Тепер Ви можете повідомити нас про будь-яку помилку в тесті, натиснувши кнопку
Гарячі клавіші Відкрити/закрити список тестів: Space Гортати тести: ← → Перекласти тест: Shift
Понято
0.0%
1 / 150
До лікаря потрапив чоловік 35 років зі скаргами на біль у ділянці печінки. З'ясовано, що хворий захоплюється риболовлею і часто вживає недосмажену на вогнищі рибу. У фекаліях виявлені дуже маленькі яйця гельмінту, темного кольору, з кришечкою овальної форми. Який гельмінтоз найімовірніший? A 35-year-old man came to the doctor with complaints of pain in the liver area. It was found that the patient is fond of fishing and often eats undercooked fish. In the feces, very small helminth eggs, dark in color, with an oval-shaped cap. What is the most likely helminthiasis?

Шистосомоз Schistosomiasis

Фасціольоз Fasciolosis

Парагонімоз Paragonimosis

Опісторхоз Opistorchosis

Дикроцеліоз Dicroceliosis

2 / 150
У дитини 10 років виявлений гельмінтоз. На які зміни у лейкоцитарній формулі можна чекати? A 10-year-old child was diagnosed with helminthiasis. What changes can be expected in the leukocyte formula?

Зросте кількість еритроцитів The number of erythrocytes will increase

Зросте кількість тромбоцитів The number of platelets will increase

Зросте кількість сегментоядерних нейтрофілів The number of segmented neutrophils will increase

Зросте кількість еозинофілів The number of eosinophils will increase

Зросте кількість базофілів The number of basophils will increase

3 / 150
У пацієнта аспермія. Який орган не працює? The patient has aspermia. What organ is not working?

Сім'яні міхурці Seminal vesicles

Придаток яєчка Appendix

Яєчко Testicle

Передміхурова залоза Prostate

Простата Prostate

4 / 150
У крові хворого виявили С-реактивний білок, який за хімічною природою є глікопротеїном. Про яку патологію це свідчить? C-reactive protein was detected in the patient's blood, which is a glycoprotein by chemical nature. What pathology does this indicate?

Анемія Anemia

Порфірія Porphyria

Ревматизм Rheumatism

Тромбоцитопенія Thrombocytopenia

Лейкопенія Leukopenia

5 / 150
Лікар встановив пацієнту діагноз: менінгококовий назофарингіт. Який метод лабораторної діагностики раціональніше провести для підтвердження діагнозу? The doctor diagnosed the patient with: meningococcal nasopharyngitis. What method of laboratory diagnosis is more rational to carry out to confirm the diagnosis?

Бактеріологічний Bacteriological

Алергічний Allergic

Мікроскопічний Microscopic

Серологічний Serological

Біологічний Biological

6 / 150
При проведенні дуоденального зондування зонд не проходить зі шлунка в дванадцятипалу кишку. В якому відділі шлунка є перешкода (пухлина)? During duodenal probing, the probe does not pass from the stomach into the duodenum. In which part of the stomach is there an obstruction (tumor)?

Кардіальний відділ Cardiac Department

Дно Bottom

Мала кривизна Small curvature

Тіло Body

Воротар Goalkeeper

7 / 150
Хворий із запаленням слизової язика (глосит) скаржиться на розлад смакової чутливості передніх двох третин язика. Ураженням якого нерва воно викликане? A patient with inflammation of the tongue mucosa (glossitis) complains of a disorder of taste sensitivity in the front two thirds of the tongue. What nerve is it caused by?

Язиковий Language

Язикоглотковий Lingopharyngeal

Барабанний Drum

Барабанна струна Drum String

Малий кам'янистий Small rocky

8 / 150
Для визначення функціонального стану печінки у хворого досліджували екскрецію тваринного індикану у сечі, який утворюється при детоксикації продуктів гниття амінокислоти в товстій кишці. Назвіть цю амінокислоту: To determine the functional state of the patient's liver, the excretion of animal indican in the urine, which is formed during the detoxification of amino acid decay products in the colon, was studied. Name this amino acid:

Серин Serine

Цистеїн Cysteine

Валін Valin

Гліцин Glycine

Триптофан Tryptophan

9 / 150
На автопсії у померлого 72-х років з повторним трансмуральним інфарктом міокарда оболонки епікарду та перикарду набухлі, потовщені, кострубаті, неначе вкриті волосяним покровом. Назвіть вид запалення у оболонках серця: At the autopsy of a 72-year-old deceased with a repeated transmural myocardial infarction, the membranes of the epicardium and pericardium were swollen, thickened, scaly, as if covered with hair. Name the type of inflammation in the membranes hearts:

Дифтеритичне Diphtheritic

Гнійне Purulent

Катаральне Catarrhal

Крупозне True

Серозне Serious

10 / 150
У навколопульпарному дентині декальцінованого зуба дорослої людини визначаються ділянки з невпорядкованим розташуванням дентинних трубочок і колагенових фібрил. Назвіть даний вид дентину: In the peripulpal dentin of a decalcified tooth of an adult, there are areas with a disordered arrangement of dentin tubules and collagen fibrils. Name this type of dentin:

Первинний Primary

Склерозований Sclerosis

Вторинний (регулярний) Secondary (regular)

Третинний (іррегулярний) Tertiary (irregular)

Мертві шляхи Dead paths

11 / 150
На основі патофізіологічної характеристики, яка враховує стан обміну речовин і енергії, повне голодування можна розділити на три періоди. Що є характерним для третього (термінального) періоду голодування? On the basis of pathophysiological characteristics, which take into account the state of metabolism and energy, total starvation can be divided into three periods. What is characteristic of the third (terminal) period of starvation?

Посилення розпаду білків життєво важливих органів Increased breakdown of proteins of vital organs

Посилення катаболізму білків у м'язах та глюконеогенезу у печінці Increased protein catabolism in muscles and gluconeogenesis in the liver

Розвиток негазового ацидозу Development of non-gaseous acidosis

Підвищення утворення кетонових тіл у печінці Increased formation of ketone bodies in the liver

Активація ліполізу в жировій тканині Activation of lipolysis in adipose tissue

12 / 150
У дитини 5-ти років під час огляду зіву виявлено: слизова зіву і мигдаликів гіперемована, мигдалики збільшені, вкриті щільними, білуватими плівками, які видаляються з утрудненням. На місці видалення залишається глибокий дефект тканини. М'які тканини шиї набряклі, регіонарні лімфатичні вузли шиї збільшені, болісні. Про яке захворювання можна думати? In a 5-year-old child, during a pharyngeal examination, it was found: the mucous membrane of the pharynx and tonsils is hyperemic, the tonsils are enlarged, covered with dense, whitish films that are difficult to remove. a deep tissue defect remains at the site of removal. The soft tissues of the neck are swollen, the regional lymph nodes of the neck are enlarged, painful. What disease can you think of?

Дифтерія Diphtheria

Аденовірусна інфекція Adenovirus infection

Скарлатина Scarlatina

Кір Measles

Паротит Mumps

13 / 150
У XIV сторіччі бубонна чума протягом 20 років забрала життя 75% населення Європи та Азії. Який представник типу Членистоногі є переносником збудників цієї хвороби? In the 14th century, the bubonic plague killed 75% of the population of Europe and Asia within 20 years. What type of Arthropod is the carrier of pathogens of this disease?

Клоп Bug

Воша Lice

Москіт Mosquito

Комар Mosquito

Блоха Flea

14 / 150
До інфекційного відділення госпіталізовано хворого 27-ми років зі скаргами на багаторазові пронос та блювання, біль у м'язах ніг, слабкість, запаморочення. Після огляду лікар поставив попередній діагноз'холер'. Як необхідно досліджувати матеріал від хворого для експрес діагнозу? A 27-year-old patient was hospitalized in the infectious department with complaints of repeated diarrhea and vomiting, pain in the muscles of the legs, weakness, dizziness. After the examination, the doctor put the previous the diagnosis of 'cholera'. How should the patient's material be examined for an express diagnosis?

Бактеріологічний метод Bacteriological method

РА RA

Біологічний метод Biological method

Пряма і непряма РІФ Direct and indirect RIF

Серологічний метод Serological method

15 / 150
Екзотоксин дифтерійної палички обробили 0,3-0,4% формаліном і витримали 30 днів у термостаті при температурі 40oЯкий препарат був отриманий у результаті проведених маніпуляцій? The diphtheria bacillus exotoxin was treated with 0.3-0.4% formalin and kept for 30 days in a thermostat at a temperature of 40o. What drug was obtained as a result of the manipulations?

Анатоксин Anatoxin

Діагностикум Diagnostics

Діагностична сироватка Diagnostic serum

Лікувальна сироватка Healing Serum

Антитоксин Antitoxin

16 / 150
При мікроскопічному вивченні біоптата нирки в її кірковій речовині виявлені канальці близько 60 мкм в діаметрі, їх стінка утворена високим кубічним епітелієм з вираженою апікальною облямівкою і базальною складчастістю. Назвіть дані структурні утворення. When microscopically examining a kidney biopsy, tubules about 60 μm in diameter were found in its cortical substance, their wall is formed by a tall cubic epithelium with a pronounced apical border and basal folds. Name the data structural formations.

Петля Генле Loop of Henle

Збірна трубочка Collection tube

Проксимальні канальці Proximal tubules

Дистальні канальці Distal tubules

Капсула ниркового тільця Renal corpuscle capsule

17 / 150
У гістологічному препараті сечоводу кілька оболонок. Яким епітелієм вистелена слизова оболонка цього органу? There are several membranes in the histological specimen of the ureter. What epithelium is the mucous membrane of this organ lined with?

Багатошаровий перехідний Multilayer Transitional

Одношаровий кубічний One layer cubic

Одношаровий плаский One-layer flat

Одношаровий призматичний з облямівкою Single layer prismatic with border

Багатошаровий плоский незроговілий Multilayer flat non-keratinized

18 / 150
У пацієнта з атеросклерозом під час ультразвукового обстеження діагностовано двобічний стеноз ниркових артерій. Укажіть, яка біологічно активна речовина є ключовою ланкою патогенезу артеріальної гіпертензії у цьому разі. A patient with atherosclerosis was diagnosed with bilateral renal artery stenosis during an ultrasound examination. Specify which biologically active substance is the key link in the pathogenesis of arterial hypertension in this case.

Адреналін Adrenaline

Тироксин Thyroxine

Вазопресин Vasopressin

Ренін Renin

Кортизол Cortisol

19 / 150
У ході клінічного обстеження пацієнта виявлено збільшення щитоподібної залози (зоб), підвищення основного обміну, втрата маси тіла, порушення теплового балансу, підвищення апетиту, підвищення збудливості та дратівливості, екзофтальм і тахікардія. Яке ендокринне порушення призводить до появи даних симптомів? In the course of the patient's clinical examination, an increase in the thyroid gland (goiter), an increase in the basal metabolism, a loss of body weight, a violation of the thermal balance, an increase in appetite, an increase in excitability and irritability, exophthalmos and tachycardia. What endocrine disorder leads to the appearance of these symptoms?

