Гарячі клавіші Відкрити/закрити список тестів: Space Гортати тести: ← → Перекласти тест: Shift
Понято
0.0%
1 / 200
Хвора 42-х років скаржиться на поганий загальний стан. Температура тіла 41oC, вилучаються нудота, блювання, задишка. На обличчі виражене почервоніння шкіри з чіткими обрисами у вигляді язиків полум’я. Підни-жньощелепні лімфатичні вузли збільшені. Який найбільш імовірний діагноз? A 42-year-old patient complains of a bad general condition. The body temperature is 41oC, nausea, vomiting, shortness of breath are noted. The skin is reddened on the face with clear outlines in the form of tongues flame. The maxillary lymph nodes are enlarged. What is the most likely diagnosis?

Вовчак шкіри Cutaneous lupus

Стрептодермія Streptoderma

Флебіт лицевої вени Phlebitis of facial vein

Сибірка Anthrax

Бешиха Beshikha

2 / 200
Постраждалий на полі бою отримав наскрізну рану лівої щоки, забруднену радіоактивними речовинами. На рану накладена асептична пов’язка із індивідуального перев’язувального пакету, застосована знеболююча і антибактеріальна терапія. На якому етапі медичної евакуації слід замінити пов’язку? The casualty on the battlefield received a through wound on the left cheek contaminated with radioactive substances. An aseptic bandage from an individual dressing bag was applied to the wound, analgesic and antibacterial therapy was applied At what stage of medical evacuation should the bandage be replaced?

На окремому медичному батальйоні On a separate medical battalion

На кожному етапі евакуації At each stage of evacuation

На медичному пункті полку At the medical station of the regiment

На медичному пункті батальйону At the battalion medical station

Коли пов’язка в незадовільному стані When the bandage is in unsatisfactory condition

3 / 200
Мама дитини 6,5 років звернулася з метою контролю результатів герметизації фісур 16,26,36,46, яка була проведена 6 місяців тому. Іерметик зберігся у 36, 46, а в 16 і 26 не зберігся. Яка подальша тактика лікаря? The mother of a 6.5-year-old child applied to check the results of the sealing of fissures 16,26,36,46, which was carried out 6 months ago. The sealant remained at 36, 46, but it was not preserved at 16 and 26. What is the doctor's further tactics?

Профілактичне пломбування Preventive sealing

Покриття зубів фторлаком Coating teeth with fluoride varnish

Аплікації розчином ремоденту Remodent solution applications

Повторити герметизацію фісур Repeat fissure sealing

Електрофорез 1 % р-ном фтористого натрію Electrophoresis of 1% solution of sodium fluoride

4 / 200
Хлопчик 12-ти років скаржиться на короткочасний біль від холодного у зубі на нижній щелепі справа. Об’єктивно: у 46 на медіальній поверхні каріозна порожнина у межах навколопульпар-ного дентину, що не сполучається з порожниною зуба, зі світлим розм’якшеним дентином на дні та стінках. Реакція на холод болісна, швидкоминуча. Який найбільш імовірний діагноз? A 12-year-old boy complains of short-term cold pain in a tooth on the lower jaw on the right. Objectively: at 46, on the medial surface, a carious cavity within the peripulpar of dentin that does not connect with the cavity of the tooth, with light, softened dentin on the bottom and walls. The reaction to cold is painful, fleeting. What is the most likely diagnosis?

Хронічний фіброзний пульпіт Chronic fibrous pulpitis

Іострий обмежений пульпіт Acute limited pulpitis

Іострий глибокий карієс Acute deep caries

Іострий дифузний пульпіт Acute diffuse pulpitis

Іострий середній карієс Acute middle caries

5 / 200
Влітку дитина 12-ти років скаржи- ться на біль у горлі, головний біль та підвищення температури тіла до 38,5oC, нежить, кашель. Об’єктивно: слизова оболонка порожнини рота гі-перемована, набрякла, на піднебінні та піднебінних дужках виявлено 10-15 ерозій розміром до 0,5 мм, які не вкриті нальотом і мають червоне дно. Регіонарні лімфатичні вузли збільшені, болісні під час пальпації. Який найбільш імовірний діагноз? In the summer, a 12-year-old child complains of a sore throat, headache and an increase in body temperature up to 38.5oC, runny nose, cough. Objectively: the mucous membrane of the oral cavity is swollen, swollen, 10-15 erosions up to 0.5 mm in size are found on the palate and palatal arches, which are not covered with plaque and have a red bottom. Regional lymph nodes are enlarged, painful during palpation. What is the most likely diagnosis ?

Іострий герпетичний стоматит Acute herpetic stomatitis

Хронічний рецидивуючий афтозний стоматит Chronic recurrent aphthous stomatitis

Багатоформна ексудативна еритема Multiform exudative erythema

Іерпетична ангіна Herpetic sore throat

Інфекційний мононуклеоз Infectious mononucleosis

6 / 200
Чоловік 43-х років звернувся до лікаря зі скаргами на болісне ковтання, обмежене відкривання рота. 3 дні тому почав боліти зруйнований 37, наступного дня з’явився біль при ковтанні, ще через день почалося обмеження відкривання рота. Об’єктивно: невелика м’яка припухлість в лівій підщелепній ділянці. Пальпується збільшений лімфатичний вузол. Рот відкривається на 1,5 см. Спостерігається набряк лівої піднебінної дужки та бокової стінки глотки. 37 зруйнований, слизова оболонка навколо зуба набрякла, перкусія слабко болісна. Який найбільш вірогідний діагноз? A 43-year-old man went to the doctor with complaints of painful swallowing, limited opening of the mouth. 3 days ago, the destroyed 37 began to hurt, the next day pain appeared at swallowing, a day later restriction of opening the mouth began. Objectively: a small soft swelling in the left submandibular area. An enlarged lymph node is palpated. The mouth opens 1.5 cm. There is swelling of the left palatal arch and the side wall of the pharynx. 37 destroyed, the mucous membrane around the tooth is swollen, percussion is mildly painful. What is the most likely diagnosis?

Перитонзилярний абсцес Peritonsillar abscess

Іострий підщелепний лімфаденіт Acute submandibular lymphadenitis

Одонтогенна підщелепна флегмона Odontogenic submandibular phlegmon

Одонтогенна крило-щелепна флегмона Odontogenic pterygo-maxillary phlegmon

Одонтогенна навкологлоткова флегмона Odontogenic peripharyngeal phlegmon

7 / 200
Хворий 34-х років звернувся до стоматолога із скаргами на наявність виразки на твердому піднебінні, яка з’явилася приблизно місяць тому. Лікувався полосканнями відварів трав, але виразка поступово 'повзе'. Об’єктивно: на слизовій оболонці твердого піднебіння є неглибока болісна виразка з нерівними підритими краями, м’якої консистенції, дно містить грануляції. На периферії виразки видно жовтуваті зернини. Який найбільш імовірний діагноз? A 34-year-old patient turned to the dentist complaining of an ulcer on the hard palate that appeared about a month ago. He was treated with herbal decoction rinses, but the ulcer gradually 'creeps'. Objectively: there is a shallow painful ulcer on the mucous membrane of the hard palate with uneven undercut edges, soft consistency, the bottom contains granulations. On the periphery of the ulcer, yellowish granules are visible. What is the most likely diagnosis?

Туберкульозна виразка Tuberculous ulcer

Первинна сифілома Primary syphilis

Актиномікоз Actinomycosis

Ракова виразка Cancer ulcer

Трофічна виразка Tropical ulcer

8 / 200
У хворого 37-ми років було видалено медiальний корінь 36, а дистальний корінь зуба зламався в середній третині. Який інструмент слід застосувати для видалення кореня? A 37-year-old patient had the medial root 36 removed, and the distal root of the tooth broke in the middle third. What tool should be used to remove the root?

Дзьобоподібні щипці, що сходяться Converging beaked forceps

Дзьобоподібні щипці, що не сходяться Non-converging beaked forceps

Елеватор під кутом направо Elevator at an angle to the right

Прямий елеватор Direct elevator

Елеватор під кутом наліво Elevator at an angle to the left

9 / 200
Жінка 55-ти років скаржиться на виливання рідини через ніс при вживанні рідкоїїжі. Об’єктивно: у бічному відділі верхньої щелепи на рівні видаленого 16 перфораційний дефект альвеолярного відростка розміром 3х2,8 см. Від хірургічного втручання хвора категорично відмовилася. Яку конструкцію слід їй запропонувати? A 55-year-old woman complains of discharge through the nose when consuming liquid food. Objectively: in the lateral part of the upper jaw at the level of the removed 16 alveolar process perforation defect 3x2.8 cm. The patient categorically refused surgical intervention. What construction should be offered to her?

Захисна піднебінна пластинка із целулоїду Protective celluloid palatal plate

Звичайний незнімний мостоподібний протез Conventional fixed bridge prosthesis

Бюгельний протез з обтуруючою частиною із еластичної пластмаси Bugel prosthesis with obturating part made of elastic plastic

Звичайний частковий знімний пластинковий протез Normal partial removable plate prosthesis

Малий сідлоподібний протез з кла-мерною фіксацією Small saddle-shaped prosthesis with clasp fixation

10 / 200
Пацієнту 53-х років встановлено діагноз лейкоплакія курців Таппейнера. Який патогістологічний процес переважає у гістологічній картині даного захворювання? A 53-year-old patient was diagnosed with Tappeiner's leukoplakia of smokers. What pathohistological process prevails in the histological picture of this disease?

Паракератоз Parakeratosis

Гіперкератоз Hyperkeratosis

Папіломатоз Papillomatosis

Дискератоз Dyskeratosis

Акантоз Acanthosis

11 / 200
Хвора 24-х років звернулася зі скаргами на дефект твердих тканин 21 зуба. Об’єктивно: 21 зруйнований на 1/3 по ріжучому краю, змінений у кольорі. На рентгенограмі: кореневий канал запломбований до верхівки. Прийняте рішення виготовити пластмасову коронку. Де має знаходитися край коронки по відношенню до ясеневого краю? A 24-year-old patient complained of a defect in the hard tissues of tooth 21. Objectively: tooth 21 was destroyed by 1/3 along the cutting edge, changed in color. On the radiograph: the root canal is sealed to the apex. You have decided to make a plastic crown. Where should the edge of the crown be located in relation to the gingival margin?

Не доходити до ясни на 0,5 мм Don't reach the clear by 0.5 mm

На рівні ясни At the clear level

Не доходити до ясни на 1,0 мм Don't reach 1.0 mm clear

Під ясною на 0,5 мм Under clear by 0.5 mm

Під ясною на 1,0 мм Under clear by 1.0 mm

12 / 200
Хворому 70-ти років виготовляються повні знімні протези на верхню і нижню щелепи. Хворий з’явився на клінічний етап 'Визначення центрального співвідношення'. Для перевірки правильного визначення міжальвеолярної висоти застосували розмовну пробу. Хворому запропонували вимовити звуки 'О', 'I', 'М'. Яка відстань має бути між валиками при правильному визначенні міжальвеолярної висоти у даного хворого? A 70-year-old patient is being made complete removable prostheses for the upper and lower jaws. The patient appeared for the clinical stage 'Determination of the central ratio'. To check the correct definition of the interalveolar height, a spoken test was used. The patient was offered to pronounce the sounds 'O', 'I', 'M'. What should be the distance between the ridges for the correct determination of the interalveolar height in this patient?

1-2 мм 1-2 mm

9-10 мм 9-10 mm

3-4 мм 3-4 mm

7-8 мм 7-8 mm

5-6 мм 5-6 mm

13 / 200
Хворий 58-ми років звернувся з приводу протезування. Об’єктивно: присутній 22 зуб, стійкий, інтактний. Альвеолярний гребінь атрофований, піднебіння пласке. Планується виготовлення знімного протезу. Яка тактика лікаря по відношенню до 22 зуба? A 58-year-old patient applied for prosthetics. Objectively: the 22nd tooth is present, stable, intact. The alveolar ridge is atrophied, the palate is flat. It is planned to make a removable prosthesis What are the doctor's tactics in relation to the 22nd tooth?

Залишити Leave

Виготовити телескопічну коронку Make telescopic crown

Виготовити куксову коронку Make a stump crown

Депульпувати Depulp

Видалити Delete

14 / 200
Хворий 16-ти років звернувся зі скаргами на біль у порожнині рота, появу виразок, підвищення температури до 38oC, головний біль. Об’єктивно: слизова порожнини рота гіперемова-на, набрякла. На твердому піднебінні, яснах, губах велика кількість ерозій, які зливаються, з поліциклічними обрисами, що вкриті сірувато-білим нальотом. Який найбільш імовірний попередній діагноз? A 16-year-old patient complained of pain in the oral cavity, the appearance of ulcers, an increase in temperature up to 38oC, headache. Objectively: the mucous membrane of the oral cavity is hyperemic -on, swollen. On the hard palate, gums, lips, there are a large number of erosions that merge, with polycyclic contours covered with a grayish-white plaque. What is the most likely preliminary diagnosis?

Алергічний стоматит Allergic stomatitis

Гострий герпетичний стоматит Acute herpetic stomatitis

Вульгарна пухирчатка Vulgar pemphigus

Багатоформна ексудативна еритема Multiform exudative erythema

Ящур FMD

15 / 200
У дитини 8-ми років діагностовано хронічний гранулюючий періодонтит 55. Коронка зуба повністю зруйнована. На рентгенограмі - корені роз’єднані між собою. Оберіть інструмент для проведення оперативного втручання: An 8-year-old child was diagnosed with chronic granulating periodontitis 55. The crown of the tooth is completely destroyed. On the radiograph, the roots are disconnected from each other. Choose a tool for surgical intervention :

S-подібні коронкові щипці S-shaped crown forceps

Байонетні кореневі щипці Bayonet root forceps

Прямі кореневі щипці Direct Root Pliers

Байонетні коронкові щипці Bayonet crown forceps

Дзьобоподібні кореневі щипці Beak-shaped root forceps

16 / 200
8-річному хлопчикові встановлено діагноз: хронічний фіброзний пульпіт 21. Лікування проведено екстирпаційним методом. Оберіть матеріал для кореневої пломби: An 8-year-old boy was diagnosed with chronic fibrous pulpitis 21. The treatment was carried out by the extirpation method. Choose the material for the root filling:

Фосфат-цемент Phosphate cement

Кальцієвмісний матеріал Calcium-containing material

Резорцин-формалінова паста Resorcin-formalin paste

Цинк-евгленолова паста Zinc euglenol paste

Склоіономірний цемент Glass ionomer cement

17 / 200
Хворій 12-ти років встановлено діагноз: відкритий прикус, зубоальвео-лярне подовження бокових ділянок нижньої щелепи. Яка конструкція апарату необхідна? A 12-year-old patient was diagnosed with: open bite, tooth-alveolar elongation of the lateral areas of the lower jaw. What device design is needed?

Апарат Гербста Herbst apparatus

Апарат на верхню щелепу з лицевою дугою Apparatus for upper jaw with face arch

Зовнішня лицева дуга Outer facial arc

Ковзаюча дуга Енгля Engle's sliding arc

Апарат на верхню щелепу з оклюзій-ними накладками Apparatus for the upper jaw with occlusion pads

18 / 200
Хвора 18-ти років звернулася зі скаргами на порушення зовнішнього вигляду. Об’єктивно: нижні зуби висунуті вперед, перекривають однойменні верхні. Для якого аномалійного прикусу характерна дана ознака? An 18-year-old patient complained of a violation of appearance. Objectively: the lower teeth are pushed forward, overlapping the upper teeth of the same name. What abnormal bite is this symptom characteristic of ?

Глибокий прикус Deep Bite

Відкритий прикус Open Bite

Перехресний прикус Cross bite

Дистальний прикус Distal bite

Мезіальний прикус Mesial bite

19 / 200
Хворий 70-ти років звернувся зі скаргами на відсутність усіх зубів верхньої і нижньої щелеп. Планується виготовлення повного знімного зубного протезу для нижньої щелепи. Об’єктивно: альвеолярний відросток нижньої щелепи атрофований тільки у фронтальній ділянці. Визначте тип атрофії нижньої щелепи за Келером: A 70-year-old patient complained about the absence of all the teeth of the upper and lower jaws. It is planned to make a complete removable denture for the lower jaw. Objectively: alveolar process of the lower jaw is atrophied only in the frontal area. Determine the type of atrophy of the lower jaw according to Koehler:

I I

IV IV

III III

- -

II II

20 / 200
У хворого 62-х років серединний пе- релом нижньої щелепи з утворенням суглоба. Об’єктивно: зубна формула 33, 34, 35, 36, 37, 47, 46, 45, 44, 43. Зуби інтактні, стійкі, коронки високі. Рухомість відламків незначна, зміщення немає. Застосування якого протеза є найбільш доцільним? A 62-year-old patient has a median fracture of the lower jaw with joint formation. Objectively: dental formula 33, 34, 35, 36, 37, 47 , 46, 45, 44, 43. The teeth are intact, stable, the crowns are high. The mobility of the fragments is insignificant, there is no displacement. Which prosthesis is the most appropriate to use?

Мостоподібний без шарніра Bridge-shaped without hinge

Пластинковий з шарніром Оксмана Plate with Oxman hinge

Пластинковий з шарніром Вайнштей-на Plate with Weinstein hinge

Пластинковий з шарніром Іаврилова Plate with Iavrilov hinge

Пластинковий без шарніра Plate without hinge

21 / 200
Хворій 18-ти років планується виготовлення металопластикової коронки на 24 зуб. Проводиться вибір відбитко-вих матеріалів для отримання комбінованого відбитка з верхньої щелепи. Яким матеріалом краще отримати попередній відбиток? An 18-year-old patient is scheduled to make a metal-plastic crown for 24 teeth. Selection of impression materials is being carried out to obtain a combined impression from the upper jaw. Which material is better to obtain a preliminary impression ?

Дентофоль Dentofol

Віск Wax

Ортокор Ortokor

Протакрил Protacryl

Стенс Stens

22 / 200
Хворий звернувся до стоматолога зі скаргами на постійний ниючий біль в 38. Відкриття рота обмежене до 1 см. Показано видалення 38. Яку анестезію слід зробити для проведення операції? The patient went to the dentist with complaints of constant aching pain in 38. Mouth opening is limited to 1 cm. Removal of 38 is indicated. What anesthesia should be used for the operation?

Мандибулярна Mandibular

Анестезія за Берше-Дубовим Anesthesia according to Bershe-Dubov

Зовнішньоротовий спосіб мандибу-лярної анестезії External oral method of mandibular anesthesia

Торусальна Torusalna

Туберальна Tuberalna

23 / 200
Через 1 хвилину після проведення торусальної анестезії 2% розчином новокаїну (4 мл) з приводу видалення 17, хворий почав скаржитися на відчуття утруднення дихання. Об’єктивно: верхня та нижня губа набряклі, слизова оболонка гортані та порожнини рота також набрякла, різко гіперемована. Яке ускладнення виникло у цього хворого? 1 minute after the torus anesthesia with 2% novocaine solution (4 ml) for the removal of 17, the patient began to complain of difficulty breathing. Objectively: upper and the lower lip are swollen, the mucous membrane of the larynx and oral cavity is also swollen, sharply hyperemic. What complication did this patient have?

Колапс Collapse

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Гостра легенева недостатність Acute pulmonary failure

Інтоксикація анестетиком Anesthetic intoxication

Набряк Квінке Quincke edema

24 / 200
Чоловік 37-ми років скаржиться на болі у 46 під час прийому їжі, особливо гарячої, неприємний запах з рота під час відсмоктування з зуба. Біль носить ниючий характер, виникає відчут- тя розпирання у зубі. Поступово біль стихає. Зуб непокоїть впродовж 2-х місяців, раніше не лікувався. Об’єктивно: обличчя симетричне, на медіально-жувальній поверхні 48 визначається глибока каріозна порожнина, що сполучається з порожниною зуба. На рентгенограмі: розширення періодонталь-ної щілини у ділянці верхівок коренів 46. Який найбільш імовірний діагноз? A 37-year-old man complains of pain at 46 when eating food, especially hot food, bad breath when sucking on a tooth. The pain is aching, there is a feeling of distension in the tooth. The pain gradually subsides. The tooth has been bothersome for 2 months, it has not been treated before. Objectively: the face is symmetrical, on the medial-chewing surface 48 a deep carious cavity is defined, which communicates with the cavity of the tooth. On the radiograph : expansion of the periodontal gap in the region of the root tips 46. What is the most likely diagnosis?

Загострення хронічного пульпіту Exacerbation of chronic pulpitis

Хронічний фіброзний періодонтит Chronic fibrous periodontitis

Хронічний фіброзний пульпіт Chronic fibrous pulpitis

Загострення хронічного періодонти-ту Exacerbation of chronic periodontitis

Хронічний гангренозний пульпіт Chronic gangrenous pulpitis

25 / 200
Дівчина 17-ти років висловлює скарги на болісність і кровоточивість ясен під час чищення зубів і прийому їжі. Хворіє впродовж 1,5 років. Зверталася за допомогою до стоматолога. Проведене лікування істотного ефекту не дало. Об’єктивно: ясеневі сосочки у ділянці фронтальних зубів верхньої і нижньої щелеп пухкі, ціанотичні, перекривають коронки зубів на 1/3-1/2 їх висоти, кровлять під час дотику. Електрофорез якого з перелічених засобів дозволить отримати терапевтичний ефект у даної хворої? A 17-year-old girl complains of soreness and bleeding gums while brushing her teeth and eating. She has been ill for 1.5 years. She sought help from a dentist. The treatment did not have a significant effect. Objectively: the gingival papillae in the area of the front teeth of the upper and lower jaws are loose, cyanotic, cover the crowns of the teeth by 1/3-1/2 of their height, bleed when touched. Electrophoresis of which of the listed means will allow get a therapeutic effect for this patient?

Гепарин Heparin

Вітамін Бі Vitamin Bi

Алое Aloe

Трипсин Trypsin

Фторид натрію Sodium fluoride

26 / 200
Хвора 38-ми років скаржиться на біль попереду проекції зовнішнього слухового проходу, клацання при відкриванні рота, 'закладання'у вухах. Об’єктивно: обличчя симетричне, відкривання рота за рівною траєкторією. Дефект зубного ряду I кл. за Кеннеді, відсутні 18,17,16, 26, 27, 28. Яке з анатомічних утворень сприймає найбільше навантаження? A 38-year-old patient complains of pain in front of the projection of the external auditory canal, clicking when opening the mouth, 'jamming' in the ears. Objectively: the face is symmetrical, opening mouth along a straight trajectory. Defect of the dentition of class I according to Kennedy, missing 18, 17, 16, 26, 27, 28. Which of the anatomical formations perceives the greatest load?

Дно суглобової ямки скроневої кістки Bottom of the articular fossa of the temporal bone

Суглобова голівка Articular head

Суглобовий диск (меніск) Articular disc (meniscus)

Капсула суглоба Joint capsule

Дистальний скат медіального суглобового горбика Distal slope of the medial articular tubercle

27 / 200
При об’єктивному обстеженні хворого визначається дефект твердих тканин 24 зуба. ІРОПЗ - 0,8. Дефект частково відновлений пломбою, яка не відповідає вимогам. Зуб має рожеве забарвлення. На рентгенограмі не виявляється патологічних процесів. Яка конструкція показана в даному випадку? During an objective examination of the patient, a defect in the hard tissues of tooth 24 is determined. IROPZ - 0.8. The defect is partially restored with a filling that does not meet the requirements. The tooth has a pink color . No pathological processes are detected on the X-ray. What construction is shown in this case?

Вкладка Tab

Напівкоронка Half-crown

Штучна коронка Artificial crown

Штифтова конструкція Pin design

Екваторна коронка Equatorial Crown

28 / 200
Хворий 49-ти років звернувся до хірурга-стоматолога зі скаргами на збільшення в розмірах 'родинної плями', її лущення, свербіж. Зі слів хворого, змінена у кольорі і розмірах ділянка шкіри з’явилася рік тому, після травми її під час гоління. Об’єктивно: у підочній ділянці зліва визначається інтенсивно пігментована пляма коричневого кольору, розміром до 2 см, з дрібними вузликами на поверхні, овальної форми, виступає над шкірою, з ознаками лущення, безболісна під час пальпації. Регіонарні лімфовузли збільшені, спаяні із шкірою, безболісні. Який найбільш вірогідний діагноз? A 49-year-old patient turned to a dental surgeon with complaints of an increase in the size of the 'family spot', its peeling, itching. According to the patient, the color has changed and the size of the skin area appeared a year ago, after an injury during shaving. Objectively: an intensely pigmented spot of brown color, up to 2 cm in size, with small nodules on the surface, oval in shape, protrudes above the skin, is determined in the undereye area on the left. with signs of peeling, painless during palpation. Regional lymph nodes are enlarged, fused to the skin, painless. What is the most likely diagnosis?

