Крок 1 Фармація - 2013 (буклет)

1 / 200
Груповим реактивом на катіони VI аналітичної групи (кислотно-основна класифікація) Co2+, Ni2+, Cd2+, Cu2+, Hg2+ є надлишок концентрованого амонію гідроксиду. При цьому спостерігається утворення: Group reagent for cations of analytical group VI (acid-base classification) Co2+, Ni2+, Cd2+, Cu2+, Hg2+ are in excess concentrated ammonium hydroxide. At the same time, formation is observed:

Гідроксидів катіонів, розчинних у кислотах Hydroxide cations soluble in acids

Гідроксидів катіонів, розчинних у лугах Alkaline soluble cation hydroxides

Розчинних у воді аміачних комплексних сполук Water-soluble ammonia complex compounds

Гідроксидів катіонів, не розчинних в надлишку амонію гідроксиду Hydroxide cations not soluble in excess ammonium hydroxide

Забарвлених, нерозчинних у воді сполук Colored, water-insoluble compounds

2 / 200
Яка з наведених реакцій вказує на основні властивості піридину?

Which of the following reactions indicates the main properties pyridine?

4. 4.

1. 1.

2. 2.

3. 3.

5. 5.

3 / 200
У хворого 55-ти років на 4-й день лікування індометацином виникла шлункова кровотеча внаслідок утворення виразки слизової оболонки шлунка. Ульцерогенна дія препарату пов’язана із зменшенням активності такого ферменту: A 55-year-old patient on the 4th day of treatment with indomethacin, gastric bleeding occurred due to the formation of a mucosal ulcer stomach lining. The ulcerogenic effect of the drug is associated with a decrease in activity such an enzyme:

Циклооксигеназа-1 (ЦОГ-1) Cyclooxygenase-1 (CSOG-1)

Тромбоксансинтетаза Thromboxane Synthetase

Ліпооксигеназа (ЛОГ) Lipoxygenase (LOG)

Циклооксигеназа-2 (ЦОГ-2) Cyclooxygenase-2 (CSOG-2)

Простациклінсинтетаза Prostacycline Synthetase

4 / 200
Внаслідок інфаркту міокарда у хворого виникла шлуночкова аритмія. Серцевий ритм нормалізувався після введення протиаритмічного засобу з місцевоанестезуючою активністю. Який препарат введено? As a result of a myocardial infarction, the patient developed ventricular arrhythmia. The heart rhythm normalized after the administration of an antiarrhythmic agent local anesthetic activity. What drug was administered?

Лідокаїн Lidocaine

Новокаїнамід Novocaineamide

Верапаміл Verapamil

Пропранолол Propranolol

Панангін Panangin

5 / 200
До приймального відділення надійшов у важкому стані чоловік 38-ми років, який отруївся сулемою. Який ан-тидот треба негайно ввести хворому? He came to the reception department in a serious condition a 38-year-old man who was poisoned by sulema. What antidote should be administered immediately the patient?

Ізонітрозин Isonitrosine

Унітіол Unithiol

Налорфін Nalorphine

Атропін Atropine

Дипіроксим Dipiroxime

6 / 200
Вагітна жінка захворіла на пневмонію; термін вагітності 20 тижнів. Який хіміотерапевтичний препарат можна порадити лікарю для призначення хворій без загрози для розвитку плоду? Pregnant woman got pneumonia; pregnancy period 20 weeks. What chemotherapeutic drug can the doctor recommend for appointment to the patient without a threat to the development of the fetus?

Левоміцетин Levomycetin

Сульфален Sulfalene

Гентаміцин Gentamicin

Бензилпеніцилін Benzylpenicillin

Офлоксацин Ofloxacin

7 / 200
За якою величиною порівнюють швидкості хімічних реакцій однакових порядків: By what value are the rates of chemical reactions compared of the same order:

За часом закінчення реакції By reaction end time

За величиною швидкості хімічної реакції By the value of the chemical reaction rate

За зміною концентрацій реагуючих речовин According to the change in concentrations of reactants

За зміною концентрацій продуктів реакції By changing the concentrations of reaction products

За величиною константи швидкості хімічної реакції By the value of the chemical reaction rate constant

8 / 200
Який сучасний антигістамінний препарат краще застосувати людям, робота, яких потребує швидкої реакції на оточуюче? Which modern antihistamine drug is better to use to people whose work requires a quick reaction to the environment?

Лоратадин Loratadine

Димедрол Diphenhydramine

Піпольфен Pipolfen

Супрастин Suprastin

Дипразин Diprazine

9 / 200
Розчини деяких електролітів є лікарськими препаратами. Яке максимальне значення ізотонічного коефiцiєнта для розчину MgSO4? Solutions of some electrolytes are medicinal preparations. What is the maximum value of the isotonic coefficient for the MgSO4 solution?

4 4

5 5

7 7

2 2

3 3

10 / 200
Яка із наведених формул відповідає ацетооцтовій кислоті?
Which of the following formulas corresponds to acetoacetic acid?

5. 5.

1. 1.

4. 4.

3. 3.

2. 2.

11 / 200
Хворому з дискінєзією травного тракту призначили метоклопрамід. З чим пов’язаний протиблювотний ефект цього препарату? A patient with digestive tract dyskinesia was prescribed metoclopramide What is the antiemetic effect of this drug associated with?

Блокада H1- рецепторів Blockade of H1 receptors

Блокада D2-рецепторів D2-receptor blockade

Стимуляція в- адренорецепторів Stimulation of β-adrenoceptors

Стимуляція M1- Stimulation M1-

Блокада M1- холінорецепторів Blockade of M1 cholinergic receptors

12 / 200
Після застосування фенацетину у пацієнта з’явився гострий біль у горлі, підвищилася температура тіла. Обстеження показало наявність некротичної ангіни і агранулоцитозу. Зменшення кількості яких лейкоцитів характерно для агранулоцитозу? After using phenacetin, the patient developed sharp pain in the throat, increased body temperature. The survey showed the presence of necrotic angina and agranulocytosis. Reducing the number of which of leukocytes is characteristic of agranulocytosis?

Нейтрофіли Neutrophils

Моноцити Monocytes

Базофіли Basophils

Лімфоцити Lymphocytes

Еозинофіли Eosinophils

13 / 200
Хворому на стенокардію призначили метопролол. Який фармакологічний ефект дозволяє застосувати цей препарат для лікування стенокардії? A patient with angina was prescribed metoprolol. Which the pharmacological effect allows this drug to be used for treatment angina?

Антиангінальний Antianginal

Бронхолітичний Broncholytic

Антиаритмічний Antiarrhythmic

Антиагрегантний Antiplatelet

Гіпотензивний Hypotensive

14 / 200
У хворого у зв’язку з загостренням сечокам’яної хвороби виникла ниркова колька. Який препарат необхідно ввести для усунення кольки? The patient due to exacerbation of urolithiasis renal colic occurred. What drug should be administered to eliminate colic?

Прозерин Prozerin

Етимізол Etimizole

Альмагель Almagel

Дротаверину гідрохлорид Drotaverine hydrochloride

Силібор Силібор

15 / 200
Хворому на невроз було призначено анксиолітичний засіб, похідне бензоді-азепіну. Назвіть препарат: A patient with neurosis was prescribed an anxiolytic, a benzodiazepine derivative. Name the drug:

Атропіну сульфат Atropine sulfate

Піроксикам Piroxicam

Діазепам Diazepam

Ретаболіл Retabolil

Циклодол Cyclodol

16 / 200
Хворому 49-ти років з гострою серцевою недостатністю і непереносимістю серцевих глікозидів було введено добутамін. Який механізм дії цього препарату? A 49-year-old patient with acute heart failure and dobutamine was introduced due to intolerance of cardiac glycosides. What is the mechanism of action of this drug?

Стимуляція β-адренорецепторів Stimulation of β-adrenoceptors

Стимуляція M- холінорецепторів Stimulation of M- cholinergic receptors

Пригнічення активності фосфодіестерази Inhibition of phosphodiesterase activity

Блокада K+-, Na+- АТФ-ази K+-, Na+- ATP blockade

Стимуляція α-адренорецепторів Stimulation of α-adrenoceptors

17 / 200
Жінці 65-ти років з переломом нижньої щелепи призначили препарат із групи наркотичних анальгетиків. Назвіть препарат: A 65-year-old woman with a fracture of the lower jaw was prescribed drug from the group of narcotic analgesics. Name the drug:

Пірацетам Piracetam

Фуросемід Furosemide

Промедол Promedol

Циннаризин Cinnarizine

Гепарин Heparin

18 / 200
У рослини, що визначається, квітки метеликового типу. Ця рослина відноситься до родини: The identified plant has butterfly-type flowers. This the plant belongs to the family:

Asteraceae Asteraceae

Ranunculaceae Banunculaceae

Lamiaceae Lamiaceae

Scrofulariaceae Scrofulariaceae

Fabaceae Fabaceae

19 / 200
На поздовжньому зрізі кореня кульбаби розпізнані трубчасті структури з густим білим секретом. Місцями вони пов’язані між собою бічними відгалуженнями. Це: On the longitudinal section of the dandelion root, tubular structures with a thick white secretion. In some places they are connected side branches. It:

Лізигенні канали Lisigen channels

Нечленисті нерозгалужені молочники Non-membered unbranched milkmen

Членисті молочники з анастомозами Member milkers with anastomoses

Схізогенні ходи Schizogenic moves

Членисті молочники Member milkmen

20 / 200
Хворий страждає на тромбофлебіт. Який з вітамінів, що посилює синтез факторів згортання крові, може провокувати загострення даного захворювання? The patient suffers from thrombophlebitis. Which of the vitamins that increases the synthesis of blood coagulation factors, can provoke an exacerbation of this disease?

В1 В1

D D

K K

C C

В2 В2

21 / 200
Встановіть вид, що відноситься до родини Пасленові, за даними морфологічними ознаками: надземні органи залозистоопушені, листя чергові, перисті, переривчасторозсічені на великі та дрібні сегменти, суцвіття - подвійна завитка; віночок колесоподібний, рожево-бузковий або білий, плід - кулеподібна зелена отруйна ягода; підземні столони з клубнями. Це вид: Set a species belonging to the Solanaceae family to given morphological features: aerial organs glandular pubescence, leaves alternate, pinnate, intermittently dissected into large and small segments, inflorescences - double curl; corolla wheel-shaped, pink-lilac or white, fruit - spherical green poisonous berry; underground stolons with tubers. This is the type:

Solanum dulcamara Solanum dulcamara

Capsicum annuum Annual Capsicum

Solanum lycopersicum Solanum tomato

Hyoscyamus niger Hyoscyamus niger

Solanum tuberosum Solanum tuberosum

22 / 200
Виберіть препарат для лікування бронхіальної астми з групи β2- адреностимуляторів : Select a drug for the treatment of bronchial asthma from group β2- adrenostimulators:

Сальбутамол Salbutamol

Беклометазон Beclomethasone

Кетотіфен Ketotifen

Атровент Atrovent

Еуфілін Euphilin

23 / 200
У жінки 25-ти років на 8-му місяці вагітності з’явилися ознаки розширення вен нижніх кінцівок, набряки стоп. Який вид розладів периферичного кровообігу спостерігається у вагітної? A 25-year-old woman in the 8th month of pregnancy had signs of varicose veins of the lower extremities, swelling of the feet. What kind of disorders peripheral blood circulation is observed in a pregnant woman?

Артеріальна гіперемія нейропаралітичного типу Arterial hyperemia of neuroparalytic type

Емболія Embolism

Венозна гіперемія Venous hyperemia

Артеріальна гіперемія нейротонічного типу Arterial hyperemia of the neurotonic type

Ішемія Ischemia

24 / 200
В аварійній ситуації аквалангіст швидко піднявся з глибини на поверхню. У нього відзначаються втрата свідомості, порушення дихання і серцевої діяльності в наслідок розвитку кесонної хвороби. Яке ускладнення може розвинутись у аквалангіста? In an emergency, a scuba diver quickly rose from depth to the surface. He has loss of consciousness, breathing disorders and cardiac activity as a result of the development of caisson disease. What a complication can develop into a scuba diver?

