Тепер Ви можете повідомити нас про будь-яку помилку в тесті, натиснувши кнопку
Гарячі клавіші Відкрити/закрити список тестів: Space Гортати тести: ← → Перекласти тест: Shift
Понято
0.0%
1 / 200
У районах Південної Африки у людей розповсюджена серпоподібно-клітинна анемiя, при якій еритроцити мають форму серпа внаслідок зміни в молєкулі гемоглобіну амінокислоти глутаміну на валін. Причиною цієї хвороби є: In areas of South Africa, sickle cell anemia is widespread among people, in which red blood cells have a sickle shape due to a change in the hemoglobin molecule of the amino acid glutamine to valine. The cause of this disease is:

Трансдукція Transduction

Порушення механізмів реалізації генетичної інформації Violation of genetic information implementation mechanisms

Генна мутація Gene mutation

Геномні мутації Genomic mutations

Кросинговер Crossover

2 / 200
При обстеженні дівчини 18-ти років знайдені наступні ознаки: недорозвинення яєчників, широкі плечі, вузький таз, вкорочення нижніх кінцівок, 'шия сфінкса', розумовий розвиток не порушений. Встановлено діагноз: синдром Шерешевського-Тернера. Яке хромосомне порушення у хворої? During the examination of an 18-year-old girl, the following signs were found: underdevelopment of the ovaries, broad shoulders, narrow pelvis, shortening of the lower limbs, 'neck of the sphinx', mental development is not impaired The diagnosis was established: Shereshevsky-Turner syndrome. What chromosomal disorder does the patient have?

Моносомія Х Monosomy X

Нульсомія Х Nulsomia X

Трисомія 13 Trisomy 13

Трисомія Х Trisomy X

Трисомія 18 Trisomy 18

3 / 200
У генетично здорових батьків народилася дитина, хвора на фенілкетонурію (аутосомно-рецесивне спадкове захворювання). Які генотипи батьків? Genetically healthy parents had a child with phenylketonuria (an autosomal recessive hereditary disease). What are the parents' genotypes?

аа х аа aa x aa

АА х Аа АА х Аа

АА х АА AA x AA

Аа х Аа Ah x Ah

Аа х аа Aah x aah

4 / 200
До лікаря звернувся пацієнт 25-ти років з приводу сильного свербіжу шкіри, особливо між пальцями рук, у пахвових западинах, на нижній частині живота. При огляді шкіри хворого виявлено звивисті ходи білувато-брудного кольору. Який діагноз міг припустити лікар? A 25-year-old patient consulted a doctor about severe itching of the skin, especially between the fingers, in the armpits, on the lower abdomen. Upon examination of the patient's skin, it was found tortuous courses of a whitish-dirty color. What diagnosis could the doctor assume?

Дерматотропний лейшманіоз Dermatotropic leishmaniasis

Скабієс Scabies

Педикульоз Pediculosis

Демодекоз Demodecosis

Міаз Miaz

5 / 200
До приймальної медико-генетичної консультації звернулась пацієнтка. При огляді виявились наступні симптоми: трапецієподібна шийна складка (шия 'сфінкса'), широка грудна клітка, слабо розвинені молочні залози. Який найбільш імовірний діагноз? The patient applied for a medical and genetic consultation. During the examination, the following symptoms were revealed: a trapezoidal neck fold (a 'sphinx' neck), a wide chest, poorly developed mammary glands . What is the most likely diagnosis?

Синдром Клайнфельтера Klinefelter syndrome

Синдром Мориса Maurice syndrome

Синдром Шерешевського-Тернера Shereshevsky-Turner syndrome

Синдром Патау Patau syndrome

Синдром 'крику кішки' Cat Screaming Syndrome

6 / 200
До жіночої консультації звернулася жінка 26-ти років, у якої було два мимовільні викидні. Яке протозойне захворювання могло спричинити невиношування вагітності? A 26-year-old woman who had two spontaneous miscarriages turned to the women's consultation. What protozoan disease could have caused the miscarriage?

Лямбліоз Giardiasis

Трихомонадоз Trichomonadosis

Лейшманіоз Leishmaniasis

Трипаносомоз Trypanosomosis

Токсоплазмоз Toxoplasmosis

7 / 200
Після черепно-мозкової травми у хворого 38-ми років відсутнє відчуття нюху і смаку. Які коркові центри кінцевого мозку постраждали? After a craniocerebral injury, a 38-year-old patient has no sense of smell and taste. What cortical centers of the terminal brain were affected?

Sul. calcarinus Sul. calcarinus

Gurus postcentralis Gurus postcentralis

Operculum frontale Operculum frontale

Gyrus temporalis superior Gyrus temporalis superior

Uncus Uncus

8 / 200
До уролога звернувся чоловік 58-ми років зі скаргами на різкі болі при сечовиділенні та зменшення кількості сечі. Лікар припустив наявність сечокам’яної хвороби. В якій частині чоловічої уретри найбільш імовірне затримання каміння? A 58-year-old man consulted a urologist with complaints of sharp pains during urination and a decrease in the amount of urine. The doctor assumed the presence of urolithiasis. In which part of the male urethra the most likely retention of stones?

Pars prostatica Pars prostatica

Pars spongiosa Pars spongiosa

Pars membranacea Pars membranacea

Pars intramuralis Pars intramuralis

Pars pelvina Pars pelvina

9 / 200
Оглядаючи ротову порожнину у хворого 19-ти років, стоматолог звернув увагу на зруйнований язиково-дистальний горбик жувальної поверхні лівого першого верхнього моляра. Цей горбик називається: While examining the oral cavity of a 19-year-old patient, the dentist noticed a destroyed lingual-distal tubercle of the chewing surface of the left first upper molar. This tubercle is called:

Мезоконус Mesocone

Протоконус Protocone

Параконус Paracone

Гіпоконус Hypoconus

Метаконус Metacone

10 / 200
Хворий із запаленням слизової язика (глосит) скаржиться на розлад смакової чутливості передніх двох третин язика. Ураженням якого нерва воно викликане? A patient with inflammation of the tongue mucosa (glossitis) complains of a disorder of taste sensitivity in the front two thirds of the tongue. What nerve is it caused by?

Язиковий Language

Барабанна струна Drum String

Малий кам’янистий Small rocky

Барабанний Drum

Язикоглотковий Lingopharyngeal

11 / 200
До відділення хірургічної стоматології надійшла новонароджена дівчинка, яка при смоктанні починала поперхуватись. При обстеженні виявлена розщілина твердого піднебіння, яка була наслідком незрощен-ня середнього лобового відростка з верхньощелепним відростком I-ої зябрової дуги. Розщілина знаходилась у піднебінні між: A newborn girl was admitted to the department of surgical stomatology, who began to drool when sucking. During the examination, a cleft of the hard palate was revealed, which was the result of non-union of the middle frontal process with the maxillary process 1st gill arch. The cleft was in the palate between:

Processus palatinus maxillae dextrae et sinistrae Processus palatinus maxillae dextrae et sinistrae

Processus palatinus maxillae et lamina horizontalis os palatinum Processus palatinus maxillae et lamina horizontalis os palatinum

Lamina horizontalis os palatinum dextrum et sinistrum Lamina horizontalis os palatinum dextrum et sinistrum

Os incisivum et processus palatinus maxillae Os incisivum et processus palatinus maxillae

В дїлянщ canalis incisivus In sections of canalis incisivus

12 / 200
Чоловік 63-х років звернувся до стоматолога зі скаргою, що в нього нижня щелепа не рухається назад. Встановлено, що в нього через падіння пошкоджений такий м’яз: A 63-year-old man went to the dentist with a complaint that his lower jaw does not move back. It was established that the following muscle was damaged due to a fall:

Присередній крилоподібний Medium pterygium

Жувальний Chewing

Скроневий Temporal

Двочеревцевий Bigastric

Бічний крилоподібний Lateral pterygoid

13 / 200
У новонародженої дитини протягом першої доби педіатр помітив відсутність акту дефекації. Про яку ваду розвитку свідчить цей факт? During the first day, the pediatrician noticed the absence of defecation in a newborn child. What developmental defect does this fact indicate?

Заяча губа Hare's lip

Дивертикул порожньої кишки Diverticulum jejunum

Дивертикул стравоходу Esophageal diverticulum

Атрезія заднього проходу Anus atresia

Атрезія стравоходу Esophageal atresia

14 / 200
Хворий звернувся до лікаря зі скаргами на утруднення під час жування. При обстеженні виявлена атрофія правих скроневого і жувального м’язів. При відкриванні рота щелепа відхиляється ліворуч. Який нерв уражений? The patient turned to the doctor with complaints of difficulty while chewing. The examination revealed atrophy of the right temporal and masticatory muscles. When opening the mouth, the jaw deviates to the left. Which nerve affected?

Щелепно-під’язиковий Maxillohyoid

Рухова частина нижньощелепного Move part of mandible

Верхньощелепний Maxillary

Нижній альвеолярний Inferior alveolar

Лицевий Face

15 / 200
У постраждалого 46-ти років визначається перелом у ділянці внутрішньої поверхні лівого гомілковосту-пневого суглоба. Де найбільш імовірно відбувся перелом? A 46-year-old victim is diagnosed with a fracture in the area of the inner surface of the left tibio-tibial joint. Where did the fracture most likely occur?

П’яткова кістка Calcaneal bone

Медіальна кісточка Medial bone

Латеральна кісточка Lateral bone

Надп’яткова кістка Calcaneal bone

Нижня третина малогомілкової кістки Lower third of fibula

16 / 200
При обстеженні хворого 40-ка років виявлено опущення верхньої повіки, розхідну косоокість, розширення зіниці, обмеженість рухливості очного яблука. Який нерв пошкоджений? During the examination of a 40-year-old patient, drooping of the upper eyelid, diverging strabismus, pupil dilation, limited mobility of the eyeball were found. Which nerve is damaged?

Відвідний Deferred

Окоруховий Okoruhovy

Очний Full-time

Блоковий Block

Зоровий Visual

17 / 200
У травмованого 27-ми років двосторонній вивих скронево-нижньощелепного суглоба. Які основні зв’язки суглоба будуть ушкоджені? A 27-year-old injured person has a bilateral dislocation of the temporomandibular joint. What major ligaments of the joint will be damaged?

Внутрішньосуглобові Intra-articular

Шило-щелепні Awl-jaw

Латеральні Laterals

Крилоподібно-щелепні Pryto-jaw

Клиноподібно-щелепні Square-jaw

18 / 200
У обстежуваного відзначається різке опущення кута рота зліва. Порушенням функції яких м’язів це ви- кликано? The examinee has a sharp lowering of the corner of the mouth on the left side. What muscle dysfunction is this caused by?

М’яз сміху Smiling muscle

М’яз, що опускає кут рота Muscle that lowers the corner of the mouth

М’яз, що підіймає верхню губу i крило носа Muscle that lifts the upper lip and wing of the nose

Виличні м’язи Chelic muscles

Коловий м’яз рота Orbital muscle

19 / 200
У гістопрепараті головного кінця зародка довжиною 6 мм на передньо-бічній поверхні шиї видні валикоподібні підвищення, що виникли за рахунок розростання мезенхіми. Як називаються дані утворення зябрового апарату? In a histopreparation of the head end of the embryo, 6 mm long, on the anterior-lateral surface of the neck, roller-like elevations are visible, which arose due to the growth of the mesenchyme. What are the data of the formation of the gill apparatus called?

Зяброві щілини Gill slits

Зяброві перетинки Gill membranes

Глоткові кишені Pharyngeal pockets

Зяброві кишені Gill pockets

Зяброві дуги Gill arches

20 / 200
В гістологічному препараті молочного зуба дитини визначається гіпоплазія (недорозвинення) емалі. З діяльністю яких клітин пов’язані ці порушення? In the histological preparation of a child's milk tooth, hypoplasia (underdevelopment) of the enamel is determined. What cells are these disorders associated with?

Внутрішні емалеві клітини Internal enamel cells

Клітини проміжного шару емалевого органу Cells of the intermediate layer of the enamel organ

Одонтобласти Odontoblasts

Клітини пульпи емалевого органу Cells of the pulp of the enamel organ

Зовнішні емалеві клітини External enamel cells

21 / 200
На електронній мікрофотографії поперечного шліфу зуба в емалі виявляються утворення овальної, полігональної і аркової форм, що складаються з щільно вкладених і упорядкованих кристалів гідроксиапатитів. Назвіть дане утворення: On an electron micrograph of a cross section of a tooth, formations of oval, polygonal and arch shapes, consisting of densely nested and ordered hydroxyapatite crystals, are revealed in the enamel. Name this formation:

Смуги Іунтера-Шрегера Unter-Schrager bands

Емалева призма Enamel prism

Перикіматій Perikimatius

Лінії Ретціуса Retzius Lines

Колагенове волокно Collagen fiber

22 / 200
При огляді ротової порожнини пацієнта 47-ми років стоматолог звернув увагу, що його язик має грубі гіпертрофовані сосочки, глибокі борозни. Лікар порадив хворому звернутися до гастроентеролога. При обстеженні з’ясувалося, що у нього значно підвищена кислотність шлункового соку. Гіперфункцією яких клі- тин у залозах слизової оболонки шлунка переважно обумовлений цей стан? During an examination of the oral cavity of a 47-year-old patient, the dentist noticed that his tongue had coarse hypertrophied papillae, deep furrows. The doctor advised the patient to consult a gastroenterologist. During the examination it turned out that he has significantly increased acidity of gastric juice. Hyperfunction of which cells in the glands of the mucous membrane of the stomach mainly causes this condition?

Келихоподібні клітини Goblet cells

Екзокринні панкреатоцити Exocrine pancreatocytes

Додаткові мукоцити Additional mucocytes

Екзокриноцити шлункових залоз Exocrinocytes of gastric glands

Парієтальні екзокриноцити власних залоз шлунка Parietal exocrinocytes of own gastric glands

23 / 200
У препараті червоного кісткового мозку людини визначаються скупчення гігантських клітин, розташованих в тісному контакті з синусоїдними капілярами. Назвіть формені елементи крові, які утворюються з цих клітин: In the preparation of red bone marrow of a person, clusters of giant cells located in close contact with sinusoidal capillaries are determined. Name the formed blood elements that are formed from these cells:

Кров’яні пластинки Platelets

Моноцити Monocytes

Лімфоцити Lymphocytes

Еритроцити Erythrocytes

Лейкоцити Leukocytes

24 / 200
Гістологічна картина ендометрію має наступні характерні ознаки: потовщення, набряк, наявність звивистих залоз із розширеним просвітом, які секретують велику кількість слизу, мітози в клітинах не спостерігаються, у стромі наявні децидуальні клітини. Яка стадія менструального циклу відповідає описаній картині? The histological picture of the endometrium has the following characteristic features: thickening, edema, the presence of tortuous glands with an enlarged lumen that secrete a large amount of mucus, mitoses are not observed in the cells, in the stroma decidual cells are present. Which stage of the menstrual cycle corresponds to the described picture?

Відносного спокою Relative peace

Регенераторна Regenerative

Секреторна (пременструальна) Secretary (premenstrual)

Менструальна Menstrual

Проліферативна Proliferative

25 / 200
У препараті в одному з судин мі-кроциркуляторного русла середня оболонка утворена 1-2 шарами гладеньких міоцитів, які розташовані поодинці і мають спіралеподібний напрямок. Зовнішня оболонка представлена тонким шаром пухкої сполучної тканини. Вкажіть вид судини: In the preparation, in one of the vessels of the microcirculatory channel, the middle membrane is formed by 1-2 layers of smooth myocytes, which are located alone and have a spiral direction. The outer membrane is represented by a thin layer loose connective tissue. Specify the type of vessel:

Артеріоловенулярний анастомоз Arteriovenular anastomosis

Капіляр Capillary

Венула Venula

Посткапіляр Postcapillary

Артеріола Arteriole

26 / 200
В гістологічному препараті стінки очного яблука визначається структура, в якій відсутні кровоносні судини. Яке утворення характеризується даною морфологічною ознакою? In the histological preparation of the wall of the eyeball, a structure is determined in which there are no blood vessels. What formation is characterized by this morphological feature?

