Крок 1 Медицина - 2014 (буклет)

1 / 200
У сироватці крові пацієнта встановлено підвищення активності гіалуронідази. Визначення якого біохімічного показника сироватки крові дозволить підтвердити припущення про патологію сполучної тканини?

A. Білірубін

B. Сіалові кислоти

C. Сечова кислота

D. Глюкоза

E. Галактоза

2 / 200
При мікроскопії мікропрепарату з виділень хворої хронічним кольповагінітом лікар виявив округлої форми та еліпсоподібні клітини, що брунькуються, розміром 3-6 мкм. Про збудника якої грибкової хвороби може йти мова в даному випадку?

A. Кандидоз

B. Кокцидіоз

C. Епідермофітія

D. Мікроспорія

E. Криптококоз

3 / 200
У пацієнта з ознаками коліту виділена чиста культура бактерій, яка за морфологічними, культуральними та біохімічними властивостями віднесена до роду шигел. Яку з названих реакцій доцільно застосувати для серологічної ідентифікації культури?

A. Зв’язування комплементу

B. Непрямої гемаглютинації

C. Аглютинації з діагностичними сироватками

D. Преципітації

E. Затримки гемаглютинації

4 / 200
У пацієнтки 20-ти років встановлено діагноз - СНІД. Які популяції клітин найбільш чутливі до вірусу імунодефіциту людини?

A. Т-хелпери

B. Гепатоцити

C. Ендотеліоцити

D. Епітеліоцити

E. В-лімфоцити

5 / 200
Після загоєння рани на її місці утворився рубець. Яка речовина є основним компонентом цього різновиду сполучної тканини?

A. Еластин

B. Гіалуронова кислота

C. Хондроітин-сульфат

D. Кератансульфат

E. Колаген

6 / 200
У спортсмена внаслідок довільної затримки дихання на 40 секунд зросли частота серцевих скорочень та системний артеріальний тиск. Реалізація яких механізмів регуляції зумовлює зміни показників?

A. Безумовні парасимпатичні рефлекси

B. Безумовні симпатичні рефлекси

C. Умовні симпатичні рефлекси

D. Умовні парасимпатичні рефлекси

E. -

7 / 200
У малярійного плазмодія - збудника триденної малярії, розрізняють два штами: південний та північний. Вони відрізняються тривалістю інкубаційного періоду: у південного він короткий, а у північного - довгий. В цьому проявляється виражена дія такого добору:

A. Стабілізуючий

B. Штучний

C. Статевий

D. Дизруптивний

E. Рушійний

8 / 200
Струми надвисокої частоти (НВЧ), що застосовуються у фізіотерапії, не викликають збудження, а зумовлюють лише тепловий ефект на тканини. Як можна пояснити це явище?

A. Інтенсивність стимулу менше порога

B. Стимул поступає у фазу абсолютної рефрактерності

C. Тривалість стимулу менше порога

D. Стимул поступає у фазу відносної рефрактерності

E. Розвивається акомодація

9 / 200
У чоловіка 35-ти років феохромоцитома. В крові виявляється підвищений рівень адреналіну та норадреналіну, концентрація вільних жирних кислот зросла в 11 разів. Активація якого ферменту під впливом адреналіну підвищує ліполіз?

A. Ліпопротеїдліпаза

B. Фосфоліпаза А2

C. Фосфоліпаза С

D. ТАГ-ліпаза

E. Холестеролестераза

10 / 200
В результаті травми пошкоджений спинний мозок (з повним розривом) на рівні першого шийного хребця. Що відбудеться з диханням?

A. Не змінюється

B. Припиняється

C. Зростає частота

D. Зростає глибина

E. Зменшується частота

11 / 200
У людини з хронічним захворюванням нирок порушена їх видільна функція. рН венозної крові становить 7,33. Для корекції кислотно-лужного стану пацієнту доцільно внутрішньовенно ввести розчин:

A. Хлориду натрію

B. Глюкози

C. Хлориду калію

D. Хлориду кальцію

E. Бікарбонату натрію

12 / 200
При обтураційній жовтяниці і жовчних норицях часто спостерігається протромбінова недостатність. З дефіцитом в організмі якого вітаміну це пов’язано?

A. K

B. В6

C. A

D. C

E. E

13 / 200
При розтині тіла померлого виявлена гіперплазія кісткового мозку плоских і трубчастих кісток (піоїдний кістковий мозок), спленомегалія (6 кг), гепатомегалія (5 кг), збільшення всіх груп лімфатичних вузлів. Якому захворюванню відповідають виявлені зміни?

A. Хронічний лімфолейкоз

B. Мієломна хвороба

C. Хронічний мієлолейкоз

D. Справжня поліцитемія

E. Лімфогрануломатоз

14 / 200
У молодої жінки в зв’язку з гострими болями в клубовій ділянці, вилучена маткова труба з локальним розширенням її середньої третини, що заповнено кров’ю. При гістологічному дослідженні в отворі труби знайдені хоріальні ворсини, великі поля еритроцитів з домішком лейкоцитів. Який найбільш імовірний діагноз?

A. Гострий гнійний сальпінгіт

B. Крововилив в маткову трубу

C. Геморагічний сальпінгіт

D. Гнійний сальпінгіт

E. Трубна вагітність

15 / 200
При дослідженні крові хворого виявлено значне збільшення активності МВ-форм КФК (креатинфосфокінази) та ЛДГ-1. Яку патологію можна припустити?

A. Інфаркт міокарда

B. Гепатит

C. Ревматизм

D. Панкреатит

E. Холецистит

16 / 200
До лікарні надійшла дитина з діагнозом "стафілококовий сепсис". На яке живильне середовище потрібно посіяти кров хворого з метою виділення збудника?

A. М ’ясо-пептонний агар

B. Середовище Плоскірьова

C. Середовище Бучіна

D. Цукрово-пептонний бульйон

E. Жовчно-сольовий агар

17 / 200
У чоловіка 62-х років видалено нирку, у якій при макроскопічному дослідженні виявлено пухлину у вигляді вузла діаметром до 8 см. Тканина пухлини на розрізі строката, з множинними крововиливами, некрозами. Гістологічно: пухлина складається із світлих клітин, які утворюють альвеолярні і сосочкові структури, помірно виражений інвазивний ріст. У багатьох клітинах пухлини визначаються патологічні мітози, гіперхромні ядра. Діагностуйте виявлену пухлину нирки:

A. Світлоклітинна аденома

B. Світлоклітинний рак

C. Аденокарцинома

D. Нефробластома

E. Ацидофільна аденома з малігнізацією

18 / 200
Безпосередньо після переходу з горизонтального положення у вертикальне у чоловіка частота серцевих скорочень збільшилась на 15 скорочень за хвилину. Які механізми регуляції переважно зумовлюють цю зміну?

A. Умовні симпатичт рефлекси

B. Умовні та безумовні симпатичні рефлекси

C. Катехоламіни

D. Симпатичні рефлекси і катехоламіни

E. Безумовні симпатичні рефлекси

19 / 200
У людини з масою 80 кг після тривалого фізичного навантаження об’єм циркулюючої крові зменшився, гематокрит - 50%, загальний білок крові - 80 г/л. Такі показники крові є наслідком, перш за все:

A. Збільшення кількості еритроцитів

B. Збільшення вмісту білків у плазмі

C. Втрати води з потом

D. Збільшення онкотичного тиску плазми

E. Збільшення діурезу

20 / 200
Після перенесеного запального процесу хворий став помічати слабкість при згинанні кисті в ділянці 1,2, 3 і 4 пальців, зменшення об’єму м’яза підвищення великого пальця. При обстеженні виявлено порушення больової і температурної чутливості в ділянці поверхні долоні 1, 2, 3 і променевої поверхні четвертого пальців. Який із нервів уражений?

A. Серединний

B. Променевий

C. Ліктьовий

D. М’язово-шкірний

E. Присередній шкірний нерв передпліччя

21 / 200
У чоловіка 53-х років діагностовано сечокам’яну хворобу з утворенням уратів. Цьому пацієнту призначено аллопурінол, який є конкурентним інгібітором ферменту:

A. Уреаза

B. Ксантиноксидаза

C. Уратоксидаза

D. Дигідроурацилдегідрогеназа

E. Уриділтрансфераза

22 / 200
В експерименті на тварині досліджують серцевий цикл. Закриті усі клапани серця. Якій фазі циклу відповідає такий стан?

A. Ізометричного скорочення

B. Асинхронного скорочення

C. Протодіастолічний період

D. Швидкого наповнення

E. Повільного наповнення

23 / 200
Крива дисоціації оксигемоглобіну зміщена вправо. Які зміни в організмі людини можуть бути причиною цього?

A. Збільшення концентрації 2,3-дифосфогліцерату в еритроцитах

B. Алкалоз

C. Гіпокапнія

D. Гіпертермія

E. Гіпоксемія

24 / 200
При операції правосторонньої лобектомії хірург підійшов до кореня правої легені з метою окремого виділення і обробки його складових. Вкажіть порядок розміщення елементів кореня правої легені з якими лікар зустрінеться при виділенні та обробці в напрямку зверху вниз?

A. Легенева артерія, бронх, легеневі вени

B. Бронх, легенева артерія, легеневі вени

C. Легенева вена, легеневі артерії, бронх

D. Бронх, легенева артерія, діафрагмальний нерв

E. Діафрагмальний нерв, бронх, бронхіальні артерія і вена

25 / 200
Ціаністий калій є отрутою, від якої смерть організму наступає миттєво. На які ферменти в мітохондріях діє ціанистий калій?