Гіпофункція паращитоподібних залоз Hypofunction of parathyroid glands

Гіпофункція епіфізу Pineal hypofunction

Гіпофункція щитоподібної залози Hypothyroidism

Гіперфункція щитоподібної залози Hyperthyroidism

Гіперфункція гіпофізу Hyperfunction of the pituitary gland

20 / 150
У дитини 2-х років спостерігається відставання в розумовому розвитку, непереносимість білкової їжі, важка гіперамоніємія на тлі зниженого вмісту сечовини в плазмі крові, що пов'язано з вродженим дефіцитом такого ферменту мітохондрій: A 2-year-old child has mental retardation, intolerance to protein food, severe hyperammonemia against the background of reduced urea content in the blood plasma, which is associated with congenital deficiency of this mitochondrial enzyme:

Сукцинатдегідрогеназа Succinate dehydrogenase

Малатдегідрогеназа Malate dehydrogenase

Цитратсинтаза Citrate synthase

Карбомоїлфосфатсинтетаза Carbomoyl phosphate synthetase

Моноамінооксидаза Monoamine oxidase

21 / 150
Аналізується каріотип жіночого організму з синдромом трисомії - (47, ХХХ). При складанні ідіограми у цьому наборі буде така кількість пар гомологічних хромосом: The karyotype of a female organism with trisomy syndrome - (47, XXX) is analyzed. When compiling the idiogram, this set will contain the following number of pairs of homologous chromosomes:

21 пара 21 pairs

24 пари 24 pairs

23 пари 23 pairs

22 пари 22 pairs

47 пар 47 pairs

22 / 150
У ході утворення плащового дентину у молочному зубі відбулося порушення секреторної активності одонтобластів. Утворення яких волокон зміниться? During the formation of mantle dentin in a milk tooth, the secretory activity of odontoblasts was disturbed. Which fibers will be formed?

Радіальні колагенові волокна Корфа Radial Korf collagen fibers

Тангенційні колагенові волокна Ебнера Ebner's tangential collagen fibers

Ретикулярні Reticular

Нервові Nervous

Еластичні Elastic

23 / 150
Зірчастий ретикулум і зовнішній шар клітин емалевого органу піддаються інволюції і після завершення амелогенезу разом з апікальними частинами амелобластів формують: The stellate reticulum and the outer layer of cells of the enamel organ undergo involution and after completion of amelogenesis together with the apical parts of ameloblasts form:

Муцинову плівку Mucin film

Пелікулу зуба Tooth pellicle

Зубний наліт (бляшки) Plaque

Кутикулу зуба Tooth cuticle

- -

24 / 150
Пацієнту віком 50 років встановлено діагноз: мікседема. Порушення утворення яких гормонів спричиняє розвиток цієї патології? A 50-year-old patient has been diagnosed with myxedema. Disruption of the formation of which hormones causes the development of this pathology?

Тироксину і трийодтироніну Thyroxine and triiodothyronine

Інсуліну і глюкагону Insulin and glucagon

АКТГ і СТГ ACTH and THG

Кортизолу і альдостерону Cortisol and aldosterone

Окситоцину і вазопресину Oxytocin and vasopressin

25 / 150
У хворого на стоматологічному прийомі виник напад пароксизмальної тахікардії, у зв'язку з чим йому ввели лідокаїн. З яким механізмом дії лідокаїну пов'язаний його протиаритмічний ефект? The patient had an attack of paroxysmal tachycardia during a dental appointment, in connection with which he was administered lidocaine. What mechanism of action of lidocaine is associated with its antiarrhythmic effect?

Мембранно-іонний Membrane ion

Кумуляція Cumulative

Потенціювання Potentiation

Антагонізм Antagonism

Сумація Summation

26 / 150
Під час операції для знерухомлення пацієнта використовують курареподібні фармакологічні препарати. Механізм їх дії полягає у блокуванні: During the operation, curare-like pharmacological drugs are used to immobilize the patient. Their mechanism of action is blocking:

М-холінорецепторів гладких м'язів M-cholinoceptors of smooth muscles

Проведення збудження нервовими волокнами Conduction of excitation by nerve fibers

Н-холінорецепторів скелетних м'язів H-cholinergic receptors of skeletal muscles

Виділення ацетилхоліну у синаптичну щілину Acetylcholine release into the synaptic cleft

Виділення норадреналіну у синаптичну щілину Noradrenaline release into the synaptic cleft

27 / 150
У хворої 63-х років стався напад миготливої аритмії. При обстеженні лікар виявив гіпотонію (АТ- 80/45 мм рт.ст.). Який препарат можна призначити разом з антиаритмічним для попередження колапсу? A 63-year-old patient had an attack of atrial fibrillation. During the examination, the doctor found hypotension (BP - 80/45 mmHg). What drug can be prescribed together with an antiarrhythmic to prevent collapse?

Етимізол Etimizole

Теофілін Theophylline

Мезатон Mesaton

Адреналін Adrenaline

Кофеїн-бензоат натрію Caffeine sodium benzoate

28 / 150
Для лікування туберкульозу призначений антибіотик, який забарвлює сечу в червоний колір. Вкажіть цей антибіотик: An antibiotic that turns urine red is prescribed to treat tuberculosis. Specify this antibiotic:

Еритроміцин Erythromycin

Нітроксолін Nitroxoline

Рифампіцин Rifampicin

Цефотаксим Cefotaxime

Амоксицилін Amoxicillin

29 / 150
Жінка із токсикозом вагітності страждає на гіперсалівацію, що призводить до втрати 3-4 літрів слини щоденно. Яке порушення водно-сольового обміну виникає при цьому? A woman with toxicosis of pregnancy suffers from hypersalivation, which leads to the loss of 3-4 liters of saliva daily. What kind of violation of water-salt metabolism occurs in this case?

Гіпокаліємія Hypokalemia

Гіпогідратація ізоосмолярна Hypohydration isosmolar

Гіпогідратація гіпоосмолярна Hypohydration hypoosmolar

Гіпонатріємія Hyponatremia

Гіпогідратація гіперосмолярна Hyporosmolar hypohydration

30 / 150
При вивченні препарату трубчастого органу встановлено, що його середня оболонка утворена гіаліновою хрящовою тканиною, яка формує незамкнені кільця. Який це орган? When studying a preparation of a tubular organ, it was established that its middle shell is formed by hyaline cartilaginous tissue that forms open rings. What kind of organ is this?

Трахея Trachea

Термінальні бронхіоли Terminal bronchioles

Головні бронхи Main bronchi

Великі бронхи Large bronchi

Малі бронхи Small bronchi

31 / 150
При біохімічному аналізі еритроцитів немовляти встановлено виражену недостатність глутатіонпероксидази і низький рівень відновленого глутатіону. Яка анемія може розвинутись у цієї дитини? During the biochemical analysis of the baby's erythrocytes, a pronounced deficiency of glutathione peroxidase and a low level of reduced glutathione were established. What anemia can develop in this child?

Серпоподібно-клітинна Sickle cell

Залізодефіцитна Iron deficiency

Мегалобластна Megaloblastic

Перніціозна Pernicious

Гемолітична Hemolytic

32 / 150
В підтриманні певної пози беруть участь повільні скелетні м'язи, які мають значні резерви кисню. Яка речовина бере участь в запасанні кисню в цих м'язах? Slow skeletal muscles that have significant oxygen reserves are involved in maintaining a certain posture. What substance is involved in storing oxygen in these muscles?

Міоглобін Myoglobin

Кальмодулін Calmodulin

Цитохром Cytochrome

Креатинфосфат Creatine Phosphate

Гемоглобін Hemoglobin

33 / 150
У хворого з'явилися жовтушність шкіри, склер та слизових оболонок. У плазмі крові підвищений рівень загального білірубіну, в калі - стеркобіліну, в сечі - уробіліну. Який вид жовтяниці у хворого? The patient developed yellowing of the skin, sclera, and mucous membranes. The level of total bilirubin in the blood plasma, stercobilin in the feces, and urobilin in the urine is elevated. What type jaundice in the patient?

Хвороба Жільбера Gilbert's disease

Холестатична Cholestatic

Паренхіматозна Parenchymatous

Гемолітична Hemolytic

Обтураційна Obstructive

34 / 150
У хворого на ішемічну хворобу серця визначено підвищений вміст в плазмі крові тригліцеридів і ліпопротеїнів дуже низької щільності. Який препарат слід призначити? In a patient with coronary heart disease, an increased content of triglycerides and very low-density lipoproteins in the blood plasma was determined. What drug should be prescribed?

Добутамін Dobutamine

Лізиноприл Lisinopril

Аміодарон Amiodarone

Фамотидин Famotidine

Фенофібрат Fenofibrate

35 / 150
У лікарню було привезено хворого з опіками шкіри. Для очищення ран від мертвих тканин та слизу лікар для локального лікування призначив ферментний препарат. Назвіть цей препарат: A patient with skin burns was brought to the hospital. To clean the wounds from dead tissue and mucus, the doctor prescribed an enzyme preparation for local treatment. Name this preparation:

Панзинорм Panzynorm

Пепсин Pepsin

Аспарагіназа Asparaginase

Трипсин Trypsin

Стрептокіназа Streptokinase

36 / 150
При збільшенні частоти стимуляції ізольованого серця кроля відмічається неповне розслаблення шлуночків серця внаслідок: Increasing the frequency of stimulation of the isolated rabbit heart, incomplete relaxation of the heart ventricles is noted due to:

Збільшення вмісту натрію у кардіоміоцитах Increased sodium content in cardiomyocytes

Збільшення вмісту калію у кардіоміоцитах Increase in potassium content in cardiomyocytes

Накопичення кальцію у кардіоміоцитах Calcium accumulation in cardiomyocytes

Пригнічення K-Na насосу K-Na pump suppression

Збільшення вмісту калію в інтерстиції Increased potassium content in the interstitium

37 / 150
При мікроскопічному дослідженні фекалій від хворого з явищами профузного проносу, багаторазового блювання та наростаючої інтоксикації, було виявлено грамнегативні палички, що нагадували кому і розташовувались групами у вигляді табунців риб. Культура збудника була виділена через середовище накопичення - 1% пептонну воду, де вона утворювала ніжну плівку. Збудник якого захворювання був виділений з фекалій хворого? During microscopic examination of feces from a patient with profuse diarrhea, repeated vomiting, and increasing intoxication, Gram-negative rods resembling coma and arranged in groups in the form of shoals of fish were found. The culture of the causative agent was isolated through the accumulation medium - 1% peptone water, where it formed a delicate film. The causative agent of which disease was isolated from the patient's feces?

