Крок 1 Стоматологія - 2015 (буклет)

1 / 200
При цитологічних дослідженнях було виявлено велику кількість різних молекул т-РНК, які доставляють амінокислоти до рибосоми. Кількість рїзних типів т-РНК у клітині буде дорівнювати кількості:

A. Нуклеотидїв

B. Триплетів, що кодують амінокислоти

C. Амінокислот

D. Білків, синтезованих у клітині

E. Різних типів і-РНК

2 / 200
У районах Південної Африки у людей розповсюджена серпоподібноклїтинна анемія, при якій еритроцити мають форму серпа внаслідок зміни в молекулі гемоглобіну амінокислоти глутамату на валін. Причиною цієї хвороби є:

A. Генна мутація

B. Порушення механізмів реалізації генетичної інформації

C. Кросинговер

D. Геномна мутація

E. Трансдукція

3 / 200
При обстеженні дівчини 18-ти років знайдені наступні ознаки: недорозвинення яєчників, широкі плечі, вузький таз, вкорочення нижніх кінцівок, "шия сфінкса", розумовий розвиток не порушений. Встановлено діагноз: синдром Шерешевського-Тернера. Яке хромосомне порушення у хворої?

A. Трисомїя Х

B. Трисомїя 13

C. Трисомїя 18

D. Моносомїя Х

E. Нульсомїя Х

4 / 200
У хворого виявлена короткочасна пневмонія. Міграція личинок якого гельмінта може призвести до цієї хвороби?

A. Волосоголовець

B. Гострик

C. Аскарида

D. Карликовий ціп’як

E. Альвеокок

5 / 200
При огляді хворого з ранами, що кровоточать, лікар виявив пошкодження тканин личинками, а також локальні місця нагноєння. Діагноз: облігатний мїаз. Збудником цього захворювання є:

A. Муха вольфартовая

B. Жигалка осіння

C. Триатомовий клоп

D. Муха цеце

E. Муха хатня

6 / 200
Дівчині 18-ти років встановлено попередній діагноз - синдром Шерешевського-Тернера. Це можна підтвердити за допомогою такого метода:

A. Дерматогліфіка

B. Цитогенетичний

C. Близнюковий

D. Генеалогічний

E. Біохімічний

7 / 200
У хворого з підозрою на одне з протозойних захворювань досліджено пунктат лімфатичного вузла. В препараті, забарвленому за Романовським-Гімзою, виявлено тільця півмісяцевої форми із загостреним кінцем, блакитною цитоплазмою, ядром червоного кольору. Яких найпростіших виявлено в мазках?

A. Токсоплазми

B. Малярійні плазмодії

C. Дерматотропні лейшманії

D. Вісцеротропні лейшманії

E. Трипаносоми

8 / 200
Після черепно-мозкової травми у хворого 38-ми років відсутнє відчуття нюху і смаку. Які коркові центри кінцевого мозку постраждали?

A. Operculum frontale

B. Gyrus temporalis superior

C. Uncus

D. Gurus postcentralis

E. Sul. calcarinus

9 / 200
Оглядаючи ротову порожнину у хворого 19-ти років, стоматолог звернув увагу на зруйнований язиково-дистальний горбик жувальної поверхні лівого першого верхнього моляра. Цей горбик називається:

A. Метаконус

B. Параконус

C. Мезоконус

D. Протоконус

E. Гіпоконус

10 / 200
Є потреба катетеризації сечового міхура у чоловіка. В якій частині уретри або структурі може виникати опір катетеру?

A. Простатична

B. Перетинчаста

C. Губчаста

D. Зовнішній отвір сечівника

E. Внутрішній отвір сечівника

11 / 200
При огляді хворого невропатолог відзначає асиметрію обличчя: згладженість складок шкіри лоба, око повністю не закривається, на одному боці очна щілина ширша, рот перекошений. Який нерв уражений?

A. Очний

B. Верхньощелепний

C. Нижньощелепний

D. Лицевий

E. Додатковий

12 / 200
У хворого відкритий рот, він не може його закрити і членороздільно говорити. Яке ураження у хворого?

A. Параліч жувальних м’язів

B. Ураження рухового центру мови

C. Вивих нижньої щелепи

D. Перелом нижньої щелепи

E. Стрес

13 / 200
Під час операції закриття природженої щілини піднебіння (уранопластики) при збиванні долотом крилоподібного гачка ушкоджено великий піднебінний канал. Виникла кровотеча. Яку артерію ушкоджено?

A. Низхідна піднебінна

B. Висхідна піднебінна

C. Висхідна глоткова

D. Клиноподібна

E. Задня верхня альвеолярна

14 / 200
У хворого 60-и років виявлено розширення вен стравоходу, прямої кишки та підшкірних вен передньої черевної стінки. Система якої вени ушкоджена?

A. Нижня порожниста вена

B. Непарна вена

C. Ворітна

D. Верхня порожниста вена

E. Верхня брижова

15 / 200
У травмованого 27-ми років двосторонній вивих скронево-нижньощелепного суглоба. Які основні зв’язки суглоба будуть ушкоджені?

A. Латеральні

B. Шило-щелепні

C. Крилоподібно-щелепні

D. Клиноподібно-щелепні

E. Внутрішньосуглобові

16 / 200
У хворого внаслідок пошкодження шкіри в середній ділянці грудинно-ключично- соскоподібного м’яза виникла повітряна емболія. Яка вена шиї була травмована?

A. Передня яремна

B. Зовнішня яремна

C. Внутрішня яремна

D. Задня вушна

E. Поперечна вена шиї

17 / 200
У хворого виникають болі при жуванні, утруднення при піднятті вверх нижньої щелепи (при закриванні рота). Функція яких м’язів порушена?

A. Скроневий, жувальний, латеральний крилоподібний

B. Скроневий, латеральний і медіальний крилоподібні

C. Латеральний і медіальний крилоподібні, жувальний

D. Скроневий, жувальний, медіальний крилоподібний

E. Скроневий, жувальний, щелепно-під’язиковий

18 / 200
У дитини 2-х років після перенесеного грипу з’явилися скарги на біль у вусі. Лікар виявив зниження слуху та запалення середнього вуха. Яким шляхом інфекція потрапила до середнього вуха?

A. Через foramen jugularis

B. Через canalis caroticus

C. Через atrium mastoideum

D. Через canalis nasolacrimalis

E. Через слухову трубу

19 / 200
В гістопрепараті представлена частина органу, що містить багатошаровий плоский незроговілий епітелій та нижче розташовані сполучнотканинні пластинки, які не містять судин. Який це орган?

A. Кришталик

B. Слизова оболонка стравоходу

C. Рогівка

D. Слизова оболонка ротової порожнини

E. Сітківка

20 / 200
У препараті червоного кісткового мозку людини визначаються скупчення гігантських клітин, розташованих в тісному контакті з синусоїдними капілярами. Назвіть формені елементи крові, які утворюються з цих клітин:

A. Кров’яні пластинки

B. Еритроцити

C. Лейкоцити

D. Моноцити

E. Лімфоцити

21 / 200
На гістологічному препараті пухкої сполучної тканини знайдено відносно великі клітини, заповнені базофільною метахроматичною зернистістю; гістохімічно встановлено, що гранули містять гепарин та гістамін. Що це за клітини?

A. Фібробласти

B. Макрофаги

C. Плазмоцити

D. Тканинні базофіли (тучні клітини).

E. Адипоцити

22 / 200
При ендоскопічному дослідженні у хворого з хронічним ентероколітом (запалення кишки) спостерігається відсутність специфічних структур рельєфу тонкої кишки. Які компоненти визначають особливості рельєфу слизової оболонки тонкої кишки в нормі?

A. Поля, складки, ямки

B. Циркулярні складки, ворсинки та крипти

C. Гаустри, ворсинки, крипти

D. Косо-спіральні складки

E. Поля, ворсинки

23 / 200
Морфологічні дослідження селезінки виявили активізацію імунних реакцій в організмі. В яких структурах даного органу починається антигензалежна проліферація Т-лімфоцитів?

A. Центральна зона білої пульпи

B. Мантійна зона білої пульпи

C. Маргінальна зона білої пульпи

D. Червона пульпа

E. Периартеріальна зона білої пульпи

24 / 200
У препараті в одному з судин мікроциркуляторного русла середня оболонка утворена 1-2 шарами гладеньких міоцитів, які розташовані поодинці і мають спіралеподібний напрямок. Зовнішня оболонка представлена тонким шаром пухкої сполучної тканини. Вкажіть вид судини:

A. Артеріола

B. Венула

C. Капіляр

D. Посткапіляр

E. Артеріоловенулярний анастомоз

25 / 200
Шкідливі екологічні чинники призвели до різкого падіння ендоцитозу і екзоцитозу в клітинах печінки та крові. Який шар плазмолеми постраждав найбільше?

A. Ліпопротеїновий

B. Надмембранний

C. Кортикальний

D. Інтегральний

E. Глікокалікс

26 / 200
У ході утворення плащового дентину у молочному зубі відбулося порушення секреторної активності одонтобластів. Утворення яких волокон зміниться?

A. Ретикулярні

B. Радіальні колагенові волокна Корфа

C. Еластичні

D. Тангенційні колагенові волокна Ебнера

E. Нервові

27 / 200
При утворенні зародка людини можна спостерігати появу у його складі порожнини, світлих дрібних бластомерів на периферії та темних великих бластомерів на одному з полюсів. Як називається зародок на цій стадії розвитку?

