Крок 1 Медицина - 2005 (буклет)

1 / 200
До хірургічного відділення надійшов чоловік 35 років з гнійною раною шиї попереду трахеї (у ділянці передвісцерального простору). Куди може поширитися інфекція, якщо терміново не буде проведене оперативне втручання?

A. У середнє середостіння

B. У заднє середостіння

C. У ретровісцеральний простір

D. У переднє середостіння

E. У надгруднинний міжапоневротичний простір

2 / 200
У хворого з гіпохромною анемією січеться та випадає волосся, відзначається підвищена ламкість нігтів, порушений смак. Якою є причина розвитку зазначених симптомів?

A. Дефіцит вітаміну В12

B. Зниження продукції паратирину

C. Дефіцит залізовмісних ферментів

D. Дефіцит вітаміну А

E. Зниження продукції тиреоїдних гормонів

3 / 200
До медико-генетичної консультації звернулася жінка з приводу ризику захворювання на гемофілію у свого сина. Її чоловік страждає на це захворювання від народження. Жінка та її родичі не страждали на це захворювання. Визначте вірогідність народження хлопчика з гемофілією у цій сім’ї:

A. 0%

B. 100%

C. 50% хлопчиків будуть хворими

D. 25% хлопчиків будуть хворими

E. 75% хлопчиків будуть хворими

4 / 200
Послаблення кровопостачання органа зумовлює розвиток гіпоксії, яка активізує функцію фібробластів. Об’єм яких елементів збільшується в цій ситуації?

A. Судини мікроциркуляторного русла

B. Міжклітинна речовина

C. Нервові елементи

D. Паренхіматозні елементи органа

E. Лімфатичні судини

5 / 200
При мікроскопії зіскобу з періанальних складок виявлені безбарвні яйця, що мають форму несиметричних овалів, розміром 50x23 мкм. Про який вид гельмінту йде мова?

A. Гострик

B. Аскарида

C. Кривоголовка

D. Волосоголовець

E. Карликовий ціп’як

6 / 200
У здорового обстежуваного в стані спокою кількість еритроцитів становить 5,65*1012/л. Причиною цього може бути те, що обстежуваний:

A. Шахтар

B. Студент

C. Вагітна жінка

D. Мешканець високогір’я

E. Відповідальний працівник міністерства

7 / 200
До лікаря звернулася мати, син якої за літо виріс на 18 см. При обстеженні хлопця 12 років: зріст - 180 см, вага 68 кг. З гіперфункцією якої ендокринної залози це може бути пов’язано?

A. Щитоподібна

B. Наднирник

C. Підшлункова

D. Епіфіз

E. Гіпофіз

8 / 200
Хворий не розуміє змісту слів, а також не розуміє власної мови (словесна глухота). Яка із структур кори великих півкуль головного мозку уражена?

A. Нижня лобова звивина

B. Верхня скронева звивина

C. Задня центральна звивина

D. Верхня тім’яна часточка

E. Нижня тім’яна часточка

9 / 200
Територію старого худобомогильника, який не використовувався більше 50 років, планується відвести під житлове будівництво. Однак дослідження грунту виявило наявність життєздатних спор збудника особливо небезпечного захворювання. Який із вказаних мікроорганізмів найбільш вірогідно міг зберігатися у грунті протягом такого тривалого часу?

A. Frantisella tularensis

B. Brucella abortus

C. Batillus anthratis

D. Yerarna pestis

E. Mycobacterium bovis

10 / 200
Молода людина під час активного підтягування на перекладині відчула різкий біль у спині. Об’єктивно: біль при спробах руху верхньою кінцівкою, обмеження функцій приведення та пронації. Розтягнення якого м’яза, найбільш вірогідно, відбулося?

A. М.levator scapulae

B. М.latissimus dorsi

C. М.romboideus major

D. M.trapezrns

E. М.subscapularis

11 / 200
Людина хворіє на цукровий дiабет, що супроводжується гіперглікемією натще понад 7,2 ммоль/л. Рівень якого білка плазми крові дозволяє ретроспективно (за попередні 4-8 тижні до обстеження) оцінити рівень глікемії?

A. Ілікозильований гемоглобін

B. Альбумін

C. Фібриноген

D. С-реактивний білок

E. Церулоплазмін

12 / 200
У хворого із значними периферічними набряками почергове застосування дихлотіазиду, етакринової кислоти та фуросеміду не викликало значного діуретичного ефекту. У крові значне підвищення кількості альдостерону. Вкажіть препарат вибору:

A. Маніт

B. Клопамід

C. Сечовина

D. Спіронолактон

E. Амілорид

13 / 200
Під час лапаротомії хірург виявив гангренозне ураження низхідної ободової кишки. Тромбоз якої артерії зумовив цей стан?

A. Серединна ободова

B. Права ободова

C. Клубово-ободова

D. Ліва ободова

E. Верхня брижова

14 / 200
Під час розтину тіла померлої в комі молодої людини, виявлено: поширений тромбоемболічний інфаркт лівої півкулі мозку, велика септична селезінка, імунокомплексний гломерулонефрит, виразки на стулках аортального клапану, що прикриті поліпоподібними тромбами з колоніями стафілококів. Яке захворювання викликало церебральну тромбоемболію?

A. Септицемія

B. Септичний бактеріальний ендокардит

C. Гострий ревматичний вальвуліт

D. Септикопіємія

E. Ревматичний тромбендокардит

15 / 200
Внаслідок дії електричного струму на збудливу клітину виникла деполяризація її мембрани. Рух яких іонів через мембрану є причиною деполяризації?

A. НСО

B. Са2+

C. Na+

D. Cl-

E. K+

16 / 200
Постраждалому з колотою раною передньої стінки шлунка надається хірургічна допомога. До якого утворення порожнини очеревини потрапив вміст шлунка?

A. Передшлункова сумка

B. Сальникова сумка

C. Печінкова сумка

D. Лівий мезентеріальний синус

E. Правий мезентеріальний синус

17 / 200
Вагітній жінці, що мала в анамнезі декілька викиднів, призначена терапія, яка містить вітамінні препарати. Укажіть вітамін, який сприяє виношуванню вагітності:

A. Фолієва кислота

B. Цианкобаламін

C. Піридоксальфосфат

D. Рутін

E. α-токоферол

18 / 200
У хворого з аневризмою правої підключичної артерії спостерігається осиплість голосу. З подразненням якого нерву це може бути пов’язане?

A. N.laringeus superior dexter

B. N.laringeus reccurens srnlster

C. N.laringeus superior smster

D. N.laringeus reccurens dexter

E. N.laringeus inferior smster

19 / 200
До приймального відділення доставлений хворий зі скаргами на сухість у роті, світлобоязнь та порушення зору. Шкіра гіперемована, суха, зіниці розширені, тахікардія. При подальшому обстеженні був встановлений діагноз: отруєння алкалоїдами красавки. Який із лікарських засобів доцільно застосувати?

A. Діазепам

B. Прозерин

C. Пілокарпін

D. Армін

E. Дипіроксим

20 / 200
У пацієнта після травми виникли паралічі, розлади дотикової чутливості з правого боку; зліва паралічі відсутні, але порушена больова та температурна чутливість. Яка причина цього явища?

A. Пошкодження стовбура мозку

B. Пошкодження середнього мозку

C. Однобічне пошкодження спинного мозку з правого боку

D. Пошкодження рухової зони кори головного мозку

E. Пошкодження мозочка

21 / 200
Оглядаючи черевну порожнину потерпілого з проникним пораненням передньої черевної стінки, хірург помітив пошкодження малого сальника, з якого витікала яскраво-червона (артеріальна) кров. Яка артерія виявилася пошкодженою?

A. A.hepatica propria

B. A.gastroepiploica dextra

C. A.hepatica communis

D. A.lienalis

E. A.gastroepiploica sinistra

22 / 200
У пологовому будинку народилася дитина з численними порушеннями як зовнішніх так і внутрішніх органів - серця, нирок, травної системи. Був встановлений попередній діагноз - синдром Дауна. За допомогою якого методу можна підтвердити цей діагноз?

A. Популяційно-статистичний

B. Близнюковий

C. Генеалогічний

D. Цитогенетичний

E. Біохімічний

23 / 200
У процесі метаболізму в організмі людини утворюються активні форми кисню, у тому числі супероксидний аніонрадикал. За допомогою якого ферменту інактивується цей аніон?

A. Каталаза

B. Пероксидаза

C. Глутатіонпероксидаза

D. Глутатіонредуктаза

E. Супероксиддисмутаза

24 / 200
Експериментатору необхідно якнайшвидше виробити умовний рефлекс у собаки. На базі якого безумовного рефлексу доцільно виробляти умовний рефлекс у цьому випадку?

A. Травний

B. Захисний

C. Статевий

D. Орієнтувальний

E. Міостатичний

25 / 200
Студент старанно конспектує лекцію. Якість конспектування значно погіршилася, коли сусіди стали розмовляти. Який вид гальмування в корі головного мозку є причиною цього?

A. Позамежове

B. Згасаюче

C. Зовнішнє

D. Диференціювальне

E. Запізніле

26 / 200
Під час патронажу лікар виявив у дитини симетричну шорсткість щік, діарею, порушення нервової діяльності. Нестача яких харчових факторів є причиною такого стану?

A. Нікотинова кислота, триптофан

B. Лізин, аскорбінова кислота

C. Треонін, пантотенова кислота

D. Метіонін, ліпоєва кислота

E. Фенілаланін, пангамова кислота

27 / 200
Для вивчення локалізації біосинтезу білка в клітинах, миші ввели мічені амінокислоти аланін та триптофан. Біля яких органел буде спостерігатися накопичення мічених амінокислот?

