Крок 1 Стоматологія - 2006 (буклет)

1 / 200
Хвора на ішемічну хворобу серця приймала антиангінальний препарат, який має наступні властивості розширює вінцєві артерії, периферичні судини (артерiальнi та венозні), зменшує потребу міокарда в кисні, покращує ен-докардіальний кровообіг. Вкажіть цей засіб:

A. Валідол

B. Папаверин

C. Дібазол

D. Еуфілін

E. Нітрогліцерин

2 / 200
Під час обстеження хлопчика 2-х місяців педіатр звернув увагу на те, що плач дитини схожий на котяче нявкання; мають місце мікроцефалія та вада серця. За допомогою цитогенетичного методу було встановлено каріотип - 46 XY, 5р-. На якій стадії мітозу дослідили каріотип хворого?

A. Прометафаза

B. Метафаза

C. Профаза

D. Анафаза

E. Телофаза

3 / 200
У 50-річної жінки на місці видаленого зуба регенерувала нова тканина. Які з наведених кліткових органел найбільш активні при відновленні тканини?

A. Центросоми

B. Постлізосоми

C. Рибосоми

D. Гладка ЕПС

E. Лізосоми

4 / 200
У хворого встановлено попередній діагноз - токсоплазмоз. Який матеріал було використано для діагностики цієї хвороби?

A. Фекалії

B. Сеча

C. Дуоденальний вміст

D. Кров

E. Харкотиння

5 / 200
У червоподібному відростку виявлено гельмінта білого кольору, завдовжки 40 мм з тонким ниткоподібним переднім кінцем. У фекаліях знайдені яйця овальної форми з пробками на полюсах. Визначте вид гельмінта:

A. Гострик

B. Волосоголовець

C. Аскарида

D. Кривоголовка

E. Вугриця кишкова

6 / 200
Після операції у хворого знижена чутливість шкіри передньої та латеральної поверхні шиї. Який нерв ушкоджено?

A. N.auricularis magnus

B. Nn.supraclaviculares

C. N.occipitalis minos

D. N.transversus colli

E. N.phrenicus

7 / 200
Надмірна волосатість вушних раковин (гіпертрихоз) визначається геном, локалізованим у Y-хромосомі. Цю ознаку має батько. Яка вірогідність народження хлопчика з такою аномалією?

A. 0%

B. 25%

C. 35%

D. 75%

E. 100%

8 / 200
Дитина скаржиться на свербіж потиличної та скроневих ділянок голови. Під час огляду голови мати виявила поверхневі виразки внаслідок розчухів та гниди білого кольору на волоссі. Вкажіть збудника цього патологічного стану:

A. Воша платяна

B. Воша головна

C. Блоха людська

D. Муха вольфартова

E. Воша лобкова

9 / 200
Студенти під час вивчення особливостей генетичного коду з’ясували, що є амінокислоти, яким відповідають по 6 кодонів, 5 амінокислот - 4 різні кодони. Інші амінокислоти кодуються трьома або двома кодонами і тільки дві амінокислоти - одним кодоном. Вкажіть, яку властивість генетичного коду виявили студенти?

A. Універсальність

B. Колінеарність

C. Надлишковість

D. Однонаправленість

E. Триплетність

10 / 200
Дівчина 16 років звернулася до стоматолога з приводу темної емалі зубів. При вивченні родоводу встановлено, що вказана патологія передається від батька всім дівчаткам, а від матері -50% хлопчиків. Для якого типу успадкування характерні ці особливості?

A. Рецесивний, зчеплений з Х- хромосомою

B. Рецесивний, зчеплений з Y- хромосомою

C. Домінантний, зчеплений з Х- хромосомою

D. Аутосомно-домінантний

E. Аутосомно-рецесивний

11 / 200
До клініки надійшла дитина віком 1,5 роки. Під час обстеження було відзначено недоумкуватість, розлади регуляції рухових функцій, слабка пігментація шкіри, у крові високий вміст фенілаланіну. Який найбільш вірогідний діагноз?

A. Іалактоземія

B. Тирозиноз

C. Синдром Дауна

D. Муковісцидоз

E. Фенілкетонурія

12 / 200
У батька та матері широка щілина між різцями є домінантною ознакою. Обидва гомозиготні. Яка генетична закономірність проявиться у їх дітей?

A. Розщеплення гібридів за фенотипом

B. Одноманітність гібридів першого покоління

C. Незалежне успадкування ознаки

D. Незчеплене успадкування

E. Зчеплене успадкування

13 / 200
На ринку батько купив свинину. Якою хворобою можуть заразитися члени сім’ї, якщо це м’ясо не пройшло ветеринарний контроль?

A. Теніаринхоз

B. Теніоз

C. Гіменолепідоз

D. Ехінококоз

E. Фасціольоз

14 / 200
У хворого на гепатоцеребральну дегенерацію під час обстеження виявлено дефект синтезу білка - церулоплазмі-ну. З якими органелами пов’язаний цей дефект?

A. Гранулярна ендоплазматична сітка

B. Агранулярна ендоплазматична сітка

C. Мітохондрії

D. Комплекс Іольджі

E. Лізосоми

15 / 200
Під час постсинтетичного періоду мітотичного циклу було порушено синтез білків - тубулінів, які беруть участь у побудові веретена поділу. Це може призвести до порушення:

A. Спіралізації хромосом

B. Цитокінезу

C. Розходження хромосом

D. Деспіралізації хромосом

E. Тривалості мітозу

16 / 200
У немовляти виявлено мікроцефалію. Лікарі вважають, що це пов’язано із застосуванням жінкою під час вагітності актиноміцину Д. На який зародковий листок подіяв цей тератоген?

A. Усі листки

B. Ектодерма

C. Ентодерма

D. Мезодерма

E. Ентодерма та мезодерма

17 / 200
Інтенсивність пігментації шкіри в людини контролюють кілька незалежних домінантних генів. Встановлено, що при збільшенні кількості цих генів пігментація стає інтенсивнішою. Який тип взаємодії між цими генами?

A. Плейотропія

B. Полімерія

C. Епістаз

D. Кодомінування

E. Комплементарність

18 / 200
Хворий надійшов до відділення щелепно-лицьової хірургії з вивихом скроневонижньощелепного суглоба та пошкодженням основної його зв’язки. Назвіть цю зв’язку:

A. Нижньощелепна

B. Шило-нижньощелепна

C. Крило-нижньощелепна

D. Латеральна

E. Медіальна

19 / 200
В ендокринологічному відділенні знаходиться хлопчик 9 років, у котрого вже декілька разів були переломи кінцівок, пов’язані з крихкістю кісток. Функція яких ендокринних залоз (залози) порушена?

A. Щитоподібна

B. Вилочкова

C. Паращитоподібні

D. Наднирковозалозні

E. Епіфіз

20 / 200
Лікар-стоматолог під час огляду ро- тової порожнини пацієнта відмітив незначне перекриття зубів нижньої щелепи різцями верхньої щелепи. До якого прикусу відноситься таке розміщення зубів?

A. Ортогнатія

B. Прогенія

C. Біпрогнатія

D. Прямий прикус

E. Закритий прикус

21 / 200
У хворого скарги на порушення сечовипускання. Діагностовано гіпертрофію передміхурової залози. Пошкодження якої частини залози призводить до порушення сечовипускання?

A. Ліва частка

B. Середня частка

C. Права частка

D. Основа

E. Верхівка

22 / 200
Хворому для виготовлення функціонального повноцінного протеза необхідно видалити ліве верхнє ікло. Після інфраорбітальної анестезії у хворого з’явилася гематома в передній ділянці обличчя, яка швидко збільшувалася. Встановлено, що травмовано артерію, яка є гілкою:

A. A.alveolaris inferior

B. A.maxillaris

C. A .temporalis superf icialis

D. A.ophthalmica

E. A.labialis superior

23 / 200
До хірурга-стоматолога звернувся чоловік з травмою в ділянці піднижньо-щелепного трикутника. Обробляючи рану, лікар побачив, що травмована артерія, яка іде до м’якого піднебіння. Яку артерію пошкоджено?

A. A.palatina descendens

B. A.sphenopalatina

C. A.palatina ascendens

D. A.pharingea ascendens

E. A.facialis

24 / 200
Під час видалення у хворого ліпоми біля крила носа, хірург-стоматолог пошкодив судину, що призвело до утворення підшкірної гематоми. Яку судину пошкоджено?

A. A .maxillaris

B. A.supraorbitalis

C. A.infraorbitalis

D. A .facialis

E. A.angularis

25 / 200
У хворого поранення у праву бічну ділянку живота. Яка частина товстої кишки найвірогідніше може бути пошкоджена?

A. Поперечна ободова

B. Низхідна ободова

C. Висхідна ободова

D. Сигмоподібна ободова

E. Пряма

26 / 200
У хворого 28 років діагностовано гострий запальний процес слизової оболонки нососльозової протоки. З анамнезу відомо, що після перенесеного грипу протягом 10-ти днів були виділення із носа. З якого відділу носової порожнини інфекція могла надійти у нососльозову протоку?

