Крок 1 Медицина - 2017 (буклет)

1 / 200
Тривале перебування в умовах спеки викликало у людини спрагу. Сигналізація від яких рецепторів, перш за все, зумовила її розвиток?

A. Глюкорецептори гіпоталамусу

B. Натрiєвi рецептори гіпоталамусу

C. Осморецептори печінки

D. Осморецептори гіпоталамусу

E. Барорецептори дуги аорти

2 / 200
Хворому з ревматоїдним артритом тривалий час вводили гідрокортизон. У нього з’явилися гіперглікемія, поліурія, глюкозурія, спрага. Ці ускладнення лікування є наслідком активації такого процесу:

A. Глюконеогенез

B. Глікогеноліз

C. Глікогенез

D. Гліколіз

E. Ліполіз

3 / 200
Для зняття марення і галюцинацій у хворої на шизофренію лікар використав аміназин. Який механізм антипсихотичної дії препарату?

A. Блокада холінергічних процесів в ЦНС

B. Стимуляція адренергічних і дофамінергічних процесів в ЦНС

C. Стимуляція холінергічних процесів в ЦНС

D. Блокада адренергічних і дофамінергічних процесів в ЦНС

E. Інгібування зворотнього нейронального захоплення МАО

4 / 200
При підозрі на туберкульоз хворій дитині зробили пробу Манту. Через 24 години у місці введення алергену з’явились припухлість, гіперемія і болісність. Які основні компоненти визначають цю реакцію організму?

A. Мононуклеари, Т-лімфоцити і лімфокіни

B. Гранулоцити, Т-лімфоцити і IgG

C. Плазматичні клітини, Т-лімфоцити і лімфокіни

D. В-лімфоцити, IgM

E. Макрофаги, В-лімфоцити і моноцити

5 / 200
Хворому перед операцією було введено дитилін (лістенон) і проведено інтубацію. Дефіцит якого ферменту в організмі хворого подовжує дію м’язового релаксанту?

A. K-Аа-АтФ-аза

B. Сукцинатдегідрогеназа

C. Карбангідраза

D. N-ацетилтрансфераза

E. Псевдохолінестераза

6 / 200
Хлопчик 12-ти років знаходиться у лікарні з підозрою на харчову токсикоінфекцію. При посіві фекалій хворого на середовище Ендо виросла велика кількість безбарвних колоній. Який мікроорганізм можна з найбільшою імовірністю ВИКЛЮЧИТИ з числа можливих збудників захворювання?

A. Proteus vulgaris

B. Salmonella enteritidis

C. Escherichia coli

D. Pseudomonas aeruginosa

E. Yersinia enterocolitica

7 / 200
У хворого внаслідок хронічного захворювання органів дихання, що супроводжується задишкою, тахікардією і ціанозом, при дослідженні газового складу крові виявлений розвиток гіпоксемії і гіперкапнії. Внаслідок якого з порушень зовнішнього дихання виникли ці зміни?

A. Гіпервентиляція

B. Гіповентиляція

C. Гіперперфузія

D. Гіпоперфузія

E. Гіпердифузія

8 / 200
У тварини через 2 тижні після експериментального звуження ниркової артерії підвищився артеріальний тиск. З посиленням дії на судини якого чинника гуморальної регуляції це пов’язане?

A. Вазопресин

B. Кортизол

C. Альдостерон

D. Ангіотензин II

E. Дофамін

9 / 200
У чоловіка 43-х років, що помер у хірургічному відділенні при явищах розлитого гнійного перитоніту, на розтині у дистальному відділі тонкого кишечника виявлені пейєрові бляшки, що виступають у просвіт, поверхня деяких з них вкрита струпом, коричнево-зеленуватого кольору, у центрі деяких бляшок наявні глибокі дефекти, що сягають серозного шару. Для якого захворювання характерні зміни, виявлені у тонкому кишечнику?

A. Туберкульоз кишечника

B. Дизентерія

C. Черевний тиф

D. Хвороба Крона

E. Стафілококовий ентерит

10 / 200
У хворого виявлено ожиріння, гірсутизм, «місяцеподібне» обличчя, рубці багряного кольору на шкірі стегон. Артеріальний тиск -180/110 мм рт. ст., глюкоза крові - 17,2ммоль/л. При якій зміні продукції гормонів наднирників можлива така картина?

A. Гіперпродукція глюкокортикоїдів

B. Гіпопродукція глюкокортикоїдів

C. Гіперпродукція мінералокортикоїдів

D. Гіпопродукція мінералокортикоїдів

E. Гіпопродукція адреналіну

11 / 200
У хворого, що тривало приймав глюкокортикоїди, в результаті відміни препарату виникло загострення наявного захворювання, зниження артеріального тиску, слабкість. Ці явища можна пов’язати з розвитком:

A. Гіперпродукцією АКТГ

B. Звикання до препарату

C. Сенсибілізацією

D. Недостатності наднирників

E. Кумуляцією

12 / 200
Тварині, сенсибілізованій туберкуліном, внутрішньоочеревинно введений туберкулін. Через 24 години при лапаротомії виявлено венозну гіперемію та набряк очеревини. Умазках-відбитках з очеревини велика кількість лімфоцитів та моноцитів. Яке запалення має місце у тварини?

A. Серозне

B. Алергічне

C. Гнійне

D. Фібринозне

E. Асептичне

13 / 200
У хворого спостерігаються біль голови , висока температура, озноб, кашель. З харкотиння виділили палички овоїдної форми з біполярним забарвленням, грам-негативні, у мазку з бульйонної культури розташовані ланцюжками, на агарі утворюються колонії R-форми. Це характерне для збудника такого захворювання:

A. Менінгококовий назофарингіт

B. Туберкульоз

C. Дифтерія

D. Стрептококова ангіна

E. Чума

14 / 200
До лікарні потрапили пацієнти зі скаргами: слабкість, болі в кишечнику, розлади травлення. Після дослідження фекалій були виявлені кулясті цисти з чотирма ядрами. Для якого найпростішого характерні такі цисти?

A. Балантидій

B. Амеба кишкова

C. Амеба дизентерійна

D. Амеба ротова

E. Кишкова трихомонада

15 / 200
У доношеного новонародженого спостерігається жовте забарвлення шкіри та слизових оболонок. Імовірною причиною цього стану може бути тимчасова нестача такого ферменту:

A. УДФ-глюкуронілтрансфераза

B. Уридинтрансфераза

C. Гемсинтетаза

D. Гемоксигеназа

E. Білівердинредуктаза

16 / 200
У немовляти спостерігаються епілептиформні судоми, викликані дефіцитом вітаміну В6. Це спричинено зменшенням у нервовій тканині гальмівного медіатора - гамма-аміномасляної кислоти. Активність якого ферменту знижена:

A. Аланінамінотрансфераза

B. Глутаматдекарбоксилаза

C. Глутаматдегідрогеназа

D. Піридоксалькіназа

E. Глутаматсинтетаза

17 / 200
У молодої особи впродовж року прогресувала ниркова недостатність зі смертельним наслідком. При розтині тіла виявлені великі строкаті нирки з червоними дрібними краплинами в жовто-сірому корковому шарі. Гістологічно в клубочках виявлені «півмісяці» з проліферуючого нефротелія. Який найбільш імовірний діагноз?

A. Швидкопрогресуючий гломерулонефрит

B. Амілоїдоз

C. Крововилив в нирки

D. Гнійний нефрит

E. Рак нирки

18 / 200
У хворого відсутній зір, але зіничний рефлекс реалізується нормально. Де може знаходитись зона пошкодження?

A. Нижні горбики чотиригорбкового тіла

B. Верхні горбики чотиригорбкового тіла

C. Зорова кора

D. Соматосенсорна кора

E. Зоровий перехрест

19 / 200
Хворий з 30-річним стажем роботи у шахті помер від легенево-серцевої недостатності, що наростала. На розтині легені збільшені у розмірах, щільної консистенції, на розрізі у них велика кількість вузликів розмірами з просяні зерна і більше, щільних, сіруватого і сірувато-чорного кольору, місцями вузлики зливаються у більш великі ділянки. Назвіть найбільш імовірне захворювання:

A. Сидероз

B. Азбестоз

C. Алюміноз

D. Бериліоз

E. Антрако-силікоз

20 / 200
Для серодіагностики черевного тифу ставлять реакцію, при якій до різних розведень сироватки хворого добавляють дiагностикуми трьох видів мікроорганізмів і результат якої оцінюють за наявності осаду із склеєних бактерій. Ця реакція відома під назвою:

A. Райта

B. Борде-Жангу

C. Вассермана

D. Відаля

E. Асколі

21 / 200
У хворого напад тахікардії. Які мембранні циторецептори кардіоміоцитів доцільно заблокувати, щоб припинити напад?

A. Альфа-адренорецептори

B. Бета-адренорецептори

C. М-холінорецептори

D. Н-холінорецептори

E. М- та Н-холінорецептори

22 / 200
У хворого на ЕКГ виявлено, що тривалість інтервалу RR дорівнює 1,5 с, частота серцевих скорочень - 40/хв. Що є водієм ритму серця?

A. Атріовентрикулярний вузол

B. Синусовий вузол

C. Пучок Гіса

D. Ліва ножка Гіса

E. Права ножка Гіса

23 / 200
У хворого за лабораторними даними визначили аскаридоз. Який засіб треба призначити?

A. Фенасал

B. Мебендазол

C. Піперазин

D. Фуразолідон

E. Гентаміцин

24 / 200
Хворий не може відвести від тулуба верхню кінцівку. Який м’яз НЕ ВИКОНУЄ свою функцію?