Псевдотуберкульоз Pseudotuberculosis

Сальмонельоз Salmonellosis

Шигельоз Shigelosis

Холера Cholera

Кишковий єрсиніоз Intestinal yersiniosis

38 / 150
До приймального відділення госпіталізовано чоловіка у непритомному стані. На зовнішні подразники не реагує, дихання періодичне по типу Чейна-Стокса, зіниці звужені, зіничний рефлекс відсутній. Було встановлено, що дані симптоми обумовлені застосуванням морфіну. Призначити антидотну терапію: A man was hospitalized in an unconscious state. He does not react to external stimuli, breathing is periodic according to the Cheyne-Stokes type, the pupils are narrowed, the pupillary reflex is absent. It was established that that these symptoms are due to the use of morphine. Prescribe antidote therapy:

Апоморфіну гідрохлорид Apomorphine hydrochloride

Унітіол Unithiol

Кальцію хлорид Calcium chloride

Налоксон Naloxone

Протаміну сульфат Protamine sulfate

39 / 150
Унаслідок поранення чоловік втратив 25% об'єму циркулюючої крові. Назвіть терміновий механізм компенсації крововтрати. As a result of the injury, the man lost 25% of the volume of circulating blood. Name the urgent mechanism of blood loss compensation.

Надходження міжтканинної рідини до судини Inflow of interstitial fluid to the vessel

Відновлення числа еритроцитів Red blood cell count recovery

Збільшення числа ретикулоцитів Increase in the number of reticulocytes

Відновлення білкового складу крові Recovery of blood protein composition

Активація еритропоезу Activation of erythropoiesis

40 / 150
В біоптаті слизової носа знайдені епітеліоїдні клітини, плазмоцити, клітини Мікулича, еозинофільні тільця Русселя. Який найбільш імовірний діагноз? Epithelioid cells, plasma cells, Mikulich cells, eosinophilic Russel bodies were found in the biopsy of the nasal mucosa. What is the most likely diagnosis?

Сифіліс Syphilis

Туберкульоз Tuberculosis

Риносклерома Rhinoscleroma

Респіраторно-синцитіальна інфекція Respiratory syncytial infection

Алергічний риніт Allergic rhinitis

41 / 150
Порушення процесів розщеплення ліпідів у тонкому кишечнику зумовлено порушенням активності ліпази. Який з наведених чинників активує ліпазу? Disruption of the processes of splitting lipids in the small intestine is caused by a violation of lipase activity. Which of the following factors activates lipase?

Пепсин Pepsin

Ентерокіназа Enterokinase

Жовчні кислоти Bile acids

Соляна кислота Hydrochloric acid

Солі Na+ Na+ salts

42 / 150
У пацієнта при рентгенологічному обстеженні виявлено грижу міжхребцевого диска грудного відділу хребта. Який вид з'єднання між хребцями зазнав патологічних змін? During an X-ray examination, the patient was diagnosed with a herniated disc of the thoracic spine. What kind of connection between the vertebrae underwent pathological changes?

Синостоз Synostosis

Діартроз Diarthrosis

Синдесмоз Syndesmosis

Геміартроз Hemiarthrosis

Синхондроз Synchondrosis

43 / 150
Досліджено ембріональний орган, в якому формуються перші формені елементи крові як тканини. Назвіть цей орган: An embryonic organ has been studied in which the first formed elements of blood as tissue are formed. Name this organ:

Тимус Thymus

Жовтковий мішок Yolk Sac

Червоний кістковий мозок Red bone marrow

Печінка Liver

Селезінка Spleen

44 / 150
В анотації до препарату вказано, що він містить антигени збудника черевного тифу, адсорбовані на стабілізованих еритроцитах барана. З якою метою використовують цей препарат? In the annotation to the drug, it is indicated that it contains antigens of the causative agent of typhoid, adsorbed on stabilized erythrocytes of a ram. For what purpose is this drug used?

Для серологічної ідентифікації збудника черевного тифу For serological identification of the causative agent of typhoid fever

Для виявлення антитіл в реакції непрямої гемаглютинації To detect antibodies in the indirect hemagglutination reaction

Для виявлення антитіл в реакції гальмування гемаглютинації To detect antibodies in the hemagglutination inhibition reaction

Для виявлення антитіл в реакції Відаля To detect antibodies in the Vidal reaction

Для виявлення антитіл в реакції зв'язування комплементу To detect antibodies in the complement binding reaction

45 / 150
У жінки 60-ти років з цирозом печінки виник геморагічний синдром. Який механізм це зумовив? A 60-year-old woman with liver cirrhosis developed a hemorrhagic syndrome. What mechanism caused this?

Зменшення синтезу протромбіну і фібриногену Decreased synthesis of prothrombin and fibrinogen

Підвищення тиску в системі ворітної вени Increased pressure in the portal vein system

Поява у крові нейротоксичних речовин The appearance of neurotoxic substances in the blood

Зниження онкотичного тиску в крові Reduction of oncotic pressure in the blood

Зменшення запасів глікогену в печінці Reduction of glycogen reserves in the liver

46 / 150
Ціанистий калій є отрутою, смерть організму наступає миттєво. Назвіть, на які ферменти в мітохондріях діє ціанистий калій: Potassium cyanide is a poison, the death of an organism occurs instantly. Name which enzymes in mitochondria are affected by potassium cyanide:

Цитохромоксидаза [аа3] Cytochrome oxidase [aa3]

НАД+ - залежні дегідрогенази NAD+ - dependent dehydrogenases

Флавінові ферменти Flavin enzymes

Цитохром Р-450 Cytochrome P-450

Цитохром B₅ Cytochrome B₅

47 / 150
При огляді ротової порожнини у пацієнта 22-х років спостерігається нахил вперед верхніх та нижніх зубів, з перекриттям нижніх зубів верхніми. Якому прикусу характерне дане розміщення зубів? When examining the oral cavity of a 22-year-old patient, a forward inclination of the upper and lower teeth is observed, with the upper teeth overlapping the lower teeth. What bite is characteristic of this arrangement of teeth?

Ортогнатія Orthognathia

Прямий прикус Direct bite

Біпрогнатія Biprognathia

Прогенія Progeny

Закритий прикус Closed Bite

48 / 150
Хвора 20-ти років звернулась до лікаря зі скаргами на кровоточивість та біль у яснах, що з'явилися через 2 дні після прийому сульфадимезину. Об'єктивно: ясенні сосочки та ясенний край гіперемовані, набряклі, кровоточать при незначному подразненні. Яка патологія розвинулась в яснах? A 20-year-old patient turned to the doctor with complaints of bleeding and pain in the gums that appeared 2 days after taking sulfadimezin. Objectively: gums the papillae and the gingival margin are hyperemic, swollen, and bleed with slight irritation. What pathology has developed in the gums?

Геморагічний гінгівіт Hemorrhagic gingivitis

Гострий катаральний гінгівіт Acute catarrhal gingivitis

Гострий виразковий гінгівіт Acute ulcerative gingivitis

Епулід Epulid

Хронічний катаральний гінгівіт Chronic catarrhal gingivitis

49 / 150
Пацієнту зі злоякісною пухлиною для усунення нестерпного болю призначили наркотичний анальгетик. Який механізм протибольової дії цього засобу? A narcotic analgesic was prescribed to a patient with a malignant tumor to eliminate unbearable pain. What is the mechanism of pain relief of this drug?

Гальмування гістамінергічних рецепторів Inhibition of histaminergic receptors

Гальмування серотонінергічних рецепторів Serotonergic receptor inhibition

Гальмування холінергічних рецепторів Inhibition of cholinergic receptors

Активація опіатних рецепторів Activation of opiate receptors

Активація D2-дофамінових рецепторів Activation of D2 dopamine receptors

50 / 150
У хворого 55-ти років, що знаходиться у кардіологічному відділенні з приводу серцевої недостатності, виявлені зміни показників гемодинаміки. Які з них найбільш інформативні для підтвердження вказаної патології? A 55-year-old patient, who is in the cardiology department due to heart failure, has detected changes in hemodynamic parameters. Which of them are the most informative for confirming the indicated pathology?

Підвищення частоти серцевих скорочень Increased heart rate

Підвищення венозного тиску Increased venous pressure

Зменшення хвилинного об'єму крові Decrease in minute blood volume

Підвищення систолічного артеріального тиску Increased systolic blood pressure

Підвищення діастолічного артеріального тиску Increased diastolic blood pressure

51 / 150
У альпініста, що піднявся на висоту 5200 м, розвинувся газовий алкалоз. Що є причиною розвитку алкалозу? A mountaineer who climbed to a height of 5200 m developed gas alkalosis. What is the cause of the development of alkalosis?

Введення кислот Introduction of acids

Введення лугів Introduction of meadows

Гіпервентиляція легенів Hyperventilation of the lungs

Підвищення температури навколишнього середовища Rising ambient temperature

Гіповентиляція легенів Hypoventilation of the lungs

52 / 150
При остеохондрозі хребта перетискається судина, яка проходить через поперечні отвори шийних хребців. Яка це артерія? During osteochondrosis of the spine, a vessel passing through the transverse openings of the cervical vertebrae is pinched. What is this artery?

Внутрішня сонна Internal Sleep

Зовнішня сонна External sleepy

Хребтова Spinal

Задня мозкова Hindbrain

Потилична Occipital

53 / 150
У чоловіка гнійна рана у ділянці соскоподібного відростка черепа, внаслідок чого розвинулося запалення оболонок головного мозку. Яким шляхом проникла інфекція в порожнину черепа? The man has a purulent wound in the area of ​​the mastoid process of the skull, as a result of which inflammation of the meninges developed. How did the infection enter the cavity of the skull?

V. emissariae mastoidea V. emissariae mastoidea

V.v. tympanicae Vv tympanicae

V.v. labirinthi Vv labyrinthhi

V. auricularis V. auricularis

V. facialis V. facialis

54 / 150
Хворій дитині 10 днів від народження провели операцію з приводу розщеплення верхньої губи ('заяча губа'). Розщеплення верхньої губи є наслідком незрощення: A sick child was operated on for cleft upper lip ('hare's lip') 10 days after birth. Cleft upper lip is the result of non-union:

Другої зябрової дуги Second gill arch

Третьої зябрової дуги Third gill arch

Піднебінних валиків верхньощелепних відростків І-ої зябрової дуги Palate ridges of the maxillary processes of the 1st gill arch

Лобового і верхньощелепних відростків І-ої зябрової дуги Frontal and maxillary processes of the 1st gill arch

Верхньо- і нижньощелепних відростків І-ої зябрової дуги Upper and mandibular processes of the 1st gill arch

55 / 150
У приймальне відділення поступив хворий із блідою шкірою, температура тіла знижена, пульс слабкий, малого наповнення, артеріальний тиск знижений. Дана симптоматика характерна для гострого отруєння морфіном. Який із перелічених препаратів слід застосувати в першу чергу? A patient with pale skin was admitted to the reception department, the body temperature is low, the pulse is weak, with little filling, blood pressure is low. These symptoms are characteristic of acute morphine poisoning. Which of the following should the listed drugs be used first?