A. Середній носовий хід

B. Верхній носовий хід

C. Присінок носа

D. Лобова пазуха

E. Нижній носовий хід

27 / 200
Дитина 3 років надійшла до лікарні зі стороннім тілом у бронхах. У який бронх найвірогідніше потрапило стороннє тіло?

A. Правий головний

B. Лівий головний

C. Правий сегментарний

D. Лівий сегментарний

E. Часточковий

28 / 200
До лікаря звернулася мати з дитиною віком 1 рік, у якої прорізалося шість зубів. Яку кількість зубів повинна мати дитина даного віку?

A. 10

B. 7

C. 8

D. 12

E. 6

29 / 200
Хронічна нежить ускладнилася запаленням лобової пазухи. Через який носовий хід потрапила інфекція до цього синуса?

A. Нижній

B. Середній

C. Загальний

D. Верхній

E. Носоглотковий

30 / 200
У постраждалого в ДТП з правого боку відзначається відрив ділянки кута нижньої щелепи, зміщення відламка назад та вверх. Яка зв’язка сприяє цьо- му зміщенню?

A. Внутрішньосуглобова

B. Латеральна

C. Клиноподiбно-нижньощелепна

D. Шило-нижньощелепна

E. Крилоподiбно-нижньощелепна

31 / 200
Хірург планує взяти у хворого лімфу з грудної протоки в місці її впадіння до венозного русла. Куди слід провести катетер з цією метою?

A. Правий венозний кут

B. Місце утворення нижньої порожнистої вени

C. Лівий венозний кут

D. Місце утворення верхньої порожнистої вени

E. Місце утворення ворітної вени

32 / 200
Рентгенологічно встановлено скупчення гною у верхньощелепному синусі. У який носовий хід виділяється гній?

A. Носоглотковий

B. Нижній носовий

C. Верхній носовий

D. Загальний носовий

E. Середній носовий

33 / 200
У хворого спостерігається асиметрія обличчя, особливо при спробах виконати активне скорочення його м’язів. Пошкодження якого нерва можна запідозрити?

A. Трійчастий, I гілка

B. Лицевий (рухова частина)

C. Трійчастий, II гілка

D. Трійчастий, III гілка

E. Під’язиковий

34 / 200
Дитина 5 років надійшла до ЛОР-відділення з діагнозом гнійне запалення середнього вуха (тимпаніт). Захворювання розпочалося із запалення носоглотки. Через який канал скроневої кістки інфекція потрапила до барабанної порожнини?

A. Каналець барабанної струни

B. Сонно-барабанні канальці

C. Барабанний каналець

D. М’язово-трубний канал

E. Сонний канал

35 / 200
Хворий втратив здатність впізнавати предмети за характерними для них звуками (годинник, дзвін, музика). Яка частина мозку, найбільш вірогідно, ушкоджена?

A. Lobus occipitalis

B. Lobus frontalis

C. Lobus temporalis

D. Lobus parietalis

E. Insula

36 / 200
У хворого запалення середнього вуха (отит). При цьому він скаржиться на розлад відчуття смаку в передній частині язика. Який з нервів ушкоджено?

A. N.facialis

B. N.trigeminus

C. N.vestibulo — cochlearis

D. N.vagus

E. N.glossopharyngeus

37 / 200
Після вживання м’ясних консервів у хворого з’явилося двоїння в очах, сильний головний біль, порушення ковтання, ускладнене дихання, м’язова слабкість. Встановлено діагноз ботулізм. З яким фактором патогенності пов’язані клінічні прояви цього захворювання?

A. Гемолізин

B. Екзотоксин

C. Ендотоксин

D. Плазмокоагулаза

E. Фібринолізин

38 / 200
Хворий скаржиться на біль в яснах та зубах верхньої щелепи. Про запалення якого нерва йде мова?

A. III гілка V пари

B. I гілка V пари

C. Під’язиковий

D. II гілка V пари

E. Додатковий

39 / 200
У боксера, що отримав удар у ділянку скронево-нижньощелепного суглоба, відбувся травматичний вивих нижньої щелепи. Зміщення яких суглобових поверхонь вийде за межі фізіологічної норми?

A. Вінцевий відросток та крилоподібна ямка

B. Вінцевий відросток та піднижньоще-лепна ямка

C. Голівка нижньої щелепи та нижньощелепна ямка

D. Голівка нижньої щелепи та підни-жньощелепна ямка

E. Шийка нижньої щелепи та підни-жньощелепна ямка

40 / 200
У хворого сечокам’яна хвороба ускладнилася виходом конкремента з нирки. На якому рівні сечоводу, найві- рогідніше, він зупиниться?

A. У лоханці

B. У середній черевній частиш

C. На 2 см вище впадіння в сечовий міхур

D. На 5 см вище тазової частини

E. На межі черевної та тазової частин

41 / 200
Під час огляду порожнини рота стоматолог виявив каріозну порожнину на поверхні коронки другого малого кутнього зуба, зверненого до першого моляра. Назвіть уражену поверхню коронки:

A. Facies vestibularis

B. Facies lingualis

C. Facies distalis

D. Facies mesialis

E. Facies occlusalis

42 / 200
До лікарні госпіталізовано жінку в важкому стані з діагнозом геморагічний інсульт у ділянці лобної частки правої півкулі головного мозку. Ушкодження якої артерії, найбільш вірогідно, призвело до цього стану?

A. A.cerebri posterior

B. A.cerebri anterior

C. A.communicans anterior

D. A.cerebri media

E. A .communicans posterior

43 / 200
У хворого на рак спинки язика виникла сильна кровотеча внаслідок ураження пухлиною дорсальної артерії язика. Яку судину слід перев’язати лікарю для зупинки кровотечі?

A. Язикова артерія

B. Дорсальна артерія язика

C. Глибока артерія язика

D. Лицева артерія

E. Висхідна артерія глотки

44 / 200
У хворої виявлено ексудативний плеврит. На якому рівні необхідно провести плевральну пункцію по задній пахвовій лінії?

A. VIII міжреберний простір

B. VII міжреберний простір

C. XI міжреберний простір

D. VI міжреберний простір

E. IX міжреберний простір

45 / 200
Студентка 17 років видавила гній-ничок у медіальному куті ока. Через 2 дні вона надійшла до інституту нейрохірургії з діагнозом тромбоз печеристого синуса. Через яку вену інфекція потра- пила до цього синуса?

A. V.maxillaris

B. V.angularis

C. V.profunda faciei

D. V.transversa faciei

E. V.diploicae frontalis

46 / 200
Перед прорізуванням зубів на їх корені формується тверда тканина, що має характер грубоволокнистої кістки. Як вона називається?

A. Цемент

B. Дентин

C. Емаль

D. Пухка волокниста сполучна

E. Щільна волокниста сполучна

47 / 200
У хворого внаслідок травми ушкоджені передні корінці спинного мозку. Вкажіть, які структури при цьому постраждали:

A. Центральні відростки нейронів спинномозкових вузлів

B. Периферійні відростки нейронів спинномозкових вузлів

C. Аксони мотонейронів та нейронів бокових рогів

D. Аксони нейронів бокових рогів

E. Аксони мотонейронів

48 / 200
При травмі скелетних м’язів процес їх регенерації відбувається повільно. Які елементи скелетного м’язового волокна беруть участь у цьому процесі?

A. Міобласти

B. Гладкі міоцити

C. Міофібробласти

D. Міосателітоцити

E. Міоепітеліальні клітини

49 / 200
Хворий 46 років потрапив до гематологічного відділення лікарні. У нього виявлено порушення процесів грануло-цитопоезу та тромбоцитогенезу. В якому з наведених органів має місце патологічний процес?

A. Червоний кістковий мозок

B. Вилочкова залоза

C. Селезінка

D. Лімфатичний вузол

E. Піднебінний мигдалик

50 / 200
У хворого з гострим ринітом виявлена гіперемія та підвищене утворення слизу в носовій порожнині. Активність яких клітин епітелію слизової оболонки підвищена?

A. Війчасті

B. Мікроворсинчасті

C. Базальні

D. Ендокринні

E. Келихоподібні

51 / 200
В експерименті, у тварини шляхом звуження ниркової артерії, отримано стійке підвищення кров’яного тиску. Підвищення функції яких клітин нирок зумовлює цей ефект?

A. Подоцити

B. ЮГА-клітини

C. Ендотеліоцити

D. Інтерстиційні клітини

E. Клітини щільної плями

52 / 200
У гістологічному препараті трубчастої кістки, на місці зламу виявлені ознаки регенераторного процесу (мозоля). Яка тканина формує цю структуру?

A. Пухка сполучна

B. Ретикулярна

C. Грубоволокниста кісткова

D. Епітеліальна

E. Пластинчаста кісткова

53 / 200
Після хімічного опіку стравоходу відбулося локальне його звуження внаслідок утворення рубця. Які клітини пухкої сполучної тканини беруть участь в утворенні рубців?

