Крок 1 Стоматологія - 2009 (буклет)

1 / 200
У чоловіка виявлено протозойне захворювання, при якому вражений головний мозок i спостерiгається втрата зору. При аналiзi крові знайдеш одноклітинні організми півмісяцєвої форми з загостреним кінцем. Збудником цього захворювання є:

A. Токсоплазма

B. Лейшманія

C. Лямблія

D. Амеба

E. Трихомонада

2 / 200
У медико-генетичну консультацію звернулося подружжя у зв’язку з народженням дитини з багатьма вадами розвитку (мікроцефалія, ідіотія, тощо). Жінка під час вагітності хворіла, але мутагенів та тератогенів не вживала. Каріотип батьків і дитини нормальний. Під час збору анамнезу з’ясовано, що сім’я у квартирі тримає кота. Яке захворювання матері під час вагітності, найбільш вірогідно стало причиною вад розвитку у дитини?

A. Лейшманіоз

B. Дизентерія

C. Балантидіаз

D. Токсоплазмоз

E. Трихомоноз

3 / 200
У хворого має місце розумова відсталість, низький зріст, короткопалі руки та ноги, монголоїдний розріз очей. Вивчення каріотипу показало наявність трисомії за 21-ою парою хромосом. Як називається ця хромосомна аномалія?

A. Хвороба Дауна

B. Синдром Клайнфельтера

C. Синдром Тернера

D. Трисомія за X-хромосомою

E. Специфічна фетопатія

4 / 200
У хворої симптоми запального процесу сечостатевих шляхів. У мазку із слизової оболонки піхви виявлено великі одноклітинні організми грушоподібної форми з загостреним шипом на задньому кінці тіла, великим ядром та ундулюючою мембраною. Які найпростіші знайдені в мазку?

A. Trichomonas hominis

B. Trichomonas vaginalis

C. Trichomonas buccalis

D. Trypanosoma gambiense

E. Lamblia intestinalis

5 / 200
Під час дослідження електронограми у клітині виявлено деструкцію мітохондрій. Які клітинні процеси можуть бути порушені внаслідок цього?

A. Окиснення органічних речовин

B. Поділ ядра

C. Кросинговер

D. Дроблення

E. -

6 / 200
Експериментально (дією мутагенних факторів) у клітині порушено формування субодиниць рибосом. На якому метаболічному процесі це позначиться?

A. Біосинтез вуглеводів

B. Синтез АТФ

C. Біосинтез білка

D. Фотосинтез

E. Біологічне окиснення

7 / 200
При обстеженні лікарями СЕС працівників сфери громадського харчування нерідко виявляється безсимптомне паразитоносійство, коли клінічно здорова людина є джерелом цист, які за-ражують інших людей. Для паразитування якого збудника неможливе таке явище?

A. Малярійний плазмодій

B. Кишкова трихомонада

C. Дерматотропні лейшманії

D. Вісцеротропні лейшманії

E. Дизентерійна амеба

8 / 200
Відомо, що інформацію про послідовність амінокислот у молекулі білка записано у вигляді послідовності чотирьох видів нуклеотидів у молекулі ДНК, причому різні амінокислоти кодуються різною кількістю триплетів -від одного до шести. Як називається така особливість генетичного коду?

A. Універсальність

B. Виродженість

C. Неперекривність

D. Триплетність

E. Специфічність

9 / 200
У хворого з карієсом нижнього лівого премоляра з’явилася припухлість шиї вище під’язикової кістки. Підвищилася температура, з’явилася слинотеча, скорочення жувальних м’язів; хворий з утрудненням відкриває рот. Встановлено діагноз - флегмона дна ротової порожнини. Які м’язи будуть залучені у процес?

A. Щелепно-під’язиковий i підборідно-під’язиковий

B. Двочеревцевий і під’язиково-шилоподібний

C. Під’язиково-щічний і шилоязиковий

D. Підшкірний і шилопід’язиковий

E. Щитопід’язиковий і груднино-під’язиковий

10 / 200
Під час виконання вагосимпати-чної блокади за Вишневським вводять розчин новокаїну по задньому краю груднино-ключично-соскоподібного м’яза вище місця перетинання його з зовнішньою яремною веною. У межах якого трикутника шиї виконують блокаду?

A. Ключично-лопатковий

B. Лопатково-трапецієподібний

C. Сонний

D. Трикутник Пирогова

E. Піднижньощелепний

11 / 200
Під час підходу до щитоподібної залози з поперечного (коміроподібно-го) доступу розтинається клітковинний надгруднинний простір. Пошкодження якого анатомічного утворення, що знаходиться в даному просторі, є небезпечним?

A. Лімфатичні вузли

B. Сонна артерія

C. Підключична артерія

D. Внутрішня яремна вена

E. Венозна яремна дуга

12 / 200
Хвора з діагнозом пієлонефрит надійшла до урологічного відділення. Після проведення обстеження відмічено приєднання інфекції, що супроводжувалося пієловенозним рефлюксом. Ураження якої структури призвело до виникнення ускладнення?

A. Екскреторні шляхи нирки

B. Прямі трубочки

C. Форнікальний апарат нирки

D. Ниркові канальці

E. Ниркове тільце

13 / 200
Хворий 27-ми років звернувся до лікаря зі скаргою на наявність твердої пухлини попереду від козелка вушної раковини. Хірург-стоматолог, видаляючи пухлину, виявив вену. Яка вена проходить у даній ділянці?

A. V retromandibularis

B. V facialis

C. V jugularis interna

D. V jugularis externa

E. V auricularis posterior

14 / 200
Хворий 24-х років звернувся до лікаря зі скаргою на біль під нижньою щелепою з правого боку. Хірург-стоматолог виявив камінь у піднижньо-щелепній залозі. Видаляючи його, він запобігав кровотечі з артерії:

A. A. submentalis

B. A. facialis

C. A. alveolaris inferior

D. A. labialis inferior

E. A. lingualis

15 / 200
При обстеженні міміки хворого виявлено, що він не може свистіти, скласти губи трубочкою; під час сміху кутки рота не піднімаються догори, ротова щілина розтягується в боки (поперечна посмішка). На атрофію якого м’яза вказують дані симптоми?

A. Великий виличний м’яз

B. Шийний м’яз

C. М’яз сміху

D. Жувальний м’яз

E. Коловий м’яз рота

16 / 200
При огляді травмованого у дорожній пригоді лікар встановив ураження зовнішньої стінки очної ямки. Потерпілий втратив можливість відведення очного яблука на травмованому боці. Який нерв міг бути ураженим у даному випадку?

A. N. trochlearis

B. N. abducens

C. N. oculomotorius

D. N. ophthalmicus

E. N. infraorbitalis

17 / 200
Після видалення другого великого кутнього зуба верхньої щелепи у хворого відмічається кровотеча з альвеолярної комірки. З системи якої артерії спостерігається кровотеча?

A. Верхньощелепна

B. Нижня альвеолярна

C. Лицева

D. Висхідна глоткова

E. Щелепно-під’язикова

18 / 200
Спортсмен-баскетболіст скаржиться на біль вище п’яти, що підсилюється під час ходіння. Сухожилок якого м’язу ушкоджено?

A. M. tibialis posterior

B. M. flexor digitorum longus

C. M. triceps surae

D. M. fibularis longus

E. M. fibularis brevis

19 / 200
Випадково вдарившись ліктем об край стола, студент відчув печіння і поколювання на внутрішній поверхні пе-рєдпліччя. Який нерв був травмований в цьому випадку?

A. N. radialis

B. N. medianus

C. N. axillaris

D. N. ulnaris

E. N. musculocutaneus

20 / 200
У цитоплазмі клітин підшлункової залози в процесі секреторного циклу в апікальній частині з’являються і зникають гранули секрету. До яких структурних елементів можна віднести ці гранули?

A. Мікрофіламенти

B. Лізосоми

C. Включення

D. Екзоцитозні вакуолі

E. Гранулярна ендоплазматична сітка

21 / 200
Хворій 35-ти років з діагнозом безпліддя в гінекологічному відділенні зроблено діагностичну біопсію ендоме-трію. При мікроскопічному дослідженні з’ясувалося, що слизова оболонка з явищами набряку, маткові залози звивисті, заповнені густим секретом. Надлишок якого гормону обумовлюють такі зміни в ендометрії?

A. Естрогени

B. Тестостерон

C. Соматотропін

D. Прогестерон

E. АКТГ

22 / 200
При дії на організм несприятливих факторів у тимусі має місце перебудова органу, що супроводжується масовою загибеллю тимоцитів, виселенням їх у периферійні органи, проліферацією епітеліоретикулоцитів. Як зветься таке явище?

A. Вікова інволюція тимуса

B. Гіпотрофія тимуса

C. Акцидентальна інволюція тимуса

D. Дистрофія тимуса

E. Атрофія тимуса

23 / 200
При обстеженні пацієнта було вияв- лено аномалію розвитку емалі. З пошкодженням яких структурних компонентів зубного зачатка це пов’язано?

A. Зовнішній емалевий епітелій емалевого органа

B. Проміжний шар емалевого органа

C. Пульпа емалевого органа

D. Шийка зубного емалевого органа

E. Внутрішній емалевий епітелій емалевого органа

24 / 200
В гістологічному препараті органу ротової порожнини видно, що передня поверхня вистелена багатошаровим плоским незроговілим епітелієм, а задня поверхня - багаторядним війчастим епітелієм. Що це за орган?

A. М’яке піднебіння

B. Ясна

C. Тверде піднебіння

D. Іуба

E. Щока

25 / 200
У порожнині матки було виявлене плідне яйце, не прикріплене до ендо-метрію. Якій стадії розвитку відповідає зародок?

