Крок 1 Медицина - 2007 (буклет)

1 / 200
Хворому перед операцією був ведений дитилін (лістенон) і проведена інтубація. Після закінчення операції та припинення наркозу самостійне дихання не відновилося. Дефіцит якого ферменту в організмі хворого подовжує дію м’язового релаксанту?

A. Сукцинатдегідрогеназа

B. Псевдохолінестераза

C. Карбангідраза

D. N-ацетилтрансфераза

E. K — Na-АТФ-аза

2 / 200
Людина хворіє на цукровий діабет, що супроводжується гіперглікемією натще понад 7,2 ммоль/л. Рівень якого білка плазми крові дозволяє ретроспективно (за попередні 4-8 тижні до обстеження) оцінити рівень глікемії?

A. Альбумін

B. Фібриноген

C. С-реактивний білок

D. Глікозильований гемоглобін

E. Церулоплазмін

3 / 200
У пацієнта 60-ти років виявлено погіршення сприйняття звуків високої частоти. Порушення стану яких структур слухового аналізатора зумовило ці зміни?

A. Основна мембрана завитки біля гелікотреми

B. Основна мембрана завитки біля овального віконця

C. Євстахієва труба

D. М’язи середнього вуха

E. Барабанна перетинка

4 / 200
У хворого на цукровий діабет з’явився різкий біль у правій стопі. Об’єктивно: великий палець стопи чорного кольору, тканини стопи набряклі, осередки відшарування епідермісу, виділення з неприємним запахом. Яка клініко-морфологічна форма некрозу розвинулася в хворого?

A. Пролежень

B. Секвестр

C. Гангрена волога

D. Іангрена суха

E. Інфаркт

5 / 200
Постраждалому з колотою раною передньої стінки шлунка наддається хірургічна допомога. До якого утворення порожнини очеревини потрапив вміст шлунка?

A. Сальникова сумка

B. Передшлункова сумка

C. Печінкова сумка

D. Лівий мезентеріальний синус

E. Правий мезентеріальний синус

6 / 200
До клініки надійшла дитина 4-х років з ознаками тривалого білкового голодування: затримка росту, анемія, набряки, розумова відсталість. Причиною розвитку набряків у цієї дитини є зниження синтезу:

A. Глобулінів

B. Гемоглобіну

C. Ліпопротеїнів

D. Ілікопротеїнів

E. Альбумінів

7 / 200
Під час розтину трупа чоловіка, що страждав на крупозну пневмонію і помер від пневмококового сепсису, у правій плевральній порожнині містилося 900 мл каламутної зеленувато-жовтого кольору рідини. Листки плеври тьмяні, повнокровні. Назвіть клінікоморфологічну форму запалення в плевральній порожнині:

A. Фібринозне запалення

B. Флегмона

C. Хронічний абсцес

D. Гострий абсцес

E. Емпієма

8 / 200
У хворого виявлено зниження вмісту іонів магнію, які потрібні для прикріплення рибосом до гранулярної ендоплазматичної сітки. Відомо, що це призводить до порушення біосинтезу білка. Який саме етап біосинтезу білка буде порушено?

A. Транскрипція

B. Трансляція

C. Реплікація

D. Активація амінокислот

E. Термінація

9 / 200
При дослідженні сироватки крові хворого виявлене підвищення рівня аланінамінотрансферази (АЛТ) та аспартатамінотрансферази (АСТ). Які зміни на клітинному рівні можуть призвести до подібної ситуації?

A. Руйнування клітин

B. Порушення функції енергозабезпечення клітин

C. Порушення ферментних систем клітин

D. Руйнування генетичного апарату клітин

E. Порушення міжклітинних взаємовідношень

10 / 200
У юнака енерговитрати збільшились з 500 до 2000 кДж за годину. Що з наведеного може бути причиною цього?

A. Підвищення зовнішньої температури

B. Розумова праця

C. Прийом їжі

D. Фізичне навантаження

E. Перехід від сну до бадьорості

11 / 200
У хворого виявлено підвищення активності ЛДГ1 ,2 , АсАТ, креатинфосфокінази. В якому органі (органах) найбільш вірогідний розвиток патологічного процесу?

A. Скелетні м’язи

B. Нирки та надниркові залози

C. Серцевий м’яз

D. Сполучна тканина

E. Печінка та нирки

12 / 200
За даними ВООЗ на малярію щорічно на Землі хворіють приблизно 250 млн. чоловік. Ця хвороба зустрічається переважно у тропічних і субтропічних областях. Межі її розповсюдження співпадають з ареалами комарів роду:

A. Анофелес

B. Кулекс

C. Аедес

D. Мансоніа

E. Кулізета

13 / 200
У померлого 58-ми років на розтині: мітральний клапан деформований, потовщений, змикається не до кінця. Мікроскопічно: вогнища колагенових волоконець еозінофільні, дають позитивну реакцію на фібрин. Найвірогідніше це:

A. Фібринозне запалення

B. Мукоїдне набухання

C. Гіаліноз

D. Фібриноїдне набухання

E. Амілоїдоз

14 / 200
Для вивчення локалізації біосинтезу білка в клітинах, миші ввели мічені амінокислоти аланін та триптофан. Біля яких органел буде спостерігатися накопичення мічених амінокислот?

A. Рибосоми

B. Гладенька ЕПС

C. Клітинний центр

D. Лізосоми

E. Апарат Гольджі

15 / 200
У районах Південної Африки у людей розповсюджена серпоподібно-клітинна анемія, при якій еритроцити мають форму серпа внаслідок заміни в молекулі гемоглобіну амінокислоти глутаміну на валін. Чим викликана ця хвороба?

A. Порушення механізмів реалізації генетичної інформації

B. Кросинговер

C. Геномні мутації

D. Трансдукція

E. Генна мутація

16 / 200
Хворий помер при явищах серцево-судинної недостатності. Результати розтину: післяінфарктний кардіосклероз, гіпертрофія міокарда і дилятація його порожнин, особливо правого шлуночка. Печінка збільшена, з гладенькою поверхнею, на розрізі повнокровна, з темно-червоними крапками на буруватому фоні тканини. Гістологічно: повнокров’я центральних відділів часточок; у периферичних відділах навколо портальних трактів - гепатоцити у стані жирової дистрофії. Як називаються описані вище зміни печінки?

A. Несправжньомускатна печінка

B. Амілоїдоз

C. Мускатна печінка

D. Цироз печінки

E. Стеатоз печінки

17 / 200
У померлого від хронічної серцево-судинної недостатності на розтині виявлене "тигрове серце". З боку ендокарду помітна жовтувато-біла посмугованість; міокард тьмяний, глинисто-жовтий. Який процес зумовив дану патологію?

A. Жирова паренхіматозна дистрофія

B. Вуглеводна дистрофія

C. Гіаліново-краплинна дистрофія

D. Жирова судинно-стромальна дистрофія

E. Амілоїдоз

18 / 200
Під час експерименту подразнюють скелетний м’яз серією електричних імпульсів. Який вид м’язового скорочення буде виникати, якщо кожний наступний імпульс надходить у періоді вкорочення попереднього поодинокого м’язового скорочення?

A. Зубчастий тетанус

B. Асинхронний тетанус

C. Серія поодиноких скорочень

D. Контрактура м’яза

E. Суцільний тетанус

19 / 200
Амоніак є дуже отруйною речовиною, особливо для нервової системи. Яка речовина бере особливо активну участь у знешкодженні амоніаку в тканинах мозку?

A. Лізин

B. Пролін

C. Гістидин

D. Глутамінова кислота

E. Аланін

20 / 200
Хворий чоловік госпіталізований на 5-й день хвороби з проявами жовтяниці, болем у м’язах, ознобом, носовими кровотечами. Під час проведення лабораторної діагностики бактеріолог виконав темнопольну мікроскопію краплини крові хворого. Назвіть збудника хвороби:

A. Leptospira interrogans

B. Borrelia dutlonii

C. Calymmatobacterium granulomatis

D. Bartonella bacilloformis

E. Rickettsia mooseri

21 / 200
У хворого поперечний розрив спинного мозку нижче VI грудного сегменту. Як внаслідок цього зміниться дихання?

A. Зупиниться

B. Стане більш рідким

C. Суттєво не зміниться

D. Стане більш глибоким

E. Стане більш частим

22 / 200
У хворого через 12 годин після гострого нападу загруднинного болю знайдено різке підвищення активності АсАТ у сироватці крові. Вкажіть патологію, для якої характерне це зміщення:

A. Інфаркт міокарда

B. Вірусний гепатит

C. Колагеноз

D. Цукровий діабет

E. Нецукровий діабет

23 / 200
Людина стоїть у кімнаті в легкому одязі, температура повітря +140 C, вікна і двері зачинені. Яким шляхом вона віддає найбільше тепла?

A. Теплопроведення

B. Конвекція

C. Випаровування

D. Теплорадіація

E. Перспірація

24 / 200
Жінка 30-ти років хворіє близько року, коли вперше з’явився біль у ділянці суглобів, їх припухлість, почервоніння шкіри над ними. Попередній діагноз - ревматоїдний артрит. Зміна якого компоненту в структурі білка сполучної тканини є однією з причин цього захворювання?

A. Колаген

B. Муцин

C. Міозин

D. Овоальбумін

E. Тропонін

25 / 200
Хворий з інфекційним мононуклеозом протягом двох тижнів приймав глюкокортикостероїдні препарати. Наступила ремісія, проте в нього виникло загострення хронічного тонзиліту. Результатом якої дії глюкокортикостероїдів є дане ускладнення?

