1 / 200
У гетерозиготних батьків з A(II) і B(III) групами крові за системою АВ0 народилась дитина. Яка імовірність наявності у неї 0(I) групи крові?

A. 100%

B. 75%

C. 50%

D. 25%

E. 0%

2 / 200
У мешканців Закарпаття внаслідок дефіциту йоду в харчових продуктах часто зустрічається ендемічний зоб. Який вид мінливості спричиняє це захворювання?

A. Мутаційна

B. Комбінативна

C. Модифікаційна

D. Онтогенетична

E. Співвідносна

3 / 200
У медико-генетичну консультацію звернулася хвора дівчинка з попереднім діагнозом "синдром Шерешевського-Тернера". Яким генетичним методом можна уточнити діагноз?

A. Визначення статевого хроматину

B. Генеалогічний

C. Гібридологічний

D. Біохімічний

E. Дерматогліфіка

4 / 200
Провідником наукової експедиції по Індії був місцевий житель, який ніколи не розлучався зі своїм улюбленим собакою. Якими інвазійними захворюваннями можуть бути заражені члени експедиції при контакті з цим собакою, якщо він є джерелом інвазії?

A. Ехінококоз

B. Теніоз

C. Парагонімоз

D. Дикроцеліоз

E. Фасціольоз

5 / 200
У клітині людини в гранулярну ендоплазматичну сітку до рибосом доставлена і-РНК, що містить як екзонні, так і інтронні ділянки. Який процес НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ?

A. Реплікація

B. Транскрипція

C. Трансляція

D. Пролонгація

E. Процесінг

6 / 200
Через два тижні після переливання крові у реципієнта виникла лихоманка. Про яке протозойне захворювання повинен думати лікар?

A. Токсоплазмоз

B. Малярія

C. Лейшманіоз

D. Амебіаз

E. Трипаносомоз

7 / 200
Під час огляду ротової порожнини встановлено, що у пацієнта має місце дотикання ріжучих країв верхніх та нижніх різців. Для якого прикусу характерне таке розміщення зубів?

A. Ортогнатія

B. Біпрогнатія

C. Закритий прикус

D. Прямий прикус

E. Прогенія

8 / 200
У хворого інфаркт міокарда в ділянці передньої стінки лівого шлуночка. В басейні якої судини виникло порушення кровообігу?

A. Передня шлуночкова гілка правої вінцевої артерії

B. Огинаюча гілка лівої вінцевої артерії

C. Передня міжшлуночкова гілка лівої вінцевої артерії

D. Ліва крайова гілка лівої вінцевої артерії

E. Передсердно-шлуночкова гілка лівої вінцевої артерії

9 / 200
Після травми хворий не може розігнути руку у ліктьовому суглобі. Порушення функції якого основного м’язу може це спричинити?

A. Musculus infraspinatus

B. Musculus levator scapule

C. Musculus teres major

D. Musculus triceps brachii

E. Musculus subscapularis

10 / 200
Яка артерія може бути пошкоджена при виконанні провідникової анестезії в ділянці отвору нижньої щелепи?

A. Щічна артерія

B. Язикова артерія

C. Нижня альвеолярна артерія

D. Крилоподібні гілки

E. Середня оболонкова артерія

11 / 200
Чоловік 65-ти років звернувся до стоматолога зі скаргою, що в нього нижня щелепа не рухається назад. Встановлено, що в нього після падіння пошкоджений м’яз:

A. Жувальний

B. Бічний крилоподібний

C. Присередній крилоподібний

D. Двочеревцевий

E. Скроневий

12 / 200
У хворого після застудного захворювання з’явилося порушення больової і температурної чутливості передніх 2/3 язика? Який із нервів при цьому постраждав?

A. Трійчастий

B. Під’язиковий

C. Додатковий

D. Блукаючий

E. Язикоглотковий

13 / 200
У хворого кривошия. Який м’яз шиї уражений?

A. M.omohyoideus

B. M.sternocleidomastoideus

C. M.platisma

D. M.sternohyoideus

E. M.mylohyoideus

14 / 200
У хворого 25-ти років, який скаржився на утруднене ковтання, виявлене пухлиноподібне підвищення на корені язика 1-2 см в діаметрі, в ділянці сліпого отвору. Розростання залишків якої залози встановив лікар?

A. Прищитоподібна

B. Аденогіпофіз

C. Вилочкова

D. Щитоподібна

E. Під’язикова

15 / 200
Хворий скаржиться на біль під час жування, особливо під час висунення нижньої щелепи і зміщення її вбік. Функція яких м’язів порушена?

A. Медіальні крилоподібні

B. Латеральні крилоподібні

C. Жувальні

D. Щелепно-під’язикові

E. Скроневі

16 / 200
Під час виконання операції з приводу пухлини черевної частини сечоводу у хворого, лікар повинен пам’ятати, що попереду його розташована важлива артеріальна судина. Яка саме?

A. a. renalis

B. a. ileocolica

C. a. iliaca interna

D. a. iliaca communis

E. a. testicularis

17 / 200
Після падіння з дерева у хлопчика утруднене відведення руки до горизонтального положення. Який із м’язів імовірно пошкоджений?

A. M.triceps brachii

B. M.anconeus

C. M.deltoideus

D. M.coracobrachialis

E. M.supinator

18 / 200
Під час оперативного втручання у жінки виникла необхідність перев’язати маткову артерію. Яке з утворень може бути випадково перев’язаним разом з нею?

A. Сечовід

B. Маткова труба

C. Кругла зв’язка матки

D. Внутрішня клубова вена

E. Сечівник

19 / 200
При аускультації серця був визначений діастолічний шум в II міжреберному проміжку по правій пригруднинній лінії. Про патологію якого клапана це свідчить?

A. Двостулковий

B. Тристулковий

C. Клапан аорти

D. Клапан легеневого стовбура

E. -

20 / 200
У хворої з пухлиною підшлункової залози розвинулася механічна жовтяниця внаслідок стиснення жовчовивідної протоки. Яка протока піддається стисненню?

A. Ductus cysticus

B. Ductus hepaticus communis

C. Ductus hepaticus dexter

D. Ductus hepaticus sinister

E. Ductus choledochus

21 / 200
У гістологічному препараті шліфа зуба у міжклітинній речовині визначаються колагенові волокна, що йдуть тангенційно до дентино-емалевої межі і перпендикулярно до дентинних трубочок (волокна Ебнера). Назвіть даний шар дентину:

A. Навколопульпарний дентин

B. Плащовий дентин

C. Зернистий шар

D. Інтерглобулярний дентин

E. Вторинний дентин

22 / 200
Хворій 35-ти років з діагнозом безпліддя в гінекологічному відділенні зроблено діагностичну біопсію ендометрію. При мікроскопічному дослідженні з’ясувалося, що слизова оболонка з явищами набряку, маткові залози звивисті, заповнені густим секретом. Надлишок якого гормону обумовлює такі зміни в ендометрії?

A. Естроген

B. Тестостерон

C. Соматотропін

D. Прогестерон

E. АКТГ

23 / 200
У крові дівчини 16-ти років, котра страждає на аутоімунне запалення щитоподібної залози, виявлено численні плазматичні клітини. З проліферацією та диференціюванням яких клітин крові пов’язано збільшення кількості плазмоцитів?

A. Т-хелперів

B. В-лімфоцитів

C. Тканинних базофілів

D. Т-кілерів

E. Т-супресорів

24 / 200
У хворого при гастроскопії виявлено недостатню кількість слизу, що вкриває слизову оболонку. З порушенням функції яких клітин стінки шлунка це пов’язано?

A. Парієтальні клітини залоз шлунка

B. Головні екзокриноцити залоз шлунка

C. Шийкові клітини залоз шлунка

D. Клітини призматичного залозистого епітелію

E. Ендокриноцити

25 / 200
В червоному кістковому мозку в постембріональному гемопоезі в клітинах одного з диферонів поступово знижується базофілія цитоплазми і підвищується оксифілія, ядро виштовхується. Для якого виду гемопоезу характерні дані морфологічні зміни?

A. Лімфопоез

B. Нейтрофілоцитопоез

C. Еритропоез

D. Еозинофілоцитопоез

E. Базофілоцитопоез

26 / 200
Недорозвиненість яких відділів лицьового черепу в ембріональний період призводить до появи такої вади розвитку, як "вовча паща"?

A. Лобні відростки

B. Лобні та верхньощелепні відростки

C. Нижньощелепні відростки

D. Нижньощелепні та піднебінні відростки

E. Піднебінні відростки

27 / 200
Під час розвитку облітеруючого атеросклерозу у хворих виникають зміни в судинах нижніх кінцівок. На гістологічному препараті такої судини добре виражені внутрішня та зовнішня еластичні мембрани, у середній оболонці багато міоцитів. Яка судина ушкоджується при цьому захворюванні?

A. Артерія еластичного типу

B. Артерія м’язового типу

C. Артерія змішаного типу

D. Вена з сильним розвитком м’язів

E. Лімфатична судина

28 / 200
У порожнині матки було виявлене плідне яйце, не прикріплене до ендометрію. Якій стадії розвитку відповідає зародок?

A. Бластоциста

B. Зигота

C. Морула

D. Гаструла

E. Нейрула

29 / 200
На гістологічному препараті очного яблука видно структуру, що має вигляд двоопуклого утвору, сполученого з циліарним тілом за допомогою волокон війкового пояска, зверху вкритий прозорою капсулою. Назвіть цю структуру:

A. Скловидне тіло

B. Кришталик

C. Війкове тіло

D. Рогівка

E. Склера

30 / 200
У жінки 30-ти років зменшений вміст ферментів у підшлунковому соці. Недостатня секреція якого гастроінтестинального гормону може бути причиною цього?

