Крок 1 Медицина - 2016 (буклет)

1 / 200
У хворого після перелому верхньої третини плечової кістки розвинувся параліч задньої групи м’язів плеча i передпліччя. Який нерв пошкоджено?

A. Променевий

B. Ліктьовий

C. Серединний

D. М’язово-шкірний

E. Пахвовий

2 / 200
Хворому з ревматоїдним артритом тривалий час вводили гідрокортизон. У нього з’явилися гіперглікемія, поліурія, глюкозурія, спрага. Ці ускладнення лікування є наслідком активації процесу:

A. Глікогеноліз

B. Глюконеогенез

C. Глікогенез

D. Гліколіз

E. Ліполіз

3 / 200
Для корекції артеріального тиску при колаптоїдному стані хворому було введено мезатон. Який механізм дії даного препарату?

A. Стимулює β-адренорецептори

B. Блокує α-адренорецептори

C. Стимулює α-адренорецептори

D. Блокує β-адренорецептори

E. Стимулює α- і β-адренорецептори

4 / 200
На електронній мікрофотографії представлені структури у вигляді відкритих міхурців, внутрішня поверхня яких вистелена одношаровим епітелієм, який утворений респіраторними та секреторними клітинами. Які це структури?

A. Бронхіоли

B. Ацинуси

C. Альвеоли

D. Альвеолярні ходи

E. Термінальні бронхіоли

5 / 200
В гістопрепараті представлений паренхіматозний орган, поверхневий шар кіркової речовини якого формують клубочки, утворені ендокриноцитами. Якому органу належить дана морфологічна ознака?

A. Лімфатичний вузол

B. Селезінка

C. Щитовидна залоза

D. Наднирник

E. Яєчник

6 / 200
Після переходу до змішаного харчування у новонародженої дитини виникла диспепсія з діареєю, метеоризмом, відставанням у розвитку. Біохімічна основа даної патології полягає у недостатності:

A. Сахарази та ізомальтази

B. Лактази та целобіази

C. Трипсину та хімотрипсину

D. Ліпази та креатинкінази

E. Целюлази

7 / 200
Хворому перед операцією було введено дитилін (лістенон) і проведено інтубацію. Дефіцит якого ферменту в організмі хворого подовжує дію м’язового релаксанту?

A. Сукцинатдегідрогеназа

B. Псевдохолінестераза

C. Карбангідраза

D. N-ацетилтрансфераза

E. K-Na-АТФ-аза

8 / 200
У хворого із захворюванням печінки виявлено зниження вмісту протромбіну в крові. Це призведе, перш за все, до порушення:

A. Першої фази коагуляційного гемостазу

B. Судинно-тромбоцитарного гемостазу

C. Другої фази коагуляційного гемостазу

D. Фібринолізу

E. Антикоагулянтних властивостей крові

9 / 200
У хворого із сечокам’яною хворобою виникли нестерпні спастичні болі. Для попередження больового шоку йому ввели разом з атропіном наркотичний анальгетик, що не має спазмогенного ефекту. Який це був препарат?

A. Промедол

B. Трамадол

C. Пірітрамід

D. Етилморфіну гідрохлорид

E. Морфіну гідрохлорид

10 / 200
Яким буде скорочення м’язів верхньої кінцівки при намаганні підняти непосильний вантаж?

A. Ізотонічне

B. Ізометричние

C. Ауксотонічне

D. Фазичне

E. Одиночне

11 / 200
Для лікування урогенітальних інфекцій використовують хінолони - інгібітори ферменту ДнК-гірази. Який процес порушується під дією хінолонів у першу чергу?

A. Реплікація ДНК

B. Репарація ДНК

C. Ампліфікація генів

D. Рекомбінація генів

E. Зворотна транскрипція

12 / 200
Жінку госпіталізовано в клініку з симптомами гострого живота. При обстеженні виникла підозра на позаматкову вагітність. Яке з анатомічних утворень таза необхідно пропунктувати для підтвердження діагнозу?

A. Excavatio vesicouterina

B. Excavatio rectovesicalis

C. Excavatio rectouterina

D. Fossa ischiorectalis

E. Processus vaginalis peritonei

13 / 200
Щуру в плевральну порожнину введено 0,5 мл повітря. Який тип недостатності дихання виникає в даному випадку?

A. Рестриктивне порушення альвеолярної вентиляції

B. Обструктивне порушення альвеолярної вентиляції

C. Перфузійний

D. Дифузійний

E. Дисрегуляторне порушення альвеолярної вентиляції

14 / 200
Дитина 10-ти років страждає на стафілококовий дерматит. Лікування бензилпеніциліном не дало результатів. Призначення комбінованого препарату пеніциліну з клавулановою кислотою дало швидке одужання. Яка причина позитивної дії цього препарату?

A. Блокада транслокази

B. Гальмування аденозиндезамінази

C. Інактивація β-лактамази

D. Гальмування транспептидази

E. Активація фосфодіестерази

15 / 200
У хворого спостерігається типова для нападу малярії клінічна картина: озноб, жар, проливний піт. Яка стадія малярійного плазмодію найімовірніше буде виявлена в крові хворого в цей час?

A. Спорозоїт

B. Оокінета

C. Спороциста

D. Мерозоїт

E. Мікро- або макрогамети

16 / 200
У немовляти спостерігаються епілептиформні судоми, викликані дефіцитом вітаміну В6. Це спричинено зменшенням у нервовій тканині гальмівного медіатора - γ-аміномасляної кислоти. Активність якого ферменту знижена при цьому?

A. Аланінамінотрансфераза

B. Глутаматдегідрогеназа

C. Глутаматдекарбоксилаза

D. Піридоксалькіназа

E. Глутаматсинтетаза

17 / 200
Жінку 44-х років вжалила оса внаслідок чого розвинувся шок. В анамнезі вже була важка алергічна реакція на жалення оси. Об’єктивно: пульс -179/хв., слабкий, АТ- 80/40 ммрт.ст., ЧД-26/хв. Яка провідна ланка патогенезу анафілактичного шоку?

A. Тахікардія

B. Біль

C. Зниження периферійного опору судин

D. Зменшення ударного об’єму серця

E. Зменшення об’єму циркулюючої крові

18 / 200
У препараті в одній з судин мікроциркуляторного русла середня оболонка утворена 1-2 шарами гладеньких міоцитів, які розташовані поодинці і мають спіралеподібний напрямок. Зовнішня оболонка представлена тонким шаром пухкої волокнистої сполучної тканини. Вкажіть вид судини:

A. Венула

B. Капіляр

C. Посткапіляр

D. Артеріола

E. Артеріоловенулярний анастомоз

19 / 200
Фекалії дитини, що хворіє на ентерит, емульгують в фізіологічному розчині і краплю емульсії наносять на елективне середовище: 10% молочно-сольовий, або жовтково-сольовий агар. Який мікроорганізм передбачається виділити?

A. Кишкова паличка

B. Стафілокок

C. Стрептокок

D. Клебсієла

E. Ентерокок

20 / 200
При обстеженні хворого виявлена характерна клініка колагенозу Вкажіть, збільшення якого показника сечі характерне для цієї патології:

A. Гідроксипролін

B. Аргінін

C. Глюкоза

D. Мінеральні солі

E. Солі амонію

21 / 200
При патологічних процесах, які супроводжуються гіпоксією, відбувається неповне відновлення молекули кисню в дихальному ланцюзі і накопичення пероксиду водню. Вкажіть фермент, який забезпечує його руйнування:

A. Цитохромоксидаза

B. Каталаза

C. Сукцинатдегідрогеназа

D. Кетоглутаратдегідрогеназа

E. Аконітаза

22 / 200
Електрофоретичне дослідження сироватки крові хворого пневмонією показало збільшення одної з білкових фракцій. Вкажіть її:

A. Альбуміни

B. α1 -глобуліни

C. α2 -глобуліни

D. β-глобуліни

E. γ-глобуліни

23 / 200
При травмі в області тазу у хворого на рентгенологічному знімку виявлено некроз головки стегнової кістки. Під час травми кульшового суглоба було пошкоджено зв’язку:

A. Головки стегнової кістки

B. Клубово-стегнова

C. Лобкова-стегнова

D. Сіднично-стегнова

E. -

24 / 200
Людині внутрішньовенно ввели 0,5 л ізотонічного розчину лікарської речовини. Які з рецепторів насамперед прореагують на зміни водно-сольового балансу організму?

A. Осморецептори гіпоталамусу

B. Осморецептори печінки

C. Волюморецептори порожнистих вен і передсердь

D. Натрієві рецептори гіпоталамуса

E. Барорецептори дуги аорти

25 / 200
В судово-медичній експертизі широко використовується метод дактилоскопії, який оснований на тому, що сосочковий шар дерми визначає строго індивідуальний малюнок на поверхні шкіри. Яка тканина утворює цей шар дерми?

A. Щільна оформлена сполучна тканина

B. Пухка волокниста неоформлена сполучна частина

C. Щільна неоформлена сполучна тканина

D. Ретикулярна тканина

E. Жирова тканина

26 / 200
Важливою складовою частиною ниркового фільтраційного бар’єру є тришарова базальна мембрана, яка має спеціальну сітчасту будову її середнього електроннощільного шару. Де міститься ця базальна мембрана?

A. Капіляри перитубулярної капілярної сітки

B. Проксимальні канальці

C. Ниркове тільце

D. Тонкі канальці

E. Дистальні прямі канальці

27 / 200
Чоловік 42-х років помер при явищах вираженої інтоксикації і дихальної недостатності. На розтині: тканина легень у всіх відділах строката, з множинними дрібновогнищевими крововиливами та вогнищами емфіземи. Гістологічно у легенях: геморагічна бронхопневмонія з абсцедуванням, у цитоплазмі клітин епітелію бронхів еозинофільні і базофільні включення. Діагностуйте виявлене на секції захворювання:

A. Крупозна пневмонія

B. Плевропневмонія

C. Часткова пневмонія

D. Стафілококова бронхопневмонія

E. Грип

28 / 200
В експерименті подразнюють скелетний м’яз серією електричних імпульсів. Який вид м’язового скорочення виникне, якщо кожний наступний імпульс припадає на період вкорочення поодинокого м’язового скорочення?