Плоскоклітинний рак Squamous cell carcinoma

Папіломатоз Papillomatosis

Невус пігментований Nevus pigmented

Невус бородавчастий Warty nevus

Меланома Melanoma

29 / 200
Рядовий з вогнепальним пораненням в ділянці підборіддя доставлений на МПП з дислокаційною асфіксією. Які заходи необхідно виконати для усунення асфіксії? A private with a gunshot wound in the chin area was brought to the emergency department with dislocation asphyxia. What measures must be taken to eliminate asphyxia?

Накласти трахеостому Apply a tracheostomy

Провести інтубацію трахеї Perform tracheal intubation

Прошити і вивести язик Fix and display the language

Ввести повітровід Enter duct

Штучна вентиляція легень Artificial lung ventilation

30 / 200
У хворого 58-ми років внаслідок травми та опіку обличчя утворилося значне звуження ротового отвору. Хворому показане виготовлення часткового знімного протеза. Яку конструкцію протеза бажано використати у даному випадку? A 58-year-old patient developed a significant narrowing of the oral cavity as a result of a facial injury and burn. The patient was shown the fabrication of a partial removable prosthesis. What prosthesis design should be used in this case?'

Протез, що складається Folding prosthesis

Бюгельний протез з фіксацією на кламерах Bugel prosthesis with fixation on clips

Шарнірний знімний протез Hinged removable prosthesis

Бюгельний протез з фіксацією на атачменах Bugel prosthesis with fixation on attachmen

Звичайний частковий знімний пластинковий протез Normal partial removable plate prosthesis

31 / 200
На рентгенограмі в проекції верхівки кореня 27 спостерігається деструкція кісткової тканини круглої форми з чіткими рівними краями розміром 0,7х0,7 см. Який найбільш імовірний діагноз? On the X-ray in the projection of the apex of the root 27, there is destruction of bone tissue of a round shape with clear even edges measuring 0.7x0.7 cm. What is the most likely diagnosis?

Гранульома Granuloma

Остеома Osteoma

Кіста Cyst

Кістогранульома Cystogranuloma

Одонтома Odontoma

32 / 200
Хвора 32-х років скаржиться на часткову відсутність зубів, естетичний недолік. Об’єктивно: відсутні 15,14,24,25, центральна група зубів верхньої щелепи знаходиться в положенні протрузії із наявністю трем. Якими ортодонтични-ми апаратами доцільно провести підготовку ротової порожнини до протезування? A 32-year-old patient complains of a partial absence of teeth, an aesthetic defect. Objectively: 15, 14, 24, 25 are missing, the central group of teeth of the upper jaw is in the position of protrusion with the presence of three. Which orthodontic devices should be used to prepare the oral cavity for prosthetics?

Піднебінна пластинка з похилою площиною і вестибулярною дугою Palate plate with an inclined plane and a vestibular arch

Капа Шварца Schwartz kappa

Апарат Брюкля Brukl apparatus

Піднебінна пластинка з вестибулярною дугою Palate plate with vestibular arch

Розширююча пластинка на верхню щелепу з ортодонтичним замком Maxillary expansion plate with orthodontic lock

33 / 200
У хворого 35-ти років рухомість зубів I ступеня, зуби мають добре виражені горбки. Лікар рекомендує зробити оклюзійне пришліфовування зубів. Який метод найбільш об’єктивний для визначення топографії пришліфовування? A 35-year-old patient has Grade I tooth mobility, the teeth have well-defined bumps. The doctor recommends occlusal grinding of the teeth. Which method is the most objective for determining the topography polishing?

Рентгенографія X-ray

Мастикаціографія Mastication

Оклюзіографія Occlusiography

Гнатодинамографія Gnathodynamography

Жувальна проба за Рубіновим Rubinov chewing test

34 / 200
У дівчинки 3-х років два дні тому з’явилися біль та припухлість у ділянці зруйнованих 51, 52, температура тіла підвищилась до 37,5 — 37,9oC. Об’єктивно: обличчя асиметричне за рахунок припухлості у ділянці верхньої губи та у правій підочній ділянці. Коронка 51 зруйнована повністю. Слизова оболонка у ділянці 52, 51, 61 зубів гіперемо-вана, перехідна складка тут згладжена, пальпація її болісна; визначається рухливість 51, 52 зубів I-II ступеня. Який клінічний діагноз? Two days ago, a 3-year-old girl developed pain and swelling in the area of the destroyed 51, 52, the body temperature rose to 37.5 — 37.9oC . Objectively: the face is asymmetrical due to swelling in the area of the upper lip and in the right undereye area. Crown 51 is completely destroyed. The mucous membrane in the area of teeth 52, 51, 61 is hyperemo-vated, the transition fold is smoothed here, its palpation is painful; mobility is determined 51, 52 teeth of the I-II degree. What is the clinical diagnosis?

Гострий гнійний одонтогенний періостит верхньої щелепи Acute purulent odontogenic periostitis of the upper jaw

Гострий одонтогенний остеомієліт верхньої щелепи Acute odontogenic osteomyelitis of the upper jaw

Загострення хронічного періодонти-ту 51 зуба Exacerbation of chronic periodontitis in tooth 51

Одонтогенний абсцес підочної ділянки Odontogenic abscess of the undereye area

Гострий серозний одонтогенний періостит верхньої щелепи Acute serous odontogenic periostitis of the upper jaw

35 / 200
Хлопчик 6-ти років 1 добу тому вдарився лобом. Через кілька годин після травми з’явилася пухлина у правій надбрівній ділянці. Об’єктивно: значний набряк тканин лоба, який розповсюджується на повіки правого ока, шкіра над пухлиною ціанотична, консистенція пухлини м’яка, наявний симптом флуктуації. Загальний стан хлопчика не порушений. Встановіть попередній діагноз: A 6-year-old boy hit his forehead 1 day ago. A few hours after the injury, a tumor appeared in the right brow area. Objectively: significant swelling of the forehead tissue , which spreads to the eyelids of the right eye, the skin over the tumor is cyanotic, the consistency of the tumor is soft, there is a symptom of fluctuation. The general condition of the boy is not disturbed. Establish a preliminary diagnosis:

Перелом лобної кістки Fracture of frontal bone

Посттравматичний набряк тканин правої надбрівної ділянки Post-traumatic edema of the tissues of the right eyebrow area

Гематома правої надбрівної ділянки Hematoma of the right eyebrow area

Запальний інфільтрат тканин правої надбрівної ділянки Inflammatory infiltrate of the tissues of the right eyebrow area

Нагноєна гематома правої надбрівної ділянки Suppurative hematoma of the right eyebrow area

36 / 200
Хворий 45-ти років скаржиться на біль у нижній щелепі, який виник після видалення 36. Об’єктивно: комірка вкрита кров’яним згустком. На рентгенограмі видно не видалений дистальний корінь 36. Які інструменти необхідні для видалення цього кореня? A 45-year-old patient complains of pain in the lower jaw, which occurred after the removal of 36. Objectively: the cell is covered with a blood clot. The X-ray shows no removed distal root 36. What tools are needed to remove this root?

Елеватор під кутом, лівий Elevator at an angle, left

Байонетні щипці Bayonet forceps

Елеватор прямий The elevator is straight

Елеватор під кутом, правий Elevator at an angle, right

S-подібні щипці S-shaped forceps

37 / 200
На прийом до хірурга-стоматолога звернулась пацієнтка 70-ти років для видалення центральних різців верхньої щелепи, що мають рухомість III ступеню. Який інструмент слід застосувати? A 70-year-old female patient consulted a dental surgeon for the removal of the central incisors of the upper jaw, which have mobility of the III degree. What instrument should be used?

Прямий елеватор Direct elevator

Клювоподібні щипці Beak-shaped forceps

S-подібні щипці S-shaped forceps

Байонетні щипці Bayonet forceps

Прямі щипці Straight forceps

38 / 200
Хвора звернулася зі скаргами на біль та припухлість в правій підщелепній ділянці. Впродовж тижня лікувала 45. Об’єктивно: температура тіла 38oC. В правій підщелепній ділянці болісний, напружений інфільтрат. Шкіра не береться в складку, гіперемована, блищить. Рот відкривається на 3 см. Ковтання безболісне. Якому захворюванню відповідає зазначена вище клінічна картина? The patient complained of pain and swelling in the right submandibular area. She treated 45 during the week. Objectively: body temperature 38oC. In the right submandibular area painful, tense infiltrate. The skin is not wrinkled, hyperemic, shiny. The mouth opens 3 cm. Swallowing is painless. What disease corresponds to the above-mentioned clinical picture?

Флегмона крилощелепного простору Phlegmon of the pterygoid space

Аденофлегмона правої підщелепної ділянки Adenophlegmon of the right submandibular area

Гострий гнійний сіалоаденіт Acute purulent sialoadenitis

Одонтогенна флегмона правої підщелепної ділянки Odontogenic phlegmon of the right submandibular area

Абсцес правого щелепно-язикового жолоба Abscess of the right maxillolingual groove

39 / 200
Під час профілактичного огляду у 6-річної дитини на спинці язика поряд із зонами підвищеного зроговіння ниткоподібних сосочків виявлені ділянки десквамації епітелію, що мають вигляд овальних червоних плям. Грибоподібні сосочки гіпертрофовані. Скарги відсутні. В анамнезі у дитини - дисбактеріоз кишечнику. Який найбільш імовірний діагноз? During a preventive examination of a 6-year-old child, areas of epithelial desquamation, which have the appearance of oval red spots, were found on the back of the tongue near the areas of increased keratinization of the filiform papillae. Fungal papillae hypertrophied. There are no complaints. The child has a history of intestinal dysbiosis. What is the most likely diagnosis?

Гострий катаральний глосит Acute catarrhal glossitis

Кандидозний глосит Candida glossitis

Ромбоподібний глосит Rhomboid glossitis

Герпетичне ураження язика Herpetic lesion of the tongue

Десквамативний глосит Desquamative glossitis

40 / 200
Під час ендодонтичного лікування періодонтиту 46 відбувся злам інструменту в середній третині медіального кореня. Виберіть метод лікування: During the endodontic treatment of periodontitis 46, the instrument broke in the middle third of the medial root. Select the treatment method:

Гемісекція медіального кореня Hemisection of medial root

Ампутація медіального кореня Amputation of the medial root

Короно-радикулярна сепарація Corono-radicular separation

Видалення зуба Tooth removal

Резекція верхівки медіального кореня Resection of the apex of the medial root

41 / 200
Дитина 14-ти років скаржиться на косметичний дефект у ділянці передніх зубів. Об’єктивно: емаль 11, 12, 21, 22, 31, 32, 41, 42 у ділянці ріжучого краю витончена, паралельно ріжучому краю визначається борозенчасте заглиблення емалі шириною 1,5 мм, що оперізує зуби. Горби 1б, 26, 36, 46 недорозвинені, конічної форми. Який найбільш імовірний діагноз? A 14-year-old child complains of a cosmetic defect in the front teeth area. Objectively: enamel 11, 12, 21, 22, 31, 32, 41, 42 in the area of the cutting edge is refined, parallel to the cutting edge there is a 1.5 mm wide grooved depression of the enamel surrounding the teeth. Humps 1b, 26, 36, 46 are underdeveloped, conical in shape. What is the most likely diagnosis?

Системна гіпоплазія Systemic hypoplasia

Недосконалий амелогенез Amelogenesis imperfecta

Недосконалий дентиногенез Dentinogenesis imperfecta

Дисплазія Стентона-Капдепона Stanton-Capdepon dysplasia

Місцева гіпоплазія Local hypoplasia

42 / 200
Під час огляду порожнини рота ди- тини 9-ти років відзначається: підборіддя виступає наперед, нижня губа перекриває верхню губу. Між нижніми різцями діастеми і треми, нижні різці перекривають верхні на 2/3 висоти коронки. Сагітальна щілина 3 мм. Визначте лікувальну тактику: During the examination of the oral cavity of a 9-year-old child, it is noted: the chin protrudes forward, the lower lip covers the upper lip. Between the lower incisors, diastema and three, the lower incisors overlap the upper ones by 2/3 of the height of the crown. Sagittal gap of 3 mm. Define treatment tactics:

Застосувати капу Биніна Apply Binin cap

Застосувати ковзний апарат Енгля Apply Engle sliding apparatus

Застосувати апарат Брюкля Apply Brukl's apparatus

Застосувати капу Шварца Apply Schwartz kappa

Призначити комплекс міогімнастики Prescribe a complex of myogymnastics

43 / 200
Планується організація стоматологічного кабінету на 3 крісла. Яка повинна бути загальна площа кімнати? It is planned to organize a dental office with 3 chairs. What should be the total area of the room?

Не менше 42 м2 At least 42 m2

Не менше 21 м2 At least 21 m2

Не менше 28 м2 At least 28 m2

Не менше 18 м2 At least 18 m2

Не менше 30 м2 At least 30 m2

44 / 200
У хворого 30-ти років під час лікування пульпіту 25 у якості знеболюючого засобу використали 2% розчин лі-докаїну. Через декілька хвилин після ін’єкції з’явилися 'задерев’янілість язика', ядуха, важкість за грудниною, сухий кашель, ціаноз, загальне занепокоєння, судоми. АТ- 90/60 мм рт.ст. Встановіть найбільш імовірний діагноз: In a 30-year-old patient, during the treatment of pulpitis 25, a 2% lidocaine solution was used as an analgesic. A few minutes after the injection, there were 'woodiness of the tongue', dysentery, heaviness behind the sternum, dry cough, cyanosis, general anxiety, convulsions. Blood pressure - 90/60 mm Hg. Establish the most probable diagnosis:

Непритомність Fainting

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Гостра серцева недостатність Acute heart failure

Набряк Квінке Quincke edema

Епілепсія Epilepsy

45 / 200
У хворого 60-ти років внаслідок поранення утворився великий дефект носа. Від хірургічного лікування хворий тимчасово відмовився, йому було запропоновано виготовлення ектопроте-зу носа, який утримується за допомогою оправи окулярів. Якою відбитко-вою масою необхідно отримати відбиток у даного хворого? A 60-year-old patient developed a large nasal defect as a result of an injury. The patient temporarily refused surgical treatment, he was offered the manufacture of an ectoprosthesis of the nose, which is held with the help of eyeglass frames. What impression mass should be used to obtain an impression from this patient?

Термопластичною з дефекту Thermoplastic from defect

Гіпсовий з усього обличчя Plaster of the whole face

Термопластичною з усього обличчя Thermoplastic from the whole face

Еластичною з дефекту Elastic from defect

Еластичною з усього обличчя Elastic all over the face

46 / 200
Хворий 53-х років звернувся до клініки ортопедичної стоматології зі скаргами на рухливість зубів у бічних ділянках, часте випадіння пломб. Об’єктивно: усі моляри і премоляри на нижній щелепі мають рухливість I ступеня. На апроксимально-жувальних поверхнях пломби. Яку конструкцію шини доцільно застосувати у даному випадку? A 53-year-old patient applied to the orthopedic dentistry clinic with complaints of mobility of teeth in the lateral areas, frequent loss of fillings. Objectively: all molars and premolars on the lower the jaws have mobility of the first degree. On the proximal-occlusal surfaces of the filling. What construction of the splint should be used in this case?

Незнімна коронкова шина-протез Fixed crown splint-prosthesis

Коронко-ковпачкова шина Crown-cap tire

Вкладкова шина Inlay tire

!нтрадентальна шина !ntradental tire

Шини з екваторних коронок Tires from equatorial crowns

47 / 200
Жінка 25-ти років надійшла до відділення щелепно-лицевої хірургії через 2 години після дорожньо-транспортної пригоди. Об’єктивно: шкірні покрови бліді, на обличчі краплі поту. Дихання переривчасте, утруднене. Ps- 120/хв, ниткоподібний, АТ- 70/60 мм рт.ст. На обличчі у ділянці щоки зліва - рана, що проникає до порожнини рота. Під час транспортування жінка знаходилася в положенні на спині з закинутою головою. Який тип асфіксії розвивається у даної хворої? A 25-year-old woman was admitted to the department of maxillofacial surgery 2 hours after a traffic accident. Objectively: the skin is pale, there are drops of sweat on the face . Breathing is intermittent, difficult. Ps- 120/min, filamentous, BP- 70/60 mm Hg. On the face in the area of the cheek on the left - a wound that penetrates into the oral cavity. During transportation, the woman was in a supine position with the head. What type of asphyxia develops in this patient?

Стенотична Stenotic

Аспіраційна Aspirational

Дислокаційна Dislocation

Обтураційна Obstructive

Клапанна Valve

48 / 200
Батьки скаржаться на дефект мови у дитини 4-х років, неправильну вимову звуку 'Р'. Об’єктивно: язик обмежений у рухах, під час висунення вперед підгинається донизу, нижній край вуздечки язика прикріплюється попереду протоків піднижньощелепних слинних залоз. Вуздечка тонка, прозора. Вкажіть терміни оперативного втручання: Parents complain about a speech defect in a 4-year-old child, incorrect pronunciation of the sound 'P'. Objectively: the tongue is limited in movement, it bends when extended forward down, the lower edge of the frenulum of the tongue is attached in front of the ducts of the submandibular salivary glands. The frenulum is thin, transparent. Specify the terms of the surgical intervention:

Після формування постійного прикусу After forming a permanent bite

Після прорізування постійних різців After eruption of permanent incisors

Після прорізування постійних молярів After eruption of permanent molars

Після закінчення росту щелепно-лицевих кісток After the growth of the maxillofacial bones

Після встановлення діагнозу After diagnosis

49 / 200
Хворий 43-х років скаржиться на рухливість зубів фронтальної ділянки нижньої щелепи, значне оголення шийок зубів. Об’єктивно: ясна в ділянці 44, 43, 42, 41, 31, 32, 33, 34 бліді з ціанотичним відтінком, кровотеча ясен відсутня. 42, 41, 31, 32 мають I-II ступінь рухливості. Скупченість 42, 41, 31, 32. Відмічається оголення шийок 42, 41, 31, 32 на 1/2; 43, 33 - на 1/4. Яку ортопедичну конструкцію доцільно застосувати в даному випадку? A 43-year-old patient complains about the mobility of the teeth in the frontal area of the lower jaw, significant exposure of the necks of the teeth. Objectively: gums in the area 44, 43, 42, 41 , 31, 32, 33, 34 are pale with a cyanotic shade, there is no bleeding from the gums. 42, 41, 31, 32 have the I-II degree of mobility. Congestion 42, 41, 31, 32. The bareness of the necks is noted 42, 41, 31, 32 by 1/2; 43, 33 - by 1/4. What orthopedic construction should be used in this case?

Суцільнолита капа Solid cast cap

Ковпачкова шина Cap tire

Балочна шина за Курляндським Balochna tire according to Courland

Напівкоронкова шина Semi-crown tire

Напівкільцева шина Half ring tire

50 / 200
При профілактичному огляді хлопчика 8-ми років виявлено матові крей-доподібні плями на вестибулярній поверхні 11 та 21 зубів, які локалізовані у пришийковій ділянці. Суб’єктивні скарги у дитини відсутні. Який найбільш вірогідний діагноз? During a preventive examination of an 8-year-old boy, matte crayon-like spots were found on the vestibular surface of teeth 11 and 21, which are localized in the cervical region. Subjective complaints in children are absent. What is the most likely diagnosis?

Гострий поверхневий карієс Acute surface caries

Гострий початковий карієс Acute initial caries

Місцева гіпоплазія емалі Local enamel hypoplasia

Плямиста форма флюорозу Spotted form of fluorosis

Хронічний початковий карієс Chronic initial caries

51 / 200
У хворого 66-ти років, що страждає на ІХС та атеросклероз, під час стоматологічного прийому з’явився сильний загруднинний біль з іррадіацією в ліву лопатку, який супроводжувався онімінням лівої руки. Об’єктивно: шкіра бліда, на лобі виступив піт. АТ140/90 мм рт.ст., Ps- 75/хв, ритмічний. Біль не знімається валідолом, але став зменшуватись після прийому нітрогліцерину. Яка хвороба зумовила напад у хворого? A 66-year-old patient suffering from coronary artery disease and atherosclerosis developed severe chest pain with radiation to the left shoulder blade during a dental appointment, which was accompanied by numbness of the left hand. Objectively: the skin is pale, there is sweat on the forehead. Blood pressure 140/90 mm Hg, Ps- 75/min, rhythmic. The pain is not relieved by validol, but it began to decrease after taking nitroglycerin. What disease caused the attack in the patient ?

Пароксизмальна тахікардія Paroxysmal tachycardia

Інфаркт міокарду Myocardial infarction

Тахікардія Tachycardia

Гіпертонічний криз Hypertensive crisis

Стенокардія Angina

52 / 200
Хворий скаржиться на інтенсивний пульсуючий біль у ділянці нижньої щелепи зліва, причинний зуб вказати не може. Біль практично не припиняється, деколи трохи послаблюється, проте на-падоподібно підсилюється від подразників. В останні години від холодного біль дещо зменшується. Об’єктивно: в 17 глибока каріозна порожнина, зондування дна болісне, пульпова камера закрита. Який метод лікування показаний? The patient complains of an intense throbbing pain in the area of the lower jaw on the left, the causative tooth cannot be identified. The pain practically does not stop, sometimes it gets a little weaker, but it suddenly gets worse from irritants. In the last hours, the pain decreases slightly from the cold. Objectively: at 17, a deep carious cavity, probing the bottom is painful, the pulp chamber is closed. What method of treatment is indicated?

Біологічний Biological

Девітальна ампутація Devital amputation

Вітальна ампутація Vital amputation

Девітальна екстирпація Devital extirpation

Вітальна екстирпація Vital extirpation

53 / 200
Через 3 місяці після безпосереднього протезування хворий звернувся зі скаргами на балансування протезу. Об’єктивно: між краєм протезу і вестибулярною поверхнею альвеолярного відростка з’явилася щілина. Яка такти- ка лікаря? 3 months after direct prosthetics, the patient complained about the balancing of the prosthesis. Objectively: a gap appeared between the edge of the prosthesis and the vestibular surface of the alveolar process. What beats - where's the doctor?

Корекція країв протезу Correction of prosthesis edges

Виготовлення нового протезу Manufacturing a new prosthesis

Нарощування зубних рядів пластмасою, що швидко твєрдіє Dental augmentation with fast-hardening plastic

Перебазування протезу пластмасою, що швидко твєрдіє Rebasement of the prosthesis with fast-hardening plastic

Корекція зубних рядів Correction of dentition

54 / 200
Хворому проводиться ортопедичне лікування включених дефектів зубного ряду верхньої щелепи незнімними су-цільнолитими зубними протезами. Під час другого візиту необхідно перевірити відповідність внутрішньої поверхні металевого каркасу майбутнього металокерамічного мостоподібного протеза поверхні препарованих зубів. Яким чином це можна здійснити? The patient is undergoing orthopedic treatment of included defects of the dentition of the upper jaw with non-removable integral dentures. During the second visit, it is necessary to check the conformity of the inner surface of the metal frame of the future metal-ceramic bridge prosthesis with the surface prepared teeth. How can this be done?