A. Соматостатин

B. Секретин

C. Шлунково-інгібуючий пептид

D. Холецистокінін-панкреозимін

E. Вазо-інтестинальний пептид

31 / 200
Відомо, що у людей, які постійно мешкають в умовах високогір’я, збільшується вміст еритроцитів в одиниці об’єму крові. Це сприяє оптимальному виконанню кров’ю такої функції:

A. Транспортування амінокислот

B. Участь у гемостазi

C. Транспортування газів

D. Підтримка кислотно-лужної рiвнова-ги

E. Пвдтримка іонної рiвноваги

32 / 200
У ході тренування на велоергометрі спортсмен підбирав навантаження для досягнення максимальної величини роботи, що виконується його м’язами. Якою у даному випадку має бути величина навантаження на м’язи спортсмена?

A. Середня

B. Максимальна

C. Мінімальна

D. Чергування мінімального і максимального

E. Тривала мінімальна

33 / 200
Людина стоїть у кімнаті в легкому одязі; температура повітря +14o C. Вікна і двері зачинені. Яким шляхом вона віддає найбільше тепла?

A. Теплопроведення

B. Конвекція

C. Випаровування

D. Перспірація

E. Теплорадіація

34 / 200
При аналізі ЕКГ людини з’ясовано, що у другому стандартному відведенні від кінцівок зубці T позитивні, їх амплітуда та тривалість у нормі. Вірним є висновок, що у шлуночках серця нормально відбувається процес:

A. Реполяризації

B. Деполяризації

C. Збудження

D. Скорочення

E. Розслаблення

35 / 200
У хворого 70-ти років діагностовано крововилив у стовбур мозку. Обстеження виявило підвищення тонусу м’язів-згиначів на тлі зниження тонусу м’язів-розгиначів. Подразненням яких структур мозку можна пояснити зміни тонусу м’язів?

A. Вестибулярні ядра

B. Чотиригорбикова структура

C. Чорна речовина

D. Ретикулярна формація

E. Червоні ядра

36 / 200
Людина, що приймає блокатор мембранних циторецепторів синапсів еферентних провідників автономної нервової системи, скаржиться на сухість у роті. Які з рецепторів у неї заблоковані?

A. Н-холінорецептори

B. M-холінорецептори

C. Н2-рецептори

D. α-адренорецептори

E. β-адренорецептори

37 / 200
У дитини наявне порушення формування емалі та дентину зубів через знижений вміст іонів кальцію в крові. Дефіцит якого гормону може спричинити такі порушення?

A. Тирокальцитонін

B. Тироксин

C. Соматотропний гормон

D. Паратгормон

E. Трийодтиронін

38 / 200
У хворого на ЕКГ виявлено, що інтервал RR дорівнює 1,5 с, частота серцевих скорочень - 40/хв. Що є водієм ритму серця?

A. Синусовий вузол

B. Пучок Гіса

C. Атріовентрикулярний вузол

D. Ліва ніжка пучка Гіса

E. Права ніжка пучка Гіса

39 / 200
При обстежені пацієнта встановили що він має сильний, врівноважений, інертний тип вищої нервової діяльності за Павловим. Який темперамент за Гіппократом має цей пацієнт?

A. Сангвінічний

B. Холеричний

C. Меланхолічний

D. -

E. Флегматичний

40 / 200
У людини вміст глюкози в крові 15 ммоль/л (поріг реабсорбції - 10 ммоль/л). Наслідком цього буде:

A. Глюкозурія

B. Зменшення діурезу

C. Зменшення реабсорбції глюкози

D. Зменшення секреції вазопресину

E. Зменшення секреції альдостерону

41 / 200
Після руйнування структури ЦНС тварина втратила орієнтувальні рефлекси. Що саме зруйновано?

A. Червоні ядра

B. Латеральні вестибулярні ядра

C. Чорна речовина

D. Медiальнi ретикулярні ядра

E. Чотиригорбикова структура

42 / 200
При визначенні основного обміну з’ясовано, що його величина у досліджуваного перевищує належну величину на 8%. Це означає, що інтенсивність процесів енергетичного метаболізму у досліджуваного:

A. Нормальна

B. Помірно підвищена

C. Помірно пригнічена

D. Суттєво пригнічена

E. Суттєво підвищена

43 / 200
На судово-медичну експертизу надійшла кров дитини та передбачуваного батька для встановлення батьківства. Ідентифікацію яких хімічних компонентів необхідно здійснити в досліджуваній крові?

A. т-РНК

B. ДНК

C. р-РНК

D. м-РНК

E. мя-РНК

44 / 200
Хворий 13-ти років скаржиться на загальну слабкість, запаморочення, втомлюваність. Спостерігається відставання у розумовому розвитку. При обстеженні виявлено високу концентрацію валіну, ізолейцину, лейцину в крові та сечі. Сеча специфічного запаху. Що може бути причиною такого стану?

A. Хвороба Аддісона

B. Тирозиноз

C. Гістидинемія

D. Хвороба кленового сиропу

E. Базедова хвороба

45 / 200
Пацієнт звернувся зі скаргами на напади утрудненого дихання, запаморочення. Працює на хімічному підприємстві з виробництва синильної кислоти. З порушенням функції якого ферменту можуть бути пов’язані вказані симптоми?

A. Лактатдегідрогеназа

B. Цитохромоксидаза

C. Сукцинатдегідрогеназа

D. Каталаза

E. Піруватдегідрогеназа

46 / 200
У хворого в крові збільшена концентрація пірувату. Значна кількість його екскретується з сечею. Який авітаміноз спостерігається у хворого?

A. E

B. B3

C. B6

D. B2

E. B1

47 / 200
Людина в стані спокою штучно примушує себе дихати часто і глибоко впродовж 3-4 хвилин. Як це відбивається на кислотно-лужній рівновазі організму?

A. Виникає дихальний ацидоз

B. Виникає метаболічний алкалоз

C. Виникає дихальний алкалоз

D. Виникає метаболічний ацидоз

E. Кислотно-лужна рівновага не змінюється

48 / 200
Пацієнтка з високим ступенем ожиріння у якості харчової добавки рекомендований карнітин для поліпшення "спалювання" жиру. Яку безпосередню участь бере карнітин у процесі окислення жирів?

A. Транспорт жирних кислот з жирових депо до тканин

B. Бере участь в одній з реакцій бета-окислення жирних кислот

C. Активація жирних кислот

D. Транспорт жирних кислот з цитозоля до мітохондрій

E. Активація внутрішньоклітинного ліполізу

49 / 200
В сечі новонародженого визначається цитрулін та високий рівень аміаку. Утворення якої речовини найімовірніше порушене у цього малюка?

A. Сечова кислота

B. Сечовина

C. Аміак

D. Креатинін

E. Креатин

50 / 200
Причиною захворювання на пелагру може бути переважне харчування кукурудзою та зниження у раціоні продуктів тваринного походження. Відсутність у раціоні якої амінокислоти призводить до даної патології?

A. Ізолейцин

B. Фенілаланін

C. Метіонін

D. Триптофан

E. Гістидин

51 / 200
При лікуванні пародонтиту використовують препарати кальцію та гормон, що має здатність стимулювати мiнералiзацiю зу6ів та гальмувати резорбцію кісткової тканини, а саме:

A. Кальцитонін

B. Паратгормон

C. Адреналін

D. Альдостерон

E. Тироксин

52 / 200
У пілота на висоті 14000 м трапилася аварійна розгерметизація кабіни. Який із видів емболії у нього розвинувся?

A. Емболія стороннім тілом

B. Тромбоемболія

C. Повітряна

D. Газова

E. Жирова

53 / 200
Після введення місцевого анестетика у пацієнта розвинувся анафілактичний шок. Який механізм порушення кровообігу є провідним при цьому?

A. Гіперволемія

B. Зменшення тонусу судин

C. Біль

D. Активація симпато-адреналової системи

E. Зниження скоротливої функції серця

54 / 200
У підлітка було видалено зуб із застосуванням новокаїну. Через 10 хвилин у нього з’явилися блідість шкірних покривів, задишка, гіпотензія. При розвитку цієї реакції алерген на тканинних базофілах реагує з:

A. IgE

B. IgA

C. IgD

D. IgM

E. Т-лімфоцитами

55 / 200
Чоловік 50-ти років хворіє на хронічний бронхіт, скаржиться на задишку при фізичному навантаженні, постійний кашель з відходженням харкотиння. При обстеженні діагностовано ускладнення - емфізема легень. Чим вона обумовлена?

A. Зменшенням альвеолярної вентиляції

B. Зменшенням розтяжності легень

C. Зниженням еластичних властивостей легень

D. Зменшенням перфузії легень

E. Порушенням вентиляційно-перфузійного співвідношення в легенях

56 / 200
Хвора надійшла до інфекційного відділення зі скаргами на нестримне блювання. Які порушення водно-сольового обміну будуть у хворої?

A. Ізоосмолярна дегідратація

B. Гіперосмолярна дегідратація

C. Гіпоосмолярна гіпергідратація

D. Гіперосмолярна гіпергідратація

E. Гіпоосмолярна дегідратація

57 / 200
Робітник хімічної промисловості звернувся до лікаря зі скаргою на стирання емалі. Об’єктивно: розповсюджене руйнування коронок зубів з утворенням замісного дентину. Який діагноз найбільш вірогідний?

