Крок 1 Медицина - 2013 (буклет)

1 / 200
Хворий 47-ми років з діагнозом вогнищевий туберкульоз верхньої долі правої лєгені, в скиді комбінованої терапії одержує ізоніазид. Через деякий час пацієнт почав пред’являти скарги на м’язову слабкість, зниження шкірної чутливості, порушення зору, координації рухів. Який вітамінний препарат доцільно використати для усунення даних явищ?

A. Вітамін A

B. Вітамін В6

C. Вітамін D

D. Вітамін В12

E. Вітамін C

2 / 200
Хворий 58-ми років впродовж 9-ти років хворіє на цукровий діабет, отримує для корекції гіперглікемії інсулін-семіленте. 10 днів тому почав лікування гіпертонічної хвороби анаприліном. Через годину після прийому антигіпертензивного препарату розвинулась гіпоглікемічна кома. Який механізм виникнення гіпоглікемії за умови прийому анаприліну?

A. Пригнічення глікогенолізу

B. Зменшення періоду напіввиведення глюкагону

C. Збільшення періоду напіввиведення інсуліну-семіленте

D. Збільшення біодоступності інсуліну-семіленте

E. Зменшення всмоктування глюкози

3 / 200
Похідні птерину (аміноптерин і метотрексат) - є конкурентними інгібіторами дигідрофолатредуктази, внаслідок чого вони пригнічують регенерацію тетрагідрофолієвої кислоти з дигідрофолату. Ці лікарські засоби призводять до гальмування міжмолекулярного транспорту одновуглецевих груп. Біосинтез якого полімеру при цьому пригнічується?

A. Білок

B. Гомополісахариди

C. ДНК

D. Гангліозиди

E. Глікозаміноглікани

4 / 200
При підозрі на туберкульоз хворій дитині зробили пробу Манту Через 24 години у місці введення алергену з’явились припухлість, гіперемія і болісність. Які основні компоненти визначають цю реакцію організму?

A. Гранулоцити, Т-лімфоцити і IgG

B. Плазматичні клітини, Т-лімфоцити і лімфокіни

C. В-лімфоцити, IgM

D. Макрофаги, В-лімфоцити і моноцити

E. Мононуклеари, Т-лімфоцити і лімфокіни

5 / 200
Біохімічний аналіз сироватки крові пацієнта з гепатолентикулярною дегенерацією (хвороба Вільсона-Коновалова) виявив зниження вмісту церулоплазміну. У цього пацієнта в сироватці крові буде підвищена концентрація таких іонів:

A. Кальцій

B. Фосфор

C. Мідь

D. Калій

E. Натрій

6 / 200
В процесі метаболізму в організмі людини виникають активні форми кисню, у тому числі супероксидний аніон-радикал О2 . Цей аніон інактивується за допомогою ферменту:

A. Каталаза

B. Пероксидаза

C. Глутатіонпероксидаза

D. Супероксиддисмутаза

E. Глутатіонредуктаза

7 / 200
Хлопчик 10-ти років знаходиться у лікарні з підозрою на харчову токсикоінфекцію. При посіві фекалій хворого на середовище Ендо виросла велика кількість безбарвних колоній. Який мікроорганізм можна з найбільшою імовірністю ВИКЛЮЧИТИ з числа можливих збудників захворювання?

A. Salmonella enteritidis

B. Escherichia coli

C. Proteus vulgaris

D. Pseudomonas aeruginosa

E. Yersinia enterocolitica

8 / 200
Чоловік 23-х років після ДТП надійшов до лікарні у важкому стані із черепно-мозковою травмою. Дихання характеризується судомним тривалим вдихом, який переривається коротким видихом. Для якого типу дихання це характерно?

A. Гаспінг-дихання

B. Кусмауля

C. Апнейстичне

D. Чейн-Стокса

E. Біота

9 / 200
У хлопчика 2-х років з вираженим геморагічним синдромом відсутній антигемофільний глобулін А (фактор VIII) у плазмi крові. Яка фаза гемостазу первинно порушена у цього хворого?

A. Зовнішній механізм активації протромбінази

B. Внутрішній механізм активації протромбінази

C. Перетворення протромбіну в тромбін

D. Перетворення фібриногену в фібрин

E. Ретракція кров’яного згустку

10 / 200
Щуру в плевральну порожнину введено 0,5 мл повітря. Який тип недостатності дихання виникає в даному випадку?

A. Обструктивне порушення альвеолярної вентиляції

B. Перфузійний

C. Дифузійний

D. Рестриктивне порушення альвеолярної вентиляції

E. Дисрегуляторне порушення альвеолярної вентиляції

11 / 200
У хворого виявлено протозойне захворювання, при якому вражений головний мозок і спостерігається втрата зору. У крові знайдені одноклітинні півмісяцевої форми з загостреним кінцем. Збудником цього захворювання є:

A. Токсоплазма

B. Лейшманія

C. Лямблія

D. Амеба

E. Трихомонада

12 / 200
Юнак 17-ти років звернувся до медико-генетичної консультації з приводу відхилень у фізичному і статевому розвитку. При мікроскопії клітин слизової оболонки рота виявлене одне тільце Барра. Вкажіть найбільш імовірний каріотип юнака:

A. 45, Х0

B. 47, XXY

C. 47,21+

D. 47,18+

E. 47, XYY

13 / 200
У спортсмена внаслідок довільної затримки дихання на 40 секунд зросли частота серцевих скорочень та системний артеріальний тиск. Реалізація яких механізмів регуляції зумовлює зміни показників?

A. Безумовні парасимпатичні рефлекси

B. Умовні симпатичні рефлекси

C. Умовні парасимпатичні рефлекси

D. -

E. Безумовні симпатичні рефлекси

14 / 200
Жінці 54-х років поставили попередній діагноз: інфаркт міокарда. Характерною ознакою даного захворювання є суттєве підвищення в крові активності такого ферменту:

A. Каталаза

B. Г-6-ФДГ

C. Креатинфосфокіназа

D. Альфа-амілаза

E. Аргіназа

15 / 200
Дитина попросила батька надути гумову кульку якомога більше за один видих. Яким з перелічених об’ємів повітря скористується батько?

A. Ємність вдиху

B. Життєва ємність легень

C. Функціональна залишкова ємність

D. Загальна ємність легень

E. Резервний об’єм вдиху

16 / 200
На розтині тіла хворого 43-х років, померлого від ревматизму, поверхня епікарду ворсиста, покрита плівками сірого кольору, що легко відділяються. Після їх відділення визначається набрякла повнокровна поверхня епікарду. Який найбільш імовірний діагноз?

A. Гнійний перикардит

B. Фібринозний перикардит

C. Геморагічний перикардит

D. Проліферативний перикардит

E. Катаральний перикардит

17 / 200
При розтині тіла померлого виявлена гіперплазія кісткового мозку плоских і трубчастих кісток (піоїдний кістковий мозок), спленомегалія (6 кг), гепатомегалія (5 кг), збільшення всіх груп лімфатичних вузлів. Якому захворюванню відповідають виявлені зміни?

A. Хронічний лімфолейкоз

B. Хронічний мієлолейкоз

C. Мієломна хвороба

D. Справжня поліцитемія

E. Лімфогрануломатоз

18 / 200
Хворий 61-го року страждає на цироз печінки. Варикозні розширення яких вен з системи порто-кавальних анастомозів можуть мати місце у хворого?

A. V femoralis

B. V epigastrica superficialis

C. V subcostalis

D. V. circumflexa ilium profunda

E. Vv. intercostales posteriores

19 / 200
Електрофоретичне дослідження сироватки крові хворого на пневмонію показало збільшення однієї з білкових фракцій. Вкажіть її:

A. Альбуміни

B. α1 -глобуліни

C. γ-глобуліни

D. α2 -глобуліни

E. β-глобуліни

20 / 200
Хворий 34-х років страждає на туберкульоз легень з дитинства. Йому призначена операція. Під час операції у хворого була видалена середня доля правої легені. Які сегменти були видалені?

A. Верхній і передній

B. Медіальний базальний і латеральний базальний

C. Верхній язичковий і нижній язичковий

D. Латеральний і медіальний

E. Задній і передній

21 / 200
У потерпілого 35-ти років встановлено гнійне запалення жовчного міхура. В який відділ очеревинної порожнини потрапить гній під час розриву жовчного міхура при його типовому положенні?

A. Чепцева сумка

B. Лівий бічний канал

C. Печінкова сумка

D. Верхній дванадцятипалий закуток

E. Передшлункова сумка

22 / 200
При мікроскопії мазка фекалій школяра виявлені жовто-коричневого кольору яйця з горбкуватою оболонкою. Якому гельмінту вони належать?

A. Гострик

B. Волосоголовець

C. Ціп’як карликовий

D. Стьожак широкий

E. Аскарида

23 / 200
В експерименті на тварині досліджують серцевий цикл. Закриті усі клапани серця. Якій фазі циклу відповідає такий стан?

A. Ізометричного скорочення

B. Асинхронного скорочення

C. Протодіастолічний період

D. Швидкого наповнення

E. Повільного наповнення

24 / 200
На основі лабораторного аналізу у хворого підтверджено діагноз - подагра. Для встановлення діагнозу було проведено визначення вмісту:

A. Креатиніну в сечі

B. Залишкового азоту в крові

C. Сечової кислоти в крові та сечі

D. Сечовини в крові та сечі

E. Аміаку в сечі

25 / 200
Ціаністий калій є отрутою, від якої смерть організму наступає миттєво. На які ферменти в мітохондріях діє ціанистий калій:

A. Цитохромоксидаза (аа3)

B. Флавінові ферменти

C. Цитохром В5

D. НАД+ - залежні дегідрогенази

E. Цитохром Р-450

26 / 200
Для лікування деяких інфекційних захворювань, викликаних бактеріями, застосовуються сульфаніламідні препарати, що блокують синтез фактора росту бактерій. Назвіть механізм їх дії:

A. Інгібують всмоктування фолієвої кислоти

B. Є алостеричними інгібіторами ферментів

C. Беруть участь в окисно-відновних процесах

D. Є алостеричними ферментами

E. Є антивітамінами параамінобензойної кислоти

27 / 200
У різнороба 55-ти років, який 28 років пропрацював на хімічному заводі в цеху зі шкідливими умовами виробництва, спостерігаються часті кровотечі із слизової оболонки носової порожнини. За рахунок яких артерій це відбувається?