A. Дельтоподібний м’яз

B. Великий коловий м’яз

C. Підосний м’яз

D. Малий коловий м’яз

E. Найширший м’яз спини

25 / 200
Пункцію сечового міхура через передню черевну стінку, не займаючи очеревину, можливо виконати:

A. При пустому сечовому міхурі

B. При наповненому сечовому міхурі

C. Тільки у чоловіків

D. Тільки у жінок

E. Тільки у дітей

26 / 200
В судово-медичній експертизі широко використовується метод дактилоскопії, який оснований на тому, що сосочковий шар дерми визначає строго індивідуальний малюнок на поверхні шкіри. Яка тканина утворює цей шар дерми?

A. Жирова тканина

B. Щільна оформлена сполучна тканина

C. Щільна неоформлена сполучна тканина

D. Ретикулярна тканина

E. Пухка волокниста неоформлена сполучна тканина

27 / 200
Важливою складовою частиною ниркового фільтраційного бар’єру є тришарова базальна мембрана, яка має спеціальну сітчасту будову її середнього електроннощільного шару. Де міститься ця базальна мембрана?

A. Тонкі канальці

B. Капіляри перитубулярної капілярної сітки

C. Проксимальні канальці

D. Ниркове тільце

E. Дистальні прямі канальці

28 / 200
Чоловік 42-х років помер при явищах вираженої інтоксикації і дихальної недостатності. На розтині: тканина легень у всіх відділах строката, з множинними дрібновогнищевими крововиливами та вогнищами емфіземи. Гістологічно у легенях: геморагічна бронхопневмонія з абсцедуванням, у цитоплазмі клітин епітелію бронхів еозинофільні і базофільні включення. Діагностуйте виявлене на секції захворювання:

A. Грип

B. Крупозна пневмонія

C. Плевропневмонія

D. Часткова пневмонія

E. Стафілококова бронхопневмонія

29 / 200
В експерименті подразнюють скелетний м’яз серією електричних імпульсів. Який вид м’язового скорочення виникне, якщо кожний наступний імпульс припадає на період вкорочення поодинокого м’язового скорочення?

A. Асинхронний тетанус

B. Зубчастий тетанус

C. Суцільний тетанус

D. Серія поодиноких скорочень

E. Контрактура м’яза

30 / 200
У хворого, який тривалий час страждав на переміжну кульгавість, тканини пальців стопи сухі, чорного кольору, нагадують мумію. На невеликій відстані від почорнілої ділянки розташована двоколірна лінія (червоний колір прилягає до практично незмінених тканин, а біло-жовтий колір - до змінених тканин). Який вид некрозу у даного хворого?

A. Пролежень

B. !нфаркт

C. Секвестр

D. Гангрена

E. Мацерація

31 / 200
У пацієнта, що звернувся до лікаря, спостерігається жовте забарвлення шкіри, сеча - темна, кал темно-жовтого кольору. Підвищення концентрації якої речовини буде спостерігатися в сироватці крові?

A. Вільний білірубін

B. Кон’югований білірубін

C. Мезобілірубін

D. Вердоглобін

E. Білівердин

32 / 200
До дерматолога звернулася пацієнтка із скаргами на екзематозне ураження шкіри рук, що з’являється після контакту з миючим засобом «Лотос» Використання гумових рукавичок запобігає цьому. Патологічна реакція шкіри зумовлена активацією:

A. В -лімфоцитів

B. Т-лімфоцитів

C. Моноцитів

D. Нейтрофілів

E. Базофілів

33 / 200
У хворого на тимому (пухлину вилочкової залози) спостерігається ціаноз, розширення підшкірної венозної сітки і набряк м’яких тканин обличчя, шиї, верхньої половини тулуба і верхніх кінцівок. Який венозний стовбур перетиснено пухлиною?

A. Внутрішня яремна вена

B. Зовнішня яремна вена

C. Підключична вена

D. Верхня порожниста вена

E. Передня яремна вена

34 / 200
В результаті травми у чоловіка 47-ми років пошкоджені передні корінці спинного мозку. Відростки яких нейронів пошкоджені?

A. Дендрити чутливих псевдоуніполярних

B. Аксони чутливих псевдоуніполярних

C. Аксони нейронів рухових соматичних та вегетативних ядер

D. Дендрити рухових і аксони ядер бокових стовпів

E. Дендрити і аксони чутливих псевдоуні-полярних

35 / 200
Під час розтину померлого 43-х років, що страждав на ІХС з розвитком інфаркту міокарда, патологоанатом виявив набряк легень. Які патологічні зміни могли зумовити набряк легень?

A. Ішемія малого кола

B. Гостре загальне малокрів’я

C. Гостра правошлуночкова недостатність

D. Гостра лівошлуночкова недостатність

E. Стаз крові

36 / 200
У чоловіка 40-ка років ушкоджені міжпальцеві проміжки на ногах: шкіра мокне, відшаровується, з’явилися тріщини. При посіві зі шкрібу шкіри на середовище Сабуро виросли пухнасті колонії, білі зверху та зеленувато-жовті внизу. У мазках з верхньої частини колоній видно конідії у вигляді «дубинок» з 1-5 клітинами. Які ще органи найбільш імовірно може уразити цей збудник?

A. Волосся

B. Нігті

C. Підшкірна клітковина

D. Лімфатичні судини

E. Слизова статевих шляхів

37 / 200
При ендоскопічному дослідженні у хворого з хронічним ентероколітом (запалення кишки) спостерігається відсутність специфічних структур рельєфа тонкої кишки. Які компоненти визначають особливості рельєфа слизової оболонки цього органу?

A. Циркулярні складки, ворсинки та крипти

B. Поля, складки, ямки

C. Гаустри, ворсинки, крипти

D. Косо-спіральні складки

E. Поля, ворсинки

38 / 200
Під час операції на головному мозку відмічено, що подразнення певних зон кори великих півкуль викликало у хворого і тактильні і температурні відчуття. На яку звивину діяли подразники?

A. Прецентральна

B. Постцентральна

C. Верхня латеральна

D. Поясна

E. Парагіпокампова

39 / 200
Хворому проведено субтотальну субфасціальну резекцію щитоподібної залози. У післяопераційному періоді тривалий час зберігається охриплість голосу. Який нерв ушкоджено в ході операції?

A. Язиковий нерв

B. Верхній гортанний нерв

C. Під’язиковий нерв

D. Зворотній гортанний нерв

E. Нижньощелепний нерв

40 / 200
В результат виснажуючої м’язової роботи у робочого значно зменшилась буферна ємність крові. Надходженням якої речовини у кров можна пояснити це явище?

A. 3-фосфоглицерат

B. Піруват

C. 1,3-бісфосфогліцерат

D. Альфа-кетоглутарат

E. Лактат

41 / 200
В біоптаті бронха хворого, який зловживає палінням, в потовщеній слизовій оболонці виявлено хронічний обструктивний бронхіт з ознаками трансформації одношарового війчастого епітелія в багатошаровий плоский епітелій. Який з процесів найбільш імовірний?

A. Лейкоплакія

B. Гіперплазія епітелію

C. Плоскоклітинний рак

D. Метаплазія

E. Гіпертрофія епітелію

42 / 200
У хворого 45-ти років при аналізі ЕКГ встановлено: ритм синусовий, число передсердних комплексів більше числа шлуночкових комплексів; прогресуюче подовження інтервалу P-Q від комплексу до комплексу; випадіння окремих шлуночкових комплексів; зубці P та комплекси QRST без змін. Назвіть тип порушення серцевого ритму:

A. Атріовентрикулярна блокада II ступеня

B. Синоаурікулярна блокада

C. Атріовентрикулярна блокада I ступеня

D. Внутрішньопередсердна блокада

E. Повна атріовентрикулярна блокада

43 / 200
Хворий з діагнозом цукровий діабет, вранці натще отримав призначену дозу інсуліну пролонгованої дії. Пропустив черговий прийом їжі і невдовзі відчув слабкість, біль голови ,запаморочення, пітливість, тремтіння тіла, судоми, відчуття голоду, явища гіпоглікемії. Застосування глюкози стан не полегшило. Який препарат необхідно ввести для купірування даного стану?

A. Тріамцінолон

B. Адреналін

C. Норадреналін

D. Пренізолон

E. Гідрокортизон

44 / 200
У чоловіка 25-ти років з переломом основи черепа виділяється великий об’єм сечі з низькою відносною щільністю. Причиною змін сечоутворення є порушення синтезу такого гормону:

A. Вазопресин

B. Тиреотропний гормон

C. Адренокортикотропний гормон

D. Окситоцин

E. Соматотропний гормон

45 / 200
Розпочинається імплантація бластоцисти людини. Як називається період ембріогенезу, що розпочинається одночасно з імплантацією?

A. Дроблення

B. Інвагінація

C. Диференціювання

D. Гістогенез

E. Гаструляція

46 / 200
Дитина 8-ми років готувалася до тонзилектомії. Аналіз крові показав, що час згортання збільшено (до 7 хвилин). Який препарат за 5 днів до операції слід включити до комплексу лікарських засобів підготовчого періоду в першу чергу?

A. Фібриноген

B. Кальцію хлорид

C. Амінокапронова кислота

D. Вікасол

E. Дицинон

47 / 200
У дитини, що страждає на пілоростеноз, що супроводжується частим блюванням, розвинулись ознаки зневоднення організму. Яка форма порушення кислотно-основного стану може розвиватися у даному випадку?

A. Газовий алкалоз

B. Негазовий ацидоз

C. Газовий ацидоз

D. Негазовий алкалоз

E. Метаболічний ацидоз

48 / 200
У хворого після автомобільної травми артеріальний тиск - 70/40 мм рт. ст. Хворий у непритомному стані. За добу виділяє близько 550 мл сечі. Яке порушення функції нирок спостерігається у хворого?

