Крок 1 Стоматологія - 2017 (буклет)

1 / 200
У населеному пункті, розташованому на березі Дніпра, виявлені випадки опісторхозу. З метою профілактики санстанція зобов’язана попередити жителів, що необхідно:

A. Кип’ ятити питну воду

B. Добре проварювати і прожарювати рибу

C. Достатньо проварювати свинину

D. Достатньо проварювати яловичину

E. Обдавати овочі і фрукти окропом

2 / 200
При обстеженні дівчини 18-ти років знайдені наступні ознаки: недорозвинення яєчників, широкі плечі, вузький таз, вкорочення нижніх кінцівок, "шия сфінкса" розумовий розвиток не порушено. Встановлено діагноз: синдром Шерешевського-Тернера. Яке хромосомне порушення у хворої?

A. Трисомія Х

B. Трисомія 13

C. Моносомія Х

D. Трисомія 18

E. Нульсомія Х

3 / 200
При вивченні родоводу сім’ї, в якій спостерігається гіпертрихоз (надмірне оволосіння) вушних раковин, виявлена ознака трапляється в усіх поколіннях тільки у чоловіків і успадковується від батька до сина. Визначте тип успадкування гіпертрихозу:

A. Аутосомно-рецесивний

B. Аутосомно-домінантний

C. Зчеплений з Х-хромосомою рецесивний

D. Зчеплений з Y-хромосомою

E. Зчеплений з Х-хромосомою домінантний

4 / 200
На клітину подіяли речовиною, яка спричинила порушення цілісності мембран лізосом. Що відбудеться з клітиною внаслідок цього?

A. Автоліз

B. Диференціація

C. Дегенерація

D. Трансформація

E. Спеціалізація

5 / 200
У хворого затримка сечі в сечовому міхурі. Яка статева залоза пошкоджена?

A. Сім ’яний міхурець

B. Передміхурова залоза

C. Придаток яєчка

D. Яєчко

E. Цибулино-сечівникова залоза

6 / 200
До відділення хірургічної стоматології надійшла новонароджена дівчинка, яка при смоктанні починала поперхува- тись. При обстеженні виявлена розщілина твердого піднебіння, яка була наслідком незрощення середнього лобового відростка з верхньощелепним відростком I-ої зябрової дуги. Розщілина знаходилась у піднебінні між:

A. Os incisivum et processus palatinus maxillae

B. Processus palatinus maxillae dextrae et sinistrae

C. Lamina horizontalis os palatinum dextrum et sinistrum

D. Processus palatinus maxillae et lamina horizontalis os palatinum

E. В ділянці canalis incisivus

7 / 200
У хворого фронтит. В анамнезі - запалення верхньощелепної пазухи. Через який відділ носової порожнини могла потрапити інфекція в лобову пазуху?

A. Верхній носовий хід

B. Нижній носовий хід

C. Середній носовий хід

D. Присінок носової порожнини

E. Решітчасто-клиноподібна кишеня

8 / 200
До стоматолога звернувся хворий зі скаргами на асиметрію лиця. Лікар побачив, що на лівій половині обличчя брова стоїть нижче, на лобі немає складок, віко вужче, очне яблуко виступає вперед. Функція якої пари черепно-мозкових нервів уражена?

A. VII

B. I

C. V

D. VI

E. IV

9 / 200
Після травми м’яких тканин в області задньої поверхні медіального виростка плеча у постраждалого виникло відчуття поколювання шкіри медіальної поверхні передпліччя. Який з наведених нервів знаходиться в зоні ушкодження?

A. N. musculocutaneus

B. N. ulnaris

C. N. dorsalis scapularis

D. N. subscapularis

E. N. radialis

10 / 200
На гістологічному зрізі однієї з ендокринних залоз видно округлі структури різних розмірів, стінка яких утворена одним шаром епітеліальних клітин на базальній мембрані, всередині ці структури містять гомогенну неклітинну масу. Яка це залоза?

A. Надниркова, кіркова речовина

B. Прищитоподібна

C. Передня частка гіпофізу

D. Задня частка гіпофізу

E. Щитоподібна

11 / 200
При обстеженні окуліст з’ясував, що пацієнт не розрізняє синій та зелений кольори при нормальному сприйнятті іншої кольорової гами. З порушенням функції яких структур сітківки це пов’язано?

A. Паличкові нейрони

B. Біполярні нейрони

C. Амакринні нейрони

D. Колбочкові нейрони

E. Горизонтальні нейрони

12 / 200
Під час тренування у спортсмена була травмована нижня кінцівка. Лікар травматолог встановив діагноз: розрив сухожилка. До якого типу сполучної тканини належить тканина, що утворює сухожилок?

A. Щільна неоформлена волокнистої

B. Пухка волокниста

C. Щільна оформлена волокниста

D. Ретикулярна

E. Хрящова

13 / 200
При гістохімічному дослідженні лейкоцитів мазку крові визначаються клітини, у цитоплазмі яких знаходяться гранули, що містять гістамін і гепарин. Які це клітини?

A. Нейтрофіли

B. Базофіли

C. Еозинофіли

D. Моноцити

E. Еритроцити

14 / 200
При електронномікроскопічному дослідженні гіалінового хряща виявляються клітини з добре розвиненою гранулярною ендоплазматичною сіткою, комплексом Гольджі. Яку функцію виконують ці клітини?

A. Утворення міжклітинної речовини

B. Депонування глікогену

C. Трофіка хрящової тканини

D. Депонування жиру

E. Руйнування міжклітинної речовини хряща

15 / 200
Після антигенної стимуляції на гістологічному зрізі лімфовузла експериментальної тварини у мозкових тяжах знайдено велику кількість клітин такої морфології: інтенсивно базофільна цитоплазма, ексцентрично розміщене ядро з хроматином, що розташований у вигляді "спиць колеса" та світлою ділянкою ци-топлазми біля нього. Які це клітини?

A. Макрофаги

B. Плазмоцити

C. Фібробласти

D. Адипоцити

E. Тканинні базофіли (опасисті клітини)

16 / 200
В препараті діагностується тканина, в якій клітини розміщуються поодинці та ізогрупами, а в міжклітинній речовині не видно волокнистих структур. Яка тканина присутня в препараті?

A. Гладенька м’язова

B. Епітеліальна

C. Волокниста хрящова

D. Гіалінова хрящова

E. Кісткова

17 / 200
Сполучна тканина побудована з паралельно розташованих колагенових волокон, розмежованих фібробластами. Цей тип сполучної тканини називається:

A. Пухка

B. Щільна оформлена

C. Ретикулярна

D. Щільна неоформлена

E. Слизова

18 / 200
Недорозвиненість яких відділів лицьового черепу в ембріональний період приводить до появи такої вади розвитку, як "вовча паща"?

A. Лобні відростки

B. Лобні і верхньощелепні відростки

C. Піднебінні відростки

D. Нижньощелепні відростки

E. Нижньощелепні і піднебінні відростки

19 / 200
У навколопульпарному дентині декальцінованого зуба дорослої людини визначаються ділянки з невпорядкова- ним розташуванням дентинних трубочок і колагенових фібрил. Назвіть даний вид дентину:

A. Первинний

B. Третинний (іррегулярний)

C. Склерозований

D. Мертві шляхи

E. Вторинний (регулярний)

20 / 200
Імплантація зародка у слизову оболонку матки складається з двох фаз - адгезії та інвазії. Перша фаза супроводжується:

A. Прикріпленням бластоцисти до поверхні ендометрію

B. Руйнуванням сполучної тканини ендо- МЄТРІЮ

C. Руйнуванням ЄПІТЄЛІОЦИТІВ слизової оболонки (ендометрію) матки

D. Активізацією секреції маткових залоз

E. Пригніченням секреції маткових залоз

21 / 200
У хворого з пересадженим серцем при фізичному навантаженні збільшився хвилинний об’єм крові. Який механізм регуляції забезпечує ці зміни?

A. Катехоламіни

B. Симпатичні безумовні рефлекси

C. Парасимпатичні безумовні рефлекси

D. Симпатичні умовні рефлекси

E. Парасимпатичні умовні рефлекси

22 / 200
Пацієнт звернувся до стоматолога зі скаргами на металевий присмак у роті і печіння язика після протезування. Які дослідження необхідно провести з метою визначення причини?

A. Мастикаціографія

B. Гальванометрія

C. Оклюзіографія

D. Електроміографія

E. Рентгенографія

23 / 200
При обробці перекисом водню слизової оболонки ротової порожнини хворого, кров пофарбувалась у коричневий колір замість піноутворення. При зниженні концентрації якого з перелічених ферментів це можливо?

A. Псевдохолінестераза

B. Ілюкозо-6-фосфатдегідрогеназа

C. Каталаза

D. Ацетилтрансфераза

E. Метгемоглобінредуктаза

24 / 200
При операції на щитоподібній залозі з приводу захворювання на Базедову хворобу помилково були видалені паращи- топодібні залози. Виникли судоми, тетанія. Обмін якого біоелемента було порушено?

A. Магній

B. Калій

C. Кальцій

D. Залізо

E. Натрій

25 / 200
Мати помітила темну сечу у її 5-річної дитини. Жовчних пігментів у сечі не виявлено. Встановлено діагноз: алкаптону- рія. Дефіцит якого ферменту має місце?