A. Надочноямкова артерія

B. Передня і задня решітчасті артерії

C. Війчасті артерії

D. Передня мозкова артерія

E. Очна артерія

28 / 200
Після травми передньої поверхні верхньої третини передпліччя у хворого утруднення пронації, послаблення долонного згинання кисті та порушення чутливості шкіри 1-3 пальців на долоні. Який нерв ушкоджено?

A. n. musculocutaneus

B. n. ulnaris

C. n. cutaneus antebrachii medialis

D. n. medianus

E. n. radialis

29 / 200
Юнак 15-ти років доставлений до приймального відділєння у непритомному стань Об’єктивно: на зовнішні подразники хворий не реагує, дихання періодичне за типом Чейн-Стокса, зіниці звужені, зіничний рефлекс відсутній. Було встановлено, що дані симптоми обумовлені використанням морфіну. Назвіть засіб для антидотної терапії:

A. Унітіол

B. Апоморфіну гідрохлорид

C. Кальцію хлорид

D. Протаміну сульфат

E. Налоксон

30 / 200
При гістологічному дослідженні вузла у видаленій молочній залозі серед рясної строми виявлені різних розмірів і форми комплекси атипових поліморфних епітеліальних клітин з наявністю просвітів у центрі комплексів. Клітини з великими ядрами, збільшеним числом ядерець і ядерцевих організаторів, наявністю атипових мітозів. Який попередній діагноз?

A. Фіброаденома молочної залози

B. Аденокарцинома

C. Солідний рак

D. Плоскоклітинний незроговілий рак

E. Недиференційований поліморфно-клітинний рак

31 / 200
У чоловіка 63-х років, що багато років страждав на атеросклероз і переніс раніше інфаркт міокарда, розвинувся напад загрудинного болю. Хворий госпіталізований, через 3 дні, на фоні прогресуючої серцево-судинної недостатності, помер. Під час розтину тіла у ділянці задньої стінки лівого шлуночка і міжшлуночкової перегородки виявлена ділянка білого кольору близько 3 см у діаметрі, волокниста, западаюча, з чіткою межею. Прозектор трактував ці зміни як:

A. Ішемія міокарда

B. Інфаркт міокарда

C. Вогнищевий кардіосклероз

D. Міокардит

E. Дистрофія міокарда

32 / 200
23-х років вдень раптово підвищилася температура до 39,5°C і через 6 годин повернулася до норми. На другу добу напад повторився і температура досягла 41,5°C. Період апірексії настав через 8 годин. Який тип температурної кривої?

A. Послаблюючий

B. Септичний

C. Виснажуючий

D. Переміжний

E. Постійний

33 / 200
Під час оперативного втручання на фоні використання гігронію різко знизився артеріальний тиск. Представники яких груп лікарських препаратів можуть нормалізувати артеріальний тиск?

A. α-адреноміметики

B. α-адреноблокатори

C. Гангліоблокатори

D. M-холіноміметики

E. Н-холіноміметики

34 / 200
При глікогенозі - хворобі Гірке - порушується перетворення глюкозо-6-фосфату на глюкозу, що призводить до накопичення глікогену в печінці та нирках. Дефіцит якого ферменту є причиною захворювання?

A. Глікогенсинтетаза

B. Фосфорилаза

C. Глюкозо-6-фосфатаза

D. Гексокіназа

E. Альдолаза

35 / 200
При проведені наукового експерименту дослідник зруйнував структуру однієї з частин клітини, що порушило здатність клітини до поділу. Яка структура була зруйнована найбільш імовірно?

A. Центросома

B. Глікокалікс

C. Пластичний комплекс

D. Мікрофібрили

E. Мітохондрії

36 / 200
У хворого з дихальною недостатністю рН крові 7,35. Визначення рСO2 показало наявність гіперкапнії. При дослідженні рН сечі відзначається підвищення її кислотності. Яка форма порушення кислотноосновного стану в даному випадку?

A. Ацидоз метаболічний, компенсований

B. Ацидоз газовий, компенсований

C. Ацидоз метаболiчний, декомпенсований

D. Алкалоз газовий, компенсований

E. Алкалоз газовий, декомпенсований

37 / 200
При аутопсії тіла чоловіка середніх років, що тривало страждав на бронхоектатичну хворобу, виявлено, що обидва наднирника різко з6ільшені в об’ємі за рахунок кіркового шару. Наднирники щільні, бліді, сального вигляду. Мікроскопічно по ходу ретикулярної строми, у стінках судин - відкладання безструктурних, гомогенних, еозинофільних мас і конго-рот - позитивних мас. Який процес зумовив ці зміни?

A. Мукоїдне набухання

B. Фібриноїдне набухання

C. Ліпідоз

D. Гіаліноз

E. Амілоїдоз

38 / 200
При бактеріологічному дослідженні сечі хворого на пієлонефрит виділені мікроорганізми, що утворюють на м’ясо-пептонному агарі жовто-зелений пігмент і характерний запах. Як вони називаються?

A. Псевдомонади

B. Ешеріхії

C. Протеї

D. Клебсієли

E. Азотобактерії

39 / 200
Дитина 4-х років вдихнула ґудзик, який за допомогою бронхоскопу був видалений з правого головного бронху. Який епітелій бронху найбільш імовірно ушкоджений стороннім предметом?

A. Багатошаровий незроговілий

B. Одношаровий багаторядний війчастий

C. Одношаровий низькопризматичний

D. Перехідний

E. Одношаровий плоский

40 / 200
Жінка 53-х років хвора на гіпертонічну хворобу тривалий час лікувалася гіпотензивними засобами. Останнім часом стан її погіршився: з’явились нудота, набряк повік та губ, уртикарні висипання на шкірі, блювання, брадикардія, пронос. Який препарат викликає ці явища?

A. Клофелін

B. Бензогексоній

C. Анаприлін

D. Резерпін

E. Дибазол

41 / 200
У хворого 48-ми років, на тлі хронічного гломерулонефриту, розвинулася стійка артеріальна гіпертензія. Вкажіть групу найбільш ефективних лікарських засобів для лікування цього пацієнта:

A. Інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту

B. а-адреноблокатори

C. Міотропні спазмолітики

D. Гангліоблокатори

E. Антагоністи кальцію

42 / 200
Чоловік 54-х років госпіталізований до нейрохірургічного відділення зі скаргами на відсутність чутливості шкіри нижньої повіки, латеральної поверхні носа, верхньої губи. Лікар при огляді встановив запалення другої гілки трійчастого нерва. Через який отвір виходить із черепа ця гілка?

A. Рваний отвір

B. Овальний отвір

C. Круглий отвір

D. Остистий отвір

E. Верхня очноямкова щілина

43 / 200
Чоловік 64-х років із хронічним закрепом приймав щодня одне драже "Бісакоділ". Через деякий час для отримання ефекту він змушений був приймати по 2 драже. Як називається такий тип зміни дії лікарських речовин?

A. Звикання

B. Лікарська залежність

C. Ідіосинкразія

D. Сенсибілізація

E. Кумуляція

44 / 200
У чоловіка 22-х років високого росту та астенічної будови тіла з ознаками гіпогонадизму, гінекомастією та зменшеною продукцією сперми (азооспермія) виявлено каріотип 47 XXY. Який спадковий синдром супроводжується такою хромосомною аномалією?

A. Віскотта-Олдрича

B. Тернера

C. Луї-Барра

D. Клайнфельтера

E. Дауна

45 / 200
У товщі шкіри макроскопічно знайдена і видалена щільна пухлина, рухлива. При мікроскопії вона представлена хаотично розташованими пучками колагенових волокон з невеликою кількістю веретеноподі6них клітин. Яка пухлина видалена?

A. Лейоміома

B. Щільна фіброма

C. Меланома

D. Ліпома

E. Іломус-ангіома

46 / 200
Хвора 26-ти років звернулася до лікаря зі скаргами на появу у випорожненнях білих плоских рухливих утворів, які нагадують локшину. При лабораторному дослідженні виявлені членики з такою характеристикою: довгі, вузькі, з розміщеним поздовжньо каналом матки, яка має 17-35 бічних відгалужень з кожного боку. Який вид гельмінтів паразитує у кишечнику жінки?

A. Taenia solium

B. Hymenolepis nana

C. Diphyllobothrium latum

D. Echinococcus granulosus

E. Taeniarhynchus saginatus

47 / 200
У жінки 30-ти років при гістологічному дослідженні шийного лімфовузла виявлено порушення малюнка внаслідок розростання епітеліоїдних, лімфоїдних клітин і макрофагів з ядрами у вигляді підкови, в центрі деяких скупчень клітин - безструктурні ділянки блідо-рожевого кольору з уламками ядер. Для якого захворювання характерні такі зміни?

A. Туберкульоз

B. Лімфогрануломатоз

C. Актиномікоз

D. Метастаз пухлини

E. Сифіліс

48 / 200
В експерименті у тварини в результаті проведеного перетинання депресорного нерва та руйнування каротидних клубочків розвинулась стійка гіпертензія. З порушенням якої функції нервової системи пов’язане це явище?

A. Вища нервова діяльність

B. Рухова

C. Вегетативна

D. Сенсорна

E. Трофічна

49 / 200
У хворого 20-ти років видалена пухлина лобної частки правої півкулі головного мозку діаметром 5 см, яка була нечітко відмежована від довколишньої тканини. На розрізі - однорідного вигляду, гістологічно - складається із зіркоподібних клітин, численні відростки яких утворюють густі сплетіння. Яка пухлина була у хворого?