A. Протизапальна

B. Протишокова

C. Імунодепресивна

D. Антиалергічна

E. Антитоксична

26 / 200
У собаки в досліді подразнювали на шиї периферичний відрізок блукаючого нерва. При цьому спостерігали такі зміни серцевої діяльності:

A. Зменшення частоти скорочень

B. Збільшення сили скорочень

C. Збільшення швидкості атріовентрикулярного проведення

D. Збільшення частоти та сили скорочень

E. Збільшення збудливості міокарда

27 / 200
У результаті виснажуючої м’язової праці у робочого значно зменшилася буферна ємність крові. Надходження якої речовини у кров може бути причиною цього явища?

A. Піруват

B. 1,3-бісфосфогліцерат

C. 3-фосфогліцерат

D. Лактат

E. -

28 / 200
Хвора доставлена бригадою швидкої допомоги. Об’єктивно: стан важкий, свідомість відсутня, адинамія. Шкірні покриви сухі, запалі очі, ціаноз обличчя, тахікардія, запах ацетону з рота. Результати аналізів: глюкоза крові -20,1 ммоль/л (у нормі - 3,3-5,5 ммоль/л), у сечі - 3,5% (у нормі - 0). Який найбільш вірогідний діагноз?

A. Гіпоглікемічна кома

B. Гостра серцева недостатність

C. Гостре алкогольне отруєння

D. Анафілактичний шок

E. Гіперглікемічна кома

29 / 200
Жінка 62-х років скаржиться на частий біль у ділянці грудної клітки та хребта, переломи ребер. Лікар припустив мієломну хворобу (плазмоцитому). Який з перерахованих нижче лабораторних показників буде мати найбільше діагностичне значення?

A. Парапротеїнемія

B. Гіперальбумінемія

C. Протеїнурія

D. Гіпоглобулінемія

E. Гіпопротеїнемія

30 / 200
У новонародженої дитини на пелюшках виявлені темні плями, що свідчать про утворення гомогентизинової кислоти. З порушенням обміну якої речовини це пов’язане?

A. Тирозин

B. Галактоза

C. Метіонін

D. Холестерин

E. Триптофан

31 / 200
Під час роботи щодо ліквідації наслідків аварії на АЕС, робітник одержав дозу опромінення 500 рентген. Скаржиться на головний біль, нудоту, запаморочення. Які зміни кількості лейкоцитів можна очікувати в хворого через 10 годин після опромінення?

A. Лімфоцитоз

B. Лейкопенія

C. Нейтрофільний лейкоцитоз

D. Агранулоцитоз

E. Лейкемія

32 / 200
У підлітка 12-ти років, який хворіє на бронхіальну астму, виник тяжкий напад астми: виражена експіраторна задишка, блідість шкірних покривів. Який вид порушення альвеолярної вентиляції має місце?

A. Рестриктивний

B. Торако-діафрагмальний

C. Центральний

D. Нервово-м’язовий

E. Обструктивний

33 / 200
У жінки, що тривалий час дотримувалася дієти з використанням очищеного рису, виявлений поліневрит (хвороба Бері-Бері). Відсутність якого вітаміну в їжі призводить до розвитку цього захворювання?

A. Аскорбінова кислота

B. Піридоксин

C. Фолієва кислота

D. Рибофлавін

E. Тіамін

34 / 200
У хворого після видалення жовчного міхура утруднені процеси всмоктування Ca через стінку кишечнику. Призначення якого вітаміну буде стимулювати цей процес?

A. PP

B. C

C. D3

D. В12

E. K

35 / 200
У населеному пункті зареєстрований спалах гепатиту, який зв’язують з водним фактором. Який вірус гепатиту міг викликати спалах захворювань у цьому населеному пункті?

A. E

B. C

C. D

D. G

E. B

36 / 200
У хворого 43-х років у шлунку погано перетравлюються білки. Аналіз шлункового соку виявив низьку кислотність. Функція яких клітин шлунка порушена в даному випадку?

A. Головні екзокриноцити

B. Слизові клітини (мукоцити)

C. Ендокринні клітини

D. Шиєчні мукоцити

E. Парієтальні екзокриноцити

37 / 200
До навчального закладу вступив юнак 16-ти років з сільської місцевості. При плановому проведенні реакції Манту виявилося, що у цього юнака вона негативна. Яка найбільш раціональна тактика лікаря?

A. Зробити щеплення БЦЖ

B. Повторити реакцію через 1 місяць

C. Провести серодiагностику туберкульозу

D. Терміново ізолювати юнака з навчального колективу

E. Провести прискорену дiагностику туберкульозу методом Прайса

38 / 200
Хворий відзначає частi проноси, особливо після вживання жирної їжі, схуднення. Лабораторні дослідження показали наявність стеатореї; кал гіпохолічний. Що може бути причиною такого стану?

A. Запалення слизової оболонки тонкої кишки

B. Недостатність панкреатичної ліпази

C. Недостатність панкреатичної фосфо-ліпази

D. Обтурація жовчних шляхів

E. Незбалансована дієта

39 / 200
Хворий звернувся до лікаря зі скаргами на дисфункцію кишечнику. Лікар констатував симптоми дуоденіту і ентериту. Під час лабораторного дослідження встановлено діагноз: лямбліоз. Застосування якого препарату показане?

A. Метронідазол

B. Еритроміцин

C. Мономіцин

D. Хінгамін

E. Тетрациклін

40 / 200
У групи альпіністів на висоті 3000 метрів було зроблено аналіз крові. Виявлене зниження HCO3 до 15 ммоль/л (норма 22-26 ммоль/л). Який механізм зниження HCO3 крові?

A. Посилення ацидогенезу

B. Гіповентиляція

C. Зниження амоніогенезу

D. Гіпервентиляція

E. Зниження реабсорбції бікарбонатів у нирках

41 / 200
Після введення лікарської речовини у піддослідної тварини зменшилося виділення слини, розширилися зіниці, а при наступному введенні у вену ацетилхоліну частота скорочень серця істотно не змінилася. Вкажіть назву цієї речовини:

A. Адреналін

B. Анаприлін

C. Прозерин

D. Сальбутамол

E. Атропін

42 / 200
При тривалому використанні препарату в хворого можуть мати місце остеопороз, ерозії слизової шлунка, гіпокаліємія, затримка натрію і води, зменшення вмісту кортикотропіну в крові. Укажіть цей препарат:

A. Преднізолон

B. Гіпотіазид

C. Дигоксин

D. Індометацин

E. Резерпін

43 / 200
Дитина квола, апатична. Печінка збільшена, при її біопсії виявлено значний надлишок глікогену. Концентрація глюкози в крові нижче норми. У чому причина зниженої концентрації глюкози у крові цієї хворої?

A. Понижена (відсутня) активність гексокінази у печінці

B. Підвищена активність глікогенсинтетази у печінці

C. Понижена (відсутня) активність глюкозо-6-фосфатази у печінці

D. Понижена (відсутня) активність глікоген-фосфорилази у печінці

E. Дефіцит гену, який відповідає за синтез глюкозо-1-фосфатуридинтрансферази

44 / 200
До лікарні швидкої допомоги госпіталізований чоловік 63-х років з явищами колапсу. Для боротьби з гіпотензією лікар вибрав норадреналін. Який механізм дії цього препарату?

A. Активація α-адренорецепторів

B. Активація серотонінових рецепторів

C. Активація β-адренорецепторів

D. Активація дофамінових рецепторів

E. Блокада M-холінорецепторів

45 / 200
У дитини з підозрою на дифтерію з зіву виділена чиста культура мікроорганізмів та вивчені їх морфологічні, тинкторіальні, культуральні та біохімічні властивості, які виявилися типовими для збудників дифтерії. Яке дослідження необхідно ще провести для видачі висновку про те, що виділена патогенна дифтерійна паличка?

A. Визначення протеолітичних властивостей

B. Визначення уреазної активності

C. Визначення цистиназної активносгі

D. Визначення властивосгі розщеплювати крохмаль

E. Визначення токсигенних властивостей

46 / 200
У дитини на слизовій оболонці щік та на язиці виявлені білуваті плями, які нагадують молоко, що скипілося. У виготовлених препаратах-мазках знайдені грампозитивні овальнi дріжджоподі-6ні клітини. Які це збудники?

A. Стафілококи

B. Дифтерійна паличка

C. Гриби роду Кандіда

D. Актиноміцети

E. Фузобактерії

47 / 200
У хворого 35-ти років, який часто вживає алкоголь, на фоні лікування сечогінними засобами, виникли сильна м’язова і серцева слабкість, блювання, діарея, АТ- 100/60 мм рт.ст., депресія. Причиною такого стану є посилене виділення з сечею:

A. Калію

B. Натрію

C. Хлору

D. Кальцію

E. Фосфатів

48 / 200
Хворий після вживання жирної їжі відчуває нудоту, млявість; з часом з’явилися ознаки стеатореї. У крові холестерин - 9,2 ммоль/л. Причиною такого стану є нестача у кишечнику:

A. Жовчних кислот

B. Тригліцеридів

C. Жирних кислот

D. Фосфоліпідів

E. Хіломікронів

49 / 200
У чоловіка, який тривалий час не вживав з їжею жирів, але отримував достатню кількість вуглеводів і білків, виявлено дерматит, погане загоювання ран, погіршення зору. Дефіцит яких компонентів є причиною порушення обміну речовин?

A. Лінолева кислота, вітаміни A, D, E, K

B. Пальмітинова кислота

C. Вітаміни PP, H

D. Мінеральні солі

E. Олеїнова кислота

50 / 200
Експериментальній тварині давали надлишкову кількість глюкози, міченої за вуглецем, протягом тижня. У якій сполуці можна виявити мітку?