A. Зубчастий тетанус

B. Суцільний тетанус

C. Асинхронний тетанус

D. Серія поодиноких скорочень

E. Контрактура м’яза

29 / 200
У чоловіка 53-х років діагностовано сечокам’яну хворобу з утворенням уратів. Цьому пацієнту призначено аллопурінол, який є конкурентним інгібітором ферменту:

A. Ксантиноксидаза

B. Уреаза

C. Уратоксидаза

D. Дигідроурацилдегідрогеназа

E. Уриділтрансфераза

30 / 200
Мати зауважила занадто темну сечу у її 5-річної дитини. Дитина скарг не висловлює. Жовчних пігментів у сєчі не виявлено. Поставлено діагноз алкаптонурія. Дефіцит якого ферменту має місце у дитини?

A. Оксидаза гомогентизинової кислоти

B. Фенілаланінгідроксилаза

C. Тирозиназа

D. Оксидаза оксифенілпірувату

E. Декарбоксилаза фенілпірувату

31 / 200
До дерматолога звернулася пацієнтка із скаргами на екзематозне ураження шкіри рук, що з’являється після контакту з миючим засобом ”Лотос” Використання гумових рукавичок запобігає цьому. Патологічна реакція шкіри зумовлена активацією:

A. Т-лімфоцитів

B. В-лімфоцитів

C. Моноцитів

D. Нейтрофілів

E. Базофілів

32 / 200
У хворої 36-ти років, яка лікувалася сульфаніламідами з приводу респіраторної вірусної інфекції, в крові гіпорегенераторна нормохромна анемія, лейкопенія, тромбоцитопенія. В кістковому мозку - зменшення кількості мієлокаріоцитів. Яка це анемія?

A. Гемолітична

B. Гіпопластична

C. Постгеморагічна

D. В12-фолієводефіцитна

E. Залізодефіцитна

33 / 200
Чоловік 38-ми років раптово помер. На розтині: у задній стінці лівого шлуночка серця виявлено інфаркт міокарда. Які найбільш імовірні зміни у будові міокардіоцитів можна побачити у вогнищі інфаркту мікроскопічно?

A. Жирова дистрофія

B. Вуглеводна дистрофія

C. Звапнування

D. Каріолізис

E. Білкова дистрофія

34 / 200
У відділення реанімації надійшов чоловік 47-ми років з діагнозом інфаркт міокарда. Яка з фракцій лактатдегідрогенази (ЛДГ) буде переважати в сироватці крові впродовж перших двох діб захворювання?

A. ЛДГ1

B. ЛДГ2

C. ЛДГ3

D. ЛДГ4

E. ЛДГ5

35 / 200
У хлопчика 2-х років спостерігається збільшення в розмірах печінки та селезінки, катаракта. В крові підвищена концентрація цукру, але тест толерантності до глюкози в нормі. Спадкове порушення обміну якої речовини є причиною цього стану?

A. Фруктоза

B. Глюкоза

C. Мальтоза

D. Галактоза

E. Сахароза

36 / 200
У неврологічне відділення з приводу мозкового крововиливу поступив хворий 62-х років. Об’єктивно: стан важкий. Спостерігається наростання глибини і частоти дихання, а потім його зменшення до апное, після чого цикл дихальних рухів відновлюється. Який тип дихання у хворого?

A. Кусмауля

B. Чейна-Стокса

C. Біота

D. Гаспінг-дихання

E. Апнейстичне

37 / 200
Глікоген, що надійшов з їжею, гідролізується у шлунково-кишковому тракті. Який кінцевий продукт утворюється в результаті цього процесу?

A. Лактат

B. Лактоза

C. Галактоза

D. Фруктоза

E. Глюкоза

38 / 200
Після перенесеного геморагічного інсульту у хворого розвинулася кіста головного мозку. Через 2 роки помер від післягрипозної пневмонії. На секції трупа виявлено в мозку кісту із стінками біло-іржавого відтінку, реакція Перлса позитивна. Який з процесів найбільш імовірний у стінці кісти?

A. Загальний гемосидероз

B. Місцевий гемосидероз

C. Місцевий гемомеланоз

D. Інфільтрація білірубіну

E. Первинний гемохроматоз

39 / 200
При розтині тіла померлого чоловіка 73-х років, який довго страждав на ішемічну хворобу серця з серцевою недостатністю, знайдено: ’’мускатна” печінка, бура індурація легень, ціанотична індурація нирок та селезінки. Який з видів порушення кровообігу найбільш імовірний?

A. Артеріальна гіперемія

B. Гостре загальне венозне повнокрів’я

C. Хронічне загальне венозне повнокрів’я

D. Гостре малокрів’я

E. Хронічне малокрів’я

40 / 200
У нейрохірургічне відділення поступив 54-річний чоловік із скаргами на відсутність чутливості шкіри нижньої повіки, латеральної поверхні зовнішнього носа, верхньої губи. Лікар при огляді встановлює запалення другої гілки трійчастого нерва. Через який отвір виходить із черепа ця гілка?

A. Рваний отвір

B. Овальний отвір

C. Круглий отвір

D. Остистий отвір

E. Верхня очноямкова щілина

41 / 200
Чоловіку 18-ти років з приводу флегмони плеча було зроблено внутрішньом’язову ін’єкцію пеніциліну. Після цього у нього з’явилися тахікардія, ниткоподібний пульс, АТ знизився до 80/60 мм рт.ст. Який вид фармакологічної реакції розвинувся?

A. Центральна дія

B. Рефлекторна дія

C. Анафілаксія

D. Потенціювання

E. Периферична дія

42 / 200
Після побутової травми у пацієнта 18-ти років з’явились постійні запаморочення, ністагм очей, скандована мова, невпевнена хода. Це свідчить про порушення функції:

A. Рухової кори

B. Мозочка

C. Базальних гангліїв

D. Чорної субстанції

E. Вестибулярних ядер

43 / 200
Хворий 65-ти років, що страждає на атеросклероз, госпіталізований до хірургічного відділення з приводу розлитого гнійного перитоніту. Під час операції діагностовано тромбоз брижових артерій. Яка найбільш імовірна причина перитоніту?

A. Геморагічний інфаркт

B. Ішемія ангіоспастична

C. Ішемічний інфаркт

D. Стаз

E. Ішемія компресійна

44 / 200
Хворому з прогресуючою м’язовою дистрофією було проведено біохімічне дослідження сечі. Поява якої речовини у великій кількості в сечі може підтвердити захворювання м’язів у даного хворого?

A. Порфірини

B. Сечовина

C. Гіпурова кислота

D. Креатин

E. Креатинін

45 / 200
У крові чоловіка 26-ти років виявлено 18% еритроцитів сферичної, сплощеної, кулястої та остистої форм. Інші еритроцити були у формі двоввігнутих дисків. Як називається таке явище?

A. Фізіологічний пойкілоцитоз

B. Патологічний пойкілоцитоз

C. Фізіологічний анізоцитоз

D. Патологічний анізоцитоз

E. Еритроцитоз

46 / 200
Хвора страждає від болю в ногах та набряків. В ході обстеження хворої на медіальній поверхні стегна спостерігається набряк, збільшення розміру вен, утворення вузлів. З боку якої вени спостерігається патологія?

A. V saphena magna

B. V saphena parva

C. V femoralis

D. V profunda femoris

E. V tibialis

47 / 200
Під час підготовки пацієнта до операції на серці проведено вимірювання тиску в камерах серця. В одній з них тиск протягом серцевого циклу змінювався від 0 до 120 мм рт.ст. Назвіть цю камеру серця:

A. Правий шлуночок

B. Праве передсердя

C. Ліве передсердя

D. Лівий шлуночок

E. -

48 / 200
У жінки обмежений кровотік у нирках, підвищений артеріальний тиск. Гіперсекреція якого гормону зумовила підвищений тиск?

A. Адреналін

B. Ренін

C. Норадреналін

D. Еритропоетин

E. Вазопресин

49 / 200
На останньому місяці вагітності вміст фібриногену в плазмі крові в 2 рази вище за норму. Яку швидкість осідання еритроцитів слід при цьому очікувати?

A. 0-5 мм/годину

B. 40-50 мм/годину

C. 10-15 мм/годину

D. 5-10 мм/годину

E. 3-12 мм/годину

50 / 200
Пацієнт 16-ти років, що страждає на хворобу Іценко-Кушінга, консультований з приводу надмірної ваги тіла. При опитуванні з’ясувалося, що енергетична цінність спожитої їжі складає 1700-1900 ккал/добу. Яка провідна причина ожиріння у даному випадку?

A. Нестача інсуліну

B. Надлишок інсуліну

C. Надлишок глюкокортикоїдів

D. Нестача глюкокортикоїдів

E. Гіподинамія

51 / 200
Людина зробила спокійний видих. Як називається об’єм повітря, який міститься у неї в легенях при цьому?

A. Залишковий об’єм

B. Функціональна залишкова ємкість легень

C. Резервний об’єм видиху

D. Дихальний об’єм

E. Життєва ємність легень

52 / 200
Людина зробила максимально глибокий видих. Як називається об’єм повітря, що знаходиться в її легенях після цього?

A. Функціональна залишкова ємність легень

B. Ємність вдиху

C. Залишковий об’єм

D. Резервний об’єм видиху

E. Альвеолярний об’єм

53 / 200
В експерименті на ссавці зруйнували певну структуру серця, що призвело до припинення проведення збудження від передсердь до шлуночків. Що саме зруйнували?