A. Оксидаза гомогентизинової кислоти

B. Фенілаланінгідроксилаза

C. Тирозиназа

D. Оксидаза оксифенілпірувату

E. Декарбоксилаза фенілпірувату

26 / 200
Ціаністий калій є отрутою, смерть організму наступає миттєво. Назвіть, на які ферменти в мітохондріях діє цианістий калій:

A. Флавінові ферменти

B. Цитохромоксидаза [аа3]

C. Цитохром В5

D. НАД+ - залежні дегідрогенази

E. Цитохром Р-450

27 / 200
У хворого, що проходить курс лікувального голодування, нормальний рівень глюкози у крові підтримується, головним чином, за рахунок глюконеогенезу. З якої амінокислоти у печінці людини при цьому найбільш активно синтезується глюкоза?

A. Лізин

B. Валін

C. Ілутамінова кислота

D. Лейцин

E. Аланін

28 / 200
Хворий хворіє на цукровий діабет, що супроводжується гіперглікемією натще понад 7,2 ммоль/л. Рівень якого білка пла-зми крові дозволяє ретроспективно (за попередні 4-8 тижні до обстеження) оцінити рівень глікемії у хворого?

A. Альбумін

B. Фібриноген

C. С-реактивний білок

D. Ілікозильований гемоглобін

E. Церулоплазмін

29 / 200
У 8-місячної дитини спостерігаються блювання та діарея після прийому фруктових соків. Навантаження фруктозою призвело до гіпоглікемії. Спадкова недостатність якого ферменту є причиною стану дитини?

A. Фруктокіназа

B. Фруктозо-1-фосфатальдолаза

C. Гексокіназа

D. Фосфофруктокіназа

E. Фруктозо-1,6-дифосфатаза

30 / 200
При підвищенні концентрації чадного газу в повітрі може наступити отруєння. При цьому порушується транспортування гемоглобіном кисню від легень до тканин. Накопичення в крові якого похідного гемоглобіну є причиною цього?

A. Карбоксигемоглобін

B. Оксигемоглобін

C. Метгемоглобін

D. Карбгемоглобін

E. Іемохромоген

31 / 200
Надмірна концентрація глюкози в ротовій рідині при цукровому діабеті призводить до розвитку:

A. Гіперплазії емалі

B. Гіпоплазії емалі

C. Множинного карієсу

D. Флюорозу

E. Посиленої кальцифікації емалі

32 / 200
У 5-ти річної дитини спостерігається недостатнє звапнування емалі, карієс зубів. Гіповітаміноз якого вітаміну зумовлює розвиток такого процесу?

A. Кальциферол

B. Токоферол

C. Біотин

D. Нікотинова кислота

E. Фолієва кислота

33 / 200
З віком знижується секреторна активність привушних слинних залоз. Активність якого ферменту слини буде різко зменшуватись?

A. Лізоцим

B. Амілаза

C. Фосфатаза

D. Гексокіназа

E. Мальтаза

34 / 200
В експерименті кролю ввели нефроцитотоксичну сироватку морської свинки. Яке захворювання нирок моделювалося в цьому досліді?

A. Нефротичний синдром

B. Гострий дифузний гломерулонефрит

C. Гострий пієлонефрит

D. Хронічна ниркова недостатність

E. Хронічний пієлонефрит

35 / 200
При профілактичному огляді дітей в закарпатському селищі у багатьох знайдено множинний карієс. З недостатністю якого мінералу в їжі можна пов’язати розвиток карієсу?

A. Фтор

B. Йод

C. Молібден

D. Залізо

E. Кобальт

36 / 200
У людини, яка тривалий час голодувала, розвинулись набряки. Який основний механізм виникнення цих набряків?

A. Збільшення онкотичного тиску міжклітинної речовини

B. Збільшення гідростатичного тиску венозної крові

C. Зменшення онкотичного тиску плазми крові

D. Зменшення гідростатичного тиску міжклітинної речовини

E. Зменшення об’єму циркулюючої крові

37 / 200
У хворого діагностовано хронічний гломерулонефрит. Внаслідок значних склеротичних змін маса функціонуючих нефронів зменшилася до 10%. Яке з перерахованих нижче порушень лежить в основі розвитку в хворого уремічного синдрому?

A. Порушення водного гомеостазу

B. Порушення осмотичного гомеостазу

C. Ниркова остеодистрофія

D. Азотемія

E. Артеріальна гіпертензія

38 / 200
Хворий 38-ми років скаржиться на спрагу (випиває до 8 л води на добу), поліурію, схуднення, загальну слабкість. Хворіє впродовж 6 місяців. У сечі: питома вага - 1,001, лейкоцити - 1-2 в полі зору, білок - сліди. Яка причина постійної поліурії у хворого?

A. Зменшення продукції АДГ

B. Ураження клубочків нирок

C. Ураження канальців нирок

D. Підвищення осмотичного тиску сечі

E. Підвищення онкотичного тиску сечі

39 / 200
При запальних процесах в організмі починається синтез білків "гострої фази" Які речовини є стимуляторами їх синтезу?

A. Імуноглобуліни

B. Інтерферони

C. Біогенні аміни

D. Ангіотензини

E. Інтерлейкін-1

40 / 200
При розтині тіла померлого у прямій і сигмоподібній кишках видно дефекти слизової оболонки неправильної форми з нерівними контурами, вони зливаються між собою, залишаючи невеликі острівці слизової оболонки, що збереглася. Про який різновид коліту можна думати?

A. Фібринозний

B. Гнійний

C. Фолікулярний

D. Катаральний

E. Виразковий

41 / 200
На секції виявлено: множинні геморагічні інфаркти легень, у деяких судинах легень буруватого кольору щільні маси, які не прикріплені до стінки судин, варикозне розширення вен нижніх кінцівок, в яких наявні тромби. Про який патологічний процес йдеться?

A. Жирова емболія легеневої артерії

B. Тромбоемболія легеневої артерії

C. Тканинна емболія легеневої артерії

D. Застійний тромбоз легеневої артерії

E. Геморагічна бронхопневмонія

42 / 200
6-річну дитину доставлено в стаціонар у стані асфіксії. У гортані виявлено сірувато-жовті плівки, що легко видаляються. Який вид запалення розвинувся?

A. Фібринозне

B. Катаральне

C. Гнійне

D. Геморагічне

E. Десквамативно-некротичне

43 / 200
У хворого на туберкульоз в біопта- ті нирки при гістологічному дослідженні у вогнищі казеозного некрозу виявлені безпорядно розсипані дрібні зерна хроматину. Наслідком чого є виявлені зміни?

A. Каріолізис

B. Каріорексис

C. Пікноз ядер

D. Мітотична активність ядер

E. Апоптоз

44 / 200
У хворого 23-х років після перенесеної ангіни розвинувся сечовий синдром (гематурія, протеїнурія, лейкоцитурія). В пункційному біоптаті нирок виявлена картина інтракапілярного проліфератив- ного гломерулонефриту, а електронно- мікроскопічно виявлені великі субепіте- ліальні депозити. Який патогенез цього захворювання?

A. Атопія, анафілаксія з утворенням IgE і фіксацією їх на тучних клітинах

B. Цитотоксична, цитолітична дія антитіл

C. Імунокомплексний механізм

D. Клітинно обумовлений цитоліз

E. Гранулематоз

45 / 200
В інфекційну лікарню поступив хворий з ознаками пневмонії, яка розвинулась на 6-й день захворювання грипом. Який метод найвірогідніше підтверджує грипозну етіологію пневмонії?

A. Виявлення антигенів віруса грипу в харкотинні методом !ФА

B. Дослідження парних сироваток

C. Зараження курячих ембріонів

D. Імунолюмінісцентне дослідження мазків-відбитків з носових ходів

E. Виявлення антитіл проти гемаглютинінів вірусу грипу

46 / 200
Від хворого на гостру кишкову інфекцію виділено вірус, який віднесено до роду ентеровірусів. Для встановлення серотипу віруса застосовують діагностичні сироватки. Ці сироватки повинні містити антитіла проти:

A. Білків капсиду

B. Білків суперкапсидної оболонки

C. Неструктурних білків віруса

D. Вірусних ферментів

E. Вірусних гемаглютинінів

47 / 200
В інфекційну лікарню поступив пацієнт з клінічними ознаками енцефаліту. В анамнезі - укус кліща. В реакції гальмування гемаглютинації виявлено антитіла проти збудника кліщового енцефаліту в розведенні 1:20, що НЕ Є діагностичним. Вкажіть наступні дії лікаря після одержання вказаного результату:

A. Дослідити цю ж сироватку повторно

B. Використати чутливішу реакцію

C. Повторити дослідження з іншим діа- гностикумом

D. Повторити дослідження із сироваткою, взятою через 10 днів

E. Відхилити діагноз кліщового енцефаліту

48 / 200
В анотації до препарату вказано, що він містить антигени збудника черевного тифу, адсорбовані на стабілізованих еритроцитах барана. З якою метою використовують цей препарат?