Кодеїну сульфат Codeine sulfate

Налоксон Naloxone

Ізадрин Izadrin

Атропіну сульфат Atropine sulfate

Адреналіну гідрохлорид Adrenaline hydrochloride

56 / 150
До відділення реанімації поступив хворий з гострим отруєнням невідомим лікарським засобом. Для швидкого виведення отрути з організму провели форсований діурез. Який з перерахованих засобів використали для цієї процедури? A patient with acute poisoning by an unknown drug was admitted to the intensive care unit. Forced diuresis was performed to quickly remove the poison from the body. Which of the listed means was used for this procedure?

Гідрохлортіазид Hydrochlorothiazide

Омепразол Omeprazole

Фуросемід Furosemide

Спіронолактон Spironolactone

Дитилін Dithylin

57 / 150
Хворий доставлений у лікарню із рваною раною щелепно-лицевої ділянки, що супроводжувалася сильною кровотечею, яку довго не могли зупинити. Яке порушення загального об'єму крові виникне протягом першої години після крововтрати? The patient was brought to the hospital with a lacerated wound of the maxillofacial area, which was accompanied by severe bleeding, which could not be stopped for a long time. What violation of the total blood volume will occur during the first hours after blood loss?

Гіповолемія нормоцитемічна Normocytemic hypovolemia

Порушень об'єму крові не буде There will be no blood volume violations

Гіповолемія олігоцитемічна Oligocytemic hypovolemia

Гіповолемія поліцитемічна Polycythemic hypovolemia

Гіперволемія Hypervolemia

58 / 150
Небезпечно видавлювати гноячки на обличчі, особливо вище ротової щілини. Через анастомози з якими венами обличчя може поширитися інфекція у порожнину черепа? It is dangerous to squeeze pustules on the face, especially above the oral cavity. Through anastomoses with which facial veins, the infection can spread to the skull cavity?

Потилична вена Occipital vein

Очні вени Ocular veins

Вени крилоподібного сплетення Veins of the pterygoid plexus

Середня і глибока скроневі вени Medium and deep temporal veins

Передні вушні вени Anterior ear veins

59 / 150
Пацієнту видалили зуб. Коронка зуба долотоподібна, широка, край вузький. Корінь конусоподібний, стиснутий із боків. Який зуб видалили? The patient had a tooth removed. The crown of the tooth is chisel-shaped, wide, the edge is narrow. The root is cone-shaped, compressed from the sides. Which tooth was removed?

Нижній премоляр Lower premolar

Верхній різець Upper incisor

Верхній премоляр Upper premolar

Нижнє ікло Lower Canine

Нижній різець Lower incisor

60 / 150
При розтині тіла померлого у прямій і сигмоподібній кишках видно дефекти слизової оболонки неправильної форми з нерівними контурами, вони зливаються між собою, залишаючи невеликі острівці слизової оболонки, що збереглася. Про який різновид коліту можна думати? During the autopsy of the deceased, defects of the mucous membrane of an irregular shape with uneven contours are visible in the rectum and sigmoid colon, they merge with each other, leaving small islands of the preserved mucosa. What type of colitis can you think of?

Фібринозний Fibrinous

Фолікулярний Follicular

Виразковий Ulcerous

Гнійний Suppurative

Катаральний Catarrhal

61 / 150
У травмованого чоловіка рана скроневої ділянки, з якої яскраво-червоною цівкою витікає кров. Яка судина була пошкоджена? The injured man has a wound in the temporal area, from which blood flows in a bright red stream. What vessel was damaged?

occipitalis occipitalis

facialis facialis

auricularis posterior auricularis posterior

temporalis superficialis temporalis superficialis

maxillaris maxillaris

62 / 150
У чоловіка 30-ти років множинні переломи кісток кінцівок в результаті автомобільної катастрофи. В стаціонар доставлений через годину після травми в важкому стані: свідомість затьмарена, шкіра бліда, вкрита липким потом, зіниці вузькі із слабкою реакцією на світло, дихання рідке, поверхневе, тони серця приглушені, пульс ниткоподібний, АТ- 60/40 мм рт.ст. Ознак внутрішньої чи зовнішньої крововтрати немає. Який стан розвинувся у хворого? A 30-year-old man has multiple fractures of the bones of his limbs as a result of a car accident. He was brought to the hospital an hour after the injury in a serious condition: consciousness is obscured, the skin is pale, covered sticky sweat, pupils are narrow with a weak reaction to light, breathing is shallow, shallow, heart sounds are muffled, pulse is threadlike, blood pressure - 60/40 mm Hg. There are no signs of internal or external blood loss. What condition has the patient developed?

Опіковий шок Burn shock

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Травматичний шок Traumatic shock

Постгеморагічний шок Posthemorrhagic shock

Кардіогенний шок Cardiogenic shock

63 / 150
У новонародженої дитини спостерігається зниження інтенсивності смоктання, часте блювання, гіпотонія. У сечі та крові значно підвищена концентрація цитруліну. Який метаболічний процес порушений? A newborn baby has decreased sucking intensity, frequent vomiting, hypotonia. Citrulline concentration is significantly increased in urine and blood. What metabolic process is disturbed?

ЦТК CTC

Глюконеогенез Gluconeogenesis

Гліколіз Glycolysis

Цикл Корі Cory Cycle

Орнітиновий цикл Ornithine cycle

64 / 150
Хвора звернулася зі скаргами на припухлість в передній ділянці шиї, схуднення, випуклість очей, тахікардію, неврівноваженість. Яка залоза уражена? The patient complained of swelling in the front of the neck, weight loss, bulging eyes, tachycardia, imbalance. Which gland is affected?

Епіфіз Pineal gland

Щитоподібна залоза Thyroid

Тимус Thymus

Гіпофіз Pituitary

Прищитоподібні залози Parathyroid glands

65 / 150
Хворому на акне призначений доксицикліну гідрохлорид. Які застереження повинен дати лікар хворому при застосуванні цього препарату? A patient with acne is prescribed doxycycline hydrochloride. What precautions should the doctor give the patient when using this drug?

Запивати великою кількістю рідини, бажано молоком Drink plenty of liquid, preferably milk

Приймати перед їжею Take before meals

Курс лікування не повинен перевищувати 1 день The course of treatment should not exceed 1 day

Не приймати разом з вітамінними препаратами Do not take together with vitamin preparations

Уникати тривалого перебування на сонці Avoid prolonged exposure to the sun

66 / 150
В клініку звернувся чоловік 45-ти років із скаргами на втрату чутливості в ділянці задньої 1/3 язика. Функція якої пари черепно-мозкових нервів порушена? A 45-year-old man came to the clinic with complaints of loss of sensation in the back 1/3 of the tongue. The function of which pair of cranial nerves is impaired?

VIII VIII

ІХ THEM

Х X

XII XII

V V

67 / 150
У хворого відкритий рот, він не може його закрити і членороздільно говорити. Яке ураження у хворого? The patient's mouth is open, he cannot close it and speak articulately. What is the patient's lesion?

Перелом нижньої щелепи Fracture of lower jaw

Стрес Stress

Ураження рухового центру мови Language motor center damage

Вивих нижньої щелепи Dislocation of the lower jaw

Параліч жувальних м'язів Palysis of masticatory muscles

68 / 150
Хвора на хронічний гепатит скаржиться на підвищення чутливості до барбітуратів, які раніше вона переносила без симптомів інтоксикації. З порушенням якої функції печінки це пов'язане найбільше? A patient with chronic hepatitis complains of increased sensitivity to barbiturates, which she previously tolerated without symptoms of intoxication. Which liver function disorder is this most associated with?

Фагоцитарна Phagocytic

Утворення жовчі Bile Formation

Гемопоетична Hematopoietic

Метаболічна Metabolic

Гемодинамічна Hemodynamic

69 / 150
Пацієнта госпіталізовано до лікарні з пошкодженням шийних сегментів спинного мозку. Скільки сегментів має цей відділ спинного мозку? A patient was admitted to the hospital with damage to the cervical segments of the spinal cord. How many segments does this section of the spinal cord have?

7 7

2 2

8 8

5 5

12 12

70 / 150
У дівчинки спостерігаються висока температура і біль у горлі. Об'єктивно: набряк м'якого піднебіння, на мигдаликах сірі плівки, які важко відокремлюються, залишаючи глибокі кровоточиві дефекти тканини. Яке захворювання найбільш імовірне? The girl has a high temperature and a sore throat. Objectively: swelling of the soft palate, gray films on the tonsils that are difficult to separate, leaving deep bleeding defects tissues. What disease is most likely?

Інфекційний мононуклеоз Infectious mononucleosis

Ангіна Симановського-Венсана Symanovsky-Vincent angina

Лакунарна ангіна Lacunar angina

Некротична ангіна Necrotic sore throat

Дифтерія зіву Pharyngeal diphtheria

71 / 150
Чоловік звернувся до хірурга з варикозним розширенням вен лівої ноги. Вузли вен розташовані на задній поверхні шкіри гомілки, на задній та передній поверхнях шкіри стегна. Які поверхневі вени нижньої кінцівки пошкоджені у хворого? A man went to the surgeon with varicose veins of the left leg. The nodes of the veins are located on the back surface of the skin of the leg, on the back and front surfaces of the skin of the thigh. What are the superficial veins of the lower limb damaged in the patient?

Задня великогомілкова вена, велика підшкірна вена Posterior tibial vein, great saphenous vein

Стегнова вена, велика та мала підшкірні вени Femoral vein, large and small saphenous veins

Велика та мала підшкірні вени Large and small subcutaneous veins

Мала підшкірна вена, глибока вена стегна Small saphenous vein, deep thigh vein

Підколінна, поверхнева підшкірна вени Popular, superficial subcutaneous veins

72 / 150
У дитини 3-х років впродовж 6-ти місяців розвинулась деформація обличчя у результаті симетричного збільшення об'єму кутів нижньої щелепи. Мікроскопічно: між кістковими балками розташована сполучна тканина з великою кількістю судин і примітивними кістковими балочками. Яке захворювання найбільш імовірне? A 3-year-old child developed a facial deformity over the course of 6 months as a result of a symmetrical increase in the volume of the corners of the lower jaw. Microscopically: connective tissue is located between the bone beams with a large number of vessels and primitive bone beams. What disease is most likely?

Херувізм Cherubism

Еозинофільна гранульома Eosinophilic granuloma

Остеобластокластома Osteoblastoclastoma

Остеосаркома Osteosarcoma

Фіброма Fibroma

73 / 150
Від хворого на гостру кишкову інфекцію виділено вірус, який віднесено до роду ентеровірусів. Для встановлення серотипу віруса застосовують діагностичні сироватки. Ці сироватки повинні містити антитіла проти: A virus belonging to the enterovirus genus was isolated from a patient with an acute intestinal infection. Diagnostic sera are used to determine the serotype of the virus. These sera must contain antibodies against:

Вірусних ферментів Viral enzymes

Вірусних гемаглютинінів Viral hemagglutinins

Неструктурних білків віруса Nonstructural virus proteins

Білків капсиду Capsid proteins

Білків суперкапсидної оболонки Proteins of the supercapsid shell

74 / 150
У хлопчика 5-ти років з'явилися біль під час ковтання, набряк шиї, висока температура. При огляді на мигдаликах виявлені плівки сіро-білого кольору, які знімаються з великим зусиллям. Про яке захворювання йде мова? A 5-year-old boy developed pain when swallowing, neck swelling, high temperature. Upon examination, gray-white films were found on the tonsils, which were removed with great effort. What disease are we talking about?

