Крок 1 Стоматологія - 2013 (буклет)

1 / 200
Гіпоплазія емалі зумовлена домінантним геном, локалізованим в Х-хромосомі. Мати має нормальну емаль зубів, а у батька спостерігається гіпоплазія емалі. У кого з дітей буде виявлятися ця аномалія?

A. У всіх дітей

B. Тільки у дочок

C. Тільки у синів

D. У половини дочок

E. У половини синів

2 / 200
У 5-річної дівчинки на періанальних складках мати знайшла білих "черв’ячків", які викликають у дитини свербіж і неспокій, і доставила їх до лабораторії. При дослідженні лікар побачив білих гельмінтів 0,5-1 см довжиною, ниткоподібної форми із загостреними кінцями, у деяких вони заокруглені. Який діагноз можна встановити?

A. Ентеробіоз

B. Дифілоботріоз

C. Теніоз

D. Аскаридоз

E. Опісторхоз

3 / 200
У фекаліях хворого з розладами травлення виявлені зрілі нерухомі членики ціп’яка; матка в них має 7-12 бічних відгалужень. Який це може бути вид гельмінта?

A. Ціп ’як неозброєний

B. Ціп’як карликовий

C. Ціп’як озброєний

D. Стьожак широкий

E. Ціп’як ехінокока

4 / 200
У клітин, які здатні до поділу, відбуваються процеси росту, формування органел, їх накопичення, завдяки активному синтезу білків, РНК, ліпідів, вуглеводів. Як називається період мітотичного циклу, в якому відбуваються вказані процеси, але не синтезується ДНК:

A. Синтетичний

B. Премітотичний

C. Телофаза

D. Анафаза

E. Пресинтетичний

5 / 200
Відомо, що ген, відповідальний за розвиток груп крові системи MN, має два алельних стани. Якщо ген М вважати вихідним, то поява алельного йому гена N відбулася внаслідок:

A. Комбінації генів

B. Мутації

C. Репарації ДНК

D. Реплікації ДНК

E. Кросинговеру

6 / 200
Проводиться каріотипування клітин здорової людини. В каріотипі знайдено дрібну акроцентричну непарну хромосому. Це може бути:

A. Х-хромосома

B. Хромосома групи А

C. Хромосома групи В

D. Y-хромосома

E. Хромосома групи С

7 / 200
До уролога звернувся чоловік 58-ми років зі скаргами на різкі болі при сечовиділенні та зменшення кількості сечі. Лікар припустив наявність сечокам’яної хвороби. В якій частині чоловічої уретри найбільш імовірне затримання каміння?

A. Pars prostatica

B. Pars membranacea

C. Pars spongiosa

D. Pars pelvina

E. Pars intramuralis

8 / 200
Хворий з запаленням слизової язика (глосит) скаржиться на розлад смакової чутливості передніх двох третин язика. Ураженням якого нерва воно викликане?

A. Барабанна струна

B. Барабанний

C. Малий кам’янистий

D. Язиковий

E. Язикоглотковий

9 / 200
До відділення хірургічної стоматології надійшла новонароджена дівчинка, яка при смоктанні починала поперху-ватись. При обстеженні виявлена розщілина твердого піднебіння, яка була наслідком незрощення середнього лобового відростка з верхньощелепним відростком I-ої зябрової дуги. Розщілина знаходилась у піднебінні між:

A. Processus palatinus maxillae dextrae et sinistrae

B. Lamina horizontalis os palatinum dextrum et sinistrum

C. Os incisivum et processus palatinus maxillae

D. Processus palatinus maxillae et lamina horizontalis os palatinum

E. В длянц canalis incisivus

10 / 200
Хворий звернувся до лікаря зі скаргою на утруднення під час жування. При обстеженні виявлена атрофія правих скроневого i жувального м’язів. При відкриванні рота щелепа відхиляється ліворуч. Який нерв уражений?

A. Лицевий

B. Нижній альвеолярний

C. Верхньощелепний

D. Рухова частина нижньощелепного

E. Щелепно-під’язиковий

11 / 200
Під час операції закриття природженої щілини піднебіння (уранопластики) при збиванні долотом крилоподібного гачка ушкоджено великий піднебінний канал. Виникла кровотеча. Яку артерію ушкоджено?

A. Висхідна піднебінна

B. Висхідна глоткова

C. Низхідна піднебінна

D. Клиноподібна

E. Задня верхня альвеолярна

12 / 200
У хворого виявлений фурункул у зовнішньому слуховому проході. Які з перелічених лімфатичних вузлів у першу чергу можуть відреагувати на запальний процес?

A. nodi lymphatici parotidei

B. nodi lymphatici retropharyngeales

C. nodi lymphatici mandibulares

D. nodi lymphatici cervicales superficiales

E. nodi lymphatici cervicales profundi

13 / 200
У хворого внаслідок пошкодження шкіри в середній ділянці грудинно-ключичнососкоподібного м’яза виникла повітряна емболія. Яка вена шиї була травмована?

A. Передня яремна

B. Внутрішня яремна

C. Задня вушна

D. Поперечна вена шиї

E. Зовнішня яремна

14 / 200
До лікаря звернувся хворий з запаленням комірок решітчастої кістки (етмоїдит). При обстеженні виявлено порушення кровопостачання кістки. Гілками якої артерії кровопостачаю-ться решітчасті комірки в нормі?

A. A. infraorbitalis

B. A. ophthalmica

C. A. facialis

D. A. cerebri anterior

E. A. transversa faciei

15 / 200
Юнака 18-ти років доставлено в лікарню з ознаками внутрішньої кровотечі. Під час гри в футбол отримав удар в ділянці лівого підребер’я. Ушкодження якого з органів, що проектуються в дану ділянку, може спричинити сильну кровотечу?

A. Fundus ventriculi

B. Flexura coli sinistra

C. Cauda pancreatis

D. Ren sinistra

E. Lien

16 / 200
Жінка звернулась до лікаря зі скаргами на набряклість та болючість нижньої кінцівки, припухлість вен та вузлів на медіальній поверхні стегна. Яка з вен уражена?

A. Велика підшкірна

B. Мала підшкірна

C. Стегнова

D. Підколінна

E. Великогомілкова

17 / 200
У військкоматі під час УЗ-діагностики у юнака 19-ти років було виявлено опущення нирки. На рівні яких хребців розташовані нирки в нормі?

A. IX-X грудні

B. IV-V поперекові

C. XI грудний та III поперековий

D. XII грудний та I поперековий

E. IX-XII грудні

18 / 200
В гістологічному препараті визначається слизова оболонка, вкрита багатошаровим плоским незроговілим, місцями - багатошаровим плоским зроговілим епітелієм. До складу слизової оболонки входить також власна пластинка, м’язова пластинка відсутня. Визначте місце локалізації такої слизової оболонки:

A. Стравохід

B. Тонка кишка

C. Трахея

D. Ротова порожнина

E. Шлунок

19 / 200
В гістологічному препараті молочного зуба дитини визначається гіпоплазія (недорозвинення) емалі. З діяльністю яких клітин пов’язані ці порушення?

A. Внутрішні емалеві клітини

B. Клітини пульпи емалевого органу

C. Зовнішні емалеві клітини

D. Клітини проміжного шару емалевого органу

E. Одонтобласти

20 / 200
У гістологічному препараті поздовжнього шліфу зуба в емалі визначаються чергування темних і світлих смуг шириною близько 100 мкм, орієнтованих перпендикулярно поверхні дентину. Назвіть дані структури емалі:

A. Лінії Ретціуса

B. Смуги Іунтера-Шрегера

C. Перикіматії

D. Емалеві призми

E. Неонатальна лінія

21 / 200
Під час гаструляції у зародку недостатньо сформувався первинний Іензе-новський вузлик. Розвиток якого осьового органу загальмується?

A. Нервові гребінці

B. Нервовий жолобок

C. Нервова трубка

D. Хорда

E. Мантійний шар нервової трубки

22 / 200
В результаті травми носа у чоловіка 32-х років пошкоджена слизова оболонка верхньої носової раковини. До яких наслідків це призвело?

A. Недостатнє зігрівання повітря

B. Недостатнє зволоження повітря

C. Недостатнє зігрівання і зволоження повітря

D. Порушення очищення повітря

E. Порушення нюху

23 / 200
Під час мікроскопічного дослідження органу ЦНС виявлена сіра речовина, у якій нейрони утворюють три шари: молекулярний, гангліонарний і зернистий. Назвіть нейрони, що формують другий шар:

A. Кошикові

B. Дрібні зірчасті

C. Грушоподібні

D. Великі зірчасті

E. Клітини-зерна

24 / 200
При утворенні зародка людини можна спостерігати появу у його складі порожнини, світлих дрібних бластомерів на периферії та темних великих бластомерів на одному з полюсів. Як називається зародок на цій стадії розвитку?

A. Морула

B. Зигота

C. Гаструла

D. Бластоциста

E. Зародковий диск

25 / 200
На препараті м’якої мозкової оболонки виявляється судина, у стінці якої відсутня середня оболонка, зовнішня оболонка зрощена з оточуючою тканиною, внутрішня оболонка побудована із базальної мембрани та ендотелію. Що це за судина?

A. Вена волокнистого типу

B. Вена м’язового типу зі слабким розвитком м’язових елементів

C. Артерія м’язового типу

D. Артеріола

E. Артерія змішаного типу

26 / 200
У першому критичному періоді в матковій трубі з невідомої причини в зародку відбулося розчинення оболонки запліднення. Яке ускладнення вагітності можливе в цьому випадку?