A. Синоатріальний вузол

B. Пучок Гіса

C. Ніжки пучка Гіса

D. Атріовентрикулярний вузол

E. Волокна Пуркін’є

54 / 200
Необхідно оцінити рівень збудливості нерва у хворого. Для цього доцільно визначити для нерва наступну величину:

A. Потенціал спокою

B. Критичний рівень деполяризації

C. Порогова сила подразника

D. Амплітуда потенціалу дії

E. Тривалість потенціалу дії

55 / 200
Хворому з гострою недостатністю надниркових залоз був призначений лікарський препарат після якого у нього з’явилися скарги на біль в кістках (двічі були переломи), часті простудні хвороби, набряки, повільне загоювання ран. Який препарат міг спричинити такі явища?

A. Ретаболіл

B. Спіронолактон

C. Естріол

D. Преднізолон

E. Тестостерон

56 / 200
Під час розтину тіла мертвонародженої дитини виявлено аномалію розвитку серця: шлуночки не розмежовані, з правої частини виходить суцільний артеріальний стовбур. Для яких хребетних характерна подібна будова серця?

A. Риби

B. Амфібії

C. Рептилії

D. Ссавці

E. Птахи

57 / 200
Який з нижченаведених сечогінних засобів слід призначити хворому з первинним гіперальдостеронізмом?

A. Фуросемід

B. Спіронолактон

C. Гіпотіазид

D. Триамтерен

E. Маніт

58 / 200
В результаті травми хворий не може підняти руку до горизонтального рівня. Який м’яз постраждав?

A. Двоголовий

B. Триголовий

C. Трапецієподібний

D. Дельтоподібний

E. Найширший м’яз спини

59 / 200
В експерименті збільшили проникність мембрани збудливої клітини для іонів калію. Які зміни електричного стану мембрани при цьому виникнуть?

A. Гіперполяризація

B. Деполяризація

C. Потенціал дії

D. Локальна відповідь

E. Змін не буде

60 / 200
При обстеженні в аналізі крові пацієнта виявлено лейкоцитоз, лімфоцитоз, клітини Боткіна- Гумпрехта на тлі анемії. Про яку хворобу слід думати лікарю?

A. Гострий мієлолейкоз

B. Лімфогранулематоз

C. Хронічний лімфолейкоз

D. Інфекційний мононуклеоз

E. Мієломна хвороба

61 / 200
У жінки 37-ми років протягом року періодично виникали інфекційні захворювання бактеріального генезу, їх перебіг був вкрай тривалим, ремісії - короткочасними. При обстеженні виявлена гіпогамаглобулінемія. Порушення функції яких клітин може бути прямою її причиною?

A. Фагоцити

B. Нейтрофіли

C. Макрофаги

D. Лімфоцити

E. Плазматичні клітини

62 / 200
У хворого 37-ми років на фоні тривалого застосування антибіотиків спостерігається підвищена кровоточивість при невеликих пошкодженнях. У крові - зниження активності факторів згортання крові ІІ, VII, IX, X, подовження часу згортання крові. Недостатністю якого вітаміну обумовлені зазначені зміни?

A. Вітамін А

B. Вітамін С

C. Вітамін К

D. Вітамін D

E. Вітамін Е

63 / 200
Хворий 18-ти років звернувся до лікарні із скаргами на шум та больові відчуття у вусі. Об’єктивно - у хворого гостре респіраторне захворювання, риніт. Крізь який отвір глотки інфекція потрапила до барабанної порожнини та викликала її запалення?

A. Барабанний отвір слухової труби

B. Глотковий отвір слухової труби

C. Хоани

D. Зів

E. Вхід до гортані

64 / 200
У хворого 68-ми років, який страждає на серцеву недостатність та впродовж тривалого часу приймає препарати наперстянки, з’явилися явища інтоксикації, які швидко нівелювалися застосуванням донатора сульфгідрильних груп унітіолу. Який механізм терапевтичної дії цього засобу?

A. Зменшує накопичення іонізованого кальцію

B. Іальмує вивільнення калію з міокардіоцитів

C. Сповільнює надходження натрію до міокардіоцитів

D. Реактивує натрій-калієву-АТФ-азу мембран міокардіоцитів

E. Підвищує енергозабезпечення міокарду

65 / 200
Охолодження тіла людини у воді виникає значно швидше, ніж на повітрі, тому, що у воді значно ефективнішою є віддача тепла шляхом:

A. Конвекції

B. Тепловипромінювання

C. Теплопроведення

D. Випаровування поту

E. -

66 / 200
У бактеріологічній лабораторії проводиться дослідження якості питної води. Її мікробне число виявилося близько 100. Які мікроорганізми враховувалися при цьому?

A. Бактерії групи кишкової палички

B. Всі бактерії, що виросли на живильному середовищі

C. Бактерії, патогенні для людей та тварин

D. Умовно-патогенні мікроорганізми

E. Ентеропатогенні бактерії та віруси

67 / 200
У юнака 20-ти років діагностовано спадковий дефіцит УДФ-глюкуронілтрансферази. Підвищення якого показника крові підтверджує діагноз?

A. Прямий (кон’югований) білірубін

B. Непрямий (некон’югований) білірубін

C. Уробілін

D. Стеркобіліноген

E. Тваринний індикан

68 / 200
Хворому 50-ти років з хронічною серцевою недостатністю і тахиаритмією призначили кардіотонічний препарат. Який з препаратів призначили хворому?

A. Дофамін

B. Дигоксин

C. Добутамін

D. Аміодарон

E. Мілдронат

69 / 200
У людини порушено всмоктування продуктів гідролізу жирів. Причиною цього може бути дефіцит у порожнині тонкої кишки:

A. Жовчних пігментів

B. Жовчних кислот

C. Ліполітичних ферментів

D. Іонів натрію

E. Жиророзчинних вітамінів

70 / 200
У відповідь на сильне швидке скорочення м’яза спостерігається його рефлекторне розслаблення. З подразнення яких рецепторів починається ця рефлекторна реакція?

A. М’язові веретена

B. Сухожилкові рецептори Гольджі

C. Суглобові рецептори

D. Дотикові рецептори

E. Больові рецептори

71 / 200
У хворого, що переніс 5 років тому субтотальну резекцію шлунка, розвинулась В12-фолієводефіцитна анемія. Який механізм є провідним у розвитку такої анемії?

A. Відсутність зовнішнього фактора Касла

B. Відсутність внутрішнього фактора Касла

C. Порушення всмоктування вітаміну В в тонкій кишці

D. Дефіцит фолієвої кислоти

E. Дефіцит транскобаламіну

72 / 200
Чоловік 50-ти років хворіє на хронічний бронхіт, скаржиться на задишку під час фізичного навантаження, постійний кашель з відходженням харкотиння. При обстеженні діагностовано ускладнення - емфізема легень. Чим вона зумовлена?

A. Зниження еластичних властивостей легень

B. Зменшення альвеолярної вентиляції

C. Зменшення розтяжності легень

D. Зменшення перфузії легень

E. Порушення вентиляційно-перфузійного співвідношення в легенях

73 / 200
При розтині трупа чоловіка 47-ми років, померлого раптово, в інтимі черевного відділу аорти знайдені осередки жовтого кольору у вигляді плям та смуг, що не вибухають над поверхнею інтими. При фарбуванні суданом III спостерігається жовтогаряче забарвлення. Для якої стадії атеросклерозу характерні такі зміни?

A. Ліпосклерозу

B. Ліпоїдозу

C. Атероматозу

D. Атерокальцинозу

E. Стадія утворення атероматозної виразки

74 / 200
У клініку госпіталізовано хворого з діагнозом карциноїду кишечника. Аналіз виявив підвищену продукцію серотоніну, який утворюється з амінокислоти триптофан. Який біохімічний механізм лежить в основі даного процесу?

A. Дезамінування

B. Мікросомальне окиснення

C. Трансамінування

D. Декарбоксилювання

E. Утворення парних сполук

75 / 200
У батьків, хворих на гемоглобінопатію (аутосомно-домінантний тип успадкування), народилася здорова дівчинка. Які генотипи батьків?

A. Мати гетерозиготна за геном гемоглобінопатії, у батька цей ген відсутній

B. Обоє гомозиготні за геном гемоглобінопатії

C. Батько гетерозиготний за геном гемоглобінопатії, у матері цей ген відсутній

D. Обоє гетерозиготні за геном гемоглобінопатії

E. У обох батьків ген гемоглобінопатії відсутній

76 / 200
Хворому з артеріальною гіпертензією було призначено один з антигіпертензивних засобів. Артеріальний тиск нормалізувався, однак хворого почав турбувати постійний сухий кашель. Який з перерахованих препаратів має таку побічну дію?

A. Анаприлін

B. Лізиноприл

C. Клофелін

D. Резерпін

E. Ніфедипін

77 / 200
В анотації до препарату вказано, що він містить антигени збудника черевного тифу, адсорбовані на стабілізованих еритроцитах барана. З якою метою використовують цей препарат?

A. Для виявлення антитіл в реакції зв’язування комплементу

B. Для виявлення антитіл в реакції Відаля

C. Для виявлення антитіл в реакції гальмування гемаглютинації

D. Для серологічної ідентифікації збудника черевного тифу

E. Для виявлення антитіл в реакції непрямої гемаглютинації

78 / 200
При розтині тіла померлого чоловіка 48-ми років в ділянці 1-го сегменту правої легені виявлено круглий утвір діаметром 5 см з чіткими контурами, оточений тонким прошарком сполучної тканини, виповнений білими крихкими масами. Діагностуйте форму вторинного туберкульозу:

A. Туберкулома

B. Казеозна пневмонія

C. Гострий кавернозний туберкульоз

D. Гострий вогнищевий туберкульоз

E. Фіброзно-кавернозний туберкульоз

79 / 200
У хворого діагностовано септичний ендокардит. Температура тіла протягом 5-ти днів коливалася в межах 39,5oC -40,2oC. На 6-й день на тлі різкого зниження температури до35,2oC розвинувся колапс. Який головний механізм колапсу?

