0.0%
1 / 180
Хвора 36-ти років страждає на колагеноз. Збільшення вмісту якого метаболіту найбільш вірогідно буде встановлено у сечі?

Сечовини

Індикану

Уробіліногену

Креатиніну

Оксипроліну

2 / 180
Дівчина 19-ти років, хвора на цукровий діабет, чекає на донорську нирку. Яке ускладнення діабету є причиною хронічної ниркової недостатності?

A. Макроангіопатія

B. Мікроангіопатія

C. Атеросклероз

D. Невропатія

E. Ретинопатія

3 / 180
Під час розтину трупа чоловіка 48-ми років виявлено, що кістковий мозок пласких кісток, діафізів та епіфізів трубчастих кісток соковитий, сіро-червоний або сіро-жовтий гноєподібний (піоїдний кістковий мозок). Селезінка масою - 7 кг. На розрізі вона темно-червоного кольору, з ішемічними інфарктами. Всі лімфатичні вузли збільшені, м’які, сіро-червоного кольору. В печінці жирова дистрофія і лейкемічні інфільтрати. Який найбільш імовірний діагноз?

A. Гострий мієлоїдний лейкоз

B. Мієломна хвороба

C. Лімфогранулематоз

D. Хронічний мієлоїдний лейкоз

E. Гострий лімфоїдний лейкоз

4 / 180
Дослідників, які вивчають фізіологію серця, виявили, що надмірне розтягнення передсердь спричинює зниження реабсорбції натрію у дситальному звивистому канальці та підвищення швидкості клубочкової фільтрації. Що з наведенного є наймовірнішою причиною фізіологічних змін. виявлених дослідниками?

A. Ангіотензин

B. Альдостерон

C. Натрійуретичний гормон

D. Вазопресин

E. Ренін

5 / 180
У дитини 5 років відбулася інвазія гельмінтів, що призвело до сенсибілізації організму. Які показники лейкоцитарної формули підтвердять цей процес?

A. Збільшення нейтрофілів

B. Зменшення базофілів

C. Зменшення еозинофілів

D. Збільшення еозинофілів

E. Збільшення базофілів

6 / 180
Під час бактеріологічного дослідження гнійного матеріалу на МПЛ виросли великі безбарвні слизові колонії, які за 24 години з доступом сонячного світла утворили зелено-блакитний водорозчинний пігмент. Бактеріоскопія виявила грамнегативні палички. Чиста культура цього мікроорганізму має запах жасмину та стійкість до більшості антибіотиків. Культура якого мікроорганізму, ймовірно, виділена?

A. Yersinia pestis

B. Proteus vulgaris

C. Pseudomonas aureginosa

D. Klebsiella osaenae

E. Brucella abortus

7 / 180
Чоловік 50 років, у якого наявна хвороба Паркінсона, застосовує лікарський засіб, який утворюється в організмі з тирозину і є попередником дофаміну. Пацієнт зазначає зменшення тремтіння кінцівок, збільшення об’єму рухів, поліпшення уваги. Який препарат використовує пацієнт?

A. Діазепам

B. Леводопа

C. Натрію вальпроат

D. Скополамін

E. Циклодол

8 / 180
Жінка 28 років потрапила до інфекційної лікарні з приводу пожовтіння шкіри, склер, слизових оболонок. Лабораторно встановлено підвищення рівня прямого білірубіну в крові. У сечі виявлені уробі-ліноген і білірубін. Для якого з наведених захворювань характерні такі зміни?

A. Гемолітична жовтяниця

B. Паренхіматозна жовтяниця

C. Туберкульоз нирки

D. Механічна жовтяниця

E. Інфаркт нирки

9 / 180
У жінки, яка хворіє на ішемічну хворобу серця, розвинувся кардіосклероз, що супроводжується аритмією серця. Назвіть вид аритмії, за якого одночасно порушуються автоматизм і провідність:

A. Внутрішньопередсердна блокада

B. Синоатріальна блокада

C. Синусова аритмія

D. Миготлива аритмія

E. Передсердно-шлуночкова блокада

10 / 180
Під час розтину тіла чоловіка, померлого від гострої серцево-судинної недостатності, виявлені заповнена кров’ю порожнина серцевої сорочки та розплавлений серцевого м’яза бічної поверхні лівого шлуночка. Яка безпосередня причина смерті?

A. Гемотомпонада перикарда

B. Розрив хронічної аневризми серця

C. Фібриляція шлуночків

D. Гостра лівошлуночкова недостатність

E. Кардіогснний шок

11 / 180
Чоловікові, у якого підозра на системне захворювання сполучної тканини, зробили біопсію нирок і скелетного м'язу. Гістологічно в тканині нирки і м'язі виявлено поширений фібриноїдний некроз внутрішньої і середньої стінок дрібних артерій з їх нейтрофільною інфільтрацією. Виражена інфільтрація визначається в периваскулярній тканині та адвентиціальній оболонці судин, деякі артеріоли тромбовані. Укажіть найімовірніший діагноз:

A. Гіпертонічна хвороба

B. Облітеруючий ендартеріїт

C. Атеросклероз

D. Системний червоний вовчак

E. Вузликовий периартеріїт

12 / 180
В експериментальної тварини зроблено двобічну перерізку блукаючих нервів. Що станеться з її диханням?

A. Стане рідким і глибоким

B. Зупиниться у фазі видиху

C. Стане частим і поверхневим

D. Не зміниться

E. Зупиниться у фазі вдиху

13 / 180
У жінки, яка має клінічні ознаки імунодефіциту і незмінену кількість та функціональну активність Т- і В-лімфоцитів, під час обстеження виявлено дефект на молекулярному рівні, через який порушена функція антигенпрезентації імунокомпетентним клітинам. Дефект структур яких клітин є можливим?

A. Т-лімфоцити, В-лімфоцити

B. Фібробласти, Т-лімфоцити, В-лімфоцити

C. NK-клітини

D. Макрофаги, моноцити

E. О-лімфоцити

14 / 180
Вагітна жінка захворіла на пневмонію; термін вагітності 20 тижнів. Який хіміотерапевтичний препарат можна порадити лікарю для призначення хворій без загрози для розвитку плоду?

A. Бензилпеніцилін

B. Офлоксацин

C. Сульфален

D. Гентаміцин

E. Левоміцетин

15 / 180
Для серологічної діагностики черевного тифу використовують реакцію Відаля. Який механізм взаємодії антигенів та антитіл лежить в її основі?

A. Преципітація

B. Гемоліз

C. Бактеріоліз

D. Аглютинація

E. Іммобілізація бактерій

16 / 180
У молодої жінки діагностовано позаматкову вагітність. В якому з перерахованих органів відбувається запліднення?

A. Ампула маткової труби

B. Порожнина малого тазу

C. Порожнина піхви

D. Перешийок маткової труби

E. Порожнина матки

17 / 180
У важкоатлета під час піднімання штанги стався розрив грудного лімфатичного протоку. Укажіть найімовірніше місце пошкодження:

A. Ділянка попереково-крижового сполучення

B. Місце впадіння у венозний кут

C. Ділянка аортального отвору діафрагми

D. Заднє середостіння

E. Ділянка шиї

18 / 180
У жінки спостерігаються симптоми запального процесу сечостатевих шляхів. У мазку із слизової оболонки піхви виявлено великі одноклітинні організми грушоподібної форми із загостреним шипом на задньому кінці тіла, великим ядром та ундулюючою мембраною. Які найпростіші знайдені в мазку?

A. Trichomonas vaginalis

B. Trichomonas hominis

C. Trichomonas buccalis

D. Trypanosoma gambiense

E. Lamblia intestinalis

19 / 180
Мати 4-місячного хлопчика звернулася до педіатра зі скаргами на відмову дитини від їжі та втрату ваги. Дитина з труднощами захоплює пляшечку. Хлопчик також став украй млявим. Під час обстеження виявлено знижений топус м'язів у всіх кінцівках та гепатоспленомегалію. Офтальмоскопією виявлено макулярні вишнево-червоні плямки. Наступні 2 тижні гепатоспленомегалія прогресує, хлопчик погано набирає вагу та продовжує відмовлятися від їжі. На рентгенограмі органів грудної клітки ретикулонодулярний візерунок із кальцифіконаними вузликами. Біопсія печінки виявила клітини Німанна-Піка. Дефіцит якого з наведених ферментів, найімовірніше, успадковано цією дитиною?

A. Глюкозо-6-фосфатаза

B. Фенілаланін гідроксилаза

C. Сфінгомієліназа

D. Глюкоцереброзидаза

E. Галактоцереброзидаза

20 / 180
Вислуховуючи тони серця, лікар виявив у пацієнта функціональні порушення двостулкового (мітрального) клапана. У якому місці його вислуховував лікар?

A. У другому міжребер’ї зліва біля груди-ші

B. На верхівці серця

C. Біля місця прикріплення реберного хряща праворуч

D. Біля мечоподібного відростка

E. У другому міжреберії справа біля грудини

21 / 180
У гістологічному препараті визначається орган, стінка якого містить три оболонки. Найтовша середня оболонка утворена анастомозуючими ланцюжками клітин, які в зоні контакту формують вставні диски. Яку функцію виконують ці клітини?

A. Вена

B. Матка

C. Артерія

D. Серце

E. Сечовід

22 / 180
Фолдинг - посттрансляційна модифікація білку. Який механізм фолдингу пепсину головних клітин слизової оболонки шлунка?

A. Метилювання

B. Ковалентна модифікація

C. Частковий протеоліз

D. Фосфорилювання

E. Дистилювання

23 / 180
При розтині тіла жінки 40-ка років, що померла від крововиливу у головний мозок під час гіпертонічного кризу, знайдено: ожиріння за верхнім типом, гіпертрихоз та гірсутизм, стрії шкіри, стегон та живота. В передній долі гіпофізу - базофільна аденома. Який з перелічених діагнозів найбільш імовірний?

A. Гіпертонічна хвороба

B. Хвороба Іценко-Кушинга

C. Церебральне ожиріння

D. Хвороба Сімондса

E. Аліментарне ожиріння

24 / 180
Рівень теплопродукції у людини, яка перебуває в стані глибокого наркозу із застосуванням міорелаксантів і гангліоблокаторів:

A. Знижується

B. Підвищується

C. Не змінюється

D. Спочатку не змінюється, а потім підвищується

25 / 180
Під час експерименту збільшили проникність мембрани збудливої клітини для іонів калію. Які зміни електричного стану мембрани у цьому разі виникнуть?

A. Деполяризація

B. Локальна відповідь

C. Змін не буде

D. Гіперполяризація

E. Потенціал дії

26 / 180
У жіночій консультації обстежується жінка, у якої було декілька мимовільних викиднів. На підставі клініко-спідеміологічного анамнезу було припущено хронічний токсоплазмоз. Яке лабораторне дослідження буде найефективнішим для підтвердження діагнозу?

A. Мікроскопія мазка крові

B. Серологічні реакції

C. Мікроскопія мазка фекалій

D. Шкірно-алергічна проба

E. Мікроскопія піхвового мазка

27 / 180
У клініці встановлено, що під час вагітності тяжкість симптомів ревматоїдного артриту різко знижується. Прискорення секреції яких гормонів, які мають протизапальну дію, спостерігається у цьому разі?