A. Гостра ниркова недостатність

B. Гострий дифузний гломерулонефрит

C. Тубулопатія

D. Хронічна ниркова недостатність

E. Пієлонефрит

49 / 200
У гістопрепараті яєчника жінки визначаються структури, що мають велику порожнину. Овоцит І порядку в них оточений прозорою оболонкою, променистим вінцем і розташований у яйценосному горбику, стінка утворена шаром фолікулярних клітин i текою. Вкажіть, якій структурі яєчника належать дані морфологічні ознаки:

A. Зрілий (третинний) фолікул

B. Примордіальний фолікул

C. Первинний фолікул

D. Жовте тіло

E. Атретичне тіло

50 / 200
Хворий переніс повторний інтрамуральний інфаркт міокарда. Після лікування та реабілітації виписаний у задовільному стані під нагляд дільничного терапевта. Через 2роки загинув у автомобільній катастрофі. Який характер патологічного процесу в міокарді було встановлено на розтині?

A. Дрібновогнищевий кардіосклероз

B. Крупновогнищевий кардіосклероз

C. Атрофія

D. Некроз

E. Гіперплазія

51 / 200
При бактеріологічному дослідженні гною з післяопераційної рани виділені мікроорганізми, які дали ріст на цукрово-кров’яному агарі через 7-10 днів в анаеробних умовах: колонії S-форми, блискучі, чорного кольору з неприємним запахом. При мікроскопії виявлені поліморфні грамнегативні палички. Які мікроорганізми могли викликати цей нагнійний процес?

A. Велонели

B. Клостридії

C. Фузобактерії

D. Бактероїди

E. Кишкова паличка

52 / 200
У 12-річного хлопчика в сечі виявлено високий вміст усіх амінокислот аліфатичного ряду. При цьому відмічена найбільш висока екскреція цистину та цистеїну. Крім того, УЗД нирок показало наявність каменів у них. Виберіть можливу патологію:

A. Цистинурія

B. Алкаптонурія

C. Цистит

D. Фенілкетонурія

E. Хвороба Хартнупа

53 / 200
Цикл Кребса відіграє важливу роль у реалізації глюкопластичного ефекту амінокислот. Це зумовлено обов’язковим перетворенням безазотистого залишку амінокислот у:

A. Фумарат

B. Малат

C. Сукцинат

D. Оксалоацетат

E. Цитрат

54 / 200
Після прийому препарату у хворого з серцевою недостатністю зменшилася частота скорочень серця, пульс став кращого наповнення, зменшилися набряки, збільшився діурез. Вкажіть, який препарат приймав хворий:

A. Верапаміл

B. Анаприлін

C. Дигоксин

D. Дилтіазем

E. Резерпін

55 / 200
У пацієнта 65-ти років з тривалими скаргами, характерними для хронічного гастриту, у периферичній крові виявлені мегалоцити, у кістковому мозку мегалобластичний еритропоез. Який найбільш імовірний діагноз?

A. Гіпопластична анемія

B. Апластична анемія

C. B12-фолієводефіцитна анемія

D. Гемолітична анемія

E. Залізодефіцитна анемія

56 / 200
З калу та блювотних мас від хворого з підозрою на холеру були виділені культури вібріонів. Проведення якої реакції дозволить визначити вид мікроба, що викликав це захворювання?

A. Преципітації

B. Аглютинації з сироватками, що містять Н-антитіла

C. Пасивної гемаглютинації з еритроци-тарним антигенним діагностикумом

D. Аглютинації Відаля

E. Аглютинації з сироватками, що містять О-антитіла

57 / 200
У дитини на слизовій оболонці щік та язика виявлені білуваті плями, які нагадують молоко, що скипілося. У виготовлених препаратах-мазках знайдені грампозитивні овальні дріжджоподібні клітини. Які це збудники?

A. Стафілококи

B. Гриби роду Кандіда

C. Дифтерійна паличка

D. Актиноміцети

E. Фузобактерії

58 / 200
При обстеженні юнака з розумовою відсталістю виявлено євнухоїдну будову тіла, недорозвиненість статевих органів. В клітинах порожнини рота - статевий хроматин. Який метод генетичного дослідження слід застосувати для уточнення діагнозу?

A. Цитологічний

B. Біохімічний

C. Клініко-генеалогічний

D. Популяційно-статистичний

E. Дерматогліфіка

59 / 200
У хворого з жовтяницею встановлено: підвищення у плазмі крові вмісту загального білірубіну за рахунок непрямого (вільного), в калі та сечі - високий вміст стеркобіліну, рівень прямого (зв’язаного) білірубіну в плазмі крові в межах норми. Про який вид жовтяниці можна думати?

A. Гемолітична

B. Паренхіматозна (печінкова)

C. Механічна

D. Жовтяниця немовлят

E. Хвороба Жильбера

60 / 200
Кухар в результаті необачності обпік руку парою. Підвищення концентрації якої речовини викликало почервоніння, набряклість та болючість ураженої ділянки шкіри?

A. Лізин

B. Тіамін

C. Глутамін

D. Гістамін

E. Галактозамін

61 / 200
Дитина доставлена в санпропускник в стані асфіксії. При огляді в гортані виявлені білуваті плівки, що обтурують просвіт та легко видаляються. Лікар запідозрив дифтерію. Про яке запалення гортані йдеться?

A. Серозне

B. Катаральне

C. Дифтеритичне

D. Крупозне

E. Гнійне

62 / 200
У хворого із запаленням легень спостерігається підвищення температури тіла. Яка біологічно активна речовина відіграє провідну роль у виникненні цього прояву хвороби?

A. Брадикінін

B. Гістамін

C. Інтерлейкін-I

D. Серотонін

E. Лейкотрієни

63 / 200
Хворий 12-ти років поступив в клініку з гемартрозом колінного суглоба, з раннього дитинства страждає кровоточивістю. Яка хвороба у хлопчика?

A. Геморагічний васкуліт

B. Гемофілія

C. Гемолітична анемія

D. B12 фолієво-дефіцитна анемія

E. Тромбоцитопенічна пурпура

64 / 200
У хворого видалено 12-палу кишку. Це призведе до зменшення секреції, перш за все, такого гормону:

A. Холецистокінін-секретин

B. Гастрин

C. Гістамін

D. Соматостатин

E. Нейротензин

65 / 200
В клітині, яка мітотично ділиться, спостерігається розходження дочірніх хроматид до полюсів клітини. На якій стадії мітотичного циклу знаходиться клітина?

A. Анафаза

B. Метафаза

C. Телофаза

D. Профаза

E. Інтерфаза

66 / 200
Знешкодження ксенобіотиків (лікарських засобів, епоксидів, ареноксидів, альдегідів, нітропохідних тощо) та ендогенних метаболітів (естрадіолу, простагландинів, лейкотрієнів) відбувається в печінці шляхом їх кон’югації з:

A. S-Аденозилметіоніном

B. Аспарагіновою кислотою

C. Гліцином

D. Глутатіоном

E. Фосфоаденозином

67 / 200
Вітамін A у комплексі зі специфічними циторецепторами проникає через ядерні мембрани, індукує процеси транскрипції, що стимулює ріст та диференціювання клітин. Ця біологічна функція реалізується наступною формою вітаміну A:

A. Цис-ретиналь

B. Транс -ретиналь

C. Транс-ретиноєва кислота

D. Ретинол

E. Каротин

68 / 200
Одна з форм вродженої патології супроводжується гальмуванням перетворення фенілаланіну в тирозин. Біохімічною ознакою хвороби є накопичення в організмі деяких органічних кислот, у тому числі такої кислоти:

A. Піровиноградна

B. Лимонна

C. Фенілпіровиноградна

D. Молочна

E. Ілутамінова

69 / 200
Хворому встановлено діагноз - активний вогнищевий туберкульоз легень. Вкажіть, який із препаратів йому найбільш доцільно призначити в першу чергу

A. Етоксид

B. Сульфален

C. Циклосерин

D. Етіонамід

E. Ізоніазид

70 / 200
В експерименті на спинному мозку при збудженні альфа-мотонейронів згиначів встановлено гальмування альфа-мотонейронів м’язів-розгиначів. Який вид гальмування лежить в основі цього явища?

A. Реципрокне

B. Пресинаптичне

C. Деполяризаційне

D. Зворотнє

E. Латеральне

71 / 200
У хворого, що страждає на важку форму порушення водно-сольового обміну, настала зупинка серця у діастолі. Який найбільш імовірний механізм зупинки серця у діастолі?

A. Гіпернатріємія

B. Гіперкаліємія

C. Дегідратація організма

D. Гіпокаліємія

E. Гіпонатріємія

72 / 200
Встановлено ураження ВІЛ Т-лімфоцитів. При цьому фермент вірусу зворотня транскриптаза (РНК-залежна ДНК-полімераза) каталізує синтез:

A. ДНК на вірусній р-РНК

B. Вірусної і-РНК на матриці ДНК

C. ДНК на матриці вірусної і-РНК

D. Вірусної РНК на матриці ДНК

E. і-РНК на матриці вірусного білку

73 / 200
Людина зробила спокійний видих. Як називається об’єм повітря, який міститься у неї в легенях при цьому?

A. Життєва ємність легень

B. Залишковий об’єм

C. Резервний об’єм видиху

D. Дихальний об’єм

E. Функціональна залишкова ємкість легень

74 / 200
Людина зробила максимально глибокий видих. Як називається об’єм повітря, що знаходиться в її легенях після цього?

A. Резервний об’єм видиху

B. Функціональна залишкова ємність легень

C. Ємність вдиху

D. Залишковий об’єм

E. Альвеолярний об’єм

75 / 200
У людини необхідно оцінити стан клапанів серця. Яким з інструментальних методів дослідження доцільно скористатися для цього?