Скарлатина Scarlatina

Менінгококова інфекція Meningococcal infection

- -

Кір Measles

Дифтерія Diphtheria

75 / 150
При обстеженні хворого з ендокринною патологією встановлено, що в плазмі крові підвищений рівень тестостерону. Які клітини в організмі чоловіка відповідальні за продукцію цього гормону? During the examination of a patient with endocrine pathology, it was established that the level of testosterone in the blood plasma is elevated. Which cells in a man's body are responsible for the production of this hormone?

Сустентоцити сім'яників Sustentocytes of testes

Гландулоцити сім'яників Glandulocytes of testes

Клітини сім'яних міхурців Seminal vesicle cells

Клітини передміхурової залози Prostate cells

Сперматогенні клітини Spermatogenic cells

76 / 150
Як антикоагулянти використовують різні речовини, зокрема полісахарид природного походження, а саме: As anticoagulants, various substances are used, in particular polysaccharide of natural origin, namely:

Хондроїтинсульфат Chondroitin sulfate

Гіалуронова кислота Hyaluronic acid

Дерматансульфат Dermatan sulfate

Декстран Dextran

Гепарин Heparin

77 / 150
Велику частину коронки, шийки і кореня зуба складає дентин, товщина якого з віком може збільшуватися, можливе також його часткове відновлення після пошкодження. Які структури забезпечують ці процеси? A large part of the crown, neck and root of the tooth is made up of dentin, the thickness of which can increase with age, and its partial recovery after damage is also possible. What structures provide these processes?

Одонтобласти Odontoblasts

Амелобласти Ameloblasts

Цементобласти Cement areas

Перитубулярний дентин Peritubular dentine

Дентинні канальці Dentine tubules

78 / 150
При мікроскопічному дослідження пунктату з осередку запалення у хворого із абсцесом шкіри знайдено велику кількість різних клітин крові. Які з цих клітин першими надходять із судин до тканин при запаленні? During a microscopic examination of a punctate from a focus of inflammation in a patient with a skin abscess, a large number of different blood cells were found. Which of these cells are the first to arrive from vessels to tissues during inflammation?

Еозинофіли Eosinophils

Базофіли Basophils

Моноцити Monocytes

Лімфоцити Lymphocytes

Нейтрофіли Neutrophils

79 / 150
У хворого після травми хребта спостерігається відсутність довільних рухів, сухожилкових рефлексів, чутливості тільки нижніх кінцівок. Який механізм порушень та у якому відділі хребта була травма? After a spinal injury, the patient has a lack of voluntary movements, tendon reflexes, sensitivity only of the lower extremities. What is the mechanism of the disorders and in which part of the spine was the injury?

- -

Спінальний шок, шийний відділ Spinal shock, cervical

Центральний параліч, куприковий відділ Central paralysis, coccyx

Спінальний шок, грудний відділ Spinal shock, thoracic

Периферичний параліч, шийний відділ Peripheral paralysis, cervical region

80 / 150
У постраждалого - різана рана у ділянці краю нижньої щелепи попереду жувального м'яза. З рани виливається кров темно-червоного кольору. Яку судину пошкоджено? The victim has a cut wound in the area of ​​the edge of the lower jaw in front of the masticatory muscle. Dark red blood is pouring out of the wound. What vessel is damaged?

V. lingualis V. lingualis

V. retromandibularis V. retromandibularis

V. jugularis anterior V. jugularis anterior

V. jugularis externa V. jugularis externa

V. facialis V. facialis

81 / 150
У пацієнта має місце пошкодження волокон дев'ятої пари черепних нервів (язикоглотковий). Формування якого відчуття буде порушено? The patient has damage to the fibers of the ninth pair of cranial nerves (glossopharyngeal). The formation of which sensation will be disturbed?

Гірке Bitter

Солоне Salty

Солодке Sweet

Кисле Sour

Усіх смакових відчуттів All tastes

82 / 150
У хворого на хронічний гепатит в аналізі крові на білкові фракції виявили зниження загальної кількості білка. Це означає, що у клітинах печінки порушена функція таких органел: In a patient with chronic hepatitis, a blood test for protein fractions showed a decrease in the total amount of protein. This means that the function of the following organelles is impaired in the liver cells:

Цитоскелет Cytoskeleton

Лізосоми Lysosomes

Комплекс Гольджі Golgi Complex

Гранулярна ендоплазматична сітка Granular endoplasmic reticulum

Мітохондрії Mitochondria

83 / 150
У жінки 32-х років запалення ясен супроводжується їх гіпоксією. Утворення якого метаболіту вуглеводного обміну значно збільшується при цьому в тканинах пародонта? In a 32-year-old woman, inflammation of the gums is accompanied by their hypoxia. The formation of which metabolite of carbohydrate metabolism significantly increases in this case in the periodontal tissues?

Рибозо-5-фосфат Ribose-5-phosphate

Глікоген Glycogen

Лактат Lactate

НАДФ-Н NADF-H

Глюкозо-6-фосфат Glucose-6-phosphate

84 / 150
У крові пацієнта за 10 тижнів після жовтяниці виявлено HBsAg. Для якого виду вірусного гепатиту це характерно? HBsAg was detected in the patient's blood 10 weeks after jaundice. What type of viral hepatitis is this characteristic of?

В In

D D

С C

А A

Е E

85 / 150
На мікропрепараті серця розрізняємо клітини прямокутної форми з центрально розташованим ядром, розвиненими міофібрилами, зв'язані між собою вставними дисками. З цими клітинами пов'язана така функція серця: On the micro-section of the heart, we distinguish rectangular-shaped cells with a centrally located nucleus, developed myofibrils, connected to each other by intercalated discs. These cells are associated with the following function of the heart:

Захисна Protective

Проведення імпульсу Pulse conduction

Ендокринна Endocrine

Скорочення Abbreviation

Регенераторна Regenerative

86 / 150
У препараті сполучної тканини, забарвленому гематоксиліном-еозином, спостерігаються ізогенні групи клітин, оточені базофільною міжклітинною речовиною. Волокнисті структури не виявлені. Яка це сполучна тканина? In the preparation of connective tissue stained with hematoxylin-eosin, isogenic groups of cells surrounded by basophilic intercellular substance are observed. Fibrous structures are not detected. What kind of connective tissue is this?

Щільна волокниста Dense fibrous

Гіалінова хрящова Hyaline cartilage

Еластична хрящова Elastic cartilage

Пухка волокниста Fluffy fibrous

Пластинчаста кісткова Squamous bone

87 / 150
На прийом до лікаря прийшов хворий високого росту, з відвислою нижньою губою і великим носом, та з великими кінцівками. Підвищення секреції якої залози можна запідозрити у цього хворого? A tall patient with a drooping lower lip and a large nose, and with large limbs came to the doctor for an appointment. Increased secretion of which gland can be suspected in this patient?

Епіфіз Pineal gland

- -

Прищитоподібні Pystiliformes

Щитоподібна Thyroid

Передня частка гіпофіза Anterior lobe of the pituitary gland

88 / 150
До комплексної терапії хворого на бронхопневмонію, що супроводжується виснажливим сухим кашлем, лікар включив муколітичний препарат, який деполімеризує мукопротеїди. Вкажіть цей препарат: To the complex therapy of a patient with bronchopneumonia accompanied by a debilitating dry cough, the doctor included a mucolytic drug that depolymerizes mucoproteins. Specify this drug:

Строфантин Strophantin

Ацетилцистеїн Acetylcysteine

Кодеїн Codeine

Неодикумарин Neodicoumarin

Атенолол Atenolol

89 / 150
Одна з тканин зуба постійно відкладається в області верхівки кореня, що обумовлює його видовження. Цей процес компенсує стирання коронки і забезпечує постійність загальної довжини зуба. Яка тканина зуба є репаративно активною у постнатальному періоді? One of the tissues of the tooth is constantly deposited in the region of the apex of the root, which causes its elongation. This process compensates for the wear of the crown and ensures the constancy of the total length of the tooth. Which tissue of the tooth is reparative active in the postnatal period?

Кісткова Bone

Цемент Cement

Пухка сполучна Loose connector

Емаль Enamel

Щільна сполучна Dense connective

90 / 150
Пацієнт скаржиться на виділення сечі під час статевого акту. Який орган уражений? The patient complains of urine discharge during sexual intercourse. Which organ is affected?

Сім'яні міхурці Seminal vesicles

Яєчко Testicle

Сечовий міхур Bladder

Придаток яєчка Appendix

Передміхурова залоза Prostate

91 / 150
В тканині видаленої слинної залози знайдено: дифузний склероз, прошарки сполучної тканини містять змішаноклітинний інфільтрат, часточки залози атрофовані, протоки розширені. Крім того, тканина залози містить кістозну порожнину великих розмірів, внутрішня поверхня її вкрита сплощеним двошаровим епітелієм, просвіт заповнений рідиною, оточуюча тканина склерозована. Діагностуйте захворювання: In the tissue of the removed salivary gland, the following were found: diffuse sclerosis, the layers of connective tissue contain a mixed cellular infiltrate, the lobules of the gland are atrophied, the ducts are dilated. In addition, the tissue of the gland contains a cystic cavity of large sizes, its inner surface is covered with a flattened two-layered epithelium, the lumen is filled with liquid, the surrounding tissue is sclerosed. Diagnose the disease:

Мономорфна аденома Monomorphic adenoma

Ретенційна кіста Retention cyst

Сіалолітіаз Sialolithiasis

Гострий сіалоаденіт Acute sialoadenitis

Плеоморфна аденома Pleomorphic adenoma

92 / 150
У плазмі крові пацієнта підвищилась активність ізоферментів ЛДГ₁ і ЛДГ₂. Про патологію якого органа це свідчить? The activity of LDH₁ and LDH₂ isoenzymes increased in the patient's blood plasma. What organ pathology does this indicate?

Міокард Myocardium

Печінка Liver

Мозок Brain

Нирки Kidneys

Скелетні м'язи Skeletal muscles

93 / 150
Вітамін D резистентний рахіт визначається домінантним геном, який локалізований в Х-хромосомі. Який генотип має здоровий хлопчик у родині, де мати здорова, а у батька діагностовано дану форму рахіту? Vitamin D resistant rickets is determined by a dominant gene located on the X-chromosome. What genotype does a healthy boy have in a family where the mother is healthy and the father is diagnosed with this form rickets?