A. Гладенька ЕПС

B. Клітинний центр

C. Лізосоми

D. Рибосоми

E. Апарат Гольджі

28 / 200
У хворих на колагеноз має місце процес деструкції сполучної тканини. Це підтверджується збільшенням у крові:

A. Вмісту креатину та креатиніну

B. Активності ізоферментів ЛДГ

C. Активності трансаміназ

D. Вмісту уратів

E. Вмісту оксипроліну та оксилізину

29 / 200
У 6-місячної дитини спостерігалися часті та інтенсивні підшкірні крововиливи. Призначення синтетичного аналога вітаміну K (вікасолу) дало позитивний ефект. У укарбоксилюванні глутамінової кислоти якого білка зсідальної системи крові бере участь цей вітамін?

A. Протромбін

B. Фібриноген

C. Фактор Хагемана

D. Антигемофільний глобулін A

E. Фактор Розенталя

30 / 200
У хворого 60 років виявлено розширення вен стравоходу, прямої кишки та підшкірних вен передньої черевної стінки. Система якої вени ушкоджена?

A. Нижня порожниста

B. Непарна

C. Верхня порожниста

D. Ворітна

E. Верхня брижова

31 / 200
У хворого лікар діагностував гостру гонорею. З анамнезу відомо, що раніше він переніс гонорею та вилікування було повним. До якої категорії інфекцій можна віднести це нове захворювання?

A. Суперінфекція

B. Реінфекція

C. Рецидив

D. Вторинна інфекція

E. Аутоінфекція

32 / 200
У людини зменшений діурез, гіпернатріємія, гіпокаліємія. Гіперсекреція якого гормону може бути причиною таких змін?

A. Вазопресин

B. Передсердний натрійуретичний фактор

C. Альдостерон

D. Адреналін

E. Паратгормон

33 / 200
Під час вивчення фаз мітотичного циклу корінця цибулі знайдено клітину, в якій хромосоми лежать в екваторіальній площині, утворюючи зірку. На якій стадії мітозу перебуває клітина?

A. Профаза

B. Метафаза

C. Анафаза

D. Телофаза

E. Інтерфаза

34 / 200
У хворого напад тахікардії. Які мембранні циторецептори кардіоміоцитів доцільно заблокувати, щоб припинити напад?

A. а-адренорецептори

B. М-холінорецептори

C. Н-холінорецептори

D. М- та Н-холінорецептори

E. в-адренорецептори

35 / 200
У крові хворого концентрація альбумінів складає 2,8 г/л, підвищена концентрація лактатдегідрогенази 5 (ЛДГ5). Про захворювання якого органа це свідчить?

A. Нирка

B. Серце

C. Легеня

D. Печінка

E. Селезінка

36 / 200
Під час розтину тіла мертвонародженої дитини виявлено аномалію розвитку серця: шлуночки не розмежовані, з правої частини виходить суцільний артеріальний стовбур. Для якого класу хребетних тварин характерна подібна будова серця?

A. Риби

B. Рептилії

C. Ссавці

D. Птахи

E. Амфібії

37 / 200
У чоловіка 59 років спострерігаються ознаки паренхіматозної жовтяниці та портальної гіпертензії. Під час гістологічного дослідження пункційного біоптату печінки знайдено: балково-часточкова будова порушена, частина гепатоцитів має ознаки жирової дистрофії, утворюються порто-портальні сполучнотканинні септи з формуванням псевдочасточок, з наявністю пері-портальних лімфомакрофагальних інфільтратів. Який найбільш вірогідний діагноз?

A. Алкогольний гепатит

B. Цироз печінки

C. Хронічний гепатоз

D. Вірусний гепатит

E. Токсична дистрофія

38 / 200
До гастроентерологічного відділення надійшов хворий із запаленням жовчних шляхів. У порціях жовчі виявлено рухомі найпростіші грушоподібної форми, двоядерні, з опорним стрижнем - аксостилем. Яке протозойне захворювання діагностується у хворого?

A. Амебіаз кишковий

B. Балантидіаз кишковий

C. Лямбліоз

D. Трихомоноз

E. Амебна дизєнтєрія

39 / 200
У хворого 30 років з рiзаною раною передпліччя виникло порушення розгинання пальців кисті. Про пошкодження якого нерва це свідчить?

A. Серединний

B. М’язовошкірний

C. Ліктьовий

D. Променевий

E. Присередній шкірний нерв передпліччя

40 / 200
Під час обробки атипових кардіо-міоцитів синоатріального вузла біологічно активною речовиною, зареєстровано збільшення їх мембранного потенціалу через збільшену проникність для іонів калію. Яка біологічно активна речовина впливала на кардіоміоцити?

A. Адреналін

B. Норадреналін

C. Ацетилхолін

D. Тироксин

E. Атріопептид

41 / 200
Під час експерименту подразнюють скелетний м’яз серією електричних імпульсів. Який вид м’язового скорочення буде виникати, якщо кожний наступний імпульс надходить у періоді вкорочення попереднього поодинокого м’язового скорочення?

A. Зубчастий тетанус

B. Суцільний тетанус

C. Асинхронний тетанус

D. Серія поодиноких скорочень

E. Контрактура м’яза

42 / 200
У хворого через декілька годин після опіку в ділянці гіперемії та набряку шкіри з’явилося вогнище некрозу. Який головний механізм забезпечує посилення руйнівних явищ в осередку запалення?

A. Вторинна альтерація

B. Первинна альтерація

C. Еміграція лімфоцитів

D. Діапедез еритроцитів

E. Проліферація фібробластів

43 / 200
У чоловіка 42 років, який страждає на подагру, в крові підвищена концентрація сечової кислоти. Для зниження рівня сечової кислоти йому призначено алопуринол. Конкурентним інгібітором якого ферменту є алопуринол?

A. Аденозиндезаміназа

B. Аденінфосфорибозилтрансфераза

C. Гіпоксантинфосфорибозилтрансфераза

D. Гуаніндезаміназа

E. Ксантиноксидаза

44 / 200
Хлопчик 13 років скаржиться на загальну слабкість, запаморочення, втомлюваність. Спостерігається відставання у розумовому розвитку. При обстеженні виявлено високу концентрацію валіну, ізолейцину, лейцину в крові та сечі. Сеча специфічного запаху. Який найбільш вірогідний діагноз?

A. Хвороба Аддісона

B. Хвороба "кленового сиропу"

C. Тирозиноз

D. Гістидинемія

E. Базедова хвороба

45 / 200
Хворий звернувся із скаргами на загальну слабкість, головний біль, нудоту, блювання, рідкі випорожнення з домішками слизу та крові. При мікроскопії дуоденального вмісту та при дослідженні свіжих фекалій виявлено рухомі личинки. Який найбільш вірогідний діагноз?

A. Анкілостомідоз

B. Ентеробіоз

C. Трихоцефальоз

D. Стронгілоїдоз

E. Дракункульоз

46 / 200
Біля інфікованої рани збільшилися регіонарні лімфовузли. Під час гістологічного дослідження в них виявлено збільшення кількості макрофагів, лімфоцитів та лімфатичних фолікулів у кірковому шарі, а також велику кількість плазматичних клітин. Який процес відображують виявлені у лімфатичних вузлах гістологічні зміни?

A. Набута недостатність лімфоїдної тканини

B. Природжена недостатність лімфоїдної тканини

C. Пухлинна трансформація

D. Реакція гіперчутливості

E. Антигенна стимуляція

47 / 200
Жінка 62 років скаржиться на частий біль у ділянці грудної клітки та хребта, переломи ребер. Лікар припустив мієломну хворобу (плазмоцитому). Який з перерахованих нижче лабораторних показників буде мати найбільше діагностичне значення?

A. Гiперальбумiнемiя

B. Парапротеїнемiя

C. Протєїнурія

D. Гіпогло6улінємія

E. Гіпопротеїнемія

48 / 200
У гістопрепараті представлено паренхіматозний орган, що має кіркову та мозкову речовину. Кіркова речовина утворена тяжами епітеліоцитів, між якими проходять кровоносні капіляри; тяжі формують три зони. Мозкова речовина складається з хромафіноцитів та венозних синусоїдів. Який орган має зазначені морфологічні ознаки?

A. Наднирник

B. Нирка

C. Лімфатичний вузол

D. Тимус

E. Щитовидна залоза

49 / 200
Хворий надійшов зі скаргами на диспептичні розлади, мелену, гемороїдальні кровотечі. Під час дослідження виявлено розширення сітки венозних судин на передній стінці живота, збільшення його розмірів. Яка патологія може мати такі симптоми?

A. Кишкова аутоінтоксикація

B. Виразкова хвороба

C. Коліт

D. Портальна гіпертензія

E. Ентерит

50 / 200
Хворому, що страждає на склеродермію (колагенове захворювання), було призначено імунодепресант, який відноситься до групи протималярійних засобів, похідних хіноліну. Хворий приймав препарат тривало. Внаслідок цього у нього знизилася вага, посивіло волосся, зменшилася гострота зору, з’явилося миготіння перед очима. Було призначено обстеження у окуліста, який відмінив препарат. Визначте, яким препаратом лікували хворого:

A. Циклофосфан

B. Хіноцид

C. Хінгамін

D. Кризанол

E. Метотрексат

51 / 200
У загальному вигляді генетичний апарат еукаріот є таким: ек-зон-інтрон-екзон. Така структурно-функціональна організація гена зумовлює особливості транскрипції. Якою буде про-і-РНК відповідно до згаданої схеми?