A. Флавінові ферменти

B. Цитохром В5

C. НАД+ - залежні дегідрогенази

D. Цитохром Р-450

E. Цитохромоксидаза (аа3)

26 / 200
При бактеріоскопічному дослідженні носоглоткового слизу дитини 2,5 років, хворої на назофарингіт, виявлені грамнегативні диплококи, схожі за формою на кавові зерна. Які структури організму дитини найбільш імовірно будуть уражені, якщо ці мікроорганізми проникнуть у кров?

A. Сєрцєві клапани

B. Ниркові гломерули

C. Оболонки мозку

D. Сечо-статеві шляхи

E. Лімфатичні вузли

27 / 200
У хворого під час трахеотомії виникла виражена кровотеча. Яка артерія була травмована під час операції?

A. A. thyroidea superior

B. A. thyroidea inferior

C. A. laryngea inferior

D. A. laryngea superior

E. A. thyroidea ima

28 / 200
При різноманітних захворюваннях рівень активних форм кисню різко зростає, що призводить до руйнування клітинних мембран. Для запобігання цьому використовують антиоксиданти. Найпотужнішим природнім антиоксидантом є:

A. Глюкоза

B. Альфа-токоферол

C. Вітамін D

D. Жирні кислоти

E. Гліцерол

29 / 200
При обстеженні чоловіка 40-ка років було встановлено діагноз: гіпохромна анемія. Який препарат треба призначити для лікування?

A. Ціанокобаламін

B. Пентоксил

C. Гепарин

D. Вікасол

E. Ферковен

30 / 200
У неврологічне відділення з приводу мозкового крововиливу поступив хворий 62-х років. Об’єктивно: стан важкий. Спостерігається наростання глибини і частоти дихання, а потім його зменшення до апное, після чого цикл дихальних рухів відновлюється. Який тип дихання у хворого?

A. Чейна-Стокса

B. Кусмауля

C. Біота

D. Гаспінг-дихання

E. Апнейстичне

31 / 200
Хворому проведено субтотальну субфасціальну резекцію щитоподібної залози. У післяопераційному періоді тривалий час зберігається охриплість голосу. Який нерв ушкоджено в ході операції?

A. Верхній гортанний нерв

B. Під’язиковий нерв

C. Зворотній гортанний нерв

D. Язиковий нерв

E. Нижньощелепний нерв

32 / 200
Чоловік 53-х років доставлений у стаціонар у непритомному стані. Об’єктивно: шкіра суха, дихання часте поверхневе, запах ацетону відсутній, Ps- 126/хв., АТ- 70/40 мм рт.ст. Вміст глюкози у крові 48 ммоль/л, реакція сечі на ацетон негативна. Для якого із перелічених станів найбільш характерні симптоми у хворого?

A. Гіперкетонемічна кома

B. Лактацидемічна кома

C. Токсична кома

D. Гіперосмолярна кома

E. Колапс

33 / 200
У гістопрепараті представлений паренхіматозний орган, що має кіркову і мозкову речовину. Кіркова утворена тяжами епітеліоцитів, між якими проходять кровоносні капіляри. Тяжі формують три зони. Мозкова речовина складається з хромафіноцитів і венозних синусоїдів. Який орган має дані морфологічні ознаки?

A. Нирки

B. Наднирник

C. Лімфатичний вузол

D. Тимус

E. Щитоподібна залоза

34 / 200
На спеціальному живильному середовищі після посіву виділень гною з уретри виросли ніжні блакитні колонії. При мікроскопії препаратів з них виявлені грамнегативні бобоподібні диплококи. Збудником якої хвороби вони є?

A. Хламідіоз

B. Сифіліс

C. Туляремія

D. Меліоїдоз

E. Гонорея

35 / 200
Жінка 68-ми років скаржиться на відсутність рухів у правих руці і нозі. Чотири місяці тому перенесла інсульт. Об’єктивно: рухи в правих кінцівках відсутні, тонус м’язів їх підвищений. Який стан спостерігається у хворої?

A. Геміплегія

B. Моноплегія

C. Параплегія

D. Тетраплегія

E. -

36 / 200
У пораненого перев’язали плечову артерію в нижній третині плеча. За рахунок яких артерій можливе відновлення кровопостачання передпліччя і кисті?

A. М’язові гілки плечової артерії

B. Передні і задні огинаючі артерії плеча

C. Глибока артерія плеча, ліктьовіколатеральні артерії

D. Підлопаткова, передня міжкісткова артерія

E. Грудонадплечова, задня огинаюча артерія плеча

37 / 200
У стінці бронху при гістологічному дослідженні чітко визначаються залози, хрящові острівці та багаторядний циліндричний миготливий епітелій. Які бронхи досліджують?

A. Середні

B. Головні

C. Великі

D. Малі

E. Термінальні бронхіоли

38 / 200
Під час обстеження у хворої встановлене ураження дорсальної частини мосту, порушена функція жування. Ядро якого нерва уражене?

A. Рухове ядро лицевого нерва

B. Рухове ядро трійчастого нерва

C. Мостове ядро трійчастого нерва

D. Ядро під’язикового нерва

E. Подвійне ядро блукаючого нерва

39 / 200
Глікоген, що надійшов з їжею, гідролізувався у шлунково-кишковому тракті. Який кінцевий продукт утворився в результаті цього процесу?

A. Лактат

B. Лактоза

C. Галактоза

D. Глюкоза

E. Фруктоза

40 / 200
При бактеріологічному дослідженні сечі хворого на пієлонефрит виділені мікроорганізми, що утворюють на м’ясо-пептонному агарі жовто-зелений пігмент і характерний запах. Як вони називаються?

A. Ешеріхії

B. Протеї

C. Псевдомонади

D. Клебсієли

E. Азотобактерії

41 / 200
У хворої 28-ми років виявлена пухлина яєчника і показана операція по його видаленню. При здійсненні її необхідно розтинати зв’язку, що з’єднує яєчник з маткою. Яку зв’язку повинен перерізати хірург?

A. Lig. Ovarii proprium

B. Lig. Latum uteri

C. Lig. Cardinali

D. Lig. umbilicale laterale

E. Lig. Suspensorium ovarii

42 / 200
Для підвищення результатів спортсмену рекомендували застосовувати препарат, який містить у собі карнітин. Який процес в найбільшому ступені активується карнітином?

A. Транспорт жирних кислот у мітохондрії

B. Синтез кетонових тіл

C. Синтез ліпідів

D. Тканинне дихання

E. Синтез стероїдних гормонів

43 / 200
Хвора 26-ти років звернулася до лікаря зі скаргами на появу у випорожненнях білих плоских рухливих утворів, які нагадують локшину. При лабораторному дослідженні виявлені членики з такою характеристикою: довгі, вузькі, з розміщеним поздовжньо каналом матки, яка має 17-35 бічних відгалужень з кожного боку. Який вид гельмінтів паразитує у кишечнику жінки?

A. Taenia solium

B. Hymenolepis nana

C. Taeniarhynchus saginatus

D. Diphyllobothrium latum

E. Echinococcus granulosus

44 / 200
У жінки 30-ти років при гістологічному дослідженні шийного лімфовузла виявлено порушення малюнка внаслідок розростання епітеліоїдних, лімфоїдних клітин і макрофагів з ядрами у вигляді підкови, в центрі деяких скупчень клітин - безструктурні ділянки блідо-рожевого кольору з уламками ядер. Для якого захворювання характерні такі зміни?

A. Туберкульоз

B. Лімфогрануломатоз

C. Актиномікоз

D. Метастаз пухлини

E. Сифіліс

45 / 200
Хворому з прогресуючою м’язовою дистрофією було проведено біохімічне дослідження сечі. Поява якої речовини у великій кількості в сечі може підтвердити захворювання м’язів у даного хворого?

A. Порфірини

B. Сечовина

C. Гіпурова кислота

D. Креатинін

E. Креатин

46 / 200
При пункційній біопсії в трансплантованій нирці виявлена дифузна інфільтрація строми лімфоцитами, плазмоцитами, лімфобластами, плазмобластами, а також некротичний артеріїт. Який патологічний процес розвинувся у трансплантаті?

A. Гломерулонефрит

B. Імунне відторгнення

C. Ішемічне пошкодження нирки

D. Тубулонекроз

E. Пієлонефрит

47 / 200
Який механізм тепловіддачі найбільш ефективно спрацьовує при перебуванні людини в умовах 80% вологості повітря та температурі навколишнього середовища +35oC?

A. Потовиділення

B. Радіація

C. Теплопровідність

D. Конвекція

E. -

48 / 200
При обстеженні чоловіка 45-ти років, що тривалий час перебував на рослинній дієті, виявлено негативний азотистий баланс. Яка особливість раціону стала причиною цього явища?

A. Надмірна кількість води

B. Надмірна кількість вуглеводів

C. Недостатня кількість жирів

D. Недостатня кількість білків

E. Недостатня кількість жирів і білків

49 / 200
До клініки поступив чоловік 40-ка років, якого укусила гадюка. Де переважно буде проходити гемоліз еритроцитів у цьому випадку?

A. У клітинах печінки

B. У клітинах селезінки

C. У кістковому мозку

D. У паренхімі нирок

E. У кровоносному руслі

50 / 200
При клінічному обстеженні пацієнта 70-ти років виявлено порушення рухових функцій, що пов’язано з віковими змінами у гіаліновому хрящі. Які вікові зміни викликали обмеження рухів у суглобах?

A. Відкладання солей кальцію в міжклітинній речовині

B. Збільшення кількості ізогенних груп

C. Збільшення кількості хрящових клітин

D. Потовщення охрястя

E. Збільшення гідрофільності основної речовини

51 / 200
Хворому 42-х років для лікування бактеріальної пневмонії призначено амоксицилін. Вкажіть, який механізм бактерицидної дії препарату?