A. Загибель зародка

B. Імплантація зародка в стінці труби

C. Інвагінація стінки бластоцисти

D. Повернення бластоцисти назад в ампулярну зону труби

E. Утворення двох бластоцист

27 / 200
У людини час кровотечі збільшений до 10 хвилин. Причиною цього може бути:

A. Тромбоцитопенія

B. Лейкопенія

C. Еритропенія

D. Лімфопенія

E. Гіпопротеінемія

28 / 200
У чоловіка 47-ми років за медичними показаннями була видалена слинна залоза, після чого різко зменшився вміст амілази в слині. Яка залоза була видалена?

A. Підщелепна

B. Підщочна

C. Ясенні

D. Привушна

E. Під’язикова

29 / 200
В експерименті у тварини був перерізаний стовбур мозку, після чого у неї різко підвищився тонус м’язів-розгиначів (децеребраційна ригідність). Усунення впливу якої структури мозку на м’язи викликало цей стан?

A. Червоне ядро

B. Блакитна пляма

C. Чорна субстанція

D. Смугасте тіло

E. Сірий горб

30 / 200
При обстеженні хворого з травматичним пошкодженням головного мозку виявлено, що він втратив дотикову чутливість. Який відділ кори мозку пошкоджений?

A. Потилична частка кори

B. Задня центральна звивина

C. Тім’яна частка кори

D. Лобна частка кори

E. Передня центральна звивина

31 / 200
При підйомі пішки на 5-й поверх у людини підвищився артеріальний тиск. Причиною є збільшення:

A. Кількості функціонуючих капілярів

B. В’язкості крові

C. Вмісту іонів в плазмі крові

D. Об’єму циркулюючої крові

E. Хвилинного об’єму крові

32 / 200
При визначенні енерговитрат організму людини встановлено, що дихальний коефіцієнт дорівнює 1,0. Це означає, що у клітинах досліджуваного переважно окислюються:

A. Білки

B. Жири

C. Вуглеводи

D. Білки та вуглеводи

E. Вуглеводи та жири

33 / 200
У відповідь на розтягнення м’яза спостерігається його рефлекторне скорочення. З подразнення яких рецепторів починається ця рефлекторна реакція?

A. Сухожилкові рецептори Іольджі

B. Суглобові рецептори

C. Дотикові рецептори

D. Больові рецептори

E. М’язові веретена

34 / 200
При обробці перекисом водню слизової оболонки ротової порожнини хворого, кров пофарбувалась у коричневий колір замість піноутворення. При зниженні концентрації якого з перелічених ферментів це можливо?

A. Псевдохолінестераза

B. Каталаза

C. Ілюкозо-6-фосфатдегідрогеназа

D. Ацетилтрансфераза

E. Метгемоглобінредуктаза

35 / 200
Електрофоретичне дослідження сироватки крові хворого на пневмонію показало збільшення одної з білкових фракцій. Вкажіть її:

A. y-глобуліни

B. Альбуміни

C. а1-глобуліни

D. а2-глобуліни

E. в-глобуліни

36 / 200
У чоловіка 53-х років діагностовано сечокам’яну хворобу з утворенням уратів. Цьому пацієнту призначено алло-пурінол, який є конкурентним інгібітором ферменту:

A. Уреаза

B. Уратоксидаза

C. Дигідроурацилдегідрогеназа

D. Ксантиноксидаза

E. Уриділтрансфераза

37 / 200
Перетравлення білків у шлунку є початковою стадією розщеплення білків у травному каналі людини. Назвіть ферменти, які беруть участь в перетравлені білків у шлунку:

A. Пепсин та гастриксин

B. Трипсин та катепсини

C. Хімотрипсин та лізоцим

D. Ентеропептидаза та еластаза

E. Карбоксипептидаза та амінопептида-за

38 / 200
Після загоєння рани на її місці утворився рубець. Яка речовина є основним компонентом цього різновиду сполучної тканини?

A. Еластин

B. Кератансульфат

C. Хондроїтинсульфат

D. Гіалуронова кислота

E. Колаген

39 / 200
При ряді гемоглобінопатій відбуваються амінокислотні заміни у а- і в -ланцюгах гемоглобіну. Яка з них характерна для серпоподібноклітинної анемії?

A. Аспартат-лізин

B. Глутамат-валін

C. Аланін-серин

D. Метіонін-гістидин

E. Гліцин-серин

40 / 200
Для лікування деяких інфекційних захворювань, що викликаються бактеріями, застосовуються сульфаніламідні препарати, що блокують синтез фактора росту бактерій. Який механізм дії цих препаратів?

A. !нгібують всмоктування фолієвої кислоти

B. Є алостеричними інгібіторами ферментів

C. Беруть участь в окисно-відновних процесах

D. Є антивітамінами п-амінобензойної кислоти

E. Є алостеричними ферментами

41 / 200
Анаеробне розщеплення глюкози до молочної кислоти регулюється відповідними ферментами. Який фермент є головним регулятором цього процесу?

A. Глюкоза-6-фосфат-ізомераза

B. Альдолаза

C. Енолаза

D. Лактатдегідрогеназа

E. Фосфофруктокіназа

42 / 200
У хворого встановлено зниження синтезу вазопресину, що призводить до поліурії і, як наслідок, до вираженої дегідратації організму. Що з переліченого є провідним механізмом поліурії?

A. Порушення канальцієвої реабсорбції іонів Na

B. Зниження канальцієвої реабсорбції білку

C. Зниження канальцієвої реабсорбції води

D. Порушення реабсорбції глюкози

E. Підвищення гідростатичного тиску

43 / 200
Катіонні глікопротеїни є основними компонентами слини привушних залоз. Які амінокислоти обумовлюють їх позитивний заряд?

A. Лізин, аргінін, гістидин

B. Аспартат, глутамат, гліцин

C. Аспартат, аргінін, глутамат

D. Ілутамат, валін, лейцин

E. Цистеїн, гліцин, пролін

44 / 200
У хлопчика 4-х років після перенесеного важкого вірусного гепатиту спо- стерігаються блювання, епізоди непритомності, судоми. У крові - гіперамо-ніємія. Порушення якого біохімічного процесу в печінці викликало такий стан хворого?

A. Порушення знешкодження амоніаку

B. Порушення знешкодження біогенних амінів

C. Пригнічення синтезу білків

D. Активація декарбоксилювання амінокислот

E. Пригнічення ферментів трансаміну-вання

45 / 200
У ході катаболізму гістидину утворюється біогенний амін, що має потужну судинорозширювальну дію. Назвіть його:

A. Серотонін

B. Гістамін

C. ДОФА

D. Норадреналін

E. Дофамін

46 / 200
Ті організми, які в процесі еволюції не створили захисту від H202, можуть жити лише в анаеробних умовах. Які з перелічених ферментів можуть руйнувати пероксид водню?

A. Пероксидаза та каталаза

B. Оксигенази та гідроксилази

C. Цитохромоксидаза, цитохром B5

D. Оксигеназа та каталаза

E. Флавінзалежні оксидази

47 / 200
У пацієнта 50-ти років, що звернувся до стоматолога, був виявлений малиновий "лакований"язик. У крові: знижена кількість еритроцитів і концентрації гемоглобіну, колірний показник 1,3, наявні ознаки мегалобластичного типу кровотворення, дегенеративні зміни білої крові. Яке захворювання крові було виявлене у хворого?

A. Залізодефіцитна анемія

B. Мієлоїдний лейкоз

C. Апластична анемія

D. Іемолітична анемія

E. Б12-фолієводефіцитна анемія

48 / 200
У вагітної жінки розвинувся токсикоз із важкими повторними блюваннями упродовж доби. До кінця доби почали проявлятися тетанічні судоми і зневоднення організму. Який зсув кислотно-лужної рівноваги викликав зазначені зміни?

A. Газовий алкалоз

B. Газовий ацидоз

C. Негазовий видільний алкалоз

D. Негазовий метаболічний ацидоз

E. Негазовий видільний ацидоз

49 / 200
Під час о6іду дитина поперхнулася i аспірувала їжу. Почався сильний кашель, шкіра і слизові ціанотичні, пульс прискорений, дихання рідке. Видих подовжений. Яке порушення зовнішнього дихання розвинулось у дитини?

A. Стадія інспіраторної задишки при асфіксії

B. Дихання Біота

C. Дихання Кусмауля

D. Стадія експіраторної задишки при асфіксії

E. Дихання Чейна-Стокса

50 / 200
Після занурення водолаза на глибину 60 м у нього з’явилися симптоми порушення функцій центральної нервової системи - збудження, ейфорія, ослаблення уваги, професійні помилки. Ці симптоми пов’язані з токсичною дією на нейрони:

A. Кисню

B. Вуглекислого газу

C. Азоту

D. Амоніаку

E. Лактату

51 / 200
У хворого у крові: лейкоцити -90 • 109/л. В лейкоцитарній формулі: е-0%, б- 0%, ю- 0%, п2%, с- 20%, лімфобласти - 1%, пролімфоцити - 2%, лімфоцити - 70%, м- 5%, клітини Боткіна-ГУмпрехта. Збільшені шийні, підщелепні лімфатичні вузли. Для якої патології характерна така картина?

A. Гострий лімфолейкоз

B. Лімфогранульоматоз

C. Інфекційний мононуклеоз

D. Хронічний лімфолейкоз

E. Хронічний мієлолейкоз

52 / 200
У хворого з пародонтитом відмічається набряк ясен. Вони мають темно-червоний колір. Яке місцеве порушення кровообігу переважає в яснах хворого?

