаки передозування гепарину. Який препарат доцільно використати як антидот? A patient with varicose veins of the lower extremities has signs of heparin overdose. Which drug should be used as an antidote?

Протаміну сульфат Protamine Sulfate

Пентоксифілін Pentoxifylline

Аскорбінова кислота Ascorbic acid

Ацетилсаліцилова кислота Acetylsalicylic acid

Дипіридамол Dipiridamol

128 / 200
Який з наведених препаратів показаний хворому на подагру з гіперури-кемією в амбулаторному періоді лікування? Which of the following drugs is indicated for a gout patient with hyperuricemia during outpatient treatment?

Гіпотіазид Hypotiazide

Алопуринол Allopurinol

Дипіридамол Dipyridamole

Фуросемід Furosemide

Аскорутин Ascorutin

129 / 200
Визначення якої фізичної константи глібенкламіду згідно вимог Державної фармакопеї України можна використати для його ідентифікації? Determining which physical constant of glibenclamide according to the requirements of the State Pharmacopoeia of Ukraine can be used for its identification?

Відносної густини Relative density

Температури плавлення Melting temperatures

Температури кипіння Boiling temperatures

Показника заломлення Refractive Index

Питомого оптичного обертання Specific optical rotation

130 / 200
До аптеки надійшов рецепт: Rp.: Sulfuris praecipitati 2,0 Glycerini 5,0 Aquae purificatae 100 ml M.D.S. Втирати в шкіру голови. Вкажіть вид лікарської форми: The pharmacy received a prescription: Rp.: Sulfuris praecipitati 2.0 Glycerini 5.0 Aquae purificatae 100 ml MDS Rub into the scalp. Specify the type of dosage form:

Колоїдний розчин Colloidal solution

Розчин Solution

Суспензія Suspension

Розчин ВМС Solution of the Navy

Емульсія Emulsion

131 / 200
Прозорі рідкі водно-спиртові витяжки з висушеної або свіжої лікарської рослинної сировини, які отримують без нагрівання і видалення екстрагента, називаються: Clear liquid water-alcohol extracts from dried or fresh medicinal plant raw materials, which are obtained without heating and removing the extractant, are called:

Рідкі екстракти Liquid extracts

Настойки Tinctures

Екстракти-концентрати Extracts-concentrates

Олійні екстракті Oil extracts

Густі екстракти Thick extracts

132 / 200
Підприємство виготовляє очні краплі. З якою метою до складу очних крапель додають натрію хлорид? The company manufactures eye drops. For what purpose is sodium chloride added to the eye drops?

Видалення пірогенів Remove pyrogens

Запобігання вилуговуванню скла Preventing glass leaching

Створення ізотонічного розчину Creation of isotonic solution

Запобігання росту мікроорганізмів Preventing the growth of microorganisms

Усунення гідролізу Elimination of hydrolysis

133 / 200
В офіційній медицині використовується кілька видів роду Polygonum. Кореневища одного з них багаті на дубильні речовини і використовуються для лікування проносів. Вкажіть цей вид: In official medicine, several species of the genus Polygonum are used. The rhizomes of one of them are rich in tannins and are used to treat diarrhea. Specify this species:

Polygonum bistorta Polygon bistorta

Polygonum alpinum Alpine Polygon

Polygonum persicaria Polygonum peacharia

Polygonum aviculare Bird polygon

Polygonum hydropiper Polygonum hydropiper

134 / 200
Хворий 60-ти років після перенесеної операції знаходиться на постільному режимі. Після тривалої терапії корою крушини, проносний ефект препарату зменшився. Яке явища обумовило цей процес? A 60-year-old patient is on bed rest after an operation. After long-term therapy with buckthorn bark, the laxative effect of the drug decreased. What phenomenon caused this process?

Синдром відміни Withdrawal Syndrome

Індивідуальна чутливість Individual sensitivity

Синдром рикошету Rebound Syndrome

Тахіфілаксія Tachyphylaxis

Звикання Addiction

135 / 200
У пацієнта після переохолодження у ділянці крил носа та верхньої губи з’явились герпетичні висипання. Який препарат можна порекомендувати пацієнту? After hypothermia, the patient developed herpetic rashes in the area of the wings of the nose and upper lip. What drug can be recommended to the patient?