У порожнині рота за допомогою пластинки воску In the oral cavity using a wax plate

У порожнині рота стоматоскопічним методом In the oral cavity by stomatoscopic method

Візуально на моделях в артикуляторі Visual on models in the articulator

У порожнині рота за допомогою копіювального паперу In the mouth using carbon paper

У порожнині рота за допомогою силіконових матеріалів In the oral cavity using silicone materials

55 / 200
Дівчина 19-ти років скаржиться на болючість губ, особливо при їх змиканні, наявність кірок. Об’єктивно: на червоній облямівці губ від зони Клей-на до середини червоної облямівки кірки жовтувато-коричневого кольору, після зняття яких з’являється яскравочервона гладенька поверхня без ерозій. Слизова оболонка в зоні Клейна дещо гіперемована і набрякла. Який найбільш імовірний діагноз? A 19-year-old girl complains of soreness of the lips, especially when closing them, the presence of crusts. Objectively: on the red border of the lips from the Kleyna zone to the middle a red border of a yellowish-brown crust, after removal of which a bright red smooth surface without erosions appears. The mucous membrane in Klein's zone is somewhat hyperemic and swollen. What is the most likely diagnosis?

Ексфоліативний хейліт, ексудативна форма Exfoliative cheilitis, exudative form

Екзематозний хейліт Eczematous cheilitis

Метеорологічній хейліт Meteorological cheilitis

Актинічний хейліт, ексудативна форма Actinic cheilitis, exudative form

Акантолітична пухирчатка Acantholytic pemphigus

56 / 200
Хворий 43-х років скаржиться на постійний біль у ділянці верхньої щелепи справа, що іррадіює у скроню. Біль з’явився місяць тому. Об’єктивно: асиметрія обличчя за рахунок припухлості правої щоки. Слизова оболонка порожнини рота не змінена. Утруднене дихання через правий носовий хід, тут же кров’янисто-гнійні виділення з неприємним запахом. На оглядовій рентгенограмі лицевого скелету у напіваксі-альній проекції визначається інтенсив- не затемнення правої гайморової пазухи, порушення цілісності внутрішньої і верхньої її стінок. Який найбільш імовірний діагноз? A 43-year-old patient complains of constant pain in the area of the upper jaw on the right, radiating to the temple. The pain appeared a month ago. Objectively: facial asymmetry due to the swelling of the right cheek. The mucous membrane of the oral cavity has not changed. Difficulty breathing through the right nasal passage, immediately bloody and purulent secretions with an unpleasant smell. On the X-ray examination of the facial skeleton in the semi-axial projection, intense darkening of the right maxillary sinus is determined , violation of the integrity of its inner and upper walls. What is the most likely diagnosis?

Хронічний одонтогенний остеомієліт верхньої щелепи Chronic odontogenic osteomyelitis of the upper jaw

Невралгія II гілки трійчастого нерва Neuralgia of the II branch of the trigeminal nerve

Хронічний одонтогенний гайморит Chronic odontogenic sinusitis

Остеома верхньої щелепи Osteoma of the upper jaw

Рак верхньої щелепи Cancer of the upper jaw

57 / 200
Хворий 44-х років звернувся до хірурга-стоматолога зі скаргами на гострий постійний біль у ділянці верхньої щелепи зліва, що посилюється під час змикання щелеп. Біль відзначає впродовж 3-х днів. Об’єктивно: обличчя симетричне, рот відкриває вільно. Коронка 26 зруйнована наполовину. Зондування каріозної порожнини безболісне. Перкусія 26 різко болісна. Слизова оболонка альвеолярного відростка на рівні 26 набрякла, гіперемована. 26 раніше лікований. Який попередній діагноз? A 44-year-old patient turned to a dental surgeon with complaints of acute constant pain in the area of the upper jaw on the left, which worsens when closing the jaws. The pain has been noted for 3 days. Objectively: the face is symmetrical, the mouth opens freely. Crown 26 is half destroyed. Probing the carious cavity is painless. Percussion 26 is sharply painful. The mucous membrane of the alveolar process at the level of 26 is swollen, hyperemic. 26 was previously treated. What was the previous diagnosis?

Гострий гнійний періостит верхньої щелепи зліва від 26 Acute purulent periostitis of the upper jaw on the left from 26

Пародонтит 26, 27, 28 Periodontitis 26, 27, 28

Хронічний періодонтит 26, що загострився Chronic periodontitis 26, aggravated

Гострий гнійний періодонтит 26 Acute purulent periodontitis 26

Гострий пульпіт 26 Acute pulpitis 26

58 / 200
Батьки 6-річної дитини звернулись до стоматолога з метою санації ротової порожнини. Об’єктивно: на дистальній контактній поверхні 85 виявлена каріозна порожнина в межах плащового дентину. Дно і стінки щільні, пігментовані, під час зондування безболісні, на холодне зуб не реагує, перкусія зуба безболісна. Який попередній діагноз? The parents of a 6-year-old child turned to the dentist for the purpose of rehabilitating the oral cavity. Objectively: a carious cavity was found on the distal contact surface 85 within the mantle dentin. The bottom and the walls are dense, pigmented, painless during probing, the tooth does not react to cold, percussion of the tooth is painless. What is the previous diagnosis?

Хронічний глибокий карієс Chronic deep caries

Хронічний періодонтит Chronic periodontitis

Хронічний фіброзний пульпіт Chronic fibrous pulpitis

Хронічний середній карієс Chronic middle caries

Гострий середній карієс Acute medium caries

59 / 200
Хворий скаржиться на гострий біль постійного характеру, що посилюється при накушуванні, відчуття вирослого зуба на правій верхній щелепі. При огляді в 15 глибока каріозна порожнина, що сполучена з порожниною зуба. Зуб під час перкусії різко болісний, під час зондування біль не виникає, слизова оболонка в проекції верхівки кореня зуба гіперемована, під час пальпації болісна. На рентгенограмі змін не виявлено. Який найбільш імовірний діагноз? The patient complains of a sharp pain of a constant nature, which intensifies when biting, the feeling of an overgrown tooth on the right upper jaw. On examination at 15 a deep carious cavity connected to the cavity of the tooth. The tooth is sharply painful during percussion, during probing there is no pain, the mucous membrane in the projection of the tip of the tooth root is hyperemic, during palpation it is painful. No changes were detected on the X-ray. What is the most likely diagnosis?

Гострий одонтогенний остеомієліт Acute odontogenic osteomyelitis

Загострення хронічного періодонти-ту Exacerbation of chronic periodontitis

Гострий гнійний періодонтит Acute purulent periodontitis

Гострий дифузний пульпіт Acute diffuse pulpitis

Гострий серозний періостит Acute serous periostitis

60 / 200
Хворий 48-ми років 3 місяці користується частковими знімними протезами. На основі скарг пацієнта, даних об’єктивного обстеження та додаткових методів дослідження поставлено діагноз: алергічний стоматит, спричинений барвниками акрилової пластмаси протезу. Яким чином слід усунути алергічну дію барвників? A 48-year-old patient has been using partial removable prostheses for 3 months. Based on the patient's complaints, objective examination data and additional research methods, a diagnosis was made: allergic stomatitis caused by dyes of the acrylic plastic of the prosthesis. How should the allergic effect of dyes be eliminated?

Виготовити протези з безколірної пластмаси Make prostheses from colorless plastic

Виготовити двошарові базиси Make two-layer bases

Заформувати пластмасу методом литва Shape plastic by casting method

Виготовити литі металеві базиси протезів Make cast metal bases of prostheses

Виготовити штамповані металеві базиси Make Stamped Metal Bases

61 / 200
Хворий 43-х років скаржиться на новоутворення у правій підщелепній ділянці, яке виникло місяць тому після перенесеної ангіни. Проводилась протизапальна терапія, але новоутворення не зменшилось. Об’єктивно: температура тіла 37, 2oC. У правій підщелепній ділянці під час пальпації виявляється слабкоболісне кулясте новоутворення щільно-еластичної консистенції з рівними контурами, не спаяне зі шкірою. З протоки підщелепної слинної залози виділяється прозора слина. Під’язиковий валик не змінений. Який найбільш імовірний діагноз? A 43-year-old patient complains of a neoplasm in the right submandibular area, which appeared a month ago after a sore throat. Anti-inflammatory therapy was administered, but the neoplasm did not decrease. Objectively : body temperature 37.2oC. In the right submandibular area during palpation, a mildly painful spherical neoplasm of a dense-elastic consistency with even contours, not fused to the skin, is found. Clear saliva is secreted from the duct of the submandibular salivary gland. The hyoid ridge is not changed. What is the most likely diagnosis?

Хронічний лімфаденіт Chronic lymphadenitis

Аденома слинної залози Salivary gland adenoma

Атерома Atheroma

Слинокам’яна хвороба Salivary stone disease

Хронічний сіалоаденіт Chronic sialoadenitis

62 / 200
Хворому виготовляються паяні мо-стоподібні протези з нержавіючої сталі. В процесі виготовлення коронок проводиться калібровка гільз. Який з перерахованих апаратів використовується? Soldered bridge-like prostheses made of stainless steel are made for the patient. In the process of making crowns, the sleeves are calibrated. Which of the listed devices is used?

Самсона Samson

Бромштрома Bromstrom

Копа Heap

Ларина Larina

Паркера Parker

63 / 200
Хвора 20-ти років скаржиться на неестетичний вигляд 24 з моменту про- різування. Об’єктивно: в 24 емаль частково відсутня, дентин забарвлений в жовтий колір. В дитинстві 64 неодноразово лікували, проте, зважаючи на часті загострення, появу набряків, нориці на яснах, 64 вимушено видалили в 9 років. Який найбільш імовірний діагноз? A 20-year-old patient complains about the unaesthetic appearance of 24 since the eruption. Objectively: in 24, the enamel is partially missing, the dentin is stained yellow. In in childhood, 64 was treated repeatedly, however, due to frequent exacerbations, the appearance of swelling, fistulas on the gums, 64 was forcibly removed at the age of 9. What is the most likely diagnosis?

Системна гіпоплазія Systemic hypoplasia

Початковий карієс Initial caries

Аплазія емалі Enamel aplasia

Флюороз Fluorosis

Локальна гіпоплазія Local hypoplasia

64 / 200
Хвора 50-ти років скаржиться на відчуття стягнутості слизової щоки, шорсткість на боковій поверхні язика. Знаходиться на диспансерному обліку з приводу компенсованої форми цукрового діабету. Об’єктивно: на слизовій оболонці щоки справа та боковій поверхні язика білувато-сірі ділянки у вигляді мереживного малюнка. Поверхня елементів ураження не зіскоблюється. Який найбільш імовірний діагноз? A 50-year-old patient complains of a feeling of tightness of the mucous membrane of the cheek, roughness on the lateral surface of the tongue. She is in the dispensary register for a compensated form of diabetes. Objectively: on the mucous membrane of the right cheek and the lateral surface of the tongue, there are whitish-gray areas in the form of a lace pattern. The surface of the affected elements is not scraped off. What is the most likely diagnosis?

Червоний вівчак Red Sheepdog

Псевдомембранозний кандидоз Pseudomembranous candidiasis

Вторинний сифіліс Secondary syphilis

Лейкоплакія Leukoplakia

Червоний плескатий лишай Red lichen

65 / 200
Хворий 45-ти років звернувся для видалення 13. Який інструментарій необхідно обрати для видалення? A 45-year-old patient applied for the removal of 13. What tools should be chosen for removal?

Прямий елеватор Direct elevator

S-подібні праві щипці S-shaped right forceps

Штикоподібні щипці Bayonet forceps

Прямі щипці Straight forceps

S-подібні щипці S-shaped forceps

66 / 200
У дитини 5-ти років, зі слів матері, скарги на біль під час ковтання, слабкість, підвищення температури тіла до 39,5oC, припухлість лімфовузлів. Об’єктивно: стан дитини важкий, температура 38,8oC. Слизова порожнини рота різко гіперемована, набрякла, з крововиливами, виразкуваннями. Зів різко гіперемований, лакуни розширені з ділянками некрозу. Підщелепні, шийні, потиличні лімфовузли збільшені, щільні та болісні. Який діагноз можна припустити? A 5-year-old child, according to the mother, complains of pain when swallowing, weakness, an increase in body temperature up to 39.5oC, swollen lymph nodes. About' objectively: the child's condition is serious, the temperature is 38.8oC. The mucous membrane of the oral cavity is sharply hyperemic, swollen, with hemorrhages, ulcers. The throat is sharply hyperemic, the lacunae are widened with areas of necrosis. The submandibular, cervical, occipital lymph nodes are enlarged, dense and painful. What diagnosis can be assumed ?

Інфекційний мононуклеоз Infectious mononucleosis

Іерпетична ангіна Herpetic sore throat

Виразково-некротичний гінгівосто-матит Ulcer-necrotic gingivitis-matitis

Гострий герпетичний стоматит Acute herpetic stomatitis

Лакунарна ангіна Lacunar angina

67 / 200
У пацієнта 28-ми років захворювання розвивається без продромаль-них явищ і проявляється висипом 1-2 елементів ураження розміром 5-8 мм, округлої форми, оточених вінчиком гіперемії та вкритих нальотом жовто-сірого кольору. Рецидиви часті з пев-ною закономірністю - 3-4 рази на рік. Для якого захворювання це характерно? In a 28-year-old patient, the disease develops without prodromal phenomena and is manifested by a rash of 1-2 elements of the lesion 5-8 mm in size, rounded in shape, surrounded by a rim of hyperemia and covered with a yellow-gray plaque. Recurrences are frequent with a certain regularity - 3-4 times a year. What disease is this characteristic of?

Багатоформна ексудативна еритема Multiform exudative erythema

Хронічний рецидивний герпес Chronic recurrent herpes

Хронічний рецидивний афтозний стоматит Chronic recurrent aphthous stomatitis

Червоний плескатий лишай Red lichen planus

Папульозний сифіліс Papular syphilis

68 / 200
Пацієнтці 48-ми років користування верхньощелепним бюгельним протезом на еластичних атачменах не приносить комфорту, відзначає рухливість протеза під час пережовування їжі та артикуляції. Хвора просить зробити нові протези з урахуванням вказаних недоліків. Клінічні коронки опорних зубів низькі. Яка система фіксації найбільш доцільна в даному випадку? For a 48-year-old patient, the use of a maxillary brace prosthesis on elastic attachments does not bring comfort, notes the mobility of the prosthesis during chewing food and articulation. The patient requests to make new prostheses taking into account of the specified shortcomings. The clinical crowns of the abutment teeth are low. What fixation system is most appropriate in this case?

Телескопічна Telescopic

Кламерна Klamerna

Балочна Balochna

Замкова Zamkova

Сідлоподібна Saddle

69 / 200
Хворому 75-ти років виготовляється повний знімний протез на верхню щелепу. Під час припасування індивідуальної ложки за методикою Іербста лікар виявив, що ложка скидається під час витягання губ трубочкою. На якій ділянці слід провести корекцію ложки? A 75-year-old patient is being made a complete removable prosthesis for the upper jaw. During fitting of an individual spoon according to the Ierbst method, the doctor discovered that the spoon falls off when the lips are pulled with a tube. In which area should the spoon be corrected?

Вестибулярно між іклами Vestibular between canines

У ділянці щічних тяжів In the area of the buccal cords

Дистально по лінії А Distal along line A

По всьому вестибулярному краю Across the vestibular edge

Позаду верхньощелепних горбів Behind the maxillary ridges

70 / 200
Жінка 36-ти років скаржиться на сухість та лущення губи протягом місяця. Застосування індиферентних мазей неефективне. Об’єктивно: червона облямівка нижньої губи насичено-червоного кольору, помірно інфільтрована білувато-сірими лусочками, що щільно сидять, при намаганні видалення їх відзначається болісність та кровотеча. По периферії вогнища - помутніння епітелію у вигляді смужок білого кольору, а в центрі - ділянка западання. Який найбільш вірогідний діагноз? A 36-year-old woman complains of dryness and peeling of the lip for a month. The use of indifferent ointments is ineffective. Objectively: the red border of the lower lip is deep red, moderately infiltrated by whitish-gray scales that sit tightly, when trying to remove them, painfulness and bleeding are noted. On the periphery of the focus, there is a clouding of the epithelium in the form of white strips, and in the center - an area of subsidence. What is the most likely diagnosis?

Лейкоплакія Leukoplakia

Червоний вівчак Red Sheepdog

Ексфоліативний хейліт Exfoliative cheilitis

Кандидозний хейліт Candida cheilitis

Червоний плескатий лишай Red lichen planus

71 / 200
У хворого 30-ти років скарги на короткочасний біль у зубі на верхній щелепі від солодкого та холодного. Біль з’явився місяць тому. Об’єктивно: в 26 -каріозна порожнина з вузьким вхідним отвором в межах плащового дентину. Дентин дна і стінок м’який, зондування по емалево-дентинній межі болісне, перкусія безболісна, термодіагностика - біль, який швидко зникає після усунення подразника. Який найбільш імовірний діагноз? A 30-year-old patient complains of short-term pain in a tooth on the upper jaw from sweet and cold. The pain appeared a month ago. Objectively: at 26 - a carious cavity with a narrow entrance hole within the mantle dentin. The dentin of the bottom and walls is soft, probing along the enamel-dentin border is painful, percussion is painless, thermodiagnosis - pain that quickly disappears after the stimulus is removed. What is the most likely diagnosis?

Гіперемія пульпи Pulp hyperemia

Іострий середній карієс Acute middle caries

Іострий глибокий карієс Acute deep caries

Хронічний фіброзний пульпіт Chronic fibrous pulpitis

Іострий початковий карієс Acute initial caries

72 / 200
Хворий 55-ти років з’явився на повторний прийом до лікаря-стоматолога. Йому виготовляються повні знімні пластинкові протези на верхню та нижню щелепи. Під час попереднього відвідування у хворого були отримані повні анатомічні відбитки з обох щелеп і передані зубному техніку. Які маніпуляції повинен провести лікар під час наступного клінічного етапу? A 55-year-old patient came for a follow-up appointment with a dentist. Complete removable plate prostheses for the upper and lower jaws are made to him. During the previous visit to full anatomical impressions of both jaws were obtained from the patient and given to the dental technician. What manipulations should the doctor perform during the next clinical stage?

Виготовити прикусні валики Make biting rollers

Провести перевірку конструкції протезів у порожнині рота Check the structure of prostheses in the oral cavity

Провести корекцію протезів та дати настанови хворому Correct prostheses and give instructions to the patient

Припасувати індивідуальні ложки Supply individual spoons

Визначити і зафіксувати центральну оклюзію Define and fix central occlusion

73 / 200
Хворий 47-ми років скаржиться на відчуття стороннього тіла на язиці, утруднення при розмові, сухість в порожнині рота. Об’єктивно: на спинці язика - видовжені до 5 мм темного кольору ниткоподібні сосочки. Який найбільш імовірний діагноз? A 47-year-old patient complains of a feeling of a foreign body on the tongue, difficulty speaking, dryness in the oral cavity. Objectively: on the back of the tongue - elongated to 5 mm dark-colored filiform papillae. What is the most likely diagnosis?

Чорний 'волохатий' язик Black 'hairy' tongue

Ромбоподібний глосит Rhomboid glossitis

Десквамативний глосит Desquamative glossitis

Гострий глосит Acute glossitis

Складчастий язик Compound language

74 / 200
Хворий скаржиться на зруйновану коронку 27 Дiагностовано хронічний періодонтит даного зуба. Об’єктивно: коронка 27 зруйнована повністю. Необхідно видалення даного зуба. Під якою провідниковою анестезією доцільно виконати цю операцію? The patient complains about the destroyed crown 27. Chronic periodontitis of this tooth is diagnosed. Objectively: the crown 27 is completely destroyed. It is necessary to remove this tooth. Under which conductor anesthesia is it advisable to perform this operation?

Інфраорбітальна та туберальна Infraorbital and Tuberal

Інфраорбітальна Infraorbital

Туберальна і палатинальна Tuberal and palatal

Туберальна і різцева Tuberal and incisor

Туберальна Tuberalna

75 / 200
Пацієнтка 32-х років звернулася зі скаргами на естетичний дефект. Об’єктивно: коронки 12, 11 та 21, 22 зубів зруйновані каріозним процесом на 2/3 висоти. Прикус ортогнатичний. На рентгенограмі: канали зубів запломбовані до верхівок, патологічних змін в періапікальних тканинах немає. Яка конструкція раціональна у даному випадку? A 32-year-old female patient complained about an aesthetic defect. Objectively: the crowns of teeth 12, 11 and 21, 22 are destroyed by the carious process on 2/3 of the height . The bite is orthognathic. On the radiograph: the canals of the teeth are sealed to the tips, there are no pathological changes in the periapical tissues. What construction is rational in this case?

Штучні металеві штамповані коронки Artificial Metal Stamped Crowns

Пластмасові вкладки Plastic tabs

Штифтові коронки за Річмондом Richmond pin crowns

Куксові вкладки та металокерамічні коронки Cook tabs and metal-ceramic crowns

Реставрація коронок зубів композитними матеріалами Restoration of tooth crowns with composite materials

76 / 200
Хворий 25-ти років звернувся до травмпункту зі скаргами на біль у правій половині обличчя, обмежене відкривання рота. Об’єктивно: помірно виражений набряк і гематома у ділянці правої виличної дуги. Пальпаторно у ділянці правої виличної дуги визначається западіння кісткової тканини, помірна болісність. Прикус не порушений. Відкривання рота - 1,5 см. Під час намагання подальшого відкривання рота відчуває механічну перепону і посилення болю. Який найбільш імовірний діагноз? A 25-year-old patient went to the trauma center with complaints of pain in the right half of the face, limited opening of the mouth. Objectively: moderately pronounced edema and hematoma in the area of the right of the zygomatic arch. On palpation in the area of the right zygomatic arch, depression of bone tissue is determined, moderate pain. The bite is not disturbed. Opening the mouth - 1.5 cm. When trying to open the mouth further, one feels a mechanical obstruction and increased pain. What is the most likely diagnosis?

Перелом верхньої щелепи за Ле-Фор II Le Fort II fracture of the upper jaw

Травматичний артрит скронево-нижньощелепного суглоба Traumatic arthritis of the temporomandibular joint

Перелом правої виличної кістки Fracture of the right zygomatic bone

Перелом верхньої щелепи за Ле-Фор III (верхній) Fracture of the upper jaw by Le Fort III (upper)

Перелом правої виличної дуги Fracture of the right zygomatic arch

77 / 200
Хворому 75 років. Під час перевірки конструкції повних знімних протезів виявлено, що контактують лише бічні штучні зуби, між фронтальними зубами - щілина. В бокових ділянках з одного боку відзначається горбиково-горбиковий міжзубний контакт, з іншої - горизонтальна щілина; центральна лінія зміщена. Яка помилка була допущена? The patient is 75 years old. During the inspection of the design of complete removable prostheses, it was found that only the lateral artificial teeth are in contact, there is a gap between the front teeth. In the lateral areas on one side, there is tuberous-tuberous interdental contact, on the other - a horizontal gap; the central line is shifted. What mistake was made?

Визначена передня оклюзія Defined anterior occlusion

Нерівномірно розм’якшені прикусні валики Unevenly softened bite rollers

Збільшена міжальвеолярна висота Increased interalveolar height

Деформація воскових шаблонів під час визначення центральної оклюзії Wax pattern deformation during central occlusion determination

Визначена бокова оклюзія Defined lateral occlusion

78 / 200
Дитина 5-ти років отримала травму зубів. Об’єктивно: коронки 51 і 61 коротші від сусідніх на 1/2. Слизова оболонка в ділянці 51 і 61 зубів гіперемована, набрякла. На рентгенограмі періодон-тальна щілина в апікальній частині коренів 51 і 61 зубів відсутня, верхівки коренів 51 і 61 зубів заглиблені в губчасту речовину тіла верхньої щелепи. Яка лікувальна тактика буде оптимальною? A 5-year-old child suffered a dental injury. Objectively: crowns 51 and 61 are 1/2 shorter than the neighboring ones. The mucous membrane in the area of teeth 51 and 61 hyperemic, swollen. On the X-ray, there is no periodontal gap in the apical part of the roots of teeth 51 and 61, the tips of the roots of teeth 51 and 61 are buried in the spongy substance of the body of the upper jaw. What treatment tactics will be optimal?