Газова емболія Gas embolism

Тромбоемболія Thromboembolism

Повітряна емболія Air embolism

Жирова емболія Fat embolism

Клітинна емболія Cellular embolism

25 / 200
Хворий 55-ти років перебуває у лікарні з приводу хронічної недостатності серця. Об’єктивно: шкіра і слизові ціанотичні, тахікардія, тахіпное. Який вид гіпоксії у хворого? A 55-year-old patient is in the hospital for chronic heart failure. Objectively: skin and mucous membranes are cyanotic, tachycardia, tachypnea What type of hypoxia does the patient have?

Гемічна Chemical

Анемічна Anemic

Циркуляторна Circulator

Гіпоксична Hypoxic

Тканинна Fabric

26 / 200
При підйомі у гори у альпіниста з’явилися мерехтіння перед очима, задишка, тахікардія, ціанотичний відтінок шкіри і слизових. Який вид гіпоксії спостерігається? While climbing the mountains, the climber had flickering before the eyes, shortness of breath, tachycardia, cyanotic shade of the skin and mucous membranes. Which type of hypoxia is observed?

Гемічна Chemical

Циркуляторна Circular

Дихальна Respiratory

Гіпоксична Hypoxic

Тканинна Fabric

27 / 200
При досліджєнні крові виявлєні структурні зміни еритроцитів та гемоглобіну. Заміна якої амінокислоти у β-ланцюгу гемоглобіну може до цього призводити? Structural changes were detected during the blood test erythrocytes and hemoglobin. Substitution of which amino acid in the β-chain hemoglobin can lead to this?

Фенілаланіну на аланін Phenylalanine to Alanine

Глутамінової кислоти на валін Glutamic acid to valine

Аспарагінової кислоти на валін Aspartic acid to valine

Аспарагінової кислоти на лейцин Aspartic acid to leucine

Аргініну на серин Arginine to serine

28 / 200
Оберіть з препаратів, що надійшли до аптеки, той, який відноситься до жиророзчинних вітамінних препаратів: Choose from the drugs that arrived at the pharmacy the one that refers to fat-soluble vitamin preparations:

Димедрол Diphenhydramine

Ацикловір Acyclovir

Окситоцин Oxytocin

Ретинолу ацетат Retinol Acetate

Гепарин Heparin

29 / 200
З яким реагентом п-амінобензойна кислота реагує по аміногрупі?
With which reagent does p-aminobenzoic acid react according to amino group?

HCl HCl

NH4OH NH4OH

NaOH NaOH

KCN KCN

CH3COONa CH3COONa

30 / 200
Хворому з нирковою колькою в комплексну терапію долучено спазмолітик з групи Мхоліноблокаторів, а саме: A patient with renal colic is included in complex therapy an antispasmodic from the group of Mcholine blockers, namely:

Галантамін Galantamine

Атропін Atropine

Прозерин Prozerin

Бензогексоній Benzohexonium

Дитилін Dithyline

31 / 200
Діагностовано трихомоніаз. Який антимікробний препарат необхідно призначити? Trichomoniasis was diagnosed. What antimicrobial drug must be appointed?

Ампіцилін Ampicillin

Хлорохін Chloroquine

Ністатин Nystatin

Гентаміцин Gentamicin

Метронідазол Metronidazole

32 / 200
При обробці рослинних клітин флороглюцином з концентрованою сірчаною кислотою їх оболонки набули малиново-червого забарвлення, що вказує на їх: When treating plant cells with phloroglucin with concentrated with sulfuric acid, their shells acquired a crimson-red color, which indicates their:

Опробкування Testing

Кутинізацію Cutinization

Ослизніння Dazzling

Здерев’яніння Wooding

Мінералізацію Mineralization

33 / 200
У однієї з рослин, що вивчається, підкласу ранункуліди встановлено наявність у всіх його органах молочників із жовто-оранжевим молочним соком, що характерно для: One of the studied plants of the Ranunculid subclass the presence of yellow-orange milk glands in all his organs was established with milky juice, which is characteristic of:

Chelidonium majus Chelidonium majus

Papaver somniferum Drowsy Poppy

Aconitum napellus Aconite napellus

Ranunculus acris A sharp frog

Adonis vernalis Adon's spring

34 / 200
В аптеці хворому на хронічний бронхіт відпускають глауцину гідрохлорид. Про який типовий по6ічний ефект препарату слід застерегти хворого? In the pharmacy, a patient with chronic bronchitis is discharged glaucine hydrochloride. What typical side effects of the drug should be warned about the patient?

Підвищення внутрішньоочного тиску Increased intraocular pressure

Збудження центральної нервової системи Central nervous system excitation

Порушення серцевого ритму Heart rhythm disorder

Алергічні висипи на шкірі Allergic rashes on the skin

Зниження артеріального тиску Lower blood pressure

35 / 200
Лікар при підозрі на холеру призначив пацієнту доксицикліну гідрохлорид. До якої групи антибіотиків відноситься даний препарат? The doctor suspected cholera and prescribed it to the patient doxycycline hydrochloride. What group of antibiotics does this belong to? a drug?

Тетрацикліни Tetracyclines

Цефалоспорини Cephalosporins

Циклічні поліпептиди Cyclic polypeptides

Макроліди та азаліди Macrolides and azalides

Пеніциліни Penicillins

36 / 200
У розчині присутні катіони цинку і алюмінію. Вкажіть реагент, який дозволяє виявити в цьому розчині катіони цинку: Zinc and aluminum cations are present in the solution. Specify a reagent that allows you to detect zinc cations in this solution:

Кобальту нітрат Co(NO3)2 Cobalt nitrate Co(NO3)2

Розчин натрію Sodium solution

Надлишок 6М гідроксиду натрію в присутності пероксиду водню Excess 6M sodium hydroxide in the presence of hydrogen peroxide

Розчин сульфатної кислоти Sulphuric acid solution

Розчин калію гексаціаноферату (II) Solution of potassium hexacyanoferrate (II)

37 / 200
Вміст магнію сульфату в лікарському препараті визначають методом комплексонометричного титрування. Запропонуйте індикатор для фіксування кінцевої точки титрування: The content of magnesium sulfate in the drug is determined by the complexometric titration method. Offer an indicator for fixing end point titration:

Еозин Еозин

Фенолфталеїн Phenolphthalein

- -

Метиловий оранжевий Methyl Orange

Хромоген чорний Chromogen black

38 / 200
Для визначення масової частки натрію хлориду в лікарському препараті використовують метод Фаянса-Ходакова. Титрування проводять у присутності розчину індикатора: To determine the mass fraction of sodium chloride in the Fayans-Khodakov method is used for the medicinal product. Titration carried out in the presence of an indicator solution:

Фероїн Feroin

Дифенілкарбазон Diphenylcarbazone

Амонію заліза (III) сульфат Ammonium iron (III) sulfate

Флуоресцеїн Fluorescein

Калію хромат Potassium chromate

39 / 200
Оберіть пару електродів для потенціометричного визначення pH розчину: Select a pair of electrodes for potentiometric determination of the pH of the solution:

Хінгідронний-стибієвий Hinhydronic-stibium

Скляний-хлорсрібний Glass-silver chloride

Каломельний-хлорсрібний Calomel-silver chloride

Сірчанокислий ртутний-хлорсрібний Mercuric sulfate-silver chloride

Скляний-стибієвий Glass-stibie

40 / 200
Зелені пігменти рослин, за участю яких відбувається фотосинтез, містяться в: The green pigments of the plants, with the participation of which occurs photosynthesis, contained in:

Амілопластах Amiloplastakh

Хромопластах Chromoplast

Мітохондріях Mitochondria

Протеопластах Proteoplast

Хлоропластах; Chloroplasts;

41 / 200
Мікроскопічним дослідженням стебла багаторічної рослини виявлено покривну тканину вторинного походження, що утворилась внаслідок поділу клітин ... Microscopic study of the stem of a perennial plant covering tissue of secondary origin, formed as a result of division, was revealed cells ...

Протодерми Protoderma

Камбію Cambiu

Прокамбію Procambia

Фелогену Фелогену

Перициклу Pericycle

42 / 200
Допоможіть лікареві вибрати раціональний шлях введення корглікону при лікуванні гострої серцевої недостатності: Help the doctor choose a rational route of administration corglycon in the treatment of acute heart failure:

Внутрішньовенний Intravenous

Інгаляційний Inhalation

Всередину Inside

Дом’язовий Domestic

Підшкірний Subcutaneous

43 / 200
В аптеку звернулася жінка, у якої на верхній губі з’явились герпетичні висипання. Порекомендуйте для лікування противірусний препарат: A woman came to the pharmacy with a appeared herpetic rashes. Recommend an antiviral for treatment a drug:

Ацикловір Acyclovir

Метронідазол Metronidazole

Хінгамін Hingamine

Ізоніазид Isoniazid

Глібенкламід Glibenclamide

44 / 200
У пацієнта виявлено мегалобласти-чну гіперхромну анемію. Порадьте препарат для лікування даної патології: The patient was diagnosed with megaloblastic hyperchromic anemia. Recommend a drug for the treatment of this pathology:

Сальбутамол Salbutamol

Бісакодил Bisacodyl

Ціанокобаламін Cyanocobalamin

Вікасол Vikasol

Аскорбінова кислота Ascorbic acid

45 / 200
Який із лікарських засобів можна використовувати при лікуванні глаукоми? Which of the medicines can be used at treatment of glaucoma?

Діазепам Diazepam

Пілокарпіну гідрохлорид Pilocarpine hydrochloride

Промедол Promedol

Атропіну сульфат Atropine sulfate

Кислота ацетилсаліцилова Acetylsalicylic acid

46 / 200
Лікар призначив хворому препарат для лікування кровотечі. Який саме з наведених? The doctor prescribed the patient a drug for treatment bleeding Which one of the following?

Вікасол Вікасол

Дихлотіазид Dichlorothiazide

Метопролол Metoprolol

Інсулін Insulin

47 / 200
Вкажіть гормональний препарат для стимуляції пологів: Specify the hormonal preparation for labor stimulation:

Сальбутамол Salbutamol

Метопролол Metoprolol

Окситоцин Oxytocin

Дексаметазон Dexamethasone

Прогестерон Progesterone

48 / 200
Життєва форма рослини має багато здерев’янілих стебел, що галузяться біля самої землі. Це є: The life form of a plant has many woody stems, branching near the ground itself. This is:

Кущ Кущ

Ліана Liana

Багаторічніа трава Perennial grass

Однорічна трава Annual Grass

Дерево Tree

49 / 200
Досить часто причиною набутих імунодефіцитів є інфекційне ураження організму, при якому збудники безпосередньо розмножуються в клітинах імунної системи і руйнують їх. При яких захворюваннях має місце вказане явище? Quite often the cause of acquired immunodeficiencies is an infectious lesion of the body, in which pathogens multiply directly in cells of the immune system and destroy them. In which diseases does this phenomenon occur?

Дизентерія, холера Dysentery, cholera

Поліомієліт, гепатит А Polio, hepatitis A

Ку-лихоманка, висипний тиф Ku fever, typhus

Туберкульоз, дифтерія Tuberculosis, diphtheria

Інфекційний мононуклеоз, ВІЛ-інфекція Infectious mononucleosis, HIV infection

50 / 200
У мазку з випорожнень хворого виявлені грамнегативні бактерії у вигляді коми. Які властивості слід у першу чергу вивчити за допомогою мікроскопа для отримання додаткової інформації про виявлені мікроби? Gram-negative bacteria were found in the patient's stool smear bacteria in the form of coma. What properties should be studied first of all using a microscope to obtain additional information about the identified microbes?

