Крок 1 Медицина - 2008 (буклет)

1 / 200
Після вживання жирної їжі у хворого з’являються нудота та печія, має місце стеаторея. Причиною такого стану може бути:

A. Нестача жовчних кислот

B. Підвищене виділення ліпази

C. Порушення синтезу трипсину

D. Нестача амілази

E. Порушення синтезу фосфоліпази

2 / 200
У немовляти внаслідок неправильного годування виникла виражена діарея. Одним з основних наслiдкiв діареї є екскреція великої кількості бікарбонату натрію. Яка форма порушення кислотно-лужного балансу має місце в цьому випадку?

A. Метаболічний алкалоз

B. Метаболічний ацидоз

C. Респіраторний ацидоз

D. Респіраторний алкалоз

E. Не буде порушень кислотно-лужного балансу

3 / 200
У трирічної дитини з підвищеною температурою тіла після прийому аспірину спостерігається посилений гемоліз еритроцитів. Вроджена недостатність якого ферменту могла викликати у дитини гемолітичну анемію?

A. Глюкозо-6-фосфатаза

B. Глікогенфосфорилаза

C. Гліцеролфосфатдегідрогеназа

D. Глюкозо-6-фосфатдегідрогеназа

E. γ-глутамілтрансфераза

4 / 200
Людина хворіє на цукровий діабет, що супроводжується гіперглікемією натще понад 7,2 ммоль/л. Рівень якого білку плазми крові дозволяє ретроспективно (за попередні 4-8 тижні до обстеження) оцінити рівень глікемії?

A. Альбумін

B. Фібриноген

C. Глікозильований гемоглобін

D. С-реактивний білок

E. Церулоплазмін

5 / 200
Під час лапаротомії хірург виявив гангренозне ураження низхідної ободової кишки. Тромбоз якої артерії зумовив цей стан?

A. Серединна ободова

B. Права ободова

C. Клубово-ободова

D. Верхня брижова

E. Ліва ободова

6 / 200
У пацієнта 60-ти років виявлено погіршення сприйняття звуків високої частоти. Порушення стану яких структур слухового аналізатора зумовило ці зміни?

A. Основна мембрана завитки біля гелікотреми

B. Основна мембрана завитки біля овального віконця

C. Євстахієва труба

D. М’язи середнього вуха

E. Барабанна перетинка

7 / 200
З сироватки крові людини виділили п’ять ізоферментних форм лактатдегідрогенази і вивчили їх властивості. Яка властивість доводить, що виділені ізоферментні форми одного і того ж ферменту?

A. Однакова молекулярна маса

B. Однакові фізико-хімічні властивості

C. Тканинна локалізація

D. Каталізують одну і ту ж реакцію

E. Однакова електрофоретична рухливість

8 / 200
Було доведено, що молекула незрілої і-РНК (про-і-РНК) містить більше триплетів, чим знайдено амінокислот у синтезованому білку. Це пояснюється тим, що трансляції у нормі передує:

A. Ініціація

B. Репарація

C. Мутація

D. Процесінг

E. Реплікація

9 / 200
У хворого виявлено зниження вмісту іонів магнію, які потрібні для прикріплення рибосом до гранулярної ендоплазматичної сітки. Відомо, що це призводить до порушення біосинтезу білка. Який саме етап біосинтезу білка буде порушено?

A. Транскрипція

B. Реплікація

C. Трансляція

D. Активація амінокислот

E. Термінація

10 / 200
Студент старанно конспектує лекцію. Якість конспектування значно погіршилась, коли сусіди стали розмовляти. Який вид гальмування умовних рефлексів є причиною цього?

A. Позамежове

B. Згасаюче

C. Диференційоване

D. Запізніле

E. Зовнішнє

11 / 200
Хворий з нейродермітом протягом тривалого часу вживав преднізолон. При обстеженні в нього виявили підвищення рівня цукру в крові. Вплив препарату на яку ланку вуглеводного обміну призводить до виникнення цього ускладнення?

A. Активація глікогеногенезу

B. Активація глюконеогенезу

C. Посилення всмоктування глюкози в кишечнику

D. Пригнічення синтезу глікогену

E. Активація розщеплення інсуліну

12 / 200
Для вивчення локалiзацiї біосинтезу бiлка в клітинах, миші ввели мічені амінокислоти аланін та триптофан. Біля яких органел буде спостерігатися накопичення мічених амінокислот?

A. Гладенька ЕПС

B. Клітинний центр

C. Лізосоми

D. Апарат Гольджі

E. Рибосоми

13 / 200
У хворого виявили туберкульоз легень. Який антибіотик слід йому призначити поряд з іншими протитуберкульозними засобами?

A. Азітроміцин

B. Ріфампіцин

C. Тетрациклін

D. Левоміцетин

E. Кефзол

14 / 200
Запалення барабанної порожнини (гнійний середній отит) у хворого ускладнилося запаленням комірок соскоподібного відростка. Через яку стінку барабанної порожнини потрапив гній до комірок?

A. Передня

B. Медіальна

C. Латеральна

D. Задня

E. Верхня

15 / 200
Для прискорення загоєння рани слизової оболонки в ротовій порожнині хворому призначено препарат, який являє собою термостабільний білок, що міститься у людини в сльозах, слині, грудному молоці матері, а також його можна виявити в свіжознесеному курячому яйці. Відомо, що він являє собою фактор природної резистентності організму і має назву:

A. Лізоцим

B. Комплемент

C. Інтерферон

D. Інтерлейкін

E. Іманін

16 / 200
Внаслідок стресу у похилої людини підвищився артеріальний тиск. Причиною цього є активація:

A. Парасимпатичного ядра блукаючого нерва

B. Функції щитоподібної залози

C. Функції кори наднирників

D. Функції гіпофізу

E. Симпато-адреналової системи

17 / 200
Хворий 20-ти років скаржиться на загальну слабкість, запаморочення, швидку втомлюваність. У крові: Hb- 80 г/л. Мікроскопічно: еритроцити зміненої форми. Причиною цього стану може бути:

A. Серпоподібноклітинна анемія

B. Паренхіматозна жовтяниця

C. Гостра переміжна порфірія

D. Обтураційна жовтяниця

E. Хвороба Аддісона

18 / 200
У жінки 30-ти років хвилинний об’єм крові у стані спокою становить 5 л/хв. Який об’єм крові проходить у неї через судини легень за 1 хвилину?

A. 5 л

B. 3,75 л

C. 2,5 л

D. 2,0 л

E. 1,5 л

19 / 200
У людини внаслідок тривалого голодування швидкість клубочкової фільтрації зросла на 20%. Найбільш вірогідною причиною змін фільтрації в зазначених умовах є:

A. Збільшення системного артеріального тиску

B. Збільшення проникності ниркового фільтру

C. Збільшення коефіцієнта фільтрації

D. Зменшення онкотичного тиску плазми крові

E. Збільшення ниркового плазмотоку

20 / 200
Під час експерименту подразнюють скелетний м’яз серією електричних імпульсів. Який вид м’язового скорочення буде виникати, якщо кожний наступний імпульс надходить у пєріоді вкорочення попереднього поодинокого м’язового скорочення?

A. Зубчастий тетанус

B. Суцільний тетанус

C. Асинхронний тетанус

D. Серія поодиноких скорочень

E. Контрактура м’яза

21 / 200
У пацієнта, що звернувся до лікаря, спостерігається жовте забарвлення шкіри, сеча темна, кал темно-жовтого кольору. Підвищення концентрації якої речовини буде спостерігатися в сироватці крові?

A. Кон’ югований білірубін

B. Мезобілірубін

C. Вердоглобін

D. Білівердин

E. Вільний білірубін

22 / 200
На прийом до лікаря звернувся хворий з симетричним дерматитом відкритих ділянок шкіри. З бесіди з пацієнтом встановлено, що він харчується, в основному, крупами і вживає мало м’яса, молока та яєць. Дефіцит якого вітаміну є провідним у цього пацієнта?

A. Нікотинамід

B. Кальциферол

C. Фолієва кислота

D. Біотин

E. Токоферол

23 / 200
Хворий 46-ти років звернувся до лікаря зі скаргою на біль в суглобах, який посилюється напередодні зміни погоди. У крові виявлено підвищення концентрації сечової кислоти. Посилений розпад якої речовини є найвірогіднішою причиною захворювання?

A. ЦМФ

B. УТФ

C. УМФ

D. АМФ

E. ТМФ

24 / 200
У хворої 38-ми років ревматизм в активній фазі. Визначення якого лабораторного показника сироватки крові має діагностичне значення при даній патології?

A. С-реактивний білок

B. Сечова кислота

C. Сечовина

D. Креатинін

E. Трансферин

25 / 200
Хворий з інфекційним мононуклеозом протягом двох тижнів приймав глюкокортикостероїдні препарати. Настала ремісія, проте в нього виникло загострення хронічного тонзиліту. Результатом якої дії глюкокортикостероїдів є дане ускладнення?

A. Протизапальна

B. Протишокова

C. Антиалергічна

D. Антитоксична

E. Імунодепресивна

26 / 200
Під час реєстрації ЕКГ хворого з гіперфункцією щитоподібної залози зареєстровано збільшення частоти серцевих скорочень. Вкорочення якого елементу ЕКГ про це свідчить?

A. Сегмент P — Q

B. Інтервал P — Q

C. Інтервал R — R

D. Інтервал P — T

E. Комплекс QRS

27 / 200
Чоловіку 70-ти років, що хворіє на хворобу Паркінсона, був призначений препарат леводопа. Через тиждень стан хворого значно покращився. Який механізм дії цього лікарського засобу?