A. Артеріальна гіперемія

B. Ішемія

C. Тромбоз

D. Емболія

E. Венозна гіперемія

53 / 200
Хвора 18-ти років скаржиться на загальну слабкість, швидку втомлюваність, пригнічений настрій. Має астенічний тип конституції. Ps- 68/хв., АТ-90/60 мм рт.ст. Встановлена первинна нейроциркуляторна артеріальна гіпотензія. Що є провідним фактором зниження артеріального тиску в хворої?

A. Зменшення хвилинного об’єму крові

B. Зниження тонусу резистивних судин

C. Гіповолемія

D. Депонування крові в венах великого кола кровообігу

E. Зменшення серцевого викиду

54 / 200
У жінки, яка протягом 15-ти років страждала на виражену гіпертензію, останнім часом з’явились задишка, серцебиття, трохи знизився систолічний тиск. Який основний механізм виникнення у хворої серцевої недостатності?

A. Перевантаження серця збільшеним об’ємом крові

B. Ушкодження міокарда

C. Порушення проведення імпульсу по міокарду

D. Перевантаження серця збільшеним опором викиду крові

E. Порушення регуляції серцевої діяльності

55 / 200
У хворого з черепно-мозковою травмою відзначається дихання, яке характеризується дихальними рухами, що наростають за глибиною, а потім спадають, після чого настає недовготривала пауза. Для якого патологічного дихання характерний даний тип?

A. Біота

B. Чейн-Стокса

C. Кусмауля

D. Гаспінг-дихання

E. Апнейстичне

56 / 200
Після травматичного видалення зуба хворий скаржиться на сильний, тупий, без чіткої локалізації біль у ясні, підвищення температури тіла до 37,5oC. Діагностований альвеоліт. Який вид болю в цього хворого?

A. Протопатичний

B. Епікритичний

C. Вісцеральний

D. Відбитий

E. Фантомний

57 / 200
Дитина 10-ти років під час гри порізала ногу відламком скла і була направлений у поліклініку для введення про- типравцевої сироватки. З метою попередження розвитку анафілактичного шоку лїкувальну сироватку вводили за Безредкою. Який механізм лежить в основі подїбного способу гіпосенсибілі-зацїї організму?

A. Блокування синтезу медіаторів опасистих клітин

B. Стимуляція імунологічної толерантності до антигену

C. Стимуляція синтезу антиген-специфічних IgG2

D. Зв’язування рецепторів до IgE на опасистих клітинах

E. Зв’язування фасованих на опасистих клітинах IgE

58 / 200
У хворого із порушенням серцевого ритму при обстеженні на ЕКГ спостерігається: ЧСС50/хв., ритм синусовий, неправильний, інтервал PQ подовжений, періодичне випадіння комплексу QRS. Яке порушення серцевого ритму має місце?

A. Повна AV-блокада

B. Блокада правої ніжки пучка Гіса

C. Неповна AV-блокада II ст

D. Неповна AV-блокада I ст

E. Синдром слабкості синусового вузла

59 / 200
Через деякий час після видалення зуба у пацієнта розвинулась атрофія країв зубної лунки. Назвіть цей вид атрофії:

A. Атрофія внаслідок недостатності кровообігу

B. Атрофія від тиску

C. Нейротична атрофія

D. Дисфункціональна атрофія

E. Атрофія від дії фізичних та хімічних факторів

60 / 200
На розтині трупа жінки 52-х років, яка тривалий час хворіла на хронічний гломерулонефрит, виявлено: значно зменшені, щільні, дрібнозернисті нирки, фібринозне запалення серозних і слизових оболонок, дистрофічні зміни паренхіматозних органів, набряк головного мозку. Яким ускладненням зумовлені описані зміни серозних оболонок і внутрішніх органів?

A. Анемія

B. Уремія

C. Сепсис

D. ДВЗ -синдром

E. Тромбоцитопенія

61 / 200
У жінки 35-ти років діагностована дифтерія зіву. Померла при явищах гострої серцевої недостатності. На розтині: порожнини серця розширені в поперечнику, м’яз серця тьмяний, в’ялий, строкатий на розрізі, з жовтуватими ділянками під ендокардом. Який вид дистрофії виявлений у кардіоміоцитах?

A. Жирова

B. Вуглеводна

C. Балонна

D. Гіаліново-крапельна

E. Гідропічна

62 / 200
У молодого чоловіка видалено збільшений надключичний лімфовузол. Гістологічно: у центрі - осередок сирчастого некрозу, на периферії - вал епітеліоїдних клітин та лімфоцитів, серед яких зустрічаються клітини Пирогова-Лангханса. Діагностуйте процес у лімфатичних вузлах:

A. Сифілітичний лімфаденіт

B. Лепроматозний лімфаденіт

C. Лімфогранульоматоз

D. Метастаз Вірхова

E. Туберкульозний лімфаденіт

63 / 200
У чоловіка 35-ти років під язиком, в області вуздечки виявлена бляшка білого кольору, розмірами 0,8х0,5 см, що виступає над поверхнею слизової оболонки, шорсткувата. Мікроскопічно: епітелій потовщений із гіперке-ратозом, акантозом. У підепітеліаль-ній сполучній тканині круглоклітинна інфільтрація з розростанням колагенових волокон. Який найбільш імовірний діагноз?

A. Папілома

B. Афтозний стоматит

C. Лейкоплакія

D. Хронічний виразковий стоматит

E. Плоскоклітинний рак із ороговінням

64 / 200
При гістологічному дослідженні стінки бронха і прилеглих ділянок легені виявлені пласти і тяжі атипового плоского епітелію. У клітинах - помірно виражені ознаки атипізму: поліморфізм, гіперхромія ядер, мітози. У центрі комплексів концентричні утворення рожевого кольору. Який найбільш імовірний діагноз?

A. Плоскоклітинний рак без ороговіння

B. Аденокарцинома

C. Скірозний рак

D. Плоскоклітинний рак з ороговінням

E. Недиференційований рак

65 / 200
При гістологічному дослідженні стінки кісти, що локалізується у ділянці верхньої щелепи, встановлено, що стінка кісти з середини вистелена багатошаровим плоским епітелієм з підлеглою грануляційною тканиною з лім-фолейкоцитарною інфільтрацією. Зовнішній шар представлений пухкою волокнистою сполучною тканиною, оточеною рубцевою фіброзною тканиною. Ці дані є підставою для встановлення такого діагнозу:

A. Проста гранульома

B. Епітеліальна гранульома

C. Кератокіста

D. Кістогранульома

E. Амелобластома

66 / 200
Хворий 59-ти років з трансмураль-ним інфарктом міокарда лівого тттлу-ночка, помер від справжнього розриву серця - тампонади серця. Який процес у зоні інфаркту міг сприяти розриву серця?

A. Заміщення сполучної тканини зони інфаркту (організація)

B. Аутолітичні процеси розплавлення тканини міокарда (міомаляція)

C. Тромбоутворення

D. Формування рубця з витонченням лівого шлуночка

E. -

67 / 200
У хворого 77-ми років, що страждає на атеросклероз, з’явився біль у правій ступні. Ступня збільшена в розмірі, шкірні покриви чорного кольору, маце-ровані, демаркаційна зона невиражена. Який патологічний процес у ступні діагностовано?

A. Волога гангрена

B. Суха гангрена

C. Нома

D. Секвестр

E. Коагуляційний некроз

68 / 200
Чоловік віком 42 роки помер при явищах вираженої інтоксикації та дихальної недостатності. На розрізі тканина легень у всіх відділах строката, з множинними дрібновогнищевими крововиливами та вогнищами емфіземи. Гістологічно у легенях: геморагічна бронхопневмонія з абсцедуванням, у цитоплазмі клітин епітелію бронхів еозинофільні та базофільні включення. Який найбільш імовірний діагноз?

A. Парагрип

B. Грип

C. Аденовірусна інфекція

D. Респіраторно-синцитіальна інфекція

E. Стафілококова бронхопневмонія

69 / 200
У дівчинки 6-ти років протягом 5-ти місяців розвинулася деформація обличчя внаслідок симетричного збільшення об’єму обох кутів нижньої щелепи. Мікроскопічно: кісткова тканина щелепи заміщена волокнистою сполучною тканиною з великою кількістю судин, примітивними кістковими балочками. Яке захворювання найбільш імовірно?

A. Еозинофільна гранульома

B. Цементома

C. Остеобластокластома

D. Фіброзна дисплазія

E. Херувізм

70 / 200
При розтині тіла чоловіка, померлого від внутрішньокишкової кровотечі, в клубовій кишці спостерігається некроз групових і солітарних фолікулів, імбібіція мертвих тканин жовчю і кров’ю; в нижньому відрізку кишки -явища секвестрації та відторгнення некротичних мас з утворенням дефектів. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?

A. Черевний тиф, стадія "чи- стих"виразок

B. Черевний тиф, стадія некрозу

C. Черевний тиф, стадія "бру- дних"виразок

D. Черевнотифозна форма сальмонельозу

E. Хвороба Крона

71 / 200
У хворого в обох щелепах рентгенологічно виявлено численні дефекти у вигляді гладкостінних округлих отворів. При гістологічному дослідженні - явища остеолізису і остеопорозу при явищах слабкого кісткоутворення. В сечі хворого знайдено білок БенсДжонса. Який найбільш імовірний діагноз?

A. Мієломна хвороба

B. Хронічний мієлолейкоз

C. Хронічний еритромієлоз

D. Гострий мієлолейкоз

E. Гострий недиференційований лейкоз

72 / 200
У хворого 23-х років після перенесеної ангіни розвинувся сечовий синдром (гематурія, протеїнурія, лейкоцитурія). В пункційному біоптаті нирок виявлена картина інтракапілярного проліфе- ративного гломерулонефриту, а еле-ктронномікроскопічно виявлені великі субепітеліальні депозити. Який патогенез цього захворювання?