Наявність спор Availability of disputes

Рухливість Mobility

Наявність капсул Availability of capsules

Наявність гранул волютину Presence of volutin granules

Наявність цист Presence of cysts

51 / 200
Жінка середнього віку звернулась до провізора відпустити препарат для зняття нападу стенокардії. Вкажіть цей препарат: A middle-aged woman asked the pharmacist to let her go a drug to relieve an attack of angina pectoris. Specify this drug:

Дигоксин Digoxin

Нітрогліцерин Nitroglycerin

Кофеїн-бензоат натрію Caffeine sodium benzoate

Адреналіну гідрохлорид Adrenaline hydrochloride

Добутамін Dobutamine

52 / 200
Який з перерахованих розчинів однакової моляльності кристалізується при найнижчій температурі? Which of the listed solutions has the same molality crystallizes at the lowest temperature?

Сечовини Urea

C6H12N4 C6H12N4

NaCl NaCl

KI KI

Al2(SO4)3 Al2(SO4)3

53 / 200
Пацієнт отримує леводопу у зв’язку з хворобою Паркінсона. Механізм дії цього засобу пов’язаний з тим, що він є: Patient receives levodopa due to illness Parkinson's. The mechanism of action of this tool is related to the fact that it is:

Симпатолітиком Symptolytic

Попередником дофаміну Dopamine precursor

Попередником ацетилхоліну Acetylcholine precursor

Блокатором деградації Degradation blocker

Попередником стероїдних гормонів Precursor of steroid hormones

54 / 200
Сульфаніламіди широко використовуються як бактеріостатичні засоби. Механізм протимікробної дії сульфаніламідних препаратів ґрунтується на структурній подібності їх з: Sulfonamides are widely used as bacteriostatic agents. The mechanism of antimicrobial action of sulfonamides drugs is based on their structural similarity with:

Антибіотиками Antibiotics

Параамінобензойною кислотою Para-aminobenzoic acid

Глутаміновою кислотою Glutamic acid

Нуклеїновою кислотою Nucleic acid

Фолієвою кислотою Folic acid

55 / 200
Груповим реагентом на першу аналітичну групу аніонів є нітрат барію. Укажіть аніони першої групи: The group reagent for the first analytical group of anions is barium nitrate. Specify the anions of the first group:

PO3-4, CO3-3 PO3-4, CO3-3

CH3COO-, S-2, ID. NO-3, NO-2, HCOO- CH3COO-, S-2, ID. NO-3, NO-2, HCOO-

Cl-, Br-, OH- Cl-, Br-, OH-

BrO-3, Br-, ClO-4 BrO-3, Br-, ClO-4

56 / 200
Які стандартні розчини (титранти) використовують у методі кислотно-основного титрування? What standard solutions (titrants) are used in the acid-base titration method?

KI, KMnO4 KI, KMnO4

KI, K2Cr2O7 KI, K2Cr2O7

NaOH, HCl NaOH, HCl

AgNO3, BaCl2 AgNO3, BaCl2

NaNO2, Na2S2O3 NaNO2, Na2S2O3

57 / 200
В якісному аналізі при осадженні сульфатів катіонів третьої аналітичної групи (Ca2+, Sr2+, Ba2+) з метою зменшення розчинності сульфатів у розчин додають : In a qualitative analysis during the precipitation of sulfate cations of the third analytical group (Ca2+, Sr2+, Ba2+) in order to reduce solubility sulfates are added to the solution:

Дистильовану воду Distilled water

Етиловий спирт Ethyl alcohol

Бензол Benzene

Аміловий спирт Amyl alcohol

Хлороформ Chloroform

58 / 200
Дослідження залежності швидкості реакцій від різних факторів дозволяє інтенсифікувати технологічні процеси. Який з факторів НЕ ВПЛИВАЄ на константу швидкості хімічної реакції? Research on the dependence of reaction rates on various factors allows to intensify technological processes. Which of the factors is NOT DOES IT AFFECT the rate constant of a chemical reaction?

Природа реагуючих речовин Nature of reactive substances

Температура Temperature

Ступінь дисперсності твердої речовини Degree of solid matter dispersion

Концентрація реагуючих речовин Concentration of reactive substances

Природа розчинника Nature of the retailer

59 / 200
Дослідження залежності швидкості реакцій від різних факторів дозволяє інтенсифікувати технологічні процеси. Який з факторів НЕ ВПЛИВАЄ на константу швидкості хімічної реакції? Research on the dependence of reaction rates on various factors allows to intensify technological processes. Which of the factors is NOT DOES IT AFFECT the rate constant of a chemical reaction?

Природа розчинника Nature of the retailer

Природа реагуючих речовин Nature of reactants

Температура Temperature

Концентрація реагуючих речовин Concentration of reactive substances

Ступінь дисперсності твердої речовини Degree of solid matter dispersion

60 / 200
Фторид натрію входить до складу препаратів, що застосовують при лікуванні карієсу зубів. З якою із наведених сполук реагує NaF? Sodium fluoride is part of drugs that used in the treatment of dental caries. With which of the following compounds does it react NaF?

NaCl NaCl

H2SO4 H2SO4

CO2 CO2

CH3COOH CH3COOH

KI KI

61 / 200
Адреналін використовується для подовження дії новокаїну при інфільтраційній анестезії. З якою дією адреналіну пов’язаний цей ефект? Adrenaline is used to prolong the effect of novocaine with infiltration anesthesia. What action of adrenaline is this effect associated with?

Потенціювання дії новокаїну на рівні ЦНС Potentiation of the action of novocaine at the level of the central nervous system

Звуження судин Vascular narrowing

Розширення судин Vascular expansion

Пригнічення функцій нервових закінчень і провідників Suppression of the functions of nerve endings and conductors

Пригнічення тканинних естераз Inhibition of tissue esterases

62 / 200
Яким аналітичним ефектом супроводжується реакція виявлення катіонів калію при дії натрію гідротартрату? What analytical effect is accompanied by the reaction detection of potassium cations under the action of sodium hydrotartrate?

Жовтий осад Yellow sediment

Білий аморфний осад White amorphous sediment

Білий кристалічний осад White crystalline sediment

Бурий осад Brown sediment

Жовте забарвлення розчину Yellow color of the solution

63 / 200
Який ненаркотичний протикашльовий препарат центральної дії можна застосовувати при сухому кашлі? What non-narcotic antitussive drug of the central actions can be used for dry cough?

Кодеїн Codeine

Глауцин Глауцин

Амброксол Ambroxol

Ацетилцистеїн Acetylcysteine

Мукалтин Mukaltin

64 / 200
Який розчин можна фотоколориметрувати за власним поглинанням? Which solution can be photocolorimetrically used absorption?

Калію хромат Potassium chromate

Калію сульфат Potassium sulfate

Калію хлорид Potassium Chloride

Калію фосфат Potassium phosphate

Калію нітрат Potassium nitrate

65 / 200
Виберіть індикаторний електрод для кількісного визначення оцтової кислоти методом потенціометричного титрування: Select indicator electrode for quantitative determination of acetic acid by the method of potentiometric titration:

Хлорсрібний Silver Chloride

Платиновий Platinum

Срібний Silver

Скляний Glass

Каломельний Kalomelny

66 / 200
Вкажіть продукт взаємодії пурину з натрій гідроксидом:Specify the reaction product of purine with sodium hydroxide:1. 1.

2. 2.

3. 3.

5. 5.

4. 4.

67 / 200
До якого типу відноситься реакцiя:
What type does the reaction belong to:

Перегрупування Regroup

Заміщення Substitution

Відновлення Recovery

Приєднання Joining

Окиснення Oxidation

68 / 200
Стосовно межі поділу вода-повітря поверхнево-активною речовиною є: Regarding the surface-active water-air separation boundary substance is:

NaOH NaOH

Сечовина Urea

HCl HCl

Валеріанова кислота Valeric acid

- -

69 / 200
У дитини, що хворіє на бронхіальну астму, виник астматичний напад, який призвів до розвитку гострої дихальної недостатності. Це ускладнення зумовлене порушенням: A child with bronchial asthma developed an asthma attack that led to the development of acute respiratory failure. It the complication is caused by a violation:

Дисоціації оксигемоглобіну Oxyhemoglobin dissociations

Дифузії газів Diffusion of gases

Перфузії легень Lung perfusions

Утилiзацїї кисню Utilization of oxygen

Альвеолярної вентиляції Alveolar ventilation

70 / 200
Для розпізнавання фенолу i саліцилової кислоти використовують реагент:
For recognition of phenol and salicylic acid use reagent:

Розчин натрiй гiдрогенкарбонату Sodium hydrogen carbonate solution

Розчин брому Bromine solution

Розчин натрій гідроксиду Sodium hydroxide solution

Розчин ферум (III) хлориду Solution of ferrum (III) chloride

Розчин натрій хлориду Sodium chloride solution

71 / 200
Який реагент використовують для відокремлення осаду AgCl від AgI? What reagent is used to separate the AgCl precipitate from AgI?

Водний розчин амоніаку Aqueous ammonia solution

Розчин сульфатної кислоти Sulphuric acid solution

Розведена нітратна кислота Dilute nitric acid

Концентрована нітратна кислота Concentrated Nitric Acid

Концентрований розчин калію хлориду Concentrated potassium chloride solution

72 / 200
Нітрит-іони в присутності нітрат-іонів можна виявити за допомогою: Nitrite ions in the presence of nitrate ions can be detected by help:

Кристалічного натрію тіосульфату Crystalline sodium thiosulfate

Диметилгліоксиму Dimethylglyoxime

Дифенілкарбазону Diphenylcarbazone

Кристаличного заліза (III) сульфату Crystalline iron (III) sulfate

Кристалічного антипірину в присутності розведеної HCl Crystalline retardant in the presence of dilute HCl

73 / 200
До лікаря звернувся хворий, який кілька днів тому поранив кисть лівої руки. Скаржиться на біль у ділянці ушкодження, обмеження рухів пальцями. При огляді встановлено, що кисть збільшена в об’ємі, гіперемована, температура шкіри підвищена. Про який типовий патологічний процес свідчать дані ознаки? A patient came to the doctor a few days ago injured the hand of his left hand. Complains of pain in the area of damage, restrictions finger movements During the examination, it was found that the brush has increased in volume, hyperemic, skin temperature is elevated. About what is a typical pathological process do these signs indicate?

Тромбоз Thrombosis

Емболія Embolism

Запалення Ignition

Лімфостаз Lymphostasis

Пухлина Tumor

74 / 200
У результаті якої з наведених реакцій утвориться етан?

Which of the following reactions will produce ethane?

1. 1.

5. 5.

3. 3.

4. 4.

2. 2.

75 / 200
З метою контролю санітарного стану приміщення аптеки, де готують лікарські форми, проведено обстеження повітря. Які з виявлених бактерій вказують на незадовільний санітарний стан? In order to control the sanitary condition of the premises of the pharmacy, where medicinal forms are prepared, air examination is carried out. Which of the detected bacteria indicate an unsatisfactory sanitary condition?

Гемолітичні стрептококи Hemolytic streptococci

Грампозитиві бацили Gram-positive bacilli

Сарцини Сарцини

Мікрококи Micrococci

Плісняві гриби Moldy mushrooms

76 / 200
На аналіз взято розчин сульфату цинку. Запропонуйте титриметри-чний метод для кількісного визначення ZnSO4 в розчині: Zinc sulfate solution was taken for analysis. Suggest titrimetric method for quantitative determination of ZnSO4 in solution:

Арґентометрія Argentometry

Йодометрія Iodometry

Перманганатометрія Permanganatometry

Меркурометрія Mercurometry

Комплексонометрія Complexonometry

77 / 200
Дією якого реагенту можна відрізнити етанол від гліцерину?
What reagent can be used to distinguish ethanol from glycerin?

Ag2O Ag2O

FeCh FeCh

HBr HBr

KMnOA KMnOA

Cu(OH)2 Cu(OH)2

78 / 200
Досить часто ґрунт може бути місцем перебування низки патогенних мікроорганізмів. Збудники яких захворювань можуть тривалий час існувати в ґрунті? Quite often the soil can be the location of a string pathogenic microorganisms. The causative agents of which diseases can last a long time exist in the soil?