Репозиція 51 і 61 Reposition 51 and 61

Лігатурне шинування 51 і 61 Ligature splinting 51 and 61

Диспансерне спостереження Dispensary observation

Реплантація Replantation

Видалення 51 і 61 Removing 51 and 61

79 / 200
Дитина 5-ти років з’явилася на операцію з приводу короткої вуздечки язика. Зовні ознак передопераційного страху немає. Після ін’єкції 0,5% розчину новокаїну в кількості 1,5 мл в дитини з’явився руховий неспокій, позиви на блювання, біль у животі. Об’єктивно: свідомість збережена, шкіра обличчя та шиї гіперемована, дихання прискорене, пульс частий. Який найбільш імовірний діагноз? A 5-year-old child appeared for surgery due to a short frenulum of the tongue. There are no external signs of pre-operative fear. After an injection of 0.5% novocaine solution in in the amount of 1.5 ml, the child developed restlessness, urges to vomit, abdominal pain. Objectively: consciousness is preserved, the skin of the face and neck is hyperemic, breathing is accelerated, the pulse is frequent. What is the most likely diagnosis?

Алергічна реакція на новокаїн Allergic reaction to Novocaine

Больовий шок Pain shock

Серцево-судинний колапс Cardiovascular collapse

Запаморочення Dizziness

Передозування анестетика Anesthetic overdose

80 / 200
Хворий 19-ти років скаржиться на біль у підборідному відділі нижньої щелепи. Напередодні отримав травму. Об’єктивно: незначна припухлість тканин у ділянці підборіддя. Рот відкривається достатньо. Зуби інтактні. Слизова оболонка у ділянці центральних різців набрякла, трохи кровить. Тут визначається рухомість фрагментів нижньої щелепи. Прикус не порушений. Яким чином слід надати допомогу хворому? A 19-year-old patient complains of pain in the chin region of the lower jaw. He was injured the day before. Objectively: slight tissue swelling in the chin area. The mouth opens sufficiently. The teeth are intact. The mucous membrane in the area of the central incisors is swollen, bleeding a little. The mobility of the fragments of the lower jaw is determined here. The bite is not disturbed. How should the patient be helped?

Шиною із розпірковим вигином Tyre with spacer bend

Лігатурним зв’язуванням 31, 32, 42, 41 за Айві By ligature binding 31, 32, 42, 41 according to Ivy

Шинами із зачіпними петлями та міжщелепною фіксацією Blinds with hook loops and intermaxillary fixation

Гладенькою шиною-скобою Smooth tire clamp

Шиною із похилою площиною Tire with an inclined plane

81 / 200
Жінці 27-ми років проводилося лікування пульпіту методом девітальної екстирпації. У 15 було залишена арсе-новиста паста. На вторинний прийом хвора прийшла лише на четверту добу. Виник токсичний періодонтит. Який оптимальний засіб необхідно вжити для обробки кореневого каналу? A 27-year-old woman was treated for pulpitis by devital extirpation. At 15, an arsenic paste was left. The patient came to the secondary appointment only on the fourth day. A toxic periodontitis. What optimal means should be used for root canal treatment?

Евгенол Eugenol

Унітіол Unithiol

Трипсин Trypsin

Емульсія гідрокортизону Hydrocortisone emulsion

Крезофен Creosophene

82 / 200
Жінка 37-ми років скаржиться на біль, кровоточивість ясен, неприємний запах з рота, підвищення температури тіла до 37,2oC. Об’єктивно: ясна яскраво гіперемовані, набряклі, легко кровоточать, пародонтальні кишені глибиною 3-4 мм із гнійним ексудатом. На ортопантомограмі: дифузний остеопо-роз альвеолярних відростків, резорбція міжзубних перегородок до 1/3 їхньої висоти. Який найбільш імовірний діагноз? A 37-year-old woman complains of pain, bleeding gums, bad breath, an increase in body temperature to 37.2oC. Objectively: the gums are hyperemic, swollen, easily bleeding, periodontal pockets with a depth of 3-4 mm with purulent exudate. On the orthopantomogram: diffuse osteoporosis of the alveolar processes, resorption of the interdental septa up to 1/3 of their height. What is the most likely diagnosis?

Генералізований пародонтит II ступеня, хронічний перебіг Generalized periodontitis II degree, chronic course

Генералізований пародонтит I ступеня, хронічний перебіг Generalized periodontitis of the first degree, chronic course

Генералізований пародонтит II ступеня, загострений перебіг Generalized periodontitis II degree, acute course

Загострення хронічного катарального гінгівіту Exacerbation of chronic catarrhal gingivitis

Генералізований пародонтит I ступеня, загострений перебіг Generalized periodontitis of the first degree, acute course

83 / 200
Жінка 24-х років скаржиться на сильний біль у роті, підвищення температури до 38oC, нездужання. Подібний стан виникає періодично після застуди протягом кількох років. Об’єктив- но: губи вкриті кров’янистими кірочками, на різко гіперемованій та набряклій слизовій оболонці губ та щік - пухирі, що розкрилися, та ерозії, вкриті фібринозним нальотом. Гіперсалівація. Який найбільш імовірний діагноз? A 24-year-old woman complains of severe pain in her mouth, temperature rise to 38oC, malaise. A similar condition occurs periodically after a cold for several years. Objective- but: the lips are covered with bloody crusts, on the sharply hyperemic and swollen mucous membrane of the lips and cheeks - open blisters and erosions covered with a fibrinous plaque. Hypersalivation. What is the most likely diagnosis?

Пухирчатка Пашкова Puhirchatka Pashkov

Вульгарна пухирчатка Vulgar pemphigus

Герпетиформний дерматит Дюринга Dühring's herpetiform dermatitis

Багатоформна ексудативна еритема Multiform exudative erythema

Хронічний рецидивний герпес Chronic recurrent herpes

84 / 200
Чоловік 30-ти років скаржиться на наявність у зубі каріозної порожнини. Об’єктивно: колір 16 змінений, глибока каріозна порожнина, що з’єднана з порожниною зуба. Зондування та перкусія безболісні. ЕОД - 100 мкА. На рентгенограмі - розширення періодон-тальної щілини. Який найбільш імовірний діагноз? A 30-year-old man complains about the presence of a carious cavity in his tooth. Objectively: the color of 16 has changed, a deep carious cavity connected to the tooth cavity. Probing and percussion are painless. EOD - 100 μA. On the radiograph - expansion of the periodontal gap. What is the most likely diagnosis?

Хронічний гранулематозний періо-донтит Chronic granulomatous periodontitis

Хронічний фіброзний періодонтит Chronic fibrous periodontitis

Хронічний глибокий карієс Chronic deep caries

Хронічний гранулюючий періодон-тит Chronic granulating periodontitis

Хронічний гангренозний пульпіт Chronic gangrenous pulpitis

85 / 200
Хворий 65-ти років скаржиться на незадовільну фіксацію повного знімного пластинкового протеза на верхній щелепі. Протез було виготовлено вперше 6 років тому. Об’єктивно: відзначається балансування і погана фіксація знімного протеза. Що стало причиною такого стану? A 65-year-old patient complains of unsatisfactory fixation of a complete removable plate prosthesis on the upper jaw. The prosthesis was made for the first time 6 years ago. Objectively: balancing and poor fixation of a removable prosthesis. What caused this condition?

Поганий гігієнічний стан знімного протеза Poor hygienic condition of the removable prosthesis

Втрата окремих зубів-антагоністів Loss of individual antagonistic teeth

Атрофія кісткової основи тканин протезного ложа Atrophy of the bone base of the tissues of the prosthetic bed

Стирання штучних зубів Erasing artificial teeth

Зміна кольору базисної пластмаси Changing the color of the base plastic

86 / 200
Хлопчик 10-ти років скаржиться на відсутність зубів. Об’єктивно: обличчя симетричне, непропорційне за рахунок зменшення нижньої третини. В порожнині рота: відсутні 12, 14, 15, 17, 22, 24, 25, 27, 34, 35, 37, 44, 45, 47 зуби. На рентгенограмі підтверджується діагноз часткової адентії, відсутність зачатків частини зубів. Виберіть найбільш доцільний вид протезу: A 10-year-old boy complains about the absence of teeth. Objectively: the face is symmetrical, disproportionate due to the reduction of the lower third. In the oral cavity: missing 12, 14, 15, 17, 22, 24, 25, 27, 34, 35, 37, 44, 45, 47 teeth. The radiograph confirms the diagnosis of partial adentia, the absence of rudiments of part of the teeth. Choose the most appropriate type of prosthesis:

Консульні мостоподібні протези Consular bridge prostheses

Бюгельні протези Bugel prostheses

Часткові знімні пластинкові протези на верхню і нижню щелепи Partial removable plate prostheses for the upper and lower jaws

Замістити дефект імплантатами Replace defect with implants

Мостоподібні протези Bridge-like prostheses

87 / 200
Дитина народилась з масою 3200 г, зріст 53 см, 9 балів за шкалою Апгар, від першої вагітності. Пологи фізіологічні. В якому положенні має бути нижня щелепа у дитини? The child was born with a weight of 3200 g, a height of 53 cm, 9 points on the Apgar scale, from the first pregnancy. The birth is physiological. In what position should the lower jaw of the child be ?

Пряме співвідношення Direct correlation

Дистальний прикус Distal bite

Фізіологічна ретрогенія Physiological retrogeny

Фізіологічна прогенія Physiological progeny

Центральна оклюзія Central Occlusion

88 / 200
Дитина 3-х місяців хворіє протягом двох днів, неспокійна, відмовляється від їжі, температура тіла нормальна. Об’єктивно: слизова оболонка порожнини рота гіперемована, набрякла. На спинці язика і слизовій оболонці щік визначається сироподібний плівчастий наліт білого кольору. Після його видалення залишається яскраво гіперемована поверхня з точковими крововиливами. Визначте попередній діагноз: A 3-month-old child has been sick for two days, restless, refuses to eat, body temperature is normal. Objectively: the mucous membrane of the oral cavity is hyperemic, swollen. on the back of the tongue and the mucous membrane of the cheeks, a white, cheesy filmy coating is determined. After its removal, a brightly hyperemic surface with point hemorrhages remains. Determine the preliminary diagnosis:

Гострий герпетичний стоматит Acute herpetic stomatitis

М ’яка форма лейкоплакії Mild form of leukoplakia

Герпетична ангіна Herpetic sore throat

Гострий кандидозний стоматит Acute candidal stomatitis

Червоний плоский лишай Red lichen planus

89 / 200
Хворий 35-ти років звернувся для видалення 14 зуба з приводу загострення хронічного періодонтиту після безуспішного терапевтичного лікування. Який Ваш вибір інструментарію для видалення? A 35-year-old patient applied for the extraction of 14 teeth due to exacerbation of chronic periodontitis after unsuccessful therapeutic treatment. What is your choice of tools for extraction?

Штикоподібні коронкові щипці Bayone-shaped crown forceps

S-подібні щипці S-shaped forceps

S-подібні праві щипці S-shaped right forceps

Штикоподібні кореневі щипці Bayonet root forceps

Прямі щипці Straight Pliers

90 / 200
У дитини 8-ми років відсутні 12, 22 зуби. Місця для них в зубному ряду недостатньо. На рентгенограмі зачатки цих зубів відсутні. У батька дитини 12 зуб відсутній, а 22 - шипоподібний. Що є причиною таких патологічних змін? An 8-year-old child is missing 12, 22 teeth. There is not enough space for them in the dental row. The rudiments of these teeth are missing on the radiograph. The father of the child is missing tooth 12 , and 22 - spiky. What is the cause of such pathological changes?

Рахіт Rickets

Видалення зубів Removal of teeth

Карієс Caries

Спадкова адентія Hereditary adentia

Травма Injury

91 / 200
Хвора 35-ти років скаржиться на постійний ниючий біль у 25, що підсилюється під час накушування. Об’єктивно: на жувальній поверхні 25 каріозна порожнина, що сполучається з порожниною зуба. Перехідна складка в ділянці 25 набрякла, гіперемована, болісна під час пальпації, перкусія 25 різко болісна. Після зондування з каналу з’явився гній. Який метод дослідження необхідно провести для уточнення діагнозу? A 35-year-old patient complains of constant aching pain in 25, which intensifies during biting. Objectively: on the chewing surface of 25, there is a carious cavity that connects with cavity of the tooth. The transitional fold in area 25 is swollen, hyperemic, painful during palpation, percussion 25 is sharply painful. After probing, pus appeared from the canal. What research method should be performed to clarify the diagnosis?

Електроодонтодіагностика Electroodontodiagnostics

Термопроба Thermal test

Бактеріологічне дослідження Bacteriological research

Рентгенологічне дослідження X-ray examination

Глибоке зондування Deep Sounding

92 / 200
Після складного видалення 37 у хворого виникла анестезія в ділянці лівої половини нижньої губи та підборіддя. При обстежені на ЕОД відзначено зниження електрозбудливості зубів нижньої щелепи зліва. Який найбільш імовірний діагноз? After the complex removal of 37, the patient developed anesthesia in the area of the left half of the lower lip and chin. During the EOD examination, a decrease in the electrical excitability of the teeth of the lower jaw on the left was noted. What is the most likely diagnosis ?

Альвеоліт у ділянці комірки 37 зуба Alveolitis in the area of cell 37 of the tooth

Неврит лівого нижньоальвеолярного нерва Neuritis of the left inferior alveolar nerve

Herpes Zoster n.Trigemini Herpes Zoster n.Trigemini

Гострий остеомієліт тіла нижньої щелепи Acute osteomyelitis of the body of the lower jaw

Невралгія лівого нижньоальвеоляр-ного нерва Neuralgia of the left inferior alveolar nerve

93 / 200
Пацієнтка з’явилася з метою протезування. Об’єктивно: нижня третина обличчя зменшена, носо-губні складки поглиблені, фронтальна група зубів верхньої та нижньої щелеп відсутня, коронки 17, 15, 26, 27, 36, 37, 45, 47 зубів стерті на 2/3 висоти, жувальні поверхні цих зубів гладенькі, пігментовані, альвеолярний відросток не гіпертрофова-ний, міжальвеолярна висота знижена. Визначте форму патологічного стирання у даної пацієнтки: The patient appeared for the purpose of prosthetics. Objectively: the lower third of the face is reduced, the nasolabial folds are deepened, the front group of teeth of the upper and lower jaws is missing, crowns 17, 15, 26, 27, 36, 37, 45, 47 teeth are eroded by 2/3 of their height, the chewing surfaces of these teeth are smooth, pigmented, the alveolar process is not hypertrophied, the interalveolar height is reduced. Determine the form of pathological erosion in this patient:

Вертикальна, компенсована, III ступеня важкості Vertical, compensated, III degree of difficulty

Горизонтальна, некомпенсована, III ступеня важкості Horizontal, uncompensated, III degree of severity

Вертикальна, некомпенсована, III ступеня важкості Vertical, uncompensated, III degree of severity

Змішана, некомпенсована, III ступеня важкості Mixed, uncompensated, III severity

Горизонтальна, компенсована, II ступеня важкості Horizontal, compensated, II degree of difficulty

94 / 200
Чоловік 25-ти років звернувся до поліклініки з приводу видалення 18, коронка якого зруйнована на 1/2. Зуб раніше неодноразово лікований. Під час видалення зуба відбувся відрив горба верхньої щелепи. Які найбільш правильні дії в даній ситуації? A 25-year-old man applied to the polyclinic for the extraction of tooth 18, the crown of which was destroyed by 1/2. The tooth had previously been treated several times. During tooth extraction, the hump was detached upper jaw. What are the most correct actions in this situation?

Видалити відламок і ушити рану Remove the fragment and sew up the wound

Встановити відламок на старе місце і зафіксувати Install the fragment in the old place and fix

Спробувати ввести відламок на місце Try to insert fragment into place

Видалити відламок і затампонувати рану Remove the fragment and tampon the wound

Видалити відламок Delete fragment

95 / 200
Під час профілактичного огляду у дитини 4-х років на жувальній поверхні 54 виявлена глибока каріозна порожнина, виповнена щільним дентином, що не сполучається з порожниною зуба. Зондування, перкусія і термометрія 54 - безболісні. !ндекс КП=1, індекс гігієни -1,9. Який пломбувальний матеріал найбільш підходить для постійної пломби у 54? During a preventive examination of a 4-year-old child, a deep carious cavity filled with dense dentin that does not connect with the tooth cavity was found on the chewing surface 54. Probing, percussion and thermometry 54 - painless. KP index=1, hygiene index -1.9. What filling material is most suitable for a permanent filling at 54?

Силікофосфатний цемент Silica phosphate cement

Силікатний цемент Silicate cement

Фотополімерний композит Photopolymer composite

Хімічний композит Chemical composite

Склоіономірний цемент Glass ionomer cement

96 / 200
Чоловік 34-х років звернувся до стоматолога зі скаргами на гострий напа-доподібний самочинний біль у ділянці верхньої щелепи зліва, що посилюється від холодових подразників, іррадіює у вухо та скроню. Рік тому сильно болів 37, до лікаря не звертався. 3 дні тому знову виник біль. Об’єктивно: у 37 глибока каріозна порожнина, що сполучається з порожниною зуба. Зондування розкритої точки різко болісне. На рентгенограмі 37 у ділянці верхівок коренів визначається розширення пе-ріодонтальної щілини. Який найбільш імовірний діагноз? A 34-year-old man went to the dentist with complaints of acute attack-like spontaneous pain in the area of the upper jaw on the left, aggravated by cold stimuli, radiating to the ear and temple. A year ago, 37 had a lot of pain, he did not consult a doctor. 3 days ago, the pain reappeared. Objectively: 37 has a deep carious cavity that connects with the cavity of the tooth. Probing of the open point is very painful. On the radiograph of 37, in the region of the root tips, expansion of the periodontal gap. What is the most likely diagnosis?

Хронічний гранулематозний періо-донтит, що загострився Chronic granulomatous periodontitis, aggravated

Хронічний пульпіт, що загострився Chronic pulpitis, aggravated

Хронічний фіброзний періодонтит, що загострився Chronic fibrous periodontitis, aggravated

Гострий дифузний пульпіт Acute diffuse pulpitis

Гострий гнійний пульпіт Acute purulent pulpitis

97 / 200
Хворому 69-ти років було проведено операцію повного видалення нижньої щелепи. До операції знято відбитки з верхньої та нижньої щелеп і виготовлено замісний протез нижньої щелепи. За допомогою чого забезпечується фіксація цього протезу в ротовій порожнині? A 69-year-old patient underwent an operation to completely remove the lower jaw. Before the operation, impressions were taken from the upper and lower jaws and a replacement prosthesis of the lower jaw was made. This ensures fixation of this prosthesis in the oral cavity?

Зачіпні петлі Latching loops

Спіральні пружини Фошара Fauchard spiral springs

Атачмени Attachmen

Кламери Clampers

Магніти Magnets

98 / 200
Батьки 7-ми річного хлопчика звернулись до дитячої стоматологічної поліклініки зі скаргами на відсутність 11. Об’єктивно: збільшення коміркового відростка в проекції 11, 12. На рентгенограмі визначаються множинні тіні різної величини, які мають зубоподібну форму і за щільністю відповідають твердим тканинам зуба. Який найбільш імовірний діагноз? Parents of a 7-year-old boy turned to the children's dental clinic with complaints about the absence of 11. Objectively: an increase in the cellular process in the projection 11, 12. The X-ray shows multiple shadows of different sizes, which have a tooth-like shape and correspond in density to the hard tissues of the tooth. What is the most likely diagnosis?

Одонтогенна фіброма верхньої щелепи Odontogenic fibroma of the upper jaw

Одонтома верхньої щелепи Odontoma of the upper jaw

Адамантинома верхньої щелепи Adamantinoma of the upper jaw

Цементома верхньої щелепи Cementoma of the upper jaw

Фолікулярна кіста верхньої щелепи від 11 Follicular cyst of the upper jaw from 11

99 / 200
Хворий 47-ми років звернувся до клініки зі скаргою на зміну кольору 11, 21 зубів. Об’єктивно: 11, 21 змінені в кольорі, канали пломбовано до верхівки. Було прийняте рішення про виготовлення металокерамічних коронок на 11, 21. Під яким оптимальним кутом слід проводити препаровку апро-ксимальних поверхонь опорних зубів? A 47-year-old patient came to the clinic with a complaint about discoloration of 11, 21 teeth. Objectively: 11, 21 are discolored, the canals are filled to the top A decision was made to manufacture metal-ceramic crowns for 11, 21. At what optimal angle should the preparation of the approximal surfaces of the abutment teeth be carried out?

15 - 20° 15 - 20°

5 - 8° 5 - 8°

30 - 35° 30 - 35°

10 - 15° 10 - 15°

20 - 25° 20 - 25°

100 / 200
Дитині 10-ти років після профілактичного обстеження стоматолог-педіатр встановив діагноз: вогнищева демінералізація 13, 12, 11, 21, 22, 23. Призначено електрофорез ремінералізуючими розчинами. Які засоби доцільно використовувати в даному випадку? A 10-year-old child, after a preventive examination, was diagnosed by a pediatric dentist: focal demineralization 13, 12, 11, 21, 22, 23. Electrophoresis with remineralizing solutions was prescribed. What means should be used in this case?

Тільки препарати фосфору Only phosphorus preparations

Тільки препарати фтору Fluorine preparations only

Препарати кальцію і фосфору з наступним використанням препаратів фтору Calcium and phosphorus preparations followed by the use of fluorine preparations

Препарати фтору з наступним використанням препаратів кальцію і фосфору Fluorine preparations followed by the use of calcium and phosphorus preparations

Тільки препарати кальцію Calcium preparations only

101 / 200
До ортодонта звернувся 12-ти річний пацієнт зі скаргами на неправильне положення зубів. Об’єктивно: обличчя симетричне, пропорційне. В порожнині рота: постійний прикус, в бокових ділянках нормогнатичне співвідношення зубів, 13 зуб знаходиться поза зубним рядом на піднебінні. При біометричних вимірюваннях: ширина 13 склала 11,4 мм, відстань між 12 і 14 зубами дорівнює 4,6 мм, ширина 14 зуба - 7,6 мм. Складіть план лікування: A 12-year-old patient came to the orthodontist with complaints about the incorrect position of the teeth. Objectively: the face is symmetrical, proportional. In the oral cavity: a permanent bite, in the lateral in some areas, the ratio of the teeth is normal, the 13th tooth is outside the dental row on the palate. In biometric measurements: the width of 13 was 11.4 mm, the distance between the 12th and 14th teeth is 4.6mm, the width of the 14th tooth is 7.6mm. Make a treatment plan :

Розімкнути прикус і переміщувати 13 зуб на його місце Open the bite and move the 13th tooth to its place

Видалити 14 Delete 14

Лікування не потрібне No treatment required

Видалити 14 і переміщувати 13 на його місце Remove 14 and move 13 in its place

Не розмикаючи прикус, перемістити 13 зуб на його місце Without opening the bite, move the 13th tooth to its place

102 / 200
Батьки скаржаться на наявність у ротовій порожнині 8-річної дитини болісного утворення, що перешкоджає прийому їжі. Подібні скарги відзначаються двічі на рік. Об’єктивно: на слизовій оболонці нижньої губи виявлено ерозію округлої форми розміром до 0,7 см, яка вкрита нальотом сірувато-жовтого кольору. Ерозія має гіперемо-вану облямівку, болісна під час пальпації. В анамнезі у дитини - хронічний холецистохолангіт. Який попередній діагноз? Parents complain about the presence of a painful growth in the oral cavity of an 8-year-old child that prevents eating. Similar complaints are noted twice a year. Objectively: on the mucous membrane on the lower lip, a rounded erosion up to 0.7 cm in size was found, which is covered with a grayish-yellow coating. The erosion has a hyperemo-vated border, which is painful during palpation. The child has a history of chronic cholecystocholangitis. What is the previous diagnosis?

Хронічний рецидивуючий афтозний стоматит Chronic recurrent aphthous stomatitis

Синдром Бехчета Behcet syndrome

Синдром Стівенса-Джонсона Stevens-Johnson Syndrome

Травматична ерозія Traumatic erosion

Багатоформна ексудативна еритема Multiform exudative erythema

103 / 200
Хворий 50-ти років звернувся зі скаргою на наявність косметичного дефекту в ділянці фронтальних зубів верхньої щелепи. Після ретельного обстеження встановлено діагноз: клиноподібний дефект 11, 12, 13, 21, 22, 23. Який пломбувальний матеріал є оптимальним у даному випадку? A 50-year-old patient complained about the presence of a cosmetic defect in the area of the front teeth of the upper jaw. After a thorough examination, the diagnosis was made: wedge-shaped defect 11, 12, 13, 21, 22, 23. What filling material is optimal in this case?