A. Для виявлення антитіл в реакції зв’язування комплементу

B. Для виявлення антитіл в реакції Відаля

C. Для виявлення антитіл в реакції гальмування гемаглютинації

D. Для виявлення антитіл в реакції непрямої гемаглютинації

E. Для серологічної ідентифікації збудника черевного тифу

49 / 200
Хворому з афтами слизової оболонки призначили препарат, діючим агентом котрого є галоген, а також поверхнево активна речовина, що має дезінфікуючу, дезодоруючу дію. Застосовується для де-зінфекції неметалевого інструментарію, рук, предметів догляду за інфекційними хворими. Як антисептик використовується для лікування інфікованих ран, слизової оболонки ротової порожнини, патологічних зубоясеневих кишень, дезінфекції кореневих каналів. Визначте препарат:

A. Калію перманганат

B. Кислота борна

C. Хлоргексидину біглюконат

D. Діамантовий зелений

E. Перекис водню

50 / 200
Для ремiнералiзуючої терапії початкового карієсу ЗУ6ІВ була призначена СІЛЬ лужного металу. Визначте препарат:

A. Натрію бромид

B. Натрію фторид

C. Натрію хлорид

D. Калію хлорид

E. Калію бромид

51 / 200
Для корекції артеріального тиску при колаптоїдному стані хворому було введено мезатон. Який механізм дії даного препарату?

A. Стимулює а-адренорецептори

B. Стимулює ^-адренорецептори

C. Блокує а-адренорецептори

D. Блокує ^-адренорецептори

E. Стимулює а- ^-адренорецептори

52 / 200
Після закапування в око крапель у хворого на глаукому розвинувся міоз і короткозорість. Внутрішньоочний тиск знизився. Яка група препаратів здатна викликати такий ефект?

A. М-холіноміметики

B. М-холіноблокатори

C. а-адреноміметики

D. Н-холіноміметики

E. Іангліоблокатори

53 / 200
До стоматолога звернулася хвора зі скаргами на біль, відчуття печіння у ясні від гарячого, кислого, соленого, солодкого, кровоточивість ясен під час прийому їжі і чищення зубів. Діагноз: гострий катаральний гінгівіт. Оберіть препарат з в’яжучим механізмом дії:

A. Іаласкорбін

B. Хлоргексидин

C. Натрій гідрокарбонат

D. Відвар кори дуба

E. Цитраль

54 / 200
В умовах запалення знижується сила місцевоанестезуючої дії новокаїну. Якою є причина порушення гідролізу солі новокаїну і вивільнення активного анестетика-основи в осередку запалення?

A. Локальний тканинний алкалоз

B. Пригнічення карбангідрази

C. Локальний тканинний ацидоз

D. Активація сукцинатдегідрогенази

E. Пригнічення окислювального фосфо- рилювання

55 / 200
Хворому на миготливу аритмію, в анамнезі у котрого бронхіальна астма, треба призначити протиаритмічний засіб. Який препарат з цієї групи ПРОТИПОКАЗАНИЙ хворому?

A. Анаприлін

B. Аймалін

C. Верапаміл

D. Ніфедипін

E. Новокаїнамід

56 / 200
Дитина 5-ти років поступила в ЛОР- відділення клінічної лікарні з діагнозом: гнійне запалення середнього вуха. Захворювання розпочалось з запалення носоглотки. Через який канал (каналець) скроневої кістки інфекція потрапила в барабанну порожнину?

A. Барабанний

B. Сонний

C. Барабанної струни

D. Сонно-барабанні

E. М’язовотрубний

57 / 200
При проведенні дуоденального зондування зонд не проходить зі шлунка в дванадцятипалу кишку. В якому відділі шлунка є перешкода (пухлина)?

A. Кардіальний відділ

B. Воротар

C. Дно

D. Тіло

E. Мала кривизна

58 / 200
У хворого на шкірі живота, грудної клітки з’явився висип у вигляді розеол і петехій, дрібноточковий кон’юнктиваль- ний висип. Смерть настала при явищах ураження мозку. При мікроскопічному дослідженні секційного матеріалу у ЦНС (довгастий мозок, міст), у шкірі і нирках, міокарді виявлений деструктивно- проліферативний ендотромбоваскуліт. Про яке захворювання слід думати?

A. Сепсис

B. Вузликовий періартеріїт

C. Висипний тиф

D. Системний червоний вовчак

E. Бруцельоз

59 / 200
Хворий тривалий час лікувався з приводу пневмонії нез’ясованої етіології, стійкої до стандартної терапії. З анамнезу встановлено, що він тривалий час знаходився у службовому відрядженні у США, де отримав травму, лікувався у шпиталі, після одужання повернувся на батьківщину. Оцінюючи анамнез, клінічну картину захворювання, лікар запідозрив у хворого СНІД. Результати якого методу лабораторної діагностики дозво- ляють підтвердити попередньо встановлений діагноз у даного пацієнта?

A. Реакція Вiдаля

B. Реакщя зв’язування комплементу

C. Електронна мікроскопія

D. Імуноферментний аналiз

E. РГГА - реакція гальмування гемаглютинації

60 / 200
У дитячому садку через кілька годин після вживання сирної маси майже у всіх дітей раптово з’явилися симптоми гастроентериту. При бактеріологічному дослідженні блювотних мас та залишків сирної маси було виділено золотистий стафілокок. Як доцільно продовжити дослідження для уточнення джерела інфекції?

A. Провести фаготипування виділених штамів

B. Визначити здатність штамів до токси- ноутворення

C. Провести дослідження обладнання харчоблоку

D. Вивчити наявність антитіл у хворих дітей

E. Поставити алергічну пробу

61 / 200
Хворий 67-ми років впродовж 20-ти років страждав на гіпертонічну хворобу. Помер від хронічної ниркової недостатності. Який вид мали нирки при розтині тіла?

A. Великі строкаті

B. Маленькі, щільні, поверхня дрібнозерниста

C. Великі червоні

D. Великі білі

E. Великі з множинними тонкостінними кістами

62 / 200
При обстеженні у юнака 16-ти років було виявлено прискорення серцебиття під час вдиху, сповільнене - під час видиху. На ЕКГ відмічалося: вкорочення інтервалу RR під час вдиху та подовження його під час видиху. Назвіть вид аритмії:

A. Миготлива аритмія

B. Синусова тахікардія

C. Синусова аритмія

D. Ідіовентрикулярний ритм

E. Синусова брадикардія

63 / 200
Для полегшення вправлення вивиху в плечовому суглобі з метою розслаблення м’язів хворому був введений міорела- ксант дитилін. При цьому наступило "а- пное" Що необхідно ввести хворому?

A. Свіжа цитратна кров

B. Галантаміну гідробромід

C. Бемегрид

D. Дипіроксим

E. Ізонітрозин

64 / 200
При обстеженні хворого 35-ти років проведено гістологічне дослідження пун- ктату червоного кісткового мозку і виявлено значне зменшення кількості мегакаріоцитів. До яких змін периферичної крові це призведе?

A. Лейкоцитоз

B. Тромбоцитоз

C. Агранулоцитоз

D. Тромбоцитопенія

E. Лейкопенія

65 / 200
Аналізуються діти в одній сім’ї. Один з батьків гомозиготний по домінантному гену полідактилії, а другий - здоровий (гомозиготний по рецесивному гену). В цьому випадку у дітей проявиться закон:

A. Розщеплення гібридів

B. Незалежного спадкування

C. Чистоти гамет

D. Зчеплене успадкування

E. Одноманітності гібридів першого покоління

66 / 200
У ході експерименту з внутрішньовенним уведенням різних фізіологічно активних речовин зареєстрована тахікардія. Яка з цих речовин викликала таку реакцію?

A. Тироксин

B. Брадикінін

C. Ацетилхолін

D. Калікреїн

E. Інсулін

67 / 200
У жінки з резус-негативною кров’ю А (II) групи народилася дитина з АВ (IV) групою, у якої діагностували гемолітичну хворобу внаслідок резус-конфлікту. Яка група крові можлива у батька дитини?

A. III (В), резус-позитивна

B. І (0), резус-позитивна

C. II (А), резус-позитивна

D. IV (АВ), резус-негативна

E. III (В), резус-негативна

68 / 200
До реанімації лікарні потрапив хворий з набряком легень. Який з перелічених препаратів необхідно використати для проведення форсованого діурезу?

A. Еуфілін

B. Гідрохлортіазид

C. Фуросемід

D. Спіронолактон

E. Тріамтерен

69 / 200
У хворого з’явилися жовтушність шкіри, склер та слизових оболонок. У плазмі крові підвищений рівень загального білірубіну, в калі - стеркобіліну, в сечі - уробіліну. Який вид жовтяниці у хворого?

A. Хвороба Жільбера

B. Гемолітична

C. Паренхіматозна

D. Обтураційна

E. Холестатична

70 / 200
У пацієнта порушена функція нирок. Для перевірки стану фільтраційної здатності нирок йому призначено визначення кліренсу:

A. Сечової кислоти

B. Глутаміну

C. Індолу

D. Креатиніну

E. Гідрокарбонату

71 / 200
В експерименті після обробки нервово-м’язового препарата жаби курареподібною речовиною скорочення м’яза у відповідь на електричну стимуляцію нерва зникли. Яка функція клітинної мембрани м’яза порушується курареподібними препаратами?

A. Створення бар’єру між середовищем клітини та навколишньою міжклітинною рідиною

B. Підтримання внутрішньої структури клітини, її цитоскелету

C. Зміна проникності для різних речовин

D. Створення електричних потенціалів по обидва боки мембрани

E. Рецепція медіаторів у нервово- м’язовому синапсі

72 / 200
Хворий поступив у клініку зі струсом мозку. На фоні неврологічних симптомів у крові збільшується концентрація амі-аку. Яку речовину слід призначити для знешкодження цієї речовини у мозковій тканини?