Кашлюк Whooping cough

Дифтерія Diphtheria

Сибірка Anthrax

Вірусний гепатит Viral hepatitis

Дизентерія Dysentery

79 / 200
В технології синтезу фармацевтичних препаратів багато процесів відбувається при сталих температурі та тиску. Яку термодинамічну функцію треба обрати як критерій перебігу самочинного процесу в цих умовах? There is a lot in the technology of synthesis of pharmaceuticals processes takes place at constant temperature and pressure. What thermodynamic the function should be chosen as a criterion for the course of the spontaneous process under these conditions?

Енергія Гіббса Gibbs Energy

Ентропія Entropy

Ентальпія Enthalpy

Енергія Гельмгольца Helmholtz Energy

Внутрішня енергія Internal energy

80 / 200
При санітарно-бактеріологічному дослідженні повітря у приміщенні аптеки встановлено підвищення вмісту санітарно-показових мікроорганізмів. Які це мікроорганізми? During the sanitary and bacteriological examination of the air in in the premises of the pharmacy, an increase in the content of sanitary indicators has been established microorganisms What are these microorganisms?

Кишкова і синьогнійна палички Escherichia coli and Pseudomonas aeruginosa

Золотавий стафілокок і гемолітичні стрептококи Staphylococcus aureus and hemolytic streptococci

Дифтерійна та туберкульозна палички Diphtheria and tuberculosis bacilli

Епідермальний стафілокок і сарцини Epidermal Staphylococcus and Sarcin

Ентерококи і цитробактер Enterococci and citrobacter

81 / 200
При бактеріологічному контролі якості дезінфекції, проведеної в аптеці, в підсобному приміщенні (у зливі раковини умивальника) виявлений мікроорганізм з наступними властивостями: рухливі неспорові грамнегативні палички, утворюють капсулоподібну речовину, добре ростуть на простих поживних середовищах, виділяючи синьо-зелений пігмент. До якого роду найбільш імовірно відноситься цей мікроорганізм? During bacteriological quality control of disinfection, carried out in a pharmacy, in a utility room (in the sink drain) detected microorganism with the following properties: motile nonspores gram-negative rods, form a capsule-like substance, grow well on simple nutrient media, releasing a blue-green pigment. To what kind this microorganism most likely belongs to?

Shigella Shigella

Clostridium Clostridium

Vibrio Vibrio

Proteus Proteus

Pseudomonas Pseudomonas

82 / 200
Під час мікробіологічного контролю лікарської сировини виявлені капсульні бактерії. Який метод фарбування використали для виявлення капсули? During microbiological control of medicinal raw materials capsular bacteria were detected. What staining method was used for detection capsules?

Бурі-Гінса Buri-Ginsa

Нейсера D. Грама Neissera D. Gramma

Ожешко Ожешко

Ціля-Нільсена Nielsen Target

83 / 200
В медицині широко використовуються антибіотики, продуцентами яких є гриби родів Penicillium і Aspergillus, що відносяться до класу: Antibiotics are widely used in medicine, the producers of which are fungi of the genera Penicillium and Aspergillus, which belong to class:

Дейтероміцети Deuteromycetes

Аскоміцети Ascomycetes

Хітридіоміцети Chytridiomycetes

Зигоміцети Zygomycetes

Базидіоміцети Basidiomycetes

84 / 200
В перезрілих соковитих плодах відбулось руйнування міжклітинної речовини і роз’єднання клітин внаслідок такого процесу: Destruction occurred in overripe juicy fruits intercellular substance and separation of cells as a result of such a process:

Мінералізація Mineralization

Ослизніння Slime

Лігніфікація Lignification

Мацерація Maceration

Гумоз Гумоз

85 / 200
Для визначення вмісту купрум (II) сульфату застосували метод йодоме-тричного титрування. Титрантом метода є: To determine the content of copper (II) sulfate was used method of iodometric titration. The titrant of the method is:

тіосульфату thiosulfate

Розчин йоду в розчині калій йодиду Iodine solution in potassium iodide solution

Розчин калій перманганату Potassium permanganate solution

Розчин калій гідроксиду Potassium hydroxide solution

Розчин калій перйодату Periodate potassium solution

86 / 200
Внутрішньоклітинний метаболізм гліцерину починається з його активації. Яка сполука утворюється в першій реакції його перетворення? The intracellular metabolism of glycerol begins with its activation. What compound is formed in the first reaction of its transformation?

Ацетилкоензим А Acetyl Coenzyme A

Альфа-гліцеролфосфат Alpha Glycerol Phosphate

Холін Cholin

Лактат Lactate

Піруват Pyruvate

87 / 200
Хворий 39-ти років страждає на бронхіальну астму і порушення серцевого ритму у вигляді брадиаритмії. Препарати якої фармакологічної групи доцільно призначити для усунення бронхоспазму? A 39-year-old patient suffers from bronchial asthma and heart rhythm disturbance in the form of bradyarrhythmia. Which drugs Is it advisable to prescribe a pharmacological group to eliminate bronchospasm?

М-холіноблокатори M-cholinergic blockers

М-холіноміметики M-cholinomimetics

β- адреноблокатори β- adrenoblockers

Міорелаксанти Myorelaxants

Антихолінестеразні засоби Anticholinesterase drugs

88 / 200
При прополці грядок частіше за інші потраплявся багаторічний бур’ян з рослини злакових, кореневище якого є лікарським засобом, що нормалізує обмін речовин і діурез. Це: When weeding, the bed was hit more often than others a perennial weed from a cereal plant, the rhizome of which is a medicine, which normalizes metabolism and diuresis. It:

Secale cereale Cereal Rye

Zea mays Zea mays

Elytrigia repens Creeping Elytrigia

Triticum aestivum Summer Wheat

Avena sativa Avena sativa

89 / 200
У чоловіка 47-ми років діагностований рак правої легені та призначено оперативне лікування. Після операції (правобічна пульмонектомія) у хворого з’явилась виражена задишка. Яка форма дихальної недостатності розвинулась у хворого? A 47-year-old man was diagnosed with right lung cancer and operative treatment is prescribed. After surgery (right pulmonectomy) the patient developed severe shortness of breath. What is the form of respiratory failure developed in the patient?

Легенева обструктивна Pulmonary Obstructive

Торако-діафрагмальна Thoraco-diaphragmatic

Периферична Peripheral

Легенева рестриктивна Pulmonary restrictive

Центральна Central

90 / 200
У рослини родини макових суцвіття зонтикоподібне, квітки невеликі, з опадаючою чашечкою і чотирма жовтими пелюстками, молочний сік жовтого кольору. Це є: A plant of the poppy family has an umbrella-shaped inflorescence, flowers small, with a falling cup and four yellow petals, milky juice yellow color This is:

Мак снодійний Poppy sleep

Чистотіл великий Phystoma large

Мак дикий Wild poppy

Мак східний Oriental poppy

Мачок жовтий Yellow cat

91 / 200
У хворого 43-х років закупорка загальної жовчної протоки. Поява в сечі якої з перелічених речовин спостерігається за цих умов? A 43-year-old patient has blockage of the common bile duct ducts The appearance of which of the listed substances in urine is observed under these conditions?

Кетонові тіла Ketone bodies

Креатинін Creatinine

Білірубін Bilirubin

Сечова кислота Uric acid

Глюкоза Glucose

92 / 200
У дитини з підозрою на дифтерію взяли мазки з зіву і направили в бакла-бораторію. Яке елективне середовище доцільно використати для отримання чистої культури збудника дифтерії? A child with suspected diphtheria was swabbed from the throat and were sent to the bakla-boratorium. What elective environment is appropriate to use for obtaining a pure culture of the causative agent of diphtheria?

Жовтково-сольовий агар Yolk-salt agar

Середовище Сабуро Sabour Environment

Кров’яний телуритовий агар Blood tellurite agar

Вісмут-сульфіт агар Bismuth sulfite agar

Середовище Ендо Environment Endo

93 / 200
У хворого з цукровим діабетом виявлена гіперглікемія 19 ммоль/л, яка клінічно проявляється глюкозурією, поліурією, полідипсією. Який з представлених механізмів відповідальний за розвиток полідипсії? Hyperglycemia was detected in a patient with diabetes 19 mmol/l, which is clinically manifested by glucosuria, polyuria, polydipsia. Which of the presented mechanisms responsible for the development of polydipsia?

Аміноацидемія Aminoacidemia

дегідратація тканин tissue dehydration

Метаболічний ацидоз Metabolic acidosis

Глікозилювання білків Glycosylation of proteins

Гіперліпацидемія Hyperlipacidemia

94 / 200
Студент аналізує орган рослини, що має радіальну симетрію, необмежений ріст, позитивний геотропізм і забезпечує живлення, вегетативне розмноження, закріплення рослини у ґрунті. Даний орган був визначений як: The student analyzes a plant organ that has a radial symmetry, unlimited growth, positive geotropism and provides nutrition, vegetative reproduction, anchoring of the plant in the soil. This body was defined as:

Стебло Stem

Лист Leaf

Кореневище Rhizome

Корінь Root

Насіння Seed

95 / 200
Оберіть назву, яка відповідає формулі: CH3 — С = N ? Choose a name that corresponds to the formula: CH3 — С = N ?

Ацетамід Acetamide

Ацетангідрид Acetanohydride

Нітрил оцтової кислоти Acetic acid nitrile

Ацетоксим Acetoxime

Етилізоціанід Ethyl isocyanide

96 / 200
Які дані необхідно використовувати для визначення енергії активації? What data should be used to determine activation energy?

Зміна енергії системи System Energy Change

Теплова енергія реакції Reaction thermal energy

Константи швидкості реакції при двох температурах Reaction rate constants at two temperatures

Внутрішня енергія системи Internal energy of the system

Порядок реакції Reaction order

97 / 200
Кількісне визначення гідроґен пероксиду проводять титриметричним методом: Quantitative determination of hydrogen peroxide is carried out titrimetric method:

Перманганатометрії Permanganatometry

Меркурометрії Mercurometry

Аргентометрії Argentometries

Алкаліметрії Alkalimetry

Меркуріметрії Mercurimetry

98 / 200
Яка із наведених сполук НЕ БУДЕ знебарвлювати бромну воду? Which of the following compounds WILL NOT decolorize bromine water?

СН2 = СН2 СН2 = СН2

СН3 — СН3 СН3 — СН3

СН3 — СН = СН2 CH3 - CH = CH2

СН ≡ СН СН ≡ СН99 / 200
Фізико-хімічні методи використовують для кількісного визначення лікарських речовин. Якій з наведених нижче методів ґрунтується на визначенні оптичної густини розчину? Physico-chemical methods are used for quantitative determination of medicinal substances. Which of the following methods is based on determining the optical density of the solution?

Кулонометрія Coulometry

Полярографія Polarography

Спектрофотометрія Spectrophotometry

Потенціометрія Potentiometry

Електрогравіметрія Electrogravimetry

100 / 200
У хімічному відношенні етери (прості ефіри) є досить інертними сполуками. Під дією якої з галогеноводневих кислот етери розщеплюються вже при кімнатній температурі? Chemically, ethers (simple ethers) are quite inert compounds. Under the influence of which of the hydrohalic acids ethers split already at room temperature?

НСІ НСІ

НВr НВr

НF НF

НСlО НСlО

НІ НІ

101 / 200
Для формування кісткової системи плоду під час внутрішньоутробного розвитку необхідно надходження вітаміну D. Похідним якої хімічної сполуки є цей вітамін? For the formation of the bone system of the fetus during intrauterine development requires the supply of vitamin D. Derivatives of which chemical compound is this vitamin?

Сфінгозин Sphingosine

Етанол Ethanol

Гліцерол Glycerol

Інозитол Inositol

Холестерол Cholesterol

102 / 200
Скільки існує стереоізомерних аль-допентоз? How many stereoisomeric al-dopentoses are there?