A. Астроцитома

B. Олігодендрогліома

C. Гангліоневрома

D. Епендімома

E. Хоріоїдпапілома

50 / 200
У хворого 20-ти років з жовтяницею встановлено: підвищення у плазмі крові вмісту загального білірубіну за рахунок непрямого (вільного), в калі та сечі - високий вміст стеркобіліну, рівень прямого (зв’язаного) білірубіну в плазмі крові в межах норми. Про який вид жовтяниці можна думати?

A. Паренхіматозна (печінкова)

B. Механічна

C. Жовтяниця немовлят

D. Хвороба Жильбера

E. Гемолітична

51 / 200
У хлопчика зі спадково обумовленими вадами зразу ж після народження спостерігався характерний синдром, який називають "крик кішки". У ранньому дитинстві малюк мав "нявкаючий" тембр голосу. Під час дослідження каріотипу цієї дитини було виявлено:

A. Додаткову 21-у хромосому

B. Делецію короткого плеча 5-ї хромосоми

C. Додаткову Х-хромосому

D. Нестачу Х-хромосоми

E. Додаткову Y-хромосому

52 / 200
При визначенні групи крові за системою АВ0 за допомогою стандартних сироваток були отримані наступні результати: аглютинацію еритроцитів викликали сироватки I, II та III груп. Яка група досліджуваної крові?

A. AB(IV)

B. B(III)

C. A(II)

D. O(I)

E. Неможливо визначити

53 / 200
Жінка 68-ми років, що страждає на атеросклероз, госпіталізована до хірургічного відділення з приводу розлитого гнійного перитоніту. Під час операції діагностовано тромбоз брижових артерій. Яка найбільш імовірна причина перитоніту?

A. Ішемія ангіоспастична

B. Немічний інфаркт

C. Стаз

D. Геморагічний інфаркт

E. Ішемія компресійна

54 / 200
Для утворення транспортної форми амінокислот для синтезу білка необхідно:

A. Аміноацил-тРНК-синтетаза

B. ГТФ

C. м-РНК

D. Рибосома

E. Ревертаза

55 / 200
Перебуваючи у робочому відрядженні в одній із країн тропічної Африки, лікар зіткнувся зі скаргами місцевого населення з приводу хвороби дітей 10-14 років, що супроводжується стійкими лихоманками, які не мають правильного чергування, виснаженням, анемією, збільшенням печінки і селезінки. Враховуючи місцеві умови, що пов’язані з великою кількістю москітів, можна передбачити що це:

A. Балантидіаз

B. Вісцеральний лейшманіоз

C. Токсоплазмоз

D. Сонна хвороба

E. Хвороба Чагаса

56 / 200
Під час хірургічного втручання на органах черевної порожнини сталася рефлекторна зупинка серця. Де знаходиться центр рефлексу?

A. Спинний мозок

B. Середній мозок

C. Проміжний мозок

D. Довгастий мозок

E. Кора великих півкуль

57 / 200
У чоловіка 36-ти років розвинулася гарячка, яка супроводжувалася зміщенням установчої точки терморегуляційного центру на більш високий рівень, з послідовним чергуванням наступних стадій: Incrementi, fastigii, decrementi. При якому захворюванні можуть спостерігатися подібні зміни?

A. Акромегалія

B. Цукровий діабет

C. Ренальний діабет

D. Гіпертрофія міокарда

E. Гостра пневмонія

58 / 200
Одна з форм вродженої патології супроводжується гальмуванням перетворення фенілаланіну в тирозин. Біохімічною ознакою хвороби є накопичення в організмі деяких органічних кислот, зокрема:

A. Фенілпіровиноградна

B. Лимонна

C. Піровиноградна

D. Молочна

E. Глутамінова

59 / 200
У чоловіка 41-го року відзначаються періодичні напади серцебиття (пароксизми), сильне потовиділення, напади головного болю. При обстеженні виявлена гіпертензія, гіперглікемія, підвищення основного обміну, тахікардія. При якій патології наднирників спостерігається подібна картина?

A. Гіпофункція мозкового шару

B. Гіперфункція кори наднирників

C. Гіперфункція мозкового шару

D. Гіпофункція кори наднирників

E. Первинний альдостеронізм

60 / 200
У дитини 10-ти років через 2 тижні після перенесеної ангіни розвинувся нефритичний синдром (протеїнурія, гематурія, циліндрурія), що свідчить про ураження базальної мембрани клубочків нирок. Який найбільш імовірний механізм лежить в основі ушкодження базальної мембрани?

A. Гранулематозний

B. Антитільний

C. Реагіновий

D. Цитотоксичний

E. Імунокомплексний

61 / 200
Жінка 24-х років звернулася до медико-генетичної консультації з приводу оцінки ризику захворювання на гемофілію у її дітей. Її чоловік страждає на гемофілію. Під час збору анамнезу виявилося, що у сім’ї жінки не було випадків гемофілії. Вкажіть ризик народження хворої дитини:

A. Відсутній

B. 25%

C. 50%

D. 75%

E. 100%

62 / 200
При тиреотоксикозі підвищується продукція тиреоїдних гормонів Т3 та Т4, розвиваються схуднення, тахікардія, психічне збудження та інше. Як саме впливають тиреоїдні гормони на енергетичний обмін в мітохондріях клітин?

A. Роз‘єднують окислення та окисне фосфорилювання

B. Активують субстратне фосфорилювання

C. Блокують субстратне фосфорилювання

D. Блокують дихальний ланцюг

E. Активують окисне фосфорилювання

63 / 200
У людини внаслідок тривалого перебування у горах на висоті 3000 м над рівнем моря збільшилась киснева ємкість крові. Безпосередньою причиною цього є посилене утворення в організмі:

A. Лейкопоетинів

B. Карбгемоглобіну

C. Еритропоетинів

D. Катехоламінів

E. 2,3-дифосфогліцерату

64 / 200
У хворого 45-ти років при рентгенологічному обстеженні була виявлена кила міжхребцевого диску грудного відділу хребетного стовпа. Який вид з’єднання між хребцями зазнав патологічних змін?

A. Діартроз

B. Синсаркоз

C. Геміартроз

D. Синостоз

E. Синхондроз

65 / 200
Чоловіку 44-х років за вимогою діагностичних тестів зробили лімфографію органів грудної порожнини. Хірург встановив, що пухлина вразила орган, з лімфатичних судин якого лімфа безпосередньо переходить у грудну протоку. Який це орган?

A. Стравохід

B. Трахея

C. Лівий головний бронх

D. Серце

E. Осердя

66 / 200
Виникнення нижчеперерахованих захворювань пов’язане із генетичними факторами. Назвіть патологію із спадковою схильністю:

A. Цукровий діабет

B. Хорея Гентінгтона

C. Фенілкетонурія

D. Серпоподібноклітинна анемія

E. Дальтонізм

67 / 200
Серологічна діагностика інфекційних захворювань заснована на специфічній взаємодії антитіл з антигенами. Як називається серологічна реакція, при якій високодисперсні антигени адсорбовані на еритроцитах?

A. Реакція непрямої (пасивної) гемаглютинації

B. Реакція преципітації

C. Реакція зв’язування комплементу

D. Реакція гемадсорбції

E. Реакція нейтралізації

68 / 200
Чоловік 42-х років з ураженням ліктьового нерва не може звести до серединної лінії II і V пальці. Функція яких м’язів при цьому порушена?

A. Тильні міжкісткові м’язи

B. Долонні міжкісткові м’язи

C. Червоподібні м’язи

D. Короткий долонний м’яз

E. Відвідний м’яз мізинця

69 / 200
На електронній мікрофотографії епідермісу шкіри серед клітин кубічної форми виділяються паросткові клітини, в цитоплазмі яких добре розвинутий апарат Гольджі, багато рибосом і меланосом. Назвіть ці клітини:

A. Кератиноцити

B. Клітини Лангеганса

C. Клітини Меркеля

D. Меланоцити

E. Тканинні базофіли

70 / 200
Потужність, що розвиває м’яз, недостатня для піднімання вантажу. Який вид скорочення м’яза має місце у даному випадку?

A. Ізометричне

B. Тетанічне

C. Ізотонічне

D. Ексцентричне

E. Концентричне

71 / 200
Через рік після субтотальної резекції шлунка з приводу виразки малої кривизни виявлені зміни в аналізі крові - анемія, лейко- і тромбоцитопенія, КП=1.3, наявність мегалобластів та мегалоцитів. Дефіцит якого фактору обумовив розвиток цієї анемії?

A. Хлороводнева кислота

B. Фактор Касла

C. Муцин

D. Пепсин

E. Іастрин

72 / 200
У мазку з нальоту на мигдаликах хворого з підозрою на дифтерію виявлено палички синього кольору з потовщеннями на полюсах. Який метод фарбування мазків було використано?

A. Леффлера

B. Буррі

C. Пнса

D. Грама

E. Нейссера

73 / 200
Хвора 66-ти років скаржиться на 6іль у гомілці, який підсилюється при ходьбі. Об’єктивно: набряк та почервоніння по ходу вени. Лікар призначив антикоагулянт прямої дії для місцевого вживання. Який препарат можна використати з цією метою?

A. Мазь саліцилова

B. Мазь троксевазинова

C. Мазь гепаринова

D. Мазь бутадіонова

E. Тромбін

74 / 200
У хлопчика 6-ти років відзначається змішана інвазія аскаридами та гостриками. Який протиглисний препарат слід призначити для одноразового прийому?

A. Мебендазол

B. Насіння гарбуза

C. Аміноакрихін

D. Фенасал

E. Піперазину адипінат

75 / 200
Дитина народилася в стані асфіксії. Який препарат необхідно ввести новонародженому для стимуляції дихання?

A. Лобелін

B. Празозин

C. Атропін

D. Прозерин

E. Етимізол

76 / 200
У пацієнта 38-ми років при прогресуванні стафілококового гнійного періодонтиту виникло гнійне запалення кістково-мозкових просторів альвеолярного відростка, а потім тіла нижньої щелепи. Мікроскопічно кісткові балки витончені, вогнища некрозу, кісткові секвестри, оточені сполучнотканинною капсулою. Який найбільш імовірний діагноз?