A. Гіпервентиляція

B. Посилене потовиділення

C. Тахікардія

D. Поліурія

E. Вазодилатація

80 / 200
Хвора звернулася зі скаргами на болі у правій латеральній ділянці живота. Під час пальпації визначається щільне, нерухоме, пухлиноподібне утворення. У ділянці якого відділу травної трубки можлива наявність пухлини?

A. Colon ascendens

B. Colon transversum

C. Colon descendens

D. Colon sigmoideum

E. Caecum

81 / 200
У хворого струс головного мозку, що супроводжується повторним блюванням і задишкою. При обстеженні відзначено: рН - 7,62; pCO - 40 мм рт.ст. Яке порушення кислотно-основного стану є у хворого?

A. Негазовий алкалоз

B. Газовий алкалоз

C. Негазовий ацидоз

D. Газовий ацидоз

E. -

82 / 200
У хворого в обох щелепах рентгенологічно виявлено численні дефекти у вигляді гладкостінних округлих отворів. При гістологічному дослідженні - явища остеолізису і остеопорозу при явищах слабкого кісткоутворення. В сечі хворого знайдено білок Бенс-Джонса. Назвіть захворювання:

A. Хронічний мієлолейкоз

B. Хронічний еритромієлоз

C. Гострий мієлолейкоз

D. Гострий недиференційований лейкоз

E. Мієломна хвороба

83 / 200
Катіонні глікопротеїни є основними компонентами слини привушних залоз. Які амінокислоти обумовлюють їх позитивний заряд?

A. Лізин, аргінін, гістидин

B. Аспартат, глутамат, гліцин

C. Аспартат, аргінін, глутамат

D. Глутамат, валін, лейцин

E. Цистеїн, гліцин, пролін

84 / 200
На мікропрепараті очного яблука плода спостерігається пошкодження рогівки. Частина якого зародкового листка була уражена в процесі ембріонального розвитку?

A. Ентодерма

B. Ектодерма

C. Мезодерма

D. Дерматом

E. Нефротом

85 / 200
На практичному занятті з мікробіології студентам запропоновано пофарбувати суміш бактерій за методикою Грама та пояснити механізм фарбування. Які морфологічні структури бактерій зумовлюють грамнегативне та грампозитивне фарбування бактерій?

A. ЦПМ

B. Капсула

C. Джгутики

D. Цитоплазма

E. Клітинна стінка

86 / 200
У вагітної жінки взяли кров для підтвердження клінічного діагнозу "токсоплазмоз" Яка з перерахованих серологічних реакцій має діагностичне значення?

A. Реакція зв’язування комплементу

B. Реакція нейтралізації

C. Реакція гемадсорбції

D. Реакція аглютинації

E. Реакція гальмування гемаглютинації

87 / 200
У здорових батьків, спадковість яких не обтяжена, народилася дитина з множинними вадами розвитку. Цитогенетичний аналіз виявив у соматичних клітинах дитини трисомію за 18-ю хромосомою (синдром Едвардса). З яким явищем пов’язане народження такої дитини?

A. Нерозходженням пари хромосом під час гаметогенезу

B. Соматичною мутацією у ембріона

C. Впливом тератогенних факторів

D. Домінантною мутацією

E. Хромосомною мутацією - дуплікацією

88 / 200
На препараті представлено орган, вкритий сполучнотканинною капсулою, від якої відходять трабекули. В органі можна розрізнити кіркову речовину, де містяться лімфатичні вузлики та мозкову речовину, представлену тяжами лімфоїдних клітин. Який орган представлений на препараті?

A. Тимус

B. Селезінка

C. Червоний кістковий мозок

D. Мигдалики

E. Лімфатичний вузол

89 / 200
При аналізі родоводу пробанда виявлено, що ознака проявляється з однаковою частотою у представників обох статей і хворі наявні у всіх поколіннях (по вертикалі), а по горизонталі - у сибсів (братів і сестер пробанда) з відносно великих родин. Який тип успадкування досліджуваної ознаки?

A. Автосомно-рецесивний

B. Автосомно-домінантний

C. Зчеплений з Х-хромосомою, домінантний

D. Зчеплений з Х-хромосомою, рецесивний

E. Зчеплений з Y-хромосомою

90 / 200
У 60-річного пацієнта було виявлено гіперглікемію і глюкозурію. Для лікування хворого лікар призначив препарат для приймання всередину. Який це препарат?

A. Фуросемід

B. Глібенкламід

C. Окситоцин

D. Панкреатин

E. Корглікон

91 / 200
Хворий 58-ми років помер від прогресуючої серцевої недостатності. На розтині: серце розширене у поперечнику, мляве, м’яз на розрізі нерівномірного кровонаповнення, пістрявий. При гістологічному дослідженні: у міокарді повнокров’я, у стромі лімфогістіоцитарні інфільтрати, що розсувають кардіоміоцити. Виявлені морфологічні зміни свідчать про:

A. Венозне повнокров’я

B. Жирову дистрофію міокарда

C. Кардіосклероз

D. Інфаркт міокарда

E. Негнійний проміжний міокардит

92 / 200
У важкоатлета при підйомі штанги відбувся розрив грудної лімфатичної протоки. Вкажіть найбільш імовірне місце ушкодження:

A. Ділянка попереково-крижового сполучення

B. Заднє середостіння

C. Місце впадіння у венозний кут

D. Ділянка шиї

E. Ділянка аортального отвору діафрагми

93 / 200
При пошкодженні клітини іонізуючим випромінюванням вмикаються механізми захисту і адаптації. Який механізм відновлення порушеного внутрішньоклітинного гомеостазу реалізується при цьому?

A. Активація Са-опосередкованих клітинних функцій

B. Активація антиоксидантної системи

C. Накопичення Na+ в клітинах

D. Пригнічення аденілатциклази

E. Гіпертрофія мітохондрій

94 / 200
У хворої після видалення матки розвинулась гостра анурiя (немає виділення сечі). Які анатомiчнi структури найімовірніше було пошкоджено при операції?

A. Сечівник

B. Зовнішній сфінктер сечівника

C. Внутрішній сфінктер сечівника

D. Сечоводи

E. Цибулинно-губчастий м’яз

95 / 200
У хворої внаслідок запалення порушена ендокринна функція фолікулярних клітин фолікулів яєчника. Синтез яких гормонів буде пригнічений?

A. Естрогени

B. Прогестерон

C. Лютропін

D. Фолікулостимулюючий гормон

E. Фолістатин

96 / 200
У чоловіка при обстеженні виявлено порушення кровообігу міокарда лівого передсердя. У басейні якої артерії відбулись порушення кровообігу?

A. Права вінцева

B. Права та ліва вінцеві

C. Передня міжшлуночкова гілка лівої вінцевої артерії

D. Ліва вінцева

E. -

97 / 200
Чоловік 36-ти років, лісник за фахом, через тиждень після тривалого перебування у весняному лісі гостро захворів - гарячка, головний біль, порушення свідомості,епілептиформні напади, смерть розвинулася на 3-й день хвороби. На розтині тіла: набрякголовного мозку, множинні точкові геморагії; під час мікроскопічного дослідження - периваскулярний та перицелюлярний набряк, множинні периваскулярні, переважно лімфоцитарні, інфільтрати. Діагностуйте основне захворювання:

A. Кліщовий енцефаліт

B. Менінгококова інфекція

C. Поліомієліт

D. Гнійний енцефаліт

E. Церебро-васкулярна хвороба

98 / 200
При зовнішньому дослідженні трупа чоловіка 69-ти років, який помер 4 години тому, патологоанатом відмітив, що м’язи померлого мають дуже щільну консистенцію, суглоби згинаються та розгинаються важко. Як називається ця патологоанатомічна ознака смерті?

A. Трупне заклякання

B. Трупне висихання

C. Трупне охолодження

D. Трупне розкладання

E. Трупні гіпостази

99 / 200
Хворому з метою попередження жирової дистрофії печінки лікар призначив ліпотропний препарат - донор метильних груп. Це імовірно:

A. Холестерин

B. Білірубін

C. Валін

D. S-Аденозилметіонін

E. Глюкоза

100 / 200
Хворому на гострий інфаркт міокарда у комплексній терапії було призначено гепарин. Через деякий час після введення даного препарату з’явилась гематурія. Який антагоніст гепарину необхідно ввести хворому для усунення даного ускладнення?

A. Вікасол

B. Протаміну сульфат

C. Амінокапронова кислота

D. Неодикумарин

E. Фібриноген

101 / 200
У хворого виявили злоякісну анемію. Терапія внутрішньо-м’язовим введення вітаміну Б12 давала нетривалий нестійкий ефект поліпшення складу крові. Пацієнт - завзятий рибаль і часто вживає самостійно виловлену і недостатньо термічно оброблену рибу. Який діагноз можна припустити?

A. Дифілоботріоз

B. Анкілостомоз

C. Парагонімоз

D. Трихоцефальоз

E. Ентеробіоз

102 / 200
У синтезі пуринових нуклеотидів беруть участь деякі амінокислоти, похідні вітамінів, фосфорні ефіри рибози. Коферментна форма якого вітаміну є переносником одновуглецевих фрагментів в цьому синтезі?

A. Фолієва кислота

B. Пантотенова кислота

C. Нікотинова кислота

D. Рибофлавін

E. Піридоксин

103 / 200
У тварини зруйнували отолітові вестибулорецептори. Які з наведених рефлексів зникнуть внаслідок цього у тварини?