A. Екзон-екзон-інтрон

B. Екзон-інтрон-екзон

C. Екзон-екзон

D. Інтрон-екзон

E. Екзон-інтрон

52 / 200
хворого виявлено підвищення активності ЛДГ1 ЛДГ2 52. , АсАТ, креатинкінази. В якому органі хворого найбільш вірогідний розвиток патологічного процесу?

A. Підшлункова залоза

B. Печінка

C. Серце

D. Нирки

E. Скелетні м’язи

53 / 200
Споживання пацієнтом протягом тривалого часу забруднених овочів та фруктів призвело до отруєння нітратами. Яке похідне гемоглобіну утворилося у крові даного хворого?

A. Hb-OH

B. Hb СО

C. Hb O2

D. Hb CN

E. Hb NHCOOH

54 / 200
3 роки тому хворій 34 років було встановлено діагноз хронічного гломерулонефриту. За останні 6 місяців з’явилися набряки. Що лежить в основі їх розвитку?

A. Гіперпродукція вазопресину

B. Порушення білковоутворюючої функції печінки

C. Гіперосмолярність плазми

D. Гіперальдостеронізм

E. Протеїнурія

55 / 200
Під час роботи щодо ліквідації наслідків аварії на АЕС, робітник одержав дозу опромінення 500 рентген. Скаржиться на головний біль, нудоту, запаморочення. Які зміни кількості лейкоцитів можна очікувати у хворого через 10 годин після опромінення?

A. Лімфоцитоз

B. Лейкопенія

C. Агранулоцитоз

D. Нейтрофільний лейкоцитоз

E. Лейкемія

56 / 200
З хімічного виробництва до токсикологічного відділення доставлений хворий з отруєнням парами ртуті. Який препарат слід використати в даній ситуації?

A. Ізонітрозин

B. Унітіол

C. Налоксон

D. Активоване вугілля

E. Ентеросорбент СКН

57 / 200
У раціоні людини велика кількість вуглеводів. Кількість яких структур збільшиться у цитоплазмі гепатоцитів?

A. Гранули глікогену

B. Краплини жиру

C. Лізосоми

D. Вільні рибосоми

E. Включення ліпофусцину

58 / 200
Жінка 63 років має ознаки ревматоїдного артриту. Підвищення рівня якого з перерахованих нижче показників крові буде найбільш значущим для підтвердження діагнозу?

A. Сумарні глікозаміноглікани

B. Ліпопротеїди

C. Кисла фосфатаза

D. Загальний холестерин

E. R-глікозидаза

59 / 200
Під час розтину на зовнішній поверхні аортального клапана, виявлені великі (1-2 см) буровато-червоні, крихкі нашарування, які прикривають виразкові дефекти. Який найбільш вірогідний діагноз?

A. Поворотній бородавчастий ендокардит

B. Гострий бородавчастий ендокардит

C. Фібропластичний ендокардит

D. Поліпозно-виразковий ендокардит

E. Дифузний ендокардит

60 / 200
Після крововиливу в мозок у хворого стали неможливими активні рухи лівих руки та ноги. Тонус м’язів цих кінцівок підвищено, їх спінальні рефлекси різко підсилені, розширено зони рефлексів. Рефлекс Бабінського зліва. Який вид розладу рухів має місце у хворого?

A. Периферичний параліч

B. Центральний параліч

C. Спінальний шок

D. В’ялий параліч

E. Рефлекторний параліч

61 / 200
Під час рентгенологічного дослідження кісток основи черепа виявлено збільшення турецького сідла та деструкція окремих його ділянок. Пухлинне розростання якого анатомічного утворення може спричинити таке руйнування кістки?

A. Епіфіз

B. Зоровий горб

C. Гіпофіз

D. Чотиригорбове тіло

E. Колінчасті тіла

62 / 200
Хворий відзначає часті проноси, особливо після вживанняжирної їжі, схуднення. Лабораторні дослідження показали наявність стеатореї; кал гіпохолічний. Що може бути причиною такого стану?

A. Запалення слизової оболонки тонкої кишки

B. Недостатність панкреатичної ліпази

C. Недостатність панкреатичної фосфо-ліпази

D. Незбалансована дієта

E. Обтурація жовчних шляхів

63 / 200
Під час розтину тіла чоловіка 56 років, який страждав на фіброзно-кавернозний туберкульоз легень, знайдено збільшену у розмірах щільну селезінку. На розрізі тканина її коричнево-рожевого кольору, гладенька, з віскоподібною поверхнею. Який з перелічених патологічних процесів у селезінці найбільш вірогідний?

A. Сальна селезінка

B. Глазурна селезінка

C. Порфірна селезінка

D. Сагова селезінка

E. Цианотична індурація

64 / 200
У хворого з гнійничковими ураженнями шкіри виділений збудник, який на кров’яному агарі утворює жовті колонії округлої форми, середніх розмірів, оточені зоною гемолізу. У мазках з колоній - коки, розташовані скупченнями неправильної форми, грампозитивні. Виділена культура оксидазо- і каталазопозитивна, ферментує маніт, синтезує плазмокоагулазу. Який вид збудника виділений?

A. Streptococcus agalactiae

B. Streptococcus pyogenes

C. Staphylococcus epidermidis

D. Staphylococcus aureus

E. Staphylococcus saprophyticus

65 / 200
До стоматолога звернулася мати зі скаргами на руйнування зубів у дитини 2-х років. Під час огляду молочні зуби деформовані, уражені карієсом, у шийки коричнева облямівка. З анамнезу встановлено, що мати під час вагітності приймала антибіотики без контролю лікаря. Вкажіть, антибютики якої групи, що мають найбільш виражену тератогенну дію, могла приймати мати?

A. Пєніциліни

B. Цефалоспорини

C. Аміноглікозиди

D. Макроліди

E. Тетрацикліни

66 / 200
У хворого на хронічну серцеву недостатність у процесі лікування препаратами наперстянки виникли симптоми, що свідчать про початок токсичної дії серцевих глікозидів. Який препарат необхідно призначити для зменшення негативної дії серцевих глікозидів?

A. Калію хлорид

B. Діпіроксим

C. Етімізол

D. Атропіну сульфат

E. Кофеїн-бензоат натрію

67 / 200
До лікаря звернувся хворий зі скаргами на непереносимість сонячної радіації. Мають місце опіки шкіри та порушення зору. Попередній діагноз: альбінізм. Порушення обміну якої амінокислоти відзначається у цього пацієнта?

A. Пролін

B. Лізин

C. Тирозин

D. Аланін

E. Триптофан

68 / 200
До лікарні швидкої допомоги доставили дитину 7 років у стані алергічного шоку, який розвинувся після того, як її вжалила оса. У крові підвищена концентрація гістаміну. В результаті якої реакції утворився цей амін?

A. Гідрооксилювання

B. Декарбоксилювання

C. Дегідрування

D. Дезамінування

E. Відновлення

69 / 200
Під час огляду хворого лікар запідозрив синдром Іценка-Кушинга. Визначення якої речовини в крові хворого підтвердить припущення лікаря?

A. Токоферол

B. Ретинол

C. Адреналін

D. Холестерин

E. Кортизол

70 / 200
У дитини 6 місяців спостерігається різке відставання в психомоторному розвитку, напади судом, бліда шкіра з екзематозними змінами, біляве волосся, блакитні очі. У цієї дитини найбільш вірогідно дозволить встановити діагноз визначення концентрації у крові та сечі:

A. Триптофану

B. Гістидину

C. Лейцину

D. Фенілпірувату

E. Валінду

71 / 200
Тромбоз коронарної артерії спричинив розвиток інфаркту міокарда. Які механізми ушкодження кардіоміоцитів є домінуючими при цьому захворюванні?

A. Кальцієві

B. Ліпідні

C. Ацидотичні

D. Електролітно-осмотичні

E. Протеїнові

72 / 200
У крові хворого виявлено низький рівень альбумінів та фібриногену. Зниження активності яких органел гепатоцитів найбільш вірогідно обумовлює це явище?

A. Гранулярна ендоплазматична сітка

B. Агранулярна ендоплазматична сітка

C. Мітохондрії

D. Комплекс Гольджі

E. Лізосоми

73 / 200
Під час обстеження хворого була виявлена недостатня кількість імуноглобулінів. Які з клітин імунної системи їх продукують?

A. Т-хелпери

B. Плазматичні

C. Т-кілери

D. Т-супресори

E. Плазмобласти

74 / 200
Жінка 33 років страждає на гепатоцеребральну дистрофію (хвороба Вільсона). У крові - знижений вміст церулоплазміну. У сечі - різко підвищений вміст амінокислот. Посиленням якого процесу зумовлені ці зміни?

A. Синтез сечовини

B. Переамінування амінокислот

C. Розпад тканинних 6ілків

D. Ілюконеогенез

E. Комплексоутворення амінокислот з міддю

75 / 200
В одному з гірських селищ спостерігалася масова загибель гризунів, що супроводжувалася захворюванням мешканців селища. Для цієї хвороби було притаманне швидке підвищення t0 до 400 С, виражена інтоксикація, збільшення пахвинних лімфовузлів. У препаратах-мазках з трупного матеріалу виявлені грамнегативні палички овоїдної форми з біполярним забарвленням. Які мікроорганізми є збудниками цього інфекційного захворювання?

A. Стафілокок

B. Збудник туляремії

C. Збудник сибірки

D. Збудник чуми

E. Клостридії

76 / 200
До терапевтичного відділення надійшов хворий з тривалою бронхопневмонією. Антибіотикотерапія не дала належного ефекту. Який препарат для підвищення імунного статусу доцільно додати до комплексної терапії цього хворого?

A. Аналгін

B. Сульфокамфокаїн

C. Тималін

D. Димедрол

E. Парацетамол

77 / 200
У хворого на хронічний цистіт у біоптаті слизової оболонки сечового міхура разом з перехідним епітелієм виявлені вогнища багатошарового плоского незроговілого епітелію. Який процес лежить в основі зазначених змін в епітелії?