A. Метіонін

B. Вітамін A

C. Холін

D. Пальмітинова кислота

E. Арахідонова кислота

51 / 200
РНК, що містить вірус імунодефіциту людини, проникла всередину лейкоцита і за допомогою ферменту ревертази змусила клітину синтезувати вірусну ДНК. В основі цього явища лежить:

A. Репресія оперона

B. Зворотня трансляція

C. Дерепресія оперона

D. Конваріантна реплікація

E. Зворотня транскрипція

52 / 200
У хворого з частими кровотечами з внутрішніх органів і слизових оболонок виявлені пролін і лізин у складі колагенових волокон. Через відсутність якого вітаміну порушено їх гідроксилювання?

A. Вітамін K

B. Вітамін A

C. Тіамін

D. Вітамін C

E. Вітамін E

53 / 200
У хворого із запаленням легень спостерігається підвищення температури тіла. Яка біологічно активна речовина відіграє провідну роль у виникненні цього прояву?

A. Інтерлейкін-I

B. Гістамін

C. Брадикінін

D. Серотонін

E. Лейкотрієни

54 / 200
Хвора 27-ми років закрапала в очі краплі, до складу яких входить пеніцилін. Через декілька хвилин з’явився свербіж та печіння тіла, набряк губ та повік, свистячий кашель; став падати артеріальний тиск. Які імуноглобуліни беруть участь в розвитку даної алергічної реакції?

A. IgE та IgG

B. IgM та IgG

C. IgA та IgM

D. IgM та IgD

E. IgG та IgD

55 / 200
У пацієнта цироз печінки. Дослідження якої з пєрєлічєних речовин, що екскретуються з сечею, може характеризувати стан антитоксичної функції печінки?

A. Амонійні солі

B. Креатинін

C. Сечова кислота

D. Гіпурова кислота

E. Амінокислоти

56 / 200
У дитини 2-х років виникли судоми внаслідок зниження концентрації іонів кальцію в плазмі крові. Функція якого ендокринного органу знижена?

A. Гіпофіз

B. Кора наднирників

C. Шишкоподібна залоза

D. Тимус

E. Прищитоподібні залози

57 / 200
При запаленні ока у хворого відмічалося накопичення мутної рідини з високим вмістом білку на дні передньої камери, яке отримало назву - гіпопіон. Який процес лежить в основі зазначених змін?

A. Порушення мікроциркуляції

B. Первинна альтерація

C. Вторинна альтерація

D. Проліферація

E. -

58 / 200
У людини частота серцевих скорочень постійно утримується на рівні 40 разів за хвилину. Що є водієм ритму серця у неї?

A. Атріовентрикулярний вузол

B. Синоатріальний вузол

C. Пучок Гіса

D. Ніжки пучка Гіса

E. Волокна Пуркін’є

59 / 200
Хвора 48-ми років надійшла до клініки із скаргами на слабкість, дратівливість, порушення сну. Об’єктивно: шкіра та склери жовтого кольору. У крові: підвищення рівня загального білірубіну з переважанням прямого. Кал - ахолічний. Сеча - темного кольору (жовчні пігменти). Яка жовтяниця має місце в хворої?

A. Гемолітична

B. Паренхіматозна

C. Механічна

D. Синдром Жільбера

E. Синдром Кріглера-Найяра

60 / 200
При бактеріологічному дослідженні промивних вод хворого на харчове отруєння висіяли чисту культуру бактерій з такими властивостями: грамнегативна рухлива паличка, на середовищі Ендо росте у вигляді безбарвних колоній. Представником якого роду було зумовлене захворювання?

A. Salmonella

B. Shigella

C. Iersinia

D. Esherichia

E. Citrobacter

61 / 200
Хворому встановлено діагноз - активний вогнищевий туберкульоз легень. Вкажіть, який із препаратів найбільш доцільно призначити в першу чергу?

A. Сульфален

B. Циклосерін

C. Ізоніазид

D. Етіонамід

E. Етоксид

62 / 200
При обстеженні молодого чоловіка у центрі по боротьбі зі СНІДом отримано позитивний результат ІФА з антигенами ВІЛ. Скарги на стан здоров’я відсутні. Про що може свідчити результат ІФА?

A. Про інфікування ВІЛ

B. Про захворювання на СНІД

C. Про інфікування ВГВ

D. Про перенесене захворювання на СНІД

E. Про персистенцію ВГВ

63 / 200
До лікаря звернулися батьки хлопчика 10-ти років, у якого відзначалося збільшення волосяного покриву на тілі, ріст бороди і вус, низький голос. Збільшення секреції якого гормону можна припустити?

A. Соматотропін

B. Естроген

C. Прогестерон

D. Тестостерон

E. Кортизол

64 / 200
У хворого, що страждає на важку форму порушення водно-сольового обміну, настала зупинка серця в діастолі. Який найбільш вірогідний механізм зупинки серця в діастолі?

A. Гіпернатріємія

B. Дегідратація організму

C. Гіпокаліємія

D. Гіпонатріємія

E. Гіперкаліємія

65 / 200
Під час дослідження коронарних артерій виявлені атеросклеротичні бляшки з кальцинозом, що закривають просвіт судин на 1/3. У м’язі дрібні множинні білуваті прошарки сполучної тканини. Як називається процес, виявлений у міокарді?

A. Дифузний кардіосклероз

B. Тигрове серце

C. Післяінфарктний кардіосклероз

D. Міокардит

E. Інфаркт міокарда

66 / 200
У реакції пасивної гемаглютинації, поставленої з еритроцитарним черевнотифозним Viдіагностикумом, виявлені антитіла у розведенні сироватки обстежуваного до 1:80, що вище діагностичного титру. Такий результат свідчить про наступне:

A. Можливе носійство паличок черевного тифу

B. Гостре захворювання на черевний тиф

C. Рецидив черевного тифу

D. Інкубаційний період черевного тифу

E. Реконвалесценції хворого на черевний тиф

67 / 200
У підлітка внаслідок радіоактивного опромінення значно постраждала лімфоїдна система, відбувся розпад великої кількості лімфоцитів. Відновлення нормальної формули крові можливо завдяки діяльності залози:

A. Щитоподібна

B. Печінка

C. Підшлункова

D. Тимус

E. Наднирники

68 / 200
До приймального відділення доставлено чоловіка з різаною раною підошви правої стопи. У постраждалого обмежене підняття латерального краю стопи. Під час обробки виявлено пошкодження сухожилка м’яза. Який м’яз ушкоджений?

A. Довгий малогомілковий

B. Передній великогомілковий

C. Довгий розгинач пальців

D. Триголовий м’яз гомілки

E. Короткий малогомілковий

69 / 200
У хворого, що страждає на серцеву недостатність, спостерігаються збільшення печінки, набряки нижніх кінцівок, асцит. Який механізм є провідним в утворенні даного набряку?

A. Гідродинамічний

B. Колоїдно-осмотичний

C. Лімфогенний

D. Мембраногенний

E. -

70 / 200
У мужчини 32-х років високий зріст, гінекомастія, жіночий тип оволосіння, високий голос, розумова відсталість, безпліддя. Попередній діагноз - синдром Клайнфельтера. Що необхідно дослідити для його уточнення?

A. Лейкоцитарна формула

B. Сперматогенез

C. Група крові

D. Родовід

E. Каріотип

71 / 200
У шахтаря виявлено фіброз легень, що супроводжувався порушенням альвеолярної вентиляції. Який механізм виникнення цього порушення є провідним?

A. Звуження верхніх дихальних шляхів

B. Порушення нервової регуляції дихання

C. Обмеження дихальної поверхні легень

D. Обмеження рухомості грудної клітки

E. Спазм бронхів

72 / 200
Людина зробила спокійних видих. Як називається об’єм повітря, який міститься у неї в легенях при цьому?

A. Функціональна залишкова ємність легень

B. Залишковий об’єм

C. Резервний об’єм видиху

D. Дихальний об’єм

E. Життєва ємність легень

73 / 200
При дослідженні ізольованого кардіоміоциту встановлено, що він не генерує імпульси збудження автоматично. З якої структури серця отримано кардіоміоцит?

A. Шлуночок

B. Сино-атріальний вузол

C. Атріовентрикулярний вузол

D. Пучок Пса

E. Волокна Пуркін’є

74 / 200
При обстеженні людини встановлено, що хвилинний об’єм серця дорівнює 3500 мл, систолічний об’єм - 50 мл. Якою є частота серцевих скорочень за хвилину у людини?

A. 60

B. 50

C. 80

D. 70

E. 90

75 / 200
У людини, яка обертається на каруселі, збільшилися частота серцевих скорочень, потовиділення, з’явилася нудота. З подразненням яких рецепторів, перш за все, це пов’язано?

A. Вестибулярні ампулярні

B. Пропріоцептори

C. Вестибулярні отолітові

D. Слухові

E. Зорові

76 / 200
З метою встановлення токсигенно-ті виділених від пацієнтів збудників дифтерії, культури висіяли на чашку Петрі з поживним агаром по обидва боки від розташованої в центрі смужки фільтрувального паперу, змоченого протидифтерійною антитоксичною сироваткою. Після інкубації посівів в агарі між окремими культурами і смужкою фільтрувального паперу виявлено смужкоподібні ділянки помутніння середовища. Яку імунологічну реакцію було виконано?

A. Реакція Кумбса

B. Реакція аглютинації

C. Реакція кільцепреципітації

D. Реакція опсонізації

E. Реакція преципітації в гелі

77 / 200
У людини вимірюють внутрішньо-плевральний тиск. У якій фазі людина затримала дихання, якщо величина тиску дорівнює - 7,5 см вод.ст?

A. Спокійний вдих

B. Спокійний видих

C. Форсований вдих

D. Форсований видих

E. -

78 / 200
Жінка 49-ти років звернулася до лікаря зі скаргами на підвищену втомлюваність та появу задишки під час фізичного навантаження. На ЕКГ: ЧСС-50/хв, PQ- подовжений, QRS- не змінений, кількість зубців P перевищує кількість комплексів QRS. Який вид аритмії у пацієнтки?