A. Зигота

B. Бластоциста

C. Морула

D. Гаструла

E. Нейрула

26 / 200
У альпініста при тривалому перебуванні в горах відбувається збільшення кількості еритроцитів з 5,0 • 1012/л до 6, 0 • 1012 /л. Завдяки чому відбулася стимуляція еритропоезу?

A. Збільшення pO2 в артеріальній крові

B. Зменшення pO2 у венозній крові

C. Збільшення pO2 у венозній крові

D. Зменшення pO2 в артеріальній крові

E. Збільшення pO2 у клітинах

27 / 200
Що з наведеного може бути причиною збільшення енерговитрат організму людини на 100%?

A. Підвищення зовнішньої температури

B. Споживання білкової їжі

C. Зниження зовнішньої температури

D. Споживання вуглеводної їжі

E. Споживання жирної їжі

28 / 200
Європеєць 40-ка років працює в одній з країн Південно-Східної Азії. Скаржиться, що йому важко переносити високу температуру при високій відносній вологості повітря. Причиною цього є утруднення віддачі організмом тепла шляхом:

A. Випромінювання

B. Теплопроведення

C. Конвекції

D. Конвекції та теплопроведення

E. Випаровування

29 / 200
У хворого після захворювання печінки виявлено зниження вмісту протромбіну в крові. Це призведе, перш за все, до порушення:

A. Першої фази коагуляційного гемостазу

B. Другої фази коагуляційного гемостазу

C. Судинно-тромбоцитарного гемостазу

D. Фібринолізу

E. Антикоагулянтних властивостей крові

30 / 200
На ізольованому серці вивчалася швидкість проведення збудження в різних його ділянках. Де була виявлена найменша швидкість?

A. У атріовентрикулярному вузлі

B. У пучку Гіса

C. У волокнах Пуркін’є

D. У міокарді передсердь

E. У міокарді шлуночків

31 / 200
Людина, що приймає блокатор мембранних циторецепторів синапсів еферентних провідників автономної нервової системи, скаржиться на сухість у роті. Які з рецепторів у неї заблоковані?

A. Н-холінорецептори

B. M-холінорецептори

C. Н2-рецептори

D. а-адренорецептори

E. в-адренорецептори

32 / 200
У людини опік кінчика язика. Сприйняття яких смакових подразників у неї буде порушено найбільше?

A. Кислих

B. Солоних

C. Кислих та солоних

D. Солодких

E. Гірких

33 / 200
У студента під час складання іспиту сохне в роті. Причиною цього є реалізація таких рефлексів:

A. Умовних та безумовних симпатичних

B. Умовних парасимпатичних

C. Умовних симпатичних

D. Безумовних парасимпатичних

E. Безумовних симпатичних та парасимпатичних

34 / 200
У дитини наявне порушення формування емалі та дентину зубів через знижений вміст іонів кальцію в крові. Дефіцит якого гормону може спричинити такі порушення?

A. Паратгормон

B. Тирокальцитонін

C. Тироксин

D. Соматотропний гормон

E. Трийодтиронін

35 / 200
У хворого на ЕКГ виявлено, що інтервал RR дорівнює 1,5 с, частота серцевих скорочень - 40/хв. Що є водієм ритму серця?

A. Синусовий вузол

B. Пучок Гіса

C. Атріовентрикулярний вузол

D. Ліва ніжка пучка Гіса

E. Права ніжка пучка Гіса

36 / 200
У хворого виявлено гіперкаліємію та гіпонатріємію. Знижена секреція якого гормону може спричинити такі зміни?

A. Вазопресин

B. Кортизол

C. Паратгормон

D. Альдостерон

E. Натрійуретичний

37 / 200
На тканину діють електричним імпульсом катодного напрямку, амплітуда якого дорівнює 70% порогу. Які зміни мембранного потенціалу це викличе?

A. Часткова деполяризація

B. Гіперполяризація

C. Потенціал дії

D. Змін не буде

E. -

38 / 200
У слині пацієнта виявлено підвищений вміст лактату. Активація якого процесу є основною причиною підвищення лактату?

A. Аеробний розпад глюкози

B. Анаеробний розпад глюкози

C. Розпад глікогену

D. Гідроліз вуглеводів

E. Глюкозо-лактатний цикл

39 / 200
У хворого з діагнозом злоякісного карціноїду різко підвищений вміст серотоніну в крові. Оберіть амінокислоту, з якої може утворюватися даний біогенний амін:

A. Триптофан

B. Аланін

C. Лейцин

D. Треонін

E. Метіонін

40 / 200
У немовляти внаслідок неправильного годування виникла виражена діарея. Одним з основних наслідків діареї є екскреція великої кількості бікарбонату натрію. Яка форма порушення кислотно-лужного балансу має місце у цьому випадку?

A. Метаболічний алкалоз

B. Респіраторний ацидоз

C. Видільний ацидоз

D. Респіраторний алкалоз

E. Не буде порушень кислотно-лужного балансу

41 / 200
У пацієнта, що страждає на хронічну ниркову недостатність, розвинувся остеопороз. Порушення синтезу в нирках якого регулятора мінерального обміну є основною причиною остеопо-розу?

A. Утворення 1,25(ОН)2 D3

B. Гідроксилювання проліну

C. Гідроксилювання лізину

D. Карбоксилювання глутамату

E. Гідроксилювання кортизолу

42 / 200
В процесі лікування парадонтозу застосовують антиоксиданти. Вкажіть, яка з наведених природних сполук використовується в якості антиоксидантного засобу:

A. Тіамін

B. Глюконат кальцію

C. Піридоксин

D. Холін

E. Токоферол

43 / 200
У хворого відмічається підвищена чутливість шкіри до сонячного світла. При відстоюванні сеча набуває темно-червоного кольору. Яка найбільш імовірна причина такого стану?

A. Гемолітична жовтяниця

B. Порфірія

C. Альбінізм

D. Пелагра

E. Алкаптонурія

44 / 200
Пародонтит супроводжується активацією протеолізу в тканинах пародон-ту. Підвищення якого компоненту ротової рідини свідчить про активацію протеолізу?

A. Амінокислоти

B. Органічні кислоти

C. Глюкоза

D. Біогенні аміни

E. Холестерол

45 / 200
У хворого діагностована алкаптонурія. Вкажіть фермент, дефект якого є причиною цієї патології:

A. Фенілаланінгідроксилаза

B. Ілутаматдегідрогеназа

C. Піруватдегідрогеназа

D. дОФА-декарбоксилаза

E. Оксидаза гомогентизинової кислоти

46 / 200
Піддослідному щуру внутрішньоо-черевинно введено 10 мл 40% розчину глюкози. Через 60 хвилин у щура розвинувся коматозний стан внаслідок дегідратації. Який механізм розвитку цього стану?

A. Збільшення онкотичного тиску позаклітинної рідини

B. Збільшення осмотичного тиску позаклітинної рідини

C. Зменшення секреції вазопресину

D. Втрата води та солей

E. Порушення кислотно-основного стану

47 / 200
До неврологічного відділення з приводу мозкового крововиливу надійшов хворий 62-х років у важкому стані. Об’єктивно: спостерігається наростання глибини та частоти дихання, а потім його зменшення до апное, після чого цикл дихальних рухів відновлюється. Який тип дихання виник у хворого?

A. Чейн-Стокса

B. Кусмауля

C. Біота

D. Іаспінг-дихання

E. Апнейстичне

48 / 200
У хворих на поворотний тиф виникає лихоманка, яка характеризується кількаденними періодами високої гарячки, що чергується з періодами нормальної температури. Така температурна крива називається:

A. Febris hectica

B. Febris intermittens

C. Febris recurrens

D. Febris continua

E. Febris atypica

49 / 200
У хворого внаслідок отруєння сулемою розвинулася гостра ниркова недостатність, пєрє6іг якої включав 4 стадії: перша - початкова, друга - олігоанурії, четверта - одужання. Як називається третя стадія гострої ниркової недостатності?

A. Метаболічна

B. Іемодинамічна

C. Ішемічна

D. Поліурична

E. Патохімічна

50 / 200
Чоловік 48-ми років надійшов до лікарні із загостренням хронічного гломерулонефриту. Обстеження виявило наявність у хворого хронічної недостатності нирок. Чим пояснюється гіпера-зотемія при хронічній нирковій недостатності?

A. Зниження клубочкової фільтрації

B. Зниження канальцевої реабсорбції

C. Зниження канальцевої екскреції

D. Порушення білкового обміну

E. Порушення водно-електролітного обміну

51 / 200
У експериментальних щурів, що тривалий час отримували лише вуглеводну їжу, спостерігалося накопичення води в тканинах. Який патогенетичний механізм є головним у розвитку набряку в даному випадку?

A. Гіпоонкотичний

B. Мембраногенний

C. Дисрегуляторний

D. Лімфогенний

E. Гіперосмолярний

52 / 200
У хворого через добу після апен-дектомії в крові виявили нейтрофіль-ний лейкоцитоз з регенеративним зсувом. Який найбільш вірогідний механізм розвитку абсолютного лейкоцитозу в периферичній крові хворого?

A. Перерозподіл лейкоцитів в організмі

B. Зменшення руйнування лейкоцитів

C. Посилення лейкопоезу

D. Уповільнення еміграції лейкоцитів у тканини

E. Активація імунітету

53 / 200
У хворого на хронічний мієлолей- коз виявлено ознаки анемії - зменшення кількості еритроцитів і вмісту гемоглобіну, оксифільні та поліхромато-фільні нормоцити, мікроцити. Який патогенетичний механізм є провідним у розвитку цієї анемії?