A. Бластоциста

B. Морула

C. Зигота

D. Гаструла

E. Зародковий диск

28 / 200
При непрямому гістогенезі кісткової тканини трубчастих кісток між епіфізарним та діафізарним центрами окостеніння утворюється пластинка, що в подальшому забезпечує ріст кісток у довжину. Як називається ця структура?

A. Кісткова манжетка

B. Кісткова пластинка

C. Остеон

D. Метафізарна пластинка

E. Шар внутрішніх генеральних пластинок

29 / 200
У хворого з пересадженим серцем при фізичному навантаженні збільшився хвилинний об’єм крові. Який механізм регуляції забезпечує ці зміни?

A. Симпатичні безумовні рефлекси

B. Парасимпатичні безумовні рефлекси

C. Катехоламіни

D. Симпатичні умовні рефлекси

E. Парасимпатичні умовні рефлекси

30 / 200
Хворому з гіперсекрецією шлункового соку лікар рекомендував виключити з харчового раціону:

A. Молоко

B. Солодке

C. М’ясні бульйони

D. Солоне

E. Білий хліб

31 / 200
Перед проведенням оперативного втручання з’ясовано, що у людини час кровотечі збільшений до 15 хвилин. Дефіцит яких формених елементів у складі крові може бути причиною таких змін?

A. Тромбоцити

B. Еритроцити

C. Лімфоцити

D. Лейкоцити

E. Моноцити

32 / 200
Досліджуються рецептори, інформація від яких прямує до кори головного мозку без участі таламусу. Які це рецептори?

A. Дотикові

B. Нюхові

C. Смакові

D. Зорові

E. Слухові

33 / 200
При дослідженні ізольованого кардіоміоциту встановлено, що він НЕ ГЕНЕРУЄ імпульси збудження автоматично. З якої структури серця отриманий кардіоміоцит?

A. Сино-атріальний вузол

B. Атріовентрикулярний вузол

C. Пучок Гіса

D. Волокно Пуркін’є

E. Шлуночок

34 / 200
Після руйнування структур ЦНС тварина втратила орієнтувальні рефлекси. Що саме зруйнували?

A. Чотиригорбкове тіло

B. Червоні ядра

C. Латеральні вестибулярні ядра

D. Чорна речовина

E. Медіальні ретикулярні ядра

35 / 200
При визначенні енерговитрат організму людини встановлено, що дихальний коефіцієнт дорівнює 1,0. Це означає, що у клітинах досліджуваного переважно окислюються:

A. Білки

B. Жири

C. Вуглеводи

D. Білки та вуглеводи

E. Вуглеводи та жири

36 / 200
У добовому раціоні дорослої здорової людини повинні бути жири, білки, вуглеводи, вітаміни, мінеральні солі та вода. Вкажіть добову кількість білку, яка забезпечує нормальну життєдіяльність організму:

A. 50-60

B. 10-20

C. 70-80

D. 100-120

E. 40-50

37 / 200
При обстеженні хворого виявлені дерматит, діарея, деменція. Відсутність якого вітаміну є причиною цього стану?

A. Аскорбінова кислота

B. Нікотинамід

C. Фолієва кислота

D. Біотин

E. Рутин

38 / 200
Аміак є дуже отруйною речовиною, особливо для нервової системи. Яка речовина бере особливо активну участь у знешкодженні аміаку в тканинах мозку?

A. Аспарагінова кислота

B. Сечовина

C. Глутамінова кислота

D. Аргінін

E. Буферні системи

39 / 200
При обстеженні хворого виявлено підвищено вмісту в сироватці крові ліпопротеїнів низької щільності. Яке захворювання можна передбачити у цього хворого?

A. Атеросклероз

B. Ураження нирок

C. Гострий панкреатит

D. Гастрит

E. Запалення легень

40 / 200
У відділення інтенсивної терапії доставлено жінку 50-ти років з діагнозом: інфаркт міокарда. Активність якого ферменту буде найбільш підвищена впродовж перших двох діб?

A. Аланінамінотрансфераза

B. Аланінамінопептидаза

C. Сорбітдегідрогеназа

D. Лужна фосфатаза

E. Аспартатамінотрансфераза

41 / 200
У лікарню поступила робітниця хімічного підприємства з ознаками отруєння. У волоссі цієї жінки знайдено підвищену концентрацію арсенату, який блокує ліпоєву кислоту. Порушення якого процесу є найімовірною причиною порушень в організмі?

A. Окислювальне декарбоксилювання ПВК

B. Мікросомальне окислення

C. Відновлення метгемоглобіну

D. Відновлення органічних перекисей

E. Знешкодження супероксидних іонів

42 / 200
При захворюваннях підшлункової залози порушується утворення та секреція трипсину. Назвіть речовини, травлення яких буде порушене?

A. Ліпіди

B. Вуглеводи

C. Нуклеїнові кислоти

D. Фосфоліпіди

E. Білки

43 / 200
Еритроцити людини не містять мітохондрій. Який основний шлях утворення АТФ в цих клітинах?

A. Аеробний гліколіз

B. Окиснювальне фосфорилювання

C. Креатинкіназна реакція

D. Аденілаткіназна реакція

E. Анаеробний гліколіз

44 / 200
Катіонні глікопротеїни є основними компонентами слини привушних залоз. Які амінокислоти обумовлюють їх позитивний заряд?

A. Аспартат, глутамат, гліцин

B. Аспартат, аргінін, глутамат

C. Лізин, аргінін, гістидин

D. Глутамат, валін, лейцин

E. Цистеїн, гліцин, пролін

45 / 200
Однією із функцій слини є захисна, яка реалізується, зокрема, формуванням місцевого імунітету слизової оболонки за рахунок виділення привушними залозами такого білку:

A. Колаген

B. Секреторний імуноглобулін А

C. Еластин

D. Фібриноген

E. Альбумін

46 / 200
У хлопчика 4-х років після перенесеного важкого вірусного гепатиту спостерігаються блювання, епізоди непритомності, судоми. У крові - гіперамоніємія. Порушення якого біохімічного процесу в печінці викликало такий стан хворого?

A. Порушення знешкодження біогенних амінів

B. Пригнічення синтезу білків

C. Активація декарбоксилювання амінокислот

D. Порушення знешкодження аміаку

E. Пригнічення ферментів трансамінуван-ня

47 / 200
Хворому з печінковою недостатністю проведено дослідження електрофоретичного спектру білків сироватки крові. Які фізико-хімічні властивості білкових молекул лежать в основі цього методу?

A. Наявність заряду

B. Гідрофільність

C. Здатність набрякати

D. Оптична активність

E. Нездатність до діалізу

48 / 200
При спадковій оратацидурії виділення оротової кислоти в багато разів перевищує норму. Синтез яких речовин буде порушений при цій патології?

A. Піримідинові нуклеотиди

B. Пуринові нуклеотиди

C. Біогенні аміни

D. Сечова кислота

E. Сечовина

49 / 200
У хворого 37-ми років після автомобільної катастрофи АТ- 70/40 мм рт.ст. Хворий у непритомному стані. За добу виділяє близько 300 мл сечі. Який механізм порушення сечоутворення у даному випадку?

A. Зменшення клубочкової фільтрації

B. Посилення клубочкової фільтрації

C. Зменшення канальцевої реабсорбції

D. Посилення канальцевої реабсорбції

E. Зменшення канальцевої секреції

50 / 200
У хворого, якому було екстирповано зуб з приводу гострого гнійного періоститу, спостерігалася тривала кровотеча з комірки, яку не можна було спинити звичайними методами. У крові: ер.-2, 9 • 1012/л, НЬ- 90 г/л; КП- 0,9; тромб.-60 • 109/л; лейк.- 52 • 109/л.; базофіли - 0, еозинофіли -1%, моноцити - 0, нейтрофіли: юні - 0, паличкоядерні - 2%, сегменто-ядерні -18%, лімфоцити - 8%, моноцити -1%, мієлобласти - 70%. Яке захворювання крові наявне у цього хворого?

A. Хронічний мієлоїдний лейкоз

B. Недиференційований лейкоз

C. Гострий мієлоїдний лейкоз

D. Еритромієлоз

E. Промієлоцитарний лейкоз

51 / 200
Жінка із токсикозом вагітності страждає на гіперсалівацію, що призводить до втрати 3-4 літрів слини щоденно. Яке порушення водно-сольового обміну виникає при цьому?

A. Гіпогідратація гіперосмолярна

B. Гіпогідратація гіпоосмолярна

C. Гіпогідратація ізоосмолярна

D. Гіпокаліємія

E. Гіпонатріємія

52 / 200
У водолаза, що проводив роботи на великій глибині, при швидкому поверненні в умови нормального атмосферного тиску з’явилися біль у суглобах, свербіж шкіри, порушення зору, непритомність. Як називається описане явище?

A. Стан невагомості

B. Хвороба декомпресії

C. Синдром вибухової декомпресії

D. Баротравма

E. Гіпероксія

53 / 200
Через 8 днів після опромінення у ліквідатора аварії на АЕС розвинулись виразково- некротичні зміни у порожнині рота. У крові: ер- 3,2 • 1012/л, ретикулоцитів 0,01%, НЬ- 60 г/л, лейк.- 2,3 • 109/л, тромбоцитів 50 тис/л. Для якого періоду променевої хвороби характерні описані зміни?