A. Екстрасистолія

B. Синусова брадикардія

C. Миготлива аритмія

D. Атріовентрикулярна блокада

E. Синоатріальна блокада

79 / 200
У хворого з невритом стегнового нерва порушено згинання стегна та розгинання гомілки у колінному суглобі. Функція якого м’яза при цьому порушена?

A. Чотирьохголовий м’яз стегна

B. Двоголовий м’яз стегна

C. Триголовий м’яз стегна

D. Півсухожилковий м’яз

E. Напівперетинчастий м’яз

80 / 200
При розтині трупа новонародженого хлопчика виявлені полідактилія, мікроцефалія, незрощення верхньої губи та твердого піднебіння, а також гіпертрофія паренхіматозних органів. Вказані вади відповідають синдрому Патау. Яка найбільш вірогідна причина даної патології?

A. Трисомія 18-ої хромосоми

B. Трисомія 21-ої хромосоми

C. Нерозходження статевих хромосом

D. Часткова моносомія

E. Трисомія 13-ої хромосоми

81 / 200
На препараті яєчника, забарвленому гематоксиліном-еозіном, визначається фолікул, в якому клітини фолікулярного епітелію розміщені в 1-2 шари та мають кубічну форму, навколо овоциту видно оболонку яскраво-червоного кольору. Назвіть цей фолікул:

A. Первинний

B. Примордіальний

C. Вторинний

D. Зрілий

E. Атретичний

82 / 200
Після тижневого застосування нового косметичного засобу у жінки розвинулося запалення повік з гіперемією, інфільтрацією та болючістю. Алергічна реакція якого типу розвинулася у пацієнтки?

A. I

B. II

C. IV

D. III

E. V

83 / 200
Під час огляду хворого відзначаються різке звуження зіниць, сонливість, рідке дихання за типом Чейна-Стокса, затримка сечі, сповільнення серцевого ритму, підвищення спинномозкових рефлексів. Яка речовина викликала отруєння?

A. Морфін

B. Атропін

C. Фосфакол

D. Кофеїн

E. Барбітал

84 / 200
Хворий знаходиться на обліку в ендокринологічному диспансері з приводу гіпертиреозу. До схуднення, тахікардії, тремтіння пальців рук, приєдналися симптоми гіпоксії - головний біль, втомлюваність, мерехтіння "мушок" перед очима. Який механізм дії тиреоїдних гормонів лежить в основі розвитку гіпоксії?

A. Гальмування синтезу дихальних ферментів

B. Конкурентне гальмування дихальних ферментів

C. Посилення синтезу дихальних ферментів

D. Специфічне зв’язування активних центрів дихальних ферментів

E. Роз’єднання окиснення та фосфорилювання

85 / 200
При алергічному дерматиті лікар призначив хворому в складі комплексної терапії Яігістаміноблокатор. Визначте цей препарат:

A. Кромолін-натрій

B. Преднізолон

C. Адреналін

D. Лоратадин

E. Гідрокортизон

86 / 200
У пораненого кровотеча із гілок сонної артерії. Для тимчасового припинення кровотечі сонну артерію треба притиснути до горбика поперечного відростка шийного хребця. До якого саме хребця притискається артерія у таких випадках?

A. VI

B. V

C. IV

D. III

E. II

87 / 200
Внаслідок аварії у постраждалого виникли сильний біль та набряк передньої поверхні гомілки; тильне згинання ступні утруднене. Функція якого з названих м’язів гомілки постраждала?

A. M.flexor digitorum longus

B. M.flexor hallucis longus

C. M.peroneus longus

D. M.peroneus brevis

E. M.tibialis anterior

88 / 200
В першому класі було проведене медичне обстеження учнів з метою відбору дітей для ревакцинації проти туберкульозу. Яку з наведених нижче проб при цьому використали?

A. Проба Манту

B. Проба Шика

C. Нашкірна проба з тулярином

D. Проба Бюрне

E. Проба з антраксином

89 / 200
В експерименті збільшили проникність мембрани збудливої клітини для іонів калію. До яких змін мембранного потенціалу це призведе?

A. Деполяризація

B. Потенціал дії

C. Гіперполяризація

D. Локальна відповідь

E. Змін не буде

90 / 200
Хворий на гіпертонічну хворобу II стадії з лікувальною метою приймав один з гіпотензивних препаратів. Через деякий час артеріальний тиск знизився, але хворий став скаржитися на в’ялість, сонливість, байдужість. Пізніше з’явився біль у шлунку. Було діагностовано виразкову хворобу. Який гіпотензивний препарат приймав хворий?

A. Дибазол

B. Фуросемід

C. Верапаміл

D. Каптоприл

E. Резерпін

91 / 200
У жінки через 6 місяців після пологів розвинулася маткова кровотеча. Під час гінекологічного обстеження у порожнині матки виявлена тканина темно-червоного кольору з множинними порожнинами, що нагадує "губку". Під час мікроскопічного дослідження пухлини, у лакунах крові виявлені атипові світлі епітеліальні клітини Лангханса та гігантські клітини синцитіотрофобласта. Яка це пухлина?

A. Плоскоклітинний незроговілий рак

B. Аденокарцинома

C. Фіброміома

D. Міхуровий занос

E. Хоріонепітеліома

92 / 200
Хворий 42-х років висуває скарги на сильне серцебиття, пітливість, нудоту, порушення зору, тремор рук, підвищення артеріального тиску. З анамнезу: 2 роки тому було встановлено діагноз феохромоцитома. Гіперпродукція яких гормонів зумовлює цю патологію?

A. Катехоламіни

B. Альдостерон

C. Глюкокортикоїди

D. АКТГ

E. Тиреоїдні гормони

93 / 200
Хвора 56-ти років тривалий час хворіє на тиреотоксикоз. Який тип гіпоксії може розвинутися у цієї хворої?

A. Гемічна

B. Циркуляторна

C. Дихальна

D. Тканинна

E. Змішана

94 / 200
Для підвищення спортивних результатів чоловіку рекомендували застосовувати препарат, що містить карнітин. Який процес у найбільшому ступені активізується карнітином?

A. Транспорт жирних кислот до міто-хондрій

B. Синтез стероїдних гормонів

C. Синтез кетонових тіл

D. Синтез ліпідів

E. Тканинне дихання

95 / 200
У хворої симптоми запального процесу сечостатевих шляхів. У мазку із слизової оболонки піхви виявлено великі одноклітинні організми грушоподібної форми з загостреним шипом на задньому кінці тіла, великим ядром та ундулюючою мембраною. Які найпростіші знайдені в мазку?

A. Trichomonas vaginalis

B. Trichomonas hominis

C. Trichomonas buccalis

D. Trypanosoma gambiense

E. Lamblia intestinalis

96 / 200
У хворого виявлено екстрасистолію. На ЕКГ при екстрасистолічному скороченні відсутній зубець P, комплекс QRS деформований, є повна компенсаторна пауза. Які це екстрасистоли?

A. Шлуночкові

B. Передсердні

C. Передсердно-шлуночкові

D. Синусні

E. -

97 / 200
У хворого на рак спинки язика виникла сильна кровотеча внаслідок ураження пухлиною дорзальної артерії язика. Яку судину повинен перев’язати лікар для зупинки кровотечі?

A. Дорзальна артерія язика

B. Глибока артерія язика

C. Лицева артерія

D. Висхідна артерія глотки

E. Язикова артерія

98 / 200
В експерименті певним чином зруйнована значна кількість стовбурових клітин червоного кісткового мозку. Оновлення яких популяцій клітин у складі пухкої сполучної тканини буде загальмовано?

A. Макрофаги

B. Фібробласти

C. Пігментні клітини

D. Ліпоцити

E. Перицити

99 / 200
Під час гістологічного дослідження тимуса чоловіка 40-ка років, визначено зменшення частки паренхіматозних елементів залози, збільшення частки жирової та пухкої сполучної тканини, збагачення її тимусними тільцями при незмінній загальній масі органу. Як зветься таке явище?

A. Акцідентальна інволюція

B. Гіпотрофія

C. Дистрофія

D. Вікова інволюція

E. Атрофія

100 / 200
На слизовій оболонці правого піднебінного мигдалика спостерігається безболісна виразка з гладеньким лакованим дном та рівними хрящоподібної консистенції краями. Мікроскопічно: запальний інфільтрат, що складається з лімфоцитів, плазмоцитів, невеликої кількості нейтрофілів та епітеліоїдних клітин, та наявність ендо- та периваскуліту. Про яке захворювання йдеться?

A. Сифіліс

B. Актиномікоз

C. Туберкульоз

D. Дифтерія зіву

E. Виразково-некротична ангіна Венсана

101 / 200
У бактеріологічній лабораторії проводиться дослідження м’ясних консервів на вміст ботулінічного токсину. Для цього дослідній групі мишей ввели екстракт із досліджуваного матеріалу та антитоксичну протиботулінічну сироватку типів А, В, Е; контрольній групі мишей ввели екстракт без протиботулінічної сироватки. Яку серологічну реакцію було використано?

A. Нейтралізації

B. Преципітації

C. Зв’язування комплементу

D. Опсонофагоцитарна

E. Подвійної імунної дифузії

102 / 200
Для запобігання післяопераційної кровотечі 6-ти річній дитині рекомендовано приймати вікасол, який є синтетичним аналогом вітаміну K. Вкажіть, які посттрансляційні зміни факторів згортання крові активуються під впливом вікасолу?