A. Атопія, анафілаксія з утворенням IgE і фіксацією їх на опасистих клітинах

B. Цитотоксична, цитолітична дія антитіл

C. Клітинно обумовлений цитоліз

D. Гранулематоз

E. Імунокомплексний механізм

73 / 200
В сироватці крові новонародженого знайдено антитіла до вірусу кору. Про наявність якого імунітету це може свідчити?

A. Природний активний

B. Природний пасивний

C. Штучний пасивний

D. Штучний активний

E. Спадковий

74 / 200
Обстежуючи дитину, лікар-стоматолог виявив нальот на мигдаликах і запідозрив атипову форму дифтерії. Був підготовлений мазок, зроблений посів на поживні середовища і визначена токсичність виділеної культури. Яка реакція використана для визначення токсигенності виділеного штаму дифтерійної палички?

A. Реакція преципітації у гелі

B. Реакція аглютинації на склі

C. Реакція зв’язування комплементу

D. Реакція гемолізу

E. Реакція кольцепреципітації

75 / 200
Хворий надійшов до інфекційної лікарні на 8-й день зі скаргами на головний біль, нездужання, слабкість. Для серологічного дослідження взято кров. При проведенні реакція аглютинації Відаля встановлено, що вона позитивна в розведенні 1:200 з Одіагностикумом черевного тифу. Який діагноз можна встановити на підставі цього дослідження?

A. Дизентерія

B. Холера

C. Лептоспіроз

D. Черевний тиф

E. Туберкульоз

76 / 200
З фекалій хворого виділені шигели Зонне. Які потрібно провести додаткові дослідження для встановлення джерела інфекції?

A. Фаготипування виділеної чистої культури

B. Антибіотикограма

C. Реакція преципітації

D. Реакція зв’язування комплементу

E. Реакція нейтралізації

77 / 200
При мікроскопії мазка, взятого у хворого з гострим гнійним періоститом, лікар виявив грампозитивні бактерії, розташовані у вигляді скупчень, що нагадують виноградні грона. Які мікроорганізми мають дану морфологію?

A. Сарцини

B. Стафілококи

C. Тетракоки

D. Гриби роду Кандида

E. Стрептококи

78 / 200
Хворій жінці поставили клінічний діагноз "гонорея". Яке із перерахованих нижче досліджень можна застосувати для підтвердження діагнозу?

A. Зараження лабораторних тварин

B. Проба з бактеріофагом

C. Реакція гемаглютинації

D. Реакція іммобілізації

E. Мікроскопія патологічного матеріалу

79 / 200
В інфекційне відділення з ознаками ураження печінки поступила хвора, стоматолог за фахом. Які методи лабораторної діагностики необхідно призначити для встановлення діагнозу "вірусний гепатит В"?

A. Виявлення HBsAg в сироватці крові

B. Вірусологічне дослідження фекалій

C. Вірусологічне дослідження сечі

D. Визначення функціональних проб печінки (білірубін і холестерин крові)

E. Виявлення активності ферментів (альдолази, трансаміназ та ін.)

80 / 200
У пацієнта з попереднім діагнозом "сифіліс"лаборант взяв сироватку крові для постановки імунної реакції, яка основана на виявленні антитіл, які припиняють рух трепонем і призводять до їх загибелі. Яку реакцію було використано для діагностики?

A. Реакція зв’язування комплементу

B. Реакція аглютинації

C. Реакція іммобілізації

D. Реакція преципітації

E. Реакція нейтралізації

81 / 200
До стоматолога звернувся пацієнт із проявами кандидозу порожнини ро- та, який постійно рецидивує і не піддається лікуванню. При опитуванні з’ясувалось, що у пацієнта тривалий час відмічається підвищена температура, втрата маси тіла. Які дослідження треба провести у хворого?

A. Імунологічні та серологічні тести на ВІЛ-інфекцію

B. Бактеріологічні дослідження на дисбактеріоз

C. Виділити чисту культуру збудника і дослідити чутливість до антибіотиків

D. Перевірити стан гуморального імунітету

E. Дослідити рівень специфічних антитіл до грибів Кандида

82 / 200
Чоловік 49-ти років був доставлений в гастроентерологічне відділення зі скаргами на нудоту, біль у епігастрії. Хворому було призначено фамотидин. Вкажіть молекулярний субстрат його дії:

A. Уа+Н+-АТФаза

B. М і -холінорецептори

C. вгадренорецептори

D. Н2-гістамінорецептори

E. а1-адренорецептори

83 / 200
В комплексному лікуванні гінгівіту хворому призначили препарат, який за хімічною будовою відноситься до похідних піримідину, стимулює лейкопоез, прискорює загоєння ран, підсилює ріст та розмноження клітин (процеси проліферації), виявляє протизапальну дію. Застосовується при лейкопеніях різного генезу, в стоматологічній практиці при запальних захворюваннях слизової оболонки ротової порожнини. Визначте препарат:

A. Меркаптопурин

B. Метилурацил

C. Метотрексат

D. Ціанокобаламін

E. Коамід

84 / 200
У хворого на прийомі у стоматолога виник пароксизм тахікардії. Який з названих засобів слід використати для його купірування?

A. Верапаміл

B. Ізадрин

C. Атропін

D. Дифенін

E. Нітрогліцерин

85 / 200
Під час оперативного втручання анестезіолог для керованої гіпотонії за- стосував гангліоблокуючий засіб. Який препарат було призначено хворому в даному випадку?

A. Гігроній

B. Бензогексоній

C. Пірілен

D. Пентамін

E. Пахікарпін

86 / 200
До поліклініки звернувся хворий зі скаргами на біль за грудниною, задишку і серцебиття. Після обстеження лікар діагностував у хворого ІХС і призначив верапаміл. Який механізм дії даного препарату?

A. Блокує а-адренорецептори

B. Блокує в-адренорецептори

C. Блокує калієві канали

D. Блокує кальцієві канали

E. Блокує натрієві канали

87 / 200
Хворий на хронічну серцеву недостатність протягом декількох місяців приймав в амбулаторних умовах диго-ксин. На певному етапі лікування у нього виникли симптоми передозування препарату. Яке явище лежить в основі розвитку цього ускладнення?

A. Матеріальна кумуляція

B. Звикання

C. Сенсибілізація

D. Функціональна кумуляція

E. Тахіфілаксія

88 / 200
У людини травматичне пошкодження грудинно-ключично-соскоподібного м’яза. Це призвело до зменшення величини:

A. Резервний об’єм вдиху

B. Резервний об’єм видиху

C. Дихальний об’єм

D. Залишковий об’єм

E. Функціональна залишкова ємність легенів

89 / 200
У дитини діагностовано порушення формування емалі і дентину зубів внаслідок зниженого вмісту іонів Ca2+ в крові. Який гормональний препарат можна застосувати для корекції даного стану?

A. Соматотропін

B. Кальцитонін

C. Тироксин

D. Преднізолон

E. Кортизон

90 / 200
У хворого після застудного захво- рювання виникло порушення виділення сльози. Який вегетативний вузол найбільше при цьому постраждав?

A. Війчастий

B. Вушний

C. Піднижньощелепний

D. Під’язиковий

E. Крилопіднебінний

91 / 200
У відділення інтенсивної терапії доставлено жінку 50-ти років з діагнозом: інфаркт міокарда. Активність якого ферменту крові буде найбільш підвищена протягом перших двох діб захворювання?

A. Аспартатамінотрансфераза

B. Аланінамінотрансфераза

C. Аланінамінопептидаза

D. ЛДГ4

E. ЛДГ5

92 / 200
На гістологічному препараті нирки в дистальному звивистому канальці виявляються клітини, які щільно прилягають до ниркового тільця. Базальна мембрана їх дуже тонка і не утворює складок. Ці клітини чутливі до зміни вмісту натрію у сечі та впливають на секрецію реніну юкстагломерулярни-ми клітинами. Які це клітини?

A. Юкстагломерулярні клітини

B. Мезангіальні клітини

C. Подоцити

D. Ендотелій капілярів клубочка

E. Клітини щільної плями

93 / 200
У хворого 26-ти років виявлений великий фурункул м’яких тканин обличчя біля кореня носа та нижньої повіки. Грізним ускладненням цього захворювання може бути розповсюдження інфекції венозними сполученнями цього регіону до пазух твердої мозкової оболонки. Яка з пазух найбільш імовірно може бути уражена?

A. Печериста

B. Верхня сагітальна

C. Потилична

D. Сигмоподібна

E. Верхня кам’яниста

94 / 200
Тварині, сенсибілізованій туберкуліном, внутрішньоочеревенно введений туберкулін. Через 24 години при лапа-ратомії виявлено венозну гіперемію та набряк очеревини. У мазках-відбитках з очеревини велика кількість лімфоцитів та моноцитів. Який патологічний процес у тварини?

A. Серозне запалення

B. Алергічне запалення

C. Гнійне запалення

D. Фібринозне запалення

E. Асептичне запалення

95 / 200
У чоловіка 35-ти років через 30 хвилин після автомобільної аварії виявлена масивна травма нижніх кінцівок без значної зовнішньої крововтрати. По-страждалий знаходиться у збудженому стані. Який компонент патогенезу травматичного шоку є у пацієнта провідним і потребує негайного корегування?

A. Внутрішня крововтрата

B. Внутрішня плазмовтрата

C. Біль

D. Інтоксикація

E. Порушення функції органів

96 / 200
У процесі звапнування міжклітинної речовини кісткової тканини вздовж колагенових волокон відкладаються кристали гідроксиапатиту. Для реалізації цього процесу необхідна присутність у міжклітинній речовині лужної фосфатази. Яка клітина продукує цей фермент?