A. Гострий остеомієліт

B. Хронічний остеомієліт

C. Пародонтома

D. Хронічний фіброзний періостит

E. Гнійний періостит

77 / 200
Еритроцити людини не містять мітохондрій. Який основний шлях утворення АТФ в цих клітинах?

A. Анаеробний гліколіз

B. Аеробний гліколіз

C. Окислювальне фосфорилювання

D. Креатинкіназна реакція

E. Аденілаткіназна реакція

78 / 200
У чоловіка 50-ти років запалення яєчка ускладнилось його водянкою. Необхідне оперативне втручання. Яку з оболонок яєчка останньою розтинає хірург під час операції?

A. Парієтальний листок піхвової оболонки яєчка

B. М ’ясиста оболонка

C. Внутрішня сім’яна фасція

D. М’яз-підіймач яєчка

E. Зовнішня сім’яна фасція

79 / 200
У жінки 52-х років при обстеженні було виявлено зниження кількості еритроцитів у крові та підвищення рівня вільного гемоглобіну в плазмі крові (гемоглобінемія). КП- 0,85. Який вид анемії спостерігається у хворої?

A. Спадкова гемолітична

B. Гостра постгеморагічна

C. Набута гемолітична

D. Хронічна постгеморагічна

E. Анемія внаслідок порушення еритропоезу

80 / 200
У хворого 28-ми років тривале блювання призвело до зневоднення організму. Підвищена секреція якого гормону перш за все сприятиме збереженню води в організмі?

A. Вазопресин

B. Кальцитонін

C. Тироксин

D. Соматостатин

E. Альдостерон

81 / 200
При проведенні операції на тонкій кишці лікар виявив ділянку слизової оболонки, де на фоні колових складок була присутня поздовжня складка. Який відділ тонкої кишки має таку будову?

A. Pars horizontalis duodeni

B. Pars ascendens duodeni

C. Початковий eiddrn jejunum

D. Pars descendens duodeni

E. Дистальний вiддiл ileum

82 / 200
У хворого нормально забарвлений кал, у складі якого знаходиться велика кількість вільних жирних кислот. Причиною цього є порушення наступного процесу:

A. Гідроліз жирів

B. Всмоктування жирів

C. Жовчовиділення

D. Жовчоутворення

E. Секреція ліпаз

83 / 200
При термометрії встановлено, що температура відкритих ділянок шкіри на 1-1,5° нижче за температуру поруч розташованих ділянок, закритих одягом з натуральних тканин. Причиною цього є те, що одяг, перш за все, зменшує тепловіддачу таким шляхом:

A. Конвекція

B. Радіація

C. Проведення

D. Випаровування

E. -

84 / 200
На препараті м’якої мозкової оболонки виявляється судина, у стінці якої відсутня середня оболонка, зовнішня оболонка зрощена з оточуючою тканиною, внутрішня оболонка побудована із базальної мембрани та ендотелію. Що це за судина?

A. Вена волокнистого типу

B. Вена м’язового типу зі слабким розвитком м’язових елементів

C. Артерія м’язового типу

D. Артеріола

E. Артерія змішаного типу

85 / 200
В основі розвитку імунних і алергічних реакцій організмом застосовуються однакові механізми відповіді імунної системи на антиген. Визначте основну відмінність алергічних реакцій від імунних?

A. Кількість антигену, що потрапляє

B. Особливість будови антигенів

C. Розвиток пошкодження тканин

D. Шляхи потрапляння в організм

E. Спадкова схильність

86 / 200
Чоловік 38-ми років поступив до неврологічного відділення зі скаргами на погіршення пам’яті та розумової працездатності після перенесеної травми голови. Запропонуйте лікарський засіб для покращення метаболізму головного мозку:

A. Меридил

B. Сиднокарб

C. Кофеїн

D. Анальгін

E. Пірацетам (ноотропіл)

87 / 200
У хлопчика 8-ми років виник біль у горлі, підвищилась температура тіла. На 2-й день від початку захворювання виявлені висипання червоного кольору у вигляді дрібних, густо розташованих плям, величиною з макове зерно. Вони покривають все тіло, за винятком носо-губного трикутника. При огляді порожнини рота - в зіві яскраве почервоніння, мигдалики збільшені, язик малиново-червоний. Який найбільш імовірний діагноз?

A. Скарлатина

B. Аденовірусна інфекція

C. Дифтерія зіва

D. Кір

E. Стрептококова ангіна

88 / 200
Юнака 15-ти років вжалила бджола. На місці укусу визначається набряк, гіперемія, підвищення температури. Назвіть ініціальний патогенетичний фактор запального набряку:

A. Підвищення проникності мікросудин

B. Підвищення осмотичного тиску у вогнищі запалення

C. Зниження онкотичного тиску крові

D. Підвищення кров’яного тиску в капілярах

E. Порушення лімфовідтоку

89 / 200
Хворий 49-ти років був доставлений до лікарні в коматозному стані. В анамнезі - цукровий діабет. Об’єктивно: дихання Кусмауля, зниження артеріального тиску, у видихуваному повітрі запах ацетону. Після проведеної невідкладної терапії стан покращився. Який препарат було введено хворому?

A. Адреналін

B. Ізадрин

C. Інсулін

D. Букаркам

E. Глібенкламід

90 / 200
Катіонні глікопротеїни є основними компонентами слини привушних залоз. Які амінокислоти обумовлюють їх позитивний заряд?

A. Лізин, аргінін, гістидин

B. Аспартат, глутамат, гліцин

C. Аспартат, аргінін, глутамат

D. Глутамат, валін, лейцин

E. Цистеїн, гліцин, пролін

91 / 200
На мікропрепараті очного яблука плода спостерігається пошкодження рогівки. Частина якого зародкового листка була уражена в процесі ембріонального розвитку?

A. Ентодерма

B. Мезодерма

C. Дерматом

D. Ектодерма

E. Нефротом

92 / 200
Жінці 55-ти років для лікування ІХС був призначений β-адреноблокатор. Через деякий час у неї з’явився кашель, бронхоспазм. Якому з перелічених засобів притаманна така побічна дія?

A. Анаприлін

B. Талінол

C. Атенолол

D. Фенігідин

E. Метопролол

93 / 200
Студентка 22-х років звернулася до лікаря із скаргами на підвищення температури тіла до 38°C, слабкість, біль у горлі. Об’єктивно: язик вкритий білим нальотом. Які гістологічні структури язика беруть участь в утворенні цього нальоту?

A. Епітелій ниткоподібних сосочків

B. Епітелій листоподібних сосочків

C. Епітелій грибоподібних сосочків

D. Епітелій жолобкуватих сосочків

E. Сполучнотканинна основа всіх сосочків язика

94 / 200
Досліджуються рецептори, інформація від яких прямує до кори без участі таламусу. Які це рецептори?

A. Дотикові

B. Нюхові

C. Смакові

D. Зорові

E. Слухові

95 / 200
У здорових батьків, спадковість яких не обтяжена, народилась дитина з чисельними вадами розвитку. Цитогенетичний аналіз виявив у соматичних клітинах дитини трисомію за 13-ю хромосомою (синдром Патау). З яким явищем пов’язане народження такої дитини?

A. Порушення гаметогенезу

B. Соматична мутація

C. Рецесивна мутація

D. Домінантна мутація

E. Хромосомна мутація

96 / 200
На препараті представлено орган, вкритий сполучнотканинною капсулою, від якої відходять трабекули. В органі можна розрізнити кіркову речовину, де містяться лімфатичні вузлики та мозкову речовину, представлену тяжами лімфоїдних клітин. Який орган представлений на препараті?

A. Тимус

B. Селезінка

C. Червоний кістковий мозок

D. Лімфатичний вузол

E. Мигдалики

97 / 200
До біорегуляторів клітинних функцій ліпідної природи належать тромбоксани. Джерелом для синтезу цих сполук є:

A. Арахідонова кислота

B. Стеаринова кислота

C. Пальмітинова кислота

D. Фосфатидна кислота

E. Пальмітоолеїнова кислота

98 / 200
Жінка 25-ти років звернулася зі скаргами на дисменорею та безпліддя. При обстеженні виявлено: зріст жінки 145 см, недорозвинені вторинні статеві ознаки, на шиї крилоподібні складки. При цитологічному дослідженні в соматичних клітинах не виявлено тілець Барра. Який діагноз встановив лікар?

A. Синдром Клайнфельтера

B. Синдром Шерешевського-Тернера

C. Синдром Морріса

D. Синдром трисомії Х

E. -

99 / 200
У чоловіка 36-ти років хворого на туберкульоз легень непереносимість аміноглікозидного антибіотика амікацину. Який протитуберкульозний антибіотик можна включити до складу комплексної терапії у даному випадку?

A. Рифампіцин

B. Стрептоміцин

C. Канаміцин

D. Бензилпеніцилін

E. Амоксицилін

100 / 200
У жінки 60-ти років після емоційної реакції, яка була викликана гнівом, виник напад загрудинного болю. На ЕКГ були встановлені ознаки порушення коронарного кровообігу. Який вид порушень міг спричинити це явище?

A. Ангіоспастична ішемія

B. Артерiальна гіпєрємія

C. Венозна гіперемія

D. Справжній стаз

E. Венозний стаз

101 / 200
Для запобігання нападів гострого панкреатиту лікар призначив трасілол (контрікал, гордокс), який є інгібітором:

A. Еластази

B. Карбоксипептидази

C. Хімотрипсину

D. Гастриксину

E. Трипсину

102 / 200
Хворий 58-ми років помер від прогресуючої серцевої недостатності. На розтині: серце розширене у поперечнику, мляве, м’яз на розрізі нерівномірного кровонаповнення, пістрявий. При гістологічному дослідженні: у міокарді повнокров’я, у стромі лімфогістіоцитарні інфільтрати, що розсувають кардіоміоцити. Виявлені морфологічні зміни свідчать про:

A. Негнійний проміжний міокардит

B. Венозне повнокров’я

C. Жирову дистрофії міокарда

D. Кардіосклероз

E. Інфаркт міокарда

103 / 200
Хвора 39-ти років, з цукровим діабетом в анамнезі, госпіталізована до клініки у прекоматозному стані кетоацидотичного типу. Збільшення вмісту якого метаболіту до цього призвело?