A. Ерозія зубів

B. Клиноподібні дефекти

C. Некроз твердих тканин зубів

D. Флюороз

E. Середній карієс

58 / 200
У чоловіка 30-ти років на нижній щелепі зліва в ділянці моляра визначається пухлиноподібне утворення щільної консистенції, дрібногорбисте, що значно деформує щелепу. Утворення місцями нечітко відшароване від кісткової тканини. Мікроскопічно: у стромі біоптату виявляються тяжі, фолікули, на периферії яких - клітини одонтогенного циліндричного епітелію, у центрі - зірчасті клітини, які нагадують пульпу емалевого органа. Який найбільш імовірний діагноз?

A. Аденоматоїдна пухлина

B. Амелобластома

C. Первинний внутрішньокістковий рак

D. Аденокарцинома

E. Остеобластокластома

59 / 200
У хворої, що страждала на вторинний сифіліс, з’явилися вогнища депігментації шкіри у верхніх відділах спини. Назвіть патологічний процес у шкірі:

A. Метаплазія

B. Лейкоплакія

C. Дисплазія

D. Лейкодерма

E. Паракератоз

60 / 200
У хворого 14-ти років діагностована тріада Гетчинсона: зуби діжкоподібної форми, паренхіматозний кератит та глухота. Для якої хвороби характерні виявлені зміни?

A. Сифіліс

B. Токсоплазмоз

C. Проказа

D. Туберкульоз

E. Опісторхоз

61 / 200
Під час розтину тіла чоловіка 70-ти років, який помер від серцевої недостатності, виявлені деформовані, звужені коронарні артерії. На розрізі внутрішня поверхня артерій горбиста, стінка білувата, ламка, кам’янистої щільності. Про яку стадію атеросклерозу йдеться?

A. Ліпосклероз

B. Атероматоз

C. Ліпоїдоз

D. Виразкування

E. Атерокальциноз

62 / 200
На розтині тіла чоловіка похилого віку, який протягом останніх 2-х тижнів страждав від гострого розладу кишечнику, виявлені зміни у прямій та сигмоподібній кишках: на поверхні слизової оболонки відмічається коричнево-зелена плівка. Стінка кишки потовщена, порожнина різко звужена. Мікроскопічно виявляється проникаючий на різну глибину некроз слизової оболонки, некротичні маси пронизані нитками фібрину, з лейкоцитарною інфільтрацією. Який найбільш вірогідний діагноз?

A. Катаральний коліт

B. Виразковий коліт

C. Фолікулярний коліт

D. -

E. Фібринозний коліт

63 / 200
На розтині тіла чоловіка, який помер на 5-у добу захворювання черевним тифом, виявлені наступні зміни: групові фолікули клубової кишки збільшені, повнокровні і виступають над слизовою оболонкою, на їх поверхні видно борозни та звивини. Гістологічно: повнокров’я і набряк тканини, наявність гранульом, які складаються з великих клітин зі світлою цитоплазмою і містять черевнотифозні палички. Про який період місцевих змін при черевному тифі можна думати?

A. Стадія некрозу

B. Стадія загоєння виразок

C. Стадія мозкоподібного набухання

D. Стадія чистих виразок

E. Стадія утворення виразок

64 / 200
У померлого від хронічної серцевої недостатності у віці 68-ми років на розтині виявлені деформовані, потовщені стулки мітрального клапану, що зрослися між собою, по краю змикання клапанів визначаються дрібні (1-2 мм) тромби. Який ендокардит був причиною розвитку хронічної серцевої недостатності?

A. Зворотньо-бородавчастий

B. Дифузний

C. Гострий бородавчастий

D. Фібропластичний

E. Поліпозно-виразковий

65 / 200
У дитини 5-ти років підвищилася температура до 40o C, виник різкий головний біль, блювання, неспокій, озноб. Через 4 дні з’явився геморагічний висип на шкірі, олігурія та надниркова недостатність, що і стало причиною смерті. Під час бактеріологічного дослідження мазків з глотки виявлений менінгокок. Яка форма менінгококової інфекції була в хворого?

A. Менінгококовий менінгіт

B. Менінгококцемія

C. Менінгоенцефаліт

D. Менінгококовий назофарингіт

E. -

66 / 200
На розтині тіла чоловіка, який помер від гострої постгеморагічної анемії внаслідок легеневої кровотечі, було знайдено: макроскопічно - верхівки легень деформовані, на розрізі містять множинні білувато-сірі осередки діаметром 10-15 мм та множинні патологічні порожнини діаметром до 15 мм зі щільними стінками; мікроскопічно - в стінках порожнин розростання сполучної тканини з наявністю інфільтрату, який складається з епітеліоїдних клітин, багатоядерних гігантів та лімфоцитів. Який найбільш імовірний діагноз?

A. Первинний туберкульоз без ознак прогресування

B. Прогресуючий первинний туберкульозний комплекс

C. Гематогенно-дисемінований туберкульоз легень

D. Вторинний фіброзно-кавернозний туберкульоз

E. Гематогенний міліарний туберкульоз легень

67 / 200
Для вакцинації використовують токсин, знешкоджений формальдегідом (0,4% розчин) при 37 — 40oC протягом чотирьох тижнів. Вперше такий препарат застосував для профілактики ди- фтерії Рамон. Що це за препарат?

A. Імуноглобулін

B. Антитоксична сироватка

C. Анатоксин

D. Ад’ювант

E. Вбита вакцина

68 / 200
Пацієнтка 65-ти років з хронічною серцевою недостатністю тривалий час лікується дигітоксином, самостійно визначаючи дозу. Надійшла до стаціонару із скаргами на погіршення загального стану, появу аритмії, нудоту, зменшення виділення сечі, безсоння. З чого слід розпочати лікування хворої?

A. Відмінити дигітоксин

B. Зменшити дозу дигітоксину

C. Призначити строфантин внутрішньовенно

D. Призначити дигоксин

E. Ввести розчин кальцію глюконату внутрішньовенно

69 / 200
В хірургічному відділенні стоматологічної поліклініки готують хворого до екстракції зуба. Який препарат слід додати до розчину місцевого анестетика для подовження його дії?

A. Норадреналіну гідротартрат

B. Ізадрин

C. Сальбутамол

D. Октадин

E. Адреналіну гідрохлорид

70 / 200
Хворий надійшов до хірургічного відділення з діагнозом гострий панкреатит. Розпочато консервативне лікування. Призначення якого препарату є патогенетично обґрунтованим?

A. Трипсин

B. Хімотрипсин

C. Контрикал

D. Панкреатин

E. Фібринолізин

71 / 200
Хвора скаржиться на біль у голені, який підсилюється під час ходи. Об’єктивно: відмічається набряк та почервоніння по ходу вени. Лікар призначив антикоагулянт прямої дії для місцевого вживання. Який препарат можна використати з цією метою?

A. Мазь саліцилова

B. Мазь троксевазинова

C. Мазь бутадіонова

D. Мазь гепаринова

E. Тромбін

72 / 200
До поліклініки звернувся хворий зі скаргами на біль за грудниною, зади-тттку і серцебиття. Після обстеження лікар діагностував у хворого ІХС і призначив верапаміл. Який механізм дії даного препарату?

A. Блокує а-адренорецептори

B. Блокує в-адренорецептори

C. Блокує кальцієві канали

D. Блокує калієві канали

E. Блокує натрієві канали

73 / 200
До стоматолога звернувся пацієнт з артритом скронево-нижньощелепного суглоба. Лікарстоматолог призначив мазь із диклофенак-натрієм. Який механізм дії цього лікарського засобу?

A. Пригнічення циклооксигенази

B. Пригнічення фосфоліпази

C. Активація опіатних рецепторів

D. Блокада опіатних рецепторів

E. Активація циклооксигенази

74 / 200
Новонароджений не зробив перший вдих. При патологоанатомічному розтині тіла встановлено, що при вільних дихальних шляхах легені не розправилися. Що з наведеного могло бути причиною цього?

A. Звуження бронхів

B. Розрив бронхів

C. Потовщення плеври

D. Збільшення розміру альвеол

E. Відсутність сурфактанту

75 / 200
У хворого спостерігається збільшення проникності стінок кровоносних судин із розвитком підвищеної кровоточивості ясен, виникнення дрібнокра-плинних крововиливів на шкірі, випадіння зубів. Яка патологія має місце у хворого?

A. Гіповітаміноз C

B. Гіпервітаміноз D

C. Гіпервітаміноз C

D. Гіповітаміноз D

E. Гіповітаміноз A

76 / 200
У хворого внаслідок травми ушкоджені передні корінці спинного мозку. Які структури постраждають при цьому?

A. Центральні відростки чутливих нейронів спинномозкових вузлів

B. Периферійні відростки чутливих нейронів спинномозкових вузлів

C. Аксони нейронів бокових рогів

D. Аксони мотонейронів і аксони нейронів бокових рогів

E. Дендрити нейронів спинномозкових вузлів

77 / 200
В стоматологічному кабінеті у хворого розвинувся напад бронхіальної астми. Лікар застосував препарат з групи ^-адреноміметиків у вигляді інгаляцій. Який препарат був застосований?

A. Сальбутамол

B. Еуфілін

C. Адреналіну гідрохлорид

D. Атропіну сульфат

E. Ефедрину гідрохлорид

78 / 200
Хворий скаржиться на головний біль, утруднене дихання. Рентген-дослідження підтвердило діагноз -фронтит (запалення лобової пазухи). В якому носовому ході при огляді порожнини носа можуть спостерігатись гнійні виділення?

A. Верхній

B. Середній

C. Нижній

D. Загальний

E. Над верхньою носовою раковиною

79 / 200
Під час дослідження мазку крові, взятого у хворого і забарвленого за Ро-мановським, лікар виявив найпростіші і встановив діагноз - хвороба Круза-Чагаса. Яке найпростіше викликало захворювання у даного хворого?