Азитроміцин Azithromycin

Клотримазол Clotrimazole

Дексаметазон Dexamethasone

Амоксицилін Amoxicillin

Ацикловір Acyclovir

136 / 200
Вкажіть основну операцію при підготовці тваринної сировини для виробництва ферментів: Indicate the main operation in the preparation of animal raw materials for the production of enzymes:

Зневоднення етанолом і ацетоном Ethanol and acetone dehydration

Ополіскування сировини Rinse of raw materials

Сушка сублімації Sublimation drying

Негайне консервування і заморожування Immediate canning and freezing

Видалення сторонніх тканин Removal of extraneous tissues

137 / 200
В технології виробництва ін’єкційних розчинів кальцію хлориду і магнію сульфату спільним є те, що вони: In the production technology of injection solutions of calcium chloride and magnesium sulfate, they have in common that:

Потребують стабілізації Require stabilization

Готуються в асептичних умовах Prepared in aseptic conditions

Не потребують додаткової очистки Do not require additional cleaning

Не потребують стерилізації Do not require sterilization

Вимагають додаткового очищення Require additional cleaning

138 / 200
На фармацевтичному підприємстві ”Вірго” контролюється надходження ЛЗ за кількістю і якістю. Визначте вид контролю: At the pharmaceutical enterprise 'Virgo' the supply of pharmaceuticals is controlled in terms of quantity and quality. Specify the type of control:

Стандартний Standard

Заключний Final

Ефективний Effective

Попередній Previous

Поточний Current

139 / 200
При заготівлі лікарської рослинної сировини можливе попадання домішок. Вкажіть, до якого виду домішкою є гадючник в’язолистий: During the harvesting of medicinal plant raw materials, it is possible to get impurities. Indicate to which species the impurity is the viper:

Inula helenium Inula Helenium

Valeriana officinalis Valeriana officinalis

Acorus calamus Acorus pen

Arctium lappa Arctic lappa

Zingiber officinale Zingiber officinale

140 / 200
Препарати альгігель та альгісорб застосовуються як послаблюючі і антисклеротичні засоби. Джерелом для отримання цих препаратів є: The drugs Algigel and Algisorb are used as laxatives and antisclerotic agents. The source for obtaining these drugs is:

Насіння льону Flaxseed

Листя підбілу Leaves under white

Насіння подорожника блошиного Flea plantain seeds

Слань ламінарії Slan of kelp

Корені алтеї Althea roots

141 / 200
Хворий скаржиться на набряк обличчя і шиї, осиплість голосу, нежить, утруднення дихання. За годину до цього прийняв таблетку ампіциліну. Яка побічна дія виникла? The patient complains of swelling of the face and neck, hoarseness of voice, runny nose, difficulty breathing. An hour before that, he took an ampicillin tablet. What side effect occurred?

Набряк Квінке Quincke edema

Кропив’янка Hives

Атопічний дерматит Atopic dermatitis

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Поліноз Pollinosis

142 / 200
Хворій з дискінезією жовчовивідних шляхів за гіпокінетичним типом призначено препарат, що стимулює жовчоутворення. Назвіть цей препарат: A patient with biliary dyskinesia of the hypokinetic type is prescribed a drug that stimulates bile production. Name this drug:

Мебеверин Mebeverine

Дротаверин Drotaverine

Папаверин Papaverine

Алохол Alohol

Есенціале Essential

143 / 200
Вкажіть, які прилади застосовуються для фасування мазей в промислових умовах: Indicate which devices are used for packing ointments in industrial conditions:

Перколятори Percolators

Мазетерки Mazeterki

Шнекові машини Screw machines

Дискові дозатори Disk dispensers

Вакуумні дозатори Vacuum dispensers

144 / 200
Провізор аптеки має II кваліфікаційну категорію. Яке навчання необхідно пройти провізору для отримання I кваліфікаційної категорії? The pharmacist of the pharmacy has the II qualification category. What training must the pharmacist undergo to obtain the I qualification category?