A. Метаплазія

B. Дистрофія

C. Гіперплазія

D. Дисплазія

E. Гіперкератоз

78 / 200
Який механізм тепловіддачі найбільш ефективно реалізується під час перебування людини при температурі навколишнього середовища +350 С та 80% вологості повітря?

A. Радіація

B. Теплопроведення

C. Конвекція

D. -

E. Випаровування

79 / 200
У хворого спостерігається підвищення опору вигнанню крові з лівого шлуночка. При якому із перерахованих патологічних процесів може виникнути така ситуація?

A. Недостатність аортального клапана

B. Аортальний стеноз

C. Мітральний стеноз

D. Артеріальна гіпотензія

E. Емболія легеневої артерії

80 / 200
У представників однієї з людських популяцій тіло подовжене, широка варіабельність зросту, знижений об’єм м’язової маси, подовжені кінцівки, зменшена у розмірах і об’ємі грудна клітка, підвищене потовиділення, знижені показники основного обміну та синтезу жирів. До якого адаптивного типу людей відноситься дана популяція?

A. Тропічний

B. Арктичний

C. Тип зони помірного клімату

D. Проміжний

E. Гірський

81 / 200
Під час гістологічного дослідження біопсійного матеріалу шлунка виявили малу кількість чи повну відсутність парієтальних клітин у залозах. Слизову оболонку якої ділянки шлунку вивчали?

A. Дно

B. Кардіальний відділ

C. Тіло

D. Пілоричний відділ

E. -

82 / 200
До травматологічного пункту доставлено хворого з ушкодженням нижньої кінцівки внаслідок прямого удару по внутрішній поверхні середньої третини гомілки. Перелом якого анатомічного утворення найбільш вірогідний?

A. Дистальний епіфіз малогомілкової кістки

B. Діафіз великогомілкової кістки

C. Дистальний епіфіз великогомілкової кістки

D. Проксимальний епіфіз великогомілкової кістки

E. Проксимальний епіфіз малогомілкової кістки

83 / 200
Тестостерон та його аналоги збільшують масу скелетних м’язів, що дозволяє використовувати їх для лікування дистрофій. Взаємодією з яким клітинним субстратом зумовлена ця дія?

A. Ядерні рецептори

B. Мембранні рецептори

C. Рибосоми

D. Хроматин

E. Білки-активатори транскрипції

84 / 200
У вогнищі запалення підвищується проникність судин мікроциркуляторного русла, у них збільшується гідродинамічний опір. У міжклітинній рідині підвищується осмотична концентрація та дисперсність білкових структур. Який вид набряку буде спостерігатися у даному випадку?

A. Гідродинамічний

B. Змішаний

C. Колоїдно-осмотичний

D. Лімфогенний

E. Мембраногенний

85 / 200
Під час дослідження коронарних артерій виявлені атеросклеротичні бляшки з кальцинозом, що закривають просвіт судин на 1/3. У м’язі дрібні множинні білуваті прошарки сполучної тканини. Як називається процес, виявлений у міокарді?

A. Тигрове серце

B. Післяінфарктний кардіосклероз

C. Дифузний кардіосклероз

D. Міокардит

E. Інфаркт міокарда

86 / 200
У процесі онтогенезу у людини на організменному рівні проявилися наступні зміни: зменшилася життєва ємність легень, збільшився артеріальний тиск, розвинувся атеросклероз. Який період онтогенезу найбільш вірогідний у цьому випадку?

A. Підлітковий

B. Молодий вік

C. Початок зрілого віку

D. Юнацький

E. Похилий вік

87 / 200
Хворий 50 років з метою лікування черевного тифу почав приймати левоміцетин, але на наступний день його стан погіршився, температура підвищилася до 39,60 С. Чим пояснити погіршення стану хворого?

A. Алергічною реакцією

B. Дією ендотоксинів збудника

C. Нечутливістю збудника до левоміцетину

D. Приєднанням вторинної інфекції

E. Реінфекцією

88 / 200
Як зміниться фармакологічна активність препарату з високою спорідненістю до білків плазми крові при виникненні гіпоальбумінемії?

A. Підвищиться

B. Дещо зменшиться

C. Не зміниться

D. Зникне

E. Суттєво зменшиться

89 / 200
У людини в стані спокою значно збільшена робота м’язів видиху. Що з наведеного може бути причиною цього?

A. Звуження дихальних шляхів

B. Поверхневе дихання

C. Рідке дихання

D. Негативний внутрішньоплевральний тиск

E. Зменшення хвилинного об’єму дихання

90 / 200
У місті епідемія грипу. Який препарат доцільно використати для неспецифічної профілактики захворювання?

A. Протигрипозна вакцина

B. Лейкоцитарний інтерферон

C. Пеніцилін

D. Протигрипозний імуноглобулін

E. Протигрипозна сироватка

91 / 200
Під час розтину трупа чоловіка 56 років у термінальному відділі тонкої кишки виявлено декілька виразок діаметром 4-5 см. Краї виразок піднімаються над поверхнею слизової оболонки; стінки вкриті сірувато-жовтуватими масами, які кришаться. Реакція Відаля позитивна. Який найбільш вірогідний діагноз?

A. Паратиф

B. Поворотний тиф

C. Дизентерія

D. Черевний тиф

E. Хвороба Крона

92 / 200
Під час огляду дитини, яка перехворіла на кір, у м’яких тканинах щік та промежини виявлено нечітко відмежовані, набряклі, червоно-чорного кольору ділянки, у яких виявляється помірна флюктуація. Яке ускладнення розвинулося у дитини?

A. Волога гангрена (нома)

B. Суха гангрена

C. Газова гангрена

D. Пролежень

E. Трофічна виразка

93 / 200
У людини вимірють внутрішньо-плевральний тиск. У якій фазі людина затримала дихання, якщо величина тиску дорівнює - 7,5 см вод.ст.?

A. Спокійний вдих

B. Спокійний видих

C. Форсований вдих

D. Форсований видих

E. -

94 / 200
В умовах експерименту у кролика перев’язали ниркову артерію, що через 2 тижні призвело до суттєвого збільшення артеріального тиску. У результаті збільшення секреції якої біологічно активної речовини це відбулося?

A. Адреналін

B. Вазопресин

C. Норадреналін

D. Натрійуретичний гормон

E. Ренін

95 / 200
Куди треба провести катетер для забору лімфи з грудної лімфатичної протоки?

A. У правий венозний кут

B. У лівий венозний кут

C. У верхню порожнисту вену

D. У нижню порожнисту вену

E. У ліву пахвинну вену

96 / 200
У дитячому садку планується проведення вакцинації проти коклюшу. Який препарат необхідно використати з цією метою?

A. Вакцина БЦЖ

B. Типоспецифічна сироватка

C. Нормальний у-глобулін

D. Вакцина АКДП

E. АДП анатоксин

97 / 200
У студента перед іспитом виникла тахікардія. Які зміни на ЕКГ свідчитимуть про її наявність?

A. Вкорочення інтервалу R-R

B. Подовження інтервалу R-R

C. Подовження комплексу QRS

D. Вкорочення інтервалу P-Q

E. Подовження сегменту Q-T

98 / 200
Перед відрядженням за кордон лікарю, з метою профілактики малярії, призначено засіб з гістомизонтоцидною дією. Який препарат він одержував?

A. Бісептол

B. Доксициклін

C. Хлоридин

D. Примахін

E. Хінін

99 / 200
У хлопчика 5 років, якого непокоїть анальний свербіж, виявлені черв’яки класу нематод (гострики). Оберіть лікарський засіб для дегельмінтації дитини:

A. Мебендазол

B. Фенасал

C. Аміноакрихін

D. Сім’я гарбуза

E. Празіквантель

100 / 200
Після ремонту автомобілю в гаражному приміщенні водій потрапив до лікарні з симптомами отруєння вихлопними газами. Вміст якої речовини у крові буде підвищено?

A. Карбоксигемоглобін

B. Метгемоглобін

C. Карбгемоглобін

D. Оксигемоглобін

E. Глікозильований гемоглобін

101 / 200
У жінки через 6 місяців після пологів розвинулася маткова кровотеча. Під час гінекологічного обстеження у порожнині матки виявлена тканина темно-червоного кольору з множинними порожнинами, що нагадує "губку". Під час мікроскопічного дослідження пухлини у лакунах крові виявлені атипові світлі епітеліальні клітини Лангханса та гігантські клітини синцитіотрофобласта. Яка це пухлина?

A. Хоріонепітеліома

B. Плоскоклітинний незроговілий рак

C. Аденокарцинома

D. Фіброміома

E. Міхуровий занос

102 / 200
Хвора 13 років знаходиться на стаціонарному лікуванні в гематологічному відділенні обласної дитячої лікарні з діагнозом залізодефіцитна анемія. Який тип гіпоксії має місце у цієї хворої?

A. Циркуляторна

B. Тканинна

C. Дихальна

D. Змішана

E. Гемічна

103 / 200
Хворому, що страждає на тромбоемболічну хворобу, призначений штучний антикоагулянт пелентан. Антагоністом якого вітаміну є цей препарат?

A. Вітамін Е

B. Вітамін А

C. Вітамін D

D. Вітамін К

E. Вітамін С

104 / 200
У хворої гінекологічного відділення виникли симптоми внутрішньої кровотечі. Який засіб слід призначити з метою пригнічення фібринолізу та зупинки кровотечі?