A. Остеоцит

B. Остеокласт

C. Хондробласт

D. Остеобласт

E. Хондроцит

97 / 200
Хвора звернулась до лікаря зі скаргами на болі та обмеження рухів у колінних суглобах. Який з нестероїдних протизапальних засобів краще призначити, враховуючи наявність в анамнезі хронічного гастродуоденіту?

A. Целекоксиб

B. Диклофенак-натрій

C. Промедол

D. Кислота ацетилсаліцилова

E. Парацетамол

98 / 200
Депресії, емоційні розлади є наслідком нестачі у головному мозку нора-дреналіну, серотоніну та інших біогенних амінів. Збільшення їх вмісту у си-напсах можна досягти за рахунок антидепресантів, які гальмують активність такого ферменту:

A. Діамінооксидаза

B. Оксидаза L-амінокислот

C. Моноамінооксидаза

D. Оксидаза D-амінокислот

E. Фенілаланін-4-монооксигеназа

99 / 200
Хворому 30-ти років для лікування пневмонії лікар на 3 дні призначив антибіотик з групи азалідів, що має бактерицидну дію, тривалий ефект, здатність зв’язуватись з фагоцитами і накопичуватись у вогнищах інфекції. Який препарат було призначено хворому?

A. Еритроміцин

B. Бензилпеніциліну натрієва сіль

C. Ізоніазид

D. Азитроміцин

E. Ципрофлоксацин

100 / 200
З метою оцінки адаптації до фізичного навантаження лікар провів обстеження робітників після виконання важкої праці. Які зміни в загальному аналізі крові можна виявити при цьому?

A. Лейкопенія

B. Анемія

C. Перерозподільчий лейкоцитоз

D. Гіпоальбумінемія

E. Зсув лейкоцитарної формули вліво

101 / 200
Серед лімфоцитів розрізняють популяцію клітин, що мають мембранні рецептори до IgM, вони активуються під впливом специфічних антигенів, мітотично розмножуються, диференціюються у плазматичні клітини, що виробляють антитіла (імуноглобуліни). Як називаються ці клітини?

A. В-лімфоцити

B. Т-лімфоцити пам’яті

C. Т-лімфоцити-кілери

D. Т-лімфоцити-супресори

E. -

102 / 200
У ході клінічного обстеження пацієнта виявлено збільшення щитоподібної залози (зоб), підвищення основного обміну, втрата маси тіла, порушення теплового балансу, підвищення апетиту, підвищення збудливості та дратівливості, екзофтальм і тахікардія. Яке ендокринне порушення призводить до появи даних симптомів?

A. Гіпофункція паращитоподібних залоз

B. Гіперфункція гіпофізу

C. Гіпофункція епіфізу

D. Гіперфункція щитоподібної залози

E. Гіпофункція щитоподібної залози

103 / 200
Пошкодження мозку призвело до порушення моторної функції мови. У якому відділі кори відбулося пошкодження?

A. Скронева ділянка кори

B. Нижня лобна звивина

C. Тім’яна ділянка кори

D. Потилична ділянка кори

E. Передня центральна звивина

104 / 200
Під час бійки у чоловіка виникла зупинка серця внаслідок сильного удару у верхню ділянку передньої черевної стінки. Які з зазначених рефлексів спричинили зупинку серця?

A. Парасимпатичні безумовні

B. Симпатичні безумовні

C. Парасимпатичні умовні

D. Симпатичні умовні

E. Периферичні

105 / 200
У пахвах людини виявлені дрібні (11,5 мм) сплющені у спинно-черевному напрямку, безкрилі кровосисні комахи. Їх личинки розвивалися тут же. Яке захворювання викликають ці комахи?

A. Сонна хвороба

B. Хвороба Чагаса

C. Чума

D. Поворотний тиф

E. Фтиріоз

106 / 200
У людини під впливом іонізуючого випромінювання в крові зменшилася кількість гранулоцитів. Який механізм лежить в основі цих змін?

A. Збільшений перехід гранулоцитів в тканини

B. Пригнічення лейкопоезу

C. Розвиток аутоімунного процесу

D. Підвищене руйнування лейкоцитів

E. Порушення виходу зрілих лейкоцитів з кісткового мозку

107 / 200
Хворому проведено лобектомію правої середньої частки легені. Які сегменти легені були уражені?

A. Бічний та присередній

B. Верхівковий, передній

C. Присередній і передній основні

D. Задній і бічний основні

E. Верхівково-задній та передній

108 / 200
Пацієнт доставлений до лікарні з симптомами запаморочення, сухості в роті, зіниці сильно розширену порушення акомодації, тахікардія, утруднення сечовипускання, атонія кишечнику. Передозування яким препаратом могло викликати дані симптоми?

A. Фуросемід

B. Клофелін

C. Каптоприл

D. Празозин

E. Атропіну сульфат

109 / 200
У чоловіка 60-ти років, який страждає на хронічну кишкову непрохідність, посилюється гниття білків у товстому кишечнику. Підтвердженням цього процесу є:

A. !ндиканурія

B. Білірубінурія

C. Гіперурікурія

D. Креатинурія

E. Глюкозурія

110 / 200
Хворий у непритомному стані доставлений бригадою швидкої допомоги до лікарні. Об’єктивно: рефлекси відсутні, періодично з’являються судоми, дихання нерівномірне. Після лабораторного обстеження було діагностовано печінкову кому. Нагромадження якого метаболіту є суттєвим для появи розладів центральної нервової системи?

A. Сечовина

B. Глутамін

C. Білірубін

D. Амоніак

E. Гістамін

111 / 200
Внаслідок переливання несумісної крові за антигеном Rh у хворої виникла гемолітична жовтяниця. Який лабораторний показник крові підтверджує цей тип жовтяниці?

A. Зменшення вмісту некон’югованого білірубіну

B. Нагромадження некон’югованого білірубіну

C. Нагромадження уробіліногену

D. Зменшення вмісту стеркобіліну

E. Зменшення вмісту кон’югованого білірубіну

112 / 200
Хворий госпіталізований з травмою медіальної групи м’язів стегна. Які види рухів він НЕ зможе робити?

A. Приведення стегна

B. Відведення стегна

C. Згинання стегна

D. Розгинання стегна

E. Супінація стегна

113 / 200
При обстеженні хворого з ендокринною патологією встановлено, що в плазмі крові підвищений рівень тестостерону. Які клітини в організмі чоловіка відповідальні за продукцію цього гормону?

A. Іландулоцити сім’яників

B. Сустентоцити сім’яників

C. Сперматогенні клітини

D. Клітини передміхурової залози

E. Клітини сім’яних міхурців

114 / 200
Курареподібні речовини (дитилін) роблять неможливим скорочення скелетних м’язів, оскільки вони блокують:

A. Центральні синапси

B. Іангліонарні синапси

C. Проведення збудження мембраною

D. Пропріорецептори

E. Нервово-м’язові синапси

115 / 200
Встановлено, що швидкість проведення збудження нервовими волокнами становить 120 м/сек. Зазначені волокна є:

A. Прегангліонарними симпатичними

B. Прегангліонарними парасимпатичними

C. Аксонами мотонейронів

D. Постгангліонарними симпатичними

E. Постгангліонарними парасимпатичними

116 / 200
У хворого при обстеженні виявлено глюкозурію, гіперглікемію. Скарги на сухість в роті, свербіння шкіри, часте сечовиділення, спрагу. Встановлений діагноз: цукровий діабет. Чим обумовлена поліурія у даного хворого?

A. Збільшення осмотичного тиску сечі

B. Зменшення онкотичного тиску плазми

C. Збільшення фільтраційного тиску

D. Зменшення серцевого викиду

E. Збільшення онкотичного тиску плазми

117 / 200
При сильному зубному болі хворому рекомендовано прийняти ненар-котичний анальгетик із групи похідних аніліну. Виберіть препарат:

A. Кислота ацетилсаліцилова

B. Анальгін

C. Бутадіон

D. Парацетамол

E. Ібупрофен

118 / 200
В лікарню доставлена жінка, у якої виникла необхідність в інтубації трахеї. Який з нижченаведених лікарських засобів доцільно застосувати у даному випадку?

A. Дитилін

B. Нітрогліцерин

C. Метронідазол

D. Атропіну сульфат

E. Іентаміцину сульфат

119 / 200
Жінці, що страждає на алергічний нейродерміт, призначено антигістамін-ний препарат II покоління, в якого відсутній пригнічуючий вплив на ЦНС. Вкажіть цей препарат:

A. Діазолін

B. Лоратадин

C. Тавегіл

D. Димедрол

E. Кетотіфен

120 / 200
Судово-медичному експерту надійшов орган для ідентифікації. При гістологічному дослідженні в ньому виявлені невпорядковано розміщені лім-фоїдні фолікули, які мають 4 зони і ексцентрично розташовану в них артерію. Який це орган?

A. Лімфатичний вузол

B. Апендикс

C. Мигдалик

D. Товста кишка

E. Селезінка

121 / 200
Хворий 37-ми років за останні три місяці схуд на 5 кг, скаржиться на тремор рук, підвищене потовиділення, екзофтальм, тахікардію. Збільшення секреції якого гормону може бути причиною цього?

A. Кортизол

B. Інсулін

C. Тироксин

D. Глюкагон

E. Тиреокальцитонін

122 / 200
У кішки під час експерименту подразнюють периферичний відрізок блукаючого нерва. Які з наведених змін будуть спостерігатися при цьому?