A. Цитрат

B. Альфа-кетоглутарат

C. Ацетоацетат

D. Малонат

E. Аспартат

104 / 200
У хворих із синдромом набутого імунодефіциту (СНІД) різко знижується імунологічна реактивність, що проявляється розвитком хронічних запальних процесів, інфекційних захворювань, пухлинного росту. Клітини якого типу ушкоджує ВІЛ-інфекція, внаслідок чого знижується імунний захист?

A. Т4-хелпери

B. Природні кілери (NK)

C. Т-супресори

D. Т8-ефектори

E. В-лімфоцити

105 / 200
Під час аналізу електрокардіограми встановлено збільшення тривалості і амплітуди зубця S. Деполяризація якої ділянки серця порушена у хворого?

A. Базальні відділи шлуночків

B. Передсердя

C. Верхівка серця

D. Бокові стінки шлуночків

E. Середня і нижня третина міжшлуно-чкової перегородки

106 / 200
У хворого 42-х років з хронічною серцевою недостатністю, незважаючи на терапію кардіотонічними засобами і тіазидовим діуретиком, зберігаються набряки і виникла загроза асциту. Який препарат слід призначити для підсилення діуретичного ефекту застосованих ліків?

A. Спіронолактон

B. Фуросемід

C. Амілорид

D. Клопамід

E. Манітол

107 / 200
У синтезі пуринових нуклеотидів беруть участь деякі амінокислоти, похідні вітамінів, фосфорні ефіри рибози. Коферментна форма якого вітаміну є переносником одновуглецевих фрагментів в синтезі пуринових нуклеотидів?

A. Фолієва кислота

B. Пантотенова кислота

C. Нікотинова кислота

D. Рибофлавін

E. Піридоксин

108 / 200
На дослідження в бактеріологічну лабораторію було відправлено випорожнення хворої дитини грудного віку, з яких виділена культура ентеропатогенних кишкових паличок О55К59. На основі яких критеріїв виділена культура віднесена до ЕПКП О55?

A. Антигенні властивості

B. Морфологічні ознаки

C. Культуральні ознаки

D. Біохімічні властивості

E. Визначення фаговару

109 / 200
У померлої дитини 3-х років за життя мала місце менінгіальна симптоматика, На розтині в м’якій мозковій оболонці макроскопічно виявлені просоподібні вузлики, які мікроскопічно представлені осередком казеозного некрозу з валами епітеліоїдних, лімфоїдних клітин, між якими зустрічаються великі клітини з ядрами на периферії у вигляді півмісяця. Який найбільш імовірний менінгіт у дитини?

A. Сифілітичний

B. Бруцельозний

C. Грипозний

D. Туберкульозний

E. Менінгококовий

110 / 200
З метою оцінки адаптації до фізичного навантаження лікар провів обстеження робітників після виконання важкої праці. Які зміни в загальному аналізі крові можна виявити?

A. Лейкопенія

B. Анемія

C. Перерозподільчий лейкоцитоз

D. Гіпоальбумінемія

E. Зсув лейкоцитарної формули вліво

111 / 200
У чоловіка 34-х років під час бійки виникла зупинка серця внаслідок сильного удару у верхню ділянку передньої черевної стінки. Який із зазначених механізмів регуляції спричинив зупинку серця?

A. Парасимпатичні безумовні рефлекси

B. Симпатичні безумовні рефлекси

C. Парасимпатичні умовні рефлекси

D. Симпатичні умовні рефлекси

E. Периферичні рефлекси

112 / 200
Після фармакологічної блокади іонних каналів мембрани нервового волокна потенціал спокою зменшився з -90 до -80 мВ. Які канали було заблоковано?

A. Калієві

B. Натрієві

C. Кальцієві

D. Магнієві

E. Хлорні

113 / 200
У хворого 49-ти років на гострий панкреатит виникала загроза некрозу підшлункової залози, що супроводжувалось надходженням у кров і тканини активних панкреатичних протеїназ і розщеплення тканинних білків. Які захисні фактори організму можуть інгібувати ці процеси?

A. Імуноглобуліни

B. Кріоглобулін, інтерферон

C. Церулоплазмін, трансферин

D. Гемоплексин, гаптоглобін

E. α2-макроглобулін, α1 -антитрипсин

114 / 200
У чоловіка 36-ти років після перенесеної стрептококової інфекції діагностовано гострий гломерулонефрит. Найбільш імовірно, що ураження базальної мембрани ниркових тілець виникає внаслідок алергічної реакції такого типу:

A. Анафілактична

B. Імунокомплексна

C. Цитотоксична

D. Сповільнена

E. Стимулююча

115 / 200
Хворому 46-ти років на ревматоїдний поліартрит призначили нестероїдний протизапальний засіб. Але, з причини супутнього захворювання, через деякий час препарат відмінили. Яке захворювання є протипоказанням до призначення цієї групи препаратів?

A. Виразкова хвороба

B. Мігрень

C. Бронхіт

D. Пневмонія

E. Радикуліт

116 / 200
Чоловік 53-х років звернувся зі скаргами на гострий біль у правому підребер’ї. При огляді лікар звернув увагу на пожовтілі склери хворого. Лабораторні аналізи показали підвищену активність АЛТ та негативну реакцію на стеркобілін у калі. Для якого захворювання характерні такі симптоми?

A. Гемолітична жовтяниця

B. Гепатит

C. Хронічний коліт

D. Жовчнокам’яна хвороба

E. Хронічний гастрит

117 / 200
До інфекційної лікарні доставлено літнього чоловіка, безпритульного. Скарги на високу температуру, запаморочення, висип на шкірі. Враховуючи, що хворий страждає також на педикульоз, лікар запідозрив висипний тиф. Який метод діагностики найдоцільніше використати для підтвердження діагнозу?

A. Бактеріологічний

B. Серологічний

C. Вірусологічний

D. Мікроскопічний

E. Алергологічний

118 / 200
У ході хірургічної операції на нирці із заднього доступу (з боку спини) виникла необхідність перетиснути ниркову артерію. У якій послідовності розташовані елементи ниркової ніжки у її воротах ззаду наперед?

A. Артерія, сечовід, вена

B. Артерія, вена, сечовід

C. Сечовід, артерія, вена

D. Вена, сечовід, артерія

E. Вена, артерія, сечовід

119 / 200
У лікарню наприкінці робочого дня доставлений робітник "гарячого" цеху, який скаржиться на головний біль, запаморочення, нудоту, загальну слабкість. Об’єктивно: свідомість збережена, шкірні покриви гіперемовані, сухі, гарячі на дотик. ЧСС- 130/хв. Дихання часте, поверхневе. Яке порушення процесів терморегуляції, найбільш імовірно, виникло у людини в даній ситуації?

A. Зниження тепловіддачі

B. Посилення тепловіддачі та зниження теплопродукції

C. Посилення тепловіддачі та теплопродукції

D. Посилення теплопродукції без змін тепловіддачі

E. Зниження теплопродукції без змін тепловіддачі

120 / 200
В експерименті подразнюють гілочки симпатичного нерва, які іннервують серце. Це призвело до збільшення сили серцевих скорочень, тому що через мембрану типових кардіоміоцитів збільшився:

A. Вихід іонів кальцію

B. Вихід іонів калію

C. Вхід іонів кальцію

D. Вхід іонів калію

E. Вхід іонів кальцію та калію

121 / 200
Під час тривалого бігу у чоловіка 35-ти років виникла гостра серцева недостатність. Які зміни іонного складу спостерігаються у серцевому м’язі при цьому стані?

A. Накопичення в клітинах міокарда іонів K + і Mg2+

B. Зменшення в клітинах міокарда іонів Na+ і Ca2+

C. Зменшення в позаклітинному просторі іонів K + і Mg2+

D. Збільшення в позаклітинному просторі іонів Na+ і Ca2+

E. Накопичення в клітинах міокарда іонів Na+ і Ca2+

122 / 200
Дитині 14-ти років поставили діагноз: бруцельоз. В контакті з хворими тваринами вона не була. Як дитина могла заразитись?

A. Через сире молоко

B. Через немиті овочі і фрукти

C. Через воду

D. Через брудні руки

E. Під час ін’єкції

123 / 200
При гострому інфаркті в міокарді виникає декілька зон в осередку інфаркту: зона некрозу, зона ішемічного пошкодження і зона ішемії. Зоні пошкодження на ЕКГ відповідає:

A. Негативний зубець T

B. Зміщення сегменту RS — T вище ізолінії

C. Глибокий зубець Q

D. Комплекс QRS типу QS

E. Зниження зубця R

124 / 200
Жінка 38-ми років звернулася до ендокринологічної клініки з виразним тремором кінцівок. Гіперпродукція, якого гормону здатна викликати такі порушення?

A. Тироксин

B. АКТГ

C. Інсулін

D. Адреналін

E. Соматостатин

125 / 200
Чоловік 60-ти років був госпіталізований до стаціонару з діагнозом отруєння грибами, де і помер на 12-й день з ознаками гострої печінкової недостатності. На секції - макроскопічно: печінка дрябла, в’яла, жовто-сірого кольору, глинястого вигляду як на поверхні, так і на розтині; мікроскопічно: ділянки некрозу з аутолітичним розпадом і утворенням жиро-білкового детриту в центрі та вузькою смужкою гепатоцитів у стані жирової дистрофії на периферії печінкових часточок. Який найбільш імовірний діагноз?