A. Період первинних реакцій

B. Прихований період

C. Період уявного благополуччя

D. Період розвинутих клінічних ознак

E. Закінчення хвороби

54 / 200
Епідеміологічне дослідження розповсюдження пухлин виявило високу кореляцію розвитку пухлин легень з тютюнопалінням. З дією якого хімічного канцерогену найбільш імовірно пов’язано виникнення даного виду патології?

A. Ортоаміноазотолуол

B. 3,4-бензпірен

C. Афлатоксин

D. Метилхолантрен

E. Діетілнітрозамін

55 / 200
У хворого виявлено ожиріння, гірсутизм, "місяцеподібне" обличчя, рубці багряного кольору на шкірі стегон. АТ-180/110 мм рт.ст., глюкоза крові - 17,2 ммоль/л. При якій зміні секреції гормонів наднирників можлива така картина?

A. Гіперсекреція глюкокортикоїдів

B. Гіпосекреція глюкокортикоїдів

C. Гіперсекреція мінералокортикоїдів

D. Гіпосекреція мінералокортикоїдів

E. Гіпосекреція адреналіну

56 / 200
При мікроскопічному дослідження пунктату з осередку запалення у хворого із абсцесом шкіри знайдено велику кількість різних клітин крові. Які з цих клітин першими надходять із судин до тканин при запаленні?

A. Моноцити

B. Базофіли

C. Еозинофіли

D. Лімфоцити

E. Нейтрофіли

57 / 200
У жінки, яка протягом 15-ти років страждала на виражену гіпертензію, останнім часом з’явились задишка, серцебиття, дещо знизився систолічний тиск. Який основний механізм виникнення у хворої серцевої недостатності?

A. Перевантаження серця збільшеним об’ємом крові

B. Ушкодження міокарда

C. Перевантаження серця збільшеним опором викиду крові

D. Порушення проведення імпульсу по міокарду

E. Порушення регуляції серцевої діяльності

58 / 200
При гістологічному дослідженні стінки кісти, що локалізується у ділянці верхньої щелепи, встановлено, що стінка кісти з середини вистелена багатошаровим плоским епітелієм з підлеглою грануляційною тканиною з лімфолейкоцитарною інфільтрацією. Зовнішній шар представлений пухкою волокнистою сполучною тканиною, оточеною рубцевою фіброзною тканиною. Ці дані є підставою для встановлення такого діагнозу:

A. Кістогранульома

B. Проста гранульома

C. Епітеліальна гранульома

D. Кератокіста

E. Амелобластома

59 / 200
При обстеженні у хворого на твердому піднебінні виявлена пухлина у вигляді невеликого щільного вузла сірого кольору без чітких меж. Після видалення пухлина досліджена гістологічно. Побудована з дрібних, кубічної форми клітин з гіперхромним ядром, які формують альвеоли, трабекули, солідні та кріброзні структури. Ріст пухлини - інвазивний. Назвіть пухлину:

A. Злоякісна плеоморфна аденома

B. Аденокістозна карцинома

C. Мукоепідермоїдний рак

D. Аденолімфома

E. Мономорфна аденома

60 / 200
В біоптаті слизової носа знайдені епітеліоїдні клітини, плазмоцити, клітини Мікулича, еозинофільні тільця Русселя. Який найбільш імовірний діагноз?

A. Риносклерома

B. Сифіліс

C. Туберкульоз

D. Респіраторно-синцитіальна інфекція

E. Алергічний риніт

61 / 200
Хворий 58-ми років впродовж багатьох років страждав на хронічний остеомієліт нижньої щелепи. Останнім часом в аналізі крові - гіпопротеїнемія, диспротеїнемія; у сечі - протеїнурія, білкові циліндри. Помер від хронічної ниркової недостатності. На розтині нирки збільшені, щільні, воскоподібні. Який патологічний процес у нирках був виявлений на розтині?

A. Хронічний гломерулонефрит

B. Гідронефроз

C. Хронічний пієлонефрит

D. Інтерстиційний нефрит

E. Амілоїдоз

62 / 200
У хворого 77-ми років, що страждає на атеросклероз, з’явився біль у правій ступні. Ступня збільшена в розмірі, шкірні покриви чорного кольору, мацеровані, демаркаційна зона невиражена. Який патологічний процес у ступні діагностовано?

A. Суха гангрена

B. Нома

C. Секвестр

D. Коагуляційний некроз

E. Волога гангрена

63 / 200
При огляді хворого лікар-стоматолог відмітив, що краї зубної комірки, позбавленої зуба, значно зближені, діаметр її зменшений. Про який загальнопатологічний процес йдеться в даному випадку?

A. Гіпоплазія

B. Атрофія, викликана недостатністю кровообігу

C. Атрофія нейротична (при денервації)

D. Атрофія дисфункціональна

E. Атрофія від тиску

64 / 200
Чоловік віком 42 роки помер при явищах вираженої інтоксикації та дихальної недостатності. На розрізі тканина легень у всіх відділах строката, з множинними дрібновогнищевими крововиливами та вогнищами емфіземи. Гістологічно у легенях: геморагічна бронхопневмонія з абсцедуванням, у цитоплазмі клітин епітелію бронхів еозинофільні та базофільні включення. Який найбільш імовірний діагноз?

A. Грип

B. Парагрип

C. Аденовірусна інфекція

D. Респіраторно-синцитіальна інфекція

E. Стафілококова бронхопневмонія

65 / 200
Макроскопічно печінка збільшена в розмірах, ущільнена, тканина сірувато-жовтого кольору, з сальним блиском. Який патологічний процес лежить в основі описаних змін?

A. Гіаліноз

B. Жирова дистрофія

C. Амілоїдоз

D. Мукоїдне набухання

E. Гемахроматоз

66 / 200
При дослідженні біоптату збільшеного шийного лімфатичного вузла виявлена стертість малюнка, тканина його представлена великою кількістю проліферуючих лімфоцитів з домішкою поодиноких клітин Березовського-Штернберга. Ці зміни свідчать про таке захворювання:

A. Лімфогранулематоз з виснаженням лімфоїдної тканини

B. Лімфогранулематоз з переважанням лімфоїдної тканини

C. Змішано-клітинний варіант лімфогранулематозу

D. Лімфосаркома

E. Нодулярно-склеротичний варіант лімфогранулематозу

67 / 200
У жінки 45-ти років, яка померла від хронічної алкогольної інтоксикації, на аутопсії печінка різко збільшена, тістоподібної консистенції, жовтуватого кольору. Мікроскопічно в цитоплазмі гепатоцитів при фарбуванні гематоксиліном та еозином виявляються різних розмірів оптично порожні вакуолі. Який вид дистрофії має місце?

A. Паренхіматозна жирова

B. Вуглеводна паренхіматозна

C. Гіаліново-крапельна

D. Мезенхімальна жирова

E. Гідропічна

68 / 200
У хворого 23-х років після перенесеної ангіни розвинувся сечовий синдром (гематурія, протеїнурія, лейкоцитурія). В пункційному біоптаті нирок виявлена картина інтракапілярного проліферативного гломерулонефриту, а електронно-мікроскопічно виявлені великі субепітеліальні депозити. Який патогенез цього захворювання?

A. Атопія, анафілаксія з утворенням IgE і фіксацією їх на опасистих клітинах

B. Цитотоксична, цитолітична дія антитіл

C. Клітинно обумовлений цитоліз

D. Імунокомплексний механізм

E. Гранулематоз

69 / 200
З випорожнень хворої дитини 6-місячного віку, яка знаходиться на штучному вигодовуванні, виділена культура кишкової палички з антигенною структурою 0-111. Який діагноз можна поставити?

A. Колі-ентерит

B. Гастроентерит

C. Холероподібне захворювання

D. Харчове отруєння

E. Дизентерієподібне захворювання

70 / 200
До інфекційного відділення госпіталізовано хворого 27-ми років зі скаргами на багаторазові пронос та блювання, біль у м’язах ніг, слабкість, запаморочення. Після огляду лікар поставив попередній діагноз "холера". Як необхідно досліджувати матеріал від хворого для експрес діагнозу?

A. РА

B. Пряма і непряма РІФ

C. Бактеріологічний метод

D. Серологічний метод

E. Біологічний метод

71 / 200
З метою підтвердження діагнозу туляремії мисливцю, госпіталізованому на 5-й день хвороби, слід призначити для ранньої діагностики:

A. Алергічна проба

B. Реакція аглютинації

C. Реакція непрямої гемаглютинації

D. Реакція зв’язування комплементу

E. Реакція іммунофлюоресценції

72 / 200
Хворому на туберкульоз 34-х років, в анамнезі якого була відкрита легенева форма захворювання, проведено мікроскопічне дослідження харкотиння з метою виявлення збудника. Який метод забарвлення доцільно використати при цьому?

A. Метод Ціля-Нільсена

B. Метод Грама

C. Метод Буррі-Гінса

D. Метод Романовського-Гімзи

E. Метод Нейссера

73 / 200
Після посіву гною з уретри на спеціальне поживне середовище виросли ніжні блакитнуваті колонії. При мікроскопії препаратів з них виявленні грамнегативні бобоподібні диплококи. Збудником якої хвороби вони є?

A. Хламідіоз

B. Сифіліс

C. Туляремія

D. Гонорея

E. Меліоїдоз

74 / 200
У дитячому відділенні інфекційної клініки хлопчику 4-х років поставлено діагноз "дифтерія". Який препарат потрібно ввести хворому в першу чергу?

