Крок 1 Стоматологія - 2018 (буклет)

1 / 200
Педіатр, оглядаючи порожнину рота дитини, виявив 8 зубів. Дитина розвивається нормально. Визначте вік дитини:

A. 6-8 місяців

B. 8-9 місяців

C. 10-12 місяців

D. 12-15 місяців

E. 15-20 місяців

2 / 200
Відомо, що ротенон викликає інгібування дихального ланцюгу. Який комплекс дихального ланцюга мітохондрій інгібується цією речовиною?

A. Цитохромоксидаза

B. НАДН-коензим Q-редуктаза

C. Коензим Q-цитохром с-редуктаза

D. Сукцинат-коензим Q-редуктаза

E. АТФ -синтетаза

3 / 200
За даними ВООЗ, щорічно на Землі на малярію хворіють приблизно 250 млн. чоловік. Ця хвороба зустрічається переважно у тропічних і субтропічних областях. Межі її розповсюдження співпадають з ареалами комарів роду:

A. Анофелес

B. Кулекс

C. Аедес

D. Мансоніа

E. Кулізета

4 / 200
Мисливець напився сирої води із ставка. Яким трематодозом він міг заразитися?

A. Опісторхоз

B. Парагонімоз

C. Клонорхоз

D. Фасціольоз

E. Дикроцеліоз

5 / 200
На клітину подіяли речовиною, яка спричинила порушення цілісності мембран лізосом. Що відбудеться з клітиною внаслідок цього?

A. Автоліз

B. Диференціація

C. Дегенерація

D. Трансформація

E. Спеціалізація

6 / 200
Пацієнт скаржиться на виділення сечі під час статевого акту. Який орган уражений?

A. Яєчко

B. Сім’яні міхурці

C. Придаток яєчка

D. Передміхурова залоза

E. Сечовий міхур

7 / 200
У хворого зареєстрували ЕКГ За яким її елементом лікар може оцінити процеси розповсюдження деполяризації передсердями?

A. Зубець R

B. Зубець Q

C. Зубець P

D. Зубець T

E. Зубець S

8 / 200
Рентгенологічно встановлено скупчення гною у клиноподібній пазусі. В який носовий хід виділяється гній?

A. Лівий середній

B. Правий нижній

C. Лівий нижній

D. Правий середній

E. Правий та лівий верхні

9 / 200
У пацієнта при рентгенологічному обстеженні виявлено грижу міжхребцевого диска грудного відділу хребта. Який вид з’єднання між хребцями зазнав патологічних змін?

A. Синхондроз

B. Синдесмоз

C. Діартроз

D. І^міартроз

E. Синостоз

10 / 200
До стоматолога звернувся хворий зі скаргами на асиметрію обличчя. Лікар побачив, що на лівій половині обличчя брова стоїть нижче, на лобі немає складок, повіка вужча, очне яблуко виступає вперед. Функція якої пари черепно-мозкових нервів уражена?

A. I

B. V

C. VI

D. VII

E. IV

11 / 200
Хворий скаржиться на болі під час жування, особливо при висуненні нижньої щелепи вперед і зміщенні її вбік. Функція яких м’язів порушена?

A. Латеральні крилоподібні

B. Медіальні крилоподібні

C. Жувальні

D. Щелепно-під’язикові

E. Скроневі

12 / 200
Лікарі-стоматологи мають великий ризик захворіти на гепатит В, тому підлягають обов’язковій імунізації. За допомогою якої вакцини це може бути зроблено?

A. Хімічна

B. Інактивована

C. Анатоксин

D. Жива

E. Рекомбінантна

13 / 200
Після травми м’яких тканин в області задньої поверхні медіального виростка плеча у постраждалого виникло відчуття поколювання шкіри медіальної поверхні передпліччя. Який з наведених нервів знаходиться в зоні ушкодження?

A. N. musculocutaneus

B. N. dorsalis scapularis

C. N. subscapularis

D. N. radialis

E. N. ulnaris

14 / 200
Диференціювання В-лімфоцитів в плазматичні клітини призводить до вироблення імуноглобулінів, які відповідають за специфічну імунну відповідь організму. У якому органі імунної системи відбувається диференціювання В-лімфоцитів?

A. Червоний кістковий мозок

B. Печінка

C. Мигдалики

D. Тимус

E. Щитоподібна залоза

15 / 200
На шліфі зуба в області верхівки кореня визначається тканина, що складається з клітин відростчатої форми, які оточені мінералізованою міжклітинною речовиною. Назвіть дану тканину:

A. Ретикулофіброзна кісткова тканина

B. Клітинний цемент

C. Дентин плащовий

D. Емаль

E. Періодонт

16 / 200
При електронній мікроскопії нирки виявлені канальці, які вистелені кубічним епітелієм. В епітелії розрізняють світлі та темні клітини. В світлих клітинах мало органел. Цитоплазма утворює складки. Ці клітини забезпечують реабсорбцію води з первинної сечі у кров. Темні клітини за будовою і функцією нагадують парієтальні клітини шлунка. Які канальці представлені у мікроскопічному препараті?

A. Збірні ниркові трубочки

B. Проксимальні канальці

C. Дистальні канальці

D. Висхідні канальці петлі Генле

E. Низхідні канальці петлі Генле

17 / 200
При гістохімічному дослідженні лейкоцитів мазку крові визначаються кліти- ни, у цитоплазмі яких знаходяться гранули, що містять гістамін і гепарин. Які це клітини?

A. Нейтрофіли

B. Еозинофіли

C. Моноцити

D. Базофіли

E. Еритроцити

18 / 200
Хірург пошкодив нерв, що іннервує щелепно-під’язиковий м’яз. Назвіть пошкоджений нерв:

A. N. facialis

B. N. glossopharyngeus

C. N. hypoglossus

D. N. accessorius

E. N. trigeminus

19 / 200
В емалі на межі з дентином зустрічаються незвапновані ділянки, що часто стають місцем проникнення інфекції в зуб. Як називають такі утворення?

A. Емалеві пучки

B. Емалеві призми

C. Енамелобласти

D. Дентинобласти

E. Волокна Томса

20 / 200
На мікропрепараті яєчника представлено округле утворення, залозисті клітини якого містять ліпідні краплі. Визначте цю структуру:

A. Примордіальний фолікул

B. Первинний фолікул

C. Зрілий фолікул

D. Атретичне тіло

E. Жовте тіло

21 / 200
Імплантація зародка у слизову оболонку матки складається з двох фаз - адгезії та інвазії. Перша фаза супроводжується:

A. Руйнуванням сполучної тканини ендометрію

B. Руйнуванням епітеліоцитів слизової оболонки (ендометрію) матки

C. Активізацією секреції маткових залоз

D. Пригніченням секреції маткових залоз

E. Прикріпленням бластоцисти до поверхні ендометрію

22 / 200
На поверхні коронки другого великого кутнього зуба, яка контактує з щокою, лікар виявив каріозну порожнину. Як називається вражена поверхня коронки?

A. Facies lingualis

B. Facies mesialis

C. Facies vestibularis

D. Facies distalis

E. Facies occlusalis

23 / 200
На розтині тіла чоловіка 46-ти років, що не лікувався від гострої кишкової інфекції і помер від сепсису, виявлені: флегмона параректальної клітковини, множинні виразки прямої і сигмоподібної кишок, окремі з перфорацією, слизова цих відділів кишечника потовщена, вкрита сіруватого кольору плівками, що важко знімаються. Про яке захворювання можна думати?

A. Черевний тиф

B. Дизентерія

C. Амебіаз

D. Холера

E. Туберкульоз

24 / 200
У хворої набряки. У сечі велика кількість білку. Про порушення функції якого відділу нефрону це свідчить?

A. Проксимальний звивистий каналець

B. Ниркове тільце

C. Дистальний звивистий каналець

D. Низхідна частина петлі Генле

E. Висхідна частина петлі Генле

25 / 200
Мати помітила темну сечу у її 5-річної дитини. Жовчних пігментів у сечі не виявлено. Встановлено діагноз: алкаптонурія. Дефіцит якого ферменту має місце?

A. Оксидаза гомогентизинової кислоти

B. Фенілаланінгідроксилаза

C. Тирозиназа

D. Оксидаза оксифенілпірувату

E. Декарбоксилаза фенілпірувату

26 / 200
Ціанистий калій є отрутою, смерть організму наступає миттєво. Назвіть, на які ферменти в мітохондріях діє ціанистий калій:

A. Флавінові ферменти

B. Цитохром В5

C. НАД+ - залежні дегідрогенази

D. Цитохром Р-450

E. Цитохромоксидаза [аа3]

27 / 200
У хворого, що проходить курс лікувального голодування, нормальний рівень глюкози у крові підтримується, головним чином, за рахунок глюконеогенезу. З якої амінокислоти у печінці людини при цьому найбільш активно синтезується глюкоза?

