0.0%
1 / 150
Унаслідок обтурації жовчовивідної протоки у хворого зменшилося надходження жовчі в 12-палу кишку, що призвело до порушення всмоктування:

A. Мінеральних солей

B. Білків

C. Жирів

D. Вуглеводів

E. Білків та вуглеводів

2 / 150
У хворого на шкірі обличчя поступово розвилась бляшка з некрозом і виразкою в центрі. Під час патогістологічного дослідження біоптату виявлено розростання атипових епітеліальних клітин із великою кількістю патологічних мітозів. Який діагноз найімовірніший?

A. Папілома

B. Трофічна виразка

C. Саркома

D. Фіброма

E. Рак шкіри

3 / 150
Речовини виводяться з клітини внаслідок з’єднання мембранної структури апарату Гольджі з цитолемою. Уміст такої структури викидається за межі клітини. Цей процес має назву:

A. Осмос

B. Ендоцитоз

C. Піноцитоз

D. Полегшена дифузія

E. Екзоцитоз

4 / 150
У гематологічному відділенні хворому на лейкоз лікар призначив 5-фторурацил, який:

A. Прискорює реплікацію

B. Інгібує трансляцію

C. Інгібує синтез ДНК

D. Інгібує транскрипцію

E. Стимулює ДНКазу

5 / 150
Під час операції у хворого виявили дивертикул Меккеля. У якому відділі шлунково-кишкового тракту він може розміщуватися?

A. Клубова кишка

B. Порожня кишка

C. Сліпа кишка

D. Дванадцятипала кишка

E. Сигмоподібна кишка

6 / 150
У хворого з хронічним гіперацидним гастритом з’явився біль у суглобах. Для полегшення болю, ураховуючи супутню патологію, був призначений целекоксиб. Вибіркова дія цього препарату на певний фермент забезпечує відсутність впливу на слизову шлунка. Назвіть цей фермент:

A. Циклооксигеназа 1

B. Фосфоліпаза С

C. Калікрсїн

D. Циклооксигеназа 2

E. Фосфоліпаза А2

7 / 150
Під час дослідження людини у вертикальній позі встановлено, що в альвео-лах верхівок легень парціальний тиск кисню становить 140 мм рт.ст. Причиною цього є те, що в цих відділах легень:

A. Перфузія та вентиляція врівноважені

B. Вентиляція переважає над перфузією

C. Перфузія переважає над вентиляцією

D. Вентиляція відсутня

E. -

8 / 150
У жінки 28 років із гнійно-серозним кон’юнктивітом і скаргами на біль під час сечовипускання взято для дослідження зішкріб із кон’юнктиви. Під час мікроскопії в цитоплазмі епітеліальних клітин виявлено включення. Під час посіву патологічного матеріалу на живильні середовища росту не виявлено, але під час зараження курячих ембріонів у жовтковий мішок вдалося виділити культуру збудника. Який із наведених мікроорганізмів є найімовірнішим збудником?

A. Мікоплазми

B. Аденовіруси

C. Хламідії

D. Гемолітичний стрептокок

E. Дифтероїди

9 / 150
У 70-ті роки науковці встановили, що причиною важкої жовтяниці новонароджених є порушення зв’язування білірубіну в гепатоцитах. Яка речовина використовується для утворення кон’югату?

A. Молочна кислота

B. Сірчана кислота

C. Піровиноградна кислота

D. Сечова кислота

E. Глюкуронова кислота

10 / 150
Під час операції на щитоподібній залозі з приводу захворювання на Базедову хворобу помилково були видалені паращитовидні залози. Виникли судоми, тетанія. Обмін якого біоелемента було порушено?

A. Кальція

B. Натрія

C. Калія

D. Магнія

E. Заліза

11 / 150
Жінка 35 років розпочала голодування. Депо яких поживних речовин використовується у початковий період голодування і як у цьому разі змінюється дихальний коефіцієнт (ДК)?

A. Білки, ДК наближається до 1

B. Жири, ДК наближається до 0,72

C. Білки, ДК наближається до 0,7

D. Вуглеводи, ДК наближається до 1

E. Жири, ДК наближається до 0,85

12 / 150
На розтині чоловіка 52 років, який тривалий час страждав на туберкульо-зний простатит і помер від менінгоен- цефаліту, у м’яких оболонках основи і бічних поверхонь головного мозку, селезінці, нирках, печінці виявлено вели-ку кількість щільних, сірого кольору вузликів діаметром 0,5 - 1мм. Гістологі-чне дослідження показало, що вузлики складаються з епітеліоїдних, лімфоїдних і нечисленних гігантських клітин з ядрами, розташованими на периферії клітин, що мають вигляд підкови. Виявлені зміни свідчать про:

A. Септикопіємію

B. Вторинний туберкульоз

C. Міліарний туберкульоз

D. Великовогнищевий дисемінований туберкульоз

E. Найгостріший туберкульозний сепсис

13 / 150
Пацієнту 33 роки. Хворіє 10 років. Періодично звертається до лікаря зі скаргами на гострий біль в животі, судоми, порушення зору. У його родичів спостерігаються подібні симптоми. Сеча червоного кольору. Госпіталізований із діагнозом "гостра переміжна порфірія". Причиною захворювання може бути порушення біосинтезу:

A. Жовчних кислот

B. Простагландинів

C. Інсуліну

D. Гему

E. Колагену

14 / 150
Цукровий діабет у хворої 35 років ускладнився виникненням і розвитком катаракти, ймовірною причиною якої є:

A. Порушення зв’язування рецепторів з інсуліном

B. Клітинна дегідратація

C. Зниження спорідненості білків з киснем

D. Дефіцит НАДФ • Н2 та гальмування синтезу жирних кислот

E. Глікозилювання білків кришталика і накопичення сорбітолу

15 / 150
В експерименті на щурах електричне подразнення головного мозку викликало у голодних тварин відмову від споживання їжі. Яку структуру стимулювали?

A. Мигдалеподібні ядра

B. Гіпокамп

C. Латеральну ділянку гіпоталамуса

D. Бліду кулю

E. Вентромедіальне ядро гіпоталамуса

16 / 150
Під час обстеженя пацієнта встановили сильний, урівноважений, інертний тип вищої нервової діяльності за Павловим. До якого виду темпераменту за Гіппократом відноситься пацієнт?

A. Меланхолічний

B. Холеричний

C. Флегматичний

D. -

E. Сангвінічний

17 / 150
У бактеріологічній лабораторії досліджувалися консерви, які стали причиною важкої токсикоінфскцїї. Під час мікроскопії культури із середовища Кітта- Тароцці виявлені грампозитивні споро- утворювачі палички, схожі на тенісну ракетку. Який діагноз поставить лікар?

A. Черевний тиф

B. Дизентерія

C. Ботулізм

D. Хламідіоз

E. Туляремія

18 / 150
У нормальних умовах кровообіг матері і плода не має прямих зв’язків. Кров ембріона протікає по судинах ворсинок хоріона, а материнська циркулює в міжворсинковому просторі ендометрію матки. Укажіть, що розділяє кров плода і матері:

A. Фібриноподібна оксифільна маса (фібриноїд Лангханса)

B. Замикальна пластинка основної відпадаючої оболонки матки

C. Гемохоріальний бар’єр

D. Аморфний фібриноїд Рора

E. Сполучнотканинні перегородки

19 / 150
У хворого на бронхіальну астму виникла гостра недостатність дихання. Який тип недостатності дихання виникає в цьому разі?