A. Гонадотропних

B. Йодованих щитоподібної залози

C. Глюкокортикоїдів

D. Катехоламінів

E. Естрогенів

28 / 180
Пацієнт протягом останнього року став помічати підвищену втомлюваність, загальну слабкість. Результати аналізу крові: еритроцити -4,1- 1012/л, НЬ - 119 г/л, кольоровий показник - 0,87, лейкоцити - 57 • 109/л, лейкоформула: юні -0%. паличкоядерні -0%, сегментоядерні - 9%, еозинофіли - 0%. базофіли - 0%, лімфобласти - 2%, пролімфоцити -5%, лімфоцити - 81%, моноцити - 3%, тромбоцити - 160 • 109/л. У мазку виявлено: нормохромія, велика кількість тіней Боткіна-Гумпрехта. Про яку патологію системи крові свідчить така гемограма?

A. Хронічний мієлолейкоз

B. Гострий мієлобластний лейкоз

C. Хронічний монолейкоз

D. Хронічний лімфолейкоз

E. Гострий лімфобластний лейкоз

29 / 180
Клітину лабораторної тварини піддали надмірному рентгенівському опроміненню. У результаті утворились білкові фрагменти в цитоплазмі. Які органели клітини візьмуть участь у їх утилізації?

A. Клітинний центр

B. Рибосоми

C. Лізосоми

D. Ендоплазматичний ретикулум

E. Комплекс Гольджі

30 / 180
На аутопсії померлої, яка тривалий час хворіла цистітом і дискінезією сечоводів, виявлено морфологічні ознаки уремії. Нирка була нерівномірно рубцево-зморщена. У просвіті мисок містилися дрібні уратні камені і пісок. Гістологічно виявлено “щитовидну нирку", вогнища інтерстиційного запалення. Який із нижчеперерахованих діагнозів є найбільш вірогідний?

A. Хронічний пієлонефрит

B. Гострий пієлонефрит

C. Первинно зморщена нирка

D. Атеросклеротично зморщена нирка

E. Амілоїдно зморщена нирка

31 / 180
У дівчинки 9 років, яка скаржиться на біль у животі, виявлено гострий апендицит. Як змінюється клітинний склад периферичної крові у разі гострого запалення?

A. Нейтропенія

B. Нейтрофільоз

C. Лімфопенія

D. Еритроцитоз

E. Лімфоцитоз

32 / 180
До ЛОР-відділення потрапив пацієнт із запаленням слизової оболонки верхнього носового ходу та задньо-верхнього відділу перегородки носу. Він скаржиться на порушення нюху. Тіло якого нейрона нюхового аналізатора уражене?

A. Другого

B. Четвертого

C. Третього

D. Першого

E. П’ятого

33 / 180
Юнак 16 років, потерпілий в автомобільній аварії, перебуває на лікуванні в стаціонарі після великої крововтрати. На 10-й день у крові збільшилася кількість регенераторних форм еритроцитів. Які це клітини?

A. Ретикулоцита

B. Мегалобласта

C. Ехіноцити

D. Мегалоцита

E. Шизоцити

34 / 180
На розтині тіла жінки 52 років, яка померла внаслідок легеневої недостатності, у легенях виявлено такі зміни: обидві частки лівої легені збільшені, щільні, безповітряні. На розрізі в різних відділах визначаються жовтуватого кольору великі вогнища з тьмяною поверхнею, що злегка кришиться, на плеврі є сіруватого кольору плівчасті відкладення. Під час гістологічного дослідження спостерігається: просвіти альвеол заповнені серозно-фібринозним і фібринозним ексудатом із наявністю безструктурних ділянок в ексудаті та тканині легенів. Серед безструктурних ділянок визначаються уламки ядер. Для якого захворювання характерні такі зміни в легенях?

A. Казеозної пневмонії

B. Лімфогранулематозу легенів

C. Пневмоніеподібного раку легені

D. Інфільтративно-пневмонічного туберкульозу

E. Крупозної пневмонії

35 / 180
Чоловікові встановлено діагноз цукрового діабету 2-го типу. Концентрація глюкози в крові - 16 ммоль/л. Яка з наведених ознак достовірно свідчить про цей тип захворювання?

A. Інсулінорсзистентність тканин

B. Антитіла до інсуліну

C. Абсолютна інсулінова недостатність

D. Порушення тесту толерантності до глюкози

E. Гіперглікемія

36 / 180
1910 року Раус під час експерименту отримав саркому курей шляхом введення їм безклітанного фільтрату, отриманого із саркоми курки. Який метод експериментального моделювання використовував автор?

A. Індукування

B. Гомотрансплантація

C. Експлантація

D. Ізотрансплантація

E. Гетеротрансплантація

37 / 180
У підлітка після перенесеного інфекційного захворювання з’явилася різко виражена аритмія з вкороченням інтервалу R-R під час вдиху і подовження його під час видиху. Що лежить в основі даного виду аритмії?

A. Вплив мікробних токсинів на серце

B. Порушення фунції збудливості серця

C. Порушення функції провідності серця

D. Рефлекс Бейнбріджа

E. Коливання тонусу блукаючого нерва під час акту дихання

38 / 180
Офтальмолог з діагностичною метою (розширення зіниць для огляду очного дна) використав 1% розчин мезатону. Мі-дріаз, викликаний препаратом, обумовлений:

A. Активацією α1-адренорецепторів

B. Активацією α2-адренорецепторів

C. Активацією β-адренорецепторів

D. Активацією М-холінорецепторів

E. Блокадою α1-адренорецепторів

39 / 180
У дитини 9 років, яка хворіла на вірусний грип, на 5-ту добу захворювання з’явилися сильний головний біль, нудота, запаморочення, менінгеальні ознаки. Смерть настала за добу від наростаючого набряку мозку. Під час розтину порожнини черепа виявлено: м’які мозкові оболонки набряклі, повнокровні, дифузно просякнуті яскраво-червоного кольору рідиною. Яке ускладнення грипу можна припустити?

A. Венозна гіперемія оболонок мозку

B. Гнійний лептоменінгіт

C. Геморагічний менінгіт

D. Крововилив у мозок

E. Серозний менінгіт

40 / 180
При аналізі крові у хворого залишковий азот склав 48 ммоль / л, сечовина 15,3 ммоль / л. Про захворювання якого органу свідчать результати цього аналізу?

A. Нирки

B. Селезінка

C. Кишечник

D. Печінка

E. Шлунок

41 / 180
У пацієнта після проходження третього курсу променевої терапії розвинулася двостороння абсцедивна пневмонія, яка призвела до його смерті. Під час мікроскопічного дослідження селезінки, лімфатичних вузлів виявлено різке зменшення розмірів лімфатичних фолікулів із виснаженням переважно В-залежних зон лімфоцитів. Який із наведених імуно-патологічних процесів найімовірніший?

A. Вторинний імунодефіцитний синдром

B. Органонсспсцифічна аутоімунна хвороба

C. Первинний імунодефіцитний синдром

D. Органоспецифічна аутоімунна хвороба

E. Аутоіммунна хвороба проміжного типу

42 / 180
Дівчинка 11 років прийшла на прийом до лікаря із мамою, яка скаржиться на слабкість та набряклість обличчя її дитини протягом 3 днів. Мати стверджує, що до початку симптомів її дитина завжди була здоровою та активною. Під час фізикального обстеження виявлено генералізований набряк обличчя, натискання набряку нижніх кінцівок залишає ямку, яка поступово згладжується. Під час збору анамнезу дівчинка зазначає пінистий вигляд сечі, але заперечує домішки крові у сечі, ніктурію або біль під час сечовиділення. Лабораторні дослідження виявили протеінурію та мікрогематурію. Що з наведеного є найімовірнішою причиною змін у лабораторному аналізі сечі?

A. Підвищення гідростатичного тиску в капсулі Шумлянського-Боумена

B. Підвищення гідростатичного тиску в клубочку

C. Підвищення проникності крізь стінку клубочкового капіляру

D. Підвищення онкотичного тиску плазми крові

43 / 180
У чоловіка, який має алкогольне ураження печінки, порушені процеси біотрансформації ксенобіотиків та ендогенних токсичних сполук. Зниження активності якого хромопротеїну може бути причиною цього?

A. Цитохрому Р-450

B. Цитохромоксидази

C. Цитохрому C1

D. Гемоглобіну

E. Цитохрому b

44 / 180
У лабораторії під час мікроскопії харкотиння пацієнта, хворого на пневмонію, випадково виявлено личинки гельмінти. Під час аналізу крові виявлена еозинофілія. Який гельмінтоз можна припустити?

A. Ентеробіоз

B. Трихоцефальоз

C. Парагонімоз

D. Ошсторхоз

E. Аскаридоз

45 / 180
Пацієнту, який страждає на хронічні закрепи, було призначено синтетичний препарат, послаблювальннй ефект якого реалізується шляхом посилення перистальтики кишечника. Назвіть цей лікарський засіб:

A. Кальцію хлорид

B. Рицинова олія

C. Бісакодил

D. Алохол

E. Контрикал

46 / 180
У чоловіка, який помер від уремії, на розтині виявлена деформація хребетного стовпа з різким обмеженням рухливості. Суглобові хрящі дрібних суглобів хребта зруйновані, є виражені ознаки тривалого поточного хронічного запалення в тканинах суглобів, порожнини суглобів заповнені сполучною тканиною, місцями кістковою з формуванням анкілозів. В аорті, серці та легенях наявні хронічне запалення та вогнищевий склероз. У нирках спостерігається амілоїдоз. Який діагноз у цьому разі найімовірніший?

A. Остеопетроз (мармурова хвороба)

B. Паратиреоїдна остеодистрофія

C. Анкілозивний спондилоартрит (хвороба Бехтерева)

D. Хвороба Педжета (деформівний остоз)

E. Ревматоїдний артрит

47 / 180
Чоловікові, хворому на сифіліс, призначили лікарський засіб, в основі механізму дії якого є порушення утворення муреіну, що призводить до загибелі збудникВизначте препарат:

A. Азітроміцин

B. Бійохінол

C. Бензилпеніциліну натрієва сіль

D. Доксацикліну гідрохлорид

E. Ципрофлоксацин

48 / 180
Взаємозв'язок між ендокринною і нервовою системами значною мірою здійснюється за допомогою рилізинг-гормонів. Укажіть місце їх продукування:

A. Епіфіз

B. Гіпоталамус

C. Таламус

D. Нейрогіпофіз

E. Аденогіпофіз

49 / 180
Абсолютний дефіцит вітаміну К в організмі призводить до:

A. Порушення адгезії тромбоцитів

B. Дисбактеріозу кишечника

C. Гіперкоагуляції

D. Гіпокоагуляції

50 / 180
Найпоширенішим ускладненням застосування сечогінних засобів є гіпокаліємія. Якому діуретику властива калій-зберігальна дія?

A. Гідрохлортіазид

B. Циклометіазид

C. Спіронолактон

D. Пентамін

E. Фуросемід

51 / 180
Жінка протягом 8 років хворіла на а туберкульоз, померла в стаціонарі при ознаках хронічної ниркової недостатності. На розтині – нирки збільшені, поверхня розрізу має сальний вигляд; гістологічно виявлено масивні відкладання безструктурних гомогенних еозинофільних мас, при забарвленні конго рот спостерігається їх виражена метахромазія. Який патологічний процес розвинувся у нирках?