A. Фібриноген

B. Вікасол

C. Контрикал

D. Дицинон

E. Хлористий кальцій

105 / 200
У хворого з клінічними ознаками первинного імунодефіциту виявлено порушення функції антигенпрезентації імунокомпетентним клітинам. Порушення функціонування яких клітін може бути причиною цього?

A. Т-лімфоцити

B. Макрофаги, моноцити

C. В-лімфоцити

D. Фібробласти

E. 0-лімфоцити

106 / 200
У хворого 37 років на фоні тривалого застосування антибіотиків спостерігається підвищена кровоточивість при невеликих пошкодженнях. У крові - зниження активності II, VII, X факторів згортання крові; подовження часу згортання крові. Нестачею якого вітаміну обумовлені ці зміни?

A. Вітамін К

B. Вітамін А

C. Вітамін С

D. Вітамін D

E. Вітамін Е

107 / 200
У хворого на хронічний гломерулонефрит швидкість клубочкової фільтрації (ШКФ) знижена до 20% від нормальної. Що є основною причиною зниження ШКФ у даному випадку?

A. Тубулопатія

B. Обтурація сечовивідних шляхів

C. Ішемія нирок

D. Тромбоз ниркових артерій

E. Зменшення кількості функціонуючих нефронів

108 / 200
5 років температура підвищилася до 40о 108. С, з’явився різкий головний біль, блювання, неспокій, озноб. Через 4 дні з’явилася геморагічна висипка на шкірі, олігоурія та надниркова недостаність, що і стало причиною смерті. При бактеріологічному дослідженні мазків з глотки виявлено менінгокок. Яка форма хвороби виявлена?

A. Менінгококовий менінгіт

B. Менінгококцемія

C. Гідроцефалія

D. Менінгококовий назофарингіт

E. Менінгоенцефаліт

109 / 200
У жінки 37 років під час оперативного втручання на органах малого тазу виникла необхідність перев’язати маткову артерію. Яке з утворень може бути випадково перев’язаним разом з нею?

A. Сечовід

B. Маткова труба

C. Кругла зв’язка матки

D. Внутрішня клубова вена

E. Сечівник

110 / 200
Під час гістологічного дослідження тимуса чоловіка 40 років, визначено зменшення частки паренхіматозних елементів залози, збільшення частки жирової та пухкої сполучної тканини, збагачення її тимусними тільцями при незмінній загальній масі органу. Як зветься таке явище?

A. Вікова інволюція

B. Акцідентальна інволюція

C. Гіпотрофія

D. Дистрофія

E. Атрофія

111 / 200
Підліток 12 років протягом 3 місяців втратив 7 кг маси тіла. Вміст глюкози у крові становить 20 ммоль/л. Несподівано розвинулася кома. Який вид цукрового діабету найбільш вірогідний у хлопчика?

A. Інсулінонезалежний (II тип)

B. Гіпофізарний

C. Стероїдний

D. Інсулінозалежний (I тип)

E. Гіпертіреоїдний

112 / 200
Внаслідок тривалого голодування в організмі людини швидко зникають резерви вуглеводів. Який з процесів метаболізму підтримує при цьому вміст глюкози в крові?

A. Глюконеогенез

B. Анаеробний гліколіз

C. Аеробний гліколіз

D. Глікогеноліз

E. Пентозофосфатний цикл

113 / 200
У чоловіка 55 років, який протягом багатьох років страждає на недостатність мітрального клапана, виникла гостра серцева недостатність. Який патофізіологічний варіант недостатності серця спостерігається у цьому випадку?

A. Гіпоксичне ушкодження серця

B. Коронарогенне ушкодження серця

C. Перевантаження серця об’ємом

D. Нейрогенне ушкодження серця

E. Гостра тампонада серця

114 / 200
У бактеріологічній лабораторії проводиться дослідження м‘ясних консервів на вміст ботулінічного токсину. Для цього дослідній групі мишей ввели екстракт із досліджуваного матеріалу та антитоксичну протиботулінічну сироватку типів А, В, Е; контрольній групі мишей ввели екстракт без протиботулінічної сироватки. Яку серологічну реакцію було використано?

A. Преципітації

B. Нейтралізації

C. Зв‘язування комплементу

D. Опсоно-фагоцитарна

E. Подвійної імунної дифузії

115 / 200
Хворому, що страждає на хронічну серцеву недостатність, лікар порадив провести профілактичний курс лікування кардіотонічним препаратом з групи серцевих глікозидів, який приймають ентерально. Який препарат було рекомендовано хворому?

A. Строфантин

B. Корглікон

C. Кордіамін

D. Кордарон

E. Дигоксин

116 / 200
Офтальмолог з діагностичною метою (розширення зіниць для огляду очного дна) використав 1 % розчин мезатону. Чим обумовлений мідріаз, викликаний препаратом?

A. Активація α2 адренорецепторів

B. Активація α1 адренорецепторів

C. Блокада α1 адренорецепторів

D. Активація β1 адренорецепторів

E. Активація М-холінорецепторів

117 / 200
Чоловіка 45 років протягом останніх 3 років непокоїв сухий кашель; наростала задишка, легенева недостатність, швидко втрачалася вага. На розтині: легеневе серце; у легенях різко виражений фіброз з наявністю порожнин, що створюють картину "медових сот". Гістологічно: інтерстиційний фіброз з вираженою інфільтрацією строми лімфогістіоцитами з домішками нейтрофілів. Який найбільш вірогідний діагноз?

A. Післязапальний пневмосклероз

B. Хронічна бульозна емфізема

C. Бронхоектатична хвороба

D. Фіброзуючий альвеоліт

E. Пиловий пневмосклероз

118 / 200
Під час огляду дитини педіатр відзначив відставання у фізичному та розумовому розвитку. У сечі різко підвищений вміст кетокислоти, що дає якісну кольорову реакцію з хлорним залізом. Яке порушення обміну речовин було виявлено?

A. Алкаптонурія

B. Фенілкетонурія

C. Тирозинемія

D. Цистинурія

E. Альбінізм

119 / 200
Хвора 40 років надійшла до інфекційного відділення лікарні з високою температурою тіла. Об’єктивно: виражені менінгеальні симптоми. Проведено спиномозкову пункцію. Яке анатомічне утворення було пропунктовано?

A. Spatium subarachnoideum

B. Spatium subdurale

C. Spatium epidurale

D. Cavum trigeminale

E. Cisterna cerebellomedullaris posterior

120 / 200
Тварині внутрішньовенно ввели концентрований розчин хлориду натрію, що зумовило зниження реабсорбції іонів натрію у канальцях нирок. Внаслідок яких змін секреції гормонів це відбувається?

A. Зменшення альдостерону

B. Збільшення альдостерону

C. Зменшення вазопресину

D. Збільшення вазопресину

E. Зменшення натрійуретичного фактора

121 / 200
У холодну погоду з вітром люди замерзають швидше, ніж за відсутності вітру. Причиною цього є те, що вітер, вперш за все, збільшує віддачу тепла шляхом:

A. Радіації

B. Теплопроведення

C. Випаровування

D. -

E. Конвекції

122 / 200
Під час бігу на довгі дистанції скелетна мускулатура тренованої людини використовує глюкозу з метою отримання енергії АТФ для м’язового скорочення. Вкажіть основний процес утилізації глюкози в цих умовах:

A. Анаеробний гліколіз

B. Аеробний гліколіз

C. Ілікогеноліз

D. Ілюконеогенез

E. Ілікогенез

123 / 200
Дитина 10 років під час гри порізала ногу відламком скла та була направлена до поліклініки для введення протиправцевої сироватки. З метою попередження розвитку анафілактичного шоку лікувальну сироватку вводили за Безредкою. Який механізм лежить в основі подібного способу гіпосенсибілізації організму?

A. Блокування синтезу медіаторів тучних клітин

B. Стимуляція імунологічної толерантності до антигену

C. Зв’язування фіксованих на тучних клітинах IgE

D. Стимуляція синтезу антиген-специфічних IgG2

E. Зв’язування рецепторів до IgE на тучних клітинах

124 / 200
У хворого через добу після апендектомії у крові визначається нейтрофільний лейкоцитоз із регенеративним зсувом. Який найбільш вірогідний механізм розвитку лейкоцитозу у даному випадку?

A. Посилення лейкопоезу

B. Перерозподіл лейкоцитів у організмі

C. Уповільнення руйнування лейкоцитів

D. Уповільнення еміграції лейкоцитів у тканини

E. Посилення лейкопоезу та уповільнення еміграції лейкоцитів у тканини

125 / 200
У хворого з широким інфарктом міокарда розвинулася серцева недостатність. Який патогенетичний механізм її розвитку?

A. Зменшення маси функціонуючих кардіоміоцитів

B. Перевантаження серця тиском

C. Перевантаження серця об’ємом

D. Гостра тампонада серця

E. Реперфузійне ураження міокарда

126 / 200
Під час визначення групової належності крові за системою АВ0, аглютинацію еритроцитів досліджуваної крові викликали стандартні сироватки I та II груп, та не викликала сироватка III групи. Кров якої групи досліджується?

A. А(II)β

B. АВ(IV)

C. O(I)α та β

D. В(III)α

E. Неможливо визначити

127 / 200
Хворий 50 років скаржиться на спрагу, п’є багато води; виражена поліурія. Глюкоза крові - 4,8 ммоль/л. У сечі глюкози та ацетонових тіл немає, сеча безбарвна, питома вага- 1,002 - 1,004. Яка причина поліурії?

A. Гіпотиреоз

B. Інсулінова недостатність

C. Альдостеронізм

D. Тиреотоксикоз

E. Нестача вазопресину

128 / 200
До ендокринолога звернулася хвора 45 років із скаргами на підвищенний апетит, сухість слизових оболонок ротової порожнини, зростання діурезу. При обстеженні вперше виявлено інсуліннезалежний діабет. Який з названих препаратів доцільно призначити хворій?