A. Флебографія

B. Електрокардіографія

C. Сфігмографія

D. Фонокардіографія

E. Зондування судин

76 / 200
Чоловіку 40-ка років за вимогою діагностичних тестів зробили лімфографію органів грудної порожнини. Хірург встановив, що пухлина вразила орган, з лімфатичних судин якого лімфа безпосередньо переходить в грудну протоку. Який це орган?

A. Стравохід

B. Трахея

C. Лівий головний бронх

D. Серце

E. Осердя

77 / 200
При гістологічному дослідженні біоптату шкіри виявлені гранульоми, які складаються з макрофагальних вузликів з наявністю лімфоцитів та плазматичних клітин. Крім того, зустрічаються великі макрофаги з жировими вакуолями, які містять запакованих у вигляді куль збудників захворювання (клітини Вірхова). Грануляційна тканина добре васкуляризована. Для якого захворювання характерна описана гранульома?

A. Туберкульоз

B. Лепра

C. Сифіліс

D. Риносклерома

E. Сап

78 / 200
При мікроскопічному дослідженні біоптату шкіри виявляються гранульоми, які складаються з епітеліоїдних клітин, оточених в основному Т-лімфоцитами. Серед епітеліоїдних клітин розташовуються поодинокі гігантські багатоядерні клітини типу Пирогова-Лангханса. В центрі гранульом виявляються ділянки казеозного некрозу. Кровоносні судини відсутні. Для якого захворювання характерні описані гранульоми?

A. Лепра

B. Сифіліс

C. Туберкульоз

D. Риносклерома

E. Сап

79 / 200
Ліквідатору наслідків аварії на Чорнобильські АЕС, що отримав велику дозу опромінення, проведено трансплантацію кісткового мозку. Через деякий час після проведеної операції у пацієнта діагностовано розвиток реакції трансплантат проти хазяїна. Які антигени послужили пусковим механізмом виникнення цієї реакції?

A. Антигени системи HLA клітин організму ліквідатора

B. Антигени системи Rh еритроцитів ліквідатора

C. Антигени HBs, HBc, Hbe

D. Антигенами системи ABO еритроцитів ліквідатора

E. Антигени системи HLA клітин організму донора

80 / 200
Під час гістологічного дослідження стулок мітрального клапана серця жінки 30-ти років було встановлено, що ендотеліальні клітини вогнищево десквамовані, в цих ділянках на поверхні стулки розташовані дрібні тромботичні нашарування, сполучна тканина стулки з явищами мукоїдного набухання з ділянками склерозу та васкуляризації. Діагностуйте вид клапанного ендокардиту:

A. Фібропластичний

B. Дифузний

C. Гострий бородавчастий

D. Поворотньо-бородавчастий

E. Поліпозно-виразковий

81 / 200
При органічних пошкодженнях головного мозку пам’ять може покращити:

A. Пірацетам

B. Нітразепам

C. Мезапам

D. Діазепам

E. Кофеїн

82 / 200
У хворої під час травми стався розрив лобкового симфізу. Який тип з’єднання постраждав?

A. Діартроз

B. Синдесмоз

C. Синхондроз

D. Синостоз

E. Іеміартроз

83 / 200
У хворого діагностовано інфаркт задньої частини міжшлуночкової перегородки. В ділянці якої кровоносної судини виникло порушення кровообігу?

A. R. circumflexus

B. R. marginalis dexter

C. R. atrialis intermedius

D. R. interventricularis posterior

E. R. marginalis sinister

84 / 200
У дитячому відділенні інфекційної клініки хлопчику поставлено діагноз «дифтерія» Який препарат потрібно ввести хворому в першу чергу?

A. Протидифтерійна антитоксична сироватка

B. Дифтерійний анатоксин

C. АКДП

D. АДП

E. TABte

85 / 200
У студента перед екзаменом виникла тахікардія. Які зміни на ЕКГ будуть свідчити про її наявність?

A. Розширення комплексу QRS

B. Подовження інтервалу R-R

C. Укорочення інтервалу R-R

D. Подовження інтервалу P-Q

E. Подовження сегменту Q-T

86 / 200
При розтині тіла чоловіка, померлого від опікової хвороби, знайдено набряк головного мозку, збільшення печінки, а також нирок, кірковий шар яких широкий, блідо-сірий, мозковий - повнокровний. Мікроскопічно: некроз епітелію канальців головних відділів з деструкцією базальних мембран, набряк інтерстицію з лейкоцитарною інфільтрацією та крововиливами. Який з перелічених діагнозів найбільш імовірний?

A. Некротичний нефроз

B. Тубулоінтерстиціальний нефрит

C. Пієлонефрит

D. Подагрична нирка

E. Мієломна нирка

87 / 200
У хворої 59-ти років з нейроциркуляторною (первинною) артеріальною гіпотензією купіровано гіпотонічний криз підшкірним введенням 1 мл 20% розчину кофеїну бензоатунатрію. Механізм дії цього препарату полягає у тому, що він блокує:

A. Моноаміноксідазу

B. Пуринові рецептори

C. Альфа-адренорецептори

D. Бета-адренорецептори

E. Аденозинові рецептори

88 / 200
Хворий похилого віку страждає на хронічний закреп, в основі якого лежить гіпотонія товстого кишечнику. Який препарат слід призначити хворому?

A. Натрію сульфат

B. Бісакодил

C. Касторова олія

D. Ацеклідин

E. Прозерин

89 / 200
У жінки через 6 місяців після пологів розвинулася маткова кровотеча. При гінекологічному огляді у порожнині матки виявлена тканина темно-червоного кольору змножинними порожнинами, що нагадує «губку» При мікроскопічному дослідженні пухлини у лакунах крові виявлені атипові світлі епітеліальні клітини Лангханса і гігантські клітини синцитіотрофобласту. Назвіть пухлину:

A. Плоскоклітинний незроговілий рак

B. Хоріонепітеліома

C. Аденокарцінома

D. Фіброміома

E. Міхурний занесок

90 / 200
У хворого спостерігається гемералопія (куряча сліпота). Яка з перерахованих речовин володітиме лікувальною дією?

A. Креатин

B. Кератин

C. Каротин

D. Карнітин

E. Карнозин

91 / 200
Хворий 18-ти років звернувся до лікарні із скаргами на шум та больові відчуття у вусі. Об’єктивно: у хворого гостре респіраторне захворювання, риніт. Крізь який отвір глотки інфекція потрапила до барабанної порожнини та викликала її запалення?

A. Барабанний отвір слухової труби

B. Глотковий отвір слухової труби

C. Хоани

D. Зів

E. Вхід до гортані

92 / 200
Хворий 50-ти років страждає на гіпертонічну хворобу. Під час фізичного навантаження у нього з’явилося відчуття слабкості, нестачі повітря, синюшність слизової оболонки губ, шкіри обличчя. Дихання супроводжувалося відчутними на відстані вологими хрипами. Який механізм лежить в основі виникнення такого синдрому?

A. Хронічна лівошлуночкова недостатність

B. Хронічна правошлуночкова недостатність

C. Гостра лівошлуночкова недостатність

D. Колапс

E. Тампонада серця

93 / 200
Внаслідок тривалого голодування в організмі людини швидко зникають резерви вуглеводів. Який з процесів метаболізму за цих умов поновлює вміст глюкози в крові?

A. Глюконеогенез

B. Анаеробний гліколіз

C. Аеробний гліколіз

D. Глікогеноліз

E. Пентозофосфатний шлях

94 / 200
У чоловіка 40-ка років було встановлено діагноз: серпоподібноклітинна анемія. Який механізм приводить до зменшення кількості еритроцитів в крові у цього хворого?

A. Внутрішньосудинний гемоліз

B. Позасудинний гемоліз

C. Нестача заліза в організмі

D. Нестача вітаміну B12 і фолієвої кислоти

E. Нестача білка

95 / 200
У жінки 52-х років при обстеженні було виявлено зниження кількості еритроцитів у крові та підвищення рівня вільного гемоглобіну в плазмі крові (гемоглобінемія). КП- 0,85. Який вид анемії спостерігається у хворої?

A. Хронічна постгеморагічна

B. Спадкова гемолітична

C. Іостра постгеморагічна

D. Набута гемолітична

E. Анемія внаслідок порушення еритропоезу

96 / 200
Лікування туберкульозу здійснюється за допомогою комбінованої хіміотерапії, що поєднує речовини різного механізму дії. Який з протитуберкульозних засобів пригнічує транскрипцію ДНК в РНК мікобактерій?

A. ПАСК

B. Ізоніазид

C. Стрептоміцин

D. Етіонамід

E. Рифампіцин

97 / 200
На тканину діють електричним імпульсом катодного напрямку, амплітуда якого дорівнює 70% порогу. Які зміни мембранного потенціалу клітин це викличе?

A. Гіперполяризація

B. Часткова деполяризація

C. Потенціал дії

D. Змін не буде

E. -

98 / 200
У людини визначили величину енерговитрат. У якому стані знаходилась людина, якщо її енерговитрати виявилися меншими за основний обмін?

A. Сон

B. Відпочинок

C. Легка робота

D. Нервове напруження

E. Спокій

99 / 200
При визначенні основного обміну з’ясовано, що його величина у досліджуваного менша за належну величину на 7%. Це означає, що інтенсивність процесів енергетичного метаболізму у досліджуваного:

A. Нормальна

B. Помірно підвищена

C. Помірно знижена

D. Суттєво знижена

E. Суттєво підвищена

100 / 200
Внаслідок руйнування певних структур стовбуру мозку тварина втратила орієнтувальні рефлекси. Які структури було зруйновано?

A. Вестибулярні ядра

B. Медіальні ядра ретикулярної формації

C. Червоні ядра

D. Чотиригорбкові тіла

E. Чорна речовина

101 / 200
У новонародженого малюка педіатр виявив, що отвір крайньої плоті за величиною не перевищує діаметр сечовивідного каналу і голівка статевого члена не може виходити через такий отвір. Як називається цей стан?