A. Гальмування холінергічної системи

B. Гальмування гістамінергічної системи

C. Гальмування серотонінергічної системи

D. Активація дофамінової системи

E. Активація енкефалінової системи

28 / 200
Жінка 62-х років скаржиться на частий біль у ділянці грудної клітки та хребта, переломи ребер. Лікар припустив мієломну хворобу (плазмоцитому). Який з перерахованих нижче лабораторних показників буде мати найбільше діагностичне значення?

A. Гіперальбумінемія

B. Протеїнурія

C. Гіпоглобулінемія

D. Парапротеїнемія

E. Гіпопротеїнемія

29 / 200
Під час гри у волейбол спортсмен після стрибка приземлився на зовнішній край стопи. Виник гострий біль в гомілковостопному суглобі, активні рухи в ньому обмежені, пасивні - в повному обсязі, але болісні. Потім розвинулася припухлість у ділянці зовнішньої кісточки, шкіра почервоніла, стала теплішою на дотик. Який вид розладу периферичного кровообігу розвинувся в даному випадку?

A. Артеріальна гіперемія

B. Стаз

C. Емболія

D. Венозна гіперемія

E. Тромбоз

30 / 200
Хворий надійшов до стаціонару з гострою серцево-судинною недостатністю. Який препарат необхідно призначити хворому в даному випадку?

A. Дигітоксин

B. Дигоксин в таблетках

C. Адреналіну гідрохлорид

D. Аміодарон

E. Корглікон

31 / 200
У хворого з підозрою на дифтерію під час бактеріоскопічного дослідження мазка з зіву виявлені паличкоподібні бактерії з зернами волютину. Який етіотропний препарат є препаратом вибору в даному випадку?

A. Бактеріофаг

B. Дифтерійний анатоксин

C. Еубіотик

D. Протидифтерійна антитоксична сироватка

E. Інтерферон

32 / 200
У хворого після видалення жовчного міхура утруднені процеси всмоктування Ca через стінку кишечнику. Призначення якого вітаміну буде стимулювати цей процес?

A. PP

B. C

C. D3

D. В12

E. K

33 / 200
Жінці виконана операція з приводу позаматкової (трубної) вагітності. Гілки яких артерій має перев’язати хірург під час операції?

A. Маткова та яєчникова

B. Верхня міхурна та яєчникова

C. Нижня міхурна та яєчникова

D. Маткова та верхня міхурна

E. Маткова та нижня міхурна

34 / 200
Дитині 6-ти місяців з бронхітом зроблена рентгенограма грудної клітки. Крім змін пов’язаних з бронхами, на R-грамі визначається тінь вилочкової залози (тимуса). З чим можуть бути пов’язані ці зміни?

A. Є наслідком бронхіту

B. Для цього віку вказаний стан є варіантом норми

C. Є наслідком неправильного анатомічного розташування

D. Є наслідком запалення вилочкової залози

E. Є наслідком пухлинного процесу

35 / 200
Хворий відзначає часті проноси, особливо після вживання жирної їжі, схуднення. Лабораторні дослідження показали наявність стеатореї; кал гіпохолічний. Що може бути причиною такого стану?

A. Запалення слизової оболонки тонкої кишки

B. Недостатність панкреатичної ліпази

C. Обтурація жовчних шляхів

D. Недостатність панкреатичної фосфоліпази

E. Незбалансована дієта

36 / 200
У хворого з гнійничковими ураженнями шкіри виділений збудник, який на кров’яному агарі утворює жовті колонії округлої форми, середніх розмірів, оточені зоною гемолізу. У мазках з колоній - коки, розташовані скупченнями неправильної форми, грампозитивні. Виділена культура оксидазо- і каталазопозитивна, ферментує маніт, синтезує плазмокоагулазу. Який вид збудника виділений?

A. Streptococcus agalactiae

B. Streptococcus pyogenes

C. Staphylococcus epidermidis

D. Staphylococcus saprophyticus

E. Staphylococcus aureus

37 / 200
Чоловік 65-ти років, який страждає на подагру, скаржиться на біль в ділянці нирок. При ультразвуковому обстеженні встановлена наявність ниркових каменів. Підвищення концентрації якої речовини є найбільш вірогідною причиною утворення каменів у даному випадку?

A. Сечова кислота

B. Холестерин

C. Білірубін

D. Сечовина

E. Цистин

38 / 200
При мікроскопії зіскрібку з язика, забарвленого за Грамом, знайдені овальні, округлі, темно-фіолетового кольору, видовжені ланцюжки клітин, що брунькуються. Про збудника якого захворювання може йти мова?

A. Актиномікоз

B. Кандидоз

C. Стрептококова інфекція

D. Стафілококова інфекція

E. Дифтерія

39 / 200
Жінка 44-х років скаржиться на загальну слабкість, біль у ділянці серця, значне збільшення маси тіла. Об’єктивно: обличчя місяцеподібне, гірсутизм, АТ- 165/100 мм рт.ст., зріст -164 см, вага - 103 кг; переважно накопичення жиру на шиї, верхньому плечовому поясі, животі. Що є основним патогенетичним механізмом ожиріння у жінки?

A. Зниження продукції тиреоїдних гормонів

B. Підвищення продукції глюкокорти-коїдів

C. Підвищення продукції інсуліну

D. Зниження продукції глюкагону

E. Підвищення продукції мінералокор-тикоїдів

40 / 200
Кров, яку взяли у хворого з підозрою на сепсис, посіяли на цукровий бульйон. У цукровому бульйоні утворився придонний осад. При пересіві на кров’яний агар виросли дрібні, прозорі, кулясті колонії, оточені зоною гемолізу. У мазку, приготованому з осаду, визначалися грампозитивні коки, що розташовувалися у вигляді довгих ланцюжків. Які мікроорганізми присутні у крові цього хворого?

A. Мікрококи

B. Стафілококи

C. Тетракоки

D. Стрептококи

E. Сарцини

41 / 200
Хворий 2 роки тому переніс операцію резекції пілоричного відділу шлунка. Спостерігається слабкість, періодична поява темних кіл під очима, задишка. У крові: Hb70 г/л, ер.- 3,0 • 1012/л, КП- 0,7 Які зміни еритроцитів у мазках крові найбільш характерні для даного стану?

A. Мегалоцити

B. Шизоцити

C. Мікроцити

D. Овалоцити

E. Макроцити

42 / 200
У пацієнта цироз печінки. Дослідження якої з перелічених речовин, що екскретуються з сечею, може характеризувати стан антитоксичної функції печінки?

A. Амонійні солі

B. Гіпурова кислота

C. Креатинін

D. Сечова кислота

E. Амінокислоти

43 / 200
Територію старого худобомогильника, який не використовувався більше 50 років, планується відвести під житлове будівництво. Однак дослідження ґрунту показало наявність життєздатних спор збудника особливо небезпечного захворювання. Який із вказаних мікроорганізмів найбільш вірогідно міг зберегтися у ґрунті протягом такого тривалого часу?

A. Francisella tularensis

B. Brucella abortus

C. Yersinia pestis

D. Bacillus anthracis

E. Mycobacterium bovis

44 / 200
На розтині хворого, який багато років працював на шахті і помер від хронічної легеневосерцевої недостатності, виявлено, що легені малоповітряні, значно ущільнені, склерозовані, верхівки емфізематозно змінені, поверхня сіро-чорного кольору, на розрізі тканина легенів аспідно-чорного кольору. Від якої хвороби настала смерть?

A. Силікоз

B. Талькоз

C. Антракоз

D. Азбестоз

E. Алюміноз

45 / 200
У баклабораторії під час мікроскопії мазків з харкотиння хворого на хронічне легеневе захворювання, забарвлених за Цілем-Нільсеном, виявлені червоні палички. Яка властивість туберкульозної палички виявлена при цьому?

A. Кислотостійкість

B. Лугостійкість

C. Спиртостійкість

D. Капсулоутворення

E. Спороутворення

46 / 200
Під час дослідження коронарних артерій виявлені атеросклеротичні бляшки з кальцинозом, що закривають просвіт судин на 1/3. У м’язі дрібні множинні білуваті прошарки сполучної тканини. Як називається процес, виявлений у міокарді?

A. Тигрове серце

B. Післяінфарктний кардіосклероз

C. Міокардит

D. Інфаркт міокарда

E. Дифузний кардіосклероз

47 / 200
Встановлено ураження вірусом ВІЛ Т-лімфоцитів. При цьому фермент вірусу зворотня траскриптаза (РНК-залежна ДНК-полімераза) каталізує синтез:

A. Вірусна і-РНК на матриці ДНК

B. ДНК на вірусній р-РНК

C. Вірусна ДНК на матриці ДНК

D. ДНК на матриці вірусної і-РНК

E. і-РНК на матриці вірусного білка

48 / 200
До травматологічного відділення госпіталізовано чоловіка 35-ти років з травмою лівої кисті. Об’єктивно: різана рана долонної поверхні лівої кисті; середні фаланги II-V пальців не згинаються. Які м’язи пошкоджені?

A. Глибокий м’яз-згинач пальців

B. Червоподібні м’язи

C. Долонні міжкісткові м’язи

D. Тильні міжкісткові м’язи

E. Поверхневий м’яз-згинач пальців

49 / 200
При гістологічному дослідженні біоптату шкіри виявлені гранульоми, які складаються з макрофагальних вузликів з наявністю лімфоцитів та плазматичних клітин. Крім того, зустрічаються великі макрофаги з жировими вакуолями, які містять запакованих у вигляді куль збудників захворювання (клітини Вірхова). Грануляційна тканина добре васкуляризована. Для якого захворювання характерна описана гранульома?