A. Токсична дистрофія печінки в стадії червоної дистрофії

B. Хронічна токсична дистрофія печінки

C. Хвороба Вільсона-Коновалова

D. Спадковий пігментний гепатоз

E. Токсична дистрофія печінки в стадії жовтої дистрофії

126 / 200
У хворого 32-х років у заочеревинному просторі виявлено пухлиноподібне утворення розміром 17х15 см з проростанням його в брижу, яке хірург цілком вилучити не зміг. Макроскопічно: тканина утворення на розрізі жовтувата, м’яка, з осередками некрозу і ослизнення. При мікроскопічному дослідженні виявлено: клітини з вираженим поліморфізмом ядер, з наявністю патологічних мітозів, цитоплазма клітин світла, дрібновакуолізована, при фарбуванні суданом вакуолі дають позитивну реакцію. Визначте пухлину:

A. Ліпома

B. Фібросаркома

C. Ліпосаркома

D. Фіброма

E. Гібернома

127 / 200
У юнака 16-ти років діагностовано хворобу Марфана. При дослідженні встановлено: порушення розвитку сполучної тканини, будови кришталика ока, аномалії серцевосудинної системи, арахнодактилія. Яке генетичне явище зумовило розвиток цієї хвороби?

A. Плейотропія

B. Комплементарність

C. Кодомінування

D. Множинний алелізм

E. Неповне домінування

128 / 200
При алкаптонурії відбувається надмірне виділення гомогентизинової кислоти із сечею. З порушенням метаболізму якої амінокислоти пов’язано виникнення цього захворювання?

A. Тирозин

B. Фенілаланін

C. Аланін

D. Метіонін

E. Аспарагін

129 / 200
У кішки з децеребраційною ригідністю потрібно знизити тонус м’язів. Цього можна досягти шляхом:

A. Подразнення отолітових вестибуло-рецепторів

B. Подразнення вестибулярних ядер Дейтерса

C. Подразнення вестибулослухового нерва

D. Руйнування вестибулярних ядер Дейтерса

E. Подразнення ампулярних вестибуло-рецепторів

130 / 200
Під дією негативних чинників довкілля порушена функція міосателітоцитів. Зміну якої функції всього м’язового волокна слід очікувати в даному випадку?

A. Скорочення

B. Регенерація

C. Трофіка

D. Скоротливий термогенез

E. Розслаблення

131 / 200
У жінки 23-х років після аборту з’явилась маткова кровотеча. Мікроскопічно у вишкребі з порожнини матки знайдені ворсини хоріона, що нагадують грона винограду. Мікроскопічно: набряк строми ворсин з утворенням безліч кіст, що супроводжуються проліферацією епітелію та синцитію ворсин, залишки плоду і плодових оболонок. Який найбільш імовірний діагноз?

A. Міхуровий занесок

B. Вагітність

C. Хоріонепітеліома

D. Ендометрит

E. Плацентарний поліп

132 / 200
У лабораторії особливо небезпечних інфекцій проводиться мікроскопічне дослідження патологічного матеріалу від хворого з підозрою на чуму, забарвленого за Гінсом-Буррі. Яку властивість збудника дозволяє визначити даний метод?

A. Капсулоутворення

B. Спороутворення

C. Кислотостійкість

D. Лугостійкість

E. Наявність зерен волютину

133 / 200
Фільтрат бульйонної культури збудників газової анаеробної інфекції розлили по пробірках, додали видові антитоксичні сироватки, витримали впродовж 40 хвилин при кімнатній температурі. Для визначення виду анаероба тепер необхідно:

A. Ввести тваринам вміст пробірок

B. Додати у пробірки аглютинуючу діагностичну сироватку

C. Вміст про6ірок посіяти на щільні поживні середовища

D. Додати у пробірки преципітуючу діагностичну сироватку

E. Додати у пробірки еритроцитарний діагностикум

134 / 200
Для постійного внутрішньовенного ведення ліків хворому краще встановити підключичний катетер. В якому анатомічному утворенні на шиї потрібно шукати підключичну вену?

A. Spatium interscalenum

B. Spatium antescalenum

C. Fossa retromandibularis

D. Spatium interaponeuroticum suprasternale

E. -

135 / 200
У тварини збільшений тонус м’язів-розгиначів. Це є наслідком посиленої передачі інформації до мотонейронів спинного мозку такими низхідними шляхами:

A. Медіальні кортикоспінальні

B. Ретикулоспінальні

C. Руброспінальні

D. Латеральні кортикоспінальні

E. Вестибулоспінальні

136 / 200
У пацієнта 21-го року при очікуванні екстракції зуба виникло сильне відчуття страху. Який з препаратів йому слід призначити для усунення цього відчуття?

A. Діазепам

B. Аміназин

C. Анальгін

D. Етимізол

E. Карбамазепін

137 / 200
У потерпілого 35-ти років з травмою голови у скроневій ділянці діагностовано епідуральну гематому. Яка з артерій найімовірніше пошкоджена?

A. Середня мозкова

B. Поверхнева скронева

C. Середня оболонкова

D. Передня оболонкова

E. Задня вушна

138 / 200
В результаті травми порушено цілісність переднього корінця спинного мозку. Які відростки яких нейронів при цьому пошкоджені?

A. Аксони рухових нейронів

B. Дендрити рухових нейронів

C. Аксони чутливих нейронів

D. Дендрити чутливих нейронів

E. Дендрити вставних нейронів

139 / 200
У чоловіка відмічається випадіння функції медіальних половин сітківки. Який відділ провідного шляху зорового аналізатора уражений?

A. Лівий зоровий тракт

B. Правий зоровий тракт

C. Лівий зоровий нерв

D. Зорове перехрестя

E. Правий зоровий нерв

140 / 200
В експерименті необхідно оцінити рівень збудливості тканини. Для цього доцільно визначити:

A. Поріг деполяризації

B. Потенціал спокою

C. Критичний рівень деполяризації

D. Амплітуду ПД

E. Тривалість ПД

141 / 200
Хворий 33-х років звернувся до стоматолога зі скаргами на те, що після лікування солями важких металів у нього з’явились сірі плями на слизовій оболонці ротової порожнини. Який засіб слід застосувати для усунення побічних ефектів?

A. Налоксон

B. Калію перманганат

C. Метиленовий синій

D. Діамантовий зелений

E. Унітіол

142 / 200
При визначенні повітряної та кісткової провідності звуку було встановлено, що у пацієнта ліве вухо краще сприймає звук при кістковому його проведенні, що могло бути пов’язане з захворюванням:

A. Середнього вуха справа

B. Середнього вуха зліва

C. Внутрішнього вуха зліва

D. Внутрішнього вуха справа

E. Зовнішнього вуха справа

143 / 200
В хронічному експерименті на щурах стимулювали електричним струмом паравентрикулярні та супраоптичні ядра гіпоталамуса. Яку поведінкову реакцію це спричинило у тварин?

A. Збільшення споживання води

B. Зменшення споживання води

C. Збільшення споживання їжі

D. Зменшення споживання їжі

E. Відмова від їжі та рідини

144 / 200
Чоловік 55-ти років доставлений до реанімаційного відділення без свідомості. Зі слів родичів стало відомо, що хворий помилково випив спиртовий розчин невідомого виробника. За даними проведеного обстеження діагностовано отруєння метиловим спиртом. Який антидот необхідно використати в даному випадку?

A. Етанол

B. Тетурам

C. Налоксон

D. Протаміну сульфат

E. Ацетилцистеїн

145 / 200
Внаслідок ДТП у потерпілої 37-ми років виникло неутримання сечі. Які сегменти спинного мозку пошкоджені?

A. S2 - S4

B. Th1 — Th5

C. L1 — L2

D. Th2 — Th5

E. Th1 — L1

146 / 200
При обстеженні жінки 56-ти років, що хвора на цукровий діабет 1-го типу, виявлене порушення білкового обміну, що при лабораторному дослідженні крові проявляється аміноацидемією а клінічно - уповільненням загоєння ран і зменшенням синтезу антитіл. Який з перерахованих механізмів викликає розвиток аміноацидемії?

A. Гіперпротеїнемія

B. Зменшення концентрації амінокислот у крові

C. Підвищення протеолізу

D. Підвищення онкотичного тиску в плазмі крові

E. Збільшення ліпопротеїдів високої щільності

147 / 200
Дитина 6-ти років під час гри порізала ногу осколком скла і була направлена у поліклініку для введення протиправцевої сироватки. З метою попередження розвитку анафілактичного шоку лікувальну сироватку вводили за методом Безредка. Який механізм лежить в основі подібного способу гіпосенсибілізації організму?

A. Зв’язування фіксованих на тучних клітинах IgE

B. Блокування синтезу медіаторів у тучних клітинах

C. Стимуляція імунологічної толерантності до антигену

D. Стимуляція синтезу антиген-специфічних IgG

E. Зв’язування рецепторів до IgE на тучних клітинах

148 / 200
У дитини 6-ти років гостро виникло захворювання з високою температурою тіла, вираженою інтоксикацією і геморагічною висипкою на шкірі. Смерть настала від гострої надниркової недостатності. На розтині морфологічні зміни визначалися головним чином важкістю ДВЗ-синдрому і ендотоксичного шоку. У шкірі виявлені вогнища некрозу, діапедезні крововиливи, у судинах дерми фібринові тромби. У наднирниках масивні крововиливи. Який найбільш імовірний діагноз?

A. Висипний тиф

B. Менінгококцемія

C. Скарлатина

D. Грип

E. Кір

149 / 200
Хворому на контактний дерматит необхідно призначити антигістамінний лікарський засіб, що не викликає сонливості. Назвіть цей препарат:

A. Лоратадин

B. Димедрол

C. Супрастин

D. Дипразин

E. Ранітидин

150 / 200
Недостатність в організмі лінолевої та ліноленової кислот призводить до ушкоджень шкіри, випадіння волосся, сповільненого загоювання ран, тромбоцитопенії, зниження опірності до інфекційних захворювань. Порушення синтезу яких речовин найімовірніше зумовлює вказані симптоми?