A. Перфузійний

B. Рестриктивне порушення альвеолярної вентиляції

C. Дифузний

D. Обструктивне порушення альвеолярної вентиляції

E. Дисрегуляторне порушення альвеолярної вентиляції

20 / 150
У 25-річного пацієнта на тлі гострого запалення легень із температурою тіла 40,1°С визначено лейкоцитоз 14,9 г/л із чітким зсувом лейкоформули вліво. Який із наведених чинників безпосередньо підвищує в кістковому мозку і проліферацію, і диференціацію лейкоцитів?

A. Простациклін

B. Інтерлейкін-1

C. Колонієстимулюючий чинник

D. Інтерлейкін-10

E. Пухлинний некротичний чинник

21 / 150
У хворого на мікросфероцитарну гемолітичну анемію (хворобу Мінковського-Шоффара) внаслідок підвищення проникності мембрани еритроцитів у клітину надходять іони натрію й вода. Еритроцити набувають форми сфероцитів і легко руйнуються. Який провідний механізм пошкодження еритроцитів у цьому разі?

A. Кальцієвий

B. Протеїновий

C. Електролітно-осмотичний

D. Нуклеїновий

E. Ацидотичний

22 / 150
У дорослої людини системний артеріальний тиск знизився з 120/70 до 90/50 мм рт.ст., що викликало рефлекторне звуження судин. У якому із за-значених органів звуження судин буде найбільшим?

A. Головний мозок

B. Нирки

C. Наднирники

D. Серце

E. Кишечник

23 / 150
У людини трапляється спадкова хвороба, симптомокомплекс якої поєднує в собі цироз печінки та дистрофічні процеси головного мозку. Вона супроводжується зменшенням вмісту церулоплазміну в плазмі крові та порушенням обміну міді в організмі. Це хвороба:

A. Німанна-Піка

B. Жильбера

C. Марфана

D. Тея-Сакса

E. Вільсона-Коновалова

24 / 150
У людини внаслідок тривалого голодування швидкість клубочкової фільтрації зросла на 20%. Найімовірніша причина змін фільтрації в таких умовах є:

A. Зменшення онкотичного тиску плазми крові

B. Збільшення коефіцієнта фільтрації

C. Збільшення системного артеріального тиску

D. Збільшення проникності ниркового фільтру

E. Збільшення ниркового плазмотоку

25 / 150
У відповідь на розтягнення м’яза спостерігається його рефлекторне скоро-чення. З подразнення яких рецепторів починається ця рефлекторна реакція?

A. Больові рецептори

B. Суглобові рецептори

C. Дотикові рецептори

D. М’язові веретена

E. Сухожилкові рецептори Гольджі

26 / 150
Для розслаблення скелетних м’язів, щоб зіставити відламки стегнової кіс-тки, що утворилися внаслідок перелому, хворому був введений міореалаксант, що призвело до зупинки дихання. Після введення свіжої цитратної крові дихання відновилося. Який міореалаксант ввели хворому?

A. Тубокурарину хлорид

B. Атракурію бесилат

C. Панкуронію бромід

D. Дитилін

E. Піпекуронію бромід

27 / 150
У чоловіка 55 років, який протягом багатьох років страждав на недоста-тність мітрального клапану, виникла гостра серцева недостатність. Який патофізіологічний варіант недостатності серця спостерігається у цьому разі?

A. Гіпоксичне ушкодження серця

B. Коронарогенне ушкодження серця

C. Перевантаження серця об’ємом

D. Перевантаження серця тиском

E. Гостра тампонада серця

28 / 150
У крові хворого з лейкопенією виявлено антилейкоцитарні антитіла. Який тип алергічної реакції за Кумбсом і Джеллом виник у цьому разі?

A. Гіперчутливість сповільненого типу

B. Імунокомплексний

C. Цитотоксичний

D. Стимулюючий

E. Анафілактичний

29 / 150
Для профілактики та лікування тромбозу застосовуються засоби, що знижують згортання крові (антикоагулянти). Укажіть антикоагулянт, у разі передозування якого застосовують як антагоніст протаміну сульфат:

A. Натрію гідроцитрат

B. Гепарин

C. Фснілін

D. Синкумар

E. Неодикумарин

30 / 150
Людина в стані спокою штучно примушує себе дихати часто і глибоко впродовж 3-4 хвилин. Як це відбивається на кислотно-лужній рівновазі організму?

A. Виникає дихальний алкалоз

B. Виникає метаболічний алкалоз

C. Виникає метаболічний ацидоз

D. Виникає дихальний ацидоз

E. Виникає змішаний ацидоз

31 / 150
У жінки 38 років розвинувся напад бронхіальної астми. Який із наведених бронхолітиків є ефективним для надання невідкладної допомоги та належить до групи бета-2-адреноміметиків?

A. Сальбутамол

B. Сальметерол

C. Платифілін

D. Іпратропію бромід

E. Адреналін

32 / 150
Під час УЗД вагітної в серцево- судинній системі плоду порушень не виявлено, артеріальна протока функціонує. Визначте, які судини вона з’єднує:

A. Пупкову вену із пупковою артерією

B. Легеневий стовбур з аортою

C. Легеневий стовбур із нижньою порожнистою веною

D. Легеневий стовбур із верхньою порожнистою веною

E. Пупкову вену з аортою

33 / 150
Під час огляду у хворого виявилося запалення анатомічного утворення, що врівноважує тиск між барабанною порожниною та глоткою. Назвіть це утворення:

A. Соскоподібна печера

B. Слухова труба

C. Внутрішнє вухо

D. Внутрішній слуховий прохід

E. Зовнішній слуховий прохід

34 / 150
Парубок звернувся до лікарні зі скаргами на порушення сечовипускання. Під час обстеження зовнішніх статевих органів виявлено, що сечівник розщеплений зверху і сеча витікає крізь цей отвір. Який вид аномалії розвитку зовнішніх статевих органів спостерігається у цьому разі?

A. Фімоз

B. Парафімоз

C. Гермафродитизм

D. Епіспадія

E. Гіпоспадія

35 / 150
Аналіз родоводу дитини з міотонічною дистрофією дав можливість уста-новити, що захворювання виявляється у кожному поколінні однаково у осіб обох статей, батьки однаковою мірою передають захворювання дітям. Якщо один із батьків хворий (гетерозигота), а другий - здоровий, ризик народження хворої дитини становитиме 50%. Визначте тип успадкування захворювання:

A. Х-зчеплене рецесивне успадкування

B. Аутосомно-домінантний

C. У-зчеплене успадкування

D. Х-зчеплене домінантне успадкування

E. Аутосомно-рецесивний

36 / 150
Хворому призначена ендоскопія 12- палої кишки. Унаслідок цього виявлено запалення великого дуоденального сосочка і порушення виділення жовчі в просвіт кишки. У якому відділі 12-палої кишки виявлені порушення?

A. Висхідна частина

B. Цибулина

C. Верхня частина

D. Горизонтальна частина

E. Низхідна частина

37 / 150
Молодому чоловікові було видано позитивну відповідь на наявність у нього антитіл до ВІЛ (використаний ІФА), проте обстежуваний наполягає на дослідженні, яке б достовірно довело наявність у нього антитіл до цього вірусу. Яке дослідження слід провести для підтвердження діагнозу?

A. РГГА

B. ПЛР

C. РІФ

D. РПГА

E. Імуноблотинг

38 / 150
Хворому проведено трепанацію і вишкрібання осередків відростка скроневої кістки через його гнійне запалення, яке перейшло з середнього вуха. На якому відростку здійснено хірургічне втручання?

