Крок 1 - Стоматологія 2024 Центр тестування (буклет)

1 / 900
У чоловіка під час крововиливу ушкоджені нижні горбики середнього мозку. Який рефлекс втратиться внаслідок цього у хворого?

Орієнтувальний на тактильні подразники

Орієнтувальний на звукові сигнали

Статокинетичний - очний ністагм

Орієнтувальний на світлові сигнали

Рефлекс випрямлення голови

2 / 900
Хворого з підвищеним згортанням крові тривалий час лікували саліцилатами. До порушення якого метаболічного процесу це може призвести?

Тканинного дихання

Синтезу простагландинів

Мікросомального окислення

Окисного фосфорилювання

Спряження тканинного дихання і окисного фосфорилювання

3 / 900
Відомо, що синовіальна рідина зменшує тертя суглобових поверхонь. При ревматизмі чи артриті її в'язкість знижується внаслідок деполімеризації такої речовини:

Колагену

Гепарину

Гіалуронової кислоти

Глікогену

Альбуміну

4 / 900
У хлопчика група крові І (I^0 I^0), а в його сестри -- ІV (I^A I^B). Які групи крові у батьків цих дітей?

I (І^0 І^0) і IV (I^A I^B) групи

III (І^В І^0) i IV (I^A I^B) групи

ІІ (І^А І^0) і III (І^В І^0) групи

I (І^0 І^0) і III (І^В І^0) групи

ІІ (І^А І^А) і III (І^В І^0) групи

5 / 900
При збільшенні частоти стимуляції ізольованого серця кроля відмічається неповне розслаблення шлуночків серця внаслідок:

Збільшення вмісту натрію у кардіоміоцитах

Пригнічення K-Na насосу

Накопичення кальцію у кардіоміоцитах

Збільшення вмісту калію в інтерстиції

Збільшення вмісту калію у кардіоміоцитах

6 / 900
У біоптаті слизової оболонки ротової порожнини визначаються морфологічні ознаки ясен. Які особливості будови слизової оболонки ясен можна спостерігати в нормі?

Власна та м'язова пластинки відсутні

Нерухомо зрощена з окістям, власна пластинка утворює високі сосочки, відсутня м'язова пластинка

Відсутня м'язова пластинка, підслизова основа добре розвинута

Пухко зрощена з окістям, добре виражена м'язова пластинка

Містить багато дрібних слинних залоз

7 / 900
У чоловіка 52 років діагностовано системний амебіаз з ураженням кишечника, печінки та легень. Який препарат слід застосувати?

Ентеросептол

Хініофон

Хінгамін

Метронідазол

Тетрациклін

8 / 900
У хворого важка нефропатія з масивним набряковим синдромом, що ускладнила хронічну бронхоектатичну хворобу. Лабораторні дослідження виявляють виражену протеїнурію, циліндрурію, значне зниження вмісту білка в сироватці крові, гіперліпемію, гіпокаліємію та інші відхилення. Що є первинною і найбільш суттєвою ланкою в патогенезі набряків у цього хворого?

Підвищення тиску позаклітинної рідини

Блокада лімфовідтоку

Зниження онкотичного тиску крові

Підвищення проникності мікросудин

Підвищення гідростатичного тиску крові

9 / 900
На електронній мікрофотографії епітеліальної тканини ідентифікується структура, що лежить під епітеліоцитами і має вигляд тривимірної сітки. Як вона називається?

Власна пластинка

Цитолема

Десмосома

Базальна мембрана

Напівдесмосома

10 / 900
У жінки 78 років під час фізичного навантаження раптово з'явився біль у животі, який супроводжувалася зблідненням і падінням артеріального тиску до 70/40 мм рт. ст. Смерть настала при явищах гострої серцевої недостатності. Під час аутопсії в черевному відділі аорти разом із вираженим атеросклерозом виявлено мішкоподібне випинання стінки судини, діаметром 16 см, заповнене згустками крові. У стінці випинання виявлено щілиноподібний наскрізний отвір. Визначте патологію в аорті:

Сифілітичний мезаортит

Неспецифічний аортит

Дисплазія стінки аорти

--

Аневризма аорти з розривом

11 / 900
Відомо, що ротенон викликає інгібування дихального ланцюгу. Який комплекс дихального ланцюга мітохондрій інгібується цією речовиною?

АТФ-синтетаза

НАДН-коензим Q-редуктаза

Коензим Q-цитохром с-редуктаза

Цитохромоксидаза

Сукцинат-коензим Q-редуктаза

12 / 900
У пацієнта порушена парасимпатична іннервація привушної слинної залози. З боку якого вузла можлива патологія?

Ganglion geniculi

Ganglion pterygopalatinum

Ganglion trigeminale

Ganglion submandibulare

Ganglion oticum

13 / 900
У пацієнта з дігнозом: подагра, виявлено значне підвищення рівня сечової кислоти у крові. Кінцевим продуктом обміну яких речовин є сечова кислота?

Глобулінів

Тригліцеридів

Альбумінів

Пуринових основ

Жирових кислот

14 / 900
У жінки 32-х років з безсимптомним перебігом хвороби вдруге народилася мертва дитина з вираженою мікроцефалією. Яку хворобу в першу чергу може припустити лікар?

Лістеріоз

Гістоплазмоз

Сифіліс

Бруцельоз

Токсоплазмоз

15 / 900
До лікаря звернулася пацієнтка віком 38 років зі скаргами на те, що після перенесеного гострого вірусного респіраторного захворювання вона не відчуває дотику їжі, а також болю та температури на передній частині (2/3) язика (обпекла язик гарячим чаєм). Визначте, яка з гілок якого нерва була уражена.

Барабанна струна лицевого нерва

Верхній гортанний нерв блукаючого нерва

Язиковий нерв нижньощелепного нерва трійчастого нерва

Язикові гілки під'язикового нерва

Язикові гілки язикоглоткового нерва

16 / 900
Яка частина клітини є основною мішенню під час дії іонізуючої радіації?

ДНК

Рибосоми

Саркоплазматичний ретикулум

Цитоплазматична мембрана

Мітохондрії

17 / 900
До приймального відділення звернувся пацієнт зі скаргами на сухість у роті, світлобоязнь та порушення зору. Під час об'єктивного обстеження встановлено: шкіра гіперемована, суха, зіниці розширені, тахікардія. Поставлено діагноз: отруєння алкалоїдами красавки. Який із лікарських засобів доцільно застосувати у цьому разі?

Пілокарпін

Ацеклідин

Армін

Прозерин

Діпіроксим

18 / 900
Хворому на туберкульоз легень призначено рифампіцин, який пригнічує фермент РНК-полімеразу на стадії ініціації такого процесу:

Елонгація

Реплікація

Трансляція

Транскрипція

Термінація

19 / 900
Під час бактеріологічного дослідження випорожнень кухаря ресторану, в якого клінічні прояви захворювання відсутні, на вісмут-сульфіт агарі виросли дрібні колонії з металевим відблиском. Укажіть, які це найімовірніші мікроорганізми.

Стрептококи

Ешерихії

Шигели

Стафілококи

Сальмонели

20 / 900
До складу харчових раціонів обов'язково входять продукти, в яких є клітковина. Відомо, що вона не перетравлюється ферментами травного тракту й не засвоюється організмом. Яку роль відіграє ця речовина?

Гальмує секреторну функцію травного каналу

Стимулює моторну функцію травного каналу

Гальмує моторну функцію травного каналу

Гальмує процеси виділення ферментів травних соків

Гальмує всмоктувальну функцію травного каналу

21 / 900
Під час експерименту культуру клітин людини опромінювали протонами. Унаслідок опромінення було виявлено пошкодження ядерець. Утворення яких органел клітини порушиться у цьому разі?

Ендоплазматичної сітки

Мікротрубочок

Лізосом

Комплексу Гольджі

Рибосом

22 / 900
Анальгін ефективно знижує біль при пульпіті не лише під час резорбтивного, але й під час місцевого застосування. Якою дією анальгіну пояснюється знеболення в останньому разі?

Пригніченням утворення альгогенних кінінів

Пригніченням ЦОГ-2

Відволікальною дією

Пригніченням вивільнення речовини Р

Місцевоанестезіючою активністю анальгіну

23 / 900
Хворому за кілька днів до планового оперативного втручання з приводу виразкової хвороби шлунка призначено вікасол. Який механізм дії даного лікарського засобу?

Пригнічує агрегацію тромбоцитів

Збільшує згортання крові підвищенням синтезу протромбіну

Знижує проникність стінки кровоносних судин

Зв'язує вільні йони кальцію, витісняючи його з реакції коагуляції

Пригнічує фібриноліз

24 / 900
Хворому з кардіогенним шоком треба ввести неглікозидний кардіотонік. Вкажіть препарат вибору у даній ситуації:

Етімізол

Кордіамін

Амрінон

Кофеїн

Добутамін

25 / 900
У дитини спостерігається сухий кашель. Який протикашльовий засіб ненаркотичної дії полегшить стан хворого?

Калію йодид

Корені алтеї лікарської

Глауцину гідрохлорид

Морфіну гідрохлорид

Кодеїну фосфат

26 / 900
В ембріональному матеріалі виявлено порушення диференціації ентодерми. Зміни в розвитку яких органів можуть виникнути при даному процесі?

Нирок

Слинних залоз

Аорти

Серця

Шлунку

27 / 900
Під час операції на органах черевної порожнини у пацієнта відбулася рефлекторна зупинка серця. Укажіть місце розташування центру цього рефлексу?

У середньому мозку

У довгастому мозку

У корі великих півкуль

У спинному мозку

У проміжному мозку

28 / 900
У пацієнтки віком 35 років під час обстеження виявлено підвищення основного обміну. Надлишок якого з нижченаведених гормонів імовірно зумовив цей стан у пацієнтки?

Інсуліну

Соматотропіну

Кортизолу

Глюкагону

Трийодтироніну

29 / 900
На розтині тіла хворого 42-х років, що страждав на хронічний дифузний бронхіт і помер від легенево-серцевої недостатності, виявлені великі, підвищеної повітряності легені, що своїми краями прикривають середостіння, не спадаються, блідо-сірого кольору, ріжуться з хрустом, при натискуванні пальцем на поверхні легень залишається ямка. З просвіту бронхів виділяється слизово-гнійний ексудат. Який найбільш імовірний діагноз?

Інтерстиційна, проміжна емфізема

Первинна ідіопатична емфізема

Хронічна вогнищева емфізема

Хронічна дифузна обструктивна емфізема

Вікарна компенсаторна емфізема

30 / 900
Хворому на стрептококову пневмонію призначено протимікробний засіб, що порушує побудову мікробної оболонки. Який це препарат?

Азитроміцин

Гентаміцину сульфат

Еритроміцин

Доксицикліну гідрохлорид

Бензилпеніциліну натрієва сіль

31 / 900
У хворого взято кров для аналізу. Виявлено, що 30% еритроцитів мають неправильну форму. Як називається це явище?

Патологічний пойкілоцитоз

Мікроцитоз

Макроцитоз

Анізоцитоз

Фізіологічний пойкілоцитоз

32 / 900
У хворого, який перебуває на лікуванні з приводу вірусного гепатиту В, з'явилися ознаки печінкової недостатності. Які зміни в аналізі крові, що свідчать про порушення білкового обміну, найімовірніше будуть спостерігатися в цьому випадку?

Абсолютна гіперфібриногенемія

Абсолютна гіперглобулінемія

Абсолютна гіпоальбумінемія

Білковий склад крові не змінений

Абсолютна гіперальбумінемія

33 / 900
Вади розвитку плоду можуть спричинити такі хвороби матері як краснуха, сифіліс, токсоплазмоз, цитомегалія, герпес, хламідіоз. До якої форми мінливості відносять такі вади розвитку?

Модифікаційна

Мутаційна

Епімутаційна

Комбінативна

Геномного імпринтингу

34 / 900
Лужна фосфатаза каталізує реакції гідролізу фосфорноефірних зв'язків із вивільненням фосфат-іонів, які відіграють важливу роль у формуванні мінерального матриксу кісткової тканини. Які фактори забезпечують перебіг таких реакцій?

Zn^2+, рН=5,0--5,5

Zn^2+, рН=7,0--7,4

Fe^3+, рН=7,0--7,4

Fe^3+, рН=5,0--5,5

Fe^2+, рН=7,0--7,4

35 / 900
Вживання рослин і грибів, зібраних уздовж автомобільних трас, є небезпечним через можливість отруєння свинцем. Що є головним джерелом забруднення довкілля цим хімічним елементом?

Хімічні добрива

Каналізаційні стоки

Гербіциди

Вихлопні гази

Кислотні дощі

36 / 900
Визначення у пацієнта групи крові за допомогою моноклональних тест-реагентів виявило позитивну реакцію аглютинації з реагентами анти-А і анти- В та негативну з анти-D) Якої групи кров у цього пацієнта?

0 (I) Rh (+)

АВ (ІV) Rh (+)

А (ІІ) Rh (+)

B (III) Rh (-)

АВ (ІV) Rh (-)

37 / 900
Пацієнт звернувся до сімейного лікаря зі скаргами на слабкість, втрату ваги та збільшення шийних лімфатичних вузлів. Під час мікроскопічного дослідження біопсії лімфовузла виявлено гігантські багатоядерні клітини Рід-Штернберга, лімфоцити, плазмоцити, гістіоцити, еозинофіли, ділянки некрозу і склерозу. Для якого захворювання характерні такі клініко-лабораторні показники?

Туберкульозу

Саркоїдозу (хвороба Беньє-Бека-Шаумана)

Лімфосаркоми

Лімфогранульоматозу (лімфома Ходжкіна)

Лімфолейкозу

38 / 900
У західних регіонах Європи майже половина всіх природжених вад розвитку припадає на тих новонароджених, яких було зачато в період інтенсивного застосування в цих районах пестицидів. Наслідком якого впливу є такі хворобливі стани дітей?

Мутагенний

Механічний

Тератогенний

Малігнізація

Канцерогенний

39 / 900
У пацієнта, який отримав радіаційне ураження, з'явилися ознаки геморагічного синдрому. Який механізм має найбільше значення у патогенезі цього захворювання?

Еритропенія

Лімфопенія

Еозинопенія

Тромбоцитопенія

Нейтропенія

40 / 900
При розвитку стомлення жувальних м'язів може настати їх сповільнене розслаблення, при якому порушується механічна обробка їжі. Як називається цей стан?

Гальванізм

Тетанус

Гальванізація

Гіподинамія

Контрактура

41 / 900
Хвора 20-ти років звернулася до лікаря зі скаргами на загальне схуднення, зниження апетиту, слабкість, появу незвичайного кольору шкіри, що нагадує південну ''бронзову засмагу''. При обстеженні у клініці, окрім гіперпігментації, виявлений двобічний туберкульоз наднирників. Надлишкове накопичення якої речовини зумовило гіперпігментацію шкіри?

Гемомеланін

Ліпофусцин

Білірубін

Меланін

Адренохром

42 / 900
І.М. Сєченов встановив, що втомлена кінцівка відновлює працездатність швидше, якщо в період відпочинку друга кінцівка працює. Це дало можливість розробити вчення про:

Оптимум

Активний відпочинок

Парабіоз

Песимум

Втому

43 / 900
Під час ендоскопічного дослідження лікар виявив порушення цілісності стінки шлунку в межах слизової оболонки. Укажіть, яким типом епітелію в нормі вистелена зсередини стінка шлунку.

Перехідним

Одношаровим призматичним залозистим

Багатошаровим плоским зроговілим

Псевдобагатошаровим

Багатошаровим плоским незроговілим

44 / 900
Глюкозурія розвивається внаслідок порушення ниркових функцій. Укажіть, який патологічний процес може спричинити розвиток глюкозурії?

Зменшення реабсорбції глюкози в дистальних канальцях

Зменшення фільтрації глюкози в клубочках

Збільшення канальцевої секреції глюкози

Збільшення фільтрації глюкози в клубочках

Зменшення реабсорбції глюкози в проксимальних канальцях

45 / 900
Із нижченаведених амінокислот, що містять гідроксильну групу, одна має найбільше значення у формуванні структури колагену та органічного матриксу зуба. Яка це амінокислота?

Оксипролін

Треонін

Гомосерин

Тирозин

Серин

46 / 900
Відбулось пошкодження структурного гена - ділянки молекули ДНК. Однак, це не призвело до заміни амінокислот у білку, тому що через деякий час пошкодження було ліквідовано за допомогою специфічних ферментів. Це здатність ДНК до:

Реплікації

Мутації

Репарації

Зворотної транскрипції

Транскрипції

47 / 900
В ході мікроскопічного дослідження операційного матеріалу (частина губи з виразкою) біля країв і під дном виразкового дефекту у сполучній тканині слизової оболонки виявлені епітеліальні комплекси з атипового багатошарового епітелію з фігурами патологічних мітозів. У центрі комплексів спостерігаються нагромадження яскраво-рожевих концентричних утворень. Яка патологія розвинулася?

Папілома

Базальноклітинний рак

Пласкоклітинний рак зі зроговінням

Перехідноклітинний рак

Пласкоклітинний рак без зроговіння

48 / 900
Пацієнт отримав травму зовнішньої поверхні обличчя і скроневої ділянки. Установлено попередній діагноз: перелом виличної дуги. Відростки яких кісток черепа пошкоджені у цьому разі?

Виличний відросток верхньої щелепи та виличний відросток скроневої кістки

Скроневий відросток виличної кістки та виличний відросток скроневої кістки

Виличний відросток лобової кістки та виличний відросток скроневої кістки

Виличний відросток верхньої щелепи та виличний відросток лобової кістки

Скроневий відросток виличної кістки та виличний відросток лобової кістки

49 / 900
Диференціювання В-лімфоцитів в плазматичні клітини призводить до вироблення імуноглобулінів, які відповідають за специфічну імунну відповідь організму. У якому органі імунної системи відбувається диференціювання В-лімфоцитів?

Червоний кістковий мозок

Печінка

Щитоподібна залоза

Мигдалики

Тимус

50 / 900
У водолазів при швидкому підйомі з глибини на поверхню існує ймовірність розвитку декомпресійної хвороби, що може призвести до смерті внаслідок газової емболії. Який газ при цьому виділяється?

NО_2

CО_2

N_2

О_2

СО

51 / 900
Двомісячній дитині встановлено діагноз: синдром <<котячого крику>>. Причиною цієї хвороби є делеція короткого плеча 5-ї автосоми. Яку загальну кількість хромосом виявлено у дитини?

44

47

46

45

43

52 / 900
При огляді плода спостерігається розщеплення верхньої губи. Поставте діагноз вродженої вади обличчя:

Макростомія

Гіпертелоризм

Палатосхізис

Мікрогнатія

Хейлосхізис

53 / 900
Пацієнту з гіпертонічною хворобою призначено каптоприл. Утворення якої речовини при цьому знижується?

Серотоніну

Брадикініну

Реніну

Гістаміну

Ангіотензину ІІ

54 / 900
Є декілька шляхів знешкодження аміаку в організмі, але для окремих органів існують специфічні. Який шлях знешкодження аміаку характерний для клітин головного мозку?

Утворення сечовини

Утворення NH4+

Утворення аспарагіну

Утворення глутаміну

Утворення креатину

55 / 900
Турист, який перебував в одній з країн Далекого Сходу, госпіталізований у терапевтичне відділення з підозрою на запалення легень. Під час дослідження харкотиння та фекалій виявлено яйця легеневого сисуна. Внаслідок вживання яких продуктів збудник цієї хвороби міг потрапити до організму хворого?

Недостатньо термічно оброблена свинина

Недостатньо термічно оброблена яловичина

Сирі овочі і фрукти

Недостатньо термічно оброблені яйця

Термічно необроблені прісноводні краби

56 / 900
Піддослідному змастили кінчик язика місцевим анестетиком. Це призведе до відсутності сприйняття смаку:

Гіркого

Кислого та солоного

Солоного

Солодкого

Кислого

57 / 900
У дитини 3-х років впродовж 6-ти місяців розвинулась деформація обличчя у результаті симетричного збільшення об'єму кутів нижньої щелепи. Мікроскопічно: між кістковими балками розташована сполучна тканина з великою кількістю судин і примітивними кістковими балочками. Яке захворювання найбільш імовірне?

Фіброма

Остеосаркома

Херувізм

Остеобластокластома

Еозинофільна гранульома

58 / 900
Хворий захворів гостро: висока температура, збільшена, болісна селезінка. На 10-й день на шкірі живота з'явилася розеольозно-папульозна висипка. На 21-й день настала смерть від перитоніту. При патологоанатомічному дослідженні трупа у здухвинній кишці виявлені глибокі виразки у ділянці некротизованих групових лімфоїдних фолікулів (пейєрових бляшок). Одна з виразок перфорувала, наявний фібринозно-гнійний розлитий перитоніт. Про яке захворювання можна подумати у даному випадку?

Черевний тиф

Амебіаз кишечника

Холера

Сальмонельоз

Дизентерія

59 / 900
Після травми хворий не може розігнути руку в ліктьовому суглобі. Порушенням функції якого з основного м'язів це може бути викликано?

Musculus teres major

Musculus subscapularis

Musculus triceps brachii

Musculus levator scapule

Musculus infraspinatus

60 / 900
Із випорожнень хворого на гострий гастроентерит виділена чиста культура рухливих, дрібних, дещо зігнутих грам-негативних паличок, які впродовж 6 годин дають ріст на лужній 1% пептонній воді у вигляді ніжної голубуватої плівки. Яким мікроорганізмам притаманні такі властивості?

Вібріонам

Спірилам

Клостридіям

Спірохетам

Бацилам

61 / 900
Враховуючи, що шкірний лейшманіоз міського типу характеризується циклічним перебігом, лікар припустив, що тривалість хвороби пацієнта близько 3--6 місяців. Поява яких патолого-анатомічних змін характеризує цей цикл захворювання?