A. Trypanosoma cruzi

B. Toxoplasma gondii

C. Leishmania donovani

D. Leishmania tropica

E. Trypanosoma brucei

80 / 200
У повітрі приміщення збільшений вміст вуглекислого газу. Як зміниться дихання (глибина і частота) у людини, що увійшла в це приміщення?

A. Зменшиться глибина

B. Збільшиться глибина

C. Зменшиться частота

D. Збільшиться частота

E. Збільшаться глибина і частота

81 / 200
У хворої 38-ми років після прийому аспірину і сульфаніламідів спостерігається посилений гемоліз еритро- цитів, який викликаний недостатністю глюкозо-6-фосфатдегідрогенази. Порушенням утворення якого коферменту зумовлена ця патологія?

A. НАДФ-Н

B. фад-н2

C. Шридоксальфосфат

D. ФМН-Н2

E. У6іхінон

82 / 200
При підозрі на туберкульоз хворій дитині зробили пробу Манту Через 24 години у місці введення алергену з’явилися припухлість, гіперемія і болісність. Які основні компоненти визначають розвиток цієї реакції організму?

A. Мононуклеари, Т-лімфоцити і лім-фокіни

B. Гранулоцити, Т-лімфоцити і IgG

C. Плазматичні клітини, Т-лімфоцити і лімфокіни

D. В-лімфоцити, IgM

E. Макрофаги, В-лімфоцити і моноцити

83 / 200
У дітей часто можна спостерігати утруднене носове дихання, яке пов’язане з надмірним розвитком лімфої-дної тканини слизової оболонки глотки. Розростання яких мигдаликів може спричинити це явище?

A. Tonsilla palatina

B. Tonsilla lingualis

C. Tonsilla pharyngea

D. Tonsilla tubaria

E. Усіх названих мигдаликів

84 / 200
У крові хворого загальна кількість лейкоцитів 90 • 109/л. В лейкоцитарній формулі: е.- 0%, б.- 0%, ю.- 0%, п.- 2%, с.- 20%, лімфобласти - 1%, пролімфо-цити - 2%, лімфоцити - 70%, м.- 5%, наявні клітини Боткіна-Іумпрехта. Клінічно: збільшені шийні, підщелепні лімфатичні вузли. Для якої патології характерна така клінічна картина?

A. Гострий лімфолейкоз

B. Лімфогранульоматоз

C. Інфекційний мононуклеоз

D. Хронічний лімфолейкоз

E. Хронічний мієлолейкоз

85 / 200
У деяких клінічно здорових людей в умовах високогір’я виявляються ознаки анемії. У крові в них виявляють серпоподібні еритроцити. Іенотип цих людей:

A. Аа

B. аа

C. АА

D. ХсХс

E. ХСХс

86 / 200
Хвора на хронічний гепатит скаржиться на підвищення чутливості до барбiтyратiв, які раніше переносила без симптомів інтоксикації. З порушенням якої функції пєчінки це пов’язане у найбільшій мірі?

A. Утворення жовчі

B. Метаболічна

C. Іемодинамічна

D. Іемопоетична

E. Фагоцитарна

87 / 200
Бактеріологічне дослідження гнійних виділень з уретри з’ясувало присутність бактерій, які за Грамом фарбувалися негативно, нагадували кавові зернини, розкладали глюкозу і мальтозу до кислоти. Розташовувалися в лейкоцитах. До збудників якої хвороби їх віднести?

A. Сифіліс

B. Венеричний лімфогранулематоз

C. М ’який шанкр

D. Меліоїдоз

E. Іонорея

88 / 200
При обстеженні хворого 35-ти років проведено гістологічне дослідження пунктату червоного кісткового мозку і виявлено значне зменшення кількості мегакаріоцитів. До яких змін периферичної крові це призведе?

A. Тромбоцитопенія

B. Лейкоцитоз

C. Тромбоцитоз

D. Агранулоцитоз

E. Лейкопенія

89 / 200
Згідно правила сталості числа хромосом, кожний вид більшості тварин має певне і стале число хромосом. Механізмом, що підтримує цю сталість при статевому розмноженні організмів, є:

A. Мейоз

B. Шизогонія

C. Амітоз

D. Регенерація

E. Брунькування

90 / 200
Під час барбітурового наркозу у хворого 65-ти років почало прогресувати пригнічення дихання. Анестезіолог зробив внутрішньовенну ін’єкцію 10 мл 0,5% розчину бемегріду. Стан хворого покращився, об’єм легеневої вентиляції збільшився. Яке явище полягає в основі взаємодії цих препаратів?

A. Антагонізм непрямий

B. Антагонізм однобічний

C. Антагонізм прямий

D. Синергізм прямий

E. Синергізм непрямий

91 / 200
Під час проведення трахеотомії у хворого 45-ти років, який потрапив до реанімаційного відділення лікарні з набряком гортані, було випадково перерізано яремну венозну дугу, яка лежить у:

A. Spatium pretracheale

B. Spatium retropharyngeale

C. Spatium interscalenum

D. Spatium interaponeuroticum suprasternale

E. Spatium antescalenum

92 / 200
Під час виконання фізичного навантаження людина менш чутлива до болю. Причиною цього є активація:

A. Антиноцицептивної системи

B. Ноцицептивної системи

C. Функції щитоподібної залози

D. Симпато-адреналової системи

E. Функції наднирників

93 / 200
У чоловіка 35-ти років через 30 хвилин після автомобільної аварії виявлена масивна травма нижніх кінцівок без значної зовнішньої кровотечі. Постра-ждалий знаходиться у збудженому стані. Який компонент патогенезу травматичного шоку є у пацієнта провідним і вимагає негайного корегування?

A. Біль

B. Внутрішня кровотеча

C. Внутрішня плазмовтрата

D. Інтоксикація

E. Порушення функції органів

94 / 200
У хворого діагностовано себорейний дерматит, пов’язаний із дефіцитом вітаміну H (біотину). Порушення активності якого з перелічених ферментів спостерігається у хворого?

A. Піруватдекарбоксилаза

B. Алкогольдегідрогеназа

C. Амінотрансферази

D. Карбамоїлфосфатсинтетаза

E. Ацетил-КоА-карбоксилаза

95 / 200
Хворий 60-ти років звернувся до лікаря зі скаргами на загруднинний 6іль після фізичного навантаження. Лікар призначив нітрогліцерин. Після застосування препарату загруднинний біль зник, проте з’явився сильний біль голови. Який можливий механізм цієї побічної дії?

A. Підвищення внутрішньочерепного тиску

B. Блокада а-адренорецепторів

C. Блокада фосфодиестерази

D. Зменшення накопичення іонів кальцію

E. Гальмування утворення медіаторів у мозку

96 / 200
При копрологічному дослідженні у фекаліях хворої знайдено яйця дрібних розмірів із кришечкою. З анамнезу відомо, що жінка часто вживає рибні страви. Який сисун паразитує в організмі?

A. Котячий

B. Кров’яний

C. Легеневий

D. Печінковий

E. Ланцетоподібний

97 / 200
Відпочиваючи на дачі, хлопчик знайшов павука з такими морфологічними особливостями: довжина - 2 см, округле черевце чорного кольору, на спинному боці якого видно червоні плямочки у два ряди, чотири пари членистих кінцівок вкриті дрібними чорними волосками. Визначте дане членистоноге:

A. Скорпіон

B. Фаланги

C. Кліщ

D. Каракурт

E. Тарантул

98 / 200
Під час клінічного обстеження пацієнтки виявлено зниження основного обміну на 40%, збільшення маси тіла, зниження температури тіла, одутлість обличчя, порушення статевих функцій, млявість і апатія, зниження інтелекту. Яке порушення функції і якої залози внутрішньої секреції призводить до появи даних симптомів?

A. Гіпофункція щитоподібної залози

B. Гіпофункція паращитоподібних залоз

C. Гіперфункція гіпофізу

D. Гіпофункція епіфізу

E. Гіперфункція щитоподібної залози

99 / 200
У пацієнта з пошкодженням промі- жного мозку виявлено порушення слуху. Які структури при цьому ушкоджені?

A. Латеральні колінчасті тіла таламуса

B. Медіальні колінчасті тіла таламуса

C. Інтраламінарні ядра гіпоталамуса

D. Передні ядра гіпоталамуса

E. Медіальні ядра гіпоталамуса

100 / 200
У хворого внаслідок травми розвинувся травматичний шок. Хворий метушливий, багатослівний, блідий. АТ-140/90 мм рт.ст., Ps- 120/хв. Якій стадії шоку відповідає цей стан?

A. Латентний період

B. Термінальна

C. Торпідна

D. Кінцева

E. Еректильна

101 / 200
Хворому з токсичним паралічем дихального центру для його стимуляції вводили декілька разів кордіамін. Який побічний ефект може виникнути при цьому?

A. Клонічні судоми

B. Тонічні судоми

C. Аритмія

D. Колапс

E. Бронхоспазм

102 / 200
У хворого, який знаходиться на лікуванні з приводу вірусного гепатиту В, з’явилися ознаки печінкової недостатності. Які зміни крові, що свідчать про порушення білкового обміну, найбільш імовірно будуть спостерігатися у даному випадку?

A. Абсолютна гіперальбумінемія

B. Абсолютна гіперфібриногенемія

C. Білковий склад крові не змінений

D. Абсолютна гіперглобулінемія

E. Абсолютна гіпоальбумінемія

103 / 200
У чоловіка 30-ти років перед операцією визначили групу крові. Кров резус-позитивна. Реакція аглютинації еритроцитів не відбулася зі стандартними сироватками груп 0(І), А(ІІ), В(ІІІ). Досліджувана кров за системою АВ0 належить до групи:

A. А(ІІ)

B. В(ІІІ)

C. 0(І)

D. АВ(ІУ)

E. -

104 / 200
Під час травми грудної клітки по- шкоджена хрящова частина ребра. За рахунок якого шару охрястя відбувається регенерація хряща?