A. Пригнічення внутрішньоклітинного синтезу білка

B. Порушення проникливості цитоплазматичної мембрани

C. Пригнічення синтезу клітинної стінки мікроорганізмів

D. Пригнічення SH-груп ферментів мікроорганізмів

E. Антагонізм із параамінобензойною кислотою

52 / 200
У жінки обмежений кровотік у нирках, підвищений артеріальний тиск. Гіперсекреція якого гормону зумовила підвищення тиску?

A. Ренін

B. Адреналін

C. Норадреналін

D. Еритропоетин

E. Вазопресин

53 / 200
У чоловіка 41-го року відзначаються періодичні напади серцебиття (пароксизми), сильне потовиділення, напади головного болю. При обстеженні виявлена гіпертензія, гіперглікемія, підвищення основного обміну, тахікардія. При якій патології наднирників спостерігається подібна картина?

A. Гіпофункція мозкового шару

B. Гіперфункція кори наднирників

C. Гіпофункція кори наднирників

D. Первинний альдостеронізм

E. Гіперфункція мозкового шару

54 / 200
Пацієнт 16-ти років, що страждає на хворобу Іценко-Кушінга, консультований з приводу надмірної ваги тіла. При опитуванні з’ясувалося, що енергетична цінність спожитої їжі складає 1700-1900 ккал/добу. Яка провідна причина ожиріння у даному випадку?

A. Надлишок глюкокортикоїдів

B. Нестача інсуліну

C. Надлишок інсуліну

D. Нестача глюкокортикоїдів

E. Гіподинамія

55 / 200
У людини з нападом бронхоспазму необхідно зменшити вплив блукаючого нерва на гладеньку мускулатуру бронхів. Які мембранні циторецептори доцільно заблокувати для цього?

A. Н-холінорецептори

B. α- та β-адренорецептори

C. М-холінорецептори

D. α-адренорецептори

E. β-адренорецептори

56 / 200
У новонародженої дитини виявлено наступну патологію: аномалія розвитку нижньої щелепи та гортані, що супроводжується характерними змінами голосу, а також мікроцефалія, вада серця, чотирьохпалість. Найбільш імовірною причиною таких аномалій є делеція:

A. Короткого плеча 5-ої хромосоми

B. Короткого плеча 7-ої хромосоми

C. Короткого плеча 9-ої хромосоми

D. Короткого плеча 11-ої хромосоми

E. 21-ої хромосоми

57 / 200
У жінки з важкою інтоксикацією, зумовленою сепсисом, який і послужив безпосередньою причиною смерті, на розтині виявлене "тигрове серце". Мікроскопічно в цитоплазмі кардіоміоцитів виявлені ліпіди. Який морфогенетичний механізм розвитку переважно лежить в основі даної дистрофії?

A. Інфільтрація

B. Трансформація

C. Спотворений синтез

D. Декомпозиція

E. -

58 / 200
Чоловік 42-х років з ураженням ліктьового нерва не може звести до серединної лінії II і V пальці. Функція яких м’язів при цьому порушена?

A. Тильні міжкісткові м’язи

B. Червоподібні м’язи

C. Долонні міжкісткові м’язи

D. Короткий долонний м’яз

E. Відвідний м’яз мізинця

59 / 200
Хворому з гострою недостатністю надниркових залоз був призначений лікарський препарат, після застосування якого у нього з’явилися скарги на біль у кістках (двічі були переломи), часті простудні хвороби, набряки, повільне загоювання ран. Який препарат міг спричинити такі явища?

A. Преднізолон

B. Ретаболіл

C. Спіронолактон

D. Естріол

E. Тестостерон

60 / 200
У подружжя народився син, хворий на гемофілію. Батьки здорові, а дідусь за материнською лінією також хворий на гемофілію. Визначте тип успадкування ознаки.

A. Аутосомно-рецесивний

B. Домінантний, зчеплений зі статтю

C. Неповне домінування

D. Аутосомно-домінантний

E. Рецесивний, зчеплений зі статтю

61 / 200
Хворому з діагнозом цукровий діабет II типу ендокринолог призначив глібенкламід. Вкажіть основний механізм дії цього засобу:

A. Стимулює секрецію інсуліну бета-клітинами острівців Лангерганса

B. Пригнічує глюконеогенез

C. Підсилює метаболізм глюкози

D. Підсилює захоплення глюкози периферичними тканинами

E. Активує транспорт глюкози в клітину

62 / 200
У мазку з нальоту на мигдаликах хворого з підозрою на дифтерію виявлено палички синього кольору з потовщеннями на полюсах. Який метод фарбування мазків було використано?

A. Буррі

B. Гінса

C. Леффлера

D. Грама

E. Нейссера

63 / 200
Дитина народилася в стані асфіксії. Який препарат необхідно ввести новонародженому для стимуляції дихання?

A. Лобелін

B. Етимізол

C. Празозин

D. Атропін

E. Прозерин

64 / 200
Хворий похилого віку страждає на хронічний закреп, в основі якого лежить гіпотонія товстого кишечнику. Який препарат слід призначити хворому?

A. Натрію сульфат

B. Бісакодил

C. Касторова олія

D. Ацеклідин

E. Прозерин

65 / 200
У пацієнта 38-ми років при прогресуванні стафілококового гнійного періодонтиту виникло гнійне запалення кістково-мозкових просторів альвеолярного відростка, а потім тіла нижньої щелепи. Мікроскопічно кісткові балки витончені, вогнища некрозу, кісткові секвестри, оточені сполучнотканинною капсулою. Який найбільш імовірний діагноз?

A. Гострий остеомієліт

B. Хронічний остеомієліт

C. Пародонтома

D. Хронічний фіброзний періостит

E. Гнійний періостит

66 / 200
У немовляти виявлено мікроцефалію. Лікарі вважають, що це пов’язано з застосуванням жінкою під час вагітності актиноміцину Д. На які зародкові листки в першу чергу подіяв цей тератоген?

A. Усі листки

B. Ектодерма

C. Ентодерма

D. Мезодерма

E. Ентодерма та мезодерма

67 / 200
У чоловіка 65-ти років впродовж 15-ти років була виражена артеріальна гіпертензія. Останнім часом систолічний тиск почав знижуватися, а діастолічний залишився підвищеним. Який гемодинамічний тип артеріальної гіпертензії у хворого?

A. Нормокінетичний

B. Гіперкінетичний

C. Еукінетичний

D. Гіпокінетичний

E. -

68 / 200
У жінки 52-х років при обстеженні було виявлено зниження кількості еритроцитів у крові та підвищення рівня вільного гемоглобіну в плазмі крові (гемоглобінемія). КП- 0,85. Який вид анемії спостерігається у хворої?

A. Спадкова гемолітична

B. Гостра постгеморагічна

C. Набута гемолітична

D. Хронічна постгеморагічна

E. Анемія внаслідок порушення ери-тропоезу

69 / 200
У бактеріологічній лабораторії проводиться дослідження якості питної води. Її мікробне число виявилося близько 100. Які мікроорганізми враховувалися при цьому?

A. Всі бактерії, що виросли на живильному середовищі

B. Бактерії групи кишкової палички

C. Бактерії, патогенні для людей та тварин

D. Умовно-патогенні мікроорганізми

E. Ентеропатогенні бактерії та вїруси

70 / 200
В гістологічному препараті визначається орган, стінка якого утворена трьома оболонками. Внутрішня оболонка складається з ендотелію і тонкого підендотеліального шару. Зовнішня оболонка найтовстіша. Який орган представлений у препараті?

A. Вена

B. Артерія

C. Сечовід

D. Серце

E. Матка

71 / 200
Лімфоцит уражений ретровірусом ВІЛ (СНІД). В цьому випадку напрямок потоку інформації в клітині буде:

A. ДНК -> і-РНК -> поліпептид -> ДНК

B. РНК -> ДНК -> і-РНК -> поліпептид

C. ДНК -> поліпептид -> і-РНК

D. і-РНК -> поліпептид -> ДНК

E. Поліпептид -> РНК -> ДНК -> і-РНК

72 / 200
Під час судово-медичної експертизи жінки, яка загинула у автокатастрофі, знайдено ембріон на стадії ранньої гаструли. Назвіть місце його локалізації при умові нормального розвитку:

A. Ампульна частина яйцепроводу

B. Маткова частина яйцепроводу

C. Яєчник

D. Стінка матки

E. Черевна порожнина

73 / 200
В основі розвитку імунних і алергічних реакцій організмом застосовуються однакові механізми відповіді імунної системи на антиген. Визначте основну відмінність алергічних реакцій від імунних?

A. Кількість антигену, що потрапляє

B. Розвиток пошкодження тканин

C. Особливість будови антигенів

D. Шляхи потрапляння в організм

E. Спадкова схильність

74 / 200
У пацієнта внаслідок черепно-мозкової травми знижена шкірна чутливість. Яка ділянка кори великого мозку може бути ураженою?

A. Потилична ділянка

B. Поясна звивина

C. Лобна ділянка кори

D. Задня центральна звивина

E. Передня центральна звивина

75 / 200
При розтині трупа чоловіка 47-ми років, померлого раптово, в інтимі черевного відділу аорти знайдені осередки жовтого кольору у вигляді плям та смуг, що не вибухають над поверхнею інтими. При фарбуванні суданом ІІІ спостерігається жовтогаряче забарвлення. Для якої стадії атеросклерозу характерні такі зміни?

A. Ліпосклерозу

B. Атероматозу

C. Ліпоїдозу

D. Атерокальцинозу

E. Стадія утворення атероматозної виразки

76 / 200
При огляді ротової порожнини стоматолог виявив появу у дитини перших великих нижніх кутніх зубів. Який вік дитини?

A. 6-7 років

B. 4-5 років

C. 8-9 років

D. 10-11 років

E. 12-13 років

77 / 200
У батьків, хворих на гемоглобінопатію (аутосомно-домінантний тип успадкування), народилася здорова дівчинка. Які генотипи батьків?