A. Гістамін

B. Аскорбінова кислота

C. Серотонін

D. Нікотинова кислота

E. Глутамінова кислота

73 / 200
У біоптаті з правого головного бронха чоловіка 63 р., курця, виявлено пухлину, що складається з груп атипових епітеліальних клітин, які проникають поза межі базальної мембрани слизового шару, формують "гнізда" та тяжі, в центральних частинах яких розташовані концентричні, яскраво-еозинофільні маси - "ра- кові перлини". Діагностуйте захворювання:

A. Плоскоклітинна зроговіла папілома

B. Плоскоклітинний незроговілий рак

C. Плоскоклітинний зроговілий рак

D. Аденокарцинома

E. Дрібноклітинний рак

74 / 200
У дитини 12-ти років низький зріст при непропорційній будові тіла і розумовій відсталості. Недостатня секреція якого гормону може бути причиною таких порушень?

A. Інсулін

B. Тироксин

C. Кортизол

D. Соматотропін

E. Ілюкагон

75 / 200
У вагітної жінки визначили групу крові. Реакція аглютинації еритроцитів відбулася зі стандартними сироватками груп 0 (І), В (III) і не відбулася зі стандартною сироваткою групи А (II). Досліджувана кров належить до такої групи:

A. А (II)

B. 0 (I)

C. В (III)

D. АВ (IV)

E. -

76 / 200
Після фармакологічної блокади іонних каналів мембрани нервового волокна потенціал спокою зменшився з -90 до -80 мВ. Які канали було заблоковано?

A. Натрієві

B. Кальцієві

C. Калієві

D. Магнієві

E. Хлорні

77 / 200
Хворому на ревматизм призначили нестероїдний протизапальний засіб диклофенак- натрій. Через загострення супутнього захворювання диклофенак- натрій відмінили. Яке захворювання є протипоказом до призначення диклофенаку-натрію?

A. Стенокардія

B. Бронхіт

C. Виразкова хвороба шлунка

D. Цукровий діабет

E. Гіпертонічна хвороба

78 / 200
У хворого із цирозом печінки відмічається стійка артеріальна гіпотензія. (АТ- 90/50 мм рт.ст.). Чим обумовлено знижен- ня артеріального тиску при такій патології печінки?

A. Збільшення синтезу Аа-уретичного гормону

B. Надмiрна інактивація вазопресину

C. Посилення рефлекторного впливу ІЗ рецепторної зони дуги аорти

D. Активація калікреїн-кінінової системи

E. Зниження синтезу ангіотензиногену

79 / 200
У приймальне відділення поступив хворий із блідою шкірою, температура тіла знижена, пульс слабкий, малого наповнення, артеріальний тиск знижений. Дана симптоматика характерна для го-строго отруєння морфіном. Який із перелічених препаратів слід застосувати в першу чергу?

A. Налоксон

B. Адреналіну гідрохлорид

C. Атропіну сульфат

D. Кодеїну сульфат

E. Ізадрин

80 / 200
У хлопчика 5-ти років з’явилися біль під час ковтання, набряк шиї, висока температура. При огляді на мигдаликах виявлені плівки сіро-білого кольору, які знімаються з великим зусиллям. Про яке захворювання йде мова?

A. Кір

B. Скарлатина

C. Менінгококова інфекція

D. -

E. Дифтерія

81 / 200
При обстеженні хворого з ендокринною патологією встановлено, що в плазмі крові підвищений рівень тестостерону. Які клітини в організмі чоловіка відповідальні за продукцію цього гормону?

A. Сустентоцити сім’яників

B. Сперматогенні клітини

C. Клітини передміхурової залози

D. Іландулоцити сім’яників

E. Клітини сім’яних міхурців

82 / 200
Дитині віком 6-ти років, у якої запідозрено активний туберкульозний процес, проведено діагностичну реакцію Манту. Який імунобіологічний препарат при цьому було введено?

A. Вакцина БЦЖ

B. Туберкулін

C. Вакцина АКДП

D. Тулярін

E. Вакцина АДП

83 / 200
Хворому 68-ми років в комплекс лікування атеросклерозу, ускладненого ішемічною хворобою серця, лікар включив гіполіпідемічний засіб, який знижує вміст в крові переважно тригліцеридів. Який із вказаних препаратів було призначено хворому?

A. Фенофібрат

B. Преднізолон

C. Ілібенкламід

D. Інсулін

E. Кислота нікотинова

84 / 200
Хворий звернувся до лікаря зі скаргами на ригідність м’язів, скутість рухів, постійний тремор рук. На основі обстеження лікар встановив діагноз - хвороба Паркінсона. Зробіть раціональний вибір препарату:

A. Дифенін

B. Фенобарбітал

C. Леводопа

D. Сибазон

E. Етосуксимід

85 / 200
Хворому на ревматоїдний артрит для попередження можливого негативного впливу на слизову шлунка призначили препарат із групи нестероїдних протизапальних засобів - селективний інгібітор ЦОГ-2. Вкажіть препарат:

A. Целекоксиб

B. Анальгін

C. Ацетилсаліцилова кислота

D. Бутадіон

E. Ібупрофен

86 / 200
У хворого зі скаргами на біль у шлунку встановлено зменшення його секреторної функції, що супроводжується анемією. Нестатність якої речовини обумовлює розвиток у хворого гіповітамінозу B12 та виникнення анемії?

A. Фактор Кастла

B. Тіамін

C. Біотин

D. Піридоксин

E. Кальциферол

87 / 200
В експерименті на тварині здійснили перерізку блукаючих нервів з двох боків. Як при цьому зміниться характер дихання?

A. Стане глибоким і рідким

B. Стане поверхневим і частим

C. Стане глибоким і частим

D. Стане поверхневим і рідким

E. Дихання не зміниться

88 / 200
У дитини, хворої на серпоподібно- клітинну анемію спостерігається кілька патологічних ознак: анемія, збільшена селезінка, враження шкіри, серця, нирок і мозку. Як називається цей випадок мно- жинної дії одного гена?

A. Полімерія

B. Комплементарність

C. Кодомінування

D. Плейотропія

E. Епістаз

89 / 200
У дівчинки 15-ти років виявлено блідість шкірних покровів, глосит, гінгівіт. У крові: еритроцити - 3, 3 • 1012/л, гемоглобін - 70 г/л, кольоровий показник - 0,5. У мазку крові: гіпохромія, мікроцитоз, пой- кілоцитоз. Яка анемія спостерігається у хворої?

A. Залізодефіцитна

B. Б12-фолієводефіцитна

C. Серпоподібно-клітинна

D. Гемолітична

E. Таласемія

90 / 200
В нефрологічній клініці у юнака 19-ти років була виявлена підвищена кількість калію у вторинній сечі. Підвищення секреції якого гормону, імовірно могло викликати такі зміни?

A. Окситоцин

B. Адреналін

C. Глюкагон

D. Альдостерон

E. Тестостерон

91 / 200
В онкологічне відділення поступив хворий з підозрою на пухлину легень. При обстеженні виявили локалізацію патології в нижній частці правої легені. Скільки бронхолегеневих сегментів має ця частка?

A. 6

B. 4

C. 3

D. 2

E. 5

92 / 200
У жінки, що знаходиться на лікуванні з приводу тиреотоксикозу, спостерігається підвищення температури тіла. Що лежить в основі цього явища?

A. Зниження утилізації глюкози тканинами

B. Зниження окислення жирів у печінці

C. Роз’єднання окисного фосфорилюван- ня

D. Порушення дезамінування амінокислот

E. Порушення синтезу глікогену

93 / 200
У хворого наприкінці весни і на початку літа при екскурсії поза місто, а іноді і в місті спостерігаються риніт і кон’юнктивіт, що виникають раптово, супроводжуються рясним витікання рідкого сли- зу з носа і сльозотечею. Який тип алергічних реакцій спостерігається у даному випадку?

A. II тип цитотоксичний

B. I тип анафілактичний

C. III тип імунокомплексний

D. IV тип ГУТ

E. -

94 / 200
У жінки 29 р. виявлено вузлоподібну пухлину нижньої щелепи із вираженою деформацією щелепи, рентгенологічними ознаками руйнування кістки. При гістологічному дослідженні пухлини спостерігаються множинні атипові одно- ядерні клітини овальної форми, поодинокі гігантські багатоядерні клітини, хаотично розміщуються кісткові балочки. Діагностуйте захворювання:

A. Остеобластокластома

B. Фолікулярна амелобластома

C. Внутрішньокісткова карцинома

D. Амелобластична фіброма

E. Злоякісна амелобластома

95 / 200
При втручанні з метою лікування вивиху нижньої щелепи лікар повинен пам’ятати про м’яз, який при скороченні відтягує назовні капсулу і суглобовий диск скронево- нижньощелепного суглоба. Який це м’яз?

A. M. masseter

B. M. pterygoideus medialis

C. M. temporalis

D. M. mylohyoideus

E. M. pterygoideus lateralis

96 / 200
Одним із методів зняття гострого болю при невралгії трійчастого нерва є створення депо анестетика в місці виходу гілок трійчастого нерва. В якій ділянці потрібно ввести анестетик для знечулен- ня першої гілки трійчастого нерва?

A. Підочноямковий край

B. Орбітальний край виличної кістки

C. Ділянка лобного відростка верхньої щелепи

D. Ділянка надперенісся

E. Надочноямковий край

97 / 200
З метою серологічної діагностики інфекційного захворювання лікарю необхідно здійснити реакцію непрямої (пасивної) гемаглютинації. Що потрібно використати для постановки цієї реакції крім сироватки хворого?