Силікатний цемент Silicate cement

Компомер Compomer

Композитний матеріал хімічного твердіння Chemical hardening composite material

Склоіономірний цемент Glass ionomer cement

Силікофосфатний цемент Silica phosphate cement

104 / 200
Дитина 12-ти років скаржиться на кровотечу із 46 та біль при вживанні їжі. В анамнезі - сильний біль в минулому. Об’єктивно: II клас за Блеком, каріозна порожнина глибока та сполучена з порожниною зуба, частково виповнена розростанням пульпи, доторкання до тканини пульпи болісне, су- проводжується кровотечею. На 46, 45, 44 значне відкладення м’якого білого нальоту. Який найбільш імовірний діагноз? A 12-year-old child complains of bleeding from 46 and pain when eating food. In the anamnesis - severe pain in the past. Objectively: Class II according to Black, the carious cavity is deep and connected to the cavity of the tooth, partially filled with pulp growth, touching the pulp tissue is painful, accompanied by bleeding. At 46, 45, 44, there is significant deposition of soft white plaque. What is the most likely diagnosis?

Хронічний гранулюючий періодон-тит Chronic granulating periodontitis

Хронічний гіпертрофічний пульпіт Chronic hypertrophic pulpitis

Хронічний гангренозний пульпіт Chronic gangrenous pulpitis

Хронічний папіліт Chronic papillitis

Хронічний простий пульпіт Chronic simple pulpitis

105 / 200
У 6-ти річної дівчинки під час огляду виявлено глибоку каріозну порожнину в 85 зубі. Перкусія і зондування безболісні. Після видалення розм’якшеного дентину виникло сполучення з порожниною зуба. Глибоке зондування безболісне. На рентгенограмі 85 зуба вогнище деструкції кісткової тканини в ділянці біфуркації, кортикальна пластинка 35 без патологічних змін. Для кореневої пломби в наведеній ситуації найбільш доцільно використати такий матеріал: During the examination, a 6-year-old girl was found to have a deep carious cavity in the 85th tooth. Percussion and probing are painless. After removal of the softened dentin, there was a connection with the tooth cavity . Deep probing is painless. On the radiograph of tooth 85, there is a focus of bone tissue destruction in the bifurcation area, cortical plate 35 without pathological changes. It is most appropriate to use the following material for a root filling in the given situation:

Цинк-евгенолова паста Zinc eugenol paste

Резорцин-формалінова паста Resorcin-formalin paste

Склоіономірний цемент Glass ionomer cement

Кальцієвмісна паста Calcium paste

Фосфат-цемент Phosphate cement

106 / 200
Чоловік 33-х років скаржиться на біль у язиці справа, що посилюється під час прийому їжі та при розмові. Об’єктивно: на боковій поверхні язика, ближче до кореня, болісна виразка розміром 0,6 см у діаметрі. Дно вкрите сірим нальотом. Коронка 47 зруйнована. Який найбільш імовірний діагноз? A 33-year-old man complains of pain in the tongue on the right, which worsens during eating and speaking. Objectively: on the lateral surface of the tongue, closer to root, a painful ulcer measuring 0.6 cm in diameter. The bottom is covered with gray plaque. Crown 47 is destroyed. What is the most likely diagnosis?

Твердий шанкр Hard chancre

Ракова виразка Cancer ulcer

Декубітальна виразка Decubitus ulcer

Трофічна виразка Tropical ulcer

Туберкульозна виразка Tuberculous ulcer

107 / 200
Жінка 27-ми років звернулася до стоматолога зі скаргами на біль від холодного у 35, який швидко минає після усунення подразника. Об’єктивно: у пришийковій ділянці 35 виявлений дефект твердих тканин у межах емалі. Краї дефекту крихкі, білого кольору. ЕОД - 5 мкА. Який найбільш імовірний діагноз? A 27-year-old woman turned to the dentist with complaints of pain from a cold at 35, which quickly disappears after the stimulus is removed. Objectively: in the cervical region of 35, a a defect of hard tissues within the enamel. The edges of the defect are fragile, white in color. EOD - 5 μA. What is the most likely diagnosis?

Некроз емалі Enamel necrosis

Ерозія емалі Enamel erosion

Гострий поверхневий карієс Acute surface caries

Місцева гіпоплазія емалі Local enamel hypoplasia

Гострий початковий карієс Acute initial caries

108 / 200
Пацієнт 13-ти років скаржиться на біль та кровоточивість ясен під час чищення зубів. Об’єктивно: ясна у ділянці усіх зубів гіперемовані, набряклі, РМА=46%, гігієнічний індекс за Грином-Вермільйоном 2,5 бали. Попередній діагноз: загострення хронічного генералізованого катарального гінгівіту. З яким активним компонентом слід рекомендувати пасту даному пацієнту? A 13-year-old patient complains of pain and bleeding gums while brushing his teeth. Objectively: the gums in the area of all teeth are hyperemic, swollen, PMA=46% , hygienic index according to Green-Vermillion 2.5 points. Previous diagnosis: exacerbation of chronic generalized catarrhal gingivitis. With which active component should the paste be recommended for this patient?

Хлоргексидин Chlorhexidine

Гліцерофосфат кальцію Calcium glycerophosphate

Вітаміни А, D, Е Vitamins A, D, E

Монофторфосфат Monofluorophosphate

Комплекс мікроелементів Complex of trace elements

109 / 200
Під час обстеження хворого встановлено, що пухлина на язиці займає більшу його частину, рухомість язика обмежена, виявляються поодинокі регіонарні лімфатичні вузли на боці ураження. Після цитологічного дослідження встановлено діагноз: рак язика T2N1M0. Яке лікування необхідно застосувати у цього хворого? During the examination of the patient, it was established that the tumor on the tongue occupies most of it, the mobility of the tongue is limited, single regional lymph nodes are found on the side of the lesion. After a cytological examination, the diagnosis was established : tongue cancer T2N1M0. What treatment should be applied to this patient?

Хіміотерапія Chemotherapy

Хірургічне видалення новоутворення Surgical removal of neoplasm

Видалення лімфовузлів Removal of lymph nodes

Комбінований метод Combined method

Променева терапія Radiotherapy

110 / 200
Хвора 22-х років скаржиться на короткочасний нападоподібний біль у 26 з тривалими періодами відсутності болю. Зуб заболів вперше. Об’єктивно: каріозна порожнина на жувальній поверхні 26, порожнина зуба не відкрита, при зондуванні біль у зоні проекції рога пульпи, на температурні подразники різкий біль, перкусія зуба безболісна, регіональні лімфовузли не пальпуються. Який найбільш імовірний діагноз? A 22-year-old patient complains of short-term paroxysmal pain at 26 with long periods of painlessness. The tooth hurt for the first time. Objectively: a carious cavity on the chewing surface of 26, the cavity of the tooth is not open, when probing, there is pain in the projection zone of the pulp horn, sharp pain upon temperature stimuli, percussion of the tooth is painless, regional lymph nodes are not palpable. What is the most likely diagnosis?

Гострий дифузний пульпіт Acute diffuse pulpitis

Гострий гнійний пульпіт Acute purulent pulpitis

Гострий обмежений пульпіт Acute limited pulpitis

Гострий глибокий карієс Acute deep caries

Загострення хронічного пульпіту Exacerbation of chronic pulpitis

111 / 200
Хворий 27-ми років скаржиться на кровоточивість ясен під час чищення зубів. Об’єктивно: ясеневий край гіперемований, набряклий, болісний при доторкуванні, пародонтальні кишені відсутні. На рентгенограмі резорбція кортикальної пластинки, остеопо-роз міжзубних перегородок. Який найбільш імовірний діагноз? A 27-year-old patient complains of bleeding gums while brushing his teeth. Objectively: the gingival margin is hyperemic, swollen, painful to the touch, there are no periodontal pockets. X-rays show resorption of the cortical plate, osteoporosis of interdental septa. What is the most likely diagnosis?

Пародонтоз Periodontosis

Початковий ступінь генералізовано-го пародонтиту Initial degree of generalized periodontitis

Іенералізований пародонтит I ступінь Generalized periodontitis I degree

Загострення хронічного катарального гінгівіту Exacerbation of chronic catarrhal gingivitis

Хронічний катаральний гінгівіт Chronic catarrhal gingivitis

112 / 200
Хворий 25-ти років має двобічний перелом нижньої щелепи. Фрагмент у ділянці 44,43,42,41,31,32,33,34 зміщений донизу і назад. Який апарат необхідно застосувати для репозиції відламку? A 25-year-old patient has a bilateral fracture of the lower jaw. The fragment in the area 44,43,42,41,31,32,33,34 is displaced downward and backward What device should be used for repositioning the fragment?

Вебера Weber

З важелями за Курляндським With levers according to Courland

Шура Shura

Однощелепна капова шина Single jaw tire

Поста Post

113 / 200
Дитина 9-ти років скаржиться на біль від солодкого, кислого на зубі у верхній щелепі зліва. Об’єктивно: на жувальній поверхні 26 - каріозна порожнина у межах емалі. Який оптимальний матеріал необхідний для пломбування 26? A 9-year-old child complains of pain from a sweet, sour tooth in the left upper jaw. Objectively: on the chewing surface 26 - a carious cavity within the enamel . What is the optimal material needed for sealing 26?

Цинк-фосфатний цемент Zinc phosphate cement

Склоіономер Glass ionomer

Силіко-фосфатний цемент Silico-phosphate cement

Силікатний цемент Silicate cement

Композит Composite

114 / 200
Хворий 57-ми років скаржиться на підвищену чутливість зубів до хімічних та термічних подразників, свербіж ясен. Об’єктивно: корені зубів оголені до 1/3 довжини, ясна щільні, блідо-рожевого кольору. У ділянці 14, 13, 24, 25,26,34 клиноподібні дефекти в межах дентину. Зондування оголених шийок зубів та клиноподібних дефектів болісне. Який найбільш імовірний діагноз? A 57-year-old patient complains of increased sensitivity of the teeth to chemical and thermal stimuli, itching of the gums. Objectively: the roots of the teeth are exposed up to 1/3 of the length, the gums dense, pale pink in color. In area 14, 13, 24, 25, 26, 34, there are wedge-shaped defects within the dentin. Probing of exposed tooth necks and wedge-shaped defects is painful. What is the most likely diagnosis?

Пародонтоз II ступеня Periodontosis of the II degree

Генералізований пародонтит Generalized periodontitis

Локалізований пародонтит Localized periodontitis

Атрофічний гінгівіт Atrophic gingivitis

Пародонтоз I ступеня Periodontosis of the first degree

115 / 200
У дитини 7-ми років діагностовано хронічний періодонтит 64 та 85 зубів. Дитина страждає на гемофілію А. Визначте лікувальну тактику: A 7-year-old child is diagnosed with chronic periodontitis of 64 and 85 teeth. The child suffers from hemophilia A. Determine the treatment tactics:

Видалення зубів у щелепно-лицевому відділенні Extraction of teeth in the maxillofacial department

Видалення зубів можливо як в стаціонарі, так і в амбулаторії Removal of teeth is possible both in a hospital and in an outpatient clinic

Видалення зубів протипоказане через високу імовірність кровотечі Extraction of teeth is contraindicated due to the high probability of bleeding

Видалення зубів в амбулаторних умовах з подальшою тампонадою альвеол гемостатичною губкою Extraction of teeth in an outpatient setting followed by tamponade of the alveoli with a hemostatic sponge

Видалення зубів в гематологічному відділенні після відповідної підготовки Extraction of teeth in the hematology department after appropriate preparation

116 / 200
Під час профілактичного огляду дитини 6-ти років визначено наступне: прикус тимчасових зубів. Верхня та нижня зубні дуги мають трапецієподібну форму. Верхні різці перекривають нижні більш, ніж на 2/3. Співвідношення іклів та других молярів однойменне. Відсутні проміжки між фронтальними зубами. Верхня зубна дуга більша за нижню на величину щічного горбика. У яких площинах визначається деформація прикусу? During the preventive examination of a 6-year-old child, the following was determined: bite of temporary teeth. The upper and lower dental arches have a trapezoidal shape. The upper incisors overlap the lower ones more than 2/3. The ratio of canines and second molars is the same. There are no spaces between the frontal teeth. The upper dental arch is larger than the lower one by the size of the buccal tubercle. In what planes is bite deformation determined?

Сагітальна та носова Sagittal and Nasal

Сагітальна та франкфуртська Sagittal and Frankfurt

Сагітальна та оклюзійна Sagittal and Occlusal

Сагітальна та трансверзальна Sagittal and transversal

Сагітальна та вертикальна Sagittal and vertical

117 / 200
Під час профілактичного огляду у дівчинки 9-ти років виявлено: широке перенісся, вузькі носові ходи, рот на-піввідкритий, губи змикає з напруженням, подовжена нижня частина обличчя. Прикус зміни зубів. У фронтальній ділянці визначається вертикальна щілина у 4-5 мм від 53 до 64. Співвідношення перших постійних молярів - I клас за Енглем. Дитина невиразно вимовляє шиплячі звуки. Визначте найбільш імовірний чинник виникнення деформації прикусу: During a preventive examination, a 9-year-old girl was found to have: a wide bridge of the nose, narrow nasal passages, a half-open mouth, tight lips, elongated lower part of the face . Bite of changing teeth. A vertical gap of 4-5 mm from 53 to 64 is determined in the frontal area. The ratio of the first permanent molars is Class I according to Engle. The child vaguely utters hissing sounds. Determine the most likely cause of bite deformation:

Смоктання язика Tongue sucking

- -

Порушення носового дихання Nasal breathing disorder

Парафункції язика Language parafunctions

!нфантильне ковтання !nfantile swallowing

118 / 200
Хворий 40-ка років госпіталізований з переломом верхньої щелепи за Ле-Фор II. Зубні ряди інтактні. Оберіть апарат для лікування цього хворого: A 40-year-old patient is hospitalized with a fracture of the upper jaw by Le Fort II. The dentition is intact. Choose the device for the treatment of this patient:

Апарат Ядрової Nuclear apparatus

Стандартний комплект Збаржа Barge standard set

Шина Порта Port Bus

Апарат Єрмолаєва-Кулагова Ermolayev-Kulagov Apparatus

Апарат Рудько Rudko device

119 / 200
Хвора 57-ми років скаржиться на наявність припухлості у під’язиковій ділянці, яку помітила 3 місяці тому. Відзначає її повільне збільшення. Об’єктивно: у під’язиковій ділянці має місце утворення еластичної консистенції, безболісне, слизова оболонка над ним з блакитним відтінком. Який найбільш імовірний діагноз? A 57-year-old patient complains of a swelling in the hypoglossal area, which she noticed 3 months ago. She notes its slow increase. Objectively: in the sub' there is a formation of an elastic consistency in the tongue area, it is painless, the mucous membrane above it has a blue tint. What is the most likely diagnosis?

Ранула Ranula

Дермоїдна кіста дна порожнини рота Dermoid cyst of the floor of the mouth

Слинокам’яна хвороба Salivary stone disease

Гемангіома під’язикової ділянки Hemangioma of the sublingual area

Ліпома під’язикової ділянки Lipoma of the sublingual area

120 / 200
Хвора 38-ми років звернулася до хірургічного кабінету стоматологічної поліклініки з метою видалення 36. Яку анестезію доцільно застосувати при видаленні? A 38-year-old patient turned to the surgery room of the dental polyclinic to remove 36. What kind of anesthesia should be used during the removal?

Мандибулярна Mandibular

Стовбурова за Войно-Ясинецьким Stovburova according to Voino-Yasinetsky

Туберальна Tuberalna

Інфільтраційна Infiltration

Торусальна Torusalna

121 / 200
Пацієнту виготовляються часткові знімні пластинкові протези на верхню та нижню щелепи. З обох щелеп знято анатомічні відбитки еластичним альгінатним матеріалом. Визначте найдоцільніші дії лікаря: Partial removable plate prostheses are made for the patient on the upper and lower jaws. Anatomic impressions are taken from both jaws with elastic alginate material. Determine the most appropriate actions of the doctor:

Негайно передати відбитки до лабораторії Send the prints to the lab immediately

Запросити зубного техніка для сумісної оцінки відбитків Invite dental technician for joint evaluation of impressions

Передати відбитки для знезараження Submit fingerprints for disinfection

Підсушити відбитки на відкритому повітрі Dry prints outdoors

Зберігати відбитки 90 хвилин в мі-кротеновому пакеті Save prints for 90 minutes in micro-croten package

122 / 200
Хвора 42-х років зверну- лась до клініки ортопедичної стоматології з метою протезування. Об’єктивно: зубна формула 18.... 13 12 11 21 22 23.... 28 48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 ' Прикус глибокий, клінічні коронки низькі, екватор не виражений. Хвора страждає на епілептиформні напади. Який вид протезування показаний даній хворій? A 42-year-old patient applied to the orthopedic dentistry clinic for prosthetics. Objectively: dental formula 18.... 13 12 11 21 22 23 ...

Бюгельний протез Bügel prosthesis

Мостоподібні протези Bridge-like prostheses

Частковий знімний пластинчастий протез з металевим базисом Partial removable plate prosthesis with a metal base

Частковий знімний пластинчастий пластмасовий протез з утримуючими кламерами Partial removable plate plastic prosthesis with retaining clips

Частковий знімний пластинчастий протез з опорно-утримуючими кламе-рами Partial removable lamellar prosthesis with supporting and holding clamps

123 / 200
У хворого 58-ми років діагностовано перелом нижньої щелепи з виникненням несправжнього суглоба. Об’єктивно: відсутні 38, 36, 32, 41, 43, 48. Збережені зуби інтактні, стійкі. Зміщення відламків нижньої щелепи не спостерігається. На рентгенограмі дефект кісткової тканини до 2 см. Яка конструкція протезу показана в даній ситуації? A 58-year-old patient was diagnosed with a fracture of the lower jaw with the occurrence of a false joint. Objectively: missing 38, 36, 32, 41, 43, 48. Preserved the teeth are intact, stable. There is no displacement of the fragments of the lower jaw. On the X-ray, there is a bone tissue defect of up to 2 cm. What design of the prosthesis is shown in this situation?

Протез з шарніром за Оксманом з односуглобним зчленуванням Prosthesis with Oxman hinge with one-joint articulation

Протез з шарніром за Оксманом з двосуглобним зчленуванням Prosthesis with Oxman hinge with two-joint articulation

Протез з шарніром за Гавриловим Prosthesis with hinge according to Gavrilov

Протез з кульково-амортизаційним кламером за Курляндським Prosthesis with ball-damping clasp according to Courland

Шарнірний протез незнімної конструкції за Оксманом Hinged prosthesis of fixed construction according to Oxman

124 / 200
Хвора 39-ти років звернулася зі скаргами на біль у ділянці 21 впродовж 2-х днів. В анамнезі: лікування даного зуба з приводу карієсу. Об’єктивно: 21 вкритий металокерамічною коронкою, слизова оболонка в проекції верхівки кореня набрякла, гіперемована. Перкусія зуба різко болісна. На рентгенограмі: кореневий канал запломбований неякісно. Планується зняття коронки з 21. Яка анестезія найбільш показана? A 39-year-old patient complained of pain in area 21 for 2 days. History: treatment of this tooth for caries. Objectively: 21 is covered with a metal-ceramic crown, the mucous membrane in the projection of the apex of the root is swollen, hyperemic. Percussion of the tooth is sharply painful. On the radiograph: the root canal is poorly sealed. It is planned to remove the crown from 21. What anesthesia is most indicated?

Інтралігаментарна Intraligamentous

Інфільтраційна Infiltration

Провідникова Providnikova

Аплікаційна Application

Внутрішньокісткова Intraosseous

125 / 200
У дитини 8-ми років у 75 на дистально-апроксимальній поверхні глибока каріозна порожнина, що сполучається з порожниною зуба. Зондування болісне, перкусія безболісна, від холодної води - повільно минаючий біль. Зуб зруйнований кілька місяців тому, не лікувався. Який метод лікування доцільний у даному випадку? An 8-year-old child at 75 has a deep carious cavity on the distal-proximal surface that communicates with the cavity of the tooth. Probing is painful, percussion is painless, from cold water - slowly passing pain. The tooth was destroyed several months ago, it was not treated. What method of treatment is appropriate in this case?

Девітальна екстирпація Devital extirpation

Вітальна екстирпація Vital extirpation

Девітальна ампутація Devital amputation

Біологічний метод Biological method

Вітальна ампутація Vital amputation

126 / 200
В кріслі у стоматолога-ортопеда знаходиться пацієнт з дефектом зубного ряду 14, 15, 16. Має відбутися обробка зубів під коронки. Як необхідно обробити наконечник перед препаруванням? In the chair of the orthopedic dentist there is a patient with a defect in the dentition 14, 15, 16. The teeth must be treated for crowns. How should the tip be treated before preparation?

3% р-ном перекису водню 3% r-nom hydrogen peroxide

Р-ном марганцевокислого калію Potassium permanganate pH

3% р-ном хлораміну двічі через 15 хвилин 3% pH chloramine twice in 15 minutes

3% р-ном хлораміну 1 раз 3% pH chloramine 1 time

Р-ном фурациліну Furacilin P-nom

127 / 200
Хвора 36-ти років скаржиться на різкий біль, 'клацання'в правому скроневонижньощелепному суглобі (СНЩС), печіння в ділянці правого зовнішнього слухового проходу. Рухи нижньої щелепи східцеподібні, з короткочасними блокуючими моментами в суглобі та гострим болем. Об’єктивно: обличчя симетричне. Прикус ортогна-тичний, при внутрішньоротовій пальпації латеральних крилоподібних м’язів відчувається біль з правого боку. На томограмах контури кісткових структур суглобових поверхонь рівні, гладенькі. Який найбільш вірогідний діагноз? A 36-year-old patient complains of sharp pain, 'clicking' in the right temporomandibular joint (TMJ), burning in the area of the right external auditory canal. The movements of the lower jaw are stair-like , with short-term blocking moments in the joint and acute pain. Objectively: the face is symmetrical. The bite is orthognathic, with intraoral palpation of the lateral pterygoid muscles, pain is felt on the right side. On the tomograms, the contours of the bone structures of the articular surfaces are even, smooth. Which is the most probable diagnosis?

Дисфункція СНЩС TMD dysfunction

Анкілоз СНЩС Ankylosis TMJ

Ревматичний артрит СНЩС Rheumatic arthritis of TMJ

Гострий посттравматичний артрит СНЩС Acute post-traumatic TMJ arthritis

Деформуючий артроз СНЩС Deforming arthrosis of TMJ

128 / 200
Хворий 45-ти років, викладач, звернувся за порадою до ортопеда-стоматолога з метою вибору раціонального протезування. Об’єктивно: 12, 11, 21, 22 мають рухомість III ступеню. Яка ортопедична допомога найдоцільніша? A 45-year-old patient, a teacher, sought advice from an orthopedist-dentist in order to choose a rational prosthesis. Objectively: 12, 11, 21, 22 have mobility of the III degree. What orthopedic care is most appropriate?

Бюгельний протез Bügel prosthesis

Віддалене протезування Remote prosthesis

Раннє протезування Early prosthesis

Безпосереднє протезування Direct prosthesis

Незнімний протез Fixed prosthesis

129 / 200
Пацієнтка 62-х років звернулась до стоматолога з метою ортопедичного лікування 12, 21, 22 зубів. До протезування артеріальний тиск, за словами пацієнтки, був 165/110 мм рт.ст. У зв’язку з емоційними переживаннями тиск підвищився до 220/130 мм рт.ст. Який діагноз можна встановити? A 62-year-old female patient consulted a dentist for orthopedic treatment of 12, 21, 22 teeth. According to the patient, before prosthetics, blood pressure was 165/110 mm Hg. In connection with emotional experiences, the pressure rose to 220/130 mm Hg. What diagnosis can be established?