Судинна оболонка Choroid

Рогівка Cornea

Сітківка Retina

Райдужна оболонка Iris

Цилiарне тіло Ciliary body

27 / 200
Під час мікроскопічного дослідження органу ЦНС виявлена сіра речовина, у якій нейрони утворюють три шари: молекулярний, гангліонар-ний і зернистий. Назвіть нейрони, що формують другий шар: During a microscopic examination of the CNS organ, gray matter was found in which neurons form three layers: molecular, ganglionic, and granular. Name the neurons that form the second layer:

Грушоподібні Pear

Великі зірчасті Big stars

Дрібні зірчасті Small stars

Клітини-зерна Grain cells

Кошикові Baskets

28 / 200
У процесі набуття клітинами специфічних для них морфологічних, біохімічних та функціональних особливостей клітини обмежуються у виборі можливостей шляхів розвитку. Яку назву має таке набуте обмеження? In the process of acquisition by cells of morphological, biochemical and functional features specific to them, cells are limited in choosing the possibilities of development paths. What is the name of such an acquired limitation?

Капацитація Capacitance

Детермінація Determination

Комітування Commit

Адгезія Adhesion

Рецепція Reception

29 / 200
Накладення стоматологічного протезу викликало у пацієнта збільшення слиновиділення. Це обумовлено реалізацією таких механізмів регуляції: Putting on a dental prosthesis caused the patient to increase salivation. This is due to the implementation of the following regulation mechanisms:

Безумовні та умовні рефлекси Unconditioned and conditioned reflexes

- -

Місцеві рефлекси Local reflexes

Умовні рефлекси Conditional reflexes

Безумовні рефлекси Unconditioned reflexes

30 / 200
Необхідно оцінити перетравлюючі властивості слини. З яким субстратом для цього її треба змішати? It is necessary to evaluate the digestive properties of saliva. What substrate should it be mixed with?

РНК RNA

Казеін Casein

Крохмаль Starch

ДНК DNA

Жир Fat

31 / 200
У хворого з пересадженим серцем при фізичному навантаженні збіль- шився хвилинний об’єм крові. Який механізм регуляції забезпечує ці зміни? In a patient with a transplanted heart, the minute volume of blood increased during physical exertion. What regulatory mechanism ensures these changes?

Парасимпатичні умовні рефлекси Parasympathetic conditioned reflexes

Парасимпатичні безумовні рефлекси Parasympathetic unconditioned reflexes

Катехоламіни Catecholamines

Симпатичні умовні рефлекси Sympathetic conditioned reflexes

Симпатичні безумовні рефлекси Sympathetic unconditioned reflexes

32 / 200
У експериментальної тварини подразнювали периферичний відрізок симпатичних волокон, що іннерву-ють під’язикову слинну залозу. У результаті з фістули протоки залози виділяється: In an experimental animal, the peripheral segment of the sympathetic fibers innervating the hypoglossal salivary gland was irritated. As a result, the gland duct is released from the fistula:

Багато рідкої слини Lots of liquid saliva

Мало в’язкої слини Not much viscous saliva

Слина не виділяється Saliva is not secreted

Мало рідкої слини Little liquid saliva

- -

33 / 200
При обстеженні хворого з травматичним пошкодженням головного мозку виявлено, що він втратив дотикову чутливість. Який відділ кори мозку пошкоджений? During the examination of a patient with traumatic brain damage, it was found that he has lost touch sensitivity. Which part of the cerebral cortex is damaged?

Передня центральна звивина Anterior central gyrus

Задня центральна звивина Posterior central gyrus

Потилична частка кори Occipital cortex

Лобна частка кори Frontal cortex

Тім’яна частка кори Parietal lobe of the cortex

34 / 200
Студентка 18-ти років має масу тіла 50 кг. Робочий (загальний) обмін студентки складає 11 000 кДж/д. Якою повинна бути калорійність харчового раціону студентки, якщо вона не хоче змін маси тіла? An 18-year-old student has a body weight of 50 kg. The working (total) metabolism of a student is 11,000 kJ/d. What should be the caloric content of a student's diet, if does she not want changes in body weight?

12 000 -13 000 кДж/д 12,000 -13,000 kJ/d

11 000 -12 000 кДж/д 11,000 -12,000 kJ/d

10 500 -11 500 кДж/д 10,500 -11,500 kJ/d

10 000 -11 000 кДж/д 10,000 -11,000 kJ/d

9 000 -10 000 кДж/д 9,000 -10,000 kJ/d

35 / 200
У жінки 32-х років запалення ясен супроводжується їх гіпоксією. Утворення якого метаболіту вуглеводного обміну значно збільшується при цьому в тканинах пародонта? In a 32-year-old woman, inflammation of the gums is accompanied by their hypoxia. The formation of which metabolite of carbohydrate metabolism significantly increases in this case in the periodontal tissues?

Глюкозо-6-фосфат Glucose-6-phosphate

Рибозо-5-фосфат Ribose-5-phosphate

Лактат Lactate

Глікоген Glycogen

НАДФ-Н NADF-H

36 / 200
При обстеженні хворого виявлені дерматит, дiарея, деменція. Відсутність якого вітаміну є причиною цього стану? During the examination of the patient, dermatitis, diarrhea, dementia were found. The lack of which vitamin is the cause of this condition?

Аскорбінова кислота Ascorbic acid

Нікотинамід Nicotinamide

Рутин Routine

Біотин Biotin

Фолієва кислота Folic acid

37 / 200
У хворого, що страждає на стрептококову інфекцію, розвинувся геморагічний діатез. Яка причина підвищеної кровоточивості? A patient suffering from a streptococcal infection developed hemorrhagic diathesis. What is the cause of increased bleeding?

Збільшення кількості гепарину в плазмі крові Increasing amount of heparin in blood plasma

Нестача вітаміну С Vitamin C deficiency

Збільшення кількості калікреїну в плазмі крові Increase in the amount of kallikrein in blood plasma

Посилений фібриноліз Increased fibrinolysis

Нестача вітаміну А Vitamin A deficiency

38 / 200
Еритроцити людини не містять мітохондрій. Який основний шлях утворення АТФ в цих клітинах? Human erythrocytes do not contain mitochondria. What is the main way of generating ATP in these cells?

Окиснювальне фосфорилювання Oxidative Phosphorylation

Креатинкіназна реакція Creatine kinase reaction

Анаеробний гліколіз Anaerobic glycolysis

Аеробний гліколіз Aerobic glycolysis

Аденілаткіназна реакція Adenylate kinase reaction

39 / 200
Хворому з печінковою недостатністю проведено дослідження електрофоретичного спектру білків сироватки крові. Які фізико-хімічні властивості білкових молекул лежать в основі цього методу? The electrophoretic spectrum of blood serum proteins was studied in a patient with liver failure. What physical and chemical properties of protein molecules are the basis of this method?

Здатність набрякати Ability to swell

Нездатність до діалізу Inability to dialysis

Наявність заряду Availability of charge

Оптична активність Optical activity

Гідрофільність Hydrophilicity

40 / 200
Педіатр під час огляду дитини відзначив відставання у фізичному і розумовому розвитку. В аналізі сечі був різко підвищений вміст кетокислоти, що дає якісну кольорову реакцію з хлорним залізом. Яке порушення обміну речовин було виявлене? During the examination of the child, the pediatrician noted a delay in physical and mental development. The urine analysis showed a sharp increase in the content of ketoacid, which gives a high-quality color reaction with iron chloride. What a violation metabolism was detected?

Алкаптонурія Alkaptonuria

Альбінізм Albinism

Цистинурія Cystinuria

Тирозинемія Tyrosinemia

Фенілкетонурія Phenylketonuria

41 / 200
У хворого 37-ми років після автомобільної катастрофи АТ- 70/40 мм рт.ст. Хворий у непритомному стані. За добу виділяє близько 300 мл сечі. Який механізм порушення сечоутво-рення у даному випадку? A 37-year-old patient after a car accident has blood pressure of 70/40 mmHg. The patient is unconscious. He excretes about 300 ml of urine per day. What the mechanism of urinary disorders in this case?

Посилення канальцевої реабсорбції Strengthening of tubular reabsorption

Зменшення клубочкової фільтрації Decreasing glomerular filtration

Зменшення канальцевої секреції Reduction of tubular secretion

Посилення клубочкової фільтрації Increase glomerular filtration

Зменшення канальцевої реабсорбції Reduction of tubular reabsorption

42 / 200
Жінка із токсикозом вагітності страждає на гіперсалівацію, що призводить до втрати 3-4 літрів слини щоденно. Яке порушення водно-сольового обміну виникає при цьому? A woman with toxicosis of pregnancy suffers from hypersalivation, which leads to the loss of 3-4 liters of saliva daily. What kind of violation of water-salt metabolism occurs in this case?

Гіпогідратація ізоосмолярна Hypohydration isosmolar

Гіпогідратація гіперосмолярна Hyporosmolar hypohydration

Гіпокаліємія Hypokalemia

Гіпогідратація гіпоосмолярна Hypohydration hypoosmolar

Гіпонатріємія Hyponatremia

43 / 200
Хвора поступила в клініку на обстеження. З дитинства відмічалось зниження гемоглобіну до 90-95 г/л. Лікування препаратами заліза було неефективним. У крові: ер- 3,21012/л, Hb- 85 г/л, КП- 0,78. В мазку: ані-зоцитоз, пойкілоцитоз, мішенеподі-бні еритроцити, ретикулоцити -16%. Поставлений діагноз - таласемія. До якого виду гемолітичних анемій можна віднести дане захворювання? The patient was admitted to the clinic for examination. Since childhood, a decrease in hemoglobin to 90-95 g/l was noted. Treatment with iron preparations was ineffective. In the blood: er-3, 21012/l, Hb - 85 g/l, CP - 0.78. In the smear: anisocytosis, poikilocytosis, target-like erythrocytes, reticulocytes -16%. The diagnosis is thalassemia. To which type of hemolytic anemia can this disease be classified ?

Набута мембранопатія Acquired membranopathy

Спадкова ферментопатія Hereditary enzyme disease

Спадкова мембранопатія Hereditary membranopathy

Спадкова гемоглобінопатія Hereditary hemoglobinopathy

Набута ферментопатія Acquired enzyme disease

44 / 200
У хворого на цукровий діабет відзначається високий рівень гіперглікемії, кетонурія, глюкозурія. Гіпер-стенурія і поліурія. Яка форма порушення кислотно-основної рівноваги має місце у даній ситуації? A patient with diabetes has a high level of hyperglycemia, ketonuria, glucosuria. Hypersthenuria and polyuria. What form of acid-base imbalance occurs in this situation?

Газовий алкалоз Gas alkalosis

Метаболічний ацидоз Metabolic acidosis

Газовий ацидоз Gas acidosis

Метаболiчний алкалоз Metabolic alkalosis

Видільний алкалоз Excretory alkalosis

45 / 200
При електрокардіографічному дослідженні пацієнта 59-ти років, хворого на гіпертонічну хворобу, виявлено: ритм синусовий, правильний, ЧСС- 92/хв, тривалість РQ- 0,2 с, QRS- не змінений. У хворого порушена така властивість серця: Electrocardiographic examination of a 59-year-old patient with hypertension revealed: sinus rhythm, regular, heart rate - 92/min, PQ duration - 0.2 c, QRS- not changed. The patient has the following property of the heart:

Збудливість Excitability

Автоматизм Automation

Рефрактерність Refractory

Скоротливість Truncity

Провідність Conductivity

46 / 200
У чоловіка 54-x років, який 12 років тому хворів на ревматичний міокардит та ендокардит, наявна недостатність мітрального клапану. Дослідження показали, що запального процесу зараз немає, хвилинний об’єм кровообігу достатній. Якому поняттю загальної нозології відповідає дана умова? A 54-x-year-old man, who suffered from rheumatic myocarditis and endocarditis 12 years ago, has mitral valve insufficiency. Studies have shown that there is no inflammatory process now, a minute the volume of blood circulation is sufficient. What concept of general nosology corresponds to this condition?

Патологічний стан Pathological condition

Патологічна реакція Pathological reaction

Компенсаторна реакція Compensatory reaction

Типовий патологічний процес Typical pathological process

Патологічний процес Pathological process

47 / 200
Через 8 днів після опромінення у ліквідатора аварії на АЕС розвинулись виразково- некротичні зміни у порожнині рота. У крові: ер-3,2 • 1012/л, ретикулоцитів 0,0l%, Hb-60 г/л, лейк.- 2,3- 109/л, тромбоцитів 50 тис/л. Для якого періоду променевої хвороби характерні описані зміни? 8 days after exposure, the liquidator of the accident at the nuclear power plant developed ulcerative-necrotic changes in the oral cavity. Blood: er-3.2 • 1012/l, reticulocytes 0.0l%, Hb-60 g/l, leuk.- 2.3-109/l, platelets 50 thousand/l. For what period of radiation sickness are the described changes characteristic?

Закінчення хвороби End of illness

Період первинних реакцій Period of primary reactions

Період уявного благополуччя Period of imaginary well-being

Період розвинутих клінічних ознак Period of developed clinical signs

Прихований період Hidden period

48 / 200
Епідеміологічне дослідження розповсюдження пухлин виявило високу кореляцію розвитку пухлин легень з тютюнопалінням. З дією якого хімічного канцерогену найбільш імовірно пов’язано виникнення даного виду патології? An epidemiological study of the spread of tumors revealed a high correlation between the development of lung tumors and tobacco smoking. Which chemical carcinogen is most likely associated with the occurrence of this type of pathology?

Діетілнітрозамін Diethylnitrosamine

3,4-бензпірен 3,4-benzpyrene

Ортоаміноазотолуол Orthoaminoazotoluene

Афлатоксин Aflatoxin

Метилхолантрен Methylcholanthrene

49 / 200
При розвитку гострого пульпіту в хворого 24-х років відмічаються на-падоподібні болі у верхній лівій щелепі, що підсилюються вночі, гарячка; в крові - лейкоцитоз. Який вид лейкоцитозу можливий в даному випадку? During the development of acute pulpitis in a 24-year-old patient, there are pains in the upper left jaw that worsen at night, fever; leukocytosis in the blood. What type is leukocytosis possible in this case?

Моноцитоз Monocytosis

Нейтрофільний Neutrophil

Базофільний Basophilic

Еозинофільний Eosinophilic

Лімфоцитоз Lymphocytosis

50 / 200
Дитина 10-ти років під час гри порізала ногу відламком скла і була направлена у поліклініку для введення протиправцевої сироватки. З метою попередження розвитку анафілактичного шоку лікувальну сироватку вводили за Безредкою. Який механізм лежить в основі подібного способу гіпосенсибілізації організму? A 10-year-old child cut her leg with a piece of glass while playing and was sent to the polyclinic for administration of anti-tetanus serum. In order to prevent the development of anaphylactic shock, the therapeutic serum was administered according to Bezredka What mechanism underlies this method of hyposensitization of the body?

Зв’язування рецепторів до IgE на опасистих клітинах IgE receptor binding on mast cells

Зв’язування фіксованих на опасистих клітинах IgE Binding of IgE fixed on mast cells

Стимуляція імунологічної толерантності до антигену Stimulation of immunological tolerance to antigen

Стимуляція синтезу антиген-специфічних IgG2 Stimulation of the synthesis of antigen-specific IgG2

Блокування синтезу медіаторів опасистих клітин Blocking the synthesis of mast cell mediators

51 / 200
У пацієнта 46-ти років у ділянці 4 премоляра виявлено пухлину сіруватого кольору При гістологічному дослідженні: пухлина складається із острівців проліферуючего одонто- генного епітелію і пухкої тканини, яка нагадує тканину зубного сосочка сполучної тканини. Який з перелічених діагнозів найбільш імовірний? In a 46-year-old patient, a grayish tumor was detected in the area of the 4th premolar. Histological examination: the tumor consists of islands of proliferating odontogenic epithelium and loose tissue that resembles tissue of the dental papilla of the connective tissue. Which of the listed diagnoses is the most probable?