A. Внутрішньосудинний гемоліз еритроцитів

B. Дефіцит вітаміну B12

C. Зменшення синтезу еритропоетину

D. Хронічна крововтрата

E. Заміщення еритроцитарного ростка

54 / 200
Під час розтину померлого м’які мозкові оболонки тьмяні, на їх поверхні наявні нашарування зеленувато-жовтого кольору, що захоплюють практично усю конвекситальну поверхню півкуль головного мозку. При гістологічному дослідженні спостерігається різке повнокров’я оболонок мозку з дифузною лейкоцитарною інфільтрацією. Яке з нижче перерахованих захворювань найбільш вірогідне?

A. Менінгококова інфекція

B. Кір

C. Сибірка

D. Туберкульоз

E. Грип

55 / 200
У пункційному біоптаті встановлена дистрофія гепатоцитів, їх некроз, склероз з порушенням балочної і часточкової будови з утворенням несправжніх часточок, регенераторних вузлів. Який найбільш імовірний діагноз?

A. Хронічний гепатоз

B. Цироз печінки

C. Хронічний гепатит

D. Прогресуючий масивний некроз печінки

E. Гострий гепатит

56 / 200
У дитини 6-ти років, госпіталізованої в зв’язку з коревою пневмонією, стоматолог виявив на слизовій оболонці щоки ділянку брудно-сірого кольору розмірами 2х2,5 см без чітких меж. М’які тканини набряклі, тьмяні, з неприємним запахом. Який найбільш вірогідний діагноз встановлений стоматологом?

A. Гангренозний стоматит

B. Пустульозний стоматит

C. Флегмонозний стоматит

D. Нома

E. Виразковий стоматит

57 / 200
У хворої людини деформовані кістки щелеп. Гістологічно виявлено розростання на місці кісток клітинно-волокнистої пухлиноподібної тканини з примітивним остеогенезом без чітких меж. Для якого захворювання характерна така картина?

A. Фіброзна дисплазія

B. Амелобластома

C. Остеосаркома

D. Еозинофільна гранульома

E. Паратиреоїдна остеодистрофія

58 / 200
Чоловік 55-ти років хворів на хронічний гломерулонефрит. Смерть настала при явищах хронічної ниркової недостатності. Макроскопічно: на поверхні епікарда і перикарда сірувато-білуваті ворсинчасті нашарування, після зняття яких добре видно різко розширені і переповнені кров’ю судини. Який процес мав місце в перикарді?

A. Організація

B. Проліферативне запалення

C. Фібринозне запалення

D. Геморагічне запалення

E. Артеріальне повнокров’я

59 / 200
У померлого від хронічної серцевої недостатності у віці 68-ми років на розтині виявлені деформовані, потовщені стулки мітрального клапану, що зрослися між собою, по краю змикання клапанів визначаються дрібні (1-2 мм) тромби. Який ендокардит був причиною розвитку хронічної серцевої недостатності?

A. Дифузний

B. Гострий бородавчастий

C. Фібропластичний

D. Поліпозно-виразковий

E. Зворотньо-бородавчастий

60 / 200
Чоловік 42-х років, що протягом 8-ми років страждав на хронічний гра-нулематозний періодонтит, хронічний гнійний остеомієліт нижньої щелепи, помер при явищах хронічної ниркової недостатності. Яке ускладнення гнійного остеомієліту розвинулося в нирках?

A. Амілоїдоз

B. Гіаліноз

C. Жирова дистрофія

D. Атрофія

E. Некроз епітелію звивистих канальців

61 / 200
У дитини 5-ти років підвищилася температура до 40oC, виникли різкий головний біль, блювання, неспокій, озноб. Через 4 дні з’явився геморагічний висип на шкірі, олігурія та наднир- кова недостатність, що і стало причиною смерті. Під час бактеріологічного дослідження мазків з глотки виявлений менінгокок. Яка форма менінгококової інфекції була в хворого?

A. Менінгококовий менінгіт

B. Менінгококемія

C. Менінгоенцефаліт

D. Менінгококовий назофарингіт

E. -

62 / 200
Хворий 75-ти років звернувся до хірурга зі скаргами на виразку гомілки буруватого кольору, що довго не загоюється. При біопсійному дослідженні: дифузне розростання поліморфних атипових клітин, в цитоплазмі яких знаходиться бурий пігмент. Реакція Перлса негативна. Багато патологічних міто-зів та осередків некрозу тканини. Який найбільш імовірний діагноз?

A. Меланома

B. Місцевий гемосидероз

C. Внутрішньодермальний невус

D. Трофічна виразка

E. Рак шкіри

63 / 200
Під час розтину померлого, що страждав на гіпертонічну хворобу, у речовині головного мозку виявлена порожнина, стінки якої мають іржавий колір. Що передувало виникненню даних змін?

A. Діапедезні крововиливи

B. Гематома

C. Ішемічний інфаркт

D. Плазморагії

E. Абсцес

64 / 200
Під час медичного обстеження учнів 1 класу поставлена проба Манту. З 35 учнів у 15 проба Манту була негативною. Що необхідно зробити дітям з негативною пробою Манту?

A. Ввести антитоксичну сироватку

B. Ввести вакцину антирабічну

C. Зробити повторну пробу

D. Дослідити сироватку крові

E. Ввести вакцину БЦЖ

65 / 200
На території певної місцевості була зареєстрована масова загибель гризунів. Виникло припущення, що причиною може бути збудник чуми. Яку серологічну реакцію слід використати для швидкого встановлення збудника цієї епізоотії?

A. Аглютинації

B. Пасивної гемаглютинації

C. Преципітації

D. Зв’язування комплементу

E. Нейтралізації

66 / 200
У дитини 10-ти років поставлено пробу Манту (з туберкуліном). Через 48 годин на місці введення туберкуліну з’явилаcя папула розміром до 8 мм у діаметрі. Який тип реакції гіперчутливості виник після введення туберкуліну?

A. Реакція гіперчутливості IV типу

B. Реакція типу феномен Артюса

C. Реакція типу сироваткової хвороби

D. Атопічна реакція

E. Реакція гіперчутливості II типу

67 / 200
Хвору 58-ми років готували до операції холецистектомії. В комплекс засобів премедикації наркозу було введено бензогексоній. Яка роль цього фарма-копрепарату в наркозі?

A. Розслаблення скелетної мускулатури

B. Функціональна блокада вісцеральних рефлексів

C. Розслаблення гладенької мускулатури

D. Редукція фази збудження

E. Підсилення ретроградної амнезії

68 / 200
У пацієнта в стоматологічному кабінеті розвинувся напад бронхіальної астми, який вдалося усунути сальбута-молом. До якої групи лікувальних засобів належить цей препарат?

A. а-адреноміметики

B. ві-в2-адреноміметики

C. Симпатолітики

D. -адреноміметики

E. а-в-адреноміметики

69 / 200
До стаціонару надійшов хворий з діагнозом виразкова хвороба 12-ти па-лої кишки у фазі загострення. Аналіз шлункового соку показав підвищення секреторної та кислотоутворюю-чої функції шлунка. Оберіть препарат, який знизить секреторну функцію залоз шлунка за рахунок блокади H2-рецепторів:

A. Ранітидин

B. Екстракт беладони сухий

C. Атропін

D. Метацин

E. Платифілін

70 / 200
Хворому при різкому підвищенні артеріального тиску призначений клофе- лін парентерально. Який його механізм дії?

A. Блокує H-холінорецептори гангліїв

B. Блокує аі та а2-адренорецептори

C. Стимулює центральні а2- адренорецептори

D. Блокує а1 -адренорецептори

E. Стимулює центральні імідазоловіі-рецептори

71 / 200
Хворому призначено препарат з вираженими ліпофільними властивостями. Яким буде головний механізм його всмоктування?

A. Пасивна дифузія

B. Фільтрація

C. Активний транспорт

D. Піноцитоз

E. Зв’язування з транспортними білками

72 / 200
Хворий, відчувши передвісники нападу бронхіальної астми, прийняв без контролю лікаря кілька таблеток всередину через короткі проміжки часу. Проте нетривале поліпшення стану відмітив тільки після вживання перших двох таблеток. Наступні прийоми препарату не покращили його стану. Яким явищем обумовлене зниження ефекту препарату?

A. Кумуляція

B. Тахіфілаксія

C. Звикання

D. Залежність

E. Ідіосинкразія

73 / 200
Хворому із стрептококовою інфекцією ясен було призначено препарат, що містить у своїй структурі бета-лактамне кільце. Який препарат відноситься до цієї групи?

A. Рифампіцин

B. Еритроміцин

C. Стрептоміцину сульфат

D. Бензилпеніциліну натрієва сіль

E. Левоміцетин

74 / 200
У здорової людини визначають абсолютні пороги смакової чутливості до різних речових. До якої з наведених речовин поріг буде найменшим?

A. Хлорид натрію

B. Глюкоза

C. Хінін

D. Сахароза

E. Лимонна кислота

75 / 200
Хворий надійшов до клініки з пора- ненням в ділянці шиї. При обстеженні виявлено пошкоджений нерв, розташований попереду переднього драбинчастого м’яза. Який нерв ушкоджено?

A. Діафрагмальний

B. Блукаючий

C. Язикоглотковий

D. Під’язиковий

E. Шийний відділ симпатичного стовбуру

76 / 200
У хворої 38-ми років після прийому аспірину і сульфаніламідів спостерігається посилений гемоліз еритроцитів, який викликаний недостатністю глюкозо-6-фосфатдегідрогенази. Порушенням утворення якого коферменту зумовлена ця патологія?