A. Дифтерійний анатоксин

B. АКДП

C. АДП

D. ТАВї

E. Протидифтерійна антитоксична сироватка

75 / 200
У пацієнта з попереднім діагнозом "сифіліс" лаборант взяв сироватку крові для постановки імунної реакції, яка основана на виявленні антитіл, які припиняють рух трепонем і призводять до їх загибелі. Яку реакцію було використано для діагностики?

A. Реакція іммобілізації

B. Реакція зв’язування комплементу

C. Реакція аглютинації

D. Реакція преципітації

E. Реакція нейтралізації

76 / 200
При повторній постановці реакції аглютинації Відаля виявлено наростання у сироватці хворого титрів антитіл до О-антигенів S. typhi з 1:100 до 1:400. Як можна розцінити отримані результати?

A. Хворіє на черевний тиф

B. Є гострим носієм черевнотифозних мікробів

C. Є хронічним носієм черевнотифозних мікробів

D. Раніше перехворів на черевний тиф

E. Раніше був щеплений проти черевного тифу

77 / 200
При обстеженні на бактеріоносійство черевного тифу у сироватці крові кухарки шкільної їдальні виявлені Vi -антитіла. Яка з наведених реакцій була використана у даному випадку?

A. Реакція Відаля

B. Реакція непрямої гемаглютинації

C. Реакція зв’язування комплементу

D. Імуноферментний аналіз

E. Реакція імунофлюоресценції

78 / 200
Хворий з гіпертонічною хворобою II ст. за рекомендацією лікаря почав приймати антигіпертензивний препарат. Через кілька днів прийому препарату артеріальній тиск нормалізувався, але хворий помітив, що у нього з’явився сухий кашель. Який препарат був призначений?

A. Верапаміл

B. Клофелін

C. Еналапріл

D. Резерпін

E. Пропранолол (анаприлін)

79 / 200
У хворої з артеріальною гіпертензією розвинувся напад бронхіальної астми. Який з нижче перерахованих бронхолітичних засобів може спровокувати гіпертонічний криз?

A. Сальбутамол

B. Еуфілін

C. Беротек

D. Ефедрину гідрохлорид

E. Ізадрин

80 / 200
Для корекції артеріального тиску при колаптоїдному стані хворому було введено мезатон. Який механізм дії даного препарату?

A. Стимулює β-адренорецептори

B. Стимулює α-адренорецептори

C. Блокує α-адренорецептори

D. Блокує β-адренорецептори

E. Стимулює α- β-адренорецептори

81 / 200
Хворому 60-ти років було встановлено діагноз цироз печінки, причиною якого було токсичне ураження алкоголем. Який препарат краще за все призначити хворому?

A. Ессенціале

B. Вітамін Е

C. Аскорбінова кислота

D. Рібоксин

E. Кислота глютамінова

82 / 200
Хворий звернувся до лікаря зі скаргами на стоматит, який був лікований антисептичними засобами. Який препарат необхідно призначити хворому, якщо ураження слизової оболонки мають герпетичну природу?

A. Ремантадин

B. Фуразолідон

C. Ацикловір

D. Бісептол

E. Клотримазол

83 / 200
Хворому 28-ми років на бактеріальну пневмонію призначили курс лікування еритроміцином. Відомо, що його антибактеріальні властивості зумовлені здатністю цієї речовини сполучатися з вільною 508-субодиницею рибосоми. Синтез яких речовин блокує цей антибіотик у бактеріальних клітинах?

A. РНК

B. ДНК

C. Жири

D. Полісахариди

E. Білки

84 / 200
Небезпечно витискувати гноячки на обличчі, особливо вище ротової щілини. Через анастомози з якими венами обличчя може поширитися інфекція у порожнину черепа?

A. Очні вени

B. Вени крилоподібного сплетення

C. Передні вушні вени

D. Потилична вена

E. Середня і глибока скроневі вени

85 / 200
Дівчинка 11-ти років часто хворіє на гострі респіраторні інфекції, після яких спостерігаються множинні точкові крововиливі в місцях тертя одягу. Гіповітаміноз якого вітаміну має місце в дівчинки?

A. Вб

B. С

C. В1

D. А

E. В2

86 / 200
Хворого доставили до клініки у коматозному стані. В анамнезі цукровий діабет 2 типу впродовж 5-ти років. Об’єктивно: дихання шумне, глибоке, у видихуваному повітрі відчувається запах ацетону. Вміст глюкози у крові 15,2 ммоль/л, кетонових тіл - 100 мкмоль/л. Для якого ускладнення даного захворювання характерні такі розлади?

A. Печінкова кома

B. Гіперглікемічна кома

C. Кетоацидотична кома

D. Гіпоглікемічна кома

E. Гіперосмолярна кома

87 / 200
Хвора на хронічний гепатит скаржиться на підвищення чутливості до барбітуратів, які раніше вона переносила без симптомів інтоксикації. З порушенням якої функції печінки це пов’язане найбільше?

A. Метаболічна

B. Утворення жовчі

C. Гемодинамічна

D. Гемопоетична

E. Фагоцитарна

88 / 200
У лікарню потрапив хворий з високою температурою, маренням, розчухами на голові. На голові виявлені комахи, сірого кольору, довжиною 3 мм, із сплощеним у дорзовентральному напрямі тілом і трьома парами кінцівок. Для якої патології характерна описана картина?

A. Скабієс

B. Педикульоз

C. Ураження шкіри клопами

D. Алергія

E. Демодекоз

89 / 200
Під час прийому їжі у новонародженої дитини спостерігається закидання молока у носову порожнину. Вкажіть на можливу причину виникнення цього порушення.

A. Викривлення носової перегородки вправо

B. Перелом основи черепа

C. Заяча губа

D. Вовча паща

E. Викривлення носової перегородки вліво

90 / 200
Під час виконання фізичного навантаження людина менш чутлива до болю. Причиною цього є активація:

A. Ноціцептивної системи

B. Функції щитоподібної залози

C. Симпато-адреналової системи

D. Функції наднирників

E. Антиноціцептивної системи

91 / 200
За даними ВООЗ щорічно на Землі на малярію хворіють приблизно 250 млн. чоловік. Ця хвороба зустрічається переважно у тропічних і субтропічних областях. Межі її розповсюдження співпадають з ареалами комарів роду:

A. Анофелес

B. Кулекс

C. Аедес

D. Мансоніа

E. Кулізета

92 / 200
У хворого з патологією серцево-судинної системи розвинулись набряки на нижніх кінцівках. Який механізм розвитку серцевого набряку?

A. Підвищення гідростатичного тиску на венозному кінці капіляру

B. Підвищення онкотичного тиску

C. Підвищення гідростатичного тиску на артеріальному кінці капіляру

D. Зниження осмотичного тиску

E. Порушення лімфовідтоку

93 / 200
У хворого з’явилися жовтушність шкіри, склер та слизових оболонок. У плазмі крові підвищений рівень загального білірубіну, в калі - стеркобіліну, в сечі - уробіліну. Який вид жовтяниці у хворого?

A. Гемолітична

B. Хвороба Жільбера

C. Паренхіматозна

D. Обтураційна

E. Холестатична

94 / 200
У хворого лікар діагностував тромбоз селезінкової артерії (інфаркт селезінки). Звідки відходить уражена артерія?

A. Верхня брижова артерія

B. Нижня брижова артерія

C. Черевний стовбур

D. Загальна печінкова артерія

E. Ліва шлункова артерія

95 / 200
У хворого на хронічний пієлонефрит після неконтрольованого прийому сечогінних засобів виникли екстрасистоли та болі у ділянці серця. При дослідженні крові виявлено гіпокаліємію. Який з перерахованих препаратів слід призначити?

A. Калію перманганат

B. Кальцію хлорид

C. Аспаркам

D. Ретинолу ацетат

E. Гідрохлортіазид

96 / 200
Хворому 30-ти років для лікування пневмонії лікар на 3 дні призначив антибіотик з групи азалідів, що має бактерицидну дію, тривалий ефект, здатність зв’язуватись з фагоцитами і накопичуватись у вогнищах інфекції. Який препарат було призначено хворому?

A. Еритроміцин

B. Азитроміцин

C. Бензилпеніциліну натрієва сіль

D. Ізоніазид

E. Ципрофлоксацин

97 / 200
У хворого 64-х років часті напади стенокардії. Два роки тому він переніс інфаркт міокарда. Вкажіть групу лікарських засобів, препарати якої доцільно призначити для профілактики розвитку повторного інфаркту міокарда:

A. Антиагреганти

B. Антикоагулянти непрямої дії

C. Фібринолітики

D. Коагулянти

E. Антагоністи гепарину

98 / 200
У печінці хворого, який страждає на залізодефіцитну анемію виявлено порушення синтезу залізовмісного білка, який є джерелом заліза для синтезу гему. Як називається цей білок?

A. Трансферин

B. Феритин

C. Гемосидерин

D. Церулоплазмін

E. Гемоглобін

99 / 200
У ході клінічного обстеження пацієнта виявлено збільшення щитоподібної залози (зоб), підвищення основного обміну, втрата маси тіла, порушення теплового балансу, підвищення апетиту, підвищення збудливості та дратівливості, екзофтальм і тахікардія. Яке ендокринне порушення призводить до появи даних симптомів?

A. Гіперфункція щитоподібної залози

B. Гіпофункція паращитоподібних залоз

C. Гіперфункція гіпофізу

D. Гіпофункція епіфізу

E. Гіпофункція щитоподібної залози

100 / 200
При тестуванні на гіперчутливість пацієнту під шкіру ввели алерген, після чого спостерігалось почервоніння, набряк, біль внаслідок дії гістаміну. В результаті якого перетворення амінокислоти гістидину утворюється цей біогенний амін?