A. Аланін

B. Лізин

C. Валін

D. Глутамінова кислота

E. Лейцин

28 / 200
На розтині тіла померлого чоловіка 52-х років виявлені зміни в легенях у вигляді сегментарної ділянки казеозного некрозу, які зливаються та займають верхню частину правої легені. Легеня збільшена, щільна, на розрізі - жовтуватого кольору, на плеврі - фібринозні плівки. Назвіть форму туберкульозу:

A. Туберкульома

B. Інфільтративний туберкульоз

C. Циротичний туберкульоз

D. Казеозна пневмонія

E. Гострий кавернозний туберкульоз

29 / 200
У дитини 3-х років впродовж 6-ти місяців розвинулась деформація обличчя у результаті симетричного збільшення об’єму кутів нижньої щелепи. Мікроскопічно: між кістковими балками розташована сполучна тканина з великою кількістю судин і примітивними кістковими балочками. Яке захворювання найбільш імовірне?

A. Остеобластокластома

B. Фіброма

C. Еозинофільна гранульома

D. Остеосаркома

E. Херувізм

30 / 200
На автопсії у померлого 72-х років з повторним трансмуральним інфарктом міокарда оболонки епікарду та перикарду набухлі, потовщені, кострубаті, неначе вкриті волосяним покровом. Назвіть вид запалення у оболонках серця:

A. Дифтеритичне

B. Серозне

C. Гнійне

D. Крупозне

E. Катаральне

31 / 200
На розтині хворого, що помер від серцево-судинної недостатності, темний колір ступні правої нижньої кінцівки. В судинах стегна згустки сірувато-червоного кольору, що частково перекривають просвіти. Також на стінках відмічаються ділянки жовто-сірого кольору та фіброзні бляшки, деякі з яких кам’яної щільності. Ускладнення якої клініко- анатомічної форми атеросклерозу було у хворого?

A. Атеросклероз артерій головного мозку

B. Атеросклероз аорти

C. Атеросклероз артерій нижніх кінцівок

D. Атеросклероз артерій кишечника

E. Атеросклероз ниркових артерій

32 / 200
У хворого на слизовій оболонці піднебіння з’явилася безболісна виразка з щільними краями і сальним червоним дном. Мікроскопічно відзначається лімфо-плазмоцитарна інфільтрація, гігантські клітини типу Пирогова-Лангханса і виражений продуктивний васкуліт. Визначте вид гранульоми:

A. Туберкульозна

B. Сифілітична

C. Ревматична

D. Лепрозна

E. Склеромна

33 / 200
При розтині тіла 7-річної дитини, що померла внаслідок декомпенсації вродженої вади серця, виявлено збільшення маси та об’єму тимусу. Мікроскопічним дослідженням виявлено нормальну будову тимусу. Який патологічний процес має місце в тимусі?

A. Вроджена тимомегалія

B. Тимома

C. Агенезія тимусу

D. Акцидентальна інволюція

E. Дисплазія тимусу

34 / 200
При запальних процесах в організмі починається синтез білків "гострої фази". Які речовини є стимуляторами їх синтезу?

A. Інтерлейкін-1

B. Імуноглобуліни

C. Інтерферони

D. Біогенні аміни

E. Ангіотензини

35 / 200
Хворий звернувся до лікаря зі скаргами на загальну слабкість, порушення сну. Об’єктивно: шкіра має жовтий колір. У крові: збільшена кількість прямого білірубіну, жовчні кислоти. Кал ахолічний. Для якого стану характерні ці зміни?

A. Механічна жовтяниця

B. Гемолітична жовтяниця

C. Паренхіматозна жовтяниця

D. Синдром Жильбера

E. Хронічний холецистит

36 / 200
При розтині тіла померлого у прямій і сигмоподібній кишках видно дефекти слизової оболонки неправильної форми з нерівними контурами, вони зливаються між собою, залишаючи невеликі острівці слизової оболонки, що збереглася. Про який різновид коліту можна думати?

A. Фібринозний

B. Гнійний

C. Виразковий

D. Фолікулярний

E. Катаральний

37 / 200
На секції виявлено: множинні геморагічні інфаркти легень, у деяких судинах легень буруватого кольору щільні маси, які не прикріплені до стінки судин, варикозне розширення вен нижніх кінцівок, в яких наявні тромби. Про який патологічний процес йдеться?

A. Жирова емболія легеневої артерії

B. Тканинна емболія легеневої артерії

C. Тромбоемболія легеневої артерії

D. Застійний тромбоз легеневої артерії

E. Геморагічна бронхопневмонія

38 / 200
Водолаз, який занурився на глибину 75 метрів, відчув симптоми порушення функцій ЦНС - збудження, послаблення уваги, ейфорія, професійні помилки. Токсичною дією на нейрони якої речовини зумовлені ці симптоми?

A. Аміак

B. Азот

C. Вуглекислий газ

D. Кисень

E. Лактат

39 / 200
Істотним недоліком мікроскопічного методу діагностики інфекцій є його недостатня інформативність у зв’язку з морфологічною подібністю багатьох видів мікроорганізмів. Яка імунологічна реакція дозволяє значно підвищити інформативність цього методу?

A. Реакція Кумбса

B. Імуноферментний аналіз

C. Реакція опсонізації

D. Реакція імунофлюоресценції

E. Радіоімунний аналіз

40 / 200
Лікар-стоматолог під час огляду пацієнта побачив "білі зони" демінералізації зубів. Який мікроорганізм міг спричинити такі зміни емалі?

A. Streptococcus pyogenes

B. Staphylococcus aureus

C. Staphylococcus epidermidis

D. Neisseria meningitidis

E. Streptococcus mutans

41 / 200
У дитини 10-ти років раптово підвищилася температура до 39°C, з’явилися нежить, кашель, світлобоязнь. Під час огляду на слизовій оболонці порожнини рота виявлені плями Філатова-Копліка. Який з діагнозів найбільш імовірний?

A. Кір

B. Вітряна віспа

C. Мононуклеоз

D. Краснуха

E. Скарлатина

42 / 200
В закритому колективі виникла необхідність перевірити стан імунітету проти дифтерії, щоб обґрунтувати необхідність вакцинації. Які дослідження слід провести з такою метою?

A. Перевірити членів колективу на носійство палички дифтерії

B. Встановити рівень антитіл проти дифтерійної палички

C. Встановити титр антитоксинів в РНГА

D. Перевірити медичну документацію щодо вакцинації

E. Перевірити стан імунітету щодо дифтерійної палички

43 / 200
Для ремінералізуючої терапії початкового карієсу зубів була призначена сіль лужного металу. Визначте препарат:

A. Натрію бромід

B. Натрію хлорид

C. Калію хлорид

D. Калію бромід

E. Натрію фторид

44 / 200
У хворого із вивихом щелепи лікар застосував засіб для короткочасного розслаблення м’язів з групи міорелаксантів. Виберіть цей засіб:

A. Дитилін

B. Новокаїн

C. Цититон

D. Папаверину гідрохлорид

E. Піридостигміну гідробромід

45 / 200
Хворій для терапії остеомієліту було призначено антибіотик, який здатен добре проникати в кісткову тканину. Назвіть цей препарат:

A. Стрептоміцину сульфат

B. Цефазолін

C. Поліміксин В

D. Амфотерицин В

E. Лінкоміцину гідрохлорид

46 / 200
Стоматологічному хворому для пригнічення страху перед болем призначили психоседативний засіб. Який препарат найбільш ефективний в цьому випадку?

A. Аміназин

B. Літію карбонат

C. Настоянка валеріани

D. Діазепам

E. Натрію бромід

47 / 200
Після закапування в око крапель у хворого на глаукому розвинувся міоз і короткозорість. Внутрішньоочний тиск знизився. Яка група препаратів здатна викликати такий ефект?

A. М-холіноблокатори

B. М-холіноміметики

C. α-адреноміметики

D. Н-холіноміметики

E. Гангліоблокатори

48 / 200
У лікарню було привезено хворого з опіками шкіри. Для очищення ран від мертвих тканин та слизу лікар для локального лікування призначив ферментний препарат. Назвіть цей препарат:

A. Трипсин

B. Панзинорм

C. Аспарагіназа

D. Пепсин

E. Стрептокіназа

49 / 200
Під час стану емоційного напруження у людини з’явились поперечні зморшки на лобі посередині. Скорочення якого м’яза відбулося?

A. M. procerus

B. M. corrugator supercilii

C. M. occipitofrontalis

D. M. temporoparietalis

E. M. auricularis anterior

50 / 200
Новонароджений не зробив перший вдих. Під час патологоанатомічного розтину тіла встановлено, що при вільних дихальних шляхах легені не розправилися. Що з наведеного могло бути причиною цього?