A. НАДФ - Н

B. ФАД - Н2

C. Піридокеальфоефат

D. ФМН - Н2

E. Убіхінон

77 / 200
Після ДТП у водія відзначається деформація у середній третині лівої гомілки, сильний біль, особливо при спробі рухати лівою гомілкою. З рани виступають кінці кістки тригранного січення, велика крововтрата. Яка кістка може бути пошкоджена?

A. Малогомілкова

B. Стегнова

C. Великогомілкова

D. Надколінок

E. Надп’яткова

78 / 200
В гистопрепараті представлена тканина, що містить клітини, які позбавлені відростків, і мають кожна декілька десятків ядер, а одна з поверхонь клітки має гофровану зону, через яку відбувається секреція гідролітичних ферментів. Яка тканина представлена в препараті?

A. Кісткова

B. Хрящова

C. Епітеліальна

D. Нервова

E. М’язова

79 / 200
Ціанід калію, що є отрутою, потрапив до організму пацієнта і викликав смерть через декілька хвилин. Найбільш вірогідною причиною його токсичної дії було порушення активності:

A. Каталази

B. АТФ-синтетази

C. НАДФ-Н-дегідрогенази

D. Синтезу гемоглобіну

E. Цитохромоксидази

80 / 200
Внаслідок порушення розходження хромосом при мейозі утворилися: яйцеклітина тільки з 22 аутосомами і полярне тільце з 24 хромосомами. Який синдром можливий у дитини при заплідненні такої яйцеклітини нормальним сперматозооном (22 + X)?

A. Синдром Шерешевського-Тернера

B. Синдром Клайнфельтера

C. Трисомія Х

D. Синдром Дауна

E. Синдром Едвардса

81 / 200
У хворої проведена операція кесарського розтину, при цьому була розрізана на значній ділянці стінка матки і вилучений плід. Яким чином відбудеться загоєння у ділянці ушитого ендо-метрію?

A. Формування сполучнотканинного рубця

B. Утворення гладенької м’язової тканини

C. Формування поперечносмугастих м’язових волокон

D. Проліферація міосателітоцитів

E. Гіпертрофія гладеньких міоцитів

82 / 200
У студента 18-ти років під час фізичного навантаження реографічно зареєстровано перерозподіл кровотоку між органами. У судинах яких органів кро-вотік підвищився найбільшою мірою?

A. Печінка

B. Головний мозок

C. Скелетні м’язи

D. Нирки

E. Шлунково-кишковий тракт

83 / 200
Під час мікроскопії мазку ексудату, отриманого від щура з асептичним перитонітом, з додаванням в ексудат пташиних еритроцитів, виявлені макрофаги, оточені чужорідними еритроцитами. Якій стадії фагоцитозу відповідає описана картина?

A. Прилипання

B. Незавершеного фагоцитозу

C. Наближення

D. Занурення

E. Внутрішньоклітинного перетравлювання

84 / 200
У хворого на 2-гу добу після розвитку інфаркту міокарда відбулося різке падiння систолічного артеріального тиску до 60 мм рт.ст. з тахiкардiєю до 140/хв, задишкою, нєпритомністю. Який механізм є провідним у патогенезі шоку, що розвинувся?

A. Зменшення ударного об’єму крові

B. Інтоксикація продуктами некротичного розпаду

C. Зниження об’єму циркулюючої крові

D. Пароксизмальна тахікардія

E. Анафілактична реакція на міокарді-альні білки

85 / 200
Хворий 35-ти років висловлює скарги на постійну спрагу, знижений апетит. За добу випиває 9 л води. Добовий діурез збільшений, сеча знебарвлена, відносна густина - 1,005. Найбільш вірогідною причиною розвитку даної патології в хворого є пошкодження:

A. Епітелію ниркових канальців

B. Аденогіпофізу

C. Епіфізу

D. Базальної мембрани капілярів клубочків

E. Гіпоталамічних ядер

86 / 200
Хворому з порушенням функції зовнішнього дихання необхідно зробити трахеостомію. На рівні яких хрящових кілець трахеї частіше за все може знаходитися перешийок щитоподібної залози?

A. II-IV

B. III-IV

C. I-II

D. IV-V

E. V-VI

87 / 200
У людини під час активної фізичної праці підвищується концентрація вуглекислоти в крові. Це призводить до поглиблення та прискорення дихання, унаслідок чого в крові зменшується концентрація вуглекислоти та іонів водню. Завдяки цьому підтримується:

A. імунітет

B. гомеостаз

C. онтогенез

D. ортабіоз

E. анабіоз

88 / 200
При гнійному запаленні середнього вуха в патологічний процес втягнена артерія, яка розташована на передній стінці барабанної порожнини. Що це за артерія?

A. A. carotis externa

B. A. meningea media

C. A. auricularis posterior

D. A. carotis interna

E. A. temporalis superficialis

89 / 200
Хворий 34-х років звернувся з приводу карбункулу на обличчі. Об’єктивно: нещільний, безболісний набряк підшкірної клітковини, у центрі карбункулу чорний струп, по периферії везикулярні висипання навколо карбункулу. Мікробіологічне дослідження з’ясувало наявність нерухомих стрептобацил, які здатні утворювати капсули. Які мікроорганізми є збудником даної хвороби?

A. Staphylococcus aureus

B. Bacillus anthracoides

C. Bacillus antracis

D. Bacillus subtilis

E. Bacillus megaterium

90 / 200
До лікарні звернулася хвора 38-ми років із скаргами на те, що після перенесеного гострого вірусного респіраторного захворювання вона втратила відчуття дотику їжі до передніх 2/3 язика, а також відчуття болю та температури, внаслідок чого, попекла язик гарячим чаєм. Вкажіть, яка з гілок якого нерва при цьому була ушкоджена?

A. Язиковий нерв нижньощелепної гілки трійчастого нерва

B. Язикові гілки язикоглоткового нерва

C. Язикові гілки під’язикового нерва

D. Барабанна струна лицевого нерва

E. Верхній гортанний нерв блукаючого нерва

91 / 200
Під час мікроскопічного дослідження коронарної артерії у померлого 53-х років виявлено звуження просвіту судини за рахунок фіброзної бляшки з до-мішком ліпідів. Найвірогідніша форма атеросклерозу:

A. Ліпоїдоз

B. Ліпосклероз

C. Доліпідна

D. Атероматоз

E. Виразкування

92 / 200
У вагітної жінки визначили групу крові. Реакція аглютинації еритроцитів відбулася зі стандартними сироватками груп 0а, в(I), Ba(III), та не відбулася з сироваткою Ав(II). Досліджувана кров належить до групи:

A. Ав(II)

B. Ba(III)

C. 0а,в(І)

D. AB (IV)

E. -

93 / 200
Хворій на гострий бронхіт, яка скаржиться на утруднене дихання та кашель з густим в’язким харкотинням, призначено муколітик, стимулятор синтезу сурфактанту. Який муколітик призначено?

A. Натрію гідрокарбонат

B. Морфіну гідрохлорид

C. Ілауцин

D. Теофілін

E. Амброксол

94 / 200
При копрологічному дослідженні у фекаліях хворої знайдено яйця дрібних розмірів із кришечкою. З анамнезу відомо, що жінка часто вживає рибні страви. Який сисун паразитує в організмі?

A. Кров’яний

B. Легеневий

C. Котячий

D. Печінковий

E. Ланцетоподібний

95 / 200
Під час клінічного обстеження пацієнтки виявлено зниження основного обміну на 40%, збільшення маси тіла, зниження температури тіла, одутлість обличчя, порушення статевих функцій, млявість і апатія, зниження інтелекту. Яке порушення функції і якої залози внутрішньої секреції призводить до появи даних симптомів?

A. Гіпофункція щитоподібної залози

B. Гіпофункція паращитоподібних залоз

C. Гіперфункція гіпофізу

D. Гіпофункція епіфізу

E. Гіперфункція щитоподібної залози

96 / 200
У людини під час нейрохірургічної операції подразнюють потиличні частки кори великих півкуль головного мозку. Які відчуття це викликатиме у хворого?

A. Дотикові

B. Слухові

C. Нюхові

D. Зорові

E. Смакові

97 / 200
При мікроскопічному дослідженні ендокринної залози з’ясувалося, що її паренхіма складається з фолікулярних структур, стінка яких утворена одношаровим кубічним епітелієм, а порожнина заповнена оксифільною речовиною. Який гормон секретує ця залоза?

A. тироксин

B. альдостерон

C. кортизол

D. паратирин

E. окситоцин

98 / 200
Під час голодування нормальний рівень глюкози підтримується за рахунок активації глюконеогенезу. Назвіть речовину яка може використовуватись як субстрат для цього процесу:

A. Аланін

B. Амоніак

C. Аденін

D. Сечовина

E. Гуанін

99 / 200
Які зміни з боку ізольованого серця можна очікувати після введення до пер-фузійного розчину адреналіну?

A. Зменшення сили скорочень

B. Збільшення частоти і сили скорочень

C. Збільшення сили скорочень

D. Зупинка серця в діастолі

E. Збільшення частоти скорочень

100 / 200
Спортсмену необхідно підвищити спортивні результати. Для цього йому рекомендовано вживати препарат, який містить карнітин. Який процес в найбільшому ступені активується цією сполукою?

A. Транспорт жирних кислот

B. Транспорт амінокислот

C. Транспорт іонів кальцію

D. Транспорт глюкози

E. Транспорт вітаміну K

101 / 200
Пацієнт звернувся зі скаргами на гострий біль у правому підребер’ї. При огляді лікар звернув увагу на те, що склери хворого пожовтішали. Лабораторні аналізи показали підвищену активність АЛТ та негативну реакцію на стеркобілін у калі. Для якого захворювання характерні такі симптоми?