A. Processus zygomaticus

B. Processus mastoideus

C. -

D. Processus styloideus

E. Processus prerygoideus

39 / 150
Дитина 2 років випила очні краплі з домашньої аптечки. Стан важкий, значне пото- і слиновиділення, астматичне дихання, кашель, зіниці різко звужені, тони серця глухі, брадикардія. Перистальтика кишечника посилена, пронос, артеріальний тиск знижений. Яким препаратом викликане отруєння?

A. Атропін

B. Сульфацил-натрій

C. Платифіліну гідротартрат

D. Пілокарпіну гідрохлорид

E. Анаприлін

40 / 150
Хворому перед екстракцією зуба була проведена провідникова анестезія лідокаїном, після введення якого з’явилися набряк і гіперемія навколо місця уколу, свербіння шкіри, загальна слабкість, гіпотензія, рухове збудження. Визначте, як називається ускладнення, що виникло:

A. Алергічна реакція

B. Токсична дія

C. Тахіфілаксія

D. Толерантність

E. Лікарська залежність

41 / 150
У студента медінституту, госпіталізованого в інфекційне відділення на 2-гу добу захворювання, припускають інфекційний мононуклеоз. Який результат лабораторного дослідження може підтвердити діагноз у цього студента в день госпіталізації?

A. Виявлення 4-разового наростання антитіл до вірусу Епштейна-Барр

B. Виявлення ІgМ-антитіл до вірусу простого герпесу

C. Ізоляція (виділення) вірусу герпесу

D. Виявлення ІgМ-антитіл до вірусу Епштейна-Барр

E. Виявлення антитіл до цитомегаловірусу

42 / 150
Для лікування кропив’янки з метою усунення сверблячого висипу на шкірі хворому призначений димедрол. Який механізм забезпечує його ефективність у цьому разі?

A. Пригнічення вивільнення гістаміну

B. Незалежний антагонізм з гістаміном

C. Прискорення руйнування гістаміну

D. Конкурентна блокада Н1-рецепторів

E. Інгібіція синтезу гістаміну

43 / 150
Юнак 25 років звернувся до лікаря зі скаргами на загальну слабкість, швидку втомлюваність, дратівливість, зниження працездатності, кровоточивість ясен. Недостатність якого вітаміну може мати місце у цьому разі?

A. Фолієва кислота

B. Тіамін

C. Ретинол

D. Рибофлавін

E. Аскорбінова кислота

44 / 150
Після накладання джгута у досліджуваного виявили точкові крововиливи. З порушенням функції яких клітин крові це пов’язано?

A. Нейтрофіли

B. Еритроцити

C. Тромбоцити

D. Моноцити

E. Лімфоцити

45 / 150
У пацієнта спостерігаються птоз (опущення повіки), розбіжна косоокість, порушення акомодації, розширення зіниць. Ядра якої пари черепних нервів уражені?

A. VII

B. VI

C. III

D. V

E. IV

46 / 150
Сечокам’яна хвороба ускладнилася виходом камінця з нирки. На якому рівні сечовода, найімовірніше, він може зупинитися?

A. На межі черевної та тазової частин

B. На 5 см вище тазової частини

C. У мисці

D. На 2 см вище впадіння в сечовий міхур

E. У середній черевній частині

47 / 150
У чоловіка 64 років спостерігаються симптоми різкого порушення процесів обміну речовин та енергії. Під час проведення комп’ютерної томографії в одній із ділянок головного мозку виявлена пухлина. Яка структура головного мозку, що відіграє значну роль у регуляції процесів обміну речовин, може бути уражена в цьому разі?

A. Гіпоталамус

B. Ретикулярна формація

C. Таламус

D. Чорна субстанція

E. Червоне ядро

48 / 150
Чоловік 40 років, м’ясник, номер від сепсису. На правій щоці його визначається конусоподібний, щільний, темно- червоний інфільтрат 6 см із чорною кірочкою в центрі. Права половина обличчя, шиї різко набряклі, щільні. Під час мікроскопічного дослідження в інфільтраті визначається вкрай гостре серозно- геморагічне запалення, у центрі інфільтрату спостерігається некроз епідермісу і підлеглих шарів. Який діагноз поставив патологоанатом?

A. Туляремія

B. Сибірка

C. Чума

D. Флегмона шиї

E. Фурункул

49 / 150
Хлопчик на другому році життя став часто хворіти на респіраторні захворювання, гноячкові ураження шкіри. Установлено, що в крові дитини практично відсутні імуноглобуліни всіх класів. Зниження функціональної активності якої клітинної популяції лежить в основі описаного синдрому?

A. Макрофагів

B. Т-лімфоцитів

C. В-лимфоцитів

D. NK-лімфоцитів

E. Е. Нейтрофілів

50 / 150
Моделюючи запалення на брижі жаби, спостерігали крайове стояння лейкоцитів та їх еміграцію крізь судинну стінку. Який із наведених факторів обумовлює цей процес?

A. Вплив хемотаксичних речовин

B. Збільшення онкотичного тиску в осередку запалення

C. Збільшення гідростатичного тиску в судинах

D. Зниження онкотичного тиску в судинах

E. Зменшення гідростатичного тиску в судинах

51 / 150
Дівчинка 11 років прийшла на прийом до лікаря із мамою, яка скаржиться на слабкість та набряклість обличчя її дитини протягом 3 днів. Мати стверджує, що до початку симптомів її дитина завжди була здоровою та активною. Під час фізикального обстеження виявлено генералізований набряк обличчя, якщо натискати на набряк нижніх кінцівок, залишається ямка, яка поступово згладжується. Під час збору анамнезу дівчинка зазначає пінистий вигляд сечі, але заперечує домішки крові у сечі, ніктурію або біль під час сечовиділення. Лабораторні дослідження виявили протеїнурію та мікрогематурію. Що з наведеного є найімовірнішою причиною змін у лабо-раторному аналізі сечі?

A. Підвищення гідростатичного тиску у капсулі Шумлянського-Боумена

B. Підвищення гідростатичного тиску у клубочку

C. -

D. Підвищення онкотичного тиску плазми крові

E. Підвищення проникності стінки клубочкового капіляру

52 / 150
Застосування еубіотика коліцину з лікувальною і профілактичною метою пов'язане з особливістю нспатогенних кишкових паличок синтезувати коліцин - речовину білкової природи, що пригнічує ріст патогенних видів мікроорганізмів. Яка структура кодує здатність бактеріальної клітини синтезувати коліцини?

A. Нуклеоїд

B. Мeзосома

C. Рибосома

D. Ядро

E. Плазміда

53 / 150
Хворому з неоперабельним раком легені, що супроводжується болем, який важко переносити, лікар призначив знеболювальний засіб. На цьому тлі у хворого виникла непрохідність кишечника. Який зі знеболювальних препаратів міг зумовити описане ускладнення?

A. Анальгін

B. Фентаніл

C. Промедол

D. Морфін

E. Омнопон

54 / 150
На прийомі у лікаря хворий повідомив, що самостійно застосовує протиалергійний препарат, який ефективно зменшує прояви алергії, проте викликає значну сонливість. Який препарат із групи блокаторів НІ-рецепторів застосовує хворий?

A. Лоратадин

B. Тавегіл

C. Кромолін-натрій

D. Димедрол

E. Ранітидин

55 / 150
Досить часто причиною набутих імунодефіцитів є інфекційне ураження організму, під час якого збудники розмножуються безпосередньо в клітинах імунної системи і руйнують їх. Виберіть серед наведених ті захворювання, за яких має місце вищезгадане:

A. Туберкульоз, мікобактеріоз

B. Інфекційний мононуклеоз, СНІД

C. Дизентерія, холера

D. Поліомієліт, гепатит А

E. Ку-гарячка, висипний тиф

56 / 150
Регуляція експресії генів здійснюється за допомогою різних механізмів. Назвіть ділянки ДНК, у разі індукції яких активується експресія гену:

A. Спейсср

B. Сайленсер

C. Атенюатор

D. Енхансер

E. Термінатор

57 / 150
Гемоглобін дорослої людини (НЬАІ) - білок-тетрамер, який складається з двох альфа- та двох бета-пептидних ланцюгів. Яку назву має така структура цього білка?