A. Лепра

B. Туберкульоз

C. Сифіліс

D. Риносклерома

E. Сап

50 / 200
На препараті яєчника, забарвленому гематоксиліном-еозином, визначається фолікул, в якому клітини фолікулярного епітелію розміщені в 1-2 шари та мають кубічну форму, навколо овоциту наявна оболонка яскраво-червоного кольору. Назвіть цей фолікул:

A. Примордіальний

B. Вторинний

C. Первинний

D. Зрілий

E. Атретичний

51 / 200
До інфекційної лікарні надійшов пацієнт з клінічними ознаками енцефаліту. В анамнезі - укус кліща. В реакції гальмування гемаглютинації виявлено антитіла проти збудника кліщового енцефаліту в розведенні 1:20, що не є діагностичним. Вкажіть наступні дії лікаря після одержання зазначеного результату:

A. Повторити дослідження із сироваткою, взятою через 10 днів

B. Дослідити цю ж сироватку повторно

C. Використати чутливішу реакцію

D. Повторити дослідження з іншим діагностикумом

E. Відхилити діагноз кліщового енцефаліту

52 / 200
У чоловіка 40-ка років у ділянці шиї виникло почервоніння та набряк шкіри і з часом розвинувся невеликий гнійник. На розрізі осередок щільний, жовто-зеленого забарвлення. В гнійних масах видно білі крупинки. Гістологічно виявлено друзи грибка, плазматичні та ксантомні клітини, макрофаги. Який найбільш вірогідний вид мікозу?

A. Актиномікоз

B. Аспергільоз

C. Кандидоз

D. Споротрихоз

E. Кокцидіомікоз

53 / 200
Тривале вживання деяких лікарських засобів, що передують вагітності, збільшують ризик народження дитини з генетичними вадами. Як називається ця дія?

A. Ембріотоксичний ефект

B. Тератогенний ефект

C. Фетотоксичний ефект

D. Мутагенний ефект

E. Бластомогенний ефект

54 / 200
Під час розтину чоловіка, у якого після поранення кінцівки виникло тривале нагноєння рани, і який помер при явищах інтоксикації, знайдено загальне виснаження, зневоднення, бура атрофія печінки, міокарду, селезінки, поперечносмугастої мускулатури та амілоїдоз нирок. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?

A. Септикопіємія

B. Септицемія

C. Хроніосепсис

D. Хвороба Чорногубова

E. Бруцельоз

55 / 200
Жінка 19-ти років, хвора на первинний сифіліс, отримує комплексну терапію, до складу якої входить натрієва сіль бензилпеніциліну. Вкажіть механізм дії цього препарату:

A. Блокада синтезу білків цитоплазми

B. Блокада тіолових груп ензимів

C. Блокада синтезу РНК

D. Блокада синтезу ДНК

E. Блокада синтезу петдидогліканів мікробної оболонки

56 / 200
У жінки через 6 місяців після пологів розвинулася маткова кровотеча. Під час гінекологічного обстеження у порожнині матки виявлена тканина темно-червоного кольору з множинними порожнинами, що нагадує "губку". Під час мікроскопічного дослідження пухлини у лакунах крові виявлені атипові світлі епітеліальні клітини Лангханса та гігантські клітини синцитіотрофобласта. Яка це пухлина?

A. Хоріонепітеліома

B. Плоскоклітинний незроговілий рак

C. Аденокарцинома

D. Фіброміома

E. Міхуровий занос

57 / 200
У тварини з недостатністю аортальних клапанів розвинулась гіпертрофія лівого шлуночка серця. В окремих його ділянках визначаються локальні контрактури. Накопичення якої речовини в міокардіоцитах обумовило контрактури?

A. Калій

B. Молочна кислота

C. Вуглекислий газ

D. Натрій

E. Кальцій

58 / 200
У дівчинки діагностований адреногенітальний синдром (псевдогермафродитизм). Надмірна секреція якого гормону наднирників обумовила дану патологію?

A. Естроген

B. Андроген

C. Альдостерон

D. Кортизол

E. Адреналін

59 / 200
Під час гістологічного дослідження тимуса чоловіка 40-ка років, визначено зменшення частки паренхіматозних елементів залози, збільшення частки жирової та пухкої сполучної тканини, збагачення її тимусними тільцями при незмінній загальній масі органу. Як зветься таке явище?

A. Акцидентальна інволюція

B. Гіпотрофія

C. Дистрофія

D. Вікова інволюція

E. Атрофія

60 / 200
При обстеженні хворого 70-ти років виявлено інсулінонезалежний цукровий діабет. Який препарат доцільно призначити хворому?

A. Інсулін

B. Мерказоліл

C. Паратіреоїдин

D. Глібенкламід

E. Кортизон

61 / 200
Охолодження тіла людини у воді виникає значно швидше, ніж на повітрі. Який шлях тепловіддачі у воді значно ефективніший?

A. Конвекція

B. Тепловипромінювання

C. Випаровування поту

D. Теплопроведення

E. -

62 / 200
У бактеріологічній лабораторії проводиться дослідження м’ясних консервів на вміст ботулінічного токсину. Для цього дослідній групі мишей ввели екстракт із досліджуваного матеріалу та антитоксичну протиботулінічну сироватку типів А, В, Е; контрольній групі мишей ввели екстракт без протиботулінічної сироватки. Яку серологічну реакцію було використано?

A. Нейтралізації

B. Преципітації

C. Зв’язування комплементу

D. Опсонофагоцитарна

E. Подвійної імунної дифузії

63 / 200
Хворому, що страждає на хронічну серцеву недостатність, лікар порадив провести профілактичний курс лікування кардіотонічним препаратом з групи серцевих глікозидів, який приймають ентерально. Який препарат було рекомендовано хворому?

A. Строфантин

B. Корглікон

C. Дигоксин

D. Кордіамін

E. Кордарон

64 / 200
Під час диспансерного огляду у чоловіка 36-ти років, водія за професією, артеріальний тиск склав 150/90 мм рт.ст. Скарги на шум у вухах наприкінці робочого дня та загальне нездужання, які зникають після відпочинку. Діагностована гіпертонічна хвороба. Який провідний патогенетичний механізм у цьому випадку?

A. Нейрогенний

B. Нирковий

C. Гуморальний

D. Ендокринний

E. Рефлексогенний

65 / 200
Травма мозку викликала підвищене утворення аміаку. Яка амінокислота бере участь у видаленні аміаку з мозкової тканини?

A. Глутамінова

B. Тирозин

C. Валін

D. Триптофан

E. Лізин

66 / 200
Проводиться вивчення максимально спіралізованих хромосом каріотипу людини. При цьому процес поділу клітини припинили на стадії:

A. Профаза

B. Інтерфаза

C. Анафаза

D. Телофаза

E. Метафаза

67 / 200
Після проведення туберкулінової проби (проба Манту) у дитини через 48 годин на місці введення туберкуліну утворилася папула до 10 мм у діаметрі. Який механізм гіперчутливості лежить в основі розвитку вказаних змін?

A. Клітинна цитотоксичність

B. Анафілаксія

C. Антитілозалежна цитотоксичність

D. Імунокомплексна цитотоксичність

E. Гранулематоз

68 / 200
Хворий госпіталізований до хірургічного відділення з підозрою на запалення дивертикулу Меккеля. Обстеження якого відділу кишечнику необхідно провести для виявлення дивертикулу під час операції?

A. Duodenum

B. Jejunum

C. Caecum

D. Colon ascendens

E. Ileum

69 / 200
У людини визначили величину енерговитрат. У якому стані знаходилась людина, якщо її енерговитрати виявилися меншими за основний обмін?

A. Відпочинок

B. Сон

C. Легка робота

D. Нервове напруження

E. Спокій

70 / 200
У новонародженого хлопчика під час огляду зовнішніх статевих органів виявлена розщілина сечівника, яка відкривається на нижній поверхні статевого члена. Про яку аномалію йдеться?

A. Гіпоспадія

B. Гермафродитизм

C. Епіспадія

D. Монорхізм

E. Крипторхізм

71 / 200
Тварині внутрішньовенно ввели концентрований розчин хлориду натрію, що зумовило зниження реабсорбції іонів натрію у канальцях нирок. Внаслідок яких змін секреції гормонів це відбувається?

A. Зменшення альдостерону

B. Збільшення альдостерону

C. Зменшення вазопресину

D. Збільшення вазопресину

E. Зменшення натрійуретичного фактора

72 / 200
Внаслідок руйнування певних структур стовбуру мозку тварина втратила орієнтувальні рефлекси у відповідь на сильні світлові подразники. Які структури було зруйновано?

A. Задні горбки чотиригорбкового тіла

B. Червоні ядра

C. Вестибулярні ядра

D. Передні горбки чотиригорбкового тіла

E. Чорна речовина

73 / 200
У цитоплазмі міоцитів розчинена велика кількість метаболітів окиснення глюкози. Назвіть один з них, який безпосередньо перетворюється на лактат:

A. Оксалоацетат

B. Гліцерофосфат

C. Глюкозо-6-фосфат

D. Фруктозо-6-фосфат

E. Піруват

74 / 200
До стоматолога звернулася мати дитини 2-х років, яка під час вагітності, у зв’язку з інфекційним захворюванням, безсистемно приймала антибіотики. Під час огляду у дитини відзначається руйнування різців, емаль зубів жовтого кольору, у шийки зубів коричнева облямівка. Який з препаратів має виражену тератогенну дію?

A. Фуросемід

B. Ампіокс

C. Доксацикліну гідрохлорид

D. Ксантинола нікотинат

E. Октадин

75 / 200
У хворого 59-ти років, директора підприємства, після перевірки податкової інспекції з’явився інтенсивний пекучий біль, локалізований за грудниною, який іррадіює в ліву руку. Через 15 хвилин стан хворого нормалізувався. Який можливий механізм стенокардії є провідним у цього хворого?

A. Підвищення у крові рівня катехола-мінів

B. Атеросклероз коронарних судин

C. Внутрішньосудинна агрегація формених елементів

D. Тромбоз коронарних судин

E. Функціональне перевантаження серця

76 / 200
Пацієнт одужав після перенесеної дизентерії Зонне і повторно заразився цим же збудником. Як називається така форма інфекції?