Інтернатура Internship

Передатестаційний цикл Pre-certification cycle

- -

Спеціалізація Specialization

Стажування Internship

145 / 200
Монографія ”Menyanthidis trifoliatae folium” у ДФУ (Доповнення 2) регламентує встановлювати специфічний числовий показний для цієї рослини, а саме: The monograph 'Menyanthidis trifoliatae folium' in DFU (Supplement 2) regulates setting a specific numerical index for this plant, namely:

Вміст жирних олій Content of fatty oils

Показний набухання Show swelling

Вміст ефірних олій Content of essential oils

Показник гіркоти Bitterness Index

Вміст танінів Tannin content

146 / 200
На фармацевтичному підприємстві виготовляють таблетки. У якості ковзних речовин у виробництві таблеток використовують: Tablets are manufactured at a pharmaceutical enterprise. The following are used as lubricants in the production of tablets:

Крохмальний клейстер Starch paste

Тартразин Tartrazine

Стеарат кальцію Calcium stearate

Розчини ВМС Solutions of the Navy

Воду Water

147 / 200
Провізор-аналітик проводить ідентифікацію субстанції оксазепаму. Яку реакцію він повинен провести згідно вимог ДФУ? A pharmacist-analyst performs the identification of the oxazepam substance. What reaction should he perform according to the requirements of the Federal Drug Administration?

Комплексоутворення Complex

Сульфування Sulphation

З розчином AgNO3 With AgNO3 solution

Утворення азобарвника після гідролізу Azo dye formation after hydrolysis

Ацилювання Acylation

148 / 200
При проведенні реакції ідентифікації субстанції ноотропілу (піраце-таму) шляхом нагрівання з розчином натрію гідроксиду провізор-аналітик спостерігає виділення аміаку. За допомогою чого він може підтвердити його наявність? During the identification reaction of the substance nootropil (piracetam) by heating with sodium hydroxide solution, the pharmacist-analyst observes the release of ammonia. What can he use to confirm its presence?'

Змочений лакмусовий папірець Wet litmus paper

Додавання розчину AgNO3 Addition of AgNO3 solution

Додавання розчину FeCl2 FeCl2 solution addition

Змочений лігніновий папірець Wetted lignin paper

Додавання розчину FeCl3 FeCl3 solution addition

149 / 200
В аптеку звернувся пацієнт зі скаргами, що після застосування антигіста-мінного засобу у нього виникли сонливість, втома, втрата уваги. Який лікарський засіб міг викликати такі симптоми? A patient came to the pharmacy with complaints that after using an antihistamine, he experienced drowsiness, fatigue, and loss of attention. What drug could cause such symptoms?

Фексофенадин Fexofenadine

Клемастин Clemastine

Цитеризин Citerizine

Дезлоратидин Desloratidine

Лоратадин Loratadine

150 / 200
Пацієнту з хелікобактерасоційованою пептичною виразкою призначено курс лікування. Який з наведених засобів призначено в якості етіотропної фармакотерапії? A patient with a Helicobacter-associated peptic ulcer is prescribed a course of treatment. Which of the following drugs is prescribed as etiotropic pharmacotherapy?

Алюмінію гідроксид Aluminum hydroxide

Ранітидин Ranitidine

Фамотидин Famotidine

Кларитроміцин Clarithromycin

Сукральфат Sucralphate

151 / 200
Іноземний інвестор хоче створити в Україні разом з вітчизняною фармацевтичною фірмою підприємство з іноземними інвестиціями. Мінімальна іноземна інвестиція повинна становити не менше ніж: A foreign investor wants to create an enterprise with foreign investment in Ukraine together with a domestic pharmaceutical company. The minimum foreign investment should be no less than:

50% 50%

10% 10%

25% 25%

5% 5%

75% 75%

152 / 200
Оптова фармацевтична фірма впроваджує у свою діяльність належну практику дистрибуції (GDP). Якого чинника внутрішнього середовища фірми у першу чергу стосується цей процес? A wholesale pharmaceutical firm implements Good Distribution Practice (GDP) into its operations. Which factor in the firm's internal environment is primarily affected by this process?

Ціль Target

Технологія Technology

Люди People

Структура Structure

Завдання Task

153 / 200
Компанія Санофі як Національний спонсор Всесвітнього дня боротьби з діабетом надала підтримку в поширенні матеріалів про організацію правильного харчування людей з діабетом. Така діяльність називається: The Sanofi company, as a national sponsor of the World Diabetes Day, provided support in the distribution of materials on the organization of proper nutrition for people with diabetes. This activity is called:

Консолідація Consolidation

Доброчинність Charity

Лобіювання інтересів фірми Lobbying the interests of the firm

Паблік рилейшнз Public Relations

Реклама фірми Company advertisement

154 / 200
До провізора звернулась жінка із проханням порекомендувати лікарський засіб для профілактики грипу у її дитини віком2 роки у вигляді крапель у ніс. Таким засобом є: A woman turned to the pharmacist with a request to recommend a drug for the prevention of influenza in her 2-year-old child in the form of nasal drops. This drug is:

Парацетамол Paracetamol

Ацикловір Acyclovir

Інтерферон Interferon

Оксолін Oksolin

Ремантадин Remantadine

155 / 200
На фармацевтичному підприємстві планується випуск таблеток калію броміду. Який метод одержання є оптимальним? The production of potassium bromide tablets is planned at a pharmaceutical enterprise. What method of production is optimal?