A. Статокінетичні при рухах з кутовим прискоренням

B. Статокінетичні при рухах з лінійним прискоренням

C. Міотатичні

D. Випрямлення тулуба

E. Первинні орієнтувальні

104 / 200
Лікар записав в історії хвороби, що у хворого дихання поверхневе (знижена глибина дихання). Це означає, що зменшеним є такий показник зовнішнього дихання:

A. Життєва ємність легень

B. Функціональна залишкова ємність

C. Ємність вдиху

D. Дихальний об’єм

E. Хвилинний об’єм дихання

105 / 200
До лікаря звернувся студент з проханням призначити препарат для лікування алергічного риніту, який виник у нього під час цвітіння липи. Який засіб можна застосувати?

A. Лоратадин

B. Норадреналіну гідротартрат

C. Анаприлін

D. Амброксол

E. Лозартан

106 / 200
Хворий похилого віку страждає на хронічний закреп, в основі якого лежить гіпотонія товстої кишки. Який препарат слід призначити хворому?

A. Натрію сульфат

B. Касторова олія

C. Атропіну сульфат

D. Бісакодил

E. Новокаїнамід

107 / 200
При лабораторному дослідженні дитини виявлено підвищений вміст у крові та сечі лейцину, валіну, ізолейцину та їх кетопохідних. Сеча має характерний запах кленового сиропу. Недостатність якого ферменту характерно для цього захворювання?

A. Амінотрансфераза

B. Дегідрогеназа розгалужених амінокислот

C. Глюкозо-6-фосфатаза

D. Фосфофруктокіназа

E. Фосфофруктомутаза

108 / 200
При обстеженні 2-х місячної дитини педіатр звернула увагу, що плач дитини нагадує котячий крик. Діагностовані мікроцефалія і вада серця. За допомогою цитогенетичного метода з’ясований каріотип дитини: 46, XX, 5р. Дане захворювання є наслідком такого процесу:

A. Дуплікація

B. Інверсія

C. Транслокація

D. Делеція

E. Плейотропія

109 / 200
Під час аутопсії тіла хворого, котрий помер від тяжкого ексикозу, на ґрунті профузної діареї, виявлені такі зміни: слизова оболонка прямої та сигмоподібної кишок на всьому протязі вкрита сіро-білими плівчастими нашаруваннями, що міцно з’єднані з підлеглими тканинами, між плівками розташовані множинні великі й поверхневі виразки, вкриті згортками крові. Мікроскопічно діагностовано фібринозно-виразковий коліт. Яке захворювання проявляється такими змінами?

A. Дизентерія

B. Колі-інфекція

C. Стафілококова інфекція

D. Ієрсініоз

E. Сальмонельози

110 / 200
У лікарню до кінця робочого дня доставлений працівник "гарячого" цеху, який скаржиться на головний біль, запаморочення, нудоту, загальну слабкість. Свідомість збережена, шкірні покриви гіперемовані, сухі, гарячі на дотик. ЧСС- 130/хв. Дихання часте, поверхневе. Яке порушення процесів регуляції тепла найімовірніше виникло у людини у даній ситуації?

A. Посилення тепловіддачі і зниження теплопродукції

B. Посилення тепловіддачі і теплопродукції

C. Посилення теплопродукції без змін тепловіддачі

D. Зниження теплопродукції без зміни тепловіддачі

E. Зниження тепловіддачі

111 / 200
В експерименті подразнюють гілочки симпатичного нерва, які іннервують серце. Це призвело до збільшення сили серцевих скорочень, тому що через мембрану типових кардіоміоцитів збільшився:

A. Вихід іонів кальцію

B. Вихід іонів калію

C. Вхід іонів кальцію

D. Вхід іонів калію

E. Вхід іонів кальцію та калію

112 / 200
У пацієнта 60-ти років виявлено збільшення порогу сприймання звуків високої частоти. Зміна функцій яких структур слухового аналізатора зумовлює виникнення цього порушення?

A. Органу Корті ближче до гелікотреми

B. Органу Корті ближче до овального віконця

C. Барабанної перетинки

D. М’язів середнього вуха

E. Євстахієвої труби

113 / 200
У 3-річної дитини тривале підвищення температури, збільшені лімфовузли, у крові - значне підвищення кількості лімфоцитів. Методом ІФА виявлено антиген віруса Епштейна-Бара. Який діагноз можна поставити на основі вказаного?

A. Інфекційний мононуклеоз

B. Лімфома Беркета

C. Іерпетична аденопатія

D. Іенералізована інфекція, викликана herpes-zoster

E. Цитомегаловірусна інфекція

114 / 200
У дитини виявлена схильність до ожиріння, яка є результатом діатезу. Назвіть вид діатезу, при якому частіше може розвинутись ожиріння:

A. Ексудативно-катаральний

B. Лімфатико-гіпопластичний

C. Нервово-артритичний

D. Астенічний

E. -

115 / 200
У юнака 18-ти років діагностовано хворобу Марфана. При дослідженні встановлено порушення розвитку сполучної тканини, будови кришталика ока, аномалії серцево-судинної системи, арахнодактилію. Прикладом якого генетичного явища є ця хвороба?

A. Комплементарність

B. Плейотропія

C. Кодомінування

D. Множинний алелізм

E. Неповне домінування

116 / 200
Ураження хворого одноразовою дозою іонізуючого випромінювання спричинило розвиток кістково-мозкової форми променевої хвороби. Які патологічні прояви з боку крові будуть характерними в період удаваного благополуччя?

A. Перерозподільчий лейкоцитоз, лім-фоцитоз

B. Анемія, лейкопенія

C. Наростаюча лімфопенія, лейкопенія

D. Тромбоцитопенія, анемія

E. Тромбоцитопенія, лейкоцитоз

117 / 200
У хворого на черевний тиф при проведенні серологічного дослідження (реакція Відаля) виявлено О- і Н-аглютитиніни у титрі 1:800 і 1:200 відповідно. Це свідчить про:

A. Раніше перенесене захворювання

B. Проведене щеплення

C. Початок захворювання

D. Період реконвалесценції

E. Неможливість підтвердити діагноз

118 / 200
У дитячому колективі проведено планову вакцинацію проти кору. Яким методом можна перевірити ефективність проведеної вакцинації?

A. Вірусологічний

B. Алергопроба

C. Біологічний

D. Вірусоскопічний

E. Серологічний

119 / 200
У клінічній практиці застосовують для лікування туберкульозу препарат ізоніазид - антивітамін, який здатний проникати у туберкульозну палочку. Туберкулостатичний ефект обумовлений порушенням процесів реплікації, окисно-відновних реакцій завдяки утворенню несправжнього коферменту з:

A. НАД

B. ФАД

C. ФМН

D. ТДФ

E. КоО

120 / 200
При огляді хворої лікар-гінеколог відмітив симптоми запалення статевих шляхів, у мазку взятому із піхви, виявлено грушоподібні найпростіші з шипом, з передньої частини відходять джгутики, наявна ундулююча мембрана. Яке захворювання підозрює лікар у хворої?

A. Лямбліоз

B. Урогенітальний трихомоноз

C. Кишковий трихомоноз

D. Токсоплазмоз

E. Балантидіоз

121 / 200
У чоловіка 32-х років, хворого на пневмонію, спостерігається закупорка харкотинням дихальних шляхів. В організмі хворого при цьому буде розвиватися така зміна кислотно-лужної рівноваги:

A. Метаболічний ацидоз

B. Респіраторний алкалоз

C. Респіраторний ацидоз

D. Метаболічний алкалоз

E. Змін не буде

122 / 200
При аналiзi ЕКГ виявлено випадіння деяких серцевих циклів PQRST. Наявні зубці та комплекси не змінені. Назвать вид аритмії:

A. Синоатріальна блокада

B. Миготлива аритмія

C. Атріовентрикулярна блокада

D. Передсердна екстрасистола

E. Внутрішньопередсердна блокада

123 / 200
У хворої встановлено порушення виділення тиреотропного гормону гіпофіза. Зі зниженням функцій якої частки гіпофіза це пов’язано?

A. Lobus anterior

B. Infundibulum

C. Lobus posterior

D. Pars intermedia

E. -

124 / 200
Стресовий стан і больове відчуття у пацієнта перед візитом до стоматолога супроводжуються анурією (відсутністю сечовиділення). Це явище зумовлене збільшенням:

A. Активності парасимпатичної нервової системи

B. Активності антиноціцептивної системи

C. Секреції вазопресину та адреналіну

D. Секреції вазопресину та зменшенням адреналіну

E. Секреції адреналіну та зменшенням вазопресину

125 / 200
Введення знеболюючого пацієнту перед екстракцією зуба призвело до розвитку анафілактичного шоку, який супроводжувався розвитком олігурії. Який патогенетичний механізм зумовив зменшення діурезу в даній клінічній ситуації?

A. Підвищення гідростатичного тиску в капсулі Шумлянського-Боумена

B. Пошкодження клубочкового фільтру

C. Збільшення онкотичного тиску крові

D. Зниження гідростатичного тиску в капілярах клубочків

E. Зменшення кількості функціонуючих нефронів

126 / 200
Хвора на ревматоїдний артрит після трьохтижневого лікування преднізолоном почала скаржитись на перебої в роботі серця. З чим пов’язаний розвиток даного небажаного ефекту препарату?

A. Гіпокаліємія

B. Гіперкаліємія

C. Гіперурікемія

D. Гіперглікемія

E. Гіпоглікемія

127 / 200
У хворого 45-ти років на тлі трансмурального інфаркту міокарда розвинулася гостра лівошлуночкова недостатність. Який лікарський засіб доцільно застосувати у даній ситуації для покращення помпової функції серця?

A. Ізадрин

B. Ефедрин

C. Добутамін

D. Еуфілін

E. Промедол

128 / 200
Для профілактики атеросклерозу, ішемічної хвороби серця, порушень мозкового кровообігу рекомендується споживання жирів із високим вмістом поліненасичених жирних кислот. Однією з таких жирних кислот є:

A. Олеїнова

B. Лінолева

C. Лауринова

D. Пальмітоолеїнова

E. Стеаринова

129 / 200
У хворого з нагноєнням рани при бактеріологічному дослідженні ранового вмісту виявлено грамнегативну паличку, яка на МПА утворює напівпрозорі слизові колонії синьо-зеленого кольору з перламутровим відтінком. Культура має специфічний запах фіалок або жасмину. Який вид збудника виділений з рани хворого?