A. Рецидив

B. Суперінфекція

C. Персистуюча інфекція

D. Реінфекція

E. Хронічна інфекція

77 / 200
Чоловік 56-ти років потрапив до клініки зі скаргами на загальну слабкість, біль і печіння в язиці, відчуття оніміння в кінцівках. У минулому переніс резекцію кардіального відділу шлунка. У крові: Hb- 80 г/л; ер.- 2,0 • 1012/л; КП-1,2, лейк.- 3,5 • 109 /л. Який вид анемії у цього хворого?

A. В12 -фолієводефіцитна

B. Гемолітична

C. Постгеморагічна

D. Апластична

E. Залізодефіцитна

78 / 200
Хворий 35-ти років звернувся до лікаря із скаргами на сильну нежить та втрату відчуття запахів протягом тижня. Об’єктивно: в носовій порожнині велика кількість слизу, що вкриває слизову оболонку та блокує рецептори нюху. Де в носовій порожнині розташовані ці рецептори?

A. Верхня носова раковина

B. Середня носова раковина

C. Нижня носова раковина

D. Загальний носовий хід

E. Присінок носа

79 / 200
Юнак 17-ти років захворів гостро, температура тіла підвищилася до 38,5o C, з’явилися кашель, нежить, сльозотеча, виділення з носу. Яке запалення розвинулося у юнака?

A. Катаральне

B. Серозне

C. Фібринозне

D. Гнійне

E. Геморагічне

80 / 200
У хворого з порушенням мозкового кровотоку порушений акт ковтання. Який відділ мозку постраждав?

A. Стовбур мозку

B. Шийний відділ спинного мозку

C. Передній мозок

D. Проміжний мозок

E. Середній мозок

81 / 200
Внаслідок дефіциту вітаміну B1 порушується окисне декарбоксилювання α-кетоглутарової кислоти. Синтез якого з наведених коферментів порушується при цьому?

A. Нікотинамідаденіндинуклеотид

B. Флавінаденіндинуклеотид

C. Ліпоєва кислота

D. Тіамінпірофосфат

E. Коензим А

82 / 200
Після хімічного опіку в хворого розвинувся стеноз стравоходу. Виникло різке схуднення від затрудненого прийому їжі. У крові: ер.- 3,0 • 1012/л, Hb-106 г/л, загальний білок - 57 г/л. Який вид голодування в хворого?

A. Неповне

B. Білкове

C. Повне

D. Водне

E. Абсолютне

83 / 200
У жінки 30-ти років виникли набряки обличчя. При обстеженні виявлені протеїнурія (5,87 г/л), гіпопротеїнемія, диспротеїнемія, гіперліпідемія. Для якого стану характерно таке поєднання симптомів?

A. Нефритичний синдром

B. Нефротичний синдром

C. Хронічний пієлонефрит

D. Гостра ниркова недостатність

E. Хронічна ниркова недостатність

84 / 200
У померлого внаслідок серцевої недостатності на шкірі відзначаються сліди висипу у вигляді плям і крапок. У ділянці крижі, остистих відростків хребців - пролежні. При мікроскопічному дослідженні ЦНС, шкіри, надниркових залоз, в судинах мікроциркуляторного русла і дрібних артеріях - деструктивно-проліферативний ендотромбоваскуліт з наявністю гранульом Попова; в серці - інтерстиційний міокардит. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?

A. Ку -гарячка

B. Черевний тиф

C. Висипний тиф

D. Вузликовий періартеріїт

E. ВІЛ-інфекція

85 / 200
На розтині померлого від сепсису, в стегновій кістці нижньої кінцівки виявлено флегмонозне запалення, що охоплює кістковий мозок, гаверсові канали та періост. Під періостом - множинні абсцеси, в навколишніх м’яких тканинах стегна - також флегмонозне запалення. Який патологічний процес має місце?

A. Остеопороз

B. Хронічний гематогенний остеомієліт

C. Остеопетроз

D. Гострий гематогенний остеомієліт

E. -

86 / 200
У хворого знижений синтез вазопресину, що призводить до поліурії і, як наслідок, до вираженої дегідратації організму. У чому полягає механізм розвитку поліурії?

A. Зниження канальцевої реабсорбції іонів Na

B. Зниження канальцевої реабсорбції білку

C. Зниження канальцевої реабсорбції води

D. Зниження реабсорбції глюкози

E. Збільшення швидкості клубочкової фільтрації

87 / 200
У хворого з нефротичним синдромом спостерігаються масивні набряки обличчя та кінцівок. Який патогенетичний механізм є провідним в розвитку набряків?

A. Зниження онкотичного тиску крові

B. Підвищення судинної проникності

C. Підвищення гідродинамічного тиску крові

D. Лімфостаз

E. Підвищення лімфовідтоку

88 / 200
Під шкірою піднижньощелепної ділянки у жінки 55-ти років виявлено рухоме утворення 1,0x0,7 см, з чіткими межами, тістуватої консистенції, з повільним ростом. При гістологічному дослідженні утворення виявлені ліпоцити, які формують часточки, різні за формою та розміром, розмежовані тонкими прошарками сполучної тканини із судинами. Який найбільш вірогідний діагноз?

A. Фіброма

B. Ангіома

C. Ліпосаркома

D. Фібросаркома

E. Ліпома

89 / 200
При щелепно-лицевій операції в стаціонарі, лікар-стоматолог для премедикації, з метою зменшення почуття страху та для потенціювання дії анестетиків, призначив хворому транквілізатор - похідне бензодіазепіну. Який з перерахованих засобів призначив лікар?

A. Дроперідол

B. Діазепам

C. Атропіну сульфат

D. Сульпірид

E. Аміназин

90 / 200
До приймального відділення лікарні надійшов непритомний юнак з ознаками отруєння морфіном. Відзначається поверхневе та рідке дихання, яке обумовлене пригніченням дихального центру. Який тип недостатності дихання виник при цьому?

A. Вентиляційна дисрегуляторна

B. Вентиляційна обструктивна

C. Вентиляційна рестриктивна

D. Перфузійна

E. Дифузійна

91 / 200
У хворого на жовчнокам’яну хворобу розвинулася механічна жовтяниця. Під час обстеження встановлено, що камінь знаходиться у загальній жовчній протоці. Які жовчовивідні протоки утворюють обтуровану протоку?

A. Ductus hepaticus communis et ductus cysticus

B. Ductus hepaticus dexter et sinister

C. Ductus hepaticus dexter et ductus cysticus

D. Ductus hepaticus sinister et ductus cysticus

E. Ductus hepaticus communis et ductus choledochus

92 / 200
При лабораторному дослідженні крові пацієнта 44-х років виявлено, що вміст білків у плазмі становить 40 г/л. Як це впливає на транскапілярний обмін води?

A. Збільшується фільтрація, зменшується реабсорбція

B. Збільшуються фільтрація та реабсорбція

C. Зменшуються фільтрація та реабсорбція

D. Зменшується фільтрація, збільшується реабсорбція

E. Обмін не змінюється

93 / 200
З метою диференційної діагностики менінгітів проводять дослідження спинномозкової рідини. В якому місці люмбальна пункція є безпечною?

A. LIII -LIV

B. LII -LIII

C. LI -LII

D. ThXII -LI

E. LV -SI

94 / 200
Ізольована клітина серця людини автоматично генерує імпульси збудження з частотою 60 разів за хвилину. З якої структури серця отримано цю клітину?

A. Синоатріальний вузол

B. Передсердя

C. Шлуночок

D. Атріовентрикулярний вузол

E. Пучок Гіса

95 / 200
Внаслідок посттрансляційних змін деяких білків, що приймають участь в зсіданні крові, зокрема протромбіну, вони набувають здатності зв’язувати кальцій. В цьому процесі бере участь вітамін:

A. C

B. А

C. В1

D. K

E. B2

96 / 200
У людини, що виконувала важку фізичну роботу в умовах підвищеної температури навколишнього середовища, змінилася кількість білків плазми крові. Що саме має місце у даному випадку?

A. Абсолютна гіперпротеїнемія

B. Відносна гіперпротеїнемія

C. Абсолютна гіпопротеїнемія

D. Диспротеїнемія

E. Парапротеїнемія

97 / 200
У хворого на тромбофлебіт нижніх кінцівок з’явився біль у грудній клітці, кровохаркання, наростаюча дихальна недостатність, при явищах якої він помер. На розтині діагностовано множинні інфаркти легень. Яка найбільш вірогідна причина їх розвитку в цьому випадку?

A. Тромбоемболія гілок легеневої артерії

B. Тромбоз гілок легеневої артерії

C. Тромбоз бронхіальних артерій

D. Тромбоемболія бронхіальних артерій

E. Тромбоз легеневих вен

98 / 200
У жінки, що хворіє на остеохондроз, з’явився різкий біль у плечовому суглобі, який посилювався при відведенні плеча. Ураження якого нерва може бути причиною цих симптомів?

A. Підлопатковий нерв

B. Дорсальний нерв лопатки

C. Підключичний нерв

D. Пахвовий нерв

E. Грудо-спинний нерв

99 / 200
У хворого глибока різана рана на задній поверхи плеча в середній його третині. Про ушкодження якого м’яза можна думати?