Гостра дихальна недостатність Acute respiratory failure

Колапс Collapse

Гостра серцева недостатшсть Acute heart failure

Непритомність Fainting

Гіпертонічний криз Hypertensive crisis

130 / 200
Хворий 16-ти років скаржиться на розростання, кровоточивість ясен та біль у них впродовж року. Об’єктивно: в ділянці 31,32,33,41,42,43 зубів ясеневі сосочки збільшені та перекривають коронки зуба на 1/2 їх висоти. Ясна у вигляді яскраво-червоних грануляцій, болісні під час пальпації. На зубах значні відкладення зубного каменя. Рентгенологічних змін альвеолярного відростка не виявлено. Який найбільш імовірний діагноз? A 16-year-old patient complains of growth, bleeding gums and pain during the year. Objectively: in the area 31,32,33,41,42 ,43 teeth, the gingival papillae are enlarged and cover the crowns of the tooth by 1/2 their height. The gingiva is in the form of bright red granulations, painful during palpation. There are significant deposits of tartar on the teeth. X-ray changes of the alveolar process are not revealed. What is the most likely diagnosis?

Катаральний гінгівіт Catarrhal gingivitis

Виразковий гінгівіт Ulcerative gingivitis

Генералізований пародонтит Generalized periodontitis

Локалізований пародонтит Localized periodontitis

Гіпертрофічний гінгівіт Hypertrophic gingivitis

131 / 200
В процесі обстеження у хворого 25-ти років при змиканні зубних рядів виявлена максимальна кількість оклюзій-них контактів зубів-антагоністів, при цьому рентгенологічно суглобова головка нижньої щелепи знаходиться біля основи схилу суглобового горбка. Який вид оклюзії спостерігається? During the examination of a 25-year-old patient, the maximum number of occlusal contacts of the antagonistic teeth was detected during closing of the dental rows, while radiologically, the articular head of the lower jaw is located near the base of the slope of the articular tubercle. What type of occlusion is observed?

Бокова права Side right

Задня Back

Центральна Central

Передня Front

Бокова ліва Side Left

132 / 200
Пацієнт 40-ка років звернувся зі скаргами на кровоточивість ясен, рухливість зубів у фронтальній ділянці нижньої щелепи, підвищену чутливість шийок зубів у цій ділянці. На рентгенограмі у ділянці 42, 41, 31, 32 мають місце розширена періодонтальна щілина, резорбція кісткової тканини альвеолярного відростка виражена на 1/3 довжини коренів. 42, 32 мають рухливість I ступеня, 41, 31 - II ступеня. Яку тимчасову шину необхідно застосувати для фронтальної стабілізації зубного ряду? A 40-year-old patient complained of bleeding gums, mobility of teeth in the frontal area of the lower jaw, increased sensitivity of the necks of the teeth in this area. On the radiograph in area 42 , 41, 31, 32 have an enlarged periodontal gap, resorption of bone tissue of the alveolar process is expressed on 1/3 of the length of the roots. 42, 32 have mobility of the I degree, 41, 31 - of the II degree. What temporary splint should be used for frontal stabilization of the dentition ?

Копейнина Kopeinina

Когана Kogan

За Навотним By Navotny

Треумана Treuman

Мамлока Mamluk

133 / 200
Пацієнту 67-ми років після обстеження було встановлено діагноз: карієс цементу 35. На якому пломбувальному матеріалі слід зупинити свій вибір? After examination, a 67-year-old patient was diagnosed with cement caries 35. Which filling material should you choose?

Силідонт Silidont

Силіцин Silicin

Срібна амальгама Silver Amalgam

Композиційний матеріал хімічного твердіння Chemical hardening composite material

Склоіономірний цемент Glass ionomer cement

134 / 200
Пацієнтка 47-ми років скаржиться на обмежену рухливість нижньої щелепи вранці, періодичний тупий біль в правому скронево-нижньощелепному суглобі (СНЩС) і скутість у суглобах. Зі слів пацієнтки, скутість зникає впродовж дня після 'розробки'суглобів. Об’єктивно: обличчя симетричне, відкривання рота обмежене до 2,5 см, відзначається хрускіт у суглобах. Середня лінія зміщується праворуч на 3-4 мм, пальпація правої суглобової головки болісна. Який найбільш імовірний діагноз? A 47-year-old patient complains of limited mobility of the lower jaw in the morning, periodic dull pain in the right temporomandibular joint (TMJ) and stiffness in the joints. According to the patient , the stiffness disappears during the day after the 'development' of the joints. Objectively: the face is symmetrical, the opening of the mouth is limited to 2.5 cm, there is a crunch in the joints. The midline shifts to the right by 3-4 mm, palpation of the right articular head is painful. What is the most probable diagnosis?

Хронічний артрит правого СНЩС Chronic arthritis of the right TMJ

Правобічний передній вивих нижньої щелепи Right-sided anterior dislocation of the lower jaw

Артроз правого СНЩС Arthritis of the right TMJ

Перелом правого виростка нижньої щелепи Fracture of the right condyle of the lower jaw

Гострий серозний артрит правого СНЩС Acute serous arthritis of the right TMJ

135 / 200
Дитина 10,5 років скаржиться на появу болісних висипань на губах. Об’єктивно: червона облямівка губ набрякла, гіперемована, вкрита тріщинками і численними кров’янистими кірками. На шкірі верхньої губи визначаються дрібні пухирці з серозним вмістом, що зливаються між собою в окремих ділянках. Спостерігаються також мацерація та мокнуття шкіри, особливо у кутах рота. Який найбільш імовірний діагноз? A 10.5-year-old child complains of the appearance of painful rashes on the lips. Objectively: the red border of the lips is swollen, hyperemic, covered with cracks and numerous bloody crusts. On the skin of the upper lip, small blisters with serous content are identified, merging with each other in separate areas. Maceration and wetting of the skin are also observed, especially in the corners of the mouth. What is the most likely diagnosis?

Атопічний хейліт Atopic cheilitis

Актинічний хейліт Actinic cheilite

Ексфоліативний хейліт Exfoliative cheilitis

Метеорологічний хейліт Meteorological cheilitis

Екзематозний хейліт Eczematous cheilitis

136 / 200
До клініки щелепно-лицевої хірургії надійшов поранений з розривом м’яких тканин піднебіння та глотки. Звисаючий клапоть з рани під час дихання частково, а інколи і повністю закриває вхід до гортані. Який вид асфіксії може статися у хворого? An injured patient came to the clinic of maxillofacial surgery with rupture of the soft tissues of the palate and pharynx. The flap hanging from the wound partially and sometimes completely closes the entrance during breathing to the larynx. What kind of asphyxia can happen to a patient?

Обтураційна Obstructive

Клапанна Valve

Аспіраційна Aspirational

Стенотична Stenotic

Дислокаційна Dislocation

137 / 200
Хвора 27-ми років, вагітність 21 тиждень, після безрезультатного терапевтичного лікування направлена на видалення 28 зубу з приводу загострення хронічного періодонтиту. Під якою анестезією необхідно видалити зуб цій хворій? A 27-year-old patient, 21 weeks pregnant, after unsuccessful therapeutic treatment, was referred for extraction of tooth 28 due to exacerbation of chronic periodontitis. Under which anesthesia should this patient's tooth be removed ?

Торусальна Torusalna

Туберальна та піднебінна Tuberal and palatine

!нфраорбітальна та піднебінна !nfraorbital and palatal

Туберальна та різцева Tuberal and incisor

Мандибулярна Mandibular

138 / 200
У хворого 50-ти років скарги на утруднене жування їжі, рухомість зубів, неприємний запах з рота, кровоточивість ясен. Об’єктивно: ясна гіперемо-вані з ціанотичним відтінком, наявність зубного каменю. Пародонтальні кишені в межах молярів верхньої щелепи 8 мм, у решти зубів - 6 мм. На рентгенограмі - резорбція кісткової тканини на 2/3-1/2 довжини кореня. Який найбільш вірогідний діагноз? A 50-year-old patient complains of difficulty chewing food, tooth mobility, bad breath, bleeding gums. Objectively: the gums are hyperemic with cyanotic shade, the presence of tartar. Periodontal pockets within the molars of the upper jaw are 8 mm, in the rest of the teeth - 6 mm. On the radiograph, bone tissue resorption for 2/3-1/2 of the length of the root. What is the most likely diagnosis?

Генералізований пародонтит I ст, хронічний перебіг Generalized periodontitis of the first stage, chronic course

Генералізований пародонтит II ст, хронічний перебіг Generalized periodontitis of the II century, chronic course

Генералізований пародонтит II ст, загострений перебіг Generalized periodontitis II century, acute course

Генералізований пародонтит III ст, загострений перебіг Generalized periodontitis of the 3rd century, acute course

Генералізований пародонтит III ст, хронічний перебіг Generalized periodontitis of the III stage, chronic course

139 / 200
Хворий 20-ти років скаржиться на наявність каріозної порожнини в 44. Об’єктивно: на жувальній поверхні 44 глибока каріозна порожнина, щільний пігментований дентин. Зондування та перкусія безболісні. ЕОД - 12 мкА. Який найбільш імовірний діагноз? A 20-year-old patient complains about the presence of a carious cavity in 44. Objectively: on the chewing surface of 44 there is a deep carious cavity, dense pigmented dentin. Probing and percussion are painless . EOD - 12 μA. What is the most likely diagnosis?

Хронічний фіброзний періодонтит Chronic fibrous periodontitis

Хронічний фіброзний пульпіт Chronic fibrous pulpitis

Хронічний глибокий карієс Chronic deep caries

Хронічний середній карієс Chronic middle caries

Гострий глибокий карієс Acute deep caries

140 / 200
Пацієнтка 32-х років звернулася до стоматолога зі скаргами на естетичний дефект 14 і 25. Планується виготовити на ці зуби металокерамічні коронки. Який відбитковий матеріал необхідно застосувати при виготовленні цих коронок? A 32-year-old patient turned to the dentist with complaints about aesthetic defect 14 and 25. It is planned to make metal-ceramic crowns for these teeth. What impression material should be used when making these crowns?

Цинкоксиевгенолові Zincoxyeugenols

Віск Wax

Силіконовий Silicon

Твердіючий Assertive

Альгінатні Alginate

141 / 200
Хвора 25-ти років скаржиться на наявність світло-коричневої плями в передньому зубі на верхній щелепі. Об’єктивно: у пришийковій ділянці 23 виявляється поодинока пляма світло-коричневого кольору, під час зондування поверхня гладенька. Реакція на холод та зондування безболісні. Встановіть найбільш вірогідний діагноз: A 25-year-old patient complains about the presence of a light brown spot in the front tooth on the upper jaw. Objectively: a single light brown spot is found in the cervical area 23 color, during probing the surface is smooth. Reaction to cold and probing are painless. Establish the most probable diagnosis:

Гострий початковий карієс Acute initial caries

Хронічний поверхневий карієс Chronic surface caries

Хронічний початковий карієс Chronic initial caries

Флюороз Fluorosis

Місцева гіпоплазія емалі Local enamel hypoplasia

142 / 200
Пацієнт 60-ти років санує порожнину рота перед оперативним втручанням з приводу катаракти. Після обстеження було встановлено діагноз: хронічний середній карієс 22 (V клас за Блеком). Який пломбувальний матеріал НЕ СЛІД застосовувати у цього хворого? A 60-year-old patient cleans the oral cavity before cataract surgery. After the examination, a diagnosis was made: chronic medium caries 22 (Class V according to Black). What filling material SHOULD NOT be used in this patient?

Склоіономірний цемент хімічного твердіння Glass ionomer cement of chemical hardening

Макронаповнений композит хімічного твердіння Macro-filled chemical hardening composite

Мікрогібридний матеріал світлового твердіння Microhybrid Light Curing Material

Силікатний цемент Silicate cement

Мікрогібридний матеріал хімічного твердіння Microhybrid chemical hardening material

143 / 200
Хворий 33-х років звернувся зі скаргами на виразку дна порожнини рота, яка розташована під язиком, на рівні від 43 до 33. При огляді виразка має підриті фестончасті краї, її дно неглибоке, сіро-жовтого кольору, вкрито дрібними грануляціями, які легко кровоточать. Інфільтрація виразки відсутня. Визначте клінічний діагноз: A 33-year-old patient complained of an ulcer on the floor of the mouth, which is located under the tongue, at the level from 43 to 33. Upon examination, the ulcer has undercut scalloped edges , its bottom is shallow, gray-yellow in color, covered with small granulations that bleed easily. There is no ulcer infiltration. Determine the clinical diagnosis:

Декубітальна виразка дна порожнини рота Decubitus ulcer of the floor of the mouth

Мігруюча гранульома дна порожнини рота Migrant granuloma of the floor of the oral cavity

Ракова виразка дна порожнини рота Cancer ulcer of the floor of the mouth

Туберкульозна виразка дна порожнини рота Tuberculous ulcer of the floor of the mouth

Гумозна виразка дна порожнини рота Gumous ulcer of the floor of the mouth

144 / 200
Монтажник-висотник, який має великий стаж роботи, звернувся до стоматолога з скаргами на сухїсть, печїння та незначний набряк губ. Такї ж симптоми були восени рїк тому. Який найбільш їмовїрний дїагноз? A high-rise installer, who has a long working experience, turned to the dentist with complaints of dryness, burning and slight swelling of the lips. The same symptoms were in the fall of a year ago. What the most likely diagnosis?

Хейлїт Манганотті Hailet Manganotti

Ексфоліативний хейлїт Exfoliative cheilitis

Метеорологічний хейлїт Meteorological cheilite

Контактний хейлїт Contact cheilite

Гландулярний хейлїт Glandular cheilitis

145 / 200
Хвора 42-х років скаржиться на біль у яснах, посилення їх кровоточивості, збільшення рухомості зубів, неприємний запах із рота. Об’єктивно: ясна яскраво гіперемовані, різко набряклі, легко кровлять під час пальпації. Корені зубів оголені, пародонтальні кишені глибиною 4-6 мм із гнійним ексудатом, над’ясенний і під’ясенний зубний камінь. Рухомість зубів II-III ст. На ор-топантомограмі - резорбція міжзубних перегородок до 1/2 їх висоти. Який найбільш імовірний діагноз? A 42-year-old patient complains of pain in the gums, increased bleeding, increased tooth mobility, bad breath. Objectively: the gums are hyperemic, sharp swollen, easily bleed during palpation. The roots of the teeth are exposed, periodontal pockets 4-6 mm deep with purulent exudate, supragingival and subgingival calculus. Mobility of teeth II-III century. On the orthopantomogram - resorption of interdental septa up to 1 /2 of their height. What is the most likely diagnosis?

Генералізований пародонтит II ст, хронічний перебіг Generalized periodontitis of the II century, chronic course

Генералізований пародонтит III ст, хронічний перебіг Generalized periodontitis III stage, chronic course

Загострення генералізованого паро-донтиту III ст Aggravation of generalized periodontitis of the III century

Загострення генералізованого паро-донтиту II ст Aggravation of generalized periodontitis II century

Загострення генералізованого паро-донтиту I ст Aggravation of generalized periodontitis of the 1st century

146 / 200
В умовах щелепно-лицевого стаціонару хворій проводилася операція - радикальна гайморотомія з пластичним закриттям нориці через комірку видаленого 27 Провели інфільтраційну і всі периферичні провідникові анестезії на верхній щелепі зліва 2% р-ном лідокаїну 6,0 мл. Через 3 хвилини хвора відзначила двоїння в лівому оці, неможливість його закрити. Яка з проведених анестезій є причиною вищевказаних скарг? In the conditions of the maxillofacial hospital, the patient underwent an operation - radical sinus surgery with plastic closure of the fistula through the cell of the removed 27 Infiltration and all peripheral conductor anesthesia were performed on the upper jaw on the left 2% lidocaine solution 6.0 ml. After 3 minutes, the patient noted double vision in the left eye, the inability to close it. Which of the performed anesthesia is the cause of the above complaints?

!нфільтраційна !nfiltration

!нцизівальна !native

Палатинальна Palatine

Туберальна Tuberalna

!нфраорбітальна !nfraorbital

147 / 200
У хворого 30-ти років на 7-й день після операції на черевній порожнині виникли біль і припухлість в ділянці лівої привушної слинної залози. Об’єктивно: температура тіла 39oC, обмеження відкривання рота, сухість у роті; при маса- жі залози з’являється гнійний ексудат з її протоки. Яке захворювання можна діагностувати у даного хворого? On the 7th day after abdominal surgery, a 30-year-old patient developed pain and swelling in the area of the left parotid salivary gland. Objectively: body temperature 39oC, restriction of mouth opening, dry mouth; when massaging the gland, purulent exudate appears from its duct. What disease can be diagnosed in this patient?

Гострий епідемічний паротит Acute epidemic mumps

Флегмона привушно-жувальної ділянки Phlegmon of the parotid-chewing area

Гострий неепідемічний паротит Acute non-epidemic mumps

Паренхіматозний паротит Parenchymal parotitis

Флегмона субжувального простору Phlegmon of the submasticatory space

148 / 200
У хворого 28-ми років з’явились скарги на постійний локалізований біль, що посилюється під час накушування. Об’єктивно: в 46 глибока каріозна порожнина, яка з’єднується з порожниною зуба. Під час зондування дна каріозної порожнини біль відсутній, перкусія болісна, на рентгенограмі змін не виявлено. Який найбільш імовірний діагноз? A 28-year-old patient complained of constant localized pain that worsens when biting. Objectively: at 46, a deep carious cavity, which 'connects with the cavity of the tooth. During probing of the bottom of the carious cavity, there is no pain, percussion is painful, no changes are detected on the X-ray. What is the most likely diagnosis?

Загострення хронічного пульпіту Exacerbation of chronic pulpitis

Загострення хронічного періодонти-ту Exacerbation of chronic periodontitis

Гострий дифузний пульпіт Acute diffuse pulpitis

Гострий гнійний періодонтит Acute purulent periodontitis

Гострий серозний періодонтит Acute serous periodontitis

149 / 200
Хворий 23-х років скаржиться на наявність каріозної порожнини в 16. Об’єктивно: в 16 глибока каріозна порожнина, що з’єднується з порожниною зуба, зондування безболісне, перкусія безболісна. На яснах в ділянці проекції верхівки кореня 16 виявлено норицю. Який найбільш імовірний діагноз? A 23-year-old patient complains about the presence of a carious cavity at 16. Objectively: at 16, there is a deep carious cavity that connects to the tooth cavity, probing is painless , percussion is painless. A fistula was detected on the gums in the area of the projection of the apex of root 16. What is the most likely diagnosis?

Хронічний фіброзний пульпіт Chronic fibrous pulpitis

Хронічний гранулематозний періо-донтит Chronic granulomatous periodontitis

Хронічний фіброзний періодонтит Chronic fibrous periodontitis

Хронічний гранулюючий періодон-тит Chronic granulating periodontitis

Хронічний гангренозний пульпіт Chronic gangrenous pulpitis

150 / 200
До стоматолога звернувся хворий 30-ти років зі скаргами на припухлість в ділянці верхньої губи. Об’єктивно: визначається асиметрія обличчя за рахунок набряку верхньої губи, носо-губна складка згладжена. У ротовій порожнині на вестибулярній поверхні верхньої щелепи перехідна складка на рівні 11, 21, 22 згладжена, гіперемована, під час пальпації відчувається біль та флю-ктуація. Діагностовано гострий гнійний періостит верхньої щелепи від 21. Оберіть тактику лікування: A 30-year-old patient came to the dentist with complaints of swelling in the area of the upper lip. Objectively: facial asymmetry is determined due to swelling of the upper lip, nasolabial the fold is smoothed. In the oral cavity on the vestibular surface of the upper jaw, the transitional fold at the level of 11, 21, 22 is smoothed, hyperemic, pain and fluctuation are felt during palpation. Acute purulent periostitis of the upper jaw from 21 is diagnosed. Choose treatment tactics:

Видалення 21, пєріостєотомія, протизапальна терапія Removal 21, periosteotomy, anti-inflammatory therapy

Видалення 21, періостеотомія Removal 21, periosteotomy

Збереження 21, періостеотомія, протизапальна терапія Saving 21, periosteotomy, anti-inflammatory therapy

Видалення 12, 21, 22 зубів, періостеотомія, протизапальна терапія Removal of 12, 21, 22 teeth, periosteotomy, anti-inflammatory therapy

Збереження 21, протизапальна терапія Save 21, anti-inflammatory therapy

151 / 200
У доставленого з поля бою офіцера 33-х років відстріл підборідного відділу нижньої щелепи, слинотеча, незначна кровотеча з порожнини рота, асфіксія що виникає періодично під час зміни положення голови. Які дії спрямовані на боротьбу с розвитком асфіксії у пораненого? A 33-year-old officer delivered from the battlefield had a shot in the chin of the lower jaw, drooling, slight bleeding from the mouth, asphyxia that occurs periodically when changing the position of the head . What actions are aimed at combating the development of asphyxia in the wounded?

Транспортування в положенні обличчям донизу Transport in the face-down position

Накладання трахеостоми Applying a tracheostomy

ПХО ран, накладання трахеостоми PHO of wounds, placement of tracheostomy

Фіксація щелеп підборідною пращею Fixing the jaws with a chin sling

Фіксація язика, транспортування в положенні обличчям донизу Tongue fixation, transportation in a face-down position

152 / 200
Під час видалення 14 зуба у пацієнта 64-х років з’явились скарги на біль у загруднинній ділянці з іррадіацією в спину. Відмічається блідість слизових та шкірних покривів, асиметрія пульсу на сонних артеріях. Який найбільш імовірний діагноз? During the extraction of the 14th tooth, a 64-year-old patient complained of pain in the sternum with radiation to the back. Pallor of the mucous membranes and skin, asymmetry pulse on the carotid arteries. What is the most likely diagnosis?

Набряк Квінке Quincke edema

Гострий інфаркт міокарда Acute myocardial infarction

Колапс Collapse

Гостра дихальна недостатність Acute respiratory failure

Гіпертонічний криз Hypertensive crisis

153 / 200
Під час ремонту стоматологічного кабінету вирішено освітлювати його люмінесцентними лампами. Яким має бути рівень освітленості кабінету в люксах? During the renovation of the dental office, it was decided to illuminate it with fluorescent lamps. What should be the level of illumination of the office in suites?

200 лк 200 lx

500 лк 500 lx

300 лк 300 lx

400 лк 400 lx

100 лк 100 lx

154 / 200
Хворий 42-х років, будівельник, скаржиться на наявність на нижній губі бородавчастого розростання, яке виникло 1,5 місяці тому і за останній тиждень почало значно збільшуватись у розмірах. Об’єктивно: червона облямівка нижньої губи синюшночервоного кольору, інфільтрована, з поодинокими щільно прикріпленими лусочками. В центрі - чітко обмежене напівсферичної форми утворення, діаметром 8 мм, висотою 4 мм, сірувато-синюшно-червоного кольору, з шорсткою поверхнею за рахунок тонких лусочок, що щільно прикріплені до його поверхні та ущільнені в основі. Регіо-нарні лімфатичні вузли збільшені, рухомі, безболісні, щільні. Який найбільш імовірний діагноз? A 42-year-old patient, a construction worker, complains of the presence of a warty growth on the lower lip, which appeared 1.5 months ago and began to significantly increase in size over the last week . Objectively: the red border of the lower lip is bluish-red, infiltrated, with single tightly attached scales. In the center - a clearly limited hemispherical formation, 8 mm in diameter, 4 mm in height, grayish-bluish-red in color, with a rough surface due to thin scales that are tightly attached to its surface and compacted at the base. Regional lymph nodes are enlarged, mobile, painless, dense. What is the most likely diagnosis?

Вірусна бородавка Viral wart

Піогенна гранульома Pyogenic granuloma

Рак нижньої губи Lower lip cancer

Бородавчатий передрак Warty precancer

Кератоакантома Keratoacanthoma

155 / 200
Під час операції видалення дер-моїдної кісти перенісся хлопчик 14-ти років поскаржився на запаморочення, нудоту, слабкість. Об’єктивно: шкіра бліда, вкрита холодним потом. Дихання часте, пульс слабкий, артеріальний тиск знижений (80/60 мм рт.ст.), руки холодні. Який найбільш імовірний діагноз? During the operation to remove a dermoid cyst, a 14-year-old boy complained of dizziness, nausea, weakness. Objectively: the skin is pale, covered with cold sweat. Breathing is frequent, pulse is weak, blood pressure is low (80/60 mm Hg), hands are cold. What is the most likely diagnosis?