A. Метилювання

B. Декарбоксилювання

C. Фосфорилювання

D. Ізомеризація

E. Дезамінування

101 / 200
У дитини 12-ти років низький зріст при непропорційній будові тіла і розумовій відсталості. Недостатня секреція якого гормону може бути причиною таких порушень?

A. Тироксин

B. Інсулін

C. Кортизол

D. Соматотропін

E. Глюкагон

102 / 200
У реанімаційному відділенні знаходиться хворий 49-ти років у коматозному стані. При дослідженні крові відзначено збільшення концентрації К+, зменшення вмісту Сa++, ацидоз, збільшення рівня сечовини, сечової кислоти. Який вид коми за етіологією найбільш імовірний?

A. Ниркова

B. Печінкова

C. Нейрогенна

D. Діабетична

E. Гіпоглікемічна

103 / 200
До приймального відділення госпіталізовано чоловіка у непритомному стані. На зовнішні подразники не реагує, дихання періодичне по типу Чейн-Стокса, зіниці звужені, зіничний рефлекс відсутній. Було встановлено, що дані симптоми обумовлені застосуванням морфіну. Призначити антидотну терапію:

A. Унітіол

B. Апоморфіну гідрохлорид

C. Налоксон

D. Кальцію хлорид

E. Протаміну сульфат

104 / 200
У хворого із цирозом печінки відмічається стійка артеріальна гіпотензія. (АТ- 90/50 мм рт.ст.). Чим обумовлено зниження артеріального тиску при такій патології печінки?

A. Збільшення синтезу Na-уретичного гормону

B. Надмірна інактивація вазопресину

C. Посилення рефлекторного впливу із рецепторної зони дуги аорти

D. Активація калікреїн-кінінової системи

E. Зниження синтезу ангіотензиногену

105 / 200
Пацієнт доставлений до лікарні з симптомами запаморочення, сухості в роті, зіниці сильно розширені, порушення акомодації, тахікардія, утруднення сечовипускання, атонія кишечнику. Передозування яким препаратом могло викликати дані симптоми?

A. Фуросемід

B. Атропіну сульфат

C. Клофелін

D. Каптоприл

E. Празозин

106 / 200
Який з легеневих об’ємів НЕМОЖЛИВО визначити за допомогою спірометрії?

A. Залишковий об’єм

B. Дихальний об’єм

C. Резервний об’єм вдиху

D. Резервний об’єм видиху

E. Життєва ємність легенів

107 / 200
При обстеженні хворого з ендокринною патологією встановлено, що в плазмі крові підвищений рівень тестостерону. Які клітини в організмі чоловіка відповідальні за продукцію цього гормону?

A. Гландулоцити сім’яників

B. Сустентоцити сім’яників

C. Сперматогенні клітини

D. Клітини передміхурової залози

E. Клітини сім’яних міхурців

108 / 200
У хворого на енцефаліт спостерігаються дихальні рухи постійної амплітуди, які чергуються з періодами апное. Якому типу дихання це притаманно?

A. Біота

B. Чейн-Стокса

C. Куссмауля

D. Апнейстичне

E. Стенотичне

109 / 200
Чоловік 60-ти років страждає на атеросклероз судин головного мозку. При обстеженні виявлена гіперліпідемія. Вміст якого класу ліпопротеїдів найбільш імовірно буде підвищений при дослідженні сироватки крові?

A. Ліпопротеїди високої щільності

B. Комплекси жирних кислот з альбумінами

C. Хіломікрони

D. Холестерин

E. Ліпопротеїди низької щільності

110 / 200
Для покращання трофіки серцевого м’яза пацієнту призначено кардонат, до складу якого входить кокарбоксилаза (тіаміндифосфат) - коферментна форма вітаміну:

A. В2

B. В5

C. В10

D. В1

E. В12

111 / 200
Виділення гормонів кори наднирників регулюється АКТГ аденогіпофізу. Які гормони виділяються наднирниками при дії останнього?

A. Андрогени

B. Глюкокортикоїди

C. Катехоламіни

D. Мінералокортикоїди

E. Простагландини

112 / 200
До гінеколога звернулася жінка 28ми років з приводу безпліддя. При обстеженні знайдено: недорозвинені яєчники і матка, нерегулярний менструальний цикл. При дослідженні статевого хроматину у більшості соматичних клітин виявлено 2 тільця Бара. Яка хромосомна хвороба найбільш імовірна у жінки?

A. Синдром трипло-Х

B. Синдром Едвардса

C. Синдром Патау

D. Синдром Клайнфельтера

E. Синдром Шерешевського-Тернера

113 / 200
У пацієнтки з артеріальною гіпертензією виник гіпертензивний криз, який ускладнився набряком легень. Який сечогінний препарат необхідно застосувати у комплексній терапії даної хворої?

A. Тріамтерен

B. Верошпірон

C. Фуросемід

D. Амілорид

E. Еуфілін

114 / 200
У 2-річної дівчинки була діагностована важка форма міастенії. Який з перерахованих засобів показаний для лікуванні цього захворювання?

A. Допамін

B. Скополамін

C. Цитітон

D. Норадреналін

E. Галантаміну гідробромід

115 / 200
Сімейний лікар призначив хворому 53-х років для лікування хронічної серцевої недостатності дигоксин. Через 1 місяць виявив симптоми глікозидної інтоксикації. Який препарат необхідно призначити для усунення інтоксикації?

A. Аміназин

B. Морфіну гідрохлорид

C. Ціанокобаламін

D. Унітіол

E. Мезатон

116 / 200
При огляді 6-місячної дитини лікар виявив незакрите заднє тім’ячко. При нормальному розвитку дитини воно закривається до:

A. Народження

B. 3-х місяців

C. 6-ти місяців

D. Кінця першого року життя

E. Кінця другого року життя

117 / 200
У хлопчика водянка яєчка (накопичування рідини між оболонками яєчка). Яка саме оболонка яєчка вміщує цю рідину?

A. Піхвова

B. М’ясиста

C. Білкова

D. Зовнішня сім’яна

E. Внутрішня сім’яна

118 / 200
Хворому на хронічний гастрит зроблена внутрішньошлункова рН-метрія, за допомогою якої встановлено зменшення кислотності шлункового соку. Функція яких клітин знижена?

A. Парієтальні екзокриноцити

B. Головні екзокриноцити

C. Ендокриноцити

D. Шийкові клітини

E. Додаткові клітини

119 / 200
З метою визначення максимальної секреції хлористоводневої кислоти шлункового соку пацієнту 42-х років ввели розчин гістаміну. Це призвело до збільшення секреції підшлунковою залозою такого компоненту соку:

A. Бікарбонати

B. Трипсиноген

C. Ліпаза

D. Амілаза

E. Слиз

120 / 200
У хворого з облітеруючим атеросклерозом проведено десимпатизацію стегнової артерії в ділянці стегнового трикутника. Який вид артеріальної гіперемії виник внаслідок операції'?

A. Реактивна

B. Нейропаралітична

C. Метаболічна

D. Нейротонічна

E. Робоча

121 / 200
Хворий потрапив до лікарні після іонізуючого опромінення зі скаргами на блювання, анорексію, біль в різних ділянках живота, наявність крові у калі, підвищення температури тіла, млявість. Для якої форми гострої променевої хвороби характерна клінічна картина?

A. Кишкова

B. Кістковомозкова

C. Церебральна

D. Змішана

E. Токсемічна

122 / 200
В нефрологічній клініці у юнака 19-ти років була виявлена підвищена кількість калію у вторинній сечі. Підвищення секреції якого гормону, імовірно могло викликати такі зміни?

A. Окситоцин

B. Адреналін

C. Альдостерон

D. Глюкагон

E. Тестостерон

123 / 200
У хворого на інсульт спостерігається порушення заднього відділу задньої ніжки внутрішньої капсули. Які з провідних шляхів там проходять?

A. Radiatio acustica et radiatio optica

B. Tr. Corticonuclearis

C. Tr. Corticospinalis

D. Tr. Parietopontinae

E. Tr Occipitopontinae

124 / 200
У хворого 40-а років в результаті щелепно-лицьової травми порушилася функція під’язикової і підщелепної залоз зліва - залози почали секретувати невелику кількість густої слини. Функція якого нерва порушена?

A. Під’язиковий

B. Язикоглотковий

C. Трійчастий

D. Лицевий

E. Блукаючий

125 / 200
На аутопсії померлого, який тривало страждав на гіпертонічну хворобу, патологоанатом виявив, що нирки різко зменшені у розмірах, щільні, поверхня їх рівномірно дрібнозерниста, на розрізі - паренхіма, особливо кіркова речовина, рівномірно виточені. Він дійшов висновку, що це:

A. Атеросклеротично зморщена нирка

B. Пієлонефритично зморщена нирка

C. Амілоїдно-зморщена нирка

D. Артеріолосклеротично зморщена нирка

E. -

126 / 200
У хворого в порожнині рота спостерігається повна атрофія сосочків язика, язик червоний, "лакований", вкритий виразками. В крові: лейкопенія, зсув формули вправо, КП-1,3, мегалоцити, тільця Жолі. Для якої патології це характерно?