Амелобластична фіброма Ameloblastic fibroma

Одонтогенна міксома Odontogenic myxoma

Одонтогенна фіброма Odontogenic fibroma

Амелобластична одонтосаркома Ameloblastic odontosarcoma

Одонтоамелобластома Odontoameloblastoma

52 / 200
У хворого 67-ми років, що страждає на атеросклероз, з’явився 6іль у правій стопі. Стопа збільшена в розмірі, шкірні покриви чорного кольору, мацеровані, демаркаційна зона не виражена. Про який патологічний процес у стопі можна думати? A 67-year-old patient, suffering from atherosclerosis, developed an abscess in the right foot. The foot is enlarged, the skin is black, macerated, demarcation the zone is not expressed. What pathological process in the foot can you think about?

Суха гангрена Dry gangrene

Секвестр Sequestration

Волога гангрена Wet gangrene

Нома Noma

Коагуляційний некроз Coagulation necrosis

53 / 200
При гістологічному дослідженні стінки кісти, що локалізується у ділянці верхньої щелепи, встановлено, що стінка кісти з середини вистелена багатошаровим плоским епітелієм з підлеглою грануляційною тканиною з лімфолейкоцитарною інфільтрацією. Зовнішній шар представлений пухкою волокнистою сполучною тканиною, оточеною рубцевою фіброзною тканиною. Ці дані є підставою для встановлення такого діагнозу: During the histological examination of the wall of the cyst localized in the area of the upper jaw, it was established that the wall of the cyst is lined from the middle with a multilayered flat epithelium with underlying granulation tissue with lymphocytic infiltration. External the layer is represented by loose fibrous connective tissue surrounded by scar tissue. These data are the basis for establishing the following diagnosis:

Кератокіста Keratocyst

Амелобластома Ameloblastoma

Кістогранульома Cystogranuloma

Епітеліальна гранульома Epithelial granuloma

Проста гранульома Simple granuloma

54 / 200
При обстеженні у хворого на твердому піднебінні виявлена пухлина у вигляді невеликого щільного вузла сірого кольору без чітких меж. Після видалення пухлина досліджена гістологічно. Побудована з дрібних, кубічної форми клітин з гіперхромним ядром, які формують альвеоли, трабекули, солідні та кріброзні структури. Ріст пухлини - інвазивний. Назвіть пухлину: During the examination, a tumor was found on the patient's hard palate in the form of a small dense gray nodule without clear boundaries. After removal, the tumor was examined histologically. It is made of small, cubic-shaped cells with a hyperchromic nucleus, which form alveoli, trabeculae, solid and cribrous structures. Tumor growth is invasive. Name the tumor:

Аденолімфома Adenolymphoma

Злоякісна плеоморфна аденома Malignant pleomorphic adenoma

Мономорфна аденома Monomorphic adenoma

Мукоепідермоїдний рак Mucoepidermoid cancer

Аденокістозна карцинома Adenocystic carcinoma

55 / 200
Хворий 58-ми років впродовж багатьох років страждав на хронічний остеомієліт нижньої щелепи. Останнім часом в аналізі крові - гіпопроте-їнемія, диспротеїнемія; у сечі - про- теїнурія, білкові циліндри. Помер від хронічної ниркової недостатності. На розтині нирки збільшені, щільні, вос-коподібні. Який патологічний процес у нирках був виявлений на розтині? A 58-year-old patient suffered from chronic osteomyelitis of the lower jaw for many years. Recently, in the blood test - hypoproteinemia, dysproteinemia; in the urine - proteinuria , protein cylinders. He died of chronic renal failure. At autopsy, the kidneys were enlarged, dense, wax-like. What pathological process in the kidneys was revealed at autopsy?

Хронічний піелонефрит Chronic pyelonephritis

Амілоїдоз Amyloidosis

Гідронефроз Hydronephrosis

Хронічний гломерулонефрит Chronic glomerulonephritis

Інтерстиційний нефрит Interstitial jade

56 / 200
У хворого в обох щелепах рентгенологічно виявлено численні дефекти у вигляді гладкостінних округлих отворів. При гістологічному дослідженні - явища остеолізису і остео-порозу при явищах слабкого кістко-утворення. В сечі хворого знайдено білок Бенс- Джонса. Який найбільш імовірний діагноз? In both jaws of the patient, multiple defects in the form of smooth-walled round holes were detected x-ray. Histological examination showed the phenomena of osteolysis and osteo-porosis with the phenomena of weak bone formation. In Bence-Jones protein was found in the patient's urine. What is the most likely diagnosis?

Хронічний мієлолейкоз Chronic myelogenous leukemia

Хронічний еритромієлоз Chronic erythromyelosis

Мієломна хвороба Myeloma

Гострий недиференційований лейкоз Acute undifferentiated leukemia

Гострий мієлолейкоз Acute myelogenous leukemia

57 / 200
У хворого 28-ми років верхня щелепа розширилась, потовщилась, деформуючи обличчя. При біопсії спостерігається волокниста фіброзна тканина, серед якої визначаються малозвапнені кісткові балки примітивної будови та остеоїдні балочки. Який найбільш імовірний діагноз? In a 28-year-old patient, the upper jaw expanded, thickened, deforming the face. During the biopsy, fibrous fibrous tissue was observed, among which low-calcified bone beams of a primitive structure and osteoid beams were identified . What is the most likely diagnosis?

Ревматоїдний артрит Rheumatoid arthritis

Поліосальна фіброзна дисплазія Poliosal fibrous dysplasia

Херувізм Cherubism

Остеомієліт Osteomyelitis

Моноосальна фіброзна дисплазія Monoaxial fibrous dysplasia

58 / 200
Після введення лідокаїну в хворого 25-ти років з’явились задишка, бронхоспазм, різко знизився кров’яний тиск, що вимагало від лікаря-стоматолога застосування засобів негайної допомоги. Який механізм лежить в основі таких явищ? After the administration of lidocaine, a 25-year-old patient developed shortness of breath, bronchospasm, and blood pressure dropped sharply, which required the dentist to use emergency measures What mechanism underlies such phenomena?

Алергічні цитотоксичні реакції Allergic cytotoxic reactions

Алергічні реакції за участю IgE Allergic reactions involving IgE

Ефекти, зумовлені Т-кілерами Effects caused by T-killers

Гіперчутливість, зумовлена Т-лімфоцитами T-lymphocyte hypersensitivity

Явище ідіосинкразії Idiosyncrasy phenomenon

59 / 200
З випорожнень хворої дитини 6-місячного віку, яка знаходилась на штучному вигодовуванні, виділена культура кишкової палички з антигенною структурою 0-111. Який діагноз можна поставити? Escherichia coli culture with antigenic structure 0-111 was isolated from the feces of a sick 6-month-old child who was on artificial feeding. What diagnosis can be made?

Холєроподі6нє захворювання Cholera-like disease

Гастроентерит Gastroenteritis

Колі-ентерит Coli-enteritis

Харчове отруєння Food poisoning

Дизєнтєрієподі6нє захворювання Dysenteric disease

60 / 200
Бактеріолог при досліджєнні крові та слизу із носоглотки дотримувався певних заходів щодо збереження збудників у матеріалі. При бактеріо-скопічному дослідженні встановлено наявність грамнегативних коків, які нагадують кавові зерна і розташовані парами, або тетрадами. Назвіть збудника, який був ізольований бактеріологом: During the examination of blood and mucus from the nasopharynx, the bacteriologist followed certain measures to preserve pathogens in the material. During the bacterioscopic examination, the presence of gram-negative cocci, which resemble coffee beans and are located in pairs or tetrads. Name the pathogen that was isolated by the bacteriologist:

Neisseria meningitidis Neisseria meningitidis

Neisseria gonorrhoeae Neisseria gonorrhoeae

Staphilococcus aureus Staphilococcus aureus

Acinetobacter calcoaceticus Acinetobacter calcoaceticus

Moraxella lacunata Moraxella lacunata

61 / 200
До інфекційного відділення госпіталізовано хворого 27-ми років зі скаргами на багаторазові пронос та блювання, біль у м’язах ніг, слабкість, запаморочення. Після огляду лікар поставив попередній діагноз 'холера'. Як необхідно досліджувати матеріал від хворого для експрес діагнозу? A 27-year-old patient was hospitalized in the infectious department with complaints of repeated diarrhea and vomiting, pain in the muscles of the legs, weakness, dizziness. After the examination, the doctor put the previous 'Cholera diagnosis. How should the patient's material be examined for an express diagnosis?

РА RA

Серологічний метод Serological method

Пряма і непряма РІФ Direct and indirect RIF

Біологічний метод Biological method

Бактеріологічний метод Bacteriological method

62 / 200
З виділень уретри хворого на уретрит в’ялого перебігу виділено чисту культуру кокоподібних мікроорганізмів. Виділений мікроорганізм в короткому строкатому ряду ферментує лише глюкозу до кислоти. Назвіть рід і вид виділеного мікроорганізму: A pure culture of cocci-like microorganisms was isolated from the urethral discharge of a patient with indolent urethritis. The isolated microorganism ferments only glucose to acid in a short motley series. Name the genus and species of the isolated microorganism:

Enterococcus faecalis Enterococcus faecalis

Neisseria gonorrhoeae Neisseria gonorrhoeae

Streptococcus pyogenes Streptococcus pyogenes

Neisseria meningitides Neisseria meningitides

Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus

63 / 200
Хворому на туберкульоз 34-х років, в анамнезі якого була відкрита легенева форма захворювання, проведено мікроскопічне дослідження харкотиння з метою виявлення збудника. Який метод забарвлення доцільно використати при цьому? A 34-year-old tuberculosis patient with a history of an open pulmonary form of the disease underwent a microscopic examination of sputum to identify the causative agent. What staining method should be used in this case ?

Метод Нейссера Neisser Method

Метод Ціля-Нільсена Tiel-Nielsen Method

Метод Романовського-Гімзи Romanovsky-Giemsa method

Метод Буррі-Гінса Burry-Guines Method

Метод Грама Gram's method

64 / 200
Лікар, мікроскопуючи мазок крові, що забарвлений за Романовським, виявив найпростіші у формі півмісяця, протоплазма яких вакуолізована і забарвлена у блакитний колір, а ядро - у червоний. Які найпростіші найбільш імовірно були у крові? The doctor, while microscoping a blood smear stained according to Romanovsky, discovered protozoa in the shape of a crescent, the protoplasm of which is vacuolated and stained blue, and the nucleus - red. Which protozoa were most likely in the blood?

Лямблії Giardlia

Токсоплазми Toxoplasma

Трипаносоми Trypanosomes

Лейшманії Leishmania

Балантидії Balantidia

65 / 200
У дитячому відділенні інфекційної клініки хлопчику 4-х років поставлено діагноз 'дифтерія'. Який препарат потрібно ввести хворому в першу чергу? In the children's department of the infectious disease clinic, a 4-year-old boy was diagnosed with diphtheria. What drug should be administered to the patient first?

АДП ADP

Протидифтерійна антитоксична сироватка Anti-diphtheria anti-toxic serum

АКДП AKDP

Дифтерійний анатоксин Diphtheria toxoid

TABt TABt

66 / 200
У пацієнта з попереднім діагнозом 'сифіліс'лаборант взяв сироватку крові для постановки імунної реакції, яка основана на виявленні антитіл, які припиняють рух трепонем і призводять до їх загибелі. Яку реакцію було використано для діагностики? From a patient with a previous diagnosis of syphilis, a laboratory technician took blood serum to test an immune reaction, which is based on the detection of antibodies that stop the movement of treponems and lead to their death. What reaction was used for diagnosis?

Реакція преципітації Precipitation reaction

Реакція нейтралізації Neutralization reaction

Реакція іммобілізації Immobilization reaction

Реакція зв’язування комплементу Complement binding reaction

Реакція аглютинації Agglutination reaction

67 / 200
При повторній постановці реакції аглютинації Відаля виявлено наростання у сироватці хворого титрів антитіл до О-антигенів S.typhi з 1:100 до 1:400. Як можна розцінити отри- мані результати? When repeating Vidal's agglutination reaction, an increase in titers of antibodies to O-antigens of S.typhi from 1:100 to 1:400 was detected in the patient's serum. - my results?

Є гострим носієм черевнотифозних мікробів Is an acute carrier of typhoid germs

Є хронічним носієм черевнотифозних мікробів Is a chronic carrier of typhoid germs

Хворіє на черевний тиф Sick of typhoid fever

Раніше перехворів на черевний тиф Previously fell ill with typhoid

Раніше був щеплений проти черевного тифу Previously vaccinated against typhoid

68 / 200
На прийомі у лікаря-стоматолога у хворого 37-ми років з хронічним холециститом на фоні жовчнокам’яної хвороби розвинувся гострий напад болю у правому підребер’ї. Які препарати найбільш раціонально призначити? During an appointment with a dentist, a 37-year-old patient with chronic cholecystitis against the background of gallstone disease developed an acute attack of pain in the right hypochondrium. What drugs the most rational to appoint?

Аллохол Allohol

Холензим Cholenzyme

Но-шпа No-shpa

Сульфат магнію Magnesium sulfate

Анальгін Analgin

69 / 200
У хворої з артеріальною гіпертензією розвинувся напад бронхіальної астми. Який з нижче перерахованих бронхолітичних засобів може спровокувати гіпертонічний криз? A patient with arterial hypertension developed an attack of bronchial asthma. Which of the following bronchodilator agents can provoke a hypertensive crisis?

Беротек Berotek

Еуфілін Euphilin

Ефедрину гідрохлорид Ephedrine hydrochloride

Сальбутамол Salbutamol

Ізадрин Izadrin

70 / 200
Для корекції артеріального тиску при колаптоїдному стані хворому було введено мезатон. Який механізм дії даного препарату? Mezaton was administered to the patient to correct blood pressure in a colaptoid condition. What is the mechanism of action of this drug?

Стимулює а-адренорецептори Stimulates α-adrenoceptors

Стимулює а- в-адренорецептори Stimulates α-β-adrenoceptors

Блокує в-адренорецептори Blocks v-adrenoceptors

Стимулює в-адренорецептори Stimulates β-adrenoceptors

Блокує а-адренорецептори Blocks α-adrenoceptors

71 / 200
У хворого на прийомі у стоматолога виник пароксизм тахікардії. Який з названих засобів слід використати для його купірування? The patient had a paroxysm of tachycardia at the dentist's appointment. Which of the named means should be used to stop it?

Верапаміл Verapamil

Нітрогліцерин Nitroglycerin

Дифенін Difenin

Ізадрин Izadrin

Атропін Atropine

72 / 200
Чоловік 49-ти років звернувся до лікаря зі скаргами на біль за грудниною, який виникає у нього на вулиці, по дорозі на роботу, при фізичному напруженні. Хворіє протягом року. Спочатку біль зникав після прийому валідолу, але в останні дні його прийом став неефективним. Який препарат слід призначити хворому? A 49-year-old man turned to the doctor with complaints of pain behind the sternum, which occurs in him on the street, on the way to work, during physical exertion. He has been ill for year. At first, the pain disappeared after taking Validol, but in the last days its use became ineffective. What drug should be prescribed to the patient?

Нітрогліцерин Nitroglycerin

Клофелін Clofelin

Октадин Octadine

Калію хлорид Potassium chloride

Сальбутамол Salbutamol

73 / 200
Хворому 28-ми років на бактеріальну пневмонію призначили курс лікування еритроміцином. Відомо, що його антибактеріальні властивості зумовлені здатністю цього середника сполучатися з вільною 50S-субодиницею рибосоми. Синтез яких речовин блокує цей антибіотик у бактеріальних клітинах? A 28-year-old patient was prescribed a course of treatment with erythromycin for bacterial pneumonia. It is known that its antibacterial properties are due to the ability of this agent to combine with the free 50S subunit of the ribosome. The synthesis of which What substances does this antibiotic block in bacterial cells?