A. P aeruginosa

B. P vulgaris

C. S. aureus

D. S. pyogenes

E. S. faecalis

130 / 200
Після обстеження пацієнта в клініці нервових хвороб встановлена відсутність звуження зіниці при дії світла. З ураженням яких структур головного мозку це пов’язано?

A. Червоні ядра середнього мозку

B. Ретикулярні ядра середнього мозку

C. Ядра гіпоталамуса

D. Вегетативні ядра 3 пари черепно-мозкових нервів

E. Ретикулярш ядра довгастого мозку

131 / 200
У хворого під час комп’ютерної томографії грудної клітки діагностовано пухлину заднього нижнього середостіння. Яка з перерахованих структур стиснута пухлиною?

A. Trachea

B. Arcus aortae

C. N. phrenicus

D. Vena cava superior

E. Aorta thoracica

132 / 200
Під час операції холецистектомії у хірурга виникла необхідність визначити топографію загальної жовчної протоки. Злиттям яких проток утворюється дана анатомічна структура?

A. Загальної печінкової і правої печінкової проток

B. Загальної печінкової і міхурової проток

C. Загальної печінкової і лівої печінкової проток

D. Лівої печінкової і міхурової проток

E. Правої та лівої печінкових проток

133 / 200
Дитина 6-ти років під час гри порізала ногу осколком скла і була направлена у поліклініку для введення протиправцевої сироватки. З метою попередження розвитку анафілактичного шоку лікувальну сироватку вводили за методом Безредка. Який механізм лежить в основі подібного способу гіпосенсибілізації організму?

A. Блокування синтезу медіаторів у тучних клітинах

B. Стимуляція імунологічної толерантності до антигену

C. Стимуляція синтезу антиген-специфічних IgG

D. Зв’язування фіксованих на тучних клітинах IgE

E. Зв’язування рецепторів до IgE на тучних клітинах

134 / 200
Хворому лікар призначив протикашльовий препарат центральної дії, який є алкалоїдом мачку жовтого. Діє на кашльовий центр вибірково, не пригнічуючи дихання, не затримує виділення харкотиння. Не викликає обстипації і лікарської залежності. Можна призначати дітям. Визначте препарат:

A. Кодеїну фосфат

B. Лібексин

C. Окселадин

D. Бромгексин

E. Глауцину гідрохлорид

135 / 200
Хлопчику 5-ти років був встановлений діагноз - міастенія. Оберіть препарат з групи антихолінестеразних засобів, який покращує нервово-м’язову передачу:

A. Ацеклідин

B. Прозерин

C. Іалантаміну гідробромід

D. Армін

E. Алоксим

136 / 200
Хворому 63-х років з атонією сечового міхура лікар призначив препарат, дозу якого хворий самостійно збільшив. З’явились підвищене потовиділення, салівація, діарея, м’язові спазми. Препарат якої групи був призначений?

A. Реактиватори холінестерази

B. Адреноблокатори

C. Токолітики

D. Холіноміметики

E. Гангліоблокатори

137 / 200
Під час розтину тіла жінки 28-ми років, яка померла від геморагічного шоку, виявлено: гемоперитонеум, права маткова труба збільшена у розмірах, багряна, з наскрізним дефектом стінки, її дилятований просвіт виповнений темно-червоними згортками крові. Гістологічно у слизовій оболонці труби та серед м’язових клітин визначаються пласти великих світлих децидуальних клітин, у м’язовій оболонці та серед згортків крові у просвіті труби - ворсинки хоріона. Діагностуйте патологію вагітності:

A. Порушена маткова вагітність

B. Порушена трубна вагітність

C. Деструюючий міхурцевий занесок

D. Черевна вагітність

E. Інтерлігаментарна вагітність

138 / 200
У біоптаті нирки 45-річного чоловіка, що має хронічну хворобу нирок, виявлено: склероз, лімфо-плазмоцитарна інфільтрація стінок мисок та чашок, дистрофія та атрофія канальців. Збережені канальці розширені, розтягнені колоїдоподібними масами, епітелій сплющений (’’щитоподібна” нирка). Який діагноз найбільш імовірний?

A. Хронічний пієлонефрит

B. Тубуло-інтерстиційний нефрит

C. Гострий пієлонефрит

D. Гломерулонефрит

E. Нефросклероз

139 / 200
Чоловік 40 років хворіє на гіперацидний гастрит з нічними голодними болями. Призначте хворому лікарський засіб - блокатор гістамінових H2-рецепторів III покоління, який знизить виділення хлористоводневої кислоти (особливо вночі) та збільшить утворення захисного слизу:

A. Пірензепін

B. Метацин

C. Фамотидин

D. Атропіну сульфат

E. Платифіліну гідротартрат

140 / 200
Під час футбольного матчу між вболівальниками різних команд виникла сутичка. На фоні негативних емоцій в одного учасника сутички були розширені зіниці й підвищене серцебиття. Активація якої системи регуляції функцій організму забезпечує такі вегетативні зміни при негативних емоціях?

A. Гіпоталамо-гіпофізарно-тиреоїдна

B. Соматична нервова

C. Парасимпатична нервова

D. Метасимпатична нервова

E. Симпато-адреналова

141 / 200
У хворого 32-х років після оперативного втручання розвинувся гнійний процес. Із гною рани виділено культуру S. aureus. Який з перерахованих тестів найдоцільніше використати для диференціації S. aureus від S. epidermidis?

A. Гемоліз на кров’яному агарі

B. Колір колонії

C. Плазмокоагулазна активність

D. Ферментація арабінози

E. Оксидазний тест

142 / 200
Чоловікові 58-ми років зроблено операцію з приводу раку простати. Через 3 місяці йому проведено курс променевої та хіміотерапії. До комплексу лікарських препаратів входив 5-фтордезоксиуридин - інгібітор тимідилатсинтази. Синтез якої речовини блокується цим препаратом?

A. ДНК

B. і-РНК

C. р-РНК

D. т-РНК

E. -

143 / 200
В підводному човні під час занурення порушилася система подачі кисню. У підводників збільшилися частота дихання і серцевих скорочень. Який вид гіпоксії розвинувся у підводників?

A. Кров’яна

B. Серцево-судинна

C. Гіпоксична

D. Тканинна

E. Дихальна

144 / 200
Синтез і-РНК проходить на матриці ДНК з урахуванням принципу комплементарності. Якщо триплети у ДНК наступні - АТГ-ЦГТ, то відповідні кодони і-РНК будуть:

A. АУГ-ЦГУ

B. УАЦ-ГЦА

C. АТГ-ЦГТ

D. УАГ-ЦГУ

E. ТАГ-УГУ

145 / 200
У процесі фібринолізу кров’яний тромб розсмоктується. Розщеплення нерозчинного фібрину відбувається шляхом його гідролізу під дією протеолітичного ферменту плазміну, який наявний у крові в неактивній формі плазміногену. Активується плазміноген шляхом обмеженого протеолізу за участю фермента:

A. Пепсин

B. Трипсин

C. Урокіназа

D. Ентерокіназа

E. Хімотрипсин

146 / 200
У біоптаті щитоподібної залози виявлено атрофію паренхіматозних елементів, дифузну інфільтрацію тканини залози лімфоцитами та плазматичними клітинами з утворенням в ній лімфоїдних фолікулів. Для якого захворювання є характерними наведені ознаки?

A. Тиреоїдит Ріделя

B. Тиреоїдит Хасімото

C. Ендемічний зоб

D. Хвороба Базедова

E. Аденома щитоподібної залози

147 / 200
У хворого з жовтяницею встановлено: підвищення у плазмі крові вмісту загального білірубіну за рахунок непрямого (вільного), в калі і сечі - високий вміст стеркобіліну, рівень прямого (зв’язаного) білірубіну у плазмі крові в межах норми. Який вид жовтяниці має місце у хворого?

A. Гемолітична

B. Паренхіматозна

C. Механічна

D. Хвороба Жильбера

E. -

148 / 200
При гістологічному дослідженні біоптатів, взятих з потовщених країв виразки шлунка, виявлені невеликі гніздові скупчення різко атипових гіперхромних невеликих епітеліальних клітин, які розташовані серед дуже розвиненої строми. Визначте пухлину:

A. Скіррозний недиференційований рак

B. Недиференційована саркома

C. Медулярний рак

D. Аденокарцинома

E. Аденома

149 / 200
Жінка 69-ти років довго хворіла на атеросклероз. Поступила в хірургічне відділення з симптомами гострого живота. При лапаротомії виявлені: тромбоз мезентеріальної артерії, петлі тонкої кишки набряклі, багряно-чорного кольору, на їх серозній оболонці фібринозні нашарування. Який патологічний процес розвинувся у кишці хворої?

A. Суха гангрена

B. Волога гангрена

C. Немічний інфаркт

D. Секвестр

E. Коагуляційний некроз

150 / 200
Під час ректороманоскопії хворого зі скаргами на діарею виявлено, що слизова оболонка прямої і сигмоподібної кишок різко гіперемована, набрякла, вкрита великою кількістю слизу, а у деяких ділянках вкрита плівчастими накладаннями зеленуватого кольору. Про яке захворювання можна думати?

A. Сальмонельоз

B. Холера

C. Дизентерія

D. Черевний тиф

E. Амебіаз

151 / 200
При копрологічному дослідженні у працівників кав’ярні лікарями санітарно- епідеміологічної станції були виявлені округлі цисти, характерною ознакою яких є наявність чотирьох ядер. Імовірніше за все у цих працівників безсимптомно паразитує:

A. Лямблія

B. Дизентерійна амеба

C. Кишкова трихомонада

D. Балантидій

E. Амеба кишкова

152 / 200
У хворого з варикозним розширенням вен під час огляду нижніх кінцівок відзначається: ціаноз, пастозність, зниження температури шкіри, поодинокі петехії. Який розлад гемодинаміки має місце у хворого?