Первинної лейшманіоми

Туберкулоїдних шкірних проявів

Рубця

Горбка

Виразок

62 / 900
Порушення слухової функції можуть обумовлюватися зміною будови клітин Кортієвого органу, що сприймають подразнення. Які це клітини?

Волоскові

Підтримуючі

Фалангові

Пограничні

Клітини-стовпи

63 / 900
У хворої 32 років видалено новоутворення ясен грибоподібної форми, буруватого кольору. Мікроскопічно виявлено: сполучна тканина, багата на судини синусоїдного типу, великі багатоядерні клітини та дрібні одноядерні клітини. Спостерігаються дрібні крововиливи, накопичення гемосидерину. Назвіть це новоутворення:

Ангіоматозний епуліс

Фіброматозний епуліс

Гігантоклітинний епуліс

Гіпертрофічний гінгівіт

Фіброматоз ясен

64 / 900
Перед пірнанням пiд воду шукачі перлин роблять декілька глибоких вдихів та видихів. З якою метою це відбувається?

Для збільшення дифузійної здатності легень

Для забезпечення організму запасом кисню

Для максимально можливого виведення СО_2 з організму

Для збільшення кровотоку в малому колі кровообігу

Для максимально можливого виведення азоту з організму

65 / 900
Під час огляду порожнини рота на губній та язиковій поверхні зубів знайдено темно-жовті та коричневі плями, які вкривають більше ніж половину поверхні зубів; емаль та дентин зруйновані. Який із наведених діагнозів найімовірніший?

Флюороз

Карієс емалі

Клиноподібні дефекти

Глибокий карієс

Ерозія зубів

66 / 900
У пацієнта при обстеженні у невропатолога виявлена втрата чутливості тильної поверхні лівої кисті. Як називається це явище?

Атаксія

Астенія

Алексія

Анестезія

Атонія

67 / 900
У пацієнта під час видалення зуба стався напад судом. Який препарат для надання першої допомоги треба використати?

Сибазон

Димедрол

Фенобарбітал

Настоянка валеріани

Корвалол

68 / 900
У чоловіка виявлено: високий рівень зв'язаного з білком тироксину (Т4) та нормальна концентрація вільного Т3. Яким буде основний обмін у цього пацієн-та?

---

Підвищеним

Нормальним

Пониженим

Надто високим

69 / 900
У пацієнта з діагнозом: системний червоний вовчак, виявлено ураження нирок із нефротичним синдромом. Що з нижченаведеного викликликало цей патологічний стан?

Гломерулосклероз

Аутоімунне пошкодження клубочків нефронів

Гіперпротеінемія

Механічне пошкодження сечових шляхів

Ішемічне пошкодження нирок

70 / 900
Здатність зубів протистояти дії кислоти залежить від співвідношення кальцію та фосфору в емалі. Яке співвідношення цих елементів має бути в нормі?

0,5

0,8

0,9

1,67

1,1

71 / 900
У хворого діагностовано стоматит, викликаний вірусом простого герпесу типу 1 і 2. Який засіб, що є аналогом нуклеозидів і перетворюється під впливом тимідинкінази, забезпечить вибіркову високоефективну противірусну терапію?

Ацетилцистеїн

Ремантадин

Ацикловір

Оксолін

Лаферон

72 / 900
Чоловік 59 років мав ознаки паренхіматозної жовтяниці та портальної гіпертензії. Під час гістологічного дослідження пункційного біоптату печінки було знайдено таке: балково-часточкова будова порушена, частина гепатоцитів має ознаки жирової дистрофії, утворюються порто-портальні сполучнотканинні септи з формуванням псевдочасточок та наявністю перипортальних лімфо-макрофагальних інфільтратів. Діагностуйте захворювання:

Алкогольний гепатит

Вірусний гепатит

Хронічний гепатоз

Токсична дистрофія

Цироз печінки

73 / 900
При якому захворюванні інфекційно-алергічної або невстановленої природи розвивається двостороннє дифузне або вогнищеве негнійне запалення клубочкового апарату нирок з характерними нирковими і позанирковими симптомами?

Пієлонефрит

Нефролітіаз

Нефросклероз

Полікістоз нирок

Гломерулонефрит

74 / 900
У хворого видалено новоутворення шкіри, яке має вигляд вузла щільної консистенції з сосочковою поверхнею, що нагадує цвітну капусту. Мікроскопічно пухлина складається з багатьох сосочків. Паренхіма сформована з покривного епітелію зі збільшеною кількістю шарів. В епітелії збережені полярність клітин, стратифікація, цілісність власної мембрани. Строма пухлини розташована в центрі сосочків. Ваш діагноз:

Цистаденома

Фіброма

Папілома

Аденома

Фіброаденома

75 / 900
У п'ятирічного хлопчика спостерігаються: сильний головний біль, блювання, ригідність м'язів потилиці, блювання без нудоти, герпетичний висип на обличчі, лихоманка. Бактеріологічне дослідження якого патологічного матеріалу треба провести для підтвердження попереднього діагнозу цереброспінальний менінгіт?

Виділення бактерій N. meningitidis зі слизової оболонки сечостатевої системи

Пункцію спинномозкової рідини

Виділення копрокультур N. meningitidis

Виділення уринокультур N. meningitidis

Дослідження блювотиння

76 / 900
Під час аналізу крові виявлено знижений вміст гемоглобіну. Яка функція крові тоді порушується у цьому разі?

Зсідання

Транспорт газів

Транспорт поживних речовин

Забезпечення імунітету

Транспорт гормонів

77 / 900
Останніми роками під час проведення лабораторної діагностики гепатиту В у крові хворого визначають наявність вірусної ДНК. За допомогою якої з наведених реакцій це визначають?

Імуноферментний аналіз

Реакція гальмування гемаглютинації

Реакція зв'язування комплементу

Реакція непрямої гемаглютинації

Ланцюгова полімеразна реакція

78 / 900
Пацієнт віком 60 років помер від легенево-серцевої недостатності. У нижніх частках обох легень стінки бронхів різної товщини з мішкоподібними розширеннями. У частині розширених бронхів просвіти заповнені гнійними масами. Під час гістологічного дослідження у стінках бронхів виявлено деструкцію непосмугованих м'язових та еластичних волокон, хронічну запальну інфільтрацію тканини. Для якого захворювання характерні такі патологічні зміни?

Бронхоектатичної хвороби

Хронічного бронхіту

Метаплазії епітелію бронха

Бронхогенного раку легені

Гострого бронхіту

79 / 900
В епітелії повітроносних шляхів є клітини з куполоподібною апікальною частиною, на поверхні якої розміщуються мікроворсинки. У клітині виявляється добре розвинений синтетичний апарат, а в апікальній частині – секреторні гранули. Укажіть ці клітини.

Клітина Клара

Клітина без облямівки

Камбіальна

Келихоподібна

Ендокринна

80 / 900
Після споживання їжі виникає аліментарна (харчова) гіперглікемія, яка стимулює секрецію такого гормону:

Інсулін

Адреналін

Кортизол

Глюкагон

Норадреналін

81 / 900
Гормони білково-пептидної природи, що мають мембранний тип дії, регулюють обмін речовин у клітинах за участю внутрішньоклітинних посередників (месенджерів). Через утворення якого продукту АКТГ реалізує внутрішньоклітинні ефекти?

цГМФ

цАМФ

---

ІТФ

Кальмодулін

82 / 900
Яким видом терапії є призначення кислоти ацетилсаліцилової для усунення лихоманки під час гострої респіраторної вірусної інфекції?

Симптоматичним

Етіотропним

Профілактичним

Стимулюючим

Замісним

83 / 900
До ЛОР-відділення звернувся пацієнт із запаленням слизової оболонки порожнини носа і порушенням нюху. Яка зона слизової оболонки носа найімовірніше вражена?

Верхній носовий хід

Загальний носовий хід

Нижній носовий хід

Середній носовий хід

Перетинка носа

84 / 900
У пацієнта спостерігається порушення засвоєння жирів. Лікар призначив йому жовчогінний препарат для покращення травлення жирної їжі. Які компоненти жовчі беруть участь у цьому процесі?

Дигліцериди

Солі жовчних кислот

Білірубінглюкуроніди

Насичені жирні кислоти

Холестерин і його ефіри

85 / 900
У гістопрепараті представлено кровоносну судину. Її внутрішня оболонка складається з ендотелію, субендотелію і внутрішньої еластичної мембрани. У середній оболонці переважають гладенькі міоцити. Зовнішня оболонка складається з пухкої волокнистої сполучної тканини. Визначте, для якої судини характерні ці морфологічні ознаки.

Артерії еластичного типу

Вени м'язового типу

Артерії м'язового типу

Артерії змішаного типу

Вени безм'язового типу

86 / 900
У похилої людини зареєстрували зміну сили серцевих скорочень та фізичних властивостей судин, що чітко відобразилося на графічному записі пульсових хвиль сонної артерії. Який метод було застосовано?

Флебографія

Сфігмографія

Плетизмографія

Міографія

Реографія

87 / 900
На електронній мікрофотографії червоного кісткового мозку визначається мегакаріоцит, у периферичній частині цитоплазми якого виявляються демаркаційні канали. Яка функція цих структур?

Руйнування клітини

Збільшення площі поверхні клітин

Поділ клітини

Утворення тромбоцитів

Збільшення кількості іонних каналів

88 / 900
Білому щуру ввели під шкіру сулему в дозі 5 мг/кг маси тіла. За 24 години концентрація креатиніну в плазмі крові збільшилася в декілька разів. Який механізм ретенційної азотемії спостерігається в цьому разі?

Зниження клубочкової фільтрації

Зростання клубочкової фільтрації

Зростання реабсорбції креатиніну

Збільшення секреції креатиніну в канальцях нирок

Збільшення утворення креатиніну в м'язах

89 / 900
У юнака 20-ти років, який розпочав систематично тренуватися з легкої атлетики, в крові у стані спокою виявили: кількість еритроцитів - 5,5cdot 10^12/л, ретикулоцитів - 12% від загальної кількості еритроцитів, гемоглобіну - 160 г/л, колірний показник - 1,03. Такі показники крові свідчать про стимуляцію еритропоезу внаслідок виникнення при тренуваннях:

Гіперкапнії

Гіпоксемії

Гіпервентиляції

Фізичного навантаження

Гіперглікемії

90 / 900
Агрегати муцину затримують воду, що забезпечує їх в'язкість та захисну дію. Це можливо тому, що до структури муцину входять:

Гомополісахариди

Глікозаміноглікани

Дисахариди

Олігосахариди

Глюкоза

91 / 900
За три доби після пломбування першого правого малого кутнього зуба пацієнт відчув біль під правим оком та стійке закладення носа, що супроводжувалося підвищенням температури тіла до 38^oC і виділенням гнійного слизу із правого носового ходу. Якої ймовірної помилки припустився лікар?

Перфорації клиноподібної пазухи

Перелому міжкоміркової перегородки

Перфорації правої стінки носової порожнини

Перфорації правої верхньощелепної пазухи

Перфорації підочноямкового каналу

92 / 900
Хворому на гострий бронхіт з утрудненим відхаркуванням, призначили ацетилцистеїн. Яка дія засобу забезпечить лікувальний ефект?

Олужнювання харкотиння

Рефлекторна стимуляція перистальтики бронхіол

Деполімеризація мукопротеїдів

Подразнення бронхіальних залоз

Активація миготливого епітелію бронхів

93 / 900
У спортсмена на старті перед змаганнями відмічається підвищення артеріального тиску і частоти серцевих скорочень. Впливом яких відділів ЦНС можливо пояснити вказані зміни?

Проміжний мозок

Гіпоталамус

Кора великих півкуль

Довгастий мозок

Середній мозок

94 / 900
У пацієнта через 2 місяці після операції трансплантації нирки погіршився стан. На основі лабораторного обстеження констатовано, що розпочалася реакція відторгнення трансплантату. Який фактор імунної системи відіграє вирішальну роль в цій реакції?

Інтерлейкін-1

Природні кілери

Т-хелпери 2

В-лімфоцити

Т-кілери

95 / 900
Лікар-стоматолог виявив у пацієнта каріозну порожнину на поверхні коронки нижнього другого малого кутнього зуба, яка уворилась біля першого малого кутнього зуба. Укажіть уражену поверхню коронки.

Facies distalis

Facies vestibularis

Facies occlusalis

Facies mesialis

Facies lingualis

96 / 900
В якості антикоагулянтів використовують різноманітні речовини, в тому числі полісахарид природного походження, а саме:

Гепарин

Декстран

Хондроітинсульфат

Гіалуронова кислота

Дерматансульфат

97 / 900
У чоловіка 66-ти років діагностована злоякісна епітеліальна пухлина, що походить з бронху середнього калібру. Який епітелій є джерелом розвитку цієї пухлини?

Одношаровий багаторядний війчастий

Багатошаровий незроговілий

Багатошаровий зроговілий

Одношаровий призматичний

Одношаровий багаторядний перехідний

98 / 900
З рото-глотки хлопчика, який хворіє на хронічний тонзиліт виділили культуру кокових бактерій. У мазках вони розташовувалися у вигляді ланцюжків. Які це можуть бути бактерії?

Стафілококи

Клостридії

Стрептококи

Ешерихії

Вібріони

99 / 900
Серологічна діагностика інфекційних захворювань заснована на специфічній взаємодії антитіл з антигенами. Як називається реакція осадження з розчину антигену при впливі на нього імунної сироватки й електроліту?

Реакція зв'язування комплементу

Реакція гемадсорбції

--

Реакція нейтралізації

Реакція преципітації

100 / 900
Під час дослідження кровотоку в судинах головного мозку лікар встановлює датчик над артерією, що проходить у поперечних отворах шийних хребців. Яку артерію обстежує лікар?

A. carotis externa

A. vertebralis

A. basilaris

A. cerebri anterior

101 / 900
Робота шахтарів у забої часто спричинює антракоз. Який вид дихальної недостатності може розвинутись при цьому?

Торакальний

Рестриктивний

Обструктивний

Дисрегуляторний

102 / 900
Жінка 53-х років скаржиться на болісну припухлість у лівій привушній ділянці, яка з'явилась 5 днів тому. Об'єктивно: в цій ділянці шкіра слабко гіперемована, болісна. Із вивідної протоки слинної залози у малій кількості виділяється мутна, тягуча жовтувато-зеленувата рідина. При цьому мікроскопічно визначається дифузна інфільтрація залози сегментоядерними нейтрофілами. Встановіть діагноз:

Гострий гнійний паротит

Епідемічний паротит

Аденома залози

Сухий синдром Шегрена

103 / 900
Хірургу необхідно провести видалення частини травмованої ступні по лінії Лісфранкова суглоба. Яку зв'язку необхідно перетнути?

Роздвоєна

Таранно-човноподібна

Медіальна міжкісткова заплесно-плеснова

Таранно-п'яткова

104 / 900
Хвора 45-ти років протягом 8-ми років хворіла на туберкульоз, померла в стаціонарі з ознаками хронічної ниркової недостатності. На розтині: нирки збільшені, поверхня розрізу має сальний вигляд. Гістологічно виявлено масивні відкладання безструктурних гомогенних еозинофільних мас, в результаті забарвлення Конго-рот спостерігається їх виражена метахромазія. Який патологічний процес розвинувся у нирках?

Гематогенний туберкульоз нирок

Токсичний нефрит на тлі антибіотикотерапії

Вторинний амілоїдоз

Нефросклероз

105 / 900
Хворому із сечокам'яною хворобою ввели наркотичний анальгетик, що має спазмолітичний ефект. Який це був препарат?

Кислота мефенамова

Ібупрофен

Промедол

Анальгін

106 / 900
Процес дроблення зиготи завершується утворенням бластули. Який тип бластули характерний для людини?

Амфібластула

Морула

Бластоциста

Целобластула

107 / 900
На електронній мікрофотографії клітини видно дві різні органели, які руйнують білки. Назвіть ці органели:

Рибосома

Комплекс Гольджі та мікротрубочки

Ендоплазматична сітка та мікрофіламенти

Лізосоми та протеасоми

108 / 900
У крові жінки з негативним резусом під час вагітності виявлено специфічні білки, здатні зруйнувати резус-позитивні еритроцити плода. Як називається цей захисний компонент організму матері?

Антиген

Антитіло

Фермент

Сироватка

109 / 900
При перевірці стерильності наборів стоматологічних інструментів в одному випадку були виділені грампозитивні коки, що розташовуються у вигляді скупчень, що дають позитивну реакцію плазмокоагуляції, ферментують маніт в анаеробних умовах і мають лецитіназну активність. Який мікроорганізм виділений у даному випадку?

St. epidermidis

Staph. aureus

Corinebacterium xerosis

Str. pyogenes

110 / 900
Для дослідження очного дна пацієнту закапали в кон'юнктивальну щілину мідріатик, що не порушує акомодацію. Укажіть цей препарат.

Тропікамід

Атропін

Платифілін

Мезатон

111 / 900
Щоб взяти спинномозкову рідину для дослідження, лікар повинен зробити пункцію підпавутинного простору спинного мозку. Між якими хребцями треба ввести голку, щоб не пошкодити спинний мозок?

IV і V грудні

ІІІ і IV поперекові

I і II поперекові

XI і XII грудні

112 / 900
Після черепно-мозкової травми жінці віком 45 років встановлено діагноз: синдром верхньої очноямкової щілини. Це симптомокомплекс, що виникає внаслідок ураження пар черепних нервів, які проходять через однойменну щілину. Які пари нервів уражено?

N. oculomotorius, n. trochlearis, n. abducens, r. ophthalmicus n. trigemini

N. olfactorius, n. opticus

N. facialis, n. trochlearis, n. abducens

N. vestibulocochlearis, n. glossopharyngeus

113 / 900
Під час захворювань дихальної системи та розладів кровообігу порушується транспорт кисню, що супроводжується гіпоксією. За таких умов енергетичний обмін здійснюється шляхом анаеробного гліколізу. Який продукт у цьому разі утворюється та накопичується у крові?

Глутамінова кислота

Молочна кислота

Фумарова кислота

Лимонна кислота

114 / 900
Чоловік 50-ти років на прийомі у стоматолога відмовився від знеболення. Після сильного болю у нього виникла анурія внаслідок різкого збільшення продукції:

Тимозину

Адреналіну

Тироксину

Глюкагону

115 / 900
Пацієнт віком 42 роки захворів за тиждень після того, як обробляв шкірку лисиці. Захворювання проявилося нервовим збудженням, гідрофобією та судомами. Під час аутопсії виявлено енцефаліт із ураженням стовбурової частини головного мозку стінок ІІІ шлуночка та гіпокампа. Проявами енцефаліту було скупчення лімфоцитів та мікрогліальних клітин довкола загиблих нейронів і судин. У нервових клітинах гіпокампа виявлено еозинофільні включення - тільця Бабеша-Негрі. Яке захворювання діагностовано у померлого?

Сибірка

Чума

Сказ

Бруцельоз

116 / 900
У хворого травма голови в ділянці з'єднання тім'яних кісток між собою. Яка пазуха твердої оболонки головного мозку може бути ушкоджена?

Нижня стрілова

Сигмоподібна

Поперечна

Верхня стрілова

117 / 900
З метою диференційної діагностики менінгітів проводять дослідження спинномозкової рідини. В якому місці люмбальна пункція є безпечною?

L I - L II

L IV - L V

Th XII - L I

L III - L IV

118 / 900
У дівчинки 16-ти років, яка тривалий час намагалась знизити масу свого тіла голодуванням, виник набряк. Яка головна причина цього явища?

Венозний застій і підвищення венозного тиску

Гіпопротеїнемія, зумовлена порушенням синтезу білків

Гіпоглікемія, зумовлена порушенням синтезу глікогену

Зменшення вироблення вазопресину в гіпоталамусі

119 / 900
У пацієнта діагностували виразкову хворобу шлунка та призначили антибактеріальне лікування. На який збудник воно спрямоване?

Cl. perfringens

St. aureus

E) colli

H. pylori

120 / 900
Хворий обстежується за клінічними показаннями. Проведені дослідження по діагностиці вірусних гепатитів. У сироватці крові виявлені тільки антитіла до HbsAg. Такий результат свідчить про:

Гепатит А

Перенесений гепатит В

Хронічний гепатит С

Гострий гепатит С

121 / 900
Хворому на акне призначений доксицикліну гідрохлорид. Які застереження повинен дати лікар хворому при застосуванні цього препарату?

Курс лікування не повинен перевищувати 1 день

Приймати перед їжею

Уникати тривалого перебування на сонці

Запивати великою кількістю рідини, бажано молоком

Не приймати разом з вітамінними препаратами

122 / 900
На гістологічному препараті виявлено клітини, які утворюють ізогенні групи, у міжклітинній речовині виявлено глікопротеїни, протеоглікани та колагенові волокна. Яку тканину виявлено?

Біла жирова

Хрящова

Бура жирова

Кісткова

123 / 900
Під час операції для знерухомлення пацієнта використовують курареподібні фармакологічні препарати. Механізм їх дії полягає у блокуванні:

Виділення ацетилхоліну у синаптичну щілину

Проведення збудження нервовими волокнами

Виділення норадреналіну у синаптичну щілину

Н-холінорецепторів скелетних м'язів

124 / 900
Під час забарвлення методом Ціля-Нільсена бакпрепаратів, виготовлених із мокротиння, було виявлено наявність яскраво-червоних тонких паличок, які розміщуються поодиноко або групами та нечутливі до дії кислот. На живильних середовищах перші ознаки росту з'являються на 10--15 добу. До якої родини відносяться ці бактерії?

Histoplasma dubrosii

Coxiella burnettii

Klebsiella rhinoscleromatis

Micobacterium tuberculosis

125 / 900
При обстеженні дитини виявлено незарощення овального отвору. Де розташований цей отвір?