A. Фіброзний

B. Еластичний

C. Колагеновий

D. Хондрогенний

E. Волокна Шарпея

105 / 200
Після парентерального введення препарату в пацієнта розвинувся коматозний стан, спостерiгається дихання типу Чейн-Стокса, зіниці різко звужену колінний рефлекс збережений. Який препарат міг спричинити отруєння?

A. Морфіну гідрохлорид

B. Аміназин

C. Сибазон

D. Анальгін

E. Фенобарбітал

106 / 200
На гістологічному препараті підщелепної залози видно вивідну протоку. Слизова оболонка протоки вистелена низьким кубічним епітелієм, клітини якого мають слабо розвинуті органели. Що це за вивідна протока?

A. Посмугована

B. Вставна

C. Міжчасточкова

D. Загальна вивідна

E. -

107 / 200
Під час голодування нормальний рівень глюкози підтримується за рахунок активації глюконеогенезу. Назвіть речовину яка може використовуватись як субстрат для цього процесу:

A. Амоніак

B. Аденін

C. Сечовина

D. Аланін

E. Гуанін

108 / 200
У хворого після застосування крапель, що містять атропін, виникло стійке розширення зіниці. Роботу якого м’яза блоковано?

A. Звужувач зіниці

B. Розширювач зіниці

C. Війковий

D. Прямий

E. Косий

109 / 200
Жінка під час пологів втратила близько 800 мл крові. Відзначаються тахікардія, АТ100/70 мм рт.ст., тахі-пное до 28/хв. Який тип гіпоксії пер- винно розвивається при такій клінічній ситуації?

A. Серцево-судинна

B. Змішана

C. Тканинна

D. Дихальна

E. Кров’яна

110 / 200
Хворому для лікування ІХС лікар призначив антиангінальний засіб, який активує гуанілатциклазу і накопичує цГМФ у клітинах міокарду. Який це засіб?

A. Ізосорбіду мононітрат

B. Дипіридамол

C. Панангін

D. Валідол

E. Верапаміл

111 / 200
У хворого, що надійшов до інфекційного відділення зі скаргами на судомне скорочення м’язів обличчя, з садна правої нижньої кінцівки були виділені бактерії з термінальним розташуванням спор, що надає їм вигляд "барабанних паличок". Яким бактеріям притаманні дані властивості?

A. Clostridium botulinum

B. Clostridium perfringens

C. Clostridium tetani

D. Bacillus anthracis

E. Bacillus cereus

112 / 200
Хворий звернувся з приводу карбункула на обличчі. Об’єктивно: нещільний, без болю набряк підшкірної клітковини, у центрі карбункулу чорний струп, по периферії навколо карбункула везикулярні висипання. Бактеріологічне дослідження довело наявність нерухомих стрептобацил, які здатні утворювати капсули. Які мікроорганізми є збудниками даної хвороби?

A. Staphylococcus aureus

B. Bacillus anthracoides

C. Bacillus megaterium

D. Bacillus subtilis

E. Bacillus antracis

113 / 200
На схемі представлена екзокринна залоза, яка має нерозгалужену вивідну протоку, в яку відкривається один кінцевий відділ у вигляді одного мішечка. Як буде називатися така залоза відповідно до морфологічної класифікації екзокринних залоз?

A. Проста нерозгалужена альвеолярна

B. Складна розгалужена альвеолярна

C. Проста розгалужена трубчаста

D. Складна нерозгалужена альвеолярна

E. Складна нерозгалужена альвеолярно-трубчаста

114 / 200
У хворого з порушенням згортання кровї виявлений тромбоз однієї з гілок нижньої брижової артерії. Який відділ кишечнику вражений?

A. Ileum

B. Caecum

C. Colon transversum

D. Colon sigmoideum

E. Colon ascendens

115 / 200
Дослідженнями останніх дєсятиріч встановлено, що безпосередніми "виконавцями"апоптозу в клітині є особливі ферменти - каспази. В утворенні одного з них бере участь цитохром С. Вкажіть його функцію в нормальній клітині:

A. Фермент дихального ланцюга переносу електронів

B. Фермент ЦТК

C. Фермент бета-окислення жирних кислот

D. Компонент H+-АТФазної системи

E. Компонент піруватдегідрогеназної системи

116 / 200
До хірургічного відділення госпіталізовано хворого для оперативного втручання. Йому необхідно провести нейролептанальгезію. Який з препаратів доцільно застосувати в комбінації з фентанілом для нейролептанальгезії?

A. Холосас

B. Дроперидол

C. Сальбутамол

D. Пілокарпін

E. Фраксипарин

117 / 200
Хворому на ревматоїдний артрит для попередження можливого негативного впливу на слизову шлунка призначили препарат із групи нестероїдних протизапальних засобів - селективний інгібітор ЦОГ-2. Вкажіть препарат:

A. Анальгін

B. Ацетилсаліцилова кислота

C. Бутадіон

D. Целекоксиб

E. Ібупрофен

118 / 200
При лікуванні багатьох захворювань використовується фармацевти- чний препарат кокарбоксилаза (тіамін-пірофосфат) для забезпечення клітин енергією. Який метаболічний процес при цьому активується?

A. Окисне декарбоксилювання пірувату

B. Дезамінування глутамату

C. Декарбоксилювання амінокислот

D. Декарбоксилювання біогенних амінів

E. Детоксикація шкідливих речовин у печінці

119 / 200
Хворій, що хворіє на інсуліноне-залежний цукровий діабет, призначено всередину глібенкламід. Вкажіть механізм гіпоглікемічної дії цього препарату:

A. Пригнічує глюконеогенез у печінці

B. Посилює утилізацію глюкози периферичними тканинами

C. Пригнічує всмоктування глюкози у кишечнику

D. Пригнічує а-глюкозидазу і розпад полісахаридів

E. Стимулює виділення ендогенного інсуліну в-клітинами

120 / 200
При дегельмінтизації у хворого виявлені довгі фрагменти гельмінта, що має членисту будову. Зрілі членики прямокутної форми 30х12 мм, матка закритого типу у вигляді стовбура, від якого відходять 17-35 бічних відгалужень. Визначте вид гельмінта:

A. Альвеокок

B. Ціп’як неозброєний

C. Ехінокок

D. Ціп ’як карликовий

E. Ціп ’як озброєний

121 / 200
У хворого з виразковою хворобою після проведеного лікування нормалізувалися травлення, зник біль, поліпшився настрій. Однак через кілька тижнів знову з’явився біль у епігастрії, печія, відрижка кислим. Як охарактеризувати такий перебіг хвороби?

A. Рецидив

B. Період ремісії

C. Ускладнення

D. Продромальний період

E. Латентний період

122 / 200
Під час гемотрасфузій рекомендується переливати кров лише відповідної групи. Належність до даної (за системою АВ0) групи зумовлюють:

A. Білки сироватки крові

B. Білкові детермінанти мембран еритроцитів

C. Вуглеводні детермінанти мембран еритроцитів

D. Білково-полісахаридні компоненти лейкоцитів

E. Вуглеводні детермінанти мембран лейкоцитів

123 / 200
Внаслідок травми у чоловіка 35-ти років настав повний розрив спинного мозку на рівні першого шийного сегменту. Як зміниться при цьому зовнішнє дихання?

A. Не зміниться

B. Стане діафрагмальним

C. Стане поверхневим і частим

D. Зупиниться

E. Стане рідким і глибоким

124 / 200
При обстеженні хворого на атрофічний гастрит виявлено мегалобла-стну анемію. Дефіцит якої речовини є причиною виникнення анемії у цього хворого?

A. Гастромукопротеїд

B. Вітамін В6

C. Вітамін Ві

D. Залізо

E. Еритропоетини

125 / 200
Хворому на сифіліс призначили лікарський засіб, в основі механізму дії якого лежить порушення утворення муреїну, що призводить до загибелі збудника. Визначить цей препарат:

A. Бензилпеніциліну натрієва сіль

B. Бійохінол

C. Ципрофлоксацин

D. Азитроміцин

E. Доксацикліну гідрохлорид

126 / 200
У хворого, що знаходиться у опіковому відділенні, виникло гнійне ускладнення. Гній, що виділяється, має синьо-зелений відтінок, що вказує на інфекцію, зумовлену Pseudomonas aeruginosa. Яка ознака характерна для цього збудника?

A. Наявність спор

B. Кокова форма

C. Негативне забарвлення за Грамом

D. Розташування клітин парами

E. Утворення міцелію

127 / 200
При забарвленні препарату з харкотиння хворого були використані наступні барвники та реактиви: розчин фуксину Циля, розчин метиленового синього, 5% розчин сірчаної кислоти. Який спосіб забарвлення було застосовано?

A. Гінса-Буррі

B. Грама

C. Пєшкова

D. Нейссера

E. Циля-Нільсона

128 / 200
У людини цистинурія проявляється у вигляді наявності цистинових камінців у нирках (гомозиготи) або підвищеним рівнем цистину в сечі (гетерозиготи). Захворювання цистинурією є моногенним. Визначити тип взаємодії генів цистинурії і нормального вмісту цистину в сечі:

A. Неповне домінування

B. Епістаз

C. Повне домінування

D. Комплементарність

E. Кодомінування

129 / 200
При обстеженні в клініці у чоловіка діагностували гостру променеву хворобу. Лабораторно встановлено різке зниження серотоніну в тромбоцитах. Порушення метаболізму якої речовини є можливою причиною зниження тром-боцитарного серотоніну?