AA AA

XАY XY

аа aa

XаY XaY

Аа Ah

94 / 150
Однією із функцій слини є захисна, яка реалізується, зокрема, формуванням місцевого імунітету слизової оболонки за рахунок виділення привушними залозами такого білку: One of the functions of saliva is protective, which is implemented, in particular, by the formation of local immunity of the mucous membrane due to the release of such a protein by the parotid glands:

Колаген Collagen

Еластин Elastin

Секреторний імуноглобулін A Secretory immunoglobulin A

Фібриноген Fibrinogen

Альбумін Albumin

95 / 150
Пасажири автобуса у спекотну погоду попросили відкрити люки. Який шлях тепловіддачі при цьому активується? Bus passengers in hot weather asked to open the hatches. Which heat transfer path is activated?

Випаровування поту Evaporation of sweat

Випромінювання та теплопроведення Radiation and heat conduction

Конвекція Convection

Випромінювання Radiation

Теплопроведення Heat conduction

96 / 150
Вивчається родовід сім'ї, в якій спостерігаються надмірно великі зуби. Ця ознака трапляється в усіх поколіннях тільки у чоловіків і успадковується від батька до сина. Визначте тип успадкування : The genealogy of a family in which excessively large teeth are observed. This trait occurs in all generations only in men and is inherited from father to son. Determine the type of inheritance:

Зчеплений з Х-хромосомою рецесивний X-linked recessive

Зчеплений з Y-хромосомою Linked to Y-chromosome

Автосомно-домінантний Autosomal dominant

Зчеплений з Х-хромосомою домінантний X-linked dominant

Автосомно-рецесивний Autosomal recessive

97 / 150
Хірург пошкодив нерв, що іннервує щелепно-під'язиковий м'яз. Назвіть пошкоджений нерв: The surgeon damaged the nerve innervating the maxillohyoid muscle. Name the damaged nerve:

N. hypoglossus N. hypoglossus

N. glossopharyngeus N. glossopharyngeus

N. trigeminus N. trigeminus

N. accessorius N. accessorius

N. facialis N. facialis

98 / 150
На шліфі зуба в області верхівки кореня визначається тканина, що складається з клітин відростчатої форми, які оточені мінералізованою міжклітинною речовиною. Назвіть дану тканину: On the section of the tooth in the region of the apex of the root, a tissue consisting of process-shaped cells surrounded by mineralized intercellular substance is determined. Name this tissue:

Клітинний цемент Cell cement

Дентин плащовий Dentin mantle

Емаль Enamel

Періодонт Periodont

Ретикулофіброзна кісткова тканина Reticulofibrous bone tissue

99 / 150
В еритроцитах пацієнта, хворого на гемолітичну анемію, була значно знижена активність піруваткінази. Який метаболічний процес порушений за цих умов? The activity of pyruvate kinase was significantly reduced in the erythrocytes of a patient with hemolytic anemia. What metabolic process is disturbed under these conditions?

Гліколіз Glycolysis

Глюконеогенез Gluconeogenesis

Синтез глікогену Glycogen synthesis

Пентозофосфатний шлях окислення глюкози Pentose phosphate pathway of glucose oxidation

Глікогеноліз Glycogenolysis

100 / 150
У пацієнтки 26-ти років висипання на шкірі, свербіж після вживання цитрусових. Призначте лікарський засіб з групи блокаторів Н₁-гістамінорецепторів: A 26-year-old patient has a skin rash, itching after eating citrus fruits. Prescribe a drug from the group of H₁-histamine receptor blockers:

Димедрол Diphenhydramine

Кислота ацетилсаліцилова Acetylsalicylic acid

Вікасол Vikasol

Анальгін Analgin

Парацетамол Paracetamol

101 / 150
У жінки віком 35 років діагностовано дифтерію зіву. Вона померла від гострої серцевої недостатності. Розтин тіла показав: порожнини серця розширені в поперечнику, м'яз серця тьмяний, в'ялий, строкатий на розрізі, з жовтуватими ділянками під ендокардом. Який вид дистрофії виявлений у кардіоміоцитах? A 35-year-old woman was diagnosed with diphtheria of the pharynx. She died of acute heart failure. The autopsy showed: the heart cavities were dilated in diameter, the heart muscle was dull, in 'bare, variegated on section, with yellowish areas under the endocardium. What type of dystrophy is found in cardiomyocytes?

Жирова Fat

Гіаліново-крапельна Hyaline-drip

Гідропічна Hydropic

Балонна Balloon

Вуглеводна Hydrocarbon

102 / 150
Обмеження споживання води призвело до зневоднення організму. Який механізм активується за цих умов для збереження води в організмі? Restriction of water consumption led to dehydration of the body. What mechanism is activated under these conditions to conserve water in the body?

Зменшення секреції альдостерону Decreased secretion of aldosterone

Збільшення секреції альдостерону Increased secretion of aldosterone

Збільшення секреції вазопресину Increased vasopressin secretion

Зменшення секреції вазопресину Decreased vasopressin secretion

Збільшення секреції соматостатину Increased secretion of somatostatin

103 / 150
У пацієнтки віком 30 років після видалення зуба на нижній щелепі, спостерігалося підвищення температури, згодом виникла припухлість в області шиї. Під час розтину шкіри шиї встановлено, що підшкірно-жирова клітковина просякнута непрозорою жовто-зеленою рідиною з неприємним запахом. Який запальний процес розвинувся у жировій клітковині? A 30-year-old female patient, after the removal of a tooth on the lower jaw, experienced an increase in temperature, subsequently swelling in the neck area. During the dissection of the skin of the neck, it was found that the subcutaneous adipose tissue is saturated with an opaque yellow-green liquid with an unpleasant odor. What inflammatory process has developed in adipose tissue?

Серозне запалення Serous inflammation

Флегмона Phlegmon

Фібринозне запалення Fibrinous inflammation

Геморагічне запалення Hemorrhagic inflammation

Абсцес Abscess

104 / 150
Під час роботи лікарю-стоматологу доводиться довго стояти на ногах, що може призвести до застою крові у венах нижніх кінцівок і до їх варикозного розширення. Провідним механізмом формування застою у даному випадку є зменшення: During work, a dentist has to stand on his feet for a long time, which can lead to blood stagnation in the veins of the lower extremities and their varicose expansion. The leading mechanism of stagnation formation in in this case there is a decrease:

Скорочення скелетних м'язів нижніх кінцівок Shortening of the skeletal muscles of the lower limbs

Присмоктувального ефекту грудної клітки Chest suction effect

Присмоктувально-насосного ефекту діафрагми на органи черевної порожнини Suction-pumping effect of the diaphragm on the organs of the abdominal cavity

Залишкової рушійної сила серця Residual heart driving force

Градієнта тиску крові у венозних судинах Gradient of blood pressure in venous vessels

105 / 150
Аналізуються діти в одній сім'ї. Один з батьків гомозиготний по домінантному гену полідактилії, а другий - здоровий (гомозиготний по рецесивному гену) в цьому випадку у дітей проявиться закон: Children in one family are analyzed. One of the parents is homozygous for the dominant polydactyly gene, and the other is healthy (homozygous for the recessive gene), in this case the children will have law:

Незалежного спадкування Independent inheritance

Зчеплене успадкування Linked Inheritance

Одноманітності гібридів першого покоління Uniformities of first generation hybrids

Розщеплення гібридів Split hybrids

Чистоти гамет Gamete purity

106 / 150
В експерименті вивчалися головні показники гемодинаміки. Який з нижче перерахованих показників гемодинаміки є однаковим для великого й малого кіл кровообігу? In the experiment, the main indicators of hemodynamics were studied. Which of the following indicators of hemodynamics is the same for the large and small circles of blood circulation?

Опір кровотоку Blood flow resistance

Середній артеріальний тиск Average blood pressure

Об'ємна швидкість кровотоку Volume velocity of blood flow

Діастолічний артеріальний тиск Diastolic blood pressure

Лінійна швидкість кровотоку Linear velocity of blood flow

107 / 150
У пацієнта, який хворіє на туберкульоз та перебуває на лікуванні, погіршився слух. Який лікарський засіб викликав таке ускладнення? A patient suffering from tuberculosis and being treated has hearing loss. What medicine caused this complication?

Канаміцину сульфат Kanamycin sulfate

Ізоніазид Isoniazid

Етіонамід Ethionamide

Стрептоміцин Streptomycin

Рифампіцин Rifampicin

108 / 150
В лабораторії вивчали вірулентність збудника дифтерії. При цьому проводили внутрішньоочеревинне зараження лабораторних тварин. В ході експерименту встановлена доза бактерій, яка викликає загибель 95% тварин. Яку одиницю вимірювання вірулентності визначали в лабораторії? In the laboratory, the virulence of the causative agent of diphtheria was studied. At the same time, laboratory animals were infected intraperitoneally. During the experiment, a dose of bacteria was established that causes the death of 95% of the animals. What is the unit of measurement of virulence determined in the laboratory?

DCL DCL

LD 5 LD 5

LD50 LD50

ІД ID

DLM DLM

109 / 150
Під час операції на головному мозку подразнення кори великих півкуль викликало у пацієнта тактильні та температурні відчуття. Яку звивину подразнювали? During brain surgery, stimulation of the cortex of the large hemispheres caused tactile and temperature sensations in the patient. Which gyrus was stimulated?

Поясну I'll explain

Прецентральну Precentral

Постцентральну Postcentral

Парагіпокампальну Parahippocampal

Верхню латеральну Upper lateral

110 / 150
У хворого з алкогольним ураженням печінки порушені процеси біотрансформації ксенобіотиків та ендогенних токсичних сполук. Зниження активності якого хромопротеїну може бути причиною цього? In a patient with alcoholic liver damage, the processes of biotransformation of xenobiotics and endogenous toxic compounds are disturbed. A decrease in the activity of which chromoprotein can be the cause of this?

Цитохромоксидаза Cytochrome oxidase

Цитохром Р-450 Cytochrome P-450

Цитохром с1 Cytochrome c1

Цитохром b Cytochrome b

Гемоглобін Hemoglobin

111 / 150
Для патогенетичного лікування невралгій, серед інших і альвеолярних нервів, використовують ненаркотичні анальгетики. Виберіть найбільш імовірний механізм їх дії. Non-narcotic analgesics are used for the pathogenetic treatment of neuralgia, among others, and alveolar nerves. Choose the most likely mechanism of their action.

Інактивація циклооксигенази та пригнічення синтезу простагландинів Inactivation of cyclooxygenase and inhibition of prostaglandin synthesis

Антибрадикінінова активність Antibradykinin activity

- -

Взаємодія з опіатними рецепторами Interaction with opiate receptors

Інактивація ліпоксигенази та пригнічення синтезу лейкотрієнів Inactivation of lipoxygenase and inhibition of leukotriene synthesis

112 / 150
Під час проведення бактеріоскопії мазка з уретри у пацієнта виявлено гонорею. Враховуючи, що препаратами вибору для лікування гонореї є фторхінолони, який лікарський засіб із нижченаведених треба призначити пацієнту? During a bacterioscopy of a urethral swab, a patient is diagnosed with gonorrhea. Given that the drugs of choice for gonorrhea are fluoroquinolones, which of the following drugs should be prescribed to the patient?