A. Четвертинна

B. Третинна

C. Вторинна

D. -

E. Первинна

58 / 150
У чоловіка ЗО років перед операцією визначили групову належність кро-ві. Кров резус-позитивна. Реакцію аглютинації еритроцитів не викликали стандартні сироватки груп Оа/3 (І), Ар (II), Ва (III). Досліджувана кров належить до групи:

A. АВ (IV)

B. Аb (II)

C. 0аb (І)

D. -

E. Ва (III)

59 / 150
Недостатня продукція мінералокортикоїдів (Аддісонова хвороба) супроводжується м’язовою слабкістю, що зумовлена підвищеним виділенням із сечею іонів:

A. Кальцію

B. Магнію

C. Натрію

D. Калію

E. Гідрогену

60 / 150
У хворого після загострення хронічного калькульозного холециститу го-стро розвинулася жовтяниця. Під час ЕКГ-обстеження звернено увагу, що на тлі правильного синусового ритму (ЧСС - 51/хв.) періодично з’являються екстра- систоли. Який механізм, найімовірніше, викликав порушення електричної активності серця?

A. Пошкоджуюча дія жовчних кислот на міокард

B. Подразнення рецепторів блукаючого нерва жовчними кислотами

C. Пошкоджуюча дія жовчних кислот на синусовий вузол

D. Подразнення провідної системи токсинами, які не були знешкоджені в печінці

E. Подразнювальна дія жовчних кислот на синусовий вузол

61 / 150
У пацієнта з аускультацією серця прослуховується патологічний піум у другому міжребер’ї праворуч від грудини. Ураження якого клапана можна припустити?

A. Аортального

B. Мітрального

C. -

D. Легеневого

E. Тристулкового

62 / 150
У новонародженої дитини спостерігається зниження інтенсивності смоктання, часте блювання, гіпотонія. У сечі та крові значно підвищена концентрація цитруліну. Який метаболічний процес порушений?

A. Глюконеогенез

B. Гліколіз

C. Орнітиновий цикл

D. ЦТК

E. Цикл Корі

63 / 150
У хворої дитини з підозрою на дифтерію було взято на дослідження ви-ділення ураженої слизової оболонки зіву. Приготовано і забарвлено мазок. Під час мікроскопії виявлено жовті палички з темно-синіми потовщеннями на кінцях. Який структурний елемент мікробної клітини визначається у виявлених мікроорганізмів?

A. Спори

B. Плазміди

C. Зерна волютину

D. Капсула

E. Джгутики

64 / 150
На розтині тіла померлої виявлено такі морфологічні прояви: стеноз ліво-го атріовентрикулярного отвору, недостатність мітрального клапана. Гістологічно в міокарді спостерігається вогнищевий кардіосклероз, наявність квітучих гранульом Ашоффа-Талалаєва. Який із наведених нижче діагнозів найімовірніший?

A. Дерматоміозит

B. Ревматизм

C. Системний червоний вовчак

D. Вузликовий периартеріїт

E. Склеродермія

65 / 150
Експериментальній тварині після попередньої сенсибілізації підшкірно введено дозу антигену. У місці ін’єкції розвинулось фібринозне запалення з альтерацією стінок судин, основної речовини та волокнистих структур сполучної тканини у вигляді мукоїдного та фібриної- дного набухання, фібриноїдного некрозу. Яка імунологічна реакція має місце?

A. Нормергічна реакція

B. Гранульоматоз

C. Гіперчутливість негайного типу

D. Реакція трансплантаційного імунітету

E. Гіперчутливість сповільненого типу

66 / 150
На електронній мікрофотографії ділянки нирки у стінці приносної та вино-сної артеріол визначаються клітини з великими секреторними гранулами в цитоплазмі. Визначте структурне утворення нирки, до складу якого входять ці клітини:

A. Петля нефрона

B. Дистальний відділ нефрона

C. Проксимальний відділ нефрона

D. Ниркове тільце

E. Юкстагломерулярний апарат

67 / 150
Для розвитку гарячкових станів характерним є зростання рівня білків "го-строї фази” - церулоплазміну, фібриногену, С-реактивного протеїну. Укажіть можливий механізм цього явища:

A. Стимулювальний вплив ІЛ-1 на гепатоцити

B. Руйнівна дія підвищеної температури на клітини організму

C. Проліферативна дія ІЛ-2 на Т-лімфо- цити

D. Дегрануляція тканинних базофілів

E. -

68 / 150
Вивчаючи під електронним мікроскопом клітини підшлункової залози, було знайдено структури, які поділяють клітину на велику кількість комірок, каналів, цистерн та поєднані із плазмолемою. Укажіть ці органели:

A. Рибосоми

B. Комплекс Гольджі

C. Ендоплазматична сітка

D. Центросоми

E. Мітохондрїї

69 / 150
Хворий з хронічною серцево- судинною недостатністю приймав ди- гоксин. Після призначення додаткової терапії розвинулися явища інтоксикації серцевими глікозидами. Який препарат може викликати підсилення інтоксикації серцевими глікозидами?

A. Розчин глюкози

B. Аспаркам

C. Кальцію хлорид

D. Калію хлорид

E. Магнію хлорид

70 / 150
Надмірне споживання вуглеводів (600 г на добу), що перевищує енергетичні потреби у людини 28 років, буде супроводжуватися активацією:

A. Бета-окисленню жирних кислот

B. Ліполізу

C. Гліколізу

D. Глюконеогенезу

E. Ліпогенезу

71 / 150
Під час лабораторного дослідження дихальної функції крові встановлено, що має місце погіршення транспорту нею СО^. З дефіцитом якого ферменту це може бути пов’язано?

A. Протеїнкінази

B. 2,3-дифосфогліцсрату

C. Карбоангідрази

D. Аденілатциклази

E. Фосфорилази

72 / 150
Під час ревізії черевної порожнини виявлено венозну кровотечу з печінково- дванадцятипалої зв’язки. Яку з вен пошкоджено?

A. Ворітну вену печінки

B. Нижню порожнисту вену

C. Нижню брижову вену

D. Селезінкову вену

E. Верхню брижову вену

73 / 150
Жінка 49 років тривалий час хворіла на хронічний гломерулонефрит, унаслідок чого настала смерть. На розтині встановлено, що нирки мають розміри 7x3x2,5 см, масу 65,0 г, щільні, дрібнозернисті. Також виявлено фібринозне запалення серозних і слизових оболонок, дистрофічні зміни паренхіматозних органів, набряк головного мозку. Яке ускладнення призвело до вказаних змін серозних оболонок і внутрішніх органів?

A. Уремія

B. Сепсис

C. ДВЗ-синдром

D. Тромбоцитопенія

E. Анемія

74 / 150
Хворому на стрептококову пневмонію призначено протимікробний засіб, що порушує побудову мікробної оболонки. Який це препарат?

A. Азитроміцин

B. Еритроміцин

C. Бензилпеніциліну натрієва сіль

D. Гентаміцину сульфат

E. Доксицикліну гідрохлорид

75 / 150
У препараті 10-дснного зародка людини видно 2 міхурці, що контактують між собою (амніотичний та жовтковий). Як називається структура, що лежить у місці їх контакту?