Пряме пресування з допоміжними речовинами Direct pressing with auxiliary substances

Пресування з попереднім вологим гранулюванням Pressing with preliminary wet granulation

Формування Formation

Пряме пресування Direct pressing

Пресування з попереднім сухим гранулюванням Pressing with previous dry granulation

156 / 200
Торгово-фінансова діяльність аптеки характеризується рядом показників. Якому з них відповідає визначення ”сума реалізованого товару на одного працівника середньоспискової чисельності”: The commercial and financial activity of a pharmacy is characterized by a number of indicators. Which of them corresponds to the definition of 'the amount of goods sold per one employee of the average number of employees':

Торгові накладення Trading Overlays

Продуктивність праці Labor productivity

Товарообіг Turnover

Індекс цін Price Index

Витрати Expenses

157 / 200
Назвіть лікарську рослинну сировину, густий екстракт якої входить до складу препарату алохол, який проявляє жовчогінну дію: Name the medicinal plant material, the thick extract of which is included in the preparation Alochol, which exhibits a choleretic effect:

Menthae piperitae folia Peppermint leaves

Aloes folia Aloes folia

Urticae folia Nettle leaves

Juglandis folia Walnut leaves

Agavae folia Agavae folia

158 / 200
Сировина вільхи є джерелом отримання ”Альтану” Як лікарську сировину заготовляють? Alder raw material is the source of obtaining 'Altan' How are medicinal raw materials prepared?

Кору Кору

Пагони Shoots

Кореневища та корені Rhizomes and roots

Супліддя Fruit

Квітки Flowers

159 / 200
Пацієнт, що отримує непрямий антикоагулянт варфарин, у зв’язку з підвищенням температури тіла застосував ацетилсаліцилову кислоту. Така комбінація є небезпечною, бо підвищується ризик: A patient receiving the indirect anticoagulant warfarin used acetylsalicylic acid due to an increase in body temperature. Such a combination is dangerous because the risk increases:

Остеопорозу Osteoporosis

Кардіотоксичності Cardiotoxicity

Кровотечі Bleeding

Нейротоксичності Neurotoxicity

Дизбактеріозу Dysbacteriosis

160 / 200
Лікар призначив хворій з остеопорозом у складі комплексної терапії препарат, який регулює обмін кальцію та фосфору. Назвіть препарат: The doctor prescribed a drug that regulates the exchange of calcium and phosphorus to a patient with osteoporosis as part of complex therapy. Name the drug:

Кальцитонін Calcitonin

Ілобірон Ilobiron

Кверцетин Quercetin

Пангамат кальцію Calcium pangamate

Аскорбінова кислота Ascorbic acid

161 / 200
Аптека отримала лікарські засоби від постачальника. Який вид контролю проводить уповноважена особа аптеки? The pharmacy received medicines from the supplier. What kind of control is carried out by the authorized person of the pharmacy?

Лабораторний Lab

Хімічний Chemical

Контроль при відпуску Control at release

Опитувальний Survey

Візуальний Visual

162 / 200
Провізору необхідно приготувати 5,0 г тритурації етилморфіну гидрохлориду (1:100). Вкажіть кількість отруйної речовини і лактози, які необхідно взяти: The pharmacist needs to prepare 5.0 g of ethylmorphine hydrochloride trituration (1:100). Specify the amount of poisonous substance and lactose to be taken:

0,1:4,9 0,1:4,9

1,0:4,0 1,0:4,0

0,01:4,99 0,01:4,99

0,5:4,5 0,5:4,5

0,05:4,95 0,05:4,95

163 / 200
Рахунок, який відкривається для обліку позик, перерахованих на рахунки банку згідно з умовами кредитного договору, має назву: The account opened to account for loans transferred to bank accounts in accordance with the terms of the credit agreement is named:

Акредитив Letter of credit

Бюджетний Budget

Депозитний Deposit

Картковий Card

Позиковий Loan

164 / 200
Препарати якої групи використовують для зв’язування у кишечнику газів, токсинів та бактеріальних клітин? Which group of drugs are used to bind gases, toxins and bacterial cells in the intestines?