4 4

6 6

16 16

2 2

8 8

103 / 200
Продуктами реакції нітрування толуолу переважно будуть:
The products of the toluene nitration reaction will preferably be:

1. 1.

3. 3.

2. 2.

4. 4.

5. 5.

104 / 200
Атоми галогенів у органічній сполуці можна виявити: Halogen atoms in an organic compound can be detected:

Йодоформною пробою Iodoform sample

Пробою Бельштейна Belstein Breakthrough

Пробою Байєра Bayer Breakdown

Пробою Лукаса Lucas Breakthrough

Пробою Моліша Molish Breakthrough

105 / 200
Продуктом тримеризації ацетилену є: The trimerization product of acetylene is:

Бензен Бензен

Циклооктатетраєн Cyclooctatetraine

Бутин-2 Bootin-2

Триметилбензен Trimethylbenzene

Вінілацетилен Vinylacetylene

106 / 200
Для перетворення аніліну в водорозчинну сіль його необхідно обробити розчином: To convert aniline into its water-soluble salt must be treated with a solution:

Диметиламіну Dimethylamine

Натрію сульфату Sodium sulfate

Натрію гідроксиду Sodium hydroxide

Етанолу Ethanol

Хлористоводневої кислоти Hydrochloric acid

107 / 200
Вкажіть вірний продукт реакції:


Indicate the correct reaction product:


4. 4.

3. 3.

1. 1.

2. 2.

5. 5.

108 / 200
Для схеми перетворень крекінг відбувається на стадії:
For the scheme of transformations, cracking occurs at the stage:

2 2

4 4

3 3

1 1

5 5

109 / 200
Серед наведених формул вкажіть ту, яка відповідає пентену-2: Among the given formulas, specify the one that corresponds pentene-2:

CH3 - CH2 - CH = CH - CH3 CH3 - CH2 - CH = CH - CH3

CH3 - CH2 - CH2 - CH3 CH3 - CH2 - CH2 - CH3

CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - CH3 CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - CH3

CH3 - CH2 - CH2 - CH = CH2 CH3 - CH2 - CH2 - CH = CH2

CH3 - CH = CH - CH3 CH3 - CH = CH - CH3

110 / 200
Вкажіть сполуку, що має найбільш виражені основні властивостi в газовiй фазі:


Specify the compound with the most pronounced basic properties in the gas phase:


1. 1.

4. 4.

3. 3.

2. 2.

5. 5.

111 / 200
Оберіть правильну назву продукта реакції взаємодії оцтового альдегіду з гідразином:
Please select the correct product name of the interaction of acetaldehyde with hydrazine:

Гідразон оцтового альдегіду Acetaldehyde hydrazone

Оксим оцтового альдегіду Acetaldehyde oxime

Фенілгідразин оцтового альдегіду Acetaldehyde phenylhydrazine

Ацетальдимін Acetaldimine

Семикарбазон оцтового альдегіду Acetaldehyde semicarbazone

112 / 200
Серед наведених дієнових вуглеводнів оберіть спряжений дієн: Among the given diene hydrocarbons, choose the conjugated diene:

CH2 = CH-CH2-CH2-CH = CH2 CH2 = CH-CH2-CH2-CH = CH2

CH2 = CH-CH2-CH = CH2 CH2 = CH-CH2-CH = CH2CH2 = C = CH-CH3 CH2 = C = CH-CH3

CH2 = CH-CH = CH2 CH2 = CH-CH = CH2

113 / 200
З яким із реагентів за наведених умов відбувається відновлення ненаси-чених органічних сполук? With which of the reagents under the given conditions recovery of unsaturated organic compounds?

NaOH, H2O NaOH, H2O

HNO3, p, t HNO3, p, t

K2Cr2O7, H+ K2Cr2O7, H+

H2 O, Hg2+, H+ H2 O, Hg2+, H+

H2, Ni, t H2, Ni, t

114 / 200
Яка з наведених сполук належить до кон’югованих (спряжених) дієнів? Which of the following compounds belongs to conjugates (conjugated) dienes?

СН3-СН2-СН=СН-СН=СН2 CH3-CH2-CH=CH-CH=CH2

СН2=С=СН-СН2-СН2-СН3 CH2=C=CH-CH2-CH2-CH3

СН2=СН-СН2-СН2-СН=СН2 CH2=CH-CH2-CH2-CH=CH2

СН3-СН=С=СН-СН2-СН3 CH3-CH=C=CH-CH2-CH3

СН2=СН-СН2 -СН=СН2 CH2=CH-CH2 -CH=CH2

115 / 200
Який з наведених нижче розчинів однакової молярної концентрації має максимальний осмотичний тиск? Which of the following solutions has the same molarity concentration has the maximum osmotic pressure?

Сульфату магнію Magnesium sulfate

Йодиду калію Potassium iodide

Глюкози Glucose

Хлориду натрію Sodium Chloride

Нітрату алюмінію Aluminum Nitrate

116 / 200
Для якого класу органічних сполук характерна наявність - C = N групи? Which class of organic compounds is characterized by presence - C = N group?

Аміни Amines

Нітрили Nitriles

Спирти Alcohol

Альдегіди Aldehydes

Нітросполуки Nitro compounds

117 / 200
Якщо кількість високомолекулярної речовини, що додана до золю дуже мала, то можливе не підвищення, а зниження його стійкості. Це явище одержало назву: If the amount of high molecular weight substance added to ash is very small, it is possible not to increase, but to decrease its stability. It the phenomenon was named:

Сенсибілізація Sensitization

Звикання золів Zol addiction

Колоїдний захист Colloid protection

Взаємна коагуляція Mutual Coagulation

Солюбілізація Solubilization

118 / 200
У якої лікарської рослини сімейства Asteraceae у кошиках представлені тільки трубчасті квітки? Which medicinal plant of the Asteraceae family has only tubular flowers are presented in the baskets?

Череда трироздільна The sequence is three-part

Ехінацея пурпурна Echinacea purple

Кульбаба лікарська Dandelion

Волошка синя Cornflower Blue

Деревій звичайний Ordinary tree

119 / 200
При спорово-пилковому аналізі серед пилку виявлені спори тетраедричної форми з півкулястою основою і сітчастою поверхнею, які можуть належати: During the spore-pollen analysis among the pollen, spores of a tetrahedral shape with a hemispherical base and a mesh surface, which may belong to:

Polypodiophyta Polypodiophyta

Bryophyta Bryophyta

Pinophyta Pinophyta

Lycopodiophyta Lycopodiophyta

Equisetiphyta Equisetiphyta

120 / 200
Деякі вітаміни забезпечують стабільність біологічних мембран. Вкажіть один з вітамінів, що має таку дію: Some vitamins ensure the stability of biological membranes Specify one of the vitamins that has the following effect:

Токоферол Tocopherol

Пантотенова кислота Pantothenic Acid

Холекальциферол Cholecalciferol

Нафтохінон Naphtoquinone

Рибофлавін Riboflavin

121 / 200
У мікропрепраті ідентифікована прозенхімна, здерев’яніла, щільна механічна тканина: Prosenchyma was identified in the micropreparation, lignified, dense mechanical tissue:

Пробка Jam

Аеренхіма Aerenchyma

Коленхіма Collenchyma

Паренхіма Parenchyma

Склеренхіма Sclerenchyma

122 / 200
Прозерин застосовувався для лікування міастеній та інших захворювань м’язової системи. Цей препарат є конкурентним інгібітором ферменту: Proserin was used to treat myasthenia gravis and other diseases of the muscular system. This drug is a competitive inhibitor enzyme:

Цитратсинтаза Citrate synthase

Ацетилхолінестераза Acetylcholinesterase

Сукцинатдегідрогеназа Succinate dehydrogenase

Лактатдегідрогеназа Lactate dehydrogenase

Аргіназа Arginase

123 / 200
В аптечних умовах хворому виготовили мазь для зовнішнього застосування. Яка кількість мікроорганізмів може знаходитися в одному грамі згідно вимог Фармакопеї? In the pharmacy, the patient was made an ointment for external use. How many microorganisms can be in one gram according to the requirements of the Pharmacopoeia?

До 100 бактерій і грибів разом Up to 100 bacteria and fungi together

До 10 000 бактерій і грибів разом Up to 10,000 bacteria and fungi together

До 1000 бактерій і грибів разом Up to 1000 bacteria and fungi together

До 5000 бактерій і Up to 5000 bacteria and

До 500 бактерій і грибів разом Up to 500 bacteria and fungi together

124 / 200
З метою визначення мікробіологічної чистоти лікарської сировини провели наступне дослідження: посів на середовища Ендо та вісмут-сульфітний агар, постановка оксидазного тесту, виявлення ферментації глюкози. Які мікроорганізми планували виявити? In order to determine the microbiological purity of medicinal raw materials conducted the following study: inoculation on Endo media and bismuth-sulfite agar, oxidase test, detection of fermentation glucose What microorganisms were planned to be detected?

Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus

Staphylococcus epidermidis Staphylococcus epidermidis

Pseudomonas aeruginosa Pseudomonas aeruginosa

Enterobacteriaceae Enterobacteriaceae

Staphylococcus saprophyticus Staphylococcus saprophyticus

125 / 200
При зборі лікарської сировини (плодів шипшини) на гілках рослин були виявлені багаточисельні нарости та пухлини. Які фітопатогенні мікроорганізми могли викликати такі ушкодження? When collecting medicinal raw materials (rose hips) on numerous growths and tumors were found on plant branches. Which could phytopathogenic microorganisms cause such damage?

Гриби Гриби

Віруси Viruses

Псевдомонади Pseudomonas

Актиноміцети Actinomycetes

Мікоплазми Mycoplasma

126 / 200
Бактерії з часом набувають стійкості до антибактеріальних засобів. Чим обумовлена резистентність у грампозитивних бактерій до антибіотиків пеніцилінового ряду? Bacteria over time acquire resistance to antibacterial agents. What causes resistance in gram-positives bacteria to penicillin antibiotics?

Продукція бета-лактамаз Production of beta-lactamases

Активний транспорт антибіотика Active transport of antibiotic

Проникливість клітинної стінки Cell wall permeability

Активний синтез пептидоглікану Active synthesis of peptidoglycan

Синтез білків Protein synthesis

127 / 200
Сольові розчини для парентерального введення, виготовлені в аптечних умовах стерилізують методом: Saline solutions for parenteral administration, manufactured in pharmacy conditions are sterilized by the method:

УФ-опромінення UV exposure

Сухий жар Dry Heat

Автоклавування Autoclaving

Радіаційний Radiation

Хімічний Chemical

128 / 200
Константа швидкості хімічної реакції чисельно дорівнює швидкості реакції за умови, що молярні концентрації: The chemical reaction rate constant is numerically equal to reaction rates provided that the molar concentrations:

Продуктів відрізняються на одиницю Products differ by one

Реагентів дорівнюють одиниці Reagents are equal to one

Продуктів одинакові Products are the same

Реагентів відрізняються на одиницю Reagents differ by one

- -

129 / 200
При Аддісоновій (бронзовій) хворобі призначають глюкокортикоїди. З посиленням якого процесу пов’язана їх дія? Glucocorticoids are prescribed for Addison's (bronze) disease. Their action is associated with the strengthening of which process?