A. Карбоксилювання глутамінової кислоти

B. Фосфорилювання радикалів серину

C. Частковий протеоліз

D. Полімеризація

E. Глікозилювання

103 / 200
У чоловіка 33-х років внаслідок спинномозкової травми порушена больова та температурна чутливість, що обумовлено пошкодженням таких висхідних шляхів:

A. Медіальний спинокортикальний

B. Задній спиномозочковий

C. Спиноталамічні

D. Латеральний спинокортикальний

E. Передній спиномозочковий

104 / 200
У хворого для обробки опікової поверхні шкіри було використано препарат, антисептичні властивості якого забезпечуються вільним киснем, що відщеплюється у присутності органічних речовин. Який лікарський засіб був використаний?

A. Калію перманганат

B. Фурацилін

C. Хлоргексидин

D. Кислота борна

E. Натрію гідрокарбонат

105 / 200
У дитини 2-х років після грипу з’явилися скарги на біль у вусі. Лікар виявив зниження слуху та запалення середнього вуха. Яким шляхом інфекція потрапила до середнього вуха?

A. Через foramen jugularis

B. Через canalis caroticus

C. Через atrium mastoideum

D. Через слухову трубу

E. Через canalis nasolacrimalis

106 / 200
Хворому 50-ти років з хронічною серцевою недостатністю і тахіаритмією призначили кардіотонічний препарат. Який з препаратів призначили хворому?

A. Дофамін

B. Добутамін

C. Аміодарон

D. Мілдронат

E. Дигоксин

107 / 200
При мікроскопічному дослідженні оперативно видаленого апендикса відзначався набряк, дифузна нейтрофільна інфільтрація стінки з некрозом та наявністю дефекту слизової оболонки з ураженням її м’язової пластинки. Яка форма апендициту розвинулася в хворого?

A. Флегмонозно-виразкова

B. Флегмонозна

C. Гангренозна

D. Поверхнева

E. Апостематозна

108 / 200
У жінки 39-ти років під час операції були видалені збільшена у розмірах маткова труба та частина яєчника з великою кістою. При гістологічному дослідженні стінки труби виявлені децидуальні клітини, ворсини хоріону. Який найбільш вірогідний діагноз було встановлено при дослідженні маточної труби?

A. Трубна вагітність

B. Плацентарний поліп

C. Хоріонкарцинома

D. "Паперовий" плід

E. Літопедіон

109 / 200
У хлопчика 4-х років після перенесеного важкого вірусного гепатиту мають місце блювання, втрата свідомості, судоми. У крові - гіперамоніємія. Порушення якого біохімічного процесу викликало патологічний стан хворого?

A. Порушення знешкодження біогенних амінів

B. Посилення гниття білків у кишечнику

C. Порушення знешкодження аміаку в печінці

D. Активація декарбоксилування амінокислот

E. Пригнічення ферментів трансаміну-вання

110 / 200
У хворого виявлено гіперкаліємію та гіпонатріємію. Знижена секреція якого гормону може спричинити такі зміни?

A. Альдостерон

B. Вазопресин

C. Кортизол

D. Паратгормон

E. Натрійуретичний

111 / 200
При непрямому гістогенезі кісткової тканини трубчастих кісток між епіфізарним та діафізарним центрами окостеніння утворюється пластинка, що в подальшому забезпечує ріст кісток у довжину. Як називається ця структура?

A. Метафізарна пластинка

B. Кісткова манжетка

C. Кісткова пластинка

D. Остеон

E. Шар внутрішніх генеральних пластинок

112 / 200
Хвора 40-ка років надійшла до інфекційного відділення лікарні з високою температурою тіла. Об’єктивно: виражені менінгеальні симптоми. Проведено спинномозкову пункцію. Яке анатомічне утворення було пропунктовано?

A. Spatium subarachnoideum

B. Spatium subdurale

C. Spatium epidurale

D. Cavum trigeminale

E. Cisterna cerebellomedullaris posterior

113 / 200
Після резекції середньої третини облітерованої тромбом стегнової артерії нижня кінцівка кровопостачається за рахунок обхідних анастомозів. Назвіть артерію, яка має основне значення у відновленні кровотоку:

A. Глибока стегнова артерія

B. Поверхнева огинальна артерія клубової кістки

C. Низхідна колінна артерія

D. Поверхнева надчеревна артерія

E. Глибока зовнішня соромітня артерія

114 / 200
У хворого не розгинається колінний суглоб, відсутній колінний рефлекс, порушена чутливість шкіри на передній поверхні стегна. Який нерв уражений?

A. Верхній сідничний

B. Великий малогомілковий

C. Затульний

D. Нижній сідничний

E. Стегновий

115 / 200
На електронній мікрофотографії фрагменту нирки представлена приносна артеріола, у якій під ендотелієм видно великі клітини, що містять секреторні гранули. Назвіть даний вид клітин:

A. Мезангіальні

B. Гладеньком’язові

C. Юкставаскулярні

D. Юкстагломерулярні

E. Інтерстиційні

116 / 200
Для вирішення питання ретроспективної діагностики перенесеної бактеріальної дизентерії було призначено серологічне дослідження сироватки крові з метою встановлення титру антитіл до шигел. Яку з перелічених реакцій доцільно використати для цього?

A. Пасивна гемаглютинація

B. Зв’язування комплементу

C. Преципітація

D. Гемоліз

E. Бактеріоліз

117 / 200
У чоловіка 43-х років з видаленою ниркою були виявлені симптоми анемії. Що зумовило появу цих симптомів?

A. Зниження синтезу еритропоетинів

B. Підвищене руйнування еритроцитів

C. Нестача заліза

D. Нестача вітаміну B12

E. Нестача фолієвої кислоти

118 / 200
Хворий 50-ти років потрапив до лікарні зі скаргами на біль за грудниною, ядуху при фізичних навантаженнях. Після ангіографії виявлені патологічні зміни в задній міжшлуночковій гілці правої вінцевої артерії. Які ділянки серця уражені?

A. Задня стінка правого і лівого шлуночків

B. Ліве передсердя

C. Передня стінка правого і лівого шлуночків

D. Праве передсердя

E. Правий передсердно-шлуночковий клапан

119 / 200
Після проведення туберкулінової проби (проба Манту) у дитини через 48 годин на місці ведення туберкуліну утворилася папула до 10 мм у діаметрі. Який механізм гіперчутливості лежить в основі розвитку вказаних змін?

A. Клітинна цитотоксичність

B. Анафілаксія

C. Антитілозалежна цитотоксичність

D. Імунокомплексна цитотоксичність

E. Гранулематоз

120 / 200
У новонародженого хлопчика під час огляду зовнішніх статевих органів виявлена розщілина сечівника, яка відкривається на нижній поверхні статевого члена. Про яку аномалію йдеться?

A. Гіпоспадія

B. Гермафродитизм

C. Епіспадія

D. Монорхізм

E. Крипторхізм

121 / 200
У людини порушено всмоктування продуктів гідролізу жирів. Причиною цього може бути дефіцит у порожнині тонкої кишки наступних компонентів:

A. Жовчні пігменти

B. Ліполітичні ферменти

C. Іони натрію

D. Жиророзчинні вітаміни

E. Жовчні кислоти

122 / 200
У мешканців територій з холодним кліматом в крові збільшений вміст гормону, що має пристосувальне терморегуляторне значення. Про який гормон йдеться?

A. Інсулін

B. Глюкагон

C. Соматотропін

D. Тироксин

E. Кортизол

123 / 200
У результаті порушення техніки безпеки відбулося отруєння сулемою (хлористою ртуттю). Через 2 дні добовий діурез склав 620 мл. У хворого з’явилися головний біль, блювання, судоми, задишка, у легенях - вологі хрипи. Яка патологія має місце?

A. Гостра ниркова недостатність

B. Хронічна ниркова недостатність

C. Уремічна кома

D. Гломерулонефрит

E. Пієлонефрит

124 / 200
У новонародженої дитини з пілоростенозом часте блювання, що супроводжується апатією, слабкістю, підвищенням тонусу м’язів, інколи судомами. Яка форма порушення кислотно-основного стану розвинулася в хворого?

A. Негазовий алкалоз

B. Газовий алкалоз

C. Газовий ацидоз

D. Метаболічний ацидоз

E. Видільний ацидоз

125 / 200
При декарбоксилуванні глутамату в ЦНС утворюється медіатор гальмування. Назвіть його:

A. ГАМК

B. Глутатіон

C. Гістамін

D. Серотонін

E. Аспарагін

126 / 200
Під час катаболізму гістидину утворюється біогенний амін, що має потужну судинорозширюючу дію. Назвіть його:

A. Гістамін

B. Серотонін

C. ДОФА

D. Норадреналін

E. Дофамін

127 / 200
При утилізації арахідонової кислоти за циклооксигеназним шляхом утворюються біологічно активні речовини. Вкажіть їх:

A. Тироксин

B. Біогенні аміни

C. Соматомедини

D. Простагландини

E. Інсуліноподібні фактори росту

128 / 200
Внаслідок руйнування певних структур стовбуру мозку тварина втратила орієнтувальні рефлекси. Які структури було зруйновано?

A. Чотиригорбкова структура

B. Медіальні ядра ретикулярної формації

C. Червоні ядра

D. Вестибулярні ядра

E. Чорна речовина

129 / 200
У людини осмотичний тиск плазми крові 350 мосмоль/л (норма - 300 мосмоль/л). Це спричинить, перш за все, посилену секрецію такого гормону:

A. Вазопресин

B. Альдостерон

C. Кортизол

D. Адренокортикотропін

E. Натрійуретичний

130 / 200
Молодий чоловік звернувся до лікарні зі скаргами на порушення сечовипускання. Під час обстеження зовнішніх статевих органів виявлено, що сечівник розщеплений зверху і сеча витікає через цей отвір. Який вид аномалії розвитку зовнішніх статевих органів спостерігається у цьому випадку?