Ферментні Enzymes

Антибіотики Antibiotics

Ентеросорбенти Enterosorbents

Спазмолітики Spasmolytics

Антисекреторні Antisecretory

165 / 200
Яка побічна дія часто спостерігається у хворих на стенокардію, які приймають анаприлін? What side effect is often observed in angina patients taking anaprilin?

Тахікардія Tachycardia

Брадикардія Bradycardia

Пронос Diarrhea

Здуття живота Abdominal bloating

Закреп Pin

166 / 200
Провізор-аналітик проводить реакцію ідентифікації субстанції лікарської речовини з лужним розчином гідроксиламіну гідрохлориду та розчином заліза (III) хлориду в кислоті хлористоводневій. Поява синювато-червоного або червоного забарвлення свідчить про належність речовини до: A pharmacist-analyst conducts a reaction to identify the substance of a medicinal substance with an alkaline solution of hydroxylamine hydrochloride and a solution of iron (III) chloride in hydrochloric acid. The appearance of a bluish-red or red color indicates about the substance belonging to:

Іетероциклічних сполук Heterocyclic compounds

Третинних амінів Tertiary amines

Простих ефірів (етерів) Simple ethers (ethers)

Органічних кислот Organic acids

Складних ефірів (естерів) Esters

167 / 200
В аптеці приготували порошок з пахучою речовиною. Вкажіть цю речовину: The pharmacy prepared a powder with a fragrant substance. Specify this substance:

Ілюкоза Glucose

Ментол Ментол

Цукор Sugar

Натрію хлорид Sodium Chloride

Крохмаль Starch

168 / 200
Плоди віснаги морквоподібної (аммі зубної) використовують для виробництва спазмолітичних препаратів. Яка група речовин регламентує якість цієї сировини та обумовлює цю дію? Carrot-like visnaga (ammi tooth) fruits are used for the production of antispasmodic drugs. What group of substances regulates the quality of this raw material and causes this effect?

Флавоноїди Flavonoids

Лігнани Lignani

Фуранохромони Furanochromones

Полісахариди Polysaccharides

Вітаміни Vitamins

169 / 200
Процес стратегічного планування фармацевтичних підприємств складається з послідовних етапів. Який етап процесу стратегічного планування є першочерговим? The strategic planning process of pharmaceutical enterprises consists of successive stages. Which stage of the strategic planning process is the most important?

Визначення місії і візії Definition of mission and vision

Аналіз внутрішніх сильних і слабких сторін організації Analysis of internal strengths and weaknesses of the organization

Вибір стратегії Strategy selection

Оцінка й аналіз зовнішнього середовища Assessment and analysis of the external environment

Встановлення цілей Setting goals

170 / 200
Оберіть максимально допустиму концентрацію кальцію стеарату в таблетках згідно ДФУ: Choose the maximum allowable concentration of calcium stearate in tablets according to the State Federal Drug Administration:

7% 7%

10% 10%

13% 13%

5% 5%

1% 1%

171 / 200
В якому накопичувальному документі треба відобразити товар, відпущений лікарні №5? In which cumulative document should the goods sent to hospital #5 be displayed?

Касова книга Cash book

Товарний звіт (витратна частина) Product report (cost part)

Зведений реєстр Summary register

Журнал о6ліку рецептури Recipe Profile Log

Звіт про рух тари Tare movement report

172 / 200
Фармацевтичне підприємство здійснює маркетинговий аудит. Який фактор вивчається при аудиті макро-середовища підприємства? A pharmaceutical company conducts a marketing audit. What factor is studied during the audit of the company's macro-environment?

Ціни конкурентів Competitor prices

Стан економіки в країні State of the economy in the country

Переваги споживачів Consumer Benefits

- -

Пропозиції постачальників Supplier Offers

173 / 200
Хворий в комплексній терапії бронхіальної астми отримує сальбутамол. Які побічні ефекти можуть розвинутись на тлі прийому цього лікарського засобу? A patient in the complex therapy of bronchial asthma receives salbutamol. What side effects can develop against the background of taking this medicine?