A. Зменшення частоти серцевих скорочень

B. Збільшення частоти серцевих скорочень

C. Розширення зіниць

D. Збільшення частоти дихання

E. Розширення бронхів

123 / 200
Після того, як людина випила 1,5 л води, кількість сечі значно збільшилась, а її відносна щільність зменшилась до 1,00І. Зазначені зміни є наслідком зменшення реабсорбції води в дистальних відділах нефронів внаслідок зменшення секреції:

A. Вазопресину

B. Альдостерону

C. Ангіотензину II

D. Реніну

E. Простагландинів

124 / 200
У хлопчика водянка яєчка (накопичування рідини між оболонками яєчка). Яка саме оболонка яєчка вміщує цю рідину?

A. М’ясиста

B. Білкова

C. Зовнішня сім’яна

D. Піхвова

E. Внутрішня сім’яна

125 / 200
При обстеженні хворого 6-ти років виникла підозра на погіршення прохідності дихальних шляхів. Який із методів дослідження дозволяє вірогідно визначити дану патологію?

A. Пневмографія

B. Пневмотахометрія

C. Спірометрія

D. Спірографія

E. Спірометаболографія

126 / 200
У чоловіка 60-ти років, який страждає на хронічний гепатит, часто спостерігались кровотечі з носа і ясен, спонтанно виникали геморагічні висипання на шкірі і слизових оболонках. Наслідком чого є ці явища?

A. Зменшення синтезу протромбіну і фібриногену

B. Підвищення вмісту амінотрансфераз плазми крові

C. Зменшення утворення сироваткових альбумінів

D. Поява в крові макроглобулінів і кріоглобулінів

E. Зменшення в крові рівня холінесте-рази

127 / 200
Провідними симптомами первинного гіперпаратиреозу є остеопороз та ураження нирок із розвитком сечокам’яної хвороби. Які речовини складають основу каменів при цьому захворюванні?

A. Сечова кислота

B. Цистін

C. Білірубін

D. Холестерин

E. Фосфат кальцію

128 / 200
У хворої встановлено порушення виділення тиреотропного гормону гіпофіза. Порушення функції якої частки гіпофіза має місце у хворої?

A. Lobus anterior

B. Infundibulum

C. Lobus posterior

D. Pars intermedia

E. -

129 / 200
У жінки 49-ти років, після тривалого стояння виявлено набряк ніг. Яка можлива причина появи набряків?

A. Зменшення гідростатичного тиску крові у венах

B. Зменшення гідростатичного тиску крові в артеріях

C. Підвищення гідростатичного тиску крові у венах

D. Збільшення онкотичного тиску плазми крові

E. Підвищення артеріального тиску

130 / 200
У хворого після прийому недоброякісної їжі розвинувся багаторазовий пронос. На наступний день у нього знизився артеріальний тиск, з’явилися тахікардія, екстрасистолія. рН крові 7,18. Ці порушення є наслідком:

A. Газового ацидозу

B. Негазового алкалозу

C. Газового алкалозу

D. Негазового ацидозу

E. Метаболічного алкалозу

131 / 200
Хворий переведений на безсольову дієту. Як у нього змінився поріг смакової чутливості до солоного?

A. Не змінився

B. Мало змінився

C. Підвищився

D. Знизився

E. Спочатку підвищився, а потім знизився

132 / 200
На аутопсії померлого, який три- вало страждав на гіпертонічну хворобу, патологоанатом виявив, що нирки різко зменшені у розмірах, щільні, поверхня їх рівномірно дрібнозерниста, на розрізі - паренхіма, особливо кіркова речовина, рівномірно виточені. Він дійшов висновку, що це:

A. Артеріолосклеротично зморщена нирка

B. Атеросклеротично зморщена нирка

C. Пієлонефритично зморщена нирка

D. Амілоїдно-зморщена нирка

E. -

133 / 200
Пацієнт звернувся до лікаря з приводу того, що він втратив здатність розрізняти смаки на корені язика. Лікар встановив, що це пов’язано з ураженням нерва. Якого саме?

A. Блукаючий

B. Лицьовий

C. Язикоглотковий

D. Верхньогортанний

E. Трійчастий

134 / 200
Хворий скаржиться на жовтяни-чність шкіри, шкірний свербіж, загальну слабкість. У сечі: відсутній уробілін. Яка патологія у хворого?

A. Паренхіматозна жовтяниця

B. Гостра печінкова недостатність

C. Гемолітична жовтяниця

D. Хронічна печінкова недостатність

E. Механічна жовтяниця

135 / 200
Введення знеболюючого пацієнту перед екстракцією зуба призвело до розвитку анафілактичного шоку, який супроводжувався розвитком олігурії. Який патогенетичний механізм зумовив зменшення діурезу в даній клінічній ситуації?

A. Підвищення гідростатичного тиску в капсулі Шумлянського-Боумена

B. Пошкодження клубочкового фільтру

C. Зниження гідростатичного тиску в капілярах ниркових тілець

D. Збільшення онкотичного тиску плазми крові

E. Збільшення секреції вазопресину

136 / 200
Для формування мінерального ма-триксу твердих тканин зуба необхідна висока концентрація фосфат-іонів, що утворюється в процесі гідролізу фо-сфорноефірних зв’язків за участю лужної фосфатази. Іони якого металу є активаторами цього процесу:

A. Цинк

B. Магній

C. Ферум

D. Кальцій

E. Натрій

137 / 200
При втручанні з метою лікування вивиху нижньої щелепи лікар повинен пам’ятати про м’яз, який при скороченні відтягує назовні капсулу і суглобовий диск скроневонижньощелепного суглоба. Який це м’яз?

A. M. masseter

B. M. pterygoideus medialis

C. M. temporalis

D. M. pterygoideus lateralis

E. M. mylohyoideus

138 / 200
У чоловіка 71-го року впродовж 10 днів спостерігався пронос з домішками у калі слизу та крові. Хворого було госпіталізовано у тяжкому стані, помер через 2 доби. При розтині тіла померлого виявлено: дифтеритичний коліт з множинними виразками неправильної форми різної глибини в сигмоподібній і прямій кишках. При бактеріологічному дослідженні висіяно шигели. Яке основне захворювання у хворого?

A. Дизентерія

B. Черевний тиф

C. Сальмонельоз

D. Неспецифічний виразковий коліт

E. Ієрсиніоз

139 / 200
Зірчастий ретикулум і зовнішній шар клітин емалевого органу піддаються інволюції і після завершення аме-логенезу разом з апікальними частинами амелобластів формують:

A. Кутикулу зуба

B. Пелікулу зуба

C. Муцинову плівку

D. Зубний наліт (бляшки)

E. -

140 / 200
При мікроскопічному дослідженні біоптата з товстої кишки виявлена пухлина з призматичного епітелію, що формує атипові залозисті структури різної форми і величини. Базальна мембрана залоз зруйнована. Клітки пухлини поліморфні, ядра гіперхромні, відзначається велика кількість патологічних мітозів. Який діагноз найбільш вірогідний?

A. Базальноклітинний рак

B. Солідний рак

C. Слизовий рак

D. Аденокарцинома

E. Недиференційований рак

141 / 200
При мікроскопії мазка з плівки, яка з’явилась на пептонній воді через 6 годин після посіву фекалій і культивування в термостаті, виявлені зігнуті у вигляді коми рухливі бактерії, грам-негативні, спор і капсул не утворюють. Які це мікроорганізми?

A. Спірохети

B. Вібріони

C. Клостридії

D. Коринебактерії

E. Спірили

142 / 200
Для морфологічного дослідження представлена ендокринна залоза, паренхіма якої складається з епітелію та нервової тканини. В епітеліальних тра-бекулах виявляється 2 типи клітин: хро-мофільні та хромофобні. Визначте даний орган:

A. Гіпофіз

B. Надниркова залоза

C. Гіпоталамус

D. Щитоподібна залоза

E. Прищитоподібна залоза

143 / 200
До приймального відділення надійшов хворий з ознаками гострої серцевої недостатності: блідість, акроціаноз, часте, поверхневе дихання. Який з перелічених засобів показаний у цьому випадку?

A. Корглікон

B. Дигітоксин

C. Кордіамін

D. Нітрогліцерин

E. Адреналіну гідрохлорид

144 / 200
В гістологічному препараті нижньої щелепи ембріону виявляється зубний зачаток, в якому зубний сосочок утворений дрібними зірчастими базо-фільно забарвленими клітинами. Яка тканина утворює цю частину зубного зачатку?

A. Епітеліальна

B. Ретикулярна

C. Хрящова

D. Кісткова

E. Мезенхіма

145 / 200
За професійними показаннями проведена вакцинація лікарів- стоматологів. Вакцина має захищати їх від вірусної інфекції, збудник якої може бути присутній у крові стоматологічних хворих, які перенесли інфекцію або є хронічними носіями. Яка вакцина була використана?

A. Генно-інженерний НВs-антиген

B. !нактивована вакцина проти гепатиту А

C. Жива корова вакцина

D. Субодинична грипозна вакцина

E. Антирабічна вакцина

146 / 200
У хворого виявлено порушення секреторної функції піднижньощелепної слинної залози. Який нерв забезпечує її вегетативну іннервацію?

A. N. auriculotemporalis

B. N. mandibularis

C. Chorda tympani

D. N. petrosus major

E. N. petrosus minor

147 / 200
При огляді новонародженої дитини педіатр виявив наявність в ротовій порожнині нижніх центральних різців. В якому віці вони прорізуються в нормі?

A. До народження

B. Впродовж першого місяця життя

C. 10-12 місяців

D. 6-8 місяців

E. До 2-х років

148 / 200
У хворого зі скаргами на часті рідкі випорожнення з кров’ю ("малинове желе") при мікроскопічному дослідженні були виявлені великі клітини з одним ядром та поглиненими еритроцитами. Для якого з найпростіших характерна така морфологічна форма?