A. Еритроцитарний діагностикум

B. Анатоксин

C. Інтерферон

D. Діагностична сироватка

E. Гемолітична сироватка

98 / 200
ПІСЛЯ утворення плащового дентину живлення ВНУТРІШНІХ КЛІТИН емалевого органу порушується. Який біологічний механізм забезпечує відновлення функціонального стану і живлення амелобластів?

A. Регресія

B. Інверсія

C. Прогресія

D. Інвазія

E. Ретрузія

99 / 200
При мікроскопічному дослідженні бі- оптата з товстої кишки виявлена пухлина з призматичного епітелію, що формує атипові залозисті структури різної форми і величини. Базальна мембрана залоз зруйнована. Клітки пухлини поліморфні, ядра гіперхромні, відзначається велика кількість патологічних мітозів. Який діа-гноз найбільш імовірний?

A. Базальноклітинний рак

B. Солідний рак

C. Аденокарцинома

D. Слизовий рак

E. Недиференційований рак

100 / 200
При остеолатеризмі зменшується міцність колагену, що зумовлена помітним зменшенням утворення поперечних зшивок у колагенових фібрилах. Причиною цього явища є зниження активності такого ферменту:

A. Моноаміноксидаза

B. Пролілгідроксилаза

C. Лізилгідроксилаза

D. Лізилоксидаза

E. Колагеназа

101 / 200
У маленької дівчинки 5-ти років лікар видалив зуб на якому було два корені. Який це зуб?

A. Великий кутній нижньої щелепи

B. Малий кутній нижньої щелепи

C. Ікло верхньої щелепи

D. Малий кутній верхньої щелепи

E. Великий кутній верхньої щелепи

102 / 200
У видаленій матці жінки 55-ти років патологоанатом у товщі міометрію виявив щільний вузол діаметром 5 см з чіткими межами, на розрізі тканина вузла волокниста, сіро- рожевого кольору, з хаотичним розташуванням пучків волокон. Мікроскопічно пухлина складається з гладком’язевих клітин, що утворюють пучки різної товщини, що йдуть у різних напрямках, і прошарків місцями гіаліні- зованої сполучної тканини. Яка пухлина розвинулась у хворої?

A. Фіброміома

B. Фіброма

C. Фібросаркома

D. Міосаркома

E. Рабдоміома

103 / 200
Після травми хребта у пацієнта 18- ти років впродовж місяця спостерігалась відсутність самовільного сечовипускання, яке пізніше відновилося. Який відділ спинного мозку був пошкоджений?

A. Шийний

B. Поперековий

C. Крижовий

D. Грудний

E. Поперековий і крижовий

104 / 200
Сечокам’яна хвороба ускладнилася виходом конкременту з нирки. На якому рівні сечоводу, найімовірніше, він може зупинитися?

A. У нирковій мисці

B. В середній черевній частині

C. На межі черевної та тазової частин

D. На 2 см вище впадіння в сечовий міхур

E. На 5 см вище тазової частини

105 / 200
В результаті надмірної рухливості плода відбулося перетиснення пуповини, але кровообіг між плодом і матір’ю не порушився. Наявність яких структур у пуповині сприяла цьому в першу чергу?

A. Залишок алантоїса

B. Слизова тканина

C. Оболонка артерій

D. Оболонка вени

E. Залишок жовткового стебельця

106 / 200
Солдати, які отримали поранення у розпал битви, можуть не відчувати болю до її завершення. Які гормони опіатної антиноціцептивної системи зменшують відчуття болю?

A. Ендорфіни

B. Серотоніни

C. Вазопресин

D. Альдостерон

E. Окситоцин

107 / 200
У хворого виявлено порушення секреторної функції піднижньощелепної слинної залози. Який нерв забезпечує її вегетативну іннервацію?

A. Chorda tympani

B. N. auriculotemporalis

C. N. mandibularis

D. N. petrosus major

E. N. petrosus minor

108 / 200
Проведено розтин тіла чоловіка, який помер від сепсису. Виявлено гнійне розплавлення тканин шиї та КЛІТКОВИНИ переднього середостіння. Гістологічно спостерігається багато дрібних абсцесів стільникової будови, у центрі яких розташовані базофільні гомогенні утвори, до яких одним кінцем прикріплені короткі паличковидні структури. Який найбільш імовірний діагноз?

A. Туберкульоз

B. Дифтерія

C. Лейшманіоз

D. Актиномікоз

E. Краснуха

109 / 200
При обстеженні хворого виявлено погіршення кровопостачання переднього відділу міжшлуночкової перегородки серця. В якій артерії знижений кровотік?

A. Задня міжшлуночкова

B. Права вінцева

C. Огинаюча

D. -

E. Передня міжшлуночкова

110 / 200
При огляді ротової порожнини на вестибулярній поверхні нижнього різця зліва виявлене утворення грибоподібної форми рожевого кольору до 2 см, яке широкою ніжкою фіксоване до надальвео- лярної тканини. Під час гістологічного дослідження виявлено розгалужені судини капілярного типу з судинними бруньками, ділянками крововиливів та осередки гемосидерозу. Який найбільш імовірний діагноз?

A. Фіброзний епуліс

B. Ангіоматозний епуліс

C. Гігантоклітинний епуліс

D. Фіброматоз ясен

E. Кавернозна гемангіома

111 / 200
У пацієнта при оцінці основного обміну, визначеного методом непрямої калориметрії необхідно врахувати належний рівень обміну речовин та енергії. Найбільш точно визначити його величину можна при врахуванні:

A. Поверхні тіла та маси

B. Дихального коефіцієнту й поверхні тіла

C. Статі, віку, зросту й маси тіла

D. Зросту й дихального коефіцієнту

E. Дихального коефіцієнту й калоричного коефіцієнту кисню

112 / 200
При мікроскопічному дослідженні фекалій від хворого з явищами профузного проносу, багаторазового блювання та наростаючої інтоксикації, було виявлено грамнегативні палички, що нагадували кому і розташовувались групами у вигляді табунців риб. Культура збудника була виділена через середовище накопичення - 1% пептонну воду, де вона утворювала ніжну плівку. Збудник якого захворювання був виділений з фекалій хворого?

A. Холера

B. Шигельоз

C. Сальмонельоз

D. Псевдотуберкульоз

E. Кишковий єрсиніоз

113 / 200
У молодої жінки діагностовано позаматкову вагітність. В якому з перерахованих органів відбувається запліднення?

A. Порожнина матки

B. Порожнина піхви

C. Перешийок маткової труби

D. Ампула маткової труби

E. Порожнина малого тазу

114 / 200
Хворий на бронхіальну астму тривалий час приймає преднізолон. Який механізм дії препарату?

A. Гальмування активності фосфоліпази А

B. Блокада гістамінових рецепторів

C. Блокада лейкотрієнових рецепторів

D. Блокада натрієвих каналів

E. Пригнічення активності дигідрофола- тредуктази

115 / 200
У органах хворого запідозрили паразитування декількох видів паразитів. Як називається така сукупність паразитів, що населяють організм?

A. Екосистема

B. Фітоценоз

C. Паразитоценоз

D. Біотоп

E. Біогеоценоз

116 / 200
У молодої жінки виявлена аномалія рефракції ока, при якій фокусування зображення можливе за сітківкою. Як називається ця аномалія?

A. Міопія

B. Гіперметропія

C. Еметропія

D. Астигматизм

E. Пресбіопія

117 / 200
У жінки, що тривало приймала антибіотики з приводу кишкової інфекції, розвинулося ускладнення з боку слизової порожнини рота у вигляді запального процесу і білого нальоту, у якому при бактеріологічному дослідженні були виявлені дріжджеподібні грибки Candida albicans. Який з перерахованих препаратів показаний для лікування цього ускладнення?

A. Флуконазол

B. Бісептол

C. Тетрациклін

D. Фуразолідон

E. Поліміксин

118 / 200
У чоловіка 30-ти років виявлено хронічний гастрит із підвищеною кислото- утворюючою функцією шлунка. Який препарат найбільш доцільно застосовувати для профілактики виразкової хвороби?

A. Фамотидин

B. Атропін

C. Но-шпа

D. Метоклопрамід

E. Пілокарпіну гідрохлорид

119 / 200
Серпоподібноклітинна анемія у людини супроводжується появою в крові аномального гемоглобіну, зміною форми еритроцитів, розвитком анемії. Дане захворювання є результатом:

A. Політенії

B. Хромосомної аберації

C. Поліплоїдії

D. Мітохондріальної мутації

E. Генної мутації

120 / 200
Однією з патогенетичних ланок у розвитку променевої хвороби є інтенсифікація процесів вільно радикального окиснення речовин. Які речовини є основним джерелом утворення вільних радикалів?

A. Ліпіди

B. Вода

C. Вуглеводи

D. Білки

E. Гормони

121 / 200
В епідермісі є клітини, що виконують захисну функцію і мають моноци- тарний генез. Які це клітини?

A. Кератиноцити остистого шару

B. Меланоцити

C. Кератиноцити базального шару

D. Кератиноцити зернистого шару

E. Клітини Лангерганса

122 / 200
Одним з найбільш небезпечних і типових побічних ефектів антиаритмічних засобів є негативна інотропна дія. Який із перелічених антаритмічних засобів НЕ ЗМЕНШУЄ силу серцевих скорочень?