Гепатотоксичність Hepatotoxicity

Дизбактеріоз Dysbacteriosis

Нефротоксичність Nephrotoxicity

Гіпертермія Hyperthermia

Тремор Тремор

174 / 200
Хворий 47-ми років з діагнозом: дифузний токсичний зоб, потребує ан-титиреоїдної терапії. Оберіть препарат для даного пацієнта: A 47-year-old patient with a diagnosis of diffuse toxic goiter, needs anti-thyroid therapy. Choose a drug for this patient:

Мерказоліл Mercazolil

Тиротропін альфа Thyrotropin alpha

Трийодтиронін Triiodothyronine

Калію йодид Potassium iodide

Левотироксин натрію Levothyroxine Sodium

175 / 200
Хто несе відповідальність за несвоєчасність і недодержання порядку проведення інвентаризації? Who is responsible for the lateness and non-observance of the inventory procedure?

Інвентаризаційна комісія Inventory commission

Власник аптеки Pharmacy Master

Податкова інспекція Tax Inspection

Бухгалтер аптеки Pharmacy Accountant

Колектив аптеки Pharmacy Team

176 / 200
Який із методів екстрагування є різновидом мацерації? Which of the extraction methods is a type of maceration?

Динамізація Dynamization

Перколяція Percolation

Бісмацерація Bismaceration

Реперколяція Repercolation

Протитечійне екстрагування Upstream Extraction

177 / 200
Яка особливість технології розчину кальцію глюконату? What is the feature of calcium gluconate solution technology?

Стабілізація розчином 0,1 М кислоти хлороводневої Stabilization with a solution of 0.1 M hydrochloric acid

Готують в асептичних умовах без подальшої стерилізації Prepared in aseptic conditions without further sterilization

Розчинення у гарячій воді Solution in hot water

Заповнення флакону розчином на 2/3 об’єму Filling the vial with a solution to 2/3 volume

Попередня стерилізація порошку Preliminary sterilization of powder

178 / 200
У хворого, який приймає фуросе-мід впродовж тривалого часу, спостерігається зменшення набряків, посилення діурезу, однак при цьому з’явилась слабкість у м’язах, втрата апетиту, болі в серці. Чим можна пояснити розвиток названих симптомів? A patient who has been taking furosemide for a long time has a decrease in swelling, increased diuresis, but at the same time, muscle weakness and loss of appetite have appeared , pain in the heart. What can explain the development of these symptoms?

Гіпокаліємія Hypokalemia

Гіпокальціємія Hypocalcemia

Гіперкальціємія Hypercalcemia

Гіперкаліємія Hyperkalemia

Гіпермагніємія Hypermagnesemia

179 / 200
З метою консолідації сил зі створення та виробництва нового лікарського засобу відбулося тимчасове об’єднання науково-виробничої фармацевтичної фірми ”Астерія” та банківської установи ”Енерго” Визначте вид такого господарського об’єднання: For the purpose of consolidating forces for the creation and production of a new medicinal product, a temporary merger of the research and production pharmaceutical firm 'Asteriya' and the banking institution 'Energo' took place. Determine the type of such economic association:

Корпорація Corporation

Консорціум Consortium

Холдинг Holding

Асоціація Association

Концерн Concern

180 / 200
Фенологлікозиди відносяться до класу глікозидів. В якій сировині містяться фенологлікозиди? Phenologlycosides belong to the class of glycosides. Which raw materials contain phenologlycosides?

Корені щавлю кінського Horse sorrel roots

Листя брусниці Leaves of lingonberry

Плоди горобини звичайної Fruits of mountain ash

Трава чабрецю Thyme Herb

Листя сени Senna leaves

181 / 200
Згідно з вимогами ДФУ при ідентифікації піридоксину гідрохлориду використовується метод тонкошарової хроматографії. Застосування при цьому в якості проявника розчину 2,6-дихлорхінонхлоріміду ґрунтується на утворенні : According to the requirements of the DFU, the thin-layer chromatography method is used for the identification of pyridoxine hydrochloride. The use of a 2,6-dichloroquinone chloride solution as a developer is based on the formation of :

Індофенолового барвника Indophenol dye

Ауринового барвника Aurine dye

Азометинового барвника Azomethine dye

Азобарвника Azobarvnik

Піразолонового барвника Pyrazolone dye

182 / 200
Оберіть гелеутворювач, що є рід-козшитим кополімером кислоти акрилової і поліфункціональних зшивальних агентів: Choose a gelling agent that is a cross-linked copolymer of acrylic acid and multifunctional crosslinking agents:

Колаген Collagen

Поліетиленоксид Polyethylene oxide

Желатин Gelatin

Карбопол Carbopol

Полівінілпіролідон Polyvinylpyrrolidone

183 / 200
В аптеці готують інфузійний 5% розчин глюкози. Вкажіть речовину, яку застосовують для забезпечення ізотонічності розчину: A 5% glucose solution for infusion is prepared in the pharmacy. Specify the substance that is used to ensure the isotonicity of the solution:

Кислота боратна Boratic Acid

Натрію нітрат Sodium nitrate

Натрію хлорид Sodium chloride

Натрію сульфат Sodium sulfate

Натрію сульфіт Sodium sulfite

184 / 200
Фінансовим посередником у розрахунках аптеки є банк. Перерахування до бюджету сум податків, утриманих із заробітної плати аптечних працівників, оформлюється таким документом: The financial intermediary in the pharmacy's calculations is the bank. The transfer to the budget of the amounts of taxes withheld from the wages of the pharmacy employees is made by the following document:

Розрахунковий чек Rosance Check

Касовий ордер Cash order

Фіскальний чек Fiscal check

Платіжне доручення Payment order

Розрахункова квитанція Accountable receipt

185 / 200
Як зв’язувальне для вологої грануляції використовують: As a binder for wet granulation is used:

Аеросил Aerosil

Пектин Pectin

Слиз Слиз

Крохмальний клейстер Starch paste

Камідь Gum

186 / 200
Який з фільтрів працює під вакуумом? Which of the filters works under vacuum?

Патронний фільтр Pattern filter

Друк-фільтр Print Filter

Нутч-фільтр Nutch Filter

Мембранний фільтр Membrane filter

Фільтр-прес Filter-Press

187 / 200
Вкажіть мінімальну кількість кислоти аскорбінової, яку можна відважити на ручних однограмових вагах: Indicate the minimum amount of ascorbic acid that can be weighed on a manual one-gram scale:

0,01 0,01

0,04 0,04

0,03 0,03

0,05 0,05

0,02 0,02

188 / 200
Фармацевт готує мазь-сплав. У якій послідовності необхідно сплавляти речовини? A pharmacist prepares an alloy ointment. In what sequence should the substances be alloyed?

Абрикосова олія, віск, вазелін Apricot oil, wax, vaseline

Послідовність не має значення Sequence doesn't matter

Вазелін, віск, абрикосова олія Vaseline, wax, apricot oil

Віск, вазелін, абрикосова олія Wax, vaseline, apricot oil

Віск, абрикосова олія, вазелін Wax, apricot oil, petroleum jelly

189 / 200
Фармацевт виготовив краплі складу: адонізиду 5 мл, настоянки валеріани, настоянки кропиви собачої, настоянки конвалії по 10 мл. Який інгредієнт необхідно додати до контейнеру першим? The pharmacist made drops of the composition: adoniside 5 ml, valerian tincture, dog nettle tincture, lily of the valley tincture 10 ml each. Which ingredient should be added to the container first?

Настоянка валеріани Valerian Tincture

Суміш настойок Mixture of tinctures

Адонізид Adoniside

Настоянка кропиви собачої Nettle Tincture

Настоянка конвалії Tincture of lily of the valley

190 / 200
У очних краплях, що приготовлені на масляній основі, додатково контролюють: In eye drops prepared on an oil basis, additionally control:

Ідентичність Identity

Прозорість Transparency

Кислотне і перекисне числа Acid and peroxide numbers

Стерильність Sterility

Мікробіологічну чистоту Microbiological purity

191 / 200
Листя дурману звичайного може викликати отруєння під час заготівлі. Який клас біологічно активних речовин спричиняє таку дію? Leaves of common dahlia can cause poisoning during harvesting. What class of biologically active substances causes this effect?

Ефірна олія Essential oil

Таніни Tannins

Полісахариди Polysaccharides

Сапоніни Saponins

Алкалоїди Alkaloids

192 / 200
В аптечній мережі регулярно перевіряється робота провізорів та фармацевтів щодо дотримання стандартів обслуговування та обговорюються проблеми, які виникають під час роботи. Якому виду контролю відповідає така діяльність? In the pharmacy network, the work of pharmacists and pharmacists is regularly checked for compliance with service standards and problems that arise during work are discussed. What type of control does this activity correspond to?