Між правим передсердям і правим шлуночком

Між лівим і правим шлуночками

В ділянці мітрального клапана

Між лівим і правим передсердями

Між лівим передсердям і лівим шлуночком

126 / 900
Хворий скаржиться на тривалу кровотечу навіть при незначному травматичному пошкоджені. Лабораторний аналіз показав порушення складу крові, а саме зменшення кількості таких формених елементів:

Лімфоцити

Нейтрофіли

Тромбоцити

Еритроцити

Моноцити

127 / 900
Хворому з явищами тривоги, страху, невпевненості, психічної напруги, призначено діазепам. Який можливий механізм його транквілізуючої дії?

Взаємодія з серотоніновими рецепторами

Взаємодія з дофаміновими рецепторами

Взаємодія з адренорецепторами

Взаємодія з бензодіазепіновими рецепторами

Взаємодія з холінорецепторами

128 / 900
При мікроскопічному дослідженні препаратів із зіву, зафарбованих за Нейссером, було виявлено палички з потовщеннями на полюсах, що розташовувались під кутом одна до одної. До якого виду можуть належати дані мікроорганізми?

Mycobacterium tuberculosis

Streptococcus pyogenes

Leptospira interrhogans

Corynebacterium diphtheriae

129 / 900
При обстеженні пацієнта в відділенні щелепно-лицевої хірургії лікар вивчає контрфорси нижньої щелепи. Скільки основних контрфорсів вона має?

1

2

3

4

130 / 900
Підвищення кров'яного тиску в аорті спричинило навантаження на серцевий м'яз. М'язова стінка якої ділянки серця реагує на подразнення?

Правий шлуночок

Праве передсердя

Ліве передсердя

Лівий шлуночок

131 / 900
У чоловіка, його сина та дочки відсутні малі корінні зуби. Така аномалія спостерігалася також у дідуся за батьківською лінією. Який імовірний тип успадкування цієї аномалії?

Аутосомно-домінантний

Рецесивний, зчеплений з Х-хромосомою

Зчеплений з У-хромосомою

Домінантний, зчеплений з Х-хромосомою

132 / 900
У пацієнта перед складною хірургічною операцією відзначається блідість шкірних покривів, збільшення частоти серцевих скорочень та дихання, підвищення артеріального тиску, сухість слизової рота внаслідок активації:

Парасимпатичної нервової системи

-

Метасимпатичної нервової системи

Соматичної нервової системи

Симпатичної нервової системи

133 / 900
Після черепно-мозкової травми у хворого спостерігається порушення функції сечовидільної системи - поліурія. Порушення виділення якого гормону може спричинити поліурію у хворого?

Інсулін

Вазопресин

Мінералокортикоїди

АКТГ

134 / 900
У хворого на цукровий діабет вміст молочної кислоти в крові 2,5 ммоль/л. Яке ускладнення розвинулось?

Гіперкетонемічна кома

Гіперглікемічна кома

Лактацидемічна кома

Гіперосмолярна кома

Гіпоглікемічна кома

135 / 900
На мікропрепараті з контурами бобоподібного органу спостерігається кіркова та мозкова речовина. Кіркова речовина представлена окремими кулястими вузликами діаметром 0,5-1 мм, а мозкова - мозковими тяжами. З якого органа зроблено гістологічний зріз?

Тимус

Наднирник

Лімфатичний вузол

Нирки

136 / 900
У пацієнта з відкритою раною обличчя із підритими краями спостерігається некроз тканин із поступовим частковим гангренозним процесом, що майже доходить до кісткової тканини. У рані під час детального обстеженя виявлено живі личинки. Пацієнту виставлено діагноз: тканинний міаз. Личинки яких двокрилих викликали цю хворобу?

Musca domestica

Wohlfahrtia magnifica

Glossina palpalis

Stomoxys calcitrans

Phlebotomus pappataci

137 / 900
До лікаря-травматолога звернувся хворий, у якого після травми стало утрудненим активне розгинання руки в ліктьовому суглобі. Який м'яз імовірно ушкоджений?

M. deltoideus

M. latissimus dorsi

M. triceps brachii

M. pectoralis minor

138 / 900
Що потрібно додати до донорської крові, законсервованої цитратом натрію, щоб викликати її зсідання?

Вітамін K

Протромбін

Фібриноген

Іони кальцію

139 / 900
У закладі дошкільної освіти зареєс-тровано спалах кишкової інфекції. Бактеріологічне дослідження випорожнень хворихпатогенних бактерій не виявило. Під час електронної мікроскопії встановлено: утворення округлої форми з чітким обідком і товстою втулкою, які нагадують колесо. Укажіть найімовірніший збудник цієї інфекції.

Coxsacki-virus

P. vulgaris

E) coli

Adenovirus

Rotavirus

140 / 900
У чоловіка 62 років, який помер при наростаючих явищах серцевої недостатності, на розтині знайдено збільшене в об'ємі серце. Серце дряблої консистенції, камери розтягнуті, міокард на розрізі тьмяний, глинисто-жовтий. З боку ендокарда видно жовто-білу посмугованість, яка особливо виражена в сосочкових м'язах. Який патологічний процес найбільш імовірний?

Жирова дистрофія міокарда

Дилатаційна кардіоміопатія

Міомаляція

Ожиріння серця

141 / 900
До лікаря звернувся чоловік віком 27 років. Під час огляду було виявлено: збільшення кистей рук, стоп та нижньої щелепи, деформація суглобів (kiphosis), гормональні порушення (імпотенція та атрофія яєчок). Про порушення функції якої залози свідчать ці симптоми?

Надниркових залоз

Передньої частки гіпофізу

Шишкоподібного тіла

Паращитоподібних залоз

142 / 900
У хворого 12-ти років запальний процес у внутрішньому вусі викликав розлите ураження оболонок мозку. Лікар припустив, що процес розповсюдився через сполучення між субарахноїдальним простором головного мозку та перилімфатичним простором внутрішнього вуха. Через яке анатомічне утворення розповсюдилось запалення?

Hiatus canalis n. petrosi majoris

Fossa subarcuata

Hiatus canalis n. petrosi minoris

Аqueductus vestibuli

143 / 900
До хірургічного відділення надійшов хворий, у якого діагностовано абсцес печінки. З анамнезу відомо, що у нього неодноразово траплялися шлунково-кишкові розлади. Під час лабораторного дослідження фекалій виявлено клітини округлої форми, що містять по 4 ядра. Який представник найпростіших паразитує у хворого?

Entamoeba hystolytica

Trichomonas hominis

Entamoeba gingivalis

Balantidium coli

144 / 900
Під час обстеження периферичної крові пацієнта виявлено: еритроцити --- 3.0cdot10^12/л, Hb --- 80 г/л, лейкоцити --- 21cdot10^9/л. У лейкоцитарній формулі спостерігається: базофіли --- 0%, еозинофіли --- 0%, мієлобласти --- 54%, промієлоцити --- 1%, мієлоцити --- 0%, метамієлоцити --- 0%, паличкоядерні --- 1%, сегментоядерні --- 28%, лімфоцити --- 13%, моноцити --- 3%. Якій патології відповідають вищенаведені результати обстеження?

Недиференційованому лейкозу

Гострому мієлобластному лейкозу

Лейкемоїдній реакції

Хронічному мієлолейкозу

145 / 900
Лікар-стоматолог для лікування гінгівіту призначив пацієнту антибактеріальний протипротозойний засіб, що може викликати відразу до алкоголю. Укажіть препарат, який призначив лікар.

Тетрациклін

Метронідазол

Лінкоміцину гідрохлорид

Цефтріаксон

Левоміцетин

146 / 900
Для лікування абсцедивного пародонтозу призначено ферментний препарат із групи протеолітичних ферментів. Назвіть цей лікарський засіб.

Трипсин кристалічний

Стрептоліаза

Контрикал

Лідаза

147 / 900
Мама дитини 4-х років звернулася по медичну допомогу зі скаргами на підвищення температури тіла, тенезми, розвиток діареї, на переймоподібні болі в животі у дитини. Дитина відвідує дитячий колектив. Під час дослідження у калових масах: слиз, домішка крові. Як називаються зміни у ШКТ при дизентерії?

Ентероколіт

Гастрит

Коліт

Гастроентерит

148 / 900
Зчитування спадкової інформації з гена розпочинається з синтезу про-іРНК на фрагменті матричного ланцюга ДНК. Де відбувається цей процес у клітинах еукаріот?

Ядро

Центросоми

Цитоплазма

Комплекс Гольджі

149 / 900
Які рецептори реагують на газовий склад крові, що надходить до головного мозку?

Каротидних синусів

Дихального центру

Бульбарні

Аортальні

150 / 900
Пацієнту для ввідного наркозу застосовано тіопентал-натрій. Після цього у нього виникли гіперсалівація та ларингоспазм. Уведенням якого препарату можна було попередити ці ефекти?

Дитиліну

Атропіну сульфат

Пірацетаму

Анальгіну

Адреналіну гідрохлорид

151 / 900
Хворому для лікування ішемічної хвороби серця (ІХС) був призначений beta-адреноблокатор, через деякий час у нього з'явився кашель, бронхоспазм. У якого з перелічених засобів є така побічна дія?

Фенігідин

Метопролол

Анаприлін

Атенолол

Талінол

152 / 900
Які рецептори реагують на газовий склад крові, що надходить до головного мозку?

Механорецептори

Бульбарні

Аортальні

Ноцицептори

Каротидних синусів

153 / 900
У чоловіка підвищений основний обмін речовин, висока температура тіла та тахікардія у стані спокою. Підвищена функція якої залози ймовірно є причиною цього стану пацієнта?

Підшлункової

-

Статевої

Надниркової

Щитовидної

154 / 900
У пацієнта віком 50 років раптово з'явилися головний біль, запаморочення голови та нудота. АТ - 220/110 мм рт. ст. Після введення 0,1% розчину гігронію в/в крапельно самопочуття пацієнта покращилося. Який механізм дії цього препарату?

Блокада beta_1-адренорецепторів

Блокада АПФ

Блокада каналів Са^++

Активація alpha_2-адренорецепторів

Блокада N-холінорцепторів гангліїв

155 / 900
Припинення кровотечі після пологів пов'язано з дією окситоцину на стінки матки. Яка оболонка органа реагує на дію цього препарату?

Ендометрій

Периметрій

Міометрій

Параметрій

Підслизова

156 / 900
Після тривалого застосування ізоніазиду лікар виявив у пацієнта явища поліневриту, парестезії, розлади пам'яті, судоми. З яким механізмом можуть бути пов'язані вказані побічні ефекти препарату?

Порушення синтезу клітинної стінки

Антагонізм з ПАБК

Пригнічення синтезу РНК

Пригнічення синтезу білка

Пригнічення утворення піридоксальфосфату

157 / 900
Яка зі складових частин пародонта виконує сенсорну функцію, що забезпечує регуляцію сили жувального тиску на зуби?

Ясна

Кістки альвеолярного відростку

Періодонт

Цемент

Окістя

158 / 900
Хворому 65-ти років для зняття гіпертонічного кризу було призначено препарат, що пригнічує реабсорбцію натрію хлориду на рівні товстого сегменту висхідної частини петлі Генле, що має виражений діуретичний ефект. Визначте препарат:

Спіронолактон

Маніт

Тріамтерен

Гідрохлортіазид

Фуросемід

159 / 900
Стоматологічному хворому для пригнічення страху перед болем призначили психоседативний засіб. Який препарат найбільш ефективний в цьому випадку?

Літію карбонат

Аміназин

Настоянка валеріани

Діазепам

Натрію бромід

160 / 900
Малотоксичний антибіотик, який рідко викликає побічні ефекти та відноситься до антибіотиків резерву з групи макролідів. Механізм його дії полягає у пригніченні синтезу білка рибосомами бактерії у результаті пригнічення фермента пептидтранслокази. Укажіь цей препарат.

Азитроміцин

Левоміцетин

Тетрациклін

Ампіцилін

Сизоміцин

161 / 900
Жінка з алергічним дерматитом протягом тижня приймала протиалергічний препарат, після якого в неї розвивалася виражена сонливість. Назвіть препарат:

Димедрол

Аміназин

Лоратадин

Адреналіну гідрохлорид

Кромолін натрію

162 / 900
У мазку периферійної крові серед лейкоцитів переважають округлі клітини з посегментованими ядрами. Дрібна зернистість в їх цитоплазмі фарбується як кислими, так і основними барвниками. Як називаються ці клітини?

Сегментоядерні нейтрофіли

Базофіли

Моноцити

Юні нейтрофіли

Еозинофіли

163 / 900
У піддослідної тварини під час проведення експерименту зруйновано відділ головного мозку, що викликало перехід тварини з гомойотермного в пойкілотермний стан. Який відділ мозку зруйновано?

Довгастий мозок

Гіпоталамус

Середній мозок

Гіпофіз

Епіфіз

164 / 900
У хворого, який працює на підземних гірничих виробках, розвинувся фіброз легенів. Проведене спірометричне обстеження показало:

Зменшення життєвої ємності легень

Збільшення життєвої ємності легень

Зменшення опору повітроносних шляхів

Нормальний опір повітроносних шляхів

Збільшення опору повітроносних шляхів

165 / 900
В інфекційне відділення лікарні госпіталізовано хворого зі скаргами на нудоту, рідкі випорожнення зі слизом і прожилками крові, підвищення температури, слабкість. Лікар запідозрив дизентерію. Який метод лабораторної діагностики найдоцільніше призначити для підтвердження діагнозу?

-

Мікроскопічний

Бактеріологічний

Серологічний

Мікологічний

166 / 900
Під час емоційного стресу в жировій тканині активується гормончутливий фермент - тригліцеридліпаза. Який вторинний месенджер бере участь в активації ферменту?

цГМФ

Са^2+

Диацилгліцерол

цАМФ

Інозитолтрифосфат

167 / 900
У п'ятирічної дитини діагностовано міопатію Дюшена. Батьки здорові. Дядько дитини і син тітки за материнською лінією також хворі на міопатію. Визначте тип успадкування захворювання.

Рецесивний, зчеплений з Х-хромосомою

Домінантний, зчеплений з Х-хромосомою

Аутосомно-домінантний

Аутосомно-рецесивний

Рецесивний, зчеплений з Y-хромосомою

168 / 900
У хворого, який помер в результаті легенево-серцевої недостатності, серце збільшене в розмірах, стінка правого шлуночку на розтині потовщена, порожнина розширена. Визначте характер патологічного процесу:

Метаплазія

Атрофiя

Гiпертрофiя

Гiперплазія

Склероз

169 / 900
Лікар обговорював із колегами застосування нового протиепілептичного засобу - натрію вальпроату. Укажіть можливий механізм дії препарату.

Пригнічення активності ферменту ГАМК-трансферази

Пригнічення моноамінооксидази

Стимуляція активності Са^2+залежної АТФ-ази

Пригнічення активності Са^2+залежної АТФ-ази

Стимуляція активності ферменту ГАМК-трансферази

170 / 900
У пацієнта з діагнозом: ниркова недостатність, виявлено різке зниження вмісту натрію в сироватці крові. Спостерігаються бліді пухкі набряки обличчя, які з'являються зранку. Визначте речовину, що входить до міжклітинного матриксу сполучної тканини та зв'язує іони натрію, які надходять із кровоносного русла.

Еластин

Колаген

Гіалуронова кислота

Фібронектин

Проколаген

171 / 900
Серед органічних речовин клітини знайдено полімер, який складається з десятків, сотень і тисяч мономерів. Молекула здатна самовідтворюватися та бути носієм інформації. За допомогою рентгеноструктурного аналізу виявлено, що молекула складається з двох спірально закручених ниток. Вкажіть цю сполуку:

Целюлоза

Вуглевод

РНК

ДНК

Гормон

172 / 900
В еритроцитах пацієнта, хворого на гемолітичну анемію, була значно знижена активність піруваткінази. Який метаболічний процес порушений за цих умов?

Синтез глікогену

Пентозофосфатний шлях окислення глюкози

Глюконеогенез

Глікогеноліз

Гліколіз

173 / 900
За даними ВООЗ, щорічно на Землі на малярію хворіють приблизно 250 млн. чоловік. Ця хвороба зустрічається переважно у тропічних і субтропічних областях. Межі її розповсюдження співпадають з ареалами комарів роду:

Аедес

Кулекс

Мансоніа

Анофелес

Кулізета

174 / 900
Під час обстеження пацієнта у відділенні щелепно-лицевої хірургії лікар вивчає контрфорси верхньої щелепи. Скільки основних контрфорсів вона має?

2

4

6

3

5

175 / 900
Пацієнта шпиталізовано з високою концентрацією азоту у крові. Яку дію викликає азот в організмі людини при його високій концентрації?

Наркотичну

Алергічну

Хімічну

Фізичну

Токсичну

176 / 900
Відомо, що слиз завжди вкриває епітелій власне носової порожнини. Вкажіть, які клітини епітелію слизової оболонки носової порожнини синтезують слиз:

-

Келихоподібні

Базальні

Мікроворсинчасті

Війчасті

177 / 900
Жінці віком 52 років зробили ін'єкцію місцевого анестетика перед видаленням зуба. Який механізм дії лежить в основі знеболюючого ефекту цього препарату?

Порушення анатомічної цілісності в нервових волокнах

Порушення фізіологічної цілісності в нервових волокнах

Порушення функціонування мікротрубочок в нервових волокнах

Порушення аксонного транспорту в нервових волокнах

Порушення ізольованого проведення збудження в нервових волокнах

178 / 900
У шестирічної дитини на слизовій оболонці щік на рівні премолярів лікар-стоматолог виявив сіро-білі плями діаметром до 1-го мм. Із анамнезу відомо, що дитина не була вакцинована у віці 12 місяців. Лікар-стоматолог зробив припущення, що ураження слизової викликав складний РНК-умісний вірус із гемаглютинуючими властивостями, який не має нейрамінідазної активності і не культивується в курячих ембріонах. Який вірус спричинив розвиток захворювання?

Паротиту

Простого герпесу

Коксакі А

Вітряної віспи

Кору

179 / 900
Чоловік віком 24 роки помер унаслідок гострої легенево-серцевої недостатності. Протягом двох останніх днів скаржився на кашель із незначним <<іржа-вим>> мокротинням, біль у грудній клітці справа, який різко посилювався під час дихання, підвищення температури до 39^oС. Під час аутопсії виявлено: нижні частки легень червоні, щільні і безповітряні, плевра вкрита нитками і плівками фібрину. Встановлено діагноз: двостороння нижньочасткова плевропневмонія. Яка стадія розвитку пневмонії найімовірніше була у чоловіка?

---

Сіре спечінкування

Червоне спечінкування

Приплив

Видужання

180 / 900
В гістологічному препараті ендометрію видно окремі епітеліальні клітини, в яких хромосоми формують ''пластинку'', що розташована в екваторіальній площині. В якому періоді клітинного циклу перебувають такі клітини?

Анафаза

Інтерфаза

Метафаза

Профаза

Телофаза

181 / 900
Пацієнту з великими опіками зробили пересадку донорської шкіри. Але на 8-му добу трансплантат набряк, його колір змінився і на 11-ту добу розпочалася реакція відторгнення. Які клітини беруть участь у цьому процесі?

Базофіли

Еритроцити

В-лімфоцити

Т-лімфоцити

Еозинофіли

182 / 900
Під час проведення стоматологічної лікувальної процедури у пацієнта виник напад стенокардії. Препарати якої групи необхідно призначити для надання швидкої допомоги?

Протиаритмічні засоби

Кардіотоніки

Антигіпертензивні засоби

Стимулятори дихання

Антиангінальні засоби

183 / 900
Хворій для терапії остеомієліту було призначено антибіотик, який здатен добре проникати в кісткову тканину. Назвіть цей препарат:

Лінкоміцину гідрохлорид

Поліміксин В

Стрептоміцину сульфат

Цефазолін

Амфотерицин В

184 / 900
Який патологічний стан може розвинутися під час вливання великих обсягів ізотонічних розчинів?

Гіперволемія олігоцитемічна

Гіповолемія поліцитемічна

Гіперволемія поліцитемічна

Гіповолемія олігоцитемічна

Проста гіперволемія

185 / 900
При огляді педіатром дитини 10-ти років виявлено множинні петехії на шкірі, кровоточивість ясен та знижений рівень вітаміну С в сечі. Який процес порушився в цьому разі?

Розпад колагену

Розпад протеогліканів

Синтез колагену

Активація гіалуронідази

Синтез протеогліканів

186 / 900
У здорового подружжя народилася дитина з розщепленнями губи та піднебіння, аномаліями великих пальців кисті та мікроцефалією. Каріотип дитини: 47, 18+. Який тип мутації спричинив цю спадкову хворобу?

Нулісомія

Трисомія за аутосомою

Поліплоїдія

Моносомія за Х-хромосомою

Моносомія за аутосомою

187 / 900
У хворого виявлено порушення прохідності дихальних шляхів на рівні дрібних і середніх бронхів. Які порушення кислотно-лужної рівноваги можна виявити в крові у цьому разі?

--

Респіраторний алкалоз

Респіраторний ацидоз

Метаболічний алкалоз

Метаболічний ацидоз

188 / 900
У стоматологічній практиці широко використовується місцевий анестетик --- лідокаїн. Який механізм його дії?

Блокує потенціалзалежні натрієві канали

Активує потенціалзалежні калієві канали

Активує потенціалзалежні кальцієві канали

Блокує потенціалзалежні калієві канали

Блокує лігандкеровані натрієві канали

189 / 900
В експерименті тварині проводили електростимуляцію нейронів головного мозку, внаслідок чого у неї виникла гіпофагія (відмова від прийому їжі). В яку ділянку головного мозку було введено електроди?