A. Амніотична ніжка

B. Позазародкова мезодерма

C. Дно амніотичного міхурця

D. Зародковий щиток

E. Дах жовткового міхурця

76 / 150
У 35-річного наркомана, який тривало хворів на фіброзно-кавернозний туберкульоз легень, під час патологоана- томічного дослідження встановлено, що нирки та селезінка збільшені в розмірах, щільної консистенції, на розрізі тканина із сірим відтінком та "сальним” блиском. Мікроскопічно вичвлено в білій та червоній пульпі селезінки, у інтерстиції та мезангіумі клубочків нирок депозити Конго-рот-позитивних мас. Діагностуйте вид ураження внутрішніх органів:

A. Вторинний амілоїдоз

B. Ідіопатичний амілоїдоз

C. Старечий амілоїдоз

D. Локальний пухлиноподібний амілоїдоз

E. Дифузний гіаліноз

77 / 150
Під час лікування хронічного набрякового синдрому фуроссмідом у хворого виникло порушення катіонного складу плазми крові. Який засіб слід використовувати для його корегування?

A. Кальцію хлорид

B. Натрію гідрокарбонат

C. Калію хлорид

D. Натрію хлорид

E. Літію карбонат

78 / 150
У хворого 56 років із серцевою недостатністю спостерігається набряк стоп та гомілок, шкіра в місці набряку бліда і холодна. Яка провідна ланка патогенезу набряку у хворого?

A. Підвищення проникності капілярів

B. Порушення лімфовідтоку

C. Зменшення онкотичного тиску в капілярах

D. Позитивний водний баланс

E. Підвищення гідростатичного тиску ввенулах

79 / 150
Під час гістологічного дослідження біоптату печінки 67-річного чоловіка, який тривалий час хворіє на хронічну дифузну обструктивну емфізему, було знайдено такі морфологічні зміни: центральні вени дилатовані; у центрі часточок синусоїди гіперемовані, з ознаками капілярізації; частина гепатоцитів дистрофічно змінена; помірний периваску- лярний склероз; перипортально спостерігаються гепатоцити з ознаками жирової дистрофії, Діагностуйте вид ураження печінки:

A. "Мускатна” печінка

B. "Кремнієва” печінка

C. "Гусяча” печінка

D. Жировий гепатоз

E. Портальний цироз

80 / 150
Судово-медичний аналіз останків тіл царської сім’ї, ідентифікація останків тіла українського журналіста Георгія Гон- гадзе були здійснені за допомогою методу ДНК-діагностики - ланцюгової полі- меразної реакції, в основу якої покладено:

A. Аналіз нуклеотидного складу тРНК

B. Аналіз амінокислотного складу білків

C. Аналіз нуклеотидного складу рРНК

D. Ампліфікацію генів

E. Аналіз нуклеотидного складу мРНК

81 / 150
Під час реєстрації ЕКГ хворого з гіперфункцією щитоподібної залози зареєстровано збільшення частоти серцевих скорочень. Скорочення якого елемента ЕКГ про це свідчить?

A. Сегмента Р-Q

B. Комплексу QRS

C. Інтервалу R-R

D. Інтервалу Р-Q

E. Інтервалу Р-Т

82 / 150
Мікротравмування слизової оболонки порожнини рота виникають щодня під час вживання їжі, проте кровотеча швидко припиняється за допомогою:

A. Лізоциму

B. Антигепаринового фактору

C. Гепарину

D. Тромбопластину

E. Муцину

83 / 150
У хворого зіниця звужена і у разі зменшення освітлення не розширюється. У якому місці відбулося ураження центральної нервової системи?

A. Покрив ніжки середнього мозку на рівні верхніх горбиків покришки

B. Верхні горбики покришки середнього мозку

C. Бічне колінчасте тіло проміжного мозку

D. Бічний ріг сірої речовини спинного мозку на рівні С VIII - Тh І

E. Основа ніжки середнього мозку на рівні нижніх горбиків покришки

84 / 150
Хворий 38 років, який страждає на шизофренію, тривалий час перебував на лікуванні психотрошшми засобами. Він звернувся до лікаря зі скаргами на порушення координації рухів, тремор рук, сонливість. Яка група препаратів може викликати такий симптомокомплекс?

A. Транквілізатори

B. Нейролептики

C. Адаптогени

D. Антидепресанти

E. Психомоторні стимулятори

85 / 150
У хворого виявлено вивих кришталика та павукоподібні пальці. Який син-дром діагностує лікар, беручи до уваги ще й порушення розвитку сполучної тканини, форми кисті та стопи хворого?

A. Дауна

B. Трисомїї X

C. Шерешсвського-Тернера

D. Клайнфельтера

E. Марфана

86 / 150
У хворого з опіковою хворобою як ускладнення розвинувся ДВЗ-синдром. Яку стадію ДВЗ-синдрому можна припустити, якщо відомо, що час згортання крові хворого за Лі-Уайтом становить менше, ніж 3 хвилини?

A. Гіпeркоагуляції

B. Гіпокоагуляцїї

C. Перехідну

D. Термінальну

E. Фібринолізу

87 / 150
У хворого з двобічним ураженням надниркових залоз з’явилося темне ко-ричневе забарвлення шкірних покривів. Під час гістохімічного дослідження шкіри реакція Перлса негативна. Який пігмент зумовив зміну кольору шкіри?

A. Ліпофусцин

B. Білівердин

C. Гемосидерин

D. Порфірин

E. Меланін

88 / 150
Аміак особливо токсичний для ЦНС людини. Укажіть головний шлях його знешкодження в нервовій тканині:

A. Трансамінування

B. Утворення парних сполук

C. Синтез глутаміну

D. Синтез солей амонію

E. Синтез сечовини

89 / 150
На відміну від нервових клітин, які зазвичай не розмножуються, стовбурові клітини можуть відновлюватися багато разів. Процес багаторазового відновлення клітин називають:

A. Гіпертрофія

B. Диференціація

C. Апоптоз

D. Проліферація

E. Атрофія

90 / 150
Після хімічного опіку у хворого розвинувся стеноз стравоходу. Відбулося різке схуднення через утруднене вживання їжі. У крові виявлено еритроцити - 3,0 • 1012/л, Нb - 106 г/л, загальний білок -57 г/л. Який вид голодування у хворого?

A. Неповне

B. Водне

C. Абсолютне

D. Повне

E. Білкове

91 / 150
Реалізація загального адаптаційного синдрому здійснюється переважно через нейроендокринну систему. Якій із ланок цієї системи належить провідна роль у патогенезі реакції, що розвивається?

A. Гіпофізарно-інсулярна

B. Гіпофізарно-адреногенітальна

C. Гіпофізарно-тиреоїдна

D. Гіпофізарно-адреналова

E. Гіпофізарно-юкстагломерулярна

92 / 150
В обстежуваного відсутній колінний рефлекс. Укажіть рівень ушкодження спинного мозку:

A. VII - VIII грудні сегменти

B. IX - X грудні сегменти

C. III - IV поперекові сегменти

D. V - VII шийні сегменти

E. І - II поперекові сегменти

93 / 150
Чоловіка 45 років протягом останніх 3 років турбував сухий кашель, наростали задишка, легенева недостатність, швидка втрата ваги. На розтині встановлено легеневе серце. У легенях різко виражений фіброз із наявністю порожнин, що створюють картину "медових стільників". Гістологічно спостерігається інтерстиціальний фіброз з вираженою інфільтрацією строми лімфогістіоцита- ми з домішкою нейтрофілів. Установіть діагноз:

A. Післязапальний пневмосклероз

B. Бронхоектатична хвороба

C. Пиловий пневмосклероз

D. Хронічна бульозна емфізема

E. Бронхіальна астма

94 / 150
У гістопрепараті представлений орган, у власній пластинці слизової обо-лонки якого розташовані прості трубчасті залози, що складаються переважно з головних і парієтальних, а також слизових, шийкових ендокринних клітин. Укажіть вид залоз:

A. Кардіальні залози шлунка

B. Власні залози шлунка

C. Кардіальні затози стравоходу

D. Пілоричні залози шлунка

E. Власні залози стравоходу

95 / 150
У людини збільшена вентиляція легень унаслідок фізичного навантаження. Який з наведених показників зовнішнього дихання у неї значно більший, ніж у стані спокою?