A. Гемолітична жовтяниця

B. Гепатит

C. Хронічний коліт

D. Жовчнокам’яна хвороба

E. Хронічний гастрит

102 / 200
Хворому, який надійшов до лікарні з отруєнням неякісною їжею, було про- мито шлунок розчином калію перманганату. Який механізм дії цього засобу?

A. Вивільнення атомарного кисню

B. Вивільнення хлору

C. Вившьнення йоду

D. Порушення синтезу ферментів дихального ланцюга

E. Руйнування мембран бактерій

103 / 200
Хворий звернувся до лікарні із скаргами на шум та больові відчуття в вусі Об’єктивно: у хворого гостре респіраторне захворювання, риніт. Крізь який отвір глотки інфекція потрапила до барабанної порожнини та викликала її запалення?

A. Глотковий отвір слухової труби

B. Барабанний отвір слухової труби

C. Хоани

D. Зів

E. Вхід до гортані

104 / 200
У тримісячного немовляти з’явився білий наліт на слизовій оболонці рота, язика та губ. Лікар запідозрив канди-доз. На яке поживне середовище необхідно зробити посів досліджуваного матеріалу для підтвердження діагнозу?

A. Ендо

B. Левенштейна-Йєнсена

C. Сабуро

D. Ру

E. Клауберга

105 / 200
З метою специфічної профілактики використана вакцина, яка містить в своєму складі мікроорганізми і знешкоджений формаліном екзотоксин. До яких вакцин вона належить?

A. Генно-інженерна

B. Анатоксин

C. Хімічна

D. Жива

E. Асоційована

106 / 200
У хворого 70-ти років із серцевою недостатністю внаслідок безконтрольного прийому дигоксину виникли екстрасистолія, блювання, погіршення зору, тривожність, порушення сну, зменшення діурезу. Застосування препаратів якої групи є патогенетично виправданим у даному випадку?

A. Донатори сульфгідрильних груп

B. Стимулятори ^і-адренорецепторів

C. Блокатори рецепторів ангіотензину II

D. Блокатори калієвих каналів

E. Донатори оксиду азоту

107 / 200
У хворого на гепатоцеребральну дистрофію в сироватці крові знижений вміст церулоплазміну. Накопичення якого елемента в печінці, мозку та нирках спостерігається у хворого?

A. Кальцій

B. Мідь

C. Натрій

D. Калій

E. Залізо

108 / 200
При електронній мікроскопії в кірковій речовині нирки визначаються структури, що вистелені призматичним епітелієм, для якого характерна щіто-чкова облямівка та глибокі складки плазмолеми у базальній частині. Між складками розташована велика кількість мітохондрій. До якого відділу не-фрона належать описані структури?

A. Проксимальний каналець

B. Звивистий дистальний каналець

C. Петля Генле

D. Ниркове тільце

E. Прямий дистальний каналець

109 / 200
На препараті печінки внутрішньо-часточкові капіляри мають широкий просвіт, нерівномірний по всій довжині. Базальна мембрана у більшій частині капіляра відсутня. До якого типу відносяться такі капіляри?

A. Вісцерального типу

B. Соматичного типу

C. Прекапіляри

D. Посткапіляри

E. Синусоїдного типу

110 / 200
Для прискорення загоєння опікової рани необхідно призначити засіб, який сприяє епітелізації шкіри та слизових оболонок. Визначте цей препарат:

A. Ретинолу ацетат

B. Токоферолу ацетат

C. Нікотинова кислота

D. Ергокальциферол

E. Аскорбінова кислота

111 / 200
До кардіологічного відділення надійшов хворий з шлуночковою аритмією. Який препарат доцільно призначити?

A. Амлодипін

B. Аміодарон

C. Дротаверин

D. Аміназин

E. Прозерин

112 / 200
Після відновлення кровообігу в ушкодженій тканині припиняється накопичення лактату та зменшується швидкість споживання глюкози. Активацією якого процесу зумовлені ці метаболічні зміни?

A. Аеробний гліколіз

B. Анаеробний гліколіз

C. Ліполіз

D. Ілюконеогенез

E. Біосинтез глікогену

113 / 200
Дослідженнями останніх десятиріч встановлено, що безпосередніми "виконавцями"апоптозу в клітині є особливі ферменти - каспази. В утворенні одного з них бере участь цитохром С. Вкажіть його функцію в нормальній клітині:

A. Фермент ЦТК

B. Фермент бета-окиснення жирних кислот

C. Компонент H+-АТФазной системи

D. Компонент піруватдегідрогеназної системи

E. Фермент дихального ланцюга переносу електронів

114 / 200
До кардіологічного відділення надійшов хворий з гіпертонічною хворобою. Для зниження артеріального тиску лікар призначив лікарський засіб, що блокує ві та /32- адренорецептори. Назвіть цей лікарський засіб:

A. Прозерин

B. Целекоксиб

C. Преднізолон

D. Анаприлін

E. Індометацин

115 / 200
До відділення реанімації був доставлений хворий з інфарктом міокарда. Який препарат необхідно ввести хворому для профілактики больового шоку?

A. Анальгін

B. Парацетамол

C. Промедол

D. Целекоксиб

E. Налоксон

116 / 200
До відділення реанімації надійшов хворий з інфарктом міокарда. Який препарат необхідно ввести хворому для профілактики тромбоутворення?

A. Іепарин

B. Хінгамін

C. Тироксин

D. Бісептол-480

E. Димедрол

117 / 200
До гінеколога звернулася жінка 28-ми років з приводу безпліддя. При обстеженні знайдено: недорозвинені яєчники і матка, нерегулярний менструальний цикл. При дослідженні статевого хроматину у більшості соматичних клітин виявлено 2 тільця Бара. Яка хромосомна хвороба найбільш вірогідна у жінки?

A. Синдром Едвардса

B. Синдром Патау

C. Синдром Клайнфельтера

D. Синдром Шерешевського-Тернера

E. Синдром трипло-Х

118 / 200
При лікуванні багатьох захворювань використовується фармацевтичний препарат кокарбоксилаза (тіамін-пірофосфат) для забезпечення клітин енергією. Вкажіть, який метаболічний процес при цьому активується?

A. Окисне декарбоксилювання пірувату

B. Дезамінування глутамату

C. Декарбоксилювання амінокислот

D. Декарбоксилювання біогенних амінів

E. Детоксикація шкідливих речовин у печінці

119 / 200
До клініки надійшов хворий з яскраво вираженою жовтяничністю шкіри, склер, слизових оболонок. Сеча кольору темного пива, аналіз показав наявність у ній прямого білірубіну. Вміст жовчних пігментів в калі знижений. Який тип жовтяниці спостерігається в хворого?

A. Обтураційна

B. Паренхіматозна

C. Іемолітична

D. Кон’югаційна

E. Абсорбційна

120 / 200
У хворого хронічна лівошлуночко-ва недостатність. Який з перерахованих препаратів доцільно призначити хворому?

A. Бемегрид

B. Дигоксин

C. Етимізол

D. Вінпоцетин

E. Пірацетам

121 / 200
У дитяче відділєння швидкою допомогою доставлена дівчинка 2-х років. Об’єктивно: дитина квола, апатична. Печінка збільшена, у її біоптаті -значний надлишок глікогену. Концентрація глюкози в крові нижча від норми. Найбільш вірогідною причиною гіпоглікемії є:

A. Підвищена активність глюкокінази

B. Знижена активність глюкозо-6-фосфатази

C. Знижена активність глюкозо-1-фосфатуридинтрансферази

D. Знижена активність глікогенфосфо-рилази

E. Знижена активність глікогенсинтази

122 / 200
У 22-річної жінки внаслідок довготривалого вживання сульфаніламідних препаратів з’явилися ознаки гемолітичної анемії, що зумовлюється спадковим порушенням синтезу ферменту пентозофосфатного циклу глюкозо-6-фосфатдегідрогенази, який забезпечує утворення в організмі:

A. НАДФ - Н2

B. НАД

C. ФАД

D. ФМН

E. АТФ

123 / 200
Хворій, що хворіє на інсулінонеза-лежний цукровий діабет, призначили всередину глібенкламід. Вкажіть механізм гіпоглікемічної дії цього препарату:

A. Стимулює виділення ендогенного інсуліну в-клітинами

B. Пригнічує глюконеогенез у печінці

C. Посилює утилізацію глюкози периферичними тканинами

D. Пригнічує всмоктування глюкози у кишечнику

E. Пригнічує а-глюкозидазу і розпад полісахаридів

124 / 200
Під час профілактичного огляду чоловіка, який працює шахтарем, лікар встановив зміни функціонального стану серця, що свідчать про серцеву недостатність в стадії компенсації. Що з нижче наведеного є головним підтвердженням компенсації діяльності серця?

A. Тахікардія

B. Збільшення артеріального тиску

C. Гіпертрофія міокарда

D. Задишка

E. Ціаноз

125 / 200
Характерними ознаками холери є втрата організмом великої кількості води та іонів натрію. Який механізм лежить в основі виникнення діареї при цьому?

A. Посилення секреції реніну клітинами ниркових артеріол

B. Окиснення альдостерону в корі на-днирників

C. Гальмування синтезу вазопресину в гіпоталамусі

D. Посилення синтезу кортикотропіну

E. Активація аденілатциклази ентеро-цитів

126 / 200
У новонародженого спостерігається диспепсія після годування молоком. При заміні молока розчином глюкози симптоми диспепсії зникають. Про недостатню активність якого ферменту в новонародженого можна думати у цьому випадку?

A. Лактаза

B. Сахараза

C. Мальтаза

D. Амілаза

E. Ізомальтаза

127 / 200
Внаслідок травми у чоловіка 35-ти років настав повний розрив спинного мозку на рівні першого шийного сегменту. Як зміниться при цьому зовнішнє дихання?