A. Обоє гетерозиготні за геном гемоглобінопатії

B. Мати гетерозиготна за геном гемоглобінопатії, у батька цей ген відсутній

C. Обоє гомозиготні за геном гемоглобінопатії

D. Батько гетерозиготний за геном гемоглобінопатії, у матері цей ген відсутній

E. У обох батьків ген гемоглобінопатії відсутній

78 / 200
Хворому з артеріальною гіпертензією було призначено один з антигіпертензивних засобів. Артеріальний тиск нормалізувався, однак хворого почав турбувати постійний сухий кашель. Який з перерахованих препаратів має таку по6ічну дію?

A. Анаприлін

B. Лізиноприл

C. Клофелін

D. Резерпін

E. Ніфедипін

79 / 200
У 30-річного померлого наркомана, який страждав на ВІЛ-інфекцію, при патоморфологічному дослідженні виявлено, що обидві легені ущільнені, темно-бордовосірі, мало повітряні, міжальвеолярні перетинки густо інфільтровані лімфоцитами, частина альвеолоцитів трансформовані у великі клітини з центрально розташованим круглим ядром зі світлим обідцем, які нагадують "совине око". Яка опортуністична інфекція викликала пневмонію у даного хворого?

A. Пневмоциста карінії

B. Атипова мікобактерія

C. Герпес-вірус

D. Цитомегаловірус

E. Токсоплазма

80 / 200
У пацієнта у результаті тривалого блювання відбувається значна втрата шлункового соку, що є причиною порушення кислотно-лужного стану в організмі. Яка з перерахованих форм порушення кислотно-лужного стану має місце?

A. Негазовий алкалоз

B. Газовий ацидоз

C. Негазовий ацидоз

D. Газовий алкалоз

E. Метаболічний ацидоз

81 / 200
Хвора звернулася зі скаргами на болі у правій латеральній ділянці живота. Під час пальпації визначається щільне, нерухоме, пухлиноподібне утворення. У ділянці якого відділу травної трубки можлива наявність пухлини?

A. Colon transversum

B. Colon ascendens

C. Colon descendens

D. Colon sigmoideum

E. Caecum

82 / 200
На практичному занятті з мікробіології студентам запропоновано пофарбувати суміш бактерій за методикою Грама та пояснити механізм фарбування. Які морфологічні структури бактерій зумовлюють грамнегативне та грампозитивне фарбування бактерій?

A. ЦПМ

B. Капсула

C. Джгутики

D. Цитоплазма

E. Клітинна стінка

83 / 200
Студентка 22-х років звернулася до лікаря із скаргами на підвищення температури тіла до 38oC, слабкість, біль у горлі. Об’єктивно: язик вкритий білим нальотом. Які гістологічні структури язика беруть участь в утворенні цього нальоту?

A. Епітелій ниткоподібних сосочків

B. Епітелій листоподібних сосочків

C. Епітелій грибоподібних сосочків

D. Епітелій жолобкуватих сосочків

E. Сполучнотканинна основа всіх сосочків язика

84 / 200
Досліджуються рецептори, інформація від яких прямує до кори без участі таламусу. Які це рецептори?

A. Нюхові

B. Дотикові

C. Смакові

D. Зорові

E. Слухові

85 / 200
Препарат "Гептрал", який використовують при хворобах печінки, містить Sаденозилметіонін. Ця активна амінокислота бере участь у синтезі:

A. Жовчних кислот

B. Триацилгліцеролів

C. Фосфоліпідів

D. Холестерину

E. Гему

86 / 200
Хвора 39-ти років, з цукровим діабетом в анамнезі, госпіталізована до клініки у прекоматозному стані кетоацидотичного типу. Збільшення вмісту якого метаболіту до цього призвело?

A. Цитрат

B. Альфа-кетоглутарат

C. Малонат

D. Ацетоацетат

E. Аспартат

87 / 200
В хірургічне відділення доставлено пацієнта з рiзаною раною медіального краю передпліччя. При обстеженні виявлено, що в хворого перерізано ліктьовий м’яз-згинач зап’ястка і ліктьовий м’яз-розгинач зап’ястка. Які з рухів кисті будуть порушені у хворого?

A. Згинання

B. Розгинання і відведення

C. Приведення

D. Відведення

E. Розгинання

88 / 200
Для діагностування деяких хромосомних хвороб використовують визначення статевого хроматину. Назвіть хворобу, при якій потрібне це визначення:

A. Синдром Шерешевського-Тернера

B. Хвороба Дауна

C. Гемофілія

D. Трисомія Е

E. Хвороба Брутона

89 / 200
У хворої після видалення матки розвинулась гостра анурія (немає виділення сечі). Які анатомічні структури найімовірніше було пошкоджено при операції?

A. Сечівник

B. Сечоводи

C. Зовнішній сфінктер сечівника

D. Внутрішній сфінктер сечівника

E. Цибулинно-губчастий м’яз

90 / 200
Дихальний коефіцієнт у хворого складає 0,7. Це свідчить, що у клітинах людини переважає:

A. Окислення вуглеводів

B. Окислення білків

C. Змішане окислення жирів та вуглеводів

D. Змішане окислення жирів та білків

E. Окислення жирів

91 / 200
У чоловіка при обстеженні виявлено порушення кровообігу міокарда лівого передсердя. У басейні якої артерії відбулись порушення кровообігу?

A. Ліва вінцева

B. Права вінцева

C. Права та ліва вінцеві

D. Передня міжшлуночкова гілка лівої вінцевої артерії

E. -

92 / 200
Лікар-цитогенетик при виготовленні метафазної пластинки обробив культуру лейкоцитів гіпотонічним (0,56%) розчином хлориду калію. Після цього відбулося набухання клітин і розрив клітинної мембрани за рахунок надходження води до клітини. Який механізм транспорту має місце в цьому випадку?

A. Полегшена дифузія

B. Дифузія

C. Ендоосмос

D. Піноцитоз

E. Фагоцитоз

93 / 200
При зовнішньому дослідженні трупа чоловіка 69-ти років, який помер 4 години тому, патологоанатом відмітив, що м’язи померлого мають дуже щільну консистенцію, суглоби згинаються та розгинаються важко. Як називається ця патологоанатомічна ознака смерті?

A. Трупне висихання

B. Трупне охолодження

C. Трупне розкладання

D. Трупні гіпостази

E. Трупне заклякання

94 / 200
Швидкість проведення збудження нервовими волокнами становить 120 м/сек. Який з наведених чинників, перш за все, забезпечує таку швидкість?

A. Наявність мієлінової оболонки

B. Великий потенціал спокою

C. Велика амплітуда потенціалу дії

D. Малий поріг деполяризації

E. Великий фактор надійності

95 / 200
У померлої дитини 3-х років за життя мала місце менінгіальна симптоматика, На розтині в м’якій мозковій оболонці макроскопічно виявлені просоподібні вузлики, які мікроскопічно представлені осередком казеозного некрозу з валами епітеліоїдних, лімфоїдних клітин, між якими зустрічаються великі клітини з ядрами на периферії у вигляді півмісяця. Який найбільш імовірний менінгіт у дитини?

A. Сифілітичний

B. Бруцельозний

C. Туберкульозний

D. Грипозний

E. Менінгококовий

96 / 200
Лікар записав в історії хвороби, що у хворого дихання поверхневе (знижена глибина дихання). Це означає, що зменшеним є такий показник зовнішнього дихання:

A. Дихальний об’єм

B. Життєва ємність легень

C. Функціональна залишкова ємність

D. Ємність вдиху

E. Хвилинний об’єм дихання

97 / 200
При проведенні амніоцентезу в клітинах плоду виявлено по 2 тільця статевого хроматину (тільця Барра). Для якого захворювання характерна дана ознака?

A. Синдром Клайнфельтера

B. Синдром Шерешевського-Тернера

C. Синдром Дауна

D. Синдром Патау

E. Трисомія X

98 / 200
Відомо, що типові патологічні процеси розвиваються за однаковими закономірностями в різних органах і тканинах та у різних видів тварин. Яке з перерахованих явищ можна віднести до типового патологічного процесу?

A. Туберкульоз

B. Гіпертонічна хвороба

C. Пухлина

D. Непрохідність кишківника

E. Інфаркт міокарда

99 / 200
У хворого 49-ти років на гострий панкреатит виникала загроза некрозу підшлункової залози, що супроводжувалось надходженням у кров і тканини активних панкреатичних протеїназ і розщеплення тканинних білків. Які захисні фактори організму можуть інгібувати ці процеси?

A. α2-макроглобулін, α1-антитрипсин

B. Імуноглобуліни

C. Кріоглобулін, інтерферон

D. Церулоплазмін, трансферин

E. Гемоплексин, гаптоглобін

100 / 200
У 19-місячної дитини із затримкою розвитку та проявами самоагресії, вміст сечової кислоти в крові -1,96 ммоль/л. При якому метаболічному порушенні це спостерігається?

A. Подагра

B. Синдром набутого імунодефіциту

C. Хвороба Гірке

D. Синдром Леша-Ніхана

E. Хвороба Іценко-Кушінга

101 / 200
Чоловік 53-х років звернувся зі скаргами на гострий біль у правому підребер’ї. При огляді лікар звернув увагу на пожовтілі склери хворого. Лабораторні аналізи показали підвищену активність АЛТ та негативну реакцію на стеркобілін у калі. Для якого захворювання характерні такі симптоми?

A. Гемолітична жовтяниця

B. Гепатит

C. Жовчнокам’яна хвороба

D. Хронічний коліт

E. Хронічний гастрит

102 / 200
Основними тригерами, що включають ефекторні системи клітини у відповідь на дію гормонів, є протеїнкінази, які змінюють каталітичну активність певних регуляторних ферментів шляхом АТФ-залежного фосфорилювання. Який із наведених ферментів є активним у фосфорильованій формі?