A. Резервний об’єм вдиху

B. Життєва ємність легенів

C. Дихальний об’єм

D. Резервний об’єм видиху

E. Загальна ємність легенів

96 / 150
До стаціонару надійшов хворий з отруєнням грибами, серед яких випадково виявився мухомор. Крім промивання шлунка, активованого вугілля і сольових проносних усередину, а також інфузійної дезінтоксикаційної терапії, хворому призначили ін’єкції атропіну сульфату, унаслідок чого симптоми отруєння значно послабилися. Укажіть тип взаємодії мускарину (алкалоїду мухомора) і атропіну сульфату:

A. Прямий функціональний однобічний антагонізм

B. Непрямий функціональний антагонізм

C. Опосередкований функціональний антагонізм

D. Хімічний антагонізм

E. Фізико-хімічний антагонізм (антидоти-зм)

97 / 150
У пацієнта перфоративна виразка передньої стінки шлунка. У яке похідне очеревини потрапить вміст шлунка?

A. Чепцева сумка

B. Передшлункова сумка

C. Печінкова сумка

D. Лівий брижовий синус

E. Правий брижовий синус

98 / 150
Унаслідок токсичного ушкодження клітин печінки з порушенням білково- синтезуючої функції у пацієнта спостерігаються різко знижені кількість альбумінів у плазмі крові та онкотичний тиск. Яке явище буде наслідком цих змін?

A. Збільшення темпу діурезу

B. Зменшення густини крові

C. Зменшення ШОЕ

D. Поява набряків

E. Зменшення діурезу

99 / 150
Офтальмолог із діагностичною метою (розширення зіниць для огляду очного дна) використав 1% - й розчин мезатону. Мідріаз, викликаний препаратом, обумовлений:

A. Активацією bі-адренорецепторів

B. Активацією а2-адренорецепторів

C. Блокадою а1-адренорецеиторів

D. Активацією М-холінорецепторів

E. Активацією а1-адренорецепторів

100 / 150
Хворий 55 років обстежувався у ендокринолога через порушення ендокринної функції підшлункової залози, що виявляється у зменшенні гормона глюкагону в крові. Функція яких клітин цієї залози порушена в цьому разі?

A. D1-клітини

B. РР-клітини

C. А-клітини

D. D-клітини

E. В-клітини

101 / 150
У чоловіка, померлого від внутрішньої кровотечі (гемоперитонеум), у печінці субкапсулярно виявлено губчастий вузол темно-червоного кольору розмірами 15 х 10 см, добре відмежований від навколишньої тканини. Мікроскопічно виявлено, що тканина вузла складається з великих судинних тонкостінних порожнин, вистелених ендотеліальними клітинами та заповнених рідкою або згорнутою кров’ю. Установіть вид пухлини:

A. Гсмангіопсрицитома

B. Венозна гемангіома

C. Лімфангіома

D. Капілярна гемангіома

E. Кавернозна гемангіома

102 / 150
Аналіз крові виявив знижений вміст гемоглобіну. Яка функція крові порушиться?

A. Транспорт поживних речовин

B. Зсідання

C. Забезпечення імунітету

D. Транспорт газів

E. Транспорт гормонів

103 / 150
Пацієнт упродовж 15 років хворіє на бронхіальну астму. Які зміни лейкоцитарної формули може знайти лікар у цього пацієнта?

A. Лейкоцитоз

B. Еозинофілія

C. Зсув лейкоцитарної формули вліво

D. Базофілія

E. Лейкопенія

104 / 150
У хворого з підозрою на черевний тиф упродовж двох тижнів захворювання лабораторний діагноз не був встановлений. Який матеріал треба направити до лабораторії для бактеріологічного дослідження на третьому тижні?

A. Фекалії та сечу

B. Промивні води шлунка

C. Слиз із носу

D. Харкотиння

E. Слиз із зіву

105 / 150
Чоловік 40 років скаржиться на загальну слабкість, головний біль, кашель із виділенням мокротиння, задишку. Після клінічного огляду й обстеження поставлено діагноз ”пневмонія". Який тип гіпоксії має місце у хворого?

A. Гемічна

B. Тканинна

C. Циркуляторна

D. Респіраторна

E. Гіпоксична

106 / 150
Після проведення туберкулінової проби (проба Манту) у дитини за 48 годин на місці введення туберкуліну утворилася папула діаментром до 10 мм. Який механізм гіперчутливості лежить в основі описаних змін?

A. Антитілозалежна цитотоксичність

B. Анафілаксія

C. Імунокомплсксна цитотоксичність

D. Клітинна цитотоксичність

E. Гранулематоз

107 / 150
Хворого доставили до клініки у коматозному стані. В анамнезі вказано цукровий діабет І типу впродовж 5 років. Об’єктивно: дихання шумне, глибоке, у видихуваному повітрі відчутно запах ацетону. Уміст глюкози у крові -18,2 ммоль/л, кетонових тіл - 100 мкмоль/л. Для якого ускладнення цього захворювання характерні такі розлади?

A. Гіперосмолярна кома

B. Гіперглікемічна кома

C. Гіпоглікемічна кома

D. Кетоацидотична кома

E. Печінкова кома

108 / 150
Хворому зі стрептококовою інфекцією ясен було призначено препарат, що містить у своїй структурі b-лактамне кільце. Який препарат із наведених належить до цієї групи?

A. Рифампіцин

B. Бензилпеніцилін

C. Стрептоміцину сульфат

D. Еритроміцин

E. Левоміцетин

109 / 150
Внутрішньоклітинне дослідження біопотенціалів ізольованої культури тканини показало, що потенціали дії, які виникають у клітинах, характеризуються наявністю плато тривалістю до 300 мс у фазі рeполяризації. Яку тканину досліджували?

A. Гладенький м’яз

B. Нервове волокно

C. Скоротливий міокард

D. Скелетний м’яз

E. Атипові кардіоміоцити

110 / 150
У хворого діагностовано бронхіальну астму. Які зміни показників вентиляції легень будуть спостерігатися?

A. Збільшення життєвої ємності легень

B. Зменшення залишкового об’єму легень

C. Зменшення об’єму форсованого видиху

D. Збільшення об’єму форсованого видиху

E. Збільшення резервуарного об’єму видиху

111 / 150
У хворого з гострим циститом під час дослідження сечі виявили лейкоцити й багато грамнегативних паличок. Під час посіву виросли колонії слизового характеру, які утворювали зелений, розчинний пігмент. Який мікроорганізм, імовірно, є причиною захворювання?

A. КІеbsіеllа рпеитопіае

B. Рrоtеиs тіrаbіlіs

C. Рsеиdотопаз аеrиgіпоsа

D. Sаlтопеllа епtеrіtіdіs

E. Еsсhеrіhіа соli

112 / 150
У дитини, яка часто хворіє на ангіни та фарингіти, спостерігається збільшення лімфовузлів і селезінки. Зовнішній вигляд характеризується пастозністю та блідістю, м’язова тканина роз-винена слабко. У крові спостерігається лімфоцитоз. Як називається такий вид діатезу?