Фторурацил Fluorouracil

Цефазолін Cefazolin

Ципрофлоксацин Ciprofloxacin

Фуразолідон Furazolidone

Уросульфан Urosulfan

113 / 150
У тварини під час проведення експерименту викликали отруєння уретаном. Який вид гіпоксії виник? The animal was poisoned with urethane during the experiment. What type of hypoxia occurred?

Дихальна Respiratory

Гемічна Chemical

Циркуляторна Circulator

Гіпоксична Hypoxic

Тканинна Fabric

114 / 150
У пацієнта діагноз: гострий риногенний гайморит (запалення верхньощелепної пазухи). Яким чином інфекція могла проникнути в гайморову пазуху? The patient has a diagnosis of acute rhinogenic sinusitis (inflammation of the maxillary sinus). How could the infection enter the maxillary sinus?

Крізь верхній носовий хід Through the upper nasal passage

Крізь середню черепну ямку Through the middle cranial fossa

Крізь нижній носовий хід Through the lower nasal passage

Крізь середній носовий хід Through the middle nasal passage

Крізь передню черепну ямку Through the anterior cranial fossa

115 / 150
З метою визначення максимальної секреції хлористоводневої кислоти шлункового соку пацієнту 42-х років ввели розчин гістаміну. Це призвело до збільшення секреції підшлунковою залозою такого компоненту соку: In order to determine the maximum secretion of hydrochloric acid of gastric juice, a 42-year-old patient was injected with a solution of histamine. This led to an increase in the secretion of the following component of the juice by the pancreas:

Трипсиноген Trypsinogen

Ліпаза Lipase

Амілаза Amylase

Бікарбонати Bicarbonates

Слиз Slime

116 / 150
При гістологічному дослідженні періапікальної тканини, видаленої у хворого, що тривалий час хворів на хронічний періодонтит, було виявлено грануляційну тканину з тяжами плоского епітелію, оточену фіброзною капсулою. Який найбільш імовірний діагноз? During a histological examination of the periapical tissue removed from a patient who had been suffering from chronic periodontitis for a long time, granulation tissue with strands of squamous epithelium surrounded by a fibrous capsule was found. What is the most probable diagnosis?

Складна гранульома Complex granuloma

Гранулюючий періодонтит Granulating periodontitis

Проста гранульома Simple granuloma

Абсцедуючий періодонтит Abscessing periodontitis

Кістогранульома Cystogranuloma

117 / 150
Пацієнту з гіпохромною анемією призначено залізовмісний препарат, який вводять тільки внутрішньовенно. Який це засіб? A patient with hypochromic anemia is prescribed an iron-containing drug that is administered only intravenously. What is this drug?

Маніт Manit

Дихлотіазид Dichlorothiazide

Ферковен Ferkoven

Фуросемід Furosemide

Кислота етакринова Ethacrynic acid

118 / 150
У хворого спостерігається остеопороз кісток, в крові - гіперкальціємія, гіпофосфатемія. Яка причина такого стану? The patient has bone osteoporosis, hypercalcemia, hypophosphatemia in the blood. What is the cause of this condition?

Пригнічення секреції кортикостероїдів Inhibition of corticosteroid secretion

Посилена секреція паратгормону Increased parathyroid hormone secretion

Посилена секреція тироксину Increased secretion of thyroxine

Посилена секреція кортикостероїдів Increased secretion of corticosteroids

Пригнічення секреції паратгормону Suppression of parathyroid hormone secretion

119 / 150
При мікроскопічному дослідженні бляшкоподібного утвору, видаленого з бокової поверхні язика у чоловіка із зубними протезами, виявлено значне потовщення епітеліального шару з явищами паракератозу, гіперкератозу та акантозу, у сполучній тканині - дрібні круглоклітинні інфільтрати. Діагностуйте патологічний стан: When microscopically examining a plaque-like formation removed from the lateral surface of the tongue in a man with dentures, a significant thickening of the epithelial layer with phenomena of parakeratosis, hyperkeratosis and acanthosis in the connective tissue was revealed - small round cell infiltrates. Diagnose the pathological condition:

Лейкоплакія Leukoplakia

Хронічний глосит Chronic glossitis

Іхтіоз Ichthyosis

Хронічний стоматит Chronic stomatitis

Гунтерівський глосит Gunter's Glossit

120 / 150
В емалі на межі з дентином зустрічаються незвапновані ділянки, що часто стають місцем проникнення інфекції в зуб. Як називають такі утворення? In the enamel at the border with the dentin, there are non-calcified areas that often become a place for infection to enter the tooth. What are these formations called?

Емалеві призми Enamel prisms

Волокна Томса Toms Fibers

Емалеві пучки Enamel bundles

Енамелобласти Enameloblasts

Дентинобласти Dentinoblasts

121 / 150
У дівчинки 6-ти років виражені ознаки гемолітичної анемії. При біохімічному аналізі еритроцитів встановлено дефіцит ферменту глюкозо-6-фосфатдегідрогенази. Порушення якого метаболічного процесу відіграє головну роль у розвитку цієї патології? A 6-year-old girl has pronounced signs of hemolytic anemia. A biochemical analysis of erythrocytes revealed a deficiency of the enzyme glucose-6-phosphate dehydrogenase. A violation of which metabolic process plays a major role in the development of this pathology?

Пентозофосфатний шлях Pentose phosphate pathway

Анаеробний гліколіз Anaerobic glycolysis

Тканинне дихання Tissue respiration

Глюконеогенез Gluconeogenesis

Окисне фосфорилювання Oxidative phosphorylation

122 / 150
У хворого зареєстрували ЕКГ. За яким її елементом лікар може оцінити процеси розповсюдження деполяризації передсердями? The patient's ECG was recorded. By what element of it can the doctor assess the processes of spreading depolarization through the atria?

Зубець T Teeth T

Зубець Q Prong Q

Зубець R R tooth

Зубець P Prong P

Зубець S S tooth

123 / 150
У 4-річного хлопчика з'явились горбисті, щільні, підшкірно розташовані утворення в ділянці кутів та вздовж гілок двох нижніх щелеп, які зумовили деформацію обличчя. При гістологічному дослідженні біоптату виявлено: в міжбалковому просторі розростання васкуляризованої сполучної тканини, довкола судин маси ацидофільного матеріалу, багатоядерні гігантські клітини, окремі примітивні кісткові балочки. Діагностуйте захворювання. In a 4-year-old boy, lumpy, dense, subcutaneous formations appeared in the area of ​​the corners and along the branches of the two lower jaws, which caused the deformation of the face. During histological examination of the biopsy revealed: in the inter-beam space, growth of vascularized connective tissue, masses of acidophilic material around the vessels, multinucleated giant cells, individual primitive bone beams. Diagnose the disease.

Еозинофільна гранульома Eosinophilic granuloma

Херувізм Cherubism

Хронічний фіброзний періостит Chronic fibrous periostitis

Фіброзна дисплазія Fibrous dysplasia

Периферійна гігантоклітинна гранульома Peripheral giant cell granuloma

124 / 150
Регуляція експресії генів здійснюється за рахунок різних механізмів. Укажіть ділянку ДНК при індукції якої активується експресія гену. Regulation of gene expression is carried out by various mechanisms. Specify the section of DNA upon induction of which gene expression is activated.

Термінатор Terminator

Атенюатор Attenuator

Спейсер Spacer

Енхансер Enhancer

Сайленсер Silencer

125 / 150
Під час обстеження порожнини рота у хворої жінки визначається гіперемія слизової оболонки щік, дна порожнини рота, м'якого та твердого піднебіння. Слизова оболонка тьмяна, з великою кількістю дрібних виразок, вкрита непрозорим слизом. Встановіть імовірний діагноз. During the examination of the oral cavity of a sick woman, hyperemia of the mucous membrane of the cheeks, floor of the mouth, soft and hard palate is determined. The mucous membrane is dull, with a large number of small ulcers covered with opaque mucus. Establish a probable diagnosis.

Катаральний стоматит Catarrhal stomatitis

Хронічний рецидивуючий афтозний стоматит Chronic recurrent aphthous stomatitis

Гангренозний стоматит Gangrenous stomatitis

Гнійний стоматит Purulent stomatitis

Виразковий стоматит Ulcerative stomatitis

126 / 150
У людини виявлена пухлина одного з відділів головного мозку, внаслідок чого в неї порушена здатність підтримувати нормальну температуру тіла. Яка структура головного мозку пошкоджена? A person has a tumor in one of the brain departments, as a result of which his ability to maintain normal body temperature is impaired. What brain structure is damaged?

Мозочок Cerebellum

Таламус Thalamus

Стріатум Striatum

Гіпоталамус Hypothalamus

Чорна субстанція Black substance

127 / 150
Дівчині 18-ти років встановлено попередній діагноз – синдром Шерешевського-Тернера. Це можна підтвердити за допомогою такого метода: An 18-year-old girl has a preliminary diagnosis of Shereshevsky-Turner syndrome. This can be confirmed using the following method:

Цитогенетичний Cytogenetic

Близнюковий Twin

Генеалогічний Genealogical

Дерматогліфіка Dermatoglyphics

Біохімічний Biochemical

128 / 150
У пацієнта в ділянці нижньої щелепи виник болючий вузлик червоного кольору. Гістологічно: скупчення гнійного ексудату в декількох волосяних фолікулах. Яка клініко-морфологічна форма запалення має місце? The patient developed a painful red nodule in the area of ​​the lower jaw. Histologically: accumulation of purulent exudate in several hair follicles. What clinical and morphological form of inflammation is there?

Флегмона Phlegmon

Фурункул Furnish

Абсцес Abscess

Карбункул Carbuncle

Натічник Payroll

129 / 150
У пацієнта виявили збільшення активності G-клітин шлунку. Які з перерахованих змін травлення при цьому виникають в шлунку? In the patient, an increase in the activity of G-cells of the stomach was detected. Which of the listed digestive changes occur in the stomach?

Зниження активності ферментів Decreased enzyme activity

Утворення великої кількості слизу Making a lot of mucus

Пригнічення моторики шлунка Inhibition of gastric motility

Підвищена секреція гастрину Increased secretion of gastrin

Зменшення кислотності Decreasing acidity

130 / 150
При дослідженні біоптату збільшеного шийного лімфатичного вузла виявлена стертість малюнка, тканина його представлена великою кількістю проліферуючих лімфоцитів з домішкою поодиноких клітин Березовського-Штернберга. Ці зміни свідчать про таке захворювання: During examination of the biopsy of an enlarged cervical lymph node, a roughness of the pattern was found, its tissue is represented by a large number of proliferating lymphocytes with an admixture of solitary Berezovsky-Sternberg cells. These changes indicate the following disease:

Лімфогранулематоз з виснаженням лімфоїдної тканини Lymphogranulomatosis with depletion of lymphoid tissue

Змішано-клітинний варіант лімфогранулематозу Mixed cell variant of lymphogranulomatosis

Нодулярно-склеротичний варіант лімфогранулематозу Nodular-sclerotic variant of lymphogranulomatosis

Лімфогранулематоз з переважанням лімфоїдної тканини Lymphogranulomatosis with predominance of lymphoid tissue

Лімфосаркома Lymphosarcoma

131 / 150
Робота шахтарів у забої часто спричинює антракоз. Який вид дихальної недостатності може розвинутись при цьому? The work of miners in the slaughterhouse often causes anthracosis. What type of respiratory failure can develop in this case?