A. Юні малоспеціалізовані фібробласти

B. Фіброцити

C. Міофібробласти

D. Фіброкласти

E. Зрілі спеціалізовані фібробласти

54 / 200
У жінки має місце гіперемія яєчника, підвищення проникності гемато-фолікулярного бар’єру з розвитком набряку, інфільтрація стінки фолікула се-гментоядерними лейкоцитами. Об’єм фолікула великий, стінка його потоншена. Якому періоду статевого циклу відповідає описана картина?

A. Овуляція

B. Предовуляторна стадія

C. Менструальний період

D. Постменструальний період

E. Період відносного спокою

55 / 200
У гістологічному препараті визначаються кінцеві відділи залоз, утворені клітинами з центрально розташованим круглим ядром та базофільною цитоплазмою. Визначте вид кінцевих відділів:

A. Слизові

B. Змішані

C. Сальні

D. Серозні

E. Серомукозні

56 / 200
Під час дослідження мікропрепара-ту шкіри пальця дитини встановлено, що епідерміс має ознаки недостатнього розвитку. Який ембріональний листок був пошкоджений у процесі розвитку?

A. Мезодерма

B. Ентодерма

C. Ектодерма

D. Мезенхіма

E. Ектомезенхіма

57 / 200
У препараті, забарвленому за методом імпрегнації сріблом, виявляються клітини грушоподібної форми з добре вираженими 2-3 дендритами. Назвіть структуру, що досліджується:

A. Спіральний орган внутрішнього вуха

B. Кора мозочка

C. Сітківка ока

D. Кора головного мозку

E. Спинномозковий вузол

58 / 200
Під час експериментального дослідження хондрогістогенезу було ушкоджено склеротом. До порушення диференціювання яких клітин це призведе?

A. Хондробласти

B. Гладенькі міоцити

C. Міобласти

D. Фібробласти

E. Епідермоцити

59 / 200
При нестачі вітаміну А у людини відбувається порушення сутінкового зору. Яким клітинам притаманна фо-торецепторна функція?

A. Горизонтальні нейроцити

B. Колбочкові нейросенсорні клітини

C. Паличкові нейросенсорні клітини

D. Біполярні нейрони

E. Гангліонарні нервові клітини

60 / 200
В ембріогенезі ротової порожнини відбулося порушення розвитку емалі зубів. Яке джерело розвитку зубів було пошкоджено?

A. Мезенхіма

B. Мезодерма

C. Зубний мішечок

D. Зубний сосочок

E. Епітелій

61 / 200
Під час розвитку зуба у складі емалевого органу з’являються клітини призматичної форми, які мають шести-кутовий перетин; ядро розташоване у центральні частиш клітини. Що це за клітини?

A. Преенамелобласти

B. Зовнішні енамелобласти

C. Камбіальні клітини

D. Клітини пульпи емалевого органа

E. Преодонтобласти

62 / 200
В ембріогенезі відбулася затримка зростання верхньо- та нижньощелепних відростків. Які аномалії розвитку слід очікувати у цьому випадку?

A. Мікростомія

B. Макростомія

C. Вовча паща

D. Готичне піднебіння

E. Розщілина верхньої губи

63 / 200
Одужання організму від інфекційної хвороби супроводжується нейтралізацією антигенів специфічними антитілами. Якими клітинами вони продукуються?

A. Фібробласти

B. Тканинні базофіли

C. Еозинофіли

D. Плазмоцити

E. Т-лімфоцити

64 / 200
У гістологічному препараті кори на-днирника спостерігаються дрібні полігональні клітини, які утворюють округлі скупчення та містять невелику кількість ліпідних включень. Яку частину наднирника представлено у гістологічному препараті?

A. Проміжна зона

B. Пучкова зона

C. Клубочкова зона

D. Сітчаста зона

E. -

65 / 200
Хворий 20 років скаржиться на сильну спрагу та збільшене сечовиділення (до 10 л на добу). Рівень глюкози в крові нормальний, у сечі глюкоза відсутня. Дефіцит якого гормону може викликати такі зміни?

A. Вазопресин

B. Окситоцин

C. Інсулін

D. Трийодтиронін

E. Кортизол

66 / 200
Людина довільно затримала дихання впродовж 60 c. Після цього хвилинний об’єм дихання (ХОД) збільшився до 12 л. Яка зміна у крові є головною причиною збільшення ХОД?

A. Зниження р О2

B. Підвищення р О 2

C. Зниження р С02

D. Підвищення р СС>2

E. Підвищення pH

67 / 200
У хворого із зниженою видільною функцією нирок відзначається неприємний запах з рота. Збільшення екскреції слинними залозами якої речовини є причиною цього?

A. Альфа-амілаза

B. Сечовина

C. Лізоцим

D. Фосфатаза

E. Муцин

68 / 200
У людини з захворюванням нирок збільшений артеріальний тиск, особливо діастолічний. Посилена секреція якої біологічно активної речовини спричиняє підвищення тиску у хворого?

A. Адреналін

B. Норадреналін

C. Вазопресин

D. Катехоламіни

E. Ренін

69 / 200
У гострому експерименті у тварини здійснювали електричне подразнення chorda tympani, внаслідок чого з протоки привушної слинної залози виділялося:

A. Мало рідкої слини

B. Слина не виділялася

C. Багато рідкої слини

D. Мало в’язкої слини

E. Багато в’язкої слини

70 / 200
Людина постійно живе високо в горах. Яку зміну показників крові можна виявити у неї?

A. Збільшення кількості еритроцитів

B. Зниження показників вмісту гемоглобіну

C. Поява в крові еритробластів

D. Зниження кількості ретикулоцитів

E. Зменшення колірного показника

71 / 200
У хворого, який протягом тривалого часу приймав глюкокортикоїди, в результаті відміни препарату виникло загострення хвороби, зниження артеріального тиску, слабкість. З чим можна пов’язати ці явища?

A. Звикання до препарату

B. Виникнення недостатності надниркових залоз

C. Сенсибілізація

D. Гіперпродукція кортикотропного гормону

E. Кумуляція

72 / 200
Обстежено спортсмена після інтенсивного фізичного навантаження. Виявлено порушення координації рухів при збереженні сили скорочення м’язів. Причиною цього може бути зменшення швидкості проведення збудження:

A. Через нервово-м’язові синапси

B. Еферентними нервами

C. Аферентними нервами

D. Через центральні синапси

E. Провідними шляхами

73 / 200
У хворого поперечний розрив спинного мозку нижче VI грудного сегмента. Як внаслідок цього зміниться дихання?

A. Припиниться

B. Суттєво не зміниться

C. Стане більш рідким

D. Стане більш глибоким

E. Стане більш частим

74 / 200
Людина вживає суху їжу. Які слинні залози при цьому секретують найбільше?

A. Щічні

B. Підщелепні

C. Під’язикові

D. Піднебінні

E. Привушні

75 / 200
Під час підготовки пацієнта до операції на серці, проведено вимірювання артеріального тиску в камерах серця. В одній з них тиск протягом серцевого циклу змінювався від 0 до 120 мм рт.ст. Назвіть цю камеру серця:

A. Правий шлуночок

B. Праве передсердя

C. Лівий шлуночок

D. Ліве передсердя

E. -

76 / 200
У хворого різко знизився вміст Са2+ у крові. До збільшення секреції якого гормону це призведе?

A. Тирокальцитонін

B. Альдостерон

C. Паратгормон

D. Вазопресин

E. Соматотропний

77 / 200
У пацієнта після крововиливу в стовбур мозку відсутній рефлекс звуження зіниці у відповідь на збільшення освітлення. Ураження якої структури є причиною цього?

A. Вегетативні ядра окорухових нервів

B. Латеральні ретикулярні ядра

C. Медіальні ретикулярні ядра

D. Червоні ядра

E. Чорна речовина

78 / 200
Під час реєстрації фонокардіограми встановлено, що тривалість першого тону серця вдвічі перевищує норму. Найбільш правильним є висновок про те, що у досліджуваного уражені:

A. Півмісяцеві клапани

B. Атріовентрикулярні клапани

C. Мітральні клапани

D. Кардіоміоцити шлуночків

E. Кардіоміоцити передсердь

79 / 200
В експерименті електричними імпульсами подразнюють нерв, що призводить до виділення малої кількості густої в’язкої слини підщелепною та під’язиковою залозами. Який нерв стимулюють?

A. N.glossopharyngeus

B. N.facialis

C. N.sympathicus

D. N.trigeminus

E. N.vagus

80 / 200
Охолодження тіла людини у воді виникає значно швидше, ніж на повітрі. За рахунок якого шляху тепловіддачі це відбувається?

A. Конвекція

B. Тепловипромінювання

C. Випаровування поту

D. Теплопроведення

E. -

81 / 200
У людини порушено всмоктування продуктів гідролізу жирів. Дефіцит яких компонентів у порожнині тонкої кишки може бути причиною цього?

A. Жовчні пігменти

B. Жовчні кислоти

C. Ліполітичні ферменти

D. Іони натрію

E. Жиророзчинні вітаміни

82 / 200
Людина вийшла з кондиційоновано-го приміщення на вулицю, де температура повітря дорівнює +40оС, вологість повітря - 60%. За рахунок якого механізму переважно здійснюватиметься віддача тепла за цих умов?