A. Ексудативно-катаральний

B. Лімфатико-гіпопластичний

C. Геморагічний

D. Астенічний

E. Нервово-артритичний

113 / 150
Під час патоморфологічного дослідження жовчного міхура після холецистектомії виявлено, що розміри його збільшені, стінки потовщені, серозна оболонка тьмяна та повнокровна, у порожнині міхура містяться в’язкі жовто- зелені маси. Мікроскопічно в стінці міхура спостерігається дифузна інфільтрація сегментоядерними нейтрофілами. Яка форма холециститу найімовірніша?

A. Гострий флегмонозний

B. Гострий гангренозний

C. Гострий катаральний

D. Гранульоматозний

E. Хронічний

114 / 150
Унаслідок радіаційного випромінювання були ушкоджені стовбурові гемо- поетичні клітини. Утворення яких клітин сполучної тканини буде порушено?

A. Меланоцити

B. Фібробласти

C. Макрофаги

D. Остеобласти

E. Адипоцити

115 / 150
Гіповітаміноз С призводить до зменшення утворення органічного матриксу, порушення синтезу коллагену, тому що цей вітамін бере участь у процесах:

A. Карбоксилювання лізину

B. -

C. Гідроксилювання проліну

D. Гідроксилювання аргініну

E. Карбоксилювання проліну

116 / 150
Хвора 24 років потрапила до лікарні зі скаргами на головний біль, біль у поперековій ділянці, набряки на обличчі, загальну слабкість. Місяць тому перенесла ангіну. На час надходження: АТ - 180/110 мм рт.ст., у сечі вичвлено виражену протеінурію, мікрогематурію, лейко- цитурію. На яку форму гіпертензії страждає хвора?

A. Первинну

B. Ендокринну

C. Ниркову

D. Есенціальну

E. Гіпертонічну хворобу

117 / 150
У хворої похилого віку вже 4 рази траплявся перелом кісток верхньої кінцівки. З підвищенням місткості якої речовини пов’язане підвищення крихкості кісток у такому віці?

A. Води

B. Неорганічних речовин

C. Сполучної речовини

D. Міжклітинної рідини

E. Органічних речовин

118 / 150
У хворого 70 років перебіг атеросклерозу ускладнився тромбозом судин нижніх кінцівок, виникла гангрена пальців лівої стопи. Початок тромбоутворення, найімовірніше, пов’язаний з:

A. Перетворенням фібриногену в фібрин

B. Адгезією тромбоцитів

C. Активацією протромбінази

D. Пeрeтворeнням протромбіну в тромбін

E. Зниженням синтезу гепарину

119 / 150
Повільне наповнення шлунка чи сечового міхура в межах фізіологічної норми не викликає підвищення тиску в цих органах. Яка властивість гладеньких м’язів лежить в основі цього явища?

A. Пластичність

B. Збудливість

C. Рефрактерність

D. Скоротливість

E. Автоматія

120 / 150
Відомо, що в осіб із генетично обумовленою недостатністю глюкозо-6- фосфатдегідрогенази еритроцитів у відповідь на призначення деяких протималярійних препаратів може розвиватися гемоліз еритроцитів. Як називається цей прояв атипових реакцій на лікарські засоби?

A. Тахіфілаксія

B. Толерантність

C. Сенсибілізація

D. Алергія

E. Ідіосинкразія

121 / 150
Жінка 38 років скаржиться на постійну спрагу, часте сечовиділення, зниження апетиту, головний біль. Сеча безбарвна, прозора, слабокислої реакції, не містить глюкози. Добовий діурез до 12 л. Нестача якого гормона може бути причиною цього стану?

A. Вазопресину

B. Глюкагону

C. Норадреналіну

D. Інсуліну

E. Передсердного натрійуретичного фактору

122 / 150
Під час дослідження каріотипу п’ятирічного хлопчика виявлено 46 хромосом. Одна з хромосом 15-ї пари довша від звичайної, тому що до неї приєднана ділянка хромосоми з 21-ї пари. Укажіть вид мутації, що має місце в цього хлопчика:

A. Делеція

B. Поліплоїдія

C. Інверсія

D. Транслокація

E. Дуплікація

123 / 150
Хворий переніс повторний інтраму- ральний інфаркт міокарда. Після лікування та реабілітації був виписаний у задовільному стані під нагляд дільничого терапевта. За 2 роки загинув у автомобільній катастрофі. Який характер патологічного процесу в міокарді було вста-новлено на розтині?

A. Гіперплазія

B. Дрібновогнищевий кардіосклероз

C. Великовогнищевий кардіосклероз

D. Некроз

E. Атрофія

124 / 150
У експериментальних тварин із раціону виключили ліпоєву кислоту. Водночас у них спостерігалося пригнічення піруватдегідрогеназного комплексу. Чим є ліпоєва кислота для цього ферменту?

A. Алостеричним регулятором

B. Інгібітором

C. Субстратом

D. Продуктом

E. Коферментом

125 / 150
Унаслідок закупорки загальної жовчної протоки (установлено рентгенологічно) надходження жовчі до дванадцятипалої кишки припинилося. Слід очікувати на порушення:

A. Емульгування жирів

B. Секреції соляної кислоти в шлунку

C. Абсорбції білків

D. Гальмування слиновиділення

E. Гідролізу вуглеводів

126 / 150
Антибіотик олігоміцин інгібірує АТФ-синтазу. У якому процесі бере участь цей фермент?

A. У синтезі нуклеїнових кислот

B. У синтезі білків

C. У субстратному фосфорилюванні

D. В окисному фосфорилюванні

E. У циклі трикарбонових кислот

127 / 150
У жінки 62 років розвинулася катаракта (помутніння кришталику) на тлі цукрового діабету. Укажіть, який тип модифікації білків має місце у разі при діабетичної катаракти:

A. Метилювання

B. АДФ-рибозилювання

C. Фосфорилювання

D. Глікозилювання

E. Обмежений протеоліз

128 / 150
У жінки 50 років у яєчнику виявлено новоутворення округлої форми, діаметром 2,5 см. На розрізі в ньому є порожнина з прозорою світло-жовтою рідиною, внутрішня поверхня порожнини гладенька. Установіть макроскопічну форму пухлини:

A. Кіста

B. Вузол із некрозом у центрі

C. Вузол

D. Інфільтрат

E. Виразка

129 / 150
Після перенесеного менінгоенцефа- літу у хворої виявлені залишкові явища такі як ураження лицевого нерва з правого боку. Порушення якої групи м’язів буде спостерігатися за цієї патології?

A. Жувальних м’язів

B. Глибоких м’язів шиї

C. Підпід’язикових м’язів

D. Мімічних м’язів

E. Надпід'язикових м’язів

130 / 150
У жінки під час мейозу відбулося порушення розходження аутосом. Утворилася яйцеклітина із зайвою 18-ю хромосомою. Яйцеклітина запліднюється нормальним сперматозооном. У майбутньої дитини буде синдром:

A. Шерешевського-Тернера

B. Клайнфсльтсра

C. Едвардса

D. Дауна

E. Патау

131 / 150
Унаслідок травми мозку у жінки порушена функція епіфізу. Які з наведених функції будуть порушені у цієї жінки?