A. Звуження бронхів

B. Розрив бронхів

C. Потовщення плеври

D. Збільшення розміру альвеол

E. Відсутність сурфактанту

51 / 200
При гострому запаленні привушної слинної залози спостерігається пошкодження клітин секреторних відділів. Які клітини страждають при цьому?

A. Серозні, міоепітеліальні

B. Білкові, серозні, слизові

C. Серозні, клітини з базальною посмугованістю, зірчасті

D. Білково-слизові

E. Облямовані епітеліоцити, клітини з базальною посмугованістю

52 / 200
При пародонтозі хворому призначили жиророзчинний вітамінний препарат, що бере активну участь в окисно-відновних процесах в організмі. Антиоксидант є фактором росту, антиксерофтальмічним, забезпечує нормальний зір. В стоматологічній практиці використовується для прискорення епітелізації при захворюваннях слизових оболонок при пародонтозі. Визначте цей препарат:

A. Ретинолу ацетат

B. Ергокальциферол

C. Токоферолу ацетат

D. Вікасол

E. Ціанокобаламін

53 / 200
Дитина 5-ти років поступила в ЛОР-відділення клінічної лікарні з діагнозом: гнійне запалення середнього вуха. Захворювання розпочалось з запалення носоглотки. Через який канал (каналець) скроневої кістки інфекція потрапила в барабанну порожнину?

A. Барабанний

B. Сонний

C. Барабанної струни

D. М’язовотрубний

E. Сонно-барабанні

54 / 200
У хворого - глибока рвана рана із нерівними краями, вкрита гноєм. У крайових відділах - соковита грануляційна тканина, яка не здіймається над рівнем рани. Назвіть вид загоєння рани:

A. Загоювання вторинним натягом

B. Загоювання первинним натягом

C. Загоювання під струпом

D. Безпосереднє закриття дефекту епітеліальної тканини

E. Організація рани

55 / 200
При проведенні дуоденального зондування зонд не проходить зі шлунка в дванадцятипалу кишку. В якому відділі шлунка є перешкода (пухлина)?

A. Воротар

B. Кардіальний відділ

C. Дно

D. Тіло

E. Мала кривизна

56 / 200
До приймального відділення був доставлений хворий 56-ти років у непритомному стані з вираженим пригніченням дихання та серцевої діяльності, зниженням сухожильних рефлексів. Зі слів супроводжуючої його дружини, останнім часом він страждав на безсоння та приймав на ніч снодійні засоби. Який лікарський препарат необхідно ввести хворому для невідкладної допомоги?

A. Унітіол

B. Дипіроксим

C. Бемегрид

D. Атропіну сульфат

E. Протаміну сульфат

57 / 200
Хвора 30-ти років скаржиться на сильну спрагу, сухість у роті, які з’явилися після сильного нервового потрясіння. При лабораторному обстеженні виявлено збільшення цукру в крові до 10 ммоль/л. Захворювання якої ендокринної залози у хворої?

A. Щитоподібна

B. Статеві

C. Наднирники

D. Епіфіз

E. Підшлункова

58 / 200
В клініку звернувся чоловік 45-ти років із скаргами на втрату чутливості в ділянці задньої 1/3 язика. Функція якої пари черепно-мозкових нервів порушена?

A. Х

B. VIII

C. V

D. IX

E. XII

59 / 200
У дитячому садку через кілька годин після вживання сирної маси майже у всіх дітей раптово з’явилися симптоми гастроентериту. При бактеріологічному дослідженні блювотних мас та залишків сирної маси було виділено золотистий стафілокок. Як доцільно продовжити дослідження для уточнення джерела інфекції?

A. Визначити здатність штамів до токсиноутворення

B. Провести дослідження обладнання харчоблоку

C. Провести фаготипування виділених штамів

D. Вивчити наявність антитіл у хворих дітей

E. Поставити алергічну пробу

60 / 200
У хворого виявлено порушення прохідності дихальних шляхів на рівні дрібних і середніх бронхів. Які зміни кислотно-основної рівноваги можуть розвинутись у пацієнта?

A. Респіраторний ацидоз

B. Респіраторний алкалоз

C. Метаболiчний ацидоз

D. Метаболiчний алкалоз

E. КОР не зміниться

61 / 200
Аналізуються діти в одній сім’ї. Один з батьків гомозиготний по домінантному гену полідактилії, а другий - здоровий (гомозиготний по рецесивному гену) в цьому випадку у дітей проявиться закон:

A. Одноманітності гібридів першого покоління

B. Розщеплення гібридів

C. Незалежного спадкування

D. Чистоти гамет

E. Зчеплене успадкування

62 / 200
У пацієнта відмічена висока концентрація вазопресину (АДГ) у крові. До яких змін діурезу це призведе?

A. Олігоурія

B. Поліурія

C. Анурія

D. Глюкозурія

E. Натрійурія

63 / 200
Який препарат слід призначити для лікування хворій 54-х років з хронічною серцевою недостатністю, що супроводжується тахіаритмією та набряками?

A. Дигоксин

B. Анаприлін

C. Аміодарон

D. Метопролол

E. Спіронолактон

64 / 200
У дівчинки спостерігаються висока температура і біль у горлі. Об’єктивно: набряк м’якого піднебіння, на мигдаликах сірі плівки, які важко відокремлюються, залишаючи глибокі кровоточиві дефекти тканини. Яке захворювання найбільш імовірне?

A. Дифтерія зіву

B. Ангіна Симановського-Венсана

C. Лакунарна ангіна

D. Інфекційний мононуклеоз

E. Некротична ангіна

65 / 200
У хворого спостерігається остеопороз кісток, в крові - гіперкальціємія, гіпофосфатемія. Яка причина такого стану?

A. Посилена секреція тироксину

B. Пригнічення секреції паратгормону

C. Посилена секреція кортикостероїдів

D. Посилена секреція паратгормону

E. Пригнічення секреції кортикостероїдів

66 / 200
Під час експедиції до Середньої Азії студенти виявили членистоногу тварину завдовжки 7 см. Тіло поділяється на головогруди з 4 парами ходильних ніг і сегментоване черевце, в останньому сегменті якого є дві отруйні залози, що відкриваються отворами на кінці гачкоподібного жала. Було встановлено, що ця тварина є нічним хижаком і отруйною для людини. Учасники експедиції віднесли її до ряду:

A. Aranei

B. Acarina

C. Scorpiones

D. Solpugae

E. Aphaniptera

67 / 200
У пацієнта, який тривалий час знаходився на незбалансованому харчуванні з маленькою кількістю білка, розвинулась жирова інфільтрація печінки. Назвіть речовину, відсутність якої у їжі могла бути причиною цього стану:

A. Аланін

B. Холестерин

C. Арахідонова кислота

D. Біотин

E. Метіонін

68 / 200
У хворого необхідно зменшити насосну функцію серця. Які мембранні циторецептори доцільно для цього заблокувати?

A. β-адренорецептори

B. α-адренорецептори

C. α- та βадренорецептори

D. М-холінорецептори

E. Н-холінорецептори

69 / 200
Окисне декарбоксилювання піровиноградної кислоти каталізується складним поліферментним комплексом з участю кількох функціонально зв’язаних коферментів. Вкажіть цей комплекс:

A. ТДФ, ФАД, КоА-SH, НАД, ліпоєва кислота

B. ФАД, ТГФК, ПАЛФ, ТДФ, холін

C. НАД, ПАЛФ, ТДФ, метилкобаламін, біотин

D. КоА-SH, ФАД, ПАЛФ, ТГФК, карні-тин

E. Ліпоєва кислота, ТГФК, ПАЛФ, метилкобаламін

70 / 200
Щоб взяти спинномозкову рідину для дослідження, лікар повинен зробити пункцію підпавутинного простору спинного мозку. Між якими хребцями треба ввести голку, щоб не пошкодити спинний мозок?

A. III і IV поперекові

B. XI і XII грудні

C. XII грудний і I поперековий

D. I і II поперекові

E. IV і V грудні

71 / 200
До відділення реанімації поступив хворий з гострим отруєнням невідомим лікарським засобом. Для швидкого виведення отрути з організму провели форсований діурез. Який з перерахованих засобів використали для цієї процедури?

A. Гідрохлортіазид

B. Омепразол

C. Спіронолактон

D. Дитилін

E. Фуросемід

72 / 200
Відомо, що в метаболізмі катехо-ламінових медіаторів особлива роль належить ферменту моноаміноксидазі (МАО). Яким шляхом цей фермент ін-активує медіатори (норадреналін, адреналін, дофамін)?

A. Окисне дезамінування

B. Приєднання аміногрупи

C. Видалення метильної групи

D. Карбоксилювання

E. Гідроліз

73 / 200
У хворого на гострий панкреатит у сечі суттєво підвищено вміст діастази. Який засіб з групи інгібіторів протеолізу необхідно включити до складу комплексної терапії цього хворого?