A. Випаровування поту

B. Конвекція

C. Радіація

D. Проведення

E. -

83 / 200
У тварини під час експерименту перерізали задні корінці спинного мозку. Які зміни відбуватимуться в зоні іннервації?

A. Втрата чутливості

B. Втрата рухових функцій

C. Зниження тонусу м’язів

D. Підвищення тонусу м’язів

E. Втрата чутливості та рухових функцій

84 / 200
Припинення кровотечі після пологів пов’язано з дією окситоцину на стінку матки. Яка оболонка органа реагує на дію цього гормону?

A. Ендометрій

B. Міометрій

C. Периметрій

D. Параметрій

E. Підслизова

85 / 200
У хворого на хронічний гломерулонефрит порушується інкреторна функція нирок. До дефіциту яких формених елементів крові це призведе?

A. Лейкоцити

B. Тромбоцити

C. Еритроцити

D. Лейкоцити та тромбоцити

E. Еритроцити та лейкоцити

86 / 200
У хворого з порушенням мозкового кровотоку порушений акт ковтання. Який відділ мозку постраждав?

A. Шийний відділ спинного мозку

B. Передній мозок

C. Проміжний мозок

D. Середній мозок

E. Стовбур мозку

87 / 200
У хворого із запаленням легень ШЗЕ дорівнює 48 мм/год. Що призвело до подібних змін?

A. Гіперальбумінемія

B. Гіпергаммаглобулінемія

C. Гіпогаммаглобулінемія

D. Гіпопротеїнемія

E. Еритроцитоз

88 / 200
Під час огляду дитини, що не отримувала протягом зими свіжих овочів та фруктів, виявлені множинні підшкірні крововиливи, запалення ясен, каріозні порожнини у зубах. Комбінацію яких вітамінів слід призначити дитині?

A. Аскорбінова кислота та рутин

B. Тіамін та піридоксин

C. Фолієва кислота та кобаламін

D. Рибофлавін та нікотинамід

E. Кальциферол та аскорбінова кислота

89 / 200
До лікаря звернувся пацієнт з приводу сильного свербежу шкіри, особливо між пальцями рук, у пахвових западинах, нижній частині живота. Під час огляду шкіри хворого помічені звивисті ходи брудно-білуватого кольору з кра-пинками на кінцях. Для якого захворювання характерні такі клінічні ознаки?

A. Педикульоз

B. Дерматотропний лейшманіоз

C. Скабієс

D. Демодекоз

E. Міаз

90 / 200
У дитини першого року життя спостерігається збільшення розмірів голови та живота, запізніле прорізування зубів, порушення структури емалі. Наслідком якого гіповітамінозу є ці зміни?

A. Гіповітаміноз С

B. Гіповітаміноз А

C. Гіповітаміноз В1

D. Гіповітаміноз D

E. Гіповітаміноз В2

91 / 200
Якій сумарній кількості молекул АТФ еквівалентне повне окиснення глюкози та спряження його з фосфо-рилюванням?

A. 8

B. 12

C. 38

D. 52

E. 58

92 / 200
У пацієнтки з постійною гіпоглікемією після введення адреналіну аналіз крові суттєво не змінився. Лікар запідо- зрив патологію печінки. Про зміну якої функції пєчінки може йти мова?

A. Холестеринутворююча

B. Кетогенна

C. Гліколітична

D. Глікогендепонуюча

E. Екскреторна

93 / 200
Хворому на хронічний гепатит для оцінки знешкоджуючої функції печінки було проведено пробу з навантаженням бензоатом натрію. Виділення якої кислоти з сечею характеризуватиме знешкоджуючу функцію печінки?

A. Гіпурова

B. Фенілоцтова

C. Лимонна

D. Валеріанова

E. Щавлева

94 / 200
У хворого 57 років, який страждає на цукровий діабет, розвинувся кето-ацидоз. Біохімічною основою цього стану є зменшення ступеня утилізації ацетил-КоА. Нестачею якої сполуки в клітинах це обумовлено?

A. 2-оксоглутарат

B. Оксалоацетат

C. Ілутамат

D. Аспартат

E. Сукцинат

95 / 200
У хворого виявлена болісність по ходу крупних нервових стовбурів та підвищений вміст пірувату в крові. Нестача якого вітаміну може викликати такі зміни?

A. B2

B. РР

C. Пантотенова кислота

D. B1

E. Біотин

96 / 200
Після бігу на коротку дистанцію у нетренованих людей спостерігається м’язова крепатура внаслідок накопичення лактату. З посиленням якого біохімічного процесу в організмі це може бути пов’язано?

A. Ілюконеогенез

B. Пентозофосфатний цикл

C. Гліколіз

D. Ліпогенез

E. Глікогенез

97 / 200
Зниження співвідношення аденіло-вих нуклеотидів АТФ/АДФ призводить до посилення гліколізу в тканинах па- родонту в умовах гіпоксії. Яка реакція при цьому активується?

A. Альдолазна

B. Тріозофосфатізомеразна

C. Енолазна

D. Лактатдегідрогеназна

E. Фосфофруктокіназна

98 / 200
Для підвищення результатів спортсмену рекомендували застосовувати препарат, що містить карнітин. Який процес у найбільшому ступені активізується карнітином?

A. Синтез стероїдних гормонів

B. Транспорт жирних кислот у мітохон- дрії

C. Синтез кетонових тіл

D. Синтез ліпідів

E. Тканинне дихання

99 / 200
У пацієнта цироз печінки. Дослідження якої з перелічених речовин, що екскретуються з сечею, може характеризувати стан антитоксичної функції печінки?

A. Амонійні солі

B. Креатинін

C. Сечова кислота

D. Ппурова кислота

E. Амінокислоти

100 / 200
При дефіциті якого вітаміну спостерігається одночасне порушення репродуктивної функції та дистрофія скелетної мускулатури?

A. Вітамін А

B. Вітамін Е

C. Вітамін К

D. Вітамін D

E. Вітамін В1

101 / 200
Хворий госпіталізований до клініки з попереднім діагнозом прогресуюча м’язова дистрофія. Збільшення вмісту якої речовини у сечі може підтвердити цей діагноз?

A. Піруват

B. Карнозин

C. Тропонін

D. Креатин

E. Пдроксипролін

102 / 200
У хворого на системну склеродермію посилений розпад колагену. Посилення екскреції з сечею якої амінокислоти буде віддзеркалювати процеси деструкції колагену?

A. Аланін

B. Триптофан

C. Оксипролін

D. Серин

E. Фенілаланін

103 / 200
Яка речовина надає слині в’язкий, слизовий характер, виконує захисну роль, у тому числі від механічного пошкодження слизової рота?

A. Глюкоза

B. Калікреїн

C. Амілаза

D. Лізоцим

E. Муцин

104 / 200
У вагітної 28 років, досліджували ферменти в клітинах амніотичної рідини. При цьому виявилася недостатня активність ^-глюкуронідази. Який патологічний процес спостерігається?

A. Мукополісахародоз

B. Глікогеноз

C. Аглікогеноз

D. Колагеноз

E. Ліпідоз

105 / 200
Молодий чоловік після імплантації серцевого клапана систематично отримує непрямі антикоагулянти. Його стан ускладнився кровотечею. Із зменшенням у крові якої речовини це пов’язане?

A. Гаптоглобін

B. Протромбін

C. Гепарин

D. Креатин

E. Церулоплазмін

106 / 200
Під час гістологічного дослідження щитоподібної залози хворого, який помер від серцевої недостатності при явищах гіпотиреозу, виявлено дифузну інфільтрацію залози лімфоцитами та плазмоцитами, атрофію паренхіми та розростання сполучної тканини. Визначте діагноз:

A. Аденома щитоподібної залози

B. Гнійний тиреоїдит

C. Зоб тиреотоксичний

D. Аутоімунний тиреоїдит Хашимото

E. -

107 / 200
У цитоплазмі міоцитів розчинена велика кількість метаболітів окиснен-ня глюкози. Назвіть один з них, що безпосередньо перетворюється на лактат:

A. Оксалоацетат

B. Піруват

C. Гліцерофосфат

D. Глюкозо-6-фосфат

E. Фруктозо-6-фосфат

108 / 200
При хронічному передозуванні глюкокортикоїдів у хворого розвивається гіперглікемія. Який процес вуглеводного обміну зумовлює це?

A. Глюконеогенез

B. Глікогеноліз

C. Аеробний гліколіз

D. Пентозофосфатний цикл

E. Глікогенез

109 / 200
Хворі на пігментну ксеродерму характеризуються аномально високою чутливістю до ультрафіолетових променів, результатом чого є рак шкіри внаслідок нездатності ферментних систем відновлювати ушкодження спадкового апарату клітин. З порушенням якого процесу пов’язана ця патологія?