A. Entamoeba histolytica

B. Giardia lamblia

C. Campylobacter jejuni

D. Toxoplasma gondii

E. Balantidium coli

149 / 200
У жінки 30-ти років з деформацією нижньої щелепи вилучена пухлина у вигляді вузла. Макроскопічно тканина її бура, з порожнинами; мікроскопічно представлена дрібними одноядер-ними клітинами овальної форми за типом остеобластів та гігантськими багатоядерними клітинами за типом остео-кластів, серед них багато дрібних незрілих судин, зерна гемосидерину, острівці остеоїдної речовини. Який найбільш імовірний діагноз?

A. Остеосаркома

B. Остеобластокластома

C. Остеома

D. Фіброзна остеодисплазія

E. Гемангіома

150 / 200
Хворому на остеомієліт нижньої щелепи був призначений антибіотик тетрациклінової групи. Вкажіть цей препарат:

A. Рифампіцин

B. Стрептоміцин

C. Оксацилін

D. Амікацин

E. Доксицикліну гідрохлорид

151 / 200
При огляді ротової порожнини на вестибулярній поверхні нижнього різця зліва виявлене утворення грибоподібної форми рожевого кольору до 2 см, яке широкою ніжкою фіксоване до надальвеолярної тканини. Під час гістологічного дослідження виявлено розгалужені судини капілярного типу з судинними бруньками, ділянками крововиливів та осередки гемосидерозу. Який найбільш імовірний діагноз?

A. Ангіоматозний епуліс

B. Фіброзний епуліс

C. Гігантоклітинний епуліс

D. Фіброматоз ясен

E. Кавернозна гемангіома

152 / 200
Пацієнту з метою підтримання роботи печінки був призначений препарат, якій містить метіонін. Завдяки цьому може бути забезпечено синтез:

A. Фосфатидилсерину

B. Фосфатидилхоліну

C. Цитрату

D. Лактату

E. Пірувату

153 / 200
Жінці 26-ти років, хворій на бронхіт, призначили засіб етіотропної терапії - антибіотик широкого спектру дії. Який це препарат?

A. Доксициклін

B. Інтерферон

C. БЦЖ-вакцина

D. Амброксол

E. Дексаметазон

154 / 200
У хворого герпетичний кон’юнктивіт. Який етіотропний лікарський засіб необхідно призначити?

A. Ампіцилін

B. Метисазон

C. Фурагін

D. Тетрациклін

E. Ацикловір

155 / 200
Пацієнт 68-ми років звернувся до кардіолога із скаргами на підвищення артеріального тиску, біль в ділянці серця, відчуття перебоїв у роботі серця. Призначте препарат з групи в1-адреноблокаторів для лікування даної патології:

A. Метопролол

B. Морфіну гідрохлорид

C. Ноотропіл

D. Фенотерол

E. Бензилпеніцилін

156 / 200
Жінка під час вагітності хворіла на краснуху. Дитина народилась з вадами розвитку - незрощення губи і піднебіння. Генотип у дитини нормальний. Ці аномалії розвитку є проявом:

A. Поліплоїдії

B. Модифікаційної мінливості

C. Комбінативної мінливості

D. Хромосомної мутації

E. Анеуплоїдії

157 / 200
У спекотну погоду в гарячих приміщеннях для нормалізації мікроклімату часто використовують вентилятори. При цьому посилюється віддача тепла тілом людини перш за все таким тттля-хом:

A. Теплопроведення

B. Кондукція

C. Радіація

D. Конвекція

E. Випаровування

158 / 200
Вагітній з кількома мимовільними абортами в анамнезі призначено терапію вітамінними препаратами. Який вітамін сприяє виношуванню плода?

A. Альфа-токоферол

B. Тіамін

C. Рутин

D. Ціанокобаламін

E. Піридоксальфосфат

159 / 200
З носоглотки здорового бакте-ріоносія виділено мікроорганізм, який за біологічними ознаками ідентичний Corynebacterium diphtheriae, але не продукує екзотоксин. В результаті якого процесу цей мікроорганізм здатний відновити експресію і продукцію екзото- ксину?

A. Хромосомна мутація

B. Культивування на телуритовому середовищі

C. Фагова конверсія

D. Культивування в присутності антитоксичної сироватки

E. Пасаж через організм чутливих тварин

160 / 200
Оперативно висічена сполучна тканина деформованого мітрального клапану при забарвленні гематоксиліном та еозином дає базофільну реакцію, а під впливом толуїдинового синього фарбується в бузковий колір (ме-тахромазія). Які зміни сполучної тканини виявляються такими типами реакцій?

A. Мукоїдний набряк

B. Фібриноїдний некроз сполучної тканини

C. Набряк сполучної тканини

D. Петрифікація

E. Гіаліноз

161 / 200
Внаслідок надмірного годування тварини вуглеводами в клітинах печінки при гістологічному дослідженні виявлена значна кількість гранул глікогену. До якої групи структур клітини відноситься глікоген?

A. Секреторні включення

B. Екскреторні включення

C. Трофічні включення

D. Пігментні включення

E. Органели спеціального призначення

162 / 200
У хворого виражений больовий синдром при невралгії. Який засіб з не-стероїдних протизапальних препаратів зменшить болесприйняття?

A. Кодеїну фосфат

B. Кетаміну гідрохлорид

C. Диклофенак-натрій

D. Лідокаїну гідрохлорид

E. Дроперидол

163 / 200
У хворого розвинувся птоз (опущення верхньої повіки). Ураження якого нерва має місце?

A. Лицевий

B. Трійчастий

C. Блоковий

D. Окоруховий

E. Відвідний

164 / 200
Стеатоз виникає внаслідок нако- пичення триацилгліцеролів у гепатоци-тах. Одним з механізмів розвитку цього захворювання є зменшення утилізації нейтрального жиру ЛПДНЩ. Які ліпо-тропні речовини попереджують розвиток стеатозу?

A. Аргінін, B2, B3

B. Аланін, B1, PP

C. Валін, B3, B2

D. Iзолейцин, B1, B2

E. Метіонін, B6, B12

165 / 200
До медико-генетичної консультації звернувся чоловік з кольоровою сліпотою (дальтонізм). З якою ймовірністю у його дітей виявиться дана ознака, якщо в генотипі його дружини даного алеля немає?

A. 0%

B. 25%

C. 50%

D. 75%

E. 100%

166 / 200
Велика доза сечогінного засобу викликала у хворого падіння артеріального тиску. Яку групу засобів найбільш доцільно використати для його підвищення у цьому випадку?

A. Плазмозамінники

B. Серцеві глікозиди

C. Аналептики

D. Адреноміметики

E. Н-холіноміметики

167 / 200
В клітині відбувається процес трансляції. Коли рибосома доходить до кодонів УАА, УАГ або УГА, синтез по-ліпептидного ланцюга закінчується. Ці кодони у процесі біосинтезу поліпептиду не розпізнаються жодною т-РНК і тому є сигналом:

A. Посттрансляційної модифікації

B. Термінації

C. Початку транскрипції

D. Елонгації

E. Ініціації

168 / 200
Після початку лікування туберкульозу легень, хворий звернувся до лікаря зі скаргами на появу червоних сліз та сечі. Який препарат міг викликати такі зміни?

A. Бензилпеніциліну натрієва сіль

B. Бензилпеніциліну калієва сіль

C. Бісептол-480

D. Цефазолін

E. Рифампіцин

169 / 200
У хворого запальний процес у кри-лопіднебінній ямці. !нфекція поширилась в носову порожнину. Через яке анатомічне утворення розповсюдилась інфекція?

A. Foramen rotundum

B. Canalis palatinus major

C. Foramen sphenopalatinum

D. Canalis palatinus minor

E. Canalis ptherygoideus

170 / 200
У хворого запальний процес у крилопіднебінній ямці. !нфекція поширилась в середню черепну ямку. Через яке анатомічне утворення розповсюдилась інфекція?

A. Foramen rotundum

B. Foramen sphenopalatinum

C. Canalis palatinus major

D. Canalis palatinus minor

E. Canalis ptherygoideus

171 / 200
Гістологічне дослідження тканини виявило, що в ній відсутні кровоносні судини, а клітини щільно прилягають одна до одної, утворюючи пласти. Яка це тканина?

A. епітеліальна

B. хрящова

C. кісткова

D. нервова

E. м’язова

172 / 200
При гістологічному дослідженні мікропрепарату шкіри людини виявляється тільки щільна неоформлена сполучна тканина. Який шар даного органу був представлений для вивчення?

A. Сосочковий шар дерми

B. Сітчастий шар дерми

C. Підшкірна жирова клітковина

D. Епідерміс

E. Базальний шар епідермісу

173 / 200
Після ретельного обстеження хворого, який повернувся із Середньої Азії до України, було встановлено попередній діагноз: весняно-літній енцефаліт. Через укус якого членистоногого збудник міг потрапити до організму?

A. Тайговий кліщ

B. Селищний кліщ

C. Коростяний свербун

D. Собачий кліщ

E. Москіт

174 / 200
Хворому було поставлено попередні дiагноз: парагонімоз. Ця хвороба спричиняється легеневим сисуном. Збудник потрапив до організму хворого під час:

A. Вживання в їжу напівсирих раків i крабів

B. Вживання в їжу немитих овочів

C. Контакту з хворою кішкою

D. Вживання в їжу напівсирої чи в’яленої риби

E. Пиття сирої води з відкритих водойм

175 / 200
Після обстеження хворого лікар рекомендував йому вилучити з раціону наваристі м’ясні та овочеві бульйони, прянощі, копчені продукти, оскільки у хворого було виявлено:

A. Збільшення секреції хлористоводневої кислоти залозами шлунка

B. Зменшення секреції хлористоводневої кислоти залозами шлунка

C. Зменшення моторики шлунково-кишкового тракту

D. Зменшення слиновиділення

E. Дискінезія жовчних шляхів

176 / 200
У хворого відмічені ознаки атеросклерозу. Вміст яких транспортних форм ліпідів підвищений у плазмі крові хворого?