A. Тирозин

B. Гістидин

C. Фенілаланін

D. 5-окситриптофан

E. Серин

130 / 200
У хворої 40-ка років збільшена щитоподібна залоза. Під час пальпації залоза щільна, поверхня її дрібногорби-ста. При гістологічному дослідженні біоптату щитоподібної залози виявлено дифузну інфільтрацію тканини лімфоцитами, плазматичними клітинами, утворення лімфоїдних фолікулів. Яке захворювання у жінки?

A. Ендемічний зоб

B. Аутоімунний тиреоїдит

C. Спорадичний зоб

D. Дифузний токсичний зоб

E. Тиреоїдит Ріделя

131 / 200
Хворий потрапив до лікарні після іонізуючого опромінення зі скаргами на блювання, анорексію, біль у різних ділянках живота, наявність крові у калі, підвищення температури тіла, кволість. Для якої форми гострої променевої хвороби характерна клінічна карти- на?

A. Кістковомозкова

B. Церебральна

C. Змішана

D. Токсемічна

E. Кишкова

132 / 200
Хворому чоловіку 75-ти років, в якого частота серцевих скорочень була 40/хв, імплантували серцевий електростимулятор. Після цього ЧСС зросла до 70/хв. Функцію якого відділу серця взяв на себе електростимулятор?

A. Синоатрільного вузла

B. Атріовентрикулярного вузла

C. Ніжки Гіса

D. Волокон пучка Гіса

E. Волокон Пуркін’є

133 / 200
У чоловіка 40-ка років на шиї виявлено пухлиноподібне утворення розміром 8х7 см, яке хірург видалив неповністю через інтимний зв’язок з великими судинами. Мікроскопічно в ньому виражений тканинний і клітинний атипізм, клітини типу ліпобластів різного ступеня зрілості, з поліморфізмом, гіперхромією ядер, патологічними мітозами, осередками некрозу. Визначте гістологічну форму пухлини:

A. Ліпома

B. Ліпосаркома

C. Фіброма

D. Фібросаркома

E. Гібернома

134 / 200
Відомо, що при цукровому діабеті у хворих частіше зустрічаються запальні процеси, знижена регенерація, уповільнюється загоєння ран. Причиною цього є:

A. Підвищення ліполізу

B. Прискорення глюконеогенезу

C. Зниження ліполізу

D. Зниження протеосинтезу

E. Посилення катаболізму

135 / 200
У хворої 60-ти років знижена активність основного травного ферменту слини. В цьому випадку порушується первинний гідроліз:

A. Вуглеводів

B. Жирів

C. Білків

D. Клітковини

E. Молочного цукру

136 / 200
Людина, що тривало приймала лі- ки, не може припинити їх використання, тому що при цьому у неї виникають порушення психічних і соматичних функцій. Як називається такий синдром, що виникає при відмові від прийому лікарської речовини?

A. Абстиненція

B. Сенсибілізація

C. Ідіосинкразія

D. Тахіфілаксія

E. Кумуляція

137 / 200
У жінки 49-ти років внаслідок тривалого стояння з’явився набряк ніг. Яка можлива причина появи набряків?

A. Зменшення гідростатичного тиску крові у венах

B. Зменшення гідростатичного тиску крові в артеріях

C. Збільшення гідростатичного тиску крові у венах

D. Збільшення онкотичного тиску плазми крові

E. Збільшення системного артеріального тиску

138 / 200
Хворому після апендектомії з метою профілактики інфекції призначений антибіотик групи цефалоспоринів. Порушення якого процесу полягає в основі протимікробної активності антибіотиків цієї групи?

A. Синтез нуклеїнових кислот

B. Рибосомальний синтез білку

C. Енергетичний обмін

D. Утворення мікробної стінки

E. Блокада холінестерази

139 / 200
Людина, що тривалий час знаходилася у задушливому приміщенні, знепритомніла. Свідомість відновилася після вдихання парів нашатирного спирту. З прямим впливом на які структури пов’язана дія цієї речовини?

A. Рецептори верхніх дихальних шляхів

B. Судиноруховий центр

C. Дихальний центр

D. Резистивні судини

E. Ємкісні судини

140 / 200
У хворого, що страждає на хронічну ниркову недостатність, виявлено у крові підвищення рівня залишкового азоту до 35 ммоль/л, більше половини якого складає сечовина. Виявлена гіпе-разотемія є:

A. Ретенційною

B. Печінковою

C. Продукційною

D. Резидуальною

E. Змішаною

141 / 200
При огляді порожнини рота дитини педiатр знайшла 8 різців. Розвиток дитини відповідає віковій нормі. Визначте вік дитини:

A. 6-7 місяців

B. 7-8 місяців

C. 12-15 місяців

D. 16-20 місяців

E. 10-12 місяців

142 / 200
У хворого на жовтяницю у крові виявлено збільшення загального білірубіну за рахунок непрямої його фракції. Сеча і кал інтенсивно забарвлені. Який найбільш вірогідний механізм вказаних порушень?

A. Утруднення відтоку жовчі з печінки

B. Пошкодження паренхіми печінки

C. Підвищений гемоліз еритроцитів

D. Порушення утворення прямого білірубіну

E. Порушення перетворення уробіліно-гену в печінці

143 / 200
При мікроскопічному дослідженні виявляється паренхіматозний орган, в якому епітеліальні тяжі формують клу-бочкову, пучкову та сітчасту зони. Центральна частина органу представлена скупченнями хромафінних клітин. Визначте орган:

A. Надниркова залоза

B. Щитоподібна залоза

C. Епіфіз

D. Печінка

E. Гіпофіз

144 / 200
У хворого круглясті виразки на обличчі, запалення та збільшення лімфатичних вузлів. Ці симптоми з’явилися після укусів москітів. Під час лабораторного дослідження виділень із виразок на обличчі виявлено одноклітинні безджгутикові організми. Який діагноз найбільш вірогідний?

A. Токсоплазмоз

B. Короста

C. Трипаносомоз

D. Дерматотропний лейшманіоз

E. Міаз

145 / 200
У чоловіка має місце стеноз мі-трального отвору. Який механізм сер- цевої недостатності є провідним?

A. Перевантаження опором

B. Перевантаження об’ємом

C. Перевантаження напругою

D. Пошкодження міокарда

E. Перевантаження серця припливом крові

146 / 200
Хворий проходив чергове обстеження, в результаті якого у нього виявлено гіперглікемію, кетонурію, поліурію, глюкозурію. Яка форма порушення КОС має місце за наявності цих явищ?

A. Метаболічний ацидоз

B. Газовий ацидоз

C. Негазовий ацидоз

D. Газовий алкалоз

E. Метаболічний алкалоз

147 / 200
В препараті сполучної тканини дерми шкіри, забарвленому суданом-III і гематоксиліном, виявляються скупчення великих багатокутних клітин, які фарбуються в помаранчевий колір. Ядра мають сплощену форму, зміщені на периферію. Яка це тканина?

A. Бура жирова

B. Біла жирова

C. Ретикулярна сполучна

D. Гіалінова хрящова

E. Пластинчаста кісткова

148 / 200
Введення знеболюючого пацієнту перед екстракцією зуба призвело до розвитку анафілактичного шоку, який супроводжувався розвитком олігурії. Який патогенетичний механізм зумовив зменшення діурезу в даній клінічній ситуації?

A. Підвищення гідростатичного тиску в капсулі Шумлянського-Боумена

B. Пошкодження клубочкового фільтру

C. Збільшення онкотичного тиску плазми крові

D. Збільшення секреції вазопресину

E. Зниження гідростатичного тиску в капілярах ниркових тілець

149 / 200
Хворого госпіталізовано з проникаючою травмою дна порожнини рота. Який м’яз травмований?

A. Щелепно-під’язиковий

B. Щито -під’язиковий

C. Шило-під’язиковий

D. Лопатково-під’язиковий

E. Груднинно-під’язиковий

150 / 200
У хворого з переломом стегнової кістки в ділянці хірургічної шийки з’явились ознаки гострої правошлуночко-вої недостатності внаслідок емболії легеневої артерії. Який вид емболії має місце?

A. Метастатична

B. Газова

C. Жирова

D. Повітряна

E. Тканинна

151 / 200
Внаслідок вивиху нижньої щелепи у пацієнта порушена смакова чутливість передніх 2/3 язика та слиновиділення. Травмою якого нерва це викликано?

A. Великий кам’янистий нерв

B. Малий кам’янистий нерв

C. Глибокий кам’янистий нерв

D. Барабанна струна

E. Під’язиковий нерв

152 / 200
Пацієнт скаржиться на біль у верхній щелепі та зубах. Об’єктивно: відмічається біль при натискуванні в ділянці підочноямкового отвору. Який нерв уражено?

A. Перша гілка трійчастого нерва

B. Третя гілка трійчастого нерва

C. Блоковий нерв

D. Лицевий нерв

E. Друга гілка трійчастого нерва

153 / 200
Хворий 40-ка років помер від набряку головного мозку. В анамнезі карбункул обличчя. На аутопсії відмічено повнокров’я та набряк тканини головного мозку. У білій речовині лівої півкулі виявлено дві порожнини розмірами 6х5,5 см та 5х4,5 см, що заповнені вершковоподібною рідиною жовтувато-зеленого кольору. Стінками порожнин є нервова тканина з нерівними краями. Яке ускладнення карбункула розвинулось у хворого?