Полісахариди Polysaccharides

Білки Proteins

Жири Fats

РНК RNA

ДНК DNA

74 / 200
При огляді ротової порожнини у пацієнта 22-х років спостерігається нахил вперед верхніх та нижніх зубів, з перекриттям нижніх зубів верхніми. Якому прикусу характерне дане розміщення зубів? When examining the oral cavity of a 22-year-old patient, a forward inclination of the upper and lower teeth is observed, with the upper teeth overlapping the lower teeth. What bite is characteristic of this arrangement of teeth?

Біпрогнатія Biprognathia

Закритий прикус Closed Bite

Ортогнатія Orthognathia

Прямий прикус Direct bite

Прогенія Progeny

75 / 200
Для попередження сезонного підйому захворюваності на грип у лікувальних закладах міста санепідстан-ція зобов’язала провести імунізацію медпрацівників. Яким із перелічених препаратів слід проводити імунізацію? In order to prevent a seasonal rise in the incidence of influenza in the city's medical institutions, the sanitary substation has obliged to carry out immunization of medical workers. Which of the listed drugs should be used for immunization?

Ремантадин Remantadine

Амантадин Amantadine

Іамма-глобулін Iamma-globulin

Субодинична вакцина Subunit vaccine

Інтерферон Interferon

76 / 200
Під час обстеження пацієнта 20- ти років ЛОР-лікар діагностував запалення верхньощелепних пазух. В якому носовому ході під час риноскопії був виявлений гній? During the examination of a 20-year-old patient, the ENT doctor diagnosed inflammation of the maxillary sinuses. In which nasal passage was pus detected during rhinoscopy?

Верхній Upper

Середній Average

Найвищий Highest

Загальний General

Нижній Lower

77 / 200
Встановлено, що до складу пестициду входить арсенат натрію, який блокує ліпоєву кислоту. Вкажіть, активність яких ферментів порушується: It has been established that the pesticide contains sodium arsenate, which blocks lipoic acid. Specify which enzymes are affected:

ПВК-дегідрогеназньїй комплекс PVC-dehydrogenase complex

Ілутатіонредуктаза Iluthation reductase

Мікросомальне окиснення Microsomal oxidation

Метгемоглобінредуктаза Methemoglobin reductase

Ілутатіонпероксидаза Illutathione peroxidase

78 / 200
До приймального відділення був доставлений хворий 56-ти років у непритомному стані з вираженим пригніченням дихання та серцевої діяльності, зниженням сухожильних рефлексів. За словами супроводжуючої його дружини, останнім часом він страждав на безсоння та приймав на ніч снодійні засоби. Який лікарський препарат необхідно ввести хворому для невідкладної допомоги? A 56-year-old patient was brought to the admissions department in an unconscious state with marked suppression of breathing and heart activity, decreased tendon reflexes. According to his accompanying wife, recently he suffered from insomnia and took sleeping pills at night. What drug should be administered to the patient for emergency care?

Атропіну сульфат Atropine sulfate

Дипіроксим Dipiroxime

Бемегрид Bemegrid

Протаміну сульфат Protamine sulfate

Унітіол Unithiol

79 / 200
Хворий 44-х років скаржиться на часті нудоти, які нерідко завершуються блюванням. Порушення якої із функцій шлунка найімовірніше можна запідозрити у даного хворого? A 44-year-old patient complains of frequent nausea, which often ends in vomiting. Which of the stomach functions is most likely to be suspected in this patient?

Всмоктувальна Suction

Екскреторна Excretory

Евакуаторна Tow truck

Інкреторна Incretory

Секреторна Secretary

80 / 200
Дівчинка 11-ти років часто хворіє на гострі респіраторні інфекції, після яких спостерігаються множинні точкові крововиливі в місцях тертя одягу. Гіповітаміноз якого вітаміну має місце в дівчинки? An 11-year-old girl often suffers from acute respiratory infections, after which multiple point hemorrhages are observed in places of friction of clothes. Hypovitaminosis of which vitamin occurs in the girl?

C C

A A

Ві You

В2 B2

Вб Vb

81 / 200
Тварині, сенсибілізованій туберкуліном, внутрішньоочеревенно введений туберкулін. Через 24 години при лапаратомії виявлено венозну гіперемію та набряк очеревини. У мазках-відбитках з очеревини велика кількість лімфоцитів та моноцитів. Який патологічний процес у тварини? In an animal sensitized by tuberculin, tuberculin was injected intraperitoneally. After 24 hours, at laparotomy, venous hyperemia and edema of the peritoneum were found. In smears-prints from the peritoneum, a large number of lymphocytes and monocytes. What is the pathological process in the animal?

Серозне запалення Serous inflammation

Асептичне запалення Aseptic inflammation

Фібринозне запалення Fibrinous inflammation

Алергічне запалення Allergic inflammation

Гнійне запалення Purulent inflammation

82 / 200
За даними ВООЗ щорічно на Землі малярією хворіють приблизно 250 млн чоловік. Ця хвороба зустрічається переважно у тропічних і субтропічних областях. Межі ії розповсюдження співпадають з ареалами комарів роду: According to the World Health Organization, approximately 250 million people suffer from malaria every year on Earth. This disease occurs mainly in tropical and subtropical regions. The limits of its distribution coincide with the ranges of mosquitoes of the genus:

Мансоніа Mansonia

Анофелес Anopheles

Кулізета Kuliseta

Кулекс Culex

Аедес Aedes

83 / 200
У жінки з резус-негативною кров’ю А (II) групи народилася дитина з АВ (IV) групою, у якої діагностували гемолітичну хворобу внаслідок резус-конфлікту. Яка група крові можлива у батька дитини? A woman with rhesus-negative blood of group A (II) had a child with group AB (IV), who was diagnosed with hemolytic disease as a result of rhesus conflict. What blood group is possible for the child's father?

II (А), резус-позитивна II (A), Rh-positive

І (0), резус-позитивна And (0), Rh-positive

III (В), резус-негативна III (B), Rh-negative

III (В), резус-позитивна III (B), Rh-positive

IV (АВ), резус-негативна IV (AB), Rh-negative

84 / 200
Який препарат слід призначити для лікування хворій 54-х років з хронічною серцевою недостатністю, що супроводжується тахіаритмією та набряками? Which drug should be prescribed for the treatment of a 54-year-old patient with chronic heart failure accompanied by tachyarrhythmia and edema?

Аміодарон Amiodarone

Дигоксин Digoxin

Спіронолактон Spironolactone

Метопролол Metoprolol

Анаприлін Anaprilin

85 / 200
У процесі звапнування міжклітинної речовини кісткової тканини вздовж колагенових волокон відкладаються кристали гідроксиапатиту. Для реалізації цього процесу необхідна присутність у міжклітинній речовині лужної фосфатази. Яка клітина продукує цей фермент? In the process of calcification of the intercellular substance of bone tissue, hydroxyapatite crystals are deposited along the collagen fibers. This process requires the presence of alkaline phosphatase in the intercellular substance. Which cell produces this enzyme?

Остеокласт Osteoclast

Остеоцит Osteocyte

Хондробласт Chondroblast

Остеобласт Osteoblast

Хондроцит Chondrocyte

86 / 200
Хворий 46-ти років знаходиться в урологічному відділенні з приводу загострення хронічного циститу. Який з антисептичних засобів можна застосувати для промивання сечового міхура? A 46-year-old patient is in the urology department due to an exacerbation of chronic cystitis. Which antiseptic can be used to wash the bladder?

Перекис водню Hydrogen peroxide

Ко-тримоксазол Co-trimoxazole

Брильянтовий зелений Diamond Green

Розчин йоду спиртовий Iodine alcohol solution

Фурацилін Furacilin

87 / 200
З метою масового обстеження студентів на носійство S.aureus перед виробничою практикою у дитячому відділенні клінічної лікарні було використано елективне середовище з метою отримання чистої культури цього збудника. Яке з перерахованих середовищ було використано? For the purpose of mass screening of students for S.aureus carriers before production practice in the children's department of a clinical hospital, an elective medium was used to obtain a pure culture of this pathogen. Which of the following environment was used?

Середовище Вільсона-Блера Wilson-Blair environment

Середовище Ендо Environment Endo

Кров’яний телуритовий агар Blood tellurite agar

Жовтково-сольовий агар Yolk-salt agar

М’ясо-пептонний агар Meat peptone agar

88 / 200
Хворому 30-ти років для лікування пневмонії лікар на 3 дні призначив антибіотик з групи азалідів, що має бактерицидну дію, тривалий ефект, здатність зв’язуватись з фагоцитами і накопичуватись у вогнищах інфекції. Який препарат було призначено хворому? A 30-year-old patient was prescribed an antibiotic from the azalide group for 3 days to treat pneumonia, which has a bactericidal effect, a long-lasting effect, the ability to bind to phagocytes and accumulate in foci of infection. What drug was prescribed to the patient?

Бензилпеніциліну натрієва сіль Benzylpenicillin sodium salt

Азитроміцин Azithromycin

Ізоніазид Isoniazid

Ципрофлоксацин Ciprofloxacin

Еритроміцин Erythromycin

89 / 200
У хворого 35-ти років після перенесеного гепатиту розвинулася печінкова недостатність. Порушення якої із функцій печінки при цьому запускає механізм утворення набряків? A 35-year-old patient developed liver failure after suffering hepatitis. Which of the liver function disorders triggers the mechanism of edema formation?

Жовчоутворююча Bile-forming

Антитоксична Antitoxic

Білковоутворююча Protein-forming

Бар’єрна Barrier

Ілікогенутворююча Elicogenic

90 / 200
У хворого 64-х років часті напади стенокардії. Два роки тому він переніс інфаркт міокарда. Вкажіть групу лікарських засобів, препарати якої доцільно призначити для профілактики розвитку повторного інфаркту міокарда: A 64-year-old patient has frequent attacks of angina pectoris. Two years ago he suffered a myocardial infarction. Specify a group of drugs that should be prescribed to prevent the development of a repeated myocardial infarction :

Фібринолітики Fibrinolytics

Антагоністи гепарину Heparin antagonists

Коагулянти Coagulants

Антикоагулянти непрямої дії Anticoagulants of indirect action

Антиагреганти Antiplatelets

91 / 200
Хворий 41-го року звернувся до офтальмолога для обстеження очного дна. В кон’юнктивальний мішок ока лікар закрапав розчин, який викликав розширення зіниці і параліч акомодації. Розчин якого препарату закрапали в око? A 41-year-old patient turned to an ophthalmologist for an examination of the fundus. The doctor instilled a solution into the conjunctival sac of the eye, which caused dilation of the pupil and paralysis of accommodation. The solution was the drug instilled into the eye?

Прозерин Prozerin

Атропіну сульфат Atropine sulfate

Іалантаміну гідробромід Yalanthamine hydrobromide

Фурацилін Furacilin

Пілокарпіну гідрохлорид Pilocarpine hydrochloride

92 / 200
У хворої 63-х років стався напад миготливої аритмії. При обстеженні лікар виявив гіпотонію (АТ- 80/45 мм рт.ст). Який препарат можна призначити разом з антиаритмічним для попередження колапсу? A 63-year-old patient had an attack of atrial fibrillation. During the examination, the doctor found hypotension (BP - 80/45 mmHg). What drug can be prescribed together with an antiarrhythmic to prevent collapse?

Теофілін Theophylline

Кофеїн-бензоат натрію Caffeine sodium benzoate

Адреналін Adrenaline

Мезатон Mesaton

Етимізол Etimizole

93 / 200
У хворого 55-ти років, що знахо- диться у кардіологічному відділенні з приводу серцевої недостатності, виявлені зміни показників гемодинамі-ки. Які з них найбільш інформативні для підтвердження вказаної патології? A 55-year-old patient, who is in the cardiology department due to heart failure, has detected changes in hemodynamic indicators. Which of them are the most informative for confirmation the specified pathology?

Підвищення венозного тиску Increased venous pressure

Підвищення систолічного артеріального тиску Increased systolic blood pressure

Підвищення частоти серцевих скорочень Increased heart rate

Підвищення діастолічного артеріального тиску Increased diastolic blood pressure

Зменшення хвилинного об’єму крові Decrease in minute blood volume

94 / 200
У дитини 12-ти років низький зріст при непропорційній будові тіла і розумовій відсталості. Недостатня секреція якого гормону може бути причиною таких порушень? A 12-year-old child has short stature with a disproportionate body structure and mental retardation. Insufficient secretion of which hormone can be the cause of such disorders?

Тироксин Tyroxin

Глюкагон Glucagon

Соматотропін Somatotropin

Кортизол Cortisol

Інсулін Insulin

95 / 200
У реанімаційному відділенні знаходиться хворий 49-ти років у коматозному стані. При дослідженні крові відзначено збільшення концентрації K+, зменшення вмісту Ca++, ацидоз, збільшення рівня сечовини, сечової кислоти. Який вид коми за етіологією найбільш імовірний? In the intensive care unit there is a 49-year-old patient in a comatose state. Blood tests showed an increase in the concentration of K+, a decrease in the content of Ca++, acidosis, an increase in the level of urea, uric acid . What type of coma is the most probable in terms of etiology?

Гіпоглікемічна Hypoglycemic

Ниркова Kidney

Діабетична Diabetic

Нейрогенна Neurogenic

Печінкова Hepatic

96 / 200
При гістологічному дослідженні печінки визначається різке порушення часточкової будови з інтенсивним фіброзом і формуванням вузлів регенерації. Мікроскопічно: проліферація гепатоцитів, поява несправжніх часточок, дистрофія і некроз гепато-цитів. Який найбільш імовірний діагноз? During histological examination of the liver, a sharp violation of the lobular structure with intense fibrosis and the formation of regeneration nodes is determined. Microscopically: proliferation of hepatocytes, appearance of false lobules, dystrophy and necrosis of hepatocytes. What is the most likely diagnosis?

Прогресуючий масивний некроз печінки Progressive massive liver necrosis

Цироз печінки Liver cirrhosis

Жировий гепатоз Fatty hepatosis

Алкогольний гепатит Alcoholic hepatitis

Вірусний гепатит Viral hepatitis

97 / 200
Який з легеневих об’ємів НЕМОЖЛИВО визначити за допомогою спірометрії? Which of the lung volumes CANNOT be determined using spirometry?

Життєва ємність легенів Vital lung capacity

Резервний об’єм видиху Reserve expiratory volume

Дихальний об’єм Respiratory volume

Залишковий об’єм Remaining Volume

Резервний об’єм вдиху Inspiratory reserve volume

98 / 200
Внаслідок переливання несумісної крові за антигеном Rh у хворої виникла гемолітична жовтяниця. Який лабораторний показник крові підтверджує цей тип жовтяниці? Due to the transfusion of incompatible blood for the Rh antigen, the patient developed hemolytic jaundice. What laboratory blood test confirms this type of jaundice?

Нагромадження некон’югованого білірубіну Unconjugated bilirubin accumulation

Нагромадження уробіліногену Urobilinogen accumulation

Зменшення вмісту кон’югованого білірубіну Decrease in conjugated bilirubin

Зменшення вмісту стеркобіліну Decreasing the content of stercobilin

Зменшення вмісту некон’юговано-го білірубіну Decreasing the content of unconjugated bilirubin

99 / 200
Для лікування бронхіту дитині 8-ми років необхідно призначити антибактеріальний засіб. Який з вказаних препаратів з групи фторхіноло-нів ПРОТИПОКАЗАНИЙ в цьому віці? For the treatment of bronchitis, an 8-year-old child should be prescribed an antibacterial agent. Which of the indicated drugs from the group of fluoroquinolones is CONTRAINDICATED at this age?