A. Нефросклероз

B. Гострий гломерулонефрит

C. Вторинний амілоїдоз

D. Токсичний нефрит на фоні антибіотикотерапії

E. Гематогенний туберкульоз нирок

52 / 180
Чоловік скаржиться, що згадування про минулі трагічні події в його житті викликає у нього тахікардію, задишку і різке зростання артеріального тиску. Які структури ЦНС забезпечують такі кардіореспіраторні реакції у цього пацієнта?

A. Мозочок

B. Кора великих півкуль

C. Латеральні ядра гіпоталамуса

D. Чогиригорбкове тіло середнього мозку

E. Специфічні ядра таламуса

53 / 180
На електронній мікрофотографії клітини видно дві різних органели, які руйнують білки. Що це за органели?

A. Лізосоми та протеасоми.

B. ндоплазматична сітка та мікрофіламенти

C. ероксисоми та рибосоми

D. ибосома

E. омплекс Гольджі та мікротрубочки

54 / 180
Жінка страждає на тяжку форму бронхіальної астми. За призначенням лікаря тривалий час отримує гормональну терапію. До яких ускладнень може призвести тривала терапія глюкортикоїдами?

A. Хвороби Іценка-Купіинга

B. Феохромоцитоми

C. ГЬстрої надниркової недостатності

D. Артеріальної гіпертензії

E. Нирковокам’яної хвороби

55 / 180
Пацієнту під час нападу стенокардії призначили лікарський засіб у таблетках під язик. За 1 хвилину стискальний біль у серці послабшав, але з’явився головний біль, що пульсує. Визначте цей препарат:

A. Верапаміл

B. Папаверин

C. Фенігідин

D. Нітрогліцерин

E. Анаприлін

56 / 180
В ділянці хромосоми гени розташовані в такій послідовності: ABCDEFG. В результаті дії радіоактивного випромінювання відбулася перебудова, після чого ділянка хромосоми має наступний вигляд: ABDEFG. Яка мутація відбулася?

A. Інсерція

B. Інверсія

C. Дуплікація

D. Делеція

E. Мутація

57 / 180
У пацієнтки 26-ти років висипання на шкірі, свербіж після вживання цитрусових. Призначте лікарський засіб з блокаторів Н1-гістамінорецепторів:

A. Метамізол

B. Кислота ацетилсаліцилова

C. Менадіону натрію біосульфат

D. Дифенгідрамін

E. Парацетамол

58 / 180
До терапевтичного відділення з приводу ревмокарди та надійшов чоловік, у якого в анамнезі в минулому була виразкова хвороба шлунка. Який препарат слід призначити хворому з групи ненаркотичних анальгетиків із протизапальною дією, щоб не спровокувати виразковий процес у шлунку?

A. Ібупрофен

B. Індомстацин

C. Целекоксиб

D. Піроксикам

E. Диклофенак

59 / 180
У жінки під час мейозу відбулося порушення розходження аутосом. Утворилася яйцеклітина з зайвою 18-ю хромосомою. Яйцеклітина запліднюється нормальним сперматозооном. У майбутньої дитини буде синдром:

A. Едвардса

B. Дауна

C. Патау

D. Шерешевського-Тернера

E. Клайнфельтера

60 / 180
У хворої на дифтерію дитини через 10 днів після введення антитоксичної протидифтерійної сироватки з’явилася висипка на шкірі, яка супроводжувалася сильним свербежем, підвищенням температура тіла до 38oC, появою болю у суглобах. Яку причину цих явищ можна припустити?

A. Анафілактична реакція

B. Контактна алергія

C. Атопія

D. Сироваткова хвороба

E. Гіперчутливість уповільненого типу

61 / 180
Чоловік, який хворіє на алкогольний цироз печінки, скаржиться на загальну слабкість, задишку. Установлено зниження артеріального тиску, асцит, розширення поверхневих вен передньої стінки живота, спленомсгалію. Яке порушення гемодинаміки спостерігається у пацієнта?

A. Колапс

B. Тотальна серцева недостатність

C. Недостатність лівого шлуночка серця

D. Недостатність правого шлуночка серця

E. Синдром портальної гіпертензії

62 / 180
Підлітку, що перебував у стані тяжкого алкогольного сп’яніння, лікар швидкої допомоги серед інших заходів здійснив внутрішньом’язове введення розчину кофеїну. Поясніть, який принцип взаємодії між алкоголем та кофеїном пояснює доцільність даної маніпуляції:

A. Фізіологічний антагонізм

B. Конкурентний антагонізм

C. Синергізм

D. Сумація ефектів

E. Потенціація

63 / 180
До приймального відділення звернувся хворий зі скаргами на задишку. Температура тіла 39°С. На рентгенограмі легенів спостерігається двостороння пневмонія. Який вид гіпоксії розвинувся у пацієнта?

A. Тканинна

B. Дихальна

C. Кров'яна

D. Гіпоксична

E. Серцево-судинна

64 / 180
Для лікування хвороби Паркінсона застосовують попередник дофаміну - ДОФА. З якої амінокислоти утворюється ця активна речовина?

A. Цистеїну

B. Аланіну

C. Триптофану

D. Гістидину

E. Тирозину

65 / 180
Чоловік 43 років звернувся до відділення невідкладної допомоги зі скаргами на гарячку з ознобом, нездужання, розлитий абдомінальний біль протягом тижня, діарею та втрату апетиту. Він зазначає, що його симптоми прогресивно стають гіршими. Він згадує, що гарячка розпочиналася повільно та підвищувалася до поточних 39,8°С поступово. Його артеріальний тиск - 110/70 мм рт. ст. Фізикальне обстеження виявило вкритий нальотом язик, збільшену селезінку та розеольозиий висип па животі. Під час проведення реакції аглютинації Відаля з О-діагностикумом установлено, що вона позитивна в розведенні 1:200. Який із мікроорганізмів, найімовірніше, є причиною описаного стану пацієнта?

A. Vibrio cholerae

B. Salmonella typhi

C. Leptospira interrogans

D. Ентерогеморагічна Е. coli

E. Mycobacterium tuberculosis

66 / 180
Під час розтину тіла жінки, яка померла внаслідок пухлинної дисемінації (множинні метастази та карциноз очеревини) муцинозної цистаденокарциноми і тривалий час мала вимушене положення в ліжку, були знайдені велики ділянки некрозу шкіри та підлеглих м’яких тканин крижової ділянці. Діагностуйте вид некрозу.

A. Пролежень

B. Секвестр

C. Інфаркт

D. Сирнистий некроз

E. Воскоподібний (ценкероський) некроз

67 / 180
Під час гістологічного дослідження слизової оболонки шлунка вивчали будову тканини, що вкриває поверхню слизової оболонки. Ця тканина не містить кровоносних судин, а її клітини розташовані на базальній мембрані. Яка тканина вкриває поверхню слизової оболонки шлунка?

A. Сполучна

B. Лімфоїдна

C. Ретикулярна

D. Епітеліальна

E. М'язова

68 / 180
Унаслідок перенесеного енцефаліту у чоловіка розвинувся параліч м’язів очного яблука. Лікар встановив, що у пацієнта ушкоджене ядро окорухового нерва. В якому відділі головного мозку відбувається патологічний процес?

A. Проміжному мозку

B. Мосту

C. Мозочку

D. Середньому мозку

E. Довгастому мозку

69 / 180
У чоловіка 47 років, який має хронічне захворювання печінки, лікар запідозрив гепатит С. Який патологічний матеріал потрібно дослідити для підтвердження діагнозу?

A. Жовч

B. Фекалії

C. Кров

D. Біоптат печінки

E. Пунктат лімфовузлів

70 / 180
Чоловік 68 років переніс інфаркт міокарду. Під час ЕКГ-обстеження спостерігається прогресивне збільшення тривалості інтервалу PQ аж до випадіння комплексу QRS, після чого інтервал PQ відновлюється. З порушенням якої функції серця пов'язане таке порушення серцевого ритму?

A. Автоматизму

B. Провідності

C. Збудливості

D. Скоротливості

71 / 180
Під дією УФ-опромінення та інших факторів можуть відбуватися зміни в структурі ДНК. Репарація молекули ДНК досягається узгодженою дією всіх наступних ферментів, ЗА ВИНЯТКОМ:

A. ДНК-полімераза

B. ДНК-глікозидаза

C. Ендонуклеаза

D. ДНК-лігаза

E. Аміноацил-тРНК-синтетаза

72 / 180
З метою серологічної діагностики черевного тифу проводять постановку реакції, під час якої до різних розведень сироватки хворого додають діагностикуми трьох видів мікроорганізмів і результат цієї реакції оцінюють за утворенням аглютинату. Назвіть цю реакцію за автором:

A. Вассермана

B. Райта

C. Закса-Вітебського

D. Відаля

E. Оухтерлоні

73 / 180
У гістопрепараті визначається орган, що складається із сірої та білої речовини. Сіра речовина розташовується в центрі і складається з пучкових, корінцевих та асоціативних нейронів. Назвіть орган, для якого характерні дані морфологічні ознаки.

A. Великі півкулі головного мозку

B. Спинномозковий ганглій

C. Спинний мозок

D. Довгастий мозок

E. Мозочок

74 / 180
До хірургічного відділення поступив хворий з ножевим пораненням грудної клітини справа та пневмотораксом (проникнення повітря у плевральну порожнину). Перкуторно нижня межа правої легені по середньоключичній лінії піднялася на рівень III ребра. Де у нормі вона повинна знаходитися?

A. VII ребро

B. VI ребро

C. VIII ребро

D. IX ребро

75 / 180

Взаємодія адреналіну з α‎-адренорецепторами підвищує внутрішньоклітинний вміст інозитолтрифосфату (ІФЗ), який впливає на вміст цитоплазматичного Са2. Утворення ІФЗ відбувається під впливом:

A. Фосфоліпази А2

B. Аденілатциклази

C. Фосфоліпази С

D. ТАГ-ліпази

E. ЛП-ліпази

76 / 180
У хворого, який на тлі атеросклерозу переніс ішемічний інсульт, спостерігається порушення рухової функції у вигляді геміплегії. Яка з перерахованих ознак є характерною для уражених кінцівок при даній патології?

A. Трофічні розлади

B. Гіпорефлексія

C. Гіпертонус м’язів

D. Гіпотонус м’язів

77 / 180
Під час експерименту треба виявити наявність збудження в м’язі. Для цього потрібно зареєструвати:

A. Тривалість скорочення

B. Силу скорочення

C. Концентрацію іонів

D. Механоміограму

E. Електроміограму

78 / 180
Під час глікогенозу (хвороби Гірке) пригнічується перетворення глюкозо-6-фосфату на глюкозу, що супроводжується порушенням розпаду глікогену в печінці. Дефіцит якого ферменту є причиною цього захворювання?

A. Глікогенфосфорилази

B. Фосфоглюкомутази

C. Глюкозо-6-фосфатдегідрогенази

D. Фосфофруктокінази

E. Глюкозо-6-фосфатази

79 / 180
У працівників хімічних комбінатів, де виробляють органічні розчинники, які здатні розчиняти фосфоліпіди, часто розвиваються захворювання легень. Який компонент аерогематичного бар’єру при цьому пошкоджується в першу чергу?