A. Гіпоспадія

B. Епіспадія

C. Фімоз

D. Парафімоз

E. Гермафродитизм

102 / 200
Психологічне дослідження встановило: у людини добра здатність швидко пристосовуватися до нового оточення, добра пам’ять, емоційна стійкість, висока працездатність. Найімовірніше, ця людина:

A. Флегматик

B. Холерик

C. Меланхолік

D. Сангвінік

E. Флегматик з елементами меланхоліка

103 / 200
Хворий на ішемічну хворобу серця не повідомив лікаря, що в нього бувають напади бронхоспазму. Лікар призначив препарат, після прийому якого напади стенокардії стали рідше, але напади бронхоспазму стали частіше. Який препарат був призначений?

A. Нітрогліцерин

B. Верапаміл

C. Нітросорбід

D. Анаприлін

E. Дилтіазем

104 / 200
До ендокринолога звернулась хвора 45-ти років із скаргами на підвищення апетиту, сухість слизових оболонок ротової порожнини, збільшення діурезу. При обстеженні вперше виявлено інсулін незалежний діабет. Який з названих препаратів доцільно призначити хворій?

A. Глібенкламід

B. Інсулін

C. Адіурекрин

D. Вазопресин

E. Окситоцин

105 / 200
Дитина 7-ми років поступила в інфекційне відділення зі скаргами на різкий біль у горлі, утруднення під час ковтання, підвищення температури тіла до 39oC, набряк шиї. Об’єктивно: мигдалики збільшені, їх слизова оболонка повнокровна, вкрита великою кількістю плівок білувато-жовтого кольору, які щільно прилягають до слизової оболонки. При спробі зняти плівку залишається глибокий дефект, який кровоточить. Який вид запалення має місце?

A. Серозне

B. Гнійне

C. Дифтеритичне

D. Крупозне

E. Геморагічне

106 / 200
У хворого на хронічний дифузний гломерулонефрит розвинулася хронічна недостатність нирок. В термінальній стадії ХНН розвивається оліго- та анурія, що спричиняється:

A. Дисемінованим внутрішньосудинним зсіданням крові

B. Ішемією коркової речовини нирок внаслідок спазму судин

C. Зменшенням фільтраційного тиску та фільтрації

D. Збільшенням реабсорбції води в дистальних канальцях

E. Зниженням маси діючих нефронів

107 / 200
При розтині тіла померлого чоловіка 48-ми років в ділянці 1-го сегменту правої легені виявлено круглий утвір діаметром 5 см з чіткими контурами, оточений тонким прошарком сполучної тканини, виповнений білими крихкими масами. Діагностуйте форму вторинного туберкульозу:

A. Гострий вогнищевий туберкульоз

B. Казеозна пневмонія

C. Гострий кавернозний туберкульоз

D. Туберкулома

E. Фіброзно-кавернозний туберкульоз

108 / 200
На препарат представлено орган, вкритий сполучнотканинною капсулою, від якої відходять трабекули. В органі можна розрізнити кіркову речовину, де містяться лiмфатичнi вузлики та мозкову речовину, представлену тяжами лімфоїдних клітин. Який орган представлений на препараті?

A. Селезінка

B. Тимус

C. Лімфатичний вузол

D. Червоний кістковий мозок

E. Мигдалики

109 / 200
В регуляції фізіологічних функцій беруть участь іони металів. Один із них отримав назву «король месенджерів» Таким біоелементом посередником є:

A. K+

B. Na+

C. Са++

D. Fe+++

E. Zn++

110 / 200
Хворий звернувся до лікаря зі скаргами на болі в кульшовому суглобі та у всіх привідних м’язах і шкірі над ними при рухах. Який нерв ушкоджено?

A. Стегновий нерв

B. Клубово-пахвинний нерв

C. Затульний нерв

D. Латеральний шкірний нерв стегна

E. Задній шкірний нерв стегна

111 / 200
Хворому 35-ти років для обстеження очного дна був призначений атропіну сульфат у вигляді очних крапель. Для відновлення акомодації йому закрапали пілокарпіну гідрохлорид, але це не дало бажаного ефекту. Що є причиною відсутності ефекту?

A. Звикання

B. Синергізм

C. Тахіфілаксія

D. Двосторонній антагонізм

E. Односторонній антагонізм

112 / 200
В поліклініку до лікаря звернулася жінка 32-х років зі скаргами на відсутність в неї лактації після народження дитини. Дефіцитом якого гормону, найбільш імовірно, можна пояснити дане порушення?

A. Пролактин

B. Соматотропін

C. Вазопресин

D. Тиреокальцитонін

E. Глюкагон

113 / 200
У хворого пухлина черевної порожнини, що стискає нижню порожнисту вену. Який кава- кавальний анастомоз на передній стінці живота забезпечить відтік венозної крові?

A. Між хребетними і пупковими венами

B. Між непарною і напівнепарною венами

C. Між верхньою і нижньою надчеревними венами

D. Між верхніми і нижніми прямокишковими венами

E. Між пупковою і верхньою надчеревною венами

114 / 200
У людини під дією мутагенного фактору з’явилась велика кількість мутантних клітин. Але більшість з них були розпізнані і знищені клітинами:

A. Стовбуровими

B. Плазмобластами

C. Т-лімфоцитами супресорами

D. В -лімфоцитами

E. Т-лімфоцитами кілерами

115 / 200
При пошкодженні клітини іонізуючим випромінюванням вмикаються механізми захисту і адаптації. Який механізм відновлення порушеного внутрішньоклітинного гомеостазу реалізується при цьому?

A. Активація Са-опосередкованих клітинних функцій

B. Активація антиоксидантної системи

C. Накопичення Na+ в клітинах

D. Пригнічення аденілатциклази

E. Гіпертрофія мітохондрій

116 / 200
На гістологічному препараті легень видно структуру діаметром близько 0,5 мм, слизова оболонка якої вкрита одношаровим кубічним війковим епітелієм, у якому зустрічаються секреторні клітини Клара, війчасті клітини, мікроворсинчасті. Вкажіть структуру:

A. Термінальна бронхіола

B. Малий бронх

C. Альвеола

D. Альвеолярний хід

E. Середній бронх

117 / 200
Чоловік 36-ти років, лісник за фахом, через тиждень після тривалого перебування у весняному лісі гостро захворів -гарячка, головний біль, порушення свідомості, епілептиформні напади, смерть розвинулася на 3-й день хвороби. На роз- тині тіла: набряк головного мозку, множинні точкові геморагії; під час мікроскопічного дослідження - периваскулярний та перицелюлярний набряк, множинні периваскулярні,переважно лімфоцитарні, інфільтрати. Діагностуйте основне захворювання:

A. Поліомієліт

B. Менінгококова інфекція

C. Кліщовий енцефаліт

D. Гнійний енцефаліт

E. Церебро-васкулярна хвороба

118 / 200
У хворого з флегмоною передпліччя при мікробіологічному аналізі ексудату в зоні запалення визначена присутність стрептококів. Які клітини будуть переважати в ексудаті?

A. Моноцити

B. Еозинофільні гранулоцити

C. Лімфоцити

D. Базофільні гранулоцити

E. Нейтрофільні гранулоцити

119 / 200
У п’ятимісячної дівчинки виявлено застійні явища у легенях. При обстеженні виявлено зв’язок між висхідною аортою та легеневою артерією, що в нормі спостерігається у деяких земноводних і плазунів. Назвіть цю природжену ваду розвитку:

A. Незрощення боталової протоки

B. Дефект міжпередсердної перегородки

C. Дефект міжшлуночкової перегородки

D. Розвиток правої дуги аорти

E. Транспозиція магістральних судин

120 / 200
Хворому на гострий інфаркт міокарда у комплексній терапії було призначено гепарин. Через деякий час після введення даного препарату з’явилася гематурія. Який антагоніст гепарину необхідно ввести хворому для усунення даного ускладнення?

A. Неодикумарин

B. Вікасол

C. Амінокапронова кислота

D. Протаміну сульфат

E. Фібриноген

121 / 200
До лікарні звернулася жінка з дитиною, у якої на голові була гангренозна рана. Лікар при огляді виявив у рані білих червоподібних личинок комах. Яка комаха могла їх відкласти?

A. Вольфартова муха

B. Муха-жигалка

C. Москіти

D. Комарі

E. Блохи

122 / 200
На дослідження в бактеріологічну лабораторію було відправлено випорожнення хворої дитини грудного віку, з яких виділена культура ентеропатогенних кишкових паличок О55К59. На основі яких критеріїв виділена культура віднесена до ЕПКП О55?

A. Визначення фаговару

B. Морфологічні ознаки

C. Культуральні ознаки

D. Біохімічні властивості

E. Антигенні властивості

123 / 200
У чоловіка 30-ти років перед операцією визначили групову належність крові. Кров резус- позитивна. Реакцію аглютинації еритроцитів не викликали стандартні сироватки груп 0а/3 (I), А/3 (II), Ва (III). Досліджувана кров належить до групи:

A. 0ав (I)

B. Ар (II)

C. Ва (III)

D. АВ (IV)

E. -

124 / 200
Швидкість проведення збудження нервовими волокнами становить 120 м/с. Який з наведених чинників, перш за все, забезпечує таку швидкість?

A. Велика амплітуда потенціалу дії

B. Великий потенціал спокою

C. Наявність мієлінової оболонки

D. Малий поріг деполяризації

E. Великий фактор надійності

125 / 200
У тварини зруйнували отолітові вестибулорецептори. Які з наведених рефлексів зникнуть внаслідок цього у тварини?