A. Фестал

B. Панкреатин

C. Дигестал

D. Мезим форте

E. Контрикал

74 / 200
В бактеріологічну лабораторію з вогнища харчового отруєння доставлена в’ялена риба, при дослідженні якої на середовищі Кітта-Тароцці бактеріолог виявив мікроорганізми, подібні до "тенісної ракетки". Збудником якої хвороби вони могли бути?

A. Сальмонельоз

B. Дизентерія

C. Дифтерія

D. Ботулізм

E. Черевний тиф

75 / 200
Дитині віком 6-ти років, у якої запідозрено активний туберкульозний процес, проведено діагностичну реакцію Манту. Який імунобіологічний препарат при цьому було введено?

A. Туберкулін

B. Вакцина БЦЖ

C. Вакцина АКДП

D. Тулярін

E. Вакцина АДП

76 / 200
В клініку потрапив хворий з ознаками спазматичної кишкової непрохідності. При наданні медичної допомоги з кишечника хворого виділено гельмінтів, які належать до класу круглих червів, розмірами 25-40 см. Визначте вид гельмінту:

A. Аскарида людська

B. Кривоголовка дванадцятипала

C. Волосоголовець людський

D. Вугриця кишкова

E. Гострик

77 / 200
Хворому на гострий бронхіт з утрудненим відхаркуванням, призначили ацетилцистеїн. Яка дія засобу забезпечить лікувальний ефект?

A. Активація миготливого епітелію бронхів

B. Рефлекторна стимуляція перистальтики бронхіол

C. Деполімеризація мукопротеїдів

D. Олужнювання харкотиння

E. Подразнення бронхіальних залоз

78 / 200
У хворого на ішемічну хворобу серця визначено підвищений вміст в плазмі крові тригліцеридів і ліпопротеїнів дуже низької щільності. Який препарат слід призначити?

A. Фенофібрат

B. Фамотидин

C. Аміодарон

D. Лізиноприл

E. Добутамін

79 / 200
Серед органічних речовин клітини знайдено полімер, який складається з десятків, сотень і тисяч мономерів. Молекула здатна самовідтворюватися та бути носієм інформації. За допомогою рентгеноструктурного аналізу виявлено, що молекула складається з двох спірально закручених ниток. Вкажіть цю сполуку:

A. ДНК

B. РНК

C. Целюлоза

D. Вуглевод

E. Гормон

80 / 200
Харчовий раціон жінки 30-ти років, яка годує груддю, містить 1000 мг кальцію, 1300 мг фосфору та 20 мг заліза на добу. Яким чином слід відкоригувати вміст мінеральних речовин у цьому харчовому раціоні?

A. Збільшити вміст фосфору

B. Збільшити вміст кальцію

C. Зменшити вміст фтору

D. Збільшити вміст заліза

E. Зменшити вміст заліза

81 / 200
У пацієнта має місце пошкодження волокон дев’ятої пари черепних нервів (язикоглотковий). Формування якого відчуття буде порушено?

A. Солодке

B. Солоне

C. Кисле

D. Усіх смакових відчуттів

E. Гірке

82 / 200
У дитини, хворої на серпоподібно-клітинну анемію спостерігається кілька патологічних ознак: анемія, збільшена селезінка, враження шкіри, серця, нирок і мозку. Як називається цей випадок множинної дії одного гена?

A. Полімерія

B. Комплементарність

C. Кодомінування

D. Плейотропія

E. Епістаз

83 / 200
У дівчинки 15-ти років виявлено блідість шкірних покровів, глосит, гінгівіт. У крові: еритроцити - 3,3 • 1012/л, гемоглобін - 70 г/л, кольоровий показник -0,5. У мазку крові: гіпохромія, мікроцитоз, пойкілоцитоз. Яка анемія спостерігається у хворої?

A. Б12-фолієводефіцитна

B. Серпоподібно-клітинна

C. Залізодефіцитна

D. Гемолітична

E. Таласемія

84 / 200
У хворого 49-ти років виявлено: набряк обличчя, значна протеїнурія, гіпо-протеїнемія, диспротеїнемія, гіперліпідемія. Який попередній діагноз?

A. Нефротичний синдром

B. Сечокам’яна хвороба

C. Простатит

D. Пієлонефрит

E. Цистит

85 / 200
У жінки, що знаходиться на лікуванні з приводу тиреотоксикозу, спостерігається підвищення температури тіла. Що лежить в основі цього явища?

A. Роз’єднання окисного фосфорилюван-ня

B. Зниження утилізації глюкози тканинами

C. Зниження окислення жирів у печінці

D. Порушення дезамінування амінокислот

E. Порушення синтезу глікогену

86 / 200
Лікар-стоматолог призначив пацієнту з артритом щелепно-лицевого суглоба диклофенак- натрій. Який механізм дії цього препарату?

A. Пригнічення каталази

B. Активація опіатних рецепторів

C. Пригнічення циклооксигенази-2

D. Блокада опіатних рецепторів

E. Активація фосфодіестерази

87 / 200
Хірургу необхідно провести видалення частини травмованої ступні по лінії Лісфранкова суглоба. Яку зв’язку необхідно перетнути?

A. Медіальна міжкісткова заплесно-плеснова

B. П ’ятково-човноподібна

C. Роздвоєна

D. Таранно-човноподібна

E. Таранно-п’яткова

88 / 200
При мікроскопічному дослідженні бляшкоподібного утвору, видаленого з бокової поверхні язика у чоловіка із зубними протезами, виявлено значне потовщення епітеліального шару з явищами паракератозу, гіперкератозу та акантозу, у сполучній тканині - дрібні кругло- клітинні інфільтрати. Діагностуйте патологічний стан:

A. Лейкоплакія

B. Іхтіоз

C. Хронічний стоматит

D. Хронічний глосит

E. Гунтерівський глосит

89 / 200
Хворий обстежується за клінічними показаннями. Проведені дослідження по діагностиці вірусних гепатитів. У сироватці крові виявлені тільки антитіла до HbsAg. Такий результат свідчить про:

A. Перенесений гепатит В

B. Гострий гепатит В

C. Гострий гепатит С

D. Гепатит А

E. Хронічний гепатит С

90 / 200
Для лікування туберкульозу призначений антибіотик, який забарвлює сечу в червоний колір. Вкажіть цей антибіотик:

A. Еритроміцин

B. Амоксицилін

C. Нітроксолін

D. Цефотаксим

E. Рифампіцин

91 / 200
Відомо, що сальні залози мають голокриновий тип секреції. За рахунок яких структурних компонентів поновлюються клітини цієї залози?

A. Клітини-себоцити

B. Міоепітеліальні клітини

C. Клітини гермінативного шару

D. Багатошаровий плоский епітелій вивідної протоки

E. Одношаровий кубічний епітелій вивідної протоки

92 / 200
В експерименті при вивченні процесів всмоктування продуктів гідролізу їжі і води було встановлено, що основним відділом шлунково-кишкового тракту, де відбуваються ці процеси, є:

A. Тонка кишка

B. Шлунок

C. Товста кишка

D. Пряма кишка

E. Ротова порожнина

93 / 200
Детоксикація білірубіну відбувається в мембранах ендоплазматичного ретикулума гепатоцитів. Основна частина білірубіну секретується гепатоцитами в жовч у формі:

A. Вільного

B. Моноглюкуроніда

C. Непрямого

D. Диглюкуроніда

E. Некон’югованого

94 / 200
У пацієнта в ділянці нижньої щелепи виник болючий вузлик червоного кольору. Гістологічно: скупчення гнійного ексудату в декількох волосяних фолікулах. Яка клініко- морфологічна форма запалення має місце?

A. Флегмона

B. Фурункул

C. Карбункул

D. Абсцес

E. Натічник

95 / 200
У чоловіка, що загинув раптово при явищах гострого порушення мозкового кровообігу, на розтині виявлений розрив аневризми середньої мозкової артерії і округла порожнина діаметром 4 см, заповнена кров’ю, у лобній частці головного мозку. Як називається такий вид крововиливу?

A. Петехії

B. Геморагічна інфільтрація

C. Кровопідтік

D. -

E. Гематома

96 / 200
Солдати, які отримали поранення у розпал битви, можуть не відчувати болю до її завершення. Які гормони опіатної антиноціцептивної системи зменшують відчуття болю?

A. Ендорфіни

B. Серотоніни

C. Вазопресин

D. Альдостерон

E. Окситоцин

97 / 200
У хворого у пародонтальних кишенях виявлена патогенна мікрофлора. Лікар-стоматолог призначив хіміотерапевтичний засіб - похідне імідазолу. Який це препарат?

A. Метронідазол

B. Фуразолідон

C. Метилурацил

D. Флюконазол

E. Ацикловір

98 / 200
Після введення в експлуатацію системи подачі води у новий мікрорайон міста працівники санепідслужби визначили загальне мікробне число води. Яке значення цього показника є гранично допустимим для питної води?