A. ЛПВЩ

B. ЛППЩ

C. ЛПНЩ

D. ЛПДНЩ

E. Хіломікрони

177 / 200
З метою перевірки якості чистоти повітря в операційній було проведено висів повітря на ряд поживних середовищ за допомогою апарата Кротова. Після інкубування на деяких з них виросли колонії, оточені чіткою зоною гемолізу. Які середовища було використано для перевірки повітря?

A. Сироватковий МПА

B. Жовтково-сольовий агар

C. Середовище Ендо

D. Вісмутсульфіт агар

E. Кров’яний МПА

178 / 200
Лікар-гематолог призначив пацієнту з кровотечею коагулянт, який діє шляхом підвищення синтезу протромбіну та інших факторів зсідання крові переважно в печінці, є синтетичним водорозчинним вітаміном. Який препарат призначив лікар?

A. Вікасол

B. Тромбін

C. Етамзилат

D. Гепарин

E. Кальцію хлорид

179 / 200
У хворого порушена функція м’язів гомілки. Він не може утримати своє тіло піднявшись навшпиньки. Функція якого м’яза постраждала?

A. M. tibialis posterior

B. M. triceps surae

C. M. extensor digitorum longus

D. M. flexor digitorum longus

E. M. tibialis anterior

180 / 200
Екзотоксин дифтерійної палички обробили 0,3-0,4% формаліном і витримали 30 днів у термостаті при температурі 40oC. Який препарат був отриманий у результаті проведених маніпуляцій?

A. Анатоксин

B. Антитоксин

C. Діагностикум

D. Лікувальна сироватка

E. Діагностична сироватка

181 / 200
Після отриманої травми хворий не може змістити нижню щелепу в бік та висунути її вперед. Функція яких м’язів імовірно була пошкоджена?

A. Скроневі

B. Жувальні

C. Щелепно-під’язикові

D. Бічні крилоподібні

E. Щічні

182 / 200
У хворого 30-ти років на нижній губі виявлена виразка із гладенькою лакованою поверхнею, червоного кольору, хрящоподібної консистенції. Біопсія місця ураження виявила лімфоплазмо-цитарну інфільтрацію, явища васкуліту. Який найбільш імовірний діагноз?

A. Вторинний сифіліс

B. Вроджений сифіліс

C. Первинний сифіліс

D. Вісцеральний сифіліс

E. Гума

183 / 200
До відділення хірургічної стоматології потрапив чоловік з травматичним розривом arcus venosus jugulae, яка знаходиться в spatium:

A. Interaponeuroticum suprasternale

B. Interscalenum

C. Antescalenum

D. Retropharyngeale

E. Previscerale

184 / 200
Аналіз ЕКГ хворого виявив відсутність зубця P. Тривалість та амплітуда комплексу QRS та зубця T відповідають нормі. Що є водієм ритму серця даного пацієнта?

A. Синусний вузол

B. Передсердно-шлуночковий вузол

C. Пучок Пса

D. Волокна Пуркін’є

E. Міокард шлуночків

185 / 200
Деякі білки слини виконують захисну функцію. Який з них захищає слизову оболонку ротової порожнини від механічних ушкоджень?

A. Лізоцим

B. Каталаза

C. Пероксидаза

D. Ренін

E. Муцин

186 / 200
У пацієнта для іонофорезу при бактеріальному періодонтиті застосували спиртовий розчин йоду. Вкажіть механізм терапевтичної дії цього засобу:

A. Заміна атомів водню при атомі азоту в аміногрупі білка

B. Відновлення нітрогрупи під впливом нітроредуктаз

C. Утворення альбумінатів

D. Зміна поверхневого натягу мембрани мікробної клітини

E. Гальмування утворення клітинної стінки

187 / 200
Чоловік повернувся з Лівану. Через деякий час він відчув біль і важкість у промежині і надлобковій ділянці. При обстежені йому було встановлено діагноз - урогенітальний шистосо-моз. Яким шляхом він міг заразитися?

A. Купання у заражених водоймах

B. Через немиті овочі та фрукти

C. Недостатньо просолена риба

D. Недосмажене м’ясо великої рогатої худоби

E. Недоварене м’ясо раків і крабів

188 / 200
Лікар виконує передній серединний розтин шиї для термінової трахео- томії. Про можливе пошкодження якої судини він повинен пам’ятати?

A. Arcus venosus juguli

B. V.jugularis externa

C. Vjugularis interna

D. Vfacialis

E. Vthyroidea media

189 / 200
До приймального відділення надійшов хворий з важкою щелепно-лицевою травмою. Який препарат йому необхідно ввести для зняття больового шоку?

A. Промедол

B. Сиднокарб

C. Ібупрофен

D. Пантогам

E. Мідокалм

190 / 200
При обробці фрезою великого кутнього зуба стоматолог інструментом, що зірвався, глибоко поранив щоку, пошкодивши при цьому не лише слизову оболонку але й м’яз. Який?

A. Великий виличний м’яз

B. Жувальний

C. Щічний

D. Коловий м’яз рота

E. Щелепно-під’язиковий м’яз

191 / 200
Під впливом іонізуючого опромінення або при авітамінозі Е в клітині спостерігається підвищення проникності мембран лізосом. До яких наслідків може призвести така патологія?

A. Інтенсивний синтез білків

B. Інтенсивний синтез енергії

C. Відновлення цитоплазматичної мембрани

D. Часткове чи повне руйнування клітини

E. Формування веретена поділу

192 / 200
При лікуванні хворого на спадкову форму імунодефіциту було застосовано метод генотерапії: ген ферменту був внесений у клітини пацієнта за допомогою ретровірусу. Яка властивість генетичного коду дозволяє використовувати ретровіруси у якості векторів функціональних генів?

A. Універсальність

B. Специфічність

C. Колінеарність

D. Безперервність

E. Надмірність

193 / 200
Провідну роль в процесі кальцифі- кації тканин зуба відіграє білок осте-окальцин, який має високу здатність зв’язувати іони кальцію, завдяки наявності в поліпептидному ланцюзі залишків модифікованої амінокислоти:

A. Гама-карбоксиглутамінова

B. Аланін

C. Іама-аміномасляна

D. Карбоксиаспарагінова

E. Дельта-амінопропіонова

194 / 200
Лікар виявив у дитини рахіт, зумовлений нестачею вітаміну D, але за своїм проявом подібний до спадкового вітаміностійкого рахіту (викривлення трубчастих кісток, деформація суглобів нижніх кінцівок, зубні абсцеси). Як називаються вади розвитку, які нагадують спадкові, але не успадковуються?

A. Генокопії

B. Моносомії

C. Трисомії

D. Іенні хвороби

E. Фенокопії

195 / 200
У хворого 69-ти років на шкірі в ділянці нижньої повіки з’явилося невелике бляшкоподібне утворення, з послі-дуючим виразкуванням, яке було оперативно видалене. При мікроскопічному дослідженні утворення: в дермі шкіри комплекси з атипових епітеліальних клітин, на периферії утворень клітини розташовані перпендикулярно до базальної мембрани. Клітини темні, призматичної полігональної форми; ядра гіперхромні з частими мітозами. Іноді зустрічаються утворення, подібні до волосяного фолікула. Яка гістологічна форма рака у хворого?

A. Базально-клітинний

B. Плоскоклітинний з ороговінням

C. Плоскоклітинний без ороговіння

D. Аденокарцинома

E. Недиференційований

196 / 200
Жінка 35-ти років хворіє на ВІЛ-інфекцію на стадії СНІД. На шкірі нижніх кінцівок, слизової оболонки піднебіння з’явились рудувато-червоні плями, яскраво-червоні вузлики різних розмірів. Один з вузликів взято на гістологічне дослідження. Виявлено багато хаотично розташованих тонко- стінних судин, вистелених ендотелієм; пучки веретеноподібних клітин з наявністю гемосидерину. Яка пухлина розвинулась у хворої?

A. Саркома Капоші

B. Гемангіома

C. Лімфома Беркіта

D. Лімфангіома

E. Фібросаркома

197 / 200
Хворий звернувся до лікаря з гострим зубним болем в нижньому лівому іклі. Поставлено діагноз - пульпіт. Який нерв забезпечує чутливість цього зуба?

A. Верхній комірковий

B. Піднебінний

C. Нижній комірковий

D. Виличний

E. Лицевий

198 / 200
Відомо, що стероїдні протизапальні препарати гальмують активність фо-сфоліпази А2, що необхідна для синтезу простагландинів. Яка речовина є попередником цих медіаторів запалення?

A. Холестерол

B. Тирозин

C. Проопіомеланокортин

D. Арахідонова кислота

E. Пальмітинова кислота

199 / 200
В стоматологічній практиці для дослідження збудливості тканин зубів використовують метод електроодонтоді-агностики. При цьому визначається:

A. Поріг сили подразника

B. Хронаксія

C. Корисний час

D. Акомодація

E. Лабільність

200 / 200
Студент перед іспитом скаржився на гострий зубний біль, який послабився під час складання іспиту. Яке гальмування зумовило зменшення больових відчуттів?

A. Позамежне

B. Зовнішнє

C. Згасаюче

D. Диференціювальне

E. Запізніле