Нейрогіпофіз

Червоне ядро

Аденогіпофіз

Таламус

Гіпоталамус

190 / 900
У деяких одноклітинних організмів, наприклад амеб, живлення здійснюється шляхом фагоцитозу. В яких клітинах організму людини таке явище не є способом живлення, а здійснює захист організму від чужорідних компонентів (мікроорганізмів, пилу тощо)?

Епітеліоцити

Міоцити

Еритроцити

Тромбоцити

Лейкоцити

191 / 900
Пацієнтка віком 36 років звернулася до лікаря-стоматолога із приводу набряку під правим оком. Після обстеження встановлено діагноз: флегмона підочноямкової ділянки. Від яких зубів інфекція найчастіше поширюється в цю ділянку обличчя?

Верхнього присереднього різця

Другого премоляра та першого моляра

Верхніх бічних та присередніх різців

Верхніх першого та другого молярів

Верхнього ікла й першого премоляра

192 / 900
У чоловіка спостерігаються збільшені і болючі суглоби, у сироватці крові виявлено підвищений вміст уратів. Обмін яких речовин порушений у пацієнта?

Пуринів

Глюкози

Фенілаланіну

Холестерину

---

193 / 900
В ході мікроскопії з імерсійною системою вивчено препарат-мазок з культури стрептобацил, зафарбований за методом Ожешко. Яку структурну особливість бактерій досліджено?

Капсула

Будова клітинної стінки

Джгутики

Спори

Включення

194 / 900
При дослідженні 16 зуба на жувальній поверхні виявлено порожнину з вузьким отвором, заповнену розм'якшеним дентином. Мікроскопічно: в розширених дентинних канальцях бактерії, руйнування окремих канальців, злиття порожнин у каверни, явища декальцинації емалі та дентину без утворення замісного дентину. Поставте діагноз:

Гострий глибокий карієс зуба

Карієс зуба у стадії плями

Гострий поверхневий карієс зуба

Хронічний глибокий карієс зуба

Хронічний поверхневий карієс зуба

195 / 900
Чоловік звернувся до хірурга з варикозним розширенням вен лівої ноги. Вузли вен розташовані на задній поверхні шкіри гомілки, на задній та передній поверхнях шкіри стегна. Які поверхневі вени нижньої кінцівки пошкоджені у хворого?

Підколінна, поверхнева підшкірна вени

Велика та мала підшкірні вени

Стегнова вена, велика та мала підшкірні вени

Мала підшкірна вена, глибока вена стегна

Задня великогомілкова вена, велика підшкірна вена

196 / 900
Хворий скаржиться на кашель, виділення харкотиння, загальну слабкість. Під час лабораторного дослідження харкотиння виявлені личинки. Це характерно для:

Цистицеркозу

Теніозу

Ентеробіозу

Опісторхозу

Аскаридозу

197 / 900
У пацієнта на електрокардіограмі відзначено зниження амплітуди зубця R. Що означає цей зубець на ЕКГ?

Поширення збудження по основі шлуночків

Поширення збудження по передсердях

Поширення збудження від передсердь до шлуночків

Реполяризацію шлуночків

Електричну діастолу серця

198 / 900
Студент перкуторно визначає межу серця, яка проектується на передню грудну клітку на рівні хрящів третього ребра. Яку межу серця визначив студент?

Права

Ліва

Верхівка

Нижня

Верхня

199 / 900
У дитини 5-ти років відбулася інвазія гельмінтів, що призвело до сенсибілізації організму. Які показники лейкоцитарної формули підтвердять цей процес?

Збільшення кількості еозинофілів

Збільшення кількості базофілів

Зменшення кількості еозинофілів

Збільшення кількості нейтрофілів

Зменшення кількості базофілів

200 / 900
При мікроскопічному дослідженні видаленого зуба виявлено руйнування емалі та дентино-емалевого сполучення; дентинні канальці розширені, заповнені мікробними масами. Відростки одонтобластів у стані дистрофії та некрозу; трапляються осередки демінералізації дентину. Який із перерахованих діагнозів найімовірніший?

Середній карієс

Карієс цементу

Глибокий карієс

Флюороз

Поверхневий карієс

201 / 900
Пацієнт відвідав лікаря-стоматолога для екстракції зуба. Після видалення зуба кровотеча з лунки не припинялася протягом 15 хв. З анамнезу відомо, що пацієнт хворіє на хронічний активний гепатит. Яка можлива причина подовження часу кровотечі?

Зниження вмісту фібриногену в крові

Гіпокальціємія

Зниження вмісту альбумінів у крові

Підвищення активності антикоагулянтної системи

Тромбоцитопенія

202 / 900
Машиною швидкої допомоги в лікарню доставлено непритомного чоловіка після отруєння чадним газом. Гіпоксія у нього зумовлена нагромадженням у крові:

Оксигемоглобіну

Карбгемоглобіну

Карбоксигемоглобіну

Метгемоглобіну

Сульфгемоглобіну

203 / 900
Під час огляду зубів на боковій поверхні першого верхнього моляра зліва виявлено каріозну порожнину у вигляді конуса, орієнтованого основою до поверхні, а верхівкою - у товщу зуба. На дні каріозної порожнини видно розм'якшений дентин. Поставте діагноз:

Карієс цементу

Карієс дентину

Ерозія зуба

-

Карієс емалі

204 / 900
Укажіть хрящевидні утворення, що доповнюють конгруентність суглобових поверхонь.

Губи

Складки

Меніски

Диски

Зв'язки

205 / 900
У юнака 17-ти років через 2 тижні після перенесеної ангіни розвинувся гострий дифузний гломерулонефрит. Що є найбільш частою причиною цього ускладнення?

Мікобактерії туберкульозу

Гриби роду Candida

Віруси

Стрептококи

Стафілококи

206 / 900
Типові кардіоміоцити мають специфічну фазу потенціалу дії:

Швидку систолічну деполяризацію

Повільну реполяризацію (плато)

Повільну діастолічну реполяризацію

Систолічну реполяризацію

Швидку діастолічну деполяризацію

207 / 900
У пацієнта спостерігається порушення функції білявушної слинної залози. Який нерв посилює її секрецію?

N.auricularis major

N.petrosus profundus

N.auricularis minor

N.petrosus minor

N.petrosus major

208 / 900
Хвора 30-ти років скаржиться на сильну спрагу, сухість у роті, які з'явилися після сильного нервового потрясіння. При лабораторному обстеженні виявлено збільшення цукру в крові до 10 ммоль/л. Захворювання якої ендокринної залози у хворої?

Статеві

Підшлункова

Наднирники

Щитоподібна

Епіфіз

209 / 900
При клінічному обстеженні в жінки встановлено: підвищення потовиділення, тахікардія, схуднення, тремор. Яка ендокринна патологія може це спричинити?

Гіпертиреоз

Гіпоальдостеронізм

Гіпергонадизм

Гіпотиреоз

Гіпогонадизм

210 / 900
При операції на шиї з правого боку порушилася екскурсія правого склепіння діафрагми. Це сталося в результаті пошкодження такого нерва:

Надключичний нерв

Лівий діафрагмальний

Правий діафрагмальний

Правий поперечний нерв шиї

Лівий поперечний нерв шиї

211 / 900
Пацієнту встановлно діагноз ка-рієс ускладнений хронічним пульпітом. Лікар-стоматолог під час огляду виявив розростання тканини м'якої консистенції яскраво-рожевого кольору у вигляді поліпу над збереженою частиною коронки зуба. Для якого захворювання характерні такі симптоми?

Гранулюючий пульпіт

Гангренозний пульпіт

Серозний пульпіт

Фіброзний пульпіт

Дифузний гнійний пульпіт

212 / 900
Під час розтину тіла шестимісячної дитини, яка померла внаслідок тривалого інфекційного захворювання, виявлено зменшення маси та розмірів тимусу. Під час мікроскопічного дослідження в тимусі виявлено атрофію часточок, значне зменшення кількості лімфоцитів, інверсію шарів, збільшення кількості тимічних тілець. Який патологічний процес найімовірніше розвинувся в тимусі?

Вікова інволюція

Акцидентальна трансформація

Тимома

-

Агенезія тимусу

213 / 900
Визначте, як називається новий стан біосфери, у якому визначальним фактором розвитку є розумова діяльність людини:

Атмосфера

Літосфера

Гідросфера

Тропосфера

Ноосфера

214 / 900
Відомо, що сальні залози мають голокриновий тип секреції. За рахунок яких структурних компонентів поновлюються клітини цієї залози?

Клітини-себоцити

Одношаровий кубічний епітелій вивідної протоки

Клітини гермінативного шару

Міоепітеліальні клітини

Багатошаровий плоский епітелій вивідної протоки

215 / 900
Один із синдромів проявляється ураженням зубів, волосся і кісток. У кожному поколінні є хворі, з однаковою частотою хворіють представники чоловічої і жіночої статі. Визначте тип успадкування синдрому:

Зчеплений з Х-хромосомою рецесивний

Аутосомно-рецесивний

Аутосомно-домінантний

Зчеплений з Y-хромосомою

Зчеплений з Х-хромосомою домінантний

216 / 900
З віком у людини втрачається еластичність кришталика. Який основний симптом характерний для цього захворювання?

Віддалення найближчої точки чіткого бачення

Порушення сутінкового зору

Погіршення кровопостачання сітківки

Астигматизм

Порушення кольорового зору

217 / 900
На гістологічному препараті представлені три нейрони: псевдоуніполярний, біполярний та мультиполярний. Скільки аксонів можливо визначити у кожного з перерахованих типів клітин?

Три

Два

Багато

Жодного

Один

218 / 900
При тривалому голодуванні зростає секреція глюкокортикоїдів корою наднирникових залоз. Глюкокортикоїди посилюють у печінці синтез ферментів глюконеогенезу. Термінальним ферментом цього процесу є:

Глюкозо-1-фосфатаза

Глюкозо-6-фосфатаза

Фруктозо-1,6-дифосфатаза

Фруктозо-2,6-дифосфатаза

Фруктозо-6-фосфатаза

219 / 900
Який лікарський засіб, що здатен проникати в кістову тканину і кістковий мозок, доцільно призначити для лікування інфекцій кісткової системи (остеомієліт, остеїт)?

Лінкоміцин

Бензилпеніцилін

Гентаміцин

Синтоміцин

Біцилін-3

220 / 900
Після травми ока виникло нагноєння м’яких тканин орбіти. Через яке анатомічне утворення запальний процес може поширитися у крило-піднебінну ямку?

Клино-піднебінний отвір

Верхню очноямкову щілину

Вилично-очноямковий отвір

Нижню очноямкову щілину

Круглий отвір

221 / 900
У складі мітохондріального дихального ланцюга містяться складні білки цитохроми. Який тип реакцій вони каталізують?

Окисно-відновні

Декарбоксилювання

Гідратації

Трансамінування

Дезамінування

222 / 900
Пацієнту встановили діагноз: тромбоз нижньої брижової артерії. Який відділ кишечника буде уражено в цьому разі?

Дванадцятипала кишка

Сигмовидна кишка

Порожня кишка

Клубова кишка

Червоподібний відросток

223 / 900
Який фермент має демінералізуючу дію - посилює розщеплення мінеральних компонентів тканин зуба?

Глюкозо-6-фосфатаза

Лужна фосфатаза

Глікогенфосфорилаза

Кисла фосфатаза

Фосфотрансфераза

224 / 900
Фермент здійснює перенесення функціональної групи від одного субстрату до іншого. Вкажіть клас цього ферменту:

Оксидоредуктаза

Ізомераза

Гідролаза

Трансфераза

Лігаза

225 / 900
Пацієнт, який приймав засіб для зниження АТ, звернувся до лікаря зі скаргою на підвищену сухість у роті. Який гіпотензивний засіб має таку побічну дію?

Адельфан

Клофелін

Анаприлін

Верапаміл

Дибазол

226 / 900
Під час дослідження клітин епітелію слизової оболонки щоки чоловіка, у більшості ядер виявлено по одному тільцю Барра. Для якого синдрому характерні такі показники?

Едвардса

Дауна

Шерешевського-Тернера

Патау

Клайнфельтера

227 / 900
При дослідженні на лабораторних щурах властивостей одного з вітамінів при його дефіциті спостерігалося одночасне порушення репродуктивної функції та дистрофія скелетних м'язів. Про який вітамін йдеться?

A

E

D

K

B_2

228 / 900
Для працівників атомної електростанції проводять періодичні медогляди, під час яких в першу чергу обстежують найбільш чутливу до іонізуючого випромінювання систему організму. Назвіть цю систему:

Нервова

Кісткова

Кровотворна

Епітеліальні тканини

М'язова

229 / 900
Нормальну оклюзію зубних дуг можна посилити, відтягнувши нижню щелепу назад. Який м'яз виконує цю функцію?

Жувальний

Латеральний крилоподібний

Медіальний крилоподібний

Скроневий

Грудинно-ключично-соскоподібний

230 / 900
Пацієнта госпіталізували до лікарні з явищами гострої крововтрати. Що є провідним в патогенезі постгеморагічного шоку?

Анемія

Гіпоксія

Зменшення тонусу судин

Зменшення серцевого викиду

Гіповолемія

231 / 900
У дитини через 30 хвилин після вживання соку манго раптово виникла обмежена припухлість у ділянці м'якого піднебіння, яка заважала ковтанню, а пізніше і диханню. Слизова оболонка в області припухлості гіперемована, безболісна. Результати аналізу крові показали наявність еозинофілії. Температура тіла нормальна. З анамнезу відомо, що у старшої сестри виникали напади бронхіальної астми. Який вид набряку найіморвініше розвинувся у дитини?

Аліментарний

Печінковий

Серцевий

Алергічний

Запальний

232 / 900
Для профілактики та лікування якого захворювання використовуються антитоксичні сироватки?

Дизентерії

Туберкульозу

Кашлюка

Гонореї

Дифтерії

233 / 900
Яка частота серцевих скорочень у пацієнта з діагнозом: пароксизмальна тахікардія?

120--130/хв.

100--110/хв.

<140/хв.

90--100/хв.

110--120/хв.

234 / 900
У хворого на гострий апендицит виявлено зростання числа лейкоцитів у крові. Який вид лейкоцитозу може мати місце при цьому діагнозі?

Базофільний

Нейтрофільний

Моноцитоз

Лімфоцитоз

Еозинофільний

235 / 900
В ендокринологічному відділенні перебуває хлопчик 9 років, у якого вже декілька разів були переломи кінцівок, пов'язані із крихкістю кісток. Функція якої ендокринної залози порушена?

Надниркові залози

Щитоподібна залоза

Паращитоподібна залоза

Тимус

Епіфіз

236 / 900
Під час операції на головному мозку подразнення у пацієнта кори великих півкуль викликало тактильні і температурні відчуття. Яку звивину подразнювали?

Прецентральна

Постцентральна

Парагіпокампальна

Поясна

Верхня латеральна

237 / 900
Розщеплення цАМФ та цГМФ до звичайних, нециклічних нуклеозидмонофосфатів каталізується таким ферментом:

Аденілатциклаза

Глікогенфосфорилаза

Протеїнкіназа

Глюкозо-6-фосфатаза

Фосфодіестераза

238 / 900
При операції на шлунку хірург пересік ліву шлункову артерію, перев'язав її, але кров продовжує витікати з протилежного кінця артерії. Яка артерія анастомозує з нею?

Селезінкова

Ліва шлунково-чепцева

Права шлункова

Верхня підшлунково-дванадцятипала

Права шлунково-чепцева

239 / 900
Під час сходження в гори у альпініста розвинулися головний біль, запаморочення, ейфорія, серцебиття, задишка, яка чергувалася з апное. Яке порушення кислотно-основного стану розвинулося у альпініста?

Метаболічний алкалоз

Негазовий алкалоз

Газовий алкалоз

Негазовий ацидоз

Газовий ацидоз

240 / 900
Чоловіку віком 63 роки встановили діагноз тромбофлебіт глибоких вен гомілки. Який шар цих судин пошкоджено у цьому разі?

Підендотеліальний

Ендотеліальний

Шар гладеньких м'язових клітин

Шар еластичних волокон

Шар сполучної тканини

241 / 900
У хворого діагностовано пошкодження міжхребцевого диска в поперековому відділі хребта. До якого виду сполучення кісток належить це з'єднання?

Синдесмоз

Синхондроз

Діартроз

Синостоз

Геміартроз

242 / 900
При виконанні оперативного втручання на діафрагмі ротової порожнини хірургу необхідно виділити ділянку, що має назву ''піднижньощелепний трикутник''. Який з м'язів його обмежує?

M. geniohyoideus

M. stylohyoideus

M. hyoglossus

M. digastricus

-

243 / 900
На мікропрепараті серця розрізняємо клітини прямокутної форми з центрально розташованим ядром, розвиненими міофібрилами, зв'язані між собою вставними дисками. З цими клітинами пов'язана така функція серця:

Скорочення

Регенераторна

Ендокринна

Проведення імпульсу

Захисна

244 / 900
На ЕКГ хворого виявлено скорочення тривалості інтервалу R-R. Як при цьому зміниться діяльність серця?

Збільшиться сила серцевих скорочень

Зменшиться сила серцевих скорочень

Збільшиться частота серцевих скорочень

Зменшиться частота серцевих скорочень

Сповільниться частота і знизиться сила серцевих скорочень

245 / 900
Вегетативні ефекти подразнення черепно-мозкового нерва виявлено в гортані, стравоході, серці, шлунку, кишечнику та травних залозах. Ядро якого нерва подразнено?

Язикоглоточного

Додаткового

Під'язичного

Блукаючого

Лицьового

246 / 900
У дитини 1,5 років при огляді виявили осередкові потовщення в ділянці ребер, зап'ястків, викривлення ніжок. Стоматолог вказав на пізнє прорізування зубів, порушення порядку прорізування зубів, нерівномірну мінералізацію емалі та дентину, конфігурацію верхньої щелепи в горизонтальному напрямку у вигляді ''високого піднебіння''. Яке захворювання розвинулося у дитини?

Сіалолітіаз

Флюороз

Подагра

Остеопороз

Рахіт

247 / 900
Під час секвенування ДНК і біохімічного аналізу поліпептиду було встановлено, що лінійна послідовність триплетів нуклеотидів відповідає послідовності амінокислот у поліпептидному ланцюзі. Визначте, яка властивість генетичного коду була встановлена:

Триплетність

Виродженість

Неперекривність

Колінеарність

Універсальність

248 / 900
Внаслідок гнійного отиту гноєм зруйновано верхню стінку барабанної порожнини. У яку ямку черепа розповсюдився гній з барабанної порожнини?

Передня черепна

Середня черепна

Очна

Задня черепна

Крило-піднебінна

249 / 900
У пацієнта діагностовано хронічну недостатність кіркової речовини надниркових залоз (Аддісонова або бронзова хвороба). Недостатність якого гормону спостерігається при цьому патологічному процесі?

Вазопресину

Тироксину

Адреналіну

Інсуліну

Альдостерону

250 / 900
Жінка скаржиться на головний біль, біль у м'язах під час ковтання, жування та обертання очей, слабкість, підвищену температуру, набряк повік і обличчя. За 1,5-2 місяці до появи цих симптомів жінка споживала свинину, яка не пройшла ветеринарно-санітарну експертизу. Який гельмінт викликає вказані симптоми?

Трихінела

Анкілостома

Гострик

Аскарида людська

251 / 900
Прискорений синтез якого полісахариду передує відкладанню мінеральних солей в органічний матрикс зуба?

Глікогену

Гепарину

Дерматансульфату

Хондроїтинсульфату

252 / 900
Наприкінці зими студент, який останнім часом відзначав нервове перенапруження, після переохолодження захворів на гостре респіраторне захворювання. Що є причиною захворювання?

Нервове перенапруження

Нераціональне харчування

Гіповітаміноз

Патогенний збудник

253 / 900
Стоматолог при обстеженні ротової порожнини пацієнта звернув увагу, що його язик вкритий білуватим нальотом. Які гістологічні структури беруть участь в його утворенні?

Епітелій ниткоподібних сосочків

Епітелій жолобкуватих сосочків

Епітелій листоподібних сосочків

Епітелій грибоподібних сосочків

254 / 900
Трирічну дитину пригостили полуницею. Незабаром на шкірі дитини з'явилися висипання. Які зміни виявлено в лейкоцитарній формулі крові цієї дитини?

Лімфоцитопенія

Еозинофілія

Моноцитоз

Нейтрофільний лейкоцитоз

255 / 900
У пацієнта внаслідок травми утворився дефект шкіри. З метою ліквідації дефекта на це місце хірурги перемістили ділянку шкіри з іншої частини тіла цього ж хворого. Який вид трансплантації було здійснено?

Ксенотрансплантацію

Гомотрансплантацію

Аллотрансплантацію

Аутотрансплантацію

256 / 900
У дитини 6-ти місяців на шкірі спини виявлено плаский вузол діаметром 3 см, червоного кольору, який блідне при натисканні. Який діагноз найімовірніший?

Пігментний невус

Гемангіома

Лімфангіома

Меланома

257 / 900
У недоношених новонароджених порушений синтез сурфактанту. Які функції він виконує в легенях?

Зменшує поверхневий натяг стінок альвеол

Збільшує поверхневий натяг стінок альвеол

Полегшує екскурсію діафрагми

Погіршує дифузію O_2 через аерогематичний бар'єр

258 / 900
У чоловіка гнійна рана у ділянці соскоподібного відростка черепа, внаслідок чого розвинулося запалення оболонок головного мозку. Яким шляхом проникла інфекція в порожнину черепа?

V.v. tympanicae

V.v. labirinthi

V. emissariae mastoidea

V. facialis

259 / 900
У дитини від народження знижена функція щитоподібної залози. Який патологічний стан може розвинутися в дитини внаслідок цього?