A. Первинні орієнтувальні

B. Статокінетичні при рухах з кутовим прискоренням

C. Міотатичні

D. Випрямлення тулуба

E. Статокінетичні при рухах з лінійним прискоренням

126 / 200
У хворого з ВШ-інфекцією визначена ураження шкіри нижніх кінцівок у вигляді множинних пухлинних вузликів синюшно-червоного кольору, що зливаються і створюють поверхневі виразки. При дослідженні біоптату шкіри виявлено новоутворення кровоносних судин, що створюють порожнини різної форми і величини та побудоване з ендотелію, багато пучків веретеноподібних клітин. Діагностуйте найімовірніший характер шкірної патології:

A. Лімфома шкіри

B. Базаліома

C. Дерматомікоз

D. Саркома Капоші

E. Запальний дерматит

127 / 200
У хворого з патологією серцево-судинної системи розвинулись набряки на нижніх кінцівках. Який механізм розвитку серцевого набряку?

A. Зниження осмотичного тиску плазми крові

B. Підвищення онкотичного тиску плазми крові

C. Підвищення гідростатичного тиску в артеріолах

D. Підвищення гідростатичного тиску в венулах

E. Порушення лімфовідтоку

128 / 200
У хворої при лікуванні гіпертонічної хвороби на фоні прийому препарату виник сухий кашель. Для якого препарату характерна така побічна дія?

A. Лізиноприл

B. Резерпін

C. Гідрохлортіазид

D. Дротаверин

E. Но-шпа

129 / 200
У фібробластах шкіри дитини із хворобою Дауна виявлено 47 хромосом. Визначте тип аномалії:

A. Полісомія Y

B. Трисомія 21

C. Трисомія 13

D. Трисомія 18

E. Трисомія Х

130 / 200
При операції у хлопчика 12-ти років видалений апендикс, який надіслано патологу на дослідження. Макроскопічно: апендикс в дистальному відділі з булавоподібним стовщенням діаметром 3 см, при розрізі якого вилилася прозора жовтувата рідина, стінка апендикса стоншена. Мікроскопічно: атрофія всіх шарів апендикса, ознак запалення немає. Який найбільш імовірний діагноз?

A. Емпієма апендикса

B. Флегмонозний апендицит

C. Водянка апендикса

D. Хронічний апендицит

E. Міксоглобульоз апендикса

131 / 200
У лікарню наприкінці робочого дня доставлений робітник «гарячого» цеху, який скаржиться на головний біль, запаморочення, нудоту, загальну слабкість. Об’єктивно: свідомість збережена, шкірні покриви гіперемовані, сухі, гарячі на дотик. Частота серцевих скорочень - 130/хв. Дихання часте, поверхневе. Яке порушення процесів терморегуляції, найбільш імовірно, виникло у людини в даній ситуації"?

A. Зниження тепловіддачі

B. Посилення тепловіддачі і зниження теплопродукції

C. Посилення тепловіддачі і теплопродукції

D. Посилення теплопродукції без змін тепловіддачі

E. Зниження теплопродукції без змін тепловіддачі

132 / 200
При розтині трупа чоловіка 48-ми років виявлено, що кістковий мозок пласких кісток, діафізів та епіфізів трубчастих кісток соковитий, сіро-червоний або сіро-жовтий гноєподібний (піоїдний кістковий мозок). Селезінка масою - 7 кг. На розрізі вона темно-червоного кольору, з ішемічними інфарктами. Всі лімфатичні вузли збільшені, м’які, сіро-червоного кольору. В печінці жирова дистрофія і лейкемічні інфільтрати. Який найбільш імовірний діагноз?

A. Лімфогранулематоз

B. Мієломна хвороба

C. Гострий мієлоїдний лейкоз

D. Гострий лімфоїдний лейкоз

E. Хронічний мієлоїдний лейкоз

133 / 200
У 3-річної дитини тривале підвищення температури, збільшені лімфовузли, у крові - значне підвищення кількості лімфоцитів. Методом ІФА виявлено антиген віруса Епштейна-Бара. Який діагноз можна поставити на основі вказаного?

A. Лімфома Беркета

B. Інфекційний мононуклеоз

C. Герпетична аденопатія

D. Генералізована інфекція, викликана herpes-zoster

E. Цитомегаловірусна інфекція

134 / 200
В бактеріологічну лабораторію поступив досліджуваний матеріал (промивні води, в’ялена риба домашнього приготування), взятий у хворого з підозрою на ботулізм. На яке поживне середовище слід зробити первинний посів матеріалу?

A. Сироватковий агар

B. Цукрово-кров’яний агар

C. Цукровий м’ясо-пептонний агар

D. Цукровий м’ясо-пептонний бульйон

E. Середовище Кітта-Тароцці

135 / 200
У юнака 18-ти років діагностовано хворобу Марфана. При дослідженні встановлено: порушення розвитку сполучної тканини, будови кришталика ока, аномалії серцево-судинної системи, арахнодактилія. Яке генетичне явище зумовило розвиток цієї хвороби?

A. Неповне домiнування

B. Комплементарність

C. Кодомінування

D. Множинний алелiзм

E. Плейотропія

136 / 200
У бактерій встановлений процес кон’югації, при якому між бактерiями утворюється цитоплазматичний місток, по якому з клітини-донора до клітини-реціпієнта надходять плазміди і фрагменти молекули ДНК. Яке значення цього процесу?

A. Забезпечує обмін генетичного матеріалу

B. Забезпечує обмін речовинами між клітинами

C. Сприяє активізації мутаційного процесу

D. Підвищує гетерозиготність

E. Ліквідує небажані мутації

137 / 200
Дослідженнями останніх десятиліть встановлено, що безпосередніми «виконавцями» апоптозу в клітині є особливі ферменти - каспази. В утворенні одного з них бере участь цитохром С. Вкажіть його функцію в нормальній клітині:

A. Фермент ЦТК

B. Фермент дихального ланцюга переносу електронів

C. Фермент бета-окислювання жирних кислот

D. Компонент H + - АТФ-азной системи

E. Компонент піруватдегідрогеназної системи

138 / 200
У відділення реанімації був доставлений хворий з інфарктом міокарда. Який препарат необхідно ввести хворому для лікування больового шоку?

A. Промедол

B. Анальгін

C. Парацетамол

D. Целекоксиб

E. Налоксон

139 / 200
Жінка 52-х років, хвора на рак молочної залози, пройшла курс променевої терапії. Розмір пухлини зменшився. Який з наведених механізмів ушкодження клітини найбільше обумовлює ефективність променевої терапії?

A. Утворення вільних радикалів

B. Гіпертермія

C. Лізис NK-клітинами

D. Тромбоз судин

E. Мутагенез

140 / 200
Після операції на кишечнику у хворого з’явились симптоми отруєння аміаком за типом печінкової коми. Який механізм дії аміаку на енергозабезпечення ЦНС?

A. Гальмування гліколізу

B. Гальмування ЦТК в результаті зв’язування альфа-кетоглутарату

C. Гальмування бета-окиснення жирних кислот

D. Інактивація ферментів дихального ланцюга

E. Роз’єднування окисного фосфорилювання

141 / 200
У пацієнта перфоративна виразка передньої стінки шлунка. В яке похідне очеревини попаде вміст шлунка?

A. Печінкова сумка

B. Чепцева сумка

C. Передшлункова сумка

D. Правий брижовий синус

E. Лівий брижовий синус

142 / 200
При огляді хворої лікар-гінеколог відмітив симптоми запалення статевих шляхів, у мазку взятому із піхви, виявлено грушоподібні найпростіші з шипом, з передньої частини відходять джгутики, наявна ундулююча мембрана. Яке захворювання підозрює лікар у хворої?

A. Урогенітальний трихомоноз

B. Лямбліоз

C. Кишковий трихомоноз

D. Токсоплазмоз

E. Балантидіоз

143 / 200
Жінка звернулася до лікаря зі скаргами на утруднення рухів язика. Обстеження головного мозку за допомогою ЯМР показало, що у хворої крововилив в нижньому відділі довгастого мозку. Про пошкодження якого ядра довгастого мозку у хворої можна думати?

A. Одиноке ядро

B. Нижнє слиновидільне ядро

C. Ядро додаткового нерва

D. Подвійне ядро

E. Ядро під’язикового нерва

144 / 200
При мікроскопічному дослідженні виявляється паренхіматозний орган, в якому епітеліальні тяжі формують клубочкову, пучкову та сітчасту зони. Центральна частина органу представлена скупченнями хроматофінних клітин. Визначте орган:

A. Надниркова залоза

B. Щитоподібна залоза

C. Епіфіз

D. Печінка

E. Гіпофіз

145 / 200
У відділення реанімації поступив хворий після ДТП з однобічним пневмотораксом. Який вид дихання спостерігається у даному випадку?

A. Глибоке часте

B. Поверхневе часте

C. Поверхневе рідке

D. Поверхневе

E. Асфіктичне

146 / 200
У хворої виявлена ракова пухлина шийки матки. У які регіонарні лімфатичні вузли можливе розповсюдження метастазів?

A. Верхні і нижні брижові

B. Поперекові і ниркові

C. Пахвинні і здухвинні

D. Навколоміхурні і поперекові

E. -

147 / 200
При огляді порожнини рота дитини педіатр виявила наявність нижніх медіальних різців. Дитина розвивається нормально. Визначте її вік:

A. 6-7 місяців

B. 8-9 місяців

C. 10-12 місяців

D. 13-14 місяців

E. -

148 / 200
Серед антиатеросклеротичних препаратів, що застосовуються з метою профілактики та лікування атеросклерозу, є левостатин. Він діє шляхом:

A. Стимулювання екскреції холестерину з організму

B. Пригнічення всмоктування холестерину в кишківнику

C. Активації метаболізму холестерину

D. Гальмування біосинтезу холестерину

E. Усіма наведеними шляхами

149 / 200
При зниженні активності ферментів антиоксидантного захисту посилюються процеси перекисного окиснення ліпідів клітинних мембран. При нестачі якого мікроелементу знижується активність глутатіонпероксидази?