A. Генна конверсія

B. Рекомбінація ДНК

C. Репарація ДНК

D. Генна комплементація

E. Редуплікація ДНК

110 / 200
За клінічними ознаками хвороби людині призначено піридоксальфо-сфат. Для корекції яких процесів рекомендовано цей препарат?

A. Окисне декарбоксилювання кетокислот

B. Дезамінування пуринових нуклеоти-дів

C. Синтез пуринових та піримідинових основ

D. Синтез білка

E. Трансамінування та декарбоксилю-вання амінокислот

111 / 200
У чоловіка 35 років через 15 хвилин після автомобільної аварії виявлена масивна травма нижніх кінцівок без значної зовнішньої крововтрати. Постраждалий перебуває у збудженому стані. Який компонент патогенезу травматичного шоку є провідним та потребує негайної корекції?

A. Біль

B. Гостра ниркова недостатність

C. Інтоксикація

D. Порушення функції серця

E. Внутрішня плазмовтрата

112 / 200
У хворого виявлено порушення прохідності дихальних шляхів на рівні дрібних та середніх бронхів. Які зміни кислотно-основної рівноваги (КОР) можуть розвинутися у нього?

A. Респіраторний алкалоз

B. Респіраторний ацидоз

C. Метаболічний ацидоз

D. Метаболічний алкалоз

E. КОР не зміниться

113 / 200
У хворого на інфекційне захворювання температура тіла через добу підвищується до 39,5 — 40,50С та тримається на цьому рівні близько години, а потім повертається до вихідної. Який тип лихоманки має місце у даному випадку?

A. Постійна

B. Послаблююча

C. Переміжна

D. Виснажуюча

E. Атипова

114 / 200
Хворий 23 років надійшов до лікарні у важкому стані з черепно-мозковою травмою. Дихання характеризується судомним тривалим вдихом, який переривається коротким видихом. Для якого типу дихання це характерно?

A. Гаспінг

B. Куссмауля

C. Чейн-Стокса

D. Апнейстичне

E. Біота

115 / 200
У хворого на 2 добу після розвитку інфаркту міокарда різко знизився систолічний АТ до 60 мм рт.ст., виникли тахікардія до 140/хв, задишка; хворий знепритомнів. Який механізм є провідним у патогенезі шоку, що розвинувся?

A. Інтоксикація

B. Зменшення ударного об’єму крові

C. Зниження об’єму циркулюючої крові

D. Пароксизмальна тахікардія

E. Анафілактична реакція

116 / 200
У пацієнта 48 років після психоемоційного навантаження раптово з’явився гострий біль у ділянці серця з іррадіацією у ліву руку. Нітрогліцерин зняв напад болю через 10 хвилин. Який патогенетичний механізм є провідним у розвитку болю?

A. Розширення периферійних судин

B. Закупорка коронарних судин

C. Стиснення коронарних судин

D. Підвищення потреби міокарда у кисні

E. Спазм коронарних судин

117 / 200
Чоловік 40 років, що брав участь у ліквідації наслідків аварії на АЕС, захворів на пародонтит. Який етіологічний фактор є найбільш важливим у розвитку цієї патології?

A. Дефіцит заліза

B. Емоційний стрес

C. Неповноцінне харчування

D. Підвищене навантаження зубощеле-пного апарата

E. Стрептококи

118 / 200
У жінки після пологів зменшилася маса тіла на 20 кг, випадають зуби та волосся, спостерігається атрофія м’язів (гіпофізарна кахексія). З порушенням синтезу якого гормону гіпофіза це пов’язано?

A. Соматотропний

B. Кортикотропний

C. Тиреотропний

D. Гонадотропний

E. Пролактин

119 / 200
Після вживання меду у підлітка з’явилася кропив’янка, що супроводжується лейкоцитозом. Який вид лейкоцитозу виник у даному випадку?

A. Лімфоцитоз

B. Моноцитоз

C. Базофілія

D. Еозинофілія

E. Нейтрофілія

120 / 200
Під час підйому в гори, на висоті 5000 метрів, у альпіністів з’явилися скарги на задишку, прискорення серцебиття, головний біль, запаморочення, дзвін у вухах. Який патогенетичний фактор визначає розвиток вказаних явищ?

A. Гіпоксемія

B. Гіпокаліємія

C. Зниження кисневої ємності крові

D. Лактацидемія

E. Гіпернатріємія

121 / 200
У хворого на пневмосклероз розвинулася легенева гіпертензія та пра-вошлуночкова серцева недостатність з асцитом та набряками. Який основний патогенетичний механізм розвитку набряків у цього хворого?

A. Збільшення онкотичного тиску міжклітинної рідини

B. Зменшення онкотичного тиску крові

C. Збільшення гідростатичного тиску крові у венах

D. Зменшення осмотичного тиску крові

E. Збільшення проникності стінок судин

122 / 200
У результаті пошкодження одного з реакторів АЕС відбулося витікання радіоактивних продуктів. Люди, які знаходилися в зоні підвищеної радіації, орієнтовно отримали по 250-300 Р Їх негайно госпіталізовано. Які зміни у крові будуть характерні у цей період?

A. Лімфопенія

B. Лейкопенія

C. Анемія

D. Тромбоцитопенія

E. Нейтропенія

123 / 200
Дистрофічні зміни серцевого м’яза супроводжуються розширенням порожнин серця, зниженням сили серцевих скорочень, збільшенням об’єму крові, що залишається під час систоли в порожнині серця; переповнюються вени. Якому стану відповідає описана картина?

A. Тоногенна дилатація

B. Аварійна стадія гіпертрофії міокарда

C. Стадія кардіосклерозу

D. Тампонада серця

E. Міогенна дилатація

124 / 200
У хворого 37 років після отруєння невідомим лікарським препаратом відзначаються стереотипні скорочення м’язів обличчя, що імітують кліпання та примружування. До якої форми розладів рухової функції нервової системи слід віднести описане порушення?

A. Гіпокінезія

B. Гіперкінезія

C. Акінезія

D. Атаксія

E. -

125 / 200
У хворого на аденому клубочкової зони кори наднирників (хвороба Кон-на) спостерігаються артеріальна гіпертензія, напади судом, поліурія. Що є головною ланкою в патогенезі цих порушень?

A. Гіперсекреція альдостерону

B. Гіпосекреція альдостерону

C. Гіперсекреція катехоламінів

D. Гіперсекреція глюкокортикоїдів

E. Гіпосекреція глюкокортикоїдів

126 / 200
У ліквідатора наслідків аварії на АЕС, під час гострої променевої хвороби, виник геморагічний синдром. Що має найбільше значення в патогенезі цього синдрому?

A. Порушення структури стінки судин

B. Підвищення активності факторів фібринолізу

C. Підвищення активності протизсі-дальної системи крові

D. Тромбоцитопенія

E. Зменшення активності зсідальної системи крові

127 / 200
Після тривалої і тяжкої хвороби у хворого знизився АТ до 60/40 мм рт.ст.; спостерігається тахікардія, задишка, затьмарення свідомості. Як можна визначити цей стан?

A. Агонія

B. Шок

C. Преагонія

D. Клінічна смерть

E. -

128 / 200
Чоловік 56 років надійшов до клініки зі скаргами на загальну слабкість, біль та печіння в області язика, відчуття оніміння в кінцівках. У минулому переніс резекцію кардіального відділу шлунка. У крові: Hb- 80 г/л; ер.-2,0 * 1012/л; колір. показн.- 1,2; лейк.-3,5 * 109/л. Який вид анемії в даного хворого?

A. Гемолітична

B. В12-фолієво-дефіцитна

C. Постгеморагічна

D. Апластична

E. Залізодефіцитна

129 / 200
Хворий після перенесеного епідемічного паротиту почав худнути, постійно відчував спрагу, пив багато води, відмічалося часте сечовиділення, підвищений апетит. В даний час скаржиться на шкірний свербіж, слабкість, фурункульоз. У крові: глюкоза- 16 ммоль/л, кетонові тіла - 100 мкмоль/л; глюкозурія. Яке захворювання розвинулося у пацієнта?

A. Інсулінозалежний цукровий діабет

B. Інсулінонезалежний цукровий діабет

C. Стероїдний діабет

D. Нецукровий діабет

E. Цукровий діабет недостатнього харчування

130 / 200
Хворому поставлено діагноз ниркової артеріальної гіпертензії. Назвіть ініціальний патогенетичний фактор розвитку артеріальної гіпертензії в даному випадку?

A. Гіпернатріємія

B. Гіперальдостеронізм

C. !шемія нирок

D. Збільшення синтезу реніну

E. Збільшення синтезу ангіотензину

131 / 200
Дитина 7 років захворіла гостро. Під час огляду педіатр відзначив, що слизова оболонка зіву гіперемована, набрякла, вкрита великою кількістю слизу. На слизовій оболонці щік білуваті плями. На наступну добу у дитини з’явилася великоплямиста висипка на шкірі обличчя, шиї, тулуба. Про яке захворювання можна думати?