A. Менструальний цикл

B. Частота дихання

C. Частота серцевих скорочень

D. Серцевий цикл

E. Цикл сон-неспання

132 / 150
У жінки з ішемічною хворобою серця ЧСС на ЕКГ становить 230/хв., зубець Р деформований, шлуночкові комплекси без змін. Які порушення серцевого ритму в хворої?

A. Фібриляція шлуночків

B. Миготлива аритмія

C. Шлуночкова екстрасистола

D. Передсердна пароксизмальна тахікардія

E. Тріпотіння передсердь

133 / 150
Хворий 15 років надійшов до алергологічного відділення з діагнозом "бронхіальна астма". Надмірне утворення яких антитіл обумовлює розвиток основних клінічних симптомів?

A. ІgА

B. -

C. IgM

D. ІgЕ

E. ІgD

134 / 150
Хворий надійшов у реанімаційне відділення в стані гіпоксії, що виникла внаслідок аспірації блювотних мас. Об’єктивно: стан важкий, шкірні покриви вологі, бліді, з акроціанозом. Спостерігаються тахіпное, тахікардія, зниження АТ. Який із наведених симптомів гіпоксії, що розвивається гостро, належить до термінових захисно-пристосувальних реакцій організму?

A. Розвиток акроціанозу

B. Блідість шкірних покривів

C. Тахікардія

D. Зниження АТ

E. Підвищення потовиділення

135 / 150
Для окислення жирних кислот необхідна транспортна система, що включає аміноспирт, який транспортує жирні кислоти крізь мембрану мітохондрій. Назвіть цю сполуку:

A. Карбомоїлфосфат

B. Кардіоліиін

C. Крсатинін

D. Карнітин

E. Карнозин

136 / 150
Для усунення больового синдрому пацієнту з інфарктом міокарда лікар призначив анальгетичний препарат. Стан хворого поліпшився, але з часом з’явилися ейфорія, міоз. Лікар виявив пригнічення дихання. Який лікарський засіб був призначений?

A. Мелоксикам

B. Парацстамол

C. Морфіну гідрохлорид

D. Ібупрофен

E. Баралгін

137 / 150
На аутопсії тіла жінки, яка хворіла на хронічну дизентерію, під час гістологічного дослідження внутрішніх органів у стромі та паренхімі міокарда, нирок, у слизовій оболонці шлунка та в сполучній тканині легень виявлені аморфні відкладення фіолетового кольору, що дають позитивну реакцію за Коссом. Яке ускладнення розвинулося у хворої?

A. Метастатичне звапнення

B. Амілоїдоз

C. Дистрофічне звапнення

D. Гіаліноз

E. Метаболічне звапніння

138 / 150
Зі слизових оболонок і харкотиння хворого, який тривалий час приймав імунодепресанти, були виділені великі грампозитивні овальні клітини з брунькуванням, розташовані хаотично, та довгасті клітини, розташовані ланцюжками. Який збудник виділений?

A. Актиноміцети

B. Кандиди

C. Стрептококи

D. Стрсптобактерії

E. Ієрсинії

139 / 150
У 12-річного хлопчика в сечі виявлено високий вміст усіх амінокислот аліфатичного ряду. Водночас зафіксована найвища екскреція цистину та цистеїну. Крім того, УЗД нирок показало наявність у них каменів. Виберіть можливу патологію:

A. Хвороба Хартнупа

B. Цистинурія

C. Сечокам’яна хвороба

D. Фенілкетонурія

E. Алкаптонурія

140 / 150
У жінки з групою крові III (В), Rh (-) народилася дитина з групою крові II (А). У дитини діагностовано гемолітичну хворобу новонароджених, спричинену резус-конфліктом. Яка група крові та резус-фактор можливі у батька?

A. III (В), Rh (+)

B. І (0), Rh (-)

C. II (А), Rh (-)

D. II (А), Rh (+)

E. І (0), Rh (+)

141 / 150
Унаслідок травми відбувся розрив нюхових волокон, які виходять із порожнини носа. Крізь яку кістку проходять ці волокна?

A. Верхню щелепу

B. Нижню носову раковину

C. Носову

D. Клиноподібну

E. Решітчасту

142 / 150
Хворому 35 років для обстеження очного дна був призначений атропіну сульфат у формі очних крапель. Для відновлення акомодації йому закрапали пілокарпіну гідрохлорид, але це не дало бажаного ефекту. Що є причиною відсутності ефекту?

A. Однобічний антагонізм

B. Двобічний антагонізм

C. Звикання

D. Синергізм

E. Тахіфілаксія

143 / 150
Під дією декарбоксилаз утворюються біогенні аміни. Який біогенний амін запускає багатостадійний механізм регуляції секреції НСl у шлунку?

A. Дофамін

B. ГАМК

C. Гістамін

D. Глутамін

E. Серотонін

144 / 150
На спеціальному живильному середовищі після посіву гною, що виділяється з уретри, виросли ніжні блакитнуваті колонії. При мікроскопії препаратів з них виділені грамнегативні бобовидні диплококи. Збудником якої хвороби вони є?

A. Сифілісу

B. Меліоїдозу

C. Хламідіозу

D. Туляремії

E. Гонореї

145 / 150
Молекули зрілої іРНК у клітині є носієм генетичної інформації про послідовність з’єднання між собою певних амінокислот. Це означає, що в молекулах іРНК закодована:

A. Вторинна структура вуглеводів

B. Первинна структура полінуклеотидів

C. Первинна структура білка

D. Первинна структура ліпідів

E. Первинна структура вуглеводів

146 / 150
Під час споживання їжі, що містить білок глютен, розвивається целіакія (глютенова хвороба), яка характеризується дегенерацією кишкових ворсинок із втратою їх абсорбтивної функції, діареєю і стеатореєю, здуттям живота, втратою ваги та іншими позакишковими проявами. Глютен є білком:

A. Пшениці

B. Яєць

C. Кукурудзи

D. Суниць

E. Рису

147 / 150
Чоловік 48 років помер при явищах серцевої недостатності. Під час макроскопічного дослідження серця встановлено, що стулки мітрального клапану ущільнені, потовщені та помірно деформовані. Мікроскопічно виявлено пучки колагенових фібрил гомогенізовані, еозинофільні, оточені незначним ма- крофагальним інфільтратом, метахро- мазія не виявляється. У разі забарвлення пікрофуксином виявляються вогнища жовтого кольору. Діагностуйте вид ураження сполучної тканини:

A. Мукоїдне набухання

B. Гіаліноз

C. Склероз

D. Амілоїдоз

E. Фібриноїдне набухання

148 / 150
У дитини 15 років за 14 днів після перенесеної ангіни з’явилися набряки на обличчі зранку, підвищення артеріального тиску, сеча має вигляд "м’ясних помиїв". Імуногістохімічне дослідження біоптату нирки виявило відкладання імунних комплексів на базальних мембранах капілярів та у мезангії клубочків. Яке захворювання розвинулося у пацієнта?

A. Гострий пієлонефрит

B. Некротичний нефроз

C. Гострий гломерулонефрит

D. Ліпоїдний нефроз

E. Гострий інтерстиціальний нефрит

149 / 150
У хворого з підозрою на озену з носоглотки були виділені грамнегативні палички, які утворювали капсулу на поживному середовищі. Які мікроорганізми спричинили хворобу?

A. Клебсієли

B. Шигeли

C. Хламідїї

D. Сальмонели

E. Мікоплазми

150 / 150
Жінка літнього віку зазнала сильного стресу. У крові різко збільшилася концентрація адреналіну і норадреналіну. Які ферменти каталізують процес інактивації катехоламінів?

A. Моноаміноксидази

B. Карбоксилази

C. Глікозидази

D. Пептидази

E. Тирозинази
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150