Орнітиновий цикл Ornithine cycle

Гліколіз Glycolysis

Глюконеогенез Gluconeogenesis

Глікогеноліз Glycogenolysis

Пентозофосфатний шлях Pentose phosphate pathway

130 / 200
На нижній стороні листків папороті Dryopteris filix max знаходяться спороносні структури - спорангії, які розташовані групами в : On the underside of the leaves of the fern Dryopteris filix max there are spore-bearing structures - sporangia, which are arranged in groups in :

Архегоніях Archegonia

Спороносних колосках Spore-bearing spikelets

Сорусах Сорусах

Антеридіях Antheridia

Споролистках Spores

131 / 200
Студенти на польовій практиці виявили рослину з різноманітністю листків, що відрізняються місцем розташування на пагоні, ступенем розвитку складових частин, розмірами, формою, розчленуванням листкової пластинки. Це явище називається: Students discovered a plant with a variety of leaves that differ in location on the shoot, the degree of development of the component parts, the size, shape, dismemberment of the leaf plates This phenomenon is called:

Листкова мозаїка Leaf mosaic

Листкорозміщення Leaf placement

Жилкування Vein

Гетерофілія Heterophilia

Метаморфоз Metamorphosis

132 / 200
У деяких видів рослин, як пристосування до несприятливих умов зовнішнього середовища, є корені, які здатні до поздовжнього скорочення, що забезпечує заглиблення в ґрунт цибулин, бульб кореневищ. Ці корені носять назву: In some plant species, as an adaptation to adverse environmental conditions, there are roots that are capable of longitudinal shortening, which ensures the deepening of bulbs and rhizomes into the soil. These the roots are called:

Дихальні Respiratory

Гаусторії Haustories

Контрактильні Contractual

Коренебульби Root Bulb

Повітряні Air

133 / 200
В лабораторію для проведення санітарно-вірусологічного дослідження доставлена проба води, що використовується у виробництві лікарських препаратів. Виявлення якої групи вірусів вкаже на фекальне забруднення води і необхідність додаткового очищення? To the laboratory for a sanitary-virological test the research delivered a sample of water used in the production of medicinal products drugs Detection of which group of viruses will indicate fecal contamination of water and need for additional cleaning?

Герпесвіруси Herpesviruses

Флавівіруси Flaviviruses

Ортоміксовіруси Orthomyxoviruses

Пікорнавіруси Picornaviruses

Ретровіруси Retroviruses

134 / 200
Застосування міцелярних ПАР у виробництві фармпрепаратів відбувається при концентрації, за якої міцели знаходяться у рівновазі з молекулами (іонами), яка має назву: Application of micellar surfactants in production of pharmaceuticals occurs at the concentration at which the micelles are in equilibrium with molecules (ions), which is called:

Масова концентрація Mass Concentration

Порогова концентрація Threshold concentration

Критична концентраціяї міцелоутво-рення Critical concentration of micelle formation

Захисне число Protective number

Гідрофільно-ліпофільний баланс Hydrophilic-lipophilic balance

135 / 200
У новонародженої дитини внаслідок резус-конфлікту виникла гемолітична жовтяниця. Вміст якого жовчного пігменту буде найбільш підвищеним у крові цієї дитини? In a newborn baby due to Rhesus conflict hemolytic jaundice occurred. The content of which bile pigment will be the most increased in the blood of this child?

Стеркобіліноген Stercobilinogen

Непрямий білірубін Indirect bilirubin

Жовчні кислоти Bile acids

Уробіліноген Urobilinogen

Прямий білірубін Direct bilirubin

136 / 200
Чоловікові для діагностики туберкульозу був введений туберкулін. На місці введення виникло почервоніння, що на протязі двух діб збільшилось в розмірі. Який тип алергічної реакції розвинувся у людини на туберкулін? The man was injected to diagnose tuberculosis tuberculin Redness appeared at the injection site, which lasted for two days increased in size. What type of allergic reaction has developed in a person to tuberculin?

Стимулююча алергічна реакція Stimulating allergic reaction

- -

Клітинно-опосередкований Cell-mediated

Імуннокомплексний Immune complex

Анафілактичний Anaphylactic

137 / 200
У жінки 49-ти років, яка тривалий час страждає на цукровий діабет, після введення інсуліну виникли слабкість, блідість обличчя, серцебиття, неспокій, двоїння в очах, оніміння губ і кінчика язика. Рівень глюкози крові становив 2,5 ммоль/л. Яке ускладнення розвивається у хворої? A 49-year-old woman who has been suffering from diabetes, weakness, pallor of the face appeared after the introduction of insulin, palpitations, restlessness, double vision, numbness of the lips and tip of the tongue. Level blood glucose was 2.5 mmol/l. What complications does the patient develop?

Гіперосмолярна кома Hyperosmolar coma

Гіперглікемічна кома Hyperglycemic coma

Гіперкетонемічна кома Hyperketonemic coma

Уремічна кома Uremic Coma

Гіпоглікемічна кома Hypoglycemic coma

138 / 200
У препарованій квітці тюльпану встановлено: гінецей багатогніздний, утворений при бічному зростанні плодолистків, тобто він: In a prepared tulip flower, it is found: gynoecium multi-nested, formed by lateral growth of carpels, i.e. it:

Монокарпний Monocarpnium

Лізикарпний Lysicarpny

Апокарпний Apocarpic

Хорікарпний Horicarpny

Синкарпний Syncarpy

139 / 200
Після вживання їжі, збагаченої вуглеводами, рівень глюкози в крові спочатку збільшується, а потім знижується під дією інсуліну. Який процес активується під дією цього гормону? After eating a meal rich in carbohydrates, the level of glucose in the blood first increases, and then decreases under the action of insulin. What process is activated under the influence of this hormone?

Розпад глікогену Decomposition of glycogen

Глюконеогенез Gluconeogenesis

Розпад ліпідів Lipid decay

Синтез глікогену Glycogen synthesis

Розпад білків Decomposition of proteins

140 / 200
Для лікування хвороби Паркінсона використовують L-DOФА та його похідні. З якої амінокислоти утворюється ця речовина? L-DOPA is used to treat Parkinson's disease and its derivatives. From which amino acid is this substance formed?

Тирозин Tyrosine

Глутамат Glutamate

Триптофан Tryptophan

Аргінін Arginin

Аспарагін Aparagin

141 / 200
У чоловіка 56-ти років розвинулась мегалобластна анемія на фоні алкогольного цирозу печінки. Дефіцит якого вітаміну є основною причиною анемії у цього пацієнта? A 56-year-old man developed megaloblastic anemia on the background of alcoholic liver cirrhosis. Deficiency of which vitamin is the main cause anemia in this patient?

Тіамін Thiamine

Фолієва кислота Folic acid

Біотин Biotin

Ліпоєва кислота Lipoic acid

Пантотенова кислота Pantothenic Acid

142 / 200
У малюка, що родився недоношеним, високий рівень білірубіну. Для зниження гіпербілірубінемії дитині ввели фенорбарбітал у дозі 5 мг. На який процес впливає фенобарбітал? A baby born prematurely has a high bilirubin To reduce hyperbilirubinemia, the child was administered phenobarbital in a dose of 5 mg. What process does phenobarbital affect?

Еритропоез Erythropoiesis

Синтез інсуліну Synthesis of insulin

Адукція синтезу цитохрому Р450 Adduction of cytochrome P450 synthesis

Активація протеолітичних ферментів Activation of proteolytic enzymes

Гальмування розпаду гемоглобіну Inhibition of hemoglobin breakdown

143 / 200
Пагонам баранця звичайного притаманний такий тип галуження: Shoots of common sheep have the following type branching:

Симподіальне Sympodial

Псевдодихотомічне Pseudo-dichotomous

Кущення Pushing

Моноподіальне Monopodial

Дихотомічне Dichotomous

144 / 200
В хіміко-аналітичній лабораторії спеціаліст досліджує суміш катіонів V аналітичної групи. При додаванні тіоціонат-іонів розчин забарвлюється в червоний колір. Про наявність якого катіону свідчить даний аналітичний ефект? In the chemical analytical laboratory, a specialist researches a mixture of cations of analytical group V. When adding thiocyanate ions, the solution turns red. This indicates the presence of which cation analytical effect?

Fe2+ Fe2+

Mn2+ Mn2+

Mg2+ Mg2+

Fe3+ Fe3+

Bi3+ Bi3+

145 / 200
Андроцей квітки Brassica oleracea має шість тичинок, чотири з яких внутрішнього кола довші за дві, що у зовнішньому колі. Як називають даний тип андроцею? The androecium of a Brassica oleracea flower has six stamens, four of which in the inner circle are longer than the two in the outer circle. As is this type called androecium?

Двосильний Double

Багатобратній Multi-sibling

Чотирисильний Quarterly

Однобратній Single

Двобратній Double

146 / 200
У випадках різних отруєнь, при наданні швидкої невідкладної допомоги, лікарі використовують лікарський засіб "Карболен", який у своєму складі має активоване вугілля. Яке явище лежить в основі дії цього засобу? In cases of various poisonings, when providing an ambulance emergency, doctors use medicine 'Carbolene', which contains activated carbon. What a phenomenon underlies the action of this tool?

Змочування Wetting

Адгезія Adhesion

Адсорбція Adsorption

Когезія Cohesion

Десорбція Desorption

147 / 200
В фармацевтичній галузі використовують лікарські колоїдні препарати срібла, захищені білками - протаргол і коларгол. Яке явище лежить в основі їх виробництва? In the pharmaceutical industry, drugs are used colloidal silver preparations protected by proteins - protargol and kolargol. What a phenomenon underlies their production?

Сенсибілізація Sensitization

Флокуляція Flocculation

Флотація Flotation

Коагуляція Coagulation

Колоїдний захист Colloid protection

148 / 200
Фармацевт до золю срібла хлориду додавав електроліт невеликими порціями, при цьому коагуляція настала при більшій концентрації електроліту, ніж при одноразовому його додаванні. Це явище має назву: The pharmacist added an electrolyte to the sol of silver chloride in small portions, while coagulation occurred at a higher concentration of electrolyte than when it is added once. This phenomenon is called:

Синергізм Synergism

Зниження чутливості Decreasing sensitivity

Антагонізм Antagonism

Адитивність Additivity

Звикання золю Zol addiction

149 / 200
Оберіть метод кількісного визначення пероксиду водню в присутності консервантів: Select a method for quantitative determination of hydrogen peroxide in the presence of preservatives:

Церіметрія Cerimetry

Перманганатометрія Permanganatometry

Броматометрія Bromatometry

Йодометрія Iodometry

Дихроматометрія Dichromatometry

150 / 200
Після обробки мікропрепарату розчином хлор-цинк-йоду оболонки певних груп клітин набули жовте забарвлення, що свідчить про наявність в них: After treating the micropreparation with a chlorine-zinc-iodine solution the membranes of certain groups of cells have acquired a yellow color, which indicates the presence in them:

Глікогену Glycogen

Кутину Kutina

Кремнезему Silica

Лігніну Lignin

Суберину Суберину

151 / 200
У представників родини Malvaceae плід розпадається при дозріванні на однонасінні мерикарпії. Це схизокарпний плід: In representatives of the Malvaceae family, the fruit disintegrates at ripening on the one-seeded mericarp. This is a schizocarpic fruit:

Збірна сім’янка Collective seed

Регма Регма

Калачик King

Ценобій Tsenobij

Коробочка Box

152 / 200
Чоловіку 28-ми років, хворому на туберкульоз, лікар призначив протитуберкульозні препарати. Назвіть, який із наведених хіміотерапевтичних препаратів діє на збудник туберкульозу? A 28-year-old man with tuberculosis, a doctor prescribed anti-tuberculosis drugs. Name which of the following does chemotherapy drugs affect the causative agent of tuberculosis?

Фурацилін Furacilin

Фтивазид Фтивазид

Метисазон Methysazon

Сульфадимезин Sulfadimezin

Фталазол Фталазол

153 / 200
Етіологічними факторами інфекційних захворювань можуть бути інфекційні агенти з різною ультраструктурою. Які з нижче перерахованих груп НЕ МАЮТЬ клітинної структури, білково-синтезуючої, ферментативної та енергетичної систем? Etiological factors of infectious diseases can be infectious agents with different ultrastructure. Which of the following groups DO NOT have a cellular structure, protein-synthesizing, enzymatic and energy systems?

Рикетсії Rickettsia

Бактерії Bacteria

Найпростіші The easiest

Гриби Mushrooms

Віруси Viruses

154 / 200
Спадкові захворювання можуть бути пов’язані з порушенням структури і кількості хромосом або генів. Яке з перерахованих захворювань відноситься до моногенних захворювань? Hereditary diseases can be associated with violation of the structure and number of chromosomes or genes. Which of the following diseases belong to monogenic diseases?