A. Зупиниться

B. Не зміниться

C. Стане діафрагмальним

D. Стане поверхневим і частим

E. Стане рідким і глибоким

128 / 200
В експерименті на тварині зруйнували середню частину завитки. Це призвело до порушення сприйняття звукових коливань такої частоти:

A. Низької

B. Високої

C. Високої та середньої

D. Низької та середньої

E. Середньої

129 / 200
Людина отруїлася грибами. Вони містять мускарин, який стимулює M-холінорецептори. За яким симптомом можна запідозрити отруєння неїстівни- ми грибами?

A. Розширення зіниць

B. Розширення 6ронхів

C. Звуження зіниць

D. Збільшення частоти серцевих скорочень

E. Підвищення артеріального тиску

130 / 200
Хворому на сифіліс призначили лікарський засіб, в основі механізму дії якого лежить порушення утворення муреїну, що призводить до загибелі збудника. Визначить цей препарат:

A. Бензилпеніциліну натрієва сіль

B. Бійохінол

C. Ципрофлоксацин

D. Азітроміцин

E. Доксацикліну гідрохлорид

131 / 200
Пацієнт, що хворіє на хронічний бронхіт, приймає синтетичний муколітичний препарат, який сприяє розріджуванню харкотиння. Назвіть цей препарат:

A. Діазепам

B. Гепарин

C. Фуросемід

D. Ацетилцистеїн

E. Еналаприл

132 / 200
На мікропрепараті, зробленому з привушної слинної залози, визначається кінцеві секреторні відділи з се-роцитами, що синтезують переважно ферменти. До яких залоз згідно класифікації за хімічним складом секрету вона належить?

A. Білкова

B. Слизова

C. Білково-слизова

D. Змішана

E. Ферментативна

133 / 200
Після тривалого лікування антибіотиками у пацієнта розвинулися симптоми стоматиту. У препаратах, приготованих зі слизової рота, виявлені овальні поліморфні Грам-позитивні мікроорганізми, розташовані скупченнями. Який з перелічених нижче мікроорганізмів може бути причиною таких проявів?

A. C.albicans

B. C.perfringens

C. S.aureus

D. S.pyogenes

E. C.pylori

134 / 200
Після закривання рота і стискання зубів відбувається його рефлекторне відкривання. З яких рецепторів починається зазначений рефлекс?

A. Пропріорецептори м’язів, що опускають нижню щелепу

B. Рецептори періодонту

C. Пропріорецептори м’язів, що піднімають нижню щелепу

D. Смакові рецептори

E. Механорецептори слизової ротової порожнини

135 / 200
При обстеженні у жінки встановлена недостатність активності ліпопроте-їнліпази, котра гідролізує тригліцериди хіломікронів на поверхні ендотелію капілярів жирової тканини. Які біохімічні порушення слід очікувати?

A. Гіперліпопротеїнемія II А типу

B. Гіперліпопротеїнемія III типу

C. Гіперліпопротеїнемія IV типу

D. Гіперліпопротеїнемія I типу

E. Гіперліпопротеїнемія II Б типу

136 / 200
У дитини спостерігається затримка фізичного та розумового розвитку, глибокі порушення з боку сполучної тканини внутрішніх органів, у сечі виявлено кератансульфати. Обмін яких речовин порушений?

A. Глікозаміноглікани

B. Колаген

C. Еластин

D. Фібронектин

E. Гіалуронова кислота

137 / 200
У хворої 40-ка років збільшена щитоподібна залоза. При пальпації залоза щільна, поверхня її дрібногорби-ста. При гістологічному дослідженні біоптату щитоподібної залози виявлено дифузну інфільтрацію тканини лімфоцитами, плазматичними клітинами, утворення лімфоїдних фолікулів. Яке захворювання у хворої?

A. Ендемічний зоб

B. Аутоімунний тиреоїдит

C. Спорадичний зоб

D. Дифузний токсичний зоб

E. Тиреоїдит Ріделя

138 / 200
У жінки 30-ти років при тривалому використанні губної помади з флю-оресцуючою речовиною на облямівці губ розвинулись обмежена еритема, незначне лущення; пізніше виникли поперечні дрібні борозни та тріщини. При мікроскопічному дослідженні цієї зони ураження в сполучній тканині виявлені сенсибілізовані лімфоцити і макрофаги, явища цитолізу. Який тип імунологічної гіперчутливості розвинувся на губі?

A. IV тип (клітинна цитотоксичність)

B. I тип (реагінового типу)

C. II тип (антитільна цитотоксичність)

D. III тип (імунокомплексна цитотокси-чність)

E. Гранулематоз

139 / 200
У хворого на есенційну артеріальну гіпертензію розвинувся гіпертонічний криз, що призвело до нападу серцевої астми. Який механізм серцевої недостатності є провідним в даному випадку?

A. Перевантаження серця збільшеним об’ємом крові

B. Абсолютна коронарна недостатність

C. Пошкодження міокарда

D. Перевантаження серця підвищеним опором

E. Порушення надходження крові до серця

140 / 200
Людина, що тривало приймала ліки, не може припинити їх використання, так як при цьому виникають порушення психічних і соматичних функцій. Як називається синдром, що виникає при відмові від прийому лікарської речовини?

A. Абстиненція

B. Сенсибілізація

C. Ідіосинкразія

D. Тахіфілаксія

E. Кумуляція

141 / 200
Жінка 43-х років госпіталізована зі скаргами на біль у правому підребер’ї, свербіж шкіри. При тривалому обстеженні встановлено: зниження больової чутливості та швидкості згортання крові, жовтяничність шкірних покривів, брадикардія, гіпотонія. Що є найбільш вірогідною причиною даного симпто-мокомплекса?

A. Холемія

B. Підвищення гемолізу еритроцитів

C. Цукровий діабет

D. Паренхіматозна жовтяниця

E. Печінкова жовтяниця

142 / 200
За медичним показанням пацієнту було проведено видалення частини однієї із структур ЦНС. В результаті видалення у пацієнта розвинулися ато- нія, астазія, інтенційний тремор, атаксія, адіадохокінез. Частина якої структури ЦНС була вилучена?

A. Мозочок

B. Мигдалеподібний комплекс

C. Гіпокамп

D. Базальні ганглії

E. Рухова кора

143 / 200
У хворого на жовтяницю у крові виявлено збільшення загального білірубіну за рахунок непрямої його фракції. Сеча і кал інтенсивно забарвлені. Який найбільш вірогідний механізм вказаних порушень?

A. Утруднення відтоку жовчі з печінки

B. Пошкодження паренхіми печінки

C. Порушення утворення прямого білірубіну

D. Підвищений гемоліз еритроцитів

E. Порушення перетворення уробіліно-гену в печінці

144 / 200
Яким буде скорочення м’язів верхньої кінцівки при утриманні (але не переміщенні) вантажу в певному положенні?

A. Ьотонічне

B. Ауксотонічне

C. !зометричне

D. Концентричне

E. Ексцентричне

145 / 200
У хворого круглясті виразки на обличчі, запалення та збільшення лімфатичних вузлів. Ці симптоми з’явилися після укусів москітів. Під час лабораторного дослідження виділень із виразок на обличчі виявлено одноклітинні безджгутикові організми. Який діагноз найбільш вірогідний?

A. Токсоплазмоз

B. Дерматотропний лейшманіоз

C. Короста

D. Трипаносомоз

E. Міаз

146 / 200
Хворий протягом 5-ти років страждає на цукровий діабет. В результаті порушення дієти у нього розвинувся коматозний стан. Лікар швидкої допомоги ввів глюкозу. Стан хворого покращився. Яка кома найбільш вірогідно була в хворого?

A. Гіпоглікемічна

B. Ацидотична

C. Гіперглікемічна

D. Печінкова

E. Гіпотиреоїдна

147 / 200
Хворий надійшов до інфекційного відділення: шкіра суха, тургор шкіри знижений, випорожнення у вигляді рисового відвару. Поставлений діагноз: холера. Яке порушення водно-електролітного балансу, найбільш ймовірно, виникає при цьому захворюванні?

A. Гіперосмотична гіпергідратація

B. Гіпоосмотична гіпогідратація

C. Ізоосмотична гіпогідратація

D. Гіперосмотична гіпогідратація

E. Гіпоосмотична гіпергідратація

148 / 200
В препараті сполучної тканини дерми шкіри, забарвленому суданом-III і гематоксиліном, виявляються скупчення великих багатокутних клітин, які зафарбовуються в помаранчевий колір. Ядра мають сплощену форму, зміщені на периферію. Яка це тканина?

A. Біла жирова

B. Бура жирова

C. Ретикулярна сполучна

D. Гіалінова хрящова

E. Пластинчаста кісткова

149 / 200
Хворому з метою знеболення ввели розчин місцевого анестетику. Через декілька хвилин у хворого виникли задишка, тахікардія, втрата свідомості. Який шок розвинувся в хворого?

A. Кардіогенний

B. Геморагічний

C. Анафілактичний

D. Травматичний

E. Опіковий

150 / 200
У новонародженого виявляється гіперемія, набряк на слизовій рота, невеликі ерозії з в’язкими слизово-гнійними виділеннями. У мазках з виділень виявляється велика кількість лейкоцитів, що містять грамнегативні диплококи. Такі ж мікроорганізми розташовуються і поза лейкоцитами. Який діагноз можна припустити?