A. Секреторні альвеолоцити

B. Альвеолярні макрофаги

C. Сурфактант

D. Респіраторні альвеолоцити

E. Септальні клітини

80 / 180
Під час видалення правого яєчника хірург замість яєчникової артерії прев’язав орган, розміщений поряд. Який орган перев’язав хірург?

A. Загальну клубову артерію

B. Сечовід

C. Аорту

D. Нижню порожнисту вену

81 / 180
У жінки діагностовано пухлину головки підшлункової залози, порушення венозного відтоку із деяких органів черевної порожнини. Який венозний сосуд було здавлено пухлиною?

A. Нижняя полая

B. Ворітна вена

C. Ниркова вена

D. Ліва шлункова вена

E. Права шлункова вена

82 / 180
Який препарат слід призначити хворому, у якого з’явилося безсоння внаслідок появи висипань алергічного характеру з почервонінням, набряком та сильним свербінням?

A. Фенобарбітал

B. Нітразепам

C. Натрію оксибутират

D. Димедрол

E. Хлоралгідрат

83 / 180
Чоловік 60 років помер від правошлу-ночнокової недостатності. Під час розтину спостерігається: легені збільшені в об’ємі, у ділянці верхівок визначаються субплевральні міхури діаметром до 1 см. Гістологічно в паренхімі виявлено стоншення, а подекуди повне руйнування стінок альвеол. Спостерігаються також ознаки супутнього бронхіоліту. Який це вид легеневої патології?

A. Пневмонія

B. Бронхіальна астма

C. Емфізема легень

D. Пневмосклероз

E. Хронічний бронхіт

84 / 180
Під час розтину тіла чоловіка 56 років, який тривалий час хворів на хронічний гломерулонефрит, на поверхні епікарда і перикарда виявили сірувато-білуваті ворсинчасті нашарування («волосате» серце). Про який патологічний процес йдеться?

A. Гнійне запалення

B. Геморагічне запалення

C. Серозне запалення

D. Фібринозне запалення

E. Катаральне запалення

85 / 180
До фізіологічних властивостей серцевого м’язу людини належать усі наведені, крім:

A. Збудливість

B. Провідність

C. Автоматія

D. Еластичність

E. Скоротливість

6- Відповісти
86 / 180
Злоякісна пухлина привушної слинної залози спричинила пошкодження артерії, яка проходе через її паренхіму. Яка це артерія?

A. Поверхнева скронева

B. Задня вушна

C. Висхідна глоткова

D. Верхньощелепна

E. Лицева

87 / 180
У чоловіка після травми хребта спостерігається відсутність довільних рухів, сухожилкових рефлексів, чутливості тільки нижніх кінцівок. Який механізм порушень та у якому відділі хребта була травма?

A. Спінальний шок, шийний відділ

B. Центральний параліч, куприковий відділ

C. Периферичний параліч, шийний відділ

D. Спінальний шок, грудний відділ

88 / 180
У пацієнта синусова тахікардія. Для відновлення ритму лікар призначив пацієнтові препарати калію та рекомендував споживання продуктів, багатих на калій. Який механізм дії калію на серце?

A. Активує симпатичний відділ автономної нервової системи

B. Пригнічує симпатичний відділ автономної нервової системи

C. Підвищує пейсмекерну активність синусового вузла

D. Активує парасимпатичний відділ автономної нервової системи

E. Знижує пейсмскерну активність синусового вузла

89 / 180
У крові хворого виявили С- реактивний білок, який за хімічною природою є глікопротеїном. Про яку патологію це свідчить?

A. Анемія

B. Тромбоцитопенія

C. Порфірія

D. Ревматизм

E. Лейкопенія

90 / 180
До лікарні машиною швидкої допомоги доставлено хворого в стані коми. В анамнезі указано цукровий діабет. Під час обстеження спостерігається шумне прискорене дихання, у якому глибокі вдихи чергуються із посиленими видохами за участю експіраторних м’язів. Яка форма порушення зовнішнього дихання спостерігається?

A. Дихання Куссмауля

B. Стенотичне дихання

C. Дихання Чейна-Стокса

D. Дихання Біота

E. Апнейстичне дихання

91 / 180
До травматологічного відділення потрапив потерпілий із травмою зап’ястка та клінікою ушкодження нерва, що проходить у каналі зап’ястка. Який це нерв?

A. N. musculocutaneus

B. N. radialis

C. N. ulnaris

D. N. axillaris

E. N. medianus

92 / 180
Чоловіку для лікування хронічного обструктивного бронхіту до складу комплексної терапії треба включити муколітик. Виберіть цей препарат із запропонованих:

A. Циклофосфамід

B. Вінкристин

C. Калію оротат

D. Ацетилцистеїн

E. Пантогам

93 / 180
Жінка 38 років померла під час нападу бронхіальної астми, який не вдалося зняти. В ході гістологічного дослідження у просвіті бронхів виявлені накопичення слизу, в стінці бронхів численні лаброци-ти, багато з них у стані дегрануляції, а також велика кількість еозинофілів. Який патогенез (механізм розвитку) цих змін у бронхах?

A. Цитотоксична, цитолітична дія антитіл

B. Атопія

C. Гранулематоз

D. Імунокомплексний механізм

E. Клітинно обумовлений цитоліз

94 / 180
Скорочення поперечно-посмугованих м'язів неможливе без кальцію. Яку роль відіграє цей іон в утворенні актино-міозинових містків?

A. З'єднується із тропоніном

B. З’єднується з гістаміновими рецепторами

C. З’єднується із серотоніновими рецепторами

D. З’єднується з адренорецепторами

E. З’єднується з холінорецептором

95 / 180
Жінка з I (O) Rh- групою крові вийшла заміж за чоловіка з IV (AB) Rh+ групою крові. Який варіант групи крові і резус-фактора можна очікувати у дітей?

A. I (O) Rh+

B. I (O) Rh-

C. III (B) Rh+

D. IV (AB) Rh+

E. IV (AB) Rh-

96 / 180
У дитини спостерігається spina bifida у ділянці 12-го грудного хребця. Незрощення (щілина) якої анатомічної структури призвела до розвитку цієї аномалії?

A. Дуги хребця

B. Міжхрсбцевого диска

C. Тіла хребця

D. Суглобових відростків

E. Остистого відростка

97 / 180
У померлого, що понад 20 років працював на шахті зі здобуття кам(яного вугілля, при розтині знайдені ущільнені легені сіро-чорного кольору зі значними ділянками новоутвореної сполучної тканини. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?

A. Талькоз

B. Силікоантракоз

C. Антракосилікоз

D. Сидероз

E. Антракоз

98 / 180
Для дегідратаційної терапії у разі набряку мозку та легень призначають препарат із потужною натрійуретичною дією. Укажіть цей препарат:

A. Фуросемід

B. Теофілін

C. Спіронолактон

D. Манії

E. Кислота етакринова

99 / 180
В одному з гірських селищ мала місце масова загибель гризунiв. Одночасно хворіло населення цієї мiсцевостi. Хвороба супроводжувалася швидким підвищенням to до 40oС, вираженою інтоксикацією, збільшенням пахових лiмфовузлiв. У препаратах-мазках з трупного матеріалу виявлені грам-негативні палички овоїдної форми з біполярним забарвленням. Якi мікроорганізми є збудниками цього інфекційного захворювання?

A. Збудник сибірки

B. Клостридії

C. Збудник туляремії

D. Паличка чуми

E. Стафілокок

100 / 180
У чоловіка 60 років під час об'єктивного обстеження виявлено набряки на ногах, асцит, збільшення печінки, що свідчить про недостатність кровообігу за правошлуночковим типом. В анамнезі вказаний перенесений ревматизм. Одним з основних факторів розвитку набряків є активація системи ренінангіотензин-альдостерон, яка є наслідком:

A. Ацидозу

B. Розширення посткапілярних вен

C. Зменшення хвилинного об’єму серця

D. Поліцитемічної гіпсрволсмії

E. Утруднення дифузії речовин

101 / 180
Унаслідок дефіциту УФО-ендонуклеази порушується репарація ДНК і виникає такс захворювання:

A. Пігментна ксеродермія

B. Фенілкетонурія

C. Серпоподібноклітинна анемія

D. Альбінізм

E. Подагра

102 / 180
Клітини водія ритму серця мають специфічну фазу ПД:

A. Повільну діастолічну деполяризацію

B. Систолічну рсполяризацію

C. Швидку систолічну деполяризацію

D. Швидку діастолічну деполяризацію

103 / 180
Швидка допомога доставила до лікарні непритомного водія, який проспав у кабіні автомобіля з увімкненим двигуном протягом тривалого часу. Під час огляду шкірні покриви яскраво червоного кольору. Яка причина непритомності?

A. Накопичення вуглекислоти

B. Накопичення карбгемоглобіну

C. Накопичення метгемоглобіну

D. Накопичення карбоксигемоглобіну

E. Накопичення відновленого гемоглобіну

104 / 180
Підвищення вмісту молібдену в організмі призводить до інтенсивного утворення та накопичення сечової кислоти та її солей у тканинах і синовіальних оболонках суглобів, що є причиною розвитку «молібденової» подагри. Надлишок молібдену може так впливати на обмін пуринів, бо останній є складовою частиною і активатором ферменту:

A. Ксантиноксидази

B. Альдегідоксидази

C. Сульфітоксидази

D. Гіпоксантингуанінфосфорибозилтрансферази

E. Аденінфосфорибозилтрансферази

105 / 180
Жінка 56 років госпіталізована до хірургічного відділення з клінікою гострого живота. Під час операції виявлено, що частина тонкої кишки протяжністю 80 см має темно-червоний колір, серозна оболонка її тьмяна, шорстка, у черевній порожнині геморагічна рідина. Який розлад кровообігу виявлено у пацієнтки?

A. Геморагічний інфаркт тонкої кишки

B. Крововилив у стінку тонкої кишки

C. Місцеве венозне повнокрів’я

D. Ішемічний інфаркт тонкої кишки

E. Місцеве артеріальне повнокрів’я

106 / 180
Чоловіку призначена ендоскопія 12-палої кишки. В результаті виявлено запалення великого дуоденального сосочка і порушення виділення жовчі в просвіт кишки. У якому відділі 12-палої кишки виявлені порушення?

A. Низхідна частина

B. Висхідна частина

C. Верхня частина

D. Цибулина

E. Горизонтальна частина

107 / 180
У пацієнта попри повноцінне харчування розвинулася гіперхромна (мегалобластична) анемія. Напередодні він переніс операцію з резекції шлунка. Яка причина анемії?

A. Нестача фолієвої кислоти в їжі

B. Нестача вітаміну С в їжі

C. Нестача вітаміну РР в їжі

D. Нестача фактора Касла

E. Нестача білка в їжі

108 / 180
У чоловіка після повернення з роботи спостерігається дертя в горлі, біль у м’язах, підвищення температури тіла до 38,5°. Який механізм підвищення температури є найбільш раннім на першій стадії формування лихоманки?