A. Двоголовий м’яз плеча

B. Трьохголовий м’яз плеча

C. Ліктьовий м’яз

D. Плечовий м’яз

E. Дзьобоподібно-плечовий м’яз

100 / 200
Хворому, що страждає на стенокардію та приймає ізосорбіду мононітрат, було додатково призначено лікарський засіб з дезагрегантним ефектом. Визначте цей препарат:

A. Ацетилсаліцилова кислота

B. Нітрогліцерин

C. Анаприлін

D. Ніфедипін

E. Валідол

101 / 200
Хворому в післяопераційному періоді для стимуляції перистальтики кишечника та тонусу сечового міхура було призначено препарат з групи антихолінестеразних засобів. Визначте його серед нижче наведених препаратів:

A. Прозерин

B. Дихлотіазид

C. Резерпін

D. Маніт

E. Анаприлін

102 / 200
У хворого на обличчі вугри. Під час мікроскопії зіскрібків із уражених ділянок виявлені живі членистоногі розміром 0,2-0,5 мм, які мають витягнуту червоподібну форму, чотири пари коротких кінцівок, що розташовані у середній частині тіла. Який лабораторний діагноз?

A. Короста

B. Міаз

C. Педикульоз

D. Фтиріоз

E. Демодекоз

103 / 200
У чоловіка 28-ми років після вогнепального поранення гомілки розвинулася виразка на боці пошкодження. Що є основним у патогенезі нейродистрофії в даному випадку?

A. Психічний стрес

B. Порушення мікроциркуляції

C. Інфекція

D. Пошкодження тканини

E. Травматизація периферичного нерва

104 / 200
Чоловік 45-ти років звернувся до лікаря з приводу бляшкоподібного утворення на шиї. В біоптаті шкіри гістологічно виявлено пухлинні клітини, розташовані гніздами, які мають круглу та овальну форму з вузьким ободком базофільної цитоплазми та схожі на клітини базального шару епідермісу. Як називається пухлина в пацієнта?

A. Епідермальний рак

B. Гідраденома

C. Трихоепітеліома

D. Базаліома

E. Сирінгоаденома

105 / 200
Хворому на гіпертонічну хворобу лікар запропонував засіб, який припиняє тромбоутворення, вводиться парентерально. Оберіть цей засіб:

A. Амбен

B. Гепарин

C. Протаміну сульфат

D. Неодикумарин

E. Синкумар

106 / 200
У людини до травми гематокритний показник 40%. Яким він буде через добу після втрати 750 мл крові?

A. 30%

B. 40%

C. 55%

D. 45%

E. 50%

107 / 200
У студента через 2 години після іспиту в аналізі крові виявлено лейкоцитоз без істотних змін у лейкоцитарній формулі. Який найбільш вірогідний механізм розвитку лейкоцитозу?

A. Перерозподіл лейкоцитів в організмі

B. Посилення лейкопоезу

C. Уповільнення руйнування лейкоцитів

D. Уповільнення міграції лейкоцитів у тканини

E. Посилення лейкопоезу та зменшення руйнування лейкоцитів

108 / 200
Комплекс Гольджі виводить речовини із клітини завдяки злиттю мембранного мішечка з мембраною клітини. При цьому вміст мішечка виливається назовні. Який процес тут проявляється?

A. Ендоцитоз

B. Активний транспорт

C. Полегшена дифузія

D. Жодна відповідь невірна

E. Екзоцитоз

109 / 200
Відпочиваючи на дачі, хлопчик знайшов павука з наступними морфологічними особливостями: довжина - 2 см, кулясте черевце чорного кольору, на спинному боці якого видно червоні плямочки у два ряди, чотири пари членистих кінцівок вкриті дрібними чорними волосками. Визначте дане членистоноге:

A. Скорпіон

B. Фаланги

C. Каракурт

D. Кліщ

E. Тарантул

110 / 200
Дитина 3-х років із симптомами стоматиту, гінгівіту, дерматиту відкритих ділянок шкіри була госпіталізована. При обстеженні встановлено спадкове порушення транспорту нейтральних амінокислот у кишечнику. Нестача якого вітаміну зумовила дані симптоми?

A. Ніацин

B. Пантотенова кислота

C. Вітамін A

D. Кобаламін

E. Біотин

111 / 200
Хворому з підозрою на діагноз "прогресуюча м’язова дистрофія" був зроблений аналіз сечі. Наявність якої сполуки в сечі підтверджує діагноз?

A. Креатин

B. Колаген

C. Порфірин

D. Міоглобін

E. Кальмодулін

112 / 200
У хворого, який знаходиться на лікуванні з приводу вірусного гепатиту В, з’явилися ознаки печінкової недостатності. Які зміни крові, що свідчать про порушення білкового обміну, найбільш вірогідно спостерігатимуться у цьому випадку?

A. Абсолютна гіпоальбумінемія

B. Абсолютна гіперальбумінемія

C. Абсолютна гіперфібриногенемія

D. Білковий склад крові не змінений

E. Абсолютна гіперглобулінемія

113 / 200
У вагітної жінки визначили групу крові. Реакція аглютинації еритроцитів відбулася зі стандартними сироватками груп 0ав (I), Bα (III) і не відбулася зі стандартною сироваткою групи Aβ (II). Досліджувана кров належить до групи:

A. 0αβ (I)

B. Aβ (II)

C. Bα (III)

D. AB (IV)

E. -

114 / 200
Чутливий нервовий ганглій складається з нейроцитів кулястої форми з одним відростком, який на певній відстані від перикаріону поділяється на аксон і дендрит. Як називаються такі клітини?

A. уніполярні

B. біполярні

C. мультиполярні

D. аполярні

E. псевдоуніполярні

115 / 200
При обстеженні дитини лікар виявив ознаки рахіту. Нестача якої сполуки в організмі дитини сприяє розвитку цього захворювання?

A. 1,25 [ОН]- дигідроксіхолекальциферол

B. Біотин

C. Токоферол

D. Нафтохінон

E. Ретинол

116 / 200
У зародка порушено процес сегментації дорзальної мезодерми та утворення сомітів. В якій частині шкіри можливі порушення розвитку?

A. Дерма

B. Волосся

C. Сальні залози

D. Епідерміс

E. Потові залози

117 / 200
Встановлено, що деякі сполуки, наприклад, токсини грибів та деякі антибіотики, можуть пригнічувати активність РНК-полімерази. Порушення якого процесу відбувається в клітині у випадку пригнічування даного ферменту?

A. Процесінг

B. Реплікація

C. Транскрипція

D. Трансляція

E. Репарація

118 / 200
Матеріалом від дитини з попереднім діагнозом "ентеровірусна інфекція"заразили культуру клітин мавпи (Vero) і мишат-сисунків, в результаті не виявлено цитопатичного ефекту на культурі клітин, але зареєстрована загибель мишат-сисунків. Які ентеровіруси могли викликати захворювання у цієї дитини?

A. Коксакі А

B. Коксакі В

C. ECHO

D. Поліовіруси

E. Некласифіковані ентеровіруси 68-71

119 / 200
Хворий помер від наростаючої легенево-серцевої недостатності. При гістологічному дослідженні виявлено: дифузне ураження легенів з інтерстиціальним набряком, інфільтрацією інтерстиціальної тканини лімфоцитами, макрофагами, плазмоцидами; пневмофіброз, панацинарна емфізема. Який найбільш вірогідний діагноз?

A. Хронічний бронхіт

B. Бронхопневмонія

C. Фіброзуючий альвеоліт

D. Ателектаз легенів

E. Бронхіальна астма

120 / 200
В експерименті подразнюють гілочки блукаючого нерва, які іннервують серце. Це призвело до того, що припинилося проведення збудження від передсердь до шлуночків. Електрофізіологічні зміни в яких структурах серця є причиною цього?

A. Атріовентрикулярний вузол

B. Пучок Гіса

C. Синоатріальний вузол

D. Шлуночки

E. Передсердя

121 / 200
У людини з нападом бронхоспазму необхідно зменшити вплив блукаючого нерва на гладеньку мускулатуру бронхів. Які мембранні циторецептори доцільно заблокувати для цього?

A. H-холінорецептори

B. α-адренорецептори

C. β-адренорецептори

D. M-холінорецептори

E. α- та β-адренорецептори

122 / 200
У пацієнтки хірургічного відділення з’явилися скарги на біль у попереку та в низу живота, болісне і часте сечовипускання. Після бактеріологічного дослідження сечі виявлені грамнегативні оксидазапозитивні паличкоподібні бактерії, що утворюють мукоїдні колонії зеленуватого кольору зі специфічним запахом. Про який збудник можна думати?

A. Pseudomonas aeruginosa

B. Proteus mirabilis

C. E.coli

D. Str.pyogenes

E. Mycoplasma pneumonie

123 / 200
Виділяють декілька груп молекулярних механізмів, які мають важливе значення в патогенезі ушкодження клітин, що сприяє розвитку патології. Які процеси забезпечують протеїнові механізми ушкодження?

A. Перекисне окиснення ліпідів

B. Пригнічення ферментів

C. Активація фосфоліпаз

D. Осмотичне розтягнення мембран

E. Ацидоз

124 / 200
Дитина народилася з вовчою пащею. При обстеженні виявлено вади аорти, в крові - зменшення Т-лімфоцитів. Який імунодефіцитний синдром у новонародженого?

A. Ді Джорджі

B. Віскотта-Олдріча

C. Чедіака-Хігасі

D. Луї-Бар

E. Швейцарський тип

125 / 200
У юнака 16-ти років після перенесеного захворювання знижена функція синтезу білків у печінці внаслідок нестачі вітаміну K. Це може призвести до порушення:

A. Швидкості зсідання еритроцитів

B. Утворення антикоагулянтів

C. Зсідання крові

D. Утворення еритропоетинів

E. Осмотичного тиску крові

126 / 200
У життєвому циклі клітини відбувається процес самоподвоєння ДНК. В результаті цього однохроматидні хромосоми стають двохроматидними. У який період клітинного циклу спостерігається це явище?

A. S

B. G0

C. G1

D. G2

E. M

127 / 200
У водія, який потрапив у ДТП, отримав травму та знаходиться у стані шоку, спостерiгається зменшення добової кількості сєчі до 300 мл. Який основний патогенетичний фактор цієї зміни діурезу?