A. 100

B. 10

C. 400

D. 500

E. 1000

99 / 200
При дослідженні каріотипу п’ятирічного хлопчика виявлено 46 хромосом. Одна з хромосом 15-ої пари довша від звичайної, тому що до неї приєднана ділянка хромосоми з 21-ої пари. Вкажіть вид мутації, що має місце в цього хлопчика:

A. Транслокація

B. Дуплікація

C. Делеція

D. Інверсія

E. Поліплоїдія

100 / 200
Розщеплення цАМФ та цГМФ до звичайних, нециклічних нуклеозидмоно-фосфатів каталізується таким ферментом:

A. Глікогенфосфорилаза

B. Глюкозо-6-фосфатаза

C. Фосфодіестераза

D. Протеїнкіназа

E. Аденілатциклаза

101 / 200
В експерименті на тварині після пе-рерізки блукаючих нервів спостерігають постійну тахікардію. Який вплив парасимпатичної нервової системи на роботу серця демонструє цей експеримент?

A. Гальмівний

B. Збуджувальний

C. Сумація збуджень

D. Парадоксальний

E. Змішаний вплив

102 / 200
До лікаря-травматолога звернувся хворий, у якого після травми стало утрудненим активне розгинання руки в ліктьовому суглобі. Який м’яз імовірно ушкоджений?

A. M. triceps brachii

B. M. pectoralis minor

C. M. deltoideus

D. M. coracobrachialis

E. M. latissimus dorsi

103 / 200
У жінки 42-х років має місце цукровий діабет із підвищеною концентрацією глюкози в крові натще (11,5 ммоль/л). Яке з перелічених порушень буде характерне для цього захворювання?

A. Глюкозурія

B. Аміноацидурія

C. Гіперкапнія

D. Метаболічний алкалоз

E. Респіраторний ацидоз

104 / 200
У хворого скарги на гострий біль в животі переймоподібного характеру, часті позиви на дефекацію, рідкі кров’янисті випорожнення із слизом. Лабораторним дослідженням мазків фекалій виявлено організми непостійної форми, що містять еритроцити. Яке можливе захворювання?

A. Шистосомоз

B. Кишковий трихомоноз

C. Балантидіаз

D. Лямбліоз

E. Амебіаз

105 / 200
Пасажири автобуса у спекотну погоду попросили відкрити люки. Який шлях тепловіддачі при цьому активується?

A. Теплопроведення

B. Випромінювання

C. Випромінювання та теплопроведення

D. Конвекція

E. Випаровування поту

106 / 200
Наприкінці зими студент, який останнім часом відзначав нервове перенапруження, після переохолодження захворів на гостре респіраторне захворювання. Що є причиною захворювання?

A. Патогенний збудник

B. Нервове перенапруження

C. Переохолодження

D. Нераціональне харчування

E. Гіповітаміноз

107 / 200
У жінки 38-ми років розвинувся напад бронхіальної астми. Який з перерахованих бронхолітиків, ефективний для надання невідкладної допомоги, належить до групи β - 2 адреноміметиків?

A. Сальбутамол

B. Адреналін

C. Іпратропію бромід

D. Платифілін

E. Атропін

108 / 200
В шліфі зуба виявляється структура, в якій розрізняють чергування світлих і темних смуг, розташованих перпендикулярно до її поверхні, а також тонкі паралельні лінії росту. Яка це структура?

A. Дентин

B. Клітинний цемент

C. Емаль

D. Безклітинний цемент

E. Пульпа

109 / 200
Під час огляду хворого при проведенні аускультації лікар оцінює роботу мітрального клапана. Де вислуховують тон цього клапану?

A. На верхівці серця

B. У края груднини справа напроти хряща 5 ребра

C. У края груднини в другому міжребер’ї справа

D. У края груднини в другому міжребер’ї зліва

E. У края груднини зліва напроти хряща 5 ребра

110 / 200
У хворого встановлено діагноз - синдром Клайнфельтера. Каріотип при цьому захворюванні буде - (47, XXY). В цьому наборі буде така кількість статевих хромосом:

A. Три

B. Нуль

C. Одна

D. Дві

E. Сорок чотири

111 / 200
У хворого при огляді порожнини рота встановлено різкє почервоніння слизової оболонки кореня язика. Визначте, яке утворення залучене в запальний процес:

A. Піднебінний мигдалик

B. Трубний мигдалик

C. Язиковий мигдалик

D. Піднебінна завіска

E. Глотковий мигдалик

112 / 200
У травмованого рана скроневої ділянки, з якої яскраво-червоною цівкою втікає кров. Яка судина пошкоджена?

A. A. facialis

B. A. occipitalis

C. A. auricularis posterior

D. A. maxillaris

E. A. temporalis superficialis

113 / 200
При гістологічному дослідженні біоптату печінки жінки, що тривало страждає на вірусний гепатит В, виявлено: дифузний фіброз тканини печінки з утворенням фіброзних порто-портальних і порто-центральних септ і порушення часточкової будови печінки (поява несправжніх часточок). Для якого процесу характерні описані морфологічні зміни?

A. Хронічний гепатит

B. Кпатоцелюлярний рак

C. Цироз печінки

D. Гострий гепатит

E. Холестаз

114 / 200
При вивченні гістологічного препарату слизової оболонки ротової порожнини було виявлено, що багатошаровий плоский незроговілий епітелій інфільтрований лімфоцитами. Слизова оболонка якої ділянки ротової порожнини найбільш імовірно представлена на препараті?

A. Губа

B. Щока

C. Тверде піднебіння

D. Ясна

E. Мигдалик

115 / 200
До лікаря-стоматолога звернувся хворий зі скаргами на сухість в ротовій порожнині, як в стані спокою, так і під час прийому їжі. При обстеженні встановлено порушення секреторної діяльності під’язикової і підщелепної слинних залоз. В якому випадку може бути таке явище?

A. Пошкодження вегетативних волокон барабанної струни лицевого нерва

B. Пошкодження язикоглоткового нерва

C. Пошкодження піднижньощелепного нерва

D. Пошкодження блокового нерва

E. Пошкодження окорухового нерва

116 / 200
Під час обстеження лікар-невролог при ударі неврологічним молоточком по сухожилку нижче колінної чашечки оцінює рефлекторне розгинання в колінному суглобі. З подразненням яких рецепторів пов’язане виникнення цього рефлексу?

A. Сухожилкові рецептори Іольджі

B. Суглобові рецептори

C. Тактильні рецептори

D. М’язові веретена

E. Ноцицептивні рецептори

117 / 200
В експерименті вивчалися головні показники гемодинаміки. Який з нижче перерахованих показників гемодинаміки є однаковим для великого й малого кіл кровообігу?

A. Середній артеріальний тиск

B. Опір кровотоку

C. Лінійна швидкість кровотоку

D. Об’ємна швидкість кровотоку

E. Діастолічний артеріальний тиск

118 / 200
Чоловік 50-ти років на прийомі у стоматолога відмовився від знеболення. Після сильного болю у нього виникла анурія внаслідок різкого збільшення продукції:

A. Адреналіну

B. Реніну

C. Тимозину

D. Тироксину

E. Ілюкагону

119 / 200
Із щелепної кістки пацієнта 45-ти років оперативно видалено порожнисте утворення діаметром - 2,5 см, заповнене жовтуватою рідиною з кристалами холестерину, яке було розташоване у верхівці кореня каріозного зуба. При мікроскопічному дослідженні внутрішня поверхня порожнини вкрита багатошаровим плоским епітелієм з акантозом, без кератинізації. Стінка порожнини фіброзна, з кристалами холестерину, інфільтрована лімфоцитами, плазмоцитами, макрофагами, що резорбують жири. Який діагноз найбільш імовірний?

A. Амелобластома

B. Остеобластокластома

C. Радикулярна кіста

D. Фолікулярна кіста

E. Кератокіста

120 / 200
У пацієнта через 30 хвилин після лікування у стоматолога з’явилися червоні плями на шкірі обличчя і слизовій рота, що сверблять. Був встановлений діагноз: кропивниця. Яка з біологічно активних речовин, що викликають розширення судин, появу свербежу, виділяється при цьому типі алергічної реакції'?

A. Гістамін

B. Простагландин Е2

C. Лейкотрієн В4

D. Інтерлейкін-1

E. Брадикінін

121 / 200
У пацієнтки 26-ти років висипання на шкірі, свербіж після вживання цитрусових. Призначте лікарський засіб з групи блокаторів Н1-гістамінорецепторів:

A. Димедрол

B. Кислота ацетилсаліцилова

C. Вікасол

D. Анальгін

E. Парацетамол

122 / 200
Хворому на акне призначений до-ксицикліну гідрохлорид. Які застереження повинен дати лікар хворому при застосуванні цього препарату?