A. Ацетил-КоА-карбоксилаза

B. Глікогенфосфорилаза

C. ГОМГ-КоА-редуктаза

D. Піруваткіназа

E. Глікогенсинтаза

103 / 200
У пацієнта встановлено порушення синтезу та виділення вазопресину. В якому відділі нефрона найбільше порушиться процес сечоутворення?

A. Збірна трубочка

B. Проксимальний звивистий каналець

C. Тонка частина петлі Генле

D. Товста частина петлі Генле

E. Клубочок

104 / 200
При обстеженні 2-х місячної дитини педіатр звернула увагу, що плач дитини нагадує котячий крик. Діагностовані мікроцефалія і вада серця. За допомогою цитогенетичного метода з’ясований каріотип дитини 46, XX, 5р-. Дане захворювання є наслідком такого процесу:

A. Дуплікація

B. Інверсія

C. Транслокація

D. Делеція

E. Плейотропія

105 / 200
В експерименті подразнюють гілочки симпатичного нерва, які іннервують серце. Це призвело до збільшення сили серцевих скорочень, тому що через мембрану типових кардіоміоцитів збільшився:

A. Вихід іонів кальцію

B. Вхід іонів кальцію

C. Вихід іонів калію

D. Вхід іонів калію

E. Вхід іонів кальцію та калію

106 / 200
У пацієнта 60-ти років виявлено збільшення порогу сприймання звуків високої частоти. Зміна функцій яких структур слухового аналізатора зумовлює виникнення цього порушення?

A. Органу Корті ближче до гелікотре-ми

B. Барабанної перетинки

C. М’язів середнього вуха

D. Євстахієвої труби

E. Органу Корті ближче до овального віконця

107 / 200
У пацієнта виявлено кишкову непрохідність, знижений апетит, нудоту, блювання. На основі проведеної лабораторної діагностики встановлено дифілоботріоз. Зараження відбулось через вживання:

A. Крабів та раків

B. Яєць

C. Яловичини

D. Свинини

E. Риби

108 / 200
В інфекційну клініку доставлено хворого із проявами лихоманки, що повторюється вдруге з інтервалом 2 дні. В краплі крові, зафарбованій за Романовським-Гімзою, виявлено звивисті клітини синьо-фіолетового кольору. Який мікроорганізм викликав захворювання?

A. Leptospira interrogans

B. Ricketsia typhi

C. Borrelia recurentis

D. Treponema pallidum

E. Plasmodium vivax

109 / 200
У юнака 18-ти років діагностовано хворобу Марфана. При дослідженні встановлено: порушення розвитку сполучної тканини, будови кришталика ока, аномалії серцево- судинної системи, арахнодактилія. Яке генетичне явище зумовило розвиток цієї хвороби?

A. Плейотропія

B. Комплементарність

C. Кодомінування

D. Множинний алелізм

E. Неповне домінування

110 / 200
При алкаптонурії відбувається надмірне виділення гомогентизинової кислоти із сечею. З порушенням метаболізму якої амінокислоти пов’язано виникнення цього захворювання?

A. Фенілаланін

B. Аланін

C. Метіонін

D. Тирозин

E. Аспарагін

111 / 200
Чоловік 30-ти років, водій за професією, страждає на алергічний риніт із загостренням у весняний період. Лікар призначив хворому антигістамінний засіб з незначним седативним ефектом та тривалістю дії близько 24 годин. Який із перерахованих засобів було призначено?

A. Димедрол

B. Лоратадин

C. Гепарин

D. Вікасол

E. Окситоцин

112 / 200
Хворий госпіталізований з небезпекою поширення запального процесу з потиличної ділянки в порожнину черепа. Крізь яке анатомiчне утворення можливе це поширення?

A. Тім ’яний отвір

B. Круглий отвір

C. Остистий отвір

D. Овальний отвір

E. Виростковий канал

113 / 200
Після введення пеніцилину в хворого розвився набряк Квінке. Який препарат екстреної терапії необхідно ввести хворому?

A. Преднізолон

B. Аскорбінова кислота

C. Но-шпа

D. Сульфацил-натрій

E. Рифампіцин

114 / 200
Під час електронномікроскопічного дослідження біоптату гепатоцитів на біліарному полюсі виявлено велику кількість плоских цистерн, сплющених у центральній частині й розширених на периферії, та дрібних міхурців із секреторними гранулами. Назвіть цю структуру:

A. Лізосома

B. Комплекс Гольджі

C. Ендоплазматична сітка

D. Піноцитозні міхурці

E. Мікротрубочки

115 / 200
У кішки з децеребраційною ригідністю потрібно знизити тонус м’язів. Цього можна досягти шляхом:

A. Подразнення отолітових вестибулорецепторів

B. Подразнення вестибулярних ядер Дейтерса

C. Подразнення вестибулослухового нерва

D. Руйнування вестибулярних ядер Дейтерса

E. Подразнення ампулярних вестибулорецепторів

116 / 200
При гастробіопсії у хворого встановлена метаплазія поверхневого епітелію слизової оболонки, який замість циліндричного набув вигляду кишкового. Разом з тим спостерігається склероз на місці залоз слизової оболонки та лімфогістіоцитарна інфільтрація. Про яке захворювання шлунка можна думати?

A. Корозивний гастрит

B. Хронічний гастрит з ураженням залоз без атрофії

C. Хронічний атрофічний гастрит

D. Ерозивний гастрит

E. Поверхневий хронічний гастрит

117 / 200
При дослідженні імунного статусу людини обов’язково визначають кількість імуноглобулінів різних класів. Яка з перерахованих реакцій використовується для цього?

A. Радіальної імунодифузії

B. Бласттрансформації

C. Оберненої непрямої гемаглютинації

D. Подвійної імунодифузії

E. Ланцюгово-полімеразна

118 / 200
У хворого, що страждає на спадкову хворобою Хартнупа, спостерігаються пелагроподібні ураження шкіри, порушення розумового розвитку в результаті нестачі нікотинової кислоти. Причиною цього захворювання є порушення такого процесу:

A. Всмоктування і реабсорбція в нирках триптофану

B. Трансамінування фенілаланіну

C. Декарбоксилювання триптофану

D. Всмоктування і реабсорбція в нирках метіоніну

E. Всмоктування і реабсорбція цистеїну

119 / 200
Хворий помилково прийняв надмірну дозу тироксину. До яких змін секреції тиреоліберину та тиреотропіну це призведе?

A. Секреція гормонів збільшиться

B. Змін секреції гормонів не буде

C. Секреція гормонів зменшиться

D. Секреція тиреоліберину збільшиться, тиреотропіну - зменшиться

E. Секреція тиреотропіну збільшиться, тиреоліберину - зменшиться

120 / 200
Проводять дуоденальне зондування. Що із наведеного доцільно ввести людині під шкіру, щоб суттєво збільшити надходження до дванадцятипалої кишки жовчі?

A. Гастрин

B. Холецистокінін-панкреозимін

C. Секретин

D. Нейротензин

E. Соматостатин

121 / 200
У чоловіка 32-х років, хворого на пневмонію, спостерігається закупорка харкотинням дихальних шляхів. В організмі хворого при цьому буде розвиватися така зміна кислотнолужної рівноваги:

A. Метаболічний ацидоз

B. Респіраторний алкалоз

C. Метаболічний алкалоз

D. Респіраторний ацидоз

E. Змін не буде

122 / 200
При аналізі ЕКГ виявлено випадіння деяких серцевих циклів PQRST. Наявні зубці і комплекси не змінені. Назвіть вид аритмії:

A. Синоатріальна блокада

B. Миготлива аритмія

C. Атріовентрикулярна блокада

D. Передсердна екстрасистола

E. Внутрішньопередсердна блокада

123 / 200
У хворої встановлено порушення виділення тиреотропного гормону гіпофіза. Зі зниженням функцій якої частки гіпофіза це пов’язано?

A. Infundibulum

B. Lobus posterior

C. Lobus anterior

D. Pars intermedia

E. -

124 / 200
У пацієнтки 23-х років після використання нової губної помади з’явилися набряк і свербіння губ, а через 2 дні - кірочки на червоній облямівці губ. Який тип алергічної реакції найбільш імовірний?

A. Анафілактичний

B. Цитотоксичний

C. Імунокомплексний

D. Сповільнений

E. Стимулюючий

125 / 200
У хворого лікар виявив накопичення рідини в плевральній порожнині справа над куполом діафрагми. У якому анатомічному утворі накопичилась рідина?

A. Реброво-діафрагмальний лівий синус

B. Реброво-середостінний синус

C. Діафрагмально-середостінний синус

D. Реброво-діафрагмальний правий синус

E. -

126 / 200
При регенерації епітелію слизової оболонки порожнини рота (розмноження клітин) відбулася реплікація (авторепродукція) ДНК за напівконсервативним механізмом. При цьому нуклеотиди нової нитки ДНК є комплементарними до:

A. Материнської нитки

B. Змістовних кодонів

C. Ферменту ДНК-полімерази

D. Інтронних ділянок гену

E. Ферменту РНК-полімерази

127 / 200
В результаті травми порушено цілісність переднього корінця спинного мозку. Які відростки яких нейронів при цьому пошкоджені?

A. Дендрити рухових нейронів

B. Аксони рухових нейронів

C. Аксони чутливих нейронів

D. Дендрити чутливих нейронів

E. Дендрити вставних нейронів

128 / 200
При визначенні повітряної та кісткової провідності звуку було встановлено, що у пацієнта ліве вухо краще сприймає звук при кістковому його проведенні, що могло бути пов’язане з захворюванням:

A. Середнього вуха зліва

B. Середнього вуха справа

C. Внутрішнього вуха зліва

D. Внутрішнього вуха справа

E. Зовнішнього вуха справа

129 / 200
Чоловік 55-ти років доставлений до реанімаційного відділення без свідомості. Зі слів родичів стало відомо, що хворий помилково випив метиловий спирт. Який антидот необхідно використати в даному випадку?