A. Компресійна ішемія

B. Обтураційна ішемія

C. Венозна гіперемія

D. Тромбоемболія

E. Артеріальна гіперемія

153 / 200
При гістологічному дослідженні органів і тканин померлої від ниркової недостатності молодої жінки, у якої прижиттєво виявлявся високий титр антинуклеарних антитіл, виявлені поширені фібриноїдні зміни в стінках судин. Відмічається ядерна патологія з вакуолізацією ядер, каріорексисом, утворенням гематоксилінових тілець. Який найбільш імовірний діагноз?

A. Атеросклероз

B. Вузликовий періартеріїт

C. Гіпертонічна хвороба

D. Облітеруючий ендартеріїт

E. Системний червоний вовчак

154 / 200
Мікоплазми є своєрідною групою мікроорганізмів, що відносяться до родини Mycoplasmataceae і що мають властивості як бактерій, так і вірусів. Назвіть одну особливість мікоплазм, яка відрізняє їх від бактерій і вірусів:

A. Внутрішньоклітинний паразитизм

B. Висока ферментативна активність

C. Відсутність клітинної будови

D. Відсутність клітинної стінки

E. Спосіб розмноження

155 / 200
Після довготривалого вживання антибіотиків у хворого на слизовій ротової порожнини появилися округлі білі плями, на язику білий наліт. Який мікроорганізм імовірно спричинив дані симптоми?

A. Гриби роду Candida

B. Лактобацили

C. Стрептокок

D. Кишкова паличка

E. Ентерокок

156 / 200
Фенілкетонурія - це захворювання, яке зумовлено рецесивним геном, що локалізується в аутосомі. Батьки є гетерозиготами за цим геном. Вони вже мають двох хворих синів і одну здорову дочку. Яка імовірність, що четверта дитина, яку вони очікують народиться теж хворою?

A. 0%

B. 25%

C. 50%

D. 75%

E. 100%

157 / 200
При диспансерному обстеженні у хворого знайдено цукор в сечі. Який найбільш імовірний механізм виявлених змін, якщо вміст цукру в крові нормальний?

A. Порушення фільтрації глюкози в клубочковому відділі нефрона

B. Порушення реабсорбції глюкози в канальцях нефрона

C. Недостатня продукція інсуліну підшлунковою залозою

D. !нсулінорезистентність рецепторів клітин

E. Гіперпродукція глюкокортикоїдів наднирниками

158 / 200
В пробірку, що містить розчин NaCl 0,9%, додана крапля крові. Що відбудеться з еритроцитами?

A. Осмотичний гемоліз

B. Біологічний гемоліз

C. Зморшкування

D. Залишаться без змін

E. Набухання

159 / 200
У хворого 40-ка років ознаки гірської хвороби: запаморочення, задишка, тахікардія, рН крові - 7,50, pCO2 - 30 мм рт.ст., зсув буферних основ +4 ммоль/л. Яке порушення кислотно-основного стану має місце?

A. Негазовий алкалоз

B. Негазовий ацидоз

C. Газовий ацидоз

D. Видільний ацидоз

E. Газовий алкалоз

160 / 200
У хворого 15-ти років концентрація глюкози натще - 4,8 ммоль/л, через годину після цукрового навантаження - 9,0 ммоль/л, через 2 години - 7,0 ммоль/л, через 3 години - 4,8 ммоль/л. Ці показники характерні для такого захворювання:

A. Цукровий діабет I типу

B. Цукровий діабет II типу

C. Хвороба !ценко-Кутінга.

D. Прихований цукровий діабет

E. -

161 / 200
Лікар призначив хворому з гострою серцевою недостатністю не-глікозидний кардіотонічний засіб, який безпосередньо стимулює в1-адренорецептори міокарда, що збільшує кровообіг, діурез. Застосовується лише внутрішньовенно крапельно внаслідок швидкої інактивації в організмі. Який препарат призначив лікар?

A. Дигоксин

B. Адреналін

C. Корглікон

D. Анаприлін

E. Добутамін

162 / 200
Чоловік 40-ка років перебував у пульмонологічному відділенні з приводу рецидивуючої правосторонньої пневмонії. Помер від легенево-серцевої недостатності. На розтині в правій легені визначається ділянка круглої форми 3х4 см. Вона являє собою порожнину з нерівними шорсткими краями, заповнену каламутною вершкоподібною жовто-зеленою рідиною. Мікроскопічно: стінка порожнини утворена тканиною легені з дифузною інфільтрацією лейкоцитами. Визначте патологічний процес у легені:

A. Хронічний абсцес

B. Гострий абсцес

C. Емпієма

D. Гангрена

E. !нфаркт

163 / 200
У вагітної жінки 24-х років після тривалого блювання було зареєстровано зниження об’єму циркулюючої крові. Про яку зміну загальної кількості крові може йти мова?

A. Проста гіповолемія

B. Олігоцитемічна гіповолемія

C. Поліцитемічна гіповолемія

D. Поліцитемічна гіперволемія

E. Олігоцитемічна гіперволемія

164 / 200
Пацієнту, який знаходився в клініці з приводу пневмонії, ускладненої плевритом, у складі комплексної терапії вводили преднізолон. Протизапальна дія цього синтетичного глюкокортикоїда пов’язана з блокуванням вивільнення арахідонової кислоти шляхом гальмування:

A. Циклооксигенази

B. Фосфоліпази С

C. Фосфоліпази A2

D. Ліпоксигенази

E. Пероксидази

165 / 200
У чоловіка 64-х років, який тривалий час курив і вживав міцні спиртні напої, на боковій поверхні язика виявили подібний на виразку утвір із білої, помірно щільної тканини розмірами 5х3 см. При гістологічному дослідженні біоптату виявили, що утвір побудований із клітини, які формують солідні структури і тяжі, що нагадують за будовою багатошаровий плоский епітелій, в якому клітини з вираженим поліморфізмом, з великими атиповими ядрами з патологічними мітозами. Діагностуйте виявлене у чоловіка захворювання:

A. Плоскоклітинний зроговілий рак

B. Плоскоклітинний незроговілий рак

C. Еритроплакія

D. Рак на місці

E. Лейкоплакія

166 / 200
Обстежуваний знаходиться у фазі повільнохвильового глибокого сну. Про це свідчить реєстрація на ЕЕГ таких хвиль:

A. Альфа-хвилі

B. Дельта-хвилі

C. Бета-хвилі

D. Тета -хвилі

E. Альфа-веретена

167 / 200
Лікар-стоматолог для лікування гінгівіту призначив пацієнту препарат з протипротозойною та антибактеріальною діями, який може викликати відразу до алкоголю. Вкажіть препарат, який призначив лікар:

A. Тетрациклін

B. Левоміцетин

C. Метронідазол

D. Лінкоміцину гідрохлорид

E. Цефтріаксон

168 / 200
Спеціальний режим харчування призвів до зменшення іонів Ca2+ в крові. До збільшення секреції якого гормону це призведе?

A. Тирокальцитонін

B. Паратгормон

C. Вазопресин

D. Соматотропін

E. Тироксин

169 / 200
У пацієнта після переохолодження на губах з’явились герпетичні висипання. Для лікування призначений крем ацикловіру, терапевтичний ефект якого пояснюється здатністю:

A. Гальмувати активність ДНК-полімерази

B. Порушувати функцію зворотної транскриптази

C. Інгібувати нейрамінідазу

D. Гальмувати активність протеази

E. Уповільнювати реплікацію РНК- і ДНК-геномних вірусів

170 / 200
На плановий прийом до педіатра батьки привели дитину віком 13 місяців. Під час повного огляду лікар перевірив розвиток II сигнальної системи дитини. Назвіть період, коли у людини вперше з’являються ознаки розвитку II сигнальної системи:

A. 6-12 місяців

B. 1,5-2 роки

C. 2-2,5 роки

D. 2,5-3 роки

E. 3-5 років

171 / 200
У сироватці крові новонародженого виявлено антитіла до вірусу кору. Про наявність якого імунітету це може свідчити?

A. Природний активний

B. Природний пасивний

C. Штучний пасивний

D. Штучний активний

E. Спадковий, видовий

172 / 200
У хворого спостерігається пухлина тканин орбіти позаду очного яблука. Зазначено порушення акомодації та звуження зіниці ока. Яке анатомічне утворення ушкоджено?

A. N. nasociliaris

B. N. lacrimalis

C. N. opticus

D. N. trochlearis

E. Ganglion ciliare

173 / 200
У хворого виявлено зміну функції привушної слинної залози. Який з вузлів вегетативної нервової системи віддає післявузлові симпатичні волокна для неї?

A. Ganglion cervicothoracicum

B. Ganglion cervicale superius

C. Ganglion pterygopalatinum

D. Ganglion submandibulare

E. Ganglion oticum

174 / 200
Жінка 31-го року хворіє на В!Л- інфекцію на стадії СНІД. На шкірі нижніх кінцівок, слизової оболонки піднебіння з’явились рудувато-червоні плями, яскраво-червоні вузлики різних розмірів. Один з вузликів взято на гістологічне дослідження. Виявлено багато хаотично розташованих тонкостінних судин, вистелених ендотелієм, пучки веретеноподібних клітин з наявністю ге-мосидерину. Яка пухлина розвинулась у хворої?

A. Гемангіома

B. Саркома Капоші

C. Лімфома Беркіта

D. Лімфангіома

E. Фібросаркома

175 / 200
У альпініста, що піднявся на висоту 5200 м, розвинувся газовий алкалоз. Що є причиною його розвитку?