Ципрофлоксацин Ciprofloxacin

Сульфадиметоксин Sulfadimethoxine

Ампіцилін Ampicillin

Ампіокс Ampiox

Амоксицилін Amoxicillin

100 / 200
Чоловік 60-ти років страждає на атеросклероз судин головного мозку. При обстеженні виявлена гіперліпі-демія. Вміст якого класу ліпопротеї-дів найбільш імовірно буде підвищений при дослідженні сироватки крові? A 60-year-old man suffers from atherosclerosis of the cerebral vessels. During the examination, hyperlipidemia was detected. The content of which class of lipoproteins is most likely to be increased during a blood serum examination ?

Холестерин Cholesterol

Ліпопротеїди низької щільності Low-density lipoprotein

Хіломікрони Chylomicrons

Комплекси жирних кислот з альбумінами Complexes of fatty acids with albumins

Ліпопротеїди високої щільності High-density lipoprotein

101 / 200
Виділення гормонів кори на-днирників регулюється АКТГ аде-ногіпофізу. Які гормони виділяються наднирниками при дії останнього? The secretion of hormones by the adrenal cortex is regulated by the ACTH of the adenohypophysis. What hormones are secreted by the adrenal glands under the action of the latter?

Андрогени Androgens

Мінералокортикоїди Mineralocorticoids

Глюкокортикоїди Glucocorticoids

Катехоламіни Catecholamines

Простагландини Prostaglandins

102 / 200
У хворого при обстеженні виявлено глюкозурію, гіперглікемію. Скарги на сухість в роті, свербіння шкіри, часте сечовиділення, спрагу. Встановлений діагноз: цукровий діабет. Чим обумовлена поліурія у даного хворого? Glucosuria and hyperglycemia were detected in the patient during the examination. Complaints of dry mouth, itchy skin, frequent urination, thirst. The diagnosis was established: diabetes mellitus. What causes polyuria in this patient?

Збільшення осмотичного тиску сечі Increase in urine osmotic pressure

Зменшення серцевого викиду Decreasing cardiac output

Збільшення онкотичного тиску плазми Increase in oncotic plasma pressure

Збільшення фільтраційного тиску Increase in filtration pressure

Зменшення онкотичного тиску плазми Reduction of plasma oncotic pressure

103 / 200
В присутності 2,4-дінитрофенолу окиснення субстратів може тривати, але синтез молекул АТФ неможливий. Який механізм його дії? In the presence of 2,4-dinitrophenol, the oxidation of substrates can continue, but the synthesis of ATP molecules is impossible. What is the mechanism of its action?

Активація ферменту АТФ-ази ATP-ase enzyme activation

Роз’єднання окиснення і фосфори-лювання в мітохондріях Uncoupling of oxidation and phosphorylation in mitochondria

Інгібування ферменту цитохромо-ксидаза Cytochrome oxidase enzyme inhibition

Переніс субстратів за межі міто-хондрії Transfer of substrates outside the mitochondrion

Стимуляція гідролізу утвореного АТФ Stimulation of hydrolysis of the formed ATP

104 / 200
При функціональному виснаженні нейрона спостерігається ти-гроліз - просвітлення нейроплазми внаслідок розпаду базофільної субстанції. Зі зміною якої органели пов’язане це явище? When a neuron is functionally exhausted, tigrolysis is observed - the lightening of the neuroplasm due to the breakdown of a basophilic substance. The change in which organelle is associated with this phenomenon?

Комплекс Іольджі Iolji Complex

Лізосоми Lysosomes

Нейрофібрили Neurofibrils

Мітохондрії Mitochondria

Гранулярна ендоплазматична сітка Granular endoplasmic reticulum

105 / 200
У кішки під час експерименту подразнюють периферичний відрізок блукаючого нерва. Які з наве- дених змін будуть спостерігатися при цьому? During the experiment, the peripheral segment of the vagus nerve is irritated in a cat. Which of the following changes will be observed in this case?

Розширення бронхів Bronchi dilatation

Розширення зіниць Pupil Dilation

Збільшення частоти серцевих скорочень Increased heart rate

Збільшення частоти дихання Increased breathing rate

Зменшення частоти серцевих скорочень Decreasing heart rate

106 / 200
У людини збільшений об’єм циркулюючої крові та зменшений осмотичний тиск плазми. Це супроводжується збільшенням діурезу, перш за все, внаслідок зменшеної секреції такого гормону: In a person, the volume of circulating blood is increased and the osmotic pressure of the plasma is reduced. This is accompanied by an increase in diuresis, first of all, due to the reduced secretion of such a hormone:

Альдостерон Aldosterone

Натрійуретичний Natriuretic

Адреналін Adrenaline

Вазопресин Vasopressin

Ренін Renin

107 / 200
Сімейний лікар призначив хворому 53-х років для лікування хронічної серцевої недостатності дигоксин. Через 1 місяць виявив симптоми глікозидної інтоксикації. Який препарат необхідно призначити для усунення інтоксикації? The family doctor prescribed digoxin to a 53-year-old patient for the treatment of chronic heart failure. After 1 month, he showed symptoms of glycoside intoxication. What drug should be prescribed to eliminate intoxication?

Мезатон Mesaton

Морфіну гідрохлорид Morphine hydrochloride

Ціанокобаламін Cyanocobalamin

Унітіол Unithiol

Аміназин Aminazine

108 / 200
Під час проведення місцевої анестезії при екстракції зуба у хворого 33-х років виник анафілактичний шок. Виберіть препарат для усунення цього стану: During local anesthesia during tooth extraction, a 33-year-old patient developed anaphylactic shock. Choose a drug to eliminate this condition:

Адреналіну гідрохлорид Adrenaline hydrochloride

Атропіну сульфат Atropine sulfate

Димедрол Diphenhydramine

Кордіамін Cordiamine

Еуфілін Euphilin

109 / 200
При огляді 6-місячної дитини лікар виявив незакрите заднє тім’ячко. При нормальному розвитку дитини воно закривається до: During an examination of a 6-month-old child, the doctor found an open posterior parietal lobe. With normal child development, it closes until:

6-ти місяців 6 months

Кінця другого року життя End of second year of life

Народження Birth

3-х місяців 3 months

Кінця першого року життя End of first year of life

110 / 200
У хлопчика водянка яєчка (накопичування рідини між оболонками яєчка). Яка саме оболонка яєчка вміщує цю рідину? A boy has hydrocele (accumulation of fluid between the scrotum). Which scrotum contains this fluid?

Зовнішня сім’яна External seed

Піхвова Vagina

Внутрішня сім’яна Internal seed

Білкова Bilkova

М’ясиста Fleshy

111 / 200
При обстеженні хворого 6-ти років виникла підозра на погіршення прохідності дихальних шляхів. Який із методів дослідження дозволяє вірогідно визначити дану патологію? During the examination of a 6-year-old patient, there was a suspicion of deterioration of the patency of the respiratory tract. Which of the research methods allows you to reliably determine this pathology?

Пневмографія Pneumography

Спірографія Spirography

Спірометрія Spirometry

Спірометаболографія Spirometabolography

Пневмотахометрія Pneumotachometry

112 / 200
До ендокринолога звернулася жінка 48-ми років із ознаками вірилізму (розвиток вторинних статевих ознак чоловічої статі, зокрема вусів і бороди). У якій зоні кори наднирни-ків можливий патологічний процес? A 48-year-old woman approached an endocrinologist with signs of virilism (the development of secondary male sexual characteristics, in particular a mustache and beard). In which area of the adrenal cortex is possible pathological process?

Клубочкова Klubochkova

Сітчаста Grid

Суданофільна Sudanophile

Суданофобна Sudanophobic

Х-зона Zone X

113 / 200
У хворого 25-ти років спостерігається напад ядухи, експіраторна задишка, досить гучне, свистяче дихання. У акті дихання беруть участь допоміжні м’язи, над легенями вислуховуються сухі, свистячі хрипи. Головним механізмом у розвитку нападу є: A 25-year-old patient has an attack of dyspnea, expiratory shortness of breath, rather loud, whistling breathing. Auxiliary muscles are involved in the act of breathing, dry sounds are heard over the lungs , whistling wheezing. The main mechanism in the development of an attack is:

Ацидоз Acidosis

Порушення кровообігу в легенях Disruption of blood circulation in the lungs

Порушення діяльності центральної нервової системи Disruption of the activity of the central nervous system

Спазм дрібних бронхів та бронхіол Spasm of small bronchi and bronchioles

Зростання вмісту простагландину Е Increasing the content of prostaglandin E

114 / 200
У потерпілого 24-х років з трав- мою голови у скроневій ділянці діагностовано епідуральну гематому. Яка з артерій найімовірніше пошкоджена? A 24-year-old victim with a head injury was diagnosed with an epidural hematoma in the temporal region. Which of the arteries is most likely damaged?

Середня мозкова Average cerebral

Передня оболонкова Front shell

Середня оболонкова Medium shell

Задня вушна Back auricle

Поверхнева скронева Superficial temporal

115 / 200
У пацієнта 28-ми років із синдромом Іценка-Кушинга виявлені гіперглікемія, глюкозурія. Основним механізмом гіперглікемії у даного хворого є стимуляція: In a 28-year-old patient with Itsenko-Cushing syndrome, hyperglycemia and glucosuria were detected. The main mechanism of hyperglycemia in this patient is stimulation:

Синтезу глікогену Glycogen synthesis

Ілюконеогенезу Ilyukoneogenesis

Всмоктування глюкози в кишечнику Intestinal absorption of glucose

Ілікогенолізу в м’язах Elicogenolysis in muscles

Ілікогенолізу в печінці Elicogenolysis in the liver

116 / 200
У постраждалого 23-х років травма черепа з порушенням дірчастої пластинки решітчастої кістки. Який нерв може бути ушкоджений? A 23-year-old victim has a skull injury with disruption of the perforate plate of the ethmoid bone. What nerve can be damaged?

N. olfactorius N. olfactorius

N. trochlearis N. trochlearis

N. opthalmicus N. opthalmicus

N. opticus N. opticus

N. abducens N. abducens

117 / 200
У чоловіка 55-ти років діагностовано вікову далекозорість у зв’язку з послабленням акомодаційних властивостей кришталика та гладеньких м’язів судинної оболонки очного яблука. Тонус якого м’яза з віком послаблено? A 55-year-old man was diagnosed with age-related farsightedness due to weakening of the accommodation properties of the lens and the smooth muscles of the choroid of the eyeball. The tone of which muscle weakened with age?

M. sphincter pupillae M. sphincter pupillae

M. dilatator pupillae M. dilatator pupillae

M. obliquus inferior M. obliquus inferior

M. ciliaris M. ciliaris

M. obliquus superior M. obliquus superior

118 / 200
Хворого 21-го року госпіталізовано з проникаючою травмою дна порожнини рота. Який м’яз травмований? A 21-year-old patient was hospitalized with a penetrating injury to the floor of the oral cavity. Which muscle is injured?

Груднино-під’язиковий Sternohyoid

Лопатково-під’язиковий Scapulohyoid

Щелепно-під’язиковий Maxillohyoid

Шило-під’язиковий Silohyoid

Щито -під’язиковий Shield - sublingual

119 / 200
При лікуванні сіалоаденітів (запалення слинних залоз) використовують препарати вітамінів. Який із наведених вітамінів відіграє важливу роль в антиоксидантному захисті? In the treatment of sialoadenitis (inflammation of the salivary glands), vitamin preparations are used. Which of the following vitamins plays an important role in antioxidant protection?

Тіамін Thiamine

Токоферол Tocopherol

Рибофлавін Riboflavin

Пантотенова кислота Pantothenic acid

Піридоксин Pyridoxine

120 / 200
У хворого 27-ми років із стрептококовою інфекцією після видалення зуба спостерігалась дифузна кровотеча, яка є наслідком: A 27-year-old patient with streptococcal infection had diffuse bleeding after tooth extraction, which is a consequence of:

Активації фібринолізу Fibrinolysis activations

Недостатністю антикоагулянтів Insufficiency of anticoagulants

Порушенням обміну кальцію Disruption of calcium metabolism

Гіповітамінозом вітаміну К Vitamin K hypovitaminosis

Порушенням коагуляційної системи Disruption of the coagulation system

121 / 200
При остеолатеризмі зменшується міцність колагену, що зумовлена помітним зменшенням утворення поперечних зшивок у колагенових фібрилах. Причиною цього явища є зниження активності такого ферменту: With osteolaterism, the strength of collagen decreases, which is due to a noticeable decrease in the formation of cross-links in collagen fibrils. The reason for this phenomenon is a decrease in the activity of such an enzyme:

Пролілгідроксилаза Prolylhydroxylase

Лізілгідроксилаза Lysyl hydroxylase

Лізілоксидаза Lysyl oxidase

Моноаміноксидаза Monoamine oxidase

Колагеназа Collagenase

122 / 200
У хворого 43-х років після оперативного втручання на підшлунковій залозі розвинувся геморагічний синдром з порушенням третьої фази згортання крові. Що може бути найбільш імовірним механізмом порушення гемостазу? A 43-year-old patient developed a hemorrhagic syndrome with a violation of the third phase of blood coagulation after surgery on the pancreas. What could be the most likely mechanism of a violation of hemostasis?

Дефіцит фібринстабілізуючого фактора Fibrin-stabilizing factor deficiency

Зниження синтезу протромбіну Decreased synthesis of prothrombin

Якісні аномалії фібриногенезу Qualitative anomalies of fibrinogenesis

Зниження синтезу фібриногену Decreased synthesis of fibrinogen

Активація фібринолізу Activation of fibrinolysis

123 / 200
Фармакологічні ефекти антидепресантів пов’язані з блокуванням (інгібуванням) ними ферменту, який каталізує розпад таких біогенних амінів, як норадреналін, серотонін в мітохондріях нейронів головно- го мозку. Який фермент бере участь у цьому процесі? The pharmacological effects of antidepressants are associated with their blocking (inhibition) of an enzyme that catalyzes the breakdown of biogenic amines such as norepinephrine and serotonin in the mitochondria of brain neurons. What enzyme is involved in this process?

Ліаза Liaz

Моноамінооксидаза Monoamine oxidase

Трансаміназа Transaminase

Пептидаза Peptidase

Декарбоксилаза Decarboxylase

124 / 200
При остеохондрозі хребта перетискається судина, яка проходить через поперечні отвори шийних хребців. Яка це артерія? During osteochondrosis of the spine, a vessel passing through the transverse openings of the cervical vertebrae is pinched. What is this artery?

Внутрішня сонна Internal Sleep

Задня мозкова Hindbrain

Потилична Occipital

Хребтова Spinal

Зовнішня сонна External sleepy

125 / 200
У хворого 35-ти років травма голови викликала втрату тактильних і температурних відчуттів. Яку звивину було пошкоджено внаслідок травми? In a 35-year-old patient, a head injury caused loss of tactile and temperature sensations. Which gyrus was damaged as a result of the injury?

Поясна Belt

Зацентральна Centered

Кутова Angular

Надкрайова Ultimate

Передцентральна Precentral

126 / 200
У хворого 19-ти років після видалення верхнього лівого присередньо-го різця виникла кровотеча з комірки. Яка артерія зумовила кровотечу? A 19-year-old patient had bleeding from the cell after removal of the upper left central incisor. Which artery caused the bleeding?

Нижня коміркова Bottom cell

Висхідна піднебінна Eastern Palate

Низхідна піднебінна Descending Palate

Передня верхня коміркова Front Top Cell

Задня верхня коміркова Back top cell

127 / 200
При огляді порожнини рота на слизовій оболонці язика виявлена щільна біла пляма 1 см у діаметрі, що трохи потовщує поверхню органа. Мікроскопічно: в ділянці ураження багатошаровий плоский зроговілий епітелій з гіперплазією базального і зернистого шарів, з явищами гіпер-кератозу та акантозу, в дермі - лім-фогістіоцитарний інфільтрат. Який найбільш імовірний діагноз? When examining the oral cavity, a dense white spot 1 cm in diameter was found on the mucous membrane of the tongue, which slightly thickens the surface of the organ. Microscopically: in the affected area, a multilayered flat keratinized epithelium with hyperplasia of the basal and granular layers, with phenomena of hyper-keratosis and acanthosis, in the dermis - lympho-histiocytic infiltrate. What is the most likely diagnosis?