A. Тетурам

B. Налоксон

C. Протаміну сульфат

D. Ацетилцистеїн

E. Етанол

130 / 200
Хвора на ревматоїдний артрит після трьохтижневого лікування преднізолоном почала скаржитись на перебої в ро6оті серця. З чим пов’язаний розвиток даного небажаного ефекту препарату?

A. Гіперкаліємія

B. Гіперурікемія

C. Гіпокаліємія

D. Гіперглікемія

E. Гіпоглікемія

131 / 200
Для профілактики атеросклерозу, ішемічної хвороби серця, порушень мозкового кровообігу рекомендується споживання жирів із високим вмістом поліненасичених жирних кислот. Однією з таких жирних кислот є:

A. Лінолева

B. Олеїнова

C. Лауринова

D. Пальмітоолеїнова

E. Стеаринова

132 / 200
Обстежуваний знаходиться у фазі швидкохвильового сну. При цьому на ЕЕГ реєструється:

A. β-хвиля

B. α-хвиля

C. δ-хвиля

D. θ-хвиля

E. α-веретено

133 / 200
Внаслідок ДТП у потерпілої 37-ми років виникло неутримання сечі. Які сегменти спинного мозку пошкоджені?

A. Th1 — Th5

B. L1 — L2

C. Th2 — Th5

D. S2 - S4

E. Th1 — L1

134 / 200
Жінці 26-ти років, хворій на бронхіт, призначили засіб етіотропної терапії - антибіотик широкого спектру дії. Який це препарат?

A. Інтерферон

B. БЦЖ-вакцина

C. Амброксол

D. Дексаметазон

E. Доксициклін

135 / 200
При обстеженні жінки 56-ти років, що хвора на цукровий діабет 1-го типу, виявлене порушення білкового обміну, що при лабораторному дослідженні крові проявляється аміноацидемією а клінічно - уповільненням загоєння ран і зменшенням синтезу антитіл. Який з перерахованих механізмів викликає розвиток аміноацидемії?

A. Гіперпротеїнемія

B. Підвищення протеолізу

C. Зменшення концентрації амінокислот у крові

D. Підвищення онкотичного тиску в плазмі крові

E. Збільшення ліпопротеїдів високої щільності

136 / 200
Хворому на туберкульоз легень було призначено препарат з групи антибіотиків, що відноситься до високоефективних протитуберкульозних засобів. Який препарат був призначений?

A. Цефалексин

B. Циклосерин

C. ПАСК

D. Рифампіцин

E. Тетрациклін

137 / 200
При дослідженні тимуса дитини 5-ти років, що померла від гострої деструктивної стафілококової пневмонії, виявлено зменшення маси залози до 3,0 г. При гістологічному дослідженні в тимусі знайдено: зменшення часточок залози, значне зменшення кількості лімфоцитів, з колапсом строми часточок, інверсія шарів, кистоподібне збільшення тілець Гассаля. Який з перелічених діагнозів найбільш імовірний?

A. Акцидентальна інволюція тимусу

B. Гіпоплазія тимусу

C. Тимомегалія

D. Дисплазія тимусу

E. Агенезія тимусу

138 / 200
При обстеженні хворого окуліст виявив збільшення часу адаптації ока до темряви. Нестача якого вітаміну може бути причиною такого симптому?

A. B6

B. B2

C. A

D. C

E. K

139 / 200
Хворому 63-х років з атонією сечового мiхура лікар призначив препарат, дозу якого хворий самостійно збільшив. З’явились підвищене потовиділення, салівація, діарея, м’язові спазми. Препарат якої групи був призначений?

A. Холіноміметики

B. Реактиватори холінестерази

C. Адреноблокатори

D. Токолітики

E. Гангліоблокатори

140 / 200
На мікропрепараті плівки пухкої сполучної тканини видно клітину овальної форми, зі світлою цитоплазмою і великим ядром що містить специфічний малюнок гетерохроматину у вигляді циферблату годинника (або спиць колеса). Яка клітина у полі зору?

A. Макрофаг

B. Тканинний базофіл

C. Фібробласт

D. Адипоцит

E. Плазмоцит

141 / 200
Для лікування піодермії лікар призначив вакцину, яка виготовлена зі штаму бактерій, виділених від хворого. До якого типу вакцин належить даний препарат?

A. Аутовакцина

B. Атенуйована вакцина

C. Генноінженерна вакцина

D. Асоційована вакцина

E. Хімічна вакцина

142 / 200
У хворого скарги на загальну слабкість, підвищену втому, зниження апетиту і маси тіла. В анамнезі часті пневмонії. На підставі клінічних даних та результатів дослідження периферійної крові у нього діагностовано хронічний лімфолейкоз. Які дегенеративні зміни лейкоцитів характерні для даного захворювання?

A. Тільця Князькові-Деле

B. Зерна Амато

C. Тіні Боткіна-Гумпрехта

D. Палички Ауера

E. Токсична зернистість

143 / 200
У чоловіка 72-х років довготривала хронічна патологія легень призвела до недостатності клапанів легеневої артерії і трикуспідального клапану, недостатності кровообігу за правошлуночковим типом. Який тип артеріальної гіпертензії є причиною перевантаження серця об’ємом?

A. Легенева гіпертензія

B. Центрально-ішемічна гіпертензія

C. Есенціальна гіпертензія

D. Рефлексогенна гіпертензія

E. Сольова гіпертензія

144 / 200
Хворому для лікування серцевої недостатності було призначено серцевий глікозид. Яка супутня патологія може сприяти кумуляції серцевих глікозидів?

A. Анорексія

B. Гіперацидний гастрит

C. Гіпоацидний гастрит

D. Гіпертонічна хвороба

E. Ниркова недостатність

145 / 200
Чоловік 40-ка років хворіє на гіперацидний гастрит з нічними голодними болями. Призначте хворому лікарський засіб - блокатор гістамінових Н2 -рецепторів III покоління, який знизить виділення хлористоводневої кислоти (особливо вночі) та збільшить утворення захисного слизу:

A. Пірензепін

B. Фамотидин

C. Метацин

D. Атропіну сульфат

E. Платифіліну гідротартрат

146 / 200
П’ятирічна дитина-правша після черепно-мозкової травми на деякий час втратила здатність розмовляти, але через тривалий час ця здатність у неї відновилась. Яка півкуля була травмована й за рахунок якої властивості ЦНС дітей відновлення мови стало можливим?

A. Ліва півкуля, пластичність

B. Права півкуля, рухливість

C. Обидві півкулі, інертність

D. Права півкуля, пластичність

E. Ліва півкуля, інертність

147 / 200
Чоловік 35-ти років помер у приймальному відділенні лікарні, куди був доставлений у шоковому стані. На розтині тіла виявлено аневризму дуги аорти з її розривом та масивною кровотечею. Мікроскопічно: в медії аорти скупчення лімфоцитів та плазмоцитів, поодинокі гігантські клітини Пирогова-Лангханса, фібробласти. Спостерігаються також дрібні вогнища некрозу та руйнування еластичних структур стінки аорти. Яке захворювання зумовило такі зміни?

A. Висипний тиф

B. Атеросклероз

C. Туберкульоз

D. -

E. Сифіліс

148 / 200
У дитини 5-ти років розвинулось гостре респіраторне захворювання, яке супроводжувалось кашлем, виділенням значної кількості слизу із носа. Який тип запалення у хворої дитини?

A. Катаральне

B. Фібриноїдне

C. Геморагічне

D. Гнійне

E. Гнилісне

149 / 200
Чоловікові 58-ми років зроблено операцію з приводу раку простати. Через 3 місяці йому проведено курс променевої та хіміотерапії. До комплексу лікарських препаратів входив 5- фтордезоксиуридин - інгібітор тимідилатсинтази. Синтез якої речовини блокується цим препаратом?

A. і-РНК

B. р-РНК

C. ДНК

D. т-РНК

E. -

150 / 200
Стеатоз виникає внаслідок накопичення триацилгліцеролів у гепа-тоцитах. Одним з механізмів розвитку цього захворювання є зменшення утилізації нейтрального жиру ЛПДНЩ. Які ліпотропні речовини попереджують розвиток стеатозу?

A. Аргінін, B2 , B3

B. Аланін, B1 , PP

C. Валін, B3 , B2

D. Ізолейцин, B1 , B2

E. Метіонін, B6 , B12

151 / 200
У пацієнта, що прибув з ендемічного за малярією району, підвищилася температура тіла, відзначається головний біль, озноб, загальне нездужання - симптоми, що характерні й для звичайної застуди. Які лабораторні дослідження необхідно провести, щоб підтвердити або спростувати діагноз "малярія"?

A. Мікроскопія мазків крові

B. Дослідження пунктату лімфовузлів

C. Аналіз сечі

D. Дослідження спинномозкової рідини

E. Мікроскопія пунктату червоного кісткового мозку

152 / 200
У чоловіка 40-ка років внаслідок посиленого гемолізу еритроцитів підвищився вміст заліза в плазмі крові. Який білок забезпечує його депонування в тканинах?

A. Феритин

B. Гаптоглобін

C. Трансферин

D. Транскортин

E. Альбумін

153 / 200
У дитячому дошкільному закладі напередодні новорічних свят було зареєстровано спалах кишкової інфекції. При бактеріологічному дослідженні випорожнень хворих патогенних бактерій не було виділено. При електронній мікроскопії виявлено утворення округлої форми з чітким обідком і товстою втулкою, які нагадують колесо. Вкажіть найбільш імовірний збудник даної інфекції:

A. Rotavirus

B. Adenovirus

C. Coxsacki-virus

D. E.coli

E. Pvulgaris

154 / 200
У біоптаті щитоподібної залози виявлено атрофію паренхіматозних елементів, дифузну інфільтрацію тканини залози лімфоцитами та плазматичними клітинами з утворенням в ній лімфоїдних фолікулів. Для якого захворювання є характерними наведені ознаки?