A. Інтерлейкіни

B. Ейкозаноїди

C. Інтерферони

D. Катехоламіни

E. Кортикостероїди

151 / 200
Прикладом специфічних паразитів людини є малярійний плазмодій, гострик дитячий і деякі інші. Джерелом інвазії таких паразитів завжди є людина. Такі специфічні паразити людини викликають захворювання, які називаються:

A. Антропонозні

B. Зоонозні

C. Антропозоонозні

D. Інфекційні

E. Мультифакторіальні

152 / 200
Хворому 63-х років з атонією сечового міхура лікар призначив препарат, дозу якого хворий самостійно збільшив. З’явились підвищене потовиділення, салівація, діарея, м’язові спазми. Препарат якої групи був призначений?

A. Реактиватори холінестерази

B. Адреноблокатори

C. Холіноміметики

D. Токолітики

E. Іангліоблокатори

153 / 200
Для лікування піодермії лікар призначив вакцину, яка виготовлена зі штаму бактерій, виділеного від хворого. До якого типу вакцин належить даний препарат?

A. Автовакцина

B. Атенуйована вакцина

C. Генно-інженерна вакцина

D. Асоційована вакцина

E. Хімічна вакцина

154 / 200
У біоптаті нирки 45-річного чоловіка, що має хронічну хворобу нирок, виявлено: склероз, лімфоплазмоцитарна інфільтрація стінок мисок та чашок, дистрофія та атрофія канальців. Збережені канальці розширені, розтягнені колоїдоподібними масами, епітелій сплющений ("щитоподібна" нирка). Який діагноз найбільш імовірний?

A. Хронічний пієлонефрит

B. Тубуло -інтерстиційний нефрит

C. Іострий пієлонефрит

D. Іломерулонефрит

E. Нефросклероз

155 / 200
У водія 60-ти років довготривала хронічна патологія легень призвела до недостатності клапанів легеневої артерії і трикуспідального клапану, недостатності кровообігу за правошлуночко-вим типом. Який тип артеріальної гіпертензії є причиною перевантаження серця об’ємом?

A. Центрально-ішемічна гіпертензія

B. Легенева гіпертензія

C. Ессенціальна гіпертензія

D. Рефлексогенна гіпертензія

E. Сольова гіпертензія

156 / 200
Під час футбольного матчу між вболівальниками виникла сутичка. На фоні негативних емоцій в одного учасника сутички були розширені зіниці й підвищене серцебиття. Активація якої системи організму забезпечує такі вегетативні зміни при негативних емоціях?

A. Гіпоталамо-гіпофізарно-тиреоїдна

B. Соматична нервова

C. Парасимпатична нервова

D. Метасимпатична нервова

E. Симпато-адреналова

157 / 200
При дослідженні гостроти слуху в коваля виявили втрату слуху на 50% у діапазоні низьких частот і майже нормальну гостроту слуху в діапазоні високих частот. Порушення яких структур слухової системи призвело до такого стану?

A. Кортієв орган - ближче до овального віконця

B. Середня частина кортієвого органу

C. Кортієв орган - ближче до гелікотреми

D. М’язи середнього вуха

E. Барабанна перетинка

158 / 200
У хворого 26-ти лет, що приймав високоефективний протитуберкульозний засіб, наприкінці курсу лікування розвинувся периферичний неврит. Який препарат викликав ускладнення?

A. Ізоніазид

B. Рифампіцин

C. Ципрофлоксацин

D. Етамбутол

E. Флориміцину сульфат

159 / 200
У людини після довільної тривалої затримки дихання збільшилися частота й глибина дихання. Які зміни у складі крові стали причиною цього?

A. Підвищення pC02

B. Зниження pC02

C. Зниження p02

D. Підвищення p02

E. Підвищення pH

160 / 200
Стеатоз виникає внаслідок накопичення триацилгліцеролів у гепатоцитах. Одним з механізмів розвитку цього захворювання є зменшення утилізації нейтрального жиру ЛПДНЩ. Які ліпотропні речовини попереджують розвиток стеатозу?

A. Метіонін, B6 , B12

B. Аргінін, B2 , B3

C. Аланін, B1 , PP

D. Валін, B3 , B2

E. Iзолейцин, B1 , B2

161 / 200
Який стан може розвинутися через 15-30 хвилин після повторного введення антигену внаслідок підвищеного рівня антитіл, переважно IgE, які адсорбуються на поверхні клітин-мішеней - тканинних базофілів (тучних клітин) та базофілів крові?

A. Антитіло-залежна цитотоксичність

B. Анафілаксія

C. Гіперчутливість уповільненого типу

D. Імунно-комплексна гіперчутливість

E. Сироваткова хвороба

162 / 200
У дівчинки 18-ти років через 5 годин після вживання морепродуктів на шкірі тулуба та дистальних відділів кінцівок з’явились маленькі сверблячі папули, які частиною зливаються між собою. Через добу висипка самовільно зникла. Назвіть механізм гіперчутливості, що полягає в основі даних змін:

A. Атопія (місцева анафілаксія)

B. Системна анафілаксія

C. Клітинна цитотоксичність

D. Імунокомплексна гіперчутливість

E. Антитілоопосередкований клітинний цитоліз

163 / 200
Чоловік 46-ти років, хворий на гіпертонічну хворобу, разом з безсольовою дієтою та з антигіпертензивними засобами довгий час приймав гідрохлортіазид, що зумовило порушення електролітного балансу. Яке порушення внутрішнього середовища виникло у хворого?

A. Метаболічний ацидоз

B. Гіперкаліємія

C. Гіпермагніємія

D. Гіпохлоремічний алкалоз

E. Збільшення об’єму циркулюючої крові

164 / 200
Синтез і-РНК проходить на матриці ДНК з урахуванням принципу комплементарності. Якщо триплети у ДНК наступні - АТГ-ЦГТ, то відповідні кодони і-РНК будуть:

A. АУГ-ЦГУ

B. УАЦ-ГЦА

C. АТГ-ЦГТ

D. УАГ-ЦГУ

E. ТАГ-УГУ

165 / 200
При декарбоксилюванні глутамату утворюється нейромедіатор гамма-аміномасляна кислота (ГАМК). При розпаді ГАМК перетворюється у метаболіт циклу лимонної кислоти, яким є:

A. Лимонна кислота

B. Малат

C. Фумарат

D. Оксалоацетат

E. Сукцинат

166 / 200
У дитячому дошкільному закладі напередодні новорічних свят було зареєстровано спалах кишкової інфекції. При бактеріологічному дослідженні випорожнень хворих патогенних бактерій не було виділено. При електронній мікроскопії виявлено утворення округлої форми з чітким обідком і товстою втулкою, які нагадують колесо. Вкажіть найбільш імовірний збудник даної інфекції:

A. Adenovirus

B. Coxsacki-virus

C. Rotavirus

D. E.coli

E. P.vulgaris

167 / 200
Жінка 28-ми років доставлена до приймального відділення зі скаргами на різкий біль у нижній ділянці живота. Гінеколог при огляді припустив позаматкову вагітність. Яке анатомічне утворення потрібно пропунктувати для підтвердження діагнозу?

A. Прямокишково-маткова заглибина

B. Матково-міхурова заглибина

C. Міхурово-прямокишкова заглибина

D. Передміхуровий простір

E. Міжсигмоподібний закуток

168 / 200
При гістологічному дослідженні біоптатів, взятих з потовщених країв виразки шлунка, виявлені невеликі гніздові скупчення різко атипових гіперхромних невеликих епітеліальних клітин, які розташовані серед дуже розвиненої строми. Визначте пухлину:

A. Скіррозний недиференційований рак

B. Медулярний рак

C. Аденокарцинома

D. Недиференційована саркома

E. Аденома

169 / 200
Жінка 26-ти років поступила у пологове відділєння в терміні вагітності 40 тижнів. Шийка матки розкрита, але скорочення матки відсутнє. Лікар дав засіб гормональної природи для посилення пологової діяльності. Назвіть засіб:

A. Гідрокортизон

B. Окситоцин

C. Естрон

D. Тестостерон

E. АКТГ

170 / 200
У хворого 47-ми років виникла кишкова коліка на фоні гіпертонічної хвороби. Засоби якої з перерахованих груп найбільш доцільно використати для її купірування у даній ситуації?

A. Антихолінестеразні засоби

B. Симпатоміметики

C. М-холиноміметики

D. Міотропні спазмолітики

E. Адреноміметики

171 / 200
Віддачу тепла яким шляхом збільшують люди, які приймають прохолодний душ у спекотні дні?

A. Теплопроведення

B. Конвекція

C. Випромінювання

D. Випаровування поту

E. -

172 / 200
Пацієнт доставлений в інфекційне відділення з попереднім діагнозом ботулізм. У бактеріологічній лабораторії провели одну з імунних реакцій на вміст ботулінічного токсину в досліджуваному матеріалі. Як називається ця реакція?

A. Аглютинації

B. Нейтралізації

C. Зв’язування комплементу

D. Іммобілізації

E. Подвійної імунної дифузії

173 / 200
У недоношеного немовляти спостерігається жовтяниця. З нестачею у нього якого ферменту це пов’язано?

A. Лужна фосфатаза

B. УДФ-трансглюкуронідаза

C. Кисла фосфатаза

D. Каталаза

E. НАД+ -дегідрогеназа

174 / 200
У студента 19-ти років запальний процес у крилопіднебінній ямці. Інфекція поширилась в середню черепну ямку. Через яке анатомічне утворення розповсюдилась інфекція?

A. Foramen rotundum

B. Foramen sphenopalatinum

C. Canalis palatinus major

D. Canalis palatinus minor

E. Canalis ptherygoideus

175 / 200
У жінки 36-ти років має місце гіповітаміноз B2. Причиною виникнення специфічних симптомів (ураження епітелію, слизових, шкіри, рогівки ока) імовірно є дефіцит:

A. Флавінових коферментів

B. Цитохрому А1

C. Цитохромоксидази

D. Цитохрому В

E. Цитохрому С

176 / 200
Пацієнт 22-х років скаржиться на підвищену больову чутливість задньої третини язика і на порушення смаку в цій ділянці. Ураження якого нерва має місце?

A. Лицевий

B. Трійчастий

C. Додатковий

D. Під’язиковий

E. Язикоглотковий

177 / 200
На електронній мікрофотографії представлена клітина нейрального походження. Термінальна частина дендрита клітини має циліндричну форму і складається з 1000 замкнутих мембранних дисків. Яка клітина зображена на мікрофотографії?