Гіперпігментація шкіри

Нанізм

Гігантизм

Кретинізм

260 / 900
З метою усунення нападу бронхіальної астми, який розвинувся при екстракції зуба, пацієнту призначили сальбутамол. До якої фармакологічної групи відноситься цей препарат?

Адаптогени

М-холіноміметики

Аналептики

beta_2-адреноміметики

261 / 900
Під час експедиції до Середньої Азії студенти виявили членистоногу тварину завдовжки 7 см. Тіло поділяється на головогруди з 4 парами ходильних ніг і сегментоване черевце, в останньому сегменті якого є дві отруйні залози, що відкриваються отворами на кінці гачкоподібного жала. Було встановлено, що ця тварина є нічним хижаком і отруйною для людини. Учасники експедиції віднесли її до ряду:

Scorpiones

Acarina

Aphaniptera

Aranei

262 / 900
В закритому колективі виникла необхідність перевірити стан імунітету проти дифтерії, щоб обґрунтувати необхідність вакцинації. Які дослідження слід провести з такою метою?

Перевірити медичну документацію щодо вакцинації

Встановити рівень антитіл проти дифтерійної палички

Перевірити членів колективу на носійство палички дифтерії

Встановити титр антитоксинів в РНГА

263 / 900
При бактеріологічному обстеженні групи хворих із карієсом зубів були виділені різні мікроорганізми. Якому з наведених нижче мікроорганізмів належить провідна роль у виникненні карієсу у цих хворих?

Candida albicans

Streptococcus mutans

Staphylococcus aureus

St. salivarius

264 / 900
У пацієнтки віком 30 років після видалення зуба на нижній щелепі, спостерігалося підвищення температури, згодом виникла припухлість в області шиї. Під час розтину шкіри шиї встановлено, що підшкірно-жирова клітковина просякнута непрозорою жовто-зеленою рідиною з неприємним запахом. Який запальний процес розвинувся у жировій клітковині?

Флегмона

Абсцес

Фібринозне запалення

Геморагічне запалення

265 / 900
Для видалення зуба розчин новокаїну вводять у ділянку проходження чутливого нерва, що веде до знеболення внаслідок порушення:

рН тканин

Збудливості больових рецепторів

Проведення больових імпульсів

Утворення медіаторів болю

Аксонального транспорту

266 / 900
У чоловіка, який переніс інсульт та перебуває у нерухомому положенні спостерігається недостатність кровообігу, шкіра та м'які тканини над крижами почорніли і набрякли. Після відторгнення епідермісу в чорних тканинах з'явилися виразки. Який процес розвинувся у пацієнта?

Пролежні

Абсцес

Флегмона

Інфаркт

267 / 900
При досліджені трупа жінки 59-ти років, яка померла від гострої серцевої недостатності, в стінці лівого шлуночка виявлено ділянку жовтого кольору 2,5х2 см, неправильної форми, тістоподібної консистенції. На ендокарді, відповідно до неї, утворився тромб, а на епікарді - фібринозні нашарування. Яка локалізація інфаркту стосовно стінки серця мала місце?

Трансмуральний

Субепікардіальний

-

Інтрамуральний

Субендокардіальний

268 / 900
На поздовжньому шліфі зуба видно тканину, що утворює основу зуба і складається з колагенових волокон, мінералізованого матриксу і трубочок, в яких проходять відростки дентинобластів. З чого розвивається представлена тканина?

Зовнішні клітини емалевого органа

Зубний мішечок

Периферійна частина зубного сосочка

Проміжні клітини емалевого органа

269 / 900
Під час розтину тіла жінки, яка померла від уремії, виявлено: нирки розмірами 7х3,5х2 см з рівномірно дрібнозернистою поверхнею і стоншеним до 0,3 см блідим корковим шаром. Під час гістологічного дослідження встановлено: склероз і гіаліноз більшості клубочків, гіаліноз артеріол, склероз стінок артерій з концентричним звуженням просвіту, атрофічні зміни в канальцях. Для якої патології характерні такі макро- і мікроскопічні зміни в нирках?

Для пієлонефритично зморщеної нирки

Для амілоїдно-зморщеної нирки

Для вторинно-зморщеної нирки

Для первинно-зморщеної нирки

270 / 900
Досліджується гістологічний препарат кровотворного органа, який складається з часточок, що відрізняються за формою. Кожна часточка має кіркову і мозкову речовини. Для якого органа характерні ці ознаки?

Мигдаликів

Червоподібного відростка

Селезінки

Лімфатичного вузла

Тимусу

271 / 900
Студент, який погано навчався протягом семестру, під час складання підсумкового контролю перебуває у стані емоційного напруження. Провідним механізмом розвитку емоційного напруження в даному випадку є дефіцит:

Інформації

Часу і енергії

Енергії та інформації

Часу

272 / 900
У пацієнта віком 43 років спостерігається: стоматит, глосит, гладенький язик малинового кольору. В загальному аналізі крові виявлено: Hb - 100 г/л, еритроцити - 2,3cdot10^12/л, кольоровий показник - 1,30. Для якого патологічного стану характерні такі клініко-лабораторні показники?

Гемоліз еритроцитів

Дефіцит вітаміну В_12

Гіпоплазія червоного кісткового мозку

Порушення синтезу порфіринів

273 / 900
Оксид азоту (ІІ) - нестійка молекула, яка бере участь у вазодилятації, імунних процесах, нейротрансмісії. Назвіть фермент, за допомогою якого відбувається утворення NO з аргініну:

Орнітинкарбамоїлтрансфераза

Аргініносукцинатсинтетаза

NO-синтаза

Аргіназа

274 / 900
Під час мікроскопічного дослідження зародкового матеріалу в препараті визначається жовтковий мішок. Укажіть основну функцію цього органу у людини:

Трофічна

Кровотворна

Захисна

Продукція навколоплідних вод

275 / 900
На гістологічному препараті представлений зріз судини, що характеризується правильною круглою формою; зіяє, стінка складається з 3-х оболонок, де у середній спостерігається наявність 40-50 вікончастих еластичних мембран. Яка судина представлена на препараті?

Вена м'язового типу

Артерія еластичного типу

Артерія змішаного типу

Кровоносний капіляр

276 / 900
Для лікування хвороби Паркінсона застосовують попередник дофаміну - ДОФА. З якої амінокислоти утворюється ця активна речовина?

Аланін

Цистеїн

Гістидин

Триптофан

Тирозин

277 / 900
Пасажири автобуса у спекотну погоду попросили відкрити люки. Який шлях тепловіддачі при цьому активується?

Теплопроведення

Випромінювання та теплопроведення

Випаровування поту

Конвекція

Випромінювання

278 / 900
Людина в спекотну погоду тривалий час була позбавлена можливості пиття, що спричинило виражене відчуття спраги. Зміна якого гомеостатичного показника крові стала першопричиною цього?

рН

Осмотичний тиск плазми

Онкотичний тиск плазми

Рівень глюкози

279 / 900
У пацієнта віком 30 років діагностовано пухлину тіла нижньої щелепи, яка з'явилася кілька місяців тому. Макроскопічно пухлина представлена щільною білуватою тканиною, яка руйнує кістку щелепи. Під час мікроскопічного дослідження видаленої пухлини виявлено, що вона побудована із сітки тяжів одонтогенного епітелію з різноманітними розгалудженнями. Укажіть цю пухлину.

Плексиформна амелобластома

Акантоматозна амелобластома

Базальноклітинна амелобластома

Гранулярно-клітинна амелобластома

Фолікулярна амелобластома

280 / 900
Пацієнтці хірургічним шляхом видалено утворення біля верхівки зуба, яке мало фіброзну капсулу. Під час мікроскопічного дослідження виявлено: утворення складається з фібробластів, макрофагів, невеликої кількості лімфоцитів, плазматичних та ксантомних клітин, кристалів холестерину, поодиноких клітин сторонніх тіл, а також тяжів багатошарового епітелію. Назвіть це утворення.

Фолікулярна кіста щелепи

Кістогранульома

Радікулярна кіста щелепи

Проста гранульома

Складна гранульома

281 / 900
До комплексної терапії хворого на бронхопневмонію, що супроводжується виснажливим сухим кашлем, лікар включив муколітичний препарат, який деполімеризує мукопротеїди. Вкажіть цей препарат:

Атенолол

Неодикумарин

Ацетилцистеїн

Строфантин

Кодеїн

282 / 900
При деяких захворюваннях товстої кишки змінюються кількісні співвідношення між епітеліоцитами слизової оболонки. Які типи клітин у нормі переважають в епітелії крипт товстої кишки?

Келихоподібні клітини

Клітини з ацидофільними гранулами

Малодиференційовані клітини

Ендокриноцити

283 / 900
У хворого під час прийому виникла атріовентрикулярна блокада. Яка з наведених речовин придатна для надання невідкладної допомоги у цьому разі?

Атропін

Пірензепін

Атенолол

Платифілін

284 / 900
Яка біологічно активна речовина стимулює виділення гідрокарбонатних іонів клітинами проток підшлункової залози?

---

Гастрин

Секретин

Гістамін

285 / 900
Під час повного (з водою) аліментарного голодування у людини розвиваються генералізовані набряки. Який із патогенетичних факторів у цьому разі є провідним?

Зниження онкотичного тиску плазми крові

Підвищення онкотичного тиску тканинної рідини

Зниження осмотичного тиску плазми крові

Зниження гідростатичного тиску міжклітинної рідини

286 / 900
У хворого на підставі визначення порфіринів у слині діагнозована порфірія. Синтез якої сполуки порушується при цьому захворюванні?

Фосфоліпідів

Гему

Сечової кислоти

Креатину

287 / 900
Водій віком 30 років під час ДТП отримав черепно-мозкову травму. Він став скаржитися на спрагу та збільшення добової кількості сечі. Який відділ головного мозку в нього уражений?

Передня центральна звивина

Гіпоталамус

Мозочок

Ретикулярна формація

Тім'яна частка мозку

288 / 900
Пацієнта шпиталізовано на 5-й день хвороби з проявами жовтяниці, болями у м'язах, ознобом і носовими кровотечами. Під час проведення лабораторної діагностики виконано темнопольну мікроскопію краплини крові пацієнта. Укажіть збудників хвороби.

Calymmatobacterium granulomatis

Leptospira interrogans

Borrelia dutlonii

Rickettsia mooseri

Bartonella bacilloformis

289 / 900
У пацієнта на прийомі у лікаря-стоматолога виникла гіперсалівація. Препарати якої групи мають властивість пригнічувати вироблення слини?

Адреноблокатори

В`яжучі препарати

Холіноблокатори

Холіноміметики

290 / 900
Після закапування в око крапель у хворого розвинувся мідріаз і параліч акомодації. Яка група препаратів здатна викликати такий ефект?

alpha-адреноблокатори

Антихолінестеразні

М-холінолітики

beta-адреноміметики

291 / 900
У процесі старіння у людини спостерігається зменшення синтезу та секреції підшлункового соку, зменшення вмісту в ньому трипсину. Це призводить до порушення розщеплення:

Полісахаридів

Білків

Ліпідів

Фосфоліпідів

Нуклеїнових кислот

292 / 900
Деякими регіонами України поширилися місцеві випадки малярії. З якими комахами це пов'язано?

Мокреці родини Ceratopogonidae

Гедзі родини Tabanidae

Мошки роду Simullium

Комарі роду Anofeles

293 / 900
У вертикальному положенні пацієнт, заплющуючи очі, втрачає рівновагу. Які структури мозку у нього найімовірніше уражені?

Мозочок

Лімбічна система

Базальні ганглії

Таламус

294 / 900
Виявлено, що у пацієнтів із COVID-19 легеневими клітинами-мішенями для коронавірусу SarsCov-2 є пневмоцити ІІ-го типу. Яка функція альвеолярного епітелію насамперед порушується у разі вірусного ураження цих клітин?

Продукція слизу

Газообмін

Синтез сурфактанту

Доочистка повітря в альвеолах

295 / 900
Пацієнту віком 40 років встановлено діагноз: герпетичний стоматит. Який противірусний препарат потрібно призначити в цьому разі?

Ацикловір

Тінідазол

ПАСК

Оксацилін натрію

296 / 900
При деяких спадкових хворобах (наприклад синдром Кернса-Сейра) спостерігається деструкція мітохондрій. Які процеси у клітині можуть бути порушені внаслідок цього?

Синтез ліпідів

Синтез білків

Поділ ядра

Синтез АТФ

297 / 900
Укажіть, що не характерно для низькомолекулярних гепаринів (еноксапарин, фраксипарин та ін.).

Відсутня інгібуюча дія на тромбін

Посилюють гальмівну дію антитромбіну III на фактор Ха

Уводять підшкірно 1--2 рази на добу

Антиагрегантна і антикоагулянтна активність

Біодоступність вище, ніж у гепарину

298 / 900
У жінки з ендокринною патологією виявлено підвищення основного обміну на 15%. Збільшення продукування якого гормону може обумовлювати цей патологічний стан?

Соматостатину

Тиреокальцитоніну

Глюкагону

Трийодтироніну

299 / 900
Укажіть серологічну реакцію, для проведення якої необхідні 5 інгредієнтів: антиген, антитіло і комплемент (перша система), еритроцити барана та гемолітична сироватка (друга система).

Нейтралізації

Зв'язування комплементу

Гальмування гемаглютинації

Пасивної (непрямої) гемаглютинації

300 / 900
Визначення якого ферменту в крові є найбільш інформативним у перші години після виникнення інфаркту міокарда?

Аспартатамінотрансферази

Глутаматдегідрогенази

Лактатдегідрогенази

Креатинфосфокінази

Аланінамінотрансферази

301 / 900
У пацієнта віком 60 років виявлено погіршення сприйняття звуків високої частоти. Порушення стану яких структур слухового аналізатора зумовлює ці зміни?

Євстахієвої труби

М’язів середнього вуха

Основної мембрани завитки біля овального віконця

Основної мембрани завитки біля гелікотреми

Барабанної перетинки

302 / 900
На розтині тіла чоловіка 46-ти років, що не лікувався від гострої кишкової інфекції і помер від сепсису, виявлені: флегмона параректальної клітковини, множинні виразки прямої і сигмоподібної кишок, окремі з перфорацією, слизова цих відділів кишечника потовщена, вкрита сіруватого кольору плівками, що важко знімаються. Про яке захворювання можна думати?

Дизентерія

Холера

Туберкульоз

Амебіаз

Черевний тиф

303 / 900
При розтині тіла 2-річної дитини, померлої від менінгіту, виявлена відсутність тимусу, Т-залежних зон в периферичній лімфоїдній тканині. Який імунодефіцитний синдром характеризується такими змінами?

Синдром недостатності клітинного імунітету

Синдром недостатності гуморального імунітету

Комбінований імунодефіцитний синдром

Синдром недостатності моноцитарних фагоцитів

Вторинний імунодефіцитний синдром

304 / 900
У хворого, який переніс травму і подальший геморагічний бурсит лівого колінного суглоба, при огляді через 3 місяці відзначається обмеження обсягу рухів у цьому суглобі внаслідок утворення рубця. Який компонент запалення є основою розвитку цього ускладнення?

Альтерація вторинна

Порушення мікроциркуляції

Проліферація

Альтерація первинна

Ексудація

305 / 900
Після обстеження у хворого виявлені симптоми акромегалії. Яка ендокринна залоза залучена до патологічного процесу?

Нейрогіпофіз

Наднирники

Щитоподібна залоза

Аденогіпофіз

Епіфіз

306 / 900
У чоловіка діагностували анацидний гастрит. Для поліпшення роботи шлунку йому призначили таблетки ацидин-пепсину. Який вид лікування призначений пацієнту?

Профілактичне застосування

Етіотропна терапія

Психотерапія

Симптоматична терапія

Замісна терапія

307 / 900
У хворого порушено процес акомодації ока. Який м'яз пошкоджений?

Musculus sphincter pupillae

Musculus rectus inferior

Musculus dilatator pupillae

Musculus rectus superior

Musculus ciliaris

308 / 900
У хворого спостерігається запальний процес нижньої стінки очної ямки. Крізь яке анатомічне утворення можливо розповсюдження запального процесу до крило-піднебінної ямки?

Зоровий канал

Верхня очноямкова щілина

Нижня очноямкова щілина

Надочноямкова вирізка

Задні решітчасті отвори

309 / 900
Хворому з бронхопневмонією лікар призначив ацетилцистеїн. Визначте показання для його застосування:

Бронхіальна астма

Бронхіт з харкотинням

Асфіксія новонароджених

Серцева недостатність

Судоми

310 / 900
Під час профілактичного огляду в чоловіка виявлено: збільшення щитовидної залози, екзофтальмія, підвищення температури тіла до 37,3^oС, тахікардія, тремтіння пальців рук. Яка патологія щитоподібної залози розвинулась у пацієнта?

Аденома щитоподібної залози

Ендемічний зоб

Спорадичний кретинізм

Хвороба Грейвса

Мікседема

311 / 900
Хворий отримав травму голови. При обстеженні виявлена підшкірна гематома скроневої ділянки. Пошкодження якої судини призвело до появи гематоми?

А. auricularis posterior

А. occipitalis

А. temporalis superficialis

А. maxillaris

А. buccalis

312 / 900
У людини під час емоційного збудження спостерігається прискорення та посилення частоти серцевих скорочень, підвищення тиску, розширення зіниць, збільшення вентиляції легень. Який гормон є причиною такого стану людини?

Адреналін

Тестостерон

Альдостерон

Інсулін

Паратгормон

313 / 900
Гідроксипролін є важливою амінокислотою у складі колагену. За участю якого вітаміну відбувається утворення цієї амінокислоти шляхом гідроксилювання проліну?

D

B_1

C

B_6

B_2

314 / 900
Гістологічне дослідження тканини виявило, що в ній відсутні кровоносні судини, а клітини щільно прилягають одна до одної, утворюючи пласти. Яка це тканина?

М'язова

Хрящова

Кісткова

Епітеліальна

Нервова

315 / 900
У пацієнта під час огляду спостерігається синдром CREST, що поєднує: кальциноз шкіри, синдром Рейно, порушення моторики стравоходу, склеродактилії та телеангіоектазії. Для якого захворювання характерні ці симптоми?

Подагричного артриту

Ревматоїдного артриту

Системної склеродермії

Дерматоміозиту

Системного червоного вовчака

316 / 900
У десятирічної дитини виявлено гельмінтоз. Які зміни у лейкоцитарній формулі крові будуть спостерігатися у цьому разі?

Зросте кількість еозинофілів

Зросте кількість базофілів

Зросте кількість тромбоцитів

Зросте кількість еритроцитів

Зросте кількість сегментоядерних нейтрофілів

317 / 900
У людини з четвертою групою крові (генотип IAIB) в еритроцитах одночасно присутні антиген А, який контролюється алелем IA, і антиген В - продукт експресії алеля IB) Прикладом якої взаємодії генів є дане явище?

Неповне домінування

Кодомінування

Епістаз

Комплементарність

Полімерія

318 / 900
Хворий на мегалобластну анемію приймав препарат з групи водорозчинних вітамінних засобів. Визначте цей препарат:

Аскорбінова кислота

Піридоксин

Ціанокобаламін

Тіаміну хлорид

Токоферолу ацетат

319 / 900
У дорослої людини протягом життя у деяких клітинах не відбувається мітоз і кількісний вміст ДНК залишається постійним. Укажіть ці клітини.

М'язові (гладкі)

Кровотворні

Епідермісу

Ендотелію

Нервові

320 / 900
При обстеженні людини дуже маленького зросту (карлика) виявлені дитячі риси обличчя, нормальні пропорції тіла, недорозвинення вторинних статевих ознак. У такої людини знижена гормональна активність:

Середньої частки гіпофіза

Задньої частки гіпофіза

Щитоподібної залози

Тимуса

Передньої частки гіпофіза

321 / 900
У хірургічному відділенні перев'язувальні матеріали стерилізували в автоклаві. Через недогляд медсестри режим стерилізації був порушений і температура в автоклаві досягала лише 100^oC замість належних 120^oC) Які мікроорганізми могли зберегти життєздатність за таких умов?

Стафілококи і стрептококи

Сальмонели і клебсієли

Цвілеві і дріжджоподібні грибки

Коринебактерії і мікобактерії

Бацили і клостридії

322 / 900
У жінки 30-ти років з'явилися ознаки вірилізму (ріст волосся на тілі, облисіння скронь, порушення менструального циклу). Гіперпродукція якого гормону може спричинити такий стан?

Окситоцин

Тестостерон

Релаксин

Естріол

Пролактин

323 / 900
Психологічне дослідження встановило: у людини добра здатність швидко пристосовуватися до нової обстановки, добра пам'ять, емоційна стійкість, висока працездатність. Найімовірніше, ця людина:

Сангвінік

Холерик

Флегматик з елементами меланхоліка

Меланхолік

Флегматик

324 / 900
Під час експерименту у тварини виведено назовні загальну жовчну протоку. Які процеси травлення порушуються у цьому разі?

Гідроліз і всмоктування жирів

Гідроліз і всмоктування білків

Гідроліз і всмоктування жирів, білків та вуглеводів

Всмоктування води

Гідроліз і всмоктування вуглеводів

325 / 900
Пацієнта віком 35 років шпиталізовано зі скаргами на біль у нижній щелепі справа, високу температуру тіла, озноб та припухлість. Під час обстеження виявлено відшарування окістя з накопиченням запального ексудату між ним і кісткою, із перифокальним набряком м'яких тканин та частково розплавленим окістям. Для якого захворювання характерні ці симптоми?

Пародонтозу

Гранулюючого періодонтиту

Гнійного періоститу

Локального пародонтиту

Фіброзного періодонтиту

326 / 900
Пацієнтам із ішемічною хворобою серця призначають невеликі дози аспірину, який інгібує синтез активатора агрегації тромбоцитів тромбоксану А2. Укажіть кислоту, із якої утворюється тромбоксан А2.