A. Тиреоїдит Ріделя

B. Тиреоїдит Хасімото

C. Ендемічний зоб

D. Хвороба Базедова

E. Аденома щитоподібної залози

155 / 200
При гістологічному дослідженні біоптатів, взятих з потовщених країв виразки шлунка, виявлені невеликі гніздові скупчення різко атипових гіперхромних невеликих епітеліальних клітин, які розташовані серед дуже розвиненої строми. Визначте пухлину:

A. Медулярний рак

B. Аденокарцинома

C. Недиференційована саркома

D. Скіррозний недиференційований рак

E. Аденома

156 / 200
При розтині тіла померлого у інфекційному відділенні виявлено: фібринозногнійний перитоніт; в слизовій оболонці клубової кишки багаточислені виразкові дефекти овальної форми до 3-5 см, які розташовані вздовж кишки і повторюють форму пейєрової бляшки, краї виразок рівні, заокруглені, дно чисте, представлене м’язовою або серозною оболонкою. В дні двох виразок знайдені отвори до 0,3 см в діаметрі. Для якого захворювання найбільш характерні ці зміни?

A. Черевний тиф

B. Дизентерія

C. Неспецифічний виразковий коліт

D. Хвороба Крона

E. Паратиф

157 / 200
Хворий 78-ми років з хворобою Паркінсона приймає препарати левадопи (наком). Яка антипаркінсонічна дія у цього засобу?

A. Допамінергічна

B. М-холіноблокуюча

C. М-холіноміметична

D. Адреноблокуюча

E. Блокуюча гістамінергічна дія

158 / 200
У хворого 47-ми років виникла кишкова коліка на фоні гіпертонічної хвороби. Засоби якої з перерахованих груп найбільш доцільно використати для її купірування у даній ситуації?

A. Антихолінестеразні засоби

B. Симпатоміметики

C. М-холиноміметики

D. Адреноміметики

E. Міотропні спазмолітики

159 / 200
Під час ректороманоскопії хворого зі скаргами на діарею виявлено, що слизова оболонка прямої і сигмоподібної кишок різко гіперемована, набрякла, вкрита великою кількістю слизу, а у деяких ділянках вкрита плівчастими накладаннями зеленуватого кольору. Про яке захворювання можна думати?

A. Сальмонельоз

B. Дизентерія

C. Холера

D. Черевний тиф

E. Амебіаз

160 / 200
У хворого на ЕКГ виявлено збільшення тривалості комплексу QRS. Наслідком чого це може бути?

A. Порушення провідності у атріовентрикулярному вузлі

B. Збільшення збудливості передсердь

C. Збільшення збудливості шлуночків та передсердь

D. Збільшення часу охоплення збудженням шлуночків

E. Збільшення часу охоплення збудженням передсердь

161 / 200
Хвороба Андерсена належить до групи спадкових хвороб, що розвиваються внаслідок уродженої недостатності синтезу певних ферментів глікогенолізу. Недостатність якого ферменту є молекулярною основою цього глікогенозу?

A. Глікогенсинтаза

B. Глюкозо-6-фосфатази

C. Лізосомальні глікозидази

D. Фосфофруктокіназа

E. Аміло(1,4-1,6)трансглікозидаза

162 / 200
У хворого з варикозним розширенням вен під час огляду нижніх кінцівок відзначається: ціаноз, пастозність, зниження температури шкіри, поодинокі петехії. Який розлад гемодинаміки має місце у хворого?

A. Компресійна ішемія

B. Обтураційна ішемія

C. Тромбоемболія

D. Артеріальна гіперемія

E. Венозна гіперемія

163 / 200
Після прийому сульфаніламідів у хворого виникли лихоманка, блювання і стул з кров’ю. У крові: лейк.-0,9 • 109 /л (гранул.- 0,7 • 109 /л), лейкоаглютиніни. Який з термінів найбільш точно характеризує виявлені зміни у крові?

A. Лейкопенія

B. Лейкоз

C. Агранулоцитоз

D. Гемодилюція

E. -

164 / 200
При гістологічному дослідженні органів і тканин померлої від ниркової недостатності молодої жінки, у якої прижиттєво виявлявся високий титр антинуклеарних антитіл, виявлені поширені фібриноїдні зміни в стінках судин. Відмічається ядерна патологія з вакуолізацією ядер, каріоре-ксисом, утворенням гематоксилінових тілець. Який найбільш імовірний діагноз?

A. Системний червоний вовчак

B. Атеросклероз

C. Вузликовий періартеріїт

D. Гіпертонічна хвороба

E. Облітеруючий ендартеріїт

165 / 200
У недоношеного немовляти спостерігається жовтяниця. З нестачею у нього якого ферменту це пов’язано?

A. Лужна фосфатаза

B. Кисла фосфатаза

C. Каталаза

D. НАД+- дегідрогеназа

E. УДФ-трансглюкуронідаза

166 / 200
У хворого пухлина грудного відділу стравоходу. Куди можуть безпосередньо метастазувати пухлинні клітини?

A. Nodi mediastinales

B. Nodi hepatici

C. Ductus thoracicus

D. Nodi gastrici

E. Nodi intercostales

167 / 200
При дослідженні вмісту дванадцятипалої кишки людини знайдені найпростіші грушоподібної форми з парними ядрами, чотирма парами джгутиків. Між ядрами - дві опірні нитки, з вентрального боку розташований присмоктувальний диск. Який представник найпростіших виявлений у хворого?

A. Токсоплазма

B. Лямблія

C. Лейшманія

D. Трихомонада кишкова

E. Трипаносома

168 / 200
36-ти років має місце гіповітаміноз B2 168. . Причиною виникнення специфічних симптомів (ураження епітелію, слизових, шкіри, рогівки ока) імовірно є дефіцит:

A. Цитохрому А1

B. Цитохромоксидази

C. Цитохрому В

D. Флавінових коферментів

E. Цитохрому С

169 / 200
При диспансерному обстеженні у хворого знайдено цукор в сечі. Який найбільш імовірний механізм виявлених змін, якщо вміст цукру в крові нормальний?

A. Порушення фільтрації глюкози в клубочковому відділі нефрона

B. Недостатня продукція інсуліну підшлунковою залозою

C. Порушення реабсорбції глюкози в канальцях нефрона

D. Інсулінорезистентність рецепторів клітин

E. Гіперпродукція глюкокортикоїдів наднирниками

170 / 200
На розтині в серці виявлено наступні зміни: великий осередок некрозу білого кольору з червоною облямівкою, який захоплює всю товщу серцевого м’яза. На зовнішній оболонці серця - ознаки фібринозного перикардиту. Який найбільш імовірний діагноз?

A. Трансмуральний інфаркт міокарда

B. Субендокардіальний інфаркт міокарда

C. Субепікардіальний інфаркт міокарда

D. Інтрамуральний інфаркт міокарда

E. Міокардит

171 / 200
На електронній мікрофотографії представлена клітина нейрального походження. Термінальна частина дендрита клітини має циліндричну форму і складається з 1000 замкнутих мембранних дисків. Яка клітина зображена на мікрофотографії?

A. Колбочкова нейросенсорна

B. Паличкова нейросенсорна

C. Нейрон спинномозкового вузла

D. Нейрон кори великих півкуль

E. Нейрон передніх рогів спинного мозку

172 / 200
Порушення процесів мієлінізації нервових волокон призводить до неврологічних розладів і розумової відсталості. Такі симптоми характерні для спадкових і набутих порушень обміну:

A. Нейтральних жирів

B. Вищих жирних кислот

C. Холестерину

D. Фосфатидної кислоти

E. Сфінголіпідів

173 / 200
У хворого 15-ти років концентрація глюкози натще 4,8 ммоль/л, через годину після цукрового навантаження - 9,0 ммоль/л, через 2 години - 7,0 ммоль/л, через 3 години - 4,8 ммоль/л. Ці показники характерні для такого захворювання:

A. Прихований цукровий діабет

B. Цукровий діабет I типу

C. Цукровий діабет II типу

D. Хвороба Іценко-Кушінга

E. -

174 / 200
У чоловіка 48-ми років виявлено порушення периферичного кровообігу з обмеженням припливу артеріальної крові, при цьому має місце збліднення даної ділянки, зниження місцевої температури. Це порушення називається:

A. Стаз

B. Ішемія

C. Сладж

D. Венозна гіперемія

E. Реперфузійний синдром

175 / 200
Хворому хірург видалив порожнинне утворення печінки діаметром 2 см. Встановлено, що стінка порожнини утворена щільною волокнистою сполучною тканиною, вміст являє собою каламутну, густу, жовтувато-зеленуватого кольору рідину з неприємним запахом, яка мікроскопічно складається переважно з поліморфноядерних лейкоцитів. Якому патологічному процесу відповідають такі морфологічні зміни?

A. Гострий абсцес

B. Хронічний абсцес

C. Флегмона

D. Емпієма

E. -

176 / 200
Лікар призначив пацієнту з хронічним бронхітом відхаркувальний засіб, який діє шляхом розщеплення дисульфідних зв’язків глікозаміногліканів харкотиння, зменшуючи цим його в’язкість, проте попередив хворого про можливий бронхоспазм при його використанні. Який засіб був призначений?