A. Паличкова нейросенсорна

B. Колбочкова нейросенсорна

C. Нейрон спинномозкового вузла

D. Нейрон кори великих півкуль

E. Нейрон передніх рогів спинного мозку

178 / 200
Порушення процесів мієлінізації нервових волокон призводить до неврологічних розладів і розумової відсталості. Такі симптоми характерні для спадкових і набутих порушень обміну:

A. Сфінголіпідів

B. Нейтральних жирів

C. Вищих жирних кислот

D. Холестерину

E. Фосфатидної кислоти

179 / 200
Хворому хірург видалив порожнинне утворення печінки діаметром 2 см. Встановлено, що стінка порожнини утворена щільною волокнистою сполучною тканиною, вміст являє собою каламутну, густу, жовтувато-зеленуватого кольору рідину з неприємним запахом, яка мікроскопічно складається переважно з поліморфноядерних лейкоцитів. Якому патологічному процесу відповідають такі морфологічні зміни?

A. Гострий абсцес

B. Флегмона

C. Хронічний абсцес

D. Емпієма

E. -

180 / 200
У клітині в гранулярній ЕПС відбувається етап трансляції, при якому спостерігається просування і-РНК щодо рибосоми. Амінокислоти з’єднуються пептидними зв’язками в певній послідовності - відбувається біосинтез поліпептиду. Послідовність амінокислот у поліпептиді буде відповідати послідовності:

A. Нуклеотидів т-РНК

B. Антикодонів т-РНК

C. Нуклеотидів р-РНК

D. Антикодонів р-РНК

E. Кодонів і-РНК

181 / 200
При травмі периферичних нервів виникає м’язова атрофія, кістки стають порозними і ламкими, на шкірі і слизових виникають виразки. Яка функція нервових системи уражується у даному випадку?

A. Трофічна

B. Рухова

C. Чутлива

D. Вегетативна

E. Вища нервова діяльність

182 / 200
У вагітної жінки 24-х років після тривалого блювання було зареєстровано зниження об’єму циркулюючої крові. Про яку зміну загальної кількості крові може йти мова?

A. Поліцитемічна гіповолемія

B. Проста гіповолемія

C. Олігоцитемічна гіповолемія

D. Поліцитемічна гіперволемія

E. Олігоцитемічна гіперволемія

183 / 200
Робочий комунальної служби спустився в каналізаційний колодязь без засобів захисту і через деякий час знепритомнів. Лікарями швидкої допомоги діагностовано отруєння сірководнем. Який вид гіпоксії при цьому розвинувся?

A. Перевантажувальний

B. Гемічний

C. Тканинний

D. Циркуляторний

E. Респіраторний

184 / 200
У хворого 48-ми років на хронічний гломерулонефрит наявні набряки, АТ-210/100 мм рт.ст., ЧСС- 85/хв., межі серця розширені. Який механізм розвитку артеріальної гіпертензії є головним?

A. Активація ренин-ангіотензин-альдостеронової системи

B. Підвищення ОЦК

C. Підвищення продукції вазопресину

D. Підвищення активності симпатичного відділу нервової системи

E. Гіперфункція серця

185 / 200
Обстежуваний знаходиться у фазі повільнохвильового глибокого сну. Про це свідчить реєстрація на ЕЕГ таких хвиль:

A. Дельта-хвилі

B. Альфа-хвилі

C. Бета-хвилі

D. Тета -хвилі

E. Альфа-веретена

186 / 200
Потерпілий 19-ти років доставлений до травматологічного відділення з різаною раною трапецієподібного м’яза. Яка з фасцій шиї формує піхву для даного м’яза?

A. М ’язова частина передтрахейної пластинки шийної фасції

B. Вісцеральна частина передтрахейної пластинки шийної фасції

C. Передхребтова пластинка шийної фасції

D. Поверхнева пластинка шийної фасції

E. Сонна піхва шийної фасції

187 / 200
У хворого діагностовано ГРВІ. У сироватці крові знайдено імуноглобуліни класу М. Який період інфекційного процесу в даному випадку?

A. Продромальний

B. Гострий

C. Інкубаційний

D. Реконвалесценція

E. Мікро6оносійство

188 / 200
При огляді дівчинки 5-ти років лікар помітив на мигдаликах сірувату плівку. Мікроскопія мазків, пофарбованих за Нейссером показала наявність коринебактерій дифтерії. Яка морфологічна особливість була найбільш суттєвою для встановлення виду збудника?

A. Полярно розташовані гранули волютину

B. Локалізація збудника всередині макрофагів

C. Наявність спор, діаметр яких перевищує діаметр клітини

D. Розташування клітин збудника у вигляді штахетника

E. Наявність капсули

189 / 200
На розтині тіла хворого, що помер від серцевої недостатності, в інтимі аорти і коронарних судин виявлені жовтого кольору плями і смуги, що вибухають над поверхнею інтими сірувато-жовтуваті бляшки, а також вогнищеве виразкування даних бляшок з наявністю крововиливів, тромбозів і вогнищ звапнування. Для якого захворювання характерні вказані зміни судин?

A. Гіпертонічна хвороба

B. Вузликовий періартеріїт

C. Сифілітичний мезаортит

D. Атеросклероз

E. -

190 / 200
У результаті побутової травми у пацієнта виникла значна крововтрата, що супроводжувалося зниженням артеріального тиску. Дія яких гормонів забезпечує швидке відновлення кров’яного тиску, викликаного крововтратою?

A. Кортизол

B. Статеві

C. Адреналін, вазопресин

D. Окситоцин

E. Альдостерон

191 / 200
Жінка 31-го року хворіє на ВІЛ-інфекцію на стадії СНІД. На шкірі нижніх кінцівок, слизової оболонки піднебіння з’явились рудувато-червоні плями, яскраво-червоні вузлики різних розмірів. Один з вузликів взято на гістологічне дослідження. Виявлено багато хаотично розташованих тонкостінних судин, вистелених ендотелієм; пучки веретеноподібних клітин з наявністю гемосидерину. Яка пухлина розвинулась у хворої?

A. Саркома Капоші

B. Гемангіома

C. Лімфома Беркіта

D. Лімфангіома

E. Фібросаркома

192 / 200
Анатомічний мертвий простір - це частина повітря, яка залишається в повітроносних шляхах після видиху. В якій із наведених нижче ситуацій відбудеться зменшення анатомічного мертвого простору?

A. Накладання трахеостоми

B. Нахил голови вперед

C. Поворот лежачого пацієнта на лівий бік

D. Поворот лежачого пацієнта на правий бік

E. Дихання через рот

193 / 200
У чоловіка 29-ти років з ножовим пораненням шиї визначається кровотеча. При первинній обробці рани встановлено, що пошкоджена судина, розташована вздовж латерального краю груднинно-ключично-соскоподібного м’яза. Визначте цю судину:

A. V jugularis externa

B. V. jugularis interna

D. V jugularis anterior

A. carotis interna

A. carotis externa

194 / 200
У хворого переливання крові ускладнилося розвитком гемотрансфузійного шоку. Назвіть тип алергічної реакції, що лежить в основі даної патології.

A. Цитотоксичний

B. Анафілактичний

C. Імунокомплексний

D. Гіперчутливість сповільненого типу

E. Рецептороопосередкований

195 / 200
Лікарі-інфекціоністи широко застосовують антибіотики, які інгібують синтез нуклеїнових кислот. Який етап біосинтезу гальмує рифампіцин?

A. Транскрипція в прокаріотах і еукаріотах

B. Реплікація в прокаріотах

C. Термінація транскрипції в прокаріотах і еукаріотах

D. Ініціація транскрипції в прокаріотах

E. Сплайсинг у прокаріотах і еукаріотах

196 / 200
Підшлункова залоза - орган змішаної секреції. Ендокринно продукує бета-клітинами гормон інсулін, який впливає на обмін вуглеводів. Як він впливає на активність глікогенфосфорилази (ГФ) і глікогенсинтетази (ГС)?

A. Активує ГФ і Гс

B. Пригнічує ГФ і ГС

C. Пригнічує ГФ, активує ГС

D. Активує ГФ, пригнічує ГС

E. Не впливає на активність ГФ і ГС

197 / 200
Відомо, що введення в організм людини лікарського препарату дикумаролу викликає різке зниження в крові вмісту протромбіну і ряду інших білкових факторів згортання крові. Антивітаміном якого вітаміну є дикумарол?

A. Вітамін C

B. Вітамін E

C. Вітамін P

D. Вітамін K

E. Вітамін H

198 / 200
До лікарні звернулися робітники з приводу того, що на тілі ними були знайдені паразити сірого кольору, довжиною близько 3 мм. Вони викликали неприємне подразнення шкіри, в місцях укусів виникали свербіж, біль, папули синього кольору, крововиливи. У окремих робітників піднялася температура. На шкірі були крововиливи. Яке захворювання найбільш імовірно?

A. Педикульоз

B. Фтіріоз

C. Короста

D. Міаз шкірний

E. Саркоптоз

199 / 200
Пацієнту 40-ка років з ознаками емоційної лабільності та пов’язаним з ними порушенням сну призначено нітразепам. З чим пов’язаний снодійний ефект цього засобу?

A. Блокада опіатних рецепторів

B. Активація ГАМК-ергічної системи

C. Інгібування ефектів збуджуючих амінокислот

D. Стимуляція H1 -гістамінових рецепторів

E. Пригнічення серотонінергічної нейромедіації

200 / 200
У хлопчика 11-ти років вміст холестерину в сироватці крові до 25 ммоль/л. В анамнезі - спадкова сімейна гіперхолестеринемія, причиною якої є порушення синтезу білків-рецепторів до:

A. Ліпопротеїнів високої щільності

B. Хіломікронів

C. Ліпопротеїнів дуже низької щільності

D. Ліпопротеїнів проміжної щільності

E. Ліпопротеїнів низької щільності