- -

Попередній Previous

Фінансовий Financial

Завершальний Final

Поточний Current

193 / 200
Кєрівник аптеки є харизматичною особистістю, його енергійність, зовнішність, освічєність та манера поведінки приваблюють підлеглих. Визначте форму влади, яка при цьому використовується: The head of the pharmacy is a charismatic personality, his energy, appearance, education and manner of behavior attract subordinates. Determine the form of power used in this case:

Влада винагороди Reward Authority

- -

Традиційна влада Traditional power

Влада прикладу (еталонна) Example power (reference)

Влада примушування або страху Power of coercion or fear

194 / 200
Паблік рилейшнз є важливим елементом комплексу маркетингових комунікацій фармацевтичних підприємств. До засобів паблік рилейшнз належить: Public relations is an important element of the complex of marketing communications of pharmaceutical enterprises. Public relations tools include:

Участь у роботі конференцій Participation in conference work

Розміщення ЛЗ у вітринах і на полицях Placement of medical devices in showcases and on shelves

Преміальні продажі Premium Sales

Розміщення рекламних матеріалів в аптеці Placing advertising materials in the pharmacy

Знижки Discounts

195 / 200
Вкажіть засоби стимулювання збуту, які можуть використовуватись в аптеках для споживачів: Indicate the means of sales promotion that can be used in pharmacies for consumers:

Премії, подяки Awards, thanks

Конкурси для фахівців Competitions for specialists

Моральні стимули Moral incentives

- -

Знижки Discounts

196 / 200
В аптеці здійснюється приймання товару, що надійшов з аптечного складу. Вкажіть ЛЗ, що підлягає предметно-кількісному обліку відповідно до чинного законодавства: In the pharmacy, the goods received from the pharmacy warehouse are accepted. Specify the drug that is subject to subject-quantitative accounting in accordance with the current legislation:

Трамадол Tramadol

Септефрил Septefril

Індометацин Indomethacin

Диклофенак Diclofenac

Кальцію глюконат Calcium gluconate

197 / 200
В аптеку надійшов належним чином оформлений рецепт на парацетамол для дитини віком 1,5 роки. За якою вартістю можуть бути відпущені ліки? The pharmacy received a properly prepared prescription for paracetamol for a 1.5-year-old child. At what price can the medicine be dispensed?

З оплатою 10% вартості With payment of 10% of the cost

Безоплатно Free

За повну вартість For full price

З оплатою 50% вартості With payment of 50% of the cost

З оплатою 20% вартості With payment of 20% of the cost

198 / 200
Згідно із законодавством, в Україні діє чіткий розподіл ЛЗ на рецептурні та безрецептурні. Який з вказаних ЛЗ може бути відпущено з аптеки без рецепта? According to the legislation, in Ukraine there is a clear division of drugs into prescription and over-the-counter drugs. Which of the specified drugs can be dispensed from a pharmacy without a prescription?

Кислота аскорбінова,500 мг №30 Ascorbic acid, 500 mg #30

Клофелін, амп. 1 мл 0,01% р-ну №10 Klofelin, amp. 1 ml 0.01% p-nu #10

Фенобарбітал, табл. 100 мг, №6 Phenobarbital, tab. 100 mg, #6

Кетамін р-н д/ін 5% 2 мл №10 Ketamine district d/in 5% 2 ml #10

Трамадол, капс. 0,05 №10 Tramadol, cap. 0.05 #10

199 / 200
Горобина звичайна (Sorbus aucuparia) використовується для виготовлення сиропів вітамінної дії. Яку сировину горобини використовують? Rowberry (Sorbus aucuparia) is used to make syrups with a vitamin effect. What kind of rowan raw material is used?

Листя Leaves

Корені Roots

Плоди Fruits

Кору Кору

Квітки Flowers

200 / 200
Кора дуба широко використовується у фармацевтичній та медичній практиці як в’яжучий та протизапальний засіб. В яку фазу вегетації заготовляють лікарську рослинну сировину Quercus cortex? Oak bark is widely used in pharmaceutical and medical practice as an astringent and anti-inflammatory agent. In what phase of vegetation is Quercus cortex medicinal plant raw material harvested?

Під час цвітіння During flowering

Під час сокоруху During the juice movement

Під час плодоношення During fruiting

Під час спокою At rest

Під час листопаду During November
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

Завершити тест