Глутамінова

Малонова

Арахідонова

Оцтова

Гомогентизинова

327 / 900
Хворого оперують з приводу травми скронево-нижньощелепного суглоба. Під час розсічення виявлена структура, що доповнює конгруентність суглобових поверхонь. Що це за структура?

Губа

Меніск

Зв'язка

Складка

Диск

328 / 900
Під впливом іонізуючого випромінення або у разі авітамінозу Е в клітині спостерігається підвищення проникності мембран лізосом. До яких наслідків може призвести така патологія?

До формування веретена поділу

До відновлення цитоплазматичної мембрани

До інтенсивного синтезу енергії

До часткового чи повного руйнування клітини

До інтенсивного синтезу білків

329 / 900
Регуляція експресії генів здійснюється за рахунок різних механізмів. Укажіть ділянку ДНК при індукції якої активується експресія гену.

Термінатор

Енхансер

Сайленсер

Спейсер

Атенюатор

330 / 900
У пацієнта розвинувся анафілактичний шок після застосування новокаїну для провідникової анестезії. Який з наведених препаратів є препаратом вибору для його усунення?

Преднізолон

Димедрол

Адреналіну гідрохлорид

Норадреналіну гідротартрат

Супрастин

331 / 900
У хворого стенокардія. Який антиангінальний засіб textbfПРОТИПОКАЗАНИЙ для лікування, якщо в пацієнта алергія на йод?

Нітросорбід

Верапаміл

Дротаверин

Нітрогліцерин

Аміодарон

332 / 900
Під час ультразвукового дослідження дитини 1,5 років встановлено незарощення овального отвору. Де у серці розташоване це анатомічне утворення?

-

Стінка лівого шлуночка

Міжшлуночкова перегородка

Стінка правого шлуночка

Міжпередсердна перегородка

333 / 900
Під час аутопсії жінки віком 64 років, яка хворіла на туберкульоз, виявлено щільну, збільшену в розмірі селезінку, із множинними сіро-білими дрібними вогнищами. За результатами мікроскопічного дослідження встановлено: вогнища мають казеозний некроз у центрі, навколо якого знаходяться епітеліоїдні, багатоядерні гігантські клітини та лімфоцити. Яке ураження селезінки розвинулося у цієї жінки?

Септична селезінка

Парфірова селезінка

Міліарний туберкульоз селезінки

Сальна селезінка

Сагова селезінка

334 / 900
Під час аускультації серця був визначений систолічний шум у ІІ міжреберному проміжку на лівій пригрудинній лінії. Патологію якого клапана вислухав лікар?

Двостулкового клапана

Тристулкового клапана

Клапана аорти

Клапана легеневого стовбура

Клапана верхньої порожнистої вени

335 / 900
Під час обстеження головного мозку на комп'ютерному томографі лікар виявив пухлину, що локалізується на ділянці нижнього слиновидільного ядра. Який це відділ головного мозку?

Міст

Мозочок

Середній мозок

Проміжний мозок

Довгастий мозок

336 / 900
На аутопсії жінки, яка померла від гострого інфаркту міокарда, у вені лівої гомілки виявлений тромб. При мікроскопічному дослідженні тромба виявлено, що він заміщений сполучною тканиною, в якій відзначається дифузне відкладення солей кальцію. Дайте назву такому результату тромбозу:

Організація

Організація і каналізація

Асептичний аутоліз

Септичний аутоліз

Петрифікація

337 / 900
У хворого мисливця через 2 дні після розділки тушки ховраха підвищилась температура тіла до 39^oC, збільшились лімфовузли. У подальшому у нього розвинулася пневмонія з серозно-геморагічним ексудатом, у якому виявлені овоїдної форми мікроорганізми з біполярним забарвленням. Який діагноз можна припустити у даного хворого?

Бруцельоз

Чума

Правець

Псевдотуберкульоз

Сибірка

338 / 900
Під час мікроскопічного дослідження прямої кишки виявлені великі вогнища некрозу слизової оболонки. Некротичні маси просякнуті фібрином і утворюють плівку. Слизова і підслизова оболонки на периферії ділянок некрозу повнокровні, набряклі, з крововиливами та лейкоцитарною інфільтрацією. Яке захворювання можна припустити?

Черевний тиф

Холера

Амебіаз

Дизентерія

Сальмонельоз

339 / 900
Пацієнт скаржиться на біль очних яблук. Під час огляду виявлено підвищення внутрішньоочного тиску. Порушення відтоку якої рідини спричинило цей стан?

Сльози

Лімфи

Водянистої вологи

Перилімфи

Ендолімфи

340 / 900
У хворого запалення привушної слинної залози. Визначте, який нерв залучений в запальний процес:

N. linqualis

N. maxillaris

N. tympanicus

N. facialis

N. mandibularis

341 / 900
У хворого, який страждає на жовчнокам'яну хворобу, внаслідок обтурації жовчовивідних шляхів виділяється знебарвлений жирний кал. Відсутність якого компонента жовчі обумовлює явище стеатореї?

Жирних кислот

Жовчних кислот

Холестерину

Жовчних пігментів

Лужної фосфатази

342 / 900
Мазок із зубного нальоту було зафарбовано за методом Буррі-Гінса. Під час мікроскопічного дослідження препарату виявлено: на темно-коричневому тлі спостерігаються червоні клітини мікроорганізмів, деякі бактерії оточені світлим ореолом. Яку структуру мікроорганізмів виявлено?

Шар пептидоглікану

Капсула

Екзоферменти, пов'язані з клітинною стінкою

Зовнішня мембрана

Протопласт

343 / 900
У 8-ми місячної дитини спостерігаються часті та сильні підшкірні крововиливи. Призначення синтетичного аналога вітаміну K (вікасолу) дало позитивний ефект. Цей вітамін бере участь у gamma-карбоксилуванні глутамінової кислоти такого білка зсідання крові:

Фібриноген

Протромбін

Фактор Розенталя

Проконвертин

Фактор Хагемана

344 / 900
У пацієнта хронічний неврит трійчастого нерва. Який із травних процесів буде порушено найбільше у цьому разі?

Слиноутворення

Ковтання

Формування смакових відчуттів

Жування

Слиновиділення

345 / 900
Лікар-стоматолог застосував в якості антисептика розчин калію перманганату. Бактерицидний ефект препарату забезпечує:

Калію оксид

Гідроксид калію

Атомарний кисень

Мангану оксид

Калій

346 / 900
Хворому вживлено зубні імпланти. За 3 тижні відбулося їх відторгнення. Які клітини крові беруть найбільшу участь у цьому патологічному процесі?

В-лімфоцити

Плазмоцити

Т-лімфоцити

Імуноглобуліни М

Імуноглобуліни E

347 / 900
Під час проведення експерименту на збудливу клітину подіяли тетраетиламонієм, який блокує калієві іоноселективні канали. Як це позначиться на мембранному потенціалі клітини?

Розвинеться деполяризація

Потенціал спокою зникне

Розвинеться гіперполяризація

Потенціал спокою збільшиться

Потенціал дії не виникне

348 / 900
Яку артерію можна пошкодити при виконанні провідникової анестезії в ділянці отвору нижньої щелепи?

Середня оболонна

Криловидні гілки

Нижня альвеолярна

Щічна

Язикова

349 / 900
Людина потрапила в ситуацію, що пов'язана з емоційним напруженням. У результаті цього в неї в крові підвищився рівень адреналіну, і як наслідок, збільшилась сила серцевих скорочень. Яким чином адреналін збільшує силу серцевих скорочень?

Знижує збудливість клітин-пейсмекерів

Активує барорецептори судин

Активує beta-адренорецептори серця

Знижує тонус блукаючих нервів

Активує периферичні хеморецептори

350 / 900
Який вид апатиту складає найбільшу частку мінерального компоненту зубів людини?

Стронцієвий апатит

Хлорапатит

Фторапатит

Карбонатний апатит

Гідроксиапатит

351 / 900
Чоловік з інфільтративною формою туберкульозу легень лікувався ізоніазидом. За деякий час у нього з'явилися симптоми В6-гіповітаминозу. Яка причина цього стану?

Утворюється міцний зв'язок вітаміну з білками плазми крові

Прискорюється елімінація вітаміну В6

Сповільнюється всмоктування вітаміну В6

Прискорюється біотрансформація вітаміну В6

Ізоніазид є антагоністом вітаміну В6

352 / 900
Для лікування гінгівіту лікар-стоматолог призначив пацієнту препарат із протипротозойною та антибактеріальною діями, що може викликати відразу до алкоголю. Укажіть призначений лікарем препарат.

Цефтріаксон

Тетрациклін

Лінкоміцину гідрохлорид

Левоміцетин

Метронідазол

353 / 900
При обстеженні хворої дитини лікар виявив часткову відсутність сосочків на бічній поверхні язика. Які це сосочки?

Листоподібні

Ниткоподібні

Грибоподібні

Жолобуваті

Конічні

354 / 900
Під час обстеження пацієнта спостерігається: потовщення шиї, екзофтальм, підвищення температури тіла, пульс - 110/хв. Рівень яких гормонів у крові пацієнта потрібно визначити?

Статевих гормонів

Інсуліну

Кортизолу

Тироксину

Катехоламінів

355 / 900
При введенні хворому з метою проведення провідникової анестезії засобу, який використовується в хірургічній стоматології, виникли симптоми отруєння: збудження ЦНС з наступним паралічем, гостра серцево-судинна недостатність (колапс), в патогенезі якого має значення сенсибілізація до даного препарату. Виникли також алергічні реакції (свербіж, набряклість, еритема). Визначте препарат:

Тіопентал-натрій

Ардуан

Тубокурарину хлорид

Дитилін

Лідокаїн

356 / 900
У гістологічному препараті стінки серця між ендокардом та міокардом виявляються крупні клітини зі світлою цитоплазмою та ексцентрично розміщеним ядром. Які клітини серця мають вищенаведені морфологічні ознаки?

Скоротливі кардіоміоцити

Ендокринні клітини

Ліпоцити

Пейсмекерові клітини

Клітини Пуркін'є

357 / 900
У постраждалого з травмою основи черепа встановлене пошкодження гачкоподібного відростка присередньої пластинки крилоподібного відростка клиноподібної кістки. Функція якого м’яза м’якого піднебіння буде порушена?

Піднебінно-язикового

Напрягача піднебінної завіски

М’яза язичка

Піднебінно-глоткового

Підіймача піднебінної завіски

358 / 900
У значної кількості пацієнтів перед відвідуванням стоматолога виникає тривожність, страх, пригнічений настрій. Посилення секреції якого медіатора центральної нервової системи може зменшити ці зміни психо-емоційного стану у людини?

Ацетилхолін

Дофамін

ГАМК

Норадреналін

Серотонін

359 / 900
Пацієнт упродовж тривалого часу вживав антибіотики широкого спектру дії, що викликало зниження апетиту, нудоту, пронос з гнилісним запахом випорожнень, схуднення. Яка побічна дія антибіотиків виникла у процесі лікування?

Алергічна реакція

Нефротоксична дія

Гепатотоксична дія

Дисбактеріоз

Пряма подразнювальна дія

360 / 900
У хворого з гіпертонічною хворобою виявлено значне збільшення маси міокарда лівого шлуночка. Це сталося внаслідок:

Збільшення об'єму кардіоміоцитів

Збільшення кількості кардіоміоцитів

Розростання сполучної тканини

Жирової інфільтрації міокарда

Затримки води в міокарді

361 / 900
Потерпілому з резус-негативною кров'ю після гострої крововтрати помилково перелили резус-позитивну кров. Які зміни в крові відбудуться у цьому разі?

Гемоліз еритроцитів донора

Агрегація тромбоцитів

Гемоліз еритроцитів реципієнта

Агрегація еритроцитів донора

Еритроцитоз

362 / 900
У хворого 26-ти років на фоні хронічного гастриту з недостатністю внутрішнього фактору Кастла констатована анемія. Який тип анемії характерний для даного випадку?

Таласемія

Гіпопластична

Хронічна постгеморагічна

B_12-фолієводефіцитна

Залізодефіцитна

363 / 900
Чоловік звернувся до лікаря зі скаргами на біль у горлі. Під час обстеження пацієнта виявлено гіпертрофію лімфоїдного органу, який знаходиться в fossa tonsillaris. Укажіть цей орган.

Tonsilla adenoidea

Tonsilla pharyngea

Tonsilla lingualis

Tonsilla tubaria

Tonsilla palatina

364 / 900
До відділення інтенсивної терапії шпиталізовано пацієнта з нападом стенокардії. Який препарат необхідно застосувати пацієнту для усунення нападу?

Кальцію хлорид

Вікасол

Фуросемід

Нітрогліцерин

Гепарин

365 / 900
Від хворого з підозрою на черевний тиф була виділена грамнегативна рухлива паличка. З метою ідентифікації виділену культуру посіяли на напіврідкі середовища Гіса. За якою ознакою буде враховуватися розкладання мікробом вуглеводів до кислоти?

Зміна забарвлення індикатора

Утворення осаду

Розрідження середовища

Помутніння живильного середовища

Утворення бульбашок газу

366 / 900
У хворого сифілісом на шкірі шиї виникли плями, що відрізняються більш блідим кольором. Назвіть розлад пігментного обміну:

Порфірія

Лейкодерма

Лентіго

Меланодермія

Ксеродерма

367 / 900
Людина після ДТП надійшла в реанімаційне відділення у важкому стані, який характеризується визначенням: важкий патологічний процес, що супроводжується виснаженням життєво важливих функцій організму і приводить його на межу життя і смерті через критичне зменшення капілярного кровообігу в уражених органах. В якому стані перебуває людина?

Кома

Преагонія

Агонія

Шок

Колапс

368 / 900
Під час експерименту внаслідок перерізки блукаючого нерва у тварини різко підвищився рівень глюкози в крові, що зумовлено:

Зниженням секреції глюкагону

Підвищенням секреції інсуліну

Підвищенням секреції соматостатину

Підвищенням секреції глюкагону

Зниженням секреції інсуліну

369 / 900
У порожнині матки виявлено mboxембріон людини, який не прикріплений до ендометрію. На якій стадії розвитку перебуває зародок?

Зиготи

Бластоцисти

Гаструли

Нейрули

Морули

370 / 900
Хворий 40-ка років після багатомісячного плавання в районах Західної Африки повернувся додому. Через 15 днів відчув слабкість, головний біль, підвищилась температура, з'явилась лихоманка. Лікарем поставлений діагноз ''малярія''. Якими методами лабораторної діагностики можна підтвердити цей діагноз?

Бактеріологічний, алергічний

Серологічний, біологічний

Бактеріоскопічний, біологічний

Мікроскопічний, культуральний

Мікроскопічний, серологічний

371 / 900
Методом амніоцентезу у клітинах епітелію плода визначено каріотип 45, Х0. Мати і батько здорові. Який синдром імовірно розвинувся у плода?

Трисомії Х

Патау

Едвардса

Шерешевського-Тернера

<<Котячого крику>>

372 / 900
У 72-річного хворого з цирозом печінки розвинулась печінкова кома. Її розвиток зумовлений надходженням у загальний кровотік через портокавальні анастомози речовин, що знешкоджуються в печінці (синдром портальної гіпертензії) та некрозом гепатоцитів. Для якого виду печінкової коми це характерно?

Паренхіматозна

Кетоацидотична

Змішана

Шунтова

Печінково-клітинна

373 / 900
Хворому на злоякісну пухлину язика хірург перев'язує A) Lingualis у ділянці трикутника Пирогова. Водночас він особливу увагу звертає на:

Ansa cervicalis

N. hypoglossus

N. lingualis

N. glossopharynseus

N. sublingualis

374 / 900
Під час проведення бактеріологічного дослідження зубного нальоту з ротової порожнини десятирічної дитини виявлено Streptococcus mutans у великій кількості. Розвиток якого патологічного процесу може спричинити цей мікроорганізм?

Карієсу

Хронічного пульпиту

Везикулярного стоматиту

Пародонтозу

Виразково-гангренозного стоматиту

375 / 900
Яка з нижчеперерахованих особливо небезпечних інфекцій передається від хворої тварини людині через укуси бліх і характеризується лімфогенним розповсюдженням збудника з характерним геморагічним запаленням реґіонарних лімфатичних вузлів?

Туберкульоз

Сибірська виразка

Туляремія

Холера

Чума

376 / 900
У стоматологічній практиці застосовують місцеві анестетики, які блокують такі іонні канали:

Натрієві

Калієві

Хлорні

Повільні кальцієві

Швидкі кальцієві

377 / 900
Лізоцим - фермент з класу гідролаз, що визначає захисну функцію слини. Його антибактеріальні властивості зумовлені здатністю порушувати структурну цілісність клітинної стінки бактерій, гідролізуючи:

Антигени і ендотоксини, розташовані у стінці

Ефірні зв'язки ліпідів

Глікозидні зв'язки азотистих основ і пентоз

Пептидні зв'язки білків

Глікозидні зв'язки мукополісахаридів

378 / 900
Під час трепанації черепа на скроневій кістці лікар-нейрохірург виявив трійчастий вузол. Де знаходиться цей вузол?

На задній поверхні кам’янистої частини

На нижній поверхні кам’янистої частини

На лускатій частині

На барабанній частині

На передній поверхні кам’янистої частини

379 / 900
Аналіз сечі хворого на цукровий діабет показав наявність глюкозурії. Нирковий поріг для глюкози становить:

15,5 ммоль/л

1,0 ммоль/л

8,88 ммоль/л

20,0 ммоль/л

5,55 ммоль/л

380 / 900
В сечі новонародженого визначається цитрулін та високий рівень аміаку. Вкажіть, утворення якої речовини найімовірніше порушене у цього малюка:

Сечова кислота

Креатинін

Сечовина

Креатин

Аміак

381 / 900
Досліджено ембріональний орган, в якому формуються перші формені елементи крові як тканини. Назвіть цей орган:

Тимус

Жовтковий мішок

Печінка

Селезінка

Червоний кістковий мозок

382 / 900
Під час аварії на атомному підводному човні солдат строкової служби одержав дозу опромінення 5 Гр. Скаржиться на головний біль, нудоту, запаморочення. Які зміни в кількості лейкоцитів можна очікувати у хворого після опромінення?

Лейкопенія

Лімфоцитоз

Нейтрофільний лейкоцитоз

Агранулоцитоз

Еозинофілія

383 / 900
Під час огляду хворого при проведенні аускультації лікар оцінює роботу мітрального клапана. Де вислуховують тон цього клапану?

У края груднини в другому міжребер'ї зліва

У края груднини в другому міжребер'ї справа

У края груднини справа напроти хряща 5 ребра

На верхівці серця

У края груднини зліва напроти хряща 5 ребра

384 / 900
У пацієнта запалення верхньощелепного нерва. Через який отвір черепа проходить цей нерв?

Остистий

Овальний

-

Круглий

Яремний

385 / 900
Під час морської прогулянки у чоловіка виникли прояви хвороби руху: збліднення, пітливість, запаморочення, нудота, прискорене дихання, зниження артеріального тиску. Укажіть причину цього стану у чоловіка.

Надмірне подразнення вестибулярного апарата

Порушення координації між зоровою і руховою системами

Активація симпатичного відділу автономної нервової системи

Надмірне подразнення вісцерорецепторів черевної порожнини

Активація парасимпатичного відділу автономної нервової системи

386 / 900
Хворий доставлений у лікарню із рваною раною щелепно-лицевої ділянки, що супроводжувалася сильною кровотечею, яку довго не могли зупинити. Яке порушення загального об'єму крові виникне протягом першої години після крововтрати?

Порушень об'єму крові не буде

Гіповолемія поліцитемічна

Гіповолемія олігоцитемічна

Гіповолемія нормоцитемічна

Гіперволемія

387 / 900
Під час аналізу крові лікар-лаборант зробив додатковий висновок, що вона належить людині жіночої статі. Особливості будови яких форменних елементів дають змогу зробити такий висновок?

Еритроцитів

Нейтрофільних лейкоцитів

Базофільних лейкоцитів

Моноцитів

Лімфоцитів

388 / 900
Пацієнту з гіпохромною анемією призначено залізовмісний препарат, який вводять тільки внутрішньовенно. Який це засіб?

Маніт

Фуросемід

Ферковен

Кислота етакринова

Дихлотіазид

389 / 900
У хворого діагностовано пухлину паращитоподібної залози. Генералізована фіброзна остеодистрофія. Періодичні напади ниркових кольок. Ультразвуковим обстеженням виявлено дрібні камені в нирках. Яка найбільш імовірна причина утворення цих каменів?

Гіперурикемія

Гіперкальціємія

Гіперфосфатемія

Гіпокальціємія

Гіперхолестеринемія

390 / 900
В матеріалі, взятому від хворої людини, знайдено декілька видів мікроорганізмів (стафілококи та стрептококи різних видів), які стали причиною захворювання. Як називається такий вид інфекції?

Суперінфекція

Змішана інфекція

Коінфекція

Вторинна інфекція

Реінфекція

391 / 900
Хворий скаржиться на сильний нежить та втрату відчуття запахів. Де в носовій порожнині пошкоджені рецептори нюхового аналізатору?

Середній носовий хід

Загальний носовий хід

Хоани

Нижній носовий хід

Верхній носовий хід

392 / 900
Під час огляду вагітної на слизовій оболонці порожнини рота стоматолог виявив 3 округлі утворення, які з'явилися 3 дні тому, з червоним обідком, поверхня їх біло-сірого кольору до 1 см у діаметрі. Стоматолог діагностував таке захворювання:

Виразково-некротичний стоматит

Лейкоплакія

Катаральний стоматит

Афтозний стоматит

Гангренозний стоматит

393 / 900
У потерпілого в автомобільній катастрофі гематома спинного мозку супроводжується загруднинними болями, тахікардією і підвищенням артеріального тиску. Ураження яких сегментів спинного мозку є причиною стану хворого?