A. Шкірна вазоконстрикпія

B. Збільшення ЧСС

C. М’язовий термогенез

D. Активація окислювальних процесів

E. Зменшення потовиділення

109 / 180
До клініки госпіталізовано чоловіка з діагнозом: карциноїд кишечника. Аналіз виявив підвищену продукцію серотоніну. Відомо, що ця речовина утворюється з амінокислоти триптофану. Який біохімічний механізм лежить в основі цього процесу?

A. Мікросомальне окиснення

B. Дезамінування

C. Декарбоксилювання

D. Трансамінування

E. Утворення парних сполук

110 / 180
Чоловікові, який хворіє на перитоніт, до комплексної антибактеріальної терапії включено препарат, що належить до похідних нітроімідазолу. Який із наведених препаратів потрібно призначити?

A. Метронідазол

B. Норфлоксацин

C. Бактрим

D. Уросульфан

E. Лінезолід

111 / 180
Гормон гіпофіза проопіомеланокортин (ПОМК) є попередником декількох тропних гормонів. Під час якого процесу він перетворюється на кортикотропін?

A. Дихотомії

B. Апотомії

C. Відновлення

D. Окислення

E. Обмеженого протеолізу

112 / 180
У чоловіка, який потрапив до неврологічного відділення, було виявлено посилення процесів гальмування в центральній нервовій системі. Надлишок якого медіатора може призвести до цього?

A. ГАМК

B. Адреналін

C. Ацетилхолін

D. Норадреналін

E. Дофамін

113 / 180
Новонародженому 1 місяць. У нього спостерігається заднє тім’ячко. Коли воно повинне зарости?

A. На 2-3 місяці життя

B. На 4 місяці життя

C. На 6 місяці життя

D. На другому році життя

E. На 5 місяці життя

114 / 180
У молодої жінки спостерігається потовщення шиї, екзофтальм, пульс -110/хв. Які додаткові дослідження треба провести для встановлення діагноза?

A. Томографічнс дослідження наднирко них залоз

B. Дослідження вмісту катехоламінів крові

C. Ультразвукове дослідження яєчників

D. Дослідження вмісту ТЗ і Т4

E. Тест навантаження глюкозою

115 / 180
У жінки під час профілактичного огляду виявили пухлину молочної залози. Результати біопсії підтвердили наявність злоякісної пухлини. Який основний механізм інфільтративного росту злоякісної пухлини?

A. Підвищення активності кейлонів у клітині

B. Підвищення ферментативної активності лізосом

C. Здатність пухлинних клітин до амебоїдного руху

D. Порушення контактного гальмування

E. Збільшення адгсзивності пухлинних клітин

116 / 180
Одним з біохімічних механізмів ускладнень цукрового діабету є посилення зв’язування глюкози з білками, що називається:

A. Сульфурилюванням

B. Глікозилюванням

C. Глюкозамінуванням

D. Глюкозметилюванням

E. Гідроксилюванням

117 / 180
Під час реплікації ДНК один із її ланцюгів синтезується із запізненням. Що визначає дану особливість синтезу?

A. Компліментарність ланцюгів

B. Відсутність трифосфонуклеотидів

C. Великі розмірами ДНК-полімерази

D. Необхідність репарації

E. Антипаралельність ланцюгів

118 / 180
У процесі старіння лабільність м’яза зменшується, змінюється величина мембранного потенціалу. Це зумовлено:

A. Зміною інтенсивності процесів обміну

B. Зміною інтенсивності процесів обміну та транспортом К+ у м'язових клітинах

C. Закриттям потенціалзалежних Са2+ каналів

D. Активацією хеморецепторів

E. Зміною транспорту К+ у м’язових клітинах

119 / 180
Міокард являє собою функціональний синтицій, і збудження, що виникає у будь-якій ділянці, поширюється на всі інші відділи. У зв’язку з цією особливістю, збудження в серці підлягає закону:

A. Анрепа

B. Лапласа

C. Усе або нічого

D. Франка-Старлінга

120 / 180
Чоловікові, хворому на алергічний дерматит, лікар призначив антигістамінний засіб, який не впливає на ЦНС. Який це засіб?

A. Дипразин

B. Трифтазин

C. Супрастин

D. Зафірлукаст

E. Лоратадин

121 / 180
У чоловіка, який має певні симптоми. які виникли після травми ноги лопатою, був запідозрений правець. На яке середовище треба виконати посів досліджуваного матеріалу?

A. Леніна

B. Плоскірєва

C. Казеїново-вугільний агар

D. Бордс-Жангу

E. Кітта-Тароцці

122 / 180
У пацієнта відзначено підвищену чутливість до світла, ураження відкритих ділянок шкіри, неврологічний біль. У сечі спостерігається неспецифічне виведення порфіринів. Це захворювання належить до групи порфірій і є наслідком порушення:

A. Розпаду гемоглобіну

B. Утворення уробіліну

C. Синтезу гемоглобіну

D. Засвоєння рибофлавіну

E. Засвоєння вітаміну РР

123 / 180
Під час дослідження матеріалу випадку кишкової непрохідності, викликаного стенозом термінального відділу тонкої кишки, виявлено потовщення стінки та щілиноподібні поздовжні виразки слизової. Під час мікроскопії виявлено формування гранульом, які складаються з епітеліо'їдних клітин, лімфоцитів та поодиноких клітин типу Пирогова-Лангханса у всій товщі кишки. Укажіть можливе захворювання:

A. Хвороба Уїппла

B. Хронічний ентерит

C. Амебна дизентерія

D. Хвороба Крона

E. Черевний тиф

124 / 180
Для диференційної діагностики у пацієнтнатще було взято кров на аналіз. Рівень глюкози виявився в межах норми. Назвіть клітини підшлункової залози які виробляють гормони, що регулююіь рівень глюкози в крові:

A. РР-клітини

B. Екзокринні панкреатоцити

C. Фіброцити

D. В-клітини

E. Центроацинозні клітини

125 / 180
Для поліпшення трофіки серцевого м’яза пацієнту призначено кардонат, до складу якого входить кокарбоксилаза (тіаміндифосфат) - коферментна форма вітаміну:

A. B1

B. B12

C. B2

D. B5

E. B6

126 / 180
Після опромінення високою дозою радіації у підлітка значно постраждала лімфоїдна система, стався розпад великої кількості лімфоцитів. Відновлення нормальної формули крові можливе завдяки діяльності залози:

A. Щитоподібної залози

B. Тимусу

C. Наднирників

D. Підшлункової залози

E. Печінки

127 / 180
Жінка має виражену прогресивну м'язову дистрофію. Назвіть показники азотного обміну в сечі, які характерні для такого стану:

A. Креатинін

B. Сечова кислота

C. Сечовина

D. Креатин

E. Амонійні солі

128 / 180
Лікар призначив пацієнту вітамін B6. Це забезпечить належні умови для синтезу:

A. Амінокислот та біогенних амінів

B. Кетонових тіл та біогенних амінів

C. ТАГ та фосфоліпідів

D. Холестерину та амінокислот

E. Амінокислот та ТАГ

129 / 180
Фермент, що з’єднується із субстратом, взаємодіє з ним тільки частиною молекули. Назвіть її:

A. Ділянка поліпептидного ланцюга

B. Кофермент

C. Активний центр

D. Алостсричний центр

E. Кофактор

130 / 180
У жінки, у якої наявний тиреотоксикоз, спостерігається роз’єднання окисного фосфорилювання. До яких змін це призводить?

A. Зменшення теплоутворення

B. Збільшення утворення АТФ

C. 3меншення частки вільного окислення

D. Теплоутворення не змінюється

E. Збільшення теплоутворення

131 / 180
У збудливій клітині заблокували іонні канали. Це суттєво не змінило рівень потенціалу спокою, але клітина втратила здатність до генерації ПД. Які канали заблоковано?

A. Хлорні

B. Натрієві та калієві

C. Кальцієві

D. Калієві

E. Натрієві

132 / 180
Електролітичне руйнування вентромедіальних ядер гіпоталамуса в експериментальної тварини через деякий час після операції призвело до:

A. Ожиріння

B. Гіпертонусу симпатичної системи

C. Схуднення

D. Гіпертонусу метасимпатичної системи

E. Гіпертонусу парасимпатичної системи

133 / 180
Під час взаємодії норадреналіну з бета-адренорецепторами скоротливих кардіоміоцитів активується фермент, який зумовлює відкриття кальцієвих каналів і вхід іонів кальцію в кардіоміоцит, що призводить до позитивного інотро-пного ефекту. Назвіть цей фермент:

A. Аденілатциклаза

B. Гуанілатциклаза

C. Трансредуктаза

D. Фосфатаза

E. Карбоангідраза

134 / 180
На розтині тіла жінки 63 років, яка страждала на ревматизм і комбіновану мітральну ваду, виявлено, іцо стулки міірального клапана різко потовщені, зрощені між собою, кам’янистої щільності. Під час розрізання визначається хрускіт. Який патологічний процес зумовив кам’янисту щільність клапана серця?

A. Дистрофічне звапнення

B. Фібриноїд

C. Метаболічне звапнення

D. Амілоїдоз

E. Метастатичне звапнення

135 / 180
Під час гіпертонічного кризу хворому ввели магнію сульфат, в результат чого відбулося різкє зниження артеріального тиску. Введенням якого препарату можна запобiгти по6ічному ефекту сульфату магнію?

A. Трилон Б

B. Натрію сульфат

C. Кальцію хлорид

D. Натрію бромід

E. Калію хлорид

136 / 180
Лікарем швидкої допомоги у пацієнта було діагностовано анафілактичний шок, що супроводжувався бронхоспазмом. Виділення якої біологічно активної речовини тканинними базофілами зумовлює таку клінічну симптоматику?

A. Брадикінін

B. Гістамін

C. Простагландини

D. Лейкотрієни

E. Гепарин

137 / 180
Гіпоксичне пошкодження півкуль мозочка призвело до порушення рухових функцій. У чому виявляються зміни, що виникли?

A. Фібриляція

B. Ригідність

C. Хорея

D. Атетоз

E. Порушення координації рухів

138 / 180
Під час експерименту тварині зменшили кровопостачання нирок. За деякий час у тварини різко підвищився кровяний тиск. Що було причиною цього явища?

A. Порушення процесів реабсорбції в проксимальних звивистих канальцях

B. Підвищення продукції реніну

C. Зменшення ефективного фільтраційного тиску

D. Зменшення клубочкової фільтрації

E. Порушення процесів реабсорбції в дистальних звивистих канальцях

139 / 180
Батьки для профілактики кишкових інфекцій у дитини 3-х років тривало застосовували антибіотики. Через місяць стан дитини погіршився. У крові - виражена лейкопенія і гранулоцитопенія. Який найбільш вірогідний механізм виявлених змін у крові?

A. Аутоімунний

B. Мієлотоксичний

C. Гемолітичний

D. Віковий

E. Перерозподільний

140 / 180
До інфекційного відділення надійшов чоловік із діагнозом: холера. Яка основна група антибіотиків для лікування цього захворювання?

A. Цефалоспорини

B. Пеніциліни

C. Тетрацикліни

D. Аміноглікозиди

E. Макроліди

141 / 180
У пацієнта після курсу лікування атеросклерозу в плазмі крові лабораторно доведено збільшення рівня ан-тиатерогенної фракції ліпопротеїнів. Збільшення рівня яких ліпопротеїнів підтверджує ефективність терапії захворювання?