A. B12 -дефіцитна анемія

B. Залізодефіцитна анемія

C. Залізорефрактерна анемія

D. Агранулоцитоз

E. Гемолітична анемія

127 / 200
При вивченні препарату трубчастого органу встановлено, що його середня оболонка утворена гіаліновою хрящовою тканиною, яка формує незамкнені кільця. Який це орган?

A. Головні бронхи

B. Великі бронхи

C. Малі бронхи

D. Термінальні бронхіоли

E. Трахея

128 / 200
В тканині видаленої слинної залози знайдено: дифузний склероз, прошарки сполучної тканини містять змішаноклі-тинний інфільтрат, часточки залози атрофовані, протоки розширені. Крім того, тканина залози містить кістозну порожнину великих розмірів, внутрішня поверхня її вкрита сплощеним двошаровим епітелієм, просвіт заповнений рідиною, оточуюча тканина склерозована. Діагностуйте захворювання:

A. Гострий сіалоаденіт

B. Ретенційна кіста

C. Плеоморфна аденома

D. Мономорфна аденома

E. Сіалолітіаз

129 / 200
При втручанні з метою лікування вивиху нижньої щелепи лікар повинен пам’ятати про м’яз, який при скороченні відтягує назовні капсулу і суглобовий диск скронево- нижньощелепного суглоба. Який це м’яз?

A. M. pterygoideus lateralis

B. M. masseter

C. M. pterygoideus medialis

D. M. temporalis

E. M. mylohyoideus

130 / 200
Зірчастий ретикулум і зовнішній шар клітин емалевого органу піддаються інволюції і після завершення амелогенезу разом з апікальними частинами амелобластів формують:

A. Кутикулу зуба

B. Пелікулу зуба

C. Муцинову плівку

D. Зубний наліт (бляшки)

E. -

131 / 200
У 4-річного хлопчика з’явились горбисті, щільні, підшкірно розташовані утворення в ділянці кутів та вздовж гілок двох нижніх щелеп, які зумовили деформацію обличчя. При гістологічному дослідженні біоптату виявлено: в міжбалковому просторі розростання васкуляризованої сполучної тканини, довкола судин маси ацидофільного матеріалу, багатоядерні гігантські клітини, окремі примітивні кісткові балочки. Діагностуйте захворювання:

A. Фіброзна дисплазія

B. Еозинофільна гранульома

C. Херувізм

D. Хронічний фіброзний періостит

E. Периферійна гігантоклітинна гранульома

132 / 200
При дослідженні бронхобіоптату встановлено атрофію слизової оболонки, кістозне перетворення залоз, осередкову метаплазію покривного призматичного епітелію в багатошаровий плоский, збільшення числа келихоподібних клітин, місцями у стінці бронха та особливо у слизовій оболонці різко виражена клітинна запальна інфільтрація і розростання грануляційної тканини, яка вибухає у просвіт бронха у вигляді поліпа. Який найбільш імовірний діагноз?

A. Гостра пневмонія

B. Хронічний бронхіт

C. Гострий бронхіт

D. Бронхопневмонія

E. Проміжна пневмонія

133 / 200
При остеолатеризмі зменшується міцність колагену, що зумовлена помітним зменшенням утворення поперечних зшивок у колагенових фібрилах. Причиною цього явища є зниження активності такого ферменту:

A. Лізилоксидаза

B. Моноаміноксидаза

C. Пролілгідроксилаза

D. Лізилгідроксилаза

E. Колагеназа

134 / 200
Під час мікроскопічного дослідження в залозі дитини 10-ти років були визначені тільки серозні кінцеві відділи, міжчасточкові протоки вистелені двошаровим чи багатошаровим епітелієм. Визначте залозу:

A. Під’язикова

B. Підщелепна

C. Печінка

D. Привушна

E. Підшлункова

135 / 200
Хвороба Хартнепа зумовлена точковою мутацією лише одного гена, наслідком чого є порушення всмоктування амінокислоти триптофану в кишечнику та реабсорбції її в ниркових канальцях. Це призводить до одночасних розладів у травній і сечовидільній системах. Яке генетичне явище спостерігається в цьому випадку?

A. Плейотропія

B. Комплементарна взаємодія

C. Полімерія

D. Кодомінування

E. Неповне домінування

136 / 200
Відомо, що частина диоксиду вуглецю використовується в організмі в біосинтезі жирних кислот, сечовини, глюконеогенезі тощо. Який вітамін утворює СO2-транспортуючу форму для цих реакцій?

A. Тимін

B. Біотин

C. Рибофлавін

D. Нікотинамід

E. Ретинол

137 / 200
У хворого, який страждає на вугрі та запальні зміни шкіри обличчя, при мікроскопії матеріалу з осередків ураження виявлені живі членистоногі розміром 0,2-0,5 мм. Вони мають витягнуту червоподібну форму, чотири пари коротких кінцівок, розміщених у середній частині тіла. Виявлені членистоногі викликають таке захворювання:

A. Демодекоз

B. Короста

C. Педикульоз

D. Фтиріоз

E. Шкірний міаз

138 / 200
У хворого 35-ти років травма голови викликала втрату тактильних і температурних відчуттів. Яку звивину було пошкоджено внаслідок травми?

A. Кутова

B. Надкрайова

C. Передцентральна

D. Поясна

E. Зацентральна

139 / 200
Сечокам’яна хвороба ускладнилася виходом конкременту з нирки. На якому рівні сечоводу, найімовірніше, він може зупинитися?

A. У нирковій мисці

B. В середній черевній частині

C. На 2 см вище впадіння в сечовий міхур

D. На межі черевної та тазової частин

E. На 5 см вище тазової частини

140 / 200
В гістологічному препараті нижньої щелепи ембріону виявляється зубний зачаток, в якому зубний сосочок утворений дрібними зірчастими базофільно забарвленими клітинами. Яка тканина утворює цю частину зубного зачатку?

A. Епітеліальна

B. Мезенхіма

C. Ретикулярна

D. Хрящова

E. Кісткова

141 / 200
При огляді ротової порожнини на вестибулярній поверхні нижнього різця зліва виявлене утворення грибоподібної форми рожевого кольору до 2 см, яке широкою ніжкою фіксоване до надальвео-лярної тканини. Під час гістологічного дослідження виявлено розгалужені судини капілярного типу з судинними бруньками, ділянками крововиливів та осередки гемосидерозу Який найбільш імовірний діагноз?

A. Фіброзний епуліс

B. Гігантоклітинний епуліс

C. Ангіоматозний епуліс

D. Фіброматоз ясен

E. Кавернозна гемангіома

142 / 200
Хворому з важким перебігом ревматоїдного артриту для постійного прийому був призначений преднізолон. Який режим прийому є оптимальним з урахуванням хронофармакологічних особливостей дії преднізолону та фізіологічних коливань секреції кортикостероїдів в організмі?

A. 2/3 добової дози вранці, 1/3 дози вдень

B. Вся доза вранці

C. 1/3 дози тричі на день

D. Вся доза ввечері

E. Усі наведені схеми рівноцінні

143 / 200
Пацієнт 68-ми років звернувся до кардіолога із скаргами на підвищення артеріального тиску, біль в ділянці серця, відчуття перебоїв у роботі серця. Призначте препарат з групи β1 -адреноблокаторів для лікування даної патології:

A. Метопролол

B. Морфіну гідрохлорид

C. Ноотропіл

D. Фенотерол

E. Бензилпеніцилін

144 / 200
Людина згинає та розгинає передпліччя без навантаження, спираючись ліктем на стіл. Який вид м’язового скорочення має місце у m. biceps brachii?

A. Ауксотонічне

B. Ізотонічне

C. Ізометричне

D. Гладкий тетанус

E. Зубчастий тетанус

145 / 200
У жінки, що тривало приймала антибіотики з приводу кишкової інфекції, розвинулося ускладнення з боку слизової порожнини рота у вигляді запального процесу і білого нальоту, у якому при бактеріологічному дослідженні були виявлені дріжджеподібні грибки Candida albicans. Який з перерахованих препаратів показаний для лікування цього ускладнення?

A. Флуконазол

B. Бісептол

C. Тетрациклін

D. Фуразолідон

E. Поліміксин

146 / 200
Мембранний потенціал спокою клітини змінився з -85 мВ до -90 м. Причиною цього може бути активація таких каналів мембрани клітини:

A. Натрієві

B. Калієві та натрієві

C. Кальцієві

D. Калієві

E. Калієві та кальцієві

147 / 200
Під час розтину тіла виявлено: легені щільні, коричневого кольору за рахунок відкладання ендогенного пігменту. Відомо, що за життя у хворого мав місце хронічний венозний застій в малому колі кровообігу. Який патологічний процес викликав таку картину?

A. Меланоз

B. Жовтяниця

C. Порфірія

D. Кальциноз

E. Гемосидероз

148 / 200
Організми мають ядро, оточене ядерною мембраною. Генетичний матеріал зосереджений переважно в хромосомах, які складаються з ниток ДНК і білкових молекул. Діляться ці клітини мітотично. Це:

A. Бактеріофаги

B. Еукаріоти

C. Прокаріоти

D. Віруси

E. Бактерії

149 / 200
Хвора звернулася зі скаргами на припухлість в передній ділянці шиї, схуднення, випуклість очей, тахікардію, неврівноваженість. Яка залоза уражена?