A. Кір

B. Скарлатина

C. Дифтерія

D. Менінгококемія

E. Алергічний дерматит

132 / 200
Дитина 10 років мешкає в місцевості, де вміст фтору в воді перевищує припустиму норму. Під час обстеження лікарем-стоматологом виявлено пошкодження зубів у вигляді крейдяно-подібних, а також пігментних плям та смуг. Який діагноз є найбільш вірогідним?

A. Середній карієс

B. Клиноподібні дефекти

C. Ерозія зубів

D. Кислотний некроз твердих тканин зубів

E. Флюороз

133 / 200
До лікаря звернувся хворий 53 років зі скаргами на наявність білої бля-тттки на слизовій оболонці язика. Бляшка здіймається над слизовою оболонкою, її поверхня вкрита тріщинами. Мікроскопічно визначається потовщення багатошарового епітелію, паракератоз та акантоз. Який найбільш вірогідний діагноз?

A. Географічний язик

B. Лейкоплакія

C. Плоскоклітинний рак

D. Папілома

E. Ромбоподібний глосит

134 / 200
Під час мікроскопічного дослідження бронхобіопсії виявлена пухлина, яка побудована з гніздних скупчень атипових клітин багатошарового плоского епітелію, місцями із характерними “перлинами" Який найбільш вірогідний діагноз?

A. Плоскоклітинний рак без ороговіння

B. Солідний рак

C. Слизовий рак

D. Плоскоклітинний рак із ороговінням

E. Скір

135 / 200
Гістологічно в усіх шарах апендикса знайдені поліморфноядерні лейкоцити в значній кількості; повнокров’я, стази. Якому захворюванню притаманна така картина?

A. Гангренозний апендицит

B. Флегмонозний апендицит

C. Поверхневий апендицит

D. Простий апендицит

E. Хронічний апендицит

136 / 200
При мікроскопічному дослідженні в препараті виявлено орган нервової системи, який складається з псевдоу-ніполярних нейронів, тіла яких вкриті гліальною та сполучнотканинною оболонками. Визначте даний орган:

A. Спинномозковий вузол

B. Вегетативний ганглій

C. Спинний мозок

D. Мозочок

E. Кора великих півкуль

137 / 200
Під час макроскопічного дослідження судин основи головного мозку хворого, що помер від ішемічного інсульту, виявлено, що інтима судин головного мозку нерівна з помірною кількістю жовтих плям та жовтувато-білуватих бляшок, що звужують просвіт. Який найбільш вірогідний діагноз?

A. Гіпертонічна хвороба

B. Цукровий діабет

C. Ревматизм

D. Вузликовий періартеріїт

E. Атеросклероз

138 / 200
При розтині тіла дитини 5 років, м’які мозкові оболонки різко повнокровні, каламутні, у вигляді жовтувато- зеленуватого «чепчика». Мікроскопічно: м’яка мозкова оболонка різко потовщена, повнокровна, просякнута гнійним ексудатом з наявністю фібрину. Про яке захворювання слід думати?

A. Туберкульоз

B. Сибірка

C. Менінгококова інфекція

D. Грип

E. Кір

139 / 200
У біоптаті дужок м’якого піднебіння, взятого з приводу підозри на пухлину (макроскопічно визначалася виразка з щільним дном), виявлений некроз слизової оболонки з інфільтрацією підслизового шару лімфоцитами, епіте-ліоїдними клітинами, плазматичними клітинами, поодинокими нейтрофілами. Звертає увагу наявність вираженого ендо- та периваскуліту. Для якого захворювання властиві зазначені зміни?

A. Афтозний стоматит

B. Виразковий стоматит

C. Виразково-некротичний стоматит Венсана

D. Первинний сифіліс

E. Дифтерія зіва

140 / 200
Під час морфологічного дослідження дна каріозної порожнини зуба чітко диференціюються три зони: розм’якшеного дентину, прозорого дентину, замісного дентину. Для якої стадії карієсу властиві ці зміни?

A. Стадія плями

B. Середній карієс

C. Поверхневий карієс

D. Глибокий карієс

E. Хронічний карієс

141 / 200
Хвора 65 років раптово померла. Страждала на тромбофлебіт глибоких вен гомілки. На автопсії: у загальному стовбурі та біфуркації легеневої артерії вільно лежать червоні пухкі маси з тьмяною гофрованою поверхнею. Який патологічний процес у легеневій артерії виявив патологоанатом?

A. Тромбоемболія

B. Тромбоз

C. Тканинна емболія

D. Емболія сторонніми тілами

E. Жирова емболія

142 / 200
При мікроскопічному дослідженні біоптату шкіри хворого виявляються гранульоми, які складаються з епітелі-оїдних клітин, оточених у більшості Т- лімфоцитами. Серед епітеліоїдних клітин розташовані поодинокі гігантські багатоядерні клітини типу Пирогова-Лангханса. В центрі деяких гранульом виявляються ділянки казеозного некрозу. Кровоносні судини відсутні. Для якого захворювання характерні описані гранульоми?

A. Сифіліс

B. Лепра

C. Туберкульоз

D. Риносклерома

E. Сап

143 / 200
Під час розтину тіла жінки, яка померла внаслідок пухлинної дисемінації муцинозної цистаденокарциноми та тривалий час мала вимушене положення в ліжку, були знайдені великі ділянки некрозу шкіри та підлеглих м’яких тканин крижової ділянки. Яка форма некрозу має місце у даному випадку?

A. Інфаркт

B. Секвестр

C. Сирнистий некроз

D. Пролежень

E. Воскоподібний (ценкеровський) некроз

144 / 200
Під час електронно-мікроскопічного дослідження слинної залози виявлені фрагменти клітини, які оточені мембраною, містять конденсовані часточки ядерної речовини та окремі орга-нели; запальна реакція, безпосередньо навколо цих клітин, відсутня. Про який процес іде мова?

A. Апоптоз

B. Каріорексис

C. Коагуляційний некроз

D. Каріопікноз

E. Каріолізис

145 / 200
На розтині тіла померлого від черевного тифу, виявлені виразки розташовані вздовж клубової кишки з рівними краями, чистим дном, утвореним м’язовим шаром або навіть серозною оболонкою кишки. Якій стадії хвороби відповідає зазначена картина?

A. Мозкоподібного набухання

B. “Чистих” виразок

C. Некрозу

D. “Брудних” виразок

E. Загоєння виразок

146 / 200
Хворий захворів гостро, скаржився на озноб, підвищення температури тіла до 40оС, головний біль, кашель, за- дишку. На 5-й день захворювання помер. Під час розтину: легені збільшені в об’єму пістрявого вигляду - "велика пістрява легеня". Для якого захворювання характерна така патологоанато-мічна картина?

A. Аденовірусна інфекція

B. Крупозна пневмонія

C. Респіраторно-синцитіальна інфекція

D. Бронхоектатична хвороба

E. Грип

147 / 200
У жінки 22 років виявлені збільшені лімфатичні вузли. Гістологічне дослідження вузла виявило лімфоцити, гі-стіоцити, ретикулярні клітини, малі та великі клітини Ходжкіна, багатоядерні клітини Березовського-Штернберга, поодинокі осередки казеозного некрозу. Для якого захворювання характерні такі зміни?

A. Лімфосаркома

B. Хронічний лейкоз

C. Лімфогранулематоз

D. Гострий лейкоз

E. Метастаз рака

148 / 200
На автопсії померлого від отруєння етиленгліколем, нирки дещо збільшені у розмірах, набряклі; їх капсула знімається дуже легко. Кіркова речовина -широка, блідо-сіра. Мозкова речовина - темно-червона. Яка патологія нирок розвинулася у хворого?

A. Некротичний нефроз

B. Гострий пієлонефрит

C. Гострий гломерулонефрит

D. Гострий тубуло-інтерстиціальний нефрит

E. Ліпоїдний нефроз

149 / 200
Під час гістологічного дослідження легень померлого від серцевої недостатності, виявлені вогнища запалення з заповненням альвеол рідиною, забарвленою у блідорожевий колір, місцями з наявністю тонких рожевих ниток, які утворюють дрібнопетлисту сітку з невеликою кількістю лімфоцитів. Який характер ексудату в легенях?

A. Геморагічний

B. Серозно-фібринозний

C. Серозний

D. Гнійний

E. Фібринозний

150 / 200
Дитина 7 років надійшла до інфекційного відділення зі скаргами на різкий біль у горлі при ковтанні, підви- щення температури тіла до 390С, набряк шиї. Об’єктивно: мигдалики збільшені, їх слизова оболонка повнокровна, вкрита великою кількістю плівок білуватожовтого кольору, які щільно прилягають до слизової оболонки. При спробі зняти плівку залишається глибокий дефект, що кровоточить. Який вид запалення має місце?

A. Дифтеритичне

B. Гнійне

C. Серозне

D. Крупозне

E. Геморагічне

151 / 200
Дитині 4-х років зроблено реакцію Манту. Через 60 годин після введення у шкіру туберкуліну з’явилося вогнищеве затвердіння та почервоніння шкіри діаметром 15 мм, що було розцінено як позитивний тест. Який вид реакції гі-перчутливості лежить в основі цього тесту?