A. Гонококовий стоматит

B. Токсоплазмоз

C. Вроджений сифіліс

D. Стафілококовий стоматит

E. Бленорея

151 / 200
При дослідженні біоптату збільшених шийних лімфатичних вузлів молодої жінки виявлена проліферація лімфоцитів, ретикулярних клітин, гістіоцитів, великих і малих клітин Ходжкіна, багатоядерних клітин Березовського-Штернберга, численні еозинофіли, поодинокі вогнища казе-озного некрозу тканини лімфатичного вузла. Який найбільш імовірний діагноз?

A. Туберкульоз

B. Гострий лейкоз

C. Лімфосаркома

D. Лімфогранулематоз

E. Метастаз раку легень

152 / 200
При мікроскопічному дослідженні виділень з уретри хворого гострим уретритом виявлені бобоподібної форми мікроорганізми діаметром до 1 мкм, розміщені попарно та розташовані всередині лейкоцитів. Які це мікроорганізми?

A. Менінгококи

B. Гонококи

C. Тетракоки

D. Стрептококи

E. Стафілококи

153 / 200
У хворого з переломом стегнової кістки в ділянці хірургічної шийки з’явились ознаки гострої правошлуночко-вої недостатності внаслідок емболії легеневої артерії. Який вид емболії має місце?

A. Жирова

B. Метастатична

C. Газова

D. Повітряна

E. Тканинна

154 / 200
Внаслідок вивиху нижньої щелепи у пацієнта порушена смакова чутливість передніх 2/3 язика та слиновиділення. Травмою якого нерва це викликано?

A. Барабанна струна

B. Великий кам’янистий нерв

C. Малий кам’янистий нерв

D. Глибокий кам’янистий нерв

E. Під’язиковий нерв

155 / 200
Хворий 40-ка років помер від набряку головного мозку. В анамнезі карбункул обличчя. На аутопсії відмічено повнокров’я та набряк тканини головного мозку. У білій речовині лівої півкулі виявлено дві порожнини розміра- ми 6х5,5 та 5х4,5 см, що заповнені вершковоподібною рідиною жовтувато-зеленого кольору. Стінками порожнин є нервова тканина з нєрівними краями. Яке ускладнення карбункула розвинулось у хворого?

A. Гострі абсцеси

B. Хронічні абсцеси

C. Емпієма

D. Колікваційні некрози

E. Кісти

156 / 200
У дитини 9-ти років під час огляду порожнини рота стоматолог виявив на щічній поверхні ясни у ділянці нижнього ікла утворення у вигляді вузлика діаметром 1 см, червоного кольору, м’якої консистенції, що легко кровоточить при дотику. Під час мікроскопічного дослідження утворення представлене великою кількістю дрібних судин типу венул і капілярів, розділених тонкими прошарками сполучної тканини, з вогнищевою інфільтрацією лімфоїдними і плазматичними клітинами. Такі зміни характерні для:

A. Капілярної гемангіоми

B. Радикулярної гранульоми

C. Фіброзного епуліда

D. Папіломи

E. Ангіоматозного епуліда

157 / 200
У хірургічному відділенні стоматологічної клініки мали місце випадки госпітальної стафілококової інфекції, викликаної штамами, які характеризувались множинною лікарською стійкістю. Така ознака визначається наявністю:

A. F-плазмід

B. Помірних бактеріофагів

C. R-плазмід

D. Екзотоксигенів

E. Вірулентних бактеріофагів

158 / 200
Під час рентгенівського дослідження була виявлена деформація нижньої стінки правої очниці. Який параназаль-ний синус найімовірніше уражений?

A. Права верхньощелепна пазуха

B. Клиноподібна пазуха

C. Лобна пазуха

D. Правий решітчастий лабіринт

E. Лівий решітчастий лабіринт

159 / 200
Під час огляду лікар виявив при-шийковий карієс нижніх правих різців. При цьому відзначено збільшення у розмірах групи лімфатичних вузлів. Які лімфовузли збільшені?

A. Потиличні

B. Поверхневі шийні

C. Глибокі шийні

D. Лицеві

E. Підпідборідні

160 / 200
При дослідженні трубчастого органу встановлено, що його середня оболонка складається із гіалінових суцільних кілець. Який епітелій вистилає слизову оболонку цього органа?

A. Багаторядний призматичний війчастий

B. Одношаровий призматичний залозистий

C. Одношаровий призматичний з облямівкою

D. Багатошаровий плоский незрогові-лий

E. Одношаровий кубічний

161 / 200
Який метод стерилізації доцільно використати для стоматологічних інструментів, які не псуються від дії температури і вологості для гарантованого знищення вірусів, вегетативних та спорових форм мікроорганізмів?

A. Кип’ятіння

B. Пастеризація

C. Тиндалізація

D. Автоклавування

E. Прожарювання над полум’ям газового пальника

162 / 200
Хвора госпіталізована з діагнозом плеврит. В якому місці плевральної порожнини міститься найбільша кількість ексудату?

A. Діафрагмально-медіастинальний синус

B. Реберно-діафрагмальний синус

C. Реберно-медіастинальний синус

D. Під куполом плеври

E. Під коренем легенів

163 / 200
У дитини 10-ти місяців спостерігається висока збудливість, порушення сну, знижений тонус м’язів, запізніле прорізування зубів з недостатньо звапнованою емаллю. Дефіцит в організмі якого вітаміну зумовлює такі зміни?

A. Рибофлавін

B. Холекальциферол

C. Тіамін

D. Ретинол

E. Нікотинамід

164 / 200
При огляді порожнини носа виявлено викривлення задньої частини носової перегородки. Яка кістка викривлена?

A. Леміш

B. Медiальна пластинка крилоподі6ного відростка

C. Латеральна пластинка крилоподі6но-го відростка

D. Перпендикулярна пластинка решітчастої кістки

E. Вертикальна пластинка піднє6інної кістки

165 / 200
В процесі ембріогенезу епітеліальний тяж, який має назву вестибулярної пластинки, дає початок розвитку при-сінку порожнини рота. Який біологічний механізм запрограмованої загибелі клітин забезпечує утворення з епітеліальної пластинки щічно-губної борозни?

A. Апоптоз

B. Некроз

C. Мейоз

D. Паранекроз

E. Амітоз

166 / 200
У 27-річного чоловіка при рентгенологічному дослідженні нижньої щелепи виявлено вогнище деструкції кісткової тканини, гістологічно визначається пухлина, що складається із тяжів одонтогенного епітелію, незрілої сполучної тканини і острівців диспласти-чного дентину. Діагностуйте пухлину:

A. Амелобластична фіброодонтома

B. Одонтоамелобластома

C. Одонтогенна фіброма

D. Складна одонтома

E. Дентинома

167 / 200
У чоловіка під час операції з приводу пахвинної грижі хірург пошкодив вміст пахвинного каналу. Яку структуру пошкодив хірург?

A. Urarchus

B. Lig. teres uteri

C. Funiculus spermaticus

D. Lig. inguinale

E. -

168 / 200
До відділення черепно-мозкової травми надійшов хворий з пошкодженням великого крила клиноподібної кістки. Лінія перелому пройшла через остистий отвір. Яка судина постраждала?

A. Поверхнева скронева артерія

B. Середня оболонкова артерія

C. Латеральна крилоподібна артерія

D. Передня глибока скронева артерія

E. Задня глибока скронева артерія

169 / 200
У хворого алергічний нежить з рясним виділенням слизу, свербінням, частим чханням. Який з перелічених засобів слід обрати у цьому випадку, якщо відомо, що він вибірково блокує гіста-мінові рецептори?

A. Лоратадин

B. Мезатон

C. Адреналіну гідрохлорид

D. Нафтизин

E. Преднізолон

170 / 200
До кардіологічного відділення надійшов хворий з інфарктом міокарда. Для усунення болю було вирішено потенціювати дію фентанілу нейролептиком. Який з перелічених нейролептиків найбільш придатний для нейролепта-налгезії?

A. Аміназин

B. Трифтазин

C. Іалоперидол

D. Дроперідол

E. Сульпірид

171 / 200
При огляді порожнини рота дитини педіатр виявила наявність нижніх медіальних різців. Дитина розвивається нормально. Визначте її вік:

A. 8-9 місяців

B. 6-7 місяців

C. 10-12 місяців

D. 13-14 місяців

E. -

172 / 200
У чоловіка 23-х років виникла перфорація твердого піднебіння, в ділянці якого знайдено щільне утворення з чіткими межами. Після операції при мікроскопічному дослідженні цього утворення було виявлено: значний осередок казеозного некрозу, який оточений грануляційною тканиною з ендоваскулі-том, клітинним інфільтратом, що складається з лімфоцитів, епітеліоїдних клітин, з перевагою плазмоцитів. Яке найбільш вірогідне захворювання у хворого?

A. Сифіліс

B. Туберкульоз

C. Склерома

D. Саркома

E. Лепра

173 / 200
У молодої жінки, яка зайшла до виробничого цеху з різким запахом лакофарбової продукції, виник бронхоспа-зм. Подразнення яких рецепторів викликало виникнення даного рефлексу?

A. Юкстакапілярні

B. Рецептори плеври

C. Центральні хеморецептори

D. Периферичні хеморецептори

E. !ритантні

174 / 200
На гістологічному препараті визначається орган, який має кіркову та мозкову речовину. Кіркова речовина складається з зовнішньої зони, яка містить лімфатичні вузлики, та паракортикаль-ної зони. У мозковій речовині розташовані мозкові тяжі, синуси і трабекули. Який орган має дані морфологічні ознаки?

A. Селезінка

B. Нирка

C. Лімфатичний вузол

D. Тимус

E. Наднирники

175 / 200
В результаті травми порушено цілісність переднього корінця спинного мозку. Визначте, які відростки яких нейронів при цьому пошкоджено?