A. Фімоз

B. Гермафродитизм

C. Парафімоз

D. Гіпоспадія

E. Епіспадія

131 / 200
Хворий скаржиться на біль у ділянці печінки. При дослідженні жовчі, отриманої під час дуоденального зондування, виявлені жовтуваті яйця овальної форми, звужені до полюсів, на кінці одного полюсу знаходиться кришечка. Розміри цих яєць найменші серед яєць усіх гельмінтів. Який найбільш вірогідний діагноз?

A. Опісторхоз

B. Теніоз

C. Теніарінхоз

D. Ехінококоз

E. Дифілоботріоз

132 / 200
У хворого з дизентерією при колоноскопії виявлено, що слизова оболонка товстої кишки гіперемована, набрякла, її поверхня вкрита сіро-зеленими плівками. Назвіть морфологічну форму дизентерійного коліту:

A. Катаральний

B. Виразковий

C. Гнійний

D. Фібринозний

E. Некротичний

133 / 200
У хворого через добу після апендектомії у крові визначається нейтрофільний лейкоцитоз із регенеративним зсувом. Який найбільш вірогідний механізм розвитку лейкоцитозу в даному випадку?

A. Перерозподіл лейкоцитів у організмі

B. Уповільнення руйнування лейкоцитів

C. Посилення лейкопоезу

D. Уповільнення міграції лейкоцитів у тканини

E. Посилення лейкопоезу та уповільнення міграції лейкоцитів у тканини

134 / 200
У хірурга після проведення тривалої операції підвищився артеріальний тиск до 140/110 мм рт.ст. Які зміни гуморальної регуляції можуть бути причиною підвищення артеріального тиску в даному випадку?

A. Активація симпатоадреналової системи

B. Активація утворення і виділення альдостерону

C. Активація ренін-ангіотензинової системи

D. Активація калікреїн-кінінової системи

E. Гальмування симпатоадреналової системи

135 / 200
Хворому внутрішньовенно ввели гіпертонічний розчин глюкози. Це підсилить рух води:

A. З клітин до міжклітинної рідини

B. З міжклітинної рідини до капілярів

C. З міжклітинної рідини до клітин

D. З капілярів до міжклітинної рідини

E. Змін руху води не буде

136 / 200
У чоловіка 36-ти років черепно-мозкова травма. Об’єктивно: дихання слабке, пульс ниткоподібний, рефлекси відсутні. Який шлях введення пірацетама найбільш доцільний у даному випадку?

A. Внутрішньовенний

B. Ректальний

C. Підшкірний

D. Пероральний

E. Інгаляційний

137 / 200
Дитина скаржиться на загальну слабкість, відсутність апетиту, неспокійний сон, свербіж у періанальній ділянці. Встановлено діагноз: ентеробіоз. Для уточнення діагнозу слід провести:

A. Рентгеноскопічне дослідження

B. Біопсія м’язової тканини

C. Імунодіагностика

D. Зіскоб з періанальних складок

E. Аналіз дуоденального вмісту

138 / 200
У хворого опікова хвороба ускладнилася ДВЗ-синдромом. Яку стадію ДВЗ-синдрому можна запідозрити, якщо відомо, що кров хворого згортається менше ніж за 3 хвилини?

A. Перехідна

B. Гіпокоагуляції

C. Фібриноліз

D. Термінальна

E. Гіперкоагуляції

139 / 200
На практичному занятті студенти вивчали забарвлений мазок крові миші з бактеріями, фагоцитованими лейкоцитами. Яка органела клітини завершує перетравлення цих бактерій?

A. Мітохондрії

B. Гранулярна ендоплазматична сітка

C. Лізосоми

D. Апарат Гольджі

E. Рибосоми

140 / 200
Жінка 55-ти років звернулася зі скаргами на тривалі циклічні маткові кровотечі протягом року, слабкість, запаморочення. Об’єктивно: блідість шкіри. У крові: Hb- 70 г/л, ер.- 3,2•1012/л, КП- 0,6, лейк.- 6,0•109 /л, ретикулоцити -1%; гіпохромія еритроцитів. Яка анемія у хворої?

A. Гемолітична

B. Апластична

C. В12-фолієводефіцитна

D. Залізодефіцитна

E. Хронічна постгеморагічна

141 / 200
У пацієнта за даними аудіометрії виявлено порушення сприйняття звуків середньої частоти. Причиною цього може бути пошкодження:

A. Кохлеарних ядер

B. Спірального ганглія

C. Чотиригорбикової структури

D. Латеральних колінчастих тіл

E. Середньої частини завитки

142 / 200
Госпіталізовано хворого з діагнозом карциноїд кишечнику. Аналіз виявив підвищену продукцію серотоніну. Відомо, що ця речовина утворюється з амінокислоти триптофану. Який біохімічний механізм лежить в основі даного процесу?

A. Декарбоксилювання

B. Дезамінування

C. Мікросомальне окиснення

D. Трансамінування

E. Утворення парних сполук

143 / 200
-х років скаржиться на слабкість, підвищення температури до 38 — 400 143. C. Об’єктивно: печінка і селезінка збільшені. У крові: Hb- 100 г/л, ер.- 2,9•1012/л, лейк.- 4,4•109 /л, тромб.-48 • 109 /л, нейтрофіли сегментоядерні -17%, лімфоцити - 15%, бластні клітини - 68%. Всі цитохімічні реакції негативні. Дайте гематологічний висновок:

A. Хронічний мієлолейкоз

B. Гострий мієлобластний лейкоз

C. Гострий лімфобластний лейкоз

D. Недиференційований лейкоз

E. Гострий еритромієлоз

144 / 200
Хворий на бронхіальну астму не повідомив лікаря, що в нього бувають напади стенокардії. Лікар призначив препарат, після прийому якого напади бронхіальної астми стали рідшими, однак почастішали напади стенокардії. Який препарат був призначений?

A. Ізадрин

B. Сальбутамол

C. Еуфілін

D. Кромолін-натрій

E. Фенотерол

145 / 200
Хворий на хронічну серцеву недостатність протягом декількох місяців приймав в амбулаторних умовах дигоксин. На певному етапі лікування в нього виникли симптоми передозування препарату. Яке явище лежить в основі розвитку цього ускладнення?

A. Матеріальна кумуляція

B. Звикання

C. Сенсибілізація

D. Функціональна кумуляція

E. Тахіфілаксія

146 / 200
Хворий, що лікувався з приводу неврозу сибазоном, скаржиться на зубний біль. Лікар призначив йому знеболювальний засіб у дозі, яка менша за середню терапевтичну. Яке явище взяв до уваги лікар, зменшуючи дозу препарату?

A. Потенціювання

B. Сумація

C. Кумуляція

D. Лікарська залежність

E. Толерантність

147 / 200
У крові дитини виявлено високий вміст галактози, концентрація глюкози понижена. Спостерігаються катаракта, розумова відсталість, розвивається жирове переродження печінки. Яке захворювання має місце?

A. Цукровий діабет

B. Лактоземія

C. Галактоземія

D. Стероїдний діабет

E. Фруктоземія

148 / 200
З урахуванням клінічної картини хворому призначено піридоксальфосфат. Для корекції яких процесів рекомендований цей препарат?

A. Трансамінування і декарбоксилювання амінокислот

B. Окисне декарбоксилювання кетокислот

C. Дезамінування пуринових нуклеотидів

D. Синтез пуринових та піримідинових основ

E. Синтез білку

149 / 200
Під час операції у пацієнта було видалено частину легені, яка вентилюється бронхом третього порядку, що супроводжується гілками легеневої артерії та інших судин. Яка частина легені була видалена?

A. Сегмент легені

B. Середня частка

C. Нижня частка

D. Верхня частка

E. Легенева часточка

150 / 200
У хворого з клінічними ознаками імунодефіциту проведено імунологічні дослідження. Виявлено значне зниження кількості клітин, що утворюють розетки з еритроцитами барана. Який висновок слід зробити на основі даних аналізу?

A. Зниження рівня T-лімфоцитів

B. Зниження рівня Б-лімфоцитів

C. Зниження рівня натуральних кілерів (УХ-клітин)

D. Зниження рівня системи комплементу

E. Недостатність клітин-ефекторів гуморального імунітету

151 / 200
У жінки з III (Б), Rh- групою крові народилась дитина з II (A) групою крові. У дитини діагностовано гемолітичну хворобу новонародженого внаслідок резус-конфлікту. Яка група крові за системою АБо та резус-належність можливі у батька?

A. I (O), Rh+

B. II (A), Rh+

C. III (Б), Rh+

D. I (O), Rh

E. II (A), Rh

152 / 200
У жінки 45-ти років хвороба Іценко-Кушінга - стероїдний діабет. При біохімічному обстеженні: гіперглікемія, гіпохлоремія. Який з перерахованих нижче процесів активується у жінки в першу чергу?

A. Глікогеноліз

B. Реабсорбція глюкози

C. Транспорт глюкози в клітину

D. Гліколіз

E. Глюконеогенез

153 / 200
На гістологічному препараті видно судину, стінка якої складається з ендотелію, базальної мембрани та пухкої сполучної тканини. Назвіть тип судини:

A. Артерія

B. Вена м’язового типу

C. Гемокапіляр

D. Вена безм’язового типу

E. Лімфокапіляр

154 / 200
При розтині тіла померлого чоловіка 48-ми років, у ділянці 1-го сегменту правої легені виявлено округлий утвір діаметром 5 см з чіткими контурами, оточений тонким прошарком сполучної тканини, виповнений білими крихкими масами. Діагностуйте форму вторинного туберкульозу:

A. Туберкулома

B. Казеозна пневмонія

C. Гострий кавернозний туберкульоз

D. Гострий вогнищевий туберкульоз

E. Фіброзно-кавернозний туберкульоз

155 / 200
У хворого на гострий міокардит з’явилися клінічні ознаки кардіогенного шоку. Який із вказаних нижче патогенетичних механізмів є провідним в розвитку шоку?