A. Дигоксин

B. Пропранолол

C. Метопролол

D. Верапаміл

E. Хінідину сульфат

123 / 200
У хворого встановлений діагноз: заглотковий абсцес. Куди може поширитися гнійне запалення?

A. Переднє нижнє середостіння

B. Заднє нижнє середостіння

C. Надгруднинний міжфасціальний простір шиї

D. Передтрахеальний простір шиї

E. Середнє нижнє середостіння

124 / 200
У хворого 26-ти років з ознаками колі-ентериту, виділено чисту культуру бактерій, яка за морфологічними, куль- туральними та біохімічними властивостями віднесена до роду шигел. Яку з названих реакцій доцільно застосувати для серологічної ідентифікації збудника?

A. Зв’язування комплементу

B. Непрямої гемаглютинації

C. Преципітації

D. Аглютинації

E. Гальмування гемаглютинації можливих збудників захворювання

125 / 200
При гістологічному дослідженні ділянки тканини виявлені явища каріопікнозу, каріорексису, каріолізису у ядрах клітин, а також плазмоліз - у цитоплазмі клітин. Який патологічний процес має місце у даному випадку?

A. Некроз

B. Атрофія

C. Апоптоз

D. Дистрофія

E. Гіаліноз

126 / 200
У судово-медичних, антропологічних та археологічних дослідженнях для визначення віку людини аналізують загальну масу та товщину тканини, яка впродовж усього життя відкладається на поверхні дентина кореня зуба. Про яку тканину йдеться?

A. Пухка сполучна

B. Щільна сполучна

C. Цемент

D. Кісткова

E. Емаль

127 / 200
У ЖІНКИ 42-х РОКІВ має МІСЦЄ цукровий дiабет із підвищеною концентрацією глюкози в крові натще (11,5 ммоль/л). Яке з перелічених порушень буде характерне для цього захворювання?

A. Глюкозурія

B. Аміноацидурія

C. Гіперкапнія

D. Метаболічний алкалоз

E. Респіраторний ацидоз

128 / 200
Аналізується каріотип жіночого організму з синдромом трисомії - (47, ХХХ). При складанні ідіограми у цьому наборі буде така кількість пар гомологічних хромосом:

A. 24 пари

B. 22 пари

C. 47 пар

D. 21 пара

E. 23 пари

129 / 200
Після початку лікування туберкульозу легень, хворий звернувся до лікаря зі скаргами на появу червоних сліз та сечі. Який препарат міг викликати такі зміни?

A. Рифампіцин

B. Бензилпеніциліну натрієва сіль

C. Бензилпеніциліну калієва сіль

D. Бісептол-480

E. Цефазолін

130 / 200
Хворий звернувся до стоматолога із симптомами запалення слизової оболонки ротової порожнини. У мазках, отриманих з пародонтальних кишень, виявлено найпростіші з непостійною формою тіла, розміром 6-60 мкм, здатні утворювати псевдоподії. Які це найпростіші?

A. Entamoeba gingivalis

B. Entamoeba coli

C. Lamblia intestinalis

D. Entamoeba histolytica

E. Trichomonas hominis

131 / 200
Жінці, яка скаржиться на постійне відчуття страху, тривоги, поставлено діагноз неврозу та призначено препарат з анксіолітичною дією. Який це препарат?

A. Настойка женьшеню

B. Пірацетам

C. Аміназин

D. Діазепам

E. Кофеїн-бензоат натрію

132 / 200
До лікаря звернувся хворий із скаргами на слабкість, нудоту, недокрів’я. Хворий зазначив, що 3 місяці тому використовував в їжу свіжепосолену ікру. На який гельмінтоз могла захворіти людина?

A. Дикроцеоліоз

B. Дифілоботріоз

C. Теніаринхоз

D. Теніоз

E. Трихінельоз

133 / 200
16-тирічна дівчина має зріст 139 см, крилоподібну шию, нерозвинені грудні залози, первинну аменорею. Найбільш імовірно, вона має такий каріотип:

A. 45, Х0

B. 47, ХХХ

C. 46, XY

D. 46, ХХ

E. 46, ХХ/46, XY

134 / 200
В шліфі зуба виявляється структура, в якій розрізняють чергування світлих і темних смуг, розташованих перпендикулярно до її поверхні, а також тонкі паралельні лінії росту. Яка це структура?

A. Емаль

B. Дентин

C. Клітинний цемент

D. Безклітинний цемент

E. Пульпа

135 / 200
Порушення процесів мієлінізації нервових волокон призводить до неврологічних розладів і розумової відсталості. Такі симптоми характерні для спадкових і набутих порушень обміну:

A. Нейтральних жирів

B. Вищих жирних кислот

C. Сфінголіпідів

D. Холестерину

E. Фосфатидної кислоти

136 / 200
У гістологічному препараті сечоводу кілька оболонок. Яким епітелієм вистелена слизова оболонка цього органу?

A. Одношаровий призматичний з облямівкою

B. Багатошаровий перехідний

C. Одношаровий кубічний

D. Одношаровий плаский

E. Багатошаровий плоский незроговілий

137 / 200
У хворого початкова стадія гінгіві- ту. Спостерігається гіперемія ясен у при- шийкових областях зубів внаслідок роз-ширення судин мікроциркуляторного русла, що приносять кров. Яка речовина тучних клітин забезпечила вказані зміни?

A. Гістамін

B. Адреналін

C. Субстанція Р

D. Ендорфіни

E. Ацетилхолін

138 / 200
У дитини, яку годували синтетичними сумішами, з’явились ознаки недостатності вітаміну В\. В яких реакціях бере участь цей вітамін?

A. Окислювальне декарбоксилування кетокислот

B. Трансамінування амінокислот

C. Декарбоксилювання амінокислот

D. Гідроксилювання проліну

E. Окислювально-відновні реакції

139 / 200
Яка група організмів мають кільцеві та лінійні молекули ДНК, що формують хромосоми простої будови (не мають гі- стонів)?

A. Віруси

B. Найпростіші

C. Гриби

D. Бактерії

E. Бактеріофаги

140 / 200
До лікаря-стоматолога звернувся хворий зі скаргами на сухість в ротовій порожнині, як в стані спокою, так і під час прийому їжі. При обстеженні встановлено порушення секреторної діяльності під’язикової і підщелепної слинних залоз. В якому випадку може бути таке явище?

A. Пошкодження вегетативних волокон барабанної струни лицевого нерва

B. Пошкодження язикоглоткового нерва

C. Пошкодження піднижньощелепного нерва

D. Пошкодження блокового нерва

E. Пошкодження окорухового нерва

141 / 200
У потерпілого травма верхньої щелепи, вибитий перший малий кутній зуб. Який відросток верхньої щелепи пошкоджений?

A. Виличний

B. Піднебінний

C. Альвеолярний

D. Лобовий

E. -

142 / 200
Хвора 18-ти років впродовж декількох тижнів скаржиться на біль та крово- точивість в області 35 зуба при вживанні твердої їжі. Об’єктивно: на жувальній поверхні цього зуба - велика каріозна порожнина, яка заповнена м’язоподібною тканиною. При зондуванні виникає кровотеча і біль в області з’єднання каріозної порожнини з пульпою. Який діагноз найбільш імовірний?

A. Хронічний фіброзний пульпіт

B. Хронічний гіпертрофічний пульпіт

C. Хронічний гангренозний пульпіт

D. Хронічний глибокий карієс

E. Гострий гнійний пульпіт

143 / 200
Із щелепної кістки пацієнта 45-ти років оперативно видалено порожнисте утворення діаметром - 2,5 см, заповнене жовтуватою рідиною з кристалами холестерину, яке було розташоване у верхівці кореня каріозного зуба. При мікроскопічному дослідженні внутрішня поверхня порожнини вкрита багатошаровим плоским епітелієм з акантозом, без керати- нізації. Стінка порожнини фіброзна, з кристалами холестерину, інфільтрована лімфоцитами, плазмоцитами, макрофагами, що резорбують жири. Який діагноз найбільш імовірний?

A. Радикулярна кіста

B. Амелобластома

C. Остеобластокластома

D. Фолікулярна кіста

E. Кератокіста

144 / 200
Хворий звернувся до лікаря зі скаргами на періодичні висипання герпети- чних пухирців на лінії губ і на крилах носа. Такий стан спостерігається впродовж 10-ти років, кожний раз після зниження захисних сил організму. Лікар встановив діагноз: лабіальний герпес. Як називається така форма інфекції?

A. Персистенція

B. Гостра

C. Латентна

D. Екзогенна

E. Затяжна

145 / 200
У хворого флегмона у ділянці крило-піднебінної ямки з ураженням однойменного вегетативного вузла. Функція якої залози буде порушена у першу чергу?

A. Слізна

B. Піднижньощелепна

C. Під’язикова

D. Навколовушна

E. -

146 / 200
У хворого травма у ділянці передньої поверхні переднього драбинчастого м’яза. Функція якого нерва може бути порушена?

A. Діафрагмальний

B. Блукаючий

C. Додатковий

D. Плечового сплетення

E. ЗВОРОТНІЙ гортанний

147 / 200
При ОГЛЯДІ ротової порожнини хворого виявлено карієс коронки зуба, яка звернена до власне ротової порожнини. Яка поверхня уражена?