Дисрегуляторний Disregulatory

Рестриктивний Restrictive

Обструктивний Obstructive

Діафрагмальний Aperture

Торакальний Thoracic

132 / 150
У чоловіка 55-ти років діагностовано вікову далекозорість у зв'язку з послабленням акомодаційних властивостей кришталика та гладеньких м'язів судинної оболонки очного яблука. Тонус якого м'яза з віком послаблено? A 55-year-old man was diagnosed with age-related farsightedness due to weakening of the accommodation properties of the lens and the smooth muscles of the choroid of the eyeball. The tone of which muscle weakened with age?

M. obliquus inferior M. obliquus inferior

M. ciliarіs M. ciliaris

M. dilatator pupillae M. dilatator pupillae

M. obliquus superior M. obliquus superior

M. sphincter pupillae M. sphincter pupillae

133 / 150
Водолаз, який занурився на глибину 75 метрів, відчув симптоми порушення функцій ЦНС - збудження, послаблення уваги, ейфорія, професійні помилки. Токсичною дією на нейрони якої речовини зумовлені ці симптоми? The diver, who dived to a depth of 75 meters, experienced symptoms of CNS dysfunction - excitement, reduced attention, euphoria, professional errors. The toxic effect on the neurons of which substance caused these symptoms?

Аміак Ammonia

Кисень Oxygen

Азот Nitrogen

Лактат Lactate

Вуглекислий газ Carbon dioxide

134 / 150
Сполучна тканина побудована з паралельно розташованих колагенових волокон, розмежованих фібробластами. Цей тип сполучної тканини називається: Connective tissue is made of parallel collagen fibers separated by fibroblasts. This type of connective tissue is called:

Слизова Mucous

Ретикулярна Reticular

Щільна неоформлена Dense unformatted

Пухка Puff

Щільна оформлена Dense Formatted

135 / 150
У гістологічному препараті кіркової речовини нирок можна бачити ниркові тільця та канальці нефронів. Відомо, що в канальцях нефрону відбувається реабсорбція речовин. Яка тканина нефрону бере участь у цьому процесі? In the histological preparation of the cortical substance of the kidneys, you can see renal corpuscles and tubules of nephrons. It is known that substances are reabsorbed in the tubules of the nephron. Which tissue of the nephron is involved in this process?

Власне сполучна Own conjunction

Ретикулярна Reticular

Слизова Mucous

Хрящова Khryaschova

Епітеліальна Epithelial

136 / 150
У хворого після автомобільної катастрофи АТ- 70/40 мм рт.ст. Хворий у непритомному стані. За добу виділяє близько 300 мл сечі. Який механізм порушення сечоутворення у даному випадку? After a car accident, the patient's blood pressure is 70/40 mm Hg. The patient is unconscious. He releases about 300 ml of urine per day. What is the mechanism of urinary disorders in in this case?

Збільшення клубочкової фільтрації Increase glomerular filtration

Зменшення канальцевої реабсорбції Reduction of tubular reabsorption

Зменшення канальцевої секреції Reduction of tubular secretion

Збільшення канальцевої реабсорбції Increasing tubular reabsorption

Зменшення клубочкової фільтрації Decreasing glomerular filtration

137 / 150
На мікропрепараті з контурами бобоподібного органу спостерігається кіркова та мозкова речовина. Кіркова речовина представлена окремими кулястими вузликами діаметром 0,5-1 мм, а мозкова - мозковими тяжами. З якого органа зроблено гістологічний зріз? On a micro-preparation with the contours of a pea-like organ, cortical and medullary substance can be observed. The cortical substance is represented by individual spherical nodules with a diameter of 0.5-1 mm, and the medullary substance is represented by medullary cords. of which organ was a histological section made?

Селезінка Spleen

Тимус Thymus

Нирки Kidneys

Лімфатичний вузол Lymph node

Наднирник Adrenal gland

138 / 150
При ендоскопічному дослідженні у хворого з хронічним ентероколітом (запалення кишки) спостерігається відсутність специфічних структур рельєфу тонкої кишки. Які компоненти визначають особливості рельєфу слизової оболонки тонкої кишки в нормі? During endoscopic examination of a patient with chronic enterocolitis (inflammation of the intestine), the absence of specific structures of the relief of the small intestine is observed. What components determine the features of the relief of the mucous membrane of the small intestine in normal?

Поля, ворсинки Fields, hairs

Гаустри, ворсинки, крипти Houstras, villi, crypts

Поля, складки, ямки Fields, folds, dimples

Косо-спіральні складки Oblique spiral folds

Циркулярні складки, ворсинки та крипти Circular folds, villi and crypts

139 / 150
У процесі набуття клітинами специфічних для них морфологічних, біохімічних та функціональних особливостей клітини обмежуються у виборі можливостей шляхів розвитку. Яку назву має таке набуте обмеження? In the process of acquisition by cells of morphological, biochemical and functional features specific to them, cells are limited in choosing the possibilities of development paths. What is the name of such an acquired limitation?

Рецепція Reception

Капацитація Capacitance

Комітування Commit

Адгезія Adhesion

Детермінація Determination

140 / 150
Антитоксичні сироватки використовуються для профілактики та лікування: Antitoxic serums are used for prevention and treatment:

Гонореї Gonorrhea

Дифтерії Diphtheria

Кашлюка Measles

Дизентерії Dysentery

Туберкульозу Tuberculosis

141 / 150
Хворий на мегалобластну анемію приймав препарат з групи водорозчинних вітамінних засобів. Визначте цей препарат: A patient with megaloblastic anemia took a drug from the group of water-soluble vitamin preparations. Identify this drug:

Тіаміну хлорид Thiamine chloride

Токоферолу ацетат Tocopherol Acetate

Ціанокобаламін Cyanocobalamin

Аскорбінова кислота Ascorbic acid

Піридоксин Pyridoxine

142 / 150
Лікар-стоматолог призначив пацієнту з артритом щелепно-лицевого суглоба диклофенак-натрій. Який механізм дії цього препарату? The dentist prescribed diclofenac sodium to a patient with maxillofacial arthritis. What is the mechanism of action of this drug?

Пригнічення циклооксигенази-2 Inhibition of cyclooxygenase-2

Пригнічення каталази Catalase inhibition

Блокада опіатних рецепторів Opiate receptor blockade

Активація фосфодіестерази Activation of phosphodiesterase

Активація опіатних рецепторів Activation of opiate receptors

143 / 150
Хворий на бронхіальну астму тривалий час приймає преднізолон. Який механізм дії препарату? A patient with bronchial asthma has been taking prednisolone for a long time. What is the mechanism of action of the drug?

Блокада гістамінових рецепторів Blockade of histamine receptors

Блокада натрієвих каналів Blockade of sodium channels

Пригнічення активності дигідрофолатредуктази Inhibition of dihydrofolate reductase activity

Гальмування активності фосфоліпази А Inhibition of phospholipase A activity

Блокада лейкотрієнових рецепторів Blockade of leukotriene receptors

144 / 150
Людина згинає та розгинає передпліччя без навантаження, спираючись ліктем на стіл. Який вид м'язового скорочення має місце у m.biceps brachii? A person bends and extends the forearm without load, resting the elbow on the table. What type of muscle contraction occurs in m.biceps brachii?

Зубчастий тетанус Serrated tetanus

Ізометричне Isometric

Гладкий тетанус Smooth tetanus

Ауксотонічне Auxotonic

Ізотонічне Isotonic

145 / 150
Під час аналізу лікар-лаборант зробив додатковий висновок, що кров належить людині жіночої статі. Особливості будови яких форменних елементів дають змогу зробити такий висновок? During the analysis, the laboratory doctor made an additional conclusion that the blood belongs to a female person. The peculiarities of the structure of which uniform elements make it possible to draw such a conclusion?

Еритроцитів Erythrocytes

Моноцитів Monocytes

Нейтрофільних лейкоцитів Neutrophil leukocytes

Лімфоцитів Lymphocytes

Базофільних лейкоцитів Basophilic leukocytes

146 / 150
На гістологічному препараті представлені три нейрони: псевдоуніполярний, біполярний та мультиполярний. Скільки аксонів можливо визначити у кожного з перерахованих типів клітин? The histological preparation shows three neurons: pseudounipolar, bipolar and multipolar. How many axons can be determined in each of the listed cell types?

Один One

Два Two

Багато Many

Три Three

Жодного None

147 / 150
Хворий 53-х років страждає на множинний карієс зубів. Що з перерахованого може бути причиною даного захворювання? A 53-year-old patient suffers from multiple dental caries. Which of the following can be the cause of this disease?

Механічне подразнення зубними протезами Mechanical irritation with dentures

Гіпосалівація Hyposalivation

Гіперсалівація Hypersalivation

Стрептокок групи А Group A Streptococcus

Харчування переважно вуглеводною їжею Mainly carbohydrate diet

148 / 150
У нашому організмі лімфоцитами та іншими клітинами синтезуються універсальні противірусні агенти у відповідь на надходження вірусів. Назвіть ці білкові фактори. In our body, lymphocytes and other cells synthesize universal antiviral agents in response to the arrival of viruses. Name these protein factors.

Інтерлейкін-2 Interleukin-2

Цитокіни Cytokines

Фактор некрозу пухлин Tumor necrosis factor

Інтерферон Interferon

Інтерлейкін-4 Interleukin-4

149 / 150
У вагітної пацієнтки віком 20 років на вестибулярній поверхні ясен різця виявлено кругле формування червонуватого кольору з виразкуванням на поверхні. Під час мікроскопічного дослідження спостерігається схожість із капілярною гемангіомою. Яке утворення виникло у пацієнтки на яснах? A 20-year-old pregnant patient was found on the vestibular surface of the incisor gums with a round formation of reddish color with an ulcer on the surface. During the microscopic examination, a resemblance to a capillary hemangioma was observed. What kind of formation appeared on the patient's gums?

Фіброма Fibroma

Гігантоклітинний епуліс Giant cell epulis

Ангіоматозний епуліс Angiomatous epulis

Фіброзний епуліс Fibrous epulis

Папілома Papilloma

150 / 150
При захворюваннях підшлункової залози порушується утворення та секреція трипсину. Назвіть речовини, травлення яких буде порушене? In diseases of the pancreas, the formation and secretion of trypsin is disturbed. Name the substances whose digestion will be disturbed?

Фосфоліпіди Phospholipids

Ліпіди Lipids

Білки Proteins

Вуглеводи Carbohydrates

Нуклеїнові кислоти Nucleic acids
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

Завершити тест