A. Зниження онкотичного тиску крові

B. Підвищення проникності судин

C. Зменшення кількості функціонуючих клубочків

D. Вторинний гіперальдостеронізм

E. Падіння артеріального тиску

128 / 200
У дорослої людини системний артеріальний тиск знизився з 120/70 до 90/50 мм рт.ст., що викликало рефлекторне звуження судин. У якому з зазначених органів звуження судин буде найбільшим?

A. Кишечник

B. Серце

C. Головний мозок

D. Нирки

E. Наднирники

129 / 200
Під час обстеження 12-ти річного хлопчика, який відстає у рості, виявлена ахондроплазія: непропорційна тілобудова з помітним вкороченням рук і ніг, внаслідок порушення росту епіфізарних хрящів довгих трубчастих кісток. Дане захворювання є:

A. Спадковим за рецесивним типом

B. Спадковим, зчепленим зі статтю

C. Вродженим

D. Спадковим за домінантним типом

E. Набутим

130 / 200
У хворого виявлена аутоімунна гемолітична анемія, що розвивається за цитотоксичним типом. Які речовини є антигенами при алергічних реакціях II типу?

A. Антибіотики

B. Модифіковані рецептори клітинних мембран

C. Гормони

D. Сироваткові білки

E. Модулятори запалення

131 / 200
При виконанні оперативного втручання в ділянці пахвової порожнини, хірургу необхідно виділити артеріальну судину, що оточена пучками плечового сплетіння. Яка це артерія?

A. A.vertebralis

B. A.transversa colli

C. A.profunda brachii

D. A.subscapularis

E. A.axillaris

132 / 200
Для лікування хронічної серцевої недостатності хворий приймає дигоксин. Який діуретичний засіб може збільшити токсичність дигоксину за рахунок посиленого виведення з організму іонів K+?

A. Гідрохлортіазид

B. Спіронолактон

C. Панангін

D. Силібор

E. Лізиноприл

133 / 200
Під час голодування м’язові білки розпадаються до вільних амінокислот. В який процес найімовірніше будуть втягуватися ці сполуки за таких умов?

A. Глюконеогенез у м’язах

B. Синтез вищих жирних кислот

C. Глюконеогенез у печінці

D. Глікогеноліз

E. Декарбоксилування

134 / 200
Хворій на виразкову хворобу шлунка в якості етіотропної терапії призначили препарат, що пригнічує ріст і розмноження H.pylori. Назвіть цей препарат:

A. Метронідазол

B. Глаувент

C. Празозин

D. Корглікон

E. Фуросемід

135 / 200
Після оперативного видалення частини шлунка у хворого порушилося всмоктування вітаміну B12, він виводиться з калом. Розвинулася анемія. Який фактор необхідний для всмоктування цього вітаміну?

A. Гастрин

B. Соляна кислота

C. Пепсин

D. Гастромукопротеїн

E. Фолієва кислота

136 / 200
Хворому на хронічну серцеву недостатність призначили дигоксин у середньотерапевтичній дозі. Через 2 тижні після початку прийому препарату у нього з’явились ознаки інтоксикації препаратом (брадикардія, екстрасистолія, нудота). Як називається явище, яке призвело до накопичення в організмі препарату?

A. Сенсибілізація

B. Кумуляція

C. Толерантність

D. Тахіфілаксія

E. Ідіосинкразія

137 / 200
При проходженні профілактичного огляду у шахтаря лікар встановив зміни функціонального стану серця, що свідчать про серцеву недостатність в стадії компенсації. Що з нижче перерахованого є головним підтвердженням компенсації діяльності серця?

A. Гіпертрофія міокарда

B. Тахікардія

C. Збільшення артеріального тиску

D. Задишка

E. Ціаноз

138 / 200
Потенціал спокою клітини дорівнює -80 мВ. Під час якої фази ПД величина мембранного потенціалу склала +30 мВ?

A. Слідової гіперполяризації

B. Слідової деполяризації

C. Деполяризації

D. -

E. Реверсполяризації

139 / 200
У результаті поранення у чоловіка 35-ти років настав повний розрив спинного мозку на рівні першого шийного сегменту. Як зміниться характер дихання?

A. Зупиниться

B. Не зміниться

C. Збережеться діафрагмальне, щезне грудне

D. Збережеться грудне, щезне діафрагмальне

E. Стане рідким та глибоким

140 / 200
У піддослідної тварини під час експерименту подразнюють периферичний відрізок блукаючого нерва. Які з наведених змін будуть спостерігатися при цьому?

A. Збільшення частоти серцевих скорочень

B. Розширення зіниць

C. Збільшення частоти дихання

D. Зменшення частоти серцевих скорочень

E. Розширення бронхів

141 / 200
У хворого 27-ми років з політравмою (закрита травма грудної клітини, закритий перелом правого стегна) через дві години після проведення скелетного витягнення різко погіршився стан і, на фоні гострої легенево-серцевої недостатності, настала смерть. При гістологічному дослідженні кровоносних судин легень та головного мозку померлого, при забарвленні суданом ІІІ, виявлені краплі помаранчевого кольору, які закупорюють просвіт судин. Яке ускладнення політравми розвинулося у хворого?

A. Газова емболія

B. Мікробна емболія

C. Жирова емболія

D. Тромбоемболія

E. Повітряна емболія

142 / 200
У хворого з важким перебігом респіраторної вірусної інфекції з’явилися клінічні ознаки прогресуючої серцевої недостатності, яка призвела до смерті хворого на 2-му тижні захворювання. На розтині серце зі значним розширенням порожнин, в’яле. Гістологічно в міокарді виявляється повнокров’я мікросудин і дифузна інфільтрація строми лімфоцитами та гістіоцитами. Вкажіть найбільш вірогідний діагноз:

A. Міокардит

B. Стенокардія

C. Гостра коронарна недостатність

D. Інфаркт міокарда

E. Кардіоміопатія

143 / 200
В препараті, зафарбованому за методом Ожешко, видно паличкоподібні мікроорганізми, зафарбовані в синій колір, в яких термінально розміщені компоненти округлої форми, зафарбовані в червоний колір. Як називаються ці компоненти?

A. Спори

B. Війки

C. Джгутики

D. Капсули

E. Мезосоми

144 / 200
Проведена пункційна біопсія печінки хворому 38-ми років з виразною жовтяницею, дрібними крововиливами у шкірі, загальною слабкістю, втратою апетиту. Патологічне дослідження виявило поширену дистрофію, некроз гепатоцитів, наявність тілець Каунсілмена. По периферії часточок значна інфільтрація лімфоцитами, зустрічаються окремі багатоядерні гепатоцити. Який найбільш вірогідний діагноз?

A. Алкогольний гепатит гострий

B. Вірусний гепатит гострий

C. Міліарний цироз печінки

D. Токсична дистрофія печінки

E. Хронічний гепатит

145 / 200
До реанімаційного відділення надійшов чоловік з пораненням задньої ділянки шиї (regio nuchae). Який з м’язів тіла займає цю ділянку?

A. M.trapezius

B. M.sternocleidomastoideus

C. M.latissimus dorsi

D. M.rhomboideus minor

E. M.scalenus anterior

146 / 200
В експерименті на жабі зруйнували лабіринт з правого боку. До зниження тонусу яких м’язів це призведе?

A. Флексори ліворуч

B. Екстензори ліворуч

C. Флексори праворуч

D. Екстензори праворуч

E. Екстензори праворуч та ліворуч

147 / 200
Хвора 20-ти років померла від інтоксикації через 8 днів після штучного позалікарняного аборту при терміні вагітності 14-15 тижнів. На розтині тіла померлої: жовтувате забарвлення склери очей, шкіри, гнійно-некротичний ендометрит, багаточисельні гнійники в легенях, гіперплазія селезінки з великою кількістю нейтрофілів в її синусах. Яке ускладнення після аборту розвинулося у хворої?

A. Септицемія

B. Септикопіємія

C. Геморагічний шок

D. Хроніосепсис

E. Вірусний гепатит А

148 / 200
Хворий скаржиться на запаморочення і втрату слуху. Який нерв ушкоджений?

A. Трійчастий

B. Під’язиковий

C. Блукаючий

D. Присінково-завитковий

E. Блоковий

149 / 200
До лікарні надійшла дитина 6-ти років. Під час обстеження було виявлено, що дитина не може фіксувати погляд, не слідкує за іграшками, на очному дні відзначається симптом "вишневої кістки". Лабораторні аналізи показали, що у мозку, печінці та селезінці - підвищений рівень гангліозиду глікометиду. Яке спадкове захворювання у дитини?

A. Хвороба Тея-Сакса

B. Хвороба Вільсона-Коновалова

C. Синдром Шерешевського-Тернера

D. Хвороба Німана-Піка

E. Хвороба Мак-Аргдля

150 / 200
У хворого на шиї виявлено пакет спаяних між собою лімфовузлів щільної консистенції. При гістологічному обстеженні видаленого лімфовузла відмічається проліферація ретикулярних клітин, наявність клітин Березовського-Штернберга. Про яке захворювання йдеться?

A. Лімфобластний лейкоз

B. Мієлобластний лейкоз

C. Мієлоцитарний лейкоз

D. Лімфоцитарний лейкоз

E. Лімфогранулематоз

151 / 200
Під час пальпації молочної залози у хворої виявлено ущільнення у вигляді вузла у нижньому медіальному квадранті. У які лімфатичні вузли можуть поширитися метастази при цьому?

A. Пригруднинні

B. Задні середостінні

C. Глибокі латеральні шийні

D. Бронхолегеневі

E. Верхні діафрагмальні

152 / 200
Вагітній жінці, під час встановлення на облік у жіночу консультацію, було проведено клінічне обстеження на ряд інфекцій. У сироватці крові були виявлені lgM до вірусу краснухи. Про що свідчить такий результат?