A. Дендрити рухових нейронів

B. Аксони рухових нейронів

C. Аксони чутливих нейронів

D. Дендрити чутливих нейронів

E. Дендрити вставних нейронів

176 / 200
У дитини 7-ми років, хворої на ангіну, був взятий мазок з поверхні мигдаликів і засіяний на кров’яний агар. Через добу виросли колонії стрептококів, навколо яких середовище стало прозорим. Наявність якого фактора патогенності у збудника виявило це дослідження?

A. Ендотоксин

B. Нейрамінідаза

C. Бета -лактамаза

D. Гемолізин

E. Лейкоцидин

177 / 200
Хвороба Хартнепа зумовлена точковою мутацією лише одного гена, наслідком чого є порушення всмокту- вання амінокислоти триптофану в кишечнику та реабсорбції її в ниркових канальцях. Це призводить до одночасних розладів у травній і сечовидільній системах. Яке генетичне явище спостерігається в цьому випадку?

A. Комплементарна взаємодія

B. Полімерія

C. Кодомінування

D. Неповне домінування

E. Плейотропія

178 / 200
У хворого з синдромом Іценко-Кушінга спостерігаються стійка гіперглікемія та глюкозурія, гіпертензія, остеопороз, ожиріння. Синтез та секреція якого гормону збільшується в даному випадку?

A. Адреналін

B. Кортизол

C. Глюкагон

D. Тироксин

E. Альдостерон

179 / 200
Хворий надійшов до приймального відділення лікарні з отруєнням інсектицидом антихолінестера-зної дії. Який препарат, що блокує M-холінорецептори, потрібно призначити в даному випадку?

A. Пілокарпіну гідрохлорид

B. Дитилін

C. Атропіну сульфат

D. Бензогексоній

E. Мезатон

180 / 200
Дівчина 15-ти років була доставлена в лікарню з запаленням червоподібного відростка. У крові - ознаки анемії. У фекаліях виявлено яйця гельмінта, які мають лимоноподібну форму (50х30 мкм), з "пробочками"на полюсах. Який вид гельмінта паразитує у дівчинки?

A. Гострик

B. Анкілостома

C. Ехінокок

D. Карликовий ціп’як

E. Волосоголовець

181 / 200
При диспансерному обстеженні хлопчику 7-ми років встановлено діагноз - синдром ЛешаНайхана (хворіють тільки хлопчики). Батьки здорові, але у дідуся за материнською лінією таке ж захворювання. Який тип успадкування захворювання?

A. Рецесивний, зчеплений із статтю

B. Домінантний, зчеплений із статтю

C. Автосомно-рецесивний

D. Автосомно-домінантний

E. Неповне домінування

182 / 200
При ендоскопічному обстеженні 12-ти палої кишки дiагностовано пухлину великого сосочка. У якому відділі кишки локалізується патологічне утворення?

A. Низхідна частина

B. Верхня частина

C. Горизонтальна частина

D. Висхідна частина

E. Верхній вигин

183 / 200
На розтині верхня частка правої легені збільшена, сірого кольору, безповітряна, з поверхні розрізу стікає каламутна рідина, на плеврі багато фібринозних плівок. Мікроскопічно в альвеолах виявляється ексудат з присутністю нейтрофілів, десквамативних альвео-лоцитів і ниток фібрину. Стінка бронха інтактна. Який найбільш імовірний діагноз?

A. !нтерстиційна пневмонія

B. Абсцес легень

C. Крупозна пневмонія

D. Вогнищева пневмонія

E. Грипозна пневмонія

184 / 200
У альпіністів, які тривалий час знаходились у високогірному районі, спостерігалось збільшення кількості еритроцитів - більше 6 • 1012/л та гемоглобіну - більше 170 г/л у крові. Який механізм спричинив виникнення цього явища?

A. Послаблення гемолізу еритроцитів у кровоносному руслі

B. Посилення здатності тканин утилізувати кисень

C. Посилення процесів безкисневого енергоутворення

D. Посилення продукції еритропоетинів нирками

E. Послаблення внутрішньоклітинного гемолізу еритроцитів

185 / 200
Хворий 60-ти років скаржиться на печіння язика, підвищене слиновиділення, явище глосалгії, котрі з’явились після 5 днів користування металевим мостоподібним протезом. Об’єктивно: слизова оболонка ротової порожнини набрякла, гіперемована. Який стоматит за характером запалення розвинувся у хворого?

A. Гнійний

B. Виразковий

C. Гангренозний

D. Фібринозний

E. Катаральний

186 / 200
У хворого видалений зуб, у якого коронка овальної форми, на жувальній поверхні два горбки. Корінь сильно здавлений у мезіо-дистальному напрямку, його верхівка роздвоєна. Який зуб видалений?

A. Перший нижній премоляр

B. Ікло

C. Другий верхній премоляр

D. Перший верхній премоляр

E. Другий нижній премоляр

187 / 200
У сечі лікаря-стоматолога, зібраній наприкінці робочого дня, виявлений вміст білку 0,7 г/л. У ранковій сечі таких змін не виявлено. Як називається це явище?

A. Функціональна протеїнурія

B. Органічна протеїнурія

C. Неселективна протеїнурія

D. Позаниркова протеїнурія

E. Гематурія

188 / 200
Внаслідок травми у хворого спостерігається порушення функції слізної залози. Який нерв забезпечує її секрецію?

A. N. petrosus major

B. N. petrosus minor

C. Chorda tympany

D. N. auricularis magnus

E. N. occipitalis minor

189 / 200
Посів патологічного матеріалу від хворого на пульпіт було здійснено на середовище КіттаТароцці. Які мікроорганізми планується виділити?

A. Кислотостійкі

B. Анаеробні

C. Ацидофільні

D. Гемолітичні

E. Аеробні

190 / 200
У хворого відсутній 16 зуб. На рентгенограмі в товщі альвеолярного відростку визначається розрідження кістки з утворенням порожнини з чіткими межами, що містить недорозвинену коронку зуба. Мікроскопічно: стінка порожнини вистелена багатошаровим плоским епітелієм і оточена фіброзною капсулою. Встановіть діагноз:

A. Фолікулярна кіста щелепи

B. Радикулярна кіста щелепи

C. Кіста різцевого каналу

D. Кістозна амелобластома щелепи

E. Примордіальна кіста щелепи

191 / 200
Хвора на рак нижньої щелепи 52-х років пройшла курс променевої терапії. Розмір пухлини зменшився. Який з наведених механізмів ушкодження клітини найбільш обумовлює ефективність променевої терапії?

A. Гіпертермія

B. Лізис NK-клітинами

C. Тромбоз судин

D. Утворення вільних радикалів

E. Мутагенез

192 / 200
На гістологічному препараті сформованого зуба виявляється оболонка, яка стійка до дії кислот, але зберігається лише на бічних поверхнях коронки зуба. Назвіть цю оболонку:

A. Кутикула

B. Дентин

C. Пелікула емалі

D. Емаль

E. Цемент

193 / 200
Чутливий нервовий ганглій складається з нейроцитів кулястої форми з одним відростком, який на певній відстані від перикаріону поділяється на аксон і дендрит. Як називаються такі клітини?

A. уніполярні

B. біполярні

C. псевдоуніполярні

D. мультиполярні

E. аполярні

194 / 200
Під час рентгенологічного дослідження у хворого виявлена кіста у ділянці премоляра, у порожнині якої міститься зуб. Мікроскопічно: стінка кісти представлена сполучною тканиною і вистелена багатошаровим плоским епітелієм. Який найбільш вірогідний діагноз?

A. Радикулярна кіста

B. Примордіальна кіста

C. Еозинофільна гранульома

D. Епуліс

E. Фолікулярна кіста

195 / 200
До стоматолога звернувся хворий зі скаргою на свербіж і печіння у порожнині рота, підвищену температуру. Був встановлений діагноз: трихомонадний гінгівостоматит. Який засіб слід обрати для лікування?

A. Метронідазол

B. Ампіцилін

C. Доксацикліну гідрохлорид

D. Гентаміцину сульфат

E. Ністатин

196 / 200
У хворого з пухлиною в ділянці верхніх горбків чотиригорбкової пластинки сталося випадіння зіничного рефлексу. Функція якого ядра черепних нервів найімовірніше порушена?

A. Рухового ядра окорухового нерва

B. Рухового ядра відвідного нерва

C. Рухового ядра блокового нерва

D. Рухового ядра додаткового нерва

E. Додаткового ядра окорухового нерва

197 / 200
Які профілактичні препарати слід ввести хворому з відкритою щелепно-лицевою травмою, якщо він раніше ніколи не одержував профілактичних щеплень?

A. Протисудомні препарати та анатоксин

B. Протиправцевий імуноглобулін і анатоксин

C. Протиправцеву сироватку та антибіотики

D. Вакцину АКДП та антибіотики

E. Правцевий анатоксин і антибіотики

198 / 200
При мікроскопічному дослідженні періодонта відзначено: повнокровні судини, набряк сполучної тканини з інфільтрацією поодинокими нейтрофілами. Який різновид ексудативного запалення в періодонті?

A. Гнійне

B. Гнилісне

C. Фібринозне

D. Серозне

E. Катаральне

199 / 200
При гістологічному дослідженні екстирпованої пульпи зуба в її периферичному шарі визначені клітини циліндричної форми. Яку назву мають ці клітини?

A. Одонтобласти

B. Фібробласти

C. Моноцити

D. Амелобласти

E. Міофібробласти

200 / 200
На прийомі стоматолог виявив у пацієнта каріозні порожнини на передніх зубах, які не мають додаткових антагоністів. Назвіть ці зуби:

A. Нижні латеральні різці

B. Верхні латеральні різці

C. Верхні медіальні різці

D. Верхні ікла

E. Нижні медіальні різці