A. Гіповентиляція легенів

B. Гіпероксемія

C. Гіпоксемія

D. Гіпервентиляція легенів

E. Зниження температури навколишнього середовища

176 / 200
У хворого хронічна нежить. Набряк слизової оболонки носової порожнини призводить до порушення функції рецепторів нюхового нерва, які розташовані в нюховій ділянці носової порожнини. Через яке утворення волокна цього нерва потрапляють в передню черепну ямку?

A. Foramen ethmoidale anterior

B. Foramen ethmoidale posterior

C. Foramen sphenopalatinum

D. Lamina cribrosa os ethmoidale

E. Foramen incisivum

177 / 200
На гістологічному препараті в складі видовженої структури, обмеженої плазмолемою, по периферії розташовані численні ядра, а в цитоплазмі наявна поперечна посмугованість. Яка це структура?

A. Гладкий міоцит

B. Міосимпласт

C. Кардіоміоцит

D. Колагенове волокно

E. Синцитіотрофобласт

178 / 200
У спортсмена легкоатлета (бігуна на довгі дистанції) під час змагань розвинулась гостра серцева недостатність. В результаті чого виникла ця патологія?

A. Перевантаження серця об’ємом

B. Порушення вінцевого кровообігу

C. Прямого пошкодження міокарда

D. Патологія перикарда

E. Перевантаження серця опором

179 / 200
У пацієнта встановлено гіповітаміноз фолієвої кислоти, що може призвести до порушення синтезу:

A. Пуринових та тимідилових нуклеотидів

B. Пуринових нуклеотидів та холестерину

C. Тимідилових нуклеотидів та жирних кислот

D. Гема та креатину

E. Цитрату та кетонових тіл

180 / 200
Спадкова гіперліпопротеїнемія І типу обумовлена недостатністю ліпопротеїнліпази. Підвищення рівня яких транспортних форм ліпідів в плазмі навіть натщесерце є характерним?

A. Хіломікрони

B. Ліпопротеїни низької густини

C. Ліпопротеїни дуже низької густини

D. Ліпопротеїни високої густини

E. Модифіковані ліпопротеїни

181 / 200
У людини виявлена пухлина одного з відділів головного мозку, внаслідок чого в неї порушена здатність підтримувати нормальну температуру тіла. Яка структура головного мозку пошкоджена?

A. Таламус

B. Мозочок

C. Гіпоталамус

D. Стріатум

E. Чорна субстанція

182 / 200
До лікарні звернувся чоловік 50-ти років з розладами пам’яті, болісними відчуттями по ходу нервових стовбурів, зниженням інтелектуальних функцій, порушеннями з боку серцево-судинної системи і явищами диспепсії. В анамнезі хронічний алкоголізм. Дефіцит якого вітаміну може викликати ці симптоми?

A. Ніацин

B. Ретинол

C. Кальциферол

D. Тіамін

E. Рибофлавін

183 / 200
Пацієнт звернувся зі скаргами на гострий біль у правому підребер’ї. При огляді лікар звернув увагу на пожовтіння склер хворого. Лабораторно: підвищена активність АлАТ та негативна реакція на стеркобілін в калі. Для якого захворювання характерні такі симптоми?

A. Гемолітична жовтяниця

B. Гепатит

C. Хронічний гастродуоденіт

D. Хронічний коліт

E. Хронічний гастрит

184 / 200
У хворого після тривалого психоемоційного напруження спостерігається підвищення артеріального тиску, що супроводжується серцебиттям, кардіалгіями, головним болем, запамороченням. Домінуючим у формуванні артеріальної гіпертензії у даному випадку є збільшення:

A. Тонусу венул

B. Об’єму циркулюючої крові

C. Частоти серцевих скорочень

D. Тонусу артеріол

E. Серцевого викиду

185 / 200
Незалежно від расової чи етнічної належності у людини розвивається комплекс морфофункціональних, біохімічних, імунологічних ознак, які обумовлюють кращу біологічну пристосованість людини до відповідного фізичного середовища. Який тип біологічної реакції представлений у людини?

A. Тропічний тип

B. Адаптивний тип

C. Арктичний тип

D. Тип зони помірного клімату

E. Гірський тип

186 / 200
Для знеболювання використовують новокаїн, під дією якого нервове волокно втрачає здатність проводити збудження. Який мембранно-іонний механізм дії цього препарату?

A. Блокування калієвих іоноселективних каналів

B. Блокування натрієвих іоноселективних каналів

C. Блокування кальцієвих іоноселектив-них каналів

D. Блокування калій-натрієвого насоса

E. Блокування натрій-протонного насоса

187 / 200
У хворого 41-го року відзначається гіпонатріємія, гіперкаліємія, дегідратація, зниження артеріального тиску, м’язова слабкість, брадикардія, аритмія. З порушенням функцій яких гормонів це пов’язано?

A. Тиреоїдні

B. Гормони підшлункової залози

C. Статеві гормони

D. Кортикостероїди

E. Гормони мозкової речовини наднирників

188 / 200
При розтині хворої 28-ми років, що померла від уремії, виявлені збільшені строкаті нирки з осередками крововиливів. Патогістологічно в судинних клубочках виявлені гематоксилінові тільця, капілярні мембрани клубочків у вигляді дротяних петель, гіалінові тромби та осередки фібриноїдного некрозу. За патогенезом гіперчутливість якого типу лежить в основі описаної хвороби?

A. Гіперчутливість I типу (анафілактична)

B. Гіперчутливість II типу (антитілозалежна)

C. Гіперчутливість III типу (імунокомплексна)

D. Гіперчутливість IV типу (клітинна цитотоксичність)

E. Гіперчутливість V типу (гранулематоз)

189 / 200
Хвора 37-ми років померла під час нападу експіраторної задухи, що був спричинений контактом з екзогенним алергеном (пилок амброзії). При гістологічному дослідженні в просвіті бронхів спостерігаються скупчення слизу, в стінці бронхів багато тучних клітин (лаброцитів), більшість з яких у стані де-грануляції, багато еозинофілів. До патогенезуякого типу реакцій гіперчутливості можна віднести описані зміни?

A. I типу (анафілактична)

B. II типу (антитілозалежна)

C. III типу (імунокомплексна)

D. IV типу (клітинна цитотоксичність)

E. V типу (гранулематоз)

190 / 200
Оперуючи на наднирниковій залозі, хірург зупиняє кровотечу з артерії, що відходить до наднирникової залози від черевної аорти. Назвіть цю артерію:

A. A. renalis

B. A. suprarenalis superior

C. A. suprarenalis media

D. A. uprarenalis inferior

E. A. phrenica inferior

191 / 200
Хворому на паратиф А інфекціоніст на 3-му тижні захворювання призначив повторне бактеріологічне дослідження. Який матеріал слід взяти для виділення збудника?

A. Харкотиння

B. Кров

C. Випорожнення

D. Блювотні маси

E. Ліквор

192 / 200
Пацієнтка тривалий час приймала снодійний засіб нітразепам. Після відміни препарату у неї розвинулись безсоння, зниження апетиту, агресивність. Як називається такий стан?

A. Тахіфілаксія

B. Сенсибілізація

C. Кумуляція

D. Ейфорія

E. Абстиненція

193 / 200
Хворому на шизофренію призначено аміназин для купіювання психічного стану. Вкажіть механізм дії препарату:

A. Стимуляція опіоїдних рецепторів

B. Блокада Д2-дофамінових рецепторів

C. Блокада ГАМК-рецепторів

D. Стимуляція серотонінових рецепторів

E. -

194 / 200
Хворому на пневмонію призначений антибіотик із групи макролідів. Вкажіть цей препарат:

A. Гентаміцин

B. Ампіцилін

C. Тетрациклін

D. Стрептоміцин

E. Азитроміцин

195 / 200
В клініку доставлено чоловіка з травмою спини. Під час обстеження виявлено перелом хребців грудного відділу. Під час об’єктивного огляду нейрохірургом виявлено: нижче рівня перелому з правого боку відсутня глибока чутливість, з лівого боку – порушена температурна та тактильна чутливість. Яке ураження з боку спинного мозку є у хворого?

A. Синдром Броун Секара

B. Хвороба Паркінсона

C. Судомний синдром

D. Анестезія

E. Парастезія

196 / 200
Через 8 днів після хірургічної операції у пацієнта розвинувся правець. Лікар запідозрив, що причиною став контамінований збудником правця шовний матеріал, який був доставлений в бактеріологічну лабораторію. Яке живильне середовище необхідно використовувати для первинного посіву шовного матеріалу?

A. Ендо

B. Кітт-Тароцці

C. Сабуро

D. ЖСА

E. Гіса

197 / 200
Після проведеної операції на шиї хворий втратив чутливість в її передній ділянці. Яка гілка шийного сплетення була пошкоджена під час операції?

A. Великий вушний нерв

B. Малий потиличний нерв

C. Надключичні нерви

D. Поперечний нерв шиї

E. Шийна петля

198 / 200
У пацієнта перед кардіологічною операцією зареєстровано тиск у всіх відділах серця. Який тиск в лівому шлуночку під час діастоли?

A. 0 мм рт.ст.

B. 40 мм рт.ст.

C. 80 мм рт.ст.

D. 100 мм рт.ст.

E. 120 мм рт.ст.

199 / 200
При обстеженні жінки виявили перелом однієї з кісток черепа, ускладнений кровотечею з поперечної пазухи твердої оболонки мозку. Назвіть кістку, на якій розташовується борозна цієї пазухи:

A. Тім’яна

B. Потилична

C. Клиноподібна

D. Скронева

E. Лобова

200 / 200
Батьки - глухонімі, але глухота у дружини залежить від аутосомно-рецесивного гена, а у чоловіка виникла внаслідок тривалого прийому антибіотиків у дитинстві. Яка імовірність народження глухої дитини в родині, якщо батько гомозиготний за аллелю нормального слуху?

A. 0%

B. 10%

C. 25%

D. 75%

E. 100%