A. Щитоподібна залоза

B. Прищитоподібні залози

C. Тимус

D. Гіпофіз

E. Епіфіз

150 / 200
Під час аускультації хворого попросили глибоко дихати. Після 10 дихальних рухів хворий знепритомнів, що пов’язано з:

A. Респіраторним ацидозом

B. Еритропенією

C. Еритроцитозом

D. Респіраторним алкалозом

E. Зменшенням кисневої ємності крові

151 / 200
Хворому на виразкову хворобу шлунка 45-ти років призначено препарат в основі дії якого є антимікробний ефект. Який це препарат?

A. Бісакодил

B. Омепразол

C. Метронідазол

D. Фталазол

E. Дитилін

152 / 200
Одна з тканин зуба постійно відкладається в області верхівки кореня, що обумовлює його видовження. Цей процес компенсує стирання коронки і забезпечує постійність загальної довжини зуба. Яка тканина зуба є репаративно активною у постнатальному періоді?

A. Цемент

B. Пухка сполучна

C. Щільна сполучна

D. Кісткова

E. Емаль

153 / 200
Чоловіка 29-ти років непокоїть різкий біль шкіри обличчя. Який нерв уражений?

A. Блукаючий

B. Трійчастий

C. Окоруховий

D. Лицевий

E. Язикоглотковий

154 / 200
У людей, які проживають на великих висотах над рівнем моря, відмічається збільшення кількості еритроцитів, що спричиняється:

A. Посиленим утворенням нирками еритропоетину

B. Гальмівним впливом гіпоксії на кістковий мозок

C. Підвищеним споживанням тканинами кисню

D. Впливом гіпоксії на розпад еритроцитів

E. Посиленим виділенням нирками реніну

155 / 200
У бактеріологічній лабораторії проводилася експертиза шкур тварин за допомогою імунної реакції преципітації за Асколі. Позитивний результат цієї реакції свідчить про наявність:

A. Антигенів збудника сибірки

B. Токсину анаеробної інфекції

C. Збудника бруцельозу

D. Поверхневого антигену ієрсиній

E. Збудника чуми

156 / 200
Після вживання м’ясної консерви у школяра з’явилися неврологічні симптоми. Був поставлений діагноз: ботулізм. Які екстрені методи лікування необхідно використати?

A. Введення антиботулінічної сироватки

B. Введення сульфаніламідних препаратів

C. Введення антибіотиків

D. Введення антиботулінічної вакцини

E. Призначення проносних засобів

157 / 200
У хворого запальний процес у крилопіднебінній ямці. Інфекція поширилась в носову порожнину. Через яке анатомічне утворення розповсюдилась інфекція?

A. Foramen rotundum

B. Canalis palatinus major

C. Canalis palatinus minor

D. Foramen sphenopalatinum

E. Canalis ptherygoideus

158 / 200
У пацієнта 32-х років має місце гіповітаміноз B2. Причиною виникнення специфічних симптомів (ураження епітелію, слизових, шкіри, рогівки ока) найбільш імовірно є дефіцит:

A. Цитохрому а1

B. Цитохромоксидази

C. Цитохрому в

D. Цитохрому с

E. Флавінових коферментів

159 / 200
Жінці, яка скаржиться на постійне відчуття страху, тривоги, поставлено діагноз неврозу та призначено препарат з анксіолітичною дією. Який це препарат?

A. Діазепам

B. Настойка женьшеню

C. Пірацетам

D. Аміназин

E. Кофеїн-бензоат натрію

160 / 200
У пробірку, що містить 0,3% розчин NaCl, додали краплю крові. Що відбудеться з еритроцитами?

A. Зморшкування

B. Механічний гемоліз

C. Осмотичний гемоліз

D. Змін не буде

E. Біологічний гемоліз

161 / 200
Після перенесеної травми голови у хворого бувають напади інтенсивного болю в ділянці обличчя і судоми жувальних м’язів. Який нерв найімовірніше травмований?

A. N. oculomotorius

B. N. trigeminus

C. N. facialis

D. N. olphactorius

E. N. abducens

162 / 200
Вивчається родовід сім’ї, в якій спостерігаються надмірно великі зуби. Ця ознака трапляється в усіх поколіннях тільки у чоловіків і успадковується від батька до сина. Визначте тип успадкування :

A. Автосомно-рецесивний

B. Автосомно-домінантний

C. Зчеплений з Y-хромосомою

D. Зчеплений з Х-хромосомою рецесивний

E. Зчеплений з Х-хромосомою домінантний

163 / 200
У постраждалого перелом тіла нижньої щелепи. Кровотеча з рани. Яка артерія ушкоджена?

A. A. lingualis

B. A. alveolaris inferior

C. A. maxillaris

D. A. carotis externa

E. A. facialis

164 / 200
На розтині тіла 68-річної жінки, що померла від гострої серцевої недостатності, у задній стінці лівого шлуночка серця виявлена ділянка неправильної форми, розмірами 6,5х4,5 см, в’яла, блідо-жовтуватого кольору, оточена зоною гіперемії. Як розцінив патологоанатом виявлені зміни?

A. Гострий інфаркт міокарда

B. Післяінфарктний кардіосклероз

C. Дифузний кардіосклероз

D. Вогнищевий міокардит

E. Аневризма серця

165 / 200
На розтині тіла чоловіка 47-ми років, що помер від легеневої кровотечі, у 2 сегменті правої легені виявлена порожнина округлої форми з нерівними краями розміром 5,5 см; внутрішня поверхня її вкрита щільнуватими жовтуватими масами, що переходять у тканину легені. При гістологічному дослідженні - внутрішній шар складається з розплавлених казеозних мас, некротизованої тканини легені. Який процес розвинувся в легені?

A. Гострий кавернозний туберкульоз

B. Рак легені, що розпадається

C. Хронічний кавернозний туберкульоз

D. Гострий абсцес

E. Хронічний абсцес

166 / 200
Екзотоксин дифтерійної палички обробили 0,3-0,4% формаліном і витримали 30 днів у термостаті при температурі 40o Який препарат був отриманий у результаті проведених маніпуляцій?

A. Антитоксин

B. Анатоксин

C. Діагностикум

D. Лікувальна сироватка

E. Діагностична сироватка

167 / 200
В економічно розвинених країнах поширеним захворюванням є карієс зубів. Це захворювання уражає більш 95% населення. Що відіграє головну роль у демінералізації твердих тканин зуба при карієсі?

A. Органічні кислоти

B. Неповноцінне харчування

C. Екстремальні впливи на організм

D. Розлад регуляції метаболізму

E. Недостатність вітаміну C

168 / 200
При вивченні гістологічного препарату пульпи зуба було відмічено, що в сполучній тканині переважають пучки колагенових волокон, шар дентинобластів тонкий, проміжний шар виражений слабо. В якій ділянці зуба пульпа має такі особливості?

A. Коронкова пульпа

B. Шар Вейля

C. Периферичний шар пульпи

D. Коренева пульпа

E. Центральний шар пульпи

169 / 200
При огляді ротової порожнини стоматолог виявив каріозну порожнину на поверхні коронки другого малого кутнього зуба, яка межує з першим великим кутнім зубом. Назвіть пошкоджену поверхню коронки:

A. Facies distalis

B. Facies vestibularis

C. Facies lingualis

D. Facies mesialis

E. Facies occlusalis

170 / 200
У собаки вироблений умовний слиновидільний рефлекс на вмикання світла. Вмикання дзвоника під час виконання даного рефлексу призведе до розвитку наступного виду гальмування:

A. Згасання

B. Диференціювання

C. Зовнішнє

D. Позамежне

E. Умовне гальмування

171 / 200
Чоловік звернувся до стоматолога зі скаргою, що в нього нижня щелепа не рухається назад. Встановлено, що в нього пошкоджений такий м’яз :

A. Жувальний

B. Скроневий

C. Бічний крилоподібний

D. Присередній крилоподібний

E. Двочеревцевий

172 / 200
У пацієнта внаслідок запального процесу виникло надмірне збудження вушно-скроневого нерва. При цьому привушною слинною залозою буде виділятися:

A. Велика кількість рідкої слини

B. Мала кількість рідкої слини

C. Виділення слини припиниться

D. Велика кількість в’язкої слини

E. Мала кількість в’язкої слини

173 / 200
Хворому 55-ти років для комплексного лікування легеневої форми туберкульозу призначений протитуберкульозний засіб. Який з вказаних лікарських засобів проявляє свою антимікробну активність виключно по відношенню до мікобактерій туберкульозу?

A. Ізоніазид

B. Стрептоміцину сульфат

C. Гатіфлоксацин

D. Циклосерин

E. Канаміцину сульфат

174 / 200
У дитини 9-ти років швидко підвищилась температура тіла до 39°С, з’явився біль у горлі. Об’єктивно: зів та мигдалики яскраво-червоного кольору. Язик набряклий малиново- червоного кольору зі збільшеними грибоподібними сосочками. Шкіра тіла та обличчя, крім носо-губного трикутника, вкрита густими червоними плямами величиною з макове зерно. Підщелепні лімфатичні вузли при пальпації болісні. Яке захворювання у дитини?

A. Скарлатина

B. Кір

C. Дифтерія

D. Менінгококовий назофарингіт

E. Поліомієліт

175 / 200
Хвора 20-ти років звернулась до лікаря зі скаргами на кровоточивість та біль у яснах, що з’явилися через 2 дні після прийому сульфадимезину. Об’єктивно: ясенні сосочки та ясенний край гіперемовані, набряклі, кровоточать при незначному подразненні. Яка патологія розвинулась в яснах?