A. Депонування крові в органах

B. Зниження діастолічного притоку до серця

C. Зниження насосної функції серця

D. Зниження судинного тонусу

E. Збільшення периферичного опору судин

156 / 200
У хворого з гострою нирковою недостатністю на 6-й день проведення терапевтичних заходів виникла поліурія. Чим зумовлене зростання діурезу на початку поліуричної стадії гострої ниркової недостатності?

A. Збільшенням об’єму циркулюючої крові

B. Збільшенням натрійуретичного фактора

C. Зменшенням альдостерону в плазмі

D. Зменшенням вазопресину в плазмі

E. Відновлення фільтрації в нефронах

157 / 200
При тривалому лікуванні голодуванням у пацієнта зменшилося співвідношення альбумінів і глобулінів у плазмі крові. Що з наведеного буде наслідком цих змін?

A. Збільшення ШЗЕ

B. Зниження ШЗЕ

C. Збільшення гематокритного показника

D. Зниження гематокритного показника

E. Гіперкоагуляція

158 / 200
Експериментальній тварині, після попередньої сенсибілізації, підшкірно введено дозу антигену. У місці ін’єкції розвинулось фібринозне запалення з альтерацією стінок судин, основної речовини та волокнистих структур сполучної тканини у вигляді мукоїдного та фібриноїдного набухання і некрозу. Яка імунологічна реакція має місце?

A. Гіперчутливість негайного типу

B. Гіперчутливість сповільненого типу

C. Реакція трансплантаційного імунітету

D. Нормергічна реакція

E. Гранульоматоз

159 / 200
У хворого спостерігається порушення зору - гемералопія ("куряча сліпота"). Який вітамінний препарат треба вживати хворому, щоб відновити зір?

A. Вікасол

B. Піридоксин

C. Тіаміну хлорид

D. Ретинолу ацетат

E. Токоферолу ацетат

160 / 200
До клініки госпіталізована дитина 1-го року з ознаками ураження м’язів. Після обстеження виявлений дефіцит карнітину в м’язах. Біохімічною основою цієї патології є порушення процесу:

A. Регуляції рівня Ca2+ в мітохондріях

B. Субстратного фосфорилювання

C. Утилізації молочної кислоти

D. Синтезу актину та міозину

E. Транспорту жирних кислот до міто-хондрій

161 / 200
У хворого важка післяопераційна псевдомонадна інфекція. Який з перелічених антибіотиків показаний хворому?

A. Амікацину сульфат

B. Бензилпеніцилін

C. Цефазолін

D. Еритроміцин

E. Доксициклін

162 / 200
У дитини 9-ти місяців спостерігається запізніле прорізування зубів, порушення порядку прорізування. Конфігурація верхньої щелепи - у горизонтальному напрямку ("високе піднебіння"); мікроскопічно - у зубах нерівномірна мінералізація емалі, зморщені емалеві призми, деякі з них вакуолізовані. Розширення зони предентину; зустрічаються поодинокі дентиклі. Яке захворювання у дитини?

A. Пізній рахіт

B. Остеомаляція

C. Подагра

D. Гіпервітаміноз D

E. Ранній рахіт

163 / 200
Під час обстеження у хворого виявлено абсцес крило-піднебінної ямки. Куди може розповсюдитись інфекція при несвоєчасному наданні медичної допомоги?

A. Міжкрилоподібний простір

B. Лобова пазуха

C. Підапоневротичний скроневий простір

D. Орбіта

E. Барабанна порожнина

164 / 200
При мікроскопічному дослідженні нирок померлої від ниркової недостатності жінки 36-ти років, в клубочках виявлено проліферацію нефротелію капсули, подоцитів та макрофагів з утворенням "півмісяців", некроз капілярних петель, фібринові тромби в їх просвітах, а також склероз та гіаліноз клубочків, атрофію канальців та фіброз строми нирок. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?

A. Підгострий гломерулонефрит

B. Гострий гломерулонефрит

C. Хронічний гломерулонефрит

D. Фокальний сегментарний склероз

E. Мембранозна нефропатія

165 / 200
На судово-медичній експертизі знаходиться тіло чоловіка 58-ми років, який тривалий час зловживав алкоголем. Помер вдома. Макроскопічно: права легеня щільна і збільшена в розмірах, тканина на розрізі сіруватого кольору, однорідна, плевра вкрита сіруватими плівчастими нашаруваннями. Мікроскопічно - порожнини альвеол містять нитки фібрину, гемолізовані еритроцити. Діагностуйте захворювання:

A. Крупозна пневмонія

B. Вогнищева пневмонія

C. Інтерстиційна пневмонія

D. Первинний туберкульоз легень

E. Казеозна пневмонія

166 / 200
Через кілька днів після споживання копченої свинини у хворого з’явилися набряки обличчя та повік, шлунково-кишкові розлади, різке підвищення температури, м’язовий біль. В аналізі крові різко виражена еозинофілія. Яким гельмінтом могла заразитися людина через свинину?

A. Гострик

B. Трихінела

C. Аскарида

D. Волосоголовець

E. Анкілостома

167 / 200
У хворого після видалення зуба з’явився стійкий біль за грудниною. Після сублінгвального вживання антиангінального засобу біль за грудниною зник, але хворий поскаржився на головний біль та запаморочення. Для якого препарату притаманні ці властивості?

A. Анаприлін

B. Метопролол

C. Валідол

D. Верапаміл

E. Нітрогліцерин

168 / 200
До щелепно-лицьового відділення надійшов хворий з переломом нижньої щелепи. Було вирішено з’єднання кісток провести хірургічним методом під наркозом. Після внутрішньовенного введення міорелаксанту спостерігались короткочасні фібрилярні скорочення м’язів обличчя хворого. Який міорелаксант було застосовано?

A. Тубокурарина хлорид

B. Дитилін

C. Пипекуроній бромід

D. Діазепам

E. Меліктин

169 / 200
При розтині тіла померлого 56-ти років у правій скроневій частці головного мозку знайдено великий осередок розм’якшеної сірої речовини кашицеподібної консистенції, блідо-сірого кольору. В артеріях основи мозку чисельні білувато-жовті потовщення інтими, які різко звужують просвіт. Який найбільш вірогідний діагноз?

A. Абсцес мозку

B. Крововилив

C. Геморагічний інсульт

D. Ішемічний інсульт

E. Набряк мозку

170 / 200
При нестачі вітаміну A у людини відбувається порушення сутінкового зору. Вкажіть клітини, яким належить означена фоторецепторна функція:

A. Паличкові нейросенсорні клітини

B. Горизонтальні нейроцити

C. Колбочкові нейросенсорні клітини

D. Біполярні нейрони

E. Гангліонарні нервові клітини

171 / 200
У хворого 65-ти років під час неврологічного обстеження виявлено крововилив у межах верхньої скроневої звивини. У зоні кровопостачання якої артерії воно знаходиться?

A. Середня мозкова артерія

B. Передня мозкова артерія

C. Задня мозкова артерія

D. Передня сполучна артерія

E. Основна артерія

172 / 200
Чоловік 70-ти років під час гоління зрізав гнійник в ділянці соскоподібного відростка. Через 2 доби він був доставлений до лікарні з дiагнозом запалення оболонок головного мозку. Яким шляхом інфекція потрапила в порожнину черепа?

A. V.emissariae mastoideae

B. V.v.labyrinthi

C. V.v.tympanicae

D. V.facialis

E. V.v.auriculares

173 / 200
У жінки 22-х років виявлєні збіль-шєні лімфатичні вузли. Гістологічно: у лімфатичному вузлі наявні лімфоцити, гістіоцити, ретикулярні клітини, малі та великі клітини Ходжкіна, багатоядерні клітини Березовського-Штернберга, поодинокі осередки казе-озного некрозу. Для якого захворювання характерні такі зміни?

A. Хронічний лейкоз

B. Лімфогранулематоз

C. Лімфосаркома

D. Гострий лейкоз

E. Метастаз рака легень

174 / 200
У хворого з підозрою на одне з протозойних захворювань досліджено пунктат лімфатичного вузла. В препараті, забарвленому за Романовським-Гімзою, виявлені тільця півмісяцевої форми із загостреним кінцем, блакитною цитоплазмою, ядром червоного кольору. Яких найпростіших виявлено в мазках?

A. Малярійні плазмодії

B. Дерматотропні лейшманії

C. Вісцеротропні лейшманії

D. Трипаносоми

E. Токсоплазми

175 / 200
Під час статевого дозрівання клітини чоловічих статевих залоз починають продукувати чоловічий статевий гормон тестостерон, який обумовлює появу вторинних статевих ознак. Які клітини чоловічих статевих залоз продукують цей гормон?

A. Клітини Лейдіга

B. Сустентоцити

C. Клітини Сертолі

D. Підтримуючі клітини

E. Сперматозоїди

176 / 200
Ьольована клітина серця людини автоматично генерує імпульси збудження з частотою 60 разів за хвилину. З якої структури серця отримано цю клітину?

A. Передсердя

B. Шлуночок

C. Атріовентрикулярний вузол

D. Синоатріальний вузол

E. Пучок Гіса

177 / 200
При обстежені пацієнта встановили сильний, врівноважений, інертний тип вищої нервової діяльності за Павловим. Якому темпераменту за Гіппократом відповідає пацієнт?