A. Хронічний процес

B. Жінка здорова

C. Первинне зараження жінки

D. Загострення хронічного процесу

E. Повторне інфікування вірусом краснухи

153 / 200
Батьки для профілактики кишкових інфекцій у дитини 3-х років тривало застосовували антибіотики. Через місяць стан дитини погіршився. У крові - виражена лейкопенія і гранулоцитопенія. Який найбільш вірогідний механізм виявлених змін у крові?

A. Мієлотоксичний

B. Аутоімунний

C. Перерозподільний

D. Віковий

E. Гемолітичний

154 / 200
У результаті патологічного процесу в бронхах відбувається десквамація епітелію. За рахунок яких клітин відбуватиметься регенерація бронхіального епітелію?

A. Вставочні

B. Війчасті

C. Ендокринні

D. Базальні

E. Келихоподібні

155 / 200
Хворий, що страждав на туберкульоз, помер від прогресуючої легенево-серцевої недостатності. На розтині в ділянці верхівки правої легені визначається порожнина діаметром 5 см, яка сполучається з просвітом сегментарного бронха. Стінки порожнини з середини покриті сирнистими масами, під якими знаходяться епітеліоїдні клітини і клітини Пирогова-Лангханса. Вкажіть морфологічну форму туберкульозу:

A. Туберкульома

B. Гострий кавернозний туберкульоз

C. Казеозна пневмонія

D. Інфільтративний туберкульоз

E. Гострий осередковий туберкульоз

156 / 200
Робітники парникового господарства працюють в умовах несприятливого мікроклімату: температура повітря +37oC, відносна вологість 90%, швидкість руху повітря 0,2 м/с. Яким шляхом здійснюється тепловіддача за цих умов?

A. Теплопроведення

B. Випаровування

C. Конвекція

D. Радіація

E. Усі зазначені шляхи

157 / 200
При огляді хворої лікар-гінеколог відмітив симптоми запалення статевих шляхів. У мазку, взятому із піхви виявлено овально-грушоподібні найпростіші з шипом, з передньої частини яких відходять джгутики; наявна ундулююча мембрана. Яке захворювання підозрює лікар у хворої?

A. Урогенітальний трихомоноз

B. Лямбліоз

C. Кишковий трихомоноз

D. Токсоплазмоз

E. Балантидіоз

158 / 200
У хлопчика I (IoIo) група крові, а в його сестри IV(IAIB). Які групи крові у батьків цих дітей?

A. II (ІАІА) та III (IBIo)

B. I (IoIo) та IV (IAIB)

C. III (IBIo) та IV (IАIB)

D. II (IAIо) та III (IBIo)

E. I (IoIo) та III (IBIo)

159 / 200
У хворого на ентерит, що супроводжувався значною діареєю, спостерігається зменшення кількості води в позаклітинному просторі, збільшення її всередині клітин та зниження осмолярності крові. Як називають таке порушення водно-електролітного обміну?

A. Гіперосмолярна гіпогідратація

B. Осмолярна гіпогідратація

C. Гіпоосмолярна гіпогідратація

D. Гіпоосмолярна гіпергідратація

E. Гіперосмолярна гіпергідратація

160 / 200
У клініці для лікування інфаркту міокарда пацієнту введено ембріональні стовбурові клітини, що одержано шляхом терапевтичного клонування в цього ж пацієнта. Як називається цей вид трансплантації?

A. Аутотрансплантація

B. Алотрансплантація

C. Ксенотрансплантація

D. Ізотрансплантація

E. Гетеротрансплантація

161 / 200
На гістологічному препараті селезінки виявлена судина, стінка якої складається з ендотелію та субендотеліального шару, середня оболонка відсутня, зовнішня оболонка зрощена зі сполучнотканинними прошарками селезінки. Що це за судина?

A. Вена безм’язового типу

B. Вена м’язового типу

C. Артерія м’язового типу

D. Артеріола

E. Капіляр

162 / 200
В умовному експерименті повністю інгібовано розвиток клітин мезенхіми. Порушення розвитку якої м’язової тканини при цьому буде спостерігатися?

A. Гладенька м’язова тканина

B. М ’язова тканина нейрального походження

C. М’язова тканина епідермального походження

D. Серцева м’язова тканина

E. Скелетна м’язова тканина

163 / 200
Хворому на хронічний гастрит зроблена внутрішньошлункова рН-метрія, за допомогою якої встановлено зниження кислотності шлункового соку. Функція яких клітин знижена?

A. Головні екзокриноцити

B. Ендокриноцити

C. Шийкові клітини

D. Додаткові клітини

E. Парієтальні екзокриноцити

164 / 200
В експерименті на тварині здійснили перерізку блукаючих нервів з обох боків. Як при цьому зміниться характер дихання?

A. Стане поверхневим та частим

B. Стане глибоким і рідким

C. Стане глибоким і частим

D. Стане поверхневим та рідким

E. Дихання не зміниться

165 / 200
Чоловік 70-ти років хворіє на атеросклероз судин нижніх кінцівок та ішемічну хворобу серця. Під час обстеження виявлено порушення ліпідного складу крові. Надлишок яких ліпопротеїнів є головною ланкою в патогенезі атеросклерозу?

A. Низької щільності

B. Холестерин

C. Високої щільності

D. Проміжної щільності

E. Хіломікрони

166 / 200
У хворого після операції резекції шлунка на 2-3-й день не відновилася перистальтика кишок. Що потрібно призначити хворому для стимуляції функції шлунково-кишкового тракту?

A. Празозин

B. Циклодол

C. Прозерин

D. Атропіну сульфат

E. Норадреналіну гідротартат

167 / 200
Хворому чоловіку 75-ти років, у якого частота серцевих скорочень була 40/хвилину, імплантували серцевий електростимулятор. Після цього частота серцевих скорочень зросла до 70/хв. Функцію якого відділу серця взяв на себе електростимулятор?

A. Синоатріальний вузол

B. Атріовентрикулярний вузол

C. Ніжки Гіса

D. Волокна пучка Гіса

E. Волокна Пуркін’є

168 / 200
Стоматолог з метою зменшення салівації під час пломбування зуба хворому призначив препарат. Що це за лікарський засіб?

A. Атропіну сульфат

B. Адреналіну гідрохлорид

C. Прозерин

D. Пілокарпіну гідрохлорид

E. Мезатон

169 / 200
У жінки 30-ти років після тривалого використання губної помади з флюоресцуючою речовиною на облямівці губ розвинулася обмежена еритема, незначне лущення, пізніше поперечні дрібні борозни та тріщини. Після спеціальних методик при мікроскопічному дослідженні цієї зони ураження: в сполучній тканині наявність сенсибілізованих лімфоцитів і макрофагів, явища цитолізу. Який тип імунологічної гіперчутливості розвинувся на губі?

A. I тип (реагінового типу)

B. IV тип (клітинна цитотоксичність)

C. II тип (антитільна цитотоксичність)

D. III тип (імунокомплексна цитотокси-чність)

E. Гранулематоз

170 / 200
У хворого на ессенціальну артеріальну гіпертензію розвинувся гіпертонічний криз, що призвело до нападу серцевої астми. Який механізм серцевої недостатності є провідним в даному випадку?

A. Перевантаження серця підвищеним опором

B. Перевантаження серця збільшеним об’ємом крові

C. Абсолютна коронарна недостатність

D. Пошкодження міокарда

E. Порушення надходження крові до серця

171 / 200
Людина, що тривалий час приймає ліки, не може різко припинити їх вживання, оскільки при цьому виникають порушення психічних та соматичних функцій. Як називається синдром різних порушень при відмові від прийому речовини?

A. Сенсибілізація

B. ідіосинкразія

C. Тахіфілаксія

D. Абстиненція

E. Кумуляція

172 / 200
Хворий звернувся до стоматолога зі скаргами на гнійне запалення ясен. Який препарат буде найбільш ефективним, якщо припускається анаеробна природа збудника?

A. Метронідазол

B. Гентаміцин

C. Оксацилін-натрій

D. Ко-тримоксазол

E. Нітроксолін

173 / 200
У щурів, що знаходяться у стані стресу, підвищені м’язовий тонус та артеріальний тиск, збільшений вміст глюкози у крові, посилена секреція кортикотропіну і кортикостероїдів. У якій фазі стресу знаходяться ці тварини?

A. Виснаження

B. Фаза шоку

C. Еректильна

D. Термінальна

E. Фаза протишоку

174 / 200
При ультрамікроскопічному дослідженні популяції "темних" гепатоцитів у цитоплазмі клітин визначено розвинену гранулярну ендоплазматичну сітку. Яку функцію в даних клітинах виконує ця органела?

A. Синтез вуглеводнів

B. Дезінтоксикаційна

C. Синтез білків плазми крові

D. Продукція жовчі

E. Депонування іонів кальцію

175 / 200
В лікарню звернувся хворий зі скаргами на швидку стомлюваність і виражену м’язову слабкість. При обстеженні виявлено аутоімунне захворювання, внаслідок якого порушується функціональний стан рецепторів у нервово-м’язових синапсах. Дія якого медіатора буде заблокована?

A. Ацетилхолін

B. Норадреналін

C. Дофамін

D. Серотонін

E. Гліцин

176 / 200
У пацієнта 35-ти років виявили підвищену кислотність шлункового соку. Блокада яких рецепторів може спричинити її зниження?