A. Імунокомплекс-опосередкована гіперчутливість

B. Комплімент-опосередкована цитотоксична гіперчутливість

C. Гіперчутливість негайного типу

D. Гіперчутливість сповільненого типу

E. -

152 / 200
На розтині тіла хлопчика 8 років, що хворів на дифтерію зіва та мигдаликів і помер на другий тиждень від початку захворювання, виявлено зміни в міокарді у вигляді дрібновогнищевих некрозів міокардиоцитів, набряку строми з незначною лімфоцитарною інфільтрацією. Діагностуйте вид міокардиту:

A. Септичний

B. Альтеративний

C. Гранулематозний

D. Інтерстиціальний

E. Вогнищево-проміжний, ексудативний

153 / 200
Вміст везикул зі слизової оболонки хворого на натуральну віспу направлений до вірусологічної лабораторії. Що з наведеного буде виявлено під час мікроскопії мазків?

A. Тільця Пашена

B. Тільця Бабеша-Негрі

C. Тільця Гуарнієрі

D. Тільця Бабеша-Ернста

E. Синцитій

154 / 200
Під час гістологічного дослідження слизової оболонки матки знайдені звивисті залози, пилко- та штопоропо- дібні, подовжені розростанням строми з проліферацією її клітин. Який діагноз?

A. Гострий ендометрит

B. Лейоміома

C. Залозиста гіперплазія ендометрію

D. Пухирний занос

E. Плацентарний поліп

155 / 200
До лабораторії надійшов матеріал (витяжка тваринницької сировини) з району, де відзначаються випадки сибірки серед тварин. Яку серологічну реакцію необхідно застосувати для виявлення антигенів збудника в досліджуваному матеріалі?

A. Термопреципітації

B. Зв’язування комплементу

C. Непрямої гемаглютинації

D. Радіоімунний аналіз

E. Преципітації в агарі

156 / 200
У бактеріологічній лабораторії необхідно простерилізувати поживні середовища, що містять речовини, які змінюються при температурі вище 100оС (сечовина, вуглеводи). Який спосіб стерилізації має обрати лаборант?

A. Парою під тиском у автоклаві

B. Кип’ятіння

C. Тиндалізація

D. Пастеризація

E. Текучою парою, дрібно

157 / 200
Хворий був доставлений до лікарні зі скаргами на головний біль, підвищену температуру, часті випорожнення, біль у животі з тенезмами. Лікар встановив клінічний діагноз дизентерія та направив досліджуваний матеріал (випорожнення) до баклабораторії. Яким методом діагностики лікар-лаборант має підтвердити або відхилити клінічний діагноз?

A. Біологічний

B. Бактеріологічний

C. Бактеріоскопічний

D. Серологічний

E. Алергічний

158 / 200
У пацієнта з бронхіальною астмою за допомогою шкірних алергічних проб встановлено сенсибілізацію алергеном тополиного пуху. Який фактор імунної системи відіграє вирішальну роль у розвитку цього імунопатологічного стану?

A. IgE

B. IgD

C. IgM

D. Сенсибілізовані Т-лімфоцити

E. -

159 / 200
У баклабораторії, під час мікроскопії мазків з харкотиння хворого на хронічне легеневе захворювання, забарвлених за Цілем-Нільсоном, виявлені червоні палички. Яка властивість мікобактерії туберкульозу виявлена при цьому?

A. Лугостійкість

B. Спиртостійкість

C. Капсулоутворення

D. Кислотостійкість

E. Спороутворення

160 / 200
Хворий на сифіліс пройшов курс антибіотикотерапії та повністю вилікувався. Через деякий час він знову був інфікований Treponema pallidum. Як називається така форма інфекції?

A. Рецидив

B. Вторинна інфекція

C. Реінфекція

D. Суперінфекція

E. Ускладнення

161 / 200
До інфекційної клініки надійшла дівчинка 7 років з високою температурою, скаргами на біль у горлі, загальну слабкість. Лікар запідозрив дифтерію. Що із перерахованого є вирішальним для підтвердження діагнозу після виділення чистої культури збудника?

A. Виявлення у збудника волютинових зерен

B. Проба на цистиназу

C. Гемолітична здатність збудника

D. Фаголізабельність

E. Проба на токсигенність

162 / 200
Збудниками багатьох гнійно-запальних процесів ротової порожнини є анаероби. Яке з перерахованих поживних середовищ можна використати для контролю контамінації перев’язувального матеріалу анаеробами?

A. Кітта-Тароцці

B. Ендо

C. Ру

D. Сабуро

E. Плоскірєва

163 / 200
Під час мікроскопічного дослідження біоптату з ураженої ділянки слизової оболонки ротової порожнини виявлені палички, розташовані у вигляді скупчень, що нагадують пачку цигарок. За Цілем-Нільсеном фарбуються в червоний колір. Який вид збудника, найбільш вірогідно, виявлений у біо-птаті?

A. M.tuberculosis

B. M.leprae

C. A.bovis

D. A.israilii

E. M.avium

164 / 200
З гнійного ексудату хворого з одонтогенною флегмоною виділена чиста культура грампозитивних мікробів кулястої форми, що має лецитина-зну активність, коагулює плазму кроля, розщеплює маніт в анаеробних умовах. Який з вказаних мікроорганізмів міг сприяти виникненню гнійного ускладнення?

A. S.aureus

B. S.epidermidis

C. S.pyogenes

D. S.viridans

E. S.mutans

165 / 200
У хворого виділено чисту культуру коринебактерій дифтерії. Яку імунологічну реакцію слід використати для виявлення токсигенності бактерій?

A. Аглютинації

B. Преципітації в агарі

C. Зв’язування комплементу

D. Гальмування гемаглютинації

E. Непрямої гемаглютинації

166 / 200
До інфекційної лікарні надійшов ветеринарний лікар з підозрою на бруцельоз. За допомогою якого серологічного тесту можна підтвердити діагноз?

A. Реакція аглютинації Райта

B. Реакція аглютинації Відаля

C. Реакція преципітації Асколі

D. Реакція аглютинації Вейгля

E. Реакція зв’язування комплементу Васермана

167 / 200
Хворому на інсулінзалежний цукровий діабет було введено інсулін. Через деякий час у нього з’явилися слабкість, дратівливість, посилення потовиділення. Яка основна причина розвитку цих розладів?

A. Посилення глікогенолізу

B. Посилення кетогенезу

C. Вуглеводне голодування головного мозку

D. Посилення ліпогенезу

E. Зменшення глюконеогенезу

168 / 200
З віком знижується активність нав-коловушних слинних залоз. Активність якого ферменту буде зменшуватися в слині?

A. Амілаза

B. Лізоцим

C. Фосфатаза

D. Гексокіназа

E. Мальтаза

169 / 200
У збудливій клітині заблокували іонні канали. Це не змінило суттєво величину потенціалу спокою, але клітина втратила здатність до генерації ПД. Які канали заблокували?

A. Калієві

B. Натрієві та калієві

C. Хлорні

D. Натрієві

E. Кальцієві

170 / 200
У хворого 25 років у стоматологічному кабінеті раптово розвинувся напад бронхіальної астми. Лікар дав хворому сальбутамол у вигляді інгаляції. Який механізм дії цього препарату?

A. Стимулює а-адренорецептори

B. Стимулює ^2-адренорецептори

C. Блокує Н !-гістамінорецептори

D. Блокує фосфодіестеразу

E. Блокує М-холінорецептори

171 / 200
У хворого 30 років, який потрапив до клініки з діагнозом гострий гломерулонефрит, спостерігається протеїнурія. Яке порушення спричинило це явище?

A. Підвищення проникності ниркового фільтра

B. Затримка виведення продуктів азотистого обміну

C. Зниження онкотичного тиску плазми крові

D. Підвищення гідростатичного тиску крові у капілярах

E. Зменшення кількості функціонуючих нефронів

172 / 200
У пацієнта в стоматологічному кабінеті розвинувся напад бронхіальної астми, який вдалося усунути сальбута-молом. До якої групи лікарських засобів належить цей препарат?

A. а-адреноміметики

B. вгв2-адреноміметики

C. Симпатолітики

D. а-в-адреноміметики

E. в2-адреноміметики

173 / 200
У пацієнта, після застосування новокаїну для проведення провідникової анестезії, розвинувся анафілактичний шок. Який із наведених препаратів є препаратом вибору для його усунення?

A. Норадреналіну гідротартрат

B. Кордіамін

C. Адреналіну гідрохлорид

D. Дімедрол

E. Атропіну сульфат

174 / 200
Хворому на стоматит призначили препарат з групи сульфаніламідів. Який механізм його антибактеріальної дії?

A. Конкурентний антагонізм з ПАБК

B. Порушення синтезу білків клітинної стінки

C. Зменшення проникності мембран

D. Пригнічення сульфгідрильних груп тіолових ферментів

E. Коагуляція білка

175 / 200
Під час огляду ротової порожнини пацієнта лікар-стоматолог визначив сухість слизової оболонки, численні ерозії. Недостатність якого вітаміну спричинила ці явища?