Колапс Collapse

Токсичний шок Toxic shock

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Травматичний шок Traumatic shock

Непритомність Fainting

156 / 200
Пацієнтка звернулась до стоматолога зі скаргами на біль у порожнині рота, печіння та сухість. При огляді виявлена вогняно-червона суха слизова. Язик малиново-червоного кольору, сухий, блискучий, ниткоподібні сосочки атрофовані. В складках язика визначається невелика кількість нальоту, що важко знімається. Пацієнтка знаходиться на лікуванні з приводу пневмонії, приймає антибіотики. Який найбільш імовірний діагноз? The patient went to the dentist with complaints of pain in the oral cavity, burning and dryness. During the examination, fiery red dry mucosa was found. The tongue is crimson-red in color, dry, shiny, filiform papillae are atrophied. A small amount of plaque is detected in the folds of the tongue, which is difficult to remove. The patient is being treated for pneumonia, taking antibiotics. What is the most likely diagnosis?

Гострий атрофічний кандидоз Acute atrophic candidiasis

Пелагроїдний глосит Pelagroid glossitis

Фіксована еритема Fixed erythema

Десквамативний глосит Desquamative glossitis

Гіповітаміноз В2 Hypovitaminosis B2

157 / 200
До обласної санепідемстанції звернувся лікар-стоматолог за дозволом на відкриття приватного стоматологічного кабінету на дві стоматологічні універсальні установки. Площа приміщення, де стоматолог планує вести прийом пацієнтів, складає 26 м2. Яку площу повинно мати приміщення за існуючим положенням для двох універсальних стоматологічних установок? A dentist applied to the regional sanitary station for permission to open a private dental office for two universal dental units. The area of the room where the dentist plans to receive patients is 26 m2 What area should the premises have according to the existing provision for two universal dental facilities?

20 м2 на 1 установку та 12 м2 додатково 20 m2 for 1 installation and 12 m2 additionally

10 м2 на 1 установку та 10 м2 додатково 10 m2 for 1 installation and 10 m2 additionally

10 м2 на 1 установку та 7 м2 додатково 10 m2 for 1 installation and 7 m2 additionally

14 м2 на 1 установку та 10 м2 додатково 14 m2 for 1 installation and 10 m2 additionally

7 м2 на 1 установку та 7 м2 додатково 7 m2 for 1 installation and 7 m2 additionally

158 / 200
Хворому 40-ка років провели вибіркове пришліфовування зу6ів з приводу захворювання СНЩС, зумовлене порушенням функціональної оклюзії. Через 3 дні він звернувся до лікаря-ортопеда зі скаргами на попадання між зубними ряди справа слизової оболонки щоки та її травматизацію. Яка помилка допущена при зішліфовуванні зубів? A 40-year-old patient underwent selective grinding of his teeth due to TMJ disease caused by a functional occlusion disorder. 3 days later, he turned to an orthopedic doctor with complaints of contact between tooth rows on the right of the mucous membrane of the cheek and its traumatization. What mistake was made when grinding the teeth?

Зішліфовування вершин опорних піднебінних горбиків верхніх зубів Grinding of the tops of the supporting palatal cusps of the upper teeth

Зішліфовування щічних горбиків верхніх зубів Grinding of buccal tubercles of upper teeth

Зішліфовування вершин опорних щічних горбиків нижніх зубів Grinding of the tops of the supporting buccal cusps of the lower teeth

Зішліфовування язикових горбиків нижніх зубів Grinding of the lingual ridges of the lower teeth

Зішліфовування горбиків верхніх зубів Grinding of the cusps of the upper teeth

159 / 200
Хворому 20-ти років поставлено діагноз: хронічний глибокий карієс 12. Об’єктивно: на апроксимально-дистальній поверхні 12 глибока каріозна порожнина. Каріозним процесом також вражено і дистальний кут коронки 12. Оберіть матеріал для усунення вказаного дефекту: A 20-year-old patient was diagnosed with chronic deep caries 12. Objectively: there is a deep carious cavity on the proximal-distal surface of 12. The carious process also affects the distal crown angle 12. Choose the material to eliminate the specified defect:

Склоіономірний цемент світлового затвердіння Light-curing glass ionomer cement

Склоіономірний цемент хімічного затвердіння Glass ionomer cement of chemical hardening

Композитний матеріал світлового затвердіння Light Curing Composite Material

Алюмосілікатний цемент Aluminosilicate cement

Полікарбоксилатний цемент Polycarboxylate cement

160 / 200
Дитина 9-ти років скаржиться на ниючий біль у зубі, що посилюється при натисканні на нього. Місяць тому зуб лікувався з приводу пульпіту. Об’єктивно: у 36 пломба, перкусія різко болісна, слизова оболонка гіперемована, набрякла. На рентгенограмі змін немає. Який найбільш імовірний діагноз? A 9-year-old child complains of an aching pain in a tooth that intensifies when pressing on it. A month ago, the tooth was treated for pulpitis. Objectively: at 36 seal, percussion is sharply painful, the mucous membrane is hyperemic, swollen. There are no changes on the radiograph. What is the most likely diagnosis?

Гострий дифузний пульпіт Acute diffuse pulpitis

Загострення хронічного періодонти-ту Exacerbation of chronic periodontitis

Загострення хронічного пульпіту Exacerbation of chronic pulpitis

Гострий гнійний пульпіт Acute purulent pulpitis

Гострий серозний періодонтит Acute serous periodontitis

161 / 200
Постраждалий 24-х років звернувся до клініки з опіком обличчя. Травму отримав внаслідок дії відкритого полум’я. Скаржиться на біль та печіння шкіри обличчя. Об’єктивно: гіперемія шкіри обличчя, на ділянках підборіддя, носа, брів, лоба, вилиць мають місце пухирі з прозорою рідиною. Який ступінь опіку встановить лікар хворому? A 24-year-old victim came to the clinic with a facial burn. The injury was caused by an open flame. He complains of pain and burning of the facial skin. Objectively: hyperemia of the skin of the face, there are blisters with a clear liquid on the chin, nose, eyebrows, forehead, cheekbones. What degree of burn will the doctor set for the patient?

III B-IV ступінь III B-IV degree

II-III A ступінь II-III A degree

I-II ступінь I-II degree

II-IV ступінь II-IV degree

II-III B ступінь II-III B degree

162 / 200
Хворий 20-ти років звернувся до лікаря зі скаргами на неможливість рухів нижньої щелепи, утруднення мови та прийому їжі. Стан пов’язує з травмою, що виникла під час відкушування яблука. При огляді відмічається напів-відкритий рот, прикус відкритий за рахунок одиноких контактів дистальних горбів останніх молярів щелеп, слинотеча, мова нерозбірлива, пальпуються суглобові голівки нижньої щелепи попереду козелків. Який найбільш імовірний діагноз? A 20-year-old patient turned to the doctor with complaints of inability to move the lower jaw, difficulty speaking and eating. The condition is associated with an injury that occurred during biting an apple. During the examination, a half-open mouth is noted, the bite is open due to single contacts of the distal humps of the last molars of the jaws, drooling, slurred speech, the articular heads of the lower jaw can be palpated in front of the canines. What is the most likely diagnosis?

Гострий передній двобічний вивих нижньої щелепи Acute anterior bilateral dislocation of the lower jaw

Перелом суглобових відростків нижньої щелепи Fracture of the articular processes of the lower jaw

Фіброзний анкілоз скронево-нижньощелепного суглоба Fibrous ankylosis of the temporomandibular joint

Травматичний двобічний перелом суглобових відростків нижньої щелепи Traumatic bilateral fracture of the articular processes of the lower jaw

Загострення артрозо-артриту скронево-нижньощелепного суглоба Aggravation of temporomandibular joint arthrosis

163 / 200
У дитини 6,5 років визначається щілина величиною 2,5-3 мм між передніми зубами від ікла до ікла. Співвідношення перших постійних молярів -1 клас за Енглем. Визначте ступінь тяжкості деформації прикусу: A 6.5-year-old child has a gap of 2.5-3 mm between the front teeth from canine to canine. The ratio of the first permanent molars is 1st class according to Engle. Determine the severity of bite deformity:

V V

II II

IV IV

I I

III III

164 / 200
Дитина 5-ти років скаржиться на самочинний біль у зубі на верхній щелепі справа, що посилюються вночі та під час вживання холодного. Об’єктивно: у 65 глибока порожнина, що сполучається з порожниною зуба. Зондування болісне, перкусія безболісна. Від холодної води виникає біль, що повільно минає. Який найбільш імовірний діагноз? A 5-year-old child complains of self-inflicted toothache on the right upper jaw, which worsens at night and when eating cold food. Objectively: at 65, a deep cavity , which communicates with the cavity of the tooth. Probing is painful, percussion is painless. Cold water causes pain that slowly passes. What is the most likely diagnosis?

Гострий серозний пульпіт Acute serous pulpitis

Загострення хронічного пульпіту Exacerbation of chronic pulpitis

Гострий періодонтит Acute periodontitis

Гострий гнійний пульпіт Acute purulent pulpitis

Загострення хронічного періодонти-ту Exacerbation of chronic periodontitis

165 / 200
Хлопчик 13-ти років скаржиться на біль у зубі на верхній щелепі від теплого, гарячого, неприємний запах з рота під час відсмоктування з зуба. Об’єктивно: 24 зуб змінений у кольорі, визначається глибока каріозна порожнина, що сполучається з порожниною зуба, глибоке зондування болісне. Перкусія безболісна. Який найбільш імовірний діагноз? A 13-year-old boy complains of pain in the tooth on the upper jaw from warm, hot, bad breath during tooth extraction. Objectively: 24 the tooth is discolored, a deep carious cavity communicating with the tooth cavity is identified, deep probing is painful. Percussion is painless. What is the most likely diagnosis?

Загострення хронічного періодонти-ту Exacerbation of chronic periodontitis

Хронічний фіброзний пульпіт Chronic fibrous pulpitis

Хронічний періодонтит Chronic periodontitis

Хронічний гангренозний пульпіт Chronic gangrenous pulpitis

Загострення хронічного пульпіту Exacerbation of chronic pulpitis

166 / 200
Хворий 30-ти років скаржиться на підвищення температури тіла до 39oC, погіршення загального самопочуття, наявність інфільтрату округлої форми на верхній губі. Хворіє 3 дні. Об’єктивно: в ділянці верхньої губи зліва інфільтрат округлої форми в діаметрі 2,5 см, шкіра над ним багряного кольору з некротичним стрижнем в центрі. Верхня губа гіперемована, набрякла. Який найбільш імовірний діагноз? A 30-year-old patient complains of an increase in body temperature to 39oC, deterioration of general well-being, the presence of a rounded infiltrate on the upper lip. He has been ill for 3 days. Objectively: in the area of the upper lip on the left, a rounded infiltrate with a diameter of 2.5 cm, the skin above it is purple in color with a necrotic core in the center. The upper lip is hyperemic, swollen. What is the most likely diagnosis?

Карбункул верхньої губи Carbuncle of upper lip

Фурункул верхньої губи Upper lip furuncle

Ретенційна кіста верхньої губи Retention cyst of the upper lip

Гострий періостит верхньої щелепи Acute periostitis of the upper jaw

Гострий гнійний лімфаденіт Acute purulent lymphadenitis

167 / 200
Батьки дитини 6-ти років звернулися зі скаргами на біль у дитини у підни-жньощелепній ділянці зліва, підвищення температури до 37,5oC. Об’єктивно: обличчя асиметричне з причини інфільтрату піднижньощелепної ділянки зліва. Інфільтрат м’яко-еластичної консистенції, рухливий, розміром 2х2,5 см, пальпація трохи болісна, шкіра не змінена. Зуби інтактні. Зів гіперемова-ний. Який найбільш імовірний діагноз? Parents of a 6-year-old child complained of pain in the child's upper-mandibular area on the left, an increase in temperature to 37.5oC. Objectively: the face is asymmetrical due to the infiltrate of the submandibular area on the left. The infiltrate is soft-elastic, mobile, 2x2.5 cm in size, palpation is a little painful, the skin is not changed. The teeth are intact. The pharynx is hyperemic. What is the most likely diagnosis?

Аденофлегмона піднижньощелепної ділянки Adenophlegmon of the submandibular area

Гострий серозний одонтогенний піднижньощелепний лімфаденіт Acute serous odontogenic submandibular lymphadenitis

Гострий гнійний неодонтогенний піднижньощелепний лімфаденіт Acute purulent neodontogenic submandibular lymphadenitis

Гострий серозний неодонтогенний піднижньощелепний лімфаденіт Acute serous neodontogenic submandibular lymphadenitis

Гострий гнійний одонтогенний піднижньощелепний лімфаденіт Acute purulent odontogenic submandibular lymphadenitis

168 / 200
Жінка 48-ми років звернулася зі скаргами на тупий ниючий біль у ділянці лівого СНЩС, що посилюється під час прийому твердої їжі, який з’явився близько 2,5 років тому. Об’єктивно: відкривання рота дещо обмежене, під час відкривання щелепа зміщується вбік, чути хрускіт у СНЩС. У порожнині рота - вторинна часткова адентія. На рентгенограмі визначається склероз кортикальної пластинки та звуження суглобової щілини. Який найбільш імовірний діагноз? A 48-year-old woman complained of a dull, aching pain in the area of the left TMJ, which worsens when eating solid food, which appeared around 2.5 years ago. Objectively: the opening of the mouth is somewhat limited, when opening the jaw, it moves to the side, a crunch is heard in the TMJ. In the oral cavity, there is secondary partial adentia. The x-ray shows sclerosis of the cortical plate and narrowing of the joint space. What is the most likely diagnosis?

Больова дисфункція СНЩС Painful TMJ dysfunction

Гострий артрит СНЩС Acute TMJ arthritis

Загострення хронічного артриту СНЩС Exacerbation of chronic TMJ arthritis

Артроз СНЩС Arthritis of TMJ

Хронічний артрит СНЩС Chronic TMJ arthritis

169 / 200
У хворого 30-ти років діагностований післятравматичний остеомієліт нижньої щелепи у ділянці тіла справа. Травма відбулася 1,5 місяці тому. На рентгенограмі визначається лінія перелому і тінь сформованого кісткового секвестру в лінії перелому. На шкірі має місце нориця з гнійним виділенням. Визначте тактику лікування: A 30-year-old patient was diagnosed with post-traumatic osteomyelitis of the lower jaw in the right part of the body. The injury occurred 1.5 months ago. The fracture line and the shadow of the formed bone sequestration in the fracture line. There is a fistula with purulent discharge on the skin. Determine the treatment tactics:

Висічення нориці Excision of fistula

Висічення нориці, секвестректомія Fistula excision, sequestrectomy

Секвестректомія Sequestrectomy

Фізіотерапевтичне лікування Physiotherapy treatment

Висічення нориці, антибактеріальна терапія Fistula excision, antibacterial therapy

170 / 200
Лікар-стоматолог проводить пломбування каріозної порожнини ІІ класу за Блеком у 36 зубі методом сендвіч-техніки в одне відвідування у чоловіка 35-ти років. Який з склоіономірних цементів слід обрати в даному випадку в якості базової прокладки? Dentist fills a Class II carious cavity according to Black in tooth 36 using the sandwich technique in one visit in a 35-year-old man. Which of the glass ionomer cements should choose in this case as a basic lining?

Зміцнений Fortified

Водотвердіючий Water hardening

Класичний Classic

Конденсувальний Condensing

Гібридний Hybrid

171 / 200
Чоловік 54-х років скаржиться на 6іль у ділянці верхньої щелепи злiва, що з’явився три дні тому і поступово наростає, підвищення температури тіла до 37, 2oC. Об’єктивно: слизова ясен набрякла, гіперемована, легко кровить. Пародонтальні кишені 6-7 мм з незначними гнійними виділеннями. У ділянці 26 пальпується болісний інфільтрат. Рухливість 26 III ступеня, решти зубів I-II ступеня. Рентгенологічно: у ділянці 26 визначається резорбція міжальвеоляр-них перегородок на 2/3 довжини коренів. Яка оптимальна тактика стосовно 26? A 54-year-old man complains of swelling in the area of the upper jaw on the left, which appeared three days ago and is gradually increasing, an increase in body temperature to 37.2oC. Objectively: the gingival mucosa is swollen, hyperemic, and bleeds easily. Periodontal pockets of 6-7 mm with minor purulent secretions. A painful infiltrate is palpable in area 26. Mobility of 26 is III degree, the rest of the teeth are I-II degree. X-ray: resorption is determined in area 26 interalveolar partitions on 2/3 of the length of the roots. What is the optimal tactic in relation to 26?

Видалення Delete

Тимчасове шинування, консервативна терапія Temporary splinting, conservative therapy

Розкриття абсцесу через пародон-тальну кишеню Opening of an abscess through a periodontal pocket

Кюретаж пародонтальної кишені Curettage of periodontal pocket

Розкриття абсцесу через ясну Opening of the abscess through the gingiva

172 / 200
Постраждалий 27-ми років доставлений до відділення щелепно-лицевої хірургії з діагнозом: різана рана правої щоки. Травма побутова, нанесена під час бійки. У постраждалого крайній термін проведення ранньої ПХО рани без попередньої ін’єкції антибіотиків складає не більше: The 27-year-old victim was taken to the department of maxillofacial surgery with a diagnosis: a cut wound on the right cheek. The injury was domestic, caused during a fight. The victim has a deadline of of an early PHO wound without prior injection of antibiotics is no more than:

72 годин 72 hours

24 годин 24 hours

48 годин 48 hours

1 години 1 hour

12 годин 12 hours

173 / 200
У хворого 62-х років серединний перелом нижньої щелепи з утворенням несправжнього суглоба. Об’єктивно: зубна формула: 33, 34, 35, 36, 37, 47, 46, 45, 44, 43. Зуби інтактні, стійкі, коронки високі. Рухливість відламків незначна, зміщення немає. На рентгенограмі: дефект кістки 0,8 см. Застосування якого протезу найбільш показано? A 62-year-old patient has a median fracture of the lower jaw with the formation of a false joint. Objectively: dental formula: 33, 34, 35, 36, 37, 47 , 46, 45, 44, 43. The teeth are intact, stable, the crowns are high. The mobility of the fragments is insignificant, there is no displacement. On the radiograph: a bone defect of 0.8 cm. The use of which prosthesis is most indicated?

Пластинковий протез із шарніром Вайнштейна Plate prosthesis with a Weinstein hinge

Мостоподібний протез із шарніром Hinged bridge prosthesis

Пластинковий протез із шарніром Оксмана Plate prosthesis with an Oxman hinge

Пластинковий протез без шарніра Plate prosthesis without hinge

Пластинковий протез із шарніром Гаврилова Plate prosthesis with a Gavrilov hinge

174 / 200
Після переохолодження хворий 42-х років скаржиться на головний біль у лівій лобовій ділянці та лівій верхній щелепі. Об’єктивно: обличчя симетричне, утруднене дихання через лівий носовий хід, серозно-гнійні виділення з нього, незначний біль під час пальпації підочної ділянки і по перехідній складці у проекції 24, 25. Перкусія цих зубів безболісна. У 24 пломба. Слизова оболонка альвеолярного відростка без видимих змін. На рентгенограмі визначається зниження пневматизації лівої верхньощелепної пазухи. Який попередній діагноз? After hypothermia, a 42-year-old patient complains of a headache in the left frontal area and left upper jaw. Objectively: the face is symmetrical, difficulty breathing through the left nasal passage , serous-purulent secretions from it, slight pain during palpation of the suborbital area and along the transitional fold in projection 24, 25. Percussion of these teeth is painless. In 24 there is a filling. The mucous membrane of the alveolar process is without visible changes. The radiograph shows a decrease in the pneumatization of the left maxillary sinus . What is the previous diagnosis?

Гострий риногенний гайморит Acute rhinogenic sinusitis

Гострий серозний періостит лівої верхньої щелепи Acute serous periostitis of the left upper jaw

Гострий періодонтит 24 Acute periodontitis 24

Загострення хронічного періодонти-ту 24 Exacerbation of chronic periodontitis 24

Загострення хронічного одонтоген-ного гаймориту Exacerbation of chronic odontogenic sinusitis

175 / 200
Дитина 8,5 років, практично здорова. Скаржиться на біль у передньому верхньому лівому зубі внаслідок його травматичного пошкодження три години тому. Об’єктивно: коронкова частина 21 відсутня на 1/2, пульпа значно оголена, червоного кольору, різко болісна і кровить під час зондування. Перкусія 21 різко болісна. Оберіть оптимальний метод лікування 21: The child is 8.5 years old, practically healthy. He complains of pain in the front upper left tooth due to its traumatic damage three hours ago. Objectively: the crown part of 21 is missing at 1/2, the pulp is significantly exposed, red in color, sharply painful and bleeds during probing. Percussion 21 is sharply painful. Choose the optimal method of treatment 21:

Девітальна ампутація Devital amputation

Вітальна екстирпація Vital extirpation

Біологічний метод Biological method

Девітальна екстирпація Devital extirpation

Вітальна ампутація Vital amputation

176 / 200
Хвора 36-ти років скаржиться на естетичний дефект верхніх передніх зубів. З анамнезу: знаходиться на обліку у ендокринолога з приводу тиреотоксикозу. Дефекти емалі з’явилися кілька років тому, поступово збільшувалися у розмірах. Об’єктивно: у 12, 11, 21, 22 зубах в поперечному напрямку на вестибулярних поверхнях дефекти емалі овальної форми. Зондування і реакція на холодовий подразник безболісні, дно дефектів гладеньке, блискуче, тверде. Який найбільш імовірний діагноз? A 36-year-old patient complains of an aesthetic defect in her upper front teeth. From the anamnesis: she is being registered with an endocrinologist for thyrotoxicosis. Enamel defects appeared several years ago , gradually increased in size. Objectively: in 12, 11, 21, 22 teeth in the transverse direction on the vestibular surfaces, there are oval-shaped enamel defects. Probing and reaction to a cold stimulus are painless, the bottom of the defects is smooth, shiny, hard. What is the most likely diagnosis ?

Гострий поверхневий карієс Acute surface caries

Клиноподібні дефекти Wedge defects

Ерозія твердих тканин зуба Erosion of hard tooth tissues

Некроз твердих тканин зубів Necrosis of hard tissues of teeth

Системна гіпоплазія Systemic hypoplasia

177 / 200
Пацієнт 23-х років скаржиться на незначне оголення коренів зубів і кровоточивість ясен під час чищення зубів, свербіж у яснах. Об’єктивно: мають місце відкладення над- і під’ясене-вого зубного каменя. Ясна гіперемова-ні, набряклі, кишені глибиною 3,5 мм. На рентгенограмі: резорбція міжальве-олярних перегородок на 1/3. Який найбільш імовірний діагноз? A 23-year-old patient complains of slight exposure of the roots of the teeth and bleeding gums during tooth brushing, itching in the gums. Objectively: there are deposits on and subgingival calculus. The gingiva is hyperemic, swollen, pockets 3.5 mm deep. On the radiograph: resorption of the interalveolar septa by 1/3. What is the most likely diagnosis?

Іенералізований пародонтит II ступеня, хронічний перебіг Generalized periodontitis II degree, chronic course

Іенералізований пародонтит II ступеня, загострений перебіг Generalized periodontitis II degree, acute course

Іенералізований пародонтит I ступеня, загострений перебіг Generalized periodontitis of the first degree, acute course

Пародонтоз II ступеня Periodontosis of the second degree

Генералізований пародонтит I ступеня, хронічний перебіг Generalized periodontitis of the first degree, chronic course

178 / 200
Хлопчик 14-ти років скаржиться на гострий самочинний біль у зубі на верхній щелепі справа. Біль триває три доби, посилюється вночі, носить пульсуючий характер, віддає у скроню. Об’єктивно: у 15 каріозна порожнина у межах навколопульпарного дентину. Дентин розм’якшений, брудно-сірого кольору. Зондування болісне по всьому дну порожнини, перкусія 15 болісна. Який найбільш імовірний діагноз? A 14-year-old boy complains of acute spontaneous pain in a tooth on the right upper jaw. The pain lasts three days, worsens at night, has a pulsating character, and radiates to the temple. Objectively: 15 has a carious cavity within the peripulpal dentin. The dentin is softened, dirty gray in color. Probing is painful throughout the bottom of the cavity, percussion 15 is painful. What is the most likely diagnosis?