A. Уникати тривалого перебування на сонці

B. Запивати великою кількістю рідини, бажано молоком

C. Приймати перед їжею

D. Курс лікування не повинен перевищувати 1 день

E. Не приймати разом з вітамінними препаратами

123 / 200
Хворий на мегалобластну анемію приймав препарат з групи водорозчинних вітамінних засобів. Визначте цей препарат:

A. Ціанокобаламін

B. Тіаміну хлорид

C. Токоферолу ацетат

D. Аскорбінова кислота

E. Піридоксин

124 / 200
В матеріалі, взятому від хворої людини, знайдено декілька видів мікроорганізмів (стафілококи та стрептококи різних видів), які стали причиною захворювання. Як називається такий вид інфекції?

A. Суперінфекція

B. Реінфекція

C. Вторинна інфекція

D. Коінфекція

E. Змішана інфекція

125 / 200
У хворого після травми хребта спостерігається відсутність довільних рухів, сухожилкових рефлексів, чутливості тільки нижніх кінцівок. Який механізм порушень та у якому відділі хребта була травма?

A. Спінальний шок, грудний відділ

B. Спінальний шок, шийний відділ

C. Периферичний параліч, шийний відділ

D. Центральний параліч, куприковий відділ

E. -

126 / 200
У потерпілого від електротравми в ділянці шиї сформувався патологічний фіксований нахил голови у бік пошкодження у поєднанні з поворотом обличчя в протилежний бік. Який м’яз шиї піддався рубцевим змінам?

A. Передній драбинчастий

B. Трапецієподібний

C. Груднино-ключично-соскоподібний

D. Під’язиково-лопатковий

E. Двочеревцевий

127 / 200
Велику частину коронки, шийки і кореня зуба складає дентин, товщина якого з віком може збільшуватися, можливе також його часткове відновлення після пошкодження. Які структури забезпечують ці процеси?

A. Дентинні канальці

B. Перитубулярний дентин

C. Амелобласти

D. Одонтобласти

E. Цементобласти

128 / 200
Хронічне запалення тканин ясен завершилося надмірним розростанням волокон сполучної тканини. Які клітинні елементи відіграли в цьому процесі провідну роль?

A. Остеобласти

B. Фіброцити

C. Макрофаги

D. Фібробласти

E. Остеокласти

129 / 200
Хвора 20-ти років звернулася до лікаря зі скаргами на загальне схуднення, зниження апетиту, слабкість, появу незвичайного кольору шкіри, що нагадує південну "бронзову засмагу". При обстеженні у клініці, окрім гіперпігментації, виявлений двобічний туберкульоз наднирників. Надлишкове накопичення якої речовини зумовило гіперпігментацію шкіри?

A. Меланін

B. Білірубін

C. Кмомеланін

D. Ліпофусцин

E. Адренохром

130 / 200
Хворий скаржиться, що при згадуванні про минулі трагічні події в його житті, у нього виникають тахікардія, задишка і різкий підйом артеріального тиску. Які структури ЦНС забезпечують зазначені кардіореспіраторні реакції у даного хворого?

A. Кора великих півкуль

B. Мозочок

C. Латеральні ядра гіпоталамуса

D. Специфічні ядра таламуса

E. Чотиригорбкове тіло середнього мозку

131 / 200
Хворий звернувся з відчуттям серцебиття після стресу. ЧСС- 104/хв., тривалість інтервалу P — Q - 0,12 сек., QRS -без змін. Який тип аритмії у хворого?

A. Синусова тахікардія

B. Синусова брадикардія

C. Синусова аритмія

D. Миготлива аритмія

E. Екстрасистолія

132 / 200
Під час дослідження клітин було встановлено в їх цитоплазмі високий вміст ферменту аміноацил-тРНК-синтетаза. Він забезпечує в клітині такий процес:

A. Репарація

B. Елонгація

C. Транскрипція

D. Реплікація

E. Активація амінокислот

133 / 200
Який фермент має демінералізуючу дію - посилює розщеплення мінеральних компонентів тканин зуба?

A. Кисла фосфатаза

B. Лужна фосфатаза

C. Глюкозо-6-фосфатаза

D. Глікогенфосфорилаза

E. Фосфотрансфераза

134 / 200
У гістологічному препараті кіркової речовини нирок можна бачити ниркові тільця та канальці нефронів. Відомо, що в канальцях нефрону відбувається реабсорбція речовин. Яка тканина нефрону бере участь у цьому процесі?

A. Власне сполучна

B. Ретикулярна

C. Слизова

D. Хрящова

E. Епітеліальна

135 / 200
Хворий 45-ти років, що переніс лівосторонню крупозну пневмонію, загинув від множинних травм в результаті автотранспортної катастрофи. На розтині нижня частка лівої легені в області задньо-бокової стінки зрощена із грудною стінкою фіброзними спайками. Об’єм частки зменшений, вона щільна, на розрізі м’ясистого вигляду, сірувато- рожевого кольору, її шматочки тонуть у воді. При гістологічному дослідженні в цих ділянках відмічається дифузне розростання волокнистої сполучної тканини. Ускладнення крупозної пневмонії:

A. Емфізема

B. Гангрена

C. Карніфікація

D. Ателектаз

E. Абсцес

136 / 200
У дівчинки 16-ти років, яка тривалий час намагалась знизити масу свого тіла голодуванням, виник набряк. Яка головна причина цього явища?

A. Гіпоглікемія, зумовлена порушенням синтезу глікогену

B. Венозний застій і підвищення венозного тиску

C. Зменшення швидкості клубочкової фільтрації

D. Зменшення вироблення вазопресину в гіпоталамусі

E. Гіпопротеїнемія, зумовлена порушенням синтезу білків

137 / 200
У постраждалого з ножовим пораненням шиї кровотеча. При первинній обробці рани встановлено, що пошкоджена судина, яка розташована вздовж латерального краю груднино-ключично-соскоподібного м’яза. Визначте цю судину:

A. V. jugularis anterior

B. A. carotis externa

C. A. carotis interna

D. V. jugularis externa

E. V. jugularis interna

138 / 200
В еритроцитах пацієнта, хворого на гемолітичну анемію, була значно знижена активність піруваткінази. Який метаболічний процес порушений за цих умов?

A. Глікогеноліз

B. Глюконеогенез

C. Гліколіз

D. Пентозофосфатний шлях окислення глюкози

E. Синтез глікогену

139 / 200
У плазмі крові пацієнта підвищилась активність ізоферментів ЛДГ1 і ЛДГ2. Про патологію якого органа це свідчить?

A. Печінка

B. Нирки

C. Міокард

D. Мозок

E. Скелетні м’язи

140 / 200
Для визначення функціонального стану печінки у хворого досліджували екскрецію тваринного індикану у сечі, який утворюється при детоксикації продуктів гниття амінокислоти в товстій кишці. Назвіть цю амінокислоту:

A. Триптофан

B. Валін

C. Гліцин

D. Серин

E. Цистеїн

141 / 200
При вивченні порівняльної радіочутливості тканин була виявлена неоднакова їх чутливість до дії іонізуючого випромінювання. Яка з перерахованих тканин є найбільш радіочутливою?

A. Кровотворна

B. Хрящова

C. Кісткова

D. М’язова

E. Нервова

142 / 200
Під час огляду порожнини рота на губній і язиковій поверхні зубів виявлені темно-жовті і коричневі плями і смуги, що займають більше половини поверхні зубів; емаль і дентин зруйновані. Який найбільш імовірний діагноз?

A. Флюороз

B. Метастатичне звапнування

C. Зубний камінь

D. Клиноподібні дефекти зубів

E. Дистрофічне звапнування

143 / 200
На поздовжньому шліфі зуба видно тканину, що утворює основу зуба і складається з колагенових волокон, мінералізованого матриксу і трубочок, в яких проходять відростки дентинобластів. З чого розвивається представлена тканина?

A. Периферійна частина зубного сосочка

B. Зовнішні клітини емалевого органа

C. Внутрішні клітини емалевого органа

D. Зубний мішечок

E. Проміжні клітини емалевого органа

144 / 200
В експерименті необхідно вивчити процес збудження у м’язі. З цією метою необхідно зареєструвати:

A. Електроміограму

B. Механоміограму

C. Силу скорочення

D. Тривалість скорочення

E. Концентрацію іонів

145 / 200
При видаленні верхнього лівого третього моляра виникла значна кровотеча. Ураження якої артерії призвело до кровотечі?