A. Facies lingualis

B. Facies vestibularis

C. Facies contactus

D. Facies mesialis

E. Facies distalis

148 / 200
У хворого порушено формування відчуття солодкого та солоного смаку на ВЄРХІВЦІ та по краях язика. ЯКІ сосочки язика уражені?

A. Papillae foliatae

B. Papillae vallatae

C. Papillae conicae

D. Papillae filiformes

E. Papillae fungiformes

149 / 200
Хворий 46-ти років з ревматичним стенозом помер від хронічної легенево- серцевої недостатності. На розтині виявлені щільні коричневого кольору легені. Який пігмент зумовив забарвлення легенів?

A. Іемосидерин

B. Меланін

C. Ліпофусцин

D. Порфірин

E. Іемозоїн

150 / 200
Велику частину коронки, шийки і кореня зуба складає дентин, товщина якого з віком може збільшуватися, можливе також його часткове відновлення після пошкодження. Які структури забезпечують ці процеси?

A. Одонтобласти

B. Дентинні канальці

C. Перитубулярний дентин

D. Амелобласти

E. Цементобласти

151 / 200
Хворий скаржиться, що при згадуванні про минулі трагічні події в його житті, у нього виникають тахікардія, задишка і різкий підйом артеріального тиску. Які структури ЦНС забезпечують за-значені кардіореспіраторні реакції у даного хворого?

A. Мозочок

B. Кора великих півкуль

C. Латеральні ядра гіпоталамуса

D. Специфічні ядра таламуса

E. Чотиригорбкове тіло середнього мозку

152 / 200
Хворий звернувся з відчуттям серцебиття після стресу. ЧСС- 104/хв., тривалість інтервалу P — Q - 0,12 сек., QRS - без змін. Який тип аритмії у хворого?

A. Синусова тахікардія

B. Синусова брадикардія

C. Синусова аритмія

D. Миготлива аритмія

E. Екстрасистолія

153 / 200
Провідну роль в процесі кальцифіка- ції тканин зуба відіграє білок остеокальцин, який має високу здатність зв’язувати іони кальцію, завдяки наявності в поліпе- птидному ланцюзі залишків модифікованої амінокислоти:

A. Аланін

B. Y-аміномасляна

C. Карбоксиаспарагінова

D. 7-карбоксиглутамінова

E. ^-амінопропіонова

154 / 200
У плазмі крові пацієнта зпідвищи- лась активність ізоферментів ЛДІ і ЛДГ2. Про патологію якого органа це свідчить?

A. Печінка

B. Нирки

C. Міокард

D. Мозок

E. Скелетні м’язи

155 / 200
В медичній практиці застосовують антикоагулянти, що посилюють дію інгі- бітора факторів коагуляції антитромбіну III. Такий ефект притаманний:

A. Іепарину

B. Колагену

C. Гіалуроновій кислоті

D. Кератан-сульфату

E. Дерматан-сульфату

156 / 200
У дорослої людини у стані спокою частота серцевих скорочень дорівнює 40/хв. Водієм ритму серця у людини є:

A. Синоатріальний вузол

B. Пучок Гіса

C. Ніжки пучка Гіса

D. Волокна Пуркін’є

E. Атріовентрикулярний вузол

157 / 200
При видаленні верхнього лівого третього моляра виникла значна кровотеча. Ураження якої артерії призвело до кровотечі?

A. A. alveolaris superioris posterioris

B. A. infraobitalis

C. A. alveolaris inferior

D. A. alveolaris superioris anterioris

E. A. facialis

158 / 200
Після екстракції зуба виникла гостра коміркова кровотеча. Який засіб при внутрішньовенному введені забезпечить гемостаз?

A. Тромбін

B. Вікасол

C. Кислота амінокапронова

D. Натрію хлорид

E. Кальцію хлорид

159 / 200
У пацієнта після операції з застосуванням апарату штучного кровообігу з’явилася гемоглобінурія, причиною якої може бути:

A. Механічний гемоліз

B. Біологічний гемоліз

C. Хімічний гемоліз

D. Імунний гемоліз

E. Термічний гемоліз

160 / 200
У потерпілого спостерігається кровотеча в ділянці верхньої губи. Яка артерія пошкоджена внаслідок травми?

A. Верхньощелепна

B. Лицева

C. Язикова

D. Поверхнева скронева

E. Кутова

161 / 200
Від хворого виділені нерухомі бактерії овоїдної форми з біполярним забарвленням. В організмі утворюють ніжну капсулу. На агарі утворюють колонії з мутно-білим центром, оточеним фестончатою облямівкою, що нагадують мереживо. Продукують "мишачий токсин" Дані властивості притаманні для збудника:

A. Туляремії

B. Сибірки

C. Коклюшу

D. Бруцельозу

E. Чуми

162 / 200
У хворого відмічається м’язова слабкість та біль в м’язах, що обумовлено порушенням утворення карнозину та ансе- рину із амінокислоти в-аланіну. В організмі людини утворення вказаної амінокислоти відбувається в процесі катаболізму:

A. ГМФ

B. ІМФ

C. УМФ

D. АМФ

E. ёАМФ

163 / 200
Хворий 33-х років, що страждає на інсулінозалежний цукровий діабет, на фоні ін’єкції інсуліну втамував спрагу великою кількістю води, що призвело до розвитку гіпоглікемічної коми. Який вид порушення водно-сольового обміну супроводжує даний стан?

A. Гіпоосмолярна гіпергідратація

B. Гіперосмолярна гіпергідратація

C. Гіперосмолярна гіпогідратація

D. Гіпоосмолярна гіпогідратація

E. Ізоосмолярная гіпергідратація

164 / 200
Хворий 84-х років страждає на паркінсонізм, одним з патогенетичних ланок якого є дефіцит медіатора в окремих структурах мозку. Якого медіатора насамперед?

A. Дофамін

B. Адреналін

C. Норадреналін

D. Гістамін

E. Ацетилхолін

165 / 200
Епідеміологічні дослідження показують, що у людей з групою крові І (0), частіше, ніж у людей з рештою груп крові, виникає виразкова хвороба шлунка і 12-палої кишки. До проявів якого виду реактивності можна віднести дане явище?

A. Індивідуальна

B. Видова

C. Гіперергічна

D. Гіпергічна

E. Групова

166 / 200
При лабораторному обстеженні крові людини, яку вкусила змія, виявлено гемоліз еритроцитів, гемоглобінурію. Дія зміїної отрути зумовлена наявністю в ній ферменту:

A. Фосфоліпаза А1

B. Фосфоліпаза С

C. Фосфоліпаза Д

D. Фосфоліпаза А2

E. Сфінгомієліназа

167 / 200
В медичній практиці широкого застосування набули курареподібні речовини (міорелаксанти). Про яку побічну дію повинен пам’ятати лікар при їх застосуванні?

A. Розслаблення дихальних м’язів

B. Тромбоутворення

C. Зупинка серця

D. Розлади мозкового кровообігу

E. Приступи судом

168 / 200
При ПІДЙОМІ в гори у людини збільшується частота дихання i прискорюється серцебиття. ЯКІ ЗМІНІ в КРОВІ спричиняють це?

A. Підвищення парціального тиску С02

B. Зниження парціального тиску О2

C. Підвищення рН

D. Зниження рН

E. Підвищення осмотичного тиску

169 / 200
У досліді вивчали просторовий поріг шкірної чутливості. Він буде найбільшим у шкірі:

A. Тильної поверхні кисті

B. Плеча

C. Обличчя

D. Гомілки

E. Спини

170 / 200
Чоловіку 35-ти років, хворому на атопічний дерматит, був призначений лоратадин. Визначте механізм дії цього препарату:

A. Блокує Ні-гістамінові рецептори

B. Блокує ГАМК-рецептори

C. Стимулює М-холінорецептори

D. Блокує ^-адренорецептори

E. Стимулює дофамінові рецептори

171 / 200
До лікарні доставлено хворого з отруєнням бертолетовою сіллю (KCLO3). Яка форма гіпоксії розвинулася у нього?

A. Гіпоксична

B. Циркуляторна

C. Тканинна

D. Респіраторна

E. Гемічна

172 / 200
Під час іспиту студент побачив у гістологічному препараті орган, в кірковій речовині якого розташовані скупчення лімфатичних вузликів. У мозковій речовині знаходились тяжі клітин, що відхо-дять від вузликів. Строму органа утворюють сполучна та ретикулярна тканини. Який орган досліджував студент?

A. Мигдалик

B. Червоний кістковий мозок

C. Лімфатичний вузол

D. Селезінка

E. Тимус

173 / 200
Проведене медичне обстеження населення високогірного селища. Який по казник буде характерним для цього адаптивного екологічного типу людей?

A. Зростання кисневої ємності крові

B. Підвищення концентрації холестерину в крові

C. Підсилення потовиділення

D. Зниження показників основного обміну

E. Зменшення рівня гемоглобіну

174 / 200
Оксид азоту відіграє важливу роль у релаксації гладеньких м’язів судин і зниженні артеріального тиску, розширенні коронарних артерій. NO в організмі може утворюватись з:

A. Аргініну

B. Проліну

C. Лізину

D. Метіоніну

E. Глутаміну

175 / 200
Під час патологоанатомічного розтину в померлого виявлено гній у задньому середостінні. Через який простір поширився запальний процес, що був локалізований у передньому відділі шиї?