Хвороба Дауна Down's disease

Цукровий діабет Diabetes

Синдром Клайнфельтера Klinefelter Syndrome

Синдром Шерешевського Shereshevsky syndrome

Гемофілія Hemophilia

155 / 200
Спадкові дефекти глутатіонпероксидази в еритроцитах призводять до гемолітичної анемії. Порушення якого процесу має місце за цих умов? Hereditary defects of glutathione peroxidase in erythrocytes lead to hemolytic anemia. Violation of which process takes place under these conditions?

Цикл лимонної кислоти Cycle of citric acid

Знешкодження активних форм кисню Disarming reactive oxygen species

Метаболізм пуринових нуклеотидів Metabolism of purine nucleotides

Окиснення жирних кислот Oxidation of fatty acids

Анаеробний гліколіз Anaerobic glycolysis

156 / 200
У хворої спостерігається підвищення вмісту сечової кислоти в крові та сечі, відкладення солей сечової кислоти у суглобах і хрящах. Для якого захворювання це характерно? The patient has an increase in the content of urine acids in blood and urine, deposition of uric acid salts in joints and cartilage. What disease is this typical for?

Подагра Gout

Рахіт Rickets

Остеопороз Osteoporosis

Остеохондроз Osteochondrosis

Скорбут Scurvy

157 / 200
При дослідженні шлункового соку виявлено відсутність вільної хлороводневої кислоти. Як характеризується такий стан? In the examination of gastric juice, it was found to be absent free hydrochloric acid. How is such a condition characterized?

Гіпохлоргідрія Hypochlorhydria

Гіпокінез Hypokinesis

Ахлоргідрія Achlorhydria

Гіперхлоргідрія Hyperchlorhydria

Ахілія Achillia

158 / 200
Які катіони можна визначити комплексонометрично в кислому середовищі? Which cations can be determined complexometrically in acidic environment?

Al3+ Al3+

Cu2+ Cu2+

Fe3+ Fe3+

Mg2+ Mg2+

Ni2+ Ni2+

159 / 200
Колоїдний розчин - це одна з лікарських форм. Вкажіть структурну одиницю колоїдного розчину: Colloidal solution is one of the dosage forms. Specify structural unit of colloidal solution:

Міцела Міцела

Атом Атом

Молекула Molecule

Йон Йон

Вільний радикал Free radical

160 / 200
До досліджуваного розчину, що містить катіони III групи, додали розчин калію хромату. Випав осад жовтого кольору розчинний в ацетатній кислоті. Це свідчить про присутність у розчині катіонів: To the studied solution containing III cations groups, added potassium chromate solution. A yellow precipitate, soluble in acetic acid. This indicates the presence of cations in the solution:

Барію

Меркурію (I) Mercury (I)

Стронцію Strontium

Арґентуму (I) Argentum (I)

Кальцію Calcium

161 / 200
Яким реагентом можна відокремити магній-катіони від інших катіонів V аналітичної групи в систематичному ході аналізу? What reagent can be used to separate magnesium cations from of other cations of the V analytical group in the systematic course of the analysis?

Надлишок концентрованого розчину амоніаку Excess concentrated ammonia solution

Нітратна кислота Nitric acid

Насичений розчин амонію хлориду Saturated solution of ammonium chloride

Гідроген пероксид Hydrogen peroxide

Розчин лугу Alkali solution

162 / 200
Який тип провідних пучків притаманний для усіх зон кореня односім’ядольних рослин? What type of conductive bundles are common to all zones the root of monocotyledonous plants?

Колатеральний Collateral

Центрофлоемний Centro-phloem

Радiальний Radial

Центроксилемний Centroxylemnis

Біколатеральний Bilateral

163 / 200
Наявність у розчинах ВМС відносно великих гнучких макромолекул суттєво впливає на осмотичний тиск розчинів полімєрів, що обчислюється за рівнянням: Presence of relatively large flexible ones in the solutions of the Navy of macromolecules significantly affects the osmotic pressure of polymer solutions, which calculated according to the equation:

Кірхгоффа Kirchhoff

Галлера Gallera

Доннана Donnana

Вант-Гоффа Vant Hoff

Ейнштейна Einstein

164 / 200
Пацієнту похилого віку з метою попередження розвитку жирової інфільтрації печінки рекомендовано вживати в їжу сир. Яка незамінна амінокислота, необхідна для синтезу фосфоліпідів, є у сирі у великій кількості? To an elderly patient in order to prevent development fatty infiltration of the liver is recommended to eat cheese. How irreplaceable Amino acid, necessary for the synthesis of phospholipids, is in cheese in large quantities?

Метіонін Methionine

Аспартат Aspartate

Аргінін Arginin

Пролін Пролін

Аланін Alanine

165 / 200
Антидепресанти здатні збільшувати вміст катехоламінів у синаптичній щілині. У чому полягає механізм дії цих препаратів? Antidepressants are able to increase the content of catecholamines in synaptic cleft. What is the mechanism of action of these drugs?

Активують моноаміноксидазу Activate monoamine oxidase

Активують ацетилхолінестеразу Activate acetylcholinesterase

Гальмують моноаміноксидазу Inhibit monoamine oxidase

Гальмують ксантиноксидазу Inhibit xanthine oxidase

Гальмують Brake

166 / 200
Визначення масової частки фармацевтичних препаратів, які містять ароматичну аміногрупу проводять методом нітритометрії. Який зовнішній індикатор при цьому використовується? Determination of the mass fraction of pharmaceuticals, which contain an aromatic amino group is carried out by the method of nitritometry. Which is the external indicator used?

Йодидкрохмальний папірець Iodide starch paper

Еозин Еозин

Еріохром чорний Т Eriochrome Black T

Метиленовий червоний Methylene Red

Фенолфталеїн Phenolphthalein

167 / 200
У працівника птахофабрики, що вживав у їжу щодня 5 і більше сирих яєць з’явилась млявість, сонливість, біль у м’язах, випадіння волосся, себорея. З дефіцитом якого вітаміну пов’язаний даний стан? At a poultry farm worker who used to eat 5 and more raw eggs, lethargy, drowsiness, muscle pain, hair loss appeared hair, seborrhea. What vitamin deficiency is associated with this condition?

A (ретинол) A (retinol)

(біотин) (biotin)

Б1 (тіамін) B1 (thiamine)

Б2 (рибофлавін) B2 (riboflavin)

C (аскорбінова кислота) C (ascorbic acid)

168 / 200
При порушенні експлуатації пічного опалення люди часто отруюються чадним газом. До утворення якої сполуки у крові призводить отруєння чадним газом? People often are poisoned by carbon monoxide. Poisoning leads to the formation of which compound in the blood carbon monoxide?

Карбгемоглобін Carbhemoglobin

Дезоксигемоглобін Deoxyhemoglobin

Оксигемоглобін Oxyhemoglobin

Метгемоглобін Methemoglobin

Карбоксигемоглобін Carboxyhemoglobin

169 / 200
Велика група антибіотиків, що використовуються в медицині, гальмують синтез нуклеїнових кислот і білків. Який процес інгібує актиноміцин? A large group of antibiotics used in medicine, inhibit the synthesis of nucleic acids and proteins. What process inhibits actinomycin?

Рекогніція Recognition

Реплікація Replication

Транскрипція Transcription

Репарація Reparation

Трансляція Broadcast

170 / 200
Астрагал шерстистоквітковий має сидячі квітки, які зібрані у суцвіття з вкороченою потовщеною віссю. Це суцвіття: Astragalus woolly-flowered has sessile flowers that collected in inflorescences with a shortened thickened axis. This inflorescence:

Щиток Shield

Кошик Cart

Колос Spike

Китиця Tassel

Головка Head

171 / 200
Високомолекулярні речовини (ВМР) широко використовують у фармації. Яка властивiсть істинних розчинів характерна i для розчинів ВМР? High molecular weight substances (HMs) are widely used in pharmacy. What property of true solutions is also characteristic of HMs solutions?

Броунівський рух Brownian motion

Наявність поверхні поділу Availability of a dividing surface

Розсіювання світла Light scattering

Велика структурна в’язкість High structural viscosity

Термодинамічна стійкість Thermodynamic stability

172 / 200
Однаковий аналітичний ефект спостерігають при взаємодії NO- та NO- -іонів з: The same analytical effect is observed when NO- and NO- ions interact with:

Розчином І2 у KI I2 solution in KI

Розчином AgNO3 AgNO3 solution

Розчином BaCl2 BaCl2 solution

Розчином KMnO4 KMnO4 solution

Дифеніламіном і концентрованою H2SO4 Diphenylamine and concentrated H2SO4

173 / 200
У хворого, що страждає на ішемічну хворобу серця, спостерігаються венозна гіперемія нижніх кінцівок, збільшення печінки, асцит, задишка, підвищена втомлюваність. Яка серцева недостатність спостерігається у хворого? In a patient suffering from coronary heart disease, venous hyperemia of the lower extremities, liver enlargement, ascites, shortness of breath, increased fatigue. What heart failure is observed in the patient?

Лівошлуночкова Left ventricular

Компенсована Compensated

Субкомпенсована Undercompensated

Гостра Acute

Правошлуночкова Pravoslunočkova

174 / 200
Позитивний результат при лікуванні сифілісу дає піротерапія. З яким впливом лихоманки на організм це пов’язано? A positive result in the treatment of syphilis gives pyrotherapy What is the effect of fever on the body?

Збільшення діурезу Increased diuresis

Збільшення проникності гематоенцефалічного бар’єру Increasing the permeability of the blood-brain barrier

Збільшення потовиділення Increased sweating

Збільшення викиду гормонів щитоподібної залози Increased release of thyroid hormones

Збільшення частоти серцевих скорочень Increased heart rate

175 / 200
У хворого, що тривало страждає на хронічний гломерулонефрит, виникла уремія. Рівні креатиніну, сечовини і сечової кислоти у крові різко підвищені. Яке порушення кислотноосновного стану супроводжує дану патологію? In a patient who has been suffering from chronic glomerulonephritis, uremia occurred. Levels of creatinine, urea and uric acid in blood levels are sharply increased. What disturbance of the acid-base state accompanies the given pathology?

Видільний ацидоз Excretory acidosis

Газовий алкалоз Gas alkalosis

Видільний алкалоз Excretory alkalosis

Негазовий ацидоз Nongaseous acidosis

Газовий ацидоз Gas acidosis

176 / 200
Колоїдні поверхнево-активні речовини (ПАР) різного типу у великих масштабах використовують у виробництві фармацевтичних та косметичних препаратів. Такі сполуки біологічного походження, як амінокислоти, належать до класу: Colloidal surfactants (surfactants) of various types used on a large scale in the production of pharmaceuticals and cosmetics drugs Such compounds of biological origin as amino acids belong to class:

Йоногенних аніоноактивних ПАР Ionogenic anionic surfactants

Йоногенних катіоноактивних ПАР Ionogenic cationoactive surfactants

Йоногенних амфолітних ПАР Ionogenic ampholytic surfactants

Неіоногенних амфолітних ПАР Nonionic ampholytic surfactants

Неіоногенних ПАР Nonionic PAR

177 / 200
Ви роздивляєтесь багату на ефірні олії та гіркоти сріблясто опушену рослину родини Asteraceae. Для заготівлі використовують верхівкові пагони з волоттю дрібних кулястих кошиків. Ця рослина: You are looking at rich in essential oils and bitters silver pubescent plant of the Asteraceae family. Used for preparation apical shoots with a panicle of small spherical baskets. This plant:

Chamomilla recutita Chamomilla recutita

Arctium lappa Arctic lappa

Calendula officinalis Calendula officinalis

Artemisia absinthium Artemisia absinthe

Bidens tripartita Tripartite bidding

178 / 200
У хворого підвищилася температура до 40oC, має місце блювання, діарея; стан хворого тяжкий. Осмоляр-ність крові складає 270 мосм/л. Яке порушення водно-сольового обміну спостерігається у хворого? The patient's temperature has risen to 40oC, there is vomiting, diarrhea; the patient's condition is serious. Blood osmolality is 270 mosm/l. Which one violation of water-salt metabolism is observed in the patient?