S1-S3

L1-L3

Th1-Th5

C6-C8

-

394 / 900
Який із наведених сечогінних засобів не буде проявляти діуретичного ефекту у пацієнта із хворобою Аддісона?

Спіронолактон

Триамтерен

Етакринова кислота

Фуросемід

Гідрохлортіазид

395 / 900
Хворій 66-ти років для припинення гіпертонічного кризу було внутрішньовенно введено розчин магнію сульфату. Проте артеріальний тиск не знизився, а після повторного введення препарату з'явилися млявість, загальмованість, пригнічення свідомості та дихання. Який препарат є антагоністом магнію сульфату та усуває симптоми його передозування?

Натрію хлорид

Калію перманганат

Вугілля активоване

Калію хлорид

Кальцію хлорид

396 / 900
У пацієнта відмічена висока концентрація вазопресину (АДГ) у крові. До яких змін діурезу це призведе?

Поліурія

Глюкозурія

Натрійурія

Олігоурія

Анурія

397 / 900
У пацієнта карієс ускладнився пульпітом, що супроводжувався нестерпним болем. Укажіть основну причину виникнення цього болю при запаленні пульпи?

Еміграція лейкоцитів

Проліферація

Ексудація

Первинна альтерація

Ішемія

398 / 900
У хворого необхідно зменшити насосну функцію серця. Які мембранні циторецептори доцільно для цього заблокувати?

alpha-адренорецептори

alpha- та beta-адренорецептори

beta-адренорецептори

М-холінорецептори

Н-холінорецептори

399 / 900
У крові хворого на цукровий діабет збільшується вміст кетонових тіл, що призводить до метаболічного ацидозу. Із якої речовини синтезуються кетонові тіла?

Малоніл-КоА

Сукциніл-КоА

Метилмалоніл-КоА

Пропіоніл-КоА

Ацетил-КоА

400 / 900
Хірург пошкодив нерв, що іннервує щелепно-під'язиковий м'яз. Назвіть пошкоджений нерв:

N. facialis

N. glossopharyngeus

N. hypoglossus

N. accessorius

N. trigeminus

401 / 900
Речовини виводяться з клітини в результаті з'єднання мембранної структури апарату Гольджі з цитолемою. Вміст такої структури викидається за межі клітини. Цей процес має назву:

Екзоцитоз

--

Ендоцитоз

Полегшена дифузія

402 / 900
Юнак 25-ти років звернувся до лікаря зі скаргами на загальну слабкість, швидку втомлюваність, дратівливість, зниження працездатності, кровоточивість ясен. Недостатність якого вітаміну може мати місце у даному випадку?

Рибофлавін

Тіамін

Фолієва кислота

Аскорбінова кислота

403 / 900
У пацієнта, який тривалий час знаходився на незбалансованому харчуванні з маленькою кількістю білка, розвинулась жирова інфільтрація печінки. Назвіть речовину, відсутність якої у їжі могла бути причиною цього стану:

Аланін

Метіонін

Арахідонова кислота

Біотин

404 / 900
У хворого 49-ти років виявлено непропорційне збільшення кистей рук, стоп, носа, вух, надбрівних дуг і виличних кісток. У крові - гіперглікемія, порушення тесту толерантності до глюкози. Причиною розвитку даної патології найбільш імовірно є:

Гіпосекреція вазопресину

Гіперсекреція гормонів нейрогіпофізу

Гіперсекреція соматотропного гормону

Гіпосекреція інсуліну

405 / 900
Під час гістологічного дослідження видаленого зуба, виявлено меншу кількість та зменшені розміри одонтобластів і пульпоцитів зі склерозом сполучнотканинної основи пульпи. Яка патологія пульпи спостерігається?

Гіаліноз

Атрофія

Гострий пульпіт

Дистрофія

406 / 900
У хворого з патологією серцево-судинної системи спостерігається надмірне утворення ангіотензину ІІ, який синтезується за участю такого ферменту:

Циклооксигеназа

Кініназа

Ангіотензинперетворюючий фермент

Урокіназа

407 / 900
Під час експерименту, до ізольованої нервової клітини ссавця повністю зупинили надходження кисню. Як зміниться потенціал спокою у цьому разі?

Суттєво зменшиться

Суттєво збільшиться

Дещо збільшиться

Зникне

408 / 900
При лабораторному обстеженні у пацієнта виявлено дефіцит УДФ-глюкуронілтрансферази. Які показники крові є підтвердженням даної ензимопатії?

Уремія

Кетоацидоз

Гіпербілірубінемія

Фенілкетонурія

409 / 900
У дитини виявили порушення остеогенезу і розвиток карієсу, внаслідок недостатнього надходження в організм певного мікроелементу. Назвіть цей мікроелемент.

Фтор

Залізо

Кобальт

Йод

410 / 900
У пацієнта має місце пошкодження волокон дев'ятої пари черепних нервів (язикоглотковий). Формування якого відчуття буде порушено?

Гірке

Солодке

Солоне

Кисле

Усіх смакових відчуттів

411 / 900
При видаленні зуба руйнують зв'язки між цементом та зубною альвеолою. Визначте цю структуру:

Дентин

Періодонт

Емаль

Ясна

412 / 900
Хворого доставлено у лікарню з попереднім діагнозом ''ботулізм''. Яку серологічну реакцію слід застосувати для виявлення ботулінічного токсину в досліджуваному матеріалі?

Реакцію аглютинації

Реакцію імунофлюоресценції

Реакцію преципітації

Реакцію нейтралізації

413 / 900
У чоловіка 58-ми років клінічна картина гострого панкреатиту. Підвищення в сечі якої з перерахованих нижче речовин буде підтвердженням діагнозу?

Залишкового азоту

Сечовини

Амілази

Альбуміну

414 / 900
У хворого під час комбінованої терапії хронічної серцевої недостатності дигітоксином та фуросемідом розвинулася різка м'язова слабкість. Які електролітні порушення можна виявити в крові?

Гіперкальціємія

Гіпокаліємія

--

Гіперкаліємія

415 / 900
У пацієнта виявили збільшення активності G-клітин шлунку. Які зміни травлення у шлунку при цьому виникають?

Підвищення секреції гастрину

Пригнічення моторики шлункау

Утворення великої кількості слизу

Зниження активності ферментів

416 / 900
Після пошкодження мозку у людини порушене сприйняття зорової інформації. В якому відділі кори сталося пошкодження?

Передня центральна звивина

Потилична ділянка кори

Задня центральна звивина

Тім'яна ділянка кори

417 / 900
Який представник типу Членистоногі є переносником збудників бубонної чуми?

Москіт

Блоха

Комар

Клоп

418 / 900
Який показник є ознакою гострої ниркової недостатності?

Протеїнурія

Гіперглікемія

Гематурія

Гіперазотемія

Глюкозурія

419 / 900
В організмі самки комара роду Anopheles, малярійний плазмодій розмножується копуляцією (різновид статевого процесу). Яким хазяїном є ця комаха для малярійного плазмодія?

Додатковим

Факультативним

Остаточним

Резервуарним

420 / 900
У хворого на ішемічну хворобу серця визначено підвищений вміст в плазмі крові тригліцеридів і ліпопротеїнів дуже низької щільності. Який препарат слід призначити?

Добутамін

Лізиноприл

Фамотидин

Фенофібрат

421 / 900
Хворий 22-х років надійшов у стаціонар зі скаргами на лихоманку, слабкість. Один із збільшених шийних лімфатичних вузлів взятий на гістологічне дослідження. Результати: у тканині лімфовузла виявлені вогнища некрозу, оточені епітеліоїдними клітинами, гігантськими багатоядерними клітинами Пирогова-Лангханса, а також лімфоцитами. Яке захворювання можна припустити у даному випадку?

Саркоїдоз

Туберкульоз

Лімфолейкоз

Сифіліс

422 / 900
При мікроскопічному дослідженні бляшкоподібного утвору, видаленого з бокової поверхні язика у чоловіка із зубними протезами, виявлено значне потовщення епітеліального шару з явищами паракератозу, гіперкератозу та акантозу, у сполучній тканині - дрібні круглоклітинні інфільтрати. Діагностуйте патологічний стан:

Хронічний глосит

Гунтерівський глосит

Лейкоплакія

Іхтіоз

423 / 900
В експерименті у тварини подразнювали периферійний відрізок симпатичного нерва, що іннервує під'язикову слинну залозу. При цьому залоза виділяє:

Мало в'язкої слини

Слина не виділяється

Багато рідкої слини

Мало рідкої слини

424 / 900
Лікар-стоматолог виявив на слизовій оболонці порожнини рота семирічної дівчинки виразку, діаметром 1,5 см, із підритими нерівними краями і сірим дном. Після забарвлення зіскобу з виразки за Цілем-Нільсеном у препараті виявлено: тонкі палички рубіново-червоного кольору, розташовані у безладних скупченнях та поодинці. Для збудника якого захворювання характерні такі ознаки?

Туберкульозу

Сифілісу

Дифтерії

Кандидозу

Актиномікозу

425 / 900
Чоловік 56-ти років з вадою серця скаржиться на набряки нижніх кінцівок, що з'явилися останнім часом. Місцевим патогенетичним фактором набряку є:

Зниження проникливості стінки судини

Підвищення тканинного тиску

Підвищення гідродинамічного тиску крові

Зниження гідродинамічного тиску крові

Підвищення онкотичного тиску крові

426 / 900
Через декілька годин після травми зуба у пульпі спостерігається гіперемія судин, виражений набряк тканини з поодинокими нейтрофілами, лімфоцитами, у нервових волокнах - незначні дистрофічні зміни. Який найбільш імовірний діагноз?

Гангренозний пульпіт

Серозний пульпіт

Фіброзний пульпіт

Гнійний пульпіт

427 / 900
У пацієнтки під час обстеження виявлено потовщення шиї, екзофтальм, пульс - 110 уд/хв. Які додаткові дослідження необхідно провести цій пацієнтці для встановлення діагнозу?

Ультразвукове дослідження яєчників

Тест навантаження глюкозою

Дослідження вмісту Т3 і Т4

Дослідження вмісту катехоламінів крові

428 / 900
Хірург-стоматолог у жінки 24-х років діагностував гнійне запалення клиноподібної пазухи. Зроблено все можливе, щоб запобігти втягненню в процес стінки артерії, яка лежить в печеристій пазусі, та тим самим уникнути смертельної кровотечі. Яка це артерія?

A) infraraorbitalis

A) ophthalmica

A) carotis interna

A) carotis externa

429 / 900
Молодий чоловік віком 18 років звернувся до лікаря зі скаргами на деформацію обличчя. Під час обстеження виявлено: пухлиноподібне утворення в нижній щелепі. Під час його мікроскопічного дослідження встановлено: потовщена ділянка утворення складається з однорідних великих клітин типу гістіоцитів та великої кількості еозинофілів, а також спостерігається горизонтальна резорбція міжзубних перетинок. Для якого пухлиноподібного захворювання характерна така гістологічна картина?

Фіброматозний епуліс

Фіброзна дисплазія

Еозинофільна гранульома

Херувізм

Гігантоклітинний епуліс

430 / 900
У хворого діагностований запальний процес у ділянці вивідної протоки піднижньощелепної слинної залози. Куди відкривається ця протока?

Foramen caecum linguae

Vestibulum oris

Caruncula sublingualis

Linea terminalis

431 / 900
Про ураження яких клітин мозочка свідчать порушення координації рухів та тонусу м'язів під час алкогольної інтоксикації організму?

Зірчастих клітин молекулярного шару

Клітин Гольджі зернистого шару

Грушеподібних нейронів шару Пуркін'є

Кошикових клітин зернистого шару

432 / 900
У чоловіка виявлено твердий шанкр на статевих органах. Попередній діагноз --- сифіліс. Яка форма інфекції у цього пацієнта?

Змішана інфекція

Вторинна інфекція

Первинна інфекція

Рецидив

433 / 900
Пацієнту, який хворіє на тромбофлебіт, призначено антикоагулянт непрямої дії - синкумар. Укажіть, через який проміжок часу треба чекати розвитку максимального антикоагулянтного ефекту.

6 - 12 год

24 - 72 год

12 - 24 год

3 - 6 год

434 / 900
Пацієнту проведено глюкозотолерантний тест, який підтвердив відсутність у нього цукрового діабету. За який час після цукрового навантаження у здорової людини спостерігається максимальне підвищення рівня глюкози?

120 хв.

150 хв.

30 - 60 хв.

10 - 20 хв.

90 хв.

435 / 900
Хворого доставили до клініки у коматозному стані. В анамнезі цукровий діабет ІІ типу впродовж 5-ти років. Об'єктивно: дихання шумне, глибоке, у видихуваному повітрі чути запах ацетону. Вміст глюкози у крові 15,2 ммоль/л, кетонових тіл - 100 мкмоль/л. Для якого ускладнення цукрового діабету характерні такі клінічні прояви?

Гіпоглікемічна кома

Гіперосмолярна кома

Кетоацидотична кома

Печінкова кома

436 / 900
Для лікування туберкульозу призначений антибіотик, який забарвлює сечу в червоний колір. Вкажіть цей антибіотик:

Цефотаксим

Нітроксолін

Еритроміцин

Рифампіцин

Амоксицилін

437 / 900
Хворий 5 років скаржиться на сильний головний біль, блювання. Об'єктивно встановлено: ригідність м'язів потилиці, блювання без нудоти, герпетичні висипи на обличчі, лихоманка. На підставі бактеріологічних досліджень якого патологічного матеріалу можливе підтвердження попереднього діагнозу ''цереброспінальний менінгіт''?

Виділення уринокультур N. Meningitidis

Дослідження блювоти

Виділення бактерій N. Meningitidis зі слизової оболонки сечостатевої системи

Пункція спинномозкової рідини

438 / 900
У хворого на хронічний гепатит в аналізі крові на білкові фракції виявили зниження загальної кількості білка. Це означає, що у клітинах печінки порушена функція таких органел:

Лізосоми

Мітохондрії

Комплекс Гольджі

Цитоскелет

Гранулярна ендоплазматична сітка

439 / 900
Пацієнт помер у реанімаційному відділенні внаслідок синдрому поліорганної дисфункції. Із анамнезу відомо, що його оперували через гострий гнійний періостит. Під час гістологічного дослідження некроптатів виявлено: гіперплазію лімфоїдної тканини мигдаликів, дифузну інфільтрацію нейтрофілами некротично зміненого альвеолярного відростка щелепи, регіонарний гнійний лімфаденіт, флегмону м'яких тканин шиї, двобічну полісегментарну гнійну пневмонію, спленомегалію, незворотні зміни у кардіоміоцитах та епітелії ниркових канальців. Під час бактеріологічного дослідження у крові померлого виявлено золотистий стафілокок. Який вид сепсису, імовірно, спостерігається у пацієнта?

Терапевтичний

Тонзилогенний

Одонтогенний

Криптогенний

440 / 900
У хворого на туберкульоз, що перебуває на лікуванні, погіршився слух. Який препарат викликав таке ускладнення?

Рифампіцин

Стрептоміцин

Ізоніазид

Етіонамід

441 / 900
Для полоскання ротової порожнини пацієнту призначили лікарський засіб із групи нітрофуранів у таблетках для зовнішнього застосування. Який із нижченаведених препаратів був призначений хворому?

Фуросемід

Фурацилін

Фурадонін

Фурагін

Фуразолідон

442 / 900
При розтині тіла 7-річної дитини, що померла внаслідок декомпенсації вродженої вади серця, виявлено збільшення маси та об'єму тимусу. Мікроскопічним дослідженням виявлено нормальну будову тимусу. Який патологічний процес має місце в тимусі?

Тимома

Вроджена тимомегалія

Акцидентальна інволюція

Агенезія тимусу

443 / 900
До вірусологічної лабораторії інфекційної лікарні звернувся хворий з метою пройти обстеження на ВІЛ-інфекцію. Які з методів лабораторної діагностики ВІЛ-інфекції та СНІДу використовуються наразі в Україні?

Біологічний

Серологічний

Алергічний

Вірусологічний

Бактеріологічний

444 / 900
У хворого, який страждає протягом багатьох років на остеомієліт нижньої щелепи, з'явилися набряки, у сечі виявлено масивну протеїнурію, у крові -- гіперліпідемію. Що з наведеного, найімовірніше, можна запідозрити у хворого?

Пієлонефрит

Нефротичний синдром

Хронічна ниркова недостатність

Нефрит

445 / 900
У пацієнта з механічною жовтяницею та яскравим проявом токсико-алергічних реакцій під час додаткового обстеження у фекаліях виявлено дрібні яйця товщиною 26-30 мкм, асиметричні, мають кришечку та невеликий горбок на протилежних кінцях. Із анамнезу життя відомо, що пацієнт протягом 20 років часто вживає недостатньо термічно оброблену рибу. Якому захворюванню відповідають такі патологічні зміни?

Нанофієтозу

Парагонімозу

Дікроцеліозу

Опісторхозу

446 / 900
Під час дорожньо-транспортної пригоди водій отримав численні пошкодження бічної поверхні голови, серед яких був перелом виличної дуги. Функція якого м'яза страждатиме?

M. buccinator

M. masseter

M. orbicularis oris

M. procerus

447 / 900
Клітини чутливих спинномозкових нервових вузлів входять до складу рефлекторних дуг. До якого типу нейронів вони відносяться?

-

Біполярні

Уніполярні

Псевдоуніполярні

448 / 900
Хворому треба призначити хіміотерапевтичний засіб широкого спектра дії з групи фторхінолонів. Укажіть цей препарат:

Ципрофлоксацин

Амоксицилін

Карбеніцилін

Азлоцилін

Хіноксидин

449 / 900
У новонародженої дитини щелепи добре розвинені та в кожній є зачатки молочних і постійних зубів. Скільки зачатків зубів у новонародженого в одній щелепі?

20 молочних

10 молочних та 8 постійних

20 молочних та 10 постійних

10 молочних та 16 постійних

450 / 900
На препараті мазку червоного кісткового мозку людини серед клітин мієлоїдного ряду та адипоцитів зустрічаються клітини зірчастої форми з оксифільною цитоплазмою, які контактують своїми відростками. Які це клітини?

Дендритні клітини

Остеоцити

Макрофаги

Ретикулярні

451 / 900
У людини розвинувся гігантизм. Функція якої залози внутрішньої секреції порушена?

Епіфізу

Гіпофізу

Вилочкової

Надниркової

Щитовидної

452 / 900
Для покращення мінералізації зубів лікарі-стоматологи призначають препарати Ca^2+. На які процеси він textbfНЕ ВПЛИВАЄ в організмі?

М'язове скорочення

Проведення збудження через синапс

Створення онкотичного тиску

Розвиток деполяризації в міокарді

Гемостаз

453 / 900
Пацієнту віком 65 років оперативно видалено ділянку слизової оболонки нижньої поверхні язика з великою бляшкою сіро-білого кольору з чіткими контурами, із шорсткою поверхнею, яка не знімалася при зішкрібанні. Із анамнезу відомо, що пацієнт заядлий курець. Мікроскопічно спостерігається: гіперплазія, гіперкератоз, паракератоз, акантоз багатошарового епітелію, лімфо-плазмоцитарна інфільтрація, фіброз власної пластинки слизової оболонки. Укажіть патологію язика.

Червоний вовчак

Кератоакантома

Червоний плоский лишай

Хронічний кандидоз

Лейкоплакія

454 / 900
В сечі хворого знайдені кетонові тіла. При якому захворюванні в сечі з'являються кетонові тіла?

Інфаркт нирки

Сечокам'яна хвороба

Туберкульоз нирки

Гострий гломерулонефрит

Цукровий діабет

455 / 900
У хворого під час обстеження встановлено подовження I-го тону серця. Цей тон виникає внаслідок:

Закриття пульмонального клапана

Відкриття мітрального клапана

Відкриття трьохстулкового клапана

Закриття атріовентрикулярних клапанів

Закриття аортального клапана

456 / 900
У хворого виявлено порушення прохідності дихальних шляхів на рівні дрібних і середніх бронхів. Які зміни кислотно-основної рівноваги можуть розвинутись у пацієнта?

Метаболічний ацидоз

Респіраторний алкалоз

КОР не зміниться

Метаболічний алкалоз

Респіраторний ацидоз

457 / 900
Важливим ферментом слини є лужна фосфатаза. До якого класу ферментів вона належить?

Трансфераз

Лігаз

Оксидоредуктаз

Гідролаз

Ліаз

458 / 900
5-місячній дитині була призначена антибактеріальна терапія з приводу бронхопневмонії. Який засіб негативно впливає на розвиток зубів?

Доксициклін

Пеніцилін

Нітроксолін

Левоміцетин

Бісептол

459 / 900
При вивченні гістологічного препарату слизової оболонки ротової порожнини було виявлено, що багатошаровий плоский незроговілий епітелій інфільтрований лімфоцитами. Слизова оболонка якої ділянки ротової порожнини найбільш імовірно представлена на препараті?

Губа

Ясна

Щока

Мигдалик

Тверде піднебіння

460 / 900
Для патогенетичного лікування невралгій, серед інших і альвеолярних нервів, використовують ненаркотичні анальгетики. Визначте найбільш імовірний механізм їх дії.

Інактивація циклооксигенази та пригнічення синтезу простагландинів

---

Антибрадикінінова активність

Інактивація ліпоксигенази та пригнічення синтезу лейкотрієнів

Взаємодія з опіатними рецепторами

461 / 900
Чоловіку видалили зуб. Коронка зуба долотоподібна, широка, край вузький. Корінь конусоподібний, стиснутий з боків. Який зуб видалили?