A. A. infraobitalis

B. A. alveolaris inferior

C. A. alveolaris superioris anterioris

D. A. alveolaris superioris posterioris

E. A. facialis

146 / 200
У пацієнта після операції з застосуванням апарату штучного кровообігу з’явилася гемоглобінурія, причиною якої може бути:

A. Біологічний гемоліз

B. Хімічний гемоліз

C. Імунний гемоліз

D. Термічний гемоліз

E. Механічний гемоліз

147 / 200
При збільшенні частоти стимуляції ізольованого серця кроля відмічається неповне розслаблення шлуночків серця внаслідок:

A. Накопичення кальцію у кардіоміоци-тах

B. Збільшення вмісту натрію у кардіоміо-цитах

C. Пригнічення K — Na насосу

D. Збільшення вмісту калію у кардіоміо-цитах

E. Збільшення вмісту калію в інтерстиції

148 / 200
Через декілька годин після травми зуба у пульпі спостерігається гіперемія судин, виражений набряк тканини з поодинокими нейтрофілами, лімфоцитами, у нервових волокнах - незначні дистрофічні зміни. Який найбільш імовірний діагноз?

A. Серозний пульпіт

B. Гнійний пульпіт

C. Гангренозний пульпіт

D. Гранулюючий пульпіт

E. Фіброзний пульпіт

149 / 200
Вади розвитку плоду можуть спричинити такі хвороби матері як краснуха, сифіліс, токсоплазмоз, цитомегалія, герпес, хламідіоз. До якої форми мінливості відносять такі вади розвитку?

A. Модифікаційна

B. Мутаційна

C. Комбінативна

D. Геномного імпринтингу

E. Епімутаційна

150 / 200
Захворювання Бері-Бері - це класична форма недостатності вітаміну тіаміну. Активна форма його синтезується за допомогою ферменту з класу:

A. Трансфераз

B. Оксидоредуктаз

C. Гідролаз

D. Ліаз

E. Ізомераз

151 / 200
У чоловіка 25-ти років після ушкодження периферичних нервів втратились всі види чутливості. Як називається цей вид порушення?

A. Атаксія

B. Гіпостезія

C. Анестезія

D. Гіперстезія

E. -

152 / 200
У жінки 60-ти років з цирозом печінки виник геморагічний синдром. Який механізм це зумовив?

A. Підвищення тиску в системі ворітної вени

B. Зниження онкотичного тиску в крові

C. Зменшення запасів глікогену в печінці

D. Зменшення синтезу протромбіну і фібриногену

E. Поява у крові нейротоксичних речовин

153 / 200
Сироватка крові хворого має молочний вигляд. При біохімічному дослідженні виявлено високий рівень триа-цилгліцеролів і хіломікронів. Спадковий дефект якого ферменту викликає цей стан?

A. Ліпопротеїнліпаза

B. Фосфоліпаза

C. Панкреатична ліпаза

D. Тканинна гормон-чутлива ліпаза

E. Фосфодіестераза

154 / 200
Для лікування хвороби Паркінсо-на застосовують попередник дофаміну - ДОФА. З якої амінокислоти утворюється ця активна речовина?

A. Тирозин

B. Аланін

C. Цистеїн

D. Гістидин

E. Триптофан

155 / 200
У чоловіка гнійна рана у ділянці соскоподібного відростка черепа, внаслідок чого розвинулося запалення оболонок головного мозку. Яким шляхом проникла інфекція в порожнину черепа?

A. V emissariae mastoidea

B. V auricularis

C. Vv tympanicae

D. V facialis

E. Vv labirinthi

156 / 200
При лабораторному обстеженні крові людини, яку вкусила змія, виявлено гемоліз еритроцитів, гемоглобінурію. Дія зміїної отрути зумовлена наявністю в ній ферменту:

A. Фосфоліпаза А1

B. Фосфоліпаза С

C. Фосфоліпаза Д

D. Сфінгомієліназа

E. Фосфоліпаза А2

157 / 200
У людини виявлена пухлина одного з відділів головного мозку, внаслідок чого в неї порушена здатність підтримувати нормальну температуру тіла. Яка структура головного мозку пошкоджена?

A. Таламус

B. Мозочок

C. Стріатум

D. Чорна субстанція

E. Гіпоталамус

158 / 200
В експерименті досліджували поріг подразнення тактильних рецепторів різними подразниками. Для якого з наведених подразників поріг буде найменшим?

A. Механічний

B. Хімічний

C. Світловий

D. Холодовий

E. Тепловий

159 / 200
У обстежуваного в II міжребер’ї по парастернальній лінії справа при аускультації краще прослуховується II тон, ніж I. Закриттям якого клапану зумовлено формування II тону?

A. Півмісяцевий клапан аорти

B. Півмісяцевий клапан легеневого стовбура

C. Лівий двостулковий клапан

D. Правий трьохстулковий клапан

E. Двостулковий та трьохстулковий клапани

160 / 200
Робота шахтарів у забої часто спричинює антракоз. Який вид дихальної недостатності може розвинутись при цьому?

A. Обструктивний

B. Дисрегуляторний

C. Рестриктивний

D. Торакальний

E. Діафрагмальний

161 / 200
Зародок ланцетника перебуває на одній із стадій розвитку, під час якої кількість його клітин збільшується, але загальний об’єм зародка практично не змінюється. На якій стадії розвитку знаходиться зародок?

A. Дроблення

B. Нейруляції

C. Органогенезу

D. Гістогенезу

E. Гаструляції

162 / 200
В гістологічному препараті ендометрію видно окремі епітеліальні клітини, в яких хромосоми формують ’’пластинку” що розташована в екваторіальній площині. В якому періоді клітинного циклу перебувають такі клітини?

A. Інтерфаза

B. Профаза

C. Анафаза

D. Метафаза

E. Телофаза

163 / 200
У пацієнта з атеросклерозом під час ультразвукового обстеження діагностовано двобічний стеноз ниркових артерій. Вкажіть, яка біологічно активна речовина є ключовою ланкою патогенезу артеріальної гіпертензії у даному випадку:

A. Ренін

B. Адреналін

C. Вазопресин

D. Кортизол

E. Тироксин

164 / 200
У 72-річного хворого з цирозом печінки розвинулась печінкова кома. Її розвиток зумовлений надходженням у загальний кровотік через портокавальні анастомози речовин, що знешкоджуються в печінці (синдром портальної гіпертензії) та некрозом гепатоцитів. Для якого виду печінкової коми це характерно?

A. Змішана

B. Паренхіматозна

C. Шунтова

D. Печінково-клітинна

E. Кетоацидотична

165 / 200
Чоловік в результаті ДТП втратив багато крові, свідомість затьмарена, низький кров’яний тиск. При цьому у нього компенсаторно активується ренін-ангіотензинова система, що призводить до:

A. Гіперпродукції альдостерону

B. Підвищення згортання крові

C. Посилення еритропоезу

D. Гіперпродукції вазопресину

E. Посилення серцевих скорочень

166 / 200
При лабораторному обстеженні у пацієнта виявлено дефіцит УДФ- глюкуронілтрансферази. Які показники крові є підтвердженням даної ензимопатії?

A. Гіпербілірубінемія

B. Індиканурія

C. Фенілкетонурія

D. Кетоацидоз

E. Уремія

167 / 200
При обстеженні хворого виявлено зниження секреторної функції залоз носової порожнини. Який нерв забезпечує парасимпатичну іннервацію даних залоз?

A. N. petrosus profundus

B. N. petrosus minor

C. N. maxillaris

D. N. petrosus major

E. N. chorda tympani

168 / 200
Хворий 67-ми років був доставлений в кардіологічне відділення зі скаргами на періодичні болі у серці, задишку при незначному фізичному навантаженні, ціаноз та набряки. При ЕКГ-обстеженні виявлені позачергові збудження шлуночків серця. Як називається таке порушення ритму?

A. Брадикардія

B. Тахікардія

C. Тріпотіння

D. Фібриляція

E. Екстрасистолія

169 / 200
Хвора 40-ка років знаходиться на лікуванні в терапевтичному відділенні. В температурному листі хворої відмічаються цикли підвищення температури, які чергуються з періодами її нормалізації, що тривають кілька діб. До якого із типів температурних кривих відносяться дані показники?

A. Febris intermittent

B. Febris remittens

C. Febris recurrens

D. Febris continua

E. -

170 / 200
В приймальне відділення доставили хворого з тепловим ударом. Які з наведених захисно- компенсаторних реакцій розвиваються при цьому?

A. Розширення периферійних судин

B. Звуження периферійних судин

C. Підвищення ЧСС

D. Спазм вінцевих судин

E. Стійка гіперглікемія

171 / 200
Клітини чутливих спинномозкових нервових вузлів входять до складу рефлекторних дуг. До якого типу нейронів вони відносяться?

A. Псевдоуніполярні

B. Мультиполярні

C. Біполярні

D. Уніполярні

E. -

172 / 200
У хворого мисливця через 2 дні після розділки тушки ховраха підвищилась температура тіла до 39°C, збільшились лімфовузли. У подальшому у нього розвинулася пневмонія з серозно-геморагічним ексудатом, у якому виявлені овоїдної форми мікроорганізми з біполярним забарвленням. Який діагноз можна припустити у даного хворого?