A. ЛППЩ

B. ЛПНЩ

C. Хіломікрони

D. ЛПДНЩ

E. ЛПВЩ

142 / 180
Після вживання м’ясної консерви у школяра з’явилися неврологічні симптоми. Був поставлений діагноз: ботулізм. Які екстрені методи лікування необхідно використати?

A. Введення антибіотиків

B. Призначення проносних засобів

C. Введення антиботулінічної сироватки

D. Введення антиботулінічної вакцини

E. Введення сульфаніламідних препаратів

143 / 180
Чоловікові, який хворіє на бронхопневмонію, лікар призначив ацетилцистеїн. Визначте показання до його застосування:

A. Серцева недостатність

B. Бронхіт із харкотинням

C. Асфіксія новонароджених

D. Судоми

E. Бронхіальна астма

144 / 180
Після перенесеної травми голови у хворого бувають напади інтенсивного болю в ділянці обличчя і судоми жувальних м’язів. Який нерв найімовірніше травмований?

A. N. oculomotorius

B. N. facialis

C. N. olphactorius

D. N. trigeminus

E. N. abducens

145 / 180
У людини діагностовано галактоземію - хворбу накопичення. Цю хворобу можна діагностувати за допомогою якого методу?

A. Близнюкового

B. Популяційно-статистичного

C. Генеалогічного

D. Цитогенетичного

E. Біохімічного

146 / 180
У жінки діагностовано гострий період захворювання на ГРВІ. Імуноглобуліни якого класу, ймовірно, будуть присутні в крові пацієнтки?

A. IgD

B. IgA

C. IgG

D. IgM

E. IgE

147 / 180
У людини внаслідок лікування антибіотиками виник дисбактеріоз товстого кишечника. Яких вітамінів, синтезованих бактеріями в товстому кишечнику, буде менше надходити до організму?

A. Аскорбінова кислота

B. Вітамін D

C. Вітаміни А та Е

D. Вітамін К та вітаміни групи 8

E. Вітаміни Р і С

148 / 180
У потерпілого виявлено ножове поранення м’язів передньої стінки пахвової ямки. Які м’язи грудної клітки формують цю стінку?

A. M. serratus anterior, m. pectoralis major

B. M. serratus anterior, m. pectoralis minor

C. M. serratus anterior, m. subclavius

D. M. pectoralis minor, m. pectoralis major

E. М. pectoralis minor, т. subclavius

149 / 180
У жінки 42 років, яка перенесла операцію на нирці, після наркозу розвинулися явища рекураризації і припинилося дихання.

A. Прозерин

B. Стрихніну нітрат

C. Плазму крові

D. Кофеїн

E. Галантоміну гідробромід

150 / 180
На 8-й день після введення протиправцевої сироватки з приводу брудної рани стопи у пацієнта підвищилася температура тіла до 380С, з’явилися біль у суглобах, висипка, свербіж. У крові - лейкопенія і тромбоцитопенія. Який тип алергічної реакції розвинувся?

A. Анафілактична

B. Гіперчутливість уповільненого типу

C. Стимулююча

D. Імунокомплексна гіперчутливість

E. Цитотоксична

151 / 180
After severe emotional strain a 45-year-old man suddenly developed constricting pain in the area of his heart. The pain was irradiating into his left arm, neck, and left shoulder blade. His fase was pale and covered in cold sweat. Nitroglycerine was able to relieve the pain. What condition developed in the patient in this case?

A. Angina pectoris

B. Psychogenic shock

C. Myocardial infarction

D. Gastric ulcer perforation

E. Stroke

152 / 180
A 23-year-old woman was brought into the emergency department complaining of bloody diarrhea, tiredness, and dizziness. A few days ago she went to a fast food reataurant for a birthday party. Her friends are experiencing similar symptoms. Laboratory studies show anemia. What samples should be obtained for microbiologic testing in this case?

A. Stool

B. Cerebrospinal fluid

C. Bile

D. Urine

E. Blood

153 / 180
Histological microslide shows a gastrointestinal organ. The wall of this organ consists of 4 layers: mucosal, submucosal, muscular, and serous. The muscular layer has folds and pits. What organ has such appearance?

A. Duodenum

B. Esophagus

C. Stomach

D. Small intestine

E. Appendix

154 / 180
A 2-year-old child with delayed physical and mental development was brought to the hospital. The child’s parents are the most concerned by frequent profuse vomiting that occurs in their child after eating. Laboratory testing detected phenylpyruvic acid in the child’s urine. What type of metabolism is disturbed, causing this patology?

A. Lipid metabolism

B. Water and electrolyte metabolism

C. Phosphorus and calcium metabolism

D. Amino acid metabolism

E. Carbohydrate metabolism

155 / 180
The heart is a muscular organ that pumps blood through the body. This function is carried out by valves, muscles, and vessels. What valve is located between the left ventricle and left atrium?

A. Bicuspid

B. Tricuspid

C. Non-return

D. Pulmonary

E. Aortic

156 / 180
During your physiology class, the professor asks you to explain the effect of various hormones and neurotransmitters on the metabolism of glucose in the human body. You open your report with the statement that the use of glucose by the cells is preceded by its transport from the intercellular substance into the cell. What hormone is most likely responsible for the glucose uptake by the cell?

A. Adrenaline

B. Glucagon

C. Thyroxine

D. Aldosterone

E. Insulin

157 / 180
A 25-year-old man came to the family doctor complaining of the loss of taste sensation in the front two- thirds of his tongue. The doctor determined that this condition was caused by the damage to a certain nerve. What nerve is likely to be functionally impaired in this case?

A. Accessory nerve

B. Vagus

C. Glossopharyngeal nerve

D. Chorda tympani

E. Hypoglossal nerve

158 / 180
A 28-year-old man complains of nausea, vomiting, and right-sided subcostal pain. Objectively, his skin and sclerae are icteric, he has elevated body temperature, enlarged liver, dark urine, fecal hypocholia, hyperbilirubinemia (direct and indirect bilirubin), bilirubinuria, urobilinuria, hypoproteinemia, and decreased blood coagulability. What condition can be characterized by these changes?

A. Acute cholecystisis

B. Hepatocellular parenchymal jaundice

C. Pre-hepatic hemolytic jaundice

D. Post-hepatic jaundice

E. Acute pancreatitis

159 / 180
A soft tissue node obturated the patient’s middle lobe bronchus, leading to the development of right middle lobe atelectasis. In the area of obturation, bronchial biopsy detected proliferations of atypical glandular epithelium with pathological mitoses. Epithelium penetrates into the underlaying tissues and cartilage. What disease is the most likely in this case?

A. Bronchial epithelial dysplasia

B. Bronchitis deformans

C. Bronchogetic lung cancer

D. Inflammatory polyp

E. Bronchial sarcoma

160 / 180
The main functions of neural tissue can be described as communication and integration. What is the basic unit of neural tissue that ensures its functioning?

A. Neuron

B. Myelin sheath

C. Dendrite

D. Axon

E. Nucleus

161 / 180
The patient has developed a refractive error, where the focal point of the image is located not precisely on the retina, but anterior to it. This causes distant objects to be blurry, while close objects often appear normal. Among the other signs there are headaches and eye strain. This condition is associated with retinal detachment, cataract, and glaucoma. Name this condition:

A. Farsightedness

B. Nearsightedness

C. Emmetropia

D. Blindness

E. Astigmatism

162 / 180
A 20-year-old woman came to the clinic after missing her last 2 periods. Her cycles are usually regular, occurring at 28-30 day interval with moderate bleeding and occasional abdominal pain. She also complains of progressively diminishing peripheral vision. Her doctor determined the loss of vision in the lateral halves of both retinas. What structure is likely to be alfected, causing bitemporal hemianopsia in the patient?

A. Right optic nerve

B. Left optic tract

C. Optic chiasm

D. Right optic tract

E. Left optic nerve

163 / 180
A woman was bitten by a venomous snake (Macrovipera lebetinis). Autopsy of her body shows marked intravascular hemolysis. Her pancreas, bone marrow, and lymph nodes are brown. Microscopy detects abundant brown pigment in the macrophage cytoplasm. What pigment accumulates in the tissues in such cases?

A. Bilirubin

B. Hematin

C. Hematoidin

D. Lipofuscin

E. Hemosiderin

164 / 180
Histological microslide shows an organ consisting of gray and white matter. The gray matter is located in the center and is made up of bundle neurons (neurocytus funicularis), radicular neurons (neurocytus radiculatus), and interneurons. Such morphology is characteristic of the following organ?

A. Cerebellum

B. Cerebral hemispheres

C. Medulla oblongata

D. Spinal cord

E. Spinal ganglion

165 / 180
A molecular biologist studies various molecules. One of them is a polymeric molecule essential in various biological roles in coding, decoding, regulation, and expression of genes. It is a helical single­stranded molecule folded onto itself. Which of the following molecules is being studied?

A. ADP

B. DNA

C. ATP

D. HLA

E. RNA

166 / 180
There is a system that maintains the balanced state of multicellular organisms. Its main functions are to ensure an adequate physiological response and to defend the body against infectious agents and other unintended invasions. What system has such functions?

A. Nervous system

B. Lymphatic system

C. Homeostatic system

D. Endocrine system

E. Immune system

167 / 180
A team of medical students researches the phases of cell cycle. During one of the mitotic phases the cell has nearly completed its division, the chromosomes decondense, and two nuclei begin to form around them. What phase is likely observed in the cell at this moment?

A. Metaphase

B. Anaphase

C. Prophare

D. Telophase

168 / 180
A 34-yeat-old man visits his dentist complaining of a toothache. After a dental procedure that involved extraction of several teeth, he developed a severe bleeding lasting more than 15 minutes. He has a history of chromic hepatitis C. What is the most likely cause of the prolonged bleeding in this patient?

A. Hypoalbuminemia

B. Hypofibrinogenemia

C. Hypocalcemia

D. Thrombocytopenia

169 / 180
Medical examination in an army recruitment center detected a 15-year-old boy with tall stature, eunuchoid body proportions, gynecomastia, and female pattern of pubic hain growth. The boy has fat deposits on the thighs, no facial fair growth, high-pitched voice, and below average IQ. He was diagnosed with Klinefelter syndrome. What karyotype corresponds with this disease?

A. 45, X0

B. 47, XYY

C. 47, XXY

D. 47, XY, 18

E. 46, XY

170 / 180
A man with signs of peritonitis was brought to the admission room. He has a 12-year-long history of peptic ulcer disease with ulcer localization on the posterior gastric wall. He was diagnosed with gasiric ulcer perforation. What anatomical structure is likely to be contaminated with gastric content in this case?

A. Bursa pregastrica

B. Bursa omentalis

C. Canalis lateralis sinister

D. Canalis lateralis dexter

E. Bursa hepatica

171 / 180
A 46-year-old man complains of tiredness and pain in the joints of his fingers and wrists. These signs are observed for the last 2 months. The pain is present in both hands and the wrists are swollen. Furthermore, he describes morning stiffness in his joints, lasting about 2 hours, which improves with use. His past medical history reveals that he was successfully treated for H. pylori - related ulcer last year. He denies smoking and stopped drinking when his GI symptoms started. What drug is the best choice for his joint pain management?