A. Гострі абсцеси

B. Хронічні абсцеси

C. Емпієма

D. Колікваційні некрози

E. Кісти

154 / 200
При дослідженні трубчастого органу встановлено, що його середня оболонка складається із гіалінових суцільних кілець. Який епітелій вистилає слизову оболонку цього органа?

A. Одношаровий призматичний залозистий

B. Одношаровий призматичний з облямівкою

C. Багатошаровий плоский незрогові-лий

D. Багаторядний призматичний війчастий

E. Одношаровий кубічний

155 / 200
Хвора госпіталізована з діагнозом плеврит. В якому місці плевральної порожнини міститься найбільша кількість ексудату?

A. Реберно-діафрагмальний синус

B. Діафрагмально-медіастинальний синус

C. Реберно-медіастинальний синус

D. Під куполом плеври

E. Під коренем легенів

156 / 200
При дослідженні бронхобіоптату встановлено: атрофія слизової оболонки, кістозне перетворення залоз, осередкова метаплазія покривного призматичного епітелію в багатошаровий плоский, збільшення числа келихоподібних клітин; місцями - у стінці бронха та особливо у слизовій оболонці різко виражена клітинна запальна інфільтрація і розростання грануляційної тканини, яка вибухає у просвіт бронха у вигляді поліпа. Який найбільш імовірний діагноз?

A. Часткова пневмонія

B. Хронічний бронхіт

C. Гострий бронхіт

D. Бронхопневмонія

E. Інтерстиційна пневмонія

157 / 200
У місцевому імунітеті порожнини рота важливу роль відіграють різноманітні клітини слизової оболонки і антимікробні речовини, які синтезуються ними. Які з перерахованих факторів мають вирішальну роль у забезпеченні локального імунітету?

A. В-лімфоцити

B. IgG

C. Макрофаги

D. Еозинофіли

E. Секреторний IgA

158 / 200
На прийомі лікар-стоматолог виявив у жінки 36-ти років на щічній поверхні ясни у ділянці 2-го моляра утворення у вигляді вузлика діаметром 0,8 см темно-бурого кольору, м’якої консистенції, на широкій основі. Гістологічно утворення багате на судини си- нусоїдного типу з великою кількістю округлих одноядерних і великих багатоядерних клітин, місцями зустрічається скупчення гранул гемосидерину. Який найбільш імовірний діагноз?

A. Прикоренева гранульома

B. Ангіоматозний епулід

C. Гігантоклітинний епулід

D. Амелобластома

E. Остеобластокластома щелепи

159 / 200
Для знечулення різців верхньої щелепи анестетик вводять в ділянку різцевого отвору. Який нерв залягає в цьому місці?

A. N.nasopalatinus

B. N.pharyngeus

C. N.palatinus major

D. Rr.nasales posteriores inferiores

E. Nn.palatini minores

160 / 200
В процесі гістогенезу тканин зуба з певних причин вчасно не утворився дентин. Який процес подальшого гістогенезу не відбудеться або буде віддалений у часі?

A. Утворення пульпи

B. Утворення предентинового простору

C. Утворення клітинного цементу

D. Утворення емалі

E. Утворення безклітинного цементу

161 / 200
При огляді порожнини носа виявлено викривлення задньої частини носової перегородки. Яка кістка викривлена?

A. Леміш

B. Медіальна пластинка крилоподібного відростка

C. Латеральна пластинка крилоподібного відростка

D. Перпендикулярна пластинка решітчастої кістки

E. Вертикальна пластинка піднебінної кістки

162 / 200
У чоловіка 70-ти років розвинувся протезний стоматит. Крім того, спостерігалось виражене ураження куточків рота. Під час мікроскопії виявлені великі овоїдні грампозитивні клітини. Які мікроорганізми найбільш імовірно стали провідним етіологічним фактором такого ураження?

A. Гриби роду Candida

B. Стрептококи

C. Стафілококи

D. Нейсерії

E. Коринебактерії

163 / 200
При остеолатеризмі зменшується міцність колагену, зумовлена помітним зменшенням утворення поперечних зшивок у колагенових фібрилах. Причиною цього є зниження активності:

A. Моноаміноксидази

B. Лізилоксидази

C. Пролілгідроксилази

D. Лізилгідроксилази

E. Колагенази

164 / 200
У біоптаті нирки виявлено: проміжна тканина інфільтрована лейкоцитами, міліарні абсцеси, канальці в стані дистрофії, заповнені десквамованим епітелієм та лейкоцитами. Про яке захворювання можна думати?

A. Пієлонефрит

B. Гломерулонефрит

C. Пієліт

D. Некротичний нефроз

E. Нефролітіаз

165 / 200
У дитини з нирковою недостатністю виявлена затримка прорізування зубів. Порушення утворення в нирках якої речовини найбільш імовірно є причиною цього?

A. Ілікоціамін

B. Глутамат

C. а-кетоглутарат

D. 1,25 (OH)2D3

E. Гідроксильований лізин

166 / 200
У чоловіка під час операції з приводу пахвинної грижі хірург пошкодив вміст пахвинного каналу. Яку структуру пошкодив хірург?

A. Funiculus spermaticus

B. Urarchus

C. Lig. teres uteri

D. Lig. inguinale

E. -

167 / 200
Чоловік 26-ти років внаслідок автомобільної аварії перебуває в торпідній стадії шоку. У крові: лейк.- 3, 2 • 109/л. Який головний механізм в розвитку лейкопенії?

A. Пригнічення лейкопоезу

B. Порушення виходу зрілих лейкоцитів з кісткового мозку в кров

C. Перерозподіл лейкоцитів у судинному руслі

D. Руйнування лейкоцитів у кровотворних органах

E. Підвищення виділення лейкоцитів з організму

168 / 200
Під час дослідження чоловіка 24-х років виявлені наступні зміни сечі: добовий діурез - 10 літрів, відносна густина сечі -1,001, якісні зміни відсутні. Пацієнт скаржиться на сильну спрагу, часте сечовиділення. Що є найбільш імовірною причиною даного захворювання?

A. Гіперсекреція глюкокортикоїдів

B. Гіперсекреція вазопресину

C. Відносна інсулінова недостатність

D. Гіперсекреція альдостерону

E. Гіпосекреція вазопресину

169 / 200
При регенерації епітелію слизової оболонки порожнини рота (розмноження клітин) відбулася реплікація (авторепродукція) ДНК за напівконсерва-тивним механізмом. При цьому нукле-отиди нової нитки ДНК є комплементарними до:

A. Материнської нитки

B. Змістовних кодонів

C. Ферменту ДНК-полімерази

D. !нтронних ділянок гену

E. Ферменту РНК-полімерази

170 / 200
У дитини 7-ми років, хворої на ангіну, був взятий мазок з поверхні мигдаликів і засіяний на кров’яний агар. Через добу виросли колонії стрептококів, навколо яких середовище стало прозорим. Наявність якого фактора патогенності у збудника виявило це дослідження?

A. Гемолізин

B. Ендотоксин

C. Нейрамінідаза

D. Бета -лактамаза

E. Лейкоцидин

171 / 200
Хлопчик 5-ти місяців госпіталізований з приводу тонічних судом. Хворіє з народження. При огляді волосся жорстке, нігті витончені та ламкі, шкірні покриви бліді та сухі. У крові: кальцій -1,5 ммоль/л, фосфор -1,9 ммоль/л. З чим пов’язані ці зміни?

A. Гіперпаратиреоз

B. Гіперальдостеронізм

C. Гіпоальдостеронізм

D. Гіпопаратиреоз

E. Гіпотиреоз

172 / 200
У чоловіка 60-ти років спостерігається послаблення перистальтики кишечнику. Який з перерахованих харчових продуктів буде стимулювати перистальтику в найбільшій мірі?

A. Білий хліб

B. Чорний хліб

C. М’ясо

D. Сало

E. Чай

173 / 200
При пункційній біопсії печінки хворого з клінікою печінково-клітинної недостатності виявлено вакуольну, балонну дистрофію гепатоцитів, некроз окремих клітин, тільця Каунсильмена, інфільтрацію портальної та часточкової строми переважно лімфоцитами, макрофагами з незначною кількістю поліморфноядерних лейкоцитів. Який найбільш імовірний діагноз?

A. Гострий вірусний гепатит

B. Хронічний персистуючий гепатит

C. Хронічний активний гепатит

D. Аутоімунний гепатит

E. Алкогольний гепатит

174 / 200
При посіві матеріалу із зіва хворого ангіною на кров’яно-телуритовий агар виросли колонії діаметром 4-5 мм, сірого кольору, радіально покреслені (у вигляді розеток). Під мікроскопом грам-позитивні палички із булавоподібними потовщеннями на кінцях, розміщені у вигляді розчепірених пальців. Які це мікроорганізми?

A. Клостридії ботулізму

B. Дифтероїди

C. Стрептококи

D. Стрептобацили

E. Коринебактерії дифтерії

175 / 200
Під час цитогенетичного обстеження пацієнта з порушеною репродуктивною функцією виявлено в деяких клітинах нормальний каріотип 46,ХУ але у більшості клітин каріотип синдрому Клайнфельтера - 47,ХХУ. Яку назву носить таке явище неоднорідності клітин?

A. Мозаїцизм

B. Інверсія

C. Транспозиція

D. Дуплікація

E. Мономорфізм

176 / 200
При диспансерному обстеженні хлопчику 7-ми років встановлено діагноз - синдром ЛешаНайхана (хворіють тільки хлопчики). Батьки здорові, але у дідуся за материнською лінією таке ж захворювання. Який тип успадкування захворювання?