A. Гістамінові

B. α1 -адренорецептори

C. α2 -адренорецептори

D. β1 -адренорецептори

E. β2 -адренорецептори 177. По ходу слухового нерва у молодої жінки виявлена пухлина у вигляді вузла до 3 см в діаметрі, м’яко-еластичної консистенції,

рожево-білого кольору, однорідна. Мікроскопічно пухлина містить пучки клітин з овальними ядрами. Клітинно-волокнисті пучки формують ритмічні структури, створені паралельними рядами, правильно орієнтованими клітинами, розташованими у вигляді частоколу, поміж яких знаходиться безклітинна гомогенна зона (тільця Верокаї). Що це за пухлина?

6- Невринома

7- Злоякісна невринома 8- Гангліоневрома 9- Нейробластома 10- Гангліонейробластома
177 / 200
Жінка 45-ти років хворіє на рак лівої молочної залози. На лівій руці є ознаки недостатності лімфатичної системи - набряк кінцівки, збільшення лімфовузлів. Яка форма недостатності лімфообміну спостерігається у хворої?

A. Динамічна недостатність

B. Резорбційна недостатність

C. Змішана недостатність

D. Механічна недостатність

E. -

178 / 200
Для морфологічного дослідження представлена ендокринна залоза, паренхіма якої складається з епітелію та нервової тканини. В епітеліальних трабекулах виявляється два типи клітин: хромофільні та хромофобні. Визначте даний орган:

A. Надниркова залоза

B. Гіпофіз

C. Гіпоталамус

D. Щитоподібна залоза

E. Прищитоподiбна залоза

179 / 200
Під час операції на пахвинному каналі з приводу грижі, хірург пошкодив його вміст. Що саме пошкодив хірург?

A. Funiculus spermaticus

B. Urarchus

C. Lig. teres uteri

D. Lig. inguinale

E. -

180 / 200
У дитини 12-ти років непереносимість ряду харчових продуктів. Їх вживання викликає алергічну реакцію у вигляді висипань на шкірі, що сверблять. Який протигістамінний засіб слід призначити, щоб не заважати шкільним заняттям дитини (не викликати сонливість)?

A. Лоратадин

B. Димедрол

C. Диклофенак-натрію

D. Еуфілін

E. Мезатон

181 / 200
Чоловік 26-ти років перебуває в торпідній стадії шоку внаслідок автомобільної аварії. В крові: лейк.- 3, 2 • 109 /л. Який головний механізм в розвитку лейкопенії?

A. Перерозподіл лейкоцитів у судинному руслі

B. Пригнічення лейкопоезу

C. Порушення виходу зрілих лейкоцитів з кісткового мозку в кров

D. Руйнування лейкоцитів у кровотворних органах

E. Підвищення виділення лейкоцитів з організму

182 / 200
У хворого геморагічний інсульт. Виявлено в крові підвищену концентрацію кінінів. Лікар призначив хворому контрікал. Для гальмування якої протеїнази було зроблено це призначення?

A. Калікреїн

B. Пепсин

C. Трипсин

D. Хімотрипсин

E. Колагеназа

183 / 200
Для лікування бактеріальної пневмонії було призначено бензилпеніциліну натрієву сіль. Який механізм антимікробної дії препарату?

A. Пригнічення синтезу клітинної стінки мікроорганізмів

B. Пригнічення внутрішньоклітинного синтезу білка

C. Пригнічення активності холінестерази

D. Пригнічення SH-груп ферментів мікроорганізмів

E. Антагонізм з параамінобензойною кислотою

184 / 200
Хвороба Хартнепа зумовлена точковою мутацією лише одного гена, наслідком чого є порушення всмоктування амінокислоти триптофану в кишечнику та реабсорбції її в ниркових канальцях. Це призводить до одночасних розладів у травній і сечовидільній системах. Яке генетичне явище спостерігається в цьому випадку?

A. Комплементарна взаємодія

B. Полімерія

C. Кодомінування

D. Неповне домінування

E. Плейотропія

185 / 200
З метою прискорення загоєння променевої виразки був призначений вітамінний препарат. Вкажіть його:

A. Ретаболіл

B. Преднізолон

C. Ретинолу ацетат

D. Левамізол

E. Метилурацил

186 / 200
При посіві матеріалу із зіву від хворого ангіною на кров’яно-телуритовий агар виросли колонії діаметром 4-5 мм, сірого кольору, радіально покреслені (у вигляді розеток). Під мікроскопом - грампозитивні палички із булавоподібними потовщеннями на кінцях, що розміщені у вигляді розтопирених пальців. Які це мікроорганізми?

A. Коринебактерії дифтерії

B. Клостридії ботулізму

C. Дифтероїди

D. Стрептококи

E. Стрептобацили

187 / 200
Плазмові фактори згортання крові зазнають посттрансляційної модифікації за участю вітаміну K. Як кофактор, він потрібен у ферментній системі у-карбоксилювання білкових факторів коагуляції крові, завдяки збільшенню спорідненості їх молекул з іонами кальцію. Яка амінокислота карбоксилюється в цих білках?

A. Валін

B. Серин

C. Глутамінова

D. Фенілаланін

E. Аргінін

188 / 200
Фармакологічні ефекти антидепресантів пов’язані з блокуванням (інгібуванням) ними ферменту, який каталізує розпад таких біогенних амінів, як норадреналін і серотонін в мітохондріях нейронів головного мозку. Який фермент бере участь у цьому процесі?

A. Трансаміназа

B. Декарбоксилаза

C. Пептидаза

D. Моноамінооксидаза

E. Ліаза

189 / 200
Онкологічному хворому призначили препарат метотрексат, до якого з часом клітинимішені пухлини втратили чутливість. Експресія гену якого ферменту при цьому змінюється?

A. Дегідрофолатредуктаза

B. Тиміназа

C. Дезаміназа

D. Фолатоксидаза

E. Фолатдекарбоксилаза

190 / 200
При диспансерному обстеженні хлопчику 7-ми років встановлено діагноз - синдром ЛешаНайхана (хворіють тільки хлопчики). Батьки здорові, але у дідуся за материнською лінією таке саме захворювання. Який тип успадкування захворювання?

A. Домінантний, зчеплений із статтю

B. Рецесивний, зчеплений із статтю

C. Автосомно-рецесивний

D. Автосомно-домінантний

E. Неповне домінування

191 / 200
Значну роль у профілактиці туберкульозу відіграє планова масова вакцинація проти туберкульозу новонароджених дітей віком 5-7 днів життя. При цьому застосовують вакцину:

A. БЦЖ

B. АКДП

C. АДП

D. АД

E. АКП

192 / 200
До кардіологічного відділення надійшов хворий з гіпертонічним кризом, йому внутрішньовенно ввели антигіпертензивний засіб - сіль лужноземельного металу. Який препарат ввели хворому?

A. Калію хлорид

B. Магнію сульфат

C. Натрію гідрокарбонат

D. Кальцію лактат

E. Бензогексоній

193 / 200
Під час оперативного втручання на малому тазі жінки виникла необхідність перев’язати яєчникову артерію. Яке з утворень може бути випадково перев’язаним разом з нею?

A. Маткова труба

B. Кругла зв’язка матки

C. Внутрішня клубова вена

D. Сечовід

E. Сечівник

194 / 200
До приймального відділення лікарні доставлено людину з гострим отруєнням морфіном. Який специфічний антагоніст наркотичних анальгетиків необхідно застосувати в цьому випадку?

A. Налоксон

B. Парацетамол

C. Метацин

D. Дигоксин

E. Унітіол

195 / 200
Верхня частка правої легені збільшена, сірого кольору, безповітряна, з поверхні розрізу стікає каламутна рідина, на плеврі багато фібринозних плівок; мікроскопічно в альвеолах виявляється ексудат з присутністю нейтрофілів, десквамованих альвеолоцитів і ниток фібрину. Стінка бронха інтактна. Який найбільш вірогідний діагноз?

A. Інтерстиціальна пневмонія

B. Абсцес легень

C. Крупозна пневмонія

D. Вогнищева пневмонія

E. Грипозна пневмонія

196 / 200
У хворого 28-ми років відзначалися підвищення артеріального тиску, гематурія та набряки на обличчі. Незважаючи на лікування, наростали явища ниркової недостатності. Через 6 місяців хворий помер від уремії. Мікроскопічно при дослідженні нирок у клубочках виявлена проліферація нефротелію капсули, подоцитів з утворенням "півмісяців", склероз та гіаліноз клубочків. Який найбільш вірогідний діагноз?

A. Гострий пієлонефрит

B. Нефротичний синдром

C. Підгострий гломерулонефрит

D. Хронічний гломерулонефрит

E. Гострий гломерулонефрит

197 / 200
До клініки швидкої допомоги надійшов хворий з ножовим пораненням лівої поперекової ділянки. У ході операції хірург встановив, що внутрішні органи не пошкоджені, але лезо ножа пошкодило один із м’язів ниркового ложа. Назвіть цей м’яз:

A. Великий поперековий м’яз

B. Клубовий м’яз

C. Випрямляч хребта

D. Внутрішній косий м’яз живота

E. Зовнішній косий м’яз живота

198 / 200
Чоловік з колотою раною в ділянці чотирьохстороннього отвору звернувся до лікаря. При обстеженні виявлено, що потерпілий не може відвести руку від тулуба. Який нерв вірогідно ушкоджений?

A. N.medianus

B. N.radialis

C. N.ulnaris

D. N.axillaris

E. N.subclavius

199 / 200
Під час розтину тіла чоловіка, що за життя страждав на важку форму гіпотиреозу, виявлено: сполучна тканина, строма органів, жирова і хрящова тканини набряклі, напівпрозорі, слизоподібні. Мікроскопічно у тканинах виявляються зірчасті клітини з відростками, між якими знаходиться слиз. Назвіть вид дистрофії:

A. Стромально-судинна жирова

B. Стромально-судинна білкова

C. Стромально-судинна вуглеводна

D. Паренхіматозна білкова

E. Паренхіматозна жирова