Папілома Papilloma

Плоскоклітинний рак без зроговіння Squamous cell carcinoma without keratinization

Плоскоклітинний рак зі зроговінням Squamous cell carcinoma with keratinization

Еритроплакія Erythroplakia

Лейкоплакія Leukoplakia

128 / 200
У школярів 1-2 класів деяких регіонів Західної України при профо-гляді виявили крейдоподібні смужки і плями темно-жовтого, коричневого, аж до чорного кольору на емалі коронок центральних і бічних різців, частіше верхньої щелепи. У 1/3 дітей зуби крихкі, ламкі, з ерозіями, місцями з відламом окремих ділянок коронки. Про яке захворювання зубів слід думати? In students of 1-2 grades in some regions of Western Ukraine, a professional examination revealed chalk-like stripes and spots of dark yellow, brown, up to black color on the enamel of the crowns of the central and lateral incisors, more often of the upper jaw. 1/3 of children have brittle, brittle teeth with erosions, in places with broken off individual parts of the crown. What dental disease should we think about?

Флюороз Fluorosis

Клиноподібні дефекти зубів Wedge-shaped teeth defects

Гіперплазія зубів Hyperplasia of teeth

Гіпоплазія зубів Hypoplasia of teeth

Некроз твердих тканин зубів Necrosis of hard tissues of teeth

129 / 200
У хворого 34-х років загострення хронічного апікального періодон-титу 38 зуба. З’явилась болюча припухлість на нижній щелепі, нориці в ротовій порожнині, вміст яких: грануляційна тканина та запальний інфільтрат, секвестри. Рентгенологічно - ділянки розрідження кістки щелепи з відокремленими її фрагментами. Який найбільш імовірний діагноз? A 34-year-old patient has an exacerbation of chronic apical periodontitis of 38 teeth. A painful swelling appeared on the lower jaw, fistulas in the oral cavity, the contents of which are: granulation tissue and inflammatory infiltrate, sequestrations. X-ray - areas of rarefaction of the jaw bone with its separated fragments. What is the most likely diagnosis?

Остеома Osteoma

Остит Ostitis

Періостит Periostitis

Фіброзна остеодисплазія Fibrous osteodysplasia

Хронічний остеомієліт Chronic osteomyelitis

130 / 200
У жінки 36-ти років на рентгенограмі біля кореня 15 зуба визначається новоутворення щільної консистенції з чіткими межами. Біопсія показала, що воно складається з ділянок незрілого цементу. Який найбільш імовірний діагноз? In a 36-year-old woman, a neoplasm of a dense consistency with clear borders is detected on the radiograph near the root of the 15th tooth. The biopsy showed that it consists of areas of immature cementum. Which is the most probable diagnosis?

Цементома Cementoma

Остеобластокластома Osteoblastoclastoma

Амелобластома Ameloblastoma

Остеома Osteoma

Остеоїдостеома Osteoidosteoma

131 / 200
При лабораторному обстеженні у хворого виявили стеаторею. Вкажіть фермент, недостатність дії якого призвела до цього симптому? During the laboratory examination, steatorrhea was detected in the patient. Specify the enzyme, the insufficiency of which led to this symptom?

Амілаза Amylase

Пепсин Pepsin

Лактаза Lactase

Ліпаза Lipase

Хімотрипсин Chymotrypsin

132 / 200
У хворого 35-ти років з ураженням одного із відділів ЦНС спостерігається порушення координації та амплітуди рухів, тремтіння м’язів під час виконання довільних рухів, порушення тонусу м’язів. Який із відділів ЦНС уражений? A 35-year-old patient with damage to one of the CNS departments has impaired coordination and amplitude of movements, muscle tremors during voluntary movements, impaired muscle tone' Which of the departments of the central nervous system is affected?

Мозочок Cerebellum

Довгастий мозок Olongate brain

Середній мозок Average brain

Проміжний мозок Midbrain

Передній мозок Forebrain

133 / 200
У спекотну погоду в гарячих приміщеннях для нормалізації мікроклімату часто використовують вентилятори. При цьому посилюється віддача тепла тілом людини, перш за все, таким шляхом: In hot weather, fans are often used in hot rooms to normalize the microclimate. At the same time, heat transfer by the human body increases, first of all, in this way:

Теплопроведення Heat conduction

Випаровування Evaporation

Радіація Radiation

Конвекція Convection

Кондукція Conduction

134 / 200
У жінки, що тривало приймала антибіотики з приводу кишкової інфекції, розвинулося ускладнення з боку слизової порожнини рота у вигляді запального процесу і білого нальоту, у якому при бактеріологічному дослідженні були виявлені дріжджеподібні грибки Candida albicans. Який з перерахованих препаратів показаний для лікування цього ускладнення? A woman who had been taking antibiotics for a long time due to an intestinal infection developed complications from the mucous membrane of the mouth in the form of an inflammatory process and white plaque, in which bacteriological examination showed yeast-like fungi Candida albicans were detected. Which of the listed drugs is indicated for the treatment of this complication?

Флуконазол Fluconazole

Бісептол Biseptol

Фуразолідон Furazolidone

Тетрациклін Tetracycline

Поліміксин Polymixin

135 / 200
У хворого 50-ти років під час медичного обстеження виявили стенокардію. Лікар призначив йому препарат метопролол, який знижує силу і частоту серцевих скорочень і, відповідно потребу міокарда в кисні. Механізм його лікуючої дії полягає у наступному: A 50-year-old patient was diagnosed with angina pectoris during a medical examination . The doctor prescribed metoprolol, which reduces the strength and frequency of heart contractions and, accordingly, the need for myocardial oxygen. The mechanism of its healing action is as follows:

Блокада Н-холінорецепторів Blockade of H-cholinergic receptors

Блокада М-холінорецепторів Blockade of M-cholinergic receptors

Блокада в1-адренорецепторів B1-adrenoceptor blockade

Блокада в2-адренорецепторів B2-adrenoceptor blockade

Стимуляція в1 -адренорецепторів Stimulation of v1-adrenoceptors

136 / 200
Мембранний потенціал спокою клітини змінився з -85 мВ до -90 мВ. Причиною цього може бути активація таких каналів мембрани клітини: The resting membrane potential of the cell changed from -85 mV to -90 mV. The reason for this may be the activation of the following cell membrane channels:

Кальцієві Calcium

Калієві та кальцієві Potassium and calcium

Натрієві Sodium

Калієві Potassium

Калієві та натрієві Potassium and sodium

137 / 200
Оперативно висічена сполучна тканина деформованого мітрального клапану при забарвленні гематоксиліном та еозином дає базофільну реакцію, а під впливом толуїдинового синього фарбується в бузковий колір (метахромазія). Які зміни сполучної тканини виявляються такими типами реакцій? Operatively excised connective tissue of a deformed mitral valve when stained with hematoxylin and eosin gives a basophilic reaction, and under the influence of toluidine blue it turns lilac (metachromasia). What are the changes in the connective tissue are manifested by such types of reactions?

Мукоїдний набряк Mucoid edema

Гіаліноз Hyalinosis

Петрифікація Petrification

Фібриноїдний некроз сполучної тканини Fibrinoid necrosis of connective tissue

Набряк сполучної тканини Swelling of connective tissue

138 / 200
Організми мають ядро, оточене ядерною мембраною. Генетичний матеріал зосереджений переважно в хромосомах, які складаються з ниток ДНК і білкових молекул. Діляться ці клітини мітотично. Це: Organisms have a nucleus surrounded by a nuclear membrane. Genetic material is concentrated mainly in chromosomes, which consist of DNA strands and protein molecules. These cells divide mitotically. This is:

Еукаріоти Eukaryotes

Бактеріофаги Bacteriophages

Віруси Viruses

Бактерії Bacteria

Прокаріоти Prokaryotes

139 / 200
Внаслідок надмірного годування тварини вуглеводами в клітинах печінки при гістологічному дослідженні виявлена значна кількість гранул глікогену. До якої групи структур клітини відноситься глікоген? As a result of excessive feeding of the animal with carbohydrates, a significant number of glycogen granules were found in the liver cells during histological examination. To which group of cell structures does glycogen belong?

Пігментні включення Pigment inclusions

Екскреторні включення Excretory inclusions

Органели спеціального призначення Special purpose organs

Секреторні включення Secretary inclusions

Трофічні включення Trophic inclusions

140 / 200
У людини після довільної тривалої затримки дихання збільшилися частота й глибина дихання. Які зміни в крові стали причиною цього? In a person, after an arbitrary long-term breath hold, the frequency and depth of breathing increased. What changes in the blood caused this?

Підвищення pCO2 Increasing pCO2

Зниження pCO2 Decreasing pCO2

Підвищення pO2 Increasing pO2

Підвищення pH Increasing pH

Зниження pO2 Decreasing pO2

141 / 200
Жінка 37-ми років звернулася зі скаргами на загальну слабкість, сонливість, апатію, набряки. Після обстеження встановлений діагноз: ендемічний зоб. Дефіцит якого елементу може привести до цієї патології? A 37-year-old woman complained of general weakness, drowsiness, apathy, swelling. After the examination, the diagnosis was established: endemic goiter. The deficiency of which element can lead to this pathologies?

Йод Iodine

Залізо Iron

Магній Magnesium

Кальцій Calcium

Фтор Fluorine

142 / 200
Під час аускультації хворого попросили глибоко дихати. Після 10 дихальних рухів хворий знепритомнів, що пов’язано з: During auscultation, the patient was asked to breathe deeply. After 10 breaths, the patient fainted, which is due to:

Зменшенням кисневої ємності крові Decreased blood oxygen capacity

Еритропенією Erytropenia

Еритроцитозом Erythrocytosis

Респіраторним ацидозом Respiratory acidosis

Респіраторним алкалозом Respiratory alkalosis

143 / 200
Хворому на виразкову хворобу шлунка 45-ти років призначено препарат в основі дії якого є антимікробна дія. Який це препарат? A 45-year-old stomach ulcer patient is prescribed a drug based on antimicrobial action. What is this drug?

Бісакодил Bisacodyl

Фталазол Phthalazole

Метронідазол Metronidazole

Омепразол Omeprazole

Дитилін Dithyline

144 / 200
Одна з тканин зуба постійно відкладається в області верхівки кореня, що обумовлює його видовження. Цей процес компенсує стирання коронки і забезпечує постійність загальної довжини зуба. Яка тканина зуба є репаративно активною у пост-натальному періоді? One of the tissues of the tooth is constantly deposited in the region of the apex of the root, which causes its elongation. This process compensates for the wear of the crown and ensures the constancy of the total length of the tooth. Which tissue of the tooth is reparative active in the post-natal period?

Емаль Enamel

Щільна сполучна Dense connective

Кісткова Bone

Пухка сполучна Loose connector

Цемент Cement

145 / 200
Чоловіка 29-ти років непокоїть різкий 6іль шкіри обличчя. Який нерв уражений? A 29-year-old man is worried about a sharp rash on the skin of his face. Which nerve is affected?

Язикоглотковий Lingopharyngeal

Блукаючий Wandering

Трійчастий Triple

Окоруховий Okoruhovy

Лицевий Face

146 / 200
При лабораторному дослідженні крові пацієнта виявлено, що вміст білків у плазмі становить 40 г/л. Як це впливає на транскапілярний обмін води в мікроциркуляторному руслі? During the laboratory examination of the patient's blood, it was found that the protein content in the plasma is 40 g/l. How does this affect the transcapillary exchange of water in the microcirculatory channel?

Збільшується фільтрація, зменшується реабсорбція Filtration increases, reabsorption decreases

Зменшується фільтрація, збільшується реабсорбція Filtration decreases, reabsorption increases

Зменшуються фільтрація і реабсорбція Filtration and reabsorption are decreasing

Обмін не змінюється Exchange does not change

Збільшуються фільтрація і реабсорбція Filtration and reabsorption are increasing

147 / 200
У хворого запальний процес у крилопіднебінній ямці. !нфекція поширилась в носову порожнину. Через яке анатомічне утворення розповсюдилась інфекція? The patient has an inflammatory process in the pterygopalatine fossa. The infection spread to the nasal cavity. Through which anatomical structure did the infection spread?

Canalis palatinus major Canalis palatinus major

Canalis ptherygoideus Canalis ptherygoideus

Foramen rotundum Foramen rotundum

Canalis palatinus minor Canalis palatinus minor

Foramen sphenopalatinum Foramen sphenopalatinum

148 / 200
При дослідженні епітелію трубчастого органу з’ясувалося, що він складається з трьох типів клітин: призматичних клітин з війками (миготливі), коротких і довгих вставних (камбіальні елементи) і келихоподібних (секреторні). Який це епітелій? When examining the epithelium of the tubular organ, it was found that it consists of three types of cells: prismatic cells with cilia (flashing), short and long interspersed (cambial elements) and goblet (secretory). What is this epithelium?

Багатошаровий призматичний Multilayer Prismatic

Багаторядний призматичний війчастий Multi-row prismatic ciliate

Перехідний Transitional

Одношаровий призматичний з облямівкою Single-layer prismatic with a border

Одношаровий призматичний залозистий Single-layer prismatic glandular

149 / 200
Гістологічне дослідження тканини виявило, що в ній відсутні кровоносні судини, а клітини щільно прилягають одна до одної, утворюючи пласти. Яка це тканина? The histological examination of the tissue revealed that there are no blood vessels in it, and the cells are closely adjacent to each other, forming layers. What kind of tissue is this?

м’язова muscular

хрящова cartilage

нервова nervous

епітеліальна epithelial

кісткова bone

150 / 200
У пацієнта 32-х років має місце гіповітаміноз B2. Причиною виникнення специфічних симптомів (ураження епітелію, слизових, шкіри, рогівки ока) найбільш імовірно є дефіцит: A 32-year-old patient has hypovitaminosis B2. The cause of specific symptoms (epithelial, mucous, skin, corneal lesions) is most likely a deficiency:

Цитохромоксидази Cytochrome oxidases

Флавінових коферментів Flavin coenzymes

Цитохрому с Cytochrome c

Цитохрому в Cytochrome in

Цитохрому а1 Cytochrome a1

151 / 200
Злоякісна пухлина привушної слинної залози спричинила пошкодження артерії, яка проходе через її паренхіму. Яка це артерія? Malignant tumor of the parotid salivary gland caused damage to the artery that passes through its parenchyma. What is this artery?

Висхідна глоткова Ascending pharyngeal

Поверхнева скронева Superficial temporalis

Задня вушна Back auricle

Верхньощелепна Maxillary

Лицева Face

152 / 200
Досліджуваний проходить функціональне дослідження у стані спокійної бадьорості із закритими очима. Який ритм електроенцефалограми переважно буде у нього реєструватися у потиличній ділянці? The subject undergoes a functional examination in a state of calm cheerfulness with closed eyes. What rhythm of the electroencephalogram will he mostly register in the occipital region?

Дельта Delta

Тета Theta

Гамма Gamma

Бета Beta

Альфа Alpha

153 / 200
У шліфі зуба розрізняють структуру, яка в радіальному напрямку пронизана канальцями. Відростки яких клітин розміщені в цих каналь-цях? In the section of the tooth, a structure is distinguished, which in the radial direction is penetrated by tubules. The processes of which cells are located in these tubules?