A. Лібексин

B. Бромгексин

C. Ацетилцистеїн

D. Трава термопсису

E. Натрію гідрокарбонат

177 / 200
Лікар призначив хворому з гострою серцевою недостатністю не-глікозидний кардіотонічний засіб, який безпосередньо стимулює β1 -адренорецептори міокарда, що збільшує кровообіг, діурез. Застосовується лише внутрішньовенно крапельно внаслідок швидкої інактивації в організмі. Який препарат призначив лікар?

A. Дигоксин

B. Адреналін

C. Корглікон

D. Анаприлін

E. Добутамін

178 / 200
Чоловік 40-ка років перебував у пульмонологічному відділенні з приводу рецидивуючої правосторонньої пневмонії. Помер від легенево-серцевої недостатності. На розтині в правій лєгєні визначається ділянка круглої форми 3х4 см. Вона являє собою порожнину з нерівними шорсткими краями, заповнену каламутною вершкоподібною жовто-зеленою рідиною. Мікроскопічно: стінка порожнини утворена тканиною легені з дифузною інфільтрацією лейкоцитами. Визначте патологічний процес у легені:

A. Хронічний абсцес

B. Емпієма

C. Гострий абсцес

D. Гангрена

E. Інфаркт

179 / 200
Робочий комунальної служби спустився в каналізаційний колодязь без засобів захисту і через деякий час знепритомнів. Лікарями швидкої допомоги діагностовано отруєння сірководнем. Який вид гіпоксії при цьому розвинувся?

A. Гемічний

B. Перевантажувальний

C. Тканинний

D. Циркуляторний

E. Респіраторний

180 / 200
Під час розтину тіла жінки 52-х років, яка тривалий час хворіла на жовчно-кам’яну хворобу, було знайдено: макроскопічно - печінка помірно збільшена, деформована, поверхня органу горбиста, тканина щільна, на розрізі тканина коричнева з зеленим відтінком, складається з множинних вузликів діаметром 8-10 мм. Мікроскопічно - гепатоцелюлярні вузлики оточені прошарками сполучної тканини, яка містить збільшену кількість дрібних жовчних протоків з холестазом. Діагностуйте захворювання печінки:

A. Біліарний цироз печінки

B. Холелітіаз

C. Токсична дистрофія печінки

D. Портальний цироз печінки

E. Постнекротичний цироз печінки

181 / 200
При гістологічному дослідженні біоптату, отриманого із нижньої третини стравоходу 57- річного чоловіка із симптомами тривалого рефлюксу шлункового вмісту, виявлено наступні зміни: у слизовій оболонці на місці багатошарового плоского епітелію визначається одношаровий залозистий призматичний епітелій, з ознаками продукції слизу. Вкажіть патологічний процес, який виник у слизовій оболонці:

A. Гіперплазія

B. Метаплазія

C. Гіпертрофія

D. Організація

E. Регенерація

182 / 200
Хворій жінці із захворюванням нирок, що супроводжується вираженими набряками, призначили діуретичний препарат, що пригнічує реабсорбцію в нирках іонів Na+ і води, посилює виведення нирками іонів K+ і Mg++, викликає гіперурикемію, зумовлює потужний діуретичний ефект. Назвіть цей препарат:

A. Тріамтерен

B. Спіронолактон

C. Діакарб

D. Фуросемід

E. Аллопуринол

183 / 200
Лікар-стоматолог для лікування гінгівіту призначив пацієнту препарат з протипротозойною та антибактеріальною діями, який може викликати відразу до алкоголю. Вкажіть препарат, який призначив лікар:

A. Метронідазол

B. Тетрациклін

C. Левоміцетин

D. Лінкоміцину гідрохлорид

E. Цефтріаксон

184 / 200
Аналіз ЕКГ хворого виявив відсутність зубця Р. Тривалість та амплітуда QRS комплексу та зубця Т відповідають нормі. Що є водієм ритму серця даного пацієнта?

A. Передсердно-шлуночковий вузол

B. Синусовий вузол

C. Пучок Гіса

D. Волокна Пуркін’є

E. Міокард шлуночків

185 / 200
харчування призвів до зменшення іонів Ca2+ 185. в крові. До збільшення секреції якого гормону це призведе?

A. Тирокальцитонін

B. Вазопресин

C. Соматотропін

D. Паратгормон

E. Тироксин

186 / 200
Хворій 43-х років для лікування бронхопневмонії призначена бензилпеніциліну натрієва сіль. Який з вказаних побічних ефектів найбільш характерний для даного засобу?

A. Анемія

B. Алергічні реакції

C. Агранулоцитоз

D. Ураження печінки

E. Неврит слухового нерва

187 / 200
Пацієнт із захворюванням першого верхнього різця зліва скаржиться на сильні болі шкіри в ділянці надбрівної дуги з того ж боку. Реалізація якого виду рефлексів спричиняє вказані реакції?

A. Вісцеро-дермальні

B. Вісцеро-вісцеральні

C. Вісцеро-соматичні

D. Сомато-вісцеральні

E. Пропріоцептивні

188 / 200
Потерпілий 19-ти років доставлений до травматологічного відділення з різаною раною трапецієподібного м’яза. Яка з фасцій шиї формує піхву для даного м’яза?

A. Поверхнева пластинка шийної фасції

B. М’ язова частина передтрахейної пластинки шийної фасції

C. Вісцеральна частина передтрахейної пластинки шийної фасції

D. Передхребтова пластинка шийної фасції

E. Сонна піхва шийної фасції

189 / 200
У хворого діагностовано ГРВІ. У сироватці крові знайдено імуноглобуліни класу М. Який період інфекційного процесу в даному випадку?

A. Продромальний

B. Інкубаційний

C. Гострий

D. Реконвалесценція

E. Мікробоносійство

190 / 200
У хворого 34-х років після перенесеної кишкової інфекції, викликаної сальмонелами, стали згасати симптоми захворювання. Імуноглобуліни якого класу будуть виявлені в крові хворого в період реконвалесценції?

A. IgG

B. IgA

C. IgD

D. IgE

E. IgM

191 / 200
До шпиталю було доставлено юнака 16-ти років, хворого на інсулінозалежний цукровий діабет. Рівень глюкози у крові пацієнта складав 18 ммоль/л. Хворому було введено інсулін. Дві години потому рівень глюкози зменшився до 8,2 ммоль/л, тому що інсулін:

A. Стимулює транспорт глюкози через плазматичні мембрани в головному мозку та печінці

B. Гальмує синтез кетонових тіл із глюкози

C. Стимулює розщеплення глікогену в печінці

D. Стимулює перетворення глюкози в печінціу глікоген та ТАГ

E. Стимулює розщеплення глікогену у м’язах

192 / 200
Хворий на трансмуральний інфаркт міокарда лівого шлуночка переведений до відділення реанімації у важкому стані. АТ- 70/50 мм рт.ст., ЧСС- 56/хв., ЧД- 32/хв. Зазначте головну ланку в патогенезі кардіоген-ного шоку:

A. Падіння серцевого викиду

B. Падіння периферичного судинного опору

C. Втрата води

D. Крововтрата

E. Втрата електролітів

193 / 200
Обстеження пацієнта з високим артеріальним тиском показало в нього вторинну артеріальну гіпертензію. Причиною такого стану є ренін-продукуюча пухлина нирки. Що є головною ланкою в патогенезі вторинної артеріальної гіпертензії в хворого?

A. Гіперпродукція ангіотензину 2, альдостерону

B. Гіперпродукція кортизолу

C. Гіпєрпродукція інсуліну

D. Недостатня продукція вазопресину

E. Недостатня продукція катехоламінів

194 / 200
У чоловіка 29-ти років з ножовим пораненням шиї визначається кровотеча. При первинній обробці рани встановлено, що пошкоджена судина, розташована вздовж латерального краю груднинно-ключично-соскоподібного м’яза. Визначте цю судину:

A. V jugularis anterior

B. A. carotis externa

C. V jugularis externa

D. A. carotis interna

E. V. jugularis interna

195 / 200
У хворого переливання крові ускладнилося розвитком гемотрансфузійного шоку. Назвіть тип алергічної реакції, що лежить в основі даної патології:

A. Цитотоксичний

B. Анафілактичний

C. Імунокомплексний

D. Гіперчутливість сповільненого типу

E. Рецептороопосередкований

196 / 200
Підшлункова залоза - орган змішаної секреції. Ендокринно продукує бета-клітинами гормон інсулін, який впливає на обмін вуглеводів. Як він впливає на активність глікогенфо-сфорилази (ГФ) і глікогенсинтетази (ГС)?

A. Пригнічує ГФ, активує ГС

B. Активує ГФ і ГС

C. Пригнічує ГФ і ГС

D. Активує ГФ, пригнічує ГС

E. Не впливає на активність ГФ і ГС

197 / 200
Призначення доксицикліну гідрохлориду викликало порушення симбіозу мікробної флори в кишечнику. Визначити тип порушень при антибіотикотерапії:

A. Сенсибілізація

B. Ідіосинкразія

C. Дисбактеріоз

D. Суперінфекція

E. Бактеріоз

198 / 200
Для проведення анальгезії наркотичний анальгетик застосували з препаратом бензодіазепінового ряду. Який засіб використали для потенціювання анальгезії?

A. Хлорпротіксен

B. Трифтазин

C. Карбамазепін

D. Діазепам

E. Імізин

199 / 200
У хворого стенокардія. Який антиангінальний засіб протипоказаний для лікування, якщо в пацієнта алергія на йод?

A. Нітрогліцерин

B. Нітросорбід

C. Верапаміл

D. Дротаверин

E. Аміодарон

200 / 200
Молода людина 25-ти років споживає надмірну кількість вуглеводів (600 г на добу), що перевищує її енергетичні потреби. Який процес буде активуватися в організмі людини у даному випадку?

A. Гліколіз

B. Ліпогенез

C. Ліполіз

D. Ілюконеогенез

E. Окиснення жирних кислот