A. Рецесивний, зчеплений із статтю

B. Домінантний, зчеплений із статтю

C. Автосомно-рецесивний

D. Автосомно-домінантний

E. Неповне домінування

177 / 200
В експерименті необхідно оцінити рівень збудливості клітини. Для цього доцільно визначити:

A. Потенціал спокою

B. Поріг деполяризації

C. Критичний рівень деполяризації

D. Амплітуду ПД

E. Тривалість ПД

178 / 200
В кардіологічному відділенні в хворого виникла аритмія. Лікар призначив аміодарон. Який основний механізм протиаритмічної дії аміодарону?

A. Переважно блокує калієві канали

B. Пригнічує холінорецептори

C. Стимулює гістамінові рецептори

D. Активує серотонінові рецептори

E. Змінює чутливість міокарду до ацетилхоліну

179 / 200
При знеболенні слизової оболонки порожнини рота у пацієнта виник анафілактичний шок (генералізована ва-зодилятація, збільшення судинної проникності із виходом рідини із судин у тканини). Гіперчутливість якого типу розвинулася у пацієнта?

A. ІІ типу (антитілозалежна)

B. ІІІ типу (імунокомплексна)

C. IV типу (клітинна цитотоксичність)

D. V типу (гранульоматоз)

E. І типу (анафілактична)

180 / 200
В експерименті у тварини перерізали таламокортикальні шляхи. Який вид сенсорних відчуттів у піддослідної тварини зберігся?

A. Нюхові

B. Слухові

C. Екстероцептивні

D. Зорові

E. Ноцицептивні

181 / 200
Хворому з набряками призначено K+-зберігаючий діуретик - антагоніст альдостерону. Визначте цей препарат:

A. Дигоксин

B. Новокаїнамід

C. Клофелін

D. Спіронолактон

E. Алопуринол

182 / 200
У хворих на еритропоетичну пор-фірію (хвороба Гюнтера) зуби флюо-ресцують в ультрафіолеті яскраво червоним кольором, шкіра чутлива до світла, сеча забарвлена в червоний колір. З недостатністю якого ферменту пов’язана ця хвороба?

A. Уропорфіриноген-ІІІ-косинтаза

B. Уропорфіриноген-І-синтаза

C. Дельта-амінолевулінатсинтаза

D. Уропорфіриноген-декарбоксилаза

E. Феррохелатаза

183 / 200
Хворому 25-ти років з клінічною картиною нефротичного синдрому проведено пункційну біопсію нирки. Під час мікроскопічного дослідження клітини епітелію проксимальних канальців нефрону збільшені в об’ємі, у цитоплазмі вакуолі з прозорою рідиною, ядро зміщене до периферії. Яка дистрофія виявлена в епітелії каналь-ців?

A. Зерниста

B. Жирова

C. Рогова

D. Гідропічна

E. Гіаліново-крапельна

184 / 200
До стоматолога звернувся хворий з ураженням слизової оболонки ротової порожнини. Було встановлено діагноз: герпетичний стоматит. Який з перелічених засобів забезпечить дію на етіо-тропний фактор?

A. Димедрол

B. Парацетамол

C. Ацикловір

D. Левамізол

E. Фурацилін

185 / 200
У пацієнта 42-х років, що страждає на парадонтоз, у коронковій частині пульпи виявлені округлі звапно- вані утворення діаметром 2-3 мм. Назвіть ці структури:

A. Дєнтиклі

B. !нтерглобулярний дентин

C. !нтерглобулярні простори

D. Склерозований (прозорий) дентин

E. Мертвий дентин

186 / 200
У хворого виявлено порушення секреторної функції піднижньощелепної слинної залози. Який нерв забезпечує її вегетативну іннервацію?

A. Chorda tympani

B. N.auriculotemporalis

C. N.mandibularis

D. N.petrosus major

E. N.petrosus minor

187 / 200
При гістологічному дослідженні мі-кропрепарату злоякісної пухлини легень виявлено, що вона складається із лімфоцитоподібних клітин, що не утворюють будь-яких структур. Строма виражена мало, спостерігається багато мітозів та некрозів. Яка це пухлина?

A. Дрібноклітинний рак

B. Фіброма

C. Плоскоклітинний незроговілий рак

D. Плоскоклітинний зроговілий рак

E. Аденокарцинома

188 / 200
До стоматолога звернувся чоловік 35-ти років зі скаргами на зменшення щільності зубної тканини, підвищену крихкість зубів при вживанні твердої їжі. Лабораторно визначили співвідношення Ca/P в емалі при зіскоблюванні. Яке значення цього показника свідчить про посилення демінералізації?

A. 1,67

B. 1,85

C. 2,5

D. 1,5

E. 0,9

189 / 200
У пацієнта вилучений верхній медіальний різець. Гілки якої артерії його кровопостачають?

A. A.infraorbitalis

B. A.buccalis

C. A.palatina descendens

D. A.sphenopalatina

E. A.alveolaris inferior

190 / 200
У хворої 35-ти років з хронічним періодонтитом біля кореня 15 зуба видалено кісту діаметром 3 см. При гістологічному досліджені встановлено, що стінка її тонка, утворена зрілою сполучною тканиною, яка інфільтрована лімфоцитами і плазматичними клітинами, внутрішня поверхня вистелена багатошаровим плоским епітелієм без ознак кератинізації, в порожнині серозний ексудат. Який найбільш імовірний діагноз?

A. Фолікулярна кіста

B. Радикулярна кіста

C. Примордіальна кіста

D. Херувізм

E. Фолікулярна амелобластома

191 / 200
При гістологічному дослідженні міокарда у хворого 47-ми років з ревматичною вадою серця (секційний матеріал) у кардіоміоцитах виявлені великі оптично порожні вакуолі. При забарвленні осмієвою кислотою вони чорного кольору, при забарвленні суданом III - жовто-червоні. Назвіть вид патологічного процесу:

A. Гіаліново-крапельна дистрофія

B. Жирова дистрофія

C. Гідропічна дистрофія

D. Вуглеводна дистрофія

E. Диспротеїноз

192 / 200
Чутливий нервовий ганглій складається з нейроцитів кулястої форми з одним відростком, який на певній відстані від перикаріону поділяється на аксон і дендрит. Як називаються такі клітини?

A. уніполярні

B. біполярні

C. мультиполярні

D. псевдоуніполярні

E. аполярні

193 / 200
У пацієнта навесні з’явилися пете-хіальні крововиливи, розхитування зубів, він відмічає високу чутливість до простудних хвороб. Лікар припустив гіповітаміноз C. Чим пояснюються зміни з боку зубів?

A. Порушення структури колагену періодонтальних зв’язок

B. Зміна структури глікозаміногліканів

C. Підвищення проникності мембран навколозубних тканин

D. Механічне ушкодження зубів

E. Порушення окисно-відновних процесів у навколозубних тканинах

194 / 200
До лабораторії особливо небезпечних інфекцій доставлено матеріал хворого з підозрою на холеру. Який ме- тод експрес діагностики може підтвердити цей діагноз?

A. РІФ

B. PЗК

C. РА

D. РП

E. РГА

195 / 200
При обстеженні хворого встановлено, що причиною гіпоплазії зу6ів є гіповітаміноз A та D. Ці вітаміни призначили перорально, проте лікувального ефекту не досягли. Яка можлива причина порушення засвоєння вітамінів?

A. Нестача жовчних кислот

B. Гіпохлоргідрія

C. Гіперхлоргідрія

D. Ахілія

E. Ахлоргідрія

196 / 200
У хворого на туберкульоз застосовували рифампіцин, що призвело до розвитку стійкості до препарату мікобактерій туберкульозу. З яким препаратом необхідно поєднувати рифампіцин для зменшення розвитку стійкості мікобактерій?

A. Ацикловір

B. !нтраконазол

C. Метронідазол

D. Ьоніазид

E. Амоксицилін

197 / 200
До стоматолога звернувся хворий з скаргами на біль, почервоніння, припухлість ясен. Запідозрено герпетичний гінгівостоматит. Який вірус міг викликати це захворювання?

A. Вірус простого герпеса тип 1

B. Вірус простого герпеса тип 2

C. Вірус оперізуючого лишаю

D. Вірус цитомегалії

E. Вірус Епштейн-Бара

198 / 200
Під час розтину тіла жінки 35-ти років поряд із збільшенням багатьох лімфатичних вузлів була виявлена збільшена селезінка вагою 600,0 г; на розрізі неоднорідна, темночервоного кольору, щільна, з ділянками некрозу сірувато-жовтуватого кольору, в діаметрі до 1 см (порфірова селезінка). Про яке захворювання можна думати?

A. Хронічний лімфоїдний лейкоз

B. Хронічний мієлоїдний лейкоз

C. Лімфогранулематоз

D. Метастази раку

E. Лімфосаркома

199 / 200
Хворому на стоматит лікар призначив полоскання ротової порожнини. Який антисептик з групи окислювачів найбільш придатний для цього?

A. Калію перманганат

B. Борна кислота

C. Розчин йоду спиртовий

D. Спирт етиловий

E. Хлорамін

200 / 200
При огляді порожнини рота чоловіка 60-ти років виявлені наступні зміни: 26 та 27 вкриті металічними коронками, які глибоко заходять під ясна. Між ними пародонтальна кишеня глибиною 0,7 см з незначною кількістю гною. Ясенні сосочки цих зубів гіпере-мовані, набряклі, з ціанотичним відтінком, при дотику зондом кровоточать. На рентгенограмі - резорбція міжзубних перегородок на 1/2 довжини кореня. Який найбільш вірогідний діагноз?

A. Гіпертрофічний гінгівіт

B. Хронічний катаральний гінгівіт

C. Генералізований пародонтит

D. -

E. Локальний пародонтит
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200