A. Інсулін

B. Адіурекрин

C. Глібенкламід

D. Вазопресин

E. Окситоцин

129 / 200
До реанімаційного відділення надійшов хворий із симптомами гострого отруєння морфіном - непритомність, гіпотермія, дихання Чейн-Стокса, гіпотензія, брадикардія, міоз. Який з перерахованих препаратів буде найефективнішим у даній ситуації?

A. Кордіамін

B. Налоксон

C. Камфора

D. Етимізол

E. Кофеїн

130 / 200
До лікаря звернувся хворий із скаргами на біль у лівій половині шиї, який посилюється при рухах голови. Положення при якому біль не турбує - це нахил голови ліворуч з поверненим обличчям праворуч. Ураження якого м’яза спричиняє біль у даному випадку?

A. М.stemocleidomastoideu sinister

B. M.stemocleidomastoideus dexter

C. M.platisma dexter

D. M.platisma sister

E. M.longus со11і

131 / 200
Хвора у віці 69 років страждає хронічними запорами, в основі яких лежить гіпотонія товстої кишки. Який з перерахованих препаратів доцільно призначити?

A. Бісакоділ

B. Натрію сульфат

C. Касторова олія

D. Прозерин

E. Магнію сульфат

132 / 200
Хворий 45 років госпіталізований до лікарні зі скаргами на високу температуру, біль під час дихання, задишку та кашель. Після обстеження, лабораторної та рентгенодіагностики було встановлено діагноз - плеврит. Для евакуації ексудату була призначена плевральна пункція. В якому місці плевральної порожнини буде знаходитися найбільша кількість ексудату?

A. Реберно-діафрагмальний синус

B. Діафрагмально-медіастинальний синус

C. Реберно-медіастинальний синус

D. Під куполом плеври

E. Під коренем легенів

133 / 200
Під час розтину трупа жінки 69 років підвищеного живлення, яка померла від гострого інфаркту міокарда, в інтимі коронарних артерій знайдені численні білуваті, щільні, вибухаючі формування, що різко звужують просвіт судин. Для якої стадії атеросклерозу властиві такі зміни?

A. Ліпоїдоз

B. Атероматоз

C. Атерокальциноз

D. Ліпосклероз

E. Стадія утворення атероматозної виразки

134 / 200
Під час обстеження чоловіка 45 років, який перебуває довгий час на вегетеріанській рослинній дієті, виявлено негативний азотистий баланс. Яка особливість раціону стала причиною цього?

A. Недостатня кількість жирів

B. Недостатня кількість білків

C. Надлишкова кількість води

D. Надлишкова кількість вуглеводів

E. Недостатня кількість вітамінів

135 / 200
Хворій на ревматоїдний поліартрит призначили нестероїдний протизапальний засіб - диклофенак натрію. Через деякий час у хворої виникло загострення супутнього захворювання, що змусило відмінити препарат. Яке супутнє захворювання могло призвести до відміни препарату?

A. Виразкова хвороба шлунка

B. Ішемічна хвороба серця

C. Цукровий діабет

D. Гіпертонічна хвороба

E. Бронхіальна астма

136 / 200
Хворий, що лікувався з приводу неврозу сибазоном, скаржиться на зубний біль. Лікар призначив йому знеболювальний засіб у дозі, яка меньша за середню терапевтичну. Яке явище взяв до уваги лікар, зменшуючи дозу препарату?

A. Сумація

B. Кумуляція

C. Потенціювання

D. Лікарська залежiсть

E. Толерантність

137 / 200
Під час дослідження сироватки крові пацієнта з ознаками імунодефіциту виявлено антитіла до білків gP120 та gP41. Наявність якої інфекції у хворого підтверджує цей результат?

A. ВІЛ-інфекція

B. HLTV-1-інфекція

C. TORCH-інфекція

D. HBV-інфекція

E. ЕСНО-інфекція

138 / 200
На розтині тіла чоловіка 46 років на слизовій оболонці прямої та сигмовидної кишок виявилено множинні коричнево-зелені нашарування, крововиливи; у просвіті кишки слиз, невелика кількість крові; гістологічно - фібринозний коліт. При бактеріологічному дослідженні вмісту кишки висіяно S.Sonne. Який найбільш вірогідний діагноз?

A. Холера

B. Дизентерія

C. Сальмонельоз

D. Ієрсініоз

E. Хвороба Крона

139 / 200
Під час розтину тіла чоловіка, який служив на підводному атомному човні, виявили наступне: спустошення в кістковому мозку (панмієлофтиз), анемія, лейкопенія, тромбоцитопенія, розпад лімфоцитів у лімфатичних вузлах, селезінці, лімфатичному апараті шлунково-кишкового тракту, крововиливи в на-днирники. Який найбільш вірогідний діагноз?

A. Гостра променева хвороба

B. Кесонна хвороба

C. Гострий лейкоз

D. Гостра анемія

E. Вібраційна хвороба

140 / 200

Пацієнтка 58 років скаржиться на підвищену втомлюваність, зниження працездатності, сонливість, задишку під час швидкої ходи. У крові: ер.-4,61012/л, Hb- 92 г/л, кол.показн.- 0,6. У мазку

крові велика кількість анулоцитів та мікроцитів. Для якої анемії це притаманно?

A. Постгеморагічна

B. Гемолітична

C. Перніціозна

D. Серповидноклітинна

E. Залізодефіцитна

141 / 200
Хворий багато років страждав на бронхіальну астму та помер від нападу ядухи. Під час гістологічного дослідження легень виявлено: в просвіті бронхіол та дрібних бронхів багато слизу з домішкою еозинофілів, склероз міжальвеолярних перетинок, розширення просвіту альвеол. Який механізм розвитку реакції гіперчутливості мав місце?

A. Цитотоксична реакція

B. Імунокомплексна реакція

C. Цитоліз, обумовлений лімфоцитами

D. Реагінова реакція

E. Гранулематоз

142 / 200
У хворого 53 років після поранення в ділянку промежини відмічається довільне сечовиділення. Який з м’язів найбільш вірогідно ушкоджений?

A. M.ischiocavemosus

B. M.sphyncter uretrae

C. M.bulbospongiosus

D. M.transversus реrineі superficialis

E. M.transversus реrіnеі profundus

143 / 200
При обстеженні на бактеріоносійство черевного тифу у сироватці крові кухарки шкільної їдальні виявлені Vі-антитіла. Яка з перелічених реакцій була використана у данному випадку?

A. РНГА

B. Реакція Відаля

C. РЗК

D. ІФА

E. РІФ

144 / 200

Хвора надійшла до клініки зі скаргами на загальну слабкість, запаморочення, задишку. Незадовго до звернення у клініку вона приймала левоміцетин для профілактики кишкових інфекцій. У крові:

ер.- 1,91012/л, Hb- 58 г/л, колірний показник- 0,9; лейк.- 2,2109/л. Про яку анемію це свідчить?

A. Метапластична

B. Апластична

C. Гіпопластична

D. Гемолітична

E. Залізодефіцитна

145 / 200
До клініки потрапила дитина 1 року з ознаками ураження м’язів. Після обстеження виявлений дефіцит карнитину у м’язах. Порушення якого процесу є біохімічною основою цієї патології?

A. Транспорт жирних кислот у мітохондрії Регуляція рівня Ca2+ B. в мітохондріях

B. Субстратне фосфорилювання

C. Утилізація молочної кислоти

D. Синтез актину та міозину

146 / 200
Жінка 38 років скаржиться на підвищену пітливість, серцебиття, підвищення температури тіла у вечірні години. Основний обмін збільшений на 60%. Лікар встановив діагноз тиреотоксикоз. Які властивості тироксину приводять до підсилення теплопродукції?

A. Підвищує спряження окиснення та фосфорилування

B. Розщеплює окисне фосфорилування

C. Зменшує в-окиснення жирних кислот

D. Зменшує дезамінування амінокислот

E. Сприяє накопиченню ацетил-КоА

147 / 200
У людини збережена смакова, але втрачена загальна чутливість структур ротової порожнини. Про ураження якого нерва це свідчить?

A. N.trigemmus

B. N.vagus

C. N.glossopharyngeus

D. N.hypoglossus

E. N.glossopharyngeus та n.vagus

148 / 200
До приймального відділення лікарні надійшов непритомний юнак з ознаками отруєння морфіном. Відзначається поверхневе та рідке дихання, яке обумовлене пригніченням дихального центру. Який тип недостатності дихання виник при цьому?

A. Вентиляційна обструктивна

B. Вентиляційна рестриктивна

C. Перфузійна

D. Дифузійна

E. Вентиляційна дисрегуляторна

149 / 200
У хворого з серцевою недостатністю виникла аритмія, під час якої частота скорочень передсердь була 70, а шлуночків - 35/хв. Порушення якої функції провідної системи серця спостерігалося у хворого?

A. Провідність

B. Збудливість

C. Автоматизм

D. Збудливість та провідність

E. Скоротливість

150 / 200
До лікаря звернувся пацієнт з приводу пожовтіння склер та шкіри. Під час обстеження не виявлено ознак енцефалопатії, холемічного та ахолічного синдромів. Яка жовтяниця розвинулася у цього пацієнта?

A. Паренхіматозна

B. Гемолітична

C. Ядерна

D. Механічна

E. Ензимопатична

151 / 200
Жінка 63 років приймала пірацетам для відновлення функції ЦНС після ішемічного інсульту. Стан хворої значно покращився. Який механізм дії даного препарату?