A. Молібден

B. Селен

C. Кобальт

D. Марганець

E. Мідь

150 / 200
Хворий 75-ти років був оперований з приводу рака передміхурової залози, помер раптово на 4-ту добу після оперативного втручання. При розтині тіла померлого у просвітах головного стовбура і біфуркації легеневої артерії були виявлені і легко видалені крихкі маси темно-червоного кольору з тьмяною поверхнею. Такі ж маси знаходились у порожнині правого шлуночка серця. Який різновид порушення кровообігу призвів до раптової смерті хворого?

A. Тромбоемболія легеневої артерії

B. Тканинна емболія

C. Тромбоз легеневої артерії

D. !нфаркт міокарда

E. Парадоксальна емболія

151 / 200
При обстеженні жінки 56-ти років, що хвора на цукровий діабет 1-го типу, виявлене порушення білкового обміну, що при лабораторному дослідженні крові проявляється аміноацидемією а клінічно - уповільненням загоєння ран і зменшенням синтезу антитіл. Який з перерахованих механізмів викликає розвиток аміноацидемії?

A. Гіперпротеїнемія

B. Підвищення протеолізу

C. Зменшення концентрації амінокислот у крові

D. Підвищення онкотичного тиску в плазмі крові

E. Збільшення ліпопротеїдів високої щільності

152 / 200
При недостатності вітаміну C спостерігається порушення структури колагенових волокон. Яка стадія їх синтезу порушується при цьому?

A. Агрегація тропоколагену і утворення фібрил

B. Утворення гама-карбоксиглутамату

C. Приєднання глюкозних і галактозних залишків

D. Відщеплення сигнальних олігопептидів

E. Утворення гідроксипроліну і гідроксилізину

153 / 200
У людини в результаті патологічного процесу збільшена товщина гематоальвеолярного бар’єру. Безпосереднім наслідком цього буде зменшення:

A. Кисневої ємності крові

B. Резервного об’єму видиху

C. Альвеолярної вентиляції легень

D. Дифузійної здатності легень

E. Хвилинного об’єму дихання

154 / 200
Недостатність в організмі мікроелементу селену проявляється кардіоміопатією. Імовірною причиною такого стану є зниження активності такого селенвмісного ферменту:

A. Каталаза

B. Лактатдегідрогеназа

C. Глутатіонпероксидаза

D. Цитохромоксидаза

E. Сукцинатдегідрогеназа

155 / 200
У хворого після перенесеного ішемічного інсульту стали неможливими довільні рухи у правих кінцівках, спостерігається гіперрефлексія. Під час пальпації визначається підвищений тонус м’язів кінцівок. Яка форма порушення рухової функції має місце у хворого?

A. Тетанія

B. Периферичний парез

C. Мозочкова атаксія

D. Периферичний параліч

E. Центральний параліч

156 / 200
У жінки, що тривало приймала антибіотики з приводу кишкової інфекції, розвинулось ускладнення з боку слизової порожнини рота у вигляді запального процесу і білого нальоту, у якому під час бактеріологічного дослідження були виявлені дріжджеподібні грибки Candida albicans. Який з перерахованих препаратів показаний для лікування цього ускладнення?

A. Флуконазол

B. Бісептол

C. Тетрациклін

D. Фуразолідон

E. Поліміксин

157 / 200
Досліджуються клітини червоного кісткового мозку людини, які належать до клітинного комплексу, що постійно діляться. Який процес забезпечує генетичну ідентичність цих клітин:

A. Мітоз

B. Мейоз

C. Репарація

D. Мутація

E. Трансплантація

158 / 200
Хвора 57-ми років для лікування гіпертонічної хвороби тривалий час приймала анаприлін. Побічні ефекти спонукали пацієнтку відмовитись від прийому препарату, що призвело до розвитку гіпертонічного кризу і нападу стенокардії. Як називається ускладнення, яке виникло?

A. Сенсибілізація

B. Лікарська залежність

C. Тахіфілаксія

D. Синдром відміни

E. Звикання

159 / 200
При лабораторному дослідженні крові пацієнта виявлено, що вміст білків у плазмі становить 40 г/л. Як це впливає на транскапілярний обмін води в мікроциркуляторному руслі?

A. Збільшується фільтрація, зменшується реабсорбція

B. Збільшуються фільтрація і реабсорбція

C. Зменшується фільтрація, збільшується реабсорбція

D. Зменшуються фільтрація і реабсорбція

E. Обмін не змінюється

160 / 200
У хворого спостерігається тремтіння рук, що пов’язане з хворобою Паркінсона. Дефіцит якого медіатора в стріопалідарних структурах призводить до таких симптомів?

A. ГАМК

B. Дофамін

C. Субстанція Р

D. Норадреналін

E. Серотонін

161 / 200
У хворого на жовчно-кам’яну хворобу спостерігаються ознаки холемічного синдрому. Який симптом з перерахованих зумовлений відсутністю надходження жовчі у кишечник?

A. Стеаторея

B. Брадикардія

C. Гіпотонія

D. Шкірний свербіж

E. Астенія

162 / 200
У людини після гострої крововтрати виникло відчуття спраги. Зміна якого гомеостатичного параметру викликала це відчуття?

A. Зниження онкотичного тиску рідин організму

B. Підвищення осмотичного тиску рідин організму

C. Зниження осмотичного тиску рідин організму

D. Підвищення онкотичного тиску рідин організму

E. Зменшення об’єму позаклітинної рідини

163 / 200
Студент використав консервовану донорську кров для визначення часу її зсідання. Однак, будь-якого позитивного результату він отримати не зміг. Причиною цього є відсутність в крові:

A. Іонізованого кальцію

B. Фактора Хагемана

C. Тромбопластину

D. Фі6риногєну

E. Вітаміну K

164 / 200
Введення тварині екстракту тканини передсердя посилює виділення натрію з сечею. Дія якої біологічно активної речовини стала причиною такого стану?

A. Натрійуретичний гормон

B. Ілюкокортикоїд

C. Адреналін

D. Серотонін

E. Калійкреїн

165 / 200
Хворій жінці із захворюванням нирок, що супроводжується вираженими набряками, призначили діуретичний препарат, що пригнічує реабсорбцію в нирках іонів Na+ і води, посилює виведення нирками іонів K+ і Mg++, викликає гіперурикемію, зумовлює потужний діуретичний ефект. Назвіть цей препарат:

A. Аллопуринол

B. Тріамтерен

C. Спіронолактон

D. Діакарб

E. Фуросемід

166 / 200
Хворому призначили антибіотик хлорамфенікол (левомецитин), який порушує у мікроорганізмів синтез білку шляхом гальмування процесу:

A. Процесінг

B. Утворення полірибосом

C. Транскрипція

D. Елонгація трансляції

E. Ампліфікація генів

167 / 200
До офтальмолога звернулася жінка зі скаргами на шкірний свербіж і набряклість повік. При обстеженні виявлено членистоноге червоподібної форми величиною 0,4 мм. Суцільний щиток вкриває передню частину тіла, тіло має поперечну смугастість. Ноги короткі, лапки з двома кігтиками. Який діагноз може встановити лікар?

A. Педікульоз

B. Демодекоз

C. Короста

D. Фтиріоз

E. Факультативний міаз

168 / 200
У хворого 69-ти років на шкірі в ділянці нижньої повіки з’явилося невелике бляшкоподібне утворення з наступним виразкуванням, яке було оперативно видалене. При мікроскопічному дослідженні утворення: в дермі шкіри комплекси з атипових епітеліальних клітин; периферії клітини розташовані перпендикулярно до базальної мембрани. Клітини темні, призматичної полігональної форми з гіперхромними ядрами з частими мітозами. Іноді зустрічаються утворення, подібні до волосяного фолікула. Яка гістологічна форма раку у хворого?

A. Базально-клітинний рак

B. Плоскоклітинний рак з ороговінням

C. Плоскоклітинний рак без ороговіння

D. Аденокарцинома

E. Недиференційований рак

169 / 200
Після перелому нижньої щелепи постраждалий відзначає втрату чутливості шкіри у ділянці підборіддя і нижньої губи. Який нерв був пошкоджений?

A. Buccalis

B. Facialis

C. Maxillaris

D. Infraorbitalis

E. Mentalis

170 / 200
У молодого чоловіка внаслідок подразнення сонячного сплетення запальним процесом (солярит) підвищена функціональна активність залоз шлунка, що виражається, зокрема, у збільшенні продукції хлоридної кислоти. Яка з вказаних нижче речовин викликає гіперхлоргідрію у даному випадку?

A. Гастроінгібуючий пептид

B. Гастрин

C. Урогастрон

D. Глюкагон

E. Калікреїн

171 / 200
У альпініста, що піднявся на висоту 5200 м, розвинувся газовий алкалоз. Що є причиною його розвитку?

A. Гіпоксемія

B. Гіповентиляція легенів

C. Гіпероксемія

D. Гіпервентиляція легенів

E. Зниження температури навколишнього середовища

172 / 200
Реакції міжмолекулярного транспорту одновуглецевих радикалів є необхідними для синтезу білків та нуклеїнових кислот. З якого з наведених нижче вітамінів утворюється кофермент, потрібний для вказаних вище реакцій?

A. Тіамін

B. Пантотенова кислота

C. Фолієва кислота

D. Рибофлавін

E. Аскорбінова кислота

173 / 200
Прокаріотичні та еукаріотичні клітини характеризуються здатністю до по- ділу. Поділ прокаріотичних клітин відрізняється від поділу еукаріотичних, але існує молекулярний процес, який лежить в основі цих поділів. Який це процес?