Гіпоосмолярна гіпогідрія Hyposmolar hypohydria

Ізоосмолярна гіпогідрія Isoosmolar hypohydria

Гіперосмолярна гіпогідрія Hyperosmolar hypohydria

Гіпоосмолярна гіпергідрія Hyposmolar hyperhydria

Ізоосмолярна гіпергідрія Isoosmolar hyperhydria

179 / 200
У хворої з недостатністю мітраль-ного клапану з’явилися задишка, набряки, падіння тиску. Який патогенетичний механізм виникнення серцевої недостатності? A patient with mitral valve insufficiency had shortness of breath, edema, pressure drop. What is the pathogenetic mechanism of occurrence heart failure?

Перенавантаження об’ємом крові Blood volume overload

Зниження об’єму циркулюючої крові Decreasing the volume of circulating blood

Ушкодження міокарда Myocardial damage

Порушення регуляції серцевої діяльності Cardiac dysregulation

Перенавантаження опором викиду крові Blood ejection resistance overload

180 / 200
Хворому туберкульозом призначено антибіотик олігоміцин. Який процес гальмує цей препарат у мітохондріях? A patient with tuberculosis was prescribed the antibiotic oligomycin. What process does this drug inhibit in the mitochondria?

Субстратне фосфорилювання Substrate Phosphorylation

Пероксидне окиснення ліпідів Lipid peroxidation

Мікросомальне окиснення Microsomal oxidation

Окиснювальне фосфорилювання Oxidative phosphorylation

Окиснювальне декарбоксилювання Oxidative decarboxylation

181 / 200
Оберіть індикатори для ацидіметричного визначення речовин у суміші NaOH та Na2CO3: Select indicators for acidimetric determination substances in a mixture of NaOH and Na2CO3:

Тропеолін 00, Tropeolin 00,

Фенолфталеїн, метиловий оранжевий Phenolphthalein, methyl orange

Еозин, флюоресцеїн Eosin, fluorescein

Дифенілкарбазон, дифенлікарбазид Diphenylcarbazone, diphenylcarbazide

Калію хромат, залізоамонійні квасці Potassium chromate, ferric ammonium alum

182 / 200
Емульсії, які містять менше, ніж 0,1% (за об’ємом) дисперсної фази відносяться до: Emulsions that contain less than 0.1% (by volume) dispersed phase refer to:

Концентрованих Concentrated

Висококонцентрованих Highly concentrated

Розведених Divorced

Типу вода-олія Water-oil type

Типу олія-вода Oil-water type

183 / 200
Реакція нітрування фенолу протікає з утворенням орто- і паранітрофенолу. До якого типу реакцій її відносять? The nitration reaction of phenol proceeds with the formation of ortho- and paranitrophenol. To what type of reaction is it classified?

Ланцюгова Chain

Послідовна Sequential

Зворотня Reverse

Паралельна Parallel

Спряжена Conjugated

184 / 200
Процес окиснювального фосфо-рилювання - це головний шлях біосинтезу АТФ в організмі людини. В якій органелі клітини локалізована АТФ-синтетаза? The oxidative phosphorylation process is the main the path of ATP biosynthesis in the human body. In which cell organelle is it located ATP synthetase?

Ядро Ядро

Мікросоми Microsomes

Апарат Іольджі Iolji device

Мітохондрія Mitochondria

Лізосоми Lysosomes

185 / 200
Хворий поступив до клініки зі скаргами на загальну слабкість, головний біль, біль у поперековій ділянці тіла, набряки обличчя та кінцівок. В аналізі сечі: протеїнурія, гематурія, циліндрурія. Що є провідним патогенетичним механізмом набряків при гломерулонефриті? The patient came to the clinic with complaints of general weakness, headache, pain in the lumbar region of the body, swelling of the face and limbs In the analysis of urine: proteinuria, hematuria, cylindruria. What is leading pathogenetic mechanism of edema in glomerulonephritis?

Зниження онкотичного тиску крові Reduction of blood oncotic pressure

Порушення лімфовідтоку Disruption of lymphatic drainage

Порушення гормонального балансу Hormonal imbalance

Підвищення судинної проникливості Increased vascular permeability

Підвищення гідродинамічного тиску крові Increased hydrodynamic blood pressure

186 / 200
У жінки 52-х років розвинулась катаракта (помутніння кришталика) на тлі цукрового діабету. Посилення якого процесу є причиною помутніння кришталика? A 52-year-old woman developed cataracts (clouding lens) against the background of diabetes. Enhancement of which process is the cause opacification of the lens?

Кетогенез Ketogenesis

Глюконеогенез Gluconeogenesis

Глікозилювання білків Glycosylation of proteins

Ліполіз Lipolysis

Протеоліз білків Proteolysis of proteins

187 / 200
Чоловік отримав дозу опромінення 30 Гр. У нього спостерігаються некротична ангіна, розлади шлунково-кишкового тракту. В крові - анемія, лейкопенія, тромбоцитопенія. Який період гострої променевої хвороби у чоловіка? The man received a radiation dose of 30 Gy. He has necrotic angina, disorders of the gastrointestinal tract are observed. In the blood - anemia, leukopenia, thrombocytopenia. What is the period of acute radiation sickness in husband?

Кінця хвороби End of illness

Первинних реакцій Primary reactions

Удаваного благополуччя Fake Prosperity

Розпалу хвороби The outbreak of the disease

- -

188 / 200
Для лікування онкологічного хворого використовувався аналог УМФ-5 фторурацил, який блокує синтез тимідину. Активність якого ферменту гальмується цим препаратом? It was used to treat an oncological patient UMF-5 analogue fluorouracil, which blocks thymidine synthesis. Activity of which enzyme inhibited by this drug?

Дигідрооротатдегідрогеназа Dihydroorotate dehydrogenase

Рибонуклеотидредуктаза Ribonucleotide Reductase

Тимідилатсинтаза Thymidylate synthase

Аденозиндезаміназа Adenosine deaminase

Тимідинфосфорилаза Thymidine phosphorylase

189 / 200
У сільській місцевості серед тварин виникли випадки сибірки. Для попередження розповсюдження захворювання необхідно провести масову імунізацію тварин. Який препарат необхідно використати? There have been incidents among animals in the countryside anthrax To prevent the spread of the disease, it is necessary to carry out mass immunization of animals. What drug should be used?

Вакцину Солка Salk Vaccine

Вакцину Себіна Sebin vaccine

БЦЖ БЦЖ

АКДП АКДП

Живу вакцину СТІ Live STI vaccine

190 / 200
У хворого з черепно-мозковою травмою спостерігаються епілептиморфні судомні напади, що регулярно повторюються. Утворення якого біогенного аміну порушено при цьому стані? A patient with a brain injury has regularly recurring epileptiform seizures. The formation of which biogenic amine is disturbed in this condition?

Серотонін Serotonin

Адреналін Adrenaline

ГАМК ГАМК

Норадреналін Noradrenaline

Гістамін Histamine

191 / 200
Лікарня замовила в аптечній фірмі препарати, що використовуються для діагностики інфекційних захворювань. Ці препарати дозволяють виявити наявність у пацієнта стану інфекційної алергії. Назвіть ці препарати: The hospital ordered drugs from the pharmacy company that are used to diagnose infectious diseases. These drugs allow to detect the presence of an infectious allergy in the patient. Name these drugs:

Алергени Allergenic

Діагностикуми Diagnostics

Імуноглобуліни Immunoglobulins

Анатоксини Anatoxin

Діагностичні сироватки Diagnostic sera

192 / 200
У хворого 59-ти років при флюорографії виявили у нижній частці правої легені затемнення з чіткими межами, характерне для пухлини. Яка з ознак характерна для доброякісної пухлини? In a 59-year-old patient, during fluorography, it was found in the lower lobe of the right lung darkening with clear boundaries, characteristic of a tumor. Which of signs characteristic of a benign tumor?

Проростання у навколишню тканину Growing into surrounding tissue

Ракова кахексія Cancer cachexia

Інфільтруючий ріст Infiltrating Growth

Експансивний ріст Expansive growth

Метастазування Metastasis

193 / 200
Ізоелектрична точка глобуліну 6,4. При якому значенні pH буде відсутнім рух при електрофорезі? The isoelectric point of globulin is 6.4. At what value pH will there be no movement during electrophoresis?

6,4 6,4

6,0 6,0

5,0 5,0

7,0 7,0

8,0 8,0

194 / 200
Активність знешкодження токсичних речовин у дітей нижча у 4 рази, ніж у дорослих. Який фермент, необхідний для кон’югації токсичних сполук, має низьку активність у дітей? The activity of neutralizing toxic substances is lower in children 4 times than in adults. What enzyme is necessary for the conjugation of toxic compounds, has low activity in children?

АсАТ АсАТ

ЛДГі ЛДГі

Глюкуронілтрансфераза Glucuronyl transferase

АлАТ АлАТ

Креатинфосфокіназа Creatine Phosphokinase

195 / 200
Хворому призначено гідразид ізо-нікотинової кислоти (антивітамін вітаміну PP). Недостатність синтезу якого коферменту спостерігається у даного пацієнта? The patient is prescribed iso-nicotinic acid hydrazide (antivitamin of vitamin PP). Lack of synthesis of which coenzyme observed in this patient?

ФАД FAD

НАД+ НАД+

КоА-SH КоА-SH

ФМН ФМН

ТПФ ТПФ

196 / 200
Для попередження і лікування інфекційних захворювань часто використовуються профілактично-лікувальні сироватки та імуноглобуліни. Який вид імунітету створюється у людини після введення цих препаратів? For the prevention and treatment of infectious diseases preventive and therapeutic serums and immunoglobulins are often used. What type of immunity is created in a person after the administration of these drugs?

Штучний активний імунітет Artificial active immunity

Видовий спадковий імунітет Species hereditary immunity

Природний пасивний імунітет Natural passive immunity

Природний активний імунітет Natural active immunity

Штучний пасивний імунітет Artificial passive immunity

197 / 200
Для проникнення в тканини організму і поширення в них патогенні мікроорганізми продукують різноманітні ферменти. Виберіть ці ферменти серед перерахованих: To penetrate the tissues of the body and spread in them pathogenic microorganisms produce various enzymes. Select these enzymes among the listed:

Трансфераза, нуклеаза Transferase, nuclease

Естераза, протеаза Esterase, Protease

Ліаза, лігаза Lyase, ligase

Оксидаза, каталаза Oxidase, catalase

Гіалуронідаза, лецитиназа Hyaluronidase, lecithinase

198 / 200
Для проникнення в тканини організму і поширення в них патогенні мікроорганізми продукують різноманітні ферменти. Виберіть ці ферменти серед перерахованих: To penetrate the tissues of the body and spread in them pathogenic microorganisms produce various enzymes. Select these enzymes among the listed:

Гіалуронідаза, лецитиназа Hyaluronidase, lecithinase

Трансфераза, нуклеаза Transferase, nuclease

Оксидаза, каталаза Oxidase, catalase

Ліаза, лігаза Lyase, ligase

Естераза, протеаза Esterase, Protease

199 / 200
При посіві на щільне поживне середовище фекалій дитини з підозрою на коліентерит через добу виросли два види колоній: безбарвні і червоного кольору. Вкажіть, до якої групи поживних середовищ найбільш імовірно можна віднести це середовище? When sowing on a dense nutrient medium, the feces of a child with suspicion of colienteritis, two types of colonies grew in a day: colorless and red color Indicate to which group of nutrient environments it is most likely can this environment be assigned?

Диференціально-діагностичні Differential-diagnostic

Елективні Electives

Універсальні Universal

Прості Simple

Збагачення Enrichment

200 / 200
??? ???

NO3 NO3

Ag+ Ag+

Ag+ та NO- Ag+ та NO-

AgCl AgCl

AgCl та Ag+ AgCl та Ag+