A. Правець

B. Псевдотуберкульоз

C. Бруцельоз

D. Сибірка

E. Чума

173 / 200
У піддослідної тварини досліджували види скорочення м’язів травного тракту та виявили різну їх функціональну спрямованість. Було встановлено, що лише один тип рухової активності здійснюється циркуляторним та повздовжніми м’язами. Назвіть його:

A. Жування

B. Ритмічна сегментація

C. Маятникоподібне скорочення

D. Перистальтика

E. Тонічне скорочення сфінктерів

174 / 200
У дитини рана позаду соскоподібного відростка черепа. З рани витікає яскраво-червона кров. Гілки якої артерії пошкоджені?

A. A. occipitalis

B. A. temporalis superior

C. A. maxillaris

D. A. carotis externa

E. A. carotis interna

175 / 200
An 84-year-old patient suffers from parkmsomsm. One of the pathogenetic development elements of tMs disease is defidency of a certam mediator іп some of the bram structures. Name tMs mediator:

A. Dopamme

B. Adrenalme

C. Noradrenahne

D. ffistamme

E. Acetylchohne

176 / 200
Several patients whh smtiar complati nts came to the doctor. They all presented whh weakness, pam іп the abdomen, mdti gestion. Stool ana^s revealed the need for urgent hosphahzation of the patient, who had microbialcysts whh four nuclei detected іn his samples. Such cysts are characteristic of the followmg protozoon:

A. Entamoeba histolytica

B. Balantidium coli

C. Entamoeba coli

D. Trichomonas hominis

E. Lamblia giardia

177 / 200
After farial trauma the patient developed a buccal hematoma. What sativatory gland has hs outflow blocked by the hematoma?

A. Sublingual

B. Submandibular

C. Parotid

D. Lingual

E. Buccal

178 / 200
A woman complains of painful chewing, especially when she moves her lower jaw backwards. What muscles are affected?

A. Posterior bundles of the temporal muscles

B. Anterior bundles of the temporal muscles

C. Medial pterygoid muscles

D. Lateral pterygoid muscles

E. Masseter muscles

179 / 200
Due to sustained trauma the patient presents with unevenly dilated pupils (ani-socoria). What muscle is blocked?

A. Musculus sphincter pupillae

B. Musculus ciliaris

C. Musculus dilatator pupillae

D. Musculus rectus superior

E. Musculus rectus inferior

180 / 200
Microphotogram made with electron microscope shows alveolar cells that form blood-air barrier. Name this cells:

A. Alveolar secretory epithelial cells

B. Alveolar macrophages

C. Clara cells (club cells)

D. Villous epithelial cells

E. Alveolar respiratory epithelial cells

181 / 200
During an experiment, a myotome was destroyed in a rabbit fetus. This manipulation will result in malformation of the following structure:

A. Skeletal muscles

B. Axial skeleton

C. Dermal connective tissue

D. Smooth muscles

E. Serous membranes

182 / 200
The specimen shows a tissue with cells that are located separately and in isogroups; no fibrous structures can be detected within its intercellular substance. What tissue is presented by this specimen?

A. Smooth muscular tissue

B. Epithelial tissue

C. Fibrous cartilaginous tissue

D. Bone tissue

E. Hyaline cartilaginous tissue

183 / 200
After inhalation of dust a person develops cough, which results from stumulation of:

A. Irritant receptors

B. Juxtacapillary receptors

C. Pulmonary chemoreceptors

D. Pulmonary thermoreceptors

E. Nociceptors

184 / 200
An experimental animal, a dog, received a weak solution of hydrochloric acid through a tube inserted into the duodenum. Primarily it will result in increased secretion of the following hormone:

A. Gastrin

B. Histamine

C. Cholecystokinin

D. Secretin

E. Neurotensin

185 / 200
A patient suffers from diabetes melli-tus with fasting hyperglycemia over 7.2 mmol/L. What blood plasma protein would allow to assess the patient’s glycemia level retrospectively (4-l2 weeks prior to examination)?

A. Glycated hemoglobin

B. Albumin

C. Fibrinogen

D. C-reactive protein

E. Ceruloplasmin

186 / 200
The patient exhausted by starvation presents with intensification of the following process in the liver and kidneys:

A. Urea synthesis

B. Bilirubin synthesis

C. Gluconeogenesis

D. Hippuric acid synthesis

E. Uric acid synthesis

187 / 200
A diabetus mellitus patient developed unconsciousness and convulsions after administration of insulin. What result of blood glucose analysis is the most likely in this case?

A. 1.5 mmol/L

B. 3.3 mmol/L

C. 8 mmol/L

D. 10 mmol/L

E. 5.5 mmol/L

188 / 200
In the process of an experiment, a rabbit received guinea pig antikidney serum. What renal disease was modeled in this experiment?

A. Nephrotic syndrome

B. Acute diffuse glomerulonephritis

C. Acute pyelonephritis

D. Chronic renal failure

E. Chronic pyelonephritis

189 / 200
A 13-year-old girl is an in-patient at the hematology department of the regi- onal children’s hospital. She was diagnosed with iron-deficiency anemia. What type of hypoxia does this patient have?

A. Hemic

B. Circulatory

C. Tissue

D. Respiratory

E. Mixed

190 / 200
A 55-year-old man was diagnosed with acute glomerulonephritis. Name the main mechanism of anemia development in this case:

A. Decreased erythropoietin synthesis

B. Decreased glomerular filtration

C. Decreased synthesis of renal prostaglandins

D. Renal azotemia

E. Decreased tubular reabsorption

191 / 200
A man, who for a long time has been suffering from chronic mandibular osteomyelitis, died of chronic kidney disease. Autopsy revealed large lardaceous kidneys. What process had occurred in the kidneys?

A. Arterial nephrosclerosis

B. Glomerulonephritis

C. Necrotic nephrosis

D. Contracted kidney

E. Renal amyloidosis

192 / 200
On autopsy of a 69-year-old woman, who for a long time had been suffering from hypertension, the pathologist determined that both of her kidneys are dense, markedly diminished, with fine- grained surface. These changes are indicative of:

A. Compression atrophy

B. Senile renal atrophy

C. Atrophy due to inadequate blood supply

D. Dysfunctional atrophy

E. Hypoplasia

193 / 200
What drugs are used for specific treatment of diphtheria?

A. Placental gamma globulin

B. Native plasma

C. Antibiotics

D. Antitoxic serum

E. Anatoxin

194 / 200
An ophthalmologist suspects blennorrhea (gonococcal conjunctivitis) in a child with signs of suppurative keratoconjunctivitis. What laboratory diagnostics should be conducted to confirm the diagnosis?

A. Serum diagnostics and allergy test

B. Biological analysis and phagodiagnostics

C. Biological analysis and allergy test

D. Microscopy and bacteriological analysis

E. Microscopy and serum diagnostics

195 / 200
For two weeks a woman has been taking the mixture for neurasthenia, which was prescribed by a neurologist. Her general state slightly improved but shortly she started complaining of rhinitis, conjunctivitis, skin rashes, fatigue, and memory impairment. What group of drugs can have such a side effect?

A. Valerian preparations

B. Motherwort preparations

C. Bromine salts

D. Adaptogens

E. Hop preparations

196 / 200
A patient developed burning sensation in the oral cavity and white fuzzy coating on the tongue. Oral thrush is diagnosed. What drug of those listed below should be used?

A. Nystatin

B. Amphotericin

C. Griseofulvin

D. Tetracycline

E. Gentamicin

197 / 200
A patient suffering from ciliary arrhythmia with anamnesis of bronchial asthma should be prescribed an antiarrhythmic drug. What antiarrhythmic drug is CONTRAINDICATED in this case?

A. Anaprilin (Propranolol)

B. Ajmaline

C. Verapamil

D. Nifedipine

E. Novocainamide (Procainamide)

198 / 200
In the process of an experiment, a specimen of neuromuscular tissue of a frog had been processed with a curariform agent, which resulted in disappearance of muscle contractions in response to electrical stimulation of the nerve. What function of the muscle cell membrane is disturbed by curariform agents?

A. Maintenance of the barrier between the cellular environment and interstitial fluid

B. Maintenance of the cell’s internal structure, its cytoskeleton

C. Different permeability to different substances

D. Mediator reception in the neuromuscular junction

E. Maintenance of electric potentials on the both sides of the membrane

199 / 200
A patient was diagnosed with a monogenic hereditary disease. Name this disease:

A. Hemophilia

B. Hypertension

C. Peptic ulcer disease of the stomach

D. Poliomyelitis

E. Hymenolepiasis

200 / 200
A patient is diagnosed with frontitis. He also has a history of maxillary sinusitis. What structure of the nasal cavity is the most likely pathway through which the infection penetrated into the frontal sinus?

A. Superior nasal meatus

B. Inferior nasal meatus

C. Middle nasal meatus

D. Vestibule of the nose

E. Ethmoid and sphenoid sinus