A. Реплікація ДНК

B. Транскрипція

C. Репарація

D. Трансляція

E. Ампліфікація генів

174 / 200
Для проведення анальгезії наркотичний анальгетик застосували з препаратом бензодіазепінового ряду. Який засіб використали для потенціювання анальгезії?

A. Карбамазепін

B. Хлорпротіксен

C. Трифтазин

D. Діазепам

E. Імізин

175 / 200
Молода людина 25-ти років споживає надмірну кількість вуглеводів (600 г на добу), що перевищує її енергетичні потреби. Який процес буде активуватися в організмі людини уданому випадку?

A. Окиснення жирних кислот

B. Гліколіз

C. Ліполіз

D. Глюконеогенез

E. Ліпогенез

176 / 200
Юнак 15-ти років скаржиться на загальну слабкість, запаморочення, швидку стомлюваність. При обстеженні виявлено еритроцити зміненої форми, кількість їх знижена. Попередній діагноз: серпоподібно-клітинна анемія. Який тип мутації зумовлює розвиток цього патологічного стану?

A. Інверсія

B. Мутація зсуву рамки зчитування

C. Делеція

D. Точкова мутація

E. Хромосомна аберація

177 / 200
Хворому із больовим синдромом в суглобах постійно призначають аспірин. Який з перерахованих ферментів він пригнічує?

A. Циклооксигеназа

B. Ліпооксигеназа

C. Фосфоліпаза А2

D. Фосфоліпаза Д

E. Фосфоліпаза С

178 / 200
Препарати групи вітаміну В2 призначають при захворюваннях шкіри. Завдяки наявності якої структури в його складі визначається здатність до окиснення-відновлення?

A. Залишок фосфорної кислоти

B. Аденін

C. Рибітол

D. Рибозофосфат

E. Ізоалоксазин

179 / 200
Під час автомобільної аварії людина отримала сильний удар в епігастральну ділянку, внаслідок чого виникла зупинка серця. Що могло стати причиною таких змін серцевої діяльності?

A. Збільшене виділення альдостерону

B. Збільшене виділення кортизолу

C. Збільшене виділення адреналіну

D. Підвищення тонусу блукаючого нерва

E. Підвищення тонусу симпатичної нервової системи

180 / 200
У хворого з синдромом Іценко-Кушинга спостерігаються стійка гіперглікемія та глюкозурія. Синтез та секреція якого гормону збільшені у цього хворого?

A. Кортизол

B. Адреналін

C. Глюкагон

D. Тироксин

E. Альдостерон

181 / 200
У хворого має місце хронічний запальний процес мигдаликів. За рахунок якого біохімічного процесу у вогнищі запалення підтримується концентрація НАДФН, необхідного для реалізації механізму фагоцитозу?

A. Цикл Корі

B. Пентозо-фосфатний шлях

C. Цикл Кребса

D. Орнітиновий цикл

E. Гліколіз

182 / 200
Щоденно в організмі людини 0,5% всього гемоглобіну перетворюється на метгемоглобін. Який фермент, що міститься в еритроцитах, каталізує відновлення метгемоглобіну до гемоглобіну?

A. Гемоксигеназа

B. Метгемоглобінтрансфераза

C. Глюкуронілтрансфераза

D. Метгемоглобінредуктаза

E. Білівердинредуктаза

183 / 200
У хворого з гемолітичною анемією виявлено дефіцит піруваткінази в еритроцитах. За цих умов причиною розвитку гемолізу еритроцитів є:

A. Нестача Na+ в еритроцитах

B. Зменшення активності Na+, К+ -АТФ-ази

C. Надлишок К + в еритроцитах

D. Генетичні дефекти глікофорину А

E. Дефіцит спектрину

184 / 200
Хвора 37-ми років померла під час нападу експіраторної задухи, що був спричинений контактом з екзогенним алергеном (пилок амброзії). При гістологічному дослідженні в просвіті бронхів спостерігаються скупчення слизу, в стінці бронхів багато тучних клітин (лаброцитів), більшість з яких у стані дегрануляції, багато еозинофілів. До патогенезу якого типу реакцій гіперчутливості можна віднести описані зміни?

A. I типу (анафілактична)

B. II типу (антитілозалежна)

C. III типу (імунокомплексна)

D. IV типу (клітинна цитотоксичність)

E. V типу (гранулематоз)

185 / 200
У хворого запалення присереднього надвиростка плечової кістки (епіконділіт). Який нерв залучений у процес?

A. N. axillaris

B. N. medianus

C. N. radialis

D. N. musculocutaneus

E. N. ulnaris

186 / 200
Який вітамінний препарат доцільно призначити пацієнту зі скаргами на зниження гостроти зору в сутінках, сухість шкіри, часті застудні захворювання, ламкість волосся?

A. Ретинолу ацетат

B. Тіаміну хлорид

C. Нікотинова кислота

D. Ергокальциферол

E. Пантотенова кислота

187 / 200
43-х річний капітан корабля скаржиться на прояви сезонної алергії. Який лікарський засіб, що не має снодійного ефекту, можна йому призначити?

A. Дипразин

B. Супрастин

C. Лоратадин

D. Мікосептин

E. Ванкоміцин

188 / 200
У жінки 52-х років артеріальна гіпертензія ускладнилась правобічною геміплегією і втратою мови. Яка зона головного мозку є імовірно найбільш ураженою?

A. Ліва передня звивина і ліва скронева частка

B. Ліва передня звивина

C. Ліва скронева частка

D. Права передня звивина

E. Потилична частка

189 / 200
Хворому на хронічний бронхіт призначили муколітичний препарат, що підвищує синтез сурфактанту. Який препарат був використаний?

A. Кодеїн

B. Амброксол

C. Мукалтин

D. Фенотерол

E. Лібексин

190 / 200
Ефективна діагностика носійства збудників кишкових інфекцій ґрунтується на виявленні антитіл до певних антигенів бактерій в реакції непрямої гемаглютинації. Який стандартний препарат слід застосувати у цій реакції'?

A. Антитіла проти імуноглобулінів основних класів

B. Еритроцити барана й гемолітичну сироватку

C. Еритроцитарні діагностикуми з адсорбованими антигенами бактерій

D. Моноклональні антитіла

E. Монорецепторні діагностичні сироватки

191 / 200
На розтині тіла померлого, який страждав на гіпертонічну хворобу, у лівій гемісфері мозку виявлена порожнина округлої форми 4х5 см із іржавою стінкою, заповнена жовтуватою прозорою рідиною. Назвіть патологію, яка розвинулась у головному мозку хворого:

A. Геморагічне просякнення

B. Немічний інфаркт

C. Кіста

D. Гематома

E. Абсцес

192 / 200
Клінічні ознаки хвороби у пацієнта почалися через 24 години після вживання рибних консервів і включали нудоту, слабкість, сухість у роті. Потім приєдналися двоїння зображення, афагія, проблеми з диханням. Чим обумовлена така симптоматика при ботулізмі?

A. Розмноження збудника у ШКТ

B. Вплив ендотоксину

C. Вплив ентеротоксину

D. Активація цАМФ

E. Вплив нейротоксину

193 / 200
У хворого з підозрою на «озену» з носоглотки були виділені грамнегативні палички, які утворювали капсулу на поживному середовищі. Які мікроорганізми спричинили хворобу?

A. Мікоплазми

B. Сальмонели

C. Шигели

D. Хламідії

E. Клебсієли

194 / 200
До травматологічного пункту доставлено хворого з пошкодженням м’язів нижніх кінцівок. За рахунок яких клітин можлива репаративна регенерація м’язових волокон і відновлення функції м’язів?

A. Міосателітоцити

B. Адипоцити

C. Фібробласти

D. Ендотеліоцити

E. Плазмоцити

195 / 200
У чоловіка 25-ти років на 4-й день після крововтрати в крові зросла кількість поліхроматофільних еритроцитів, ретикулоцитів і навіть з’явились поодинокі нормобласти. Про що свідчить такі гематологічні зміни?

A. Знижена продукція еритропоезу в нирках

B. Ослаблені процеси еритропоезу

C. Зменшено об’єм плазми крові

D. Процеси регенерації випереджають дозрівання клітин

E. Підвищена спорідність гемоглобіну до кисню

196 / 200
Хворому на туберкульоз легень призначений препарат першого ряду, який спричинив розвиток невриту лицьового нерва та порушення рівноваги. Вкажіть цей лікарський засіб:

A. Цефазолін

B. Бісептол

C. Фуразолідон

D. Ізоніазид

E. Левоміцетин

197 / 200
Хірург під час операції на щитоподібній залозі перев’язав верхню щитоподібну артерію. Гілку якої судини перев’язав лікар?

A. A. carotis interna

B. A. lingualis

C. A. facialis

D. A. carotis externa

E. A. pharyngea ascendens

198 / 200
Батьки - глухонімі, але глухота у дружини залежить від аутосомно-рецесивного гена, а у чоловіка виникла внаслідок тривалого прийому антибіотиків у дитинстві. Яка імовірність народження глухої дитини в родині, якщо батько гомозиготний за аллелю нормального слуху?

A. 0%

B. 10%

C. 25%

D. 75%

E. 100%

199 / 200
До лікарні потрапив футболіст з ушкодженням поверхневого пахвинного кільця та розривом двох ніжок, що його обмежують. Похідним якої анатомічної структури вони є?

A. Апоневроз поперечного м’яза живота

B. Апоневроз внутрішнього косого м’яза живота

C. Апоневроз зовнішнього косого м’яза живота

D. Власна фасція живота

E. Міжножкові волокна

200 / 200
У потерпілого перелом у ділянці бічної поверхні променево-зап’ясткового суглоба. Де найімовірніше відбувся перелом?

A. Головчаста кістка

B. Гачкувата кістка

C. Шилоподібний відросток променевої кістки

D. Шилоподібний відросток ліктьової кістки

E. Нижня третина плечової кістки