A. Блокада дофамін-гідроксилази

B. Покращення метаболізму в ЦНС

C. Блокада холінацетази

D. Блокада катехол-о-метилтрансферази

E. Блокада моноамінооксидази

152 / 200
У хворого на рентгенограмі легень виявлено затемнення. Під час діагностичної експресбіопсії лімфатичного вузла бронха виявлено: сирний некроз, навколо якого розташовані епітеліоїдні та лімфоїдні пласти з домішками багатоядерних гігантських клітин. Вкажіть причину лімфаденіту:

A. Пневмонія

B. Сифіліс

C. Метастази раку

D. Туберкульоз

E. Аденовірусна інфекція

153 / 200
Хворий помер з явищами уремії. На розтині нирки збільшені, в’ялої консистенції, кіркова речовина широка, набрякла, з червоним крапом; мозкова речовина темно-червона. Мікроскопічно у порожнині капсули ниркового тільця виявлені “півмісяці" які стискають капіляри, дистрофія нефроцитів, набряк та інфільтрація строми. Яке захворювання стало причиною смерті цього чоловіка?

A. Пієлонефрит

B. Нефролітіаз

C. Гломерулонефрит

D. Нефротичний синдром

E. Амілоїдоз нирок

154 / 200
У хворого струс головного мозку, що супроводжується повторним блюванням та задишкою. В артерiальнiй крові: рН- 7,62; PC02 - 40 мм рт.ст. Яке порушення кислотноосновного стану у хворого?

A. Негазовий алкалоз

B. Газовий алкалоз

C. Негазовий ацидоз

D. Газовий ацидоз

E. -

155 / 200
У хворого на жовчокам’яну хворобу розвинулася механічна жовтяниця. Під час обстеження встановлено, що камінь знаходиться у загальній жовчній протоці. Які жовчовивідні протоки утворюють обтуровану протоку?

A. Ductus hepaticus commurns et ductus cysticus

B. Ductus hepaticus dexter et smster

C. Ductus hepaticus dexter et ductus cysticus

D. Ductus hepaticus smster et ductus cysticus

E. Ductus hepaticus commurns et ductus choledochus

156 / 200
У дитини першого року життя під час профілактичного огляду виявлено порушення мінералізації кісток. Нестача якого вітаміну може бути причиною цього?

A. Кальциферол

B. Рибофлавін

C. Токоферол

D. Фолієва кислота

E. Кобаламін

157 / 200
У чоловіка 30 років методом непрямої калориметрії встановлено, що його основний обмін на 30% менше від належного. Знижена секреція гормонів якої залози (яких залоз) є причиною цього?

A. Епіфіз

B. Наднирники

C. Прищитоподібні

D. Підшлункова

E. Щитовидна

158 / 200
Новонароджена дитина має недорозвинений тимус. Який вид гемопоезу буде порушений?

A. Лімфопоез

B. Моноцитопоез

C. Еритропоез

D. Гранулоцитопоез

E. Мегакаріоцитопоез

159 / 200
На мікропрепараті серця розрізняються клітини прямокутної форми, розмірами від 50 до 120 мкм, з центрально розташованим ядром, розвиненими міофібрилами, зв’язані між собою вставними дисками. Яку функцію виконують ці клітини?

A. Проведення імпульсів

B. Скорочення серця

C. Ендокринна

D. Захисна

E. Регенераторна

160 / 200
У збудливій клітині заблокували іонні канали. Це суттєво не змінило рівень потенціалу спокою, але клітина втратила здатність до генерації ПД. Які канали заблоковано?

A. Калієві

B. Натрієві та калієві

C. Хлорні

D. Натрієві

E. Кальцієві

161 / 200
У людини крововилив у задню центральну звивину призвів до порушення чутливості з протилежного боку. Який вид чутливості порушений?

A. Зорова

B. Слухова

C. Шкірна та пропріоцептивна

D. Нюхова та смакова

E. Слухова та зорова

162 / 200
У пацієнта розвинулися порушення рухової активності: тремор, атаксія та асинергія рухів, дизартрія. Яка структура найбільш вірогідно уражена?

A. Базальні ганглії

B. Лімбічна система

C. Стовбур мозку

D. Мозочок

E. Довгастий мозок

163 / 200
Хворому на миготливу аритмію, в анамнезі якого бронхіальна астма, треба призначити протиаритмічний засіб. Який препарат з цієї групи ПРОТИПОКАЗАНИЙ хворому?

A. Анаприлін

B. Аймалін

C. Верапаміл

D. Ніфедипін

E. Новокаїнамід

164 / 200
На електронній мікрофотографії представлена клітина нейрального походження, що знаходиться у складі епітелію слизової оболонки. Дистальна частина периферійного відростку клітини має булавоподібне потовщення, від якого відходять 10-12 війок. Що це за клітина?

A. Нюхова

B. Біполярний нейрон спинномозкового вузла

C. Сенсорна клітина смакової цибулини

D. Палочкова зорова клітина

E. Колбочкова зорова клітина

165 / 200
Ізольована клітина серця людини автоматично генерує імпульси збудження з частотою 60 разів за хвилину. З якої структури серця отримано цю клітину?

A. Синоатриальний вузол

B. Передсердя

C. Шлуночок

D. Атріовентрикулярний вузол

E. Пучок Гіса

166 / 200

У людини через 10 хвилин після початку інтенсивної фізичної роботи кількість еритроцитів у крові збільшилася з 4,01012/л до 4,51012/л. Що є основною причиною цього?

A. Пригнічення руйнування еритроцитів

B. Вихід еритроцитів з депо

C. Активація еритропоезу

D. Збільшення хвилинного об’єму крові

E. Втрата води організмом

167 / 200
У людини в артеріальній крові напруга кисню збільшена до 104 мм рт.ст., а вуглекислого газу зменшена до 36 мм рт.ст. Що може бути причиною цього?

A. Затримка дихання

B. Інтенсивне фізичне навантаження

C. Помірне фізичне навантаження

D. Перебування у горах

E. Довільна гіпервентиляція

168 / 200
У чоловіка 33 років діагностовано прободіння шлунка та запалення очеревини, що призвело до напруження м’язів передньої черевної стінки (“доскоподібний живіт”). Який рефлекс забезпечує цей симптом?

A. Вісцеро-соматичний

B. Вісцеро-вісцеральний

C. Вісцеро-кутанний

D. Кутанно-вісцеральний

E. Сомато-вісцеральний

169 / 200
У хворого глибока рвана рана із нерівними краями, вкрита гноєм. У крайових відділах сочна грануляційна тканина, яка не здіймається над рівнем рани. Назвіть вид загоєння рани:

A. Первинним натягом

B. Під струпом

C. Вторинним натягом

D. Безпосереднє закриття дефекту епітеліальної тканини

E. -

170 / 200
Під час гістологічного дослідження лімфовузла хворого 18 років з ділянки заднього трикутника шиї морфолог виявив скопичення клітин, серед яких поодинокі багатоядерні клітини Березовського-Штернберга, великі клітини Ходжкіна, малі клітини Ходжкіна та багато лімфоцитів, поодинокі плазматичні клітини, еозинофіли. Яке захворювання у хворого?

A. Нодулярна лімфома

B. Пухлина Беркіта

C. Лімфоцитарна лімфома

D. Лімфогранулематоз

E. Хронічний лімфоїдний лейкоз

171 / 200
Дівчинка 6 років захворіла на дифтерію та померла від асфіксії на третю добу. На аутопсії слизова оболонка трахеї та бронхів стовщена, набрякла, тьмяна, вкрита сіруватими плівками, які легко відокремлюються. Про який вид запалення свідчать морфологічні зміни?

A. Крупозне

B. Серозне

C. Геморагічне

D. Дифтеритичне

E. Катаральне

172 / 200
Хворому з травмою передпліччя під час репозиції кісток для міорелаксації введено дитилін. Повне відновлення тонусу та функції м’язів відбулося більш, ніж через годину. Чим можна пояснити значне подовження курареподібної дії препарату?

A. Генетичним дефіцитом гідроксилази

B. Утворенням активного метаболіту

C. Пригнічєнням мікросомного окиснення

D. Генетичним дєфіцитом моноамінооксидази

E. Генетичним дефіцитом бутирилхолінестерази

173 / 200
У людини, що виконувала важку фізичну роботу в умовах підвищеної температури навколишнього середовища, змінилася кількість білків плазми крові. Що саме має місце у даному випадку?

A. Абсолютна гіпепротеїнемія

B. Абсолютна гіпопротеїнемія

C. Диспротеїнемія

D. Відносна гіперпротеїнемія

E. Парапротеїнемія

174 / 200
Хворому, що страждає на стенокардію та приймає ізосорбіда мононітрат, було додатково призначено лікарський засіб з дезагрегантним ефектом. Визначте цей препарат:

A. Ацетилсаліцилова кислота

B. Нітрогліцерин

C. Анаприлін

D. Ніфедипін

E. Валідол

175 / 200
Хворому в післяопераційному періоді для стимуляції перистальтики кишечника та тонусу сечового міхура було призначено препарат з групи антихолінестеразних засобів. Визначте його серед нижченаведених препаратів:

A. Дихлотіазид

B. Прозерин

C. Резерпін

D. Маніт

E. Анаприлін

176 / 200
У хворого діагностовано ураження стулок правого передсердно-шлуночкового клапана. Внаслідок запального процесу якої анатомічної структури серця відбулися зміни у стулках?

A. Фіброзний перикард

B. Серозний перикард

C. Ендокард

D. Міокард

E. Епікард

177 / 200
У хворого на обличчі вугрі. Під час мікроскопії зскрібків із уражених ділянок виявлені живі членистоногі розміром 0,2-0,5 мм., які мають витягнуту червоподібну форму, чотири пари коротких кінцівок, що розташовані у середній частині тіла. Який лабораторний діагноз?