A. Вітамін К

B. Вітамін А

C. Вітамін Р

D. Вітамін Н

E. Вітамін РР

176 / 200
Хворому з гінгівітом після використання аплікацій призначили полоскання з препаратом, антисептичні властивості якого забезпечуються атомарним киснем, що відщеплюється в присутності органічних речовин. Виявляє також дезодоруючу, в’яжучу (протизапальну), а в більших концентраціях - припікаючу дію. Водні розчини використовуються для промивання ран, полоскання рота, а в більш високих концентраціях - для лікування опіків. Застосовується для промивання шлунка при отруєннях. Визначте препарат:

A. Хлоргексидину біглюконат

B. Перекис водню

C. Спирт етиловий

D. Калію перманганат

E. Натрію гідрокарбонат

177 / 200
Для лікування пародонтиту в комплекс препаратів був включений лікарський засіб з групи водорозчинних вітамінів, похідне біофлавоноїдів, який призначають разом з кислотою аскорбіновою. Препарат має антиоксидантні властивості, зменшує кровоточивість ясен. Який це препарат?

A. Рутин

B. Кальцію пантотенат

C. Кальцію пангамат

D. Ціанокобаламін

E. Кислота фолієва

178 / 200
У стоматологічному кабінеті в хворого розвинувся напад бронхіальної астми. Лікар застосував препарат з групи в-адреноміметиків. Який препарат був застосований?

A. Еуфілін

B. Сальбутамол

C. Адреналіну гідрохлорид

D. Атропіну сульфат

E. Ефедрину гідрохлорид

179 / 200
Хворий з діагнозом вогнищевий туберкульоз верхньої частки правої легені в складі комбінованої терапії отримує ізоніазид. Через деякий час пацієнт почав скаржитися на м’язову слабкість, зниження шкірної чутливості, порушення зору, координації рухів. Який вітамінний препарат доцільно використати для усунення даних явищ?

A. Вітамін А

B. Вітамін D

C. Вітамін В6

D. Вітамін В12

E. Вітамін C

180 / 200
У хворого після довготривалого застосування препарату, призначеного для лікування гострого респіраторного захворювання, з’явилися головний біль, запаморочення, шум у вухах, нудота, біль в епігастральній області. Який препарат міг викликати подібну клінічну картину?

A. Вітамін С

B. Нафтизин

C. Бромгексин

D. Ацетилсаліцилова кислота

E. Мідантан

181 / 200
У клітині відбулася мутація першого екзону структурного гена. В ньому зменшилася кількість пар нуклеотидів - замість 290 пар стало 250. Визначте тип мутації:

A. Делеція

B. Інверсія

C. Дуплікація

D. Транслокація

E. Нонсенс-мутація

182 / 200
Хворий тривало хворіє на туберкульоз. Який препарат обов’язково має бути включений до комплексної терапії туберкульозу?

A. Рифампіцин

B. Ізоніазид

C. Етіонамід

D. Натрію парааміносаліцилат

E. Етамбутол

183 / 200
У пацієнтки 46 років на фоні миготливої аритмії почався набряк легень. Який сечогінний препарат необхідно ввести в першу чергу для виведення хворої з важкого стану?

A. Тріамтерен

B. Верошпірон

C. Амілорид

D. Еуфілін

E. Фуросемід

184 / 200
Хворому з неоперабельним раком шлунка призначили промедол для зняття вираженого больового синдрому. З часом хворий відзначив зменшення знеболюючого ефекту та тривалості дії препарату, різке посилення болю у всьому тілі. Яким є механізм зниження ефективності промедола?

A. Тахіфілаксія

B. Психічна залежність

C. Кумуляція

D. Зменшення реабсорбції промедолу в канальцях нирок

E. Звикання

185 / 200
У хворого після екстракції зуба виникла кровотеча. Який із запропонованих засобів доцільно використати у цьому випадку?

A. Тромбін ін’єкційно

B. Фібриноген ін’єкційно

C. Адреналін місцево

D. Вікасол орально

E. Неодикумарин орально

186 / 200
Хворому, який лікується тетрацикліном, лікар порадив не вживати молочні продукти. Чому лікар дав таку рекомендацію?

A. Не засвоюються молочні продукти

B. Збільшується ризик дисбактеріозу

C. Зростає токсичність антибіотика

D. Сповільнюється всмоктування антибіотика

E. Порушується процес перетравлення їжі

187 / 200
Хворому 50 років з ішемічною хворобою серця лікар призначив лікарський засіб, який має антиагрегантну дію. Хворий почав приймати засіб у дозах, що перевищують призначені. У нього розвилися нудота, блювання, біль у животі натщесерце. Який засіб було призначено хворому?

A. Ацетилсаліцилова кислота

B. Пармідин

C. Тиклід

D. Дипіридамол

E. Пентоксифілін

188 / 200
Собаці в експерименті подразнювали на шиї периферичний відрізок перерізаного блукаючого нерва. При цьому спостерігали таку зміну серцевої діяльності:

A. Збільшення частоти та сили скорочень

B. Зменшення частоти скорочень

C. Збільшення збудливості міокарда

D. Збільшення швидкості проведення збудження по міокарду

E. Збільшення сили скорочень

189 / 200
Відомо, що у людей з генетично обумовленою недостатністю глюкозо-6- фосфатдегідрогенази еритроцитів, у відповідь на призначення деяких протималярійних препаратів може розвиватися гемоліз еритроцитів. Як називається цей тип реакції на лікарські засоби?

A. Ідіосинкразія

B. Алергія

C. Сенсибілізація

D. Тахіфілаксія

E. Толерантність

190 / 200
Під час огляду ротової порожнини стоматолог виявив появу у дитини перших великих нижніх кутніх зу6ів. Який вік дитини?

A. 4-5 років

B. 8-9 років

C. 10-11 років

D. 12-13 років

E. 6-7 років

191 / 200
У хворого після оперативного втручання розвинувся парез кишечнику. Який засіб із групи антихолінестера-зних слід йому призначити?

A. Карбахолін

B. Ацеклідин

C. Прозерин

D. Пілокарпін

E. Ацетилхолін

192 / 200
При гострому тромбозі показана антикоагулянтна терапія. Який антикоагулянт прямої дії застосовується при загрозі тромбозу?

A. Фенілін

B. Натрію цитрат

C. Дипіридамол

D. Гепарин

E. Пентоксифілін

193 / 200
Під час огляду учнів першого класу стоматолог виявив, що у однієї дитини зуби жовтокоричневого кольору, два зуба надщерблені. До цього хлопчик лікувався від пневмонії, назву таблеток згадати не може. Який препарат міг так негативно вплинути на зуби?

A. Доксициклін

B. Оксацилін

C. Еритроміцин

D. Ампіцилін

E. Бісептол

194 / 200
У хворого повільно загоюється перелом кістки. Який засіб можна використати для прискорення утворення її сполучнотканинної матриці?

A. Преднізолон

B. Метилурацил

C. Циклофосфан

D. Метотрексат

E. Циклоспорин

195 / 200
У хворого на гострий міокардит з’явилися клінічні ознаки кардіогенно-го шоку. Який із вказаних нижче патогенетичних механізмів є провідним у розвитку шоку?

A. Порушення насосної функції серця

B. Депонування крові у венах

C. Зниження діастолічного притоку крові до серця

D. Зниження судинного тонусу

E. Збільшення судинного тонусу

196 / 200
Каретою швидкої допомоги до лікарні доставлено хворого, який у стані важкої депресії намагався покінчити життя самогубством. Які фармакологічні засоби необхідно призначити хворому?

A. Седативні

B. Нейролептики

C. Транквілізатори

D. Солі літію

E. Антидепресанти

197 / 200
У хворого на гіпертонічну хворобу розвинулася гостра серцева недостатність. Який з наведених засобів найбільш доцільно використати в даному випадку?

A. Дігоксин

B. Кардіовален

C. Корглікон

D. Кофеїн

E. Кордіамін

198 / 200
До стоматолога звернулася мати дитини 2-х років, яка під час вагітності, у зв’язку з інфекційним захворюванням, безсистемно приймала антибіотики. Під час огляду у дитини відзначається руйнування різців, емаль жовтого кольору, у шийки зубів коричнева облямівка. Який з препаратів приймала мати під час вагітності?

A. Фуросемід

B. Ампіокс

C. Ксантинола нікотинат

D. Доксициклін

E. Октадин

199 / 200
У хворого відзначається різка болючість шкіри в ділянці обличчя. Який нерв уражено?

A. Лицевий

B. Трійчастий

C. Окоруховий

D. Блукаючий

E. Язикоглотковий

200 / 200
У хворого на запалення трійчастого нерва, останніми роками прогресує пародонтит. Який фактор є головним у розвитку пародонтиту?

A. Нейродистрофічні порушення

B. Зменшення активності лейкоцитарної еластази

C. Послаблення утворення імуногло6у-лінів

D. Пвдвищення тонусу блукаючого нерва

E. Зниження активносгі калiкреїн-кінінової системи