Макрофаги Macrophages

Одонтобласти Odontoblasts

Цементоцити Cementocytes

Амелобласти Ameloblasts

Фiбробласти Fibroblasts

154 / 200
Машиною швидкої допомоги, доставлено хворого 49-ти років із алкогольним дєлірієм та зоровими галюцинаціями. Лікар призначив препарат, який блокує центральні но- радренергічні і дофамінергічні рецептори, та є похідним бутирофенону. Який нейролептик призначив лікар? A 49-year-old patient with alcoholic delirium and visual hallucinations was delivered by ambulance. The doctor prescribed a drug that blocks central noradrenergic and dopaminergic receptors, and is butyrophenone derivative. What antipsychotic did the doctor prescribe?

Аміназин Aminazine

Діазепам Diazepam

Хлорпротиксен Chlorprothixene

Дроперидол Droperidol

Етаперазин Etaperazin

155 / 200
Жінка вживала антибіотики в першій половині вагітності. Це призвело до гіпоплазії зубів і зміни їх кольору у дитини. Генотип не змінився. Встановити вид мінливості, яка лежить в основі захворювання: The woman used antibiotics in the first half of pregnancy. This led to hypoplasia of the teeth and a change in their color in the child. The genotype did not change. Establish the type of variability that is the basis of the disease :

Мутаційна Mutational

Рекомбінативна Recombinant

Комбінативна Combinative

Співвідносна Relative

Модифікаційна Modifying

156 / 200
Запальний процес з ділянки ікло-вої ямки розповсюдився на м’які тканини очної ямки. Через який анатомічний утвір гній потрапив у очну ямку? The inflammatory process from the area of the canine socket spread to the soft tissues of the eye socket. Through which anatomical structure did the pus enter the eye socket?

Foramen zygomaticoorbitale Foramen zygomaticoorbitale

Foramen zygomaticofaciale Foramen zygomaticofaciale

Canalis infraorbitale Canalis infraorbitale

Canalis nasolacrimalis Canalis nasolacrimalis

Foramen zygomaticotemporale Foramen zygomaticotemporale

157 / 200
На розтині тіла 68-річної жінки, що померла від гострої серцевої недостатності, у задній стінці лівого шлуночка серця виявлена ділянка неправильної форми, розмірами 6,5х4,5 см, в’яла, блідо-жовтуватого кольору, оточена зоною гіперемії. Як розцінив патологоанатом виявлені зміни? At the autopsy of a 68-year-old woman who died of acute heart failure, an irregularly shaped area measuring 6.5x4.5 cm was found in the back wall of the left ventricle of the heart , flabby, pale yellowish in color, surrounded by a zone of hyperemia. How did the pathologist assess the changes detected?

Гострий інфаркт міокарда Acute myocardial infarction

Аневризма серця Heart aneurysm

Вогнищевий міокардит Focal myocarditis

Післяінфарктний кардіосклероз Postinfarction cardiosclerosis

Дифузний кардіосклероз Diffuse cardiosclerosis

158 / 200
Лікар-стоматолог при огляді хворого на мигдаликах виявив накладення у вигляді плівок сіруватого кольору, що знімаються з утрудненням. Про яке захворювання можна думати? When examining a patient with tonsils, a dentist found an overlay in the form of grayish films that are difficult to remove. What disease can you think about?

Скарлатина Scarlatina

Фолікулярна ангіна Follicular angina

Грип Flu

Кір Measles

Дифтерія зіву Pharyngeal diphtheria

159 / 200
Екзотоксин дифтерійної палички обробили 0,3-0,4% формаліном і витримали 30 днів у термостаті при температурі 40oC. Який препарат був отриманий у результаті проведених маніпуляцій? The diphtheria bacillus exotoxin was treated with 0.3-0.4% formalin and kept for 30 days in a thermostat at a temperature of 40oC. What drug was obtained as a result of the manipulations?

Діагностична сироватка Diagnostic serum

Антитоксин Antitoxin

Діагностикум Diagnostics

Анатоксин Anatoxin

Лікувальна сироватка Healing Serum

160 / 200
При гістологічному дослідженні біоптату, отриманого із нижньої третини стравоходу 67- річного чоловіка із симптомами тривалого рефлюксу шлункового вмісту, виявлено наступні зміни: у слизовій оболонці на місці багатошарового плоского епітелію визначається одношаровий залозистий призматичний епітелій з ознаками продукції слизу. Вкажіть патологічний процес, який виник у слизовій оболонці: During the histological examination of a biopsy obtained from the lower third of the esophagus of a 67-year-old man with symptoms of long-term reflux of gastric contents, the following changes were found: in the mucous membrane in place of the multilayered squamous epithelium a single-layered glandular prismatic epithelium with signs of mucus production is determined. Specify the pathological process that occurred in the mucous membrane:

Гіперплазія Hyperplasia

Метаплазія Metaplasia

Організація Organization

Регенерація Regeneration

Гіпертрофія Hypertrophy

161 / 200
У хворого 31-го року після лікування флегмони щоки (через поріз під час гоління), довгий час були збільшені реґіонарні підщелепні лімфовузли. Біопсія одного з них виявила повнокров’я, набряк у корковому, мозковому шарах, в розширених центрах фолікулів - макрофагально-плазмоцитарна інфільтрація. В імунограмі - збільшений вміст В- лімфоцитів при зниженні рівня Т-лімфоцитів. Яка патологія в лімфовузлах? In a 31-year-old patient, after the treatment of phlegmon of the cheek (due to a cut during shaving), the regional submandibular lymph nodes were enlarged for a long time. A biopsy of one of them revealed full blood' I, swelling in the cortical and brain layers, in the expanded centers of the follicles - macrophage-plasmacytic infiltration. In the immunogram - an increased content of B-lymphocytes with a decrease in the level of T-lymphocytes. What is the pathology in the lymph nodes?

Гіперплазія лімфовузла Lymph node hyperplasia

- -

Лімфаденіт Lymphadenitis

Лімфогрануломатоз Lymphogranulomatosis

Лімфосаркома Lymphosarcoma

162 / 200
Чоловік 53-х років скаржиться на почервоніння та невеликий гнійник на шкірі правої щоки. На розрізі вогнище щільне, жовто-зеленого кольору. У гної спостерігаються жовто- білі крупинки - зерна друз. Мікроскопічно - гнійник оточений дозріваючою грануляційною тканиною і зрілою сполучною тканиною, де виявляються плазматичні, ксантомні, епі-теліоїдні клітини. Назвіть можливий мікоз: A 53-year-old man complains of redness and a small abscess on the skin of the right cheek. On cross-section, the focus is dense, yellow-green in color. Yellow-white grains are observed in the pus - grains of drusen. Microscopically, the abscess is surrounded by maturing granulation tissue and mature connective tissue, where plasma, xanthoma, epithelioid cells are found. Name a possible mycosis:

Споротрихоз Sporotrichosis

Актиномікоз Actinomycosis

Бластомікоз Blastomycosis

Стрептотрихоз Streptotrichosis

Аспергільоз Aspergillosis

163 / 200
Хворому призначили антибіотик хлорамфенікол (левомецитин), який порушує у мікроорганізмів синтез білка шляхом гальмування процесу: The patient was prescribed the antibiotic chloramphenicol (levomecitin), which disrupts protein synthesis in microorganisms by inhibiting the process:

Ампліфікації генів Gene Amplifications

Процесінгу Processing

Елонгації трансляції Broadcast Elongations

Транскрипції Transcriptions

Утворення полірибосом Formation of polyribosomes

164 / 200
У хворого, який виходить зі стану тривалого голодування, визначили обмін азоту. Який результат можна очікувати? In a patient who is coming out of a state of prolonged starvation, nitrogen exchange was determined. What result can be expected?

Азотний баланс не змінився Nitrogen balance has not changed

Збільшення виділення азоту Increasing nitrogen release

Кетонемія Ketonemia

Азотна рівновага Nitrogen balance

Зниження виділення азоту Reduction of nitrogen release

165 / 200
Для нормального перебігу процесу реплікації потрібні тимідилові нуклеотиди, синтез яких відбувається за участю тимідилатсинтетази, в яко- сті коферменту використовується: The normal course of the replication process requires thymidyl nucleotides, the synthesis of which occurs with the participation of thymidylate synthetase, which is used as a coenzyme:

Тіаміндифосфат Thiamine Diphosphate

Піридоксальфосфат Pyridoxal phosphate

Карбоксибіотин Carboxybiotin

Метилентетрагідрофолат Methylenetetrahydrofolate

Нікотинамідаденіндинуклеотид Nicotinamide adenine dinucleotide

166 / 200
У дитини 13-ти років набряк в області гілки нижньої щелепи. Збільшені та малоболючі підщелепні та тттийні лімфовузли. Реакція Манту позитивна. На рентгенограмі гілки нижньої щелепи відмічається резорбція кістки з чіткими контурами, дрібні секвестри. При гістологічному дослідженні біоптату одного з лімфатичних вузлів виявлено вогнища казеозного некрозу, які оточені валами з епітеліоїдних клітин і лімфоцитів, між якими розташовані гігантські клітини Пирогова-Лангханса. Яка хвороба гілки нижньої щелепи у дитини? A 13-year-old child has swelling in the area of the branch of the lower jaw. Enlarged and painless submandibular and submandibular lymph nodes. Mantoux reaction is positive. Bone resorption is noted on the X-ray of the branch of the lower jaw with clear contours, small sequestrations. During histological examination of a biopsy of one of the lymph nodes, foci of caseous necrosis were found, which are surrounded by shafts of epithelioid cells and lymphocytes, between which giant Pirogov-Langhans cells are located. What is the disease of the branch of the lower jaw in a child?

Остеобластокластома Osteoblastoclastoma

Саркома Юїнга Ewing's sarcoma

Гострий остеомієліт Acute osteomyelitis

Туберкульоз Tuberculosis

Хронічний остеомієліт Chronic osteomyelitis

167 / 200
У дитини 9-ти років швидко підвищилась температура тіла до 39oCС, з’явився біль у горлі. Об’єктивно: зів та мигдалики яскраво-червоного кольору. Язик набряклий малиново- червоного кольору зі збільшеними грибоподібними сосочками. Шкіра тіла та обличчя, крім носо-губного трикутника, вкрита густими червоними плямами величиною з макове зерно. Підщелепні лімфатичні вузли при пальпації болісні. Яке захворювання у дитини? A 9-year-old child's body temperature quickly rose to 39oC, a sore throat appeared. Objectively: the pharynx and tonsils are bright red. The tongue swollen crimson-red with enlarged mushroom-like papillae. The skin of the body and face, except for the nasolabial triangle, is covered with thick red spots the size of a poppy seed. The submaxillary lymph nodes are painful when palpated. What disease does the child have?

Поліомієліт Polio

Кір Measles

Дифтерія Diphtheria

Скарлатина Scarlatina

Менінгококовий назофарингіт Meningococcal nasopharyngitis

168 / 200
Чоловік 73-х років, який хворів на ессенціальну гіпертензію впродовж 22-х років, помер від хронічної ниркової недостатності. На аутопсії тіла померлого: нирки вдвічі зменшені в розмірі, щільні, з дрібнозернистою поверхнею, зі значно стоншеною кірковою речовиною. Яка пато- логія нирок виявлена? A 73-year-old man, who had been suffering from essential hypertension for 22 years, died of chronic kidney failure. At the autopsy of the deceased's body: the kidneys were halved in size , dense, with a fine-grained surface, with a significantly thinned cortical substance. What kidney pathology was detected?

Хронічний гломерулонефрит Chronic glomerulonephritis

Артеріолосклеротичний нефроци-роз Arteriosclerotic nephrocirrhosis

Атеросклеротичний нефроцироз Atherosclerotic nephrocirrhosis

Амілоїдозно зморщені нирки Amyloidosis shrunken kidneys

Пієлонефротичний нефроцироз Pyelonephritic nephrocirrhosis

169 / 200
Чоловік повернувся з Лівану. Через деякий час він відчув 6іль і важкість у промежині і надлобковій ділянці. При обстежені йому було встановлено діагноз - урогенітальний ши- стосомоз. Яким шляхом він міг заразитися? The man returned from Lebanon. After some time, he felt pain and heaviness in the perineum and suprapubic area. During the examination, he was diagnosed with urogenital schistosomiasis. By what means could he get infected?

Недоварене м’ясо раків і крабів Uncooked crayfish and crab meat

Недосмажене м’ясо великої рогатої худоби Uncooked beef

Недостатньо просолена риба Undersalted fish

Через немиті овочі та фрукти Because of unwashed vegetables and fruits

Купання у заражених водоймах Swimming in contaminated water bodies

170 / 200
У хворого 48-ми років з обшир-ним інфарктом міокарда розвинулась серцева недостатність. Який патогенетичний механізм сприяв розвитку серцевої недостатності у хворої? A 48-year-old patient with extensive myocardial infarction developed heart failure. What pathogenetic mechanism contributed to the development of heart failure in the patient?

Гостра тампонада серця Acute cardiac tamponade

Перевантаження тиском Pressure overload

Зменшення маси функціонуючих міокардіоцитів Decreasing the mass of functioning myocardiocytes

Перевантаження об’ємом Volume overload

Реперфузійне ураження міокарда Myocardial reperfusion injury

171 / 200
Лікар виконує передній серединний розтин шиї для термінової трахеотомії. Про можливе пошкодження якої судини він повинен пам’ятати? The doctor performs an anterior median neck dissection for an urgent tracheotomy. Which vessel should he be aware of for possible damage?

Vfacialis Vfacialis

Vjugularis externa Vjugularis externa

Vthyroidea media Vthyroidea media

Arcus venosus juguli Arcus venosus juguli

Vjugularis interna Vjugularis interna

172 / 200
До стоматолога звернувся хворий 47-ми років з артритом скронево-нижньощелепного суглоба. Лікар призначив протизапальний препарат - селективний інгібітор ферменту циклооксигенази-2. Який препарат призначили хворому? A 47-year-old patient with temporomandibular arthritis came to the dentist. The doctor prescribed an anti-inflammatory drug - a selective inhibitor of the enzyme cyclooxygenase-2. What drug was prescribed to the patient?

Кислота мефенамова Mefenamic acid

Індометацин Indomethacin

Целекоксиб Celecoxib

Бутадіон Butadione

Ібупрофен Ibuprofen

173 / 200
До приймального відділення надійшов хворий з важкою щелепно-лицевою травмою. Який препарат йому необхідно ввести для зняття больового шоку? A patient with a severe maxillofacial injury was admitted to the reception department. What drug should be administered to him to relieve pain shock?

Промедол Promedol

Пантогам Pantogamus

Сиднокарб Sydnokarb

Мідокалм Midocalm

Ібупрофен Ibuprofen

174 / 200
Пацієнт 39-ти років із захворюванням першого верхнього різця зліва скаржиться на сильні болі шкіри в ділянці надбрівної дуги з того ж боку. Які рефлекси спричиняють вказані реакції? A 39-year-old patient with a disease of the first upper incisor on the left side complains of severe skin pain in the area of the suprabrow arch on the same side. What reflexes cause these reactions?

Сомато-вісцеральні Somato-visceral

Вісцеро-вісцеральні Viscero-visceral

Вісцеро-дермальні Viscero-dermal

Вісцеро-соматичні Viscero-somatic

Пропріоцептивні Proprioceptive

175 / 200
У чоловіка 30-ти років при гістологічному дослідженні біоптату з шийного лімфатичного вузла виявлені гранульоми, які складаються з епітеліоїдних, лімфоїдних, багатоядерних гігантських клітин типу Пирогова-Лангханса. У центрі гранульом визначається некроз. Який збудник потрібно виявити в зоні некрозу для підтвердження діагнозу? In a 30-year-old man, histological examination of a biopsy from a cervical lymph node revealed granulomas consisting of epithelioid, lymphoid, multinucleated giant cells of the Pirogov-Langhans type. the center of the granuloma is determined by necrosis. What pathogen should be detected in the area of necrosis to confirm the diagnosis?