A. Переддрабинчатий

B. Міждрабинчатий

C. Надгруднинний

D. Передвісцеральний

E. Позавісцеральний

176 / 200
Альпініст на вершині гори Ельбрус відчуває нестачу кисню, порушення дихання, серцебиття, оніміння кінцівок. Який вид гіпоксії розвинувся?

A. Циркуляторна

B. Гіпоксична

C. Гемічна

D. Тканинна

E. Серцева

177 / 200
У пацієнта 28-ми років, хворого на пневмонію, розвинувся набряк легень. Об’єктивно спостерігається швидке зростання глибини та частоти дихання з переважанням фази вдиху над фазою видиху, загальне збудження, розширення зіниць, тахікардія, підвищення артеріального тиску, судоми. Який стан розвинувся у хворого?

A. Другий період асфіксії

B. Третій період асфіксії

C. Апное

D. Перший період асфіксії

E. Гіпопное

178 / 200
У приймальне відділення доставлено хворого з гострою кровотечею. У разі втрати якого об’єму циркулюючої крові може настати летальний кінець у такого хворого?

A. 33%

B. 50%

C. 12%

D. 75%

E. 3%

179 / 200
У чоловіка 30-ти років множинні переломи КІСТОК КІНЦІВОК в результат автомобільної катастрофи. В стаціонар доставлений через годину після травми в важкому стані: свідомість затьмарена, шкіра бліда, вкрита липким потом, зіниці вузькі із слабкою реакцією на світло, дихання рідке, поверхневе, тони серця приглушені, пульс ниткоподібний, АТ- 60/40 мм рт.ст. Ознак внутрішньої чи зовнішньої крововтрати немає. Який стан розвинувся у хворого?

A. Травматичний шок

B. Анафілактичний шок

C. Постгеморагічний шок

D. Опіковий шок

E. Кардіогенний шок

180 / 200
При мікроскопії зубного нальоту клінічно здорової дитини 10-ти років виявлені Гр+ і Гр- мікроорганізми. Який саме етап забарвлення за методом Грама дозволив віддиференціювати Гр+ бактерії від Гр-?

A. Обробка генціанвіолетом

B. Обробка спиртом

C. Обробка сірчаною кислотою

D. Обробка розчином Люголя

E. Обробка водним розчином фуксину

181 / 200
Хворому на туберкульоз легень призначений препарат першого ряду, який спричинив розвиток невриту лицьового нерва та порушення рівноваги. Вкажіть цей лікарський засіб:

A. Ізоніазид

B. Бісептол

C. Фуразолідон

D. Цефазолін

E. Левоміцетин

182 / 200
Хворому 45-ти років з діагнозом "амебна дизентерія" призначено протипротозойний засіб з групи нітроімідазолу. Вкажіть препарат:

A. Бійохінол

B. Метронідазол

C. Поліміксин

D. Цефалексин

E. Фуразолідон

183 / 200
У постраждалого - різана рана у ділянці краю нижньої щелепи попереду жувального м’яза. З рани виливається кров темно-червоного кольору. Яку судину пошкоджено?

A. V facialis

B. V retromandibularis

C. V jugularis anterior

D. V jugularis externa

E. V lingualis

184 / 200
У постраждалого поверхневе поранення передньої ділянки шиї, спостерігається кровотеча. Кров темного кольору. Яку судину пошкоджено?

A. V jugularis externa

B. V jugularis interna

C. A. carotis externa

D. A. thyroidea superior

E. V jugularis anterior

185 / 200
Педіатр, оглядаючи порожнину рота дитини, виявив 8 зубів. Дитина розвивається нормально. Визначте вік дитини:

A. 6-8 місяців

B. 8-9 місяців

C. 12-15 місяців

D. 10-12 місяців

E. 15-20 місяців

186 / 200
У хворого зареєстрували ЕКГ За яким її елементом лікар може оцінити процеси розповсюдження деполяризації передсердями?

A. Зубець P

B. Зубець R

C. Зубець Q

D. Зубець T

E. Зубець S

187 / 200
Глюкагон - це гормон, що підвищує рівень глюкози в крові шляхом активації:

A. Глікогенсинтази

B. Глікогенфосфорилази в гепатоцитах

C. Гліколізу

D. Глюкокінази

E. Глікогенфосфорилази в міоцитах

188 / 200
Хворий 47-ми років впродовж останніх 3-х років хворіє на туберкульоз легень, скаржиться на задишку, тяжкість в області правого боку грудної клітки; температура тіла - 37,7oC. Виявлено правосторонній ексудативний плеврит. Який тип клітин очікується у плевральному пунктаті?

A. Нейтрофіли

B. Лімфоцити

C. Еритроцити

D. Атипові клітини

E. Еозинофіли

189 / 200
У пацієнта при рентгенологічному обстеженні виявлено грижу міжхребцевого диска грудного відділу хребта. Який вид з’єднання МІЖ хребцями зазнав патологічних ЗМІН?

A. Синхондроз

B. Синдесмоз

C. Діартроз

D. Геміартроз

E. Синостоз

190 / 200
У наркотизованого собаки зареєстровано електрокардіограму (ЕКГ). Збільшення яких елементів ЕКГ відбулося після подразнення гілочки лівого блукаючого нерва, яка йде до серця?

A. Амплітуда всіх зубців ЕКГ

B. Амплітуда зубців комплексу QRS

C. Тривалість інтервалу P-Q

D. Тривалість зубця Т

E. Тривалість сегменту S-T

191 / 200
При огляді хворого лікар- стоматолог виявив наслідки опіку сли-зової ротової порожнини агресивною речовиною. Зі слів хворого, він випадково випив концентровану оцтову кислоту. Вказані зміни відповідають поняттю:

A. Типовий патологічний процес

B. Патологічна реакція

C. Патологічний процес

D. Хвороба

E. Патологічний стан

192 / 200
При дослідженні біологічного матеріалу пацієнта, хворого на грип, виявлено збудник, який відносять до неклітинної форми життя. У своєму складі збудник містить РНК, оточену білками оболонки. Даний збудник належить до:

A. Вірусів

B. Пріонів

C. Бактерій

D. Грибів

E. Гельмінтів

193 / 200
Хворий 53-х років страждає на множинний карієс зубів. Що з перерахованого може бути причиною даного захворювання?

A. Стрептокок групи А

B. Гіпосалівація

C. Гіперсалівація

D. Харчування переважно вуглеводною їжею

E. Механічне подразнення зубними протезами

194 / 200
При вивченні зрізу зуба з ознаками глибокого карієсу на межі з пульпою виявлена зона замісного дентину, у якій багато одонтобластів, невелика кількість дентинних канальців, які мають широкий просвіт, розташовуються рідко і мають звивистість хода. Який загальнопатоло- гічний процес лежить в основі утворення зони замісного дентину?

A. Захисна гіперплазія

B. Робоча гіперплазія

C. Гормональна гіперплазія

D. Патологічна регенерація

E. Замісна гіперплазія

195 / 200
У постраждалого глибока різана рана у ділянці зовнішньої поверхні кута нижньої щелепи. Який м’яз при цьому буде пошкоджено?

A. M. zygomaticus

B. M. masseter

C. M. buccinator

D. M. orbicularis oris

E. M. depressor anguli oris

196 / 200
У хворого на слизовій оболонці піднебіння з’явилася безболісна виразка з щільними краями і сальним червоним дном. Мікроскопічно відзначається лімфо-плазмоцитарна інфільтрація, гігантські клітини типу Пирогова-Лангханса і виражений продуктивний васкуліт. Визначте вид гранульоми:

A. Туберкульозна

B. Ревматична

C. Лепрозна

D. Сифілітична

E. Склеромна

197 / 200
До лікаря звернувся пацієнт зі скаргами на біль та обмеженість зміщення нижньої щелепи праворуч. Функція якого м’язу порушена?

A. M. temporalis dexter

B. M. ptherygoideus lateralis dexter

C. M. ptherygoideus lateralis sinister

D. M. zygomaticus major

E. M. masseter sinister

198 / 200
Лікар-стоматолог під час огляду пацієнта побачив "білі зони" демінералізації зубів. Який мікроорганізм міг спричинити такі зміни емалі?

A. Streptococcus mutans

B. Streptococcus pyogenes

C. Staphylococcus aureus

D. Staphylococcus epidermidis

E. Neisseria meningitidis

199 / 200
У дитини 10-ти років раптово підвищилася температура до 39oC, з’явилися нежить, кашель, світлобоязнь. Під час огляду на слизовій оболонці порожнини рота виявлені плями Філатова-Копліка. Який з діагнозів найбільш імовірний?

A. Вітряна віспа

B. Кір

C. Мононуклеоз

D. Краснуха

E. Скарлатина

200 / 200
На РОЗТИНІ тіла чоловіка, що помер ВІД серцевої декомпенсації, виявлено РІЗКО збільшене серце масою 960 г, ("бичаче серце"), у порожнині перикарду 90 мл солом’яного кольору рідини. Порожнини серця різко розширені, міокард в’ялий, товщина стінки лівого шлуночка - 2,3 см. Нирки зменшені у розмірах, масою по 70 г, поверхня їх дрібнозерниста. Під час мікроскопічного дослідження внутрішніх органів виявлений гіаліноз артеріол і гіпертрофія м’язового шару більш крупних артерій. Назвіть основне захворю-вання:

A. Гіпертонічна хвороба

B. Ішемічна хвороба серця

C. Карідоміопатія

D. Атеросклероз

E. Ревматизм