A. Prednisolone

B. Aspirin

C. Morphine

D. Celecoxib

E. Patacelanol

172 / 180
A 27-year-old woman complains of insomnia, irritability, hand tremor, acute weight loss despite high appetite, and constant fever with body temperature of 37,2-37,5°C. What endocrine gland is likely to be functionally impaired in this case?

A. Neurohypophysis

B. Pancreas

C. Adrenal glands

D. Parathyroid gland

E. Thyroid gland

173 / 180
General practitioner performs physical examination of the patient. In the course of the examination it is necessary to measure the palpable regular expansion of a superficial artery caused by the ejection of blood into the vessels through heart contractions. What sign does the doctor measure?

A. Heart electricity

B. Heartbeat

C. Blood pressure

D. Pulse

E. Saturaion

174 / 180
A man has signs of acute respiratory viral disease. His physician referred him for microbiological testing. A mucus smear obtained trom the patient’s tonsils contains spherical microorganisins arranged in short chains. The patient was diagnosed with tonsillitis. What microorganisms were detected in the smear from the patient's tonsils?

A. Tetracocci

B. Micrococci

C. Diplococci

D. Staphylococci

E. Streptocci

175 / 180
Muscle relaxant tubocurarine was administered during a surgery. After the surgery the patient's breathing is not restored. What antidote should he be given to resore his breathing? Anaprilin (Propranolol)

A. Proserin (Neostigmine)

B. Correct answer

C. Atropine sulfate

D. Bemegride

E. Clophelin (Clonidine)

176 / 180
A 45-yeat-old woman came to her physician with complaints of extreme tiredness and weakness. She says that these symptoms lasts for a month already. Within the last 2 weeks she losts 3 kilograms. Objectively, she is tired-looking thin woman. Skin hyperpigmentation is observed in many areas of her body, most prominently on the face, neck, and the backs of her hands (the areas exposed to light). What hormone is produccd in an excess in this patient, most likely causing the hyperpigmentation? Thyroid-stimulating hormone (TSH)

A. Gonadotropins

B. P-Lipotopin

C. Melanocyte-stimulating hormone (MSH)

D. Correct answer.

E. Growth hormone (GH)

177 / 180
A 50-year-old woman complains of constant thist. She drinks large amounts of liquid and has increased diuresis. Her blood glucose is 12 mmol/L. Her urine contains glucose. What endocrine organ is likely to be functionally impaired in this patient?

A. Pancreas

B. Neurohypophysis

C. Thyroid gland

D. Parathyroid gland

E. Adrenal glands

178 / 180
An unidentified surgical specimen is received fot histopathologic analysis. A portion of the specimen is cut and stained with hematoxylin and eosin. Under the microscope, you see an organ encapaulated by dense connective tissue that extends to the deeper areas by way of the trabecular extensions. The organ can be subdivided into two regions: a cortex with lymphoid nodules and medulla with medullary cords populated by plasma cells, B cells, and Tcells. What anatomical structure is the most likely origin of this surgical specimen?

A. Thymus

B. Spleen

C. Lymph node

D. Tonsils

E. Bone marrow

179 / 180
A 65-year-old woman was brought into the emergency departmnent because of shortness of breath and chest pain that started a few hours ago. She denied having fever, expectoration, or any accompanying symptoms. She had a 5-year-long history of deep vein thrombosis in her thin. After a time, she died of respiratory distress. Autopsy reveals red loose masses lodged in the bifurcation of the pulmonary trunk with extensions into both the left and the right pulmonary arteries. What is the most likely diagnosis?

A. Pneumonia

B. Myocardial infarction

C. Thromboembolism

D. Pneumothorax

180 / 180
A 54-year-old woman had a total thyroidectomy lor papillary thyroid carcinoma. 11 hours after operation she complained of tingling around her mouth. On physical examination, the Trousseau's sign and Chvostek's sign are present. Her condition rapidly deteriorates with laryngospasm and focal seizures. The surgeon suspects surgical destruction of the parathyroid glands. What is the most likely cause of this patient's neurological condition?