Бацила Волковича-Фріша Volkovich-Frisch bacillus

Сальмонела Salmonella

Бліда трепонема Pale Treponema

Мікобактерія Коха Mycobacterium Koch

Стафілокок Staphylococcus

176 / 200
У хворого під час гіпертонічного кризу виник геморагічний інсульт, внаслідок чого спостерігається відсутність довільних рухів, підвищення сухожильних рефлексів та тонусу м’язів лівих руки та ноги. Як називається таке порушення рухової функції? The patient had a hemorrhagic stroke during a hypertensive crisis, as a result of which there was a lack of voluntary movements, increased tendon reflexes and muscle tone of the left arm and leg. What is this called violation of motor function?

Тетраплегія Tetraplegia

Геміплегія Hemiplegia

Моноплегія Monoplegia

Параплегія Paraplegia

Млявий параліч Lethargic paralysis

177 / 200
Хворому 37-ми років для обстеження очного дна був призначений атропіну сульфат у вигляді очних крапель, після чого для відновлення акомодації закрапали розчин пілокарпіну гідрохлориду, що не дало бажаного результату. Що спричинило відсутність ефекту? A 37-year-old patient was prescribed atropine sulfate in the form of eye drops for examination of the fundus, after which a solution of pilocarpine hydrochloride was instilled to restore accommodation, which did not give the desired result . What caused the lack of effect?

Синергізм Synergism

Звикання Addiction

Тахіфілаксія Tachyphylaxis

Односторонній антагонізм One-sided antagonism

Двосторонній антагонізм Bilateral antagonism

178 / 200
В лабораторії вивчали вірулентність збудника дифтерії. При цьому проводили внутрішньоочеревен-не зараження лабораторних тварин. В ході експерименту встановлена доза бактерій, яка викликає загибель 95% тварин. Яку одиницю вимірювання вірулентності визначали в лабораторії? In the laboratory, the virulence of the causative agent of diphtheria was studied. At the same time, laboratory animals were infected intraperitoneally. During the experiment, a dose of bacteria was established that causes the death of 95% of the animals. What unit virulence measurements were determined in the laboratory?

LD50 LD50

DLM DLM

LD 5 LD 5

ВД VD

DCL DCL

179 / 200
Шкіра людини дуже міцна на розрив. Відомо, що шкіра складається з епітеліальної тканини і двох видів сполучної тканини. Яка з нижче перерахованих тканин забезпечує міцність шкіри? Human skin is very tear-resistant. It is known that the skin consists of epithelial tissue and two types of connective tissue. Which of the following tissues ensures the strength of the skin?

Одношаровий епітелій Single-layer epithelium

Щільна неоформлена сполучна Dense unformed conjunction

Багатошаровий плоский епітелій Multilayered squamous epithelium

Перехідний епітелій Transitional epithelium

Пухка сполучна тканина Loose connective tissue

180 / 200
Перекомбінація генетичного матеріалу досягається декількома механізмами, одним з яких є кросинговер. На якій стадії профази першого мейотичного поділу він відбувається? Recombination of genetic material is achieved by several mechanisms, one of which is crossing over. At what stage of the prophase of the first meiotic division does it occur?

Пахінеми Pachynemas

Диплонеми Diploma

Зигонеми Zygonema

Діакінезу Diakinesis

Лептонеми Leptonemes

181 / 200
Під час пресинтетичного періоду мітотичного циклу у клітині було порушено синтез ферменту ДНК-залежної-ДНК-полімерази. До яких наслідків це може призвести? During the presynthetic period of the mitotic cycle, the synthesis of the DNA-dependent DNA polymerase enzyme was disrupted in the cell. What consequences can this lead to?

Скорочення тривалості мітозу Reduction of the duration of mitosis

Порушення формування веретена поділу Violation of the formation of the division spindle

Порушення цитокінезу Disruption of cytokinesis

Порушення реплікації ДНК Disruption of DNA replication

- -

182 / 200
Провідну роль в процесі каль-цифікації тканин зуба відіграє білок остеокальцин, який має високу здатність зв’язувати іони кальцію, завдяки наявності в поліпептидному ланцюзі залишків модифікованої амінокислоти: The leading role in the process of tooth tissue calcification is played by the protein osteocalcin, which has a high ability to bind calcium ions, due to the presence of modified amino acid residues in the polypeptide chain:

Аланін Alanine

Іама-карбоксиглутамінова Carboxyglutamic acid

Карбоксиаспарагінова Carboxyaspartic acid

Іама-аміномасляна Iama-amino-butter

Дельта-амінопропіонова Delta-aminopropion

183 / 200
У людини артеріальний тиск становить: систолічний - 90 мм рт.ст., ді-астолічний - 70 мм рт.ст. Зменшення якого з наведених факторів найімовірніше обумовило таку величину артеріального тиску? A person's blood pressure is: systolic - 90 mm Hg, di-astolic - 70 mm Hg. A decrease in which of the following factors most likely caused this blood pressure value?

Розтяжність аорти Aortic stretch

Насосна функція правого серця Right heart pumping function

Загальний периферичний опір Total peripheral resistance

Насосна функція лівого серця Left heart pumping function

Тонус судин Vascular tone

184 / 200
У людини спостерігається зменшення компактної і губчастої речовин кісткової тканини, що проявляється у зміні лицьового відділу черепа, з’являється сивина, шкіра втрачає еластичність. На якому етапі онтогенезу виникають ці зміни? In humans, there is a decrease in the compact and spongy substances of bone tissue, which is manifested in a change in the facial part of the skull, gray hair appears, the skin loses elasticity. At what stage of ontogenesis do these changes?

Старечий вік Old age

Грудний вік Breast age

Дитинство Childhood

Юнацький вік Youth age

Підлітковий вік Teen age

185 / 200
У біоптаті слизової оболонки хворого на бронхіальну астму виявлено значну кількість клітин з численними метахроматичними гранулами. Назвіть цю клітину: In a biopsy of the mucous membrane of a patient with bronchial asthma, a significant number of cells with numerous metachromatic granules were found. Name this cell:

Плазмоцит Plasmocyte

Тканинний базофіл Tissue Basophil

Ретикулоцит Reticulocyte

Макрофаг Macrophage

Фібробласт Fibroblast

186 / 200
У хворого 45-ти років виявлено зміну функції привушної слинної залози. Який з вузлів вегетативної нервової системи віддає післявузло-ві симпатичні волокна для неї? In a 45-year-old patient, a change in the function of the parotid salivary gland was detected. Which of the nodes of the autonomic nervous system sends postnodal sympathetic fibers to it?

G. cervicothoracicum G. cervicothoracicum

G.cervicale superius G.cervicale superius

G. oticum G. oticum

G. submandibulare G. submandibulare

G. pterygopalatinum G. pterygopalatinum

187 / 200
У хворого 69-ти років на шкірі в ділянці нижньої повіки з’явилося невелике бляшкоподібне утворення, з послідуючим виразкуванням, яке було оперативно видалене. При мікроскопічному дослідженні утворення: в дермі шкіри комплекси з атипових епітеліальних клітин, на периферії утворень клітини розташовані перпендикулярно до базальної мембрани. Клітини темні, призматичної полігональної форми; ядра гіперхромні з частими мітозами. Іноді зустрічаються утворення, подібні до волосяного фолікула. Яка гістологічна форма рака у хворого? In a 69-year-old patient, a small plaque-like formation appeared on the skin in the area of the lower eyelid, with subsequent ulceration, which was surgically removed. Upon microscopic examination of the formation: in the dermis of the skin there are complexes of atypical epithelial cells, on the periphery of the formations the cells are located perpendicular to the basement membrane. The cells are dark, prismatic polygonal in shape; the nuclei are hyperchromic with frequent mitoses. Sometimes there are formations similar to a hair follicle. What is the histological form of cancer in the patient?

Аденокарцинома Adenocarcinoma

Недиференційований Undifferentiated

Базально-клітинний Basal cell

Плоскоклітинний з ороговінням Squamous with keratinization

Плоскоклітинний без ороговіння Squamous without cornification

188 / 200
Жінка 35-ти років хворіє на ВІЛ-інфекцію на стадії СНІД. На шкірі нижніх кінцівок, слизової оболонки піднебіння з’явились рудувато-червоні плями, яскраво-червоні вузлики різних розмірів. Один з вузликів взято на гістологічне дослідження. Виявлено багато хаотично розташованих тонкостінних судин, вистелених ендотелієм, пучки веретеноподібних клітин з наявністю гемосиде-рину. Яка пухлина розвинулась у хво- рої? A 35-year-old woman has HIV infection at the AIDS stage. Reddish-red spots appeared on the skin of the lower extremities, the mucous membrane of the palate, bright red nodules of different sizes. One of the nodules was taken for histological examination. Many thin-walled vessels lined with endothelium, bundles of spindle-shaped cells with the presence of hemosiderin were found in a chaotic manner. What kind of tumor developed in the patient?

Лімфангіома Lymphangioma

Саркома Капоші Kaposi's sarcoma

Лімфома Беркіта Burkitt's lymphoma

Фібросаркома Fibrosarcoma

Гемангіома Hemangioma

189 / 200
Рибалка наловив риби із річки, трошки підсмажив її на вогнищі і з’їв, майже напівсиру. Через декілька тижнів потому в нього з’явились ознаки ураження печінки і підшлункової залози. Лабораторний аналіз фекалій показав наявність дрібних яєць гельмінта. Яким трематодозом ймовірно заразився рибалка? A fisherman caught a fish from the river, fried it a little on the fire and ate it, almost half-raw. A few weeks later, he developed signs of damage to the liver and pancreas glands. Laboratory analysis of feces showed the presence of small helminth eggs. What trematode infection did the fisherman probably become infected with?

Дикроцеліоз Dicroceliosis

Шистосомоз Schistosomiasis

Парагонімоз Paragonimosis

Опісторхоз Opistorchosis

Фасціольоз Fasciolosis

190 / 200
Під час спортивних змагань боксер отримав сильний удар у живіт, що привело до нокауту через короткочасне падіння артеріального тиску. Які фізіологічні механізми викликали цей стан? During a sports competition, a boxer received a strong blow to the stomach, which led to a knockout due to a short-term drop in blood pressure. What physiological mechanisms caused this condition?

Раптова зміна кількості рідини у організмі Sudden change in the amount of fluid in the body

Подразнення симпатичних нервів Irritation of sympathetic nerves

Ішемія центральної нервової системи Ischemia of the central nervous system

Зміна транскапілярного обміну Transcapillary exchange change

Подразнення парасимпатичних нервів Irritation of parasympathetic nerves

191 / 200
У хворого після курсу лікування атеросклерозу в плазмі крові лабораторно доведено збільшення рівня ан-тиатерогенної фракції ліпопротеїнів. Збільшення рівня яких ліпопротеїнів підтверджує ефективність терапії захворювання? In the patient, after a course of treatment of atherosclerosis, an increase in the level of the anti-atherogenic fraction of lipoproteins in the blood plasma was laboratory proven. An increase in the level of which lipoproteins confirms the effectiveness of the disease therapy?

ЛППЩ LDL

ЛПДНЩ LPDNS

Хіломікрони Chylomicrons

ЛПНЩ LDL

ЛПВЩ HDL

192 / 200
При окисленні вуглеводів, ліпідів утворюється велика кількість енергії, основна частина якої утворюється завдяки окисленню ацетил-КоА. Скільки молекул АТФ утворю- ється при повному окисненні однієї молекули ацетіл-КоА? During the oxidation of carbohydrates and lipids, a large amount of energy is generated, the main part of which is generated due to the oxidation of acetyl-CoA. How many molecules of ATP are generated when one molecule of acetyl-CoA is completely oxidized CoA?

24 24

12 12

38 38

36 36

8 8

193 / 200
У хворого з алкогольним ураженням пєчінки порушені процеси біотрансформації ксєно6іотиків та ендогенних токсичних сполук. Зниження активності якого хромопротеїну може бути причиною цього? In a patient with alcoholic liver damage, the processes of biotransformation of xenobiotics and endogenous toxic compounds are disturbed. A decrease in the activity of which chromoprotein can be the cause of this?

Цитохром Р-450 Cytochrome P-450

Цитохромоксидаза Cytochrome oxidase

Цитохром с1 Cytochrome c1

Цитохром b Cytochrome b

Гемоглобін Hemoglobin

194 / 200
Реакції міжмолекулярного транспорту одновуглецевих радикалів є необхідними для синтезу білків та нуклеїнових кислот. З якого з перерахованих нижче вітамінів утворюється кофермент, потрібний для вказаних вище реакцій? The reactions of the intermolecular transport of one-carbon radicals are necessary for the synthesis of proteins and nucleic acids. From which of the following vitamins is the coenzyme necessary for the above reactions?

Рибофлавін Riboflavin

Фолієва кислота Folic acid

Аскорбінова кислота Ascorbic acid

Пантотенова кислота Pantothenic acid

Тіамін Thiamine

195 / 200
Піддослідному собаці ввели гормон, що призвело до збільшення швидкості клубочкової фільтрації за рахунок розширення приносної артеріоли і зменшення реабсорбції іонів натрію і води в канальцях нефрона. Який гормон було введено? A test dog was injected with a hormone, which led to an increase in the rate of glomerular filtration due to the expansion of the supply arteriole and a decrease in the reabsorption of sodium ions and water in the tubules of the nephron. What hormone was injected?

Адреналін Adrenaline

Тестостерон Testosterone

Окситоцин Oxytocin

Тироксин Thyroxine

Передсердний натрійуретичний Atrial natriuretic

196 / 200
Дівчина 19-ти років, хвора на цукровий діабет, чекає на донорську нирку. Яке ускладнення діабету є причиною хронічної ниркової недостатності? A 19-year-old girl with diabetes is waiting for a donor kidney. What complication of diabetes is the cause of chronic kidney failure?

Нейропатія Neuropathy

Макроангіопатія Macroangiopathy

Мікроангіопатія Microangiopathy

Атеросклероз Atherosclerosis

Ретинопатія Retinopathy

197 / 200
Тривале лікування гіпофункції щитоподібної залози спричинило загальну дистрофію, карієс зубів, тахікардію, тремор кінцівок. Який засіб викликав побічні ефекти? Long-term treatment of hypothyroidism caused general dystrophy, dental caries, tachycardia, limb tremors. Which drug caused side effects?

Тирокальцитонін Tyrocalcitonin

Паратиреоїдин Parathyroidin

Хумулін Humulin

L-тироксин L-thyroxine

Преднізолон Prednisone

198 / 200
До медико-генетичної консультації звернувся чоловік з кольоровою сліпотою. Це зчеплена з Х-хромосомою рецесивна ознака. Яка імовірність появи в його родині дітей-дальтоників, якщо в генотипі його дружини такий алель відсутній? A man with color blindness turned to medical and genetic counseling. This is an X-linked recessive trait. What is the probability of color-blind children appearing in his family if the genotype his wife does not have such an allele?

50% 50%

0% 0%

100% 100%

75% 75%

25% 25%

199 / 200
В яких лімфатичних вузлах може розвиватися запальна реакція при гінгівіті (запаленні слизової оболонки ясен)? In which lymph nodes can an inflammatory reaction develop during gingivitis (inflammation of the mucous membrane of the gums)?

Nodi supraclaviculares Nodes supraclaviculares

Nodi parotidei superficiales Nodi parotidei superficiales

Nodi parotidei profundi Nodi parotidei profundi

Nodi cervicales laterales Nodi cervicales laterales

Nodi submandibulares Nodi submandibulares

200 / 200
У пацієнта 59-ти років, що знаходиться на обстеженні в стаціонарі, виявлено глюкозурію, рівень глюкози в крові 3,0 ммоль/л. Найбільш імовірною причиною глюкозурії може бути: A 59-year-old patient undergoing examination in a hospital was diagnosed with glucosuria, the blood glucose level was 3.0 mmol/l. The most likely cause of glucosuria can be to be:

Нецукровий діабет Diabetes insipidus

Пелагра Pellagra

Мікседема Myxedema

Захворювання нирок Kidney disease

Гіпертонічна хвороба Hypertensive disease
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

Завершити тест