A. Демодекоз

B. Короста

C. Міаз

D. Педикульоз

E. Фтиріоз

178 / 200
У хворого, який тривалий час страждає на хронічний ентероколіт, після вживання молока виникли метеоризм, діарея, коліки. З нестачею якого ферменту в кишечнику це пов’язано?

A. Лактаза

B. Сахараза

C. Мальтаза

D. Амілаза

E. Глікогенситнетаза

179 / 200
У новонародженної дитини виявлено гнійні виділення з кон’юктиви ока. Під час мікроскопії мазка з кон’юктиви знайдено велику кількість лейкоцитів та грамнегативні бобоподібні диплококи, що знаходяться всередині лейкоцитів. Який збудник є причиною цього захворювання?

A. Neisseria gonorrhoeae

B. Staphylococcus aureus

C. Staphylococcus epidermidis

D. Streptococcus pyogenes

E. Neisseria catarrhalis

180 / 200
Жінці 30 років на 32 тижні вагітності лікар, в складі комплексної терапії виразкової хвороби шлунка, призначив антибіотик. Вкажіть, який препарат можна застосувати у даному випадку?

A. Азитроміцин

B. Тетрациклін

C. Левоміцетин

D. Бензилпеніцилін

E. Гентаміцин

181 / 200
Під час ультразвукового обстеження вагітної жінки було діагностовано багатоводдя. З порушенням діяльності яких позазародкових органів можна пов’язати даний патологічний стан?

A. Хоріон

B. Амніотична оболонка

C. Плацента

D. Жовтковий мішок

E. Алантоїс

182 / 200
У хворого з гострим циститом під час дослідження сечі виявили лейкоцити та багато грамнегативних паличок. При посіві виросли колонії слизового характеру, які утворювали зелений розчинний пігмент. Який мікроорганізм, найбільш вірогідно, є причиною захворювання?

A. Escherihia coli

B. Klebsiella pneumoniae

C. Proteus mirabilis

D. Pseudomonas aeruginosa

E. Salmonella enteritidis

183 / 200
Чоловіка 49 років доставлено з місця автомобільної аварії до лікарні у непритомному стані. Шкірні покриви бліді, пульс частий та поверхневий. Переломів кісток та пошкодження головного мозку не виявлено. Під час пункції черевної порожнини отримано значну кількість крові. Що є первинною причиною важкого стану потерпілого?

A. Еритропенія

B. Гіпонатріємія

C. Гіпопротеїнемія

D. Гіпоінсулінемія

E. Гіповолемія

184 / 200
У жінки 45 років народився хлопчик з розщепленням верхньої щелепи (“заяча губа” та “вовча паща”). Під час додаткового обстеження виявлені значні порушення з боку нервової, серцево-судинної систем та зору. При дослідженні каріотипу діагностована трісомія по 13 хромосомі. Який синдром має місце у хлопчика?

A. Дауна

B. Патау

C. Клайнфельтера

D. Шерешевського-Тернера

E. Едвардса

185 / 200
Під час медико-генетичного консультування родини зі спадковою патологією виявлено, що аномалія проявляється через покоління у чоловіків. Який тип успадковування притаманний для цієї спадкової аномалії?

A. Х-зчеплене рецесивне

B. Аутосомне домінантне

C. Аутосомне рецесивне

D. Х-зчеплене домінантне

E. Y-зчеплене

186 / 200
Людина 28 років споживає надмірну кількість вуглеводів (600 г на добу), що перевищує її енергетичні потреби. Який процес буде активуватися у даному випадку?

A. Ліполіз

B. Ліпогенез

C. Гліколіз

D. Глюконеогенез

E. Окислення жирних кислот

187 / 200
У дитини 5 років діагностовано хворобу Брутона, яка проявляється у важкому перебігу бактеріальних інфекцій, відсутності В-лімфоцитів та плазматичних клітин. Які зміни вмісту імуноглобулінів будуть спостерігатися у сироватці крові цієї дитини?

A. Зменшення IgA, IgM

B. Збільшення IgA, IgM

C. Зменшення IgD,IgE

D. Збільшення IgD,IgE

E. Змін не буде

188 / 200
У жінки 30 років виявлено недостатність зовнішньосекреторної функції підшлункової залози. Гідроліз яких поживних речовин буде порушений?

A. Білки, жири, вуглеводи

B. Білки, жири

C. Білки, вуглеводи

D. Жири, вуглеводи

E. Білки

189 / 200
На практичному занятті з мікробіології студентам запропоновано пофарбувати готові зафіксовані мазки із мокротиння хворого на туберкульоз. Який метод фарбування треба використати у данному випадку?

A. Буррі

B. Циля-Нільсена

C. Романовського-Гімза

D. Гінса

E. Грама

190 / 200
Під час обстеження на бактеріоносійство працівників дитячих закладів у виховательки виділена С.diphtheriae. Було проведено дослідження на токсигенність збудника, яке показало, що цей штам С.diphtheriae не продукує екзотоксин. Яку реакцію провели при дослідженні на токсигенність дифтерійних бактерій?

A. Реакція кільцепреципітації

B. Реакція аглютинації

C. Реакція зв’язування комплементу

D. Реакція преципітації в агаровому гелі

E. Реакція імунофлуоресценсії

191 / 200
У хворої параліч мімічної мускулатури, розлад сприйняття смаку в передніх 2/3 язика, зменшення слиновиділення. Який з черепних нервів уражений?

A. N.glossphapyngeus

B. N.hypoglossus

C. N.facialis

D. N.trigeminus

E. N.vagus

192 / 200
Лікар-дослідник у складі альпіністської експедиції піднявся у базовий табір, розташований на висоті 5000 м. На 3-й день перебування у нього з’явилися ознаки гірської хвороби: задишка, головний біль, втрата апетиту, загальна слабкість, ціаноз. Який тип гіпоксії має місце в цьому випадку?

A. Гіпоксична

B. Змішана

C. Гемічна

D. Циркуляторна

E. Тканинна

193 / 200
У хворого на колагеноз після тривалого прийому преднізолону з’явився спастичний біль скелетних м’язів внаслідок розвитку гипокаліємії. Який препарат треба використати для корекції обміну калію?

A. Дитилін

B. Діазепам

C. Но-шпа

D. Панангін

E. Тирокальцитонін

194 / 200
У робітника 37 років, який працював у кесоні, після підйому на поверхню раптово з’явилися ознаки гострого порушення мозкового кровообігу, непритомність. Через декілька днів він помер. На розтині в лівій півкулі головного мозку виявлено вогнище сірого кольору м’якої консистенції, неправильної форми, розмірами 5х6х3,5 см. Який процес мав місце у головному мозку?

A. Геморагічний інсульт

B. Ішемічний інсульт

C. Абсцес

D. Кіста

E. Пухлина

195 / 200
Зі слизових оболонок та з харкотиння хворого, який тривалий час приймав імунодепресанти, були виділені грампозитивні великі овальні клітини з брунькуванням, що розташовані хаотично, та подовжені клітини у вигляді ланцюжків. Який збудник виділений?

A. Кандиди

B. Стрептобактерії

C. Актиноміцети

D. Стрептококи

E. Ієрсінії

196 / 200
У здорової дорослої людини проводять зондування порожнин серця. Зонд знаходится у лівому шлуночку. Під час якої фази (періоду) серцевого циклу буде зареєстровано збільшення тиску від 8 до 70 мм рт.ст.?

A. Фаза асинхронного скорочення

B. Період вигнання

C. Фаза швидкого вигнання

D. Фаза повільного вигнання

E. Фаза ізометричного скорочення

197 / 200
Людина за призначенням лікаря тривалий час приймала препарат з групи глюкокортикоїдних гормонів. Секреція якого (яких) з наведених гормонів буде пригнічена внаслідок цього?

A. Соматотропний

B. Тиротропний

C. Статеві

D. Кортикотропний

E. Мінералокортикоїди

198 / 200
У студента через 2 години після іспиту в аналізі крові виявлено лейкоцитоз без істотних змін у лейкоцитарній формулі. Який найбільш вірогідний механізм розвитку лейкоцитозу?

A. Посилення лейкопоезу

B. Уповільнення руйнування лейкоцитів

C. Перерозподіл лейкоцитів в організмі

D. Уповільнення міграції лейкоцитів у тканини

E. Посилення лейкопоезу та зменшення руйнування лейкоцитів

199 / 200
У молодої жінки видалили пухлину дистального кінця стегнової кістки, яка швидко зростала. Макроскопічно: пухлина строкатого вигляду - від біло-сірого до коричневочервоного кольору, пухкої консистенції. Мікроскопічно: основний тканинний компонент пухлини представлений кістковими та остеоїдними структурами, вистеленими атиповими остеобластами з патологічними мітозами; безліч тонкостінних судин. Який найбільш вірогідний діагноз?

A. Хондрома

B. Остеосаркома

C. Остеома

D. Саркома Юїнга

E. Ангіосаркома

200 / 200
У хворого підвищений вміст глюкози в крові; є цукор в сeчі. Під час пункційної біопсії нирки виявлено: розширення мезангія з осередковим накопиченням мембраноподібної речовини з перигломерулярним склерозом деяких клубочків, гіаліноз та плазматичне просякання артеріол, лімфогістіоцитарна інфільтрація строми з наявністю поліморфноядерних лейкоцитів; глікогенна інфільтрація нефроцитів вузького сегмента. Який найбільш вірогідний діагноз?

A. Хронічний гломерулонефрит

B. Пієлонефрит

C. Гострий гломерулонефрит

D. Підгострий гломерулонефрит

E. Діабетичний гломерулосклероз