Гострий вогнищевий пульпіт Acute focal pulpitis

Загострення хронічного періодонти-ту Exacerbation of chronic periodontitis

Іострий дифузний пульпіт Acute diffuse pulpitis

Іострий періодонтит Acute periodontitis

Іострий гнійний пульпіт Acute purulent pulpitis

179 / 200
Після перенесеного матір’ю гострого гнійного маститу, у дитини 2-х місяців з’явився набряк лівих підочної та виличної ділянок, гіперемія шкіри лівої половини обличчя, висока температура до 39 — 40oC, гноєтеча з носа. Який діагноз можна передбачити? After acute purulent mastitis suffered by the mother, the 2-month-old child developed swelling of the left suborbital and zygomatic areas, hyperemia of the skin of the left half of the face, high temperature up to 39 — 40oC, purulent discharge from the nose. What diagnosis can be predicted?

Гострий гайморит Acute sinusitis

Гострий одонтогенний остеомієліт Acute odontogenic osteomyelitis

Гострий гнійний періостит Acute purulent periostitis

Флегмона підочної ділянки Phlegmon of the underarm area

Гострий гематогенний остеомієліт Acute hematogenous osteomyelitis

180 / 200
Батьки скаржаться на погане самопочуття дитини 7-ми років, підвищення температури тіла до 39oC, біль у зубах на верхній щелепі зліва. Об’єктивно: стан важкий, дитина бліда, адинамічна, асиметрія обличчя через наявність інфільтрату на верхній щелепі зліва. У 64 порожнина, перкусія болісна. 63, 65 зуби інтактні, перкусія болісна, рухливість зубів I ступеня, з-під ясеневого краю 64 виділяється гній. Перехідна складка згладжена у 63, 64, 65 зубів, слизова гіперемована з вестибулярного і піднебінного боків. Який найбільш імовірний діагноз? Parents complain of a 7-year-old child's ill health, an increase in body temperature to 39oC, toothache on the left upper jaw. Objectively: the condition is serious, the child pale, adynamic, facial asymmetry due to the presence of an infiltrate on the upper jaw on the left. 64 has a cavity, painful percussion. 63, 65 teeth are intact, painful percussion, tooth mobility of the 1st degree, pus is released from under the gingival margin of 64. The transitional fold is smoothed in 63, 64, 65 teeth, the mucosa is hyperemic on the vestibular and palatal sides. What is the most likely diagnosis?

Гострий гнійний одонтогенний періостит верхньої щелепи від 64 Acute purulent odontogenic periostitis of the upper jaw from 64

Нагноєна радикулярна кіста верхньої щелепи від 64 Suppurative radicular cyst of the upper jaw from 64

Гострий одонтогенний остеомієліт верхньої щелепи від 64 Acute odontogenic osteomyelitis of the upper jaw from 64

Гострий серозний періостит верхньої щелепи від 64 Acute serous periostitis of the upper jaw from 64

Гострий одонтогенний гайморит від 64 Acute odontogenic sinusitis from 64

181 / 200
Для пломбування каріозної порожнини середньої глибини в 37 (II клас за Блеком) у чоловіка 35-ти років лікар обрав техніку пошарової реставрації. Яким з композитів у даному випадку слід вкрити дно і стінки каріозної порожнини для створення початкового су-перадаптивного шару? To fill a carious cavity of medium depth of 37 (II class according to Black) in a 35-year-old man, the doctor chose the technique of layer-by-layer restoration. Which of the composites should be used in this case to cover the bottom and walls of the carious cavity to create an initial super-adaptive layer?

Мікронаповнений Microfilled

Конденсуємий Condensable

Текучий Current

Мікрогібридний Microhybrid

Макронаповнений Macro-filled

182 / 200
Хворий 32-х років доставлений до травмпункту зі скаргами на кровотечу з носа, сильний головний біль, запаморочення, деформацію обличчя, утруднене дихання, неможливість жування. Травму отримав близько трьох годин тому в шахті. Не непритомнів. Об’єктивно: подовження середньої третини обличчя, значні гематоми і набряк у ділянці кореня носа, повік обох очей. Верхня щелепа зміщена донизу, рухлива разом з кістьми носа, виличними кістками і очними яблуками. Пальпаторно визначається деформація, біль і патологічна рухливість у ділянці перенісся, зовнішніх країв орбіт, крилоподібних відростків основної кістки. Який найбільш імовірний діагноз? A 32-year-old patient was taken to the trauma center with complaints of bleeding from the nose, severe headache, dizziness, facial deformity, difficulty breathing, inability to chew. He was injured about three hours ago in the mine. He did not faint. Objectively: elongation of the middle third of the face, significant hematomas and swelling in the area of the root of the nose, eyelids of both eyes. The upper jaw is displaced downward, mobile together with the bones of the nose, zygomatic bones and eyeballs. It is determined by palpation deformation, pain and pathological mobility in the area of the bridge of the nose, outer edges of the orbits, pterygoid processes of the main bone. What is the most likely diagnosis?

Перелом кісток носа Fracture of nasal bones

Перелом верхньої щелепи за Ле-Фор II Le Fort II fracture of the upper jaw

Перелом верхньої щелепи за Ле-Фор III (верхній) Fracture of the upper jaw by Le Fort III (upper)

Перелом виличних кісток Fracture of zygomatic bones

Перелом верхньої щелепи за Ле-Фор I (нижній) Fracture of the upper jaw by Le Fort I (lower)

183 / 200
У хлопчика 9-ти років асиметрiя обличчя за рахунок зміщення підборіддя вліво. Під час проведення третьої проби за !льїною-Маркосян асиметрія обличчя зникає. Яка найбільш імовірна клінічна форма даної аномалії прикусу? A 9-year-old boy has facial asymmetry due to a shift of the chin to the left. During the third test according to !lyina-Markosyan, the facial asymmetry disappears. What is the most likely clinical form of this bite anomaly?

Однобічне недорозвинення нижньої щелепи Unilateral underdevelopment of the lower jaw

Звичне зміщення нижньої щелепи Habitual displacement of the lower jaw

Двобічне звуження верхнього зубного ряду Bilateral narrowing of the upper dentition

Однобічне звуження верхнього зубного ряду Unilateral narrowing of the upper dentition

Анкілоз скронево-нижньощелепного суглоба Ankylosis of the temporomandibular joint

184 / 200
У дівчинки 13-ти років спостерігається кровоточивість ясен і рухливість передніх зубів протягом останнього місяця. Об’єктивно: слизова оболонка ясен у ділянці нижніх різців та іклів набрякла, гіперемована, кровить під час доторкання. Рухливість цих зубів I ступеня, пародонтальні кишені -3 мм. На ортопантомограмі - зменшення кісткової тканини міжальвеолярних перегородок на 1/3 їх висоти. Визначається скупченість фронтальних зубів нижньої щелепи. П - 4,2. Які місцеві лікувальні заходи необхідно провести у першу чергу? A 13-year-old girl has bleeding gums and mobility of front teeth during the last month. Objectively: the mucous membrane of the gums in the area of the lower incisors and canines is swollen, hyperemic , bleeds when touched. The mobility of these teeth is I degree, periodontal pockets - 3 mm. On the orthopantomogram, there is a decrease in the bone tissue of the interalveolar septa by 1/3 of their height. Crowding of the front teeth of the lower jaw is determined. P - 4.2. What are the local treatment measures must be conducted in the first place?

Протизапальна терапія Anti-inflammatory therapy

Фізіотерапевтичне лікування Physiotherapy treatment

Професійна гігієна Occupational hygiene

Антибактеріальна терапія Antibacterial therapy

Ортодонтичне лікування Orthodontic treatment

185 / 200
Підліток 16-ти років скаржиться на неприємний запах з рота, загальну слабкість, підвищення температури тіла до 37,6°С впродовж 2-х дів. Нещодавно перехворів на ангіну. Об’єктивно: стан гігієни порожнини рота незадовільний, зуби вкриті шаром м’якого зубного нальоту. Ясна гіперемова-ні, ясеневі сосочки вкриті брудно-сірим нальотом. Визначте збудників даного захворювання: A 16-year-old teenager complains of bad breath, general weakness, an increase in body temperature to 37.6°C for 2 weeks. He recently fell ill with angina. Objectively: the state of oral hygiene is unsatisfactory, the teeth are covered with a layer of soft plaque. The gingiva is hyperemic, the gingival papillae are covered with dirty gray plaque. Identify the causative agents of this disease:

Фузобактерії, спірохети Fusobacteria, spirochetes

Стафілококи Staphylococci

Дріжджоподібні гриби Yeast-like fungi

Стрептококи Streptococci

Віруси герпесу Herpes viruses

186 / 200
Хворий 65-ти років висловлює скарги на хрускіт, лускання в обох СН-ЩС, біль під час зміщення нижньої щелепи вправо, шум у вухах, сухість у роті, глосалгію. 6 місяців користується повним знімним протезом на нижню щелепу. Ревматичні захворювання пацієнт заперечує. Об’єктивно: нижня третина обличчя укорочена, підборідна складка різко виражена, кути рота опущені, заїди, тріщини. Пальпаторно: хрускіт під час рухів у СНЩС. Який найбільш імовірний діагноз? A 65-year-old patient complains of crunching, flaking in both cranial nerves, pain when moving the lower jaw to the right, tinnitus, dry mouth, glossalgia. For 6 months, he has been using a complete removable prosthesis on the lower jaw. The patient denies rheumatic diseases. Objectively: the lower third of the face is shortened, the chin fold is sharply defined, the corners of the mouth are lowered, clefts, cracks. Palpation: crunching during movements in the TMJ. What is the most probable diagnosis?

Артрит СНЩС Arthritis TMJ

Синдром Костена Kosten syndrome

Артрозо-артрит СНЩС Arthritis of TMJ

Артроз СНЩС Arthritis of TMJ

Вивих СНЩС Dislocation of TMJ

187 / 200
Хворий 40-ка років скаржиться на тривало існуючу тріщину у центральному відділі червоної облямівки нижньої губи. Тютюнопаління з 16-ти років. Об’єктивно: по середній лінії червоної облямівки нижньої губи має місце глибока тріщина довжиною 1,0 см, краї тріщини валикоподібно потовщені. Характерною ознакою тріщини є спонтанне загоєння, але після епітелізації вона рецидивує знову. Було встановлено діагноз - хронічна тріщина нижньої губи. Консервативні методи лікування неефективні. Оберіть правильний метод лікування у даній ситуації: A 40-year-old patient complains of a long-standing crack in the central part of the red border of the lower lip. He has been smoking since the age of 16. Objectively: along the middle line of the red border of the lower lip, there is a deep crack 1.0 cm long, the edges of the crack are thickened in a roller-like manner. A characteristic feature of the crack is spontaneous healing, but after epithelization it recurs again. The diagnosis was made - chronic crack of the lower lip. Conservative treatment methods are ineffective. Choose the right treatment method in this situation:

Висічення, відступивши на 0,5 см від меж утворення Excision, retreating 0.5 cm from the borders of the formation

Діатермокоагуляція Diathermocoagulation

Висічення у межах видимо здорових тканин Excision within apparently healthy tissues

Близькофокусна рентгенотерапія Close-focus X-ray therapy

Кріодеструкція Cryodestruction

188 / 200
Хворий 52-х років скаржиться на рухливість зубів, кровоточивість ясен. 44, 45, 34, 35 мають I ступінь рухливості, 43, 42, 41, 31, 32, 33 - II ступінь, набряк ясен, наявність пародонтальних кишень 5-6 мм. На рентгенограмі: деструкція кісткової тканини на 1/2 довжини коренів зубів. Діагноз: генералі-зований пародонтит середнього ступеня важкості. Яка ортопедична конструкція найбільш раціональна у даному випадку? A 52-year-old patient complains of tooth mobility, bleeding gums. 44, 45, 34, 35 have the I degree of mobility, 43, 42, 41, 31, 32, 33 - II degree, swelling of the gums, the presence of periodontal pockets of 5-6 mm. On the radiograph: destruction of bone tissue on 1/2 the length of the roots of the teeth. Diagnosis: generalized periodontitis of medium severity. Which orthopedic construction is the most rational in this case ?

Шина за Мареєм Tire by Murray

Пластмасова капа Plastic cap

Виготовлення тимчасової шини за Навотним Manufacturing a temporary tire according to Navotny

Шина Мамлока Mamlock Tire

Шина Ельбрехта Elbrecht tire

189 / 200
Постраждалий отримав травму обличчя та скроневої ділянки. Встановлено дїагноз: перелом виличної дуги. Відростки яких кісток черепа пошкоджені? The victim received an injury to the face and temporal region. The diagnosis was made: a fracture of the zygomatic arch. Which bones of the skull are damaged?

Скроневий відросток виличної кістки і виличний відросток лобної кістки Temporal process of zygomatic bone and zygomatic process of frontal bone

Виличний відросток верхньої щелепи і виличний відросток лобної кістки The zygomatic process of the upper jaw and the zygomatic process of the frontal bone

Скроневий відросток виличної кістки i виличний відросток скроневої кістки Temporal process of zygomatic bone and zygomatic process of temporal bone

Виличний відросток лобної кістки і виличний відросток скроневої кістки The zygomatic process of the frontal bone and the zygomatic process of the temporal bone

Виличний відросток верхньої щелепи і виличний відросток скроневої кістки The zygomatic process of the upper jaw and the zygomatic process of the temporal bone

190 / 200
У хворого 28-ми років з метою видалення 46 була проведена анестезія за Вайсбремом. Вкажіть цільовий пункт введення анестезуючого розчину при цій анестезії: A 28-year-old patient underwent Weissbrem anesthesia for the purpose of removing 46. Specify the target point for injecting the anesthetic solution during this anesthesia:

Ділянка горба верхньої щелепи Section of hump of the upper jaw

Ретромолярна ямка Retromolar fossa

Защелепна ямка Maxillary fossa

Ділянка скроневого гребеня нижньої щелепи Section of the temporal ridge of the lower jaw

Ділянка нижньощелепного підвищення Section of mandibular elevation

191 / 200
Дитина 7-ми років отримала спортивну травму. На момент звернення відзначає біль у ділянці нижньої щелепи, неможливість змикання зубів. Під час натиснення на підборіддя посилюється біль у ділянці нижньої щелепи справа. У дитини діагностований перелом тіла нижньої щелепи без зміщення відламків. Якою повинна бути лікувальна тактика для попередження зміщення кісткових фрагментів у змінному прикусі? A 7-year-old child received a sports injury. At the time of application, he notes pain in the area of the lower jaw, the inability to close the teeth. When pressing on the chin, the pain in the area of the lower jaws on the right. The child is diagnosed with a fracture of the body of the lower jaw without displacement of the fragments. What should be the treatment tactics to prevent the displacement of bone fragments in an alternating bite?

Накладення пращеподібної пов’язки Applying a sling-shaped bandage

Призначення протизапальної терапії Prescription of anti-inflammatory therapy

Фіксація шинами Тігерштедта Tigerstedt tire fixation

Проведення остеосинтезу Carrying out osteosynthesis

!ммобілізація фрагментів зубо-ясеневою шиною !mobilization of fragments with a tooth-gingival splint

192 / 200
Хвора 44-х років скаржиться на відчуття оскоми в різцях верхньої щелепи, яке з’явилось 1,5 роки тому. Об’єктивно: на найбільш випуклій частині вестибулярних поверхонь коронок 12,11, 21, 22 зубів виявляються круглої форми дефекти з гладенькою, блискучою, щільною поверхнею, що в глибину сягають дентину. Глибина дефектів поступово зменшується від центру до периферії. Який найбільш імовірний діагноз? A 44-year-old patient complains of a feeling of oscoma in the incisors of the upper jaw, which appeared 1.5 years ago. Objectively: on the most convex part of the vestibular on the surfaces of the crowns of teeth 12, 11, 21, 22, there are round-shaped defects with a smooth, shiny, dense surface that reach deep into the dentin. The depth of the defects gradually decreases from the center to the periphery. What is the most likely diagnosis?

Ерозія емалі Enamel erosion

Флюороз, деструктивна форма Fluorosis, destructive form

Клиноподібний дефект Wedge-shaped defect

Гіпоплазія системна Systemic hypoplasia

Хронічний середній карієс Chronic middle caries

193 / 200
Дівчинка 11,5 років на плановій санації порожнини рота поскаржилася на біль у губах під час вживання їжі, що періодично з’являється і раптово вщухає. Об’єктивно: слизова оболонка губ у зоні Клейна гіперемована, набрякла, суха, під час розмови відзначається виділення дрібних краплинок слизового секрету. Визначте попередній діагноз: An 11.5-year-old girl on scheduled oral rehabilitation complained of pain in her lips while eating, which periodically appears and suddenly subsides. Objectively: the mucous membrane of the lips in Klein's zone is hyperemic, swollen, dry, during a conversation there is a discharge of small droplets of mucous secretion. Determine the preliminary diagnosis:

Мікробний хейліт Microbial cheilitis

Простий гландулярний хейліт Simple glandular cheilitis

Ексфоліативний хейліт Exfoliative cheilitis

Екзематозний хейліт Eczematous cheilitis

Контактний алергічний хейліт Contact allergic cheilitis

194 / 200
Пацієнт 38-ми років звернувся до стоматологічної поліклініки зі скаргами на ниючий біль в ділянці 48, що посилюється при накушуванні, погіршення самопочуття та підвищення температури тіла до 37,6oC. Об’єктивно: в ретромолярній ділянці незначна припухлість та гіперемія слизової оболонки. 48 вкритий слизовим каптуром, різко болісним під час пальпації, з-під нього виділяється гній. Який найбільш імовірний діагноз? A 38-year-old patient turned to the dental clinic with complaints of aching pain in area 48, which worsens when biting, deterioration of well-being and an increase in body temperature to 37.6oC . Objectively: there is slight swelling and hyperemia of the mucous membrane in the retromolar area. 48 is covered with a mucous cap, sharply painful during palpation, pus is released from under it. What is the most likely diagnosis?

Гострий періодонтит 48 Acute periodontitis 48

Гострий пульпіт Acute pulpitis

Афтозний стоматит Aphthous stomatitis

Гострий гнійний перікоронарит Acute purulent pericoronaritis

Гострий гнійний періостит Acute purulent periostitis

195 / 200
Пацієнту виготовляються металокерамічні коронки на 11,12 зуби. Перед препаруванням було проведено провідникову анестезію. Через кілька хвилин хворий відчув неспокій, шум у вухах, біль у животі, запаморочення. Дихання прискорене, пульс частий, АТ-60/40 мм рт.ст. Яку допомогу необхідно надати хворому в першу чергу? Metal-ceramic crowns for 11, 12 teeth are being made for the patient. Conductor anesthesia was performed before preparation. After a few minutes, the patient felt restlessness, tinnitus, stomach pain, dizziness Breathing is accelerated, the pulse is frequent, BP-60/40 mm Hg. What help should be given to the patient in the first place?

Ввести промедол, супрастин Enter promedol, suprastin

Ввести еуфілін Enter Euphilin

Надати хворому горизонтального положення Give the patient a horizontal position

Піднєсти до носа ватку, змочену нашатирним спиртом Put a cotton swab soaked in ammonia to your nose

Ввести в/в 0,5 мл 0,1% р-ну адреналіну, преднізолон Inject intravenously 0.5 ml of 0.1% adrenaline, prednisolone

196 / 200
Хвора 40-ка років скаржиться на ляскіт в ділянці проекції СНЩС справа, який виникає в кінцевій фазі відкривання рота. Суглобові звуки з’явились після протезування. Відкривання рота вільне, за прямою траєкторією, амплітуда відкривання 5 см. Який діагноз найбільш імовірний? A 40-year-old patient complains of a clicking sound in the TMJ projection area on the right, which occurs in the final phase of mouth opening. Joint sounds appeared after prosthetics. Mouth opening is free , along a straight path, the opening amplitude is 5 cm. What is the most likely diagnosis?

Вививих нижньої щелепи Dislocation of the lower jaw

Задній вивих суглобового диска Posterior articular disc dislocation

Передній вивих суглобового диска Anterior articular disc dislocation

Підвивих нижньої щелепи Subluxation of the lower jaw

Перфорація меніска Meniscus perforation

197 / 200
До лікаря отропеда-стоматолога звернувся пацієнт 73-х років зі скаргами на повну відсутність зубів. Об’єктивно: незначна рівномірна атрофія альвеолярного відростка нижньої щелепи, відросток вкритий слизовою оболонкою помірної податливості. Який тип беззубої щелепи за класифікацією Келера характеризується такими ознаками? A 73-year-old patient turned to an orthopedic dentist with complaints of a complete absence of teeth. Objectively: slight uniform atrophy of the alveolar process of the lower jaw, the process is covered with mucous a shell of moderate compliance. What type of edentulous jaw according to Köhler's classification is characterized by the following features?

Другий Second

П’ятий Fifth

Четвертий Fourth

Третій Third

Перший First

198 / 200
Пацієнт 18-ти років скаржиться на появу виразкувань у порожнині рота спонтанну кровоточивість слизової оболонки, болісність під час вживання їжі та розмові, носові кровотечі. З анамнезу: погіршання загального стану, слабкість, підвищення температури тіла до 39oC, головний біль, ломота у суглобах. Яке дослідження необхідно провести для уточнення діагнозу? An 18-year-old patient complains of the appearance of ulcers in the oral cavity, spontaneous bleeding of the mucous membrane, pain during eating and talking, nosebleeds. From the anamnesis: deterioration of the general condition, weakness, increase in body temperature up to 39oC, headache, pain in the joints. What research should be done to clarify the diagnosis?

Алергологічні проби Allergological tests

Клінічний аналіз крові Clinical blood test

Імунограма Immunogram

Аналіз на ВІЛ Analysis for HIV

Аналіз крові на цукор Blood sugar analysis

199 / 200
Дівчинка 14-ти років скаржиться на наявність естетичного дефекту у вигляді білих плям на зубах. За місцем проживання вміст фтору в питній воді складає 2 мг/л. Об’єктивно: вестибулярні поверхні всіх зубів на верхній і нижній щелепі вкриті плямами білого кольору з нечіткими контурами. Який найбільш імовірний діагноз? A 14-year-old girl complains about the presence of an aesthetic defect in the form of white spots on her teeth. At her place of residence, the fluoride content in drinking water is 2 mg/l. About' objectively: the vestibular surfaces of all teeth on the upper and lower jaw are covered with white spots with unclear contours. What is the most likely diagnosis?

Флюороз Fluorosis

Місцева гіпоплазія Local hypoplasia

Множинний карієс Multiple caries

Системна гіпоплазія Systemic hypoplasia

Недосконалий амелогенез Amelogenesis imperfecta

200 / 200
Хвора 42-х років звернулася до стоматолога зі скаргами на інтенсивний ріжучий нападоподібний біль з відчуттям проходження електроструму в ділянці верхньої губи справа. Больові напади виникають спонтанно і тривають 3-5 хвилин. Кількість нападів 2-3 рази на добу. Причини виникнення захворювання хвора визначити не може. При огляді ротової порожнини патологічних змін не виявлено. Санована. На контрольній ортопантонограмі виявлено зверхкомплектний ретинований 13 зуб. Який найбільш імовірний діагноз? A 42-year-old female patient turned to the dentist with complaints of intense cutting paroxysmal pain with a feeling of electric current passing in the area of the upper lip on the right. Painful attacks occur spontaneously and last 3- 5 minutes. The number of attacks 2-3 times a day. The patient cannot determine the cause of the disease. No pathological changes were found during the examination of the oral cavity. Healed. On the control orthopantonogram, an overcomplete retained 13th tooth was detected. What is the most likely diagnosis?

Невралгія ІІ-ої гілки трійчастого нерва центрального походження Neuralgia of the II branch of the trigeminal nerve of central origin

Неврит ІІ-ої гілки трійчастого нерва Neuritis of the II branch of the trigeminal nerve

Периферична невралгія ІІ-ої гілки трійчастого нерва Peripheral neuralgia of the II branch of the trigeminal nerve

Пульпіт зуба на верхній щелепі справа Pulpitis of the tooth on the upper jaw on the right

Гангліоніт крилопіднебінного вузла Ganglionitis of the pterygoid node
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200