A. Флегматик

B. Сангвінік

C. Холерик

D. Меланхолік

E. -

178 / 200
У хворого крововилив у задню центральну звивину. До порушення якого виду чутливості з протилежного боку це призведе?

A. Зорова

B. Слухова

C. Шкірна та пропріоцептивна

D. Нюхова та смакова

E. Слухова і зорова

179 / 200
У пункційному біоптаті печінки виявлена дистрофія гепатоцитів з некрозами, а також склероз з порушеннями балкової та часточкової будови, з утворенням несправжніх часточок і регенераторних вузлів. Оберіть найбільш вірогідний діагноз:

A. Цироз печінки

B. Хронічний гепатоз

C. Хронічний гепатит

D. Прогресуючий масивний некроз печінки

E. Гострий гепатит

180 / 200
У 60-ти річного пацієнта була виявлена гіперглікемія та глюкозурія. Для лікування цього хворого лікар призначив препарат для приймання всередину. Який це препарат?

A. Глібенкламід

B. Фуросемід

C. Окситоцин

D. Панкреатин

E. Корглікон

181 / 200
У людини, що виконувала важку фізичну роботу в умовах підвищеної температури навколишнього середовища, змінилася кількість білків плазми крові. Що саме має місце у даному випадку?

A. Абсолютна гіпепротеїнемія

B. Абсолютна гіпопротеїнемія

C. Диспротеїнемія

D. Парапротеїнемія

E. Відносна гіперпротеїнемія

182 / 200
У піддослідного щура з паралічем кінцівки спостерігається зникнення сухожилкових і шкірних рефлексів, зниження м’язового тонусу, при цьому зберігається здатність м’язів ураженої кінцівки відповідати збудженням на пряму дію постійного струму. Який тип паралічу відзначається у тварини?

A. В’ялий центральний

B. Спастичний периферичний

C. В’ялий периферичний

D. Спастичний центральний

E. Екстрапірамідний

183 / 200
Ліквідатора аварії на АЕС, який отримав опромінення, стало турбувати блювання, яке виникає несподівано. Який препарат слід призначити хворому?

A. Резерпін

B. Атропін

C. Аерон

D. Метоклопрамід

E. Де-нол

184 / 200
У хворого з гострим циститом під час дослідження сечі виявили лейкоцити та багато грамнегативних паличок. При посіві виросли колонії слизового характеру, які утворювали зелений розчинний пігмент. Який мікроорганізм, найбільш вірогідно, є причиною захворювання?

A. Escherihia coli

B. Klebsiella pneumoniae

C. Pseudomonas aeruginosa

D. Proteus mirabilis

E. Salmonella enteritidis

185 / 200
Чоловік 45-ти років звернувся до лікаря з приводу бляшкоподібного утвору на шиї. В біоптаті шкіри гістологічно виявлено пухлинні клітини, розташовані гніздами, які мають круглу та овальну форму з вузьким ободком базофільної цитоплазми та схожі на клітини базального шару епідермісу. Як називається пухлина в пацієнта?

A. Базаліома

B. Епідермальний рак

C. Гідраденома

D. Трихоепітеліома

E. Сирінгоаденома

186 / 200
У чоловіка з’явилися біль, набряк та почервоніння шкіри у передньо-верхній частині стегна та великого пальця стопи. Які лімфатичні вузли нижньої кінцівки відреагували на запальний процес?

A. Поверхневі пахвинні

B. Глибокі пахвинні

C. Внутрішні повздовжні

D. Поверхневі повздовжні

E. Загальні повздовжні

187 / 200
До лабораторії надійшов матеріал із рани хворого. Попередній діагноз - газова гангрена. Яким мікробіологічним методом можна встановити видову приналежність збудника?

A. Алергічний

B. Бактеріоскопічний

C. Серологічний

D. РІА

E. Бактеріологічний

188 / 200
У культурі клітин, отриманих від хворого з лізосомною патологією, виявлено накопичення значної кількості ліпідів у лізосомах. При якому з перелічених захворювань має місце це порушення?

A. Хвороба Тея-Сакса

B. Подагра

C. Фенілкетонурія

D. Хвороба Вільсона-Коновалова

E. Галактоземія

189 / 200
У чоловіка після черепно-мозкової травми виникла правобічна косоокість, що сходиться. Пошкодження якого черепно-мозкового нерва призвело до таких наслідків?

A. n.abducens

B. n.facialis

C. n.trigeminus

D. n.trochlearis

E. n.oculomotorius

190 / 200
При проникаючому пораненні передньої черевної стінки раневий канал пройшов над малою кривиною шлунка. Яке утворення очеревини найвірогідніше пошкоджене?

A. Ligamentum gastrocolicum

B. Ligamentum hepatoduoduodenale

C. Ligamentum hepatorenale

D. Ligamentum triangulare sinistrum

E. Ligamentum hepatogastricum

191 / 200
У кроля перерізали нерв, що іннервує праве вухо, і видалили правий верхній шийний симпатичний вузол. Одразу після операції провели вимірювання температури шкіри вух. Виявилося, що температура шкіри вуха кролика на боці денервації на 1,50 C вища, ніж на протилежному інтактному боці. Що з наведеного є найбільш вірогідною причиною вказаних явищ?

A. Артеріальна гіперемія нейротонічного типу

B. Артеріальна гіперемія, обумовлена метаболічними факторами

C. Реактивна артеріальна гіперемія

D. Артеріальна гіперемія нейропаралітичного типу

E. Фізіологічна артеріальна гіперемія

192 / 200
У чоловіка 63-х років захворювання почалось гостро з явищ гострого трахеїту і бронхіту, до яких приєдналася бронхопневмонія. На 10-ту добу хворий помер від легенево-серцевої недостатності. На розтині виявлений фібринозно-геморагічний ларинготра-хеобронхіт; легені збільшені в об’ємі, на розрізі мають "пістрявий"вигляд за рахунок чергування ділянок бронхопневмонії, крововиливів у легеневу паренхіму, гострих абсцесів і ателектазів. У внутрішніх органах - дисциркуляторні та дистрофічні зміни. Який діагноз найбільш вірогідний?

A. Грип, важка форма

B. Грип середньої важкості

C. Парагрип

D. Респіраторно-синцитіальна інфекція

E. Аденовірусна інфекція

193 / 200
На аутопсії померлого від грипу чоловіка відзначено, що серце дещо збільшене у розмірах, пастозно, на розрізі міокард тьмяний, з крапом. Мікроскопічно: у міокарді на всьому протязі ознаки паренхіматозної жирової і гідропічної дистрофії, строма набрякла, з незначною макрофагально-лімфоцитарною інфільтрацією, судини повнокровні; периваскулярно - петехіальні крововиливи. Який вид міокардиту розвинувся в даному випадку?

A. Серозний дифузний

B. Проміжний проліферативний

C. Серозний вогнищевий

D. Гнійний

E. Гранулематозний

194 / 200
У хворого на хронічну серцеву недостатність, незважаючи на терапію кардіотонічними засобами і тіазидовим діуретиком, зберігаються набряки і виникла загроза асциту. Який препарат слід призначити для підсилення діуретичного ефекту застосованих ліків?

A. Спіронолактон

B. Фуросемід

C. Амілорид

D. Клопамід

E. Манітол

195 / 200
У хворого на колагеноз після тривалого прийому преднізолону з’явився спастичний біль скелетних м’язів внаслідок розвитку гипокаліємії. Який препарат треба використати для корекції обміну калію?

A. Дитилін

B. Діазепам

C. Но-шпа

D. Тирокальцитонін

E. Панангін

196 / 200
Хлопчик 7-ми років. Об’єктивно: на гіперемованому фоні шкіри дрібно-крапчастий яскраво-рожевий висип на лобі, шиї, внизу живота, підколінних ямках; носогубний трикутник блідий. В ротоглотці - відмежована яскраво-червона гіперемія; мигдалики набряклі, пухкі, в лакунах є гній, язик малиновий. Шийні лімфовузли збільшені, щільні, болючі. Який найбільш вірогідний діагноз?

A. Краснуха

B. Кашлюк

C. Скарлатина

D. Дифтерія

E. Інфекційний мононуклеоз

197 / 200
Пацієнт скаржиться на сухість шкіри голови, свербіж, ламкість і випадіння волосся. При обстеженні встановлений діагноз: себорея. З порушенням діяльності яких клітин це пов’язано?

A. Клітини сальних залоз

B. Клітини потових залоз

C. Епітеліоцити

D. Адипоцити

E. Меланоцити

198 / 200
В хірургічному відділенні лікарні виник спалах госпітальної інфекції, що проявлялася в частому нагноєнні післяопераційних ран. При бактеріологічному дослідженні гною був виділений золотистий стафілокок. Яке дослідження треба використати для виявлення джерела цього збудника серед персоналу відділення?

A. Мікроскопія

B. Серологічна ідентифікація

C. Визначення чутливості до антибіотиків

D. Біохімічна ідентифікація

E. Фаготипування

199 / 200
Внаслідок короткочасного фізичного навантаження у людини рефлекторно зросли частота серцевих скорочень та системний артеріальний тиск. Активація яких рецепторів найбільшою мірою зумовила реалізацію пресорного рефлексу в цій ситуації?

A. Пропріорецептори працюючих м’язів

B. Хеморецептори судин

C. Волюморецептори судин

D. Барорецептори судин

E. Терморецептори гіпоталамуса

200 / 200
В експерименті подразнюють скелетний м’яз серією електричних імпульсів. Який вид м’язового скорочення буде виникати, якщо кожний наступний імпульс припадає на період розслаблення поодинокого м’язового скорочення?

A. Суцільний тетанус

B. Серія поодиноких скорочень

C. Контрактура м’яза

D. Зубчастий тетанус

E. Асинхронний тетанус