Нижнє ікло

Верхній премоляр

Нижній премоляр

Верхній різець

Нижній різець

462 / 900
Під час експерименту повністю інгібовано розвиток клітин мезенхіми. Порушення розвитку якої м'язової тканини спостерігатиметься?

Скелетної м'язової

Гладкої м'язової

М'язової епідермального походження

Серцевої м'язової

М'язової нейрального походження

463 / 900
У хворого 49-ти років виявлено: набряк обличчя, значна протеїнурія, гіпопротеїнемія, диспротеїнемія, гіперліпідемія. Який попередній діагноз?

Сечокам'яна хвороба

Простатит

Пієлонефрит

Цистит

Нефротичний синдром

464 / 900
При огляді 1-місячної дитини лікар виявив не закрите заднє тім'ячко. В якому віці воно закривається при нормальному розвитку дитини?

На 2-3-му місяці життя

На 2-му році життя

На 6-му місяці життя

На 4-му місяці життя

На 5-му місяці життя

465 / 900
Детоксикація білірубіну відбувається в мембранах ендоплазматичного ретикулума гепатоцитів. Основна частина білірубіну секретується гепатоцитами в жовч у формі:

Некон'югованого

Диглюкуроніда

Вільного

Непрямого

Моноглюкуроніда

466 / 900
У хворої дитини гінгівіт, спричинений анаеробною інфекцією. Яку групу протимікробних засобів потрібно призначити для лікування?

Нітрофурани

Нітроімідазоли

Поліміксини

Аміноглікозиди

Сульфаніламіди

467 / 900
Під час планового огляду дворічної дитини лікар виявив незакрите переднє тім'ячко. У який період життя дитини відбувається його закриття?

На першому році

На другому році

У 3 місяці

В 1-2 місяці

У 6-9 місяців

468 / 900
У жінки 60-ти років з цирозом печінки виник геморагічний синдром. Який механізм це зумовив?

Зменшення запасів глікогену в печінці

Підвищення тиску в системі ворітної вени

Зниження онкотичного тиску в крові

Зменшення синтезу протромбіну і фібриногену

Поява у крові нейротоксичних речовин

469 / 900
Чоловік віком 35 років скаржиться на біль у ділянці печінки. З'ясовано, що хворий захоплюється риболовлею і часто вживає недосмажену на вогнищі рибу. У фекаліях виявлені дуже маленькі яйця гельмінту, темного кольору, з кришечкою овальної форми. Який вид гельмінтозу найімовірнішийу цьому разі?

Шистосомоз

Дикроцеліоз

Фасціольоз

Опісторхоз

Парагонімоз

470 / 900
До лікарні звернулися пацієнти зі скаргами на слабкість, біль у кишечнику, розлади травлення. Після дослідження фекалій виявлено цисти з чотирма ядрами. Для якого найпростішого характерні такі цисти?

Амеба кишкова

Балантидій

Амеба ротова

Амеба дизентерійна

Лямблія

471 / 900
У пацієнта із порушенням слуху відбулося скостеніння стремінцевої зв'язки. Укажіть вид такого з'єднання.

Синхондроз

Вклинення

Синдесмоз

Геміартроз

Синостоз

472 / 900
Чоловік 42-х років звернувся до медпункту з приводу різаної рани нижньої частини передньої поверхні плеча. Об'єктивно: утруднене згинання передпліччя. Які з наведених м'язів ймовірно ушкоджені у хворого?

M. coracobrachialis, m. supraspinatus

M. brachialis, m. biceps brachii

M. biceps brachii, m. anconeus

M. deltoideus, m. infraspinatus

M. deltoideus, m. biceps brachii

473 / 900
Під час профілактичного огляду в одного працівника їдальні у фекаліях виявлено восьмиядерні цисти. Кому з найпростіших вони належать?

Балантидію

Трихомонаді кишковій

Лямблії

Токсоплазмі

Амебі кишковій

474 / 900
Після тотальної резекції шлунка у хворого розвинулася тяжка B_12-дефіцитна анемія з порушенням кровотворення і появою в крові змінених еритроцитів. Свідченням її була наявність в крові:

Нормоцитів

Овалоцитів

Мікроцитів

Анулоцитів

Мегалоцитів

475 / 900
Пацієнту віком 50 років встановлено діагноз: мікседема. Порушення утворення яких гормонів спричиняє розвиток цієї патології?

Тироксину і трийодтироніну

АКТГ і СТГ

Кортизолу і альдостерону

Інсуліну і глюкагону

Окситоцину і вазопресину

476 / 900
До якої групи молекулярних хвороб обміну речовин належить фенілкетонурія?

Спадкові хвороби обміну сполучної тканини

Порушення метаболізму вуглеводів

Обміну мінеральних речовин

Спадкові хвороби обміну ліпідів

Порушення метаболізму амінокислот

477 / 900
Пацієнту, який скаржиться на сильний зубний біль, призначено ненаркотичний анальгетик (похідне аніліну), у якого слабкий протизапальний ефект, виражені анальгезуюча та жарознижувальна дії. Укажіть цей препарат.

Ацетилсаліцилова кислота

Парацетамол

Ібупрофен

Бутадіон

Анальгін

478 / 900
У дівчинки 6-ти років виражені ознаки гемолітичної анемії. При біохімічному аналізі еритроцитів встановлено дефіцит ферменту глюкозо-6-фосфатдегідрогенази. Порушення якого метаболічного процесу відіграє головну роль у розвитку цієї патології?

Окисне фосфорилювання

Пентозофосфатний шлях

Глюконеогенез

Тканинне дихання

Анаеробний гліколіз

479 / 900
Реакція Вассермана у хворого 30-ти років різко позитивна (++++). Для діагностики якого інфекційного захворювання використовується реакція Вассермана?

Сифіліс

Грип

Поліомієліт

Бруцельоз

Туберкульоз

480 / 900
У пацієнта віком 50 років раптово з’явилися скарги на головний біль, запаморочення голови та нудоту. АТ 220/110 мм рт.ст. Під час введення 0,1% розчину гігронію в/в крапельно самопочуття пацієнта покращилося. Який механізм дії препарата?

Блокада АПФ

Активація alpha_2-адренорецепторів

Блокада каналів Са^++

Блокада beta_1-адренорецепторів

Блокада N-холінорeцепторів гангліїв

481 / 900
Під час мікроскопічного дослідження біопсії нирки виявлено вогнища, у центрі яких знаходяться зернисті еозинофільні маси, оточені інфільтратом із лімфоцитів, епітеліоїдних клітин і поодиноких клітин Пирогова-Лангханса. Укажіть патологічний процес, що найбільше відповідає вищенаведеним змінам.

Альтеративне запалення

Казеозний некроз

Проліферація та диференціювання макрофагів

Гранулематозне запалення

Коагуляційний некроз

482 / 900
При обстеженні у хворої виявлений заглотковий абсцес. В який простір шиї повинен проникнути хірург при розтині абсцесу?

Міждрабинчастий

Надгруднинний

Позавісцеральний

Переддрабинчастий

Передвісцеральний

483 / 900
Укажіть паразита, проміжним хазяїном якого є молюск.

Стьожак широкий

Печінковий сисун

Ехінокок

Лямблія

Трихінела

484 / 900
У підтриманні певної пози задіяні повільні скелетні м'язи, які мають значні резерви кисню. Яка речовина із нижченаведених бере участь в запасанні кисню у цих м'язах?

Гемоглобін

Цитохром

Креатинфосфат

Міоглобін

Кальмодулін

485 / 900
Укажіть препарат, що належить до групи beta-лактамних антибіотиків.

Еритроміцин

Бензилпеніцилін

Офлоксацин

Тетрациклін

Бісептол

486 / 900
Тривале вживання великих доз аспірину викликає пригнічення синтезу простагландинів через зниження активності ферменту:

Пероксидази

Фосфоліпази А2

5-ліпоксигенази

Циклооксигенази

Фосфодіестерази

487 / 900
Експериментальне дослідження мембранних іонних струмів у динаміці розвитку потенціалу дії показало, що лавиноподібний вхід іонів натрію до клітини спостерігається у фазі:

Гіперполяризаційного слідового потенціалу

Деполяризації

Реверсполяризації

Реполяризації

Деполяризаційного слідового потенціалу

488 / 900
У складі кісткової тканини виявлено великі багатоядерні клітини з відростками, які містять численні лізосоми. Яку назву мають ці клітини?

Остеокласти

Хондроцити

Мезенхімальні клітини

Хондробласти

Напівстовбурові остеогенні клітини

489 / 900
На розтині тіла померлого чоловіка 52-х років виявлені зміни в легенях у вигляді сегментарної ділянки казеозного некрозу, які зливаються та займають верхню частину правої легені. Легеня збільшена, щільна, на розрізі - жовтуватого кольору, на плеврі - фібринозні плівки. Назвіть форму туберкульозу:

Казеозна пневмонія

Туберкульома

Гострий кавернозний туберкульоз

Інфільтративний туберкульоз

Циротичний туберкульоз

490 / 900
При аускультації серця було встановлено роздвоєння І тону на основі мечоподібного відростка грудини. Патологію якого клапана вислухав лікар?

Тристулкового

Клапана аорти

Двостулкового

Клапана верхньої порожнистої вени

Клапана легеневого стовбура

491 / 900
На електронній мікрофотографії зображено фібробласт, що продукує компоненти міжклітинної речовини. Укажіть органели, які беруть участь у цьому процесі.

Гранулярна ендоплазматична сітка та комплекс Гольджі

Комплекс Гольджі та лізосоми

Агранулярна ендоплазматична сітка та комплекс Гольджі

Комплекс Гольджі та мітохондрії

Гранулярна та агранулярна ендоплазматичні сітки

492 / 900
Чоловік чекає своєї черги на прийом до лікаря-стоматолога. Під час очікування від хвилювання він відчув прискорення серцебиття. Вкажіть частоту серцевих скорочень у здорової дорослої людини за нормальних умов:

60-80/хв.

90-110/хв.

110-120/хв.

40-60/хв.

150-160/хв.

493 / 900
Для підвищення мінералізації зубів в процесі лікування карієсу застосовуються речовини, що є джерелом надходження мінералів у тверді тканини зубів. Які це речовини?

Гліцерофосфат кальцію

Сульфат калію

Сульфат міді

Хлорид натрію

Сульфат магнію

494 / 900
У гістологічному препараті декальцінованої нижньої щелепи, навколо кореня зуба визначаються пучки товстих колагенових волокон, між якими знаходиться пухка волокниста сполучна тканина із кровоносними судинами. Назвіть цю структуру.

Дентин

Ясна

Періодонт

Зубна альвеола

Клітинний цемент

495 / 900
Під час огляду плода виявлено розщеплення твердого піднебіння. Встановіть імовірний діагноз вродженої вади обличчя.

Макростомія

Мікрогнатія

Хейлосхізис

Гіпертелоризм

Палатосхізис

496 / 900
У психіатричній клиніці використовують нейролептик трифтазин. Який із нижченаведених механизмів антипсихотичної дії властивий цьому засобу?

Гальмування пуринових рецепторів

Збудження опіатних рцепторів

Модуляція центральних бензодіазепінових рецепторів

Пригнічення дофамінових D2- рецепторів

Стимуляція ГАМК – енергічних рецепторів головного мозку

497 / 900
На шостому місяці вагітності в жінки з'явилася виражена залізодефіцитна анемія. Її діагностичною ознакою була поява в крові:

Анулоцитів

Нормоцитів

Пойкілоцитів

Ретикулоцитів

Макроцитів

498 / 900
У більшості клітин епітелію слизової оболонки ротової порожнини чоловіка виявлено одне тільце статевого Х-хроматину. Це характерно для синдрому:

Трипло-Х

Клайнфельтера

Трипло-Y

Дауна

Шерешевського-Тернера

499 / 900
До стоматолога звернувся пацієнт зі скаргами на біль, почервоніння, припухлість ясен. Попередній діагноз: герпетичний гінгівостоматит. Який вірус може викликати це захворювання?

Вірус оперізувального лишаю

Вірус простого герпесу, тип 2

Вірус простого герпесу, тип 1

Вірус Епштейна-Барр

Вірус цитомегалії

500 / 900
У хворого 35-ти років, який тривалий час страждав на бронхіальну астму, розвинувся астматичний статус з летальним наслідком. При дослідженні секційного матеріалу в легенях виявлено спазм бронхіол, в їх стінках - виражену клітинну інфільтрацію з переважанням еозинофільних лейкоцитів та лімфоцитів, лаброцити з явищами дегрануляції. Який механізм гіперчутливості обумовив зазначені зміни?

Клітинна цитотоксичність

Антитілозалежна

Імунокомплексна

Реагінова реакція

-

501 / 900
Під час очікування екстракції зуба у пацієнта розвинувся напад бронхіальної астми. Препарат якої фармакологічної групи йому треба призначити для усунення бронхоспазму?

Аналептики

beta_2-адреноміметики

Психотоніки

Анальгетики

М-холіноміметики

502 / 900
В експерименті на тварині після перерізки блукаючих нервів спостерігають постійну тахікардію. Який вплив парасимпатичної нервової системи на роботу серця демонструє цей експеримент?

Гальмівний

Збуджувальний

Змішаний вплив

Сумація збуджень

Парадоксальний

503 / 900
У людини виявлена пухлина одного з відділів головного мозку, внаслідок чого в неї порушена здатність підтримувати нормальну температуру тіла. Яка структура головного мозку пошкоджена?

Гіпоталамус

Таламус

Мозочок

Стріатум

Чорна субстанція

504 / 900
Жінка скаржиться на біль у лівій половині нижньої щелепи та нижніх зубів. Ураження яких нервів є найімовірнішою причиною таких симптомів?

Першої гілки V пари черепних нервів

VІІ пари черепних нервів

Рухових волокон третьої гілки V пари черепних нервів

Другої гілки V пари черепних нервів

Чутливих волокон третьої гілки V пари черепних нервів

505 / 900
Під час стану емоційного напруження у людини з'явились поперечні зморшки на лобі посередині. Скорочення якого м'яза відбулося?

M. procerus

M. temporoparietalis

M. occipitofrontalis

M. auricularis anterior

M. corrugator supercilii

506 / 900
Під час проведеня апендектомії, пацієнту перев'язали a. appendicularis. Гілкою якої артерії є ця судина?

A) mesenterica inferior

A) colica dextra

A) ileocolica

A) sigmoidea

A) colica media

507 / 900
У хворого 14-ти років спостерігається порушення сутінкового зору. Якого вітаміну недостатньо в його організмі?

A

B_12

C

B_6

B_1

508 / 900
В клініку потрапив хворий з ознаками спазматичної кишкової непрохідності. При наданні медичної допомоги з кишечника хворого виділено гельмінтів, які належать до класу круглих червів, розмірами 25-40 см. Визначте вид гельмінту:

Кривоголовка дванадцятипала

Аскарида людська

Гострик

Вугриця кишкова

Волосоголовець людський

509 / 900
Пацієнт віком 42 роки захворів за тиждень після того, як обробляв шкуру лисиці. Захворювання проявилося нервовим збудженням, гідрофобією, судомами. Під час аутопсії тіла чоловіка виявлено: енцефаліт із ураженням стовбурової частини головного мозку, стінок ІІІ шлуночка та гіпокампа. Проявами енцефаліту були скупчення лімфоцитів та мікрогліальних клітин довкола загиблих нейронів і судин. У нервових клітинах гіпокампа виявлено еозинофільні включення - тільця Бабеша-Негрі. Яке захворювання діагностовано в померлого?

Бруцельоз

Сибірку

Туляремію

Сказ

Чуму

510 / 900
Під час судинно-тромбоцитарного гемостазу із тромбоцитів, що зруйнувалися, вивільняється пластинчатий фактор (ПФ-8) тромбостенін. Яку функцію він виконує?

Аглютинацію еритроцитів

Агрегацію тромбоцитів

Ретракцію тромбу

Адгезію тромбоцитів

Гемоліз еритроцитів

511 / 900
У людини зуби закріплені в особливих комірках верхньої та нижньої щелеп. До якої системи відносять зуби людини?

Текодонтної

Гетеродонтної

Акродонтної

Гомодонтної

Плевродонтної

512 / 900
В експерименті при вивченні процесів всмоктування продуктів гідролізу їжі і води було встановлено, що основним відділом шлунково-кишкового тракту, де відбуваються ці процеси, є:

Тонка кишка

Ротова порожнина

Товста кишка

Шлунок

Пряма кишка

513 / 900
Під час експерименту досліджується поріг сили подразнення клітин різних тканин. Де він виявиться найменшим?

У мотонейронах спинного мозку

У міоцитах скелетних м'язів

У кардіоміоцитах

У міоцитах гладких м'язів

У залозистих клітинах

514 / 900
У жінки зі зростом 1,70 м і вагою тіла 94 кг виявлено зменшення толерантності до вуглеводів. Нестача якого гормону може бути причиною цього стану?

Інсуліну

Соматотропіну

Адреналіну

Кортизолу

Глюкагону

515 / 900
Після прибуття до Заполяр'я дослідники з Австралії протягом 6-ти місяців висловлювали скарги на неврози, втрату апетиту, загострення хронічних захворювань. Який процес порушився в екстремальних умовах?

Репарація

Адаптація

Толерантність

Стрес

Тахіфілаксія

516 / 900
Стан зубів залежить від надходження в організм фтору, зокрема з водою. Яка гігієнічна норма вмісту фтору в 1 л питної води?

12,0 мг

9,0 мг

1,5 мг

3,0 мг

6,0 мг

517 / 900
Пацієнтці хірургічним шляхом видалено пухлину нижньої щелепи, яка мала вигляд відокремленого щільного вузла. На розрізі виявлено: пухлина червоного кольору, з білими плямами та дрібними кістами. Під час її гістологічного дослідження встановлено: пухлина складається з велетенських багатоядерних та дрібних одноядерних клітин, між якими утворюються кісткові балочки. Для якої пухлини характерні такі клініко-лабораторні показники?

Остеосаркома

Остеома

Остеоїд-остеома

Амелобластома

Остеобластокластома

518 / 900
Синтез глюкози з невуглеводних компонентів є важливим біохімічним процесом. Глюконеогенез з амінокислот найбільш активно відбувається за умов білкового харчування. Яка амінокислота з наведених є найбільш глюкогенною?

Аланін

Ізолейцин

Лейцин

Лізин

Валін

519 / 900
Тирозин використовується в якості субстрату в процесі синтезу тироксину. Вкажіть хімічний елемент, який бере участь в цьому процесі:

Кальцій

Залізо

Цинк

Йод

Мідь

520 / 900
Пацієнтку шпиталізовано зі скаргами на сухість у роті, спрагу та зниження маси тіла. Під час обстеження виявлено глюкозурію. Рівень глюкози у крові - 8,7 ммоль/л. Для якого патологічного стану характерні такі симптоми?

Цукрового діабету

Ниркового діабету

Нецукрового діабету

Стероїдного діабету

Аліментарної глюкозурії

521 / 900
Пацієнта віком 38 років госпіталізовано з ознаками гіпоксії, що розвилася після отруєння чадним газом. Стан середньої тяжкості, тахікардія, задишка, АТ --- 160/100 мм рт.ст. Який механізм токсичної дії окису вуглецю на організм людини?

Блокада кальцієвих каналів еритроцитів

Утворення карбгемоглобіну

Порушення дисоціації оксигемоглобіну

Утворення карбоксигемоглобіну

Утворення метгемоглобіну

522 / 900
Досліджуючи біоптат щитовидної залози виявлено: інфільтрація лімфоцитами тканини щитовидної залози, зруйнування паренхіматозних елементів. У стромі спостерігається дифузна лімфоцитарна інфильтрація з наявністю лімфоїдних фолікулів. Для якого захворювання характерні такі патологічні зміни?

Солідної аденоми щитовидної залози

Папілярного раку щитовидної залози

Базедової хвороби

Недиференційованого раку щитовидної залози

Аутоімунного тиреоїдиту (Гашімото)

523 / 900
Лікар-стоматолог виконує анестезію у ділянці другого верхнього моляра. Які нерви знеболює лікар у цьому разі?

Rr.alveolares superiores medii

Rr.alveolares inferiores posteriores

Rr.alveolares superiores anteriores

Rr.alveolares inferiores anteriores

Rr.alveolares superiores posteriores

524 / 900
З метою схуднення жінка обмежувала кількість продуктів у харчовому раціоні. За 3 місяці в неї з'явилися набряки, збільшився діурез. Дефіцит яких компонентів їжі є причиною цього?

Білків

Вітамінів

Мінеральних речовин

Вуглеводів

Жирів

525 / 900
У хворого на гострий панкреатит у сечі суттєво підвищено вміст діастази. Який засіб з групи інгібіторів протеолізу необхідно включити до складу комплексної терапії цього хворого?

Панкреатин

Фестал

Контрикал

Мезим форте

Дигестал

526 / 900
Скорочення поперечно-посмугованих м'язів неможливе без кальцію. Із якими рецепторами з'єднується цей іон в утворенні актиноміозинових містків?

Холінорецептором

Адренорецепторами

Гістаміновими рецепторами

Тропоніном

Серотоніновими рецепторами

527 / 900
До лікарні надійшла дитина з діагнозом дифтерія. Якими препаратами для специфічної терапії Ви скористуєтесь?

Дифтерійний бактеріофаг

Вакцина ''Кодивак'', сульфаніламіди

Протидифтерійна антитоксична сироватка, антибіотики

Дифтерійні вакцини: АКДП, АДП, АД

Дифтерійний анатоксин, антибіотики

528 / 900
У пацієнта віком 65 років на тлі портальної гіпертензії крізь портокавальні анастомози у загальний кровотік надходять речовини, що знешкоджуються в печінці. Який різновид печінкової коми розвинеться у цьому разі?

Шунтова

Змішана

Паренхіматозна

Кетоацидотична

Печінково-клітинна