A. Хронічний катаральний гінгівіт

B. Гострий катаральний гінгівіт

C. Геморагічний гінгівіт

D. Гострий виразковий гінгівіт

E. Епулід

176 / 200
У хворого 48-ми років з обширним інфарктом міокарда розвинулась серцева недостатність. Який патогенетичний механізм сприяв розвитку серцевої недостатності у хворої?

A. Перевантаження тиском

B. Перевантаження об’ємом

C. Гостра тампонада серця

D. Реперфузійне ураження міокарда

E. Зменшення маси функціонуючих міо-кардіоцитів

177 / 200
До приймального відділення надійшов хворий з важкою щелепно-лицевою травмою. Який препарат йому необхідно ввести для зняття больового шоку?

A. Сиднокарб

B. Ібупрофен

C. Пантогам

D. Промедол

E. Мідокалм

178 / 200
У померлого внаслідок серцевої недостатності на шкірі відзначаються сліди висипу у вигляді плям і крапок. В області криж, остистих відростків хребців - пролежні. При мікроскопічному дослідженні ЦНС: в судинах мікроциркуляторного русла і дрібних артеріях - деструктивно-проліферативний ендотромбоваскуліт з наявністю гранульом Попова, в серці - інтерстиційний міокардит. Який з перелічених діагнозів найбільш імовірний?

A. Черевний тиф

B. Ку-гарячка

C. Висипний тиф

D. Вузликовий періартеріїт

E. ВІЛ-інфекція

179 / 200
У хворого під час гіпертонічного кризу виник геморагічний інсульт, внаслідок чого спостерігається відсутність довільних рухів, підвищення сухожильних рефлексів та тонусу м’язів лівих руки та ноги. Як називається таке порушення рухової функції?

A. Геміплегія

B. Параплегія

C. Тетраплегія

D. Моноплегія

E. Млявий параліч

180 / 200
В лабораторії вивчали вірулентність збудника дифтерії. При цьому проводили внутрішньоочеревинне зараження лабораторних тварин. В ході експерименту встановлена доза бактерій, яка викликає загибель 95% тварин. Яку одиницю вимірювання вірулентності визначали в лабораторії?

A. DCL

B. DLM

C. LD50

D. ІД

E. LD5

181 / 200
При електронній мікроскопії у цитоплазмі клітини, поблизу ядра, виявлена мембранна органела, яка складається з 5-10 пласких цистерн, з розширеними периферичними ділянками, від яких від’єднуються маленькі пухирці - лізосоми. Назвіть цю органелу:

A. Комплекс Гольджі

B. Рибосома

C. Мітохондрія

D. Цитоскелет

E. Клітинний центр

182 / 200
При обробці фрезою великого кутнього зуба стоматолог інструментом, що зірвався, глибоко поранив щоку, пошкодивши при цьому не лише слизову оболонку але й м’яз. Який?

A. Щічний

B. Великий виличний м’яз

C. Жувальний

D. Коловий м’яз рота

E. Щелепно-під’язиковий м’яз

183 / 200
Шкіра людини дуже міцна на розрив. Відомо, що шкіра складається з епітеліальної тканини і двох видів сполучної тканини. Яка з нижче перерахованих тканин забезпечує міцність шкіри?

A. Багатошаровий плоский епітелій

B. Пухка сполучна тканина

C. Одношаровий епітелій

D. Перехідний епітелій

E. Щільна неоформлена сполучна

184 / 200
У хворого на стоматологічному прийомі виник напад пароксизмальної тахікардії, у зв’язку з чим йому ввели лідокаїн. З яким механізмом дії лідокаїну пов’язаний його протиаритмічний ефект?

A. Потенціювання

B. Мембранно-іонний

C. Кумуляція

D. Антагонізм

E. Сумація

185 / 200
При огляді ротової порожнини стоматолог помітив появу у дитини перших постійних бічних різців. Який вік дитини?

A. 6 років

B. 7 років

C. 1І років

D. 9 років

E. 13 років

186 / 200
Рибалка наловив риби із річки, трошки підсмажив її на вогнищі і з’їв, майже напівсиру. Через декілька тижнів потому в нього з’явились ознаки ураження печінки і підшлункової залози. Лабораторний аналіз фекалій показав наявність дрібних яєць гельмінта. Яким трематодозом найбільш імовірно заразився рибалка?

A. Опісторхоз

B. Дикроцеліоз

C. Шистосомоз

D. Фасціольоз

E. Парагонімоз

187 / 200
Вивчається мітотичний поділ клітин епітелію ротової порожнини. Встановлено, що в клітині диплоїдний набір хромосом. Кожна хромосома складається з двох максимально спіралізованих хроматид. Хромосоми розташовані у площині екватору клітини. Ця картина характерна для такої стадії мітозу:

A. Прометафаза

B. Профаза

C. Метафаза

D. Анафаза

E. Тілофаза

188 / 200
При огляді порожнини рота стоматолог виявив каріозну порожнину на поверхні коронки нижнього ікла, зверненої до першого малого кутнього зуба. Назвіть цю поверхню.

A. Facies distalis

B. Facies vestibularis

C. Facies lingualis

D. Facies mesialis

E. Facies occlusalis

189 / 200
В умовах експерименту проведено блокаду язико-глоткового нерву. При цьому буде спостерігатися зниження сприйняття такого подразника:

A. Солоне

B. Кисле

C. Солодке

D. Гірке

E. -

190 / 200
Під час спортивних змагань боксер отримав сильний удар у живіт, що привело до нокауту через короткочасне падіння артеріального тиску. Які фізіологічні механізми викликали цей стан?

A. Зміна транскапілярного обміну

B. Подразнення парасимпатичних нервів

C. Ішемія центральної нервової системи

D. Раптова зміна кількості рідини у організмі

E. Подразнення симпатичних нервів

191 / 200
У 12-річної дитини непереносимість ряду харчових продуктів. Їх вживання викликає алергічну реакцію у вигляді висипань на шкірі, що сверблять. Який антигістамінних засіб слід призначити, щоб не заважати шкільним заняттям дитини?

A. Лоратадин

B. Димедрол

C. Диклофенак

D. Еуфілін

E. Ефедрин

192 / 200
Чоловік 25-ти років звернувся до лікаря зі скаргами на біль в нижній щелепі справа, припухлість, високу температуру, озноб. При обстеженні макроскопічно відмічається відшарування окістя з накопиченням запального ексудату між ним і кісткою, з перифокальним набряком м’яких тканин та частково розплавленим окістям. Що розвинулося у хворого?

A. Гнійний періостит

B. Катаральний гінгівіт

C. Гангренозний пульпіт

D. Локальний пародонтит

E. Гранулюючий періодонтит

193 / 200
У хворого з алкогольним ураженням печінки порушені процеси біотрансформації ксенобіотиків та ендогенних токсичних сполук. Зниження активності якого хромопротеїну може бути причиною цього?

A. Гемоглобін

B. Цитохромоксидаза

C. Цитохром b

D. Цитохром с1

E. Цитохром Р-450

194 / 200
Піддослідному собаці ввели гормон, що призвело до збільшення швидкості клубочкової фільтрації за рахунок розширення приносної артеріоли і зменшення реабсорбції іонів натрію і води в канальцях нефрона. Який гормон було введено?

A. Передсердний натрійуретичний

B. Адреналін

C. Тироксин

D. Тестостерон

E. Окситоцин

195 / 200
Тривале лікування гіпофункції щитоподібної залози спричинило загальну дистрофію, карієс зубів, тахікардію, тремор кінцівок. Який засіб викликав побічні ефекти?

A. Хумулін

B. Паратиреоїдин

C. L-тироксин

D. Тирокальцитонін

E. Преднізолон

196 / 200
У жінки встановлено діагноз - рак шийки матки. З яким вірусом може бути асоційована ця патологія?

A. Вірус простого герпесу тип 2

B. Varicella-Zoster вірус

C. Цитомегаловірус

D. Папілома вірус

E. Аренавірус

197 / 200
У пацієнта 59-ти років, що знаходиться на обстеженні в стаціонарі, виявлено глюкозурію, рівень глюкози в крові 3,0 ммоль/л. Найбільш імовірною причиною глюкозурії може бути:

A. Захворювання нирок

B. Нецукровий діабет

C. Мікседема

D. Гіпертонічна хвороба

E. Пелагра

198 / 200
При обстеженні підлітка, що страждає на ксантоматоз, виявлено сімейну гіперхолестеролемію Концентрація яких транспортних форм ліпідів підвищується при цьому захворюванні?

A. Ліпопротеїди низької щільності

B. Хіломікрони

C. Ліпопротеїди дуже низької щільності

D. Ліпопротеїди високої щільності

E. -

199 / 200
У молодої жінки, яка увійшла до приміщення з високою концентрацією тютюнового диму, раптово виникли рефлекторні кашель та спазм бронхів. Подразнення яких рецепторів викликало дані захисні рефлекси?

A. Механорецептори легень

B. Ірритантні рецептори

C. Центральні хеморецептори

D. Юкстамедулярні рецептори

E. Рецептори плеври

200 / 200
У хворого після тривалого психоемоційного перенапруження спостерігається підвищення артеріального тиску, що супроводжується серцебиттям, кардіалгіями, головним болем, запамороченням. Який процес відіграє домінуючу роль у формуванні артеріальної гіпертензії у даному випадку?

A. Підвищення тонусу венул

B. Збільшення об’єму циркулюючої крові

C. Підвищення частоти серцевих скорочень

D. Підвищення тонусу артеріол

E. Збільшення серцевого викиду