A. Hypophosphatemia

B. Hypocalcemia

C. Hyponatremia

D. Hyperkalemia

E. Hyperchloremia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180

After severe emotional strain a 45-year-old man suddenly developed constricting pain in the area of his heart. The pain was irradiating into his left arm, neck, and left shoulder blade. His face was pale and covered in cold sweat. Nitroglycerine was able to relieve the pain. What condition developed in the patient in this case?
Після сильного емоційного перенапруження у 45-річного чоловіка раптово з’явився стискаючий біль в області серця. Біль іррадіював у ліву руку, шию та ліву лопатку. Його лице було блідим і покритим холодним потом. Нітрогліцерин зміг полегшити біль. Який стан розвинувся у пацієнта в цьому випадку?
A 23-year-old woman was brought into the emergency department complaining of bloody diarrhea, tiredness, and dizziness. A few days ago she went to a fast food reataurant for a birthday party. Her friends are experiencing similar symptoms. Laboratory studies show anemia. What samples should be obtained for microbiologic testing in this case?
До відділення невідкладної допомоги потрапила 23-річна жінка, яка скаржилася на криваву діарею, втому та запаморочення. Кілька днів тому вона поїхала до ресторану швидкого харчування на день народження. Її друзі відчувають подібні симптоми. Лабораторні дослідження показують анемію. Які зразки слід отримати для мікробіологічних досліджень у цьому випадку?
Histological microslide shows a gastrointestinal organ. The wall of this organ consists of 4 layers: mucosal, submucosal, muscular, and serous. The muscular layer has folds and pits. What organ has such appearance?
Гістологічний мікрослід показує шлунково-кишковий орган. Стінка цього органу складається з 4 шарів: слизової, підслизової, м’язової та серозної. М’язовий шар має складки і ямки. Який орган має такий вигляд?
A 2-year-old child with delayed physical and mental development was brought to the hospital. The child’s parents are the most concerned by frequent profuse vomiting that occurs in their child after eating. Laboratory testing detected phenylpyruvic acid in the child’s urine. What type of metabolism is disturbed, causing this patology?
У лікарню доставили 2-річну дитину із затримкою фізичного та психічного розвитку. Батьків дитини найбільше турбує часта рясна блювота, яка виникає у їхньої дитини після їжі. Лабораторне дослідження виявило в сечі дитини фенілпіровиноградної кислоти. Який тип метаболізму порушений, викликаючи цю патологію?
The heart is a muscular organ that pumps blood through the body. This function is carried out by valves, muscles, and vessels. What valve is located between the left ventricle and left atrium?
Серце - це м’язовий орган, який перекачує кров по тілу. Цю функцію виконують клапани, м’язи та судини. Який клапан розташований між лівим шлуночком і лівим передсердям?
During your physiology class, the professor asks you to explain the effect of various hormones and neurotransmitters on the metabolism of glucose in the human body. You open your report with the statement that the use of glucose by the cells is preceded by its transport from the intercellular substance into the cell. What hormone is most likely responsible for the glucose uptake by the cell?
На уроці фізіології професор просить вас пояснити вплив різних гормонів та нейромедіаторів на метаболізм глюкози в організмі людини. Ви відкриваєте свій звіт твердженням, що вживанню глюкози клітинами передує її транспортування з міжклітинної речовини в клітину. Який гормон, швидше за все, відповідає за засвоєння глюкози клітиною?
A 25-year-old man came to the family doctor complaining of the loss of taste sensation in the front two- thirds of his tongue. The doctor determined that this condition was caused by the damage to a certain nerve. What nerve is likely to be functionally impaired in this case?
До сімейного лікаря прийшов 25-річний чоловік, який поскаржився на втрату смакових відчуттів у передніх двох третинах язика. Лікар встановив, що такий стан спричинений пошкодженням певного нерва. Який нерв в цьому випадку може бути функціонально порушений?
A 28-year-old man complains of nausea, vomiting, and right-sided subcostal pain. Objectively, his skin and sclerae are icteric, he has elevated body temperature, enlarged liver, dark urine, fecal hypocholia, hyperbilirubinemia (direct and indirect bilirubin), bilirubinuria, urobilinuria, hypoproteinemia, and decreased blood coagulability. What condition can be characterized by these changes?
28-річний чоловік скаржиться на нудоту, блювоту та правосторонній підреберний біль. Об'єктивно його шкіра та склери жовтяничні, у нього підвищена температура тіла, збільшена печінка, темна сеча, гіпохолія калу, гіпербілірубінемія (прямий та непрямий білірубін), білірубінурія, уробілінурія, гіпопротеїнемія та зниження згортання крові. Який стан можна охарактеризувати цими змінами?
A soft tissue node obturated the patient’s middle lobe bronchus, leading to the development of right middle lobe atelectasis. In the area of obturation, bronchial biopsy detected proliferations of atypical glandular epithelium with pathological mitoses. Epithelium penetrates into the underlaying tissues and cartilage. What disease is the most likely in this case?
Вузол м’яких тканин обтурував бронх середньої частки пацієнта, що призвело до розвитку ателектазу правої середньої частки. В області обтурації при біопсії бронхів виявлено розростання атипового залозистого епітелію з патологічними мітозами. Епітелій проникає в підкладкові тканини та хрящі. Яке захворювання є найімовірнішим у цьому випадку?
The main functions of neural tissue can be described as communication and integration. What is the basic unit of neural tissue that ensures its functioning?
Основні функції нервової тканини можна описати як спілкування та інтеграцію. Що є основною одиницею нервової тканини, що забезпечує її функціонування?
The patient has developed a refractive error, where the focal point of the image is located not precisely on the retina, but anterior to it. This causes distant objects to be blurry, while close objects often appear normal. Among the other signs there are headaches and eye strain. This condition is associated with retinal detachment, cataract, and glaucoma. Name this condition:
У пацієнта виникла рефракційна помилка, де фокусна точка зображення розташована не точно на сітківці, а спереду від неї. Це спричиняє розмиття віддалених об’єктів, тоді як близькі об’єкти часто здаються нормальними. Серед інших ознак є головний біль і перенапруження очей. Цей стан пов’язаний з відшаруванням сітківки, катарактою та глаукомою. Назвіть цю умову:
A 20-year-old woman came to the clinic after missing her last 2 periods. Her cycles are usually regular, occurring at 28-30 day interval with moderate bleeding and occasional abdominal pain. She also complains of progressively diminishing peripheral vision. Her doctor determined the loss of vision in the lateral halves of both retinas. What structure is likely to be alfected, causing bitemporal hemianopsia in the patient?
20-річна жінка прийшла в клініку після пропуску останніх 2 менструацій. Її цикли, як правило, регулярні, відбуваються з інтервалом 28-30 днів з помірною кровотечею та періодичними болями в животі. Вона також скаржиться на поступове зменшення периферичного зору. Її лікар визначив втрату зору в бічних половинках обох сітківки. Яка структура, ймовірно, буде змінена, спричиняючи бітемпоральну геміанопсію у пацієнта?
A woman was bitten by a venomous snake (Macrovipera lebetinis). Autopsy of her body shows marked intravascular hemolysis. Her pancreas, bone marrow, and lymph nodes are brown. Microscopy detects abundant brown pigment in the macrophage cytoplasm. What pigment accumulates in the tissues in such cases?
Жінку вкусила отруйна змія (Macrovipera lebetinis). Розтин її тіла показує помітний внутрішньосудинний гемоліз. Підшлункова залоза, кістковий мозок та лімфатичні вузли у неї коричневі. Мікроскопія виявляє рясний коричневий пігмент у цитоплазмі макрофагів. Який пігмент накопичується в тканинах у таких випадках?
Histological microslide shows an organ consisting of gray and white matter. The gray matter is located in the center and is made up of bundle neurons (neurocytus funicularis), radicular neurons (neurocytus radiculatus), and interneurons. Such morphology is characteristic of the following organ?
Гістологічний мікрослід показує орган, що складається з сірої та білої речовини. Сіра речовина розташована в центрі і складається з пучкових нейронів (neurocytus funicularis), корінцевих нейронів (neurocytus radiculatus) та інтернейронів. Така морфологія характерна для наступного органу?
A molecular biologist studies various molecules. One of them is a polymeric molecule essential in various biological roles in coding, decoding, regulation, and expression of genes. It is a helical single­stranded molecule folded onto itself. Which of the following molecules is being studied?
Молекулярний біолог вивчає різні молекули. Однією з них є полімерна молекула, необхідна для різних біологічних ролей у кодуванні, декодуванні, регуляції та експресії генів. Це спіральна одноцепочечная молекула, складена на собі. Яка з наведених молекул вивчається?
There is a system that maintains the balanced state of multicellular organisms. Its main functions are to ensure an adequate physiological response and to defend the body against infectious agents and other unintended invasions. What system has such functions?
Існує система, яка підтримує збалансований стан багатоклітинних організмів. Основними його функціями є забезпечення адекватної фізіологічної реакції та захист організму від збудників інфекцій та інших ненавмисних інвазій. Яка система має такі функції?
A team of medical students researches the phases of cell cycle. During one of the mitotic phases the cell has nearly completed its division, the chromosomes decondense, and two nuclei begin to form around them. What phase is likely observed in the cell at this moment?
Група студентів-медиків досліджує фази клітинного циклу. Під час однієї з мітотичних фаз клітина майже закінчила свій поділ, хромосоми деконденсуються, і навколо них починають утворюватися два ядра. Яка фаза, ймовірно, спостерігається в клітині в цей момент?
A 34-yeat-old man visits his dentist complaining of a toothache. After a dental procedure that involved extraction of several teeth, he developed a severe bleeding lasting more than 15 minutes. He has a history of chromic hepatitis C. What is the most likely cause of the prolonged bleeding in this patient?
34-річний чоловік відвідує свого стоматолога і скаржиться на зубний біль. Після стоматологічної процедури, яка включала видалення кількох зубів, у нього розвинулася сильна кровотеча, яка тривала більше 15 хвилин. У нього в анамнезі хромічний гепатит С. Що є найбільш вірогідною причиною тривалої кровотечі у цього пацієнта?
Medical examination in an army recruitment center detected a 15-year-old boy with tall stature, eunuchoid body proportions, gynecomastia, and female pattern of pubic hain growth. The boy has fat deposits on the thighs, no facial fair growth, high-pitched voice, and below average IQ. He was diagnosed with Klinefelter syndrome. What karyotype corresponds with this disease?
Під час медичного огляду в армійському призовному центрі було виявлено 15-річного хлопчика високого зросту, евнухоїдних пропорцій тіла, гінекомастії та жіночого характеру росту лобкового сена. Хлопчик має жирові відкладення на стегнах, відмінне зростання обличчя, високий голос і рівень IQ нижче середнього. Йому діагностували синдром Клайнфельтера. Який каріотип відповідає цій хворобі?
A man with signs of peritonitis was brought to the admission room. He has a 12-year-long history of peptic ulcer disease with ulcer localization on the posterior gastric wall. He was diagnosed with gasiric ulcer perforation. What anatomical structure is likely to be contaminated with gastric content in this case?
Чоловіка з ознаками перитоніту привели до приймальної. У нього 12-річна історія виразкової хвороби з локалізацією виразки на задній стінці шлунка. Йому діагностували перфорацію газирної виразки. Яка анатомічна структура в цьому випадку може бути забруднена шлунковим вмістом?
A 46-year-old man complains of tiredness and pain in the joints of his fingers and wrists. These signs are observed for the last 2 months. The pain is present in both hands and the wrists are swollen. Furthermore, he describes morning stiffness in his joints, lasting about 2 hours, which improves with use. His past medical history reveals that he was successfully treated for H. pylori - related ulcer last year. He denies smoking and stopped drinking when his GI symptoms started. What drug is the best choice for his joint pain management?
46-річний чоловік скаржиться на втому та біль у суглобах пальців та зап’ястя. Ці ознаки спостерігаються протягом останніх 2 місяців. Біль присутній в обох руках, а зап’ястя набряклі. Крім того, він описує ранкову скутість суглобів, яка триває близько 2 годин, і яка покращується із застосуванням. Його минула історія хвороби показує, що минулого року він успішно лікувався від виразки, пов'язаної з H. pylori. Він заперечує куріння і кинув пити, коли у нього почалися симптоми ШКТ. Який препарат є найкращим вибором для лікування болю в суглобах?
A 27-year-old woman complains of insomnia, irritability, hand tremor, acute weight loss despite high appetite, and constant fever with body temperature of 37,2-37,5°C. What endocrine gland is likely to be functionally impaired in this case?
27-річна жінка скаржиться на безсоння, дратівливість, тремор рук, гостру втрату ваги, незважаючи на високий апетит, і постійну лихоманку з температурою тіла 37,2-37,5 ° C. Яка залоза внутрішньої секреції може мати функціональні порушення в цьому випадку?
General practitioner performs physical examination of the patient. In the course of the examination it is necessary to measure the palpable regular expansion of a superficial artery caused by the ejection of blood into the vessels through heart contractions. What sign does the doctor measure?
Лікар загальної практики проводить фізичний огляд пацієнта. В процесі обстеження необхідно виміряти відчутне регулярне розширення поверхневої артерії, спричинене викидом крові в судини через серцеві скорочення. Який знак вимірює лікар?
A man has signs of acute respiratory viral disease. His physician referred him for microbiological testing. A mucus smear obtained trom the patient’s tonsils contains spherical microorganisins arranged in short chains. The patient was diagnosed with tonsillitis. What microorganisms were detected in the smear from the patient's tonsils?
У чоловіка є ознаки гострого респіраторного вірусного захворювання. Лікар скерував його на мікробіологічне дослідження. Мазок слизу, отриманий з мигдалин пацієнта, містить сферичні мікроорганізми, розташовані короткими ланцюжками. У хворого діагностували тонзиліт. Які мікроорганізми були виявлені в мазку з мигдалин пацієнта?
Muscle relaxant tubocurarine was administered during a surgery. After the surgery the patient's breathing is not restored. What antidote should he be given to resore his breathing? Anaprilin (Propranolol)
Міорелаксант тубокурарин вводили під час операції. Після операції дихання пацієнта не відновлюється. Який протиотруту йому слід дати, щоб відновити дихання? Анаприлін (пропранолол)
A 45-yeat-old woman came to her physician with complaints of extreme tiredness and weakness. She says that these symptoms lasts for a month already. Within the last 2 weeks she losts 3 kilograms. Objectively, she is tired-looking thin woman. Skin hyperpigmentation is observed in many areas of her body, most prominently on the face, neck, and the backs of her hands (the areas exposed to light). What hormone is produccd in an excess in this patient, most likely causing the hyperpigmentation? Thyroid-stimulating hormone (TSH)
45-річна жінка звернулася до свого лікаря зі скаргами на надзвичайну втому та слабкість. Вона каже, що ці симптоми тривають вже місяць. За останні 2 тижні вона втрачає 3 кілограми. Об'єктивно, вона стомлена худа жінка. Гіперпігментація шкіри спостерігається у багатьох ділянках її тіла, особливо на обличчі, шиї та тильній стороні кистей (ділянки, що піддаються дії світла). Який гормон продукується у цього пацієнта в надлишку, імовірно, спричиняючи гіперпігментацію? Тиреотропний гормон (ТТГ)
A 50-year-old woman complains of constant thist. She drinks large amounts of liquid and has increased diuresis. Her blood glucose is 12 mmol/L. Her urine contains glucose. What endocrine organ is likely to be functionally impaired in this patient?
50-річна жінка скаржиться на постійну напругу. Вона п’є велику кількість рідини і має підвищений діурез. Її рівень глюкози в крові становить 12 ммоль / л. У її сечі міститься глюкоза. Який ендокринний орган може мати функціональні порушення у цього пацієнта?
An unidentified surgical specimen is received fot histopathologic analysis. A portion of the specimen is cut and stained with hematoxylin and eosin. Under the microscope, you see an organ encapaulated by dense connective tissue that extends to the deeper areas by way of the trabecular extensions. The organ can be subdivided into two regions: a cortex with lymphoid nodules and medulla with medullary cords populated by plasma cells, B cells, and Tcells. What anatomical structure is the most likely origin of this surgical specimen?
Отримано невстановлений хірургічний зразок для гістопатологічного аналізу. Частину зразка вирізають і фарбують гематоксиліном та еозином. Під мікроскопом ви бачите орган, укладений щільною сполучною тканиною, який поширюється на глибші ділянки за допомогою трабекулярних продовжень. Орган можна розділити на дві області: кору з лімфоїдними вузликами та мозкову речовину з медулярними канатиками, заселеними плазматичними клітинами, В-клітинами та клітинами T. Яка анатомічна структура є найбільш вірогідним походженням цього хірургічного зразка?
A 65-year-old woman was brought into the emergency departmnent because of shortness of breath and chest pain that started a few hours ago. She denied having fever, expectoration, or any accompanying symptoms. She had a 5-year-long history of deep vein thrombosis in her thin. After a time, she died of respiratory distress. Autopsy reveals red loose masses lodged in the bifurcation of the pulmonary trunk with extensions into both the left and the right pulmonary arteries. What is the most likely diagnosis?
65-річну жінку доставили в аварійне відділення через задишку та біль у грудях, які почалися кілька годин тому. Вона заперечувала наявність температури, відхаркування або будь-яких супутніх симптомів. У неї була 5-річна історія тромбозу глибоких вен у худих. Через деякий час вона померла від дихання. Розтин виявляє червоні пухкі маси, що потрапили в біфуркацію легеневого стовбура з розширеннями як в ліву, так і в праву легеневу артерії. Який найбільш вірогідний діагноз?
A 54-year-old woman had a total thyroidectomy lor papillary thyroid carcinoma. 11 hours after operation she complained of tingling around her mouth. On physical examination, the Trousseau's sign and Chvostek's sign are present. Her condition rapidly deteriorates with laryngospasm and focal seizures. The surgeon suspects surgical destruction of the parathyroid glands. What is the most likely cause of this patient's neurological condition?
У 54-річної жінки була тотальна тиреоїдектомія або папілярна карцинома щитовидної залози. Через 11 годин після операції вона скаржилася на поколювання в роті. При фізичному огляді присутній знак Труссо та знак Хвостека. Її стан швидко погіршується при ларингоспазмі та вогнищевих нападах. Хірург підозрює хірургічне руйнування паращитовидних залоз. Яка найбільш вірогідна причина неврологічного стану цього пацієнта?